Sunteți pe pagina 1din 14

Pluguri

•Destinaţie
•Clasificare
•Constructie
•Mod de lucru
destinaţie
Plugurile sunt utilizate pentru efectuarea
lucrării de bază a solului- arătura
Prin arătură stratul superior al solului este tãiat în fâşii
de o anumitã lãțime şi grosime numite brazde, care
sunt ridicate, mărunţite, deplasate lateral,
răsucite şi răsturnate.
Clasificarea plugurilor
1.După destinaţie:
a) pluguri cu destinaţie generală
b) cu destinaţie specială – pentru deschis canale, arat
în vii, în livezi, scos puieţi, desfundat.
2. După adâncimea la care lucrează, pluguri pentru
arături:
a) superficiale (15-20cm)
b) normale (20-30 cm),
c) adânci (30-40cm),
d) de desfundare (40-80cm)
3. După modul în care răstoarnă brazda:
a) Cu răsturnarea brazdei într-o singură parte, majoritatea
plugurilor execută răsturnarea brazdei numai pe partea
dreaptă
b) Cu răsturnarea brazdei în dreapta şi în stânga
concomitent (pluguri pentru vii) sau succesiv (pluguri
reversibile, pluguri balansiere, pluguri alternative)
4. După forma organului de lucru sunt
pluguri cu
a) trupiţe clasice
b) cu trupiţe cu discuri
5. După felul tracţiunii pot fi pluguri cu
tracţiune:
a)mecanică (tractate, purtate, semipurtate)
b)animală
Pluguri cu trupite clasice
Pluguri cu 3 trupite Pluguri cu 4 trupite
Pluguri cu discuri
Părţile componente:
Plugul este format dintr-un cadru pe care se montează
organele de lucru, mecanismele şi dispozitivul de cuplare.
I. Organele de lucru - acţionează direct asupra solului:
1. Trupiţa – realizează brazdele. Este formată din:
– Brăzdar – taie brazda în plan orizontal şi o ridică
deasupra cormanei
Montate
– Cormană-preia brazda şi o supune operațiilor
pe o
concomitente de ridicare, mãrunțire, încovoiere,
rãsucire, deplasare lateralã şi rãsturnare
bârsă
– Plaz – asigură stabilitatea plugului în plan orizontal
1 – brăzdar
2- cormană
3 – cormană
suplimentară
4 – prelungitor de
cormană
5 – plaz
6 – calcâi de plaz
7 - bârsă
2.Cuţitul- are rolul de a tãia brazda de sol
în plan vertical pentru a lãsa un perete drept şi de a separa resturile vegetale de pe
terenul arat de cele de pe terenul nearat, pentru o încorporare mai bunã a lor.
Constructiv este realizat în douã variante: cuțit lung şi cuțit disc.

3. Scormonitoare - se prevăd numai la unele pluguri pentru afânarea


solului
II. Organele ajutătoare: cadrul,
mecanismele şi dispozitivul de cuplare.
Cadrul plugurilor reprezintă partea
plugului pe care se montează organele de
lucru şi celelalte organe ajutătoare ale
plugului.
Roţile plugurilor sunt organe de rulare
pentru transportul plugului, pentru limitarea
adâncimii de lucru a cestuia sau pot îndeplini
ambele roluri. La plugurile tractate, de
regulă, există trei roţi (de câmp, de brazdă şi
de spate).
Mecanismele plugurilor purtate

Pentru efectuarea diferitelor reglaje,


corespunzătoare condiţiilor variate de
lucru, plugurile se prevăd cu diferite
mecanisme. Clasificarea de principiu a
acestora se face în mecanisme pentru
pluguri tractate, mecanisme pentru pluguri
purtate şi mecanisme pentru pluguri
reversibile.
Pentru ridicarea plugului tractat în poziţie de
transport şi coborârea lui în poziţie de lucru se
folosesc mecanisme acţionate mecanic sau
hidrostatic.
Mecanismele plugurilor purtate sunt destinate
pentru reglarea adâncimii de lucru şi a
paralelismului cadrului cu direcţia de înaintare şi
de suprafaţa solului.