Sunteți pe pagina 1din 18

COLEGIUL AGRICOL D.

PETRESCU
CARACAL – OLT

PROIECT PENTRU ABSOLVIREA ŞCOLII


PROFESIONALE

Profesor Absolvent
Ing. NUNCĂ OVIDIU POPA CORNEL

2005
COLEGIUL AGRICOL D. PETRESCU
CARACAL – OLT

PROIECT PENTRU ABSOLVIREA ŞCOLII


PROFESIONALE
TEMA: COMBINA PENTRU RECOLTAT
CEREALE PĂIOASE

Profesor Absolvent
Ing. NUNCĂ OVIDIU POPA CORNEL

2005
CAPITOLUL 1
Memoriu justificativ

O agricultură avansată nu se poate concepe astăzi fără o


mecanizare cât mai largă a tuturor proceselor de producţie.
Tractoarele, maşinile şi instalaţiile agricole, încadrate în
tehnologii de mecanizare corespunzătoare pe fiecare cultură ,
specie de animale sau sector de producţie, contribuie la
industrializarea agriculturii, la uşurarea muncii fizice, la sporirea
considerabilă a productivităţii muncii şi la reducerea substanţială a
cheltuielilor de producţie.
Direcţiile principale ale evoluţiei mecanizării agriculturii
sunt următoarele :
a) creşterea capacităţii de lucru a utilajelor agricole
prin folosirea de tractoare de mare putere, creşterea
capacităţii de lucru a agregatelor combinate care
efectuează concomitent mai multe lucrări
b) diversificarea tractoarelor ca tipuri şi puteri şi
corelarea lor mai judicioasă cu maşinile agricole, în
scopul realizării unei mecanizări raţionale şi cu
eficienţă economică maximă pentru fiecare lucrare
c) specializarea utilajelor agricole corespunzător
lucrărilor specifice ce se execută în producţia
agricolă
d) mecanizarea tuturor operaţiilor cum ar fi de exemplu
cele de încărcare şi descărcare a mijloacelor de
transport cu seminţe şi îngrăşăminte, a celor de
alimentare a semănătorilor şi maşinilor de
administrat îngrăşăminte, precum şi extinderea
automatizării la procesele agricole care se pretează.
Având în agricultură un număr mare de tipuri de maşini, de o
complexitate diferită, se impune ca o cerinţă obligatorie
cunoaşterea temeinică a construcţiei, funcţionării, exploatării,
întreţinerii şi reparării tuturor maşinilor şi instalaţiilor agricole,
pentru a le folosi la performanţele lor tehnice şi economice.
CAPITOLUL 2
COMBINE PENTRU RECOLTAT CEREALE PĂIOASE

2.1 Destinaţie

Combina pentru recoltat cereale păioase este cea mai


perfecţionată dintre maşinile destinate acestei lucrări şi asigură cei
mai favorabili indici calitativi şi de productivitate. Ea seceră,
treieră, separă produsele rezultate pe categorii şi le colectează
pentru a fi apoi descărcate. În cazuri speciale poate fi folosită şi la
recoltarea în două faze sau la treieratul staţionar.
Folosirea combinei duce la economie de timp, de personal, de
combustibil, iar pierderile de boabe se reduc la minimum, scăzând
simţitor costurile de producţie.
Domeniul pentru utilizarea combinelor pentru recoltat cereale
păioase a fost extins, prin utilizarea lor la recoltarea altor culturi,
pentru care au fost prevăzute cu diferite echipamente.
Cerinţe agrotehnice impuse combinelor. Pentru executarea
lucrării în condiţii optime, combinele trebuie să satisfacă
următoarele cerinţe:
- să execute tăierea plantelor crescute normal la o
înălţime de 15 cm, iar la cele de talie mică sau culcate,
la o înălţime mică;
- să asigure recoltarea cerealelor cu pierderi minime,
boabele să nu fie sparte şi să nu conţină impurităţi;
- paiele să fie colectate sau să fie lăsate pe teren, astfel
încât să se permită strângerea lor, iar pleava să fie
colectată separat;
- să prezinte siguranţă în exploatare şi în funcţionare
Clasificarea combinelor pentru recoltat cereale păioase
se face după diferite criterii.
După sursa de energie combinele sunt tractate, purtate sau
autodeplasabile (autopropulsate).
Combinele tractate, la rândul lor, pot fi prevăzute cu motor
propriu sau acţionate de la priza de putere.
Combinele purtate pe tractor sau pe şasiu autopropulsat sunt
acţionate prin transmisie sau cu motor separat.
Combinele autodeplasabile au motor propriu care serveşte
atât la deplasarea combinei cât şi la acţionarea organelor active.
2.2 Părţile principale ale combinelor şi principiul de
funcţionare

Combina se compune din secerătoare, batoză, colectoare ( de


boabe, de pleavă şi eventual de paie), asamblate pe un cadru cu
organe de rulare.
În funcţie de tipul combinelor şi perfecţionarea constructivă a
acestora, ele sunt prevăzute cu motoare proprii pentru acţionare,
cutii de viteze, organe de conducere şi instalaţii hidraulice pentru
comanda mecanismelor de ridicare, reglare, etc.
Pentru obţinerea produsului final combinele execută în
timpul lucrului toate operaţiile ce trebuie efectuate în timpul
recoltării ca: tăierea plantelor, transportul plantelor tăiate şi
introducerea acestora în aparatul de treier, treieratul plantelor,
separarea boabelor de pleavă şi paie, curăţirea boabelor şi
colectarea boabelor şi a produselor păioase rezultate sau lăsarea
acestora pe mirişte.
Schema tehnologică a unei combine autodeplasabile este
reprezentată în figura din anexă. Astfel, plantele înclinate de
rabatorul 1 sunt tăiate de aparatul de tăiere 2 şi prin intermediul
transportorului melc 3, cu degete escamotabile, sunt trimise la
transportorul oscilant 4 care le transportă spre aparatul de treier 5
prin intermediul uniformizatorului de alimentare 6. Materialul se
treieră datorită acţiunii şinelor bătătorului şi contrabătătorului. Cea
mai mare parte din boabe, pleavă şi paie scurte trec prin spaţiile
contrabătătorului şi cad pe planul înclinat 7, iar restul de boabe,
pleavă sau paie sunt dirijate prin intermediul uniformizatorului de
evacuare 8 pe scuturătorii 9. Paiele lungi sunt separate pe
scuturători şi evacuate din combină, iar boabele, pleava şi paiele
scurte, separate prin suprafaţa de lucru a scuturătorilor, sunt dirijate
prin jgeaburile acestora spre partea posterioară a planului înclinat
7. De pe planul înclinat 7 materialul este trimis pe sita 10 unde se
separă paiele scurte, iar prin sita 11 se separă spicele.
Boabele şi o parte din pleavă trecând prin sita 10, ajung pe
sita 12, site ce sunt supuse curentului de aer debitat de ventilatorul
13. sub acţiunea curentului de aer se separă pleava şi impurităţile
uşoare, iar boabele trecând prin sita 12 sunt colectate în jgheabul
melcului de boabe 14.
Paiele scurte şi pleava sunt evacuate din maşină, iar boabele
sunt transportate lateral de melcul de boabe, de unde sunt preluate
de elevatorul de boabe 15 care le transportă la colectorul de boabe
16, descărcarea în colector făcându-se cu ajutorul melcului 17.
Spicele separate prin sita 11 şi colectate în jgheabul melcului
de spice 18 sunt dirijate lateral, de unde prin intermediul
elevatorului de spice 19 şi al melcului 20 sunt introduse din nou în
combină pentru a se definitiva procesul de desprindere a boabelor.
Construcţia combinei. Combina se compune din două părţi
mari : secerătoarea şi batoza combinei, ambele asamblate cu cadrul
sprijinit pe roţi cu pneuri.
Secerătoarea (hederul) combinei este montată la batoză prin
două lagăre şi prin doi cilindrii hidraulici. Lateral are câte un arc
spiralat pentru reducerea apăsării platformei pe sol şi trecerea ei
uşoară peste denivelări.
Secerătoarea este alcătuită din separatoarele de lan, rabator,
aparat de tăiere, transportor elicoidal, transportor central cu lanţ şi
raclete şi platforma propriu-zisă.
Separatoarele de lan 1 de tip oscilant, demontabile, au rolul
de copiere a terenului şi de delimitare a porţiunii ce intră la secerat.
Ele sunt construite dintr-un schelet de ţeavă şi tablă. Separatoarele
de lan sunt formate dintr-o parte fixă şi una reglabilă 2 articulată în
prelungirea celei fixe şi demontabilă în timpul transportului.
Rabatorul 3 de tip excentric are cinci palete prevăzute cu
degete elastice 4 demontabile. Excentricul de care se fixează
manivelele paletelor asigură aceeaşi înclinare a degetelor pe tot
timpul rotirii. Datorită acestei înclinări degetele pătrund în lan, fără
să se producă scuturarea plantelor, asigură reţinerea plantelor în
timpul tăierii şi le descarcă apoi pe transportorul elicoidal.
Rabatorul este prevăzut cu doi cilindrii hidraulici de reglare în plan
vertical şi un cilindru hidraulic de reglare în plan orizontal.
Rabatorul este acţionat printr-o transmisie cu lanţ.
Aparatul de tăiere, de tip normal 5 este acţionat de un
mecanism cu şaibă oscilantă 6. Îmbinarea dintre braţul
mecanismului cu şaibă oscilantă şi capul cuţitului se face prin
şurub şi pastile de cauciuc 7. Aparatul de tăiere este format dintr-o
parte fixă şi una mobilă. Partea fixă este alcătuită dintr-o bară
suport 1 pe care se montează degetele 2 prevăzute cu placa
contratăietoare 3 cu marginile ascuţite sau cu zimţi orientaţi înapoi.
Plăcile de ghidare 4 sunt montate pe bara suport 1, care ghidează
cuţitul în mişcarea pe care o face, împiedicând deplasarea lui în
plan vertical. Aparatul de tăiere are plăcuţe de fricţiune 5 montate
sub plăcile de ghidare 4. Partea mobilă a aparatului de tăiere este
formată din lamele tăietoare 6 fixate prin nituire pe o bară-suport 7.
Această bară-suport se montează printr-o articulaţie sferică la biela
mecanismului de acţionare.
În timpul deplasării combinei, lamele tăietoare execută o
mişcare de du-te- vino, perpendiculară pe direcţia de înaintare a
maşinii. Plantele înclinate de rabator şi separate de degetele
elastice în fâşii sunt tăiate de lamele tăietoare în dreptul muchiilor
plăcilor contratăietoare.
Transportorul elicoidal preia plantele tăiate de la rabator, le
strânge spre centru şi le dirijează cu ajutorul degetelor
escamotabile la transportorul central cu lanţuri şi racleţi.
Transportorul elicoidal este format din trei părţi: două spire
laterale, una înfăşurată pe dreapta iar cealaltă spre stânga şi o
carcasă cu degete escamotabile. Cele trei părţi formează un
ansamblu comun ce se roteşte în jurul unui ax fix., în partea din
mijloc se găseşte un ax 2, fixat de primul ax prin intermediul unor
coturi. Pe axul 2 sunt articulate patru rânduri de degete 3, care prin
intermediul unor bucşe articulate la carcasă trec şi ies la exterior şi
antrenează plantele aduse de spirele melcului, către transportorul
central cu lanţuri şi racleţi.
Transportorul central cu lanţuri şi racleţi 4 transportă plantele
la aparatul de treier. Acest transportor este format din carcasă
asamblată prin sudură şi şuruburi, tambur anterior, tambur
posterior şi trei lanţuri cu racleţi.
Tamburul anterior împreună cu lagărele sunt libere şi flotante
prin tije şi resorturi, ceea ce îi permite să se ridice sau să coboare
în funcţie de cantitatea de material ce se găseşte între partea
inferioară a carcasei şi racleţi. Carcasa este prevăzută cu capac de
vizitare în partea superioară şi jgheab de colectare a pietrelor şi a
altor corpuri străine grele în partea inferioară.
Platforma propriu-zisă, metalică, pe care sunt montate
ansamblurile şi subansamblurile menţionate anterior este prevăzută
la partea inferioară cu două patine reglabile 8 pentru limitarea
coborârii secerătorii în vederea evitării loviturilor cauzate de
denivelări sau de corpuri tari. Pe carcasa verticală a platformei se
găsesc două plăci răzuitoare prevăzute cu orificii alungite, care
permit reglarea poziţiilor plăcilor faţă de spirele transportorului
elicoidal. Aceasta se face în scopul evitării înfăşurării plantelor pe
spire. Între platformă şi batoză sunt doi cilindrii hidraulici care
servesc pentru ridicarea şi coborârea platformei.
Transmisiile de la heder sunt protejate de două cuplaje de
siguranţă unul situat pe axul de antrenare al melcului de
alimentare, iar celălalt pe arborele de transmisie, iar celălalt pe
arborele de transmisie de pe elevatorul principal. Cuplajele permit
oprirea organelor hederului în momentul pătrunderii unui corp sau
a unei cantităţi prea mari de plante, care ar deteriora organele
active.
Batoza combinei este formată din aparatul de treier,
postbătător, transportor oscilant, scuturător, două curăţiri,
transportoare elicoidale şi elevatoare de boabe şi spice.
Aparatul de treier este format din bătătorul 1 cu şine riflate
stânga-dreapta, montate pe patru rozete fixate pe arborele
bătătorului şi contrabătătorului 2 de tip grătar cu zece şine
prevăzute la partea anterioară cu jgheab pentru colectarea paielor şi
cu mecanism de reglare a poziţiei faţă de bătător.
Acest mecanism este alcătuit din patru bolţuri ce pot fi
deplasate în orificiile alungite de pe carcasa batozei cu ajutorul a
doi tiranţi prevăzuţi cu şuruburile 3 şi manivela 4.
Postbătătorul 5 este alcătuit dintr-un cilindru prevăzut la
exterior cu şase palete de antrenare. Între bătător şi postbătător,
deasupra lor, se găseşte un transportor elicoidal 6 pentru returul de
spice , a cărei carcasă poate ocupa două poziţii: de descărcare a
spicelor pe bătător sau pe postbătător. În spatele postbătătorului se
găseşte un paravan din pânză 7 reglabil cu ajutorul unui lanţ
reglabil 8. Transmiterea mişcării la bătător se face printr-un
variator de turaţie care primeşte mişcarea de la transmisia
postbătătorului 5.
Transportorul oscilant 9 este destinat să transporte vraful
(boabe, pleavă şi paie scurte) căzut de pe contrabătător spre
curăţirea I. Acest transportor este format dintr-un plan în trepte , cu
lăţimea egală cu a contrabătătorului. Mişcarea oscilantă a
transportorului este dată de un mecanism bielă cu excentric. Pentru
verificarea stării tehnice şi a modului de lucru a transportorului
oscilant, în partea stângă a bătătorului , pe carcasa combinei se
găseşte o fereastră de vizitare cu capac.
Scuturătorul este de tipul cu cai, în număr de cinci, dispuşi în
cinci trepte şi montaţi pe doi arbori cotiţi. La partea inferioară sunt
jgheaburi din tablă, cu înclinare spre partea anterioară pentru a
permite alunecarea boabelor, a plevei şi a paielor scurte pe
curăţirea I. Deplasarea paielor pe suprafaţa scuturătorului se face în
salturi alternative, corespunzător mişcării date de arborii cotiţi şi
prin căderea materialului pe suprafaţa activă în cascade.
Curăţirea I este formată dintr-un ventilator 1 cu variator de
turaţie din sita superioară cu jaluzele reglabile 2, completată la
partea terminală cu sita specială 3 şi din sita inferioară cu orificii 4
schimbabilă în funcţie de cultura ce se recoltează. Sub sita
inferioară se găsesc două planuri înclinate 5spre melcul de boabe
6. Reglarea deschiderii sitelor cu jaluzele şi cu lamele speciale se
face cu ajutorul manetelor posterioare. La partea inferioară, din
spate a curăţirii I, se găseşte melcul de spice 7.
Curăţirea a II a este formată dintr-un batiu cu două site
schimbabile cu orificii rotunde 8 şi un ventilator cu palete 9,
prevăzut cu un obturator pentru reglarea debitului de aer şi cu
deflector pentru orientarea curentului de aer. Sub sita a doua se
găseşte planul înclinat 10 de evacuare a impurităţilor.
Dezaristatorul 11 execută ruperea aristelor şi desfacerea
paleielor de pe boabele îmbrăcate. El se introduce în fluxul
tehnologic al maşinii în raport cu cerinţele culturii recoltate.
Dezaristatorul este format dintr-un rotor cu bare elicoidale riflate
care se roteşte într-o manta cilindrică executată din plasă de
sârmă. Când se lucrează fără dezaristator, s eva închide capacul de
pe carcasă.
Organele care transportă materialele în combină sunt:
transportoarele cu melc pentru boabe şi pentru spice, elevatoarele
de boabe şi de spice şi planurile înclinate pentru boabe.
Buncărul de boabe 3 este montat în spatele cabinei de
conducere a combinei. El colectează boabele culturii respective şi
le descarcă din mers sau la staţionar în mijlocul de transport.
2.3 Procesul de lucru executat de combinele de recoltat
cereale păioase

În timpul deplasării combinei, plantele sunt aplecate de


rabator şi tăiate de aparatul de tăiere. Plantele sunt apoi preluate de
transportorul elicoidal şi de transportorul cu degete escamotabile şi
ajung la transportorul central cu lanţuri şi racleţi care le conduce la
aparatul de treier. Aici are loc desprinderea boabelor din spice. Cea
mai mare parte a boabelor, împreună cu pleava şi impurităţile trec
printre spaţiile contrabătătorului 2 pe planul înclinat în trepte.
Restul de boabe împreună cu paiele lungi sunt aruncate pe
postbătătorul 5 şi de aici pe scuturător. Paiele sunt dirijate de
scuturătorul cu cai către evacuare şi cad pe câmp în brazde
continue, în timp ce boabele şi pleava cad prin scuturător în
jgheaburile de sub el, fiind deplasate pe planul înclinat în trepte.
Aici se întâlnesc cu vraful care a trecut prin spaţiile
contrabătătorului. De la planul înclinat oscilant materialul ajunge
la curăţirea I. Sitele 2 şi 4 şi aerul creat de ventilatorul 1 execută o
primă curăţire a boabelor de impurităţi. Fracţiunile uşoare datorită
curentului de aer sunt aruncate pe sol, pe la partea posterioară a
batozei. Boabele trec prin orificiile cu jaluzele ale sitei superioare
2 şi ajung pe sita cu orificii inferioară 4, unde se continuă procesul
de curăţire. Boabele trec prin sita inferioară a curăţirii şi ajung pe
două planuri înclinate de pe care cad în melcul de boabe 6. Acesta
le dirijează la elevatorul de boabe 12 şi de aici mai departe la
curăţirea a II a, trecând sau nu prin dezaristator. Separarea la
curăţirea a II a se realizează cu ajutorul curentului de aer creat de
ventilatorul 9 al sitelor 8. Boabele trec numai prin prima sită. Prin
a doua sită trec numai impurităţile mai mici decât boabele şi
spărturile care sunt colectate într-un sac.
Boabele care nu au trecut prin sita a doua inferioară, cad de
pe ea, pe un plan înclinat într-un jgheab şi ajung la elevatorul de
boabe, care le descarcă în buncăr prin intermediul unui transportor
cu melc. Din buncăr , cu ajutorul unui alt transportor cu melc cu o
ramură orizontală şi alta înclinată, boabele sunt descărcate în
mijlocul de transport.
Spicele netreierate sau parţial treierate, fiind mai grele,
datorită mişcării de oscilaţie a sitei superioare de la curăţirea I
ajung la partea terminală a ei de unde cad prin porţiunea alungită a
acesteia pe un plan înclinat. De pe acest plan spicele cad pe
transportorul cu melc pentru spice 7 care le dirijează în partea
dreaptă a combinei la elevatorul retur de spice 13. Acesta
transportă spicele la postbătător sau bătător, după cum este reglată
poziţia carcasei mobile a transportorului elicoidal.
2.4 Reglajele combinei pentru recoltat
cereale păioase

Reglarea înălţimii de tăiere se stabileşte în funcţie de


înălţimea şi starea plantelor şi se realizează mecanic cu ajutorul
patinelor şi hidraulic cu ajutorul celor doi cilindrii de forţă
comandaţi de la cabina de conducere cu ajutorul unei manete.
Când se recoltează plantele la înălţime mică limitarea coborârii
platformei de tăiere se efectuează prin reglarea corespunzătoare a
patinelor; înălţimea de tăiere trebuie să fie aleasă astfel încât să se
evite atât deteriorarea cuţitului şi aparatului de tăiere cât şi tăierea
altor plante.
Reglarea rabatorului în plan vertical se realizează cu ajutorul
a doi cilindrii hidraulici cu simplu efect în funcţie de înălţimea
plantelor. Comanda reglării se face de la cabina de conduce cu
ajutorul manetei.
Reglarea în plan orizontal mai în faţă sau mai în spate, în
funcţie de modul de înclinare al plantelor se face cu un cilindru
hidraulic cu dublu efect. Comanda reglării se face de la cabina de
conducere cu ajutorul manetei.
Reglarea distanţei dintre bătător şi contrabătător, la intrarea
materialului şi la ieşirea lui, în funcţie de felul culturii şi stadiul ei
de coacere se realizează cu ajutorul manivelei. Distanţa dintre
bătător şi contrabătător, la intrare, se urmăreşte cu ajutorul acului
indicator de pe sectorul gradat montat la tabloul de bord. Distanţa
normală pentru recoltarea cerealelor păioase este de 16 mm la
intrare şi de 3 mm la ieşire; rotind manivela în sensul acelor de
ceasornic se realizează o apropiere între bătător şi contrabătător;
rotind manivela în sens invers distanţa se măreşte.
CAPITOLUL 3
MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

În timpul lucrării de recoltat cereale păioase şi alte plante cu


combina C 14 U trebuie respectate următoarele:
- înainte de începerea lucrului se va verifica starea
tehnică a combinelor, dacă sunt montate apărătorile şi
dacă sunt bine asigurate dispozitivele de siguranţă
- cuplarea motorului şi a organelor de lucru ale
combinelor se face după ce s-a asigurat că nimeni nu
se află în zona de acţiune a organelor în mişcare şi
după avertizarea sonoră
- este interzisă urcarea pe combină în timpul lucrului
- nu este permis persoanelor care lucrează cu combina
să poarte haine lungi sau să lucreze cu capul
descoperit
- la manevrarea aparatului de tăiere nu se va staţiona
sub combină
- nu se va părăsi cabina de conducere decât după
oprirea motorului, blocarea frânei de parcare şi
scoaterea cheii din contact
- orice dereglare a combinei se va remedia imediat cu
motorul oprit
- nu este permisă intrarea în interiorul combinei decât
după ce s-a oprit funcţionarea motorului
- pentru prevenirea incendiilor se va verifica periodic
intensitatea scânteilor la ţeava de eşapament, se va
curăţa zilnic combina de pleavă, în special în zona
motorului şi a ţevii de eşapament
- se vor verifica periodic zonele de încălzire la organele
în mişcare şi se va înlătura orice frecare suplimentară
BIBLIOGRAFIE

1. D.TOMA, C. MITROI, E. BARBU, P. BARBU –


MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE
2. C. CARACIUGIUC, N. PĂTRAŞCU –
MECANIZAREA AGRICULTURII
3. LEGEA PROTECŢIEI MUNCII 90/1996
4. NORME GENERALE DE PROTECŢIE A
MUNCII
5. NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE A
MUNCII LA LUCRĂRILE DE COMBATERE A
BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR
CUPRINS

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 2 COMBINE PENTRU RECOLTAT


CEREALE PĂIOASE

2.1 Destinaţie

2.2 Părţile principale ale combinelor şi principiul de


funcţionare
2.3 Procesul de lucru executat de combinele de
recoltat cereale păioase

2.4 Reglajele combinei pentru recoltat cereale


păioase

CAPITOLUL 3 MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII


MUNCII

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ