Sunteți pe pagina 1din 6

Tabele

Tabelele se utilizează pentru organizarea structurată a datelor, dar


se folosesc şi pentru soluţii de design.

Un tabel are:

a) titlu pentru specificarea numelui tabelului;


b) rânduri şi coloane;
c) cap de tabel (table header) pentru descrierea conţinutului
coloanelor sau al rindurilor;
d) celule de date, care formează rândurile şi coloanele tabelului.
Etichete pentru definirea unui tabel

•<TABLE> </TABLE> - definește un tabel și are atributele:


– BORDER - chenar al tabelului, grosimea în pixeli a chenarului
(1 - implicit, 0 - absenţa chenarului)
– ALIGN - cu valorile left, right, center
– BGCOLOR - culoarea de fond pentru tabel
– CELLSPACING - distanţa în pixeli dintre 2 celule vecine ale
tabelului (2 - implicit)
– CELLPADDING - distanţa în pixeli dintre marginea celulei şi
conţinutul ei (1-implicit)
– WIDTH şi HEIGHT - lăţimea şi înălţimea tabelului (pixeli /
numere întregi pozitive < 101%)

•<CAPTION></CAPTION> - definește titlul tabelului, poate fi


plasat între etichetele <table > ...</table >și are atributele:
– ALIGN - cu valorile bottom, top, left, right
• <TR></TR> - specifică un rând în tabel și are atributele:
– ALIGN cu valorile left, center, right
– VALIGN - alinierea verticală cu valorile top, middle, bottom

• <TH></TH> - definește o celulă-antet și are atributele:


– WIDTH şi HEIGHT - stabilirea lăţimii şi înălţimii celulei
– ALIGN şi VALIGN
– ROWSPAN - numărul total de celule care se unifică pe rînd
– COLSPAN - numărul total de celule care se unifică pe coloană
– NOWRAP - interzice întreruperea liniei de text din celulă
– BGCOLOR - specifică culoarea de fond pentru celulă

• <TD> </TD> - definește o celulă de date și are atributele


etichetei <TH>
Dacă o celulă a tabelului este vidă, atunci ea este afişată fără
chenar.
Pentru a evita acest efect, în locul conţinutului celulei se va scrie
textul &nbsp; sau <br>.
Exercițiul 12.16