Sunteți pe pagina 1din 20

POMPE DE CĂLDURĂ

Surse regenerabile de energie - viitorul sănătos al planetei


Generalități despre pompe de călduă.
• O pompă de căldură este o instalație care,
consumând lucru mecanic, transferă căldură de
la un mediu de temperatură mai joasă (mai rece)
la altul de temperatură mai înaltă (mai cald).
Cantitatea de căldură transmisă mediului cald
este mai mare decât lucrul mecanic consumat.
Aceste instalații se folosesc în general pentru
încălzire.
Pompă de căldură

• Reprezentare schematică a ciclului de funcționare prin vaporizare-


condensare pentru o pompa de căldură: 1) condensator, 2) supapă
de expansiune, 3) evaporator, 4) compresor.
Pompă de căldură
În conformitate cu principiul al doilea al termodinamicii,
căldura nu poate “curge” spontan dintr-o locație mai rece într-
o zonă mai caldă; lucru mecanic este necesar pentru a realiza
acest lucru.[3]
Având în vedere că pompa de căldură sau frigiderul utilizează
un anumit lucru mecanic pentru a muta lichidul refrigerant,
cantitatea de energie depusă pe partea de cald este mai mare
decât cea luată din partea rece.
Cele mai întâlnite pompe de căldură funcționează prin
exploatarea proprietăților fizice ale unui fluid cunoscut sub
denumirea de "agent frigorific" atunci când acesta trece prin
procese de evaporare și de condensare.
Tipuri de pompe de căldură

• Cele două tipuri principale de pompe de căldură sunt


pompele de căldură cu compresie și pompele de
căldură cu absorbție. Pompele de căldură cu
compresie funcționează întotdeauna folosind energia
mecanică (prin energie electrică), în timp ce pompele
de căldură cu absorbție pot rula și pe căldură ca sursă
de energie (prin intermediul de energie electrică sau
combustibili).
Tipuri de pompe de căldură
• O serie de surse au fost folosite ca surse de căldură pentru încălzirea
clădirilor private și administrative:
• pompe de căldură pe sursă de aer (extrag căldura din aerul exterior)
• pompe de căldură aer-aer (transferă energie termică aerului din
interior)
• pompe de căldură aer-apă (transferă energie termică unui rezervor de
apă)
• pompe de căldură geotermale (extrag căldura din sol sau din surse
similare)
• pompe de căldură geotermale-aer (transfer de energie termică către
aerul din interior)
Tipuri de pompe de căldură

• pompe de căldură sol-aer (solul este sursă de căldură)


• pompe de căldură rocă-aer (roca este sursă de căldură)
• pompe de căldură apă-aer (corp de apă ca sursă de căldură)
• pompe de căldură geotermale-apa (transferă căldură unui
rezervor de apă)
• pompe de căldură sol-apă (solul este sursă de căldură)
• pompe de căldură roca-apă (roca este sursă de căldură)
• pompe de căldură apă-apă (corp de apă ca sursă de căldură)
Pompele de căldură Aer-Aer
Pompele de căldură Aer-Aer
• Cea mai răspândită pompă de căldură Aer-Aer este aparatul
de aer condiționat, dar există și modele mai complexe pentru
aplicații comerciale sau industriale. Coeficientul de
performanță al acestor pompe este situat în jurul valorii 3,
acesta modificându-se puternic cu variația temperaturii
exterioare. În cazul în care pompa de căldură aer-aer este
una cu funcționare reversibilă ( funcționează atât în regim de
încălzire, cât și în regim de răcire), la funcționarea în regim
de răcire, atunci când temperatura exterioară atinge valori
negative eficiența scade foarte mult, din această cauză ea
poate fi folosită doar 70-80 % din an.
Pompele de căldură Aer-Apa
Pompele de căldură Aer-Apa
• Pompa de căldură aer-apă este de obicei formată din două unități;
una exterioară unde se găsește circuitul vaporizatorului, pe unde un
ventilator electric face să treacă o cantitate mare de aer, și o unitate
interioară ce conține compresorul și schimbătorul de căldură dintre
agentul frigorific și agentul termic. Există însă și în varianta monobloc
în care aerul este adus la pompă și evacuat prin tubulaturi cu ajutorul
unui ventilator. Acest tip de pompe de căldură funcționează cu succes
o mare parte din an, ultimile generații întâmpinând probleme în
funcționare abia la temperaturi de -15C. Totuși o pompă de caldură
aer-apă are nevoie de o sursă suplimentară de căldură pentru a putea
încălzi și prepara apa caldă menajeră în zilele cu temperaturi foarte
scăzute ale anului.
Pompele de căldură Aer-Apa
AVANTAJE DEZAVANTAJE
• simplu, ușor de instalat; •COP scăzut: 2.6-3.5 (la o
• nu necesită pregătiri speciale la temperatură de 2 °C a aerului);
instalare; •COP dependent de temperature;
• se poate instala oriunde; •necesită sistem alternativ de
• se poate adapta usor pentru a încălzire;
completa sistemul existent de •în cazul unei instalații interioare,
încălzire;
produce zgomot circa 54 dB
• este cea mai ieftină dintre
tipurile prezentate;
• se poate monta atât în interior,
cât și în exterior
Pompele de caldura Sol-Apa
Pompele de caldura Sol-Apa

• Solul de la o anumită adâncime are o temperatură constantă


tot timpul anului, iar la 1.5 m față de suprafață temperatura
solului are valori între 5 și 15 grade, interval în care pompa
de caldură funcționează la un COP apropiat de cel maxim.
Există mai multe tipuri de pompe sol-apă în funcție de modul
de așezare în sol a conductelor ce formează vaporizatorul.
• Principalele moduri de așezare sunt Colectori Verticali
Pompele de caldura Sol-Apa
AVANTAJE DEZAVANTAJE
• COP bun : 4.5-5 (la o • instalare costisitoare, necesită forare
temperatura de 0 °C a solului); de puț
• COP stabil; • prețul manoperei mare la instalare

• folosibil și pentru răcire pasivă;


• există resurse și pentru viitor;
• se poate instala practic
oriunde;
• nu necesită sistem alternativ
de încălzire.
Pompele de caldura Sol-Apa , Colectori Orizontali
AVANTAJE DEZAVANTAJE
• COP bun: 4-4.5 (la o •poate sa deranjeze radacina
temperatură de 0 °C a plantelor (mentineti cel putin
solului);
2m distanta)
• COP stabil •instalare costisitoare, necesita
• folosibil si pt racire pasiva retea de tevi ingropate in
• există resurse și pentru pamint
viitor •Pret pentru manopera mare la
• se poate instala practic instalare
oriunde
• nu necesita sistem
alternativ de incalzire
Pompele de căldură apă-apă
Pompele de căldură apă-apă
• Pompele de căldură apă-apă funcționează cu cel mai ridicat COP
dintre toată pompele de căldură, însă nu pot fi instalate oriunde.
Astfel, în zona în care se instalează apa freatică trebuie să se găsească
la adâncimi relativ reduse, care să permită obţinerea autorizaţiei de
foraj, adică maxim 50-70m. Se recomandă totuşi ca adâncimea de la
care este preluată apa freatică, în cazul locuinţelor familiale, să nu
depăşească 15m, pentru că la adâncimi mai mari cresc mult costurile
pentru realizarea celor două foraje, precum şi costurile de exploatare
datorate înălţimii ridicate de pompare a apei freatice. Distanţa dintre
cele două puţuri trebuie să fie de minim 5m, iar amplasarea trebuie
făcută astfel încât sensul de curgere a apei să fie dinspre puţul prin
care este absorbită apa, spre cel în care este evacuată apa. Nu este
posibilă utilizarea ca sursă de căldură, a apei din lacuri freatice,
deoarece în acest caz există pericolul îngheţării apei în jurul sondelor,
ceea ce împiedică funcţionarea pompei de căldură.
Pompele de căldură apă-apă
AVANTAJE DEZAVANTAJE
• cel mai mare COP : 5-7 (la o • folosește cantități imense
temperatură de 10 °C a apei) de apă
• COP stabil • cantitate de manoperă
• folosibil și pentrurăcire extrem de mare la instalare
pasivă • în cazul în care sursa de
• nu necesită sistem alternativ apă seacă, nu mai poate fi
de încălzire folosită

S-ar putea să vă placă și