Sunteți pe pagina 1din 40

Zonele naturale

ale Eurasiei

Cogîlniceanu Olivia
Pădurile ecuatoriale umede
Pădurile ecuatoriale umede se întîlnesc în zona
ecuatorială a Eurasiei,în Insulele Indoneziene.Cantitatea
de precipitații depășește 3000 mm/an.
Speciile reprezentative ale acestei zone sînt: ficusul,
palmierul, bambusul, scorțisorul ș.a.
Aici se găsesc soluri lateritice, puțin fertile.
Aici se întîlnesc următoarele specii de animale:
urangutan,gibon,macac,leopard,rinocer,cobra,pasărea-
paradisului,papagali etc.
Pădurile musonice variabil
umede
Pădurile musonice variabil umede se întîlnesc în zona
subecuatorială a Eurasiei, mai exact , în sudul
continentului.Cantitatea de precipitații variază între 800-2000
mm/an.
Speciile reprezentative de plante sînt:tecul, arborele-de-
sal.
Solurile din această zonă sînt roșii lateritice.
Speciile de animale reprezentative sînt:tigru, elefant
indian, maimute, leopard etc.
Savanele
Savanele se întîlnesc în zona subecuatorială.Regiunile
unde se gasește sînt:India și Myanmar.
Cantitatea de precipitații constitue 600-800 mm/an.
Speciile reprezentative de plante sînt:salcîmul, bărboasa,
trestia-de-zahăr sălbatică,.
Sînt prezente solurile roșii,brune-roșii și roșii cafenii
sărace în humus și afectate de eroziune.
Speciile de animale reprezentative
sînt:leopard,rinocer,bivol sălbatic,șerpi,păsări etc.
Deșerturi tropicale
Deșerturile tropicale se formează în zonele alpine.Ele se
găsesc în statele:Iran, Kazahstan, Mongolia, China, Arabia-
Saudită.
Precipitațiile sînt foarte scăzute.
Din cauza insuficienței apei,sînt prezente doar plantele
care s-au adaptat:pelin, astragal, curmal etc.
Este prezent solul roșu.
Speciile de animale reprezentative sînt:dromader, gazela,
șacal, scorpion, reptile etc.
Deșerturi subtropicale
Deșerturile tropicale se formează în zona subtropicală. Ele
se formeaza în statele Iran și China.
Cantitatea de precipitații este sub 300 mm/an.
Vegetația este săracă , adaptată la
evaporarea intensă, la oscilațiile termice și
temperaturile joase în timpul iernii.
Deșerturile și semideșerturile
zonei temperate
Deșerturile și semideșerturile se formează în zona
temperată.Ele se formează în Mongolia, Uzbekistan, Iran,
Afghanistan etc.
Cantitatea de precipitații variază între 100-200 mm/an.
Speciile reprezentative de plante sînt: saxaul, spinul-cămilei etc.
Solurile care predomină sînt solurile de deșert care sînt sărace în
humus.
Speciile de animale predominante sînt:rozătoare, șerpi, reptile și
scorpioni.
Pădurile și arbuștii permanent
vrezi cu frunze tari
Pădurile și arbuștii permanent verzi cu frunze tari se
găsesc in sud-vestul Eurasiei.
Speciile reprezentative de plante sînt: stejarul-de-plută,
stejarul pufos, pinul de Alep, cedrul de Liban, chiparosul
etc.
Sînt prezente solurile terra-rosa,fertile și intens prelucrate.
Unele specii de animale care se întilnesc aici sînt: rîs, șacal,
muflon, vipera-cu-corn, scorpion etc.
Pădurile musonice mixte
permanent verzi
Pădurile musonice mixte permanent verzi se găsesc în
China.
Speciile reprezentative de plante sînt: magnolia, camelia,
bambus, ginkgo, arborele-de camfor, pin, santal etc.
Sînt prezente solurile roșii, glabene și brune-roșii.
Speciile reprezentative de plante sînt: maimuța, panda,
tigru, panteră, veveriță zburătoare.
Stepe și silvostepe
Clima în care se formeaza este excesiv-continentală.
Regiunile unde se formează sînt: Rusia, Kazahstan,
Ucraina, China, Suedia, Lituania etc.
Precipitațiile sînt normale.
Speciile reprezentative de plante sînt: păiuș, negară,
cereale, mesteacăn, stejar.
Solurile sînt soluri de cernoziom,foarte fertile și soluri
castanii.
Speciile reprezentative de animale sînt: antilopă,
popîndău, hîrciog, șoarece-de-cîmp, iepure-de-cîmp,
dropie, vultur-de-stepă.
Păduri de foioase
Se formează în zona temperată.Regiunile în care este
răspîndită sînt:Marea Britanie, Irlanda, R.P.D. Coreeană,
Europa Centrală.
Precipitațiile sînt abundente.
Speciile reprezentative de plante sînt: fag, stejar, carpen,
arțar etc.
Solurile sînt cenușii și brune.
Speciile reprezentative de animale sînt: cerb-cu-pete,
jder-de-păsure, cîine enot, pisică sălbatică etc.
Pădurile de conifere
Se formează în zona temperată.Regiunile în care este
răspîndită sînt Rusia și Norvegia.
Ploile sunt abundente.
Speciile reprezentative de plante sînt: molid, pin siberian,
zadă, cedru siberian etc.
Solurile sînt podzolice cu un conținut mic de humus.
Speciile reprezentative de animale sînt: samur,
veverița siberiană, elan, urs brun etc.
Pădurile mixte
Se formează în condițiile climei continentale.Regiunile
unde se gasește sînt: Suedia, Finlanda, Lituania etc.
Precipitațiile sînt abundente.
Speciile reprezentative de plante sînt: stejar, tei, arțar, nuc
de Manciuria, pin etc.
Solurile sînt brune și podzolice.
Speciile reprezentative de animale sînt: urs brun, căprior,
ierunca, tigru de Amur.
Silvotundra și tundra
Ocup teritoriile de nord a Eurasiei.
Temperaturile ajung pîna la -30 - -40 C.
Cantitatea de precipitații variază între 100-400 mm/an.
Vegetația este formată din mușchi, licheni, merișori, afini,
sălcii pitice etc.
Solurile sînt turboase și mlăștinoase, sărace în substanțe
nutritive.
Speciile reprezentative de animale sînt:ren, leming, vulpe
polară, iepure alb, bufniță polară etc.
Deșerturile arctice
Se formează în insulele din extremitatea nordică a
continentului.
Temperaturile ating pînă la -30 C.
Se întîlnesc pe alocuri mușchi și licheni.
Din animale se întilnesc ursul polar, vulpea polară, garia
etc.

S-ar putea să vă placă și