Sunteți pe pagina 1din 7

Divizibilitate.

Criterii de divizibilitate
Cuprins
Divizibilitate
Proprietăţi ale divizibilităţii
numerelor naturale

Divizori proprii şi improprii


Numere prime

Criterii de divizibilitate
Concluzii

Bibliografie
Divizibilitate

Definiţie: Spunem ca numărul natural a se divide cu b, dacă există un număr c, astfel


încât a = b∙c Se mai spune: „a se divide cu b”, „b divide pe a“, „b este divizor al lui a”,
„a este multiplu al lui b”.
Exemplu: 30 se divide cu numărul 5, pentru că există un număr 6, astfel încât 30 = 5∙6.
 d|a se citeşte d divide a
 d|a există c, astfel încât a = d∙c, d şi a sunt numere naturale.
 a:d se citeşte a este divizibil cu d.
Divizor şi multiplu
Dacă d|a, atunci d se numeşte divizor al lui a şi a se numeşte multiplu al lui d.
Dn = mulţimea divizorilor lui n.
Exemple:
D6 = {1; 2; 3; 6}
D15 = {1; 3; 5; 15}
D12 = {1; 2; 3; 4; 6; 12}
D30 = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
Multiplii lui 12:
M12 = {12; 24; 36; 48; 60; 72; ...}
Observaţii:
1) Mulţimea divizorilor unui număr natural nenul este o mulţime finită.
2) Mulţimea multiplilor unui număr natural nenul este o mulţime infinită.
Divizori proprii şi improprii

Orice număr este divizibil prin 1 şi prin el însuşi. Numărul 1 şi


numărul însuşi se numesc divizori improprii. Ceilalţi divizori ai
numărului se numesc divizori proprii.
Exemplu: D6 = {1; 2; 3; 6}; numerele 1 şi 6 sunt divizori improprii,
iar 2 şi 3 sunt divizori proprii.
Numere prime

Numim număr prim orice număr natural mai mare decât 1, care are
numai divizori improprii.
Numerele prime sunt: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...
Numere prime între ele

Definiţie: Două numere care au cel mai mare divizor comun 1, se numesc
numere prime între ele.
Observaţii:
1) Dacă a şi b sunt prime între ele, scriem: (a;b) = 1
2) Dacă un număr natural se divide cu două numere prime între ele, atunci
el este divizibil şi cu produsul lor.
Proprietate: Două numere consecutive sunt prime între ele.
Demonstraţie: Presupunem că d|a şi d|(a + 1)d|(a + 1 – a) d|1 (a; a + 1) = 1,
oricare ar fi numărul natural a şi numărul natural nenul d.
Criterii de divizibilitate

CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 2
Un număr este divizibil cu 2 dacă ultima sa cifră este pară.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 3
Un număr este divizibil cu 3, dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil cu 3.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 4
Un număr este divizibil cu 4, dacă numărul format de ultimele sale două cifre este
divizibil cu 4.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 5
Un număr este divizibil cu 5 dacă ultima sa cifra este 0 sau 5.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 6
Un număr este divizibil cu 6, dacă este divizibil cu 2 şi cu 3.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 9
Un număr este divizibil cu 9, dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 9.
CRITERIUL DE DIVIZIBILITATE CU 10n
Un număr este divizibil cu 10n, dacă ultimele sale n cifre sunt zerouri.

S-ar putea să vă placă și