Sunteți pe pagina 1din 9

Biosfera

Noțiunea de biosferă
• Biosfera este un termen generic
care desemnează spațiile de pe 
Pământ unde există viață,
incluzând partea inferioară a 
atmosferei, partea superioară a
hidrosferei și litosferei. Biosfera
conține o multitudine de 
organisme și de specii care
formează numeroase ecosisteme
. Cel care a propus termenul de
biosferă a fost cercetătorul
ukrainian/rus Vernadsky Vladimir
Ivanovici în 1885 .
• Biosfera este invelisul viu al pamantului
si cuprinde totalitatea vietuitoarelor
(plante,animale si oameni). Ea s-a
format treptat incepand cu aparitia
primelor forme de viata in apele
oceanice si pana la cele cunoscute
astazi, timp in care multe specii au
disparut. Altele, care au reusit sa se
adapteze sunt prezente si in timpurile
noastre, iar unele auaparut recent.
Evolutia biosferei este evolutia vietii.
Intre toate fiintele pamantului,
omuleste una cu totul speciala,
gandeste si vorbeste articular, este
inteligenta
• .Biosferă - sfera vieţii, este cel mai nou
şi mai eterogen înveliș al planetei
noastre, careintegrează materialul viu şi
componentele anorganice ale scoarţei
terestre ...fragil, carearde, are miros de
tămâie şi este de culoare galbenă.
Biosfera

• Apariție: în urmă cu 3,6 miliarde de


ani
• Cuprinde: 500 000 specii de plante și
1500000 specii de animale
• Limite: 3000 m în litosfera și 15-20
km în atmosferă
Factorii care determină răspândirea
organismelor
• Radiația solară
• Precipitațiile
• Temperatura
• Vântul
• Relieful
• Factorii biologici
• Factorii antopici
• Solul
Domeniile de viață
Domeniul acvatic

Mediile ocenice
- zona litorală
- zona pelagică
- zona abisală
• Mediile apelor
continentale
-mediile apelor curgătoare
-mediile apelor stătătoare
Domeniul subteran

• Domeniul edafic (al


solurilor)

• Domeniul cavernicol ( al
peșterilor)
Domeniul uscatului (continental)

• Mediile zonei calde- păduri ecuatoriale și


tropicale, savane, păduri musonice,
deșerturi.
• Mediile zonei temperate- zona
mediteraniană, păduri de foioase, stepe și
silvostepe, deșerturi.
• Mediile zonei reci- păduri de conifere,
tundra, mediul calotelor glaciare.