Sunteți pe pagina 1din 10

Irina CHIRIAC

clasa a IV-a C
Geometrie
Dreptunghiul. Pătratul
Bună dimineața!
Astăzi continuăm să descoperim informații noi
despre poligoane.
Poligonul este o linie frântă închisă.
Poligonul care are 4 laturi se numește
patrulater.

DREPTUNGHI
PĂTRAT

2
Să reținem!

Pătrat
Dreptunghi Patrulatere
regulate Are 4 laturi, două câte
Are 4 laturi, două câte două paralele, dar
două paralele și egale. toate laturile sunt
2 Lungimi (L) Au toate laturile egale.
2 lățimi (l) perpendiculare și toate 4 laturi egale (l)
unghiurile sunt
drepte(90˚).

3
IMPORTANT
PERIMETRUL reprezintă suma
lungimilor tuturor laturilor unui poligon!
l
SEMIPERIMETRUL reprezintă
jumătate din PERIMETRU. Perimetrul
l pătratului l
L P = l +l +l +l
P=4xl
Perimetrul dreptunghiului
P=L+L+l+l
l P = 2 x L +2 x l
l
P = 2 x (L +l )
l

L
4
Să exersăm!
2) P = 2 x L + 2 x l
160 = 2 x L + 2 x 15
160 = 2 x L + 30
160 – 30 = 2 x L
Dreptunghi Lungime Lățime Perimetrul 130 = 2 x L
L= 130 : 2
1 20 10 ? L = 65
2 ? 15 160
3 250 ? 604 3) P = 2 x L + 2 x l
604 = 2 x 250 + 2 x l
604 = 500 + 2 x l
1) P = 2 x L + 2 x l 604 – 500 = 2 x l
P = 2 x 20 + 2 x 10 104 = 2 x l
P = 40 + 20 l = 104 : 2
P = 60 l = 52
5
Să exersăm!
2) P = 4 x l
108 = 4 x l
l = 108 : 4
l = 27
Pătrat Latură Perimetrul Semiperimetrul S=P:2
S = 108 : 2
1 16 ? ? S = 54
2 ? 108 ?
3 ? ? 422 3) S = 2 x l
422 = 2 x l
l = 422 : 2
1) P = 4 x l l = 211
P = 4 x 16 P=2xS
P = 64 P = 2 x 422
S = 64 : 2 P = 844
S= 32
6
Cum rezolv o problemă de geometrie?

Ipoteza
Notez matematic datele
problemei

Concluzia
Întrebarea problemei (ce
trebuie să aflu)
Demonstrația
Rezolv problema (nu uit să
7
desenez figura)
ABCD un dreptunghi
L=324m
l=L:3
P=? Eva,
Eu și bunicul dorim să
împrejmuim grădina de
legume cu gard. De câți m
l=L:3 de gard avem nevoie, dacă
l=324m:3 grădina are formă de
l=108m dreptunghi cu lungimea de
324 m și lățimea este de 3
P=2x(L+l)
ori mai mică?
P=2x(324m+108m) Este o provocare pentru
P=2x432m tine!
P=864m gard ❤ Bunica

8
✋P dreptunghi=P pătrat
L drept.=16cm
l drept.=1/4 din L
l drept. = 16cm:4
l drept. = 4cm Un dreptunghi și un pătrat au
P drept. = 2x(L + l) același perimetru. Lungimea
dreptunghiului este de 16cm, iar
P drept. = 2x(16cm+4cm)
lățimea reprezintă un sfert din
P drept. = 2x20cm lungime.
P drept. = 40cm Ce lungime are latura pătratului?
P pătrat = 40 cm
4xlpătrat=40cm
latură pătrat=40cm:4
latură pătrat=10cm
9
👍
Temă: Culegere pagina 107 – 1,2,3,4,5,6
pagina 109 – 1,2,3,4,5,6
Alte întrebări?
Mă găsești la adresa de mail: chiriacirina@yahoo.com

Pe curând!

10