Sunteți pe pagina 1din 34

MORFOLOGIA ARCADELOR

DENTARE
CROWN
coronal
Cervical line

ROOT
radicular
MAAAa

Arcadele sunt amplasate in culoarul dentar,neutral situat intre musculatura


labio-geniana si cea linguala
Arcada maxilara este mai mare
decat cea mandibulara
Dintii superiori au axul
longitudinal inclinat supero-
inferior si din inauntru
inafara.Arcada extraalveolara e
mai mare decat arcada
radiculara
Dintii inferiori au axul
longitudinal longitudinal inclinat
supero-inferior si din inauntru
inafara.Arcada extraalveolara e
mai mica decat arcada
radiculara
Morfologia feţelor laterale
• Feţele
vestibulare şi
orale au formă
trapezoidală
• Sunt convexe în
ambele sensuri,
prezentând o
convexitate
maximă
Proximal Facial
Trapezoid
Triangle

Incisors

PM Molars

Rhomboid
M Molars
Feţele proximale
• Sunt convexe în ambele sensuri, prezentând o convexitate maximă
• La întilnirea feţele proximale, între zonele de maximă convexitate se
formează punctele de contact interdentar
• Punctele de contact delimitează ambrazurile
• Feţele proximale sunt convergente spre ocluzal şi spre oral
Ariile de contact
Ambrazuri
-vestibulare-deschidere mai
mare, realizeaza un unghi
obtuz.Sunt mai putin
profunde.Contururile sunt mai
rotunjite.Permit devierea
bolului alimentar si efectuarea
autocuratirii
-orale-Sunt mai
profunde.Realizeaza un unghi
mai ascutit.Permit alunecarea
alimentelor catre cavitatea
orala
-cervicale.Spatii deschise spre
cervical.Adapostesc papilele
interdentare.Descresc de la M
catre D.
-incizale,ocluzale.Spatii
deschise spre ocluzal Cresc de
la M la D
• Prin unirea punctelor de maximă
convexitate de pe feţele laterale ale
dintelui se formeaază ecuatorul
anatomic
Morfologia generală a
suprafeţelor active
• Marginea incizală -se formează la
întâlnirea feţelor vestibulară şi orală
• Este rectilinie , oblică la incisivii
superiori şi lateralii inferiori, este
rectilinie orizontală la ICI şi sub formă
de linie frântă asimetrică la canini
Morfologia generală a
suprafeţelor active
• Feţele ocluzale – au, în ansamblu,
formă de jgheab sagital, cu un
versant vestibular şi unul oral
• Lăţimea creşte de la nivelul PM la
M
• Adâncimea jgheabului este mai
accentuată la nivelul PM şi se
atenuează treptat până la nivelul
ultimului M, ca urmare a diminuării
înălţimii cuspizilor, pe măsura
deplasării spre distal
Elemente de relief la nivelul feţei
ocluzale
• Morfologia feţelor ocluzale este
complexă, adaptată funcţiilor
îndeplinite
• La nivelul FO există elemente de
relief pozitive - cuspizi, creste
marginale şi elemente de relief
negative - fosete, şanţuri
Morfologia unui cuspid
• Cuspizii sunt proeminenţe piramidale, care
prezintă 4 versanţi, două creste şi un vârf
• Creasta M-D-sagitala imparte cuspidul intr-un
versant intern ,activ si un versant
extern,inactiv
• Creasta V-O- transversala imparte cuspidul
intr-un versant mezial , si un versant distal
• Versanţii – M,D,V,O
• La intersecţia crestelor se formează vârful
cuspidului
Morfologia unui cuspid

• La nivelul dinţilor laterali se descriu două tipuri de


cuspizi:

1. Cuspizii principali, sau de sprijin – sunt mai


voluminoşi şi mai rotunjiţi; au rol în menţinerea
DVO; la maxilar sunt cuspizii P, iar la mandibulă
cuspizii V
2. Cuspizii secundari, sau de ghidaj, mai ascuţiţi, au
rolul de a ghida arcadele în timpul mişcărilor de
lateralitate; la maxilar sunt cuspizii V, iar la
mandibulă cuspizii L
Curbe de ocluzie
-Curba Spee-curba sagitala Este concava superior la mandibula,convexa
inferior la mandibula.Adancimea maxima este de 1-3 mm la M1inferior
-Curba Wilson-curba transversala Se evidentiaza prin unirea cuspizilor
vestibulari cu cei linguali ai fiecarui molar prim inferior Prin unirea
celor doua linii ,pe linia mediana se obtine un unghi obtuz.Este
concava spre superior
Crestele marginale
• Sunt elemente de relief de pe feţele
ocluzale ale dinţilor laterali
• Reprezintă preominenţe de smalţ care
unesc cuspizii V cu cei O
• Conferă rezistenţă dinţilor şi menţin
fragmentele alimentare pe suprafaţa
ocluzală în timpul masticaţiei
Morfologia şanţurilor
• Sunt elemente de relief negative pe faţa
ocluzală a dinţilor laterali
• Şanţurile principale separă cuspizii-
şanţuri intercuspidiene
• Şanţurile secundare (accesorii) se
găsec pe suprafaţa cuspizilor şi au o
direcţie paralelă cu crestele axiale ale
acestora; sunt mai puţin adânci
Morfologia fosetelor
• Sunt elemente de relief negative
• Fosele principale –M şi D- sunt
delimitate de crestele marginale şi de
versanţii cuspidieni; au adâncime mai
mare şi au rol atât în masticaţie cât şi în
ocluzie
• Fosele secundare, mai puţin adânci,
apar la intersecţia şanţurilor
intercuspidiene
Morfologia rădăcinilor
• Rădăcina este componenta intraalveolară a dintelui
• Este acoperită de cement
• Dinţii prezintă una sau mai multe rădăcini
• Rădăcinile au formă conică şi sunt mai lungi decât coroanele
• Vărful rădăcinii se numeşte apex, iar orificiul de la nivelul
vârfului – foramen apical
Morfologia coletului
• Linia de întâlnire dintre coroană şi
rădăcină
• Are aspect concav pe suprafeţele
V şi O şi convex pe feţele M şi D
• Putem descrie un colet anatomic
şi un colet clinic
Morfologia generală a cavităţii
endodontice
un colet

S-ar putea să vă placă și