Sunteți pe pagina 1din 33

V Originile arhitecturii gotice

V Listăă de termeni
List
V Perioadele arhitecturii gotice engleze
Perioada timpurie (1180 ± 1275)
Perioada de decoraţie (1275 ± 1380)
Perioada ³perpendiculară
³perpendiculară´ (1380 ± 1520)
V À 
O îpre deosebire de 6 3 pentru care au fost
identificate diferite focare de răspândire în Europa
Occidentală3 leagănul  este considerat 6

6 . Cu toate acestea3 de abia în secolul al XIX-lea
6 
s-a conştientizat faptul că primul edificiu gotic este
biserica abaţială 
 
 3 de lângă Paris3 a cărei
construcţie se datorează abatelui 6 .

O À  £ stil arhitectonic sau artistic3 răspândit în Europa în sec. XII-XVI3
caracterizat prin construcţii de proporţii impunătoare3 dar zvelte3 cu arce şi bolţi ogivale3
vitralii şi multe sculpturi în piatră.

O À3 ogive3 s.f. £ Element arhitectural şi de construcţie caracteristic stilului gotic3


format din intersecţia a două arcuri dispuse diagonal şi constituind osatura unei bolţi.

O  3 contraforturi3 s.n. 1. Întăritură masivă de beton sau de zidărie în


formă de pilastru3 care formează corp comun cu un zid şi care serveşte la mărirea
rezistenţei lui.

O r bolţi f. 1) Parte interioară3 boltită cu baza circulară a acoperişului unui edificiu;
cupolă. 2) Încăpere cu tavanul concav.
O Perioada timpurie (1180 ± 1275)
1275)
º Istoric
º Caracteristici
º Exemple notabile
O Perioada de decoraţie (1275 ± 1380
1380))
º Istoric
º Caracteristici
º Exemple notabile
O Perioada ³perpendiculară
³perpendiculară´ (1380 ± 1520)
1520)
º Istoric
º Caracteristici
º Exemple notabile
O à 6 
 6 a stilului
gotic englezesc a fost cuprinsă3
potrivit spuselor lui Thomas
Rickman3 între anii 1189 şi 1307.
O La sfârşitul secolului al XII-lea3
  a înlocuit stilul
romanesc3 iar în ultimii ani ai
secolului al XIII-lea a evoluat în
  

 6 
6 .
O 0atorită schimbării modei3
elemente noi erau adăugate celor
vechi3 în special în constructiile
de mare anvergură3 precum
bisericile şi catedralele. 0in acest
motiv3 se recunoaşte o perioadă de
tranzitie între stilul romanesc şi
cel gotic.
O În 1175 stilul s-a stabilit definitiv
în Anglia3 prin celebra 
6

6 
 663
 66 proiectată de
  .
 
O Cea mai importantă invenţie a perioadei gotice
timpurii este 
3 folosită frecvent3 nu doar
pentru naos3 ci şi pentru ferestre şi uşi. Ferestrele
în ogivă sunt în general înguste pentru înălţimea
lor. 0in acest motiv3 perioada gotică timpurie a
mai fost numita şi ³Ogivă´ sau ³Primul stil
ascuţit´.
ü 


 
ü 


 
O Cunoscută şi sub numele de
 3 
perioada gotică de decoraţie s-a desfăşurat între anii
1290 şi 13503 conform spuselor lui îir Nikolaus
Pevsner. î-a dezvoltat din stilul gotic timpuriu3
dezvoltându-se la rândul său în stilul perpendicular.
O Arhitectura gotică decorată este caracterizată de 6 6
6 Ferestre elaborate sunt divizate de
 6 6 .
montanţi apropiaţi3 de obicei pâna la nivelul de unde
începe ogiva ferestrei.  se separă3 umpland
partea superioară cu o reţea de figuri elaborate3 numite
6 6! 3
6! incluzând în general trifoi. îtilul era geometric
la început şi ³curgător´ la sfârşit3 permiţând omisia
cercurilor din traforajul ferestrei.
Catedrala Lincoln Catedrala Carlisle

Catedrala Ely

Catedrala Exeter
Catedrala Lich
V Perioada gotică perpendiculară este a treia diviziune istorică a
arhitecturii gotice englezeşti3 şi se numeşte aşa3 deoarece este
caracterizată de accentul pus pe  6 ;
 6 este
cunoscută şi sub numele de ³gotic internaţional´3 ³stil
rectiliniu´ sau ³gotic târziu´.
V Perpendicularitatea stilului este în primul rând
evidenţată în
 6 6 663 uneori ajungând
la dimensiuni imense3 cu montanţi de piatră mai
subţiri decât în perioadele anterioare3 lasând o gamă
variată de posibilităţi sticlarilor. Montanţii
ferestrelor se continuă până la arcul ce uneşte cele
două ferestre şi partea de sus este subdiviziată de
alti montanţi. îtâlpii şi pereţii sunt de asemenea
divizaţi în casete verticale. Altă îmbunătăţire
considerabilă a acestei perioade au fost 

# .

#
V Intrările sunt frecvent încastrate într-un
pătrat având deasupra un arc decorat cu
muluri sub forma de trifoi. Arcurile
ascuţite sunt înca folosite în toată
perioada3 dar arcurile de tip

6
sunt introduse de asemenea în stil.
V În interiorul bisericilor3 traforul dispare3 iar locul său este
înlocuit cu 6 6 şi este dată o mai mare
importanţă ferestrelor3 care sunt de cele mai multe ori cele
mai elegante din tot acest stil.
V Xnele dintre cele mai elegante caracteristici ale acestei
perioade sunt magnificele acoperisuri de lemn.
ît Mary¶s church Manchester Cathedral
Wills Memorial Building

îherborne abbey Westminster abbey