Sunteți pe pagina 1din 27

Compușii hidrogenați,

oxizii și acizii nemetalelor


Chimia , Clasa a X-a,
gr. TR-11
04.05.2020
prof. D. Borș
Tipul lecției – lecție de formare a competențelor de
dobândire a cunoștințelor
Obiective:

• O1 Să descrieți structura și compoziția chimică a compușilor


hidrogenați și oxizilor nemetalelor
• O2 Să explicați schimbarea proprietăților compușilor hidrogenați
ai nemetalelor în SP
• O3 Să identificați metodele de obținere a compușilor hidrogenați
ai nemetalelor și oxizilor lor
• O4 Să prezentați proprietățile chimice ale compușilor hidrogenați
ai nemetalelor și oxizilor lor
• O5 Să exemplificați domenii de utilizare a compușilor hidrogenați
ai nemetalelor și oxizilor lor
• O6bSă reprezentați prin exemple obținerea acizilor oxigenați și
unele proprietăți specifice ale lor
Reactualizarea cunoștințelor
1. Unde sunt plasate nemetalele în Sistemul Periodic?
2. Cum se schimbă proprietățile nemetalelor în funcție de
structura atomului?
3. Cum se schimbă electronegativitatea nemetalelor în grupe
și perioade?
4. Care este structura moleculelor nemetalelor?
5. Ce compuși formează nemetalele?
Compoziția compușilor hidrogenați
Compoziția și structura compușilor
hidrogenați ai nemetalelor
RH4, RH3, RH2, RH
În perioadă proprietățile acide ale soluțiilor
apoase a compușilor hidrogenați volatili ai
nemetalelor se intensifică

În grupe proprietățile acide ale soluțiilor


apoase a compușilor hidrogenați volatili ai
nemetalelor la fel se intenfifică
Proprietăți fizice
• - sunt incolori
• - au miros neplăcut (cu excepția apei)
• - sunt nocivi (cu excepția H20 și CH4)
• - la temperaturi foarte joase se
solidifică și formează rețele
cristaline moleculare
Obținerea compușilor
hidrogenați ai nemetalelor
а) Sinteză
H2 + Cl2 = 2HCl + Q
N2 + 3H2 = 2NH3 + Q
2H2 + O2 = 2H2O + Q
C + 2H2 = CH4 + Q
б) În laborator
1.2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3 + 2H2O+ CaCl2
2. NaCl + H2SO4 (conc) = NaHSO4 + HCl
3. FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S
Proprietăți chimice
а) Interacțiunea cu apa – disocierea (prin aceasta se
explică proprietățile acido-bazice ale acestor compuși)

În condiții obișnuite, metanul CH4, silanul SiH4 și fosfina PH3 nu


reacționeazã cu apa și se dizolvã slab în ea.

_
• HCI + H2O = H3O+ + CI
_
• NH3 + HOH = (NH4)+ +OH
Proprietăți chimice
b) Reacțiile cu oxigenul
Proprietăți chimice ale soluțiilor apoase
ale compușilor hidrogenați
Rezolvați
Compuși oxigenați ai
nemetalelor
Oxizii
Oxizii superiori
superiori ai
ai nemetalelor
nemetalelor

Modificarea
Modificarea proprietăților
proprietăților
oxizilor
oxizilor NeMe
NeMe în
în SP
SP

Oxizii Acizii
Acizii corespunzători
corespunzători
(hidroxizii)
(hidroxizii)

NeMe Clasificarea
Clasificarea oxizilor
oxizilor

Proprietățile
Proprietățile fizice
fizice ale
ale oxizilor
oxizilor

Obținerea
Obținerea oxizilor
oxizilor

Proprietățile
Proprietățile chimice
chimice ale
ale
oxizilor
oxizilor
Oxizii nemetalelor
IV II
IV
NO CO
SO V IV

PO SiO II
IV VI

CO SO NO
Alcătuiți formulele oxizilor
Determinați tipul oxizilor
Clasificarea compușilor
nemetalelor cu oxigenul
Nemetale
Oxizi indiferenți (sunt
oxizi cărora nu le
corespund acizi)
CO, N2O, NO
Oxizi

Oxizi acizi (sunt oxizii


Acizi
cărora le corespund acizi)
Cum determinăm caracterul oxidului:

1. Determinăm gradul de oxidare a


elementului ce formează oxidul
1) Dacă elementul are GO= +3 sau mai mult,
atunci oxidul format este oxid acid
2) Dacă GO al elementului este= +1 sau +2 ,
și elementul este nemetal – atunci oxidul
format este oxid indiferent
Sistemul periodic al elementelor
Grupa
ды
ио

I II III IV V VI VII VIII


р
Пе

1 2
1 1 Н 1.008
Водород
He
Гелий
4,003

5 6 7 8 9 Ne 10
2 2 B
Бор
10,811
C 12,011
Углерод
N
Азот
14,00
O
Кислород
15,998
F
Фтор
18,998
Неон
20,179

14 15 16 17 18
3 3 Si 28,086
Кремний
Р
Фосфор
30,9738
S
Сера
32,064
Cl
Хлор
35,453
Ar
Аргон
39,948

4 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7


4 As 33 Se Br 35 Kr 36
5 74,922 78,96 79,904 83,80
Мышьяк Селен Бром Криптон

6 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 HClO4


5 Te 52 I 53 Xe 54
7 127,60 126,906 131,30
Теллур Иод Ксенон
În periodă de la stânga la
8
dreapta caracterul oxizilor
6 superiori se modifică treptat
În grupe de sus în jos
85
At (210)
caracterul acid al oxizilor Rn 86
9 (222)
de la bazice la acide Астат
superiori treptat scade
Радон

7 1
0
RO R 2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4
HR RH4 RH3 H2 R HR
Obținerea
PROPRIETĂȚI CHIMICE
Rezolvă
Obținerea acizilor oxigenați
Utilizarea acizilor oxigenați
Utilizarea acizilor oxigenați

Acidul joaca un rol important in


metabolism , ca producator de
energie : ATP(acid
adenozintrifosforic) si
GTP(guanozintrifosforic) , făcând
parte din acizii nucleici ADN si ARN
ca și din numeroase coenzime.
Rezolvă
Mulțumesc de
prezență și
activitate!
Tema de casă:
De studiat §6.3-6.4, pag. 186 - 206
Realizează un ppt pe tema:
1. Utilizarea acizilor nemetalelor
Sau
2. Utilizarea oxizilor nemetalelor

S-ar putea să vă placă și