Sunteți pe pagina 1din 13

Mecanismul de transfer al

căldurii prin conducție termică


și prin convecție.
Varzaru Tatiana
Clasa a 8-A
LiCEUL Teoretic ,,Liviu Damian,,
Transmiterea căldurii

• Transmiterea căldurii este domeniul


termodinamicii care se ocupă cu
schimburile de energie termică între
corpuri. Transferul de căldură are loc sub
influența unei diferențe de temperatură.
Principiul al doilea al termodinamicii în
formularea lui Clausius stipulează că
acest transfer se face de la sine doar de
la temperatura mai înaltă la temperatura
mai joasă.
Mecanisme de transmitere a căldurii

• Se cunosc trei mecanisme de transmiterea caldurii:[


• Transmiterea prin conducție, caracterizată prin lipsa mișcărilor
macroscopice. Este modul curent de transmitere a căldurii în corpurile solide
și se bazează pe mișcările moleculare.
• Transmiterea prin convecție, caracterizată prin existența mișcărilor
macroscopice de curgere. Este modul curent de transmitere a căldurii în
corpurile lichide și gazoase, inclusiv la limitele lor, la contactul cu alte faze.
În funcție de natura mișcărilor macroscopice convecția poate fi:
• Convecție liberă, caracterizată prin faptul că mișcările se fac sub
acțiunea forțelor arhimedice, determinate de diferențe de densitate.
• Convecție forțată, caracterizată prin faptul că mișcările se fac sub
acțiunea altor forțe.
• Transmiterea prin radiație, caracterizată prin transferul termic prin
radiație electromagnetică din gama infraroșu. Acest transfer se poate face in
vid sau în medii optice transparente la radiația infraroșie.
Motoarele termice
• Motoarele termice sunt motoarele ce consuma
un combustibil (benzina, motorina, alcool,
etc) si transforma caldura dezvoltata in lucru
mecanic. Inca din veacul al doilea i.e.n. Heron
din Alexandria cunostea forta de expansiune a
vaporilor si a construit chiar o turbina cu
reactie. Inventia lui a cazut uitare datorita
faptului ca relatiile de productie nu erau
favorabile unei aplicatii mai largi in practica.
Radiaţia
• Transferul prin intermediul radiaţiei electromagnetice are loc
atunci când căldura se transmite de la un corp la altul fără ca cele
două corpuri să se atingă. O plită încinsă ori un foc vă încălzesc
mâna fără a fi nevoie să atingeţi plita ori să o băgaţi în foc. Unde
electromagnetice nevăzute, mare parte din gama undelor
infraroşii, poartă căldura de la plită către dumneavoastră. Mâna
dumneavoastră absoarbe radiaţia şi, în consecinţă, se încălzeşte.
• Toate materialele radiază energie termică în cantităţi determinate
de căldura lor (Dispozitivele de vedere pe timp de noapte, bazate
pe detectarea căldurii radiate de corpul uman, nu emit, ci doar
recepţionează radiaţia infraroşie şi o transformă în radiaţie din
spectrul vizibil). Energia termică este, în acest caz, transportată de
fotoni, vehicule ale radiaţiei electromagnetice de orice frecvenţă.
Dacă temperaturile a două corpuri sunt identice, schimbul de
căldură nu mai are loc, instaurându-se o stare de echilibru termic
Unde întâlnim acest tip de transfer de
căldură?
 Soarele încălzeşte Pământul prin intermediul
radiaţiei solare
 Un bec cu incandescenţă radiază căldură
 Focul emite unde electromagnetice prin
intermediul cărora ne încălzim.
• Desigur, clasificarea transferului căldurii indicată
mai sus nu înseamnă că în natură vom găsi ori
transfer prin radiaţie, ori prin conducţie, ori prin
convecţie. Aşa cum este reprezentat în fotografia
de mai jos, cele trei tipuri pot foarte bine coexista.
Conducţia
• Conducţia este transferul căldurii dintre două materiale care
intră în contact unul cu celălalt. Energia cinetică moleculară a
unui material (zone dintr-un material) se transferă unui alt
material (zone din acesta) cu energie cinetică mai mică prin
intermediul coliziunilor particulelor constituente. Această
modalitate este cel mai important tip de transfer pentru solide.
• Unele substanţe sunt bune conducătoare de căldură, ca de
exemplu: argintul, oţelul, fierul, cuprul, pe când altele sunt
buni izolatori, ca lemnul, hârtia ori aerul.
 În fotografia de mai jos este reprezentarea mişcării
atomilor unui solid încălzit
Convecţia
• Convecţia căldurii reprezintă mişcarea naturală a
căldurii; acest tip de transfer se aplică gazelor ori
fluidelor. După cum sigur aţi observat în propria
locuinţă, aerul cald, mai puţin dens, are tendinţa
de a se ridica, iar cel rece de a coborî. Acest
principiu este ilustrat, bunăoară, de funcţionarea
unui cuptor, unde aerul este încălzit de arzător,
pentru a urca apoi în partea superioară a
cuptorului, unde se răceşte, coboară iarăși, iar
ciclul continuă până când mâncarea este gata
Convecţia (partea a doua-a)
• Convecţia este cea care coordonează
mişcarea unui lichid într-un ibric, de pildă. În
timp ce flacăra aragazului acţionează asupra
fundului ibricului, apa se încălzeşte, agitaţia
internă devine vizibilă cu ochiul liber şi
creşte în volum, în timp ce apa mai rece şi
mai densă de la suprafaţă coboară, urmând
acelaşi ciclu pe care l-am descris mai sus în
cazul aerului din interiorul unui cuptor.
Unde întâlnim convecţia?
Un balon cu aer funcţionează după principiul conform căruia aerul cald
este mai uşor decât aerul rece
Într-o sobă cu lemne ori cărbuni
Curenţii de aer respectă principiul convecţiei
Mişcarea aerului din propria locuinţă
Mişcarea apei dintr-un vas aflat pe aragaz, la încălzit.
Transferul căldurii şi tricoul din timp de
vară
• Materialele negre au caracteristica de a
absorbi radiaţia infraroşie mult mai
repede decât cele albe. Prin urmare,
dacă vă place negru pe timp de vară, ar
trebui să vă placă şi căldura, căci
tricoul dumneavoastră se va încălzi
mult mai rapid decât al colegului ce
poartă alb. Dacă e la modă negrul, nu
renunţaţi totuşi la negru.
Conducție termică

• Conducția termică este una din modalitățile de transmitere a


căldurii între două medii aflate la o anumită diferență de
temperatură, la care, spre deosebire de convecție și radiație,
transferul de energie are loc prin ciocniri între particulele elementare
învecinate, din aproape în aproape, în toată masa mediului.
• Conducția termică este un fenomen de transport a energiei interne,
datorate neomogenității provocate de agitația termică la nivel
molecular și este un fenomen ireversibil. În fluide se desfășoară
asemeni fenomenului de difuzie, iar în solide are loc datorită
vibrației rețelei cristaline.
• O mărime fizică ce caracterizează acest fenomen este
conductibilitatea termică.

S-ar putea să vă placă și