Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Științifice

Școala Postliceală Sanitară “Grigore


Ghica Vodă”
Iași

Bariere în comunicare

 Definirea barierelor de comunicare


 Identificarea tipurilor de bariere de comunicare
 Enumerarea tipurilor de bariere de comunicare
 Definirea fiecărui tip de barieră de comunicare
 Identificarea modalităților de înlăturare a barierelor de comunicare
Importanța
comunicării

 Comunicarea este prezentă în tot ceea ce facem în


fiecare secundă a vieții noastre.
 Comunicarea este esențială pentru a trăi și pentru a ne
integra în comunitate.
 Comunicarea (în toate formele sale) este legătura dintre
oameni.
Comunicarea prin
sunete

Film: Știință versus Muzică


 experimentul efectelor frecvențelor muzicii
asupra materiei

FRECVÉNȚĂ, frecvențe, s. f. 1. Repetare deasă și regulată a


unei acțiuni, a unui fapt. ♦ (În învățământ) Participare a
studenților sau a elevilor la cursuri. 2. (Fiz.) Mărime care arată
de câte ori se produce un fenomen într-o unitate de timp. ◊
Curent de înaltă (sau de joasă) frecvență = curent electric care
își schimbă sensul de un număr mare (sau mic) de ori într-o
unitate de timp. 3. (Fon.; în sintagma) Frecvență fundamentală
= primă armonică a unui semnal complex; fundamentală.
De ce comunicăm?

 Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să


convingem, să explicăm, să influențăm, să educăm, sau
să îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul
procesului de comunicare, urmărim întotdeauna patru
scopuri principale:

· să fim receptați (auziți sau citiți);


· să fim înțeleși;
· să fim acceptați;
· să provocăm o reacție (o schimbare de comportament sau
atitudine).

 Atunci când nu reușim să atingem nici unul dintre aceste


obiective, înseamnă că ceva în derularea comunicării nu
funcționează corespunzător.
Bariere de comunicare

 Ce ne împiedică să ne
facem înțeleși?
Bariere de comunicare

Definiții
 În procesul de comunicare, barieră reprezintă orice
lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului
de mesaj.

 Barierele (filtrele, zgomotele) reprezintă perturbaţiile


ce pot interveni în procesul de comunicare. Perturbarea
mesajului transmis poate avea o asemenea intensitate,
încât între acesta şi mesajul primit să existe diferenţe
vizibile.
Barierele în timpul procesului de
comunicare
De unde apar barierele de
comunicare?

 Modul în care noi privim lumea este influețat de experiențele


noastre anterioare, astfel ca persoane de vârste diferite,
nationalități, culturi, educație, ocupație, sex, temperamente etc. vor
avea alte percepții și vor interpreta situațiile în mod diferit

 Stereotipii – învățând permanent din experiențele proprii, vom


întâmpina riscul de a trata diferite persoane ca ți când ar fi una
singura: "Dacă am cunoscut un inginer (student, maistru, negustor,
etc.), i-am cunoscut pe toți”

 Lipsa de cunoaștere - este dificil să comunicăm eficient cu cineva


care are o educație diferită de a noastră, ale cărei cunoștinte în
legătură cu un anumit subiect în discuție sunt mult mai reduse.
Desigur este posibil, dar necesită îndemânare din partea celui care
comunică; el trebuie să fie conștient de discrepanța între nivelurile
de cunoaștere și să se adapteze în consecință.
De unde apar barierele
de comunicare?

 Lipsa de interes - este una din cele mai mari și mai frecvente
bariere ce trebuiesc depășite.

 Dificultăți în exprimare - dacă emițătorul are probleme în a


găsi cuvinte pentru a-și exprima ideile.

 Emoții - emotivitatea emițătorilor și receptorilor poate fi de


asemenea o barieră. Emoția puternică este răspunzătoare de
blocarea aproape completă a comunicării.
Pot fi barierele
combătute?

 DA!

 Film – combaterea diferețelor în rândul


persoanelor cu dizabilități
Factori care conduc la interpretări
greșite

Bariere de limbaj

 aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane;


 cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire şi
experienţă;
 starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce
acesta aude;
 ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea;
 dificultăţi de exprimare;
 utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze;
 Utilizarea unor cuvinte nepotrivite contextului.
Factori care conduc la interpretări greșite
Poziţia emiţătorului şi
cea a receptorului

 Imaginea pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi


despre interlocutor;

 Caracterizarea diferită de către emiţător şi receptor a situaţiei


în care are loc comunicarea;

 Sentimentele şi intenţiile cu care interlocutorii participă la


comunicare.
Factori care conduc la interpretări greșite
Barierele de concepţie

 Etnocentrismul – credința că propria cultură


este superioară oricărei alteia apare ca
barieră atunci când comunicarea conduce la
o atitudine de superioritate;

 existenţa presupunerilor;
 diferențele culturale;
 exprimarea cu stângăcie a mesajului de
către emiţător;
 lipsa de atenţie în receptarea mesajului;
 concluzii grăbite asupra mesajului;
 rutina în procesul de comunicare
 lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj;
Factori care conduc la
interpretări greșite
Zgomotul

Există trei feluri de zgomot:


 a) zgomotul semantic care apare atunci când oameni
diferiţi au diferite înţelesuri pentru aceleaşi cuvinte sau
fraze;
 b) zgomotul mecanic apare atunci când există o problemă
cu mecanismul folosit pentru a ajuta comunicarea;
 c) zgomotul de mediu se referă la zgomotele externe care
intervin în proces (un restaurant zgomotos pentru cineva
care doreşte să întreţină o conversaţie etc).
Dublul standard

 Expresia ”dublu standard” este un neologism provenit din


limba engleză, desemnând o regulă, o lege, un principiu,
un regulament, care este folosit(ă) și aplicat(ă) într-un
mod preferențial pentru persoane și situații diferite.

 Standardul, sau regula, care ar trebui evident să fie doar


unul pentru toate persoanele și toate situațiile ce se
încadrează în aplicarea sa, este, în acest caz, răstălmacit
și aplicat foarte diferit pentru diferiți indivizi sau diferite
grupuri. Dintre cuvintele care au o conotație relativ
apropiată sunt nepotism, tratament preferențial,
discriminare.
 Cel mai clar exemplu de dublu standard este judecarea
diferită a unor acțiuni asemănătoare făcute de bărbați și
de femei.
Cum înlăturăm barierele
din comunicare?

Deşi îmbracă forme diferite, constituind reale probleme


în realizarea procesului de comunicare, barierele nu
sunt de neevitat, existând câteva aspecte ce trebuie
luate în considerare pentru înlăturarea lor:

 planificarea comunicării;
 determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări;
 alegerea momentului potrivit pentru efectuarea
comunicării;
 clarificarea ideilor înaintea comunicării;
 folosirea unui limbaj adecvat
 folosirea unui volum și unui ton adecvat contextului
 feedback-ul este important în reducerea efectelor
zgomotului.
 evitarea comunicării atunci când emițătorii sunt afectați de
emoții puternice
Înlăturarea barierelor de
comunicare

Empatia
 Una din caracteristicile comunicării eficiente constă în
calitatea interlocutorilor de a fi empatici.
 Empatia presupune a înţelege sentimentele altora şi
preocupările lor, precum şi a aborda situaţiile din perspectiva
lor.
 Ea se construieşte pe conştientizarea de sine, cu cât suntem
mai deschişi faţă de propriile noastre emoţii, cu atât suntem
mai capabili să interpretăm sentimentele altora.