Sunteți pe pagina 1din 15

Îngerul Gabriel a vizitat-o pe Maria și i-a spus că va avea un copil pe care îl va chema

Iisus. Acest copil va fi fiul lui Dumnezeu.


Maria și Iosif au fost nevoiți să călătorească la Bethlehem pentru plata unei noi taxe.
Maria a mers călare pe un măgar.
Un hangiu cumsecade i-a lăsat pe Iosif și Maria să înnopteze în staulul său.
Pruncul Iisus s-a născut într-un staul.
În același timp, unor păstori li s-a arătat un înger. Acesta le-a spus că fiul Domnului
s-a născut în Bethlehem.
Păstorii au pornit către Bethlehem pentru a-l vedea pe pruncul Iisus.
Departe spre răsărit, trei crai au văzut pe cer o stea mare și luminoasă. Ei au știut că
acest lucru înseamnă că s-a născut un nou rege și au pornit la drum, urmând steaua.
În drumul lor, ei au trecut pe la palatul regelui Irod. Irod a fost curios să afle despre noul
rege; el i-a întrebat unde se află pruncul.
Cei trei crai de la răsărit au ajuns în Bethlehem. Ei i-au adus pruncului Iisus daruri:
aur, smirnă și tămâie.
În acea noapte, cei trei crai au avut un vis care i-a avertizat că nu trebuie să-i spună
lui Irod unde se află pruncul Iisus. Astfel, ei nu s-au mai întors pe la palatul regelui Irod.
Irod a început să-l caute pe pruncul Iisus. El a dat ordin ca toți copiii mici din
Bethlehem să fie uciși.
Maria și Iosif au călătorit cu pruncul Iisus spre Egipt și acolo au fost în siguranță.