Sunteți pe pagina 1din 13

TRĂIREA ÎNVĂȚĂTURII

CREȘTINE
Legea
Nouă -
Fericirile

Faptele
Trăirea învățăturii bune –
creștine roade ale
virtuților

Faptele
rele –
încălcări
ale voii lui
Dumnezeu
FIȘĂ DE LUCRU
 
 
1. Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că faptele de ajutorare a celor aflați în nevoi
deschid poarta cerului. Identifică astfel de fapte în citatul scripturistic de mai jos:
,,Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți binecuvântații Tatălui Meu,
moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați
dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost
și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine”
(Matei 25, 34-36)
 
  
 
 
2. Enumeră două activități pe care le-ai putea organiza și efectua împreună cu colegii
pentru ameliorarea suferințelor materiale sau sufletești a celor aflați în :

a) Orfelinate
b) Spitale
c) Azile
 
 
 
 
           

                 

                   

               

                 

                 

1. Încă lcarea voii lui Dumnezeu


2. Obicei al omului de a îndeplini toate poruncile date de Dumnezeu
3. Virtute prin care credinciosul pune mă sură în toate faptele vieții sale
4. Prima treaptă a pă catului
5. Virtute care reprezintă puntea de legă tură între noi și Dumnezeu, care trebuie
să fie însoțită de fapte bune
6. Legea cea nouă
• Aplicație:
Transformați întamplările nepotrivite din viața voastră în întâmplări pozitive!
Sf. Ap. Pavel a zis : „ Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. ”

1. Ai ajuns în curtea școlii și un coleg gră bit te îmbrâ ncește


intenționat.
2. Acasă fratele tă u mai mic ți-a șters un material important. Te
enervezi sau…….

3. Un coleg este timid la ore, iar colegii frecvent râ d de


el.
4. O colegă de clasă știe foarte bine la majoritate
materiilor, unii colegi o invidiază . Tu ce poți să
faci?
5. La biserică în timpul slujbei un copil plâ nge, dar
mama nu iese cu el din biserică , ești și tu la slujbă . Cum
suporți situația?
Fericiri
1. Fericiți cei să raci cu duhul, că a acelora este Împă ră ția Cerurilor.
2. Fericiți cei ce plâ ng, că aceia se vor mângâ ia.
3. Fericiți cei blâ nzi, că aceia vor moșteni pământul.
4. Fericiți cei ce flă mâ nzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor
să tura.
5. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.
6. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
7. Fericiți fă că torii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
8. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca a lor este Împără ția
Cerurilor.
9. Fericiți veți fi voi câ nd va vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice
tot cuvântul ră u împotriva voastră , mințind din pricina Mea.
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.
Identificați următoarele versete din Biblie:

MATEI 5, 5
MATEI 5, 6
MATEI 5, 9
MATEI 5, 11
Identificați Fericirile reprezentate în imaginile următoare:

Pocăința lui
Petru
Muntele Fericirilor

S-ar putea să vă placă și