Sunteți pe pagina 1din 14

BANCA

ȘI SERVICIILE BANCARE
• Deschiderea unui cont bancar
• Utilizarea unui cont bancar
• Interacțiunea cu banca
• Când și cum fac plățile?
Banca
◦ Banca deţine banii noştri, depuşi într-un cont și ne poate
împrumuta bani.
◦ Banii depuşi la bancă:

◦ sunt siguri
◦ pot oferi dobânzi
◦ pot fi monitorizați cu ușurință
◦ pot fi folosiţi pentru plăţi în ţară şi în
străinătate, la cumpărături
Deschiderea unui cont
bancar
◦ Banca deschide un cont pe numele tău, în baza unui act de identitate.
◦ După verificarea documentelor, se va încheia un „contract de cont
curent”. O copie rămâne la tine.
◦ În contract, atât tu, cât şi banca aveţi drepturi şi obligaţii, menţionate
în scris.
◦ Citește cu atenție drepturile și obligațiile!
Deschiderea unui cont
bancar
◦ Banii sunt păstraţi în contul tău bancar.
◦ Banii adăugaţi la depunerea de bază sunt luaţi în considerare la
dobândă; retragerile vor fi deduse din contul tău.
◦ Suma în orice moment sau la finele lunii din contul tău este
numită „sold”.
Deschiderea unui cont bancar
◦ După deschiderea contului, la cerere, banca îţi înmânează un card.
◦ Prin intermedierea băncii, poți urmări toate operaţiunile din contul tău.
◦ Poţi solicita băncii expedierea periodică a unui extras de cont (de cele
mai multe ori, acesta e trimis prin poștă electonica)

Cardul de debit Cardul de credit

• Cardul prin care pot • Cardul prin care pot


folosi banii mei depuşi folosi banii pe care mi-i
în cont dă banca împrumut
Utilizarea contului bancar
Cum folosesc contul meu bancar?
◦ La sucursalele băncii
◦ La ATM-uri (bancomate)
◦ Prin plata la terminalele POS (puncte de vânzare)
◦ Telefon sau Internet (Internet / Mobile Banking)
Utilizarea contului bancar
◦ În timpul tranzacţiei la o sucursală, foloseşti codul numeric personal
şi semnătura.
◦ În cazul utilizării celorlalte metode, foloseşti codul PIN aferent
cardului.
◦ Codul PIN și parola contului tău trebuie ştiute numai de tine.
◦ Obţinerea codului PIN şi a altor date personale de către persoane rău
intenţionate poate provoca daune majore.
Interacțiunea cu banca
◦ Sucursala bancară: funcționarii
◦ Directorul sucursalei
◦ Directorul adjunct al sucursalei: o persoană
care poate acționa în numele directorului
sucursalei, în lipsa acestuia
◦ Funcționarul de la ghișeu: operatorul pe care îl
abordezi prima dată în legătură cu contul tău
◦ Ofițerii bancari: funcționarii care se ocupă de
tranzacțiile din cadrul băncii
◦ Call-center: reprezentanții băncii pe care îi poți
contacta prin telefon
Când și cum fac plățile?
◦ Plata în avans
• Plata prin credit
◦ Plata pe loc

 Plată în numerar
 Card de credit
 Transfer de bani la
sucursală  Împrumut pentru nevoi
personale
 Card bancar
 Împrumut garantat cu ipotecă
 Ordin de plată automată
 Efectuarea plăţilor prin
internet sau mobil (online /
mobile banking)
Plata în numerar
De multe ori, ne plătim achiziţiile cu bancnote de hârtie şi
cu monede:
◦Plăţile pentru cumpărături
◦Plăţile pentru furnizori (de ex. de utilităţi)
◦Plăţile pentru taxe
◦Plăţile pentru alte servicii, facturi
Dar acestea pot fi făcute prin modalități de plată mai
moderne, flexibile și confortabile.
Plata prin transfer bancar
Din contul tău bancar se pot face plăţi în orice alt cont bancar,
la orice bancă, pentru o persoană fizică, furnizori sau alte
persoane juridice:

• Transferul cu ordin de plată (OP) la


ghişeu
• Transferul bancar online prin Internet
Banking / Mobile Banking
Plata prin transfer bancar: ce
trebuie să știm?
◦ Tipuri de transfer:
◦ transfer intrabancar (plătitorul şi beneficiarul au cont la
aceeaşi bancă)
◦ transfer interbancar (plătitorul și beneficiarul au conturi la la
bănci diferite)
◦ Comisioanele bancare în cazul transferurilor interbancare
diferă de la o instituție bancară la alta.
Plata prin transfer bancar: ce trebuie să știm?

Cum funcționează:
◦ Nu trebuie să furnizaţi bani numerar. Pentru plăţile mari, transferul
bancar este uşor şi sigur.
◦ Banca ţine o evidenţă a plăţii şi emite un document care atestă că plata a
fost făcută (decont).
Informații importante:
◦ Trebuie să cunoşti numărul contului, numele corect al beneficiarului şi
datele contului destinatarului (banca, sucursala, codul IBAN).
◦ Trebuie să te interesezi de comisionul perceput de bancă pentru aceste
tranzacţii.
Plata prin card bancar

◦ Îţi permite să plăteşti din contul tău bancar oriunde semnul ataşat
cardului tău bancar este recunoscut şi acceptat, atât direct la
comercianți, cât și pe Internet (ex: Visa, Visa Electron,
MasterCard, Maestro etc.)
◦ Pentru orice cont deschis la o bancă, poţi solicita un card bancar.
◦ Banca emite pe numele tău un card bancar şi un cod PIN; cardul îţi
poate fi trimis la adresa menţionată de tine. Poţi schimba codul
PIN.

S-ar putea să vă placă și