Sunteți pe pagina 1din 6

CONTABILITATEA

CAPITALURILOR
 Capitalurile întreprinderii= surse de finanţare cu
caracter stabil, reprezintă echivalentul valoric al
resurselor investite în active de proprietari(capitaluri
proprii) sau terţe persoane(datorii pe termen lung si
mediu).
 Capitalurile proprii = interesul rezidual al
proprietarilor întreprinderii asupra activelor unei
entităţi, după deducerea tuturor datoriilor sale.

 Provizioanele = datorii cu exigibilitate incertă din


punct de vedere al datei sau sumei aferente.

 Datorii pe termen lung = datorii cu o exigibilitate


mai mare de un an.
Conturile de capitaluri
 Conturile din această grupă reflectă sursele proprii de finanţare
permanentă şi cuprind: aportul proprietarilor la capitalul societăţii, ca şi
pe parcursul desfăşurării activităţii acesteia; rezultatul obţinut sub formă
de profit sau pierdere, prime de capital, rezerve din reevaluare,
rezultatul reportat, rezerve, pierderi, subvenţii de la buget şi mişcarea
capitalurilor proprii. Ele servesc la cunoaşterea situaţiei financiare a
titularilor de patrimoniu.

 Din punct de vedere al funcţiei contabile, conturile din această grupă au


funcţie contabilă de pasiv.

 Se creditează la constituirea capitalurilor proprii prin aportul în natură


sau/şi în bani al proprietarilor, prin capitalizarea propriilor rezultate, prin
autofinanţare şi alte operaţii.

 Se debitează cu micşorarea capitalurilor proprii, prin rambursarea


capitalului social către asociaţi, prin acoperirea pierderilor din capitaluri
proprii.

 Soldul este creditor şi reflectă capitalurile proprii existente ca surse


permanente şi cu durata mai mare de un an pentru finanţarea activelor
Structura capitalurilor proprii

 Vezi Planul de conturi!


2.1 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

 Definitie
 Actiuni
 Documente specifice- manual
 Constituirea capitalului social:
- se realizează prin subscriere de aport social de către acţionari sau
asociaţi. Contribuţia actionarilor poate fi in bani sau in natura (bunuri
materiale).

- conturi specifice
- aplicatie pg 19

S-ar putea să vă placă și