Sunteți pe pagina 1din 13

Managementul calitatii

Profesor:Mihaela Draghici

Student: Gilca Ionut Vladut


S.C. POLKA S.R.L.
• A luat ființă la data de 31.08.2019;

• Înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul


J43/4533/2019;
•Sediul societății: București, sector 6, Soseaua Virtutii nr. 144;

• Societate din categoria întreprinderilor mici și mijlocii;

•Domeniu de activitate: industria alimentară;

.
S.C. POLKA S.R.L.

BUCURESTI SECT.6 SOSEAUA VIRTUTII NR 144

Industria alimentara-fabricarea de bere

31.08.2019

J43/4533/2019
Obiective
În perioada 15 martie-15 mai 2020să crească vânzările
la berea POLKA în sticlă de 0,5 litri, cu 8% faţă de
vânzările înregistrate în aceeaşi perioadă din anul
anterior
 
Îmbunătăţirea imaginii berii POLKA până în aprilie
2021 în percepţia consumatorilor de bere de sex
masculin, cu un nivel al venitului mediu, care nu sunt
dispuşi mai mult de 2 RON pentru o sticlă de bere
cumpărată de la comercianţi
Organigrama firmei
Furnizori materie
primă și Director
materiale executiv
auxiliare
Departament
Departament Responsabil
Financiar
Operator de Controlul Marketing /
Contabil
distribuție Calității Vânzări

Șef de
Șofer producție

Inginer Personal
tehnolog operator pe
secții
Fișa postului
1. Director executiv
• Supravegherea funcționării complete a unei
• organizații în conformitate cu direcția stabilită în planurile strategice.
• Conduce, îndrumă, direcționează și evaluează activitatea altor lideri
executivi
• Evaluarea succesului organizației în atingerea obiectivelor acesteia
• Crearea, comunicarea și implementarea viziunii , misiunii și direcției
generale a organizației.
2. Furnizori materie primă și materiale auxiliare

 Au rolul de aprovizionare periodică.


 Persoane terțe care sunt în strânsă legătură cu întreprinderea, deoarece fără materia
prima si auxiliară, nu are loc procesul de producție.

3. Operator de distribuție

 Pregătire produselor finite de a fi preluate de către șofer și transportate către


unitățile de desfacere.
 Răspunde directorului executiv și ține legătura cu departamentul contabil pentru
evidența bunurilor plecate din întreprindere
3. Departament Controlul Calității
Reprezentat de:
Inginer tehnolog
 Verificarea aplicarii corecte a procedurilor de igienizare
Verificarea aplicarii procedurilor specifice pe tot parcursul
procesului de fabricare;
Coparticipare la revizuirea procedurilor
Intocmirea rapoartelor de neconformitate interna si externa
si aplicarea masurilor corective dupa caz
 Participarea la toate receptiile de materiale
2. Șef de producție
Răspunde de inginerul tehnolog și de operatorii de secție.

 Marcarea si izolarea materialelor si produselor neconforme;


 Recoltare probe conform planului HACCP si a Programului de Autocontrol;

3. Personal operator pe secții

 Asigrarea curateniei si sanitatiei


 Asigurarea activitatii de control al calitatii
 Asigurarea activitatii de protectia muncii si PSI

 Asigurarea activitatii mecano-energetice, electronice si tehnice de intretinere si reparatii


Departament Financiar Contabil

 înregistrează încasările şi plăţile în lei conform extrasului de


cont;
 operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;
 operează încasările şi plăţile în numerar conform registrului de
casă;
 întocmeşte balanţe de verificare pentru clienţi;
 întocmeşte liste de avansuri din trezorerie.
 întocmeşte săptămânal lista facturilor emise şi neîncasate şi lista
avansurilor disponibile în lei;
Diagrama Pareto
Analiza defectelor în funcţie de importanţa şi rolul lor ne prezintă care sunt defectele ce
au o pondere de peste 80 % în asigurarea gradului de utilitate a mărcii POLKA
Din interpretarea diagramei se observă că din cele 13 defecte înregistrate la nivelul
producţiei de bere - 7 defecte deţin un procent de 80% din totalul ponderii cumulate,
ceea ce înseamnă că de aici provin 20% din pierderile înregistrate de firmă.  
Defectele cu care se confruntă producătorii de bere POLKA cel mai frecvent sunt:
Eticheta lipită strâmb – 23,79 %
Lipsa limpezimii – 22,86 %
Lipsa termenului de valabilitate – 10,26 %
Miros neplăcut – 6,84 %
Aciditate ridicată – 6,68 %
Lipsa inscripţionării capacului – 6,22 %
Capac fixat greşit – 5,44 %.
Din totalul defectelor de 13 la număr, acestea 7 ocupă o pndere de 53,84 % .
Diagrama Pareto
Diagrama Gantt
Nr. Etape Proiect MC Sapt.1 Sapt.2 Sapt.3 Sapt. Sapt.5 Sapt.6 Sapt.7 Sapt.8
crt. 4
1. Realizarea proiectului de MC                
2. Construire societate                
-analizare informatii seminar
-selectarea domenului de activitatea
-crearea organigramei
3. Emiterea regulamentului de organizare                
si functionare
-analizarea principiului de functionare
si atributiilor de conducere
4.  Identificarea produselor neconforme                
-examinarea materiilor,materialelor si
echipametului
-analizarea personalului
5.  Diagrama Pareto                
-examinare echipamente
-intocmire tabele si diagrama
6.  Diagrama Gantt                
-planificare termene
7.  Prezentare proiect