Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Studiul individual la unitatea de curs:


,,Merceologia mărfurilor de uz casnic II”
Tema:,,Mărfurile chimice de uz casnic”

Realizat:Burcă Nicoleta MER-182


Verificat:Herghelegiu Rodica
Cuprins:
1. Introducere
2. PRODUSE CHIMICE FOLOSITE LA SPĂLAREA ŞI CURĂŢIREA RUFELOR
3. Săpunul de rufe
4. Detergenții
5. Produse sodice. Produse de azurare. Produse pentru apretat. Produse de scos pete,
curățat, înălbit
6. MĂRFURI PELICULOGENE
7. Lacurile
8. Emailurile
9. Vopselele
10. Grundurile
11. Chiturile
12. Caracteristicile de calitate a produselor peliculogene
13. Ambalarea, marcarea, transportarea, depozitarea produselor peliculogene
Introducere

Mărfurile chimice pentru uz casnic ocupă un loc important în satisfacere
aunor nevoi materiale ale omului , cum sunt:
• Întreținerea vestimentației
• Curățarea și protejarea unor obiecte de uz casnic
• Asigurarea și întreținerea igienei locuinței
• Înfrumusețarea acestora
Săpunul de rufe. Săpunul se obţine prin
saponificarea grăsimilor cu soluţii alcaline de
hidroxid de sodiu sau hidroxid de potasiu. Din
punct de vedere chimic, săpunurile sunt săruri de
sodiu sau de potasiu ale acizilor graşi care, în
soluţii apoase, au proprietăţi detergente. Aceștia se
împart în trei categorii:
1. De sodiu
2. De potasiu
3. De aluminiu, mangan, calciu, bariu
Caracteristici de calitate:
• Aspectul şi consistenţa : masă omogenă, nelipicioasă, de formă regulată, cu margini
drepte şi bine definite, tare la pipăit, nu trebuie să exsudeze ulei, nici să prezinte pete de
râncezire.
• Culoarea: alb-gălbuie până la cafeniu deschis, uniformă; se admite inchiderea treptată a
nuanţei culorii din interior spre suprafaţă datorită reduceriiumidităţii.
• Mirosul : nu trebuie să aiba miros de rânced sau de substanţe organice degradate
• Conţinutul în substanţe grase totale: 58o/0
• Alcalinitate liberă: 0,2%
• Umiditate: 35%

Ambalare, marcare, depozitare.


Săpunul de rufe se ambalează în lăzi. Marcarea
se face direct pe produs, prin ştanţare,
cuprinzând denumirea întreprinderii, masa,
numărul STAS, preţul. Se depozitează în
încăperi curate, răcoroase şi biné aerisite.
Detergenţii sunt agenţi activi de suprafaţă care, singuri sau în amestec cu produse
de condiţionare, manifestă o putere de spălare ridicată. Ei se obţin din materii prime
rezultate din prelucrarea chimică a petrolului şi din distilarea gudroanelor de
cărbune, cum sunt: acizi graşi superiori, alcooli graşi, benzen etc., acestea fiind
supuse unor reacţii de neutralizare, sulfonare, alchilare şi arilare.

Se deosebesc următoarele tipuri de detergenţi:


1. Detergenţi pentru înmuiere şi prespălare
2. Detergenţi pentru spălări universale şi condiţionare sub formă de granule, si
conditionare sub formă lichidă
3. Detergeţi pentru spălări fine
4. Detergenţi pentru spălări grele
5. Detergenţi pentru antistatizare
6. Detergenţi pentru covoare
Caracteristici de calitate:
• Culoarea: detergenţii sub formă de praf şi granule au culoare albă, galben-pai, vernil
şi albastru deschis; detergenţii lichizi au culoarea galben-portocaliu deschis: cu cât
culoarea este mai deschisă, şi nu prezintă o tentă cenuşie, indică un conţinut redus de
impurităţi.
• Mirosul este caracteristic, dat de substanţa de parfumare.
• Aspectul soluţiei de detergenti 1% dă indicaţii asupra solubilităţii în apă. detergenţii
lichizi prezintă soluţii limpezi, iar detergenţii sub formă de praf sunt slab opalescente.
• Conţinutul de substanţă activă datorită structurii sale moleculare, imprimă
produsului proprietăţi de agent de spălare.
• Densitatea in grămadă, in stare netasată, se exprimă în g/ dm3 sub formă de praf şi
granul Mărimea densităţii în grămadă exprimă indirect uniformitatea şi mări mea
particulelor.
• Umiditatea nu trebuie să depăşească 70%.
Ambalarea, marcarea, depozitarea. Detergenţii sub formă de granule şi praf se ambalează
în cutii de carton litografiat, iar cei lichizi în flacoane de material plastic. Pe ambalaj se
indică elementele de marcare: fabrica producătoare, denumirea produsului, masa, destinaţia,
numărul STAS sau norma tehnică, preţul, termenul de garanţie precum şi modul de
întrebuinţare. Depozitarea se face în încăperi uscate, pentru a nu se degrada.
Produsele sodice. Se întrebuinţează pentru spălat şi fiert
rufele.Din cadrul lor fac parte sodilul, care este format
dintr-un amestec de săpun, sodă calcinată, silicat de
sodiu cu sau fără fosfat trisodic şi care se prezintă sub
formă de praf alb-gălbui; albolul, obţinut din carbon de
sodiu, sulfit de sodiu şi acizi graşi, care se prezintă ca o
masă granulată,de culoare alb-crem.
Produsele de azurare. Se întrebuinţează pentru
înălbirea rufelor după ce au fost spălate. Se livrează
albastru de rufe sub formă de comprimate ,ambalate
fiecare bucată în hârtie imprimată şi albastru de rufe
lichid , o soluţie acidă de colorant organic, ambalat în
sticle etichetate. La depozitare trebuie ferite de îngheţ.
Produsele pentru apretat se obţin pe bază de amidon şi
răşini sintetice care rezistă la mai multe spălări.
Produsele de scos pete,curăţat şi albit. pentru scos pete
de rugină; , pentru scos pete de grăsimi; , pentru scos
pete de ciocolată; pentru curăţat tapiserie: , pentru
curaţat gulere, revere, manşete; pentru curăţat blănuri
naturale; săpun de formă cilindrică pentru scos pete de
grăsime, de fructe, vin roşu şi produsele pentru albirea
rufelor.
Lacurile sunt soluţii do răşini, derivaţi
celulozici sau de bitum în solvenţi, cu sau tării
adaos de ulei, care, aplicate pe un suport,
formează o peliculă incoloră (slab colorată),
transparentă, lucioasă, aderentă, cormpactă şi
dură. După natura liantului şi a solvenţilor
folosiţi, sortimentul de lacuri pentru comerţ
cuprinde:
1. Lacuri pe bază de uleiuri sicative (pentru
lemn, metal)
2. Lacuri pe bază de răşini (pentru
metal,lemn)
3. Lacuri pe bază de derivaţi celulozici
(pentru metal)
4. Lacuri pe bază de bitum (pentru metal)
5. Lacuri pe bază de spirt (lustruit mobila,
întreţinerea luciului mobilei furniruite și
lăcuite)
Emailurile sunt soluţii de pigmenţi în diferite medii peliculogene, cu sau fără adaos de
materiale de umplutură care, aplicate pe un suport, formează o peliculă colorată,
netransparentă, lucioasă, aderentă, compacta şi dură. Se mai numesc şi lacuri
pigmentate.Sortimentul de emailuri cuprinde:
1. Emailuri pe bază de ulei (pentru interior ,exterior, sobe)
2. Emailuri pe bază de derivați celulozici (pentru metale)
3. Emailuri pe bază de rășini sintetice (pentru biciclete, calorifere)
4. Emailuri pe bază de nitroceluloză și rășini alchidice ( pentru metal, lemn)
5. Emailurile pe bază de spirt (pentru mobilă, metale, articole electronice)
Vopselele sunt suspensii de pigmenţi şi
materiale de umplutură în diferite substanţe
peliculogene care, aplicate pe un suport,
formează o peliculă colorată netransparentă,
mată sau semimata, aderentă, compactă şi
dură. Sortimentul de vopsele cuprinde:
1. Vopsele pe bază de ulei (pentru interior,
exterior)
2. Vopsele pe bază de lianţi solubili în apă
(pentru încălţăminte, faţade şi vopsiri
ignifuge, faţade, în pictură)
3. Vopsele pe bază de bitum (pentru
vopsirea interiorului şi exteriorului
caroseriei autoturismului)
4. Vopsele emulsionate (pentru acoperiri
interioare şi exterioare)
5. Vopsele pe bază de răşini alchidice
(protejarea suprafeţelor de lemn, metal,
sticlă)
Grundurile. Acestea sunt suspensii de pigmenţi şi
materiale de umplutură în proporţii mărite, în fimis (soluţie
de sicativi în uleiuri vegetale) sau lac, care aplicate pe un
suport formează o peliculă cu aspect mat. Formează primul
strat de vopsire acoperitor făcând legătura între suprafaţa
de vopsit şi chit, vopsea sau email. Grundurile se pot
clasifica după următoarele criterii:
• liant: pe bază de ulei, lac, derivaţi celulozici;
• mod de aplicare: de pensulă şi de stropit;
• destinaţie: pentru lemn (astupat porii), anticorosive
(pentru suprafeţe metalice), deculoare (care au o putere
mai mare de acoperire).
Chiturile se obţin din lacuri speciale, cu un adaos mare de pigmenţi şi materiale de
umplutură, care aplicate pe o suprafaţă dau pelicule dure, cu aspect mat sau semimat;
ele fac legătura dintre suprafaţa de vopsit şi celelalte straturi. Se folosesc pentru
umplerea golurilor, pentru nivelarea şi netezirea suprafeţelor de vopsit. Sortimentul de
chi- turi în funcţie de natura liantului este pe bază de ulei, lac şi derivaţi celulozici, iar
după modul de aplicare este de cuţit (gri deschis) şi de stropit (roz).
Caracteristici de calitate a produselor peliculogene:

• Aspectul produsului. Produsul nu trebuie să se separe în straturi sau să prezinte


depuneri de pigmenţi şi materiale de umplutură. Trebuie să aibă o viscozitate normală
şi să nu conţină coji sau aglomerări de particule de pigment.
• Viteza de scurgere este timpul, exprimat în secunde, necesar scurgeii unui snumit
volum de lac, vopsea sau email printr-un orificiu stabilit, la temperatura de 20 ͦ
• Viteza de uscare este timpul necesar transformării unui strat subțire de produs
peliculogen ăntr-o peliculă nelipicioasă. Se exprimă în ore.
• Puterea de acoperire resprezintă capacitatea unui lac, vopsea sau email de a face
invizibilă culoarea unei suprafețe pe care se aplică într-un strat subțire și uniform. Se
exprimă în g/ sau prin numărul de straturi necesare pentru a face invizibilă o
suprafață de contrast.
• Stabilitatea peliculei la acțiunea apei și agenților chimici se exprimă prin capacitatea
acesteia de a rezista la acțiunea acestor agenți fără să-și schimbe proprietățile inițiale.
• Rezistența la frecare este capacitatea peliculei de a rezista la acțiunea abrazivă a
agenților mecanici exteriori.
Ambalarea, marcarea, transportarea, depozitarea produselor peliculogene:

La ambalarea produselor peliculogene se folosesc: butoaie de oţel sau de material


plastic rezistent, precum şi bidoane şi cutii metalice de diferite capacităţi. Condiţia
esenţială pentru acestea este de a asigura o etanşeitate perfectă pentru a evita
pierderile de conţinut şi degradarea produsului. Se preconizează şi folosirea
ambalajelor tip aerosoli.
Marcarea se face prin şablonare şi etichetare sau litografiere cu toate datele
necesare identificării. Pentru identificarea culorii, pe capacele ambalajelor se va
aplica un punct vizibil din produsul conţinut. Ambalajele vor fi marcate şi cu
semnele avertizoare corespunzătoare. Calitatea produselor de vopsitorie este
influenţată pe timpul depozitării de o serie de factori cum sunt lumina, temperatura
şi umiditatearelativă a aerului.