Sunteți pe pagina 1din 19

ECOLOGIE

Prof.univ.dr. Florina Bran


 Scop
 Dezvoltarea competenţelor în gestionarea situaţiilor care implică
interacţiunea om-natură
 Obiective
 discutarea factorilor care influenţează procesele ecologice

 Identificarea relaţiilor cauză-efect în interacţiunile om-natură

 Interpretarea datelor care descriu starea mediului

 Aplicarea principiilor ecologice de bază în analiza problemelor de


mediu curente
 Construirea şi testarea ipotezelor pentru problemele de mediu

 Evaluarea datelor şi afirmaţiilor prin gândire critică

 Ordonarea problemelor de mediu în raport cu diferite criterii

 Evaluarea impactului ecologic al activităţilor economice

 Identificarea şi evaluarea soluţiilor pentru evitarea şi combaterea


problemelor de mediu

2
Materiale

 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală, Editura ASE,


Bucureşti, 2004, Partea I, Partea a II-a, Partea a III-a
 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecosferă şi politici ecologice, Editura
ASE, Bucureşti, 2002, Cap.1, Cap.2, Cap.4
 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Trică, Carmen Lenuţa, Eco-economia
ecosistemelor şi biodiversitatea, Editura ASE, Bucureşti, 2004 –
Cap.3, Cap.4, Cap.5, Cap.7
 Rojanschi, V., Bran, Florina, Politici şi strategii de mediu, Editura
Economică, Bucureşti, Cap.13, Cap.14
 Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, Gheorghiţa, Protecţia şi
ingineria mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2002, Cap.14,
Cap.16, Cap.17, Cap.18
 Rojanschi, V., Bran, Florina, Grigore, Foarte., Ioan, Ildiko,
Cuantificarea dezvoltării durabile, Editura Economică, Bucureşti,
2006, Cap.2, Cap.7

3
Tematica cursurilor
1. Principiile proceselor ecologice
2. Economia biosferei
3. Structura şi funcţiile ecosistemului
4. Ecosisteme naturale
5. Resursele naturale – energia
6. Resursele naturale – materiale şi alte tipuri de resurse (apă,
biodiversitate, sol etc.)
7. Poluarea factorilor de mediu – aer şi apă
8. Poluarea solului şi generarea deşeurilor
9. Degradarea biodiversităţii
10. Schimbările climatice
11. Hazarde naturale şi antropice

4
Evaluare

 Nota finala va fi determinata astfel:


 Examen 75%
 Activitatea pe parcursul semestrului 25%
 Lucrări scrise
 Activităţi din clasă (curs, seminar)
 Prezentare referat
 Lucrări de control

5
Principiile proceselor ecologice
 Bazele ecologiei
 Unitatea viaţă mediu
 Principiul parcimoniei
 Principiile termodinamicii
 Legile de acţiune ale factorilor ecologici

 De citit:
 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală,
Editura ASE, Bucureşti, 2004, pg.19-66

6
Bazele ecologiei
 Relaţia mediu-economie-societate
 Abordare holistă, integrată
 Ecologia – ştiinţă interdisciplinară, ştiinţă integratoare
 Obiect de studiu
 mediul,
 biosfera în ansamblul său şi
 relaţia dintre om, societate şi biosferă, ca sistem planetar,
aflat pe ultimul nivel ierarhic al organizării geosistemului
Terra

7
Bazele ecologiei
 Ernst Haeckel
 Contribuţii româneşti
 Grigore Antipa
 Emil Racoviţă
 Alexandru Borza
 Nicolae Botnariuc
 Bogdan Stugren
 Alexandru Roşu
 Ecologia - Ştiinţă enciclopedică

8
Bazele ecologiei
 Abordare istorică
 Abstractizare ştiinţifică
 modele:
 Imitative (iconice)
 de tip index (scheme) şi
 De tip simbol.
 Abordare sistemică
 Sistemul se defineşte prin:
 Interacţiune dintre elemente (influenţa reciprocă şi permanentă);
 Totalitate. Interacţiunea dintre elementele sistemului determină o sinergie
care va asigura caracterul de întreg, integralitatea, astfel că sistemul va avea
proprietăţi noi, proprietăţi care nu sunt caracteristice pentru nici una din
componente şi care nu se pot manifesta decât în prezenţa tuturor
elementelor;
 Organizare rezultă din structură (relaţii spaţiale), dar şi ca urmare a
funcţionării (relaţii temporale) pe baza unei încărcături informaţionale;
 Complexitate, dependentă de numărul de subsisteme şi numărul de relaţii
dintre acestea.
 Măsurare

9
Principiile proceselor ecologice

 Pentru „economia” metabolismului din


celulă este nevoie de
 energie, pentru exercitarea funcţiilor sale,
 substanţă, pentru a o folosi în sinteza

compuşilor chimici specifici şi de


 informaţie, pentru a „conduce” procesele

metabolice interne şi pentru a se adapta la


mediu
(P. Bran, 2001)

10
Principiile proceselor ecologice
 Materia vie
 are cea mai complexă organizare

 este sediul celor mai variate transformări de

substanţă-energie
 Caracteristica
 Schimbul permanent de energie şi substanţă

cu mediul pentru a putea să-şi menţină


ordinea interioară şi pentru a scăpa de
alunecarea spre poziţia aproape de echilibru

11
Principiile proceselor ecologice

 Unitatea viaţă-mediu,
 Principiul parcimoniei,
 Principiile termodinamicii

12
Unitatea viaţă-mediu
 Componentele abiotice sunt parte integrantă a vieţii,
reprezentând o etapă de transformare
 Consecinţe
 Schimbarea însuşirilor factorilor de mediu
 Poluarea afectează creşterea şi dezvoltarea organismelor
 Alterează relaţiile din interiorul comunităţii vii
 Scăderea concentraţiei de oxigen duce la diminuarea
populaţiei de ştiucă şi creşterea populaţiei de şalău
 Prezenţa comunităţii de viaţă conduce la transformarea
mediului, la schimbarea însuşirilor factorilor de mediu
 Fotosinteza
 Asolamentul
 Decontaminarea solurilor poluate

13
Principiul parcimoniei

 Restricţie
 Cantitatea totală din fiecare element chimic este constantă
 Substanţa este purtătorul energiei
 Lungimea traseului unui element chimic depinde de mai mulţi factori
 Pot exista perioade de acumulare
 Organic – cochilii, cărbune, petrol
 Anorganic – calcar, azot atmosferic

 Soluţie
 acelaşi element chimic este folosit de mai multe ori
 Natura este parcimonioasă
 Consecinţe
 Cicluri biogeochimice

14
Principiile termodinamicii
 Legea conservării (principiul I)
 energia nu poate fi creată, ea se transformă după
echivalenţe numerice precise
 Nimic nu se pierde, totul se transformă

 Legea entropiei (principiul al II-lea)


 Transformările energiei sunt însoţite de disiparea unei
anumite cantităţi de energie sub formă de căldură
 Intrările sunt întotdeauna mai mari decât ieşirile

15
Legile de acţiune ale factorilor ecologici
 Legea minimului (Liebig, 1862)
Grad de
 Minimum relativ. favorabilitate
a factorului L IM IT E DE T OL E R AN Ţ Ă
 Studierea factorilor care reprezintă
resurse
 Legea factorilor de creştere

DL50

DL50
(Mitscherlich, 1909) OPTIM
ECOLOGIC
 Legea toleranţei (Shelford, 1910)
 Valenţa ecologică CP C T L
Intensitatea
factorului
 Studierea factorilor care reprezintă
resurse CP – carenţă puternică DL50 – doză letală 50 – intensitate a
C – carenţă factorului care determină moartea a
 Concepţia factorilor limitativi T – toxic
L - letal
50% din indivizii supuşi experienţei

(Odum, 1959)
 Factorii critici de adaptare

16
Surse suplimentare
 Bran, P., Economica valorii, Editura ASE, Bucureşti, 2001
 Duţu, M., Ecologie – filosofia naturală a vieţii, Editura
Economică, Bucureşti, 1999
 Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi procesul economic,
Editura Expert, Bucureşti, 1996
 Pârvu, C., Ecologie generală, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
 Rojanschi, V., Bran, Florina, Grigore, Foarte., Diaconu, S.,
Elemente de economia şi managementul mediului, Editura
Economică, Bucureşti, 2004
 Weinberg, S., Primele trei minute ale Universului, Editura
Politică, Bucureşti, 1984

17
Temă

 “Entropia în viaţa noastră”


 Eseu
 Maximum 500 de cuvinte
 Termen
 29 februarie 2008

18
Data viitoare

 Tematică:
 Economia biosferei
 De citit:
 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală,
Editura ASE, Bucureşti, 2004, pg.67-106
 Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecosferă şi politici
ecologice, Editura ASE, Bucureşti, 2002, pg.13-24

19

S-ar putea să vă placă și