Sunteți pe pagina 1din 3

Tabelul A. 3.5.

Suma temperaturilor aerului sub zero grade în timpul iernii, anul agricol 2008-
2010

Anii agricoli Lunile şi numărul de zile cu


0
t0 medie ∑ t0 Total
temperaturi sub zero C
Media multianuală la Decembrie 31 - 0,1 3,1
SDE „Chetrosu” UASM, Ianuarie 31 - 3,1 96,1 147,225
1946-1995 Februarie 28,25 - 1,7 48,025
Decembrie 11 - 2,0 22,0
Ianuarie 10 - 7,1 71,0
2008-2009 109,6
Ianuarie 10 - 1,1 11,0
Februarie 8 - 0,7 5,6
Decembrie 14 - 6,3 88,1
Ianuarie 21 - 7,8 164,0
2009-2010 326,8
Februarie 11 - 4,4 48,9
Martie 6 - 4,3 25,8
Decembrie 14
Ianuarie 21
2013-2014
Februarie 11
Martie 6
Tabelul A. 3.7. Calculul raportului corelativ între producţia de grâu de toamnă şi suma
temperaturilor sub zero în timpul iernii, anul agricol 2008-2009. Varianta – martorul 2.
Factorii variabili
x y Coeficientul Raportul
Agrofond Anul ∑ t0 sub zero corelativ, tr dintre
agricol Producţia de grade în r±mr tr şi tst*
boabe, kg/ha perioada de
iernare, 0C
Arătură, 2008-2009 3215 109,6
îngrăşăminte
2009-2010 1739 326,8
verzi+NPK
2008-2009 3528 109,6
Arătură,
gunoi de grajd 2009-2010 1730 326,8
-0,97±0,10 9,7 tr > tst
Paraplow, 2008-2009 3771 109,6
îngrăşăminte
2009-2010 1751 326,8
verzi+NPK
2008-2009 3858 109,6
Paraplow,
gunoi de grajd 2009-2010 2236 326,8

*tst – criteriul lui Stiudent la gradul de libertate 6 este 2,45


Tabelul A. 3.7. Calculul raportului corelativ între producţia de grâu de toamnă şi suma
temperaturilor sub zero în timpul iernii, anul agricol 2008-2009. Varianta – martorul 2.
Factorii variabili
x
Agrofond

y Coeficientul Raportul
Anul
∑ t0 sub zero corelativ, tr dintre
agricol Producţia de r±mr tr şi tst*
grade în perioada
boabe, kg/ha
de iernare, 0C
2008-2009 3215 109,6
îngrăşăminte
verzi+NPK
Arătură,

2009-2010 1739 326,8


2013-2014

2008-2009 3528 109,6


gunoi de grajd
Arătură,

2009-2010 1730 326,8


2013-2014

2008-2009 3771 109,6


îngrăşăminte
verzi+NPK
Paraplow,

2009-2010 1751 326,8


2013-2014

2008-2009 3858 109,6


gunoi de grajd
Paraplow,

2009-2010 2236 326,8


2013-2014

S-ar putea să vă placă și