Adeverinta pentru spitalizare

ADEVERINTA
Societatea _______________ inregistrata la Registrul Comertului cu nr. _______________
cu sediul social in _______________ reprezentata prin _______________ , cu functia de
_______________ , certifica prin prezenta faptul ca dl/dna _______________ este
angajat/a la firma mai sus mentionata si ii sunt platite asigurarile de sanatate in contul

_______________.
DATA

_______________

Semnatura

_______________