Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL nr.

din data de

Subsemnata___________________________________________, angajata in funcţia


de___________________ a societatatii __________________________________________________
punctul de lucru________________declar pe propria raspundere faptul ca astazi_____________ la
marcarea bonului cu numărul__________ emis la (ora si minutul)______________ pentru
pacientul____________________________, am tastat eronat suma de_________________RON.
Pentru corectie a fost emis la (ora si minutul)______________ bonul nr._____________in suma de
__________________RON.

S-a întocmit prezentul proces verbal intr-un exemplar care se pastreaza la dosarul unitatii.
Gasiti atasat acestui proces verbal bonul fiscal eronat la care am facut referire mai sus si o copie a
bonului fiscal emis pentru corectie.

Nume, prenume
Semnătura

…………………………………………………………………………………………………………….
SE VA COMPLETA DE DEPARTAMENTUL FINANCIAR - CONTABIL

Decizie de aprobare a corectiei


Numar ______________ / data_______________

Conducerea departamentului financiar-contabil a societatii___________________________________,


reprezentata de_______________________________________________ in calitate de
_____________________________________________, in baza procesului verbal nr_____________
din data de___________________, decide anularea bonului fiscal nr________________ din data
de__________________in suma de________________________RON.

Nume si semnatura Data

S-ar putea să vă placă și