Sunteți pe pagina 1din 4

Contecios constitutional

Contecios constitutional

MULTIPLE CHOICE

1.

Curtea Constituţională a României este un organ

2.

Reguli specifice controlului exercitat printr-un organ jurisdicţional

3.

Reguli specifice controlului exercitat printr-un organ specializat

4.

Modelul american

5.

Reguli specifice modelului european

6.

Evoluţia controlului de constituţionalitate în România

7.

Curtea Constituţională

8.

Curtea Constituţională are o natură politică datorită

9.

Preşedintele Curţii Constituţionale

10.

Preşedintele Curţii

11.

Magistraţii asistenţi

12.

Reguli specifice activităţii jurisdicţionale a Curţii

13.

Reguli privind statutul Curţii Constituţionale

14.

Reguli specifice numirii în funcţia de judecător la Curte

15.

Reguli specifice procedurii de numire

16.

Judecătorii

17.

Reguli specifice independenţei judecătorilor

18.

Garanţii constituţionale ale independenţei judecătorilor

19.

Mandatul de judecător la Curte

20.

Mandatul de judecător la Curte

21.

Încetarea mandatului de judecător la Curte

22.

Reguli specifice răspunderii judecătorilor

23.

De câte feluri este în prezent controlul constituţionalităţii legii în România?

24.

Excepţia de neconstituţionalitate poate privi şi o ordonanţă:

25. În controlul de constituţionalitate a legii, instanţele judecătoreşti:

26. Regulamentele Camerelor Parlamentului pot fi atacate de către:

27. Care din următoarele afirmaţii este corectă?

28. Care din următoarele afirmaţii este corectă?

29. Decizia pronunţată cu privire la o excepţie de neconstituţionalitate:

30. Controlul se exercită de către Curtea Constituţională numai prin:

31. Controlul de constituţionalitate se exercită din oficiu:

32. Sancţiunea deciziei pronunţată în controlul de constituţionalitate al legii este:

33. Procedura Curţii Constituţionale:

34. Controlul de constituţionalitate priveşte:

35. Controlul de constituţionalitate:

36. O excepţie de neconstituţionalitate respinsă poate fi reiterată:

37. O excepţie de neconstituţionalitate este inadmisibilă dacă:

38. Controlul de constituţionalitate realizat de Curtea Constituţională:

39. Care din următoarele afirmaţii referitoare la judecătorii Curţii Constituţionale este corectă?

40. Controlul preventiv:

41. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

42. Judecătorii Curţii Constituţionale:

43. Partenerii Curţii Constituţionale la controlul constituţionalităţii legii sunt:

44. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt:

45. Judecătorii se bucură:

46. Judecătorii

47. Preşedintele Curţii Constituţionale

48. Controlul constituţionalităţii legii:

49. Care din următoarele informaţii este corectă:

50. Decizia prin care se declară neconstituţionalitatea în cadrul controlului anterior:

51. Excepţia de neconstituţionalitate:

52. Sesizarea anterioară de neconstituţionalitate poate privi:

53. Termenul de 5 zile cât legea este la Secretarul General al Camerei este un termen:

54. Decizia pronunţată în excepţia de neconstituţionalitate:

55. Deciziile de neconstituţionalitate:

56. Excepţia de neconstituţionalitate:

57. Curtea Constituţională:

58. Care din următoarele acte sunt supuse controlului de constituţionalitate la Curtea Constituţională:

59. Controlul se exercită de către Curtea Constituţională prin:

60. Controlul de constituţionalitate:

61. Legile neconstituţionale

62. Decizia Curţii Constituţionale în cadrul controlului anterior este:

63. Sesizarea Curţii Constituţionale se face:

64. Sesizarea Curţii Constituţională poate fi:

65. Punctele de vedere ale partenerilor Curţii Constituţionale în cadrul controlului anterior şi al regulamentelor parlamentare sunt:

66. Prin invocarea excepţiei de neconstituţionalitate se naşte:

67. Cauzele de inadmisibilitate:

68. Preşedintele Curţii

69. Declararea neconstituţionalităţii unui tratat internaţional poate avea drept consecinţe:

70. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

71. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

72. Care din următoarele situaţii reprezintă cauze de inadmisibilitate ale excepţiei de neconstituţionalitate:

73. Soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate presupune:

74. Verificarea constituţionalităţii legii de revizuire a Constituţiei presupune:

75. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

76. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

77. Decizia de admiterii a sesizării în cadrul controlului anterior de constituţionalitate a legii are ca efect:

78. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

79. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

80. Care din următoarele afirmaţii privind controlul preventiv este adevărată:

81. Care din următoarele afirmaţii privind controlul ulterior este adevărată:

82. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

83. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

84. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

85. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

86. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:

87. Care din următoarele situaţii reprezintă cauze de inadmisibilitate ale excepţiei de neconstituţionalitate:

88. Care din următoarele trăsături caracterizează controlul de constituţionalitate pe calea excepţiei de neconstituţionaliate:

89. Excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în mod direct de către:

90. Excepţia de neconstituţionalitate într-un proces civil este ridicată cel mai des de către:

91. Actul prin care este sesizată Curtea, ca urmare a ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate se numeşte:

92. Controlul anterior de neconstituţionalitate este declanşat cel mai des de: