Sunteți pe pagina 1din 152

Instruc iuni de operare

Camer digital
Model Nr. DMC-FZ28

naintea utiliz rii, v rug m s citi i aceste instruc iuni n ntregime.

nainte de utilizare Stimate cump r tor,


V mul umim pentru achizi ionarea acestei camere digitale Panasonic. V rug m s citi i cu aten ie instruc iunile de operare i s le p stra i la ndemn pentru a putea apela la ele de cte ori este cazul.

Informa ii pentru siguran a dumneavoastr AVERTISMENT:


PENTRU A REDUCE RISCUL INCENDIILOR, OCURILOR ELECTRICE SAU DETERIOR RILOR NU EXPUNE I ACEST ECHIPAMENT LA PLOI, UMEZEAL , LOCURI N CARE POATE FI STROPIT CU AP I NU AMPLASA I RECIPIENTE CU LICHIDE, PRECUM VAZE, PE APARAT UTILIZA I DOAR ACCESORIILE RECOMANDATE. NU SCOATE I CAPACUL POSTERIOR, DEOARECE INTERIORUL NU CON INE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE C TRE UTILIZATOR. SERVICE-UL VA FI EFECTUAT DOAR DE C TRE PERSONAL CALIFICAT. Observa i cu aten ie legile privind drepturile de autor. nregistrarea de pe casete sau discuri sau alte materiale publicate sau difuzate n alte scopuri dect pentru uz personal poate reprezenta o nc lcare a legilor privind drepturile de autor. Chiar i n scopuri de uz personal, nregistrarea anumitor materiale poate fi restric ionat . V rug m ine i cont de faptul c butoanele de control, componentele, elementele de meniu, etc. ale camerei dumneavoastr digitale pot p rea diferite de cele prezentate n ilustra iile acestor instruc iuni de operare. Logo-ul SDHC este o marc nregistrat . Capturile de ecran Microsoft sunt tip rite cu permisiunea Microsoft Corporation. Alte nume, nume de companii i nume de produse men ionate n aceste instruc iuni sunt m rci comerciale sau m rci nregistrate ale companiilor aferente. PRIZA DE CURENT TREBUIE INSTALAT N APROPIEREA ECHIPAMENTULUI I VA FI U OR ACCESIBIL . ATEN IE! Pericol de explozie dac bateria este nlocuit incorect. nlocui i doar cu acela i tip sau un model echivalent recomandat de fabricant. Arunca i bateriile folosite conform instruc iunilor fabricantului.

Avertisment Risc de incendii, explozii sau arsuri. Nu dezasambla i, nu nc lzi i la peste 50 i nu incinera i. Marcajul de identificare al produsului este localizat la baza aparatului.

VQT1S48

nainte de utilizare

VQT1S48

nainte de utilizare Informa ii pentru utilizatori asupra colect rii i elimin rii echipamentului vechi i a bateriilor uzate
Acest simboluri de pe produse, ambalaje i / sau documentele nso itoare nseamn faptul c produsele electrice i electronice i bateriile uzate nu trebuie s fie amestecate cu restul de eurilor menajere. Pentru tratament corespunz tor, recuperare i reciclare a produselor vechi i a bateriilor uzate, v rug m s depune i aceste produse doar n punctele de colectare speciale, n conformitate cu Directivele 2002/96/CE i 2006/66/CE. Prin eliminarea corect a acestor produse i baterii, ve i ajuta la salvarea unor resurse valoroase i la prevenirea unor efecte cu poten ial negativ asupra s n t ii umane i mediului nconjur tor care pot ap rea din eliminarea incorect a acestui tip de produse. Pentru mai multe informa ii despre colectarea i reciclarea produselor vechi i a bateriilor, v rug m s contacta i administra ia dumneavoastr local , serviciul dumneavoastr de eliminare a de eurilor sau punctul de vnzare de unde a i achizi ionat articolele. Pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunz toare a acestor de euri, n conformitate cu legisla ia na ional respectiv . Pentru utilizatori comerciali din cadrul Uniunii Europene Dac dori i s elimina i echipamente electrice i electronice, v rug m contacta i furnizorul dumneavoastr local pentru informa ii suplimentare. [Informa ii privind eliminarea de eurilor pentru Uniunii Europene] ri care nu sunt membre ale

Aceste simboluri sunt valabile doar n Uniunea European . Dac dori i s elimina i acest produs, v rug m s contacta i autorit ile locale sau furnizorul cernd informa ii asupra metodei corecte de evacuare. Not pentru simbolul bateriei (cele dou exemple din partea inferioar ) Acest simbol poate fi utilizat n combina ie cu un simbol chimic. n acest caz, acesta respect cerin ele stabilite prin Directiva privind produsele chimice implicit .

Despre nc rc torul bateriei ATEN IE:


NU INSTALA I I NU AMPLASA I ACEST APARAT NTR-O BIBLIOTEC , DULAP SAU NTR-UN ALT SPA IU NCHIS. ASIGURA I-V C APARATUL ESTE BINE VENTILAT. PENTRU A PREVENI RISCUL OCURILOR ELECTRICE SAU INCENDIILOR CAUZATE DE SUPRANC LZIRE, ASIGURA I-V C PERDELE SAU ALTE MATERIALE NU OBSTRUC IONEAZ ORIFICIILE DE VENTILARE. NU OBSTRUC IONA I ORIFICIILE DE VENTILARE ALE APARATULUI CU ZIARE, PERDELE, FE E DE MAS SAU ALTE ELEMENTE SIMILARE. NU AMPLASA I SURSE DE FLAC R DESCHIS , CUM AR FI LUMN RI APRINSE, PE APARAT DEPUNE I BATERIILE LA DE EURI CONFORM REGLEMENT RILOR DE PROTEC IE A MEDIULUI nc rc torul bateriei se afl n starea de standby cnd este conectat cablul de alimentare. Circuitul primar este ntotdeauna sub tensiune, atta timp ct cablul de alimentare este conectat la o priz .

VQT1S48

nainte de utilizare Despre pachetul de acumulatori


Nu nc lzi i i nu expune i la flac r . Nu l sa i bateria ntr-un automobil expus direct la razele soarelui, pentru o lung perioad de timp, cu geamurile i u ile nchise.

ntre inerea camerei


Nu scutura i camera i feri i-o de ocuri, etc. Camera nu va mai func iona normal, func ia de nregistrare se poate dezactiva sau lentila i ecranul LCD se pot distruge Retrage i lentila nainte de a transporta camera sau nainte de a reda imagini V rug m acorda i aten ie n special n urm toarele locuri, n care camera se poate deteriora u or. - Locuri cu mult nisip sau praf - Locuri n care apa poate intra n contact cu acest aparat, cum ar fi atunci cnd utiliza i camera pe o plaj sau ntr-o zi ploioas Nu atinge i lentila sau conectorii cu minile ude. De asemenea, preveni i p trunderea lichidelor, nisipului i a altor materii str ine n jurul lentilelor, butoanelor, etc. Dac apa de mare strope te nspre camer , umezi i o crp moale cu ap de la robinet, stoarce i-o bine i terge i corpul camerei cu aten ie

Despre condens (Cnd lentila sau vizorul sunt neclare)


Condensul se formeaz cnd temperatura mediului nconjur tor sau umiditatea se modific . Proteja i camera de formarea condensului deoarece poate cauza formarea petelor pe lentil , mucegai sau defec iuni. n caz de formare a condensului, nchide i camera pentru aproximativ 2 ore. Cnd temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va disp rea de la sine.

Citi i i M suri de precau ie la utilizare (P129)

VQT1S48

Cuprins
nainte de utilizare Informa ii pentru siguran a dumneavoastr ............ 2 Ghid rapid............................................................... 9 Accesorii............................................................... 10 Numele componentelor .........................................11 Ata area capacului lentilei / curelei de mn ........14 Ata area parasolarului ..........................................15 Preg tire nc rcarea bateriei ...............................................16 Despre baterie (nc rcare/ num r de imagini nregistrabile)............................18 Introducerea i extragerea cardului (op ional)/bateriei ..................................................19 Despre memoria ncorporat /cardul.....................20 Setarea datei/orei (setarea ceasului) ....................21 Modificarea set rii ceasului..........................22 Setarea meniului ...................................................23 Setarea articolelor de meniu ........................23 Utilizarea meniului rapid...............................25 Despre meniul de configurare ...............................26 Selectarea modului [REC] .....................................32 No iuni elementare Efectuarea fotografiilor folosind func ia automat Modul Intelligent Auto) ..........................................34 Detec ia scenelor .........................................35 Compensa ia luminii de fond........................35 Despre blitz ..................................................36 Set ri n modul Intelligent Auto ....................36 Efectuarea fotografiilor cu set rile dumneavoastr preferate (Mod program AE)................................................ 37 Focalizare ....................................................38 Cnd subiectul nu este focalizat (ca atunci cnd nu se afl n centrul compozi iei imaginii pe care dori i s o realiza i)..........................38 Prevenirea instabilit ii (oscila iile camerei) .39 Func ia de detectare a direc iei .............................39 M rirea punctului de focalizare (punct de focalizare afi at) ....................................39 Comutare program ................................................39 Realizarea fotografiilor cu transfocare ..................40 Utilizarea transfoc rii optice / Utilizarea transfoc rii optice extinse (EZ) / Utilizarea transfoc rii digitale Redarea fotografiilor..............................................40 ([Redare normal ]) ................................................42

([Redare normal ]) ............................................... 42 Confirma i imaginea n modul [REC] (nregistrare)...... 42 Afi area mai multor ecrane (Redare multipl )...... 43 Utilizarea transfoc rii la redare............................. 43 Comutarea la modul [PLAYBACK] (Redare)........ 44 tergerea imaginilor ............................................. 44 Pentru a terge o imagine singular ........... 44 Pentru a terge imagini multiple (pn la 50) sau toate imaginile ...................................... 45 No iuni avansate (nregistrarea imaginilor) Despre monitorul LCD/......................................... 46 Efectuarea fotografiilor folosind bli ul ncorporat .. 48 Comutarea la setarea adecvat a blitzului .. 48 Efectuarea de prim-planuri ................................... 53 Efectuarea fotografiilor cu ajutorul temporizatorului.................................................... 54 Compensarea expunerii ....................................... 55 Efectuarea fotografiilor folosind func ia Auto Bracket/Colour Bracket ........................................ 56 Auto Bracket................................................ 56 Colour Bracke ............................................. 56 Realizarea fotografiilor utiliznd modul serie........ 57 Realizarea fotografiilor specificnd apertura / viteza declan atorului ..................................................... 59 Prioritate apertur AE (Expunere automat )59 Prioritate declan ator AE (Expunere automat ) .................................................... 59 Realizarea fotografiilor prin setarea manual a expunerii............................................................... 60 Valoarea aperturii i viteza de declan are ........... 61 Realizarea fotografiilor cu focalizare manual ..... 62 Func ia de asisten MF.............................. 62 nregistrarea set rilor personale de meniu (nregistrarea set rilor personalizate)................... 64 Realizarea fotografiilor n modul personalizat ...... 65 Realizarea unor fotografii cu peisaje i portrete expresive (Mod scen avansat)............................................ 66 [PORTRAIT] (portret) .................................. 66 [SCENERY] (peisaj) .................................... 67 [SPORTS] (sporturi) .................................... 67 [NIGHT PORTRAIT] (portret nocturn) ......... 68 [CLOSE UP] ................................................ 68 Realizarea fotografiilor compatibile cu scena nregistrat (Mod scen ) ......................................................... 69 [PARTY] (petrecere).............................. 70 [CANDLE LIGHT] (lumin de lumnare) 70 [BABY1]/ [BABY2] ........................... 70 [PET] (animal) ....................................... 71 [SUNSET] (apus de soare) ................... 71 [HIGH SENS.] (sensibilitate ridicat ) .... 72 [HI-SPEED BURST] .............................. 72

VQT1S48

[FLASH BURST] .........................................73 [PANNING]...................................................73 [STARRY SKY] (cer nstelat).................74 [FIREWORKS] (focuri de artificii) ...........75 [BEACH] (plaj )......................................75 [SNOW] (z pad )...................................75 [AERIAL PHOTO] (fotografie aerian ) ...76 [PIN HOLE] (stenop ) ..................................76 [FILM GRAIN] (efect de granula ie) ...........76 Modul Motion Picture (imagine n mi care) ...........77 Func ii utile la destina ia c l toriei ........................79 nregistrarea zilei din concediu n care a i efectuat fotografia ........................................79 nregistrarea datelor/orelor la destina ii de deplasare externe (ora absolut ) .................80 Utilizarea meniului modului [REC].........................82 [PICTURE SIZE] (dimensiune imagine) ..82 [QUALITY] (calitate imagine) .................83 [ASPECT RATIO] (raport dimensional) .83 [INTELLIGENT ISO] ..............................84 [SENSITIVITY] (sensibilitate).................84 [ISO LIMIT SET]...........................................85 [WHITE BALANCE] (echilibru tonuri alb)......85 [METERING MODE]..............................87 [AF MODE]...................................................87 [PRE AF] ......................................................90 [AF/AE LOCK]..............................................90 [I. EXPOSURE] ............................................91 [DIGITAL ZOOM] ...................................91 [COLOR EFECT].....................................92 [PICT.ADJ] .........................................92 [STABILIZER] ..............................................93 [MIN. SHTR SPEED] ...................................93 [AUDIO REC.] (nregistrare audio) ...........94 [AF ASSIST LAMP] ..............................94 [FLASH SYNCHRO] ....................................95 [FLIP ANIM.] ................................................95 [CONVERSION]...........................................96 [CLOCK SET]..........................................96 No iuni avansate (redare) Redarea imaginilor n succesiune (Prezentare cadru cu cadru) .................................97 Selectarea imaginilor i redarea acestora ([CATEGORY PLAY]/[FAVORITE PLAY]) ............99 [CATEGORY PLAY].....................................99 [FAVORITE PLAY].......................................99 Redarea imaginilor n mi care/a imaginilor cu sunet.............................................................. 100 Imagini n mi care..................................... 100 Imagini cu sunet........................................ 100

Crearea de imagini statice de la o imagine n mi care ............................................................... 101 Utilizarea meniului modului [PLAYBACK] (redare) ... 102 [CALENDAR] ................................................. 102 [TITLE EDIT] .................................................. 103 [TEXT STAMP] .............................................. 104 [RESIZE].................................................. 106 [TRIMMING] (ajustare)................................... 107 [LEVELING] (echilibrare) ............................... 108 [ASPECT CONV.] .................................... 108 [ROTATE] (rotire) [ROTATE DISP.] ... 109 [FAVORITE]............................................... 110 [DPOF PRINT] (tip rire DPOF) ................. 111 [PROTECT] (protec ie) ............................ 112 [AUDIO DUB.] ............................................ 113 [COPY] ................................................... 113 Conectarea la alte echipamente Conectarea la un calculator................................ 115 Tip rirea imaginilor ............................................. 117 Selectarea unei imagini singulare i tip rirea acesteia ..................................................... 118 Selectarea unor imagini multiple i tip rirea acestora..................................................... 118 Set ri de tip rire ........................................ 119 Redarea imaginilor la ecranul unui televizor....... 121 Redarea imaginilor folosind cablul AV (inclus)....................................... 121 Redarea imaginilor la un televizor folosind un slot de card de memorie SD...................... 121 Redarea pe televizor cu ajutorul terminalului pe componente.......................................... 122 Utilizarea lentilei de conversie (op ional ) ..........123 Utilizarea dispozitivului de protec ie/a filtrului .....124 Diverse Afi area pe ecran ............................................... 126 M suri de precau ie n utilizare........................... 129 Afi area mesajelor.............................................. 132 Func ii care nu pot fi setate sau care nu sunt utilizabile n anumite condi ii............................... 134 Depanare............................................................ 138 Num rul de imagini nregistrabile i durata de nregistrare disponibil ....................................... 145 Specifica ii .......................................................... 149

VQT1S48

VQT1S48

nainte de utilizare

Ghid rapid
Aceasta este o prezentare general a modului de nregistrare i redare a imaginilor cu acest aparat. Pentru fiecare etap , v rug m consulta i paginile indicate ntre paranteze.

nc rca i bateria. (P16) Camera nu este livrat cu bateria nc rcat . nc rca i bateria naintea utiliz rii.

Introduce i bateria i cardul. (P19) Cnd nu utiliza i cardul, pute i nregistra sau reda imagini pe memoria intern (P20). Consulta i P20 n situa ia n care utiliza i un card.

Porni i camera pentru a realiza fotografii. Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Ap sa i butonul declan ator pentru a realiza fotografii (P34)

Reda i fotografiile Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Selecta i fotografia pe care dori i s o vizualiza i. (P42)

VQT1S48

nainte de utilizare

Accesorii
nainte de a utiliza camera, verifica i dac toate accesoriile sunt incluse. Pachet de acumulatori (n text, acesta este indicat ca i baterie) nc rca i bateria naintea utiliz rii. 2 nc rc tor baterie (n text, acesta este denumit nc rc tor) 3 Cablu de alimentare 4 Cablu conexiune USB 5 Cablu audio-video 6 CD-ROM Software 7 Curea de um r 8 Capac lentil / nur lentil 9 Parasolar lentil : Argintiu : Negru 10 Adaptor parasolar Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC i cardul MultiMedia sunt denumite "card" n acest text. Cardul este op ional. Pute i nregistra sau reda imagini pe memoria intern atunci cnd nu utiliza i cardul. Consulta i distribuitorul sau cel mai apropiat centru service dac pierde i accesoriile furnizate (Pute i achizi iona separat accesoriile). Accesorii op ionale Baterie litiu-ion CGR-S006E Adaptor de alimentare DMW-AC7EB Carcas moale 1 / Hus DMW-CZS7/DMW-CZ18 Protector MC / Filtru ND DMW-LMC46/DMW-LND46 Lentile teleconversie 2 DMW-LT55 Lentile de apropiere 2 DMW-LC55 Adaptor lentile DMW-LA3 Cablu pe componente DMW-HDC2 Card de memorie SDHC 16 GB: RP-SDV16GE1K 8 GB: RP-SDV08GE1K 1

10

VQT1S48

nainte de utilizare
4 GB: RP-SDM04GE1K/RP-SDV04GE1K Card de memorie SD 2 GB: RP-SDM02GE1A/RP-SDV02GE1A 1 GB: RP-SDR01GE1A/RP-SDV01GE1A Adaptor de card PC CardBus BN-SDPC3E 1 Camera nu poate fi depozitat cu parasolarul de lentil ata at 2 Adaptorul de lentil (DMW-LA3; op ional) este necesar pentru ata area unei lentile de teleconversie sau de apropiere Unele accesorii op ionale nu vor fi disponibile n anumite ri.

Denumirea componentelor
1 2 3 4 Lentil (P130) Blitz (P48) Indicator temporizator (P54) Lamp de asisten AF (P94) Microfon (P77, 113)

5 6 7 8 9 10 11

Buton deschidere blitz (P48) Selector de ajustare dioptrii (P47) Vizor (P46, 126) Difuzor (P100) Buton [EVF/LCD] (P46) Buton [AF/AE LOCK] (P90) Joystick (P25, 39, 59, 60, 62)

VQT1S48

11

nainte de utilizare

Joystick-ul este operat n dou moduri diferite: poate fi mutat n sus, jos, la dreapta sau la stnga pentru efectuarea opera iilor sau poate fi ap sat pentru selectare. n aceste instruc iuni de operare, acesta este reprezentat conform figurii de mai jos sau este descris cu simbolurile . Exemplu: Cnd joystick-ul este mutat spre (stnga) Pune i degetul pe partea dreapt a joystick-ului i muta i joystick-ul spre stnga Exemplu: Cnd este ap sat butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare) Ap sa i joystick-ul drept.

sau Muta i

sau ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare)

12 13 14 15

Selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) (P23) Ecran LCD (P46, 126) Buton [DISPLAY] (Afi are)(P44) Buton de tergere (P44) / Buton mod fotografie individual sau serie (P57) 16 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)(P21) 17 Butoane cursor /Buton temporizator (P54) Buton func ie (P26) Aloca i meniul de mod [REC] butonului . Se recomand nregistrarea meniului de mod [REC] care este nregistrat cel mai des. [REVIEW] (VIZUALIZARE), [SENSITIVITY] (SENSIBILITATE), [WHITE BALANCE] (ECHILIBRU AL TONURILOR DE ALB], [METERING MODE] (MOD DE CONTORIZARE), [AF MODE] (MOD FOCALIZARE AUTOMAT ), [I.EXPOSURE] (EXPUNERE INTELIGENT ) /Buton setare blitz (P48) /Compensare expunere (P55)/ Fotografierea n serie cu expuneri diferite(P56)/Fotografierea n serie cu culori diferite (P56)/ Ajustare blitz (P48)/

n aceste instruc iuni de operare, butoanele cursor sunt descrise n modul indicat n figura de mai jos sau sunt descrise cu simbolurile De ex. Cnd ap sa i butonul (jos)

sau

Ap sa i

12

VQT1S48

nainte de utilizare
18 Buton de transfocare (P40) 19 Buton declan ator (P34, 73) 20 21 22 23 24 Buton AF /FOCUS (P35, 53, 63, 89) Selector de mod (P32) Buton de pornire / oprire camer (P21) Indicator alimentare (P34) Buton [AF/MF] (P62)

25 Orificiu pentru introducerea curelei (P14) Asigura i-v c a i ata at cureaua la utilizarea camerei, pentru a evita c derea ei 26 Conector [DIGITAL/AV OUT] (P115, 117, 121) 27 Conector [DC IN] (P115, 117) Utiliza i un adaptor original Panasonic (DMWAC7E; op ional) Camera nu poate nc rca bateria, chiar dac adaptorul de alimentare (DMW-AC7E; op ional) este conectat. 28 Clapet conectori 29 Obiectiv (P124) 30 Conector [COMPONENT OUT] (Ie ire pe componente) (P122)

31 Clapet card/baterie (P19) 32 Suport trepied Cnd folosi i un trepied, asigura i-v c acesta este stabil prin conectarea la camer

VQT1S48

13

nainte de utilizare

Ata area capacului lentilei / curelei de mn


Ata area capacului lentilei Cnd opri i camera, o transporta i sau reda i imagini, ata a i capacul pentru a proteja suprafa a lentilei

Introduce i nurul prin orificiul de pe capac

Introduce i acela i nur prin orificiul de pe camer

Ata a i capacul lentilei Scoate i capacul lentilei nainte de a porni camera n modul de nregistrare Nu atrna i i nu leg na i camera cu capacul de lentil ata at Evita i pierderea capacului de lentil

Curea V recomand m ata area curelei cnd utiliza i camera pentru a preveni c derea ei

Introduce i cureaua prin orificiul de curea

14

VQT1S48

nainte de utilizare

Introduce i cureaua prin opritor i fixa i-o Trage i cureaua 2 cm sau mai mult. Ata a i cureaua n cealalt parte a camerei, evitnd r sucirea ei. Verifica i cureaua pentru a determina dac este bine ata at la camer . Ata a i cureaua astfel nct s pute i observa logo-ul LUMIX

Ata area parasolarului


La lumin puternic sau lumin din fundal, parasolarul de lentil va minimiza perturb rile luminoase i fantomele. Parasolarul de lentil reduce excesul de lumin i mbun t e te calitatea imaginii. Opri i camera nchide i blitzul.

Ata a i cu aten ie adaptorul de parasolar astfel nct acesta s fie introdus complet n obiectiv Nu strnge i excesiv adaptorul de parasolar La ata area adaptorului de parasolar, asigura i-v c nu for a i filetul La demontare, nu strnge i de adaptor, n caz contrar acesta nu se va demonta corect

A eza i camera cu partea de sus n jos, alinia i marcajele de pe parasolar cu marcajul de pe camer i introduce i parasolarul Verifica i dac urubul este de urubat i ata a i parasolarul.

VQT1S48

15

Preg tire

Strnge i urubul Nu strnge i excesiv urubul.

Demontarea adaptorului de parasolar Apuca i baza adaptorului de lentil pentru a-l demonta

Not : Nu pute i ata a capacul de lentil n sens opus La realizarea fotografiilor cu blitzul, n timp ce parasolarul de lentil este ata at, por iunea inferioar a fotografiei poate deveni ntunecat iar controlul blitzului poate fi dezactivat deoarece acesta este obstruc ionat de c tre parasolar. Recomand m deta area parasolarului de lentil Cnd utiliza i lampa de asisten AF ntr-un spa iu ntunecat, scoate i parasolarul de lentil Pentru detalii privind ata area protectorului MC, filtrului ND i filtrului PL, consulta i P124 Nu pute i ata a lentila de teleconversie cnd este ata at adaptorul de parasolar (P123)

nc rcarea bateriei
Utiliza i doar bateria i nc rc torul dedicate Bateria nu este nc rcat la livrarea camerei. nc rca i bateria nainte de utilizare nc rca i bateria cu nc rc torul n interior nc rca i bateria n medii cu temperatura cuprins ntre 10 - 35C. (Temperatura bateriei trebuie s fie aceea i).

16

VQT1S48

Preg tire

Ata a i bateria cu aten ie n direc ia s ge ii

Conecta i cablul de alimentare Cablul de alimentare nu va fi introdus complet n conectorul de alimentare. Va r mne un intersti iu, conform figurii din dreapta nc rcarea ncepe cnd indicatorul [CHARGE] (nc rcare) lumineaz n verde

Deta a i bateria dup finalizarea nc rc rii nc rcarea este ncheiat cnd indicatorul [CHARGE] (nc rcare) se stinge (dup aproximativ 120 de minute)

Cnd indicatorul [CHARGE] (nc rcare) lumineaz intermitent Temperatura bateriei este prea ridicat sau prea sc zut . Timpul de nc rcare va fi mai lung dect n mod normal. De asemenea, nc rcarea nu poate fi finalizat . Bornele nc rc torului sau bateriei sunt murdare. n acest caz, trebuie s le terge i cu o crp uscat . Not : Dup finalizarea nc rc rii, deconecta i dispozitivul de alimentare de la priza electric . Bateria se nc lze te dup utilizare i n timpul nc rc rii. De asemenea, camera se nc lze te n timpul utiliz rii. Acest lucru este normal. Bateria va fi epuizat dac este lasat pentru o perioad lung de timp dup nc rcare. Bateria poate fi nc rcat chiar dac nu este complet desc rcat , dar acest lucru nu este recomandat (Bateria are anumite caracteristici care vor duce la reducerea duratei de operare i vor cauza umflarea bateriei). Cnd durata de operare a bateriei devine extrem de scurt chiar i dup ce aceasta este nc rcat corect, nseamn c durata de via a bateriei se apropie de sfr it. Achizi iona i o baterie nou . Nu permite i bornelor bateriei s vin n contact cu obiecte metalice (precum coliere, etc.) Acestea pot duce la scurt circuite sau generarea unei c lduri excesive iar dac atinge i bateria n astfel de condi ii pute i suferi arsuri grave. VQT1S48

17

Preg tire

Despre baterie (nc

rcare / num r de fotografii realizabile)

Indicator pentru nivelul bateriilor Indicatorul de nivel baterie este afi at pe ecranul LCD/vizor [Acesta nu apare cnd utiliza i camera mpreun cu adaptorul de re ea (op ional DMW-AC7E)]

Indicatorul bateriei se face ro u i lumineaz intermitent cnd bateria este consumat . (Indicatorul de alimentare lumineaz , de asemenea, intermitent). Renc rca i bateria sau nlocui i-o cu o baterie complet nc rcat . Durata de via Num r de fotografii realizabile Timp de nregistrare a bateriei Aprox. 450 de imagini (Conform standardului CIPA n modul de program AE) Aprox. 225 minute

Condi ii de nregistrare conform standardului CIPA CIPA reprezint o abreviere pentru [Camera & Imaging Products Associations]. Temperatura: 23C / Umiditate: 50% cnd ecranul LCD este aprins*. Folosirea cardului de memorie SD (32 MB) furnizat Folosirea bateriei furnizate Fotografierea ncepe la 30 de secunde dup pornirea camerei. (Cnd func ia de stabilizare optic a imaginii este setat la [AUTO]) Fotografiere la fiecare 30 de secunde cu blitzul complet nc rcat dup fiecare fotografie Rotirea butonului de transfocare de la Tele la Wide sau invers, la fiecare nregistrare Oprirea camerei dup fiecare 10 fotografieri i l sarea ei n repaus pn cnd temperatura bateriei se reduce Num rul de fotografii realizabile se reduce n modul Auto power LCD, Power LCD i High Angle (P27) Num rul de fotografii variaz n func ie de intervalul de fotografiere. Dac intervalul de fotografiere devine mai mare, num rul de fotografii descre te. [ex. cnd fotografia i la fiecare 2 minute: aproximativ 112] La utilizarea vizorului Num r de fotografii realizabile Aprox. 470 de imagini (Aprox. 235 minute)

(Conform standardului CIPA n modul de program AE)

Timpul de redare cnd utiliza i ecranul LCD Timp de redare: Aprox. 480 de minute Num rul de fotografii realizate i timpul de redare vor varia n func ie de condi iile de operare i condi iile de depozitare ale bateriei. nc rcarea Timpul de nc rcare: aprox. 120 minute max.

18

VQT1S48

Preg tire
Timpul de nc rcare i num rul de fotografii realizate cu setul de baterie op ional (CGR-S006A) sunt la fel ca i mai sus. Timpul de nc rcare va varia u or n func ie de starea bateriei i condi iile de nc rcare. Dup finalizarea cu succes a nc rc rii, indicatorul [CHARGE] (nc rcare) se stinge. Not : Bateria se va umfla, iar timpul de operare se va reduce pe m sur ce cre te num rul de nc rc ri. Pentru utilizarea pe termen lung a bateriei, recomand m s nu nc rca i bateria f r ca aceasta s fie desc rcat . Performan ele bateriei se pot reduce iar timpul de operare poate deveni mai scurt n condi ii cu temperaturi sc zute (de ex. schi / snowboarding)

Introducerea i scoaterea cardului (op ional) / bateriei


Verifica i dac aparatul este oprit nchide i blitzul Recomand m utilizarea unui card Panasonic original

Glisa i clapeta compartimentului de baterie / card pentru a-l deschide Utiliza i ntotdeauna baterii originale Panasonic (CGR-S006A) Dac utiliza i alte baterii, nu putem garanta calitatea acestui produs

Bateria: Introduce i bateria complet cu aten ie, n direc ia s ge ii. Trage i elementul n direc ia s ge ii pentru a scoate bateria. Card: Ap sa i cardul complet pn la auzirea unui clic, cu aten ie, n direc ia de introducere. Pentru a scoate cardul, ap sa i cardul pn la auzirea unui clic, apoi scoate i cardul tr gnd n sus. Nu atinge i terminalele de conexiune de pe spatele cardului Cardul se poate deteriora dac nu este introdus complet

VQT1S48

19

Preg tire

: nchide i clapeta compartimentului de baterie / card. : Glisa i clapeta compartimentului de baterie / card pn n cap t i apoi nchide i ferm. n cazul n care clapeta compartimentului de baterie / card nu poate fi complet nchis , scoate i cardul, verifica i direc ia i apoi introduce i din nou. Not : Scoate i bateria dup utilizare Nu scoate i bateria n timp ce aparatul este pornit, deoarece set rile camerei nu vor fi stocate n mod corespunz tor Bateria furnizat este destinat doar acestei camere. Nu o utiliza i cu alte echipamente. nainte de a scoate cardul sau bateria, opri i camera i a tepta i stingerea complet a indicatorului de alimentare (n caz contrar, aparatul nu va opera normal, cardul se va deteriora sau fotografiile nregistrate se pot pierde).

Despre memoria intern / Card


Urm toarele opera ii pot fi efectuate utiliznd acest aparat. Cnd cardul nu este introdus: Imaginile pot fi nregistrate pe memoria intern i redate Cnd cardul este introdus: Imaginile pot fi nregistrate pe card i redate La utilizarea memoriei interne (indicare acces ) La utilizarea cardului (indicare acces) Indicatorul de acces lumineaz n ro u cnd imaginile sunt nregistrate pe memoria intern (sau card)

Memoria intern
Dimensiune memorie: 50 MB Filme nregistrabile: doar QVGA (320 x 240 de pixeli) Memoria intern poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare temporar cnd cardul utilizat devine plin. Pute i copia imaginile nregistrate pe un card (P113) Timpul de acces pentru memoria intern poate fi mai lung dect timpul de acces pentru un card

Card
Urm toarele tipuri de carduri pot fi utilizate cu acest aparat. (Aceste carduri sunt indicate prin card n text).

20

VQT1S48

Preg tire
Tipul cardului Card de memorie SD (8 MB 2 GB) (Formatat utiliznd FAT12 sau FAT16 n conformitate cu standardul SD) Card de memorie SDHC (4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB) (Formatat utiliznd formatul FAT32 n conformitate cu standardul SD) Caracteristici Vitez ridicat de nregistrare i scriere Comutator de protec ie la scriere (Cnd comutatorul este setat la pozi ia [LOCK] (Blocare), nu mai este posibil scrierea, tergerea sau formatarea datelor. Capacitatea de a scrie, terge i formata date este restabilit cnd comutatorul revine la pozi ia original ) Doar imagini statice

Card MultiMedia

Cardul SDHC este un standard de card de memorie decis de c tre Asocia ia SD n 2006 pentru carduri de memorie cu o capacitate mai mare de 2 GB. Pute i utiliza un card de memorie SDHC doar n aparate compatibile cu acest tip de card. Cardurile SDHC nu pot fi utilizate n aparate compatibile doar cu carduri SD. (Citi i ntotdeauna instruc iunile de operare ale aparatului respectiv.) Pute i utiliza doar carduri cu logo-ul SDHC (care denot conformitatea cu standardul SD) dac utiliza i carduri cu o capacitate de 4 GB sau mai mare. V rug m consulta i ultimele informa ii pe site-ul: http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs (site-ul este doar n limba englez ) Not : Nu opri i aparatul, nu scoate i bateria i nu deconecta i adaptorul de alimentare (DMWAC7E; op ional) cnd indicatorul de acces este aprins [cnd imaginile sunt citite sau terse sau memoria intern sau cardul sunt formatate (P31)]. n plus, nu supune i camera la vibra ii sau impacturi puternice. Cardul se poate deteriora, datele de pe card se pot pierde, sau aparatul nu va mai opera normal. Datele de pe card pot fi distruse sau se pot pierde datorit undelor electromagnetice, electricit ii statice, deterior rii camerei sau defect rii cardului. Recomand m stocarea datelor importante pe un PC, etc. Nu formata i cardul pe PC sau alt echipament, formata i-l doar cu ajutorul camerei pentru a asigura func ionarea lui corespunz toare. (P31) Nu l sa i cardul de memorie la ndemna copiilor deoarece exist pericolul ca ace tia s l nghit .

Setarea datei / orei (Setare ceas)


Ceasul nu este setat la livrarea camerei. Porni i camera Se afi eaz mesajul [PLEASE SET THE CLOCK] (V rug m s seta i ceasul) (Acest mesaj nu apare n modul [PLAYBACK] (Redare)) Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) Butoane cursor

VQT1S48

21

Preg tire

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Ap sa i pentru a selecta elementele (an, lun , zi, or , minut, secven de afi are sau format de afi are or ) i ap sa i pentru a le seta.

: Ora n zona de domiciliu : Ora la destina ia c l toriei (P80)


Anulare f r a seta ceasul Selecta i fie [24HRS] (24 de ore), fie [AM/PM] ca format de afi are or . Este afi at AM/PM atunci cnd este selectat op iunea [AM/PM]. Cnd selecta i [AM/PM] ca format de selectare or , miezul nop ii este afi at sub forma AM 12:00, iar miezul zilei este afi at sub forma PM 12:00. Acest format de afi are este comun n SUA i n alte ri.

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Dup finalizarea set rilor ceasului, opri i camera. Apoi porni i din nou camera, comuta i la modul de nregistrare i verifica i dac afi ajul reflect set rile efectuate. Dac a i ap sat [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza set rile f r ca ceasul s fi fost setat, seta i ceasul corect, respectnd procedeul "Modificarea set rilor de ceas" de mai jos.

Modificarea set rilor de ceas


Selecta i [CLOCK SET] (Setare ceas) n meniul [REC] (nregistrare) sau [SETUP] . (P23) (Configurare) i ap sa i Poate fi modificat n pa ii 3 i 4 pentru a seta ceasul. Setarea de ceas este p strat timp de 3 luni utiliznd bateria integrat a ceasului , chiar dac bateria aparatului nu este ata at (L sa i bateria nc rcat n aparat timp de 24 de ore pentru a nc rca bateria integrat a ceasului). Not : Ceasul este afi at cnd ap sa i [DISPLAY] (Afi are) de mai multe ori n timpul nregistr rii Pute i seta anul de la 2000 la 2099. Dac ceasul nu este setat, data corect nu poate fi imprimat cnd imprima i data pe imagini cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104) sau cnd imprima i fotografiile la un laborator foto. Dac ceasul este setat, data corect poate fi imprimat chiar dac data nu este afi at pe ecranul camerei.

22

VQT1S48

Preg tire

Setarea meniului
Camera este livrat cu meniuri care v permit s efectua i set rile pentru realizarea fotografiilor i redarea acestora n modul dorit, precum i cu meniuri care u ureaz mult i fac mult mai distractiv utilizarea camerei. n special, meniul [SETUP] (Configurare) con ine unele set ri importante privind ceasul camerei i alimentarea. Verifica i set rile acestui meniu nainte de a ncepe utilizarea camerei. Meniu mod de redare [MODE] (P42, 97 99) Acest meniu v permite s selecta i setarea metodelor de redare, cum ar fi redare sau prezentare cadru cu cadru, doar a fotografiilor setate ca favorite [FAVORITE] (Imagini favorite).

Selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) Meniu de mod [PLAYBACK] (Redare) (P102 114) Acest meniu v permite s efectua i opera ii de rota ie, ajustare, protec ie sau set ri DPOF, pentru fotografiile nregistrate Meniu de mod [REC] (nregistrare) (P82 96) Acest meniu v permite s seta i culorile, sensibilitatea, raportul dimensiunilor, num rul de pixeli i alte formate ale imaginilor nregistrate

Meniu [SETUP] (Configurare) (P26 31) Acest meniu v permite s efectua i set rile de ceas, s selecta i tonul de operare i s efectua i alte set ri care u ureaz operarea camerei. Meniul [SETUP] (Configurare) poate fi setat fie din [REC MODE] (Mod de nregistrare), fie din [PLAYBACK MODE] (Mod de redare).

Func ii care nu pot fi setate sau nu vor opera n anumite condi ii Datorit specifica iilor camere, nu este posibil setarea anumitor func ii sau anumite func ii nu pot fi utilizate n unele condi ii de utilizare a camerei. Pentru detalii, consulta i P134.

Setarea elementelor de meniu


Aceast sec iune descrie modul de selectare a set rilor de program AE i acelea i set ri pot fi utilizate pentru meniurile [PLAYBACK] (Redare) i [SETUP] (Configurare). Exemplu: Setarea [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) din Comenzile n modul de program AE pot fi efectuate i cu ajutorul joystick-ului. VQT1S48

23

Preg tire

Porni i camera Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) Selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) Selector de mod

Glisa i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la La selectarea set rilor de meniu de mod [PLAYBACK] (Redare), seta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod la Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afi a meniul Pute i comuta ecranele de meniu din orice element de meniu rotind butonul de transfocare i trece i la pasul 4.

Comutarea la meniul [SETUP] (Configurare) 1 Ap sa i .

Ap sa i pentru a selecta pictograma din meniul [SETUP] (Configurare).

Ap sa i pe Selecta i un element de meniu i seta i-l

Ap sa i

pentru a selecta [AF MODE] pentru a

(Mod de focalizare automat ) Selecta i ultimul element de jos i ap sa i trece la urm torul ecran.

24

VQT1S48

Preg tire

Ap sa i n func ie de element, este posibil ca setarea s nu fie afi at , sau s fie afi at ntr-un mod diferit

Ap sa i

pentru a selecta

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul.

Utilizarea meniului rapid


Utiliznd meniul rapid, unele set ri de meniu pot fi g site u or. Unele elemente de meniu nu pot fi setate prin moduri.

Ap sa i i ine i ap sat joystick-ul n modul de nregistrare pn la afi area [Q.MENU]

Ap sa i / / / pentru a selecta elementul de meniu i setarea, apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Elementele de meniu pot fi setate, iar set rile sunt afi ate. Pute i seta urm toarele elemente n detaliu, ap snd [DISPLAY] (Afi are). [WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb)(P85)/[AF MODE] (Mod de focalizare automat )(P87)/[STABILIZER] (Stabilizator) (P93)

VQT1S48

25

Preg tire
Efectua i aceste set ri dac este necesar

Despre meniul de configurare


[CLOCK SET] (Setare ceas), [ECONOMY] (Economie) i [AUTO REVIEW] (Vizualizare automat ) sunt elemente importante. Verifica i set rile acestora nainte de a le utiliza. n modul auto inteligent, pot fi setate doar [CLOCK SET] (Setare ceas), [WORLD TIME] (Ora pe glob), [TRAVEL DATE] (Data c l toriei), [BEEP] (Semnal sonor) i [LANGUAGE] (Limb ). Pentru detalii privind modul de selectare a set rilor de meniu [SETUP] (Configurare), consulta i P23. [CLOCK SET] Setare dat / or (Setare ceas) Consulta i P21 pentru detalii. Seta i ora n zona dumneavoastr de domiciliu i la destina ia c l toriei [WORLD TIME] (Ora pe glob) [DESTINATION]: Zona de destina ie c l torie

[HOME]: Zona dumneavoastr de domiciliu Consulta i P80 pentru detalii. Seta i data plec rii i data ntoarcerii din vacan . [TRAVEL DATE] [TRAVEL SETUP] (Configurare c l torie) [LOCATION] (Loca ie) (Dat c l torie) [OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare) [OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare) Consulta i P79 pentru detalii. Acest mod v permite s seta i tonul de semnal sonor i sunetul declan atorului [BEEP LEVEL]: (Nivel semnal sonor): [BEEP] (Semnal sonor) (F r sunet opera ional) (Sunet opera ional slab) (Sunet opera ional puternic) [BEEP TONE]: (Ton semnal sonor): [SHUTTER VOL.]: (Volum declan ator): (F r sunet al declan atorului) (Sunet declan ator slab) (Sunet declan ator puternic) [SHUTTER TONE]: (Ton declan ator):

[VOLUME] (Volum) Regla i volumul difuzorului la oricare din cele 7 niveluri. Cnd conecta i camera la un televizor, volumul difuzoarelor televizorului nu se schimb . Pot fi nregistrate pn la 4 set ri ale camerei ca set ri personalizate. [CUST. SET MEM.] (Memorizare set ri (Doar mod de nregistrare) personalizate) Consulta i P64 pentru detalii Aloca i meniul de mod [REC] (nregistrare) la butonul . Este convenabil nregistrarea celui mai des folosit meniu de mod [REC] (nregistrare) [Fn BUTTON [REVIEW] (Vizualizare) / [SENSITIVITY] (Sensibilitate) / [WHITE SET] BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb) / [METERING MODE] (Setare buton Fn) (Mod de contorizare) / [AF MODE] (Mod focalizare automat ) / [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent )

26

VQT1S48

Preg tire
Consulta i P42 pentru detalii privind func ia de vizualizare. Consulta i P82 pentru detalii privind meniul de mod [REC] (nregistrare) [MONITOR] / [VIEWFINDER] (Monitor / Vizor)

Pute i ajusta luminozitatea monitorului sau vizorului n 7 pa i.

Aceste set ri de meniu u ureaz vizualizarea ecranului LCD cnd v afla i n locuri luminoase sau cnd ine i camera deasupra capului. [OFF] (Dezactivare) [AUTO POWER LCD]: (Luminozitate automat de ecranului LCD): Luminozitatea este ajustat automat n func ie de ct de luminoas este nc perea [POWER LCD]: (Intensitate LCD): Ecranul LCD devine mai luminos i u or de vizualizat chiar i la realizarea fotografiilor n exterior. [HIGH ANGLE]: (Unghi larg): Ecranul LCD este mai u or de vizualizat la realizarea fotografiilor cu camera inut deasupra capului. Modul de unghi larg este anulat cnd opri i camera sau cnd este activat modul de economisire energie Luminozitatea imaginilor afi ate pe ecranul LCD este m rit , astfel nct unele subiecte pot fi afi ate n mod diferit de aspectul real. ns acest lucru nu afecteaz imaginile nregistrate. Ecranul LCD revine automat la luminozitatea normal dup 30 de secunde la nregistrarea n modul Power LCD. Ap sa i orice buton pentru a lumina din nou ecranul LCD. Dac ecranul este dificil de vizualizat din cauza luminii soarelui, etc., folosi i-v mna sau un alt obiect pentru a bloca lumina. Num rul de fotografii realizabile se reduce n modul Auto Power LCD (Luminozitate automat de ecranului LCD), Power LCD (Intensitate LCD) i High Angle (Unghi larg).

[LCD MODE] (Mod LCD)

[GUIDE LINE] (Linie de ghidare)

Seta i tipul liniilor de ghidare afi ate la realizarea fotografiilor. De asemenea, pute i seta dac s ave i sau nu informa iile de nregistrare afi ate atunci cnd liniile de ghidare sunt afi ate. [REC. INFO]: (Informa ii despre nregistrare): [PATTERN]: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Setarea [PATTERN] (Model) este setat la [HISTOGRAM] (Histogram )

n modul auto inteligent.

Acest mod v permite s seta i dac dori i sau nu afi area histogramei. (P47) [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare) Cnd func ia de auto vizionare sau func ia de verificare sunt activate, o zon de satura ie alb apare luminnd intermitent n alb i negru [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

[HIGHLIGHT] (Eviden iere)

VQT1S48

27

Preg tire
Dac exist zone saturate n alb, recomand m compensarea expunerii spre negativ (P55) pe baza histogramei (P47) i apoi realizarea, din nou, a fotografiei. Poate rezulta o calitate mai bun a imaginii. Pot exista zone saturate n alb chiar dac distan a dintre camer i subiect este prea apropiat la realizarea fotografiilor cu blitzul. Dac func ia [HIGHLIGHT] (Eviden iere) este activat , zona direct iluminat de blitz va deveni saturat n alb i va ap rea luminnd intermitent n alb negru. La focalizarea manual , ecranul de asisten pentru a facilita focalizarea pe subiect. [OFF]: (Dezactivare): [MF ASSIST] [MF1]: (Lampa de asisten MF) Centrul ecranului este m rit [MF2]: ntreaga suprafa a ecranului este m rit Consulta i P62 pentru detalii. apare n centrul ecranului

Pute i conserva durata de via a bateriei prin setarea acestor meniuri. De asemenea, ecranul LCD va fi oprit automat cnd nu este utilizat pentru a preveni desc rcarea bateriei. [POWER SAVE]: (Economisire energie): Ecranul LCD va fi oprit automat n cazul n care camera nu este utilizat n intervalul selectat n setare [OFF.] / [2 MIN.] / [5 MIN.] / [10 MIN.]: [AUTO LCD OFF]: Ecranul LCD este oprit automat n cazul n care camera nu a fost utilizat n intervalul selectat n setare. [OFF]/[15 SEC.]/[30 SEC.] Ap sa i butonul de declan are pe jum tate sau nchide i i porni i camera pentru a anula modul de economisire energie Func ia [POWER SAVE] este setat la [5 MIN] n modul auto inteligent Func ia [POWER SAVE] este setat la [2 MIN] cnd modul [AUTO LCD OFF] este setat la [15 SEC] sau [30 SEC] Ap sa i orice buton pentru a activa din nou ecranul LCD Func ia [AUTO LCD OFF] nu func ioneaz n timpul oper rii meniului sau n timpul transfoc rii la redare. Ie irile AV i HD sunt dezactivate cnd ecranul LCD este oprit. [PLAY ON LCD] (Redarea pe ecranul LCD) Dac a i selectat vizorul n modul de nregistrare, afi ajul va fi comutat automat la ecranul LCD la vizualizarea i redarea fotografiilor. [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare) Consulta i P47 pentru detalii

ECO [ECONOMY] (Economie)

28

VQT1S48

Preg tire
Seta i lungimea intervalului de timp n care fotografia este afi at dup realizarea ei. [OFF] (Dezactivare) [1 SEC] [AUTO REVIEW] [2 SEC] (Vizualizare automat ) [HOLD]: Imaginile sunt afi ate pn la ap sarea unui buton [ZOOM]: Imaginea este afi at timp de 1 secund i apoi m rit de 4x i afi at pentru nc 1 secund . Func ia de vizualizare automat este activat indiferent de setarea ei la utilizarea func iei de fotografierea n serie cu expuneri diferite(P56) / fotografierea n serie cu culori diferite (P56) [HI-SPEED BURST] (P72) i [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz) (P73) n modul scen , modul serie (P57) i la nregistrarea imaginilor statice cu semnal audio (P100). (Imaginile nu pot fi m rite). Cnd calitatea este setat la sau , func ia de vizualizare automat func ioneaz pn la sfr itul nregistr rii de pe card (Imaginea nu este m rit ). Setarea func iei de vizualizare automat este dezactivat n modul de fotografierea n serie cu expuneri diferite / fotografierea n serie cu culori diferite, modul serie, modul filme, sau cnd [AUDIO REC.] (nregistrare audio) este setat pe [ON] (Activat) sau cnd calitatea este setat la sau n modul auto inteligent, func ia de vizualizare automat este setat la [2 SEC] Dac op iunea [HIGHLIGHT] (Eviden iere) (P72) este setat la [ON] (Activare), zonele albe saturate apar luminnd intermitent n alb i negru, n timp ce func ia de vizionare automat este activat . nregistra i pozi ia de transfocare cnd camera este oprit . [OFF] (Dezactivare) [ZOOM RESUME] [ON] (Activare) (Reluare transfocare) Va reveni automat la pozi ia de transfocare cnd aparatul este repornit dup ce a fost oprit. Pozi ia de focalizare nu va fi nregistrat . [NO. RESET] Num rul de fi ier al urm toarei nregistr ri este resetat la 0001. (Resetare num r) Num rul de folder este actualizat iar num rul de fi ier ncepe de la 0001 (P116) Poate fi alocat un num r de folder cuprins ntre 100 i 999. Cnd num rul de folder ajunge la 999, num rul nu poate fi resetat. Recomand m formatarea cardului (P31) dup salvarea datelor pe un PC sau pe un alt suport. Pentru a reseta num rul de folder la 100, formata i memoria intern sau cardul i apoi utiliza i aceast func ie pentru a reseta num rul de fi ier. Va ap rea un ecran de resetare pentru num rul de folder. Selecta i [YES] pentru a reseta num rul de folder. Set rile meniului [REC] (nregistrare), sau [SETUP] (Configurare) sunt [RESET] resetate la set rile ini iale. (Resetare) Cnd setarea [RESET] (Resetare) este selectat n timpul nregistr rii, este efectuat i opera ia care reseteaz lentila. Cnd set rile de meniu [SETUP] (Configurare) sunt resetate, urm toarele set ri sunt, de asemenea, resetate. n plus, [FAVORITE] (Imagini favorite) (P110) n meniul de mod [PLAYBACK] (Redare) sunt setate la [OFF] (Dezactivare), iar op iunea [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) este setat la ON]. - [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare) - Set rile de zi de na tere i nume pentru [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) (P70) i [PET] (Animal de companie) (P71) n modul scen . - Setarea [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) (P79). (Data plec rii, data ntoarcerii, destina ie) - Setarea [WORLD TIME] (Ora pe glob) (P80). Num rul de folder i setarea de ceas nu sunt modificate. VQT1S48

29

Preg tire
Selecta i sistemul de comunicare USB dup sau naintea conect rii camerei la PC-ul dumneavoastr sau la imprimant prin cablul USB furnizat. [SELECT ON CONNECTION]: (Selectare la conexiune) Selecta i [PC] sau [PictBridge (PTP)] dac a i conectat camera la un calculator compatibil cu pictBridge. [PictBridge (PTP)] Seta i nainte sau dup conectarea la o imprimant care suport func ia PictBridge [PC]: Seta i nainte sau dup conectarea la un PC. Dac este selectat [PC] , camera este conectat prin sistemul de comunicare USB Mass Storage. Dac este selectat [PictBridge (PTP)], camera este conectat prin sistemul de comunicare PTP (Picture Transfer Protocol) (Protocol transfer imagini). Seta i pentru compatibilitate cu sistemul TV color din fiecare ar . (Doar n modul de redare) [NTSC]: Ie irea video este setat pentru sistemul NTSC. [PAL]: Ie irea video este setat pentru sistemul PAL.

[USB MODE] (Mod USB)

[VIDEO OUT] (Ie ire video)

Aceast func ie este utilizat la conectarea cablului AV [TV ASPECT] (Format al imaginilor TV) Seta i pentru compatibilitate cu tipul televizorului. (Doar n modul de redare) La conectarea la un televizor cu ecran 16:9 La conectarea la un televizor cu ecran 4:3 Aceast func ie este utilizat la conectarea cablului AV Modifica i unitatea afi at pentru distan a de focalizare n focalizarea manual sau afi area domeniului de nregistrare [m]: [ft]: Distan a este afi at n metri Distan a este afi at n picioare

[m/ft]

Seta i ecranul care este afi at cnd selectorul de mod este setat la i [SCENE MENU] (Meniu scen ) [OFF]: (Dezactivare): Apare ecranul de nregistrare n modul scen avansat selectat curent (P66) sau modul scen (P69). [AUTO]: Apare ecranul de mod scen avansat sau meniul de mod scen

30

VQT1S48

Preg tire
[FORMAT] (Formatare) Memoria intern sau cardul sunt formatate. Formatarea terge iremediabil toate datele, deci verifica i datele cu aten ie naintea format rii.

Utiliza i o baterie suficient nc rcat sau adaptorul de alimentare (DMW-AC7E; op ional) la formatare. Nu opri i camera n timpul format rii. n cazul n care a fost introdus un card, este formatat doar cardul. Pentru a formata memoria intern , scoate i cardul. n cazul n care cardul a fost formatat pe un PC sau pe un alt echipament, formata i-l pe camer din nou. Formatarea memoriei interne dureaz mai mult dect formatarea cardului. n cazul n care memoria intern sau cardul nu pot fi formatate, consulta i cel mai apropiat centru service. Seta i limba afi at pe ecran. [LANGUAGE] (Limba) [ENGLISH]: ENGLEZ [DEUTSCH]: GERMAN [FRANCAIS]: FRANCEZ [ESPANOL]: SPANIOL [ITALIANO]: ITALIAN [ ] JAPONEZ din meniul de pictograme pentru a seta

Cnd seta i din neaten ie o alt limb , selecta i limba dorit .

[DEMO MODE] (Mod demonstrativ)

Selecta i acest mod pentru a afi a [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] sau func iile camerei [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] [AUTO DEMO]: Func iile camerei sunt afi ate sub form de prezentare cadru cu cadru.

Demonstra ie detectare vibra ii Demonstra ie detectare mi care n modul de redare mi care, nu pot fi afi ate [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] Ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a nchide [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide [AUTO DEMO] [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] reprezint o aproxima ie [AUTO DEMO] nu are ie ire TV Pute i afi a [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO] i utiliznd meniul rapid (P25)

VQT1S48

31

Preg tire
Comutare mod

Selectarea modului [REC] (nregistrare)


Cnd este selectat modul [REC] (nregistrare), camera poate fi setat la modul auto inteligent n care set rile optime sunt stabilite n linie cu subiectul nregistrat i condi iile de nregistrare, sau cu modul scen care v permite s realiza i fotografii compatibile cu scena nregistrat .

Porni i camera Comutator [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare)

Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la

Comutarea modului prin rotirea selectorului de mod.

Alinia i modul dorit cu Roti i ncet selectorul de mod pentru a ajusta fiecare mod. (Selectorul de mod se rote te la 360) Ecranul este afi at pe ecranul LCD / Vizor cnd selectorul de mod este activat.

Set ri de baz Mod auto inteligent (P34) Subiectele sunt nregistrate utiliznd set rile selectate automat de c tre camer Mod program AE (P37) Subiectele sunt nregistrate utiliznd propriile dumneavoastr set ri.

32

VQT1S48

Preg tire
Func ii avansate Mod AE prioritate apertur (P59) Viteza declan atorului este determinat automat prin valoarea de apertur pe care o seta i. Mod AE prioritate declan ator (P59) Valoarea de apertur este determinat automat n func ie de viteza de declan ator setat . Mod expunere manual (P60) Expunerea este ajustat n func ie de valoarea de apertur Mod personalizat (P65) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii cu set rile nregistrate anterior. Mod film (P77) Acest mod v permite s nregistra i filme . Mod scen (P69) Acest mod v permite s realiza i fotografii compatibile cu scena de nregistrare. i viteza declan atorului, setate manual

Mod scen avansat Mod portret (P66) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii ale unor persoane. Mod peisaj (P67) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii cu peisaje. Mod sport (P67) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii ale unor elemente sportive, etc. Mod portret nocturn (P68) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii ale unor scene nocturne i ale unor persoane pe timp de noapte. Mod de apropiere (P53) Utiliza i acest mod pentru a realiza fotografii de aproape.

VQT1S48

33

No iuni elementare
Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor utiliznd func ia de nregistrare automat ( : Mod auto inteligent)


Camera va seta cele mai bune set ri pentru subiectul de nregistrat i condi iile de nregistrare, deci recomand m acest mod pentru ncep tori sau pentru cei care doresc s p streze set rile camerei pentru a realiza fotografii ct mai u or. Urm toarele func ii sunt activate automat: - Detectare scen / [STABILIZER] (Stabilizator)/ [INTELLIGENT ISO] / Detectare fa / [QUICK AF] / [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent ) / Corec ie efect de ochi ro ii / Compensare lumin de fundal Indicatorul de alimentare lumineaz cnd porni i aparatul : (Se stinge dup aproximativ o secund ) ( : Buton declan ator)

Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod la ine i aparatul cu ambele mini, bra ele pe lng corp i picioarele u or dep rtate. Lamp de asisten AF

Ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a focaliza Indicatorul de focalizare (verde) lumineaz cnd subiectul este focalizat. Zona AF este afi at n jurul fe ei subiectului de func ia de detectare fa . n alte cazuri, este afi at la punctul pe subiectul focalizat. Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide)/2 m (Tele) la . (Func ia tele-macro: de la 1 m la ) Ap sa i butonul declan ator complet i realiza i fotografia Indicatorul de acces (P20) lumineaz n ro u cnd fotografiile sunt nregistrate pe memoria intern (sau pe card).

34

VQT1S48

No iuni elementare

Not : Evita i mi carea camerei atunci cnd ap sa i butonul declan ator. Nu acoperi i blitzul sau lampa de asisten AF cu degetele sau cu alte obiecte Nu atinge i partea frontal a lentilelor La realizarea fotografiilor, asigura i-v c baza este stabil i c nu exist pericolul intr rii n coliziune cu o alt persoan , cu o minge, etc. La realizarea fotografiilor utiliznd blitzul (P48) La realizarea fotografiilor utiliznd transfocarea (P40) Pentru a ajusta expunerea i a realiza fotografii n momente n care imaginea pare ntunecat (P55)

Detectarea scenei
Cnd camera identific o scen optim , pictograma scenei nregistrate este afi at n albastru timp de 2 secunde, dup care culoarea revine la ro ul obi nuit. [i-PORTRAIT] [i-SCENERY] [i-CLOSE-UP] [i-NIGHT PORTRAIT] [i-NIGHT SCENERY] Doar cnd selecta i Doar cnd selecta i

se seteaz n cazul n care nicio scen nu este aplicabil i sunt stabilite set rile standard Dac este utilizat un trepied, de exemplu, iar camera a determinat faptul c vibra iile sunt minime cnd viteza declan atorului va fi setat la maximum 8 secunde. modul scen a fost identificat ca Asigura i-v c nu mi ca i camera n timp ce realiza i fotografiile. Va fi aleas o scen optim pentru subiectul specificat cnd seta i op iunea de urm rire AF (P89). Detectarea fe ei sau , camera detecteaz automat fa a unei persoane i va ajusta Cnd selecta i focalizarea i expunerea (P88). Not : Datorit condi iilor precum cele specificate mai jos, o scen diferit poate fi identificat pentru acela i subiect. - Condi ii subiect: Cnd fa a este luminoas sau ntunecat , dimensiunea subiectului, distan a la subiect, contrastul subiectului, cnd subiectul este n mi care, la utilizarea transfoc rii - Condi ii de nregistrare: Apus, r s rit, n condi ii de lumin slab , cnd camera este scuturat Pentru a realiza fotografii ntr-o anumit scen , se recomand s realiza i fotografii n modul de nregistrare corespunz tor. Compensarea luminii de fundal Lumina de fundal se refer la lumina care vine din spatele subiectului. n acest caz, subiectul va deveni ntunecat, deci aceast func ie compenseaz lumina de fundal prin iluminarea automat a ntregii imagini.

Func ie de urm rire AF (Focalizare automat )


Este posibil setarea focaliz rii la subiectul specificat. Focalizarea va urm ri subiectul automat, chiar dac acesta se mi c . Consulta i P96 pentru detalii.

VQT1S48

35

No iuni elementare
1 Ap sa i [AF FOCUS] (Focalizare automat )

Se afi eaz n partea de sus a ecranului. Cadrul de urm rire AF este afi at n centrul ecranului 2 FOCUS] din nou pentru a anula. Ap sa i [AF Aduce i subiectul n cadrul de urm rire i ap sa i [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) pentru a fixa focalizarea pe subiect. Cadrul de urm rire AF va deveni galben Va fi aleas o scen optim pentru subiectul specificat Ap sa i [AF/AE LOCK] din nou pentru a anula.

Despre blitz
Deschide i blitzul atunci cnd dori i s l utiliza i (P48) Se va afi a sau n func ie de tipul i luminozitatea subiectului. Cnd se afi eaz sau , func ia de corec ie a efectului de ochi ro ii (P47) este activat , iar blitzul va fi activat de 2 ori. Modurile de blitz nu pot fi activate utiliznd n modul auto inteligent.

Set rile n modul auto inteligent


Doar urm toarele func ii pot fi setate n acest mod. Meniu de mod [REC] (nregistrare) - [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) (P82)/[ASPECT RATIO] (Format al imaginii)(P83)/[COLOR EFFECT] (P92)/[AF TRACKING] (P89) Set rile care pot fi selectate sunt diferite de cele ale altor moduri [REC] (nregistrare) utilizate Meniu [SETUP] (Configurare) - [CLOCK SET]/[WORLD TIME]/[TRAVEL DATE]/[BEEP]/[LANGUAGE] Set rile urm toarelor elemente sunt fixe. Element [Fn BUTTON SET] (P26) [GUIDE LINE] (P27) [ECONOMY] ([POWER SAVE]) (P28) [AUTO REVIEW] (P29) Interval de focalizare Set ri ([REC. INFO](Informa ii despre nregistrare): [OFF] (Dezactivare)) [5 MIN.] [2 SEC.] Intervalul de focalizare devine acela i ca n modul AF macro. Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la (P53) (Func ia Tele-macro: de la 1 m la ) Distan a de apropiere maxim (cea mai scurt distan de la care poate fi fotografiat subiectul) difer de grosismentul de transfocare. 10 secunde (Setare la cnd rezolu ia imaginii este de [ON] (Activat ) (Sensibilitatea ISO maxim : ISO800) 800 [AWB]

Temporizator (P54) [QUALITY] (P83) [INTELLIGENT ISO] (P84) [ISO LIMIT SET] (P85) [WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb) (P85)

36

VQT1S48

No iuni elementare
[METERING MODE] (Mod de contorizare) (P87) [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) (P87) [PRE AF] (P90) [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent )(P91) [STABILIZER] (Stabilizator) [AF ASSIT LAMP] (Lamp de asisten a focaliz rii automate) (P94) [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)(P95)

(Setare la

cnd nu poate fi detectat o fa )

[STANDARD] AUTO [ON] (Activare)

[1ST]

Urm toarele func ii nu pot fi utilizate. - Ajustare blitz / Fotografierea n serie cu expuneri diferite/ Ajustare fin a tonurilor de alb / [AF/AE LOCK]/[DIGITAL ZOOM] (Transfocare digital )/[AUDIO REC.] (nregistrare audio)/[MIN. SHTR SPEED] (Timp minim de expunere)/[HISTOGRAM] (Histogram )/[HIGHLIGHT] (Eviden iere)/Afi are n afara cadrului Urm toarele func ii sunt fixate la cele setate n alte moduri - [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare)/[CONVERSION] (Conversie) Celelalte elemente din meniul [SETUP] (Configurare) pot fi setate ntr-un mod precum modul de program AE (Expunere automat ). Setarea va fi reflectat n modul auto inteligent. Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor cu set rile dumneavoastr favorite ( : Mod program AE)


Mai multe elemente de meniu pot fi setate i pute i realiza fotografii cu mai mult libertate dect n modul auto inteligent (P34). Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Selector de mod Comutator selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) Seta i selectorul de mod la Pentru a modifica setarea n momentul realiz rii fotografiilor, consulta i Utilizarea meniului de mod [REC] (nregistrare) (P82) Orienta i zona AF spre punctul pe care dori i s l focaliza i. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a focaliza. Domeniul de focalizare este ntre 30 cm (Wide) / 2 m (Tele) i n cazul n care fotografiile sunt realizate de la o distan i mai mic , studia i sec iunea Realizarea fotografiilor de aproape (P53). VQT1S48

37

No iuni elementare

Ap sa i complet butonul declan ator pentru a realiza o fotografie. Indicatorul de acces lumineaz n ro u (P20) cnd imaginile sunt nregistrate pe memoria intern (sau pe card) Pentru a ajusta culorile i a realiza fotografii cnd imaginea este prea ro ie (P85)

Focalizare
Orienta i zona AF c tre subiect i apoi ap sa i pe jum tate butonul declan ator. Focalizare Indicator focalizare Zona AF Sunet Cnd subiectul este focalizat Aprins Alb verde Cnd subiectul nu este focalizat Lumineaz intermitent Alb verde Emite un semnal sonor de 4 ori

Emite un semnal sonor de 2 ori

Indicator focalizare Zona AF (normal) Zona AF (la utilizarea transfoc rii digitale sau cnd imaginea este ntunecat ) Afi area domeniului de distan de nregistrare (la transfocare) Valoare apertur Vitez declan ator Sensibilitate ISO n cazul n care nu poate fi ob inut o expunere corect , aceasta va fi afi at n ro u. (Totu i, aceasta nu va fi afi at n ro u cnd este utilizat blitzul).

Cnd subiectul nu este focalizat (de exemplu atunci cnd nu se afl n centrul imaginii pe care dori i s o realiza i).
Orienta i zona AF c tre subiect, i apoi ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a fixa focalizarea i expunerea. 2 Ap sa i i ine i ap sat pe jum tate butonul declan ator, deplasnd camera n timp ce compune i imaginea. Pute i ncerca n mod repetat ac iunile din pasul 1 nainte de a ap sa butonul declan ator complet. V recomand m s utiliza i func ia de detectare a fe ei, cnd realiza i fotografii cu persoane (P87). Subiecte i condi ii de nregistrare pentru care focalizarea este dificil Subiecte n mi care rapid , subiecte extrem de luminoase sau subiecte f r contrast Cnd domeniul de nregistrare este afi at n ro u La nregistrarea subiectelor prin geamuri sau lng obiecte luminoase Cnd este ntuneric sau cnd apar vibra ii Cnd camera este prea apropiat de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate n apropiere i subiecte aflate la distan , n aceea i scen 1

38

VQT1S48

No iuni elementare

Prevenirea vibra iilor (scuturarea camerei)


Cnd apare alerta de vibra ii , utiliza i func ia [STABILIZER] (Stabilizator) (P93), un trepied sau temporizatorul (P54). Viteza declan atorului se va reduce n special n urm toarele cazuri. ine i camera nemi cat din momentul ap s rii butonului declan ator, pn la afi area imaginii pe ecran. Recomand m utilizarea unui trepied. - Sincronizare lent / Reducere a efectului de ochi ro ii - [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn) i [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn) n modul avansat de scen (P66) - n [PARTY] (Petrecere), [CANDLE LIGHT] (Lumin de lumnare), [STARRY SKY] (Cer nstelat), sau [FIREWORKS] (Focuri de artificii) n modul scen (P69) - Cnd viteza declan atorului se reduce n [MIN. SHTR SPEED] (Timp de expunere minim)

Func ia de detectare a direc iei


Imaginile nregistrate cu camera n pozi ie vertical sunt redate vertical (rotite). (Doar cnd func ia [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) (P109) este setat la [ON] (Activare). Este posibil ca aceast func ie s nu opereze n mod corespunz tor la fotografii nregistrate cu camera ndreptat n sus sau jos. Nu pute i utiliza func ia de detectare a direc iei n modul film i cnd crea i anima ie.

M rirea punctului de focalizare (punct de focalizare afi at)


Camera memoreaz punctul de focalizare n timpul nregistr rii, iar imaginea poate fi m rit cu punctul respectiv n centru. Ap sa i [AF FOCUS] n timpul red rii imaginii Punctul de focalizare nu se va afla n centrul sec iunii m rite cnd aceasta se afl la marginea imaginii Consulta i Utilizarea transfoc rii la redare (P43) pentru operare n timpul transfoc rii Sec iunea m rit va reveni la dimensiunea original , dac butonul [AF FOCUS] este ap sat din nou Urm toarele imagini nu pot fi m rite deoarece nu exist un punct de focalizare: - Imagini realizate f r focalizare - Imagini realizate cu focalizare manual - Imagini realizate cu o camer diferit

Comutare program
n modul de program AE, pute i modifica valoarea de apertur presetat i viteza declan atorului f r a modifica expunerea. Aceast opera ie este denumit comutare de program. Pute i estompa fundalul prin reducerea valorii de apertur sau pute i nregistra un subiect n mi care mult mai dinamic prin reducerea vitezei declan atorului la realizarea unei fotografii n mod AE. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate i apoi utiliza i joystick-ul pentru a activa comutarea de program n timp ce valoarea de apertur i viteza declan atorului sunt afi ate pe ecran (aproximativ 10 secunde). Indicatorul de comutare program apare pe ecran cnd func ia de comutare program este activat . Comutarea de program este anulat n cazul n care camera este oprit , sau cnd joystick-ul este ap sat n sus sau n jos, pn cnd indicatorul de comutare program dispare.

VQT1S48

39

No iuni elementare
Exemplu de comutare program (A): Valoare apertur (B): Timp de expunere : Valoare comutare program : Diagram de comutare program : Limit de comutare program

Not : Dac expunerea nu este adecvat atunci cnd butonul declan ator este ap sat pe jum tate, valoarea de apertur i viteza declan atorului se modific n ro u. Func ia de comutare program este anulat i camera revine la modul de program AE normal dac trec mai mult de 10 secunde dup activarea comut rii de program. Totu i, setarea de comutare program este memorat . n func ie de luminozitatea subiectului, comutarea de program nu va fi activat .

Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor cu transfocare Utilizarea transfoc rii optice / Utilizarea transfoc rii optice extinse (EZ) / Utilizarea transfoc rii digitale
Pute i efectua transfocarea pentru a face ca obiectele i persoanele s par mai apropiate sau pute i mic ora imaginea pentru a nregistra peisaje mai largi. Pentru a face ca subiectele s par i mai apropiate (un maximum de 32,1x], nu seta i rezolu ia imaginii la cea mai ridicat setare pentru fiecare format al imaginii . Nivele chiar mai ridicate de grosisment sunt posibile cnd func ia [DIGITAL ZOOM] (Transfocare digital ) este setat la [ON] (Activare) n meniul [REC] (nregistrare). Pentru a face ca subiectele s par mai apropiate, utiliza i (Tele) Roti i butonul de transfocare spre Tele. Pentru a apropia subiectele i mai mult utiliza i (Wide) Roti i butonul de transfocare spre Wide. Modificarea vitezei de transfocare Pute i opera transfocarea la 2 viteze n func ie de unghiul de rota ie al butonului de transfocare. Viteza de transfocare se reduce cnd unghiul de rota ie este mic, iar viteza de transfocare cre te cnd unghiul de rota ie este mare. Rapid Lent Buton de transfocare

40

VQT1S48

No iuni elementare
Viteza de transfocare nu poate fi modificat n modul film (P77) Stocarea pozi iei de transfocare (Reluarea transfoc rii) Consulta i P29 pentru detalii. Tipuri de transfocare Transfocare Func ie optic Grosisment maxim Calitate imagine Condi ii 18x Transfocare optic extins (EZ) 32,1x
1

Transfocare digital Inclusiv 72x [transfocare optic 18x] 128x [inclusiv transfocare optic suplimentar 32,1 X] Cu ct este mai ridicat nivelul de grosisment, cu att calitatea este redus mai mult [DIGITAL ZOOM] (Transfocare digital ) (P91) n meniul [REC] (nregistrare) este activat .

F r reducere a calit ii

F r reducere a calit ii Se selecteaz [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) cu (P82)

Niciuna

Afi are pe ecran Se afi eaz

Domeniul de transfocare digital este afi at. Zona AF devine mai mare cnd butonul declan ator este ap sat pe jum tate n domeniul de transfocare digital 2

La utilizarea func iei de transfocare, se va afi a o estimare a domeniului de focalizare mpreun cu bara de afi are a transfoc rii (Exemplu: 0,3 m - ) 1 Nivelul de grosisment difer n func ie de set rile [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) i [ASPECT RATIO] (Format al imaginii). 2 Indicarea de transfocare pe ecran se poate opri temporar cnd roti i butonul de transfocare la pozi ia extrem Tele. Pute i intra n domeniul de transfocare digital rotind continuu butonul de transfocare la Tele sau elibernd butonul de transfocare o dat i apoi rotindu-l din nou la Tele. Mecanism de transfocare optic extins Cnd seta i dimensiunea fotografiei la (3M EZ) (3 milioane pixeli), zona CCD 10M (10 milioane pixeli) este redus la zona central de 3M (3 milioane pixeli), permi nd o fotografie cu un efect de transfocare mai ridicat. Not : Transfocarea optic nu poate fi setat dac a i selectat Grosismentul de transfocare indicat este aproximativ. EZ este o abreviere pentru Transfocare optic extins Cnd camera este pornit , transfocarea optic este setat la Wide (1x). Pozi ia de transfocare este aceea i din momentul pornirii camerei dac a i setat [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare) la [ON] (Activat ). Dac utiliza i func ia de transfocare dup focalizarea pe subiect, focaliza i subiectul din nou. Obiectivul se extinde sau se retrage n func ie de pozi ia de transfocare. Asigura i-v c nu ntrerupe i mi carea obiectivul cnd roti i butonul de transfocare. Cnd roti i butonul de transfocare, este posibil s auzi i anumite sunete venind dinspre camer , sau camera poate vibra. Acest lucru este normal. Cnd utiliza i transfocarea digital , func ia [STABILIZER] (Stabilizator) este dezactivat . Cnd utiliza i transfocarea digital , recomand m utilizarea unui trepied i a temporizatorului (P54) pentru realizarea fotografiilor. VQT1S48

41

No iuni elementare
Mod [PLAYBACK] (Redare):

Redarea fotografiilor ([Redare normal ])

Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/ la [PLAYBACK] (Redare) Redarea normal este setat automat n urm toarele cazuri. - Cnd modul a fost comutat de la [REC] (nregistrare) la [PLAYBACK] (Redare) - Cnd camera a fost pornit cu selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) n pozi ia

Ap sa i / pentru a selecta imaginea : Num r fi ier : Num r imagine : Redarea imaginii anterioare : Redarea imaginii urm toare Viteza de derulare a imaginii depinde de starea red rii Derulare rapid nainte / derulare rapid napoi Ap sa i i ine i ap sat

n timpul red rii.

: Derulare nainte : Derulare napoi Num rul de fi ier i num rul de imagine se pot modifica doar unul cte unul. Elibera i / cnd num rul imaginii dorite apare pentru a reda imaginea. Cnd continua i s ap sa i / , num rul fi ierelor derulate nainte / napoi o dat cre te.

Confirma i imaginea n modul [REC] (nregistrare)


Pute i confirma imaginea n modul [REC] (nregistrare). De asemenea, pute i derula imaginile utiliznd / , pute i reda cu transfocare (P43), sau pute i terge imaginile (P44). 1 2 Selecta i [Fn BUTTON SET] n meniul [SETUP] (Configurare) i ap sa i

Ap sa i / pentru a selecta [REVIEW] i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Pute i vizualiza imaginea ap snd setat. n modul [REC] (nregistrare) dac acesta este

42

VQT1S48

No iuni elementare

Afi area mai multor ecrane (Redare multipl )


Rotirea butonului de transfocare c tre 1 ecran 12 ecrane calendar (P102) 30 de ecrane (W)

afi are ecran

Num rul imaginii selectate i num rul total de imagini nregistrate Roti i butonul de transfocare c tre reveni la ecranul anterior Imaginile nu sunt rotite pentru afi are Pentru a reveni la redarea normal 1 Ap sa i pentru a

/ / /

pentru a selecta o imagine i set ri

Se va afi a o pictogram n func ie de imaginea nregistrat 2 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu / Setare) Se afi eaz imaginea selectat

Utilizarea transfoc rii la redare


Roti i butonul de transfocare c tre 1x 2x 4x 8x 16x

Cnd roti i butonul de transfocare c tre (W) dup m rirea imaginii, grosismentul se reduce. Cnd modifica i grosismentul, indicatorul de pozi ie transfocare apare timp de aprox. 1 secund , iar pozi ia sec iunii m rite poate fi mutat ap snd / / / . Cu ct o imagine este m rit mai mult, cu att calitatea acesteia se reduce. Cnd muta i pozi ia de afi at, indicatorul de pozi ie transfocare apare timp de aprox. 1 secund Punctul de focalizare va fi m rit cnd ap sa i [AF /FOCUS] (P39) Pute i m ri i vizualiza urm toarea imagine, ap snd / pe joystick.

Not : Aceast camer este compatibil cu standardul DCF stabilit de JEITA Japan Electronics and Information Tehnology Industries Associations i cu formatul Exif Exchangeable Image File Format. Fi ierele care nu se conformeaz standardului DCF nu pot fi redate. Obiectivul se retrage la aprox. 15 secunde dup ce comuta i din modul [REC] (nregistrare) n modul [PLAYBACK] (Redare) De asemenea, pute i terge informa iile de nregistrare afi ate pe ecranul LCD / vizor n timpul transfoc rii la redare, ap snd [DISPLAY] (Afi are). Dac dori i s salva i imaginea m rit , utiliza i func ia de ajustare (P107). Transfocarea la redare nu va opera dac imaginile au fost nregistrate cu alte echipamente.

VQT1S48

43

No iuni elementare

Comutarea la modul [PLAYBACK] (Redare)


1 2 3 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timpul red rii. Ap sa i Ap sa i / pentru a selecta elementul i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) [NORMAL PLAY] (Redare normal ) (P42) Toate imaginile sunt redate. [SLIDE SHOW] (Prezentare cadru cu cadru) (P97) Toate imaginile sunt redate secven ial. [CATEGORY PLAY] (Redare categorie) (P99) Sunt redate imaginile grupate n categorii. [FAVORITE PLAY] (Redare imagini favorite) (P99) Sunt redate imaginile dumneavoastr favorite. Op iunea [FAVORITE PLAY] (Redare imagini favorite) nu este afi at dac nu a i setat [FAVORITE] (Imagini favorite).

Mod [PLAYBACK] (Redare):

tergerea imaginilor
Dup tergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.

Imaginile de pe memoria intern sau de pe card, care sunt redate, vor fi terse.

Pentru a terge o singur imagine

Selecta i imaginea pe care dori i s o terge i i apoi ap sa i Buton [DISPLAY] (Afi are) Buton

Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

44

VQT1S48

No iuni elementare

Pentru a terge mai multe imagini (pn la 50 sau toate imaginile)


Ap sa i Ap sa i / pentru a selecta [DELETE MULTI] ( tergere mai multe imagini) sau [DELETE ALL] ( tergere toate) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) [DELETE ALL] ( tergere toate) pasul 5

Ap sa i / / / pentru a selecta imaginea i apoi ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a seta. (Repeta i acest pas). Se afi eaz pe imaginile selectate. Dac ap sa i [DISPLAY] (Afi are) din nou, setarea este anulat .

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Dac a i selectat [DELETE ALL] ( tergere toate) cu setarea [FAVORITE] (Imagini favorite) (P110) Ecranul de selectare este afi at din nou. Selecta i [DELETE ALL] ( tergere toate) sau [ALL DELETE EXCEPT ] ( tergere toate cu excep ia ), ap sa i pentru a selecta [YES] (Da) i terge i imaginile. Nu pute i selecta [ALL DELETE EXCEPT ] ( tergere toate cu excep ia ), dac nu a i setat imagini favorite n prealabil.

Not : Nu opri i camera n timpul tergerii (n timp ce se afi eaz ). Utiliza i o baterie suficient nc rcat sau adaptorul de alimentare (DMW-AC7E; op ional). Dac ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timp ce terge i imagini utiliznd [DELETE MULTI] ( tergere mai multe imagini), [DELETE ALL] ( tergere toate) sau [ALL DELETE ] ( tergere toate cu excep ia ), tergerea se va ntrerupe. EXCEPT n func ie de num rul de imagini de ters, poate fi necesar un anumit interval de timp pentru tergerea lor. Dac imaginile nu sunt compatibile cu standardul DCF sau sunt protejate (P112), acestea nu vor fi terse chiar dac a i selectat [DELETE ALL] ( tergere toate) sau [ALL DELETE EXCEPT ] ( tergere toate cu excep ia ).

VQT1S48

45

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Despre ecranul LCD / vizor


Comutarea ecranului LCD / vizorului Ap sa i [EVF/LCD] pentru a comuta ecranul de afi are. Vizor Buton [EVF/LCD] Ecran LCD Cnd ecranul LCD se deschide, vizorul se nchide ( i invers). Selectarea ecranului de utilizat Ap sa i butonul [DISPLAY] (Afi are) pentru a modifica afi ajul. Butonul [DISPLAY] Cnd afi ajul de meniu apare, butonul [DISPLAY] (Afi are) nu este activat. n timpul transfoc rii la redare (P43), la redarea filmelor (P100) i cnd este redat o prezentare cadru cu cadru (P97), pute i selecta doar Normal display (Afi aj normal) sau No display . (F r afi aj). n modul de nregistrare Afi are normal 1 F r afi are F r afi are (Linie ghidare nregistrare) Afi are afar din cadru

1, 2

n modul de redare Afi are normal Afi are cu informa iile de nregistrare 1 F r afi are

1 Dac a i setat [HISTOGRAM] (Histogram ) n meniul [SETUP] (Configurare) la [ON] (Activat ), va fi afi at histograma 2 Seta i modelul liniilor de ghidare afi ate setnd [GUIDE LINE] (Linie de ghidare) n meniul [SETUP] (Configurare). De asemenea, pute i seta dac dori i sau nu afi area informa iilor de nregistrare cnd sunt afi ate liniile de ghidare. 3 Cnd num rul imaginilor r mase este mai mare de 1000 sau timpul r mas n modul film este mai mare de 1000 de secunde, este afi at .

46

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Not : [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn) (P66), [STARRY SKY] (Cer nstelat) i [FIREWORKS] (Focuri de artificii) n modul scen , linia de ghidare este gri. Afi are n afara cadrului Informa iile de nregistrare sunt afi ate la baza i n marginea dreapt a ecranului. Drept urmare, v pute i concentra pe subiect la realizarea fotografiilor, f r a fi perturbat de informa iilor afi ate pe ecran. Ajustare dioptru Ajusta i dioptrul pentru a se potrivii vederii dumneavoastr astfel nct s pute i vizualiza clar vizorul. Ap sa i butonul [EVF/LCD] pentru a afi a vizorul. Privi i afi ajul de pe vizor i roti i selectorul de ajustare a dioptrului acolo unde ecranul este cel mai clar.

Prioritate ecran Cnd seta i [PLAY ON LCD] (Redare pe LCD) la [ON] (Activat) n meniul [SETUP] (Configurare) (P28), ecranul LCD se deschide n urm toarele cazuri. Pute i economisi timpul care ar fi necesar pentru a comuta afi ajul pe ecranul LCD chiar i cnd utiliza i vizorul pentru nregistrare. Cnd de la modul de nregistrare se comut la modul de redare Cnd verifica i imaginile Cnd porni i camera n modul de redare Linie de ghidare a nregistr rii Cnd alinia i subiectul pe liniile de ghidare verticale i orizontale sau pe punctul de intersec ie a acestor linii, pute i realiza fotografii cu o bun compozi ie prin vizualizarea dimensiunii, nclin rii i echilibrului subiectului.

se utilizeaz cnd mp r i i ntregul ecran n 3 X 3 pentru a realiza fotografii cu o compozi ie bine echilibrat se utilizeaz cnd dori i s pozi iona i subiectul chiar n centrul ecranului Despre histogram Histograma este un grafic care afi eaz luminozitatea de-a lungul axei orizontale (alb la negru) i num rul pixelilor la fiecare nivel de luminozitate pe axa vertical . V permite s verifica i u or expunerea imaginii. Zonele ntunecate, luminoase i cu tonuri medii sunt echilibrate, pentru realizarea unei fotografii corespunz toare.

VQT1S48

47

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Imaginea va deveni subexpus , cu mai multe zone ntunecate. Imaginea cu zone majoritar ntunecate, cum ar fi peisajele nocturne, vor avea, de asemenea, o histogram de acest tip. Imaginea va deveni subexpus , cu mai multe zone luminoase. Imaginile cu zone majoritar luminoase, vor avea, de asemenea, o histogram de acest tip. Exemple de histogram Expus corect Subexpus Supraexpus Histogram

Not : Cnd fotografia realizat i histograma nu se potrivesc n urm toarele condi ii, histograma este afi at n portocaliu. - Cnd expunerea manual este alta dect [+/- 0 EV] n timpul compens rii expunerii sau n modul de expunere manual - Cnd este activat blitzul - n [FIREWORKS] (Focuri de artificii) sau [STARRY SKY] (Cer nstelat) n modul scen (P69) - Cnd blitzul este nchis Cnd luminozitatea ecranului nu este afi at corect n locuri ntunecoase Cnd expunerea nu este ajustat corect. Histograma n modul de nregistrare este o aproximare Histograma n modul de nregistrare i redare pot s nu se potriveasc . Histograma n camer nu se potrive te cu cea afi at ntr-un software de editare imagine folosit pe un PC, etc. Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor utiliznd blitzul integrat


Pentru a deschide blitzul Ap sa i butonul de deschidere blitz. Pentru a nchide blitzul. Ap sa i blitzul pn la auzirea unui clic. nchide i blitzul cnd nu l utiliza i. Setarea de blitz este fixat la blitzul este nchis. n timp ce

Comutarea la setarea de blitz corespunz toare


Seta i blitzul pentru a se potrivi nregistr rii.

48

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Deschide i blitzul Ap sa i

Ap sa i

pentru a selecta un mod

De asemenea, pute i ap sa pentru a selecta. Pentru set rile selectabile de blitz, consulta i Set ri de blitz disponibile per mod de nregistrare (P50). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a ncheia Ecranul meniu dispare dup aproximativ 5 secunde. n acest moment, elementul selectat este setat automat. Element AUTO AUTO / Red-eye reduction (Auto / reducerea efectului de ochi ro i) Forced ON (Activat) Forced ON / Red-eye Reduction (Activat / reducerea efectului de ochi ro i) Slow sync. / Red-eye reduction (Sincronizare lent / reducerea efectului de ochi ro i) Forced OFF (Dezactivat) Descrierea set rilor Blitzul este activat automat conform condi iei de nregistrare. Blitzul este activat automat conform condi iei de nregistrare. Reduce fenomenul de ochi ro i (ochii subiectului par ro i n fotografie) prin declan area blitzului nainte de nregistrarea real a fotografiei. Dup aceea, blitzul este activat din nou pentru nregistrare. Utiliza i aceast func ie cnd realiza i fotografii ale unor subiec i n condi ii de iluminare slab . Blitzul este activat de fiecare dat indiferent de condi iile de nregistrare. Folosi i aceast func ie cnd subiectul este luminat din spate sau cnd se afl sub lumin fluorescent . Setarea de blitz este setat la doar cnd seta i la [CANDLE LIGHT] (Lumin de lumnare) sau [PARTY] (Petrecere) n modul scen . (P69) Cnd efectua i o fotografie cu un peisaj ntunecat n fundal, aceast caracteristic ncetine te viteza declan atorului cnd blitzul este activat, astfel nct peisajul ntunecat n fundal va deveni mai luminos. Simultan, reduce efectul de ochi ro i. - Utiliza i aceast caracteristic cnd realiza i fotografii cu subiec i avnd un peisaj ntunecat n spate. Blitzul nu este activat n nici o condi ie de nregistrare. Utiliza i aceast caracteristic cnd realiza i fotografii n locuri n care nu este permis utilizarea blitzului.

Blitzul este activat de dou ori. Subiectul nu trebuie s se mi te dect dup activarea celui de-al doilea blitz. Intervalul de blitz depinde de luminozitatea subiectului. Despre corec ia digital a efectului de ochi ro ii Cnd blitzul este utilizat cu func ia de reducere a efectului de ochi ro ii selectat , acesta va detecta automat i va corecta efectul de ochi ro ii n datele de imagine. Corectarea efectului de ochi ro ii nu este ntotdeauna posibil , acest lucru depinznd de condi iile de nregistrare. De asemenea, este posibil i corectarea altor obiecte, nafara efectului de ochi ro ii.

VQT1S48

49

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Set ri de blitz disponibile n func ie de modul de nregistrare Set rile de blitz disponibile depind de modul de nregistrare ( : Disponibile, -: Indisponibile, : Setare ini ial a modului scen avansat i a modului scen )

Dac a i selectat i luminozitate.

sau

sunt setate n func ie de tipul subiectului

Setarea de blitz se poate modifica dac modul de nregistrare este schimbat. Efectua i din nou set rile de blitz, dac este necesar. Setarea de blitz este memorat chiar dac opri i camera. Totu i, modul de scen avansat sau setarea de blitz n modul scen sunt resetate la set rile ini iale n cazul n care modul scen avansat sau modul scen sunt modificate.

50

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Domeniul de blitz disponibil la realizarea fotografiilor. Domeniul de blitz disponibil este aproximativ. Aria de control blitz disponibil Sensibilitate ISO Wide (W) AUTO ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 30 cm 8,5 m 30 cm 3,0 m 40 cm 4,2 m 60 cm 6,0 m 80 cm 8,5 m 1,15 m 12,1 m Tele (T) 1,0 m 5,4 m 1,0 m 1,9 m 1,0 m 2,7 m 1,0 m 3,8 m 1,0 m 5,4 m 1,0 m 7,7 m

n [HIGH SENS.] (Sensibilitate ridicat ) n modul scen , sensibilitatea ISO este comutat automat ntre [ISO1600] i [ISO6400], iar domeniul de blitz disponibil difer , de asemenea. Wide: ntre aprox. 1,15 m i 24,2 m Tele: ntre aprox. 1 m i 15,4 m n [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz) (P73) n modul scen , sensibilitatea ISO este comutat automat ntre [ISO100] i [ISO3200], iar domeniul de blitz disponibil difer , de asemenea. Wide: ntre aprox. 30 cm i 40 m Tele: ntre aprox. 1 m i aprox. 25 m Cnd a i setat [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO) (P85) la [AUTO]. Ajustarea intensit ii blitzului Ajusta i intensitatea blitzului cnd subiectul este mic, sau reflectivitatea este foarte ridicat sau foarte redus . 1 Ap sa i de mai multe ori pentru a afi a [FLASH] (Blitz) i apoi ap sa i pentru a seta intensitatea blitzului. Pute i ajusta de la [-2 EV] la [+2 EV] n pa i de [1/3 EV] Selecta i [0 EV] pentru a reveni la intensitatea original a blitzului Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. De asemenea, pute i nchide meniul ap snd pe jum tate butonul declan ator. Not : Cnd intensitatea blitzului este ajustat , valoarea acesteia apare n partea stng sus a ecranului. Setarea de blitz este memorat chiar dac opri i camera.

VQT1S48

51

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Timpul de expunere pentru fiecare setare de blitz Setare blitz Vitez declan ator (Sec.)
1

Setare blitz

Vitez declan ator (Sec.) 1


1

1/30

- 1/2000

- 1/2000

1 Poate varia n func ie de setarea [MIN. SHTR SPEED] (Timp minim de expunere) Consulta i P61 pentru detalii privind expunerea automat cu prioritate a aperturii, expunerea automat cu prioritate a declan atorului i expunerea manual n modul auto inteligent, viteza declan atorului se modific n func ie de scena modificat n modul de scen avansat (P66) i [SCENE MODE] (Mod scen ) (P69), viteza declan atorului este diferit de vitezele specificate mai sus. Mod n mod n mod , i i n mod n mod n mod i n mod n [SCENE MODE] (Mod scen ) (prioritate vitez declan ator) n [SCENE MODE] (Mod scen ) 15, 30, 60 -2 3 n [SCENE MODE] (Mod scen ) 2 Viteza declan atorului devine de maximum 1 secund n urm toarele cazuri: - Cnd stabilizatorul optic de imagine este setat la [OFF] (Dezactivat) - Cnd camera a determinat c vibra iile sunt reduse sau cnd stabilizatorul optic al imaginii este setat 3 Viteza maxim a declan atorului este selectat cnd vibra iile sunt minime n timp ce func ia [STABILIZER] (Stabilizator) este setat sau cnd func ia [STABILIZER] (Stabilizator) este setat la [OFF] (Dezactivat ). Aceasta va avea o valoare cuprins ntre 1 1/2000 dintr-o secund n alte moduri scen avansate sau n modul scen . Not : Dac aduce i blitzul prea aproape de subiec i, ace tia pot ap rea distorsiona i sau decolora i de c ldura i iluminarea acestuia. Nu nchide i blitzul imediat dup ce acesta este activat naintea realiz rii fotografiilor datorit Auto / Reducerea efectului de ochi ro i etc., altfel pot rezulta defec iuni. Cnd realiza i o fotografie dincolo de aria de control a blitzului, expunerea poate s nu fie ajustat n mod corespunz tor iar fotografia poate deveni prea luminoas sau prea ntunecat . Cnd blitzul este nc rcat, pictograma de blitz clipe te n ro u i nu pute i realiza fotografia chiar dac ap sa i complet butonul declan ator. Cnd seta i [AUTO LCD OFF], ecranul LCD se stinge i indicatorul de alimentare lumineaz . Nivelul tonurilor de alb nu va fi corect ajustat dac nivelul de blitz nu este suficient pentru subiect. Cnd viteza declan atorului este rapid , efectul blitzului poate s nu fie suficient. Cnd realiza i o fotografie cu blitzul recomand m scoaterea parasolarului de lentil deoarece, n anumite cazuri, aceasta mpiedic iluminarea corespunz toare a scenei. n mod 8 1/2000 n mod n [SCENE MODE] (Mod scen ) 1 sau - 1/2000
2

Vitez declan ator (Sec.) 1/8 1/2000

52

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru nc rcarea blitzului dac repeta i o fotografie. Realiza i fotografia dup ce indicatorul de acces dispare. Func ia de reducere a efectului de ochi ro ii difer de la persoan la persoan . De asemenea, dac subiectul era ndep rtat de camer sau nu a privit nspre primul blitz, este posibil ca efectul s nu fie evident. Blitzul este fixat la cnd a i setat [CONVERSION] (Conversie) (P96) la sau

Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor de aproape


Acest mod v permite s realiza i fotografii de aproape ale subiectului, de exemplu cnd fotografia i flori. Pute i realiza fotografii apropiindu-v de subiect la o distan de pn la 5 cm de lentile rotind butonul de transfocare la W (1 x). Pe m sur ce roti i butonul de transfocare spre Tele, distan a de la care pute i realiza fotografii de aproape se modific gradual. Distan a maxim pentru realizarea fotografiilor cu func ia de apropiere este de 2 m. Ap sa i n modul AF macro, se afi eaz . Pentru a anula, ap sa i nou. din

Realiza i fotografiile. Domeniu de focalizare Domeniul de focalizare se modific gradual.

Func ia Tele-macro Pute i realiza fotografii de la o distan

de 1 m cnd transfocarea este setat la 12x 18x (aproape

de ultima pozi ie tele) (Se afi eaz pe ecran). Aceast func ie este convenabil la realizarea unor fotografii cu flori, sau insecte care ar putea zbura dac v apropia i prea mult. Pot ap rea vibra ii cnd realiza i fotografii cu func ia tele-macro. Dac nu pute i utiliza un trepied, se recomand realizarea fotografiilor n condi ii de lumin care permit o setare de apertur de F4,0 sau mai mare i o vitez de declan ator de 1/25 sau mai mare pentru a p stra func ia de compensare a vibra iilor. Dac focaliza i pe subiect de la o pozi ie de 2 m sau mai pu in, cu func ia tele-macro cnd seta i grosismentul de transfocare optic la 18x i apoi roti i butonul de transfocare pentru setarea grosismentului de transfocare optic la 11x sau mai pu in, subiectul devine nefocalizat.

VQT1S48

53

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Not : V recomand m utilizarea unui trepied i a unui temporizator. V recomand m setarea blitzului la pentru a realiza fotografii de aproape. Dac distan a dintre camer i subiect dep e te domeniul de focalizare al camerei, imaginea nu va fi focalizat corect dac indicatorul de focalizare lumineaz . Cnd subiectul este prea apropiat de camer , domeniul de focalizare este redus semnificativ. Drept urmare, dac distan a dintre camer i subiect este modificat dup focalizarea pe subiect, poate fi dificil refocalizarea subiectului. Modul macro AF acord prioritate unui subiect apropiat de camer , deci dac distan a dintre camer i subiect este mai mare de 2 m, focalizarea poate dura mai mult. Cnd realiza i fotografii de aproape, rezolu ia por iunii periferice a imaginii se poate reduce u or. Acest lucru este normal. Dac lentilele se murd resc cu praf sau amprente, acestea nu vor focaliza corect subiectul. Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor cu temporizatorul

Ap sa i Ap sa i

pentru a selecta un mod.

Pute i ap sa i pentru a selecta Dac seta i [10s/3PICTURES], dup 10 secunde camera realizeaz 3 imagini la intervale de aproximativ 2 secunde. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) De asemenea, pute i ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a ncheia. Ecranul meniu dispare dup aproximativ 5 secunde. n acest moment, elementul selectat este setat automat. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate i apoi n ntregime pentru a realiza fotografia. Indicatorul de temporizator (C) clipe te i declan atorul este activat dup 10 secunde (sau 2 secunde). Dac ap sa i butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare) cnd temporizatorul este setat, setarea temporizatorului este anulat Dac selecta i [10s/3PICTURES], indicatorul de temporizator lumineaz intermitent din nou, dup ce prima i cea de-a doua fotografie sunt realizate, iar butonul declan ator este activat la 2 secunde dup iluminarea intermitent .

Not : Cnd utiliza i un trepied, sau n alte cazuri, setarea temporizatorului la 2 secunde reprezint un mod convenabil pentru a evita vibra iile cauzate de ap sarea butonului declan ator

54

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Cnd ap sa i butonul declan ator complet dintr-o singur mi care, subiectul este automat focalizat chiar nainte de nregistrare. n locuri ntunecoase, indicatorul temporizator clipe te i se poate lumina pentru a func iona pe post de lamp de asisten AF (P92) pentru focalizarea pe subiect Recomand m folosirea unui trepied cnd realiza i fotografii utiliznd temporizatorul Num rul de fotografii realizabile n modul serie este fixat la 3 Num rul de fotografii realizabile n modul [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz) este fixat la 5 n func ie de condi iile de nregistrare, intervalul de nregistrare poate deveni mai mare de 2 secunde dac selecta i [10s/3PICTURES]. Ie irea blitzului nu este constant atunci cnd este selectat [10s/3PICTURES]. [10s/3PICTURES] nu se poate seta cnd func ia de fotografierea n serie cu expuneri diferite fotografierea n serie cu culori diferite este setat , sau cnd este setat modul [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz). Temporizatorul nu poate fi setat la 2 secunde sau [10s/3PICTURES] n modul auto inteligent. Temporizatorul nu poate fi utilizat n timp ce v afla i n modul [HI-SPEED BURST] (Serie de mare vitez ) n modul scen . Nu pute i utiliza urm toarele func ii cnd selecta i [10s/3PICTURES] - Mod serie - [AUDIO REC.] (nregistrare audio) Mod [REC] (nregistrare):

Compensarea expunerii
Utiliza i aceast func ie cnd nu pute i ob ine o expunere corect datorit diferen elor de luminozitate dintre subiect i fundal. Privi i urm toarele exemple. Subexpus Expus n mod corect Supraexpus

Compensare expunere c tre pozitiv

Compensare expunere c tre negative

Ap sa i de cteva ori pn la afi area [EXPOSURE] (Expunere) iar apoi compensa i expunerea cu / . Selecta i [0 EV] pentru a reveni la expunerea original . Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza. De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a ncheia. Opera i cu joystick-ul pentru a selecta nclina i joystick-ul c tre / pentru a compensa expunerea. Valoare de compensare a expunerii i apoi deplasa i

Selecta i doar pentru a reveni la expunerea original (0 EV) Ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a finaliza.

VQT1S48

55

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Not : VE este o abreviere pentru Valoare Expunere, i reprezint cantitatea de lumin dat c tre CCD de valoarea diafragm i viteza declan atorului. Valoarea de compensare a expunerii apare n col ul din stnga jos al ecranului. Valoarea de expunere setat este memorizat chiar dac a fost nchis camera. Domeniul de compensare a expunerii va fi limitat n func ie de luminozitatea subiectului. Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor utiliznd func ia de fotografiere cu expuneri / culori diferite. Fotografiere automat
n acest mod, sunt realizate automat 3 fotografii cu fiecare ap sare a butonului declan ator conform domeniului de compensare a expunerii. Pute i selecta fotografia cu expunerea dorit din 3 imagini cu expuneri diferite. Cu fotografierea n serie cu expuneri diferite +/-1 EV Prima imagine A doua imagine A treia imagine

+/- 0 EV

- 1 EV

+ 1 EV

Ap sa i de mai multe ori pn cnd apare [ AUTO BRACKET] (Fotografiere n serie cu expuneri diferite) iar apoi seta i domeniul de compensare al expunerii cu / . Cnd nu utiliza i fotografierea n serie cu expuneri diferite, selecta i [OFF] (Dezactivare) (0).

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza. De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a ncheia

Fotografiere n serie cu culori diferite


n acest mod, pn la 3 imagini albnegru, standard sau sepia, n modurile selectate, sunt automat nregistrate la fiecare ap sare a butonului declan ator. Ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a afi a [COLOR BRACKET] (Fotografiere n serie cu culori diferite) din modul de fotografierea n serie cu expuneri diferite. Se alterneaz ntre fotografierea n serie cu culori diferite i fotografierea n serie cu expuneri diferite la fiecare ap sare a butonului [DISPLAY] (Afi are).

56

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Ap sa i

pentru a selecta modul

OFF [MODE1]: [MODE2]: [MODE3]:

[B/W]/[STANDARD] [STANDARD]/[SEPIA] [B/W]/[STANDARD]/[SEPIA]

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a ncheia.

Not : La setarea func iei de fotografiere n serie cu expunere diferit , pictograma apare pe ecran. La setarea fotografierii n serie cu culori diferite, pictograma apare pe ecran. Cnd realiza i fotografii folosind func ia de fotografierea n serie cu expuneri diferite dup compensarea expunerii, fotografiile sunt bazate pe expunerea compensat . Cnd expunerea este compensat , valoarea de expunere compensat apare n partea jos stnga a ecranului Expunerea poate s nu fie compensat cu func ia auto paranteze activat , acest lucru depinznd de luminozitatea subiectului. Setarea de fotografierea n serie cu expuneri/culori diferite este anulat dac opri i camera sau activa i func ia [POWER SAVE]. La setarea func iei de fotografierea n serie cu expuneri diferite, func ia de auto vizionare este activat indiferent de setarea ei. (Fotografia nu va fi m rit ). Nu pute i seta func ia de vizionare automat n meniul [SETUP] (Configurare). n prioritate declan ator AE i expunere manual , dac viteza de declan are este setat la mai mult de 1 secund , func ia de fotografiere n serie cu expuneri diferite este dezactivat . seteaz pentru blitz, cnd seta i func ia de fotografierea n serie cu expuneri/culori diferite Modul serie este anulat cnd seta i func ia de fotografierea n serie cu expuneri/culori diferite. Ultima setare va avea prioritate. (Func iile de fotografiere n serie cu expuneri/culori diferite nu pot fi setate simultan). Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor utiliznd modul serie


Fotografiile sunt realizate continuu n timp ce butonul declan ator este ap sat. Selecta i-le pe cele care v plac cu adev rat.

Ap sa i pentru a afi a meniul de selectare a modului serie i apoi ap sa i / pentru a selecta modul serie. Buton

VQT1S48

57

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a finaliza. Ecranul meniu dispare dup aproximativ 5 secunde. n acest moment, elementul selectat este setat automat.

Realiza i o fotografie ine i ap sat butonul declan ator pentru a activa modul serie [OFF] (Dezactivare) Vitez serie (imagini / secund ) Num r de fotografii realizabile 2,5* max. 3 max. 5 aprox. 2 n func ie de capacitatea r mas a cardului

Viteza serie este constant indiferent de viteza de transfer a cardului Valorile de mai sus se aplic atunci cnd viteza declan atorului este mai mare de 1/60 iar blitzul nu este activat.

Not : Cnd setarea modului serie este setat la Unlimited (Nelimitat) - Viteza de serie se reduce n timpul procesului. Timpul exact depinde de tipul cardului, rezolu ia imaginii i calitate. - Pute i realiza fotografii pn cnd capacitatea maxim a cardului este atins . Focalizarea este fixat la realizarea primei fotografii Cnd viteza de serie este setat la , expunerea i nivelul tonurilor de alb sunt fixate la set rile utilizate pentru prima imagine i pentru imaginile ulterioare. Cnd viteza de serie este setat la acestea sunt ajustate de fiecare dat cnd realiza i o fotografie. Cnd este utilizat temporizatorul, num rul de fotografii realizabile n modul serie este fixat la 3 Dac urm ri i un subiect n mi care n timp ce realiza i imagini n interior, exterior, etc., unde exist o mare diferen ntre lumin i umbr , poate fi necesar un interval de timp pentru stabilizarea expunerii. Dac utiliza i modul serie n acest timp, expunerea nu va fi optim . Viteza serie (imagini / secund ) se poate reduce n locuri ntunecoase, n func ie de modul de nregistrare, de sensibilitatea ISO, etc. Modul serie nu este anulat la oprirea camerei Dac realiza i fotografii n modul serie, cu memoria intern , va fi necesar un interval de timp pentru scrierea datelor de imagine. se seteaz pentru blitz la utilizarea modului serie. Func iile de fotografiere n serie cu expuneri/culori diferite sunt anulate la setarea modului serie.

58

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor specificnd apertura / viteza declan atorului

Prioritate apertur AE (Expunere automat )


Seta i valoarea aperturii la un num r mai mare cnd dori i un fundal focalizat mult mai clar. Seta i valoarea aperturii la un num r mai mic atunci cnd dori i un fundal cu o focalizare mai estompat .

Seta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la selectorul de mod la

apoi seta i

nclina i joystick-ul spre valoarea aperturii

pentru a seta

Realiza i imaginea

Prioritate declan ator AE (Expunere automat )


Cnd dori i o imagine mai clar a unui subiect n mi care rapid , seta i o vitez mai mare a declan atorului. Cnd dori i s crea i un efect de dr luminoas , seta i o vitez mai redus .

Seta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la selectorul de mod la

apoi seta i

nclina i joystick-ul spre declan atorului

pentru a seta viteza

Realiza i imaginea

Not : Consulta i P61 pentru viteze de declan ator i valori de apertur disponibile. Luminozitatea ecranului LCD / vizorului i a imaginilor nregistrate poate diferi. Verifica i imaginile utiliznd func ia de vizualizare sau modul de redare. Seta i valoarea aperturii la un num r mai ridicat cnd subiectul este prea luminos. Seta i valoarea aperturii la un num r mai redus cnd subiectul este estompat. Valoarea aperturii i viteza de declan ator afi ate pe ecran devin ro ii cnd expunerea nu este adecvat . Recomand m utilizarea unui trepied cnd viteza declan atorului este redus . nu se poate seta pentru expunerea automat cu prioritate declan ator. VQT1S48

59

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor prin setarea manual a expunerii


Determina i expunerea prin setarea manual a valorii de apertur i a vitezei declan atorului.

Seta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la selectorul de mod la

apoi seta i

nclina i joystick-ul spre / / / pentru a seta valoarea de apertur i viteza declan atorului Focalizarea poate fi setat manual cnd se afi eaz (P62)

Ap sa i pe jum tate butonul declan ator Asisten a de expunere manual apare pentru aproximativ 10 secunde pentru a indica expunerea. Cnd expunerea nu este corect , seta i din nou valoarea aperturii i viteza de declan are.

Realiza i fotografia Asisten a de expunere manual Expunerea este corect Seta i o vitez de declan are mai mare sau o valoare de apertur mai mare. Seta i o vitez de declan are redus sau o valoare de apertur mai mic .

Asisten a expunerii manuale este aproximativ . Recomand m realizarea fotografiilor i apoi verificarea lor.

Not : Consulta i P61 pentru valorile de apertur disponibile i viteza de declan are. Luminozitatea ecranului LCD / vizorului i a imaginilor nregistrate poate diferi. Verifica i imaginile utiliznd func ia de vizualizare sau modul de redare Valoarea aperturii i viteza de declan ator afi ate pe ecran devin ro ii cnd expunerea nu este adecvat . pentru blitz nu poate fi setat Sensibilitatea ISO este automat setat la [ISO100] cnd comuta i modul de nregistrare la Expunere manual , n timp ce sensibilitatea este setat la [AUTO].

60

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Valoarea aperturii i viteza de declan are


Prioritate apertur AE Valoare disponibil diafragm (Per 1/3 EV) F8.0 F7.1 F6.3 F5.6 F5.0 F4.5 F4.0 F3.6 F3.2 F2.8 Prioritate declan ator AE Vitez disponibil declan (Per 1/3 EV) 8 6 5 2,5 2 1,6 1/1,3 1/1,6 1/5 1/6 1/13 1/15 1/20 1/40 1/50 1/60 1/125 1/160 1/200 1/400 1/500 1/640 1/1300 1/1600 1/2000 Expunere manual Valoare disponibil apertur (Per 1/3 EV) F2,8 - F3,6 F4,0 - F5,0 F5,6 - F7,1 F8,0

Viteza declan ator (sec.) 8 - 1/2000 8 - 1/1600 8 - 1/1300 8 - 1/1000

ator (sec) 4 1,3 1/2,5 1/8 1/25 1/80 1/250 1/800 3,2 1 1/3,2 1/10 1/30 1/100 1/320 1/100

Valoare diafragm

F2,8 F8,0

F4,0 F8,0 F5,6 F8,0 F8,0

Viteza disponibil declan ator (sec.) (Per 1/3 EV) 60 - 1/1000 60 - 1/1300 60 - 1/1600 60 - 1/2000

Not : Valorile de apertur din tabelul de mai sus sunt valorile cnd inelul de transfocare este rotit spre W la maximum. Unele valori de apertur nu pot fi selectate, acest lucru depinznd de grosismentul de transfocare.

VQT1S48

61

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor cu focalizare manual


Utiliza i aceast func ie cnd dori i s fixa i focalizarea sau cnd distan a dintre lentil este determinat i nu dori i s activa i auto focalizarea. Ap sa i i ine i ap sat [AF/MF] pn la afi area domeniului de focalizare. se afi eaz n modul de focalizare manual . Ap sa i i ine i ap sat [AF/MF] din nou pentru a anula modul de focalizare manual . i subiect

nclina i joystick-ul spre focaliza subiectul.

pentru a

Asisten MF Domeniu de focalizare Func ia de asisten MF dispare aproximativ 2 secunde dup ce a i terminat operarea joystick-ului. Domeniul de focalizare dispare aproximativ 5 secunde dup ce a i terminat operarea joystick-ului. Realiza i o fotografie.

Func ia de asisten

MF

Cnd nclina i joystick-ul c tre / n timp ce seta i [MF ASSIST] la [MF1] sau [MF2], func ia de asisten MF este activat iar ecranul este m rit. V permite s focaliza i subiectul mult mai u or.

Selecta i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n meniul [SETUP] (Configurare)

Ap sa i / pentru a selecta [MF1] sau [MF2] i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Centrul ecranului este m rit. Pute i ajusta focalizarea n timp ce determina i [MF1] compozi ia ntregului ecran. Centrul ecranului este l rgit pe ntreg ecranul. Acest lucru este convenabil pentru ajustarea focaliz rii n fotografii cu unghi amplu pentru care modific rile asupra [MF2] focaliz rii sunt dificil de setat. (Dezactivare): Ecranul nu este m rit. [OFF] Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. De asemenea, pute i nchide meniul ap snd butonul declan ator pe jum tate.

62

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Modificarea zonei de transfocare Zona m rit poate fi modificat n timp ce ecranul este m rit utiliznd func ia de asisten MF. Acest lucru este convenabil cnd dori i s modifica i pozi ia de focalizare pentru a realiza fotografii. Afi a i Asisten MF cu / de pe joystick Ap sa i / / / pentru a modifica zona m rit . Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Urm toarele situa ii vor avea drept rezultat revenirea asisten ei de MF n pozi ia ini ial . - Comutarea focaliz rii la [AF]. - Atunci cnd este utilizata o singur fotografie AF. - Modificarea rezolu iei sau a formatului imaginii. - Oprirea func ion rii camerei. Tehnic pentru focalizarea manual Focaliza i prin nclinarea joystick-ului spre / nclina i nc pu in n aceea i direc ie. nclina i joystick-ul n direc ia opus pentru a focaliza fin subiectul.

Prefocalizare Aceasta este o tehnic de focalizare pe punct pentru a realiza fotografii n avans cnd este dificil focalizarea pe subiect cu func ia de auto focalizare din cauza mi c rii sale rapide. [ex. [PANNING] (Panoramare) (P73) n modul scen ] Aceast func ie este potrivit cnd distan a dintre subiect i camer este sigur . Focalizare automat pentru o singur fotografie Pute i focaliza subiectul cu func ia de auto focalizare selectnd [MF] cu butonul [AF/MF] i apoi ap snd butonul [AF /FOCUS]. Acest lucru este convenabil pentru prefocalizare.

Not : Pute i, de asemenea, nregistra cu focalizare manual n modul film, cu toate acestea, focalizarea nu poate fi ajustat n timp ce nregistra i filme. Cnd focaliza i un subiect n Wide, este posibil ca focalizarea s nu fie corect n Tele. n acest caz, focaliza i din nou subiectul. Func ia de asisten AF nu apare la utilizarea transfoc rii digitale. Distan a fa de subiect afi at pe ecran n focalizarea manual reprezint o aproximare a pozi iei de focalizare. Utiliza i ecranul de asisten MF pentru o verificare final a focaliz rii. Dup anularea modului de economisire energie, focaliza i din nou subiectul.

VQT1S48

63

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

nregistrarea set rilor personale de meniu (nregistrarea set rilor personalizate)


Pot fi nregistrate pn la 4 seturi de set ri curente ale camerei ca set ri personalizate. Seta i selectorul de mod la modul dorit i selecta i, n prealabil, set rile de meniu dorite.

Selecta i [CUST. SET MEM] (Memorare set ri personalizate) n meniul [SETUP] (Configurare).

Ap sa i / pentru a selecta setul personalizat pentru nregistrare i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Set rile personalizate nregistrate n pot fi utilizate cu a selectorului de mod. Acest lucru este convenabil dac este nregistrat setarea personalizat utilizat cel mai des, deoarece poate fi utilizat prin setarea selectorului de mod. Set rile personalizate nregistrate n sau pot fi selectate n a selectorului de mod. Pot fi nregistrate pn la 3 set ri personalizate, deci selecta i-o pe cea adecvat necesit ilor dumneavoastr .

Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Dac a i selectat [YES] (Da), set rile stocate anterior sunt suprascrise. Nu pute i salva urm toarele set ri de meniu deoarece acestea afecteaz celelalte moduri de nregistrare. - [CLOCK SET] (Setare ceas) - [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) - [ZOOM RESUME] (Reluare transfocare) - [NO.RESET] (Resetare nr.) - [RESET] (Resetare) - [SCENE MENU] (Meniu scen ) - Zi de na tere [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie) i set rile de nume n modul scen .

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul.

64

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor n modul personalizat


Pute i selecta setarea personalizat salvat cu [CUST. SET MEM] (Memorare set ri personalizate) care se potrive te cel mai bine condi iilor de nregistrare din acel moment. Setarea ini ial a modului de program AE este nregistrat ca fiind set rile personalizate ini ial. Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod la Afi are set ri personalizate sau

Cnd seta i la Pute i realiza fotografii cu set rile personalizate nregistrate n Cnd seta i la Merge i la pa ii 2 i 3 Ap sa i / pentru a selecta set rile personalizate pe care dori i s le utiliza i i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a afi a set rile pentru fiecare element de meniu. (Ap sa i / pentru a modifica ntre ecrane i ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a reveni la ecranul de selectare). Sunt afi ate doar elementele meniului principal. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a intra n set ri. Salvarea set rilor personalizate selectate este afi at pe ecran. ( se afi eaz pe ecran)

La modificarea set rilor de meniu sau Chiar dac set rile de meniu sunt modificate temporar cu ceea ce a fost nregistrat r mne neschimbat. Pentru a modifica ceea ce a fost nregistrat, suprascrie i datele utiliznd [CUST. SET MEM.] (Memorare set ri personalizate) (P64) din meniul de configurare. Not : Nu pute i nregistra set rile urm toarelor elemente de meniu ca mod personalizat. Dac acestea sunt modificate, vor fi afectate i celelalte moduri de nregistrare - [CLOCK SET], [TRAVEL DATE], [ZOOM RESUME], [NO.RESET], [RESET] i [SCENE MENU] n meniul [SETUP] (Configurare) - [BABY1] / [BABY2] sau [PET] (Animal de companie) i set rile de nume n modul scen .

VQT1S48

65

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea unor fotografii cu peisaje i portrete expresive (Mod scen avansat)


Pute i realiza imagini de nalt calitate ale unor subiecte precum persoane, peisaje, evenimente sportive i activit i, persoane n scene nocturne i flori, n func ie de condi iile nconjur toare. Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod Ap sa i

pentru a selecta modul de scen avansat.

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Ecranul meniu selectat este comutat la ecranul de nregistrare n modul scen avansat selectat. Despre informa ii Dac ap sa i [DISPLAY] (Afi are) la selectarea unui mod scen avansat n pasul 3, sunt afi ate explica iile pentru fiecare mod scen avansat. (Dac ap sa i [DISPLAY] (Afi are) din nou, ecranul revine la ecranul prezentat n pasul 3).

Not : Reveni i la pasul 3 de mai sus dup ce ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a modifica modul scen avansat. Consulta i P52 pentru informa ii privind viteza declan atorului Setarea de blitz a modului scen avansat este resetat la setarea ini ial , cnd modul scen avansat este modificat. Cnd realiza i o fotografie cu un mod scen avansat care nu este adecvat acestui scop, nuan a fotografiei poate diferi de scena real .

[PORTRAIT] (Portret)
Persoana se eviden iaz pe fundal i are un aspect mult mai s n tos. [NORMAL PORTRAIT] (Portret normal) Fundalul este estompat iar culoarea pielii se eviden iaz mult mai frumos. [SOFT SKIN] (Piele fin ) Suprafa a pielii pare i mai fin . Cnd func ia [SOFT SKIN] este selectat , dac o por iune a fundalului are o nuan apropiat de cea a pielii i por iunea respectiv este netezit . Cnd func ia [SOFT SKIN] este selectat , acest mod nu va fi eficient dac luminozitatea este insuficient . [OUTDOOR PORTRAIT] (Portret n exterior) Previne aspectul ntunecat al fe elor la fotografierea n exterior.

66

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


[INDOOR PORTRAIT] (Portret n interior) Seteaz setarea de sensibilitate ISO la valoarea corespunz toare pentru a preveni estomparea subiectului la realizarea fotografiilor n interior. [CREATIVE PORTRAIT] (Portret creator) Pute i modifica valoarea de estompare a fundalului, prin modificarea valorii de apertur . Tehnic pentru modul Portret Pentru a face acest mod mult mai eficient: Roti i butonul de transfocare ct mai mult posibil spre Tele Apropia i-v de subiect

Not : n modul [INDOOR PORTRAIT] (Portret n interior), func ia [INTELLIGENT ISO] (Sensibilitate ISO inteligent ) opereaz , iar nivelul de sensibilitate ISO devine [ISO400] Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod focalizare automat ) este

[SCENERY] (Peisaj)
Acest mod v permite realiza i imagini ale unui peisaj larg. [NORMAL SCENERY] (Peisaj normal) Focalizarea se ajusteaz , prioritar, pe subiecte ndep rtate. [NATURE] (Natur ) Cea mai bun setare pentru fotografierea peisajelor naturale [ARCHITECTURE] (Arhitectur ) Aceast setare ajut la realizarea unor fotografii clare ale elementelor arhitecturale. Sunt afi ate liniile de ghidare. (P47) [CREATIVE SCENERY] (Peisaj de crea ie) Viteza declan atorului (P59) poate fi modificat n setarea [NORMAL SCENERY] (Peisaj normal).

Not : Domeniul de focalizare este de la 5 m la .

[SPORTS] (Sport)
Seta i acest mod cnd dori i s realiza i fotografii ale unor scene sport sau ale unor evenimente ce implic mi care rapid . [NORMAL SPORTS] (Sport normal) Controleaz sensibilitatea ISO n timpul opririi mi c rii cu o vitez ridicat a declan atorului. [OUTDOOR SPORTS] (Sport n exterior) Vitez mai rapid a declan atorului pentru oprirea mi c rii n timpul realiz rii fotografiilor n exterior pe vreme bun .

VQT1S48

67

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


[INDOOR SPORTS] (Sport n interior) M re te sensibilitatea ISO i m re te viteza declan atorului pentru a preveni estomparea la fotografierea n exterior. [CREATIVE SPORTS] (Sport de crea ie) Viteza declan atorului (P59) poate fi modificat n setarea [NORMAL SPORTS].

Not : Acest mod este adecvat la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate la o distan mai mic .

de 5 m sau

[NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn)


Acest mod v permite s realiza i fotografii ale unei persoane i ale fundalului cu o luminozitate apropiat de cea din timpul zilei. [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn) Acest mod se utilizeaz la realizarea fotografiilor cu persoane cu un peisaj nocturn ca fundal. Deschide i blitzul (Pute i seta la )

Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) este [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn) Peisajul nocturn este fotografiat n culori vii, cu o vitez a declan atorului de maxim 8 secunde. [ILLUMINATIONS] (Ilumin ri) Ilumin rile sunt fotografiate n culori superbe. [CREATIVE NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn de crea ie) Valoarea aperturii (P59) poate fi modificat n setarea [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn). Tehnic pentru modul Portret nocturn Deoarece viteza declan atorului se reduce, v recomand m utilizarea unui trepied i a temporizatorului la realizarea fotografiilor. Cnd selecta i [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn), subiectul trebuie s stea nemi cat aproximativ 1 secund dup fotografiere Cnd selecta i [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn), recomand m rotirea butonului de transfocare la Wide (1x), de la o distan de aprox. 1,5 m de subiect la realizarea fotografiei.

Not : Domeniul n care focalizarea este ajustat este indicat mai jos - [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn): 0,9 m 5 m (Wide) - [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn) / [ILLUMINATIONS] (Ilumin ri) / [CREATIVE NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn de crea ie): 5 m - . Zgomotul de imagine poate deveni vizibil cnd realiza i fotografii n locuri ntunecoase. Declan atorul poate r mne nchis (max. 8 secunde) dup realizarea fotografiei, din cauza proces rii semnalului. Acest lucru este normal.

[CLOSE UP] (Realizarea fotografiilor de aproape)


Acest mod v permite s realiza i fotografii de aproape ale unui subiect, de exemplu cnd realiza i imagini cu flori.

68

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


[FLOWER] (Floare) Florile (n exterior) sunt nregistrate n culori naturale, cu set ri macro. [FOOD] (Alimente) Selecta i acest mod cnd dori i s realiza i fotografii n nuan e naturale ale alimentelor f r ca acestea s fie afectate de lumina ambiental , de exemplu n restaurante. [OBJECTS] (Obiecte) Pute i realiza imagini clare i vii ale accesoriilor sau obiectelor mici dintr-o colec ie. [CREATIVE] (Crea ie) Pute i modifica gradul de estompare al fundalului prin modificarea valorii de apertur n set rile macro.

Not : Recomand m utilizarea unui trepied i a temporizatorului Recomand m setarea blitzului la cnd realiza i fotografii de aproape. Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la Dac distan a dintre camer i subiect dep e te domeniul de focalizare al camerei, imaginea nu va fi focalizat corect, chiar dac indicatorul de focalizare lumineaz Cnd subiectul este prea apropiat de camer , domeniul de focalizare efectiv este redus semnificativ. Drept urmare, dac distan a dintre camer i subiect este modificat dup focalizarea pe subiect, focalizarea din nou a acestuia poate fi dificil . Modul de apropiere acord prioritate subiectului cel mai apropiat de camer . Drept urmare, dac subiectul se afl la o distan de 50 cm sau mai mult de camer , ob inerea focaliz rii poate dura mai mult. Cnd realiza i fotografii de aproape, rezolu ia de la marginile imaginii se poate reduce u or. Acest lucru este normal. Dac lentilele se murd resc cu praf sau amprente, acestea nu vor focaliza corect subiectul. Mod [REC] (nregistrare):

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena nregistrat ( : Mod scen )

Cnd selecta i un mod scen compatibil cu subiectul i cu situa ia de nregistrare, camera seteaz expunerea i nuan ele optime pentru ob inerea imaginii dorite. Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod la Ap sa i / / / pentru a selecta modul scen Pute i comuta ecranele de meniu din orice element de meniu, rotind butonul de transfocare. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta Acest ecran cu meniuri este comutat la modul de nregistrare n modul scen selectat.

VQT1S48

69

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Despre informa ii Dac ap sa i [DISPLAY] (Afi are) n timp ce selecta i un mod scen n pasul 3, sunt afi ate explica ii despre fiecare mod scen . (Dac ap sa i din nou [DISPLAY] (Afi are) ecranul revine la meniul de mod scen ).

Not : Pentru a schimba modul scen , ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare), iar apoi ap sa i , i reveni i la pasul 3 de mai sus. Consulta i P52 pentru informa ii privind viteza declan atorului Setarea de blitz a modului scen este resetat la setarea ini ial , cnd modul scen este modificat. Cnd realiza i o fotografie cu un mod scen avansat care nu este adecvat acestui scop, nuan a fotografiei poate diferi de scena real . Urm toarele elemente nu pot fi setate n modul scen deoarece camera le ajusteaz automat la set rile optime. - [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENT ISO) / [SENSITIVITY] (SENSIBILITATE) / [ISO LIMIT SET] (SETARE LIMIT ISO] / [I. EXPOSURE] (EXPUNERE INTELIGENT ) / [COLOR EFFECT] (EFECT DE CULORI) / [MIN. SHTR SPEED] (TIMP MINIM DE EXPUNERE)/ [FLASH SYNCHRO] (SINCRONIZARE BLITZ) Op iunea [I. EXPOSURE] (EXPUNERE INTELIGENT ) este activat automat n urm toarele moduri scen - [PARTY] (PETRECERE) / [CANDLE LIGHT] (LUMIN DE LUMNARE) / [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) / [SUNSET] (APUS DE SOARE) / [HIGH SENS.] (SENSIBILITATE RIDICAT )

[PARTY] (PETRECERE)
Selecta i acest mod cnd dori i s realiza i fotografii la nun i, petreceri n interior, etc. Acest mod v permite s realiza i fotografii cu o luminozitatea apropiat de cea din timpul zilei. Tehnic pentru modul Petrecere Deschide i blitzul (Pute i seta la sau la ) Recomand m utilizarea unui trepied i a unui temporizator la realizarea fotografiilor. Recomand m rotirea butonului de transfocare c tre Wide (1x) de la o distan de aprox. 1,5 m de subiect atunci cnd realiza i fotografia. Not : Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) este

[CANDLE LIGHT] (LUMIN

DE LUMNARE)

Acest mod v permite s realiza i fotografii cu o atmosfer de lumnare aprins . Tehnic pentru modul Lumin de lumnare Acest mod este mult mai eficient la realizarea fotografiilor f r a utiliza blitzul. Recomand m utilizarea unui trepied i a temporizatorului la realizarea fotografiilor. Not : Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la . Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) este

[BABY1] (Bebelu 1) /

[BABY2] (Bebelu 2)

Pute i realiza fotografii cu bebelu i, iar ace tia vor avea un aspect foarte s n tos. cnd utiliza i blitzul, lumina emis de acesta va fi mai slab dect n celelalte moduri. Este posibil setarea unor zile de na tere i nume diferite pentru [BABY1] i [BABY2]. Pute i selecta ca acestea s apar n momentul red rii, sau le pute i imprima pe imaginea nregistrat utiliznd [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104).

70

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Setare zi de na tere / Nume Ap sa i / pentru a selecta [AGE] (Vrsta) sau [NAME] (Nume) i apoi ap sa i . 2 Ap sa i / pentru a selecta [SET] (Setare) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 3 Introduce i ziua de na tere sau numele Zi de na tere: / : Selecta i elementele (an / lun / zi) / : Setare [MENU/SET] (Meniu/Setare): Ie ire Nume: Pentru detalii privind introducerea caracterelor, citi i sec iunea [TITLE EDIT] (Editare titlu) de la pagina 103. Cnd seta i ziua de na tere sau numele, [AGE] (Vrsta) sau [NAME] (Nume) sunt setate automat la [ON] (Activare). Dac selecta i [ON] (Activare) f r a fi nregistrat numele i vrsta, ecranul de setare apare automat. 4 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza. Pentru a anula [AGE] (Vrsta) i [NAME] (Nume) Selecta i [OFF] (Dezactivare) n pasul 2 al procedeului "Setare zi de na tere / Nume. 1 Not : Vrsta i numele pot fi imprimate utiliznd software-ul PHOTOfunSTUDIO-viewer de pe CDROM-ul furnizat. Dac a i setat [AGE] (Vrsta) sau [NAME] (Nume) la [OFF] (Dezactivare), dup ce a i setat ziua de na tere i numele, vrsta sau numele nu vor fi afi ate. nainte de realiza fotografiile, seta i [AGE] (Vrsta) sau [NAME] (Nume) la [ON] (Activare). Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la . Func ia [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENT ISO) este activat , iar nivelul de sensibilitate ISO maxim devine [ISO400]. n cazul n care camera este pornit cu setarea [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2), vrsta i numele sunt afi ate n partea stng jos a ecranului timp de aproximativ 5 secunde, mpreun cu data i ora curente. Dac vrsta nu este afi at corect, verifica i set rile de ceas i zi de na tere. sau i sunt realizate imagini, numele nu n cazul n care calitatea este setat la este nregistrat pe imagini. Set rile de zi de na tere i de nume pot fi resetate cu [RESET] Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod focalizare automat ) este

[PET] (Animal de companie)


Selecta i acest mod pentru a realiza fotografii ale unui animal de cas , cum ar fi un cine sau o pisic . Pute i seta numele i data de na tere a animalului dumneavoastr . Pute i selecta ca acestea s apar n momentul red rii, sau le pute i imprima pe imaginile nregistrate utiliznd [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104). Pentru informa ii despre [AGE] (Vrsta) sau [NAME] (Nume), consulta i [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) la pag. 70. Not : Setarea ini ial pentru lampa de asisten AF este [OFF] (Dezactivat ). Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la . Func ia [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENT ISO) este activat , iar nivelul de sensibilitate ISO maxim devine [ISO800]. Setarea ini ial pentru [AF MODE] (Mod focalizare automat ) este Consulta i [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) pentru informa ii privind acest mod.

[SUNSET] (Apus de soare)


Selecta i acest mod cnd dori i s realiza i fotografii ale apusului de soare. Acest mod v permite s realiza i fotografii n culori vii, n special n ceea ce prive te ro ul soarelui de apus. VQT1S48

71

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

[HIGH SENS] (Sensibilitate ridicat )


Acest mod minimizeaz vibra iile i v permite s realiza i fotografii ale subiectelor n camere slab luminate. [Selecta i acest mod pentru procesarea de nalt sensibilitate. Sensibilitatea este automat comutat ntre [ISO1600] i [ISO6400]. Rezolu ie imagine i format al imaginii Ap sa i / pentru a selecta dimensiunea i formatul imaginii i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Valorile 3M (4:3), 2.5M (3:2) sau 2M (16:9) sunt selectate pentru rezolu ia imaginii. Not : [QUALITY] (Calitate) este fixat automat la Pute i realiza fotografii adecvate pentru imprimare n format 4x6/10x15 cm. Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la .

[HI-SPEED BURST] (Serie de mare vitez )


Acesta este un mod convenabil de a fotografia mi carea rapid sau un anumit moment decisiv. 1 Ap sa i / pentru a selecta [SPEED PRIORITY] (Prioritate vitez ) sau [IMAGE PRIORITY] (Prioritate imagine) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Ap sa i / pentru a selecta rezolu ia imaginii i raportul dimensiunilor, apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Valorile 3M (4:3), 2.5M (3:2) sau 2M (16:9) sunt selectate pentru rezolu ia imaginii. Realiza i fotografiile Imaginile statice sunt nregistrate continuu n timp ce butonul declan ator este ap sat complet. [SPEED PRIORITY] (Prioritate vitez ) 11 imagini/s [IMAGE PRIORITY] (Prioritate imagine) 7 imagini/s 7 imagini/s 7 imagini/s

[3 M] Vitez maxim serie

[2.5M] 12 imagini/s 12 imagini/s [2M]

20 - 60 20 100 Num r de fotografii nregistrabile Viteza seriei se modific n func ie de condi iile de nregistrare Num rul de imagini la nregistrarea n serie este limitat de condi iile de nregistrare i tipul i/sau starea cardului utilizat. Num rul de imagini la nregistrarea n serie cre te imediat dup formatare. Not : [QUALITY] (Calitate) este fixat automat la Pute i realiza fotografii adecvate pentru imprimare n format 4x6/10x15 cm Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la .

72

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Focalizarea, transfocarea, expunerea, nivelul tonurilor de alb, viteza declan atorului i sensibilitatea ISO sunt fixate la set rile pentru prima imagine. Sensibilitatea ISO este ajustat automat. Totu i, v rug m ine i cont de faptul c sensibilitatea ISO este setat la o valoare ridicat pentru a ob ine o vitez mare a declan atorului.

[FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz)


Imaginile statice sunt realizate continuu cu blitz. Acest lucru este convenabil pentru a realiza continuu imagini statice n locuri ntunecoase. 1 Rezolu ie imagine i raport al dimensiunilor Ap sa i / pentru a selecta rezolu ia imaginii i raportul dimensiunilor i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Valorile 3M (4:3), 2.5M (3:2) sau 2M (16:9) sunt selectate pentru rezolu ia imaginii Realiza i fotografiile. Imaginile statice sunt nregistrate continuu n timp ce butonul declan ator este ap sat complet.

Max. 5 imagini Num r de fotografii realizabile Viteza seriei se modific n func ie de condi iile de nregistrare. Not : [QUALITY] (Calitate) este fixat automat la Pute i realiza fotografii adecvate pentru imprimare n format 4x6/10x15 cm Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la . Focalizarea, transfocarea, expunerea, viteza declan atorului, sensibilitatea ISO i nivelul de blitz sunt fixate la set rile pentru prima imagine Func ia [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENT ISO) este activat , iar nivelul de sensibilitate ISO maxim devine [ISO3200]. Consulta i nota de la P52 pentru informa ii privind utilizarea func iei [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz)

[PANNING] (Panoramare)
Cnd mi ca i camera pentru a urm ri un subiect care se deplaseaz ntr-o direc ie, cum ar fi un alerg tor sau o ma in , fundalul se estompeaz iar subiectul r mne focalizat. Acest mod v permite s ob ine i acest efect mai u or. Tehnic pentru modul de panoramare Pentru a ob ine imagini bune n modul de panoramare, deplasa i camera n plan orizontal n timp ce realiza i fotografii. V recomand m s nu urm ri i subiectul doar cu camera, ci s sta i orientat spre subiect i s l urm ri i r sucindu-v ntregul corp. Cnd subiectul se afl n fa a dumneavoastr , ap sa i butonul declan ator. Continua i deplasarea camerei i dup ce ap sa i butonul declan ator. Deplasa i camera u or n timp ce urm ri i subiectul n vizor Ap sa i butonul declan ator n timp ce deplasa i camera Continua i s deplasa i camera V recomand m urm toarele: - Utilizarea vizorului. - Selectarea unui subiect n mi care rapid . VQT1S48

73

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


- Utilizarea prefocaliz rii - Utiliza i acest mod cu modul serie. (Pute i apoi selecta cele mai bune imagini dintre fotografiile realizate). Setarea timpul de expunere Ap sa i / pentru a selecta [SHUTTER-PRIORITY] (Prioritate declan ator) i ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Poate fi setat din meniul rapid (P25) Dac selecta i [AUTO], nu va fi posibil selectarea timpului de declan are. Seta i timpul de declan are utiliznd

de pe joystick.

Not : Viteza declan atorului n modul de panoramare se reduce pentru a ob ine efectul de panoramare. Drept urmare, pot ap rea vibra ii. Func ia de panoramare nu va opera corect n urm toarele situa ii: - n zilele foarte luminoase din timpul verii. V recomand m utilizarea unui filtru ND (DMWLND46; op ional) (P124) - Cnd viteza declan atorului este mai mare de 1/100 - Cnd deplasa i camera prea ncet deoarece subiectul se mi c ncet (Fundalul nu se va estompa) - Cnd camera nu poate focaliza bine subiectul Nu pute i seta func ia stabilizatorului la [MODE1] sau [AUTO]. Cnd o seta i la [MODE1], vor fi compensate doar vibra iile verticale.

[STARRY SKY] (Cer nstelat)


Acest mod v permite s realiza i fotografii n culori vii ale unui cer nstelat sau subiect ntunecat. Setarea timpului de expunere Selecta i un timp de expunere de [15 SEC], [30 SEC] sau [60 SEC]. 1 Ap sa i / pentru a selecta num rul de secunde i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). De asemenea, pute i modifica num rul de secunde utiliznd meniul rapid. (P25) 2 Realiza i imaginile Ap sa i butonul declan ator complet pentru a afi a ecranul cu num r toare invers . Nu mi ca i camera dup afi area acestui ecran. La terminarea num r torii inverse, se afi eaz [PLEASE WAIT] (V rug m a tepta i) pentru acela i interval de timp, ca n cazul vitezei de declan ator setate pentru procesarea semnalului. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a opri realizarea imaginilor n timp ce este afi at ecranul cu num r toare invers .

74

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Tehnic pentru modul [STARRY SKY] (Cer nstelat) Declan atorul se deschide timp de 15, 30 sau 60 de secunde. Utiliza i un trepied. De asemenea, recomand m realizarea fotografiilor cu temporizatorul. V recomand m s utiliza i prefocalizarea (P63) pentru a focaliza n avans un subiect, cum ar fi o stea luminoas sau o lumin aflat la distan , u or de focalizat. Not : Func ia de stabilizare optic a imaginii este setat la [OFF] (Dezactivat ) Sensibilitatea ISO este fixat la [ISO100]

[FIREWORKS] (Focuri de artificii)


Acest mod v permite s realiza i imagini superbe ale focurilor de artificii care explodeaz pe cerul nop ii. Tehnic pentru modul [FIREWORKS] (Focuri de artificii) V recomand m efectuarea urm toarelor etape pentru a prefocaliza punctul la care vor fi realizate fotografiile, astfel nct s nu rata i momentul n care artificiile explodeaz . ndrepta i camera c tre un obiect, cum ar fi o lumin aflat la distan , aproximativ la aceea i distan fa de camer la care se vor afla artificiile. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate pn cnd indicatorul de focalizare lumineaz Ap sa i [AF/MF] pentru a selecta [MF] (P62) ndrepta i camera n direc ia n care vor fi lansate artificiile i a tepta i Ap sa i butonul declan ator complet pentru a realiza fotografia n momentul n care artificiile sunt lansate Dac a i utilizat transfocarea, pozi ia de focalizare nu va fi corect . Efectua i pa ii din nou. Recomand m utilizarea unui trepied. Not : Domeniul de focalizare este ntre 5 m i n modul AF (Focalizare automat ). (V recomand m efectuarea pa ilor pentru prefocalizare). Acest mod asigur cele mai bune rezultate cnd subiectul se afl la o distan de 10 m sau mai mult. Viteza declan atorului se modific n modul urm tor: - Cnd func ia de stabilizare optic a imaginii este setat la [OFF] (Dezactivat ): Fixat la 2 secunde - Cnd func ia de stabilizare optic a imaginii este setat la [AUTO], [MODE1] sau [MODE2]: dintr-o secund sau 2 secunde. (Viteza declan atorului devine 2 secunde doar atunci cnd camera a determinat c exist pu ine vibra ii, de exemplu atunci cnd utiliza i un trepied). - Pute i modifica viteza declan atorului compensnd expunerea. Zona AF nu este afi at Sensibilitatea ISO este fixat la [ISO100].

[BEACH] (Plaj )
Acest mod v permite s realiza i fotografii n culori mult mai vii ale albastrului m rii, cerului, etc. De asemenea, previne sub-expunerea persoanelor aflate sub lumin puternic . Not : Setarea ini ial pentru modul AF (Focalizare automat ) este Nu atinge i camera cu minile ude. Praful sau apa de mare pot cauza defectarea camerei. Asigura i-v c acestea nu p trund n lentile sau conectori.

[SNOW] (Z pad )
Acest mod v permite s realiza i fotografii cu z pad ct mai alb posibil, de exemplu ntr-o sta iune montan sau pe un munte nz pezit. VQT1S48

75

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

[AERIAL PHOTO] (Imagine aerian )


Acest mod v permite s realiza i fotografii prin geamul unui avion. Tehnic pentru modul de imagine aerian V recomand m utilizarea acestei tehnici n cazul n care focalizarea este dificil la realizarea unor fotografii cu nori, etc. ndrepta i camera spre ceva cu contrast puternic, ap sa i butonul declan ator pe jum tate pentru a fixa focalizarea, orienta i camera spre subiect i ap sa i complet butonul declan ator pentru a realiza fotografia. Not : Domeniul de focalizare este ntre 5 m i . Opri i camera la decolare i aterizare. Cnd utiliza i camera, respecta i instruc iunile echipajului, ncerca i s evita i reflexia geamului.

[PIN HOLE] (Ajur)


Fotografia realizat este mai ntunecat , cu puncte focale n jurul subiectului. Rezolu ia imaginii i raportul dimensiunilor Ap sa i / pentru a selecta imaginea i raportul dimensiunilor i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta, Sunt selectate valorile 3M (4:3), 2,5M (3:2) sau 2M (16:9) pentru rezolu ia imaginii.

Not : [QUALITY] (Calitate) este setat automat la Pute i realiza fotografii adecvate pentru imprimare n format 4x6/10x15 cm. Domeniul de focalizare devine acela i ca n modul macro. [de la 5 cm (Wide)/30 m (Tele) la ].

[FILM GRAIN] (Granula ie film)


Imaginea este realizat cu o textur granuloas ca i cum ar fi acoperit cu nisip. Rezolu ia imaginii i raportul dimensiunilor Ap sa i / pentru a selecta imaginea i raportul dimensiunilor i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. 3M (4,3), 2,5M (3:2) SAU 2M (16:9) sunt selectate pentru rezolu ia imaginii.

Not : [QUALITY] (Calitate) este setat automat la . Pute i realiza fotografii adecvate pentru imprimare n format 4x6/10x15 cm. Sensibilitatea ISO este fixat la [ISO1600]. Domeniul de focalizare devine acela i ca n modul macro. [de la 5 cm (Wide)/30 m (Tele) la ].

76

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Mod filme

Comuta i selectorul [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Seta i selectorul de mod la Ap sa i pe jum tate butonul declan ator pentru a focaliza i apoi ap sa i-l complet pentru a ncepe nregistrarea. nregistrare audio Intervalul de nregistrare disponibil este afi at n partea dreapt sus, iar intervalul de este afi at n partea nregistrare scurs dreapt jos a ecranului. Dup ap sarea total a butonului declan ator, elibera i-l imediat. Dac butonul este inut ap sat, sunetul nu va fi nregistrat timp de cteva secunde la nceperea nregistr rii. Cnd subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare lumineaz . Nu pute i modifica viteza butonului de transfocare (P40) Semnalul audio este nregistrat simultan de la microfonul integrat al acestui aparat. (Filmele nu pot fi nregistrate f r semnal audio). Ap sa i butonul declan ator complet pentru a opri nregistrarea n cazul n care memoria intern sau cardul devin pline n timpul nregistr rii, camera va opri automat nregistrarea.

Modificarea set rilor pentru raportul dimensiunilor i calitatea imaginii


Cnd seta i calitatea imaginii la [HD], [WVGA] sau [VGA], recomand m utilizarea unui card de mare vitez cu indica ia 10MB/S sau mai mult afi at pe ambalaj. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Ap sa i / pentru a selecta [PICTURE MODE] (Mod imagine) i apoi ap sa i Ap sa i / pentru a selecta elementul i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

VQT1S48

77

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Element HD WVGA VGA QVGA-H QVGA-L Rezolu ie imagine 1280 x 720 pixeli 848 x 480 pixeli 640 x 480 pixeli 320 x 240 pixeli fps 30 30 30 30 10 Raport al dimensiunilor 16:9 4:3

fps (cadre pe secund ) se refer la num rul de cadre utilizate ntr-o secund . Pute i nregistra imagini mai naturale cu 30 fps Pute i nregistra filme mai lungi cu 10 fps, ns calitatea va fi mai redus Pute i beneficia de semnal pe televizor la redarea imaginilor video prin utilizarea unui cablu pe componente (DMW-HDC2; op ional). Consulta i Redarea pe un TV utiliznd cablul pe componente (P122) pentru mai multe detalii. Dimensiunea fi ierului cu este mic , deci acesta poate fi ata at mesajelor email. Acest tip de fi iere nu poate fi nregistrat pe memoria intern . Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul De asemenea, pute i ap sa butonul declan ator pe jum tate pentru a nchide meniul. Not : Consulta i P148 pentru mai multe informa ii privind timpul de nregistrare disponibil Timpul de nregistrare disponibil afi at pe ecranul LCD / vizor nu se va reduce regulat. n func ie de tipul cardului, indicatorul de accesare card se poate afi a n timpul nregistr rii filmelor. Acest lucru nu reprezint un defect. Filmele pot fi nregistrate continuu timp de pn la 15 minute. De asemenea, nu este posibil nregistrarea continu care dep e te 2 GB. (Exemplu: [8m 20s] cu Timpul r mas pentru nregistrarea continu este afi at pe ecran. Cnd imaginile video nregistrate cu camera sunt redate pe un alt echipament, calitatea imaginii i sunetului de pot reduce, iar redarea lor poate fi, n anumite cazuri, chiar imposibil . De asemenea, este posibil ca informa iile de nregistrare s nu fie afi ate corect. Acest aparat nu suport nregistrarea filmelor pe carduri MultiMedia. poate fi mai ngust comparativ cu imaginile statice Unghiul de cmp n formatul Este posibil ca sunetul opera ional al aparatului, care poate fi cauzat prin operare sau transfocare, s fie nregistrat Modelele LUMIX vndute dup august 2008 beneficiaz de mbun t iri ale sunetului, deci sunetul nregistrat cu aceste modele nu poate fi redat pe modelele anterioare. n modul film, urm toarele func ii nu pot fi utilizate. i n [AF MODE] (Mod focalizare automat ) Func ia de detectare a direc iei Vizualizare [MODE2] i [AUTO] n cadrul func iei de stabilizare optic a imagine

78

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Mod [REC] (nregistrare):

Func ii utile la destina ia c l toriei nregistrarea zilei de vacan i loca iei n care v petrece i vacan a

Pentru detalii privind set rile de meniu [SETUP] (Configurare), consulta i P23. Dac seta i data plec rii i loca ia vacan ei n avans, num rul de zile care au trecut de la data plec rii ( i ziua de vacan ) este nregistrat atunci cnd realiza i imaginea. Pute i afi a num rul de zile care au trecut atunci cnd reda i fotografiile i imprima i num rul respectiv cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104). Num rul de zile de la data plec rii i destina ia c l toriei pot fi imprimate utiliznd software-ul PHOTOfunSTUDIO-viewer de pe CD-ROM-ul furnizat. Selecta i [CLOCK SET] (Setare ceas) pentru a seta data i ora curent n avans (P21)

Selecta i [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) din meniul [SETUP] (Configurare) i apoi ap sa i

Ap sa i pentru a selecta [TRAVEL SETUP] (Configurare c l torie) i apoi ap sa i

Ap sa i pentru a selecta [SET] (Setare) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Ap sa i / / / pentru a seta data plec rii (an/lun /zi) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Ap sa i / / / pentru a seta data de ntoarcere din vacan (an/lun /zi) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Dac nu dori i s seta i data de ntoarcere din vacan , ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timp ce este afi at bara de dat

VQT1S48

79

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Ap sa i ap sa i pentru a selecta [LOCATION] (Loca ie) i apoi

Ap sa i pentru a selecta [SET] (Setare) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Introduce i loca ia Pentru detalii privind introducerea caracterelor, citi i sec iunea [TITLE EDIT] (Editare titlu) de la P103.

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) de dou ori pentru a nchide meniul

Realiza i o fotografie. Num rul de zile care au trecut de la data plec rii este afi at timp de 5 secunde dac acest aparat este pornit dup setarea datei c l toriei sau cnd data c l toriei este setat . Cnd data c l toriei este setat , se afi eaz n partea dreapt jos a ecranului. Anularea datei c l toriei Data c l toriei este automat anulat dac data curent urmeaz datei de ntoarcere. dac dori i s anula i data c l toriei naintea sfr itului vacan ei, selecta i [OFF] (Dezactivare) pe ecranul indicat n pasul 3 sau 7 i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) de dou ori. [LOCATION] (Loca ie) se va seta, de asemenea, la [OFF] (Dezactivare) automat atunci cnd data c l toriei este setat la [OFF] (Dezactivare) n pasul 3. Not : Data c l toriei este calculat utiliznd data din setarea de ceas i data plec rii pe care a i setat-o. Dac seta i [WORLD TIME] (Ora pe glob) (P80) la [DESTINATION] (Destina ie), data c l toriei este calculat utiliznd data la destina ia c l toriei Setarea de dat a c l toriei este memorat chiar i atunci cnd camera este oprit Dac seta i [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) la [OFF] (Dezactivare), num rul de zile care au trecut de la data c l toriei nu va fi nregistrat chiar dac seta i data c l toriei sau data de ntoarcere. Chiar dac seta i [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) la [SET] (Setare) dup realizarea fotografiilor, ziua de vacan n care le-a i nregistrat nu este afi at . Pentru data de dinaintea datei plec rii, se afi eaz simbolul (-) (minus) n portocaliu, iar ziua vacan ei nu este nregistrat . Dac data c l toriei este afi at cu simbolul (-) (minus) n alb, exist o diferen de fus orar care implic modificarea datei ntre [HOME] (Domiciliu) i [DESTINATION] (Destina ie). (Aceasta va fi nregistrat ). Textul setat ca [LOCATION] (Loca ie) poate fi editat ulterior cu [TITLE EDIT] (Editare titlu) Denumirile pentru [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) i [PET] (Animal de companie) din modul scen nu vor fi nregistrate cnd a i setat [LOCATION] (Loca ie). [LOCATION] (Loca ie) nu se va nregistra la realizarea filmelor.

nregistrarea datelor / orelor la destina iile de c l torie peste ocean (Ora pe glob)
Pentru detalii privind set rile de meniu [SETUP] (Configurare), consulta i P23. Pute i afi a orele locale la destina iile de c l torie i le pute i nregistra pe fotografiile realizate.

80

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Selecta i [WORLD TIME] (Ora pe glob) din meniul [SETUP] (Configurare) i apoi ap sa i . La prima utilizare a camerei dup achizi ionare, se afi eaz mesajul [PLEASE SET THE HOME AREA] (V rug m seta i ora n zona dumneavoastr de domiciliu). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) i seta i ora n zona dumneavoastr de domiciliu n pasul 3.

Ap sa i pentru a selecta [HOME] (Zona de domiciliu) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i / pentru a selecta zona de domiciliu i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Ora curent Diferen a de fus orar fa de GMT (Meridianul Greenwich) Dac utiliza i ora de var pentru zona de domiciliu, ap sa i . Ap sa i din nou pentru a reveni la ora ini ial . Setarea orei de var pentru zona de domiciliu nu avanseaz ora curent . Da i nainte ceasul cu o or .

Ap sa i pentru a selecta [DESTINATION] (Destina ie) i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. n func ie de setare este afi at ora din zona de destina ie a c l toriei sau ora din zona de domiciliu. Ap sa i / pentru a selecta zona de destina ie a c l toriei i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta. Ora curent n zona de destina ie a c l toriei Diferen a de fus orar Dac utiliza i ora de var pentru zona de domiciliu, ap sa i . (Ceasul avanseaz cu o or ). Ap sa i din nou pentru a reveni la ora ini ial . Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Restabili i setarea la [HOME] (Zona de domiciliu) la ncheierea vacan ei, efectund pa ii 1, 2 i 3. Dac a i setat deja [HOME] (Zona de domiciliu), modifica i doar destina ia c l toriei i utiliza i Dac nu pute i g si destina ia c l toriei n zonele afi ate pe ecran, seta i n func ie de diferen a de fus orar fa de zona dumneavoastr de domiciliu. Pictograma de destina ie a c l toriei apare la redarea imaginilor realizate la destina ia c l toriei. VQT1S48

81

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Utilizarea meniului de mod [REC] (nregistrare) [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Seta i num rul de pixeli. Cu ct este mai mare num rul de pixeli, cu att vor p rea mai fine detaliile imaginii atunci cnd acestea sunt imprimate pe pagini mari. Moduri aplicabile: Cnd raportul dimensiunilor este Acest element nu poate fi setat n modul auto inteligent. 3648 x 2736 pixeli 3072 x 2304 pixeli 2560 x 1920 pixeli 2048 x 1536 pixeli 1600 x 1200 pixeli 640 x 480 pixeli Cnd raportul dimensiunilor este 3648 x 2432 pixeli 3072 x 2048 pixeli 2560 x 1712 pixeli 2048 x 1360 pixeli Cnd raportul dimensiunilor este 3648 x 2056 pixeli 3072 x 1728 pixeli 2560 x 1440 pixeli 1920 x 1080 pixeli

Not : EZ este o abreviere pentru [Extra Optical Zoom] (Transfocare optic extra). O imagine digital este alc tuit din numeroase puncte numite pixeli. Cu ct este alc tuit din mai mul i pixeli, cu att fotografia va fi mai clar cnd este imprimat sau afi at pe ecranului unui monitor. Mai mul i pixeli (imagine clar ) Pixeli mai pu ini (imagine cu o calitate redus ) Aceste imagini reprezint doar exemple pentru ilustrarea efectului. Dac modifica i raportul dimensiunilor, seta i din nou rezolu ia imaginilor. Transfocarea optic extra nu func ioneaz n modurile [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz), [PIN HOLE] sau [FILM GRAIN] n modul scen , deci rezolu ia imaginii pentru nu este afi at . Fotografiile pot prezenta un efect de mozaic, n func ie de subiect sau de condi iile de nregistrare. Consulta i P145 pentru informa ii privind num rul de fotografii realizabile.

82

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

[QUALITY] (Calitate)
Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Seta i rata de compresie la care urmeaz s fie stocate imaginile. Moduri aplicabile: Superioar (calitatea imaginii are prioritate) Standard (cnd utiliza i calitatea standard a imaginii i cnd m ri i num rul de imagini de nregistrat f r a modifica num rul de pixeli) Fi ier RAW (Cnd imaginea va fi editat cu un PC, la o calitate ridicat )
1

Fi ier RAW + JPEG: (Pe lng set rile [RAW], o imagine JPEG echivalent standard este creat simultan) 2 1 Este la num rul maxim de pixeli pentru fiecare raport al dimensiunilor 2 Dac terge i un fi ier RAW din camer , imaginea JPEG corespunz toare va fi, de asemenea, tears . Not : Dac o imagine RAW este nregistrat pe memoria intern , va fi necesar un anumit interval de timp pentru scrierea datelor de imagine. Consulta i P145 pentru informa ii privind num rul de fotografii nregistrabile V pute i bucura de func ii mult mai avansate de editare a imaginii dac utiliza i fi iere RAW. Pute i salva fi ierele RAW ntr-un format de fi ier (JPEG, TIFF, etc.) care poate fi afi at pe PC-ul dumneavoastr , le pute i developa i le pute i edita utiliznd software-ul "SOLKYPIX Developer Studio" dezvoltat de c tre Ichikawa Laboratory, livrat pe CD-ROM. Imaginile sunt nregistrate cu un volum mai mic de date dect Urm toarele meniuri de mod [PLAYBACK] (Redare) pot fi utilizate pentru - [CALENDAR] - [ROTATE] - [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) - [FAVORITE] (Imagini favorite) - [DPOF PRINT] - [PROTECT] - Pute i imprima imagini direct de la camer pe o imprimant compatibil PictBridge (P117)

[ASPECT RATIO] (Format al imaginii)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Aceasta v permite s seta i raportul dimensional al imaginilor astfel nct acesta s fie adecvat metodei de imprimare sau de redare. Moduri aplicabile: [ASPECT RATIO] (Format al imaginii) pentru un TV cu raport de 4:3 [ASPECT RATIO] (Format al imaginii) pentru o camer cu film de 35 mm [ASPECT RATIO] (Format al imaginii) pentru un HDTV, etc.

VQT1S48

83

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

Not : Marginile fotografiilor nregistrate pot fi t iate la imprimate, deci verifica i acest lucru naintea imprim rii (P143).

[INTELLIGENT ISO] (Sensibilitate inteligent ISO)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Camera seteaz automat sensibilitatea ISO optim i viteza declan atorului pentru a se potrivi mi c rii subiectului i luminozit ii scenei, pentru a minimiza vibra iile subiectului. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare)/[ON] (Activare) Not : Consulta i P51 pentru domeniul de blitz. n func ie de luminozitate i de ct de repede se mi c subiectul, este posibil ca vibra iile s nu poat fi evitate. Mi c rile nu vor fi detectate cnd subiectul n mi care este mic, cnd un subiect n mi care se afl la marginea ecranului, sau cnd subiectul s-a mi cat exact n momentul n care a i ap sat complet butonul declan ator. Sensibilitatea ISO maxim va fi setat la valoare setat n [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO), cnd aceasta este setat la [ON] (Activat ). Dac a i setat [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO) la [AUTO], aceasta va fi setat automat n domeniu pn la [ISO800], n func ie de luminozitate.

[SENSITIVITY] (Sensibilitate)
Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Acest mod permite setarea sensibilit ii la lumin (sensibilitate ISO). Setarea unei valori mai mari permite realizarea fotografiilor chiar i n locuri ntunecoase f r ca fotografiile rezultate s aib un aspect ntunecat. Moduri aplicabile: [AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600] Sensibilitate ISO Loca ie de nregistrare (recomandat ) Vitez declan ator Zgomot de imagine 100 La lumin Lent Redus 1600 La ntuneric Rapid M rit

Not : Dac seta i la [AUTO], sensibilitatea ISO este ajustat automat la o valoare maxim setat cu [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO). Sensibilitatea ISO va fi ajustat automat n func ie de luminozitate n cadrul set rii maxime de [ISO400] ([ISO1000]) cnd este utilizat blitzul) cnd selecta i [AUTO] pentru [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO). Setarea nu este disponibil cnd utiliza i [INTELLIGENT ISO] (Sensibilitate inteligent ISO). (Se afi eaz ).

84

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Dac zgomotul de imagine devine o problem , v recomand m s realiza i fotografii dup ce reduce i nivelul de sensibilitate maxim ISO, m rind setarea pentru [NOISE REDUCTION] (Reducere zgomot de imagine) sub [PICT. ADJ.] (Ajustare imagine) sau reducnd setarea pentru fiecare element, altul dect [NOISE REDUCTION] (Reducere zgomot de imagine) (P92).

[ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Va fi selectat sensibilitatea ISO optim cu valoarea setat ca limit n func ie de luminozitatea subiectului. Moduri aplicabile: [AUTO]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200] Not : Poate fi setat limita superioar a sensibilit ii ISO Cu ct este mai mare valoarea setat pentru sensibilitatea ISO, cu att mai mult sunt reduse vibra iile, ns cu att mai mare va fi nivelul zgomotului de imagine. Aceast setare va fi eficient cnd seta i [SENSITIVITY] (Sensibilitate) la [AUTO] sau cnd seta i [INTELLIGENT ISO] (Sensibilitate inteligent ISO) la [ON] (Activare).

[WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Sub razele directe ale soarelui, sub becuri incandescente sau n alte condi ii n care culoarea alb are o nuan ro iatic sau alb strie, acest element ajusteaz culoarea de alb care este cea mai apropiat de nuan a distins de ochi, n conformitate cu sursa de lumin . Moduri aplicabile: Ajustare automat Cnd realiza i fotografii n exterior, sub cer senin Cnd realiza i fotografii n exterior, sub cer nnorat Cnd realiza i fotografii n exterior, la umbr Cnd realiza i fotografii doar cu blitzul Cnd realiza i fotografii sub becuri cu incandescen Cnd utiliza i nivelul presetat al tonurilor de alb Cnd utiliza i preset rile de temperatur culoare Nu se poate selecta n modul film Not : Nivelul optim al tonurilor de alb va diferi n func ie de tipul becului halogen sub care se efectueaz nregistrarea, deci utiliza i sau . Nivelul tonurilor de alb nu va fi nregistrat corespunz tor pentru subiecte care nu pot fi acoperite de blitz, cnd acesta este utilizat. Nivelul tonurilor de alb este memorat chiar dac opri i camera, dar [WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb) pentru modul scen avansat sau pentru modul scen este setat la [AWB] cnd modifica i modul scen avansat sau modul scen .

VQT1S48

85

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Setarea manual a nivelului tonurilor de alb 1 2 Selecta i sau i apoi ap sa i Orienta i camera spre o pagin alb , astfel nct cadrul din centru s fie plin doar cu obiectul alb i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ajustarea fin a nivelului tonurilor de alb Pute i ajusta fin nivelul tonurilor de alb atunci cnd nu pute i ob ine nuan a dorit , setnd nivelul tonurilor de alb Pute i seta din meniul rapid (P25) 1 Selecta i [WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb) i apoi ap sa i . Ap sa i . 2 Ap sa i pentru a regla nivelul tonurilor de alb i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) A (Ambra: portocaliu) B (Albastru: alb strui) G+ (Verde: verzui) M - (Magenta: ro iatic) Not : Dac ajusta i fin nivelul de alb la A (ambra), pictograma aferent de pe ecranul LCD va deveni portocalie. Dac ajusta i fin nivelul de alb la B (albastru), pictograma aferent de pe ecranul LCD / vizor va deveni albastr Dac ajusta i fin nivelul de alb la G+ (verde) sau M- (magenta), [+] (verde) sau [-] (magenta) apare lng pictograma aferent de pe ecranul LCD / vizor. Selecta i punctul central dac nu ajusta i fin nivelul tonurilor de alb. Setarea regl rii fine a nivelului tonurilor de alb este reflectat n fotografie la realizarea acesteia utiliznd blitzul. Pute i seta valoarea independent pentru fiecare mod al nivelului tonurilor de alb. Set rile de ajustare fin a nivelului tonurilor de alb sunt memorizate, chiar dac a i oprit camera Nivelurile de ajustare fin revin la setarea standard (punctul centrul) n urm toarele cazuri: Cnd reseta i nivelul tonurilor de alb n sau Cnd reseta i manual temperatura de culoare n din nou dac a i selectat , sau

Nivel automat al tonurilor de alb n func iile de condi iile dominante din momentul realiz rii fotografiilor, acestea pot avea o nuan ro iatic sau alb struie. n plus, cnd sunt utilizate mai multe surse de lumin i nu exist niciun subiect cu o culoare apropiat de alb, nivelul tonurilor de alb nu va func iona corect. n astfel de cazuri, seta i nivelul tonurilor de alb la un alt mod dect [AWB]. 1. Nivelul tonurilor de alb va opera n acest domeniu 2. Cer albastru 3. Cer nnorat (ploaie) 4. Umbr 5. Ecran TV 6. Lumina soarelui 7. Lumin fluorescent alb 8. Bec cu incandescen 9. R s rit i apus 10. Lumin de lumnare K temperatur de culoare Kelvin

86

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Setarea temperaturii de culoare Pute i seta manual temperatura culorii pentru realizarea fotografiilor n condi ii de iluminare diferit . Culoarea luminii este m surat ca num r n grade Kelvin. Pe m sur ce temperatura de culoare cre te, imaginea devine alb struie i pe m sura ce scade, imaginea devine ro iatic . 1 2 Selecta i i apoi ap sa i

Ap sa i pentru a selecta temperatura de culoare i apoi ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Not : Pute i seta o temperatur de culoare ntre [2500k] i [10000k]

[METERING MODE] (Mod de contorizare)


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Tipul m sur rii optice pentru m surarea luminozit ii poate fi modificat. Moduri aplicabile: Multiplu: Aceasta este metoda n care camera m soar cea mai adecvat expunere, determinnd automat alocarea luminozit ii pe ntregul ecran. De obicei, recomand m aceast metod . Focalizare pe centru Aceasta este metoda utilizat pentru a focaliza pe subiect n centrul ecranului i de m surare uniform a ntregului ecran. Punct de focalizare Aceasta este metoda de m surare a subiectului n inta de m surare punct .

Not : Cnd selecta i i [AF MODE] (Mod focalizare automat ) este setat la camera va ajusta expunerea pentru compatibilitate cu fa a persoanei.

[AF MODE] (Mod focalizare automat )


Pentru detalii privind set rile de meniu [REC] (nregistrare), consulta i P23. Acest lucru permite selectarea celei mai bune metode de focalizare pentru pozi iile i num rul subiec ilor. Moduri aplicabile: Camera detecteaz automat fa a persoanei. Focalizarea i expunerea pot fi apoi ajustate pentru se potrivi fe ei respective, indiferent de por iunea de imagine n care se afl aceasta. (max. 15 zone).

Detectarea fe ei

VQT1S48

87

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Focalizarea i expunerea pot fi reglate la un anumit subiect. Focalizarea va urm ri subiectul chiar dac acesta se mi c Urm rire focalizare automat (Urm rire dinamic ). Camera se focalizeaz pe pn la 5 zone de focalizare per model selectat de zon de focalizare automat (AF). Acest Focalizare pe mai multe zone mod este eficient cnd subiectul nu se afl n centrul ecranului. Camera se focalizeaz rapid pe subiectul din zona de Focalizare pe o singur zon focalizare automat de pe ecran. (de mare vitez ) Camera se focalizeaz rapid pe subiectul din zona de Focalizare pe o singur zon focalizare automat de pe ecran. Camera se focalizeaz pe o zon limitat de pe ecran. Focalizare n punct Not : Camera se focalizeaz pe toate zonele de focalizare automat (AF) cnd mai multe zone de focalizare automat (max. 5 zone) lumineaz n acela i timp. Dac dori i s determina i pozi ia de focalizare pentru a realiza fotografii, comuta i modul de focalizare automat la sau Dac modul de focalizare automat este setat la zona de focalizare automat este afi at doar dup ce imaginea este focalizat . Comuta i modul de focalizare automat la sau , dac este dificil de focalizat utiliznd Camera poate detecta alte subiecte dect fa a unei persoane. n astfel de cazuri, comuta i AF la oricare alt mod n afar de i apoi realiza i fotografia. Nu pute i seta n urm toarele cazuri. - n [NIGHT SCENERY] (Peisaj de noapte), [ILLUMINATIONS] (Ilumin ri) i [CREATIVE NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn de crea ie) n modul [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn). - n [FOOD] (Alimente) n [CLOSE-UP] (Prim-plan) - [PANNING] (Panoramare), [STARRY SKY] (Cer nstelat), [FIREWORKS] (Focuri de artificii) i [AERIAL PHOTO] (Fotografie aerian ) n modul scen Mod film Despre Galben: Cnd butonul declan ator este ap sat pe jum tate, cadrul devine verde la focalizarea camerei. Alb: Se afi eaz atunci cnd sunt detectate mai multe fe e. Alte fe e care se afl la aceea i distan cu fe ele din zonele AF galbene sunt, de asemenea, focalizate. n anumite condi ii de realizare a imaginilor, inclusiv n urm toarele cazuri, func ia de recunoa tere facial nu va func iona corect, f cnd imposibil detectarea fe elor. [AF MODE] (Mod de focalizare automat ) este comutat la - Cnd fa a nu este orientat spre camer - Cnd fa a se afl la un unghi - Cnd fa a este extrem de luminoas sau ntunecat - Cnd contrastul fe elor este foarte redus - Cnd caracteristicile faciale sunt ascunse n spatele ochelarilor de soare, etc. - Cnd fa a apare mic pe ecran - Cnd exist mi care rapid - Cnd subiectul nu este o persoan - Cnd camera prezint vibra ii - La utilizarea transfoc rii digitale Despre Pute i focaliza subiectul mult mai rapid dect n alte moduri de focalizare automat . Imaginea se poate opri pentru un moment nainte de focalizare atunci cnd ap sa i pe jum tate butonul declan ator. Acest lucru este normal.

88

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Setarea 1 Aduce i subiectul n cadrul de urm rire AF i ap sa i [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) pentru a fixa subiectul. Zona AF va focaliza continuu pe mi carea subiectului dup ce acesta este recunoscut. (Urm rire dinamic ) Urm rirea AF este anulat cnd ap sa i din nou [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) Realiza i fotografia Not : Dac fixarea nu a reu it, zona AF va lumina intermitent n ro u i va disp rea. ncerca i s fixa i din nou. Func ia de urm rire AF nu va opera cnd subiectul nu este specificat, subiectul este pierdut sau urm rirea n [AF MODE] (Mod focalizare automat ), n acest acestuia nu a reu it. Imaginea va fi realizat cu caz. Func ia de urm rire AF nu poate fi selectat pentru [STARRY SKY] (Cer nstelat), [FIREWORKS] (Focuri de artificii), [PIN HOLE] (Ajur) sau [FILM GRAIN] (Granula ie de film) n modul scen , modul cnd func ia [COLOR EFFECT] (Efect de culoare) este selectat . nu func ioneaz n modul de urm rire AF. Domeniul de focalizare este de la 1 cm (Wide) / 2 m (Tele) la . (Func ia Tele-macro: de la 1 m la ) Func ia de urm rire dinamic nu va func iona n urm toarele cazuri: - Cnd subiectul este prea mic - Cnd loca ia de nregistrare este prea ntunecat sau prea luminoas - Cnd subiectul se mi c prea rapid - Cnd fundalul are aceea i culoare sau o culoare similar cu subiectul - Cnd apar vibra ii - La utilizarea transfoc rii Despre selectarea zonei AF (focalizare automat ) Pute i selecta zona AF ap snd cnd a i selectat sau cnd modul de , sau

. De asemenea, este posibil s comuta i ecranul de selectare zon AF ap snd focalizare automat este selectat cu / . Pute i seta din meniul rapid. (P25) Cnd selecta i 1 sau .

Ap sa i pentru a deplasa zona AF Pute i seta la o pozi ie arbitrar a ecranului. (Nu pute i seta la marginea ecranului) Dup deplasarea zonei AF, ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a o readuce n centru. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu / Setare) pentru a seta

Cnd selecta i

VQT1S48

89

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


1 Ap sa i / / / pentru a selecta zona de focalizare automat , a a cum este indicat n figura din dreapta Ap sa i [MENU/SET] (Meniu / Setare) pentru a seta.

Not : inta de m surare n punct poate fi, de asemenea, deplasat pentru compatibilitate cu zona de focalizare automat cnd utiliza i Pozi ia zonei AF va reveni la starea ini ial cnd camera este setat la modul auto inteligent, cnd este activat modul de economisire energie sau cnd aparatul este oprit.

[PRE AF] (Prefocalizare automat )


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Camera va ajusta focalizarea automat, n func ie de set ri. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare) : Focalizare automat rapid : Focalizare automat continu n modul de film, pute i selecta doar Despre i se afi eaz pe ecran se afi eaz pe ecran (Focalizare automat continu ).

va ajusta focalizarea automat cnd vibra iile camerei se reduc. va ajusta focalizarea n orice moment (operare AF continu ). Camera va ajusta focalizarea automat, iar ajustarea de focalizare cnd butonul declan ator este ap sat devine mai rapid . Acest mod este eficient cnd nu dori i s rata i anumite oportunit i de realizare a fotografiilor. Not : Bateria se va consuma mai repede ca de obicei. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate din nou atunci cnd este dificil focalizarea pe subiect. Cnd seta i [PRE AF] (Prefocalizare automat ) la poate fi necesar un anumit interval de timp pentru focalizarea pe subiect dac roti i transfocarea de la Wide la Tele sau dac modifica i brusc subiectul de la unul aflat la distan la unul aflat n apropiere.

[AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat )


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Realiza i o fotografie cu focalizarea sau expunerea fixate. Aceasta este o tehnic pentru setarea focaliz rii i expunerii n avans dac subiectul se afl n afara zonei de focalizare sau cnd contrastul este prea puternic i nu poate fi ob inut o expunere adecvat . Moduri aplicabile:

90

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


[AF]: (Focalizare automat ): [AE]: (Expunere automat ): [AF/AE]: (Focalizare automat / expunere automat ) Doar focalizarea este fixat . se afi eaz la ajustarea focaliz rii. Doar expunerea este fixat . valoarea aperturii, i viteza declan atorului sunt afi ate cnd expunerea este ajustat . Att focalizarea, ct i expunerea sunt fixate. valoarea aperturii, i viteza declan atorului sunt afi ate cnd focalizarea i expunerea sunt reglate.

1 2

Setarea [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) Orienta i zona AF c tre subiect Ap sa i [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) pentru a fixa focalizarea i expunerea 3 Deplasa i camera pentru a compune imaginea i apoi ap sa i complet butonul declan ator.

Pentru a anula func ia de fixare [AF/AE] (Focalizare automat / expunere automat ) Setarea este anulat ap snd [AF/AE LOCK] (Fixare focalizare automat / expunere automat ) din nou. Not : Fixarea AE (Expunere automat ) nu este posibil n modul . Expunerea este setat , chiar dac luminozitatea subiectului se modific . Subiectul poate fi focalizat din nou ap snd butonul declan ator pe jum tate chiar dac expunerea automat este fixat . Comutarea de program poate fi setat cnd expunerea automat este fix . Fixarea este anulat la efectuarea transfoc rii dup fixare. Efectua i din nou fixarea.

[I. EXPOSURE] (Expunere inteligent )


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Contrastul i expunerea vor fi ajustate automat cnd exist o mare diferen de luminozitate ntre fundal i subiect, pentru ca imaginea s fie mai apropiat de realitate. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare)/[LOW]/[STANDARD]/[HIGH] Not : se afi eaz atunci cnd seta i la [LOW], [STANDARD] sau [HIGH]. Chiar dac sensibilitatea ISO este setat la [ISO100], sensibilitatea ISO poate deveni mai ridicat dect [ISO100] cnd o imagine este realizat cu func ia [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent ) activat . [SENSITIVITY] (Sensibilitate) este modificat la [AUTO] cnd seta i [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent ) la [ON] (Activat ) n timp ce [SENSITIVITY] (Sensibilitate) este setat la [ISO100]. Efectul de compensare nu va fi ob inut ntotdeauna, acest lucru depinznd de condi ii. de pe ecran revine la galben cnd este activat func ia [I. EXPOSURE] (Expunere inteligent ). [LOW], [STANDARD] sau [HIGH] reprezint domeniul maxim de efect.

[DIGITAL ZOOM] (Transfocare digital )


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Cu acest mod pute i m ri imaginile chiar mai mult dect transfocarea optic sau transfocarea optic extins . Moduri aplicabile: VQT1S48

91

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


[OFF] (Dezactivare) /[ON] (Activare) Not : Consulta i pagina 40 pentru detalii. Dac tremurarea (instabilitatea) camerei este o problem n timpul transfoc rii, este recomandat ca [STABILIZER] (Stabilizator) s fie setat la [AUTO] (Automat) sau [MODE 1] (Modul 1).

[COLOR EFFECT] (Efect de culoare)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Setarea efectelor de culoare pentru imaginile nregistrate. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare) [B/W] (Alb/Negru) [SEPIA] [COOL] (Culori reci) [WARM] (Culori calde) Aceasta este setarea standard. Imaginea devine alb-negru. Imaginea devine cafenie nchis . Imaginea devine alb struie. Imaginea devine ro iatic .

Not : Atunci cnd se afl n modul automat Inteligent, pot fi selectate doar op iunile [B/W] (Alb/Negru) i [SEPIA]. Modul automat Inteligent este setat n mod separat fa de celelalte moduri de nregistrare. [COLOR EFFECT] (Efect de culoare) este dezactivat atunci cnd este setat fotografierea n serie cu culori diferite.

[PICT.ADJ.] (Reglarea imaginii)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod Reglarea calit ii imaginii pentru imaginile nregistrate. , consulta i P23.

Moduri aplicabile: [CONTRAST]: Cre te diferen a dintre luminozitate i ntunecare n cadrul imaginii. [+]: Diminueaz diferen a dintre luminozitatea i ntunecare n cadrul imaginii. [ - ]: [SHARPNESS] (Claritate): Imaginea este definit n mod clar. [+]: Imaginea este focalizat f r contrast. [ - ]: [SATURATION] (Satura ie): Culorile din cadrul imaginii devin vii. [+]: Culorile din cadrul imaginii devin naturale. [ - ]: [NOISE REDUCTION] (Reducerea zgomotului de imagine): Este m rit efectul de reducere a zgomotului de imagine. Este posibil ca rezolu ia [+]: imaginii s se deterioreze u or. Este diminuat efectul de reducere a zgomotului de imagine. Pute i ob ine imagini cu o [ - ]: rezolu ie mai mare. Not : Atunci cnd realiza i fotografii n locuri ntunecate, este posibil ca zgomotul de imagine s devin mai pu in vizibil. Dac zgomotul de imagine devine o problem , v recomand m s efectua i imagini dup cre terea set rii pentru [NOISE REDUCTION] (Reducerea zgomotului de imagine)

92

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


sau sc derea set rii pentru fiecare element, altele dect [NOISE REDUCTION] (Reducerea zgomotului de imagine).

[STABILIZER] (Stabilizator)
Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Utiliznd unul dintre aceste moduri, este detectat instabilitatea n timpul realiz rii fotografiei iar camera compenseaz n mod automat instabilitatea, permi nd efectuarea fotografiei. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare) [AUTO] (Automat) [MODE1] (Mod 1) [MODE2] (Mod 2) [MODE2](Amplu) sau [MODE1](Tele) vor func iona n mod automat. Instabilitatea va fi compensat ntotdeauna n timpul modului [REC] (nregistrare). Instabilitatea este compensat atunci cnd este ap sat butonul.

Not : Este posibil ca func ia de stabilizator s nu fie eficient n unele cazuri. - Atunci cnd exist o instabilitate ridicat . - Atunci cnd grosismentul de transfocare este ridicat. - n domeniul transfoc rii digitale. - n momentul efectu rii unei fotografii n timpul urm ririi unui obiect. - Atunci cnd viteza de declan are este mai redus pentru a efectua fotografii n interior sau n locuri ntunecate. Fi i aten i la instabilitatea imaginii atunci cnd ap sa i butonul de declan are. Setarea este efectuat la [OFF] (Dezactivare) n modul de scen [STARRY SKY] (Cer nstelat). Aceasta poate fi setat la [AUTO] sau [MODE2] n modul de scen [PANNING] (Panoramare) sau n modul film.

[MIN. SHTR. SPEED] (Vitez minim a obturatorului)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Pute i realiza o fotografie luminoas n locuri ntunecoase prin setarea op iunii [MIN. SHTR. SPEED] (Vitez minim a obturatorului) la o valoare mai lent . De asemenea, o pute i seta pentru a fi mai rapid , pentru a reduce ntunecarea subiectului. Moduri aplicabile: Setare a vitezei minime a obturatorului Luminozitate Instabilitate Mai ntunecat Mai pu in Mai luminoas Mai mult

Not : Acesta trebuie s fie setat, n mod normal la [1/8] pentru a realiza fotografii. (Atunci cnd pe ecran). selecta i o vitez minim a declan atorului mai mic de [1/8], este afi at Setarea [MIN. SHTR. SPEED] (Vitez minim a obturatorului) la o vitez mai mic poate cauza cre terea anselor de instabilitate, de aceea, recomand m utilizarea unui trepied i autotemporizatorul pentru realizarea fotografiilor. Setarea [MIN. SHTR. SPEED] (Vitez minim a obturatorului) la o vitez mai mare poate duce la ntunecarea imaginii, de aceea, recomand m efectuarea fotografiei ntr-o zon bine va lumina intermitent luminat . Dac nu poate fi efectuat expunerea corespunz toare, n culoarea ro ie atunci cnd butonul de declan are este ap sat la jum tate. VQT1S48

93

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

[AUDIO REC.] (nregistrare audio)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Semnalul audio poate fi nregistrat simultan cu imaginea. Pute i nregistra conversa ia din timpul unei edin e foto sau situa ia pentru referin . Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivat ) [ON] (Activat ) Semnalul audio nu va fi nregistrat.

este afi at pe ecran. Semnalul audio va fi nregistrat imediat ce este nregistrat imaginea. (Acesta se va opri n 5 secunde)

Dac ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timpul nregistr rii audio, nregistrarea audio este anulat . Not : Semnalul audio este nregistrat cu ajutorul microfonului ncorporat n camer . Semnalul audio nregistrat cu ajutorul acestui aparat nu poate fi redat pe alte echipamente.

[AF ASSIST LAMP] (Lamp de asisten

a focaliz rii automate)

Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Iluminarea subiectului faciliteaz focalizarea de c tre camer n momentul nregistr rii n condi ii de lumin sc zut care ngreuneaz focalizarea. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivat ) [ON] (Activat ) Lampa de asisten a focaliz rii automate nu se aprinde.

Atunci cnd sunt realizate imagini n locuri ntunecate, lampa de asisten a focaliz rii automate se aprinde n timp ce este ap sat declan atorul la jum tate. (Acum sunt afi ate zona de focalizare automat mai mari).

Not : Intervalul efectiv al l mpii de asisten a focaliz rii automate este de 1,5 m (4, 92 picioare). Atunci cnd nu dori i s utiliza i lampa de asisten a focaliz rii automate, (de exemplu, atunci cnd realiza i fotografii cu animale n locuri ntunecate), seta i [AF ASSIST LAMP] (Lamp de asisten a focaliz rii automate) la [OFF] (Dezactivat ). n acest caz, focalizarea pe un subiect va fi mai dificil . Demonta i parasolarul. Este posibil s apar un efect de vinietare n circumferin a l mpii de asisten a focaliz rii automate deoarece lampa de asisten a focaliz rii automate poate fi obstruc ionat de c tre lentil , cu toate acestea, acest lucru nu cauzeaz probleme asupra performan elor camerei.

94

VQT1S48

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)

[FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. [2ND](A doua sincronizare) activeaz blitzul chiar nainte ca declan atorul s se nchid n momentul realiz rii imaginilor cu obiecte n mi care, cum ar fi , vehicule, utiliznd o vitez de declan are redus . Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivat ) [1ST] (Prima sincronizare)

Metoda normal n momentul realiz rii fotografiilor cu blitz.

[2ND] (Cea de-a doua sincronizare)

Sursa de lumin apare n spatele subiectului i imaginea devine dinamic .

Not : n mod normal, seta i aceast op iune la [1ST] (Prima sincronizare). [2ND] (Cea de-a doua sincronizare) este afi at n pictograma de blitz de pe monitorul LCD/vizor dac seta i [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz) la [2ND] (Cea de-a doua sincronizare). Atunci cnd este setat o vitez ridicat de declan are, efectul [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz) se poate modifica.

[FLIP ANIM.] (Anima ie inversat )


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Aceast camer v permite s crea i fi iere de filme de pn la 20 secunde prin conectarea imaginilor. Moduri aplicabile: [PICTURE CAPTURE] (Captur de imagine): Realizarea fotografiilor pentru anima ia inversat . [CREATE MOTION PICTURE] (Creare film): Crearea unui fi ier animat cu ajutorul fotografiilor realizate cu ajutorul op iunii [PICTURE CAPTURE] (Captur de imagine). [DELETE STILL PICTURES] ( tergere imagini statice): Pentru a terge toate imaginile pentru anima ia inversat . Crearea anima iei inversate 1 Selecta i [PICTURE CAPTURE] (Captur de imagine), dup care ap sa i . 2 Ap sa i butonul de declan are i captura i imaginile cu cte un cadru. Dimensiunea imaginii este de 320x240 pixeli. Pute i vizualiza imaginea nregistrat cu ajutorul iar urm toarea imagine sau cea anterioar cu ajutorul / . terge i imaginile inutile cu ajutorul VQT1S48

95

No iuni avansate (nregistrarea imaginilor)


Pute i nregistra pn la 100 imagini. Num rul de imagini care pot fi nregistrate i afi ate reprezint o aproximare. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare), ap sa i / pentru a selecta [CREATE MOTION PICTURE] (Creare film), dup care ap sa i Ap sa i pentru a selecta [FRAME RATE] (Rat cadre), dup care ap sa i . Ap sa i / pentru a selecta [5fps] (5 cadre/sec.) [10fps] (10 cadre/sec.), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). [5fps] [10fps] 5 cadre/secund 10 cadre/secund . (Filmul devine mai fluent).

4 5

Ap sa i pentru a selecta [CREATE MOTION PICTURE] (Creare film) dup care ap sa i MENIU SET Num rul de fi ier este afi at dup crearea unei anima ii inverse.

tergerea tuturor imaginilor utilizate pentru a crea anima ia inversat Atunci cnad este selectata [DELETE STILL PICTURES[ din meniul [FLIP ANIM] , va fi afi at un dup care ap sa i [MENU SET] (Meniu Setare) ecran de confirmare. Selecta i [YES] (Da) cu Not : Semnalul audio nu poate fi nregistrat. Dac executa i [CREATE MOTION PICTURE] (Creare film), anima ia inversat este creat din toate imaginile nregistrate pentru anima ia inversat . terge i imaginile inutile. Pute i crea anima ii inversate create cu aceea i metod utilizat pentru a reda filmele. (P100) Redarea nu este posibil pe alte echipamente. De asemenea, este posibil s auzi i un zgomot n timpul red rii pe alte echipamente care nu au func ia de dezactivare a sunetului.

[CONVERSION] (Conversie)
Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Cu ajutorul lentilelor de conversie op ionale, pute i nregistra imagini de la o distan pute i realiza fotografii cu obiecte cu dimensiuni mai mici. Moduri aplicabile: [OFF] (Dezactivare) Atunci cnd monta i obiectivul de tele-conversie. Atunci cnd monta i obiectivul pentru prim-plan. mai mare i

Not : Consulta i P123 pentru detalii despre montarea lentilei. Asigura i-v c op iunea [CONVERSION] (Conversie) este setat la [OFF] (Dezactivare) atunci cnd nu utiliza i un obiectiv de conversie. Citi i instruc iunile de utilizare ale obiectivului de conversie pentru detalii.

[CLOCK SET] (Setare ceas)


Pentru detalii privind set rile de meniu de mod , consulta i P23. Pentru a seta anul, luna ziua i ora. Acesta func ioneaz exact precum [CLOCK SET] (Setare ceas) din meniul [SETUP] (Configurare).

96

VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Mod [PLAYBACK] (Redare):

Redarea imaginilor n succesiune (Prezentare cadru cu cadru)


Pute i reda imaginile pe care le-a i realizat n mod sincron cu fi iere de muzic , i pute i efectua acest lucru n succesiune, f r a l sa un interval fix ntre imagini. Mai mult, pute i reda imaginile grupate n func ie de categorie sau pute i reda doar acele imagini pe care le-a i setat ca fiind favorite sub form de prezentare cadru cu cadru. Aceast metod de redare este recomandat atunci cnd a i conectat camera la un televizor pentru a vizualiza imaginile pe care le-a i realizat.

Glisa i comutatorul selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) la Ap sa i . dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i / pentru a selecta [SLIDE SHOW] (Prezentare cadru cu cadru), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i / pentru a selecta elementul, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). [FAVORITE] (Imagini favorite) poate fi selectat doar atunci cnd op iunea [FAVORITE] (Imagini favorite) din meniul [PLAYBACK] (Redare) (P110) este la [ON] (Activat ) i exist deja imagini setate ca fiind favorite. Atunci cnd a fost selectat op iunea [ALL] (Toate) sau [FAVORITE] (Imagini favorite) n pasul 4. Ap sa i pentru a selecta [START] (ncepere), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i pentru a finaliza prezentarea cadru cu cadru. Redarea normal este reluat dup finalizarea prezent rii cadru cu cadru. Atunci cnd a fost selectat op iunea [CATEGORY SELECTION] (Selec ie categorie) la pasul 4. Ap sa i / / / pentru a selecta categoria pentru redare, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare. Pentru detalii despre categorii, consulta i P99.

VQT1S48

97

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i pentru a selecta [START] (ncepere), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i pentru a finaliza prezentarea cadru cu cadru. Redarea normal este reluat dup finalizarea prezent rii cadru cu cadru. Opera ii efectuate n timpul prezent rii cadru cu cadru Cursorul afi at n timpul red rii este acela i precum / / / Ecranul cu meniuri este reluat dup ce este ap sat Redare/Pauz Stop napoi la imaginea anterioar nainte la urm toarea imagine Aceste opera ii pot fi efectuate doar n modul pauz . Reducerea nivelului volumului Cre terea nivelului volumului . .

Modificarea set rilor prezent rii cadru cu cadru Pute i modifica set rile pentru redarea cadru cu cadru prin selectarea [EFFECT] (Efect) sau [SETUP] (Configurare) din ecranul cu meniuri a prezent rii cadru cu cadru. [EFFECT] (Efect) Aceast op iune v permite s selecta i efectele de ecran sau efectele de muzic atunci cnd trece i de la o imagine la alta. [NATURAL], [SLOW] (ncet), [SWING], [URBAN], [OFF] (Dezactivare), [AUTO] (Automat) Atunci cnd a fost selectat [URBAN], este posibil ca ecranul s apar n alb i negru ca un efect de ecran. [AUTO] (Automat) poate fi utilizat doar atunci cnd a fost selectat op iunea [CATEGORY SELECTION] (Selec ie categorie). Imaginile sunt redate cu efectele recomandate n fiecare categorie. [SETUP] (Configurare) Pot fi setate [DURATION] (Durat ) sau [REPEAT] (Repetare). Element Set ri 1SEC./2SEC./3SEC./5SEC. [DURATION] (Durat ) ON (Activare)/OFF (Dezactivare) [REPEAT] (Repetare) [MUSIC] / [AUDIO] ON (Activare)/OFF (Dezactivare) (Muzic )/(Audio) [DURATION] (Durat ) poate fi setat doar atunci cnd a fost selectat [OFF] (Dezactivare) ca fiind setarea [EFFECT] (Efect). [AUDIO] (Semnal audio) va fi afi at doar atunci cnd [EFFECT] (Efect) este setat la [OFF] (Dezactivare). Semnalul audio va fi redat mpreun cu imaginea static cu semnal audio prin setarea [AUDIO] (Semnal audio) la [ON] (Activare). Not : Filmele nu pot fi redate sub form de prezentare cadru cu cadru. Nu este posibil ad ugarea unor noi efecte de sunet.

98

VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Mod [PLAYBACK] (Redare):

Selectarea imaginilor i redarea acestora


([CATEGORY PLAY] (Redare categorie)/[FAVORITE PLAY] (Redare favorite))

[CATEGORY PLAY] (Redare categorie)


Acest mod v permite s c uta i imagini n func ie de modul scen sau de alte categorii (cum ar fi [PORTRAIT] (Portret), [SCENARY] (Peisaj) sau [NIGHT SCENARY] (Peisaj nocturn)) i s sorta i imaginile n fiecare dintre categorii. Pute i reda imaginile din fiecare categorie. Efectua i pa ii 1 i 2 de la pagina 97. Ap sa i / pentru a selecta [CATEGORY PLAY] (Redare categorie), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i / / / pentru a selecta categoria, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a o seta. Dac o imagine se afl ntr-o categorie, pictograma categorie devine albastr . Poate dura mai mult timp pentru a c uta fi ierele cu imagini, n cazul n care exist multe pe card sau n memoria intern . Dac ap sa i n timpul c ut rii, c utarea se va opri. Imaginile sunt sortate n categoriile prezentate mai jos. [CATEGORY] (Categorie) nregistrare informa ii, de exemplu moduri scen [PORTRAIT] (Portret), [iPORTRAIT] (Portret inteligent), [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn), [i-NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn inteligent), [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) [SCENARY] (Peisaj), [iSCENARY] (Peisaj inteligent), [SUNSET] (Apus de soare), [AERIAL PHOTO] (Fotografie aerian ) [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn), [i-NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn inteligent), [NIGHT SCENARY] (Peisaj nocturn), [i-NIGHT SCENARY] (Peisaj nocturn inteligent), [STARRY SKY] (Cer nstelat) [CATEGORY] (Categorie) nregistrare informa ii, de exemplu moduri scen [SPORTS] (Sport), [PARTY] (Petrecere), [CANDLE LIGHT] (Lumin de lumnare), [PANNING] (Panoramare), [FIREWORKS] (Focuri de artificii), [BEACH] (Plaj ), [SNOW] (Z pad ), [AERIAL PHOTO] (Fotografie aerian ) [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) [PET] (Animal de companie) [FOOD] (Alimente) [TRAVEL DATE] (Dat c l torie) [MOTION PICTURE] (Film), [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat )

Imaginile statice create pe baza unui film nu pot fi redate din categoria de filme din redarea n func ie de categorie.

[FAVORITE PLAY] (Redare favorite)


Pute i reda imaginile pe care le-a i stabilit ca fiind [FAVORITE] (Imagini favorite) (P110) (Doar atunci cnd op iune [FAVORITE] (Imagini favorite) este setat la [ON] (Activare) i exist imagini care au fost setat la [FAVORITE] (Imagini favorite)). VQT1S48

99

No iuni avansate (Redare)

Efectua i pa ii 1 i 2 de la pagina 97. Ap sa i / pentru a selecta [FAVORITE PLAY] (Redare favorite), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Not : Pute i utiliza doar [ROTATE] (Rotire), [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are), [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF), [PROTECT] (Protec ie), [AUDIO DUB] (Dublare audio) din meniul [PLAYBACK] (Redare). Mod [PLAYBACK] (Redare):

Redarea filmelor/Imaginilor nso ite de semnal audio Filme


Ap sa i

pentru a selecta o pictogram de film (cum ar fi

), dup care ap sa i pentru a o reda. Timpul de nregistrare al filmului Pictograma filmului Pictograma de redare a filmului Dup ce ncepe redarea, timpul de redare scurs este afi at n partea dreapt sus a ecranului. De exemplu, 8 minute i 30 secunde este afi at ca fiind [8m30s]. Opera ii efectuate n timpul red rii filmului Cursorul afi at n timpul red rii este identic cu / / / . Redare/Pauz Stop Derulare rapid napoi, Derulare napoi cadru cu cadru Derulare rapid nainte, Derulare nainte cadru cu cadru Aceste opera ii pot fi efectuate doar n modul pauz . Reducerea nivelului volumului Cre terea nivelului volumului

Imagini nso ite de semnal audio


Ap sa i

pentru a selecta o imagine nso it de pictograma

, dup care ap sa i pentru redare. semnalului audio Pictogram audio Consulta i [AUDIO REC.] (nregistrare audio)(P94) i [AUDIO DUB.] (Dublare audio) (P113) pentru informa ii despre modul de creare a imaginilor statice nso ite de semnal audio.

100 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Not : Sunetul poate fi redat prin difuzor. Consulta i [VOLUME] (Volum) (P26) pentru informa ii despre modul de reglare a volumului n meniul [SETUP] (Configurare). Formatul de fi ier care poate fi redat cu ajutorul acestei camere este QuickTime Motion JPEG. V rug m s re ine i faptul c pachetul de software include QuickTime pentru a reda fi ierele de filme create cu ajutorul camerei pe calculator. Anumite fi iere QuickTime Motion JPEG nregistrate pe un calculator sau pe alte echipamente nu pot fi redate pe camer . Dac reda i filme care au fost nregistrate pe alte echipamente , este posibil s fie deteriorat calitatea imaginii sau este posibil ca imaginile s nu poat fi redate. Este posibil ca filmele cu semnal audio nregistrate pe alte camere s nu poat fi redate pe acest aparat. Atunci cnd utiliza i un card de mare capacitate, este posibil ca derularea rapid napoi s fie mai lent fa de obicei. Mod [PLAYBACK] (Redare):

Crearea de imagini statice pe baza unui film


Pute i crea o singur imagine static (cu 1 ecran sau cu 9 ecrane) pe baza unui film nregistrat. Aceast func ie este eficient n cazul scenelor n mi care n care dori i s privi i cu aten ie mi c rile unui sportiv, etc. Ap sa i pentru a ntrerupe redarea filmului. Pentru a salva imaginea afi at ca fiind o singur imagine merge i la pasul 3 Pentru a salva filmul ca fiind o imagine cu 9 ecrane merge i la pasul 2

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afi a ecranul de redare cu 9 ecrane. : 30 cadre: Afi eaz imaginea la fiecare 1/30 secunde sub form de imagine Pentru a avansa cadru cu cadru / : Avansare cu cte 3 cadre / : Avansare cu cte 1 cadru Modificarea frecven ei imaginilor pe secund Ap sa i butonul de transfocare n direc ia Frecven a imaginilor Calitate pe secund 30 15 10 5 HD/WVGA/VGA/QVGA-H 15 5 QVGA-L Pentru a p r si afi ajul cu 9 ecrane Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) Ap sa i butonul declan ator.

VQT1S48

101

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Dimensiunea imaginii
Dimensiunea imaginii este urm toarea. Element 1 imagine 9 imagini 0,3 M 2M VGA 1M QVGA-H/QVGA-L 0,3 M 2M 2M HD/WVGA [QUALITY] (Calitate) este fixat la Not : Este posibil s nu pute i salva imaginile statice pe baza unui film realizat cu ajutorul unui alte echipament. Mod [PLAYBACK] (Redare):

Utilizarea meniului de mod [PLAYBACK] (Redare)


Pute i utiliza diferite func ii n modul de redare pentru a roti imagini, seta protec ia pentru acestea, etc. Cu op iunile [TEXT STAMP] (Imprimare text), [RESIZE] (Redimensionare), [TRIMMING] (Decupare), [LEVELING] (Nivelare) i [ASPECT CONV.] (Conversie a formatului imaginii), este creat o nou imagine editat . Nu poate fi creat o nou imagine dac nu exist spa iu liber n memoria intern sau pe card, astfel nct, recomand m s verifica i mai nti dac exist spa iu disponibil, dup care s edita i imaginea.

[CALENDAR]
Pute i afi a imagini n func ie de data nregistr rii. Selecta i [CALENDAR] din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) De asemenea, pute i roti butonul de transfocare de cteva ori nspre a afi a ecranul de calendar. (P43) Ap sa i / / / pentru a selecta data care urmeaz s fie redat . / : Selecta i luna / : Selecta i data Dac nu exist imagini nregistrate n timpul unei luni, luna nu este afi at . pentru

102 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afi a imaginile care au fost nregistrate n data selectat . Ap sa i pentru a reveni la ecranul de calendar.

. Ap sa i / / / pentru a selecta o imagine, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Va fi afi at imaginea care a fost selectat . Not : Data de nregistrare a imaginii selectate n ecranul de redare devine data selectat atunci cnd ecranul de meniu este afi at pentru prima dat . Dac exist mai multe imagini cu aceea i dat de nregistrare, este afi at prima imagine nregistrat n acea zi. Pute i afi a calendarul ntre Ianuarie 2000 i Decembrie 2099. Dac data nu este setat n camer , data de nregistrare va fi stabilit ca fiind 1 ianuarie 2008. Dac realiza i fotografii dup setarea destina iei de c l torie n [WORLD TIME] (Ora pe glob), imaginile sunt afi ate n func ie de datele din destina iile de c l torie n cadrul red rii de calendar.

[TITLE EDIT] (Editare titlu)


Pute i ad uga texte (comentarii) la imagini. Dup ce a fost nregistrat textul, acesta poate fi inclus n imprim ri cu ajutorul [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104). (Pot fi introduse doar caracterele alfabetice i simbolurile). Selecta i [TITLE EDIT] (Editare titlu) sau meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta [SINGLE] (Singular ) sau [MULTI] (Mai multe), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selecta i imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a o seta.

[SINGULAR ]

[MAI MULTE]

este afi at pentru imagini care au fost nregistrate deja mpreun cu textul n set rile de nume [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie) n modul de scen , [LOCATION] (Loca ie) n data c l toriei sau [TITLE EDIT] (Editare titlu). Ap sa i Setarea [MULTI] (Mai multe) Ap sa i pentru a selecta Ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru setare pentru a selecta imaginile. (repetare), dup care ap sa i [MENU/SET] imaginea. (Meniu/Setare) pentru setare. Setarea este anulat atunci cnd [DISPLAY] (Afi are) este ap sat din nou.

VQT1S48

103

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i pe pentru a selecta text i apoi ap sa i pe [MENU/SET] pentru a nregistra. Ap sa i pe [DISPLAY] pentru a comuta textul ntre [A] (majuscule), [a] (minuscule) i [&/1] (caractere speciale i numere). Cursorul aflat n pozi ia de introducere a textului poate fi deplasat la stnga cu i la dreapta cu Pentru a introduce un spa iu alb, muta i cursorul la [SPACE] sau pentru a terge un caracter introdus, muta i cursorul la [DELETE] i ap sa i pe [MENU/SET]. Pentru a opri editarea n orice moment al introducerii textului, ap sa i pe Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Ap sa i pe pentru a muta cursorul la [EXIT] i apoi ap sa i pe [MENU/SET] pentru a ncheia introducerea textului. Ap sa i pe pentru a reveni la ecranul cu meniuri . Ecranul de meniu este restabilit automat atunci cnd este selectat [MULTI]. Ap sa i pe [MENU/SET] pentru a nchide meniul. tergerea titlului Setarea [SINGLE] (Singular ) n pasul 4, cnd este selectat [SINGLE] (P104), terge i toate textele, selecta i [EXIT] i ap sa i [MENU/SET].

1 2 3

Ap sa i pe . Ap sa i pe [MENU/SET] pentru a nchide meniul. Setarea [MULTI] (Mai multe) 1 n pasul 4, tergerea tuturor textelor, selecta i [EXIT] (P r sire) i ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 2 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Textul poate fi derulat dac ntregul text nregistrat nu poate fi cuprins n ecran. Setarea denumirii [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie) n modul de scen i [LOCATION] (Loca ie) din data c l toriei pot fi nregistrate, de asemenea, prin utilizarea opera iei din pasul 4 i a urm toarelor. Setarea denumirii [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie) n modul de scen , [LOCATION] (Loca ie) n data c l toriei i [TITLE EDIT] (Editare titlu) nu pot fi nregistrate simultan. Pute i imprima texte (comentarii) cu ajutorul pachetului de software PHOTOfunSTUDIOviewer- de pe CD-ROM (livrat). Pute i seta pn al 50 de imagini odat , cu ajutorul [MULTI] (Mai multe). Pute i utiliza editarea titlurilor pentru imaginile realizate cu ajutorul unui alt echipament.

[TEXT STAMP] (Imprimare text)


Pute i imprima data/ora nregistr rii, data c l toriei sau titlul pe imaginile nregistrate. Acest lucru este adecvat pentru imprimarea cu dimensiuni normale. (Imaginile care au o imagine mai mare de vor fi redimensionate n momentul imprim rii datei, etc. pe acestea). Selecta i [TEXT STAMP] (Imprimare text) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23).

104 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)

Ap sa i pe / pentru a selecta [SINGLE] (Singular ) sau [MULTI] (Mai multe) i apoi ap sa i pe [MENU]/[SET] (Meniu/Setare).

Selecta i imaginea i apoi ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)pentru a seta. [SINGULAR ] apare pe ecran dac imaginea este imprimat mpreun cu text. Setarea [MULTI] (Mai multe) Ap sa i [DISPLAY] (Afi are) pentru a seta (repeta), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare. Setarea este anulat atunci cnd [DISPLAY] (Afi are) este ap sat din Ap sa i nou. pentru a selecta imaginea.

[MAI MULTE]

Ap sa i pentru a selecta imaginile.

Ap sa i / / / pentru a selecta [SHOOTING DATE] (Data realiz rii fotografiei), [AGE] (Vrsta), [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) sau [TITLE] (Titlu), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta fiecare element. [SHOOTING DATE] (Data realiz rii fotografiei) [W/O TIME] (F r or ): Imprimare a anului, a lunii i a datei. [WITHTIME] (Cu or ): Imprimarea anului, a lunii, a zilei, a orei i a minutelor. [AGE] (Vrsta)(P71) Dac aceasta este setat la [ON] (Activare), [AGE] (Vrsta) este imprimat pe imagini. [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) Dac aceasta este setat la [ON] (Activare), [TRAVEL DATE] (Data c l toriei) este imprimat pe imagini. [TITLE] (Titlu) Textul este imprimat mpreun cu imaginea pentru imagini care au fost nregistrate deja mpreun cu text n denumirile de meniu [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie) n modul de scen , [LOCATION] (Loca ie) n data c l toriei sau [TITLE EDIT] (Editare titlu). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Dac seta i [TEXT STAMP] (Imprimare text) pentru o imagine cu o dimensiune a imaginii mai mare de dimensiunea imaginii va deveni mai mic , dup cum se poate vedea mai jos. Setare raport dimensional Rezolu ie imagine

Imaginea devine u or aspr Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Mesajul [SAVE NEW PICTURES?] (Salva i noile imagini?) este afi at dac imaginea a fost nregistrat cu dimensiunea de sau cu o dimensiune mai mic . VQT1S48

105

No iuni avansate (Redare)

Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ecranul cu meniuri este restabilit n mod automat atunci cnd este selectat op iunea [MULTI] (Mai multe). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Atunci cnd imprima i imagini cu text, data va fi imprimat peste textul imprimat dac solicita i imprimarea datei la laboratorul foto sau pe imprimant . Pute i seta simultan pn la 50 de imagini n [MULTI] (Mai multe). n func ie de imprimanta care este utilizat , este posibil ca unele caractere s nu fie imprimate. Verifica i nainte de imprimare. Atunci cnd textul este imprimat n imagini de , este dificil citirea acestuia. Textele i datele nu pot fi imprimate pe imaginile realizate mpreun cu un alt echipament.

[RESIZE] (Redimensionare) Reducerea dimensiunii imaginii (num rul de pixeli)


Recomand m redimensionarea la dac dori i s anexa i o imagine la un e-mail sau s o utiliza i pe un site web. (Imaginile setate la un num r minim de imagini pentru [ASPECT RATIO] (Format al imaginii) nu pot avea o dimensiune mai redus ). Selecta i [RESIZE] (Redimensionare) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta [SINGLE] (Singular ) sau [MULTI] (Mai multe), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selecta i imaginea i dimensiunea. Setarea [SINGLE] (Singular ) Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i / pentru a selecta dimensiunea , dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Sunt afi ate doar dimensiunile la care pot fi redimensionate imaginile. Setarea [MULTI] (Mai multe) Ap sa i / pentru a selecta dimensiunea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Atunci cnd este ap sat [DISPLAY] (Afi are), este afi at o explica ie a redimension rii. Ap sa i / / / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [DISPLAY] (Afi are). Repeta i acest pas pentru fiecare imagine i ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a o seta.

[SINGULAR ]

[MAI MULTE]

106 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i pentru a reveni la ecranul de meniuri. Ecranul de meniuri este restabilit n mod automat atunci cnd este selectat op iunea [MULTI] (Mai multe). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Pute i seta pn la 50 de imagini simultan n [MULTI] (Mai multe). Calitatea imaginii redimensionate se va deteriora. Este posibil s nu poat fi redimensionate imaginile nregistrate cu ajutorul altor echipamente.

[TRIMMING] (Decupare)
Pute i m ri, dup care decupa partea important a unei imagini nregistrate. Selecta i [TRIMMING] (Decupare) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Reducere Utiliza i butonul de transfocare i ap sa i / / / pentru a selecta p r ile care urmeaz s fie decupate. Deplasare pozi ie

M rire

Buton de transfocare (T): M rire Buton de transfocare (W): Reducere / / / : Deplasare

Ap sa i [MENU/SET] Meniu/Setare). Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. VQT1S48

107

No iuni avansate (Redare)


Not : n func ie de dimensiunea decup rii, este posibil ca dimensiunea imaginii decupate s fie mai mic dect cea a imaginii ini iale. Calitatea imaginii decupate se va deteriora. Este posibil s nu poat fi decupate imagini nregistrate cu un alt echipament.

[LEVELING] (Nivelare)
Poate fi ajustat nclinarea imaginii. Selecta i [LEVELING] (Nivelare) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / (Meniu/Setare). pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET]

Ap sa i / pentru a regla nclinarea i ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). : n sensul acelor de ceasornic : n sens contrar acelor de ceasornic Pot fi reglate pn la 3 . Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Calitatea imaginii poate deveni aspr atunci cnd este efectuat nivelarea. Pixelii nregistra i pot fi diminua i n compara ie cu imaginea ini ial atunci cnd este efectuat nivelarea. Nivelarea nu poate fi efectuat n cazul imaginilor nregistrate cu un alt echipament.

[ASPECT CONV.] (Conversia formatului imaginii)


Pute i converti imagini realizate cu formatul imaginii de . Selecta i [ASPECT CONV.] (Conversia formatului imaginii) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). sau , dup care n formatul imaginii de sau

Ap sa i

pentru a selecta o imagine realizat cu formatul , dup care ap sa i [MENU/SET]

imaginii de (Meniu/Setare).

108 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i / pentru a stabili pozi ia orizontal , dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a o seta. Utiliza i / pentru a seta pozi ia cadrului pentru imagini care sunt rotite vertical

Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare.

Ap sa i pentru a reveni la ecranul de meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Dup convertirea formatului imaginii, dimensiunea imaginii poate deveni mai mare dect cea a imaginii ini iale. Nu pute i converti imaginile realizate cu ajutorul unui alt echipament.

[ROTATE] (Rotire)

[ROTATE DISP.] (Rotire i afi are)

Acest mod v permite s afi a i n mod automat imaginile vertical dac acestea au fost nregistrate innd camera vertical sau permite rotirea manual a imaginilor n pa i de 90.

Rotire (Imaginea este rotit manual)


Selecta i [ROTATE] (Rotire) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Func ia [ROTATE] (Rotire) este dezactivat atunci cnd [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) este setat la [OFF] (Dezactivare). Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Filmele i imaginile protejate nu pot fi rotite.

Ap sa i / pentru a selecta direc ia pentru rotirea imaginii, dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). : Imaginea se rote te n sens orar n pa i de 90. : Imaginea se rote te n sens antiorar n pa i de 90. Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul.

VQT1S48

109

No iuni avansate (Redare)

Rotire i afi are (Imaginea este rotit

i afi at n mod automat)

Selecta i [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i pentru a selecta [ON] (Activare), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Imaginile sunt afi ate f r a fi rotite atunci cnd selecta i [OFF] (Dezactivare). Consulta i P42 pentru informa ii privind modul de redare a imaginilor. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Atunci cnd reda i imagini pe un calculator, acestea nu pot fi afi ate n direc ia rotit dect dac sistemul de operare sau software-ul este compatibil cu Exif. Exif este un format de fi iere pentru imagini statice care permite ad ugarea informa iilor nregistrate, etc. Acesta a fost stabilit de c tre JEITA (Asocia ia japonez a industriilor tehnologiei informa iei i a electronicelor). Nu este posibil rotirea imaginilor nregistrate cu ajutorul unui alt echipament.

[FAVORITE] (Imagini favorite)


Pute i efectua urm toarele lucruri dac au fost marcate imaginile i dac acestea au fost setate ca fiind favorite. Reda i doar imaginile setate ca fiind favorite. ([FAVORITE PLAY] (Redare favorite)) Reda imaginile setate ca fiind favorite doar sub form de prezentare cadru cu cadru. terge toate imaginile care nu sunt setate ca fiind favorite. ( tergere toate cu excep ia favoritelor)). Selecta i [FAVORITE] (Imagini favorite) din meniul de mod PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i pentru a selecta [ON] (Activare), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Nu pute i seta imaginile ca fiind favorite dac op iunea [FAVORITE] (Imagini favorite) este setat la [OFF] (Dezactivare). De asemenea, nu va fi afi at atunci cnd [FAVORITE] (Imagini favorite) este setat la [OFF] (Dezactivare), chiar dac anterior a fost setat la [ON] (Activare). Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i . Repeta i procedura de mai sus. Dac este ap sat din nou, setarea favoritelor este anulat . Anularea tuturor set rilor [FAVORITE] (Imagini favorite) 1 Selecta i [CANCEL] (Anulare) din ecranul afi at la pasul 2, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 2 Ap sa i 3 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Nu pute i selecta [CANCEL] (Anulare) dac nu a fost setat nicio imagine ca fiind favorit . Not : Pute i seta pn la 999 imagini drept favorite.

110 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Atunci cnd imprima i imagini la un atelier foto, func ia [ALL DELETE EXPECT ] ( tergere toate cu excep ia favoritelor) (P45) este util astfel nct imaginile pe care dori i s le imprima i r mn pe card. Nu ve i putea seta imaginile realizate cu alt echipament drept favorite. Pute i efectua, verifica i anula set rile imaginilor ca fiind favorite cu ajutorul pachetului de software PHOTOfunSTUDIO-viewer- de pe CD-ROM (livrat).

[DPOF PRINT] (Imprimare DPOF)


DPOF Digital Print Order Format (Format digital al ordinii de imprimare) este un sistem care permite utilizatorului s selecteze imaginile care urmeaz s fie imprimate, num rul de copii al fiec rei imagini i dac trebuie s fie imprimat sau nu data nregistr rii pe imagini atunci cnd este utilizat o imprimant foto sau un laborator foto compatibile cu DPOF. Pentru informa ii, consulta i laboratorul dumneavoastr foto. Dac dori i s utiliza i un laborator foto pentru a imprima imagini nregistrate n memorie intern , copia i-le pe un card (P113), dup care stabili i setarea DPOF. Selecta i [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta [SINGLE] (Singular ) sau [MULTI] (Mai multe), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[SINGULAR ] Selecta i imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[MAI MULTE]

Ap sa i pentru a selecta imaginea.

Ap sa i pentru a selecta imaginile.

Ap sa i / pentru a seta num rul de copii, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a-l seta. Atunci cnd a fost selectat op iunea [MULTI] (Mai multe), repeta i pa ii 3 i 4 pentru fiecare imagine. (Nu este posibil utilizarea acelea i set ri pentru un num r multiplu de imagini). Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. 1 Anularea tuturor set rilor [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF) Selecta i [CANCEL] (Anulare) de pe ecranul afi at n pasul 2, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 2 Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 3 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Nu pute i selecta [CANCEL] (Anulare) dac nu este setat nicio imagine pentru imprimarea DPOF.

VQT1S48

111

No iuni avansate (Redare)


Pentru a imprima data Dup setarea num rului de copii, seta i/anula i imprimarea cu data nregistr rii prin ap sarea [DISPLAY] (Afi are). Atunci cnd merge i la un laborator foto pentru imprimare digital , asigura i-v c a i comandat imprimarea datei, dac este cazul. n func ie de laboratorul foto sau de imprimant , este posibil ca data s nu fie imprimat , chiar dac a i setat imprimarea datei. Pentru informa ii suplimentare, ntreba i laboratorul dumneavoastr foto sau consulta i instruc iunile de operare ale imprimantei. Data nu poate fi imprimat pe imagini imprimate cu text. Not : Num rul de copii poate fi setat de la 0 la 999. Cu o imprimant compatibil cu PictBridge, set rile de imprimare a datei ale imprimantei pot avea ntietate, deci, verifica i dac este cazul. Este posibil s nu poat fi utilizate set rile de imprimare cu un alt echipament. n acest caz, anula i toate set rile i reseta i-le. Dac fi ierul nu se bazeaz pe standardul DCF, setarea de imprimare DPOF nu poate fi efectuat .

[PROTECT] (Protec ie)


Pute i stabili protec ia pentru imaginile pe care nu dori i s le terge i n mod accidental. Selecta i [PROTECT] (Protec ie) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta [SINGLE] (Singular ) sau [MULTI] (Mai multe), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[SINGULAR ] Selecta i imaginea, dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). Atunci cnd a fost selectat op iunea [MULTI] (Mai multe). Repeta i ace ti pa i pentru fiecare imagine. Set rile sunt anulate atunci cnd [MENU/SET] (Meniu/Setare) este ap sat din nou.

[MAI MULTE]

Ap sa i pentru a selecta imaginea.

Ap sa i pentru a selecta imaginile.

Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Anularea tuturor set rilor [PROTECT] (Protec ie) Selecta i [CANCEL] (Anulare) de pe ecranul afi at n cadrul pasului 2, dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). 2 Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). 3 Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Dac ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timpul anul rii protec iei, anularea se va opri. 1

112 VQT1S48

No iuni avansate (Redare)


Not : Este posibil ca setarea protec iei s nu fie eficient pe un alt echipament. Chiar dac proteja i imagini de pe memoria intern sau de pe un card, acestea vor fi terse dac este formatat memoria intern sau cardul. Chiar dac nu proteja i imaginile de pe un card de memorie SD sau de pe un card de memorie SDHC, acestea nu pot fi terse atunci cnd comutatorul de protec ie la scriere al cardului este setat n pozi ia [LOCK] (Blocare).

[AUDIO DUB.] (Dublare audio)


Pute i ad uga semnalul audio dup realizarea unei fotografii. Selecta i [AUDIO DUB.] (Dublare audio) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a ncepe nregistrarea semnalului audio. Ecranul de mesaj [OVERWRITE AUDIO DATA?] (Suprascriere date de semnal audio?) atunci cnd semnalul audio a fost deja nregistrat. Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a ncepe nregistrarea semnalului audio. (Semnalul audio ini ial este suprascris). Semnalul audio este nregistrat cu ajutorul microfonului intern al camerei. Dac ap sa i pe , dublarea audio este anulat ,

Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a opri nregistrarea. Aceasta se va opri n mod automat dup nregistrarea a 10 secunde f r a ap sa [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. Not : Este posibil ca dublarea semnalului audio s nu func ioneze n mod corespunz tor n cazul imaginilor nregistrate cu ajutorul unor alte echipamente.

[COPY] (Copiere)
Pute i copia date ale imaginilor preluate din memoria intern c tre un card sau dintr-un card c tre memoria intern . Selecta i [COPY] (Copiere) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P23) Ap sa i / pentru a selecta destina ia de copiere, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Toate datele imaginilor din memoria ncorporat sunt copiate simultan pe card. pasul 4. Imaginile sunt copiate una cte una din card n memoria intern . pasul 3. VQT1S48

113

No iuni avansate (Redare)


Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). Ap sa i pentru a selecta [YES] (Da), dup care ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). Dac ap sa i pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) n timpul copierii imaginilor din memoria intern pe card, copierea se va ntrerupe. Nu opri i func ionarea camerei n timpul procesului de copiere. Ap sa i pentru a reveni la ecranul cu meniuri. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nchide meniul. n cazul n care copia i din memoria intern pe card, toate imaginile sunt copiate, dup care ecranul revine n mod automat la ecranul de redare. Not : n cazul n care copia i datele de imagine din memoria intern pe un card care nu are suficient memorie disponibil , datele de imagine vor copiate par ial. V recomand m s utiliza i un card care are mai mult spa iu disponibil dect memoria intern (aproximativ 50 MB). Dac exist o imagine cu acelea i (num r de folder/num r de fi ier) precum imaginea care urmeaz s fie copiat n destina ia copierii atunci cnd este selectat op iunea , este creat un nou folder i imaginea este copiat . Dac exist o imagine cu acelea i (num r de folder/num r de fi ier) precum imaginea care , urmeaz s fie copiat n destina ia copierii atunci cnd este selectat op iunea imaginea nu este copiat . Este posibil s dureze mult timp pentru a copia datele de imagine. Doar imaginile nregistrate cu o camer digital Panasonic (LUMIX) vor fi copiate. (Chiar dac imaginile au fost nregistrate cu o camer digital Panasonic, este posibil ca acestea s nu poat fi copiate dac au fost editate cu ajutorul unui calculator). Set rile DPOF din datele de imagine ini iale nu vor fi copiate. Stabili i din nou set rile DPOF dup finalizarea copierii.

114 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente

Conectarea la un calculator
Pute i importa imaginile nregistrate ntr-un calculator prin conectarea camerei i a calculatorului. Pute i imprima sau expedia prin e-mail cu u urin imaginile pe care le-a i importat. Utiliza i pachetul de software PHOTOfunSTUDIO-viewer de pe CD-ROM-ul furnizat, care reprezint un mod convenabil de a realiza acest lucru. Citi i instruc iunile de utilizare separate ale pachetului software livrat pentru mai multe informa ii despre software-ul de pe CD-ROM (livrat) i modul de instalare al acestuia. Preg tiri: Porni i camera i calculatorul. ndep rta i cardul nainte de a utiliza imaginile din memoria intern . Conecta i camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB (livrat). Nu utiliza i alte cabluri de conexiune USB cu excep ia celui furnizat. Utilizarea unui alt cablu de conexiune dect cel furnizat poate cauza o defectare.

Cablu de conexiune USB (livrat) Verifica i direc ia conectorilor i cupla i-i sau decupla i-i n mod direct. (n caz contrar, conectorii i pot modifica forma, fapt care cauzeaz defectarea). Alinia i semnele i introduce i. Adaptor de curent alternativ (DMW-AC7E; op ional) Utiliza i o baterie cu suficient putere sau adaptorul de c.a. (DMW-AC7E; op ional). Dac puterea r mas a bateriei devine slab n timpul conexiunii USB, alarma este activat . Consulta i Deconectarea n condi ii de siguran a cablului de conexiune USB (P116) nainte de a deconecta cablul de conexiune USB. n caz contrar, datele pot fi distruse. Ap sa i / pentru a selecta [PC] (Calculator), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Dac [USB MODE](Mod USB) (P30) este setat n prealabil la [PC] (Calculator) n meniul [SETUP] (Configurare), camera va fi conectat n mod automat la calculator f r a afi a ecranul de selec ie [USB MODE](Mod USB). Deoarece nu este nevoie s efectua i aceast setare de fiecare dat cnd o conecta i la calculator, acest lucru este convenabil. Atunci cnd camera a fost conectat la calculator cu [USB MODE](Mod USB) setat la [PictBridge(PTP)], este posibil s apar un mesaj pe ecranul calculatorului. Selecta i

VQT1S48

115

Conectarea la alte echipamente


[Close] (nchidere) pentru a nchide ecranul i deconecta i camera de la calculator. Dup care, seta i din nou [USB MODE](Mod USB) la [PC] (Calculator). Executa i dublu clic pe [Removable Disk] (Disc amovibil) din [My Computer]. Atunci cnd utiliza i un Macintosh, unitatea de disc este afi at pe desktop. (Sunt afi ate LUMIX, NO_NAME sau Untitled(F r titlu)). Executa i dublu clic pe folderul [DCIM]. Utiliznd o opera ie de tragere i fixare, deplasa i imaginile pe care dori i s le importa i sau folderul care cuprinde aceste imagini n orice folder diferit din calculatorul dumneavoastr . Datele din calculator nu pot fi copiate n camer cu ajutorul cablului USB. Deconectarea n condi ii de siguran a cablului de conexiune USB Efectua i ndep rtarea echipamentului cu ajutorul "Safely Remove Hardware (ndep rtarea n siguran a echipamentelor hardware) din bara de sarcini a calculatorului. Dac pictograma nu este afi at , verifica i dac nu este afi at [ACCESS] pe monitorul LCD al camerei digitale nainte de a deconecta echipamentul. Not : Opri i func ionarea camerei nainte de a conecta sau deconecta adaptorul de curent alternativ (DMW-AC7E; op ional). nainte de a introduce sau de a extrage un card, opri i func ionarea camerei i conecta i cablul de conexiune USB. n caz contrar, datele ar putea fi distruse. n cazul sistemului de operare Mac x v10.2 sau a unui sistem de operare mai vechi, seta i comutatorul de protec ie la scriere al cardului de memorie SDHC n pozi ia [LOCK] (Blocare) n momentul import rii imaginilor dintr-un card de memorie SDHC. Vizualizarea con inutului memoriei interne sau a cardului cu ajutorul calculatorului (structura folderului)

Este creat un nou folder atunci cnd imaginile sunt realizate n urm toarele situa ii. Dup ce a fost executat [NO.RESET] (Resetare num r) (P29) din meniul [SETUP] (Configurare) Atunci cnd un card care con ine un folder cu acela i num r de folder a fost introdus (De exemplu, atunci cnd imaginile au fost luate utiliznd un alt tip de camer ) Atunci cnd exist o imagine cu num rul de fi ier 999 n interiorul folderului

116 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente


Conexiune n mod PTP (doar Windows XP, Windows Vista i Mac OS X) Seta i [USB MODE] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)]. Datele pot fi acum citite doar de pe card pe calculator. Atunci cnd exist 1000 sau peste 1000 de imagini pe un card, imaginile nu pot fi importate n modul PTP.

Imprimarea imaginilor
n cazul n care conecta i camera la o imprimant compatibil cu PictBridge, pute i selecta imaginile care urmeaz s fie imprimate i pute i comanda ca imprimarea s fie ini iat de pe monitorul LCD al camerei. Preg tiri: Porni i func ionarea camerei i a imprimantei. ndep rta i cardul nainte de imprimarea imaginilor din memorie intern . Efectua i calitatea imprim ri, precum i alte set ri de la imprimant nainte de a imprima imaginile. Conecta i camera la o imprimant prin intermediul cablului de conexiune USB (livrat)

Cablu de conexiune USB (livrat) Verifica i direc ia conectorilor i introduce i-i sau extrage i-i direct. (n caz contrar, conectorii i pot pierde forma i se pot defecta) Alinia i semnele i introduce i. Adaptor de curent alternativ (DMW-AC7E; op ional) Utiliza i o baterie cu suficient putee sau adaptorul de curent alternativ (DMW-AC7E; op ional). Dac puterea r mas n baterie devine sc zut n timpul conexiunii USB, alarma este activat . Dac acest lucru se ntmpl n timpul imprim rii, opri i imediat imprimarea. Dac nu se imprim , deconecta i cablul de conexiune USB. Atunci cnd camera este conectat la imprimant , este afi at pictograma de interzicere a deconect rii cablului . Nu deconecta i cablul USB n timp ce este afi at .

Ap sa i / pentru a selecta [PictBridge(PTP)], dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Not : NU utiliza i un alt cablul de conexiune USB dect cel furnizat. Utilizarea altor cabluri de conexiune USB poate cauza defectarea.

VQT1S48

117

Conectarea la alte echipamente


Opri i func ionarea camerei nainte de a conecta sau de a deconecta adaptorul de curent alternativ (DMW-AC7E; op ional). nainte de a introduce sau de a extrage un card, opri i func ionarea camerei i deconecta i cablul de conexiune USB. Nu pute i comuta ntre memoria intern i card n timp ce camera este conectat la imprimant . Deconecta i cablul de conexiune USB, introduce i (sau extrage i cardul, dup care conecta i din nou cablul de conexiune USB la imprimant .

Selectarea unei singure imagini i imprimarea acesteia


Ap sa i / pentru a selecta imaginea, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Mesajul dispare n aproximativ 2 secunde.

Ap sa i pentru a selecta [PRINT START] (ncepere imprimare), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Consulta i pagina P119 pentru elementele care pot fi setate nainte de a ncepe imprimarea imaginilor. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a anula imprimarea. Deconecta i cablul de conexiune USB dup imprimare.

Selectarea mai multor imagini i imprimarea acestora

Ap sa i

Ap sa i / pentru a selecta un element, dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Dac ecranul de verificare a imprim rii este afi at, selecta i [YES] (Da) i imprima i imaginile. Element Descrierea set rilor Sunt imprimate simultan mai multe imagini. Ap sa i / / / pentru a selecta imaginile, dup care, atunci cnd este ap sa i [DISPLAY] (Afi are), apare pe imaginile care urmeaz s fie imprimate. (Atunci cnd este ap sat din nou [DISPLAY] (Afi are), setarea este anulat ). Dup ce au fost selectate imaginile, ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[MULTI SELECT] (Selectare multipl )

[SELECT ALL] Imprim toate imaginile stocate. (Selectare toate) Imprim doar imaginile setate n [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF). [DPOF PICTURE] (P111) (Imagine DPOF) [FAVORITE] Imprim doar imaginile setate ca fiind favorite. (P110) (Imagini favorite) Doar atunci cnd op iunea [FAVORITE] (Imagini favorite) este [ON] (Activat ) i atunci cnd exist imagini setate ca fiind favorite. (P110)

118 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente


Ap sa i pentru a selecta [PRINT START] (ncepere imprimare), dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare). Consulta i P119 pentru elementele care pot fi setate nainte de a ncepe imprimarea imaginilor. Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru anula imprimarea. Deconecta i cablul de conexiune USB dup imprimare.

Set ri de imprimare
Selecta i i seta i elementele de pe ecran att din pasul 2 al procedurii Selectarea unei singure imagini i imprimarea acesteia, precum i din pasul 3 al procedurii Selectarea mai multor imagini i imprimarea acestora. Atunci cnd dori i s imprima i imagini ntr-o m rime a hrtiei sau ntrun format care nu este compatibil cu camera, seta i [PAPER SIZE] (M rime hrtie) sau [PAGE LAYOUT] (Format pagin ) la , dup care seta i m rimea hrtiei sau formatul n imprimant . (Pentru detalii, consulta i instruc iunile de operare ale imprimantei). Atunci cnd a fost selectat op iunea [DPOF PICTURE] (Imagine DPOF), elementele [PRINT WITH DATE] (Imprimare cu dat ) i [NUM. OF PRINTS] (Num r de copii) nu sunt afi ate.

[PRINT WITH DATE] (Imprimare cu dat )


Element Descrierea set rilor [OFF] (inactiv) Data nu este tip rit . [ON] (activ) Data este tip rit . Dac imprimanta nu este compatibil cu imprimarea datei, data nu poate fi imprimat pe imagine. Deoarece set rile imprimantei pot avea prioritate fa de setarea de imprimare cu dat , verifica i i setarea de imprimare cu dat a imprimantei, de asemenea. Not : n momentul solicit rii laboratorului foto de a imprima imaginile Prin imprimarea datei cu ajutorul [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104) sau prin setarea imprim rii datei simultan cu setarea [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF) (P111) nainte de a merge la un atelier foto, datele pot fi imprimate n laboratorul foto.

[NUM. OF PRINTS] (Num r de copii)


Pute i seta num rul de copii pn la 999.

[PAPER SIZE] (M rime hrtie)


Element [L/3.5x5] [2L/5x7] [POSTCARD] (carte po tal ) [16:9] [A4] Descrierea set rilor Set rile imprimantei au prioritate 89 mm x 127 mm 127 mm x 178 mm 100 mm x 148 mm 101,6 x 180,6 mm 210 mm x 297 mm

VQT1S48

119

Conectarea la alte echipamente


[A3] [10x15 cm] [4x6] [8x10] [LETTER] 297 mm x 420 mm 100 mm x 150 mm 101,6 mm x 152,4 mm 203,2 mm x 254 mm 216 mm x 279,4 mm

54 mm x 85,6 mm [CARD SIZE] (dimensiune card) M rimile hrtiei care nu sunt compatibile cu imprimanta nu vor fi afi ate.

[PAGE LAYOUT] (Format pagin ) (Formate pentru imprimare care nu pot fi setate cu acest aparat)
Element Descrierea set rilor Set rile imprimantei au prioritate 1 pagin f r cadru pe 1 pagin 1 pagin cu cadru pe 1 pagin 2 imagini pe o pagin 4 imagini pe o pagin Nu poate fi selectat un element dac imprimanta nu este compatibil cu formatul paginii. Imprimarea formatului n momentul imprim rii unei imagini de mai multe ori pe o coal de hrtie De exemplu, dac dori i s imprima i aceea i imagine de 4 ori pe o coal de hrtie, seta i [PAGE LAYOUT] (Format pagin ) la , dup care seta i [NUM. OF PRINTS] (Num r de copii) la 4 pentru imaginea pe care dori i s o imprima i. n momentul imprim rii unor imagini diferite pe 1 coal de hrtie De exemplu, dac dori i s imprima i 4 imagini diferite pe 1 coal de hrtie, seta i [PAGE LAYOUT] (Format pagin ) la din cele 4 imagini. Not : Camera prime te un mesaj de eroare de la imprimant atunci cnd simbolul lumineaz portocaliu n timpul imprim rii. Dup finalizarea imprim rii, asigura i-v c nu sunt probleme cu imprimanta. Dac num rul de copii este ridicat, imaginile pot fi imprimate de mai multe ori. n acest caz, num rul indicat al imprim rilor r mase poate fi diferit de num rul setat. Atunci cnd imaginile din fi ierele RAW urmeaz s fie imprimate, imaginile JPEG nregistrate simultan de c tre camer vor fi imprimate. Dac imaginile JPEG nu ies, imaginile de fi ier RAW nu pot fi imprimate. , dup care seta i [NUM. OF PRINTS] (Num r de copii) la 1 pentru fiecare

120 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente

Redarea fotografiilor pe un ecran TV Redarea fotografiilor utiliznd cablul AV (inclus)


Preg tiri: Seta i [TV ASPECT] (Format al imaginii TV). (P30) Opri i func ionarea acestui aparat i al televizorului.

Galben: La terminalul de intrare a semnalului video Alb: la terminalul de intrare a semnalului audio Alinia i semnele, dup care introduce i. Cablu AV (livrat) Verifica i direc iile conectorilor i cupla i-i i decupla i-i direct. (n caz contrar, conectorii se pot ndoi, fapt care poate cauza defectarea acestora). Conecta i cablul AV (furnizat) la intrarea semnalului video i la terminalele de intrare a semnalului audio ale televizorului. Conecta i cablul AV la terminalul [AV OUT] (Ie ire audio-video) a camerei. Porni i func ionarea televizorului i selecta i intrarea extern .

Porni i func ionarea camerei. Not : n func ie de [ASPECT RATIO] (Formatul imaginii), este posibil s fie afi ate benzi de culoare neagr n partea de sus sa de jos, stng sau dreapt a imaginilor. Nu utiliza i alte cabluri AV, cu excep ia celui furnizat. Citi i instruc iunile de utilizare ale televizorului. Atunci cnd reda i o imagine vertical, este posibil ca aceasta s fie neclar . Pute i vizualiza fotografiile pe televizoare din alte ri (regiuni) care utilizeaz sistemul NTSC sau PAL atunci cnd seta i [VIDEO OUT] (Semnal de ie ire video) din meniul [SETUP] (Configurare).

Redarea fotografiilor pe un televizor cu fant pentru card de memorie SD


Imaginile statice nregistrate pe un card de memorie SD pot fi redate pe un televizor cu fant pentru card de memorie SD. VQT1S48

121

Conectarea la alte echipamente


Not : n func ie de modelul televizorului, este posibil ca imaginile s nu fie afi ate pe ntreg ecranul. Filmele nu pot fi redate. Pentru a reda filme, conecta i camera la televizor cu ajutorul cablului AV (livrat). Nu pute i reda imagini de pe carduri SDHC dac televizorul nu este compatibil cu aceste carduri. Este posibil s nu pute i reda carduri MultiMedia.

Redarea pe televizor cu ajutorul terminalului pe componente


V pute i bucura de imagini i filme de nalt calitate pe televizor prin conectarea camerei cu televizorul cu ajutorul cablului pe componente (DMW-HDC2; op ional). Ie irea pe componente este redat sub form de 1080i. Conecta i la un televizor compatibil cu 1080i. Preg tiri: Opri i func ionarea acestui aparat i a televizorului.

Fi e pe componente:

Conecta i fi ele la terminalele de intrare video pe componente de aceea i culoare de pe televizor. (Indica ie de pe televizor poate fi diferit ).

Fi e audio pin: Terminalul de intrare a semnalului audio Televizor cu terminal pe componente Alinia i marcajele, dup care introduce i. Cablu pe componente (DMW-HDC2; op ional) Verifica i direc iile conectorilor i introduce i-i sau extrage i-i direct. (n caz contrar, conectorii se pot ndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora) Conecta i cablul pe componente (DMW-HDC2; op ional) la intrarea pe componente i la terminalele de intrare a semnalului audio ale televizorului. Conecta i cablul pe componente la terminalul [COMPONENT OUT] (Ie ire pe componente) de pe camer . Porni i func ionarea televizorului i comuta i la intrarea pe componente.

Porni i camera. Reda i imaginile (cu excep ia clipboard) Not : n func ie de [ASPECT RATIO] (Formatul imaginii), este posibil s fie afi ate benzi de culoare neagr n partea de sus sa de jos, stng sau dreapt a fotografiilor.

122 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente


Nu utiliza i alte cabluri cu excep ia unui cablu pe componente original Panasonic (DMW-HDC2; op ional). Semnalul audio va fi redat monoaural. Atunci cnd reda i o imagine vertical, aceasta poate fi neclar . Imaginea nu este afi at pe monitorul LCD/Vizor atunci cnd este conectat cablul pe componente. Exist anumite meniuri de redare care nu pot fi utilizate n timp ce este conectat cablul pe componente. (P137) Atunci cnd sunt afi ate fotografiile, este posibil ca acestea s nu poat fi afi ate n mod corespunz tor n func ie de tipul televizorului. Citi i instruc iunile de operare ale televizorului.

Utilizarea lentilei de conversie (op ional )


Cu ajutorul lentilelor de conversie op ionale, pute i nregistra fotografii aflate la o distan i pute i realiza fotografii de prim-plan ale obiectelor de dimensiuni mici. Consulta i P96 pentru detalii. Preg tiri: ndep rta i capacul lentilei, parasolarul i adaptorul de parasolar. mai mare

Monta i adaptorul de lentil . Roti i adaptorul de lentil ncet i cu grij . Monta i lentila de tele conversie. Adaptor de lentil (DMW-LA3; op ional) Lentil de tele conversie (DMW-LT55; op ional) Lentil de prim-plan (DMW-LC55; op ional) poate fi montat n mod asem n tor.

Grosisment de transfocare atunci cnd este montat o lentil (Nr. max. de pixeli) Lentil de tele conversie Normal 9x-18x

Interval de nregistrare atunci cnd este utilizat o lentil de conversie Amplu 5,5 m ntre 22 cm i 50 cm ntre 22 cm i 50 cm Tele

ntre 40 cm i 50 cm Lentil de ntre 40 cm i 2x-18x Macro prim-plan 50 cm ntre 33 cm i Tele-macro 50 cm Grosismentul efectiv atunci cnd este utilizat transfocarea va fi de 1,7 afi ajul.

VQT1S48

123

Conectarea la alte echipamente


Selecta i [CONVERSION] (Conversie) din meniul [REC] (nregistrare). Consulta i P96 pentru [CONVERSION] (Conversie). Ap sa i / pentru a selecta pentru setare. dup care ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Seta i n acela i mod pentru a selecta , de asemenea. Seta i ntotdeauna la [OFF] (Dezactivare) atunci cnd lentila de conversie este demontat . Not : Adaptorul de lentil (DMW-LA3; op ional) este necesar pentru a utiliza lentila de conversie. Dispozitivul de protec ie MC (DMW-LMC46; op ional) sau filtrele ND (DMW-LND46;op ional) nu pot fi utilizate mpreun cu lentila de conversie. Demonta i-le nainte de a monta lentila de conversie. Nu pute i monta o lentil de conversie la parasolar (furnizat). Atunci cnd exist murd rie (ap , ulei i amprente, etc.) pe suprafa a lentilei, imaginea poate fi afectat . terge i u or suprafa a lentilei cu o crp moale, uscat nainte i dup realizarea fotografiilor. Atunci cnd este utilizat lentila de tele conversie: - Recomand m utilizarea unui trepied. - Este posibil ca func ia de stabilizator s nu ac ioneze suficient. - Indicatorul de focalizare se poate aprinde datorit instabilit ii, chiar dac subiectul nu este focalizat. - Este posibil ca durata de timp necesar pentru focalizare s devin mai mare dect de obicei.

Utilizarea dispozitivului de protec ie/a filtrului


Dispozitivul de protec ie MC (DMW-LMC46; op ional) este un filtru transparent care nu afecteaz culorile sau cantitatea de lumin , astfel nct acesta poate fi utilizat pentru a proteja lentila camerei. Filtrul ND (DMW-LND46; op ional) reduce cantitatea de lumin cu aproximativ 1/8 (egal cu reglarea valorii aperturii cu 3 trepte) f r a afecta echilibrul tonurilor de culoare. Filtrul PL (DMW-LPL46; op ional) va atenua lumina reflectat de o suprafa metalic sau nonsferic (suprafe e plate, non-metalice, vapori de ap sau particule invizibile din atmosfer ), f cnd posibil realizarea fotografiei f r contrast ridicat. Porni i camera i glisa i comutatorul selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) n pozi ia Extinde i lentila prin glisarea butonului de transfocare c tre Tele. nchide i blitzul. Monta i filtrul cu lentila extins .

124 VQT1S48

Conectarea la alte echipamente

ine i inelul de la cap tul butoia ului de lentil cu mna pentru ca acesta s nu se roteasc , dup care roti i ncet i sigur. Dispozitiv de protec ie MC Filtru ND Filtru PL Not : NU monta i mai multe filtre simultan Dac filtrul este strns prea tare, este posibil s nu l mai pute i demonta. NU-l strnge i prea tare. Dac filtrul este sc pat, acesta se poate distruge. Fi i aten i s nu-l sc pa i atunci cnd l monta i pe camer . Fi i aten i s nu imprima i o amprent , murd rie, etc., pe filtru cnd acesta este montat, n caz contrar, focalizarea se poate realiza la nivelul lentilei, rezultnd defocalizarea subiectului. Pentru detalii, consulta i instruc iunile pentru fiecare filtru. MC=Multi-coated (Multi-stratificat) ND=Neutral Density (Densitate neutr )

VQT1S48

125

Altele

Afi aj pe ecran
n modul nregistrare nregistrarea n modul de program de expunere automat 1 Mod de nregistrare 2 Mod Blitz (P48) 3 Zon de focalizare automat (P38) 4 Focalizare (P38) 5 Dimensiunea fotografiei (P82) 6 Calitate (P83) 7 Indicarea bateriei (P18) 8 Num rul de imagini care pot fi nregistrate (P145) 9 Memorie intern (P20) Card (P20) (afi at doar n timpul nregistr rii) 10 Stare a nregistr rii 11 Joystick (P25, 39, 59, 59, 62) Sensibilitate ISO (P84) 12 Viteza de declan are (P38) 13 Valoarea aperturii (P38) 14 Compensarea expunerii (P55) 15 Mod de contorizare (P87) 16 Stabilizator optic de imagine (P93)/ instabilitate (P39) : Alert (Setare ini ial )

126 VQT1S48

Altele
n modul de nregistrare (dup set ri) 17 Macro focalizare automat (P53) Tele Macro (P53) Urm rire focalizare automat (P89) Focalizare manual (P62) Reglare de ie ire a blitz-ului (P51) 18 Echilibru al tonurilor de alb (P85) Reglaj fin al echilibrului tonurilor de alb (P86) 19 Sensibilizare ISO (P84) nivel maxim al sensibilit ii ISO (P84) 20 Efect de culoare (P92) 21 Setare a calit ii fotografiei (P92) Anima ie inversat (P95) 22 Set ri personalizate (P64) 23 Timp de nregistrare disponibil (P77): R8m30s 24 Interval de focalizare (P62) 25 Zon de focalizare automat n punct (P88) int de contorizare n punct (P87) 1 26 Denumire (P71) 27 Histogram (P47) 28 Data c l toriei (P79) 29 Timp de nregistrare scurs (P77) 30 Data i ora curente/ 2 de c l torie (P80) : Setarea destina iei

Transfocare/Transfocare optic suplimentar (P40)/Transfocare digital (P40, 91) 31 Timpul minim de expunere (P93) : ISO Inteligent (P84) 32 Mod temporizator (P54) 1 33 Vrsta (P71) 2 Loca ia (P79) 34 Comutare program (P39) 35 Compensarea expunerii (P55) 36 Blocare expunere/focalizare automat (P90) 37 Mod cu unghi ridicat (P27)/ Putere LCD (P27)/ Putere automat LCD (P27) 38 Expunere inteligent (P91) 39 Serie (P57)/ (P94) : Fotografiere n serie cu expuneri diferite nregistrare automat

: Lamp de 40 Focalizare automat rapid (P90)/Focalizare automat continu (P90)/ asisten a focaliz rii automate (P94) 41 Num rul de zile care au trecut de la data c l toriei (P79) 1 Acesta este afi at timp de aproximativ 5 secunde atunci cnd acest aparat este pornit n modul de scen [BABY1] (Bebelu 1)/[BABY2] (Bebelu 2) sau [PET] (Animal de companie). 2 Acesta este afi at timp de aproximativ 5 secunde atunci cnd acest aparat este pornit, dup setarea ceasului i dup comutarea din modul de redare n modul de nregistrare.

VQT1S48

127

Altele
1 2 3 4 5 6 7 8 n modul de redare Mod redare (P42) Fotografie protejat (P112) Favorite (P110) Imprimat cu indicare de text (P104) Dimensiunea fotografiei (P82) Setarea calit ii fotografiei (P92) Calitate (P83) Indicator baterie (P18) Num r folder/fi ier (P116) Memorie intern (P20) Timp de redare scurs (P100): 8m30s Num r fotografie/Num r total fotografii Timp de nregistrare film (P100): 8m30s Histogram (P47) Compensarea expunerii (P55) Informa ii despre nregistrare (P46) Set ri Favorite (P110) Data i ora nregistr rii/Setarea date de c l torie (P80)/Denumire (P71)/Titlu (P103)/Loca ie (P79) Vrst (P71) Num rul de zile scurse de la data c l toriei (P79) Putere LCD (P27) Num r de copii DPOF (P111) Redare audio (P100) Redare film (P100) Pictogram de avertizare asupra deconect rii cablului (P117)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

128 VQT1S48

Altele

Precau ii la utilizare Utilizarea optim a camerei


ncerca i s nu expune i camera la contacte i impacturi puternice sau s exersa i o presiune mare asupra acesteia. Fi i aten i s nu lovi i sau s sc pa i geanta/husa n care a i introdus camera deoarece ocul poate deteriora camera, lentila sau monitorul LCD. Nu utiliza i pung de hrtie, deoarece aceasta se poate rupe cu u urin iar camera poate c dea i se poate deteriora. Recomand m cu t rie s achizi iona i o geant /hus de camer bun de la distribuitorul dumneavoastr local pentru a v proteja camera. P stra i camera la o distan ct mai mare fa de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri video, etc) Dac utiliza i camera pe un televizor sau n apropierea unui televizor, fotografiile i semnalele audio pot fi afectate de radia iile electromagnetice. Nu utiliza i camera n apropierea unui telefon mobil deoarece zgomotul cauzat poate afecta fotografiile i semnalele audio. Datele nregistrate pot fi distruse sau fotografiile pot fi afectate de cmpuri magnetice create de difuzoare sau motoare mari. Radia iile electromagnetice generate de un microprocesor pot afecta camera, ducnd la perturba ii ale fotografiilor i semnalelor luminoase. Cnd camera este afectat de echipamente nc rcate magnetic i nu func ioneaz corespunz tor, opri i camera, i scoate i bateria sau deconecta i adaptorul de re ea (DMWAC7E; op ional) iar apoi introduce i bateria sau conecta i adaptorul din nou. Dup aceea porni i din nou camera. Nu utiliza i camera n apropierea transmi toarelor radio sau liniilor de nalt tensiune Dac nregistra i lng transmi toare radio sau linii de nalt tensiune, fotografiile realizate sau sunetele pot fi afectate. Asigura i-v c utiliza i ntotdeauna doar cablurile furnizate. Dac utiliza i accesorii op ionale, utiliza i doar cablurile furnizate mpreun cu acestea. Nu prelungi i cablurile. Nu pulveriza i insecticide sau substan e chimice volatile nspre camer . Dac aceast camer este pulverizat cu astfel de substan e chimice, corpul camerei se poate distruge iar finisajul suprafe ei se va uza. Nu ine i produse din cauciuc sau material plastic n contact prelungit cu camera.

Cur are
nainte de a cur a camera, extrage i bateria sau deconecta i fi a de alimentare de la priz . Dup care. terge i camera cu o crp moale, uscat . n cazul n care camera este foarte murdar , aceasta poate fi cur at prin ndep rtarea murd riei cu ajutorul unei crpe umede stoarse, dup care, cu o crp urcat . Nu utiliza i solven i precum benzina, diluan i, alcool sau detergen i de buc t rie, etc. pentru cur area camerei deoarece ace tia pot deteriora carcasa extern sau stratul protector se poate dezlipi. Dac utiliza i erve ele chimice, respecta i instruc iunile furnizate mpreun cu acestea.

Despre monitorul LCD/vizor


Nu ap sa i monitorul LCD cu o for excesiv . Este posibil s apar culori neuniforme pe monitorul LCD i este posibil ca acesta s se defecteze.

VQT1S48

129

Altele
n cazul n care camera este rece atunci cnd o porni i, imaginea de pe monitorul LCD/vizor va fi, la nceput, pu in mai ntunecat dect de obicei. Cu toate acestea, imaginea va reveni la nivelul de luminozitate normal atunci cnd cre te temperatura intern a camerei. Este utilizat o tehnologie cu o precizie extrem de nalt n producerea ecranului monitorului LCD/vizorului. Cu toate acestea, este posibil s existe anumite puncte ntunecate sau luminoase (ro ii, verzi sau albastre) pe ecran. Acest lucru nu reprezint o defec iune. Ecranul monitorului LCD/al vizorului are peste 99,99% pixeli activi i doar 0,01% pixeli inactivi sau ntotdeauna aprin i. Punctele nu vor fi nregistrate pe fotografii, n memoria intern sau pe card.

Despre lentil
Nu ap sa i cu for excesiv . Nu l sa i camera cu lentila ndreptat nspre soare, deoarece razele sau lumina provenit de la soare poate cauza defectarea acesteia. De asemenea, fi i aten i atunci cnd amplasa i camera n exteriorul sau n apropierea unei ferestre.

Bateria
Bateria este o baterie litiu ion renc rcabil . Capacitatea ei de a genera energie se bazeaz pe reac iile chimice care au loc n interiorul ei. Aceste reac ii sunt sensibile la temperatura i umiditatea mediului este prea ridicat sau prea sc zut , perioada de func ionare a bateriei va fi mai scurt . Extrage i ntotdeauna bateria dup utilizare. Dac sc pa i bateria jos n mod accidental, verifica i dac terminalele sau corpul bateriei nu sunt afectate. Introducerea unei baterii defecte n camera va defecta, de asemenea, camera. Cnd ie i i n aer liber, lua i baterii de rezerv , nc rcate. ine i cont de faptul c perioada de func ionare a unei baterii va fi mai scurt n medii cu temperaturi sc zute, de exemplu n sta iuni de schi. Cnd c l tori i, asigura i-v c ave i preg tit nc rc torul pentru a putea nc rca bateria n locul n care v afla i. Eliminarea unei baterii neutilizabile Bateria are o durat de via limitat Nu arunca i bateria n foc deoarece poate exploda. Nu permite i bornelor bateriei s vin n contact cu obiecte metalice (precum coliere, agrafe de p r, etc.) Acestea pot duce la scurt circuite sau generarea unei c lduri excesive iar dac atinge i bateria n astfel de condi ii pute i suferi arsuri grave.

nc rc torul
Dac utiliza i nc rc torul n apropierea unui radio, recep ionarea radio poate fi perturbat . ine i nc rc torul la o distan de cel pu in 1 m fa de aparatul radio. Cnd utiliza i nc rc torul, acesta poate genera sunete deranjante. Acest lucru nu reprezint o defec iune. Dup utilizare, deconecta i cablul de re ea de la priza de curent electric. (Dac acesta este l sat deconectat, va consuma o cantitate mic de curent). P stra i contactele bateriei i ale nc rc torului curate.

130 VQT1S48

Altele

Cardul
Nu l sa i cardul n locuri cu temperatur nalt , expuse la razele solare, sau unde sunt generate cu u urin unde electromagnetice sau electricitate static . Nu ndoi i i nu expune i cardul la ocuri. Cardul poate fi distrus sau con inutul nregistrat se poate deteriora sau terge. P stra i cardul n carcasa sau husa lui dup utilizare sau n timpul transportului. Nu permite i impurit ilor, prafului i umezelii s intre n contact cu contactele de pe spatele cardului i nu atinge i contactele cu degetele.

Atunci cnd nu utiliza i camera pentru o perioad lung de timp


Depozita i bateria ntr-ul loc uscat i r coros cu o temperatur relativ stabil : [Temperatur recomandat : ntre 15 i 25 (59F-77F), Umiditate recomandat : ntre 40% i 60%] Extrage i ntotdeauna bateria i cardul din camer . Dac bateria este l sat introdus n camer , aceasta se va desc rca, chiar dac este oprit func ionarea camerei. n cazul n care bateria este l sat n continuare n camer , este posibil ca aceasta s se descarce excesiv i s nu mai poat fi utilizat chiar dac este nc rcat . Atunci cnd depozita i bateria pentru o perioad lung de timp recomand m nc rcarea acesteia cel pu in odat pe an. Extrage i bateria din camer i depozita i-o din nou dup ce s-a desc rcat complet. Recomand m depozitarea camerei cu un desicativ (silica gel) atunci cnd o p stra i ntr-un dulap sau sertar.

Despre datele de fotografie


Datele de fotografie pot fi deteriorate sau se pot pierde n cazul n care camera se sparge datorit unei manevr ri necorespunz toare. Compania Panasonic nu va fi r spunz toare pentru nicio deteriorare suferit din cauza pierderii datelor nregistrate.

Despre trepiede
Atunci cnd utiliza i un trepied, asigura i-v c acesta este stabil atunci cnd aceast camer este montat pe el. Nu ve i putea ndep rta cardul sau bateria atunci cnd utiliza i un trepied. Asigura i-v c urubul de pe trepied nu se afl n unghi atunci instala i sau dezinstala i camera. Pute i deteriora urubul de pe camer dac folosi i o for excesiv pentru a-l strnge. De asemenea, carcasa camerei i eticheta privind puterea nominal pot fi deteriorate sau zgriate n cazul n care camera este montat prea aproape de trepied. Citi i cu aten ie instruc iunile de utilizare ale trepiedului.

VQT1S48

131

Altele

Mesaje afi ate


n anumite cazuri, pe ecran se vor afi a mesaje de eroare sau de confirmare. Mesajele importante sunt descrise mai jos. [THIS MEMORY CARD IS LOCKED] (ACEST CARD DE MEMORIE ESTE PROTEJAT) Comutatorul de protec ie la scriere de pe cardul de memorie SD i de pe cardul de memorie SDHC se afl n pozi ia [LOCK] (blocat). Muta i-l napoi pentru a-l debloca. (P21) [NO VALID PICTURE TO PLAY] (ACEAST FOTOGRAFIE NU POATE FI REDAT ) nregistra i o imagine sau introduce i un card cu o imagine nregistrat i apoi reda i-o. [THIS PICTURE IS PROTECTED] (ACEAST FOTOGRAFIE ESTE PROTEJAT ) Dup anularea set rii de protec ie, terge i fotografia. (P112) [THIS PICTURE CANNOT BE DELETED] / [SOME PICTURES CANNOT BE DELETED] (ACEAST FOTOGRAFIE NU POATE FI TEARS ) / (UNELE FOTOGRAFII NU POT FI TERSE) Fotografiile care nu sunt bazate pe standardul DCF nu pot fi terse. Dac dori i s terge i imagini, formata i cardul dup salvarea datelor necesare pe un PC. (P31) [NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE] (NU POT FI EFECTUATE SELEC IUNI ADI IONALE) A i dep it num rul de fotografii care pot fi setate simultan cu [MULTI] n [DELETE MULTI] (P45), [FAVORITE] (P110), [TITLE EDIT] (P103), [TEXT STAMP] (P103) sau [RESIZE] (P104). Reduce i num rul de fotografii setate i apoi repeta i opera ia. Au fost setate peste 999 de favorite. [CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] (SETAREA NU POATE FI EFECTUAT LA ACEAST FOTOGRAFIE) Dac fotografiile nu sunt bazate pe standardul DCF, set rile [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] sau [DPOF PRINT] nu pot fi efectuate. [NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN MEMORY]/[NOT ENOUGH MEMORY ON THE CARD] (SPA IU INSUFICIENT N MEMORIA INTEGRAT /SPA IU INSUFICIENT PE CARD) Nu a mai r mas spa iu n memoria integrat sau pe card. Cnd copia i imagini din memoria integrat pe card (copiere de lot), imaginile sunt copiate pn cnd cardul se umple la capacitate maxim . [SOME PICTURES CANNOT BE COPIED]/[COPY COULD NOT BE COMPLETED] (UNELE IMAGINI NU POT FI COPIATE/COPIEREA NU S-A PUTUT FINALIZA) Urm toarele imagini nu pot fi copiate. Cnd o imagine cu acela i nume ca imaginea de copiat exist la destina ia copierii. (Numai cnd se copiaz de pe un card n memoria ncorporat .) Fi iere care nu se bazeaz pe standardul DCF. n plus, imaginile nregistrate sau editate de alte echipamente nu pot fi copiate. [BUILT-IN MEMORY ERROR FORMAT BUILT-IN MEMORY?] (EROARE DE MEMORIE NCORPORAT . SE FORMATEAZ MEMORIA NCORPORAT ?) Acest mesaj va fi afi at atunci cnd a i formatat memoria ncorporat pe un calculator. Formata i din nou memoria ncorporat pe camer . (P31). Datele din memoria ncorporat vor fi terse.

132 VQT1S48

Altele
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS CARD?] (EROARE DE CARD DE MEMORIE. SE FORMATEAZ ACEST CARD?) Camera nu poate recunoa te formatul cardului. Formata i din nou cardul cu camera, dup salvarea datelor necesare ntr-un calculator etc. (P31) [PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN ON AGAIN] (V RUG M S OPRI I I APOI S REPORNI I CAMERA) Acest mesaj apare cnd camera nu func ioneaz n mod corespunz tor. Opri i camera i apoi porni i-o. Dac mesajul persist , contacta i dealerul sau cel mai apropiat centru de service. [MEMORY CARD PARAMETER ERROR] (EROARE DE PARAMETRU AL CARDULUI DE MEMORIE) Folosi i un card compatibil cu acest aparat (P20) Dac folosi i carduri cu o capacitate de memorie de 4 GB sau mai mult, pute i utiliza numai un card de memorie SDHC. [MEMORY CARD ERROR PLEASE CHECK THE CARD] (EROARE CARD DE MEMORIE V RUG M VERIFICA I CARDUL) S-a produs o eroare la accesarea cardului. Introduce i din nou cardul. [READ ERROR PLEASE CHECK THE CARD] (EROARE DE CITIRE V RUG M VERIFICA I CARDUL) S-a produs o eroare la citirea datelor. Introduce i cardul din nou. [MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING SPEED OF THE CARD] (NREGISTRAREA IMAGINILOR N MI CARE A FOST ANULAT DATORIT LIMIT RII VITEZEI DE SCRIERE A CARDULUI) Cnd seta i calitatea fotografiei la [30fpsVGA] sau [30fps16:9] recomand m utilizarea unui card de memorie de mare vitez cu indica ia 10 MB/s sau mai mult pe ambalaj. n func ie de tipul cardului SD / SDHC, nregistrarea se poate opri n timp ce nregistra i imagini. [A FOLDER CANNOT BE CREATED] (FOLDERUL NU POATE FI CREAT) Folderul nu poate fi creat deoarece nu au mai r mas numere de folder care pot fi utilizate. (P116) Formata i cardul dup salvarea datelor necesare pe un PC etc. (P31). Dac executa i [NO. RESET] (resetare num r) n meniul [SETUP] (configurare) dup formatare, num rul de folder este resetat la 100. (P29) [PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV] / [PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV] (IMAGINEA ESTE AFI AT PENTRU UN TELEVIZOR 4:3/16:9) Cablul AV este conectat la camer . Ap sa i [MENU/SET] (meniu/setare) dac dori i s terge i imediat acest mesaj. Selecta i [TV ASPECT] (aspect imagine TV) n meniul [SETUP] pentru a modifica aspectul imaginii. (P30) Acest mesaj mai apare i cnd cablul USB este conectat doar la camer . n acest caz, conecta i cel lalt cap t al cablului USB la imprimant sau PC (P115, 117) [PRINTER BUSY]/[PLEASE CHECK THE PRINTER (IMPRIMANTA OCUPAT VERIFICA I IMPRIMANTA) Imprimanta nu poate tip ri Verifica i imprimanta. / V RUG M S

VQT1S48

133

Altele

Func ii care nu pot fi setate sau nu vor func iona n anumite condi ii
Datorit specifica iilor camerei, nu este posibil setarea unor func ii sau anumite func ii nu vor putea fi activate n anumite condi ii n care este utilizat camera. Tabelul de mai jos prezint aceste func ii i condi iile corespunz toare. Pentru func iile care nu pot fi setate sau nu vor putea fi activate n modul Inteligent auto, consulta i Set ri n cadrul modului auto Inteligent (P36) Func ii care nu pot fi setate sau activate
[AUTO POWER LCD] / [HIGH ANGLE] (P22) [HiSTOGRAM] (Histogram ) (P47) [POWER SAVE] (Economisire energie) (P28)

Condi ii principale n care func iile nu pot fi setate sau activate


Mod mod [CALENDAR] Atunci cnd utiliza i adaptorul de curent alternativ. Cnd conecta i calculatorul la o imprimant . Cnd nregistra i sau reda i filme. n timpul unei prezent ri cadru cu cadru. [AUTO DEMO] (Demonstra ie automat ) Atunci cnd utiliza i adaptorul de curent alternativ. Atunci cnd este afi at ecranul cu meniuri. Atunci cnd este setat temporizatorul. Cnd nregistra i filme. Cnd conecta i calculatorul la o imprimant . mod i mod Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la sau . n [SCENE MODE] (Mod scen )

[AUTO LCD OFF] (Oprire automat LCD) (P28)

[AUTO REVIEW] (Revizualizare automat ) (P29) Transfocare optic digital (P40)

[DIGITAL ZOOM] (Transfocare digital ) (P40)

n mod i n mod i [SCENE MODE] (Mod scen ) Atunci cnd este setat ISO Inteligent n

[FLASH] (Blitz) (P48)

Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la sau Cnd seralizarea automat sau serie de culoare este setat Atunci cnd este setat modul n serie mod i n mod i n [SCENE MODE] (Mod scen )

mod Atunci cnd este utilizat lentila de conversie Reglare a ie irii blitz-ului mod i scen ) mod n mod i n [SCENE MODE] (Mod

134 VQT1S48

Altele
[SELFTIMER] (Temporizator) (P54) [EXPOSURE] (Expunere) (P55) Fotografiere n serie cu expuneri diferite (P56) mod Fotografiere n serie cu culori diferite (P56) Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la Mod scen Avansat mod mod Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la Serie i mod [AUDIO REC.] (nregistrare audio) Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la [PICTURE SIZE] (Dimensiune imagine) (P82) mod [QUALITY] (Calitate) (P83) mod [ASPECT RATIO] (Format al imaginii) (P83) [INTELLIGENT ISO] (ISO inteligent) (P84) i mod mod Mod scen Avansat mod mod Mod scen Avansat mod mod Mod scen Avansat mod mod [WHITE BALANCE] (Echilibru al tonurilor de alb) (P85) mod i mod i n mod i [WB ADJUST.] (Reglare albnegru) (P86) [METERING MODE] (Mod de contorizare) (P87) Focalizare automat rapid (P90) n [SCENE MODE] (Mod scen ) Cnd [B/W], [SEPIA] (Culori cafenii), [COOL] (Culori reci) sau [WARM] (Culori calde) din [COLOR EFFECT] (Efect de culoare) sunt setate. Mod scen Avansat mod Atunci cnd este setat urm rirea focaliz rii automate i i mod n mod n [SCENE MODE] (Mod scen ) n mod i n mod n [SCENE MODE] (Mod scen ) i n [SCENE MODE] (Mod scen ) i sau n [SCENE MODE] (Mod scen ) sau n [SCENE MODE] (Mod scen ) sau mod mod n [SCENE MODE] (Mod scen ) i n [SCENE MODE] (Mod scen ) n [SCENE MODE] (Mod scen )

[SENSITIVITY] (Sensibilitate) (P84) [ISO LIMIT SET] (Setare limit ISO) (P85)

VQT1S48

135

Altele
Focalizare automat continu (P90) mod i n [SCENE MODE] (Mod scen ) Atunci cnd este setat focalizarea manual Mod de scen Avansat mod mod Mod de scen Avansat mod Mod de scen Avansat mod mod Mod de scen Avansat mod Mod de scen Avansat mod mod [MIN. SHTR SPEED] (Vitez de declan are minim ) (P93) mod mod mod Mod de scen Avansat mod mod Atunci cnd este setat ISO Inteligent [AUTO BRACKET] (Fotografiere n serie cu expuneri diferite) [COLOR BRACKET] (Fotografiere n serie cu culori diferite) Atunci cnd este setat modul de serie i mod Atunci cnd [QUALITY] (Calitate) este setat la [AF ASSIST LAMP] (Lamp de asisten a focaliz rii automate) (P94) [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz) (P94) [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) (P96) mod i n mod sau n [SCENE MODE] (Mod scen )

Blocare a focaliz rii automate (P90) Blocare a expunerii automate (P90) [I.EXPOSURE] (Expunere inteligent ) (P91) [COLOR EFFECT] (Efect de culoare) (P92) [PICT. ADJ.] (Reglare fotografie) (P92)

[AUDIO REC.] (nregistrare audio) (P94)

i n [SCENE MODE] (Mod scen ) Mod de scen Avansat mod mod Func ia de detectare a direc iei Imagini statice nso ite de semnal audio Atunci cnd este setat modul de fotografiere n serie [AUTO BRACKET] (Fotografiere n serie cu expuneri diferite) [COLOR BRACKET] (Fotografiere n serie cu culori diferite) Dublare a semnalului audio Atunci cnd este setat blitzul [AF ASSIST LAMP] (Lamp de asisten a focaliz rii automate) - La redarea filmelor Filme Fotografii protejate Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG]

[CONVERSION] (Conversie) (P96) Transfocare de redare (P43) [TITLE EDIT] (Editare titlu) (P103)

136 VQT1S48

Altele
[TEXT STAMP] (Imprimare text) (P104) Filme Filme nregistrate f r a seta ceasul Imagini imprimate cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) Imagini statice nso ite de semnal audio Filme Imagini imprimate cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) Imagini statice nso ite de semnal audio [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG] Filme Imagini imprimate cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) Imagini statice nso ite de semnal audio [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG] Filme Imagini imprimate cu [TEXT SPAMP] (Imprimare text) Imagini statice nso ite de semnal audio [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG] Filme Imagini imprimate cu [TEXT SPAMP] (Imprimare text) Imagini statice nso ite de semnal audio [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG] Fotografiile nregistrate cu sau Filme Fotografii protejate Redare multipl [CALENDAR] Filme Imagini imprimate cu [TEXT STAMP] (Imprimare text) Cnd este setat la [RAW] Cnd este setat la [RAW] Filme [FLIP ANIM.] (Anima ie inversat ) Imagini protejate Atunci cnd este setat la [RAW] sau [RAW+JPEG]

[RESIZE] (Redimensionare) (P106)

[TRIMMING] (Decupare) (P107)

[LEVELING] (Nivelare) (P108)

[ASPECT CONV.] (Conversia aspect al imaginii) (P108)

[ROTATE] (Rotire) (P109) [ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) (P109) Imprimare cu dat [FAVORITE] (Imagini favorite)(P110) [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF) (P111) [AUDIO DUB.] (Dublare audio) (P113)

Func ii care nu pot fi utilizate atunci cnd este conectat cablul pe componente Set rile [LCD MODE] (Mod LCD)/[HISTOGRAM] (Histogram )/[TITLE EDIT] (Editare titlu)/[TEXT STAMP] (Imprimare text)/[RESIZE] (Redimensionare)/[TRIMMING] (Decupare)/[LEVELING] (Nivelare)/[ASPECT CONV.] (Conversie format al imaginii)/[AUDIO DUB.] (Dublare audio)/[COPY] (Copiere)/[MULTI] (Mai multe) ale set rilor [DPOF PRINT] (Imprimare DPOF)/[MULTI] (Mai multe) ale [PROTECT] (Protejare)/[DELETE MULTI] ( tergere multipl )/Creare de imagini statice pe baz de filme

VQT1S48

137

Altele

Depanare
Mai nti, ncerca i urm toarele proceduri (P138-144) Dac problema nu este rezolvat , aceasta se poate mbun t i prin selectarea [RESET] (Resetare) (P29) din meniul [SETUP] (Configurare) n momentul realiz rii fotografiilor.

Bateria i sursa de energie Camera nu poate fi operat chiar dac este pornit
Bateria nu este introdus corect. (P19) Bateria este desc rcat . nc rca i bateria.

Monitorul LCD se stinge n timp ce camera func ioneaz .


Afi ajul este setat la Vizor? Ap sa i [EVF/LCD] pentru a comuta la monitorul LCD. Este activ op iunea [AUTO LCD OFF] (Oprire automat LCD) (P28) a modului [ECONOMY] (Economie)? Ap sa i butonul de declan are pn la jum tate pentru a anula aceste moduri. Bateria este desc rcat . nc rca i bateria.

Camera se nchide imediat dup ce este pornit


Bateria este desc rcat . nc rca i bateria. Dac l sa i camera pornit , bateria se va desc rca. ntrerupe i n mod frecvent func ionarea camerei utiliznd modul [ECONOMY] (Economie), etc. (P28)

Lampa [CHARGE] (nc rcare) lumineaz intermitent.


Temperatura bateriei este excesiv de nalt sau de sc zut ? Dac da, va dura mai mult dect de obicei s nc rca i bateria, n caz contrar, nc rcarea poate r mne nefinalizat . Bornele nc rc torului sau ale bateriei sunt murdare? terge i murd ria cu ajutorul unei crpe uscate.

nregistrare Fotografia nu poate fi nregistrat .


Comutatorul selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK] (Redare) se af la setarea Selectorul de mod este setat corespunz tor? Exist memorie disponibil n memoria intern sau pe card? terge i fotografiile inutile pentru a cre te memoria disponibil . (P44) ?(P23)

Fotografia realizat este albicioas


Fotografia poate deveni albicioas dac exist murd rie, de exemplu, amprente, pe lentil . Dac lentila este murdar , opri i func ionarea camerei, retrage i butoia ul lentilei (P13) i terge i u or suprafa a lentilei cu o crp moale, uscat .

138 VQT1S48

Altele

Zona din jurul fotografiilor realizate devine ntunecat .


A fost realizat aceast fotografie cu blitz la distan mic atunci cnd transfocarea este aproape de [W] (1X)? M ri i pu in, dup care realiza i fotografiile. (P40) Aceast fotografie a fost realizat n [PIN HOLE] (Ajur) n modul scen ?

Fotografia nregistrat este prea ntunecat sau prea luminoas .


Verifica i dac expunerea este compensat n mod corespunz tor. (P55) Setarea [MIN.SHTR SPEED] (Timp minim de expunere) la o vitez prea rapid poate face ca fotografia s fie ntunecat . Seta i [MIN.SHTR SPEED] (Timp minim de expunere) la o vitez mai mic .

Sunt realizate simultan 2 sau 3 fotografii.


Seta i func ia de fotografiere n serie cu expuneri diferite (P56), fotografiere n serie cu culori diferite (P56), [HI-SPEED BURST] (Fotografiere n serie cu vitez ridicat ), [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz) din modul scen (P72, 73) sau din modul de fotografiere n serie (P57) la [OFF] (Dezactivare). Temporizatorul (P54) este setat la [10S/3PICTURES] ?

Subiectul nu este focalizat n mod corespunz tor.


Intervalul de focalizare difer n func ie de modul de nregistrare. Seta i modul corespunz tor pentru distan a pn la subiect. Subiectul se afl dup intervalul de focalizare al camerei. (P37) Exist o instabilitate (tremurat) al camerei sau subiectul se deplaseaz u or. (P39)

Fotografia nregistrat este neclar . Stabilizatorul optic nu este eficient.


Timpul de expunere devine mai mare atunci cnd fotografiile sunt realizate n locuri ntunecate, astfel nct, v recomand m s ine i camera bine cu ambele mini pentru a realiza fotografiile. (P34) Atunci cnd realiza i fotografii cu un timp de expunere ridicat, utiliza i temporizatorul. (P54)

Realizarea fotografiilor cu ajutorul func iei de fotografiere n serie cu expuneri/culori diferite nu este posibil .
Num rul de fotografii care pot fi nregistrate este de cel mult 2?

Fotografia nregistrat pare aspr . Apare zgomot de imagine n fotografie.


Sensibilitatea ISO este ridicat sau timpul de expunere este scurt? (Sensibilitatea ISO este setat la [AUTO] atunci cnd este livrat camera. De aceea, va ap rea zgomot de imagine atunci cnd sunt realizate fotografii n interior, etc.) Descre te i sensibilitatea ISO. (P84) Cre te i setarea pentru [NOISE REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine) n [PICT. ADJ.] (Ajustare fotografie) sau sc de i setarea pentru fiecare dintre elemente, altele dect [NOISE REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine). (P92) Realiza i fotografii n locuri luminoase. Au fost setate [HIGH SENS.](Sensibilitate ridicat ) sau [HI-SPEED BURST] (Fotografiere n serie cu vitez ridicat ) din modul scen ? Dac da, rezolu ia fotografiei nregistrate scade u or datorit proces rii sensibilit ii ridicate, ns acest lucru nu reprezint o defec iune.

Luminozitatea nuan ei fotografiei nregistrate difer de scena efectiv .


Dac este nregistrat n lumin fosforescent , luminozitatea sau nuan a pot fi u or modificate atunci cnd timpul de expunere devine scurt. Acest lucru apare datorit caracteristicilor luminii fosforescente. Acest lucru nu reprezint o defec iune. VQT1S48

139

Altele

O linie vertical de culoare ro ie (pat ) apare pe monitorul LCD n timpul realiz rii fotografiei.
Aceasta este o caracteristic a CCD-urilor i apare atunci cnd subiectul are o parte luminoas . Este posibil s apar o neuniformitate n zonele nconjur toare, ns acest lucru nu reprezint o defec iune. Acest lucru este nregistrat n cazul filmelor, i nu a imaginilor statice. Este recomandat s realiza i imaginile n timp ce ave i grij s nu expune i ecranul la razele solare sau la alte surse de lumin puternice.

nregistrarea filmelor se ntrerupe.


Utiliza i un card de memorie MultiMedia? Acest aparat nu este compatibil cu cardurile MultiMedia. Atunci cnd seta i calitatea imaginii la [HD], [WVGA] sau [VGA], recomand m utilizarea unui card de mare vitez care are afi at pe ambalaj 10MB/s. n func ie de tipul de card, este posibil ca nregistrarea s fie ntrerupt .

Transfocarea nu func ioneaz normal


Op iunea [CONVERSION] (Conversie) (P96) este setat la sau ?

Subiectul nu poate fi blocat. (Urm rirea focaliz rii automate nu este posibil )
Seta i zona de focalizare automat la culoarea distinct a subiectului n cazul n care exist o parte diferit de culoarea fundalului. (P89)

Lentila Imaginea nregistrat poate fi deformat , sau o culoare inexistent nconjoar subiectul.
Este posibil ca subiectul s fie u or deformat, sau ca marginile s fie colorate, n func ie de grosismentul de transfocare, datorit caracteristicilor lentilei, De asemenea, marginile imaginii pot p rea deformate deoarece perspectiva este m rit atunci cnd este utilizat un unghi amplu. Acest lucru nu reprezint o defec iune.

Monitor LCD/Vizor Monitorul LCD/Vizorul se stinge, de i camera este pornit .


Monitorul LCD se stinge i lama de alimentare se aprinde atunci cnd este selectat op iunea [AUTO LCD OFF] (Dezactivare automat LCD) (P28) pentru modul [ECONOMY] (Economie). [Acest lucru nu se ntmpl atunci cnd este utilizat adaptorul de curent alternativ (op ional)]. Dac nivelul de putere r mas al bateriei este sc zut, nc rcarea blitzului dureaz mai mult i durata de timp n care se stinge monitorul poate deveni mai mare.

Monitorul LCD/Vizorul devine ntunecat sau luminat pentru un moment.


Acest fenomen apare atunci cnd ap sa i la jum tate butonul de declan are pentru a seta valoarea aperturii i nu afecteaz fotografiile nregistrate. Acest fenomen apare, de asemenea, atunci cnd luminozitatea se modific n cazul n care camera efectueaz o transfocare sau cnd este deplasat camera. Acest lucru se ntmpl din cauza oper rii aperturii automate a camerei i nu reprezint o defec iune.

140 VQT1S48

Altele

Monitorul LCD plpie n spa ii nchise.


Monitorul LCD poate plpi timp de cteva secunde dup pornirea camerei n spa ii nchise cu lumin fosforescent . Acest lucru nu reprezint o defec iune.

Monitorul LCD/Vizorul este prea luminos sau prea ntunecat.


Ajusta i luminozitatea ecranului. (P27) [POWER LCD] (Putere LCD) sau [HIGH ANGLE] (Unghi mare) sunt activate. (P27)

Imaginea nu este afi at pe monitorul LCD.


Imaginea este afi at pe vizor? Ap sa i butonul [EVF/LCD] pentru a comuta la afi ajul de monitor LCD.

Apar puncte negre, ro ii, albastre i verzi pe monitorul LCD.


Acest lucru nu reprezint o defec iune. Ace ti pixeli nu afecteaz fotografiile nregistrate.

Apare zgomot de imagine pe monitorul LCD.


n locurile ntunecate, este posibil s apar zgomot de imagine pentru a p stra luminozitatea monitorului LCD. Acest lucru nu afecteaz imaginile pe care le nregistra i.

Blitz Blitzul nu este activat.


Blitzul este nchis? Ap sa i [ OPEN] (Deschidere blitz) pentru a deschide blitzul. (P48) Modul de blitz nu este disponibil atunci cnd au fost setate fotografierea n serie cu expuneri diferite (P56)/fotografierea n serie cu culori diferite (P56) sau modul de fotografiere n serie.

Blitzul este activat de numeroase ori.


Blitzul este activat de dou ori atunci cnd a fost setat func ia de reducere a efectului de ochi ro ii (P49). Este setat la [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz) (P73) din modul scen ?

Redare Imaginea care este redat este rotit i afi at ntr-o direc ie nea teptat .
[ROTATE DISP.] (Rotire i afi are) (P109) este setat la [ON] (Activare). Pute i roti imagini cu ajutorul func iei [ROTATE] (Rotire). (P109)

Imaginea nu este redat .


Comutatorul selector [REC] (nregistrare)/[PLAYBACK](Redare) este setat la ?(P42) Exist o fotografie n memoria intern sau pe card? Fotografiile din memoria intern apar atunci cnd nu este introdus un card. Datele de imagine de pe card sunt afi ate atunci cnd este introdus un card. Aceasta este o fotografie a c rei denumiri a fost modificat n calculator? Dac da, aceasta nu poate fi redat de c tre acest aparat.

VQT1S48

141

Altele

Fotografiile nregistrate nu sunt afi ate.


Au fost setate op iunile [CATEGORY PLAY] (Redare categorie) sau [FAVORITE PLAY] (Redare favorite) pentru redare? Comuta i la [NORMAL PLAY] (Redare normal ). (P42)

Num rul de folder i num rul de fi ier sunt afi ate sub form de ecranul devine negru.

iar

Aceasta este o fotografie non-standard, o fotografie care a fost editat cu ajutorul calculatorului sau o fotografie care a fost efectuat cu un alt tip de camer digital ? A i ndep rtat bateria imediat dup realizarea fotografiei sau a i realizat fotografia cu ajutorul unei bateria care con inea o cantitatea sc zut de energie? Formata i datele pentru a terge imaginile men ionate mai sus. (P31) (Alte imagini vor fi terse, de asemenea, i nu va fi posibil recuperarea acestora. De aceea, verifica i bina nainte de formatare.)

Cu o c utare de calendar, imaginile sunt afi ate n date diferite de datele efective n care au fost realizate fotografiile.
Ceasul camerei a fost setat n mod corespunz tor? (P21) Atunci cnd sunt c utate imaginile editate cu ajutorul unui calculator sau fotografiile realizate cu alte echipamente, este posibil ca acestea s fie afi ate n date diferite de datele efective n care au fost realizate fotografiile.

Apar puncte rotunde de culoare alb precum bulele de s pun n fotografia nregistrat .
Dac realiza i o fotografie cu ajutorul blitzului n locuri ntunecate sau n interior, este posibil s apar pete rotunde de culoare alb pe fotografie din cauza reflec iei blitzului din particulele de praf din aer. Acest lucru nu reprezint o defec iune. O caracteristic a acestui lucru este aceea c num rul de puncte rotunde i pozi ia acestora difer de la fotografie a fotografie.

Mesajul [THUMBNAIL IS DISPLAYED] (Este afi at imaginea n miniatur ) este afi at pe ecran.
Aceasta este o imagine care a fost nregistrat cu ajutorul altor echipamente? n asemenea cazuri, aceste fotografii pot fi afi ate cu o calitatea deteriorat a imaginii.

n filme este nregistrat un sunet de declic.


Acest aparat regleaz n mod automat apertura n timpul nregistr rii filmelor. n aceste cazuri, este emis un sunet de declic i acest sunet poate fi nregistrat pe filme. Acest lucru nu reprezint o defec iune.

Televizor, calculator i imprimant Imaginea nu apare pe televizor.


Camera este conectat n mod corespunz tor la televizor? Seta i intrarea la televizor n modul de intrare extern. Ie irea de la terminalul [COMPONENT OUT] (Ie ire pe componente) nu este posibil atunci cnd aceasta este conectat la calculator sau la imprimant . Conecta i-o doar la televizor.

142 VQT1S48

Altele

Zonele de afi are de pe ecranul televizorului i de pe monitorul LCD al camerei difer .


n func ie de modelul de televizor, imaginile pot fi extinse orizontal sau vertical sau pot fi afi ate cu marginile t iate.

Filmele nu pot fi redate pe un televizor.


ncerca i s reda i direct filmele prin introducerea cardului n fanda de card a televizorului dumneavoastr ? Conecta i camera la televizor cu ajutorul cablului AV (furnizat) sau cu ajutorul cablului pe componente (DMW-HDC2; op ional), dup care reda i filmele de pe camer . (P121, 122)

Fotografia nu este afi at complet pe televizor.


Verifica i setarea [TV ASPECT] (Format al imaginii TV). (P30)

Fotografia nu poate fi transferat atunci cnd este conectat camera la televizor.


Camera este conectat n mod corect la televizor? Camera este recunoscut n mod corespunz tor de televizor? Seta i [PC] (Calculator) din [USB MODE] (Mod USB). (P30, 115)

Cardul nu este recunoscut de c tre calculator. (Memoria intern este recunoscut )


Deconecta i cablul de conexiune USB. Conecta i-l din nou n timp ce cardul este introdus n camer .

Fotografia nu poate fi imprimat atunci cnd camera este conectat la o imprimant .


Fotografiile nu pot fi imprimate atunci cnd utiliza i o imprimant care nu este compatibil cu PictBridge. Seta i [PictBridge (PTP)] n [USB MODE] (Mod USB). (P30, 117)

Capetele fotografiei sunt decupate n momentul imprim rii.


Atunci cnd este utilizat o imprimant cu o func ie de decupare sau imprimare f r bordur , anula i aceast func ie nainte de imprimare. (Pentru detalii, consulta i instruc iunile de utilizare ale imprimantei). Atunci cnd efectua i comanda c tre laboratoarele foto pentru a imprima fotografiile, ntreba i laboratorul foto dac fotografiile pot fi imprimate cu ambele capete.

Altele A fost selectat o limb indescifrabil din gre eal .


Ap sa i [MENU/SET] (Meniu/Setare), selecta i pictograma de meniu [SETUP] (Configurare) , dup care selecta i pictograma pentru a seta limba dorit . (P31)

Uneori, o lamp de culoare ro ie se aprinde atunci cnd butonul de declan are este ap sat la jum tate.
n locurile ntunecoase, lampa de asisten facilita focalizarea pe un subiect. AF (P94) lumineaz n culoarea ro ie pentru a

O parte din fotografie lumineaz intermitent n alb i negru.


Aceasta este o func ie de eviden iere care arat zona saturat de culoare alb . (P27) Op iunea [HIGHLIGHT] (Eviden iere) este setat la [ON] (Activare)?

VQT1S48

143

Altele

Lampa de asisten

AF nu se aprinde.

Op iunea [AL ASSIST LAMP] (Lamp de asisten AF) din modul [REC] (nregistrare) este setat la [ON] (Activare)? (P94) Lampa de asisten AF nu se aprinde n locurile luminoase.

Camera se nc lze te.


Este posibil ca suprafa a camerei s se nc lzeasc n timpul utiliz rii. Acest lucru nu afecteaz performan ele sau calitatea camerei.

Lentila emite un zgomot de clic.


Atunci cnd luminozitatea se modific datorit transfoc rii sau deplas rii camerei, etc., lentila poate emite un sunet de declic i imaginea de pe monitor se poate modifica n mod drastic. Cu toate acestea, imaginea nu este afectat . Sunetul este cauzat de reglarea automat a aperturii. Acest lucru nu reprezint o defec iune.

Ceasul este resetat.


Dac nu utiliza i camera pentru o lung perioad de timp, este posibil ca ceasul s se reseteze. Atunci cnd este afi at mesajul [PLEASE SET THE CLOCK] (V rug m s seta i ceasul), seta i din nou ceasul. Atunci cnd realiza i o fotografie nainte de a seta ceasul, este nregistrat [0:00 0.0. 0]. (P22)

Atunci cnd sunt realizate fotografii cu ajutorul transfoc rii, acestea sunt u or distorsionate i zonele din jurul subiectului con in culori care nu sunt efectiv prezente.
La anumite niveluri de grosisment, fotografiile realizate sunt u or distorsionate sau conturul i alte zone ale fotografiei realizate sunt colorate, ns acest lucru nu reprezint o defec iune.

Numerele de fi iere nu sunt nregistrate n mod consecutiv.


Atunci cnd efectua i opera ie dup efectuarea unei anumite ac iuni, fotografiile pot fi nregistrate n foldere cu diferite numere fa de cele utilizate anterior asupra opera iei. (P116)

Numerele de fi ier sunt nregistrate n ordine ascendent .


Dac bateria a fost introdus sau ndep rtat f r a opri, mai nti, func ionarea camerei, numerele de foldere i de fi iere pentru fotografiile realizate nu vor fi stocate n memorie. Dup ce este pornit din nou camera i dup ce sunt realizate fotografiile, este posibil ca acestea s fie stocate cu numere de fi iere care trebuiau s fie alocate fotografiilor anterioare.

[AGE] (Vrsta) nu este afi at n mod corect.


Verifica i set rile ceasului (P21) i ale zilei de na tere (P71).

Butoia ul lentilei este retras.


Butoia ul lentilei se retrage dup aproximativ 15 secunde dup comutarea din modul [REC] (nregistrare) n modul [PLAYBACK] (Redare).

Inelul din cap tul butoia ului lentilei se rote te.


Acesta este proiectat pentru a se roti atunci cnd este montat sau demontat un filtru, astfel nct lentila este protejat .

144 VQT1S48

Altele

Num rul de fotografii care pot fi nregistrate i timpul de nregistrare disponibil


Num rul de fotografii care pot fi nregistrate i timpul de nregistrare disponibil reprezint aproxim ri. (Acestea difer n func ie de condi iile de nregistrare i de tipul de card.) Num rul de imagini care pot fi nregistrate i timpul de nregistrare disponibil difer n func ie de subiecte. Num rul de fotografii care pot fi nregistrate

VQT1S48

145

Altele

146 VQT1S48

Altele

VQT1S48

147

Altele
Timp de nregistrare disponibil (n timpul nregistr rii filmelor)

Filmele pot fi nregistrate n mod continuu timp de pn la 15 minute. De asemenea, nu este posibil nregistrarea n mod continuu care dep e te 2 GB. (De exemplu, [8m 20s] cu Timpul r mas pentru nregistrarea continu este afi at pe ecran. Not : Num rul de fotografii care pot fi nregistrate i timpul de nregistrare disponibil afi at pe ecran, nu pot descre te n ordine. Acest aparat nu este compatibil cu nregistrarea filmelor pe carduri MultiMedia. Transfocarea optic suplimentar nu func ioneaz n cazul op iunilor [HIGH SENS.] (Sensibilitate ridicat ), [FLASH BURST] (Fotografiere n serie cu blitz), [PIN HOLE] (Ajur), [FILM GRAIN] (Granula ie film) sau [HI-SPEED BURST] (Fotografiere n serie cu vitez ridicat ) din modul scen , astfel nct dimensiunea imaginii pentru nu este afi at . .

148 VQT1S48

Altele

Specifica ii
Camera digital : Surs curent: Consum de energie Informa ii pentru siguran a dumneavoastr 7.2 V curent continuu 1,3 W (la nregistrarea cu ecranul LCD) 1,2 W (la nregistrarea cu vizorul) 0,6 W (La redare cu ecranul LCD) 0,5 W (La redarea cu vizorul) Pixeli camer : Senzor imagine: Lentil : Transfocare digital : Transfocare optic extra: Focalizare: 10,100,000 pixeli 1/ 2,33 CCD, num r total de pixeli: 10,700,000 pixeli. Filtru de culoare primar optic 18 x zoom, f = de la 4,8 mm la 86,4 mm (35 mm echivalent film camer : 27 mm 486 mm)/F2,8 F4,4 Max 4 x Max. 32,1 x Normal / AF Macro / Manual, Detec ia fe ei/11 zone de focalizare / 1 zon de focalizare (mare vitez ) / 1 zon de focalizare (mare vitez ) / focalizare pe un element al imaginii/Urm rire AF Normal: 30 cm (Amplu) / de la 2 m (Tele) la Macro / MF / Intelligent Auto: 1 cm (Amplu) / de la 2 m (Tele) la Cu toate acestea, de la 1 m la pentru transfocarea de 12 X, pn la 18 X Modul scen : Pot exista diferen e n cadrul set rilor anterioare. Declan ator electronic + declan ator mecanic Atunci cnd setarea formatului imaginii este fixat la 1280x720 pixeli (30 cadre/secund , doar atunci cnd este utilizat un card) 848x480 pixeli (30 cadre/secund , doar atunci cnd este utilizat un card) Atunci cnd setarea formatului imaginii este fixat la 640x480 pixeli (30 cadre/secund , doar atunci cnd este utilizat un card) 320x240 pixeli (30 cadre/secund , 10 cadre/secund ) Cu semnal audio nregistrare n serie Vitez serie: Num r de fotografii care pot fi realizate: 2,5 cadre / secund (Normal), aproximativ 2 cadre / secund (nelimitat) Max. 5 fotografii (standard), max. 3 fotografii (calitate superioar ), n func ie de capacitatea r mas a memoriei interne sau a cardului (Nelimitat). (Performan ele n modul de nregistrare serie, performan ele se ob in doar cu card de memorie SD / SDHC. Performan ele cu card Multimedia se vor reduce.)

Interval de focalizare:

Sistem declan ator: nregistrare filme:

nregistrare n serie cu vitez ridicat

VQT1S48

149

Altele
Vitez de fotografiere n serie Num r de fotografii care pot fi realizate: Aproximativ 6 imagini/secund . (3 M (4:3), 2,5 M (3:2) sau 2 M (16:9) sunt selectat pentru dimensiunea imaginii) Cnd este utilizat memoria intern : Aproximativ 20 de fotografii (imediat dup formatare) Cnd este utilizat un card: Maxim 100 fotografii (difer n func ie de tipul de card i de condi iile de nregistrare) AUTO/100/200/400/800/1600 Mod [HIGH SENS.] (Sensibilitate ridicat ): ntre 1600 i 6400 60 secunde la a 1 / 2.000 - a parte dintr-o secund Mod [STARRY SKY] (Cer nstelat): 15 secunde, 30 de secunde, 60 de secunde. Echilibru automat al tonurilor de alb/Lumina zilei/nnorat/Umbr /Bec halogen/ Setare tonuri de alb 1/ Setare tonuri de alb 2/Setare K a tonurilor de alb Program AE (P)/ Prioritate diafragm AE (A)/ Prioritate declan are AE (S) / Expunere manual (M) Compensarea expunerii (Pa i de 1/3 EV, de la -2 la +2 EV) Multiplu / Centru de greutate / Punct TFT LCD 2,7 (aprox. 230.000 pixeli) (raport al cmpului de vizualizare de aprox. 100%) Vizor LCD color (201.000 pixeli) (raport al cmpului de vizualizare de aprox. 100%) (cu ajustare dioptru -4 la +4) Blitz ncorporat Interval blitz: (ISO AUTO) Aprox. 30 cm 8,5 m (amplu) AUTO, AUTO / Reducere a efectului de ochi ro i, Forced Flash ON (Forced ON/Red-Eye reduction) (Blitz activat / Reducere a efectului de ochi ro i), Slow sync. / Red-Eye reduction (Sincronizare lent /Reducere a efectului de ochi ro ii), Forced Flash OFF (Blitz dezactivat) Mono Mono Memorie intern (Aproximativ 59 MB)/Card de memorie SD / SDHC / Card Multimedia (doar pentru imagini statice)

Sensibilitate ISO: Timp de declan are:

Echilibrul tonurilor de alb: Expunere (AE):

Mod contorizare: Ecran LCD:

Vizor:

Blitz:

Microfon: Difuzor: Suport de nregistrare:

Dimensiuni fotografie Fotografii statice: Cnd formatul imaginii este 3648 x 2736 pixeli, 3072 x 2304 pixeli, 2560 x 1920 pixeli, 2048 x 1536 pixeli, 1600 x 1200 pixeli, 640 x 480 pixeli Cnd formatul imaginii este 3648 x 2432 pixeli, 3072 x 2058 pixeli, 2560 x 1712 pixeli, 2048 x 1360 pixeli Cnd formatul imaginii este 3648 x 2056 pixeli, 3072 x 1728 pixeli, 2560x 1440 pixeli, 1920 x 1080 pixeli

150 VQT1S48

Altele
Filme: Cnd setarea formatului imaginii este 640 x 480 pixeli (Doar atunci cnd este utilizat un card), 320 x 240 pixeli Cnd setarea formatului imaginii este 1280 x 720 pixeli (Doar atunci cnd este utilizat un card) 848 x 480 pixeli (Doar atunci cnd este utilizat un card) Calitate: Format fi ier de nregistrare: Imagine static : Imagine cu semnal audio: Filme: Interfa a: Digital: Semnal audio / video analog: Terminal: [COMPONENT OUT] (Ie ire pe componente) [AV OUT/DIGITAL] (Ie ire audiovideo/digital ): [DC IN] (Alimentare curent continuu): Dimensiuni: Greutate: Temperatura de operare: Umiditate: Muf jack dedicat (10 pini) Muf jack dedicat (8 pini) USB 2.0 (Viteza mare) Compozit NTSC / PAL (Comutat prin meniu) Ie ire linie audio (mono) JPEG (bazat pe Regul Design pentru sistem fi ier camer , bazat pe standardul Exif 2.2) / RAW, DPOF corespunz tor JPEG (bazat pe Regul Design pentru sistem fi ier camer , bazat pe standardul Exif 2.2) + QuickTime (imagine cu semnal audio) QuickTime Motion JPEG (filme cu semnal audio) Superioar / standard / RAW / RAW + JPEG

Muf jack dedicat (2 pini) 88,9 mm (l) x 75,3 mm (H) x 117,6 mm (D) (f r p r ile proeminente) Aprox. 370 g (f r cardul de memorie i baterie) Aprox. 417 g (cu cardul de memorie i baterie) 0C 40C (32F - 104F) 10% - 80%

nc rc tor baterie (Panasonic DE-A44A): Informa ii pentru siguran a dumneavoastr Intrare: Ie ire: Pachet acumulatori (litiu ion): Informa ii pentru siguran a dumneavoastr Tensiune: 7,2 V 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A nc rcare 8,4 V 0,43 A

Pachet acumulatori (litiu ion) (Panasonic CGR-S006E)

VQT1S48

151

QuickTime i logo-ul QuickTime sunt m rci comerciale sau m rci nregistrate ale Apple Computer, Inc., utilizate sub licen .

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.


Site: http://panasonic.net Conform Directivei 2004/108/CE, articolul 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany