Sunteți pe pagina 1din 17

Expresii latine

Aici puteti consulta o lista aranjata in ordine alfabetica a celor mai cunoscute expresii latine si
traducerea lor (proverbe, maxime zicatori etc.)

Cuprins
A B C D E
F G H I L
M N O P Q
R S T U V

• Aquila non capit muscas. (Vulturul nu prinde muste)


• Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. (Cel care se cearta cu un betiv raneste un absent)
• Ad multos annos! (La multi ani!)
• Aegroto dum anima est, spes est. (Cat timp bolnavul sufla, mai este speranta)
• Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevarul)
• Amor patriae nostra lex. (Iubirea patriei este legea noastra)
• Alea jacta est. (Soarta este hotarata! Zarurile au fost aruncate!) Iulius Caesar cand a
trecut Rubiconul.
• Ars longa, vita brevis. (Arta este lunga, viata este scurta)
• Asinus asinorum in saecula saeculorum. (Magarul magarilor in secolele secolelor)
• Audiatur et altera pars. (Sa se asculte si cealalta parte)
• Aurea mediocritas. (Aurita cale de mijloc)
• Auri sacra fames. (Faima sfanta a aurului!)
• Aut Caesar, aut nihil (Sau Cezar, sau nimic)
• Avarus ipse miseriae causa est suae (Avarul este cauza propriei lui mizerii)
• Ave Caesar morituri te salutant! (Sa traiesti Caesar, cei care se duc la moarte te saluta!)

* Ab alio expectes, alteri quod feceris - Aşteptă de la altul, ce i-ai făcut tu lui.
* Absentem lædit, qui cum ebrio litigat - Cel care se ceartă cu un beţiv răneşte un
absent.
* Abusus non tollit usum - Abuzul nu exclude folosinţa.
* Abyssus abyssum invocat - Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greşeală
atrage după sine o altă greşeală).
* Acta est fabula! - Piesa a fost jucată! (formulă care anunţa sfârşitul unei
reprezentaţii în teatrul antic).
* Acta, non verba! - Fapte, nu vorbe!
* Ad augusta per angusta - Pe calea îngustă (dificilă), la rezultate grandioase.
* Ad calendas graecas (soluturos) - (Vor plăti) la “calendele” greceşti, adică
niciodată (calendarul grec nu avea calende).
* Ad impossibilia nemo obligatur - Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul.
* Ad majorem Dei gloriam - Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu.
* Ad multos annos - La mulţi ani.
* Ad unum omnes - Toţi ca unul.
* Aegroto dum anima est, spes est - Cât timp bolnavul suflă, mai este speranţă.
* Alea iacta est (Caesar) - Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Deşi frecvent
citat sub forma aceasta, citatul este greşit. Forma corectă a citatului este Iacta alea
est.
* Alma mater - Mama nutritoare (expresie prin care se înţelege Universitatea).
* Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) - Adevăratul prieten la nevoie se
cunoaşte.
* Amicus Plato, sed magis amica veritas - Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e
adevărul.
* Amor patriæ nostra lex - Iubirea patriei este legea noastră.
* Amor vincit omnia - Dragostea învinge totul.
* Amore more ore re!
* Ante mortem nemo beatus - Înainte de moarte nu este nimeni fericit.
* Aquila non capit muscas - Vulturul nu prinde muşte.
* Arcus nimium tensus rumpitur - Arcul prea încordat se rupe.
* Ars longa, vita brevis - Arta este lungă, viaţa este scurtă.
* Artem non odit nisi ignarus - Numai ignorantul urăşte arta.
* Asinus asinorum in sæcula sæculorum - Măgarul măgarilor, în veacul veacurilor.
* Audaces, fortuna juvat (Virgiliu) - Soarta favorizează pe îndrăzneţi.
* Audi, vidi, sile! - Ascultă, priveşte şi taci!
* Audiatur et altera pars (Seneca) - Să fie ascultată şi cealaltă parte.
* Aurea mediocritas (Horaţiu) - Aurită este calea de mijloc.
* Auri sacra fames (Virgiliu) - Blestemata foame de aur!
* Aut Caesar, aut nihil (Cezar Borgia) - Sau Cezar, sau nimic.
* Aut vincere, aut mori! - Ori învingem, ori murim!
* Ave Cæsar morituri te salutant - Salve Cezar, cei sortiţi morţii te salută.
B

• Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat)
• Bis dat, qui cito dat. (Cine da rapid, da de doua ori)
• Bene diagnoscitur, bene curatur. (Cine da un diagnostic bun, vindeca bine)
• Bona diagnosis, bona curatio. (Bun diagnostic, bun leac)
• Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. (Sanatatea buna este mai valoroasa
decat cea mai mare avere)
• Bonum vinum laetificat cor hominis. (Vinul bun inveseleste inima omului)
• Barba non facit philosophum. (Barba nu te face filosof)
• Beneficium accipere, libertatem est vendere (Daca accepti un favor iti vinzi libertatea)

* Barba non facit philosophum (Plutarh) - Barba (singură) nu te face filosof.


* Beati pauperes spiritu - Fericiţi cei săraci cu duhul.
* Beatus, qui prodest, quibus potest - Fericit este cel care se face util prin ajutorul
dat.
* Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) - Războiul tuturora împotriva
tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetăţii).
* Bis dat, qui cito dat (Publilius Syrus) - Cine dă rapid, dă de două ori.
* Bene diagnoscitur, bene curatur - Cine pune un diagnostic bun, vindecă bine.
* Bona diagnosis, bona curatio - Bun diagnostic, bun leac.
* Bona fide - De bună credinţă.
* Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ - Sănătatea bună este mai
valoroasă decât cea mai mare avere.
* Bonum vinum laetificat cor hominis - Vinul bun înveseleşte inima omului.
C

• Carpe diem. (Traieste clipa; Profita de aceasta zi) Horatius


• Cave canem (Pazeste-te de caine)
• Cibi condimentum est fames. (Foamea este condiment pentru orice mancare)
• Concordia civium murus urbium. (Armonia dintre cetateni, este zidul oraselor)
• Conditio sine qua non. (Conditia necesara)
• Consuetudinis vis magna est. (Forta obiceiului este mare)
• Consuetudo altera natura est. (Obiceiul este alta natura)
• Contraria contrariis curantur. (Opusii sunt curatiti de catre opozantii lor)
• Contra vim mortis non est medicamen in hortis. (Nu este medicament impotriva puterii
mortii)
• Cui bono ? (Cine e beneficiarul ?)
• Cura, ut valeas! (Ai grija de tine)

* Carpe diem (Horaţiu) - Trăieşte-ţi ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă,
singura certă).
* Casus belli - Caz de război (situaţie în care un stat se vede constrâns să declare
război altui stat).
* Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! - Consulii să ia măsuri ca
republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman, prin
care consulii erau investiţi cu puteri discreţionare în momentele de mare primejdie).
* Cave canem - Păzeşte-te de câine (atenţie, câine!).
* Cave ne cadas! - Ia seama să nu cazi! (in cortegiile triumfale la romani, în spatele
învingătorului, se afla un sclav, care-i spunea aceste cuvinte, avertisment impotriva
trufiei).
* Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Cato cel Bătrân) - Şi totuşi consider
ca trebuie sa distrugem Cartagina.
* Cibi condimentum esse fames (Cicero) - Foamea este condiment pentru orice
mâncare.
* Circulus vitiosus - Cerc vicios.
* Cogito, ergo sum (Descartes) - Gândesc, deci exist (celebra teză care exprima, în
formă concentrată, caracterul antidogmatic şi raţionalist al filosofiei carteziene,
proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenţei – gândirea).
* Concordia civium murus urbium - Armonia dintre cetăţeni, este zidul oraşelor.
* Conditio sine qua non - Condiţia necesară.
* Consuetudinis vis magna est - Forţa obiceiului este mare.
* Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) - Obiceiul este altă natură (a doua
natură).
* Contra vim mortis non est medicamen in hortis - Împotriva puterii morţii, nu există
leac în grădină.
* Contraria contrariis curantur - Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii)
vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice, allopate).
* Contra vim mortis non est medicamen in hortis - Nu există medicament împotriva
puterii morţii.
* Coram populo (publico) - În public, pe faţă.
* Credo quia absurdum (Tertullian) - Cred, pentru că este absurd (Crede şi nu
cerceta!).
* Cui bono? (Cassius) - Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal,
pentru descoperirea culpabilului) (vezi şi Cui prodest?).
* Cui prodest? - Cui foloseşte? (vezi şi Cui bono?).
* Cuius regio, eius religio - Religia stăpânului, religia supusului.
* Cuique suum - Fiecăruia al său.
* Cura, ut valeas - Ai grijă de tine.
D

• De gustibus et coloribus, non disputandum. (Gusturile si culorile nu se discuta)


• De mortuis nihil nisi bene. (Despre morti numai de bine)
• Divide et impera. Varianta Divide ut imperes. (Dezbina si condu).
• Docendo discimus. (Invatand pe altii, invatam si noi)
• Doctus cum libro. (Savant cu cartea).
• Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum. (Ma indoiesc, deci cuget; cuget, deci exist)
• Dulce et decorum est pro patria mori. (Este dulce si frumos sa mori pentru patrie)
Horatius.
• Dum spiro, spero. (Cat timp respir, sper)
• Dura lex, sed lex. (Legea e dura, dar e lege)
• Dura necessitas. (Necesitate dura)

* De gustibus et coloribus, non disputandum (Seneca) - Gusturile şi culorile nu se


discută.
* De mortuis nil nisi bene - Despre cei morţi (vorbeşte) numai de bine.
* Decet imperatorem stantem mori - Un împărat se cuvine să moară in picioare
(maximă atribuită împăratului roman Vespasian şi semnifică înfruntarea demnă a
destinului).
* Deo gratias! - Să mulţumim Domnului!
* De omnibus dubitandum est - Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.
* Deux ex machina - Zeul ieşind din maşinărie (simbolic: omul învingând sistemul).
* Dictum, factum - Zis şi făcut.
* Difficile est satiram non scribere (Juvenal) - E greu să nu scrii satire (în anumite
împrejurări).
* Divide et impera (sau Divide ut regnes) - Dezbină şi stăpâneşte.
* Docendo discimus - Învăţând pe alţii, învăţăm şi noi.
* Doctus cum libro - Savant cu cartea.
* Domi suae quilibet rex - La el acasă, oricine e rege.
* Dominus vobiscum! - Dumnezeu cu voi!
* Do (tibi), ut des - Îţi dau (ceva), pentru ca şi tu să-mi dai.
* Doscendo discimus - Învăţând pe alţii, învăţăm şi noi (prin transmitere,
cunoştinţele noastre se consolidează, se îmbogăţesc).
* Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.
* Dulce et decorum est pro patria mori (Horaţiu) - Este dulce şi frumos să mori
pentru patrie.
* Dum ferrum candet, tundendum - Bate fierul cât e cald!
* Dum spiro, spero - Cât timp respir, sper.
* Duobus ligitandibus tertius gaudet - Când doi se ceartă, al treilea se bucură
(câştigă).
* Dura lex, sed lex - Legea e dură, dar e lege.
* Dura necessitas - Necesitate dură.
E

• E fructu arbor cognoscitur. (Arborele se cunoaste dupa fructe)


• Edere debes ut vivas, non vivere ut edas. (Trebuie sa mananci ca sa traiesti, nu sa traiesti
ca sa mananci)
• Ego sum qui sum. (Eu sunt cel ce sunt)
• Ergo bibamus! (Deci, sa bem!)
• Errare humanum est sed perseverare diabolicum. (A gresi e omenesc, dar a persevera [in
greseli] este diabolic)
• Est modus in rebus. (Este o masura in fiecare lucru) sau - mai complet - (Nu este bine sa
depasesti masura fiecarui lucru). Era scris pe frontonul templului din Delphi. Tot acolo
era scris si "Nosce te ipsum!" (Cunoaste-te pe tine insuti!)
• Et in Arcadia ego. (Si eu am trait in Arcadia)
• Et si omnes, sed non ego. (Chiar daca toti, eu nu)
• Etiam unus capilus habet umbram suam (Chiar si un fir de par are umbra sa)
• Ex nihilo nihil. (Din nimic nu se creeaza nimic)
• Exceptis excipiendis. (Exceptand ce este de exceptat)
• Ex osibus ultor. (Din mormant se ridica razbunatorul)
• Experientia docet. (Experienta te invata)

* E fructu arbor cognoscitur - Arborele se cunoaşte după fructe.


* Edere oportet, ut vivas, non vivere ut edas (Cicero) - Trebuie să mănânci ca să
trăieşti, nu să trăieşti ca să mănânci.
* Ego sum qui sum - Eu sunt cel ce sunt.
* Ejusdem farinae - Cei de aceeaşi teapă („même farine“, „même pâte“).
* Ergo bibamus! (Goethe) - Deci, să bem!
* Eripitur persona, manet res - Persoana piere, lucrul rămâne (opera supravieţuieşte
întotdeauna creatorului ei).
* Eritis sicut deus scientes bonum et malum - Veţi fi asemenea lui Dumnezeu
cunoscând binele şi răul.
* Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) - A greşi e omenesc,
dar a persevera (în greşeli) este diabolic.
* Esse quam videri malim - Prefer să fiu, decât să par.
* Est modus in rebus (Horaţiu) - Este o măsură în lucruri.
* Et in Arcadia ego - Şi eu am trăit în Arcadia. Acesta este epigraful unui tablou
celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. Arcadia legendară este ţinutul vieţii
idilice, patriarhale. Expresia mărturiseşte nostalgia după o fericire pierdută.
* Etiamsi omnes, sed non ego - Chiar dacă toţi, eu nu.
* Et tu, Brute? (Caesar) - Şi tu, (fiul meu) Brutus?
* Ex auribus sognoscitur asinus - Măgarul se cunoaşte după urechi.
* Es duobus malis minus est eligendum - Din două rele, alege pe cel mai puţin rău.
* Exegi monumentum aere perennius (Horaţiu) - Am înălţat un monument mai
durabil ca bronzul.
* Ex nihilo, nihil (Lucreţiu) - Din nimic, nu se creează nimic
* Exceptis excipiendis - Exceptând ce este de exceptat.
* Exceptio confirmat regulam - Excepţia confirmă regula.
* Ex oriente lux - Lumina vine de la răsărit.
* Ex ossibus ultor - Din mormânt se ridică răzbunătorul.
* Experientia est optima rerum magistra - Experienţa este în toate lucrurile cel mai
bun învăţător.
* Extra ecclesiam nulla salus - Nu există mântuire în afara bisericii.
F

• Famam multi curant pauci conscienciam (Multi se ingrijesc de faima putini de constiinta)
• Festina lente! (Grabeste-te incet!)
• Fiat lux! (Sa se faca lumina!)
• Flagrante delicto. (In flagrant delict)
• Fluctuat nec mergitur. (E zguduit dar nu se scufunda : stema orasului Paris)
• Fortes fortuna juvat. sau Audaces fortuna juvat. (Norocul il favorizeaza pe curajos)
* Facile dictu, difficile factu - Uşor de zis, greu de făcut.
* Fama nihil est celerius (Ovidiu) - Nimic nu este mai rapid ca zvonul.
* Fames est optimus coquus - Foamea e cel mai bun bucătar.
* Felix, cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) - Fericit cel ce poate cunoaşte
cauza (ascunsă) a lucrurilor.
* Festina lente - Grăbeşte-te încet!
* Fiat justitia, et pereat mundus (Johannes Manlius) - Să se facă dreptate, de-ar fi să
piară lumea.
* Fiat lux! - Să se facă lumină!
* Fiat voluntas tua! - Facă-se voia ta!
* Finis coronat opus - Sfârşitul încoronează opera.
* Flagrante delicto - În flagrant delict.
* Fluctuat nec mergitur - E zguduit, dar nu se scufundă.
* Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat - Norocul favorizează pe cel
puternic/curajos.
* Fortuna multis dat nimium, satis nulli (Martial) - Norocul dă multora prea mult, nu
satură însă pe nimeni.
* Frustra laborat, qui omnibus placere studet - Degeaba te osteneşti să fi tuturor pe
plac.
* Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) - Trecerea timpului este ireversibilă.
G

• Gaudeamus igitur (Sa ne bucuram, deci)


• Gloria victis! (Glorie victimei!) Se opune sintagmei Vae Victis
• Grosso modo (In linii mari)
• Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. (Stropul face o gaura in piatra, nu prin
forta, ci prin cadere repetata)

* Gaudeamus igitur - Să ne bucurăm, deci (cântec studenţesc).


* Gloria victis! - Glorie victimei! (vezi şi Væ victis!).
* Gravissimum est imperium consuetudinis - Este foarte gravă puterea obişnuinţei.
* Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpe cadendo (Ovidiu) - Stropul face o gaură în
piatră, nu prin forţă, ci prin cădere repetată.
H

• Habemus papam! (Avem papa!)


• Habent sua fata libelli. (Cartile isi au destinul lor)
• Hannibal ante portas. (Hannibal inaintea portilor. (Pierde timpul pe cand dusmanul este
deja aici.))
• Hic et nunc. (Aici si acum)
• Hic et ubique (Aici si peste tot)
• Hic Rhodus, hic salta. (AICI e Rhodos, aici sari! (Demonstreaza AICI si ACUM ce ai de
demonstrat))
• Hodie mihi, cras tibi. (Azi pentru mine, maine pentru tine)
• Homo homini lupus est. (Omul este un lup pentru om)
• Homo naturaliter animal sociale. (Omul prin natura este animal social) Aristotel
• Homo sum, humani nihil a me alienum puto. (Om sunt, nimic uman nu-mi este strain)

* Habemus papam! - Avem papă!


* Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) - Cărţile îşi au destinul lor.
* Hannibal ad portas - Hannibal înaintea porţilor (pericol iminent!).
* Hic et nunc - Aici şi acum.
* Hic Rhodus, hic salta - Aici e Rhodos, aici sari! (cu înţelesul invitaţiei de a-şi dovedi
pe loc aptitudinile)
* Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas (Juvenal) - Aşa vreau, aşa ordon,
voinţa să fie în serviciul raţiunii (”pentru raţiune”)
* Hodie mihi, cras tibi - Azi pentru mine, mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de
loviturile soartei).
* Homines quo plura habent, eo ampliora cupiunt (Justinian) - Omul, cu cât are mai
mult, cu atât îşi doreşte şi mai mult.
* Homo homini lupus (est) (Plaut) - Omul este un lup pentru om.
* Homo naturaliter animal sociale - Omul prin natură este un animal social.
* Homo proponit, sed Deus disponit - Omul propune, Dumnezeu dispune.
* Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Terenţiu) - Om sunt şi nimic din cele
omeneşti nu-mi este străin.
* Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere - Trăieşte cinstit, nu
vătăma pe nimeni, dă fiecăruia ceea ce-i aparţine.
I

• Ignorantia iuris nocet. (Ignoranta judetului dauneaza)


• Ignorantia legis non excusat. (Ignoranta legii nu are scuza)
• Ignoti nulla cupido. (Necunoscutul nu tenteaza) Ovidiu
• Incredibile dictu. (Incredibil de zis)
• In hoc signo vinces. (Cu acest semn vei invinge)
• Inter arma silent leges. (In timpul razboiului, legile sunt mute)
• In vino veritas. (Adevarul este in vin)
• Is fecit, cui prodest. (Facut de cel care profita de el)
• Iunctis (junctis) viribus. (Unirea face forta)
• Iurare (jurare) in verba magistri. (Jura pe cuvintele unui profesor)
* Iacta alea est (Caesar) - Zarul este aruncat (riscul este acceptat).
* Ignoramus et ignorabimus - Nu ştim şi nu vom şti (niciodată).
* Ignorantia iuris nocet - Ignorarea justiţiei dăunează.
* Ignorantia legem non excusat - Ignoranţa nu scuză încălcarea legii.
* Ignoti nulla cupido - Necunoscutul nu tentează.
* Incredibile dictu - Incredibil de zis.
* In dubio pro reo - În caz de dubiu, (decizie) în favoarea acuzatului.
* In hoc signo vinces - Cu acest semn vei învinge.
* In medio stat virtus - Virtutea este (totdeauna) la mijloc.
* In patria natus non est propheta vocatus - Nimeni nu este profet în ţara lui.
* In saecula saeculorum - În veacul veacurilor.
* Inter arma silent leges (musae) (Cicero) - În timpul războiului, legile (muzele) tac.
* Inter malleum et incudem - Între ciocan şi nicovală.
* In vino veritas - Adevărul este în vin.
* Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum - Cel ce-şi stăpâneşte mânia,
învinge pe cel mai mare duşman.
* Is fecit, cui prodest - Făcut de cel care profită de el.
* Iunctis (junctis) viribus - Unirea face forţa.
* Iurare (jurare) in verba magistri - Jură pe cuvintele unui profesor.
* Jus est art boni et aequi - Justiţia este arta binelui şi dreptăţii.
* Justitia nihil expetit praemii (Cicero) - Dreptatea nu aşteaptă răsplată.
L

• Laborare est orare. (Lucrul este ruga)


• Laborare omnia vincit. (Lucrul invinge tot)
• Lapis philosophorum. (Piatra filosofilor)

* Labor omnia vincit improbus (Virgiliu) - O muncă perseverentă învinge orice.


* Laborare est orare - Lucrul este ruga.
* Lapis philosophorum - Piatra filozofală (cu ajutorul căreia orice metal ar putea fi
transformat în aur).
* Lex neminem cogit ad impossibila - Legea nu constrânge pe nimeni să facă
imposibilul.
* Libertas est potestas faciendi id quod jure licet - Libertatea înseamnă să poţi face
ceea ce îţi permite legea.
* Longum iter est per praecepta, breve et efficax exempla (Seneca) - Lung este
drumul cu reguli, scurt şi eficient prin exemple.
* Lupus pilum mutat, non mentem - Lupu-şi schimbă părul, dar năravul, ba!
* Ipsi - Insuşi magistrul (persoana cu autoritate) a spus!
M

• Magister ludi (Invatatorul scolii)


• Manus manum lavat. (O mana spala pe alta)
• Medicus curat, natura sanat. (Medicul il are-n grija, natura il insanatoseste)
• Memento mori. (Nu uita ca esti muritor!)
• Mens sana in corpore sano. (Minte sanatoasa in corp sanatos)
• Modus vivendi (Mod de a trai)
• Mutatis mutandis (Schimband ce este de schimbat)
* Magna cum laude - Cu deosebită laudă, distincţie (menţiune pe diplomele de doctorat).
* Margaritas ante porcos - (Nu daţi) mărgăritare porcilor.
* Magister ludi - Învăţătorul şcolii.
* Manus manum lavat - Mâna spală mâna (O mână spală pe alta).
* Medicus curat, natura sanat - Medicul îngrijeşte, natura însănătoşeşte.
* Memento mori - Adu-ţi aminte că vei muri.
* Mendacem memorem esse oportet (Quintilian) - Mincinosul trebuie să aibă memorie bună.
* Mens agitat molem (Virgiliu) - Mintea agită (mişcă) masele.
* Mens sana in corpore sano (Juvenal) - Minte sănătoasă în corp sănătos.
* Minima de malis - Din atâtea rele (alege) pe cel mai puţin rău.
* Modus vivendi - Mod de a trăi.
* Mors ultima ratio - Moartea este raţiunea finală.
* Mortuo leoni et lepores insultant - Pe leul mort îl insultă chiar şi iepurii.
* Multi sunt vocati, pauci vero electi - Mulţi chemaţi, puţini aleşi.
* Multum, non multa - Mult, nu multe (În sensul de: “Mai bine puţin şi bun, decât mult şi
prost”).
* Mutatis mutandis - Schimbând ce este de schimbat.

• Naturalia non sunt turpia (Cele naturale nu sunt rusinoase)


• Natura abhorret a vacuo. (Natura detesta vidul)
• Nec Hercules contra plures. (Nu e Hercule cine lupta cu o droaie)
• Nemo propheta in patria sua. (Nimeni nu-i profet in tara sa)
• Nemo nascitur sapiens. (Nimeni nu se naste invatat)
• Nihil lacrima citius arescit. (Nimic nu usuca mai repede ca o lacrima)
• Nihil novi sub sole. (Nimic nou sub soare)
• Nihil sine deo. (Nimic fara Dumnezeu)
• Nihil sine numini. (Nimic fara dorinta)
• Nomen est omen. (Numele este omul)
• Nondum amabam, et amare amabam. (Nu am iubit, chiar daca am invatat sa iubesc)
• Non omnia possumus omnes. (Nimeni nu poate face orice)
• Non scholae, sed vitae discimus. (Nu invatam de la scoala, ci de la "scoala vietii)
• Non solum armis sed libris (Nu numai prin forta dar si prin cultura)
• Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. (Nu traiesc ca sa mananc, ci mananc ca sa traiesc)
• Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. (Nu vesmantul il face pe om, ci
omul pe vesmant
• Nosce te ipsum! (Cunoaste-te pe tine insuti!) Era scris pe frontonul templului din Delphi.
Tot acolo era scris si "Est modus in rebus."
• Nulla dies sine linea. (Nu e zi fara linie)
• Nulla est medicina sine lingua latina. (Nu e medicina fara limba latina)
• Nulla regula sine exceptione. (Nu e regula fara exceptie sau Exceptia intareste regula)
• Nulla res tam necessaria est quam medicina. (Nimic nu e mai necesar ca medicina)

* Nascuntur poetae, fiunt oratores (Cicero) - Poeţii se nasc, oratorii se formează.


* Natura non facit saltus Linné - Natura nu face salturi.
* Naturalia non sunt turpia - (Necesităţile) naturale nu sunt ruşinoase.
* Natura abhorret a vacuo - Natura are oroare de vid.
* Ne quid nimis - Nimic mai mult.
* Nec Hercules contra plures - Nu este un Hercule cine luptă cu o droaie.
* Nemo ante mortem beatus est (Ovidiu) - Nimeni nu e fericit înainte de a muri.
* Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu (Toma de Aquino) - Nimic nu
este în minte, care să nu fi fost mai întâi în simţuri.
* Nihil lacrima citius arescit - Nimic nu usucă mai repede ca o lacrimă.
* Nihil novi sub sole - Nimic nou sub soare.
* Nihil obstat - Nimic nu stă împotrivă.
* Nihil sine Deo - Nimic fără Dumnezeu.
* Nihil sine numini - Nimic fără dorinţă.
* Nil nocere! - (Cel puţin) să nu dăunezi în niciun caz (pacientului).
* Nil tam difficile est, quin quaerendo investigari possiet (Terenţiu) - Nimic nu este
atât de greu, încât să nu poată fi clarificat prin cercetare.
* Nolens,volens - Vrând, nevrând!
* Noli me tangere! - Nu mă atinge!
* Nomen est omen (Plautus) - Numele este un semn prevestitor.
* Nomina (sunt) odiosa - Evocarea numelui provoacă neplăceri.
* Non decet - Nu este permis (sau: Nu se face).
* Non licet bovi, quod licet Jovi - Nu este permis boului (oricui), ceea ce este permis
lui Juppiter.
* Nondum amabam, et amare amabam - Nu am iubit, chiar dacă am învăţat să
iubesc.
* Non multa, sed multum - Nu multe, ci mult (”Mai bine puţin şi bun, decât mult şi
prost”).
* Non omnia possumus omnes - Nimeni nu poate face orice.
* Non scholæ, sed vitæ discimus (Seneca) - Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru
viaţă.
* Non ut edam vivo, sed ut vivam edo - Nu trăiesc ca să mânânc, ci mănânc ca să
trăiesc.
* Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum - Nu veşmântul (haina) face
pe om, ci omul veşmântul (haina).
* Noscete ipsum (et nosces universum et deos) - Cunoaşte-te pe tine însuţi (şi vei
cunoaşte universul şi zeii) (proverb preluat de la greci).
* Nulla dies sine linea (Plinius cel Bătrân) - Să nu treacă o zi fără un rând (scris).
* Nulla est medicina sine lingua latina - Nu e medicină fără limba latină.
* Nulla poena sine lege - Nicio pedeapsă în afara legii.
* Nulla regula sine exceptione - Nu e regulă fără excepţie (vezi şi Excepţia întăreşte
regula)
* Nulla res tam necessaria est quam medicina - Nimic nu e mai necesar ca
medicina.
* Nunc est bibendum (Horaţiu) - Acum e momentul să bem (să sărbătorim ceva).
O

• Obiter dicta (In treacat spuse)


• Oculi plus vident quam oculus. (Mai multi ochi vad mai mult decat unul)
• Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria
sunt, faciunt. (Toti oamenii vor sa aibe sanatate, dar des fac totul in contra ei)
• Omnia mea mecum porto. (Port dupa mine tot ce e al meu)
• Omnia vincit amor. (Iubirea invinge orice)
• Omnium artium medicina nobilissima est. (Medicina este cea mai nobila arta)
• Optimum medicamentum quies est. (Cel mai bun medicament este odihna)
• Ora et labora. (Roaga-te si lucreaza!)

* Oculi plus vident quam oculus - Mai mulţi ochi văd mai mult decât unul singur.
* Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, sæpe autem omnia, quæ valetudini
contraria sunt, faciunt - Toţi oamenii vor să aibă sănătate, dar adesea fac totul în
contra ei.
* Omnia mea mecum porto (Cicero) - Port cu mine tot ce e al meu. Versiunea latină
a răspunsului pe care l-ar fi dat filozoful Bias concetăţenilor săi, miraţi că părăseşte
cetatea asediată de Perşi, fără să-şi ia nimic cu el (spiritul constituie unica bogăţie a
înţeleptului, un bun care-l însoţeşte peste tot).
* Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) (Virgiliu) - Iubirea învinge orice (şi noi
ne plecăm puterii sale).
* Omnium artium medicina nobilissima est - Medicina este cea mai nobilă artă.
* Omnium rerum homo mensura est - Omul este măsura tuturor lucrurilor.
* Optimum medicamentum quies est - Cel mai bun medicament este odihna.
* Ora et labora - Roagă-te şi lucrează (deviza călugărilor benedictini).
* O tempora, o mores! (Cicero) - Ce vremuri, ce moravuri!
P

• Pax melior est quam iustissimum bellum. (Pacea e mai buna decat cel mai just razboi)
• Pax vobiscum! (Pacea cu voi!)
• Per aspera ad astra. (Cu greutate pana la stele. Trebuie sa muncesti mult - si greu - ca sa
ajungi la performanta -(Proverb romanesc: Cu amar se mananca dulcile))
• Per scientiam ad salutem aegroti. (Sa vindeci boala prin stiinta)
• Persona (non) grata. (Persoana (ne)agreata)
• Pia mater (Mama iubitoare)
• Plenus venter non studet libenter. (O burta plina nu iubeste studiul)
• Plures crapula quam gladius perdidit. (Betia ia mai multe vieti ca spada)
• Post cenam non stare sed mille passus meare. (Sa nu stai dupa cina, ci sa mergi pe jos o
mila).
• Post mortem. (Dupa moarte)
• Post hoc non est propter hoc. (Dupa asta, nu e din cauza asta)
• Praesente medico nihil nocet. (Cand doctorul e langa tine, nimic nu-ti poate face rau)
• Praevenire melius est quam praeveniri. (A preveni e mai usor decat a trata)
• Primum non nocere. (La inceput, nu dauna)
• Primum vivere et deinde philosophari. (Mai intai a trai si pe urma a face filosofie)
• Prosit (Sa fie de bine)
* Pacta sunt servanda - Acordurile trebuie respectate.
* Panem et circenses (dare) (Juvenal) - (Daţi poporului) pâine şi jocuri (circ).
* Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Horaţiu) - (Se muncesc) munţii în
chinurile facerii şi se naşte un şoarece ridicol, (”Mult zgomot pentru nimic”).
* Pauca, sed bona - Puţine, dar bune (nu cantitatea, ci calitatea contează).
* Pax melior est quam iustissimum bellum - Pacea e mai bună decât cel mai just
război.
* Pax vobiscum! - Pace vouă!
* Pecunia non olet (Vespasian) - Banii n-au miros.
* Per aspera ad astra - Pe căi aspre, până la stele.
* Per scientiam ad salutem ægroti - Să vindeci boala prin ştiinţă.
* Philosophia ancilla theologiae (Petrus Damianus) - Filosofia este servitoarea
teologiei.
* Pia mater - Mamă cucernică.
* Plenus venter non studet libenter - O burtă plină nu iubeşte studiul.
* Plures crapula quam gladius perdidit - Beţia ia mai multe vieţi ca spada.
* Post cenam non stare, sed mille passus meare - Să nu stai după cină, ci să mergi
pe jos o milă.
* Post hoc non est propter hoc - După asta, nu e din cauza asta (a considera simpla
succesiune a evenimentelor drept cauzalitate).
* Potius mori quam foedari - Mai bine moartea decât dezonoarea.
* Præsente medico nihil nocet - Când doctorul e lângă tine, nimic nu-ţi poate face
rău.
* Prævenire melius est quam curare - A preveni, e mai uşor decât a trata.
* Primum non nocere - În primul rând nu dăuna.
* Primum vivere, deinde philosophari - Mai întâi trăieşte şi pe urmă filosofează.
* Primus inter pares - Primul între egali.
* (Oratio) pro domo - (Pledoarie) în interes propriu.
* Pro rege saepe; pro patria semper - Pentru rege adesea; pentru patrie totdeauna.
* Prosit - Să fie de bine.
Q

• Qui rogat, non errat. (Cine roaga, nu greseste sau Incercarea moarte n-are)
• Qui scribit, bis legit. (Cine scrie, citeste de doua ori)
• Qui tacet, consentire videtur. (Cine tace e de-acord)
• Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Orice ai face, fa cu prudenta, fara sa-ti
tai respiratia la sfarsit)
• Quidquid discis, tibi discis. (Orice ai invata, inveti pentru tine)
• Quod erat demonstrandum. (Ceea ce era de demonstrat)
• Quod licet Iovis, non licet bovis. (Ceea ce-i este permis lui Jupiter nu-i este permis si
unui bou)
• Quod medicina aliis, aliis est acre venenum. (Medicamentul unuia, este veninul altuia)
• Quod scripsi, scripsi! (Ceea ce am scris, am scris!)
• Quot capita, tot sententiae. (Atatea pareri, cate capete)

* Quad non est in actis non est in mundo - Ceea ce nu este in acte, nu este pe lume (axiomă
juridică potrivit căreia un lucru neconsemnat printr-un act este ca şi inexistent).
* Qualis autem homo ipse esset, talem esse eius orationem (Cicero) - Omul se cunoaşte după
felul cum vorbeşte.
* Quandoque bonus dormitat Homerus (Horaţiu) - Chiar şi bunul Homer mai doarme câteodată
(în sensul: Chiar şi un scriitor de geniu nu este totdeauna el însuşi).
* Qui habet aures audiendi, audiat - Cine are urechi de auzit, să audă.
* Qui rogat, non errat - Cine întreabă, nu greşeşte (sau “Încercarea moarte n-are”).
* Qui scribit, bis legit - Cine scrie, citeşte de două ori.
* Qui tacet, consentire videtur - Cine tace, e de-acord.
* Quid novi? - Ceva nou?
* Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! - Orice ai face, fă cu prudenţă, fără să ţi se
taie respiraţia la sfârşit.
* Quidquid discis, tibi discis - Orice ai învăţa, înveţi pentru tine.
* Quid sit futurum cras, fuge quaerere (Horaţiu) - Nu întreba ce va aduce ziua de mâine.
* Quod licet Iovis, non licet bovis - Nu tot ce-i este permis lui Jupiter îi este permis şi unui bou
(oricui).
* Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - Medicamentul unuia, este veninul altuia.
* Quod scripsi, scripsi! - Ceea ce am scris, am scris!
* Quot capita, tot sensus - Câte capete, atâtea păreri.
* Quot licet Iovi not licet vobi - Ce e permis lui Jupiter nu este permis si vouă.
R
R

• Repetitio mater studiorum est. (Repetitia este mama invataturii)


• Ridendo castigat mores. (Razand infranezi moravurile)

* Redde Caesari quae sunt Caesaris et quae Dei Deo - Dă Cezarului (împăratului) ce-
i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu
* Repetitio mater studiorum est — Repetiţia este mama învăţăturii
* Requiescat in pace! - Odihnească-se în pace!
* Ridendo castigat mores — Prin ras se corecteaza moravurile
* Roma die uno non aedificata est - Roma nu a fost cladită într-o zi
S

• Saepe morborum gravium exitus incerti sunt. (Des, soarta persoanelor grav bolnave este
necunoscuta)
• Salus aegroti suprema lex. (Sanatatea pacientului, lege suprema)
• Semper idem. (Mereu acelasi)
• Sic transit gloria mundi. (Asa trece gloria lumii) Formula folosita in trecut la investirea
unui nou papa.
• Similia similibus curantur. (Asemanarea vindeca asemanarea)
• Sine die (Fara termen precizat)
• Sine ira et studio. (Fara ura si partinire)
• Sine labore non erit panis in ore. (Fara munca nu mananci paine)
• Sine qua non. (Fara de care nu se poate)
• Si tacuisses, philosophus mansisses. (Daca taceai, filosof ramaneai)
• Si vis pacem, para bellum. (Daca vrei pace, pregateste-te pentru razboi)
• Si vis pacem, para iustitiam. (Daca vrei pace, pregateste judetul)
• Sui generis. (In felul sau)
• Summum jus, summa injuria. (Mai multa lege, mai putina justitie)

* Sæpe morborum gravium exitus incerti sunt — Soarta persoanelor grav bolnave
este adesea necunoscută
* Salus ægroti suprema lex — Sănătatea pacientului, lege supremă
* Salus populi suprema lex esto - Bunăstarea poporului să fie legea supremă
* Semper idem — Mereu acelaşi
* Servum pecus! - Oaie servilă! Turmă slugarnică!
* Sic transit gloria mundi (Patricius) — Aşa trece gloria lumii
* Similia similibus curantur — Cele asemănătoare vindecă (lucruri) asemănătoare
( principiul homeopatiei)
* Sine die - Fara termen,niciodata
* Sine ira et studio (Tacit) — Fără ură şi părtinire
* Sine labore non erit panis in ore — Fără muncă nu mănânci pâine (”Cine nu
munceşte, nu mănâncă!”)
* Si tacuisses, philosophus mansisses (Boetius) — Dacă tăceai, filosof rămâneai
* Sit tibi terra levis! - Să-ţi fie ţărâna uşoară!
* Si vis pacem, para bellum (Vegetius) — Dacă vrei pace, pregăteşte-te pentru
război
* Si vis pacem, para iustitiam — Dacă vrei pace, instaurează dreptatea
* Sublata causa, tollitur effectus - Îndepărtată cauza, dispare efectul
* Sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza) - Sub semnul eternităţii
* Summum jus, summa injuria — Cu cât sunt mai multe legi, cu atât mai multă
nedreptate
* Sustine et abstine - Suportă (toate relele) şi abţine-te (de la plăceri)
T

• Tarde venientibus ossa. (Pentru cei care vin tarziu, oase sau Pentru cei care intarzie, oase)
• Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Timpurile se schimba, si noi in ele)
• Tres faciunt collegium. (Trei se fac colegi)

* Tabula rasa - A nimici totul, a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut
* Tarde venientibus ossa — Pentru cei care vin târziu, (rămân doar) oasele
* Tempora mutantur et nos mutamur in illis — Timpurile se schimbă, şi noi cu ele
* Tertium non datur - O a treia (soluţie) nu există. Principiul terţului exclus.
* Testis unus, testis nullus - Un singur martor este ca şi cum n-ar fi niciunul
* Timeo Danaos et dona ferrentes (Virgiliu) - Mă tem de greci, chiar când aduc
ofrande (zeilor)
* Timeo lectorem unius libri - Mă tem de cititorul unei singure cărţi (unilateral)
* Trahit sua quemque voluptas - Fiecare cu tentaţia lui
* Tres faciunt collegium (Marcellus) — Trei (membri) sunt necesari pentru a forma o
uniune (asociaţie)
* Tunica proprior pallio est (Plautus) - Cămaşa este mai aproape de corp decât haina
U

• Ubi bene ibi patria. (Unde-i bine, acolo este patria mea)
• Ubi concordia, ibi victoria. (Unde este armonie, este si victorie)
• Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. (Unde esti tu Gaius, acolo voi fi eu, Gaia ; formula de
fidelitate zisa de sotii romani dupa casatorie)
• Una hirundo non facit ver. (Cu o randunica nu se face primavara)
• Unum castigabis, centum emendabis. (Daca reprimi o greseala, corectezi o suta)
• Usus magister est optimus. (Folosirea profesorilor este cea mai buna)
• Ut ameris, amabilis esto. (Fii amabil, iubit vei fi)
• Ut sis nocte levis, sit cena brevis (Daca vrei sa dormi bine, mananca devreme)
* Ubi bene, ibi patria (Cicero) — Unde-i bine, acolo este patria
* Ubi concordia, ibi victoria — Unde este armonie, este şi victorie
* Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia — Unde eşti tu Gaius, acolo voi fi eu, Gaia
* Una hirundo non facit ver — O rândunică nu face primavară
* Unum castigabis, centum emendabis — Dacă reprimi o greşeală, corectezi o
sută
* Usus magister est optimus — Folosirea profesorilor este cea mai bună
(conduită)
* Ut ameris, amabilis esto (Ovidiu — Fii amabil şi vei fi iubit
* Ut pictura poesis! (Horaţiu) - Poezia să fie ca pictura!
* Ut sementem feceris, ita metes (Cicero)- Cum ai semănat, aşa vei culege
* Ut sis nocte levis, sit cena brevis — Dacă vrei să dormi bine, mănâncă devreme
* Uti, non abuti - Uzează (foloseşte-te), dar nu abuza

• Vae victis! (Vai de cei invinsi!)


• Vade mecum (Vino cu mine)
• Veni, vidi, vici (am venit, am vazut, am invins) Iulius Caesar
• Verba docent, exempla trahunt. (Vorbele predau, exemplele ghideaza)
• Verba volant, scripta manent. (Vorbele zboara, scrisul ramane)
• Veritas odium paret. (Adevarul seamana ura)
• Vincit omnia veritas. (Adevarul invinge totul)
• Vox populi, vox dei. (Vocea poporului, vocea zeilor)

* Væ victis! (Titus Livius) — Vai de cei învinşi!


* Vade mecum — Vino cu mine
* Vanitas vanitatum, omnia vanitas - Deşertăciunea deşertăciunilor, totul este deşertăciune
* Veni, vidi, vici (Caesar) — Am venit, am văzut, am învins
* Verba docent, exempla trahunt — Vorbele te învaţă, exemplele te călăuzesc
* Verba volant, scripta manent — Vorbele zboară, scrisul rămâne
* Veritas odium paret — Adevărul provoacă ura
* Vita brevis, ars longa (Seneca) - Viaţa este scurtă, arta (are durată) lungă
* Vitam impendere vero (Juvenal) - Să-ţi dai viaţa pentru adevăr
* Vox clamantis in deserto - Vocea celui care strigă în pustiu
* Vox populi, vox Dei — Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu
* Vulnerant omnes, ultima necat - Toate (orele) rănesc, ultima ucide

S-ar putea să vă placă și