Sunteți pe pagina 1din 17

Expresii latine

Aici puteti consulta o lista aranjata in ordine alfabetica a celor mai cunoscute expresii latine si
traducerea lor (proverbe, maxime zicatori etc.)
Cuprins
A B C D E
F ! " #
$ % & ' (
) * + , -
A
A.uila non capit muscas. (-ulturul nu prinde muste)
Absentem laedit, .ui cum ebrio liti/at. (Cel care se cearta cu un betiv raneste un absent)
Ad multos annos0 (#a multi ani0)
Ae/roto dum anima est, spes est. (Cat timp bolnavul sufla, mai este speranta)
Amicus 'lato, sed ma/is amica veritas. ($i1e prieten 'laton, dar mai prieten adevarul)
Amor patriae nostra lex. ("ubirea patriei este le/ea noastra)
Alea jacta est. (*oarta este 2otarata0 3arurile au fost aruncate0) Iulius Caesar cand a
trecut Rubiconul.
Ars lon/a, vita brevis. (Arta este lun/a, viata este scurta)
Asinus asinorum in saecula saeculorum. ($a/arul ma/arilor in secolele secolelor)
Audiatur et altera pars. (*a se asculte si cealalta parte)
Aurea mediocritas. (Aurita cale de mijloc)
Auri sacra fames. (Faima sfanta a aurului0)
Aut Caesar, aut ni2il (*au Cezar, sau nimic)
Avarus ipse miseriae causa est suae (Avarul este cauza propriei lui mizerii)
Ave Caesar morituri te salutant0 (*a traiesti Caesar, cei care se duc la moarte te saluta0)
* Ab alio expectes, alteri quod feceris - Atept de la altul, ce i-ai fcut tu lui.
* Absentem ldit, qui cum ebrio litigat - Cel care se ceart cu un beiv rnete un
absent.
* Abusus non tollit usum - Abuul nu exclude folosina.
* Ab!ssus ab!ssum invocat - "rpastia c#eam prpastie $cu alte cuvinte o greeal
atrage dup sine o alt greeal%.
* Acta est fabula& - "iesa a fost 'ucat& $formul care anuna sf(ritul unei
repreentaii )n teatrul antic%.
* Acta, non verba& - *apte, nu vorbe&
* Ad augusta per angusta - "e calea )ngust $dificil%, la reultate grandioase.
* Ad calendas graecas $soluturos% - $+or plti% la ,calendele- greceti, adic
niciodat $calendarul grec nu avea calende%.
* Ad impossibilia nemo obligatur - .imeni nu poate fi obligat s fac imposibilul.
* Ad ma'orem /ei gloriam - "entru cea mai mare glorie a lui /umneeu.
* Ad multos annos - 0a muli ani.
* Ad unum omnes - 1oi ca unul.
* Aegroto dum anima est, spes est - C(t timp bolnavul sufl, mai este speran.
* Alea iacta est $Caesar% - 2arul este aruncat $riscul este acceptat%. /ei frecvent
citat sub forma aceasta, citatul este greit. *orma corect a citatului este 3acta alea
est.
* Alma mater - 4ama nutritoare $expresie prin care se )nelege 5niversitatea%.
* Amicus certus in re incerta cernitur $Cicero% - Adevratul prieten la nevoie se
cunoate.
* Amicus "lato, sed magis amica veritas - 4i-e prieten "laton, dar mai prieten mi-e
adevrul.
* Amor patri nostra lex - 3ubirea patriei este legea noastr.
* Amor vincit omnia - /ragostea )nvinge totul.
* Amore more ore re&
* Ante mortem nemo beatus - 6nainte de moarte nu este nimeni fericit.
* Aquila non capit muscas - +ulturul nu prinde mute.
* Arcus nimium tensus rumpitur - Arcul prea )ncordat se rupe.
* Ars longa, vita brevis - Arta este lung, viaa este scurt.
* Artem non odit nisi ignarus - .umai ignorantul urte arta.
* Asinus asinorum in scula sculorum - 4garul mgarilor, )n veacul veacurilor.
* Audaces, fortuna 'uvat $+irgiliu% - 7oarta favoriea pe )ndrnei.
* Audi, vidi, sile& - Ascult, privete i taci&
* Audiatur et altera pars $7eneca% - 7 fie ascultat i cealalt parte.
* Aurea mediocritas $8oraiu% - Aurit este calea de mi'loc.
* Auri sacra fames $+irgiliu% - 9lestemata foame de aur&
* Aut Caesar, aut ni#il $Cear 9orgia% - 7au Cear, sau nimic.
* Aut vincere, aut mori& - :ri )nvingem, ori murim&
* Ave Csar morituri te salutant - 7alve Cear, cei sortii morii te salut.
B
Beatus, .ui prodest, .uibus potest. (Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat)
Bis dat, .ui cito dat. (Cine da rapid, da de doua ori)
Bene dia/noscitur, bene curatur. (Cine da un dia/nostic bun, vindeca bine)
Bona dia/nosis, bona curatio. (Bun dia/nostic, bun leac)
Bona valetudo melior est .uam maximae divitiae. (*anatatea buna este mai valoroasa
decat cea mai mare avere)
Bonum vinum laetificat cor 2ominis. (-inul bun inveseleste inima omului)
Barba non facit p2ilosop2um. (Barba nu te face filosof)
Beneficium accipere, libertatem est vendere (Daca accepti un favor iti vinzi libertatea)
* 9arba non facit p#ilosop#um $"lutar#% - 9arba $singur% nu te face filosof.
* 9eati pauperes spiritu - *ericii cei sraci cu du#ul.
* 9eatus, qui prodest, quibus potest - *ericit este cel care se face util prin a'utorul
dat.
* 9ellum omnium contra omnes $1#omas 8obbes% - ;boiul tuturora )mpotriva
tuturor $starea omenirii )nainte de organiarea socetii%.
* 9is dat, qui cito dat $"ublilius 7!rus% - Cine d rapid, d de dou ori.
* 9ene diagnoscitur, bene curatur - Cine pune un diagnostic bun, vindec bine.
* 9ona diagnosis, bona curatio - 9un diagnostic, bun leac.
* 9ona fide - /e bun credin.
* 9ona valetudo melior est quam maxim diviti - 7ntatea bun este mai
valoroas dec(t cea mai mare avere.
* 9onum vinum laetificat cor #ominis - +inul bun )nveselete inima omului.
C
Carpe diem. (+raieste clipa4 'rofita de aceasta zi) Horatius
Cave canem ('azeste1te de caine)
Cibi condimentum est fames. (Foamea este condiment pentru orice mancare)
Concordia civium murus urbium. (Armonia dintre cetateni, este zidul oraselor)
Conditio sine .ua non. (Conditia necesara)
Consuetudinis vis ma/na est. (Forta obiceiului este mare)
Consuetudo altera natura est. (&biceiul este alta natura)
Contraria contrariis curantur. (&pusii sunt curatiti de catre opozantii lor)
Contra vim mortis non est medicamen in 2ortis. (%u este medicament impotriva puterii
mortii)
Cui bono 5 (Cine e beneficiarul 5)
Cura, ut valeas0 (Ai /rija de tine)
* Carpe diem $8oraiu% - 1riete-i iua $)ndemn de a tri intens clipa preent,
singura cert%.
* Casus belli - Ca de rboi $situaie )n care un stat se vede constr(ns s declare
rboi altui stat%.
* Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat& - Consulii s ia msuri ca
republicii s nu i se aduc vreun pre'udiciu& $formul rostit )n 7enatul ;oman, prin
care consulii erau investii cu puteri discreionare )n momentele de mare prime'die%.
* Cave canem - "ete-te de c(ine $atenie, c(ine&%.
* Cave ne cadas& - 3a seama s nu cai& $in cortegiile triumfale la romani, )n spatele
)nvingtorului, se afla un sclav, care-i spunea aceste cuvinte, avertisment impotriva
trufiei%.
* Ceterum censeo Cart#aginem esse delendam $Cato cel 9tr(n% - <i totui consider
ca trebuie sa distrugem Cartagina.
* Cibi condimentum esse fames $Cicero% - *oamea este condiment pentru orice
m(ncare.
* Circulus vitiosus - Cerc vicios.
* Cogito, ergo sum $/escartes% - =(ndesc, deci exist $celebra te care exprima, )n
form concentrat, caracterul antidogmatic i raionalist al filosofiei carteiene,
proclam(nd totodat drept adevr indubitabil > dovad a existenei > g(ndirea%.
* Concordia civium murus urbium - Armonia dintre ceteni, este idul oraelor.
* Conditio sine qua non - Condiia necesar.
* Consuetudinis vis magna est - *ora obiceiului este mare.
* Consuetudo quasi altera natura $est% $Cicero% - :biceiul este alt natur $a doua
natur%.
* Contra vim mortis non est medicamen in #ortis - 6mpotriva puterii morii, nu exist
leac )n grdin.
* Contraria contrariis curantur - Contrariile $medicamentele cu efecte contrarii%
vindec manifestrile $simptomele% contrarii $9aa terapiei clasice, allopate%.
* Contra vim mortis non est medicamen in #ortis - .u exist medicament )mpotriva
puterii morii.
* Coram populo $publico% - 6n public, pe fa.
* Credo quia absurdum $1ertullian% - Cred, pentru c este absurd $Crede i nu
cerceta&%.
* Cui bono? $Cassius% - Cui )i este avanta'os? $la anc#etarea unui act criminal,
pentru descoperirea culpabilului% $vei i Cui prodest?%.
* Cui prodest? - Cui folosete? $vei i Cui bono?%.
* Cuius regio, eius religio - ;eligia stp(nului, religia supusului.
* Cuique suum - *iecruia al su.
* Cura, ut valeas - Ai gri' de tine.
D
De /ustibus et coloribus, non disputandum. (usturile si culorile nu se discuta)
De mortuis ni2il nisi bene. (Despre morti numai de bine)
Divide et impera. -arianta Divide ut imperes. (Dezbina si condu).
Docendo discimus. ("nvatand pe altii, invatam si noi)
Doctus cum libro. (*avant cu cartea).
Dubito, er/o co/ito4 co/ito er/o sum. ($a indoiesc, deci cu/et4 cu/et, deci exist)
Dulce et decorum est pro patria mori. (Este dulce si frumos sa mori pentru patrie)
Horatius.
Dum spiro, spero. (Cat timp respir, sper)
Dura lex, sed lex. (#e/ea e dura, dar e le/e)
Dura necessitas. (%ecesitate dura)
* /e gustibus et coloribus, non disputandum $7eneca% - =usturile i culorile nu se
discut.
* /e mortuis nil nisi bene - /espre cei mori $vorbete% numai de bine.
* /ecet imperatorem stantem mori - 5n )mprat se cuvine s moar in picioare
$maxim atribuit )mpratului roman +espasian i semnific )nfruntarea demn a
destinului%.
* /eo gratias& - 7 mulumim /omnului&
* /e omnibus dubitandum est - 1otul trebuie pus sub semnul )ndoielii.
* /eux ex mac#ina - 2eul ieind din mainrie $simbolic@ omul )nving(nd sistemul%.
* /ictum, factum - 2is i fcut.
* /ifficile est satiram non scribere $Auvenal% - B greu s nu scrii satire $)n anumite
)mpre'urri%.
* /ivide et impera $sau /ivide ut regnes% - /ebin i stp(nete.
* /ocendo discimus - 6nv(nd pe alii, )nvm i noi.
* /octus cum libro - 7avant cu cartea.
* /omi suae quilibet rex - 0a el acas, oricine e rege.
* /ominus vobiscum& - /umneeu cu voi&
* /o $tibi%, ut des - 6i dau $ceva%, pentru ca i tu s-mi dai.
* /oscendo discimus - 6nv(nd pe alii, )nvm i noi $prin transmitere,
cunotinele noastre se consolidea, se )mbogesc%.
* /ubito ergo cogito, cogito ergo sum - 4 )ndoiesc, deci cugetC cuget, deci exist.
* /ulce et decorum est pro patria mori $8oraiu% - Bste dulce i frumos s mori
pentru patrie.
* /um ferrum candet, tundendum - 9ate fierul c(t e cald&
* /um spiro, spero - C(t timp respir, sper.
* /uobus ligitandibus tertius gaudet - C(nd doi se ceart, al treilea se bucur
$c(tig%.
* /ura lex, sed lex - 0egea e dur, dar e lege.
* /ura necessitas - .ecesitate dur.
E
E fructu arbor co/noscitur. (Arborele se cunoaste dupa fructe)
Edere debes ut vivas, non vivere ut edas. (+rebuie sa mananci ca sa traiesti, nu sa traiesti
ca sa mananci)
E/o sum .ui sum. (Eu sunt cel ce sunt)
Er/o bibamus0 (Deci, sa bem0)
Errare 2umanum est sed perseverare diabolicum. (A /resi e omenesc, dar a persevera 6in
/reseli7 este diabolic)
Est modus in rebus. (Este o masura in fiecare lucru) sau 1 mai complet 1 (%u este bine sa
depasesti masura fiecarui lucru). Era scris pe frontonul templului din Delp2i. +ot acolo
era scris si 8%osce te ipsum08 (Cunoaste1te pe tine insuti0)
Et in Arcadia e/o. (*i eu am trait in Arcadia)
Et si omnes, sed non e/o. (C2iar daca toti, eu nu)
Etiam unus capilus 2abet umbram suam (C2iar si un fir de par are umbra sa)
Ex ni2ilo ni2il. (Din nimic nu se creeaza nimic)
Exceptis excipiendis. (Exceptand ce este de exceptat)
Ex osibus ultor. (Din mormant se ridica razbunatorul)
Experientia docet. (Experienta te invata)
* B fructu arbor cognoscitur - Arborele se cunoate dup fructe.
* Bdere oportet, ut vivas, non vivere ut edas $Cicero% - 1rebuie s mn(nci ca s
trieti, nu s trieti ca s mn(nci.
* Bgo sum qui sum - Bu sunt cel ce sunt.
* B'usdem farinae - Cei de aceeai teap $DmEme farine,, DmEme p(te,%.
* Brgo bibamus& $=oet#e% - /eci, s bem&
* Bripitur persona, manet res - "ersoana piere, lucrul rm(ne $opera supravieuiete
)ntotdeauna creatorului ei%.
* Britis sicut deus scientes bonum et malum - +ei fi asemenea lui /umneeu
cunosc(nd binele i rul.
* Brrare #umanum est sed perseverare diabolicum $7eneca% - A grei e omenesc,
dar a persevera $)n greeli% este diabolic.
* Bsse quam videri malim - "refer s fiu, dec(t s par.
* Bst modus in rebus $8oraiu% - Bste o msur )n lucruri.
* Bt in Arcadia ego - <i eu am trit )n Arcadia. Acesta este epigraful unui tablou
celebru al pictorului france .icolas "oussin. Arcadia legendar este inutul vieii
idilice, patriar#ale. Bxpresia mrturisete nostalgia dup o fericire pierdut.
* Btiamsi omnes, sed non ego - C#iar dac toi, eu nu.
* Bt tu, 9rute? $Caesar% - <i tu, $fiul meu% 9rutus?
* Bx auribus sognoscitur asinus - 4garul se cunoate dup urec#i.
* Bs duobus malis minus est eligendum - /in dou rele, alege pe cel mai puin ru.
* Bxegi monumentum aere perennius $8oraiu% - Am )nlat un monument mai
durabil ca bronul.
* Bx ni#ilo, ni#il $0ucreiu% - /in nimic, nu se creea nimic
* Bxceptis excipiendis - Bxcept(nd ce este de exceptat.
* Bxceptio confirmat regulam - Bxcepia confirm regula.
* Bx oriente lux - 0umina vine de la rsrit.
* Bx ossibus ultor - /in morm(nt se ridic rbuntorul.
* Bxperientia est optima rerum magistra - Bxperiena este )n toate lucrurile cel mai
bun )nvtor.
* Bxtra ecclesiam nulla salus - .u exist m(ntuire )n afara bisericii.
F
Famam multi curant pauci conscienciam ($ulti se in/rijesc de faima putini de constiinta)
Festina lente0 (rabeste1te incet0)
Fiat lux0 (*a se faca lumina0)
Fla/rante delicto. ("n fla/rant delict)
Fluctuat nec mer/itur. (E z/uduit dar nu se scufunda 9 stema orasului 'aris)
Fortes fortuna juvat.
sau
Audaces fortuna juvat. (%orocul il favorizeaza pe curajos)
* *acile dictu, difficile factu - 5or de is, greu de fcut.
* *ama ni#il est celerius $:vidiu% - .imic nu este mai rapid ca vonul.
* *ames est optimus coquus - *oamea e cel mai bun buctar.
* *elix, cui potuit rerum cognoscere causas $+irgiliu% - *ericit cel ce poate cunoate
caua $ascuns% a lucrurilor.
* *estina lente - =rbete-te )ncet&
* *iat 'ustitia, et pereat mundus $Ao#annes 4anlius% - 7 se fac dreptate, de-ar fi s
piar lumea.
* *iat lux& - 7 se fac lumin&
* *iat voluntas tua& - *ac-se voia ta&
* *inis coronat opus - 7f(ritul )ncoronea opera.
* *lagrante delicto - 6n flagrant delict.
* *luctuat nec mergitur - B guduit, dar nu se scufund.
* *ortes fortuna 'uvat sau Audaces fortuna 'uvat - .orocul favoriea pe cel
puternicFcura'os.
* *ortuna multis dat nimium, satis nulli $4artial% - .orocul d multora prea mult, nu
satur )ns pe nimeni.
* *rustra laborat, qui omnibus placere studet - /egeaba te osteneti s fi tuturor pe
plac.
* *ugit irreparabile tempus $+irgiliu% - 1recerea timpului este ireversibil.
G
audeamus i/itur (*a ne bucuram, deci)
loria victis0 (lorie victimei0) *e opune sinta/mei -ae -ictis
rosso modo ("n linii mari)
utta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. (*tropul face o /aura in piatra, nu prin
forta, ci prin cadere repetata)
* =audeamus igitur - 7 ne bucurm, deci $c(ntec studenesc%.
* =loria victis& - =lorie victimei& $vei i + victis&%.
* =ravissimum est imperium consuetudinis - Bste foarte grav puterea obinuinei.
* =utta cavat lapidem, non vi, sed spe cadendo $:vidiu% - 7tropul face o gaur )n
piatr, nu prin for, ci prin cdere repetat.
H
!abemus papam0 (Avem papa0)
!abent sua fata libelli. (Cartile isi au destinul lor)
!annibal ante portas. (!annibal inaintea portilor. ('ierde timpul pe cand dusmanul este
deja aici.))
!ic et nunc. (Aici si acum)
!ic et ubi.ue (Aici si peste tot)
!ic )2odus, 2ic salta. (A"C" e )2odos, aici sari0 (Demonstreaza A"C" si AC,$ ce ai de
demonstrat))
!odie mi2i, cras tibi. (Azi pentru mine, maine pentru tine)
!omo 2omini lupus est. (&mul este un lup pentru om)
!omo naturaliter animal sociale. (&mul prin natura este animal social) Aristotel
!omo sum, 2umani ni2il a me alienum puto. (&m sunt, nimic uman nu1mi este strain)
* 8abemus papam& - Avem pap&
* 8abent sua fata libelli $1erentianus 4aurus% - Crile )i au destinul lor.
* 8annibal ad portas - 8annibal )naintea porilor $pericol iminent&%.
* 8ic et nunc - Aici i acum.
* 8ic ;#odus, #ic salta - Aici e ;#odos, aici sari& $cu )nelesul invitaiei de a-i dovedi
pe loc aptitudinile%
* 8oc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas $Auvenal% - Aa vreau, aa ordon,
voina s fie )n serviciul raiunii $-pentru raiune-%
* 8odie mi#i, cras tibi - Ai pentru mine, m(ine pentru tine $nimeni nu e ferit de
loviturile soartei%.
* 8omines quo plura #abent, eo ampliora cupiunt $Austinian% - :mul, cu c(t are mai
mult, cu at(t )i dorete i mai mult.
* 8omo #omini lupus $est% $"laut% - :mul este un lup pentru om.
* 8omo naturaliter animal sociale - :mul prin natur este un animal social.
* 8omo proponit, sed /eus disponit - :mul propune, /umneeu dispune.
* 8omo sum, #umani ni#il a me alienum puto $1ereniu% - :m sunt i nimic din cele
omeneti nu-mi este strin.
* 8oneste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere - 1riete cinstit, nu
vtma pe nimeni, d fiecruia ceea ce-i aparine.
I
"/norantia iuris nocet. ("/noranta judetului dauneaza)
"/norantia le/is non excusat. ("/noranta le/ii nu are scuza)
"/noti nulla cupido. (%ecunoscutul nu tenteaza) Ovidiu
"ncredibile dictu. ("ncredibil de zis)
"n 2oc si/no vinces. (Cu acest semn vei invin/e)
"nter arma silent le/es. ("n timpul razboiului, le/ile sunt mute)
"n vino veritas. (Adevarul este in vin)
"s fecit, cui prodest. (Facut de cel care profita de el)
"unctis (junctis) viribus. (,nirea face forta)
"urare (jurare) in verba ma/istri. (:ura pe cuvintele unui profesor)
* 3acta alea est $Caesar% - 2arul este aruncat $riscul este acceptat%.
* 3gnoramus et ignorabimus - .u tim i nu vom ti $niciodat%.
* 3gnorantia iuris nocet - 3gnorarea 'ustiiei dunea.
* 3gnorantia legem non excusat - 3gnorana nu scu )nclcarea legii.
* 3gnoti nulla cupido - .ecunoscutul nu tentea.
* 3ncredibile dictu - 3ncredibil de is.
* 3n dubio pro reo - 6n ca de dubiu, $deciie% )n favoarea acuatului.
* 3n #oc signo vinces - Cu acest semn vei )nvinge.
* 3n medio stat virtus - +irtutea este $totdeauna% la mi'loc.
* 3n patria natus non est prop#eta vocatus - .imeni nu este profet )n ara lui.
* 3n saecula saeculorum - 6n veacul veacurilor.
* 3nter arma silent leges $musae% $Cicero% - 6n timpul rboiului, legile $muele% tac.
* 3nter malleum et incudem - 6ntre ciocan i nicoval.
* 3n vino veritas - Adevrul este )n vin.
* 3racundiam qui vincit, #ostem superat maximum - Cel ce-i stp(nete m(nia,
)nvinge pe cel mai mare duman.
* 3s fecit, cui prodest - *cut de cel care profit de el.
* 3unctis $'unctis% viribus - 5nirea face fora.
* 3urare $'urare% in verba magistri - Aur pe cuvintele unui profesor.
* Aus est art boni et aequi - Austiia este arta binelui i dreptii.
* Austitia ni#il expetit praemii $Cicero% - /reptatea nu ateapt rsplat.
L
#aborare est orare. (#ucrul este ru/a)
#aborare omnia vincit. (#ucrul invin/e tot)
#apis p2ilosop2orum. ('iatra filosofilor)
* 0abor omnia vincit improbus $+irgiliu% - : munc perseverent )nvinge orice.
* 0aborare est orare - 0ucrul este ruga.
* 0apis p#ilosop#orum - "iatra filoofal $cu a'utorul creia orice metal ar putea fi
transformat )n aur%.
* 0ex neminem cogit ad impossibila - 0egea nu constr(nge pe nimeni s fac
imposibilul.
* 0ibertas est potestas faciendi id quod 'ure licet - 0ibertatea )nseamn s poi face
ceea ce )i permite legea.
* 0ongum iter est per praecepta, breve et efficax exempla $7eneca% - 0ung este
drumul cu reguli, scurt i eficient prin exemple.
* 0upus pilum mutat, non mentem - 0upu-i sc#imb prul, dar nravul, ba&
* 3psi - 3nsui magistrul $persoana cu autoritate% a spus&
M
$a/ister ludi ("nvatatorul scolii)
$anus manum lavat. (& mana spala pe alta)
$edicus curat, natura sanat. ($edicul il are1n /rija, natura il insanatoseste)
$emento mori. (%u uita ca esti muritor0)
$ens sana in corpore sano. ($inte sanatoasa in corp sanatos)
$odus vivendi ($od de a trai)
$utatis mutandis (*c2imband ce este de sc2imbat)
; $a/na cum laude 1 Cu deosebit< laud<, distinc=ie (men=iune pe diplomele de doctorat).
; $ar/aritas ante porcos 1 (%u da=i) m<r/<ritare porcilor.
; $a/ister ludi 1 >nv<=<torul ?colii.
; $anus manum lavat 1 $@na spal< m@na (& m@n< spal< pe alta).
; $edicus curat, natura sanat 1 $edicul An/rije?te, natura Ans<n<to?e?te.
; $emento mori 1 Adu1=i aminte c< vei muri.
; $endacem memorem esse oportet ((uintilian) 1 $incinosul trebuie s< aib< memorie bun<.
; $ens a/itat molem (-ir/iliu) 1 $intea a/it< (mi?c<) masele.
; $ens sana in corpore sano (:uvenal) 1 $inte s<n<toas< An corp s<n<tos.
; $inima de malis 1 Din at@tea rele (ale/e) pe cel mai pu=in r<u.
; $odus vivendi 1 $od de a tr<i.
; $ors ultima ratio 1 $oartea este ra=iunea final<.
; $ortuo leoni et lepores insultant 1 'e leul mort Al insult< c2iar ?i iepurii.
; $ulti sunt vocati, pauci vero electi 1 $ul=i c2ema=i, pu=ini ale?i.
; $ultum, non multa 1 $ult, nu multe (>n sensul de9 B$ai bine pu=in ?i bun, dec@t mult ?i
prostC).
; $utatis mutandis 1 *c2imb@nd ce este de sc2imbat.
N
%aturalia non sunt turpia (Cele naturale nu sunt rusinoase)
%atura ab2orret a vacuo. (%atura detesta vidul)
%ec !ercules contra plures. (%u e !ercule cine lupta cu o droaie)
%emo prop2eta in patria sua. (%imeni nu1i profet in tara sa)
%emo nascitur sapiens. (%imeni nu se naste invatat)
%i2il lacrima citius arescit. (%imic nu usuca mai repede ca o lacrima)
%i2il novi sub sole. (%imic nou sub soare)
%i2il sine deo. (%imic fara Dumnezeu)
%i2il sine numini. (%imic fara dorinta)
%omen est omen. (%umele este omul)
%ondum amabam, et amare amabam. (%u am iubit, c2iar daca am invatat sa iubesc)
%on omnia possumus omnes. (%imeni nu poate face orice)
%on sc2olae, sed vitae discimus. (%u invatam de la scoala, ci de la 8scoala vietii)
%on solum armis sed libris (%u numai prin forta dar si prin cultura)
%on ut edam vivo, sed ut vivam edo. (%u traiesc ca sa mananc, ci mananc ca sa traiesc)
%on vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. (%u vesmantul il face pe om, ci
omul pe vesmant
%osce te ipsum0 (Cunoaste1te pe tine insuti0) Era scris pe frontonul templului din Delp2i.
+ot acolo era scris si 8Est modus in rebus.8
%ulla dies sine linea. (%u e zi fara linie)
%ulla est medicina sine lin/ua latina. (%u e medicina fara limba latina)
%ulla re/ula sine exceptione. (%u e re/ula fara exceptie sau Exceptia intareste re/ula)
%ulla res tam necessaria est .uam medicina. (%imic nu e mai necesar ca medicina)
* .ascuntur poetae, fiunt oratores $Cicero% - "oeii se nasc, oratorii se formea.
* .atura non facit saltus 0innG - .atura nu face salturi.
* .aturalia non sunt turpia - $.ecesitile% naturale nu sunt ruinoase.
* .atura ab#orret a vacuo - .atura are oroare de vid.
* .e quid nimis - .imic mai mult.
* .ec 8ercules contra plures - .u este un 8ercule cine lupt cu o droaie.
* .emo ante mortem beatus est $:vidiu% - .imeni nu e fericit )nainte de a muri.
* .i#il est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu $1oma de Aquino% - .imic nu
este )n minte, care s nu fi fost mai )nt(i )n simuri.
* .i#il lacrima citius arescit - .imic nu usuc mai repede ca o lacrim.
* .i#il novi sub sole - .imic nou sub soare.
* .i#il obstat - .imic nu st )mpotriv.
* .i#il sine /eo - .imic fr /umneeu.
* .i#il sine numini - .imic fr dorin.
* .il nocere& - $Cel puin% s nu dunei )n niciun ca $pacientului%.
* .il tam difficile est, quin quaerendo investigari possiet $1ereniu% - .imic nu este
at(t de greu, )nc(t s nu poat fi clarificat prin cercetare.
* .olens,volens - +r(nd, nevr(nd&
* .oli me tangere& - .u m atinge&
* .omen est omen $"lautus% - .umele este un semn prevestitor.
* .omina $sunt% odiosa - Bvocarea numelui provoac neplceri.
* .on decet - .u este permis $sau@ .u se face%.
* .on licet bovi, quod licet Aovi - .u este permis boului $oricui%, ceea ce este permis
lui Auppiter.
* .ondum amabam, et amare amabam - .u am iubit, c#iar dac am )nvat s
iubesc.
* .on multa, sed multum - .u multe, ci mult $-4ai bine puin i bun, dec(t mult i
prost-%.
* .on omnia possumus omnes - .imeni nu poate face orice.
* .on sc#ol, sed vit discimus $7eneca% - .u )nvm pentru coal, ci pentru
via.
* .on ut edam vivo, sed ut vivam edo - .u triesc ca s m(n(nc, ci mn(nc ca s
triesc.
* .on vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum - .u vem(ntul $#aina% face
pe om, ci omul vem(ntul $#aina%.
* .oscete ipsum $et nosces universum et deos% - Cunoate-te pe tine )nsui $i vei
cunoate universul i eii% $proverb preluat de la greci%.
* .ulla dies sine linea $"linius cel 9tr(n% - 7 nu treac o i fr un r(nd $scris%.
* .ulla est medicina sine lingua latina - .u e medicin fr limba latin.
* .ulla poena sine lege - .icio pedeaps )n afara legii.
* .ulla regula sine exceptione - .u e regul fr excepie $vei i Bxcepia )ntrete
regula%
* .ulla res tam necessaria est quam medicina - .imic nu e mai necesar ca
medicina.
* .unc est bibendum $8oraiu% - Acum e momentul s bem $s srbtorim ceva%.
O
&biter dicta ("n treacat spuse)
&culi plus vident .uam oculus. ($ai multi oc2i vad mai mult decat unul)
&mnes 2omines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, .uae valetudini contraria
sunt, faciunt. (+oti oamenii vor sa aibe sanatate, dar des fac totul in contra ei)
&mnia mea mecum porto. ('ort dupa mine tot ce e al meu)
&mnia vincit amor. ("ubirea invin/e orice)
&mnium artium medicina nobilissima est. ($edicina este cea mai nobila arta)
&ptimum medicamentum .uies est. (Cel mai bun medicament este odi2na)
&ra et labora. ()oa/a1te si lucreaza0)
* :culi plus vident quam oculus - 4ai muli oc#i vd mai mult dec(t unul singur.
* :mnes #omines sibi sanitatem cupiunt, spe autem omnia, qu valetudini
contraria sunt, faciunt - 1oi oamenii vor s aib sntate, dar adesea fac totul )n
contra ei.
* :mnia mea mecum porto $Cicero% - "ort cu mine tot ce e al meu. +ersiunea latin
a rspunsului pe care l-ar fi dat filooful 9ias concetenilor si, mirai c prsete
cetatea asediat de "eri, fr s-i ia nimic cu el $spiritul constituie unica bogie a
)neleptului, un bun care-l )nsoete peste tot%.
* :mnia vincit amor $et nos cedamus amori% $+irgiliu% - 3ubirea )nvinge orice $i noi
ne plecm puterii sale%.
* :mnium artium medicina nobilissima est - 4edicina este cea mai nobil art.
* :mnium rerum #omo mensura est - :mul este msura tuturor lucrurilor.
* :ptimum medicamentum quies est - Cel mai bun medicament este odi#na.
* :ra et labora - ;oag-te i lucrea $devia clugrilor benedictini%.
* : tempora, o mores& $Cicero% - Ce vremuri, ce moravuri&
P
'ax melior est .uam iustissimum bellum. ('acea e mai buna decat cel mai just razboi)
'ax vobiscum0 ('acea cu voi0)
'er aspera ad astra. (Cu /reutate pana la stele. +rebuie sa muncesti mult 1 si /reu 1 ca sa
ajun/i la performanta 1('roverb romanesc9 Cu amar se mananca dulcile))
'er scientiam ad salutem ae/roti. (*a vindeci boala prin stiinta)
'ersona (non) /rata. ('ersoana (ne)a/reata)
'ia mater ($ama iubitoare)
'lenus venter non studet libenter. (& burta plina nu iubeste studiul)
'lures crapula .uam /ladius perdidit. (Betia ia mai multe vieti ca spada)
'ost cenam non stare sed mille passus meare. (*a nu stai dupa cina, ci sa mer/i pe jos o
mila).
'ost mortem. (Dupa moarte)
'ost 2oc non est propter 2oc. (Dupa asta, nu e din cauza asta)
'raesente medico ni2il nocet. (Cand doctorul e lan/a tine, nimic nu1ti poate face rau)
'raevenire melius est .uam praeveniri. (A preveni e mai usor decat a trata)
'rimum non nocere. (#a inceput, nu dauna)
'rimum vivere et deinde p2ilosop2ari. ($ai intai a trai si pe urma a face filosofie)
'rosit (*a fie de bine)
* "acta sunt servanda - Acordurile trebuie respectate.
* "anem et circenses $dare% $Auvenal% - $/ai poporului% p(ine i 'ocuri $circ%.
* "arturiunt montes, nascetur ridiculus mus $8oraiu% - $7e muncesc% munii )n
c#inurile facerii i se nate un oarece ridicol, $-4ult gomot pentru nimic-%.
* "auca, sed bona - "uine, dar bune $nu cantitatea, ci calitatea contea%.
* "ax melior est quam iustissimum bellum - "acea e mai bun dec(t cel mai 'ust
rboi.
* "ax vobiscum& - "ace vou&
* "ecunia non olet $+espasian% - 9anii n-au miros.
* "er aspera ad astra - "e ci aspre, p(n la stele.
* "er scientiam ad salutem groti - 7 vindeci boala prin tiin.
* "#ilosop#ia ancilla t#eologiae $"etrus /amianus% - *ilosofia este servitoarea
teologiei.
* "ia mater - 4am cucernic.
* "lenus venter non studet libenter - : burt plin nu iubete studiul.
* "lures crapula quam gladius perdidit - 9eia ia mai multe viei ca spada.
* "ost cenam non stare, sed mille passus meare - 7 nu stai dup cin, ci s mergi
pe 'os o mil.
* "ost #oc non est propter #oc - /up asta, nu e din caua asta $a considera simpla
succesiune a evenimentelor drept caualitate%.
* "otius mori quam foedari - 4ai bine moartea dec(t deonoarea.
* "rsente medico ni#il nocet - C(nd doctorul e l(ng tine, nimic nu-i poate face
ru.
* "rvenire melius est quam curare - A preveni, e mai uor dec(t a trata.
* "rimum non nocere - 6n primul r(nd nu duna.
* "rimum vivere, deinde p#ilosop#ari - 4ai )nt(i triete i pe urm filosofea.
* "rimus inter pares - "rimul )ntre egali.
* $:ratio% pro domo - $"ledoarie% )n interes propriu.
* "ro rege saepeC pro patria semper - "entru rege adeseaC pentru patrie totdeauna.
* "rosit - 7 fie de bine.
Q
(ui ro/at, non errat. (Cine roa/a, nu /reseste sau "ncercarea moarte n1are)
(ui scribit, bis le/it. (Cine scrie, citeste de doua ori)
(ui tacet, consentire videtur. (Cine tace e de1acord)
(uid.uid a/is, prudenter a/as, et respice finem0 (&rice ai face, fa cu prudenta, fara sa1ti
tai respiratia la sfarsit)
(uid.uid discis, tibi discis. (&rice ai invata, inveti pentru tine)
(uod erat demonstrandum. (Ceea ce era de demonstrat)
(uod licet "ovis, non licet bovis. (Ceea ce1i este permis lui :upiter nu1i este permis si
unui bou)
(uod medicina aliis, aliis est acre venenum. ($edicamentul unuia, este veninul altuia)
(uod scripsi, scripsi0 (Ceea ce am scris, am scris0)
(uot capita, tot sententiae. (Atatea pareri, cate capete)
; (uad non est in actis non est in mundo 1 Ceea ce nu este in acte, nu este pe lume (axiom<
juridic< potrivit c<reia un lucru neconsemnat printr1un act este ca ?i inexistent).
; (ualis autem 2omo ipse esset, talem esse eius orationem (Cicero) 1 &mul se cunoa?te dup<
felul cum vorbe?te.
; (uando.ue bonus dormitat !omerus (!ora=iu) 1 C2iar ?i bunul !omer mai doarme c@teodat<
(An sensul9 C2iar ?i un scriitor de /eniu nu este totdeauna el Ansu?i).
; (ui 2abet aures audiendi, audiat 1 Cine are urec2i de auzit, s< aud<.
; (ui ro/at, non errat 1 Cine Antreab<, nu /re?e?te (sau B>ncercarea moarte n1areC).
; (ui scribit, bis le/it 1 Cine scrie, cite?te de dou< ori.
; (ui tacet, consentire videtur 1 Cine tace, e de1acord.
; (uid novi5 1 Ceva nou5
; (uid.uid a/is, prudenter a/as, et respice finem 0 1 &rice ai face, f< cu pruden=<, f<r< s< =i se
taie respira=ia la sf@r?it.
; (uid.uid discis, tibi discis 1 &rice ai Anv<=a, Anve=i pentru tine.
; (uid sit futurum cras, fu/e .uaerere (!ora=iu) 1 %u Antreba ce va aduce ziua de m@ine.
; (uod licet "ovis, non licet bovis 1 %u tot ce1i este permis lui :upiter Ai este permis ?i unui bou
(oricui).
; (uod medicina aliis, aliis est acre venenum 1 $edicamentul unuia, este veninul altuia.
; (uod scripsi, scripsi0 1 Ceea ce am scris, am scris0
; (uot capita, tot sensus 1 C@te capete, at@tea p<reri.
; (uot licet "ovi not licet vobi 1 Ce e permis lui :upiter nu este permis si vou<.
)
R
)epetitio mater studiorum est. ()epetitia este mama invataturii)
)idendo casti/at mores. ()azand infranezi moravurile)
* ;edde Caesari quae sunt Caesaris et quae /ei /eo - / Cearului $)mpratului% ce-
i al Cearului i lui /umneeu ce-i al lui /umneeu
* ;epetitio mater studiorum est H ;epetiia este mama )nvturii
* ;equiescat in pace& - :di#neasc-se )n pace&
* ;idendo castigat mores H "rin ras se corecteaa moravurile
* ;oma die uno non aedificata est - ;oma nu a fost cladit )ntr-o i
S
*aepe morborum /ravium exitus incerti sunt. (Des, soarta persoanelor /rav bolnave este
necunoscuta)
*alus ae/roti suprema lex. (*anatatea pacientului, le/e suprema)
*emper idem. ($ereu acelasi)
*ic transit /loria mundi. (Asa trece /loria lumii) Formula folosita in trecut la investirea
unui nou papa.
*imilia similibus curantur. (Asemanarea vindeca asemanarea)
*ine die (Fara termen precizat)
*ine ira et studio. (Fara ura si partinire)
*ine labore non erit panis in ore. (Fara munca nu mananci paine)
*ine .ua non. (Fara de care nu se poate)
*i tacuisses, p2ilosop2us mansisses. (Daca taceai, filosof ramaneai)
*i vis pacem, para bellum. (Daca vrei pace, pre/ateste1te pentru razboi)
*i vis pacem, para iustitiam. (Daca vrei pace, pre/ateste judetul)
*ui /eneris. ("n felul sau)
*ummum jus, summa injuria. ($ai multa le/e, mai putina justitie)
* 7pe morborum gravium exitus incerti sunt H 7oarta persoanelor grav bolnave
este adesea necunoscut
* 7alus groti suprema lex H 7ntatea pacientului, lege suprem
* 7alus populi suprema lex esto - 9unstarea poporului s fie legea suprem
* 7emper idem H 4ereu acelai
* 7ervum pecus& - :aie servil& 1urm slugarnic&
* 7ic transit gloria mundi $"atricius% H Aa trece gloria lumii
* 7imilia similibus curantur H Cele asemntoare vindec $lucruri% asemntoare
$ principiul #omeopatiei%
* 7ine die - *ara termen,niciodata
* 7ine ira et studio $1acit% H *r ur i prtinire
* 7ine labore non erit panis in ore H *r munc nu mn(nci p(ine $-Cine nu
muncete, nu mn(nc&-%
* 7i tacuisses, p#ilosop#us mansisses $9oetius% H /ac tceai, filosof rm(neai
* 7it tibi terra levis& - 7-i fie r(na uoar&
* 7i vis pacem, para bellum $+egetius% H /ac vrei pace, pregtete-te pentru
rboi
* 7i vis pacem, para iustitiam H /ac vrei pace, instaurea dreptatea
* 7ublata causa, tollitur effectus - 6ndeprtat caua, dispare efectul
* 7ub specie aeternitatis $9aruc# 7pinoa% - 7ub semnul eternitii
* 7ummum 'us, summa in'uria H Cu c(t sunt mai multe legi, cu at(t mai mult
nedreptate
* 7ustine et abstine - 7uport $toate relele% i abine-te $de la plceri%
T
+arde venientibus ossa. ('entru cei care vin tarziu, oase sau 'entru cei care intarzie, oase)
+empora mutantur et nos mutamur in illis. (+impurile se sc2imba, si noi in ele)
+res faciunt colle/ium. (+rei se fac cole/i)
* 1abula rasa - A nimici totul, a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut
* 1arde venientibus ossa H "entru cei care vin t(riu, $rm(n doar% oasele
* 1empora mutantur et nos mutamur in illis H 1impurile se sc#imb, i noi cu ele
* 1ertium non datur - : a treia $soluie% nu exist. "rincipiul terului exclus.
* 1estis unus, testis nullus - 5n singur martor este ca i cum n-ar fi niciunul
* 1imeo /anaos et dona ferrentes $+irgiliu% - 4 tem de greci, c#iar c(nd aduc
ofrande $eilor%
* 1imeo lectorem unius libri - 4 tem de cititorul unei singure cri $unilateral%
* 1ra#it sua quemque voluptas - *iecare cu tentaia lui
* 1res faciunt collegium $4arcellus% H 1rei $membri% sunt necesari pentru a forma o
uniune $asociaie%
* 1unica proprior pallio est $"lautus% - Cmaa este mai aproape de corp dec(t #aina
U
,bi bene ibi patria. (,nde1i bine, acolo este patria mea)
,bi concordia, ibi victoria. (,nde este armonie, este si victorie)
,bi tu aius, ibi e/o aia. (,nde esti tu aius, acolo voi fi eu, aia 4 formula de
fidelitate zisa de sotii romani dupa casatorie)
,na 2irundo non facit ver. (Cu o randunica nu se face primavara)
,num casti/abis, centum emendabis. (Daca reprimi o /reseala, corectezi o suta)
,sus ma/ister est optimus. (Folosirea profesorilor este cea mai buna)
,t ameris, amabilis esto. (Fii amabil, iubit vei fi)
,t sis nocte levis, sit cena brevis (Daca vrei sa dormi bine, mananca devreme)
* 5bi bene, ibi patria $Cicero% H 5nde-i bine, acolo este patria
* 5bi concordia, ibi victoria H 5nde este armonie, este i victorie
* 5bi tu =aius, ibi ego =aia H 5nde eti tu =aius, acolo voi fi eu, =aia
* 5na #irundo non facit ver H : r(ndunic nu face primavar
* 5num castigabis, centum emendabis H /ac reprimi o greeal, corectei o
sut
* 5sus magister est optimus H *olosirea profesorilor este cea mai bun
$conduit%
* 5t ameris, amabilis esto $:vidiu H *ii amabil i vei fi iubit
* 5t pictura poesis& $8oraiu% - "oeia s fie ca pictura&
* 5t sementem feceris, ita metes $Cicero%- Cum ai semnat, aa vei culege
* 5t sis nocte levis, sit cena brevis H /ac vrei s dormi bine, mn(nc devreme
* 5ti, non abuti - 5ea $folosete-te%, dar nu abua
V
-ae victis0 (-ai de cei invinsi0)
-ade mecum (-ino cu mine)
-eni, vidi, vici (am venit, am vazut, am invins) Iulius Caesar
-erba docent, exempla tra2unt. (-orbele predau, exemplele /2ideaza)
-erba volant, scripta manent. (-orbele zboara, scrisul ramane)
-eritas odium paret. (Adevarul seamana ura)
-incit omnia veritas. (Adevarul invin/e totul)
-ox populi, vox dei. (-ocea poporului, vocea zeilor)
; -D victis0 (+itus #ivius) E -ai de cei Anvin?i0
; -ade mecum E -ino cu mine
; -anitas vanitatum, omnia vanitas 1 De?ert<ciunea de?ert<ciunilor, totul este de?ert<ciune
; -eni, vidi, vici (Caesar) E Am venit, am v<zut, am Anvins
; -erba docent, exempla tra2unt E -orbele te Anva=<, exemplele te c<l<uzesc
; -erba volant, scripta manent E -orbele zboar<, scrisul r<m@ne
; -eritas odium paret E Adev<rul provoac< ura
; -ita brevis, ars lon/a (*eneca) 1 -ia=a este scurt<, arta (are durat<) lun/<
; -itam impendere vero (:uvenal) 1 *<1=i dai via=a pentru adev<r
; -ox clamantis in deserto 1 -ocea celui care stri/< An pustiu
; -ox populi, vox Dei E -ocea poporului, vocea lui Dumnezeu
; -ulnerant omnes, ultima necat 1 +oate (orele) r<nesc, ultima ucide