Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Pedagogic ,,Regele Ferdinand”


DATA: 16.05.2018
CLASA: I A
PROPUNĂTOR: Chirai Anamaria
METODIST: Bout Odarca
ARIA CURICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitulare literele alfabetului
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată(discipline integrate: CLR, MEM,
MM)
TIPUL LECȚIEI: de consolidare
COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu
claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau
de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări,
fenomene, evenimente familiare
Matematică și explorarea mediului:
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-
100, recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă,
total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
Muzică și mișcare:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,
alcătuite din formule ritmicomelodice simple şi repetate
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat
de ritm
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să găsească răspunsurile corecte pentru rezolvarea rebusului
O2: să descrie în 5 cuvinte imaginea

O3: să compare cuvintele

O4: să asocieze cuvântul cu imaginea

O5: să analizeze și să ordoneze cuvintele în propoziții

O6: să scrie cât mai multe cuvinte cu literele date

O7: să argumenteze prin numărare literele alfabetului

O8: să rezolve cerințele corespunzătoare fiecărei fișe primite

O9: să audieze și să reproducă cântecul

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode și procedee: metoda cubului, explicația, exercițiul,


problematizare, descrierea, conversația, munca individuală
b) Mijloace de învățământ: fișe de lucru, cub, jetoane cu imagini, rebus,
marker, jetoane, caiet tip I
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:

 Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa


pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București,2013
 Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului,
clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București,2013
 Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, București,2013
 Proiectare didactică. Posibile modele pentru elevi practicanți, studenți și
profesori învățământ primar, coord. Odarca Bout, Editura Valea Verde
SCENARIU DIDACTIC

Momentele Ob. Conținutul lecției Metodee și Evaluare


lecției Op. procedee
1.Moment Asigurarea unui Conversația
organizatoric climat
psihopedagogic
favorabil desfășurării
optime a activității și
pregătirea
materialului necesar.
2. Verificarea Verificarea Conversația Individuală
temelor cantitativă a temelor
3. Captarea O1 Rezolvarea unui Problematizarea Frontală
atenției rebus pe a cărui
verticală A-B vom
obține cuvântul
,,ALFABET” (Anexa 1)
4. Anunțarea ,,Astăzi vom Explicația Frontală
temei și a recapitula alfabetul
obiectivelor lecției limbii române. Voi va
trebui să răspundeți
la ghicitori și să
rezolvați toate
cerințele aflate pe
fiecare față a cubului,
iar la sfârșitul orei
vom cânta cântecelul
<<Alfabetul
Muzical>>”
5. Organizarea Se scrie pe tablă titlul Exercițiul
situațiilor de lecției și data. Se
consolidare scrie alfabetul pe Munca Individuală
tablă, iar elevii îl scriu independentă
în caiete.
Câte un elev va veni
în fața clasei, va Frontală
arunca cubul și va Metoda Cubului
rezolva cerința aflată
pe fața acestuia.
1. Descrie in 5
cuvinte
O2 imaginea și Descrierea Frontală
spune litera
inițială a
fiecărui
cuvânt(2
jetoane)-
Anexa 2
2. Compară
cuvintele după Individuală
O3 numărul de Problematizare
literele pe care
îl conține
fiecare cuvânt-
Anexa 3
3. Asociază
cuvântul cu Frontală
imaginea-
O4 Anexa 4 Problematizare
4. Analizați
cuvintele apoi
ordonați-le în Frontală
O5 propoziție-
Anexa 5 Exercițiu
5. Aplicați
cunoștințele și
scrieți cât mai Individuală
O6 multe cuvinte
folosind numai Munca
literele date- independentă
Anexa 6
6. Argumentați
prin numărare
câte litere are
alfabetul limbii Frontală
O7 române(31)

Explicația
6.Obținerea Elevii sunt împărțiți
performanței pe grupe. Fiecare
echipă va primi câte
o coală albă pe care
va rezolva cerința
scrisă.
Grupa 1:
a) Câte litere mici de
tipar sunt în alfabet? Problematizare Pe grupe
b) Câte litere mari de
tipar sunt în alfabet?
c) Câte litere mici și
mari sunt în total?
Grupa 2: Scrie 3
O8 propoziții în care
fiecare cuvânt să
înceapă cu aceeași
literă. Exercițiul
Ex: Ana are ață
albă.
Grupa 3: desenează
și colorează 5 obiecte
care încep cu fiecare
literă. Exercițiul
S R
7. Asigurarea O9 Se face audierea
feedback- cântecului ,,Alfabetul Conversația Cântare în
ului muzical” apoi se cor
cântă împreună cu
elevii.
8. Încheierea Se fac aprecieri
activității individuale și
colective. Se dă tema
pentru acasă.
Anexa1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6