Sunteți pe pagina 1din 13

Fisa de evaluare

1. Incercuiti varianta corecta

a) Titlul textului este :

Emil Garleanu
Ion Creanga
Fratii Grimm

b) Intamplarea se petrece in anotimpul :

vara
toamna
primavara
iarna

c) Personajele povestii sunt :

umbra iepurasului
iepurasul si umbra sa
iepurasul

2. Completeaza enunturile cu cuvintele date :

Iepurele se teme si de __________________.


Nu stii de unde ___________ iepurele.
Cine alearga dupa _______________ ,nu prinde
niciunul.

3. Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor : spaima , iaz , a impietri.

Obiective operationale:

O1 – incercuieste varianta corecta

O2 – completeaza propozitia

O3 – alcatuieste enuntul
Descriptori de performanta

FB B S

I1 Incercuieste toate variantele Incercuieste doua variant Incercuieste o varianta corecta


corecte
I2 Completeaza toate propozitiile Completeaza doua propozitii Completeaza o propozitie
I3 Alcatuieste corect toate Alcatuieste corect doua Alcatuieste corect o propozitie
propozitiile propozitii
Fisa de evaluare

1. Incercuiti varianta corecta

a) Titlul textului este :

Emil Garleanu
Ion Creanga
Fratii Grimm

2. Completeaza enunturile cu cuvintele date :


Iepurele se teme si de ________________.

3. Alcatuieste un enunt cu cuvintul cu ajutorul cuvantului: spaima .


PROIECT DIDACTIC

DATA: 08.03.2017
CLASA: a II-a B
ÎNVATATOR: Tudor Violeta-Madalina
ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare
DISCIPLINA : Comunicare in limba romana
UNITATEA DE ÎNVATARE : ,,E primavara iar!”
SUBIECTUL LECTIEI: Textul liric
TIPUL LECTIEI: Formare si dezvoltare de priceperi si deprinderi
SCOPUL:formarea deprinderilor de citire constienta a unui text si scrierea corecta a cuvintelor si
propozitiilor
COMPETENTE SPECIFICE:
3.1 - citirea unor mesaje scrise, intalnite in mediul cunoscut;
3.2 - identificarea mesajului unui text in care se relateaza intamplari, fenomene din universul cunoscut;
4.1 - scrierea unor mesaje, in diverse contexte de comunicare
OBIECTIVE OPERATIONALE:
3.1.1 - să citeasca corect, constient si expresiv un text de mica intindere;
3.2.1 - să desprinda informatiile esentiale dintr-un text citit;
4.1.1 - să scrie corect cuvinte si propozitii.
METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, observatia, exercitiul, explicatia, problematizarea ,metoda
cadranelor,
MIJLOACE DIDACTICE: fise de lucru, instrumente de scris, caiete, CD, laptop, videoproiector.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individuala, pe grupe.
EVALUARE: evaluare scrisa, interevaluare, autoevaluare, evaluare orala
RESURSE UMANE: 13 elevi
BIBLIOGRAFIE:,,Didactica disciplinelor” Comunicare in limba romana” si ,, Limba si literatura
romana din invatamantul primar” - Vasile Molan ; Programa scolara pentru disciplina Comunicare in limba
romana
Desfasurarea activitatii

Secventele Ob. Descrierea demersului didactic Resurse


lectiei op. Procedurale Materiale Organizatorice Evaluare

1.Momentul Pregatirea elevilor pentru lectie. conversatia frontal


organizatoric Crearea atmosferei necesare
pentru desfasurarea activitatii.

2.Verificarea Verificarea temei. Evidentierea conversatia caiet frontal proba


temei şi elevilor care au scris corect. exercitiul orala
reactualizarea
cunostintelor
3.Captarea Propun elevilor rezolvarea unui conversaţia ghicitori frontal
atentie rebus.Toate raspunsurile sunt
simboluri ale primaverii si pe
vertical se obtine cuvantul
‘’primavara’’ ( Anexa 1 )
4.Anuntarea Astazi vom intra in lumea explicatia frontal
temei si a minunata a primaverii.
obiectivelor Vom invata o poezie,cuvinte si
propuse expresii noi,vom desprinde din
text cuvintele-cheie.
Explic elevilor ca anotimpul
primavara poate fi redat prin
desen(culoare) de pictori ,prin
cantec de compozitori si prin
versuri(cuvinte) de scriitori.
Se va prezenta titlul poeziei
‘’Primavara ‘’ si autorul Vasile
Alecsandri
5.Dirijarea Se scrie la tablă si în caiete titlul frontal
invatarii 3.1.1 si data. exercitiul Cd individual proba
Intuirea imaginii laptop orală
Citirea in soapta a textului de conversatia videoproiector frontal
catre elevi
Adresarea intrebarilor in legatura
3.2.1 cu textul pentru a verifica daca
citirea a fost constienta frontal proba
orală
Exercitiu de citire a textului prin explicatia
care se exerseaza actul citirii
4.1.1
Scrierea si explicarea cuvintelor
caiete
necunoscute. formularea
propozitiilor cu acestea (oral ) exercitiul instrumente de individual
3.1.1 Se verifică caracterul constient al demonstratia scris
citirii prin intrebari ce vizeaza
continutul textului.
explicatia
Se afisează la tabla plansa cu
metoda ,,explozia stelara”
(Anexa 2 ), si se formuleaza
intrebari si raspunsuri, oral.
conversatia
-Cine?Ce?Cand ?Cum?Unde?

plansa

problematiza-
rea
6.Obtinerea Explicarea sarcinilor fisei de conversatia proba
performantei evaluare ( Anexele 3 si 4) exercitiul individual scrisa
Verificarea sarcinilor fisei de explicatia auto-
evaluare evaluare
7.Tema Notarea temei de catre elevi conversatia fisa de lucru frontal
Explicarea rezolvarii exercitiilor explicatia
8.Aprecieri si Se fac aprecier globale si conversatia frontal
recomandari individuale asupra participarii la
lectie a elevilor
Ghicitori

La deal repede si fara ocol,


Iar la vale rostogol.
(iepurele)

Urechea cu haine sure


Sta pe camp si in padure.
(iepurele)
Lungi urechi, picioare lungi,
Doar cu pusca il ajungi!
(iepurele)

Urechiat cu blana deasa


Sta mai mult pe langa casa!
(iepurele)