Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 20 octombrie 2018

CLASA: a II-a B
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „TOAMNA”
SUBIECTUL LECŢIEI: „Piatra piţigoiului” după Tudor Arghezi
TIPUL LECŢIEI: predare- învăţare
DURATA: 45 min.
OBIECTIVE CADRU:
O1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
O2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
O3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
O4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
A.Cognitive:
 Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
 Să citească în ritm propriu un text, respectând semnele de punctuaţie;
 Să răspundă oral la întrebări pe marginea textului;
 Să sesizeze sensul cuvintelor şi expresiilor în enunţuri date;
 Să alcătuiască enunţuri potrivite cu expresii date;
 Să rezolve exerciţii de sinonimie, antonimie;
 Să desprindă semnificaţia globală a unui text citit;
B.Psihomotorii:
 Să scrie corect litere, silabe, cuvinte;
 Să adopte o poziţie corectă la scris, conform explicaţiei şi demonstraţiei învăţătorului.
C.Afective:
 Să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi colegi;
 Să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi;
1
 Să manifeste curiozitate pentru viaţa păsărior precum şi protejarea acestora;
 Să manifeste interes pentru exprimarea scrisă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să completeze caracteristicile anotimpului toamna în „Ciorchine”;
O2: Să citească în ritm propriu, corect textul din manual;
O3: Să răspundă la întrebări (oral);
O4: Să facă corespondenţe în cadrul exercitiilor de sinonimie, antonimie;
O 6: Să completeze rebusul propus răspunzând corect la cerinţe;
O 7: Să ordoneze cuvintele în cadrul unei propoziţii.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE:
observaţia, conversaţia, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , brainstorming, jocul didactic .
b) MIJLOACE DIDACTICE:
 Prezentari PowerPoint;  Manualul- „Limba romana” pentru clasa a II-a;
 Ciorchinele;  „Să dezlegăm tainele abecedarului”;
 Calculator, videoproiector;  Fişa de lucru;
 Televizor, DVD;  Imagini cu diferite pasari;
 Montaj: “Toamna”- muzica Tudor Gheorghe;  Poze cu elevi ce protejează păsările.

c) FORME DE ORGANIZARE: d) FORME DE EVALUARE:


-frontal, individual , în grup - observaţia sistematică
- evaluare orală
- fişă de lucru în clasă.

2
BIBLIOGRAFIE:
- „Metodica predării limbii române în clasele primare” – Silviu Niţă, Ed. Aramis, 2001
- Limba română–Tudora Piţilă, Ed. Aramis, 2007
- Curriculum- programe şcolare-Bucureşti , 2003

Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de Metode de


Ob Etapele lecţiei învăţătorului elevilor procedurale materiale organizare evaluare
Inv. Instrumente
de
evaluare

Moment Le cer elevilor să-şi Se pregătesc Frontal


organizatoric pregătească materialele pentru lecţie. individual
necesare pentru oră.
O1 Captarea Pe tablă va fi desenat un Ascultă cerinţa şi Conversaţia. Ciorchinele Frontal
O3 atenţiei ciorchine ce are în centru completează Problematizarea desenat pe
O6 scris cuvântul TOAMNA. ciorchinele. Demonstraţia tablă.
Le voi cere elevilor să-mi Brainstorming
exemplifice unele din
semnele venirii toamnei.
O3 Reactualizare Cer elevilor să precizeze ce Deschid caietele Explicaţia Manualul. Frontal Observarea
O6 a au avut de pregătit pentru şi citesc sistematică
cunoştinţelor ora de limba română. răspunsurile date Caietele de Răspunsurile
dobândite Verific cantitativ şi calitativ întrebărilor. teme. elevilor
anterior modul în care şi-au rezolvat
tema pentru acasă
(răspunsurile întrebărilor din
manual) de la lectura „Piatra
piţigoiului”.

Anunţarea Precizează subiectul şi Recepţionează Explicaţia Frontal


subiectului şi obiectivele lecţiei mesajul
a obiectivelor
O2 Dirijarea Solicită elevilor să citească Citesc textul Explicaţia
învăţării textul din manual pe Demonstraţia Manualul Individual Observarea
1. Lectura fragmente şi “în lanţ”. sistematică
textului „Piatra
piţigoiului”
după Tudor
Arghezi.
O2 2. Discutarea Vom rezolva exerciţii Răspund la Conversaţia Manualul Frontal Observarea
O3 textului si cuprinse în auxiliarul „Să cerinţele Problematizarea „ Să dezlegăm Individual sistematică
exerciţii de dezlegăm tainele textelor formulate. tainele Răspunsurile
vocabular; literare”. abecedarului” elevilor

1.Un cuvânt poate avea mai Rezolvă


multe înţelesuri (ex. dulce- exerciţiile.
aromat, bland etc).

2. Legaţi cuvintele cu acelaşi


sens.

3. Alegeţi răspunsurile
potrivite.

4. Explicaţi sensul unor


expresii şi alcătuiţi oral
enunţuri cu acestea.
O2 3. Discuţii Pentru aprofundarea Elevii ascută Manualul Frontal Observarea
O4 legate de cunoştinţelor se poartă explicaţiile. sistematică a
plecarea discuţii legate de plecarea Explicaţia elevilor
păsărilor păsărilor călătoare: Elevii Individual
călătoare - motivul real al plecării completează
(lipsa hranei şi frigul discuţiile cu Conversaţia Răspunsurile
puternic în anotimpul noţiuni le care ei În grup elevilor
iarna); deja le cunosc.
- modul de deplasare
(stolurile urmăresc
anumite rute şi fac Problematizarea Cuvinte pe
popasuri dese, având tablă Răspunsurile
puncte de reper); elevilor
- exemple de păsări care
pleacă în ţările calde
(rândunica, cucul,
privighetoarea, lebedele,
berzele, raţele sălbatice)
şi altele care rămân la
noi în ţară pe timpul
iernii (cioara, vrăbiuţa
etc)
Observarea la televizorul Vizionează la
din clasă a unor imagini cu televizor.
aceste păsări.
O2 4.Fişă de lucru Explică cerinţele fişei de Urmăresc Explicaţia Fişă de lucru Frontal
O5 lucru precum şi modul de explicaţiile Probă scrisă
rezolvare a cerinţelor. Problematizarea Individual
Rezolvă cerinţele Exerciţiul Temă de lucru
în clasă
O2 Obţinerea REBUS LITERAR Dau răspunsurile Explicaţia Rebus scris pe Frontal Observarea
O3 performanţei Toamna potrivite. Jocul didactic tablă. sistematică a
O6 Joc didactic Completează cuvintele Merg la tablă Problematizarea elevilor
careului încrucişat conform pentru a completa Exerciţiul Individual
cerinţelor. rebusul. Răspunsurile
Dirijează execuţia jocului. În grup elevilor
O2 Asigurarea 1. Solicită elevilor să Citesc “cuvintele
O7 retenţiei şi a citească „propoziţia amestecate.” Explicaţia Frontal
transferului amestecată” de la tablă şi să Răspunsurile
corecteze ordinea cuvintelor. Merg la tablă şi Foi hârtie A4. elevilor.
„Primăvara se întorc păsările aranjează Citirea Individual
călătoare la noi în ţară.” cuvintele.

2. Moduri în care copiii pot Problematizarea


ocroti păsărelele în timpul Televizor color
iernii: Sunt atenţi şi
- realizarea căsuţelor pentru participă la Frontal
păsărele şi montarea discuţii.
acestora prin parcuri; Urmăresc D.V.D.
- păstrarea cuiburilor pentru imaginile propuse.
păsărele plecate în
anotimpul iarna;
-hrănirea păsărelelor pe
timpul iernii;
-îngrijirea păsărelelor
accidentate.
Tema pentru Precizează tema pentru Recepţionează Explicaţia Manualul Frontal
acasă acasă mesajul.
Adresează
întrebări de
clarificare.
DATA: 20. X. 2008

Fişă de lucru

1. Găseşte cuvinte cu sens opus:


lung ...........................
cald ...........................
a pleca ...........................
puternic ..........................

2. Bifează răspunsurile corecte:


Păsările călătoare pleacă din ţara noastră:
Vara; Toamna; Primăvara; Iarna.

Nemaiavând putere să se întoarcă păsările au construit:


Un palat; Un cuib; O casuţă.

Piţigoiul a furat o piatră:


Frumoasă; Fermecată; Spartă.

Primavara, păsările călătoare:


Se întorc la noi; Rămân în palatul fermecat.
REBUS LITERAR

TOAMNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. În ţările calde pleacă păsările ..................... .


2. Piatra fermecată a fost furată de un ................... .
3. Ce au zidit păsările în ţările calde?
4. De la cine a furat piţigoiul piatra fermecată?
5. Cum au devenit păsările din palat?
6. Când revin în ţara noastră păsările călătoare?

1. C A L A T O A R E
2. P I T I G O I
3. P A L A T
4. I M P A R A T E A S A
5. T I N E R E
6. P R I M A V A R A

S-ar putea să vă placă și