Sunteți pe pagina 1din 2

Formule de geometrie

1) Teorema lui Pitagora


Intr-un triunghi dreptunghic are loc relaia:
2 2 2
cateta cateta ipotenuza + =

2)Teorema lui Pitagora generalizat(teorema cosinusului)
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:
2 2 2
2 cos BC AB AC AB AC A = +


3)Aria unui triunghi echilateral de latur l este:
2
3
4
l
Aria =

4)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cnd se cunosc dou laturi si unghiul dintre ele):
sin
2
AB AC A
Aria

=

5)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cnd se cunosc toate cele trei laturi):
( )( )( ) S p p a p b p c =
formula lui Heron
unde
2
a b c
p
+ +
=
este semiperimetrul.
6)Aria triunghiului dreptunghic este:
2
cateta cateta
Aria

=

7)Teorema sinusurilor
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:
2
sin sin sin
a b c
R
A B C
= = =

unde: a,b,c sunt laturile triunghiului
A,B,C sunt unghiurile triunghiului
R este raza cercului circumscris triunghiului
8)Distana dintre dou puncte(lungimea unui segment):
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci distana dintre ele este:
2 2
2 1 2 1
( ) ( ) AB x x y y = +

9)Mijlocul unui segment:
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci mijlocul segmentului AB este
1 2 1 2
,
2 2
x x y y
M
+ + | |
|
\ .

10)Vectorul de poziie al unui punct:
Dac A(x,y) atunci
OA x i y j = +

11)Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci vectorul
AB
este dat de formula:
2 1 2 1
( ) ( ) AB x x i y y j = +

12)Ecuaia unei drepte care trece prin dou puncte date
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci ecuaia dreptei AB se poate afla cu formula:
1 1
2 1 2 1
x x y y
x x y y

=


sau cu formula:
1 1
2 2
1
1 0
1
x y
x y
x y
=

13)Ecuaia unei drepte care trece prin punctul
0 0
( , ) A x y
i are panta dat m
Este dat de formula:
0 0
( ) y y m x x =

14)Condiia de coliniaritate a trei puncte in plan
Fie A(x
1
,y
1
) , B(x
2
,y
2
) , C(x
3
,y
3
) trei puncte in plan.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac
1 1
2 2
3 3
1
1 0
1
x y
x y
x y
=

15)Aria unui triunghi
Fie A(x
1
,y
1
) , B(x
2
,y
2
) , C(x
3
,y
3
) trei puncte in plan.
Aria triunghiului ABC este dat de formula
1
2
ABC
A
A
= A

unde
A
este urmtorul determinant
1 1
2 2
3 3
1
1
1
x y
x y
x y
A =

16)Distana de la un punct la o dreapt
Dac
0 0
( , ) A x y
este un punct i
: 0 d ax by c + + =
este o dreapt in plan atunci distana de la punctul A la
dreapta d este dat de formula:
0 0
2 2
( , )
ax by c
dist A d
a b
+ +
=
+

17)Panta unei drepte
Dac A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) sunt dou puncte in plan atunci panta dreptei AB este dat de formula:
2 1
2 1
y y
m
x x


18)Condiia de coliniaritate a doi vectori in plan:
Fie
1 1 1
v a i b j = +
i
2 2 2
v a i b j = +
doi vectori in plan. Condiia de coliniaritate a vectorilor
1
v
i
2
v
este:
1 1
2 2
a b
a b
=


19)Condiia de perpendicularitate a doi vectori in plan:
Fie
1 1 1
v a i b j = +
i
2 2 2
v a i b j = +
doi vectori in plan. Avem:
1 2 1 2 1 2
0 v v a a b b + =
(produsul scalar este 0)
20)Condiia de paralelism a dou drepte in plan
Dou drepte
1
d
i
2
d
sunt paralele dac i numai dac au aceeai pant adic:
1 2
1 2 d d
d d m m =

Altfel,dac dreptele sunt date prin ecuaia generala:
1 1 1 1
: 0 d a x b y c + + =
i
2 2 2 2
: 0 d a x b y c + + =

atunci dreptele sunt paralele dac
1 1
2 2
a b
a b
=
.
21)Condiia de perpendicularitate a dou drepte in plan
Dou drepte
1
d
i
2
d
sunt perpendiculare dac i numai dac produsul pantelor este egal cu
1
adic:
1 2
1 2
1
d d
d d m m =