Sunteți pe pagina 1din 166

ROMNIA MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR

CULEGERE DE ACTE NORMATIVE realizat de

- A.N.R.S.C. -

Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice

- A.N.R.S.C. -

TRANSPUNEREA LEGISLAIEI UNIUNII EUROPENE N LEGISLAIA ROMNEASC N DOMENIUL SALUBRIZRII I AL GESTIONRII DEEURILOR
- vol. I Bucureti 2010
2

INFORMATIV

volum II

CUPRINS
volum I
INFORMATIV Tabel - cadrul legislativ n sfera managementului deeurilor: Transpunerea legislaiei europene n legislaia romneasc din domeniul deeurilor i al gestionrii acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi DIRECTIVA CONSILIULUI 99/31/CE din 1999 privind depozitarea deeurilor HOTRREA nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deeurilor . . . . . . . . . .

1. DIRECTIVA CONSILIULUI din 15 iulie 1975 privind deeurile (75/442/CEE) modificat de mai multe ori n mod semnificativ de: Directiva 91/156/CEE, Decizia 1996/350/CEE i Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 2. DIRECTIVA 2006/12/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 5 aprilie 2006 privind deeurile 3. DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive

ORDINUL nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localit ilor izolate care pot depozita deeurile municipale n depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotrrii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor .. . . . . . . ORDINUL nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIRECTIVA 76/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deeurilor HOTRREA nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deeurilor . . . . . . . . HOTRREA nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. DIRECTIVA 91/689/CEE A CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind deeurile

periculoase care nlocuiete Directiva 78/319/CEE privind deeurile toxice i periculoase, modificat prin Directiva Consiliului 94/31/CE

ORDONANA DE URGEN nr. 78/2000 din 16 iunie 2000 privind regimul deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDONANA DE URGEN nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . HOTRREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase . . . . . . . . . . . ........................................... HOTRREA nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor . . . . ................................................... HOTRREA nr. 358 din 11 aprilie 2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naional de gestionare a deeurilor" la Hotrrea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 42

66

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele i deeurile din ambalaje modificat de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 i Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2004/12/CE HOTRREA nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 880 din 20 decembrie 2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectrii selective . . ......................................................

83

88

130

330

ORDINUL nr. 1229/731/1095/ 2005 pentru aprobarea Procedurii i criteriilor de autorizare a operatorilor economici n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, i reciclare a deeurilor de ambalaje . . . . .

DIRECTIVA 2002/96/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2003 privind deeurile de echipamente electrice i electronice (DEEE) DIRECTIVA 2008/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deeurile de echipamente electrice i electronice (DEEE), n ceea ce privete competenele de executare conferite Comisiei HOTRREA nr. 448 din 19 mai 2005 privind deeurile de echipamente electrice i electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare . . . . . . . . . . . . . . . . ORDINUL nr. 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii i criteriilor de evaluare i autorizare a organizaiilor colective n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valorificare a deeurilor de echipamente electrice i electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIRECTIVA CONSILIULUI 75/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor reziduale (75/439/CEE) HOTRREA nr. 662 din 12 iulie 2001 privind gestionarea uleiurilor uzate . . . . . . . . HOTRREA nr. 441 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate . . . . . . . . . . . . . HOTRREA nr. 1.159 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOTRREA nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate . . . . . . . DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 6 septembrie 2006 privind bateriile i acumulatorii i deeurile de baterii i acumulatori i de abrogare a Directivei 91/157/CEE HOTRREA nr. 1.057 din 18 octombrie 2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOTRREA nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI 2000/53/CE din 18 septembrie 2000 privind vehiculele uzate HOTRREA nr. 2.406 din 21 decembrie 2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CADRUL LEGAL MANAGEMENTUL DEEURILOR


Legislaie european Directiva Cadru privind deeurile nr. 2006/12/CEE Directiva nr. 91/689/CEE privind deeurile periculoase, care nlocuiete Directiva 78/319/CEE privind deeurile toxice i periculoase, modificat prin Directiva Consiliului 94/31/CE Legislaie romneasc Ordonana de Urgen nr. 78/ 2000 privind regimul deeurilor (M.Of. nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor (M.Of.nr. 411 din 25 iulie 2001); modificat i completat prin Ordonana de Urgen nr. 61/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 27/2007 (M. Of. 38 din 18 ianuarie 2007); H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659 din 05 septembrie 2002) privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase A abrogat H.G. nr. 155/1999; H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor (M.Of.nr. 954 din 18 octombrie 2004), modificat i completat prin H.G. nr. 358/11. 04. 2007, (M.Of. 271 din 24 aprilie 2007); O.M. nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deeurilor (M Of. 232 din 04 aprilie 2007, iar anexele 18 n nr. 232 bis din aceeai dat.); O.M. nr. 1385/29.12.2006 privind

Legislaie european

Legislaie romneasc aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naional, regional i judeean (M. Of. 66 din 29 ianuarie 2007); O.M. nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale i judeene de gestionare a deeurilor (M. Of. 497 i 497 bis din 25 iulie 2007); H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate abrog H.G. nr. 662/2001, (M. Of. 199 din 22 martie 2007);

Legislaie european tehnic a Directivei 91/157/CEE Directiva Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea deeurilor Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor i procedurilor pentru acceptarea deeurilor la depozite ca urmare a art. 16 i anexei II la Directiva 1999/31/CE

Legislaie romneasc

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor (M.Of.nr. 394 din 10 mai 2005), completat prin H.G nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului. Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor (M.Of.nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordinul nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 decembrie 2005); Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005); Ordinul nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localitilor izolate care pot depozita deeurile municipale n depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotrrii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor (MO nr.675/07 iulie 2006);

Directiva nr. 75/439/CEE privind uleiurile uzate, amendat de Directiva nr. 87/101/CEE, de Directiva nr.91/692/CEE i Directiva 2000/76/CEE Directiva nr. 2006/66/EC privind bateriile i acumulatorii precum i deeurile de baterii i acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE, modificat i completat prin Directiva 2008/103/CE privind punerea pe pia a bateriilor i acumulatorilor, i Decizia 2008/763/CE de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vnzrilor anuale a bateriilor i acumulatorilor portabili ctre utilizatorii finali. Directiva Comisiei 98/101 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE i pus n aplicare prin: Directiva Comisiei 93/86/CEE privind adaptarea la progresul

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deseurilor de baterii i acumulatori (M.Of. nr. 667 din 25 septembrie 2008).

Legislaie european Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor abrog Directivele 89/369/CEE, 89/429/CEE, privind incinerarea deeurilor municipale i Directiva 94/67/CE privind incinerarea deeurilor periculoase

Legislaie romneasc H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor (M.Of. nr. 160 din 6 martie 2002) modificat i completat prin H.G. nr. 268/2005 (M.Of. nr. 332 din 20 aprilie 2005); Ordinul nr 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deeurilor (M.Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005 i M.O. nr. 86 bis din 26 ianuarie 2005 ); Ordinul 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la ncetarea activitilor de eliminare a deeurilor, respectiv depozitare i incinerare (M.Of. nr. 1180 din 28 decembrie 2005), completat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 636/2008 (M.Of. nr. 425 din 6 iunie 2008);

Legislaie european

Legislaie romneasc pentru aprobarea Procedurii i criteriilor de autorizare a operatorilor economici n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, i reciclare a deeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 27 din 12 ianuarie 2006), modificat i completat prin Ordinul 194/360/1325/2006 (M.Of. 499 din 08 iunie 2006), Ordinul nr. 968/665/1462/2006 (M.Of. nr. 836 din 11 octombrie 2006) i Ordinul nr. 1207/1765 /306/2007 (M.Of. nr. 740 din 01 noiembrie 2007). Ordinul nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a operatorilor economici n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare i reciclare a deeurilor de ambalaje (M.Of. 456 din 25 mai 2006) modificat prin Ordinul nr. 1140/2006 (M.Of. nr. 888 din 31 octombrie 2006) i prin Ordinul nr. 1823/2007 (M.Of. nr. 838 din 07 decembrie 2007).

Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele i deeurile de amabalaje, modificata prin Directiva 2004/12/CE i de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje (M.Of. nr.639 din 20 iulie 2005) modificat i completat prin H.G. nr. 1872/2006 ( M.Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2007); Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje ( M.Of. nr. 929 din 18 octombrie 2005); Ordinul nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectrii selective (M.Of. nr. 51din 19 ianuarie 2006); Ordinul nr. 1229/731/1095/ 2005 9

Directiva nr. 96/59/CE privind eliminarea bifenililor i trifenililor policlorurai (PCB i PCT) (nlocuieste Directiva 76/403/CEE)

H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea i controlul bifenililor policlorurai i ale altor compu i similari (M.Of. nr. 131 din 28 martie 2000), modificat prin H.G. nr. 291/2005 (M.Of. nr. 330 din 19 aprilie 2005) i prin H.G. nr. 975/2007 (M.Of. nr. 598 din 30 august 2007), completat prin H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul 10

Legislaie european

Legislaie romneasc proteciei mediului. Ordinul nr. 1018 din 19 octombrie 2005 (abrog Ordinul nr. 279/2002), privind nfiinarea n cadrul Direciei deeuri i substane chimice periculoase a Secretariatului pentru compui desemnai (M.Of. nr. 966 din 1 noiembrie 2005); Ordinul nr. 257/2006 pentru modificarea i completarea anexei la Ordinul 1018/2005 privind nfiinarea n cadrul Direciei deeuri i substane chimice periculoase a Secretariatului pentru compui desemnai Ordinul nr. 1349/03.09.2007 privind abrogarea prevederilor articolelor 21 - 23 ale Regulamentului de organizare i funcionare a Secretariatului pentru compui desemnai, aprobat prin Ordinul ministrului mediului i gospodrii apelor nr. 1018/2005 privind nfiinarea n cadrul Direciei deeuri i substane periculoase a Secretariatului pentru compui desemnai, cu modificrile i completrile ulterioare. (M.Of. nr. 629 din 13 septembrie 2007);

Legislaie european nr. 1013/2006 privind transferul de deeuri. Acest regulament a intrat n vigoare de la data de 15 iulie 2007, nlocuind Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegerea i controlul transporturilor de deeuri n, nspre i dinspre comunitatea european. Convenia de la Basel privind controlul transportului peste frontier al deeurilor periculoase i al eliminrii acestora

Legislaie romneasc 18 din 26 ianuarie 1991); Legea nr. 265/2002 aderarea la amendamentele Conveniei de la Basel (M.Of. nr. 352 din 27 mai 2002); H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deeuri abrog H.G. nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, (M.Of. nr. 255 din 02 august 2007); H.G. nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei (M.Of. nr. 672 din 30 septembrie 2008) Ordinul nr. 2/211/118 /2004 pentru probarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei (M.Of. nr. 324 din 15 aprilie 2004); Ordinul nr. 986 din 19 septembrie 2006 pentru modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i mediului, al ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului economiei i comerului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei (M.Of. 66 din 29 ianuarie 2007); 12

Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deeurilor, amendat de Decizia nr. 2001/119, (ce nlocuieste Decizia nr. 94/3/CE privind lista deeurilor i Decizia nr. 94/904/CE privind lista deeurilor periculoase). Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului (CE)

H.G. nr. 856 /2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase (M.Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002);

Legea nr. 6/1991 - aderarea la Convenia de la Basel (M.Of. nr. 11

Legislaie european

Legislaie romneasc Ordinul nr. 1119/2005 privind delegarea ctre Agenia Naional pentru Protecia Mediului a atribuiilor ce revin Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor n domeniul exportului deeurilor periculoase i al transportului deeurilor nepericuloase n vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului (M.Of. nr. 1024 din 18 noiembrie 2005);

Legislaie european urmare a Directivei 2000/53/CE Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabilete reguli detaliate cu privire la monitorizarea intelor de reutilizare/valorificare i reutilizare/reciclare prevzute n Directiva 2000/53/CE

Legislaie romneasc n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare i valorificare energetic a vehiculelor scoase din uz (M.Of.nr. 1178 din 27 decembrie 2005) modificat i completat prin Ordinul nr. 985/1726/2007 (M.Of. nr. 561 din 15 august 2007); Ordinul nr. 816/2006 (M.Of. nr. 724 din 24 august 2006) privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a persoanelor juridice n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare i valorificare energetic a vehiculelor scoase din uz modificat i completat prin Ordinul nr. 979/2006 (M.Of. nr. 806 din 26 septembrie 2006); Ordinul nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmrirea realizrii de ctre operatorii economici a obiectivelor prevzute la art. 15 alin. (1) i (2) din H.G. nr. 2.406/2004 (M. Of. nr. 252 din 16 aprilie 2007);

Directiva nr. 86/278/CEE privind protecia mediului i n particular a solului, atunci cnd nmolul de la staiile de epurare este utilizat n agricultur, modificat prin Directiva 91/692/CEE i Regulamentul (CE) nr. 807/2003 Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele scoase din uz, modificat prin Deciziile Comisiei 2002/525/CE, 2005/438/CE i 2005/673/CE care modific i completeaz Anexa II a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz. Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinele minime pentru certificatul de distrugere eliberat n conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz. Decizia Comisiei 2003/138/CE care stabilete standardele de codificare pentru materiale i componente ale vehiculelor ca

Ordinul comun nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de epurare n agricultur (M.Of. nr. 959 din 19 octombrie 2004);

H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 32 din 11 ianuarie 2005); H.G. nr. 1313/2006 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 829 din 9 octombrie 2006); Ordinul nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului i a condiiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz ( M.Of. nr. 295 din 8 aprilie 2005); Ordinul nr. 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii i condiiilor de autorizare a persoanelor juridice 13

Directiva nr. 2002/96/CE privind deeurile de echipamente electrice i electronice, modificata prin Directiva 2003/108/CE Directiva nr. 2002/95/CE privind restrictionarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamente electrice i electronice, amendat prin: - Decizia Comisiei 2005/618/CE, n scopul stabilirii valorilor maxime

H.G. nr 448/2005 privind deeurile de echipamente electrice i electronice (M.Of. nr. 491 din 10 iunie 2005); Ordin nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare (M.Of. nr. 910 din 12 octombrie 2005); 14

Legislaie european ale concentraiilor anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice, modificat prin: - Decizia Comisiei 2005/717/CE de modificare, n scopul adaptrii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice, i - Decizia Comisiei 2005/747/CE de modificare, n scopul adaptrii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice

Legislaie romneasc Ordinul nr. 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii i criteriilor de evaluare i autorizare a organizaiilor colective n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valorificare a deeurilor de echipamente electrice i electronice (M.Of. nr. 1161 din 21 decembrie 2005), modificat i completat prin O.M. nr. 910/2007 (M.Of. nr. 428 din 27 iunie 2007); Ordinul nr. 66 din 20 ianuarie 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a organizaiilor colective n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valorificare a deeurilor de echipamente electrice i electronice, modificat i completat prin O.M. nr. 262/2009 (ordin intern); Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de nregistrare a productorilor, modul de eviden i raportare a datelor privind echipamentele electrice i electronice i deeurile de echipamente electrice i electronice (M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2006) modificat i completat prin Ordinul nr. 706/2007 (M.Of. nr. 307 din 9 mai 2007); Odinul 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice i electronice introduse pe pia dup data de 31 decembrie 2006 (M.Of. nr. 608 din 13 iulie 2006); 15

Legislaie european

Legislaie romneasc H.G. nr. 992 /2005 (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie 2005) privind limitarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie 2005), modificat prin H.G. 816 din 21 iunie 2006 (M.Of. nr. 588 din 7 iulie 2006). Anexa la H.G. a fost completat prin O.M. 1226/1771/2007 (M.Of. nr. 626 din 12 septembrie 2007);

Directiva 78/176/CEE privind deeurile din industria dioxidului de titan - Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea i monitorizarea mediului datorit deeurilor din industria de dioxid de titan i eventual eliminarea poluarii cauzate de dioxidul de titan - Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea de deeurile din industria dioxidului de titan Directiva 87/217/CEE privind prevenirea i reducerea polurii mediului cauzat de azbest

Ordinul nr. 751/870/2004 privind gestionarea deeurilor din industria dioxidului de titan (M.Of. nr. 10 din 5 ianuarie 2005);

H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului cu azbest; H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului cu azbest.

16

CAPITOLUL 2 ORDONANA DE URGEN NR. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deeurilor
Emitent: GUVERNUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000

Gestionarea deeurilor SECIUNEA 1 Condiii generale privind gestionarea deeurilor Art. 5 - (1) Gestionarea deeurilor are n vedere utilizarea proceselor i a metodelor care nu pun n pericol sntatea populaiei i a mediului nconjurtor, iar autoritile competente autorizeaz i controleaz activitile de valorificare i eliminare a deeurilor, urmrind ca acestea: a) s nu prezinte riscuri pentru sntatea populaiei i pentru ap, aer, sol, faun sau vegetaie; b) s nu produc poluare fonic sau miros neplcut; c) s nu afecteze peisajele sau zonele protejate. (2) Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate s desfoare activiti independente i persoanelor juridice abandonarea, nlturarea sau eliminarea necontrolat a deeurilor, precum i orice alte operaiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Art. 6 - Autoritile competente stabilesc msurile corespunztoare pentru: 1. prevenirea generrii deeurilor i a efectelor nocive ale acestora, prin: a) dezvoltarea de tehnologii curate i economice n utilizarea resurselor naturale; b) dezvoltarea tehnic i comercializarea de produse astfel proiectate nct, prin caracteristicile lor de fabricaie, prin utilizarea i prin eliminarea lor dup utilizare, acestea s nu contribuie sau s contribuie n msura ct mai mic la creterea riscului de poluare i a gradului de nocivitate a deeurilor; c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substan elor periculoase coninute n deeurile destinate valorificrii; 2. valorificarea deeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaz obinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deeuri ca surs de energie. Art. 7 - (1) Autoritile competente adopt msurile necesare n vederea crerii, la nivel naional, a unui sistem adecvat i integrat al instalaiilor de eliminare a deeurilor, innd seama de cele mai bune tehnologii disponibile care nu implic costuri excesive. Acest sistem trebuie s asigure eliminarea deeurilor la nivel naional i s i ndeplineasc scopul la nivel local, innd seama de condiiile geografice i de necesitatea unor instalaii specifice pentru anumite tipuri de deeuri. (2) Sistemul menionat la alin. (1) trebuie s permit eliminarea deeurilor prin instalaii specifice i prin intermediul celor mai adecvate metode i tehnologii, care s asigure un nivel ridicat de protecie a sntii populaiei i a mediului.
18

n temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituia Romniei i ale art. 89 lit. a) i b) din Legea proteciei mediului nr. 137/1995 , republicat, Guvernul Romniei emite prezenta ordonan de urgen. CAPITOLUL 1 Dispoziii generale Art. 1 - Obiectul prezentei ordonane de urgen l constituie reglementarea activitilor de gestionare a deeurilor n condiii de protecie a sntii populaiei i a mediului nconjurtor. Art. 2 - Se excepteaz de la prevederile prezentei ordonane de urgen: a) efluenii gazoi emii n atmosfer; b) deeurile pentru care exist sau urmeaz s fie elaborate alte reglementri, cum sunt: deeurile radioactive; deeurile care rezult n urma prospectrii, extraciei, tratrii i depozitrii resurselor minerale, precum i cele rezultate din exploatarea carierelor; cadavrele animalelor i deeurile rezultate din creterea psrilor i a animalelor i alte substane naturale i nepericuloase utilizate n agricultur; apele uzate, mai puin deeurile n stare lichid; explozibilii expirai. Art. 3 - La baza gestionrii deeurilor stau urmtoarele principii generale: a) principiul utilizrii numai a proceselor i metodelor de gestionare a deeurilor care nu pun n pericol sntatea populaiei i a mediului nconjurtor; b) principiul "poluatorul pltete"; c) principiul responsabilitii productorului; d) principiul utilizrii celor mai bune tehnici disponibile, fr antrenarea unor costuri excesive. Art. 4 - Semnificaia termenilor specifici utilizai n prezenta ordonan de urgen este prezentat n anexa nr. I A.

17

Art. 8 - (1) n vederea atingerii obiectivelor menionate la art. 5-7, autoritile competente sunt obligate s elaboreze planuri de gestionare a deeurilor att la nivel local, ct i la nivel naional. La elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor se are n vedere ca acestea s conin: a) n mod obligatoriu, informaii referitoare la: - tipurile, cantitile i originea deeurilor care urmeaz s fie valorificate sau eliminate; - msuri specifice pentru categorii speciale de deeuri; - zone i instalaii de valorificare sau de eliminare a deeurilor; b) dup caz, informaii cu privire la: - persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente sau la persoane juridice, mputernicite cu gestionarea deeurilor; - costurile estimative ale operaiunilor de valorificare i eliminare a deeurilor; - msuri pentru ncurajarea raionalizrii colectrii, sortrii i tratrii deeurilor. (2) Pe baza Planului naional de gestionare a deeurilor autoritile competente elaboreaz reglementrile necesare pentru prevenirea circulaiei deeurilor, care nu este n concordan cu prevederile acestuia. Art. 9 - (1) Autoritile competente adopt msurile necesare pentru ca toi productorii sau deintorii de deeuri, persoane juridice, s asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deeurilor ori s asigure predarea deeurilor proprii unei uniti autorizate, n vederea valorificrii sau eliminrii acestora. (2) Autorizarea pentru activiti economice i sociale cu impact asupra mediului de ctre autoritile competente pentru protecia mediului este condiionat de ndeplinirea de ctre productorii sau deintorii de deeuri a cerin elor menionate la alin. (1). Art. 10 - (1) Costurile aferente activitilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau de eliminare a deeurilor se suport de: a) deintorul de deeuri care ncredineaz deeurile unei uniti specializate; b) deintorul anterior al deeurilor sau productorul de produse care genereaz deeuri. (2) Costurile prevzute la alin. (1) se acoper: a) direct sau printr-un contract ncheiat cu uniti specializate n colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deeurilor; b) printr-un sistem fiscal de taxe prevzut n Legea) privind Fondul pentru mediu. Art. 11 - (1) Unitile care efectueaz operaiuni de valorificare sau de eliminare a deeurilor specificate n anexele nr. II A i, respectiv, II B trebuie
)

Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000. 19

s fie supuse procedurii de autorizare de mediu, specifice pentru desfurarea acestor activiti. (2) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen autoritile competente completeaz procedura de autorizare pentru activitile sociale i economice cu impact asupra mediului cu procedura specifica activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor. (3) Autoritile pentru protecia mediului aplic procedura de autorizare specific activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor i emit acorduri de mediu pentru investiiile destinate acestor activiti i autorizaii de mediu pentru desfurarea activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor. (4) Acordurile i autorizaiile de mediu pentru desfurarea activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor se emit pe o perioad de maximum 5 ani. La primirea solicitrilor pentru emiterea acordurilor i a autorizaiilor autoritile pentru protecia mediului pot stabili condiii i obligaii pentru conformarea acestor activiti cu cerinele specifice proteciei mediului sau pot respinge aceste solicitri, dac metoda de eliminare este considerat inacceptabil din punct de vedere al sntii populaiei i proteciei mediului. (5) Acordul i/sau autorizaia de mediu conin, n mod obligatoriu: a) tipurile i cantitile de deeuri; b) cerinele tehnice; c) msurile de siguran care trebuie luate; d) amplasamentele de valorificare sau eliminare a deeurilor; e) metodele de tratare, valorificare i eliminare a deeurilor. Art. 12 - (1) Sunt exceptate de la cerina autorizrii specifice activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor menionate n art. 11: a) unitile care asigur eliminarea propriilor deeuri la locurile de producere fr s afecteze sntatea populaiei sau calitatea mediului; b) unitile care valorific integral deeurile fr s afecteze sntatea populaiei sau calitatea mediului. (2) Excepia menionat la alin. (1) se aplic dac: a) unitile au obinut deja, pentru alt profil de activitate dect valorificarea sau eliminarea deeurilor, acordul i/sau autorizaia de mediu n conformitate cu prevederile Legii proteciei mediului nr. 137/1995 i dac n acestea se specific tipurile i cantitile de deeuri, precum i condiiile impuse n vederea desfurrii activitilor legate de aceste deeuri; b) tipurile, cantitile de deeuri i metodele de valorificare sau eliminare a acestora respect dispoziiile art. 5. Art. 13 - (1) Unitile care asigur, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deeurilor, precum i cele care intermediaz eliminarea sau valorificarea deeurilor pentru teri nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor, acestea urmnd
20

s transmit autoritilor competente informri privind operaiunile efectuate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul deeurilor periculoase. Art. 14 - Unitile specificate la art. 11 i 13 sunt supuse periodic controalelor autoritilor competente n a cror raz teritorial i desfoar activitatea. Art. 15 - Unitile care se ncadreaz n prevederile art. 11 i 13, precum i productorii de deeuri, persoane juridice, au obligaia: a) s elaboreze, n conformitate cu Catalogul european al deeurilor, adoptat prin hotrre a Guvernului, un registru de eviden a cantitii, naturii, originii i, atunci cnd este cazul, a destinaiei, frecvenei de colectare, mijloacelor de transport i metodei de tratare a deeurilor menionate n anexa nr. I B i, respectiv, n anexele nr. II A i II B, precum i alte informaii solicitate de autoritile competente. Aceste evidene trebuie pstrate pe o durat de 3 ani; b) s pun la dispoziie autoritilor competente, la cerere, informaiile menionate la lit. a). SECIUNEA a 2-a Gestionarea deeurilor periculoase Art. 16 - (1) Autoritile competente ntocmesc lista cuprinznd deeurile periculoase n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen. Lista se elaboreaz pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deeuri periculoase, prezentate n anexa nr. I C, i a constituenilor acestor deeuri, prezentai n anexa nr. I D, constitueni care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au proprietile descrise n anexa nr. I E. Lista cuprinznd deeurile periculoase, precum i actualizarea periodic a acesteia se vor aproba prin hotrre a Guvernului. (2) Deeurile periculoase se identific i se nregistreaz la fiecare loc de producere, de descrcare sau de depozitare. (3) Unitile care produc, valorific, colecteaz sau transport deeuri periculoase trebuie s asigure condiiile necesare n vederea depozitrii separate a diferitelor categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizico-chimice, de compatibilit i i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deeuri n caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deeuri periculoase, precum i al deeurilor periculoase cu deeuri nepericuloase, cu excepia situaiilor menionate n alin. (4). (4) n scopul asigurrii securitii operaiunilor de valorificare i eliminare, amestecul de deeuri periculoase cu alte deeuri, substane sau materiale se poate face numai cu acordul autoritilor competente i doar n situaiile n care sunt respectate condiiile precizate n art. 5. (5) n situaiile n care deeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deeuri, substane sau materiale, separarea trebuie s fie efectuat dac este
21

fezabil tehnic i economic i dac este necesar pentru respectarea prevederilor art. 5. Art. 17 - (1) n termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinznd deeurile periculoase autoritile competente adopt norme corespunztoare pentru ambalarea i etichetarea deeurilor periculoase, n cursul colectrii, transportului i depozitrii temporare, conform normelor internaionale n vigoare. (2) Controlul privind colectarea i operaiunile de transport n cazul deeurilor periculoase se efectueaz de ctre organismele abilitate prin lege i are n vedere, n mod deosebit, originea i destinaia unor astfel de deeuri. (3) n cazul n care deeurile periculoase sunt transportate dintr-un loc n altul transportul trebuie s fie nsoit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aprob prin ordin comun al autoritii centrale pentru transporturi i al autoritii centrale pentru protecia mediului, n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen. Art. 18 - n cadrul planurilor de gestionare a deeurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autoritile competente stabilesc seciuni speciale pentru gestionarea deeurilor periculoase. CAPITOLUL 3 Obligaii n domeniul gestionrii deeurilor SECIUNEA 1 Obligaiile productorilor de deeuri Art. 19 - Productorii de deeuri, precum i unitile specializate n conceperea i proiectarea activitilor ce pot genera deeuri au urmtoarele obligaii: a) s adopte, nc de la faza de concepie i proiectare a unui produs, soluiile i tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deeurilor; b) s ia msurile necesare de reducere la minimum a cantitilor de deeuri rezultate din activitile existente; c) s nu pun n circulaie produse, dac nu exist posibilitatea eliminrii acestora ca deeuri, n condiiile respectrii prevederilor art. 5; d) s conceap i s proiecteze tehnologiile i activitile specifice, astfel nct s se reduc la minimum posibil cantitatea de deeuri generat de aceste tehnologii; e) s ambaleze produsele n mod corespunztor, pentru a preveni deteriorarea i transformarea acestora n deeuri; f) s evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse i subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deeuri ca urmare a depirii termenului de valabilitate;
22

g) s valorifice n totalitate, dac este posibil din punct de vedere tehnic i economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice; h) s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase sau deeuri periculoase cu deeuri nepericuloase, cu excepia prevederilor art. 16 alin. (4); i) s asigure echipamente de protecie i de lucru adecvate operaiunilor aferente gestionrii deeurilor n condiii de securitate a muncii; j) s nu genereze fenomene de poluare prin descrcri necontrolate de deeuri n mediu; k) s ia msurile necesare astfel nct eliminarea deeurilor s se fac n condiii de respectare a reglementrilor privind protecia populaiei i a mediului; l) s nu abandoneze deeurile i s nu le depoziteze n locuri neautorizate; m) s separe deeurile nainte de colectare, n vederea valorificrii sau eliminrii acestora; n) s desemneze o persoan, din rndul angajailor proprii, care s urmreasc i s asigure ndeplinirea obligaiilor prevzute de lege n sarcina productorilor de deeuri. Art. 20 - Productorii i deintorii de deeuri periculoase au obligaia s elaboreze, n condiiile legii, planuri de intervenie pentru situaii accidentale i s asigure condiiile de aplicare a acestora. Art. 21 - (1) Productorii i deintorii de deeuri au obligaia s asigure valorificarea sau eliminarea deeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deeurilor proprii unor uniti autorizate, n vederea valorificrii sau eliminrii acestora. (2) Productorii i deintorii de deeuri i organizeaz sistemul propriu de eliminare a deeurilor, dac deeurile nu pot fi preluate de uniti specializate din sistemul organizat n acest scop, conform prevederilor art. 7. SECIUNEA a 2-a Obligaiile transportatorilor de deeuri Art. 22 - (1) Operatorii de transport specializai pentru transportul urban de deeuri trebuie s fie autorizai de autoritile administraiei publice locale i de autoritile pentru protecia mediului. n cazul n care se efectueaz transporturi interurbane sau internaionale de deeuri operatorul de transport rutier trebuie s mai dein i licen de transport pentru mrfuri periculoase, emis de Ministerul Transporturilor. (2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deeurilor operatorii de transport trebuie s respecte reglementrile emise de Ministerul Transporturilor i de Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului. Art. 23 - Operatorii de transport de deeuri au urmtoarele obligaii:
23

a) s utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deeurilor transportate, care s nu permit mprtierea deeurilor i emanaii de noxe n timpul transportului, astfel nct s fie respectate normele privind sntatea populaiei i a mediului nconjurtor; b) s asigure instruirea personalului pentru transportul deeurilor n condiii de siguran i pentru intervenie n cazul unor defeciuni sau accidente; c) s dein toate documentele necesare de nsoire a deeurilor transportate, din care s rezulte deintorul, destinatarul, tipurile de deeuri, locul de ncrcare, locul de destinaie i, dup caz, cantitatea de deeuri transportate i codificarea acestora conform legii; d) s nu abandoneze deeurile pe traseu; e) s respecte pentru transportul deeurilor periculoase reglementrile specifice transportului de mrfuri periculoase cu aceleai caracteristici; f) s foloseasc traseele cele mai scurte i/sau cu cel mai redus risc pentru sntatea populaiei i a mediului i care au fost aprobate de autoritile competente; g) s posede dotarea tehnic necesar pentru intervenie n cazul unor accidente sau defeciuni aprute n timpul transportrii deeurilor periculoase sau, n cazul n care nu dein dotarea tehnic i de personal corespunztoare, s asigure acest lucru prin uniti specializate; h) s anune autoritile pentru protecia mediului despre orice transport de deeuri periculoase, naintea efecturii acestuia, precum i unitile de pompieri, n cazul transportului deeurilor cu pericol de incendiu sau explozie. Art. 24 - Transporturile internaionale de deeuri se fac cu respectarea conveniilor internaionale la care Romnia este parte. SECIUNEA a 3-a Obligaiile operatorilor n domeniul valorificrii i eliminrii deeurilor Art. 25 - Unitile care valorific deeurile au urmtoarele obligaii: a) s dein spaii special amenajate pentru depozitarea temporar a deeurilor, n condiiile prevzute la art. 5; b) s evite formarea de stocuri de deeuri ce urmeaz s fie valorificate, precum i de produse rezultate n urma valorificrii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezint riscuri de incendiu fa de vecinti; c) s foloseasc tehnologii i instalaii omologate pentru valorificarea deeurilor; d) s supun eliminrii finale reziduurile rezultate din valorificarea deeurilor. Art. 26 - Unitile care elimin deeurile au urmtoarele obligaii: a) s asigure eliminarea, n totalitate i n timp util, a deeurilor care le sunt ncredinate;
24

b) s foloseasc tehnologii i instalaii omologate pentru eliminarea deeurilor; c) s amplaseze i s amenajeze depozitul final de deeuri ntr-un spaiu i n condiii corespunztoare, conform prevederilor art. 5 i numai cu acordul autoritilor competente; d) s introduc n depozitul final numai deeurile permise de autoritile competente i s respecte tehnologia de depozitare aprobat de acestea; e) s supravegheze permanent modul de depozitare final a deeurilor sub aspectul stabilitii i etaneitii i s efectueze msurtorile necesare stabilite de autoritile competente pentru exploatarea n condiii de siguran a depozitelor respective; f) s exploateze la parametrii proiectai instalaiile de depoluare cu care sunt dotate i s se doteze cu instalaii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; g) s execute lucrrile de reconstrucie ecologic i de ncadrare n peisajul zonei, impuse de autoritile competente, i s organizeze supravegherea n continuare a depozitelor dup sistarea depunerii deeurilor; h) s supravegheze activitile de eliminare a deeurilor i s execute controlul i monitorizarea emisiilor i imisiilor de poluani, prin laboratorul propriu sau n colaborare cu alte laboratoare atestate de autoritile competente. SECIUNEA a 4-a Alte obligaii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate s desfoare activiti independente i ale persoanelor juridice Art. 27 - Persoanele fizice au urmtoarele obligaii: a) s depun separat deeurile i ambalajele reciclabile, acolo unde exist recipiente special destinate acestui scop; b) s nu abandoneze i s nu depoziteze deeurile n afar locurilor destinate acestui scop; c) s valorifice integral deeurile combustibile i degradabile biologic, rezultate n gospodriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile s le depun n depozitul final de deeuri al localitii. Art. 28 - Persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente i persoanele juridice din a cror activitate rezult deeuri i care transport, elimin, import, export i execut tranzit de deeuri au, pe lng obligaiile menionate n cuprinsul seciunilor 1-3 din prezentul capitol, i urmtoarele obligaii: a) s execute lucrrile i s desfoare activitile numai dup obinerea acordurilor i autorizaiilor prevzute n prezenta ordonan de urgen i cu respectarea strict a acestora; b) s returneze n ara exportatoare deeurile introduse ilegal n ar. Deeurile importate, pierdute ori abandonate n timpul transportului pe teritoriul Romniei, precum i produsele importate care au devenit deeuri n timpul
25

transportului sau vmuirii prin depirea termenului de valabilitate, se returneaz n ara exportatoare, iar costul operaiunii se suport de cei vinovai; c) s se asigure la exportul de deeuri c s-au respectat toate obligaiile internaionale i c ara destinatar accept deeurile exportate din Romnia; costul returnrii deeurilor exportate se suport de cei vinovai; d) s asigure colectarea, transportul i eliminarea produselor proprii sau achiziionate care au devenit deeuri prin depirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionri defectuoase a produselor i s suporte costurile aferente; e) s realizeze lucrrile de refacere a mediului deteriorat de deeuri, impuse de autoritile competente; f) s suporte costul pagubelor aduse populaiei, agenilor economici i instituiilor prin gestionarea defectuoas a deeurilor; g) s in o eviden strict a producerii, transportului, valorificrii i eliminrii deeurilor, n conformitate cu prevederile art. 15 lit. a); h) s anune autoritile sanitare, pe cele de protecia mediului i consiliile locale, ori de cte ori intervin modificri n producerea, transportul i eliminarea deeurilor. CAPITOLUL 4 Comerul internaional i tranzitul cu deeuri Art. 29 - (1) Importul n Romnia de deeuri de orice natur, n stare brut sau prelucrat, este interzis. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), importul de deeuri este permis numai cu aprobarea autoritilor competente i numai dac deeurile reprezint o baz de materii prime secundare deficitare, pentru care n Romnia exist capaciti suficiente de prelucrare, dotate cu instalaiile necesare pentru protecia mediului. Art. 30 - Productorii i deintorii de deeuri periculoase pot elimina aceste deeuri n alte ri care dispun de tehnologie adecvat i care accept s efectueze asemenea operaiuni. Art. 31 - Exportul de deeuri se poate face numai cu respectarea reglementrilor legale n vigoare, cu aprobarea autoritilor competente desemnate de ara importatoare, precum i cu respectarea prevederilor conveniilor internaionale la care Romnia este parte. Art. 32 - Tranzitul de deeuri pe teritoriul Romniei poate fi fcut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Convenia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deeurilor periculoase i al eliminrii acestora, precum i ale altor convenii internaionale ratificate de Romnia.
26

Art. 33 - n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen autoritile competente elaboreaz norme privind regimul de import, export i tranzit al deeurilor, care se aprob prin hotrre a Guvernului. CAPITOLUL 5 Faciliti Art. 34 - n scopul stimulrii investiiilor n domeniul gestionrii deeurilor, al extinderii activitilor de gestionare a deeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice i a prghiilor specifice economiei de pia, Guvernul poate stabili faciliti fiscale pentru cei care gestioneaz deeuri. Art. 35 - Primrii i consiliile locale hotrsc, n condi iile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri n vederea realizrii depozitelor i instalaiilor de eliminare a deeurilor pentru localiti, care constituie cauza de utilitate public. Art. 36 - Autoritile competente asigur, n condiiile legii, accesul investitorilor i al ntreprinztorilor n domeniul gestionrii deeurilor la informaiile disponibile din acest domeniu. Art. 37 - Guvernul analizeaz i garanteaz, prin Ministerul Finanelor, n limita plafonului de ndatorare public extern aprobat i a prevederilor bugetului de stat, mprumuturile externe destinate realizrii unor proiecte importante sau de interes general n domeniul gestionrii deeurilor. CAPITOLUL 6 Atribuii i rspunderi ale autoritilor competente Art. 38 - (1) n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen autoritile competente crora le revin atribuii i responsabiliti n ceea ce privete regimul deeurilor sunt: Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, Ministerul Sntii, Ministerul Industriei i Comerului, Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, Ministerul Agriculturii i Alimentaiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Aprrii Naionale i Ministerul Funciei Publice. (2) Pentru ndeplinirea atribuiilor i responsabilitilor privind regimul deeurilor autoritile competente menionate la alin. (1) vor constitui, n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, structuri proprii cu atribuii n acest sens. Art. 39 - Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului are urmtoarele atribuii i raspunderi: a) elaboreaz, mpreun cu celelalte autoriti competente, Strategia naional
27

pentru gestionarea deeurilor i Programul naional pentru gestionarea deeurilor; b) iniiaz, cu consultarea i avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deeurilor; c) avizeaz reglementrile specifice n domeniul gestionrii deeurilor, elaborate de celelalte autoriti competente; d) monitorizeaz impactul produs de deeuri asupra factorilor de mediu; e) controleaz i reglementeaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competenele stabilite prin lege; f) prezint anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deeurilor; g) organizeaz, mpreun cu celelalte autoriti competente i cu organizaiile neguvernamentale, programe de instruire i educare a populaiei n domeniul gestionrii deeurilor; h) reglementeaz, mpreun cu celelalte autoriti competente, activitatea de import i export al deeurilor. Art. 40 - Ministerul Sntii are urmtoarele atribuii: a) evalueaz impactul produs de deeuri asupra sntii populaiei; b) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor rezultate de la unitile sanitare de asisten medical, de cercetare medical i de nvmnt medical de stat i private i asigur condiiile de aducere la ndeplinire a acestora; c) elaboreaz reglementri specifice pentru gestionarea deeurilor provenite de la unitile sanitare, de asisten medical, de cercetare medical i de nvmnt medical, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului; d) controleaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competenele stabilite prin lege. Art. 41 - Ministerul Industriei i Comerului are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor industriale i de reconstrucie ecologic i urmrete aducerea la ndeplinire a acestora de ctre agenii economici; b) elaboreaz reglementri specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deeuri industriale, precum i pentru operaiunile de reciclare a materialelor i de valorificare a deeurilor, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului; c) coordoneaz i supravegheaz, prin Comisia Naional de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deeurilor industriale i autorizeaz activitile de reciclare a materialelor i deeurilor recuperabile; d) reglementeaz activitatea de import i export al deeurilor n condiiile prezentei ordonane de urgen, cu avizul autoritii publice centrale pentru
28

protecia mediului. Art. 42 - Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz, mpreun cu administraia public local, strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor; b) colaboreaz cu autoritatea central pentru protecia mediului la elaborarea reglementrilor specifice pentru gestionarea deeurilor urbane; c) organizeaz i realizeaz, mpreun cu administraia public local, sistemele de gestionare a deeurilor urbane i urmrete realizarea proiectelor din acest domeniu; d) elaboreaz reglementri specifice privind obligaiile consiliilor locale legate de gestionarea deeurilor. Art. 43 - Ministerul Agriculturii i Alimentaiei are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor rezultate din agricultur i din industria alimentar i urmrete realizarea acestora de ctre societile comerciale i ali ageni economici din aceste sectoare economice; b) elaboreaz reglementri specifice privind gestionarea deeurilor provenite din agricultur i din industria alimentar, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului; c) avizeaz propunerile de amplasamente pentru instalaii, rampe, depozite etc., privind deeurile, pe terenurile cu destinaie agricol; d) aprob i controleaz modul de utilizare a deeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor. Art. 44 - Ministerul Transporturilor are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor provenite din activitile de transport i auxiliare i urmarete realizarea acestora de ctre agenii economici aflai n subordinea sau n coordonarea sa; b) elaboreaz reglementri specifice privind gestionarea deeurilor provenite din activitile de transport i auxiliare, cu avizul autoritii publice pentru protecia mediului; c) reglementeaz i controleaz activitatea de transport al deeurilor. Art. 45 - Ministerul Muncii i Proteciei Sociale are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz reglementri specifice privind securitatea i protecia muncii n domeniul gestionrii deeurilor; b) controleaz i reglementeaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competentele stabilite prin lege. Art. 46 - Ministerul de Interne are urmtoarele atribuii: a) controleaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competen ele stabilite prin lege; b) sprijin celelalte autoriti competente n ndeplinirea atribuiilor i
29

rspunderilor ce le revin pentru aplicarea i respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen i a altor prevederi legale referitoare la deeuri; c) supravegheaz i controleaz respectarea de ctre unitile din subordine a prevederilor prezentei ordonane de urgen i ale altor acte normative privind deeurile. Art. 47 - Ministerul Aprrii Naionale are urmtoarele atribuii i rspunderi: a) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor provenite din domeniul militar i asigur condiiile necesare n vederea realizrii acestora; b) elaboreaz reglementri specifice privind gestionarea deeurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului; c) supravegheaz i controleaz respectarea de ctre unitile din subordine a prevederilor prezentei ordonane de urgen i ale altor reglementri privind deeurile. Art. 48 - Ministerul Funciei Publice are urmtoarele atribuii: a) coordoneaz elaborarea i aplicarea strategiilor i programelor sectoriale privind gestionarea deeurilor de ctre autoritile publice locale; b) urmrete i asigur transpunerea de ctre autoritile publice locale a prevederilor prezentei ordonane de urgen. Art. 49 - Primrii i consiliile locale sunt obligate s asigure cur enia localitilor prin: a) adoptarea unui sistem eficient de gestiune integrat a deeurilor, prin: colectare, asigurarea etapizat a condiiilor pentru colectarea selectiv, preluare, recuperare, neutralizare, incinerare i depozitare final; b) implementarea i controlul funcionrii sistemului; c) dotarea cilor de comunicaie i a locurilor publice de colectare a deeurilor cu un numr suficient de recipiente pentru colectarea selectiv a acestora; d) colectarea selectiv i transportul la timp al ntregii cantiti de deeuri produse pe teritoriul localitilor; e) existena unor depozite finale pentru deeurile colectate selectiv, dimensionate corespunztor i amenajate pentru a asigura protecia sntii populaiei i a mediului; f) interzicerea depozitrilor de deeuri n alte locuri dect cele destinate depozitelor stabilite prin documentaiile urbanistice; g) elaborarea de instruciuni pentru agenii economici, instituii i populaie privind modul de gestionare a deeurilor n cadrul localitilor i aducerea la cunotin acestora prin mijloace adecvate; h) orice alte msuri i mijloace legale pe care le consider necesare. Art. 50 - n scopul ndeplinirii atribuiilor i responsabilitilor n domeniul gestionrii deeurilor, pentru coordonarea activitilor i promovarea unor aciuni eficiente n acest domeniu, precum i pentru realizarea unei bune
30

colaborri ntre autoritile competente responsabile de gestionarea deeurilor, n cadrul Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului se constituie Direcia general de deeuri i substane chimice, modificandu-se n mod corespunztor hotrrea Guvernului privind organizarea i funcionarea acestui minister prin suplimentarea, n mod corespunztor, a numrului total de posturi. CAPITOLUL 7 Sanciuni Art. 51 - Constituie contravenie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infraciuni, i se sancioneaz dup cum urmeaz: 1. cu amend de la 100.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente i de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru: a) abandonarea deeurilor urbane i a ambalajelor pe spaiile verzi, cile de comunicaie, n locuri publice sau n alte locuri nepermise; b) nerespectarea sistemului de gestionare a deeurilor, adoptat de primrii i de consiliile locale i autorizat de organele competente; c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritile competente privind condiiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport i eliminare a deeurilor; d) necontractarea cu uniti specializate a colectrii, reutilizrii, reciclrii, transportului i eliminrii deeurilor, n situaia n care aceste activiti nu se pot executa prin mijloace proprii; 2. cu amend de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate s execute lucrri independente i de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru: a) neexecutarea la termenele stabilite a lucrrilor, dotrilor i msurilor destinate reducerii cantitii de deeuri produse, colectrii, reciclrii, transportului, comercializrii i eliminrii deeurilor; b) realizarea de lucrri i desfurarea de activiti care au ca obiect deeurile, fr aprobrile legale; c) poluarea mediului ca urmare a folosirii unor ambalaje necorespunztoare; d) punerea n circulaie a produselor fr precizarea n certificatul de calitate a coninutului n substane periculoase i a gradului de toxicitate; e) producerea de deeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse i ambalaje, care depesc necesitile de producie, consum i desfacere; f) neluarea msurilor de colectare i valorificare a deeurilor i ambalajelor reciclabile, inclusiv a subproduselor;
31

g) neluarea msurilor de retragere din circulaie i de prelucrare a produselor i ambalajelor, indiferent de provenien, dac acestea - de la livrare sau desfacere pe pia - nu corespund calitativ normelor i standardelor n vigoare; h) amestecarea diferitelor tipuri de deeuri n procesul de reciclare i eliminare a acestora; i) transportul i eliminarea deeurilor fr asigurarea msurilor de protecie a sntii populaiei i a mediului nconjurtor; j) nerespectarea tehnologiilor de reciclare a materialelor i deeurilor reciclabile acceptate prin actele de autorizare, n conformitate cu dispoziiile legii; 3. cu amend de la 3.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru nendeplinirea atribuiilor i responsabilitilor ce revin primarilor i consiliilor locale, dup caz, conform art. 49. Art. 52 - (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 51 se fac de personalul mputernicit din cadrul autoritilor publice centrale competente i din unitile teritoriale ale acestora, precum i din cadrul autoritilor administraiei publice locale, conform atribuiilor stabilite prin lege. (2) mpotriva pocesului-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii se poate face plngere la instana competent, n termen de 30 de zile de la data comunicrii procesului-verbal de contravenie. (3) Prezenta ordonan de urgen se completeaz cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor, cu modificrile ulterioare, cu excepia art. 25-27. Art. 53 - (1) Constituie infraciune i se sancioneaz cu nchisoare de la 1 la 5 ani urmtoarele fapte: a) importul de aparate, instalaii, echipamente, utilaje, substane i produse folosite i uzate, din categoria deeurilor interzise la import; b) neadoptarea sau nerespectarea msurilor obligatorii n desfurarea activitilor de colectare, transport i depozitare a deeurilor periculoase; c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deeurilor pe durata i pe parcursul tranzitrii teritoriului Romniei; d) refuzul de a aduce la ndeplinire decizia autoritilor competente menionate n prezenta ordonan de urgen privind lucrrile sau activitile de producere i gestionare a deeurilor; e) refuzul de returnare n ara de origine a deeurilor pentru care s-a dispus o astfel de msur de ctre organele n drept. Tentativa se pedepsete. (2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se constat de ctre personalul mputernicit din cadrul autoritilor publice centrale competente i din unitile teritoriale ale acestora, precum i din cadrul autoritilor publice locale,
32

conform atribuiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmrire sau cercetare penal competent. CAPITOLUL 8 Dispoziii finale Art. 54 - n scopul aplicrii eficiente a msurilor de gestionare a deeurilor prevzute n prezenta ordonan de urgen, prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale competente, se reglementeaz: 1. modalitile de gestionare pentru urmtoarele categorii speciale de deeuri: a) uleiuri uzate; b) deeuri cu coninut sau contaminate cu compui bifenilpoliclorurai i trifenilpoliclorurai - PCB, PCT; c) baterii i acumulatori uzati; d) deeuri de la producerea dioxidului de titan; e) ambalaje i deeuri din ambalaje; f) alte categorii speciale de deeuri; 2. condiiile de funcionare a instalaiilor de tratare i eliminare a deeurilor: a) condiii de funcionare a incineratoarelor de deeuri i deeuri periculoase; b) eliminarea deeurilor prin depozitarea final; c) condiii privind protecia mediului i n special a solurilor la utilizarea n agricultur a nmolurilor de la staiile de epurare a apelor uzate; d) alte condiii speciale de funcionare. Art. 55 - Administraiile zonelor libere sunt obligate s aplice prevederile prezentei ordonane de urgen n zonele pe care le administreaz. Art. 56 - Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiii, precum i a planurilor naionale, jude ene i sectoriale privind gestionarea deeurilor se face n condiiile legii. Art. 57 - (1) Anexele nr. I A - I E i II A - II B fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen. (2) Anexele la prezenta ordonan de urgen pot fi completate i actualizate prin hotrre a Guvernului. Art. 58 - Prezenta ordonan de urgen intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISRESCU Contrasemneaz: Ministrul apelor, pdurilor i proteciei mediului, Romic Tomescu p. Ministru de stat, ministrul sntii, Irinel Popescu, secretar de stat 33

p. Ministrul lucrrilor publice i amenajrii teritoriului, Lazslo Borbely, secretar de stat Ministrul muncii i proteciei sociale, Smaranda Dobrescu Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu Ministrul funciei publice, Vlad Roca p. Ministrul industriei i comerului, Ioan Roman, secretar de stat p. Ministrul agriculturii i alimentaiei, tefan Pete, secretar de stat p. Ministrul transporturilor, Aleodor Frncu, secretar de stat Ministrul aprrii naionale, Sorin Frunzverde Ministrul finanelor, Decebal Traian Reme

ANEXA 1A SEMNIFICAIA unor termeni n sensul prezentei ordonane de urgen ciclu de via al produsului - perioada cuprins ntre data de fabricaie a unui produs i data la care acesta devine deeu; colectare - strngerea, sortarea i/sau regruparea (depozitarea temporar) deeurilor n vederea transportului lor; deeu - orice substan sau orice obiect din categoriile stabilite n anexa nr. I B, pe care deintorul le arunc sau are intenia ori obligaia s le arunce; deeuri periculoase - deeuri ce figureaz n lista menionat la art. 16 alin. (1), ntocmit pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deeuri periculoase, prezentate n anexa nr. I C i a constituenilor acestor deeuri, prezentai n anexa nr. I D, constitueni care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au una sau mai multe dintre proprietile descrise n anexa nr. I E; deintor - productorul de deeuri sau persoana fizic, persoana fizic autorizat s desfoare activiti independente sau persoana juridic care are n posesie deeuri; eliminare - orice operaiune prevzut n anexa nr. II A; gestionare - colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora;
34

productor - orice persoan fizic, persoan fizic autorizat s desfoare activiti independente sau persoana juridic din a crei activitate rezult deeuri (productor iniial) i/sau care a efectuat operaiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaiuni care genereaz schimbarea naturii sau compoziiei acestor deeuri; reutilizare - orice operaiune prin care ambalajul care a fost conceput i proiectat pentru a realiza n cadrul ciclului su de via un numr minim de parcursuri sau rotaii este reumplut ori reutilizat pentru acelai scop pentru care a fost conceput; reciclare - operaiunea de reprelucrare ntr-un proces de producie a deeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; tranzit - transportul pe teritoriul naional, de la o grani la alta, cu staionri de scurt durat, exclusiv cu caracter tehnic i fr modificarea cantitii confirmate prin sigiliul vamal; tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice i biologice care schimb caracteristicile deeurilor, n scopul reducerii volumului i caracterului periculos al acestora, facilitnd manipularea sau valorificarea lor; valorificare - orice operaiune menionat n anexa nr. II B. ANEXA 1B CATEGORII de deeuri Reziduuri de producie sau de consum nespecificate la poziiile urmtoare Produse necuprinse n specificaiile tehnice Produse cu termenul de valabilitate expirat Materiale imprtiate sau distruse ntr-un accident, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat n urma accidentului 5. Materiale contaminate sau impurificate n urma unei aciuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operaiunile de curare, materiale de ambalare, containere etc.) 6. Pri consumabile (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizai etc.) 7. Substane devenite improprii utilizrii (de exemplu: acizi contaminai, solveni contaminai, amestec de sruri epuizate etc.) 8. Reziduuri ale proceselor industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.) 9. Reziduuri de la procesele de combatere a polurii (nmoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprfuire, filtre uzate etc.) 10. Reziduuri de fabricaie/finisare (de exemplu: achii de la strunjire sau frezare etc.) 11. Reziduuri de la extracia i prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduurile de la exploatrile miniere sau petroliere etc.) 1. 2. 3. 4.
35

12.Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.) 13.Toate materialele, substanele sau produsele a cror utilizare este interzis de lege 14.Produse pe care deintorul nu le mai utilizeaz (de exemplu: reziduuri din agricultur, menajere, din birouri, din activiti comerciale etc.) 15.Materiale, substane sau produse contaminate care rezult din aciunile de remediere a solului 16.Toate materialele, substanele sau produsele incluse n categoriile de mai sus. ANEXA 1C CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deeuri periculoase A. Deeuri care prezint una dintre proprietile descrise n anexa nr. I E i care constau n: 1. deeuri anatomice; deeuri spitaliceti sau alte deeuri clinice; 2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare; 3. conservanti pentru lemn; 4. biocide i substane fitofarmaceutice; 5. reziduuri de substan e refolosite ca solveni; 6. substan e organice halogenate, neutilizate ca solveni, cu excepia materialelor polimerizate inerte; 7. amestecuri de sruri ce conin cianuri; 8. uleiuri minerale i substane uleioase; 9. amestecuri sau emulsii de uleiuri i hidrocarburi, cu sau n ap; 10. substan e coninnd PCB (bifenilpoliclorurai) sau PCT (trifenilpoliclorurai); 11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic; 12. cerneluri, colorani, pigmeni, vopsele, grunduri, lacuri; 13. rini, latex, plastifiani, cleiuri/adezivi; 14. substan e chimice rezultate din activiti de cercetare, dezvoltare sau nvmnt, care nu sunt identificate sau/i sunt noi i ale cror efecte asupra omului sau mediului nconjurtor nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase; 15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile; 16. substan e sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice; 17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurai; 18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-paradioxinelor policlorurate.
36

B. Deeuri care conin unul dintre constituenii cuprini n anexa nr. I D, ale cror proprieti sunt descrise n anexa nr. I E i care constau n: 19. spun, grsimi, cear de natur animal sau vegetal; 20. substane organice nehalogenate, neutilizabile ca solveni; 21. substane anorganice, fr metale sau compui metalici; 22. cenu i/sau zgur; 23. sol, nisip, argil, inclusiv material din dragare; 24. amestecuri de sruri fr cianuri; 25. prafuri i pulberi metalice; 26. catalizatori uzai; 27. lichide sau nmoluri coninnd metale ori compui metalici; 28. reziduuri rezultate din operaiuni de reducere a polurii (praful reinut n sacii filtrelor de aer), cu excepia celor prevzute la poziiile nr. 29, 30 i 33; 29. nmoluri de la scrubere; 30. nmoluri de la staiile de tratare a apei; 31. reziduuri de decarbonatare; 32. reziduuri de schimbtori de ioni; 33. nmoluri de la staiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a fi folosite n agricultur; 34. reziduuri de la splarea/curarea rezervoarelor i/sau a echipamentelor; 35. echipamente contaminate; 36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al cror coninut include unul sau mai multe componente cuprinse n anexa nr. I D; 37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice; 38. uleiuri vegetale; 39. materiale rezultate din colectarea selectiv a deeurilor menajere i care prezint una dintre caracteristicile menionate n anexa nr. I E; 40. orice alte deeuri care conin unul dintre constituenii nscrii n anexa nr. I D i care au oricare dintre proprietile nscrise n anexa nr. I E. ANEXA 1D CONSTITUENI ai deeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au proprietile descrise n anexa nr. I E 1. 2. 3. 4. 5. beriliu; compui ai beriliului; compui ai vanadiului; compui ai cromului hexavalent; compui ai cobaltului; compui ai nichelului;
37

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

compui ai cuprului; compui ai zincului; arseniu; compui ai arseniului; seleniu; compui ai seleniului; compui ai argintului; cadmiu; compui ai cadmiului; compui ai staniului; antimoniu; compui ai antimoniului; teluriu; compui ai teluriului; compui ai bariului, cu excepia sulfatului de bariu; mercur; compui ai mercurului; taliu; compui ai taliului; plumb; compui ai plumbului; sulfuri anorganice; compui anorganici ai fluorului, cu excepia fluorurii de calciu; cianuri anorganice; urmtoarele metale alcaline sau alcalino-pmntoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu n form necombinat; soluii acide sau acizi n form solid; soluii bazice sau baze n form solid; azbest (praf i fibre); fosfor; compui ai fosforului, cu excepia fosfailor minerali; carbonili ai metalelor; peroxizi; clorai; perclorai; azide; PCB (bifenilpoliclorurai) i/sau PCT (trifenilpoliclorurai); compui farmaceutici sau veterinari; biocide i substane fitofarmaceutice; substan e infecioase; creozoturi; izocianai; tiocianai; cianuri organice; fenoli; compui ai fenolului; solveni halogenai; solveni organici, cu excepia solvenilor halogenai; compui organohalogenai, cu excepia materialelor polimericate inerte i a altor substane care sunt cuprinse n prezenta anex; compui aromatici; compui organici policiclici i heterociclici; amine alifatice;
38

45. amine aromatice; 46. eteri; 47. substane cu caracter exploziv, cu excepia celor cuprinse la alt punct din aceasta anex; 48. compui organici cu sulf; 49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurai; 50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate; 51. hidrocarburi i compui ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprini la alt punct din aceast anex. ANEXA 1E PROPRIETI ale deeurilor care fac ca acestea s fie periculoase H1. explozive - substane i preparate care pot exploda sub efectul unei scntei sau care sunt mai sensibile la focuri ori frecare dect dinitrobenzenul; H2. oxidante - substane i preparate care produc reacii puternic exoterme n contact cu alte substane, mai ales cu substane inflamabile; H3.A. foarte inflamabile: - substane lichide i preparate care au punctul de aprindere sub 21C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); - substane i preparate care se pot nclzi i apoi se pot aprinde n contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fr adaos de energie suplimentar; - substane solide i preparate care iau foc cu uurin la contactul cu o surs de aprindere i care continu s ard sau s se consume i dup ndeprtarea sursei de aprindere; - substane gazoase i preparate care sunt inflamabile n aer la presiune normal; - substane i preparate care n contact cu ap sau cu aerul umed produc gaze uor inflamabile n cantiti periculoase; H3.B. inflamabile - substane i preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21C i mai mic sau egal cu 55C; H4. iritante - substan e i preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele pot cauza inflamaii; H5. duntoare - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot produce riscuri limitate pentru sntate; H6. toxice - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau dac penetreaz pielea, pot produce riscuri serioase, acute sau cronice pentru sntate i chiar moartea; H7. cancerigene - substan e i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot induce cancer sau creterea incidenei lui;
39

H8. corosive - substane i preparate care pot distruge esuturile vii la contactul cu acestea; H9. infecioase - substane cu coninut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt cunoscute ca producnd boli pentru om sau pentru alte organisme vii; H10. teratogene - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate sau dac penetreaz pielea, pot induce malformaii congenitale neereditare sau creterea inciden ei acestora; H11. mutagene - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creterea incidenei acestora; H12. substane i preparate care n contact cu apa, cu aerul sau cu un acid produc gaze toxice sau foarte toxice; H13. substane i preparate capabile ca dup depozitare s produc, pe diferite cai, alt substan (de exemplu, levigat), care posed una dintre caracteristicile prezentate mai sus; H14. ecotoxice - substan e i preparate care prezint sau pot prezenta riscuri imediate sau ntrziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului nconjurtor. ANEXA 2A OPERAIUNI de eliminare a deeurilor 1. 2. 3. 4. 5. depozitarea pe sol i n subsol (de exemplu, depunerea n depozite de gunoi); tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deeurilor lichide sau a nmolurilor depozitate pe sol); injectarea n subteran (de exemplu, injectarea deeurilor pompabile n puuri, saline sau straturi geologice); descrcarea pe suprafe e (de exemplu, descrcarea de deeuri lichide sau de nmoluri n depresiuni, iazuri sau lagune); depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea n celule etane separate, acoperite i izolate unele de celelalte i de mediul nconjurtor); evacuarea deeurilor solide n mediul acvatic, exceptnd marile i oceanele; evacuarea n mari/oceane, inclusiv ngroparea n subsolul marin; tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anex, din care rezult, n final, compui sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricrei operaiuni enumerate la pct. 1-12;
40

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anex, din care rezult, n final, compui sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricrei operaiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.); incinerare pe sol; incinerare pe mare; stocare permanent (de exemplu, introducerea de containere cu deeuri ntr-o min); amestecare nainte de a se ncadra n oricare dintre operaiunile menionate la pct. 1-12; reambalare nainte de a se ncadra n oricare dintre operaiunile menionate la pct. 1-13; stocarea nainte de efectuarea oricrei operaiuni menionate la pct. 1-14, cu excepia depozitrii temporare, naintea colectrii, pe zona de producere. ANEXA 2B OPERAIUNI de valorificare a deeurilor

LEGEA NR. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor
Emitent: PARLAMENTUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. 1 - Se aprob Ordonan de urgen a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, cu urmtoarele modificri i completri: 1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonane de urgen l constituie reglementarea activitilor de gestionare a deeurilor n condiii de protecie a sntii populaiei i a mediului. (2) Prevederile prezentei ordonane de urgen se aplic: a) deeurilor menajere; b) deeurilor de producie; c) deeurilor de construcie i demolri; d) deeurilor periculoase. (3) Categoriile de deeuri sunt cele cuprinse n anexa nr. I B." 2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: "Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonane de urgen nu se aplic: a) deeurilor radioactive; b) rocilor i deponiilor de sol, precum i depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospeciuni geologice i operaiuni de exploatare subteran a bogiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafa; c) carcaselor animalelor i urmtoarelor deeuri din agricultur: dejecii i alte materiale naturale, substane nepericuloase utilizate n agricultur; d) efluenilor gazoi emii n atmosfer; e) apelor uzate, mai puin deeurilor n stare lichid; f) deeurilor de explozibili expirai. (2) Gestiunea deeurilor care sunt generate n urma operaiunilor care au loc n sectorul administrativ al Ministerului Aprrii Naionale poate fi realizat fr a se supune prevederilor prezentei ordonan e de urgen n cazul n care aplicarea legii ar putea periclita secretul securitii naionale. n aceste cazuri Ministerul Aprrii Naionale va recomanda msuri pentru gestiunea deeurilor, n acord cu ndrumrile elaborate de autoritatea public central de protecie a mediului.
42

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

recuperarea sau regenerarea solvenilor; reciclarea sau recuperarea substanelor organice care nu sunt utilizate ca solveni; reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compuilor metalici; reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice; regenerarea acizilor sau a bazelor; valorificarea produselor folosite la captarea poluanilor; valorificarea produselor din catalizatori; rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizri ale acestora; utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei; mprtierea pe sol, n beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucie ecologic, inclusiv operaiunile de compostare i alte procese de transformare biologic; utilizarea deeurilor obinute n urma oricrei operaiuni menionate la pct. 1-10; schimb de deeuri ntre deintori, pentru a fi supuse uneia dintre operaiunile menionate la pct. 1-11; stocarea de deeuri n scopul de a fi supuse uneia dintre operaiunile menionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporar naintea colectrii, n zona de producere.

41

(3) Deeurile menionate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative." 3. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: "Art. 3. - La baza gestionrii deeurilor stau urmtoarele principii generale: a) principiul utilizrii cu exclusivitate a acelor activiti de gestionare a deeurilor care nu aduc prejudicii sntii i mediului; b) principiul <>; c) principiul responsabilitii productorului; d) principiul utilizrii celor mai bune tehnici disponibile, fr antrenarea unor costuri excesive; e) principiul proximitii, care presupune ca deeurile s fie valorificate i eliminate ct mai aproape de locul de generare; f) principiile nediscriminrii, consimmntului i permisiunii transportului de deeuri periculoase numai n acele ri care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate n comerul internaional cu deeuri. 4. Titlul capitolului II va avea urmtorul cuprins: "CAPITOLUL II Administrarea deeurilor" 5. Articolul 5 va avea urmtorul cuprins: "Art. 5. - (1) Gestionarea deeurilor are n vedere utilizarea proceselor i metodelor care nu pun n pericol sntatea populaiei i a mediului, iar autoritile competente autorizeaz i controleaz activitile de valorificare i eliminare a deeurilor, urmrind ca acestea: a) s nu prezinte riscuri pentru sntatea populaiei i pentru ap, aer, sol, faun sau vegetaie; b) s nu produc poluare fonic sau miros neplcut; c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate. (2) Se interzice persoanelor fizice i juridice abandonarea, nlturarea sau eliminarea necontrolat a deeurilor, precum i orice alte operaiuni neautorizate, efectuate cu acestea." 6. Articolul 6 va avea urmtorul cuprins: "Art. 6. - Autoritile competente stabilesc norme, standarde i reguli i adopt msuri stimulative economice i financiare corespunztoare pentru: 1. prevenirea generrii deeurilor i a efectelor nocive ale acestora prin: a) dezvoltarea de tehnologii curate i economice n utilizarea resurselor naturale; b) dezvoltarea tehnologiei n vederea obinerii de produse astfel proiectate nct prin caracteristicile lor de fabricaie, prin comercializarea acestora pentru utilizare i prin eliminarea lor dup utilizare s nu contribuie sau s contribuie n msur ct mai mic la creterea riscului de poluare i a gradului de nocivitate a deeurilor;
43

c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substan elor periculoase coninute n deeurile destinate valorificrii; 2. valorificarea deeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaz obinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deeuri ca surs de energie." 7. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins: "Art. 7. - (1) Autoritatea public central de protecie a mediului va iniia i va realiza, pe baza consultrii cu celelalte autoriti publice centrale i locale menionate la cap. VI, un sistem adecvat i integrat la nivel naional al instalaiilor de eliminare a deeurilor, innd seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implic costuri excesive. Acest sistem trebuie s asigure eliminarea deeurilor la nivel naional i s i ndeplineasc scopul la nivel local, innd seama de condiiile geografice i de necesitatea unor instalaii specifice pentru anumite tipuri de deeuri. (2) Sistemul menionat la alin. (1) trebuie s permit eliminarea deeurilor prin instalaii specifice i prin intermediul celor mai adecvate metode i tehnologii, care s asigure un nivel ridicat de protecie a sntii populaiei i a mediului." 8. Articolul 8 va avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - (1) n vederea diminurii impactului negativ al deeurilor asupra mediului i sntii autoritatea public central de protecie a mediului, care este cea mai nalt autoritate de decizie i control al gestiunii deeurilor, va elabora Planul naional de gestionare a deeurilor. La elaborarea Planului naional de gestionare a deeurilor se are n vedere ca acesta s conin: a) n mod obligatoriu, informaii referitoare la: - tipurile, cantitile i originea deeurilor care urmeaz s fie valorificate sau eliminate; - msuri specifice pentru categorii speciale de deeuri; - zone i instalaii de valorificare sau de eliminare a deeurilor; b) dup caz, informaii cu privire la: - persoanele fizice i juridice autorizate s desfoare activiti de gestionare a deeurilor; - costurile estimative ale operaiunilor de valorificare i eliminare a deeurilor; - msuri pentru ncurajarea colectrii, valorificrii i tratrii deeurilor. (2) Actele normative privind gestionarea deeurilor urmeaz s fie elaborate sau modificate n conformitate cu Planul naional de gestionare a deeurilor. (3) Planul naional de etap trebuie s fie supus spre aprobare Guvernului n termen de un an de la data publicrii legii de aprobare a prezentei ordonan e de urgen n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Planul naional definitiv trebuie finalizat n termen de 2 ani de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen i supus spre aprobare Guvernului."
44

9. Dup articolul 8 se introduc articolele 81 i 82 cu urmtorul cuprins: "Art. 81. - (1) Planul naional de gestionare a deeurilor se ntocmete pe baza planurilor judeene elaborate de autoritile teritoriale de protecie a mediului. (2) Planurile judeene se elaboreaz n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen, pe baza planurilor ntocmite de consiliile locale i a planurilor ntocmite de productorii de deeuri din fiecare jude, n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen. Planurile ntocmite de consiliile locale i de productorii de deeuri au acelai coninut i aceeai form ca ale celui naional. (3) Autoritatea teritorial de protecie a mediului solicit completarea i/sau modificarea planurilor ntocmite de consiliile locale i de productorii de deeuri, dac acestea nu sunt elaborate n conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1). (4) Consiliile judeene coordoneaz elaborarea planurilor consiliilor locale. (5) Consiliul judeean adopt planul judeean elaborat de autoritatea teritorial de protecie a mediului. (6) Planul judeean adoptat de consiliul judeean este transmis de autoritatea teritorial de protecie a mediului autoritii publice centrale de protecie a mediului, n vederea elaborrii Planului naional de gestionare a deeurilor. (7) Planul naional de gestionare a deeurilor trebuie revizuit periodic, avndu-se n vedere progresul tehnic i cerinele de protecie a mediului, fr sa se depeasc ns 5 ani. Planurile sunt publice. Art. 82. - (1) Planurile pentru deeuri vor furniza msuri pentru urmtorele obiective: a) diminuarea sau limitarea generrii de deeuri i a gradului de periculozitate a acestora; b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deeurilor; c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deeurilor; d) remedierea siturilor poluate. (2) Programele pentru managementul activitilor legate de deeuri, prevzute n planuri, vor cuprinde: a) analiza situaiei i prognozarea tipului, proprietilor i cantitilor de deeuri generate i a celor supuse valorificrii i eliminrii; b) obiectivele, etapele i termenele pentru implementarea programelor; c) metodele, tehnologiile i instalaiile pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor; d) descrierea metodelor, tehnologiilor i instalaiilor de tratare, valorificare i eliminare a deeurilor, precum i a amplasamentelor destinate acestora; e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor i exploatarea instalaiilor de tratare, valorificare i eliminare a deeurilor;
45

f) resursele pentru implementarea programului; g) msuri pentru sprijinirea, ncurajarea i raionalizarea activitilor de gestiune legate de deeuri; h) coordonarea cu alte programe legate de aceasta activitate; i) implementarea unui sistem de raportare i control, de intervenie imediat, de evaluare a rezultatelor i de aducere la zi a Planului naional de gestionare a deeurilor. (3) Planificarea dezvoltrii zonelor, cu menionarea amplasamentelor pentru instalaiile de tratare, valorificare i eliminare a deeurilor specificate la alin. (2) lit. c) i d). (4) Implicarea publicului i a organizaiilor neguvernamentale." 10. Articolul 9 se abrog. 11. Dup articolul 9 se introduce seciunea 11 cu urmtorul cuprins: "SECIUNEA 11 Autorizarea activitilor legate de deeuri Art. 91. - (1) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen autoritile competente completeaz procedura de autorizare pentru activitile sociale i economice cu impact asupra mediului cu procedura specific activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor. (2) Operatorii care desfoar activiti de valorificare sau de eliminare a deeurilor enumerate n anexa nr. II A i, respectiv, nr. II B trebuie s se supun procedurii de autorizare de mediu, specific pentru aceste activiti. (3) Autorizaiile pentru activiti care implic colectarea deeurilor, depozitarea i tratarea lor vor fi eliberate de: a) autoritile teritoriale de protecie a mediului, pentru deeuri menajere, deeuri de producie i deeuri periculoase; b) autoritatea public central de protecie a mediului, pentru deeuri menajere, deeuri de producie i deeuri periculoase, n cazul n care activitile se desfoar pe un teritoriu mai mare dect un jude; c) consiliile locale n a cror raz teritorial se desfoar activitatea pentru deeurile de construcie i demolri. Consiliile locale pot decide, dac organizarea gestiunii deeurilor o cere, ca actele normative care guverneaz gestiunea deeurilor din zona construibil s poat fi aplicate i altor zone sau s nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizat fr dificulti, din pricina cilor de comunicaii necorespunztoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numrul de locuine implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guverneaz gestiunea deeurilor din zona construibil s fie aplicate i altor zone aflate n raza de autoritate local, n cazul n care este necesar remedierea unei deficiene majore.
46

(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investiii i/sau modificarea celor existente pentru selectarea i amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalaiilor i aplicarea tehnologiilor, n vederea valorificrii i eliminrii deeurilor, se emite de: a) autoritatea teritorial de protecie a mediului, pentru: - deeuri menajere; - deeuri de producie; - deeuri de construcie i demolri; - deeuri periculoase, n cazul n care capacitatea de procesare a acestora este de pn la 750 kg/h; b) autoritatea central de protecie a mediului, pentru deeuri menajere, deeuri de producie i deeuri de construcie i demolri, pentru activiti ce se desfoar pe un teritoriu mai mare dect un jude, i pentru deeuri periculoase, n cazul n care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h. (5) Acordurile i autorizaiile de mediu pentru desfurarea activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor se emit conform prevederilor Legii proteciei mediului nr. 137/1995, republicat. (6) Acordul i/sau autorizaia de mediu pentru activitile menionate la alin. (2), (3) i (4) se elibereaz la cerere i conin n mod obligatoriu: a) activitile pentru care se solicit autorizarea; b) tipurile, compoziia, proprietile, cantitile i originea deeurilor; c) cerinele tehnice; d) msurile de siguran care trebuie s fie luate; e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deeurilor; f) metodele de tratare, valorificare i eliminare a deeurilor. (7) Condiiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare i suspendare ale autorizaiei sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicat." 12. Articolul 10 se abrog. 13. Articolul 11 se abrog. 14. La articolul 12, partea introductiv a alineatului (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerina autorizrii specifice a activitilor de valorificare i eliminare a deeurilor urmtoarele uniti:" 15. Dup articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmtorul cuprins: "Art. 131. - (1) Costurile aferente activitilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deeurilor se suport de: a) deintorul de deeuri care ncredin eaz deeurile unei uniti specializate; b) deintorul anterior al deeurilor sau productorul de produse care genereaz deeuri. (2) Costurile prevzute la alin. (1) se acoper:
47

a) direct sau printr-un contract ncheiat cu uniti specializate n colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deeurilor; b) printr-un sistem fiscal de taxe prevzut n Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu. (3) Cheltuielile legate de analizarea deeurilor, de monitorizarea tehnologic proprie i a factorilor de mediu i de verificare a datelor declarate se suport de deintorii deeurilor. (4) Dac generatorii de deeuri sunt necunoscui, cheltuielile legate de curarea i refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali deintori, pn la aflarea svritorului; acesta din urm va acoperi i cheltuielile legate de aciunile actualului deintor pentru a-l identifica. (5) Dac generatorul deeurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale cror proprieti sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autoritilor locale, iar n cazul n care sunt implicate deeuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu." 16. Dup articolul 131 se introduce seciunea 12 cu urmtorul titlu: "SECIUNEA 12 Controlul activitilor legate de deeuri" 17. Articolul 14 va avea urmtorul cuprins: "Art. 14. - Unitile specificate la art. 12 i 13 sunt supuse periodic controalelor autoritilor competente n a cror raz teritorial i desfoar activitatea." 18. Dup articolul 14 se introduce articolul 141 cu urmtorul cuprins: "Art. 141. - (1) Primarii unitilor administrativ-teritoriale i persoanele autorizate de acetia vor controla: a) generarea, colectarea, stocarea, transportul i tratarea deeurilor menajere i de construcie i implementarea planului de gestiune a acestora; b) eliminarea deeurilor de producie i a celor periculoase i implementarea planului local de gestiune a acestora; c) facilitile i instalaiile pentru stocarea i neutralizarea deeurilor menajere i de construcie i cele pentru eliminarea deeurilor industriale i periculoase. (2) Autoritile teritoriale de protecie a mediului inspecteaz i iau msuri pentru respectarea de ctre cei implicai n gestionarea deeurilor a legislaiei de mediu n vigoare i a condiiilor de autorizare impuse conform legii, in evidena i comunic celor interesai informaiile legate de deeuri. (3) Autoritatea central de protecie a mediului inspecteaz i ia msuri pentru respectarea de ctre cei implicai n gestionarea deeurilor a legislaiei de mediu n vigoare i a condiiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiiile i activitile ce se desfoar pe un teritoriu mai mare dect un jude.
48

(4) Direciile de igien i sntate public vor exercita controlul sanitar al activitilor de neutralizare a deeurilor periculoase. (5) Autoritile vamale, cele de control al frontierei i reprezentani ai autoritii de protecie a mediului controleaz mpreun cu alte autoriti publice centrale i locale i iau msuri pentru asigurarea conformitii ncrcturilor cu documentele nsoitoare i pentru respectarea prevederilor legale referitoare la ndeplinirea condiiilor de import, export i tranzit ale deeurilor." 19. Dup articolul 141 se introduce capitolul II1 cu urmtorul cuprins: "CAPITOLUL II1 Gestionarea deeurilor SECIUNEA 1 Colectarea, transportul, tratarea i eliminarea deeurilor Art. 142. - n funcie de proprieti, compoziie, valoare i de alte caliti deeurile sunt tratate i transportate astfel nct s nu mpiedice utilizarea lor ulterioar i raional. Art. 143 . - Depozitarea i eliminarea deeurilor n amplasamentele de prospeciuni geologice sau de exploatri miniere ale zcmintelor subterane vor fi astfel efectuate nct s nu aduc daune calitii acestor amplasamente i s nu provoace daune suplimentare calitii exploatrii, apelor subterane i peisajului. Art. 144. - (1) Amplasamentele destinate amenajrilor pentru gestionarea deeurilor i construirea instalaiilor pentru eliminarea deeurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism i dispoziiilor cuprinse n legile funciare i n Codul silvic. (2) Condiiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, funcionarea instalaiilor pentru tratarea i eliminarea deeurilor se stabilesc prin hotrre a Guvernului. Art. 145. - Pentru cazurile n care activitile de tratare i eliminare a deeurilor pe un amplasament trebuie s se ntrerup din diverse motive operatorul activitii are obligaia de a prezenta autoritii de protecie a mediului o evaluare a impactului activitii asupra mediului i de a ntocmi un plan de nchidere i urmrire postnchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protecie a mediului, n scopul reconstruciei ecologice a zonei. Art. 146. - Instalaiile, metodele i tehnologiile, amplasamentele i amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor trebuie astfel construite i exploatate nct s nu afecteze mediul i sntatea populaiei. Art. 147 . - n cazul eliminrii deeurilor prin depozitare final ntr-un depozit de deeuri operatorul responsabil de aceast eliminare are obligaia s informeze autoritile competente n momentul n care se atinge circa 75% din capacitatea proiectat a acestuia, pentru a se demara aciunea de deschidere a
49

unui nou depozit. Art. 148. - (1) Deeurile depuse n depozite temporare sau deeurile de la demolarea ori reabilitarea construciilor sunt tratate i transportate de deintorii de deeuri, de cei care execut lucrrile de construcie sau de demolare ori de o alt persoan, pe baza unui contract. (2) Primria indic amplasamentul pentru eliminarea deeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare i ruta de transport pn la acesta. Art. 149. - (1) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen consiliile locale adopt: a) taxe, n condiiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deeurilor; b) reglementri referitoare la procedurile i condi iile privind colectarea, inclusiv colectarea selectiv, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea i eliminarea deeurilor menajere i a deeurilor de construcie i de la demolri nepericuloase din perimetrul pe care l administreaz. (2) Primriile vor permite deintorilor de deeuri s i transporte deeurile menajere i de construcie pn la amplasamentele de eliminare corespunztoare. Art. 1410. - Deeurile rezultate din activitatea de transport internaional de cltori se ndeparteaz i se rein la punctele de ieire din ar." 20. Articolele 15 i 16 se abrog. 21. Dup titlul seciunii I a capitolului III se introduce articolul 181 cu urmtorul cuprins: "Art. 181. - (1) Autoritile competente ntocmesc lista cuprinznd deeurile periculoase n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen. Lista se elaboreaz pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deeuri periculoase, prezentate n anexa nr. I C, i a constituenilor acestor deeuri, prezentai n anexa nr. I D, constitueni care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au proprietile descrise n anexa nr. I E. Lista cuprinznd deeurile periculoase, precum i actualizarea periodic a acesteia se vor aproba prin hotrre a Guvernului. (2) Deeurile periculoase se identific i se nregistreaz la fiecare loc de producere, de descrcare sau de depozitare. (3) Unitile care produc, valorific, colecteaz sau transport deeuri periculoase trebuie s asigure condiiile necesare pentru depozitarea separat a diferitelor categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizicochimice, de compatibilit i i de natura substan elor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deeuri n caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deeuri periculoase, precum i al deeurilor periculoase cu deeuri nepericuloase, cu excepia situaiilor menionate la alin.
50

(4). (4) n scopul mbuntirii securitii operaiunilor de valorificare i eliminare, amestecul de deeuri periculoase cu alte deeuri, substane sau materiale se poate face numai cu acordul autoritilor competente i doar n situaiile n care sunt respectate condiiile precizate la art. 5. (5) n situaiile n care deeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deeuri, substane sau materiale, separarea trebuie s fie efectuat dac este fezabil din punct de vedere tehnic i economic i dac este necesar pentru respectarea prevederilor art. 5." 22. La articolul 19, partea introductiv va avea urmtorul cuprins: "Art. 19. - Productorii de deeuri, precum i proiectanii specializai n conceptia i proiectarea activitilor ce pot genera deeuri au urmtoarele obligaii:" 23. La articolul 19, dup litera n) se introduc literele o), p) i r) cu urmtorul cuprins: "o) s in evidena deeurilor i operaiunilor cu deeuri n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen; p) s permit accesul autoritilor de inspecie i control la metodele, tehnologiile i instalaiile pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor tehnologice, precum i la documentele care se refer la deeuri; r) s prevad i s realizeze msurile restrictive necesare care trebuie s fie luate dup nchiderea amplasamentelor i ncheierea activitilor." 24. Dup articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmtorul cuprins: "Art. 191. - Productorii de deeuri sunt obligai s implementeze Planul naional de gestiune a deeurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1)." 25. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 21. - (1) Productorii i deintorii de deeuri au obligaia s asigure valorificarea sau eliminarea deeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deeurilor proprii unor uniti autorizate, n vederea valorificrii sau eliminrii acestora; livrarea i primirea deeurilor de producie, deeurilor menajere, deeurilor de construcie i de la demolri i deeurilor periculoase, n vederea eliminrii lor, trebuie s se efectueze numai pe baz de contract." 26. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializai pentru transportul urban de deeuri trebuie s fie autorizai de autoritile de protecie a mediului, dup notificarea activitii de transport, de ctre autoritile administraiei publice locale. n cazul n care se efectueaz transporturi interurbane sau internaionale de deeuri operatorul de transport rutier trebuie s dein i licen de transport pentru mrfuri periculoase, emis de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei." 27. La articolul 23, litera b) va avea urmtorul cuprins:
51

"b) s asigure instruirea personalului pentru ncrcarea, transportul i descrcarea deeurilor n condiii de siguran i pentru intervenie n cazul unor defeciuni sau accidente;" 28. La articolul 27, literele a) i c) vor avea urmtorul cuprins: "a) s depun separat deeurile i deeurile de ambalaje reciclabile acolo unde exist recipiente special destinate acestui scop; ............................................................................................................................... c) s valorifice deeurile combustibile i degradabile biologic, rezultate n gospodriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile s le depun n depozitul final de deeuri al localitii." 29. La articolul 28, partea introductiv va avea urmtorul cuprins: "Art. 28. - Persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente i persoanele juridice din a cror activitate rezult deeuri, precum i cele care transport, elimin, import, export i execut tranzit de deeuri, pe lng obligaiile menionate n cuprinsul seciunilor 1-3 din prezentul capitol mai au i urmtoarele obligaii:" 30. Articolul 29 va avea urmtorul cuprins: "Art. 29. - Importul n Romnia de deeuri de orice natur, n stare brut sau prelucrat, este interzis, cu excepia anumitor categorii de deeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, n conformitate cu reglementrile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea public central de protecie a mediului i aprobate de Guvern." 31. Articolul 34 va avea urmtorul cuprins: "Art. 34. - (1) n scopul stimulrii investi iilor n domeniul gestionrii deeurilor, al extinderii activitilor de gestionare a deeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice i a prghiilor specifice economiei de pia, Guvernul poate stabili faciliti fiscale pentru cei care gestioneaz deeuri i, n mod deosebit, pentru cei care valorific deeuri. (2) La propunerea autoritii centrale de protecie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea i funcionarea unor instalaii i aplicarea de tehnologii destinate tratrii i eliminrii deeurilor pentru care procesarea n sistem centralizat este avantajoas economic i rezolv probleme de mediu la nivel regional sau chiar naional. (3) Prin hotrre a Guvernului se pot nominaliza ageni economici care fac dovada c au astfel de faciliti cu echipamente adecvate i care nu mai reclam costuri excesive pentru import." 32. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins: "Art. 35. - Consiliile locale hotrsc, n condiiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, n vederea realizrii depozitelor i instalaiilor de valorificare i eliminare a deeurilor pentru localiti, ce constituie cauz de utilitate public."
52

33. Articolul 37 va avea urmtorul cuprins: "Art. 37. - Guvernul analizeaz i garanteaz, prin Ministerul Finan elor Publice, n limita plafonului de ndatorare public extern aprobat i a prevederilor legii bugetului de stat, mprumuturile i finanrile externe destinate realizrii unor proiecte importante sau de interes general n domeniul gestionrii deeurilor." 34. Titlul capitolului VI va avea urmtorul cuprins: "CAPITOLUL VI Atribuii i rspunderi ale autoritilor administraiei publice centrale i locale" 35. La articolul 38, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 38. - (1) n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen autoritatea competent creia i revin atribuii i responsabiliti n ceea ce privete regimul deeurilor este Ministerul Apelor i Proteciei Mediului. Alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii i Familiei, Ministerul Industriei i Resurselor, Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, Ministerul Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Administraiei Publice, consiliile locale i jude ene." 36. La articolul 39, partea introductiv i literele a), c), g) i h) vor avea urmtorul cuprins: "Art. 39. - Ministerul Apelor i Proteciei Mediului are urmtoarele atribuii i raspunderi: a) elaboreaz, mpreun cu alte autoriti ale administraiei publice centrale i locale, Strategia naional pentru gestionarea deeurilor i Planul naional pentru gestionarea deeurilor; ............................................................................................................................... c) avizeaz reglementrile specifice n domeniul gestionrii deeurilor, elaborate de celelalte autoriti publice; ............................................................................................................................... g) organizeaz, mpreun cu celelalte autoriti publice centrale i locale i cu organizaiile neguvernamentale, programe de instruire i educare a populaiei n domeniul gestionrii deeurilor; h) reglementeaz, mpreun cu celelalte autoriti publice, activitatea de import, export i tranzit al deeurilor." 37. La articolul 40, partea introductiv i litera b) vor avea urmtorul cuprins: "Art. 40. - Ministerul Sntii i Familiei are urmtoarele atribuii: .............................................................................................................................. b) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor rezultate de la unitile sanitare de asisten medical, de cercetare medical i nvmnt
53

medical de stat i privat i asigur condiiile de aducere la ndeplinire a acestora;" 38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductiv, literele a), b), precum i alineatul (2) vor avea urmtorul cuprins: "Art. 41. - (1) Ministerul Industriei i Resurselor are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor industriale, de reconstrucie ecologic i urmrete aducerea la ndeplinire a acestora de ctre agenii economici; b) particip la elaborarea reglementrilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deeuri industriale, precum i pentru operaiunile de reciclare i de valorificare a acestor deeuri, cu avizul autoritii publice centrale de protecie a mediului; ............................................................................................................................... (2) Ministerul Afacerilor Externe reglementeaz importurile i exporturile de deeuri prin eliberarea licenelor de import-export pentru deeurile supuse licenierii." 39. La articolul 42, partea introductiv i literele b) i c) vor avea urmtorul cuprins: "Art. 42. - Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei are urmtoarele atribuii: ............................................................................................................................... b) participa, mpreun cu alte autoriti publice, la elaborarea reglementrilor specifice pentru gestionarea deeurilor menajere; c) organizeaz i realizeaz, mpreun cu autoritile administraiei publice locale, sisteme de gestionare a deeurilor menajere, integrate n planurile de urbanism general i amenajare a teritoriului, i urmrete realizarea proiectelor din acest domeniu;" 40. La articolul 42, dup litera d) se introduc literele e), f) i g) cu urmtorul cuprins: "e) particip la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deeurilor provenite din activitile de transport i auxiliare i urmrete realizarea acestora de ctre agenii economici aflai n subordinea sau n coordonarea sa; f) particip la elaborarea reglementrilor specifice privind gestionarea deeurilor provenite din activitile de transport i auxiliare; g) particip la elaborarea de reglementri specifice pentru controlarea activitii de transport al deeurilor." 41. La articolul 43, partea introductiv i litera b) vor avea urmtorul cuprins: "Art. 43. - Ministerul Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor are urmtoarele atribuii: ...............................................................................................................................
54

b) particip la elaborarea de reglementri specifice privind gestionarea deeurilor provenite din agricultur i din industria alimentar." 42. Articolul 44 se abrog. 43. La articolul 45, partea introductiv va avea urmtorul cuprins: "Art. 45. - Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale are urmtoarele atribuii:" 44. Articolul 46 va avea urmtorul cuprins: "Art. 46. - Ministerul de Interne sprijin autoritile publice n ndeplinirea atribuiilor i rspunderilor ce le revin pentru aplicarea i respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen i a altor prevederi legale referitoare la deeuri." 45. La articolul 47, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor provenite din domeniul militar i asigur condiiile necesare pentru realizarea acestora;" 46. Articolul 48 va avea urmtorul cuprins: "Art. 48. - Ministerul Administraiei Publice are urmtoarele atribuii: a) particip la elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor n domeniul serviciilor publice de gospodrie comunal; b) urmrete ndeplinirea obiectivelor din Planul naional de gestionare a deeurilor i sprijin administraia public local pentru aplicarea acestora." 47. La articolul 49, partea introductiv va avea urmtorul cuprins: "Art. 49. - Primarii i consiliile locale au urmtoarele obligaii i atribuii:" 48. Dup partea introductiv a articolului 49 se introduce punctul 1 cu urmtorul cuprins: "1. urmresc i asigur ndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deeurilor, elaborate n conformitate cu prevederile art. 8, i asigur curenia localitilor prin:" 49. La articolul 49, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizat a colectrii selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare i depozitare final;" 50. La articolul 49, dup litera h) se introduc punctele 2, 3 i 4 cu urmtorul cuprins: "2. aprob studii i prognoze orientative privind gestionarea deeurilor; 3. hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, precum i colaborarea cu agenii economici, n scopul realizrii unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor; 4. acioneaz pentru refacerea i protecia mediului." 51. Dup articolul 49 se introduce articolul 491, cu urmtorul cuprins: "Art. 491. - Consiliile judeene au urmtoarele atribuii: a) coordoneaz activitatea consiliilor locale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean privind gestionarea deeurilor; b) acord consiliilor locale sprijin i asisten tehnic n elaborarea planurilor
55

locale de gestiune a deeurilor; c) adopt planurile privind gestiunea deeurilor; d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice judeene pentru realizarea unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor; e) analizeaz propunerile fcute de consiliile locale, n vederea elaborrii de prognoze pentru refacerea i protecia mediului; f) urmresc i asigur respectarea de ctre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonane de urgen." 52. Articolul 50 va avea urmtorul cuprins: "Art. 50. - n scopul ndeplinirii atribuiilor i responsabilitilor n domeniul gestionrii deeurilor, pentru coordonarea activitilor i promovarea unor aciuni eficiente n acest domeniu, precum i pentru realizarea unei bune colaborri ntre autoritile competente responsabile de gestionarea deeurilor, n cadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului se constituie Direcia general de deeuri i substane chimice periculoase." 53. La articolul 51, partea introductiv a punctului 1 i litera b) vor avea urmtorul cuprins: "1. cu amend de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice i de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: ............................................................................................................................... b) nerespectarea prevederilor Planului naional de gestionare a deeurilor;" 54. La articolul 51, dup litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu urmtorul cuprins: "e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrrilor, dotrilor i msurilor destinate reducerii cantitii de deeuri produse, colectrii i colectrii selective, transportului, valorificrii i eliminrii deeurilor; f) realizarea de lucrri i desfurarea de activiti care au ca obiect deeurile, fr aprobrile legale; g) producerea de deeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse i ambalaje, care depesc necesitile de producie, de consum i de desfacere; h) transportul i eliminarea deeurilor fr asigurarea msurilor de protecie a sntii populaiei i a mediului; i) omiterea prezentrii publice a proiectelor de investi ii pentru eliminarea final a deeurilor; j) acceptarea la depozitare a deeurilor urbane i periculoase fr a fi supuse unor operaiuni de tratare; k) nerespectarea prevederilor acordului i/sau autorizaiei de mediu pentru instalaiile i tehnologiile de eliminare final a deeurilor; l) neanunarea autoritii teritoriale de protecie a mediului i a comisiei de aprare mpotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalaiile
56

de eliminare final a deeurilor." 55. La articolul 51, punctul 2 se abrog. 56. La articolul 51, punctul 3 va avea urmtorul cuprins: "3. cu amend de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru nendeplinirea atribuiilor i responsabilitilor ce revin primarilor i consiliilor locale, dup caz, conform art. 49;" 57. La articolul 51, dup punctul 3 se introduce punctul 4 cu urmtorul cuprins: "4. cuantumul amenzilor contravenionale se reactualizeaz prin hotrre a Guvernului." 58. La articolul 53, dup litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu urmtorul cuprins: "f) introducerea n ara a unor deeuri n scopul depozitrii finale; g) acceptarea de ctre deintorii de depozite, la depozitare, a unor deeuri care au fost importate fr acord sau autorizaie de mediu; h) continuarea activitii de eliminare final a deeurilor dup expirarea termenului de suspendare a autorizaiei de ctre autoritatea teritorial de protecie a mediului." 59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu urmtorul cuprins: "3. condiiile pentru transportul deeurilor." 60. Anexa nr. I A va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. IA SEMNIFICAIA unor termeni n sensul prezentei ordonane de urgen ciclu de via al produsului - intervalul de timp cuprins ntre data de fabricaie a unui produs i data cnd acesta devine deeu; colectare - strngerea, sortarea i/sau regruparea (depozitarea temporar) a deeurilor, n vederea transportului lor; deponii - material rezultat prin decopertarea solului n urma excavaiilor; deeu - orice substan sau orice obiect din categoriile stabilite n anexa nr. I B, pe care deintorul le arunc, are intenia sau obligaia de a le arunca; deeuri menajere - deeuri provenite din activiti casnice sau asimilabile cu acestea i care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localiti; deeuri asimilabile cu deeuri menajere - deeuri provenite din industrie, din comer, din sectorul public sau administrativ, care prezint compoziie i proprieti similare cu deeurile menajere i care sunt colectate, transportate, prelucrate i depozitate mpreun cu acestea; deeuri periculoase - deeurile menionate la art. 181 alin. (1), care se ncadreaz la categoriile sau tipurile generice de deeuri periculoase, prezentate n anexa nr. I C, i constituenii acestor deeuri, prezentai n anexa nr. I D, constitueni care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au una sau
57

mai multe dintre proprietile descrise n anexa nr. I E; deintor - productorul de deeuri sau persoana fizic, persoana fizic autorizat s desfoare activiti independente ori persoana juridic care are deeuri n posesia sa. Se consider deintor i persoana care transport deeuri, pe toat durata transportului, pn la livrarea lor, pentru tratare ulterioar, unei alte persoane; eliminare - orice operaiune prevzut n anexa nr. II A; gestionare - colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora; operator - orice persoan fizic sau juridic investit cu atribuii i responsabiliti n activiti autorizate n domeniul gestiunii deeurilor; productor - orice persoan fizic, persoan fizic autorizat s desfoare activiti independente sau persoan juridic din a crei activitate rezult deeuri (productor iniial) i/sau care a efectuat operaiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaiuni care genereaz schimbarea naturii ori a compoziiei acestor deeuri; reutilizare - orice operaiune prin care ambalajul care a fost conceput i proiectat pentru a realiza n cadrul ciclului sau de via un numr minim de parcursuri sau rotaii este reumplut sau reutilizat pentru acelai scop pentru care a fost conceput; reciclare - operaiunea de reprelucrare ntr-un proces de producie a deeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; titularul proprietii - administratorul sau deintorul cu titlu al unei proprieti ori arendaul care deine proprietatea n urma unui contract de arendare sau de locaie. Prevederile prezentei ordonane de urgen cu privire la deintorii proprietii se vor aplica n egal msur responsabililor cu ntreinerea drumurilor publice, proprietarilor cilor ferate, deintorilor micilor porturi i ai zonelor de recreare n aer liber; tranzit - transportul pe teritoriul naional de la o grani la alta, cu staionri de scurt durat, exclusiv cu caracter tehnic i fr modificarea cantitii confirmate prin sigiliul vamal; tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice i biologice care schimb caracteristicile deeurilor, n scopul reducerii volumului i caracterului periculos al acestora, facilitnd manipularea sau valorificarea lor; valorificare - orice operaiune menionat n anexa nr. II B; zon construibil - suprafaa pentru care s-a elaborat i s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcie pentru o cldire sau un magazin, dar i o suprafa n perimetrul creia construciile sunt sistate pe durata elaborrii planului de urbanizare sau a planului de construcie." 61. Anexa nr. I B va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. I B
58

CATEGORII de deeuri 1. reziduuri de producie sau de consum nespecificate la poziiile urmtoare; 2. produse n afara specificaiilor tehnice; 3. produse cu termenul de valabilitate expirat; 4. materiale mpratiate sau distruse ntr-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat n urma accidentului; 5. materiale provenite de la construcii, demolri, amenajri n spaii construite etc.; 6. materiale contaminate sau impurificate n urma unei aciuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operaiunile de curare, materiale de ambalare, containere etc.); 7. obiecte consumabile i pri ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizai etc.); 8. substan e devenite improprii utilizrii (de exemplu: acizi contaminai, solveni contaminai, amestec de sruri epuizate etc.); 9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.); 10. reziduuri de la procesele de combatere a polurii (nmoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprfuire, filtre uzate etc.); 11. reziduuri de fabricaie/finisare (de exemplu: achii de la strunjire sau frezare etc.); 12. reziduuri de la extracia i prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatrile miniere sau petroliere etc.); 13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.); 14. toate materialele, substan ele sau produsele a cror utilizare este interzis de lege; 15. produse pe care deintorul nu le mai utilizeaz (de exemplu: reziduuri din agricultur, menajere, din birouri, activiti comerciale etc.); 16. materiale, substane sau produse contaminate care rezult din aciunile de remediere a solului; 17. toate materialele, substanele sau produsele incluse n categoriile de mai sus." 62. Anexa nr. I C va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. I C CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deeuri periculoase A. Deeuri care prezint una dintre proprietile descrise n anexa nr. I E i care constau n: 1. deeuri anatomice, deeuri spitaliceti sau alte deeuri clinice; 2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare; 3. conservani pentru lemn;
59

4. biocide i substane fitofarmaceutice; 5. reziduuri de substan e refolosite ca solveni; 6. substan e organice halogenate, neutilizate ca solveni, cu excepia materialelor polimerizate inerte; 7. amestecuri de sruri ce conin cianuri; 8. uleiuri minerale i substane uleioase; 9. amestecuri sau emulsii de uleiuri i hidrocarburi, cu/n ap; 10. substan e coninnd PCB (bifenilpoliclorurai) sau PCT (trifenilpoliclorurai); 11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic; 12. cerneluri, colorani, pigmeni, vopsele, grunduri, lacuri; 13. rini, latex, plastifiani, cleiuri/adezivi; 14. substan e chimice rezultate din activiti de cercetare, dezvoltare sau nvmnt, care nu sunt identificate sau/i sunt noi i ale cror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune c sunt periculoase; 15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile; 16. substan e sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice; 17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurai; 18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-paradioxinelor policlorurate. B. Deeuri care conin unul dintre constituenii cuprini n anexa nr. I D i care au proprietile descrise n anexa nr. I E, constnd n: 19. spun, grsimi, cear de natur animal sau vegetal; 20. substan e organice nehalogenate, neutilizabile ca solveni; 21. substan e anorganice, fr metale sau compui metalici; 22. cenu i/sau zgur ; 23. sol, nisip, argil, inclusiv material din dragare; 24. amestecuri de sruri fr cianuri; 25. prafuri i pulberi metalice; 26. catalizatori uzai; 27. lichide sau nmoluri coninnd metale ori compui metalici; 28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a polurii (praful reinut n sacii filtrelor de aer), cu excepia celor prevzute la pct. 29, 30 i 33; 29. nmoluri de la scrubere; 30. nmoluri de la staiile de tratare a apei; 31. reziduuri de decarbonatare; 32. reziduuri de schimbtori de ioni;
60

33. nmoluri de la staiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosin agricol; 34. reziduuri de la splarea/curarea rezervoarelor i/sau a echipamentelor; 35. echipamente contaminate; 36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al cror coninut include unul sau mai multe componente cuprinse n anexa nr. I D; 37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice; 38. uleiuri vegetale; 39. materiale rezultate din colectarea selectiv a deeurilor menajere i care prezint una dintre caracteristicile menionate n anexa nr. I E; 40. orice alte deeuri care conin unul dintre constituenii cuprini n anexa nr. I D i oricare dintre proprietile nscrise n anexa nr. I E." 63. Anexa nr. I D va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. I D CONSTITUENI ai deeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au proprietile descrise n anexa nr. I E 1. beriliu; compui ai beriliului; 2. compui ai vanadiului; 3. compui ai cromului hexavalent; 4. compui ai cobaltului; 5. compui ai nichelului; 6. compui ai cuprului; 7. compui ai zincului; 8. arseniu; compui ai arseniului; 9. seleniu; compui ai seleniului; 10. compui ai argintului; 11. cadmiu; compui ai cadmiului; 12. compui ai staniului; 13. antimoniu; compui ai antimoniului; 14. teluriu; compui ai teluriului; 15. compui ai bariului, cu excepia sulfatului de bariu; 16. mercur; compui ai mercurului; 17. taliu; compui ai taliului; 18. plumb; compui ai plumbului; 19. sulfuri anorganice; 20. compui anorganici ai fluorului, cu excepia fluorurii de calciu; 21. cianuri anorganice; 22. urmtoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu n form necombinat;
61

soluii acide sau acizi n form solid; soluii bazice sau baze n form solid; azbest (praf i fibre); fosfor; compui ai fosforului, cu excepia fosfailor minerali; carbonili ai metalelor; peroxizi; clorai; perclorai; azide; PCB (bifenilpoliclorurai) i/sau PCT (trifenilpoliclorurai); compui farmaceutici sau veterinari; biocide i substane fitofarmaceutice; substane infecioase; creozoturi; izocianai; tiocianai; cianuri organice; fenoli; compui ai fenolului; solveni halogenai; solveni organici, cu excepia solvenilor halogenai; compui organohalogenati, cu excepia materialelor polimerizate inerte i a altor substane care sunt cuprinse n prezenta anex; 43. compui aromatici; compui organici policiclici i heterociclici; 44. amine alifatice; 45. amine aromatice; 46. eteri; 47. substane cu caracter exploziv, cu excepia celor cuprinse n alt punct din anex; 48. compui organici cu sulf; 49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurai; 50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate; 51. hidrocarburi i compui ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprini la alt punct din prezenta anex." 64. Anexa nr. I E va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. I E PROPRIETI ale deeurilor care fac ca acestea s fie periculoase H1. explozive - substane i preparate care pot exploda sub efectul unei scntei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare dect dinitrobenzenul; H2. oxidante - substane i preparate care produc reacii puternic exoterme n contact cu alte substane, mai ales cu cele inflamabile; H3.A. foarte inflamabile: 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
62

- substane lichide i preparate care au punctul de aprindere sub 21C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); - substane i preparate care se pot nclzi i apoi se pot aprinde n contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fr adaos de energie suplimentar; - substane solide i preparate care iau foc cu uurin la contactul cu o surs de aprindere i care continu s ard sau s se consume i dup ndeprtarea sursei de aprindere; - substane gazoase i preparate care sunt inflamabile n aer la presiune normal; - substane i preparate care, n contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uor inflamabile n cantiti periculoase; H3.B. inflamabile - substane i preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21C i mai mic sau egal cu 55C; H4. iritante - substane i preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamaii; H5. nocive - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sntate; H6. toxice - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau dac penetreaz pielea, pot provoca vtmri serioase, acute sau cronice ale sntii i chiar moartea; H7. cancerigene - substan e i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de inciden a acestuia; H8. corosive - substane i preparate care pot distruge esuturile vii la contactul cu acestea; H9. infecioase - substane cu coninut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producnd boli omului sau altor organisme vii; H10. teratogene - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot induce malformaii congenitale neereditare sau creterea incidenei acestora; H11. mutagene - substane i preparate care, dac sunt inhalate sau ingerate ori dac penetreaz pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creterea inciden ei acestora; H12. substane i preparate care, n contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice; H13. substane i preparate capabile ca, dup depozitare, s produc pe diferite ci alt substan (de exemplu, levigat), care posed una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice - substan e i preparate care prezint sau pot prezenta riscuri imediate sau ntrziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului." 65. Anexa nr. II A va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. II A OPERAIUNI de eliminare a deeurilor 52.depozitarea pe sol i n subsol (de exemplu: depunerea n depozite de gunoi); 53.tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deeurilor lichide sau a nmolurilor depozitate pe sol); 54.injectarea n subteran (de exemplu: injectarea deeurilor pompabile n puuri, saline sau n straturi geologice); 55.descrcarea pe suprafee (de exemplu: descrcarea de deeuri lichide sau de nmoluri n depresiuni, iazuri sau lagune); 56.depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea n celule etane separate, acoperite i izolate unele de celelalte i de mediu); 57.evacuarea deeurilor solide n apele interioare de suprafa i subterane; 58.evacuarea n mri/oceane, inclusiv ngroparea n subsolul marin; 59.tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anex, din care rezult n final compui sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricrei operaiuni enumerate la pct. 1-12; 60.tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anex, din care rezult n final compui sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricrei operaiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.); 61.incinerare pe sol; 62.incinerare pe mare; 63.stocare permanent (de exemplu, introducerea de containere cu deeuri ntro min); 64.amestecare, nainte de a se ncadra n oricare dintre operaiunile menionate la pct. 1-12; 65.reambalare nainte de a se ncadra n oricare dintre operaiunile menionate la pct. 1-13; 66.stocarea nainte de efectuarea oricrei operaiuni menionate la pct. 1-14, cu excepia depozitrii temporare, naintea colectrii, pe zona de producere." 66. Anexa nr. II B va avea urmtorul cuprins: "ANEXA Nr. II B OPERAIUNI de valorificare a deeurilor 1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;

63

64

reciclarea sau recuperarea substanelor organice care nu sunt utilizate ca solveni; 3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compuilor metalici; 4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice; 5. regenerarea acizilor sau bazelor; 6. valorificarea produselor folosite la captarea poluanilor; 7. valorificarea produselor din catalizatori; 8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizri ale acestora; 9. recuperarea sau regenerarea solvenilor; 10. mprtierea pe sol, n beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucie ecologic, inclusiv operaiunile de compostare i alte procese de transformare biologic; 11. utilizarea de eurilor obinute n urma oricrei operaiuni menionate la pct. 1-10; 12. schimb de de euri ntre deintori, pentru a fi supuse uneia dintre operaiunile menionate la pct. 1-11; 13. stocarea de de euri n scopul de a fi supuse uneia dintre operaiunile menionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporar naintea colectrii, n zona de producere." Art. 2 - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000, cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, va fi republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare." 2. Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edina din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TRCIL

ORDONAN A DE URGEN NR. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor
Emitent: GUVERNUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006

Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR VALER DORNEANU

Avnd n vedere necesitatea i urgena compatibilizrii depline a legislaiei naionale cu cea a Uniunii Europene n domeniul prevenirii generrii deeurilor i a gestionrii eficiente a acestora, innd cont de faptul ca modificrile survenite la nivel european n domeniul deeurilor, prin adoptarea i intrarea n vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deeurile, ce realizeaz un cadru legislativ unitar n acest domeniu, impun armonizarea legislaiei naionale cu noile prevederi comunitare, conform angajamentelor asumate de Romnia n Documentul de poziie complementar - capitolul 22 "Mediu", Partea I, CONF-RO 27/04, finalizarea elaborrii i aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deeurilor trebuie realizate pn la sfritul lunii noiembrie 2006, iar ulterior acestea trebuie notificate ctre Comisia European, lund n considerare faptul c ntre momentul intrrii n vigoare a actului normativ de transpunere i momentul aprobrii Planurilor regionale de gestionare a deeurilor trebuie s existe o perioad de timp suficient pentru evaluarea strategic de mediu, aceasta constituind o etap obligatorie, n conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European i a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului, transpus n legislaia naional prin Hotrrea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe, avnd n vedere faptul c n lipsa introducerii modificrilor propuse nu se pot realiza transpunerea integral i implementarea corect a Directivei 2003/12/CE privind deeurile i a Directivei Parlamentului European i a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului, innd cont de faptul c aciunea de finalizare i aprobare a Planurilor regionale de gestionare a deeurilor constituie un domeniu sensibil, pentru care Romnia a fost i este monitorizat, n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

65

66

Art. I - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 22 iulie 2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonane de urgen l constituie reglementarea activitilor de producere i gestionare a deeurilor din categoriile prevzute n anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunztor de protecie a mediului i a sntii populaiei, pe baza principiilor i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabil a societii. (2) Listele de deeuri corespunztoare fiecrei categorii de deeuri stabilite la nivel comunitar se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului." 2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: "Art. 2. - Prevederile prezentei ordonan e de urgen nu se aplic efluenilor gazoi emii n atmosfer, precum i urmtoarelor categorii de deeuri, n msura n care acestea se supun unor reglementri speciale: a) deeurilor radioactive; b) deeurilor rezultate din prospectri, extracie, tratare i depozitare a resurselor minerale i celor rezultate din exploatri n cariere; c) cadavrelor de animale i materiilor fecale sau altor substane naturale nepericuloase utilizate n agricultur; d) apelor uzate, cu excepia deeurilor lichide; e) explozibililor expirai." 3. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: "Art. 3. - (1) Obiectivele prioritare ale gestionrii deeurilor sunt: a) prevenirea sau reducerea producerii de deeuri i a gradului de periculozitate al acestora prin: 1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; 2. dezvoltarea tehnologiei i comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creterii volumului sau periculozitii deeurilor ori asupra riscului de poluare; 3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea final a substan elor periculoase din deeurile destinate valorificrii; b) reutilizarea, valorificarea deeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obin materii prime secundare ori utilizarea deeurilor ca surs de energie. (2) Romnia va informa Comisia European conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informaii cu privire la msurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1)."
67

4. Articolul 5 va avea urmtorul cuprins: "Art. 5. - (1) Procesele i metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deeurilor trebuie s nu pun n pericol sntatea populaiei i a mediului i n mod deosebit: a) s nu prezinte riscuri pentru ap, aer, sol, faun sau vegetaie; b) s nu produc poluare fonic sau miros neplcut; c) s nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special. (2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolat a deeurilor." 5. Articolul 6 se abrog. 6. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins: "Art. 7. - (1) Autoritatea public central pentru protecia mediului colaboreaz cu celelalte autoriti publice centrale i locale cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor i cu autoritile competente din statele membre pentru crearea unei re ele integrate adecvate de instalaii de eliminare a deeurilor, innd seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implic costuri excesive, cu respectarea cerinelor prevzute n Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European. Aceast reea trebuie s asigure Comunitii Europene n ansamblu eliminarea integral a deeurilor sale, iar Romniei, ndeplinirea aceluiai obiectiv n mod individual, innd cont de condiiile geografice sau de necesitatea de instalaii specializate pentru anumite tipuri de deeuri. (2) Reeaua integrat prevzut la alin. (1) asigur eliminarea deeurilor n instalaiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode i tehnologii, care s asigure un nivel ridicat de protecie a sntii populaiei i a mediului." 7. Articolul 8 va avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - (1) Pentru ndeplinirea obiectivelor prezentei ordonane de urgen se elaboreaz planuri de gestionare a deeurilor la nivel naional, regional, judeean, inclusiv al municipiului Bucureti. (2) Planurile prevzute la alin. (1) trebuie s conin informaii referitoare la: a) tipurile, cantitile, originea deeurilor care urmeaz s fie valorificate sau eliminate; b) cerinele tehnice generale; c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deeuri; d) amplasamente i instalaii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea final a deeurilor. (3) Planurile prevzute la alin. (1) pot include i: a) persoanele fizice i juridice autorizate s gestioneze deeuri; b) estimarea costurilor pentru operaiile de valorificare i eliminare; c) msurile de ncurajare a eficientizrii operaiilor de colectare, sortare i
68

tratare a deeurilor." 8. Articolul 81 va avea urmtorul cuprins: "Art. 81. - (1) Planul naional de gestionare a deeurilor se elaboreaz de autoritatea public central pentru protecia mediului. (2) La elaborarea planului prevzut la alin. (1), autoritatea public central pentru protecia mediului colaboreaz cu autoritile competente din statele membre i cu Comisia European. (3) Planul prevzut la alin. (1) se aprob prin hotrre a Guvernului i se notific Comisiei Europene." 9. Articolul 82 va avea urmtorul cuprins: "Art. 82. - (1) n baza Planului naional de gestionare a deeurilor se elaboreaz n comun planurile regionale de gestionare a deeurilor, denumite n continuare PRGD, de ctre consiliile judeene ale judeelor din raza de competen a fiecrei agenii regionale pentru protecia mediului, denumite n continuare ARPM, n colaborare cu acestea, sub coordonarea Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, denumit n continuare ANPM. (2) PRGD se aprob prin ordin comun al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului i al conductorului autoritii publice centrale pentru dezvoltare regional." 10. Dup articolul 82 se introduc doua noi articole, articolele 83 i 84, cu urmtorul cuprins: "Art. 83. - (1) n baza Planului regional de gestionare a deeurilor se elaboreaz planurile judeene de gestionare a deeurilor, denumite n continuare PJGD, de ctre consiliul judeean, n colaborare cu agenia jude ean pentru protecia mediului, denumit n continuare APM, sub coordonarea ARPM, i Planul de gestionare a deeurilor pentru municipiul Bucureti, denumit n continuare PMGD, de ctre Consiliul General al Municipiului Bucureti, n colaborare cu APM Bucureti, sub coordonarea ARPM Bucureti. (2) PJGD se aprob prin hotrre a consiliului judeean, iar PMGD, prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti. Art. 84. - (1) Elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor poate fi ncredinat unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice. (2) Elaborarea i avizarea planurilor de gestionare a deeurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe. (3) Autoritile publice i operatorii economici au obligaia furnizrii datelor necesare elaborrii planurilor, conform prevederilor legale." 11. Articolul 91 va avea urmtorul cuprins: "Art. 91. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfoar operaiile prevzute n anexele nr. II A i II B au obligaia solicitrii i obinerii
69

autorizaiei/autorizaiei integrate de mediu de la autoritatea competent pentru protecia mediului. (2) Autorizaia/autorizaia integrat de mediu cuprinde: a) tipul i cantitatea de deeuri; b) cerinele tehnice; c) msuri de precauie; d) locul de desfurare a activitii; e) metoda de tratare. (3) Autorizaia/autorizaia integrat de mediu se emite pe o perioad determinat, poate fi refuzat, poate cuprinde condiii de conformare sau obligaii de mediu i poate fi refuzat n cazul n care metoda folosit pentru valorificarea sau eliminarea deeurilor este inacceptabil din punctul de vedere al proteciei mediului. (4) Se excepteaz de la obligaia prevzut la alin. (1), n msura n care deeurile nu sunt deeuri periculoase, activitile desfurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimin propriile lor deeuri la locul de producere, precum i cele care desfoar operaii de valorificare, dac: a) autoritile competente au adoptat reglementri generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile i cantitile de deeuri i condiiile impuse pentru ca activitatea respectiv s poat fi exceptat de la autorizare; i b) tipurile sau cantitile de deeuri i metodele de eliminare sau valorificare sunt n conformitate cu condiiile prevzute la art. 5. (5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevzute la alin. (4) se supun procedurii de nregistrare stabilite de autoritatea public central pentru protecia mediului. (6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigur, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deeurilor, precum i cele care intermediaz eliminarea sau valorificarea deeurilor pentru teri se supun procedurii de autorizare conform legislaiei n vigoare." 12. Articolele 12 i 13 se abrog. 13. Articolul 131 va avea urmtorul cuprins: "Art. 131. - (1) n conformitate cu principiul "poluatorul pltete", costurile operaiilor de eliminare se suport de ctre: a) deintorul de deeuri care ncredineaz deeurile unui colector sau unui operator economic prevzut la art. 91; i/sau b) deintorul anterior al deeurilor sau productorul produsului din care a rezultat deeul. (2) n situaia n care productorul/deintorul de deeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curarea i refacerea mediului sunt suportate de ctre autoritatea administraiei publice locale. Dup identificarea fptuitorului, acesta urmeaz s suporte att cheltuielile efectuate de autoritatea
70

administraiei publice locale, ct i pe cele legate de aciunile ntreprinse pentru identificare." 14. Articolul 14 va avea urmtorul cuprins: "Art. 14. - Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalaiile care efectueaz operaiile prevzute la art. 91 alin. (1), (4) i (6) se supun inspeciilor periodice ale autoritii publice pentru protecia mediului n a cror raz teritorial i desfoar activitatea." 15. Alineatul (4) al articolului 141 va avea urmtorul cuprins: "(4) Autoritile publice teritoriale pentru sntate exercit controlul sanitar al activitilor din domeniul gestiunii deeurilor cu impact asupra sntii populaiei." 16. Articolele 143-147, precum i articolele 149 i 1410 se abrog. 17. Articolul 19 va avea urmtorul cuprins: "Art. 19. - (1) Deintorii/productorii de deeuri au obligaia: a) s predea deeurile, pe baz de contract, unor colectori sau unor operatori care desfoar operaiuni cuprinse n anexa nr. II A ori nr. II B sau s asigure valorificarea ori eliminarea deeurilor prin mijloace proprii; b) s desemneze o persoan, din rndul angajailor proprii, care s urmreasc i s asigure ndeplinirea obligaiilor prevzute de lege n sarcina deintorilor/productorilor de deeuri; c) s permit accesul autoritilor de inspecie i control la metodele, tehnologiile i instalaiile pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor tehnologice, precum i la documentele care se refer la deeuri; d) s prevad i s realizeze msurile care trebuie s fie luate dup ncheierea activitilor i nchiderea amplasamentelor; e) s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase sau deeuri periculoase cu deeuri nepericuloase; f) s separe deeurile, n vederea valorificrii sau eliminrii acestora. (2) Productorii de produse i cei care efectueaz activiti care genereaz deeuri sunt obligai: a) s adopte, nc de la faza de concepie i proiectare a unui produs, soluiile i tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deeurilor; b) s ia msurile necesare de reducere la minimum a cantitilor de deeuri rezultate din activitile existente; c) s nu introduc pe pia produse, dac nu exist posibilitatea eliminrii acestora ca deeuri, n condiiile respectrii prevederilor art. 5; d) s conceap i s proiecteze tehnologiile i activitile specifice, astfel nct s se reduc la minimum posibil cantitatea de deeuri generat de aceste tehnologii; e) s ambaleze produsele n mod corespunztor, pentru a preveni deteriorarea
71

i transformarea acestora n deeuri; f) s valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice n totalitate, dac este posibil din punct de vedere tehnic i economic." 18. Articolul 191 va avea urmtorul cuprins: "Art. 191. - Productorii de deeuri sunt obligai s implementeze prevederile Planului naional de gestionare a deeurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deeurilor i ale planurilor jude ene de gestionare a deeurilor." 19. Dup alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevzute la art. 91 alin. (1) i (4), precum i productorii de deeuri cuprinse n anexa nr. I B sunt obligai s in eviden a cantitii, a naturii, originii i, dup caz, a destinaiei, frecven ei, modului de transport, a metodei de tratare, precum i a operaiilor cuprinse n anexa nr. II A, respectiv nr. II B, i s o pun la dispoziia autoritilor competente, la cererea acestora." 20. Dup litera h) a articolului 23 se introduce o noua litera, litera i), cu urmtorul cuprins: "i) s valorifice deeurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile s le depoziteze n depozitele conforme de deeuri sau n cele care au perioada de tranziie, prevzute n Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European." 21. La articolul 25, litera c) va avea urmtorul cuprins: "c) s foloseasc cele mai bune tehnologii disponibile i care nu implic costuri excesive pentru valorificarea deeurilor;". 22. La articolul 26, litera b) va avea urmtorul cuprins: "b) s foloseasc cele mai bune tehnologii disponibile i care nu implic costuri excesive pentru eliminarea deeurilor;". 23. La articolul 27, litera c) se abrog. 24. La articolul 28, litera g) va avea urmtorul cuprins: "g) s in o eviden strict a producerii, transportului, valorificrii i eliminrii deeurilor, n conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);". 25. Articolul 29 va avea urmtorul cuprins: "Art. 29. - Pn la data aderrii la Uniunea European, introducerea n Romnia a deeurilor de orice natur, n stare brut sau prelucrat, este interzis, cu excepia anumitor categorii de deeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, n conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea public central pentru protecia mediului i aprobate prin hotrre a Guvernului." 26. Articolul 30 va avea urmtorul cuprins: "Art. 30. - (1) Dup data aderrii la Uniunea European, transportul deeurilor peste frontiera Romniei se face n conformitate cu prevederile comunitare
72

referitoare la transportul deeurilor n, nspre i dinspre Uniunea European. (2) La controlul i supravegherea transporturilor deeurilor peste frontiera Romniei se iau n considerare, dup data aderrii, perioadele de tranziie prevzute n Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European." 27. Articolul 31 va avea urmtorul cuprins: "Art. 31. - Transportul deeurilor periculoase peste frontiera Romniei se realizeaz cu respectarea prevederilor Conveniei de la Basel privind controlul transportului peste frontier al deeurilor periculoase i al eliminrii acestora, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificrile ulterioare." 28. Articolul 32 va avea urmtorul cuprins: "Art. 32. - Se interzice introducerea pe teritoriul Romniei a oricror tipuri de deeuri n vederea eliminrii pn la finalizarea perioadelor de tranziie obinute pentru depozitarea deeurilor prin Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European." 29. Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmtorul cuprins: "Art. 38. - (1) Autoritatea competent de decizie i control n domeniul gestiunii deeurilor este Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor. Alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii Publice, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Aprrii, consiliile locale i consiliile judeene." 30. Articolul 39 va avea urmtorul cuprins: "Art. 39. - Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz Strategia national de gestionare a deeurilor i Planul naional de gestionare a deeurilor; b) iniiaz i propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deeurilor; c) avizeaz reglementrile specifice n domeniul gestionrii deeurilor, elaborate de celelalte autoriti publice; d) monitorizeaz impactul activitilor de producere i gestionare a deeurilor asupra factorilor de mediu; e) controleaz i reglementeaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competentele stabilite prin lege; f) autorizeaz, prin unitile sale subordonate, activitile cuprinse n anexa nr. II A sau nr. II B; g) prezint anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deeurilor; h) organizeaz mpreun cu celelalte autoriti publice centrale i locale i cu organizaiile neguvernamentale programe de instruire i educare a populaiei n domeniul gestionrii deeurilor;
73

i) reglementeaz mpreun cu celelalte autoriti publice activitatea de import, export i tranzit al deeurilor; j) aplic sanciuni titularilor de activiti pentru nerespectarea legislaiei de mediu n domeniul gestionrii deeurilor i pentru neconformarea la condiiile impuse prin actele de reglementare; k) informeaz Comisia European asupra msurilor preconizate pentru ncurajarea realizrii obiectivelor prevzute la art. 3 alin. (1), cu excepia standardelor i reglementrilor tehnice prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European; l) informeaz Comisia European despre reglementrile generale adoptate conform dispoziiilor prevzute la art. 91 alin. (4) lit. a); m) raporteaz Comisiei Europene, la intervale de 3 ani ncepnd cu data aderrii, informaii privind stadiul implementarii prezentei ordonan e de urgen, n forma solicitat de aceasta." 31. Articolul 40 va avea urmtorul cuprins: "Art. 40. - Ministerul Sntii Publice are urmtoarele atribuii: a) evalueaz impactul produs de deeuri asupra sntii populaiei; b) elaboreaz strategia i programul de gestionare a deeurilor rezultate de la unitile sanitare de asisten medical, de cercetare medical i nvmnt medical de stat i privat i asigur condiiile de ducere la ndeplinire a acestora; c) elaboreaz reglementri specifice pentru gestionarea deeurilor provenite de la unitile sanitare, de asisten medical, de cercetare medical i de nvmnt medical, cu avizul autoritii publice centrale pentru protecia mediului; d) controleaz activitile de gestionare a deeurilor n conformitate cu atribuiile i competenele stabilite prin lege; e) coordoneaz implementarea prevederilor legislative n domeniul gestionrii deeurilor rezultate din activitatea medical; f) aprob fonduri autoritilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti pentru monitorizarea activitilor legate de gestionarea deeurilor rezultate din activitatea medical la nivel local; g) gestioneaz baza de date a deeurilor rezultate din activitatea medical." 32. La articolul 41 alineatul (1), litera d) i alineatul (2) se abrog. 33. Articolul 46 se abrog. 34. Articolul 48 va avea urmtorul cuprins: "Art. 48. - Ministerul Administraiei i Internelor are urmtoarele atribuii: a) particip la elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor n domeniul serviciilor publice de gospodri e comunal i asigur condiiile de ducere la
74

ndeplinire a acestora; b) urmrete ndeplinirea obiectivelor din Planul naional de gestionare a deeurilor, planurile regionale i judeene de gestionare a deeurilor i sprijin administraiile publice locale pentru aplicarea acestora; c) sprijin administraiile publice locale n ndeplinirea atribuiilor i rspunderilor ce le revin pentru aplicarea i respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen i a altor prevederi legale referitoare la deeuri." 35. Articolul 49 va avea urmtorul cuprins: "Art. 49. - Primrii i consiliile locale au urmtoarele obligaii: a) asigur implementarea la nivel local a obligaiilor privind gestionarea deeurilor asumate de Romnia n vederea integrrii n Uniunea European; b) urmresc i asigur ndeplinirea prevederilor din planurile regionale i judeene de gestionare a deeurilor; c) elaboreaz strategii i programe proprii pentru gestionarea deeurilor; d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale pentru realizarea unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor, n condiiile prevzute de lege; e) asigur colectarea selectiv, transportul, neutralizarea, valorificarea i eliminarea final a deeurilor municipale, inclusiv a deeurilor menajere periculoase n conformitate cu prevederile legale n vigoare; f) asigur spaiile necesare pentru colectarea selectiv a deeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecrui tip de deeu, precum i funcionalitatea acestora; g) asigur informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deeurilor din cadrul localitilor; h) acioneaz pentru refacerea i protecia mediului." 36. Articolul 491 va avea urmtorul cuprins: "Art. 491. - Consiliile judeene au urmtoarele atribuii: a) elaboreaz i adopt planurile judeene de gestionare a deeurilor i particip la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deeurilor; b) coordoneaz activitatea consiliilor locale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean privind gestionarea deeurilor; c) acord consiliilor locale sprijin i asisten tehnic n implementarea planurilor judeene i regionale de gestionare a deeurilor; d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice judeene pentru realizarea unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor; e) analizeaz propunerile fcute de consiliile locale, n vederea elaborrii de prognoze pentru refacerea i protecia mediului; f) urmresc i asigur respectarea de ctre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonane de urgen." 37. Articolul 51 va avea urmtorul cuprins:
75

"Art. 51. - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenie i se sancioneaz dup cum urmeaz: A. Cu amend de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice i de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deeurilor urbane i a ambalajelor pe spaiile verzi, cile de comunicaie, n locuri publice sau n alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deeurilor; c) necontractarea cu uniti specializate a colectrii, reutilizarii, reciclrii, transportului i eliminrii deeurilor, n situaia n care aceste activiti nu se pot executa prin mijloace proprii; d) producerea de deeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse i ambalaje, care depesc necesitile de producie, de consum i de desfacere; e) transportul i eliminarea deeurilor fr asigurarea msurilor de protecie a sntii populaiei i a mediului; f) acceptarea la depozitare a deeurilor urbane i periculoase, fr a fi supuse unor operaiuni de tratare; g) refuzul furnizrii datelor necesare elaborrii planurilor privind gestionarea deeurilor, conform prevederilor legale; h) lipsa unei eviden e stricte a producerii, transportului, valorificrii i eliminrii deeurilor. B. Cu amend de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru nendeplinirea obligaiilor i responsabilitilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeeni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucureti, primarilor i viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinilor consiliilor judeene, conform art. 49 i 491. (2) Cuantumul amenzilor contravenionale se reactualizeaz prin hotrre a Guvernului. (3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor prevzute la alin. (1) se realizeaz de comisari i persoane mputernicite din cadrul Grzii Naionale de Mediu, precum i din cadrul autoritilor administraiei publice locale, conform atribuiilor stabilite prin lege. (4) Contravenientul poate achit pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (1), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniei. (5) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii se poate face plngere la instana competent, n termen de 15 zile de la data comunicrii procesului-verbal de contravenie." 38. Articolul 52 va avea urmtorul cuprins:
76

"Art. 52. - Dispoziiile art. 51 referitoare la contravenii se completeaz cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare." 39. Articolul 53 va avea urmtorul cuprins: "Art. 53. - (1) Constituie infraciune i se sancioneaz cu nchisoare de la 1 la 5 ani urmtoarele fapte: a) importul de aparate, instalaii, echipamente, utilaje, substan e i produse folosite i uzate, din categoria deeurilor interzise la import; b) neluarea sau nerespectarea msurilor obligatorii n desfurarea activitilor de colectare, tratare, transport, valorificare i eliminare a deeurilor periculoase; c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deeurilor pe durata i pe parcursul tranzitrii teritoriului Romniei; d) refuzul de returnare n ara de origine a deeurilor introduse n ar n alte scopuri dect cel al eliminrii i pentru care s-a dispus msura returnrii de ctre autoritatea competent; e) introducerea n ar a deeurilor n scopul eliminrii i/sau neutilizarea acestora n scopul pentru care au fost introduse; f) acceptarea de ctre operatorii de depozite/incineratoare, n vederea eliminrii, a deeurilor introduse ilegal n ar i/sau a deeurilor introduse n ar n alte scopuri dect cel al eliminrii i care nu au putut fi utilizate n scopul pentru care au fost introduse. (2) Tentativa se pedepsete. (3) Constatarea i cercetarea infraciunilor se fac din oficiu de organele de urmrire penal, conform competenelor legale." 40. Articolul 54 va avea urmtorul cuprins: "Art. 54. - Prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, se reglementeaz: a) modalitile de gestionare pentru categoriile de deeuri prevzute n prezenta ordonan de urgen; b) condiiile de funcionare a instalaiilor de tratare i eliminare a deeurilor; c) condiiile pentru transportul deeurilor; d) condiiile pentru importul i exportul deeurilor, precum i tranzitul acestora pe teritoriul Romniei; e) alte aspecte care pot interveni n activitatea de gestionare a deeurilor." 41. Anexele nr. I A, I B, II A i II B se nlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen. 42. Dup articolul 58 se introduce urmtoarea meniune: "Prezenta ordonan de urgen transpune n legislaia naional Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2006/12/CE privind deeurile,
77

publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006. " Art. II - Prezenta ordonan de urgen intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia art. I pct. 30 referitor la dispoziiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonan de urgen a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonan de urgen, care intra n vigoare la data aderrii Romniei la Uniunea European.
PRIM-MINISTRU CLIN POPESCU-TRICEANU Contrasemneaz: Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul economiei i comerului, Codru Ioan Sere p. Ministrul administraiei i internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul sntii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu Ministrul integrrii europene, Anca Daniela Boagiu Bucureti, 6 septembrie 2006. Nr. 61.

ANEXA 1 (Anexa nr. I A la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000) SEMNIFICAIILE unor termeni n sensul ordonanei de urgen a) b) colectare - strngerea, sortarea i/sau amestecarea deeurilor, n vederea transportrii lor; deeu - orice substan sau orice obiect din categoriile stabilite n anexa nr. I B, de care deintorul se debaraseaz, are intenia sau obligaia de a se debarasa; deeuri menajere - deeurile provenite din activiti casnice i care fac parte din categoriile 15.01 i 20 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase; deeuri asimilabile cu deeuri menajere - deeurile provenite din industrie, din comer, din sectorul public sau administrativ, care prezint
78

c)

d)

compoziie i proprieti similare cu deeurile menajere i care sunt colectate, transportate, prelucrate i depozitate mpreun cu acestea; e) deeuri industriale - deeurile de producie ce fac parte din categoriile 0314 din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 856/2002; f) deeuri industriale reciclabile - deeurile industriale care pot fi supuse unei operaii de reciclare; g) deeuri periculoase - deeurile menionate la art. 18 1 alin. (1), care se ncadreaz la categoriile sau tipurile generice de deeuri periculoase, prezentate n anexa nr. I C, i constituenii acestor deeuri, prezentai n anexa nr. I D, constitueni care fac ca aceste deeuri s fie periculoase atunci cnd au una sau mai multe dintre proprietile descrise n anexa nr. I E; h) deintor - productorul de deeuri ori persoana fizic sau juridic ce are deeuri n posesie; i) eliminare - orice operaiune prevzut n anexa nr. II A; j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaii i ngrijirea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora; k) productor - orice persoan din a crei activitate rezult deeuri (productor iniial) i/sau care efectueaz operaiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaiuni care genereaz schimbarea naturii ori a compoziiei acestor deeuri; l) reciclare - operaiunea de reprelucrare ntr-un proces de producie a deeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; m) reutilizare - orice operaiune prin care un produs care a fost conceput i proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelai scop pentru care a fost conceput; n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice i biologice care schimb caracteristicile deeurilor, n scopul reducerii volumului i caracterului periculos al acestora, facilitnd manipularea sau valorificarea lor; o) valorificare - orice operaiune menionat n anexa nr. II B. ANEXA 2 (Anexa nr. II A la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000) OPERAII DE ELIMINARE NOT: Prezenta anex are scopul de a enumera operaiile de eliminare care sunt efectuate n practic. Conform art. 5, deeurile trebuie s fie eliminate fr a pune n pericol sntatea populaiei i fr utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.
79

D1 Depozitarea pe sol i n sol (de exemplu, depozite i altele asemenea) D2 Tratarea n contact cu solul (de exemplu, biodegradarea n sol a deeurilor lichide sau a nmolurilor i altele asemenea) D3 Injectarea la adncime (de exemplu, injectarea deeurilor pompabile n puuri, saline sau caviti naturale i altele asemenea) D4 Reinerea pe suprafaa delimitat (de exemplu, deversarea de deeuri lichide sau de nmoluri n batale, iazuri ori lagune i altele asemenea) D5 Depozitarea n depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea n celule etane separate, care sunt acoperite i izolate unele fa de celelalte i fa de mediu i altele asemenea) D6 Evacuarea deeurilor ntr-un corp de ap, cu excepia mrilor/oceanelor D7 Evacuarea n mri/oceane, inclusiv introducerea n subsolul marin D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaii din prezenta anex, din care rezult compui sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricrei operaii numerotate de la D1 la D7 i de la D9 la D12 D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaii din prezenta anex, din care rezult compui sau amestecuri finale care sunt nlturate/ndeprtate prin intermediul oricrei operaii numerotate de la D1 la D8 i de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare i altele asemenea) D10 Incinerarea pe sol D11 Incinerarea pe mare D12 Stocarea permanent (de exemplu, amplasarea de containere ntr-o min i altele asemenea) D13 Amestecarea/combinarea deeurilor nainte de a fi supuse oricrei operaii numerotate de la D1 la D12 D14 Reambalarea deeurilor nainte de a fi supuse oricrei operaii numerotate de la D1 la D13 D15 Stocarea naintea oricrei operaii numerotate de la D1 la D14, excluznd stocarea temporar, pn la colectare, la locul de producere. ANEXA 3 (Anexa nr. I B la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000) CATEGORII DE DEEURI Q1 Q2 Q3 Q4 Reziduuri de producie sau consum nespecificate n continuare Produse n afar standardelor Produse cu valabilitate expirat Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident
80

Q5

Q6 Q7 Q8 Q9

Q10 Q11

Q12 Q13 Q14

Q15 Q16

Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei aciuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaiile de curare, materiale de ambalare, containere i altele asemenea) Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizai - terminai i altele asemenea) Substane devenite improprii utilizrii (de exemplu, acizi contaminai, solveni contaminai, sruri de amestec epuizate) Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare i altele asemenea) Reziduuri de la procese de combatere a polurii (de exemplu, nmol de la instalaii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate i altele asemenea) Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operaiile de strunjire sau frezare i altele asemenea) Reziduuri provenite de la extracia i procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatrile miniere sau petroliere i altele asemenea) Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB i altele asemenea) Toate materialele, substanele sau produsele a cror utilizare este interzis de lege Produse de care deintorul nu mai are trebuin (de exemplu, reziduuri nlturate/ndeprtate din agricultur, birouri, magazine, din sfera menajer, din circuitul comercial i altele asemenea) Materiale, substane sau produse contaminate ce rezult din aciunea de refacere a solului Toate materialele, substan ele sau produsele neincluse n categoriile de mai sus. ANEXA 4

Reciclarea/recuperarea de substane organice care nu sunt utilizate ca solveni (incluznd compostarea i alte procese de transformare biologic) R4 Reciclarea/recuperarea metalelor i a compuilor metalici R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice R6 Regenerarea acizilor sau bazelor R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea polurii R8 Valorificarea componentelor din catalizatori R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizri ale acestora R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultur sau reabilitri ecologice R11 Utilizarea deeurilor obinute din oricare dintre operaiile numerotate de la R1 la R10 R12 Schimb de deeuri n vederea efecturii oricreia dintre operaiile numerotate de la R1 la R11 R3
R13 Stocarea de deeuri naintea efecturii oricreia dintre operaiile numerotate de la R1 la R12, excluznd stocarea temporar, pn la colectare, la locul de producere.

(Anexa nr. II B la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000) OPERAII DE VALORIFICARE NOT: Prezenta anex are scopul de a enumera operaiile de valorificare care sunt efectuate n practic. Conform art. 5, deeurile trebuie s fie valorificate fr a pune n pericol sntatea uman i fr a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul. R1 R2 Utilizarea n principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie Recuperarea sau regenerarea solvenilor
81 82

LEGEA NR. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor
Emitent: PARLAMENTUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. I - Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I punctul 4, partea introductiv a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmtorul cuprins: "Art. 5. - (1) Procesele i metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deeurilor trebuie s nu pun n pericol sntatea populaiei i a mediului, respectnd n mod deosebit urmtoarele:". 2. La articolul I punctul 7, la articolul 8, dup litera d) a alineatului (2) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmtorul cuprins: "e) persoanele fizice i juridice cu responsabiliti n gestionarea deeurilor; f) estimarea costurilor pentru investiiile privind operaiile de valorificare i eliminare; g) msurile de ncurajare a raionalizrii operaiilor de colectare, sortare i tratate a deeurilor." 3. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 8 se abrog. 4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 81 va avea urmtorul cuprins: "(2) La elaborarea planului prevzut la alin. (1), autoritatea public central pentru protecia mediului coopereaz cu autoritile competente din statele membre i cu Comisia European." 5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 82 va avea urmtorul cuprins: "Art. 82. - (1) n baza principiilor i obiectivelor prevzute n Planul naional de gestionare a deeurilor i a cadrului general i a metodologiei de elaborare a planurilor regionale i judeene prevzute la art. 85, se elaboreaz/realizeaz n comun planurile regionale de gestionare a deeurilor, denumite n continuare
83

PRGD, de ctre consiliile jude ene ale judeelor din raza de competen a fiecrei agenii regionale pentru protecia mediului, denumite n continuare ARPM, n colaborare cu acestea, sub coordonarea Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, denumit n continuare ANPM." 6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 83 va avea urmtorul cuprins: "Art. 83. - (1) n baza principiilor i obiectivelor din Planul naional de gestionare a deeurilor i a cadrului general i metodologiei de elaborare a planurilor regionale i judeene prevzute la art. 85, se elaboreaz/realizeaz planurile judeene de gestionare a deeurilor, denumite n continuare PJGD, de ctre consiliul judeean, n colaborare cu agenia judeean pentru protecia mediului, denumit n continuare APM, sub coordonarea ARPM, i Planul de gestionare a deeurilor pentru municipiul Bucureti, denumit n continuare PMGD, de ctre Consiliul General al Municipiului Bucureti, n colaborare cu APM Bucureti, sub coordonarea ARPM Bucureti." 7. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 84 va avea urmtorul cuprins: "Art. 84. - (1) Studiile, expertizele i proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor pot fi ncredinate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice." 8. La articolul I, dup punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101 , cu urmtorul cuprins: "101. Dup articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 85, cu urmtorul cuprins: Art. 85. - Cadrul general i metodologia de elaborare a planurilor regionale i judeene de gestionare a deeurilor se stabilesc prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan e de urgen." 9. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 91 se abrog. 10. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 38 va avea urmtorul cuprins: "Art. 38. - (1) Autoritatea competent de decizie i control n domeniul gestiunii deeurilor este Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor. Alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii Publice, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Aprrii, autoritile administraiei publice locale." 11. La articolul I punctul 30, litera i) a articolului 39 se abrog. 12. La articolul I punctul 31, la articolul 40, dup litera g) se introduce o nou liter, litera h), cu urmtorul cuprins:
84

"h) asigur la nivelul fiecrei uniti sanitare, prin Casa Naional de Asigurri de Sntate, fondurile necesare pentru gestionarea deeurilor." 13. La articolul I, dup punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu urmtorul cuprins: "311. La articolul 41 alineatul (1), litera c) va avea urmtorul cuprins: c) coordoneaz i supravegheaz, prin Comisia Naional de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deeurilor industriale." 14. La articolul I punctul 35, articolul 49 va avea urmtorul cuprins: "Art. 49. - Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele obligaii: A. la nivel de comune, orae i municipii, exceptnd municipiul Bucureti: a) asigur implementarea la nivel local a obligaiilor privind gestionarea deeurilor asumate de Romnia n vederea integrrii n Uniunea European; b) urmresc i asigur ndeplinirea prevederilor din planurile regionale i judeene de gestionare a deeurilor; c) elaboreaz strategii i programe proprii pentru gestionarea deeurilor; d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale pentru realizarea unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor, n condiiile prevzute de lege; e) asigur colectarea selectiv, transportul, neutralizarea, valorificarea i eliminarea final a deeurilor, inclusiv a deeurilor menajere periculoase, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; f) asigur spaiile necesare pentru colectarea selectiv a deeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecrui tip de deeu, precum i funcionalitatea acestora; g) asigur informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deeurilor din cadrul localitilor; h) acioneaz pentru refacerea i protecia mediului; B. la nivel judeean i municipiul Bucureti: a) elaboreaz i adopt planurile judeene de gestionare a deeurilor i particip la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deeurilor; b) coordoneaz activitatea consiliilor locale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean privind gestionarea deeurilor; c) acord consiliilor locale sprijin i asisten tehnic n implementarea planurilor judeene i regionale de gestionare a deeurilor; d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice judeene pentru realizarea unor lucrri de interes public privind gestiunea deeurilor; e) analizeaz propunerile fcute de consiliile locale, n vederea elaborrii de prognoze pentru refacerea i protecia mediului; f) urmresc i asigur respectarea de ctre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonane de urgen." 15. La articolul I punctul 36, articolul 491 se abrog.
85

16. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 51 va avea urmtorul cuprins: "Art. 51. - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenie i se sancioneaz dup cum urmeaz: A. cu amend de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice i de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deeurilor i a ambalajelor pe spaiile verzi, cile de comunicaie, n locuri publice sau n alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deeurilor; c) necontractarea cu uniti specializate a colectrii, reutilizarii, reciclarii, transportului i eliminrii deeurilor, n situaia n care aceste activiti nu se pot executa prin mijloace proprii; d) transportul i eliminarea deeurilor fr asigurarea msurilor de protecie a sntii populaiei i a mediului; e) acceptarea la depozitare a deeurilor nepericuloase i periculoase, fr a fi supuse unor operaiuni de tratare; f) refuzul furnizrii datelor necesare elaborrii planurilor privind gestionarea deeurilor, conform prevederilor legale; g) lipsa unei eviden e stricte a producerii, transportului, valorificrii i eliminrii deeurilor; B. cu amend de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru nendeplinirea obligaiilor i responsabilitilor ce revin autoritilor administraiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49." 17. La articolul I punctul 39, litera c) a alineatului (1) al articolului 53 va avea urmtorul cuprins: "c) comercializarea, abandonarea i/sau neasigurarea ncrcturii deeurilor pe durata i pe parcursul tranzitrii teritoriului Romniei;". 18. La articolul I, punctul 42 va avea urmtorul cuprins: "42. Dup articolul 58 se introduce urmtoarea meniune: Prezenta ordonan de urgen transpune n legislaia naional Directiva nr. 75/442 privind deeurile, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deeurile periculoase, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, i Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2006/12/CE privind deeurile, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006." 19. La anexa nr. 1, litera j) va avea urmtorul cuprins: "j) gestionare deeuri - colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaii i ngrijirea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora;".

86

Art. II - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz: 1. Alineatele (1) i (2) ale articolului 8, articolul 9 i articolul 10 se abrog. 2. La articolul 13, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei i confiscarea contravalorii deeurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 i ale art. 7 alin. (1), (4) i (5);". Aceasta lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR BOGDAN OLTEANU Bucureti, 15 ianuarie 2007. Nr. 27. PRE EDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU

HOTRREA NR. 856 din 16 august 2002 privind evidena gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase
Emitent: GUVERNUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 181 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. 1 - (1) Agenii economici care genereaz deeuri au obligaia s in o eviden a gestiunii acestora, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deeu. (2) Datele centralizate anual privind evidena gestiunii deeurilor se transmit autoritilor publice teritoriale pentru protecia mediului, la cererea acestora. Art. 2 - (1) Agenii economici autorizai s desfoare activiti de colectare, transport, depozitare temporar, valorificare i eliminare a deeurilor sunt obligai s in evidena gestiunii deeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deeurile generate n cadrul activitilor proprii. (2) Eviden a gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i eliminate se raporteaz de ctre agen ii economici autorizai, menionati la alin. (1), la solicitarea autoritilor publice teritoriale pentru protecia mediului sau a altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale care au atribuii i rspunderi n domeniul regimului deeurilor, conform prevederilor legale. Art. 3 - (1) Pentru evidena la nivel naional a gestiunii deeurilor autoritatea public central de protecie a mediului organizeaz, mpreun cu autoritile publice teritoriale de protecie a mediului i cu alte instituii aflate n coordonare, raportarea statistic anual n acest domeniu. (2) Metodologia i sistemul de raportare care stau la baza cercetrilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea public central de protecie a mediului, n conformitate cu cerinele legale n vigoare. (3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deeurilor, se pstreaz de ctre autoritile publice teritoriale de protecie a mediului ntr-un registru de eviden o perioad de minimum 3 ani. Art. 4 - (1) Pentru evidena gestiunii deeurilor se stabilete, n baza prevederilor anexelor nr. I A i I B la Ordonana de urgen a Guvernului nr.

87

88

78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinznd deeurile, prevzut n anexa nr. 2. (2) Lista cuprinznd deeurile, prevzut n anexa nr. 2, include i deeurile periculoase, stabilite n baza prevederilor art. 181 alin. (1) i ale anexelor nr. IC, ID i IE la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001. (3) Deeurile periculoase prevzute n anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*). Art. 5 - (1) Tipurile de deeuri prevzute n anexa nr. 2 sunt definite n mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre. (2) Titlurile i subtitlurile categoriilor de deeuri sunt definite printr-un cod format din dou, respectiv din 4 cifre. Art. 6 - Pentru ncadrarea n anexa nr. 2 a unui deeu n mod individual, agenii economici au obligaia codificrii acestora cu 6 cifre, dup urmtoarea procedur: a) se identific activitatea generatoare de deeuri din cap. 01-12 sau 17-20; b) se identific subcapitolul n care se ncadreaz deseul; c) se identific, n cadrul subcapitolului, deeul n mod individual, conform codului corespunztor, format din 6 cifre, excluzndu-se codurile terminate cu 99; d) dac deeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaz pentru identificarea deeului cap. 13, 14 i 15; e) dac deeul nu este identificat nici n cap. 13, 14 i 15, se examineaz cap. 16; f) dac deeul nu este identificat nici n cap. 16, atunci se examineaz pentru identificare codurile cu terminaia 99 - alte deuri, corespunztoare activitii din care provine deeul. Art. 7 - Deeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se ncadreaz la codul 15 01, i nu la codul 20 01. Art. 8 - (1) Deeurile clasificate ca periculoase deeurile marcate cu asterisc (*) - prezint una sau mai multe dintre proprietile periculoase din anexa nr. IE la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001. (2) Deeurile care au proprietile prevzute la H3 - H8, H10 i H11 din anexa nr. IE la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dac au una sau mai multe dintre urmtoarele caracteristici: a) temperatura de inflamabilitate 55 C; b) una sau mai multe substane clasificate ca foarte toxice, n concentraie total 0,1%;
89

c) una sau mai multe substane clasificate ca toxice, n concentraie total 3%; d) una sau mai multe substane clasificate ca duntoare, n concentraie total 25%; e) una sau mai multe substane corosive clasificate ca R35, n concentraie total 1%; f) una sau mai multe substane corosive clasificate ca R34, n concentraie total 5%; g) una sau mai multe substan e iritante clasificate ca R41, n concentraie total 10%; h) una sau mai multe substane iritante clasificate ca R36, R37 i R38, n concentraie total 20%; i) o substan cunoscut ca fiind cancerigen din categoria 1 sau 2, n concentraie 0,1%; j) o substan cunoscut ca fiind cancerigen din categoria 3, n concentraie 1%; k) o substan toxic pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificat ca R60 i R61, n concentraie 0,5%; l) o substan toxic pentru reproducere din categoria 3, clasificat ca R62 i R63, n concentraie 5%; m) o substan mutagen din categoria 1 sau 2, clasificat ca R46, n concentraie 0,1%; n) o substan mutagen din categoria 3, clasificat ca R40, n concentraie 1%. (3) Pentru proprietile periculoase prevzute la alin. (2) se fac urmtoarele precizri: a) se utilizeaz pentru proprietatea periculoas H10 denumirea toxic pentru reproducere, definit n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobat i modificat prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenia mai clar aceast proprietate periculoas ; b) substanele sunt clasificate ca periculoase n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase; c) metal greu nseamn orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului i telurului, precum i acestea n forma metalic, n msura n care sunt clasificate ca substan e periculoase.

90

Art. 9 - Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmtoarele fapte: a) absena evidenei gestiunii deeurilor; b) nscrierea de date incorecte n evidena gestiunii deeurilor; c) neutilizarea codurilor deeurilor prevzute n anexa nr. 2 pentru eviden a gestiunii deeurilor; d) netransmiterea eviden ei gestiunii deeurilor autoritilor publice centrale i autoritilor publice teritoriale de protecie a mediului. Art. 10 - Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 9 se fac de ctre personalul mputernicit din cadrul autoritii publice centrale de protecie a mediului i din cadrul autoritilor publice teritoriale de protecie a mediului. Art. 11 - Contraveniilor prevzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002. Art. 12 - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre. Art. 13 - Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenei gestiunii deeurilor i a Catalogului European al Deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: p. Ministrul apelor i proteciei mediului, Ioan Jelev, secretar de stat Ministrul industriei i resurselor, Dan Ioan Popescu p. Ministrul agriculturii, alimentaiei i pdurilor, Petre Daea, secretar de stat p. Ministrul sntii i familiei, Radu Deac, secretar de stat Ministrul administraiei publice, Octav Cozmnc

ANEXA 1 EVIDENA GESTIUNII DEEURILOR Agentul economic .................. Anul ....................................... Tipul de deeu ........ cod ..... (conform codificrii din anexa nr. 2) Starea fizic ........................... Unitatea de msur ................ CAPITOLUL 1 Generarea deeurilor
Cantitatea de deeuri din care: eliminat valorificat final

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN

Generate

rmas n stoc

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea i transportul deeurilor


Stocare Nr. crt. Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Secia Cantitatea Tipul *1) Cantitatea Tratare Modul *2) Scopul *3) Transport Destinaia *5)

Mijlocul *4)

Bucureti, 16 august 2002. Nr. 856. 91

92

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total NOTA: *1) Tipul de stocare: RM - recipient metalic RP - recipient de plastic BZ - bazin decantor CT - container transportabil CF - container fix S saci PD - platform de deshidratare VN - n vrac, neacoperit VA - n vrac, incint acoperit RL - recipient din lemn A altele *2) Modul de tratare: TM - tratare mecanic TC - tratare chimic TMC - tratare mecano-chimic TB - tratare biochimic D deshidratare TT - tratare termic A altele *3) Scopul tratrii: V - pentru valorificare E - n vederea eliminrii *4) Mijlocul de transport: AS autospeciale AN - auto nespecial H - transport hidraulic CF - cale ferat A altele *5) Destinaia: DO - depozitul de gunoi al oraului/comunei HP - hald proprie HC - hald industrial comun I - incinerarea n scopul eliminrii Vr - valorificare prin ageni economici autorizai P - utilizare material sau energetic n propria ntreprindere Ve - valorificare energetic prin ageni economici autorizai A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deeurilor


Operaia de valorificare, conform Anexei II B din Legea 426/2001 Agentul economic care efectueaz operaia de valorificare

Nr.

Luna

Cantitatea de deeu valorificat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN

CAPITOLUL 4 Eliminarea deeurilor


Cantitatea de deeu eliminat Operaia de eliminare conform Anexei II A din Legea 426/2001 Agentul economic care efectueaz operaia de eliminare

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN

93

94

ANEXA 2*) LISTA cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase Deeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) Categorii de deeuri 01. Deeuri de la explorarea minier i a carierelor i de la tratarea fizic i chimic a mineralelor 02. Deeuri din agricultur, horticultur, acvacultur, silvicultur, vntoare i pescuit, de la prepararea i procesarea alimentelor 03. Deeuri de la prelucrarea lemnului i producerea plcilor i mobilei, pastei de hrtie, hrtiei i cartonului 04. Deeuri din industriile pielriei, blnriei i textil 05. Deeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale i tratarea pirolitic a crbunilor 06. Deeuri din procese chimice anorganice 07. Deeuri din procese chimice organice 08. Deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri i emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor i cernelurilor tipografice 09. Deeuri din industria fotografic 10. Deeuri din procesele termice 11. Deeuri de la tratarea chimic a suprafeelor i acoperirea metalelor i a altor materiale; hidrometalurgie neferoas 12. Deeuri de la modelarea, tratarea mecanic i fizic a suprafe elor metalelor i a materialelor plastice 13. Deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi (cu excepia uleiurilor comestibile i a celor din capitolele 05, 12 i 19) 14. Deeuri de solveni organici, ageni de rcire i carburani (cu excepia 07 i 08) 15. Deeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante i mbrcminte de protecie, nespecificate n alt parte 16. Deeuri nespecificate n alt parte 17. Deeuri din construcii i demolri (inclusiv pmnt excavat din amplasamente contaminate) 18. Deeuri din activiti de ocrotire a sntii umane sau din activiti veterinare i/sau cercetri conexe (cu excepia deeurilor de la prepararea hranei n buctrii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sntii)
95

19. Deeuri de la instalaii de tratare a reziduurilor, de la staiile de epurare a apelor uzate i de la tratarea apelor pentru alimentare cu ap i uz industrial 20. Deeuri municipale i asimilabile din comer, industrie, instituii, inclusiv fraciuni colectate separat 01 DEEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIER I A CARIERELOR I DE LA TRATAREA FIZIC I CHIMIC A MINERALELOR deeuri de la excavarea minereurilor deeuri de la excavarea minereurilor metalifere deeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere deeuri de la procesarea fizic i chimic a minereurilor metalifere reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri alte reziduuri cu coninut de substan e periculoase reziduuri, altele dect cele specificate la 01 03 04 i 01 03 05 alte deeuri cu coninut de substane periculoase de la procesarea fizic i chimic a minereurilor metalifere deeuri sub form de praf i pulberi, altele dect cele specificate la 01 03 07 nmoluri roii de la producerea aluminei, altele dect cele specificate la 01 03 07 alte deeuri nespecificate deeuri de la procesarea fizic i chimic a minereurilor nemetalifere deeuri cu coninut de substane periculoase de la procesarea fizic i chimic a minereurilor nemetalifere deeuri de pietri i sprturi de piatr, altele dect cele specificate la 01 04 07 deeuri de nisip i argil deeuri sub form de praf i pulberi, altele dect cele specificate la 01 04 07 deeuri de la procesarea lesiei i rocilor care conin sruri, altele dect cele specificate la 01 04 07 reziduuri i alte deeuri de la splarea i purificarea minereurilor, altele dect cele specificate la 01 04 07 i 01 04 11 deeuri de la tierea i lefuirea pietrei, altele dect cele specificate la 01 04 07 alte deeuri nespecificate noroaie de foraj i alte deeuri de la forare
96

01 01 01 01 01 01 01 02 01 03 01 03 04* 01 03 05* 01 03 06 01 03 07* 01 03 08 01 03 09 01 03 99 01 04 01 04 07* 01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 11 01 04 12 01 04 13 01 04 99 01 05

01 05 04 deeuri i noroaie de foraj pe baz de ap dulce 01 05 05* deeuri i noroaie de foraj cu coninut de uleiuri 01 05 06* noroaie de foraj i alte deeuri de forare cu coninut de substane periculoase 01 05 07 noroaie de foraj i deeuri cu coninut de baritin, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06 01 05 08 noroaie de foraj i deeuri cu coninut de cloruri, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06 01 05 99 alte deeuri nespecificate 02 DEEURI DIN AGRICULTUR, HORTICULTUR, ACVACULTUR, SILVICULTUR, VNTOARE I PESCUIT, DE LA PREPARAREA I PROCESAREA ALIMENTELOR deeuri din agricultur, horticultur, acvacultur , silvicultur, vntoare i pescuit nmoluri de la splare i curare deeuri de esuturi animale deeuri de tesuturi vegetale deeuri de materiale plastice (cu excepia ambalajelor) dejecii animaliere (materii fecale, urin, inclusiv resturi de paie) colectate separat i tratate n afara incintei deeuri din exploatarea forestier deeuri agrochimice cu coninut de substane periculoase deeuri agrochimice, altele dect cele specificate la 02 01 08 deeuri metalice alte deeuri nespecificate deeuri de la prepararea i procesarea crnii, petelui i altor alimente de origine animal nmoluri de la splare i curare deeuri de esuturi animale materii care nu se preteaz consumului sau procesrii nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la prepararea i procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului i tutunului; producerea conservelor; prepararea i fermentarea drojdiei i extractului de drojdie i melasei nmoluri de la splare, curare, decojire, centrifugare i separare deeuri de ageni de conservare deeuri de la extracia cu solveni materii care nu se preteaz consumului sau procesrii
97

02 03 05 02 03 99 02 04 02 04 01 02 04 02 02 04 03 02 04 99 02 05 02 05 01 02 05 02 02 05 99 02 06 02 06 01 02 06 02 02 06 03 02 06 99 02 07

nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la procesarea zahrului nmoluri de la curarea i splarea sfeclei de zahr deeuri de carbonat de calciu nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri din industria produselor lactate materii care nu se preteaz consumului sau proces rii nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri din industria produselor de panificaie i cofetrie materii care nu se preteaz consumului sau proces rii deeuri de ageni de conservare nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate

02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 06 02 01 07 02 01 08* 02 01 09 02 01 10 02 01 99 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 99 02 03

deeuri de la producerea buturilor alcoolice i nealcoolice (exceptnd cafeaua, ceaiul i cacaua) 02 07 01 deeuri de la splarea, curarea i prelucrarea mecanic a materiei prime 02 07 02 deeuri de la distilarea buturilor alcoolice 02 07 03 deeuri de la tratamente chimice 02 07 04 materii care nu se preteaz consumului sau proces rii 02 O7 05 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint 02 07 99 alte deeuri nespecificate 03 DEEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI I PRODUCEREA PLCILOR I MOBILEI, PASTEI DE HRTIE, HRTIEI I CARTONULUI

03 01 deeuri de la procesarea lemnului i producerea plcilor i mobilei 03 01 01 deeuri de scoar i de plut 03 01 04* rumegu, tala, achii, resturi de scndur i furnir cu coninut de substane periculoase 03 01 05 rumegu, tala, achii, resturi de scndurp i furnir, altele dect cele specificate la 03 01 04 03 01 99 alte deeuri nespecificate 03 02 deeuri de la conservarea lemnului 03 02 01* ageni de conservare organici nehalogenai pentru lemn 03 02 02* ageni de conservare organoclorurai pentru lemn
98

02 03 01 02 03 02 02 03 03 02 03 04

03 02 03* ageni de conservare organometalici pentru lemn 03 02 04* ageni de conservare anorganici pentru lemn 03 02 05* ali ageni de conservare pentru lemn, cu coninut de substane periculoase 03 02 99 ali ageni de conservare pentru lemn, nespecificai 03 03 03 03 01 03 03 02 03 03 05 03 03 07 03 03 08 03 03 09 03 03 10 03 03 11 03 03 99 04 04 01 04 01 01 04 01 02 04 01 03* 04 01 04 04 01 05 04 01 06 04 01 07 04 01 08 04 01 09 04 01 99 04 02 04 02 09 04 02 10 04 02 14* 04 02 15 deeuri de la producerea i procesarea pastei de hrtie, hrtiei i cartonului deeuri de lemn i de scoar nmoluri de leie verde (de la recuperarea soluiilor de fierbere) nmoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hrtiei deeuri mecanice de la fierberea hrtiei i cartonului reciclate deeuri de la sortarea hrtiei i cartonului destinate reciclrii deeuri de nmol de caustificare fibre, nmoluri de la separarea mecanic, cu coninut de fibre, material de umplutur, cretare nmoluri de la epurarea efluenilor proprii, altele dect cele specificate la 03 03 10 alte deeuri nespecificate DEEURI DIN INDUSTRIILE PIELRIEI, BLNRIEI I TEXTIL deeuri din industriile pielriei i blnriei deeuri de la seruire deeuri de la cenurire deeuri de la degresare cu coninut de solveni fr faza lichid flota de tbcire cu coninut de crom flota de tbcire fr coninut de crom nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incint cu coninut de crom nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incint fr coninut de crom deeuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu coninut de crom deeuri de la apretare i finisare alte deeuri nespecificate deeuri din industria textil deeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) materii organice din produse naturale (gr sime, cear) deeuri de la finisare cu coninut de solveni organici deeuri de la finisare cu alt coninut dect cel specificat la 04 02 14
99

04 02 16* colorani i pigmeni cu coninut de substane periculoase 04 02 17 colorani i pigmeni, alii dect cei specificati la 04 02 16 04 02 19* nmoluri de la epurarea efluenilor n incint cu coninut de substane periculoase 04 02 20 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 04 02 19 04 02 21 deeuri de fibre textile neprocesate 04 02 22 deeuri de fibre textile procesate 04 02 99 alte deeuri nespecificate 05 DEEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE I TRATAREA PIROLITIC A CRBUNILOR deeuri de la rafinarea petrolului slamuri de la desalinizare slamuri din rezervoare nmoluri acide alchilice reziduuri uleioase nmoluri uleioase de la operaiile de ntreinere a instalaiilor i echipamentelor gudroane acide alte gudroane nmoluri de la epurarea efluenilor n incint cu coninut de substane periculoase nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la, 05 01 09 deeuri de la splarea combustibililor cu baze acizi cu coninut de uleiuri nmoluri de la cazanul apei de alimentare deeuri de la coloanele de rcire argile de filtrare epuizate deeuri cu coninut de sulf de la desulfurarea petrolului bitum alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea pirolitic a crbunilor gudroane acide alte gudroane deeuri de la coloanele de rcire alte deeuri nespecificate

05 01 05 01 02* 05 01 03* 05 01 04* 05 01 05* 05 01 06* 05 01 07* 05 01 08* 05 01 09* 05 01 10 05 01 11* 05 01 12* 05 01 13 05 01 14 05 01 15* 05 01 16 05 01 17 05 01 99 05 06 05 06 01* 05 06 03* 05 06 04 05 06 99

05 07 deeuri de la purificarea i transportul gazelor naturale 05 07 01* deeuri cu coninut de mercur


100

05 07 02 deeuri cu coninut de sulf 05 07 99 alte deeuri nespecificate 06 06 01 06 01 01* 06 01 02* 06 01 03* 06 01 04* 06 01 05* 06 01 06* 06 01 99 06 02 06 02 01* 06 02 03* 06 02 04* 06 02 05* 06 02 99 06 03 06 03 11* 06 03 13* 06 03 14 DEEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea acizilor acid sulfuric i acid sulfuros acic clorhidric acid fluorhidric acid fosforic i acid fosforos acid azotic i acid azotos ali acizi alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU bazelor hidroxid de calciu hidroxid de amoniu hidroxid de sodiu i potasiu alte baze alte deeuri nespecificate

06 06 03 06 06 99 06 07 06 07 01* 06 07 02* 06 07 03* 06 07 04* 07 02 07 02 01* 07 02 03* 07 02 04* 07 02 07* 07 02 08* 07 02 09* 07 02 10* 07 02 11* 07 02 12 07 02 13 07 02 14* 07 02 15 07 02 16* 07 02 17 07 02 99 07 03 07 03 01* 07 03 03* 07 03 04* 07 03 07* 07 03 08* 07 03 09* 07 03 10* 07 03 11*

deeuri cu coninut de sulfuri, altele dect cele specificate la 06 06 02 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU halogenilor i a proceselor chimice cu halogeni deeuri cu coninut de azbest de la electroliz crbune activ de la producerea clorului nmol de sulfat de bariu cu coninut de mercur soluii i acizi, de exemplu acid de contact deeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic i fibrelor artificiale lichide apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solventi organici, soluii de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 02 11 deeuri de materiale plastice deeuri de aditivi cu coninut de substane periculoase deeuri de aditivi, altele dect cele specificate la 07 02 14 deeuri cu coninut de siliconi periculoi deeuri cu coninut de siliconi altele dect cele menionate la 07 02 16* alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU vopselelor i pigmentilor organici (cu excepia 06 11) lichide apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solventi organici, lichide de spalare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase
102

deeuri de la PPFU srurilor i a soluiilor lor i a oxizilor metalici sruri solide i soluii cu coninut de cianuri sruri solide i soluii cu coninut de metale grele sruri solide i soluii, altele dect cele specificate la 06 03 11 i 06 03 13 06 03 15* oxizi metalici cu coninut de metale grele 06 03 16 oxizi metalici, alii dect cei specificati la 06 03 15 06 03 99 alte deeuri nespecificate deeuri cu coninut de metale, altele dect cele specificate la 06 03 deeuri cu coninut de arsen deeuri cu coninut de mercur deeuri cu coninut de alte metale grele alte deeuri nespecificate

06 04 06 04 03* 06 04 04* 06 04 05* 06 04 99

06 05 nmoluri de la epurarea efluenilor proprii 06 05 02* nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substan e periculoase 06 05 03 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 06 05 02 deeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare i desulfurare 06 06 02* deeuri cu coninut de sulfuri periculoase 06 06
101

07 03 12 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 03 11 07 03 99 alte deeuri nespecificate 07 04 deeuri de la PPFU produselor de protecie a instalaiilor (cu excepia 02 01 08 i 02 01 09), agenilor de conservare a lemnului (cu excepia 03 02) i altor biocide lichide apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solveni organici, lichide de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la tratarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase nmoluri de la tratarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 04 11 deeuri solide cu coninut de substane periculoase alte deeuri nespecificate alte deeuri nespecificate

07 04 01* 07 04 03* 07 04 04* 07 04 07* 07 04 08* 07 04 09* 07 04 10* 07 04 11* 07 04 12 07 04 13* 07 04 99 06 07 99

06 13 01* produi anorganici de protecie a instalaiei, ageni de conservare a lemnului i alte biocide. 06 13 02* crbune activ epuizat (cu excepia 06 07 02) 06 13 03 negru de fum 06 13 04* deeuri de la procesele cu azbest 06 13 05* funingine 06 13 99 alte deeuri nespecificate 07 07 01 07 01 01* 07 01 03* 07 01 04* 07 01 07* 07 01 08* 07 01 09* 07 01 10* 07 01 11* 07 01 12 07 01 99 07 05 07 05 01* 07 05 03* 07 05 04* 07 05 07* 07 05 08* 07 05 09* 07 05 10* 07 05 11* DEEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (PPFU) produilor chimici organici de baz soluii apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solveni organici, lichide de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 01 11 alte deeuri nespecificate

06 08 deeuri de la PPFU siliconului i a derivailor din silicon 06 08 02* deeuri cu coninut de siliconi periculoi 06 08 99 alte deeuri nespecificate 06 09 06 09 02 06 09 03* 06 09 04 06 09 99 06 10 deeuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor i de la procesele chimice cu fosfor zgur fosforoas deeuri pe baza de calciu care conin sau sunt contaminate cu substane periculoase deeuri pe baz de calciu, altele dect cele specificate la 06 09 03 alte deeuri nespecificate

deeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot i obinerea ngramintelor 06 10 02* deeuri cu coninut de substan e periculoase 06 10 99 alte deeuri nespecificate 06 11 deeuri de la producerea pigmenilor anorganici i a opacizanilor 06 11 01 deeuri pe baz de calciu de la producerea bioxidului de titan 06 11 99 alte deeuri nespecificate 06 13 deeuri de la procese chimice anorganice fr alt specificaie
103

deeuri de la PPFU produselor farmaceutice lichide apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solveni organici, lichide de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase 07 05 12 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 05 11 07 05 13* deeuri solide cu coninut de substane periculoase 07 05 14 deeuri solide, altele dect cele specificate la 07 05 13 07 05 99 alte deeuri nespecificate 07 06 deeuri de la PPFU grsimilor, unsorilor, spunurilor, detergenilor, dezinfectanilor i produselor cosmetice 07 06 01* lichide apoase de splare i soluii muma
104

solventi organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solveni organici, lichide de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase 07 06 12 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 06 11 07 06 99 alte deeuri nespecificate 07 06 03* 07 06 04* 07 06 07* 07 06 08* 07 06 09* 07 06 10* 07 06 11* 07 07 07 07 01* 07 07 03* 07 07 04* 07 07 07* 07 07 08* 07 07 09* 07 07 10* 07 07 11* 07 07 12 07 07 99 08 deeuri de la PPFU produselor chimice nnobilate i a produselor chimice nespecificate n list lichide apoase de splare i soluii muma solveni organici halogenai, lichide de splare i soluii muma ali solveni organici, lichide de splare i soluii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacie alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie turte de filtrare halogenate i absorbani epuizai alte turte de filtrare i absorbani epuizai nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 07 11 alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA I UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI I EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR I CERNE-LURILOR TIPOGRAFICE

08 01 16

nmoluri apoase cu coninut de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 15 08 01 17* deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase 08 01 18 deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor, altele dect cele specificate la 08 01 17 08 01 19* suspensii apoase cu coninut de vopsele i lacuri i solveni organici sau alte substane periculoase 08 01 20 suspensii apoase cu coninut de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 19 08 01 21* deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor 08 01 99 alte deeuri nespecificate 08 02 08 02 01 08 02 02 08 02 03 08 02 99 08 03 08 03 07 08 03 08 08 03 12* 08 03 13 08 03 14* 08 03 15 08 03 16* 08 03 17* deeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) deeuri de pulberi de acoperire nmoluri apoase cu coninut de materiale ceramice suspensii apoase cu coninut de materiale ceramice alte deeuri nespecificate

08 01 deeuri de la PPFU vopselelor i lacurilor i ndeprtarea acestora 08 01 11* deeuri de vopsele i lacuri cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase 08 01 12 deeuri de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 11 08 01 13* nmoluri de la vopsele i lacuri cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase 08 01 14 nmoluri de la vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 13 08 01 15* nmoluri apoase cu coninut de vopsele i lacuri i solveni organici sau alte substane periculoase
105

deeuri de la PPFU cernelurilor tipografice nmoluri apoase cu coninut de cerneluri deeuri lichide apoase cu coninut de cerneluri deeuri de cerneluri cu coninut de substane periculoase deeuri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 12 nmoluri de cerneluri cu coninut de substane periculoase nmoluri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 14 deeuri de soluii de gravare deeuri de tonere de imprimante cu coninut de substan e periculoase 08 03 18 deeuri de tonere de imprimante, altele dect cele specificate la 08 03 17 08 03 19* ulei de dispersie 08 03 99 alte deeuri nespecificate 08 04 deeuri de la PPFU adezivilor i cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) 08 04 09* deeuri de adezivi i cleiuri cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase 08 04 10 deeuri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 09 08 04 11* nmoluri de adezivi i cleiuri cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase
106

08 04 12 nmoluri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 11 08 04 13* nmoluri apoase cu coninut de adezivi i cleiuri i solveni organici sau alte substane periculoase 08 04 14 nmoluri apoase cu coninut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 13 08 04 15* deeuri lichide apoase cu coninut de adezivi i cleiuri i solveni organici sau alte substane periculoase 08 04 16 deeuri lichide apoase cu coninut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 15 08 04 17* ulei de colofoniu 08 04 99 alte deeuri nespecificate 08 05 alte deeuri nespecificate n 08 08 05 01* deeuri de izocianai 09 09 01 09 01 01* 09 01 02* 09 01 03* 09 01 04* 09 01 05* 09 01 06* 09 01 07 09 01 08 09 01 10 09 01 11* 09 01 12 09 01 13* 09 01 99 10 10 01 DEEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFIC deeuri din industria fotografic developani pe baz de ap i soluii de activare soluii de developare pe baz de ap pentru plcile offset soluii de developare pe baz de solveni soluii de fixare soluii de albire i soluii de albire fixatoare deeuri cu coninut de argint de la tratarea n incint a deeurilor fotografice film sau hrtie fotografica cu coninut de argint sau compui de argint film sau hrtie fotografica fr coninut de argint sau compui de argint camere de unic folosin fr baterii camer de unic folosin cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 camere de unic folosin cu baterii, altele dect cele specificate la 09 01 11 deeuri apoase lichide de la recuperarea n incinta a argintului, altele dect cele specificate la 09 01 06 alte deeuri nespecificate DEEURI DIN PROCESELE TERMICE deeuri de la centralele termice i de la alte instalaii de combustie (cu excepia 19)
107

10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04* 10 01 05 10 01 07 10 01 09* 10 01 13* 10 01 14* 10 01 15 10 01 16* 10 01 17 10 01 18* 10 01 19 10 01 20* 10 01 21 10 01 22* 10 01 23 10 01 24 10 01 25 10 01 26 10 01 99 10 02 10 02 01 10 02 02 10 02 07*

cenu de vatr, zgur i praf de cazan (cu excepia prafului de cazan specificat la 10 01 04) cenu zburtoare de la arderea crbunelui cenu zburtoare de la arderea turbei i lemnului netratat cenu zburtoare de la arderea uleiului i praf de cazan deeuri solide, pe baz de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere nmoluri pe baz de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere acid sulfuric cenui zburtoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil cenu de vatr, zgur i praf de cazan de la co-incinerarea deeurilor cu coninut de substane periculoase cenus de vatr, zgur i praf de cazan de la co-incinerarea altor deeuri dect cele specificate la 10 01 14 cenu zburtoare de la co-incinerare cu coninut de substane periculoase cenu zburtoare de la co-incinerare, alta dect cea specificat la 10 01 16 deeuri de la splarea gazelor cu coninut de substane periculoase deeuri de la splarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 10 01 20 nmoluri apoase de la splarea cazanului de ardere cu coninut de substane periculoase nmoluri apoase de la splarea cazanului de ardere, altele dect cele specificate la 10 01 22 nisipuri de la paturile fluidizate deeuri de la depozitarea combustibilului i de la pregtirea crbunelui de ardere pentru instalaiile termice deeuri de la epurarea apelor de rcire alte deeuri nespecificate deeuri din industria siderurgic deeuri de la procesarea zgurii zgur neprocesat deeuri solide de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase
108

10 02 08 deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 02 07 10 02 10 cruste de tunder 10 02 11* deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de uleiuri 10 02 12 deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 02 11 10 02 13* nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase 10 02 14 nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate la 10 02 13 10 02 15 alte nmoluri i turte de filtrare 10 02 99 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termic a aluminiului resturi de anozi zguri de la topirea primar deeuri de alumin zguri saline de la topirea secundar scorii negre de la topirea secundar cruste care sunt inflamabile sau emit n, contact cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase 10 03 16 cruste, altele dect cele specificate la 10 03 15 10 03 17* deeuri cu coninut de gudroane de la producerea anozilor 10 03 18 deeuri cu coninut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 03 17 10 03 19* praf din gazele de ardere cu coninut de substane periculoase 10 03 20 praf din gazele de ardere, altul dect cel specificat la 10 03 19 10 03 21* alte particule i praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu coninut de substane periculoase 10 03 22 alte particule i praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele dect cele specificate la 10 03 21 10 03 23* deeuri solide de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase 10 03 24 deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 23 10 03 25* nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase 10 03 26 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 25 10 03 27* deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei 10 03 28 deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 03 27 10 03 10 03 02 10 03 04* 10 03 05 10 03 08* 10 03 09* 10 03 15*
109

10 03 29* deeuri de la epurarea zgurilor saline i scoriile negre cu coninut de substane periculoase 10 03 30 deeuri de la epurarea zgurilor saline i scoriile negre, altele dect cele specificate la 10 03 29 10 03 99 alte deeuri nespecificate 10 04 10 04 01* 10 04 02* 10 04 03* 10 04 04* 10 04 05* 10 04 06* 10 04 07* 10 04 09* 10 04 10 10 04 99 10 05 10 05 01 10 05 03* 10 05 04 10 05 05* 10 05 06* 10 05 08* 10 05 09 deeuri din metalurgia termic a plumbului zguri de la topirea primar i secundar scorii i cruste de la topirea primar i secundar arseniat de calciu praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 04 09 alte deeuri nespecificate

deeuri din metalurgia termic a zincului zguri de la topirea primar i secundar praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 05 08 10 05 10* scorii i cruste care sunt inflamabile sau emit, n contactul cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase 10 05 11 scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 05 10 10 05 99 alte deeuri nespecificate 10 06 10 06 01 10 06 02 10 06 03* 10 06 04 10 06 06* 10 06 07* 10 06 09* 10 06 10 deeuri din metalurgia termic a cuprului zguri de la topirea primar i secundar scorii i cruste de la topirea primar i secundar praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 06 09
110

10 06 99 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termic a argintului, aurului i platinei zguri de la topirea primar i secundar scorii i cruste de la topirea primar i secundar deeuri solide de la epurarea gazelor alte particule i praf nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 07 07 10 07 99 alte deeuri nespecificate 10 07 10 07 01 10 07 02 10 07 03 10 07 04 10 07 05 10 07 07* 10 07 08 10 08 10 08 04 10 08 08* 10 08 09 10 08 10* 10 08 11 10 08 12* 10 08 13 10 08 14 10 08 15* 10 08 16 10 08 17* 10 08 18 10 08 19* deeuri din metalurgia termic a altor neferoase particule i praf zgur salin de la topirea primar i secundar alte zguri scorii i cruste care sunt inflamabile sau care emit, n contact cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 08 10 deeuri cu coninut de gudron de la producerea anozilor deeuri cu coninut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 08 12 resturi de anozi praf din gazul de ardere cu coninut de substane periculoase praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 08 15 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu coninut de substane periculoase nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele menionate la 10 08 17 deeuri de la epurarea apelor de rcire cu coninut de ulei 10 08 20 deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele menionate la 10 08 19 alte deeuri nespecificate

10 09 08 10 09 09* 10 09 11* 10 09 12 10 09 13* 10 09 14 10 09 15* 10 09 16 10 09 99

miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 07 praf din gazul de ardere cu coninut de substane periculoase 10 09 10 praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 09 09 alte particule care conin substane periculoase alte particule dect cele specificate la 10 09 11 deeuri de liani cu coninut de substan e periculoase deeuri de liani, altele dect cele specificate la 10 09 13 deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, cu coninut de substane periculoase deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 09 15 alte deeuri nespecificate

10 08 99

10 09 deeuri de la turnarea pieselor feroase 10 09 03 zgur de topitorie 10 09 05* miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare cu coninut de substane periculoase 10 09 06 miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 05 10 09 07* miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase
111

10 10 deeuri de la turnarea pieselor neferoase 10 10 03 zgur de topitorie 10 10 05* miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare cu coninut de substane periculoase 10 10 06 miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 05 10 10 07* miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase 10 10 08 miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 07 10 10 09* praf din gazul de ardere cu coninut de substane periculoase 10 10 10 praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 10 09 10 10 11* alte particule cu coninut de substane periculoase 10 10 12 alte particule, dect cele specificate la 10 10 11 10 10 13* deeuri de lianti cu coninut de substan e periculoase 10 10 14 deeuri de lianti, altele dect cele specificate la 10 10 13 10 10 15* deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, cu coninut de substane periculoase 10 10 16 deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 10 15 10 10 99 alte deeuri nespecificate 10 11 10 11 03 10 11 05 10 11 09* 10 11 10 deeuri de la producerea sticlei i a produselor din sticl deeuri din fibre de sticl particule i praf deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu coninut de substane periculoase deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice, altele dect cele specificate la 10 11 09
112

10 11 11* deeuri de sticl sub form de particule fine i pudr de sticl cu coninut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice) 10 11 12 deeuri de sticla, altele dect cele specificate la 10 11 11 10 11 13* nmoluri de la slefuirea i polizarea sticlei cu coninut de substan e periculoase 10 11 14 nmoluri de la slefuirea i polizarea sticlei, altele dect cele specificate la 10 11 13 10 11 15* deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu coninut de substane periculoase 10 11 16 deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 15 10 11 17* nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu coninut de substane periculoase 10 11 18 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 17 10 11 19* deeuri solide de la epurarea efluenilor proprii cu coninut de substane periculoase 10 11 20 deeuri solide de la epurarea efluenilor proprii, altele dect cele specificate la 10 11 19 10 11 99 alte deeuri nespecificate 10 12 10 12 01 10 12 03 10 12 05 10 12 06 10 12 08 10 12 09* 10 12 10 10 12 11* 10 12 12 10 12 13 10 12 99 10 13 deeuri de la fabricarea materialelor ceramice, crmizilor, iglelor i materialelor de construcie deeuri de la prepararea amestecurilor anterior proces rii termice particule i praf nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor forme i mulaje uzate deeuri ceramice, de crmizi, igle sau materiale de construcie (dup procesarea termic) deeuri solide de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 12 09 deeuri de la smaltuire cu coninut de metale grele deeuri de la smluire, altele dect cele specificate la 10 12 11 nmoluri de la epurarea efluenilor proprii alte deeuri nespecificate

10 13 07 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 13 09* deeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu coninut de azbest 10 13 10 deeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele dect cele specificate la 10 13 09 10 13 11 deeuri de materiale compozite pe baz de ciment, altele dect cele specificate la 10 13 09 i 10 13 10 10 13 12* deeuri solide de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase 10 13 13 deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 13 12 10 13 14 deeuri de beton i nmoluri cu beton 10 13 99 alte deeuri nespecificate 10 14 deeuri de la crematorii 10 14 01* deeuri de la splarea gazelor cu coninut de mercur 11 DEEURI DE LA TRATAREA CHIMIC A SUPRAFEELOR I ACOPERIREA METALELOR I ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROAS deeuri de la tratarea chimic de suprafa i acoperirea metalelor i altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalin, de fabricare a anozilor) acizi de decapare acizi fr alt specificaie baze de decapare nmoluri cu coninut de fosfai nmoluri i turte de filtrare cu coninut de substane periculoase nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate la 11 01 09 lichide apoase de cltire cu coninut de substan e periculoase lichide apoase de cltire, altele dect cele specificate la 11 01 11 deeuri de degresare cu coninut de substane periculoase deeuri de degresare, altele dect cele specificate la 11 01 13 eluai i nmoluri de la sistemele de membrane sau de schimb tori de ioni care conin substane periculoase rini schimbptoare de ioni saturate sau epuizate alte deeuri coninnd substane periculoase alte deeuri nespecificate

11 01

11 01 05* 11 01 06* 11 01 07* 11 01 08* 11 01 09* 11 01 10 11 01 11* 11 01 12 11 01 13* 11 01 14 11 01 15* 11 01 16* 11 01 98* 11 01 99

deeuri de la fabricarea cimentului, varului i gipsului, a articolelor i produselor derivate din ele 10 13 01 deeuri de la prepararea amestecului, anterior procesrii termice 10 13 04 deeuri de la calcinarea i hidratarea varului 10 13 06 particule i praf (cu excepia 10 13 12 i 10 13 13)
113

11 02 deeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa 11 02 02* nmoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
114

11 02 03 deeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliz n soluie 11 02 05* deeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu coninut de substane periculoase 11 02 06 deeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele dect cele specificate la 11 02 05 11 02 07* alte deeuri cu coninut de substane periculoase 11 02 99 alte deeuri nespecificate 11 03 11 03 01* 11 03 02* 11 05 11 05 01 11 05 02 11 05 03* 11 05 04* 11 05 99 12 nmoluri i solide de la procesele de clire deeuri cu coninut de cianuri alte deeuri deeuri de la procesele de galvanizare la cald zinc dur cenu de zinc deeuri solide de la epurarea gazelor baie uzat alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANIC I FIZIC A SUPRAFEELOR METALELOR I A MATERIALELOR PLASTICE deeuri de la modelarea i tratamentul fizic i mecanic al suprafe elor metalelor i materialelor plastice pilitur i span feros praf i suspensii de metale feroase pilitur i span neferos praf i particule de metale neferoase pilitur i span de materiale plastice uleiuri minerale de ungere uzate cu coninut de halogeni (cu excepia emulsiilor i soluiilor) uleiuri minerale de ungere uzate fr halogeni (cu excepia emulsiilor i soluiilor) emulsii i soluii de ungere uzate cu coninut de halogeni emulsii i soluii de ungere uzate fr halogeni uleiuri sintetice de ungere uzate ceruri i grsimi uzate deeuri de la sudur nmoluri de la maini-unelte cu coninut de substane periculoase nmoluri de la maini-unelte, altele dect cele specificate la 12 01 14 deeuri de materiale de sablare cu coninut de substan e periculoase
115

deeuri de materiale de sablare, altele dect cele specificate la 12 01 16 12 01 18* nmoluri metalice (de la mrunire, honuire, lepuire) cu coninut de ulei 12 01 19* uleiuri de ungere uor biodegradabile 12 01 20* piese de polizare uzate mrunite i materiale de polizare mrunite cu coninut de substane periculoase 12 01 21 piese vizate de polizare mrunite i materiale de polizare mrunite, altele dect cele specificate la 12 01 20 12 01 99 alte deeuri nespecificate 12 01 17 deeuri de la procesele de degresare cu ap sau abur (cu excepia 11) 12 03 01* lichide apoase de splare 12 03 02* deeuri de la degresarea cu abur 12 03 13 DEEURI ULEIOASE I DEEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepia uleiurilor comestibile i a celor din capitolele 05, 12 i 19) deeuri de uleiuri hidraulice uleiuri hidraulice cu coninut de PCB1) emulsii clorurate emulsii neclorurate uleiuri hidraulice minerale clorinate uleiuri minerale hidraulice neclorinate uleiuri hidraulice sintetice uleiuri hidraulice uor biodegradabile alte uleiuri hidraulice uleiuri uzate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri sintetice de motor, de transmisie i de ungere uleiuri de motor, de transmisie i de ungere uor biodegradabile alte uleiuri de motor, de transmisie i de ungere

12 01 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 05 12 01 06* 12 01 07* 12 01 08* 12 01 09* 12 01 10* 12 01 12* 12 01 13 12 01 14* 12 01 15 12 01 16*

13 01 13 01 01* 13 01 04* 13 01 05* 13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 12* 13 01 13* 13 02 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08*

13 03 deeuri de uleiuri izolante i de transmitere a cldurii 13 03 01* uleiuri izolante i de transmitere a cldurii cu coninut de PCB 13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante i de transmitere a cldurii, altele dect cele specificate la 13 03 01
1)

Pentru scopul acestei liste de deeuri PCB se va defini conform Hotrrii Guvernului 173/2000. 116

13 03 07* 13 03 08* 13 03 09* 13 03 10* 13 04 13 04 01* 13 04 02* 13 04 03* 13 05 13 05 01* 13 05 02* 13 05 03* 13 05 06* 13 05 07* 13 05 08* 13 07 13 07 01* 13 07 02* 13 07 03* 13 08 13 08 01* 13 08 02* 13 08 99* 14 14 06 14 06 01* 14 06 02* 14 06 03* 14 06 04* 14 06 05* 15

uleiuri minerale neclorinate izolante i de transmitere a cldurii uleiuri sintetice izolante i de transmitere a cldurii uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uor biodegradabile alte uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uleiuri de santin uleiuri de santin din navigaia pe apele interioare uleiuri de santin din colectoarele de debarcader uleiuri de santin din alte tipuri de navigaie deeuri de la separarea ulei/ap solide din paturile de nisip i separatoarele ulei/ap nmoluri de la separatoarele ulei/ap nmoluri de intercepie ulei de la separatoarele ulei/ap ape uleioase de la separatoarele ulei/ap amestecuri de deeuri de la paturile de nisip i separatoarele ulei/ap deeuri de combustibili lichizi ulei combustibil i combustibil diesel benzin ali combustibili (inclusiv amestecuri) alte deeuri uleioase nespecificate nmoluri i emulsii de la desalinizare alte emulsii alte deeuri nespecificate DEEURI DE SOLVENI ORGANICI, AGENI DE RCIRE I AGENI DE PROPULSARE (cu excepia 07 i OS) deeuri de solveni organici, ageni de rcire i ageni de propulsare pentru formarea spumei i a aerosolilor clorofluorocarburi, HCFC, HFC ali solventi halogenai i amestecuri de solveni ali solveni i amestecuri de solveni nmoluri sau deeuri solide cu coninut de solveni halogenai nmoluri sau deeuri solide cu coninut de ali solveni DEEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE I MBRCMINTE DE PROTECIE, NESPECIFICATE N ALT PARTE
117

15 01

ambalaje (inclusiv deeurile de ambalaje municipale colectate separat) 15 01 01 ambalaje de hrtie i carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 15 01 03 ambalaje de lemn 15 01 04 ambalaje metalice 15 01 05 ambalaje de materiale compozite 15 01 06 ambalaje amestecate 15 01 07 ambalaje de sticl 15 01 09 ambalaje din materiale textile 15 01 10* ambalaje care conin reziduuri sau sunt contaminate cu substane periculoase 15 01 11* ambalaje metalice care conin o matri poroas format din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containare goale pentru stocarea sub presiune 15 02 absorbani, materiale filtrante, materiale de lustruire i echipamente de protecie 15 02 02* absorbani, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fr alt specificaie), materiale de lustruire, mbrcminte de protecie contaminat cu substane periculoase 15 02 03 absorbani, materiale filtrante, materiale de lustruire i mbrcminte de protecie, altele dect cele specificate la 15 02 02 16 16 01 DEEURI NESPECIFICATE N ALT PARTE vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport n afar drumurilor) i deeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate i ntreinerea vehiculelor (cu excepia 13, 14, 16 06 i 16 08) anvelope scoase din uz vehicule scoase din uz vehicule scoase din uz, care nu conin lichide sau alte componente periculoase filtre de ulei componente cu coninut de mercur componente cu coninut de PCB componente explozive (de ex. perne de protecie (air bags)) plcue de frn cu coninut de azbest plcue de frn, altele dect cele specificate la 16 01 11 lichide de frn fluide antigel cu coninut de substan e periculoase fluide antigel, altele dect cele specificate la 16 01 14
118

16 01 03 16 01 04* 16 01 06 16 01 07* 16 01 08* 16 01 09* 16 01 10* 16 01 11* 16 01 12 16 01 13* 16 01 14* 16 01 15

16 01 16 16 01 17 16 01 18 16 01 19 16 01 20 16 01 21*

rezervoare pentru gaz lichefiat metale feroase metale neferoase materiale plastice sticl componente periculoase, altele dect cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14 16 01 22 componente fr alt specificaie 16 01 99 alte deeuri nespecificate

16 05 06* substane chimice de laborator constnd din sau coninnd substane periculoase inclusiv amestecurile de substan e chimice de laborator 16 05 07* substane chimice anorganice de laborator expirate constnd din sau coninnd substan e periculoase 16 05 08* substane chimice organice de laborator expirate, constnd din sau coninnd substan e periculoase 16 05 09 substane chimice expirate, altele dect cele menionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 16 06 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 16 06 06* 16 07 baterii i acumulatori baterii cu plumb baterii cu Ni-Cd baterii cu coninut de mercur baterii alcaline (cu excepia 16 06 03) alte baterii i acumulatori electrolii colectai separat din baterii i acumulatori

16 02 deeuri de la echipamente electrice i electronice 16 02 09* transformatori i condensatori coninnd PCB 16 02 10* echipamente casate cu coninut de PCB sau contaminate cu PCB, altele dect cele specificate la 16 02 09 16 02 11* echipamente casate cu coninut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC 16 02 12* echipamente casate cu coninut de azbest liber 16 02 13* echipamente casate cu coninut de componente periculoase2) altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 16 02 14 echipamente casate, altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate 16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele dect cele specificate la 16 02 15 16 03 16 03 03* 16 03 04 16 03 05* 16 03 06 16 04 16 04 01* 16 04 02* 16 04 03* grupe nespecificate i produse neobinuite deeuri anorganice cu coninut de substane periculoase deeuri anorganice, altele dect cele specificate la 16 03 03 deeuri organice cu coninut de substane periculoase deeuri organice, altele dect cele specificate la 16 03 05 deeuri de explozivi deeuri de muniie deeuri de artificii alte deeuri de explozivi

deeuri de la curarea cisternelor de transport i de stocare (cu excepia 05 i 13) 16 07 08* deeuri cu coninut de iei 16 07 09* deeuri coninnd alte substane periculoase 16 07 99 alte deeuri nespecificate 16 08 16 08 01

catalizatori uzai catalizatori uzai cu coninut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platin (cu excepia 16 08 07) 16 08 02* catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale periculoase3) sau compui ai metalelor tranziionale periculoase 16 08 03 catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale sau compui ai metalelor tranziionale, fr alte specificaii 16 08 04 catalizatori uzai de la cracare catalitic (cu excepia 16 08 07) 16 08 05* catalizatori uzai cu coninut de acid fosforic 16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori 16 08 07* catalizatori uzai contaminai cu substane periculoase 16 09 substane oxidante 16 09 01* permanganai, de ex. permanganat de potasiu
Pentru aceast poziie materialele tranziionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden i tantal. Aceste metale i compusii lor sunt periculoi dac sunt clasificai ca atare substane periculoase. Aceast clasificare a substanelor periculoase poate determina n ce msur aceste metale tranziionale i care dintre compu ii lor reprezint substane periculoase. 120
3)

16 05 containere pentru gaze sub presiune i chimicale expirate 16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu coninut de substane periculoase 16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu coninut de alte substane dect cele specificate la 16 05 04
2)

Componentele periculoase de la echipamentele electrice i electronice pot include acumulatorii i bateriile menionate la 16 06 i marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice i alte tipuri de sticle activate. 119

16 09 02* cromai, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu 16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenat 16 09 04* substane oxidante, fr alte specificaii 16 10 16 10 01* 16 10 02 16 10 03* 16 10 04 deeuri lichide apoase destinate tratrii n afara unitii deeuri lichide apoase cu coninut de substane periculoase deeuri lichide apoase, altele dect cele menionate la 16 10 01 concentrate apoase cu coninut de substane periculoase concentrate apoase, altele dect cele specificate la 16 10 03

17 03 01* asfalturi cu coninut de gudron de huil 17 03 02 asfalturi, altele dect cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huil i produse gudronate 17 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 09* 17 04 10* 17 04 11 17 05 metale (inclusiv aliajele lor) cupru, bronz, alam aluminiu plumb zinc fier i oel staniu amestecuri metalice deeuri metalice contaminate cu substane periculoase cabluri cu coninut de ulei, gudron sau alte substan e periculoase cabluri, altele dect cele specificate la 17 04 10

16 11 deeuri de cptuire i refractare 16 11 01* materiale de cptuire i refractare pe baz de carbon din procesele metalurgice, cu coninut de substane periculoase 16 11 02 materiale de cptuire i refractare pe baz de carbon din procesele metalurgice, altele dect cele specificate la 16 11 01 16 11 03* alte materiale de cptuire i refractare din procesele metalurgice, cu coninut de substane periculoase 16 11 04 materiale de cptuire i refractare din procesele metalurgice, altele dect cele menionate la 16 11 03 16 11 05* materiale de cptuire i refractare din procesele ne-metalurgice, cu coninut de substane periculoase 16 11 06 materiale de cptuire i refractare din procesele ne-metalurgice, altele dect cele specificate la 16 11 05 17 DEEURI DIN CONSTRUCII I DEMOLRI (INCLUSIV PMNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

pmnt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre i deeuri de la dragare 17 05 03* pmnt i pietre cu coninut de substan e periculoase 17 05 04 pmnt i pietre, altele dect cele specificate la 17 05 03 17 05 05* deeuri de la dragare cu coninut de substane periculoase 17 05 06 deeuri de la dragare, altele dect cele specificate la 17 05 05 17 05 07* resturi de balast cu coninut de substane periculoase 17 05 08 resturi de balast, altele dect cele specificate la 17 05 07 17 06 materiale izolante i materiale de construcie cu coninut de azbest 17 06 01* materiale izolante cu coninut de azbest 17 06 03* alte materiale izolante constnd din sau cu coninut de substane periculoase 17 06 04 materiale izolante, altele dect cele specificate la 17 06 01 i 17 06 03 17 06 05* materiale de construcie cu coninut de azbest 17 08 materiale de construcie pe baz de gips 17 08 01* materiale de construcie pe baz de gips contaminate cu substane periculoase 17 08 02 materiale de construcie pe baz de gips, altele dect cele specificate la 17 08 01 17 09 alte deeuri de la construcii i demolri 17 09 01* deeuri de la construcii i demolri cu coninut de mercur 17 09 02* deeuri de la construcii i demolri cu coninut de PCB (de ex: cleiuri cu coninut de PCB, duumele pe baz de rini cu coninut
122

17 01 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 06*

beton, crmizi, igle i materiale ceramice beton crmizi igle i materiale ceramice amestecuri sau fracii separate de beton, crmizi, igle sau materiale ceramice cu coninut de substane periculoase 17 01 07 amestecuri de beton, crmizi, igle i materiale ceramice, altele dect cele specificate la 17 01 06 17 02 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 02 04* 17 03 lemn, sticl i materiale plastice lemn sticl materiale plastice sticl, materiale plastice sau lemn cu coninut de sau contaminate cu substane periculoase amestecuri bituminoase, gudron de huil i produse gudronate
121

de PCB, elemente cu cleiuri de glazur cu PCB, condensatori cu coninut de PCB) 17 09 03* alte deeuri de la construcii i demolri (inclusiv amestecuri de deeuri) cu coninut de substan e periculoase 17 09 04 amestecuri de deeuri de la construcii i demolri, altele dect cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 18 DEEURI REZULTATE DIN ACTIVITILE UNITILOR SANITARE I DIN ACTIVITI VETERINARE I/SAU CERCETRI CONEXE (cu excepia deeurilor de la prepararea hranei n buctrii sau restaurante, care nu au legatur direct cu activitatea sanitar) deeuri rezultate din activitile de prevenire, diagnostic i tratament desfurate n unitile sanitare obiecte ascuite (cu excepia 18 01 03) fragmente i organe umane, inclusiv recipieni de snge i snge conservat (cu excepia 18 01 03) deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor (de ex: mbrcminte, aparate gipsate, lenjerie, mbrcminte disponibil, scutece) chimicale constnd din sau coninnd substan e periculoase chimicale, altele dect cele specificate la 18 01 06 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 08 deeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice deeuri din unitile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament i prevenire a bolilor obiecte ascuite (cu excepia 18 02 02) deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor msuri speciale pentru prevenirea infeciilor deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor msuri speciale pentru prevenirea infeciilor chimicale constnd din sau coninnd substan e periculoase chimicale, altele dect cele specificate la 18 02 05 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele specificate la 18 02 07 DEEURI DE LA INSTALA II DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAIILE DE EPURARE A
123

APELOR UZATE I DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU AP I UZ INDUSTRIAL 19 01 19 01 02 19 01 05* 19 01 06* 19 01 07* 19 01 10* 19 01 11* 19 01 12 19 01 13* 19 01 14 19 01 15* 19 01 16 19 01 17* 19 01 18 19 01 19 19 01 99 19 02 19 02 03 19 02 04* 19 02 05* 19 02 06 19 02 07* 19 02 08* 19 02 09* 19 02 10 19 02 11* 19 02 99 19 03
4)

18 01 18 01 01 18 01 02 18 01 03* 18 01 04

deeuri de la incinerarea sau piroliza deeurilor materiale feroase din cenuile de ardere turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri lichide apoase de la epurarea gazelor i alte deeuri lichide apoase deeuri solide de la epurarea gazelor crbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere cenui de ardere i zguri cu coninut de substane periculoase cenui de ardere i zguri, altele dect cele menionate la 19 01 11 cenui zburtoare cu coninut de substane periculoase cenui zburtoare, altele dect cele menionate la 19 01 13 praf de cazan cu coninut de substane periculoase praf de cazan, altul dect cel menionat la 19 01 15 deeuri de piroliz cu coninut de substane periculoase deeuri de piroliz, altele dect cele menionate la 19 01 17 nisipuri de la paturile fluidizate alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea fizico-chimic a deeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) deeuri preamestecate coninnd numai deeuri nepericuloase deeuri preamestecate coninnd cel puin un deeu periculos nmoluri de la tratarea fizico-chimic cu coninut de substane periculoase nmoluri de la tratarea fizico-chimic, altele dect cele specificate la 19 02 05 ulei i concentrate de la separare deeuri lichide combustibile cu coninut de substane periculoase deeuri solide combustibile cu coninut de substane periculoase deeuri combustibile, altele dect cele specificate la 19 02 08 i 19 02 09 alte deeuri cu coninut de substan e periculoase alte deeuri nespecificate deeuri stabilizate/solidificate4)

18 01 06* 18 01 07 18 01 08* 18 01 09 18 01 10* 18 02 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* 18 02 06 18 02 07* 18 02 08 19

Procesele de stabilizare modific periculozitatea componentelor deeului i astfel transform un deeu periculos ntr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimb numai starea fizic a deeului (de exemplu, din lichid n solid) prin utilizarea de aditivi, fr a schimba proprietile chimice ale deeului. 124

19 03 04* 19 03 05 19 03 06* 19 03 07 19 04 19 04 01 19 04 02* 19 04 03* 19 04 04 19 05 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 06 19 06 03 19 06 04 19 06 05 19 06 06

deeuri ncadrate ca periculoase, parial5) stabilizate deeuri stabilizate, altele dect cele specificate la 19 03 04 deeuri ncadrate ca periculoase, solidificate deeuri solidificate, altele dect cele specificate la 19 03 06 deeuri vitrificate i deeuri de la vitrificare deeuri vitrificate cenu zburtoare sau alte deeuri de la epurarea gazelor de ardere faz solid nevitrificat deeuri lichide apoase de la vitrificarea deeurilor deeuri de la tratarea aerob a deeurilor solide fraciunea necompostat din deeurile municipale i asimilabile fraciunea necompostat din deeurile animaliere i vegetale compost fr specificarea provenienei alte deeuri nespecificate

19 08 10* amestecuri de grsimi i uleiuri de la separarea amestecurilor ap/ulei din alte sectoare dect cel specificat la 19 08 09 19 08 11* nmoluri cu coninut de substane periculoase de la epurarea biologic a apelor reziduale industriale 19 08 12 nmoluri de la epurarea biologic a apelor reziduale industriale, altele dect cele specificate la 19 08 11 19 08 13* nmoluri cu coninut de substane periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale 19 08 14 nmoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale dect cele specificate la 19 08 13 19 08 99 alte deeuri nespecificate 19 09 19 09 01 19 09 02 19 09 03 19 09 04 19 09 05 19 09 06 19 09 99 19 10 19 10 01 19 10 02 19 10 03* 19 10 04 19 10 05* 19 10 06 19 11 19 11 01* 19 11 02* 19 11 03* 19 11 04* 19 11 05* deeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obinerea apei pentru uz industrial deeuri solide de la filtrarea primar i separarea cu site nmoluri de la limpezirea apei nmoluri de la decarbonatare crbune activ epuizat rini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate soluii i nmoluri de la regenerarea schimbtorilor de ioni alte deeuri nespecificate deeuri de la mrunirea deeurilor cu coninut de metale deeuri de fier i oel deeuri neferoase fracii de pan uor i praf coninnd substane periculoase fracii de span uor i praf, altele dect cele specificate la 19 10 03 alte fracii cu coninut de substane periculoase alte fracii dect cele specificate la 19 10 05

deeuri de la tratarea anaerob a deeurilor faza lichid de la tratarea anaerob a deeurilor municipale faza fermentat de la tratarea anaerob a deeurilor municipale faza lichid de la tratarea anaerob a deeurilor animale i vegetale faza fermentat de la tratarea anaerob a deeurilor animale i vegetale 19 06 99 alte deeuri nespecificate 19 07 levigate din halde 19 07 02* levigate din depozite de deeuri cu coninut de substane periculoase 19 07 03 levigate din depozite de deeuri, altele dect cele specificate la 19 07 02 19 08 19 08 01 19 08 02 19 08 05 19 08 06* 19 08 07* 19 08 08* 19 08 09 deeuri nespecificate de la staiile de epurare a apelor reziduale deeuri reinute pe site deeuri de la deznisipatoare nmoluri de la epurarea apelor uzate oreneti raini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate soluii sau nmoluri de la regenerarea rainilor schimb toare de ioni deeuri ale sistemelor cu membran cu coninut de metale grele amestecuri de grsimi i uleiuri de la separarea amestecurilor ap/ulei din sectorul uleiurilor i grsimilor comestibile

5)

Un deeu este considerat parial stabilizat dac dup procesul de stabilizare, componenii periculoi care nu au fost transformai complet n unii nepericuloi pot fi eliberai n mediu pe termen scurt, mediu i lung. 125

deeuri de la regenerarea uleiurilor argile de filtrare epuizate gudroane acide deeuri lichide apoase deeuri de la spalarea combustibililor cu baze nmoluri de la epurarea efluenilor proprii cu coninut de substane periculoase 19 11 06 nmoluri de la epurarea efluenilor proprii, altele dect cele specificate la 19 11 05 19 11 07* deeuri de la splarea gazelor de ardere 19 11 99 alte deeuri nespecificate

126

19 12

19 12 01 19 12 02 19 12 03 19 12 04 19 12 05 19 12 06* 19 12 07 19 12 08 19 12 09 19 12 10 19 12 11* 19 12 12 19 13

deeuri de la tratarea mecanic a deeurilor (de ex. sortare, mrunire, compactare, granulare) nespecificate n alt poziie a catalogului hrtie i carton metale feroase metale neferoase materiale plastice i de cauciuc sticl lemn cu coninut de substane periculoase lemn, altul dect cel specificat la 19 12 06 materiale textile minerale (de ex: nisip, pietre) deeuri combustibile (rebuturi de derivai de combustibili) alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic a deeurilor cu coninut de substan e periculoase alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic a deeurilor, altele dect cele specificate la 19 12 11 deeuri de la lucrri de remediere a solului i apelor subterane 19 13 01* deeuri solide de la remedierea solului cu coninut de substane periculoase deeuri solide de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 01 nmoluri de la remedierea solului cu coninut de substan e periculoase nmoluri de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 03 nmoluri de la remedierea apelor subterane cu coninut de substan e periculoase nmoluri de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate la 19 13 05 deeuri lichide apoase i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu coninut de substane periculoase deeuri lichide apoase i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate la 19 13 07 DEEURI MUNICIPALE I ASIMILABILE DIN COMER, INDUSTRIE, INSTITUII, INCLUSIV FRACIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01 08 20 01 10 20 01 11 20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 28 20 01 29* 20 01 30 20 01 31* 20 01 32 20 01 33* 20 01 34 20 01 35*

19 13 02 19 13 03* 19 13 04 19 13 05* 19 13 06 19 13 07* 19 13 08 20

20 01 36 20 01 37* 20 01 38 20 01 39 20 01 40 20 01 41 20 01 99 20 02 20 02 01 20 02 02 20 02 03
6)

deeuri biodegradabile de la buctrii i cantine mbrcminte textile solveni acizi baze substane chimice fotografice pesticide tuburi fluorescente i alte deeuri cu coninut de mercur echipamente abandonate cu coninut de CFC (clorofluorocarburi) uleiuri i grsimi comestibile uleiuri i grsimi, altele dect cele specificate la 20 01 25 vopsele, cerneluri, adezivi i rini coninnd substane periculoase vopsele, cerneluri, adezivi i rasini, altele dect cele specificate la 20 01 27 detergeni cu coninut de substane periculoase detergeni, alii dect cei specificai la 20 01 29 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele menionate la 20 01 31 baterii i acumulatori inclui n 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 i baterii i acumulatori nesortai coninnd aceste baterii baterii i acumulatori, altele dect cele specificate la 20 01 33 echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate la 20 01 21 i 20 01 23 cu coninut de componeni periculoi6) echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 lemn cu coninut de substan e periculoase lemn, altul dect cel specificat la 20 01 37 materiale plastice metale deeuri de la curatul courilor alte fracii, nespecificate deeuri din grdini i parcuri (incluznd deeuri din cimitire) deeuri biodegradabile pmnt i pietre alte deeuri nebiodegradabile

20 01 fraciuni colectate separat (cu excepia 15 01) 20 01 01 hrtie i carton 20 01 02 sticl


127

Componentele periculoase de la echipamentele electrice i electronice pot include acumulatorii i bateriile menionate la 16 06 i notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticl de la tuburile catodice sau alt sticl activat. 128

20 03 20 03 01 20 03 02 20 03 03 20 03 04 20 03 06 20 03 07 20 03 99

alte deeuri municipale deeuri municipale amestecate deeuri din pie e deeuri stradale nmoluri din fosele septice deeuri de la curarea canalizrii deeuri voluminoase deeuri municipale, fr alt specificaie

HOTRRE NR. 1.470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor
Emitent: GUVERNUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 18 octombrie 2004

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. 1 - Se aprob Strategia naional de gestionare a deeurilor, prevzut n anexa nr. 1 la prezenta hotrre. Art. 2 - Se aprob Planul naional de gestionare a deeurilor, prevzut n anexa nr. 2 la prezenta hotrre. Art. 3 - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre. Art. 4 - La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 123/2003 privind aprobarea Planului naional de gestionare a deeurilor - plan naional de etap, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sperana Maria Ianculescu Ministru de stat, ministrul administraiei i internelor, Marian Florian S niu Ministrul delegat pentru administraia public, Gheorghe Emacu Ministru de stat, ministrul economiei i comerului, Dan Ioan Popescu Ministrul sntii, Ovidiu Brnzan Ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale, Petre Daea p. Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Ileana Tureanu, secretar de stat Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu Bucureti, 9 septembrie 2004. Nr. 1.470.

129

130

ANEXA 1 STRATEGIA NAIONAL DE GESTIONARE A DEEURILOR 1. INTRODUCERE Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor este elaborat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, n conformitate cu responsabilitile ce i revin ca urmare a transpunerii legislaiei europene n domeniul gestionrii deeurilor i conform prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001. Aceasta a fost elaborat pentru perioada 2003 - 2013, urmnd a fi revizuit periodic n conformitate cu progresul tehnic i cerinele de protecie a mediului. Elaborarea Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic. Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor (SNGD) se aprob prin Hotrre de Guvern i se revizuiete periodic. Prevederile SNGD se aplic pentru toate tipurile de deeuri definite conform Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modifcari i completri prin Legea nr. 426/2001. Pentru scopul prezentei Strategii, toate tipurile de deeuri generate pe teritoriul rii sunt clasificate, n mod formal, n: deeuri municipale i asimilabile: totalitatea deeurilor generate, n mediul urban i n mediul rural, din gospodrii, instituii, uniti comerciale i prestatoare de servicii (deeuri menajere), deeuri stradale colectate din spaii publice, strzi, parcuri, spaii verzi, deeuri din construcii i demolri, nmoluri de la epurarea apelor uzate oreneti; deeuri de producie: totalitatea deeurilor generate din activitile industriale; pot fi deeuri de producie nepericuloase i deeuri de producie periculoase; deeuri generate din activiti medicale: sunt deeurile generate n spitale, policlinici, cabinete medicale i se mpart n dou categorii: deeuri medicale periculoase care sunt cele infecioase, neptoare-tietoare, organe anatomopatologice, deeurile provenite de la seciile de boli infecioase, etc. i alte deeuri exclusiv cele menionate mai sus, care intr n categoria deeuri asimilabile. 2. CADRUL GENERAL 2.1. Corelarea cu politica de mediu Programul guvernamental stabilete principiile de baz ale politicii de mediu a Romniei, n conformitate cu prevederile europene i internaionale, asigurnd protecia i conservarea naturii, a diversitii biologice i utilizarea durabil a componentelor acesteia. n anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil, iar n anul 2002 a fost elaborat Strategia Proteciei Mediului. Acest document stabilete ca principii generale: conservarea i mbuntirea condi iilor de sntate a oamenilor; dezvoltarea durabil; 131

evitarea polurii prin msuri preventive; conservarea diversitii biologice i reconstrucia ecologic a sistemelor deteriorate; conservarea motenirii valorilor culturale i istorice; principiul "poluatorul pltete"; stimularea activitii de redresare a mediului. Criteriile pe baz crora au fost stabilite obiectivele proteciei mediului sunt: meninerea i mbuntirea sntii populaiei i a calitii vieii; meninerea i mbuntirea capacitii productive i de suport a sistemelor ecologice naturale; aprarea mpotriva calamitilor naturale i accidentelor; respectarea prevederilor Conveniilor internaionale i ale Programelor internaionale privind protecia mediului; maximizarea raportului beneficiu / cost; integrarea rii noastre n Uniunea European. Au fost stabilite obiective pe termen scurt pn n anul 2005, obiective pe termen mediu pn n anul 2010 i obiective pe termen lung pn n 2013. n Planul Naional de Gestionare a Deeurilor sunt cuprinse pe lng obiectivele stabilite n strategie i intele pentru gestionarea tuturor categoriilor de deeuri precum i msurile pentru atingerea acestora. Planul Naional de Aciune pentru Protecia Mediului cuprinde 286 de proiecte prioritare - 233 de proiecte corespunztoare obiectivelor pe termen scurt i 53 de proiecte corespunztoare obiectivelor pe termen mediu. Acesta are cuprinse i o serie de proiecte referitoare la gestiunea deeurilor. 2.2. Cadrul legislativ Cadrul legislativ general pentru protecia mediului n Romnia este reprezentat prin: Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat cu modificrile i completrile ulterioare (MO 505/14.07.2000); Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare (MO 584/30.06.2004); Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 243/2000 (MO 633/06.10.2000) privind protecia atmosferei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 655/2001 (MO 773/04.12.2001); Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001); Hotrrea de Guvern nr. 918/2002 (MO 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; Ordonana de Urgen nr. 34/2002 (MO 223/03.04.2002) privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al poluarii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 645/2002 (MO 901/12.12.2002);

132

Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002) privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase. Acquis-ul Communautaire n domeniul gestionrii deeurilor cuprinde un numr de 16 acte normative, dintre care cele mai multe au fost deja transpuse n legislaia romana, conform cu cele prezentate n tabelul urmtor.
Legislaie european Legislaie romneasc Legea nr. 426/2001(MO 411 / 25.07.2001) pentru aprobarea Ordonanei de Urgen nr. 78/2000 (MO 283 / 22.06.2000) privind regimul deeurilor Hotrrea de Guvern 123/2003 (MO 113 / 24.02.2003) privind aprobarea Planului Naional de etap de Gestionare a Deeurilor Legea nr. 426/2001 (MO 411 / 25.07.2001) pentru aprobarea Ordonanei de Urgen nr. 78 / 2000 (MO 283 / 22.06.2000) privind regimul deeurilor Hotrrea de Guvern nr. 662/2001 (MO 446 / 08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate, completat i modificat de Hotrrea de Guvern 441/2002 (MO 325 / 16.05.2002) Hotrrea de Guvern nr. 1159/2003 (MO 715/14.10.2003) pentru modificarea Hotrrii de Guvern nr. 662/2001 (MO 446 / 08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate HG nr.1057/2001 (700/05.11.2001) privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase Hotrrea de Guvern nr. 162/2002 (MO 164 / 07.03.2002) privind depozitarea deeurilor Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 867/2002 (MO 848/25.11.2002) privind definirea criteriilor care trebuie ndeplinite de deeuri pentru a se regsi pe lista specific a unui depozit i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri 2002 Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1147 din 10 decembrie 2002 (MO 150 / 07.03.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea i inchiderea depozitelor de Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deeurilor

deeuri Hotrrea de Guvern nr. 128/2002 (MO 160 / 06.03.2002) privind incinerarea deeurilor Ordinul Ministrului Apelor i Protectiei Mediului nr. 1215 din 10 ianuarie 2003 (MO 150 / 07.03.2003)pentru aprobarea Normativului privind incinerarea deeurilor Hotrrea de Guvern nr. 349/2002 (MO 269/23.04.2002) privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1190/2002 (MO 2 / 07.01.2003) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje Hotrrea de Guvern nr. 173/2000 (MO 131 / 28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiune i controlul bifenililor policlorurai i a altor compui similari. Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 279/2002 (MO 459 / 27.06.2002) privind nfiinarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea i controlul compuilor desemnai n cadrul Direciei de gestiune a deeurilor i substanelor chimice periculoase Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659 / 05.09.2002) privind evidena gestiunea deeurilor i aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurilor periculoase). Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului 49/2004 (MO 66 / 27.01.2004) pentru aprobarea normelor tehnice privind protecia mediului n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de epurare n agricultur (a fost elaborat Draft-ul de HG) Hotrrea de Guvern nr. 1357/2002 (MO 893 / 10.12.2002) pentru stabilirea autoritilor publice responsabile de controlul i supravegherea importului, exportului i tranzitului de deeuri; Hotrrea de Guvern nr. 228/2004 (MO 189 / 04.03.2004) privind controlul introducerii n ar a deeurilor nepericuloase n vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului;

Directiva Cadru privind deeurile nr. 75/442/EEC, amendat de Directiva nr. 91/156/EEC

Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele i deeurile de ambalaje

Directiva nr. 91/689/EEC privind deeurile periculoase

Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor i trifenililor policlorurai (PCB i PCT)

Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendat de Directiva nr. 87/101/EEC i de Directiva nr. 91/692/EEC

Directiva nr. 91/157/EEC privind bateriile i acumulatorii care conin anumite substane periculoase i Directiva 93/86/EC privind etichetarea bateriilor

Decizia nr. 2000/532/CE, amendat de Decizia nr. 2001/119 privind lista deeurilor,(ce nlocuiete Decizia nr. 94/3/CE privind lista deeurilor i Decizia nr. 94/904/CE privind lista deeurilor periculoase Directiva nr. 86/278/EEC privind proectia mediului i n particular a solului, atunci cnd nmolul de la staiile de epurare este utilizat n agricultur Directiva nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz

Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deeurilor

Regulamentul nr. 259/93/EEC privind supravegherea i controlul transporturilor de deeuri

133

134

Legea 6/1991(MO 18 / 26.01.1991) pentru aderarea Romniei la Convenia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deeurilor periculoase i al eliminrii acestora Directiva nr. 2002/95/EC privind restricionarea utilizrii anumitor susbtante periculoase n echipamentele electrice i electronice precum i Directiva 2002/96/EC privind deeurile de echipamente electrice i electronice (DEEE) Directiva nr.78/176/CEE privind deeurile din industria dioxidului de titan Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea i monitorizarea mediului datorit deeurilor din industria de dioxid de titan Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea i eventual eliminarea polurii cauzate de deeurile din industria dioxidului de titan

(se va elabora n 2005)

(se va elabora n 2005)

465/2001 (MO 422 / 30.07.2001) i modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 61/2003 (MO 461 / 28.06.2003); Ordinul Comun al Ministrului Industriei i Resurselor i Ministrului Administraiei Publice nr. 265/503/2001 (MO 566/11.09.2001) pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaiei de colectare a deeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice i a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaiei de valorificare a deeurilor industriale reciclabile; Ordin Comun al Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor nr. 2/05.01.2004 (MO 324/15.04.2004), al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nr. 211/06.02.2004, al Ministerului Economiei i Comerului nr. 118/02.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei; Hotrrea de Guvern nr. 228/2004 (MO 189/04.03.2004) privind controlul introducerii n ar a deeurilor nepericuloase, n vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului. Autoritatea competent creia i revin atribuii i responsabiliti pentru gestionarea deeurilor este Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor. Alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Aprrii Naionale. 2.3. Considerente privind stadiul implementarii legislaiei n conformitate cu Directiva Cadru i Directiva nr. 1996/61/EC (IPPC) s-a realizat o prim Strategie Naional de Gestionare a Deeurilor ce a nglobat strategiile sectoriale ale ministerelor implicate. De asemenea, ncepnd din 2001, s-au realizat Planurile Judeene de Gestionare a Deeurilor. Pe baza Strategiei Naionale i a Planurilor Judeene a fost elaborat primul Plan Naional de Gestionare a Deeurilor, plan naional de etap, ce a fost adoptat prin Hotrrea Guvernului nr. 123/2003. Aceste documente naionale pentru gestiunea deeurilor au fost apoi mbuntite n cadrul unor grupuri de lucru lrgite, formate din reprezentani ai autoritilor centrale, asociaiilor patronale i profesionale, ai unor asociaii ale autoritilor locale, reprezentani ai universit ilor i ONG-uri, precum i experi germani, francezi, englezi i japonezi, implicai n programe PHARE de twinning i n programul de asisten tehnic acordat de JICA. Dup elaborarea Strategiei i a Planului Naional de Gestionare a Deeurilor, vor fi elaborate pn n 2007, Planurile Regionale de Gestionare a Deeurilor pe baza unui Ghid de elaborare a Planurilor Regionale a Deeurilor. n ceea ce privete implementarea Directivei nr. 99/31/EC privind depozitarea deeurilor s-au realizat urmtorii pasi: s-a creat cadrul legislativ prin adoptarea Hotrrii Guvernului nr. 162/2002 i prin aprobarea Ordinelor Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 867/2002 i nr. 1147/2002; s-au atribuit responsabilitile pentru planificare i autorizare ctre instituiile administraiei publice; 136

Fa de coninutul Acquis-ului Communautaire i de legislaia - cadru pentru protecia mediului, legislaia romn mai cuprinde o serie de acte normative ce conin prevederi referitoare la gestionarea deeurilor, dup cum urmeaz: Ordonana Guvernului nr. 87/2001 (MO 543 / 01.09.2001) privind serviciile publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002 (MO 233 / 08.04.2002) cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 21/2002 (MO 86 / 01.02.2002) privind gospodrirea localitilor urbane i rurale aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 515/2002 (MO 578 / 05.08.2002); Hotrrea de Guvern nr. 188/2002 (MO 187 / 20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate; Ordin nr. 536/1997 (MO 140 / 03.07.1997) al Ministrului Sntii, pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei; Ordin nr. 219/2002 (MO 386 / 06.06.2002) al Ministrului Sntii i Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale; Legea nr. 98/1994 (MO 317/16.11.1994) privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele legale de igien i sntate public cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea de Guvern nr. 170/2004 (MO 160 / 24.02.2004) privind gestionarea anvelopelor uzate; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 16/2001 (MO 104 / 07.02.2002) privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile aprobat cu modificri prin Legea nr. 135

s-au identificat, inventariat i clasificat depozitele existente de deeuri municipale i industriale; s-a planificat nchiderea i condiionarea depozitelor existente de deeuri municipale i construirea altora; s-au evaluat tipurile i cantitile de deeuri existente n depozitele industriale. Pentru implementarea Directivei nr. 2000/76/EC privind incinerarea deeurilor sa realizat: crearea cadrului legislativ prin adoptarea Hotrrii Guvernului nr. 128/2002 i aprobarea Ordinului Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1215/2003; stabilirea autoritilor competente; stabilirea unui sistem n concordan cu prevederile Directivei pentru acordarea de autorizaii pentru instalaiile de incinerare; identificarea i inventarierea staiilor de incinerare i co-incinerare existente i poteniale pentru valorificarea / eliminarea deeurilor municipale, din activiti medicale i industriale; examinarea situaiei incineratoarelor existente; stabilirea unui sistem eficient de predare-primire a deeurilor; stabilirea condiiilor de funcionare a instalaiilor de incinerare; stabilirea metodelor de calcul a concentraiilor i valorilor i msurarea emisiilor. n cadrul procesului de implementare a Directivei nr. 94/62/EC privind ambalajele i deeurile de ambalaje s-a realizat: crearea cadrului legislativ prin adoptarea Hotrrii Guvernului nr. 349/2002 precum i prin aprobarea Ordinului Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1190/2002 i a Ordinului Ministrului Economiei i Comerului nr. 128/2004; stabilirea unui sistem eficient pentru reutilizare/colectare i reciclare/ valorificare a ambalajelor post-consum i a deeurilor de ambalaje; monitorizarea proiectelor pilot i diseminarea rezultatelor; adoptarea standardelor privind coninutul anumitor metale grele n materialele de ambalaje; adoptarea standardelor europene armonizate ale cror prevederi se refer la ambalaje i deeuri de ambalaje; obligativitatea agenilor economici implicai n sectorul ambalajelor de raportare a datelor relevante ctre autoritatea competent; realizarea unei baze de date privind ambalajele i deeurile de ambalaje, n conformitate cu cerinele Deciziei Comisiei nr. 97/138/EC. constituirea unei persoane juridice legale ECO-ROM Ambalaje S.A. n scopul organizrii unui sistem de recuperare i reciclare a deeurilor de ambalaje, prin transferul de responsabilitate al agenilor economici care pun pe pia produse ambalate. 3. DATE GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DEEURILOR Gestionarea deeurilor cuprinde toate activitile de colectare, transport, tratare, valorificare i eliminare a deeurilor. Responsabilitatea pentru activitile de gestionare a deeurilor revine generatorilor acestora n conformitate cu principiul "poluatorul 137

pltete" sau dup caz, productorilor n conformitate cu principiul "responsabilitatea productorului". Organizarea activitilor de colectare, transport i eliminare a deeurilor municipale este una dintre obligaiile administraiilor publice locale. Categoria deeurilor municipale include: - deeuri menajere generate n gospodriile populaiei; - deeuri de tip menajer generate n uniti economico-sociale; - deeuri din comer; - deeuri stradale; - deeuri din parcuri i grdini; - nmoluri de la epurarea apelor uzate oreneti; - deeuri din construcii i demolri. n mediul urban, gestionarea deeurilor municipale este realizat n mod organizat, prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primriilor sau al firmelor de salubritate. Acestea lucreaz pe baz de contract cu generatorii individuali, dar acest sistem acoper numai 95 % din totalul generatorilor de deeuri municipale din mediul urban. n mediul rural, n general nu exist servicii organizate pentru gestionarea deeurilor, transportul la locurile de depozitare fiind fcut n mod individual de ctre generatori. Sunt deservite de servicii organizate pentru gestionarea deeurilor numai o mic parte din localitile rurale i n special numai acele localiti rurale aflate n proxima vecintate a centrelor urbane. Cantitatea total de deeuri municipale i asimilabile (mpreun cu deeurile din construcii i demolri i nmolurile din staiile de epurare oreneti) generate n anul 2002 a fost estimat la 9,58 milioane tone, din care cantitatea de deeuri menajere s-a estimat innd cont de valorile indicelui mediu de generare (1,04 kg/locuitor.zi n mediul urban i 0,15 kg/locuitor.zi n mediul rural). Astfel, pentru anul 2002 s-a obinut o valoare estimat total de 7,66 milioane tone deeuri menajere rezultat de la populaie i de la agenii economici (din care numai 5,72 milioane tone - colectate de serviciile de salubritate). Compozitia medie a deeurilor menajere generate n anul 2002 este urmtoarea: - hrtie i carton: 11 % - sticl: 5% - metale: 5% - plastic: 10% - textile: 5% - deeuri organice biodegradabile: 51 % - alte deeuri: 13 %. Deeurile menajere sunt colectate neselectiv (exist numai cteva proiecte la scara pilot) i eliminate prin depozitare (pe depozite de deeuri urbane); se apreciaz c numai 5 % din cantitatea de deeuri menajere este colectat n vederea recuperrii. Organizarea activitii de gestionare a deeurilor de producie este obligaia generatorului. Unitile economice realizeaz aceste activiti cu mijloace proprii sau contracteaz serviciile unor firme specializate. La momentul actual, exist foarte puine firme care au ca domeniu de activitate gestionarea deeurilor de producie, iar serviciile 138

pe care le ofer acestea sunt limitate att n ceea ce privete tipurile de deeuri, ct i capacitatile de lucru. n anul 2002 a fost raportat o cantitate total de 372,4 milioane tone deeuri din activiti productive, respectiv 24,5 milioane tone deeuri de producie (periculoase i nepericuloase) i 347,9 milioane tone de deeuri care nu intr sub incidena Legii 426/2001 privind Regimul Deeurilor. Cea mai mare parte a acestora din urm este reprezentat de deeuri generate din activiti extractive. Ponderea cea mai mare a deeurilor de producie a reprezentat-o industria productoare de energie (11,7 milioane tone), industria metalurgic (4,8 milioane tone), industria alimentar (1,2 milioane tone) i industria chimic/petrochimic (1,1 milioane tone). Din cantitatea de deeuri de producie, circa 33% a fost valorificat, restul de 67% fiind eliminat (prin depozitare, incinerare). La nivelul anului 2002, s-au generat aprox. 600 000 tone de deeuri periculoase, ceea ce reprezint 2,5% din totalul deeurilor de produc ie. Din totalul deeurilor periculoase generate, 49% au fost valorificate i 51% eliminate. ncepnd cu anul 1995, colectarea i procesarea informaiilor referitoare la tipurile i cantitile de deeuri s-a fcut n conformitate cu cerinele europene de clasificare (Catalogul European al Deeurilor, nlocuit n anul 2002 cu Lista cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase) i de raportare la EUROSTAT i la Agenia European de Mediu (prin reeaua EIONET). Cantitile de deeuri generate nregistrate au variat semnificativ de la un an la altul, din motive cum ar fi: modificrile survenite n activitile companiilor industriale i de prestri servicii; nregistrarea sau nenregistrarea ca deeu a sterilului de la excavarea minereurilor; modul de evaluare a cantitii de ctre fiecare generator (cntrire sau estimare); contientizarea diferit de ctre generatorii de deeuri a importantei activitii de colectare i raportare a datelor; controlul diferit, din partea autoritilor de mediu locale, privind ndeplinirea obligaiilor legale de colectare i raportare a datelor de ctre generatorii de deeuri; modificarea periodic a chestionarelor de anchet (ca de exemplu modificarea chestionarelor n anul 2003 - pentru raportarea datelor aferente anului 2002). Variaiile nregistrate ntre anii 2001 i 2002 pot fi datorate (pe lng celelalte motive mai sus menionate), i faptului ca s-a trecut la noua List european a deeurilor. 4. PRINCIPII I OBIECTIVE STRATEGICE Principiile care stau la baza activitilor de gestionare a deeurilor sunt enunate n cele ce urmeaz: - principiul proteciei resurselor primare - este formulat n contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabil" i stabilete necesitatea de a minimiza i eficientiza utilizarea resurselor primare, n special a celor neregenerabile, punnd accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. 139

- principiul msurilor preliminare, corelat cu principiul utilizrii BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive") - stabilete c, pentru orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deeurilor), trebuie s se in cont de urmtoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltrii tehnologiilor, cerinele pentru protecia mediului, alegerea i aplicarea acelor msuri fezabile din punct de vedere economic. - principiul prevenirii - stabilete ierarhizarea activitilor de gestionare a deeurilor, n ordinea descresctoare a importantei care trebuie acordat: evitarea apari iei, minimizarea cantitilor, tratarea n scopul recuperrii, tratarea i eliminarea n condiii de siguran pentru mediu. - principiul poluatorul pltete, corelat cu principiul responsabilitii productorului i cel al responsabilitii utilizatorului - stabilete necesitatea crerii unui cadru legislativ i economic corespunztor, astfel nct costurile pentru gestionarea deeurilor s fie suportate de generatorul acestor. - principiul substituiei - stabilete necesitatea nlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, evitndu-se astfel apariia deeurilor periculoase. - principiul proximitii, corelat cu principiul autonomiei - stabilete c deeurile trebuie s fie tratate i eliminate ct mai aproape de sursa de generare; n plus, exportul deeurilor periculoase este posibil numai ctre acele ri care dispun de tehnologii adecvate de eliminare i numai n condiiile respectrii cerinelor pentru comerul internaional cu deeuri. - principiul subsidiaritii (corelat i cu principiul proximitii i cu principiul autonomiei) - stabilete acordarea competenelor astfel nct deciziile n domeniul gestionrii deeurilor s fie luate la cel mai sczut nivel administrativ fa de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional i naional. - principiul integrrii - stabilete ca activitile de gestionare a deeurilor fac parte integrant din activitile social-economice care le genereaz. Opiunile de gestionare a deeurilor urmresc urmtoarea ordine descresctoare a prioritilor: - prevenirea apari iei - prin aplicarea "tehnologiilor curate" n activitile care genereaz deeuri; - reducerea cantitilor - prin aplicarea celor mai bune practici n fiecare domeniu de activitate generator de deeuri; - valorificarea - prin refolosire, reciclare material i recuperarea energiei; - eliminarea - prin incinerare i depozitare.
Figura 1. Prioriti n abordarea gestionrii deeurilor1

Prevenire / Minimizare generare deeuri Reutilizare / Reciclare Valorificare energetic Tratare / Depozitare
1

NOTA Figura 1. Prioriti n abordarea gestionrii deeurilor se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pagina 14.

140

Obiectivul general al Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor este dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor eficient din punct de vedere economic i care s asigure protecia sntii populaiei i a mediului. Obiectivele Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor sunt prezentate n tabelele 1-4 dup cum urmeaz: Tabelul 1. Obiective strategice generale pentru gestionarea deeurilor Tabelul 2. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deeuri Tabelul 3. Obiective strategice generale pentru gestionarea deeurilor periculoase Tabelul 4. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deeuri periculoase Tabel 1. Obiective strategice generale pentru gestionarea deeurilor
Domeniul / Activitatea 1. Politica i cadrul legislativ Obiective principale 1.1. Armonizarea politicii i legislaiei naionale n domeniul gestionrii deeurilor cu politicile i prevederile legislative europene, precum i cu prevederile acordurilor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte. 1.2. Integrarea problematicii de gestionare a deeurilor n politicile sectoriale i de companie. 1.3. Creterea eficienei de aplicare a legislaiei n domeniul gestiunii deeurilor. Obiective subsidiare 1.1.1. Crearea cadrului legislativ adecvat pentru ntreg sistemul de gestionare a deeurilor cu specificarea clar a tuturor prilor implicate (asoc. prof., patronale, ONG-uri, sindicate, soc. civil etc.), responsabilitilor i obligaiilor acestora 1.2.1. Corelarea politicii i a actelor normative interne cu prevederile legislative europene i internaionale n domeniul gestiunii deeurilor. 1.3.1. Creterea importanei acordate aplicrii legislaiei i controlului acesteia. 1.3.2. ntrirea capacitii instituionale. 1.3.3. ncurajarea iniiativei private n domeniul gestionrii deeurilor. 2.1.1. ntrirea capacitii administrative a instituiilor guvernamentale la toate nivelele (naional, regional, judeean, local) cu competene i responsabiliti n aplicarea legislaiei. 3.1.1. Asigurarea de personal suficient i bine pregtit profesional i cu dotri corespunztoare la toate nivelele att n sectorul public, ct i n sectorul privat. 4.1.1. Stimularea crerii i dezvoltrii unei piee viabile de deeuri

a deeurilor

pentru gestionarea deeurilor n condiiile respectrii principiilor generale, cu precdere a principiului poluatorul pltete.

2. Aspecte instituionale i organizatorice

2.1. Adaptarea i dezvoltarea cadrului instituional i organizatoric n vederea ndeplinirii cerinelor naionale i compatibilizarea cu structurile europene. 3.1. Asigurarea resurselor umane ca numr i pregtire profesional

5. Contientizarea prilor implicate

5.1. Promovarea unui sistem de informare, contientizare i motivare pentru toate prile implicate

3. Resursele umane

4. Finanarea sistemului de gestionare

4.1. Crearea i utilizarea de sisteme i mecanisme economico-financiare

6. Colectarea i

6.1. Obinerea de date i informaii

reciclabile 4.1.2. Optimizarea utilizrii tuturor fondurilor disponibile (fondul de mediu, fonsuri private, fonduri structurale etc.) pentru cheltuielile de capital n domeniul gestionrii deeurilor. 4.1.3. mbuntirea mecanismelor economico-financiare pentru gestionarea deeurilor municipale (calculare taxe, programe naionale speciale de la buget) 4.1.4. mbuntirea mecanismelor economico-financiare pentru gestionarea deeurilor industriale (deeuri rezultate direct din activiti industriale), inclusiv a celor industriale periculoase. 4.1.5. Crearea i susinerea unor mecanisme economico-financiare adecvate pentru gestionarea fluxurilor de deeuri speciale: acumulatori i baterii, uleiuri uzate, anvelope uzate, ambalaje, electrice i electronice, vehicule scoase din uz etc. (sisteme depozit, responsabilizarea productorului, mecanisme de eco-finanare) 4.1.6. Utilizarea complet i eficient a fondurilor naionale i internaionale disponibile (ISPA etc.) 4.1.7. Finanarea sistemului naional de monitorizare n domeniul gestionrii deeurilor 4.1.8. Finanarea securizrii intermediare i a reabilitrii finale a zonelor contaminate orfane 5.1.1. Intensificarea comunicrii ntre toate prile implicate 5.1.2. Organizarea i susinerea de programe de educare i contientizare a populaiei 5.1.3. Stimularea agenilor economici ce finaneaz aciuni de educare i contientizare a populaiei, prin deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu 5.1.4. Elaborarea de ghiduri legislative i documente informative 6.1.1. mbuntirea sistemului

141

142

raportarea de date i informaii privind gestionarea deeurilor

complete i corecte care s corespund cerinelor de raportare la nivel naional i european

7. Prevenirea generrii deeurilor

7.1. Maximizarea prevenirii generrii deeurilor

8. Valorificarea potenialului util din deeuri

8.1. Exploatarea tuturor posibilitilor de natur tehnic i economic privind deeurile

8.2. Dezvoltarea activitilor de valorificare material i energetic

9. Colectarea i transportul deeurilor

9.1. Asigurarea deservirii unui numr ct mai mare de generatori de deeuri de ctre sistemele de colectare i trasnport a deeurilor 9.2. Asigurarea celor mai bune opiuni pentru colectarea i transportul deeurilor, n vederea unei ct mai eficiente valorificri

naional de colectare, prelucrare i analizare a datelor i informaiilor privind gestionarea deeurilor 6.1.2. mbuntirea sistemului de raportare la nivel european i internaional a datelor privind gestiunea deeurilor 7.1.1. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii n industrie 7.1.2. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii la consumator 8.1.1. Dezvoltarea pieii pentru materiile prime secundare i susinerea promovrii utilizrii produselor obinute din materiale reciclate 8.1.2. Decuplarea generrii deeurilor de creterea economic i realizarea unei reduceri globale a volumului de deeuri 8.2.1. Promovarea prioritar a valorificrii materiale n msura posibilitilor tehnice i economice n condiii de siguran pentru sntatea populaiei 8.2.2. Promovarea valorificrii energetice n instalaii cu randament energetic ridicat n cazul n care valorificarea material nu este fezabil din punct de vedere tehnicoeconomic, beneficiul energetic rezultat n urma inciner rii este pozitiv i exist posibilitatea utilizrii eficiente a energiei rezultate. 9.1.1. Extinderea sistemelor de colectare a deeurilor n mediul urban i rural 9.1.2. Optimizarea schemelor de trasnport 9.2.1. Stabilirea unor principii i cerine unitare care s stea la baza funcionrii tuturor companiilor de salubritate 9.2.2. Separarea fluxurilor de deeuri periculoase de cele nepericuloase 9.2.3. Introducerea i extinderea

10. Tratarea deeurilor

10.1. Promovarea tratrii deeurilor n vederea asigurrii unui management ecologic naional

colectrii selective la surs a deeurilor 9.3.4. Controlul activitii de transport deeuri pe plan intern; ntrirea capacitii instituionale de control 9.3.5. Eficientizarea controlului activitii de transport deeuri peste frontier: - stabilirea cadrului legal i instituional care s permit aplicarea direct a Regulamentului 259/93/CEE; - stabilirea autoritii competente; - ntrirea capacitii instituionale de control; implementarea Regulamentului 259/93/CEE. 10.1.1. ncurajarea trat rii deeurilor n vederea: valorificrii facilitrii manipulrii
diminurii caracterului periculos diminurii cantitilor de deeuri eliminate final n condiii de siguran pentru s ntatea populaiei i mediu 11.1.1. Asigurarea capacitilor necesare pentru eliminarea deeurilor prin promovarea cu prioritate a instalaiilor de eliminare la nivel zonal.

11. Eliminarea

11.1. Eliminarea deeurilor n conformitate cu cerinele legislaiei n domeniul gestiunii deeurilor n scopul protejrii sntii populaiei i a mediului

12. Cercetare-dezvoltare

12.1. ncurajarea i susinerea cercetrii romneti n domeniul gestionrii integrate a deeurilor

11.1.2. nchiderea depozitelor de deeuri neconforme cu cerinele UE 12.1.1. Adaptarea la condiiile locale a unor tehnologii curate de producie. 12.1.2. Elaborarea de tehnologii noi pentru neutralizarea i eliminarea deeurilor periculoase 12.1.3. Creterea disponibilitii pentru dezvoltarea de noi soluii pentru prevenire, minimizare, reciclare i eliminare a acestora. 12.1.4. Diseminarea informaiilor privind noi soluii precum i noi tehnologii

143

144

Tabel 2. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deeuri


Categoria de de euri

1. Deeuri din agricultur, creterea animalelor, silvicultur i industria lemnului, industria alimentar

Sub-categoria 1.1. Deeuri vegetale, dejecii, rumegu, deeuri de la industrializarea lemnului

2. Deeuri de la producerea energiei termice i electrice, incinerare i coincinerare

2.1. Zgur, cenu de vatr, cenu zburtoare, gips de la centrale termoelectrice 2.2. Zgur, cenu de vatr, cenu zburtoare, gips de la instalaii de incinerare i co-incinerare 3.1. Deeuri din construcii i demolri (contamiante i necontaminate)

Obiectiv principal 1.1.1. Eficientizarea controlului privind depozitarea deeurilor netratate 1.1.2. ncurajarea valorificrii prin procedee aerobe i anaerobe 1.2.3. Susinerea valorificrii energetice acolo unde valorificarea material nu este fezabil dpvd tehnico-economic, n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu 2.1.1. Susinerea valorificrii energetice

Obiectiv subsidiar

4. Deeuri provenite de la staiile de epurare

4.1. Nmoluri provenite de la staiile de epurare

2.2.1. Tratare naintea depozitrii n cazul n care recuperarea nu este posibil 3.1.1. Susinerea reutilizrii i reciclrii deeurilor din construcii i demolri necontamiante 3.1.2. Tratarea deeurilor contamiante din construcii i demolri n vederea recuperrii sau eliminrii 3.1.3. Dezvoltarea sistemului de faciliti n vederea eliminrii corespunztoare 3.2.1. Reutilizarea i reciclarea, n msura n care acestea nu sunt contamiante 3.3.1. Reutilizarea i reciclarea, n msura 3.1.1.1. Recuperarea i valorificarea material i/sau energetic a deeurilor rezultate din demolri 5. Deeuri biodegradabile 5.1. Deeuri biodegradabile: menajere, deeuri asimilabile din comer, servicii, industrie, instituii, deeuri stradale, nmoluri oreneti)

3. Deeuri din construcii i demolri

6. Deeuri de ambalaje

6.1. Ambalaje

3.2. Deeuri din excavarea solurilor (contaminate i necontaminate) 3.3. Deeuri din construcia drumurilor

6.2. Deeuri de amba-

n care acestea nu sunt contaminate 3.3.2. Tratarea deeurilor contamiante din construcia drumurilor n vederea recuperrii sau eliminrii i eliminarea corespunztoare 4.1.1. Asigurarea, n msura posibilitilor, a recuperrii i utilizrii ca fertilizant sau amendament agricol, a nmolurilor ce corespund calitii stabilite n cerinele legale 4.1.2. Deshidratarea i pre-tratarea n vederea eliminrii prin co-incinerare n cuptoarele din fabricile de ciment 4.1.3. Prevenirea eliminrii necontrolate pe soluri 4.1.4. Prevenirea eliminrii nmolurilor n apele de suprafa 5.1.1. Reducerea cantitii de deeuri biodegradabile prin reciclare i procese (minimizarea materiei organice pentru reducerea poluanilor emii prin levigat i gazul de depozit) 6.1.1. Creterea gradului de reutilizare i reciclabilitate a ambalajelor 6.1.2. Optimizarea cantitii de ambalaje pe produs ambalat (prin reproiectare) 6.2.1. Reducerea

145

146

laje

7. Anvelope

7.1. Anvelope

8. Vehicule scoase din uz

8.1. Vehicule scoase din uz

9. Echipamente electrice i electro-

9. 1. Echipamente electrice i electro-

cantitii de deeuri de ambalaje prin valorificare 6.2.2. Creterea cantitilor de deeuri de ambalaje colectate precum i a eficienei colectrii selective a acestora 6.2.3. Crearea i optimizarea schemelor de valorificare material 6.2.4. Crearea i optimizarea schemelor de valorificare energetic a deeurilor de ambalaje (neadecvate pentru valorificare material) 7.1.1. Creterea gradului de valorificare material i energetic a anvelopelor uzate 8.1.1. Asigurarea unei reele de colectare a vehicullor scoase din uz corespunztor repartizate n teritoriu 8.1.2. Asigurarea posibilitii ca ultimul deintor al vehiculului i poate preda gratuit unei uniti de colectare 8.1.3. Restricionarea utilizrii metalelor grele la fabricarea vehiculelor 8.1.4. Extinderea reutilizrii i reciclrii materialelor din vehiculele uzate, precum i a valorificrii energetice a acelora care nu se preteaz la valorificare material 9.1.1. Reproiectarea (EEE) n scopul de a

nice

nice (EEE)

facilita repararea, mbuntirea, reutilizarea, dezasamblarea i reciclarea lor 9.1.2. Reducerea componentelor periculoase din EEE

cerii de EEE care faciliteaz repararea, mbuntirea, reutilizarea, dezasamblarea i reciclarea lor 9.1.2.1. ncurajarea cercetrii n vederea nlocuirii materialelor periculaose cu materiale cu un impact redus asupra sntii omului i mediului

9.2. Deeuri de echipamente electrice i electrocnice (DEEE)

9.2.1. Elaborarea actului normativ naional cu privire la gestionarea DEEE 9.2.2. ncurajarea colectrii separate i a valorificrii materiale a deeurilor de echipamente electrice i electronice

9.2.2.1. Colectarea deeurilor de echipamente electrice i electronice ntr-o cantitate de cel puin 4 kg/loc/an ncepnd cu 2007 9.2.2.2. ncurajarea consumatorilor n vederea returnrii DEEE

9.2.3. ncurajarea apariiei de noi faciliti de reciclare i tratare a deeurilor de echipamente electrice i electronice

Tabel 3. Obiective strategice generale privind gestionarea deeurilor periculoase


Domeniul/Activitatea 1. Politica i cadrul legislativ Obiective principale 1.1. Dezvoltarea unei politici naionale care s conduc la crearea/apariia unui sistem de gestionare a deeurilor periculoase eficient din punct de vedere ecologic, economic i just din punct de vedere social (Ex.: Aplicarea principiului poluatorul pltete) 2.1. ntrirea capacitii admiObiective subsidiare 1.1.1. Crearea de sisteme administrative i mecanisme financiare care s stimuleze deintorii de deeuri periculaose de a se conforma obligaiilor legale de gestiune a acestora 1.1.2. Pregtirea trasnpunerii i implementrii constante pas cu pas a directivelor UE 2.1.1. ntrirea capacitii

9.1.1.1. ncurajarea proiectrii i produ-

2. Aspecte instituionale i

147

148

organizatorice

nistrative a instituiilor guvernamentale

3. Resurse umane

3.1. Asigurarea resurselor umane ca numr i pregtire profesional la toate nivelele

administrative a instituiilor guvernamentale cu responsabiliti n aplicarea legislaiei, privind gestionarea deeurilor periculoase la toate nivelurile (naional, regional, judeean) 3.1.1. Asigurarea de personal suficient i bine pregtit profesional la toate nivelele, att n sectorul public, ct i n sectorul privat:
ntrirea capacitii personalului APM-urilor n ceea ce privete aplicarea prevederilor legale referitoare la deeurile periculoase ntrirea capacitii generatorilor de deeuri n vederea gestionrii ecologice raionale a de eurilor periculoase

7. Tratarea i eliminarea deeurilor

7.1. Eliminarea deeurilor periculoase ntr-un mod ecologic raional i eficient economic i acceptabil social

4. Prevenirea i minimizarea generrii deeurilor

4.1. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii generrii deeurilor periculoase i pe ct posibil, a principiului proximitii n tratarea/eliminarea deeurilor periculoase 4.2. Minimizarea impactului deeurilor periculoase asupra sntii i mediului

4.1.1. Susinerea aplicrii tehnicilor de minimizare a deeurilor i tratare mbuntit specifice diferitelor deeuri periculoase 4.2.1. Instruirea i responsabilizarea agenilor economici privind ntreprinderile i instalaiile care intr sub incidena legii 645/2002 pentru aprobarea i modificarea OU 34/2002 5.1.1. Promovarea reciclrii materialelor neferoase folosind topitoriile existente 5.1.2. Promovarea valorificrii termoenergetice deeurilor periculoase n cuptoarele de ciment 6.1.1. nfiinarea unui sistem de colectare i transport al deeurilor periculoase care s satisfac necesitile generatorilor 6.1.2. Monitorizarea transportului i colectrii deeurilor periculoase n conformitate cu cerinele UE i dezvoltarea bazei existente

8. Gestionarea terenurilor contaminate

8.1. Asigurarea sntii publice prin prevenirea/minimizarea expunerii populaiei la riscurile generate de terenurile contamiante, ap contaminat i contaminan ii n sine

5. Recuperarea material (reciclarea) i recuperarea energiei din deeurile periculoase

5.1. Minimizarea impactului deeurilor periculoase asupra sntii populaiei i mediului

8.2. Prevenirea apariiei de noi terenuri contaminate 9. Finanarea sistemului de gestionare a deeurilor periculoase 9.1. Dezvoltarea i utilizarea de sisteme i mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deeurilor periculoase n condiiile respectrii principiilor generale, cu precdere a principiului poluatorul pltete 9.2. mbuntirea accesului industriei la finanarea necesar pentru investiii eficiente

6. Colectarea i transportul deeurilor

6.1. nfiinarea de servicii de colectare i transport pentru deeurile periculoase

7.1.1. ncurajarea tratrii deeurilor periculoase n vederea: valorificrii (dac este posibil) facilitrii manipulrii favorizrii eliminrii diminurii caracteristicilor periculoase 7.1.2. Asigurarea de condiii adecvate pentru facilitile de tratare i eliminae a deeurilor 7.1.3. Crearea condiiilor ca noile instalaii i faciliti s fie proiectate, construite i s opereze la nivelul cerinelor Uniunii Europene 7.1.4. Facilitatea exportului corespunztor al anumitor deeuri periculoase pentru o gestionae ecologic raional 8.1.1. Atingerea obiectivelor de calitate privind apele de suprafa, apa subteran i asigurarea ndeplinirii obligaiilor internaionale ale Romniei n domeniul conservrii biodiversitii i prevenirii accidentelor ecologice pe Fluviul Dunrea (Convenia Cadru a Dunrii) 8.1.2. Punerea la dispoziia publicului a informaiilor privind terenurile contaminate 8.2.1. Aplicarea tehnologiilor adecvate de tratare/eliminare a deeurilor periculoase produse n mod curent 9.1.1. Dezvoltarea i implementarea eficient a unor instrumente economico-financiare care s asigure i pia viabil a deeurilor de producie periculoase prin aplicarea principiului poluatorul pltete i a principiului responsabilitii productorului 9.2.1. Capacitatea bncilor comerciale pentru a finana (oferi credite pentru) proiecte

149

150

10. Sistem informaional pentru gestionarea deeurilor

i justificate economic n domeniul proteciei mediului, a tehnologiilor de producie curate i modernizrii instalaiilor 10.1. Dezvoltarea sistemului informatic privind deeurile periculoase n concordan cu cerinele internaionale i ale UE

de mediu n condiii avantajoase

Tabel 4. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deeuri periculoase


Categoria de deeuri periculoase 1. Deeuri cu coninut de PCB/PCT Sub-categoria Uleiuri uzate cu coninut de PCB/PCT Echipamente cu coninut de PCB/PCT Obiective principale 1.1. Gestionarea n conformitate cu prevederile legislaiei naionale armonizat cu cea a UE Obiective subsidiare 1.1.1. Actualizarea periodic a inventarului naional de deeuri cu coninut de PCB/PCT 1.1.2. Responsabilizarea agenilor economici n vederea interzicerii utilizrii echipamentelor care conin PCB/PCT 1.1.3. Depozitarea n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu a deeurilor cu coninut de PCB/PCT 1.1.4. Eliminarea stocurilor existente utiliznd cele mai bune condiii tehnice i economice n cel mai scurt timp posibil 1.1.5. Interzicerea utilizrii uleiurilor i a echipamentelor care conin PCB/PCT 2.1.1. Actualizarea periodic a inventarului naional de pesticide expirate i inspectarea locurilor de stocare 2.1.2. Colectarea separat i depozitarea n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu a tuturor deeurilor periculoase (existente i viitoare) 2.1.3. Eliminarea stocurilor existente n cele mai bune condiii tehnice i economice cel mai curnd posibil 3.1.1. Reducerea consumului de solveni i a generrii de deeuri prin utilizarea tehnologiilor

10.1.1. mbuntirea sistemului de autorizare i control n domeniul deeurilor periculoase 10.1.2. mbuntirea sistemului de informare i prelucrare date la nivel regional i naional n vederea planificrii n domeniul gestionrii deeurilor periculoase (dezvoltarea strategiei) 10.1.3. Punerea la dispoziia publicului a informaiilor referitoare la gestionarea deeurilor periculoase

11. Creterea gradului de contientizare

10.2. Implementarea unui sistem de raportare a datelor privind gestionarea deeurilor n concordan cu cerinele UE 11.1. Creterea contientizrii publicului privind impactul deeurilor periculoase asupra sntii populaiei i a mediului

11.2. Creterea contientizrii ntreprinderilor privind beneficile aplicrii practicilor i tehnologiilor curate

11.3. Creterea contientizrii privind obligaia de asumare a responsabilitii productorului i principiul poluatorul pltete

11.1.1. Creterea contientizrii asupra consecinelor practicilor necorespunztoare n domeniul gestionrii deeurilor periculoase din punct de vedere al proteciei mediului 11.1.2. Creterea contientizrii asupra necesitii bunelor practici n domeniul gestionrii deeurilor periculoase 11.2.1. Creterea contientizrii la nivelul industriei privind producia curat i respectarea prevederilor IPPC 11.2.2. Creterea contientizrii la nivelul APM-urilor i administraiei centrale privind producia curat i prevederile IPPC 11.3.1. mbuntirea performanei industriale prin asumarea responsabilitii productorului

2. Pesticide expirate

Pesticide expirate identificate pn la 30 mai 2002 care fac obiectul proiectului PHARE 2002 al MAAP Alte deeuri de pesticide i ambalaje de pesticide care au fost/ vor fi identificate n afara proiectului PHARE 2002

2.1. Gestionarea n conformitate cu cerinele legale aplicabile

3. Solveni organici clorurai

Toate grupele de solveni organici utilizate

3.1. Reducerea cantitii de deeuri generate i a emisiilor n mediu

151

152

3.2. Reducerea emisiilor n mediu 3.3. Eliminarea deeurilor n condiii corespunztoare 4. Uleiuri uzate 4.1. Creterea gradului de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori/populaie 4.2. Reducerea impactului asupra sntii populaiei i mediului prin mbuntirea gestionrii uleiurilor uzate 5.1. Colectarea separat a deeurilor infecioase i periculoase (altele dect cele infec ioase)

curate 3.1.2. Reducerea cantitii de deeuri de solveni organici clorurai generate prin recuperarea i reutilizarea acestora 3.2.1. Reducerea deversrilor de deeuri de solveni n mediu 3.3.1. Stabilirea unei gestionri i eliminri corespunztoare a deeurilor de solveni organici clorurai 4.1.1. Eliminarea pieei ilegale a uleiurilor uzate a cror utilizare genereaz un impact negativ asupra sntii populaiei i mediului 4.2.1. ncurajarea utilizrii uleiurilor ntr-o manier ecologic raional n cuptoarele de ciment

6. Baterii i acumulatori

Baterii i acumulatori

6.1. Gestionarea bateriilor i acumulatorilor uzai n concordan cu cerinele specifice legislaiei naionale armonizat cu cea european.

5. Deeuri rezultate din activitatea medical

Deeuri infecioase (codurile 18.01.01; 02 i 03) din uniti medicale i de cercetare Deeuri periculoase altele dect deeurile infecioase

5.1.1. Reducerea cantitii de deeuri medicale infecioase i periculoase de ctre spitale prin colectarea separat (pe categorii de deeuri) i eliminarea final a acestora ntr-o manier ecologic raional i eficient economic

fr pretratare, n vederea inertizrii totale. n cazul deeurilor infecioase i periculoase vor fi excluse metodele de pretratare care transfer poluani n ali factori de mediu 6.1.1. Restricionarea introducerii pe pia a bateriilor i acumulatorilor, care conin anumite substane periculoase 6.1.2. Colectarea separat pentru bateriile i acumulatorii uzai 6.1.3. Eliminarea n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu a componentelor periculoase nevalorificate din baterii i acumulatori uzai 6.1.4. Recuperarea materialelor valoroase coninute n baterii i acumulatori

5. INSTRUMENTE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE Instrumente de reglementare - va fi completat i mbuntit cadrul legislativ referitor la activitile de gestionare a deeurilor prin: - acte de reglementare a impactului asupra mediului; - acte de reglementare a activitilor de valorificare material i energetic; - acte de reglementare viznd responsabilitile generatorilor de deeuri/ productorilor de bunuri care devin deeuri; - acte de reglementare viznd responsabilitile autoritilor publice i relaiile ce trebuie definite ntre acestea i ceilali factori implicai. Instrumente economice care s ncurajeze reflectarea costurilor activitilor de gestionare a deeurilor att n preul produselor, ct i n statutul pe pia al productorului. Aplicarea corect a stimulentelor financiare pe de o parte, i a penalitilor pe de alt parte, va ncuraja activitile de gestionare prin prevenire, reducere i recuperare, conducnd n acelai timp la eliminarea practicilor de gestionare cu impact asupra mediului sau care vin n contradicie cu principiul "poluatorul pltete". 154

5.2. Colectarea separat a deeurilor nepericuloase 5.3. Eliminarea n siguran a deeurilor medicale fr afectarea sntii personalului medico-sanitar i a populaiei

5.3.1. Realizarea unei depozitri temporare ecologic sigure a deeurilor infecioase i periculoase 5.3.2. Interzicerea depozitrii finale a deeurilor periculoase

153

Instrumente statistice pe baza crora s se obin date corecte referitoare la generarea i gestionarea deeurilor i care s permit evaluarea situaiei actuale i stabilirea obiectivelor de ndeplinit. Este necesar mbuntirea i adaptarea sistemului actual de colectare, validare i raportare a datelor la nivel judeean i naional. Alte instrumente: - aplicarea i controlul aplicrii legislaiei existente; elaborarea planurilor de gestionare a deeurilor; - crearea unor comitete care s cuprind reprezentani ai tuturor factorilor implicai n activitile de gestionare a anumitor tipuri de deeuri; - analiza ciclului de via al produselor i realizarea "bilanurilor ecologice", n scopul implementarii celor mai bune practici de gestionare a deeurilor. 6. FACTORI IMPLICAI Pentru ndeplinirea obiectivelor naionale i europene n domeniul gestionrii deeurilor este necesar implicarea, practic, a ntregii societi, reprezentat prin: - autoriti publice centrale i locale (mediu, administraie, sntate, industrie, finane); - generatori de deeuri (persoane fizice i juridice); - asociaii profesionale i institute de cercetare-dezvoltare; - societate civil (consumatori de bunuri, organizaii non-guvernamentale etc). 7. CONCLUZII - Strategia Nationala de Gestionare a Deeurilor este elaborat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, n conformitate cu responsabilitile ce i revin ca urmare a transpunerii legislaiei europene n domeniul gestionrii deeurilor i conform prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001. - Elaborarea Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic. - Prevederile SNGD se aplic pentru toate tipurile de deeuri definite conform Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001. - Autoritatea competent creia i revin atribuii i responsabiliti pentru gestionarea deeurilor este Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i alte autoriti publice cu atribuii n domeniul gestionrii deeurilor sunt: Ministerul Sntii, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Aprrii Naionale. - ncepnd cu anul 1995, colectarea i procesarea informaiilor referitoare la tipurile i cantitile de deeuri s-a fcut n conformitate cu cerinele europene de clasificare (Catalogul European al Deeurilor, nlocuit n anul 2002 cu Lista cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase) i de raportare la EUROSTAT i la Agenia European de Mediu (prin reeaua EIONET). Sunt colectate i raportate informaii referitoare la: deeurile urbane (deeuri menajere, deeuri din parcuri i grdini, nmol de la epurarea apelor uzate oreneti), deeurile industriale (periculoase i nepericuloase), deeurile generate din activitile medicale. 155

- Principiile pe baza crora se realizeaz activitile de gestionare a deeurilor sunt: principiul proteciei resurselor primare, principiul msurilor preliminare corelat cu utilizarea BATNEEC, principiul prevenirii, principiul "poluatorul pltete" corelat cu principiul responsabilitii productorului i cel al responsabilitii utilizatorului, principiul substituiei, principiul proximitii corelat cu principiul autonomiei, principiul subsidiaritii, principiul integrrii. - Opiunile de gestionare a deeurilor sunt n ordinea descresctoare a prioritilor: prevenirea apari iei/minimizare generare deeuri; reutilizare/reciclare; valorificare material sau energetic; tratare/depozitare. - Obiectivele Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor sunt stabilite dup cum urmeaz: obiective generale pentru gestionarea deeurilor; obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deeuri; obiective generale pentru gestionarea deeurilor periculoase; obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deeuri periculoase. - Pentru ndeplinirea obiectivelor strategiei sunt necesare: instrumente de reglementare, instrumente economice, instrumente statistice, alte instrumente. - Pentru ndeplinirea obiectivelor naionale i europene n domeniul gestionrii deeurilor este necesar implicarea, practic, a ntregii societi, reprezentat prin: autoriti publice centrale i locale; generatori de deeuri; asociaii profesionale i institute de cercetare; societate civil. ANEXA 2 PLANUL NAIONAL DE GESTIONARE A DEEURILOR INTRODUCERE Planul Naional de Gestionare a Deeurilor este elaborat n baza prevederilor legislaiei europene i naionale n domeniu - Council Directive 75/442/EEC on waste, Council Directive 91/156 amending Directive 75/442/EEC on waste, Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste, transpuse n legislaia romneasc prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001. Elaborarea Planului Naional de Gestionare a Deeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic. Conform cerinelor legislaiei UE, documentele strategice naionale de gestionare a deeurilor cuprind dou componente principale, i anume: - strategia de gestionare a deeurilor - este cadrul care stabilete obiectivele Romniei n domeniul gestionrii deeurilor; - planul naional de gestionare a deeurilor reprezint planul de implementare a strategiei - conine detalii referitoare la aciunile ce trebuie ntreprinse pentru ndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfurare a acestor aciuni, inclusiv termene i responsabiliti. Pentru elaborarea strategiei i a planului naional de gestionare a deeurilor sunt posibile dou modaliti de abordare a aspectelor principale - abordarea "integrat " i abordarea "tradiional", rezumate n tabelul de mai jos. 156

Abordare "integrat" Identificarea i analizarea situaiei existente, a condiiilor i a practicilor n domeniul gestionrii deeurilor Identificarea problemelor i a deficienelor semnificative asociate practicilor existente de gestionare a deeurilor Definirea obiectivelor strategice pentru ntregul sector de gestionare a deeurilor Identificarea i evaluarea opiunilor disponibile pentru ndeplinirea obiectivelor strategice Alegerea variantei / variantelor optime pe baza unei analize pluri-criteriale Formularea unei strategii integrate privind gestionarea deeurilor Elaborarea unui plan detaliat pentru implementarea strategiei

Abordare "tradiional" Identificarea i caracterizarea surselor i cantitilor de deeuri prezente i prognozate, pe fluxuri specifice de deeuri Identificarea metodelor i activitilor necesare pentru manipularea i eliminarea deeurilor inventariate Stabilirea capacitilor, sistemelor i a altor resurse necesare pentru ndeplinirea activitilor menionate anterior Formularea unei strategii pentru gestionarea Elaborarea unui plan detaliat pentru implementarea strategiei
deeurilor identificate

Planul Naional de Gestionare a Deeurilor se aprob prin Hotrre de Guvern i se revizuiete o dat la cinci ani. PARTEA I I.1. ROMNIA - PREZENTARE GENERAL: Romnia este situata n partea de sud-est a Europei Centrale, n interiorul i exteriorul arcului munilor Carpai, pe cursul inferior al Dunrii, cu ieire la Marea Neagr, la o distan fa de extremitile continentului, ce variaz ntre 1.050 km i 2.800 km.
Figura I.1. Poziia geografic a Romniei1

Poziia geografic i lungimea frontierelor Romniei sunt redate n tabelele I.1. i I.2. Tabelul I.1. Poziia geografic a Romniei
Punctul extrem Nord Sud Est Vest Satul Horoditea Oraul Zimnicea Oraul Sulina Comuna Beba Veche
*1) dup Greenwich

Judeul Botoani Teleorman Tulcea Timi

Longitudine estic*1)
2642'05" 2523'32" 2941'24" 2015'44"

Latitudine nordic
4815'06" 4337'07" 4509'36" 4607'27"

Fiecare dintre modurile de abordare descrise anterior are avantajele i dezavantajele sale. Abordarea "integrat ", axat pe stabilirea obiectivelor strategice i a aciunilor necesare pentru ndeplinirea acestora, creeaz condiiile pentru ca gestionarea deeurilor s se desfoare ntr-un cadru mai larg, mai logic i mai coerent. n plus, experiena european a demonstrat ca, dei necesit timp i costuri mai mari pentru elaborarea, planurile de gestionare a deeurilor bazate pe abordarea "integrat" sunt mult mai realiste, mai uor de pus n aplicare i deci mult mai eficiente. innd cont de aceste aspecte, factorii responsabili din Romnia au considerat c, pentru situaia concret n care se afl ara noastr, modul de abordare "integrat " rspunde cel mai bine cerinelor. Conform prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001), Planul Naional de Gestionare a Deeurilor se aplic pentru toate tipurile de deeuri solide i lichide, dup cum urmeaz: deeuri municipale (menajere i asimilabile din comer, instituii i servicii), nmoluri de la staiile de epurare a apelor uzate oreneti, deeuri din construcii i demolri, deeuri de producie nepericuloase i periculoase. Sunt exceptate de la prevederile prezentului Plan Naional urmtoarele tipuri de deeuri: deeuri radioactive, roci i deponii de sol, precum i depozite de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospeciuni geologice i operaiuni de exploatare subteran a bogiilor subsolului (inclusiv din cariere de suprafa), carcasele de animale i dejeciile animaliere, efluenii gazoi emii n atmosfer, apele uzate, deeurile de explozibili expirai. 157

Tabelul I.2. Lungimea frontierelor Romniei


Grania Total grani Bulgaria Iugoslavia Republica Moldova Ucraina Ungaria Marea Neagr Total 3149,9 631,3 546,4 681,3 649,4 448,0 193,5 Lungimea frontierelor (km) Terestr Fluvial 1085,6 1816,9 139,1 470,0 256,8 289,6 681,3 273,8 343,9 415,9 32,1 Maritim 247,4 22,2 31,7 193,5

Sursa: Strategia Proteciei Mediului

Suprafaa Romniei este de 238.391 km2, fiind a treisprezecea ar din Europa ca ntindere. I.1.1. Date de geografie fizic Relieful Romniei se compune din trei trepte majore i anume: cea inalt a Munilor Carpai (cel mai nalt vrf - Moldoveanu 2.544 m), cea medie, care corespunde subcarpailor, dealurilor i podiurilor i cea joas, a cmpiilor, luncilor i

NOTA - Figura I.1. Poziia geografic a Romniei se gsete n Monitorul Oficial, nr. 954 bis, Partea I, din 18 noiembrie 2004, la pagina 33.

158

Deltei Dunrii (cea mai tnar unitate de relief, n continu formare i cu o altitudine medie de 0,52 m). Alturi de Dunre i Marea Neagr, Munii Carpai constituie elementul geografic fundamental pentru definirea teritorial a Romniei. Acetia sunt o bogaie natural de importan global, care combin valoarea ecologic imens cu bogaia cultural i diferite moduri de via. Munii Carpai sunt numii, pe buna dreptate, "coloana vertebral" a spaiului mioritic i ocup o suprafa de 66.303 km2, adic aproximativ 27,9% din suprafaa rii. Din cununa Carpatilor, relieful coboar n trepte, dispuse aproape concentric. Cea mai mare parte a reliefului rii se dezvolt pe marea unitate structural a orogenului carpatic, iar toate unitile de relief de la exterior sunt constituite din sedimente de provenien carpatic, formarea lor fiind rezultatul evoluiei lanului carpatic. Clima Romniei este temperat-continental de tranziie, cu influene oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest i continental excesive dinspre nord-est. Precipitaiile anuale scad n intensitate de la vest la est, cifrndu-se de la 600 mm la 500 mm n Cmpia Romn, la sub 400 mm n Dobrogea, n timp ce n zonele montane ating 1000-1400 mm. Flora este alctuit din specii de plante care apar i se dezvolt spontan, precum i specii care s-au nmulit artificial n diferite regiuni. Vegetaia este condiionat de relief i de elementele pedo-climatice, ntlnindu-se o dispunere etajat a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de pduri de conifere (ndeosebi molid) i pduri de fag. Pe culmile nalte se afl pajiti alpine i tufriuri de jneapan, ienupar, afin i altele. n regiunile de deal i de podi se ntlnesc pduri de foioase. Vegetaia de step i de silvostep, care ocup zonele cu deficit de umiditate din Podiul Dobrogei, Cmpia Romn, Podiul Moldovei i Cmpia de Vest, a fost n cea mai mare parte, nlocuit prin culturi agricole. Pdurile ocup doar 26,7% din suprafaa rii. Fauna include majoritatea speciilor de animale care triesc n libertate, precum i specii care au fost reproduse artificial ntr-o anumit regiune. Apele curgtoare ale Romniei sunt dispuse radial, cele mai multe avnd izvoarele n Muntii Carpai, iar principalul colector al acestora este fluviul Dunrea, care strbate ara n partea sudic pe o lungime de 1.075 km i se vrs n Marea Neagr. Reeaua hidrografic a Romniei are aproape ntreaga suprafa (97,8%) cuprins n bazinul fluviului Dunrea, cu excepia unei pri din rurile Dobrogei, care se vrsa n Marea Neagr. Rurile interioare (4.864 inventariate i codificate) au o lungime total de 78.905 km. Lungimea principalelor cursuri de ap este prezentat n tabelul I.3. Tabelul I.3. Lungimea principalelor cursuri de ap de pe teritoriul Romniei
Denumirea cursului de ap Dunre Mure Prut Lungimea cursului de ap (km) 1075 761 742 Suprafaa bazinului (km2) 33250*1) 27890 10990

Olt Siret Ialomia Some Arge Jiu Buzu Dmbovia Bistria Jijia Trnava Mare Timi Criul Alb Vedea Moldova Brlad

615 559 417 376 350 339 302 286 283 275 246 244 234 224 213 207

24050 42890 10350 15740 12550 10080 5264 2824 7039 5757 6253 5673 4240 5430 4299 7220

*1) Fr afluen ii care formeaz bazine de ordinul 1.

Sursa: Institutul Naional de Statistica - Anuarul Statistic al Romniei, 2002

Fluviul Dunrea i Marea Neagr constituie ecosisteme distincte care, pe teritoriul aparinnd Romniei, au o importan economic i ecologic aparte. Dunrea este coloana de transport pe cile interioare de ap ale Europei. Prin canalele Dunre - Marea Neagr i Rin - Main - Dunre se leag dou mari, Marea Nordului i Marea Neagr, crend perspectiva creterii traficului pe ap al mrfurilor pe teritoriul Romniei. Dunrea este sursa de ap pentru diverse folosine, sursa de hran (fauna piscicol) i sursa de energie ieftin, prin hidrocentralele electrice de la Porile de Fier I i II. Marea Neagr este poarta Romniei spre mari i oceane, iar zona de litoral i de platou continental ofer condiii pentru valorificarea bogiilor subterane (petrol, gaze naturale), acvatice (fauna piscicol) i de pe uscat (turism, agrement). Canalul Dunre-Marea Neagr, construit ntre 1975 i 1984, leag Dunrea (la sud de oraul Cernavod) cu Marea Neagr (la Agigea, la sud de Constana) i scurteaz drumul spre Constana cu aproape 400 km. Canalul, care poate fi utilizat n ambele sensuri, are o lungime de 64,2 km, o lime ntre 110 i 140 de metri i o adncime ntre 7 i 8,5 metri, i poate primi nave cu un pescaj de pn la 5,5 metri. O dat cu deschiderea pentru trafic n 1992 a canalului Main-Dunre de pe teritoriul Germaniei a fost realizat legtura direct ntre Marea Neagr i Marea Nordului (ntre porturile Constana i Rotterdam). Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale (de diverse tipuri genetice), rspndite n toate unitile majore de relief i de origini variate, de la cele glaciare n zona muntoas (lacul Mioarelor - Munii Fgra la 2.282 m altitudine), la limanele fluvio-maritime (lacul Techirghiol la 1,5 m altitudine) i lacuri antropice, construite pentru valorificarea potenialului hidroenergetic, pentru alimentare cu ap, irigaii, piscicultur i agrement. Apele minerale constituie o resursa regenerabil, nc insuficient valorificat, dei unele din ele sunt apreciate pe plan mondial prin calitile lor. Din rezerva total de ape minerale ce pot fi mbuteliate, de 122 mii m3/zi, se valorific circa 40%. 160

159

Solul reprezint formaiunea natural cea mai recent de la suprafaa litosferei; este format dintr-o succesiune de straturi care s-au format i se formeaz permanent prin transformarea rocilor i materialelor organice, sub aciunea factorilor fizici, chimici i biologici, n zona de contact a atmosferei cu litosfera. Cele mai fertile soluri sunt cernoziomurile din Cmpia Romn, Cmpia de Vest, Podiul Moldovei, Cmpia Transilvaniei, Dobrogea i alte zone (26,7% din nveliul de sol). Din suprafaa total a rii de 238.391 km2, 62% reprezint suprafaa agricol, 26,7% - pdurile, 3,7% - apele i 7,3% - alte suprafee. Astfel, solurile agricole ocup 14,8 milioane ha (0,65 ha/loc), cele arabile reprezint 9,34 milioane ha (0,41 ha/loc), iar cele forestiere cca 6,7 milioane ha (0,3 ha/loc). Pentru desfurarea n bune condiii a diferitelor activiti economice care genereaz presiuni asupra mediului a fost necesar punerea la punct a unor instrumente de gestionare a capitalului natural care s rspund unor cerine de protecie i asigurare a valorii ecologice. Astfel, au fost delimitate mai multe categorii de arii protejate: rezervaii ale biosferei, parcuri naionale, rezervaii naturale, rezervaii tiinifice, monumente ale naturii, parcuri naturale.
Figura I.2. Harta fizic a Romniei1

Densitatea populaiei pe judee este reprezentat n figura I.4. La nivel naional densitatea populaiei este de 94 loc/km2.
Figura I.4. Densitatea populaiei la nivelul anului 20011

I.1.2. Date de geografie administrativ Din punct de vedere administrativ, Romnia este organizat n 41 judee, cuprinde 265 municipii i orae. Cele 40 de judee vor fi grupate n 7 regiuni, la care se adaug municipiul Bucureti i judeul Ilfov care reprezint a 8-a regiune. Acestea sunt prezentate n figura I.3.
Figura I.3. Harta administrativ a Romniei2

Oraele principale sunt: Bucureti, Iai, Constana, Cluj-Napoca, Timioara, Galai, Craiova, Braov, Ploieti, Brila. Cel mai mare ora i cel mai important centru politic, economic i culturaltiinific al rii - municipiul Bucureti - este mprit n ase sectoare administrative. Oraul are o suprafa de 228 km2 i o populaie de 1.996.814 locuitori, ceea ce nseamn cea 11% din totalul populaiei rii. Porturile principale sunt: la Marea Neagr: Constana, cel mai mare port romnesc i de asemenea cel mai mare port la Marea Neagr, cu un trafic de peste 80 milioane tone pe an. Alte porturi la Marea Neagr sunt Mangalia (vechea colonie greac Callatis, datnd tot din secolul al Vl-lea i.e.n.) i Sulina. la Dunre: Moldova Nou, Orova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenia Clrai, Cernavod, Hrova, Mcin, Brila, Galai, Tulcea, Sulina. Aeroporturile principale sunt: Bucureti-Otopeni cel mai important aeroport internaional (deschis n 1970), situat la 18 km de Bucureti, Constana, Timioara, Arad, Sibiu, Suceava, Bacu, Baia Mare, Caransebe, Cluj-Napoca, Craiova, Iai, Oradea, Satu Mare, Trgu Mure, Tulcea. I.1.3. Date de geografie economic Evoluia principalului indicator macroeconomic, produsul intern brut (PIB), care reprezint valoarea bunurilor i serviciilor rezultate din procesele de producie n cadrul economiei naionale pentru a fi consumate, investite, stocate sau exportate, este prezentat n figura I.5. Aceast evoluie a produsului intern brut a fost estimat n condiii comparabile din punct de vedere metodologic. n acest sens, pentru perioada 1999-2002, indicii de volum au avut ca an de baz anul 1998, acesta fiind primul an pentru care s-a calculat produsul intern brut pe baza metodologiei SEC 19951).
Figura I.5. Indicii produsului intern brut n perioada 1996-2001
Sursa: Institutul Naional de Statistic - Anuarul Statistic al Romniei, 2002

Populaia Romniei este de 21.794.793 locuitori (conform unor date preliminare de la recensmntul din martie 2002). Tabel I.4. Evoluia populaiei pe ultimii 5 ani Anul 1998 1999 2000 2001 2002 Total
22.502.803 22.458.022 22.435.205 22.408.393 21.794.793

Populaia pe medii Mediul urban Mediul rural


12.347.886 12.302.729 12.244.598 12.243.748 11.608.735 10.154.917 10.155.293 10.190.607 10.164.645 10.186.058

Sursa: Institutul Naional de Statisitc - Anuarele Statistice 1999 2002 NOTA - Figura I.2. Harta fizic a Romniei se gse te n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 36. Sursa: UNEP 2 NOTA - Figura I.3. Harta administrativ a Romniei se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 37. Sursa: Institutul Na ional de Statistic
1

NOTA - Figura I.4. - Densitatea populaiei la nivelul anului 2001, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 38. Sursa: Prelucrare ICIM - date Anuarul Statistic al Romniei 2002 1) ncepnd cu anul 1989 conturile naionale ale Romniei au fost elaborate pe baza metodologiei Sistemului European de Conturi Economice Integrate 1979 (SEC 1979). Din anul 1998 s-a trecut la utilizarea noului Sistem European de Conturi 1995 (SEC 1995). Datele pentru anul 1998 au fost elaborate conform principiilor metodologice ale celor dou sisteme (SEC 1979 i SEC 1995), asigurndu-se astfel un an de legtur ntre cele dou versiuni ale SEC. ncepnd cu anul 1999, calculul s-a realizat numai pe baza cerinelor metodologice ale SEC 1995.

161

162

Figura I.6. Ponderea valorii adugate brute n PIB (comparatie 2001 -2002) 1
Sursa: Institutul Naional de Statistic

Figura I.7. Evoluia PIB-ului, exportului i importului de bunuri n ultimii 5 ani (1997=100%)
Sursa: Prelucrare ICIM - date de la Institutul Naional de Statistic

Evoluia produciei industriale a nregistrat fluctuaii importante. Producia industrial n anul 2001 a nregistrat o scdere cu 7,1 % fa de 1997, declinul fiind determinat de subutilizarea multor ntreprinderi i de existena unor disponibilizri masive, precum i de reducerea cererii. Scderea produciei industriale a avut loc n toate cele trei sectoare (n industria extractiv cu 18,3 %, n sectorul energiei electrice i termice, gaze i ap cu 21,6 %, iar n industria prelucrtoare cu 6,0 %).
Figura I.8. Structura produciei industriei prelucrtoare n anul 2001 2
Sursa: Institutul Naional de Statistic

Strategia economic a Romniei pe termen mediu, precum i Planul de aciune al Programului de guvernare n perioada 2001-2004, evideniaz necesitatea dezvoltrii sectorului energetic n condiiile dezvoltrii durabile. Dezvoltarea durabil a sectorului energetic nseamn n mod esenial satisfacerea necesarului de energie la un pre competitiv, n condiii de calitate, de siguran n alimentare i de utilizare eficient a resurselor, cu limitarea impactului asupra mediului. n contextul energetic naional, dezvoltarea durabil implic satisfacerea cererilor de energie, nu prin creterea furnizrii acesteia (cu excepia energiilor regenerabile), ci prin reducerea consumului, prin perfecionarea tehnologiilor, prin restructurarea economiei i prin schimbarea mentalit ii privind utilizarea eficient a energiei. Producerea de energie electric avnd la baza materiile fosile i minerale constituie un important factor de diminuare a resurselor neregenerabile iar combustia carbunelui, a gazelor naturale i a petrolului duc la emisia n atmosfera de substane poluante (pulberi, oxizi de sulf, oxizi de azot, dioxid de carbon etc).
Figura I.9. Resurse de energie primar pentru anul 2002
3

Agricultura, prin particularitile sale (utilizarea solului, ntreinerea proceselor biologice naturale), reprezint una din activitile economice de o importan major n Romnia. Suprafaa agricol a rii a crescut n anul 2001 cu 0,43 % fa de anul 1996. n schimb, n aceeai perioad a sczut suprafaa pdurilor cu 1,22 %, a drumurilor i cilor ferate cu 1,77 % i a apelor 1,08%. Alte suprafee (n general terenurile neproductive) au crescut cu 8,89 %. Analiznd evoluia repartiiei terenurilor agricole, pe tipuri de folosine, n anii 1996-2001 se constat c suprafaa terenurilor arabile se menine la cea 63 % din totalul suprafeei agricole, iar restul se repartizeaz ntre puni (cea 23 %), fnee (cea 10 %), vii (1,8 %) i livezi (1,7 %). n mediul rural, agricultura reprezint activitatea economic predominant , ocupnd peste 70% din fora de munc. Ea este singura ramur a economiei romneti n care predomin persoanele n vrst . Aproape 52 % din populaia ocupat n agricultur avea, n anul 2001, 50 de ani i peste, iar cca. 23 % 65 de ani i peste. Doar 28 % din populaia ocupat n agricultur erau tineri sub 35 de ani. Fora de munc n agricultur de sub 40 de ani ar fi suficient pentru exploataii de dimensiuni optime cu dotare corespunztoare. Ca urmare a predominanei persoanelor n vrst n sectorul agricol, climatul general este mai puin receptiv la inovare. Sectorul transporturilor a fost i rmne n continuare un important consumator de energie (hidrocarburi i energie electric). n prezent se fac eforturi importante pentru realizarea de noi autostrzi i pentru nzestrarea transportului urban, cu noi vehicule. Liniile de cale ferat n exploatare au fost la sfritul anului 2001 de 11.015 km fa de 11.385 km n 1996. Situaia drumurilor publice la sfritul anului 2001 este prezentat n tabelul I.5. Tabelul I.5. Drumurile publice
Tip drumuri Drumuri publice total (km) Modernizate Din total drumuri publice: Drumuri naionale Drumuri judeene i comunale Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu 1996 73.160 17.716 14.683 58.477 30,7 1997 73.161 17.813 14.683 58.478 30,7 1998 73.260 18.031 14.683 58.577 30,7 1999 73.435 18.084 14.685 58.750 30,8 2000 78.479 19.418 14.824 63.655 32,9 2001 78.492 19.868 14.822 63.670 32,9

Pentru perioada 2001-2004, totalul resurselor energetice primare necesare acoperirii cererii de energie se estimeaz a fi cuprins ntre 64,7 i 71,5 milioane tcc. Romnia are un grad ridicat de dependen de importurile de resurse energetice, ntre care 30% la gaze naturale i 54% la petrol, situaie care tinde s se accentueze datorit procesului de epuizare a rezervelor autohtone de hidrocarburi. Pentru acoperirea consumului intern de resurse energetice, importurile vor ajunge n 2004 la 6 miliarde mc gaze naturale i la 1,4 milioane tone pacur pentru termocentrale.
1

Sursa: Institutul Naional de Statistic - Anuarul Statistic al Romniei, 2002

NOTA - Figura I.5. i Figura I.6. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 39. 2 NOTA - Figura I.7. i Figura I.8. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 40. 3 NOTA - Figura I.9. Resurse de energie primar pentru anul 2002, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 41. Sursa: Institutul Na ional de Statistic

Construciile au nregistrat o scdere pn n anul 1996 dup care se observ o evoluie net ascendent pn n anul 2001. Astfel, sumele investite n lucrrile de construcii la nivelul anului 2001, au crescut de 8 ori fa de anul 1996 i de 3 ori fa de 1998.

163

164

Figura I.10. Lucrrile de construcii, dup modul de execuie pentru anul 2001

Creterea cea mai mare s-a nregistrat n anul 2001 fa de 1998, n cadrul formei de proprietate majoritar privat, de circa patru ori, fa de cea majoritar de stat unde creterea a fost de dou ori, la nivelul aceluiai an. Principalele puncte turistice din Romnia sunt: capitala rii - Bucureti, litoralul Mrii Negre cu staiunile sale, Delta Dunrii, Munii Carpai, n special Valea Prahovei i Poiana Braov (zonele montane cele mai frecventate), Bucovina (situat n nordul Moldovei) cu vestitele mnstiri i biserici, ale cror picturi exterioare (datnd din secolul XVI) au fost declarate patrimoniu UNESCO, Maramures, sudul Transilvaniei, incluznd inutul Haeg i zonele nconjurtoare (leagnul civilizaiei dacice) i nordul Olteniei.
Figura I.11. Evoluia nnoptrilor n structurile de cazare turistic
Sursa: Institutul Naional de Statistic - Anuarul Statistic al Romniei 2002

Reeaua de cazare a turi tilor, existent, are 3.266 de uniti de cazare, avnd o capacitate existent de 277.047 locuri. Dintre ele sunt 829 de hoteluri, cu un total de 157.703 locuri de cazare. Capacitatea de cazare a turitilor, n funciune, este de 51.882 locuri (mii locuri-zile), din care 34.339 n hoteluri (mii locuri-zile). Privatizarea unitilor i a serviciilor din turism este n plin desfurare. Capacitatea i activitatea de cazare turistic, pe forme de proprietate, n anul 2001 se prezint n figura I.12.
Figura I.12. Capacitatea i activitatea de cazare turistic, pe forme de proprietate pentru anul 2001 2
Sursa: Institutul Naional de Statistic - Anuarul Statistic al Romniei, 2002

2002 aceast hotrre a fost abrogat prin Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002), care a introdus totodat noua List de deeuri, inclusiv deeurile periculoase. De asemenea, Romnia raporteaz date privind deeurile din 1995 ctre sistemul de raportare la EUROSTAT i la Agenia European de Mediu (prin reeaua EIONET). Cantitile de deeuri generate au variat semnificativ de la un an la altul (vezi tabelul I.6.), din motive cum ar fi: modificrile survenite n activitile companiilor industriale i de prestri servicii; nregistrarea sau nenregistrarea ca deeu a sterilului de la excavarea minereurilor; modul de evaluare a cantitii de ctre fiecare generator (cntrire sau estimare); contientizarea diferit de ctre generatorii de deeuri a importanei activitii de colectare i raportare a datelor; controlul diferit, din partea autoritilor de mediu locale, privind ndeplinirea obligaiilor legale de colectare i raportare a datelor de ctre generatorii de deeuri; modificarea periodic a chestionarelor de anchet n vederea mbuntirii acestora (n 2000 i 2002). Tabel I.6. Generarea deeurilor la nivel naional (exclusiv steril minier)
Parametru Cantitatea total de deeuri (mil. tone) 1997 48,00 1998 42,66 1999 42,68 2000 33,26 2001 41,22 2002 34,08

I.1.4. Surse de date privind generarea i gestionarea deeurilor Planul Naional de Gestionare a Deeurilor a fost realizat pe baza datelor i informaiilor existente, principalele surse de date fiind prezentate succint n cele ce urmeaz. ncepnd cu anul 1993 a fost creat, n urma unui contract ntre Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i Institutul de Cercetare-Dezvoltare privind Protecia Mediului - ICIM Bucureti, baza de date privind generarea i gestionarea deeurilor la nivel naional. Datele se refer att la deeurile industriale, ct i la deeurile municipale. Din 1999, colectarea i procesarea informaiilor referitoare la tipurile i cantitile de deeuri s-a fcut n conformitate cu Hotrrea de Guvern nr. 155/1999; aceast hotrre a introdus obligativitatea agenilor economici de a-i ine evidena deeurilor, de a le raporta la cererea autoritilor judeene de mediu (APM) i de a le clasifica conform cerinelor europene de clasificare (Catalogul European al Deeurilor). n anul
NOTA - Figura I.10. Lucrrile de contrucii, dup modul de execuie pentru anul 2001, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 42. Sursa: Institutul Na ional de Statistic 2 NOTA - Figura I.11. i Figura I.12. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I, la pag. 43.
1

Pentru urmtorii ani Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i propune s mbunteasc modul de raportare, colectare i prelucrare a datelor printr-o strns colaborare cu ICIM i Institutul Naional de Statistic. I.2. PRINCIPII I OBIECTIVE STRATEGICE Principiile de baz ale politicii de mediu a Romniei sunt stabilite n conformitate cu prevederile europene i internaionale, asigurnd protecia i conservarea naturii, a diversitii biologice i utilizarea durabil a componentelor acesteia. Principalele principii care stau la baza activitilor de gestionare a deeurilor sunt enunate n cele ce urmeaz: Principiul proteciei resurselor primare este formulat n contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabil" i stabilete necesitatea de a minimiza i eficientiza utilizarea resurselor primare, n special a celor neregenerabile, punnd accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. Principiul msurilor preliminare, corelat cu principiul utilizrii BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive"), stabilete c, pentru orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deeurilor), trebuie s se in cont de urmtoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltrii tehnologiilor, cerinele pentru protecia mediului, alegerea i aplicarea acelor msuri fezabile din punct de vedere economic. 166

165

Principiul prevenirii stabilete ierarhizarea activitilor de gestionare a deeurilor, n ordinea descresctoare a importanei care trebuie acordat: evitarea apariiei, minimizarea cantitilor, tratarea n scopul recuperrii, tratarea i eliminarea n condiii de siguran pentru mediu. Principiul poluatorul pltete, corelat cu principiul responsabilitii productorului i cel al responsabilitii utilizatorului, stabilete necesitatea crerii unui cadru legislativ i economic corespunztor, astfel nct costurile pentru gestionarea deeurilor s fie suportate de generatorul acestora. Principiul substituiei stabilete necesitatea nlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, evitndu-se astfel apari ia deeurilor periculoase. Principiul proximitii, corelat cu principiul autonomiei stabilete c deeurile trebuie s fie tratate i eliminate pe ct posibil pe teritoriul naional i ct mai aproape de sursa de generare; n plus, exportul deeurilor periculoase este acceptat numai ctre acele ri care dispun de tehnologii adecvate de eliminare i numai n condiiile respectrii cerinelor privind comerul internaional cu deeuri. Principiul subsidiaritii (corelat i cu principiul proximitii i cu principiul autonomiei) stabilete acordarea competenelor astfel nct deciziile n domeniul gestionrii deeurilor s fie luate la cel mai sczut nivel administrativ fa de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional i naional. Principiul integrrii stabilete ca activitile de gestionare a deeurilor fac parte integrant din activitile social-economice care le genereaz. Planul Naional de Gestionare a Deeurilor a fost elaborat pentru perioada 2003 2013. n conformitate cu prevederile articolului 8(1) alin.7 din OUG 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001), Planul Naional de Gestionare a Deeurilor va fi revizuit periodic avndu-se n vedere progresul tehnic i cerinele de protecie a mediului, fr s se depeasc, ns, 5 ani. Avnd n vedere perioada pentru care a fost elaborat, Planul Naional de Gestionare a Deeurilor cuprinde obiective, inte i msuri pe termen scurt i mediu,. Totui, se regsesc i aciuni cu termene mai ndeprtate, ca de exemplu anul 2020. Acestea au fost pstrate ntruct la elaborarea planului s-a avut n vedere i o viziune pe termen lung ce deriv din implementarea anumitor directive cum ar fi depozitarea, incinerarea, etc, avndu-se n vedere contientizarea factorilor de decizie i a factorilor interesai asupra necesitii continurii implementarii legislaiei naionale i europene. Obiectivele strategice pe care trebuie s le ndeplineasc Romnia, precum i msurile necesare n urmtorii 10 de ani, n domeniul gestionrii deeurilor, sunt prezentate sintetic n tabelele I.7 - I.10, dup cum urmeaz: Tabelul I.7. Obiective i inte generale pentru gestionarea deeurilor Tabelul I.8. Obiective i inte specifice privind gestionarea anumitor fluxuri de deeuri Tabelul I.9. Obiective i inte generale pentru gestionarea deeurilor periculoase Tabelul I.10. Obiective i inte pentru gestionarea anumitor fluxuri de deeuri periculoase Tabelul I.7. Obiective i inte generale pentru gestionarea deeurilor 167

Domeniul / Activitatea

Obiective principale

Obiective subsidiare

inte

1. Politica i cadrul legislativ

1.1. Armonizarea politicii i legislaiei naionale n domeniul gestionrii deeurilor cu politicile i prevederile legislative europene, precum i cu prevederile acordurilor i conveniilor internaionale la care Romnia ete parte 1.2. Integrarea problematicii de gestionare a deeurilor n politicile sectoriale i de companie.

1.3. Creterea eficienei de aplicare a legislaiei n domeniul gestiunii deeurilor

2. Aspecte instituionale i organizatorice

2.1. Adaptarea i dezvoltarea cadrului instituional i organizatoric n vederea ndeplinirii cerinelor naionale i compatibilizarea cu structurile europene

3. Resursele

3.1. Asigurarea resur-

1.1.1. Crearea cadrului legislativ adecvat pentru ntreg sistemul de gestionare a deeurilor cu specificarea clar a tuturor prilor implicate (asociaii profesionale, patronale, ONG-uri, sindicate, societatea civil etc.), responsabilitilor i obligaiilor acestora 1.2.1. Corelarea politicii i a ctelor normative interne cu prevederile legislative europene i internaionale n domeniul gestiunii deeurilor (completarea i corelarea cu viitoarele acte legislative internaionale / europene) 1.3.1. Creterea ponderii acordate aplicrii legislaiei i controlului acesteia n cadrul activitii organelor de mediu cu atribuii n domeniul deeurilor 1.3.2. ntrirea capacitii instituionale 1.3.3. ncurajarea iniiativei private n domeniul gestionrii deeurilor 2.1.1. Crearea condiiilor pentru eficientizarea structurilor instituionale i a sistemelor aferente activitilor de gestionare a deeurilor 2.1.2. ntrirea capacitii administrative a instituiilor guvernamentale la toate nivelele (naional, regional, judeean, local) cu competene i responsabiliti n aplicarea legislaiei 3.1.1. Asigurarea de

Definitivarea ntregului cadru legislativ. Termen: 2007

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: Permanent Privatizare a 70% din serviciile de gestiune a deeurilor Termen: 2007 Modificarea Regulamentului de Organizare i Funcionare al AMP-urilor Termen: 2004 Termen: Permanent

Termen: 2007

168

umane

selor umane ca numr i pregtire profesional

4. Finanarea sistemului de gestionare a deeurilor

4.1. Crearea i utilizarea de sisteme i mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deeurilor n condiiile respectrii principiilor generale, cu precdere a principiului poluatorul pltete

personal suficient i bine pregtit profesional i dotri i dotri corespunztoare la toate nivelele, att n sectorul public, ct i n sectorul privat 4.1.1. Stimularea crerii i dezvoltrii unei piee viabile de deeuri reciclabile 4.1.2. Optimizarea utilizrii tuturor fondurilor disponibile (fondul de mediu, fonduri private, fonduri structurale etc.) pentru cheltuieli de capital n domeniul gestionrii deeurilor 4.1.3. mbuntirea mecanismelor economicofinanciare pentru gestionarea deeurilor municipale (calculare taxe, programe naionale speciale de la buget) 4.1.4. mbuntirea mecanismelor economicofinanciare pentru gestionarea deeurilor industriale (deeuri rezultate direct din activiti industriale), inclusiv a celor industriale periculaose 4.1.5. Crearea i susinerea unor mecanisme economico-financiare adecvate pentru gestionarea fluxurilor de deeuri speciale: acumulatori i baterii, uleiuri uzate, anvelope uzate, ambalaje, electrice i electronice, vehicule scoase din uz etc. (sisteme deopozit, responsabilizarea productorului, mecanisme de eco-finanare) 4.1.6. Utilizarea complet i eficient a fondurilor naionale i internaionale disponibile (ISPA etc.)

Termen: Permanent 5. Contientizarea prilor implicate 5.1. Promovarea unui sistem de informare, contientizare i motivare implicate pentru toate prile implicate

Termen: Permanent

Termen: 2007

Termen: 2007

Termen: 2007

6. Colectarea i raportarea de date i informaii privind gestionarea deeurilor

6.1. Obinerea de date i informaii complete i corecte, care s corespund cerinelor de raportare la nivel naional i european

7. Prevenirea generrii deeurilor Termen: Permanent 8. Valorificarea potenialului util din deeuri

7.1. Maximizarea prevenirii generrii deeurilor

8.1. Exploatarea tuturor posibilitilor de natur tehnic i

4.1.7. Finanarea sistemului naional de monitorizare n domeniul gestionrii deeurilor 4.1.8. Finanarea securizrii intermediare i a reabilitrii finale a zonelor contaminate orfane 5.1.1. Intensificarea comunicrii ntre toate prile implicate 5.1.2. Organizarea i susinerea de programe de educare i contientizare a populaiei, de ctre toate prile implicate (autoriti publice centrale i locale, societi comerciale, ONG-uri, instituii publice etc.) 5.1.3. Stimularea agenilor economici ce finaneaz aciuni de educare i contientizare a populaiei, prin deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu 5.1.4. Elaborarea de ghiduri legislative i documente informative 6.1.1. mbuntirea sistemului naional de colectare, prelucrare i analizare a datelor i informaiilor privind gestionarea deeurilor 6.1.2. mbuntirea sistemului de raportare la nivel european i internaional a datelor privind gestiunea deeurilor 7.1.1. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii n industrie 7.1.2. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii la consumator 8.1.1. Dezvoltarea pieii pentru materiile prime secundare i susinerea

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: 2005

Termen: 2005

Termen: 2006

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: Permanent

Termen: Permanent

169

170

economic privind valorificarea deeurilor

8.2. Dezvoltarea activitilor de valorificare material i energetic

promovrii utilizrii produselor obinute din materiale reciclate 8.1.2. Decuparea generrii deeurilor de cretere economic i realizarea unei reduceri globale a volumului de deeuri 8.2.1. Promovarea prioritar a valorificrii materiale n msura posibilitilor tehnice i economice n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu 8.2.2. Promovarea valorificrii energetice n instalaii cu randament energetic ridicat n cazul n care valorificarea material nu este fezabil din punct de vedere tehnicoeconomic, beneficiarul energetic rezultat n urma incinerrii este pozitiv i exist posibilitatea utilizrii eficiente a energiei rezultate 9.1.1. Extinderea sistemelor de colectare a deeurilor n mediul urban i rural 9.1.2. Optimizarea schemelor de1 ............... 9.2.1. Stabilirea unor principii i cerine unitare care s stea la baza funcionrii tuturor companiilor de salubritate 9.2.2. Separarea fluxurilor de deeuri periculoase de cele nepericuloase 9.2.3. Introducerea i extinderea colectrii selecti-

Termen: 2013

Valorificarea a circa 10% din deeuri menajere: 31 dec. 2010

9. Colectarea i transportul deeurilor

9.1. Asigurarea de servicii unui numr ct mai mare de generatori de deeuri de ctre sistemele de colectare i transport a deeurilor 9.2. Asigurarea celor mai bune opiuni pentru colectarea i transportul deeurilor n vederea unei ct mai eficiente valorificri i eliminri a deeurilor

Valorificarea energetic a circa 10% din deeurile municipale: 2020 Conformarea cu Directiva UE a tuturor instalaiilor de incinerare a deeurilor proprii: 2007 Conformarea cu Directiva UE a instalaiilor de coincinerare: 2007 Colectarea a 84% din deeurile municipale generate: 2013 Termen: Permanent Termen: 2007

10. Tratarea deeurilor

10.1. Promovarea tratrii deeurilor n vederea asigurrii unui management ecologic raional

11. Eliminarea deeurilor

11.1. Eliminarea deeurilor n conformitate cu cerinele legislaiei n domeniul gestiunii deeurilor n scopul protejrii sntii populaiei i a mediului

ve la sursa a deeurilor 9.2.4. Controlul activitii de transport deeuri pe plan intern: ntrirea capacitii instituionale de control 9.2.5. Eficientizarea controlului activitii de transport deeuri peste frontier: - stabilirea cadrului legal i instituional care s permit aplicarea direct a Regulamentului 259/93/CEE; - stabilirea autoritii competente; - ntrirea capacitii instituionale de control; - implementarea Regulamentului 259/93/CEE 10.1.1. ncurajarea tratrii deeurilor n vederea: - valorificrii - facilitrii manipulrii - diminurii caracterului periculos - diminurii cantitilor de deeuri eliminate final n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu 11.1.1. Asigurarea capacitilor necesare pentru eliminarea deeurilor prin promovarea cu prioritate a instalaiilor de eliminare la nivel zonal.

ncepnd cu 2004

2004-2007

2004-2007 2004-2007 ncepnd cu 2007 Termen: Permanent

2004-2017 12. Cercetaredezvoltare 12.1. ncurajarea i susinerea cercetrii romneti n domeniul gestionrii integrate a deeurilor

2004-2017

11.1.2. nchiderea depozitelor de deeuri neconforme cu cerinele UE 12.1.1. Adaptarea la condiiile locale a unor tehnologii curate de producie

Construirea a circa 50 depozite clasa b) de capacitate medie de 100.000 t/an i maximum 15 depozite clasa b) de capacitate medie 50.000 t/an pn n 2017 Termen: Etapizat pn n 2017 Termen: Permanent

(n.a.) Paragraf incomplet n materialul transmis de LEGIS CTTA. A se consulta H.G. nr. 1470 din 09 septembrie 2004 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 954 bis din 18.10.2004, Partea I.

12.1.2. Elaborarea de tehnologii noi pentru

Termen: Permanent

171

172

neutralizarea i eliminarea deeurilor periculoase 12.1.3. Creterea disponibilitii pentru dezvoltarea de noi soluii pentru prevenire, minimizare, reciclare i eliminare a acestora 12.1.4. Disemianrea informaiilor privind noi soluii precum i noi tehnologii

necontaminate) Termen: Permanent

strucii i demolri necontaminate

Termen: Permanent

3.1.2. Tratarea deeurilor contaminate din construcii i demolri n vederea recuperrii sau eliminrii

Tabelul I.8. Obiective i inte specifice anumitor fluxuri de deeuri


Categoria de deeuri 1. Deeuri din agricultur, creterea animalelor, silvicultur i industria lemnului, industria alimentar Sub-categoria 1.1. Deeuri vegetale, dejecii, rumegu, deeuri de la instriali-zarea lemnului Obiective 1.1.1. Eficientizarea controlului privind depozitarea deeurilor netratate 1.1.2. ncurajarea valorificrii prin procese aerobe i anaerobe 1.1.3. Susinerea valorificrii energetice acolo unde recuperarea material nu ete tehnico-economic fezabil, n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu 2.1.1. Susinerea valorificrii materiale i energetice inte Termen: 2010 3.2. Deeuri din excavarea solurilor (contaminate i necontaminate)

3.1.3. Dezvoltarea sistemului de faciliti n vederea eliminrii corespunztoare 3.2.1. Reutilizarea i reciclarea, n msura n care acestea nu sunt contaminate

deeurilor rezultate din demolri - responsabilitatea industriei Dezvoltarea unor faciliti de tratare prin inertizare a tuturor deeurilor contaminate rezultate din demolri/construcii (responsabilitatea industriei) (responsabilitatea industriei)

Valorificarea material sau energetic a circa 50% din deeurilor biodegradabile pn n 2013 Valorificarea energetic a 50% din cantitatea de rumegu pn n 2013

2. Deeuri de la producerea energiei termice i electrice, incinerare i coincinerare

3. Deeuri din construcii i demolri

2.1. Zgur, cenu de vatr, cenu zburtoare, gips de la insta-laii de incinerare i coincinerare 2.2. Zgur, cenu de vatr, cenu zburtoare, gips de la insta-laii de incinerare i coincinerare 3.1. Deeuri din construcii i demolri (contaminate i

2.2.1. Tratare naintea depozitrii n cazul n care recuperarea nu este posibil 3.1.1. Susinerea reutilizrii i reciclrii deeurilor din con-

Valorificarea n construcii a 30% din cenua zburtoare i gipsul rezultat de la termocentrale pn n 2015 Tratarea tuturor cantitilor de zgur, cenue i gips pn n 2017 Recuperarea i valorificarea material i/sau energetic a

3.3. Deeuri din construcia drumurilor

3.2.2. Dezvoltarea sistemului de faciliti pentru tratarea deeurilor contaminate de la excavarea solurilor n vederea recuperrii sau eliminrii i eliminrii i eliminarea corespunztoare 3.3.1. Reutilizarea i reciclarea, n msura n care acestea nu sunt contaminate

Implementarea practicilor de refolosire i valorificare mate-rial a tuturor deeurilor rezultate din excavarea solurilor (responsabi-litatea industriei) Dezvoltarea unor faciliti de tratare prin inertizare a tuturor deeurilor contamiante rezultate din excavarea solurilor (responsabilitatea industriei)

3.3.2. Tratarea deeurilor contamiante din construcia drumurilor n vederea recuperrii sau eliminrii i eliminarea corespunztoare

Implementarea practicilor de refolosire i valorificare material a 50% din deeurilor rezultate din construcia drumurilor (responsabilitatea industriei) Dezvoltarea unor faciliti de tratare prin inertizare a tuturor deeurilor contaminate rezultate din construcia drumurilor (respon-

173

174

4. Deeuri provenite de la staiile de epurare

4.1. Nmoluri provenite de la staiile de epurare

4.1.1. Asigurarea, n msura posibilitilor, a recuperrii i utilizrii ca fertilizant sau amendament agricol, a nmolurilor ce corespund calitii stabilite n cerinele legale 4.1.2. Deshidratarea i pre-tratarea n vederea eliminrii prin co-incinerare n cuptoarele din fabricile de ciment 4.1.3. Prevenirea eliminrii necontrolate pe soluri 4.1.4. Prevenirea eliminrii nmolurilor n apele de suprafa 5.1.1. Reucerea cantitii de deeuri biodegradabile prin reciclare i procesare (minimizarea materiei organice pentru reducerea poluanilor emii prin levigat i gazul de depozit) 6.1.1. Creterea gradului de reutilizare i reciclabilitate a ambalajelor 6.1.2. Optimizarea cantitii de ambalaje pe produs ambalat (prin reproiectare) 6.2.1. Reducerea cantitii de deeuri de ambalaje prin valorificare

sabilitatea industriei) Organizarea valorificrii agricole a nmolului necontaminat de la staiile de epurare oreneti generat ncepnd din 2004

5. Deeuri biodegradabile

5.1. Deeuri biodegradabile; menajere; deeuri asinilabile din comer, industrie, instituii; deeuri stradale, nmoluri oreneti

Implementarea coincinerrii nmolurilor de epurare dup elaborarea studiilor de fezabilitate de ctre companiile de ciment Termen: Permanent din momentul adoptrii reglementrii interne Termen: Permanent din momentul adoptrii reglementrii interne Reducerea cu 25% pn n 2010 Reducerea cu 50% pn n 2013 Reducerea cu 65% pn n 2016

6.2.2. Creterea cantitilor de deeuri de ambalaje colectate precum i a eficienei colectrii selective a acestora

6. Deeuri de ambalaje

6.1. Ambalaje

Termen: Permanent

Termen: Permanent

6.2. Deeuri de ambalaje

Atingerea obiectivelor de reciclare de 60% din greutate pentru hrtie i carton i a obiectivelor de reciclare de 50% din greutate pentru metal pn la 31 decembrie

6.2.3. Crearea i optimizarea schemelor de valorificare material 6.2.4. Crearea i optimizarea schemelor de valorificare energetic a deeurilor de ambalaje (neadecvate pentru valorificare material)

2008; - Atingerea obiectivelor de reciclare de 15% din greutate pentru lemn pn la 31 decembrie 2011; - Atingerea obiectivului global de reciclare de 55%, a obiectivului global de valorificare de 60%, a obiectivelor de reciclare de 22,5% din greutate pentru plastic (considerndu-se numai materialul reciclat ca material plastic) i a obiectivelor de reciclare de 60% din greutate pentru sticl, pn la 31 decembrie 2013 Etape colectare selectiv: - 2003-2006 experimentare (proiect pilot), contientizare populaiei - 2007-2017 extinderea colectrii selective la nivel naional Termen: ncepnd din 2004

7. Anvelope

7.1. Anvelope

7.1.1. Creterea gradului de valorificare material i

Organizarea sistemelor zonale i valorificarea energetic, eventual ca i combustibil alternativ pentru cuptoarele de ciment, corelat cu punerea n funciune a instalaiilor de procesare adecvate Termen: ncepnd din 2005 Organizarea sistemului de colectare i valorificare material

175

176

energetic a anvelopelor uzate 8. Vehicule scoase din uz 8.1. Vehicule scoase din uz 8.1.1. Asigurarea unei reele de colectare a vehiculelor scoase din uz corespunztor repartizate n teritoriu 8.1.2. Asigurarea posibilitii ca ultimul deintor al vehicu-lului l poate preda gratuit unei uniti de colectare/valorificare 8.1.3. Restricionarea utilizrii metalelor grele la fabricarea vehiculelor 8.1.4. Extinderea reutilizrii i reciclrii materialelor din vehiculele uzate, precum i a valorificrii energetice a acelora care nu se preteaz la valorificarea material

i termoenergetic a anvelopelor uazte Termen: 2005 Realizarea unui sistem prin care ultimul deintor al vehiculului l poate preda gratuit unei uniti de colectare/ valorificare: 2007 Termen: Permanent ncepnd cu 2007

9.2. Deeuri de echipamente electrice i electronice (DEEE)

Termen: Permanent ncepnd cu 2007

9. Echipamente electrice i electronice

9.1. Echipamente electrice i electronice (EEE)

9.1.1. Reproiectarea EEE n scopul de a facilita repararea, mbuntirea, reutilizarea, dezasamblarea i reciclarea 9.1.2. Reducerea

ncepnd cu 2007: - reutilizarea i reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate dup 1 ianuarie 1980; - reutilizarea i valorificarea a cel puin 85% din masa vehiculelor fabricate dup 1 ianuarie 1980 - reutilizarea i reciclarea a 70% din masa vehiculeor fabricate nainte de 1 ianuarie 1980; - reutilizarea i valorificarea a cel puin 75% din masa vehiculelor fabricate nainte de 1 ianuarie 1980. Termen: Permanent

componentelor periculoase din EEE prin ncurajarea cercetrii privind nlocuirea materialelor periculoase cu materiale cu un impact redus asupra sntii omului i mediului 9.2.1. Elaborarea actului normativ naional cu privire la gestionarea DEEE 9.2.2. ncurajarea colectrii separate a valorificrii materiale a deeurilor de echipamente electrice i electronice 9.2.3. ncurajarea apariiei de noi faciliti de reciclare i tratare a deeurilor de echipamente electrice i electronice

Termen: 2005

Realizarea sistemului de colectare i valorificare Termen: 2007

Organizarea unor centre zonale de dezmembrare/reciclare a DEEE Termen: 2007

Tabelul I.9. Obiective i inte generale privind gestionarea deeurilor periculoase


Domeniul / Activitatea 1. Politica i cadrul legislativ Obiective principale 1.1. Dezvoltarea unei politici naionale care s conduc la crearea/ apariia unui sistem de gestionare a deeurilor periculoase eficient din punct de vedere ecologic, economic i just din punct de vedere social (Ex.: Aplicarea principiului poluato-rul pltete) Obiective susidiare 1.1.1. Crearea de sisteme administrative i mecanisme financiare care s stimuleze deintorii de deeuri periculoase de a se conforma obligaiilor legale de gestiune a acestora 1.1.2. Pregtirea transpunerii i implementrii constante pas cu pas a directivelor UE inte Revizuirea politicii de sanciuni i a amenzilor pentru neconformarea cu legile de mediu. Termen: Periodic

Termen: Permanent

Finalizarea i aproba-rea ntregii legislaii secundare referitoare la deeurile periculoase n concordan cu cerinele actelor normative privind deeurile, inclusiv Legea nr. 426/2001

177

178

2. Aspecte instituionale i organizatorice

2.1. ntrirea capacitii administrative a instituiilor guvernamentale

2.1.1. ntrirea capacitii administrative a instituiilor guvernamentale cu responsabiliti n aplicarea legislaiei, privind gestionarea deeurilor periculoase la toate nivelurile (naional, regional, judeean) 3.1.1. Asigurarea de personal suficient i bine pregtit profesional la toate nivelele, att n sectorul public, ct i n sectorul privat: - ntrirea capacitii personalului APMurilor n ceea ce privete aplicarea prevederilor legale referitoare la deeurile periculoase - ntrirea capacitii generatorilor de deeuri n vederea gestionrii ecologice raionale a deeurilor periculoase 4.1.1. Susinerea aplicrii tehnicilor de minimizare a deeurilor i tratare mbuntit specifice diferitelor deeuri periculoase 4.2.1. Instruirea i responsabilizarea agenilor economici

3. Resurse umane

3.1. Asigurarea resurselor umane ca numr i pregtire profesional la toate nivelele

pn n 2007 Pregtirea notelor de ndrumare tehnic, n sprijinul legislaiei, referitoare la deeurile periculoase Termen: 2004-2006 ntrirea capacitii de inspecie a APMurilor n domeniul deeurilor periculoase prin modificarea ROF i a OM 541/2000 privind activitile de inspecie n domeniul deeurilor periculoase Termen: 2004 Revizuirea responsabilitilor personalului din compartimentul de gestionare a deeurilor i a indicatorilor de performan privind deeurile periculoase Termen: 2004

sntii i mediului

5. Recuperarea material (reciclarea) i recuperarea energiei din deeurile periculoase

5.1. Minimizarea impactului deeurilor periculoase asupra sntii i mediului

6. Colectarea i transportul deeurilor periculaose

6.1. nfiinarea de servicii de colectare i transport pentru deeurile periculoase

7. Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase

7.1. Eliminarea deeurilor periculoase ntr-un mod ecologic raional i eficient economic i acceptabil social

4. Prevenirea i minimizarea generrii deeurilor periculoase

4.1. Promovarea i aplicarea principiului prevenirii generrii deeurilor periculoase i pe ct posibil a principiului proximitii n tratarea/eliminarea deeurilor periculoase 4.2. Minimizarea impactului deeurilor periculoase asupra

Termen: 2007

privind ntreprinderile i instalaiile care intr sub incidena Legii 645/2002 pentru aprobarea i modificarea OUG 34/2002 5.1.1. Promovarea reciclrii materialelor neferoase folosind topitoriile existente 5.1.2. Promovarea valorificrii termoenergetice a deeurilor periculaose n cuptoarele de ciment 6.1.1. nfiinarea unui sistem de colectare i transport al deeurilor periculoase care s satisfac necesitile generatorilor 6.1.2. Monitorizarea transportului i colectrii deeurilor periculoase n confor-mitate cu cerinele UE i dezvoltarea bazei existente 7.1.1. ncurajarea tratrii deeurilor periculoase n vederea: - valorificrii (dac este posibil) - facilitrii manipulrii - diminurii caracteristicilor periculoase 7.1.2. Asigurarea de condiii adecvate pentru facilitile de tratare i eliminare a deeurilor

Termen: 2005

Termen: 2005

Termen: 2005

Termen: 2005

Retehnologizarea i repunerea n funciune a instalaiilor de tratare a deeurilor periculoase din cadrul ntreprinderilor existente Termen: 2007

Termen: 2007

7.1.3. Crearea condiiilor ca noile instala-

Verificarea statutului legal/ilegal al locurilor existente de stocare, tratare i depozitare a deeurilor industriale Termen: 2007 Realizarea depozitelor conforme cu

179

180

8. Gestioanrea terenurilor contaminate

8.1. Asigurarea sntii publice prin prevenirea/minimizarea expunerii populaiei la riscurile generate de terenurile contaminate, apa contaminat i contaminanii n sine

8.2. Prevenirea apariiei de noi terenuri contaminate

9. Finanarea sistemului de gestionare a deeurilor periculoase

9.1. Dezvoltarea i utilizarea eficient de sisteme i mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deeurilor periculoase n condiiile respectrii principiilor generale, cu precdere a principiului poluatorul pltete 9.2. mbuntirea accesului industriei la

ii i faciliti s fie proiectate, construite i s opereze la nivelul cerinelor Uniunii Europene 7.1.4. Facilitatea exportului anumitor deeuri periculoase pentru o gestionare ecologic raional 8.1.1. Atingerea obiectivelor de calitate privind apele de suprafa, apa subteran i asigurarea ndeplinirii obligaiilor internaionale ale Romniei n domeniul conservrii biodiversitii i prevenirii accidentelor ecologice pe fluviul Dunrea (Convenia Cadru a Dunrii) 8.1.2. Punerea la dispoziia publicului a informaiilor privind terenurile contaminate 8.2.1. Aplicarea tehnologiilor adecvate de tratare/eliminare a deeurilor periculoase produse n mod curent 9.1.1. Dezvoltarea i implementarea eficient a unor instrumente economicofinanciare care s asigure o pia viabil a deeurilor de producie periculoase prin aplicarea principiului poluatorul pltete i a principiului responsabiliti productorului 9.2.1. Capacitatea bncilor comerciale

UE pentru deeuri periculoase Termen: 2007

Termen: ncepnd cu 2004 10. Sistem informaional pentru gestionarea deeurilor

Aciuni legislative i instituionale pentru pregtirea politicii de gestiune a zonelor contaminate istorice de deeuri periculoase din Romnia Termen: 2007

finanarea necesar pentru investiii eficiente i justificate economic n domeniul proteciei mediului, a tehnologiilor de producie curate i modernizrii instalaiilor 10.1. Dezvoltarea sistemului informatic privind deeurile periculoase n concordan cu cerinele internaionale i ale UE

pentru a finana (oferi credite pentru) proiecte de mediu n condiii avantajoase

10.1.1. mbuntirea datelor furnizate sistemului naional de gestiune a deeurilor periculoase 10.1.2. mbuntirea sistemului de informare i prelucrare date la nivel regional i naional n vederea planificrii n domeniul gestionrii deeurilor periculoase (dezvoltarea strategiei) 10.1.3. Punerea la dispoziia publicului a informaiilor referitoare la gestionare deeurilor periculoase

elaborarea propunerilor de proiecte pentru investiii finanate prin ISPA i alte instrumente de finanare comunitar Termen: Permanent Dezvoltarea unui Sistem Informatic mbuntit privind Gestiunea Deeurilor Periculoase Termen: 2007 Termen: ncepnd din 2004

Termen: 2007

Termen: Permanent

ntrirea controlului asupra modului de eliminare a deeurilor periculoase Termen: Permanent Termen: 2007 11. Creterea gradului de contientizare

10.2. Implementarea unui sistem de raportare a datelor privind gestionarea deeurilor periculoase n concordan cu cerinele UE 11.1. Creterea contientizrii publicului privind impactul deeurilor periculoase asupra sntii populaiei i mediului

Termen: ncepnd din 2004

Instructaje la toate nivelele privind

11.2. Creterea contientizrii nteprinderilor privind beneficiile aplicrii practicilor i tehnologiilor curate

11.1.1. Creterea contientizrii asupra consecinelor unor practici necorespunztoare i asupra necesitii bunelor practici n domeniul gestionrii deeurilor periculoase 11.2.1. Creterea contientizrii la nivelul industriei i APM-urilor privind producia curat i

Aciuni pentru constituirea bazei de date, difuzarea datelor, pregtirea ndrumrilor tehnice i creterea contientizrii publicului Termen: 2004-2007 Aciuni de contientizare privind conformarea ntreprinderilor i instalaiilor care intr sub inci-

181

182

11.3. Creterea contientizrii privind obligaia de asumare a responsabilitii productorului i principiul poluatorul pltete

respectarea prevederile IPPC (prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii) 11.3.1. mbuntirea performanei industriale prin asumarea responsabilitii productorului

dena IPPC la domeniul deeurilor Termen: Permanent

Termen: Permanent 2. Pesticide expirate Pesticidele expirate identificate pn la 30 mai 2002 care fac obiec-tul proiectului PHARE 2002 al MAPDD Alte deeuri de pesticide i ambalaje de pesticide care au fost/vor fi identificate n afara proiectului PHARE 2002 2.1. Gestionarea n conformitate cu cerinele legale aplicabile

Tabelul I.10. Obiective i inte pentru gestionarea anumitor fluxuri de deeuri periculoase
Categoria de deeuri periculoase 1. Deeuri cu coninut de PCB/PCT Subcategorii Uleiuri uza-te cu coninut de PCB/PCT Echipamente cu coninut de PCB/PCT Obiective principale 1.1. Gestionarea n conformitate cu prevederile legislaiei naionale armonizat cu cea a UE Obiective subsidiare 1.1.1. Actualizarea periodic a inventa-rului naional de deeuri cu coninut de PCB/PCT 1.1.2. Responsabili-zarea agenilor economici n vederea interzicierii utilizrii echipamentelor care conin PCB/PCT 1.1.3. Depozitarea n condiii de siguran pentru snta-tea populaiei i mediu a deeurilor cu coninut de PCB/PCT 1.1.4. Eliminarea stocurilor existente n cele mai bune condiii tehnice i economice i n cel mai scurt timp posibil inte Reactualizarea i completarea inventarului naional Termen: Periodic Termen: Permanent pn la eliminarea final 3. Solveni organici clorurai

Toate grupele de solveni organici utilizate

3.1. Reducerea cantitii de deeuri generate i emisiile n mediu

Evidenierea n cadrul inventarului actualizat a tuturor locurilor i condiiilor de depozitare Termen: 2005 Evaluarea opiunilor pentru distrugerea PCB i eliminarea stocu-rilor existente prin solicitare de sprijin UE (fonduri

3.2. Reducerea emisiilor n mediu 3.3. Eliminarea deeurilor n condiii corespunztoare

1.1.5. Interzicerea utilizrii uleiurilor i a echipamentelor care conin PCB/PCT 2.1.1. Actualizarea periodic a inventarului naional de pesticide expirate i inspectarea locurilor de stocare 2.1.2. Colectarea separat i depozitarea n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu a tuturor deeurilor pericu-loase (existente i viitoare) 2.1.3. Eliminarea stocurilor n cele mai bune condiii tehnice i economice cel mai curnd posibil 3.1.1. Reducerea consumului de solveni i a generrii de deeuri prin utilizarea tehnolo-giilor curate 3.1.2. Reducerea cantitii de deeuri de solveni organici clorurai generate prin recuperarea i reutilizarea acestora 3.2.1. Reducerea deversrilor de solveni n mediu 3.3.1. Stabilirea unei gestionri i eliminri corespunztoare a deeurilor

PHARE 2007) Termen: 2010

Termen: Periodic pn la eliminarea final

Termen: Permanent

Termen: 2006

Termen: Permanent

Reducerea cu 20% a cantitii de deeuri de solveni clorurai Termen: 2007

Termen: Permanent Elaborarea i distribuirea ctre utilizatori a unor note de

183

184

de solveni organici clorurai

4. Uleiuri uzate

4.1. Creterea gradului de colectare a uleiurilor uzate d la utilizatori/populaie

4.1.1. Elimianrea pieei ilegale a uleiurilor uazte a cror utilizare genereaz un impact negativ sntii i mediului 4.2.1. ncurajarea utilizrii uleiurilor ntr-o manier ecologic raional n cuptoarele de ciment

4.2. Reducerea impactului asupra sntii populaiei i mediului prin mbuntirea gestionrii uleiurilor uzate 5. Deeuri rezultate din activitatea medical i din instituii de cercetare Deeuri infecioase (codurile 18.01; 02 i 03) din uniti medicale i de cercetare Deeuri periculoase, altele dect deeurile infecioase

5.1. Colectarea separat a deeurilor infecioase i periculoase (altele dect cele infecioase)

5.2. Colectarea separat a deeurilor nepericuloase

5.3. Eliminarea n siguran a deeurilor medicale fr afectarea sntii personalului

5.1.1. Reducerea cantitii de deeuri medicale infecioase i periculoase de ctre spitale prin colectarea separat (pe categorii de deeuri) i eliminarea final a acestora ntr-o manier ecologic raional i eficient economic 5.2.1. Introducerea sistemului de colectare separat i pentru deeurile nepericuloase rezultate din activitatea medical 5.3.1. Realizarea unei depozitri temporare ecologic sigure a deeurilor infecioase i peri-

instruciuni privind eliminarea n condiii de siguran a deeurilor de solveni clorurai Termen: 2006 Organizarea de inspecii tematice la obiectivele unde se genereaz cantiti mari de uleiuri uzate Termen: Periodic Realizarea unei reele de colectare uleiuri uzate care s cuprind cel puin trei puncte principale de colectare n fiecare jude Termen: 2006 Creterea exigenei inspeciilor n domeniul deeurilor medicale Termen: Permanent

medico-sanitar i a populaiei

culoase 5.3.2. Interzicerea depozitrii finale a deeurilor periculoase fr pretratare, n vederea inertizrii totale. n cazul deeurilor infecioase i periculoase vor fi excluse metodele de pretratare care trasnfer poluani n ali factori de mediu

6. Baterii i acumulatori

Baterii i acumulatori

6.1. Gestionarea bateriilor i acumulatorilor uzai n concordan cu cerinele specifice legislaiei naionale armonizat cu cea european

6.1.1. Restricionarea introducerii pe pia a bateriilor i acumulatorilor, care conin anumite substane periculoase

6.1.2. Colectare separat pentru bateriile i acumulatorii uzai 6.1.3. Eliminarea n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i mediu a componentelor periculoase nevalorificabile din baterii i acumulatori 6.1.4. Recuperarea materialelor valoroase coninute n baterii i acumu-

ioase i periculoase Aducerea la standardele europene a incineratoarelor existente Termen: 31 dec. 2006 nchiderea etapizat a crematoriilor Termen: 31 dec. 2008 Asigurarea numrului necesar de uniti de pretratare a deeurilor medicale infecioase i periculoase Termen: 31 dec. 2008 ntrirea controlului privind respectarea condiiilor de calitate a bateriilor / acumulatorilor introdui pe piaa romneasc Termen: Permanent Optimizarea funcionrii reelei de colectare Termen: 2006 Termen: 2006

Extinderea sistemului de colectare separat Termen: 2007

Asigurarea condiiilor necesare pentru depozitarea temporar a deeurilor infec-

Recuperarea i reciclarea a 50% din greutatea bateriilor/acumu-

185

186

latori

latorilor (fr electrolit) Termen: 2010

I.3. CADRUL LEGISLATIV N DOMENIUL GESTIONRII DEEURILOR Cadrul legislativ general pentru protecia mediului n Romnia este reprezentat prin: Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat cu modificrile i completrile ulterioare (MO 505/14.07.2000); Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare (MO 584/30.06.2004); Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 243/2000 (MO 633/06.10.2000) privind protecia atmosferei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 655/2001 (MO 773/04.12.2001); Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 (MO 625/04.12.2000) privind regimul ariilor naturale, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat prin Legea nr. 462/2002 (MO 433/02.08.2001); Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001); Hotrrea de Guvern nr. 918/2002 (MO 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; Ordonana de Urgen nr. 34/2002 (MO 223/03.04.2002) privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 645/2002 (MO 901/12.12.2002); Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002) privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase. Acquis-ul Communautaire n domeniul gestionrii deeurilor cuprinde un numr de 16 acte normative, dintre care cele mai multe au fost deja transpuse n legislaia romn, conform cu cele prezentate n tabelul I.11. Tabel I.11. Transpunerea Acquis-ului Comunitar n legislaia romneasc
Legislaie european Legislaie romneasc Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001) pentru arpbarea Ordonanei de Urgen nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor Hotrrea de Guvern nr. 123/2003 (MO 113/24.02.2003) privind aprobarea Planului Naional de etap de Gestionare a Deeurilor Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001) pentru aprobarea Ordonanei de Urgen nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul

Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendat de Directiva nr. 97/101/EEC i Directiva nr. 91/692/EEC

deeurilor Hotrrea de Guvern nr. 662/2001 (MO 446/08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate, completat i modificat de Hotrrea de Guvern nr. 441/2002 (MO 325/16.05.2002) Hotrrea de Guvern nr. 1159/2003 (MO 715/14.10.2003) pentru modificarea Hotrrii de Guvern nr. 662/2001 (MO 446/08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate Hotrrea de Guvern nr. 1057/2001 (MO 700/05.11.2001) privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase Hotrrea de Guvern nr. 162/2002 (MO 164/07.03.2002) privind depozitarea deeurilor Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 867/2002 (MO 848/25.11.2002) privind definirea criteriilor care trebuie ndeplinite de deeuri pentru a se regsi pe lista specific a unui depozit i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri 2002 Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1147 din 10 decembrie 2002 (MO 150/07.03.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor construirea, exploatarea, monitorizarea i nchiderea depozitelor de deeuri Hotrrea de Guvern nr. 128/2002 (MO 60/06.03.2002) privind incinerarea deeurilor Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1215 din ianuarie 2003 (MO 150/07.03.2003) pentru aprobarea Normativului privind incinerarea deeurilor Hotrrea de Guvern nr. 349/2002 (MO 269/23.04.2002) privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 1190/2002 (MO 2/07.01.2003) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje Hotrrea de Guvern nr. 173/2000 (MO 31/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea i controlul bifenililor policlorurai i a altor compui similari Ordinul Ministrului Apelor i Proteciei Mediului nr. 279/2002 (MO 459/27.06.2002) privind nfiinarea secretariatului tehnic pentru gestionarea i controlul compuilor desemnai n

Directiva nr. 91/157/EEC privind bateriile i acumulatorii care conin anumite substane periculoase i Directiva nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor

Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deeurilor

Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deeurilor

Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele i deeurile de ambalaje

Directiva Cadru privind deeurile nr. 75/442/EEC, amendat de Diectiva nr. 91/156/EEC

Directiva nr. 91/689/EEC privind deeurile periculoase

Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor i trifenililor policlorurai (PCB i PCT)

187

188

cadrul Direciei de gestiune a deeurilor i substanelor chimice periculoase Directiva nr. 2000/532/CE amendat de Decizia nr. 2001/119 privind lista deeurilor (ce nlocuiete Decizia nr. 94/3/CE privind lista deeurilor i Decizia nr. 94/904/CE privind lista deeurilor periculoase Directiva nr. 86/278/EEC privind protecia mediului i n particular a solului, atunci cnd nmolul de la staiile de epurare este utilizat n agricultur Directiva nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002) privind evidena gestiunii deeurilor i aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurilor periculoase Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului nr. 49/2004 (MO 66/27.01.2004) pentru aprobarea normelor tehnice privind protecia mediului n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de epurare n agricultur (a fost elaborat Draft-ul HG) Hotrrea de Guvern nr. 1357/2002 (MO 893/10.12.2002) pentru stabilirea autoritilor publice responsabile de controlul i supravegherea importului, exportului i tranzitului de deeuri Hotrrea de Guvern nr. 228/2004 (MO 189/04.03.2004) privind controlul introducerii n ar a deeurilor nepericuloase n vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului Hotrrea de Guvern nr. 6/1991 (MO 18/26.01.1991) pentru aderarea Romniei la Convenia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deeurilor periculoase i al eliminrii acestora

Regulamentul nr. 259/93/EEC privind supravegherea i controlul trasnporturilor de deeuri

Directiva nr. 2002/95/EC privind restricionarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice precum i Directiva 2002/96/EC privind deeurile de echipamente electrice i electronice (DEEE) Directiva 78/176/CEE privind deeurile din industria dioxidului de titan Directiva 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea i monitorizarea mediului datorit deeurilor din industria de dioxid de titan Directiva 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea i eventual elimianrea polurii cauzate de deeurile din industria dioxidului de titan

(se va elabora n 2005)

(se va elabora n 2005)

Fa de coninutul Acquis-ului Communautaire i de legislaia - cadru pentru protecia mediului, legislaia romn mai cuprinde o serie de acte normative ce conin prevederi referitoare la gestionarea deeurilor, dup cum urmeaz: Ordonana Guvernului nr. 87/2001 (MO 543/01.09.2001) privind serviciile publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002 (MO 233/08.04.2002) cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 21/2002 (MO 86/01.02.2002) privind gospodrirea localitilor urbane i rurale aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 515/2002 (MO 578/05.08.2002); Hotrrea de Guvern nr. 188/2002 (MO 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate; Ordin nr. 536/1997 (MO 140/03.07.1997) al Ministrului Sntii, pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei; Ordin nr. 219/2002 (MO 386/06.06.2002) al Ministrului Sntii i Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale; Legea nr. 98/1994 (MO 317/16.11.1994) privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele legale de igien i sntate public cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea de Guvern nr. 170/2004 (MO 160/24.02.2004) privind gestionarea anvelopelor uzate; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 16/2001 (MO 104/07.02.2002) privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile aprobat cu modificri prin Legea nr. 465/2001 (MO 422/30.07.2001) i modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 61/2003 (MO 461/28.06.2003); Ordinul Comun al Ministrului Industriei i Resurselor i Ministrului Administraiei Publice 265/503/2001 (MO 566/11.09.2001) pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaiei de colectare a deeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice i a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaiei de valorificare a deeurilor industriale reciclabile; Ordin Comun al Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor nr. 2/05.01.2004 (MO 324/15.04.2004), al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nr. 211/06.02.2004, al Ministerului Economiei i Comerului nr. 118/02.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei; Hotrrea de Guvern nr. 228/2004 (MO 189/04.03.2004) privind controlul introducerii n ar a deeurilor nepericuloase, n vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului. Din analizarea prevederilor legislative au fost sintetizate o serie de obiective care sunt prezentate n cele ce urmeaz. Tabel I.12 Obiective rezultate din analiza prevederilor legislative
gestionarea deeurilor 1. Prevenirea generrii deeurilor i a efectelor nocive ale acestora

189

190

2. Valorificarea deeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizeaz ob inerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deeuri ca surs de energie

3. Elaborarea Planului Naional de Gestionare a Deeurilor 4. Construirea i exploatarea instalaiilor, aplicarea metodelor i tehnologiilor, stabilirea amplasamentelor i amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor, astfel nct s nu afecteze mediul i sntatea populaiei 5. Identificarea i nregistrarea deeurilor periculoase la fiecare loc de producere, de descrcare sau de depozitare 6. Interzicerea amestecului diferitelor categorii de deeuri periculoase, precum i al deeurilor periculoase cu deeuri nepericuloase, cu excepia anumitor situaii 7. Utilizarea numai de mijloace de transport adecvate naturii deeurilor transportate, care s nu permit mprtierea deeurilor i emanaii de noxe n timpul transportului, astfel nct s fie respectate normele privind sntatea populaiei i a mediului nconjurtor 8. Utilizarea, de ctre operatorii n domeniul valorificrii i eliminrii deeurilor, a tehnologiilor i instalaiilor omologate pentru valorificarea deeurilor 9. Asigurarea eliminrii sau valorificrii, de ctre operatorii n domeniul valorificrii i eliminrii deeurilor, n totalitate i n timp util a deeurilor care le sunt ncredinate 10. Introducerea n depozitul final numai deeurile permise de autoritile competente i respectarea tehnologiei de depozitare aprobat de acestea 11. Interzicerea importului n Romnia de deeuri de orice natur , n stare brut sau prelucrat, cu excepia anumitor categorii de deeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, n conformitate cu reglementrile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea public central de protecie a mediului i aprobate de Guvern 12. Stabilirea facilitilor fiscale pentru cei care gestioneaz deeuri i, n mod deosebit, pentru cei care valorific deeuri, n scopul stimulrii investiiilor (Guvernul) 13. Organizarea de programe de instruire i educare a populaiei n domeniul gestionrii deeurilor (MMGA) 14. Elaborarea de strategii i programe sectoriale de gestionare a deeurilor i urmrirea realizrii acestora (MEC, MTCT, MMGA) 15. Elaborarea de instruciuni pentru agenii economici, instituii i populaie privind modul de gestionare a deeurilor n cadrul localitii i aducerea la cunotin a acestora prin mijloace adecvate (primriile i consiliile locale) regimul deeurilor periculoase 1. Obligativitatea nregistrrii la fiecare generator 2. Obligativitatea colectrii, transportului, recuperrii i eliminrii separate 3. Elaborarea normelor pentru ambalarea i etichetarea deeurilor periculoase n cursul colectrii, transportului i stocrii 4. Formular de transport 5. Planuri de gestionare a deeurilor periculoase depozitarea deeurilor 1. Clasificarea depozitelor n 3 clase: pentru deeuri periculoase, pentru deeuri nepericuloase, pentru deeuri inerte 2. Reducerea cantitii de deeuri biodegradabile depozitate + strategia naional privind reducerea cantitii de deeuri biodegradabile 3. Obligativitatea de a trata deeurile periculoase 4. Obligaia administraiei publice locale de a iniia aciuni n cazul n care este necesar deschiderea unui nou depozit (cnd depozitul existent atinge cca. 75% din capacitatea proiectat) 5. Procedura de clasificare a depozitelor de deeuri periculoase incinerarea deeurilor

1. Prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, n special poluarea aerului, solului, apelor de suprafa i subterane, i a oricror riscuri pentru sntatea populaiei 2. Stabilirea regimului de funcionare pentru instalaiile de incinerare i co-incinerare, controlul i monitorizarea acestora 3. Stabilirea valorilor limit de emisie a poluanilor n aer i ap i modul de calcul al acestoi valori, precum i tehnica de msurare 4. Necesitatea introducerii unor valori limit de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru ali poluani, precum i stabilirea perioadelor de msurare acolo unde au fost precizate valori limit de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru ali poluani 5. Instituirea unui sistem de control i monitorizare, precum i pstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidena deeurilor incinerate sau co-incinerate 6. Aprobarea programului pentru conformare 7. mbuntirea tehnologiei i asigurarea dotrii cu un sistem de monitorizare a emisiilor 8. Operatorul trebuie s dispun de informaii asupra deeurilor pentru a verifica conformitatea cu cerinele din autorizaia de mediu 9. Instalaiile de incinerare i co-incinerare trebuie s aib i s foloseasc un sistem automat de ntrerupere a alimentrii cu deeuri 10. Toate instalaiile de incinerare i co-incinerare trebuie proiectate, echipate, construite i exploatate astfel nct s se previn emisii n atmosfer care s genereze creterea semnificativ a polurii aerului la nivelul solului. Gazele de ardere trebuie evacuate, ntr-o manier controlat i n conformitate cu standardele naionale i internaionale privind calitatea aerului, prin intermediul unui co a crui nlime este astfel calculat nct s asigure sntatea oamenilor i a mediului. 11. Cldura generat prin procesul de incinerare sau co-incinerare trebuie recuperat pe ct posibil 12. Instalaiile de incinerare trebuie proiectate, echipate, construite i exploatate astfel nct n gazele de ardere s nu fie depite valorile limit de emisie stabilite 13. Deversrile n mediul acvatic ale apelor uzate provenite de la splarea gazelor de ardere se limiteaz ct mai mult posibil. Apa uzat de la splarea gazelor de ardere poate fi deversat n mediu acvatic dup epurarea separat 14. Trebuie asigurat capacitatea de stocare pentru scurgerile de ap de ploaie dinspre amplasamentul instalaiei de incinerare sau co-incinerare ori pentru ap contaminat, rezultat prin scurgeri sau operaiuni de stingere a incendiilor. Capacitatea de stocare trebuie s fie adecvat pentru a avea sigurana c asemenea ape pot fi testate i tratate nainte de a fi deversate 15. Reziduurile rezultate din funcionarea instalaiei de incinerare sau co-incinerare trebuie minimizate din punct de vedere al calitii i nocivitatii. Reziduurile trebuie reciclate pe ct posibil direct n instalaie sau n afar. Transportul i depozitarea intermediar se va face astfel nct s previn dispersarea n mediu, de exemplu n containere nchise. Se vor efectua teste adecvate pentru a se stabili caracteristicile fizice i chimice i potenialul poluant al diferitelor reziduuri de la incinerare. 16. Trebuie instalate echipamente de msurare i trebuie folosite tehnici pentru a monitoriza parametrii, condiiile de funcionare i concentraiile de mas relevante pentru procesul de incinerare i co-incinerare 17. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form adecvat, pentru a permite autoritilor competente s verifice conformitatea cu condiiile de funcionare gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje 1. Stabilirea prioritilor de gestionare a ambalajelor i deeurilor de ambalaje:

191

192

- prevenirea producerii deeurilor de ambalaje; - reutilizarea ambalajelor; - reciclarea i alte forme de valorificare a deeurilor de ambalaje; - depozitarea final a acestor deeuri 2. Sunt supuse acestor prevederi toate ambalajele introduse pe pia, indiferent de materialul din care au fost realizate i de modul lor de utilizare n activitile economice, comerciale, n gospodriile populaiei sau n orice alte activiti, precum i toate deeurile de ambalaje care nu mai corespund scopului pentru care au fost fabricate, indiferent de modul de gestionare, de recuperare, de depozitare, de reciclare sau de valorificare 3. Organizarea unui sistem care s asigure colectarea, n vederea reutilizrii multiple a ambalajelor, prin agenii economici care comercializeaz aceste produse sau prin centre specializate de recuperare a acestor tipuri de ambalaje - pentru agenii economici care produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile 4. Primirea ambalajelor reutilizabile, la schimb, iar n cazul n care utilizeaz sistemuldepozit s returneze cumprtorului valoarea acestuia pentru agenii economici care comercializeaz produse ambalate n ambalaje reutilizabile 5. Informarea autoritilor competente de ctre agenii economici care introduc pe pia ambalaje sau produse ambalate cu privire la: - planul de valorificare a deeurilor de ambalaje; - planul privind informarea consumatorilor referitor la sistemele de valorificare a deeurilor de ambalaje, precum i alte informaii utile; - cantitatea de ambalaje introdus pe pia, cantitatea de ambalaje reutilizate i cantitatea de deeuri de ambalaje valorificate; - orice modificri aprute 6. Valorificarea unui procent de minim 50% din greutatea deeurilor de ambalaje. 7. Reciclarea unui procent de minim 25% din greutatea total a materialelor de ambalaj coninute n deeurile de ambalaj, cu un procent de minim 15% din greutatea fiecrui tip de material de ambalaj. 8. Modaliti de valorificare a deeurilor de ambalaje primare, secundare i teriare pentru realizarea obiectivelor: - individual, utiliznd propriile resurse; - prin transferarea acestei responsabiliti, pe baz de contract, ctre un agent economic legal constituit 9. Valorificarea trebuie s fie astfel organizat nct s nu introduc bariere n calea comerului 10. Raportarea de date referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje regimul bateriilor i acumulatorilor uzai 1. Informarea i stimularea cumprtorilor asupra modalitilor de colectare a bateriilor i/sau acumulatorilor uzai 2. Programe de cercetare pentru reducerea coninutului de metale grele i substane periculoase din baterii i acumulatori, pentru utilizarea unor nlocuitori mai puin poluani n baterii i acumulatori, precum i pentru gsirea de noi metode de valorificare a bateriilor i acumulatorilor gestionarea uleiurilor uzate 1. Necesitatea de a lua msuri pentru a asigura colectarea, valorificarea i eliminarea uleiurilor uzate n siguran 2. Necesitatea de a lua msuri pentru a asigura c eliminarea uleiurilor uzate se realizeaz prin valorificare termoenergetic 3. Asigurarea colectrii separate a ntregii cantiti de uleiuri uzate generate 4. Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaz prin regenerare sau prin combustie (dac

condiiile tehnice i economice fac neviabil regenerarea) 5. Realizarea eliminrii uleiurilor uzate prin incinerare atunci cnd valorificarea prin regenerare sau combustie nu sunt aplicabile 6. Informarea publicului asupra necesitii colectrii, valorificrii i/sau eliminrii adecvate a uleiurilor uzate de ctre productorii i importatorii de uleiuri gestionarea i controlul bifenililor policlorurai i a altor compui similari 1. Elaborarea, actualizarea i publicarea Inventarului naional al echipamentelor i materialelor ce conin compui desemnai 2. Elaborarea i aprobarea planurilor de eliminare pentru compuii desemnai 3. Luarea unor msuri pentru a asigura c deintorii (agenii economici) de echipamente sau materiale ce conin cantiti de compui desemnai mai mari dect cantitile minimale notific autoritilor competente aceast situaie 4. Stabilirea unuia sau mai multor amplasamente de recepie pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compuilor desemnai, urmrind reducerea la minimum a impactului asupra mediului, produs de depozitarea pe termen lung, i/sau eliminarea compuilor desemnai 5. Fixarea metodelor de referin pentru determinarea coninutului de compui desemnai din materialele contaminate 6. Fixarea standardelor tehnice pentru alte metode de eliminare a compuilor desemnai utilizarea n agricultur a nmolurilor de epurare 1. Obligativitatea tratrii nmolului nainte de mpratiere 2. Responsabilitatea generatorului de nmol 3. Metode de analiz standardizate pentru sol i nmol

PARTEA A II-A DEEURI MUNICIPALE I ASIMILABILE DIN COMER, INDUSTRIE I INSTITUII, DEEURI DIN CONSTRUCII I DEMOLRI I NMOLURI DE LA STAIILE DE EPURARE ORENETI DEFINI IE n conformitate cu Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, n categoria deeurilor municipale i asimilabile din comer, industrie i instituii, nmolul orenesc i deeurilor din construcii i demolri sunt cuprinse tipurile de deeuri care se regsesc la codurile: 15 Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante i mbrcminte de protecie, nespecificate n alta parte - cu excepia ambalajelor din deeurile industriale i a codurilor 15 02 02 i 15 02 03 17 Deeuri din construcii i demolri (inclusiv pmnt excavat din amplasamente contaminate) 19 08 05 Nmol orenesc de la epurarea apelor uzate menajere 20 Deeuri municipale i asimilabile din comer, industrie, instituii, inclusiv fraciuni colectate separat II.1. SITUAIA EXISTENT 194

193

Termenul de "deeuri menajere" face referin doar la deeurile provenite din activiti casnice sau asimilabile cu acestea, colectate n amestec sau selectiv, dar i cele asimilabile cu acestea (care prezint compozi ie i proprieti similare) generate n instituii, industrie, comer, sectorul public sau administrativ. Termenul de "deeuri municipale" desemneaz att deeurile menajere ct i deeurile voluminoase colectate separat i deeurile rezultate de la curirea spaiilor publice (deeuri din parcuri, din piee, deeuri stradale). Termenul de "nmol orenesc" se refer la nmolul rezidual de la instalaiile de tratare a apelor uzate care trateaz apele uzate urbane i menajere i nmolul rezidual de la fosele septice i alte instalaii similare de tratare a apelor menajere. Termenul de "deeuri din construcii i demolri" face referin la deeurile rezultate din activiti precum construcia cldirilor i infrastructurii civile, demolarea total sau parial a cldirilor i infrastructurii civile, modernizarea i ntreinerea strazilor. Termenul de "deeuri biodegradabile" desemneaz att deeurile de la populaie i din activiti comerciale care sufer descompunere anaerob sau aerob ct i deeurile alimentare i vegetale, hrtia i cartonul (de calitate joas). Dei, hrtia i cartonul fac parte din grupa deeurilor biodegradabile, este indicat reciclarea i recuperarea acestora, mai ales n cazul unei caliti ridicate, pentru atingerea obiectivelor propuse pentru reciclarea i recuperarea materialelor reciclabile. n ultimii 5 ani (1998 - 2002), n generarea acestor tipuri de deeuri au intervenit modificri att cantitative ct i calitative. II.1.1. Aspecte cantitative Prezentul Plan Naional de Gestionare a Deeurilor face referire la datele colectate prin MMGA pentru perioada 1998 - 2002. Datele privind gestionarea deeurilor n Romnia face distincie ntre dou categorii importante de deeuri: deeuri municipale i asimilabile cu acestea - generate n mediul urban sau rural (deeuri menajere de la populaie i ageni economici, deeuri rezultate din servicii de salubrizare a localitilor, nmol de la epurarea apelor uzate menajere, deeuri din construcii i demolri, n afar celor industriale) deeuri industriale i agricole, inclusiv cele rezultate n industria minier i la producerea energiei. n perioada 1998 - 2002 raportul dintre cele dou categorii a variat de la an la an, media fiind 6% deeuri municipale i 94% deeuri industriale. Tabelul II.1.1. prezint sintetic situaia deeurilor municipale rezultate n ultimii 5 ani. Tabel II.1.1. Generarea deeurilor municipale n perioada 1998 - 2002 (tone)
1998 1. 1.1. 1.2. Deeuri Municipale de la populaie de la ageni economici 6.325.570 2.960.671 1.268.859 1999 7.543.399 3.802.208 1.432.622 2000 8.658.191 3.422.355 1.955.731 2001 8.268.057 3.578.450 1.486.486 2002 8.810.358 3.648.864 1.577.597

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 3.

total colectate n amestec colectate separat voluminoase din parcuri, grdini din piee stradale necolectate Nmol orenesc (S.U.) Deeuri din construcii TOTAL GENERAL

4.229.530 fd fd fd fd 415.640 1.680.400 122.865. 319.560 6.767.995

5.234.830 fd fd fd fd 491.886 1.816.683 132.053 397.290 8.072.742

5.378.086

5.064.936 122.681 34.982

5.226.461 491.916 56.174 212.745 124.922 758.446 1.945.694 146.461 621.253 9.578.072

1.232.900

136.947 106.891 612.558 2.189.062 145.879 407.575 8.821.511

2.047.205 141.342 162.140 8.961.673

Not: f.d. = fr date S.U. = substan uscat Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Observaii: cantitatea total crete de la aproximativ 6.800 mii tone n 1998 la peste 9.500 mii tone n 2002 cantitile de deeuri din toate categoriile menionate mai sus cresc, dei populaia a sczut, ns a crescut consumul, procentul populaiei racordate la canalizare i la serviciile de salubritate cantitatea de deeuri rmase necolectate (cantitate estimat) a crescut, deoarece se presupune c a crescut indicele de generare a deeurilor n mediul rural (kg/loc.zi) de la 0,15 n 1998 la 0,4 n 2002, n timp ce indicele de generare n mediul urban a rmas relativ constant (medie: 0,9 kg/loc.zi). cantitatea de nmol orenesc crete doar cu 19% n ultimii 5 ani cantitatea de deeuri din construcii i demolri fluctueaz, dar din 2000 are o cretere semnificativ, dublndu-se n 2002 fa de 1998, demonstrnd ritmul crescut de construcii civile din ultimii ani.
Figura II.1.1. Evoluia deeurilor municipale generate1
Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Figura II.1.2. Evoluia nmolului orenesc i a deeurilor din construcii1


Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Figura II.1.1. demonstreaz tendina de cretere a deeurilor municipale din ultimii 5 ani; figura II.1.2. ilustreaz creterea lent a cantitilor de nmol orenesc i tendina de cretere rapid a cantitilor de deeuri din construcii i demolri. Colectarea deeurilor municipale este responsabilitatea municipalitatilor, direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei responsabiliti pe baz de contract, ctre firme specializate n servicii de salubrizare). Serviciile de salubrizare sunt organizate i opereaz mai ales n zonele
1

NOTA - Figura II.1.1. i Figura II.1.2. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie, la pag. 75-76.

195

196

urbane. Se estimeaz c numai 5% din populaia rural (2002) beneficiaz de aceste servicii (n special localitile rurale aflate n apropierea oraelor). Din datele avute la dispoziie, rezult c din 1998 a crescut procentul populaiei urbane care beneficiaz de servicii de salubritate, de la 73% la 90% n 2002, ceea ce nseamn o medie de 78% n ultimii 5 ani. Avnd n vedere procentul sczut n mediul rural, procentul total de deservire a populaiei (urban i rural) a crescut de la 40% n 1998 la 48% n 2002 (n medie 43%). n funcie de aceste date s-a calculat cantitatea de deeuri municipale necolectate, innd cont i de indicii de generare a acestor deeuri n mediile urban i rural. Rezult astfel o medie de 75% deeuri colectate din totalul deeurilor generate n perioada 1998 - 2002. Procentul de colectare selectiv a deeurilor municipale este mic; doar n 2001 s-a raportat un procent de 2%, iar n 2002 - 7% din totalul deeurilor municipale colectate, reprezentnd deeuri reciclabile colectate separat n cadrul unor proiecte pilot de colectare selectiv, sau n cadrul ntreprinderilor, instituiilor i chiar comer. Tabelul II.1.2. prezint indicatorii de generare a deeurilor pe ultimii 5 ani. Tabel II.1.2 Indicatori de generare a deeurilor
Deeuri municipale de la populaie (kg/loc.an) 197 235 270 258 283 249 Deeuri municipale de la ageni economici (kg/loc.an) 84 101 116 111 121 107 Total deeuri municipale (kg/loc.an) 281 336 386 369 404 256 Nmoluri de la staii de epurare oreneti (kg/loc.racordat.an) 13 14 15 16 16 15 Deeuri din construcii i demolri (kg/loc.an) 14 18 7 18 29 17

Observaii: doar un mic procent este colectat separat i eliminat, de aici rezultnd indicii att de mici de generare a deeurilor din construcii i demolri. n general, aceste deeuri sunt reutilizate. Exist o pia nedeclarat a reutilizrii deeurilor din construcii i demolri, o pia rezultat n urma scumpirii materialelor de construcie i a creterii necesitilor populaiei.
Figura II.1.6. Evoluia indicilor de volum privind lucrrile de construcii fa de 1998 1

II.1.2. Aspecte calitative Principalele surse de date referitoare la calitatea deeurilor municipale sunt: datele furnizate de ctre serviciile de salubritate n anchetele anuale realizate de MMGA datele rezultate din determinarile efectuate n diferite proiecte pilot de analiz a compoziiei deeurilor municipale n cteva orae din Romnia. Din datele furnizate de serviciile de salubritate a rezultat urmtoarea structur a compoziiei procentuale medii a deeurilor menajere: Tabel II.1.3. Compoziia procentual medie a deeurilor menajere pentru 1998 i 2002
Componente Hrtie, carton Sticl Metale Plastic Textile Biodegradabile Altele Total 1998 % 13 6 5 9 6 53 8 100 kg/loc.an 34 16 13 24 16 139 21 263 % 11 5 5 10 5 51 13 100 2002 kg/loc.an 39 18 18 35 18 179 46 352

1998 1999 2000 2001 2002 media

Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Figura II.1.3. Indicatori de generare a deeurilor municipale1


Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Figura II.1.4. Indicatori de generare a nmolului de la staiile de epurare oreneti2


Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Figura II.1.5. Indicatori de generare a deeurilor din construcii i demolri (conin doar deeurile colectate)3
Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM
1

Observaii: scderea procentului de deeuri de hrtie, carton n perioada 1998 - 2002 cu 2%, datorit unor iniiative locale de colectare separat i a Programului Naional "S reciclm hrtia" iniiat de MMGA scderea procentelor la deeurile din sticl , textile i materii biodegradabile creterea procentului deeurilor din plastic la 10% n 2002 i a altor tipuri de deeuri (ex. deeuri inerte) de la 8 la 13%. Datele furnizate de diferite proiecte pilot pentru determinarea compoziiei deeurilor solide menajere de la populaie sunt prezentate sintetic n Tabelul II.1.4.

NOTA - Figura II.1.3. Indicatori de generare a de eurilor municipale se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie, la pag. 77. 2 NOTA - Figura II.1.4. Indicatori de generare a nmolului de la staiile de epurare or eneti se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie, la pag. 77. 3 NOTA - Figura II.1.5. i Figura II.1.6. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie, la pag. 78.

date provizorii: Sursa: prelucrare ICIM - date din Anuarul Statistic al Romniei NOTA - Figura II.1.5. i Figura II.1.6. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie, la pag. 78.

197

198

Tabel II.1.4. Date privind compozitia deeurilor menajere de la populaie (rezultate din determinri) Componente Hrtie, carton Sticl Metale Plastic Textile Biodegradabile Altele Total Bucureti (2001) 19,46% 7,88% 3,88% 12,95% 3,36% 48,84% 3,63% 100% Timioara (1999) 15,72% 6,55% 2,88% 14,13% 4,80% 30,07% 25,85% 100% Braov (2001) 8,37% 4,10% 2,37% 10,34% 4,99% 65,68% 4,15% 100 Rm. Vlcea (2000) 4,40% 2,60% 1,60% 4,50% 2,60% 71,70% 12,60% 100% Piteti (2002) 10,68% 4,35% 1,83% 9,85% 2,30% 68,20% 2,79% 100% Piatra Neam (1997) 5,40% 2,59% 3,38% 1,75% 2,19% 73,43% 11,25% 100%

generate, ca i cantitatea de nmol orenesc generat (media de generare pe ultimii 5 ani: 243 kg deeuri biodegradabile/locuitor.an).
Figura II.1.8. Evoluia deeurilor biodegradabile generate1

Sursa: Studii APM, MMGA, ICIM

Pentru deeurile biodegradabile, Hotrrea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deeurilor, stipuleaz necesitatea scderii cantitii de deeuri biodegradabile depozitate cu 25% fa de cantitatea de biodegradabile generat n 1995, pn n anul 2011. Avnd n vedere faptul ca n anul 1995 (an de referin), cantitatea de deeuri biodegradabile generat a fost de 4.800.000 tone (reprezentnd 70% din cantitatea de deeuri municipale generat), se poate spune c deeurile biodegradabile depozitate n perioada 1998 - 2002 au crescut cu 2% n medie, avnd o tendin de scdere. Tabelul II.1.6 prezint evoluia deeurilor biodegradabile n aceasta perioad. Tabel II.1.6. Evoluia deeurilor biodegradabile n perioada 1998 2002
UM Procent biodegradabile** n deeuri municipale Cantitate biodegradabile generat Cantitate biodegradabile depozitat Cantitate depozitat/cantitate generat 1995 Tendina fa de 1995 Biodegradabile generate % 1998* 72 1999 70 2000 67 2001 65 2002 61 media 67

Rezultatele proiectelor de analiz a compoziiei deeurilor menajere provenite de la populaie n unele orae mari au fost utilizate pentru a determina procentele medii ale componentelor, care demonstreaz faptul c datele furnizate de companiile de salubritate pentru Baza anual de Date pentru Deeuri sunt apropiate pentru hrtie, carton, plastic, sticl i difer oarecum pentru metale, biodegradabile i alte componente. Deoarece n Baza de Date pentru Deeuri exist date referitoare la compozitia deeurilor municipale pentru toate judeele, s-au luat acestea n considerare i nu cele rezultate din determinri. n graficul de mai jos este prezentat compoziia procentual medie a deeurilor menajere n anul 2002.
Figura II.1.7. Compoziia procentual medie a deeurilor menajere n 20021

tone/an

4677276

5412432

5942330

5520116

5520779

5414587

tone/an

4500000

4900000

5100000

5000000

4900000

4880000

% % kg/loc.an

94% -6% 208

102% +2% 241

106% +6% 265

104% +4% 246

102% +2% 253

102% +2% 243

Deeuri biodegradabile n Romnia, materia biodegradabil din deeurile municipale reprezint o component major. n aceast categorie sunt cuprinse: deeuri biodegradabile rezultate n gospodrii i uniti de alimentaie public; deeuri vegetale din parcuri, grdini; deeuri biodegradabile din piee; component biodegradabil din deeurile stradale; nmol orenesc de la epurarea apelor uzate menajere; teoretic, hrtia este biodegradabil, dar din punctul de vedere al Planului Naional de Gestionare a Deeurilor, hrtia face parte din materialele reciclabile i nu va fi inclus n categoria biodegradabilelor, excepie fcnd hrtia de cea mai proast calitate, ce nu poate fi reciclat. n ultimii 5 ani, procentul de biodegradabile din deeurile municipale a sczut de la 72% n 1998 la 61% n 2002, dar cantitatea de materie biodegradabil pe locuitor i an a crescut n acest interval, deoarece a crescut cantitatea de deeuri municipale
1

* date incomplete Sursa: Baza de date privind deeurile - ICIM ** inclusiv materia biodegradabil de la deeurile din grdini i parcuri, de eurile din pie e, deeurile stradale i n molul din sta iile de epurare orene ti, exclusiv hrtia i cartonul.

Figura II.1.9. Cantiti de deeuri biodegradabile depozitate fa de 1995 2


Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Figura II.1.10. Tendina depozitrii deeurilor biodegradabile fa de 1995 (%)


Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

NOTA - Figura II.1.7. Compoziia procentual medie a deeurilor menajere n 2002 se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 80. Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

NOTA - Figura II.1.8. Evoluia de eurilor biodegradabile generate se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 81. Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM 2 NOTA - Figura II.1.9. i Figura II.1.10. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 82.

199

200

II.1.3. Colectarea i transportul deeurilor municipale Deeurile municipale generate sunt colectate la nivelul localitilor de ctre municipaliti, ele avnd prin lege aceast responsabilitate (Legea nr. 139/2002 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitilor). Fiecare municipalitate (consiliu local) este obligat s organizeze acest serviciu pentru populaie. Municipalitatea i poate delega responsabilitatea unor firme de salubritate, prin contract. n unele localiti, de obicei mici, exist cte o firm de salubritate, ns n oraele mari exist mai multe firme care se ocup cu aceast activitate. n zonele rurale, activitatea de colectare a deeurilor de la populaie i ageni economici nu este organizat dect n localitile rurale din vecintatea unor orae. Se apreciaz ca doar 5% din populaia rural beneficiaz de aceste servicii. Deeurile municipale rezultate n locuine, instituii i entiti economice diverse (comer, industrie) sunt precolectate n recipieni de diferite capaciti, amplasai n spaii special amenajate n acest scop. Firmele de salubritate deineau n 1999 un numr de peste 480.000 de recipieni de diferite tipuri. Tabel II.1.7. Situaia recipienilor de colectare pentru deeuri municipale (1999)
Tipuri de recipieni Europubele Pubele metalice Containere Saci Ali recipieni Total
Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Figura II.1.12 Populaia care beneficiaz de servicii pentru colectarea deeurilor municipale, n mediul urban i pe ar

Numr 143.720 112.862 29.914 149.872 47.480 483.848

Deeurile municipale sunt transportate la locurile de depozitare cu utilaje specifice. Firmele de salubritate sunt dotate cu peste 1.900 de vehicule transportoare, precum: autogunoiere compactoare, autotransportoare de container, tractoare, autobasculante, autocamioane. Exist i situaia n care agenii economici i transport deeurile cu utilaje proprii. Deeurile stradale sunt colectate i transportate tot de firmele de salubritate. n orae curenia stradal este ntreinut doar pe arterele principale cu ajutorul unor utilaje specifice (automturtori colectoare, aspiratoare i mturi pentru carosabil). Cea mai mare parte a deeurilor stradale este ns colectat manual cu mijloace rudimentare. O problem a salubrizrii strzilor n orae este lipsa sau numrul insuficient de recipieni i de couri de gunoi stradal, att n locurile aglomerate, ct i la periferia localitilor.
Figura II.1.11 Evoluia colectrii deeurilor municipale1
Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Pentru o planificare corespunztoare a gestiunii deeurilor ntr-o anumit regiune, sunt necesare cunotine numeroase att despre cantitatea de deeuri rezultat, cat i despre compozitia i originea acestora. Studierea deeurilor menajere generate se constituie n fundamentul conceperii unor proiecte de gospodrire comunal a deeurilor i al implementarii unor instalaii de recuperare, reciclare i eliminare a deeurilor. De exemplu, n Rmnicu Vlcea n 2000 a fost realizat un proiect de sortare a deeurilor menajere n vederea implementarii unui sistem de colectare selectiv. Colectarea eantioanelor s-a realizat separat fa de colectarea deeurilor de ctre agenii de salubritate. S-au ales trei tipuri de cldiri pentru zone diferite. Recipientele alese pentru unitile de eantion au fost cntrite i nainte de golire s-a msurat gradul de umplere a recipientelor i, de asemenea, eventualele caracteristici ieite din comun. S-a remarcat o problem deosebit pentru cldirile cu etaj la strngerea unitilor de eantion, i anume c sunt adeseori repartizate mai multe recipiente pentru un bloc, aa nct nu este posibil stabilirea exact a locuitorilor care folosesc cele patru recipiente aflate la dispozi ie. Din acest motiv, n astfel de locuri, s-a nregistrat gradul de umplere a tuturor recipientelor care se gseau acolo. Cu ajutorul masei eantionului i a volumului total al recipientelor de la adresa de ridicare, s-a calculat apoi cantitatea de deeuri pe locuitor. Rezultatele sortrii deeului menajer atest faptul c implementarea colectrii selective i a compostrii deeurilor organice n oraul Rmnicu Vlcea reprezint temelia proiectului de gestiune a deeurilor, dac se dorete o reducere considerabil a cantitii de deeuri biodegradabile. Fracia biodegradabil din deeurile menajere n Rmnicu Vlcea, prezint un coninut n ap ridicat n condiiile unei participri structurale reduse, prin amestecarea lor cu alte agregate biodegradabile i se poate realiza producerea unui amestec de pornire optim pentru procesul de compostare. n ultimii ani colectarea selectiv a fost introdus n Romnia doar ca proiecte pilot. De exemplu n Iai proiectul avea ca obiectiv recuperarea deeurilor de hrtie i carton. Bugetul proiectului a fost de 50.000 USD. Proiectul pilot s-a concentrat asupra unei zone pilot de ageni economici n partea central a oraului pe o perioad de un an de zile (1999-2000). Au fost colectate peste 80 de tone de deeuri de hrtie i carton. Hrtia a putut fi vndut pe sortimente sau presat vrac n baloi. Aceste cantiti reduse de deeuri de hrtie i carton colectate selectiv s-au datorat lipsei motivrii agenilor economici. Deoarece sortarea hrtiei necesit un minimum de 10.000 t/an pentru a constitui o soluie economic fezabil, colectarea selectiv nu s-a continuat i nici nu s-a extins la nivel de ora sau jude.
Figura II.1.13. Evoluia deeurilor municipale colectate n amestec i colectate separat1

NOTA - Figura II.1.11 i Figura II.1.12 se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 84. Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

NOTA - Figura II.1.13. Evoluia de eurilor municipale colectate n amestec i colectate separat se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 85. Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

201

202

II.1.4. Valorificarea deeurilor municipale Deeurile municipale nu sunt colectate selectiv n vederea valorificrii materialelor reciclabile (hrtie, carton, sticl, metale, materiale plastice), dect ntr-o foarte mic msur, la nivel local. Se poate afirma c aproximativ 40% din componentele deeurilor municipale reprezint materiale reciclabile, din care cca. 20% au mari anse de recuperare, nefiind contaminate. n urma colectrii selective prin proiecte pilot, doar 2% din materiale reciclabile total generate sunt valorificate. Restul se elimin prin depozitare, pierzndu-se astfel mari cantiti de materii prime secundare i resurse energetice. n ultimii 1-2 ani, agenii economici privai au demarat aciuni de colectare susinut a cartonului i PET-urilor. Materialele plastice colectate sunt trimise uneori la export (Ungaria, Bulgaria, Italia, China, Coreea). Nu exist date certe privind exportul acestor deeuri. n unele localiti s-a redemarat aciunea de amplasare a unor "puncte de depunere / colectare" la care populaia poate depune (cu sau fr remunerare) maculatur, carton, sticle, plastic. Din informaii oferite de Ministerul Industriei i Resurselor, rezult c n perioada 1995 - 2000 au funcionat 2500 puncte de colectare deeuri reciclabile. n Romnia sunt autorizate i au nceput s preia aceste deeuri din punctele de colectare n vederea reciclrii i/sau valorificrii urmtoarele instituii: din industria sticlei (vezi anexa 1 pentru mai multe detalii): - Stirom S.A. Bucureti cu o capacitate de maxim 30.000 tone/an (funcie de structura de producie), - Stimet S.A. Sighioara cu o capacitate de maxim 15.000 tone/an (funcie de structura de producie); din industria hrtiei i cartonului (vezi anexa 1 i 2 pentru mai multe detalii): - Ambro S.A. Suceava cu o capacitate de 100.000 tone/an de maculatur brut, - Vrancart S.A. Adjud cu o capacitate de 50.000 tone/an de maculatur brut, - Letea S.A. Bacu cu o capacitate de 50.000 tone/an de maculatur brut, - Ecopaper SA Zrneti cu o capacitate de 40.000 tone/an de maculatur brut , - Celhart Donaris S.A. Brila cu o capacitate de 22.000 tone/an de maculatur brut, - Hicart S.A. Prundul Brgului cu o capacitate de 15.000 tone/an de maculatur brut, - Celrom S.A. Tr.Severin cu o capacitate de 15.000 tone/an de maculatur brut, - Petrocart S.A. Piatra Neamt cu o capacitate de 12.000 tone/an de maculatur brut, - Omnimpex Hrtia S.A. Busteni cu o capacitate de 10.000 tone/an de maculatur brut, - Cahiro S.A. Scaieni cu o capacitate de 10.000 tone/an de maculatur brut, - Mucart S.A. Cluj cu o capacitate de 10.000 tone/an de maculatur brut, - Pehart S.A. Petresti cu o capacitate de 8.000 tone/an de maculatur brut, - Comceh S.A. Calarasi cu o capacitate de 5.000 tone/an de maculatur brut. din industria maselor plastice (vezi anexa 1 i 3 pentru mai multe detalii): - Plastor S.A. Oradea 203

- Recolo S.A. Oradea - Prodplast S.A. Bucureti - Greentech S.A. Buzu - Napochim S.A. Cluj Napoca - AV-Flex S.R.L. Constana - Aydeniz Prest Corn S.R.L. Constana - Energia S.A. Constana - Tehno-Star S.R.L. Sf. Gheorghe - Berolina Plastics S.R.L. Miercurea Ciuc - Harplast S.A. Miercurea Ciuc - 3P Romnia S.R.L. Iai - Jin's Internaional Trade S.R.L. Buftea - Tecnoplast S.R.L. Bal - Alfaplast S.R.L. Jebel, jud. Timi - V.F.M. S.R.L. Rm. Vlcea - Balcanic Prod S.R.L. Focani - Uniplast S.A. Focani - Hans & Elena Internaional S.R.L. Braov - Genial Company S.R.L. Olteni a, jud. Clrai. n unele orae s-au nfiinat staii pilot de compostare a deeurilor biodegradabile. De exemplu municipalitatea Rmnicu Vlcea a susinut un proiect pilot de colectare selectiv a deeurilor pe dou fracii (biodegrabil i restul) n vederea compostrii fraciei biodegradabile. Proiectul s-a concentrat asupra unei zone cu tipuri diferite de cldiri (blocuri cu 10, 8 respectiv 4 etaje i case la curte) pentru 1.260 de familii. Colectarea era realizat tot de cei care se ocupau cu serviciile de salubritate n ora cu zile diferite de colectare pentru acea zon pilot i erau transportate pe o platform pilot pe depozitul existent de deeuri a oraului. Utilajele folosite pentru realizarea compostului sunt doar un toctor, un ncrctor cu care sunt i ntoarse grmezile i o sit. Procesul de compostare dureaz 18 sptmni, timp n care grmezile sunt ntoarse de 2 - 3 ori, atunci cnd temperatura n interiorul grmezii ajunge la 70C. Compostul final este utilizat pe terenurile domeniului public, serele primriei i taluzul depozitului existent. Pentru colectarea selectiv nu se percepe tarif diferit, iar de curnd a fost introdus taxa de salubritate, taxa ce include colectarea, transportul i nchiderea depozitului existent. Astfel, aceast tax ajunge la 12 EURO/ton i locuitor. Colectarea selectiv va fi generalizat la nivel de ora printr-o Hotrre a Consiliului Local ncepnd cu anul 2004. n cazul nmolului de la epurarea apelor uzate oreneti, doar 3% din cantitatea produs anual este valorificat n agricultur. n ceea ce privete valorificarea deeurilor din construcii i demolri nu exist un sistem bine stabilit, ci doar o reutilizare intern a acestor deeuri n gospodria proprie sau o comercializare a lor pe o pia nedeclarat . II.1.5. Tratarea deeurilor municipale 204

Cu excepia compactrii realizate n utilajele moderne de transport (gunoiere, autocompactoare), deeurile municipale nu sunt supuse nici unui proces de tratare prealabil eliminrii finale prin depozitare (de ex. balotare n vederea reducerii volumului, tratare mecano-biologic). II.1.6. Incinerarea deeurilor municipale Incinerarea deeurilor nu reprezint o practic obinuit pentru tratarea/eliminarea deeurilor municipale n Romnia. Dei n ultima perioad ponderea prii combustibile a crescut, puterea caloric a deeurilor este nc sczut, fcnd ineficient procesul de incinerare cu recuperare de energie. n cteva orae mari (Bucureti, Craiova, Iai, Timioara, Constana) au existat instalaii pilot pentru incinerarea deeurilor municipale, de capaciti reduse, realizate n anii '80 n scopul experiment rii unor soluii tehnologice autohtone de incinerare a deeurilor. Cu excepia instalaiei Militari din municipiul Bucureti, care funcioneaz temporar arznd produse cu valabilitate depit devenite deeuri, celelalte incineratoare-pilot au fost scoase din funciune, acestea nefiind n conformitate cu Directivele Uniunii Europene, n prezent n Romnia nu exist instalaii de incinerare a deeurilor municipale. II.1.7. Depozitarea deeurilor municipale Depozitarea reprezint principala opiune de eliminare a deeurilor municipale. Din totalul deeurilor municipale generate, aproximativ 95% sunt depozitate n fiecare an. n fiecare localitate urban exist cel puin un depozit pentru deeuri. n anul 2002 erau nregistrate 265 depozite de deeuri municipale, aparinnd oraelor i municipiilor. Acestea ocup sub 1.000 hectare, ceea ce reprezint aproximativ 7% din totalul suprafeelor afectate de depozitarea deeurilor. Din totalul depozitelor inventariate, la nivelul anului 2002: 11 depozite municipale de deeuri sunt noi, cu capacitate liber de depozitare, care se conformeaz cu cea mai mare parte a prevederilor Directivei 99/31, respectiv a Hotrrii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deeurilor i care necesit mbuntirea activitilor de operare i monitorizare pentru o conformare total (Tabel II.1.8.) 251 depozite de deeuri municipale au capaciti libere variabile, care nu ndeplinesc cerinele Directivei nr. 99/31 i Hotrrii Guvernului nr. 162/2002. La nceputul anului 2003 erau n construcie 3 noi depozite de deeuri municipale: Braov, Buzau, Arad, care vor fi date n folosin la nceputul anului 2004. Tabel II.1.8. Depozite noi de deeuri municipale la nivel naional
Nr. 1 2 3 4 5 6 Jude Constana Neam Bucureti Brila Ilfov Ilfov Nume depozit Depozit mixt Ovidiu Depozit orenesc Piatra Neam Depozit IRIDEX - Chiajna Depozit ecologic Tracon - Brila Depozit orenesc Glina Depozit ecologic Vidra An deschidere 1997 1999 2000 2001 2001 2001 An estimat de nchidere 2025 2005 2019 2031 2005 2023

7 8 9 10 11

Mure Prahova Prahova Prahova Sibiu

Depozit orenesc Sighioara Depozit ecologic Bicoi Depozit ecologic Boldeti-Scieni Depozit mixt Cmpina-Bneti Depozit ecologic Cristian

2002 2002 2002 2002 2003

2020 2012 2014 2012 2034

Sursa: Baza de date privind depozitele de deeuri ICIM

Figura II.1.14. Poziionarea depozitelor noi


Sursa: Baza de date privind depozitele de deeuri ICIM

Pentru cele 265 de depozite inventariate, clasificarea n acord cu prevederile Directivei s-a realizat n funcie de deintorul i operatorul depozitului, tipul deeurilor depozitate, tipul activitilor industriale care se desfoar n zona amplasamentului. Astfel, a rezultat faptul ca toate cele 265 depozite inventariate se ncadreaz n clasa de depozit "b" (depozite pentru deeuri nepericuloase).
Figura II.1.15 Evoluia depozitelor municipale noi n funciune1

Cele mai multe depozite de deeuri municipale sunt mixte (60%), acceptnd pentru depozitare att deeuri de tip menajer, ct i deeuri de construcii i demolri, dar i deeuri industriale nepericuloase. Circa 30% din depozitele oreneti sunt depozite municipale simple, acceptnd spre depozitare numai deeuri provenite din activiti domestice. Doar 10% din depozitele municipale de deeuri sunt autorizate de ctre Inspectoratele teritoriale de Protecie a Mediului. Aproximativ 80% din depozite ocup suprafee relativ mici (ntre 0,5 i 5 ha), restul de 20% fiind depozite oreneti mari, care ocup suprafee de la 5 la peste 20 ha. n privina gradului de amenajare a depozitelor oreneti, peste 40% nu beneficiaz de nici un fel de faciliti pentru protecia mediului. Mai mult de 45% dintre depozite au doar mprejmuire cu gard. Desfurarea activitii pe depozite este, de asemenea, deficitar. Pe lng deeurile menajere, stradale, comerciale, pe depozitele oreneti sunt acceptate, n mod ilegal, i deeuri industriale periculoase. Amestecul acestor tipuri de deeuri conduce la producerea unui levigat ncrcat cu substane nocive care, prin infiltrare, polueaz apele de suprafa i subterane sau solul i implicit afecteaz starea de sntate a populaiei din zon. Toate aceste considerente conduc la concluzia c gestionarea deeurilor necesit adoptarea unor msuri specifice, adecvate fiecrei faze de eliminare a deeurilor n mediu. Respectarea acestor msuri trebuie s fac obiectul activitii de monitoring a factorilor de mediu afectai de prezena deeurilor.
Figura II.1.16 Fluxul deeurilor municipale - 2002 (mii tone)

NOTA - Figura II.1.15 Evolu ia depozitelor municipale noi n funciune se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 89. Sursa: Baza de date privind depozitele de deeuri ICIM

205

206

CANTITATE TOTAL DE DE EURI GENERAT

9.578

Astfel pornind de la o populaie de 21.600.000 pentru anul 2003 i considernd o scdere de 0,25 % pe an pn n 2007 i de 0,20% pe an pn n 2013 rezult urmtoarele date:
Tabelul II.2.1. Prognoza evoluiei populaiei Romniei

CANTITATE DE DEEURI NECOLECTAT

COLECTAT N AMESTEC

COLECTAT SELECTIV

Anul Populaia

2005 21.492.135

2007 21.384.809

2013 21.087.159

1.946

7.140

492

CANTITATE TOTAL DE DE EURI COLECTAT

7.632

Pentru realizarea unei prognoze ct mai detaliate i corecte, n ceea ce privete generarea deeurilor s-a realizat o separare pe medii locuite n funcie de tipurile de localiti. Acestea se prezint astfel: mediul urban dens reprezint localitile cu un numr de locuitori mai mare de 50.000, mediul urban reprezint localitile urbane cu un numr de locuitori mai mic de 50.000, iar mediul rural reprezint toate localitile rurale (sate i comune); Tabelul II.2.2. Prognoza populaiei pe tip de medii locuite

TRATARE TERMIC (INCINERARE / CO-INCINERARE)

TRATARE MECANOBIOLOGIC

RECICLARE

COMPOSTARE

Anul Mediul urban dens Mediul urban Mediul rural Total populaie

2005 7.992.000 3.348.000 10.260.000 21.600.000

2007 7.805.455 3.314.645 10.264.708 21.384.809

2013 7.538.659 3.268.510 10.279.990 21.087.159

19

25

CENU

7.588
DEPOZITARE

Se nscriu cantitile de deeuri (mii tone)

II.2. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DEEURILOR MUNICIPALE n Romnia, populaia este n continu scdere, conform evoluiei pe ultimii 5 ani i conform recensmntului din martie 2002.

Datorit migrrii populaiei din mediile urban dens i urban spre mediul rural, populaia din acest mediu va creste uor. n Romnia, conform datelor oficiale, indicele mediu de generare a deeurilor municipale (calculat n funcie de numrul de locuitori din mediul urban i din mediul rural, respectiv de indicii de generare a deeurilor menajere corespunztori), a avut n perioada 1995 - 2000, o valoare medie de 293 kg/locuitor.an, respectiv 0,80 kg/locuitor.zi (n comparaie cu alte ri din Uniunea European, aceste valori sunt cu cca. 40 % mai mici). Pentru realizarea prognozei s-au considerat urmtoarele: tipurile de localiti distribuia populaiei pe tipuri de localiti n 2002: - mediu urban dens - 37 %, - mediu urban - 15,5 %, - mediu rural - 47,5 %; cantiti de deeuri menajere estimate pentru 2003: - 370 kg/locuitor.an n zone urbane dens populate, - 290 kg/locuitor.an n zone urbane, - 150 kg/locuitor.an n zone rurale; cantiti de deeuri municipale estimate pentru 2003: - 628 kg/locuitor.an n zone urbane dens populate, - 488 kg/locuitor.an n zone urbane, - 256 kg/locuitor.an n zone rurale; 208

207

scderea numrului populaiei n zonele intens populate i creterea populaiei din zonele rurale (tabelul II.2.2); rezultatele unor studii de caz realizate pn n prezent privind cantitile i compoziia deeurilor produse n unele localiti din Romnia; prevederile din Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor. Prognoza generrii deeurilor municipale pe tipul de mediu locuit este prezentat n tabele II.2.3 - II.2.5. Tabelul II.2.3. Mediu urban dens:
Anul Evoluia populaiei (%) Evoluia populaiei (nr.loc.) Cantitatea de deeuri menajere generate (kg/locuitor.an) Cantitatea de deeuri municipale generate (kg/locuitor.an) 2005 37 % 7.992.000 370 628 2007 36,5 % 7.805.455 371 648 2013 35,8 % 7.538.659 400 680

Prognoza gener rii va cuprinde urmtoarele grupe de deeuri: - 1. deeuri municipale i asimilabile din comer, industrie i instituii; - 2. nmoluri de la staii de epurare; - 3. deeuri din construcii i demolri. Pornind de la date existente din anul 1995, comparate cu cele din 2002, a fost stabilit o cretere medie de 0,8 % pe an a cantitii de deeuri municipale i asimilabile generate. Pentru cantitatea de nmoluri de la staiile de epurare oreneti generate s-a luat n considerare populaia racordat la sistemele de alimentare cu ap i canalizare i s-a prognozat o cretere medie de 25% pe an a populaiei racordate, astfel crescnd proporional i cantitatea de nmol generat. Pentru cantitatea de deeuri din construcii i demolri s-a stabilit, de asemenea, o cretere medie de 0,8 % pe an n ceea ce privete generarea.
Figura II.2.1. Evoluia populaiei comparativ cu evoluia deeurilor generate 1
Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Figura II.2.2. Evoluia deeurilor municipale pe tip de mediu locuit 1

Tabelul II.2.4. Mediu urban:


Anul Evoluia populaiei (%) Evoluia populaiei (nr.loc.) Cantitatea de deeuri menajere generate (kg/locuitor.an) Cantitatea de deeuri municipale generate (kg/locuitor.an) 2005 15,5 % 3.348.000 290 488 2007 15,5 % 3.314.645 299 504 2013 15,5 % 3.268.510 314 528

Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Figura II.2.3. Evoluia deeurilor menajere i municipale 2


Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

II.2.2. Prognoza privind colectarea deeurilor: Pornind de la cantitile de deeuri estimate a fi generate i innd seama de obiectivele stabilite privind extinderea sistemului de colectare i implementarea colectrii selective, au fost estimate cantitile de deeuri care vor fi colectate, precum i cantitile de deeuri care urmeaz a fi colectate separat. Pentru realizarea estimrilor s-au utilizat urmtoarele ipoteze privind evoluia anual a extinderii colectrii i a implementarii colectrii selective. Pentru mediul urban dens coeficientul de colectare a deeurilor municipale i asimilabile este de 100 %, iar pentru mediul urban este de 90 %, care se estimeaz c va rmne constant pn n 2007, dup care va crete cu 2 % pe an pn n anul 2012, cnd se va ajunge la o colectare de 100 %. Pentru mediu rural, coeficientul de colectare n prezent este de circa 10 %, estimndu-se o cretere de 1 % pe an pn n 2007 i de 7-8 % ntre 2008 i 2012, dup care creterea va fi de 10 % pe an pn n 2013, moment n care se va ajunge la 60 %. n ceea ce privete colectarea nmolurilor de la staiile de epurare oreneti, procentul este de 100%, iar colectarea deeurilor din construcii i demolri este de
NOTA - Figura II.2.1. i Figura II.2.2. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 93. 2 NOTA - Figura II.2.3. Evoluia deeurilor menajere i municipale se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 94.
1

Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Tabelul II.2.5. Mediu rural:


Anul Evoluia populaiei (%) Evoluia populaiei (nr.loc.) Cantitatea de deeuri menajere generate (kg/locuitor.an) Cantitatea de deeuri municipale generate (kg/locuitor.an) 2005 47,5 % 10.260.000 150 256 2007 48,0 % 10.264.708 154 264 2013 48,8 % 10.279.990 162 277

Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Cantitatea de deeuri municipale generate crete n aceast perioad datorit creterii consumului de bunuri la populaie, estimat a fi de 0,8% pe an. n continuare sunt prezentate prognozele la nivel naional i evoluia anual a cantitilor de deeuri municipale generate. II.2.1. Prognoza generrii deeurilor 209

210

100% n mediu urban dens; n mediu urban procentul de colectare este de 90 %, estimndu-se a crete cu 1 % pe an i ajungnd n 2013 la 100%; pentru mediul rural coeficientul de colectare este de 10 %, estimndu-se o cretere anual de 5 % pn n 2007, i o cretere ulterioar de 10 % pe an pn n 2014 cnd va atinge 100 %. Din punct de vedere al populaiei de la care se colecteaz - per total la nivel naional, s-a considerat un coeficient actual de 56% i s-a prognozat un coeficient de cretere de 0,24 pn n anul 2007, dup care s-a prognozat un coeficient de 4% pn n anul 2012 i de 5% pn n anul 2013, moment n care atinge un procent de 84%. Tabel II.2.7. Prognoza privind sistemul de colectare a deeurilor
An Procent colectare deeuri (% populaie deservit) 2003 56% 2007 58% 2013 84%

Sursa: prelucrare date IC IM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

modalitile actuale de finanare a investiiilor i functionrii instalaiilor de gestionare a deeurilor; gradul de acceptare a soluiilor recomandate de ctre populaie i de ctre operatorii industriali. Romnia este contient de faptul c trebuie s introduc tehnici i tehnologii noi pentru gestionarea deeurilor. Neavnd cunotinele i experiena necesar pentru a integra astfel de tehnologii la nivel naional, Romnia i propune s realizeze ntr-o prim etap staii pilot-demonstrative care vor servi la evaluarea metodelor de gestionare a deeurilor considerate optime. Aceste staii demonstrative vor fi utilizate pentru obinerea parametrilor tehnico-economici reali i a experienei de realizare i exploatare, precum i pentru informarea populaiei i obinerea acceptului acesteia. Se intenioneaz o corelare a proiectelor de instalaii demonstrative astfel nct s se acopere toate sursele i tipurile de deeuri ct i toate etapele de gestionare a deeurilor, de la colectare pn la eliminarea final .
Utilizarea instalaiilor pilot-demonstrative pentru a cumula cunotinele i experienta necesar pentru implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor. Dezvoltarea unor campanii de informare i instruire a populaiei pentru a obine acceptul public necesar unor investiii ulterioare.

Figura II.2.4. Evoluia colectrii deeurilor municipale i asimilabile 1


Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

Figura II.2.5. Populaia care beneficiaz de servicii pentru colectarea deeurilor municipale, n mediul urban dens, urban, rural i pe ar 1
Sursa: prelucrare date ICIM pe baza programului din cadrul Proiectului de Twinning Romnia Frana

II.3.2. Prevenire i minimizare Prevenirea generrii de deeuri sau minimizarea trebuie discutat sau planificat n strns corelare cu gospodrirea resurselor i produselor. Prevenirea deeurilor, ca i generarea deeurilor, depinde de factori ca: activitile economice; modelul de producie i consum; modificrile demografice; inovatiile tehnologice. De aceea, primul pas spre o strategie global n ceea ce privete prevenirea deeurilor l reprezint corelarea tuturor instrumentelor disponibile. n aceast faz nu este posibil s se propun inte cuantificabile pentru prevenirea deeurilor. Se pot oferi ns elemente privind scopul prevenirii deeurilor n diferite sectoare. Domeniul-int pentru prevenirea apari iei deeurilor este industria productoare. Exist o cerin evident de mbunt ire a cunotinelor n ceea ce privete prevenirea deeurilor n cadrul tehnologiilor de producie folosite n Romnia. Toate ramurile industriale trebuie informate i sprijinite pentru a minimiza generarea de deeuri prin modificarea tehnicilor de producie i prin reutilizarea i reciclarea intern a "produselor" nedorite. n special respectarea cerinelor directivei privind Prevenirea i Controlul Integrat al Polurii (IPPC) preluat prin OU 34/2002, va convinge factorii industriali de beneficiile att ecologice ct i economice ale prevenirii. Este cunoscut din experiena rilor membre UE ca aceasta poate fi cea mai eficient metod de prevenire a deeurilor. Pe de alt parte sunt necesare campanii de informare a agenilor comerciali i a consumatorilor privai privind posibilitile lor de a preveni generarea deeurilor. Campaniile de informare public vor conine informaii specifice i motivaii pentru diferiii factori implicai. Aceasta nseamn c trebuie s se pregteasc materiale 212

Aceast estimare a prognozei reprezint o schiare n linii mari a evoluiei deeurilor pentru urmtorii 10 ani, bazndu-se pe datele i cunotinele existente n ceea ce privete generarea deeurilor municipale i sistemele de colectare ale acestora. Odat cu dezvoltarea unor noi sisteme i metode de gestionare a deeurilor se vor putea aduga noi date i detalii. II.3. ALTERNATIVE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STRATEGICE II.3.1. Aspecte generale Din datele prezentate n capitolele anterioare rezult c Romnia are n prezent un sistem de gestionare a deeurilor bazat doar pe colectare neselectiv i eliminare prin depozitare. Romnia este contientp de faptul cp trebuie sp atingp intele stabilite prin Acquis-ul Communautaire i n acest scop se vor lua n considerare urmtoarele aspecte: condiiile geografice generale i regionale; densitatea populaiei n mediile urban dens, urban i rural; activitile comerciale i industriale; condiiile de trafic, n special n ceea ce privete transportul rutier i feroviar; posibilitile de reciclare existente n industrie sau alte domenii; dezvoltarea economic la nivel naional i regional;
1

NOTA - Figura II.2.4. i Figura II.2.5. se gsesc n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, Partea I, la pagina 95.

211

specifice de informare pentru instituiile publice (coli, universiti), pentru administraiile publice i private, pentru toate tipurile de comerciani i, n final, pentru consumatorii finali. n aceast faz nu este posibil s se indice o valoare-int pentru prevenirea deeurilor de ctre actorii menionai mai sus.
Prevenirea reprezint principalul pas ntr-un sistem integrat de gestionare a deeurilor, pe termen lung. De aceea trebuie introdus n viitoarele planuri de dezvoltare economic. n al doilea rnd prevenirea reprezint principala obligaie/responsabilitate a tuturor consumatorilor de bunuri.

n condiii speciale, pot fi utilizai saci de plastic, n special pentru colectarea materialelor reciclabile. Containerele mari nu trebuie utilizate pentru deeurile menajere, ci pentru cele din comer (magazine, centre comerciale mari). Centrele comerciale vor selecta tipul de containere necesar, respectiv cu/fr sisteme de compactare n funcie de necesitile lor specifice. Intenia Romniei este de a produce toate tipurile de containere i nu a le importa. n prezent exist o asemenea industrie n Romnia i se intenioneaz dezvoltarea ei. Se vor crea condiii ca intreaga cantitate de deeuri menajere s poat fi colectat i s nu se practice moduri de eliminare ilegale.
Utilizarea ntregii game de containere disponibile. Asigurarea volumului necesar al containerelor pentru toate gospodriile private. Asigurarea serviciului de colectare regulat la nivel naional.

II.3.3. Colectare Pentru planificarea sistemelor tehnice de colectare a deeurilor, Romnia trebuie s ia n considerare: tipurile de structuri rezideniale; tipurile de locuine; accesul rutier pentru vehiculele de colectare; acceptarea de ctre populaie a noilor sisteme de colectare. n ceea ce privete extinderea colectrii deeurilor municipale n mediul urban i mai ales n mediul rural Romnia i propune realizarea unor programe de educare i informare a populaiei i de stimulare a companiilor de salubritate existente i de atragere a noilor investitori n domeniul gestionrii deeurilor. n ceea ce privete colectarea selectiv, prima aciune necesar este identificarea tipurilor de containere utilizabile pentru colectarea selectiv la surse a deeurilor (ambalaje, deeuri organice i restul deeurilor menajere) i, de asemenea, a modului de etichetare sau marcare a acestora. Se va avea n vedere asigurarea volumului i numrului suficient de containere pentru diferitele tipuri de cldiri, funcie de numrul de locuitori. Alegerea tipurilor de containere pentru colectarea deeurilor trebuie s se realizeze n aa fel nct s se evite depirea capacitilor optime de colectare, respectnd n acelai timp normele de igien. Containerele trebuie selectate astfel nct: s poat fi uor umplute de ctre populaie; s poat fi uor accesate i golite de ctre cei ce asigur serviciul de salubrizare; s poat fi meninute n condiii satisfctoare de igien. Golirea containerelor trebuie s se realizeze n funcie de: gradul de umplere a acestora de ctre populaie; variaiile de temperatur (var, datorit temperaturii ridicate frecvena de colectare a deeurilor va fi mai mare). n prezent, n Romnia este disponibil ntreaga gam de containere UE, respectiv: containere de plastic de 80 l; containere de plastic de 120 l; containere de plastic de 240 l; containere de 1,1 mc pentru cldiri cu mai mult de 5 nivele; containere de 2,2 mc pentru cldiri cu mai mult de 5 nivele. 213

II.3.4. Transport (inclusiv transfer) Romnia este contient de faptul c n viitor transportul deeurilor i a produselor derivate din acestea se va intensifica. Deeurile trebuie transportate: de la surse la staii de pretratare; de la punctele de colectare separat la staii de procesare i sortare; de la staii de sortare i reprocesare la instalaiile de reciclare final; de la surse la depozite sau staii de incinerare regionale. Pentru minimizarea costurilor i a impactului ecologic, n special asupra populaiei va fi necesar optimizarea activitilor de transport ct mai mult posibil. Msuri pentru optimizarea condiiilor de transport a deeurilor: selectarea locaiilor pentru staiile de sortare, procesare i pretratare n "centrul" zonelor de generare a deeurilor; amplasarea staiilor de procesare a deeurilor (staii de tratare mecanobiologic) ct mai aproape de depozitele finale; utilizarea pentru colectarea deeurilor a unor vehicule de colectare cu emisii reduse de noxe (zgomot i gaze de eapament); adaptarea autovehiculelor de colectare i transport n funcie de condiiile de drum, structura localitilor i structura arhitectural a diferitelor cldiri; optimizarea distanelor de transport pentru utilizarea la maxim a capacitii autovehiculelor de transport; minimizarea distanelor de transport prin utilizarea staiilor de transfer; dac distanele de transport lungi nu pot fi evitate este indicat s se utilizeze cile ferate sau navale (exemplu, Dunrea). Numrul total i capacitatea staiilor de transfer va depinde de planificarea detaliat a gestionrii deeurilor n cadrul planurilor de dezvoltare locale sau regionale.
Transportul deeurilor se va dezvolta i va acoperi mai multe sectoare. Sunt necesare msuri pentru a minimiza distanele de transport i a reduce impactul ecologic al acestuia.

II.3.5. Reciclare i valorificare 214

n ierarhia opiunilor de gestionare a deeurilor, inclus att n reglementrile UE ct i n cele naionale, recuperarea reprezint o prioritate aflat naintea eliminrii prin depozitare. Msurile necesare trebuie planificate astfel nct s se ajung la cea mai eficient metod de recuperare i reciclare innd cont de tipurile de deeuri, de sursele de deeuri i de compoziia diferit a deeurilor, n ceea ce privete deeurile municipale, Romnia se concentreaz asupra deeurilor de ambalaje, de hrtie, deeurilor biodegradabile, deeurilor din construcii i demolri i asupra nmolurilor rezultate din epurarea apelor menajere. n ceea ce privete bunurile de consum reciclarea i recuperarea se vor concentra asupra deeurilor de echipamente electrice i electronice, vehiculele i anvelope uzate. II.3.5.1. Deeuri de ambalaje Pentru a atinge intele stabilite n legislaia european i naional sistemul pentru gestionarea deeurilor de ambalaje va cuprinde: colectarea separat; sortarea i procesarea; reciclarea final . n ceea ce privete colectarea separat trebuie luate n considerare aceleai obiective ca i pentru colectarea general a deeurilor. Tipul de colectare i de containere trebuie alese n funcie de condiiile i tipurile de materiale din ambalaje. Ambalajele din sticl pot fi colectate, n primul rnd, n containere speciale amplasate n locuri publice, n apropierea centrelelor comerciale. Amplasarea containerelor de colectare a sticlei trebuie planificat n aa manierp nct sp fie uor accesate de populaie, sp nu creeze probleme n zonele respective (zgomot), locaiile s fie uor accesate de ctre companiile de colectare, s se ncadreze n imaginea arhitectural a zonei i containerele s poat fi meninute curate. innd cont de tipul de sticl cel mai vandabil, interiorul containerelor trebuie s fie mprit n compartimente pentru sticl de culoare alb, maro i verde. n zonele urbane dense containerele de colectare a sticlei trebuie amplasate n apropierea locuinelor. Ambalajele din plastic, metale i materiale compozite trebuie colectate n amestec ntr-un singur container sau n saci de plastic speciali. Aceste containere trebuie amplasate n apropierea locuinelor. Este recomandabil ca hrtia i ambalajele de hrtie s fie colectate n recipieni separai. Dar, n funcie de condiiile regionale specifice se poate lua n considerare colectarea ntr-un singur container a ambalajelor din hrtie, plastic, metal i compozite. Chiar i n acest caz, sticla trebuie colectat strict separat. Indiferent de sistemul de colectare a deeurilor de ambalaje este necesar crearea sau dezvoltarea unor instalaii de sortare i procesare a acestora n vederea reciclrii. Ambalajele din sticl colectate trebuie sortate pentru a se asigura c sticla sortat dup culoare este lipsit de impuriti precum aluminiu, plumb i silicai (pietre, porelan i ceramic). Hrtia i cartonul trebuie sortate pentru a elimina impuritile i pentru a atinge calitatea necesar industriei de hrtie i carton. De exemplu, sortarea n categorii precum hrtia de scris, carton i hrtia de joas calitate din ambalaje asigur atingerea calitii necesare pentru reciclare. Ambalajele din diferite materiale, colectate n amestec, trebuie sortate pentru a ajunge la materiale cu aceeai compoziie, cel puin dup cum urmeaz: 215

tabl inoxidabil; aluminiu; tetrapak; i n ceea ce privete plasticele, cel puin: PVC; PP; PE; PET. Pentru primele staii de sortare care se vor infiina este recomandabil s se opteze pentru sortarea manual, dar Romnia are intenia de a utiliza ct mai curnd, sistemele de sortare mecanic sau automat recunoscute internaional. Aceste sisteme sunt n special disponibile pentru sortarea n funcie de culoarea sticlei, pentru sortarea hrtiei, a metalelor feroase i neferoase. Sortarea magnetic a aluminiului i a tablei inoxidabile poate fi utilizat i n cadrul staiilor de sortare manual. Romnia este contient c recuperarea i reciclarea vor fi un succes numai dac materialele colectate i sortate vor fi n final utilizate n cadrul ramurilor specifice ale industriei. De aceea, tehnologiile de producie din industria de sticl, metal, hrtie, carton i plastic trebuie adaptate pentru utilizarea acestor materiale. Programe economice speciale vor fi utilizate pentru a motiva industriile s se implice n procesul de reciclare i pentru a crea piee de desfacere pentru astfel de produse rezultate n urma reciclrii materialelor pentru companiile deja implicate n acest proces. Romnia intenioneaz s planifice campanii de informare a populaiei, de stimulare a administraiilor locale, a industriilor i a tuturor factorilor implicai pentru a asigura succesul acestor sisteme de recuperare i reciclare.
Crearea iniial a unor staii de sortare manual, urmnd a se mbunti acest sistem prin implementarea unor instalaii mecanice i automate. Dezvoltarea unor programe economice speciale pentru a stimula industriile. Campanii de informare a publicului.

II.3.5.2. Deeuri biodegradabile Dup cum s-a menionat n capitolele anterioare deeurile biodegradabile reprezint circa 51% din deeurile municipale din Romnia. Pentru a atinge obiectivele generale de recuperare/reciclare i de reducere a materiilor biodegradabile trimise spre depozitarea final trebuie utilizate toate msurile posibile de valorificare a deeurilor biodegradabile. n principiu, soluiile de recuperare i reciclare disponibile sunt: compostarea (digestia aerob); digestia anaerob cu producerea i colectarea de biogaz. Avnd n vedere experiena internaional, Romnia este contient c pentru a utiliza n mod eficient compostarea este necesar o colectare separat a materiei organice din deeuri. Trebuie evitat compostarea deeurilor municipale colectate n amestec, deoarece deeurile municipale amestecate au un coninut ridicat de metale grele cum ar fi: Cd, Pb, Cu, Zn i Hg. Datorit condiiilor referitoare la concentraia de metalele grele admis n compost se recomand a se evita colectarea materialelor biodegradabile din mediile 216

urbane dense. Experiena international a demonstrat c din aceste medii nu este posibil colectarea separat a unor materii biodegradabile de calitate. Colectarea separat a materiei biodegradabile poate fi realizat n toate regiunile n care populaia locuiete n "medii verzi", gospodrii cu grdini. Cel mai mare volum de deeuri biodegradabile poate fi colectat n mediul rural, dar acest lucru trebuie evitat, deoarece populaia din aceste medii practic metode ecologice de a reutiliza materiile biodegradabile n propriile gospodrii. n condi iile situaiei existente, n Romnia este recomandabil introducerea colectrii separate a materiei biodegradabile n mediul urban mai puin dens, n zonele verzi ale marilor orae i unele zone rurale, acestea reprezentnd un procent de 25-35% din populaie. Din aceste zone, dac se estimeaz o generare medie de deeuri de circa 300 kg/loc.an cu un coninut de 51% material biodegradabil, ar fi posibil o colectare separat a circa 120-145 de kg/loc.an de materiale biodegradabile. Astfel cantitatea de deeuri biodegradabile teoretic posibil a fi colectat ar fi 648.000 i 1.000.000 t/an. Aceste valori se reduc dac: populaia din mediile rurale nu accept s colecteze separat deeurile biodegradabile; nu se accept instalarea staiilor de compostare; nu exist o pia de desfacere pentru compost; se prefer, din diferite motive, tratarea mecano-biologic. Romnia nu are experiena necesar n planificarea i operarea staiilor de compost, de aceea se recomand etapizarea acestei aciuni. Romnia va selecta n jur de 4-6 regiuni n care s se construiasc i s opereze instalaii de compostare demonstrative. n aceste staii-demonstrative vor fi utilizate diferite tehnologii de compostare. Condiiile de operare i rezultatele activitilor de compostare n special privind calitatea i utilizarea final a compostului, vor fi monitorizate de o instituie independent. Rezultatele vor fi compilate, evaluate i prezentate n dezbateri publice cu toi partenerii implicai. Experiena i rezultatele evaluate vor fi baza pentru continuarea planificrii i realizrii altor instalaii de compostare. Pentru colectarea separat n gospodrii a deeurilor biodegradabile trebuie asigurai recipieni speciali. Pentru gospodriile mici pot fi distribuii saci, iar pentru gospodrii mai mari pot fi distribuite containere (80-120 l). Acestea vor fi amplasate aproape de locuine. Colectarea va fi organizat ntr-o asemenea manier nct s se evite problemele de igien. n ceea ce privete capacitatea staiilor de compostare, se cer respectate cel puin urmtoarele condiii: amplasarea staiilor de compostare n "centrul" ariei de colectare; selectarea locaiei trebuie s ia n considerare condi iile climatice specifice pentru a minimiza impactul emisiilor (miros suprtor) asupra mediului; distana dintre cea mai apropiat gospodrie i staia de compostare trebuie s fie de cel puin 500 m; fiecare staie de compostare trebuie s includ faciliti de pretratare prin mcinare, sitare, presortare i amestecare a materiei biodegradabile (prin aceasta se asigur c staia de compostare poate s utilizeze materie biodegradabil din diferite surse: gospodrii private, instituii publice, restaurante, industrii, piee i zone verzi publice); 217

pentru a minimiza emisiile mirositoare va fi necesar ca, n anumite regiuni, s se prevad faze de digestie anaerob (cldiri nchise) premergtoare compostrii propriu-zise; toate staiile de compost trebuie s includ tehnologii de ambalare a compostului pentru introducerea acestuia pe pia.
Colectarea neselectiv a biodegradabilelor n zonele cu densitate mare a populaiei. Colectarea selectiv a 120-145 kg/loc.an deeuri biodegradabile. Capacitate de compostare pentru 680.000-1.000.000 t/an deeuri biodegradabile. Realizarea de staii-demonstrative de compostare. Realizarea unor proiecte de testare a pieei i de "utilizare" a compostului naintea integrrii staiilor de compostare n sistemul de gestionare a deeurilor.

II.3.5.3. Deeurile din construcii i demolri n Romnia, n prezent cantitatea de deeuri din construcii i demolri este mult mai mic n comparatie cu statele membre ale Uniunii Europene. n paralel cu dezvoltarea economic a rii, activitile de construire a cldirilor noi, de reconstrucie i renovare a cldirilor existente i demolarea cldirilor vechi ce nu pot fi renovate, vor crete substanial cantitatea de deeuri din construcii i demolri i se va schimba mult calitatea acestora fapt pentru care este necesar dezvoltarea msurilor pentru reciclarea, recuperarea i eliminarea deeurilor rezultate. n aceast categorie, se disting trei grupuri mari de deeuri: materiale de construcie (materiale tehnice pentru construirea pereilor, nu accesorii) metale, diferite materiale plastice, textile, din lemn i ambalajele acestora; materiale din "demolri" coninnd n mare parte crmizi, beton, lemn, metale, pietre, oel; sol excavat - necontaminat sau contaminat. Datorit previziunii de cretere a cantitii de deeuri din construcii i demolri vor fi luate n considerare toate msurile disponibile de reciclare i recuperare. Astfel de msuri ar fi: stocarea strict separat a solurilor contaminate i a celor necontaminate; reutilizarea solurilor necontaminate fr alte tratamente, n diferite activiti de construcii; evitarea utilizrii directe a solurilor contaminate i depozitarea lor n locuri special amenajate n vederea reabilitrii; separarea strict a deeurilor din construcii fa de cele din demolri; mbuntirea continu a schemelor de procesare i reciclare; pstrarea separat pe ct posibil, a materialelor diferite cum ar fi metalele, plasticul, dac capacitatea de construcie i spaiul disponibil va permite; procesarea deeurilor din construcii n staii de sortare, ct posibil, mpreun cu deeurile comerciale (pentru recuperarea calitativ a diferitelor materiale reciclabile); procesarea deeurilor din demolri prin tehnologii de zdrobire, clasificare i/sau sortare n funcie de densitate n staii mobile, semi-mobile sau staionare; utilizarea fraciei fine (8 - 40 mm) rezultate, pentru diferite activiti de construcie, n special pentru construirea de strzi, astfel nct solurile i apa subteran s nu fie contaminate. 218

Pentru a evita impactul ecologic asupra solurilor i asupra apei subterane trebuie s se asigure colectarea deeurilor din construcii i demolri n toate regiunile (urban dens, urban i rural) i utilizarea acestora dup pretratare, n reamenajari de drumuri sau alte activiti.
Cantitatea de deeuri din construcii i demolri va crete substanial. Deeurile din demolri vor fi utilizate ca o surs alternativ de materiale de construcii. Materialele reciclabile utilizate trebuie s nu genereze impact asupra solului i apei subterane.

II.3.5.4. Nmolurile din staiile de epurare a apelor uzate oreneti Avnd n vedere legislaia referitoare la depozitarea deeurilor i faptul c Romnia trebuie s ndeplineasc obiectivele pentru reducerea cantitii de deeuri biodegradabile depozitate nu va mai fi permis eliminarea nmolurilor de epurare nestabilizate pe depozitele de deeuri nepericuloase. De aceea, Romnia ncurajeaz utilizarea n agricultur a nmolului rezultat din epurarea apelor uzate oreneti, atta timp ct acesta nu pune n pericol calitatea solurilor i a produselor agricole rezultate. Pentru alinierea legislaiei naionale la Acquis-ul Communautaire i, de asemenea, pentru stabilirea condi iilor de utilizare a nmolurilor n agricultur, Romnia a aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 49/2004 Normele Tehnice privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz n moluri de epurare n agricultur. Prin acest act normativ s-au adoptat limite mai joase dect cele prevzute n actuala Directiv n vederea prezervrii calitii solurilor. S-a inut cont de faptul c n proiectul noii Directive limitele diversilor poluani sunt mai sczute dect cele din Directiva aflat n for. Romnia va lua msuri care vizeaz reducerea important a componentelor nedorite din nmoluri, precum i impunerea de controale specifice pentru calitatea nmolurilor atunci cnd acestea sunt utilizate n agricultur, pentru evitarea acumulrii excesive i necontrolate n sol a substanelor contaminante care pot afecta pe termen lung caracteristicile sale agrochimice. Din datele existente privind staiile de epurare oreneti i caracteristicile nmolului rezultat s-a evideniat calitatea inadecvat pentru mprtierea pe cmp a acestuia. Deoarece multe ntreprinderi i deverseaz apele uzate industriale n sistemele de canalizare oreneti, nmolul rezultat n urma epurrii acestor ape nu ndeplinete condiiile necesare pentru utilizarea acestuia n agricultur. De aceea Romnia are n vedere: asigurarea funcionrii corespunztoare a instalaiilor de preepurare a apelor uzate industriale nainte de deversarea acestora n sistemele de canalizare oreneti; prevenirea contaminrii nmolului de epurare prin controlarea calitii efluenilor industriali descrcai n canalizrile oreneti. n prezent se realizeaz o baz de date pentru nmoluri i o evideniere a staiilor de epurare care trateaz ape uzate industriale mpreun cu apele menajere de cele care epureaz doar ape uzate menajere sau ape similare cu acestea. Baza de date va avea o forma final la sfritul anului 2004. Criteriile cheie pentru evaluarea calitii nmolului sunt: chimice; biologice; 219

fizice; acceptabilitate (miros, considerente estetice, etc). Avnd n vedere compoziia sa predominant organic i coninutul n nutrieni, nmolul are utilizare benefic n agricultur i n recuperarea energiei. Obiectivul pe termen lung al Romniei este de a reintroduce n agricultur nutrienii nepoluani, rezultai din nmolul de la staiile de epurare a apelor uzate oreneti. Pentru nmolurile ce nu ndeplinesc condiiile de utilizare n agricultur Romnia investigheaz alte metode de tratare sau eliminare a acestuia. De exemplu, industria cimentului va elabora un studiu pentru utilizarea nmolurilor rezultate din staiile de epurare ca materie prim alternativ n cuptoarele de clincher, pentru nlocuirea unei pri din argil . Studiul se realizeaz pentru judeele limitrofe fabricilor de ciment, acesta cuprinznd referiri la calitatea nmolului i cantitatea ce va putea fi utilizat n acest proces. Studiul se va finaliza pn la sfritul anului 2004. De asemenea, exist i pot fi aplicate tehnologii de recuperare a coninutului de metale grele din nmolurile de epurare.
Reducerea important a componentelor nedorite din nmoluri. Impunerea de controale specifice pentru calitatea nmolurilor atunci cnd acestea sunt utilizate n agricultur. Investigarea altor metode de tratare sau eliminare a nmolului.

II.3.5.5 Deeuri de echipamente electrice i electronice Conform Directivei Europene privind deeurile de la echipamentele electrice i electronice (DEEE) exist 10 tipuri diferite care trebuie colectate de la consumatori i reciclate sau recuperate n rate specifice. Deeurile de echipamente electrice i electronice pot fi colectate de la populaie prin centrele comerciale care vnd produsele respective. Pe de alt parte, administraiile locale (municipale, judeene, regionale,) vor instala un sistem de colectare separat. Colectarea separat trebuie organizat i realizat n aa manier nct s se colecteze o cantitate de circa 4kg/loc.an. nc nu s-a decis ce tip de colectare separat va fi utilizat n Romnia. Administraiile locale vor trimite materialele colectate ctre industria responsabil de reciclare final i recuperare. Este indicat ca cel puin reciclarea i recuperarea deeurilor de la echipamentele electrice i electronice s fie finanat de nsi industria responsabil.
Colectarea separat a deeurilor de echipamente electrice i electronice de ctre municipalitate. Reciclarea i recuperarea va fi realizat de ctre industria responsabil.

II.3.5.6. Vehicule scoase din uz Romnia are n vedere msurile necesare pentru implementarea Directivei Europene privind vehiculele scoase din uz, i anume: limitarea utilizrii substanelor periculoase la fabricarea vehiculelor i reducerea acestora ncepnd cu faza de concepie; 220

integrarea unei cantiti crescnde de materiale reciclate provenind de la vehiculele scoase din uz n vehiculele noi i n alte produse pentru a dezvolta pieele pentru materialele reciclate; punerea la punct de ctre operatorii economici a sistemelor pentru colectarea vehiculelor scoase din uz i n msura n care este fezabil tehnic i economic a deeurilor de piese rezultate din operaiile de reparare a vehiculelor; punerea la punct a unui sistem conform cruia radierea unui vehicul scos din uz s se fac numai n baza unui certificat de distrugere (eliminare). Directiva privind vehiculele scoase din uz este prevzut a fi transpus n 2004, iar n prezent exist cteva prevederi ale Directivei transpuse prin alte acte normative. De exemplu, n ceea ce privete regimul vehiculelor abandonate sau fr stpn exist Legea nr. 421/2002, care permite autoritilor admistratiei publice locale s identifice, s ridice i s valorifice aceste vehicule. n Romnia, exist n prezent 3 productori de vehicule: Dacia, Daewoo i Aro. n ceea ce privete sistemul de eliminare a vehiculelor scoase din uz, n prezent exist un shredder aparinnd societii S.C. Remayer S.A cu o capacitate de 8.000 tone/lun instalat n Bucureti. Numrul de vehicule scoase din uz anual este estimat la 30.000. Din componentele vehiculelor scoase din uz se valorific doar prile metalice, ceea ce reprezint aproximativ 70 % din masa vehiculului, restul fiind eliminate. Exista o reea de 46 de societi comerciale rspndite relativ uniform n teritoriu care au desfurat i desfoar operaiuni de dezmembrare i valorificare a vehiculelor scoase din uz. Pentru realizarea msurilor de implementare a Directivei, Romnia propune aplicarea principiului responsabilitii productorului. Pentru aplicarea eficient a acestui principiu se are n vedere crearea unui sistem comun de colectare i tratare a vehiculelor scoase din uz la care s participe, dac este posibil, toi productorii i importatorii de vehicule. Colectarea i transportul vehiculelor scoase din uz ctre unitile autorizate de dezmembrare i valorificare trebuie asigurat fr impunerea unor costuri adi ionale asupra ultimului proprietar, astfel finanarea necesar atingerii obiectivelor de reciclare poate fi asigurat prin impunerea unei taxe la prim nmatriculare n Romnia a vehiculelor de clasa Ml i NI. Romnia va asigura o atenie special implemetarii i operrii unitilor de reciclare a plasticului i de valorificare a fraciei uoare rezultate n urma dezmembrrii vehiculelor scoase din uz. Astfel, Romnia va incuraja utilizarea materialelor reciclate, inclusiv printre productorii de automobile. Romnia va mbunti normele tehnice n ceea ce privete necesarul minim pentru dezmembrarea i valorificarea vehiculelor scoase din uz, respectiv pentru tratarea i eliminarea deeurilor i componentelor periculoase regsite ntr-un vehicul.
Implemetarea unui sistem de colectare a vehiculelor scoase din uz. ncurajarea societilor ce desfoar operaiuni de dezmembrare. Valorificarea fraciei uoare i reciclarea materialelor reciclabile rezultate n urma dezmembrrii vehiculelor scoase din uz.

Nu exista nici o Directiv European specific privind anvelopele uzate. Exist reglementri privind reciclarea i valorificarea numai pentru anvelopele colectate de la vehiculele scoase din uz. Anvelopele uzate nu trebuie eliminate prin depozitare controlat, nici n form original nici mrunite. Anvelopele uzate nu trebuie incinerate n instalaii de incinerare a deeurilor menajere. Pe baza Directivei Cadru a Deeurilor anvelopele uzate trebuie reciclate sau valorificate termoenergetic ct mai mult posibil. Ambele metode sunt recomandate. Pe de o parte anvelopele de la mainile private precum i cele de la autocamioane, au un coninut ridicat de cauciuc i oel ce poate fi reciclat. Pentru recuperarea cauciucului i otelului sunt disponibile i operaionale diferite tehnologii (procesarea la temperatur normal i la temperatur joas). Pe de alta parte anvelopele au o valoare caloric mare i pot fi utilizate ca surs de energie, n special, n cuptoarele de ciment. Emisiile care provin de la aceste cuptoare de ciment au fost msurate n diferite situaii i au artat clar c arderea anvelopelor n condiii controlate nu produce daune mediului. Pentru implementarea Directivei privind vehiculele scoase din uz este recomandabil ca toi agenii economici care comercializeaz anvelope s preia anvelopele uzate i s le predea ntreprinderilor specializate n reciclare. Anvelopele uzate pot fi procesate pentru reciclarea cauciucului att sub form de granule ct i sub form de pulbere. Anvelopele uzate pot fi de asemenea utilizate i drept combustibil suplimentar n procesul de precalcinare sau n arderea primar n cuptoarelor de ciment. n aceste condi ii magazinele de anvelope vor percepe o tax specific de depozitare pentru anvelopele uzate, iar schema de transport, sortare i reciclare va fi finanat prin taxele de depozitare i veniturile provenite din comercializarea cauciucului granulat sau pulbere i otelului recuperat. Romnia a elaborat un proiect de Hotrre de Guvern privind gestionarea anvelopelor uzate, acesta fiind aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 170/2004.
Implemetarea unui sistem de colectare a vehiculelor scoase din uz. ncurajarea reciclrii i valorificrii materiale a anvelopelor uzate. Valorificarea energetic a anvelopelor uzate se va realiza numai n cazul n care nu este posibil valorificarea material. Interzicerea depozitrii anvelopelor uzate de la intrarea n vigoare a Hotrrii de Guvern modificate privind depozitarea deeurilor.

II.3.6. Tratare (nainte de eliminare) II.3.6.1. Tratarea mecano-biologic Dup cum s-a menionat, deeurile municipale din Romnia au o compozi ie de aproximativ 61% materie biodegradabil. Pentru a atinge intele din Directiva 99/31/EC privind depozitarea deeurilor i din Hotrrea Guvernului nr. 162/2002, coninutul de materie organic trebuie minimizat dup cum urmeaz: reducerea cantitii de biodegradabile de 25% pn n 31 dec. 2010; reducerea cantitii de biodegradabile de 50% pn n 31 dec. 2013; 222

II.3.5.7. Anvelope uzate

221

reducerea cantitii de biodegradabile de 65% pn la 31 dec. 2016. Aceste obiective pot fi realizate n unele regiuni prin colectarea separat i compostarea materiei biodegradabile. n zonele urbane dense aceste obiective se pot atinge doar prin incinerarea deeurilor menajere. Pentru toate regiunile unde compostarea nu este acceptat i pentru toate regiunile unde deeurile conin un procent mai mare de materie biodegradabil, este posibil i recomandat tratarea mecano-biologic. n prezent, este neclar unde vor fi realizate instalaiile necesare pentru compostare i incinerare. Este, de asemenea, neclar cum poate populaia minimiza generarea deeurilor de materie biodegradabil, de aceea nc nu este posibil prognozarea unui numr de staii de tratare mecano-biologic. Din experiena internaional se recomand s se instaleze staii demonstrative pentru tratarea mecano-biologic n cteva regiuni. Ca i n cazul staiilor de compostare pilot, aceste staii vor fi monitorizate, rezultatele vor fi evaluate, popularizate i vor reprezenta baza pentru continuarea planificrii i a lurii deciziilor. n ceea ce privete tehnicile i tehnologiile privind tratarea mecano-biologic se prezint urmtoarele elemente: experiena internaional arat ca optima capacitatea de 100.000 t/an pentru o staie de tratare mecano-biologic; toate staiile trebuie s includ instalaii mecanice pentru sortarea materiei biodegradabile ct i a deeurilor periculoase; procesul aerob realizat n aceste staii trebuie s ia n considerare minimizarea polurii prin generarea de gaze i levigat; ct de mult posibil, materialul de tratat aerob trebuie selectat prin sitare i separat de materiile cu puteri calorifice mari ce pot fi incinerate i de materialul inert potrivit pentru depozitarea final. n prezent, tratarea mecano-biologic poate fi recomandat doar pentru acele regiuni care nu au n plan construirea de staii de compostare.
Tratarea mecano-biologic este una din tehnicile de baz pentu reducerea cantitilor de materie biodegradabil i producerea de combustibili alternativi obinui din deeuri. Realizarea unor staii pilot de tratare mecano-biologic.

din deeuri, adic recuperarea cldurii i altor forme de energie rezultate n urma incinerrii deeurilor. Toate incineratoarele de deeuri trebuie administrate n acord cu conceptele specifice ale utilizrii finale ale energiei i cldurii, mai ales n ceea ce privete consumatorii industriali i comerciali i sistemele de nclzire centralizate municipale. Incineratoarele trebuie exploatate n aa manier nct cenua de fund sp poat fi sortat pentru a recupera metalele reciclabile i a fi utilizat n construcii, fr impact asupra solului i apei subterane. Vor fi utilizate pe ct posibil instalaiile existente, capabile de coincinerare i care se pot conforma cu legislaia european. Acestea se potrivesc n general pentru deeuri industriale i pentru deeurile cu putere calorific mare "rezultate" din staiile de tratare mecano-biologice. n planificarea realizrii noilor incineratoare trebuie inut seama de criteriul cel mai important n alegerea locaiei i anume acceptarea de ctre populaie. n planificarea noilor incineratoare trebuie inut seama de faptul c masa total de deeuri se va reduce datorit obligaiei de a atinge intele n ceea ce privete deeurile de ambalaje i deeurile de echipamente electrice i electronice. Incineratoarele pentru deeurile municipale sunt recomandate n urmtoarele condiii: cantitatea de deeuri municipale disponibil pentru incinerare s fie de minim 150.000 tone/an. Considernd cantitatea specific de deeuri generate pe locuitor aceasta ar insemna o populaie minim de 300.000 locuitori (n cazul n care cantitatea generat specific este de 500 kg/loc.an); nu exist teren disponibil pe o distan acceptabil pentru amplasarea unui depozit; n regiunea respectiv exist o cerere foarte mare de cldur i energie i nici o alt metod de tratare nu este mai eficient dect incinerarea deeurilor n ceea ce privete generarea de energie i cldur. II.3.7. Eliminare final (depozitare) n momentul de fa este acceptat ideea c depozitarea n condiii ecologice este necesar n toate regiunile din Romnia pentru eliminarea final a deeurilor nerecuperabile i nereciclabile. Toate depozitele trebuie s atinga ntreaga gam de condiii din legislaia naional i european. Va fi luat n considerare planificarea realizrii de noi depozite. Romnia are n vedere, de asemenea, necesitile de a atinge standardele tehnice i de emisii ale UE i de a refinana investiiile i funcionarea unor depozite. Capacitatea minim de depozitare pentru mediul urban i urban dens este de 100.000 tone/an, astfel nct depozitele s fie fezabile din punct de vedere economic, s poat fi acoperite costurile de investi ie, de operare, de nchidere i monitorizare post-nchidere n strns corelare cu capacitatea de plat a cetenilor. Noile depozite trebuie planificate i localizate n "centrul" regiunii de generare a deeurilor n vederea minimizrii eforturilor de transport. Selectarea locaiilor pentru noile depozite trebuie s ia n considerare restriciile geologice, hidrogeologice, geografice i aspectele privind protecia mediului nconjurtor. Pe ct posibil depozitele trebuie s aib i sisteme de acceptare a 224

II.3.6.2. Tratarea termic (incinerarea) n baza experienei internaionale, n special din statele membre UE, incinerarea este cea mai eficient metod de tratare a deeurilor colectate n amestec din surse diferite, nainte de a fi depozitate final. Scopul incinerrii este: s minimizeze volumul deeurilor; s distrug componentele periculoase biodegradabile; s inertizeze - trecerea ntr-o form inactiv/inert; s reduc carbonul organic; s recupereze energia coninut n deeurile incinerabile. Toate incineratoarele de deeuri, fie c sunt industriale, medicale sau municipale, trebuie s ndeplineasc obiectivele din legislaia european i naionala. n paralel, incineratoarele trebuie s ndeplineasc i condiiile privitoare la recuperarea energiei 223

deeurilor aduse direct de consumatorii privai. Este recomandabil, n zona depozitelor s fie asigurat teren adiional pentru activiti de recuperare, reciclare i tratare a deeurilor. n urma evalurilor din cadrul grupului de lucru s-a considerat c pn spre sfritul deceniului 2, Romnia va avea nevoie de aproximativ 50 depozite din clasa b) conforme cu standardele UE. Avnd n vedere faptul c pn n prezent au fost construite deja 14 depozite Romnia are nevoie de completarea acestui numr de depozite din clasa b) conforme cu standardele UE. Pe plan regional trebuie s se in cont de problemele ridicate de existena unor zone izolate i a condiiilor specifice de transport; n acest sens s-a stabilit un maxim de nc 15 depozite din clasa b) cu o capacitate medie de 50.000 tone/an care s deserveasc zonele izolate i cu dificulti de transport. Va trebui s se treac la o nou abordare de tip regional a construirii depozitelor municipale, astfel nct fiecare regiune s rezolve problema gestionrii i eliminrii deeurilor n funcie de condiiile regionale specifice i lund n calcul toate aspectele privind eficiena economic, acoperirea costurilor de investi ie i operare, a costurilor de nchidere, monitorizare post-nchidere, precum i gradul de suportabilitate a costurilor de operare de ctre ceteni. II.4. PLANUL NAIONAL DE ACIUNE PENTRU GESTIONARE A DEEURILOR MUNICIPALE Tabelul II.4.1. Obiective i msuri generale pentru gestionarea deeurilor municipale
Domeniul/ Activitatea 1. Politica i cadrul legislativ Obiective 1.1. Dezvoltarea politicii naionale de gestionare a deeurilor municipale n vederea implementrii unui sistem integrat i eficient din punct de vedere ecologic i economic 1.2. Conformarea politicii i legislaiei naionale n domeniul gestionrii deeurilor municipale cu prevederile legislative europene 1.3. Stabilirea cadrului legal Msuri pentru atingerea obiectivelor elaborarea de reglementri naionale privind gestioanrea integrat a deeurilor municipale modificarea actelor legislative existente, conform cerinelor privind gestionarea integrat a deeurilor municipale Transpunerea integral, n legislaia naional, a reglementrilor europene, prin consultarea tuturor prilor implicate Preluarea Regulamentului CE nr. Responsabil MMGA MAI Termen 2007

pentru producerea de statistici privind generarea i eliminarea deeurilor municipale, n formatul cerut de Comunitatea European

1.4. Creterea eficienei de aplicare a legislaiei n domeniul gestiunii deeurilor municipale

2150/2002 privind statistica deeurilor Includerea anchetelor statistice privind deeurilor municipale, realizate n conformitate cu Regulamentul nr. 2150/2002/EC n Programul cercetrilor statistice Realizarea anchetelor statistice prin care se colecteaz datele privind deeurile municipale, n conformitate cu cerinele Regulamentului Prelucrarea i publicarea datelor finale privind deeurile municipale Raportarea datelor naionale privind deeurile, conform cerinelor Regulamentului, ctre EUROSTAT Asigurarea procedurilor i resurselor necesare pentru aplicarea i controlul aplicrii legislaiei Stabilirea unor programe de inspecii Monitorizarea aplicrii legislaiei Finalizarea Planu-lui Naional de Gestionare a Deeurilor (PNGD) Elaborarea unui Plan Regional de Gestionare a Deeurilor Municipale

MMGA INS

ncepnd cu 2004

MMGA

anual, ncepnd cu 2005

INS MMGA

anual, ncepnd cu 2005 periodicitate o dat la doi ani, ncepnd cu 2006

INS

MMGA MAI

MMGA Garda de Mediu MMGA MAI MMGA

permanent

permanent 2004

MMGA MAI

permanent

MMGA INS

2007

Consiliile judeene ale judeelor din regiunea Centru Agenia Regional de

septembrie 2004

225

226

2. Aspecte instituionale i organizatorice

2.1. Adaptarea i dezvoltarea cadrului instituional i organizatoric n vederea ndeplinirii cerinelor naionale i europene

3. Resursele umane

3.1. Asigurarea resurselor umane ca numr i pregtire profesional

Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deeurilor pentru cele 8 regiuni mbuntirea cooperrii ntre instituiile cu responsabiliti n domeniu (comitete interministeriale, grupuri de lucru, etc.) i definirea clar a fluxurilor d einformaie Definirea clar a responsabilitilor i asumarea acestora la toate nivelele, innd cont de principiul subsidiaritii Dezvoltarea de mecanisme care s asigure funcionarea organizaiilor/agenilor economici n vederea ndeplinirii intelor prevzute n unele Directive europene Organizarea de cursuri de pregtire i calificare n domeniul gestiunii deeurilor municipale pentru: - personalul din APM-uri - personalul administraiei publice locale (Consilii judeene i locale) - personalul agenilor de salubritate - personalul operatorilor de faciliti de tratare i eliminare deeuri Crearea de noi locuri de munc n domeniul gestionrii deeurilor municipale

Mediu Sibu Consiliile judeene Ageniile Regionale de Mediu Ministere responsabile

dec. 2006

4. Finanarea sistemului de gestionare a deeurilor municipale

2005

4.1. Crearea i utili-zarea de sisteme i mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deeurilor municipale n condiiile respectrii principiile generale

Ministere Consilii judeene i locale

permanent

Ministere Consilii judeene i locale

2007

MMGA MAI Consilii judeene i locale

permanent

Gestionarea deeurilor municpale de ctre primrii, administraii, sisteme mixte (parteneriat publicprivat), sisteme private Stabilirea exact a sistemului de taxe specifice pentru deeurile municipale Instruiri tematice privind oportunitile de finanare pentru gestionarea deeurilor municipale Calculul tarifelor astfel nct s acopere costurile tuturor operaiunilor de gestionare deeuri municipale (colectare, inclusiv colectare selectiv, transport, tratare, eliminare, nchidere, monitorizare postnchidere) Introducerea unei taxe suplimentare pentru depozitare n vederea stimulrii minimizrii cantitilor depozitate, reducerii biodegradabilitii i gradului de periculozitate a deeurilor depozitate n condiiile legii Pregtirea i propunerea de proiecte eligibile n funcie de cerinele donorilor

Consilii judeene i locale

permanent

Consilii judeene i locale Consilii judeene i locale 2007

Consilii judeene i locale Operatorii de salubritate

permanent

Consilii judeene i locale

2007

Operatori n domeniu

permanent

5. Contientizarea prilor implicate

5.1. Promovarea unui sistem de informare, contientizare i motivare pentru toate prile

Elaborarea la toate nivelele a unor planuri de comunicare i educare ce vor cuprinde: - intele: marele

MMGA MAI Consilii judeene i locale Ageni economici MMGA MAI Consilii judeene i locale Asociaii

permanent

227

228

implicate

6. Sistem de date i informaii privind gestionarea deeurilor

6.1. Obinerea de date i informaii compelte i corecte care s corespund cerinelor de raportare la nivel naional i european

7. Prevenirea generrii deeurilor municipale

7.1. Maximizarea prevenirii apariiei deeurilor municipale

public (i educaie colar), colectiviti locale, ageni economici, mediul asociativ - Mesajele - Mijloacele de intercomunicare i educare: mass-media, realizarea de pagini web, audituri, sondarea opiniei publice etc. Introducerea unui sistem de eviden i operaiuni de gestionare a deeurilor municipale Stabilirea unui sistem de raportare i nregistrare date i informaii pentru deeuri municipale, conform cerinelor europene Crearea unui sistem informaional integrat, bazat pe sistemul de control, care poate fi utilizat pentru regleemntare i raportare pe plan intern i internaional Iniiative de prevenire a generrii deeurilor municpale ncurajarea unor ci de consum mai durabile, prin orientarea consumului ctre produse i servicii cu impact redus asupra mediului Schimabrea comportamentului cu privire la prevenirea generrii de deeuri municipale prin activiti de contientizare a populaiei ncurajarea siste-

profesionale ONG-uri de profil 8. Colectarea i transportul deeurilor municipale 8.1. Asigurarea deservirii unui numr ct mai mare cu locuitori/generatori de deeuri municipale i asimilabile de ctre sistemele de colectare i transport 8.2. Asigurarea celor mai bune opiuni pentru colectarea i transportul deeurilor municipale, n vederea unei ct mai eficiente valorificri i eliminri a acestora

melor de reutilizare a unor componente din deeurile municipale Acoperirea ntregii arii de generatori de deeuri municipale

Consilii judeene i locale Consilii judeene i locale Operatori de salubritate

2017

MMGA INS

anual, din 2004

MMGA INS

anual, din 2004

MMGA Autoritatea Naional de Control prin Garda de Mediu

anual, din 2004

Elaborarea unui ghid de bun practic pentru agenii de salubritate Stabilirea unui sistem de eliberare a autoritilor pentru operaiunile de transport deeuri municipale Extinderea colectrii selective pentru deeurile municipale la nivelul ntregii ri Construcia staiilor de transfer deeuri Identificarea tuturor agenilor economici care au obligaia de a recupera/recicla unele componente din deeurile municipale Dezvoltarea unui sistem care s funcioneze pentru atingerea intelor de valorificare i reciclare a deeurilor de ambalaje din deeuri municipale Construcia de incineratoare cu recuperare de energie pentru deeurile municipale Dezvoltarea unei

MAI MMGA

2007

MTCT MAI MMGA

2007

Consilii judeene i locale Consilii judeene i locale Operatori MMGA MAI MEC

2017

pn n 2017

Consilii judeene i locale Operatori de salubritate Consilii judeene i locale ONG-uri

permanent

9. Valorificarea potenialului util din deeurile municiplae

permanent

9.1 Exploatarea tuturor posibilitilor de natur tehnic i economic privind valorificarea deeurilor municipale 9.2. Dezvoltarea activitilor de valo-rificare material i energetic

2005

MMGA Consilii judeene i locale ONG-uri MMGA 2007

MMGA MEC Ambalatori Consilii judeene i locale Operatori de instalaii de incinerare MEC

2005

dup 2017

dup 2005

229

230

10. Tratarea deeurilor municipale

10.1. Promovarea tratrii deeurilor municipale n vederea asigurrii unui management ecologic raional

piee interne a materialelor reciclate ncurajarea investiiilor n domeniul tratrii deeurilor municipale

Construcia tuturor capacitilor necesare pentru tratarea deeurilor municipale 11. Eliminarea deeurilor municipale 11.1. Asigurarea capacitilor necesare pentru eliminarea deeurilor municipale nchiderea depozitelor de deeuri municipale neconforme cu cerinele legislative naionale Condiionarea/extinderea capacitilor existente de depozitare a deeurilor municipale Construcia a 50 de noi depozite de deeuri municipale Dezvoltarea unui plan pentru mbuntirea continu a activitii institutelor de cercetare Gsirea soluiilor de finanare pentru cercetare-dezvoltare Realizarea unei proceduri de identificare a prioritilor n domeniul cercetrii Elaborarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare care vor cuprinde toate fluxurile principale de deeuri, n vederea ndeplinirii cerinelor tehnice din legislaia romn armonizat cu legislaia U.E.

MMGA Administraia Fondului pentru Mediu Consilii judeene i locale MMGA Consilii judeene i locale Operatori MMGA Consilii judeene i locale MMGA Consilii judeene i locale MMGA Consilii judeene i locale MMGA MEC

2008

Susinerea de simpozioane, ntlniri pentru promovarea cercetrii romneti n domeniul gestionrii deeurilor municipale

MMGA

permanent

Tabelul II.4.2. Obiective i msuri specifice anumitor fluxuri de deeuri


2017 Categoria de deeuri 1. Deeuri din construcii i demolri Obiective 1.1. Reutilizarea i reciclarea, n msura n care acestea nu sunt contaminate 1.2. Tratarea n vederea recuperrii sau eliminrii i eliminarea corespunztoare Msuri pentru atingerea obiectivelor Colectarea separat a deeurilor din demolri (contaminate i necontaminate) Tratarea deeurilor din demolare necontamiante prin instalaii fixe i mobile i utilizarea produselor ca agregate n construcii Tratarea deeurilor contaminate din demolri nainte de depozitarea final Tratarea deeurilor n cazul n care acestea sunt contaminate Responsabil Administraie public local Firme de construcii civile Administraie public local Firme de construcii civile Operatori Administraie public local Firme de construcii civile Operatori Administraie public local Firme de construcii civile Operatori MMGA Termen din 2008

2017

din 2008

2017

din 2008

2017

12. Cercetare dezvoltare

12.1. ncurajarea i susinerea cercetrii romneti n domeniul gestionrii deeurilor municipale

2007

din 2008

MMGA MEC MMGA MEC

2007 2. Deeuri provenite de la staiile de epurare a apelor uzate oreneti 2.1. Prevenirea eliminrii necontrolate pe soluri a nmolurilor oreneti 2.2. Prevenirea eliminrii nmolurilor oreneti n apele de suprafa Interzicerea eliminrii necontrolate pe soluri Interzicerea eliminrii nmolurilor n apele de suprafa Interzicerea folosirii n agricultur a nmolurilor ce nu corespund cerinelor de limitare a noxelor din OM 49/2004 Monitorizarea i controlul calitii solului i nmolurilor

permanent

2007

MMGA

permanent

MMGA

anual

MMGA

permanent

MMGA

permanent

231

232

cnd acestea sunt eliminate pe sol Implicarea activ a autoritilor competente, generatorii de nmol, utilizatorii de nmol, ageniile de consultan agricol i laboratoarele de analiz ntrirea legturilor ntre autoritile competente, generatorii de nmol, utilizatorii de nmol, ageniile de consultan agricol i laboratoarele de analiz Identificarea aciunilor ce urmeaz a fi realizate n vederea implementrii directivei

MMGA APM-uri Direcii Agricole Judeene Garda de Mediu MMGA

2004

2004

3. Deeuri biodegradabile

4. Deeuri de ambalaje

2.3. Asigurarea, n msura posibilitilor, a recuperrii i utilizrii ca fertilizant sau amendament agricol 3.1. Reducerea cantitii de deeuri biodegradabile depozitate, prin reciclare i procesare (minimizarea materiei organice pentru reducerea cantitii de levigat i gaz de hald) 4.1. Administraie i planificare n vederea asigurrii infrastructurii

Furnizarea periodic de ctre productorii de nmol ctre utilizatori a informaiilor privind calitatea nmolurilor Organizarea infrastructurii pentru valorificarea agricol a nmolului orenesc ncurajarea potenialilor investitori pentru realizarea de investiii n vederea reciclrii i procesrii Construcia tuturor capacitilor necesare de tratare ntrirea capacitii instituionale Stabilirea de inte pentru valorificare i reciclare a deeurilor de ambalaje i prevederea

MMGA APM-uri Direcii Agricole Judeene Garda de Mediu MMGA Staii de epurare oreneti MMGA

2004

acestora n Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor i n Planul Naional de Gestionare a Deeurilor Identificarea tuturor agenilor economici care au obligaia valorificrii deeurilor de ambalaje Dezvoltarea unui mecanism pentru asigurarea cooperrii ntre sectoarele relevante n vederea atingerii intelor de valorificare i reciclare

2004

MMGA Administraie public local

din 2008

MMGA Administraie public local Operatori MMGA MMGA

2020

2003-2007 realizat

Dezvoltarea unei strategii naionale privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje i ncorporarea acesteia n PNGD; prevederea de msuri pentru atingerea intelor naionale de valorificare i reciclare Pregtirea de campanii de informare pentru public i agenii economici privind msurile i intele naionale, implicarea tuturor factorilor interesai pentru ncurajarea utilizrii de materiale obinute din deeuri de ambalaje reciclate Stabilirea de instrumente economice care s promoveze implementarea obiectivelor prevzute n cadrul acestei directive Prevederi legislative privind ncurajarea

MMGA APM-uri MEC Garda de Mediu MMGA Administraia public local, Ageni economici care introduc pe pia ambalaje i produse ambalate MMGA

2005

2004

realizat

MMGA MEC MAI

din 2004

MMGA Adminsitraia Fondului de Mediu

2004

MMGA MEC

2004

233

234

4.2. Adoptarea i implementarea de msuri n vederea prevenirii gener rii deeurilor de ambalaje, asigurrii valorificrii i reciclrii i minimizarea riscului determinat de substanele periculoase din ambalaje

sistemului de reutilizare a ambalajelor Stabilirea unui sistem eficient pentru reutilizare/colectare i reciclare/valorificare a ambalajelor postconsum i a deeurilor de ambalaje Includerea de msuri n strategia naional i n PNGD privind prevenirea producerii de deeuri de ambalaje prin ncurajarea sistemelor de reutilizare a ambalajelor Crearea unor entiti economice care, n baza autorizrii obinute din partea autoritii competente, s preia responsabilitatea productorilor i importatorilor de produse ambalate n vederea atingerii obiectivelor Realizarea de proiecte pilot privind colectarea selectiv. Aciuni de contientizare a populaiei

MMGA MEC MAI Organizaii nfiinate n acest scop MMGA

realizat

realizat

Ageni economici care introduc pe pia ambalaje i produse ambalate

2004

Monitorizarea proiectelor pilot i diseminarea rezultatelor Extinderea colectrii selective d ela populaie la nivelul ntregii ri Dezvoltarea unui sistem de msurare i raportare a cantitii de deeuri de ambalaje

Ageni economici care introduc pe pia ambalaje i produse ambalate (entitate economic autorizat) Administraia public local, Societatea civil MMGA MAI MEC MAI Administraia public local MMGA MEC

2003-2006

4.3. ncurajarea comunicrii ntre factorii implicai i informarea Comisiei n legtur cu stadiul implementrii

2003-2006

2007-2017

2004

produs i procentului de valorificare i reciclare n vederea controlului atingerii intelor Implementarea unui sistem de marcare i identificare a ambalajelor pentru a identifica materialului ambalajului i a posibilitilor de reciclare Adoptarea standardelor privind coninutul anumitor metale grele n materialele de ambalaje i pentru respectarea cerinelor Anexei II referitoare la proiectarea i caracteristicile ambalajelor Stabilirea de sisteme de inspecie i control n vederea asigurrii respectrii standardelor privind ambalajele Obligativitatea agenilor economici implicai n sectorul ambalajelor de raportare a datelor relevante ctre autopritatea competent Campanii de informare a consumatorilor i a altor utilizatori de ambalaje privind obligaiile i rolul acestora n implementarea acestei directive, n special cu referire la: sistemele de recuperare, colectare i valorificare, modaliti de participare la reutilizarea, valorificarea i reciclarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje, semnificaia marcajului de pe ambalajele puse

MMGA MEC

realizat

MEC ASRO

2003-2004

MEC

2004

MMGA

realizat

Agenii economici care introduc pe pia ambalaje i produse ambalate MMGA MEC

permanent

235

236

4.4. Optimizarea reutilizrii i reciclabilitii ambalajelor

pe pia planuri de gestionare a ambalajelor i deeurilor de ambalaje Realizarea unei baze de date privind ambalajele i deeurile de ambalaje, n conformitate cu cerinele Deciziei Comisiei 97/138/EC Instruirea responsabililor pentru baza de date din cadrul Inspectoratelor de Protecie a Mediului privind colectarea i procesarea datelor Informarea Comisiei privind: texte ale standardelor naionale care se conformeaz cu cerinele directivei, transpunerea i implementarea directivei, date sub form de baze de date, alte informaii Realizarea obiectivului de valorificare de 50% i de reciclare de 15% pentru plastic i lemn Realizarea obiectivului de reciclare de 25% i de 155 pentru sticl, hrtie/carton i metale Creterea ponderii ambalajelor reutilizabile din total ambalaje Optimizarea modului de ambalaje i a formei ambalajului Aplicarea standardelor europene armonizate pentru prevenirea formrii deeurilor de ambalaje sau dup caz limitarea consumuli specific de material/tip

MMGA

realizat

de ambalaj i produs Pregtirea i diseminarea de ghiduri privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje 4.5. Reducerea cantitii de deeuri de ambalaje generate Crearea i dezvoltarea unui sistem de colectare eficient i eficace din punct ecologic i economic, care ofer un optim referitor la calitatea i cantitatea deeurilor colectate ncurajarea folosirii materialelor i produselor obinute din reciclarea deeurilor de ambalaje Interzicerea eliminrii pe depozitele de deeuri a anvelopelor uzate ntregi (conform prevedrilor HG privind depozitarea) Limitarea eliminrii pe depozite a anvelopelor uzate triate ncurajarea valorificrii materiale a anvelopelor uzate Valorificarea termoenergetic prin co-incinerare n cuptoarele din fabricile de ciment a anvelopelor uzate ncurajarea utilizrii produselor din cauciuc reciclat Organizarea unui sistem de colectare valorificare a anvelopelor uzate i introducerea unui instrument economic pentru stimularea funcionrii acestui sistem Crearea unei reele de

MMGA Administraie public local Ambalatori Industria de ambalaje Administraie public local Ambalatori

pn n 2007

2007

MMGA

permanent

MMGA

2006

MEC MAI Administraie public local MMGA

permanent

5. Anvelope uzate

Ambalatori Industria de ambalaje

2011

5.1. Minimizarea eliminrii anvelopelor uzate prin depozitare sau incinerare fr recuperare de energie

2004

MMGA

2004

MMGA MEC MMGA MEC Industria cimentului MMGA MEC MMGA MFP MEC Productori anvelope

Ambalatori Industria de ambalaje

31 dec. 2006

Ambalatori Industria de ambalaje Ambalatori Industria de ambalaje Ambalatori Industria de ambalaje

6. Vehicule

6.1. Asigurarea unei

Productori

pn n

237

238

scoase din uz

reele de colectare a vehiculelor scoase din uz uniform rspndit n teritoriu 6.2. Asigurarea ca ultimul deintor al vehiculului l poate preda gratuit unei uniti de colectare / valorificare 6.3. Restricionarea utilizrii metalelor grele la fabricarea vehiculelor

6.4. Atingerea obiectivelor de: - reutilizare i valorificare a cel puin 75% din masa vehiculelor fabricate dup 1 ianuarie 1980 - reutilizare i valorificare a cel puin 70% din masa vehiculelor fabricate nainte de 1 ianuarie 1980 - reutilizare i reciclare a cel puin 70% din masa vehiculelor fabricate nainte de 1 ianuarie 1980 - reutilizare i reciclare a cel puin 80% din masa vehiculelor fabricate dup 1 ianuarie 1980

colectare uniform rspndit n teritoriu, prin care s se asigure preluarea gratuit a vehiculelor scoase din uz Se solicit o perioad de tranziie de 3 ani pentru aplicarea articolului 12(2) alineatul 2 privind obligativitatea prelurii gratuite a vehiculelor fabricate nainte de 1 iulie 2002 Se solicit o perioad de tranziie de 2 ani pentru productorii interni, n aplicarea articolului 4(2) privind interzicerea punerii pe pia a componentelor i materialelor coninnd metale grele Crearea unui sistem de dezmembrare i reciclare a vehiculelor scoase din uz prin care s se asigure atingerea obiectivelor de reciclare prevzute n directiv Crearea unui mecanism financiar prin care productorii i importatorii de autovehicule s suporte integral sau ntr-o msur semnificativ, costurile generate de atingerea obiectivelor de reciclare Se solicit o perioad de tranziie de 5 ani pentru articolul 7(2) privind stabilirea i monitorizarea obiectivelor de reciclare Crearea unei asociaii a productorilor i importatorilor de vehicule

importatori de autovehicule

2007

Productori importatori de autovehicule

pn n 2007

Productori importatori de autovehicule

pn n 2007

7. Echipamente electrice i electronice

Productori importatori de autovehicule Ageni economici care dezmembreaz autovehicule Reciclatori MMGA Registrul Auto Romn

2007

7.1. Transpunerea Directivei 2002/95/CE privind restricionarea utilizrii anumitor substane periculoase n EEE i a Directivei 2002/96/EC privind deeurile de echipamente electrice i electronice (DEEE) n legislaia naional 7.2. Reutilizarea i reciclarea EEE

i a reciclatorilor pentru implementarea Directivei 2000/53/CEE privind vehiculele scoase din uz stadiu de negociere Realizarea unui proiect pilot prin care s se evalueze posibilitile de tratare a vehiculelor scoase din uz la nivelul cerut de directiv, precum i costurile acestei tratri Realizarea proiectului de HG pentru transpunerea Directivelor 2002/95/CE i 2002/96/EC

Productorii, importatorii, reciclatorii de vehicule scoase din uz

perioada trim. IV 2003 trim I 2004

MMGA

aprobat n semestrul II 2005

Modificarea procesului de fabricare n condiiile n care nu sunt nclcate regulile de siguran a personalului, respectiv a consumatorului i reglementrile de protecie a mediului Informarea populaiei asupra posibilitilor de reutilizare/reciclare Interzicerea utilizrii materialelor periculoase atunci cnd exist alte posibiliti nlocuirea componentelor periculoase cu substitueni adecvai, acolo unde este posibil Restricionarea

Productori de EEE

pn n 2007

MMGA Registrul Auto Romn

pn n 2012

7.3. Reducerea componentelor periculoase din EEE

Administraie public local MMGA ONG-uri Productori de EEE Productori de EEE Productori de

pn n 2007

din 2006

din 2006

MMGA Asociaii profesionale

trim. II 2004 decizia

ncepnd

239

240

7.4. ncurajarea colectrii separate

utilizrii, n noile echipamente electrice i electronice, a plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent, bifenililor polibromurai (BFB) sau a eterilor de difenil polibromurai (DEPB) Crearea unei reele de colectare a deeurilor de echipamente electrice i electronice prin care s se asigure colectarea gratuit a unui echipament uzat la achiziionarea unuia nou de acelai tip Realizarea punctelor de colectare separat speciale Stimularea comercianilor de EEE n vederea colectrii DEEE Atingerea unei rate medii anuale de colectare selectiv de cel puin 4 kg de DEEE/locuitor, provenite de la gospodriile particulare Identificarea potenialilor investitori Stimularea productorilor de EEE s introduc n procesul de fabricaie materiaele prime secundare

EEE

de la 1 iulie 2006

Productori de EEE Administraie public local

2007

Productori de EEE Administraie public local MMGA MEC Productori de EEE Administraie public local

2007

2007

2010

7.5. ncurajarea facilitilor de reciclare i tratare a DEEE

Administraie public local MEC MMGA MFP

2006

parteneriat public-privat fonduri structurale de pre-aderare (ISPA, PHARE etc) bnci / finanatori de credite rambursabile investitori privai Planul Naional de Cercetare-Dezvoltare prin Programele Naionale (pot avea acces i companiile, n special IMM-urile) programe sectoriale de cercetare-dezvoltare. Referitor la Fondul pentru Mediu se fac urmtoarele meniuni: n conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicat, cu modificrile ulterioare prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 86/2003, Fondul pentru mediu a fost nfiinat ca un instrument economico-financiar destinat susinerii i realizrii proiectelor prioritare pentru protecia mediului, n conformitate cu normele i standardele de mediu n vigoare. Obiectivul Fondului pentru mediu este de a acorda asistena financiar investiiilor prioritate necesare pentru a facilita implementarea noii legislaii de protecie a mediului armonizat cu cea a Uniunii Europene, prin preluarea i transpunerea Acquis-ului Comunitar. Fondul pentru mediu combin propriile resurse cu resursele celor care propun proiectele, a pieelor de capital, a investitorilor i donatorilor pentru a asigura realizarea proiectelor cele mai eficiente din punct de vedere al proteciei mediului, cu scopul de a contribui la: - controlul i reducerea polurii aerului, apei i solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; - protecia resurselor naturale; - gestionarea deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase; - protecia i conservarea biodiversitii; - educarea i contientizarea publicului privind protecia mediului. Pentru realizarea obiectivelor sale, Fondul pentru mediu trebuie s fie un instrument financiar care s furnizeze stimuleni economici i sprijin financiar pentru activitile privind protecia mediului din perioada de tranziie, pn cnd alte instrumente i mecanisme financiare specifice unei economii de pia mature vor deveni funcionale. Detalii referitoare la investiii, costuri de operare i monitorizare precum i sursele de finanare sunt incluse n planurile de implementare pentru fiecare Directiv n parte, respectiv n fiele financiare aferente acestora. II.6. MONITORIZAREA IMPLEMENTRII PLANULUI DE ACIUNE
Tabel II.6.1. Indicatori pentru monitorizarea Planului de Aciune pentru Gestionarea Deeurilor Municipale Indicator deeuri municipale generate nmol orenesc generat UM kg/loc.an 1998 281 1999 336 2000 386 2001 369 2002 404 media 355

II.5. FINANARE Crearea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor trebuie suportat prin instrumente economice i, totodat, prin instrumente legale integrate cu alte politici sectoriale. Finanarea se efectueaz potrivit legislaiei n vigoare, din urmtoarele surse: Fondul pentru Mediu n completare de la bugetul de stat, pe baz de programe n limita sumelor alocate cu aceast destinaie bugetele locale 241

kg/loc.an

13

14

15

16

16

15

242

deeuri construcii, demolri total deeuri generate deeuri colectate deeuri municipale colectate / generate deeuri municipale colectate separat / colectate locuitori deservii / locuitori mediu urban locuitori deservii / total locuitori depozite urbane controlate deeuri biodegradabile generate cantitate deeuri biodegradabile depozitat tendina deeuri biodegradabile faa de 1995 ponderea deeurilor municipale

kg/loc.an kg/loc.an kg/loc.an

14 308 206

18 368 255

7 408 295

18 403 271

29 449 315

17 387 268

73%

76%

76%

74%

78%

75%

0%

0%

0%

2%

7%

2%

73%

74%

75%

79%

90%

78%

% nr. kg/loc.an

40% 1 208

41% 2 241

41% 3 265

43% 6 246

48% 10 253

43% 243

02 Deeuri din agricultur, horticultur, acvacultur, silvicultur, vntoare i pescuit, de la prepararea i procesarea alimentelor - cu excepia codului 02 01 06 03 Deeuri de la prelucrarea lemnului i producerea pl cilor i mobilei, pastei de hrtie, hrtiei i cartonului 04 Deeuri din industriile pielriei, bl nriei i textil 05 Deeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale i tratarea pirolitic a crbunilor 06 Deeuri din procese chimice anorganice 07 Deeuri din procese chimice organice 08 Deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri i emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor i cernelurilor tipografice 09 Deeuri din industria fotografic 10 Deeuri din procesele termice 11 Deeuri de la tratarea chimic a suprafeelor i acoperirea metalelor i a altor materiale; hidrometalurgie neferoas 12 Deeuri de la modelarea, tratarea mecanic i fizica a suprafeelor metalelor i a materialelor plastice 13 Deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi 14 Deeuri de solveni organici, ageni de rcire i carburani 15 Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante i mbrcminte de protecie, nespecificate n alt parte - cu excepia ambalajelor din deeurile municipale 16 Deeuri nespecificate n alt parte - cu excepia codurilor 16 04 i 16 10 19 Deeuri de la instalaii de tratare a reziduurilor, de la staiile de epurare a apelor uzate i de la tratarea apelor pentru alimentare cu ap i uz industrial - cu excepia codului 19 08 05 III.1. SITUAIA EXISTENT Cantitile de deeuri de producie generate anual sunt nregistrate de ctre agenii economici i raportate, pe baza chestionarelor de anchet statistic, elaborate de MMGA mpreun cu Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Mediului - ICIM Bucureti (n conformitate cu Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase). Pentru anul 2002 a fost nregistrat o rat de rspuns de 86%, din care 82% reprezint unitile generatoare de deeuri. Datele au fost analizate i prelucrate n ICIM i a rezultat o cantitate total de 24,5 milioane tone deeuri de producie (doar tipurile de deeuri care sunt sub incidena prevederilor Directivei Cadru - conform defini iei de mai sus). Din cantitatea total generat , circa 33% a fost recuperat, restul de 67% fiind eliminat (tabelul III.1).
Tabelul III.1. Cantiti de deeuri de producie raportate pentru anul 2002 Regiune Cantitate generat (mii tone) Cantitate valorificat Cantitate eliminat (mii tone)

tone

4500000

4900000

5100000

5000000

4900000

-6%

+2%

+6%

+4%

+2%

+2%

PARTEA A III-A DEEURI DE PRODUCIE DEFINIIE n conformitate cu Hotrrea de Guvern nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, n categoria deeurilor de producie sunt cuprinse tipurile de deeuri care se regsesc la codurile: 243

244

Nord-Vest Nord-Est Vest Centru Sud-Vest Sud Sud-Est Bucureti TOTAL

1.812 1.484 5.656 2.289 6.781 1.104 5.204 129 24.459

(mii tone) 1.191 886 757 658 312 574 3.667 88 8.133

621 598 4.899 1.631 6.469 530 1.537 41 16.326

Energie Comer Transport i depozitare Alte activiti TOTAL

11.749 201 771 73 24.459

54 42 736 33 8.133

11.695 159 35 40 16.326

Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

n tabelul III.2 este prezentat situaia gener rii deeurilor de producie, la nivelul anului 2002, pe ramuri de activitate. Tabelul III.2. Cantiti de deeuri de producie raportate pentru anul 2002 pe ramuri de activitate
Activitatea economic Agricultur i zootehnie Silvicultur i exploatare forestier Industria alimentar, buturi i tutun Industria textil, confecii Industria pielriei, nclminte Industria de prelucrare a lemnului Industria celulozei, hrtiei, cartonului, edituri Petrochimie, chimie Industria cauciucului, mase plastice Industria altor produse minerale nemetalice Industria metalurgic Industria construciilor metalice Industria d emaini i echipamente Industria mijloacelor de transport Alte activiti neclasificate Recuperarea deeurilor Cantitatea generat (mii tone) 161 89 1.227 271 14 847 505 1.131 30 957 4.828 170 486 394 534 21 Cantitatea valorificat (mii tone) 91 83 401 74 2 746 424 289 20 732 3.275 123 312 217 468 20 Cantitatea eliminat (mii tone) 70 6 826 197 12 101 81 842 10 234 1.553 47 174 177 66 1

Din totalul cantitii de deeuri de producie generate, aproximativ 600.000 tone au reprezentat deeuri de producie periculoase, din care 43 % au fost valorificate, restul de 57% fiind eliminate. Situaia depozitelor pentru deeuri de producie (inclusiv haldele de steril minier i iazurile de decantare), ca numr total i suprafa, este prezentat n tabelul III.3. Tabelul III.3. Depozite pentru deeuri de producie pentru anul 2002
Regiune Nord-Vest Nord-Est Vest Centru Sud-Vest Sud Sud-Est Bucureti-Ilfov TOTAL Nr. depozite industriale 144 94 128 62 74 101 77 7 687 Suprafaa ocupat (ha) 1.122 350 1.807 610 5.582 341 532 3 10.347 Capacitate ocupat (mc) 63.483.434 33.520.549 565.774.217 110.129.019 1.189.773.273 23.327.879 113.351.036 54.053 2.099.413.460 Cantitate de deeuri depozitat n 2002 (mii tone) 6.391 765 7.829 7.680 295.536,5 4.298,8 3.374 0,4 325.895

Nota: Este posibil ca numrul de depozite industriale s se modifice n urma reanalizrii datelor i ncadrrii depozitelor existente conform cu prevederile Legii nr. 426/2001 i al Hotrrii Guvernului nr. 162/2002. Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Tabel III.4. Categorii de depozite pentru deeuri industriale pentru anul 2002
Categoria Depozite deeuri inerte Depozite deeuri nepericuloase Depozite deeuri periculoase Neprecizate TOTAL Numr 103 351 147 86 687 Suprafaa ocupat (ha) 4.500 4.428 749 669 10.346

Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM * NOTA: La nivelul anului 2004 inventarul depozitelor de deeuri periculoase a fost refcut.

La nivelul anului 2002 au fost eliminate prin incinerare / co-incinerare circa 645 mii tone deeuri (n principal deeuri combustibile), fiind generat n urma acestor procese o cantitate de reziduuri de circa 7200 tone. Pe baza chestionarelor de anchet au fost inventariate 118 instalaii pentru arderea deeurilor, din care: 246

245

- 6 sunt instalaii de incinerare a deeurilor periculoase aparinnd agenilor economici ce incinereaz numai deeurile proprii (a se vedea anexa 6), - 3 sunt incineratoare private care presteaz servicii de incinerare pentru teri, (Pro Air Clean Timioara, Mondeco Suceava, Caloris Constana), (a se vedea anexa 7), - 5 sunt cuptoare de clinker autorizate pentru incinerarea deeurilor, aparinnd unor fabrici de ciment (a se vedea anexa 8), iar restul sunt centrale termice sau alte instalaii proprii de ardere. Detaliile referitoare la instalaiile de incinerare i coincinerare sunt cuprinse n anexele 6, 7 i 8. Tabelul III.5. Instalaii pentru arderea deeurilor de producie pentru anul 2002
Tipuri de instalaii de ardere Incineratoare pentru deeuri Instalaii de ardere la agenii economici Cuptoare de ciment Nespecificate TOTAL
Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Tabelul III.6. Cantiti totale de deeuri metalice feroase colectate, prelucrate i livrate n anul 2002
Tip deeu Deeuri metalice feroase
Sursa: baza de date CNVM

Cantitate colectat i prelucrat (tone) 3.200.000

Cantitate livrat la intern (tone) 800.000

Cantitate livrat la export (tone) 2.100.000

Tabelul III.7. Tipuri de deeuri metalice neferoase colectate, prelucrate i livrate n anul 2002
Tip deeu Aluminiu i aliaje Cupru i aliaje Plumb i aliaje Acumulatori uzai Alte deeuri neferoase TOTAL Cantiti colectate i prelucrate (tone) 42.500 39.300 14.300 33.000 8.900 138.000 Cantiti livrate la intern (tone) 34.500 17.200 12.200 22.000 8.900 85.500 37.000 Cantiti livrate la export (tone) 7.000 19.500 1.500 9.000

Numr instalaii 3 74 5) 36 118

Figura III.1. Repartiia procentual a instalaiilor pentru arderea deeurilor de producie, n funcie de tipul acestora 1 Figura III.2. Poziionarea instalaiilor de incinerare i co-incinerare existente i viitoare 2

Sursa: baza de date CNVM

Tabelul III.8. Cantiti totale de deeuri de sticl colectate, prelucrate i livrate n anul 2002
Tip deeu Deeuri de sticl Cantiti colectate i prelucrate (tone) 16.608 Cantiti livrate la intern (tone) 16.130 Cantiti livrate la export (tone) -

III.2. DEEURI DE PRODUCIE NEPERICULOASE III.2.1. Situaia existent Din totalul cantitii de deeuri de producie generate de 24,5 mil. tone, peste 95% reprezint deeurile de producie nepericuloase. Din datele transmise de Comisia Naional de Reciclare a Materialelor din cadrul Ministerului Economiei i Comerului, pentru anul 2002 au fost prelucrate datele referitoare la urmtoarele tipuri de deeuri: - deeuri metalice feroase (tabelul III.6); - deeuri metalice neferoase (tabelul III. 7) - deeuri de sticl (tabelul III.8); - deeuri de hrtie i carton (tabelul III.9); - deeuri de plastic (tabelul III. 10);
)

Sursa: baza de date CNVM

Tabelul III.9. Cantiti totale de deeuri de hrtii-cartoane colectate, prelucrate i livrate n anul 2002
Tip deeu Deeuri de hrtiicarton
Sursa: baza de date CNVM

Cantiti colectate i prelucrate (tone) 173.000

Cantiti livrate la intern (tone) 172.500

Cantiti livrate la export (tone) -

Tabelul III.10. Cantiti totale de deeuri de mase plastice colectate, prelucrate i livrate n anul 2002
Tip deeu Deeuri de mase plastice
Sursa: baza de date CNVM

3 cuptoare aparin unui singur agent economic. NOTA - Figura III.1. Repartiia procentual a instalaiilor pentru arderea deeurilor de producie, n funcie de tipul acestora, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, la pag. 134. (a se vedea imaginea asociat) 2 NOTA - Figura III.2. Pozi ionarea instalaiilor de incinerare i co-incinerare existente i viitoare, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, la pag. 135. (a se vedea imaginea asociat)
1

Cantiti colectate i prelucrate (tone) 7.171

Cantiti livrate la intern (tone) 5.740

Cantiti livrate la export (tone) 856

247

248

Din datele obinute pe baza chestionarelor de anchet elaborate de ICIM i MMGA, au fost prelucrate i date referitoare la urmtoarele tipuri de deeuri: - cenui (tabelul III. 11); - nmoluri de la epurarea apelor industriale uzate (tabelul III. 12, tabelul III. 13); - deeuri de lemn (tabelul III. 14). Tabel III.11. Tipuri de cenui pentru anul 2002
Tip deeu Cenu de vatr, zgur i praf de cazan (cu excepia prafului de cazan specificat la 10 01 04) Cenu zburtoare de la arderea crbunelui Cenu zburtoare de la arderea turbei i lemnului netratat Cenu de vatr, zgur i praf de cazan de la co-incinerarea altor deeuri dect cele specificate la 10 01 16 Cenu zburtoare de la coincinerare, alta dect cea specificat la 10 01 16 Cenu de zinc Materiale feroase din cenuile de ardere Cenui de ardere i zguri, altele dect cele menionate la 19 01 11 Cenui zburtoare, altele dect cele menionate la 19 01 13 TOTAL Cantitate generat (tone) 7.284.989 1.290.124 3.202 Cantitate valorificat (tone) 4.514 818 10 Cantitate eliminat (tone) 7.280.474 1.289.305 3.193

anorganice Nmoluri din procese chimice organice Nmoluri de la producerea i utilizarea straturilor de acoperire Nmoluri din procese termice Nmoluri de la tratarea chimic a suprafeelor i acoperirea metalelor Nmoluri de la tratarea mecanic i fizic a suprafeelor Nmoluri de la epurarea apelor uzate industriale TOTAL

1 1.926 116.593 2.514 224 1.026.313 1.696.475

1 1.006 113.568 5 43 22.932 462.427

0 920 3.025 2.509 181 1.003.381 1.234.048

Sursa: Baza de date privind de eurile ICIM

Tabel III.13. Nmoluri i deeuri solide de la epurarea apelor industriale uzate pentru anul 2002
Tip deeu Cantitate generat (tone) 24.006 12.398 26.170 37 6.377 1.051 5.328 984 29 209 1.785 8.437 1 441 113.545 108 40 Cantitate valorificat (tone) 407 6 0 0 6.376 288 0 0 0 0 105 48 1 0 113.525 0 0 Cantitate eliminat (tone) 23.599 12.392 26.170 37 1 763 5.328 984 29 209 1.680 8.397 0 441 20 108 40

414

80

335 Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii, altele dect cele specificate la 03 03 10 Nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incinta cu coninut de crom Nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incinta, fr coninut de crom Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 04 02 19 Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 05 01 09 Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 06 05 02 Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 01 11 Nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 10 01 20 Nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate a 10 02 13 Nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 17 Deeuri solide de la epurarea efluenilor proprii,

1 1.940 3 31.110 5 8.611.788

0 1.935 3 741 0 8.101

1 4 0 30.370 5 8.603.687

Sursa: Baza de date privind deeurile ICIM

Tabel III.12. Tipuri de nmoluri pentru anul 2002


Tip deeu Nmoluri din agricultur i industria alimentar Nmoluri de la prelucrarea lemnului i producerea celulozei i hrtiei Nmoluri din industria pielriei i industria textil Nmoluri de la rafinria petrolului i purificarea gazelor naturale Nmoluri din procese chimice Cantitate generat (tone) 214.287 323.173 1.222 1.785 8.437 Cantitate valorificat (tone) 12.552 312.175 0 105 40 Cantitate eliminat (tone) 201.735 10.998 1.222 1.680 8.397

249

250

altele dect cele specificate la 10 11 19 Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii Nmoluri de la epurarea biologic a apelor reziduale industriale, altele dect cele specificate la 19 08 11 Nmoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale dect cele specificate la 19 08 13 Nmoluri de la epurarea efluenilor proprii, altele dect cele specificate la 19 11 05 TOTAL
Sursa: Baza de date privind deeurile - ICIM

2.383 11.263

18 658

2.365 10.606

8.848 1.005 224.447

255 20 121.699

8.594 985 102.748

- retehnologizrile, utilizarea tehnologiilor curate i creterea preocuprii pentru minimizarea cantitilor de deeuri generate. - cercetarea este exhaustiv procentul de rspuns variaz aleator de la an la an, iar agenii economici care rspund chestionarelor anuale sunt diferi i; astfel transmiterea ntr-un an a chestionarelor completate de unii ageni economici mari generatori de deeuri, i netransmiterea datelor pentru anul urmtor creaz variaii relativ importante ale cantitilor de deeuri de la an la an. - diferenele nregistrate ntre anul 2001 i 2002 au n plus i o alt cauz obiectiv i anume schimbarea raportrii conform noii liste a deeurilor conform Hotrrii Guvernului nr. 856/2002 care a nlocuit raportarea pe baza vechiului Catalog European al deeurilor.
Figura III.3. Evoluia cantitilor de deeuri de producie nepericuloase 1

Tabel III.14. Tipuri de deeuri de lemn pentru anul 2002


Tip deeu Deeuri de scoar i de plut Rumegu, tala, achii, resturi de scndur i furnir, altele dect cele specificate la 03 01 04 Deeuri de lemn i de scoar de la prelucrarea i procesarea pastei de hartie, hrtiei i cartonului Lemn de la tratarea mecanic a deeurilor, altul dect cel specificat la 19 12 06 Alte tipuri de deeuri din lemn TOTAL
Sursa: Baza de date privind deeurile - ICIM

Cantitate generat (tone) 46.678 754.170

Cantitate valorificat (tone) 26.795 724.109

Cantitate eliminat (tone) 19.883 30.061

193.175

135.626

47.549

18 8.631 992.672

18 8.549 895.097

0 82 97.575

Avnd n vedere faptul ca unitile economice utilizeaz tehnologii foarte diferite ca tip i performane economice, nu se poate realiza o estimare a cantitilor de deeuri de producie generate, n funcie de tipul de activitate i numrul de angajai n sectorul productiv. Din aceast cauz, la care se adaug i condiiile specifice ale situaiei economice actuale din Romnia, nu se poate realiza o prognoz a cantitilor de deeuri de producie generate pentru urmtorii ani. Totui, se poate estima c generarea anumitor tipuri de deeuri va urma o curb descendent, ca urmare a necesitii respectrii noilor cerine legislative (Directiva IPPC transpus n legislaia naional), care implic utilizarea tehnologiilor curate i intensificarea activitilor de prevenire i minimizare a deeurilor. III.2.3. Plan de aciune pentru atingerea obiectivelor Principalele aciuni care trebuie realizate pentru gestionarea deeurilor de producie nepericuloase sunt: revizuirea periodic i implementarea "strategiilor i planurilor sectoriale" prevzute n legea privind regimul deeurilor i corelarea lor pentru gestionarea deeurilor la nivel naional; completarea i mbuntirea legislaiei secundare i pregtirea notelor tehnice de ndrumare pentru a sprijini legislaia; mbuntirea sistemul naional informaional i a bazei de date pentru gestionarea deeurilor, pentru toate tipurile de deeuri, inclusiv a celor de producie, nepericuloase; modificarea cerinei de raportare a informaiilor pentru autorizare astfel nct s includ planul de gestionare a deeurilor; verificarea statutului legal / ilegal al locurilor existente de stocare / depozitare a deeurilor de producie; retehnologizarea instalaiilor existente de tratare a deeurilor din cadrul fabricilor;
NOTA - Figura III.3. Evolu ia cantit ilor de deeuri de producie nepericuloase, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 954 bis din 18 octombrie 2004, la pag. 140. (a se vedea imaginea asociat) Sursa: baza de date privind deeurile ICIM
1

n anexele 1-3 sunt prezentate date referitoare la societile de reciclare astfel: Anexa 1. Lista agenilor economici care utilizeaz ca materii prime cioburi de sticl i deeuri de hrtie-carton; Anexa 2. Lista societilor comerciale autorizate s valorifice deeurile de hrtie/ carton; Anexa 3. Lista societilor comerciale autorizate s desfoare activiti de valorificare a deeurilor de materiale plastice. III.2.2. Prognoza generrii deeurilor de producie nepericuloase Cantitile de deeuri de producie generate variaz de la an la an (figura III.2). Aceasta variaie neuniform are mai multe cauze, dintre care cele mai importante sunt: - variaia din punct de vedere cantitativ a activitilor industriale generatoare de deeuri de producie; 251

252

ntrirea capacitii de inspecie a APM-urilor; revizuirea politicii i a amenzilor pentru aplicarea neconformrii; revizuirea responsabilitilor personalului de gestionare a deeurilor i stabilirea indicatorilor de performan; difuzarea practicilor de minimizare a deeurilor i de tratare ctre sectoare specifice; stabilirea unei abordri practice pentru difuzarea IPPC; promovarea reciclrii externe folosind instalaiile existente; promovarea trat rii/reciclrii termice a deeurilor n cuptoarele de ciment; promovarea dezvoltrii instalaiilor specifice de tratare, inclusiv tratarea fizicochimic i stabilizarea deeurilor predominant anorganice; realizarea depozitelor pentru deeuri nepericuloase (pe care pot fi depozitate att deeuri municipale, ct i deeuri de producie nepericuloase).
Promovarea valorificrii materiale (reciclrii) i energetice interne i externe folosind instalaiile existente sau retehnolozizarea acestora. ntrirea capacitii de inspecie a APM-urilor. mbuntirea sistemului naional de raportare i a bazei de date pentru deeuri.

III.3. DEEURI DE PRODUCIE PERICULOASE Strategia i Planul de Aciune pentru Gestionarea Deeurilor Periculoase n Romnia au fost elaborate n cadrul unui studiu realizat n anii 2002 - 2003 de ctre o echip de experi strini i romni i finanat de guvernul japonez prin intermediul Ageniei de Cooperare Internaional a Japoniei (JICA). n cele ce urmeaz sunt prezentate principalele aspecte cuprinse n studiul menionat anterior. III.3.1. Principii propuse pentru gestionarea deeurilor periculoase Principiile specifice care stau la baza activitilor de gestionare a deeurilor periculoase sunt: Responsabilitatea gestionrii deeurilor periculoase Generatorii de deeuri periculoase sunt responsabili pentru gestionarea deeurilor periculoase pe baza principiului "poluatorul pltete". Statul romn i asum responsabilitatea n cazul n care generatorul nu mai este existent sau identificabil. Obiectivele gestionrii deeurilor periculoase - Minimizarea impactului deeurilor periculoase asupra sntii i mediului nconjurtor - Maximizarea folosirii eficiente a resurselor naturale Tehnologiile pentru gestionarea deeurilor periculoase Aceste tehnologii trebuie s fie disponibile, fezabile economic i s respecte cerinele pentru protecia mediului. Oriunde este posibil ar trebui aplicate tehnologiile "win-win". Implementarea directivelor UE 253

Programul pentru implementarea directivelor UE trebuie s fie stabil i realist, Guvernul Romniei trebuie s aib un plan de implementare credibil. Aplicarea legilor MMGA direct i prin intermediul organismelor de inspecie i control din teritoriu trebuie s asigure condiiile pentru aplicarea legilor ntr-o manier stabil i gradat astfel nct toate ntreprinderile s asigure standarde minime de protecia mediului. Aplicarea sever a legii este cel mai eficient mod pentru ca generatorii de deeuri s fie stimulai s promoveze aciuni pentru prevenirea, recuperarea, tratarea i eliminarea corect a deeurilor. n acelai timp, se va crea i cadrul necesar pentru dezvoltarea pieii pentru serviciile de gestionare a deeurilor periculoase. Creterea contientizrii Romnia va promova aciuni pentru: - Contientizarea generatorilor de deeuri periculoase despre posibilitile 'winwin' - Contientizarea cetenilor i a personalului APM cu privire la riscurile asupra sntii umane asociate cu deeurile periculoase, inclusiv refolosirea ilegal a uleiurilor uzate. Furnizarea fondurilor pentru retehnologizare industrial i mbuntirea calitii mediului Este foarte dificil pentru ntreprinderile romneti de a obine fonduri pentru retehnologizare industrial i mbuntire a calitii mediului, din cauza faptului c piaa financiar nu este suficient dezvoltat. n aceast situaie, ar fi justificat ca Guvernul Romniei s stabileasc un mecanism de finanare prin care s furnizeze mprumuturi cu doband mic acelora care doresc s investeasca n retehnologizare industrial i mbuntirea calitii mediului, folosind fonduri interne i/sau externe. Reforma politicilor Folosirea eficient a energiei, apei i a materiilor prime constituie baza unei bune administrri industriale i a mediului, inclusiv a gestionrii deeurilor periculoase. Un rol cheie al Guvernului este de a asigura un stimulent pentru folosirea eficient a acestor resurse. Reforma preurilor energiei i apei, privatizarea ntreprinderilor de stat, liberalizarea pieei i creterea contientizrii constituie instrumente cheie pentru mbuntirea unor astfel de stimulente, n particular pentru o economie aflat n tranziie ca a Romniei. III.3.2. Alternative de atingere a obiectivelor strategice III.3.2.1. Aspecte generale Gestiunea deeurilor periculoase devine o problematic la scara mondial. n mod cert, i prin definiie, aceste deeuri dau cel mai mare posibil impact asupra sntii populaiei i mediului nconjurtor. Deeurile periculoase, pe lng faptul c reprezint o resurs pierdut, pot avea una sau mai multe proprieti (ex. inflamabilitate, corozivitate, toxicitate etc.), necesitnd o gestionare riguroas din "leagn i pn n mormnt". Deintorii unor astfel de deeuri vor nelege potenialele costuri de responsabilitate asociate cu acest regim riguros de gestionare. Experiena din alte ri indic faptul c acest lucru poate da natere comerului ilegal, depozitare ilegal, 254

precum i unor contaminri semnificative de mediu (ex. sol, canalizri i staii de tratare a apelor uzate etc.). Conform legislaiei n vigoare productorii de deeuri periculoase sunt rspunztori pentru gestionarea deeurilor periculoase generate. Statul romn va prelua responsabilitatea gestionrii acelor deeuri istorice pentru care productorii nu mai exist sau nu pot fi identificai. Avnd aceasta n vedere, totui, Romnia trebuie s ia msurile necesare pentru evitarea situaiilor n care generatorii de deeuri periculoase ncearc s evite responsabilitatea de gestionare prin lichidare voit , depozitare ilegal sau alte scenarii ruvoitoare. Romnia are drept el s adere la Uniunea European n 2007. Este de notat c directiva cadru pentru deeuri a Uniunii Europene definete prioritile, dup cum urmeaz: 1. Reducere 2. Reutilizare/Reciclare sau Valorificare Termic 3. Tratare i eliminare
Produs/Materiale Evitare strict Reducere la surs Reutilizare produs Reciclare Deeuri ncinerare ncinerare Depozitare ecologic

prevenire i reciclare, suplimentar fa de manipulare, stocare, colectare, transport, tratare, eliminare a deeurilor produse. Rolul i responsabilitile Romniei n legatur cu deeurile periculoase sunt dup cum urmeaz: mbuntirea i completarea legislaiei naionale, i n special aplicarea acestei legislaii relevante n vederea implementrii prevederilor directivelor UE i aquis-ului de mediu; mbuntirea sistemului naional de raportare i a bazei de date pentru deeurile periculoase; creterea contientizrii din partea productorilor de deeuri periculoase; creterea contientizrii pentru public n general cu privire la impactul deeurilor periculoase asupra sntii i mediului; ncurajarea utilizrii tehnologiilor care folosesc materii prime nepericuloase; asigurarea de stimulente economice i financiare pentru dezvoltarea unei gestionri adecvate a deeurilor periculoase precum i pentru crearea unei piee pentru serviciile din domeniul gestionrii deeurilor periculoase; gestionarea acelor deeuri periculoase pentru care productorii sau deintorii nu exist sau nu pot fi identificai, cum ar fi de exemplu deeurile istorice; ncurajarea ntreprinderilor de a implementa Sistemul de Management de Mediu (ISO 14001).
mbuntirea sistemului naional de raportare i a bazei de date pentru deeurile periculoase.

Prevenirea deeurilor Reducerea deeurilor Prioritatea aciunilor (Sursa: Sturtz 1999) Eliminarea deeurilor

Dezvoltarea unor campanii de informare i instruire a industriei productoare i a populaiei, n ceea ce privete impactul deeurilor periculoase asupra mediului i sntii oamenilor. ncurajarea utilizrii tehnologiilor care folosesc materii prime nepericuloase. Asigurarea de stimulente economice i finaciare pentru dezvoltarea unei gestionri adecvate a deeurilor periculoase.

Activitile economice n cadrul crora s-au generat cele mai mari cantiti de deeuri periculoase n anul 2002 au fost: fabricarea ngrmintelor chimice; metalurgia; industria de maini i echipamente; transport. Din punct de vedere tehnic, deeurile periculoase pot fi definite din trei puncte de vedere: tipul de deeu, ce prezint una din "proprietile periculoase" n anumite procese sau deeul ce conine unul dintre constituenii cuprini n lista ce au proprieti periculoase; componente ale diferitelor tipuri de deeuri, ce dau posibilitatea deeurilor de a fi periculoase atunci cnd au un anumit grad de periculozitate; proprieti ce pot face ca deeurile s fie periculoase. Productorii de deeuri periculoase au responsabilitatea gestionrii de o manier care s asigure un management raional al deeurilor periculoase precum i cea pentru 255

III.3.2.2. Prevenire i minimizare Romnia este contient c politica de baz pentru gestionarea deeurilor ar trebui s fie acordarea priorit ii activitii celor 3R. Deeurile destinate eliminrii trebuie fcute nepericuloase pe ct posibil. n mod deosebit, se acord, n general, prioritate reducerii deeurilor n etapa dezvoltrii materiilor prime i produciei actuale, nainte de generarea de deeuri. n conformitate cu acest concept, OCED clasific "reducerea" i "reutilizarea" n evitarea strict , reducerea la surs i reutilizarea produsului i numete aceste trei tipuri de activiti "prevenirea producerii de deeuri". Evitarea strict implic prevenirea total a generrii de deeuri prin eliminarea virtual a substanelor periculoase sau prin reducerea materialelor sau intensitii energiei utilizate n producie, consum i distribuie. Reducerea la surs implic utilizarea a ct mai puine substane toxice i periculoase i/sau reducerea consumului de materiale sau energie. Reutilizarea produsului implic folosirea multipl a produsului n forma sa original, pentu scopul su original sau pentru o alternativ. 256

O gestionare eficient a deeurilor reprezint o problematic complex i necesit o abordare sistematic i coerent cu evideniere asupra prevenirii. Prevenirea generrii de deeuri de producie periculoase trebuie planificat n strns corelare cu gospodrirea materiilor prime utilizate, a produselor rezultate i tehnologiilor folosite. Prevenirea poate fi realizat prin: mbuntirea gospodririi n cadrul fabricii; modificri n funcionare; modificri ale procesului de producie; modificri ale tipurilor de materiale utilizate; modificri n concepia produsului; modificri de consum (cerere). Prevenirea producerii de deeuri nu numai c reduce costurile de gestionare a deeurilor pentru companiile implicate, dar i economisete resurse i energie, ceea ce conduce la reducerea costurilor de producie. n mod deosebit, se consider a fi o strategie important luarea de msuri de protecie a mediului pentru ntreprinderile mici i mijlocii. Exist i posibilitatea s se poat face, fr investi ii ulterioare, unele mbuntiri i schimbri i modificri n utilizrile materiilor prime, instalaiilor i proceselor, rezultnd o reducere real a costurilor de investiie. De asemenea, prin reducerea consumului de materiale, energie i instalaii industriile pot reduce volumul de deeuri periculoase generate, implicit reducnd costurile pentru gestionarea acestor deeuri. Aceasta este o abordare de tipul "ctig de ambele pri" (reducerea costurilor i a potenialului de risc) care, n cele din urm, conduce la reducerea ncrcrii periculoase impuse asupra mediului. Obiectivele generale cu privire la prevenirea generrii de deeuri periculoase i la reciclarea lor sunt considerate, dup cum urmeaz: micorarea impactului asupra sntii umane i mediului nconjurtor; creterea productivitii prin sporirea randamentului utilizrii materiilor prime; economisirea la costurile de producie ca rezultat al activitii de mai sus; conservarea resurselor naturale. n concordan cu structura prezent de generare a deeurilor periculoase, sectoarele prioritare pentru prevenirea i minimizarea deeurilor sunt: industria chimic, industria prelucrrii ieiului i petrochimia, industria metalurgic neferoas, galvanizare i tratarea suprafeelor. Pentru atingerea obiectivelor prezentate mai sus, Romnia prevede ca primi pai diseminarea informaiei i creterea contientizrii privind metodele de producie curat, precum i msuri de promovare a instrumentelor economice. Prin autoritile pentru protecia mediului (MMGA, APM, etc.) Romnia va asigura instruirea agenilor economici generatori de deeuri pentru a identifica, clasifica i raporta corect datele privind deeurile precum i pentru a-i stabili un sistem de gestionare adecvat a deeurilor. O condiie fundamental pentru mbuntirea gestionrii deeurilor periculoase este disponibilitatea productorilor de deeuri periculoase de a pl ti costuri mai mari dect cele actuale. Nivelul actual al cheltuielilor generatorilor de deeuri periculoase n ceea ce privete eliminarea acestora este foarte sczut. O data cu alinierea legislaiei naionale la Acquis-ul Communautaire i cu implementarea unor sisteme de gestionare a deeurilor periculoase n conformitate cu aceasta legislaie, costurile privind 257

eliminarea deeurilor vor crete foarte mult. Astfel, prevenirea i minimizarea generrii deeurilor periculoase vor fi principalele aciuni vizate pentru gestionarea deeurilor n cadrul industriilor.
Diseminarea informaiei i creterea contientizrii privind metodele de producie curat, precum i msuri de promovare a instrumentelor economice. Instruirea agenilor economici generatori de deeuri pentru a identifica, clasifica i raporta corect datele privind deeurile precum i pentru a-i stabili un sistem de gestionare adecvat a deeurilor. Corelarea costurilor de gestionare a deeurilor cu noile sisteme integrate de gestionare a deeurilor.

III.3.2.3. Colectare i transport Romnia nu dispune de o reea dezvoltat de furnizori de servicii n domeniul gestionrii deeurilor, care s efectueze colectarea i/sau recuperarea / tratarea / eliminarea deeurilor periculoase. Agenii de colectare a deeurilor par a fi, n general, companii private i sunt mai degrab ntreprinderi locale dect organizaii naionale. Majoritatea agenilor de colectare existeni n Romnia se ocup cu colectarea i transportul deeurilor municipale, n principal. Civa dintre aceti ageni de colectare, colecteaz deeuri din sectorul comercial i industrial, deeuri de gradin, precum i deeuri din construcii i demolri. Aceti ageni pretind c nu colecteaz nici un deeu periculos. Exist, de asemenea, i organizaii de reciclare a deeurilor care colecteaz deeurile de la generatori, civa dintre acetia colecteaz deeuri periculoase, cel mai notabil uleiuri uzate, baterii de automobile i, mai puin, solveni. n ceea ce privete gestionarea deeurilor periculoase n Romnia exist un numr foarte mic de furnizori de astfel de servicii. Iar acetia ofer n general doar colectarea deeurilor nu i transportul acestora, deoarece capacitatea lor de transport este redus. Astfel, transportul deeurilor periculoase este realizat n general de ctre generatorii de deeuri. Totui, mai mult de 80% din totalul deeurilor periculoase sunt depozitate sau stocate, i acest lucru se ntampla, n general, la sau foarte aproape de locul de generare a deeurilor periculoase, ceea ce necesit un transport minim. Excepie fac, n prezent, deeurile spitaliceti, uleiurile uzate i bateriile, deeuri colectate i transportate n vederea tratrii, valorificrii i/sau eliminrii. Pentru planificarea sistemelor tehnice de colectare a deeurilor periculoase, Romnia trebuie s ia n considerare: tipul industriei; tipurile deeurilor periculoase; tipurile containerelor specifice pentru fiecare tip de deeu periculos (unde este cazul); separarea corect a deeurilor pe tipuri; accesul rutier pentru vehiculele de colectare.

258

n ceea ce privete containerele de colectare a deeurilor periculoase, Romnia i propune s reglementeze tipuri de containere de colectare n funcie de tipul deeurilor i de gradul de periculozitate a acestora. Avnd o cantitate relativ mic de deeuri transportate pentru eliminare n afar incintelor industriale, Romnia nu dispune n prezent de infrastructura i abilitile necesare pentru transportul n siguran al deeurilor periculoase. Aspectele legislative din domeniul transportului de deeuri sunt foarte recente i nc n curs de dezvoltare. n legatur cu transportul deeurilor, Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000 (amendat prin Legea nr. 426/2001) stabilete toate msurile necesare n ceea ce privete autorizarea, controlarea i obligaiile transportatorilor de deeuri periculoase. Transportatorul trebuie s respecte legislaia privind transportul mrfurilor periculoase i anume: Ordonana Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mrfurilor periculoase, Ordinul Ministrului Transporturilor, Construciilor i Turismului nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregtirea profesional i examinarea consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar sau pe cile navigabile interioare al mrfurilor periculoase, Hotrrea de Guvern nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizat n traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor periculoase (ADR), ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 31/1994, modificat i completat prin Hotrrea de Guvern nr. 258/2004 i Ordinul nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementrilor privind condiiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc vehiculele rutiere n vederea admiterii n circulaie pe drumurile publice din Romnia. Toate cerinele referitoare la vehicule, ambalare, etichetare, semnalizare, pregtirea oferului sunt stabilite prin legislaia "substanelor periculoase" (Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 200/2000 [asupra Clasificrii, Etichet rii i Ambalrii Substanelor i Compu ilor Chimici Periculoi], aprobat i modificat prin Legea nr. 451/2001 i utilizat mpreun cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de punere n aplicare a Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 200/2000. Astfel, Romnia trebuie s dezvolte un sistem de gestionare a deeurilor periculoase care s acopere i urmtoarele puncte: minimizarea probabilitii ca deeurile periculoase s fie eliminate mpreun cu alte deeuri industriale la acelai depozit; dezvoltarea unui serviciu de colectare i transportare a deeurilor la instalaiile autorizate pentru tratare, valorificare i/sau eliminare, care s nu fie n dezavantajul industriei; reglementarea i controlarea activitilor de colectare i transport pentru a se asigura faptul c deeurile periculoase aflate n tranzit sunt n siguran i ajung la instalaia autorizat de recuperare/tratare/eliminare; evitarea reglementrilor excesive precum i duplicarea reglementrilor i a controlului. n scopul minimizrii costurilor i riscurilor transportrii unor cantiti relativ mici de deeuri periculoase pe distane lungi, va trebui s se acorde atenie dezvoltrii i exploatrii staiilor de transfer amplasate n mod strategic. Acestea vor asigura stocarea deeurilor anterior colectrii aestora i eliminrii/tratrii finale la o instalaie 259

centralizat. Astfel de staii de transfer pot, de asemenea, s includ procese de pretratare n scopul reducerii volumului i/sau potenialul periculos al deeurilor anterior unui transport. Multe dintre statele membre dein astfel de instalaii. Necesitile operaionale ale staiilor de transfer vor fi similare acelora descrise pentru activitatea de stocare a centrelor regionale de tratare a deeurilor. Msuri pentru optimizarea condiiilor de transport a deeurilor: metodele i sistemele pentru separarea, depozitarea temporar i transportul deeurilor s fie suficiente pentru a nlesni respectarea tuturor cerinelor europene/ naionale pentru gospodrirea deeurilor: - s se pun n practic sisteme adecvate pentru separarea i stocarea tipurilor specifice de deeuri nainte de colectare; - obligaia responsabilitii s fie introdus n cadrul transferului de deeuri; - s se dezvolte sistemele de separare i de stocare a materialelor reciclabile la surs, nainte de colectare; - s se introduc colectarea selectiv a materialelor periculoase din deeurile oreneti. toate serviciile pentru colectarea i transportul deeurilor periculoase s devin eficiente i din punct de vedere al operrii i al costurilor: - preurile/tarifele pentru colectarea deeurilor periculoase s reflecte costurile reale ale serviciului furnizat. prevenirea i monitoringul traficului ilegal al deeurilor periculoase: - ntrirea msurilor de conformare n legatur cu Convenia de la Basel.
Diseminarea informaiei i creterea contientizrii industriilor privind metodele de colectare i transportare a deeurilor periculoase n vederea trat rii, valorificrii i/sau eliminrii. Colectarea separat a tipurilor de deeuri periculoase. Dezvoltarea unui serviciu de colectare i transportare a deeurilor la instalaiile autorizate pentru tratare, valorificare i/sau eliminare. Reglementarea i controlarea activitilor de colectare i transport.

III.3.2.4. Reciclarea i valorificarea n ierarhia optiunilor de gestionare a deeurilor, reciclarea i valorificarea reprezint o prioritate naintea eliminrii prin depozitare. Reciclarea se poate realiza att pe amplasament ct i n afar amplasamentului. Deoarece, n prezent nu exist instalaii dedicate recicl rii deeurilor periculoase, cu excepia bateriilor cu acid, utilizarea instalaiilor existente trebuie s fie prioritizat n concordan cu gestionarea deeurilor periculoase. n aceasta privin, industria romn a cimentului are un rol important de jucat n activitatea de reciclare i eliminare a deeurilor periculoase. O parte din nmolul ce conine metale grele se poate recicla i recupera n instalaiile de metalurgie neferoas. Totui, aceste instalaii sunt unele dintre cele mai mari instalaii generatoare de deeuri periculoase. n consecin, la aceste instalaii este necesar aplicarea unor msuri de minimizare a deeurilor periculoase i mbuntire a 260

instalaiilor. De asemenea, nmolurile obinute prin epurarea soluiilor tehnologice uzate cu un anumit coninut de metale grele pot fi folosite ca pigmeni i/sau materii prime n industria sticlei ambientale. Deeurile periculoase prioritare pentru reciclare sunt deeurile petroliere i uleiurile uzate, deeuri de solveni i deeurile periculoase ce conin metale grele. III.3.2.4.1. Deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi n categoria deeurilor uleioase intr urmtoarele tipuri de deeuri: deeuri de la rafinarea petrolului; uleiuri uzate; deeuri de la separatoarele ulei/ap. Conform datelor colectate i prelucrate n ICIM pentru anul 2002 a fost generat o cantitate total de aproximativ 110.000 tone uleiuri uzate, din care 37 % a fost valorificat. Valorificarea uleiurilor uzate s-a realizat n principal prin (pentru mai multe detalii vezi anexa 4): regenerare - principala unitate specializat pentru aceasta activitate este Rafinaria Venus Oil REG Rmnicu Srat care proceseaz anual circa 1.000 tone de ulei uzat; utilizare drept combustibil - n instalaii de ardere proprii agenilor economici generatori sau ale terilor; ardere n cuptoarele de ciment. n ceea ce privete deeurile de la rafinarea petrolului, n Romnia generatorii de astfel de deeuri petroliere nclin s cread c acestea reprezint ceva ce le-ar aduce beneficii dect ceva ce necesit cheltuieli. Aceast gndire se bazeaz i pe existena unei piee negre a deeurilor de produse petroliere, unde aceste deeuri sunt vndute la un anumit pre sau chiar la preul pieii. Acesta este motivul pentru care generatorii de deeuri petroliere nu sunt dispui a plti operatorilor de cuptoare de ciment un cost adecvat pentru tratarea deeurilor. Aceste costuri vor fi mai mari dect nivelul costurilor actuale pe care le pltesc productorii, dar cu mult mai mici dect costurile pentru incinerarea special a deeurilor periculoase. Acesta este de asemenea un motiv pentru care generatorii de deeuri periculoase nu acord atenia cuvenit prevenirii i reciclrii deeurilor, ceea ce implic de asemenea anumite costuri. Dac productorii de deeuri ar pl ti un cost mai mare pentru eliminare, impus prin standarde mbuntite, atunci acetia ar fi mai interesai n dezvoltarea i utilizarea posibilitilor de prevenire i reciclare a deeurilor. O activitate de cretere a contientizrii i o aplicare mai susinut a legislaiei de ctre autoritile pentru protecia mediului (MMGA i unitile sale subordonate) sunt eseniale pentru eliminarea pieii negre de deeuri de produse petroliere precum i pentru asigurarea c generatorii de deeuri s aplice metodele de tratare a deeurilor la un standard ecologic minim acceptabil. Principalele aciuni referitoare la gestionarea deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi, care urmeaz a fi ntreprinse n vederea conformrii Romniei cu cerinele legislative comunitare, sunt: mbuntirea gradului de colectare a deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi; 261

creterea gradului de informare i contientizare al publicului referitor la obligaiile de gestionare ecologic raional a deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi; pregtirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al respectrii prevederilor legale privind gestionarea deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi; mbuntirea sistemului de raportare a datelor ctre autoritile de protecie a mediului; stabilirea i implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al respectrii prevederilor legislative. Aplicarea prevederilor legislative va duce la crearea unui sistem de colectare a uleiurilor uzate i de regenerare sau valorificare energetic a acestora n instalaii autorizate. Rezolvarea eficient a acestor probleme se va face prin asumarea de ctre productori, importatori i distribuitori a obligaiilor ce le revin prin prevederile legislative. Agenii economici vor fi obligai s asigure colectarea, valorificarea respectiv eliminarea deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi prin: mijloace proprii sau, predarea uleiurilor uzate ctre unitile autorizate s desfoare astfel de activiti. Agenii economici care distribuie produsele petroliere sunt obligai s amenajeze un spaiu de colectare a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate i s colecteze uleiul uzat oferit de clienii proprii, n limita cantitii cumprate. Productorii i importatorii de uleiuri de motor i de transmisie sunt obligai s asigure colectarea uleiurilor uzate de la staiile de distribuie a produselor petroliere i de la alte persoane juridice care comercializeaz aceste tipuri de uleiuri. Autoritile competente de protecia mediului asigur afiarea listei cuprinznd agenii economici autorizai s desfoare activiti de gestionare a uleiurilor uzate. Principalii factori implicai n colectarea, recuperarea i reciclarea deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi sunt: staiile de distribuie a produselor petroliere i persoanele juridice care comercializeaz uleiuri; productorii i importatorii de uleiuri; valorificatorii de uleiuri; generatorii de deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi. Necesarul instituional, material i de personal pentru implementarea prevederilor legislative europene este asigurat de ctre structurile instituionale existente. Se impune o cretere a numrului de personal n aceste structuri i o mai bun corelare ntre ele.
Creterea gradului de informare i contientizare a publicului referitor la obligaiile de gestionare ecologic raional a deeurilor uleioase i de eurilor de combustibili lichizi. mbuntirea gradului de colectare a deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi. Pregtirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al respectrii prevederilor legale privind gestionarea deeurilor uleioase i deeurilor de combustibili lichizi. mbuntirea sistemului de raportare a datelor ctre autoritile de protecie a mediului. Stabilirea i implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al respectrii prevederilor legislative.

262

III.3.2.4.2. Deeuri de baterii i acumulatori n Romnia exist 3 productori de acumulatori pentru autovehicule: Acumulatorul, Rombat i Caranda. Nu exist productori de baterii portabile, acestea fiind importate n totalitate. n prezent, n Romnia nu exist o colectare selectiv a deeurilor de baterii i acumulatori portabili de la populaie, doar n cadrul agenilor economici. Astfel, o mare cantitate de deeuri de baterii i acumulatori este eliminat prin depozitare mpreun cu deeurile menajere. Pentru acumulatorii auto uzai se aplic sistemul depozit la cumprarea unui acumulator nou, ceea ce conduce la colectarea ntr-o anumit proporie a acumulatorilor auto uzai, att de la populaie ct i de la agenii economici. Din reciclarea deeurilor de baterii i acumulatori de plumb (pentru mai multe detalii vezi anexa 5) n cadrul industriei nu rezult un plumb rafinat, ci un amestec de plumb i antimoniu. Acest amestec de plumb i antimoniu poate fi reutilizat doar pentru bateriile cu plumb pe baz de acid. De aceea este indicat implicarea topitoriilor de plumb primare bateriilor pentru recuperarea unui plumb, al crui pre este mult mai mare dect al plumbului nerafinat. Este important ca topitorii de plumb primari s participe n activitatea de reciclare, ntruct bateriile tip MF vor deveni mai populare n viitor n Romnia i va fi necesar s se produc noi cantiti de plumb reciclat. De vreme ce topitorii de plumb primari dein instalaii de tratare a apelor uzate, ei vor fi capabili s neutralizeze soluia de acid sulfuric uzat fr instalarea unor noi staii de neutralizare. Principalele aciuni referitoare la gestionarea deeurilor de baterii i acumulatori sunt urmtoarele: crearea unui sistem eficient de colectare a bateriilor i acumulatorilor uzai portabili de la populaie; mbuntirea gradului de colectare a bateriilor i acumulatorilor uzai din industrie; creterea gradului de informare i contientizare a publicului referitor la obligaiile de gestionare ecologic raional a bateriilor i acumulatorilor uzai; pregtirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al respectrii prevederilor legale privind gestionarea bateriilor i acumulatorilor uzai; mbuntirea sistemului de raportare a datelor ctre autoritile de protecie a mediului; stabilirea i implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al respectrii prevederilor legislative. Aplicarea prevederilor legale va duce la crearea unui sistem de colectare a deeurilor de baterii i acumulatori, i de reciclare sau eliminare n condiii de siguran pentru mediu i sntatea populaiei. Persoanele fizice autorizate care desfoar activiti independente i persoanele juridice care comercializeaz baterii/acumulatori pentru autovehicule au obligaia de a asigura colectarea bateriilor/acumulatorilor uzai n schimbul celor vndui. Persoanele juridice care produc baterii i/sau acumulatori, reprezentanii autorizai ai acestora sau importatorii sunt obligai s stabileasc i s organizeze un sistem propriu de colectare a bateriilor i acumulatorilor uzai. 263

Productorii i importatorii de baterii i acumulatori al ii dect pentru autovehicule au obligaia de a asigura colectarea bateriilor i acumulatorilor uzai de la persoanele juridice care le comercializeaz. Autoritile competente au obligaia de a verifica respectarea prevederilor legale i de a sanciona neconformrile. Principalii factori implicai n colectarea, recuperarea i reciclarea sunt: persoanele fizice autorizate care desfoar activiti independente i persoanele juridice care comercializeaz baterii/acumulatori pentru autovehicule; persoanele fizice autorizate s colecteze, transporte, valorifice, elimine, baterii i acumulatori uzai; productorii, reprezentanii autorizai i importatorii de baterii i/sau acumulatori pentru autovehicule; productorii i importatorii de baterii i acumulatori alii dect pentru autovehicule. Rezolvarea eficient a acestor probleme se va face prin asumarea de ctre productori, importatori i distribuitori a obligaiilor ce le revin prin prevederile legale.
Creterea gradului de informare i contientizare a publicului referitor la obligaiile de gestionare ecologic raional a bateriilor i acumulatorilor uzai. Crearea unui sistem eficient de colectare a bateriilor i acumulatorilor uzai portabili de la populaie. mbuntirea gradului de colectare a bateriilor i acumulatorilor uzai din industrie. Pregtirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al respectrii prevederilor legale privind gestionarea bateriilor i acumulatorilor uzai. mbuntirea sistemului de raportare a datelor ctre autoritile de protecie a mediului. Stabilirea i implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al respectrii prevederilor legislative.

III.3.2.5. Tratare i eliminare Gestionarea deeurilor periculoase este variabil n Romnia. La fel ca n multe alte ri aflate n tranziie, multe din companiile industriale romneti au procesele i echipamentele industriale nvechite, perimate i ineficiente. n particular acest lucru este adevrat i pentru sistemele de tratare i eliminare a deeurilor, acolo unde ele exist. Multe fabrici au avut, n trecut, sisteme de tratare fizico-chimice i sisteme de incinerare care, datorit presiunilor economice, s-au uzat i au devenit nefuncionale. Similar, datorit declinului general, unele fabrici au optat s nu foloseasc instalaiile lor existente de tratare i, de asemenea, s depoziteze deeurile netratate sau s le stocheze. n timp ce aceasta este o problem general, exist, de asemenea, cteva exemple de bune practici. Pentru a asigura o gestionare a deeurilor periculoase adecvat din punct de vedere al proteciei mediului, Romnia trebuie s identifice aceste instalaii neadecvate i s impun proprietarilor/operatorilor s le retehnologizeze (mbuntirea lor dup 264

cum este necesar) sau s le nlocuiasc, astfel nct s se conformeze prevederilor legale n vigoare. Pentru ntreprinderile care nu dein sau nu i pot construi instalaii de incinerare proprii n conformitate cu prevederile legale n vigoare, alternativa este ca deeurile respective s fie trimise la tere persoane pentru tratarea i/sau eliminarea lor adecvat (ca de exemplu la "incineratoarele zonale", instalaii de tratare, etc). Romnia nu are mul i furnizori de servicii pentru gestionarea deeurilor periculoase (companii care colecteaz, transport[, trateaz i/sau elimin[ deeurile periculoase). Exist dou instalaii comerciale pentru teri pentru incinerarea deeurilor periculoase (pentru mai multe detalii vezi anexa 6 i 7), iar una accept, de asemenea, deeuri periculoase organice. Amndou aceste instalaii sunt mici i nu au o mare importan strategic. Totui, existena acestor dou instalaii indic o contientizare lent, dar n cretere, a faptului c gestionarea deeurilor periculoase poate deveni o afacere viabil. n ceea ce privete eliminarea prin incinerare a deeurilor de producie periculoase, acestea vor fi incinerate numai n incineratoare cu recuperare de energie. n cazul inexistenei unei metode eficiente de reciclare a acestora sau n cazul n care, din motive obiective, industria cimentului nu se poate implica n procesul de coincinerare a unor deeuri periculoase, acestea vor fi incinerate n incineratoare cu recuperare de energie. Construcia i operarea unor incineratoare de deeuri periculoase va fi foarte costisitoare i, n consecin, se impune implementarea conceptului de "incinerator zonal" care s deserveasc mai multe regiuni. Aceste incineratoare zonale pot deservi att indusria generatoare de deeuri periculoase, ct i unitile medicale n vederea incinerarii deeurilor infecioase i periculoase provenite din aceste uniti. Noile incineratoare de deeuri periculoase vor trebui s fie n deplin concordan cu prevederile legislative naionale i europene i vor avea o capacitate de cel puin 10.000 tone/an. Industria cimentului (pentru mai multe detalii vezi anexa 8) din Romnia este dornic de a fi implicat n gestionarea deeurilor periculoase iar o companie a dezvoltat, n parteneriat cu o companie de gestionare a deeurilor periculoase o instalaie de amestecare a deeurilor organice la una din fabricile de ciment. Incinerarea deeurilor periculoase n cuptoarele de ciment este de importan strategic major pentru Romnia, aceasta reprezentnd opiunea cea mai viabil n tratarea deeurilor periculoase la nivel regional/zonal. Nu au fost identificate instalaii de tratare fizic/chimic ale terelor pri, astfel de instalaii sunt cu siguran necesare pentru a permite gestionarea deeurilor anorganice ntr-o manier adecvat din punct de vedere al proteciei mediului. Reglementarea i controlul eficient reprezint aspecte de maxim importan pentru mbuntirea gestionrii deeurilor periculoase. Structura instituional de baz exist, mpreun cu mare parte din legislaia necesar. Este necesar s se imbunteasc aplicarea reglementrilor i un control eficient, prin: continuarea dezvoltrii bazei legislative pentru reglementare i control n domeniul gestionrii deeurilor periculoase; furnizarea de resurse suficiente; instruirea personalului de reglementare i control astfel nct s poat efectua eficient activitile de reglementare i control. 265

Infrastructura necesar pentru gestionarea deeurilor periculoase este subdezvoltat. Investitorii poteniali ntampin dificulti att din cauza lipsurilor generale, ct i din partea generatorilor de deeuri periculoase, care trebuie s plteasc pentru gestionarea adecvat a deeurilor lor. Dezvoltarea unei infrastructuri mbuntite trebuie s fie accelerat. Toi actorii implicai (generatorii de deeuri, companiile de gestionare a deeurilor, autoritile de reglementare, publicul) au roluri de jucat pentru ncurajarea i facilitarea acestei dezvoltri. Furnizarea unor stimulente economice a fost o aciune de foarte mare succes n Europa i trebuie luat n considerare i n Romnia. n ceea ce privete eliminarea prin depozitare a deeurilor de producie periculoase, acestea vor fi acceptate pe depozite de deeuri periculoase, doar n cazul inexistenei unei metode de reciclare/velorificare a acestora sau de tratare termic n vederea eliminrii. Construcia i operarea unor depozite de deeuri periculoase va fi foarte costisitoare i, n consecin, se impune implementarea conceptului de "depozit zonal". Acest concept va conduce la reducerea suprafeelor ocupate de depozite i a numrului acestora, i va ncuraja dezvoltarea facilitilor de reciclare, valorificare i tratare a deeurilor periculoase i a staiilor de transfer pentru optimizarea transportului deeurilor. Noile depozite de deeuri periculoase vor trebui s fie n concordan cu prevederile legislative naionale i europene. Romnia va mbunti normele tehnice privind depozitele de deeuri (nepericuloase, inerte i periculoase) pn la sfritul anului 2004. III.3.2.5.1. Deeuri cu coninut de PCB/PCT n prezent, exist o singur instalaie autorizat n Romnia care s preia aceste deeuri care sunt n particular dificil de manipulat i tratat; incineratorul de la Pro Air Clean care are i o instalatie de splare a echipamentelor contaminate cu PCB/PCT. O alt instalaie, cea de la Sotem poate s trateze cantiti mici dar politica industriei cimentului este n prezent de a nu accepta deeuri de PCB (deeuri organice cu coninut > 50 ppm PCB). Variantele pentru gestiunea corect pentru mediul nconjurtor a acestor deeuri includ: tratarea n cuptoare de ciment echipate special tratarea n incineratoare special construite pentru deeurile periculoase procese de tratare fizico-chimic (de ex. dehidroclorinarea PBC-urilor) exportul pentru gestiunea corect fa de mediul nconjurtor n interiorul rii cu instalaiile necesare. Un cuptor de ciment corespunztor echipat poate s trateze aceste deeuri dac sunt amestecate cu alte deeuri organice pentru a asigura faptul ca au un coninut n compu i halogenai ntre limitele acceptabile (i coninutul n PCB-uri rmne sub 50 ppm). Aceste procese de amestecare reprezint o activitate normal de pre-prelucrare pentru toate incineratoarele i cuptoarele de ciment i nu trebuie considerat ca i contravenind regulilor de a nu amesteca deeurile n scopul reducerii toxicit ii. Deeurile solide de pesticide pot, de asemenea, s fie prelucrate ntr-un cuptor de ciment, de exemplu prin echiparea cuptorului cu un tun pneumatic care s mping butoaiele de plci fibrolemnoase ale pesticidelor solide n zona fierbinte a cuptorului. 266

Barierele ctre o gestionare a acestor deeuri n cuptoarele de ciment includ: reinerea operatorilor de cuptoare de a accepta cele mai periculoase deeuri; posibila reacie extrem a publicului. Agenii economici care dein echipamente sau materiale cu coninut de PCB au obligaia de a notifica autoritile competente de mediu i de a ntocmi planuri de eliminare a acestora. Dezvoltarea unui incinerator corespunztor special construit pentru deeurile periculoase ar putea fi o variant extrem de costisitoare (costul de investi ie ntre 20 milioane i 50 milioane USD). O alternativ viabil posibil, n particular pentru deeurile care nu vor fi generate n viitor, dar exist stocuri n prezent, este exportul n scopul distrugerii n instalaii de incinerare a deeurilor periculoase dedicate.
Reinventarierea tuturor echipamentelor i materialelor cu coninut de PCB. Exportul deeurilor i echipamentelor cu coninut de PCB n condiii mai bune i mai sigure pentru mediu i sntatea populaiei. Cercetarea alternativelor de eliminare a deeurilor cu coninut de PCB n condiii mai bune i mai sigure pentru mediu i pentru sntatea populaiei.

- deeuri asimilabile celor menajere (cu excepia celor provenite de la seciile de boli infecioase); utilizarea recipienilor de colectare specifici stabilii prin norme tehnice pentru fiecare tip de deeuri; realizarea ambalrii i marcrii (etichetrii) corespunztoare a diferitelor tipuri de deeuri; asigurarea condiiilor pentru stocarea temporar n secie i cntrirea deeurilor generate; utilizarea tehnologiilor de pretratare anterior eliminrii finale a deeurilor periculoase; realizarea unui circuit funcional n ceea ce privete colectarea, depozitarea temporar, pretratarea i eliminarea final a deeurilor periculoase rezultate din activiti medicale n conformitate cu cerinele legale; asigurarea resurselor financiare n vederea realizrii activitilor de colectare, depozitare temporar, pretratare i eliminare final a deeurilor rezultate din activitatea medical; instruirea personalului implicat n activitile de gestionare a deeurilor rezultate din activiti medicale, inclusiv n ceea ce privete colectarea i raportarea datelor conform prevederilor legale n domeniu.
mbuntirea colectrii separate - pe categorii de deeuri a deeurilor generate din activiti medicale. Utilizarea tehnologiilor de pretratare anterior eliminrii finale a deeurilor periculoase. Realizarea unui circuit funcional n ceea ce privete colectarea, depozitarea temporar, pretratarea i eliminarea final a deeurilor periculoase rezultate din activiti medicale. Realizarea unor capaciti noi de incinerare deeuri periculoase (medicale i de producie).

III.3.2.5.2. Deeuri din activiti medicale Responsabilitatea pentru gestionarea deeurilor din activitile medicale revine Ministerului Sntii. Raportarea i prelucrarea datelor existente referitoare la generarea deeurilor spitaliceti, precum i gestionarea deeurilor n funcie de tipul acestora, se realizeaz n conformitate cu prevederile Ordinului 219/2002 al Ministerului Sntii i Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale. n ceea ce privete deeurile medicale spitalele vor trebui s ntreprind msuri pentru minimizarea cantitii totale de deeuri periculoase. Pentru eliminarea final a deeurilor medicale periculoase cele 3 instalaii private existente vor fi modernizate, iar crematoriile vechi din spitale vor fi nchise, n mod etapizat, n funcie de existena incineratoarelor zonale autorizate pentru deeuri periculoase. Pentru pretratarea deeurilor medicale periculoase vor fi implementate tehnologii specifice mobile sau staionare. Principalele aciuni care trebuie ntreprinse pentru gestionarea corespunztoare a deeurilor generate din activitile medicale sunt: mbuntirea colectrii separate a deeurilor generate din activiti medicale, pe urmtoarele categorii: - deeuri infecioase - deeuri anatomo-patologice - deeuri neptoare-t ietoare - deeuri chimice i farmaceutice 267

III.3.3. Planul naional de aciune pentru gestionarea deeurilor de producie periculoase


Domeniul / Activitatea 1. Strategia i Planul pentru gestionarea deeurilor periculoase Obiective 1.1. Adoptarea Strategiei i a Planului i implementare a Planului Msuri pentru atingerea obiectivelor 1.1.1. Completarea i adoptarea rezultatelor acestui Proiect, Strategia i Planul Naional pentru Gestionarea Deeurilor Periculoase 1.1.2. Obinerea bugetului i a asistenei financiare strine pentru implementarea Planului Naional pentru Gestionarea Deeurilor Periculoase 1.1.3. Implementarea Strategiei i Planului Naional pentru Gestionarea Deurilor Periculoase 1.2.1. Dezvoltarea i implemenResponsabili MMGA Alte Ministere & Guvern Termeni 2004

MMGA Alte Ministere & Guvern

2005

1.2. Dezvolta-

MMGA Alte Ministere & Guvern MMGA

20042013 2005

268

rea i implementarea Strategiilor i planurilor sectoriale listate n Legea privind regimul deeurilor 1.3. Revizuirea acestor Strategii i Planuri pentru gestiunea deeurilor la nivel naional

tarea strategiilor i planurilor sectoriale listate n Legea 426/2001 pentru a sprijini PNAPM precum i strategiile i planurile naionale pentru gestiunea deeurilor

Alte Ministere & Guvern

2. Legislaie i armonizarea legislativ

2.1. Legislaie secundar

2.2. Pregtirea notelor tehnice de ndrumare pentru a sprijini legislaia

1.3.1. Stabilirea Comitetului de Coordonare (CC) i a Grupurilor de lucru (GL) incluznd reprezentani naionali, regionali i locali, din partea organizaiilor cu responsabiliti stipulate n legea 426/2001, de implementare, monitorizare i revizuire a Strategiei i a Planurilor 1.3.2. Stabilirea Grupului de lucru pentru gestiunea deeurilor periculoase 1.3.3. Revizuirea i raportarea ctre CC a aciunilor i msurilor luate, i a indicatorilor de performan 1.3.4. Monitorizarea propunerilor UE referitor la deeurile periculoase pentru identificarea implicaiilor asupra strategiilor i planurilor pentru gestiunea deeurilor periculoase i industriale 1.3.5. Revizuirea i adoptarea Strategiei i Planului revizuit pentru gestiunea deeurilor periculoase 2.1.1. Finalizarea i aprobarea ntregii legislaii secundare, regulamente, standarde/norme referitoare la gestiunea deeurilor periculoase conform cu cerinele legislaiei deeurilor 2.2.1. Pregtirea notelor tehnice de ndrumare pentru a sprijini legislaia, inclusiv: procedurile de autorizare, inspecie i aplicare a legii identificarea i clasificarea corect, precum i raportarea datelor referitoare la deeurile periculoase minimizarea, recuperarea i

MMGA

2006

3. Administrarea i formarea capacitii

3.1. mbuntirea calitii datelor introduse n sistemul naional de gestionare a deeurilor periculoase

MMGA

ncepnd cu 2007 2007

MMGA

MMGA

2007 3.2. Dezvoltarea unui Sistem naional informaional pentru gestiunea deeurilor (SNIGD)

MMGA

2009

MMGA

permanent

MMGA

pn n 2009

refolosirea adecvat a deeurilor eliminarea adecvat a deeurilor planuri pentru gestiunea deeurilor periculoase ale generatorilor de deeuri planuri pentru gestiunea deeurilor periculoase la nivel judeean i regional 3.1.1. Elaborarea unei note de ndrumare despre identificarea i clasificarea deeurilor pe baza recomandrilor Proiectului JICA 3.1.2. Modificarea formatului de raportare a datelor de la ntreprinderi, pentru a face o distincie mai clar ntre cantitatea generat i cea aflat n stoc, ntre deeurile periculoase i cele nepericuloase, i ntre cele gestionate intern sau extern 3.1.3. Diseminarea acestei note de ndrumare i a noului format de raportare a datelor ctre APM-uri i ntreprinderi, prin seminarii regionale 3.2.1. Realizarea unui Sistem naional informaional pentru gestiunea deeurilor (SNIGD): dezvoltarea conceptului i a termenilor de referin pentru dezvoltarea SNIGD pregtirea proiectrii detaliate a SNIGD dezvoltarea aplicaiei procurarea sistemelor hard i soft testarea i finalizarea sistemului instalare i instruire raportarea datelor de intrare iniiale 3.2.2. Pregtirea unui ghid n formatul specific pentru planul de gestiune al societii privind deeurile periculoase pe baza ghidului recomandat de JICAm i furnizarea ctre APM-uri mpreun cu recomandrile de completare 3.2.3. Solicitarea ntreprinderilor de a nainta un plan de

MMGA

2004

MMGA INS

2004

MMGA

ncepnd din 2004

MMGA APM

pn n 2007

MMGA APM

pn n 2007

MMGA APM

pn n 2007

269

270

4. Conformarea de mediu

3.3. Modificarea cerinei de raportare a informaiilor pentru autorizarea companiilor, astfel nct s includ planul de gestiune a deeurilor 3.4. Investigarea posibilitilor pentru nfiinarea unui forum (Federaiei) pentru progresul tiinific specte tehnice i practice ale gestionrii deeurilor 4.1. Verificarea statutului legal/ilegal al locurilor existente de stocare / depozitare a deeurilor industriale

gestionarea deeurilor. O diagram a fluxului tehnologic cu intrri/ieiri de materiale va fi cerut societilor productoare i industriei energetice 3.3.1. Pregtirea ndrumarului pentru planul de gestiune a deeurilor pentru companie, pe baza ghidului recomandat de PROIECTUL JICA, i diseminarea acestui ndrumar ctre APM-uri 3.3.2. Solicitare adresat ntreprinderilor de a furniza planul de gestiune a deeurilor 3.4.1. Dezvoltarea i publicarea Strategiei i a Planurilor pentru gestiunea deeurilor, i specifice gestiunii deeurilor periculoase, literatura de referin (pagini Web) pentru contientizarea celor implicai 3.4.2. Dezvoltarea i implicarea atelierelor de lucru i a materialelor de instruire pentru gestiunea deeurilor periculoase 4.1.1. Pregtirea unei note practice de ndrumare pentru APM-uri, pentru identificarea statutului legal/ilegal al locurilor existente de stoocare/depozitare 4.1.2. Stabilirea unui program pentru identificarea acestor locaii, integrat cu activitile normale de inspecie 4.1.3. Inspecii n teren pentru a verifica statutul legal/ilegal, i stabilirea statutului legal 4.1.4. Stabilirea programului de mbuntire a zonelor funcionale pentru a le aduce sub un control adecvat 4.2.1. Pregtirea unei note de ndrumare pentru IPM-uri pentru aplicarea retehnologizrii instalaiilor pentru tratarea instalaiilor existente de tratare a deeurilor, existente n cadrul

tratare a deeurilor din cadrul fabricilor MMGA, APM, industrie 2004

MMGA, APM, industrie MMGA

2004

20042005

4.3. Stabilirea unor acorduri voluntare, ca model, ntre Guvern i ntreprinderile industriale selectate

MMGA

periodic

MMGA, ANC-GM

ncepnd din 2005

MMGA, ANC-GM

ncepnd din 2005

MMGA, ANC-GM MMGA, ANC-GM

ncepnd din 2005 ncepnd din 2005

4.2. Retehnologizarea i repunerea n funciune a instalaiilor existente de

MMGA, MEC, industrie

permanent

4.4. ntrirea capacitii de inspecie n doemniul deeurilor n cadrul APMurilor i Modificarea ROF i a Ordinului Ministrului nr. 541/2000 privind activitile de inspecie n domeniul deeurilor

ntreprinderilor 4.2.2. Stabilirea unui program de identificare a locaiilor, integrat cu activitile normale de inspecie 4.2.3. Inspecia locaiilor pentru identificarea instalaiilor neconforme i a echipamentului necesar pentru gestiunea adecvat a deeurilor 4.2.4. Dezvoltarea acordurilor de tipul Program de conformare necesare pentru a reactiva, mbunti sau nlocui echipamentele i uzinele de tratare 4.3.1. Identificarea ntreprinderilor care pot constitui modele poteniale 4.3.2. Elaborarea acordurilor legale ntre administraia local, sau central, i companiile selectate 4.3.3. Acordurile trebuie s acopere obiectivele propuse pentru performana de mediu, monitoring i penaliti pentru neconformare, i rolul potenial al responsabilului pentru protecia mediului 4.3.4. Publicizarea beneficiilor economice, duplicarea lor, i extinderea principiului la controlul polurii n general 4.4.1. Revizuirea sarcinilor i a responsabilitilor APM-urilor pentru a lua n considerare modul n care se poate ntri activitatea de inspecie la acest nivel 4.4.2. Actualizarea instruirii personalului APM referitor la tehnicile de inspecie i de evaluare a documentaiei de solicitare a societii 4.4.3. Dezvoltarea unui ndrumar / manual de inspecie i materiale asociate de instruire 4.4.4. Furnizarea instruirii curente folosind materialele dezvoltate i capacitatea construit 4.5.1. Dezvoltarea termenilor de

MMGA, MEC, industrie MMGA, MEC, ANC-GM, industrie MMGA, APM, MEC, industrie

permanent

permanent

permanent

MMGA, APM, MEC, industrie MMGA, MEC, industrie MMGA, MEC, industrie

ncepnd din 2004 ncepnd din 2004

ncepnd din 2004

MMGA, MEC, industrie MMGA, ANC-GM, MEC, industrie MMGA, ANC-GM

ncepnd din 2004

2007

pn n 2007

MMGA, ANC-GM MMGA, ANC-GM ANC-GM

pn n 2007 pn n 2007 2005

271

272

4.5. Revizuirea politicii i a amenzilor pentru aplicarea conformrii cu legile de mediu

4.6. Revizuirea responsabilitilor personalului de gestiune a deeurilor i a indicatorilor de performan

5. Prevenire

5.1. Rspndirea practicilor de minimizare a deeurilor i de tratarea mbuntit n industria de finisare a suprafeelor metalice

5.2. Stabilirea unei abordri practici pentru difuzarea IPPC

referin pentru asistena tehnic 4.5.2. Organizarea licitaiei, selectarea consultanilor, implementarea proiectului i aporbarea rezultatelor 4.5.3. Revizuirea i adoptarea legislaiei 4.5.4. Termenii de referin trebuie s ia n considerare proiectele similare anterioare, experiena UE, principiile recuperrii costurilor, inflaia i costurile remedierilor. Vor fi necesare schimbri instituionale pentru a sprijini politica de aplicare mai puternic a legii. 4.6.1. Analiza legislativ a sarcinilor i responsabilitilor 4.6.2. Revizuirea activitilor pentru a stabili necesitile prioritare i indicatorii de performan 4.6.3. Evaluarea timpului necesar pentru implementarea tuturor activitilor i responsabilitilor personalului 4.6.4. Solicitarea bugetului, recrutarea i instruirea noului personal de la inspecia de deeuri (acordarea dreptului) de inspecia departamentului de deeuri 5.1.1. Identificarea tuturor companiilor care folosesc procesul de finisare a suprafeelor (a se folosi informaii de la furnizorii de substane chimice pentru identificare) 5.1.2. Implementarea proiecte demonstrative pentru industria de finisare a suprafeelor pentru fiecare regiune 5.1.3. Organizarea de ateliere de lucru n fiecare regiune, pentru difuzarea bunelor practici 5.2.1. Implementarea proiectelor demonstrative IPPC la ntreprinderile selectate 5.2.2. Cooperare cu ntreprinderile pentru a identifica efectele asupra mediului, a utiliza i dezvolta sistemele lor existente de

ANC-GM

2005

ANC-GM ANC-GM

2005 2005

MMGA MMGA

2004 2004

MMGA

2004

MMGA

2004

MEC, industrie

2006 6. Reciclare

5.3. Difuzarea practicilor Activitate Responsabil i Administrarea voluntar a mediului nconjurtor ctre industria chimic i petrochimic 5.4. ndeprtarea / interzicerea anumitor substane chimice periculoase 6.1. Promovarea introducerii auditului deeurilor periculoase

producie pentru a preveni efectele asupra mediului i de a demonstra folosirea eficient a resurselor, n concordan cu cerinele IPPC 5.2.3. Identificarea motivaiilor i a barierelor, precum i a modurilor cum pot fi depite acestea, pe baza proiectelor demonstrative 5.2.4. Formularea unei strategii practice pentru difuzarea IPPC ctre alte sectoare industriale 5.3.1. Identificarea tuturor marilor companii chimice i petrochimice (a se folosi FEPACHIM pentru identificare) 5.3.2. Implementarea proiectelor demonstrative n fiecare regiune 5.3.3. Organizarea de ateliere de lucru n fiecare regiune, pentru difuzare

MEC, industrie

pn n 2006

MEC, industrie MEC, industrie

pn n 2006 pn n 2005 pn n 2005 periodic

MEC, industrie MEC, industrie

5.4.1. Implementarea unui studiu, folosind FEPACHIM 5.4.2. Elaborare de legislaie

MEC, MMGA MEC, MMGA MMGA, MEC, APM, generatori MMGA, MEC, APM, generatori MMGA, MEC, APM, generatori MMGA, MEC, APM, generatori MMGA, MEC, APM, generatori

2004 2004

MEC, industrie

pn n 2006

MEC, industrie MEC, industrie MEC, industrie

periodic pn n 2006 pn n 2006

6.1.1. Pregtirea manualului practic pentru auditul deeurilor periculoase elaborat de ctre generatori 6.1.2. Stabilirea programului pentru sistemul de planificare, implementare i raportare 6.1.3. Organizarea de semianrii informative, ateliere de lucru i instruire pentru generatorii importani de deeuri periculoase 6.1.4. Implementarea auditului deeurilor periculoase 6.1.5. Organizarea de ateliere de lucru n care s se prezinte altor generatori de deeuri periculoase, bunele practici ale auditului deeurilor periculoase

2005

2005

periodic

pn n 2005 periodic

273

274

6.2. Promovarea reciclrii externe folosind topitoriilor existente

6.1.6. Diseminarea auditului deeurilor periculoase ctre ali generatori 6.2.1. Dezvoltarea termenilor de referin pentru activitile de asisten tehnic

6.2.2. Selectarea furnizorului de asisten tehnic

6.2.3. Dezvoltarea conceptelor proiectului

6.2.4. Dezvoltarea unui pachet de msuri de sprijin pentru reciclatorii poteniali

6.2.5. Efectuarea studiului de fezabilitate i proiectare conceptual

6.2.6. Proiectarea detaliat i construirea instalaiei

7. Tratare i eliminare

7.1. Promovarea tratrii/reciclrii termice a deeurilor periculoase n cadrul cuptoarelor de ciment

7.1.1. Organizare de seminarii pentru creterea contientizrii generatorilor de deeuri periculoase (pentru a crea/crete cererea pentru servicii de tratare a deeurilor 7.1.2. Difuzare de clipuri publicitare la TV (sau alte metode publicitare) pentru stoprarea folosirii/tratrii ilegal a uleiurilor uzate (i a altor deeuri petro-

MMGA, MEC, APM, generatori Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani Topitorii de metale neferoase (poteniali reciclatori), consultani MEC. MMGA, industrie

2005 pn n 2005

pn n 2005

pn n 2005

pn n 2005

pn n 2005

pn n 2005

ncepnd cu 2004

7.2. Promovarea dezvoltrii instalaiilor dedicate de tratare, necesare pentru a include tratarea fizicochimice i stabilizarea deeurilor predominant anorganice

MEC. MMGA, industrie

ncepnd cu 2004

liere), gudroanelor acide i altor deeuri periculoase 7.1.3. Implementarea unui program cu scopul identificrii folosirii neadecvate a uleiurilor uzate i a altor deeuri organice 7.1.4. Dezvoltarea ndrumrilor de incinerare referitoare la cuptoarele de ciment, cu protocolul privind combustibilul derivat din deeuri 7.1.5. Integrarea activitii de cretere a contientizrii cu activitile normale de inspecie ale APM 7.1.6. Acordul asupra programelor de conformare (dup cum este necesar) pentru majoritatea generatorilor de deeuri petroliere (i uleiuri uzate) 7.1.7. mbuntirea instaaiilor de producere a cimentului, pentru a accepta deeuri periculoase: - Efectuarea unui studiu detaliat de generare axat pe utilizarea fabricii de ciment - Examianrea planului de mbuntire a instalaiei pentru acceptarea deeurilor periculoase - Proiectarea detaliat i construirea instalaiei 7.2.1. Identificarea furnizorilor poteniali de instalaii (printre furnizorii existeni de servicii de gestiune a deeurilor 7.2.2. Organizarea de seminarii pentru creterea contientizrii generatorilor de deeuri periculoase 7.2.3. Organizarea de seminarii pentru companiile de gestiune a deeurilor creterea contientizrii 7.2.4. Dezvoltarea unui pachet de msuri de sprijin pentru asistarea dezvoltatorilor poteniali (inclusiv instrumente economice) 7.2.5. Dezvoltarea conceptelor raportului/rapoartelor de

MEC. MMGA, industrie MEC. MMGA, industrie

ncepnd cu 2004

ncepnd cu 2004

MEC. MMGA, industrie MEC. MMGA, industrie

ncepnd cu 2004

ncepnd cu 2004

MEC. MMGA, industrie

2004

Industrie

pn n 2005 pn n 2005 pn n 2005 pn n 2005 pn n 2005

Industrie

Industrie

Industrie

Industrie

275

276

7.3. Dezvoltarea depozitelor ecologice pentru deeuri periculoase

fezabilitate i proiectarea conceptual pentru dou instalaii regionale 7.2.6. Proiectarea detaliat i construirea instalaiei, evaluarea impactului asupra mediului, autorizare/liceniere 7.2.7. Punerea n funciune a instalaiei 7.3.1. Elaborarea termenilor de referin pentru studiul de fezabilitate 7.3.2. Organizarea de seminarii pentru creterea contientizrii generatorilor de deeuri periculoase 7.3.3. Efectuarea unui studiu de fezabilitate 7.3.4. Selectarea locaiei pentru depozitul ecologic (sau a depozitelor existente care au celule dedicate pentru deeuri periculoase) 7.3.5. nceperea lucrrilor pentru depozitul ecologic (sau pentru celule dedicate n cadrul depozitelor existente) 7.4.1. Finalizarea studiului de fezabilitate privind incinerarea i punerea n funciune a instalaiilor de eliminare final 7.4.2. Finalizarea studiului de fezabilitate privind modalitile de pretratare i eliminare final a deeurilor medicale periculoase 7.4.3. Implementarea recomandrilor studiilor de fezabilitate 7.4.4. Punerea n funciune a instalaiilor de pretratare a deeurilor medicale 7.5.1. Elaborarea termenilor de referin pentru asisten tehnic 7.5.2. Verificarea selectiv a registrului PCB prin vizite n teren, prelevare de probe i msurarea nivelului PCB n mediu 7.5.3 PCB-urile prezint un risc semnificativ pentru mediul

Industrie

pn n 2005 pn n 2005 20042007 20042007 7.6. Eliminarea pesticidelor expirate 8.1. Aciuni legislative i instituionale pentru pregtirea politicii de gestiune a zonelor contaminate istorice de deeuri periculoase din Romnia

Industrie MMGA, MEC, industrie MMGA, MEC, industrie MMGA, MEC, industrie MMGA, MEC, industrie

8. Deeurile istorice o locurile de depozitare a deeurilor periculoase

20042007 20042007

nconjurtor i sntatea uman. n Romnia exist cantiti mari. Aceast problem necesit o mai bun definiie pentru cuantificarea riscului i a asistenei tehnice, acest lucru va fi benefic datorit naturii speciale a acestui subiect 7.6.1. Implementarea proiectului Pre 2002 pentru eliminarea pesticidelor expirate 8.1.1. Pregtirea i emiterea de ordine ministeriale noi privind zonele contaminate istorice (acolo unde sunt depozitate sau stocate cantiti mari de deeuri istorice) 8.1.2. Numirea unui birou nsrcinat cu zonele contaminate n cadrul MMGA 8.1.3. Stabilirea grupului de lucru naional pentru zonele contaminate 8.1.4. Stabilirea responsabilitii autoritilor locale 8.1.5. Reglementarea sistemului de nregistrare a zonelor contaminate istorice n documentele cadastrale 8.1.6. Stabilirea sistemului de aporbare a planurilor de investigare i reabilitare 8.1.7. Realizarea unei declaraii de implementare astabilirii programului de aciune n baza Hotrrii 118/2002 8.1.8. ntocmirea de studii despre sistemul de finanare a remedierii i currii zonelor orfane 8.2.1. APM-urile vor pregti inventarul preliminar al zonelor contaminate 8.2.2. MMGA/ICIM vor pregti un inventar naional al zonelor contaminate 8.2.3. MMGA va ntocmi un program de ridicare a contientizrii pentru personalul APM 8.2.4. APM-urile vor include inventarul zonelor contaminate n crile albe ale declaraiilor de

MMGA

pn n 2006 pn n 2007

MMGA, Consilii judeene

MMGA, MEC, industrie ICIM, investitori

20042007 pn n 2007 pn la sfritul anului 2004 pn n 2008 pn n 2008 20042005 20042005

MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, Consilii judeene MMGA, APM MMGA, APM MMGA, APM MMGA, APM

pn n 2005 pn n 2006 pn n 2006 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007

7.4. mbuntirea activitilor care viseaz eliminarea final a deeurilor medicale

MS

MS, ICIM, investitori MS, investitori MMGA MMGA

7.5. Evaluarea opiunilor pentru distrugerea PCB i sprijin pentru implementare a HG 173/2000

8.2. Aciuni pentru constituirea bazei de date, difuzarea datelor, pregtirea ndrumrilor tehnice i creterea contientizrii

MMGA

20042005

277

278

8.3. Aciuni pentru dezvoltarea msuri-lor de remediere i planificarea proiectelor de curare

9. Dezvoltarea serviciilor de gestionare a deeurilor

9.1. Promovarea serviciilor de gestiune a deeurilor periculoase

mediu i n planurile de gestiune a deeurilor 8.2.5. Punerea la dispoziie a daelor pentru public prin site web pe internet 8.2.6. Pregtirea ndrumrilor tehnice pentru inventarul zonelor contamiante 8.2.7. Pregtirea ndrumrilor tehnice la nivel naional pentru evaluare i msuri de remediere 8.3.1. Solicitarea societilor de a include informaiile despre haldele sau depozitele istorice de deeuri periculoase ale societii n planurile lor de gestiune a deeurilor 8.3.2. Solicitarea proprietarilor de zone contamiante de a monitoriza impactul poluanilor asupra solului i apei subterane 8.3.3. APM-urile vor inspecta zonele de depozitare istorice a deeurilor periculoase ca parte a activitii lor de inspecie 8.3.4. APM-urile vor solicita autoritilor locale s realizeze supravegherea i luarea msurilor corespunztoare pentru prioritizarea zonelor. Msurile pot s includ restricia de utilizare a terenului i a apei 8.3.5. MMGA va pregti lista preliminar a zonelor contaminate de prioritate naional 8.3.6. MMGA va pregti planuri de remediere sau de curare i studii de fezabilitate pentru zonele prioritare cu risc ridicat 9.1.1. Identificarea potenialilor companii care pot oferi servicii de gestiune a deeurilor periculoase (transport, stocare, tratare, recuperare, depozitare) 9.1.2. Creterea contientizrii generatorilor de deeuri periculoase pentru a crea o cerere n cretere pentru serviciile de gestiune a deeurilor periculoase 9.1.3. Identificarea barierelor din

MMGA, APM MMGA, APM MMGA, APM MMGA, APM

pn n 2007 pn n 2007 pn n 2007 pn n 2004

9.2. Asigurarea sistemelor i procedurilor pentru transferul i/sau trasnportul deeurilor periculoase

MMGA, APM

pn n 2005 pn n 2005 pn n 2005 10. Studiu de fezabilitate n vederea finanrii pentru modernizarea industrial 10.1. ntocmirea unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea industrial

MMGA, ANC-GM, APM MMGA, ANC-GM, APM

MMGA, ANC-GM, APM MMGA, APM

2005

2005

calea dezvoltrii serviciilor de gestionare a deeurilor periculoase 9.1.4. ndeprtarea barierelor pentru a facilita demararea acestor servicii 9.2.1. Elaborarea, adoptarea i implementarea legislaiei, standardelor, normelor i notelor de ndrumare pentru facilitarea colectrii i transportului deeurilor, cu referire special la subiectele urmtoare: stocarea temporar i zonele de recepie pentru acumularea deeurilor periculoase n vederea colectrii obligaia responsabilit ii la transferul deeurilor sistemul formular pentru supervizarea, monitorizarea, nregistrarea i raportarea transferului deeurilor specificaiile vehiculelor i operarea lor 10.1.1. Studiul cerinelor financiare pentru investiiile industriale n gestiunea deeurilor periculoase 10.1.2. Revizuirea mecanismelor existente de finanare i necesitatea pentru noi aranjamente instituionale 10.1.3. Studiul i elaborarea recomandrilor pentru crearea de intermedieri financiare 10.1.4. Identificarea cerinelor financiare, instituionale i tehnice pentru eficiena proiectului

cu 2005

MEC

ncepnd cu 2005 ncepnd cu 2005

MMGA, MTCT

MEC, MFP, MMGA

ncepnd cu 2005

MEC, MFP, MMGA

ncepnd cu 2005

MEC, MFP, MMGA MEC, MFP, MMGA

ncepnd cu 2005 ncepnd cu 2005

MEC

ncepnd cu 2005

MEC

ncepnd cu 2005

LEGENDA MMGA: MEC: MS: MFP: MTCT: ANC-GM:

Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor Ministerul Economiei i Comer ului Ministerul Snt ii Ministerul Finan elor Publice Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului Autoritatea Naional de Control prin Garda de Mediu

III.3.4. Aspecte economice


MEC ncepnd

III.3.4.1. Situaia existent 280

279

Controlul polurii, n general, i gestionarea deeurilor periculoase, n special, are o prioritate foarte sczut n cadrul deciziilor privind cheltuielile sectorului public i privat din Romnia. Se utilizeaz relativ puin instrumentele economice pentru controlul polurii i gestionarea deeurilor periculoase. mbuntirile rapide din politicile economice i financiare referitoare la controlul polurii i producia curat n general, i gestionarea deeurilor periculoase n particular, sunt ameninate de diferite ineficiene din cadrul sistemului economic naional, ca de exemplu: existena ntreprinderilor de stat, politici neadecvate de preuri pentru resursele importante ca energia i apa, i piee de capital ineficiente. Este necesar mbuntirea sistemului informaional asupra impactului fizic, social i economic al descrcrilor de deeuri periculoase, implicit asupra beneficiilor determinate de tehnologiile de producie curat i metodele de tratare i eliminare mbuntite. n mod clar, investi iile prioritare pentru controlul polurii, producie curat i gestionarea deeurilor periculoase, care sunt justificate foarte exact n termeni economici i de protecie a mediului, sunt deseori impracticabile din cauza unei funcionari neadecvate a sistemului financiar. Din aceast cauz trebuie dezvoltate msuri financiare interimare. III.3.4.2. Instrumente economice pentru gestiunea deeurilor periculoase Utilizarea instrumentelor economice specifice pentru gestiunea deeurilor periculoase ar trebui n primul rnd s fie sub form de sanciuni sau penalizri pentru a ajuta aplicarea de reglementri sau standarde, sau de a furniza finanare i motivaii pentru facilitarea tratrii i eliminrii deeurilor periculoase n conformitate cu cerinile legislative sau de reglementare. n Romnia, penalizrile pentru neconformare, taxele de utilizare, precum i sistemele de depozite cu rambursare exist deja, dar ntrirea acestor sisteme constituie o prioritate. Rolul acestora precum i a altor msuri sunt descrise pe scurt mai jos. Penalizri pentru neconformare. Astfel de penalizri exist n legislaia romneasc pentru toate tipurile de nclcare a standardelor pentru controlul polurii. De fapt, n practic deficienele din sistem includ o distingere neadecvat ntre diferitele tipuri de nclcri i deeuri pentru determinarea penalizrilor; penalizrile sunt n general prea mici i probabil n cazul deeurilor periculoase mult sub nivelul costurilor pentru daune; monitorizarea i inspecia sunt de asemenea neadecvate. mbuntirea sistemului existent reprezint o mare prioritate. Taxele de utilizare Taxele de utilizare sunt cerute pentru folosirea rampelor de depozitare sau reprezint taxe pltite unor companii specializate n domeniul reciclrii i eliminrii deeurilor periculoase (sau acelor companii ce dein o capacitate n exces pentru incinerare proprie sau a altor modaliti de eliminare) ce vor fi revizuite. Astfel de instrumente trebuie nsoite prin reglementri de impunere i control prin care se cere generatorilor de deeuri s elimine deeurile periculoase prin aprobare, ori chiar prin generatorii de deeuri ori printr-un operator certificat pentru tratarea deeurilor. Costuri 281

de mediu eficiente, i destul de mari din punct de vedere administrativ; cerinele pentru monitorizare i inspecie pun probleme n utilizarea unor astfel de instrumente, dar astfel de probleme apar de asemenea i la un sistem de impunere i control. n principiu, taxele pentru serviciile de eliminare i tratare a deeurilor ar trebui s fie egal cu costurile marginale pe termen lung. Sistemele de depozit cu rambursare Prin studiul EPIQ s-a propus utilizarea de sisteme de depozite cu rambursare ca parte a unui pachet de aciuni ce se refer la aspectele de mediu ce apar datorit eliminrii bateriilor i uleiurilor uzate. n ceea ce privesc uleiurile, s-a propus o intercalare a motivaiilor de impunere i control cu cele economice, cu un sistem de deposit cu rambursare ntregit cu reglementri i penalizri stricte pentru cazurile de depozitare ilegal precum i a altor aciuni. Aceast propunere includea i obligaia detaliilor uleiurilor de lubrefiere s aib puncte de colectare, precum i un program de subvenie a taxei, cu un nivel al taxei de 15-20% asupra vnzrilor de uleiuri noi, iar veniturile s fie utilizate acolo unde exist nevoia de subvenie a eliminrii neeconomice a uleiurilor. Principiile generale au fost cuprinse n Hotrrea nr. 662/12 Iulie 2001 cu privire la gestiunea uleiurilor uzate. Studiul EPIQ a luat n considerare diferite mecanisme pentru implementarea unui sistem de depozit cu rambursare pentru acumulatorii de autovehicule, propunnd un sistem prin care detaliii de acumulatori trebuie s accepte acumulatorii vechi. Un sistem de depozit cu rambursare ar fi esenial pentru ca acest lucru s funcioneze. Totui, prin hotrrea nr. 1057/18 octombrie 2001 cu privire la baterii i acumulatori se impune productorilor sau importatorilor de acumulatori mici i portabili de a avea un sistem de colectare fr tax. EPIQ a propus de asemenea informaii de a introduce controlul (rambursarea depozitului sau altele) asupra eliminrii acumulatorilor i calculatoarelor vechi. Taxele pe produs Taxele pe produs, ce se bazeaz pe costurile daunelor asupra mediului, pot fi n principiu aplicate asupra unei game de intrri industriale sau bunuri de consum, inclusiv uleiuri i baterii. Astfel de prghii pot fi eficiente din punct de vedere al mediului i fezabile administrativ i pot fi folosite n combinaie cu alte msuri, cum ar fi sistemul de depozit cu rambursare. Taxele asupra emisiilor i autorizaiile comercializabile Dup cum s-a menionat mai devreme, experiena internaional sugereaz un rol limitat pentru taxele asupra emisiilor sau evacurilor pentru gestiunea deeurilor periculoase, n mare parte datorit impactului incert asupra mediului ce se bazeaz implicit asupra motivaiilor economice, cerinele administrative extreme pentru monitorizare i inspecie, precum i necesitatea nchiderii directe a multor activiti. Ultimele aceste dou obstacole se aplic deasemenea asupra utilizrii asupra autorizaiilor comercializabile. Subveniile 282

Subveniile reprezint un instrument economic des utilizat n alte ri, dar sunt n mod clar n contradicie cu pricipiul poluatorul pltete i n particular sunt dificil de justificat n contextul romnesc n care deficitul fiscal public reprezint o constrngere major pentru dezvoltarea economic. n orice caz exist multe bune motive pentru utilizarea subveniilor, poate i prin folosirea ajutorului concesionar strin, ca msura interimar. Se va reine c raionamentul pentru fondul de mediu depinde esenial de necesitatea unei forme de subvenie. Aciuni complementare - poluarea aerului i apei Ar fi ideal de a se utiliza taxele pentru emisii, dar datorit costurilor administrative de monitorizare, n practic taxele asupra produsului legate de poluarea aerului i apei ar putea fi mai fezabile. nsprirea controalelor sau aplicarea taxelor pentru eliminarea deeurilor periculoase trebuie corelate cu controale la fel de aspre (metode economice sau de reglementare) asupra formelor alternative de eliminare a deeurilor, adic acelea ce rezult n poluarea aerului sau apei. Trebuie realizate eforturi pentru introducerea taxelor de poluare pe lng taxa asupra SO2 propus n studiul EPIQ, pentru a influena comportamentul cu privire la mediu. Responsabilitatea legal pentru daune Legislaia UE recunoate rolul important ce i-l poate avea recunoaterea explicit a daunei asupra mediului ca subiect de litigiu. Pentru c acest lucru s fie efectiv i eficient, vor fi necesare metode pentru evaluarea costurilor economice a daunei asupra mediului. Cum un obstacol clar este dat de deficiena unor astfel de informaii, este oricum necesar de a se evalua investiia de mediu precum i nivelul de taxa/tarif. Schimbul de deeuri Aplicabil n principiu pentru toate formele de deeuri, guvernul joac un rol n facilitarea crerii unei piee pentru materiile din deeuri, sau pentru schimbul de deeuri. Msuri cum ar fi zonarea industrial i asigurarea de informaii pot ncuraja msuri de tratare i eliminare eficiente din punct de vedere al costului. Acorduri voluntare Acestea fac parte din conceptul responsabilitii extinse a productorului, menionate de ctre EPIQ i alii. n prezent trebuie o abordare de la caz la caz, n parte datorit inabilitii de a monitoriza emisiile de la un numr mare de ntreprinderi. Acordurile voluntare pot ajuta acest aspect, concentrndu-se asupra poluanilor majori. Se propune ca ntreprinderile industriale s fie alese pentru astfel de negocieri bazat pe gradul de periculozitate a deeurilor sau altor poluani evacuai i/sau asupra disponibilitii acestora de a demonstra metodele pentru cea mai bun practic. Prin aceste acorduri se vor specifica penalizrile economice precum i alte sanciuni pentru cazul de neconformare. intele iniiale ar trebui s fie industriile de uleiuri, automobile, farmaceutic. Ca i n Japonia ce se demonstrez prin aceste convenii voluntare ar putea stimula inovaii similare. n paralel cu aceasta, introducerea de responsabili profesioniti pentru problema controlului polurii n ntreprinderile mari, cu responsabilitate legal pentru nclcarea legislaiei de mediu, ca i n Japonia, ar trebui luat n considerare. 283

III.3.4.3. Fondul de mediu n evaluarea rolului potenial a unui Fond de Mediu n Romnia, aspectele fiscale reprezint o importan crucial. Ordonana de Urgen nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicat, cu modificrile ulterioare prin Ordonana de Urgen a Guvenului nr. 6/2003 stabilete liniile directoare cu privire la sursele de venit ce trebuie atrase pentru Fondul de Mediu. Astfel de recomandri elaborate de ctre experii de mediu tind s ignore posibilitile de strngere a fondurilor prin taxele asupra produselor sau prin alte taxe, pentru c acestea ar trebui s fie vrsate n fondul general de venituri pentru alocare la o prioritate naional de ctre Ministerul Finanelor, dect s fie n mod specific disponibile pentru mbuntiri de mediu. Astfel de scheme de depozite cu rambursare - ce constituie sisteme netaxabile - ar reprezenta tipul preferat de instrument economic. Aparent, taxele de utilizare nu aduc o opozi ie din partea Ministerului de Finane pentru ca practic acestea nu constituie taxe. S-a propus ca o parte a taxelor pltite ctre reciclatori s fie vrsate la fondul de mediu. Subveniile sunt inerente pentru conceptul de fond de mediu. Totui, operaia global, dac implic colectarea de taxe i tarife de la poluatori, ar putea fi considerat ca o aciune venit neutru astfel devenind acceptabil din punct de vedere fiscal. Dac totui, este finanat din alte surse, atunci implic faptul c poluatorii n general s fie subventionai; aceasta este clar mpotriva principiului poluatorul pltete, i, dac nu este corect ndreptat spre necesitile prioritare, atunci este inadecvat n contextul romnesc de austeritate fiscal extrem. Crearea de fonduri ce pot aduce o contribuie util vor necesita un efort considerabil pentru cldirea capacitii din partea donorilor externi sau a guvernelor. Aici exist pericolul ca fondurile s devin att de competente i puternice, formnd un constituent protectiv, nct vor fi dificil de a fi eliminate. Iar orice succes ce l-ar putea avea aceste fonduri n generarea de venituri le-ar putea face i mai atractive pentru Ministerul de Finane ca surse de venit general. n timp ce fondurile de mediu pot juca un rol important pentru situaii de urgen, n mod normal acestea ar trebui privite ca msuri temporare, i n mod cert nu ca substitut pentru reforme fundamentale. Altfel, existena acestora n practic amn soluia problemelor de mediu dect s le grbeasc soluionarea. III.3.4.4. Factori ajuttori: Procesul de ajustare Reformele politicii pentru deeurile periculoase, sau chiar reformele pentru politica de mediu n general, pot fi ineficiente chiar dac al i factori ajuttori nu sunt prezeni. n contextul actual, aspectele relevante cuprind politicile de preuri pentru activiti complementare, stadiul liberalizrii pieii n cadrul economiei globale, capacitatea financiar i tehnic a sectorului public, precum i educaia i contientizarea factorilor implicai. Clar, acest aspect este de importan primar ntr-o economie de tranzi ie cum este cea a Romniei, unde n absena unor factori cheie ajuttori, o abordare gradual ar putea fi necesar, implicnd stabilirea obiectivelor pe termen lung i scurt, multe din care sunt n strns legatur cu dezvoltarea economic n general. Unele din exemplele cheie sunt date mai jos. 284

Pentru a fi fezabili, astfel de recomandri trebuie croite n confomitate cu realit ile economice i politice. Un element cheie a unei strategii a unei economii n tranziie cum este cea a Romniei l reprezint nlocuirea ntreprinderilor de stat cu ntreprinderi ale sectorului privat. Constrgerile unui buget slbit i lipsa stimulrilor economice pentru astfel de ntreprinderi implic un rspuns slab la orice instrumente bazate pe pia cum ar fi taxele pentru poluare, dup cum indic recordul de neputin a plilor pentru utiliti. Progresul n demontarea ntreprinderilor de stat precum i abilitatea guvernului de a gestiona consecinele sociale a unor astfel de schimbri vor constitui determinantul principal a previziunilor pentru utilizarea efectiv a instrumentelor economice n domeniul administrrii mediului. Obiectivele generale pentru tehnologia unei producii mai curate i o administrare adecvat a mediului pn la urm vor depinde n mare msur de existena stimulrilor economice ce asigur ca energia i apa precum i alte inputuri s fie eficient utilizate i astfel a se evita deeurile. Politica de preuri pentru energie i ap reprezint o problem major pentru Romnia, avnd preuri nu numai sub costurile financiare dar mai mult n termeni ai costurilor marginale pe termen lung, mai ales dac acestea sunt definite de a include pe cele externe. Exist desigur multe motive pentru care reforma de preuri pentru energie i ap sunt necesare, acestea transcedentnd cu mult aspectele specifice ale deeurilor periculoase. Aceasta se resimte mai ales n Romnia care are o situaie fiscal acut. Energia electric i alimentarea cu ap subvenionate (i preurile pentru gazele naturale la extracie fiind la o cincime din preurile internaionale astfel sub nivelul costurilor de oportunitate economice) implic subvenii explicite sau implicite ce au un impact negativ asupra economiei globale, cu deficite fiscale i costuri de mprumuturi mari ce constituie un obstacol major pentru creterea economic. Aspectul deeurilor periculoase reprezint nc un motiv pentru care reforma n aceste domenii este necesar. Totui este foarte important pentru aspectul cu privire la deeurile periculoase s fie evideniat, furniznd astfel nc un motiv pentru care reforma politicii n acest domeniu este necesar. Relevana eforturilor de a "acorda fin" preurile legate de resursele de mediu n prezena masiv a distorsiunilor de preuri n general trebuie de asemenea evaluat (exemplu propunerea pentru o tax pe produs pentru generatorii de energie electric unde inputurile au preuri mult sub valoarea real, aceasta constituind doar un exerciiu pur academic). Att proiectul pentru tarifele pentru energie i ap precum i nivelurile instrumentelor economice pentru administrarea de mediu trebuie s ia n considerare c distorsiunile de pre se reflect n cadrul ntregii economii. Strategia general ar fi s se propun ca orice creteri a tarifelor sau a altor instrumente economice s fie croite n paralel cu orientrile generale pentru liberalizarea pieii a economiei romneti, sau al procesului de ajustare. Ali factori ajuttori cheie cuprind contientizarea din partea guvernelor la diferite nivele, muncitori i consumatori asupra pericolelor de sntate ce rezult din producerea sau utilizarea unor anumite produse. Un exemplu ar fi vnzarea uleiurilor uzate drept combustibili de calitate inferioar, cu aferentele riscuri asupra sntii. Astfel de contientizare i abilitate de a articula preocuprile prilor implicate n mod 285

informal este necesar dac condiiile locale trebuie s fie corect reflectate n politicile de mediu i ca instrumentele economice s funcioneze eficient. III.3.4.5. Finanarea: Posibil mprumut intermediar Unul din factorii ajut tori cheie la care s-a fcut referire mai sus este dat de existena unei piee de capital eficiente prin care industria poate obine fonduri att pentru scopuri de producie precum i pentru controlul polurii la rate rezonabile a dobnzilor. Reformele pieii financiare au ntrziat s produc un efect n Romnia, acolo unde investiii justificate economic, inclusiv de multe ori costuri mici pentru oportunitati "ctig-ctig" ce nu pot fi realizate. Multe ineficiente din sectorul financiar, inclusiv acele responsabiliti legale ambigue, implic un mare nivel de risc pentru potenialii investitori, rezultnd rate ale dobnzii foarte mari chiar dac investiiile sunt foarte atractive din punct de vedere financiar. Aceasta reprezint o constrngere major pentru creterea industrial i economic din Romnia. Oricum donorii strini ar putea, att ct nu exist pericolele specifice iar msurile de dezvoltare instituional sunt ncadrate n proces, i vor asuma astfel de riscuri i vor furniza fondurile Romniei la rate ale dobnzii semnificativ mai mici dect sunt disponibile n prezent. Bazat pe sprijinul strin, trebuie propus un program dirijat de subvenionare ca msur interimar, i o compensare justificat pentru nerealizrile pieii de capital. Un mecanism adecvat ar putea fi constituit de un mprumut interimar de tipul celui tipic utilizat de ctre donorii strini cum ar fi Banca Mondial i BERD pentru sprijinirea intermediarilor financiari ce opereaz n diferite sectoare. Aceste instituii sunt create pentru a replica procesele de sprijin ale proiectului a ageniilor externe pentru identificarea proiectului, evaluare i monitorizare. Avantajul unui astfel de proces ar fi de a facilita investiiile pentru controlul polurii, sau tehnologia unei producii curate, pentru ca industria s se conformeze reglementrilor cu privire la poluare precum i standardelor, i de asemenea s realizeze acest mod eficient din punct de vedere al costurilor acolo unde exist schimbri n procesul industrial, ce ar putea necesita finanri substaniale. Mai mult, atunci cnd sunt vzute din punct de vedere al donorilor, acest proces permite ca sprijinul financiar s fie acordat unui numr mai mare de societi mai mici, un proiect ce nu ar putea fi atins printr-un proiect prea mare. Condiiile necesare ar trebui n consecin s includ: un cadru legal i de reglementare ce specific sarcinile i obligaiile noilor instituii; contribuiile financiare sau de alt natur ce sunt suportate de ctre guvern; condiiile de pornire i procedurile de evaluare; personal instruit adecvat, att pentru domeniul financiar/bancar ct i pentru cel tehnic. n particular, personalul trebuie s poat aprecia eficiena costurilor a sub-mprumuturilor propuse i msura n care acestea sunt de drept destinate controlului polurii sau produciei curate. III.3.4.6. Relevana general a analizei economice Exist dou mari domenii, ce se disting prin deeuri istorice i deeuri nou produse, ce corespund aproximativ la dou grupri a analizei economice. Strategia pentru gestiunea deeurilor istorice este practic un aspect al prioritizrii (n teorie, proiectele alternative de clasare din punct de vedere al costurilor i beneficiilor 286

relative). Acolo unde este posibil, responsabilitatea pentru aplicarea unui proiect ar trebui s fie a industriilor implicate, dar n cele mai multe cazuri desemnarea responsabilitii nu va fi fezabil, n care caz investi ia sau alte msuri pentru gestiunea deeurilor periculoase devin responsabilitate public. Pe de alt parte, gestiunea deeurilor nou produse ar trebui s se conformeze principiului "poluatorul pltete" practic responsabilitatea revenindu-i sectorului privat, cu stimulri i reglementri determinate i implementate de ctre guvern. Existena continu a sectorului ntreprinderilor de stat complic aceast problem n practic, dar n principiu ntreprinderile de stat ar trebui s se conformeze acelorai cerine ca i ntreprinderile sectorului privat. Problema principal este de cum s se dezvolte o strategie rezonabil avnd n vedere problemele cu privire la date, n mod special, informaii cu privire la sursele deeurilor periculoase, precum i impactele acestora, mai ales asupra sntii publice. III.3.5. Monitorizarea implementrii planului de aciune Tabel III.3.5.1. Indicatori pentru monitorizarea Planului de Aciune pentru Gestionarea Deeurilor de Producie
Indicator deeuri de producie generate deeuri de producie nepericuloase generate deeuri de producie periculoase generate deeuri de producie colectate deeuri de producie colectate/generate deeuri de producie nepericuloase colectate/generate deeuri de producie nepericuloase controlate deeuri de producie periculoase controlate deeuri cu coninut de PCB tratate deeuri de baterii i acumulatori tratate tendina deeurilor periculoase fa de 2002 ponderea deeurilor periculoase fa de deeurile de producie UM tone/an tone/an tone/an tone/an % % nr. nr. tone/an tone/an % % 2004 2005 2006 2007 medie

asemenea, poate fi generat de o activitate care continu i n prezent. Problema principal a gestiunii zonelor contaminate const n modul n care se face controlul polurii generate de activitile de depozitare din trecut i de manipulare a deeurilor periculoase. Termenul "zone contaminate istorice" este folosit n scopul desemnrii zonelor contaminate cu activitate din trecut. Termenul "zone contaminate orfane" este folosit pentru zonele contaminate, n general zone istorice, pentru care nu mai exist un agent poluator responsabil i rspunztor care s ia msurile necesare de investigare, remediere i curare. Termenul "zone orfane" este n mod obinuit folosit n rapoartele UE, pe lng ali termeni cum ar fi, de exemplu, "zone abandonate". Exist oricum tipuri suplimentare de zone contaminate care ar trebui incluse n definiie, dei acestea nu aparin n mod strict categoriei depozitelor de deeuri periculoase, n scopul stabilirii unei politici de gestiune a zonelor contaminate din Romnia. Zonele industriale vechi, depozitele de deeuri, zonele subterane de depozitare, precum i substantele toxice de pe sol sunt toate surse poteniale de poluare a solului i apei subterane de substantele periculoase i vor fi luate n consideraie n definiia zonelor contaminate. Astfel, exist n principal 4 categorii de surse de contaminare care pot fi luate n consideraie pentru definiia zonelor contaminate, cu posibilitatea suprafeelor de teren contaminate din jurul acestor surse datorit mobilitii trecute sau actuale a poluanilor n apa subteran: depozitele de deeuri, inclusiv haldele i batalurile; stocarea deeurilor periculoase; scurgerile accidentale: Scurgeri din trecut sau recente/actuale; ntreprinderile scoase din funciune dup nchidere (fabrici abandonate). Strategia i aciunile propuse n acest plan sunt aceleai pentru zonele depozitelor de deeuri periculoase i pentru alte categorii de zone care implic poluarea solului i apei subterane cu materii i substane reziduale periculoase. n fiecare caz aciunile vor trebui angajate n scopul prevenirii sau eliminrii pagubelor existente i poteniale pentru sntate i mediul nconjurtor prin expunerea neacceptabil la substanele reziduale periculoase prezente n depozitele de deeuri i zonele de stocare i n solul i apele subterane contaminate. III.4.2. Cadrul legislativ i strategia Pn n prezent n Romnia exist cteva reglementri i aciuni care au fost ntreprinse cu efecte pozitive directe asupra gestiunii zonelor contaminate. Totui trebuie stabilit cadrul legislativ i strategia pentru gestiunea zonelor contaminate, deoarece nu exist o abordare integrat structurat i explicit pentru gestiunea acestei probleme. Mai precis, nu este luat n considerare cazul referitor la contaminarea determinat de sursele de poluare istoric din trecut. Hotrrea de Guvern nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deeurilor este semnificativ n special deoarece aceast ofer implicit o definiie a ceea ce este zona contaminat n cazul specific al depozitelor de deeuri periculoase n exploatare: este o zona de depozitare aflat n exploatare la data la care aceast Hotrre intr n vigoare fr s fi obinut autorizaia de mediu. Astfel de zone trebuie s fie nchise n conformitate cu procedura legal. 288

III.4. ADMINISTRAREA ZONELOR CONTAMINATE III.4.1. Definiie Termenul "zon contaminat" nu este definit n mod juridic n Romnia. Ceea ce numim zone cu sol contaminat sau zone contaminate sunt n principal depozitele de deeuri periculoase i zonele de depozitare unde substantele periculoase prezente n deeuri au poluat solul i apa subteran . Poluarea cu substane toxice a fost n general determinat ca urmare a unei activiti din trecut a depozitului de deeuri, dar, de 287

Programul de aciune al Hotrrii nr. 118/2002 include un inventar al surselor de contaminare al apelor de suprafa i subterane cu substane periculoase. Oricum, relevana pentru problema zonelor contaminate nu este suficient de clar. Ordinul 756 emis n 1997 prevede faptul c valorile de calitate a solului reprezint referinele actuale pentru luarea deciziei n cazul contaminrii solului i apei subterane n Romnia. Oricum, gestiunea zonelor contaminate nu a avut drept int aceste valori n acest moment i va fi necesar s se stabileasc valori i proceduri noi pentru a se potrivi condiiilor specifice gestiunii zonelor contaminate. III.4.3. Situaia existent Sursele actuale de informaii pentru zonele contaminate sunt: Inventarul depozitelor de deeuri (ICIM), inventarul zonelor fierbini pentru ape (ICIM), inventarul zonelor fierbini pentru accidente (ICIM) i punctele cu risc de accidente (Apele Romne), inventarul zonelor de stocare i depozitare a pesticidelor (Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor) i inventarele zonelor de vulnerabilitate a apelor subterane (ICIM, INMH). Cu excepia inventarului pesticidelor, nici unul din aceste inventare nu se refer la depozitele istorice de deeuri. n plus, atta timp ct acestea se refer la sursele de poluare, aceste inventare se refer mai mult la protecia calitii apei de suprafa dect la protecia resurselor de sol i ap subteran . Raportul naional asupra Strii Mediului nconjurtor prezint faptul c aproximativ 900.000 ha de sol sunt contaminate cu metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd) i dioxid de sulf, cu exemple tipice ca Baia Mare, Zlatna, i Copa Mic. Din aceste zone, aa-zisele zone excesiv poluate ajung pn la 200.000 ha. Nivele ridicate de poluare a solului sunt raportate i pentru Trgu Mure, Turnu Mgurele, Tulcea i Zlatna. Poluarea cu petrol i ap srat de la exploatarea ieiului este important pentru o suprafa de aproximativ 50.000 ha. Aceste informaii par s fie rezultatul unui program de monitorizare a calitii solului bazat pe o situaie din 1992 i mai trziu n 1997. Nu exist nici o descriere sau inventar al zonelor cu soluri contaminate din Romnia. III.4.4. Gestiunea informaiilor III.4.4.1. Disponibilitatea informaiilor Informaiile din domeniul contaminrii solului i apei subterane sunt n general limitate la acelea ale monitorizrii obligatorii la depozitele active de deeuri. Nu exist o baz de date naional pentru zonele contaminate cu o atenie deosebit pe impactul potenial asupra calitii apei subterane i a solului, precum i nici un inventar al depozitelor necontrolate de deeuri periculoase din trecut. Nu exist nici o descriere naional a nivelurilor de contaminare a solului i apei subterane, a extinderii geografice, a impactului asupra mediului, a aciunilor de remediere n curs sau planificate. Stabilirea unei baze de date va furniza o informare mai bun asupra substanelor periculoase care nu sunt contabilizate n cadrul sistemului de informaii despre deeuri gestionate de ICIM i va da posibilitatea estimrii impactului i a riscurilor pentru sntate i mediul nconjurtor. 289

III.4.4.2. Inventarul la nivel naional Stabilirea unui sistem de baz de date i a unui inventar obligatoriu al zonelor cu sol contaminat este aciunea cea mai urgent i necesar care trebuie luat pentru nceperea procesului de gestiune a zonelor contaminate. APM-urile vor trebui s elaboreze inventare ale depozitelor necontrolate inactive de deeuri periculoase i ale altor zone contaminate i s integreze datele n planurile de gestiune a deeurilor. Va trebui iniiat un inventar la nivel naional al zonelor contaminate pe baza experienei obinute la nivel de jude i a indrumrilor tehnice ale procesului de inventariere. III.4.4.3. Sistemul de raportare Se va stabili un sistem de raportare a datelor relevante pentru inventar i de urmrire a zonelor contaminate. Raportarea se va face implicnd operatori locali, APM-urile locale i ICIM. Lista datelor pentru articolele cheie n scopul stabilirii bazei de date se va pregti n cadrul scopului procesului de inventariere. Informaiile asupra zonelor contaminate vor trebui difuzate pe scar larg prin documentele la nivel local/naional referitoare la prezentarea gestiunii mediului nconjurtor i a deeurilor. III.4.4.4. Sistemul de notare i ierarhizare pentru evaluarea zonelor contaminate Procesul de notare i de ierarhizare pentru evaluarea zonelor contaminate se bazeaz pe date despre condiiile de gestiune a zonelor contaminate. Obiectivul su este de a clasifica zonele contaminate n conformitate cu nivelurile de risc i urgen. Notarea i ierarhizarea zonelor contaminate reprezint aspectul principal al activitii de inventariere dup colectarea datelor de baz. MMGA a adoptat un sistem de evaluare a prioritatilor pentru planificarea nchiderii depozitelor de deeuri oreneti. Acesta poate fi utilizat ca o referin metodologic pentru notarea i ierarhizarea n cazul inventarului zonelor contaminate. Metodele de ierarhizare vor trebui stabilite la nivel de jude nainte de a fi transpuse la nivel naional, dac este necesar. III.4.4.5. Investigaia Exist foarte puine exemple de investigaie pe teren pentru contaminarea solului i apei subterane. Criteriile de decizie pentru nceperea investigaiei sunt stabilite n prezent n conformitate cu Ordinul 756, care oricum nu a fost elaborat pentru scopul specific al zonelor contaminate. Va trebui stabilit o procedur specific. Exist diferite reglementri legale pentru supravegherea i metodele de recoltare a probelor, dar vor trebui elaborate ndrumrile tehnice pentru investigarea zonelor contaminate. III.4.4.6. Remedierea 290

Nu exist o procedur clar pentru remediere n Romnia. Nu exist o agenie responsabil cu dezvoltarea i controlul lucrrilor de remediere i nu exist o descriere legal clar a criteriilor de decizie pentru remedierea i alegerea alternativelor de remediere corespunztoare. Exist msuri de remediere temporare i permanente care vor trebui luate n considerare n conformitate cu situaia de fapt i nivelul de risc. O msur temporar o reprezint prevenirea la expunere/absorbie a solului i apei subterane contaminate i mpiedicarea rspndirii poluanilor. Luarea acestor msuri nu este necesar pentru zonele n care riscul este la un nivel acceptabil. Restricia de utilizare a terenului va trebui luat n consideraie ca msur practic de baz a remedierii atunci cnd este cazul. Aceast abordare este rezonabil i este adoptat n numeroase ri ale UE. nregistrarea terenurilor n documentele cadastrale reprezint o bun condiie pentru utilizarea msurilor de restricie privind folosirea terenurilor. III.4.5. Abordarea strategic III.4.5.1. Obiective Obiectivul de baz al strategiei pentru managementul zonelor cu sol contaminat i mai ales al zonelor cu depozite necontrolate istorice de deeuri periculoase este de a impiedica posibilele efecte asupra mediului i sntii ale surselor de contaminare din trecut i din prezent determinate de substanele reziduale periculoase. Acest obiectiv este stipulat n legislaia de mediu din Romnia. Un alt obiectiv este evitarea formrii de noi zone cu sol contaminat i protejarea resurselor de sol i ap subteran pentru generaiile viitoare. Strategia propus pentru managementul zonelor cu soluri contaminate const n urmtoarele aspecte principale: nceperea stabilirii unei politici de gestiune a depozitelor istorice de deeuri de la identificare pn la remedierea i ntrirea sistemului instituional pentru prevenirea contamin rii solului de la depozitele necontrolate inactive de deeuri din trecut. stabilirea responsabilitilor pentru operatorii depozitelor i proprietarii terenurilor, precum i pentru autoritile locale n cazul zonelor istorice i orfane, n scopul realizrii evalurii i a msurilor de remediere necesare. stabilirea bazei de date a inventarului la nivel judeean i apoi naional a zonelor contaminate. stabilirea standardelor pentru procedurile de identificare, investigare i remediere. nceperea identificrii priorit ilor pentru un program de investigare i de msuri de remediere i planificare a currii n zonele unde vor trebui ntreprinse msuri urgente pentru a reduce riscul de expunere (oprirea rspndirii poluanilor). punerea n aplicare a legislaiei privind controlul polurii i depozitrii deeurilor n scopul prevenirii apariiei de zone contaminate. ridicarea contientizrii personalului din administraie i din alte agenii guvernamentale implicate n scopul promovrii i implementarii activitilor de inventariere i a msurilor de remediere pentru cazurile prioritare. 291

identificarea i implementarea msurilor eficiente i cu costuri reduse pentru prevenirea expunerii la riscuri cum ar fi imprejmuirea i panourile semnalizatoare i restriciile pe scar redus de utilizare a terenurilor. Aciunile recomandate au ca scop gestiunea zonelor inactive i a zonelor contaminate n scopul reducerii i/sau eliminrii riscului de mediu. Recomandrile conin aciuni pe termen scurt, mediu i lung, asa cum sunt prezentate n tabelul de mai jos. Tabel.III.4.5.1. Lista recomandrilor pentru strategie
Domeniu 1. Necesiti legislative i instituionale Termen scurt 2004-2005 stabilirea n cadrul MMGA a unui birou responsabil cu zonele stabilirea unui grup de lucru naional pentru zonele contaminate Termen mediu 2006-2008 pregtirea i emiterea de ordine ministeriale noi privind zonele contaminate istorice desemnarea zonelor de depozite istorice de deeuri periculoase n cadrul sarcinilor serviciului de inspecie sistemul de aporbare a planurilor de investigare i reabilitare reglementarea sistemului de nregistrare a zonelor contaminate istorice n documentele cadastrale stabilirea responsabilitii autoritilor locale includerea descrierilor n cadrul crilor albe de declaraii de mediu i planurilor de gestiune a deeurilor descrierea rezultatelor implementrii programului de aciune stabilit prin Hotrrea 118/2002 luarea msurilor de monitorizare corespunztoare pentru sol i apa subteran pentru zonele istorice propunerea msurilor de supraveghere i control care vor trebui luate ct de curnd posibil lista preliminar a zonelor contaminate de mare prioritate luarea msurilor de restricionare a utilizrii terenurilor i a apei Termen lung 2009-2015

2. Constituirea i luarea msurilor

program de inventariere preliminar a zonelor contamiante includerea haldelor i depozitelor istorice de deeuri periculoase ale societilor

inventarul naional detaliat al zonelor contaminate pregtirea planurilor de remediere i curare i a studiilor de fezabilitate pentru zonele prioritare cu risc ridicat implementarea planurilor de remediere pentru zonele prioritare cu risc ridicat implementarea sistemului de finanare pentru remedierea i curarea zone-

3. Planificarea i luarea msurilor

4. mbuntirea capacitii tehnice

pregtirea ndrumrilor tehnice la nivel naional studierea sistemului de finanare pentru finanarea msurilor de remediere i curare a zonelor orfane

292

5. Ridicarea contientizrii i comunicarea public

program de ridicare a contientizrii pentru APMuri, autoritile publice regionale / judeene / locale i agenii economici

program pentru ridicarea contientizrii pentru APM-uri, autoritile publice regionale/judeene/locale i pentru agenii economici

lor orfane punerea la dispoziie a datelor pentru public prin site web pe internet

BAVARIA IMPEX S.R.L. TRNVENI PRODCOMTUR VALDOR S.R.L. TG. MURE POLCZER PRODECOR S.R.L. TG. MURE PRAHOVA FLABOR LICSPROD S.R.L. BLEJOI ATICA S.R.L. RMNICU VLCEA

Stabilirea responsabilitilor la nivel central i local referitoare la gestiunea zonelor contaminate; Elaborarea unui sistem naional de raportare, a bazei de date pentru zonele contaminate i prioritizarea acestora; Dezvoltarea unor campanii de contientizare pentru autoritile publice regionale / judeene / locale i pentru agenii economici: Elaborarea unor planuir de urgen i de remediere primar ; Monitorizarea i restricionarea utilizrii terenurilor i apelor din zonele contaminate; Implementarea sistemului de finanare pentru remedierea zonelor orfane i pentru zonele prioritare cu risc ridicat.

VLCEA

Str. Armatei nr. 31, Trnveni, Jud. Mure Str. Corneti nr. 88, Tg. Mure , Jud Mure Str. Prutului nr. 17, Tg. Mure , Jud. Mure Str. Caloteti nr. 339, Com. Blejoi, jud. Prahova Str. Czneti nr. 202, Rm. Vlcea, Jud. Vlcea

0265/445158

0265/445158

0265/250209

0265/311362

0265/253793

0265/253793

0244/411513

0244/411513

0250/736742

0250/736742

Din industria de hrtii-cartoane


Persoana juridic care desf oar activit i de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii Str. 1 Mai PEHART SA nr. 840, PETRETI Petreti, Jud. Alba Str. Letea nr. LETEA S.A. 17, Bacu, BAC U Jud. Bacu Str. Principal nr.16, HICART SA Prundul PRUNDUL Brgului, BRGULUI Jud. BistriaN sud Str. 13 DeECOPAPER cembrie nr. S.A. 18, Zrne ti, ZRNE TI jud. Braov CELHART Sos.Viziru DONARIS km.10 Brila, S.A. BRILA jud. Brila Str. PrelunCOMCEH girea BucuS.A. retilor nr.1, CL RAI Clrai, jud. Clrai MUCART Str. Gladio-

Jude

Telefon

Fax

E-mail

ANEXA 1 la plan Lista agenilor economici care recicleaz deeuri de sticl, hrtie i carton, plastice Din industria sticlei
Persoana juridic care desf oar activiti de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii Bd. Thedor Pallady nr. STIROM SA 43-45, BUCURE TI sector 3, Bucure ti Bd. BasaraSTITEH SA bia nr. 171, BUCURE TI sector 3, Bucure ti Str. Mihai STIMET SA Viteazu nr. SIGHIOARA 96 OMEGA Str. ArmaPRODCOM tei nr. 85, S.R.L. Trnveni, TRNVENI Jud. Mure BACU Telefon Fax Email Persoana de contact BISTRI ANSUD 021/345.17.17, 021/345.20.55 021/345.10.23, 021/345.08.84 BRAOV 021/255.51.24 021/255.51.24 BRILA 0265/771530 0265/777810 CL RAI 0265/446184 0265/446184 CLUJ ALBA

Persoana de contact

0258/743626

0258/743625

0234/172616, 0234/172900

0234/172184

Jude

0263/266809, 0263/266101

0260/266541, 0263/266541

BUCURE TI

0268/22034126

0268/223001

Office @ecopaper.ro

Dir. Constantin Holomei

0239/675110

0239/611363

MURE

0242/312942, 0242/311401 0264/435515

0242/315723

293

294

S.A. CLUJ

NEAM

PETROCART S.A. PIATRA NEAM CELROM S.A. TR. SEVERIN OMNIMPEX HRTIA S.A. BUTENI AMBRO S.A. SUCEAVA HITROM S.A. VASLUI

MEHEDINI

PRAHOVA

SUCEAVA

VASLUI

VRANCEA

VRANCART S.A. ADJUD

lelor nr. 1, Cluj, Jud. Cluj Str Decebal nr.171, Piatra Neam, Jud. Neam Str. Traian nr.297, Drobeta Tumu Severin, Jud. Mehedini B-dul Libert ii nr. 90, Buteni Jud Prahova Str. Unirii nr. 24, Suceava, Jud. Suceava Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, Jud. Vaslui Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Adjud, jud. Vrancea

ANEXA 2 la plan
0233/213513, 0233/218330

Lista societilor comerciale autorizate s valorifice deeurile de hrtii/cartoane


0233/231513 Persoana juridic care desf oar activit i de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii Alba Iulia, REMAT Str. BucuALBA S.A. reti nr. 5 Sebe , Str. COMPIL Doroban i nr. BINDER S.A. 9 Arad, str. REMAT Bodrogului nr. ARAD S.A. 18 Piteti, Calea REMAT Depozitelor nr. ARGE S.A. 55 Piteti, str. PREST Victoriei nr. INSTAL 2000 F.N., Bl. A 4, SRL ap. 16 Piteti, str. ANAMIRA Gavana III nr. SRL F.N., B1.B 9, ap. 3 Bacu, str. SOMA SRL Alexei Tolstoi nr. 6 REMAT Bacu, str. BAC U S.A. Izvoare nr. 107 Oradea, str. REMAT Gutenberg, nr. BIHOR S.A. 16 AMUR Oradea, str. SYSTEM Rectorului nr. COM SRL 4 Aled, str. REMAT Boblna, nr. ALED S.A. 72 REMAT Bistria, str. BISTRIA Drumul CeS.A. t ii nr. 1 A Bistria, str. IPROEB S.A. Drumul Cet ii nr. 19 REDIVIVUS Unirea, str. PRODCOM Principal nr. SRL 94 GOLDANA Botoani, str. SRL Petru Rare 45

Jude 0252/315982, 0252/316558 0252/313370

Telefon

Fax

Email

Persoana de contact

0244/320091, 0244/321355 0230/250725, 0230/250714

0258/813292

0258/811185

0244/320975

Serdean Mirel Binder Simion Mrginean Ovidiu Bogdan Elena Popa Viorel Dan Muat Simona Sosu Constantin Ungureanu Ion Rogojan Teodor Zach V. Adrian Gheorghia Gheorghe Bilegan Dan

ALBA

0258/732625

0258/743042

0230/517506 ARAD

0257/281760

0257/281760

0235/340063

0235/315093

0248/282033

0248/283444

0237/641902, 0237/640800

0217/641720

ARGE

744331357

0248/634795

Din industria maselor plastice


Persoana juridic care desf oar activiti de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii Str. Aleea Industriilor GREENTECH S.A. nr. 17, BUZ U Buzu HAN&ELENA Str. Iuliu INTERNA IONAL Maniu nr.15, SRL Braov Str. Mircea Eliade nr. GENIAL 149-150, COMPANY SRL BI.G80, OLTENI A Ap.8, Oltenia POLIMERI ESTStr. Griviei IMPEX SRL nr. 35, CMPINA Cmpina

Jude

Telefon

Fax

Email

Persoana de contact

0234/114800 0234/184718 0259/413031

0234/117231 0234/184698 0259/415730

BACU

BUZ U

0238/725759

0238/711050

Cristinel Drobota administrator Elena Liebhardt administrator Iacob Florea - Director general Daniel De liu director BISTRI ANSUD BIHOR

BRAOV

0722257475

0259/164310

0268/440111

0268/412734

0259/340823

CL RAI

0242/515915

0242/515909

0263/232446 0263/234701, 0263/238021

PRAHOVA

0244/333612

0263/238164

Chiciudean Ioan Ilisuan Ioan Apetroaei Constantin

0263/234940 0231/537794

BOTOANI

295

296

REMAT BRAOV S.A. BRAOV SILNEF SRL

BRILA BUZ U CARASEVERIN

REMAT BRILA S.A. REMAT BUZU S.A. REMAT CARASEVERIN S.A. REMAT CLRAI S.A. LER SRL

Braov, str. Timi ul Sec nr. 1 Braov, str. Ciprian Porumbescu nr. 2, Bl. 30, ap. 30 Brila, str. Independen ei nr. 74 Buz u, str. Transilvaniei nr. 429 Rei a, Calea Timi orii nr. 16 Cl rai, str. Varianta Nord nr. 1 Cl rai, str. Chiciului nr. 3

0268/330033

0268/332727, 0268/330808

Dumitru Gheorghe

OLTMETAL S.A. 3 R CRAIOVA S.A. COMAT DOLJ S.A. MECONF S.A.

0268/327685

Strejut Silviu

0239/619516

0239/618893

Stroe Viorel Simache Mihail Marian Petrica Petru GALA I Gabreanu Ion Marin Doniela, Marin Viorel

0238/710893

VASCOM SRL REMAT GALA I S.A. REMAT GIURGIU S.A. REMAT GORJ S.A. GORJ HODOSANA COM SRL REMAT HARGHITA S.A. HARGHITA ZOLD ET COMP S.A. REMAT HUNEDOARA S.A ERA XXI SRL (scnimbat denumire din CLASS PROIECT SRL) REMAT IALOMIA S.A. REMAT IAI SRL REMAT MARAMURE S.A. REMAT MEHEDINI S.A. CELROM S.A.

0255/226638

0242/321097

GIURGIU

CL RAI 0723597227

REMAT CLUJ S.A. CLUJ MUCART S.A. REMAT CONSTAN A S.A. RECSAL SRL CONSTAN A TAM-S.A.

Cluj Napoca, str. Burebista 0264/134087 nr. 8 Cluj Napoca, str. Gladio0264/435515 lelor nr. 1 Constan a, str. Interioar nr. 2 0241/622410 Ovidiu, Zona Gar Siutghiol Constan a, str. Aurel Vlaicu nr. 144 B Ovidiu, str. Amurgului nr. 43, Bl. AM 4, ap. 6 Sfntu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 13 Sfntu Gheorghe, str. Muncitorilor nr. 13 A Trgovite, str. Laminorului nr. 10 Craiova, str. Drumul Industriilor nr. 7 0241/691417 0241/622086

0264/432916

Ienciu Traian Salca Eugenia Dumitru George Negurita Aurelian Iancu Vasile Ababei Mircea Vasile HUNEDOARA

0264/435516

0241/623220

Craiova, Cartier Craiovi a Nou, Bl 134, ap. 20 Craiova, str. Rozelor nr. 68 Craiova, str. Srarilor nr. 37 Craiova, Bdul. Mareal Antonescu nr. 100 Craiova, str. Alexandria nr. 2 Gala i, Calea Prutului nr. 53 Giurgiu, Sos. Bucure ti Km 5 Trgu Jiu, str. 23 August nr. 113 Rovinari, str. Prieteniei nr. F.N. Miercurea Ciuc, str. Bilor nr. 72 Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 12B Deva, str. Grivi ei nr. 37

0251/436101

Patrut Ion

0251/152747 0251/147960 0251/162530

Cazacu Dumitru Ungureanu Gheorghe Fulger Nicolae Vlad tefania Axente Marin Opreanu George Cotojman Aurelian Stanica Dorel Biro Iosif

0251/134942

0251/419917

0744506534 0236/460750 0246/210010

0253/246386

0251/436819

0266/171046

0744507812

0266/111145

Zold Ludovic Suciu Corina

0254/214408

0254/216962

AGLA SRL

0241/255058

0241/255058

Deva, str. Liliacului nr. 0254/226149 F.N. ap. 13 Bl. 24 Slobozia, sos. Amara nr. 1 Ia i, str. Aurel Vlaicu nr. 88 Baia Mare, Bdul. Bucure ti nr. 51 Drobeta Turnu Severin, str. Cerne i nr. 14 Drobeta Turnu

Nistor Claudiu

REMAT COVASNA S.A. COVASNA ARIADNE IMPEX SRL DMBOVI A REMAT DMBOVI A S.A. REMAT DOLJ S.A.

0267/317156, 0267/351184

IALOMI A IAI MARAMURE

0243/213513 0232/237535

0243/211942

Donose Ionel Mihilescu Victor

0267/314986

0267/324043

Pozna David Spanu Pojor Ghinea Cornelia

262/222661

0262/225690

Nechita Florin

0245/632967

DOLJ

0251/185336

MEHEDIN I

0252/324826 0252/316559

0252/327376, 0252/324826 0252/316559

Tilca Petru Srbu

297

298

REMAT MURE S.A. POLIGLOT COMIMPEX SRL MARETIN MATERIALE RECUPERABILE SRL ORMATIN MUR MATERIALE RECUPERABILE SRL SIREF SRL

Severin, Bdul. Nicolae Iorga nr. 2 Trgu Mure, str. Gheorghe 0265/165506 Doja nr. Corn Adamus, sat Dambau nr. 0265/440525 66 Cristeti, str. Principal nr. 805 Cristeti, str. Principal nr. 808 Sighi oara, str. Trnavei nr. 13, ap. 1 Piatra Neam, str. General D sclescu nr. 287 Piatra Neam, Bdul. Decebal nr. 171 Slatina, str. Milcov nr. 1 Slatina, str. Depozitelor nr. 13 0265/326339

Mihai POLSIB S.A. Blu Constantin Miklos Levente Tincu Maria TELEORMAN SUCEAVA REMAT SUCEAVA DANCONSTRUCT COM SRL

MURE

SIMPAS S.A. Orban tefan COMAT TIMI S.A. NEFER PROD IMPEX SRL CELULOZA I OEL SRL REMAT TIMI S.A. YVETTE SRL

0265/435154

0265/772421

Gherca Codru a TIMI

REMAT NEAM S.A. NEAM PETROCART S.A. ALPROM S.A. OLT REMAT OLT S.A. REMAT PRAHOVA S.A. BLUE BIRD PASRE ALBASTR SRL DRAGERO COM SRL REMAT SATU MARE S.A SATU MARE FEROMETAL SRL SLAJ REMAT SLAJ S.A. REMAT SIBIU S.A. REMAT MEDIA S.A.

0233/210240

Gafa Tudor

0233/213513, 0233/218330 0249/432520 0249/432730

0233/213513 0249/433883

Vais Adrian Stroica Gheorghe Ustuca Sandu Beldiman Stelian Hanu Florentin Dracea Gheorghe Iakab tefan Janki Gheza Ciupe Liviu Lazr Ion Buda Mihai BUCURETI 3 BUCURETI 4 VRANCEA VASLUI

RECOMET M.B.M. SRL REMAT TULCEA S.A. REMAT VASLUI S.A. RULMENI S.A. VLCEA REMAT VLCEA S.A. REMAT VRANCEA S.A. VRANCART S.A.

TULCEA

Ploie ti, str. 0244/524916 Muzelor nr. 38 Ploie ti, str. Mihai Bravu nr. 29 Filipetii de Pdure Satu Mare, str. Depozitelor nr. 35 Satu Mare, Str. Magnoliei Nr. 46 Zalu, Str. Mceilor Nr. 3 Sibiu, str. O elarilor nr. 71 Media , str. Drumul Grii

PRAHOVA

0244/512035

0244/387360 0261/769465

0261/769080

0260/662026

0269/238118 0269/843160

SIBIU

ROMRECYCLING SRL REMAT

nr. 1 Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 40 Suceava, Calea Unirii nr. 31 A Alexandria, str. C. Brncoveanu nr. F.N., Bl. G 4, ap. 13 Alexandria, str. 1 Mai nr. 107, Bl. B 6 Timioara, str. Ion Ionescu de la Brad nr.15 Timioara, str. Ion Slavici nr. 113 Timioara, str. Marat nr. 8 Timioara, str. Polon nr. 2 Timioara, str. Prahova nr. 15, ap. 1 Timioara, ntr. Ursului nr. 1, sc. B, ap. 8 Tulcea, str. 7 Noiembrie nr. 1 Vaslui, str. Podul nalt nr. 9 Brlad, str. Republicii nr. 320 Rm. Vlcea, str. Bujoreni nr. 52 Foc ani, str. Milcovul nr. 42 Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17 Bucure ti, Piaa Alba Iulia nr. 7, Bl. 6, sc.1, et. 9, ap. 54 Bucure ti, str.

0269/210085, 0269/210058 0230/250122, 0230/250372

0269/218350

Neagoe Daniela Podoleanu Mircea Dan Constantin

0247/315938

0247/322708

Georgescu Alexandru 0256/210539 Ritivoiu Toma Boe Nicolae Arpad Gal Bercea Florin Gal Georgeta Mungiu Vasile Andrei Gheorghe Turbatu Costic 0235/413838 Halii Kaymal Cazacu Florin 0237/222515 Mateiu Georgeta Simionescu Dan

0256/210531

0256/217063 0256/215055 0256/221788 0256/217513

0256/183420, 0745520780

0240/517888

0235/360309

0235/411120

0250/741442

0237/227126

0237/640800

021/3128230

021/3128231

Sofian Mihai Porumb

021/4990919

021/4990808

299

300

BUCURE TI SUD S.A. TOMARVA G&V IMPEX SRL REMAT BUCURE TI NORD

ILFOV

Berceni Fort nr. 5 Bucure ti, Calea Vc reti nr. 207 Buftea, Sos. Veche Bucure tiPite ti, Km 15,2

Corneliu BRAOV

REMAT BRAOV SA K.V. INVEST SRL BUZU FLAC RA SA REMAT CARASEVERIN SA REMAT CLUJ SA CLUJ NAPOCHIM SA REMAT CONSTAN A SA ENERGIA SA

021/6848625

Rdulescu Ecaterina

021/3101913

021/7920604

Rocsin Sever

BRAOV, str. Timiul Sec nr. 1 BRAOV, str. Iuliu Maniu nr. 43 BUZU, str. Bazalt nr. 15 REI A, Calea Timiorii nr. 16 CLUJ NAPOCA, str. Burebista nr. 8 CLUJ NAPOCA, str. Some ului nr. 34 CONSTAN A, str. Interioar nr. 2 CONSTAN A, str. Baba Novac nr. 165 OVIDIU, str. Tulcei nr. 1 CONSTAN A, Bdul. Aurel Vlaicu nr. 144 CONSTAN A, str. I.C. Brtianu nr. 21 OVIDIU, str. Amurgului nr. 43, Bl. AM 4, ap. 6 SFNTU GHEORGHE, str. Muncitorilor nr. 13 A TRGOVITE, str. Laminorului nr. 10 CRAIOVA, str. Drumul Industriilor nr. 7 CRAIOVA, str. Srarilor nr. 37 GALA I, Calea Prutului nr. 53 MIERCUREA CIUC, str. Bilor nr. 72 MIERCUREA CIUC, str. Harghita nr. 69

0268/330033

0268/332727, 0268/330808

Dumitru Gheorghe Kraica Vasile

0268/475931 0238/710320 0255/226638 0244/112091

Pricop Iulian Petrica Petru

CARASEVERIN

ANEXA 3 la plan Lista societilor comerciale autorizate sa desfoare activiti de valorificare a deeurilor de mase plastice
Persoana juridic care desf oar activiti de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii ALBA IULIA, REMAT str. Bucureti ALBA SA nr. 5 ARAD, str. REMAT Bodrogului nr. ARAD SA 18 PITE TI, Calea REMAT Depozitelor nr. ARGE SA 55 BAC U, str. SOMA SRL Alexei Tolstoi nr. 6 REMAT BAC U, str. BACU SA Izvoare nr. 107 ORADEA, str. REMAT Gutenberg nr. BIHOR SA 16 AMUR ORADEA, str. SYSTEM Rectorului nr. 4 COM SRL ORADEA, PLASTOR SA Calea Clujului ORADEA nr. 175 ORADEA, str. RECOLO SA Matei Corvin nr. 404 BISTRI A, str. REMAT Drumul Cet ii BISTRI A SA nr. 1 A IPROEB SA BISTRI A, str. Drumul Cet ii nr. 19

0264/134087

0264/432916

Ienciu Traian Porumb Cornel Dumitru George Chiril Constantin Bayraktar Mehmet

0264/132015

0243/432542

0241/622410

0241/623220

Jude

Telefon

Fax

Email

Persoana de contact

0241/623690 0241/255190 0241/543950, 0241/543850 0241/549945

0241/639518

ALBA

0258/813292

0258/811185

Serdean Mirel Mrginean Ovidiu Bogdan Elena Sosu Constantin CONSTAN A

BAYEL SRL RECIPET INDUSTRIES SRL AYDENIZ PREST COM SRL AGLA SRL

0241/543151

ARAD ARGE

0257/281760

0257/281760

Bl ceanu Marian Aydeniz Mahmut Ababei Mircea Vasile Pozna David Spnu Pojor Ghinea Cornelia

0248/282033 0234/114800, 0234/117231 0234/184718 0259/413031

0248/283444

0241/255058

0241/255058

BAC U

0234/184698 0259/415730

Ungureanu Ion Rogojan Teodor Zach V. Adrian Seres Ion Covaciu Silviu Bilegan Dan

COVASNA

ARIADNE IMPEX SRL REMAT DMBOVI A SA REMAT DOLJ SA COMAT DOLJ SA REMAT GALA I SA REMAT HARGHITA SA HARPLAST SA

0267/314986

0267/324043

DMBOVI A

0245/632967

0722257475

0259/164310

BIHOR

0251/185336 0251/147960 0236/460750 0266/171046 0266/171713 0266/171468 0251/162530

0259/418444

0259/470048

DOLJ

0259/418444

0259/470048

GALA I

Ungureanu Gheorghe Axente Marin Biro Iosif Bajko Nicolae

0263/232446 0263/238164 0263/234701, 0263/238021

BISTRIANSUD

Chiciudean Ioan

HARGHITA

301

302

HUNEDOARA IALOMIA IAI MARAMURE

REMAT HUNEDOARA SA REMAT IALOMI A SA REMAT IAI SRL REMAT MARAMURE SA REMAT MEHEDIN I SA REMAT MURE SA

DEVA, str. Grivi ei nr. 37

0254/214408

0254/216962

Suciu Corina Donose Ionel Mih ilescu Victor

REMAT VASLUI SA VASLUI RULMENI SA REMAT VLCEA SA UNIPLAST SA

SLOBOZIA, 0243/213513 Sos. Amara nr. 1 IAI, str. Aurel Vlaicu nr. 88 BAIA MARE, Bdul. Bucure ti nr. 51 DROBETA TURNU SEVERIN, str. Cernei nr. 14 TRGU MURE , str. Gheorghe Doja nr. 8 PIATRA NEAM, str. General D sclescu nr. 287 SLATINA, str. Milcov nr. 1 BAL, str. Nicolae Blcescu nr. 192 PLOIE TI, str. Muzelor nr. 38 ZAL U, str. Mceilor nr. 3 MEDIA, str. Drumul Grii nr. 1 SIBIU, str. Lector nr. 3 SIBIU, str. Rului nr. 33 COPA MIC , str. Sibiului nr. 25 SUCEAVA, Calea Unirii nr. 31 A TIMIOARA, str. Ion Ionescu de la Brad nr.15 TIMIOARA, str. 7 Aprilie nr. 4 Localitatea JEBEL TULCEA, str. 7 Noiembrie nr. 1 0232/237535 0262/222661

0243/211942

VLCEA

0262/225690

Nechita Florin

VRANCEA BUCURETI 1

MEHEDINI

0252/324826

0252/327376, 0252/324826

Tilca Petru

NEFERAL SA

MURE

0265/165506

Baluta Constantin

BUCURETI 2

ARMETAL SRL ROMRECYCLING SRL REMAT BUCURE TI SUD SA RER-RWE ECOLOGIC SERVICE BUCURE TI REBU SA REMAT BUCURE TI NORD SA

BUCURETI 3 0233/210240 Gafa Tudor BUCURETI 4 0249/432520 0249/450007 0244/524916 0260/662026 0269/843160 0269/431102 0269/220080 0744786170 0230/250372, 0230/250122 0256/210531 0256/210539 0269/211170 0269/220977 0269/847444 0249/433883 0249/450294 Stroica Gheorghe Caliciu Victor Beldiman Stelian Ciupe Liviu Buda Mihai Dichel Constantin Roca Floare Roca Nicolae Podoleanu Mircea Ritivoiu Toma Munteanu Cristian Balica Mihaela Andrei Gheorghe Jude ILFOV BUCURETI 5

NEAM

REMAT NEAM SA

ALPROM SA 0LT INSTIRIG SA BAL REMAT PRAHOVA SA REMAT SLAJ SA REMAT MEDIA SA SIMEROM SA SIBIU FLARO SA PROMBAT SA REMAT SUCEAVA COMAT TIMI SA TIMI ALCRICO SRL ALFAPLAST SA REMAT TULCEA SA

VASLUI, str. Podul nalt nr. 9 BRLAD, str. Republicii nr. 320 RM. VLCEA, str. Bujoreni nr. 52 FOCANI, Bdul. Bucure ti nr. 76 BUCURE TI, Bdul. Biruin ei nr. 100 BUCURE TI, Sos. tefan cel Mare nr.56, Bl. 38, ap. 35 BUCURE TI, Piaa Alba Iulia nr. 7, Bl.I 6, sc. 1, et. 9, ap. 54 BUCURE TI, str. Berceni Fort nr. 5

0235/360309 0235/411120 0235/413838

Turbatu Costica Halii Kaymal Cazacu Florin 0237/613952 Anitoaei Marcel Obadau Marin Tahu Mihaela

0250/741442

0237/613900

021/2552041

021/2112578

021/3128230

021/3128231

Sofian Mihai Porumb Corneliu

021/4990919

021/4990808

BUCURE TI, Bdul. Tudor 021/4104434, Vladimirescu nr. 021/4106937 35 BUFTEA, Sos. Veche Bucure ti 021/3101913 Piteti Km 15,2 Com. CHIAJNA, str. 0722369499 9 Mai nr. 39 Corn. PANTELIMON, 021/2553480 Bdul. Biruin ei nr. 98

021/4105987

Preda Cezar

PRAHOVA SLAJ

021/7920604

Rocsin Sever

ATRA ECO SRL ACUMULATORUL SA

021/4936119

Cherciu Ionel Hojbota Florentin

021/2550123

SUCEAVA

ANEXA 4 la plan Lista agenilor economici care colecteaz, valorific i recicleaz uleiurile uzate
Persoana juridic care desf oar activiti de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii SNP PEAlba-Iulia, TROM- suc. Str.Iuliu PECO Alba Maniu, 31

0256/190214 0256/200010 0240/517888

Telefon

Fax

E-mail

Persoana de contact Hategan Toma

TULCEA

ALBA

0258/811066

0258/811278

barbu.e petrom.ro

303

304

ARAD

ARGE

SNPPETR0M BUCURETI S.A. SUCURSALA PECO ARAD SNP Petrom SA - Suc. PECO Arge SC SOTEM ROMNIA SRL SNP PETROM PECO Bacu

Arad, Str. Cometei Nr. 1 Piteti, Str. I.C. Brtianu 54 Cmpulung, Str. Braovului -1 Bacu, str. Pictor Aman nr. 94 D Oradea , Calea Clujului nr. 203 i 170 Oradea , Str. Atelierelor nr. 12 Bistria, str. Ghe. incai, nr. 2 str. Manoleti Deal f.n.

0257/276300

0257/276828

ing. Alexandr u Babeanu

CLRAI SOCIETATEA NA IONAL A PETROLULUI PETROM S.A. SUCURSALA PECO CLUJ SC. PECO S.A. SNP PETROM SA-Suc. PECO Covasna SC ARIADNE SRLSf.Gheorghe Sta ia PECO nr.1 Razvad SNP PETROM SA.-Suc. Peco Craiova SNP PETROM SA Suc. PECO Galai CN APDM SA complex DEPOL SC IMPEX CANGUR 92 SRL SC DANA V SRL SC LUCMAR SRL GIURGIU SC EUROCAR SERVICE SA SC CONSIG SA SC SKANDIA BRITT SRL SNP PETROMSUC PECO GORJ Service-uri diferite

0242/315571

Sing. Silvia Petu

CLUJ

ClujNapoca, str. 0264/431022 Doroban ilor nr. 3 Str. M. Eminescu nr. 0241/618596 9 Sec ie Tg.Secuiesc, 0267/324245 str. Grii, 91 str. Lt. Paius David nr. 12/A Razvad 0245/614731

0264/190389

peco. cluj@ petrom. ro

Cristina Prigon

CONSTAN A 0234/122463 0234/122253 Carlan Marius dir. Pop Valeria Sing. Marc Nicolae COVASNA

0241/619461

m.fulea@ petrom.ro pecov@ cosys.ro

Paiu Florica

BAC U

0267/314715

0259/414721

0259/415992

BIHOR RA Transport Local ORADEA SNP PETROM SA Sucursala PECO Bistri a Sucursala PECOBotoani LAFARGE ROMCIM SA HOGHIZ SNP PETROM

0259/123212

0259/426010

DMBOVI A

0245/611533

Im manea @ petrom.ro Dl.Patruna ioana. pricope@ petrom.ro apdm@ apdm. galai.ro

BISTRIANSUD BOTOANI

DOLJ Peco Vizitiu Botosani Petronela @ petrom.ro Nu Buciume an Balanuca V.Roscan , Ionescu Irina Silvestru, Director Opri Arianda Voicu Gina GALA I

0231/517325

0231/531378

Str. Pdurii 1 0268/475788 Str. Harmanului 15B

0268/475795

BRAOV

Cva.strada Svine ti, nr. 0251/413404 3 Galai, str. Calea 0236/417678 Basarabiei nr. 62 Galai, str. Portului nr. 0236/460660 34 Giurgiu Giurgiu 0246/210609 0246/215007

0251/412183

0236/418719

Radan Petri or Bejenaru Doru Paun Petre Vochin Marin

0236/460140

0268/126140

0268/316535

Nu

0246/210621

BRILA

PEC0 SC 2 M INC SRL

Sos.Buz ului 0239/613926 nr. 13 Dumitru Nicolae 2B, D-l , sect. 3 Sos. Struleti 57, sect.1 021/2550154

0239/615856

BUCURE TI SNP PETROM SA SC RAFINARIA VENUS OILREG SA SNP PETROM SA SUC. PECO BUZU S.N.P. PETROM S.A. Sucursala CS

Giurgiu, str. Negru Vod, 0246/230620 nr. 73B Giurgiu, sos. Bucure ti, 0246/210371 km. 60 Giurgiu, str. Libert ii nr. 0246/216704 9 Bolintin Deal B-dul Ecat Teodoroiu 518 0253/219430

0246/230620

Logofatu Maria Stanisteanu Norut Raducu Gheorghe

021/2306074

Rm. Srat, str. Costieni, 0238/564915 nr. 106 Buzu, str. 0238/717609 Bistriei nr. 3

0238/563592

BUZ U

0238/710503

Verga Georgeta GORJ

0253/215909

ing Petrache Irina

CARASEVERIN

Reia Str. Timi orii 19

HARGHITA

305

306

HUNEDOARA

PECO Harghita PETROMSucursala PECO Huned. SC Coral prodexim SRL SC Petronius oil SRL SC Mobile service SRL SNP Petrom SA Slobozia SC Ciril com SRL SNP Petrom SA Slobozia PECO 1 SNP Petrom SA SNP Petrom SA depozit peco SNP Petrom SA depozit peco SNP Petrom SA depozit peco SNP PETROMSUC. Competrol Buc. SNP PETROMSUC. Competrol Buc. SNP PETROM SA BUCURETI, SUCURSALA PECO MARAMURE S.N.P. PETROM S.A SNPPETROM -SUC.PECO MURE SNP PETROM - SUC. PECO NEAM

M-Ciuc, Cobuc 51 Deva, Str. 22 Decembrie Bl.11 Fierbini 0243/280919 Silvestru Florian Roca Nicolae Burcea Constantin

OLT

PRAHOVA

Slobozia,Va0243/214702 riantei 31 Feteti, Cl rai0243/364574 Horticons Slobozia, Brilei Ion Roata, 0243/262059 sat Malu Slobozia, st. peco nr 1 ndarei, st. Peco Slobozia, Brilei 17 Feteti, Independen ei 7 Urziceni, Calea Bucure ti com. Voluntari. 021/2306074 sos. Afuma i nr. 93-95 Buftea, sos. Buc.Trgovite nr. 96 Baia Mare, Bd. 0262/221005 Bucure ti nr. 55 Str. Dr. Saidac nr. 0252/315330 45; Dep. Simian Tg. Mure P a Trandafir 0265/133428 nr. 13 P. Neam, bd. Decebal 0233/215760 nr. 28 0243/235800 0243/273551

SATU MARE

Cazacu Marinica Dinu Milica Culea George

SLAJ

IALOMIA

SIBIU

SUCEAVA

SC MARCONF SA PIATRA OLT S.N.P. PETROM Sucursala Prahova SNP Petrom SA, Sucursala Peco Satu Mare SC CIMPS SA Zal u SNP Petrom SA- Sucursala PECO S laj SNP PETROM SA -SUC. PECO SIBIU SNP PETROM SA-Suc. PECO Suceava SNP PETROM Buc. Sucursala PECO Tr SC FIB SERV COM SRL ZIMNICEA SN Petrom SA., Filiala PECO Timi SC STAR 2000 SRL Tulcea SC DONSCO SRL Tulcea SC BUSSACHE SRL Tulcea SC THEO CILI SRL Constana SC BEMOSA COM SRL Topolog SC HALCIU SRL Topolog SC ACASAM SRL Nalbant SNP PETROM SA Tulcea

Piatra Olt

Ploieti, str. 0244/524751 Vleni nr. 44 Satu Mare, Str. A.I. Cuza, nr.16, M.Viteazul, nr. 63 Zalu, str. Depozitelor nr. 4

0244/517676

Marin Elena Weisenbacher Cecilia Spin Dumitru Damian Maria peco.sibiu @ petrom.ro Angela Pantea

0261/750411

0261/750470

0260/611393 0260/661084

0260/611280 0260/661572

Sibiu, 0269/238595 Oelarilor 67 Suceava, str. 0230/517231 Bazelor nr. 1 Poroschia Zimnicea, sos. Alexandriei nr. 5 Timioara, Bd. Eroilor 32 A Tulcea, Str. Babadag, nr. 163, Tulcea, Str. G. Corneliu, nr. 163, Tulcea, Str. Elizeului, nr. 49 A, Com. Baia, jud. Tulcea Com. Topolog, jud. Tulcea Com. Topolog, jud. Tulcea Com. Nalbant, jud. Tulcea Str. Combustibi0247/318659

0269/237432

0230/517235 ing. Rusanu Monica ing. Boldior Florin Blajovan Lucia Lungu Costica 0240/532145 Donscoi Traian Putanu Vasile Hira Cili Samata Nicolae Halciu Stere Masaca Stere 0240/534481 Gheorghe Viorel

0247/318638

TELEORMAN

0247/366099

0247/366099

021/2306109

Ariadna Opri

TIMI

0256/198041

ILFOV

0240/531215

0240/532415

0240/514496

MARAMURE

0262/224078

Zaharia Otilia TULCEA

0744322979

0240/568214

MEHEDINI

0252/325134 peco. mures@ fx.ro

Mircea Elvira ing. Turcu tefan ing.Rusa nu Petronela

0723305892

MURE NEAM

0265131723 0233/211701

0723544382 0240/534468

307

308

SC ROMPETROL SRL Constana SC CONVENABIL SRL TULCEA SNP PETROM SA Vaslui VASLUI SC RULMEN I SA Brlad SC Petrom Sucursala Peco

VLCEA

S.C. C.U.P. RA Foc ani

lului, nr. 2, Tulcea Str. Isaccei, nr. 78, Tulcea Str. Barajului, nr. 6, Tulcea str. Metalurgiei, nr. 5, Vaslui str. Republicii, nr. 320, Brlad Str. Libertii nr. 25 Foc ani, str. Horea, Cloca i Cri an nr. 13 Adjud, str. Stadionului 2

0240/534023

Burcea Nicolae 0240/533552 Mauna Gigi

0240/514608

CMPENI Cmpeni SC REMAT CMPENI Fil. Sebe SC METEOR STAR SRL Alba-Iulia SC VALEA SERMAGULUI SA SC CLAMISO SRL Alba-Iulia SC DARCLEE SRL Blaj ARAD REMAT SA Arad SC REMAT Arge SA ARGE SC PROREMAT SA SNP Petrom SA - Suc. PECO Arge SC REMAT SA Bac u SC SOMA SRL Bac u SC REMAT SA Ia i punct lucru. Bac u SC IRICAD SRL Galai puncte Bacu SC FADO TRADE SRL ORADEA SC REMAT BIHOR SA BIHOR SC REMAT ALED SA SC REMAT SLAJ SA S.C. AMUR

nr. 2 Str. Depozitelor, FN Str. George Cobuc, nr. 28 Loc. Sebe elSasciori, nr. 284 Str. Iailor, nr. 18 Str. Avram Iancu, nr. 4 Str. Bodrogului Nr. 18 Piteti, Str. Depozitelor 55 Piteti, Str. Negru Vod 2 Piteti, Str. I.C. Brtianu 54 Bacu, str. Izvoare nr. 107 Bacu, str. Tolstoi nr. 6 Bacu, str. Nordului nr. 20 Galai, str. Drumul de Centura nr.16 str. TEFAN ZWEI Gnr., Oradea Str. Gutemberg nr. Oradea Str. Boblna nr. 77, Aled strada Republicii f.n., Marghita Str.

Maria Salonti Rodica Todor Aurel Tirlea Vasile Canatuli Sorin Moldovan Florin Rafila Ioan Matei Florea Florea Marilena Vasilescu Angela Ion Mocanu Emilia Bulai Maria Busuioc Irimia Mihai

0258/731208

0258/731208

0258/811564

0258/811564

0258/731109

0258/731109

0258/814604 0258/710811 0257/281760

0258/814604 0258/710811 0257/281761

0250/739330

0250733067

funaru. e@petrom. ro

Insp. D nu Vasile Gheorghe Vasilescu -Dir. General Vasile BogdanAdminis trator Crudu Floricica - Resp. Mediu

0237/226400

0237/222402

0248/282033

0248/270523

VRANCEA

S.C. CISCOM S.R.L. Adjud

0722389608

0248/223116

SNP PETROM S.A. Vrancea

Foc ani, str. 0237/221000 Brsei nr. 10

0237/235070

0234/184718 0234/517231 0234/174047

0234/184698 0234/514800 0234/186789

ANEXA 5 la plan Lista societilor care colecteaz, valorifica i recicleaza acumulatori cu plumb
Persoana juridic care desf oar activit i de colectare, valorificare i/sau eliminare Denumirea Adresa societii Str. SC REMAT Bucure ti, ALBA Fil. nr. 88 Alba-Iulia SC REMAT Str. Tribun ALBA Fil. Tudoran nr. Aiud 13 Str. Ghe. SC REMAT Bari iu, nr. ALBA Fil. Blaj 30 SC REMAT Str. Fabricii, ALBA Fil. nr. 6A Ocna-Mure SC REMAT Str. G rii, BACU

Jude

Telefon

Fax

E-mail

Persoana de contact Pcurar Adriana Pcurar Adriana Pcurar Adriana Pcurar Adriana Danciu

0234/451039

0234/319380

0259/133030

0259/133030

fado@ rdsor.ro

dir. dl. Begher dir. dl. Costin dir. Gheorghia Ghe.

0258/813292

0258/813292

0259/413031

0259415730

0258/813292

0258/813292

ALBA

0259/342067

0258/813292

0258/813292

0258/813292 0258/771314

0258/813292 0258/771314

0259/417130

0259/478867

dir. Zanc

309

310

SYSTEM COM S.R.L. S.C. PRODLADOR SRL. Marghita SC ROMBAT SA Bistria SC REDIVIVUS PRODCOM SRL SC REMAT SA

Rectorului nr. 4, Oradea Str. G rii nr. 2, Marghita str. Drumul Cetii, nr. 6 Bistria, str. Ion Caianu, nr. 4 Bistria, str. Drumul Cetii, nr. 1/A str. Manoleti Deal nr. 3A str. Manoleti Deal nr. 1 str. Petru Rare nr. 45 str. Alexandru cel Bun nr. 6 str. Uzinei nr. 5 Str. Timiul Sec Str. Jupiter 3 BUZU

SC STAB BATERII SRL SC REMAT SA BUZ U SC SCORPION EXIM SRL BUZ U SC MSP COM SRL BUZ U SC TEHNODINAMIC SRL Caransebe SC REMAT SA SC DOLY COM SRL SC REMAT SA SC OMAR LOD SRL SC ECOM IMPEXSRL CLRAI SC TONEANU LUMY CE CETINA SRL SC OIMII IMPEX SRL SC REFORMATEX SRL SC CHIMSZED SRL CLUJ SC DURACOM SRL

BISTRIANSUD

Bd. Basarabiei 021/2553261 nr. 250, sect 3 Str. Transilvanie i, nr. 429 Buzu, str. Traian Vuia, nr. 39 Buzu, str. Transilvaniei nr. 425 bis St. esul Rou 17 Rei a Str Timiorii 16 Boc a Str. Republicii 183 Varianta Nord nr. 1 Prel. Bucure ti Bloc C3, Sc. 5, Ap. 11 Varianta Nord nr. 3 Clrailor Bl. A7, Ap. 5 Belugului nr. 12 Str. N vodari Bloc 19, Sc. C, Ap. 3 ClujNapoca, str. Ndel nr. 4-A ClujNapoca, str. Donath nr. 186/12 ClujNapoca, str. Calea Floreti nr. 117 ClujNapoca, str. Burebista nr. 8

Stancu Niculae, Director

SC REMAT SA Botoani SC REMAT SA Iai, Dep. Botoani SC GOLDANA SRL - Botoani SC BELCARO SRL Botoani SC LETONA SRL Botoani SC REMAT SA Braov SC RUSU RMV SRL Braov BRAOV SC SILNEF SRL Bra ov SC APE LIMPEZI SRL Braov SC STE SO SAMAC SRL SC EAS BRILA SC REMAT

0231/514846

0231/514846

Aparaschivei Stelian Alexandru Constantin Apetroaie Constantin Belcescu Mircea Vasilian Gheorghe Papacica Marcel Rusu Valentin Strejut Silviu Andriuc Valentin Stoleru tefan Andrei Adrian Stroe Viorel D-na Dr ghici Avramoiu Virgil, Director Exec.

CARASEVERIN

0231/536878 0231/537794

BOTOANI

0242/331821

0242/331861

Sing. Ion Gabreanu Sing. Ion Olarau

0231/514432

0242/314125

0231/511739 0268/331455 0268/122612 0268/331455 0268/122612

0242/314800 0242/337702 0242/316850

0242/314800

Emilia Chetrone Ion Toneanu Vasile Dumitru Ion oimaru Todera Rodica

Str. C.Porumbes 0268/426138 cu 2 Str. DACIA 0268/130478 25 Str. Macului 41 Str. Grivia nr. 201 Bd. Independen ei nr. 74 Sos. BerceniFort 5, sect. 4 Bd. Chiin u nr. 77, sect 2, bl a 13 0268/336474 0239/612642 0239/619516

NU

0242/314624

NU NU

0264/433323

0264/433315

0264/420172

0264/420172

Szekely Jozsef

0239/618893

SC REMAT SUD SA BUCURE TI SC DOVA COM SRL

021/3345389

021/3345294

0264/162038

0264/162038

M rginea n Dorel

021/2561828

SC REMAT SA CLUJ

0264/134087

0264/432916

Anca Monica

311

312

S.C. REMAT S.A.

S.C. TOBIAS S.R.L. CONSTAN A

S.C. VMB LUX SONOR S.R.L. S.C. COMAT S.A. S.C. MARCO CHIM SRL SC ARIADNE SRLSf.Gheorghe

Str. Interioar nr. 2, Halta Traian, Constana Str. G rii, Com. Nicolae Blcescu, Constana Str. Unirii nr. 63, BI.G7, Sc A, Ap. 3, Constana Str. Interioar nr. 3, Constana Str. Panselei nr. 10, BI. C1, Constana

0241/623220

0241/622410

Manea Daniela

SC IRICAD SRL SC TASTROM 2 SRL SC TANGOSCRAPS RECYLING SRL SC REMAT SA

0241/257009

0241/546654

Zamfir Ion

Prutului 53 Galai, str. Drumul de Centura nr. 16 Galai. str. Regiment 11 Siret Galai. str. Stelei 44 Giurgiu, sos. Bucure ti, km. 5 Giurgiu, str. Puior, bl. 511. ap. 16 Str. 23 August nr. 113 Rovinari, str Principal nr. 97 Str. Calea Bucure ti nr. 168 str. VICTORIEI 5-7 Mezanin B-dul Republicii bl. 20 ap. 1 M-Ciuc, Bilor 77 Deva, str. Zarandului, nr. 2 Santamaria Orlea, nr. 50 Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 44 Deva, str. Grivitei, nr. 37 Alexeni Feteti, Romilor 6 ndrei, lunca 31

0236/319380

0236/415039

irimia@ vahoo. com tastrom @ xnet.ro nu are

Irimia Mihai Lefter Sorin Pruteanu Sorin Ni u Laureniu Cre ulescu ing Corobea Victor Ing Cucu Maria Stanescu Maria ing Petrache Irina Ing Puiu Mihai

0236/319405

0236/411362

0236/312061

0236/312061

0241/546949

0241/542962

vmbluxsonor@ hotmail.com Marketing @ comat. cta.ro Ariadnei mpex @Shotmail.com rematcv @ vahoo. com

Malciu Constantin GIURGIU

0246/210010

0246/210010

0241/621033, 0241/622148

0241/639579

Culcearu Larisa Stamate Marius ing. Pozna David ing. Trif Ioan Madar Emeric Spanu Pojor Ghi Ion DI. Mitroi Ctin Dl. Cazacu Dtru Dl. Petrut Ion Dl. Dragomir Ctin

SC CRE ULESCU SRL SC REMAT SA TG-JIU SC UVA ROVINARI SC OLIZIN srl TG-JIU SUC. PECO GORJ TG-JIU SC METALCOLECT srl TG-JIU SC REMAT HARGHITA SA SC REC PROD IMPEX SRL DEVA SC DRECHER CICU SNC SC ARDIS METAL SRL DEVA SC REMAT SA DEVA SC Emgi com SRL SC Bibicu prod SRL SC Alex Iido SRL

0246/210123

0246/210123

0241/519036

0241/519036

0253/246386

0253/210679

str. Lt.Paius David, nr. 0267/314986 12/A str. Constructorilor, nr. 13 str. Cmpului, nr. 1 Laminorului -10 Trgovite str. Magrini1 A, Trgovite Strada Industriei, nr. 7, Craiova Strada Rozelor, nr. 68, Craiova Strada Calea Bucure ti, nr. 191 Str. Prelungirea Severinului, 176 Gala i. str. Calea 0267/317156

0267/314986

0253/372396

0253/372396

COVASNA

SC REMAT COVASNA SA-Sf.Ghe. SC IAN COMSERV SRLSf.Gheorghe S.C. REMAT S.A.D-a

0267/317156

GORJ

0744/302167

0253/219430

0253/215909

0267/352771

0253/206025

0253/206025

0245/632967

0245/632967

DMBOVI A

S.C. NELSON S.R.L. Trgovi te SC. REMAT SA. CRAIOVA SC. 3R SA. CRAIOVA

HARGHITA

0245/213786

0245/213786

0251/185336

0251/185336

0251/152747

0251/152747

HUNEDOARA

D0LJ

SC. OLTMETAL SA. CRAIOVA SC. ADIDRAD COM SRL CRAIOVA

0251/436101

0251/436101

0251/186413 0236/460750

0251/186413 0236/460504 nu are

IALOMI A

GALA I

SC REMAT SA

Ouatu Constan a

313

314

AF Mihai Brtianu SC Natalia SRL SC Flutura SRL SC Zmeurar SRL SC Grinter SRL SC Remat SA Ialomia SC Agricoserv SRL SC Com auto sport SRL SC Mecantu impex SRL SC Convexim SRL SC Miva SRL SC Mixaj com SRL SC Selena impex SRL SC Lumini a SRL SC Baxim SRL SC Interna ional Service SRL SC Mi u serv SRL SC Rom mobil SRL REMAT SA Ia i-SEDIU RECUPERARE SRL Pacani IPANEURO TRADING SRL Bucure ti Filiala Iai *) SNP Petrom SA

Feteti, Teilor 10 Gh. Lazr Feteti, colii 31 Feteti, Eternitii 9 Feteti, Teilor 10 Slobozia, Amara 1 ndarei, Bucure ti, bl. 182 A ndrei, Bucure ti, bl 160 Slobozia, M.Basarab MB20 Slobozia, M.Basarab MB20 Slobozia, M.Basarab MB20 Slobozia, M.Basarab MB17 Grivia Feteti, Dropiilor 27 Coereni Slobozia, DN2A KM110 Slobozia, Cloca nr 3 Urziceni, cal. Bucureti 11 Ia i, Str. Aurel Vlaicu 0232/236278 0232/236061 Director Victor Mih ilescu nr. 88 adm. Neculai Ionel adm. Mihai Irimia

SUCURSALA PECO Ia i, Staia 13 Bucium*) MOLDOTRAN S AUTO SA Ia i *) COMAT SA Ia i*) C.M.M. CYCLON Ia i*) SNP Petrom SA SUCURSALA PECO Ia i, Staia 13 Bucium *) MOLDOTRAN S AUTO SA Ia i*) SC ROMRECYCLI NG SRL SC NEFERAL SA SC LEMATEC TRADE IMPEX SC CORESERV SRL SC CORESERV SRL

Bucium nr. 17 Ia i, str. Primverii nr. 62 Ia i, str. Serg. Ioan Grigore nr. 7

0232/221565 comatis@mail. dntis.ro

Petronela Pun resp. p.m. Ovidiu Iorga

0232/241000

0232/240699

Ia i, str. Bucium nr. 17 Ia i, str. Primverii nr. 62 pct.de lucru Jilava, str. Sabarului 1 Bd. Biruinei 100, com. Pantelimon sos. Alexandriei 77, com. Bragadiru BAIA MARE, str. 8 Martie nr. 38 SIGHETU MARMAIEI, Staia CFR, Camara 5 BAIA MARE, str. Arie ului nr. 19 BAIA MARE, str. 8 Martie nr. 4A BAIA MARE, str. Gutinului nr. 14 BAIA

0232/272165

0232/221565 Dana Popoiu Dan Brnzei

021/4570263

021/4570269

ILFOV

021/2552041

021/2552086

021/4932389

021/4932389

Doina Dumitrache

0262/211750

0262/211750

Osan Victoria

MARAMURE

SC RE-CONFMET SRL

0262/211844

Ianki Gheorghe

IAI

Pacani, str. 0232/764598 Grii nr. 1 Ia i, sos. Pcurari nr. 85 Ia i, str.

SC RE-CONFMET SRL

0232/259359 0232/272165

0232/257997

SC RE-CONFMET SRL SC RE-CONF-

315

316

MET SRL

SC RE-CONFMET SRL

SC RECOMAT SRL

SC METRAN SRL SC REMAT SRL MARAMURE SC REMAT SRL MARAMURE SC REMAT SRL MARAMURE SC REMAT SRL MARAMURE SC REVALCOM SRL SC TENET SRL distribuitor en-gross 2610 buc. baterii recuperate i trimise la Rombat Bistria SC SERAD SRL distribuitor en-gross, 1900 buc baterii recuperate i expediate la Rombat Bistria S.C. REMAT S.A. MEHEDINI SC REMAT SA

MARE, str. Electrolizei nr. 3 SASAR, incinta rampa deeuri industriale BAIA MARE. str. Postfundus nr. 7 BAIA MARE, str. V. Lucaciu nr. 162 BAIA MARE, bd. Bucure ti nr. 51 VIEU DE SUS, str. Grii nr. 10 SIGHETU MARMAI EI, str. N. Titulescu nr. 66 BAIA MARE, str. Oborului nr. 1 BAIA MARE, str. Arieului nr. 19 BAIA MARE, bd. Traian nr. 17

SC POLIGLOT COMIMPEX SRL SC RETA COM SRL SC MBO SRL 0722321243 Coza Alexandru MURE SC SIREF SRL SC ORMATIN MAT SRL NEAM SC REMAT S.A. NEAM SC REMAT SA OLT SC BLUE BIRD S.R.L. Ploieti S.C. REMAT S.A. Ploieti S.C. DASIROMI COM S.R.L. Ploieti S.C. EFMETAL SERV S.R.L. Ploieti S.C. NIAGARA COM S.R.L Ploieti S.C. CESA IMPEX SRL. Ploieti S.C. ELECTRO AUTOSERVICE S.R.L. SC Rom-lus SRL Satu Mare 0252/312704 0265/165506 0252/327376 0265/166761 remat@ orizont.ne Motantau Elvira ing Constantin Beluta SATU MARE SC Remat Sa Satu Mare SC Ferometal

0262/211356

0262/211356

0262/222661

0262/225960

Nechita Florin

OLT

19 Dimbau str. Principal 107 Tg. Mure str. Ghe. Doja 181/B Tg. Mure E60 km 1 Sighi oara, str. Trnavei 12/A Cristeti str. Principal nr. 32 P. Neam, str. D sclescu nr. 287 Slatina, str. Depozitelor nr. 13 Ploieti, str. M. Bravu nr. 29 Ploieti, str. Muzelor nr. 38

0265/446473

0265/446473

Miklos Levente Szasz Mihai mbo@mbo Murean .ro Lucia Gherka Viceniu Orban tefan ec. Panduru Tudor

0265/253739 0265/252526 0265/772421

0265/253739 0265/252526 0265/772421

0265/435154

0265/435154

0233/212990

0233/216750

0244/512035

Oprea Daniel 0244/512659

0244/523182

Ploieti, str. Trandafirilo 0244/596434 r nr. 36 Ploieti, str. M Bravu nr. 169 Ploieti str. trandului nr. 20 niagarap1 2002@ mmc.ro cesa@ ploieti astral.ro

Ionescu Victoria

0262/277692

0262/277692

Barcs Vasile

PRAHOVA

Neata Aurelia

0244/522405

0244/522405

0262/223070

Szekely Adrian

Iacob Lucian Voinescu Lucian

Ploieti str 0244/596136 Potei nr. 63 Ploieti str. Transilvaniei nr. 28

0244/510308

BAIA MARE, bd. Bucure ti nr. 55 Str. Cernetiului nr. 14 Tg. Mure str. Depozitelor

0244/524507

0244/524507

0262/221063

0262/224618

Sasarman M.

Satu Mare, str. 0744939221 Magnoliei, nr. 39/A, Satu Mare, str. 0261/741400 Depozitelor, nr. 35, Satu Mare, 0261/769080

dl.Roman Gheorghe

0261/769465

dl. Pop Remus dl.Gava

317

318

SRL Satu Mare

SC PERFECTA PROD SRL SLAJ SC REMAT SLAJ SA SC REMAT SA SIBIU SC REMAT SA MEDIA SC GELUK COM SRL SC ROMPLASTIC A ILIESCU SRL SC REANA IMPEX SRL SC TUDOR AUTO SRL SC DENY SRL SC NINA SRL SC ROGVAIV SRL SC EMA SRL SC PROMBAT SA SC OMT METAL SRL GURA HUMOR SC ACUROM SRL SUCEAVA SC MARICOL SRL SUCEAVA SC REBONA SRL SUCEAVA SC COREMAT IS FLTICENI SC COMREMAT SRL VATRA DORNEI SC IDEAL COM SRL

str. Magnoliei, nr. 46, Criseni Nr. 11 Zal u, Str. M cieilor Nr. 3 Sibiu, Oelari 71 Media, Grii 1 Slimnic, Cetii 27

Vasile SC DAN CONSTRUCT SRL SC CRE ULESCU SRL Giurgiu SC CRE ULESCU SRL Giurgiu SNP PETROM Buc. sucursala PECO Tr. Mgurele SC Moticica Grup SRL SC Tudorache SRL Caransebe SC Erina Prest SRL TIMI SC Steel Petrol SRL Oradea SC Guttenbrunn Recycling SRL SC ComatTimi SA SC Octali Chimprod SRL

0260/619402 0260/662025 0269/238118 0269/845410 0269/230208

0260/619402 0260/662027 0269/239711

remat@ netcompsj.ro

Gavris Daniela Ozsvath Kalman Mihai Roman Laurentiu Vasile Tocaciu Ovidiu Iliescu Vasile Chioaru Maria Calcioiu Ana Curechean Cornel Dubeu Marioara Ora teanu Dumitru Lomota Mircea Roca Ion Onu Vasile, Macovei R. Budeanu Romeo TULCEA

str. Clrai Alexandria, str. C. Brncoveanu Zimnicea, str. M. Cel Btrin, nr. 3 Videle

0269/230208

Poroschia Timioara, cl. Buziaului nr. 6 Timioara, str Sulina nr. 6 Lugoj, str Boblna nr. 11 Tm. str Constructorilor nr. 2 Timioara, cl agului km 7 Tm. str I.I. de la Brad nr. 15 Timioara, cl Buziaului nr. 19 Str. Mahmudiei, nr. 12, Tulcea Vaslui str. Podul nalt. nr. 9, Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 5, Brlad, str. Republicii, nr. 320,

Sibiu, Praga 0269/223707 31 Avrig, Grii 12 Sibiu, 9 Mai 46 Sibiu, Macaralei 19 Sibiu, Blea 1a Sibiu, Kiev 15 Sibiu, Carlova 26 Copa Mic, Os. Sibiului 25 str Gara Pltinoasa f.n Aleea Jupiter nr. 2B 0269/525200 0269/216258 0269/213902 0269/212218 0269/218461 0269/226618 0269/847444

0269/235747

0269/525200

SIBIU

0269/213902 0269/218454 0269/218461 0269/220995

0230/230587

0230/234155

0722/345219

SC REMAT SA TULCEA SC REMAT SA Vaslui

0240/517888

0240/517888

ing. Micu Chivuta Radu Iorgu

Calea Unirii 0722/627788 nr. 35 str. Gr. Al. Ghica nr.12 str. Topitoriei f.n. 0230/525235

0230/514871

Babalean Gheorghe D scles cu Petru Sandu Robertino Ioan Todasca Porfirie VLCEA VRANCEA

SUCEAVA

0235/360309

0235/360309

0230/525235

VASLUI

SNP PETROM SA Vaslui SC RULMENTI SA Brlad SC Remat Valcea SA S.C. REMAT SA- pct.

0235/315290

0235/340273

gabi.P@ ing.Codreapetrom.ro nu Elena dpduirb @tag.star nets.ro remat@ onix.ro ing. Ibnescu Marius Ing. Cazacu Elena Eufrosie Camelia -

0230/541020

0230/541020

0235/411120

0235/413838

str. Luceafrulu 0230/371520 i nr. 2 Turnu M gurele,

str. Bujoreni 0250/741442 nr. 52 Foc ani, str. 0237/227126 Milcov 38

0250/741290 0237/227126

TELEORMAN

319

320

Focsani, Mreti, Adjud S.C. REMAT IAI SA - pct. Foc ani REMAT IAI SA- pct. Mreti, S.C. MULTIM S.R.L. BRLADpct.Focani S.C. ATLAS S.R.L. FOCANI Foc ani, str. Antrepozite 0237/238736 1 M reti, 0237/261796 str. Doinei 2 Foc ani, str. Anghel 0744615007 Saligny 5 bis Foc ani, str. Leon 0744275082 Kalustian 2

Dir. Economic Racovieanu Nicolaeef depozit Iftenie Romelia - ef depozit C praru Constantin - ef depozit Hangan Maria Administrator

0237/261796

ARGE Piteti

Pentru acumulatori portabili tip NiCd Persoana juridic care desfoar activiti de colectare, valorificare i/sau Telefon eliminare Denumirea Adresa societii Sector 5, str. 13 Serv-Motors Septembrie, nr. 021/4114176 SRL 75-79, Sc. C, Et. Bucureti 4, Ap. 60

SNP PETROM RAFINARIA ARPECHIM Instalaie acrilonitril

Ardere cu gaz metan n vatr

ape cu compui organici i ioni cian.

850

fr recuperare de cldur

30 t/h

1500

nu deine instala ii de reinere poluani

Jude

Fax

E-mail

Persoana de contact
VLCEA Rmnicu Vlcea SC OLTCHIM SA ATOCHEM TECHNOLOGY - Fran a deeuri oragnoclorurate cu recuperare de cldur 2,3 t/h 55 t/h A-N; E-AD

021/4114176

Gheroghe Ardelean

1300

1500

ANEXA 6 la plan Lista instalaiilor de incinerare a deeurilor periculoase aparinnd agenilor economici ce incinereaz numai deeurile proprii
Tipul instala iilor de reinere a poluanilor *) Monitorizarea activi-t ii **) Capac (tone / or-tone / zi) Distan fa de zone (m) Tip incinerator Cu / fr recuperare cldur Proprietar Jude / Localitate Tip de incinerare (C) Tipuri de deeuri incinerate

SNP PETROM PRAHOVA RAFINABrazi RIA PETROBRAZI

H1A

n mol

8501000

cu recuperare de cldur

1 t/h

1000

E-SG

ARGE Piteti

SNP PETROM RAFINARIA ARPECHIM Instalaie acrilonitril

Ardere cu gaz metan n vatr

ape cu compui organici i ioni cian.

850

fr recuperare de c ldur

20 t/h

1500

nu de ine instalaii de reinere poluan i

Periodic (o dat pe lun) cu analizator portabil de gaze arse tip

SNP PETROM PRAHOVA RAFINABrazi RIA PETROBRAZI NEAM Turture ti SC KOBER SRL

H1, H2

n mol

8501000

cu recuperare de cldur fr recuperare de

0,75 t/h

1000

E-SG

IDIPROMED

Ape chimice impure;

850

0,2 t/h lichi- 100 de ape

Aer splarea gazelor

TESTO 350, MDNox, MDSO2, MD-CO, MC-T, MD-O2 Periodic (o dat pe lun) cu analizator portabil de gaze arse tip TESTO 350, MDNOX, MDSO2, MD-CO, MC-T, MD-O2 MC-T, MC-P, MC-O, MDNOX, MDHCI, MD-PT MD (SO2, NOX, O, CO2, O2), HCI analize 2/an, MC-T, MC-P, MCTGA MD (SO2, NOX, O, CO2, O2), HCI analize 2/an, MCT, MC-P, MC-TGA MD (SO2, NOX,

321

322

Bucureti

coji, vopsele, rini, lacuri, materiale plastice cu urme de materii prime periculoase, deeuri de hrtie i carton, slamuri chimice

c ldur

Capac (tone / or-tone / zi)

Distan fa de zone (m)

____________
*) Tabelele au fost completate, funcie de situaia existenta, astfel: LEGENDA AP: A-N neutralizare A-P precipitare A-F filtrare AER: E-SG separare gravimetric E-F filtrare E-PE precipitare electrostatica A-S separator A-D decantor E- PU scrubere - precipitare umed E-AD separare prin absorbie E-PC separare prin procese catalitice **) Tabelele au fost completate, funcie de situaia existent, astfel: MC msurtori continue / MD msurtori discontinue MC-Nox msurtori continue de oxizi de azot MC-CO msurtori continue de oxid de carbon MC-PT msurtori continue de pulberi totale MC-COT msurtori continue de Carbon organic total MC-HC1 msurtori continue de acid clorhidric MC-HF msurtori continue de acid florhidric MC-S02 msurtori continue de bioxid de sulf MC-T msurtori continue de temperatur lng peretele interior al camerei de ardere MC-02 msurtori continue a concentraiei de oxigen MC-P msurtori continue de presiune MC-TGA msurtori continue a temperaturii gazelor de ardere AER: MC-CVA msurtori continue a coninutului n vapori MC-Nox msurtori continue de presiune M-MG msurtori a coninutului n metale grele de 2 ori pe an M-MG msurtori a coninutului n dioxine i furani de 2 ori pe an

TIMI Timi oara

SC PRO AIR CLEAN SA

Toat gama din catalog ENERGOeuroSPAR 3/2 pean pn la cod 2.01.19 MERIFM

280600 grade Celsius

fr

0,075 t/h 1,8 t/zi

500

SUCEAVA Suceava

MONDECO

speciale

min. 850 280600 grade Celsius autopiroliza 8501100 grade Celsius

fr

0,04 t/h 0,96 t/zi

500

CONSTAN- FULL CALORIS A MANAGE SA Constan a MENT

deeuri medicale farmaceutice

fr

0,2 t/h

50

LEGENDA APA : A-N neutralizare A-P precipitare A-F filtrare A-S separator A-D decantor MC msurtori continue / MD msurtori discontinue MC-NOX msurtori continue de oxizi de azot MC-CO msurtori continue de oxid de carbon MC-PT msurtori continue de pulberi totale MC-COT msurtori continue de Carbon organic total MC-HC1 msurtori continue de acid clorhidric MC-HF msurtori continue de acid florhidric MC-SO2 msurtori continue de bioxid de sulf

323

324

Tipul instala iilor de reinere a poluanilor *) Monitorizarea activitii **) Apa, A-S, A-D, Aer, E-AD, E-SG, E-F MDNox, CO, PT, COT, HCl, HF, SO2, MC-T, P, M-MG nu are

chimice 0.03 t/h deeuri solide

de ardere n contact curent cu solu ii alcaline de cca. 10% E/SG, EAB Apa dup epuizare este incinerat

CO, O2, Pulberi, HCL, Pb, Cu, Cd, Co, Cr, Ni) Jude / Localitate

ANEXA 7 la plan

Lista instalaiilor private existente pentru incinerare (presteaz servicii de incinerare pentru teri)
Tip incinerator Cu / fr recuperare c ldur Proprietar Tipuri de de euri incinerate Tip de incinerare (C)

AER: MC-T msurtori continue de temperatur lng peretele interior al camerei de ardere E-SG separare gravimetric E-F filtrare E-PE precipitare electrostatic E-PU scrubere - precipitare umed E-AD separare prin absorbie E-PC separare prin procese catalitice MC-O2 msurtori continue a concentraiei de oxigen MC-P msurtori continue de presiune MC-TGA msurtori continue a temperaturii gazelor de ardere MC-CVA msurtori continue a coninutului n vapori MC-NOX msurtori continue de presiune M-MG msurtori a coninutului n metale grele de 2 ori pe an M-MG msurtori a coninutului n dioxine i furani de 2 ori pe an ANEXA 8 la plan

BRAOV Hoghiz

LAFARGEROMCIM

Un cuptor de clincher pentru Fabrica de Ciment Hoghiz

Autorizate: deeurilor de cauciuc , uleiuri uzate, nisipuri de la turntorii

1.450

Cu recuperare total de c ldur

-45 t/zi -60 t/zi -80 t/zi

1000

Apa; A-N; A-F; A-S; A-D; Aer; E-PE

Lista instalaiilor de co-incinerare existente


Capac (tone / or-tone / zi) Distan fa de zone (m) Tipul instalaiilor de reinere a poluanilor *) Monitorizarea activit ii **) Tip incinerator Cu / fr recuperare cldur Jude / Localitate Tip de incinerare (C) Proprietar Tipuri de deeuri incinerate

ARGE Cmpulung

HOLCIM (ROMNIA) SA CIMENT Cmpu-lung

Cuptoare rotative pentru ardere clincher de ciment (3 cuptoare) co-incinerare

Combus- 1.450 tibil petrolier derivat (amestec de pcur cu deeuri din industria petrolier acide / neutre, n moluri de pe fundul rezervoarelor, n moluri din bataluri, uleiuri uzate, deeuri de materiale filtrate)

Cu recuperare de cldur (gazele calde care rezult din procesul de ardere a clincherului sunt folosite ca agent de uscare n instalaiile de mcinare).

100 / zi

Zona industrial

Electrofiltre E-F E-PE

La data completrii prezentei, HOLCIM este n curs de probe tehnologice privind instalaia de monitorizare continu pentru urm torii poluani: Nox, SO2 , HCl, CO,

CO2, O2, HF, HG, COV, H2 O, pulberi debit, temperatura MCPT; MCT, MCO2, MCTGA; MDNox 2 ori / lun; MDSO2 2 ori / lun; MDSO 2 ori / lun; MC pentru NOX, SOX, CO, O2 pentru controlul procesului, la ieirea din cuptor (nu la co). S-au fcut m surtori de metale

325

326

CONSTAN A Medgidia

LAFARGE- Cuptor de ROMCIM clincher pentru fabrica de ciment

Autorizaie de mediu pentru utilizarea uleiurilor uzate i coincinerarea deeurilor de cauciuc i a nisipurilor de la turn torii

1.450

Cu recuperare de cldur

45 tone/ zi 60 tone/ zi 80 tone/ zi

>1000

Apa; A-N; A-F; A-S; A-D; Aer; E-PE

grele cnd s-a experimen tat arderea uleiurilor uzate i deeurile de cauciuc MCPT; MCT, MCO2 , MCTGA; MDNOX de dou ori / lun; MDSO2 de dou ori / lun; MDCO de dou ori / lun; MC pentru NOX, SOX, CO, CO2 pentru controlul procesului, la

ieirea din cuptor (nu la co). S-au fcut m surtori de metale grele cnd s-a experimen tat arderea uleiurilor uzate i de eurile de cauciu

LEGENDA APA : A-N neutralizare A-P precipitare A-F filtrare A-S separator A-D decantor AER: E-SG separare gravimetric E-F filtrare E-PE precipitare electrostatic E-PU scrubere - precipitare umed E-AD separare prin absorbie E-PC separare prin procese catalitice MC msurtori continue / MD msurtori discontinue MC-NOX msurtori continue de oxizi de azot MC-CO msurtori continue de oxid de carbon MC-PT msurtori continue de pulberi totale MC-COT msurtori continue de Carbon organic total MC-HCl msurtori continue de acid clorhidric

327

328

MC-HF msurtori continue de acid florhidric MC-SO2 msurtori continue de bioxid de sulf MC-T msurtori continue de temperatura lng peretele interior al camerei de ardere ardere MC-O2 msurtori continue a concentraiei de oxigen MC-P msurtori continue de presiune MC-TGA msurtori continue a temperaturii gazelor de ardere MC-CVA msurtori continue a coninutului n vapori MC-NOX msurtori continue de presiune

HOTRREA NR. 358 din 11 aprilie 2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naional de gestionare a deeurilor" la Hotrrea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor Emitent: GUVERNUL Publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 24 aprilie 2007 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre. ARTICOL UNIC La anexa nr. 2 "Planul naional de gestionare a deeurilor" la Hotrrea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 954 i 954 bis din 18 octombrie 2004, la partea a III-a, subpunctul III. 3.2.5, paragraful 6 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Instalaiile de incinerare pentru deeuri periculoase se realizeaz n deplin concordan cu prevederile legislaiei naionale i europene, avnd o capacitate mai mare de 10 tone/zi i de cel puin 3.500 tone/an."
PRIM-MINISTRU CLIN POPESCU-TRICEANU Contrasemneaz: Ministrul mediului i dezvoltrii durabile, Attila Korodi Ministrul economiei i finanelor, Varujan Vosganian Ministrul internelor i reformei administrative, Cristian David Ministrul sntii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu
Bucureti, 11 aprilie 2007. Nr. 358.

329

330

331