Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 1 - CCIA. Proiectarea unui zid de sprijin

Date de temă :

Pentru realizarea unei platforme supraînălţate este necesară executarea unui zid de sprijin de tip cornier din beton armat.

N

o

=

=

(19,0

0,1

G

r

)

kN / m

3

c

=

(31 + 0,5

U

= 0

daN / cm

a

2

)

q

f

=

=

(10

+

0,44

2,5

U

a

+

G

4

r

)

kN / m

2

0,01

,

[ ]=

H

(

= 3,5 + 0,1N

o

) m

parte întreagă

D

f

= 1,2

m

p

=

conv

b =

25

(350

10

kN / m

3

G

r

nr. de ordine în grupă;

)

G

kN / m

2

r

=

nr. grupei;

U

a

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

=

ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul;

- predimensionarea zidului de sprijin ,

- calculul analitic şi grafic al împingerii pământului ,

- verificarea stabilităţii zidului de sprijin (alunecare pe talpă, răsturnare, presiuni pe teren) ,

B. Piese desenate:

- secţiune verticală prin zidul de sprijin (sc. 1 : 20 sau 1 : 50) ,

- planşă pentru calculul grafic al împingerii pământului (Culmann) .

Tema 2 - CCIA. Proiectarea unei fundaţii izolate de suprafaţă

Date de temă:

Se va proiecta fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată

în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului sunt următoarele:

- în gruparea fundamentală:

c

P

f

=

(

500 + 10

U

a

+ 2,5

G

r

+ 25

N

o

)

kN

,

(

M c f = 75

+

U

a

+

G

r

+ 12

N

o

) kN

m

,

- în gruparea specială:

c

P

s

M

c

s

= 1,3P , = 1,5M

c

f

c

f

,

unde:

proiectul.

Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.

N

o

=

nr. de ordine în grupă;

G

r

=

nr. grupei;

U

a

=

ultima cifră a anului în care se finalizează

  N

 

o

5

+ 1 ,

[ ]=

parte întreagă.

Caracteristicile geotehnice de calcul ale stratului de fundare vor rezulta pe baza prelucrării valorilor din foraj.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- determinarea caracteristicilor normate şi de calcul ale terenului de fundare ,

- predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de deformaţii ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ,

- armarea fundaţiei ;

B. Piese desenate:

- secţiune verticală şi vedere în plan a fundaţiei, detalii de armare (sc. 1 : 20) ,

- planşă pentru calculul tasării probabile a fundaţiei (sc. 1 : 50) .

Notă: -se va proiecta o fundaţie rigidă pentru N

o

-se va proiecta o fundaţie elastică pentru N

=

o = 4 k + 2

4

k

şi pentru N = 4 k + 1 , k

o

Z

şi pentru N = 4 k + 3 , k Z

o

Tema 3 - CCIA. Proiectarea unei fundaţii pe piloţi

Date de temă:

Să se proiecteze fundaţia de adâncime sub un stâlp care transmite terenului de fundare următoarele încărcări de calcul aplicate la nivelul terenului:

încărcarea verticală

P

(

= 2800 +

U

a

+ 10

G

r

+ 200

N

o

)

kN

momentul încovoietor

M

=

(

750 + 2

U

a

+ 3

G

r

+ 50

N

o

)

kN

m

forţa orizontală

T =

Se va proiecta fundaţia:

200

+

U

2

a

+

5

N

o

kN

m

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare cu tubaj recuperabil d=40 cm, pentru

N

o

= 4

k

şi pentru

N

o

= 4k +1 , k

Z

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare sub noroi bentonitic d=60 cm, pentru N

o

= 4 k + 2

şi pentru

N

o

= 4 k + 3 , k

Z

Terenul de fundare are următoarea stratificaţie:

I

0

(

1,0 + 0,1U

a

)

m

umplutură:

= 16,5

kN / m

3

;

II

(

1,0 + 0,1U

a

)

(

3,0 + 0,1

G )

r

m

III

IV

argilă:

= 18,5

kN / m

3

,

I

c

(

= 0,6 + 0,01G

r

)

,

E

= 200

2

daN / cm ,

=

(

3,0 + 0,1G

r

praf argilos:

10,0

0,1

)

10,0

0,1

= 17,5

N

o

2

 

   

kN / m

3

,

50

m

N o

2

 

   

m

I

c

(

= 0,28 + 0,01G

r

)

,

E = 40

daN / cm

2

9

,

+

N  

   

o

10

=

15

+

o

;

N  

   

o

10

o

;

nisip mediu cu îndesare medie:

N

o

= nr. de ordine în grupă;

G

r

=

= 18,1

nr. grupei;

kN / m

U

a

=

3

,

E = 250

daN / cm

2

,

=

28

+

N

o

7

 

   

o

.

ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale;

- dimensionarea şi armarea radierului;

- calculul grupei de piloţi.

B. Piese desenate:

- secţiune verticală prin fundaţia piloţilor.

pe piloţi; detalii constructive şi armarea radierului şi a

Tema 1 - IEC. Proiectarea unui dig de pământ

Date de temă :

Pentru protejarea unui obiectiv industrial împotriva inundaţiilor, se cere executarea unui dig de pământ cu
Pentru protejarea unui obiectiv industrial împotriva inundaţiilor, se cere executarea unui dig de
pământ cu următoarele caracteristici :
3
γ
= (27,2
+
0,1
G
)
kN
/
m
;
n
=
(34
+
0,5
G
)%;
w
=
(10
+
G
)%;
S
1
r
1
r
1
r
2
=
(25
0,5
G
)
;
c
=
(0,2
+
0,05
G
)
daN
/
cm
1
r
1
r
3
γ
= (26,7
+
0,1
G
)
kN
/
m
;
n
=
(36
+
0,1
G
)%;
w
=
(15
+
0,5
G
)%;
S
2
r
2
r
2
r
2
=
(22
0,5
G
)
;
c
=
(0,25
+
0,05
G
)
daN
/
cm
2
r
2
r
=
(4,3
+
0,1
◊ U
+
0,1
◊ G
)
m
;
H
=
(3,2
+
0,1
◊ U
+
0,1
◊ G
)
m
H 1
a
r
2
a
r
2
b
= 1,6m;
d
=
(2,5
+
0,1 U
)m
;
q
=
(15
+
10
G )kN / m
a
r
1: m
1
G
=
nr. grupei;
U
=
ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul;
1: m
r
a
2
q
amonte
aval
b
b
strat 1
strat 2
1: m
1: m
2
1
H 2
H 1
H

teren de fundare (aceleaşi caracteristici ca pentru stratul 2)

Proiectul va cuprinde :

A. Piese scrise:

Figura A.1. Dig de pământ

-predimensionarea pantelor digului, -verificarea stabilităţii digului în ipoteza suprafeţelor de alunecare circular – cilindrice, utilizând metoda fâşiilor, pentru cazul digului în uscat;

B. Piese desenate:

-secţiune verticală prin dig (sc. 1 :100 sau 1 : 200), -secţiune cu schema de calcul - împărţirea în fâşii (sc. 1 : 100),

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 O11 O21 O12 O31 O22 O13 O41 O32 O23 O14
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
O11
O21
O12
O31
O22
O13
O41
O32
O23
O14
O51
O42
O33
O24
O15
O61
90°
O52
O43
O34
O25
O16
90°
O62
O53
O=O44
O35
O26
O63
O54
O45
O36
O64
O55
O46
O65
O56
O66
4,5H
M
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Dreapta lui Fellenius
H
H

Nr.

de

1

2

3

4

5

6

ordine

Centru

O11

O12

O13

O14

O15

O16

Nr.

de

7

8

9

10

11

12

ordine

Centru

O21

O22

O23

O24

O25

O26

Nr.

de

13

14

15

16

17

18

ordine

Centru

O31

O32

O33

O34

O35

O36

Nr.

de

19

20

21

22

23

24

ordine

Centru

O41

O42

O43

O44

O45

O46

Nr.

de

25

26

27

28

29

30

ordine

Centru

O51

O52

O53

O54

O55

O56

Nr.

de

31

32

33

34

35

36

ordine

Centru

O61

O62

O63

O64

O65

O66

Tema 2 - IEC. Proiectarea unui zid de sprijin

Date de temă :

Pentru realizarea unei platforme supraînălţate este necesară executarea unui zid de sprijin de tip cornier din beton armat.

N

o

=

=

(19,0

0,3

G

r

)

kN / m

3

c

= (31+

0,2

U

= 0

daN / cm

a

2

q

f

=

=

(10

+

0,45

2,5

U

a

+

G

2

r

H

(

= 3,3 + 0,1N

)

)

kN / m

2

0,01

,

[ ]=

o

) m

parte întreagă

D

f =1,1

p

=

conv

b =

25

m

(350

50

kN / m

3

G

r

nr. de ordine în grupă;

)

G

kN / m

2

r

=

nr. grupei;

U

a

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

=

ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul;

- predimensionarea zidului de sprijin ,

- calculul analitic şi grafic al împingerii pământului ,

- verificarea stabilităţii zidului de sprijin (alunecare pe talpă, răsturnare, presiuni pe teren) ,

B. Piese desenate:

- secţiune verticală prin zidul de sprijin (sc. 1 : 20 sau 1 : 50) ,

- planşe pentru calculul grafic al împingerii pământului (Culmann) .

Tema 3 - IEC. Proiectarea unei fundaţii izolate de suprafaţă

Date de temă:

Se va proiecta fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată

în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului sunt următoarele:

-

c

f

P

în gruparea fundamentală:

=

(

500 + 10

U

a

+ 25

G

r

+ 25

N

o

)

kN

,

M

c

f

=

(

70 +

U

a

+ 10

G

r

+ 12

N

o

G

r

)

kN

m

=

,

nr. grupei;

- în gruparea specială:

c

P

s

c

f

= 1,35P

M

N

o

c

s

=

= 1,5M

c

f

,

,

unde:

proiectul.

Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.

nr. de ordine în grupă;

U

a

=

ultima cifră a anului în care se finalizează

  N

   

o

5

+ 1 ,

[ ]= parte întreagă.

Caracteristicile geotehnice de calcul ale stratului de fundare vor rezulta pe baza prelucrării valorilor din foraj.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- determinarea caracteristicilor normate şi de calcul ale terenului de fundare ,

- predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de deformaţii ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ,

- armarea fundaţiei ;

B. Piese desenate:

- secţiune verticală şi vedere în plan a fundaţiei, detalii de armare (sc. 1 : 20) ,

- planşă pentru calculul tasării probabile a fundaţiei (sc. 1 : 50) .

Notă: -se va proiecta o fundaţie rigidă pentru N

o

-se va proiecta o fundaţie elastică pentru N

= 4

k

şi pentru N

o

= 4 k + 1 , k

Z

o

= 4 k + 2

şi pentru N

o

= 4 k + 3 , k

Z

Tema 4 - IEC. Proiectarea unei fundaţii pe piloţi

Date de temă:

Să se proiecteze fundaţia de adâncime sub un stâlp care transmite terenului de fundare următoarele încărcări de calcul aplicate la nivelul terenului:

încărcarea

verticală

momentul

încovoietor

forţa tăietoare

P=(3000+10 U

M=(800+5 U

T=(180+2 G U

a

r

a

+75 N

o

+100

r

a

) KN

G

G +25

r

) KN

N )) KN m

o

Se va proiecta fundaţia:

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare cu tubaj recuperabil d=60 cm, pentru N

pentru N

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare sub noroi bentonitic d=80 cm, pentru N

şi pentru N

o

= 4

k

o

= 4 k + 1 , k

Z

o = 4 k + 2

o

= 4 k + 3 , k

Z

Terenul de fundare are următoarea stratificaţie:

I

0

–(1+0.1 U

=

(16.5

a

)m

-umplutură

II

a

+

)

0.5 G )KN / m

r

–(3+0.2

3

-(1+0.1 U

G )m

r

-argilă

III

3

= 18,3KN / m ,

-(3+0.2

G

r

)

I =

c

(0.65

0.01

+

N

0.29

2

o

+

–(8+0.1

=

-praf argilos

3

= 18,0KN / m , I

c

IV

N

2

-(8+0.1

o

)

-50m

U

a

)

)m

0.01

, E

=

(200

N

5

o

,

E

+

=

10 G )daN / cm

r

2

,

= (9 + G

r

)

o

(38

+

0.2 G )daN / cm

r

2

,

= (17 + G

-nisip mediu îndesat

3

= 17,5KN / m ,

E

=

(280

+

N )daN / cm

o

2

,

= (29 + G

r

)

o

r

)

o

şi

unde:

proiectul.

N

o

=

nr. de ordine în grupă;

Proiectul va cuprinde:

A.Piese scrise:

G

r

=

nr. grupei;

U

a

=

ultima cifră a anului în care se finalizează

- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale;

- dimensionarea şi armarea radierului;

- calculul grupei de piloţi.

B.Piese desenate:

- secţiune verticală prin fundaţia piloţilor.

pe piloţi; detalii constructive şi armarea

radierului şi a

Tema 1 - IUDR. Proiectarea unei incinte de palplanşe ancorate

Date de temă:

În vederea realizării unei construcţii subterane de mică adâncime, se va proiecta sprijinirea cu palplanşe ancorate necesară susţinerii pământului. Pământul este omogen şi este un nisip mijlociu de îndesare medie. Valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice sunt următoarele:

s

=

27.0KN / m

3

; n = 30 %; w = 30 %; c = 0KPa ;

= 27.

La nivelul terenului, în spatele zidului de sprijin se consideră o suprasarcină uniform distribuită, q. Caracteristicile geometrice ale incintei sunt arătate în figura de mai jos:

q q = ( 30 1◊ N o )KPa ; a = 1.5m ; h
q
q =
( 30 1◊
N
o )KPa
; a = 1.5m ; h
= (
3+ 0.1◊
N
w
o
unde:
N
=
nr. de ordine în grupă.
o
a
hw
t
hs
L

Proiectul va cuprinde:

A.Piese scrise:

)m

; h

s

=

(

5 + 0.1

N

o

)m

;

- calculul solicitărilor asupra palplanşelor, calculul static şi determinarea fişei palplanşelor; - calculul momentului încovoietor maxim în peretele de palplanşe şi alegerea tipului şi dimensiunilor palplanşelor;

- dimensionarea grinzii de solidarizare şi a tirantului;

- stabilirea lungimii tirantului;

B.Piese desenate:

- secţiune verticală prin peretele de palplanşe;

- detalii ale secţiunii vertical şi orizontale prin peretele de palplanşe.

Tema 2 - IUDR. Proiectarea unei fundaţii izolate de suprafaţă

Date de temă:

Se va proiecta fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată

în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului sunt următoarele:

- în gruparea fundamentală:

c

P

f

=

(

400 + 10

U

a

+ 25

G

r

+ 50

N

o

)

kN

,

M c f =

(

80 +

U

a

+ 10

G

r

+ 15

N

o

)

kN

m

,

- în gruparea specială:

c

P

s

M

c

s

= 1,35 P

c

f

= 1,5M

,

c

f

,

unde:

proiectul.

Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.

N

o

=

nr. de ordine în grupă;

G

r

=

nr. grupei;

U

a

=

ultima cifră a anului în care se finalizează

  N

 

 

o

5

+

1

 

,

[ ]=

parte întreagă.

Caracteristicile geotehnice de calcul ale stratului de fundare vor rezulta pe baza prelucrării valorilor din foraj.

Proiectul va cuprinde:

A.Piese scrise:

- determinarea caracteristicilor normate şi de calcul ale terenului de fundare ,

- predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de deformaţii ,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ,

- armarea fundaţiei ;

B.Piese desenate:

- secţiune verticală şi vedere în plan a fundaţiei, detalii de armare (sc. 1 : 20) ,

- planşă pentru calculul tasării probabile a fundaţiei (sc. 1 : 50) .

Notă: -se va proiecta o fundaţie rigidă pentru N

o

-se va proiecta o fundaţie elastică pentru N

= 4

k

şi pentru N = 4 k + 1

o

,

k

o

= 4 k + 2

şi pentru N = 4 k + 3

o

Z

,

k

Z

Tema 3 – IUDR. Proiectarea unei fundaţii de adâncime

Date de temă:

Să se proiecteze fundaţia de adâncime sub un stâlp care transmite terenului de fundare următoarele încărcări de calcul aplicate la nivelul terenului:

E

E

încărcarea

verticală

momentul

încovoietor

forţa orizontală

P=(2500+10 U

M=(700+5 U

T=(150+2 G U

a

r

a

+75 N

o

+100

r

a

) KN

G

G +25

r

) KN

N )) KN m

o

Se va proiecta fundaţia:

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare cu tubaj recuperabil d=40 cm, pentru N

pentru N

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare sub noroi bentonitic d=60 cm, pentru N

şi pentru N = 4 k + 3 , k Z

o

= 4

k

o

= 4 k + 1 , k

o

Z

o = 4 k + 2

şi

Terenul de fundare are următoarea stratificaţie:

=

=

I

(16.8

II

(180

III

0

0.5 G )KN / m

–(1+0.1

r

U

a

)

U )m

a

-umplutură

r

o

+

3

–(3+0.2

-(1+0.1

G )m

+

10 G )daN / cm

r

,

2

= (8 + G )

r

-(3+0.2

G

r

)

–(8+0.1

N o

2

)m

3

= 18,0KN / m ,

I

c

=

0.29

+

0.01

N

5

o

,

E

=

(38

-argilă

3

= 18,3KN / m , I

c

=

-praf argilos

+

0.2 G )daN / cm

r

2

,

= (15 + G )

r

o

=

IV

(280

+

-(8+0.1

N o

2

N )daN / cm

o

2

)

,

-50m

= (31 + G )

r

o

-nisip mediu îndesat

3

= 17,8KN / m ,

(0.65

+

0.01 U

a

)

,

unde:

proiectul.

N

o

=

nr. de ordine în grupă;

Proiectul va cuprinde:

A.Piese scrise:

G

r

=

nr. grupei;

U

a

=

ultima cifră a anului în care se finalizează

- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale;

- dimensionarea şi armarea radierului;

- calculul grupei de piloţi. B.Piese desenate:

- secţiune verticală prin fundaţia piloţilor.

pe piloţi; detalii constructive şi armarea radierului şi a