P. 1
Subiecte Examen Buget Si Trezorerie Publica

Subiecte Examen Buget Si Trezorerie Publica

|Views: 22|Likes:
Published by Adela Calotescu

More info:

Published by: Adela Calotescu on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

cumulate la nivel naţional. asigurărilor sociale de stat. E) nici una din variante nu este corectă. în acord cu prevederile legale. E. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. fondurilor speciale. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. A) c+d+e. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. asigurărilor sociale de stat. asigurărilor sociale. bugetelor locale. b+d. bugetelor locale.TEST GRILĂ 1. a+c. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. b) închiderea automată a bugetului. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. 2. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. din care se elimină transferurile dintre bugete. e) este un act anual. B. C. D) a+b+c+d+e. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. B) a+b. d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. c) este un act de previziuni. b) poate funcţiona cu deficit. a. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. cumulate la nivel naţional. b+e. fondurilor speciale. A. 3. C) a+b+c+e. D. fondurilor speciale. e) nici una dintre variantele menţionate. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. bugetelor locale. b+d+e. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. .

pentru anul în curs şi pentru anul următor. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii. e) ordonatorii principali de credite. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. c) ansamblul conturilor naţionale. 8.4. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. D)e. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. B) a+c+d. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. . e) nici una dintre variantele de mai sus. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. 7. A) a+b+c. E) a+b. 5. d) bugetul de stat. 6. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. C) a+b+c+d+e. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. d) Ministerul Finanţelor Publice. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. e) nici una din variantele menţionate. c) factorii conjuncturii internaţionale. c) agenţii economici. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. c) Guvern. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor.

10. C) b+e. b) are un caracter ciclic. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. execuţia bugetară. A) b+c+e. aprobarea proiectului de buget. B) a+d. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. B) b+c. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. .. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. C) a+b+c+e.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. e) răspund de realizarea veniturilor. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. d) are numai un pronunţat caracter politic.. A) a+b+c+d. E) a+b+d+e. pe unităţile ierarhic inferioare. E) a+b+e. B) a+c+d+e. D) a+b+c+d. C) a+c+d+e. A) a+b+d+e. E)a+b+e. D) a+d+e. 9. D) a+b+c+d+e.

5) lichidarea. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. 5.11. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. d) 1. 3. 4. 3. a) 1. secundari şi terţiari de credite.500/2002. 5. e) Ministerul Finanţelor. 3. 4. 7. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. 4) plata. 2) negocierea. 4. 3. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. b) Guvernului. 13. 2. e) 1. c) Băncii Centrale. 12. 5. b) controlul posterior. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. b) 1. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare.. 6. c) organele instituţilor financiare. . 14.. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. 5. 4. 6) amânarea. 3. d) Ministerului Finanţelor. c) 1. e) răspund de realizarea veniturilor. d) prin lege." (Legea nr. 2. b) Guvern. 5. 7) execuţia de casă. 2. 15. 3) ordonarea. 4.

. C. C) V3 = b+c+d+e. B) V2 = b+d. pe termen mediu şi lung. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. d) datoria publică externă. b) capitole. Din bugetele locale sunt finanţate. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. d) subcapitole. C) b+c+d. e) articole. f) titluri. e) finanţarea de investiţii publice. D)b+d. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. B) a+b+c+d+e. d) controlul lunar. b) refmanţarea datoriei publice locale. de regulă. = b+c. A) a+b+c+d. 19. c) părţi. = b+c+d+e+f. cheltuielile pentru: a) cercetare. C2 = a+b+c+d. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. 17. 16. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. C3 = a+b+c+d+e+f.c) controlul preventiv. Venituri Cheltuieli A) V. e) nici una dintre variantele de mai sus. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. contractate de administraţia publică locală. e) nici una din cele de mai sus. Împrumuturile interne sau externe. . e) controlul preventiv şi ulterior. 18. E) a+c+d+e. c) scopuri militare.

oraşelor. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti.000 locuitori. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. b) consiliile locale. c) Guvern. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. . d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. 22. pentru anul în curs şi pentru anul următor. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale.20. 21. A)a+e. e) nici una dintre variantele de mai sus. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. C)a+c+e. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. 23. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. c) bugetele proprii ale comunelor. E) c+d+e. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. care au personalitate juridică. pe o perioadă de un an. B)a+b+c. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. D)a+c.

c) bugetele fondurilor speciale. e) tehnica fondului de egalizare. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. provinciilor sau regiunilor membre. A) a+c+d+e+f. E) b+c+d. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. C) a+d+e. A) a+d+e. D) a+c+d+f. E) a+d+f.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. ' t A) a+b+c. . nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. C) a+e. d) bugetul fondurilor speciale. B) b+c. b) tehnica fondurilor speciale. b) bugetele statelor. d) tehnica amortizării alternative. b) bugetul economic. D) a+e. f) bugetul economiei. În România.24. C) c+d. Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. 25. c) tehnica fondurilor bugetare. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. d) bugetul autorităţilor publice centrale. B) a+c+d+e. 27. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. E) a+d. 26. D)a+f. B) c+d+e. f) bugetul trezoreriei statului.

bugetizare.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. bugetizare. publice sau private. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. 28. programare. d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. c) suma aprobată prin buget. b) metoda cost-avantaje. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. Ce se înţelege prin credit bugetar. A) a+c+e. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. programare.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. f) metoda bază bugetară zero. c) metoda majorării (diminuării). e) nici una din variantele de mai sus. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare. c) metoda bazei bugetare zero. d) metoda de planificare. e) metoda evaluării directe. e) metoda managementului prin obiective. B) b+d+f+g. 29. . Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. conform Legii nr. 31. 30. b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. C) a+b+d+g.

D) b+e+f. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B . E) a+b+c+g. RASPUNSURI Nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->