P. 1
Subiecte Examen Buget Si Trezorerie Publica

Subiecte Examen Buget Si Trezorerie Publica

|Views: 22|Likes:
Published by Adela Calotescu

More info:

Published by: Adela Calotescu on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

A) c+d+e. C) a+b+c+e. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. E) nici una din variante nu este corectă. cumulate la nivel naţional. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. E. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. bugetelor locale. D) a+b+c+d+e. asigurărilor sociale de stat. din care se elimină transferurile dintre bugete. fondurilor speciale. C. D. fondurilor speciale. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat.TEST GRILĂ 1. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. B. 3. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. în acord cu prevederile legale. A. bugetelor locale. b) poate funcţiona cu deficit. a. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. e) este un act anual. bugetelor locale. a+c. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. c) este un act de previziuni. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. . d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. fondurilor speciale. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b) închiderea automată a bugetului. asigurărilor sociale de stat. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. asigurărilor sociale. b+e. b+d+e. b+d. 2. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. cumulate la nivel naţional. e) nici una dintre variantele menţionate. B) a+b.

b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. C) a+b+c+d+e. 7. B) a+c+d. d) Ministerul Finanţelor Publice. pentru anul în curs şi pentru anul următor. E) a+b. 8. e) nici una dintre variantele de mai sus. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. A) a+b+c. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. c) factorii conjuncturii internaţionale. 6. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. c) agenţii economici. 5. D)e. c) Guvern. d) bugetul de stat. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. c) ansamblul conturilor naţionale. . d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. e) nici una din variantele menţionate. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii.4. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. e) ordonatorii principali de credite. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei.

C) a+b+c+e. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. b) are un caracter ciclic. E)a+b+e. pe unităţile ierarhic inferioare. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. E) a+b+e. d) are numai un pronunţat caracter politic. B) b+c. aprobarea proiectului de buget. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. A) b+c+e.. execuţia bugetară. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale.. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. E) a+b+d+e. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. B) a+c+d+e.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. C) a+c+d+e. 10. A) a+b+c+d. D) a+b+c+d+e. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. B) a+d. . în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. D) a+d+e. e) răspund de realizarea veniturilor. C) b+e.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. 9. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. A) a+b+d+e. D) a+b+c+d.

a) 1. c) 1. b) 1. 2. 4. e) răspund de realizarea veniturilor. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare. 4. 12. 4. . c) Băncii Centrale.11. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. 6) amânarea. 5. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare." (Legea nr. 3. 3. 5. 13. 2) negocierea. secundari şi terţiari de credite. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. 2. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. 3) ordonarea. 7. 6. c) organele instituţilor financiare. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. 15. d) Ministerului Finanţelor. 4) plata. 3. 2.. 5. 5) lichidarea. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. 5. d) 1. 4. b) Guvernului. 4. e) 1. 14.500/2002. d) prin lege. b) Guvern. e) Ministerul Finanţelor. b) controlul posterior.. 5. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. 7) execuţia de casă. 3. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali. 3.

f) titluri. Împrumuturile interne sau externe. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. C) V3 = b+c+d+e. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. c) scopuri militare. . = b+c. 19. C3 = a+b+c+d+e+f. contractate de administraţia publică locală.c) controlul preventiv. b) capitole. = b+c+d+e+f. de regulă. 17. e) finanţarea de investiţii publice. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. D)b+d. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. Venituri Cheltuieli A) V. 16. Din bugetele locale sunt finanţate. e) articole. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. b) refmanţarea datoriei publice locale. e) controlul preventiv şi ulterior. e) nici una dintre variantele de mai sus. C2 = a+b+c+d. C) b+c+d. . C. d) controlul lunar. pe termen mediu şi lung. cheltuielile pentru: a) cercetare. c) părţi. A) a+b+c+d. d) datoria publică externă. B) a+b+c+d+e. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. 18. B) V2 = b+d. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. E) a+c+d+e. d) subcapitole. e) nici una din cele de mai sus.

E) c+d+e. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. C)a+c+e. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă.20. 22. care au personalitate juridică. b) consiliile locale. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. A)a+e. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. e) nici una dintre variantele de mai sus. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. pe o perioadă de un an. . 21. 23. c) bugetele proprii ale comunelor. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. pentru anul în curs şi pentru anul următor. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat.000 locuitori. D)a+c. c) Guvern. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale. oraşelor. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. B)a+b+c.

b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. c) bugetele fondurilor speciale. D) a+e. B) a+c+d+e. A) a+d+e. d) bugetul fondurilor speciale. 26. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. d) bugetul autorităţilor publice centrale. B) c+d+e.24.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. E) b+c+d. b) tehnica fondurilor speciale. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. D) a+c+d+f. . Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. C) c+d. 25. c) tehnica fondurilor bugetare. A) a+c+d+e+f. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. e) tehnica fondului de egalizare. În România. D)a+f. E) a+d+f. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. ' t A) a+b+c. C) a+d+e. f) bugetul economiei. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. provinciilor sau regiunilor membre. b) bugetele statelor. E) a+d. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. 27. C) a+e. d) tehnica amortizării alternative. B) b+c. f) bugetul trezoreriei statului. b) bugetul economic.

C) a+b+d+g. 30. publice sau private. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. c) metoda majorării (diminuării). d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. d) metoda de planificare. e) nici una din variantele de mai sus. Ce se înţelege prin credit bugetar. bugetizare. în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. A) a+c+e. 31.c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. c) metoda bazei bugetare zero. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. . d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. B) b+d+f+g. bugetizare. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. f) metoda bază bugetară zero. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. e) metoda managementului prin obiective. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. conform Legii nr.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări. programare. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. 28. e) metoda evaluării directe. programare. 29. Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare. b) metoda cost-avantaje. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. c) suma aprobată prin buget.

RASPUNSURI Nr. E) a+b+c+g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B .D) b+e+f.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->