Sunteți pe pagina 1din 3

MEDIATOAREA

Denit ia 1. Mediatoarea unui segment este dreapta perpendicular a pe dreapta-suport a segmentului si care trece prin mijlocul acelui segment. In gura 1, este desenat a mediatoarea d a segmentului rAB s.

Figura 1 Observat ie. Mediatoarea unui segment exist a si este unic a. Teorem a. (Proprietatea mediatoarei.) Dac a un punct se a a pe mediatoarea unui segment, atunci el este egal dep artat de capetele segmentului. Demonstrat ie. Fie segmentul rAB s cu mijlocul M si d mediatoarea segmentului. Consider am un punct oarecare P P d, ca n gura 2.

Figura 2 Deducem c a P M A P M B (C.C.), de unde rP As rP B s. Prin urmare, punctul P este egal dep artat de punctele A si B. Teorem a reciproc a Dac a un punct este egal dep artat de capetele unui segment, atunci el se a a pe mediatoarea segmentului.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Mediatoarea

Profesor Marius Damian, Br aila

Demonstrat ie. Fie segmentul rAB s cu mijlocul M si e punctul P cu proprietatea c a P A P B, ca n gura 3.

Figura 3 Obt inem P M A P M B (L.L.L.), deci ?P M A ?P M B. In plus, m p?P M Aq ` m p?P M B q 180 ; prin urmare, m p?P M Aq m p?P M B q 90 . A sadar, P M K AB si cum M este mijlocul lui rAB s, rezult a c a punctul P se a a pe mediatoarea segmentului rAB s. Observat ie. Teoremele precedente se pot da sub forma unui singur enunt : Un punct se a a pe mediatoarea unui segment dac a si numai dac a este egal dep artat de capetele segmentului. Denit ie. Prin mediatoare ntr-un triunghi nt elegem mediatoarea unei laturi a triunghiului. In gura 4, este reprezentat a mediatoarea laturii rBC s. Observat ie. Orice triunghi are trei mediatoare. (vezi gura 5)

Figura 4

Figura 5

Teorem a. (Concurent a mediatoarelor.) Mediatoarele unui triunghi sunt concurente. Demonstrat ie. Fie ABC si not am cu O punctul de intersect ie a mediatoarelor laturilor rAB s si rAC s, ca n gura 6. Ar at am c a prin O trece si mediatoarea laturii rBC s.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Mediatoarea

Profesor Marius Damian, Br aila

Figura 6 Deoarece O se a a pe mediatoarea laturii rAB s, rezult a c a rOAs rOB s. Punctul O se a a si pe mediatoarea laturii rAC s, deci rOAs rOC s. (2) (1)

Din (1) si (2) deducem c arOB s rOC s, ceea ce nseamn a c a O se a a pe mediatoarea laturii rBC s. In concluzie, mediatoarele sunt concurente n O. Observat ie. Punctul de intersect ie a mediatoarelor triunghiului poart a numele de centrul cercului circumscris triunghiului si se noteaz a, de obicei, cu O. Teorema demonstrat a ne spune c a punctul O este egal dep artat de toate v arfurile triunghiului; distant a R de la O la ecare v arf se nume ste raza cercului circumscris. Exist a a sadar un cerc care trece prin toate v arfurile triunghiului. Acesta se nume ste cercul circumscris triunghiului.

Figura 7

Figura 8

Figura 9

In gurile 7, 8 si 9 sunt prezentate pozit iile posibile ale punctului O : dac a triunghiul este ascut itunghic, atunci O se a a n interiorul triunghiului (gura 7); dac a triunghiul este dreptunghic, atunci O se a a n mijlocul ipotenuzei (gura 8); dac a triunghiul este obtuzunghic, atunci O se a a n exteriorul triunghiului (gura 9).

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Mediatoarea

Profesor Marius Damian, Br aila