Sunteți pe pagina 1din 248

Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo vol.

ALEXANDRE DUMAS

Volumul 1

Ca itolul !

Marsilia Sosirea

"n #iua de $% &e'ruarie 1(1)* santinela de la Notre-Dame de la +arde semnal, -.araonul-* /ora'ie /u trei /atar0e* /are venea din Smirna* 1riest 2i Nea ole. 3otrivit o'i/eiului* o 'ar/, orni 4ndat, din ort* o lu, e l5n0, /astelul !& 2i a'ord, nava 4ntre /a ul Mor0ion 2i insula Rion. "ndat,* de asemenea otrivit o'i/eiului* lat&orma ortului Saint-6ean se um lu de /urio2i7 /,/i sosirea unui vas la Marsilia este 4ntotdeauna un eveniment* mai ales /5nd vasul a/esta* /um era /a#ul -.araonului-* &usese /onstruit* 4n#estrat /u /ele ne/esare* 4n/,r/at 4n 2antierele ora2ului 38o/eea 2i /5nd el a ar9inea unui armator din ora2. "ntre tim * vasul tre/use /u 'ine rin str5mtoarea e /are /ine 2tie /e #0uduitur, vul/ani/, o s, ase 4ntre insula Calasarei0ne 2i insula 6aros7 o/olise 3ome0a 2i se a ro ia /u toate 5n#ele 4ntinse* dar a2a de 4n/et 2i /u un aer a2a de trist 4n/5t* /u instin/tul /are resimte o nenoro/ire* /urio2ii se 4ntre'au /e a//ident se va &i 4nt5m lat la 'ord. 1otu2i* ex er9ii 4n navi0a9ie re/uno2teau /,* da/, s-a 4nt5m lat vreun a//ident* nu i s-a utut 4nt5m la vasului* &iind/, a/esta 4nainta 4n toate /ondi9iile unei nave /5rmuite er&e/t: an/ora ei era slo'od,* &r5n08iile erau des&,/ute* iar l5n0, /5rma/iul /are se re0,tea s, 4ndrume -.araonul- rin str5mtoarea ortului Marsiliei se a&la un t5n,r /u 0esturi re e#i 2i /u o/8i is/oditori /e su rave08ea &ie/are mi2/are a vasului 2i ve08ea &ie/are ordin al /5rma/iului. Nelini2tea nel,murit,* /are lana asu ra mul9imii* /u rinsese 4n mod s e/ial e unul dintre s e/tatorii de e es lanada Saint-6ean 4n a2a &el* 4n/5t a/esta nu mai avu r,'dare s, a2te te intrarea va orului 4n ort7 s,ri 4ntr-o 'ar/, 2i v5sli s re -.araonul- e /are 4l a;unse 4n &a9a mi/ului R<serve. C5nd 4l v,#u e om sosind* t5n,rul marinar ,r,si ostul de l5n0, /5rma/i 2i se s ri;ini* /u ,l,ria 4n m5n,* de ara etul vasului.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Un t5n,r 4ntre o ts re#e/e-dou,#e/i ani* 4nalt* #velt* /u o/8i ne0ri* &rumo2i 2i /u ,r /a a'anosul7 4n toat, &iin9a sa era a/el aer de /alm 2i de 8ot,r5re* s e/i&i/ /elor de rin2i din /o il,rie s, lu te /u rime;dia. A* dumneata e2ti* Dant=s> stri0, omul /u 'ar/a. Ce s-a 4nt5m lat 2i /e-i triste9ea asta la 'ord> ? mare nenoro/ire* domnule Morrel@ r,s unse t5n,rul7 o mare nenoro/ire* mai ales entru mine7 4n a ro iere de Civita-Ve//8ia l-am ierdut e 'ravul /, itan Le/l=re. Dar 4n/,r/,tura> 4ntre', re ede armatorul. Ea a a;uns /u 'ine* domnule Morrel 2i /red /-o s, &i9i mul9umit 4n rivin9a a/easta7 dar 'ietul /, itan Le/l=re... Ce i s-a 4nt5m lat> 4ntre', armatorul /u un aer v,dit u2urat* /e i s-a 4nt5m lat 'ravului /, itan> A murit. A /,#ut 4n mare> Nu* domnule: a murit de &ri0uri* 4n /8inuri 0roa#ni/e. A oi* 4ntor/5ndu-se s re oamenii s,i: Hol h! s use el: &ie/are la ost entru a/ostare@ E/8i a;ul as/ult,. "n a/eea2i /li , /ei o t sau #e/e matelo9i se n, ustir, la lo/urile lor. 15n,rul marinar arun/, o rivire s/urt, asu ra 4n/e utului de manevr, 2i* v,#5nd /, ordinele se exe/ut,* reveni la interlo/utorul s,u. Dar /um s-a 4nt5m lat nenoro/irea> /ontinu, armatorul* relu5nd /onversa9ia de unde o l,sase t5n,rul marinar. Vai* domnule* 4n /8i ul /el mai nea2te tat: du , o /onvor'ire 4ndelun0at, /u /omandantul ortului* /, itanul Le/l=re a ,r,sit Nea olul &oarte a0itat7 este dou,#e/i 2i atru de /easuri l-a /u rins &e'ra7 este trei #ile era mort... !-am &,/ut &uneraliile /uvenite 2i se odi8ne2te a/um* 4n&,2urat 4ntr-un 8ama/* /u o 08iulea de trei#e/i 2i 2ase la i/ioare 2i /u una la /a * 4n dre tul insulei El-+i0lio. "i adu/em v,duvei sale /ru/ea lui de onoare 2i s ada. Merita osteneala /a* du , #e/e ani de r,#'oi /ontra en0le#ilor* s, moar, /a toat, lumea 4n atul lui* /ontinu, t5n,rul /u un #5m'et melan/oli/. Ei* /e vrei* domnule Edmond* relu, armatorul* /are ,rea /, se /onsolea#, din /e 4n /e mai mult* suntem /u to9ii muritori 2i e nevoie /a /ei ve/8i s, &a/, lo/ noilor veni9i7 altminteri n-ar exista 4naintare7 2i din moment /e dumneata m, asi0uri /, 4n/,r/,tura... ...este 4n 'un, stare* domnule Morrel* 0arante#. ? /,l,torie e /are v, s&,tuies/ s, n-o s/onta9i su' $).AAA de &ran/i 'ene&i/iu. A oi* entru /, tre/user, la turnul rotund* t5n,rul marinar d,du alte /omen#i. ?rdinul se exe/ut, a roa e /u tot at5ta iu9eal, /a e un vas de r,#'oi. La ultima /omand,* toate 5n#ele /o'or5r,* iar nava 4naint,* alune/5nd lin* 4n virtutea iner9iei. Bi a/um* da/, vre9i s, ur/a9i* domnule Morrel* s use Dant=s* v,#5nd ner,'darea armatorului* iat,-l e /onta'ilul dumneavoastr,* domnul Dan0lars* /are iese din /a'in, 2i /are v, va da toate in&orma9iile dorite. Eu sunt nevoit s, ve08e# la a/ostare 2i s, un vasul 4n doliu. Armatorul nu a2tea t, s, i se s un, de dou, ori. A u/, un /a'lu #v5rlit de Dant=s si* /u o is/usin9, /are ar &i &,/ut /inste unui om de mare* ur/, tre tele 08intuite 4n &lan/ul rotun;it al vasului* 4n tim /e Dant=s* 4na oindu-se la ostu-i de se/und* /eda /onversa9ia /elui e /are 4l anun9ase su' numele de Dan0lars 2i /are* ie2ind din /a'in,* 4nainta 4ntr-adev,r s re armator. Noul venit era un ',r'at 4ntre $)-$C de ani* /u &i0ura osomor5t,* slu0arni/ &a9, de su eriori* o'ra#ni/ &a9, de su'ordona9i7 de a/eea* 4n a&ar, de titlul s,u de a0ent /onta'il* /are e totdeauna un motiv de re ulsie entru matelo9i* el era 4ndeo'2te r,u v,#ut de e/8i a; 4n a/eea2i m,sur, 4n /are Edmond Dant=s era iu'it. Domnule Morrel* #ise Dan0lars* /unoa2te9i nenoro/irea* nu-i a2a>

Alexandre Dumas
Da* da. Dietul /, itan Le/l=re@ Era un om /umse/ade 2i de is rav,. Bi* mai ales* un marinar ex/elent* 4m',tr5nit 4ntre /er 2i a ,* a2a /um 4i st, 'ine unui om 4ns,r/inat /u interesele unei /ase de im ortan9a /asei Morrel 2i &iul* r,s unse Dan0lars. Dar* 0l,sui armatorul* urm,rindu-l din o/8i e Dant=s* /are /,uta lo/ul de a/ostare* /red /, nu e nevoie s, &ie /ineva un marinar at5t de ',tr5n* re/um s ui dumneata* Dan0lars* entru a-2i /unoa2te meseria7 uite-l e rietenul nostru Edmond* /are /red /, 2i-o &a/e e a sa /a un om /e nu are nevoie s, /ear, /uiva s&atul. Da* s use Dan0lars* arun/5nd asu ra lui Dant=s o rivire ie#i2,* 4n /are s/li i o &ul0erare de ur,* da* e t5n,r* nu 4n/a e 4ndoial,. C, itanul a'ia a 4n/8is o/8ii 2i el a luat /omanda* &,r, s, /onsulte e nimeni* &,/5ndu-ne s, ierdem o #i 2i ;um,tate 4n insula El'a* 4n lo/ s, se 4ntoar/, dire/t la Marsilia. "n /e rive2te /omanda navei* de/lar, armatorul* era de datoria lui /a se/und7 4n /e rive2te ierderea unei #ile 2i ;um,tate 4n insula El'a a &,/ut r,u7 numai da/, vasul n-a avut /umva vreo stri/,/iune de re arat. Nava era tot a2a de s,n,toas, /um sunt eu 2i /um dores/ s, &i9i 2i dumneavoastr,* domnule Morrel7 iar #iua a/eea 2i ;um,tate a &ost ierdut, din sim lu /a ri/iu* entru l,/erea de a /o'or4 e us/at7 at5ta tot. Dant=s* s use armatorul* 4ntor/5ndu-se s re t5n,r* ia vino 4n/oa/e. M, ierta9i* domnule* 0l,sui Dant=s* sunt al dumneavoastr, 4ntr-o /li ,. A oi* adres5ndu-se e/8i a;ului: Arun/a9i an/ora@ s use el. An/ora /,#u numaide/5t* iar lan9ul se des&,2ur, /u #0omot. Dant=s r,mase la ostul s,u* /u toat, re#en9a /5rma/iului* 5n, /5nd 2i ultima manevr, &u 4n/8eiat,. Du , a/eea /omand,: Co'or59i avilionul@ L,sa9i 5n#ele@ Vede9i* s use Dan0lars* e /uv5ntul meu* el se 2i /rede /, itan. Bi este* de/lar, armatorul. Da* &,r, semn,tura dumneavoastr, 2i a tovar,2ului dumneavoastr,* domnule Morrel. La urma urmei* de /e nu l-am l,sa e ostul a/esta> s use armatorul. Btiu /, e t5n,r* dar mi se are ri/e ut 2i ex erimentat 4n meseria lui. 3este &runtea lui Dan0lars tre/u un nor. !erta9i-m,* domnule Morrel* 0l,sui Dant=s* a ro iindu-se7 a/um /5nd nava e a/ostat,* sunt /u totul la dis o#i9ia dumneavoastr,: m-a9i /8emat* nu-i a2a> Dan0lars se d,du 4na oi /u un as. Voiam s, te 4ntre' de /e te-ai o rit 4n insula El'a> Nu 2tiu* domnule7 m-am o rit /a s, 4nde lines/ ultima orun/, a /, itanului Le/l=re* /are murind* mi-a 4n/redin9at un a/8et entru marele-mare2al Dertrand. Bi l-ai v,#ut* Edmond> 3e /ine> 3e marele mare2al. Da. Morrel rivi 4n ;uru-i 2i 4l trase e Dant=s la o arte. Bi* /um 4i mer0e 4m ,ratului> 4ntre', el re ede. Dine* du , /5te am utut s,-mi dau seama. A2adar* l-ai v,#ut 2i e 4m ,rat> A venit la mare2al /5nd eram a/olo. !-ai s us /eva> Nu* el mi-a vor'it* domnule* s use Dant=s* #5m'ind. Bi /e 9i-a s us> M-a 4ntre'at des re vas* des re le/area s re Marsilia* des re drumul e /are 4l urmasem 2i des re 4n/,r/,tura e /are o aveam. Cred /, da/, vasul era 0ol* iar eu eram st, 5nul lui* ar &i avut de 05nd s,-l /um ere7 i-am s us 4ns, /, eu nu sunt de/5t un sim lu se/und 2i /, vasul a ar9ine /asei Morrel 2i &iul. -A8a* a s us el* o /unos/. Morrelii sunt

Contele de Monte-Cristo vol. 1


armatori din tat, 4n &iu* iar un Morrel servea 4n a/ela2i re0iment /u mine* e /5nd m, a&lam 4n 0arni#oan, la Valen/ia-. "ntr-adev,r* a2a e* ex/lam, armatorul &oarte voios7 era 3oli/ar Morrel* un/8iul meu* /are a devenit /, itan. Dant=s* s,-i s ui un/8iului meu /, 4m ,ratul 2i-a amintit de el 2i ai s, ve#i /um o s, l5n0, de 'u/urie. Faide* 8aide* /ontinu, armatorul* ',t5ndu-l e t5n,r* rietenos* e um,r* ai &,/ut 'ine* Dant=s* res e/t5nd instru/9iunile /, itanului Le/l=re 2i orindu-te 4n insula El'a* de2i* da/, s-ar a&la /, ai redat un a/8et mare2alului 2i /, ai vor'it /u 4m ,ratul* lu/rul te-ar utea /om romite. De /e s, m, /om romit,* domnule> 4ntre', Dant=s7 eu nu 2tiu /e du/eam* iar 4m ,ratul nu mi-a us de/5t 4ntre',rile e /are le-ar &i us rimului venit. !erta9i-m, 4ns,* relu, Dant=s* uite /, soses/ S,n,tatea 2i Vama7 4mi da9i voie* nu-i a2a> 1e ro0* te ro0* dra0, Dant=s. 15n,rul se de ,rt,* iar 4n tim ul a/esta Dan0lars se a ro ie din nou: Se are* nu-i a2a* /, a ;usti&i/at /um tre'uie a/ostarea lui 4n 3orto- .erra;o> 4ntre', a/esta. Admira'il* s/um e domnule Dan0lars. A* /u at5t mai 'ine* r,s unse a/esta* /,/i e totdeauna ne l,/ut s, ve#i /, un /amarad nu-2i &a/e datoria. Dant=s 2i-a &,/ut-o e a sa* r,s unse armatorul 2i nu i se oate im uta nimi/. C, itanul Le/l=re 4i ordonase o asul a/ela. A ro o de /, itanul Le/l=re* nu v-a redat o s/risoare a lui> Cine> Dant=s. Mie* nu. Avea una> Credeam /,* 4n a&ar, de a/8et* /, itanul Le/l=re i-a 4n/redin9at o s/risoare. Des re /e a/8et vor'e2ti* Dan0lars> Des re /el e /are Dant=s l-a de us 4n tre/ere la 3orto-.erra;o. De unde 2tii /, avea de redat un a/8et la 3orto-.erra;o> Dan0lars ro2i. 1re/eam e dinaintea u2ii 4ntredes/8ise a /, itanului 2i l-am v,#ut 4n/redin95ndu-i lui Dant=s a/8etul 2i s/risoarea. Nu mi-a vor'it nimi/* s use armatorul7 dar da/, are s/risoarea* mi-o va da. Dan0lars /8i'#ui un moment. "n /a#ul a/esta* domnule Morrel* v, ro0* s use el* s, nu-i omeni9i nimi/ lui Dant=s7 oate m-am 4n2elat. 15n,rul se 4na oie 4n /li a a/eea7 Dan0lars se de ,rt,. Dra0, Dant=s* e2ti li'er> 4ntre', armatorul. Da* domnule. !ns e/9ia n-a durat mult. Nu* am dat vame2ilor lista m,r&urilor noastre7 /5t rive2te ins e/9ia sanitar, au trimis o dat, /u 'ar/a un om /,ruia i-am redat 85rtiile noastre. Atun/i nu mai ai ni/i o trea', ai/i> Dant=s arun/, o rivire 0r,'it, 4n ;uru-i. Nu* totul e 4n ordine* s use el. 3o9i* 4n /a#ul a/esta* s, iei masa /u noi> S/u#a9i-m,* domnule Morrel* s/u#a9i-m,* v, ro0* dar tre'uie s, &a/ rima vi#it, ,rintelui meu. Nu sunt 4ns, mai u9in re/unos/,tor entru /instea /e-mi &a/e9i. E dre t* Dant=s* e dre t. Btiu /, e2ti un &iu 'un. Dar... 4ntre', Dant=s* /u oare/are 2ov,iala* ,rintele meu e s,n,tos* nu-i a2a> Cred /, da* dra0, Edmond* de2i nu l-am #,rit. Da* st, #,vor5t 4n od,i9a lui. Ceea /e dovede2te /,* /el u9in* nu a dus li s, de nimi/ 4n a'sen9a dumitale.

Alexandre Dumas
Dant=s #5m'i. 1are e m5ndru* domnule 2i /8iar da/, du/ea li s, de toate* m, 4ndoies/ /, ar &i /erut /eva* /uiva* 4n a&ar, de Dumne#eu. Atun/i* du , vi#ita a/easta* /ont,m e dumneata. "n/, o dat, v, ro0 s, m, s/u#a9i* domnule Morrel7 dar* du , vi#ita a/easta* mai am de &,/ut una la /are 9in tot a2a de mult. Adev,rat* Dant=s7 uitasem /, la Catalani este /ineva /are te a2tea t,* desi0ur* /u nu mai u9in, ner,'dare de/5t ,rintele dumitale: &rumoasa Mer/<d=s@ Dant=s #5m'i. A8a* 0l,sui armatorul* nu m, mai mir, &a tul /, ea a venit 4n trei r5nduri s,-mi /ear, ve2ti /u rivire la -.araon-. La nai'a* Edmond* nu e2ti /5tu2i de u9in de l5ns* /,/i ai o amant, dr,0u9,. Nu e amanta mea* domnule* s use t5n,rul marinar /u 0ravitate* e lo0odni/a mea. C5teodat, este a/ela2i lu/ru* 0l,sui armatorul r5#5nd. 3entru noi nu* domnule* r,s unse Dant=s. Faide-8aide* dra0, Edmond* /ontinu, armatorul* s, nu te re9in7 te-ai a/8itat rea 'ine de interesele mele entru /a eu s, nu-9i dau r,0a#ul de a le 4nde lini e ale dumitale. Ai nevoie de 'ani> Nu* domnule7 am a untamentele mele de /,l,torie* adi/, solda e a roa e trei luni. E2ti un ',iat /8i'#uit* Edmond. Ad,u0a9i /, am un ,rinte s,ra/* domnule Morrel. Da* da* 2tiu /, e2ti un &iu 'un. Du-te 2i-9i ve#i ,rintele: am 2i eu un &iu 2i i-a2 urta /iud, /elui /are* du , o /,l,torie de trei luni* l-ar re9ine de arte de mine. "n /a#ul a/esta 4mi da9i voie> 0l,sui t5n,rul salut5nd. Da* da/, nu mai ai /e-mi s une. Nu. C, itanul Le/l=re nu 9i-a dat* /5nd a murit* o s/risoare entru mine> !-ar &i &ost /u ne utin9, s, s/rie* domnule7 dar 4ntre'area dumneavoastr, 4mi adu/e aminte /, va tre'ui s, v, /er un /on/ediu de /in/is re#e/e #ile. Ca s, te 4nsori> "n rimul r5nd7 a oi entru a m, du/e la 3aris. Dun* 'un7 ia-9i /on/ediu /5t vrei* Dant=s7 des/,r/area vasului o s, ne /ear, /el u9in 2ase s, t,m5ni 2i n-o s, utem orni iar,2i e mare 4nainte de trei luni... 3este trei luni va tre'ui 4ns, s, &ii ai/i. -.araonul-* /ontinu, armatorul* ',t5ndu-l e t5n,rul marinar e um,r* n-ar utea s, orneas/, &,r, /, itanul lui. .,r, /, itanul lui> ex/lam, Dant=s /u o/8i str,lu/itori de 'u/urie7 05ndi9i-v, la /e s une9i* domnule* /,/i dumneavoastr, a9i r,s uns /elor mai taini/e s eran9e ale inimii mele. Ave9i /umva de 05nd s, m, numi9i /, itanul -.araonului-> Dra0, Dant=s* da/, a2 &i sin0ur* 9i-a2 4ntinde m5na* s un5ndu-9i: -S-a &,/ut-7 dar am un aso/iat 2i 2tii rover'ul italian: Che a compgno a padrne1* Dar ;um,tate din a&a/ere e &,/ut,* /,/i din dou, voturi* ai de e a/um unul. Ai 4n/redere 4n mine* /a s,-l ai 2i e /el,lalt 2i am s, &a/ tot /e ot. ?* domnule Morrel* ex/lam, t5n,rul marinar* a u/5nd /u o/8i 4nl,/rima9i m5inile armatorului7 domnule Morrel* v, mul9umes/ 4n numele ,rintelui meu 2i al lui Mer/<d=s. Dine* 'ine* Edmond* la nai'a@ Exist, un Dumne#eu 4n /er entru oamenii de is rav,. Du-te de-l ve#i e ar5mele dumitale* du-te de-o ve#i e Mer/<d=s 2i e urm, vino la mine. Nu vre9i s, v, /o'or e us/at> Nu* mul9umes/7 r,m5n s, aran;e# so/otelile /u Dan0lars. Ai &ost mul9umit de el 4n tim ul /,l,toriei> De inde de sensul e /are 4l da9i 4ntre',rii* domnule. Da/, 4n9ele0e9i 'un /amarad* atun/i nu* /,/i /red /, nu m, oate su&eri din #iua /5nd* 4n urma unei ne4n9ele0eri dintre noi doi* am &,/ut rostia s,-i ro un s, ne o rim #e/e minute 4n insula Monte-Cristo* entru a
1

Cine are tovar,2* are 2i st, 5n.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


li/8ida /earta7 ro unere e /are am avut naivitatea s, i-o &a/ 2i e /are el a avut motive s-o re&u#e. Da/, m, 4ntre'a9i 4ns, da/, a &ost 'un /onta'il* /red /, nu e nimi/ de o'ie/tat 2i /, ve9i &i mul9umit de modul /um 2i-a 4nde linit datoria. As/ult,* Dant=s* 4ntre', armatorul* da/, ai &i /, itanul -.araonului-* l-ai 9ine e Dan0lars /u l,/ere> C, itan sau se/und* domnule Morrel* voi avea totdeauna /ele mai mari mena;amente entru /ei /are se vor 'u/ura de 4n/rederea armatorilor mei* r,s unse Dant=s. Faide-8aide* Dant=s* v,d /, e2ti un ',iat de is rav, 4n toate rivin9ele. S, nu te mai re9in* domnule* /,/i v,d /, stai /a e /,r'uni. A2adar* sunt li'er> 4ntre', Dant=s. Du-te* 49i s un. "mi da9i voie s, iau 'ar/a dumneavoastr,> !a-o. La revedere* domnule Morrel 2i mii de mul9umiri. La revedere* dra0, Edmond7 noro/ 'un. 15n,rul marinar s,ri 4n 'ar/,* se a2e#, la u a 2i d,du ordin s, o reas/, la Canne'iera. Doi matelo9i se le/ar, 4ndat, asu ra v5slelor* iar 'ar/a lune/, /u toat, iu9eala rintre nenum,ratele am'ar/a9iuni /are str,'at tre/erea 4n0ust, /e du/e* 4ntre dou, 2iruri de vase* de la intrarea ortului* la /8eiul ?rl<ans. Armatorul 4l urm,ri din o/8i* #5m'ind* 5n, la 9,rm* 4l v,#u s,rind e les e#ile /8eiului 2i ier#5ndu-se 4ndat, 4n mul9imea estri9, /are* de la /in/i diminea9a 5n, la nou, seara* um le &aimoasa strad, Canne'iera* de /are 38o/eenii moderni sunt a2a de m5ndri* 4n/5t s un /u toat, serio#itatea 2i /u a//entul a/ela /e d, at5ta 0reutate s uselor lor: -Da/, 3arisul ar avea Canne'iera* 3arisul ar &i o mi/, Marsilie-. C5nd se 4ntoarse* armatorul 4l v,#u dina oia sa e Dan0lars* /are* 4n a aren9,* ,rea s,-i a2te te ordinele* dar /are* 4n realitate* 4l urm,rea 2i el e t5n,rul marinar* /u rivirea. Numai /, /ele dou, riviri* /are urm,reau a/ela2i om* ex rimau sentimente /u totul deose'ite.

Ca itolul !!

Tatl i fiul

S,-l l,s,m e Dan0lars 4n lu t, /u 0eniul urii* 4n/er/5nd s, su&le 4m otriva /amaradului s,u o resu unere 8ain, la ure/8ea armatorului 2i s,-l urm,m e Dant=s /are* du , /e a str,',tut Canne'iera 4n toat, lun0imea ei* o lu, e strada Noailles* intr, 4ntr-o /,su9, situat, e artea st5n0, a aleilor MeiGan* ur/, re ede /ele atru eta;e ale unei s/,ri 4ntune/oase 2i* 9in5ndu-se de ram , /u o m5n,* a ,s5nd /u /ealalt, ',t,ile inimii* se o re2te 4n &a9a unei u2i 4ntredes/8ise rin /are se vedea 5n, 4n &undul unei /,m,ru9e. "n /amera a/easta lo/uia ,rintele lui Dant=s. Vestea sosirii -.araonului- nu a;unsese 4n/, 5n, la ',tr5nul /are* ur/at e un s/aun* 4n/er/a s, 4ntind, /u o m5n, tremur,toare /59iva /ol9una2i 2i /lematite /e se /,9,rau de-a lun0ul &erestrei. Deodat, el se sim9i luat 4n 'ra9e 2i o vo/e /unos/ut, stri0, 4n s atele lui: 1at,* 'unul meu tat,@ D,tr5nul s/oase un stri0,t 2i se 4ntoarse7 a oi* v,#5ndu-2i &iul* se l,s, 4n 'ra9ele a/estuia* alid 2i tremur5nd. Ce ai* tat,> ex/lam, t5n,rul nelini2tit* nu /umva e2ti 'olnav>

Alexandre Dumas
Nu* nu* dra0ul meu Edmond* &iul meu* /o ilul meu* nu7 dar nu te a2te tam* ast&el /, 'u/uria* emo9ia de a te revedea a2a* &,r, de veste... Doamne* mi se are /, am s, mor. Ei* dar vino-9i 4n &ire* tat,* sunt eu* uite sunt eu@ Se #i/e /, 'u/uria nu &a/e r,u 2i de a/eea am intrat e nea2te tate. Faide* #5m'e2te-mi* 4n lo/ s, te ui9i a2a la mine /u o/8ii r,t,/i9i. M-am 4ntors 2i-o s, &im &eri/i9i. .oarte 'ine* ',iatule* 0l,sui ',tr5nul* dar 4n /e &el o s, &im &eri/i9i> Nu m, mai ,r,se2ti> Faide* istorise2te-mi noro/ul t,u. S, m, ierte Dumne#eu* 0l,sui t5n,rul* /, m, 'u/ur de un noro/ &,/ut din doliul unei &amilii. Dar Dumne#eu 2tie /, eu n-am dorit-o7 a venit 2i n-am uterea s, &iu m58nit: 'unul /, itan Le/l=re a murit* tat, 2i e osi'il /a* rin rote/9ia domnului Morrel* s, /a ,t lo/ul lui. "n9ele0i* tat,> C, itan la dou,#e/i de ani. Cu lea&, de o sut, de ludovi/i 2i /u arte la 'ene&i/ii. Nu e asta mai mult de/5t utea s, n,d,;duias/, un 'iet matelot /a mine> Da* &iul meu* da* 4ntr-adev,r* s use ',tr5nul* e un noro/. De a/eea vreau /a din rimii 'ani e /are 4i voi /52ti0a* s, ai o /,su9, /u o 0r,din,* 4n /are s,-9i /ultivi /lematitele* /ol9una2ii 2i /a ri&oiul... Dar /e ai* tat,* te sim9i r,u> R,'dare* r,'dare* are s,-mi trea/,. Dar* ,r,sindu-l &or9ele* ',tr5nul se l,s, e s ate. Faide-8aide* 0l,sui t5n,rul* un a8ar /u vin* tat,* o s,-9i &a/, 'ine7 unde 9ii vinul> Nu* mul9umes/* nu /,uta7 n-am nevoie de vin* s use ',tr5nul* 4n/er/5nd s,-2i re9in, &e/iorul. Da da* tat,* 'a da* arat,-mi lo/ul. Bi des/8ise dou, sau trei sertare. De0ea'a* 0l,sui ',tr5nul* nu mai e vin. Cum nu mai e vin* 4ntre', Dant=s 4n0,l'enindu-se 2i rivind /5nd o'ra;ii s/o&5l/i9i* vine9i* ai ',tr5nului* /5nd sertarele 0oale7 /um nu mai este vin> Ai dus li s, de 'ani* tat,> N-am dus li s, de nimi/ de vreme /e te am e tine* s use ',tr5nul. 1otu2i* 4n0,im, Dant=s* 2ter05ndu-2i sudoarea de e &runte* totu2i* a/um trei luni* la le/are* 9i-am l,sat dou, sute de &ran/i. Da* da* Edmond* este adev,rat7 dar tu la le/are ai uitat o mi/, datorie la ve/inul Caderousse7 mi-a amintit el de ea s un5ndu-mi /,* da/, nu-i l,tes/* se du/e s,-i /ear, domnului Morrel. "n9ele0i /,* de team, /a s, nu-9i &a/, vreun r,u... Ei* 2i> Am l,tit eu. Dar lui Caderousse 4i datoram o sut, atru#e/i de &ran/i* ex/lam, Dant=s. Da* 4n0,im, ',tr5nul. Bi i-ai dat suma asta din /ei dou, sute de &ran/i e /are 9i-i l,sasem> D,tr5nul &,/u un semn din /a . Va s, #i/, ai tr,it trei luni /u 2ai#e/i de &ran/i> murmur, t5n,rul. 1u 2tii /e u9ine nevoi am eu@ Vai* iart,-m,* ex/lam, Edmond* arun/5ndu-se 4n 0enun/8i dinaintea 'ietului ',tr5n. Ce &a/i> ?8* mi-ai s&52iat inima. A/um ai venit* 0l,sui ',tr5nul /u un #5m'et7 s, uit,m totul* /, totul este 'ine. Da* am venit* s use t5n,rul* am venit /u un viitor &rumos 2i /u 'ani u9ini. 3o&tim* tat,* s use el* i-ai 2i trimite 4ndat, du , /eva. Bi 42i 0oli e mas, 'u#unarele /are /on9ineau vreo du#in, de iese de aur* /in/i sau 2ase monede a /5te /in/i &ran/i 2i 'ani m,run9i. C8i ul ',tr5nului Dant=s se lumin,. Ai /ui sunt 'anii ,2tia> 4ntre', el. Ai mei* ai t,i* ai no2tri... !a-i* /um ,r, rovi#ii* &ii &eri/it* m5ine vom avea al9ii. U2urel* u2urel* s use ',tr5nul #5m'ind. D,-mi voie s, m, &oloses/ 4n /8i moderat de un0a ta: lumea o s, /read,* v,#5ndu-m, /, /um ,r rea multe lu/ruri deodat,* /, am &ost silit s, te a2te t e tine entru a le /um ,ra.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


., /um vrei7 dar* 4n rimul r5nd* ia-9i o servitoare* tat,7 nu mai vreau s, r,m5i sin0ur. Eu am /a&ea de /ontra'and, 2i un tutun admira'il 4ntr-o l,di9, din /al,7 m5ine o s, le /a e9i. Dar sst* vine /ineva. E Caderousse* /are o &i a&lat /, ai sosit 2i vine* de 'un, seam,* s,-9i ure#e 'un venit. Dun* iar 'u#ele /are s un un lu/ru* 4n tim /e inima 05nde2te alt&el* murmur, Edmond7 n-are a &a/e 4ns,* e un ve/in /are ne-a &ost alt,dat, de &olos7 &ie 'ine venit. "ntr-adev,r* 4n momentul /5nd Edmond termina /u 0las s/,#ut &ra#a* se ivi 4n u2a dins re s/,ri /a ul ne0ru 2i ',r'os al lui Caderousse. Era un om 4ntre dou,#e/i 2i /in/i* dou,#e/i 2i 2ase de ani7 9inea 4n m5n, o 'u/at, de sto&, e /are* 4n /alitatea sa de /roitor* se re0,tea s-o res/8im'e 4ntr-un rever de 8ain,. Fei* te-ai 4ntors* Edmond> s use el /u un a//ent marsilie# &oarte ronun9at 2i /u un #5m'et lar0 /are-i de#v,lui din9ii al'i /a &ilde2ul. 3re/um ve#i* ve/ine Caderousse 2i sunt 0ata s,-9i &iu e la/ 4ntr-un &el sau altul* r,s unse Dant=s a'ia as/un#5ndu-2i r,/eala su' vor'ele rostite. Mul9umes/* mul9umes/7 din &eri/ire nu am nevoie de nimi/* 'a /5teodat, au nevoie al9ii de mine. IDant=s s/8i9, o mi2/are.J Nu s un asta re&eritor la tine* ',iete7 9i-am 4m rumutat 'ani* mi i-ai 4na oiat7 4ntre ve/inii 'uni asta se &a/e 2i suntem /8it. Nu suntem ni/iodat, /8it &a9, de /ei /are ne-au 4ndatorat* s use Dant=s7 /,/i atun/i /5nd nu le mai datore#i 'ani* le datore#i re/uno2tin9,. La /e 'un s, mai vor'im de asta> Ce-a &ost* a tre/ut. S, vor'im des re 4ntoar/erea ta noro/oas,* ',iete. M, du/eam 4n ort* /5nd 4l 4nt5lnii e rietenul Dan0lars: -1u la Marsilia>- 4l 4ntre'. -Ei da-* 4mi r,s unde el. -1e /redeam la Smirna.-A2 &i utut s, &iu* /,/i m, 4ntor/ de a/olo-. -Dar Edmond unde e>-La ,rintele lui* de 'un, seam,* r,s unse Dan0lars.Bi atun/i am venit* /ontinu, Caderousse* /, s, am l,/erea de a str5n0e m5na unui rieten. Dunul Caderousse* s use ',tr5nul* ne iu'e2te a2a de mult... De 'un, seam, /, v, iu'es/ 2i v, 2i stime#* dat &iind /, oamenii /insti9i sunt rari. Se are 4ns, /, tu devii 'o0at* ',iete* /ontinu, /roitorul* arun/5nd o rivire ie#i2, mormanului de aur 2i ar0int de us de Dant=s e mas,. 15n,rul remar/, &ul0erarea de l,/omie /are ilumin, o/8ii ne0ri ai ve/inului. Ei* doamne* s use el /u ne0li;en9,* 'anii nu sunt ai mei7 4i 4m ,rt,2eam tat,lui meu temerea /, o &i dus li s, de /eva /5t n-am &ost eu ai/i 2i* /a s, m, lini2teas/,* 2i-a de2ertat un0a e mas,. Faide* tat,* /ontinu, Dant=s* 'a0,-9i 'anii la lo/ 4n u2/uli9,7 da/, 4ns, ve/inul Caderousse are 2i el nevoie de un 4m rumut* oate s, /ear,. Nu* ',iete* s use Caderousse* n-am nevoie de nimi/ 2i* slav, Domnului* meseria 4l 8r,ne2te e om. 3,strea#,-9i 'anii: ni/iodat, nu are /ineva de risos. "n ori/e /a# 49i sunt o'li0at entru 'un,voin9a ta* /a 2i /um m-a2 &i &olosit de ea. ? &,/eam /u dra0, inim,* s use Dant=s. Nu m,-ndoies/. Va s, #i/, te ai 'ine /u domnul Morrel* 2iretule /e e2ti. Domnul Morrel a &ost totdeauna /5t se oate de 'un /u mine* r,s unse Dant=s. "n /a#ul a/esta ai &,/ut o 0re2eal, re&u#5nd invita9ia lui la mas,. Cum adi/,> ex/lam, ',tr5nul Dant=s7 te-a invitat la mas,> Da* tat,* relu, Edmond* #5m'ind de uimirea e /are deose'ita /inste /e i se &,/use o st5rnea ,rintelui s,u. Bi de /e ai re&u#at* &iule> 4ntre', ',tr5nul.

Alexandre Dumas
Ca s, vin /5t mai re ede la dumneata* tat,* r,s unse t5n,rul7 a'ia a2te tam s, te v,d. Asta l-o &i indis us e 'unul domn Morrel* 0l,sui Caderousse7 iar /5nd n,#uie2ti s, &ii /, itan* e o 0re2eal, s,-l indis ui e armatorul t,u. !-am ex li/at /au#a re&u#ului meu* relu, Dant=s 2i n,d,;duies/ /, el a 4n9eles-o. Ca s, &ii /, itan tre'uie s,-9i lin0u2e2ti 4ntru/5tva atronii. N,d,;duies/ /, am s, &iu /, itan 2i &,r, asta* r,s unse Dant=s. Cu at5t mai 'ine* /u at5t mai 'ine. 3rietenii t,i ve/8i au s, se 'u/ure 2i 2tiu e /ineva a/olo* dina oia /itadelei Saint-Ni/olas* /are n-o s, se su ere. Mer/<d=s> 0l,sui ',tr5nul. Da* tat,* relu, Dant=s 2i* /u 4n0,duin9a dumitale* a/um /5nd te-am v,#ut* a/um /5nd 2tiu /, e2ti s,n,tos 2i 2tiu /, ai tot /e-9i tre'uie* 49i voi /ere ermisiunea de a m, du/e s, &a/ o vi#it, Catalanilor. Du-te* /o ilul meu* s use ',tr5nul Dant=s 2i Dumne#eu s, te 'ine/uv5nte#e rin &emeia ta* a2a /um el m-a 'ine/uv5ntat rin &iul meu. .emeia lui> 4ntre', Caderousse. Ce 0r,'it e2ti* tat, Dant=s. Mi se are /, ea nu este 4n/, &emeia !ui. Nu* dar du , toate ro'a'ilit,9ile* r,s unse Edmond* va deveni 4n /ur5nd. ?ri/um* s use Caderousse* ai &,/ut 'ine /, te-ai 0r,'it* ',iete. De /e> 3entru /, Mer/<d=s e o &at, &rumoas, 2i entru /, &etele &rumoase nu du/ li s, de 4ndr,0osti9i7 ea* mai /u seam,* e urm,rit, de o du#in,. "ntr-adev,r* s use Edmond* /u un #5m'et su' /are se sim9ea o u2oar, nuan9, de nelini2te. ?* da* relu, Caderousse 2i /8iar artide 'une* dar* 4n9ele0i* tu vei &i /, itan* a2a /, e tine n-au s, te re&u#e. Ceea /e 4nseamn,* 0l,sui Dant=s /u un #5m'et /are nu i#'utea s,-i as/und, 4n0ri;orarea* /, da/, nu a2 &i /, itan... Fm@ &,/u Caderousse. Faide* 8aide* s use t5n,rul* eu am o ,rere mai 'un, de/5t dumneata des re &emei 4n 0enere 2i des re Mer/<d=s 4n s e/ial 2i sunt /onvins /, 4mi va r,m5ne /redin/ioas,* &ie /, sunt sau nu /, itan. .oarte 'ine* s use Caderousse7 e 'ine s, ai', /ineva 4n/redere /5nd se /,s,tore2te7 dar ori/um* /rede-m,* ',iete* 0r,'e2te-te de o anun9, /, ai sosit 2i 4m ,rt,2e2te-i s eran9ele tale. M, du/* s use Edmond. "2i 4m'r,9i2, ,rintele* 4l salut, e Caderousse /u un semn 2i ie2i. Caderousse mai r,mase o /li ,* a oi* lu5ndu-2i r,mas 'un de la ',tr5nul Dant=s* /o'or4 la r5ndu-i 2i se 4nt5lni /u Dan0lars* /are-l a2te ta la /ol9ul str,#ii Sena/. Ei* l-ai v,#ut> 4ntre', Dan0lars. A/um m-am des ,r9it de el* s use Caderousse. Bi 9i-a omenit de n,de;dea lui /, va &i /, itan> Vor'e2te /a 2i /um ar &i de e a/um. R,'dare* s use Dan0lars* /red /, se /am 0r,'e2te. Se are /, lu/rul i-a &ost &,0,duit de domnul Morrel. De a/eea este a2a de vesel> Da e un neo'r,#at7 s-a 2i o&erit s,-mi &a/, servi/ii* /a 2i /um ar &i /ine 2tie /e mare ersona;. Mi-a ro us s,-mi 4m rumute 'ani* de ar/, ar &i 'an/8er. Bi ai re&u#at> De 'un, seam,* de2i a2 &i utut s, rimes/* /,/i rimele monede de ar0int e /are le-a m5nuit eu i le-am dat. A/um 4ns, domnul Dant=s n-o s, mai ai', tre'uin9, de nimeni* o s, &ie /, itan. E8* 4n/, nu e* s use Dan0lars.

Contele de Monte-Cristo vol. 1


3e le0ea mea* ar &i 'ine s, nu a;un0, ni/i/5nd* 0l,sui Caderousse* /,/i 4n /a#ul ,sta n-o s, mai oat, nimeni s, stea /u el de vor',. Da/, vrem noi* s use Dan0lars* va r,m5ne /e este* 'a oate va deveni mai u9in de/5t este. Ce s ui> Nimi/* vor'es/ /u mine 4nsumi. E tot 4ndr,0ostit de &rumoasa /atalan,> "ndr,0ostit la toart,. S-a dus a/olo7 dar* ori eu m, 4n2el tare* ori el o s, ai', ne l,/eri dins re artea a/eea. Vor'e2te mai lim ede. La /e 'un> E mai im ortant de/5t /re#i. 1u nu 9ii la Dant=s> Nu ot s,-i su&,r e aro0an9i. S une-mi* atun/i* /e 2tii /u rivire la /atalan,. Ceva si0ur nu 2tiu7 am v,#ut 4ns, unele lu/ruri /are* re/um 9i-am s us* m, &a/ s, /red /, viitorul /, itan va avea ne l,/eri rin rea;ma drumului Vieilles-!n&irmeries. Ce ai v,#ut> Faide* s une. Am v,#ut /,* ori de /5te ori vine la ora2* ea vine 4nso9it, de un vl,;0an de /atalan /u o/8i ne0ri* ro2/at* &oarte a rins* e /are ea 4l nume2te v,rul meu. A8a 2i /re#i /, v,rul ,sta 4i &a/e /urte> "mi 4n/8i ui. Ce dra/uL oate s, &a/, un &l,/,u de dou,#e/i 2i unu de ani unei &ete &rumoase de 2a tes re#e/e> Bi s ui /, Dant=s s-a dus la Catalani> A le/at 4naintea mea. Da/, am mer0e 4ntr-a/olo* ne-am utea o ri la R<serve 2i* la un a8ar de vin de Mala0a* am a2te ta nis/ai nout,9i. Cine s, ni le dea> ? s, &im e drum 2i-o s, vedem e /8i ul lui Dant=s /e anume s-a 4nt5m lat. Faide* s une Caderousse* dar l,te2ti tu> Desi0ur* r,s unse Dan0lars. 3ornir, am5ndoi* /u a2i 0r,'i9i* s re lo/ul indi/at. A;un2i a/olo* /erur, s, li se adu/, o sti/l, 2i dou, a8are. D,tr5nul 3am 8ile 4l v,#use e Dant=s tre/5nd* nu erau ni/i #e/e minute de atun/i. "n/redin9a9i /, Dant=s era la Catalani* se a2e#ar, su' um'rarul a'ia r,s,rit al latanilor 2i si/omorilor* rintre /ren0ile /,rora un stol voios de ,s,ri /5ntau una dintre rimele #ile &rumoase de rim,var,.

Ca itolul !!!

Catalanii

La o sut, de a2i de lo/ul unde /ei doi rieteni* /u rivirile 4n #are 2i /u ure/8ea la 5nd,* 0ustau vinul s/5nteietor de Mala0a* se 4n,l9a dina oia unui d5m' ster * '5ntuit de soare 2i de mistral* satul Catalani. "ntr-o #i* o /olonie misterioas, orni din S ania 2i se o ri e &52ia de ,m5nt unde lo/uie2te 2i ast,#i. Venea nu se 2tie de unde 2i vor'ea o lim', ne/unos/ut,. Unul dintre /ondu/,tori* /are 4n9ele0ea rovensala* /eru /omunei Marsilia s, le d,ruias/, d5m'ul ster e /are* asemeni navi0atorilor anti/i* 42i /onstruir, lo/uin9ele. Cererea le &u a//e tat,* iar du , trei luni* 4n ;urul /elor dou,s re#e/e sau /in/is re#e/e ',r/i /are-i aduseser, e ri'e0ii m,rii* se ridi/ase un sat. Construit 'i#ar 2i itores/* e ;um,tate maur* e ;um,tate s aniol* satul e /are 4l vedem ast,#i este lo/uit de urma2ii a/elor oameni 2i /are vor'es/ lim'a ,rin9ilor lor. Du ,

1A

Alexandre Dumas
trei* atru vea/uri* au r,mas tot /redin/io2ii mi/ului romontoriu asu ra /,ruia se l,saser, /a un stol de ,s,ri de mare* &,r, s, se ameste/e /5tu2i de u9in /u o ula9ia marsilie#,* /,s,torindu-se 4ntre ei 2i ,str5nd moravurile 2i 4m'r,/,mintea atriei* a2a /um i-au ,strat 2i 0raiul. Cititorii no2tri sunt ru0a9i s, ne urme#e e sin0ura uli9, a mi/ului sat 2i s, intre /u noi 4ntr-una din /asele /,rora soarele le-a dat* e dina&ar,* /uloarea &rumoas, de &run#, ru0inie* s e/i&i/, monumentelor m,rii* iar e din,untru un strat de s oial, de /uloare al',* /are &ormea#, sin0ura odoa', a /aselor s aniole. ? &at, &rumoas, /u ,r ne0ru /a t,/iunele* /u o/8i /ati&ela9i /a de 0a#el,* st,tea re#emat, de un erete* &r,m5nt5nd 4ntre de0etele-i su'9iri* de un desen anti/* o 'uruian, ino/ent,* ale /,rei &lori le smul0ea 2i le arun/a e ;os. Dra9ele 0oale 5n, la /ot* 'ra9e 'ron#ate* /are ,reau modelate du , a/elea ale Venerei din Arles* erau 4n&iorate de un neast5m ,r &e'ril 2i &ata i#'ea ,m5ntul /u i/iorul ml,dios ar/uit* ast&el /, se 4ntre#,rea &orma ur,* m5ndr, 2i /ute#,toare a ul ei str5ns, 4ntr-un /iora de 'um'a/ ro2u* /u dun0i /enu2ii 2i al'astre. La trei a2i de ea* e un s/aun e /are-l le0,na /u o mi2/are #v5/nit,* s ri;inindu-2i /otul de o mo'il, ve/8e* roas,* un &l,/,u 4ntre dou,#e/i 2i dou,#e/i 2i doi de ani o rivea /u un aer 4n /are se /itea nelini2tea 2i /iuda7 o/8ii lui 4ntre'au* dar rivirea d5r#, 2i &ix, a &etei 4l domina. Uite* Mer/<d=s* s unea t5n,rul* vine 3a2tele 2i e momentul s, &a/em nunta. R,s unde. .ernand* 9i-am r,s uns de o sut, de ori 2i de 'un, seam, /, e2ti du2manul t,u 4nsu9i* da/, m, 4ntre'i iar,2i. Ei 'ine* re et,* te im lor* mai re et, o dat, /a s, ot /rede. S une-mi entru a suta oar, /, re&u#i dra0ostea mea e /are mama ta o a ro',7 &,-m, s, 4n9ele0 /, te ;o/i /u &eri/irea mea* /, via9a 2i moartea mea nu 4nseamn, entru tine nimi/. ?* Doamne* Doamne* s, vise# #e/e ani /, voi &i so9ul t,u* Mer/<d=s 2i s, ierd n,de;dea a/easta /are era sin0urul s/o al vie9ii. Eu* /el u9in* nu te-am 4n/ura;at ni/iodat, 4n n,de;dea asta* .ernand* r,s unse Mer/<d=s* nu o9i s,-mi re ro2e#i ni/i m,/ar o /o/8et,rie &a9, de tine. Mi-am s us 4ntotdeauna: -1e iu'es/ /a e un &rate* dar nu-mi /ere alt/eva de/5t rietenia a/easta &r,9eas/,* deoare/e inima mea este a altuia-. Nu 9i-am s us totdeauna a2a* .ernand> Da* 2tiu* Mer/<d=s* r,s unse t5n,rul7 da* 9i-ai 4n0,duit &a9, de mine meritul /rud al sin/erit,9ii7 dar ui9i /, rintre /atalani e o le0e s&5nt, de a se /,s,tori 4ntre ei> 1e 4n2eli* .ernand* nu e o le0e7 e un o'i/ei* at5ta tot7 2i /rede-m,* nu invo/a o'i/eiul ,sta 4n &avoarea ta. .ernand* ai /,#ut la re/rutare7 li'ertatea /are 9i se las, este o sim l, 4n0,duin9,7 dintr-un moment 4ntr-altul o9i s, &ii /8emat su' dra el. C5nd vei &i soldat* /e vei &a/e /u mine* o 'iat, or&an,* trist,* &,r, avere* /u o /oli', a roa e 4n ruin,* unde at5rn, /5teva l,2i to/ite* ;alni/, mo2tenire l,sat, de ,rintele meu mamei mele 2i de mama mea mie> +5nde2te-te* .ernand* /, de un an* de /5nd ea a murit* eu tr,ies/ din mila oamenilor. 1e re&a/i uneori /,-9i sunt de &olos 2i asta entru a avea dre tul s, 4m ar9i es/uitul /u mine* iar eu rimes/* .ernand* entru /, tu e2ti &iul unui &rate al ,rintelui meu* entru /, am &ost /res/u9i 4m reun, 2i* mai mult de/5t ori/e* entru /, te-a2 m58ni* re&u#5ndu-te. Simt 4ns, /, e2tele e /are m, du/ s,-l v5nd 2i /u ai /,rui 'ani /um ,r /5ne a e /are o 4m letes/* simt* .ernand* /, este o oman,. Bi /e-are a &a/e* Mer/<d=s* da/,* a2a /um e2ti tu* s,ra/, 2i stin08er,* 4mi la/i mai mult de/5t &ii/a /elui mai m5ndru armator sau a /elui mai 'o0at 'an/8er din Marsilia> Ce ne tre'uie nou,> ? &emeie /instit, 2i o 'un, 0os odin,. Unde a2 utea s, 0,ses/ /eva mai 'un de/5t e2ti tu 4n am'ele rivin9e> .ernand* r,s unse Mer/<d=s* /l,tin5nd din /a * devii 0os odin, rea 2i nu o9i s, 0arante#i /, r,m5i &emeie /instit, atun/i /5nd iu'e2ti e alt/ineva de/5t e so9ul t,u. Mul9ume2te-te /u rietenia mea /,/i* 49i re et* e tot /e-9i ot &,0,dui 2i eu nu &,0,duies/ de/5t /eea /e sunt si0ur, /, ot s, dau.

11

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da* 4n9ele0* s use .ernand7 4nduri /u lini2te mi#eria ta* dar 9i-e team, de a mea. Ei 'ine* Mer/<d=s* /5nd voi &i iu'it de tine* voi 4n/er/a s, &a/ avere. 1u 4mi vei adu/e noro/* ast&el /, voi deveni 'o0at. 3ot s, dau extindere meseriei mele de es/ar* ot s, intru /a v5n#,tor 4ntr-o r,v,lie* ot /8iar s, devin ne0ustor. Nu o9i s, 4n/er/i nimi/ din toate astea* .ernand. 1u e2ti soldat* iar da/, r,m5i la Catalani este entru /, nu e r,#'oi. R,m5i de/i es/ar7 nu-9i &,uri vise /are 49i vor ar,ta realitatea 2i mai /um lit, 4n/, 2i mul9ume2te-te /u rietenia mea* deoare/e nu ot s,-9i dau alt/eva. Mer/<d=s* ai dre tate* am s, &iu marinar. "n lo/ul /ostumului ,rin9ilor no2tri* e /are 4i dis re9uie2ti* o s, am o 'eret, de la/* o /,ma2, v,r0at, 2i o 'lu#, al'astr, /u an/ore e nasturi. Nu-i a2a /, tre'uie s, &iu ast&el 4m'r,/at entru a-9i &i e la/> Ce vrei s, s ui> 4ntre', Mer/<d=s* arun/5ndu-i o rivire orun/itoare. Ce vrei s, s ui> Nu te 4n9ele0. Vreau s, s un* Mer/<d=s* /, tu e2ti a2a as r, 2i /rud, /u mine entru /, a2te 9i e /ineva 4m'r,/at ast&el. Dar /el e /are 4l a2te 9i e nestatorni/ oate 2i* da/, el nu e* este marea /u el. .ernand* ex/lam, Mer/<d=s* te /redeam 'un 2i v,d /, m, 4n2el. .ernand* ai o inim, rea da/,* din ri/ina 0elo#iei tale* /8emi m5nia lui Dumne#eu. Ei da* nu m, as/und* 4l a2te t 2i 4l iu'es/ e /el des re /are vor'e2ti 2i* da/, nu se mai 4ntoar/e* N eu* 4n lo/ s, 4nvinuies/ nestatorni/ia e /are o invo/i* am s, s un /, a murit* iu'indu-m,. 15n,rul /atalan &,/u un 0est de &urie. 1e 4n9ele0* .ernand: ai s,-i or9i i/, entru /, nu te iu'es/* ai s, 4n/ru/i2e#i /u9itul t,u /atalan /u umnalul lui. Ce-ai s, /52ti0i /u asta> Vei ierde rietenia mea* da/, vei &i 4nvins 2i vei vedea rietenia mea s/8im'5ndu-se 4n ur, da/, vei &i 4nvin0,tor. Crede-m,* e 0re2it mi;lo/ul de a /,uta /earta unui om entru a l,/ea &emeii /are-l iu'e2te. Nu* .ernand* nu te l,sa /ondus de 05ndurile tale rele. Ne ut5nd s, m, ai /a &emeie* te vei mul9umi s, m, ai /a rieten, 2i /a sor,. Bi* de altminteri* ad,u0, ea /u o/8ii tul'ura9i* muia9i 4n la/rimi* N a2tea t,* a2tea t,* .ernand* ai s us adineauri /, marea e er&id, 2i el a le/at de atru luni. "n atru luni au &ost nenum,rate &urtuni. .ernand r,mase ne/lintit. Nu /,uta s, 2tear0, la/rimile /are se rosto0oleau e o'ra;ii &etei 2i totu2i* entru &ie/are la/rim,* ar &i dat un a8ar din s5n0ele s,u. La/rimile a/estea /ur0eau 4ns, entru altul. Se ridi/,* &,/u un o/ol rin /oli',* a oi se o ri 4n &a9a ei* /u o/8i osomor59i 2i /u umnii /ris a9i. Faide* Mer/<d=s* s use el* r,s unde-mi 4n/, o dat,: e2ti 4ntr-adev,r 8ot,r5t,> "l iu'es/ e Edmond Dant=s* s use &ata /u r,/eal, 2i nimeni altul* de/5t Edmond* va &i so9ul meu. Bi ai s,-l iu'e2ti mereu> C5t tim am s, tr,ies/. .ernand le/, &runtea /a un om des/ura;at* s/oase un sus in /are sem,na /u un 0eam,t* a oi* deodat,* ridi/5ndu-2i &runtea* rivi s re Mer/<d=s /u din9ii 4n/le2ta9i 2i /u n,rile &rem,t5nd: Dar da/, a murit> Da/, a murit* am s, mor 2i eu. Dar da/, te uit,> Mer/<d=s@ stri0, un 0las voios de a&ar,. Mer/<d=s@ A* ex/lam, &ata 4m'u;or5ndu-se de 'u/urie 2i tres,lt5nd de dra0oste7 /um ve#i* nu m-a uitat. Bi #v5/ni s re u2a e /are o des/8ise* stri05nd: Ai/i* Edmond@ !at,-m,. 3alid 2i 4n&iorat* .ernand se trase 4na oi* a2a /um &a/e un /,l,tor la vederea unui 2ar e 2i* 4nt5lnind un s/aun* /,#u e el.

1$

Alexandre Dumas
Edmond 2i Mer/<d=s se 4m'r,9i2ar,. Soarele ar#,tor al Marsiliei* /are ,trundea rin des/8i#,tura u2ii* 4i 4nv,lui 4ntr-un v,l de lumin,. La 4n/e ut ei nu v,#ur, nimi/ din /e-i 4n/on;ura. ? &eri/ire imens, 4i i#ola de lume 2i nu-2i vor'eau de/5t rin /uvinte 4ntret,iate* /are sunt elanurile unei 'u/urii a2a de vii* 4n/5t ele ar ex resia durerii. Deodat, Edmond #,ri &i0ura mo8or5t, a lui .ernand /are se ro&ila 4n um'r,* alid, 2i amenin9,toare. 3rintr-o mi2/are de /are nu-2i d,du seama* t5n,rul /atalan 9inea m5na e /u9itul tre/ut rin /ordon. A* iart,-m,* s use Dant=s 4n/runt5nd la r5ndu-i s r5n/enele* nu ',0asem de seam, /, suntem trei. A oi* 4ntor/5ndu-se s re Mer/<d=s: Cine e domnul> 4ntre', el. Domnul va &i /el mai 'un rieten al t,u* Dant=s* /,/i e rietenul* v,rul* &ratele meu: este .ernand* adi/, omul e /are* du , tine* Edmond* 4l iu'es/ /el mai mult. Nu-l re/uno2ti> A* 'a da@ s use Edmond. Bi* &,r, s-o lase e Mer/<d=s* a /,rei m5n, str5ns, o 9inea 4ntr-a sa* 4ntinse /u o mi2/are de rietenie m5na /ealalt, /atalanului. Dar* de arte de a r,s unde 0estului rietenos* .ernand r,mase mut 2i ne/lintit /a o statuie. Edmond 42i lim', rivirea /er/et,toare de la Mer/<d=s* tul'urat, 2i tremur5nd,* la .ernand* sum'ru 2i amenin9,tor. 3rivirea 4l l,muri e de lin. .uria i se ur/, la &runte. Nu 2tiam /, vin /u at5ta 0ra', la tine* Mer/<d=s* /a s, 0,ses/ ai/i un du2man. Un du2man> ex/lam, Mer/<d=s arun/5nd o rivire &urioas, v,rului ei7 un du2man la mine* Edmond> Da/, a2 /rede asta te-a2 lua de 'ra9 2i a2 le/a la Marsilia* ,r,sind entru totdeauna /asa a/easta. ?/8ii lui .ernand arun/ar, un &ul0er. !ar da/, 9i s-ar 4nt5m la o nenoro/ire* dra0ul meu Edmond* /ontinu, ea /u /almul netul'urat /are-i dovedea lui .ernand /, &ata /itise 5n, 4n str,&undul /u0etului lui sinistru* da/, 9i s-ar 4nt5m la o nenoro/ire* m-a2 ur/a e Mor0ion 2i m-a2 arun/a este st5n/i /u /a ul 4nainte. .ernand deveni nes us de alid. Dar te-ai 4n2elat* Edmond* urm, ea* nu ai ni/i un du2man ai/i. Nu e de/5t .ernand* &ratele meu* /are-9i va str5n0e m5na /a unui rieten devotat. Bi rostind a/este /uvinte* &ata 42i a9inti /8i ul orun/itor asu ra /atalanului /are* &as/inat ar/, de rivirea ei* se a ro ie e 4ndelete de Edmond 2i 4i 4ntinse m5na. Ura lui* asemeni unui val ne utin/ios* de2i &urios* se #dro'ise 4n &a9a autorit,9ii e /are &emeia o exer/ita asu r,-i. Dar* de 4ndat, /e atinse m5na lui Edmond* 42i d,du seama /, a &,/ut tot /e utea s, &a/, 2i se n, usti a&ar,. ?8* ex/lam, el* aler05nd /a un smintit /u m5inile la &runte* o8* /ine o s, m, s/a e de omul ,sta> Vai de mine* vai de mine... Fei* /atalanule* 8ei* .ernand* 4n/otro aler0i> se au#i o vo/e. 15n,rul se o ri 'rus/* rivi 4n ;uru-i 2i-l #,ri e Caderousse a2e#at la mas, /u Dan0lars* su' un um'rar de &run#e. Fei* rosti Caderousse* de /e nu vii 4n/oa> E2ti a2a de #orit 4n/5t n-ai tim s, s ui 'un,-#iua rietenilor> Mai /u seam, /, ei au o sti/l, a roa e lin, 4n &a9a lor* ad,u0, Dan0lars. .ernand 4i rivi e /ei doi /u o &i0ur, n,u/, 2i nu r,s unse nimi/. 3are louat* s use Dan0lars &,/5ndu-i semn /u 0enun/8iul lui Caderousse. Nu /umva ne-am 4n2elat 2i* 4m otriva a2te t,rilor* Dant=s o s, trium&e> Fei* tre'uie s, vedem* s use Caderousse. Bi 4ntor/5ndu-se s re t5n,r:

1E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


As/ult,* /atalanule* te 8ot,r,2ti> 4ntre', el. .ernand 42i 2terse sudoarea /are-i 2iroia de e &runte 2i intr, a0ale su' um'rarul al /,rui &run#i2 4i /alm, ar/, 4ntru/5tva sim9urile 2i a /,rui r,/oare &,/u 'ine tru ului s,u istovit. Dun, #iua* 0l,sui el. M-a9i /8emat* nu-i a2a> Bi mai mult /,#u de/5t se a2e#, e unul din s/aunele din ;urul mesei. 1e-am /8emat entru /, aler0ai /a un ne'un 2i mi-a &ost &ri/, s, nu te arun/i 4n mare* s use r5#5nd Caderousse. Ce dra/u* omul are rieteni nu numai entru a le o&eri un a8ar /u vin* dar 2i s,-i 4m iedi/e s, 'ea trei- atru o/ale de a ,. .ernand s/oase un 0eam,t* /are sem,na /u un 8o8ot de l5ns 2i l,s, /a ul s,-i /ad, e umnii 4n/ru/i2a9i e mas,. As/ult,* .ernand* vrei s,-9i s un /eva> relu, Caderousse* 4n/e 5nd /onversa9ia /u 'rutalitatea 0rosolan, a oamenilor de r5nd* /are uit,* din /au#a /urio#it,9ii* de ori/e di loma9ie7 ai aerul unui amant louat. Bi-2i 4nso9i 0luma /u un 8o8ot de r5s. E8* r,s unse Dan0lars* un &l,/,u /a el nu oate s, &ie nenoro/it 4n dra0oste. Caderousse* tu 49i 'a9i ;o/. Da nu* 0l,sui a/esta. As/ult,-l /um o&tea#,. Faide* 8aide* .ernand* s use Caderousse* ridi/,-9i nasul 2i r,s unde-ne. Nu e &rumos s, nu r,s un#i unor rieteni /are te 4ntrea', de s,n,tate. S,n,tatea mea este 'un,* s use .ernand* 4n/le2t5ndu-2i umnii* dar &,r, s, ridi/e /a ul. Ei ve#i* Dan0lars> de/lar, Caderousse* &,/5nd semn din o/8i rietenului s,u* 'u'a e asta: .ernand e /are 4l ve#i 2i /are e un /atalan de is rav, 2i 'un* unul dintre /ei mai 'uni es/ari ai Marsiliei* e 4ndr,0ostit de o &at, &rumoas, /u numele de Mer/<d=s. Din ne&eri/ire 4ns,* se are /, &ata e 4ndr,0ostit, de se/undul -.araonului-* iar entru /, -.araonul- a intrat /8iar ast,#i 4n ort* 4n9ele0i... Nu* nu 4n9ele0* s use Dan0lars. Dietul .ernand a &ost trimis* desi0ur* la lim'are* /ontinu, Caderousse. Ei* 2i> s use .ernand* ridi/5nd /a ul 2i rivindu-l e Caderousse /a unul /are /aut, e /ine s,-2i reverse &uria. Mer/<d=s nu de inde de nimeni* nu-i a2a 2i e li'er, s, iu'eas/, e /ine vrea... A* da/, o iei a2a* s use Caderousse* lu/rul se s/8im',. Eu te /redeam un /atalan7 2i mi se s usese des re /atalani /, ei nu sunt oameni /are s, se lase 4nl,tura9i de un rival. Da se s unea /,* mai ales* .ernand e 0ro#av 4n r,#'unarea lui. .ernand #5m'i /u mil,. Un 4ndr,0ostit nu e ni/iodat, 0ro#av* 0l,sui el. Dietul ',iat* relu, Dan0lars* re&,/5ndu-se /,-l de l5n0e e t5n,r din ad5n/ul inimii. Ce vrei> Nu se a2te ta s,-l vad, e Dant=s 4na oindu-se a2a* &,r, de veste. Cine 2tie* 4l /redea oate mort sau ne/redin/ios. Lu/rurile astea sunt /u at5t mai dureroase* /u /5t ne vin deodat,. A* nu* 4n ori/e /a#* s use Caderousse* /are sor'ea* vor'ind 2i asu ra /,ruia vinul tare de Mala0a 4n/e ea s,-2i &a/, e&e/tul* 4n ori/e /a# .ernand nu e sin0urul e /are sosirea /u 'ine a lui Dant=s 4l su ,r,. Nu e a2a* Dan0lars> Adev,rat* 'a a2 utea s une /-o s, i se 4n&unde. Dar nu are a &a/e* relu, Caderousse* turn5nd un a8ar /u vin lui .ernand 2i um l5ndu-l e-al s,u entru a o ta sau a #e/ea oar,* 4n tim /e Dan0lars a'ia sor'ise7 n-are a &a/e /,/i* 5n, una alta* el se 4nsoar, /u Mer/<d=s* /u &rumoasa Mer/<d=s: /el u9in entru asta a venit. Dan0lars 4l 4nv,lui 4ntr-o rivire /er/et,toare e t5n,rul asu ra /,ruia /uvintele lui Caderousse /,deau /a lum'ul to it. Bi e /5nd nunta> 4ntre', el.

1%

Alexandre Dumas
?* nu e 4n/, &,/ut,* murmur, .ernand. Nu* dar se va &a/e* s use Caderousse* a2a /um e si0ur /, Dant=s va &i /, itanul -.araonului-7 adev,rat* Dan0lars> Dan0lars tres,ri la a/east, nea2te tat, 4n9e ,tur, 2i se 4ntoarse s re Caderousse* al /,rui /8i 4l examin, la r5ndu-i* /a s, vad, da/, lovitura era remeditat,7 nu /iti 4ns, de/5t invidia e &i0ura a roa e rostit, de 'e9ie. Faide* s use el* um l5nd a8arele* s, 'em entru /, itanul Edmond Dant=s* so9ul &rumoasei /atalane. Caderousse duse a8arul la 0ur,* /u o m5n, 4n0reuiat,* 2i-l 4n08i9i dintr-o sor'itur,. .ernand 4l lu, e al s,u 2i-l s arse de ,m5nt. Fe-8e-8e* s use Caderousse* dar /e #,res/ /olo e d5m'* s re /atalani> !a uit,-te tu* .ernand* /, ai vederea mai 'un, de/5t mine7 mi se are /, 4n/e s, v,d tul'ure 2i 2tii /, vinul este 4n2el,tor7 ar/, ar &i doi aman9i /are mer0 unul l5n0, altul* m5n, 4n m5n,. Dumne#eu s, m, ierte* ei nu ',nuies/ /,-i vedem. Uite-i /um se 4m'r,9i2ea#,. Dan0lars nu s/, , nimi/ din #'u/iumul lui .ernand* al /,rui /8i se des/om unea v,#5nd /u o/8ii. Domnule .ernand* 4i /uno2ti> s use el. Da* r,s unse a/esta /u 0las 4n,'u2it. E domnul Edmond 2i domni2oara Mer/<d=s. Ei* ve#i* s use Caderousse. Bi eu /are nu-i re/uno2team. Fei* Dant=s* 8ei* &at, &rumoas,* veni9i 4n/oa u9in 2i s une9i-ne e /5nd nunta* /,/i domnul .ernand* /are e un 4n/, ,95nat* nu vrea s, ne s un,. Nu ai de 05nd s, ta/i> 0l,sui Dan0lars re&,/5ndu-se /, 4l re9ine e Caderousse /are* /u 4nd,r,tni/ia 'e9ivilor* se le/a a&ar, din um'rar. Ve#i-9i de trea', 2i las,-i e 4ndr,0osti9i s, se iu'eas/,-n a/e. 3rive2te-l e domnul .ernand 2i ia ild,7 el e mai /u ;ude/at,. 3oate /,* 4m'oldit de Dan0lars* /a taurul de toreador* .ernand s-ar &i n, ustit 4n /ele din urm,* /,/i se 2i ridi/ase* ,r5nd /, se 4n/ordea#, s re a se n, usti asu ra rivalului7 dar* #0lo'ie 2i drea t,* Mer/<d=s 42i 4n,l9, /a ul &rumos* iar rivirea ei lim ede str,lu/i. .ernand 42i aduse aminte de amenin9area ei /, va muri da/, Edmond moare 2i re/,#u des/ura;at e s/aun. Dan0lars se uit, e r5nd la am5ndoi: unul rostit de 'e9ie* altul st, 5nit de iu'ire. Nu m-ale0 /u nimi/ de e urma a/estor n,t,r,i* murmur, el* mi-e /, stau 4ntre un 'e9iv 2i un &ri/os: un invidios /are se ame9e2te /u vin* 4n tim /e ar tre'ui s, se 4m'ete /u &iere7 un mare n,t,r,u* /,ruia i s-a luat amanta de su' nas 2i /are se mul9ume2te s, l5n0, 2i s, se l5n0, /a un /o il. Bi totu2i el are o/8i 4nv, ,ia9i /a s aniolii* si/ilienii 2i /ala're#ii* /a-re se r,#'un, a2a de 'ine7 are umni s, striveas/, un /a de 'ou* la &el de u2or /a 08ioa0a unui m,/elar. Fot,r5t* destinul lui Edmond e mai uterni/. El se va 4nsura /u &ata &rumoas,* va &i /, itan 2i 42i va 'ate ;o/ de noi7 da/, nu /umva... un #5m'et 8idos se s/8i9, e 'u#ele lui Dan0lars... da/, nu /umva m, ameste/ 2i eu* ad,u0, el. Fei* /ontinua s, stri0e Caderousse ridi/5ndu-se e ;um,tate 2i /u umnii e mas,. Fei* Edmond* nu-9i ve#i rietenii* ori e2ti de e a/um rea m5ndru /a s, le mai vor'e2ti> Nu* dra0, Caderousse* r,s unse Dant=s* nu sunt m5ndru* dar sunt &eri/it 2i &eri/irea 4mi are /, or'e2te mai mult de/5t tru&ia. Dravo* asta-i o ex li/a9ie* s use Caderousse. Dun, #iua* doamn, Dant=s. Mer/<d=s salut, /u 0ravitate. Nu m, /8eam, 4n/, a2a* 0l,sui ea* iar 4n 9ara mea se s une /, adu/e nenoro/ numirea &etelor /u numele lo0odni/ului lor 4nainte /a lo0odni/ul s, le &ie so9. S une-mi* te ro0* Mer/<d=s. !art,-l e 'unul ve/in Caderousse* s use Dant=s7 s-a 4n2elat /u &oarte u9in... Va s, #i/, nunta are lo/ 4n /ur5nd* domnule Dant=s> 4ntre', Dan0lars salut5ndu-i e tineri. C5t mai /ur5nd /u utin9,* domnule Dan0lars7 ast,#i lo0odna* la a a Dant=s 2i m5ine sau oim5ine* /el mai t5r#iu* os ,9ul de lo0odn,* ai/i la R<serve. N,d,;duies/ /a

1)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


rietenii s, &ie de &a9,* /eea /e 4nseamn, /, dumneata e2ti invitat* domnule Dan0lars* /eea /e 4nseamn, /, 2i tu e2ti* Caderousse. Bi .ernand* s use Caderousse* /u un r5s /leios. Este 2i .ernand o&tit> .ratele so9iei mele este &ratele meu* s use Edmond 2i ne-ar ,rea nes us de r,u* lui Mer/<d=s 2i mie* da/, l-am vedea 4nde ,rt5ndu-se de noi 4ntr-un ast&el de moment. .ernand des/8ise 0ura s, r,s und,* dar 0lasul se stinse 4n 05tle; 2i nu utu s, arti/ule#e un sunet. Ast,#i lo0odna* m5ine sau oim5ine os ,9ul... Dra/e* e2ti tare 0r,'it* /, itane@ Dan0lars* relu, Edmond #5m'ind* am s,-9i s un /um i-a s us Mer/<d=s adineaori lui Caderousse: Nu-mi da titlul /are nu mi se /uvine 4n/,* &iind/, asta ar utea s,-mi oarte nenoro/. !art,-m,* r,s unse Dan0lars7 s uneam doar /, ari tare 0r,'it. Ce nai'a* avem tim : -.araonul- nu orne2te e mare 5n, 4n trei luni. ?amenii sunt totdeauna 0r,'i9i s, &ie &eri/i9i* domnule Dan0lars* /,/i* /5nd ai su&erit 4ndelun0* 49i vine 0reu s, /re#i 4n &eri/ire. Dar nu numai e0oismul m, 4ndeamn, la asta7 tre'uie s, m, du/ la 3aris. A* la 3aris> Bi te du/i entru rima oar, a/olo* Dant=s> Da. Ai trea',> Nu entru mine: un /omision al 'ietului nostru /, itan Le/l=re7 4n9ele0i* Dan0lars* e /eva s&5nt. Dealt&el* &ii e a/e* n-o s, #,'oves/* de/5t tim ul entru dus 2i 4ntors. Da* da* 4n9ele0* rosti /u 0las tare Dan0lars. A oi entru sine: -La 3aris /a s, redea* ni/i vor',* la adres,* s/risoarea e /are i-a dat-o marele mare2al. Dra/e* s/risoarea asta m, &a/e s, m, 05ndes/ la o idee* o idee admira'il,. A* Dant=s* rietene* tu nu e2ti 4n/, tre/ut 4n re0istrul O.araonuluiP su' num,rul !-. A oi* 4ntor/5ndu-se s re Edmond /are se de ,rta: C,l,torie 'un,@ 4i stri0, el. Mul9umes/* r,s unse Edmond* 4ntor/5nd /a ul 2i 4nso9ind mi2/area /u un 0est rietenos. A oi* /ei doi 4ndr,0osti9i 42i /ontinuar, drumul /almi 2i voio2i* /a doi ale2i /are ur/, s re /er.

Ca itolul !V

Complot

Dan0lars urm,ri din o/8i e Edmond 2i e Mer/<d=s 5n, /5nd dis ,rur, 4na oia unui un08i al &ortului Saint-Ni/olas* a oi* 4ntor/5nd /a ul* 4l #,ri e .ernand /are re/,#use* alid 2i 4n&iorat* e s/aun* 4n tim /e Caderousse 4n0,ima /uvintele unui /5nte/ de /8e&. Dra0, domnule* s use Dan0lars* adres5ndu-i-se lui .ernand* /,s,toria asta nu-mi &a/e im resia /, 'u/ur, e toat, lumea. M, s/oate din s,rite* s use .ernand. ? iu'eai va s, #i/, e Mer/<d=s> ? adoram. De mult> De /5nd ne /unoa2tem* am iu'it-o 4ntotdeauna. Bi stai ai/i* smul05ndu-9i ,rul* 4n lo/ s, /au9i lea/ul> Ce dra/u* nu /redeam /, se oart, a2a oamenii din neamul dumitale. Ce vrei s, &a/> 4ntre', .ernand.

1C

Alexandre Dumas
Eu 2tiu> 3ar/, e trea'a mea> Nu eu sunt 4ndr,0ostit de domni2oara Mer/<d=s* /i dumneata. Caut,* s une Evan08elia 2i vei 0,si. +,sisem. Ce> Vroiam s,-l 4n;un08ii e om* dar &emeia mi-a s us /,* da/, i se 4nt5m l, o nenoro/ire lo0odni/ului ei* 42i une /a ,t #ilelor. E8* lu/rurile astea se s un* dar nu se &a/@ Nu o /uno2ti e Mer/<d=s* domnule: din moment /e a s us* a2a va &a/e. N,t,r,ule* murmur, Dan0lars7 /e-mi as, mie /, ea se omoar, sau nu7 totul e /a Dant=s s, nu &ie /, itan. !ar mai 4nainte /a Mer/<d=s s, moar,* urm, .ernand /u nestr,mutat, 8ot,r5re* voi muri eu. Asta dra0oste* nu 0lum,* s use Caderousse /u vor'a tot mai 4m leti/it,. Faide* s use Dan0lars* 4mi &a/i im resia unui ',iat dr,0u9 2i dra/uL s, m, ia* a2 vrea s, te s/ot din 4n/ur/,tur,7 dar... Qii 4nainte* s use Caderousse* 8aide. Dra0ul meu* relu, Dan0lars* tu e2ti e trei s&erturi 'eat: m5ntuie2te sti/la 2i-o s, &ii 0ata. Dea 2i nu te ameste/a 4n /e &a/em noi. 3entru /eea /e &a/em* e nevoie de minte lim ede. Eu* 'eat> s use Caderousse. Faida* de@ A2 utea s, mai 'eau 4n/, atru sti/le de-astea de ale tale* /are nu sunt mai mari de/5t sti/lele de a , de Colonie. 1at, 3am 8ile* adu vin. "n s ri;inul s uselor sale* Caderousse ',tu /u a8arul 4n mas,. Ce s uneai* domnule> relu, .ernand* a2te t5nd /u 4n/ordare urmarea &ra#ei 4ntreru te. Ce s uneam> Nu-mi mai adu/ aminte. De9ivul de Caderousse m-a &,/ut s,-mi ierd 2irul 05ndurilor. De9iv> trea'a mea7 /u at5t mai r,u entru /ei /are se tem de vin. "nseamn, /, ei au vreun 05nd r,u 2i li-i team, /, vinul o s,-i tr,de#e. Caderousse 4n/e u s, /5nte ultimele dou, versuri ale unui /5nte/ &oarte la mod, e vremea a/eea: Toi oamenii ri sunt butori de ap. Dovede te asta potopul. S uneai* domnule* relu, .ernand* /, ai vrea s, m, s/o9i din 4n/ur/,tur,. Ad,u0ai 4ns,... Da* dar ad,u0am /,* entru a te s/oate din 4n/ur/,tur,* este de a;uns /a Dant=s s, nu se 4nsoare /u &ata e /are o iu'e2ti 2i /red /, nunta oate &oarte 'ine s, nu mai ai', lo/ &,r, /a Dant=s s, moar,. Numai moartea 4i va des ,r9i* s use .ernand. 6ude/i /a o s/oi/,* rietene* 0l,sui Caderousse. Uite* Dan0lars* /are e un i2i/8er* un vi/lean* un 0re/* 49i va dovedi /, te 4n2eli. Dovede2te-i* Dan0lars. Am 0arantat entru tine. S une-i /, nu e nevoie /a Dant=s s, moar,7 de altminteri* ar &i ,/at s, moar,. E un ',iat 'un 2i 9in la el. "n s,n,tatea ta* Dant=s@ .ernand se ridi/, m5nios. Las,-l s, s un,* 0l,sui Dan0lars* 9in5ndu-l e t5n,r7 de altminteri* ori/5t de 'eat ar &i* nu 0re2e2te rea mult. A'sen9a des arte tot a2a de 'ine /a moartea. "n/8i uie-9i /, 4ntre Edmond 2i Mer/<d=s s-ar a&la #idurile unei 4n/8isori7 ele 4i vor des ,r9i tot at5t de mult /a 2i /um 4ntre ei s-ar a&la les edea unui morm5nt. Da* dar din 4n/8isoare o9i ie2i* s use Caderousse* /are 9inea s,-2i s un, ,rerea* de2i avea mintea 4n/e9o2at,. !ar /5nd ai ie2it din 4n/8isoare 2i te /8eam, Edmond Dant=s* te r,#'uni.

1H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ce-are a &a/e> murmur, .ernand. Bi* 4n de&initiv* de /e l-ar 4ntemni9a e Dant=s> relu, Caderousse. N-a &urat* n-a asasinat. 1a/i* 0l,sui Dan0lars. Nu vreau s, ta/* s use Caderousse. Vreau s, mi se s un, de /e s, &ie 4ntemni9at Dant=s. Mie mi-e dra0 Dant=s. "n s,n,tatea ta* Dant=s@ Bi d,du e 05t 4n/, un a8ar /u vin. Dan0lars urm,ri 4n o/8ii stin2i ai /roitorului ro0resele 'e9iei 2i* 4ntor/5ndu-se s re .ernand* 4i #ise: "n9ele0i* a2adar* 0l,sui el* /, nu este nevoie s,-l u/i#i. Nu* desi0ur* da/,* re/um s uneai dumneata adineauri* am utea &a/e /a Dant=s s, &ie arestat. Dar /e mi;lo/ vei &olosi> C,ut5nd /u luare aminte* am utea s, 0,sim unul* s use Dan0lars. Dar* /ontinu, el* entru /e dra/uL m, ameste/ eu> Ce-mi as, mie> Nu 2tiu da/, 49i as,* s use .ernand* rin#5ndu-l de 'ra97 /eea /e 2tiu 4ns,* e /, ai un motiv s e/ial de ur, /ontra lui Dant=s: /ine ur,2te nu se 4n2eal, asu ra sim9,mintelor altora. Eu* motive de ur, 4n /ontra lui Dant=s> 3e /instea mea* ni/i unul. 1e-am v,#ut nenoro/it 2i m-a interesat nenoro/irea dumitale* at5ta tot. Da/, /re#i /, &a/ asta entru mine* atun/i adio* s/um e rietene7 ie2i din 4n/ur/,tur, /um te ri/e i. Dan0lars se re&,/u /, se ridi/,. Nu* s use .ernand* re9in5ndu-l* r,m5i. La urma urmei u9in 4mi as, da/, 4i or9i i/, lui Dant=s sau nu. Eu 4i ort* re/unos/ /u t,rie. +,se2te mi;lo/ul 2i-l exe/ut* numai s, nu &ie vor'a de moarte de om* /,/i Mer/<d=s a s us /, se omoar, da/, ar &i omor5t Dant=s. Caderousse* /are 42i l,sase /a ul e mas,* ridi/, &runtea* uit5ndu-se la .ernand 2i la Dan0lars /u o/8i 4n0reuia9i* 'uima/i: S,-l omoare e Dant=s> 0l,sui el. Cine s une s,-l omoare e Dant=s> Eu nu vreau s,-l omoare. E rietenul meu. S-a o&erit a#i diminea9, s,-2i 4m art, 'anii /u mine* a2a /um 2i eu i-am 4m ,r9it /u el7 nu vreau s,-l omoare e Dant=s. Dar /ine-9i s use /,-l omoar,* n,t,r,ule> relu, Dan0lars. E vor'a doar de o 0lum,. Dea 4n s,n,tatea lui* ad,u0, el um l5nd a8arul lui Caderousse 2i las,-ne 4n a/e. Da* da* 4n s,n,tatea lui Dant=s* s use Caderousse* de2ert5nd a8arul. "n s,n,tatea lui. "n s,n,tatea lui... Bi mi;lo/ul> s use .ernand. Cum* 4n/, nu l-ai 0,sit> Nu* dumneata 9i-ai asumat sar/ina asta. Adev,rat* relu, Dan0lars* &ran/e#ii au asu ra s aniolilor su erioritatea /, s aniolii rume0, 2i &ran/e#ii inventea#,. Atun/i inventea#,* s use .ernand /u ner,'dare. C8elner* 0l,sui Dan0lars* o an,* /erneal, 2i 85rtie@ ? an,* /erneal, 2i 85rtie* murmur, .ernand. Da* eu sunt a0ent /onta'il: ana* /erneala 2i 85rtia sunt instrumentele mele7 iar &,r, instrumente* nu 2tiu s, &a/ nimi/. ? an,* /erneal, 2i 85rtie* stri0, la r5ndul s,u .ernand. Ave9i ai/i e mas, /eea /e dori9i* s use /8elnerul* ar,t5nd o'ie/tele /erute. Atun/i d,-ni-le. C8elnerul lu, 85rtia* /erneala 2i ana* de un5ndu-le e masa de su' um'rar. C5nd te 05nde2ti* s use Caderousse* l,s5ndu-2i m5na e 85rtie* /, o9i* /u astea* s, u/i#i un om mai si0ur de/5t da/, l-ai a2te ta 4n 4ntuneri/ul unei ,duri entru a-l asasina. Mie mi-a &ost totdeauna mai mult &ri/, de o an,* de o sti/l, /u /erneal, 2i de o &oaie de 85rtie* de/5t de o s ad, sau de un istol.

1(

Alexandre Dumas
A&urisitul nu este 4n/, a2a de 'eat /um are* s use Dan0lars. .ernand* toarn,-i de ',ut. .ernand um lu a8arul lui Caderousse* iar a/esta* un verita'il ',utor* lu, m5na de e 85rtie 2i o duse la a8ar. Catalanul urm,ri mi2/area 5n, /5nd* a roa e 4nvins de noul ata/* Caderousse l,s, a8arul* sau* mai 'ine #is* 4i d,du drumul e mas,. Ei* relu, /atalanul* v,#5nd /, ultimul rest al min9ii lui Caderousse 4n/e ea s, dis ar, su' e&e/tul a8arului /u vin. A2adar* 49i s uneam* relu, Dan0lars* /, da/,* du , o /,l,torie /a a/easta &,/ut, de Dant=s 2i 4n /are el a a;uns la Nea ole 2i e insula El'a* /ineva l-ar denun9a ro/urorului /a a0ent 'ona artist... "l voi denun9a eu* s use &l,/,ul /u 4nsu&le9ire. Dine* dar 4n a/est /a# e2ti us s, is/,le2ti de/lara9ia* e2ti /on&runtat /u /el e /are l-ai denun9at: eu 49i o&er mi;loa/e s,-9i sus9ii a/u#a9ia7 dar Dant=s nu oate s, r,m5n, la nes&5r2it 4n 4n/8isoare7 4ntr-o #i sau alta el va ie2i* iar atun/i va &i vai de /el /are l-a ',0at. Eu nu /er de/5t un lu/ru* s use .ernand: s, vin, 2i s,-mi /aute ri/in,. Da 2i Mer/<d=s> Mer/<d=s* /are te ur,2te da/, ai /ute#a s, #05rii e iderma adoratului ei Edmond> "ntr-adev,r* s use .ernand. Nu* nu* relu, Dan0lars* da/, te 8ot,r,2ti la asta* ar &i 'ine s, iei* a2a /um iau eu* ana* s-o moi 4n /erneal, 2i s, s/rii /u st5n0a* entru /a s/risul s, nu &ie re/unos/ut* un mi/ denun9 /on/e ut ast&el: Bi* 4nt,rindu-2i /uvintele /u &a ta* Dan0lars s/rise /u st5n0a* /u un s/ris r,sturnat* &,r, ni/i o asem,nare /u s/rierea sa o'i2nuit,* urm,toarele r5nduri e /are le d,du lui .ernand 2i e /are .ernand le /iti 4n/et: !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+a oprit la ,eapole i la -orto+'erra.o# i+au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi sau la el# sau la printele su# sau "n cabina sa de pe bordul &'araonului(!.. A2a* /ontinu, Dan0lars. "n &elul a/esta r,#'unarea dumitale va &i de lin,* /,/i 4n ni/i un /8i ea nu va utea s, se 4ntoar/, asu r,-9i* iar lu/rurile vor mer0e de la sine. Nu-9i r,m5ne de/5t s, 4ndoi s/risoarea /um &a/ eu 2i s, s/rii e ea: -Domnului ro/uror re0al-. Bi Dan0lars s/rise adresa* ar/, 4n ;oa/,. Da* totul e 0ata* ex/lam, Caderousse /are* /u ultima s&or9are a min9ii* urm,rise le/tura 2i 4n9ele0ea instin/tiv nenoro/irile /e ar de/ur0e dintr-un atare denun97 da* totul e 0ata: at5t numai /, va &i o in&amie. Bi 4ntinse 'ra9ul s, a u/e s/risoarea. Nu* /eea /e s un 2i &a/ este o 0lum,* 0l,sui Dan0lars* 4nde ,rt5nd s/risoarea7 iar rimul /,ruia i-ar ,rea r,u s, i se 4nt5m le /eva r,u lui Dant=s* 'unului Dant=s* a2 &i eu. De a/eea* uite... Lu, s/risoarea* o mototoli 2i o arun/, 4ntr-un /ol9 al um'rarului. A2a da* s use Caderousse. Dant=s mi-e rieten 2i nu vreau s, i se &a/, r,u. Ei* /ine dra/uL se 05nde2te s,-i &a/, r,u> Ni/i eu* ni/i .ernand* s use Dan0lars* ridi/5ndu-se 2i rivindu-l e t5n,rul /are r,m,sese e s/aun* dar a /,rui rivire ie#i2, a9intea 85rtia denun9,toare* #v5rlit, 4ntr-un /ol9. "n /a#ul a/esta s, ni se dea vin* rosti Caderousse. Vreau s, 'eau 4n s,n,tatea lui Edmond 2i a &rumoasei Mer/<d=s. Ai ',ut rea mult 5n, a/um* 'e9ivule* s use Dan0lars* iar da/, /ontinui* o s, &ii nevoit s, le /ul/i ai/i* /,/i n-o s, te mai o9i 9ine e i/ioare.

1K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Eu* s use Caderousse* ridi/5ndu-se /u 4n&umurarea omului 'eat7 eu s, nu m, ot 9ine e i/ioare> .a/ rinsoare /, m, ur/ 4n /lo otni9a de la A//oules* 'a /8iar &,r, s, m, /latin. Dine* s use Dan0lars* &a/ rinsoare* dar entru m5ine. Ast,#i e vremea s, ne 4ntoar/em. D,-mi 'ra9ul 2i s, le/,m. 3le/,m* s use Caderousse* dar n-am nevoie de 'ra9ul t,u. Vii* .ernand> Vii /u noi la Marsilia> Nu* s use .ernand* eu m, 4ntor/ la Catalani. .a/i r,u* vino /u noi la Marsilia. N-am nevoie de Marsilia 2i nu vreau s, m, du/. Cum ai s us> Nu vrei> Ei 'ine* te rive2te. Li'ertate entru toat, lumea@ Vino* Dan0lars 2i s,-l l,s,m e domnul s, se 4ntoar/, la Catalani* da/, a2a o&te2te. Dan0lars ro&it, de a/el moment de 'un,voin9, din artea lui Caderousse* entru a-l 4ndre ta s re Marsilia7 dar* entru a-i des/8ide un drum mai s/urt 2i mai u2or lui .ernand* 4n lo/ s, se 4na oie#e e /8eiul Rive-Neuve* se 4na oie rin oarta Saint-Vi/tor. Caderousse 4l urm,* ',l,',nindu-se la 'ra9ul lui. Du , vreo dou,#e/i de a2i* Dan0lars 4ntoarse /a ul 2i-l v,#u e .ernand arun/5ndu-se asu ra 85rtiei e /are o ',0, 4n 'u#unar* a oi* n, ustindu-se de su' um'rar* t5n,rul o a u/, s re 3illon. Ei* /e &a/e> s use Caderousse. Ne-a min9it: a #is /, se du/e la Catalani 2i mer0e la ora2. Fei* .ernand* te 4n2eli* ',iete. 1u e2ti /el /are vede tul'ure* s use Dan0lars7 el mer0e dre t e drumul Vieilles-!n&irmeries. "ntr-adev,r* s use Caderousse* a2 &i ;urat /, o ia la drea ta. Fot,r5t lu/ru* vinul e un am,0itor. Faide-8aide* murmur, Dan0lars* /red /, a/um lu/rul este 'ine ornit 2i /, nu mai tre'uie de/5t s, &ie l,sat s, mear0, sin0ur.

Ca itolul V

Ospul de logodn

A doua #i a &ost o vreme &rumoas,. Soarele se 4n,l9a ur 2i str,lu/itor* iar rimele ra#e* de un ro2u ur uriu* ',l9au /u ru'inele lor v5r&urile s umoase ale valurilor. ?s ,9ul &usese re0,tit la eta;ul 4nt5i al a/eluia2i lo/al -R<serve-* /u al /,rui um'rar am &,/ut /uno2tin9,. ? sal, mare* luminat, de /in/i sau 2ase &erestre* deasu ra /,rora Is, ex li/e &enomenul* /ine va utea@J era s/ris numele /5te unuia din marile ora2e ale .ran9ei. De-a lun0ul &erestrelor trona o 'alustrad, de lemn* a2a /um de lemn era 4ntrea0a /l,dire. De2i os ,9ul nu &usese anun9at de/5t entru amia#,* 4n/, de la /easurile uns re#e/e 'alustrada era lin, de ersoane ner,'d,toare: marinarii rivile0ia9i de e -.araon- 2i /59iva solda9i* rieteni /u Dant=s. "n /instea lo0odni/ilor 4m'r,/aser, to9i /ele mai &rumoase ve2minte. Se #vonea* rintre viitorii /omeseni* /, armatorii -.araonului- vor /insti /u re#en9a lor os ,9ul se/undului. Cinstea a/ordat, lui Dant=s li se ,rea a2a de mare* 4n/5t nimeni nu /ute#a s, /read,. 1otu2i* sosind /u Caderousse* Dan0lars /on&irm, la r5ndul s,u 2tirea. "l v,#use de diminea9, e domnul Morrel* iar domnul Morrel 4i s usese /, va veni la -R<serve- la mas,. "ntr-adev,r* o /li , du , ei* domnul Morrel a ,ru 4n sal, 2i &u salutat de matelo9ii -.araonului- /u a lau#e unanime. 3re#en9a armatorului era entru ei /on&irmarea #vonului /are /ir/ula /, Dant=s va &i numit /, itan* iar &iind/, Dant=s era &oarte iu'it e vas* oamenii

$A

Alexandre Dumas
4i mul9umeau ast&el armatorului entru /,* 4nt5m l,tor* o dat, /u ale0erea lui era 4n armonie /u dorin9ele lor. De 4ndat, /e domnul Morrel intr,* Dan0lars 2i Caderousse &ur, trimi2i du , lo0odni/: misiunea lor era s,-l 4n2tiin9e#e de sosirea im ortantului ersona;* a /,rei vedere rodusese o sen#a9ie a2a de vie 2i s,-i s un, s, se 0r,'eas/,. Dan0lars 2i Caderousse ornir, 4n 0oan,* dar nu &,/ur, o sut, de a2i /5nd* 4n dre tul r,v,liei de ul'ere* #,rir, mi/ul 0ru venind. El se /om unea din atru &ete* rietene /u Mer/<d=s* /atalane /a 2i ea* /are o 4nso9eau e lo0odni/a 9inut, de 'ra9 de Edmond. L5n0, viitoarea mireas, mer0ea ',tr5nul Dant=s* iar 4n urma lor venea .ernand* /u #5m'etul lui r,u. Ni/i Mer/<d=s* ni/i Edmond* nu vedeau #5m'etul 8ain al lui .ernand. Die9ii /o ii erau a2a de &eri/i9i* 4n/5t nu se vedeau de/5t e ei 2i /erul lim ede* &rumos* /are 4i 'ine/uv5nta. Dan0lars 2i Caderousse se a/8itar, de misiunea lor de am'asadori7 a oi* du , /e s/8im'ar, o str5n0ere de m5n, vi0uroas, 2i rieteneas/, /u Edmond* le/ar,* Dan0lars lu5nd lo/ l5n0, .ernand* Caderousse a2e#5ndu-se l5n0, ',tr5nul Dant=s* /entrul aten9iei 0enerale. D,tr5nul era 4m'r,/at /u 8aina lui &rumoas, de ta&ta* 4m odo'it, /u nasturi mari de o9el. 3i/ioarele-i 2u'rede* dar nervoase* erau str5nse 4n &rumo2i /iora i de 'um'a/* /are miroseau de la o le08e a /ontra'and, en0le#eas/,. De ,l,ria lui /u trei /ol9uri at5rna un 2uvoi de an0li/i al'e 2i al'astre. Se s ri;inea 4ntr-un toia0 de lemn* 4n/ovoiat la /a ,t /a un pedum$ anti/. 3,rea unul dintre &an9ii /are 42i d,deau aere 4n 1HKC* 4n 0r,dinile redes/8ise din nou ale Luxem'ur0ului 2i 1uileriilor. L5n0, el* am s us* se &uri2ase Caderousse* Caderousse e /are n,de;dea unui os ,9 'un 4l 4m ,/ase /u &amilia Dant=s* Caderousse /,ruia 4i r,m,sese 4n memorie o amintire va0, a 4nt5m l,rilor din a;un* a2a /um* tre#indu-te diminea9a* 0,se2ti 4n minte um'ra visului e /are l-ai avut 4n somn. A ro iindu-se de .ernand* Dan0lars arun/ase asu ra 4ndr,0ostitului 4n/iudat o rivire ad5n/,. Mer05nd 4n urma viitorilor so9i* uitat /u totul de Mer/<d=s /are* 4n e0oismul ;uvenil 2i &erme/,tor al iu'irii* nu avea o/8i de/5t entru Edmond N .ernand era /5nd alid* /5nd 4m'u;orat de &ier'in9eli su'ite* /are dis ,reau &,/5nd de &ie/are dat, lo/ unei alori s orite. Din /5nd 4n /5nd el rivea s re Marsilia 2i* atun/i* un tremur nervos* involuntar* 4i 4n&iora m,dularele. .ernand ,rea /, a2tea t, sau /el u9in revede un mare eveniment. Dant=s era 4m'r,/at sim lu. A ar9in5nd marinei /omer/iale* el avea un /ostum /are nu era ni/i uni&orm, militar, ni/i /ostum /ivil7 iar 4n ve2m5ntul a/esta* 4n&,9i2area lui sim ati/,* e /are o s oreau 2i mai mult 'u/uria 2i &rumuse9ea lo0odni/ei* era des,v5r2it,. Mer/<d=s era &rumoas, /a una din a/ele 0re/oai/e din Ci ru sau din Rios* /u o/8i de a'anos 2i 'u#e de m,r0ean. Mer0ea /u asul li'er 2i u2or al arle#ienelor 2i andalu#elor. 3oate /, o &at, de la ora2 ar &i 4n/er/at s,-2i t,inuias/, 'u/uria su' un voal sau /el u9in su' /ati&eaua leoa elor* Mer/<d=s #5m'ea 4ns, 2i-i rivea e /ei din rea;ma ei* iar #5m'etul 2i rivirea s uneau tot a2a de sin/er /um ar &i utut s une a/este /uvinte: da/,-mi sunte9i rieteni* 'u/ura9i-v, 4m reun, /u mine /,/i* #,u* sunt tare &eri/it,@ De 4ndat, /e lo0odni/ii 2i 4nso9itorii lor a;unser, 4n &a9a R<servei* domnul Morrel /o'or4 2i 4naint, 4n 4nt5m inarea lor* urmat de matelo9i 2i de solda9ii /u /are st,tuse 5n, atun/i de vor', 2i /,rora le re4nnoise &,0,duiala &,/ut, lui Dant=s* /, a/esta va urma /, itanului Le/l=re. V,#5ndu-l venind* Edmond ,r,si 'ra9ul lo0odni/ei 2i 4l tre/u e su' al domnului Morrel. Armatorul 2i &ata d,dur, atun/i exem lu* ur/5nd /ei dint5i s/ara de lemn /are du/ea la /amera unde os ,9ul era servit 2i /are s/5r95i /in/i minute su' a2ii 0reoi ai /omesenilor. 1at,* s use Mer/<d=s* o rindu-se la mi;lo/ul mesei* te ro0 s, stai la drea ta mea7 la st5n0a 4l voi une e /el /are mi-a &ost /a un &rate* 0l,sui ea /u o 'l5nde9e /are ,trunse 4n str,&undul inimii lui .ernand /a o lovitur, de umnal. Du#ele lui devenir, livide* iar su' tenul 'ron#at al &e9ei* s5n0ele &u v,#ut 4n/, o dat, retr,05ndu-se u9in /5te u9in entru a n,v,li la inim,.
$

Ca9,

$1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"ntre tim Dant=s exe/utase a/eea2i manevr,7 la drea ta 4l usese e domnul Morrel* la st5n0a e Dan0lars* a oi* /u m5na* &,/use &ie/,ruia semn s, se a2e#e du , voie. "n/e ur, s, /ir/ule 4n ;urul mesei /5rna9i de Arles* /u /arnea 'un, 2i /u arom, a//entuat,* lan0ustele /u /ara a/ea str,lu/itoare* ursinii* /are seam,n, /u /astanele 4n/on;urate de 4nveli2ul lor 4n9e ,tor7 s/oi/ile* /are au reten9ia s, 4nlo/uias/,* rin su erioritatea lor* entru m5n/,/io2ii de la Sud* stridiile de la Nord7 4n s&5r2it* toate a/ele 'un,t,9i e /are valul le rosto0ole2te e 9,rmul nisi os 2i /,rora es/ari re/unos/,tori* le s un* su' numele 0eneri/* &ru/te de mare. Ce t,/ere@ s use ',tr5nul* 0ust5nd un a8ar /u vin 0,l'ui /a to a#ul e /are ',tr5nul 3am 8ile 4n ersoan, 4l adusese dinaintea &etei. Bi /5nd te 05nde2ti /, sunt a/i trei#e/i de ersoane /are nu vor alt/eva de/5t s, r5d,... Ei* un so9 nu e totdeauna vesel@ s use Caderousse. Adev,rul e* 0l,sui Dant=s* /, 4n a/est moment sunt rea &eri/it* /a s, &iu vesel. Da/, 4n9ele0i ast&el* ve/ine* ai dre tate. Du/uria rodu/e uneori un e&e/t /iudat: ea 05tuie2te /a 2i durerea. Dan0lars 4l o'serv, e .ernand* a /,rui natur, im resiona'il, a'sor'ea 2i alun0a &ie/are emo9ie. Nu /umva* s use el* 9i-e team, de /eva> Mi se are* din /ontr,* /, totul mer0e re/um dore2ti. 1o/mai asta m, 4ns ,im5nt,* s use Dant=s7 mie 4mi are /, omul nu e &,/ut s, &ie &eri/it /u at5ta u2urin9,. .eri/irea e /a alatele a/elea din insulele vr,;ite* /u or9ile ,#ite de 'alauri. 1re'uie s, lu 9i entru a o /u/eri* iar eu* la dre t vor'ind* nu 2tiu /u /e am meritat &eri/irea de a &i so9ul lui Mer/<d=s. So9ul* so9ul* s use Caderousse* r5#5nd. C, itane* nu 4n/,7 4n/ear/, de &, e so9ul 2i ai s, ve#i /um vei &i rimit. Mer/<d=s ro2i. .ernand se &r,m5nta e s/aun* tres,rea la /el mai ne4nsemnat #0omot* 2i* din /5nd 4n /5nd* 2ter0ea 'ro'oanele mari de sudoare /are str,lu/eau e &runtea lui* asemeni rimilor stro i ai unei loi /u &urtun,. 3e le0ea mea* s use Dant=s* nu m, &a/e s, m, /ontra#i/ entru a2a de u9in lu/ru* ve/ine Caderousse. Mer/<d=s nu e 4n/, so9ia mea* este adev,rat... Is/oase /easulJ* dar este un /eas 2i ;um,tate va &i. 1oat, lumea s/oase un stri0,t de sur ri#,* a&ar, de ',tr5nul Dant=s* al /,rui r5s lar0 4i ar,ta din9ii 4n/, &rumo2i. Mer/<d=s #5m'i 2i nu mai ro2i. .ernand a u/,* /u o mi2/are /onvulsiv,* m5nerul /u9itului. 3este un /eas> s use Dan0lars* 4n0,l'enindu-se 2i el. Dar /um> Da* rieteni* r,s unse Dant=s* 0ra9ie /reditului domnului Morrel* omul /,ruia* du , tat,l meu* 4i sunt /el mai 4ndatorat* toate 0reut,9ile au &ost 4nl,turate. Am a/8itat stri0,rile* iar la orele dou, 2i ;um,tate rimarul din Marsilia ne a2tea t, la rim,rie. !ar entru /, ora unu 2i un s&ert a sunat* nu /red /, m, 4n2el rea mult s un5nd /,* este un /eas 2i trei#e/i de minute* Mer/<d=s se va numi doamna Dant=s. .ernand 4n/8ise o/8ii. Un nor de &o/ ,rea /,-i arde leoa ele. Se s ri;ini de mas, s, nu /ad, 2i* 4n /iuda s&or9,rilor sale* nu-2i utu st, 5ni un 0eam,t surd* /are se ierdu 4n 8,rm,laia r5setelor 2i &eli/it,rilor adun,rii. Ce s une9i> nu e 'ine a2a> 0l,sui ',tr5nul Dant=s. "nseamn, asta ierdere de tim > !eri diminea9, a sosit* ast,#i la trei 4nsurat. Dar /elelalte &ormalit,9i> o'ie/t, /u s&ial, Dan0lars. Contra/tul* a/tele> Contra/tul este 0ata* s use Dant=s r5#5nd. Mer/<d=s nu are nimi/* eu la &el. Ne /,s,torim su' re0imul /omunit,9ii* at5ta lot. A/tul n-a durat mult 2i n-o s, /oste s/um . +luma st5rni o nou, ex lo#ie de 'u/urie 2i de a lau#e. A2adar* /eea /e noi luam dre t os ,9 de lo0odn,* s use Dan0lars* e os ,9 de nunt,>

$$

Alexandre Dumas
Nu* 0l,sui Dant=s7 &i9i e a/e* n-o s, ierde9i nimi/. M5ine diminea9, le/ la 3aris. 3atru #ile dusul* atru #ile 4ntorsul* o #i /a s, 4nde lines/ /omisionul /u /are sunt 4ns,r/inat* iar la 1 martie m, 4na oie#. 3rin urmare* la dou, martie* adev,ratul os ,9 de nunt,. 3ers e/tiva unui nou &estin s ori ilaritatea 4n a2a m,sur,* 4n/5t ',tr5nul Dant=s /are* la 4n/e utul mesei* se l5n0ea de rea mult, t,/ere* &,/ea a/um* 4n toiul /onversa9iei 0enerale* s&or9,ri #adarni/e entru a-2i lasa ur,rile de ros eritate la adresa viitorilor so9i. Dant=s 08i/i 05ndul ,rintelui s,u 2i 4i r,s unse rintr-un #5m'et lin de iu'ire. Mer/<d=s 4n/e u s, riveas/, /easul din sal, 2i 4i &,/u lui Edmond un semn taini/. "n ;urul mesei trona veselia a/eea #0omotoas, 2i a/ea li'ertate /are 4nso9es/ la oamenii sim li s&5r2itul r5n#urilor. Cei nemul9umi9i de lo/ul lor se s/ulaser, de la mas, 2i 42i /,utar, al9i ve/ini. 1oat, lumea 4n/e ea s, vor'eas/, 4n a/ela2i tim 2i nu se mai sin/8isea nimeni s, r,s und, vor'elor interlo/utorului* /i 05ndurilor ro rii. 3aloarea lui .ernand tre/use a roa e e o'ra;ii lui Dan0lars. "n /e-l rive2te e .ernand* el ,rea /, nu mai tr,ie2te* o&erind ima0inea unui os5ndit la lo/ de 5r;ol. Se ridi/ase rintre /ei dint5i 2i se lim'a 4n lun0 2i-n lat rin sal,* 4n/er/5nd s,-2i i#ole#e ure/8ea de #0omotul /5nte/elor 2i de /io/nitul a8arelor. Caderousse se a ro ie de el 4n momentul /5nd Dan0lars* e /are ,rea /,-l o/ole2te* 4l a;unsese 4ntr-un un08er al s,lii. La dre t vor'ind* s use Caderousse* /,ruia aten9iile lui Dant=s 2i mai /u seam, vinul 'un al ',tr5nului 3am 8ile 4i alun0aser, toate r,m,2i9ele urii* ai /,rei 0ermeni &useser, #v5rli9i 4n su&letul s,u de noro/ul nea2te tat al lui Dant=s* la dre t vor'ind Dant=s e ',iat dr,0u97 iar /5nd 4l v,d l5n0, lo0odni/a lui* 4mi s un /, ar &i &ost ,/at s,-i &a/e9i 0luma roast, e /are o unea9i ieri la /ale. Dine* 0l,sui Dan0lars* dar ai v,#ut /, /8estia n-a avut urmare. Dietul domn .ernand era a2a de tul'urat* 4n/5t 4mi tre#ise la 4n/e ut mil,. Din moment 4ns, /e el s-a resemnat 5n, la a deveni /avalerul de onoare al rivalului s,u* nu se mai oate s une nimi/. Caderousse 4l rivi e .ernand* /are era livid. 6ert&a e /u at5t mai mare* /ontinu, Dan0lars* /u /5t 4ntr-adev,r &ata este &rumoas,. La nai'a* &eri/it, u2lamaua* viitorul meu /, itan. A2 vrea s, m, numes/ Dant=s m,/ar dou,s re#e/e /easuri. 3le/,m> 4ntre', 0lasul dul/e al &etei. A ',tut orele dou, 2i suntem a2te ta9i la dou, 2i un s&ert. Da* da* le/,m@ s use Dant=s* ridi/5ndu-se re ede. 3le/,m@ re etar, 4n /or to9i /omesenii. "n momentul a/ela Dan0lars* /are nu-l ierdea din o/8i e .ernand /e sta e mar0inea &erestrei* 4l v,#u des/8i#5nd o/8ii 'uima/i* ridi/5ndu-se /a 4m ins de o mi2/are /onvulsiv, 2i re/,#5nd e ri/8i/iul &erestrei7 a roa e 4n a/eea2i /li , un #0omot 4n,'u2it r,sun, e s/ar,7 r,sunetul unui as 0reoi* un #von nel,murit de vo/i ameste/ate /u-n #orn,it de arme a/o erir, ex/lama9iile /omesenilor* ori/5t de #0omotoase erau a/estea 2i atraser, aten9ia 0eneral, /are se mani&est, 4ndat, rintr-o t,/ere nelini2tit,. Q0omotul se a ro ie: trei lovituri r,sunar, 4n t,'lia u2ii7 &ie/are 42i rivi ve/inul /u uimire. "n numele le0ii@ stri0, un 0las vi'rant* /,ruia nu-i r,s unse ni/i o vo/e. U2a se des/8ise numaide/5t 2i un /omisar 4n/ins /u e2ar&, intr, 4n sal,* urmat de atru solda9i 4narma9i* /ondu2i de un /a oral. Nelini2tea &,/u lo/ 0roa#ei. Ce e> 4ntre', armatorul* 4naint5nd s re /omisarul e /are-l /uno2tea. De 'un, seam,* domnule* e o 0re2eal,. Domnule Morrel* da/, e o 0re2eal,* r,s unse /omisarul* &i9i si0ur /, ea va &i re ede re arat,. 35n, una alta* sunt urt,torul unui mandat de arestare 2i* de2i 4mi 4nde lines/ misiunea /u ,rere de r,u* sunt dator s-o 4nde lines/. Cine dintre dumneavoastr,* domnilor* este Edmond Dant=s>

$E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


1oate rivirile se 4ndre tar, s re t5n,rul /are* tul'urat* dar ,str5ndu-2i demnitatea* &,/u un as 4nainte 2i s use: Eu sunt* domnule* /e dori9i> Edmond Dant=s* relu, /omisarul* 4n numele le0ii te areste#@ M, aresta9i> 4ntre', Edmond* ,lind u2or. Dar de /e> Nu 2tiu* domnule* 4ns, rimul intero0atoriu te va l,muri. Domnul Morrel 4n9elese /, nu se utea &a/e nimi/ 4m otriva situa9iei: un /omisar 4n/ins /u e2ar&, nu mai era un om* e statuia le0i re/e* surd,* mut,. D,tr5nul* dim otriv,* se re e#i s re o&i9er7 sunt lu/ruri e /are inima unui ,rinte sau a unei mame nu le va 4n9ele0e ni/iodat,. Se ru0, 2i im lor,: la/rimile 2i ru0,min9ile nu uteau &a/e nimi/7 de#n,de;dea lui era totu2i a2a de mare 4n/5t /omisarul &u mi2/at. Domnule* s use el* lini2te2te-te7 oate /, &iul dumitale a ne0li;at vreo &ormalitate vamal, sau sanitar, 2i de 'un, seam, va &i us 4n li'ertate du , /e va da in&orma9iile ne/esare. A8a* /e-nseamn, asta> 4ntre', 4n/runtat Caderousse e Dan0lars /are se re&,/ea mirat. Btiu eu> s use Dan0lars7 sunt /a 2i tine7 v,d /e se etre/e* nu 4n9ele0 nimi/ 2i sunt nedumerit. Caderousse 4l /,ut, e .ernand din o/8i: dis ,ruse. S/ena din a;un i se 4n&,9i2, atun/i 4n minte /u o lu/iditate 4n&ri/o2,toare. Catastro&a smulsese ar/, v,lul e /are 'e9ia din a;un 4l arun/ase 4ntre el 2i memoria lui. A8a* 0l,sui el /u vo/e r,0u2it,* nu /umva asta este urmarea 0lumei des re /are vor'ea9i ieri* Dan0lars> "n /a#ul ,sta* vai de /el /are a &,/ut-o* /,/i tare este trist,@ C5tu2i de u9in* ex/lam, Dan0lars* dim otriv,. Btii 'ine /, eu am ru t 85rtia. N-ai ru t-o* s use Caderousse. Ai arun/at-o 4ntr-un /ol9* at5ta tot. 1a/i@ N-ai v,#ut nimi/* /,/i erai 'eat. Unde e .ernand> 4ntre', Caderousse. Fa'ar n-am* r,s unse Dan0lars7 de 'un, seam,* la tre'urile lui7 dar 4n lo/ s, ne o/u ,m de asta* 8ai mai 'ine s, d,m a;utor 'ie9ilor n, ,stui9i. "n tim ul /onversa9iei* Dant=s str5nsese #5m'ind m5na tuturor rietenilor s,i 2i se /onstituise ri#onier* s un5nd: .i9i e a/e* 0re2eala se va l,muri 2i ro'a'il /, ni/i n-o s, mer0 5n, la 4n/8isoare. ?* /u si0uran9,* 0arante#@ s use Dan0lars* /are 4n a/el moment se a ro ia de 0ru ul rin/i al. Dant=s /o'or4 s/ara* re/edat de /omisarul de oli9ie 2i 4n/on;urat de solda9i. ? tr,sur,* a /,rei u2, era dat, 4n l,turi* a2te ta. Ur/,* doi solda9i 2i /omisarul ur/ar, du , el* u2a se 4n/8ise 2i tr,sura orni s re Marsilia. Adio* Dant=s@ Adio* Edmond@ stri0, Mer/<d=s a le/5ndu-se este 'alustrad,. 3ri#onierul au#i stri0,tul ie2it /a un sus in din inima s&52iat, a lo0odni/ei sale. S/oase /a ul rin u2, 2i stri0,: La revedere* Mer/<d=s 2i dis ,ru e du , un /ol9 al &ortului Saint- Ni/olas. A2te ta9i-m, ai/i* s use armatorul7 iau rima tr,sur, e /are o 4nt5lnes/* dau &u0a la Marsilia 2i v, adu/ ve2ti. Du/e9i-v,* stri0ar, toate vo/ile* du/e9i-v, 2i 4na oia9i-v, re ede@ Du , am'ele le/,ri* urm, un moment de 'uim,/eal, /um lit, rintre /ei r,ma2i. D,tr5nul 2i Mer/<d=s st,tur, /5tva tim i#ola9i* &ie/are /u durerea sa. Dar* 4n /ele din urm,* o/8ii li se 4nt5lnir,* se re/unos/ur, /a dou, vi/time i#'ite de a/eea2i lovitur, 2i se arun/ar, unul 4n 'ra9ele /eluilalt. .ernand reintr, 4ntre tim * 42i turn, un a8ar /u a , e /are 4l ',u 2i se a2e#, e un s/aun.

$%

Alexandre Dumas
Din 4nt5m lare* Mer/<d=s* des&,/5ndu-se din 'ra9ele ',tr5nului* /,#u e un s/aun 4nve/inat. .ernand se trase instin/tiv 4n s/aunul s,u. El e* se adres, Dan0lars lui Caderousse* /are nu-l ierduse e /atalan din o/8i. Nu /red* r,s unse Dan0lars* este rea n,t5n07 4n ori/e /a#* 'lestemul s, /ad, e /a ul /elui /e a s,v5r2it &a ta. Nu omene2ti 2i de /el /are l-a s&,tuit> s use Caderousse. Ei* nu #,u* da/, am &i r,s un#,tori de tot /e se s une a2a 4n v5nt... 0l,sui Dan0lars. Da* /5nd /eea /e s ui 4n v5nt re/ade e ,m5nt. "n vremea asta 0ru urile /omentau arestarea 4n &el 2i /8i . Dar dumneata* Dan0lars* s use un 0las* /e 05nde2ti des re 4nt5m larea a/easta> Eu* 0l,sui Dan0lars* /red /-o &i adus nis/ai 'aloturi /u m,r&uri ne ermise. Dar da/, e a2a* ar tre'ui s, 2tii* Dan0lars* dumneata* /are e2ti a0ent /onta'il. Da* e adev,rat7 4ns, a0entul /onta'il nu /unoa2te de/5t /oletele /are i se de/lar,: 2tiu /, suntem 4n/,r/a9i /u 'um'a/* at5ta tot7 2i am luat mar&a la Alexandria* de la domnul 3astret 2i la Smirna* de la domnul 3as/al7 mai mult s, nu m, 4ntre'a9i. Da* 4mi amintes/ a/um* murmur, 'ietul ,rinte* a0,95ndu-se de a/est ai* 4mi amintes/ /, mi-a s us ieri* /, avea entru mine o lad, /u /a&ea 2i o lad, /u tutun. Vede9i* s use Dan0lars* asta este: 4n li sa noastr,* vama a &,/ut o vi#it, e 'ordul -.araonului- 2i a des/o erit /ontra'anda. Mer/<d=s nu /redea nimi/ din toate astea7 /,/i* 05tuit, 5n, 4n momentul a/ela* durerea ei i#'u/ni deodat, 4n sus ine. Faide* 8aide* nu-9i ierde s eran9a@ s use &,r, s,-2i dea rea 'ine seama ',tr5nul Dant=s. S eran9a* re et, Dan0lars. S eran9a* 4n/er/, .ernand s, murmure. Dar /uv5ntul 4l 4n,'u2ea7 'u#ele lui se mi2/ar,* 4ns, ni/i un /uv5nt nu-i ie2i din 0ur,. Domnilor* stri0, unul din /omesenii r,ma2i de santinel, e 'al/on7 domnilor* o tr,sur,@ A* e domnul Morrel. Cura;@ /ura;@ De 'un, seam, /, ne adu/e ve2ti 'une. Mer/<d=s 2i ',tr5nul ,rinte aler0ar, 4n 4nt5m inarea armatorului* e /are-l 4nt5lnir, la u2,. Domnul Morrel era &oarte alid. Ei* /e e> stri0ar, ei /u un sin0ur 0las. Dra0ii mei* r,s unse armatorul* /l,tin5nd din /a * lu/rul e mai 0rav de/5t ne 4n/8i uiam. ?8* domnule@ ex/lam, Mer/<d=s* este nevinovat. Cred 2i eu* r,s unse domnul Morrel* 4ns, i se adu/ a/u#a9ii... Ce a/u#a9ii> 4ntre', ',tr5nul Dant=s. C, e a0ent 'ona artist. A/eia dintre /ititorii mei /are au tr,it e vremea /5nd se etre/e istoria de &a9,* 42i vor reaminti /e /um lit, a/u#a9ie era e atun/i a/eea e /are o &ormulase domnul Morrel. Mer/<d=s s/oase un stri0,t7 ',tr5nul /,#u e un s/aun. A8a* murmur, Caderousse* m-ai 4n2elat* Dan0lars* 0luma a &ost dus, 5n, la /a ,t: nu vreau s,-i las e ',tr5n 2i e &at, s, moar, de durere* am s, le s un totul. 1a/i* nenoro/itule* stri0, Dan0lars a u/5ndu-l de m5n, e Caderousse. Nu 0arante# altminteri ni/i de tine. Cine 49i s une /, Dant=s nu e /u adev,rat vinovat> Vasul a a;uns la insula El'a* el a /o'or5t a/olo 2i a stat o #i 4ntrea0, la 3orto-.erra;o7 da/, s-o &i 0,sit asu ra lui vreo s/risoare /om romi9,toare* /ei /are 4i vor lua a ,rarea au s, trea/, dre t /om li/i. Cu instin/tul ra id al e0oismului* Caderousse 4n9elese 4ntrea0a temeini/ie a a/estei ;ude/,9i. "l rivi e Dan0lars /u o/8i rosti9i* de team, 2i de durere* iar entru asul &,/ut 4nainte* se trase doi 4na oi. Atun/i s, a2te t,m* murmur, el. Da* s, a2te t,m* s use Dan0lars7 da/, e nevinovat* au s,-l un, 4n li'ertate7 da/, e vinovat* ne /om romitem #adarni/ entru un /ons irator.

$)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"n /a#ul ,sta s, le/,m. Nu mai ot s, #,'oves/ ai/i. Da* vino* s use Dan0lars 4n/5ntat /, 0,se2te un tovar,2 de retra0ere. Vino 2i s,-i l,s,m s, ias, din 4n/ur/,tur, /um vor utea. 3le/ar,. Redevenind s ri;inul &etei* .ernand o lu, e Mer/<d=s de m5n, 2i o readuse la Catalani. 3rietenii lui Dant=s 4l readuser, la r5ndul lor* e ',tr5nul a roa e le2inat* 4n aleea Meil8an. Qvonul /, Dant=s &usese arestat /a a0ent 'ona artist se r,s 5ndi /ur5nd 4n tot ora2ul. Ai &i utut s, /re#i asta* dra0, Dan0lars> s use domnul Morrel* a;un05ndu-l din urm, e a0entul /onta'il 2i e* Caderousse* /,/i se 4na oia 2i el la ora2* /u toat, 0ra'a* /a s, a&le vreo 2tire dire/t, /u rivire la Edmond din artea su'stitutului de ro/uror re0al* domnul de Ville&ort* e /are-l /uno2tea 4ntru/5tva. Ai &i utut s, /re#i asta> ?* domnule* r,s unse Dan0lars* v, s usesem /, Dant=s a o osit &,r, ni/i un motiv e insula El'a 2i /,* v, aminti9i* o asul mi s-a ,rut sus e/t. Dar ai 4m ,rt,2it ',nuielile dumitale 2i alt/uiva a&ar, de mine> M-am &erit* domnule* ad,u0, Dan0lars 4n 2oa t,. Bti9i 'ine /,* din /au#a un/8iului dumneavoastr,* domnul 3oli/ar Morrel* /are a servit su' /el,lalt 2i /are nu-2i as/unde 05ndul* lumea v, ',nuie2te /, v, are r,u du , Na oleon7 mi-ar &i &ost &ri/, s, nu-i &a/ vreun r,u lui Edmond 2i a oi dumneavoastr,. Sunt lu/ruri e /are un su'ordonat e dator s, le s un, armatorului s,u 2i s, le t,inuias/, /u str,2ni/ie &a9, de al9ii. Dine* Dan0lars* 'ine* 0l,sui armatorul. E2ti un ',iat de is rav,* de a/eea m, 05ndisem dinainte la dumneata* 4n /a#ul /5nd 'ietul Dant=s ar &i devenit /, itanul -.araonului-. "n /e &el* domnule> Da* l-am 4ntre'at dinainte e Dant=s /e 05nde2te des re dumneata 2i da/, ar &i avut vreun motiv s, nu te men9in, 4n ost* /,/i nu 2tiu de /e ',0asem ar/, de seam, /, 4ntre voi era o r,/eal,. Bi /e v-a r,s uns> C, 4ntr-adev,r* a avut* 4ntr-o 4m re;urare e /are nu mi-a s us-o* oare/ari orniri 4m otriva dumitale* 4ns, /, ori/e ersoan, /are se 'u/ur, de 4n/rederea armatorului avea 2i 4n/rederea sa. .,9arni/ul@ murmur, Dan0lars. Dietul Dant=s* 0l,sui Caderousse* &a t e /, era un ',iat admira'il. Da* dar deo/amdat,* s use domnul Morrel* iat,* -.araonul- e &,r, /, itan. ?* s use Dan0lars* s, n,d,;duim* N 4ntru/5t 5n, 4n trei luni nu utem s, le/,m N /,* 5n, atun/i Dant=s va &i us 4n li'ertate. De 'un, seam,* dar 5n, atun/i> 35n, atun/i sunt eu* domnule Morrel* s use Dan0lars. Bti9i /, eu m, ri/e la manevrarea unui vas* tot a2a de 'ine /a ori/e /, itan de /urs, lun0,. Servindu-v, de mine* ve9i avea /8iar un avanta;* /,/i atun/i /5nd Edmond o s, ias, din 4n/8isoare* nu ve9i &i o'li0at &a9, de nimeni* el 42i va relua lo/ul s,u* eu e-al meu 2i 0ata. "9i mul9umes/* Dan0lars* 0l,sui armatorul. !at, o solu9ie /are 4m a/, totul. !a de/i /omanda* te autori#e# 2i su rave08ea#, de'ar/area: ori/e /atastro&, li s-ar 4nt5m la indivi#ilor* a&a/erile nu tre'uie s, su&ere. .i9i e a/e* domnule* dar o s,-l utem vedea /el u9in e 'unul Edmond> "9i voi s une asta /ur5nd* Dan0lars7 am s, /aut s, vor'es/ /u domnul de Ville&ort 2i s, intervin e l5n0, el 4n &avoarea arestatului. Btiu /, e un re0alist 4nver2unat dar* N /e dra/uL@ ori/5t de re0alist 2i de ro/uror ar &i* e om 2i el 2i nu-l /red r,u. Nu* s use Dan0lars* dar am au#it /, e am'i9ios 2i asta adu/e /u r,utatea. "n s&5r2it* 0l,sui domnul Morrel /u un sus in* vom vedea7 du-te la 'ord* /, vin 2i eu a/olo. Bi se des ,r9i de /ei doi rieteni* 4ndre t5ndu-se s re 3alatul 6usti9iei.

$C

Alexandre Dumas
Ve#i /e 4ntors,tur, ia /8estia> se adres, Dan0lars lui Caderousse. Mai ai /8e& s,-l sus9ii e Dant=s a/um> De 'un, seam,* nu7 /u toate astea* este 0ro#av, 0luma /are are atari urm,ri. Ei* /ine a &,/ut-o> Ni/i tu* ni/i eu* nu e a2a> A &,/ut-o .ernand. Btii 'ine /,* 4n /e m, rive2te* am arun/at 85rtia 4ntr-un /ol97 /redeam /8iar /, am ru t-o. Nu* nu* s use Caderousse. Des re asta sunt si0ur* o v,d ar/, 4n /ol9ul um'rarului* mototolit,* str5ns, 2i tare a2 vrea s, mai &ie a/olo. Ei* /e vrei... ? &i ridi/at-o .ernand* o &i /o iat-o* ori a us e /ineva s-o /o ie#e* ori oate nu 2i-a dat ni/i m,/ar a/east, osteneal,7 m, 05ndes/ /, a trimis /8iar s/risoarea mea. Noro/ /,-mi re&,/usem s/risul. Dar tu 2tiai /, Dant=s /ons ir,> Nu* nu 2tiam nimi/. Du , /um 9i-am s us* am /re#ut /, &a/ o 0lum,* alt/eva nimi/. Se are /,* asemeni Arle/8inului* am s us adev,rul r5#5nd. 1ot aia e* urm, Caderousse. A2 da nu 2tiu /e /a a&a/erea s, nu se &i 4nt5m lat* sau /el u9in eu s, nu &i avut ni/i un ameste/. Ai s, ve#i* Dan0lars* /-o s, ne oarte nenoro/. Da/, e s, oarte nenoro/ /uiva* a oi o s, oarte vinovatului adev,rat* iar vinovatul adev,rat e .ernand* nu eu. Ce nenoro/ire vrei s, ni se 4nt5m le> N-avem de/5t s, ne vedem de trea',* &,r, s, su&l,m un /uv5nt 2i &urtuna o s, trea/, &,r, /, tr,snetul s, /ad,. Amin@ s use Caderousse* &,/5nd un semn de des ,r9ire lui Dan0lars 2i 4ndre t5ndu-se s re aleile Meil8an* /l,tin5nd din /a 2i vor'indu-2i sin0ur* a2a /um &a/ oamenii mun/i9i de 05nduri. -Dun* s use Dan0lars* lu/rurile iau 4ntors,tura e /are o rev,#usem. !at,-m, lo/9iitor de /, itan... 2i da/, n,t,r,ul de Caderousse o s, oat, s,-2i 9in, 0ura* /, itan de-a 'inelea. Dar nu /umva ;usti9ia o s,-l un, e Dant=s 4n li'ertate> A* dar ;usti9ia e ;usti9ie* m, 'i#ui e ea-* ad,u0, el /u un #5m'et. +l,suind a/estea* s,ri 4ntr-o 'ar/,* d5nd 'ar/a0iului ordin s,-l /ondu/, la 'ordul -.araonului- unde* v, aminti9i* armatorul 4i &ixase 4nt5lnire.

Ca itolul V!

Substitutul de procuror regal

"n strada +rand-Cours* 4n &a9a &5nt5nei Medu#elor* 4ntr-una din ve/8ile /ase /u ar8ite/tur, aristo/rati/,* /l,dite de 3u0et* se /ele'ra de asemeni* 4n a/eea2i #i* la a/eea2i or,* un os ,9 de lo0odn,. At5t numai /,* 4n lo/ /a a/torii a/estei s/ene s, &ie oameni din o or* matelo9i 2i solda9i* ei &,/eau arte din elita so/iet,9ii marsilie#e. Erau &o2ti ma0istra9i* /are demisionaser, su' u#ur ator7 o&i9eri ',tr5ni* /are de#ertaser, din r5ndurile noastre* tre/5nd 4n a/elea ale armatei lui Cond<7 tineri /res/u9i de &amiliile lor 4n/, nelini2tite de via9a /o iilor lor* 4n /iuda /elor atru sau /in/i 4nlo/uitori l,ti9i de ea s, &ie lua9i la oaste* 4m in2i de ura /ontra omului e /are /in/i ani de exil aveau s,-l &a/, un martir 2i /in/is re#e/e ani de restaura9ie* un #eu. Lumea se a&la la mas,* iar /onversa9ia se des&,2ura mistuit, de toate asiunile e o/ii* asiuni /u at5t mai /um lite* mai vii 2i mai 4nver2unate 4n sud* /u /5t* de /in/i sute de ani* du2m,niile reli0ioase veniser, 4n a;utorul du2m,niilor oliti/e. "m ,ratul* re0e al insulei El'a* du , /e &usese suveranul unei ,r9i de lume* tron5nd asu ra unei o ula9ii de /in/i-2ase mii de su&lete* du , /e au#ise stri05ndu-se: -1r,ias/, Na oleon- de o sut, dou,#e/i de milioane de su u2i 2i 4n #e/e lim'i di&erite* era tratat a/i /a un om ierdut de-a 'inelea entru .ran9a 2i entru tron. Ma0istra9ii relevau 'oro'oa9ele oliti/e* militarii vor'eau des re Mos/ova 2i Lei #i07 &emeile* des re divor9ul lui /u 6ose&ina.

$H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Lumei a/esteia* re0alist,* voioas, 2i trium&,toare* nu din ri/ina /,derii omului* /i a nimi/irii rin/i iului* i se ,rea /, via9a re4n/e ea entru ea 2i /, se tre#ea dintr-un vis eni'il. Un ',tr5n de/orat /u /ru/ea S&5ntului Ludovi/ se s/ul, 2i ro use /omesenilor s,i s, se 4n/8ine entru s,n,tatea re0elui Ludovi/ al XV!!!-lea. Era mar/8i#ul de Saint-M<ran. Du , toastul /are evo/a totodat, e exilatul din FartSel 2i e re0ele a/i&i/ator al .ran9ei* larma &u mare* a8arele se ridi/ar, 4n manier, en0le#eas/,* &emeile 42i des rinser, 'u/8etele de &lori 2i le res,rar, e &a9a de mas,. Entu#iasmul era a roa e oeti/. Da/, ar &i de &a9, to9i revolu9ionarii /are ne-au i#0onit 2i e /are noi 4i l,s,m s, /ons ire netul'ura9i 4n /astelele noastre ve/8i* /um ,rate de ei entru o 'u/at, de 5ine su' 1eroare N 0l,sui mar/8i#a de Saint-M<ran* &emeie /u o/8i us/a9i* /u 'u#e su'9iri* /u aer aristo/rati/ 2i 4n/, ele0ant* 4n /iuda /elor /in/i#e/i de ani ai ei7 da/, ar &i de &a9,* ar re/unoa2te /, devotamentul adev,rat era de artea noastr,* deoare/e noi r,m5neam ata2a9i de monar8ia /are se n,ruia* e /5nd ei* dim otriv,* salutau r,s,ritul 2i &,/eau avere* 4n tim /e noi o ierdeam e a noastr,7 ar re/unoa2te /, re0ele nostru era 4ntr-adev,r Ludovi/ /el !u'it* 4n tim /e u#ur atorul lor nu a &ost ni/iodat, de/5t Na oleon 'lestematul. Nu-i a2a* de Ville&ort> Ce-a9i s us* doamn, mar/8i#,> !erta9i-m,* nu eram atent. Ei* las,-i e /o ii* mar/8i#,* relu, ',tr5nul /are 9inuse toastul. Co iii se /,s,tores/ 2i e natural s, ai', de vor'it alt/eva de/5t oliti/,. "9i /er iertare* mam,* s use o t5n,r, 2i &rumoas, &iin9, /u ,r 'lond* /u o/8ii de /ati&ea 4not5nd 4ntr-un &luid side&iu7 9i-l 4na oie# e domnul de Ville&ort* e /are-l a/a arasem un moment. Domnule de Ville&ort* mama 49i vor'e2te. Sunt 0ata s,-i r,s und doamnei* da/, 'inevoie2te s, re ete 4ntre'area e /are n-am au#it-o 'ine* s use domnul de Ville&ort. E2ti iertat,* Ren<e* s use mar/8i#a /u un #5m'et dr,0,stos* /are te uimea v,#5ndu-l 4n&lorind e &i0ura us/at,7 inima &emeii este 4ns, 4n a2a &el &,/ut, 4n/5t* ori/5t de arid, ar deveni &a9, de su&letul re;ude/,9ilor 2i de /erin9ele eti/8etei* exist, totdeauna 4ntr-4nsa un /ol9 rodni/ 2i #5m'itor. E un08erul e /are Dumne#eu l-a /onsa/rat iu'irii materne. 1e iert... S uneam* Ville&ort* /, 'ona arti2tii n-aveau ni/i /onvin0erea* ni/i entu#iasmul* ni/i devotamentul nostru. ?* doamn,* au /el u9in /eva /are 4nlo/uie2te totul: &anatismul. Na oleon e Ma8omedul o//identului* entru to9i oamenii de r5nd* dar /u am'i9ii su reme* el nu e numai un le0islator 2i-un maestru* /i 2i un ti * ti ul e0alit,9ii. E0alit,9ii@ ex/lam, mar/8i#a. Na oleon* ti ul e0alit,9ii@... Dar /e &a/i /u domnul de Ro'es ierre> Mi se are /, 4i r, e2ti lo/ul 2i 4l dai Corsi/anului7 /red /, o u#ur are 4i e de-a;uns. Nu doamn,* s use Ville&ort* 4l las e &ie/are e iedestalul s,u: e Ro'es ierre* 4n ia9a Louis XV e e2a&od7 e Na oleon* 4n 3ia9a VendTme e /oloana lui7 at5t numai /, unul a &,/ut e0alitatea /are /o'oar, 2i altul e0alitatea /are 4nal9,7 unul i-a /o'or5t e re0i la nivelul tronului. A/easta nu 4nseamn,* ad,u0, Ville&ort r5#5nd* /, am'ii nu sunt ni2te revolu9ionari in&ami 2i /, K termidor 2i % a rilie 1(1% nu sunt dou, #ile &eri/ite entru .ran9a* vredni/e de-a &i* deo otriv,* s,r',torite de rietenii ordinei 2i ai monar8iei7 a/easta ex li/, 4ns, de asemeni /um* N de2i /,#ut entru de-a ururi* n,d,;duies/ N Na oleon 2i-a /onservat &anati/ii. Ce vre9i* mar/8i#,> CromSell* /are nu era de/5t e ;um,tate din /e a &ost Na oleon* 4i avea e-ai s,i. Ville&ort* 2tii /, /eea /e s ui miroase de la o le08e a revolu9ie> Dar te iert: nu oate s, &ie /ineva &iu de 0irondin 2i s, nu ,stre#e un 0ust de ,m5nt. ? ro2ea9, vie tre/u este &runtea lui Ville&ort. Doamn,* 0l,sui el* tata era 0irondin* este adev,rat* dar tata n-a votat moartea re0elui. 1ata a &ost ros/ris de a/eea2i teroare /are v, ros/ria 2i e dumneavoastr, 2i a li sit u9in s, nu-2i vad, /a ul e a/ela2i e2a&od e /are 4l v,#use /,#5nd e al ,rintelui dumneavoastr,.

$(

Alexandre Dumas
Da* s use mar/8i#a* &,r, /a s5n0eroasa amintire s,-i altere#e /5tu2i de u9in tr,s,turile. At5t numai /, ei au &ost ur/a9i entru rin/i ii diametral o use* iar dovada e /, toat, &amilia mea a r,mas ata2at, rin9ilor exila9i* 4n tim /e ,rintele dumitale s-a 0r,'it s, se ralie#e noului 0uvern,m5nt* iar du , /e /et,9eanul Noirtier a &ost 0irondin* /ontele Noirtier a devenit senator. Mam,* mam,* s use Ren<e* 2tii /, s-a sta'ilit s, nu se mai vor'eas/, des re amintirile a/estea ur5te. Doamn,* r,s unse Ville&ort* m, voi al,tura domni2oarei de Saint- M<ran* /er5ndu-v, /u umilin9, uitarea tre/utului. La /e 'un s, adu/em 4nvinuiri /u rivire la lu/ruri 4n /are 4ns,2i voin9a lui Dumne#eu este ne utin/ioas,> Dumne#eu oate s, s/8im'e viitorul7 el nu oate s, modi&i/e tre/utul. Ceea /e noi oamenii utem* este* da/, nu s, rene0,m a/est tre/ut* /el u9in s, arun/,m un v,l este el. Ei 'ine* eu m-am des ,r9it nu numai de o inia* dar 2i de numele ,rintelui meu. 1ata a &ost sau oate e 4n/, 'ona artist 2i se nume2te Noirtier7 eu sunt re0alist 2i m, numes/ de Ville&ort. L,sa9i* doamn,* s, moar, 4n ',tr5nul trun/8i un rest de sev, revolu9ionar, 2i vede9i doar vl,starul /are se de ,rtea#, de trun/8i* &,r, s, oat, 2i* N ot s une* N a roa e &,r, s, vrea* s, se des rind, /u totul. Dravo* Ville&ort* s use mar/8i#ul* 'ravo* ai r,s uns 'ine. !-am redi/at 2i eu mereu mar/8i#ei uitarea tre/utului* &,r, vreun re#ultat. N,d,;duies/ /, dumneata vei &i mai noro/os. Da* 'un* s use mar/8i#a* s, uit,m tre/utul. Ni/i eu nu vreau alt/eva 2i suntem de a/ord* dar Ville&ort s, &ie ne/lintit m,/ar 4n viitor. Nu uita* Ville&ort* /, noi am 0arantat entru dumneata 4n &a9a Maiest,9ii Sale7 /, Maiestatea Sa a 'inevoit s, uite* 4n urma re/omand,rii noastre Iea 4i 4ntinse m5naJ* a2a /um uit 2i eu 4n urma ru0,min9ii dumitale. De/5t* da/, 49i /ade vreun /ons irator 4n m5ini* 05nde2te-te /, sunt /u at5t mai mul9i o/8i asu ra dumitale* /u /5t se 2tie /, &a/i arte dintr-o &amilie /are e* oate* 4n le0,turi /u /ons iratorii a/e2tia. ?* doamn,* s use Ville&ort* ro&esiunea mea 2i* mai /u seam,* tim urile e /are le tr,im* 4mi ordon, s, &iu sever. Voi &i. Am 2i avut /5teva a/u#a9ii oliti/e de sus9inut 2i 4n rivin9a a/easta am utut &a/e dovada. Din ,/ate* 4ns,* nu ne a&l,m la /a ,t. Cre#i> 4ntre', mar/8i#a. Mi-e team, /, da7 Na oleon* e insula El'a* este &oarte a roa e de .ran9a7 re#en9a lui 4n rea;ma /oastelor noastre 4ntre9ine s eran9a arti#anilor. Marsilia e lin, de o&i9eri /are #ilni/* su' un retext ridi/ol* /aut, ri/in, re0ali2tilor. De a/i*at5tea dueluri rintre oamenii din /lasele de sus* de a/i at5tea asasinate 4n o or. Da* era vor'a des re asta 4n/, la le/area noastr, din 3aris* s use domnul de Saint-M<ran. Bi unde 4l trimit> La S&5nta Elena. La S&5nta Elena> Ce este asta> 4ntre', mar/8i#a. ? insul, situat, la dou, mii de le08e de ai/i* din/olo de e/uator* r,s unse /ontele. Dravo@ a2a /um s une 2i Ville&ort* e o mare ne'unie /a un ast&el de om s, &ie l,sat s, intre 4n Corsi/a* a/olo unde s-a n,s/ut* 4ntre Nea ole* unde /umnatul s,u domne2te 4n/, 2i 4n &a9a !taliei* din /are el vroia s, &a/, un re0at entru &iul s,u. Din ne&eri/ire* s use Ville&ort* avem tratatele de la 1(1% 2i nu ne utem atin0e de Na oleon &,r, a le /,l/a. Ei 'ine* le vom /,l/a* s use domnul de Salvieux. El le-a res e/tat tot a2a de mult /5nd a &ost vor'a s,-l 4m u2te e nenoro/itul du/e dLEn08ien> Da* s use mar/8i#a* e lu/ru sta'ilit: S&5nta Alian9, s/a , Euro a de Na oleon 2i Ville&ort s/a , Marsilia de arti#anii lui. Re0ele ori domne2te* ori nu domne2te7 da/, domne2te* 0uvernul lui tre'uie s, &ie tare 2i re re#entan9ii lui ne/linti9i. Numai a2a se oate reveni r,ul. Din ,/ate* doamn,* s use Ville&ort #5m'ind* un su'stitut de ro/uror re0al sose2te totdeauna /5nd r,ul a &ost &,/ut. Atun/i are datoria s,-l re are.

$K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A2 utea s, v, mai s un* doamn,* /a noi nu re ar,m r,ul* /i 4l r,#'un,m7 at5ta tot. ?* domnule de Ville&ort* 0l,sui o t5n,r, 2i dr,0u9, &iin9,* &ii/a /ontelui de Salvieux 2i rietena domni2oarei de Saint-M<ran* /aut, s, ai un ro/es &rumos 4n tim ul 2ederii noastre la Marsilia. N-am v,#ut ni/iodat, o /urte /u ;uri 2i se s une /, e /eva /u totul deose'it. "ntr-adev,r* /u totul deose'it* domni2oar,* s use su'stitutul7 /,/i* 4n lo/ul unei tra0edii teatrale* e o dram, adev,rat,7 4n lo/ul unor dureri ;u/ate* sunt dureri reale. ?mul e /are 4l ve#i a/olo* 4n lo/ s, se 4ntoar/, du , /o'or5rea /ortinei la el a/as,* s, /ine#e 4n &amilie 2i s, se /ul/e lini2tit entru a re eta s/ena a doua #i* intr, 4n 4n/8isoare* unde d, de /,l,i. 3re/um vede9i* nu exist, s e/ta/ol mai &rumos de/5t a/esta entru ersoanele nervoase /are /aut, emo9ii. Domni2oar,* &i9i e a/e: da/, se re#int, o/a#ia* vi-l voi ro/ura. Ne 4n&ioar, 2i r5de* s use Ren<e* 4n0,l'enindu-se. Ce vre9i* e un &el de duel... Am /erut 4n /in/i sau 2ase r5nduri edea sa /u moartea 4m otriva unor a/u#a9i oliti/i sau de alt &el. Ei 'ine* /ine 2tie /5te umnale se as/ut 4n momentul a/esta 4n um'r,* sau sunt /8iar 4ndre tate 4m otriva mea> ?* doamne* 0l,sui Ren<e* osomor5ndu-se tot mai mult. Vor'e2ti serios* domnule de Ville&ort> Cum nu se oate mai serios* domni2oar,* urm, t5n,rul ma0istrat /u #5m'etul e 'u#e. !ar /u ro/esele a/estea &rumoase* e /are domni2oara le dore2te entru a-2i satis&a/e /urio#itatea 2i e /are eu le dores/ entru a-mi satis&a/e am'i9ia* situa9ia se va a0rava 2i mai mult. V, 4n/8i ui9i /, to9i a/e2ti osta2i ai lui Na oleon* de rin2i s, mear0, or'e2te s re inami/* /u0et, atun/i /5nd tra0 un /artu2 sau /5nd dau ata/ul /u 'aioneta> Au s, /u0ete ei* /5nd e vor'a s, u/id, un om e /are 4l /red du2manul lor ersonal* mai mult de/5t ar urma s, u/id, un rus* un austria/ sau un un0ur* e /are nu l-au v,#ut ni/iodat,> De altminteri* a/estea sunt ne/esare7 &,r, asta meseria noastr, n-ar avea ni/i o s/u#,. C5nd v,d lu/ind 4n o/8ii a/u#atului &ul0erarea luminoas, a 4nver2un,rii* eu m, simt 4n/ura;at* exaltat. Nu mai e un ro/es* e o lu t,7 lu t 4m otriva lui* el ri ostea#,* eu 4nte9es/ ata/ul 2i lu ta se s&5r2e2te /, toate ',t,liile: /u o vi/torie sau /u o 4n&r5n0ere. !at, /e 4nseamn, a leda. 3eri/olul /reea#, elo/ven9a. Un a/u#at /are mi-ar #5m'i du , re li/a mea* m-ar &a/e s, /red /, am vor'it rost* /, /eea /e s un e alid* &,r, vi0oare* ne4ndestul,tor. +5ndi9i-v, de/i la sen#a9ia de or0oliu e /are o 4n/ear/, un ro/uror re0al* /onvins de /ul a'ilitatea a/u#atului* /5nd 4l vede e a/esta 4n0,l'enindu-se 2i 4n/lin5ndu-se su' ovara dove#ilor 2i su' &ul0erele elo/ven9ei sale. Ca ul se lea/,* va /,dea. Ren<e s/oase un stri0,t u2or. !at, /e 4nseamn, a vor'i* s use un invitat. !at, omul /are tre'uie 4n tim uri /a a/estea ale noastre* s use al doilea. De a/eea* 0l,sui al treilea* ai &ost su er' 4n ultimul dumitale ro/es* dra0, Ville&ort. Btii* omul /are 42i asasinase ,rintele. Ei 'ine* l-ai u/is literalmente* 4nainte de a-l &i atins /,l,ul. ?* ari/i#ii* s use Ren<e* nu m, interesea#,7 entru ast&el de oameni nu exist, /8inuri 4ndea;uns de mari7 dar 4n /e-i rive2te e nenoro/i9ii a/u#a9i oliti/i... Cu ei este mai 0rav* Ren<e* /,/i re0ele e ,rintele na9iunii 2i a vroi s, r,storni sau s, u/i#i e re0e* 4nseamn, a vroi s, u/i#i e ,rintele a trei#e/i 2i dou, milioane de oameni. 1ot una e* domnule de Ville&ort* s use Ren<e. "mi &,0,duie2ti /, vei &i 4n0,duitor /u /ei e /are 9i-i voi re/omanda> .ii e a/e* s use Ville&ort /u /el mai &erme/,tor #5m'et7 vom 4nto/mi 4m reun, re/8i#itoriile. Dra0a mea* s use mar/8i#a* ve#i-9i de /oli'rii 2i de /5r ele tale 2i las,-l e viitorul t,u so9 s,-2i &a/, meseria. Ast,#i armele se odi8nes/ 2i ro'ele au tre/ere7 exist, 4n rivin9a a/easta un /uv5nt latin de o mare ro&un#ime. Cedant arma togaeE* s use Ville&ort 4n/lin5ndu-se.
E

Armele s, /ede#e lo/ul to0ei.

EA

Alexandre Dumas
Nu 4ndr,#neam s, vor'es/ latine2te* s use mar/8i#a. A2 &i re&erat /a dumneata s, &ii medi/* relu, Ren<e. "n0erul exterminator* ori/5t ar &i de 4n0er* m-a 4n&ri/o2at totdeauna. Dun, Ren<e* murmur, Ville&ort 4nv,luind-o e &at, 4ntr-o rivire iu'itoare. .ii/a mea* s use mar/8i#ul* domnule de Ville&ort va &i medi/ul moral 2i oliti/ al a/estei rovin/ii. Crede-m,* e un rol &rumos de ;u/at. Bi va &i un mi;lo/ de a da uit,rii rolul e /are l-a ;u/at ,rintele s,u* relu, in/ori0i'ila mar/8i#,. Doamn,* 0l,sui Ville&ort /u un #5m'et trist* am avut onoarea s, v, s un /, ,rintele meu s-a le ,dat N /el u9in a2a n,d,;duies/* de erorile tre/utului 2i /, a devenit un rieten #elos al reli0iei 2i al ordinei* un re0alist mai 'un de/5t mine7 /,/i el e din /onvin0ere* iar eu nu sunt de/5t din asiune. Bi* du , &ra#a a/easta rotun;it,* Ville&ort rivi s re invita9i entru a-2i da seama de e&e/tul &an&aronadei sale* a2a /um* du , o &ra#, la &el* ar &i rivit la tri'unal u'li/ul. Dra0, Ville&ort* s use /ontele de Salvieux* to/mai asta i-am r,s uns 2i eu deun,#i la 1uileries ministrului Casei Re0ale* /are 4mi /erea oare/um so/oteal, asu ra /iudatei alian9e dintre &iul unui 0irondin 2i &ii/a unui o&i9er al armatei lui Cond<7 iar ministrul a 4n9eles &oarte 'ine. Sistemul a/esta de &u#iune a ar9ine lui Ludovi/ al XV!!!-lea. De a/eea re0ele /are* &,r, /a noi s, ',nuim ne as/ulta /onversa9ia* ne-a 4ntreru t s un5nd: -Ville&ort* N notea#,* re0ele* n-a ronun9at numele de Noirtier* /i dim otriv, a a ,sat e a/ela de Ville&ort* N Ville&ort* a s us re0ele* va &a/e o /arier, 'un,. E un t5n,r matur de e a/um 2i a ar9ine lumii mele. Am v,#ut /u l,/ere /, mar/8i#ul 2i mar/8i#a de Saint-M<ran 4l &a/ 0inerele lor 2i le-a2 &i re/omandat a/east, alian9, da/, nu veneau ei /ei dint5i s,-mi /ear, ermisiunea. A s us re0ele asta* /onte> ex/lam, Ville&ort 4n/5ntat. "9i re rodu/ ro riile lui /uvinte* iar da/, mar/8i#ul vrea s, &ie sin/er* va m,rturisi /, /eea /e 49i /omuni/* 4n momentul a/esta* se otrive2te er&e/t /u /eea /e re0ele i-a s us lui 4nsu2i /5nd* a/um 2ase luni* i-a vor'it des re un roie/t de /,s,torie 4ntre &ii/a sa 2i dumneata. Adev,rat* s use mar/8i#ul. ?* dar 4i datore# rin urmare totul vredni/ului suveran@ Voi /,uta de/i s, &a/ totul entru a-l servi. Dravo* 0l,sui mar/8i#a* a2a te iu'es/: s, o&teas/, 4n momentul a/esta un /ons irator 2i va &i 'ine venit@ !ar eu* mam,* s use Ren<e* 4l ro0 e Dumne#eu s, nu te as/ulte 2i s, nu-i trimit, domnului de Ville&ort de/5t mi/i 8o9i* &ali9i &,r, 4nsemn,tate 2i es/ro/i timi#i. "n /8i ul a/esta voi dormi lini2tit,. E /a 2i /um ai dori medi/ului mi0rene* o;aruri 2i 4n9e ,turi de vies i* lu/ruri /are nu /om romit de/5t e iderma* 0l,sui Ville&ort r5#5nd. Da/, vrei s, m, ve#i ro/uror* urea#,-mi* dim otriv,* maladiile a/elea 0ro#ave a /,ror tratare &a/e medi/ului /inste. "n momentul a/ela 2i /a 2i /um 4nt5m larea nu a2te tase de/5t ex rimarea dorin9ei lui Ville&ort entru /a a/easta s,-i &ie satis&,/ut,* un valet intr, 2i 4i s use /5teva /uvinte la ure/8e. Ville&ort se ridi/, de la mas,* s/u#5ndu-se 2i se 4na oie du , /5teva /li e /u &i0ura luminat, 2i /u 'u#ele #5m'itoare. Ren<e 4l rivi /u dra0oste* /,/i* v,#ut ast&el* /u o/8ii lui al'a2tri* /u tenul mat 2i /u &avori9ii ne0ri /are 4i 4n/adrau /8i ul* era 4ntr-adev,r un t5n,r ele0ant 2i &rumos. De a/eea &ata a2te ta /u ner,'dare ex li/area /au#ei entru /are un moment dis ,ruse. Domni2oar,* s use Ville&ort* n,#uiai adineauri s, ai /a so9 un medi/7 eu am* /u dis/i olii lui Es/ula Ise vor'ea ast&el 4n/, 4n 1(1)J* asem,narea /, ni/iodat, /easul nu-mi a ar9ine 2i /, sunt deran;at /8iar de l5n0, dumneata* /8iar de la os ,9ul lo0odnei mele. Bi de /e e2ti deran;at* domnule> 4ntre', &rumoasa &at, /u u2oar, nelini2te. ?* entru un 'olnav /are* du , /5te mi s-a s us* e 4n ultimul 0rad. Un /a# 0rav 2i 'oala &ri#ea#, e2a&odul. Vai* domnule@ ex/lam, Ren<e* 4n0,l'enindu-se.

E1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Adev,rat> rosti 4ntr-un sin0ur 0las adunarea. Se are /, a &ost des/o erit un mi/ /om lot 'ona artist. E /u utin9,> s use mar/8i#a. !at, s/risoarea de denun9. Bi Ville&ort /iti: !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+a oprit la ,eapole i la -orto+'erra.o# i+au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi sau la el# sau la printele su# sau "n cabina sa pe bordul &'araonului(!. Dar* 0l,sui Ren<e* s/risoarea a/easta* /are nu e* de altminteri* de/5t o s/risoare anonim,* este adresat, domnului ro/uror re0al* nu dumitale. Da* dar ro/urorul re0al e a'sent. "n li sa lui e istola a arvenit se/retarului s,u* /are avea misiunea s, des/8id, s/risorile. El a des/8is-o de/i* m-a /,utat 2i* ne0,sindu-m,* a dat ordin de arestare. A2adar* /ul a'ilul e arestat> 4ntre', mar/8i#a. Adi/, a/u#atul* 0l,sui Ren<e. Da* doamn,* s use Ville&ort* 2i* re/um aveam onoarea s, s un adineaori domni2oarei Ren<e* da/, s/risoarea 4n /8estiune se va 0,si* starea 'olnavului e 0rav,. Bi unde e nenoro/itul> 4ntre', Ren<e. E la mine. Faide* rietene* s use mar/8i#ul* nu li si de la datoriile dumitale* r,m5n5nd /u noi atun/i /5nd servi/iul re0elui te a2tea t, 4n alt, arte. Du-te de/i a/olo unde te a2tea t, servi/iul re0elui. ?* domnule de Ville&ort* s use Ren<e* 4m reun5ndu-2i m5inile* &ii 4n0,duitor* e #iua dumitale de lo0odn,. Ville&ort &,/u o/olul mesei 2i* a ro iindu-se de s/aunul &etei* se re#em, de s ,tar: Voi &a/e tot /e am s, ot* s/um , Ren<e* 0l,sui el* /a s,-9i /ru9 o nelini2te7 da/, 4ns, indi/iile sunt si0ure* da/, a/u#a9ia este 4ntemeiat,* 'uruiana 'ona artist, va tre'ui t,iat,. Ren<e se 4n&ior, la au#ul /uv5ntului t,iat,* /,/i 'uruiana des re /are el s unea /, tre'uie t,iat, avea un /a . E8* s use mar/8i#a* n-o as/ulta e /o ili9a asta* Ville&ort. Se va lini2ti ea. Bi mar/8i#a 4i 4ntinse lui Ville&ort o m5n, us/at, e /are el o s,rut,* /ontinu5nd s-o riveas/, e Ren<e 2i s un5ndu-i din o/8i: -S,rut 4n momentul a/esta m5na dumitale* sau /el u9in a2 vrea-. 1riste aus i/ii@ murmur, Ren<e. Domni2oar,* s use mar/8i#a* e2ti de o /o il,rie de#n,d,;duitoare: m, ro0* /e are a &a/e destinul statului /u &ante#iile dumitale de sentiment 2i /u sensi'ilit,9ile inimii dumitale. ?* mam,@ murmur, Ren<e. .i9i 4n0,duitoare /u r,ul re0alist* doamn, mar/8i#,* s use Ville&ort* v, &,0,duies/ /,-mi voi 4nde lini e de lin meseria de su'stitut de ro/uror re0al* adi/, o s, &iu de o severitate /um lit,. Dar* 4n tim /e ma0istratul adresa /uvintele a/estea mar/8i#ei* lo0odni/ul arun/, e &uri2 o rivire lo0odni/ei* iar rivirea s unea: -Ren<e* &ii lini2tit,: de 8at5rul dra0ostei tale am s, &iu indul0ent-. Ren<e r,s unse rivirii lui /u /el mai dul/e #5m'et 2i Ville&ort ie2i* urt5nd aradisul 4n inim,.

E$

Alexandre Dumas

Ca itolul V!!

Interogatoriul

De /um ie2i din su&ra0erie* Ville&ort ,r,si mas/a voioas,* lu5nd aerul 0rav al unui om /8emat la 4ndatorirea su rem, de a se rosti asu ra vie9ii semenului s,u. Dar* /u toat, mo'ilitatea &i#ionomiei sale* mo'ilitate e /are su'stitutul o studiase de multe ori dinaintea o0lin#ii* a2a /um e dator s, &a/, un a/tor is/usit* de data a/easta 4i &u 0reu s,-2i 4n/runte s r5n/enele 2i s,-2i osomoras/, tr,s,turile. "n a&ar, de amintirea liniei oliti/e* urmat, de ,rintele s,u /are* da/, nu se de ,rta /om let de ea* utea s,-i a'at, viitorul* +<rard de Ville&ort era 4n momentul a/esta /5t se oate de &eri/it. Do0at rin sine* o/u a la dou,#e/i 2i 2a te de ani un lo/ 4nalt 4n ma0istratur,* se 4nsura /u o t5n,r, 2i &rumoas, &iin9, e /are o iu'ea* nu ,tima2* /i /u ra9iune* a2a /um un su'stitut de ro/uror oate s, iu'eas/, 2i* 4n a&ar, de &rumuse9ea ei remar/a'il,* domni2oara de Saint-M<ran* lo0odni/a lui* a ar9inea uneia dintre &amiliile /u /ea mai 'un, situa9ie la /urte7 iar e l5n0, in&luen9a ,rintelui 2i a mamei ei e /are* neav5nd alt /o il* utea &i &olosit, 4ntrea0, entru 0inere. 3e de alt, arte* lo0odni/a adu/ea so9ului ei 2i o #estre de /in/i#e/i de mii de taleri /are* 0ra9ie s eran9elor* N /uv5nt 0roa#ni/* n,s/o/it de mi;lo/itorii de /,s,torii* N utea s, s oreas/, 4ntr-o #i /u o mo2tenire de o ;um,tate de milion. 1oate a/este elemente reunite /om uneau de/i entru Ville&ort un total de &eri/ire a2a de uluitor* 4n/5t i se ,rea /, vede ete 4n soare* du , /e-2i rivise 4ndelun0 via9a interioar, /u o/8ii su&letului. +,si la oart, e /omisarul de oli9ie /are 4l a2te ta. Vederea omului 4n ne0ru 4l /o'or4* 4ndat,* din 4n,l9imile /elui de al treilea /er* e ,m5ntul material e /are /,l/,m. "2i /om use &i0ura a2a /um am s us* a ro iindu-se de o&i9erul ;usti9iei: Domnule* 4i s use el* uite* am /itit s/risoarea 2i ai &,/ut 'ine arest5ndu-l e om. D,-mi a/um asu ra lui 2i asu ra /ons ira9iei toate am,nuntele e /are le-ai /ules. Des re /ons ira9ie* domnule* nu 2tim 4n/, nimi/7 toate 85rtiile /on&is/ate au &ost 4n/8ise 4ntr-un sin0ur a/8et 2i de use /u e/e9i e 'iroul dumneavoastr,. "n /e-l rive2te e a/u#at* a9i v,#ut rin /8iar s/risoarea /are-l denun9, /, e un anume Edmond Dant=s* se/und e 'ordul vasului -.araonul-* /are &a/e /omer9 /u 'um'a/ /u Alexandria 2i Smirna 2i /are a ar9ine /asei Morrel 2i &iul din Marsilia. "nainte de a servi 4n marina /omer/ial, a servit 4n marina militar,> ?* nu* domnule7 este un tinerel. Ce v5rst,> Nou,s re#e/e sau /el mult dou,#e/i de ani. "n momentul a/ela* e /5nd Ville&ort* mer05nd e strada Mare* a;unse la /ol9ul str,#ii des Conseils* un om /are ,rea /,-l a2tea t, i se adres,7 era domnul Morrel. A* domnul de Ville&ort* ex/lam, a/esta #,rindu-l e su'stitut* 4mi are &oarte 'ine /, v, 4nt5lnes/. "n/8i ui9i-v, /, s-a s,v5r2it eroarea /ea mai /iudat,* /ea mai neau#it,: a &ost arestat se/undul vasului meu* Edmond Dant=s. Btiu* domnule* s use Ville&ort 2i m, du/ s,-l intero08e#. ?* domnule* /ontinu, domnul Morrel m5nat de rietenia sa entru t5n,r* nu-l /unoa2te9i e /el /are e a/u#at. Eu 4l /unos/7 ima0ina9i-v, omul /el mai 'l5nd* /el mai /instit 2i* a roa e /, a2 4ndr,#ni s, s un* omul /are 42i /unoa2te /el mai 'ine meseria din 4ntrea0a marin, /omer/ial,. ?* domnule de Ville&ort* vi-l re/omand /u toat, sin/eritatea 2i din tot su&letul. 3re/um s-a utut vedea* Ville&ort a ar9inea ta'erei no'ile din ora2* iar Morrel ta'erei le'eiene7 rimul era ultrare0alist* al doilea ',nuit de 'ona artism 4n surdin,. Ville&ort 4l rivi e Morrel dis re9uitor 2i 4i r,s unse re/e:

EE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Btii* domnule* /, /ineva oate s, &ie 'l5nd 4n via9a arti/ular,* /instit 4n rela9iile /omer/iale* savant 4n meseria lui 2i s, &ie totu2i* oliti/e2te vor'ind* un mare vinovat. Btii* nu-i a2a* domnule> Bi ma0istratul a as, e ultimele /uvinte /a 2i /um ar &i vrut s, le a li/e armatorului* 4n tim /e rivirea lui s/rut,toare vroia ar/, s, ,trund, 5n, 4n ad5n/ul inimii omului a/esta* at5t de /ute#,tor 4n/5t intervenea entru altul* /5nd el 4nsu2i era dator s, 2tie /, avea nevoie de indul0en9,. Morrel ro2i* /,/i nu se sim9ea /u /on2tiin9a to/mai /urat, 4n rivin9a o iniilor oliti/e. Bi* de altminteri* dest,inuirea e /are i-o &,/use Dant=s 4n /e rive2te 4ntrevederea /u marele mare2al 2i /ele /5teva /uvinte e /are i le adresase 4m ,ratul* 4l tul'urau oare/um. Ad,u0, totu2i* /u a//entul /elui mai ro&und interes: Domnule de Ville&ort* v, im lor* &i9i dre t /um tre'uie s, &i9i7 'un a2a /um sunte9i totdeauna 2i dai+ni+l re ede e 'ietul Dant=s. Cuv5ntul dai+ni+l sun, revolu9ionar 4n ure/8ea su'stitutului de ro/uror. -E8ei* da9i-ni-l* 42i #ise el. Nu /umva a/est Dant=s e a&iliat vreunei se/te de /ar'onari* 4ntru/5t rote/torul lui 4ntre'uin9ea#,* &,r, s,-2i dea seama* &ormula /ole/tiv,> Comisarul mi-a s us* 4mi are* /, l-a arestat 4ntr-o /5r/ium,* 4ntr-o so/ietate numeroas,: nu /umva /om lotau>3e urm,* /u 0las tare: Domnule* r,s unse el* o9i s, &ii e de lin lini2tit 2i nu vei &i a elat 4n #adar la s iritul meu de dre tate da/, a/u#atul e ino/ent7 dar da/,* dim otriv,* e vinovat* tr,im 4ntr-o e o/, 0rea* domnule* /5nd ne ede sirea ar &i un exem lu &atal. Voi &i de/i nevoit s,-mi &a/ datoria. Bi* deoare/e a;unsese la u2a /asei sale li it, de alatul de ;usti9ie* intr, m,re9* du , /e-l salut, /u o olite9e de 08ea9, e ne&eri/itul armator* /are r,mase 4m ietrit ar/, 4n lo/ul unde Ville&ort 4l ,r,sise. Anti/amera era lin, de ;andarmi 2i de a0en9i de oli9ie7 4n mi;lo/ul lor* ,#it* 4nv,luit 4n riviri a rinse de ur,* st,tea /alm 2i nemi2/at de9inutul. Ville&ort str,',tu anti/amera* arun/, s re Dant=s o rivire ie#i2, 2i du , /e lu, un a/8et e /are i-l d,du un a0ent* dis ,ru* s un5nd: S, se adu/, de9inutul@ ?ri/5t de &ul0er,toare ar &i &ost rivirea* ea 4i a;unsese lui Ville&ort entru a-2i &orma o idee des re omul e /are urma s,-l su un, intero0atoriului. Re/unos/use inteli0en9a 4n &runtea lat, 2i des/8is,* /ura;ul 4n o/8ii &i/2i 2i 4n s r5n/enele 4n/runtate 2i Sin/eritatea 4n 'u#ele 0roase* e ;um,tate des/8ise* rintre /are se vedea un 2ir du'lu de din9i al'i /a &ilde2ul. 3rima im resie &usese &avora'il, lui Dant=s. Dar Ville&ort au#ise de at5tea ori* /a e un /uv5nt de oliti/, ro&und,* /, tre'uie s, le &ere2ti de prima pornire* to/mai entru /, era 'un,* 4n/5t a li/, impresiei maxima a/easta &,r, s, 9in, seama de di&eren9a dintre a/este dou, /uvinte. "2i 4n,'u2i de/i instin/tele 'une /are vroiau s,-i n, ,deas/, inima* entru a da de a/olo asalt min9ii7 42i otrivi la o0lind, &i0ura de #ile mari 2i se a2e#, sum'ru* amenin9,tor* dinaintea 'iroului. "n /li a urm,toare Dant=s intr,. 15n,rul era tot alid* dar /alm 2i #5m'itor. "l salut, e ;ude/,tor /u o olite9e &ireas/,* a oi /aut, din o/8i un s/aun /a 2i /um s-ar &i a&lat 4n salonul armatorului Morrel. A'ia atun/i el 4nt5lni rivirea osomor5t, a lui Ville&ort* rivire /ara/teristi/, oamenilor ;usti9iei* /are nu vor s, li se /iteas/, 05ndul 2i /are &a/ din o/8ii lor o sti/l, &,r, lu/iu. 3rivirea a/easta 4i ar,t, /, se 0,sea dinaintea /8i ului mo8or5t al ;usti9iei. Cine e2ti dumneata 2i /um te /8eam,> 4ntre', Ville&ort r,s&oind notele e /are a0entul i le redase /5nd a intrat 2i /are* 4ntr-un /eas* deveniser, voluminoase* 4ntr-at5t /oru 9ia s iona;elor se ali e2te de a/est /or ne&eri/it /are sunt de9inu9ii.

E%

Alexandre Dumas
Domnule* m, numes/ Edmond Dant=s* r,s unse t5n,rul /u 0las /alm 2i sonor. Sunt se/und e 'ordul vasului -.araonul- /are a ar9ine domnilor Morrel 2i &iul. V5rsta dumitale> /ontinu, Ville&ort. Nou,s re#e/e ani* r,s unse Dant=s. Ce &,/eai 4n momentul /5nd ai &ost arestat> M, a&lam la os ,9ul lo0odnei mele* domnule* 0l,sui Dant=s /u 0las u2or mi2/at* 4ntr-at5t de dureros era /ontrastul dintre momentele de 'u/urie 2i /eremonia lu0u'r, de a/um* 4ntr-at5t /8i ul sum'ru al domnului de Ville&ort s/otea 4n relie& &i0ura str,lu/itoare a lo0odni/ei lui. Asistai la os ,9ul lo0odnei dumitale> 4ntre', su'stitutul tres,rind &,r, s, vrea. Da* domnule* sunt e /ale s, m, 4nsor /u o &emeie e /are o iu'es/ de trei ani. De2i im asi'il /a de o'i/ei* Ville&ort &u i#'it totu2i de /oin/iden9,* iar 0lasul mi2/at al lui Dant=s* sur rins 4n toiul &eri/irii* tre#i 4n taina su&letului s,u o &i'r, de sim atie: se 4nsura 2i el* era 2i el &eri/it* iar &eri/irea 4i &usese tul'urat, entru a /ontri'ui la nimi/irea 'u/uriei unui om /are* /a 2i el* atin0ea &eri/irea. A ro ierea a/easta &ilo#o&i/,* 05ndi el* va &a/e o mare im resie /5nd am s, m, 4na oie# 4n salonul domnului de Saint-M<ran7 2i 42i 4nto/mi dinainte* 4n /u0et* 4n tim /e Dant=s a2te ta alte 4ntre',ri* /uvintele antiteti/e /u a;utorul /,rora oratorii /onstruies/ &ra#ele /are smul0 a lau#e 2i /are* uneori* &a/ im resie unei elo/ven9e adev,rate. Du , /e mi/ul speech l,untri/ &u 4nto/mit* Ville&ort #5m'i /u 05ndul la e&e/t 2i reveni la Dant=s: Continu,* domnule* 0l,sui el. Ce vre9i s, /ontinui> S, lumine#i ;usti9ia. S,-mi s un, ;usti9ia asu ra /,rui un/t vrea s, &ie luminat, 2i 4i voi s une tot /e 2tiu7 de/5t* ad,u0, el la r5ndu-i /u un #5m'et* o 4n2tiin9e# /, nu 2tiu mare lu/ru. Ai servit su' u#ur ator> Urma s, &iu 4n/or orat 4n marina militar, /5nd a /,#ut. Se s une /, o iniile dumitale oliti/e sunt exa0erate* s use Ville&ort* /,ruia nu i se su&lase un /uv5nt des re a/easta* dar /are nu se da 4n l,turi s, un, 4ntre'area a2a /um se une o a/u#are. ? iniile mele oliti/e* domnule> ?* mi-e a roa e ru2ine s, s un dar eu nu am avut ni/iodat, /eea /e se /8eam, o o inie. Sunt 4n v5rst, de a'ia nou,s re#e/e ani* du , /um am avut onoarea s, v, s un. Nu 2tiu nimi/* nu sunt destinat s, ;o/ ni/i un rol* u9inul /are sunt 2i voi &i* da/, mi se a/ord, lo/ul /are 4l r5vnes/* 4l voi datora domnului Morrel. De a/eea toate o iniile mele* nu oliti/e* dar arti/ulare* se m,r0ines/ la a/este trei sentimente: 4l iu'es/ e ,rintele meu* 4l res e/t e domnul Morrel 2i o ador e Mer/<d=s. !at,* domnule* tot /e ot s une ;usti9iei. Vede9i /, e rea u9in interesant entru ea. 3e m,sur, /e Dant=s vor'ea* Ville&ort 4i rivea /8i ul a2a de 'l5nd 2i de des/8is 2i 4i reveneau 4n memorie /uvintele rostite de Ren<e /are* &,r, s,-l /unoas/,* 4i /eruse indul0en9a entru a/u#at. Cu de rinderea e /are su'stitutul /rimei 2i al /riminalilor o /, ,tase* vedea 952nind din &ie/are /uv5nt al lui Dant=s dovada ino/en9ei. "ntr-adev,r* t5n,rul* a roa e /, s-ar utea s une /o ilul a/esta sim lu* natural* elo/vent* /u a/ea elo/ven9, a inimii e /are n-o 0,se2ti ni/iodat, /5nd o /au9i* lin de a&e/9iune entru to9i* deoare/e era &eri/it 2i deoare/e &eri/irea 4i &a/e 'uni /8iar e oamenii r,i* rev,rsa 2i asu ra ;ude/,torului 'un,voin9a /e-i de'orda din inim,. Edmond nu avea 4n rivire* 4n 0las* 4n 0est* ori/5t de as ru &usese Ville&ort /u el* de/5t m5n05iere 2i 'un,tate entru /el /are-l intero0a. -La nai'a* 42i s use Ville&ort* e un ',iat &erme/,tor 2i* n,d,;duies/* nu-mi va &i 0reu s,-i &a/ l,/erea lui Ren<e* 4nde linind rima re/omandare dat, de ea: voi /, ,ta ast&el o str5n0ere de m5n, 4n &a9a lumii 2i un s,rut 4n/5nt,tor 4ntr-un un08er.Bi* la 05ndul a/esta* &i0ura lui Ville&ort se lumin,7 de a/eea* /5nd 42i a',tu rivirile de la /u0etul s,u la Dant=s* Dant=s* /are 4i urm,rise mi2/,rile /8i ului* #5m'ea. Domnule* s use Ville&ort* /uno2ti nis/ai du2mani>

E)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Du2mani> 4ntre', Dant=s7 am noro/ul de a 4nsemna rea u9in entru /a situa9ia mea s, mi-i &a/,. "n /e rive2te /ara/terul meu* oate /am re e#it* am 4n/er/at totdeauna s,-l 4m'l5n#es/ &a9, de su'ordona9i. Am su' ordinele mele #e/e sau dois re#e/e matelo9i: 4ntre'a9i-i* domnule 2i v, vor s une /, m, iu'es/ 2i m, res e/t,* nu /a e un ,rinte* N sunt rea t5n,r entru a/easta* N dar /a e un &rate mai mare. Dar 4n li s, de du2mani* oate /, ai invidio2i: vei &i numit /, itan la nou,s re#e/e ani* /eea /e e un ost 4nalt 4n meseria dumitale. 1e vei 4nsura /u o &emeie &rumoas,* /are te iu'e2te* /eea /e e un noro/ rar e ,m5nt: 3oate /, am'ele re&erin9e ale destinului 9i-au /reat nis/ai invidio2i. Da* ave9i dre tate. De 'un, seam,* 4i /unoa2te9i e oameni mai 'ine de/5t mine 2i este /u utin9,* dar da/, invidio2ii a/e2tia se 0,ses/ rintre rietenii mei* v, de/lar /, re&er s,-i /unos/* entru a nu m, vedea silit s,-i ur,s/. .a/i r,u* domnule. 1re'uie totdeauna* e /5t /u utin9,* s, ve#i lim ede 4n ;urul dumitale7 2i* 4ntr-adev,r* 4mi ari un t5n,r a2a de vredni/* 4n/5t m, voi a'ate entru dumneata de la re0ulile o'i2nuite ale ;usti9iei 2i te voi a;uta s, ve#i lim ede* /omuni/5ndu-9i denun9ul /are te adu/e la mine: iat, 85rtia a/u#atoare. Re/uno2ti s/risul> Bi Ville&ort s/oase din 'u#unar s/risoarea* re#ent5nd-o lui Dant=s. Dant=s rivi 2i /iti. Un nor tre/u e &runtea lui 2i s use: Nu* domnule* nu /unos/ s/risul. E re&,/ut 2i totu2i e de o &orm, destul de natural,. "n ori/e /a#* l-a a2ternut o m5n, is/usit,. M, 'u/ur &oarte mult* ad,u0, el* rivindu-l e Ville&ort /u re/uno2tin9,* /, am de-a &a/e /u un om /a dumneavoastr,* /,/i 4ntr-adev,r invidiosul meu este un adev,rat du2man. Bi* 4n &ul0erul /are tre/u rin o/8ii t5n,rului /5nd rosti a/este /uvinte* Ville&ort utu s,-2i dea seama de ener0ia violent, as/uns, su' 4n&,9i2area sa 'l5nd,. Bi* a/um* 8aide* 0l,sui su'stitutul* r,s unde-mi sin/er* domnule* nu /a un a/u#at ;ude/,torului* /i* a2a /um un om a&lat 4ntr-o situa9ie deli/at,* r,s unde altui om /are se interesea#, de el: /e e adev,rat 4n a/u#a9ia a/east, anonim,> Bi Ville&ort arun/, e 'irou* /u de#0ust* s/risoarea 4na oiat, de Dant=s. 1otul 2i nimi/* domnule 2i iat, adev,rul /urat* e onoarea mea de marinar* e iu'irea mea entru Mer/<d=s* e via9a ,rintelui meu. Vor'e2te* domnule* s use /u 0las tare Ville&ort. A oi ad,u0, 4n 2oa t,: -Da/, Ren<e ar utea s, m, vad,* n,d,;duies/ /, ar &i mul9umit, de mine 2i /, nu mi-ar mai s une /, sunt un t,ietor de /a ete-. S, vede9i: le/5nd din Nea ole* /, itanul Le/l=re s-a 4m'oln,vit de &ri0uri. Deoare/e nu avem medi/ e 'ord* iar el nu a vrut s, o osim 4n ni/i un un/t al /oastei* 0r,'it /um era* s, se du/, e insula El'a* 'oala lui s-a 4nr,ut,9it a2a de mult 4n/5t* s re s&5r2itul /elei de-a treia #i* sim9ind /, va muri* m-a /8emat l5n0, el. -Dra0, Dant=s* mi-a s us el* ;ur,-mi e onoarea ta /, vei &a/e /e am s,-9i s un. E vor'a de interese /5t se oate de mari-. -"9i ;ur* domnule /, itan-* i-am r,s uns eu. -Ei 'ine* 4ntru/5t* du a moartea mea* /omanda vasului 49i a ar9ine 4n /alitate de se/und* vei lua /omanda* te vei 4ndre ta s re insula El'a* vei de'ar/a la 3orto-.erra;o* vei 4ntre'a de mare2alul /el mare* 4i vei 4n/redin9a s/risoarea a/easta: oate /, atun/i* el 49i va reda o alt, s/risoare 2i vei &i 4ns,r/inat /u o misiune. Misiunea /are-mi era re#ervat, mie* Dant=s* va &i 4nde linit, de tine 2i toat, /instea 9i se va /uveni 9ie-. -? voi 4nde lini* domnule /, itan* dar oate /, nu am s, a;un0 a2a de u2or* /um /rede9i dumneavoastr,* la marele mare2al-. -Uite un inel e /are i-l vei trimite* 0l,sui /, itanul 2i /are va 4nde ,rta toate di&i/ult,9ile-. S un5nd a/estea* mi-a 4n/redin9at un inel. Era 2i tim ul: este dou, /easuri a /,#ut 4n delir7 a doua #i a murit. Bi /e-ai &,/ut atun/i>

EC

Alexandre Dumas
Ceea /e tre'uia s, &a/* domnule* /eea /e ori/ine ar &i &,/ut 4n lo/ul meu. "n ori/e /a#* ru0,min9ile unui muri'und sunt s&inte* iar* la marinari* ru0,min9ile unui su erior sunt ordine /are tre'uie 4nde linite. M-am 4ndre tat de/i s re insula El'a* unde am a;uns a doua #i7 am /onsemnat toat, lumea e 'ord 2i am /o'or5t sin0ur e ,m5nt. A2a /um rev,#usem* am 4nt5m inat unele 0reut,9i entru a a;un0e la mare2alul /el mare. !-am trimis 4ns, inelul /are urma s,-mi serveas/, dre t semn de re/unoa2tere 2i toate u2ile s-au des/8is 4n &a9a mea. M-a rimit* m-a /er/etat /u rivire la ultimele 4m re;ur,ri ale mor9ii ne&eri/itului Le/l=re 2i* re/um a/esta rev,#use* mi-a redat o s/risoare* 4ns,r/in5ndu-m, s-o du/ ersonal la 3aris. !-am &,0,duit* /,/i era vor'a s, 4nde lines/ ultima voin9, a /, itanului meu. Am /o'or5t e 9,rm* am us re ede la un/t toate /8estiunile de 'ord* a oi am aler0at s,-mi v,d lo0odni/a e /are am re0,sit-o mai &rumoas, 2i mai iu'itoare de/5t ori/5nd. Mul9umit, domnului Morrel* am tre/ut este toate iedi/ile e/le#iasti/e. "n s&5r2it* domnule* asistam* /um v-am s us* la os ,9ul de lo0odn,* m, re0,team s, m, /,s,tores/ este un /eas 2i 4mi &,/eam so/oteala s, le/ m5ine la 3aris* /5nd* 4n urma denun9ului e /are dumneavoastr, ar,ta9i a-l dis re9ui tot at5t /5t 2i mine* am &ost arestat. Da* da* murmur, Ville&ort* tot /e-mi s ui are a &i adev,rat* iar da/, e2ti /ul a'il* e din im ruden9,7 'a 4n/, im ruden9a este le0itimat, de ordinele /, itanului dumitale. "na oia#,-ne s/risoarea /are 9i s-a dat e insula El'a* d,-mi /uv5ntul /, te vei re#enta la rima /8emare 2i du-te la rietenii dumitale. A* dar* sunt li'er* domnule> ex/lam, Dant=s 4n /ulmea 'u/uriei. Da* dar d,-mi numai s/risoarea. 1re'uie s, &ie 4n &a9a dumneavoastr,* domnule7 /,/i mi s-a luat o dat, /u /elelalte 85rtii 2i re/unos/ /5teva 4n a/8etul a/esta. A2tea t,* s use su'stitutul lui Dant=s* /are 42i lua m,nu2ile 2i ,l,ria* a2tea t,. Cui 4i este adresat,> Domnului Noirtier* strada CoU-F<ron* 3aris. 1r,snetul da/, ar &i /,#ut asu ra lui Ville&ort 2i nu l-ar &i i#'it mai &ul0er,tor 2i mai ne rev,#ut. Re/,#u 4n &otoliul de unde se s/ulase e ;um,tate* /a s, a;un0, la tean/ul /u 85rtii /on&is/ate 2i &run#,rindu-l re ede* s/oase s/risoarea &atal, asu ra /,reia arun/, o rivire ,truns, de o 0roa#, de nes us. Domnul Noirtier* strada CoU-F<ron* num,rul 1E* murmur, el* devenind din /e 4n /e mai alid. Da* domnule* r,s unse Dant=s uimit. "l /unoa2te9i> Nu* r,s unse re ede Ville&ort. Un servilor /redin/ios al re0elui nu-i /unoa2te e /ons iratori. E vor'a de/i de o /ons ira9ie> 4ntre', Dant=s /are* du , /e se /re#use li'er* 4n/e ea s, &ie /u rins de o 0roa#, mai mare de/5t /ea dint5i. "n ori/e /a#* domnule* v-am s us* nu aveam 8a'ar de /u rinsul- de e2ei e /are o urtam. Da* relu, Ville&ort /u 0las 4n,'u2it7 dar 2tii numele /elui /,ruia 4i era adresat,. 3entru a i-o reda 4n ersoan, tre'uia s,-l 2tiu* domnule. Bi n-ai ar,tat nim,nui s/risoarea> 4ntre', Ville&ort /itind 2i 4n0,l'enindu-se e m,sur, /e /itea. Nim,nui* domnule* e /uv5nt de onoare. Nu 2tie nimeni /, erai urt,torul unei s/risori venit, de e insula El'a 2i adresat, domnului Noirtier> Nimeni* domnule* a&ar, de /el /are mi-a redat-o. E rea mult* totu2i* e rea mult@ murmur, Ville&ort. .runtea lui Ville&ort se 4ntune/a tot mai mult. Du#ele lui al'e* m5inile tremur,toare* o/8ii a rin2i &,/eau s, trea/, rin /u0etul lui Dant=s /ele mai dureroase ',nuieli. Du , /itirea s/risorii* Ville&ort 42i l,s, /a ul 4n m5ini 2i r,mase o /li , /o le2it. Vai* /e e* domnule> 4ntre', Dant=s /u s&ial,. Ville&ort nu r,s unse7 dar* du , /5teva /li e* 42i 4n,l9, /8i ul alid 2i des/om us 2i mai /iti o dat, s/risoarea.

EH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Bi s ui /, nu 2tii /e /on9inea s/risoarea> relu, Ville&ort. Re et e onoarea mea* domnule* /, nu 2tiu* 0l,sui Dant=s. Dar /e ave9i> V, sim9i9i r,u> Vre9i s, sun* s, /8em a;utor> Nu* domnule* s use Ville&ort* ridi/5ndu-se re ede. Nu te mi2/a* nu s une un /uv5nt. Eu dau ordine ai/i* nu dumneata. Domnule* s use Dant=s ;i0nit* m, 05ndeam s, v, vin 4n a;utor* at5ta tot. Nu am nimi/7 o ame9eal, tre/,toare. ?/u ,-te de dumneata* nu de mine. R,s unde. Dant=s a2te ta intero0atoriul e /are 4l anun9a orun/a a/easta* dar 4n #adar7 Ville&ort re/,#u 4n &otoliu* 42i tre/u o m5n, 4n08e9at, este &runtea la/ de sudoare 2i* entru a treia oar,* se a u/, s, re/iteas/, s/risoarea. -?* da/, 2tie /e /u rinde s/risoarea asta* murmur, el 2i da/, a&l, vreodat, /, Noirtier e tat,l lui Ville&ort* sunt ierdut* ierdut entru de-a ururi-* 05ndi el. Bi-l rivea din tim 4n tim e Edmond* /a 2i /um rivirea sa ar &i utut s, #dro'eas/, 'ariera nev,#ut, /e 4n/8ide 4n inim, se/retele e /are 0ura le ,strea#,. ?* s, nu ne mai 4ndoim@ ex/lam, el deodat,. Dar* 4n numele /erului* domnule* stri0, ne&eri/itul t5n,r* da/, va 4ndoi9i de mine* da/, m, ',nui9i* intero0a9i-m, 2i sunt 0ata s, v, r,s und. Ville&ort &,/u o s&or9are violent, 2i /u un ton e /are vroia s,-l &a/, /5t mai si0ur: Domnule* 0l,sui el* ro'ele /ele mai 0rave re#ult, entru dumneata din intero0atoriu* a2a /, nu ot* re/um n,d,;duisem la 4n/e ut* s, te un 4n li'ertate numaide/5t. "nainte de a lua o ast&el de m,sur,* sunt dator s,-l /onsult e ;ude/,torul de instru/9ie. Deo/amdat, ai v,#ut 4n /e &el m-am urtat /u dumneata. ?* da* domnule* ex/lam, Dant=s 2i v, mul9umes/ /,/i a9i &ost entru mine mai mult un rieten* de/5t un ;ude/,tor. Ei 'ine* domnule* am s, te mai re9in ri#onier* nu mult* /5t mai u9in voi utea. 3rin/i ala dovad, /are exista 4n /ontra dumitale e s/risoarea a/easta 2i ve#i... Ville&ort se a ro ie de /,min* o arun/, 4n &o/ 2i r,mase a/olo 5n, /5nd ea se re&,/u 4n /enu2,. Bi ve#i* urm, el* o distru0. ?* ex/lam, Dant=s* dumneavoastr, sunte9i* domnule* mai mult de/5t ;usti9ia* sunte9i 'un,tatea. Dar as/ult,-m,* urm, Ville&ort* 4n9ele0i /,* du , un ast&el de a/t* o9i s, ai 4n/redere 4n mine* nu-i a2a> ?* domnule* orun/i9i 2i v, voi res e/ta ordinele. Nu* s use Ville&ort* a ro iindu-se de t5n,r* nu ordine vreau s,-9i dau* 4n9ele0i* /i s&aturi. S une9i 2i m, voi /on&orma /a unor ordine. Am s, te 9in 5n, disear, ai/i* 4n alatul ;usti9iei. 3oate /, va veni 2i alt/ineva s,-9i ia intero0atoriul. S une-i tot /e mi-ai s us* dar ni/i un /uv5nt des re s/risoare. V, &,0,duies/* domnule. Se ,rea /, Ville&ort im lora 2i /, a/u#atul 4l lini2te2te e ;ude/,tor. 3ri/e i* s use a/esta* arun/5nd o rivire asu ra /enu2ei /are ,stra 4n/, &orma 85rtiei 2i /are #'ura e deasu ra &l,/,rilor. S/risoarea este a/um distrus,* numai dumneata 2i eu 2tim /, a existat7 nu-9i va mai &i us, 4n &a9, ni/iodat,7 rin urmare*t,0,duie2te da/, 9i se omene2te de ea* t,0,duie2te /u 4ndr,#neal, 2i e2ti salvat. Voi t,0,dui* domnule* &i9i e a/e* 0l,sui Dant=s. Dine* 'ine* s use Ville&ort* du/5nd m5na la 2nurul unei sonerii. A oi* o rindu-se 4n momentul /5nd era 0ata s, sune: Numai s/risoarea asta ai avut-o> 4ntre', el. Numai. 6ur,. Dant=s 4ntinse m5na.

E(

Alexandre Dumas
6ur* 0l,sui el. Ville&ort sun,. Comisarul intr,. Ville&ort se a ro ie de oli9ai 2i 4i s use /5teva /uvinte la ure/8e7 /omisarul r,s unse rintr-un sim lu semn din /a . Urmea#,-l e domnul* s use Ville&ort lui Dant=s. Dant=s se 4n/lin,* arun/, 4n/, o rivire de re/uno2tin9, s re Ville&ort 2i ie2i. De 4ndat, /e u2a se 4n/8ise 4n urma lui* &or9ele 4l ,r,sir, e Ville&ort* /are /,#u a roa e le2inat 4ntr-un ;il9. A oi* du , o /li ,: ?* doamne* murmur, el* iat, de /e de inde via9a 2i noro/ul. Da/, ro/urorul ar &i &ost la Marsilia* da/, ;ude/,torul de instru/9ie ar &i &ost /8emat 4n lo/ul meu* eram ierdut. !ar 85rtia* 85rtia asta 'lestemat,* m, #v5rlea 4n r, astie. A8* tat,* tat,* mereu o s, &ii tu o iedi/, entru &eri/irea mea e lume 2i ve2ni/ o s, tre'uias/, s, lu t /u tre/utul t,u> 3e urm,* deodat,* o &ul0erare nea2te tat, ,ru /, 4i tre/e rin minte* lumin5ndu-i /8i ul. Un #5m'et se ivi e 0ura lui 4n/, /ris at,* o/8ii 'uima/i devenir, &i/2i 2i se o rir, ar/, asu ra unui 05nd. Da* da* 0l,sui el7 da* s/risoarea /are urma s, m, iard,* 4mi va &i oate un noro/. Faide* Ville&ort* la lu/ru@ Bi* du , /e se asi0ur, /, a/u#atul nu mai era 4n anti/amer,* su'stitutul de ro/uror ie2i la r5ndu-i 2i se 4ndre t, re ede s re /asa lo0odni/ei sale.

Ca itolul V!!!

Castelul If

Str,',t5nd anti/amera* /omisarul &,/u un semn s re doi ;andarmi* /are se a2e#ar, unul 4n drea ta* altul 4n st5n0a lui Dant=s. .u des/8is, o u2, /are /omuni/a din a artamentul ro/urorului /u alatul de ;usti9ie 2i merser, /5tva tim e unul din a/ele /oridoare sum're 2i mari /are 4i 4n&ioar, e /ei /e tre/* /8iar da/, n-au ni/i un motiv de 4n&iorare. Du , /um a artamentul lui Ville&ort /omuni/a /u alatul de ;usti9ie* alatul de ;usti9ie /omuni/a /u 4n/8isoarea* monument osomor5t* li it de alat 2i e /are 4l rive2te /urios rin toate des/8i#,turile-i /,s/ate /lo otni9a m,n,stirii A//oules* /e se 4nal9, 4n &a9a ei. Du , multe o/oli2uri rin /oridorul rin /are mer0ea* Dant=s v,#u des/8i#5ndu-se o u2, /u un 08i2eu de &ier. Comisarul d,du /u un /io/an trei lovituri* /are r,sunar, entru Dant=s /a 2i /um ar &i lovit 4n inima sa* u2a se des/8ise 2i /ei doi ;andarmi 4l 4m inser, u2or e ri#onierul /are 2ov,ia 4n/,. Dant=s tre/u ra0ul temut 2i u2a se 4n/8ise 4n urma lui /u #0omot. Res ira alt aer* un aer in&e/tat 2i 0reoi: se a&la 4n 4n/8isoare. .u /ondus 4ntr-o /amer, destul de /urat,* dar #,'relit, 2i &ere/at,. De a/eea 4n&,9i2area lo/uin9ei sale nu-l s erie rea mult. De altminteri /uvintele su'stitutului de ro/uror* rostite /u un 0las /are i se ,ruse lui Dant=s lin de interes* 4i r,sunau 4n/, 4n ure/8e /a o dul/e romisiune de s eran9,. Erau orele atru /5nd Dant=s &usese /ondus 4n /amera sa. Era* re/um am s us* 4n #iua de 4nt5i martie7 ri#onierul se omeni* de/i* 4nv,luit /ur5nd de noa te. Atun/i sim9ul au#ului s ori la el o dat, /u sim9ul v,#ului /are se stinsese. La /el mai mi/ #0omot /are ,trundea 5n, la d5nsul se s/ula re ede 2i &,/ea un as s re u2,* 4n/redin9at /, veneau s,-l un, 4n li'ertate7 dar /ur5nd* #0omotul se stin0ea 4ntr-alt, dire/9ie 2i Dant=s re/,dea e s/,unelul lui. "n s&5r2it* e la /easurile #e/e seara* 4n momentul /5nd Dant=s 4n/e ea s, iard, s eran9a* se au#i un nou #0omot /are i se ,ru* de data a/easta* /, se 4ndrea t, s re /amera sa. "ntr-adev,r* r,sunar, a2i e /oridor 2i se o rir, 4n &a9a u2ii. ? /8eie se r,su/i 4n

EK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


'roas/,* #,voarele s/r52nir, 2i 'ariera imens, de ste;ar se des/8ise* ar,t5nd deodat,* 4n /amera mo-8or5t,* lumina or'itoare a dou, tor9e. "n lumina tor9elor Dant=s v,#u s/li ind s,'iile 2i u2tile a atru ;andarmi. "naintase doi a2i* dar r,mase ne/lintit 4n lo/ v,#5nd s orul de &or9e. M, /,uta9i e mine> 4ntre', Dant=s. Da* r,s unse unul dintre ;andarmi. Din artea domnului su'stitut de ro/uror> De 'un, seam,. Dine* s use Dant=s* sunt 0ata s, v, urme#. Convin0erea /, era /,utat din artea domnului de Ville&ort alun0a ori/e temere ne&eri/itului t5n,r. El 4naint, de/i* /u mintea /alm,* /u mersul li'er* a2e#5ndu-se sin0ur 4n mi;lo/ul es/ortei. ? tr,sur, a2te ta 4n strad,* vi#itiul st,tea e /a r,* un 0ardian st,tea l5n0, vi#itiu. 3entru mine e tr,sura asta> 4ntre', Dant=s. 3entru dumneata* r,s unse un ;andarm. Ur/,@ Dant=s vru s, &a/, oare/ari o'ie/9ii* dar orti9a tr,surii se des/8ise 2i se sim9i 4m ins. Nu avea ni/i osi'ilitatea* ni/i m,/ar inten9ia de a se 4m otrivi* ast&el /, se v,#u a2e#at 4ntr-o /li , 4n &undul tr,surii* 4ntre doi ;andarmi7 /eilal9i doi se a2e#ar, e 'an/8eta din &a9, 2i 0reoiul ve8i/ul orni /u un #0omot sinistru. 3ri#onierul 42i arun/, o/8ii s re des/8i#,turi: erau #,'relite. S/8im'ase doar 4n/8isoarea. At5t numai /, a/easta mer0ea 2i-l trans orta 4n 0oan, s re o 9int, ne/unos/ut,. 3rin 0ratiile str5nse* 4n/5t a'ia utea s, trea/, m5na rin ele* Dant=s re/unos/u totu2i /, mer0eau e strada Caisserie 2i /,* rin strada Saint-Laurent 2i strada 1aramis* se /o'ora s re /8ei. V,#u 4n /ur5nd* rintre 0ratiile sale 2i rintre 0ratiile monumentului 4n a ro ierea /,ruia se a&la* str,lu/ind luminile de la Consi0ne. 1r,sura se o ri* 0ardianul /o'or4* se a ro ie de /or ul de 0ard,. Vreo dois re#e/e solda9i ie2ir, 2i se a2e#ar, la r5nd7 Dant=s vedea u2tile lor s/li ind 4n ',taia &elinarelor de e /8ei. -3entru mine se des&,2oar, oare o ast&el de &or9, militar,>- 42i s use el. +ardianul* des/8i#5nd orti9a /are se 4n/8idea /u /8eia* r,s unse a/estei 4ntre',ri* de2i nu rosti un /uv5nt: Dant=s v,#u* rintre /ele dou, 2iruri de solda9i* un drum /roit entru el* de la tr,sur, 5n, 4n ort. 6andarmii de e 'an/8eta din &a9, /o'or5r, /ei dint5i* a oi 4l /o'or5r, e el* e urm, /ei din drea ta 2i din st5n0a lui 4l urmar,. Merser, s re o 'ar/, e /are un marinar al v,mii o 9inea l5n0, /8ei de un lan9. Solda9ii 4l rivir, e Dant=s /u un aer de /urio#itate n,u/,. "ntr-o /li , el &u a2e#at la u a vasului* tot 4ntre /ei atru ;andarmi* e /5nd 0ardianul st,tea la rora. ? #05l95itur, violent, de ,rt, 'ar/a de 'ord 2i atru lo ,tari v5slir, #drav,n s re 3ilon. C5nd* din 'ar/,* &u s/os un stri0,t* lan9ul /are 4n/8ide ortul se /o'or4 2i Dant=s v,#u /, se a&la 4n a2a #isul .rioul* adi/, din/olo de rada ortului. 3rima ornire a ri#onierului* 0,sindu-se 4n aer li'er* &usese a/eea de 'u/urie. A/rul este a roa e li'ertatea. Res ir, de/i 4n ad5n/ul ie tului adierea vie* /are adu/e e ari ile ei toate aromele ne/unos/ute ale no 9ii 2i ale m,rii. Cur5nd* totu2i* s/oase un o&tat. 1re/ea e dinaintea R<servei* unde &usese a2a de &eri/it diminea9a* 4n /easul de dinaintea arest,rii 2i* rin des/8i#,tura /elor dou, &erestre* #0omotul voios al unui 'al r,#'ea 5n, la el. Dant=s 42i 4m reun, m5inile* 42i 4n,l9, o/8ii la /er 2i se ru0,. Dar/a 42i /ontinua drumul* tre/use de Ca de Mort* se a&la 4n &a9a 0ol&ului 38aro* o/olea 'ateria. Manevra nu utea &i 4n9eleas, de Dant=s. Dar unde m, du/e9i> 4ntre', el e un ;andarm. Ai s, a&li /ur5nd. Dar... Nu avem voie s,-9i d,m ni/i o ex li/a9ie.

%A

Alexandre Dumas
Dant=s* /are era e ;um,tate soldat* /onsidera a'surd s, un, 4ntre',ri unor su'ordona9i /,rora le era inter#is s, r,s und,* a2a /, t,/u. Atun/i* /ele mai /iudate 05nduri 4i tre/ur, rin minte: deoare/e nu utea s, &a/, un drum lun0 /u o ast&el de 'ar/,* deoare/e ni/i un vas nu era an/orat 4n dire/9ia s re /are mer0eau* 42i 4n/8i ui /, va &i de us 4ntr-un lo/ de ,rtat de /oast,* s un5ndu-i-se /, e li'er. Nu era le0at* nu se &,/use ni/i o 4n/er/are entru a-i une /,tu2e* /eea /e i se ,rea un semn 'un. De altminteri* nu-i s usese su'stitutul* a2a de 'un /u el /,* da/, nu roste2te numele &atal de Noirtier* nu are a se teme de nimi/> Nu distrusese Ville&ort* 4n re#en9a lui* s/risoarea eri/uloas,* sin0ura dovad, /e existase 4n /ontra sa> A2te ta de/i* mut 2i 4n05ndurat* 4n/er/5nd s, str, un0, /u o/8ii marinarului de rins /u 4ntuneri/ul 2i /u s a9iul 4n 'e#na no 9ii. L,saser, la drea ta insula Ratonneau* unde lumina un &ar* 2i* mer05nd e l5n0, /oast,* a;unseser, 4n dre tul 0ol&ului Catalanilor. A/olo rivirile ri#onierului 42i 4nte9ir, ener0ia: a/olo se a&la Mer/<d=s 2i lui i se ,rea 4n &ie/are /li , /, vede s/8i95ndu -se e 9,rmul mo8or5t &orma nel,murit, a unei &emei. Cum de nu-i s unea &etei un resentiment /, iu'itul ei tre/ea la trei sute de a2i de ea> ? sin0ur, lumin, str,lu/ea la Catalani. Du , o#i9ia luminii* Dant=s 42i d,du seama /, ea lumina /amera lo0odni/ei sale. Sin0ur, Mer/<d=s ve08ea 4n toat, /olonia. S/o95nd un stri0,t uterni/* t5n,rul utea s, &ie au#it de lo0odni/,. "l re9inu o ru2ine nemotivat,. Ce vor s une oamenii /are 4l riveau* au#indu-l /, stri0, /a un smintit> R,mase de/i t,/ut* /u o/8ii a9inti9i asu ra luminii. "n vremea asta 'ar/a 42i /ontinua drumul. 3ri#onierul nu se 05ndea 4ns, la 'ar/,* el se 05ndea la Mer/<d=s. ? ridi/,tur, de teren a/o eri lumina. Dant=s se 4ntoarse 2i o'serv, /, 'ar/a ornea 4n lar0. "n tim /e rivea /u&undat 4n 05nduri* v5slele &useser, 4nlo/uite /u 5n#e 2i 'ar/a 4nainta a/um 4m ins, de v5nt. Cu tot de#0ustul e /are Dant=s il 4n/er/a de a-i une ;andarmului alte 4ntre',ri* se a ro ie de el* lu5ndu-i m5na: Camarade* 4i s use* e /on2tiin9a 2i e ran0ul dumitale de soldat* te im lor s, ai mil, de mine 2i s,-mi r,s un#i. Eu sunt /, itanul Dant=s* &ran/e# 'un 2i loial* m,/ar /, a/u#at de nu 2tiu /e tr,dare. Unde m, du/i> S une-mi 2i* e /uv5ntul meu de marinar* m, voi su une datoriei 2i m, voi resemna soartei.6andarmul 42i s/,r in, ure/8ea* rivi s re /amaradul s,u. A/esta &,/u o mi2/are* /are vroia s, s un, ar/,: -Cred /, 4n lo/ul unde ne a&l,m nu mai e ni/i o iedi/,- 2i ;andarmul se 4ntoarse s re Dant=s: Dumneata e2ti marsilie# 2i marinar 2i m, 4ntre'i 4n/otro mer0em> Da* /,/i* e onoarea mea* nu 2tiu. Nu ',nuie2ti> Delo/. Nu este /u utin9,. "9i ;ur e /e am mai s&5nt 4n lume. R,s unde-mi* te im lor. Dar /onsemnul> Consemnul nu te o re2te s,-mi /omuni/i /eea /e voi a&la este #e/e minute* este o ;um,tate de /eas* oate este un /eas. At5t numai /,* 5n, atun/i* 4mi /ru9i vea/uri de nesi0uran9,. 1e 4ntre'* /a 2i /um ai &i rietenul meu. Uite* nu vreau ni/i s, m, revolt* ni/i s, &u07 de alt&el* nu ot. "n/otro mer0em> Da/, ai avea o/8ii le0a9i sau da/, n-ai &i ie2it ni/iodat, din ortul Marsiliei* ar tre'ui totu2i s, 08i/e2ti unde mer0i. Nu 08i/es/. 3rive2te atun/i 4n ;urul dumitale. Dant=s se ridi/,* 42i a9inti o/8ii s re un/tul unde ,rea /, se 4ndrea t, 'ar/a 2i* la o sut, de st5n;eni 4n &a9a lui* v,#u 4n,l95ndu-se st5n/a nea0r, 2i drea t, e /are* /a un adaos de silex* se a&la /astelul mo8or5t !&.

%1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


.orma /iudat,* 4n/8isoarea 4n ;urul /,reia domnea o a2a de ro&und, 0roa#,* &ort,rea9a /are de trei sute de ani alimenta Marsilia /u tradi9iile ei lu0u're* ar,t5ndu-se deodat, lui Dant=s /are nu se 05ndea la ea* roduse asu ra lui e&e/tul e /are 4n&,9i2area e2a&odului 4l &a/e asu ra /ondamnatului la moarte. Doamne* Castelul !&@ ex/lam, el. Ce-o s, &a/em a/olo> 6andarmul #5m'i. Nu m, du/e9i /umva /a s, m, 4ntemni9a9i> /ontinu, Dant=s. Castelul !& e o 4n/8isoare de stat* destinat, numai marilor vinova9i oliti/i. Eu nu am s,v5r2it ni/i o /rim,. Sunt la Castelul !& ;ude/,tori de instru/9ie sau alt &el de ma0istra9i> "mi 4n/8i ui /, a/olo nu sunt* s use ;andarmul* de/5t un 0uvernator* temni/erii* o 0arni#oan, 2i #iduri 'une. Faide* 8aide* rietene* nu mai &a/e at5ta e miratul* /, m, &a/i s, /red /, r,s l,te2ti 'un,voin9a mea ',t5ndu-9i ;o/ de mine. Dant=s str5nse m5na ;andarmului* 0ata s, i-o ru ,. S ui de/i* 0l,sui el* /, sunt dus la Castelul !& /a s, m, 4ntemni9e#e> De 'un, seam,* s use ;andarmul. "n ori/e /a#* /amarade* e de risos s, m, str5n0i a2a de tare. .,r, alt, in&orma9ie* &,r, alt, &ormalitate> 4ntre', t5n,rul. .ormalit,9ile sunt 4nde linite* in&orma9ia 9i-a &ost dat,. A2adar* /u toat, &,0,duiala domnului de Ville&ort> Nu 2tiu da/, domnul de Ville&ort 9i-a &,0,duit /eva* s use ;andarmul* dar /eea /e 2tiu este /, mer0em la Castelul !&. Fei* dar /e &a/i> Camara#i* a;utor@ Cu o mi2/are /a &ul0erul* /are* totu2i &usese rev,#ut, de o/8iul is/usit al ;andarmului* Dant=s vrusese s, se arun/e 4n mare7 dar atru m5ini vi0uroase 4l re9inur, 4n momentul /5nd i/ioarele lui ,r,seau untea ',r/ii. C,#u la &und* url5nd de /iud,. Dravo@ ex/lam, ;andarmul* un5nd un 0enun/8i e ie tul lui* 'ravo@ A2a 49i 9ii /uv5ntul de marinar> S, se mai 4n/read, /ineva 4n oamenii miero2i@ Ei 'ine* dra0, rietene* &, a/um o mi2/are* una sin0ur, 2i 49i tr5ntes/ un 0lon9 4n /a . M-am a',tut de la rimul /onsemn* dar te asi0ur /, n-am s, m, a'at de la al doilea. Bi-2i /o'or4 4ntr-adev,r /ara'ina s re Dant=s* /are sim9i v5r&ul 9evii la t5m l,. Se 05ndi o /li , s, &a/, mi2/area inter#is, 2i s, s&5r2eas/, ast&el 4n /8i violent /u nenoro/irea nea2te tat, /e se a',tuse asu ra lui* rin#5ndu-l 4n 08earele ei de vultur. Dar to/mai entru /, nenoro/irea era nea2te tat,* Dant=s se 05ndi /, ea nu utea s, dure#e. "i revenir,* e urm,* 4n minte* &,0,duielile domnului de Ville&ort7 e urm,* N de /e s, n-o s unem N moartea 4n &undul unei ',r/i* venit, din m5na unui ;andarm* i se ,ru ur5t,. Re/,#u de/i e &undul ',r/ii* s/o95nd un urlet de tur'are 2i &r,m5nt5ndu-2i m5inile /u &urie. A roa e 4n a/eea2i /li , o i#'itur, violent, #0udui 'ar/a. Un v5sla2 s,ri e st5n/a e /are rova mi/ii ',r/i o atinsese* o &r5n08ie se des&,2ur, 4n ;urul unui s/ri ete /are s/5r95i 2i Dant=s 4n9elese /a a;unseser, 2i /, 'ar/a era le0at,. "ntr-adev,r* a#ni/ii /are-l 9ineau 2i de 'ra9e 2i de 0ulerul 8ainei* 4l silir, s, se ridi/e* 4l 4m inser, s, /o'oare e 9,rm* 2i-l t5r5r, s re tre tele /are ur/au la oarta /itadelei* 4n tim /e 0ardianul* 4narmat /u o &lint, /u 'aionet,* mer0ea 4n urma lui. Dant=s nu &,/u* de altminteri* ni/i o 4m otrivire #adarni/,. "n/etineala lui se datora mai mult iner9iei de/5t 4m otrivirii7 era amor9it 2i se /l,tina /a un om 'eat. V,#u din nou solda9i /are se 4n2irau e anta drea t,* sim9i s/,ri /are 4l sileau s, ridi/e i/ioarele* o'serv, /, tre/ea rintr-o oart, 2i /, oarta se 4n/8idea 4n urma lui* dar toate a/estea* ma2inal* /a rintr-o /ea9,* &,r, s, distin0, nimi/ lim ede. Nu mai vedea ni/i marea* N imensa durere a ri#onierilor /are rives/ s a9iul /u sentimentul /um lit al ne utin9ei. Se &,/u un o as de un moment* 4n r,stim ul /,ruia 4n/er/, s,-2i adune 05ndurile. 3rivi 4n ;uru-i7 se 0,sea 4ntr-o /urte ,trat,* &ormat, din atru #iduri 4nalte. Se au#ea asul 4n/et 2i re0ulat al sentinelelor 2i* ori de /5te ori ele tre/eau e dinaintea a dou, sau trei &as/i/ole de

%$

Alexandre Dumas
lumin,* roie/tate e #iduri de lu/irea a dou, sau trei lumini /are s/li eau 4nl,untrul /astelului* se vedea s/5nteind 9eava u2tilor lor. A2te tar, /am #e/e minute. .iind si0uri /, Dant=s nu mai utea s, &u0,* ;andarmii 4i d,duser, drumul. 3,rea /, a2tea t, ordine. Bi ordinele sosir,. Unde e de9inutul> 4ntre', o vo/e. !at,-l* r,s unser, ;andarmii. S, m, urme#e* s,-l du/ unde 4i e lo/ul. Faide* s user, ;andarmii* 4m in05ndu-l e Dant=s. De9inutul 4l urm, e /ondu/,torul s,u* /are-l duse 4ntr-adev,r 4ntr-o sal, a roa e su'teran,* ai /,rei ere9i 0oi 2i ume#i9i ,reau 4m'i'a9i de la/rimi. Un &el de lam ion* us e un s/,unel* a /,rui &e2til, lutea 4ntr-o 0r,sime in&e/t,* ilumina ere9ii lu/io2i ai 0roa#ni/ei 4n/, eri* ar,t5ndu-l lui Dant=s e /ondu/,torul s,u* un temni/er su'altern* rost 4m'r,/at 2i /u mutra sus e/t,. !at, /amera dumitale entru noa tea asta* 0l,sui el. E t5r#iu 2i domnul 0uvernator s-a /ul/at. M5ine* /5nd o s, se tre#eas/, 2i-o s, ia /uno2tin9, de ordinele /are te rives/* oate /-o s,-9i s/8im'e domi/iliul. 35n, atun/i* iat, 5ine* a a e 4n ul/ior* aie /olo 4n /ol97 e tot /e un de9inut oate s,-2i doreas/,. Dun, seara. Bi mai 4nainte /a Dant=s s, se &i 05ndit s, des/8id, 0ura entru a-i r,s unde* mai 4nainte de a &i ',0at de seam, unde unea temni/erul 5inea* mai 4nainte de a-2i &i dat seama de lo/ul unde #,/ea ul/iorul* mai 4nainte de a-2i &i 4ndre tat o/8ii s re /ol9ul unde 4l a2te tau aiele destinate s,-i serveas/, de at* temni/erul luase lam ionul 2i* 4n/8i#5nd u2a* r, ise de9inutului lumina al'urie /are 4i ar,tase* /a la lumina unei &ul0er* ere9ii ume#i9i ai 4n/8isorii. Se omeni atun/i sin0ur* 4n 'e#n, 2i 4n t,/ere* mut 2i osa/* /a 'ol9ile al /,ror &ri0 0la/ial 4l sim9ea /o'or5nd e &runtea 4n/ins,. C5nd rimele ra#e ale #ilei aduser, u9in, lumin, 4n vi#uin,* temni/erul reveni /u ordinul de a-l l,sa e ri#onier a/olo unde se 0,sea. Dant=s nu-2i s/8im'ase lo/ul. ? m5n, de &ier 4l 9intuise ar/, 4n /8iar un/tul unde se o rise 4n a;un. At5t numai /, o/8ii s,i ad5n/i se as/undeau su' valul umed al la/rimilor. St,tea ne/lintit 2i rivea 4n ,m5nt. 3etre/use ast&el toat, noa tea* 4n i/ioare* &,r, s, doarm, o sin0ur, /li ,. 1emni/erul se a ro ie de el* se 4nv5rti 4n ;uru-i* 4ns, Dant=s nu ,ru /,-l vede. "l ',tu e um,r7 Dant=s tres,ri 2i /l,tin, din /a . N-ai dormit> 4l 4ntre', temni/erul. Nu 2tiu* r,s unse Dant=s. 1emni/erul 4l rivi /u mirare. Nu 9i-e &oame> /ontinu, el. Nu 2tiu* r,s unse iar,2i Dant=s. Vrei /eva> A2 vrea s,-l v,d e 0uvernator. 1emni/erul 4n,l9, din umeri 2i ie2i. Dant=s 4l urm,ri din o/8i* 4ntinse m5inile s re u2a 4ntredes/8is,* dar u2a se 4n/8ise. 3ie tul i se s&52ie ar/, 4ntr-un lun0 sus in. La/rimile /are-i n, ,deau ie tul 952nir, /a dou, 5raie. C,#u 4n 0enun/8i* 4n/e 5nd s, se roa0e 4ndelun0* evo/5nd 4n minte 4ntrea0a-i via9, de alt,dat, 2i 4ntre'5ndu-se /e /rim, s,v5r2ise 4n via9a a/easta 4n/, at5t de t5n,r, s, merite o edea s, at5t de /rud,. Qiua tre/u ast&el. A'ia da/, 4n08i9i /59iva dumi/a9i de 5ine 2i sor'i /5teva i/,turi de a ,. Uneori r,m5nea ;os* /u&undat 4n 05nduri* alteori se 4nv5rtea de ;ur-4m re;urul /elulei* /a un animal s,l'ati/ 4n/8is 4ntr-o /u2/, de &ier. "n s e/ial un 05nd 4l s/otea din s,rite: /,* 4n tim ul /5t &usese adus ai/i* ne2tiind unde era dus* r,m,sese a2a de /alm 2i de lini2tit* de2i ar &i utut de #e/e ori s, se arun/e 4n mare 2i* o dat, 4n a ,* 0ra9ie is/usin9ei sale de a 4nota* de rinderii* /are &,/ea din el unul dintre /ei mai iste9i /u&und,tori din Marsilia* ar &i utut s, dis ar, su' a ,* s, s/a e de a#ni/i* s, a;un0, 4n !talia sau 4n S ania 2i de a/olo s,-i s/rie lo0odni/ei s, vin, la el. Existen9a nu 4l nelini2tea* indi&erent de 9inut: retutindeni marinarii

%E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


de is rav, sunt rari. Vor'ea italiana /a un tos/an* s aniola /a un /o il al Ve/8ii Castilii* ar &i tr,it li'er* &eri/it* /u Mer/<d=s 2i /u tat,l s,u* /,/i tat,l s,u ar &i venit du , el* 4n tim /e a/um era ri#onier 4n/8is 4n Castelul !&* 4n 4n/8isoarea din /are nu se utea ie2i* ne2tiind /e se va 4nt5m la /u ,rintele sau* /u Mer/<d=s 2i toate astea* entru /, /re#use 4n /uv5ntul lui Ville&ort. "i venea s, 4nne'uneas/,. De a/eea Dant=s se #v5r/olea &urios e aiele roas ete* /are 4i &useser, aduse de temni/er. A doua #i* la a/eea2i or,* temni/erul reintr,. Ei* 4l 4ntre', a/esta. E2ti mai /uminte ast,#i de/5t ieri> Dant=s nu r,s unse. Faida* de* 4i s use a/esta* u9in /ura;. Dore2ti /eva /are s,-mi stea 4n utin9,> Fai* s une@ Dores/ s, vor'es/ /u 0uvernatorul. E8* ex/lam, temni/erul /u enervare* 9i-am mai s us /, asta e /u ne utin9,. De /e-i /u ne utin9,> 3entru /,* rin re0ulamentul 4n/8isorii* un ri#onier n-are dre tul s, /ear, a2a /eva. Dar /e-i ermis ai/i> 4ntre', Dant=s. ? 8ran, mai 'un, /u lat,* lim'area 2i /5teodat, /,r9i. N-am nevoie de /,r9i* n-am ni/i un /8e& s, m, lim' 2i 0,ses/ /, 8rana este 'un,. Ast&el /, nu vreau de/5t un lu/ru: s,-l v,d e 0uvernator. Da/, 4mi 'a9i /a ul re et5nd mereu a/ela2i lu/ru* 0l,sui temni/erul* nu-9i mai adu/ m5n/are. Ei* 2i> s use Dant=s. Da/, nu-mi mai adu/i de m5n/are* am s, mor de &oame* at5ta tot. A//entul /u /are Dant=s rosti /uvintele a/estea dovedi temni/erului /, ri#onierul s,u ar &i &eri/it s, moar,. De a/eea* 4ntru/5t ori/e ri#onier 4nseamn, un /52ti0 de a roximativ )A de /entime e #i entru temni/erul s,u* a/esta /u0et, la de&i/itul /are ar re#ulta entru el rin moartea arestatului* ast&el /, relu, /u ton mai 'l5nd: As/ult,* /eea /e dore2ti dumneata este /u ne utin9,. Nu mai /ere* /,/i nu s-a mai omenit /a* la /ererea de9inutului* 0uvernatorul s, vin, 4n /amera a/estuia. .ii /uminte* 9i se va 4n0,dui lim'area 2i s-ar utea /a* 4ntr-o #i* 4n tim /e ai s, te lim'i* 0uvernatorul s, trea/,. 1e vei adresa atun/i lui* da/, o s, vrea s,-9i r,s und,* 4l rive2te. Dar* 4ntre', Dant=s* /5t am s, a2te t 5n, /e 4nt5m larea se va rodu/e> E8* 0l,sui temni/erul* o lun,* trei luni* 2ase luni* oate un an. E rea mult* ex/lam, Dant=s7 vreau s,-l v,d numaide/5t. Nu te l,sa o'sedat de o sin0ur, dorin9, e /are e im osi'il s, o 4nde line2ti* 0l,sui temni/erul7 altminteri* 5n, 4n /in/is re#e/e #ile* ai s, 4nne'une2ti. Cre#i> 4l 4ntre', Dant=s. Da* vei &i ne'un. A2a 4n/e e totdeauna ne'unia. Avem un exem lu ai/i: o&erind 4ntruna 0uvernatorului un milion /a s,-l un, 4n li'ertate* /reierul a'atelui /are lo/uia 4n odaia a/easta 4naintea dumitale s-a s/r5ntit. Bi de /5nd a ,r,sit odaia asta> De doi ani. L-au us 4n li'ertate> Nu* l-au ',0at la /ar/er,. As/ult,* s use Dant=s* eu nu sunt a'ate 2i nu sunt ne'un. 3oate /, am s, devin dar* din ne&eri/ire* 4n /easul de &a9, am 4n/, ;ude/ata 4ntrea0,: 49i &a/ alt, ro unere. Care> N-am s,-9i romit un milion* /,/i n-am s, 9i-l ot da. Dar am s,-9i o&er o sut, de taleri da/, vrei* /5nd ai s, mer0i /u rima o/a#ie la Marsilia* s, /o'ori 5n, la Catalani 2i s, dai o s/risoare unei &ete e /are o /8eam, Mer/<d=s7 ni/i m,/ar o s/risoare* doar dou, r5nduri.

%%

Alexandre Dumas
Da/, du/ a/este dou, r5nduri 2i sunt des/o erit* 4mi ierd lo/ul /are &a/e o mie de lire e an* &,r, s, mai un la so/oteal, 'ene&i/iile 2i 8rana7 ve#i de/i /, a2 &i un mare n,t,r,u ris/5nd o mie de lire /a s, /52ti0 trei sute. Ei* 'ine* s use Dant=s* as/ult, 2i ia aminte: da/, re&u#i s, du/i &etei dou, r5nduri sau m,/ar s-o 4n2tiin9e#i /, sunt ai/i* am s, te 5ndes/ 4ntr-o #i dina oia u2ii 2i* 4n momentul /5nd intri* am s,-9i #dro'es/ /a ul /u s/,unelul ,sta. M, amenin9i> ex/lam, temni/erul* &,/5nd un as 4na oi 2i lu5nd o#i9ie de a ,rare7 nu #,u* 9i se sminte2te /a ul. A'atele a 4n/e ut /a dumneata* a2a /,* 4n trei #ile ai s, &ii ne'un de le0at /a 2i el. Noro/ /, 4n /astelul !& exist, /ar/ere. Dant=s lu, s/,unelul 2i 4l 4nv5rti e du , /a . Dine* 'ine* 0l,sui temni/erul7 da/, vrei nea ,rat* o s,-l 4n2tiin9e# e 0uvernator. Dravo* s use Dant=s* un5nd ;os s/,unelul 2i a2e#5ndu-se e el /u /a ul le/at* /u o/8ii r,t,/i9i* /a 2i /um devenise /u adev,rat ne'un. 1emni/erul ie2i* dar 4n /li a urm,toare se 4na oie /u atru solda9i 2i /u un /a oral. Din ordinul 0uvernatorului* s une el* /o'or59i-l e ri#onier la eta;ul de dedesu't. Adi/, la /ar/er,> 0l,sui /a oralul. La /ar/er,: ne'unii tre'uie u2i /u ne'unii. Cei atru solda9i 4l a u/ar, e Dant=s* /are /,#u 4ntr-un &el de a atie* 2i-i urm, &,r, 4m otrivire. "l silir, s, /o'oare /in/is re#e/e tre te 2i des/8iser, u2a unei /ar/ere* 4n /are el intr, murmur5nd: Are dre tate* ne'unii tre'uie u2i /u ne'unii. U2a se 4n/8ise 2i Dant=s merse 4nainte /u m5inile 4ntinse* 5n, /5nd sim9i #idul. Atun/i se a2e#, 4ntr-un un08er 2i r,mase nemi2/at* 4n tim /e o/8ii* o'i2nuindu-se tre tat-tre tat /u 4ntuneri/ul* 4n/e eau s, distin0, o'ie/tele. 1emni/erul avea dre tate: mai li sea &oarte u9in /a Dant=s s, 4nne'uneas/,.

Ca itolul !X

Seara de logodn

3re/um am s us* Ville&ort se 4ndre tase iar,2i s re ia9a +rand- Cours 2i* reintr5nd 4n /asa doamnei de Saint-M<ran* 4i 0,si e musa&irii e /are 4i l,sase la mas, 4n salon* la /a&ea. Ren<e 4l a2te ta /u o ner,'dare 4m ,rt,2it, de toat, so/ietatea. De a/eea &u rimit /u ex/lama9ii 0enerale: Ei* t,ietorule de /a ete* st5l al statului* Drutus re0alist* ex/lam, unul* /e este> s une. Suntem amenin9a9i /umva de un nou re0im al teroarei> 4ntre', altul. C, /,unul din Corsi/a a ie2it oare din /averna lui> 4ntre', al treilea. Doamn, mar/8i#,* s use Ville&ort* a ro iindu-se de viitoarea soa/r,* am venit s, v, ro0 s, m, s/u#a9i /, sunt nevoit s, v, ,r,ses/ ast&el... Domnule mar/8i#* a2 utea s, am onoarea de a v, s une dou, /uvinte 4n arti/ular> Va s, #i/, e /eva /u adev,rat 0rav> 4ntre', mar/8i#a* o'serv5nd norul /are 4ntune/a &runtea lui Ville&ort. At5t de 0rav* 4n/5t sunt silit s,-mi iau /on/ediu de la dumneavoastr, entru /5teva #ile. Ve#i* rin urmare* /ontinu, el* 4ntor/5ndu-se s re Ren<e* /5t de 0rav, e situa9ia. 3le/i* domnule> ex/lam, Ren<e* in/a a'il, s,-2i as/und, emo9ia e /are i-o ri/inuia nea2te tata veste. Vai* da* domni2oar,* r,s unse Ville&ort* tre'uie. Bi unde te du/i> 4ntre', mar/8i#a.

%)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se/retul ;usti9iei* doamn,. 1otu2i* da/, /ineva de ai/i are /omisioa-ne entru 3aris* un rieten al meu va le/a ast, sear, 2i 42i va lua /u l,/ere a/east, sar/in,. Musa&irii se rivir, 4ntre ei. Mi-ai /erut s, st,m un moment de vor',> 4ntre', mar/8i#ul. Da* s, tre/em 4n /a'inetul dumneavoastr,* v, ro0. Mar/8i#ul 4l lu, e Ville&ort de 'ra9 2i ie2i /u el. Ei* /e e> vor'e2te@ 0l,sui mar/8i#ul /5nd a;unse 4n /a'inetul s,u. S-au etre/ut lu/ruri e /are le /red de /ea mai mare 0ravitate 2i /are re/lam, le/area mea 4ndat, la 3aris. A/um* mar/8i#e* s/u#,-mi in-dis/re9ia 2i 'rutalitatea 4ntre',rii: ai rente de stat> 1oat, averea mea este 4n e&e/te. Vreo CAA-HAA de mii de &ran/i Ei 'ine* vinde-le* mar/8i#e* vinde-le* /,/i altminteri e2ti ruinat. Dar /um vrei s, le v5nd de ai/i> Ai un a0ent de s/8im'* nu-i a2a> Da. D,-mi o s/risoare entru el 2i s, le v5nd, &,r, s, iard, un minut* o se/und,7 oate /, 2i a2a am s, a;un0 rea t5r#iu. Dra/e* s, nu ierdem tim ul@ 0l,sui mar/8i#ul. Se a2e#, la mas, 2i s/rise o s/risoare a0entului s,u de s/8im'* ordon5ndu-i s, v5nd, nea ,rat. A/um* /, am s/risoarea* s use Ville&ort* 4m ,turind-o /u 0ri;, 4n orto&el* 4mi mai tre'uie una. 3entru /ine> 3entru re0e. 3entru re0e> Da. Dar nu /ute# s,-i s/riu a2a* deodat,* Maiest,9ii Sale. De a/eea ni/i nu-9i /er dumitale s,-i s/rii 2i te 4ns,r/ine# s,-i /eri domnului de Salvieux. 1re'uie s,-mi dea o s/risoare /u a;utorul /,reia s, ot ,trunde la Maiestatea Sa* &,r, a &i su us tuturor &ormalit,9ilor de audien9, /are m, ot &a/e s, ierd un tim re9ios. Dar nu-l ai e ministrul 6usti9iei* /are este li'er s, intre ori/5nd la 1uileries 2i rin mi;lo/irea /,ruia o9i s, a;un0i* &ie #i* &ie noa te* la re0e> Da* &,r, 4ndoial,* dar este inutil s, 4m art /u alt/ineva meritul nout,9ii e /are i-o du/. "n9ele0i> Ministrul 6usti9iei m-ar une 4n mod &ires/ e al doilea lan 2i mi-ar r, i tot 'ene&i/iul a&a/erii. Nu-9i s un de/5t un lu/ru* mar/8i#e: /ariera mea este asi0urat, da/, a;un0 rimul la 1uileries* /,/i 4i voi &a/e re0elui un servi/iu e /are el nu va utea s,-l uite. "n /a#ul a/esta* dra0ul meu* du-te 2i &,-9i 'a0a;ul. Eu 4l /8em e Salvieux 2i-l un s, s/rie s/risoarea* /are 49i va servi de li'er, tre/ere. Dine* nu ierde tim * /,/i 4ntr-un s&ert de or, tre'uie s, &iu 4n tr,sur,. S une tr,surii s, o reas/, 4n &a9a or9ii. Ni/i vor',. M, vei s/u#a &a9, de mar/8i#,* nu-i a2a> Bi &a9, de domni2oara de Saint-M<ran* e /are o ,r,ses/ 4ntr-o ast&el de #i /u un re0ret ro&und. Le vei 0,si e am5ndou, 4n /a'inetul meu 2i ai s, o9i s,-9i iei r,mas 'un de la ele. "9i mul9umes/ de o sut, de ori. ?/u ,-te de s/risoare. Mar/8i#ul sun,7 a ,ru un la/8eu. S une-i /ontelui de Salvieux /, 4l a2te t... A/um lea/,* urm, mar/8i#ul* adres5ndu-se lui Ville&ort. Dun* m, 4ntor/ imediat. Bi Ville&ort ie2i 4n 0oan,. Dar la u2, se 05ndi /, un su'stitut de ro/uror re0al* /are ar &i v,#ut mer05nd /u a2i iu9i* ris/, s, tul'ure odi8na unui ora2 4ntre0. "2i relu, de/i mersul o'i2nuit* /are era /5t se oate de ma0istral Q,ri la u2a sa* 4n um'r,* o &antom, al',* /are 4l a2te ta nemi2/at,.

%C

Alexandre Dumas
Era &rumoasa &at, /atalan, /are* neav5nd ve2ti de la Edmond* se &uri2ase e 4nno tate din 38aro* entru a veni s, a&le /au#a arest,rii lo0odni/ului ei. La a ro ierea lui Ville&ort* ea se des rinse de #idul l5n0, /are st,tea re#emat, 2i-i t,ie drumul. Dant=s 4i vor'ise su'stitutului des re lo0odni/a sa* ast&el /, Mer/<d=s n-avu nevoie s, s un, /ine este* entru /a Ville&ort s-o re/unoas/,. .u sur rins de &rumuse9ea 2i demnitatea &emeii* iar /5nd ea 4l 4ntre', /e a devenit iu'itul ei* lui i se ,ru /, el e a/u#atul 2i ea ;ude/,torul. ?mul des re /are vor'e2ti* s use Ville&ort r,stit* este &oarte vinovat 2i nu ot s, &a/ nimi/ entru el* domni2oar,. Mer/<d=s s/oase un sus in* dar /5nd Ville&ort 4n/er/, s, trea/, mai de arte* ea 4l o ri din nou. Dar /el u9in unde este* 4ntre', ea* /a s, m, ot interesa da/, e mort sau viu> Nu 2tiu. Nu-mi mai a ar9ine* r,s unse Ville&ort. St5n;enit de rivirea /urat, 2i de atitudinea im loratoare a &etei* el o res inse e Mer/<d=s 2i intr, 4n/8i#5nd re ede u2a* /a entru a l,sa a&ar, durerea /e i se adu/ea. Dar durerea nu se l,s, res ins, ast&el. Asemenea s,0e9ii mortale des re /are vor'e2te Vir0iliu* omul r,nit o ia /u el. Ville&ort intr,* 4n/8ise u2a* dar* /5nd a;unse 4n salon* i/ioarele 4l ,r,sir,7 s/oase un o&tat* /are se-m,na /u un 8o8ot de l5ns 2i /,#u 4ntr-un ;il9. Atun/i* 4n ad5n/ul inimii lui 'olnave* 4n/ol9i rimul 0r,unte al unui ul/er u/i0,tor. ?mul e /are 4l sa/ri&i/a am'i9iei sale* ino/entul /are l,tea entru ,rintele /ul a'il* i se ar,t,* alid 2i amenin9,tor* de m5n, /u lo0odni/a sa* alid, /a 2i el. Bi /u ei odat, veni remu2/area. Nu remu2/area /are 4l &a/e e 'olnav s, #v5/neas/, asemenea oamenilor /u rin2i de &urii* des re /are vor'e2te literatura anti/8it,9ii* /i #0omotul surd 2i dureros /are* 4n anumite momente* love2te inima* r,nind-o /u amintirea unei a/9iuni tre/ute* ran, ale /,rei dureri s&52ietoare sa , un r,u /e mer0e* ad5n/indu-se* 5n, la moarte. "2i &,/u lo/ atun/i* 4n su&letul lui Ville&ort* 4n/, o /li , de 2ov,ial,. Ceruse 4n multe r5nduri* &,r, alt, emo9ie de/5t a/eea rovo/at, de lu ta ;ude/,torului /u a/u#atul* edea sa /u moartea 4n /ontra aresta9ilor. !ar /ondamna9ii a/e2tia* exe/uta9i 0ra9ie &ul0er,toarei lui elo/ven9e* /are /u/erise sau e ;ude/,tori* sau e ;ura9i* nu l,saser, ni/i m,/ar un nor e &runtea sa* /,/i erau vinova9i* sau /el u9in a2a 4i /redea Ville&ort. De data a/easta* 4ns,* era alt/eva: a li/ase edea sa 4n/8isorii e via9, unui nevinovat* unui nevinovat /are era e /ale de a &i &eri/it 2i /,ruia 4i distru0ea nu numai li'ertatea* dar 2i &eri/irea. De ast, dat, el nu mai era ;ude/,tor* era /,l,u. Sim9ea* 05ndindu-se* #v5/netul surd* e /are l-am des/ris 2i /are 5-n, atun/i 4i era ne/unos/ut* r,sun5nd 4n ad5n/ul inimii sale 2i n, ,dindu-i ie tul /u temeri va0i. La &el* rintr-o su&erin9, violent,* instin/tiv,* este 4n2tiin9at r,nitul* /are nu-2i va a ro ia ni/iodat,* &,r, s, tremure* de-0etul de rana /,s/at,* s5n0er5nd,* mai 4nainte /a ea s, &ie 4n/8is,. Dar rana rimit, de Ville&ort era dintre a/elea /are nu se 4n/8id* sau /are nu se 4n/8id de/5t entru a se des/8ide mai s5n0er5nde 2i mai dureroase de/5t 4nainte. Da/,* 4n momentul a/esta* 0lasul 'l5nd al lui Ren<e ar &i r,sunat la ure/8ea lui* /er5ndu-i 0ra9ie7 da/, &rumoasa Mer/<d=s ar &i intrat s un5ndu-i: -"n numele Domnului* /are ne rive2te 2i ne ;ude/,* d,-mi-l e lo0od-ni/ul meu-7 da* &runtea a/easta* 4n/ovoiat, e ;um,tate su' im eriul ne/e-sit,9ii* s-ar &i le/at /u totul* iar m5inile-i 4n08e9ate ar &i semnat desi0ur* /u ori/e ris/* ordinul de unere 4n li'ertate a lui Dant=s7 4ns, ni/i un 0las nu murmur, 4n t,/ere* iar u2a nu se des/8ise de/5t entru /a valetul lui Ville&ort s, intre 2i s, s un, /, erau 4n8,ma9i /aii la /alea2/,. Ville&ort se ridi/,* sau* mai 'ine #is* 952ni /a un om /are 'iruie 4ntr-o lu t, l,untri/,. Aler0, la dula * turn, 4n 'u#unare tot aurul dintr-unul din sertare* se 4nv5rti 4ntr-o /li , 4ns ,im5ntat rin /amer,* /u m5na e &runte* arti/ul5nd /uvinte &,r, 2ir7 a oi* 4n s&5r2it sim9ind /, valetul 4i usese mantaua e umeri* ie2i* se n, usti 4n tr,sur, 2i orun/i /u 0las s/urt s,-l du/, 4n strada +rand-Cours la domnul de Saint-M<ran. Ne&eri/itul Dant=s era /ondamnat.

%H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A2a /um domnul de Saint-M<ran &,0,duise* Ville&ort 0,si 4n /a'inet e mar/8i#, 2i e Ren<e. Q,rind-o e Ren<e* t5n,rul tres,ri* /,/i i se ,ru /, ea 4i va /ere din nou li'ertatea lui Dant=s. Dar* vai* se im une s, s unem* s re ru2inea e0oismului nostru* &rumoasa &at, nu era reo/u at, de-/5t de un lu/ru: de le/area lui Ville&ort. "l iu'ea e Ville&ort* iar Ville&ort le/a 4n momentul /5nd tre'uia s,-i devin, so9. Ville&ort nu utea s une /5nd va reveni* ast&el /, Ren<e* 4n lo/ s,-l de l5n0, e Dant=s* 4l 'lestema e omul /are* rin &a ta lui* o des ,r9ea de lo0odni/ul ei. Ce tre'uia s, s un, Mer/<d=s> Diata Mer/<d=s 4l 0,sise 4n /ol9ul str,#ii Lo0e e .ernand* /are o urm,rise. Se 4na oiase la Catalani 2i* e ui#at,* de#n,d,;duit,* se tr5ntise e at. .ernand 4n0enun/8ease dinaintea atului 2i* str5n05ndu-i m5na 4n08e9at,* e /are Mer/<d=s nu se 05ndea s-o retra0,* o a/o erea /u s,rut,ri a rinse* e /are Mer/<d=s nu le sim9ea. Ea etre/u noa tea ast&el. Lam a se stinse /5nd nu mai avu ulei. .ata nu v,#u 4ntuneri/ul* a2a /um nu v,#use lumina* iar #iua reveni &,r, /a ea s-o vad,. Durerea use dinaintea o/8ilor ei un v,l /are nu-i 4n0,duia s,-l vad, de/5t e Edmond. A* tu e2ti ai/i> s use ea* 4n s&5r2it* 4ntor/5ndu-se s re .ernand. Nu te-am ,r,sit de ieri* r,s unse .ernand /u un sus in dureros. Domnul Morrel nu se d,duse ',tut7 a&lase /,* du , intero0atoriu* Dant=s a &ost dus la 4n/8isoare. Aler0ase atun/i la to9i rietenii s,i* se re#entase ersoanelor din Marsilia /are uteau s, ai', in&luen9,* dar #vonul se 2i r,s 5ndise /, t5n,rul a &ost arestat* /a a0ent 'ona artist* iar entru /,* 4n e o/a a/eea* /8iar /ei mai /ute#,tori riveau /a un vis smintit ori/e 4n/er/are a lui Na oleon de a reveni e tron* el nu 0,sise de/5t r,/eal,* temere sau re&u#* retutindeni. Se 4na oiase a/as, de#n,d,;duit* m,rturisindu-2i /, situa9ia era 0rav, 2i /, nimeni nu-i utea veni 4n a;utor. La r5ndu-i* Caderousse era &oarte nelini2tit 2i &oarte &r,m5ntat: 4n lo/ s, ias,* a2a /um &,/use domnul Morrel* 4n lo/ s, 4n/er/e /eva 4n &avoarea lui Dant=s* entru /are de altminteri nu utea &a/e nimi/* el se 4n/8isese /u dou, sti/le de vin* 4n/er/5nd s,-2i 4ne/e nelini2tea 4n 'e9ie. Dar* 4n starea de s irit 4n /are se a&la* dou, sti/le erau rea u9in* entru a-i 4ntune/a ;ude/ata. R,m,sese de/i* rea 'eat /a s, le/e du , alt vin* nu 4ndea;uns de 'eat entru /a 'e9ia s,-i &i stins amintirile* a2e#at 4n &a9a sti/lelor 0oale* /u /oatele e o mas, s/8iload,* rivind /um dansea#, 4n r,s&r5n0erea lum5n,rii /u &e2tila lun0,* toate a/ele s e/tre e /are Fo&&mann le-a sem,nat e manus/risele sale ume#ite de un/8* /a o ul'ere nea0r, 2i &antasti/,. Numai Dan0lars nu era ni/i &r,m5ntat* ni/i nelini2tit. Dan0lars era /8iar voios* /,/i se r,#'unase e un du2man 2i-2i asi0urase* e 'ordul -.araonului-* lo/ul e /are se temea /,-l va ierde. Dan0lars era dintre oamenii a/eia ai /al/ulului* /are se nas/ /u o an, dina oia ure/8ii 2i /u o /,limar, 4n lo/ul inimii. 1otul era entru el* 4n lume* s/,dere sau 4nmul9ire* iar o /i&r, i se ,rea mult mai re9ioas, de/5t un om* /5nd /i&ra utea s, s oreas/, totalul e /are omul 4l utea s/,dea. 3rin urmare* Dan0lars se /ul/ase la ora o'i2nuit, 2i dormea lini2tit. Du , /e rimise s/risoarea domnului de Salvieux* Ville&ort o s,rutase e Ren<e e am'ii o'ra;i* s,rutase m5na doamnei de Saint-M<ran* o str5nsese e a mar/8i#ului 2i 0onea a/um /u tr,sura e drumul s re Aix. D,tr5nul Dant=s se stin0ea de durere 2i de nelini2te. Des re Edmond* 2tim /e a devenit.

Ca itolul X

Micul cabinet de la Tuileries

%(

Alexandre Dumas
S,-l l,s,m e Ville&ort e drumul 3arisului* unde* 0ra9ie /elor trei /ai e /are 4i l,te2te* str,'ate distan9ele 4n 0oana mare 2i s, ,trundem rin /ele dou, sau trei saloane de dinainte* 4n /a'inetul mi/ de la 1uileries* /u &ereastra #,'relit,* /unos/ut, 4ndea;uns de 'ine* deoare/e &usese /a'inetul &avorit al lui Na oleon 2i al lui Ludovi/ al XV!!! -lea* iar ast,#i a ar9ine lui Louis-38ili e. "n /a'inetul a/esta* a2e#at la o mas, de nu/* adus, din FartSell 2i e /are* rintr -una din a/ele manii &amiliare marilor ersona;e* o 4ndr,0ea 4n mod s e/ial* re0ele Ludovi/ al XV!!!-lea as/ulta distrat e un ',r'at 4ntre )A 2i )$ ani* /u ,r /,runt* /u &i0ura aristo/rati/, 2i /u 4m'r,/,minte 4n0ri;it,* &,/5nd 4ntre tim 4nsemn,ri e mar0inea unui volum de Fora9iu* N edi9ia +rV 8ius* destul de in/ore/t,* de2i re9uit,* N 2i /are se reta mult ,trun#,toarelor o'serva9ii &ilolo0i/e ale Maiest,9ii sale. S ui* rin urmare* domnule... 0l,sui re0ele. C, sunt /um nu se oate mai 4n0ri;orat* sire. Serios> Nu /umva ai visat 2a te va/i 0rase 2i 2a te va/i sla'e> Nu* sire* /,/i asta nu ne-ar anun9a de/5t 2a te ani de 'el2u0 2i 2a te ani de se/et,* iar /u un re0e rev,#,tor /um este Maiestatea voastr,* se/eta nu oate ins ira temeri. Des re /e alt &la0el este atun/i vor'a* dra0, Dla/as> Sire* /red* am toate motivele s, /red /, o &urtun, se re0,te2te la Sud. S/um ul meu du/e* r,s unse Ludovi/ al XV!!!-lea* eu /red /, e2ti r,u in&ormat 2i* dim otriv,* 2tiu si0ur /, tim ul este &oarte &rumos 4n artea a/eea. De2i om de s irit* Ludovi/ al XV!!!-lea iu'ea 0luma ie&tin,. Sire* 0l,sui domnul de Dla/as* /8iar da/, n-ar &i vor'a de/5t s, lini2ti9i un servitor &idel* n-ar utea Maiestatea voastr, s, trimit, 4n Lan0uedo/* 4n 3roven9a 2i 4n Dau 8in< oameni si0uri* /are s,-i &a/, un ra ort asu ra s iritului a/estor trei rovin/ii> Conimus surdis%* r,s unse re0ele* /ontinu5nd s,-2i adnote#e edi9ia din Fora9iu. Sire* r,s unse /urteanul r5#5nd* /a s, arate /, 4n9ele0e emisti8ul oetului* Maiestatea voastr, oate s, ai', a'solut, dre tate* 'i#uindu-se e 'unul sim9 al .ran9ei* eu /red 4ns, /, nu m, 4n2el /u totul* tem5ndu-m, de vreo tentativ, dis erat,. Din artea /ui> Din artea lui Dona arte* sau /el u9in a artidului s,u. Dra0, Dla/as* /u o'sesiile dumitale* m, 4m iedi/i s, lu/re#* 0l,sui re0ele. !ar e mine* sire* /u si0uran9, dumneavoastr, m, 4m iedi/a9i s, dorm. A2tea t,* dra0ul meu* a2tea t,* am o not, admira'il, entru -astor 2uum traheret). A2tea t, 2i vei /ontinua e urm,. Se a2ternu o /li , de t,/ere 4n tim ul /,reia Ludovi/ al XV!!!-lea s/rise* /u o s/riere &oarte m,runt,* o not, nou, 4n mar0inea Fora9iului s,u. A oi: Continu,* s/um ul meu du/e* s use el* ridi/5ndu-se* /u aerul satis&,/ut al unui om /are /rede /, a avut o idee* atun/i /5nd a /omentat ideea altuia. Continu,* te-as/ult. Sire* s use Dla/as* /are n,d,;duise o /li , /,-l va /on&is/a e Ville&ort 4n &olosul s,u* m, v,d 4n situa9ia de a v, s une /, nu sim le #vonuri li site de temei* nu sim le vor'e 4n v5nt m, nelini2tes/. Un om /u ;ude/at,* vredni/ de toat, 4n/rederea mea 2i 4ns,r/inat de mine /u su rave08erea Sudului Idu/ele 2ov,i* rostind /uvintele a/esteaJ* a sosit* s un5ndu-mi: -Un mare eri/ol 4l amenin9, e re0e-. Atun/i am aler0at* sire. 0ala ducis avi domumC* /ontinu, Ludovi/ al XV!!!-lea* adnot5nd. Maiestatea voastr, 4mi orun/e2te s, nu mai st,rui asu ra a/estui su'ie/t> Nu* dra0, du/e* dar 4ntinde m5na. Care> 3e /are o vrei* /olo la st5n0a. Ai/i* sire>
C5nt,m sur#ilor. C5nd ,storul le 4n/5nt,. Du/i mere la /asa 'uni/ului.

% ) C

%K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Eu 49i s un la st5n0a 2i dumneata /au9i la drea ta. La st5n0a mea vreau s, s un. A/olo* a2a@ Ai s, 0,se2ti ra ortul ministrului oli9iei /u data de ieri... Dar uite-l /8iar e domnul Dandr<... Nu-i a2a /, vrei s, s ui: domnul Dandr<> 4ntreru se Ludovi/ al XV!!!-lea* adres5ndu-se u2ierului /are venea 4ntr-adev,r s,-l anun9e e ministrul oli9iei. Da* sire* domnul 'aron Dandr<* 0l,sui u2ierul. Exa/t* 'aron* urm, Ludovi/ al XV!!!-lea* /u un #5m'et im er/e ti'il. !ntr,* 'aroane 2i oveste2te du/elui ultimele nout,9i e /are le 2tii /u rivire la domnul de Dona arte. Nu ne as/unde nimi/ asu ra situa9iei* ori/5t ar &i de 0rav,. S une* insula El'a e oare un vul/an 2i o s, vedem 952nind de-a/olo r,#'oiul 4nv, ,iat* #'urlit: bella# horrida bellaH> Domnul Dandr< se le0,na &oarte 0ra9ios e s ,tarul unui ;il9* de /are 42i s ri;inea m5inile 2i #ise: A 'inevoit Maiestatea voastr, s, /onsulte ra ortul de ieri> Da* da. Dar s une-i 2i du/elui* /are nu-l oate 0,si* /e /u rindea ra ortul. !storise2te-i 4n am,nunt /e &a/e e insula lui* u#ur atorul. Domnule* 0l,sui 'aronul* adres5ndu-se du/elui* to9i servitorii Maiest,9ii sale au dre tul s, se &eli/ite entru 2tirile re/ente /are ne vin de e insula El'a. Dona arte... Domnul Dandr< 4l rivi e Ludovi/ al XV!!!-lea /are* o/u at /u s/risul unei note* ni/i nu 4nal9, /a ul. Dona arte* /ontinu, 'aronul* se li/tise2te de moarte. El st, #ile 4ntre0i rivind /um lu/rea#, minerii s,i din 3orto-Lon0one. Bi se s/ar in, /a s,-i trea/, ur5tul* 0l,sui re0ele. Se s/ar in,> 4ntre', du/ele. Ce vrea s, s un, Maiestatea voastr,> Ei* da* s/um ul meu du/e* ui9i /, marele om* eroul* semi#eul* e atins de o 'oal, de iele /are 4l mistuie: ruri0o. Mai mult de/5t at5t* domnule* du/e* /ontinu, ministrul oli9iei* suntem a roa e si0uri /, 4n s/urt, vreme u#ur atorul va &i ne'un. Ne'un> Ne'un de le0at: mintea 4i sl,'e2te* uneori l5n0e /u la/rimi &ier'in9i* sau r5de 4n 8o8ote7 alteori st, /easuri 4ntre0i e 9,rm* #v5rlind ietre 4n a ,* iar /5nd iatra a &,/ut /in/i-2ase roto/oale* are tot a2a de mul9umit /a 2i /um ar &i /52ti0at un alt Maren0o sau un alt Austerlit#. A/estea* ve9i re/unoa2te* sunt semne de ne'unie. Sau de 4n9ele /iune* domnule 'aron* sau de 4n9ele /iune* 0l,sui Ludovi/ al XV!!!-lea r5#5nd. Marii /, itani ai anti/8it,9ii se distrau #v5rlind ietre 4n mare. Ve#i-l e 3lutar8 4n via9a lui S/i io A&ri/anul. Domnul de Dla/as r,mase vis,tor &a9, de ne ,sarea am'ilor. Ville&ort* /are nu voise s,-i s un, totul* entru a r, i alt/ineva 4ntre0ul 'ene&i/iu al se/retului s,u* 4i s usese totu2i destul /a s,-l nelini2teas/, 0rav. Faide* 8aide* Dandr<* s use Ludovi/ al XV!!!-lea* Dla/as nu-i /onvins 4n/,. 1re/i la /onvertirea u#ur atorului. Ministrul oli9iei se 4n/lin,. Convertirea u#ur atorului> murmur, du/ele* uit5ndu-se la re0e 2i la Dandr<* /are alternau /a doi ,stori din Vir0iliu. U#ur atorul e /onvertit> A'solut* s/um ul meu du/e* la 'unele rin/i ii. Ex li/,-i* 'aroane. !at, /e este* domnule du/e* s use ministrul /u /ea mai mare serio#itate. De /ur5nd Na oleon 2i-a tre/ut oamenii 4n revist, 2i deoare/e doi sau trei dintre r,/anii lui ',tr5ni* /um 4i nume2te el* mani&estau dorin9a de a se 4na oia 4n .ran9a* el le-a dat li'ertate* 4ndemn5ndu-i s,-l serveas/, e re0ele lor 'un. A/estea au &ost ro riile lui /uvinte* domnule du/e* 9i-o s un /u /ertitudine. Ei* Dla/as* /e s ui> 0l,sui trium&,tor re0ele* 4n/et5nd o /li , /er/etarea voluminosului tom des/8is 4n &a9a sa.
H

.rumoas,* nes us de &rumoas,.

)A

Alexandre Dumas
S un* sire* /, ori domnul ministru al oli9iei* ori noi ne 4n2el,m. Dar* entru /, e /u ne utin9, /a ministrul oli9iei s, se 4n2ele* deoare/e el are 4n a#, si0uran9a 2i onoarea Maiest,9ii voastre* ro'a'il /, 0re2es/ eu. 1otu2i* sire* 4n lo/ul Maiest,9ii voastre* a2 vrea s, /er/ete# ersoana des re /are i-am vor'it. Voi st,rui /8iar /a Maiestatea voastr, s,-i &a/, onoarea a/easta. Cu l,/ere* du/e* voi rimi e ori/ine vei vrea su' aus i/iile dumitale7 dar vreau s,-l rimes/ /u armele 4n m5n,. Domnule ministru* ai un ra ort mai re/ent de/5t a/esta* /,/i el oart, data de $A &e'ruarie 2i suntem 4n E martie> Nu* sire* dar a2te t unul din or, 4n or,. Sunt le/at de ast,#i diminea9, 2i oate /,* 4n li sa mea* a sosit. Du-te la re&e/tur,* iar da/, nu e* atun/i* atun/i* /ontinu, Ludovi/ al XV!!!-lea r5#5nd* &a'ri/, unul. Nu e a2a /, lu/rul se o'i2nuie2te> ?* sire* 0l,sui ministrul. "n rivin9a a/easta* slav, Domnului* nu e nevoie s, se n,s/o/eas/, nimi/. .ie/are #i a/o er, 'irourile noastre /u denun9urile /ele mai am,nun9ite /are rovin de la o mul9ime de nenoro/i9i* /e n,d,;duies/ un dram de re/uno2tin9, entru servi/iile e /are nu le &a/* dar e /are ar vrea s, le &a/,. Dat /5m ii 2i n,d,;duies/ /, 4ntr-o #i* vreo 4nt5m lare nea2te tat, va da re#i/erilor lor a aren9a unei realit,9i. Dun* du-te* domnule* s use Ludovi/ al XV!!!-lea 2i 05nde2te-te /, te a2te t. Nu 4nt5r#ii de/5t numai /5t e ne/esar s, m, du/ 2i s, vin* sire. "n #e/e minute sunt 4na oi. !ar eu* sire* s use domnul de Dla/as* m, du/ s,-l /aut e mesa0erul meu. !a stai* ia stai* 0l,sui Ludovi/ al XV!!!-lea. Dla/as* tre'uie s,-9i s/8im'i armele. "9i voi da un vultur /u ari ile des&,/ute* 9in5nd 4n 08eare o rad, /are 4n/ear/, #adarni/ s,-i s/a e* /u devi#a: Tena3(. Sire* as/ult* s use domnul de Dla/as* 4n&r5n05ndu-2i /u 0reu ner,'darea. A2 vrea s, te /onsult asu ra asa;ului a/esta: 0olli /ugiens anhelituK7 2tii* e vor'a de /er'ul /are &u0e din &a9a lu ului. Nu e2ti v5n,tor 2i mare do'or5tor de lu i> Cum 0,se2ti titlul a/esta du'lu de molli anhelitu> Admira'il* sire. Dar mesa0erul meu este asemeni /er'ului des re /are vor'i9i* /,/i a &,/ut $$A le08e /u tr,sura 2i a/easta a'ia 4n trei #ile. 3,/at de osteneal, 2i de &r,m5ntare* s/um ul meu du/e* /5nd noi avem tele0ra&ul /,ruia nu-i tre'uie de/5t E-% ore* &,r, /a r,su&larea lui s, su&ere /5tu2i de u9in. ?* sire* 4l r,s l,ti9i r,u e 'ietul t5n,r /are vine a2a de de arte 2i /u at5ta 4n&l,/,rare* entru a /omuni/a Maiest,9ii voastre o 4n2tiin9are &olositoare. V, im lor s,-l rimi9i 'ine* m,/ar entru domnul de Salvieux* /are mi-l re/omand,. Domnul de Salvieux* 2am'elanul &ratelui meu> El. "ntr-adev,r se a&l, la Marsilia> De a/olo 4mi s/rie. "9i omene2te 2i el /eva des re /ons ira9ia a/easta> Nu* dar mi-l re/omand, e domnul de Ville&ort 2i m, 4ns,r/inea#, s,-l introdu/ la Maiestatea voastr,. Domnul de Ville&ort> ex/lam, re0ele7 mesa0erul se nume2te domnul de Ville&ort> Da* sire. Bi vine din Marsilia> "n ersoan,. De /e nu mi-ai s us numele lui numaide/5t> relu, re0ele tr,d5nd e &i0ura sa un 4n/e ut de 4n0ri;orare. Sire* 4mi 4n/8i uiam /, numele a/esta este ne/unos/ut Maiest,9ii voastre. Nu* nu* Dla/as. E un t5n,r serios* inteli0ent 2i mai /u seam, am'i9ios7 2i* la nai'a* /uno2ti din au#ite numele tat,lui s,u.
( K

Care 9ine tare de /eva7 4nd,r,tni/. .u0ind* /u res ira9ia t,iat,.

)1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


1at,l s,u> Da* Noirtier. Noirtier 0irondinul> Noirtier senatorul> Da* exa/t. Bi Maiestatea voastr, se &olose2te de &iul unui ast&el de om> Dla/as* dra0ul meu* nu 4n9ele0i nimi/. Mi-am s us /, Ville&ort e am'i9ios. Ca s, a;un0, /ineva* Ville&ort va sa/ri&i/a totul* /8iar e ,rintele s,u. "n /a#ul a/esta* sire* s,-l introdu/> !mediat* du/e. Unde e> M, a2tea t, ;os* 4n tr,sura mea. Du-te du , el. Aler0. Du/ele ie2i /u vioi/iunea unui t5n,r7 4n&l,/,rarea re0alismului s,u sin/er 4i d,dea $A de ani. Ludovi/ al XV!!!-lea r,mase sin0ur* a',t5ndu-2i o/8ii asu ra Fora9iului s,u 4ntredes/8is 2i murmur5nd: 4ustum et tenacem propositi virum1A. Domnul de Dla/as reveni /u iu9eala /u /are /o'or5se. Dar* 4n anti/amer,* &u nevoit s, invo/e autoritatea re0elui. Faina r,&uit, a lui Ville&ort* ve2m5ntul lui 4n /are nimi/ nu era /on&orm /u 9inuta /ur9ii* st5rnise sus/e ti'ilitatea domnului Dre#<* /are &u nes us de uimit a&l5nd reten9ia t5n,rului de a se re#enta 4m'r,/at ast&el 4n &a9a re0elui. Dar du/ele 4nde ,r-t, toate di&i/ult,9ile /u un sin0ur /uv5nt: -?rdinul Maiest,9ii sale-7 2i* 4n /iuda o'serva9iilor e /are maestrul de /eremonii /ontinua s, le &a/, 4n a ,rarea rin/i iului* Ville&ort &u introdus. Re0ele se a&la a/olo unde 4l l,sase du/ele. Des/8i#5nd u2a* Ville&ort se omeni &a9, 4n &a9, /u el. 3rima mi2/are a t5n,rului ma0istrat &u de a se o ri. !ntr,* domnule Ville&ort* 0l,sui re0ele* intr,. Ville&ort salut, 2i &,/u /59iva a2i 4nainte* a2te t5nd 4ntre',rile re0elui. Domnule Ville&ort* /ontinu, Ludovi/ al XV!!!-lea* du/ele de Dla/as sus9ine /, ai /eva im ortant s, ne s ui. Sire* domnul du/e are dre tate 2i n,d,;duies/ /, 2i Maiestatea voastr, va &i de a/ord. Mai 4nt5i 2i 4n rimul r5nd* domnule* r,ul este* du , ,rerea dumitale* a2a de mare re/um vrei s, m, &a/i s, /red> Sire* 4l /red destul de mare* dar 0ra9ie demersului e /are l-am &,/ut* n,d,;duies/ /, nu e ire ara'il. Vor'e2te mai e lar0 da/, vrei* domnule* s use re0ele* /are 4n/e ea s, se lase in&luen9at de emo9ia /e tul'urase &i0ura domnului de Dla/as 2i /are altera 0lasul lui Ville&ort. Vor'e2te 2i* 4n rimul r5nd* 4n/e e de la 4n/e ut* iu'es/ ordinea 4n ori/e. Sire* s use Ville&ort* voi &a/e Maiest,9ii voastre un ra ort &idel* dar o voi ru0a s, m, s/u#e da/, tul'urarea 4n /are m, 0,ses/ 4ntune/, oare/um /uvintele mele. ? o/8ire arun/at, re0elui* du , introdu/erea a/easta insinuant,* 4l asi0ur, e Ville&ort de 'un,voin9a au0ustului s,u auditor* 4n/5t /ontinu,: Sire* am sosit /5t mai iute osi'il la 3aris entru a /omuni/a Maiest,9ii voastre /, am des/o erit* 4n resortul &un/9iilor mele* nu unul din a/ele /om loturi vul0are 2i &,r, /onse/in9,* a2a /um se ur#es/ #ilni/ 4n r5ndurile de ;os ale o orului 2i ale armatei* /i o /ons ira9ie verita'il,* o &urtun, /are amenin9, /8iar tronul Maiest,9ii voastre. Sire* u#ur atorul 4narmea#, trei vase7 2i une la /ale un roie/t* ne/8i'#uit oate* dar oate 2i 0rav* ori/5t de ne/8i'#uit ar &i. Cred /,* 4n /easul a/esta* a ,r,sit insula El'a entru a mer0e* N unde> nu 2tiu* dar /u si0uran9, entru a 4n/er/a o de'ar/are* &ie la Nea ole* &ie e
1A

D,r'at dre t 2i tena/e 4n inten9iile sale.

)$

Alexandre Dumas
/oastele 1os/anei* de/i 4n .ran9a. Maiestatea voastr, nu i0nor, /, suveranul de e insula El'a a ,strat rela9ii /u !talia 2i /u .ran9a. Da* domnule* 2tiu* 0l,sui re0ele &oarte mi2/at 2i nu de mult s-au rimit relat,ri /, 4n strada Saint-6a/Uues au avut lo/ 4ntruniri 'ona artiste. Dar /ontinu,* te ro0. Cum de ai /, ,tat a/este am,nunte> Sire* ele re#ult, din intero0atoriul e /are l-am luat unui om din Marsilia* e /are 4l su rave08eam de mult, vreme 2i e /are l-am arestat /8iar 4n #iua le/,rii mele. ?mul a/esta* marinar tur'ulent 2i de un 'ona artism /are mi-era sus e/t* a &ost 4ntr-as/uns e insula El'a. El l-a v,#ut e marele mare2al /are l-a 4ns,r/inat /u o misiune ver'al, entru un 'o-na artist din 3aris* a-l /,rui nume nu l-am utut &a/e s,-l m,rturiseas/,. Dar misiunea era s,-l 4ns,r/ine#e e 'ona artist /u re0,tirea s iritelor entru o 4ntoar/ere Isire* 9ine9i seama /, intero0atoriul vor'e2teJ* entru o 4ntoar/ere &oarte a ro iat,. Bi unde-i omul> 4ntre', Ludovi/ al XV!!!-lea. "n 4n/8isoare* Sire. Bi lu/rul 9i s-a ,rut 0rav> A2a de 0rav* Sire* 4n/5t evenimentul sur rin#5ndu-m, 4n mi;lo/ul unei ser',ri de &amilie* 4n /8iar #iua lo0odnei mele* am ,r,sit totul* lo0odni/, 2i rieteni* am am5nat totul entru a veni s, de un la i/ioarele Maiest,9ii voastre 2i temerile de /are eram /u rins 2i asi0urarea devotamentului meu. Adev,rat* 0l,sui Ludovi/ al XV!!!-lea. Nu era vor'a de un roie/t de /,s,torie 4ntre dumneata 2i domni2oara de Saint-M<ran> .ii/a unuia dintre /ei mai &ideli servitori ai Maiest,9ii voastre. Da* da7 dar s, revenim la /om lot* domnule de Ville&ort. Sire* mi-e team, /, e mai mult de/5t un /om lot* mi-e team, /, e o /ons ira9ie. ? /ons ira9ie e vremurile astea* s use re0ele #5m'ind* e un lu/ru u2or de l,nuit* dar mai 0reu de dus la /a ,t rin sim lul &a t /,* resta'ilit de ieri e tronul str,mo2ilor no2tri* avem o/8ii des/8i2i deo otriv, asu ra tre/utului* asu ra re#entului 2i asu ra viitorului. De #e/e luni mini2trii mei s ores/ su rave08erea entru /a litoralul Mediteranei s, &ie 'ine ,#it. Da/, Dona arte ar de'ar/a la Nea ole* 4ntrea0a /oali9ie s-ar ridi/a* mai 4nainte /a el s, a;un0, la 3iom'ino. Da/, ar de'ar/a 4n 1os/ana* ar une i/iorul 4n 9ar, inami/,. Da/, de'ar/, 4n .ran9a* va de'ar/a 4m reun, /u o m5n, de oameni* iar noi 4i vom veni lesne de 8a/* du2m,nit /um e de o ula9ie. Lini2te2te-te* de/i* domnule. Nu /onta 4ns, mai u9in e re-/uno2tin9a noastr, re0al,. A* iat,-l e domnul Dandr<@ ex/lam, du/ele de Dla/as. "n momentul a/ela ministrul oli9iei a ,ru 4ntr-adev,r* 4n ra0ul u2ii* alid* tremur5nd. 3rivirea lui /li o/ea de ar/, ar &i &ost i#'it de o lumin, uterni/,. Ville&ort &,/u un as entru a se retra0e. "l re9inu 4ns, o str5n0ere de m5n, a domnului de Dla/as.

Ca itolul X!

Cpcunul din Corsica

La a ari9ia &i0urii tul'urate a domnului Dandr<* Ludovi/ al XV!!!-lea 4m inse /u violen9, masa dinaintea /,reia se 0,sea. Ce ai* domnule 'aron> ex/lam, el. 3ari tul'urat: tul'urarea* e#itarea a/easta au vreo le0,tur, /u /e s unea domnul de Dla/as 2i /u /e mi-a /on&irmat domnul de Ville&ort> La r5ndu-i* domnul de Dla/as se a ro ie re ede de 'aron* dar 4n&ri/o2area /urteanului 4m iedi/a or0oliul omului de stat s, trium&e. "ntr-adev,r* era mult mai 'ine entru el s, &ie umilit de re&e/tul oli9iei de/5t s,-l umileas/, a/esta 4ntr-o atare 4m re;urare. Sire...* 4n0,im, 'aronul. Ei* s, au#im@ s use Ludovi/ al XV!!!-lea.

)E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ced5nd unei mi2/,ri de#n,d,;duite* ministrul oli9iei se n, usti la i/ioarele lui Ludovi/ al XV!!!-lea* /are se trase un as 4na oi* 4n/runt5nd s r5n/enele. Ai de 05nd s, vor'e2ti> 4ntre', el. ?* sire* /e 0roa#ni/, nenoro/ire@ Sunt de de l5ns. Nu m, voi /onsola ni/iodat,. Domnule* s use Ludovi/ al XV!!!-lea* 49i ordon s, vor'e2ti. Sire* u#ur atorul a ,r,sit insula El'a la $( &e'ruarie 2i a de'ar/at la 1 martie. Unde> 4ntre', re ede re0ele. "n .ran9a* sire* 4ntr-un mi/ ort l5n0, Anti'es* 4n 0ol&ul 6uan. U#ur atorul a de'ar/at 4n .ran9a* l5n0, Anti'es* 4n 0ol&ul 6uan* la $)A de le08e de 3aris* 4n #iua de 1 martie 2i dumneata a&li vestea a/easta a'ia ast,#i* E martie... Ei* domnule* /eea /e 4mi s ui este /u ne utin9,. ?ri 9i s-a &,/ut un ra ort &als* ori e2ti ne'un. Din nenoro/ire* sire* este /5t se oate de adev,rat. Ludovi/ al XV!!!-lea &,/u un 0est de nedes/ris* de m5nie 2i s aim, 2i se 4n,l9, /a 2i /um o lovitur, ne rev,#ut, 4l lovise 4n a/ela2i tim 4n inim, 2i 4n &a9,. "n .ran9a> ex/lam, el. U#ur atorul 4n .ran9a> dar nu se ve08ea a-su ra omului a/esta> ori oate /ine 2tie* erai de a/ord /u el> ?* sire* de/lar, du/ele de Dla/as* un om /a domnul Dandr< nu oate &i a/u#at de tr,dare. Sire* eram /u to9ii or'i* iar ministrul oli9iei a 4m ,rt,2it or'irea 0eneral,* at5ta tot. Dar... s use Ville&ort7 a oi* o rindu-se deodat,: a8* a8* iertare* sire* &,/u el 4n/lin5ndu-se7 #elul de a v, slu;i m, 4ndeamn,* Maiestatea voastr,* s, 'inevoias/, a m, s/u#a. Vor'e2te* domnule* vor'e2te /u 4ndr,#neal,* s use re0ele. Sin0ur dumneata ne-ai 4n2tiin9at asu ra nenoro/irii. A;ut,-ne s, /,ut,m remediul. Sire* s use Ville&ort* u#ur atorul e detestat 4n sud7 /red /,* da/, se 8a#ardea#, 4n sud* se ot r,#vr,ti /u u2urin9, 4n /ontra lui 3roven9a 2i Lan0uedo/ul. Da* &,r, 4ndoial,* s use ministrul* dar el 4naintea#, rin +a 2i Sisteron. "naintea#,> "naintea#,> ex/lam, Ludovi/ al XV!!!-lea. Vine va s, #i/, asu ra 3arisului> Ministrul oli9iei ,str, o t,/ere /are e/8ivala /u /ea mai /om let, m,rturisire. Bi Dau 8in<-ul* domnule* 4l 4ntre', re0ele e Ville&ort* /re#i /, el oate &i ridi/at /a 3roven9a> Sire* sunt m58nit /, tre'uie s, s un Maiest,9ii voastre un adev,r /rud7 dar s iritul Dau 8in<-ului e de arte de a/ela al 3roven9ei 2i al Lan-0uedo/ului. Monta0nar#ii sunt 'ona arti2ti* sire. A2adar* murmur, Ludovi/ al XV!!!-lea* u#ur atorul este 'ine in&ormat. Bi /59i oameni are /u el> Sire* nu 2tiu* s use ministrul oli9iei. Cum nu 2tii> Ai uitat s, te in&orme#i to/mai 4n rivin9a a/easta> E dre t /, /8estiunea re#int, u9in, im ortan9,* ad,u0, el /u un #5m'et #dro'itor. Sire* nu uteam s, m, in&orme#. De e2a /u rindea numai anun9area de'ar/,rii 2i a drumului luat de u#ur ator. Dar /um 9i-a arvenit de e2a> 4ntre', re0ele. Ministrul le/, &runtea 2i o ro2ea9, vie 4i n, ,di &a9a. 3rin tele0ra&* sire* 4n0,im, el. Ludovi/ al XV!!!-lea &,/u un as 4nainte 2i 42i 4n/ru/i2, 'ra9ele* a2a /um ar &i &,/ut Na oleon. A2adar* s use el* 4n0,l'enind de m5nie* 2a te armate /oali#ate l-au r,sturnat e omul a/esta. Un mira/ol /eres/ m-a rea2e#at e tronul ,rin9ilor mei du , $) de ani de exil. "n a/e2ti $) de ani am studiat* am sondat* am anali#at oamenii 2i lu/rurile din .ran9a a/easta /are mi-era &,0,duit,* entru /,* a;uns la 9inta dorin9elor mele* o &or9, e /are o 9ineam 4n m5n, s, ex lode#e 2i s, m, #dro'eas/,...

)%

Alexandre Dumas
Sire* &atalitatea* murmur, ministrul* sim9ind /, o atare 0reutate* at5t de ne4nsemnat, entru destin* a;un0ea s, striveas/, un om. Va s, #i/,* /eea /e s uneau des re noi du2manii no2tri este adev,rat: -N-am 4nv,9at nimi/* n-am uitat nimi/-> Da/, eram tr,dat /a el* 4n/, m, /onsolam* dar s, m, 0,ses/ 4n mi;lo/ul unor oameni ridi/a9i de mine la demnit,9i* /are tre'uiau s, ve08e#e asu ra mea /u mult mai mult, 0ri;, de/5t asu ra lor* /,/i situa9ia mea este 2i a lor* 4naintea mea ei nu erau nimi/* du , mine ei nu vor mai &i nimi/ 2i s, ier 4n /8i ;alni/ rin in/a a/itate* rin ine 9ie@ ?* da* domnule* ai dre tate: &atalitatea@ Ministrul st,tea 4n/ovoiat su' 4n&ri/o2,toarea 4nvinov,9ire. Domnul de Dla/as 42i 2ter0ea &runtea lin, de sudoare. Ville&ort #5m'ea 4n 05ndu-i* /,/i 42i sim9ea im ortan9a s orit,. S, /ad* /ontinu, Ludovi/ al XV!!!-lea* /are sondase de la rima o-/8ire a'isul 4n /are se 4n/lina monar8ia* s, /ad 2i s, a&lu des re /,derea mea rin tele0ra&. ?8* a2 &i re&erat s, ur/ e e2a&odul &ratelui meu* Ludovi/ al XV!-lea* de/5t s, /o'or ast&el s/ara de la 1uileries alun0at de ridi/ol... Domnule* dumneata nu 2tii /e 4nseamn, ridi/olul 4n .ran9a 2i totu2i ar &i tre'uit s, 2tii. Sire* sire* murmur, ministrul* &ie-v, mil,... A ro ie-te* domnule de Ville&ort* /ontinu, re0ele* adres5ndu-se t5n,rului /are* 4n i/ioare* nemi2/at 2i retras* urm,rea mersul /onversa9iei a/esteia 4n /are lutea n,u/ destinul unui re0at. A ro ie-te 2i s une-i domnului /, utea s, a&le dinainte tot /e nu a 2tiut. Sire* era materialmente /u ne utin9, s, se 08i/eas/, roie/tele e /are omul a/esta le as/undea 4ntre0ii lumi. Materialmente /u ne utin9,> Da* vor', mare* domnule. Din ne&eri/ire exist, vor'e mari* /a 2i oameni mari* i-am m,surat eu. Materialmente /u ne utin9, unui ministru /are are o administra9ie* 'irouri* a0en9i* s ioni 2i 1)A de mii de &ran/i &onduri se/rete* s, 2tie /e se etre/e la CA de le08e de /oastele .ran9ei> Ei* 'ine* uite-l e domnul a/esta* /are n-avea ni/i una din resursele dumitale la dis o#i9ie* uite-l e domnul* un sim lu ma0istrat* /are 2tia mai mult de/5t dumneata* /u 4ntrea0a dumitale oli9ie 2i /are mi-ar &i salvat /oroana da/, avea /a dumneata dre tul s, diri;e#e un tele0ra&. 3rivirea ministrului oli9iei se 4ntoarse /u o ex resie de /iud, ro&un-d, asu ra lui Ville&ort* /are 42i 4n/lin, /a ul /u modestia trium&ului. Nu s un asta entru dumneata* Dla/as* /ontinu, Ludovi/ al XV!!!-lea* /,/i da/, n-ai des/o erit nimi/7 ai avut /el u9in inteli0en9a de a ersevera 4n ',nuiala dumitale. Altul ar &i so/otit* oate* dest,inuirea domnului de Ville&ort /a ne4nsemnat, sau su0erat, de o am'i9ie venal,. Cuvintele erau o alu#ie la a/elea e /are ministrul oli9iei le rostise at5t de 4n/re#,tor /u un /eas 4nainte. Ville&ort 4n9elese ;o/ul re0elui. Altul s-ar &i l,sat oate dus de 'e9ia laudei. El se temea 4ns, s,-2i &a/, un du2man de moarte din ministrul oli9iei* de2i sim9i /, a/esta era ierdut 4n /8i irevo/a'il. "ntr-adev,r* ministrul /are* 4n lenitudinea uterii sale* nu 2tiuse s, 08i/eas/, taina lui Na oleon* utea* 4n #v5r/olirile a0oniei s-o intuias/, e a lui Ville&ort. 3entru a/easta era de a;uns s,-l /er/ete#e e Dant=s. "i veni de/i 4n a;utor ministrului* 4n lo/ s,-l /o le2eas/,. Sire* s use Ville&ort* re e#i/iunea evenimentului e de natur, s, do-vedeas/, Maiest,9ii voastre /, numai Dumne#eu utea s,-l 4m iedi/e* st5rnind o &urtun,. Ceea /e Maiestatea voastr, /rede* 4n /e m, rive2te* /, ar &i e&e/tul unei ro&unde ers i/a/it,9i* se datorea#, ur 2i sim lu 8a#ardului. Am ro&itat de a/est 8a#ard /a un servitor devotat* at5ta tot. Nu-mi a/orda9i mai mult de/5t merit* sire* entru a nu reveni vreodat, asu ra rimei im resii e /are v, ve9i &i &,/ut-o des re mine. Ministrul oli9iei mul9umi t5n,rului rintr-o rivire elo/vent,* iar Ville&ort 4n9elese /, i#'utise 4n roie/tul s,u* /,* adi/,* &,r, s, iard, din re/uno2tin9a re0elui* 42i &,/use un rieten e /are utea s, /onte#e la nevoie.

))

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dine* 0l,sui re0ele. Bi a/um* domnilor* /ontinu, el* 4ntor/5ndu-se s re domnul de Dla/as 2i s re ministrul oli9iei* nu mai am nevoie de dumneavoastr,* ast&el /, ute9i s, v, retra0e9i. Ceea /e r,m5ne de &,/ut este de resortul ministrului r,#'oiului. Este o &eri/ire* sire* s use domnul de Dla/as* /, utem s, ne 'i#uim e armat,. Maiestatea voastr, 2tie /5t de devotat, 0uvernului Vostru o #u0r,ves/ toate ra oartele. Nu-mi mai omeni de ra oarte. Btiu a/um* du/e* /5t, 4n/redere se oate avea 4n ele. A* dar 4n le0,tur, /u ra oartele: domnule 'aron* /e ai a&lat nou /u rivire la a&a/erea din strada Saint-6a/Uues> Asu ra a&a/erii din strada Saint-6a/Uues> ex/lam, Ville&ort* ne ut5ndu-2i re9ine un stri0,t. Dar o rindu-se numaide/5t: !ertare* sire* s use el* devotamentul meu entru Maiestatea voastr, m, &a/e s, uit 4ntruna* nu res e/tul /e am entru ea* N res e/tul a/esta este rea ad5n/ s, at 4n inima mea* N /i re0ulile eti/8etei. S une* domnule* de/lar, Ludovi/ al XV!!!-lea. Ai /, ,tat ast,#i dre tul de a intero0a. Sire* r,s unse ministrul oli9iei* to/mai veneam ast,#i s, dau Maiest,9ii voastre in&orma9iile noi e /are le /ulesesem /u rivire la a/est eveniment* /5nd aten9ia Maiest,9ii voastre a &ost a',tut, de teri'ila /atastro&, din 0ol&. A/este in&orma9ii n-ar mai re#enta a/um ni/i un interes entru re0e. Dim otriv,* domnule* dim otriv,* s use Ludovi/ al XV!!!-lea* /red /, a&a/erea a/easta are o le0,tur, dire/t, /u a/eea /are ne reo/u ,* iar moartea 0eneralului Wuesnel ne va une oate e /alea unui mare /om lot intern. Au#ind de numele 0eneralului Wuesnel* Ville&ort se 4n&ior,. "ntr-adev,r* sire* relu, ministrul oli9iei* totul ar 4ndre t,9i s, se /read, /, moartea nu e re#ultatul unei sinu/ideri* /um se ',nuise la 4n/e ut* /i al unui asasinat: 0eneralul Wuesnel ie2ea* du , /5t se are* de la un /lu' 'ona artist* /5nd a dis ,rut. Un ne/unos/ut 4l /,utase 4n diminea9a a/eea 2i 4i d,duse 4nt5lnire 4n strada Saint-6a/Uues. Din ne&eri/ire* valetul 0eneralului* /are 4l ie t,na 4n momentul /5nd ne/unos/utul a &ost introdus 4n /a'inet* a au#it 'ine /, el men9iona strada Saint-6a/Uues* dar n-a re9inut num,rul. 3e m,sur, /e ministrul oli9iei d,dea re0elui Ludovi/ al XV!!!-lea a-/este in&orma9ii* Ville&ort* /are ,rea sus endat de 'u#ele lui* ro2ea 2i ,lea. Re0ele se 4ntoarse s re el. Dumneata nu e2ti de ,rere /u mine* domnule de Ville&ort* /, 0eneralul Wuesnel* des re /are se utea /rede /, e ata2at u#ur atorului* dar /are* 4n realitate* era /u totul de artea mea* a ierit vi/tima unei /a /ane 'ona artiste> Este osi'il* sire* r,s unse Ville&ort. Dar mai mult de/5t at5t nu se 2tie> Suntem e urmele omului /are i-a dat 4nt5lnire. 3e urmele lui> re et, Ville&ort. Da* servitorul i-a dat semnalmentele. Un ',r'at 4ntre )A-)1 de ani* 'run* /u o/8ii ne0ri a/o eri9i de s r5n/ene 0roase 2i urt5nd must,9i. Era 4m'r,/at /u o redin0ot, al'astr, 2i avea la 'utonier, o ro#et, de o&i9er al Le0iunii de ?noare. !eri a &ost urm,rit un individ ale /,rui semnalmente r,s und exa/t /elor e /are le-am men9ionat dar s-a ierdut la /ol9ul str,-#ii 6ussienne 2i al str,#ii CoU-F<ron. Ville&ort se s ri;ini de s ,tarul unui ;il97 /,/i* e m,sur, /e ministrul oli9iei vor'ea* el sim9ea /um ,m5ntul 4i &u0e de su' i/ioare. C5nd v,#u 4ns, /, ne/unos/utul a s/, at de urm,rirea a0entului* res ir,. Domnule* 4l vei /,uta e omul a/esta* s use re0ele ministrului oli9iei. C,/i* da/, a2a /um totul m, 4ndre t,9e2te s, /red* 0eneralul Wuesnel* /are ne-ar &i &ost at5t de &olositor 4n momentul a/esta* a /,#ut vi/tima unei /rime* 'ona artist, sau nu* vreau /a asasinii lui s, &ie /runt ede si9i. Ville&ort avu nevoie de tot s5n0ele re/e entru a nu tr,da 0roa#a ins irat, de re/omandarea re0elui.

)C

Alexandre Dumas
Lu/ru /iudat* /ontinu, re0ele /u o mi2/are de /iud,* oli9ia /rede /, a s us totul atun/i /5nd a s us a &ost s,v5r2it, o /rim, 2i /, a &,/ut totul /5nd a ad,u0at: suntem e urma vinova9ilor. Sire* n,d,;duies/ /,* /el u9in 4n rivin9a a/easta* Maiestatea voastr, va &i satis&,/ut,. Dine* vom vedea. Nu te mai re9in* 'aroane. Domnule de Ville&ort* desi0ur /, e2ti o'osit de /,l,toria lun0, e /are ai &,/ut-o. Du-te de te o-di8ne2te. Ai tras &,r, 4ndoial, la ,rintele dumitale> ? 5n#, de lumin, tre/u este o/8ii lui Ville&ort. Nu* sire* s use el. Am tras la 8otelul Madrid din strada 1ournon. Dar l-ai v,#ut> Sire* am /,utat s, &iu adus 4nt5i la domnul du/e de Dla/as. Dar 4l vei vedea* 4mi 4n/8i ui. Nu /red* Sire. A* adev,rat* s use Ludovi/ al XV!!!-lea* #5m'ind 4n a2a &el 4n/5t s, arate /, re etatele-i 4ntre',ri nu au &ost &,/ute &,r, inten9ie. Uitam /, dumneata e2ti 4n /on&li/t /u domnul Noirtier 2i /, a/esta este un nou sa/ri&i/iu &,/ut /au#ei re0ale entru /are tre'uie s, te des ,0u'es/. Sire* 'un,tatea e /are mi-o arat, Maiestatea voastr, e o re/om ens, /are de ,2e2te a2a de mult toate am'i9iile mele* 4n/5t nu mai am /e s, /er re0elui. N-are a &a/e* domnule* nu te vom uita* &ii si0ur7 5n, una alta Ire0ele des rinse /ru/ea Le0iunii de onoare e /are o urta de o'i/ei e 8aina sa al'astr,* l5n0, /ru/ea S&5ntului Ludovi/* deasu ra l,/ii ordinului Carmel 2i Saint-La#are 2i* d5nd-o lui Ville&ortJ* 5n, una alta* s use el* ia /ru/ea a/easta. Sire* 0l,sui Ville&ort* Maiestatea voastr, se 4n2eal,* /ru/ea a/easta este de o&i9er. !a-o a2a /um e* domnule* 4i s use Ludovi/ al XV!!!-lea. N-am vreme s, /er alta* Dla/as vei avea 0ri;, s, &ie eli'erat 'revetul domnului de Ville&ort. ?/8ii lui Ville&ort se ume#ir, /u o la/rim, de 'u/urie or0olioas,. Lu, /ru/ea 2i o s,rut,. Bi a/um* 4ntre', el* /are sunt ordinele e /are Maiestatea voastr, 4mi &a/e onoarea de a mi le da> ?di8ne2te-te at5t /5t sim9i nevoie 2i 05nde2te-te /,* ne ut5ndu-m, servi la 3aris* o9i s,-mi &ii la Marsilia de /el mai mare &olos. Sire* r,s unse Ville&ort 4n/lin5ndu-se* 4ntr-o or, am ,r,sit 3ari-sul. Du-te domnule* s use re0ele* iar da/, te voi uita Imemoria re0ilor e s/urt,J nu te teme s,-mi readu/i aminte... Domnule 'aron* d, ordin s, &ie /8emat ministrul de r,#'oi. R,m5i* Dla/as. Domnule* 4i s use ministrul oli9iei lui Ville&ort* ie2ind de la 1uileries* ai intrat e oarta rin/i al, 2i /ariera dumitale este asi0urat,. -Va &i ea lun0, oare>- murmur, Ville&ort* salut5ndu-l e ministrul a /,rui /arier, era s&5r2it, 2i /,ut5nd din o/8i o tr,sur, s, se 4ntoar/, a/as,. ? tr,sur, tre/ea e /8ei. Ville&ort 4i &,/u un semn* tr,sura se a ro ie7 Ville&ort 42i d,du adresa 2i se arun/, 4n &undul tr,surii l,s5ndu-se 4n voia viselor sale am'i9ioase. 3este #e/e minute* Ville&ort se a&la la 8otel7 orun/i s,-i &ie re0,ti9i /aii este dou, ore 2i s, i se serveas/, de;unul. 1o/mai se a2e#, la mas,* /5nd soneria r,sun, su' o m5n, vi0uroas,: valetul se duse s, des/8id,* iar Ville&ort au#i un 0las /are-i ronun9a numele. Cine o &i a&lat /, sunt ai/i> se 4ntre', t5n,rul. "n momentul a/ela* valetul reintr,. Ei* /e e> 4ntre', Ville&ort. Cine a sunat> Cine m, /aut,> Un str,in /are nu vrea s,-2i s un, numele. Cum> Un str,in /are nu vrea s,-2i s un, numele> Bi /e o&te2te de la mine str,inul> Vrea s, vor'eas/, domnului. Mie>

)H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da. M-a numit> A'solut. Bi /um arat, str,inul> Domnule* e un ',r'at /am de /in/i#e/i de ani. S/urt> "nalt> Cam de talia domnului. Drun sau 'lond> Drun* &oarte 'run: ,r ne0ru* o/8i ne0ri* s r5n/ene ne0re. Bi 4m'r,/at* 4ntre', re ede Ville&ort* 4m'r,/at 4n /e &el> Cu o redin0ot, al'astr,* 4n/8eiat, de sus 2i 5n, ;os* de/orat /u Le0iunea de onoare. El e* murmur, Ville&ort* ,lind. Ei* la nai'a* N s use* ar,t5ndu-se 4n ra0 individul ale /,rui semnalmente le-am dat 4n dou, r5nduri 5n, a/um: &rumoase maniere. La Marsilia e oare o'i/eiul /a &iii s,-2i sileas/, ,rintele s, &a/, anti/amer,> 1at,* ex/lam, Ville&ort7 a2adar* nu m-am 4n2elat* ',nuiam /, e2ti dumneata... Atun/i* da/, ',nuiai /, sunt eu* relu, noul venit* un5ndu-2i 'astonul 4ntr-un /ol9 2i ,l,ria e un s/aun* d,-mi voie* dra0, +<rard* s,-9i s un /, nu e delo/ &rumos din artea ta s, m, &a/i s, a2te t at5ta. Las,-ne* +ermain* 0l,sui Ville&ort. Servitorul ie2i* tr,d5nd o v,dit, uimire.

Ca itolul X!!

Tatl i fiul

Domnul Noirtier* N /,/i 4ntr-adev,r el era* N 4l urm,ri din o/8i e servitor* 5n, /5nd a/esta 4n/8ise u2a. A oi* tem5ndu-se* desi0ur* s, nu as/ulte 4n anti/amer,* o redes/8ise imediat. 3re/au9ia nu &u de risos* iar iu9eala /u /are +ermain se retrase dovedi /, el era s/utit de ,/atul /are i-a ierdut e rimii no2tri ,rin9i. Domnul Noirtier se osteni a oi s, 4n/uie sin0ur u2a anti/amerei* du , /are 4n/uie u2a /amerei de dormit* trase #,voarele 2i se 4na oie /u m5na 4ntins, s re Ville&ort* /are-i urm,rise toate mi2/,rile /u o uimire din /are 4n/, nu-2i revenise. ?* dra0ul meu +<rard* s use el t5n,rului* rivindu-l /u un #5m'et a /,rui ex resie utea &i de&init, anevoie* 2tii /, nu ai aerul de a &i 4n/5ntat /, m, ve#i> Da da* tat,* 0l,sui Ville&ort* sunt 4n/5ntat* dar m, a2te tam a2a de u9in la vi#ita dumitale* 4n/5t ea m-a /am uluit. Dra0ul meu* urm, domnul Noirtier* a2e#5ndu-se* /red /, 2i eu a2 utea* s,-9i s un la &el. Cum* 4mi anun9i lo0odna la Marsilia entru $( &e'ruarie* iar la E martie e2ti la 3aris> 1at,* nu te l5n0e /, sunt ai/i* s use +<rard* a ro iindu-se de domnul Noirtier* /,/i am venit entru dumneata* iar /,l,toria mea te va salva oate. Serios> s use domnul Noirtier* 4ntin#5ndu-se molati/ 4n ;il97 serios> !a oveste2te-mi* domnule ma0istrat. E desi0ur /eva serios. 1at,* ai au#it vor'indu-se de un /lu' 'ona artist /are-2i 9ine 2edin9ele 4n strada Saint-6a/Uues> Num,rul )E> Da* eu sunt vi/e- re2edintele lui. 1at,* s5n0ele dumitale re/e m, 4n&ioar,. Ce vrei* dra0ul meu* /5nd ai &ost ros/ris de monta0nar#i* /5nd ai ie2it din 3aris 4ntr-o /,ru9, /u &5n* /5nd ai &ost &u0,rit rin /5m iile Dordeaux-ului de /o oii lui

)(

Alexandre Dumas
Ro'es ierre* asta te o9ele2te entru multe. Continu, de/i. Ei* /e s-a etre/ut la /lu'ul din strada Saint-6a/Uues> A &ost /8emat a/olo 0eneralul Wuesnel 2i 0eneralul Wuesnel* N le/at la K seara de la el de-a/as,* N a &ost re0,sit a treia #i 4n Sena. Bi /ine 9i-a ovestit istoria asta 8a#lie> "nsu2i re0ele* domnule. Ei* 'ine* eu 4n s/8im'ul ove2tii dumitale* /ontinu, Noirtier* 49i voi /omuni/a o veste. Cred /, 2tiu* tat,* /e vrei s,-mi s ui... A* 2tii de de'ar/area Maiest,9ii sale "m ,ratul> 1,/ere* tat,* te ro0* mai 4nt5i entru dumneata 2i a oi entru mine. Da* /uno2team vestea 2i o /uno2team /8iar 4naintea dumitale* /,/i de trei #ile 0ones/ ne'un de la Marsilia la 3aris* /u /iuda /, nu ot trimite la $AA de le08e 4naintea mea 05ndul /are 4mi &ri0e mintea. De a/um trei #ile> E2ti ne'un. A/um trei #ile 4m ,ratul nu era 4m'ar/at. N-are a &a/e* 2tiam roie/tul. Ei* /um> 3rintr-o s/risoare /are 9i-era adresat, din insula El'a. Mie> Dumitale 2i e /are am sur rins-o 4n orto&elul mesa0erului. Da/, s/risoarea /,dea 4n m5inile alt/uiva* 4n /easul a/esta* tat,* ai &i &ost oate 4m u2/at. 3,rintele lui Ville&ort 4n/e u s, r5d,. Faide* 8aide* s use el* se are /, Restaura9ia a 4nv,9at de la im riu modul de a re#olva 0ra'ni/ /8estiunile... "m u2/at* dra0ul meu> Ce ri it e2ti@ Dar unde e s/risoarea> 1e /unos/ rea 'ine /a s, m, tem /, ai l,sat-o e undeva. Am ars-o* de team, s, nu r,m5n, vreun /r5m ei* /,/i s/risoarea 4nsemna /ondamnarea dumitale. Bi ier#ania viitorului dumitale* r,s unse Noirtier /u r,/eal,. Da* 4n9ele0* dar n-am motive s, m, tem. .a/ mai mult de/5t at5t* domnule* te salve#. La nai'a* /8estia devine mai dramati/,: ex li/,-te. Domnule* revin la /lu'ul din strada Saint-6a/Uues. Se are /, /lu'ul a/esta st, 4n su&letul domnilor de la oli9ie. De /e nu l-au /,utat mai 'ine> L-ar &i 0,sit. Nu l-au 0,sit* dar sunt e urma lui. Btiu* ,sta e /uv5ntul /onsa/rat: /5nd oli9ia r,m5ne de ru2ine s une /, e e urme* iar 0uvernul a2tea t, lini2tit #iua /5nd ea va veni s, s un,* /u ure/8ile le/ate* /, urma e ierdut,. Da* dar a &ost 0,sit un /adavru. +eneralul Wuesnel a &ost u/is 2i* 4n toate 9,rile din lume* a/easta se nume2te /rim,. Crim,* #i/i> Nimi/ nu dovede2te /, 0eneralul a &ost vi/tima unei /rime. Qilni/ se 0,ses/ 4n Sena oameni /are s-au arun/at din des erare* /are s-au 4ne/at* ne2tiind s, 4noate. 1at,* 2tii &oarte 'ine /, 0eneralul nu s-a 4ne/at din des erare 2i /, nu se s/,lda nimeni 4n Sena 4n luna ianuarie. Nu* nu t,0,dui* moartea a/easta oart, /ali&i/ativul de /rim,. Bi /ine a /ali&i/at-o ast&el> C8iar re0ele. Re0ele> "l /redeam destul de &iloso& /a s, 4n9elea0, /,* 4n oliti/,* nu exist, /rim,. "n oliti/,* dra0ul meu* 2tii /a 2i mine /, nu exist, oa-meni* /i idei. Nu sentimente* /i interese. "n oliti/, nu se u/ide un om* se su rim, un o'sta/ol* at5ta tot. Vrei s, 2tii /um s -au etre/ut lu/rurile. Ei 'ine* am s,-9i s un. Credeam /, utem s, /ont,m e 0eneralul Wuesnel* &iind/, ne &usese re/omandat de e insula El'a. Unul dintre noi* se du/e la el 2i 4l invit, s, vin, 4n strada Saint-6a/Uues* la o adunare unde va 0,si rieteni. El vine 2i i se des&,2oar, tot lanul7 le/area din insula El'a* de'ar/area roie/tat,. A oi* du , /e el a

)K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


as/ultat totul* a au#it totul* /5nd nu mai avea /e a&la* r,s unde /, este re0alist. .ie/are e us s, &a/, un ;ur,m5nt* el 4l &a/e* dar /u at5ta rea voin9,* 4n/5t 4nsemna mai de0ra', a-l is iti e Dumne#eu. Cu toate a/estea* 0eneralul a &ost l,sat s, ias, li'er* a'solut li'er. A/as, nu s-a mai 4ntors. Ce vrei* dra0ul meu> De la noi a le/at* dar o &i 0re2it drumul* at5ta tot. Crim,@ Nu #,u* m, uime2ti* Ville&ort. Dumneata* su'stitut de ro/uror re0al* /onstruind o a/u#are e dove#i a2a de 2u'rede... Mi-a venit mie vreodat, 4n 05nd s,-9i s un* /5nd 49i exer/i9i meseria de re0alist 2i &a/i s, se taie /a ul unuia dintre ai mei: -.iule* ai s,v5r2it o /rim,>- Nu. Am s us: -.oarte 'ine* domnule* ai /om',tut vi/torios. M5ine revan2a. Dar* tat,* ia seama* revan2a a/easta va &i 0ro#av,* /5nd ne-o vom lua noi. Nu te 4n9ele0. 1e 'i#ui e 4ntoar/erea u#ur atorului> M,rturises/. 1e 4n2eli* tat,. Nu va &a/e ni/i #e/e le08e 4n interiorul .ran9ei &,r, s, &ie urm,rit* &u0,rit* rins /a o &iar,. Dra0ul meu* 4m ,ratul este 4n momentul a/esta e drumul s re +reno'le* la 1A sau la 1$ va &i la LVon 2i la $A sau $) la 3aris. 3o ula9ia se va ridi/a... 3entru a veni 4n 4nt5m inarea lui. N-are /u el de/5t /59iva oameni 2i se vor trimite /ontra lui armate. Care vor &orma o es/ort, entru intrarea 4n /a ital,. Nu #,u* dra0, +<rard* nu e2ti de/5t un /o il. 1e /re#i 'ine in&ormat* entru /, un tele0ra& 49i s une* la trei #ile du , de'ar/are: -U#ur atorul a de'ar/at la Cannes* /u /59iva oameni7 suntem 4n urm,rirea lui.Dar unde e> Ce &a/e> Fa'ar nu ai. E urm,rit* at5ta 2tii. Ei 'ine* va &i urm,rit ast&el 5n, la 3aris* &,r, s, se tra0, un &o/. +reno'le 2i LVonul sunt ora2e &idele* /are-i vor o une o 'arier, de netre/ut. +reno'le 4i va des/8ide or9ile /u entu#iasm. LVonul 4ntre0 va veni s,-l 4nt5m ine. Crede-m,* suntem tot at5t de 'ine in&orma9i /a 2i voi* iar oli9ia noastr, re9uie2te /5t a voastr,. Vrei o dovad,> Vroiai s,-mi as/un#i /,l,toria dumitale 2i totu2i am 2tiut de sosirea dumitale la o ;um,tate de or, du , /e ai tre/ut 'ariera. Nu i-ai dat adresa de/5t vi#itiului. Ei 'ine* 49i /unos/ adresa 2i dovada este /, vin exa/t 4n momentul /5nd te a2e#i la mas,. Sun, de/i 2i /ere 4n/, un ta/5m. Vom m5n/a 4m reun,. "ntr-adev,r* r,s unse Ville&ort* rivindu-2i ,rintele /u uimire7 4ntr-adev,r* 4mi ari 'ine in&ormat. Ei* doamne* lu/rul e &oarte sim lu. Voi* /are 9ine9i uterea* nu ave9i de/5t mi;loa/ele e /are le d, 'anul. Noi* /are o a2te t,m* le avem e a/elea e /are le d, devotamentul. Devotamentul> 4ntre', Ville&ort r5#5nd. Da* devotamentul* a2a se nume2te 4n termeni /insti9i am'i9ia /are n,d,;duie2te. Bi ,rintele lui Ville&ort 4ntinse sin0ur m5na s re /ordonul soneriei entru a /8ema servitorul* e /are nu-l /8ema &iul. Ville&ort 4i o ri 'ra9ul. Stai* tat,* 4n/, un /uv5nt* 0l,sui t5n,rul. S une. ?ri/5t de rost or0ani#at, ar &i oli9ia re0elui* ea 2tie totu2i un a-m,nunt 0ro#av. Care> Semnalmentele omului /are* 4n diminea9a #ilei /5nd a dis ,rut 0eneralul Wuesnel* s-a re#entat la el. A* istea9a oli9ie 2tie asta> Bi /are sunt a/estea> 1enul 'run* ,r* &avori9ii 2i o/8i ne0ri* redin0ot, al'astr, 4n/8eiat, 5n, la ',r'ie* ro#eta de o&i9er al Le0iunii de onoare la 'utonier,* ,l,rie /u 'oruri lar0i 2i 'aston de trestie. A8a* 2tie asta> s use Noirtier. Bi de /e atun/i nu a us m5na e om> 3entru /, l-a ierdut ieri sau alalt,ieri la /ol9ul str,#ii CoU-F<ron. C5nd 49i s uneam /u /, oli9ia voastr, este o roast,...

CA

Alexandre Dumas
Da* dar dintr-un moment 4ntr-altul oate s,-l 0,seas/,. Da* s use Noirtier* rivind /u ne ,sare 4n ;uru-i. Da* da/, omul n-ar &i 4n2tiin9at7 dar este* 2i* ad,u0, el #5m'ind* 42i va s/8im'a &i#ionomia 2i /ostumul. Rostind /uvintele a/estea* el se ridi/,* 42i s/oase redin0ota 2i /ravata* se 4ndre t, s re o mas, e /are erau re0,tite toate o'ie/tele de toalet, ale &iului s,u* lu, un 'ri/i* 42i s, uni /8i ul 2i* /u o m5n, er&e/t si0ur,* d,du ;os &avori9ii /om romi9,tori /are o&ereau oli9iei un do/ument a2a de re9ios. Ville&ort 4l rivea /u o 0roa#, 4n /are intra 2i admira9ie. Du , rete#area &avori9ilor* Noirtier d,du ,rului alt, &orm,7 lu,* 4n lo/ul /ravatei ne0re* una /olorat,* /are se a&la deasu ra unui 0eamantan des/8is7 4m'r,/,* 4n lo/ul redin0otei al'astre* 4n/8eiat, 5n, la 05t* o redin0ot, /a&enie 2i r,s/roit, a lui Ville&ort7 4n/er/, la o0lind, ,l,ria /u 'oruri 4ntoarse a t5n,rului* ,ru mul9umit de /um 4i venea 2i* l,s5ndu-2i 'astonul de trestie 4n /ol9ul /,minului unde-l usese* &,/u s, 2uiere 4n m5na-i nervoas, o nuielu2, de 'am'us /u /are ele0antul su'stitut d,dea mersului s,u a/ea de#involtur, /e &orma una din /alit,9ile-i de seam,. Ei* s use el* 4ntor/5ndu-se s re &iul s,u* du , /e trans&ormarea &u 0ata* /re#i /, oli9ia ta m, re/unoa2te a/um> Nu* tat,* 4n0,im, Ville&ort. Cel u9in a2a n,d,;duies/. A/um* dra0, +<rard* /ontinu, Noirtier* m, 4n/red 4n ruden9a ta entru a &a/e s, dis ar, toate lu/rurile astea e /are ti le las 4n 0ri;,. ?* &ii lini2tit* tat,* s use Ville&ort. Da* da@ A/um /red /, tu ai dre tate 2i /, se rea oate* 4ntr-adev,r* s,-mi &i salvat via9a. Dar &ii e a/e* 49i voi 4na oia servi/iul /ur5nd. Ville&ort /l,tin, din /a . Nu e2ti /onvins> N,d,;duies/* /el u9in* /, te 4n2eli. Ai s,-l mai ve#i e re0e> 3oate. Vrei s, tre/i 4n o/8ii lui dre t ro&et> 1at,* ro&e9ii nenoro/irii sunt r,u veni9i la /urte. Da* dar 4ntr-o #i sau alta li se &a/e dre tate. Bi* resu un5nd o a doua Restaura9ie* vei tre/e atun/i dre t un om mare. "n s&5r2it* /e s,-i s un re0elui> S une-i a/estea: -Sire* sunte9i 4n2elat asu ra s iritului armatei. Cel e /are 4l numi9i la 3aris /, /,unul din Corsi/a 2i /,ruia la Nevers i se mai s une u#ur atorul* se nume2te de e a/um la LVon* Dona arte 2i la +reno'le* "m ,ratul. "l /re#i &u0,rit* urm,rit. El mer0e* se re ede /a vulturul e /are-l readu/e. Solda9ii e /are 4i /re#i a0oni#5nd de &oame* &r5n9i de o'oseal,* 0ata s, de#erte#e* s ores/ /a atomii de #, ad, 4n ;urul &ul0ului /are se re/i it,. Sire* lea/,. Las, .ran9a 4n m5na adev,ratului ei st, 5n /are n-a /um ,rat-o* /i a /u/erit-o. 3lea/,* sire* nu entru /, te-ar a2te vreun eri/ol* N adversarul vostru este de-a;uns de tare /a s, v, 0ra9ie#e* /i entru /, ar &i umilitor entru un ne ot al S&5ntului Ludovi/ s,-2i datore#e via9a omului de la Ar/ole* de la Maren0o 2i de la Austerlit#. S une-i astea* +<rard* sau* mai 'ine #is* lea/,* nu-i s une nimi/7 t,inuie2te-9i /,l,toria. Nu te l,uda /u /e-ai venit s, &a/i 2i /u /e-ai &,/ut la 3aris. Reia-9i ostul* 4ntoar/e-te la Marsilia noa tea* intr, la tine rintr-o u2, dosni/, 2i r,m5i a/olo* /uminte* umil* ne2tiutor mai /u seam, ino&ensiv* /,/i* de data a/easta 49i ;ur* vom ro/eda /u oameni vi0uro2i* /are-2i /unos/ du2manii. Du-te* &iul meu* du-te* dra0, +<rard* 2i* 4n s/8im'ul su unerii &a9, de ordinele ,rinte2ti sau* da/, re&eri* 4n s/8im'ul res e/tului entru s&aturile unui rieten* te vom men9ine la lo/ul t,u. Va &i* ad,u0, Noirtier #5m'ind* un mi;lo/ entru tine de a m, salva 4n/, o dat, da/, 'as/ula oliti/, te va readu/e e tine sus 2i e mine ;os. Adio* dra0, +<rard. La viitoarea ta /,l,torie* s, tra0i la mine. Bi Noirtier ie2i /u lini2tea /are nu-l ,r,sise o /li , /5t 9inuse anevoioasa /onversa9ie.

C1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


3alid 2i a0itat* Ville&ort aler0, la &ereastr,* des&,/u erdeaua 2i 4l v,#u tre/5nd /alm* netul'urat* rintre doi sau trei oameni /u 4n&,9i2are sus e/t,* as/un2i la /ol9ul str,#ilor 2i /are st,teau oate a/olo /a s,-l areste#e e omul /u &avori9i ne0ri* /u redin0ot, al'astr, 2i /u ,l,rie /u 'oruri late. Ville&ort r,mase ast&el 4n i/ioare* res ir5nd 0reu* 5n, /5nd ,rintele s,u dis ,ru la r,s 5ntia DussV. Atun/i se n, usti asu ra o'ie/telor ,r,site de el* ',0, 4n &undul 0eamantanului /ravata nea0r, 2i redin0ota al'astr,* mototoli ,l,ria e /are o v5r4 ;os* 4ntr-un dula * ru se 'astonul de trestie 4n trei* arun/5ndu-l 4n &o/* 42i use o 2a /, de voia;* /8em, valetul* 4i inter#ise /u o rivire loaia de 4ntre',ri e /are a/esta se sim9ea 4m'oldit s, le un,* l,ti nota 8otelului* s,ri 4n tr,sura /are-l a2te ta re0,tit,* a&l, la LVon /, Dona arte intrase 4n +reno'le 2i* 4n mi;lo/ul a0ita9iei /are domnea e tot /u rinsul drumului* sosi la Marsilia* st, 5nit de to9i &iorii /are intr, 4n inima omului dim reun, /u am'i9ia 2i /u /ele dint5i onoruri.

Ca itolul X!!!

Cele o sut de zile

Domnul Noirtier era un 'un ro&et* iar lu/rurile se des&,2urar, /u iu9eala revestit, de el. Cunoa2te9i 4ntoar/erea de e insula El'a* 4ntoar/ere /iudat,* mira/uloas,* /are* &,r, re/edent* va r,m5ne ro'a'il neimitat, 4n viitor. Ludovi/ al XV!!!-lea nu 4n/er/, de/5t 4n mod sla' s, re5nt5m ine 0reaua lovitur,. Li sa de 4n/redere 4n oameni 4i r, ea 4n/rederea 4n evenimente. Re0alitatea sau* mai 'ine #is* monar8ia a'ia re/onstituit, de el se /latin, e 'a#a ei 4n/, nesi0ur, 2i un sin0ur 0est al 4m ,ratului n,rui 4ntre0ul edi&i/iu* N ameste/ in&orm de ve/8i re;ude/,9i 2i de idei noi. Ville&ort nu avu de/i de la re0ele s,u de/5t re/uno2tin9a* nu numai inutil, entru moment* dar /8iar eri/uloas, 2i /ru/ea de o&i9er al Le0iunii de onoare* e /are avu ruden9a s, n -o arate* de2i domnul de Dla/as* a2a /um 4i re/omandase re0ele* se 0r,'i s,-i ex edie#e 'revetul. Na oleon l-ar &i destituit desi0ur e Ville&ort de nu s-ar &i a&lat su' rote/9ia lui Noirtier* devenit atot uterni/ la /urtea /elor ? sut, de Qile* at5t rin eri/olele e /are le 4n&runtase* /5t 2i rin servi/iile e /are le adusese. Ast&el* re/um &,0,duise* 0irondinul de la KE 2i senatorul de la 1(AC o/roti e /el /are 4l o/rotise 2i e el 4n a;un. 1oat, uterea lui Ville&ort se m,r0ini de/i* 4n r,stim ul a/estei evo/,ri a im eriului* a /,rui a doua /,dere utu de altminteri s-o revad, &oarte u2or* la a 4n,'u2i se/retul e /are Dant=s &usese e un/tul de a-l divul0a. .u destituit numai ro/urorul re0al* ',nuit de moli/iune 4ntru 'ona artism. 1otu2i uterea im erial, a'ia &usese resta'ilit,* adi/, 4m ,ratul a'ia o/u ase 3alatul 1uileries* ,r,sit de Ludovi/ al XV!!!-lea 2i a'ia se lansaser, ordinele sale numeroase 2i diver0ente din /a'inetul mi/ unde* o dat, /u Ville&ort* i-am introdus e /ititorii no2tri 2i unde* e masa de nu/* 0,sise des/8is, 4n/,* lin, e ;um,tate* ta'a/8era lui Ludovi/ al XV!!!-lea* /,* 4n /iuda atitudinii ma0istra9ilor s,i* Marsilia 4n/e u s, simt, 5l 5ind t,/iunii r,#'oiului /ivil* totdeauna nestin2i /om let la Sud. 3u9in tre'ui atun/i /a re resaliile s, nu trea/, din/olo de t,r,'oiul /u /are &ur, asedia9i re0ali2tii #,vor59i rin /asele lor 2i de a&ronturile u'li/e /are 4i urm,rir, e /ei /e se 4n/umetau s, ias,. 3rintr-un reviriment &ires/* vredni/ul armator e /are l-am ar,tat /a a ar9in5nd artidului o ular* deveni* la r5ndu-i* 4n momentul a/esta* N nu vom s une atot uterni/* /,/i domnul Morrel era un om rudent* oare/um timid* /a to9i /ei /are 2i-au &,/ut o 4n/eat, 2i trudni/, situa9ie /omer/ial,* N dar 4n m,sur,* de2i de ,2it de 'ona arti2tii #elo2i /are-l

C$

Alexandre Dumas
tratau de moderat* 4n m,sur,* #i/* s, ridi/e 0lasul entru a &a/e s, se aud, o re/lama9ie. Re/lama9ia a/easta* re/um ve9i ',nui u2or* se re&erea la Dant=s. Ville&ort r,m,sese 4n i/ioare* de2i su eriorul s,u /,#use* iar /,s,toria sa* /u toate /, nerevo/at,* &usese am5nat, entru tim uri mai 'une. Da/, 4m ,ratul 42i ,stra tronul* +<rard va avea nevoie de o alt, alian9,* iar ,rintele s,u se va 4ns,r/ina s, i-o 0,seas/,7 da/, o a doua Restaura9ie 4l va readu/e e Ludovi/ al XV!!!-lea 4n .ran9a* in&luen9a domnului Saint- M<ran s orea dim reun, /u a sa* ast&el /,* mai mult de/5t ori/5nd* /,s,toria devenea iar,2i o artid, str,lu/it,. Su'stitutul de ro/uror re0al r,mase de/i* deo/amdat,* rimul ma0istrat din Marsilia /5nd* 4ntr-o diminea9,* u2a sa se des/8ise 2i 4i &u anun9at domnul Morrel. Alt/ineva s-ar &i 0r,'it s, vin, 4n 4nt5m inarea armatorului* iar rin 0ra'a sa 2i-ar &i tr,dat sl,'i/iunea. Ville&ort era 4ns, un om su erior* /are avea* da/, nu ra/ti/a* /el u9in instin/tul tuturor lu/rurilor. "! sili e Morrel s, &a/, anti/amer,* a2a /um ar &i &,/ut su' Restaura9ie* /u toate /, nu era nimeni la el* /i entru sim lul motiv /, era re0ula /a un su'stitut de ro/uror re0al s, o'li0e la anti/amer,. A oi* du , un s&ert de or, e /are el 4l 4ntre'uin9, /itind dou, sau trei #iare de nuan9e di&erite* orun/i /a armatorul s, &ie introdus. Domnul Morrel se a2te ta s,-l 0,seas/, e Ville&ort a',tut. "l 0,si a2a /um 4l v,#use /u 2ase s, t,m5ni 4nainte* adi/, lini2tit* &erm* lin de a/ea olite9e re/e* N /ea mai de netre/ut dintre toate 'arierele /are des art omul ridi/at* de omul de r5nd. !ntrase 4n /a'inetul lui Ville&ort /onvins /, ma0istratul va tremura v,#5ndu-l 2i* dim otriv,* se omenea 4n&iorat 2i emo9ionat el dinaintea ersona;ului is/oditor /are-l a2te ta /u /otul re#emat de 'irou. Se o ri la u2,. Ville&ort 4l rivi /a 2i /um 4l re/uno2tea /u 0reu. "n s&5r2it* du , /5teva /li e de examinare 2i de t,/ere* 4n r,stim ul /,rora vredni/ul armator 42i r,su/ea ,l,ria 4n m5ini: Domnul Morrel* da/, nu m, 4n2el> #ise Ville&ort. Da* domnule* eu* r,s unse armatorul. A ro ie-te* /ontinu, ma0istratul &,/5nd /u m5na un semn rote/tor 2i s une-mi /,rei 4m re;ur,ri datore# /instea vi#itei dumitale. Nu ',nui9i* domnule> 4ntre', Morrel. Nu* /5tu2i de u9in. Ceea /e nu m, 4m iedi/, s, &iu /5t se oate de dis us a-9i &i e la/* da/, lu/rul st, 4n uterea mea. Lu/rul de inde 4n 4ntre0ime de dumneavoastr,* domnule* s use Morrel. Ex li/,-te atun/i. Domnule* /ontinu, armatorul* re/, ,t5ndu-2i si0uran9a e m,sur, /e vor'ea 2i tare* de altminteri* e dre tatea /au#ei sale 2i a o#i9iei sale* v, reaminti9i /,* /u /5teva #ile 4nainte de a se a&la de de'ar/area Maiest,9ii sale "m ,ratul* venisem s, re/lam indul0en9a dumneavoastr, entru un t5n,r nenoro/it* un marinar* se/und e 'ordul 'ri/ului meu. Era a/u#at* da/, v, aminti9i* de le0,turile /u insula El'a. Le0,turile a/estea* /are erau o /rim, e atun/i* sunt ast,#i titluri de &avoare. Dumneavoastr,* /are 4l servea9i e Ludovi/ al XV!!!-lea* nu l-a9i mena;at* domnule. Era9i dator s-o &a/e9i. Ast,#i 4l servi9i e Na oleon 2i tre'uie s,-l rote;a9i. E* de asemeni* datoria dumneavoastr,. Vin de/i s, v, 4ntre' /e a devenit el. Ville&ort &,/u o s&or9are uria2, s, se st, 5neas/,. Numele a/estui om> 4ntre', el. .ii 'un 2i s une-mi numele lui. Edmond Dant=s. Evident* Ville&ort ar &i re&erat* /a 4ntr-un duel* s, rimeas/, &o/ul adversarului s,u de la $) de a2i* de/5t s, aud, rostit a/est nume 4n &a9a sa. Nu /li i totu2i. -"n /8i ul a/esta* 42i s use Ville&ort* n-au s, m, oat, a/u#a /, am &,/ut din arestarea t5n,rului o /8estiune ur ersonal,. Dant=s> Edmond Dant=s* #i/i> Da* domnule.

CE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ville&ort des/8ise atun/i un re0istru 0ros* a&lat 4ntr-un sertar ve/in* tre/u la o mas,* de la mas, tre/u la dosar 2i* 4ntor/5ndu-se s re armator: E2ti si0ur /, nu te 4n2eli* domnule> 4i s use el /u aerul /el mai natural. Da/, Morrel ar &i &ost un om mai &in sau mai luminat asu ra a&a/erii* i s-ar &i ,rut 'i#ar /a su'stitutul de ro/uror re0al s,-i r,s und, 4n /8estiuni /u totul str,ine de resortul lui. Bi s-ar &i 4ntre'at de /e Ville&ort nu-l trimite la re0istrele 4n/8isorii* la 0uvernatorii de 4n/8isoare* la re&e/tul de artamentului. Dar Morrel* /,ut5nd #adarni/ teama e /8i ul lui Ville&ort* nu mai v,#u N din moment /e ori/e temere 4i ,rea a'sent, N de/5t /ondes/enden9,. Ville&ort /al/ulase exa/t. Nu* domnule* s use Morrel* nu m, 4n2el. De altminteri 4l /unos/ e 'ietul ',iat de #e/e ani 2i este 4n servi/iul meu de atru. Am venit* v, aminti9i* a/um 2ase s, t,m5ni* ru05ndu-v, s, &i9i dre t /u 'ietul ',iat. M-a9i rimit destul de r,u 2i mi-a9i r,s uns 4n /8i nemul9umit. ?* re0ali2tii erau severi /u 'ona arti2tii e vremea a/eea. Domnule* r,s unse Ville&ort* 'rav5nd situa9ia /u iu9eala 2i /u s5n0ele-i re/e de totdeauna* eram re0alist e vremea /5nd /redeam /, Dour'onii sunt nu numai mo2tenitori le0itimi ai tronului* dar 2i ale2ii na9iunii. "ns, 4ntoar/erea mira/uloas,* ai /,rei martori am &ost* mi-a dovedit /, m, 4n2elam. +eniul lui Na oleon a 4nvins. Monar8ul le0itim e monar8ul iu'it. Dravo@ stri0, Morrel* /u sin/eritatea-i naiv,* 4mi &a/e l,/ere s, v, aud vor'ind ast&el 2i nutres/ s eran9e entru soarta lui Edmond. !a stai* relu, Ville&ort* r,s&oind alt re0istru. Am 0,sit: un marinar* nu-i a2a* /are se 4nsura /u o /atalan,> Da* da* 4mi amintes/ a/um. Lu/rul era &oarte 0rav. Cum a2a> Bti9i /,* ie2ind de la mine* a &ost dus la arestul din 3alatul 6usti9iei. Da* 2i> Ei 2i am ra ortat la 3aris. Am ex ediat 85rtiile 0,site asu ra lui. Ce vrei* eram dator... iar la ( #ile du , arestare* ri#onierul a &ost ridi/at. Ridi/at> ex/lam, Morrel. Dar /e s-a &,/ut /u 'ietul ',iat> ?* lini2te2te-te@ ? &i &ost trans ortat la .enestrellers* la 3i0nerol* e insulele Sainte-Mar0uerite* /eea /e 4n termeni administrativi se /8eam, /, a &ost exilat. "ntr-o 'un, diminea9, ai s,-l ve#i revenind la /omanda vasului s,u. S, vin, /5nd va vrea* lo/ul lui este ,strat. Dar /um de nu s-a 4na oiat 5n, a/um> Cred /, rima 0ri;, a ;usti9iei 'ona artiste ar &i tre'uit s, &ie unerea 4n li'ertate a /elor 4n/8i2i de ;usti9ia re0alist,. Nu rosti a/u#a9ii tari* s/um e domnule Morrel* r,s unse Ville&ort. "n toate tre'uie s, se ro/ede#e le0al. ?rdinul de 4n/ar/erare venise de sus* e nevoie /a tot de sus s, vin, 2i ordinul de eli'erare. !ar Na oleon s-a 4na oiat a'ia de 1) #ile. S/risorile de anulare tre'uie s, &ie ex ediate. Dar* 4ntre', Morrel* nu este ni/i o /ale /a s, se 0r,'eas/, &ormalit,9ile* a/um /5nd noi trium&,m. Am oare/ari rieteni* oare/are in&luen9,. 3ot s, o'9in ridi/area sentin9ei. Nu s-a dat ni/i o sentin9,. Atun/i a arest,rii. "n materie oliti/,* nu exist, re0istru de arest,ri. +uvernele au uneori interesul /a un om s, dis ar, &,r, a l,sa urm,: notele de 4n/8isoare ar /,l,u#i /er/et,rile. 3oate /, era ast&el su' Dour'oni* dar a/um... Dra0, domnule Morrel* a2a e 4n toate tim urile. +uvernele se su//ed 2i se aseam,n,. Ma2ina eniten/iar,* montat, su' Ludovi/ al XV!!!- lea* mer0e 2i ast,#i a roa e /a la Dastilia. "m ,ratul a &ost totdeauna mai stri/t 4n /e rive2te re0ulamentul 4n/8isorilor sale de/5t 4nsu2i marele re0e* iar num,rul 4n/ar/era9ilor* des re /are re0istrele nu ,strea#, ni/i o urm,* este in/al/ula'il: At5ta 'un,voin9, ar &i #drun/inat /8iar /ertitudinile* iar Morrel nu avea ni/i m,/ar ',nuieli.

C%

Alexandre Dumas
Dar* 4n s&5r2it* domnule de Ville&ort* s use el* /e s&at mi-a9i da /are s, 0r,'eas/, 4ntoar/erea 'ietului Dant=s> Unul sin0ur* domnule. Adresea#, o eti9ie ministerului ;usti9iei@ ?* domnule* 2tim /e 4nseamn, eti9iile: ministrul rime2te dou, sute e #i 2i nu /ite2te atru. Da* relu, Ville&ort* dar va /iti o eti9ie trimis, de mine* re/omandat, de mine* adresat, dire/t de mine. Bi a9i vrea s, trimite9i dumneavoastr, eti9ia a/easta> Cu /ea mai mare l,/ere. Dant=s utea s, &ie vinovat atun/i. El e 4ns, ino/ent ast,#i 2i e de datoria mea s, redau li'ertatea a/eluia e /are am &ost dator s,-l 'a0 4n 4n/8isoare. Ville&ort re5nt5m in, ast&el eri/olul unei an/8ete* u9in ro'a'il,* dar osi'il,* an/8et, /are ar &i 4nsemnat* /u si0uran9,* ier#ania lui. Dar /um se s/rie ministrului> A2a#,-te ai/i* domnule Morrel* s use Ville&ort* /ed5nd lo/ul s,u armatorului. "9i voi di/ta. Ave9i 'un,tatea a/easta> Ni/i vor',. S, nu ierdem tim . Am ierdut 2i a2a rea mult. Da* domnule* s, ne 05ndim /, 'ietul ',iat a2tea t,* su&er, 2i 42i ierde oate s eran9a. Ville&ort se 4n&ior, 05ndindu-se la ri#onierul /are 4l 'lestema 4n t,/ere 2i 4n 4ntuneri/. Mersese 4ns, rea de arte /a s, oat, da 4na oi: Dant=s tre'uia s, &ie #dro'it 4ntre ro9ile am'i9iei sale. A2te t* domnule* s use armatorul* st5nd 4n &otoliul lui Ville&ort* /u un /ondei 4n m5n,. Ville&ort di/t, atun/i o /erere rin /are* desi0ur* 4ntr-un s/o ex/elent* exa0era atriotismul lui Dant=s 2i servi/iile aduse de el /au#ei 'ona artiste. "n /ererea a/easta Dant=s devenise unul dintre /ei mai a/tivi a0en9i ai 4ntoar/erii lui Na oleon. Evident /,* v,#5nd o ast&el de eti9ie* ministrul va &a/e imediat dre tate* da/, dre tatea nu era 5n, atun/i &,/ut,. Du , /e eti9ia &u s/ris,* Ville&ort o re/iti /u 0las tare. A2a* s use el. Bi a/um 4n/rede-te 4n mine. 3eti9ia va le/a &,r, 4nt5r#iere* domnule> Ast,#i /8iar. Re/omandat, de dumneavoastr,> Cea mai 'un, re/omanda9ie e /are o ot une* domnule* este de a /on&irma tot /e s ui dumneata 4n /erere. Ville&ort se a2e#,* la r5ndu-i 2i a li/, e un /ol9 al eti9iei: /erti&i/area sa. A/um* domnule* /e tre'uie s, &a/> 4ntre', Morrel. S, a2te 9i* relu, Ville&ort. +arante# eu entru tot. Asi0urarea 4i d,du s eran9e lui Morrel. 3le/, de la su'stitutul de ro/uror re0al 4n/5ntat de a/easta 2i se duse s,-l vesteas/, e ',tr5nul ,rinte al lui Dant=s /,-2i va revedea 4n /ur5nd &iul. Ville&ort* 4n lo/ s, o trimit, la 3aris* ,str, /u 0ri;, 4n m5inile sale /ererea /are* salv5ndu-l e Dant=s 4n re#ent* 4l /om romitea a2a de n, ra#ni/ 4n viitor* 4n i ote#a /5nd e viitor 4n&,9i2area Euro ei 2i 4ntors,tura evenimentelor ar 4n0,dui-o* adi/, 4n /a#ul unei a doua Restaura9ii. Dant=s r,mase de/i ri#onier. 3ierdut 4n ad5n/imile /ar/erii sale* el nu au#i #0omotul &ormida'il al r,'u2irii tronului lui Ludovi/ al XV!!!-lea 2i a/ela* mai n, ra#ni/* al n,ruirii im eriului. Dar Ville&ort urm,rise totul /u un o/8i vi0ilent* as/ultase totul /u o ure/8e atent,. De dou, ori* 4n intervalul s/urtei a ari9ii im eriale* /are se nume2te /ele o sut, de #ile* Morrel revenise* st,ruind mereu entru eli'erarea lui Dant=s 2i de &ie/are dat, Ville&ort 4l lini2tise /u &,0,duieli 2i s eran9e. "n s&5r2it* sosi Xaterloo* Morrel nu se mai ar,t, la Ville&ort. Armatorul &,/use entru t5n,rul s,u rieten tot /e omene2te se utea &a/e.

C)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A 4n/er/a tentative noi su' a doua Restaura9ie* 4nsemna a se /om romite &,r, &olos. Ludovi/ al XV!!!-lea se reur/, e tron. Ville&ort* entru /are Marsilia era lin, de amintiri devenite entru el remu2/,ri* /eru 2i o'9inu lo/ul de ro/uror re0al* va/ant la 1oulouse. La 1) #ile du , instalarea sa 4n noua re2edin9, se 4nsur, /u domni2oara Ren<e de Saint-M<ran* al /,rei ,rinte era la /urte mai 'ine de/5t ori/5nd. !at, /um* de-a lun0ul /elor o sut, de #ile 2i du , Xaterloo* Dant=s r,mase su' #,voare* uitat* da/, nu de oameni* /el u9in de Dumne#eu. Dan0lars 4n9elese toat, 0reutatea loviturii /u /are 4l i#'ise e Dant=s* /5nd 4l v,#use e Na oleon revenind 4n .ran9a. Denun9ul lui 42i atinsese 9inta 2i* /a to9i oamenii /u anumite 4nsu2iri entru /rim,* dar /u o inteli0en9, mi;lo/ie entru via9a o'i2nuit,* numi a/east, /oin/iden9, 'i#ar, un decret al -rovidenei. C5nd Na oleon se* 4na oie la 3aris 2i /5nd 0lasul s,u r,sun, din nou* im erios* uterni/* Dan0lars se 4n&ri/o2,. Se a2te t, s,-l vad, 4n &ie/are /li , rea ,r5nd e Dant=s* Dant=s /are 2tia totul* Dant=s amenin9,tor 2i uterni/ entru toate r,#'un,rile. Ex rim, atun/i domnului Morrel dorin9a de a ,r,si servi/iul e mare 2i /eru s, &ie re/omandat de el unui ne0ustor s aniol* la /are intr, e la s&5r2itul lui martie* adi/, du , 1A sau 1$ #ile de la intrarea lui Na oleon la 1uileries. 3le/, de/i la Madrid 2i nu se mai au#i de el. .ernand nu ri/e u nimi/. Dant=s era a'sent* mai mult nu-i tre'uia. Ce devenise a/esta> Nu /,uta s, a&le. De/5t* 4n r,stim ul e /are i-l l,sa a'sen9a lui* se str,dui s-o am,0eas/, e Mer/<d=s asu ra motivelor a'-sen9ei 2i s, &,ureas/, lanuri de emi0rare 2i de r, ire. Din /5nd 4n /5nd* de asemeni 2i a/estea erau /easurile sum're ale vie9ii sale* el se a2e#a sus e /a ul 38aro* 4n lo/ul unde se distin0e deo otriv, Marsilia 2i satul Catalani* rivind trist* nemi2/at* /a o as,re de rad,* da/, nu /umva 4l vede* e unu din /ele dou, drumuri* e t5n,rul &rumos* /u mers s rinten* /u /a ul sus* /are devenise 2i entru el mesa0erul unei 0rele r,#'un,ri. Atun/i* lanul lui .ernand era &,/ut: va #dro'i /a ul lui Dant=s /u un &o/ de u2/, 2i se va sinu/ide a oi* entru a da o /oloratur, asasinatului. .ernand se am,0ea 4ns,: el nu s-ar &i sinu/is ni/iodat,* /,/i n,d,;duia mereu. "ntre tim 2i rintre at5tea &lu/tua9ii dureroase* im eriul /8em, o ul-tim, re#erv, de solda9i 2i to9i oamenii 4n stare s, oarte arme se n, ustir, 4n a&ara .ran9ei* la 0lasul r,sun,tor al "m ,ratului. .ernand le/, 4m reun, /u /eilal9i* ,r,sind /oli'a 2i e Mer/<d=s* ros de 05ndul mo8or5t 2i 0ro#av /,* 4n urma lui* oate rivalul va reveni 2i se va 4nsura /u a/eea e /are el o iu'ea. Da/, .ernand s-ar &i sinu/is vreodat,* ar &i &,/ut-o* ,r,sind-o e Mer/<d=s. Aten9iile lui entru Mer/<d=s* mila e /are ,rea /, o arat, &a9, de nenoro/irea ei* 0ri;a de a-i satis&a/e dorin9ele /ele mai ne4nsemnate* roduseser, e&e/tul e /are se rodu/ totdeauna asu ra inimilor 0eneroase a aren9ele devotamentului: Mer/<d=s* /are 4l iu'ise totdeauna e .ernand 4n /8i rietenes/* 42i s ori &a9, de el /u un nou sentiment* re/uno2tin9a. .rate* 4i s use ea* un5nd sa/ul de re/rut e umerii /atalanului* &rate* sin0urul meu rieten* nu te l,sa u/is* nu m, l,sa sin0ur, e lumea a/easta* unde l5n0 2i unde voi r,m5ne sin0ur,* /5nd tu nu vei mai &i. Cuvintele a/estea* rostite 4n momentul le/,rii* d,dur, lui .ernand oare/are s eran9,. Da/, Dant=s nu se 4na oia* Mer/<d=s* va utea* de/i* s,-i a ar9in, 4ntr-o #i. Mer/<d=s r,mase sin0ur, e ,m5ntul ster /are nu i se ,ruse ni/iodat, a2a de arid* av5nd /a ori#ont marea imens,. S/,ldat, 4n la/rimi* a-semenea &, turii ne'une* des re /are ne vor'e2te dureroasa oveste /, era v,#ut, r,t,/ind mereu 4n rea;ma satului Catalani. Uneori* o rindu-se su' soarele ar#,tor al sudului* 4n i/ioare* ne/lintit,* mut, /a o statuie* rivind Marsilia. Alteori* a2e#at, e 9,rm* as/ult5nd 0eam,tul m,rii* etern /a 2i durerea /i 2i 4ntre'5ndu-se 4ntruna da/, nu era mai 'ine s, se le/e 4na-inte* s, se lase dus, de 0reutatea ei* s, se des/8id, a'isul 2i s-o 4n08it,* de/5t s, su&ere ast&el /rudele alternative ale unei a2te t,ri &,r, s eran9,.

CC

Alexandre Dumas
Nu /ura;ul i-a li sit &etei entru a-2i 4nde lini lanul* /i reli0ia i-a venit 4n a;utor 2i a salvat-o de sinu/idere. Caderousse &u /8emat /a 2i .ernand* numai /, el* &iind mai v5rstni/ /u o t ani de/5t /atalanul 2i 4nsurat* nu &,/u arte de/5t din a treia stri0are 2i &u ex ediat e /oaste. D,tr5nul Dant=s* /are nu mai era sus9inut de/5t de s eran9,* o ierdu la /,derea "m ,ratului. Exa/t la /in/i luni du , des ,r9irea de &iul s,u 2i a roa e 4n a/ela2i /eas /5nd a/esta &usese arestat* el 42i d,du ultima su&lare 4n 'ra9ele &etei. Domnul Morrel &,/u &a9, tuturor /8eltuielilor de 4nmorm5ntare 2i l,ti mi/ile datorii e /are ',tr5nul le &,/use 4n tim ul 'olii. Nu era numai re/uno2tin9, 4n urtarea lui* era 2i /ura;. Sudul se a&la 4n &l,/,ri 2i era o /rim, s, a;u9i* /8iar e atul de moarte* ,rintele unui 'ona artist a2a de eri/ulos /a Dant=s.

Ca itolul X!V

Prizonierul furios i prizonierul nebun

La vreun an du , 4ntoar/erea lui Ludovi/ al XV!!!-lea* se roduse o vi#it, a domnului ins e/tor 0eneral al 4n/8isorii. Dant=s au#i din &undul /ar/erei sale 8uruind 2i s/r52nind* toate a/ele re0,tiri /are st5rneau sus mult #0omot* 4ns, /are ;os ar &i &ost #0omote ne4nsemnate entru ori/e alt, ure/8e de/5t a/eea a unui ri#onier o'i2nuit s, as/ulte 4n t,/erea no 9ii ,ian;enul /are 42i 9ese 5n#a 2i /,derea eriodi/, a stro ului de a , /,ruia 4i tre'uie un /eas entru a se &orma e tavanul /ar/erei. D,nui /, se etre/ea la /ei vii /eva neo'i2nuit. 1r,ia de a2a de mult, vreme 4ntr-un morm5nt* 4n/5t se utea /onsidera de-a 'inelea /a mort. "ntr-adev,r* ins e/torul vi#it,* una du , alta* /amerele* /elulele 2i /ar/erele. .ur, intero0a9i numero2i ri#onieri. Erau /ei e /are 'l5nde9ea sau 4ndo'ito/irea lor 4i re/omanda 'un,voin9ei administra9iei. !ns e/torul 4i 4ntre', /um erau 8r,ni9i 2i /e re/lama9ii aveau de &,/ut. R,s unser, unanim /, 8rana era nesu&erit, 2i re/lamau li'ertatea. !ns e/torul 4i 4ntre', atun/i da/, nu aveau s,-i s un, 2i alt/eva. Ei /l,tinar, din /a . Ce alt 'un de/5t li'ertatea ot s, /ear, ri#onierii> !ns e/torul se 4ntoarse #5m'ind 2i 4i s use 0uvernatorului: Nu 2tiu de /e suntem trimi2i s, &a/em turneele astea inutile. Cine vede un ri#onier* vede o sut,* /ine aude un ri#onier* aude o mie. 1otdeauna a/ela2i lu/ru: rost 8r,ni9i 2i nevinova9i. Mai ave9i al9ii> Da* avem ri#onieri eri/ulo2i sau ne'uni* e /are 4i 9inem la /ar/er,. Faide* 0l,sui ins e/torul /u un aer de ro&und, o'oseal,* s, ne &a/em meseria 5n, la /a . S, /o'or5m 4n /ar/ere. A2te ta9i* s use 0uvernatorul* s, trimitem m,/ar du , doi oameni. De9inu9ii s,v5r2es/ uneori* /8iar din sil, de via9, 2i entru a &i /ondamna9i la moarte* a/te inutile* de de#n,de;de: a9i utea &i vi/tima unui ast&el de a/t. Lua9i-v, atun/i re/au9iile* s use ins e/torul. "ntr-adev,r* se trimise du , doi solda9i 2i se 4n/e u /o'or5rea e o s/ar, a2a de 4m u9it,* de in&e/t,* de mu/e#it,* 4n/5t sim la tre/ere rintr-un atare lo/ v,t,ma ne l,/ut vederea* mirosul 2i res ira9ia. ?8* &,/u ins e/torul* o rindu-se la ;um,tatea /o'or52ului. Cine dra/u oate s, lo/uias/, ai/i>

CH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Un /ons irator dintre /ei mai rime;dio2i* /are ne e re/omandat 4n mod s e/ial /a un om 4n stare de ori/e. E sin0ur> De 'un, seam,. De /5t tim e ai/i> De a roa e un an. Bi a &ost ',0at la /ar/er, din momentul intr,rii> Nu* domnule* doar du , /e a vrut s, omoare e 0ardianul 4ns,r/i-nat /u adu/erea 8ranei. A vrut s,-l omoare e 0ardian> Da* domnule 2i ne va l,muri /8iar a/esta. Nu-i a2a* Antoine> 4ntre', 0uvernatorul. Da* a vrut s, m, u/id,* r,s unse 0ardianul. Ei* dar 4n /a#ul a/esta omul e ne'un. Mai mult de/5t at5t* 0l,sui 0ardianul* este un demon. Vre9i s, se de un, o l5n0ere> 4ntre', ins e/torul e 0uvernator. !nutil* domnule. Este 4ndea;uns de ede sit 2i a2a. De altminteri a/um e a roa e de ne'unie 2i* du , ex erien9a e /are ne-o dau o'serva9iile noastre* 5n, 4ntr-un an va &i /om let alienat. Atun/i /u at5t mai 'ine entru el* s use ins e/torul. Devenind ne'un a'solut* va su&eri mai u9in. 3re/um se vede* ins e/torul era un om lin de umanitate* vredni/ de &un/9iile &ilantro i/e e /are le 4nde linea. Ave9i dre tate* domnule* s use 0uvernatorul* iar re&lexia dumneavoastr, dovede2te /, a9i studiat ro&und natura uman,. Ast&el* avem 4ntr-o /ar/er,* /are nu e des ,r9it, de a/esta de/5t rin vreo dou,#e/i de i/ioare 2i 4n /are se /o'oar, e o alt, s/ar,* un ',tr5n a'ate* &ost 2e& de artid 4n !talia* /are se a&l, ai/i din 1(11* /,ruia i s-a smintit mintea e la s&5r2i-tul lui 1(1E 2i /are* din momentul a/ela* nu mai e &i#i/e2te de re/unos/ut: a/um l5n0e* a/um r5de7 a/um sl,'e2te* a/um se 4n0ra2,. E mai 'ine s,-l vede9i e el de/5t e a/esta. Ne'unia lui e amu#ant, 2i nu v, va 4ntrista. Am s,-i v,d 2i e unul 2i e altul* r,s unse ins e/torul. 1re'uie s, ne &a/em meseria 4n /8i /on2tiin/ios. !ns e/torul era la rimul s,u turneu 2i vroia s, dea autorit,9ii o idee 'un, des re sine. S, intr,m de/i mai 4nt5i la a/esta* ad,u0, el. Cu l,/ere* r,s unse 0uvernatorul. Bi &,/u semn 0ardianului /are des/8ise u2a. Au#ind s/5r95itul #,voarelor masive* stri0,tul 9595nelor ru0inite* Dant=s* 08emuit 4ntr-un un08er al /ar/erei unde rimea /u o 'u/urie nedes/ris, d5ra de lumin, /e se &iltra rintr-o &erestrui/, 4n0ust,* #,'relit,* 4n,l9, /a ul. V,#5nd un om ne/unos/ut* luminat de &a/lele e /are le urtau doi 0ardieni* /,ruia 0uvernatorul 4i vor'ea /u ,l,ria 4n m5n,* 4ntov,r,2it de doi solda9i* Dant=s ',nui des re /e era vor'a 2i* /onstat5nd* 4n s&5r2it* /, i se re#int, o/a#ia de a im lora o autoritate su erioar,* s,ri 4nainte /u m5inile 4m reunate. Solda9ii 4ntinser, 4ndat, 'aioneta* /re#5nd /, 4n/ar/eratul se n, ustea /u 05nduri rele asu ra ins e/torului. !ns e/torul &,/u un as 4na oi. Dant=s 42i d,du seama /, a &ost 4n&,9i2at /a un om rime;dios. Adun, atun/i* 4n rivirea sa* toat, umilin9a e /are o oate /u rinde inima omului 2i* ex rim5ndu-se /u o elo/in9, ioas, /are 4i uimi e asisten9i* 4n/er/, s, mi2te su&letul musa&irului s,u. !ns e/torul as/ult, dis/ursul lui Dant=s 5n, la /a ,t* a oi* 4ntor/5ndu-se s re 0uvernator:

C(

Alexandre Dumas
Va /,dea 4n devo9iune* 2o ti el. E de e a/um dis us la sentimente mai 'l5nde. Ve#i* &ri/a 42i &a/e e&e/tul asu ra lui. A dat 4na oi din &a9a 'aionetelor* iar un ne'un nu d, 4na oi de la nimi/. Am &,/ut 4n a/east, rivin9, o'serva9ii &oarte /urioase la C8arenton. A oi* 4ntor/5ndu-se s re 4n/ar/erat: "n re#umat* 0l,sui el* /e /eri> "ntre' /e /rim, am s,v5r2it. Cer s, mi se dea ;ude/,tori7 /er des/8iderea ro/esului meu7 /er* 4n s&5r2it* s, m, 4m u2/a9i da/, sunt vinovat* iar da/, nu* s, m, une9i 4n li'ertate. E2ti 'ine 8r,nit> 4ntre', ins e/torul. Da* /red* 8a'ar nu am. Dar a/easta nu are im ortan9,. Ceea /e tre'uie s, interese#e* nu numai e mine* 'iet ri#onier* dar 2i e to9i slu;'a2ii /are &a/ dre tate* re/um 2i e re0ele /are ne 0uvernea#,* e /, un nevinovat s, nu &ie vi/tima unui denun9 in&am 2i s, nu moar, su' #,voare* 'lestem5ndu-2i /,l,ii. E2ti tare umil ast,#i* s use 0uvernatorul. N-ai &ost totdeauna a2a. Vor'eai /u totul alt&el* dra0ul meu* 4n #iua /5nd ai vrut s,-9i r, ui 0ardianul. E adev,rat* domnule* s use Dant=s 2i /er /u smerenie iertare omului a/esta /are a &ost totdeauna 'un /u mine... Dar /e vre9i* eram ne'un* &urios. Bi nu mai e2ti> Nu* domnule* /,/i /a tivitatea m-a 4n/ovoiat* m-a &r5nt* m-a nimi/it... Sunt de a2a de mult, vreme ai/i@ De a2a de mult, vreme> C5nd ai &ost arestat> 4ntre', ins e/torul. La $( &e'ruarie 1(1)* orele $ du , amia#,. !ns e/torul /al/ul,. Suntem 4n EA iulie 1(1C7 /e tot s ui> Nu sunt de/5t 2a tes re#e/e luni de /5nd e2ti ri#onier. De/5t 2a tes re#e/e luni> relu, Dant=s. ?* domnule* nu 2ti9i /e 4nseamn, 2a tes re#e/e luni de 4n/8isoare: 2a tes re#e/e ani* 2a tes re#e/e vea/uri* mai /u seam, entru un om /are* /a mine* era 4n ra0ul &eri/irii. 3entru un om /are* /a mine* avea s, se 4nsoare /u &emeia iu'it,. 3entru un om /are vedea des/8i#5ndu-se 4n &a9a lui o /arier, onora'il, 2i /,ruia totul 4i li se2te a/um* /are* 4n toiul /elei mai &rumoase #ile* /ade 4n noa tea /ea mai ro&und,* /are 42i vede /ariera nimi/it,* /are nu 2tie da/, a/eea /are 4l iu'ea 4l mai iu'e2te* /are 8a'ar nu are da/, ,rintele-i ',tr5n e mort sau viu. Ba tes re#e/e luni de 4n/8isoare entru un om de rins /u aerul m,rii* /u inde enden9a marinarului* /u s a9iul* /u imensitatea* /u in&initul. Domnule* 2a tes re#e/e luni de 4n/8isoare sunt mai mult de/5t merit, toate /rimele e /are lim'a omeneas/, le arat, /u denumirile /ele mai odioase. .ie-v, mil, de mine* domnule 2i /ere9i entru mine* nu indul0en9a* /i as rimea. Nu o 0ra9iere* /i o ;ude/at,7 ;ude/,tori* domnule* nu /er de/5t ;ude/,tori. Nu i se ot re&u#a ;ude/,tori unui a/u#at. Dine* s use ins e/torul* vom vedea. A oi* 4ntor/5ndu-se s re 0uvernator: La dre t vor'ind* 0l,sui el* ne&eri/itul 4mi ins ir, mil,. C5nd vom ur/a* 4mi ve9i ar,ta situa9ia lui. Desi0ur* s use 0uvernatorul. Cred 4ns, /, ve9i 0,si 4m otriva lui note /um lite. Domnule* /ontinu, Dant=s* 2tiu /, nu m, ute9i s/oate de ai/i rin ro ria dumneavoastr, 8ot,r5re. Dar ute9i s, transmite9i /ererea mea autorit,9ii7 ute9i s, rovo/a9i o an/8et,* ute9i* 4n s&5r2it* &a/e s, &iu ;ude/at. 1ot /e /er este ;ude/ata: S, 2tiu /e /rim, am s,v5r2it 2i la /e edea s, sunt os5ndit. C,/i* vede9i* nesi0uran9a e /8inul /el mai mare. L,mure2te-m,* s use ins e/torul. Domnule* ex/lam, Dant=s* 4n9ele0 du , 0lasul dumneavoastr, /, sunte9i mi2/at. Domnule* s une9i-mi s, n,d,;duies/. Nu-9i ot s une asta* r,s unse ins e/torul. 3ot numai s,-9i &,0,duies/ /, voi examina dosarul dumitale.

CK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?* atun/i* domnule* sunt li'er* sunt salvat@ Cine te-a arestat> 4ntre', ins e/torul. Domnul de Ville&ort* r,s unse Dant=s. Vede9i-l 2i 4n9ele0e9i-v, /u el. Domnul de Ville&ort nu mai e la Marsilia de un an* /i la 1oulouse. Atun/i nu m, mai mir,* murmur, Dant=s. Sin0urul meu rote/tor este 4nde ,rtat. Domnul de Ville&ort avea vreun motiv de ur, 4n /ontra dumitale> 4ntre', ins e/torul. Ni/i unul* domnule. Da /8iar a &ost 'inevoitor /u mine. A2 utea de/i s, m, 4n/red 4n notele e /are le-a l,sat asu ra dumitale sau e /are mi le va da> 3e de lin* domnule. Dine* a2tea t,. Dant=s /,#u 4n 0enun/8i 4n,l95nd m5inile s re /er 2i murmur5nd o ru0,/iune rin /are 4l re/omanda lui Dumne#eu e omul /are /o'or5se 4n 4n/8isoarea sa* asemenea M5ntuitorului /e vine s, s/a e su&letele din in-&ern. U2a se 4n/8ise* dar n,de;dea* /o'or5t, o dat, /u ins e/torul* r,mase 4n/8is, 4n /ar/era lui Dant=s. Vre9i s, vede9i re0istrul 4n/8isorii numaide/5t* 4ntre', 0uvernatorul* sau s, tre/em la /ar/era a'atelui> S, s&5r2im 4nt5i /u /ar/erele* r,s unse ins e/torul. Da/, a2 ur/a la lumin,* n-a2 mai avea oate /ura;ul s,-mi /ontinui trista misiune. ?* a/esta nu e un ri#onier /a /el,lalt* iar ne'unia lui e mai u9in 4ntrist,toare de/5t ra9iunea ve/inului s,u. Bi /are e ne'unia lui> ?8* o ne'unie /iudat,: se /rede osesorul unei /omori imense. "n rimul an al /a tivit,9ii* a o&erit 0uvernului un milion* da/, 0uvernul vrea s,-l un, 4n li'ertate7 4n al doilea an* dou, milioane7 4n al treilea* trei milioane 2i a2a mai de arte. E 4n al /in/ilea an de /a tivitate7 va /ere s, v, vor'eas/, 4n se/ret 2i v, va o&eri /in/i milioane. Fm* /urios* 4ntr-adev,r* s use ins e/torul. Bi /um 4l /8eam, e milionar> A'atele .aria. Num,rul $H@ 0l,sui ins e/torul. Ai/i e. Des/8ide* Antoine. +ardianul se exe/ut,* iar rivirea /urioas, a ins e/torului se /u&und, 4n /ar/era abatelui nebun. De o'i/ei* a2a i se s unea ri#onierului. "n mi;lo/ul 4n/, erii* 4ntr-un /er/ desenat e ,m5nt /u o 'u/at, de ten/uial, des rins, din #id* st,tea /ul/at un om a roa e 0ol* 4ntr-at5t de #dren9uite 4i erau straiele. Desena 4n /er/ linii 0eometri/e &oarte re/ise 2i ,rea tot a2a de o/u at s,-2i re#olve ro'lema* /um era Ar8imede /5nd a &ost u/is de un soldat al lui Mar/ellus. De a/eea* ni/i nu se /linti la #0omotul e /are 4l &,/u u2a /ar/erei des/8i#5ndu-se 2i nu ,ru /, se tre#e2te de/5t /5nd lumina tor9elor lumin, /u o str,lu/ire solul umed e /are lu/ra. Atun/i se 4ntoarse 2i v,#u /u mirare so/ietatea numeroas,* /are /o'or5se 4n /ar/era lui. Se ridi/, re ede* lu, o ,tur, #v5rlit, la i/iorul atului ;alni/ 2i se 4n&,2ur, /u 0ra', entru a se re#enta str,inilor 4ntr-o stare mai de/ent,. Ce /eri dumneata> s use ins e/torul &,r, s,-2i s/8im'e &ormula. Eu* domnule> 0l,sui a'atele /u uimire* nu /er nimi/. Nu 4n9ele0i> relu, ins e/torul. Sunt trimisul 0uvernului* am misiunea s, vin rin 4n/8isori 2i s, as/ult re/lama9iile ri#onierilor. ?* atun/i* domnule* e alt/eva@ ex/lam, re ede a'atele. Bi n,d,;duies/ /, ne vom 4n9ele0e. Vede9i* 2o ti 0uvernatorul* nu 4n/e e re/um v, anun9asem>

HA

Alexandre Dumas
Domnule* /ontinu, ri#onierul* eu sunt a'atele .aria* n,s/ut la Roma* &ost $A de ani se/retarul /ardinalului Ros i0liosi. Am &ost arestat* nu 2tiu 'ine de /e* e la 4n/e utul anului 1(11 2i re/lam din momentul a/ela li'ertatea mea autorit,9ilor italiene 2i &ran/e#e. De /e autorit,9ilor &ran/e#e> 4ntre', 0uvernatorul. 3entru /, am &ost arestat la 3iom'ino 2i 4mi 4n/8i ui /,* asemenea Milanului 2i .loren9ei* 3iom'ino a devenit /a itala vreunui de artament &ran/e#. !ns e/torul 2i 0uvernatorul se rivir, r5#5nd. La nai'a* dra0ul meu* 0l,sui ins e/torul* nout,9ile dumitale din !talia nu sunt roas ete. Ele datea#, din #iua /5nd am &ost arestat* domnule* s use a'atele .aria. Bi deoare/e Maiestatea sa "m ,ratul a /reat re0alitatea Romei entru &iul e /are /erul i-l trimisese* 4mi 4n/8i ui /,* urm,rind /ursul /u/eririlor sale* el a 4nde linit visul lui Ma/8iaveli 2i al lui Ce#ar Dor0ia* a/ela de a &a/e din 4ntrea0a !talie un sin0ur 2i uni/ re0at. Domnule* s use ins e/torul* 3roviden9a a adus din &eri/ire oare/ari s/8im',ri lanului a/esta 0i0anti/* al /,rui arti#an &ier'inte 4mi &a/i im resia /, e2ti. Este sin0urul mi;lo/ de a &a/e din !talia un stat uterni/* inde endent 2i &eri/it* r,s unse a'atele. Se oate* r,s unse ins e/torul* dar nu am venit ai/i /a s, &a/ /u dumneata un /urs de oliti/, ultramontan,* /i entru a te 4ntre'a* /eea /e am 2i &,/ut* da/, ai nis/ai re/lama9ii de &ormulat /u rivire la modul /um e2ti 8r,nit 2i ad, ostit. Frana e /a 4n toate 4n/8isorile* r,s unse a'atele* adi/, &oarte roast,. C5t rive2te lo/uin9a* o vede9i: e umed, 2i nes,n,toas,* dar 4ndea;uns de /onvena'il, entru o /ar/er,. A/um nu e vor'a de asta* /i de revela9iuni de /ea mai mare im ortan9, 2i de /el mai 4nalt interes e /are am a le &a/e 0uvernului. !at,-ne la su'ie/t* 2o ti 0uvernatorul ins e/torului. !at, de /e sunt a2a de &eri/it /, v, v,d* /ontinu, a'atele* /u toate /, m-a9i deran;at dintr-un /al/ul &oarte im ortant /are* da/, reu2e2te* va s/8im'a oate sistemul lui NeSton. 3ute9i s,-mi a/orda9i &avoarea unei /onversa9ii arti/ulare> Fm* /e s uneam eu> &,/u 0uvernatorul. V, /unoa2te9i 'ine ersonalul* r,s unse ins e/torul #5m'ind. A oi* 4ntor/5ndu-se s re .aria: Domnule* 0l,sui el* /eea /e 4mi /eri dumneata este /u ne utin9,. 1otu2i* domnule* relu, a'atele* da/, ar &i vor'a /a 0uvernul s, /52ti0e o sum, enorm,* de exem lu* o sum, de /in/i milioane... Ei* nu #,u* s use ins e/torul* 4ntor/5ndu-se la r5ndu-i s re 0uvernator* a9i re#is 5n, 2i /i&ra. Uite* de/lar, a'atele o'serv5nd /, ins e/torul &,/ea o mi2/are entru a se retra0e* nu e ne/esar s, &im a'solut sin0uri. Domnul 0uvernator va utea s, asiste la /onvor'irea noastr,. Dra0, domnule* s use 0uvernatorul* din ,/ate 2tim dinainte 2i e dina&ar, /e vei s une. E vor'a de /omorile dumitale* nu-i a2a> .aria 4l rivi e omul 'at;o/oritor* /u o/8i 4n /are* un o'servator de-#interesat ar &i v,#ut desi0ur li/,rirea ;ude/,9ii 2i a adev,rului. .,r, 4ndoial,* s use el7 des re /e vre9i s, vor'es/* da/, nu des re asta> Domnule ins e/tor* /ontinu, 0uvernatorul* ot s, v, istorises/ ovestea a/easta la &el de 'ine /a 2i a'atele* /,/i de atru sau /in/i ani mi se 4m uia#, /a ul /u ea. A/easta dovede2te* domnule 0uvernator* s use a'atele* /, sunte9i asemenea oamenilor des re /are omene2te s/ri tura N /are au o/8i 2i nu v,d* /are au ure/8i 2i nu aud. Dra0, domnule* s use ins e/torul* 0uvernul e 'o0at 2i* slav, domnului* nu are nevoie de 'anii dumitale. 3,strea#,-i de/i* entru #iua /5nd vei ie2i din 4n/8isoare. ?/8ii a'atelui se dilatar,7 a u/, m5na ins e/torului.

H1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dar da/, nu ies din 4n/8isoare* 0l,sui el* da/, 4m otriva ori/,rei ;usti9ii sunt re9inut 4n /ar/era a/easta* da/, mor &,r, s, &i 4m ,rt,2it /uiva se/retul meu* /omoara va &i ierdut,. Nu e mai 'ine s, ro&ite de ea 2i 0uvernul 2i eu> Vom mer0e 5n, la 2ase milioane. Da* voi renun9a la 2ase milioane 2i m, voi mul9umi /u restul* da/, mi se red, li'ertatea. 3e /uv5ntul meu* 0l,sui ins e/torul 4n 2oa t,* da/, nu s-ar 2tii /, omul a/esta e ne'un* el vor'e2te /u at5ta /onvin0ere* 4n/5t ai /rede /, s une adev,rul. Nu sunt ne'un* domnule 2i s un /8iar adev,rul* relu, .aria* /are* /u &ine9ea au#ului /ara/teristi/, ri#onierilor* nu ierduse un /uv5nt al ins e/torului. Comoara des re /are v, vor'es/ exist, /u adev,rat 2i sunt 0ata s, semne# o 4n9ele0ere /u dumneavoastr,* e temeiul /,reia m, ve9i du/e la lo/ul ar,tat de mine. Se va s, a ,m5ntul su' o/8ii no2tri* iar da/, mint* da/, nu se 0,se2te nimi/* da/, sunt un ne'un* /um s une9i N ei 'ine* m, ve9i readu/e 4n /ar/era a/easta* unde voi r,m5ne de-a ururi 2i unde voi muri &,r, s, v, mai /er* ni/i dumneavoastr,* ni/i nim,nui* /eva. +uvernatorul 4n/e u s, r5d,. E tare de arte /omoara dumitale> 4ntre', el. Cam la o sut, de le08e de ai/i* s use .aria. 3ovestea nu e r,u ima0inat,* 0l,sui 0uvernatorul. Da/, to9i ri#onierii ar vrea s, se amu#e lim'5ndu-2i 0ardienii o sut, de le08e 2i da/, 0ardienii ar /onsim9i s, &a/, o ast&el de lim'are* ar &i un mi;lo/ ex/elent entru ri#onieri de a-2i lua t,l ,2i9a* 4ndat, /e ar 0,si o/a#ia* iar 4ntr-o atare /,l,torie o/a#ia s-ar re#enta /u si0uran9,. Mi;lo/ul e /unos/ut* s use ins e/torul* iar domnul nu are ni/i m,-/ar meritul ori0inalit,9ii. A oi* 4ntor/5ndu-se s re a'ate: 1e-am 4ntre'at da/, e2ti 'ine 8r,nit> 4ntre', el. Domnule* r,s unse .aria* ;ura9i-mi e Fristos /, m, ve9i eli'era da/, v-am s us adev,rul 2i v, voi indi/a lo/ul unde e 4n0ro at, /omoara. E2ti 'ine 8r,nit> re et, ins e/torul. Domnule* nu ris/a9i nimi/ 2i vede9i 'ine /, nu urm,res/ s, &u0* din moment /e /u voi r,m5ne 4n 4n/8isoare 4n tim /e se va &a/e /,l,toria. Nu r,s un#i 4ntre',rii mele* relu, ins e/torul /u enervare. Ni/i dumneavoastr, /ererii mele* ex/lam, a'atele. .i9i de/i 'lestemat* /a 2i /eilal9i sminti9i /are n-au vrut s, m, /read,@ Nu vre9i aurul meu* 4l voi ,stra. "mi re&u#a9i li'ertatea* mi-o va trimite Dumne#eu. 3le/a9i* nu mai am nimi/ de s us. Bi #v5rlindu-2i ,tura* a'atele ridi/, 'u/ata de ten/uial, 2i se a2e#, din nou 4n mi;lo/ul /er/ului s,u* unde 42i /ontinu, liniile 2i /al/ulele. Ce &a/e el a/olo> 4ntre', ins e/torul retr,05ndu-se. "2i so/ote2te /omorile* s use 0uvernatorul. .aria r,s unse 'at;o/urii a/esteia rintr-o o/8ire lin, de /el mai des,v5r2it dis re9. !e2ir,. 1emni/erul 4n/uie u2a 4n urma lor. ? &i osedat 4ntr-adev,r nis/aiva /omori* s use ins e/torul* ur/5nd s/ara. Sau va &i visat /, le are* r,s unse 0uvernatorul* iar a doua #i s-o &i tre#it ne'un. "ntr-adev,r* 0l,sui ins e/torul /u naivitatea /oru 9iei. Da/, ar &i &ost /u adev,rat 'o0at* n-ar &i stat la 4n/8isoare. A2a se s&5r2i aventura entru a'atele .aria. R,mase ri#onier 2i 4n urma a/estei vi#ite* re uta9ia lui de ne'un amu#ant s ori. Cali0ula sau Neron* /,ut,torii de /omori* dorni/i de im osi'il* 2i-ar &i le/at ure/8ea la /uvintele 'ietului om 2i i-ar &i a/ordat aerul e /are 4l r5vnea7 s a9iul e /are 4l re9uia a2a de mult 2i li'ertatea e /are se o&erea s-o l,teas/, a2a de s/um . Dar re0ii din #ilele noastre* men9inu9i 4n limita ro'a'ilului* nu mai au /ute#an9a de a voi. Ei se tem de ure/8ea /are as/ult, ordinele* de o/8iul /are s/rutea#, a/9iunile* nu mai simt su erioritatea esen9ei lor divine7 sunt oameni 4n/orona9i* at5ta lot. Alt,dat,* ei se /redeau* sau /el u9in s uneau /, sunt &iii lui 6u iter 2i re9ineau /eva din urt,rile de #eu ale ,rintelui lor. Doar nu se oate

H$

Alexandre Dumas
/ontrola /u u2urin9, /eea /e tre/e din/olo de nori. Ast,#i re0ii se las, lesne* a;un2i. !ar entru /, 4ntotdeauna i-a re u0nat st, 5nirii des oti/e s, arate la lumina #ilei e&e/tele temni9ei 2i ale torturii7 entru /, sunt u9ine exem le /a o vi/tim, a in/8i#i9iilor s, &i utut rea ,rea /u oasele s&,r5mate 2i /u l,0ile s5n0er5nd* tot a2a ne'unia* ul/er n,s/ut 4n noroiul /ar/erelor* din /au#a torturilor morale N se as/unde a roa e totdeauna /u 0ri;, 4n lo/ul unde ea s-a n,s/ut sau* da/, iese* se va 4n0ro a 4n vreun s ital mo8or5t* unde medi/ii nu re/unos/ ni/i omul* ni/i 05ndirea 4n #drean9, in&orm, e /are le-o transmite temni/erul o'osit. Devenit ne'un 4n 4n/8isoare* a'atele .aria era /ondamnat rin 4ns,2i ne'unia sa la 4n/8isoare ve2ni/,. Cu rivire la Dant=s* ins e/torul se 9inu de /uv5nt. Ur/5nd la 0uvernator* /eru s, i se re#inte re0istrul 4n/8isorii. Nota re&eritoare la ri#onier era /on/e ut, ast&el: -EDM?ND DAN1YS 5onapartist "nver unat. 6 luat parte activ la "ntoarcerea din 7nsula $lba. 6 se ine "n cel mai mare secret i cea mai strict supraveghere.! Nota avea alt s/ris 2i o alt, /erneal, de/5t restul re0istrului* /eea /e dovedea /, &usese ad,u0at, du , 4n/ar/erarea lui Dant=s. A/u#a9ia era rea o#itiv, entru a 4n/er/a s-o /om'a9i. !ns e/torul s/rise de/i su' a/olad,: -Nimi/ de &,/ut-. Vi#ita 4l 4nviorase* entru a s une ast&el* e Dant=s. De /5nd intrase 4n 4n/8isoare* el uitase s, 9in, so/oteala #ilelor7 dar ins e/torul i-a dat o nou, dat, 2i Dant=s n-a uitat-o. S/rise dina oia lui* e #id* /u o 'u/at, de ten/uial, des rins, din tavan* EA iulie 1(1C 2i din momentul a/esta &,/u o /rest,tur, 4n &ie/are #i* entru /a m,sura tim ului s, nu-i mai s/a e. Qilele se s/urser,* a oi s, t,m5nile* a oi lunile. Dant=s a2te ta mereu. "n/e use rin a &ixa eli'er,rii sale un termen de /in/is re#e/e #ile. 3un5nd 4n urm,rirea a&a/erii sale ;um,tate din interesul e /are ,ruse a-l dovedi* ins e/torului 4i erau* desi0ur* de a;uns 1) #ile. Du , tre/erea /elor 1) #ile 42i s use /, era a'surd s, /read, /, ins e/torul s-ar &i o/u at de el* 4nainte de a se 4na oia la 3aris* iar 4ntoar/erea la 3aris nu utea s, ai', lo/ de/5t du , terminarea turneului 2i turneul utea s, dure#e 4n/, o lun,* dou,. "2i a/ord, de/i trei luni 4n lo/ de 1) #ile. Du , /ele trei* luni un alt ra9ionament veni 4n a;utorul s,u* &,/5ndu-l s,-2i a/orde 2ase luni7 #ilele una du , alta totali#5ndu-le* v,#u /, a2te tase #e/e luni. "n a/este #e/e luni nu se s/8im'ase nimi/ din re0imul 4n/8isorii sale. Nu r,#'ise 5n, la el ni/i o veste m5n05ietoare. 1emni/erul* 4ntre'at* era mut /a de o'i/ei. Dant=s 4n/e u s, se 4ndoias/, de sim9urile sale* s, /read, /,* /eea /e el so/otea o amintire a memoriei sale nu era de/5t o 8alu/ina9ie a min9ii 2i /, 4n0erul /onsolator* a ,rut 4n 4n/8isoare* /o'or5se la el e ari a unui vis. Du , un an* 0uvernatorul &u s/8im'at. ?'9in5nd dire/9ia &ortului Fam* lu, /u el mai mul9i su'ordona9i 2i rintre al9ii 2i e temni/erul lui Dant=s. Veni un nou 0uvernator* /,ruia i se ,ru rea 0reu s, 4nve9e numele ri#onierilor s,i. Ast&el /, /eru s, i se /omuni/e numai numerele lor. ?ri'ilul 8otel se /om unea din )A de /amere. Lo/uitorii /amerelor &ur, numi9i /u num,rul 4n/, erii /e o/u au 2i ne&eri/itul t5n,r nu mai &u numit /u ronumele s,u* Edmond* sau /u numele s,u* Dant=s7 el se numi nr. E%.

Ca itolul XV

Numrul ! i numrul "#

HE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dant=s tre/u rin toate &a#ele nenoro/irii e /are le su&er, ri#onierii uita9i 4ntr-o 4n/8isoare. "n/e u /u or0oliul* /are e o urmare a s eran9ei 2i o /on2tiin9, a ino/en9ei. A oi a;unse s, se 4ndoias/, de ino/en9a sa* /eea /e ;usti&i/a oare/um ideile 0uvernatorului asu ra aliena9iei mintale* 4n s&5r2it* /,#u de la 4n,l9imea or0oliului 2i se ru0,* nu 4ns, lui Dumne#eu* /i oamenilor. Dumne#eu e ultima instan9,. Nenoro/itul /are ar tre'ui s, 4n/ea , /u Domnul* nu 42i une s eran9ele 4n El* de/5t du , /e le-a e ui#at e toate /elelalte. Dant=s se ru0a de/i s, &ie s/os din /ar/er, entru a &i ',0at 4ntr-alta* /8iar de#avanta;oas, era totu2i o s/8im'are 2i i-ar &i ro/urat lui Dant=s o distra/9ie de /5teva #ile. Se ru0a s, i se a/orde lim'area* aerul* /,r9i* instrumente. Nimi/ din toate a/estea nu i se a/ord,. N-are a &a/e 4ns,. El /erea mereu. Se de rinsese s, vor'eas/, /u noul temni/er* de2i a/esta era 2i mai mut de/5t /el ve/8i. Dar* s, vor'e2ti unui om* /8iar mut* era 4n/, o l,/ere. Dant=s vor'ea /a s,-2i aud, sunetul ro riului 0las: 4n/er/ase s, vor'eas/, sin0ur* dar atun/i 4l /u rindea s aima. Deseori* de e vremea /5nd era li'er* Dant=s 42i &,/use o s erietoare din l,/a2urile de de9inu9i* /om use din va0a'on#i* 'andi9i* asasini* a /,ror 'u/urie netre'ni/, une laolalt, or0ii de ne4n9eles 2i rietenii 4n&ri/o2,toare. "2i dori s, &ie arun/at 4n vreuna din a/este /o/ini* /a s, vad, 2i alte /8i uri de/5t /8i ul temni/erului im asi'il /are nu voia s, vor'eas/,. Re0reta o/na /u /ostumul ei in&amant* /u lan9ul la i/ior* /u e/etea e um,r. Cel u9in /ondamna9ii la 0alere tr,iau 4n so/ietatea semenilor lor* res irau aerul* vedeau /erul* erau mai &eri/i9i. "l im lor, 4ntr-o #i e temni/er s, /ear, entru el un tovar,2* ori/are* /8iar da/, tovar,2ul a/esta ar &i &ost a'atele ne'un des re /are au#ise. Su' s/oar9a temni/erului* ori/5t de as r, ar &i ea* r,m5ne totdeauna /eva din om. A/esta 4l de l5nse de multe ori din ad5n/ul inimii* m,/ar /, &i0ura sa nu s usese nimi/. 1ransmise 0uvernatorului /ererea num,rului E%. Dar a/esta* rudent /a 2i /um ar &i &ost un om oliti/* 42i 4n/8i ui /, Dant=s voia s,-i asmut, e ri#onieri* s, ur#eas/, vreun /om lot* s, se a;ute /u vreun rieten 4ntr-o tentativ, de evadare 2i re&u#,. Dant=s e ui#ase /er/ul resurselor omene2ti. A2a /um am s us /, tre'uia s, se 4nt5m le* el se 4nturn, atun/i s re Dumne#eu. 1oate ideile ioase risi ite 4n lume 2i e /are le s i/uies/ nenoro/i9ii 4n/ovoia9i de destin* 4i r,/orir, atun/i s iritul. "2i reaminti ru0,/iunile e /are le 4nv,9ase de la mama sa 2i le 0,si un sens* alt,dat, ne/unos/ut de el. C,/i* entru omul &eri/it* ru0,/iunea r,m5ne un ameste/ monoton 2i 0ol de sens* 5n, 4n #iua /5nd durerea vine s, ex li/e ne&eri/itului a/est lim'a; su'lim* /u a;utorul /,ruia el vor'e2te lui Dumne#eu. Se ru0, de/i* nu /u /,ldur,* /i /u 4nver2unare. Ru05ndu-se tare* nu se mai 4ns ,im5nta de /uvintele sale. C,dea atun/i 4n exta#. "l vedea e Dumne#eu a ,r5nd la &ie/are /uv5nt e /are 4l ronun9a* 4n/redin9a toate a/9iunile vie9ii sale* umil, 2i ierdut,* voin9ei a/estui Dumne#eu uterni/. "2i &,/ea le/9ii* 42i ro unea sar/ini de 4nde linit 2i* la s&5r2itul &ie/,rei ru0,/iuni* stre/ura dorin9a interesant, e /are oamenii i#'utes/ mult mai des s-o adrese#e oamenilor de/5t Domnului: -Bi iart,-ne nou, 0re2elile noastre* re/um 2i noi iert,m 0re2i9ilor no2tri."n /iuda ru0,/iunilor sale &ier'in9i* Dant=s r,mase ri#onier. Atun/i mintea i se osomor4* un nor se 4n0ro2, 4naintea o/8ilor s,i. Dant=s era un om sim lu 2i &,r, edu/a9ie. 1re/utul r,m,sese entru el a/o erit de v,lul sum'ru e /are 4l ridi/a 2tiin9a. "n sin0ur,tatea /ar/erei 2i 4n ustiul /u0et,rii sale* el nu utea s, re/onstruias/, e o/ile tre/ute* s, re4nsu&le9eas/, o oarele stinse* s, re/l,deas/, ora2ele anti/e* e /are ima0ina9ia le m,re2te 2i le oeti#ea#, 2i /are tre/ e dinaintea o/8ilor* 0i0anti/e* luminate de &o/ul /erului* asemenea ta'lourilor 'a'iloniene ale lui Martin. Nu avea de/5t tre/utul s,u* a2a de s/urt* re#entul s,u mo8or5t* viitorul s,u a2a de 4ndoielni/7 1K ani de lumin, entru a medita 4ntr-o ve2ni/, noa te. Ni/i o distra/9ie de/i nu utea s,-i vin, 4n a;utor: s iritul s,u ener0i/ 2i /are n-ar &i vrut alt/eva de/5t s,-2i ia #'orul de-a lun0ul

H%

Alexandre Dumas
anilor* era &or9at s, r,m5n, ri#onier /a un vultur 4ntr-o /u2/,. Se /ram ona atun/i de o idee* de a/eea a &eri/irii sale nimi/ite &,r, motiv temeini/ 2i rintr-o 0roa#ni/, &atalitate7 se 4nd,r,tni/ea 4n a/east, idee* su/ind-o e toate &e9ele* devor5nd-o* entru a s une ast&el* /u din9i uterni/i* a2a /um* 4n in&ernul lui Dante* ne4ndu le/atul U0olin devorea#, /raniul ar8ie is/o ului Ro0er. Dant=s n-avusese de/5t o /redin9, tre/,toare* 'a#at, e utere. ? ierdu a2a /um al9ii o ierd du , su//es. De/5t* el nu ro&itase de ea. .uria urma as/etismului. Edmond #v5rlea 'lesteme* /are 4l &,/eau e temni/er s, se dea 4na oi* 4n0ro#it. "2i #dro'ea tru ul de #idurile temni9ei* se le0a &urios de tot /e 4l 4n/on;ura 2i* 4n s e/ial* de el 4nsu2i* de /ea mai ne4nsemnat, /ontrarietate e /are i-o ri/inuia un 0r,unte de nisi * un &ir de ai* un su&lu de aer. Atun/i s/risoarea denun9,toare e /are o v,#use* e /are Ville&ort i-o ar,tase* e /are o i ,ise* 4i revenea 4n minte. .ie/are r5nd 5l 5ia e erete asemenea /uvintelor 0ane The8el -hares ale lui Dalt8a#ar. "2i s unea /, ura oamenilor* nu r,#'unarea lui Dumne#eu* 4l /u&undase 4n r, astia 4n /are se a&la. "i #v5rlea e oamenii a/e2tia ne/unos/u9i 4n /8inurile ima0ina9iei sale a rinse 2i 0,sea /, /ele mai teri'ile /a#ne erau entru el rea 'l5nde 2i 4n s e/ial rea s/urte. C,/i* du , /8in venea moartea* iar 4n moarte era* da/, nu odi8na* /el u9in nesim9irea /are 4i seam,n,. 1ot s un5ndu-2i* 4n le0,tur, /u vr,;ma2ii s,i* /, lini2tea era moartea 2i /, /elui /are vrea s, ede seas/, /rud 4i tre'uie alte mi;loa/e de/5t moartea* el /,#u 4n ne/lintirea osa/, a ideilor de sinu/idere7 vai de /el /are* e anta nenoro/irii* se o re2te la a/este sum're idei@ Ea e una din a/ele m,ri moarte /are se 4ntind /a a#urul valurilor ure* dar 4n /are 4not,torul 42i simte din /e 4n /e mai mult i/ioarele rinse 4ntr-un 0lod de smoal,* /are 4l atra0e s re ea* 4l as ir,* 4l 4n08esuie. C5nd este rins ast&el 2i da/, a;utorul divin nu-i vine 4n a;utor* totul este s&5r2it* &ie/are s&or9are* e /are o 4n/ear/,* 4l a&und, mai ad5n/ 4n moarte. 1otu2i* starea a/easta de a0onie moral, e mai u9in /om li/at, de/5t su&erin9a de dinaintea ei 2i de/5t edea sa /are o va urma oate7 o /onsolare ame9itoare* /are 4i arat, r, astia /,s/at, N iar 4n &undul r, astiei* neantul. A;uns ai/i* Edmond 0,si o /onsolare 4n ideea sa. 1oate durerile* toate su&erin9ele* /orte0iul de s e/tre e /are ele 4l t5rau 4n urma lor ,reau /, 42i iau #'orul din un08erul 4n/8isorii sale* unde 4n0erul mor9ii utea s,-2i un, i/iorul* lini2tit. Dant=s 42i rivi /alm via9a de 5n, atun/i* /u s aima vie9ii viitoare 2i alese a/east, situa9ie de mi;lo/* /are 4i ,rea un lo/ de a#il. -C5teodat,* N 42i s unea el atun/i* N 4n /ursele mele de ,rtate* /5nd eram 4n/, om 2i /5nd omul a/esta li'er 2i uterni/ #v5rlea altor oameni /omen#i /are erau exe/utate* am v,#ut /erul a/o erindu-se* marea 4n&ior5ndu-se 2i mu0ind* &urtuna n,s/5nd 4ntr-un /ol9 de /er 2i ',t5nd /a un vultur 0i0anti/ /u ari ile sale* am'ele ori#onturi. Sim9eam atun/i /, vasul meu nu mai era de/5t un re&u0iu ne utin/ios* /, vasul meu* u2or /a un &ul0 4n m5na unui uria2* tremura 2i se 4n&iora. Cur5nd* 4n #0omotul n, ra#ni/ al valurilor* 4n&,9i2area st5n/ilor t,ioase anun9a moartea 2i moartea m, 4ns ,im5nta. .,/eam toate s&or9,rile s, s/a * 4m reun5nd &or9ele omului /u 4ntrea0a inteli0en9, a marinarului* entru a lu ta /u Dumne-#eu. Eram &eri/it e atun/i* revenirea la via9, 4nsemna revenirea la &eri/ire. Eu nu /8emasem moartea* n-o alesesem. Somnul* 4n s&5r2it* mi se ,rea tare e atul de al0e 2i de ietre* m, indi0nam* eu /are m, /redeam o &, tur, l,smuit, du , /8i ul lui Dumne#eu* la 05ndul /,* du , moarte* voi slu;i de 8ran, 0oelan#ilor 2i vulturilor. Dar a#i e alt/eva. Am ierdut tot /e m, utea &a/e s, iu'es/ via9a* ast,#i moartea 4mi #5m'e2te* /a o doi/, run/ului e /are 4l lea0,n,. Ast,#i mor /um vreau 2i adorm o'osit 2i &r5nt* a2a /um adormeam du , una din serile a/elea de de#n,de;de 2i &urie* 4n r,stim ul /,rora num,rasem trei mii de o/oluri rin /amer,* adi/, trei#e/i de mii de a2i* adi/, a roa e #e/e le08e. De 4ndat, /e 05ndul a/esta 4n/ol9i 4n mintea t5n,rului* el deveni mai 'l5nd* mai #5m'itor. Se 4m ,/, mai 'ine /u atul tare 2i /u 5inea nea0r,* m5n/, mai u9in* nu mai dormi 2i 0,si a roa e su orta'il restul de existen9, e /are era si0ur /, o va l,sa ai/i /5nd va voi* a2a /um la2i o 8ain, u#at,. Erau dou, mi;loa/e de a muri: unul sim lu* s,-2i le0e 'atista de o 0ratie a &erestrei 2i s, se s 5n#ure7 altul* re&,/5ndu-se /, m,n5n/, 2i l,s5ndu-se s, moar, de &oame. 3rimul 4i

H)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


re u0n, uterni/ lui Dant=s. .usese /res/ut 4n 0roa#a ira9ilor* oameni /are sunt s 5n#ura9i de /atar0ele vaselor. S 5n#ur,toarea era de/i entru el un /8in ;osni/* e /are nu voia s, 2i-l a li/e sie2i. Ado t, de/i e al doilea 2i 4n/e u exe/utarea lui /8iar din #iua a/eea. Se s/urser, a roa e atru ani 4n alternativele e /are le-am ovestit. La s&5r2itul /elui de al doilea* Dant=s nu mai so/otise #ilele 2i re/,#use 4n a/ea ne2tiin9, a tim ului din /are 4l s/osese alt,dat, ins e/torul. Dant=s s usese: -Vreau s, mor-* 2i-2i alesese &elul a/esta de moarte7 4l examinase 'ine 2i* de team, s, nu revin, asu ra 8ot,r5rii sale* 42i ;urase s, moar, ast&el. C5nd mi se va servi 8rana de diminea9, 2i /ea de sear,* 05ndise el* voi #v5rli alimentele e &ereastr, 2i voi avea aerul /, le-am m5n/at. .,/u re/um 42i &,0,duise. De dou, ori e #i* rin des/8i#,tura mi/,* #,'relit,* /are nu-i d,dea voie s, vad, de/5t /erul* el 42i #v5rlea 8rana* mai 4nt5i /u voio2ie* a oi /8i'#uind asu ra ei* e urm, /u re0ret. Avu nevoie de amintirea ;ur,m5ntului e /are 2i-l &,/use* /a s, oat, urm,ri /um litul lan. .oamea* /u din9i as/u9i9i* 4i 4n&,9i2, alimentele /are 4l de#0ustau alt,dat, 4ntr-o &orm, atr,0,toare 2i /u o arom, &in,. Minea uneori tim de un /eas* 4n m5n,* ta/5mul /u rivirile &ixate asu ra 'u/,9ilor de /arne utre#it,* sau asu ra e2telui in&e/t 2i asu ra 5inii ne0re 2i mu/ede. Lu tau 4n/, 4ntr-4nsul ultimele instin/te ale vie9ii* r, un5ndu-i din /5nd 4n /5nd 8ot,r5rea. Atun/i /ar/era nu i se mai ,rea a2a de sum'r,* situa9ia lui era mai u9in des erat,. Era 4n/, t5n,r* avea /am dou,#e/i 2i /in/i* dou,#e/i 2i 2ase de ani* 4i mai r,m5neau de tr,it vreo /in/i#e/i* adi/, de dou, ori e /5t tr,ise. "n r,stim ul ,sta imens* /5te 4nt5m l,ri uteau s, &or9e#e or9ile* s, n,ruias/, #idurile /astelului !& 2i s,-l redea li'ert,9ii@ "2i a ro ia atun/i din9ii de r5n#ul e /are* 1antal voluntar* 4l 4nde ,rta de la 0ur,7 dar atun/i 4i revenea 4n minte ;ur,m5ntul* iar &irea a/easta 0eneroas, se temea rea mult de-a se dis re9ui e sine* /a s,-2i /al/e ;ur,m5ntul. 1o/i de/i u9ina existen9, /are 4i r,m5nea 2i veni o #i /5nd nu mai avu t,ria s, se ridi/e entru a #v5rli rin &ereastr, /ina /e i se adu/ea. A doua #i nu mai vedea* a'ia au#ea. 1emni/erul 4l /redea 0rav 'olnav. Edmond n,d,;duia 4ntr-o moarte a ro iat,. Qiua se s/urse ast&el: Edmond sim9ea /, 4l /u rinde o va0, amor9eal,* /are nu era li sit, de-o anume sen#a9ie de 'un, dis o#i9ie. +8ior,iturile nervoase ale stoma/ului se otoliser,7 arsurile setei se /almaser,7 /5nd 4n/8idea o/8ii* vedea o mul9ime de li/,riri* asemeni /elor /are 0ones/ noa tea e terenurile n,moloase: erau /re us/ulul 9inutului a/ela ne/unos/ut /are se nume2te moarte. Deodat,* seara* e la nou,* au#i un #0omot 4n,'u2it 4n eretele l5n0, /are st,tea /ul/at. At5tea ;ivine imunde st5rniser, #0omotul 4n 4n/8isoare* 4n/5t* u9in /5te u9in* Edmond 42i de rinsese somnul* entru a nu se mai tul'ura de-a2a u9in. De data a/easta 4ns,* &ie /, sim9urile 4i erau exaltate de a'stinen9,* &ie /, 4ntr-adev,r* #0omotul era mai tare de/5t de o'i/ei* &ie /, 4n momentul su rem totul /, ,ta im ortan9,* Edmond 42i 4n,l9, /a ul s, aud, mai 'ine. Un 85r25it e0al /are ,rea s, tr,de#e* &ie o 08ear, enorm,* &ie un dinte uterni/* &ie 4n s&5r2it* a ,sarea vreunui instrument e ietre. De2i sl,'it* /reierul t5n,rului &u i#'it de ideea 'anal,* mereu re#ent, 4naintea aresta9ilor: li'ertatea. Q0omotul venea a2a de exa/t 4n momentul /5nd ori/e alt #0omot 4n/etase entru el* 4n/5t i se ,rea /, Dumne#eu se arat,* 4n s&5r2it* milos /u su&erin9ele sale 2i-i trimitea /a s,-l 4n2tiin9e#e s, se o reas/, e mar0inea morm5ntului unde i/iorul i se /l,tina. Cine utea s, 2tie da/, nu /umva vreun rieten* vreuna din &iin9ele dra0i la /are se 05ndise a2a de des* 4n/5t 4i sleiser, mintea* se o/u a de el 4n momentul a/esta 2i /,uta s, a ro ie distan9a /are 4i des ,r9ea> Dar nu* &,r, 4ndoial,* Edmond se 4n2ela. Era doar unul din visele /are &5l&5ie la oarta mor9ii. 1otu2i* Edmond as/ulta mereu #0omotul. Q0omotul dur, vreo trei /easuri* a oi Edmond au#i o n,ruire* du , /are #0omotul 4n/et,.

HC

Alexandre Dumas
3este /5teva ore* el se re et,* mai uterni/ 2i mai a ro iat. Edmond 4n/e u s, se interese#e de mun/a a/easta /are 4i 9inea de ur5t. Deodat, intr, temni/erul. Cam de o t #ile de /5nd se 8ot,r5se s, moar,* de atru #ile de /5nd 4n/e use s,-2i un, roie/tul 4n a li/are* Edmond nu-i adresase omului ni/i un /uv5nt* ner,s un#5ndu-i /5nd a/esta l-a 4ntre'at de /e 'oal, se /rede atins 2i 4ntor/5ndu-se la erete /5nd era rivit /u rea mult, aten9ie. Dar temni/erul utea s, aud, ast,#i #um#etul 4n,'u2it* s, se alarme#e* s,-i un, /a ,t 2i s, #drun/ine ast,#i /ine 2tie /e s eran9, a /,rei idee 4n/5nta ultimele momente ale lui Dant=s. 1emni/erul adu/ea de m5n/are. Dant=s se ridi/, e at 2i* um&l5ndu-2i vo/ea* 4n/e u s, vor'eas/, des re ver#i 2i us/ate* des re /alitatea roast, a 8ranei e /are o adu/ea* des re &ri0ul din /ar/er,* murmur5nd 2i 'om',nind /a s, ai', dre tul de a stri0a mai tare* #05nd,rind r,'darea temni/erului* /are to/mai 4n #iua a/eea soli/itase entru arestatul 'olnav o su , 2i 5ine roas ,t, 2i /are-i adu/ea su a 2i 5inea. Din &eri/ire* el /re#u /, Dant=s aiurea#,. 3use merindele e masa s/8iload, e /are le unea de o'i/ei 2i se retrase. Li'er atun/i* Edmond re4n/e u s, as/ulte /u 'u/urie. Q0omotul devenea a2a de l,murit* 4n/5t a/um t5n,rul 4l au#ea &,r, s&or9,ri. -Ni/i o 4ndoial,* 42i s use el* de vreme /e #0omotul /ontinu,* de2i e #iu,* 4nseamn, /, vreun ri#onier nenoro/it /a 2i mine* lu/rea#, la eli'erarea sa. ?* /um l-a2 a;uta da/, ar &i l5n0, mine@A oi* deodat,* un nor osomor5t tre/u este aurora de s eran9, 4n mintea o'i2nuit, /u nenoro/irea 2i /are nu utea s, se 4nve9e iar,2i de/5t anevoie* /u 'u/uriile omene2ti. "n/ol9i ideea /, #0omotul se datora lu/rului /5torva mun/itori e /are 0uvernatorul 4i 4ntre'uin9a la re ara9iile unei 4n/, eri al,turate. Era lesne s, se 4n/redin9e#e* dar /um s, ri2te o 4ntre'are> Desi0ur era &oarte sim lu s, a2te te sosirea temni/erului* s,-l un, s, as/ulte #0omotul 2i s, vad, mutra a/estuia* as/ult5nd. Dar* o&erindu-2i o atare satis&a/9ie* nu 4nsemna s, tr,de#e interese rea de re9 entru o mul9umire rea s/urt,> Din ,/ate* /a ul lui Edmond* /lo ot 0ol* era asur#it de #um#etul unei idei7 se sim9ea a2a de sla'* 4n/5t mintea 4i lutea /a un a'ur 2i nu se utea /ondensa 4n ;urul unei 05ndiri. Edmond nu v,#u de/5t un mi;lo/ entru a da /ontur re&lexiei 2i lu/iditate ;ude/,9ii sale. "2i 4ntoarse o/8ii s re su a &ume05nd, 4n/,* e /are temni/erul o usese e mas,* se ridi/,* merse /l,tin5ndu-se 5n, la ea* lu, /ea2/a* o duse la 'u#e 2i 4n08i9i ',utura /u o sen#a9ie ne0r,it, de 'ine. Avu atun/i /ura; s, se o reas/,: au#ise /, ni2te nenoro/i9i nau&ra0ia9i* 0,si9i istovi9i de &oame* muriser, devor5nd /u l,/omie o 8ran, rea su'stan9ial,. Edmond use e mas, 5inea* e /are o 2i 9inea ia 0ur, 2i se duse s, se /ul/e la lo/. Edmond nu mai vroia s, moar,. Sim9i /ur5nd /, 4n /reierul s,u reintra lumina. 1oate ideile* nel,murite 2i a roa e insesi#a'ile* 42i reluau lo/ul 4n /utia minunat, unde o /aset, mai mult oate a;un0e entru a sta'ili su erioritatea omului asu ra animalelor. 3utu s, /u0ete 2i s,-2i 4nt,reas/, /u0etul* ;ude/5nd. "2i s use atun/i: -S, &a/em 4n/er/area* dar &,r, s, rime;duim e /ineva. Da/, lu/r,torul e un mun/itor o'i2nuit* n-am de/5t s, 'at 4n #id. Atun/i el se va o ri* /,ut5nd s, 08i/eas/, /ine 'ate 2i 4n /e s/o . Cum 4ns, mun/a lui va &i nu numai le0al,* dar 2i orun/it,* el 42i va relua lu/rul numaide/5t. Da/,* dim otriv,* e un ri#onier* #0omotul e /are 4l voi &a/e 4l va 4ns ,im5nta* se va teme /, e des/o erit* va 4n/eta lu/rul 2i nu-l va relua de/5t seara /5nd va so/oti /, toat, lumea e /ul/at, 2i adormit,-. Edmond se ridi/, din nou numaide/5t. A/um i/ioarele nu i se mai ',l,',neau* iar rivirile 4i erau si0ure. Merse s re un /ol9 al /ar/erei* des rinse o iatr, sl,'it, de ume#eal, 2i reveni ',t5nd 4n erete 4n /8iar lo/ul unde sunetul era mai ronun9at. D,tu de trei ori.

HH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


De la rima ',taie #0omotul 4n/et, /a rin &arme/. Edmond as/ult, /u 4n/ordare. 1re/u un /eas* tre/ur, dou,* nu se mai au#i ni/i un #0omot. Edmond im usese 4n artea /ealalt, a #idului t,/ere a'solut,. 3lin de n,de;de* Edmond m5n/, doi-trei dumi/a9i de 5ine* 4n08i9i /5teva 05turi de a , 2i datorit, /onstitu9iei uterni/e /u /are natura 4l 4n#estrase* se sim9i a roa e /a 4nainte. Qiua se s/urse* lini2tea dur, 4n/,. Veni noa tea &,r, /a #0omotul s, &i re4n/e ut. -E un ri#onier-* 42i s use Edmond* /u o 'u/urie de ne0r,it. Din momentul a/ela* mintea i se 4nvior,* via9a 4i reveni /u violen9,* &iind a/tiv,. 1re/u noa tea &,r, /a #0omotul /el mai ne4nsemnat s, se aud,. Edmond nu 4n/8ise o/8ii 4n noa tea a/eea. Qiua reveni* temni/erul intr, adu/5nd rovi#iile. Edmond le devorase e /ele dinainte* le devor, e /ele de a/um* as/ult5nd 4ntruna #0omotul /are nu re4n/e ea* tremur5nd de team, /a a/easta s, nu &i 4n/etat entru totdeauna* &,/5nd 4n /ar/er, #e/e sau dou,s re#e/e le08e* smun/ind /easuri 4ntre0i 0ratiile &erestrui/ii* red5nd elasti/itate 2i vi0oare 'ra9elor rintr-un exer/i9iu de#v,9at de mult, vreme* re0,tindu-se* 4n s&5r2it* s, ia de ie t destinul* a2a /um &a/e* 4ntin#5ndu-2i 'ra9ele 2i &re/5ndu-2i /or ul /u ulei* lu t,torul /are se re0,te2te s, intre 4n aren,. A oi* 4n intervalele a/estei a/tivit,9i &ervente* el as/ulta da/, nu /umva #0omotul se aude* enerv5ndu-se de ruden9a ri#onierului* /are nu 08i/ea /, &usese tul'urat 4n o era eli'er,rii sale de un alt ri#onier* /are era /el u9in tot a2a de dorni/ s, &ie li'er /a 2i el. Se s/urser, trei #ile* adi/, H$ de /easuri u/i0,toare* num,rate minut /u minut. "n s&5r2it* 4ntr-o sear,* du , /e temni/erul 42i &,/use ultimul rond* e /5nd* entru a suta oar,* Dant=s 42i li ea ure/8ea de erete* i se ,ru /, un #drun/in im er/e ti'il r,suna 4n,'u2it 4n /a ul s,u us 4n atin0ere /u ietrele t,/ute. Dant=s se trase 4na oi* entru a-2i /alma /reierul #drun/inat* &,/u /5teva o/oluri rin /amer, 2i-2i li i iar,2i ure/8ea 4n a/ela2i lo/. Nu mai 4n/, ea 4ndoial,* din/olo se etre/ea /eva. 3ri#onierul 42i d,duse seama de eri/olul a/9iunii sale 2i ado tase alta. Desi0ur /,* entru a-2i /ontinua o era /u mai mult, si0uran9,* 4nlo/uise dalta /u levierul. "n/ura;at de des/o erirea sa* Edmond se 8ot,r4 s, vin, 4n a;utorul lu/r,torului neo'osit. "2i mut, mai 4nt5i atul* 4n s atele /,ruia i se ,rea /, se 4n&, tuie2te a/9iunea de eli'erare 2i /,ut, din o/8i un o'ie/t /u /are s, oat, ata/a #idul* s, dea ;os /imentul umed* 4n s&5r2it* s, des rind, o iatr,. Nu i se ar,t, nimi/. Nu avea ni/i /u9it 2i ni/i vreun instrument t,ios. Numai &ierul #,'relelor 2i se 4n/redin9ase de at5tea ori /, 0ratiile erau 'ine &ixate* 4n/5t nu mai merita truda de a 4n/er/a s, le /linteas/,. Dre t ori/e mo'ilier* un at* un s/aun* o mas,* o 0,leat,* un ur/ior. La at erau* desi0ur* /ol9are de &ier* dar a/este /ol9are erau &ixate 4n lemn rin 2uru'uri. !-ar &i tre'uit o 2uru'elni9, /a s, s/oat, 2uru'urile 2i s, smul0, /ol9arele. La mas, 2i la s/aun* nimi/. La 0,leat, &usese /5ndva un m5ner* dar m5nerul &usese s/os. Nu-i mai r,m5nea lui Dant=s de/5t un mi;lo/: s, s ar0, ul/iorul 2i* /u una din 'u/,9ile t,iate 4n un08i* s, se a u/e de lu/ru. 1r5nti ul/iorul de o les ede 2i a/esta se &,/u 9,nd,ri. Dant=s alese dou, sau trei /io'uri as/u9ite* le as/unse 4n ro0o;in, 2i le l,s, e /elelalte 4m r,2tiate e ;os. S ar0erea ul/iorului era un a//ident rea &ires/ entru /a /ineva s, se nelini2teas/,. Edmond avea toat, noa tea 4n &a9, /a s, lu/re#e. Dar* 4n 4ntuneri/* trea'a mer0ea 0reu* /,/i era nevoit s, lu/re#e e '5;'5ite* 2i-2i d,du seama /ur5nd /, to/ea instrumentul in&orm 4ntr-o 0resie mai tare. A2e#, de/i atul la lo/ 2i a2te t, #iua. ? dat, /u s eran9a re/, ,tase r,'darea.

H(

Alexandre Dumas
As/ult, noa tea 4ntrea0, 2i-l au#i e minerul ne/unos/ut /are 42i /ontinua o era su'teran,. Se lumin, de #iu,* temni/erul intr,. Dant=s 4i s use /,* '5nd 4n a;un din ul/ior* a/esta 4i s/, ase din m5n, 2i se s ,rsese /,#5nd. 1emni/erul le/, 'om',nind du , un ul/ior nou* &,r, s,-2i dea osteneala de a lua /io'urile ve/8i. Reveni 4n /li a urm,toare* 4i re/omand, ri#onierului mai mult, 0ri;, 2i ie2i. Dant=s as/ult, /u o 'u/urie de nedes/ris s/5r95itul 'roa2tei /are* ori de /5te ori se 4n/8idea alt,dat,* 4i str5n0ea inima. As/ult, #0omotul a2ilor /are se de ,rtau* a oi* /5nd #0omotul se stinse* el se n, usti s re at* e /are 4l urni 2i* la lumina ra#ei alide /e ,trundea 4n /ar/er,* utu s, vad, trea'a inutil, &,/ut, 4n noa tea re/edent,* /5nd i#'ise 4n iatr, 4n lo/ s, i#'eas/, 4n ten/uiala /are o 4n/on;ura. Din /au#a ume#elii* ten/uiala era s&,r5mi/ioas,. Dant=s v,#u /u o ',taie voioas, de inima /, ten/uiala se des rinde 'u/at, /u 'u/at,. Cr5m eiele erau a roa e ni2te atomi* e dre t* dar* du , ;um,tate de /eas* Dant=s des rinsese /am un umn de molo#. Un matemati/ian ar &i utut s, /al/ule#e /,* 4n vreo doi ani de lu/ru* resu un5nd /, n-ai &i 4nt5lnit ni/i o st5n/,* se utea s, a o tre/ere de dou, i/ioare ,trate 2i de dou,#e/i i/ioare 4n ad5n/ime. 3ri#onierul 42i re ro2, atun/i /, n-a 4ntre'uin9at la mun/a a/easta orele-i 4ndelun0i* s/urse tot mai 4n/et* e /are le ierduse 4n a2te tare* 4n ru0,/iune* 4n de#n,de;de. Ce o er,* ori/5t de anevoioas, ar &i &ost ea* n-ar &i terminat-o 4n /ei a roa e 2ase ani de /5nd era 4n/8is 4n /ar/era a/easta@ +5ndul 4i d,du o nou, ardoare. !#'uti 4n trei #ile* /u extraordinare re/au9ii s, ia ;os /imentul 2i s, des oaie iatra. 3eretele era &,/ut din /,r,mi#i* 4n mi;lo/ul /,rora* entru a li se s ori tr,ini/ia* &usese &ixat, din lo/ 4n lo/ /5te o les ede. Una din a/este les e#i* de#08io/ase el a roa e /u totul 2i tre'uia a/um s-o #drun/ine din alveola ei. Dant=s 4n/er/, /u un08iile* dar un08iile erau insu&i/iente entru o era9ia a/easta. Cio'urile ul/iorului introduse 4n intervale se s&,r5mau atun/i /5nd voia s, se slu;eas/, de ele 4n /8i de 5r08ie. Du , un /eas de 4n/er/,ri #adarni/e* Dant=s 42i 2terse sudoarea de e &runte* nelini2tit. Va &i de/i o rit ast&el de la 4n/e ut 2i va tre'ui s, a2te te* 9ea ,n 2i inutil* /a ve/inul* /are* la r5ndu-i* se va des/ura;a oate* N s, &a/, totul> ? idee 4i tre/u rin minte7 r,mase 4n i/ioare #5m'ind7 &runtea ;ilav, de sudoare se #v5nt, sin0ur,. 1emni/erul adu/ea #ilni/ su a lui Dant=s 4ntr-un /astron de ta'l,. "n /astron se 0,sea su a sa 2i a/eea a altui ri#onier* /,/i Dant=s remar/ase /, vasul era sau lin* sau 0ol e ;um,tate* du , /um temni/erul 4n/e ea 4m ,r9irea rovi#iilor /u el sau /u tovar,2ul s,u. Castronul avea un m5ner de &ier. La m5nerul a/esta r5vnea Dant=s 2i l-ar &i l,tit* N da/, i se /ereau 4n s/8im' N /u #e/e ani din via9,. 1emni/erul turna /on9inutul /astronului 4n &ar&uria lui Dant=s. Du , /e 42i m5n/, su a /u o lin0ur, de lemn* Dant=s s ,la &ar&uria* /are 4i servea ast&el 4n &ie/are #i. Seara* Dant=s use &ar&uria e ,m5nt* la ;um,tatea drumului dintre mas, 2i u2,. C5nd intr,* temni/erul /,l/, 4n &ar&urie 2i-o &,/u ra&. De data a/easta nu i se utea im uta nimi/ lui Dant=s: &,/use* este dre t* 0re2eala de a l,sa &ar&uria e ;os* dar temni/erul era dator s, vad, unde /al/,. 1emni/erul se mul9umi de/i s, 'om',neas/,. 3rivi a oi 4n ;uru-i* /a s, #,reas/, /eva 4n /are s, toarne su a. Mo'ilierul lui Dant=s se re#uma numai la &ar&uria a/eea* ast&el /, nu avea 4n/otro. Las, /astronul ai/i* 4i s use Dant=s. Bi s,-l iei m5ine /5nd 4mi adu/i m5n/area. 3ova9a m,0ulea lenevia temni/erului* /are nu avea ast&el nevoie s, mai ur/e* s, /o'oare 2i iar s, ur/e. L,s, /astronul. Dant=s tres,lt, de 'u/urie.

HK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


M5n/, de data asta re ede su a 2i /arnea* /are* otrivit o'i/eiului din 4n/8isori* era us, la un lo/ /u su a. Du , /e a2te t, un /eas* /a s, &ie si0ur /, temni/erul nu-2i va da seama* /linti atul din lo/* lu, /astronul* introduse /a ,tul m5nerului 4ntre iatra v,duvit, de /iment 2i /,r,mi#ile 4n/on;ur,toare 2i 4n/e u s-o mi2te. ? os/ila9ie u2oar, 4i ar,t, lui Dant=s /, lu/rul mer0e 'ine. "ntr-adev,r* du , un /eas* iatra era s/oas, din #idul unde &orma un 0ol de mai 'ine de un i/ior 2i ;um,tate 4n diametru. Dant=s adun, /u 0ri;, molo#ul* 4l duse 4n un08erele 4n/, erii sale* s/ormoni ,m5ntul /enu2iu /u un /io' de ur/ior 2i a/o eri molo#ul. Voind s, se &oloseas/, de noa tea 4n /are 8a#ardul sau* mai 'ine #is* /om'ina9ia savant, ima0inat, de el 4i usese 4n m5ini un instrument a2a de re9ios* /ontinua s, sa e /u 4nd,r,tni/ie. A2e#, 4n #ori iatra 4n 0aur,* 4m inse atul la erete 2i se /ul/,. De;unul se redu/ea la o 'u/at, de 5ine. 1emni/erul intr, 2i use 'u/ata de 5ine e mas,. Ei* nu-mi adu/i alt, &ar&urie> 4ntre', Dant=s. Nu* s use 0ardianul7 e2ti un stri/,-tot* ai s art ur/iorul 2i* din /au#a dumitale* am s art 2i &ar&uria. Da/, to9i ri#onierii ar &a/e at5tea a0u'e* st, 5nirea n-ar mai utea s-o s/oat, la /a ,t. "9i las /astronul 2i o s, 9i se toarne su a 4n el. 3oate /,* 4n &elul ,sta* n-o s, mai stri/i toat, 0os od,ria. Dant=s 4n,l9, o/8ii la /er 2i 42i 4m reun, m5inile su' ,tur,. Cr5m eiul de &ier /are 4i r,m5nea d,dea* 4n inima lui* na2tere unui elan de re/uno2tin9, /,tre /er* mai viu de/5t 4i rile;uiser, vreodat, /ele mai &eri/ite 4nt5m l,ri din via9,. D,0ase 4ns, de seam, /,* de /5nd 4n/e use lu/rul* /el,lalt de9inut nu mai &,/ea nimi/. ?ri/um* a/esta nu era un motiv /a el s, se o reas/,. Da/, ve/inul nu venea la el* se va du/e el la ve/in. Mun/i toat, #iua &,r, o rire. Seara s/osese din #id* 0ra9ie noului instrument* este #e/e umni de s&,r5m,turi de /,r,mid,* de ten/uial, 2i de /iment. C5nd veni ora vi#itei* 4ndre t, /5t utu m5nerul 4n/ovoiat al /astronului 2i use vasul la lo/ul s,u o'i2nuit. +ardianul turn, or9ia de su , 2i de /arne sau* mai 'ine #is* de su , 2i de e2te* /,/i #iua a/eea era o #i de ost 2i de trei ori e s, t,m5n, de9inu9ii erau nevoi9i s, osteas/,. Ar &i &ost a/esta un mi;lo/ de a /al/ula tim ul* da/, de mult, vreme Dant=s nu ar &i renun9at la el. Du , /e turn, su a* temni/erul se retrase. Dant=s voi a/um s, se 4n/redin9e#e da/, ve/inul s,u 4n/etase 4ntr-adev,r s, lu/re#e. As/ult,. Lini2te /om let,* /a 4n r,stim ul /elor trei #ile* /5nd lu/r,rile &useser, 4ntreru te. Dant=s o&t,. De 'un, seam, ve/inul nu se 4n/redea 4n el. Nu se des/ura;,* totu2i 2i lu/r, toat, noa tea. Dar* du , dou,-trei /easuri de mun/,* 4nt5lni un o'sta/ol. .ierul nu mai mu2/a 2i lune/a e o su ra&a9, lan,. Dant=s i ,i o'sta/olul /u m5inile 2i /onstat, /, atinsese o 0rind,. +rinda str,',tea* sau mai de0ra', astu a 4n 4ntre0ime 0aura e /are Dant=s o 4n/e use. 1re'uia s, s/o'eas/, a/um deasu ra sau dedesu't. Ne&eri/itul t5n,r nu se 05ndise la iedi/a a/easta. ?8* Doamne* ex/lam, el* te ru0asem totu2i at5ta* 4n/5t n,d,;duiam /, m-ai au#it. Doamne* du , /e mi-ai r, it li'ertatea vie9ii* Doamne* du , /e mi-ai r, it lini2tea mor9ii* Doamne /are m-ai /8emat iar,2i la via9,* Doamne* &ie-9i mil, de mine 2i nu m, l,sa s, mor 4n de#n,de;de@

(A

Alexandre Dumas
Cine vor'e2te de Dumne#eu 2i totodat, de de#n,de;de> arti/ul, un 0las /are ,rea /, vine de su' ,m5nt 2i /are* 4n,'u2it de 4ntuneri/* a;un0ea la t5n,r /u un a//ent se ul/ral. Edmond sim9i /, i se #'5rle2te ,rul e /a 2i se trase 4na oi e 0enun/8i. ?* murmur, el* aud un om vor'ind@ De atru sau /in/i ani Edmond nu-l au#ise de/5t e temni/er* iar entru de9inu9i* temni/erul nu e un om: este o u2, vie ad,u0at, u2ii de ste;ar* e o 0ratie de /arne ad,u0at, 0ratiilor de &ier. 3entru numele lui Dumne#eu* stri0, Dant=s* dumneata /are ai vor'it* mai vor'e2te* m,/ar /, vo/ea dumitale m-a s eriat. Cine e2ti> Cine e2ti dumneata> 4ntre', 0lasul. Un de9inut nenoro/it* relu, Dant=s* /are nu 4nt5m ina ni/i o 0reutate 4n a r,s unde. Din /e 9ar,> .ran/e#. Numele dumitale> Edmond Dant=s. Ce meserie ai> Marinar. De /5t tim e2ti ai/i> De la $( &e'ruarie 1(1). Care e /rima dumitale> Sunt nevinovat. Dar entru /e e2ti a/u#at> Am /ons irat entru 4ntoar/erea 4m ,ratului. Cum entru 4ntoar/erea 4m ,ratului> "m ,ratul nu mai este e tron> A a'di/at la .ontaine'leau* 4n 1(1% 2i a &ost trimis e insula El'a. Dar dumneata de /5nd e2ti ai/i* de nu 2tii toate astea> Din 1(11. Dant=s se 4n&ior,. ?mul avea atru ani de 4n/8isoare mai mult de/5t el. Dine* nu mai s/o'i* s use 0lasul* vor'ind &oarte re ede. L,mure2te-m, numai la /e 4n,l9ime se 0,se2te s/or'ura e /are ai &,/ut-o> La su ra&a9a ,m5ntului. Cum e as/uns,> Dina oia atului meu. 3atul dumitale a &ost /lintit din lo/ de /5nd e2ti 4n 4n/8isoare> Ni/iodat,. Unde r,s unde /amera dumitale> "ntr-un /oridor. Bi /oridorul> D, 4n /urte. ?8@ murmur, 0lasul. Vai* dar /e e> ex/lam, Dant=s. "nseamn, /, m-am 4n2elat* /, im er&e/9ia desenelor mele m-a am,0it* /, de&e/tul unui /om as m-a ierdut* /, o linie 0re2it, e lanul meu a e/8ivalat /u /in/is re#e/e i/ioare 4n realitate 2i /, a /re#ut /, #idul e /are 4l s/o'e2ti e a/ela2i al /itadelei. Dar 4n /a#ul a/esta d,deai 4n mare. Asta 2i voiam. Bi da/, i#'uteai> M, arun/am 4not* a;un0eam la una din insulele /are 4m re;muies/ Castelul !&* &ie insula Daume* &ie insula 1i'oulen* &ie /8iar /oasta 2i atun/i eram salvat. Ai &i utut s, 4no9i 5n, a/olo> Dumne#eu mi-ar &i dat utere. A/um 4ns,* totul este ierdut. 1otul>

(1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da. Astu ,-9i 0aura /u 0ri;,* nu mai lu/ra* nu te mai o/u a /u nimi/ 2i a2tea t, ve2ti de la mine. Dar /ine e2ti dumneata> S une-mi /ine e2ti> Eu sunt... num,rul $H. 1e temi de mine> 4ntre', Dant=s. Lui Edmond i se ,ru /, aude un r5s amar str, un05nd 'olta 2i venind 5n, la el. ?8* sunt un 'un /re2tin* stri0, Edmond* 08i/ind instin/tiv /, omul se 05ndea s,-l ,r,seas/,. "9i ;ur e Fristos /, mai de0ra', m-a2 l,sa u/is de/5t s, dau utin9, /,l,ilor dumitale 2i alor mei s, 4ntrevad, um'ra adev,rului. Dar* entru numele lui Dumne#eu* nu m, li si de re#en9a dumitale* nu m, li si de 0lasul dumitale. Altminteri 49i ;ur* /,/i sunt la /a ,tul uterilor mele* 4mi s&,r5m /a ul de #id 2i vei avea e /on2tiin9, moartea mea. Ce v5rst, ai> +lasul dumitale 4mi are de om t5n,r. Nu 2tiu /e v5rst, am* /,/i nu am m,surat tim ul de /5nd sunt a/i. Ceea /e 2tiu e /, urma s, 4m lines/ nou,s re#e/e ani /5nd am &ost arestat la $( &e'ruarie 1(1). Ni/i dou,#e/i 2i 2ase de ani* murmur, 0lasul. Faide* la v5rsta asta omul nu e 4n/, tr,d,tor. ?* nu* nu* 49i ;ur@ re et, Dant=s. Mi-am s us 2i 49i mai s un: m-a2 l,sa t,iat 4n 'u/,9i* de/5t s, te tr,de#. Ai &,/ut 'ine /, mi-ai vor'it* ai &,/ut 'ine /, m-ai ru0at* /,/i m, re0,team de alt/eva 2i l,nuiam s, m, de ,rte# de dumneata. V5rsta dumitale m, lini2te2te 4ns,. Voi veni la dumneata* a2tea t,-m,. C5nd> 1re'uie s, /al/ul,m 2ansele. Las,-m, s,-9i dau eu semnalul. Dar nu m, vei ,r,si* nu m, vei l,sa sin0ur* vei veni la mine* ori 4mi vei 4n0,dui s, vin eu la dumneata> Vom &u0i 4m reun,* iar da/, nu utem s, &u0im* vom vor'i* dumneata des re oamenii e /are-i iu'e2ti* eu des re oamenii e /are 4i iu'es/. De 'un, seam, /, iu'e2ti e /ineva. Sunt sin0ur e lume. Atun/i m, vei iu'i e mine. Da/, e2ti t5n,r am s,-9i &iu /amarad7 da/, e2ti ',tr5n voi &i &iul dumitale. Am un ,rinte* /are desi0ur /, e de HA de ani* da/, tr,ie2te 4n/,. Nu-l iu'eam de/5t e el 2i e o &at, /are se numea Mer/<d=s. 1ata nu m-a uitat* sunt si0ur7 dar ea* Dumne#eu 2tie da/, ea se mai 05nde2te la mine. 1e voi iu'i /um 4l iu'eam e ,rintele meu. Dine* s use ri#onierul* e m5ine. A/este /5teva /uvinte &ur, s use /u un a//ent /are 4l /onvinse e Dant=s. Nu /eru mai mult* se ridi/,* avu a/elea2i re/au9ii entru r,m,2i9ele s/oase din #id 2i 42i 4m inse atul la lo/. Din /li a a/eea Dant=s se l,s, /u totul 4n voia &eri/irii. Nu va mai &i sin0ur* oate /8iar va &i li'er. Distra/9ia da/, r,m5nea ri#onier* era s, ai', un tovar,2. Ca tivitatea 4m ,r9it, nu mai e de/5t o semi/a tivitate. 15n0uirile 4n /omun sunt a roa e ru0,/iuni* ru0,/iunile &,/ute 4n doi sunt a roa e i#',viri. Dant=s um'l, toat, #iua rin /ar/er,* /u inima n, ,dit, de 'u/urie. Din /5nd 4n /5nd 'u/uria 4l 4n,'u2ea. Se a2e#a e at* a ,s5ndu-2i ie tul /u m5na. La /el mai mi/ #0omot e /are 4l au#ea 4n /oridor* se n, ustea s re u2,. ? dat, sau de dou, ori 4i tre/u rin minte teama /, va &i des ,r9it de omul e /are nu-l /uno2tea 2i e /are* totu2i* 4l iu'ea. Atun/i era 8ot,r5t: 4n momentul /5nd temni/erul va 4nde ,rta atul 2i 42i va /o'or4 /a ul s, examine#e des/8i#,tura* el i-l va #dro'i /u les edea e /are se a&la ul/iorul. Btia 'ine /, va &i /ondamnat la moarte* dar nu va muri de li/tiseal, 2i de de#n,de;de 4n momentul /5nd nu va mai au#i #0omotul /are 4l readusese la via9,> 1emni/erul veni seara. Dant=s st,tea 4n at* ,r5ndu-i-se /, de a/olo ,#ea mai 'ine des/8i#,tura neterminat,. "l rivi* &,r, 4ndoial,* e vi#itatorul ino ortun /u o/8ii /iuda9i* /,/i a/esta 4i s use:

($

Alexandre Dumas
Ce* iar 4nne'une2ti> Dant=s nu r,s unse nimi/. Se temea s, nu-l tr,de#e emo9ia 0lasului. 1emni/erul ie2i /l,tin5nd din /a . C5nd se 4ntune/,* Dant=s /re#u /, ve/inul s,u va ro&ita de t,/ere 2i de 4ntuneri/ entru a re4nnoda /onversa9ia /u el* dar se 4n2el,. Noa tea se s/urse &,r, /a vreun #0omot s, r,s und, a2te t,rii lui 4n&ri0urate. Dar a doua #i* du , vi#ita de diminea9, 2i 4n momentul /5nd 4nde ,rtase atul de #id* au#i trei lovituri ',tute la intervale e0ale. Se re e#i 4n 0enun/8i. Dumneata e2ti> s use el. !at,-m,. A le/at temni/erul> 4ntre', vo/ea. Da* r,s unse Dant=s* n-o s, se 4ntoar/, de/5t desear,. Avem do-u,s re#e/e /easuri de li'ertate. 3ot s, vin> 0l,sui vo/ea. ?* da* da* &,r, 4nt5r#iere* /8iar a/um. 1e ro0. "ndat, orti9a de ,m5nt e /are Dant=s* ierdut e ;um,tate 4n des/8i#,tur,* 42i s ri;inea m5inile* ,ru /, /edea#, su' el. Se arun/, 4na oi* 4n tim /e un mald,r de ,m5nt 2i de ietre des rinse se r,'u2ea 4ntr-o 0aur, /are se des/8isese dedesu'tul v,0,unii &,/ute de el. Atun/i* 4n &undul 0,urii 4ntune/oase* a /,rei ad5n/ime nu utea s-o m,soare* v,#u ivindu-se 4nt5i un /a * e urm, umerii 2i* 4n s&5r2it* un om 4ntre0* /are ie2i /u destul, s rinteneal, din s/or'ur,.

Ca itolul XV!

$n sa%ant italian

Dant=s 4l lu, 4n 'ra9e e noul s,u rieten* a2te tat 4ndelun0 /u at5ta ner,'dare* 2i-l trase s re &ereastr,* entru /a lumina sla', /e ,trundea 4n /ar/er, s,-l lumine#e e de lin. Era un ',r'at s/und* /u ,r al'it mai mult de ne/a#uri de/5t de v5rst,* /u o/8i ,trun#,tori* as/un2i su' s r5n/ene 0roase* /are 4n/,run9eau* /u 'ar'a 4n/, nea0r,* /o'or5nd 5n, e ie t: sl,'i/iunea /8i ului 'r,#dat de #'5r/ituri ro&unde* linia /ute#,toare a tr,s,turilor /ara/teristi/e* tr,dau un om de rins mai mult /u exe/utarea &a/ult,9ilor morale de/5t a &or9elor &i#i/e. .runtea noului venit era a/o erit, de sudoare. Nu se utea distin0e &orma dint5i a ve2m5ntului s,u* /,/i el /,dea 4n #dren9e. 3,rea s, ai', /el u9in C) de ani* de2i du , o anumit, vi0oare 4n mi2/,ri ai &i #is /, are mai u9ini de/5t a/eia e /are 4i ar,ta datorit, 4ndelun0ii /a tivit,9i. 3rimi /u oare/are l,/ere rotest,rile entu#iaste ale t5n,rului. Su&letu-i 4n08e9at ,ru /, se 4n/,l#e2te o /li , 2i /, se to e2te 4n /onta/tul /u su&letul ar#,tor al a/estuia. "i mul9umi entru rietenia sa /u o anume /,ldur,* de2i se sim9ise &oarte de/e 9ionat* 0,sind 4n/, o /ar/er, a/olo unde /redea /, 4nt5lne2te li'ertatea. S, vedem mai 4nt5i* s use el* da/, e vreun mi;lo/ s, 2ter0em* entru o/8ii temni/erilor dumitale* urmele tre/erii mele. 1oat, lini2tea noastr, 4n viitor st, 4n ne2tiin9a lor de /ele /e s-au etre/ut. Se le/, atun/i s re des/8i#,tur,* lu, iatra e /are o ridi/, u2or /u toat, 0reutatea /i 2i o ',0, 4n 0aur,. 3iatra nu a &ost des rins, /um tre'uie* s use el* /l,tin5nd din /a 7 nu ai unelte> Dar dumneata* 4ntre', Dant=s /u uimire* dumneata ai> Mi-am &,/ut /5teva. A&ar, de o il,* am tot /e 4mi tre'uie: dalt,* /le2te* levier. ?8* a2 &i /urios s, v,d rodusele a/estea ale r,'d,rii 2i ri/e erii dumitale@ s use Dant=s. Uite mai 4nt5i o dalt,. Bi 4i ar,t, o lam, tare 2i as/u9it,* 4n&i t, 4ntr-o 'u/at, de lemn de &a0. Cu /e ai &,/ut-o> 4ntre', Dant=s.

(E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Cu una din 'arele atului meu. Cu instrumentul a/esta am s, at 4ntre0ul drum /are m-a adus 5n, ai/i. Vreo /in/i#e/i de i/ioare. Cin/i#e/i de i/ioare> ex/lam, Dant=s /u 0roa#,. Vor'e2te mai 4n/et* tinere* vor'e2te mai 4n/et. Deseori se 4nt5m l, s, se tra0, /u ure/8ea la u2ile ri#onierilor. Ei m, 2tiu sin0ur. N-are a &a/e. Bi s ui /, ai str, uns /in/i#e/i de i/ioare* /a s, a;un0i 5n, ai/i> Da* /am asta e distan9a /are des arte /amera mea de a dumitale. At5t numai /, am /al/ulat r,u /ur'a* neav5nd un instrument de 0eometrie entru a 4nto/mi s/ara ro or9ional,. "n lo/ de %A i/ioare eli s,* au &ost )A. Credeam* re/um 9i-am s us* /, voi a;un0e la #idul dina&ar,* /,-l voi 0,uri 2i m, voi arun/a 4n mare. Am mers de-a lun0ul /oridorului s re /are d, /amera dumitale* 4n lo/ s, tre/ e dedesu't. 1oat, mun/a mea e ierdut,* /,/i /oridorul d, 4ntr-o /urte lin, de santinele. E dre t* s use Dant=s. Dar /oridorul nu a/o er, de/5t o &a9, a 4n/, erii mele 2i 4n/, erea mea are atru. Da* &,r, 4ndoial,* dar 4n rimul r5nd este o latur, al /,rei #id e &ormat de st5n/,7 ar tre'ui /a #e/e mineri 4n#estra9i /u toate uneltele lor s, mun/eas/, #e/e ani /a s, str, un0, st5n/a7 /ealalt, e desi0ur li it, de temelia a artamentului 0uvernatorului7 am /,dea 4n 'e/iurile /are se 4n/8id* ro'a'il* /u /8eia 2i am &i rin2i. .a9a /ealalt, d,* N ia stai* N unde d, ea> Latura 4n /8estiune era a/eea unde se a&la &erestrui/a rin /are venea lumina* &erestrui/a /e se 4n0usta 5n, 4n momentul /5nd l,sa li'ertate luminii 2i rin /are desi0ur* un /o il n-ar &i utut s, trea/,. Era rev,#ut, /u trei r5nduri de #,'rele* /are uteau s,-l lini2teas/, de teama unei evad,ri e temni/erul /el mai ',nuitor. 3un5nd 4ntre'area* noul venit trase masa su' &ereastr,. Ur/,-te e mas,* 4i s use el lui Dant=s. Dant=s se su use* se ur/, e mas, 2i* 08i/ind inten9iile tovar,2ului s,u* 42i s ri;ini s atele e erete 2i 4ntinse m5inile. Cel /are 42i d,duse /a nume num,rul 4n/, erii sale 2i al /,rui nume adev,rat Dant=s nu 4l /uno2tea 4n/,* ur/, mai s rinten de/5t ar &i utut resu une v5rsta lui7 /u o is/usin9, de isi/, sau 2o 5rl,* 4nt5i e mas,* a oi de e mas, e m5inile lui Dant=s* e urm, de e m5inile lui* e umeri. Ast&el* 4n/ovoiat 4n dou,* /,/i 'olta /ar/erei 4l 4m iedi/a s, se 4nal9e* 42i stre/ur, /a ul rintre rimele r5nduri de #,'rele 2i utu atun/i s, se le/e 4n ;os. 3este o /li , 42i trase re ede /a ul. ?* 42i s use el* ',nuisem@ Bi lune/, de e /or ul lui Dant=s e mas,* iar de e mas, s,ri la ,m5nt. Ce ai ',nuit> 4ntre', t5n,rul nelini2tit* s,rind la r5ndul s,u. D,tr5nul ri#onier medita. Da* #ise el* asta e. Cea de-a atra latur, a /ar/erei dumitale d, 4ntr-o 0alerie exterioar,* un &el de teras,* e unde tre/ atrulele 2i unde ve08ea#, santinelele. E2ti si0ur> Am v,#ut /8i ul soldatului 2i v5r&ul u2tii lui 2i nu m-am dat 4na oi a2a de re ede* de/5t de team, s, nu m, #,reas/,. Ei* 2i> 0l,sui Dant=s. Ve#i 'ine /, e /u ne utin9, s, &u0im rin /ar/era dumitale. Atun/i> /ontinu, t5n,rul /u un a//ent intero0ator. Atun/i* s use ',tr5nul de9inut* &a/,-se voia lui Dumne#eu. Bi o um'r, de resemnare ro&und, se 4ntinse e tr,s,turile ',tr5nului. Dant=s rivi /u uimire 2i admira9ie e omul /are renun9a /u at5ta &ilo#o&ie* la o s eran9, nutrit, de-at5ta amar de vreme. Vrei s,-mi s ui a/um /ine e2ti> 4ntre', Dant=s.

(%

Alexandre Dumas
Vai* da* da/, a/easta mai oate s, te interese#e a/um /5nd nu-9i mai ot &i de vreun &olos. Dumneata o9i s, m, m5n05i 2i s, m, s ri;ini* /,/i 4mi ari tare rintre /ei tari. D,tr5nul #5m'i /u triste9e. Sunt a'atele .aria* s use el* ri#onier din anul 1(11* re/um 2tii* 4n /astelul !&. Eram 4ns, de trei ani 4n/8is 4n &ort,rea9a .enestrelle. "n 1(11 m-au trans ortat din 3iemont 4n .ran9a. Am a&lat atun/i /, destinul* /are e vremea a/eea 4i ,rea su us* a d,ruit lui Na oleon un &iu 2i /, &iul a-/esta* 4n lea0,n* a &ost numit re0ele Romei. Nu uteam ni/i e de arte s, ',nuies/ atun/i /eea /e mi-ai s us adineauri: /, este atru ani* /olosul va &i r,sturnat. Dar /ine domne2te 4n .ran9a> Na oleon al !!-lea> Nu* Ludovi/ al XV!!!-lea. Ludovi/ al XV!!!-lea* &ratele lui Ludovi/ al XV!!-lea> Ciudate 2i misterioase mai sunt 8ot,r5rile /erului@ Ce-o &i vrut 3roviden9a* s/o'or5nd e omul e /are-l ridi/ase 2i ridi/5ndu-l e /el e /are-l s/o'or5se> Dant=s 4l urm,rea din o/8i e omul /are uita o /li , ro ria-i soart,* reo/u 5ndu-se ast&el de destinele lumii. Da* da* /ontinu, el* e /a 4n An0lia: du , Carol !* CromSell* du , CromSell* Carol !!* 2i* oate* du , 6a/Uues !!* vreun 0inere* vreo rud,* vreun rin9 de ?rania@ un stat8ouder* /are se va &a/e re0e7 2i atun/i noi /on/esii o orului* atun/i o /onstitu9ie* li'ertate@ Ai s, ve#i* tinere* s use el* 4ntor/5ndu-se s re Dant=s 2i rivindu-l /u o/8i str,lu/itori* ro&un#i* a2a /um* desi0ur* aveau ro&e9ii. E2ti 4n/, t5n,r* ai s, ve#i. Da* da/, ies de ai/i. A* da* s use a'atele .aria. Suntem ri#onieri* 4ns, 4n unele mo-mente uit 2i atun/i* entru /, o/8ii mei str, un0 #idurile /are m, 4n/8id* /red /, sunt li'er. Dar de /e e2ti 4n/8is> Eu> 3entru /, am visat 4n 1(AH roie/tul e /are Na oleon a venit s,-l 4n&, tuias/, 4n 1(117 entru /,* asemeni lui Ma/8iaveli* am vrut un im eriu mare 2i sin0ur* /om a/t 2i uterni/* 4n mi;lo/ul a/elor rin/i ,9ele* /are &,/eau din !talia un /ui' de mi/i re0ate tirani/e 2i sla'e7 entru /, am /re#ut /, 0,ses/ e Cesar Dor0ia al meu 4ntr-un nerod 4n/oronat* /are s-a re&,/ut /, m, 4n9ele0e entru a m, tr,da mai 'ine. Era roie/tul lui Alexandru al V!-lea 2i al lui Clement al V!!-lea. El va e2ua totdeauna* entru /, ei l-au 4ntre rins #adarni/ 2i entru /, Na oleon n-a utut s,-l termine. Fot,r5t lu/ru* !talia e 'lestemat,@ Bi ',tr5nul /o'or4 /a ul. Dant=s nu 4n9ele0ea /um oate s,-2i ri2te un om via9a entru ast&el de interese7 e dre t /,* da/, 4l /uno2tea e Na oleon* deoare/e 4l v,#use 2i 4i vor'ise* 8a'ar n-avea 4n s/8im' /ine era Clement al V!!-lea 2i Alexandru al V!-lea. Nu e2ti dumneata reotul /are e so/otit... 'olnav> 4ntre', Dant=s 4n/er/5nd s, 4m ,rt,2eas/, ,rerea temni/erului 2i /are era ,rerea 0eneral, 4n Castelul !&. Care e so/otit ne'un* vrei s, s ui* nu-i a2a> Nu 4ndr,#neam* s use Dant=s* #5m'ind. Da* da* /ontinu, .aria /u un r5s amar* eu sunt /el /are este /re#ut ne'un. Eu 4i amu#* de-a2a de lun0, vreme e 0a#dele 4n/8isorii 2i i-a2 4nveseli e /o ila2i* da/, ar &i /o ii 4n lo/a2ul a/esta al durerii &,r, s eran9,. Dant=s r,mase o /li , nemi2/at 2i t,/ut. A2adar* renun9i s, mai &u0i> 4i s use el. V,d /, &u0a e im osi'il,. "nseamn, s, m, revolt 4m otriva lui Dumne#eu 4n/er/5nd /eea /e Dumne#eu nu vrea s, se 4n&, tuias/,. De /e te des/ura;e#i> Ar &i* de asemenea* s, /eri 3roviden9ei rea mult* vr5nd s, i#'ute2ti de la rima 4n/er/are. Nu o9i s, re4n/e i 4ntr-alt, dire/9ie /eea /e ai &,/ut 4n dire/9ia asta> Dar 2tii /e am &,/ut* /a s,-mi vor'e2ti /a s-o iau de la 4n/e ut> Btii /, mi-au tre'uit atru ani entru a &a/e uneltele e /are le am> Btii /, de doi ani s/ormones/ 2i sa un ,m5nt tare /a 0ranitul> Btii /, a tre'uit s, des&a/ ietre e /are alt,dat, n-a2 &i /re#ut /,

()

Contele de Monte-Cristo vol. 1


le ot /linti* /, #ile 4ntre0i au tre/ut 4n mun/a asta de titan 2i /,* uneori* seara* eram &eri/it /5nd utusem s&,r5ma un de0et de /iment ve/8i* devenit la &el de tare /a iatra> Btii* 2tii /,* entru a de o#ita ,m5ntul 2i ietrele smulse* a tre'uit s, str, un0 'olta unei s/,ri 4n antre9elul /,reia toate s&,r5m,turile au &ost r5nd e r5nd 4n0ro ate* ast&el /, a#i antre9elul e lin 2i /, n-a2 mai 2ti unde s, un un umn de ra&> Btii* 4n s&5r2it* /,-mi 4n/8i uiam /, am a;uns la 9inta lu/rului meu* /, m, sim9eam tare* numai at5t /5t s, 4nde lines/ o era asta 2i /, a/um Dumne#eu nu d, numai 4nd,r,t 9elul* dar 4l str,mut, /ine 2tie unde> ?8* 49i s un* 49i re et* de a/um 4n/olo n-am s, mai &a/ nimi/ entru a-mi re/52ti0a li'ertatea* de vreme /e Dumne#eu vrea /a ea s, &ie ierdut, entru de-a ururi. Edmond 42i /o'or4 /a ul* /a s, nu-i m,rturiseas/, omului /, 'u/uria de-a avea un tovar,2 4l 4m iedi/a s, 4m ,rt,2eas/,* a2a /um s-ar &i /uvenit* durerea de9inutului de-a nu se &i utut salva. A'atele .aria se l,s, e atul lui Edmond 2i Edmond r,mase 4n i/ioare. 15n,rul nu se 05ndise ni/iodat, la &u0,. Sunt lu/ruri /are ar a2a de im osi'ile 4n/5t ni/i nu te 05nde2ti s, le 4n/er/i 2i le evi9i din instin/t. S, sa i /in/i#e/i de i/ioare su' ,m5nt* s, /onsa/ri a/estei o era9ii o mun/, de trei ani* /a s, a;un0i* da/, i#'ute2ti* la un a'is /e d, 4n mare7 s, le arun/i de la )A* de la CA* de la 1AA i/ioare oate* entru a9i s&,r5ma* /,#5nd* /a ul de vreo st5n/,* da/, 0lon9ul santinelelor nu te-a u/is mai 4nainte7 s, &ii o'li0at* da/, s/a i de toate a/este rime;dii* s, &a/i 4not* o le08e N era rea mult entru a nu te resemna* N 2i am v,#ut /, Dant=s &usese /5t e-a/i s, 4m in0, resemnarea 5n, la moarte. Dar a/um* /5nd t5n,rul v,#use un ',tr5n /are se /ram ona de via9, /u at5ta ener0ie* d5ndu-i exem lul 8ot,r5rilor des erate* 4n/e u s, medite#e 2i s,-2i m,soare /ura;ul. Alt/ineva 4n/er/ase /eea /e el ni/i nu se 05ndise s, &a/,7 altul* mai u9in t5n,r* mai u9in uterni/* mai u9in 4ndem5nati/ de/5t el* 42i ro/urase* 0ra9ie is/usin9ei 2i r,'d,rii* toate instrumentele de /are avusese nevoie entru extraordinara o era9ie e /are numai o m,sur,toare 0re2it, o utuse 4m otmoli* altul &,/use toate a/estea. 3rin urmare* nimi/ nu-i era im osi'il lui Dant=s. .aria str, unsese )A de i/ioare* el va str, un0e 1AA. .aria* la )A de ani* usese trei ani 4n servi/iul o erei sale* el nu avea de/5t ;um,tate din v5rsta lui .aria* va /onsa/ra 2ase7 .aria* a'ate* savant* om al 'iseri/ii* nu se temuse s, ri2te traversarea de la Castelul !& la insula Daume* Ratonneau sau Lemaire7 el* Edmond marinarul* el* Dant=s /u&und,torul 4ndr,#ne9* /are /,utase de at5tea ori o ramur, de m,r0ean 4n &undul m,rii* va 2ov,i s, &a/, o le08e 4not> C5t tre'uia entru a &a/e o le08e 4not> Un /eas> Ei* 2i> Nu r,m,sese el ore 4ntre0i e mare* &,r, s, un, i/iorul e 9,rm> Nu* nu* Dant=s nu avea nevoie de/5t s, &ie 4n/ura;at rintr-un exem lu. 1ot /e altul a &,/ut sau ar &i utut &a/e* va &a/e 2i Dant=s. 15n,rul medit, un moment. Am 0,sit /e /,utai* 4i s use el ',tr5nului. .aria tres,ri. Dumneata> s use el ridi/5nd /a ul /u un aer /are ar,ta /,* da/, Dant=s 0l,suia adev,rul* des/ura;area tovar,2ului s,u nu va &i de lun0, durat,. Ei* /e ai 0,sit> Coridorul e /are l-ai str, uns /a s, vii de la dumneata ai/i se 4n-tinde 4n a/eea2i dire/9ie /a 2i 0aleria din a&ar,* nu-i a2a> Da. De 'un, seam, /, el nu e mai de arte de /in/is re#e/e a2i. Cel mult. Ei 'ine* e la ;um,tatea /oridorului vom 0,uri un drum &orm5nd un &el de 'ra9 al unei /ru/i. De data a/easta ia-9i 'ine m,surile. Vom da 4n 0aleria de a&ar,. U/idem santinela 2i evad,m. 3entru /a lanul s, i#'uteas/,* nu e nevoie de/5t de /ura; 2i dumneata ai. Vi0oarea mie nu-mi li se2te. Nu vor'es/ de r,'dare* dumneata ai dovedit* voi dovedi 2i eu. ? /li ,* r,s unse a'atele. Dumneata n-ai 2tiut* dra0ul meu tovar,2* de /e natur, este /ura;ul meu 2i /e 4ntre'uin9are so/otes/ s, dau uterii mele. C5t rive2te r,'darea*

(C

Alexandre Dumas
/red /, am &ost de-a;uns de r,'d,tor* re4n/e 5nd 4n &ie/are diminea9, mun/a no 9ii 2i 4n &ie/are noa te mun/a #ilei. Dar e atun/i* as/ult,-m, tinere* mi se ,rea /,-l serveam e Dumne#eu eli'er5nd una dintre &, turile /are* &iind nevinovat,* nu utuse &i os5ndit,. Ei* 'ine* 4ntre', Dant=s* situa9ia nu e tot asta> ?are* de /5nd m-ai 4nt5lnit e mine* te re/uno2ti /ul a'il> Nu* dar nu vreau s, devin. Credeam 5n, a/um /, nu am de-a &a/e de/5t /u lu/ruri 2i iat, /, 4mi ro ui s, am a &a/e /u oameni. Am utut s, 0,ures/ un #id 2i s, nimi/es/ o s/ar,* dar nu voi 0,uri un ie t 2i nu voi nimi/i o existen9,. Dant=s s/8i9, o mi2/are u2oar, de sur ri#,. Cum* s use el* ut5nd s, &ii li'er* te-ar o ri un asemenea s/ru ul> Dar dumneata* 0l,sui .aria* de /e nu l-ai r, us 4ntr-o sear, e temni/er /u i/iorul mesei* de /e nu te-ai 4m'r,/at /u 8ainele lui 2i de /e n-ai 4n/er/at s, &u0i> 3entru /, ideea nu mi-a venit* de/lar, Dant=s. 3entru /, ai o 0roa#, instin/tiv, de a s,v5r2i o atare /rim,* o ast&el de 0roa#,* 4n/5t ni/i nu te-ai 05ndit* relu, ',tr5nul7 /,/i* 4n lu/rurile sim le 2i 4n0,duite* o&tele noastre naturale ne 4n2tiin9ea#, s, nu ne a'atem de la linia dre tului nostru. 1i0rul /are vars, s5n0ele 4n mod &ires/* a /,rui destina9ie este asta* n-are nevoie de/5t de un lu/ru: /a mirosul s,u s,-i dea de veste /, are o rad, 4n a ro iere. El se n, uste2te de 4ndat, s re rad,* /ade asu ra ei 2i o s&52ie. Este instin/tul lui 2i se su une lui. Dar omul* dim otriv,* se d, 4na oi din &a9a s5n0elui. Nu le0ile so/iale &a/ s, sim9im re ulsie 4n &a9a /rimei* /i le0ile naturale. Dant=s r,mase 'uim,/it. A/easta era 4ntr-adev,r ex li/a9ia /elor /e se etre/user,* &,r, s,-2i dea seama* 4n mintea sau* mai de0ra',* 4n su&letul s,u* /,/i unele 05nduri vin din /a 2i altele din inim,. Bi a oi* /ontinu, .aria* de a roa e dois re#e/e ani de /5nd sunt 4n 4n/8isoare* m-am 05ndit la toate evad,rile /ele're. N-am v,#ut s, i#'uteas/, de/5t &oarte u9ine. Evad,rile &eri/ite* evad,rile 4n/ununate de su//es de lin* sunt /ele meditate /u 0ri;, 2i re0,tite e 4ndelete7 a2a a s/, at du/ele de Deau&ort din /astelul Vin/ennes7 a'atele Du'uUuoi de la .or-lLZv[Uue 2i Latude din Dastilia. Mai sunt /ele e /are le oate o&eri 8a#ardul: a/estea sunt /ele mai 'une. Crede-m,* s, a2te t,m un rile;* iar da/, ri-le;ul se re#int,* s, ro&it,m de el. Dumneata ai utut s, a2te 9i* s use Dant=s o&t5nd. Mun/a 4ndelun0at, 49i d,dea o 4ndeletni/ire de &ie/are /li ,* iar /5nd n-aveai mun/a entru a te distra* aveai s eran9ele entru a te /onsola. Bi a oi* s use a'atele* nu m, 4ndeletni/eam numai /u at5t. Dar /e &,/eai> S/riam sau studiam. Vi se dau 85rtie* /ondeie* /erneal,> Nu* s use a'atele* dar 4mi &a/ eu. "9i &a/i 85rtie* /ondeie 2i /erneal,> ex/lam, Dant=s. Da. Dant=s 4l rivi /u admira9ie. A'ia 4i venea totu2i s, /read,. .aria o'serv, 4ndoiala-i u2oar,. C5nd ai s, vii la mine* 4i s use el* am s,-9i ar,t o lu/rare 4ntrea0,* re#ultatul 05ndurilor* /er/et,rilor 2i re&lexiilor 4ntre0ii mele vie9i e /are o meditasem la um'ra Colosseumului la Roma* la i/iorul /oloanei San-Mar/o la Vene9ia* e malurile Arno-ului la .loren9a 2i e /are nu ',nuiam delo/ /,* 4ntr-o #i* temni/erii 4mi vor l,sa r,0a#ul s-o reali#e#e 4ntre /ele atru #iduri ale Castelului !&. E un Tratat asupra posibilitii unei monarhii generale "n 7talia. Va al/,tui un mare volum in-Uuarto. Bi l-ai s/ris> 3e dou, /,m,2i. Am n,s/o/it un re arat /are &a/e /5r a neted, /a er0amentul. Va s, #i/,* e2ti /8imist> ?are/um. L-am /unos/ut e Lavoisier 2i sunt rieten /u Ca'anis.

(H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dar entru o ast&el de lu/rare a tre'uii s, &a/i /er/et,ri istori/e. Aveai de/i /,r9i> Aveam la Roma* 4n 'i'liote/a mea* vreo /in/i mii de volume. Citindu-le 2i re/itindu-le* am des/o erit /,* /u o sut, /in/i#e/i de lu/r,ri 'ine alese* ai* da/, nu re#ultatul /om let al /uno2tin9elor omene2ti* /el u9in tot /e 4i este de &olos unui om s, 2tie. Am /onsa/rat trei ani din via9a mea /itind 2i re/itind a/este o sut, /in/i#e/i de volume* ast&el /, le /uno2team a roa e e dina&ar, /5nd am &ost arestat. Cu o u2oar, s&or9are de memorie* mi le-am reamintit 4n 4n/8isoare e de lin. Ast&el a2 utea s,-9i re/it e 1u/idide* Xeno&on* 3lutar8* 1it-Liviu* 1a/it* Strada* 6ornandes* Dante* Montai0ne* S8aGes eare* S ino#a* Ma/8iaveli 2i Dossuet. Nu 9i-i amintes/ de/5t e /ei mai im ortan9i. Dar* 4n /a#ul a/esta* /uno2ti mai multe lim'i> Vor'es/ /in/i lim'i vii* 0ermana* &ran/e#a* italiana* en0le#a 2i s aniola. Cu a;utorul lim'ii ve/8i* 0rea/a* 4n9ele0 0rea/a modern,. At5t numai /, o vor'es/ rost dar o studie# 4n momentul de &a9,. ? studie#i> 0l,sui Dant=s. Da* mi-am &,/ut un vo/a'ular din /uvintele e /are le 2tiu* le-am aran;at* le-am /om'inat* le-am su/it 2i le-am r,su/it* ast&el /a ele s,-mi oat, a;un0e entru a-mi ex rima 05ndul. Btiu a roa e o mie de /uvinte* adi/, tot /e-mi tre'uie la nevoie* de2i /red /, 4n di/9ionare sunt o sut, de mii. Desi0ur nu voi &i elo/vent* dar m, voi &a/e 4n9eles de minune 2i asta 4mi a;un0e. Din /e 4n /e mai 4nm,rmurit* Edmond 4n/e ea s, 0,seas/, a roa e su ranaturale &a/ult,9ile a/estui om /iudat. Vru s, le 0,seas/, vreun /usur 2i /ontinu,: Dar da/, nu 9i s-au dat /ondeie* s use el* /u /e ai utut s,* s/rii tratatul a/esta a2a de voluminos> Mi-am &,/ut /u /ondeie admira'ile* /are ar utea s, &ie re&erate /ondeielor o'i2nuite* da/, materia ar &i /unos/ut,7 /artila;ele /a etelor de e2ti /are ni se serves/ uneori 4n #ilele de ost. De a/eea m, 'u/ur totdeauna /5nd v,d venind mier/urile* vinerile 2i s5m'etele* /,/i ele 4mi dau s eran9a de a s ori rovi#ia /u /ondeie* iar lu/r,rile mele istori/e* sunt N m,rturises/ N 4ndeletni/irea /ea mai l,/ut,. Co'or5nd 4n tre/ut* uit re#entul7 mer05nd li'er 2i inde endent 4n istorie* nu-mi mai amintes/ /, sunt ri#onier. Dar /erneal,> s use Dant=s* /u /e 9i-ai &,/ut /erneal,> Era alt,dat, un /,min 4n /ar/era mea* 0l,sui .aria. C,minul a &ost astu at* &ire2te* la /5tva tim du , sosirea mea* iar ani de #ile se &,/use 4ntr-4nsul &o/7 interiorul lui e de/i /, tu2it de &unin0ine. 1o es/ &unin0inea 4ntr-o or9ie de vin* /are mi se d, 4n &ie/are dumini/, 2i o era9ia 4mi &urni#ea#, /erneal, ex/elent,. 3entru notele s e/iale* /are au nevoie s, atra0, rivirea* 4mi 4n9e de0etul 2i s/riu /u s5n0e. C5nd am s, ot vedea toate a/estea> 4ntre', Dant=s. C5nd ai s, vrei* r,s unse .aria. ?* numaide/5t@ ex/lam, t5n,rul. Urmea#,-m,* s use a'atele. Bi reintr, 4n /oridorul su'teran unde dis ,ru. Dant=s 4l urm,.

Ca itolul XV!!

Camera abatelui

Du , /e tre/u* 4n/ovoindu-se* dar /u destul, u2urin9,* rin /oridorul su'teran* Dant=s a;unse la extremitatea o us,* /are d,dea 4n /amera a'atelui. Ai/i tre/,toarea se 4n0usta* o&erind a'ia s a9iul su&i/ient entru /a un om s, se oat, stre/ura* t5r5ndu-se. Camera a'atelui avea les e#i e ;os. Ridi/5nd una dintre les e#ile din un08erul /el mai 4ntune/os* el 4n/e use la'orioasa o era9ie* al /,rei s&5r2it a &ost v,#ut de Dant=s.

((

Alexandre Dumas
15n,rul examin, /amera /u mult, luare aminte de 4ndat, /e intr,. La rima vedere* /a nu re#enta nimi/ deose'it. Dun* s use a'atele* nu e de/5t 1$ 2i un s&ert7 avem 4n/, 4n &a9a noastr, /5teva ore. Dant=s rivi 4n ;uru-i* /a s, vad, 4n /e orolo0iu utuse /iti a'atele 4n mod a2a de re/is ora. 3rive2te ra#a #ilei /are vine rin &ereastra mea* s use a'atele 2i rive2te e #id liniile e /are le-am tras. +ra9ie a/estor linii* /are sunt /om'inate /u du'la mi2/are a ,m5ntului 2i a eli sei des/rise 4n ;urul soarelui 2tiu /5t e ora /u mai mult, exa/titate de/5t da/, a2 avea un /eas* /,/i un /eas se deran;ea#,* e /5nd soarele 2i ,m5ntul nu se deran;ea#, ni/iodat,. Dant=s nu 4n9elese nimi/ din ex li/a9ie. "2i 4n/8i uise totdeauna* v,#5nd soarele r,s,rind de du , mun9i 2i a un5nd 4n Mediterana* /, a/esta mer0ea* iar nu ,m5ntul. Du'la mi2/are a 0lo'ului e /are st,tea 2i de /are totu2i nu-2i d,dea seama* i se ,rea a roa e im osi'il,. Vedea* 4n &ie/are /uv5nt al interlo/utorului s,u* mistere 2tiin9i&i/e la &el de admira'ile a &i s/ormonite /a 2i minele a/elea de aur 2i de diamante e /are le vi#itase* 4ntr-o /,l,torie &,/ut, de el* e /5nd era 4n/, a roa e /o il* la +u#arate 2i la +ol/onda. Faide* 4i s use el a'atelui* sunt 0r,'it s,-9i examine# /omorile7 a'atele se 4ndre t, s re /,min* des rinse /u dalta e /are o 9inea totdeauna 4n m5n, iatra /e &orma alt,dat, vatra 2i /are as/undea o /avitate ro&und,. "n /avitatea a/easta erau 4n/8ise toate o'ie/tele des re /are 4i vor'ise el lui Dant=s. Ce vrei s, ve#i mai 4nt5i> 4l 4ntre',. Arat,-mi marea dumitale lu/rare asu ra re0alit,9ii 4n !talia. .aria s/oase din dula ul re9ios trei sau atru suluri de /5r e r,su/ite /a ni2te &oi de a irus7 &52ii de 5n#, de atru de0ete l,9ime 2i de o t-s re#e/e lun0ime. .52iile numerotate erau a/o erite /u un s/ris e /are Dant=s 4l utu /iti* /,/i erau s/rise 4n lim'a matern, a a'atelui* adi/, 4n italian,* idiom e /are* 4n /alitatea sa de rovensal* Dant=s 4l 4n9ele0ea er&e/t. Ve#i* ai/i este totul* 4i s use el. Sunt a roa e o t #ile de /5nd am s/ris /uv5ntul -S&5r2it- 4n ;osul &52iei a 2ai#e/i 2i o ta. Au &ost 4ntre'uin9ate dou, /,m,2i ale mele 2i toate 'atistele e /are le aveam. Da/, redevin li'er vreodat, 2i se 0,se2te 4n 4ntrea0a !talie un ti o0ra& /are s, 4ndr,#neas/, a m, ti ,ri* re uta9ia mea e &,/ut,. Da* v,d* r,s unse Dant=s. Arat,-mi a/um* te ro0* /ondeiele /u /are a &ost s/ris, lu/rarea. Uite-le* 0l,sui .aria. Bi 4i ar,t, t5n,rului un 'e9i2or lun0 de 2ase de0ete* 0ros /a m5nerul unui enel* la /a ,tul 2i 4n ;urul /,ruia era le0at /u a9, unul din a/ele /artila0ii ,tate 4n/, de /erneal,* des re /are a'atele i-a vor'it lui Dant=s. Se relun0ea /u un v5r& 2i era /restat /a o an, o'i2nuit,. Dant=s 4l examin,* /,ut5nd din o/8i instrumentul /u /are utuse &i t,iat a2a de /ore/t. A* da* s use .aria* 'ri/ea0ul* nu-i a2a> El e /a odo era mea7 l-am &,/ut* /a 2i- /u9itul e /are 4l ve#i dintr-un s&e2ni/ ve/8i de &ier. Dri/ea0ul t,ia /a un 'ri/i. C5t rive2te /u9itul* el avea avanta;ul /, utea s, serveas/, totdeodat, de /u9it 2i de umnal. Dant=s examin, o'ie/tele /u aten9ia /u /are* 4n du08enele de /urio#it,9i din Marsilia* examinase uneori instrumentele exe/utate de s,l'ati/i 2i aduse de e m,rile Sudului* de /,tre* /, itani de /urs, lun0,. "n /e rive2te /erneala* s use .aria* 2tii /um ro/ede#: o &a/ e m,sur, /e am nevoie. M, mir a/um de-un lu/ru* 0l,sui Dant=s* /, #ilele 9i-au a;uns en-tru toata mun/a a/easta. Aveam no 9ile* r,s unse .aria. No 9ile> E2ti de/i 4n#estrat /a isi/ile 2i ve#i lim ede noa tea>

(K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Nu* dar Dumne#eu i-a dat omului inteli0en9a entru a veni 4n a;utorul s,r,/iei sim9urilor sale: mi-am ro/urat lumin,. Cum> Din /arnea /are mi se adu/e des&a/ 0r,simea* o to es/ 2i s/ot din ea un &el de ulei /om a/t. Uite lum5narea mea. Bi a'atele 4i ar,t, lui Dant=s un lam ion la &el /u a/elea /are serves/ la iluminatul u'li/. Dar &o/> Uite* dou, ietre 2i ias/,. Dar /8i'rituri> M-am re&,/ut /, su&,r de-o 'oal, de iele 2i am /erut u/ioas, /are mi s-a dat. Dant=s use e o mas, o'ie/tele 2i 42i /o'or4 /a ul* strivit su' erseveren9a 2i &or9a a/estui s irit. Asta nu este totul* /ontinu, .aria. C,/i nu tre'uie s, unem toate /omorile 4ntr-o sin0ur, taini9,. S-o 4n/8idem e a/easta. 3user, les edea la lo/ul ei. A'atele res,r, u9in ra& e deasu ra* tre/u /u i/iorul /a s, 2tear0, ori/e urm,* 4naint, s re at 2i 4l mi2/, din lo/. Dina oia /, ,t5iului* t,inuit, de o iatr, /are o 4n/8idea a roa e er&e/t* era o 0aur,* iar 4n 0aur, o s/ar, de &r5n08ie lun0, de $)-EA i/ioare. Dant=s o examin,: s/ara era de o tr,ini/ie /are re#ista ori/,rei 4n/er/,ri. Cine 9i-a ro/urat &r5n08ia ne/esar, a/estei minunate lu/r,ri> 4n-tre', Dant=s. "n rimul r5nd /5teva /,m,2i e /are le aveam* a oi /ear2a&urile atului meu e /are tim de trei ani /5t am stat /a tiv la .enestrelle* le-am destr,mat. C5nd m-au trans ortat la /astelul !&* am i#'utit s, adu/ /u mine &urti2a0ul. Ai/i am /ontinuat lu/rul. Dar nu se o'serva /, /ear2a&urile de at nu mai aveau tivuri> Le /oseam la lo/. Cu /e> Cu a/ul a/esta. Bi a'atele* des&,/5nd o 2uvi9, din ve2mintele sale* ar,t, lui Dant=s un os lun0* as/u9it* e /are 4l urta la el. Da* /ontinu, .aria* m, 05ndisem la 4n/e ut s, des&a/ 0ratiile 2i s, &u0 rin &ereastra /are e* re/um ve#i* /eva mai lat, de/5t a dumitale 2i e /are a2 &i l,9it-o 2i mai mult 4n momentul evad,rii. Dar am o'servat /, &ereastra d,dea 4ntr-o /urte interioar,* ast&el /, renun9ai la roie/tul meu* /are era rea ris/ant. Am ,strat /u toate a/estea s/ara* entru o 4m re;urare ne rev,#ut,* entru una din a/ele evad,ri des re /are 49i vor'eam 2i e /are 8a#ardul o ro/ur,. Cu aerul /, examinea#, s/ara* Dant=s se 05ndea de data a/easta la alt/eva. "i tre/use rin minte o idee. C, omul a/esta* a2a de inteli0ent* de ro&und* va vedea oate lim ede 4n 'e#na nenoro/irii sale* unde ni/iodat, el n-a utut s, distin0, /eva. La /e te 05nde2ti> 4ntre', a'atele #5m'ind 2i lu5nd /u&undarea lui Dant=s dre t semnul /elei mai mari admira9ii. M, 05ndes/ 4n rimul r5nd la un lu/ru: la inteli0en9a enorm, e /are a tre'uit s-o /8eltuie2ti entru a a;un0e ai/i unde ai a;uns. Ce ai &i &,/ut devenind li'er> 3oate nimi/: risosul min9ii mele s-ar &i eva orat 4n nimi/uri. E nevoie de nenoro/ire entru a s, a anumite mine misterioase* t,inuite 4n inteli0en9a uman,. 3entru /a ul'erea s, ex lode#e* e nevoie de resiune. Ca tivitatea a reunit asu ra unui sin0ur un/t toate &a/ult,9ile mele risi ite i/i-/olo. Ele s-au /io/nit 4ntr-un s a9iu str5mt7 2i 2tii /,* din /io/nirea norilor* re#ult, ele/tri/itatea* din ele/tri/itate &ul0erul* din &ul0er lumina. Nu* nu 2tiu* s use Dant=s a',tut de i0noran9a sa. Unele /uvinte e /are dumneata le roste2ti sunt entru mine /uvinte li site de 4n9eles. Dumneata e2ti &eri/it /, e2ti a2a de 4nv,9at. A'atele #5m'i.

KA

Alexandre Dumas
S uneai adineauri /, te 05nde2ti la dou, lu/ruri. Da. Bi nu mi l-ai 4m ,rt,2it de/5t e rimul. Care e al doilea> Al doilea e /, mi-ai ovestit via9a dumitale 2i /, nu o /uno2ti e a mea. Via9a dumitale* tinere* e rea s/urt, /a s, /u rind, 4nt5m l,ri de oare/are im ortan9,. Ea /u rinde o imens, nenoro/ire* s use Dant=s. ? nenoro/ire e /are n-am meritat-o 2i a2 vrea N /a s, nu-l 'lestem e Dumne#eu* /um l-am 'lestemat uneori N s, m, ot le0a de oamenii nenoro/irii mele. "n /a#ul a/esta te so/o9i ino/ent de &a tul /are 9i se im ut,. A'solut ino/ent* e /a ul sin0urelor &iin9e /are 4mi sunt dra0i* e /a ul ,rintelui meu 2i al lui Mer/<d=s. Faide* istorise2te-mi ovestea dumitale* s use a'atele 4n/8i#5nd taini9a 2i tr,05nd atul la lo/. Dant=s istorisi atun/i /eea /e el numea ovestea sa 2i /are se m,r0inea la o /,l,torie 4n !ndia 2i la dou, sau trei /,l,torii 4n Levant. A;unse* 4n s&5r2it* la ultima /urs,* la moartea /, itanului Le/l=re* la a/8etul redat de el entru marele mare2al* la 4ntrevederea /u marele-mare2al* la s/risoarea 4n/redin9at, de a/esta 2i adresat, unui domn Noirtier. "n s&5r2it* la sosirea 4n Marsilia* la 4ntrevederea /u ,rintele s,u* la dra0ostea lui Mer/<d=s* la os ,9ul de lo0odn,* la arestare* la intero0atoriu* la 4n/8isoarea rovi#orie 4n alatul ;usti9iei* 4n s&5r2it* la 4n/8isoarea de&initiv, 4n Castelul !&. A;uns ai/i* Dant=s nu mai 2tia nimi/* ni/i m,/ar tim ul de /5nd era de9inut. Du , terminarea istorisirii* a'atele re&le/t, ad5n/. Este* s use el du , o /li ,* o axiom, de dre t* de o mare ad5n/ime 2i /are se re&er, la /e 49i s uneam adineauri: da/, un /u0et r,u nu se na2te odat, /u 4nto/mire &als,* natura omeneas/, res in0e /rima. 1otu2i* /ivili#a9ia ne-a dat nevoi* vi/ii* a etituri /are au uneori &or;a de a ne &a/e s, 4n,'u2im instin/tele noastre 'une 2i s, ne 4ndrume s re r,u. De ai/i ma-xima: - Da/, vrei s,-l des/o eri e vinovat* /aut,-l mai 4nt5i e /el /,ruia /rima 4i oate &i util,-. Cui utea s,-i serveas/, dis ari9ia dumitale> ?8* nim,nui@ "nsemn,m a2a de u9in. Nu r,s unde ast&el* /,/i r,s unsul e li sit 2i de lo0i/, 2i de &ilo#o&ie. 1otul e relativ* dra0ul meu rieten* de la re0ele /are st5n;ene2te e viitorul s,u su//esor* 5n, la &un/9ionarul /are 4l st5n;ene2te e /el /e e su ranumerar. Da/, re0ele moare* su//esorul mo2tene2te o /oroan,7 da/, &un/9ionarul moare* su ranumerarul mo2tene2te o lea&, de 1$AA lire. Cele 1$AA lire sunt lista lui /ivil,. Ele 4i sunt tot a2a de ne/esare entru a tr,i* /a 2i /ele 1$ milioane ale unui re0e. .ie/are individ* de la trea ta /ea mai de ;os 5n, la /ea mai 4nalt, a s/,rii so/iale* 0ru ea#, 4n ;urul s,u o mi/, lume de interese av5nd v5rte;urile 2i atomii s,i* asemenea lumilor lui Des/artes. Numai /, lumile a/estea se l,r0es/ e m,sur, /e ur/,. ? s iral, r,sturnat, /are se men9ine rintr-un ;o/ de e/8ili'ru. S, revenim* de/i* la lumea dumitale. Urma s, &ii numit /, itanul -.araonului-> Da. Urma s, te 4nsori /u o &at, &rumoas,> Da. Avea /ineva interes /a dumneata s, nu devii /, itanul -.araonului-> Avea /ineva interes /a dumneata s, nu te 4nsori /u Mer/<d=s> R,s unde mai 4nt5i la rima 4ntre'are N ordinea e /8eia tuturor ro'lemelor. Avea /ineva interes /a dumneata s, nu devii /, itanul -.araonului-> Nu* eram &oarte iu'it e 'ord. Da/, matelo9ii ar &i utut s, alea0, un /ondu/,tor* sunt si0ur /, m-ar &i ales e mine. Un sin0ur om avea oare/ari motive s,-mi oarte i/,. Avusesem* /u /5tva tim 4nainte* o /eart, /u el 2i 4i ro usesem un duel* e /are-l re&u#ase. A8a@ Cum se numea omul a/esta> Dan0lars. Ce era el e 'ord>

K1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A0ent /onta'il. Da/, deveneai /, itan* l-ai &i 9inut la ostul lui> Nu* da/, lu/rul de indea de mine* /,/i mi se ,ruse /, o'serv oa-re/ari nere0uli 4n so/otelile lui. Dine* a asistat /ineva la ultima dumitale /onvor'ire /u /, itanul Le/l=re> Nu* eram sin0uri. A utut s, aud, /ineva /onversa9ia dumneavoastr,> Da* /,/i u2a era des/8is,. Da /8iar... ia stai... da* da* Dan0lars a tre/ut e a/olo exa/t 4n momentul /5nd /, itanul Le/l=re 4mi 4n/redin9a a/8etul entru marele mare2al. Dun* &,/u a'atele* suntem e /alea adev,rului. Ai luat e /ineva /u dumneata ;os /5nd ai o osit e insula El'a> 3e nimeni. Mi s-a 4n/redin9at o s/risoare> Da* de marele mare2al. Ce ai &,/ut /u s/risoarea> Am us-o 4n orto&oliu. Aveai orto&oliul la dumneata> Cum utea s, stea 4n 'u#unarul unui marinar un orto&oliu /u o s/risoare o&i/ial,> Ai dre tate* orto&oliul meu era e 'ord. N-ai ',0at e 'ord s/risoarea 4n orto&oliu> Da da. Din 3orto-.erra;o 5n, e 'ord /e-ai &,/ut /u s/risoarea> Am 9inut-o 4n m5n,. C5nd ai ur/at e -.araon-* a utut s, vad, ori/ine /, 9ineai o s/risoare> Da. Dan0lars /a 2i /eilal9i> Dan0lars /a 2i /eilal9i. A/um as/ult,-m,: adun,-9i toate amintirile 2i re/onstituie. Cum era /on/e ut denun9ul> ?* da. L-am re/itit de trei ori 2i &ie/are /uv5nt mi-a r,mas 4n memorie. Re et,-mi-l. Dant=s se re/ulese o /li ,. !at,-l* s use el* textual: !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+a oprit la ,eapole i -orto+'erra.o# i+au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi la el# sau la printele su# sau "n cabina sa pe bordul &'araonului(.! A'atele 4n,l9, din umeri. E lim ede /a lumina #ilei* s use el. 1re'uie s, &i avut inima tare naiv, 2i 'un, entru a nu &i 08i/it lu/rul din /a ul lo/ului. Cre#i> ex/lam, Dant=s. ?8* ar &i o mare m5r2,vie@ Cum era s/risul o'i2nuit al lui Dan0lars> Un s/ris a le/at. Cum era s/risul s/risorii anonime> Un s/ris r,sturnat. A'atele #5m'i. Contra&,/ut* nu-i a2a> 3rea si0ur /a s, &ie /ontra&,/ut.

K$

Alexandre Dumas
A2tea t,* s use el. Lu, ana* sau mai 'ine #is* /eea /e el numea an,* o 4nmuie 4n /erneal, 2i s/rise /u m5na st5n0, e o /5r , re arat, 4n a/est s/o * rimele dou, sau trei r5nduri ale denun9ului. Dant=s se trase 4na oi 2i 4l rivi e a'ate a roa e /u 0roa#,. ?* e uimitor* ex/lam, el* /5t de mult seam,n, s/risul a/ela /u a-/esta. Ceea /e 4nseamn, /, denun9ul &usese s/ris /u m5na st5n0,. Am o'servat un lu/ru* /ontinu, a'atele. Care> C, toate s/risorile s/rise /u m5na drea t, sunt variate 2i /, toate s/risorile s/rise /u m5na st5n0, se aseam,n,. Va s, #i/,* ai v,#ut* ai o'servat> S, /ontinu,m. ?* da* da@ S, 4n/er/,m la a doua /8estiune. As/ult. Avea /ineva interes /a dumneata s, nu te 4nsori /u Mer/<d=s> Da* un t5n,r /are o iu'ea. Cum 4l /8eam,> .ernand. E un nume s aniol> Era /atalan. Cre#i /, a/esta era /a a'il s, s/rie s/risoarea> Nu* a/esta mi-ar &i dat o lovitur, de /u9it* at5ta tot. Da* e 4n &irea s aniol,* un asasinat. ? la2itate 4ns, nu. De altminteri* /ontinu, Dant=s* el nu avea 8a'ar de toate am,nuntele /u rinse 4n denun9. Nu le-ai 4m ,rt,2it nim,nui> Nim,nui. Ni/i /8iar iu'itei dumitale> Ni/i /8iar lo0odni/ei mele. Atun/i e Dan0lars. ?* a/um sunt si0ur. A2tea t,... Dan0lars 4l /uno2tea e .ernand> Nu... 'a da... "mi amintes/... Ce> Cu dou, #ile 4nainte de /,s,toria mea i-am v,#ut 4m reun,* la mas,* su' um'rarul ',tr5nului 3am 8ile. Dan0lars era rietenos 2i 'at;o/oritor. .ernand era alid 2i tul'urat. Erau sin0uri> Nu* aveau /u ei un al treilea tovar,2* /unos/ut a ro iat al meu /are* &,r, 4ndoial,* le &,/use /uno2tin9,: un /roitor /u numele de Caderousse* dar a/esta era 'eat. !a stai... ia stai... /um de nu mi-a reamintit 5n, a/um> L5n0, masa la /are 'eau* am v,#ut o /,limar,* 85rtie* /ondeie IDant=s duse m5na la &runteJ. ?8* ti/,lo2ii* ti/,lo2ii@ Vrei s, mai 2tii /eva> s use a'atele r5#5nd. Da* da* deoare/e dumneata 05nde2ti totul* deoare/e ve#i lim ede 4n toate* vreau s, 2tiu de /e n-am &ost intero0at de/5t o dat,* de /e nu mi s-au dat ;ude/,tori 2i /um de sunt /ondamnat &,r, ;ude/at,. ?8* asta e /eva mai 0rav* s use a'atele. 6usti9ia are /,i sum're 2i misterioase* e /are le ,trun#i anevoie. Ceea /e noi am &,/ut 5n, a/um /u rivire la rietenii dumitale era un ;o/ de /o ii. Va tre'ui* 4n rivin9a a/easta* s,-mi dai indi/a9iile /ele mai re/ise. Faide* /er/etea#,-m,* /,/i dumneata ve#i mai lim ede 4n via9a mea de/5t eu 4nsumi. Cine te-a intero0at> ro/urorul re0al* su'stitutul* ;ude/,torul de instru/9ie>

KE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Su'stitutul. Era t5n,r* sau ',tr5n> 15n,r: dou,#e/i 2i 2a te sau dou,#e/i 2i o t de ani. Nu e /oru t 4n/,* dar am'i9ios* s use a'atele. Cum s-a urtat /u dumneata> Mai de0ra', 'l5nd de/5t sever. !-ai ovestit totul> 1otul. Bi &elul lui de a se urta s-a s/8im'at 4n /ursul intero0atoriului> ? /li , urtarea lui s-a s/8im'at /5nd a /itit s/risoarea /are m, /om romitea. 3,rea /o le2it ar/, de nenoro/irea mea. De nenoro/irea dumitale> Da. Bi e2ti si0ur /, el de l5n0ea nenoro/irea dumitale> Mi-a dat /el u9in o mare dovad, des re sim atia lui. Anume> A ars sin0ura ies, /are m, utea /om romite. Care> Denun9ul> Nu* s/risoarea. E2ti si0ur> Lu/rul s-a etre/ut 4n &a9a mea. Situa9ia se s/8im',. ?mul a/esta ar utea s, &ie o &, tur, mult mai m5r2av, de/5t 49i 4n/8i ui. 3e /instea mea* m, &a/i s, m, 4n&ior* s use Dant=s. A2adar* lumea e o ulat, de ti0ri 2i de /ro/odili>@ Da. At5t numai /, ti0rii 2i /ro/odilii /u dou, i/ioare sunt mai e-ri/ulo2i de/5t /eilal9i. S, /ontinu,m* s, /ontinu,m. Cu l,/ere. A ars s/risoarea* s ui> Da* s un5ndu-mi: -Ve#i* nu exist, de/5t dovada asta /ontra dumitale* 2i-o nimi/es/-. 3urtarea e rea su'lim, /a s, &ie natural,. Cre#i> Sunt si0ur. Cui era adresat, s/risoarea> Domnului Noirtier* strada CoU-F<ron No. 1E* la 3aris. 3o9i s, resu ui /, su'stitutul dumitale avea vreun interes /a s/risoarea s, dis ar,> 3oate /, da. C,/i m-a silit s, &,0,duies/ 4n dou, sau trei r5nduri* 4n interesul meu N s unea el N /, nu voi vor'i nim,nui des re s/risoarea a/easta 2i m-a us s, ;ur /, nu voi ronun9a numele s/ris e adres,. Noirtier>... re et, a'atele* Noirtier> Am /unos/ut un Noirtier la Curtea &ostei re0ine a Etruriei* un Noirtier /are &usese 0irondin su' revolu9ie. Cum 4l /8ema e su'stitutul dumitale> De Ville&ort. A'atele i#'u/ni 4n r5s. Dant=s 4l rivi 'uim,/it. Ce ai> s use el. Ve#i ra#a asta de lumin,> 4ntre', a'atele. Da. Ei 'ine* totul e a/um entru mine mai /lar de/5t ra#a asta str,ve#ie 2i luminoas,. Diet /o il* 'iet t5n,r@ Bi a &ost 'un /u dumneata ma0istratul> Da. Vredni/ul su'stitut a ars* a nimi/it s/risoarea> Da.

K%

Alexandre Dumas
Cinstitul &urni#or al /,l,ului te-a us s, ;uri /, nu vei ronun9a ni/iodat, numele de Noirtier> Da. S,rmane or'* 2tii /ine era a/est Noirtier>... Noirtier era ,rintele lui. Da/, tr,#netul ar &i v,#ut la i/ioarele lui Dant=s* s, 5nd un a'is 4n &undul /,ruia se des/8idea in&ernul* e&e/tul rodus asu ra lui ar &i &ost mai u9in rom t* mai u9in ele/tri/* mai u9in #dro'itor de/5t nea2te tatele /uvinte. Se ridi/, a u/5ndu-2i /a ul 4n m5ini* /a entru a-l 4m iedi/a s, ex lode#e. 3,rintele lui* ,rintele lui> ex/lam, el. Da* ,rintele lui* e /are 4l /8eam, Noirtier de Ville&ort* relu, a'atele. ? lumin, &ul0er,toare tre/u atun/i rin /reierul de9inutului* tot /e r,m,sese 4ntune/os &u 4n /8iar /li a a/eea &ul0erat de o lumin, str,lu/itoare. 1,r,0,n,rile lui Ville&ort 4n tim ul intero0atoriului* s/risoarea nimi/it,* ;ur,m5ntul /erut* 0lasul* im lorator a roa e* al ma0istratului* /are* 4n lo/ s, amenin9e* im lora ar/,* totul 4i reveni 4n memorie. S/oase un stri0,t* se /l,tin, o /li , /a un om 'eat* a oi se n, usti rin des/8i#,tura /are du/ea de la /elula a'atelui la a sa: ?8* tre'uie s, &iu sin0ur* s use el* /a s, /u0et la toate astea. Bi* a;un05nd 4n /ar/era sa* /,#u e atul unde temni/erul 4l 0,si seara st5nd /u o/8ii &i/2i* /u tr,s,turile /ontra/tate* dar ne/lintit 2i mut /a o statuie. "n /easurile de medita9ie /are se s/urser, /a ni2te se/unde* el luase o 8ot,r5re /um lit, 2i &,/use un ;ur,m5nt &ormida'il. Un 0las 4l tre#i e Dant=s din reverie: a/ela al a'atelui .aria /are* rimind la r5ndu-i vi#ita temni/erului* venise s,-l invite e Dant=s s, /ine#e /u el. Calitatea de ne'un re/unos/ut 2i* mai /u seam, de ne'un amu#ant 4i a/orda ',tr5nului ri#onier /5teva rivile0ii* /a de exem lu* a/ela de a avea o 5ine /eva mai al', 2i o sti/lu9, /u vin* dumini/a. !ar ast,#i era to/mai dumini/, 2i a'atele venise s,-l invite e t5n,rul tovar,2 s, 4m art, /u el 5inea 2i vinul. Dant=s 4l urm,. 1oate liniile /8i ului s,u se re&,/user, 2i 42i reluaser, lo/ul o'i2nuit7 dar /u o ri0iditate 2i o t,rie* da/, se oate s une ast&el* /are tr,dau o 8ot,r5re luat,. A'atele 4l rivi &ix. "mi are r,u /, te-am a;utat 4n /er/et,rile dumitale 2i /, 9i-am s us /ele /e 9i-am s us* 0l,sui el. De /e> 4ntre'a Dant=s. 3entru /, 9i-am in&iltrat 4n inim, un sentiment /are nu exista 4ntr-4nsa: r,#'unarea. Dant=s #5m'i. S, vor'im des re alt/eva* s use el. A'atele 4l rivi 4n/, o /li , 2i /l,tin, /u triste9e din /a . 3e urm,* a2a /um Dant=s 4l ru0ase* vor'i des re alt/eva. D,tr5nul de9inut era dintre oamenii a /,ror /onversa9ie* asemenea a/eleia a oamenilor /are au su&erit mult* /on9ine in&orma9ii numeroase 2i un interes sus9inut. Dar ea nu era e0oist,* iar ne&eri/itul nu omenea ni/iodat, de nenoro/irile sale. Dant=s 4i as/ulta /u admira9ie &ie/are /uv5nt: unele /ores undeau anumitor idei e /are le avea 2i anumitor /uno2tin9e /are erau de resortul meseriei sale de marinar* altele se re&ereau la lo/uri ne/unos/ute 2i N /a a/ele aurore 'oreale /are 4i luminea#, e navi0atori la latitudinile australe N ar,tau t5n,rului eisa;e 2i ori#onturi noi* iluminate de lu/iri &antasti/e. Dant=s 4n9elese /5t, &eri/ire ar &i entru o al/,tuire inteli0ent, s, urme#e s iritul a/esta ridi/at e 4n,l9imile morale* &ilo#o&i/e sau so/iale e /are el era de rins s, se ;oa/e. Ar tre'ui s, m, 4nve9i /5te /eva din /e 2tii dumneata* s use Dant=s* m,/ar entru /a s, nu te li/tise2ti /u mine. Am im resia /,* de 'un, seam,* re&eri sin0ur,tatea* N unui tovar,2 &,r, edu/a9ie 2i &,r, 4nsemn,tate* a2a /um sunt eu. Da/, /onsim9i la /ererea mea* m, o'li0 s, nu-9i mai vor'es/ de evadare. A'atele #5m'i.

K)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?8* /o ilul meu* s use el* 2tiin9a omeneas/, e tare m,r0init,* iar du , /e te voi &i 4nv,9at matemati/ile* &i#i/a* istoria 2i /ele trei sau atru lim'i vii e /are le vor'es/* vei 2ti /e 2tiu eu: iar toat, a/east, 2tiin9, voi utea s-o torn doar 4n doi ani* din s iritul meu 4ntr-al dumitale. "n doi ani> s use Dant=s. Cre#i /, a2 utea s, 4nv,9 toate a/este lu/ruri 4n doi ani> "n a li/area lor* nu. "n rin/i iile lor* da. A 4nv,9a nu 4nseamn, a 2ti. Exist, 2tiutori 2i exist, savan9i: e unii 4i &a/e memoria* e al9ii &ilo#o&ia. Dar &ilo#o&ia nu se oate 4nv,9a> .ilo#o&ia nu se 4nva9,. .ilo#o&ia este 4m reunarea 2tiin9elor do'5ndite /u 0eniul /are le a li/,. .ilo#o&ia e norul str,lu/itor e /are Crist a us i/iorul entru a ur/a la /er. Faide* s use Dant=s* /e m, 4nve9i 4nt5i> Sunt 0r,'it s, 4n/e * mi-e sete de 2tiin9,. 1otul@ s use a'atele. "ntr-adev,r* din seara a/eea* de9inu9ii 4nto/mir, un lan de edu/a9ie /are 4n/e u s, &ie exe/utat de a doua #i. Dant=s avea o memorie rodi0ioas,* o u2urin9, extrem, de /on/e 9ie. Dis o#i9ia matemati/, a s iritului s,u 4l &,/ea a t s, 4n9elea0, totul rin /al/ul* 4n tim /e oe#ia marinarului /ori;a tot /e utea s, &ie rea material 4n demonstra9ia redus, la us/,/iunea /i&relor* sau la re/titudinea liniilor. Btia* de altminteri* italiana 2i u9in din 0rea/a e /are o 4nv,9ase 4n /,l,toriile sale din ?rient. Cu a;utorul a/estor dou, lim'i* 4n9elese /ur5nd me/anismul tuturor /elorlalte* iar du , 2ase luni 4n/e u s, vor'eas/, s aniola* en0le#a 2i 0ermana. A2a /um 4i s use a'atele .aria* &ie /, distra/9ia o&erit, de studiu 4i 9inea lo/ de li'ertate* &ie /, N re/um l-am mai v,#ut * res e/tuos ri0id &a9, de /uv5ntul s,u* el nu mai omenea de evadare* iar #ilele se s/ur0eau entru d5nsul re e#i 2i instru/tive. Du , un an era alt om. "n /e-l rive2te e a'atele .aria* Dant=s o'serva /,* 4n /iuda distra/9iei e /are re#en9a sa o adusese /a tivit,9ii lui* el se osomora din #i 4n #i. Un 05nd ne4n/etat 2i etern ,rea /, 4i 4m resoar, mintea. C,dea 4n reverii ro&unde* o&ta &,r, voie* se ridi/a deodat,* 42i 4n/ru/i2a 'ra9ele 2i se lim'a mo8or5t 4n ;urul /ar/erei. "ntr-o #i* se o ri 'rus/ 4n mi;lo/ul unuia din /er/urile re etate de o sut, de ori* e /are le des/ria 4n ;urul 4n/, erii 2i ex/lam,: ?* da/, nu ar &i santinele@ Santinelele n-au s, &ie de/5t at5ta tim /5t ai s, vrei dumneata* s use Dant=s* /are 4i urm,rise 05ndul rin /utia /reierului /a rintr-un /ristal. Mi-am s us* r,s unse a'atele* /, eu m, dau 4n l,turi din &a9a unei /rime. Bi totu2i* /rima* da/, e s,v5r2it,* va &i s,v5r2it, din instin/tul /onserv,rii noastre* dintr-un sentiment de a ,rare ersonal,. N-are a &a/e* nu voi utea. 1e 05nde2ti totu2i. Mereu* mereu* murmur, a'atele. Bi ai 0,sit un mi;lo/* nu-i a2a> 4l 4ntre', re ede Dant=s. Da* da/, s-ar 4nt5m la s, &ie us, e 0alerie o santinel, oar', 2i surd,. Va &i oar',* va &i surd,* r,s unse t5n,rul /u un a//ent de 8ot,r5re /are 4l 4n&ri/o2, e a'ate. Nu* nu@ ex/lam, el. Cu ne utin9,@ Dant=s vru s,-l re9in, asu ra a/estui su'ie/t* dar a'atele /l,tin, din /a 2i re&u#, s, mai r,s und,. 1re/ur, trei luni. E2ti tare> 4l 4ntre', 4ntr-o #i a'atele e Dant=s. .,r, s, r,s und,* Dant=s lu, dalta* o 4ndoi /a e o ot/oav, 2i o 4ndre t, la lo/. 1e-ai o'li0a s, nu u/i#i santinela de/5t 4n /a# de a'solut, nevoie> Da* e onoarea mea. Atun/i* s use a'atele* vom utea s, exe/ut,m lanul nostru.

KC

Alexandre Dumas
Bi /5t tim ne va tre'ui entru exe/utarea lui> Cel u9in un an. Dar am utea s, ne-a u/,m de lu/ru> !mediat. Uite* ve#i* am ierdut un an@ ex/lam, Dant=s. Cre#i /, l-am ierdut> s use a'atele. ?* iart,-m,* iart,-m,@ ex/lam, Edmond ro2ind. Sst* s use a'atele. ?mul nu e ni/iodat, de/5t om 2i 4n/, dumneata e2ti unul dintre /ei mai 'uni e /are i-am /unos/ut. As/ult, lanul meu. A'atele ar,t, atun/i lui Dant=s un desen e /are 4l s/8i9ase: lanul 4n/, erii sale* al a/eleia a lui Dant=s 2i al /oridorului /are le le0a una de alta. "n mi;lo/ul 0aleriei el &ix, un 2an9 la &el /u a/elea /are se ra/ti/, 4n mine. Ban9ul 4i du/ea e am'ii ri#onieri su' 0aleria unde se lim'a santinela. A;un2i ai/i* ei &,/eau o s/o'itur, lar0,* des rindeau una din les e#ile /are &ormau ardoseala 0aleriei. La un moment dat* les edea se a&unda su' 0reutatea soldatului /are dis ,rea 4n08i9it de s/o'itur,7 Dant=s se n, ustea asu ra lui 4n momentul /5nd* ame9it de /,dere* el nu se utea a ,ra* 4l le0a* 4i unea un /,lu2 2i atun/i am5ndoi* tre/5nd rintr-una din &erestrele 0aleriei* /o'orau e #idul exterior /u a;utorul s/,rii de &r5n08ie 2i &u0eau. Dant=s ',tu din alme* iar o/8ii 4i s/5nteiar, de 'u/urie. 3lanul era a2a de sim lu 4n/5t tre'uia s, i#'uteas/,. Minerii se a u/ar, 4n a/eea2i #i de lu/ru* /u at5t mai mult, tra0ere de inim,* /u /5t mun/a urma unui lun0 re aus 2i nu &,/ea de/5t s, /ontinue* du , toate ro'a'ilit,9ile* /u0etarea intim, 2i se/ret, a am5ndurora. Nu-i 4ntreru ea alt/eva de/5t ora la /are &ie/are era nevoit s, se 4na oie#e 4n /ar/era sa entru a rimi vi#ita temni/erului. Se de rinseser, de altminteri s, distin0,* du , #0omotul im er/e ti'il al a2ilor* momentul /5nd omul /o'ora* ast&el /, ni/iodat, ei n-ar &i &ost rin2i &,r, veste. 3,m5ntul e /are-l extr,0eau din noua 0alerie 2i /are ar &i um lut 4n /ele din urm, ve/8iul /oridor* era arun/at u9in /5te u9in* /u re/au9ii extraordinare* rintr-una sau rintr-alta din &erestrele /ar/erei lui Dant=s sau al lui .aria: 4l ulveri#au /u 0ri;,* iar v5ntul no 9ii 4l du/ea de arte &,r, s, lase urme. 1re/u mai mult de un an 4n mun/a a/easta* 4nde linit, /u o dalt,* un /u9it 2i o 5r08ie de lemn. "n de/ursul a/estui an* 4n tim /e /ontinuau s, lu/re#e* .aria /ontinua instruirea lui Dant=s* vor'indu-i /5nd o lim',* /5nd alta* 4nv,95ndu-l istoria na9iunilor 2i a marilor oameni /are l,sau din tim 4n tim * 4n urma lor* una din a/ele d5re luminoase /e se nume2te 0lorie. A'atele* om de lume* din lumea mare* avea e deasu ra* 4n manierele sale* o m,re9ie melan/oli/,* din /are* 0ra9ie s iritului de asimilare /u /are natura 4l 4n#estrase* Dant=s se ri/e u s, extra0, a/ea olite9e ele0ant, /e-i li sea 2i urt,rile aristo/rati/e* /are nu se /a ,t, de o'i/ei de/5t rin /onta/tul /u /lasele ridi/ate sau /u so/ietatea oamenilor su eriori. Du , 1) luni* 0aura era 0ata7 s/o'itura era &,/ut, su' 0alerie7 se au#ea um'letul santinelei* iar /ei doi lu/r,tori* sili9i s, a2te te o noa te 4ntune/oas, 2i &,r, lun, entru /a evadarea lor s, &ie 2i mai si0ur,* nu mai aveau de/5t o team,: /a solul s, nu se n,ruias/, rea devreme su' i/ioarele soldatului. Nea;unsul &u 4nl,turat* un5nd o mi/, 0rind,* e /are o 0,siser, la temelii* /a su ort. Dant=s era o/u at /u a2e#area ei* /5nd 4l au#i deodat, e a'atele .aria r,mas 4n /amera t5n,rului unde se 4ndeletni/ea /u as/u9irea unei ene* destinat, s, 9in, s/ara de &r5n08ie7 a'atele 4l /8ema /u un a//ent de durere. Dant=s intr, re ede 2i 4l #,ri e a'ate 4n i/ioare* 4n mi;lo/ul 4n/, erii* alid* /u sudoarea e &runte* /u m5inile /ris- ate. Vai* /e e> ex/lam, Dant=s. Re ede* re ede* as/ult,-m,@ s use a'atele. Dant=s rivi /8i ul livid al lui .aria* o/8ii lui 4n/er/,na9i de un /er/ v5n,t* 'u#ele-i al'e* ,rul #'5rlit7 2i* de s aim,* d,du drumul din m5n, d,l9ii. Dar /e s-a 4nt5m lat> stri0, Edmond.

KH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Sunt ierdut* s use a'atele. As/ult,-m,. Un r,u /um lit* u/i0,tor oate* m, va /u rinde7 a//esul sose2te* 4l simt7 am &ost atins de el /u un an 4nainte de 4n/ar/erarea mea. Nu exist, entru r,ul a/esta de/5t un lea/7 9i-i voi s une: alear0, re ede la mine* ridi/, i/iorul atului* i/iorul e s/o'it7 vei 0,si a/olo o sti/lu9, de /ristal* lin, e ;um,tate /u o li/oare ro2ie. Ad-o7 sau* mai 'ine #is* nu* nu* a2 utea s, &iu sur rins ai/i* a;ut,-m, s, m, 4ntor/ la mine /5t mai am oare/ari uteri. Cine 2tie /e se va 4nt5m la 4n tim ul /5t va dura a//esul@ .,r, s,-2i iard, /a ul* de2i nenoro/irea /are 4l i#'ea era imens,* Dant=s /o'or4 4n /oridor* t5r5nd du , sine e ne&eri/itul tovar,2 2i N adu/5ndu-l /u trud, in&init, 5n, la extremitatea o us, N a;unse 4n /amera a'atelui. "l de use e at. Mul9umes/* s use a'atele* 4n&ior5ndu-se din toate m,dularele* /a 2i /um ie2ea dintr-o a , 4n08e9at,. Uite* r,ul vine* am s, /ad 4n /atale sie7 oate /, n-am s, &a/ ni/i o mi2/are* oate /, n-am s, s/ot un 0eam,t7 dar* de asemeni* oate /, am s, s ume0* /, am s, 4n9e enes/* /, am s, stri07 /aut, s, nu se aud, stri0,tele mele7 e im ortant lu/rul a/esta* /,/i* atun/i oate m, vor muta 4n alt, /amer, 2i vom &i des ,r9i9i entru totdeauna. C5nd m, vei vedea nemi2/at* re/e 2i /um s-ar s une* mort* a'ia 4n /li a a/eea N au#i> N des/le2tea#,-mi din9ii /u /u9itul* relin0e 4n 0ura mea o t 5n, la #e/e i/,turi din li/oarea a/easta* 2i-mi voi reveni* oate. 3oate> ex/lam, 4ndurerat Dant=s. A;utor@ A;utor@* stri0, a'atele7 m,... m,... m,... A//esul &u a2a de su'it 2i de violent* 4n/5t ne&eri/itul de9inut nu mai utu s, termine /uv5ntul 4n/e ut7 un nor tre/u e &runtea sa* &ul0er,tor 2i 4ntune/at /a &urtunile m,rii. Cri#a 4i dilat, o/8ii* 4i str5m', 0ura* 4i 4m ur ur, o'ra;ii. Se #v5r/oli* s ume0,* mu0i7 dar a2a /um el 4i re/omandase* Dant=s 4i 4n,'u2i stri0,tele su' ,tur,. Cri#a dur, dou, /easuri. Atun/i* mai 9ea ,n de/5t un o'ie/t* mai alid 2i mai re/e de/5t marmura* mai &r5nt de/5t o trestie /,l/at, 4n i/ioare* /,#u* se /8ir/i 4ntr-o ultim, /onvulsie 2i deveni livid. Edmond a2te t, /a moartea a arent, s, /otro eas/, tru ul 2i s,-l 4n08e9e7 atun/i lu, /u9itul* introduse lama 4ntre din9i* des/le2t, /u trud, nes us, &,l/ile /ris ate* num,r, una du , alta #e/e i/,turi din li/oarea ro2ie 2i a2te t,. Se s/ursese un /eas &,r, /a ',tr5nul s, &a/, /ea mai mi/, mi2/are. Dant=s se temea /, a a2te tat rea mult 2i-l rivea /u m5inile 4n&undate 4n ,r. "n s&5r2it* o /uloare u2oar, a ,ru e o'ra;i* o/8ii* /are r,m,seser, des/8i2i* &,r, vedere* 42i re/, ,tar, rivirea* un sus in sla' s/, , din 0ur,* &,/u o mi2/are. E salvat@ E salvat@ stri0, Dant=s. Dolnavul nu utea 4n/, s, vor'eas/,* dar 4ntinse /u o 4n/ordare v,dit, m5na s re u2,. Dant=s as/ult, 2i au#i a2ii temni/erului7 erau orele 2a te 2i Dant=s n-avusese r,0a#ul s, m,soare tim ul. 15n,rul se n, usti s re des/8i#,tur,* se a&und, 4n ea* otrivi les edea deasu ra /a ului 2i intr, la el. 3este o /li , u2a se des/8ise 2i* /a de o'i/ei* temni/erul 4l 0,si e at. De 4ndat, /e a/esta 4ntoarse s atele* de 4ndat, /e #0omotul a2ilor se ierdu e /oridor* Dant=s* mistuit de nelini2te* orni 4na oi* &,r, s, se 05ndeas/, la m5n/are* e drumul e /are 4l &,/use 2i* ridi/5nd les edea /u /a ul* intr, 4n /amera a'atelui. A/esta 42i revenise 4n &ire* dar st,tea tot 4ntins* 9ea ,n* &,r, uteri* e at. Nu /redeam /, am s, te mai v,d* 4i s use lui Dant=s. De /e> 4ntre', t5n,rul7 /redeai /, vei muri> Nu7 dar totul este 0ata entru evadarea dumitale 2i /redeam /, ai s, evade#i. Ro2ea9a indi0n,rii /olor, o'ra;ii lui Dant=s. .,r, dumneata> ex/lam, el. M-ai /re#ut 4ntr-adev,r /a a'il de a/easta> A/um v,d /, m-am 4n2elat* s use 'olnavul. ?8* sunt tare sla'* tare &r5nt* tare distrus.

K(

Alexandre Dumas
Cura;* 49i vor reveni &or9ele* s use Dant=s* a2e#5ndu-se l5n0, atul lui .aria 2i lu5ndu-i m5inile. A'atele /l,tin, din /a . Ultima oar,* s use el* a//esul a durat o ;um,tate de /eas* du , /are mi s-a &,/ut &oame 2i m-am ridi/at sin0ur7 ast,#i nu-mi ot mi2/a ni/i i/iorul* ni/i 'ra9ul dre t. Ca ul mi-e 4m ,ien;enit* /eea /e dovede2te o 4n0r,m,dire de s5n0e la /reier. A treia oar, voi r,m5ne arali#at /om let* sau voi muri deodat,. Nu* nu* lini2te2te-te* nu vei muri7 al treilea a//es da/, te /u rinde* te va 0,si li'er. 1e voi salva /a 2i a/um 2i mai 'ine de/5t a/um* /,/i vom avea toate a;utoarele ne/esare. Dra0ul meu* s use ',tr5nul* nu te am,0i7 /ri#a /are a tre/ut m-a /ondamnat la 4n/8isoare ve2ni/,7 entru a &u0i tre'uie s, ot mer0e. Ei 'ine* vom a2te ta o t #ile* o lun,* dou, luni da/, tre'uie7 4n intervalul a/esta 49i vor reveni &or9ele7 totul e re0,tit entru &u0a noastr, 2i avem li'ertatea de a ale0e ora 2i momentul. "n #iua /5nd te vei sim9i destul de tare /a s, 4no9i* 4n #iua a/eea vom une lanul 4n a li/are. Nu voi mai 4nota* s use .aria7 'ra9ul a/esta e arali#at* nu entru o #i* /i entru totdeauna. Ridi/,-l 2i ve#i /5t /5nt,re2te. 15n,rul ridi/, 'ra9ul /are re/,#u insensi'il. S/oase un o&tat. Nu-i a2a* Edmond* /, e2ti /onvins a/um> s use .aria7 /rede-m,* 2tiu /e s un: de la rimul ata/ e /are l-am avut* am meditat mereu. "l a2te tam* /,/i e o mo2tenire de &amilie7 tata a murit la a treia /ri#,* 'uni/ul meu de asemenea. Medi/ul /are mi-a /om us li/oarea a/easta 2i /are nu e altul de/5t &aimosul Ca'anis* mi-a re#is a/eea2i soart,. Medi/ul se 4n2eal,* stri0, Dant=s7 /5t rive2te arali#ia dumitale* ea nu m, st5n;ene2te7 te voi lua e umeri 2i voi 4nota sus9in5ndu-te. Co ilule* 0l,sui a'atele* e2ti marinar* e2ti 4not,tor* 2tii rin urmare /, un om 4n/,r/at /u o ast&el de ovar, nu ar &a/e ni/i (A de metri e mare. Nu te mai l,sa am,0it de 8imerele /are nu ot 4n2ela inima dumitale admira'il,7 voi r,m5ne de/i ai/i 5n, va suna ora i#',virii mele* /are nu mai oate s, &ie a/um de/5t a/eea a mor9ii. Dumneata &u0i* lea/,. E2ti t5n,r* iste9 2i uterni/* nu te nelini2ti de mine* te de#le0 de /uv5nt. Dine* s use Dant=s* 'ine* atun/i voi r,m5ne 2i eu. A oi* ridi/5ndu-se 2i 4ntin#5nd o m5n, solemn, asu ra ',tr5nului: 3e s5n0ele lui Crist* ;ur /, nu te voi ,r,si- 5n, la moartea dumitale@ .aria 4l rivi e t5n,rul a2a de no'il* de sim lu* de su erior 2i /iti e tr,s,turile lui* 4nsu&le9ite de ex resia /elui mai /urat devotament* sin/eritatea a&e/9iunii 2i loialitatea ;ur,m5ntului. Faide* s use 'olnavul* a//e t* mul9umes/. 3e urm,* 4ntin#5ndu-i m5na: Vei &i oate r,s l,tit entru devotamentul a/esta a2a de de#interesat* 4i s use el7 dar* deoare/e eu nu ot 2i dumneata nu vrei s, le/i* tre'uie s, astu ,m su'terana &,/ut, su' 0alerie. Soldatul ar utea s, des/o ere* mer05nd* sonoritatea lo/ului s/o'it* s, atra0, aten9ia unui ins e/tor 2i atun/i am &i des/o eri9i 2i des ,r9i9i. Du-te 2i &, trea'a a/easta la /are eu* din ne&eri/ire* nu mai ot s, te a;ut7 mun/e2te toat, noa tea* da/, tre'uie 2i nu reveni la mine de/5t m5ine diminea9,* du , vi#ita temni/erului. "9i voi s une /eva im ortant. Dant=s lu, m5na a'atelui* /are 4l lini2ti rintr-un #5m'et 2i ie2i /u su unerea 2i res e/tul e /are le urta ',tr5nului rieten.

Ca itolul XV!!!

Comoara

KK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


C5nd Dant=s intr, a doua #i diminea9, 4n /amera tovar,2ului de /a tivitate* 4l 0,si e .aria st5nd /u &i0ura /alm,. Su' ra#a /e se stre/ura rin &erestrui/a /elulei* el 9inea 4n m5na st5n0, N sin0ura* v, aminti9i* de /are se utea &olosi N un ete/ de 85rtie* /,reia o'i2nuin9a de a &i 4n&,2urat,* 4i d,duse &orma unui /ilindru /e nu mai voia s, se 4ntind,. Ar,t, 85rtia lui Dant=s* 4n t,/ere. Ce-i asta> 4ntre', Dant=s. 3rive2te 'ine* s use a'atele #5m'ind. 3rives/ /u 4n/ordare* 0l,sui Dant=s 2i nu v,d de/5t o 85rtie e ;um,tate ars,* av5nd s/8i9ate e ea /ara/tere 0oti/e /u o /erneal, /iudat,. Dra0ul meu* s use .aria* 85rtia asta este N ot s,-9i m,rturises/ totul a/um* deoare/e te-am us la 4n/er/are N /omoara mea* din /are* 4n/e 5nd de ast,#i* ;um,tate 49i a ar9ine. ? sudoare re/e tre/u e &runtea lui Dant=s. 35n, ast,#i N 2i de /5t tim @ N el evitase s,-i vor'eas/, lui .aria des re /omoar,* sursa a/u#a9iei de ne'unie /e a ,sa asu ra 'ietului a'ate7 /u deli/ate9ea-i instin/tiv,* Edmond re&erase s, nu atin0, /oarda a/easta dureros de vi'rant,7 iar la r5ndul s,u* .aria t,/use. Luase t,/erea ',tr5nului dre t o revenire la ra9iune7 ast,#i* /ele /5teva /uvinte s/, ate lui .aria du , o /ri#, a2a de eni'il, ,reau s, anun9e o 0rav, re/idiv, a aliena9iei mintale. Comoara dumitale> 4n0,im, Dant=s. .aria #5m'i. Da* s use el7 4n toate rivin9ele dumneata e2ti o inim, no'il,* Edmond 2i 4n9ele0 du , aloarea 2i &iorul dumitale /e se etre/e 4n dumneata a/um. Nu* &ii lini2tit* nu sunt ne'un. Comoara exist,* Dant=s 2i da/, nu mi-a &ost dat s-o osed eu*o vei oseda dumneata7 nimeni n-a voit s, m, as/ulte 2i s, m, /read,* deoare/e m, so/otea ne'un: dar dumneata* /are 2tii desi0ur /, nu sunt* as/ult,-m, 2i ai s, m, /re#i e urm, da/, vrei. -?8* murmur, Edmond entru sine* a luat-o iar,2i ra#na. Nenoro/irea asta 4mi mai li sea@A oi* /u 0las tare: 3rietene* 4i s use lui .aria* oate /, a//esul te-a o'osit7 nu vrei s, te odi8ne2ti u9in> M5ine voi as/ulta* da/, dore2ti* ovestea dumitale* dar ast,#i nu vreau de/5t s, te 4n0ri;es/. De altminteri* /ontinu, el #5m'ind* o /omoar, e un lu/ru a2a de im ortant entru noi> .oarte im ortant* Edmond* 0l,sui ',tr5nul. Cine 2tie da/, m5ine* oim5ine* oate* nu va veni al treilea a//es> +5nde2te-te /, atun/i totul se va s&5r2i. Da* este dre t7 m-am 05ndit deseori /u amar, l,/ere la 'o0,9iile a/estea /are ar /onstitui &eri/irea a #e/e &amilii 2i /are r,m5neau ierdute entru oamenii /e m, erse/utau. !deea 4mi servea de r,#'unare 2i o 0ustam e 4ndelete* 4n noa tea /ar/erei mele 2i 4n de#n,de;dea /a tivit,9ii. Dar a/um* /5nd de 8at5rul dumitale am iertat lumea* a/um /5nd te v,d t5n,r 2i lin de viitor* /5nd m, 05ndes/ la toat, &eri/irea /e oate s, re#ulte entru dumneata de e urma unei ast&el de revela9ii* 4nt5r#ierea m, 4n&ioar, 2i tremur de team, /, nu voi utea asi0ura unui ro rietar vredni/ /a dumneata* st, 5nirea at5tor 'o0,9ii 4n0ro ate. Edmond 4ntoarse /a ul o&t5nd. St,ruie2ti 4n ne4n/rederea dumitale* Edmond> urm, .aria7 0lasul meu nu te /onvin0e> V,d /, ai nevoie de dove#i. Ei 'ine* /ite2te 85rtia a/easta* e /are nu am ar,tat-o nim,nui. M5ine* rietene* s use Edmond* d5ndu-se 4na oi 2i nevr5nd s, se /om la/, 4n ne'unia ',tr5nului7 /redeam /, suntem 4n9ele2i* /, nu vom vor'i des re su'ie/tul a/esta de/5t m5ine. Nu vom vor'i des re el de/5t m5ine* dar /ite2te ast,#i 85rtia. -S, nu-l irit* 05ndi Edmond.Bi* lu5nd 85rtia din /are ;um,tate li sea* nimi/it, &iind* desi0ur 4n vreun a//ident* /iti:

1AA

Alexandre Dumas
!Comoara aceasta care poate s se urce la dou taleri romani "n unghiul cel mai dep a celei de+a doua deschi)turi# care declar c+i aparine "n toat pro tar. 9: 6prilie ;<=>! Ei> s use .aria du , /e t5n,rul m5ntui le/tura. Dar* r,s unse Dant=s* nu v,d ai/i de/5t r5nduri trun/8iate* /uvinte &,r, 2ir7 &ra#ele sunt 4ntreru te de &o/ 2i r,m5n ne4n9elese. 3entru dumneata* rietene* /are le /ite2ti 4nt5ia oar,* dar nu entru mine* /are m-am trudit deasu ra lor no 9i 4n 2ir* /are am re/onstruit &ie/are &ra#, 2i am /om letat &ie/are r5nd. Bi /re#i /, ai 0,sit t5l/ul r,mas 4n aer> Sunt si0ur 2i vei ;ude/a7 dar* mai 4nt5i* as/ult, istoria 85rtiei a/esteia. 1,/ere@ ex/lam, Dant=s@ 3a2i... se a ro ie* le/... Cu 'ine. Bi* 'u/uros /, s/, a de ovestea 2i de ex li/a9ia /are i-ar &i /on&irmat desi0ur nenoro/irea rietenului s,u* Dant=s se &uri2, /a o 2o 5rl, rin /oridorul 4n0ust* 4n tim /e .aria* /u uterile s orite din /au#a s aimei* 4m in0ea /u i/iorul les edea 2i o a/o erea /u o ro0o;in, /a s, as/und, /r, ,turile e /are n-avusese tim ul s, le astu e. A&l5nd de la temni/er de a//identul lui .aria* 0uvernatorul venea s, se asi0ure 4n ersoan, de 0ravitatea lui. .aria 4l rimi st5nd* evit, ori/e 0est /om romi9,tor 2i i#'uti s, t,inuias/, 0uvernatorului arali#ia /are u/isese ;um,tate din &iin9a sa. Se temea /, 0uvernatorul* 4nduio2at de el* 4l va trans orta 4ntr-o /elul, mai s,n,toas, 2i-l va des ,r9i ast&el de t5n,rul tovar,2. Din &eri/ire 4ns, nu se 4nt5m l, a/easta* iar 0uvernatorul se retrase 4n/redin9at /, 'ietul ne'un* entru /are sim9ea 4n ad5n/ul inimii o oare/are a&e/9iune* nu era atins de/5t de o u2oar, indis o#i9ie. "ntre tim * a2e#at e at* /u /a ul 4n m5ini* Edmond 4n/er/a s,-2i adune 05ndurile7 totul era a2a de /8i'#uit* de mare 2i de lo0i/ la .aria* de /5nd 4l /uno2tea* 4n/5t nu utea s, 4n9elea0, /um a/east, su rem, 4n9ele /iune din toate un/tele de vedere e aso/iat, /u sminteala asu ra unuia sin0ur: se 4n2ela .aria 4n rivin9a /omorii> Se 4n2ela lumea 4n rivin9a lui .aria> Dant=s r,mase toat, #iua 4n /elula sa* ne4ndr,#nind s, se 4na oie#e la rietenul s,u. "n/er/a s, 4nde ,rte#e ast&el momentul /5nd va /, ,ta /ertitudinea /, a'atele e ne'un. Convin0erea a/easta &u* desi0ur* 0roa#ni/, entru el. Dar* s re sear,* du , ora o'i2nuit, de vi#it,* .aria v,#5nd /, t5n,rul nu revine* 4n/er/, s, ar/ur0, s a9iul /are-l des ,r9ea de el. Edmond se 4n&ior, au#ind s&or9,rile dureroase e /are ',tr5nul le &,/ea t5r5ndu-se. 3i/iorul 4i era 9ea ,n 2i nu se mai utea a;uta ni/i /u 'ra9ul. Edmond &u o'li0at s,-l tra0, s re el* /,/i sin0ur n-ar &i utut s, ias, ni/iodat, rin des-/8i#,tura 4n0ust, /e d,dea 4n /amera lui Dant=s. !at,-m, ornit /u 4nver2unare 4n urm,rirea dumitale* s use ',tr5nul /u un #5m'et luminos de 'un,voin9,. Credeai /, o9i s, s/a i de 0enero#itatea mea* dar te 4n2eli. As/ult,. Edmond v,#u /, nu oate da 4na oi: 4l a2e#, e ',tr5n e at 2i se a2e#, l5n0, el e s/,unel. Btii* s use a'atele* /, eu eram se/retarul* intimul* rietenul /ardinalului S ada* ultimul dintre rin/i ii /u a/est nume. Datore# vredni/ului senior toat, &eri/irea e /are am 0ustat-o 4n via9,. Nu era 'o0at* de2i 'o0,9iile &amiliei sale &useser, rover'iale* ast&el /, au#eam deseori s un5ndu-se: -'o0at /a un S ada-. Dar el tr,ia /a 2i #vonul u'li/* din re uta9ia asta de 'o0,9ie. 3alatul s,u a &ost aradisul meu. !-am instruit ne o9ii* /are au murit* iar /5nd &u sin0ur e lume* 4i 4na oiai rintr-un devotament a'solut* tot /e el &,/use entru mine 4n #e/e ani.

1A1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Cur5nd /asa /ardinalului nu mai avu se/rete entru mine7 4l v,#usem deseori e monsenior lu/r5nd la /om ulsarea unor /,r9i anti/e 2i s/ormonind /u l,/omie* 4n /ol'* manus/rise de &amilie. "ntr-o #i* e /5nd 4i luam 4n nume de r,u ve08erile #adarni/e 2i /o le2irea /are urma du , ele* el m, rivi #5m'ind /u am,r,/iune 2i 4mi des/8ise o /arte* /are este istoria ora2ului Roma. Ai/i* la /a itolul dou,#e/i din via9a a ei Alexandru al V!-lea* erau r5ndurile urm,toare* e /are nu le-am utut uita ni/iodat,: -Marile r,#'oaie ale Roma0nei erau terminate. Ce#ar Dor0ia* /u/eritor* avea nevoie de 'ani entru a /um ,ra 4ntrea0a !talie. 3a a avea de asemeni nevoie de 'ani entru a s&5r2i /u Ludovi/ al X!!-lea* re0ele .ran9ei* /are era 4n/, 0ro#av* de2i tre/use rin 0rele 4n/er/,ri. 1re'uia de/i s, se &a/, o 'un, s e/ula9ie* lu/ru /are devenea anevoios 4n 'iata !talie sleit,. S&in9ia sa avu o idee. Se 8ot,r4 s, &a/, doi /ardinali. Ale05nd dou, mari ersona;e din Roma* doi 'o0a9i 4n s e/ial* s&5ntul ,rinte /52ti0a din s e/ula9ie urm,toarele: va avea de v5n#are marile &un/9ii 2i 4ns,r/in,rile ma0ni&i/e* 4n st, 5nirea /,rora erau /ei doi /ardinali7 4n a&ar, de asta utea s, /onte#e e un re9 str,lu/it din v5n#area am'elor demnit,9i. R,m5nea a treia arte din s e/ula9ie /are se va vedea /ur5nd. 3a a 2i Ce#ar Dor0ia 0,sir, mai 4nt5i e viitorii /ardinali: e 6ean Ros i0liosi* /are de9inea sin0ur atru dintre /ele mai 4nalte demnit,9i ale S&5ntului S/aun* a oi e Ce#ar S ada* unul dintre /ei mai no'ili 2i mai 'o0a9i romani. Bi unul 2i altul ',nuiau re9ul unei atari &avori din artea a ei. Erau am'i9io2i. Du , /e-i 0,si* Ce#ar 0,si /ur5nd 2i /um ,r,tori entru &un/9iile lor. Ros i0liosi 2i S ada l,tir, de/i /a s, &ie /ardinali* iar al9i o t l,tir, /a s, &ie /eea /e erau 4nainte /ardinalii /rea9i a/um. ? t sute de mii de taleri intrar, 4n l,#ile s e/ulatorilor. S, tre/em la ultima arte a s e/ula9iei7 e tim ul. Co le2ind /u aten9ii e Ros i0liosi 2i S ada* a/ord5ndu-le insi0nele /ardinalului* 4n/redin9at /,* desi0ur* /i 42i adunaser, averea &ix5ndu-se la Roma* entru a l,ti datoria ne&i/tiv, a re/uno2tin9ei lor* a a 2i Ce#ar Dor0ia invitar, la mas, e /ei doi /ardinali. "ntre s&5ntul ,rinte 2i &iul s,u se ivi o dis/u9ie: Ce#ar 05ndea /, se oate re/ur0e la unul din mi;loa/ele e /are le 9inea totdeauna la dis o#i9ia rietenilor s,i intimi* adi/,: &aimoasa /8eie /u /are ru0a anumite ersoane s, des/8id, un anumit dula . C8eia avea* din ne0li;en9a lu/r,torului* un as/u9i2 mi/. C5nd &or9ai /a s, des/8i#i dula ul* a /,rui 'roas/, era anevoioas,* te 4n9e ai /u v5r&ul 2i mureai a doua #i. Mai era inelul /u /a de leu e /are Ce#ar 4l unea 4n de0et /5nd d,ruia anumite str5n0eri de m5ini. Leul mu2/a e iderma m5inilor &avori#ate* iar du , $% de ore mu2/,tura era mortal,. Ce#ar ro use de/i ,rintelui s,u* &ie s,-i trimit, e /ardinali s,-i des/8id, dula ul* &ie s, d,ruias/, &ie/,ruia o /ordial, str5n0ere de m5n,* iar Alexandru al V!-lea 4i r,s unse: S, nu ne uit,m la un r5n# /5nd e vor'a de admira'ilii /ardinali S ada 2i Ros i0liosi. Ceva 4mi s une /, vom re/52ti0a 'anii /8eltui9i. De alt&el ui9i* Ce#ar* /, o indi0estie se de/lar, imediat* 4n tim /e o 4n9e ,tur, sau o mu2/,tur, nu-2i &a/e e&e/tul de/5t du , o #i sau dou,. Ce#ar se le/, 4n &a9a a/estui ra9ionament. De a/eea /ardinalii &ur, invita9i la mas,. Masa &u a2e#at, 4n vila e /are a a o oseda l5n0, S&5ntul 3etru din Liens* o &erme/,toare lo/uin9, e /are /ardinalii o /uno2teau 'ine din re uta9ie. Ame9it de demnitatea-i nou,* Ros i0liosi 42i re0,ti stoma/ul 2i 4n&,9i2area /ea mai 'un,. ?m rudent 2i /are 42i iu'ea numai ne otul* un t5n,r /, itan /are 4ndre t,9ea toate s eran9ele* S ada lu, 85rtie* o an, 2i 42i &,/u testamentul. S use a oi ne otului s,-l a2te te 4n ve/in,tatea vilei* dar se are /, servitorul nu l-a 0,sit. S ada /uno2tea o'i/eiul invita9ilor. De /5nd /re2tinismul eminamente /ivili#ator 42i adusese ro0resele la Roma* nu mai venea din artea tiranului un /enturion s,-9i s un,:

1A$

Alexandre Dumas
OCe#ar vrea s, moriP* /i un am'asador a letere venea s,-9i s un, din artea a ei /u 0ur, #5m'itoare: OS&in9ia sa vrea s, lua9i masa /u eaP. S ada le/, e la orele dou, s re S&5ntul 3etru din Liens7 a a 4l a2te ta. 3rima &i0ur, /are i#'i o/8ii lui S ada &u a/eea a ne otului s,u* 0,tit 2i 0ra9ios* /,ruia Ce#ar Dor0ia 4i a/orda toate aten9iile. S ada 4n0,l'eni7 iar Ce#ar* /are 4i arun/, o rivire lin, de ironie* l,s, s, se vad, /, rev,#use totul 2i /a /ana era 'ine 4nto/mit,. M5n/ar,. S ada nu utuse s,-l 4ntre'e e ne otul s,u de/5t: OAi rimit mesa;ul meu>P Ne otul r,s unse /, nu 2i 4n9elese er&e/t valoarea 4ntre',rii. Era rea t5r#iu 4ns,* /,/i ',use un a8ar /u un vin ex/elent us deo arte entru el de /8elnerul a ei. S ada v,#u 4n a/ela2i moment a ro iindu-se o alt, sti/l, din /are i se o&eri /u d,rni/ie. 3este un /eas* un medi/ 4i de/lara e am5ndoi otr,vi9i. S ada murea 4n ra0ul vilei* ne otul murea la u2a sa* &,/5nd un semn e /are nevasta nu 4l 4n9elese. Ce#ar 2i a a se 0r,'ir, 4ndat, s, /otro eas/, mo2tenirea* su' retextul /,ut,rii 85rtiilor de&un/9ilor. Dar mo2tenirea se re#uma la at5t: un ete/ de 85rtie e /are S ada s/risese: OLas ne otului meu dra0 l,#ile mele* /,r9ile mele* rintre /are &rumosul meu 'reviar /u /ol9urile aurite* dorind s, ,stre#e amintirea a/easta de la un/8iul s,u iu'itorP. Mo2tenitorii /,utar, este tot* admirar, 'reviarul* s&eterisir, mo'ilele 2i se mirar, /, S ada* om 'o0at* era /el mai am,r5t dintre un/8i. Des re /omori* nimi/: a&ar, de /omorile de 2tiin9, /u rinse 4n 'i'liote/, 2i 4n la'oratoare. Asta a &ost tot. Ce#ar 2i tat,l s,u /,utar,* r,s/olir, 2i s ionar,* dar nu 0,sir, nimi/* sau rea u9in: ar0int,rie* /a de o mie de taleri 2i /am tot at5ta moned,: ne otul avusese 4ns, tim ul s, s un, so9iei sale /5nd a venit: Caut, rintre 85rtiile un/8iului meu7 e a/olo un testament adev,rat. Se &,/ur, /er/et,ri /u ardoare mai mare oate de/5t a/eea de us, de au0u2tii mo2tenitori. Qadarni/: r,maser, dou, alate 2i o vie 4n s atele alatului. Dar* e vremea a/eea* 'unurile imo'iliare aveau o valoare redus,7 /ele dou, alate 2i via r,maser, &amiliei* /a nevredni/e de l,/omia a ei 2i a &iului s,u. Lunile 2i anii tre/ur,. Alexandru al V!-lea muri otr,vit* 2ti9i din /e 0re2eal,: Ce#ar* otr,vit o dat, /u el* s/, , n, 5rlind /a un 2ar e 2i 4m'r,/5nd un nou 4nveli2* 4n /are otrava l,sase urme asem,n,toare a/elora /are se v,d e 'lana ti0rului7 4n s&5r2it* &or9at s, ,r,seas/, Roma* el muri o's/ur 4ntr-o 4n/,ierare no/turn, 2i a roa e uitat de istorie. Du , moartea a ei* du , exilul &iului* lumea se a2te ta s, vad, &amilia relu5nd &elul de via9, e /are 4l du/ea e tim ul /ardinalului S ada7 dar nu se 4nt5m l, ast&el. .amilia S ada r,mase 4ntr-o 'o0,9ie 4ndoielni/,* un mister ve2ni/ tre/u este sum'ra a&a/ere 2i se #voni /, Ce#ar* mai is/usit de/5t ,rintele s,u* r, ise a ei averea /elor doi /ardinali7 s un a /elor doi* deoare/e /ardinalul Ros i0liosi* /are nu luase ni/i o m,sur, de re/au9ie* &u des uiat /om let. Nu 9i se are /, 5n, 4n re#ent ovestea este rea nes,'uit,> se 4ntreru se .aria. Dim otriv,* rietene* s use Dant=s* am im resia /, /ites/ o /roni/, lin, de interes. Urmea#,* te ro0. Urme#: -.amilia se o'i2nui /u o's/uritatea a/easta. Anii tre/ur,7 dintre urma2i* unii &ur, solda9i* al9ii di loma9i7 unii oameni ai 'iseri/ii* al9ii 'an/8eri7 unii se 4m'o0,9ir,* al9ii se ruinar,. A;un0 la ultimul din &amilie* la a/ela al /,rui se/retar am &ost* Contele de S ada. "l au#isem de multe ori l5n05ndu-se de dis ro or9ia dintre avutul 2i ran0ul s,u* ast&el /,-l s&,tuisem s, lase#e u9inele 'unuri /e-i r,m5neau 4n rente via0ere7 4mi urm, s&atul 2i 42i du'l, venitul. .aimosul 'reviar r,mase 4n &amilie 2i 4l oseda /ontele de S ada7 &usese ,strat din tat, 4n &iu* /,/i /lau#a 'i#ar, a sin0urului testament 0,sit &,/use din el o adev,rat, reli/v,* ,strat, /u venera9ie su ersti9ioas, 4n &amilie7 era o /arte /olorat,* /u /ele mai &rumoase &i0uri 0oti/e 2i a2a de 0rea din /au#a aurului* 4n/5t un servitor o urta totdeauna dinaintea /ardinalului 4n #ilele de mare solemnitate.

1AE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


V,#5nd 85rtiile de tot &elul* titluri* /ontra/te* er0amente* /are se ,strau 4n ar8ivele &amiliei 2i /are toate a ar9inuser, /ardinalului otr,vit* m, a u/ai la r5ndul meu* asemeni /elor $A de servitori* $A de intenden9i* $A de se/retari /are m, re/edaser,* s, /er/ete# &ormida'ilele a/8ete7 4n /iuda a/tivit,9ii 2i a s5r0uin9ei /er/et,rilor mele* nu 0,sii a'solut nimi/. Citisem* totu2i* 'a /8iar s/risesem o istorie exa/t, 2i a roa e e&emeridi/, a &amiliei Dor0ia* /u sin0urul s/o de a m, 4n/redin9a da/, rin/i ii a/e2tia /, ,taser, un su liment de avere la moartea /ardinalului meu Ce#ar S ada 2i nu /onstatasem de/5t s orirea /u 'unurile /ardinalului Ros i0liosi* tovar,2ul s,u de nenoro/ire. Eram de/i a roa e si0ur /, de mo2tenire nu ro&itaser, ni/i Dor0ia* ni/i &amilia* dar ea r,m,sese &,r, st, 5n* /a a/ele /omori din ove2tile ara'e /are dorm 4n s5nul ,m5ntului* su' rivirile unui du8. S/oto/ii* num,rai* /al/ulai de o mie 2i o mie de ori veniturile 2i /8eltuielile &amiliei 4n de/urs de EAA de ani7 totul &u #adarni/7 eu r,m,sei 4n ne2tiin9a mea* iar /ontele de S ada 4n mi#eria sa. 3atronul meu muri. Din renta sa e via9,* el avea* 4n a&ar, de 85rtiiie de &amilie* 'i'liote/a al/,tuit, din )AAA de volume 2i &aimosul 'reviar. Mi le l,s, e toate* dim reun, /u o mie de taleri romani* e /are 4i avea 'ani 08ea9,* /u /ondi9ia s, l,tes/ litur08iile aniversare 2i s, 4nto/mes/ un ar'ore 0enealo0i/ 2i o istorie a /asei sale* /eea /e eu 4nde linii /u toat, exa/titatea... Lini2te2te-te* dra0ul meu Edmond* ne a ro iem de s&5r2it. "n 1(AH* /u o lun, 4nainte de arestarea mea 2i la 1) #ile du , moartea /ontelui de S ada* la $) de/em'rie N vei 4n9ele0e numaide/5t /um de a r,mas 4n amintirea mea data a/estei #ile memora'ile* re/iteam entru a mia oar, 85rtiiie e /are le /oordonam* /,/i alatul* a ar9in5nd de a/um 4n/olo unui str,in* tre'uia s, ,r,ses/ Roma entru a m, sta'ili la .loren9a* lu5nd /u mine 1$ mii de lire* e /are le osedam* 'i'liote/a 2i &aimosul 'reviar. ?'osit de studiul ne/urmat* indis us de r5n#ul 0reu e /are 4l luasem* l,sai /a ul s,-mi /ad, e m5ini 2i adormii: erau /easurile trei du , amia#,. M, tre#ii /5nd endula suna orele C. Ridi/ai /a ul7 m, a&lam 4n 4ntuneri/ul /el mai ro&und. Sunai s, mi se adu/, lumin,* nu veni nimeni7 m, 8ot,r5i atun/i s, m, serves/ sin0ur. ? de rindere de &ilo#o&* /are 4n/e ea s, un, st, 5nire e mine. Luai 4ntr-o m5n, o lum5nare re0,tit, 0ata 2i /u /ealalt,* /,utai 4n li sa /8i'riturilor din /utie* o 85rtie e /are vroiam s-o a rind la o ultim, r,m,2i9, de &la/,r, /e 5l 5ia 4n /,min7 tem5ndu-m, 4ns,* e 4ntuneri/* s, nu iau o 85rtie de re9 4n lo/ul uneia inutile* e#itai* /5nd* deodat, 4mi adusei aminte /, am v,#ut 4n &aimosul 'reviar* /are era us e mas,* al,turi de mine* o 85rtie ve/8e* 4n0,l'enit, /are ,rea /, servise /a semn entru /arte 2i /are str,',tuse vea/urile* ,strat, la lo/ul ei de venera9ia mo2tenitorilor. C,utai '5;'5ind &oaia inutil,* o 0,sii* o r,su/ii 2i* a ro iind-o de &la/,ra muri'und,* o a rinsei. Dar su' de0etele mele* /a rin &arme/* e m,sur, /e &o/ul ur/a* v,#ui r,s,rind din 85rtia al', ni2te /ara/tere 0,l'ui7 atun/i m, /u rinse 0roa#a: str5nsei 4n m5ini 85rtia* 4n,'u2ii &o/ul* a rinsei de-a dre tul lum5narea de la /,min* redes/8isei /u o emo9ie de nedes/ris s/risoarea mototolit, 2i re/unos/ui /, o /erneal, misterioas, 2i sim ati/, s/8i9ase literele a/elea /are uteau &i v,#ute numai 4n /onta/tul /u /,ldura uterni/,. Mai mult de o treime din 85rtie &usese mistuit, de &la/,r,: e 85rtia e /are ai /itit-o a#i diminea9,7 re/ite2te-o* Dant=s7 e urm,* du , /e vei &i re/itit-o* am s,-9i /om lete# eu &ra#ele 4ntreru te 2i sensul in/om let. Bi* 4ntreru 5ndu-se* .aria o&eri 85rtia lui Dant=s* /are* de data a/easta* re/iti /u l,/omie /uvintele urm,toare s/rise /u o /erneala ro2/at,* sem,n5nd /u ru0ina: !6st)i 9: 6pril ;<=># /i 6le3andru ?7 i tem1ndu+m c# ne va vroi s /ie mo tenitorul meu i+mi va re i 5entivoglio# care au murit otrvii#

1A%

Alexandre Dumas
legatarul meu universal# c am "ng deoarece l+a vi)itat cu mine# adic "n insula 0onte+Cristo# tot ce pos trrii# diamante# bi.uterii@ c numai poate s se urce la vreo dou mil o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n gol/ de est "n linie dreapt. Dou deschi) "n grotele acesteaA comoara e "n unghiul cel mai de care comoar i+o las i i+o cede) "n toat meu mo tenitor. 9: aprilie ;<=>. C$* A/um* relu, a'atele* /ite2te 2i 85rtia a/easta. Bi-i re#int, lui Dant=s 4n/, o &il, /u alte &ra0mente de r5nduri. Dant=s lu, 2i /iti: ind invitat la mas de */inia *a mulumit de+a m /i pus s pltesc rangul# )erva soarta cardinalilor Crapara declar nepotului meu Buido *pada# ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te grotele micii edam "n lingouri# moned de aur# pie+ eu cunosc e3istena comorii# care ioane de taleri romani i c el c# "nccp1nd de la micul turi au /ost /cute prtat al celei de+a doua@ proprietatea ca singurului 6C D *-6D6! .aria 4l urm,rea /u o/8i a rin2i. Bi /um* s use el /5nd v,#u /, Dant=s a;unsese la ultimul r5nd* a ro ie am'ele /r5m eie 2i d,-9i seama sin0ur. Dant=s se su use7 /r5m eiele a ro iate d,deau urm,torul ansam'lu: !6st)i 9: 6prilie ;<=># /i...ind invitat la mas de */inia *a 6le3andru ?7 i tem1ndu+m c# ne...mulumit de+a m /i pus s pltesc rangul# va voi s /ie mo tenitorul meu i+mi va re)erva soarta cardinalilor Crapara i 5entivoglio# care au murit otrvii... declar nepotului meu Buido *pada# legatarul meu universal# c am "ng...ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te deoarece l+a vi)itat cu mine# adic "n... grotele micii insule 0onte+Cristo# tot ce pos...edam "n lingouri# moned de aur# pietrrii# diamante# bi.uterii# c numai... eu cu+ nosc e3istena comorii care poate s urce la vreo dou mil...ioane de taleri romani i c el o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n...c# "ncep1nd de la micul gol/ de est# "n linie dreapt. Dou deschi)...turi au /ost /cute "n grotele acesteaA comoara e "n unghiul cel mai deprtat al celei de+a doua# care comoar i+o las i i+o cede) "n toat... proprietatea sa singurului meu mo tenitor. 9: aprilie ;<=> C$*..6C D *-6D6! Ei* 4n9ele0i 4n s&5r2it> s use .aria.

1A)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Era de/lara9ia /ardinalului S ada 2i testamentul /,utat de at5ta tim > 0l,sui Edmond 4n/, ne4n/re#,tor. Da* de o mie de ori da. Cine a re/onstituit-o ast&el> Eu* /are* /u a;utorul &ra0mentului r,mas* am 08i/it restul* m,sur5nd lun0imea r5ndurilor /u a/eea a 85rtiei 2i ,trun#5nd 4n t5l/ul t,inuit /u a;utorul sim9ului vi#i'il* a2a /um te /ondu/i 4ntr-o su'teran, du , un rest de lumin, /e vine de sus. Bi /e ai &,/ut /5nd 9i s-a ,rut /, ai /, ,tat /onvin0erea> Am vrut s, le/ 2i am le/at /8iar 4n /li a a/eea* lu5nd /u mine 4n/e utul marii mele lu/r,ri asu ra unit,9ii unui re0at al !taliei7 dar* de mult, vreme* oli9ia im erial,* /are* e vremea a/eea* voia divi#area rovin/iilor* s re deose'ire de /eea /e Na oleon a vrut a oi* /5nd a /, ,tat un &iu* avea o/8ii asu ra mea: le/area mea re/i itat,* a /,rei /au#, nu utea /5tu2i de u9in s-o 08i/eas/, 4i tre#i ',nuielile 2i* 4n momentul /5nd m, 4m'ar/am la 3iom'ino* am &ost arestat. A/um* /ontinu, .aria* rivindu-l e Dant=s /u o ex resie a roa e ,rinteas/,* a/um* rietene* 2tii tot at5t /5t 2i mine: da/, s/, ,m 4m reun,* ;um,tate din /omoara mea este a dumitale7 da/, mor ai/i 2i s/a i sin0ur* ea 49i a ar9ine 4n 4ntre0ime. Dar* 4ntre', Dant=s 2ov,ielni/* /omoara a/easta nu are e /ineva mai 4ndre t,9it /a osesor de/5t noi> Nu* nu* &ii e a/e* &amilia s-a stins /om let 2i* de altminteri ultimul /onte S ada m-a &,/ut mo2tenitorul lui7 l,s5ndu-mi 'reviarul sim'oli/* mi-a l,sat /eea /e a/esta /on9inea: nu* nu* lini2te2te-te7 da/, unem m5na e avere* vom utea s, ne 'u/ur,m de ea &,r, remu2/,ri. Bi s ui /, te#aurul /u rinde... Dou, milioane de taleri romani* /am 1E milioane 4n moneda noastr,. Cu ne utin9,@ s use Dant=s 4n&ri/o2at de enormitatea sumei. Cu ne utin9,> Bi de /e> relu, ',tr5nul. .amilia S ada era una dintre /ele mai ve/8i 2i mai uterni/e din se/olul al XV-lea. De altminteri* e vremurile a/elea* /5nd ori/e s e/ula9ie* ori/e industrie erau a'sente* 4n0r,m,dirile de aur 2i de 'i;uterii nu /onstituiau o raritate. Exist, 2i a#i &amilii romane /are mor de &oame l5n0, un milion 4n diamante 2i ietre re9ioase* transmise rin ma;orat 2i de /are nu se ot atin0e. Lui Edmond i se ,rea /, visea#,: lutea 4ntre ne4n/redere 2i 'u/urie. N-am ,strat a2a de 4ndelun0 tim se/retul &a9, de dumneata* /ontinu, .aria* de/5t* mai 4nt5i* /a s, te 4n/er/ 2i a oi /a s, te uimes/7 da/, eu evadam 4nainte de a//esul meu de /atale sie* te-a2 &i /ondus la Monte- Cristo7 a/um* N ad,u0, el /u un sus in N vei /ondu/e dumneata. Ei* Dant=s* nu-mi mul9ume2ti> 3rietene* s use Dant=s* /omoara 49i a ar9ine numai dumitale 2i n-am ni/i un dre t asu ra ei: nu-9i sunt rud,. E2ti &iul meu* Dant=s@ ex/lam, ',tr5nul: e2ti /o ilul /a tivit,9ii mele7 situa9ia mea m, /ondamn, la /eli'at7 Dumne#eu te-a trimis la mine /a s,-l /onsole#i totodat, e omul /are nu utea &i ,rinte ei e de9inutul /are nu utea &i li'er. Bi .aria 4ntinse 'ra9ul r,mas tea&,r s re t5n,rul /are se arun/, la 05tul lui l5n05nd.

Ca itolul X!X

&l treilea acces

A/um* /5nd /omoara* /are &usese at5ta tim o'ie/tul medita9iilor a'atelui* utea s, asi0ure 4n viitor &eri/irea /elui e /are .aria 4l iu'ea /u adev,rat /a e un &iu* valoarea ei s orise 4n o/8ii lui7 /5nt,rea #ilni/ /antitatea /omorii* ex li/5nd lui Dant=s 'inele e /are

1AC

Alexandre Dumas
utea s,-l &a/, rietenilor s,i* 4n vremurile noastre moderne* un om /u 1E sau 1% milioane7 2i atun/i* /8i ul lui Dant=s se osomora* /,/i 4i venea 4n minte ;ur,m5ntul de r,#'unare e /are 4l &,/use 2i se 05ndea /5t r,u oate s, &a/, e de alt, arte du2manilor s,i* 4n vremurile noastre moderne* un om /u o avere de 1E sau 1% milioane. A'atele nu /uno2tea insula Monte-Cristo* dar Dant=s o /uno2tea: tre/use deseori e dinaintea insulei a/esteia* situat, la $) mile de 3ianosa* 4ntre Corsi/a 2i insula El'a* iar o dat, o osise a/olo. !nsula era* &usese totdeauna 2i e 4n/, a'solut ustie7 o st5n/, de &orm, /oni/, a roa e* /are are a &i &ost 4m ins, de un /ata/lism vul/ani/ din ad5n/ul a'isului la su ra&a9a m,rii. Dant=s 4i &,/ea lui .aria lanul insulei* iar .aria 4i d,dea s&aturi lui Dant=s /um anume s, 0,seas/, /omoara. Dar Dant=s nu era /5tu2i de u9in a2a de entu#iast 2i mai /u seam, 4n/re#,tor /a ',tr5nul. Era si0ur a/um /, .aria nu-i ne'un* iar modul /um a;unsese la des/o erirea /are l,sase im resia ne'uniei sale 4i s orea admira9ia entru el7 de asemeni 4ns, el nu utea s, /read, /, de o#itul* resu un5nd /, existase* mai exista 2i a/um* iar /5nd nu rivea /omoara /a e /eva 8imeri/* o rivea /el u9in /a e /eva a'sent. "ntre tim * /a 2i /um destinul ar &i vrut s, r, eas/, de9inu9ilor ultima lor s eran9, 2i s, le arate /, erau /ondamna9i la 4n/8isoare ve2ni/,* o nou, nenoro/ire 4i lovi: 0aleria de e mar0inea m,rii* /are amenin9a de mult, vreme /u ruina &usese re/onstruit,7 temeliile &useser, re arate* iar 0aura e ;um,tate um lut, de Dant=s* &usese astu at, /u enorme /antit,9i de st5n/,. Da/, nu lua m,sura a/easta de revedere* /are &usese* v, aminti9i* su0erat, t5n,rului de /,tre a'ate* nenoro/irea lor ar &i &ost 2i mai mare* /,/i s-ar &i des/o erit tentativa de &u0, 2i ar &i &ost /u si0uran9, des ,r9i9i: o nou, oart,* mai uterni/,* mai ne4ndu le/at, de/5t /elelalte* se 4n/8isese de/i entru ei. Ve#i 'ine* s unea t5n,rul /u o 'l5nd, triste9e lui .aria* /, Dumne#eu vrea s,-mi r, eas/, 5n, 2i meritul a2a #isul meu devotament entru dumneata. Mi-am &,0,duit /, voi r,m5ne ve2ni/ /u dumneata 2i nu mai am 4n/otro7 nu vom mai avea /omoara* ni/i unul* ni/i altul 2i nu vom mai ie2i ni/iodat, de ai/i. De altminteri* adev,rata mea /omoar,* rietene* nu e a/eea /are m, a2tea t, su' st5n/ile sum're ale insulei Monte-Cristo* e re#en9a dumitale* e 2ederea noastr,* laolalt,* /5te /in/i-2ase /easuri e #i* 4n /iuda temni/erilor7 sunt ra#ele de inteli0en9,* e /are le-ai turnat 4n /reierul meu* lim'ile e /are le-ai 4m l5ntat 4n memoria mea 2i /are 4n/ol9es/ a/olo /u toate rami&i/a9iile lor &ilolo0i/e. Btiin9ele &elurite e /are le-ai &,/ut entru mine a2a de lesni/ioase rin ro&un#imea /uno2tin9ei dumitale 2i rin re/i#ia rin/i iilor la /are le-ai redus* N iat, /omoara mea* rietene* iat, /u /e m-ai &,/ut 'o0at 2i &eri/it. Crede-m, 2i /onsolea#,-te* ele re9uies/ entru mine mai mult de/5t tonele de aur 2i l,#ile /u diamante* /8iar ro'lemati/e* a2a /um sunt norii /are se v,d diminea9a lutind e mare* /are sunt so/oti9i dre t ,m5nturi 2i /are se eva orea#,* se volatili#ea#, 2i dis ar e m,sur, /e te a ro ii de ei. S, te am l5n0, mine /5t mai mult tim * s, as/ult 0lasul dumitale elo/vent 4m odo'indu-mi s iritul* /,lindu-mi su&letul* &,/5nd 4ntrea0a mea &, tur, /a a'il, de lu/ruri mari 2i /um lite* da/, voi &i vreodat, li'er* N um l5ndu-le a2a de 'ine* 4n/5t de#-n,de;dea 4n /are eram 0ata s, /ad /5nd te-am /unos/ut* s, nu-2i mai 0,-seas/, lo/ * iat, averea mea: ea nu-i 8imeri/,7 9i-o datore# /u adev,rat 2i to9i suveranii ,m5ntului* &ie ei Ce#ar Dor0ia* nu vor i#'uti s, mi-o r, eas/,. Qilele /are urmar, au &ost entru /ei doi ne&eri/i9i* da/, nu #ile &eri/ite* /el u9in #ile /are au tre/ut destul de re ede. .aria /are* ani 4n 2ir* ,strase t,/erea asu ra /omorii* omenea a/um des re ea la ori/e o/a#ie. A2a /um rev,#use* el r,m,sese arali#at de 'ra9ul dre t 2i de i/iorul st5n0 2i ierduse a roa e ori/e s eran9,7 dar visa totodat,* entru t5n,rul s,u tovar,2* o eli'erare sau o evadare 2i se 'u/ura entru el. 1em5ndu-se /a s/risoarea s, nu &ie 4ntr-o #i r,t,/it, sau ierdut,* 4l silise e Dant=s s-o 4nve9e e dina&ar, 2i Dant=s o 2tia de la rimul 5n, la ultimul /uv5nt. Nimi/ise atun/i artea a doua* &iind si0ur /, rima arte utea s, &ie 0,sit,* dar &,r, s, se 08i/eas/, sensul adev,rat. Uneori .aria etre/u /easuri 4ntre0i d5nd lui Dant=s instru/9iuni /are aveau s,-i serveas/, 4n #iua /5nd va &i li'er. Atun/i* o dat, li'er* din #iua* din /easul* din momentul /5nd va &i li'er* el urma s, nu mai ai', de/5t un sin0ur 05nd: s, a;un0, la Monte- Cristo rintr-un mi;lo/ oare/are* s,

1AH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


r,m5n, a/olo sin0ur su' un retext /are s, nu tre#eas/, ',nuieli 2i* N o dat, a/olo* o dat, sin0ur* N s, /aute a re0,si 0rotele minunate 2i s, s/ormoneas/, lo/ul indi/at. Lo/ul indi/at este* v, aminti9i* un08iul 4nde ,rtat al /elei de a doua des/8i#,turi. 35n, una alta* orele tre/eau* da/, nu re ede* /el u9in su orta'il. A2a /um am s us* &,r, s, &i re/, ,tat &or9a m5inii 2i a i/iorului* .aria re/52ti0ase toat, lim e#imea inteli0en9ei sale 2i* 4n a&ar, de /uno2tin9ele morale asu ra /,rora am st,ruit* el 4l 4nv,9ase e t5n,rul tovar,2 meseria r,'d,toare 2i su'lim, a de9inutului* /are din nimi/ 2tie s, &a/, /eva. Erau o/u a9i* rin urmare* 4n ermanen9,* N .aria tem5ndu-se s, nu 4m',tr5neas/,* Dant=s tem5ndu-se s, nu-2i reaminteas/, tre/utul a roa e stins 2i /are nu mai 5l 5ia 4n str,&undul memoriei sale de/5t /a o lumin, de ,rtat,* r,t,/it, 4n noa te7 lu/rurile de/ur0eau ast&el /a 4n a/ele existen9e 4n /are nenoro/irea n-a #drun/inat nimi/ 2i /are se s/ur0 ma2inal 2i /alm su' o/8iul roviden9ei. Dar* su' /almul su er&i/ial* erau oate 4n inima t5n,rului 2i 4n a ',tr5nului multe elanuri 4n&r5nate* multe sus ine 4n,'u2ite* /are 42i /roiau drum atun/i /5nd .aria r,m5nea sin0ur 2i /5nd Edmond se 4ntor/ea la el. Edmond se tre#i 4ntr-o noa te 'rus/* ,r5ndu-i-se /, s-a au#it /8emat. Des/8ise o/8ii 2i 4n/er/, s, str, un0, 'e#na. Numele s,u sau* mai 'ine #is* un 0las ;alni/ /e 4n/er/a s,-i arti/ule#e numele r,#'i 5n, la el. Se ridi/, e at /u sudoarea nelini2tii e &runte 2i as/ult,. Ni/i o 4ndoial,* t5n0uirea venea din /ar/era tovar,2ului s,u. Doamne* murmur, Dant=s* nu /umva... Bi 42i /linti atul* s/oase iatra* se n, usti 4n /oridor 2i a;unse la extremitatea o us,7 les edea era ridi/at,. La lumina l,m ii* in&orme 2i 5l 5inde* de /are am vor'it* Edmond 4l v,#u e ',tr5n* alid* 4n/, 4n i/ioare 2i 9in5ndu-se de lemnul atului. 1r,s,turile lui erau s/8imonosite de sim tomele ori'ile e /are le /uno2tea 2i /are 4l 4n&ri/o2aser, at5ta* /5nd ele a ,ruser, entru 4nt5ia oar,. 3rietene* s use .aria* resemnat* 4n9ele0i* nu-i a2a> n-am nevoie s,-9i s un mai mult. Edmond s/oase un stri0,t 4ndurerat 2i* ier#5ndu-2i /u totul mintea* se n, usti s re u2, stri05nd: A;utor* a;utor. .aria avu 4n/, uterea s,-l o reas/,. 1,/ere* s use el* altminteri e2ti ierdut@ S, nu ne mai 05ndim de/5t la dumneata* rietene* &,/5ndu-9i /a tivitatea su orta'il, sau evadarea osi'il,. Mi-ar tre'ui ani de #ile /a s, re&a/i sin0ur tot /e am &,/ut eu ai/i 2i s-ar nimi/i 4ntr-o /li ,* da/, su rave08etorii no2tri ar avea /uno2tin9, /, am &ost 4n9ele2i. De altminteri* &ii lini2tit* rietene* /ar/era e /are o ,r,ses/ nu va r,m5ne mult, vreme 0oal,7 alt nenoro/it va veni s,-mi ia lo/ul. 1e vei 4n&,9i2a a/estuia /a un 4n0er salvator. Va &i oate t5n,r* uterni/ 2i r,'d,tor /u dumneata* va utea s, te a;ute 4n evadarea e /are /u o 4m iedi/am. Nu vei mai avea* le0at, de dumneata* o ;um,tate de /adavru* /are s,-9i arali#e#e mi2/,rile. Fot,r5t lu/ru* Dumne#eu &a/e* 4n s&5r2it* /eva entru dumneata: 49i d, mai mult de/5t 49i r, e2te 2i e tim ul s, mor. Edmond nu utu de/5t s,-2i 4m reune m5inile 2i s, stri0e: ?8* rietene* rietene* ta/i@ A oi* re/, ,t5ndu-2i &or9a* #drun/inat, o /li , de lovitura ne rev,#ut, 2i /ura;ul &r5nt de /uvintele ',tr5nului: ?8* s use el* te-am mai salvat o dat,* am s, te salve# 2i a doua oar,@ Ridi/, i/iorul atului 2i s/oase &la/onul /u o treime lin, 4n/, de li/oarea ro2ie. Uite* s use el* mai e din ',utura salvatoare. Re ede* re ede* s une-mi /e tre'uie s, &a/ de data a/easta7 sunt instru/9iuni noi> Vor'e2te* rietene* te as/ult. Nu mai e ni/i o s eran9,* r,s unse .aria /l,tin5nd /a ul7 dar n-are a &a/e* Dumne#eu vrea /a omul e /are l-a /reat 2i 4n inima /,ruia a 4nr,d,/inat a2a de ad5n/ dra0ostea de

1A(

Alexandre Dumas
via9,* s, &a/, tot /e 4i st, 4n utin9, entru a ,stra existen9a a/easta a2a de 0rea uneori* a2a de s/um , 4ntotdeauna. Da* da* ex/lam, Dant=s 2i te voi salva* te asi0ur. Ei 'ine* 4n/ear/,. .ri0ul une st, 5nire e mine7 simt /um s5n0ele n, ,de2te la /reier7 simt tremur,tura ori'il, /are &a/e s,-mi /l,n9,neas/, din9ii 2i s,-mi des&a/, oasele7 4n /in/i minute r,ul va i#'u/ni* 4ntr-un s&ert de or, nu va mai r,m5ne din mine de/5t un /adavru. ?8@ ex/lam, Dant=s /u inima &r5nt, de durere. Vei ro/eda /a 2i 4nt5ia oar,* 4ns, nu vei mai a2te ta a2a de mult. "n /easul a/esta toate resorturile vie9ii sunt u#ate* iar moartea N /ontinu, el ar,t5ndu-2i 'ra9ul 2i i/iorul arali#ate N nu va mai avea de &,/ut de/5t ;um,tate din trea',. Da/,* du , /e mi-ai turnat dou,s re#e/e i/,turi 4n 0ur, 4n lo/ de #e/e* ve#i /, nu-mi revin* vei turna restul. A2a#,-m, a/um e at* /,/i nu m, mai ot 9ine. Edmond 4l lu, e ',tr5n 4n 'ra9e 2i-l de use e at. A/um* rietene* s use .aria* sin0ura m5n05iere a vie9ii mele am,r5te* dumneata e /are /erul mi te-a dat /am t5r#iu* 4ns, mi te-a dat /a dar ne re9uit 2i entru /are 4i mul9umes/7 4n momentul des ,r9irii de dumneata entru de-a ururi* 49i ure# toat, &eri/irea* toat, ros eritatea e /are o meri9i: &iul meu* te 'ine/uv5nte#@ 15n,rul /,#u 4n 0enun/8i re#em5ndu-2i /a ul de atul ',tr5nului. As/ult, 'ine /e 49i s un 4n momentul a/esta su rem: /omoara &amiliei S ada exist,7 Dumne#eu 4n0,duie /a entru mine s, nu mai &ie ni/i distan9,* ni/i iedi/,. ? v,d 4n &undul 0rotei a doua7 o/8ii mei str, un0 ad5n/ul ,m5ntului 2i sunt ului9i de at5tea 'o0,9ii. Da/, i#'ute2ti s, &u0i* aminte2te-9i /, 'ietul a'ate* e /are toat, lumea 4l /redea ne'un* nu era. Alear0, la Monte-Cristo* ro&it, de averea noastr,* ro&it, de ea* ai su&erit destul. ? #0uduire violent, 4l 4ntreru se e ',tr5n. Dant=s 4n,l9, /a ul* v,#u o/8ii /are se in;e/tau /u ro2u: ,rea /, un val de s5n0e ur/ase din ie t la &runte. Adio@ adio@ murmur, ',tr5nul* str5n05nd /onvulsiv m5na t5n,rului. Adio@ ?* nu 4n/,* nu 4n/,@ stri0, a/esta7 nu ne ,r,si7 Doamne* a;ut,-l... a;utor@ a;utor... 1,/ere@ t,/ere@ murmur, muri'undul: s, nu ne des art,* da/, m, salve#i. Ai dre tate. ? da* da* &ii lini2tit* te voi salva@ De altminteri* /u toate /, su&eri mult* su&erin9a e mai mi/, de/5t 4nt5ia oar,. ?* nu te 4n2ela7 su&,r mai u9in* entru /, 4n mine e mai u9in, &or9, entru a su&eri. La v5rsta dumitale ai /redin9, 4n via9,. 3rivile0iul tinere9ii e s, /read, 2i s, n,d,;duias/,. Dar ',tr5nii v,d mai lim ede moartea. ?8* iat-o... vine... s-a s&5r2it... vederea mi se ierde... mintea 4mi &u0e... d,-mi m5na* Dant=s... adio...adio. Bi* ridi/5ndu-se /u o ultim, s&or9are 4n /are 42i adun, toate uterile: Monte-Cristo@ s use el. Nu uita* Monte-Cristo@ Bi re/,#u e at. Cri#a a &ost /um lit,: m,dulare /8ir/ite* leoa e um&late* o s um, s5n0er5nd,* un /or nemi2/at* N iat, /e r,mase e atul de durere* 4n lo/ul &, turii inteli0ente /are se /ul/ase /u o /li , 4nainte. Dant=s lu, lam a* o use la /, ,t5iul atului* e iatra ie2it, 4n relie& 2i de unde li/,rirea ei tremurat, lumina /u o r,s&r5n0ere &antasti/, &i0ura des/om us, 2i tru ul 4n9e enit. A2te t, /u o/8ii &ixa9i momentul administr,rii remediului salvator. C5nd so/oti /, momentul a venit* lu, /u9itul* des/le2t, din9ii /are se 4m otrivir, mai u9in de/5t 4nt5ia oar,* num,r, una du , alta dou,s re#e/e i/,turi 2i a2te t,7 &iola mai /on9inea a roa e 4n/, o dat, e at5t. A2te t, #e/e minute* un s&ert de or,* o ;um,tate de or,* nu se /linti nimi/. 1remur5nd* /u ,rul #'urlit* /u &runtea 4n08e9at, de sudoare* el num,ra /li ele du , ',t,ile inimii. Cu0et, atun/i /, era tim ul s, &a/, ultima 4n/er/are: a ro ie &iola de 'u#ele 4nvine9ite ale lui .aria 2i* &,r, s, mai ai', nevoie s, des/le2te#e &,l/ile /are r,m,seser, des/8ise* turn, toat, li/oarea din ea.

1AK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Remediul roduse un e&e/t 0alvani/* o tremur,tur, violent, s/utur, mem'rele ',tr5nului* o/8ii lui se redes/8iser, 0roa#ni/i la vedere* s/oase un sus in /are sem,na /u un stri0,t* a oi tru ul 4n&iorat re/,#u u9in /5te u9in 4n nemi2/are. R,maser, des/8i2i numai o/8ii. ? ;um,tate de /eas* un /eas* un /eas 2i ;um,tate se s/urser,. "n /easul a/esta 2i ;um,tate de nelini2te* Edmond* a le/at deasu ra rietenului s,u* /u m5na e inima lui* sim9i r5nd e r5nd /um tru ul se r,/e2te 2i /um inima 42i stin0e ',taia tot mai surd, 2i mai ro&und,. "n s&5r2it* nu su ravie9ui nimi/: ultima tres,rire a inimii 4n/et,. .a9a deveni livid,* o/8ii r,m,seser, des/8i2i* dar rivirea se stinse. Ceasurile erau 2ase 2i ;um,tate* diminea9a* #iua 4n/e ea s, se arate 2i ra#a /i al'urie* n, ,dind /ar/era* &,/ea s, ,leas/, lumina muri'und, a l,m ii. R,s&r5n0eri /iudate tre/eau este /8i ul /adavrului* d5ndu-i din /5nd 4n /5nd a aren9e de via9,. C5t, vreme dur, lu ta dintre #i 2i noa te* Dant=s mai utu s, se 4ndoias/,7 dar* de 4ndat, /e #iua 'irui* el 4n9elese /, se a&l, sin0ur /u un /adavru. Atun/i o 0roa#, ro&und, 2i de ne4n&r5nt use st, 5nire e sine7 nu mai /ute#, s, str5n0, m5na /are at5rna 4n ;osul atului* nu mai /ute#, s,-2i o reas/, o/8ii asu ra o/8ilor &i/2i 2i al'i* e /are 4n/er/, 4n mai multe r5nduri* dar inutil* s,-i 4n/8id, 2i /are se des/8ideau mereu. Stinse lam a* o t,inui /u 0ri;, 2i &u0i* a2e#5nd /5t utu mai 'ine les edea deasu ra /a ului s,u. Era de altminteri tim ul* /,/i temni/erul venea. De data a/easta* el 42i 4n/e u vi#ita /u Dant=s7 le/5nd din /ar/era lui* urma s, trea/, 4n a/eea a lui .aria /,ruia 4i du/ea m5n/are 2i ru&,rie. Nimi/ de altminteri nu indi/a la omul a/esta /, el avea /uno2tin9, de /ele 4nt5m late. !e2i. Dant=s &u atun/i /u rins de un neast5m ,r nes us de a 2ti /e se va etre/e 4n /ar/era ne&eri/itului rieten7 reintr, de/i 4n 0aleria su'teran, 2i a;unse la tim /a s, aud, ex/lama9iile 0ardianului* /are /8ema 4n a;utor. "n /ur5nd /eilal9i temni/eri intrar,7 a oi se au#i asul 0reoi 2i re0ulat al solda9ilor. "n urma solda9ilor sosi 0uvernatorul. Edmond au#i 85r25itul atului e /are era #05l95it /adavrul7 au#i 0lasul 0uvernatorului /are orun/ea s, i se arun/e a , 4n &a9, 2i /are* v,#5nd /, 4n /iuda stro irii de9inutul nu-2i revenea* trimise du , medi/. +uvernatorul ie2i7 /5teva /uvinte de /om asiune a;unser, la ure/8ile lui Dant=s* ameste/ate /u r5sete 'at;o/oritoare. Faide-8aide* s use omul* ne'unul s-a dus s,-2i 0,seas/, /omorile7 /,l,torie 'un,@ Cu toate milioanele lui n-o s, ai', /u /e-2i l,ti 0iul0iul* 0l,sui altul. ?* de/lar, al treilea 0las* 0iul0iurile de la Castelul !& nu /ost, s/um . 3oate /,* &iind om al 'iseri/ii* se vor &a/e nis/aiva /8eltuieli entru el* s use unul dintre rimii interlo/utori. ? s, ai', atun/i onorurile sa/ului. Edmond as/ulta* nu ierdea un /uv5nt* dar mare lu/ru nu 4n9ele0ea. Cur5nd 0lasurile se stinser, 2i i se ,ru /, /ei veni9i ,r,seau 4n/, erea. 1otu2i nu /ute#, s, intre: s-ar &i utut s, &i l,sat vreun temni/er entru ,#irea mortului. R,mase de/i t,/ut* nemi2/at* 9in5ndu-2i r,su&larea. Cam du , un /eas* lini2tea &u 4nsu&le9it, de un #0omot sla' /are /res-/u tre tat. Se 4na oia 0uvernatorul* urmat de medi/ 2i de mai mul9i o&i9eri. Se &,/u un moment de t,/ere: de 'un, seam,* medi/ul se a ro iase de at 2i examina /adavrul. Cur5nd dis/u9iile 4n/e ur,. Medi/ul anali#, ri/ina de/esului ri#onierului 2i-l de/lar, e a/esta mort.

11A

Alexandre Dumas
"ntre',rile 2i r,s unsurile de/ur0eau /u o indi&eren9, /are 4l indi0na e Dant=s7 i se ,rea /, toat, lumea e datoare s, simt, entru 'ietul a'ate o arte din a&e/9iunea e /are i-o urta el. Sunt m58nit de /ele /e-mi s ui* 0l,sui 0uvernatorul* r,s un#5nd /ertitudinii mani&estate de medi/ /, ',tr5nul 4ntr-adev,r murise7 era un ri#onier 'l5nd* ino&ensiv* amu#ant rin ne'unia lui 2i* mai /u seam,* u2or de su rave08eat. ?* de/lar, temni/erul* ar &i utut s, nu &ie ,#it delo/ 2i ar &i r,mas /in/i#e/i de ani ai/i N 0arante# N &,r, s, 4n/er/e o sin0ur, tentativ, de evadare. 1otu2i* relu, 0uvernatorul* /red /, s-ar im une de ur0en9,* 4n /iu-da /onvin0erii dumneavoastr, N nu entru /, m, 4ndoies/ de 2tiin9a /u /are sunte9i 4n#estrat* dar entru ro ria mea r,s undere * s, ne asi0ur,m /, ri#onierul e 4ntr-adev,r mort. Un moment de t,/ere de lin,* 4n r,stim ul /,reia Dant=s* mereu la 5nd,* so/oti /, medi/ul examina 2i i ,ia 4n/, o dat, /adavrul. 3ute9i &i lini2tit* s use atun/i medi/ul* a murit: v, 0arante#. Bti9i* domnule* 0l,sui 0uvernatorul st,ruind* noi nu ne mul9umim 4n ast&el de /a#uri /u un sim lu examen7 4n /iuda tuturor a aren9elor* v, ro0 m5ntui9i o era9ia* 4nde linind &ormalit,9ile res/rise de le0e. S, &ie 4n/,l#ite &iarele* s use medi/ul7 serios vor'ind e o re/au9ie inutil,. ?rdinul 4n/,l#irii &iarelor 4l 4n&ior, e Dant=s. Se au#ir, a2i 0r,'i9i* s/5r95itul u2ii* /5teva tro ,ituri interioare* iar este /5teva /li e un temni/er se 4na oia s un5nd: 3o&tim ;arul /u un &ier. Se roduse o t,/ere de o /li ,* a oi se au#i simitul /,rnurilor /are ardeau 2i al /,ror miros 0ros 2i 0re9os str, unse /8iar #idul dina oia /,ruia Dant=s as/ulta /u oroare. C5nd sim9i mirosul de /arne uman,* /ar'oni#at,* sudoarea 952ni e &runtea t5n,rului 2i avu sen#a9ia /, le2in,. 3re/um vede9i* domnule* este mort* s use medi/ul7 arsura 4n /,l/5i e 8ot,r5toare7 'ietul ne'un este vinde/at de ne'unia lui 2i li'erat din /a tivitate. Nu-l /8ema .aria> 4ntre', unul dintre o&i9erii /are 4l 4ntov,r,2eau e 0uvernator. Da* domnule* 2i* du , /5te retindea* era un nume ve/8i7 de altminteri era &oarte 4nv,9at 2i /u destul, ;ude/at, asu ra tuturor /8estiunilor /are nu veneau 4n atin0ere /u /omoara sa7 dar asu ra a/esteia* tre'uie s, m,rturises/* nu admitea ri ost,. A&e/9iunea e /are noi o numim monomanie* s use medi/ul. N-ai avut ni/iodat, motive s, te l5n0i de el> 4ntre', 0uvernatorul e temni/erul 4ns,r/inat /u adu/erea rovi#iilor a'atelui. Ni/iodat,* domnule 0uvernator* r,s unse temni/erul* a'solut ni/iodat,. Da* dim otriv,* uneori m, distra &oarte mult* s un5ndu-mi &el de &el de lu/ruri. "ntr-o #i* /5nd nevast,-mea era 'olnav,* el mi-a dat o re9et, /are a vinde/at-o. Fa-8a* r5se medi/ul* nu 2tiam /, am avut a &a/e /u un /ole07 n,d,;duies/* domnule 0uvernator* ad,u0a el r5#5nd* /, 4l ve9i trata /um se /uvine. Da* da* &ii lini2tit* va &i 4n0ro at /u de/en9, 4n sa/ul /el mai nou e /are 4l vom utea 0,si7 e2ti mul9umit> 1re'uie s, 4nde linim &ormalitatea a/easta 4n &a9a dumneavoastr,* domnule> 4ntre', un temni/er. .,r, 4ndoial,* dar 0r,'i9i-v,7 nu ot s, r,m5n toat, #iua ai/i. Se au#ir, alte tro ,ituri7 4n /li a urm,toare un &525it de 5n#, mototolit, r,#'i la ure/8ile lui Dant=s* atul s/5r95i e ar/uri* un as 0reoi N asul unui om /are ridi/a o ovar, N se ro ti e les ede* a oi atul s/5r95i din nou su' 0reutatea us, de el. 3e desear,* s use 0uvernatorul. Se &a/e slu;', reli0ioas,> 4ntre', un o&i9er. Cu ne utin9,* r,s unse 0uvernatorul7 /a elanul /astelului mi-a /erut ieri /on/ediu* /a s, &a/, un mi/ voia; de o t #ile la +Vr=s 2i i-am 0arantat entru to9i de9inu9ii 4n intervalul ,sta7 'ietul a'ate n-avea de/5t s, nu se 0r,'eas/, a2a de tare 2i ar &i avut re/viemul s,u.

111

Contele de Monte-Cristo vol. 1


E8* s use medi/ul /u im ietatea oamenilor de meseria sa* este om al 'iseri/ii: Dumne#eu o s, 9in, seama 2i n-o s, o&ere iadului l,/erea r,ut,/ioas, de a-i trimite un reot. Un 8o8ot de r5s urm, 0lumei de rost 0ust. "ntre tim /ontinua o era9ia 4nmorm5nt,rii. 3e desear,* s use 0uvernatorul* /5nd /a &u terminat,. La /e or,> 4ntre', temni/erul. 3e la #e/e sau uns re#e/e. Mortul tre'uie ve08eat> De /e> "n/8ide9i /ar/era /a 2i /um ar &i viu* at5ta tot. 3a2ii se de ,rtar, atun/i* 0lasurile s/,#ur, tre tat* #0omotul u2ii /u 'roas/a ei 9,/,nitoare 2i /u #,voarele s/5r95itoare se au#i* o lini2te mai osa/, de/5t a/eea a sin0ur,t,9ii N lini2tea mor9ii N n, ,di totul* 5n, 2i su&letul 4n08e9at al t5n,rului. Atun/i el ridi/, 4n/eti2or les edea /u /a ul 2i arun/, o rivire /er/et,toare. "n/, erea era 0oal,: Dant=s ie2i din 0alerie.

Ca itolul XX

Cimitirul Castelului If

3e at* /ul/at de-a lun0ul 2i sla' luminat de lumina /e9oas,* /are ,trundea rin &ereastr,* se vedea un sa/ de 5n#, 0rosolan,* su' ale /,rei /ule lar0i se desena nel,murit, o &orm, lun0,* 9ea ,n,: ultimul 0iul0iu al lui .aria* 0iul0iu /are* du , s usa temni/erilor* /osta a2a de ie&tin. 3rin urmare totul se s&5r2ise. ? des ,r9ire material, exista de e a/um 4ntre Dant=s 2i ',tr5nul s,u rieten7 nu mai utea s,-i vad, o/8ii* /are r,m,seser, des/8i2i /a entru a rivi din/olo de moarte* nu mai utea s, str5n0, m5na is/usit,* /are ridi/ase entru el v,lul /e a/o erea lu/rurile t,inuite. .aria* utilul* 'unul tovar,2 /u /are se o'i2nuise a2a de temeini/* nu mai exista de/5t 4n amintirea sa. Atun/i se a2e#, la /, ,t5iul atului /um lit 2i se /u&und, 4ntr-o melan/olie sum'r,* amar,. Sin0ur@ Redevenise sin0ur@ Re/,#use 4n t,/ere* se re0,sea 4n &a9a neantului@ Sin0ur@ Ni/i m,/ar vederea* ni/i m,/ar 0lasul sin0urei &iin9e omene2ti /are 4l le0a 4n/, de ,m5nt@ Nu era mai 'ine s, se du/,* asemeni lui .aria 2i s,-l 4ntre'e e Dumne#eu de eni0ma vie9ii* /u ris/ul de a tre/e rin oarta lu0u'r, a su&erin#ilor> !deea sinu/iderii* i#0onit, de rietenul s,u* 4nde ,rtat, de re#en9a lui* se 4n,l9, atun/i /a o &antom, l5n0, /adavrul lui .aria. -Da/, a2 utea s, mor* s use el* m-a2 du/e unde se du/e el 2i /u si0uran9, l-a2 re0,si. Dar /um s, mor> Lu/ru &oarte u2or* ad,u0, el r5#5nd7 voi r,m5ne ai/i* m, voi n, usti asu ra rimului venit* 4l voi 05tui 2i m, vor 08ilotina.Dar* deoare/e 4n durerile mari /a 2i 4n marile &urtuni a'isul se 0,se2te 4ntre dou, /reste de valuri* Dant=s se trase 4na oi de la ideea mor9ii in&amante 2i tre/u 0ra'ni/ de la de#n,de;de la o sete ar#,toare de via9, 2i li'ertate. -S, mor> ?* nu@ ex/lam, el7 nu am tr,it at5ta* nu am su&erit at5ta entru /a a/um s, mor. Era 'ine s, mor /5nd luasem 8ot,r5rea /5ndva* sunt ani de atun/i7 dar a/um ar 4nsemna s, vin rea mult 4n a;utorul destinului meu ti/,los. Nu7 vreau s, tr,ies/* vreau s, lu t 5n, la /a ,t7 nu* vreau s, re/u/eres/ &eri/irea /are mi-a &ost r, it,. Mai 4nainte de a muri uitam /, am /,l,ii mei de ede sit 2i oate* /ine 2tie* /59iva rieteni de r,s l,tit. Dar a/um voi &i uitat ai/i 2i nu voi mai ie2i din /amera mea de/5t /a .aria. C5nd rosti /uvintele a/estea* Edmond r,mase nemi2/at* /u o/8ii &i/2i* /a un om i#'it de o idee su'it,* dar e /are ideea 4l 4ns ,im5nt,7 se 4n,l9, deodat,* duse m5na la &runte* /a 2i /um avea ame9eal,* &,/u dou,-trei o/oluri rin 4n/, ere 2i se o ri dinaintea atului.

11$

Alexandre Dumas
?8* murmur, el* /ine 4mi trimite 05ndul a/esta> Dumne#eule* tu> De vreme /e numai mor9ii ies li'eri de ai/i* s, lu,m lo/ul mor9ilor. Bi* &,r, s, mai iard, tim ul de a reveni asu ra a/estei 8ot,r5ri* /a entru a nu da /u0etului r,0a#ul s, nimi/eas/, de#n,d,;duita 8ot,r5re* el se a le/, asu ra sa/ului 8idos* 4l des&,/u /u /u9itul lui .aria* s/oase /adavrul din sa/* 4l duse la el* 4l /ul/, 4n at* 4l a/o eri /u #drean9a /u /are se a/o erea de o'i/ei sin0ur* trase este el ,tura* s,rut, 4n/, o dat, &runtea 4n08e9at,* 4n/er/, s, 4n/8id, o/8ii re'eli /are /ontinuau s, r,m5n, des/8i2i* 4n&ri/o2,tori rin a'sen9a 05ndirii* 4ntoarse /a ul s re erete* entru /a temni/erul* adu/5nd /ina* s, /read, /, era /ul/at a2a /um &,/ea de o'i/ei deseori* se 4na oie 4n 0alerie* trase atul l5n0, #id* reintr, 4n /ealalt, 4n/, ere* lu, din dula a/ul* a9a* 42i arun/, #dren9ele* entru /a su' 5n#, s, se simt, tru ul 0ol* se stre/ur, 4n sa/ul s inte/at* se a2e#, 4n o#i9ia 4n /are era /adavrul* 2i-l /usu e din,untru. ! s-ar &i utut au#i ',t,ile inimii da/,* din nenoro/ire* intra /ineva 4n momentul a/ela. Dant=s ar &i utut s, a2te te &oarte 'ine 5n, du , vi#ita de sear,* dar se temea /a nu /umva 0uvernatorul s,-2i s/8im'e 5n, atun/i 8ot,r5rea 2i s, se ia /adavrul. Ultima lui s eran9, era atun/i ierdut,. "n ori/e /a#* lanul lui era a/um 4nto/mit. !at, /e se 05ndea s, &a/,. Da/,* e ar/ursul drumului* 0ro arii 2i-ar &i dat seama /, urtau o &iin9, vie* 4n lo/ s, oarte un mort* Dant=s nu i-ar &i l,sat s, se re/ulea0,7 /u o lovitur, vi0uroas, de /u9it el ar &i des i/at sa/ul de sus 5n, ;os* ar &i ro&itat de 4n&ri/o2area lor 2i ar &i &u0it7 da/, ar &i vrut s,-l o reas/,* avea /u9itul. Da/, 4l du/eau 5n, la /imitir 2i-l de uneau 4ntr-o 0roa ,* s-ar &i l,sat a/o erit /u ,m5nt7 a oi* entru /, era noa te* el 2i-ar &i /roit* de 4ndat, /e 0ro arii 4ntor/eau s atele* un drum rin lutul moale 2i ar &i &u0it: n,d,;duia /a 0reutatea de ,m5nt s, nu &ie rea mare* /a s-o oat, s,lta. Da/, se 4n2ela* da/, dim otriv, ,m5ntul era rea 0reu* ar &i murit 4n,'u2it N 2i* /u at5t mai 'ine* totul se s&5r2ea. Dant=s nu m5n/ase din a;un* dar nu se 05ndise la &oame 4n tim ul dimine9ii 2i nu se 05ndea ni/i a/um. Situa9ia sa era rea /riti/,* entru a-i 4n0,dui s,-2i o reas/, 05ndul asu ra altei idei. 3rimul eri/ol e /are 4l 4nt5m ina Dant=s era /a nu /umva temni/erul* adu/5ndu-i /ina de la orele 2a te s, o'serve su'stituirea o erat,. Din &eri/ire* 4n vreo dou,#e/i de r5nduri* &ie din mi#antro ie* &ie din o'oseal,* Dant=s 4l rimise e temni/er /ul/at7 iar 4n /a#ul a/esta* de o'i/ei* omul de unea 5inea 2i su a e mas, 2i se retr,0ea 4n t,/ere. De data a/easta 4ns, temni/erul utea s, se a'at, de la mutismul s,u* s,-i vor'eas/, lui Dant=s 2i* v,#5nd /, nu r,s unde s, se a ro ie de at 2i s, des/o ere totul. C5nd /easurile 2a te seara se a ro iar,* nelini2tile lui Dant=s 4n/e ur, /u adev,rat. Cu m5na a ,sat, e inim,* 4n/er/a s, astu e ',t,ile a/esteia* 4n tim /e /u /ealalt, 42i 2ter0ea de e &runte sudoarea /are se relin0ea de-a lun0ul t5m lelor. Din /5nd 4n /5nd 4l str,',teau &iori rin tot /or ul 2i-i str5n0eau inima /a 4ntr-o men08in, de 08ea9,. Avea atun/i sen#a9ia /, moare. ?rele se s/urser, &,r, s, adu/, vreo mi2/are 4n /astel 2i Dant=s 4n9elese /, de rima rime;die a s/, at. Semn 'un. "n s&5r2it* /am la ora &ixat, de 0uvernator* se au#ir, a2i e s/ar,. Edmond 4n9elese /, a venit momentul7 42i adun, tot /ura;ul* 9in5ndu-2i r,su&larea. Ar &i &ost &eri/it* da/, ar &i utut s,-2i re9in, totodat, 2i #v5/nirile re/i itate ale arterelor. Mi2/area se o ri la u2,7 a2ii erau du'li. Dant=s 08i/i /, /ei doi 0ro ari veneau la el. D,nuiala se s/8im', 4n /ertitudine* /5nd au#i #0omotul e /are ei 4l &,/eau de un5nd lar0a. U2a se des/8ise* o lumin, voalat, r,#'i 5n, la o/8ii lui Dant=s. V,#u* rin 5n#a /are-l a/o erea* dou, um're a ro iindu-se de at. A treia* la u2,* 9in5nd un &elinar 4n m5n,. Cei doi oameni /are se a ro iar, de at a u/ar, sa/ul de un /a ,t 2i de altul. E /am 0reu entru un ',tr5n a2a de sla'* s use unul ridi/5ndu-l de /a .

11E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se #i/e /, &ie/are an s ore2te /u /5te o ;um,tate de livr, 0reutatea oaselor* 0l,sui /el,lalt* lu5ndu-l de i/ioare. Mi-ai &,/ut le0,tura> 4ntre', rimul. A2 &i &ost rost s, ne 4n/,r/,m /u o 0reutate de risos* s use al doilea7 o &a/ a/olo. Ai dre tate7 s, le/,m. -Ce le0,tur,>- se 4ntre', Dant=s. Mutar, e retinsul mort din at* e tar0,. Edmond se 4n9e enea /5t mai mult* /a s,-2i ;oa/e /5t mai 'ine rolul de r, osat. A u/ar, tar0a 2i /orte0iul* luminat de omul /u &elinar* /are mer0ea 4nainte* ur/, s/ara. Deodat, a/rul roas ,t 2i as ru al no 9ii 4l n, ,di. Dant=s re/unos/u mistralul. Avu o sen#a9ie su'it,* lin, totodat, de volu t,9i 2i de nelini2ti. 3urt,torii &,/ur, vreo dou,#e/i de a2i* a oi se o rir, 2i de user, tar0a e sol. Unul se de ,rt,* iar Dant=s 4i au#i 'o/an/ii r,sun5nd e les e#i. -Unde sunt oare>- se 4ntre', el. Btii /, nu e u2or delo/> s use /el /are r,m,sese l5n0, Dant=s a2e#5ndu-se e mar0inea t,r0ii. 3rimul sim9,m5nt al lui Dant=s &usese s, evade#e7 din &eri/ire se st, 5ni. Faide* luminea#,-mi* animalule@ 0l,sui urt,torul /are se de ,rtase7 altminteri n-am s, 0,ses/ ni/iodat, /e /aut. ?mul /u &elinar se su use 4ndemnului* de2i* re/um a9i v,#ut* invita9ia nu &usese &,/ut, 4n termeni to/mai /onvena'ili. -Dar /e o &i /,ut5nd>- se 4ntre', Dant=s. Desi0ur /, o sa ,. ? ex/lama9ie de satis&a/9ie ar,t, /, 0ro arul 0,sise /eea /e /,uta. "n s&5r2it* s use /el,lalt* nu mer0e rea lesne. Da* r,s unse el* dar n-a ierdut nimi/ a2te t5nd. Se a ro ie de Edmond* /are au#i de un5ndu-se l5n0, el un /or 0reu 2i r,sun,tor7 4n momentul a/ela o &r5n08ie 4i 4n/on;ur, i/ioarele str5n05ndu-i-le uterni/ 2i dureros. Ei* l-ai le0at> 4ntre', 0ro arul /are st,tuse de0ea'a. Da 2i 4n/, 'ine* s use /el,lalt: 49i 0arante#. Atun/i la drum. Bi tar0a ridi/at, orni din nou. .,/ur, vreo /in/i#e/i de a2i* a oi se o rir, des/8i#5nd o u2,* e urm, iar ornir,. Q0omotul valurilor /e se s ,r0eau de st5n/ile e /are e /onstruit /astelul a;un0ea tot mai l,murit la ure/8ea lui Dant=s* e m,sur, /e 4naintau. 3roast, vreme* s use unul dintre urt,tori. Nu e 'ine s, te a&li e mare 4n noa tea asta. Da* a'atele este 4n rime;die s, se ude* 0l,sui /el,lalt 2i i#'u/nir, 4n r5s. Dant=s nu ri/e u rea 'ine 0luma* dar ,rul i se #'5rli 4n /a . Dravo* am a;uns* relu, rimul. Mai de arte* mai de arte* s use /el,lalt* 2tii 'ine /, ultimul a r,mas 4n drum* #dro'it de st5n/i 2i /, 0uvernatorul ne-a /ertat a doua #i /, suntem tr5ntori. .,/ur, 4n/, vreo atru* /in/i a2i* ur/5nd mereu* a oi Dant=s sim9i /, e a u/at de /a 2i de i/ioare 2i le0,nat. Una* s user, 0ro arii. Dou,. 1rei@ "n momentul a/ela Dant=s se sim9i #v5rlit 4ntr-un vid enorm* str,',t5nd aerul /a o as,re r,nit,* /,#5nd* /,#5nd mereu* /u o s aim, /are-i 4n08e9a inima. De2i tras 4n ;os de un o'ie/t 0reu /are 4i re/i ita #'orul* i se ,ru /, r,'u2irea dur, un se/ol. "n s&5r2it* intr, /u un #0omot 4n&ri/o2,tor* /a o s,0eat,* 4ntr-o a , 4n08e9at, /e-l &,/u s, s/oat, un stri0,t 4n,-'u2it 4n /8iar /li a a/eea de s/u&undare.

11%

Alexandre Dumas
Dant=s &usese #v5rlit 4n mare* la &undul /,reia 4l t5ra o 08iulea de &ier* le0at, de i/ioarele sale. Marea e /imitirul Castelului !&.

Ca itolul XX!

Insula Tiboulen

N,u/it* a roa e su&o/at* Dant=s avu totu2i re#en9a de s irit s,-2i 9in, r,su&larea 2i* deoare/e m5na drea t,* re/um am s us* 9inea /u9itul des/8is* 0ata entru ori/e eventualitate* el s inte/, re ede sa/ul* s/oase 'ra9ul* e urm, /a ul7 dar atun/i* 4n /iuda mi2/,rilor e /are le &,/u* entru a ridi/a 08iuleaua* se sim9i t5r5t la &und7 se 4n/ord, /,ut5nd &r5n08ia /are-i le0a i/ioarele 2i* /u o s&or9are su rem,* o t,ie exa/t 4n momentul /5nd se 4n,'u2ea7 /u o lovitur, vi0uroas, de i/ior* el se 4n,l9, li'er la su ra&a9a m,rii* 4n tim /e 08iuleaua t5ra 4n ad5n/imile ne/unos/ute 9es,tura 0rosolan, /are &usese /5t e-a/i s,-i devin, 0iul0iu. Dant=s res ir, doar 2i se /u&und, din nou7 /,/i rima re/au9ie e /are era dator s-o ia* era s, evite rivirile. C5nd rea ,ru entru a doua oar,* se a&la la /el u9in /in/i#e/i de a2i de lo/ul /,derii7 v,#u deasu ra /a ului un /er ne0ru 2i &urtunos* e su ra&a9a /,ruia v5ntul m,tura /59iva nori &u0ari* de#v,luind uneori un /ol9i2or de a#ur un/tat de o stea7 dinaintea lui se 4ntindea marea mo8or5t, 2i mu0ind, ale /,rei valuri 4n/e eau s, /lo/oteas/,* de ar/, se a ro ia o &urtun,* 4n tim /e dina oi se 4n,l9a* /a o &antom, amenin9,toare* 0i0antul de 0ranit al /,rui v5r& sum'ru ,rea un 'ra9 4ntins /a s,-2i 4n2&a/e rada7 e st5n/a /ea mai 4nalt, un &elinar lumina dou, um're. ! se ,ru /, um'rele se le/au asu ra m,rii /u nelini2te7 desi0ur* /iuda9ii 0ro ari au#iser, stri0,tul e /are el l-a s/os str,',t5nd s a9iul. Dant=s se /u&und, 4n/, o dat, 2i &,/u un drum destul de lun0 4ntre dou, a e7 manevra 4i era alt,dat, &amiliar, 2i atr,0ea de o'i/ei* 4n ;urul lui* 4n 0ol&ul 38aro* numero2i admiratori* /are 4l ro/lamaser, de &oarte dese ori* /el mai is/usit 4not,tor din Marsilia. C5nd reveni la su ra&a9a m,rii* &elinarul dis ,ruse. 1re'uia sa se oriente#e: dintre insulele /are 4n/on;oar, Castelul !&* /ele mai a ro iate sunt Ratonneau 2i 3omme0ue7 dar Ratonneau 2i 3omme0ue sunt lo/uite7 la &el 2i mi/a insul, Daume7 insula /ea mai si0ur, era de/i 1i'oulen sau Lemaire7 insulele 1i'oulen 2i Lemaire se a&lau la o le08e de Castelul !&. Dant=s se 8ot,r4 s, a;un0, la una din a/este dou, insule7 dar /um s, le 0,seas/, 4n toiul no 9ii /are se 4n0ro2a tot mai mult 4n ;urul lui> V,#u s/li ind 4n momentul a/esta* /a o stea* &arul 3lanier. Mer05nd dre t s re &ar* l,sa insula 1i'oulen mai la st5n0a7 a u/5nd s re st5n0a* avea de/i s, 4nt5lneas/, insula 4n /ale. Dar* am s us* de la /astelul !& la insul, era /el u9in o le08e. Deseori* 4n 4n/8isoare* .aria re eta t5n,rului* v,#5ndu-l a',tut 2i lene2: Dant=s* nu te l,sa 4n voia mole2elii7 te vei 4ne/a da/, 4n/er/i s, &u0i 2i da/, &or9ele dumitale n-au &ost 4ntre9inute. Su' unda 0reoaie 2i amar,* /uvintele a/estea r,sunar, 4n ure/8ile lui Dant=s7 se 0r,'ise atun/i s, ur/e la su ra&a9, 2i s, s inte/e valurile* /a s, vad, da/, nu /umva 2i -a ierdut &or9ele7 /onstat, /u 'u/urie /, li sa de mi2/are &or9at, nu-i r, ise nimi/ din utere 2i din a0ilitate 2i sim9i /, era 4n/, st, 5n e elementul 4n /are se ;u/ase de /o il. De altminteri* &ri/a* erse/utoare ra id,* du'l, vi0oarea lui Dant=s7 as/ult, a le/at e /reasta valurilor da/, nu a;un0e 5n, la el vreun #von. ?ri de /5te ori se 4n,l9a e /oama unui val* rivirea lui 0r,'it, 4m'r,9i2a ori#ontul vi#i'il 2i 4n/er/a s, se /u&unde 4n 'e#n,7

11)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


&ie/are val mai 4nalt de/5t /elelalte i se ,rea o 'ar/, ornit, 4n urm,rirea lui 2i atun/i 42i s orea s&or9,rile* /are 4l 4nde ,rtau desi0ur* dar a /,ror re etare avea s,-i sleias/, 0ra'ni/ uterile. Cu toate a/estea 4nota* iar /astelul /um lit se to ise 4ntru/5tva 4n ne0ura no/turn,7 nu-l distin0ea* dar 4n/, 4l sim9ea. Se s/ursese un /eas* 4n r,stim ul /,ruia Dant=s* exaltat de sim9,m5ntul li'ert,9ii /are-i n, ,dise toat, &iin9a* /ontinua s, s inte/e valurile 4n dire/9ia e /are 2i-o /roise. -Uite* 42i s unea el* e a roa e un /eas de /5nd 4not* dar entru /, v5ntul mi-e otrivni/* am ierdut de 'un, seam,* un s&ert din vite#,7 /u toate a/estea* da/, nu m-am 4n2elat* sunt a/um a roa e de 1i'oulen... Dar da/, m-am 4n2elat>Un &ior tre/u rin tru ul 4not,torului7 4n/er/, s, &a/, o /li , luta* s re a se odi8ni7 dar marea devenea tot mai a0itat, 2i 4n9elese /ur5nd /, mi;lo/ul a/esta de u2urare e /are /ontase* era im osi'il. -Ei 'ine* s use el* &ie* am s, mer0 5n, la /a ,t* 5n, /5nd 'ra9ele se vor istovi* 5n, /5nd /5r/eii 4mi vor n, ,di /or ul 2i atun/i m, voi du/e la &und."n/e u s, 4noate /u &or9a 2i /u im'oldul de#n,de;dii. Deodat, i se ,ru /, /erul N 2i a2a 4ntune/os N se osomora 2i mai mult* /, un nor 0ros* 0reoi* /om a/t /o'ora s re el7 4n a/ela2i tim sim9i o durere violent, la 0enun/8i: ima0ina9ia 4i s use atun/i* /u vite#a ei in/al/ula'il,* /, era i#'itura unui 0lonte 2i /, 4ndat, va au#i detun,tura &o/ului de arm,7 dar detun,tura nu r,sun,. Dant=s 4ntinse m5na 2i sim9i o re#isten9,* 42i trase /el,lalt i/ior 2i atinse ,m5ntul: v,#u atun/i /e anume o'ie/t /on&undase /u un nor. La dou,#e/i de a2i de el se ridi/a un 'lo/ de st5n/i 'i#are* e /are le-ai &i luat dre t un /u tor imens* ietri&i/at 4n momentul /elei mai intense mistuiri: era insula 1i'oulen. Dant=s se ridi/,* &,/u /59iva a2i 4nainte 2i se 4ntinse* mul9umind lui Dumne#eu* e v5r&urile de 0ranit /are i se ,rur, 4n momentul a/esta mai l,/ute de/5t i se ,ruse vreodat, /el mai moale at. A oi* 4n /iuda v5ntului* 4n /iuda &urtunii* 4n /iuda loii /are 4n/e ea s, /ad,* &r5nt de o'oseal,* adormi somnul &erme/,tor al omului /,ruia tru ul 4i amor9e2te* dar al /,rui su&let ve08ea#, /u /on2tienta unei &eri/iri nes erate. Du , o or, Edmond se tre#i su' 'u'uitura unei detun,turi imense7 &urtuna se de#l,n9uise 4n s a9iu 2i ',tea aerul /u #'orul ei extraordinar. Din /5nd 4n /5nd* un &ul0er /o'ora din /er /a un 2ar e de &o/* lumin5nd valurile 2i norii /are se rosto0oleau unii 4naintea altora* asemeni valurilor unui 8aos imens. Cu rivirea lui de marinar* Dant=s nu se 4n2elase: atinsese rima dintre /ele dou, insule* /are e 4ntr-adev,r insula 1i'oulen. ? 2tia stear ,* des/o erit,* neo&erind ni/i /el mai mi/ a#il7 dar /5nd &urtuna se va /alma* el se va arun/a din nou 4n mare 2i va a;un0e 4not e insula Lemaire* tot a2a de stear ,* dar mai mare 2i de/i mai os italier,. ? st5n/, mai 4nalt, o&eri lui Dant=s un ad, ost momentan. Se re&u0ie a/olo 2i* a roa e 4n a/eea2i /li ,* &urtuna i#'u/ni /u toat, &uria ei. Edmond sim9ea* tremur5nd* st5n/a su' /are se ad, ostea7 valurile* s ,r05ndu-se de 'a#a iramidei 0i0anti/e* 952neau 5n, la el7 de2i 4n si0uran9,* se sim9ea 4n mi;lo/ul #0omotului ro&und* 4n mi;lo/ul &ul0er,rilor or'itoare* /u rins de o ame9eal,: i se ,rea /, insula tremura su' el 2i /,* dintr-un moment 4ntr-altul* /a un vas an/orat* 42i va &r5n0e /a'lul 2i-l va t5r4 4n v5rte;ul imens. "2i aminti atun/i /, nu m5n/ase de $% de ore7 4i. era &oame* 4i era sete. Dant=s 4ntinse m5inile 2i /a ul 2i sor'i a a &urtunii din s/o'itura unei st5n/i. C5nd se 4n,l9,* un &ul0er* /are des/8idea ar/, /erul 5n, la i/ioarele tronului str,lu/itor al lui Dumne#eu* lumin, s a9iul. "n li/,rirea &ul0erului* Dant=s v,#u* 4ntre insula Lemaire 2i /a ul Croisille* la un s&ert de le08e de el* ar,t5ndu-se /a un s e/tru /e lune/a de e /reasta unui val 4n a'is* un mi/ vas de es/ari* urtat totodat, de &urtun, 2i de tala#7 4n /li a urm,toare* &antoma rea ,ru e /oama altui val* a ro iindu-se /u re e#i/iune

11C

Alexandre Dumas
n, ra#ni/,. Dant=s vroia s, stri0e* /,ut, vreo #drean9, /a s-o a0ite 4n aer* entru a le ar,ta /, se nenoro/eau* dar ei 42i d,deau sin0uri seama de asta. "n lumina altui &ul0er t5n,rul v,#u atru oameni /ram ona9i de /atar0e 2i de 2arturi7 al /in/ilea st,tea la /5rma &r5nt,. ?amenii* e /are el 4i vedea* 4l v,#ur,* desi0ur 2i ei* /,/i stri0,te dis erate urtate de vi;elia 2uier,toare 4i a;unser, la ure/8e. Deasu ra* /atar0ul 4n/ovoiat /a o trestie* les/,ia 4n aer* /u ',t,i re/i itate* o 5n#, #dren9uit,7 deodat, le0,turile /are o 9ineau 4n/, se ru ser, 2i ea dis ,ru dus, de ad5n/imile mo8or5te ale /erului* asemeni ,s,rilor mari* al'e* /are se s/8i9ea#, e norii 4ntune/o2i. "n a/ela2i tim * se au#i o trosnitur, 4n&ri/o2,toare7 stri0,te de a0onie a;unser, 5n, la Dant=s. Cram onat /a un s&inx de st5n/a de unde se /u&unda s re a'is* un &ul0er nou 4i ar,t, mi/ul vas #dro'it 2i* rintre s&,r5m,turi* /a ete 2i &i0uri dis erate* 'ra9e 4ntinse s re /er. A oi totul re/,#u 4n noa te7 s e/ta/olul n, ra#ni/ avusese durata unui &ul0er. Dant=s se n, usti e anta lune/oas, a st5n/ilor* /u ris/ul de a se rosto0oli 4n mare7 rivi* as/ult,* dar nu mai au#i 2i nu mai v,#u nimi/: ni/i stri0,tele* ni/i s&or9,ri omene2ti7 doar &urtuna* a/est mare lu/ru dumne#eies/* /ontinua s, urle dim reun, /u v5nturile 2i s, s ume0e dim reun, /u valurile. 3u9in /5te u9in v5ntul se otoli7 /erul rosto0oli s re a us nori mari* /enu2ii* de#um&la9i ar/, de vi;elie7 a#urul rea ,ru* /u stelele /are erau mai s/5nteietoare de/5t ori/5nd7 /ur5nd* s re mia#,#i* o &52ie lun0,* ro2iati/,* desen, la ori#ont ondula9ii al',strii* ne0re7 valurile r,'u&nir,* o li/,rire su'it, 0oni e /restele lor* s/8im'5nd /oamele s umoase 4n /oame aurii. Era #iu,. Dant=s r,mase 4n/remenit 2i mut dinaintea m,re9ului s e/ta/ol* /a 2i /um 4l vedea entru 4nt5ia oar,7 4ntr-adev,r* de /5nd se a&la la Castelul !& 4l uitase. Se 4ntoarse s re &ort,rea9,* /er/et5nd totodat,* /-o rivire 4ndelun0,* rotit,* ,m5ntul 2i marea. Cl,direa sum'r, ie2ea din s5nul valurilor /u m,re9ia im un,toare a lu/rurilor nemi2/ate* /are ar 4n a/ela2i tim /, su rave08ea#, 2i /omand,. 3uteau s, &ie /easurile /in/i: marea se otolea tre tat* tre tat. -3este dou,-trei /easuri* 42i s use Edmond* temni/erul va intra 4n /amera mea* va 0,si /adavrul 'ietului meu rieten* 4l va re/unoa2te* m, va /,uta #adarni/ 2i va da alarma. Atun/i se va 0,si v,0,una* 0aleria7 vor &i intero0a9i oamenii /are m-au #v5rlit 4n mare 2i /are au au#it* desi0ur* stri0,tul s/os de mine. D,r/i line /u solda9i 4narma9i vor aler0a 4ndat, du , &u0arul nenoro/it* des re /are se 2tie 'ine /, n-a a;uns de arte. 1unul va 4n2tiin9a toat, /oasta /, nu tre'uie s, se dea ad, ost unui om /e va &i 4nt5lnit r,t,/ind 0ol 2i &l,m5nd. S ionii 2i oli9i2tii din Marsilia vor &i 4n2tiin9a9i 2i vor /utreiera /oasta* 4n tim /e 0uvernatorul Castelului !& va orun/i s, /utreiere marea. Atun/i* &u0,rit e a ,* 4m resurat e ,m5nt* /e voi deveni> Mi-e &oame* mi-e &ri0* am arun/at 5n, 2i /u9itul salvator /are m, st5n;enea la 4not7 sunt la /8eremul rimului 9,ran /are va voi s, /52ti0e $A de &ran/i* red5ndu-m,7 nu mai am ni/i uteri* ni/i idei* ni/i 8ot,r5ri. Doamne* Doamne* 05nde2te-te da/, nu am su&erit destul 2i da/, o9i s, &a/i entru mine mai mult de/5t ot &a/e eu 4nsumi@ "n momentul /5nd* 4ntr-un delir rile;uit de istovirea &or9elor 2i de 0olul din minte* Edmond rostea 4nturnat /u 4n0ri;orare s re Castelul !&* ru0,/iunea a/easta &ier'inte* v,#u a ,r5nd 4n #area insulei 3om=0ue* s/8i95ndu-2i 5n#a latin, la ori#ont 2i asemeni unui es/,ru2 /are #'oar, atin05nd valul* un vas mi/* e /are numai o/8iul unui marinar 4l utea re/unoa2te /a &iind o /ora'ie 0enove#,* e linia 4n/, semi-4ntune/at, a m,rii. Venea din ortul Marsilia 2i se 4ndre ta s re lar0* 4m in05nd s uma s/5nteietoare din dre tul rorei as/u9ite* /are des/8idea un drum mai u2or /oastelor ei rotunde. -?8* ex/lam, Edmond* /5nd m, 05ndes/ /, 4ntr-o ;um,tate de /eas a2 a;un0e la nava asta* da/, nu m-a2 teme /, voi &i /er/etat* /, voi &i re/unos/ut /a &u0ar 2i dus 4na oi la Marsilia@ Ce s, &a/> Ce s, s un> Ce oveste s, n,s/o/es/ entru /a ei s-o /read,> ?amenii

11H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


a/e2tia sunt to9i /ontra'andi2ti* ira9i e ;um,tate. Su' retextul /a'ota;ului* ei adulme/, /oastele7 vor re&era s, m, v5nd, de/5t s, &a/, o &a t, 'un,* stear ,. S, a2te t,m. Dar a2te tarea este /u ne utin9,: mor de &oame7 este /5teva /easuri &or9ele sla'e de /are mai dis un se vor du/e7 de altminteri ora vi#itei se a ro ie7 alarma nu e 4n/, dat,* oate /, oamenii nu ',nuies/ nimi/7 ot s, m, dau dre t unul dintre matelo9ii mi/ului vas /are s-a #dro'it a#i noa te. 3ovestea nu e li sit, de temei7 nu m, va /ontra#i/e nimeni. Faidem.Bi s un5nd /uvintele a/estea* Dant=s 42i 4ndre t, o/8ii s re lo/ul unde mi/a 'ar/, se s&,r5mase 2i tres,ri. De /reasta unei st5n/i r,m,sese a0,9at, 'oneta &ri0ian, a unuia dintre matelo9ii nau&ra0ia9i iar 4n a ro iere luteau /5teva r,m,2i9e de /aren,* 'ine 4n9e enite* e /are marea le 4m in0ea 2i le 4nde ,rta de 'a#a insulei 2i e /are ele o ',teau /a ni2te 'er'e/i ne utin/io2i. Dant=s lu, 8ot,r5rea /5t ai /li i7 se arun/, 4n mare* 4not, s re 'onet,* o use e /a * lu, o '5rn, 2i se 4ndre t, 4n /alea vasului. A/um sunt salvat* murmur, el. !ar /onvin0erea a/easta 4i re4nsu&le9i uterile. Q,ri 4n /ur5nd /ora'ia /are 0onea 4ntre Castelul !& 2i &arul 3lanier. Un moment Dant=s se temu /,* 4n lo/ de a mer0e de-a lun0ul /oastei* mi/ul vas va orni 4n lar0* /um ar &i &,/ut de exem lu el* da/, avea destina9ia s re Corsi/a sau Sardinia7 dar du , modul /um manevra* 4not,torul 42i d,du seama /ur5nd /, vasul dorea s, trea/,* re/um e o'i/eiul vaselor /are mer0 4n !talia* 4ntre insula 6aros 2i insula Calas/rai0ne. "ntre tim * vasul 2i 4not,torul se a ro iau e nesim9ite unul de altul7 &,/5nd un salt* mi/ul vas veni /8iar la un s&ert de le08e de Dant=s. El se ridi/, atun/i e valuri* &lutur5ndu-2i 'oneta 4n semn de alarm,7 dar nu-l v,#use nimeni e vasul /are /5rmi. Dant=s se 05ndi s, stri0e7 m,sur, 4ns, din o/8i distan9a 2i 4n9elese /, 0lasul s,u nu va a;un0e 5n, la nav,* dus 2i a/o erit de 'ri#a m,rii 2i de #0omotul valurilor. Se &eli/it, atun/i entru re/au9ia /e luase de a se lun0i e o '5rn,. 3oate /,* sl,'it /um era* nu s-ar &i utut sus9ine e mare 5n, a;un0ea la /ora'ie7 2i* /u si0uran9, /,* da/,* /eea /e era /u utin9,* /ora'ia tre/ea &,r, s,-l vad,* nu s-ar mai &i utut 4na oia e /oast,. De2i a roa e si0ur de drumul e /are 4l urma vasul* Dant=s 4l 4nso9i din o/8i /u nelini2te 5n, 4n momentul /5nd 4l v,#u a',t5ndu-se din nou 2i revenind s re el. "naint, atun/i 4n 4nt5m inarea lui7 dar* mai 4nainte /a el 2i vasul s, se &i a;uns* a/esta 4n/e u s, vire#e din nou. "ndat,* /u o s&or9are su rem,* Dant=s se ridi/, a roa e 4n i/ioare* e a ,* &lutur5ndu-2i 'oneta 2i s/o95nd unul din a/ele stri0,te ;alni/e e /are le s/ot marinarii 4n rime;die 2i /are seam,n, /u t5n0uirea unui du8 al m,rii. De data a/easta 4l v,#ur, 2i au#ir,. Cora'ia 4ntreru se manevra 2i 4ndre t, rova s re el. V,#u 4n a/ela2i tim /, se &,/eau re0,tiri entru lansarea unei 2alu e e mare. "n /li a urm,toare 2alu a /u doi oameni se 4ndre ta s re el* s inte/5nd marea /u dou, v5sle. Dant=s d,du drumul '5rnei* de /are /u0eta /, nu mai are nevoie 2i 4not, /u vi0oare entru a e/onomisi ;um,tate din drum /elor /e veneau la el. "not,torul /ontase totu2i e &or9e a roa e a'sente7 sim9i atun/i de /5t &olos 4i &usese 'u/ata de lemn /are lutea 9ea ,n, la 1AA de metri de el. Dra9ele 4n/e eau s,-i 4n9e eneas/,* i/ioarele 42i ierduser, elasti/itatea* mi2/,rile deveneau 0rele 2i #v5/nitoare* ie tul 4i 05&5ia. S/oase un stri0,t uterni/* v5sla2ii 42i 4nte9ir, ener0ia iar unul 4i stri0, 4n italiene2te: Cura;@ Cuv5ntul a;unse la el 4n momentul /5nd un val* e /are nu mai avea utere s,-l 4n&runte* tre/ea este /a ul s,u 2i 4l a/o erea /u s um,.

11(

Alexandre Dumas
Rea ,ru ',t5nd marea /u mi2/,rile ine0ale 2i dis erate ale unui om /are se 4nea/,* s/oase al treilea stri0,t 2i se sim9i a&und5ndu-se 4n mare* /a 2i /um ar &i avut 4n/, de i/ior 08iuleaua mortal,. A a tre/u este /a ul lui 2i* rin a ,* v,#u /erul livid /u ete ne0re. ? s&or9are violent, 4l readuse la su ra&a9a m,rii. ! se ,ru atun/i /, era a u/at de ,r7 a oi nu mai v,#u nimi/* nu mai au#i nimi/7 era le2inat. C5nd redes/8ise o/8ii* Dant=s se omeni e untea /or,'iei /are 42i /ontinua drumul7 rima lui rivire a &ost s, vad, /e dire/9ie urma ea: se de ,rtau tot mai mult de Castelul !&. Dant=s era a2a de istovit* 4n/5t ex/lama9ia de 'u/urie e /are o s/oase &u luat, dre t un o&tat de durere. 3re/um am s us* era /ul/at e unte: un matelot 4i &re/a 'ra9ele 2i i/ioarele /-o 'u/at, de l5n,7 altul* e /are 4l re/unos/u* &iind /el /are 4i stri0ase -/ura;-* 4i introdu/ea 05tul unei sti/le 4n 0ur,7 al treilea* un marinar ',tr5n* /are era totodat, ilotul 2i atronul* 4l rivea /u sentimentul milei e0oiste e /are o 4n/ear/, 4n 0enere oamenii entru o nenoro/ire din /are au s/, at 4n a;un 2i /are 4i oate lovi a doua #i. C5teva i/,turi de rom din sti/l, 4nviorar, inima sl,'it, a t5n,rului* 4n tim /e &ri/9iunile* e /are matelotul 4n0enun/8eat 4n &a9a lui /ontinua s, le e&e/tue#e /u 'u/ata de l5n,* d,deau elasti/itate m,dularelor. Cine e2ti dumneata> 4ntre', 4ntr-o &ran/e#, stri/at, atronul. Eu sunt* r,s unse Dant=s 4ntr-o italieneas/, stri/at,* un matelot malte#7 veneam din Sira/u#a* 4n/,r/asem vin 2i anolin,. Vi;elia de a#i noa te ne-a sur rins la /a ul Mor0ion 2i am &ost #dro'i9i de st5n/ile de /olo. De unde vii> De la st5n/ile de /are am avut noro/ul s, m, a0,9* 4n tim /e 'ietul nostru /, itan 2i-a s&,r5mat /a ul. Cei trei tovar,2i ai no2tri s-au 4ne/at. Mi se are /, sunt sin0urul r,mas 4n via9,7 am #,rit vasul dumneavoastr, 2i* tem5ndu-m, s, nu a2te t 4ndelun0 e insula sin0urati/, 2i ustie* m-am 8a#ardat e o e av, a vasului nostru /a s, 4n/er/ s, vin 5n, la dumneavoastr,. V, mul9umes/* /ontinu, Dant=s* mi-a9i salvat via9a* eram ierdut* /5nd unul din matelo9ii dumneavoastr, m-a a u/at de ,r. Eu sunt* s use un matelot /u &i0ura sin/er, 2i des/8is,* 4n/adrat, de &avori9i lun0i ne0ri7 2i era tim ul* te s/u&undai. Da* 0l,sui Dant=s 4ntin#5ndu-i m5na* da* rietene* 49i mul9umes/ 4n/, o dat,. 3e le0ea mea* 0l,sui marinarul* a roa e st,m e 05nduri7 /u 'ar'a dumitale de 2ase /o9i lun0ime 2i /u ,rul de un metru* ,reai mai mult un t5l8ar de/5t un om de trea',. Dant=s 42i aminti 4ntr-adev,r /,* de /5nd se a&la la Castelul !&* nu-2i rete#ase ni/i ,rul ni/i 'ar'a. Da* s use el* e un ;ur,m5nt e /are l-am &,/ut la /atedrala del 3ie de la +rota* 4ntr-un moment de eri/ol: /,* #e/e ani de #ile* n-am s,-mi tai ni/i ,rul* ni/i 'ar'a. 6ur,m5ntul meu se 4n/8eie ast,#i 2i era to/mai s, m, 4ne/ de #iua anivers,rii. Ce s, &a/em a/um /u dumneata> 4ntre', atronul. ?8* r,s unse Dant=s* /e ve9i vrea: /ora'ia e /are m, a&lam e ierdut,* /, itanul e mort7 re/um vede9i* am s/, at* 4ns, /om let 0ol7 din &eri/ire sunt un matelot destul de 'un7 le ,da9i-m, 4n rimul ort unde ve9i o osi 2i am s, 0,ses/ de lu/ru e-un vas /omer/ial. Cuno2ti Mediterana> Navi08e# e ea de /5nd eram /o il. Cuno2ti lo/urile 'une entru a/ostare> Sunt u9ine orturi* /8iar dintre /ele mai anevoioase* 4n /are eu s, nu ot intra sau din /are s, nu ot ie2i /u o/8ii 4n/8i2i. As/ult,* atroane* 4ntre', matelotul /are 4i stri0ase lui Dant=s -/ura;-* da/, tovar,2ul s une adev,rul* /ine e /ontra /a el s, r,m5n, /u noi> Da* da/, s une adev,rul* 0l,sui atronul /u aer de 4ndoial,7 dar* 4n starea 4n /are nenoro/itul se 0,se2te* el oate s, &,0,duias/, mult 2i s, se 9in, de /uv5nt /um o utea.

11K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


M, voi 9ine mai mult de/5t am &,0,duit* rosti Dant=s. Fo8o* vom vedea@ ex/lam, atronul r5#5nd. ?ri/5nd* relu, Dant=s ridi/5ndu-se. "n/otro mer0e9i> La Livorno. Dine* atun/i 4n lo/ s, 0oni9i 4n salturi* din /are /au#, ierde9i un tim re9ios* de /e nu str5n0e9i v5ntul mai a roa e> 3entru /, am nimeri dre t 4n insula Rion. ? s, tre/e9i la mai mult de trei#e/i de metri de ea. !a une m5na e /5rm,* s use atronul 2i o s, ne d,m seama de ri/e erea dumitale. 15n,rul se a2e#, la /5rm,* se 4n/redin9, rintr-o resiune u2oar, /, vasul era as/ult,tor 2i v,#5nd /,* &,r, s, &ie de rima /alitate* el nu se 4m otrivea: La &r5n08ii@ s use el. Cei atru matelo9i /are &ormau e/8i a;ul* aler0ar, la ostul lor* 4n tim /e atronul 4i urm,rea din o/8i. Bi a/um tra0e9i@ ?rdinul &u exe/utat* /a 2i rimul* iar mi/ul vas* 4n lo/ s, /ontinue a 0oni 4n salturi* 4n/e u s, 4nainte#e s re insula Rion* e l5n0, /are tre/u a2a /um Dant=s re/i#ase* l,s5nd-o 4n tri'ord la vreo trei#e/i de metri. Dravo@ s use atronul. Dravo@ re etar, matelo9ii. Ei se uitau /u to9ii* minuna9i* la omul a /,rui rivire re0,sise o inteli0en9, 2i al /,rui /or * o vi0oare a'solut de ne',nuit 4ntr-4nsul. Vede9i* s use Dant=s ,r,sind /5rma* /, voi utea s, v, &iu de oare/are &olos* /el u9in 4n tim ul /ursei. Da/, nu m, vre9i* la Livorno* ei 'ine* m, ve9i l,sa a/olo7 iar din solda e rimele luni v, voi 4na oia 8rana mea 5n, a/olo 2i ve2mintele e /are mi le ve9i 4m rumuta. Dine* 'ine* s use atronul7 o s, ne utem 4n9ele0e* da/, nu e2ti reten9ios. Un om este un om* s use Dant=s7 /eea /e da9i /amara#ilor* o s,-mi da9i 2i mie 2i 0ata. Nu este dre t* 0l,sui matelotul /are 4l s/osese e Dant=s din mare* /,/i dumneata 2tii mai mult de/5t noi. De /e dra/u te ameste/i> E trea'a ta* 6a/o o> s use atronul7 e li'er &ie/are s, se an0a;e#e entru suma /are-i /onvine. Adev,rat* s use 6a/o o7 &,/eam numai o o'serva9ie. Ai &a/e mai 'ine 4m rumut5nd &l,/,ului ,sta* /are e 0ol* un antalon 2i o 'lu#,* da/, ai /umva de re#erv,. Nu* 0l,sui 6a/o o* dar am o /,ma2, 2i un antalon. E tot /e-mi tre'uie* s use Dant=s7 49i mul9umes/* rietene. 6a/o o lune/, ;os 2i ur/, 4n /li a urm,toare /u dou, ve2minte* e /are Dant=s le 4m'r,/, /u o 'u/urie de ne0r,it. "9i mai tre'uie /eva> 4ntre', atronul. ? 'u/,9i/, de 5ine 2i 4n/, o 4n08i9itur, din romul /el stra2ni/* din /are am mai 0ustat7 /,/i de mult, vreme n-am luat nimi/. "ntr-adev,r* /am de atru#e/i de ore. ! se aduse lui Dant=s o 'u/at, de 5ine* iar 6a/o o 4i re#ent, /londirul. C5rma la 'a'ord@ stri0, /, itanul* 4ntor/5ndu-se s re /5rma/i. Dant=s arun/, o o/8ire 4n a/eea2i dire/9ie* du/5nd /londirul s re 0ur,* dar e drum 4i r,mase la ;um,tate. Fei* /e-o &i a/olo la Castelul !&> 4ntre', atronul. "ntr-adev,r* un noura2 al'* un nor /are atr,sese aten9ia lui Dant=s* se ivise 4n/unun5nd metere#ele 'astionului de sud ale Castelului !&.

1$A

Alexandre Dumas
"n /li a urm,toare* detun,tura unei ex lo#ii de ,rtate se stinse e 'ordul /or,'iei. Matelo9ii ridi/ar, /a ul* rivindu-se unii e al9ii. Ce 4nseamn, asta> 4ntre', atronul. ? &i &u0it vreun ri#onier a#i noa te* s use Dant=s 2i se tra0e tunul de alarm,. 3atronul arun/, o rivire asu ra t5n,rului /are* s un5nd /uvintele a/estea* dusese /londirul la 0ur,7 4l v,#u 4ns, 0ust5nd li/oarea din /londir /u at5ta /alm 2i at5ta l,/ere* 4n/5t* da/, ar &i avut vreo ',nuial,* ',nuiala i-a tre/ut doar rin minte 2i a murit 4ndat,. Stra2ni/ de tare e romul ,sta@ s use Dant=s* 2ter05ndu-2i /u m5ne/a &runtea la/ de sudoare. "n ori/e /a#* murmur, atronul rivindu-l* da/, e el* /u at5t mai 'ine7 /,/i am un om de is rav,. Su' retextul /, este o'osit* Dant=s /eru atun/i s, se a2e#e la /5rm,. "n/5ntat /, e 4nlo/uit* timonierul 4l /onsult, e atron din o/8i* iar a/esta 4i &,/u semn din /a /, oate s, 4n/redin9e#e /5rma tovar,2ului s,u. A2e#at ast&el* Dant=s utu s, r,m5n, /u o/8ii &ixa9i s re Marsilia. "n /5te ale lunii suntem> 4l 4ntre', Dant=s e 6a/o o* /are se a2e#ase l5n0, el* du , /e ierdu din vedere Castelul !&. "n $( &e'ruarie* r,s unse a/esta. Ce an> mai 4ntre', Dant=s. Cum /e an> 4ntre'i /e an> Da* 0l,sui t5n,rul* te 4ntre' /e an. Ai uitat anul 4n /are ne a&l,m> Ce vrei> Mi-a &ost a2a de &ri/, 4n noa tea asta* s use Dant=s r5#5nd* 4n/5t era s,-mi ierd mintea7 a2a /, memoria mea s-a tul'urat toat,7 rin urmare* te 4ntre': la $( &e'ruarie al /,rui an suntem> Al anului 1($K* s use 6a/o o. Erau 1% ani exa/t de /5nd Dant=s &usese arestat. !ntrase la 1K ani 4n Castelul !&* ie2ea la EE de ani. Un #5m'et dureros tre/u e 'u#ele lui7 se 4ntre', /e a devenit Mer/<d=s 4n r,stim ul 4n /are /a l-a /re#ut /u si0uran9, mort. A oi un &ul0er de ur, se a rinse 4n o/8ii s,i* 05ndindu-se la /ei trei oameni /,rora le datora o a2a de lun0, 2i de /rud, /a tivitate. Bi re4nnoi* 4m otriva lui Dan0lars* .ernand 2i Ville&ort* ;ur,m5ntul de ne4ndu le/at, r,#'unare e /are 4l mai rostise 4n 4n/8isoare. !ar ;ur,m5ntul nu mai era o amenin9are stear ,* /,/i 4n /easul a/esta* ni/i /ea mai 'un, 'ar/, de e Mediterana n-ar &i utut s, rind, /ora'ia mi/u9, /are 0onea s re Livorno /u 5n#ele 4ntinse.

Ca itolul XX!!

Contrabanditii

Dant=s tr,ise a'ia de o #i e 'ord 2i 42i d,duse seama /u /ine avea a &a/e. .,r, s, &i &ost la 2/oala a'atelui .aria* vredni/ul st, 5n al -1inerei Amelia-* N a/esta era numele /or,'iei 0enove#e * 2tia a roa e toate lim'ile /are se vor'es/ 4n ;urul a/estui mare la/ /e se nume2te Mediterana7 de la ara', 5n, la rovensal,7 utea ast&el* li sindu-se de t,lma/i* oameni totdeauna li/ti/o2i 2i uneori indis/re9i* s, /omuni/e 4n /8i &oarte lesni/ios* &ie /u vasele 4nt5lnite e mare* &ie /u mi/ile ',r/i e /are le o'serva de-a lun0ul /oastelor* &ie* 4n s&5r2it* /u oameni &,r, nume* &,r, atrie* &,r, situa9ie* a2a /um se 0,ses/ totdeauna e les e#ile /8eiurilor din rea;ma orturilor m,rii 2i /are tr,ies/ din mi;loa/e misterioase 2i

1$1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


t,inuite* /e se tra0 ar/, 4n linie dire/t, de la 3roviden9,* deoare/e nu au ni/i o utin9, de tr,i* vi#i'il, /u o/8iul li'er7 a9i 08i/it /, Dant=s se a&la e 'ordul unui vas /e &,/ea /ontra'and,. De a/eea atronul 4l rimise e Dant=s la 'ord /u oare/are ne4n/redere7 era /unos/ut &oarte 'ine de to9i vame2ii /oastei 2i* deoare/e 4ntre domnii a/e2tia 2i el era un s/8im' de 2iretenii* unele mai 4ndem5nati/e de/5t altele* 42i 4n/8i uise la 4n/e ut /, Dant=s era un emisar al v,mii* /are 4ntre'uin9a /alea a/easta in0enioas,* entru a ,trunde /5teva dintre se/retele meseriei. Dar /8i ul str,lu/it 4n /are Dant=s s/, ase din 4n/ur/,tur,* /5nd a 4ndrumat vasul* 4l /onvinsese e de lin7 a oi* /5nd a v,#ut d5ra de &um lutind /a un &uior deasu ra 'astionului Castelului !& 2i /5nd a au#it detun,tura 4nde ,rtat, a ex lo#iei* s-a 05ndit o /li , /, a rimit la 'ord e /el /,ruia i se a/ordau onorurile tunului* a2a /um a/estea sunt a/ordate intr,rilor 2i le/,rilor re0ilor7 &a tul 4l nelini2tea mai u9in* N tre'uie s us* N de/5t da/, noul venit ar &i &ost un vame27 dar a doua resu unere dis ,ru /ur5nd /a 2i rima* v,#5nd lini2tea er&e/t, a re/rutului. Edmond avu de/i avanta;ul de a 2ti /e era atronul s,u* &,r, /a a/esta s, oat, 2ti /ine era el7 ori/5te 4n/er/,ri &,/u ',tr5nul marinar sau /amara#ii s,i* el se 9inu 'ine 2i nu dest,inui nimi/7 d,du numeroase am,nunte asu ra Nea olelui 2i asu ra Maltei* e /are le* /uno2tea /um /uno2tea Marsilia 2i se men9inu* /u o t,rie /are &,/ea /inste memoriei sale* la rima ovestire. ?ri/5t de su'til era* 0enove#ul se l,s, de/i ,/,lit de Edmond* N 4n &avoarea a/estuia led5nd 'l5nde9ea* ex erien9a nauti/, 2i* 4n s e/ial* /ea mai is/usit, 2iretenie. Dar oate /, 0enove#ul &,/ea arte din /ate0oria oamenilor inteli0en9i* /are nu 2tiu ni/iodat, de/5t /e tre'uie s, 2tie 2i /are nu /red de/5t /e au interesul s, /read,. "n situa9ia a/easta a;unser, la Livorno. Edmond avea s, trea/, ai/i un nou examen: s, vad, da/, se va re/unoa2te sin0ur du , tre/erea /elor de 1% ani7 ,strase o idee 4ndea;uns de re/is, des re /um era t5n,rul7 va vedea a/um /e a devenit ',r'atul. Va /iti dorin9a sa 4n o/8ii /amara#ilor7 o osise de vreo dou,#e/i de ori la Livorno 2i /uno2tea* 4n strada S&5ntul .erdinand* un ',r'ier. !ntr, la el s,-2i taie 'ar'a 2i ,rul. D,r'ierul se uit, /u mirare la omul /u lete lun0i 2i /u 'ar'a deas, 2i nea0r,* /are sem,na /u un /a &rumos de 1i##ian. 3e vremea a/eea nu erau 4n/, la mod, 'ar'a 2i ,rul lun0: ast,#i un ',r'ier s-ar mira da/, un ',r'at 4n#estrat /u a2a de mari /alit,9i &i#i/e ar /onsim9i s, renun9e la ele. D,r'ierul livorne# se a u/, de lu/ru &,r, s, s un, /eva. Du , terminarea o era9iei* /5nd 42i sim9i ',r'ia ras, /om let* /5nd ,rul &u redus la lun0imea o'i2nuit,* Edmond /eru o o0lind, 2i se rivi. Avea atun/i* a2a /um am s us* trei#e/i 2i trei de ani* iar /ei ais re#e/e ani de 4n/8isoare roduseser,* entru a s une ast&el* o mare s/8im'are moral, 4n &i0ura sa. Dant=s intrase la /astelul !& /u /8i ul rotund* #5m'itor 2i 4n&lorit al t5n,rului &eri/it* /,ruia rimii a2i 4n via9, i-au &ost u2ori 2i /are se 'i#uise e viitor /a e /ontinuarea natural, a tre/utului. Se s/8im'ase /u totul. .i0ura oval, se relun0ise* 0ura #5m'itoare /, ,tase tr,s,turile &erme 2i re/i#ate /are indi/, 8ot,r5rea7 s r5n/enele se ar/uiser, su' o /ut, 4n05ndurat,* 4n o/8i era 4nti ,rit, o triste9e ad5n/, din /are 952neau* la intervale* &ul0er,ri sum're* mi#antro i/e* ur,7 tenul* 4nde ,rtat at5ta tim de lumina #ilei 2i de ra#ele soarelui* /, ,tase /uloarea mat, /are /onstituie &rumuse9ea aristo/rati/, a oamenilor de la Nord* /5nd /8i ul lor este 4n/adrat de ,r ne0ru7 2tiin9a ro&und, e /are o do'5ndise a r,s&r5nt e 4ntrea0a lui &i0ur, o aureol, de si0uran9, inteli0ent,7 /, ,tase* de asemeni* de2i avea o statur, 4nalt,* vi0oarea 4ndesat, a tru ului /are 42i /on/entrea#, &or9ele 4ntr-4nsul. Ele0an9a &ormelor nervoase 2i l, 5nde 4i urmase t,ria &ormelor rotun;ite 2i mus/uloase. Ru0,/iunile* sus inele 2i im re/a9iile 4i s/8im'aser, vo/ea* uneori 4ntr-un tim'ru de o 'l5nde9e /iudat,* alteori 4ntr-o a//entuare as r, 2i a roa e r,0u2it,.

1$$

Alexandre Dumas
"n a&ar, de a/easta* mereu 4n semi-o's/uritate 2i 4n 4ntuneri/* o/8ii s,i /, ,taser, darul /urios de a distin0e o'ie/tele 4n tim ul no 9ii* asemenea o/8ilor 8ienei 2i lu ului. Edmond #5m'i v,#5ndu-se: era /u ne utin9, /a rietenul s,u /el mai 'un* da/, totu2i mai avea vreun rieten* s,-l re/unoas/,7 nu se re/uno2tea ni/i el. 3atronul -1inerei-Amelia-* /are 9inea mult s, ,stre#e rintre oamenii s,i un om de valoarea lui Edmond* 4i o&erise un a/ont din viitoarele /52ti0uri 2i Edmond a//e tase7 rima lui 0ri;, ie2ind de la ',r'ierul /are o erase rima trans&ormare* &u de/i* s, intre 4ntr-o r,v,lie 2i s, /um ere un ve2m5nt /om let de matelot7 ve2m5ntul a/esta* re/um 2ti9i* este /5t se oate de sim lu: se /om une dintr-un antalon al'* dintr-o /,ma2, v,r0at, 2i dintr-o 'onet, &ri0ian,. "n /ostumul a/esta* 4na oindu-i lui 6a/o o /,ma2a 2i antalonul 4m rumuta9i* rea ,ru Edmond 4n &a9a atronului -1inerei-Amelia-* /,ruia &u o'li0at s,-i re ete ovestea. 3atronul nu voia s, re/unoas/, 4n matelotul /o/8et 2i ele0ant e omul /u 'ar', deas,* /u al0e ameste/ate 4n ,r 2i /u tru ul muiat de a a m,rii* e /are 4l ur/ase* 0ol* muri'und* e untea vasului s,u. Cu/erit de 4n&,9i2area-i &rumoas,* re et, de/i lui Dant=s ro unerile de an0a;are7 dar Dant=s* /are avea roie/tele sale* nu voi s, le a//e te de/5t entru trei luni. De altminteri e/8i a;ul -1inerei-Amelia- era &oarte 8arni/ 2i su us ordinelor unui atron o'i2nuit s, nu-2i iard, vremea. Vasul se a&la a'ia de o t #ile la Livorno 2i /oa sele-i rotunde erau line /u muselinuri /olorate* /u 'um'a/uri ro8i'ite* /u udr, en0le#eas/, 2i /u tutun* e /are re0ia uitase s,-2i de un, e/etea. 1oate a/estea tre'uiau s, ias, din Livorno orto-&ran/o 2i s, de'ar/e e 9,rmul Corsi/ei* de unde anumi9i s e/ulatori 42i luau sar/ina s, trea/, 4n/,r/,tura 4n .ran9a. 3le/ar,7 Edmond s inte/, din nou marea a#urie* rimul ori#ont a tinere9ii sale* e /are o rev,#use a2a de des 4n visurile din 4n/8isoare. L,s, la drea ta +or0ona* la st5n0a 3ianosa 2i 4naint, s re atria lui 3aoli 2i a lui Na oleon. A doua #i* ur/5nd e unte* N lu/ru e /are 4l &,/ea totdeauna devreme N atronul 4l 0,si e Dant=s re#emat de eretele vasului 2i rivind /u o/8i /iuda9i o 4n0r,m,dire de st5n/i de 0ranit* e /are r,s,ritul soarelui le inunda /u o lumin, ro#,* insula Monte-Cristo. -15n,ra-Amelia- o l,s, /am la trei s&erturi de le08e 4n tri'ord 2i 42i /ontinu, drumul s re Corsi/a. Dant=s se 05ndea* mer05nd de-a lun0ul insulei /u nume a2a de r,sun,tor entru el* /, nu i-ar tre'ui de/5t s, sar, 4n mare 2i* 4ntr-o ;um,tate de /eas* ar &i e ,m5ntul &,0,duin9ei. Dar /e s, &a/, a/olo* &,r, instrumente /u /are s, des/o ere /omoara* &,r, arme /u /are s-o a ere> De altminteri* /e ar s une matelo9ii> Ce ar /u0eta atronul> Se im unea s, a2te te. Din &eri/ire* Dant=s 2tia s, a2te te: a2te tase 1% ani* li'ertatea7 utea &oarte 'ine* a/um /5nd era li'er* s, a2te te 2ase luni sau un an* 'o0,9ia. N-ar &i a//e tat oare li'ertatea 2i &,r, 'o0,9ie* da/, i s-ar &i ro us> De alt&el* 'o0,9ia a/easta nu era ea o 8imer,> N,s/ut, 4n /reierul 'olnav al 'ietului a'ate .aria* nu murise o dat, /u el> E dre t* s/risoarea /ardinalului S ada era /5t se oate de re/is,. Bi Dant=s re et, de la un /a ,t la altul* 4n memorie* s/risoarea din /are nu uitase un /uv5nt. Veni seara: Edmond v,#u insula tre/5nd rin toate /ulorile e /are /re us/ulul le adu/e /u el 2i ier#5ndu-se entru toat, lumea 4n 4ntuneri/7 dar el* av5nd rivirea de rins, /u 4ntuneri/ul 4n/8isorii* a /ontinuat desi0ur s-o vad,* /,/i r,mase ultimul e unte. A doua #i* se tre#ir, 4n &a9a Aleriei. Au 0onit toat, #iua* iar seara luminile se a rinser, e /oast,. Du , &elul luminilor 42i d,dur, ro'a'il seama /, uteau s, de'ar/e* /,/i un &elinar &u ur/at 4n lo/ul avilionului* e /atar0ul mi/ului vas 2i se a ro iar, de 9,rm la o ',taie de u2/,. Dant=s remar/ase* entru 4m re;ur,rile a/estea solemne* &,r, 4ndoial,* /, atronul -1inerei-Amelia- montase e ivot* a ro iindu-se de us/at* dou, tunuri mi/i /a ni2te u2ti

1$E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


de metere#e* /are* &,r, s, &a/, #0omot mare uteau s, trimit, o 08iulea #drav,n, la o mie de a2i. Dar* 4n seara a/eea* re/au9ia &u de risos7 totul se etre/u 4n /8i ul /el mai /alm 2i mai oliti/os. 3atru 2alu e se a ro iar, 4n/eti2or de vasul /are* &,r, 4ndoial,* entru a le &a/e onoare* d,du drumul ro riei sale 2alu e e mare7 /ele /in/i 2alu e se exe/utar, a2a de 'ine* 4n/5t* la /easurile dou, noa tea* 4ntrea0a 4n/,r/,tur, tre/use de e 'ordul -1inerei-Amelia- e us/at. 3atronul -1inerei-Amelia- era un om /u sim9ul ordinei a2a de de#voltat* 4n/5t* 4n a/eea2i noa te* /52ti0urile &ur, re arti#ate: &ie/are om 42i rimi artea sa de 1AA lire tos/ane* adi/, a roximativ (A de &ran/i 4n moneda noastr,. Dar ex edi9ia nu se s&5r2ise7 ornir, s re Sardinia. Vasul des/,r/at tre'uia 4n/,r/at din nou. A doua o era9ie de/urse 4n /8i tot a2a de &eri/it /a 2i rima: -15n,ra- Amelia- avea noro/. Noua 4n/,r/,tur, era entru du/atul Lu/Uues. Se /om unea a roa e 4n 4ntre0ime din 9i0,ri de Favana* din vin de Xeres 2i de Mala0a. Avur, 4ns, de &ur/,* la le/are* /u vama* N eterna du2man, a atronului -1inerei-Amelia-. Un vame2 r,mase e /aldar5m 2i doi matelo9i &ur, r,ni9i. Dant=s era unul dintre a/e2tia7 un 0lon9 4i str, unsese mu2/8ii um,rului. Dant=s era a roa e &eri/it de 4n/,ierare 2i a roa e mul9umit de ran,7 /a instan9e severe* ele 4i ar,taser, lui 4nsu2i /um rimea eri/olul 2i /u /e inim, 4ndura su&erin9a. 3rivise eri/olul r5#5nd 2i s usese /a &ilo#o&ul 0re/* rimind lovitura: -durere* tu nu e2ti un r,u-. "l examinase e vame2ul r,nit de moarte 2i* datorit, 4n&ier'5nt,rii s5n0elui sau r,/irii sentimentelor omene2ti* riveli2tea nu-i roduse de/5t o u2oar, im resie. Dant=s se a&la e /alea e /are voia s-o ar/ur0, 2i mer0ea s re 9inta e /are voia s-o a;un0,7 inima lui 4n/e ea s, se 4m ietreas/, 4n ie t. V,#5ndu-l /,#5nd* 6a/o o l-a /re#ut mort* s-a re e#it la el* l-a ridi/at* iar a oi l-a 4n0ri;it /a un /amarad admira'il. Va s, #i/,* lumea nu era a2a de 'un, /um o vedea do/torul 3an0loss* dar ni/i a2a de rea /um o vedea Dant=s* de vreme /e omul /are nu avea de a2te tat de la tovar,2ul s,u de/5t mo2tenirea ,r9ii sale din /52ti0 4n/er/a o a2a de vie m58nire v,#5ndu-l u/is> Din &eri/ire* am s us* Edmond era numai r,nit. +ra9ie unor ier'uri /ulese 4n anumite e o/i 2i v5ndute /ontra'andi2tilor de &emei ',tr5ne din Sardinia* rana se 4n/8ise /ur5nd. Edmond voi atun/i s,-l is iteas/, e 6a/o o7 4i o&eri* 4n s/8im'ul 4n0ri;irilor rimite de la el* artea sa de /52ti07 6a/o o re&u#, 4ns, /u indi0nare. Datorit, devotamentului sim ati/ e /are 6a/o o 4l ar,tase lui Edmond din rimul moment /5nd l-a v,#ut* Edmond a/orda lui 6a/o o o anume a&e/9iune. Dar 6a/o o nu /erea mai mult7 08i/ise instin/tiv la Edmond su erioritatea su rem,* su erioritatea e /are Edmond i#'utise s-o t,inuias/, &a9, de /eilal9i. Bi* /u u9inul d,ruit de Edmond* vredni/ul marinar era mul9umit. De a/eea* 4n #ilele lun0i de 'ord* /5nd vasul* aler05nd 4n si0uran9, e marea a#urie* nu avea nevoie* 0ra9ie v5ntului &avora'il /e-i um&la 5n#ele* de/5t de a;utorul /5rma/iului* N Edmond* /u o 8art, marin, 4n m5n,* devenea institutorul lui 6a/o o* a2a /um 'ietul a'ate .aria &usese institutorul lui. "i ar,ta as/un#i2urile /oastelor* 4i ex li/a varia9iile 'usolei* 4l 4nv,9a s, /iteas/, 4n /artea mare* des/8is, deasu ra /a ului nostru* /erul 2i unde Dumne#eu a s/ris e a#ur* /u litere de diamant. !ar /5nd 6a/o o 4l 4ntre'a: La /e 'un s, 4nve9i toate lu/rurile astea e un 'iet matelot /a mine> Edmond r,s undea: Cine 2tie> 3oate /, 4ntr-o #i o s, &ii /, itan de vas7 /om atriotul t,u Dona arte a devenit 4m ,rat@ Uitasem s, s unem /, 6a/o o era /orsi/an.

1$%

Alexandre Dumas
1re/user, dou, luni ;um,tate 4n /ursele a/estea. Edmond devenise tot a2a de is/usit navi0ator* du , /um era alt,dat, marinar 4ndr,#ne97 se 4m rietenise /u to9i /ontra'andi2tii de e /oast,. "nv,9ase toate semnele masoni/e /u a;utorul /,rora a/e2ti semi- ira9i se re/unos/ 4ntre ei. 1re/use de vreo dou,#e/i de ori e dinaintea insulei Monte-Cristo &,r, s, 0,seas/, m,/ar o dat, rile;ul s, de'ar/e. Luase de/i o 8ot,r5re: De 4ndat, /e an0a;amentul /u atronul -1inerei-Amelia- se va s&5r2i* el va 4n/8iria o 'ar/, mi/,* e /ont ro riu IDant=s avea utin9a* /,/i 4n /ursele e /are le &,/use str5nsese 1AA de ia2triJ 2i* su' un retext oare/are* se va du/e e insula Monte-Cristo. Ai/i 42i va &a/e* 4n toat, li'ertatea* /er/et,rile. Nu 4n toat, li'ertatea* /,/i va &i* &,r, 4ndoial,* s ionat de /ei /are 4l vor /ondu/e. Dar e lume se im une s, ri2ti. "n/8isoarea 4l &,/use e Edmond rudent 2i ar &i vrut s, nu ri2te nimi/. ?ri/5t is/odise 4ns, 4n minte* ori/5t de &e/und, 4i era ima0ina9ia* nu 0,sea alte mi;loa/e entru a a;un0e la insula dorit, a2a de mult* de/5t s, se lase /ondus. Dant=s lutea 4n 2ov,iala a/easta /5nd atronul* /are /, ,tase o mare 4n/redere 4n el 2i /are 9inea &oarte mult s,-l ,stre#e 4n servi/iu* 4l lu, 4ntr-o sear, de 'ra9 2i-l duse 4ntr-o tavern, de e strada del ?0lio* unde aveau o'i/eiul s, se 4nt5lneas/, /ei mai de seam, /ontra'andi2ti din Livorno. Ai/i se tratau 4ndeo'2te a&a/erile. Dant=s mai intrase* 4n dou, sau trei r5nduri* 4n 'ursa a/easta maritim,7 2i* v,#5ndu-i e /ute#,torii ira9i* e /are 4i &urni#ea#, un litoral de a roa e dou, mii de le08e* se 4ntre'ase de /5t, utere n-ar dis une un om /are ar i#'uti s, im un, voin9a sa tuturor a/estor &ii reuni9i sau de#'ina9i. Era vor'a a/um de o mare a&a/ere: de un vas 4n/,r/at /u /ovoare tur/e2ti* /u sto&e din Levant 2i /u /a2mir7 tre'uia 0,sit un teren neutru unde s/8im'ul s, se oat, &a/e7 a oi s, se 4n/er/e arun/area o'ie/telor e /oastele .ran9ei. C52ti0ul era enorm* da/, reu2eau7 revenea &ie/,rui om 4ntre )A 2i CA ia2tri. 3atronul -1inerei-Amelia- ro use /a lo/ de de'ar/are insula Monte-Cristo* /are* &iind /om let ustie 2i neav5nd ni/i solda9i* ni/i vame2i* are s, &i &ost a2e#at, 4n mi;lo/ul m,rii* e tim ul ?lim ului ,05n* de Mer/ur* #eul ne0ustorilor 2i al 8o9ilor* /lase e /are noi le-am des ,r9it* dar e /are anti/8itatea* du , /5te se are* le a2e#a 4n a/eea2i /ate0orie. Au#ind numele de Monte-Cristo* Dant=s tres,ri de 'u/urie7 se s/ul, /a s,-2i as/und, emo9ia 2i &,/u un o/ol rin taverna a&umat,* unde toate idiomurile lumii /unos/ute se to iser, 4n lim'a &ran/,. "n momentul /5nd se a ro ie din nou de doi interlo/utori* r,m,sese sta'ilit /, vor o osi la Monte-Cristo 2i /, vor le/a a/olo 4n noa tea urm,toare. "l /onsultar, e Edmond 2i el &u de ,rere /, insula o&erea toate 0aran9iile osi'ile 2i /,* entru a i#'uti* a/9iunile mari aveau nevoie s, &ie s,v5r2ite re ede. Nu se s/8im',* rin urmare* nimi/ din ro0ramul &ixat. Sta'ilir, /, vor orni a doua #i seara 2i /,* marea &iind &rumoas,* iar v5ntul &avora'il* vor /,uta s, se 0,seas/, a treia #i* seara* 4n a ele insulei neutre.

Ca itolul XX!!!

Insula Monte'Cristo

"n s&5r2it* 0ra9ie unuia din a/ele noroa/e extraordinare* /are li se 4nt5m l, uneori /elor lovi9i 4ndelun0 de soart,* Dant=s avea s, a;un0, la 9int,* rintr-un mi;lo/ sim lu 2i natural* un5nd i/iorul e insul, &,r, s, ins ire /uiva vreo ',nuial,. "l des ,r9ea numai o noa te de le/area a2te tat, a2a de mult.

1$)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Noa tea a/eea a &ost una dintre /ele mai 4n&ier'5ntate din /5te a tr,it Dant=s. "n tim ul ei i se 4n&,9i2ar, 4n minte* r5nd e * r5nd* toate 2ansele 'une 2i rele7 da/, 4n/8idea o/8ii* vedea s/risoarea /ardinalului S ada* s/ris,* e erete /u litere a rinse7 da/, adormea o /li ,* visurile /ele mai nes,'uite se 4nv5rteau 4n /reier. Co'ora 4n 0rote /u les e#i de smaralde* /u ere9i de ru'ine* /u stala/tite de diamante. 3erlele /,deau stro /u stro * a2a /um &iltrea#, de o'i/ei a a su'teran,. "n/5ntat* uluit* Edmond 42i um lea 'u#unarele /u nestemate7 a oi revenea la lumin,* iar nestematele se s/8im'au 4n sim le ietre. "n/er/, atun/i s, intre iar,2i 4n 0rotele minunate* 4ntrev,#ute numai7 dar drumul se 4n/ol,/ea 4n s irale in&inite7 intrarea devenise iar,2i invi#i'il,. C,uta #adarni/ 4n memoria o'osit,* /uv5ntul ma0i/ 2i misterios /are des/8idea entru es/arul ara' e2terile s lendide ale lui Ali-Da'a. 1otul era de risos7 /omoara dis ,rut, redevenise 4n ro rietatea du8urilor ,m5ntului* /,rora n,d,;duise o /li , s, le-o r, eas/,. Qiua veni a roa e la &el de 4n&ri0urat, /um &usese 2i noa tea7 dar ea aduse lo0i/a 4n a;utorul ima0ina9iei 2i Dant=s utu s, 4nto/meas/, un lan 5n, atun/i va0 2i lutitor 4n /reier. Se 4nser, 2i* o dat, /u seara* 4n/e ur, re0,tirile de le/are. 3re0,tirile erau entru Dant=s un mi;lo/ de a-2i as/unde a0ita9ia. 1re tat-tre tat /, ,tase asu ra tovar,2ilor s,i autoritatea de a le /omanda /a 2i /um ar &i &ost st, 5nul vasului7 2i* deoare/e ordinele sale erau totdeauna lim e#i* re/ise* lesne de exe/utat* tovar,2ii se su uneau nu numai /u 0ra',* dar 2i /u l,/ere. D,tr5nul marinar 4l l,sa7 re/unos/u 2i el su erioritatea lui Dant=s asu ra /elorlal9i matelo9i 2i /8iar asu ra sa. Vedea 4n t5n,r un su//esor &ires/ 2i re0reta /, nu are o &at, /a s,-l 4nl,n9uias/, e Edmond rin le0,tura a/easta. La 2a te seara* totul &u 0ata7 la 2a te 2i #e/e o/oleau &arul* exa/t /5nd &arul se a rindea. Marea era /alm,* /u un v5nt r,/oros venind de la sud-est7 navi0au su' un /er de a#ur* e /are Dumne#eu 42i a rindea de asemeni* r5nd e r5nd* &arurile N &aruri dintre /are &ie/are este o lume. Dant=s de/lar, /, toat, lumea oate s, se /ul/e 2i /, are el 0ri;, de /5rm,. C5nd Malte#ul Ia2a i se s unea lui Dant=sJ &,/ea o ast&el de de/lara9ie* era de a;uns 2i &ie/are se du/ea lini2tit la /ul/are. Se 4nt5m la a/easta din /5nd 4n /5nd7 #v5rlit de sin0ur,tate 2i lume* Dant=s sim9ea uneori nevoia im erioas, de sin0ur,tate. Bi /e sin0ur,tate mai imens, 2i mai oeti/, s-ar utea /on/e e de/5t a/eea a unui vas /are lute2te i#olat e mare* 4n 4ntuneri/ul no 9ii* 4n lini2tea imensit,9ii 2i su' rivirile Domnului> De data a/easta* sin0ur,tatea &u o ulat, /u 05ndurile sale* noa tea luminat, de ilu#iile sale* lini2tea 4nsu&le9it, de &,0,duielile sale. C5nd atronul se tre#i* nava mer0ea /u toate 5n#ele 4ntinse7 nu era &52ie de 5n#, /are s, nu &ie um&lat, de v5nt7 4naintau /u mai mult de dou, le08e 2i ;um,tate e or,. !nsula Monte-Cristo /re2tea la ori#ont. Edmond 4n/redin9, st, 5nului vasul 2i se duse s, se 4ntind, 2i el 4n 8ama/7 dar* /u toate /, etre/use o noa te de insomnie* nu utu s, 4n/8id, o/8ii o /li ,. 3este dou, /easuri ur/, iar,2i e unte7 vasul &,/ea o/olul insulei El'a. Erau 4n dre tul Mare/ianei 2i mai sus de insula 3ianosa* neted,* 4nver#it,. Se vedea 4n,l95ndu-se 4n a#urul /erului /reasta 4nv, ,iat, a insulei Monte-Cristo. Dant=s orun/i /5rma/iului s, un, /5rma la 'a'ord entru a l,sa 3ianosa la drea ta7 /al/ulase /, manevra va s/urta drumul /u dou, sau trei noduri. 3e la /in/i seara avur, riveli2tea /om let, a insulei. Se #,reau /ele mai m,runte detalii* 0ra9ie lim e#imii atmos&eri/e /are e /ara/teristi/, luminii rev,rsat, de ra#ele soarelui 4n a us.

1$C

Alexandre Dumas
Edmond mistuia din o/8i 0r,mada de st5n/i* /are tre/ea rin toate /ulorile /re us/ulare* de la ro#ul viu 5n, la al'astrul 4n/8is7 din /5nd 4n /5nd 4i n, ,deau 4n &a9, valuri de /,ldur,7 &runtea i se 4m ur ura* un nor ur uriu tre/ea e dinaintea o/8ilor s,i. Ni/i/5nd un ;u/,tor a /,rui 4ntrea0, avere este 4n ;o/* n-a avut* la o arun/,tur, de #aruri* nelini2tile e /are Edmond le resim9ea 4n aroxismele s eran9ei. Veni noa tea7 la #e/e seara a'ordar,7 -15n,ra-Amelia- era rima la 4nt5lnire. "n /iuda uterii sale o'i2nuite de st, 5nire* Dant=s nu se mai utu 4n&r5na: s,ri /el dint5i e 9,rm7 da/, ar &i /ute#at /a Drutus* ar &i s,rutat ,m5ntul. Era noa te 4ntune/oas,7 dar* la /easurile 11* luna se ridi/, din mi;lo/ul m,rii* ar0int5ndu-i &ie/are tres,rire7 a oi ra#ele ei* e m,sur, /e se 4n,l9ar,* 4n/e ur, s, #'urde 4n /as/ade al'e de lumin, e st5n/ile 4n0r,m,dite ale a/estui alt 3elion. !nsula era /unos/ut, de e/8i a;ul -1inerei-Amelia-: era unul din o asurile ei o'i2nuite. Dant=s o re/unos/use ori de /5te ori /,l,torise 4n Levant* dar nu des/insese ni/iodat, a/olo. "l /er/et, e 6a/o o. Unde etre/em noa tea> 4ntre', el. 3,i* e 'ordul /ora'iei* r,s unse marinarul. Nu ne-am sim9i mai 'ine 4n 0rote> "n /are 0rote> "n 0rotele insulei. Nu /unos/ ni/i o 0rot,* s use 6a/o o. ? sudoare re/e tre/u e &runtea lui Dant=s. Nu exist, ni/i o 0rot, la Monte-Cristo> 4ntre', el. Nu. Dant=s r,mase o /li , ame9it7 a oi se 05ndi /,* oate* 0rotele au &ost a/o erite 4n urma /ine 2tie /,rui a//ident* sau /8iar astu ate entru mai mult, si0uran9,* de /ardinalul S ada. "n /a#ul a/esta se im unea 0,sirea des/8i#,turii ierdute. Era de risos s-o /aute noa tea. Dant=s am5n, de/i investi0a9ia entru a doua #i. De altminteri* un semnal ar'orat la o ;um,tate de le08e e mare 2i /,ruia -15n,ra-Amelia- 4i r,s unse 4ndat, rintr-un alt semnal* ar,t, /, sosise momentul s, se a u/e de lu/ru. Vasul 4nt5r#iat* lini2tit de semnalul /are urma s, indi/e ultimului sosit /, se oate a ro ia /u toat, si0uran9a* a ,ru 4n /ur5nd* al' 2i t,/ut /a o &antom,* arun/5nd an/ora la vreo dou,#e/i metri de 9,rm. 1rans ortul 4n/e u imediat. Dant=s se 05ndea* lu/r5nd* la uralele de 'u/urie e /are un sin0ur /uv5nt ar utea s, le st5rneas/, rintre oameni* da/, ar &i rostit /u 0las tare 05ndul /e r,suna 4n/et 4n ure/8ea 2i 4n inima lui. Dar* de arte de a dest,inui minunatul se/ret* el se temea s, nu &i s us rea mult 2i s, nu &i tre#it ',nuieli rin um'letu-i de /olo 5n, /olo* rin 4ntre',rile re etate* rin o'serva9iile am,nun9ite 2i rin reo/u area-i /ontinu,. Din &eri/ire* /el u9in entru 4m re;urarea de &a9,* un tre/ut dureros r,s&r5n0ea e &i0ura sa o triste9e de ne0r,it* iar lu/irile de voio2ie 4ntrev,#ute su' a/est nor nu erau* la dre t vor'ind* de/5t &ul0er,ri. Nimeni nu ',nuia rin urmare nimi/* iar /5nd a doua #i* lu5nd o u2/,* lum' 2i ul'ere* Dant=s mani&est, dorin9a de a se du/e s, u/id, una din numeroasele /a re s,l'ati/e /are erau v,#ute s,rind din st5n/, 4n st5n/,* lim'area lui nu &u us, de/5t e seama asiunii entru v5n,toare sau a dorin9ei de sin0ur,tate. Numai 6a/o o st,rui s,-l urme#e. Dant=s nu vru s, se 4m otriveas/,* tem5ndu-se /, ast&el va tre#i oare/ari ',nuieli. Dar a'ia &,/u un s&ert de le08e 2i* 0,sind rile;ul de a tra0e 2i de a u/ide un ied* 4l trimise e 6a/o o /u v5natul la tovar,2ii s,i* invit5ndu-i s,-l &ri0, 2i s,-l anun9e rintr-un &o/ de u2/,* entru a veni s,-2i m,n5n/e or9ia* /5nd iedul va &i &ri t7 /5teva &ru/te us/ate 2i o sti/l, de vin de Monte 3ul/iano aveau s, /om lete#e os ,9ul. Dant=s 42i /ontinu, drumul* 4ntor/5nd /a ul din /5nd 4n /5nd. A;unse e v5r&ul unei st5n/i 2i v,#u* la o mie de i/ioare su' el* e tovar,2ii la /are 6a/o o a;unse 2i /are se 4ndeletni/eau* 8arni/i* /u re0,tirile entru de;unul s orit* 0ra9ie is/usin9ei lui Edmond* /u un lu/ru de seam,.

1$H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Edmond 4i rivi o /li , /u #5m'etul 'l5nd 2i trist al omului su erior. 3este dou, /easuri* s use el* oamenii a/e2tia au s, le/e* 4m'o0,9i9i /u )A de ia2tri* entru a se du/e s, /52ti0e* ris/5ndu-2i via9a* al9i )A7 vor reveni a oi* av5nd CAA de lire 2i vor risi i /omoara 4n /ine 2tie /e ora2* /u m5ndria sultanilor 2i /u 4n/rederea na'a'ilor. Ast,#i* 0ra9ie s eran9ei* dis re9uies/ 'o0,9ia lor* /are mi se are /ea mai ro&und, mi#erie7 m5ine* oate* de#am,0it* voi &i nevoit s, rives/ mi#eria a/easta ro&und, /a e &eri/irea su rem,. ?* nu* ex/lam, Edmond* asta nu se va 4nt5m la7 savantul* omul /are nu 0re2e2te* .aria* nu se va &i 4n2elat. De altminteri a2 re&era s, mor de/5t s, du/ mai de arte o via9, mi#er, 2i in&erioar,. Ast&el Dant=s* /are a/um trei luni nu n,#uia de/5t la li'ertate* nu se mai mul9umea /u li'ertatea 2i n,#uia la 'o0,9ie7 vina nu era a lui Dant=s* /i a lui Dumne#eu /are* limit5nd uterea omului* i-a dat dorin9i in&inite. "ntre tim * e un drum ierdut 4ntre doi ere9i de st5n/i* mer05nd e o ote/, s, at, de torent 2i e /are* du , toate ro'a'ilit,9ile* i/iorul omenes/ nu /,l/ase ni/i/5nd* Dant=s s-a a ro iat de lo/ul unde 42i 4n/8i uia /, au existat 0rotele. "naint5nd de-a lun0ul 9,rmului m,rii 2i examin5nd /u aten9ie serioas, /ele mai ne4nsemnate o'ie/te de e ea* i se ,ru /, o'serv, e anumite st5n/i ni2te /rest,turi &,/ute de m5na omului. Vremea /are arun/, asu ra ori/,rui lu/ru &i#i/ mantia ei de mu2/8i* a2a /um arun/, asu ra lu/rurilor morale mantia uit,rii* ,rea /, a res e/tat semnele a/estea &,/ute /u anume re0ularitate 4n s/o ul ro'a'il de-a indi/a o /ale7 din lo/ 4n lo/* totu2i* semnele dis ,reau su' tu&e de mirt* /are 4n&loreau 4n 'u/8ete mari 4n/,r/ate de &lori* sau su' li/8eni ara#i9i. Edmond era nevoit s, dea 4n l,turi atun/i* /ren0ile* sau s, ridi/e mu2/8iul* entru a re0,si semnele indi/atoare /are 4l /,l,u#eau 4n la'irint. Semnele d,duser,* de altminteri* s eran9e lui Edmond. De /e nu le-ar &i &,/ut oare /ardinalul* entru /a* 4n /a#ul unei /atastro&e e /are el n-o utuse revedea a2a de /om let,* ea s, slu;eas/, de /,l,u#, ne otului> Lo/ul sin0urati/ de ai/i era* 4ntr-adev,r* a/ela /are /onvenea unui om /e vroia s, 4n0roa e o /omoar,. Dar semnele in&idele nu atr,seser, oare 4n /8i /redin/ios minunata ei tain,> Cu toate a/estea* la vreo CA de a2i de ort* lui Edmond* e /are a//identele de teren 4l &ereau 4n/, de tovar,2ii s,i* i se ,ru /, /rest,turile se o res/7 at5t numai /, ele nu du/eau la ni/i o 0rot,. ? st5n/, mare* rotund,* a2e#at, e o temelie solid,* era sin0ura 9int, la /are ele ,reau /, du/. Edmond se 05ndi /,* 4n lo/ de a a;un0e la s&5r2it* nu era oate* dim otriv,* de/5t la 4n/e ut7 se 4ntoarse rin urmare e drumul dinainte. "n vremea asta /amara#ii re0,teau de;unul* se du/eau s, ia a , de la i#vor* trans ortau 5inea 2i &ru/tele e us/at 2i &ri0eau iedul. Exa/t 4n momentul /5nd ei 4l s/oteau din &ri0area im rovi#at,* #,rir, e Edmond* /are* u2or 2i /ute#,tor /a o /a r,* s,rea din st5n/, 4n st5n/,7 traser, un &o/ de u2/, entru a-i da semnalul. V5n,torul 42i s/8im', numaide/5t dire/9ia 2i reveni la ei 4n 0oan,. Dar* 4n momentul /5nd to9i 4l urm,reau /u o/8ii 4n #'orul e /are 4l exe/uta* so/otind /, is/usin9a lui e o temeritate* Edmond lune/, d5nd ar/, dre tate temerilor lor7 4l v,#ur, /l,tin5ndu-se e /reasta unei st5n/i s/o95nd un stri0,t 2i dis ,r5nd. Se n, ustir, /u to9ii /-o sin0ur, ornire* /,/i* 4n /iuda su eriorit,9ii sale* Edmond le era dra07 /u toate a/estea* 6a/o o a;unse /el dint5i. "l 0,si e Edmond lun0it* 4ns5n0erat 2i a roa e &,r, /uno2tin9,7 se rosto0olise* desi0ur* de la o 4n,l9ime de dou,s re#e/e 5n, la /in/is re#e/e i/ioare. ! se turnar, 4n 0ur, /5teva i/,turi de rom* iar lea/ul /are mai &usese de mult &olosit entru el* roduse 2i a/um a/ela2i e&e/t. Edmond redes/8ise o/8ii* se t5n0ui de o durere vie la 0enun/8i* de o 0reutate mare la /a 2i de #v5/niri nesu&erite 4n 2ale. Vrur, s,-l trans orte 5n, la 9,rm7 dar* /5nd 4l atinser,* /u toate /, 6a/o o /ondu/ea o era9ia* el de/lar, 0em5nd /, nu se simte 4n stare s, su orte trans ortul.

1$(

Alexandre Dumas
"n9ele0e9i /, lui Dant=s nu i-a mai ars de m5n/are7 el /eru 4ns, /a tovar,2ii s,i* /are nu aveau motivele lui de a osti* s, se 4na oie#e la lo/ul lor. De/lar,* 4ntru/5t 4l rive2te* /, nu avea nevoie de/5t de u9in, odi8n, 2i /,* la 4ntoar/erea lui* au s,-l 0,seas/, u2urat. Marinarii nu se l,sar, rea mult ru0a9i7 marinarilor le era &oame* aroma iedului a;un0ea 5n, la /i 2i lu ii de mare nu sunt /5tu2i de u9in /eremonio2i. 3este un /eas revenir,. 1ot /e Edmond utuse &a/e* a &ost s, se t5ras-/, vreo #e/e a2i entru a se re#ema de o st5n/, /u mu2/8i. Dar de arte de a se /alma* violen9a durerilor lui Dant=s s orise ar/,. D,tr5nul atron* nevoit s, le/e 4n /ursul dimine9ii* entru a-2i de une 4n/,r/,tura la 0rani9ele 3iemontului 2i .ran9ei* 4ntre Nisa 2i .re;us* st,rui /a Dant=s s, 4n/er/e s, se ridi/e. Dant=s &,/u s&or9,ri su raomene2ti* dar de &ie/are dat, re/,dea t5n0uindu-se 2i 4n0,l'enindu-se. Are 2alele &r5nte* 2o ti atronul7 n-are a &a/e7 e un tovar,2 'un 2i nu tre'uie ,r,sit7 s, /,ut,m s,-l du/em 5n, la /ora'ie. Dar Dant=s de/lar, /, re&er, s, moar, a/olo unde era* de/5t s, 4n-dure durerile /res/5nde e /are i le-ar ri/inui /ea mai sla', mi2/are. .ie /e-o &i* 0l,sui atronul* dar nu tre'uie s, se s un, /, am l,sat &,r, a;utor un tovar,2 de is rav, /a dumneata. Nu vom le/a de/5t desear,. 3ro unerea 4i mir, &oarte mult e matelo9i* /u toate /, ni/i unul nu-l /om',tu* /i dim otriv,. 3atronul era un om. a2a de ri0id* 4n/5t entru rima oar, oamenii 4l vedeau /, renun9, la o 4ntre rindere* sau /, m,/ar #,'ove2te 4n 4m linirea ei. De a/eea Dant=s nu voi s, se &a/, 4n &avoarea sa o a2a de 0rav, a'atere de la re0ulile dis/i linei sta'ilite e 'ord. Nu* s use el atronului* am &ost un ne4ndem5nati/ 2i se /uvine s, du/ onosul ne4ndem5n,rii mele. Las,-mi o mi/, rovi#ie de esme9i* o u2/,* ul'ere 2i 0loan9e* /a s, u/id ie#i sau m,/ar s, m, a ,r 2i o sa , /a s,-mi /onstruies/* da/, 4nt5r#ia9i rea mult* un &el de /as,. Dar ai s, mori de &oame* s use atronul. 3re&er s, mor* r,s unse Edmond* de/5t s, 4ndur durerile 0ro#ave e /are mi le-ar ri/inui o sin0ur, mi2/are. 3atronul se 4nturn, s re vasul /are se le0,na 4n mi/ul ort* 0ata s, orneas/, 4n lar0. Ce vrei s, &a/em* Malte#ule> 0l,sui el. Nu utem s, te ,r,sim 2i nu utem ni/i s, r,m5nem. 3le/a9i* le/a9i@ stri0, Dant=s. ? s, li sim /el u9in o t #ile* s use atronul* 'a va tre'ui s, ne a'atem din drum /a s, te lu,m. As/ult,* 0l,sui Dant=s* da/, 4n dou,-trei #ile 4nt5lni9i vreo /ora'ie de es/ari* sau alt&el de /ora'ie /are vine rin lo/urile astea* omeni9i-i de mine7 am s, dau dou,#e/i 2i /in/i de ia2tri* /a s, m, du/, la Livorno. Da/, nu 0,se2ti* 4na oia#,-te. 3atronul /l,tin, din /a . As/ult,* atroane Dal'i* e un mi;lo/ s, 4m ,/,m totul* s use 6a/o o7 le/a9i 2i r,m5n eu /u r,nitul s,-l 4n0ri;es/. Renun9i la artea ta de /52ti0* 4l 4ntre', Edmond* /a s, r,m5i /u mine> Da* s use 6a/o o 2i &,r, s,-mi ar, r,u. E2ti un &l,/,u de trea',* 6a/o o* 0l,sui Edmond. Dumne#eu te va r,s l,ti entru 'un,voin9a ta7 dar 49i mul9umes/* n-am nevoie de nimeni7 o #i sau dou, de odi8n, au s, m, 4ntreme#e 2i n,d,;duies/ /, voi 0,si rintre st5n/ile astea nis/ai 'uruieni 'une 4m otriva loviturilor. Bi un #5m'et /iudat &lutur, e 'u#ele lui Dant=s. "i str5nse m5na lui 6a/o o /u /,ldur,* dar r,mase ne#drun/inat 4n 8ot,r5rea sa de a &i 2i de a r,m5ne sin0ur. Contra'andi2tii 4l l,sar, e Edmond 4n a/e 2i se de ,rtar,* nu &,r, a 4ntoar/e /a ul de mai multe ori* &,/5ndu-i de &ie/are dat, semnele unui /,lduros r,mas 'un* /,rora Edmond le r,s undea numai /u m5na /a 2i /um nu utea s, mi2te restul tru ului. A oi* du , /e ei dis ,rur,:

1$K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


-E /urios* murmur, Dant=s r5#5nd* /, rintre oameni /a a/e2tia 0,se2ti dove#i de rietenie 2i a/te de devotament-. Se t5r4 atun/i /u ',0are se seam, 5n, e /reasta unei st5n/i /are-i as/undea riveli2tea m,rii 2i de a/olo v,#u /um /ora'ia termin, re0,tirile de le/are* /um ridi/, an/ora 2i /um se lea0,n, 0ra9ios* /a un es/,ru2 /e-2i ia #'orul* /um orne2te. 3este un /eas ea dis ,ru /om let7 /el u9in* din lo/ul unde r,nitul r,m,sese* era /u ne utin9, s-o ve#i. Atun/i Dant=s se s/ul, mai s rinten 2i mai u2or de/5t unul dintre ie#ii /are #v5/neau rintre mir9i 2i masti/i* e st5n/ile s,l'ati/e* lu, u2/a 4ntr-o m5n,* sa a 4ntr-alta 2i aler0, la st5n/a unde se o reau /rest,turile e /are le o'servase e st5n/i. -Bi a/um* ex/lam, el amintindu-2i istoria es/arului ara'* ovestit, de .aria* N a/um OSesam* des/8ide-te@P.-

Ca itolul XX!V

(nmrmurire

Soarele &,/use /am o treime din mersul s,u* iar ra#ele de mai* /alde 2i 4nvior,toare* se a2terneau este st5n/ile /are 2i ele ,reau sensi'ile /,ldu-rii r,s 5ndite de el7 mii de 0reieri* nev,#u9i rin ier'uri* 95r5iau monoton 2i /ontinuu7 &run#ele de mirt 2i de m,slin se mi2/au 4n&iorate* s/o95nd un #0omot a roa e metali/7 &ie/are as al lui Edmond* e 0ranitul 4n/ins* a-lun0a 2o 5rle* /are ,reau smaralde7 #v5/neau de arte* e ara etele 4n/linate* /a re s,l'ati/e* /are atra0 uneori v5n,torii: 4ntr-un /uv5nt* insula era lo/uit,* vie* 4nsu&le9it, 2i totu2i Edmond se sim9ea ai/i sin0ur su' m5na lui Dumne#eu. "n/er/a o anume emo9ie asem,n,toare temerii7 ne4n/rederea st5rnit, de lumina #ilei* /are ne &a/e s, resu unem* /8iar 4n ustiu* /, o/8ii is/oditori sunt des/8i2i asu ra noastr,. Sentimentul a &ost a2a de uterni/* 4n/5t* 4n momentul /5nd s, se a u/e de lu/ru* Edmond se o ri* l,s, ;os sa a* lu, u2/a 2i se ur/, 4n/, o dat, e st5n/a /ea mai 4nalt, a insulei 2i* de a/olo* 42i arun/, de ;ur 4m re;ur rivirea. Dar* tre'uie s, s unem* /eea /e 4i atrase luarea aminte nu a &ost ni/i Corsi/a oeti/,* ale /,rei /ase utea s, le distin0,* ni/i Sardinia a roa e ne/unos/ut,* /are vine du , ea* ni/i insula El'a /u amintiri 0i0anti/e* ni/i* 4n s&5r2it* linia im er/e ti'il, /are se 4ntindea 4n #are 2i /are ar,ta o/8iului is/usit al marinarului* +enova /ea su er', 2i Livorno* ora2ul /omer/ial7 nu: /i /or,'ioara /are le/ase 4n #ori* re/um 2i /ora'ia 0enove#, /are ornise adineauri. 3rima era e /ale s, dis ar, 4n str5mtoarea Doni&a/io7 /ealalt,* urm5nd drumul o us* mer0ea de-a lun0ul Corsi/ei* e /are se re0,tea s-o o/oleas/,. 3riveli2tea 4l lini2ti e Edmond. "2i 4ntoarse atun/i o/8ii asu ra o'ie/telor /are 4l 4n/on;urau mai 4ndea roa e7 se v,#u 4n un/tul /el mai ridi/at al insulei* N statuie &irav, a imensului iedestal7 dedesu'tul lui* ni/i un om7 4n ;urul lui ni/i o 'ar/,7 nimi/* de/5t marea a#urie* /are ',tea temelia insulei 2i e /are i#'itura etern, o 4m odo'ea /u o 'roderie de ar0int. Co'or4 /u mers re ede* 4ns, lin de ruden9,: se temea &oarte mult* 4n momentul a/esta* de un a//ident asem,n,tor /elui e /are-l simulase /u at5ta is/usin9, 2i 4n /8i a2a de i#'utit. 3re/um am s us* Dant=s ornise 4na oi e drumul /rest,turilor 4nsemnate e st5n/i 2i v,#use /, linia du/ea la un 0ol& mi/* t,inuit /a o 'aie de nim&, anti/,7 0ol&ul era destul de lar0 la des/8i#,tur, 2i destul de ad5n/ 4n /entru* entru /a o 'ar/, mi/, s, oat, intra 2i s, oat, r,m5ne as/uns,. Urm5nd atun/i &irul indu/9iunilor* &irul /are* 4n m5inile a'atelui .aria* /,l,u#ise a2a de in0enios mintea a/estuia 4n la'irintul ro'a'ilit,9ilor* 42i 4n/8i ui /,*

1EA

Alexandre Dumas
nevroind s, &ie v,#ut* /ardinalul S ada a'ordase 4n 0ol&* 42i t,inuise ai/i mi/ul vas* urmase linia indi/at, de /rest,turi 2i* la /a ,tul liniei* 42i 4n0ro ase /omoara. 3resu unerea a/easta l-a readus e Dant=s l5n0, st5n/a /ir/ular,. 3e Edmond 4l nelini2tea 2i 4i r,sturna toate ideile un sin0ur lu/ru: /um de a utut &i ur/at, st5n/a a/easta* /are /5nt,rea oate /in/i-2ase mii de G0* e 'a#a unde se odi8nea N &,r, 4ntre'uin9area unor &or9e /onsidera'ile> Deodat, lui Dant=s 4i veni 4n 05nd: -4n lo/ s-o ur/e* au /o'or5t-o oate.Bi se ridi/, e st5n/,* vr5nd s, /aute lo/ul unde &usese rima ei 'a#,. V,#u 4ntr-adev,r* /ur5nd* /, o ant, u2oar, &usese s/o'it,. St5n/a alune/ase e 'a#, 2i se o rise 4n lo/ul a/esta7 o alt, st5n/,* mare /5t o iatr, o'i2nuit, de /onstru/9ie* 4i servise de ro tea7 N ietre 2i ietri/ele &useser, otrivite /u 0ri;, entru a t,inui ori/e semn tr,d,tor7 mi/a lu/rare de #id,rie a &ost a/o erit, /u lut* iar'a a /res/ut* mu2/8iul s-a 4ntins* /5teva semin9e de mirt 2i de masti/ s-au o rit a/olo* ast&el /, ',tr5na st5n/, ,rea /onto it, a/um /u solul. Dant=s ridi/, /u ',0are de seam, ,m5ntul 2i re/unos/u* sau i se ,ru /, re/unoa2te* in0enioasa strata0em,. Se a u/, s, loveas/, /u sa a eretele intermediar /imentat de tim . Du , o mun/, de #e/e minute* eretele /ed, 2i o 0aur, 4n /are uteai ',0a 'ra9ul &u des/8is,. Dant=s rete#, m,slinul /el mai uterni/ e /are 4l 0,si* 4l /ur,9i de /ren0i* 4l introduse 4n 0aur, 2i &,/u din el o 5r08ie. Dar st5n/a era rea 0rea 2i ro tit, rea solid de st5n/a in&erioar, entru /, o utere omeneas/,* /8iar de ar &i &ost uterea lui Fer/ule* s-o oat, /linti. Dant=s /u0et, atun/i /, tre'uia ata/at, 4ns,2i ro teaua. Dar /um> Dant=s 42i arun/, rivirea 4m re;ur* a2a /um &a/ oamenii /are se a&l, 4n 4n/ur/,tur, 2i se o ri asu ra unui /orn de oaie s,l'ati/,* lin /u ul'ere* l,sat de rietenul s,u 6a/o o. Q5m'i: n,s/o/irea in&ernal, 4i va &a/e servi/iul. Dant=s s, , /u a;utorul sa ei 4ntre st5n/a su erioar, 2i a/eea e /are ea era us,* o 0alerie de min,* a2a /um &a/ ionierii /5nd vor s, /ru9e 'ra9ului omenes/ o osteneal, rea mare* a oi o 4ndo , /u ul'ere7 e urm,* destr,m5ndu-2i 'atista 2i r,su/ind-o 4n ra&ul de u2/,* &,/u din ea o &e2til,. Du , /e d,du &o/ &e2tilei* Dant=s se de ,rt,. Ex lo#ia nu 4nt5r#ie: st5n/a su erioar, &u ridi/at, 4ntr-o /li , de in/al/ula'ila &or9,* st5n/a in&erioar, #'ur, 4n 9,nd,ri7 rin mi/a des/8i#,tur, &,/ut, mai dinainte de Dant=s 952ni o u#derie de inse/te 4ns ,im5ntate* iar o 2o 5rl, enorm, N a#ni/ul misteriosului drum N se rosto0oli e volutele ei al',strii 2i dis ,ru. Dant=s se a ro ie: li sit, de rea#em* st5n/a su erioar, 4n/lina s re a'is7 is/usitul /er/et,tor 4i &,/u o/olul* alese lo/ul /el mai 2u'red* ro ti 5r08ia 4ntr-o mu/8ie 2i* asemeni lui Sisi&* se 4n/ord, /u toat, uterea 4n st5n/,. St5n/a* #drun/inat, de #0uduitur,* se /l,tin,7 Dant=s 42i s ori s&or9,rile: ,rea unul dintre 1itanii /are de#r,d,/inau mun9ii* entru a se r,#'oi /u mai-marele #eilor. "n s&5r2it* st5n/a /ed,* se rosto0oli* se r,'u2i 2i dis ,ru 4n08i9it, de mare. Ea l,sa des/o erit un lo/ /ir/ular 2i ar,ta o veri0, de &ier e/etluit, 4n mi;lo/ul unei les e#i ,trate. Dant=s s/oase un stri0,t de 'u/urie 2i de uimire: ni/iodat, un mai m,re9 re#ultat nu 4n/ununase o rim, 4n/er/are. Vru s, /ontinue7 i/ioarele 4i tremurau 4ns, a2a de tare* inima 4i ',tea 4ns, a2a de violent* un nor a2a de ar#,tor tre/ea e dinaintea o/8ilor s,i 4n/5t &u nevoit s, se o reas/,. Momentul de 2ov,ire avu durata &ul0erului. Edmond ',0, 5r08ia 4n veri0,* o s,lt, /u vi0oare 2i les edea se des/8ise de#v,luind anta a'ru t, a unei s/,ri /are se a&unda 4n um'ra unei 0rote din /e 4n /e mai 4ntune/oase.

1E1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Alt/ineva s-ar &i n, ustit* ar &i s/os ex/lama9ii de 'u/urie7 Dant=s se o ri* se 4n0,l'eni* se 4ndoi. -Faide* s, &im ',r'a9i@ 42i s use el. De rin2i /u 4m otrivirile* s, nu ne l,s,m a',tu9i de o de/e 9ie7 altminteri 4nseamn, /, am su&erit de0ea'a. !nima se &r5n0e /5nd* du , /e a &ost dilatat, este m,sur,* de s eran9a /u res ira9ie /,ldu9,* reintr, 2i se 4n/8ide 4n realitatea re/e. .aria a visat7 /ardinalul S ada n-a 4n0ro at nimi/ 4n 0rota a/easta* oate /, n-a venit ni/io-dat, ai/i* sau N da/, a venit N Ce#ar Dor0ia* aventurierul iste9* otlo0arul neo'osit 2i sum'ru* a venit du , el* i-a des/o erit urma* s-a 9inut du , a/elea2i semne /a mine* a ridi/at iatra /a mine 2i* /o'or5nd 4naintea mea* nu mi-a mai l,sat nimi/.St,tu un moment nemi2/at* e 05nduri* /u o/8ii &ixa9i asu ra des/8i#,turii sum're. -A/um 4ns,* /5nd nu mai /onte# e nimi/* /5nd mi-am s us /, ar &i o ne'unie s, ,stre# vreo s eran9,* urmarea aventurii e entru mine o sim l, /8estiune de /urio#itate.Bi r,mase mai de arte* nemi2/at* medit5nd. -Da* da* e o aventur, s,-9i 0,se2ti lo/ul 4n via9a de um'r, 2i lumin, a 'anditului re0al* 4n 9es,tura evenimentelor /iudate /are /om un /anavaua ',l9at, a existen9ei sale7 desi0ur /, 4nt5m larea a/easta de oveste s-a 4nl,n9uit /u altele7 da* Dor0ia a venit 4ntr-o noa te ai/i* /-o &,/lie 4ntr-o m5n,* /u o s ad, 4ntr-alta* 4n tim /e* la dou,#e/i de a2i de el* oate /, la oalele st5n/ii* st,teau osomor59i 2i amenin9,tori doi #'iri is/odind ,m5ntul* aerul 2i marea* e /5nd st, 5nul lor intra* asemenea mie* s/utur5nd 'e#na /u 'ra9ul s,u uterni/ 4nv, ,iat. -Da7 dar /e o &i &,/ut Ce#ar /u #'irii /,rora le-a 4m ,rt,2it se/retul> se 4ntre'a Dant=s. Ceea /e s-a &,/ut* 42i r,s unse el #5m'ind* /u /io/lii lui Alari/* /are au &ost 4nmorm5nta9i dim reun, /u 4n0ro atul. Cu toate a/estea* da/, a venit* /ontinu, Dant=s* a des/o erit 2i a luat /omoara7 Dor0ia* omul /are /om ara !talia /u o an08inare 2i /are o m5n/a &oaie /u &oaie* /uno2tea rea 'ine 4ntre'uin9area tim ului entru a-2i ierde vremea /u a2e#area la lo/ a st5n/ii. S, /o'or5m.Co'or4 atun/i* /u #5m'etul 4ndoielii e 'u#e* murmur5nd a/est ultim /uv5nt al 4n9ele /iunii umane: -3oate...Dar* 4n lo/ul 'e#nei e /are se a2te tase s-o 0,seas/,* 4n lo/ul unei atmos&ere o a/e 2i vi/iate* Dant=s nu v,#u de/5t o li/,rire u2oar, des/om us, 4n lumina al',strie7 aerul 2i lumina se stre/urau nu numai rin des/8i#,tura /are &usese &,/ut,* /i 2i rin #05rieturile st5n/ilor nev,#ute de a&ar, 2i rintre /are se #,rea a#urul /erului* unde se ;u/au /ren0ile tre-mur,toare ale ste;arilor ver#i 2i li0amentele s inoase* a0,9,toare* ale s/aie9ilor. Du , /5teva /li e de 2edere 4n 0rota a /,rei atmos&er, mai mult /,ldu9, de/5t ;ilav,* mai mult 4nmiresmat, de/5t &ad,* era entru tem eratura insulei /eea /e li/,rirea al'astr, era entru soare* rivirea lui Dant=s* o'i2nuit,* re/um am s us* /u 4ntuneri/ul* utu s, is/odeas/, /ele mai 4nde ,rtate un08ere ale /avernei N e2tera era de 0ranit* iar ere9ii ei s/5nteiau /a ni2te diamante. -!at,* 42i s use Edmond #5m'ind* /omorile e /are de 'un, seam, le-a l,sat /ardinalul7 iar 'unul a'ate* v,#5nd 4n vis ere9ii s/5nteietori* 2i-a alimentat s eran9ele-i 'o0ate.Dar Dant=s 42i reaminti /uvintele testamentului* e /are 4l 2tia e dina&ar,: -"n un08erul /el mai 4nde ,rtat al /elei de a doua des/8i#,turi...Dant=s ,trunsese numai 4n rima 0rot,7 tre'uia s, /aute a/um intrarea /elei de a doua. Dant=s se orient,: a doua 0rot, se a&unda* desi0ur* 4n interiorul insulei7 examin, mu/8iile ietrelor 2i i#'i 4ntr-unul din ere9ii /are i se ,ru /, e a/ela al des/8i#,turii* mas/at,* desi0ur* entru mai mult, si0uran9,. Sa a r,sun, o /li , s/o95nd din st5n/, un sunet mat* a /,rui t,rie 4m'ro'on, de sudoare &runtea lui Dant=s7 4n s&5r2it* minerului st,ruitor i se ,ru /, o or9iune din eretele de 0ranit r,s undea /u un e/ou mai surd 2i mai ro&und a elului7 42i a ro ie rivirea

1E$

Alexandre Dumas
ar#,toare de erete 2i re-/unos/u* /u sim9ul 4n/ar/eratului* /eea /e altul oate n-ar &i re/unos/ut: /, a/olo e o des/8i#,tur,. 1otu2i* entru a nu &a/e o trea', inutil,* Dant=s* /are /a 2i Ce#ar Dor0ia studiase valoarea tim ului* is/odi /eilal9i ere9i /u sa a* /er/et, solul /u atul u2tii* des&,/u nisi ul 4n lo/urile sus e/te 2i* ne0,sind nimi/* nere/unos/5nd nimi/* reveni la or9iunea de erete /are s/otea sunetul m5n05ietor. !#'i din nou* /u mai mult, utere. V,#u atun/i /eva /iudat: /,* su' loviturile instrumentului* un &el de ten/uial,* asem,n,toare a/eleia a li/at, e ere9i entru #u0r,virea &res/elor* se ridi/a 2i /,dea /a ni2te sol#i* de#v,luind o iatr, al'urie 2i moale /um sunt ietrele o'i2nuite de /onstru/9ie. Des/8i#,tura st5n/ii &usese astu at, /u ietre de alt, natur,* a oi este ietre &usese 4ntins stratul de ten/uial,7 e urm,* e ten/uial,* au &ost imitate /uloarea 2i /ristalinul 0ranitului. Dant=s i#'i atun/i /u /a ,tul as/u9it al sa ei /are intr, u9in 4n eretele-u2,. "nsemna /, ai/i tre'uie s, /aute. 3rintr-un mister /iudat al 4nto/mirii omene2ti* /u /5t dove#ile /, .aria nu se 4n2elase 4l asi0urau e Dant=s rin 4n0r,m,direa lor* /u at5t inima lui 2ov,ielni/, se l,sa st, 5nit, de 4ndoial, 2i* a roa e* de des/ura;are: ex erien9a nou,* /are ar &i tre'uit s,-i dea o &or9, nou,* 4i slei 2i &or9a e /are o mai avea: sa a /o'or4* lune/5nd a roa e din m5inile lui7 o use e ,m5nt* 42i 2terse &runtea 2i ur/, s re lumin, su' retextul /, vrea s, vad, da/, nu 4l s ionea#, /ineva* dar* 4n realitate* entru /, avea nevoie de aer* entru /, sim9ea /, e 0ata s, le2ine. !nsula era ustie* iar soarele 4n as&in9it ,rea /-o a/o er, /u o/8iul lui de &o/7 de arte* ',r/i mi/i de es/ari 42i des&,/eau ari ile e marea al'astr, /a sa&irul. Dant=s nu m5n/ase 4n/, nimi/: dar m5n/area ar &i 9inut rea mult 4ntr-un ast&el de moment7 trase o 4n08i9itur, de rom 2i se 4na oie 4n 0rot,* /u inima 4nt,rit,. Sa a /are i se ,ruse a2a de 0rea* devenise a/um u2oar,7 o ridi/, de ar/, ar &i &ost un &ul0 2i se a u/, din nou* vi0uros de lu/ru. Constat,* du , /5teva lovituri* /, ietrele nu erau #idite* /i use numai unele este altele 2i a/o erite /u ten/uiala des re /are am omenit7 v5r4 4ntr-una din /r, ,turi v5r&ul sa ei* a ,s, e /oad, 2i v,#u /u 'u/urie /, iatra /ade la i/ioarele sale. Din momentul a/ela Dant=s nu mai avu de/5t s, tra0, &ie/are iatr, /u /ol9ul de &ier al sa ei 2i &ie/are iatr, /,#u al,turi de /ea dint5i. Dant=s ar &i utut s, intre de la rima des/8i#,tur,7 4nt5r#iind 4ns, /u /5teva /li e* 4nsemna /, am5na /ertitudinea* a0,95ndu-se de s eran9,. "n s&5r2it* du , o nou, e#itare de-o /li ,* Dant=s tre/u din rima 0rot, 4n a doua. A doua 0rot, era mai s/und,* mai 4ntune/oas, 2i mai 4n&ri/o2,toare de/5t 4nt5ia7 aerul* /are nu ,trundea ai/i de/5t rin des/8i#,tura &,/ut, 4n momentul a/ela* avea mirosul vi/iat* e /are Dant=s se mirase /, nu l-a 0,sit 4n rima. Dant=s l,s, aerului de a&ar, tim ul s, 4nviore#e atmos&era moart, 2i intr,. La st5n0a des/8i#,turii era un un08i ro&und 2i 4ntune/os. Dar am s us /,* entru o/8iul lui Dant=s* 4ntuneri/ul nu exista. !s/odi /u rivirile a doua 0rot,: era 0oal, /a 2i 4nt5ia. Comoara* da/, exista* &usese 4n0ro at, 4n un08erul 4ntune/os. ?ra 4n/ord,rii sosise7 Dant=s /are se a&la 4ntre 'u/uria su rem, 2i de#n,de;dea su rem,* nu mai avea de &,/ut alt/eva de/5t s, sa e dou, i/ioare de ,m5nt. "naint, s re un08er 2i* /u rins ar/, de o 8ot,r5re su'it,* ata/, solul /u 4ndr,#neal,. Du , a /in/ea sau a 2asea lovitur, de sa ,* &ierul r,sun, e &ier. Ni/i/5nd un to/sin &une'ru* ni/i/5nd un 0las 4n&iorat nu roduse un atare e&e/t asu ra /elui /are 4l au#i. Cer/et, al,turi de lo/ul unde mai /er/etase 2i 4nt5lni a/eea2i re#isten9,* dar nu a/ela2i sunet. E un /u&,r de lemn 4n/er/uit /u &ier* 42i s use el. "n momentul a/ela o um'r, &u0ar, tre/u* a/o erind lumina.

1EE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dant=s d,du drumul sa ei* a u/, u2/a* ie2i rin des/8i#,tur, 2i se n, usti s re lumin,. ? /a r, s,l'ati/, s,rise e deasu ra rimei intr,ri a 0rotei 2i rodea iar'a la /59iva a2i. 3rile;ul de a-2i asi0ura /ina era 'un* dar Dant=s se temea /a nu /umva detun,tura u2tii s, atra0, e /ineva. C8i'#ui un moment* rete#, un ar'ore /u r,2in,* 4l a rinse la &o/ul 4n/, &ume05nd unde /ontra'andi2tii 42i &ri seser, de;unul 2i se 4na oie /u tor9a. Nu voia s, iard, ni/i un am,nunt din /ele /e va vedea. A ro ie tor9a de 0aura in&orm,* neterminat, 2i v,#u /, nu se 4n2elase: loviturile lui i#'ir, r5nd e r5nd 4n &ier 2i 4n lemn. "n&i se tor9a 4n ,m5nt 2i se a u/, iar,2i de lu/ru. C5t ai /li i* un lo/ de trei i/ioare lun0ime e dou, l,9ime &u s, at 2i Dant=s utu s, re/unoas/, atun/i un /u&,r de ste;ar* 4n/er/uit /u &ier /i#elat. "n mi;lo/ul /a a/ului s/5nteiau* e o la/, de ar0int e /are ,m5ntul n-o utuse v,t,ma* armele &amiliei S ada* adi/, o s ad, 4n&i t, 4ntr-o a;ur, oval,* a2a /um sunt a;urele italiene* av5nd deasu ra o ,l,rie de /ardinal. Dant=s le re/unos/u u2or: a'atele .aria i le desenase de at5tea ori. Nu mai 4n/, ea 4ndoial,: /omoara era ai/i. Nu &useser, luate at5tea m,suri de revedere entru a se une 4n lo/ul a/esta un /u&,r 0ol@ C5t ai /li i* ,m5ntul din ;urul /u&,rului &u s/os 2i Dant=s v,#u a ,r5nd* r5nd e r5nd* 'roas/a de la mi;lo/ 4ntre dou, 'alamale 2i m5nerele ere9ilor laterali7 totul era /i#elat a2a /um se /i#ela e vremea a/eea /5nd arta &,/ea /a metalele /ele mai de r5nd s, devin, re9ioase. Dant=s lu, /u&,rul de m5nere 2i 4n/er/, s,-l salte: /u ne utin9,. Dant=s 4n/er/, s,-l des/8id,: 'roas/a 2i 'alamalele erau 4n/8ise7 /redin/io2ii a#ni/i nu vroiau ar/, s,-2i dea /omoara. Dant=s introduse artea t,ioas, a sa ei 4ntre /a a/ 2i /u&,r* a ,s, e /oada sa ei 2i /a a/ul* du , /e s/r52ni* s,ri din lo/. ? des/8i#,tur, lar0, &,/u inutile &ier,riile /are /,#ur, la r5ndu-le* str5n05nd 4n/, 4n un08iile lor s/5ndurile v,t,mate7 /u&,rul &u des/8is. ? &e'r, ame9itoare use st, 5nire e Dant=s7 lu, u2/a* o 4n/,r/, 2i o a2e#, al,turi. "n/8ise mai 4nt5i o/8ii* a2a /um &a/ /o iii entru a #,ri* 4n noa tea s/5nteietoare a ima0ina9iei lor* stele mai multe de/5t ot num,ra e un /er luminat 4n/,* e urm, 4i des/8ise 2i r,mase 4nm,rmurit. 1rei des ,r9ituri s/indau /u&,rul. "n rimul s/5nteiau taleri de aur /u re&lexe ro2iati/e. "n a doua* lin0ouri nestrun;ite* a2e#ate 4n ordine* dar /are nu aveau de/5t 0reutatea 2i valoarea aurului. "n s&5r2it* 4n a treia* e ;um,tate lin,* Edmond v5ntur, /u m5na diamantele* ru'inele* erlele /are N /as/ad, str,lu/itoare N s/oteau* /,#5nd unele este altele* #0omotul 0rindinei 4n &erestre. Du , /e atinse* i ,i* du , /e 42i 4n&und, m5inile 4n&iorate 4n aur 2i 4n nestemate* Edmond se ridi/, 2i orni rin /averne /u exaltarea tremur5nd, a omului 0ata s,-2i iard, mintea. S,ri e o st5n/,* de unde utea s, des/o ere marea 2i nu #,ri nimi/. Era sin0ur* a'solut sin0ur* /u 'o0,9iile-i in/al/ula'ile* extraordinare* &a'uloase* /are 4i a ar9ineau: dar visa* ori era trea#> Avea un vis &u0ar sau str5n0ea 4n 'ra9e o realitate> Sim9ea nevoia s,-2i revad, aurul 2i totu2i 42i d,dea seama /,* 4n momentul a/esta* nu ar avea t,ria s, su orte vederea lui. "2i use o /li , m5inile e /re2tetul /a ului* /a entru a 4m iedi/a ;ude/ata s, &u0,7 a oi se n, usti rin insul,* &,r, s, urme#e un drum* /,/i nu sunt drumuri 4n insula Monte-Cristo* /i o anume linie* i#0onind /a rele s,l'ati/e 2i 4n&ri/o25nd ,s,rile m,rii /u stri0,tele 2i /u 0esti/ul,rile sale. 3e urm, reveni e un drum

1E%

Alexandre Dumas
o/olit* 4ndoindu-se 4n/,* n, ustindu-se din rima 0rot, 4n a doua 2i re0,sindu-se 4n &a9a minei de aur 2i diamante. De data a/easta* /,#u 4n 0enun/8i* a ,s5ndu-2i /u m5inile /onvulsive inima #v5/nitoare 2i murmur5nd o ru0,/iune* e /are numai Dumne#eu o utea 4n9ele0e. Se sim9i 4n /ur5nd mai /alm 2i mai &eri/it* /,/i a'ia din /easul a/esta 4n/e ea s, /read, 4n &eri/irea sa. Se a u/, atun/i s,-2i /al/ule#e averea: erau o mie de lin0ouri de aur a /5te dou, sau trei livre &ie/are7 &,/u a oi un tean/ de dou,#e/i 2i /in/i de mii de taleri aur* ut5nd s, valore#e &ie/are o t#e/i de &ran/i 4n moneda noastr, a/tual,* av5nd to9i e&i0ia a ei Alexandru al V!-lea 2i a re/ede sorilor lui 2i /onstat, /, des ,r9itura nu era de/5t e ;um,tate 0olit,7 m,sur,* 4n s&5r2it* de #e/e ori /a a/itatea am'elor sale m5ini 4n erle* ietr,rii* diamante* dintre /are multe montate de /ei mai 'uni 'i;utieri ai e o/ii* re#entau o valoare de exe/u9ie remar/a'il,* /8iar al,turi de valoarea lor intrinse/,. Dant=s v,#u /, lumina s/ade 2i /, se stin0e u9in /5te u9in7 se temu s, nu &ie sur rins 4n /avern, 2i ie2i /u u2/a 4n m5n,. ? 'u/at, de esmet 2i /5teva 4n08i9ituri de vin &ormar, /ina sa. A2e#, a oi iatra la lo/* se /ul/, deasu ra 2i dormi numai /5teva /easuri* a/o erind intrarea 0rotei /u tru ul s,u. Noa tea a/easta a &ost* 4n a/ela2i tim * una din a/ele no 9i deli/ioase 2i /um lite* e /are omul /u &ul0er,toare emo9ii le mai tr,ise de dou, sau trei ori 5n, atun/i.

Ca itolul XXV

Necunoscutul

Veni #iua. Dant=s o a2te ta de mult /u o/8ii des/8i2i. La rimele ei ra#e se s/ul,* se ur/,* a2a /um &,/use 4n a;un* e /ea mai 4nalt, st5n/, a insulei* /a s, ex lore#e 4m re;urimile7 /a 2i 4n a;un totul era ustiu. Edmond /o'or4* ridi/, iatra* 42i um lu 'u#unarele /u nestemate* a-2e#, la lo/ /5t utu mai 'ine s/5ndurile* &ier,riile /u&,rului* 4l a/o eri /u ,m5nt* ',t,tori ,m5ntul* arun/, e deasu ra nisi * entru /a lo/ul r,s/olit de /ur5nd s, semene /u restul solului7 ie2i din 0rot,* use les edea /um &usese mai 4nainte* 0r,m,di este les ede ietrele de di&erite m,rimi* introduse ,m5nt 4n intervale* 4n&i se 4n intervale mirt 2i ',l,rii* stro i noile lanta9ii entru /a ele s, ar, ve/8i* 2terse urmele a2ilor s,i din rea;ma lo/ului 2i a2te t, /u neast5m ,r 4ntoar/erea tovar,2ilor. Nu mai era vor'a a/um s,-2i trea/, tim ul rivind aurul* diamantele 2i s, r,m5n, la Monte-Cristo /a un 'alaur /e ,#e2te inutile /omori. 1re'uia s, se 4ntoar/, a/um 4n via9,* rintre oameni 2i s, ia 4n so/ietate ran0ul* in&luen9a* uterea e /are le d, 4n lume 'o0,9ia* N rima 2i /ea mai mare dintre uterile de /are /reatura omeneas/, oate dis une. Contra'andi2tii revenir, 4n a 2asea #i. Dant=s re/unos/u de de arte &orma 2i mersul -1inerei-Amelia-. Se t5r4 5n, 4n ort /a 38ilo/tet r,nit* iar /5nd tovar,2ii s,i a'ordar,* el le anun9, t5n0uindu-se* 4n/, o 4m'un,t,9ire sensi'il,7 la r5ndul s,u as/ult, istorisirea aventurierilor. Este dre t* i#'utiser,7 dar a'ia de useser, 4n/,r/,tura* /, &useser, 4n2tiin9a9i /, un 'ri/ a&lat 4n su rave08ere* la 1oulon* ie2ise din ort 2i se 4ndre ta s re ei. .u0iser, atun/i /a &ul0erul* re0ret5nd /, Dant=s* /are 2tia s, dea o vite#, a2a de mare vasului* nu se a&la /u d5n2ii* /a s,-l /ondu/,. "ntr-adev,r* #,riser, /ur5nd vasul urm,ritor7 dar* a;uta9i de noa te 2i o/olind /a ul Corsi/ei* s/, aser,. 3e s/urt* /,l,toria nu &usese rea7 2i to9i* 4n s e/ial 6a/o o* re0retau /, Dant=s li sise entru a avea artea sa la 'ene&i/ii* arte /are se ur/a la )A de ia2tri.

1E)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Edmond r,mase ne#drun/inat7 nu #5m'i m,/ar* au#ind 4n2irarea avanta;elor din /are s-ar &i 4m ,rt,2it* u9ind s, ,r,seas/, insula7 iar entru /a -15n,ra-Amelia- nu venise la Monte-Cristo de/5t entru el* se 4m'ar/, 4n seara a/eea 2i 42i urm, atronul la Livorno. La Livorno se duse la un evreu 2i v5ndu /u /5te /in/i mii de &ran/i* atru din /ele mai mi/i diamante ale sale* Evreul ar &i utut s, se in&orme#e /um de avea un matelot atari o'ie/te7 se &eri 4ns,* /,/i /52ti0a /5te o mie de &ran/i la &ie/are. Cum ,r, a doua #i o 'ar/, nou-nou9,* e /are o d,du lui 6a/o o* ad,u05nd darului a/esta o sut, de ia2tri* entru /a omul s, oat, an0a;a un e/8i a;7 2i asta /u /ondi9ia /a 6a/o o s, mear0, la Marsilia s, se interese#e de un ',tr5n /u numele de Louis Dant=s* /are lo/uia 4n All<es des Meil8an* re/um 2i de o &at, /are lo/uia 4n satul Catalani 2i e /are o /8ema Mer/<d=s. A/um i se ,ru lui 6a/o o /, visea#,: Edmond 4i ovesti /, se &,/use marinar dintr-o ornire ne'uneas/,* deoare/e &amilia 4i re&u#a 'anii ne/esari existen9ei* dar /,* a;un05nd la Livorno* 4n/asase mo2tenirea unui un/8i* /are 4l &,/use uni/ul s,u mo2tenitor. Edu/a9ia su erioar, a lui Dant=s d,dea ovestirii o atare verosimilitate* 4n/5t 6a/o o nu se 4ndoi o /li , de adev,rul s uselor &ostului s,u tovar,2. 3e de alta arte* entru /, an0a;amentul lui Edmond e 'ordul -1inerei-Ameliaex irase* Dant=s 42i lu, r,mas 'un de la marinarul /are 4n/er/, la 4n/e ut s,-l re9in,* dar /are* a&l5nd /a 2i 6a/o o* de ovestea /u mo2tenirea* renun9, la s eran9a de a 4n&r5n0e 8ot,r5rea &ostului s,u matelot. A doua #i 6a/o o se 4ndre ta s re Marsilia7 urma s,-l 0,seas/, e Edmond la Monte-Cristo. "n #iua a/eea* Dant=s le/, &,r, s, s un, unde mer0e* des ,r9indu-se de e/8i a;ul -1inerei-Amelia-* a/ord5ndu-i o s lendid, 0rati&i/a9ie 2i de atron* /u &,0,duiala /, 4ntr-o #i sau alta 4i va trimite ve2ti. Dant=s se duse la +enova. "n momentul sosirii sale* se &,/ea ro'a unui mi/ Va/8t* /omandat de un en0le#* /are* au#ind /, 0enove#ii sunt /ei mai 'uni /onstru/tori de e Mediterana* vroise s, ai', un Va/8t /onstruit la +enova. En0le#ul &ixase re9ul la atru#e/i de mii de &ran/i: Dant=s o&eri 2ai#e/i de mii* /u /ondi9ia /a vasul s,-i &ie redat /8iar 4n #iua a/eea. En0le#ul le/ase s, &a/, o lim'are rin Elve9ia* a2te t5nd terminarea vasului. Urma s, se 4ntoar/, este trei s, t,m5ni sau o lun,7 /onstru/torul se 05ndi /, avea tim ul s, un, altul e 2antier. Dant=s 4l duse e /onstru/tor la un evreu* intr, /u el 4n odaia din &und 2i evreul num,r, /onstru/torului 2ai#e/i de mii de &ran/i. Constru/torul se o&eri s,-i al/,tuias/, lui Dant=s un e/8i a;7 Dant=s 4i mul9umi 4ns,* s un5nd /, era o'i2nuit s, navi08e#e sin0ur 2i /, sin0urul lu/ru e /are 4l dorea era s, se exe/ute 4n /a'in,* la /, ,t5iul atului* un dula se/ret 4n /are s, &ie trei des ,r9ituri* de asemeni se/rete. D,du m,sura /om artimentelor* /are &ur, exe/utate a doua #i. 3este dou, /easuri* Dant=s ie2ea din ortul +enovei* es/ortat de rivirile unei mul9imi de /urio2i* /are vroiau s,-l vad, e seniorul s aniol o'i2nuit s, navi08e#e sin0ur. Dant=s se des/ur/, de minune* /u a;utorul /5rmei* &,r, s, ai', nevoie s-o ,r,seas/,* im use vasului toate mi2/,rile voite7 vasul ,rea o &, tur, inteli0ent,* 0ata s, se su un, /elui mai mi/ im'old* ast&el /, Dant=s re/unos/u 4n 05ndu-i /, 0enove#ii 42i meritau re uta9ia de /ei mai 'uni /onstru/tori din lume. Curio2ii urm,rir, mi/ul vas din o/8i* 5n, /e 4l ierdur, din vedere 2i atun/i 4n/e ur, dis/u9ii entru a 2ti 4n/otro mer0e7 unii 4n/linar, entru Corsi/a* al9ii entru insula El'a* unii se ar,tar, 0ata s, un, r,m,2a0 /, mer0e 4n S ania* al9ii sus9inur, /, 4n A&ri/a7 nim,nui nu-i tre/u 4ns, rin minte insula Monte-Cristo. Cu toate a/estea Dant=s mer0ea la Monte-Cristo. A;unse ai/i 4n amur0ul #ilei urm,toare7 nava era ex/elent, 2i ar/ursese distan9a 4n trei#e/i 2i /in/i de /easuri* Dant=s re/unos/use er&e/t &orma /oastei7 2i* 4n lo/ s, a'orde#e 4n ortul o'i2nuit* arun/, an/ora 4n mi/ul 0ol&.

1EC

Alexandre Dumas
!nsula era ustie7 ,rea /, nimeni nu s-a mai a',tut e ai/i de la le/area lui Dant=s7 se duse la /omoar,7 totul era 4n starea 4n /are o l,sase. A doua #i averea imens, era trans ortat, e 'ordul Va/8tului 2i 4n/8is, 4n /ele trei /om artimente ale dula ului se/ret. Dant=s a2te t, 4n/, o t #ile. 1im de o t #ile el 42i urt, Va/8tul 4n ;urul insulei* studiindu-l* a2a /um un /,l,re9 studia#, un /al: du , tre/erea a/estui tim * el 4i /uno2tea toate /alit,9ile 2i de&e/tele7 Dant=s 42i &,0,dui s, s oreas/, unele 2i s, t,m,duias/, altele. "n a o ta #i* Dant=s v,#u un vas mi/ 4ndre t5ndu-se s re insul, /u 5n#ele 4ntinse 2i re/unos/u 'ar/a lui 6a/o o7 &,/u un semnal /,ruia 6a/o o 4i r,s unse* iar este dou, /easuri 'ar/a se a&la l5n0, el. La /ele dou, 4ntre',ri use de Edmond r,s unsul era trist. D,tr5nul Dant=s murise. Mer/<d=s dis ,ruse. Edmond as/ult, am'ele ve2ti /u &i0ura /alm,7 dar /o'or4 4ndat, e us/at* inter#i/5nd s, &ie urm,rit. Reveni este dou, /easuri7 doi oameni din 'ar/a lui 6a/o o tre/ur, e Va/8t s,-l a;ute 2i el orun/i s, se dea dire/9ia s re Marsilia. 3revedea moartea ,rintelui7 dar /e devenise Mer/<d=s> .,r, s,-2i divul0e taina* Edmond nu utea s, dea instru/9iuni 4ndestul,toare unui a0ent7 de altminteri voia s,-2i ia 2i alte in&orma9ii* entru /are nu se utea 4n/rede de/5t 4n sine. ?0linda 4i ar,tase la Livorno /, nu ris/, s, &ie re/unos/ut7 de altminteri* avea a/um la dis o#i9ie toate mi;loa/ele de a se de08i#a. "ntr-o diminea9, de/i* urmat de mi/a 'ar/,* Va/8tul intr, /ura;os 4n ortul Marsiliei 2i se o ri exa/t a/olo unde* 4n seara de trist, amintire* &usese 4m'ar/at entru /astelul !&. Nu &,r, o anume 4n&iorare Dant=s v,#u venind s re el* /u 'ar/a* un ;andarm. Dar* /u st, 5nirea er&e/t, e /are o do'5ndise* Dant=s 4i re#ent, un a2a ort en0le# /um ,rat la Livorno7 2i* 0ra9ie a/estui do/ument str,in* mult mai res e/tat 4n .ran9a de/5t un a/t al nostru* el /o'or4 &,r, di&i/ult,9i e us/at. 3rima &iin9, e /are Dant=s o #,ri un5nd i/iorul e Canne'iera a &ost un matelot de e -.araon-. ?mul servise su' ordinele lui 2i se 0,sea ai/i /a entru a-l asi0ura e Dant=s asu ra s/8im',rilor etre/ute /u d5nsul. Merse dre t s re om 2i 4i use mai multe 4ntre',ri* la /are a/esta r,s unse &,r, s, dea de ',nuit m,/ar* rin /uvinte sau rin 4n&,9i2are* /, 42i reaminte2te s,-l mai &i v,#ut /5ndva e omul /e-i vor'ea. Dant=s d,du matelotului o moned, 4n /8i de mul9umire entru l,muririle lui7 4n /li a urm,toare 4l au#i e om aler05nd du , d5nsul. Dant=s se 4ntoarse. M, ierta9i* domnule* 0l,sui matelotul* dar /u si0uran9, /, v-a9i 4n2elat7 a9i /re#ut /, 4mi da9i o ies, de doi &ran/i 2i mi-a9i dat un na oleon mare. "ntr-adev,r* rietene* m-am 4n2elat* s use Dant=s7 dar entru /, /instea dumitale merit, o r,s lat,* mai ia 4n/, unul* e /are te ro0 s,-l rime2ti* /a s, 'ei 4n s,n,tatea mea /u /amara#ii dumitale. Matelotul 4l rivi e Edmond /u at5ta uimire* 4n/5t ni/i nu se 05ndi s,-i mul9umeas/,7 2i 4l rivi /um se de ,rta s un5nd: E vreun na'a' /are vine din !ndia. Dant=s 42i /ontinu, drumul7 &ie/are as e /are 4l &,/ea 4i /o le2ea inima /u o emo9ie nou,7 toate amintirile /o il,riei* amintiri ne2terse* mereu re#ente 4n /u0et* se 4n,l9au ai/i la &ie/are /ol9 de ia9,* la &ie/are /ol9 de strad,* la &ie/are iatr, de r,s 5ntie. A;un05nd la /a ,tul str,#ii Noailles 2i #,rind All<es de Meil8an* sim9i /, 0enun/8ii 4i sl,'es/ 2i &u /5t e-a/i s, /ad, su' ro9ile unei tr,suri. Merse* 4n s&5r2it* 5n, la /asa unde st,tuse ,rintele s,u. .lorile dis ,ruser, din mansarda unde alt,dat, m5na ',tr5nului le 4m letea /u at5ta 0ri;,.

1EH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se re#em, de un /o a/ 2i r,mase /5tva tim 4n05ndurat* rivind ultimele eta;e ale 'ietei /,su9e7 4naint,* 4n s&5r2it* s re oart,* tre/u ra0ul* 4ntre', da/, nu e vreo lo/uin9, li'er, 2i* /u toate /, o/u at,* st,rui a2a de mult s, vi#ite#e lo/uin9a de la al /in/ilea eta;* 4n/5t ortarul ur/, 2i /eru* /a din artea unui str,in* ersoanelor /are o/u au a artamentul* 4n0,duin9a de a vedea /ele dou, 4n/, eri. 3ersoanele /are o/u au mi/a lo/uin9, erau un t5n,r 2i o t5n,r, &emeie* /,s,tori9i numai de o t #ile. V,#5ndu-i e /ei doi tineri* Dant=s s/oase un o&tat ad5n/. De altminteri* nimi/ nu-i mai reamintea lui Dant=s a artamentul ,rintelui s,u7 nu mai era a/ela2i ta et7 mo'ilele ve/8i* rietenele /o il,riei lui Edmond* re#ente /u toate am,nuntele lor 4n amintirea sa* dis ,ruser,. Numai ere9ii erau a/eea2i. Dant=s se 4ndre t, s re at: o/u a a/ela2i lo/ /a 2i atul &ostului /8iria27 &,r, s, vrea* o/8ii lui Edmond se um lur, de la/rimi7 de 'un, seam, /,* 4n lo/ul a/esta* se stinsese ',tr5nul omenind numele &iului s,u. 1inerii 4l riveau /u mirare e ',r'atul /u &runte sever,* e ai /,rui o'ra;i /ur0eau dou, la/rimi mari* &,r, /a &i0ura lui s, se 4n/runte. Dar* deoare/e ori/e durere oart, /u ea s&in9enia ei* tinerii nu user, ne/unos/utului ni/i o 4ntre'are7 se retraser, doar mai 4n &und /a s,-l lase s, l5n0, 4n voie* iar /5nd el le/,* 4l 4nso9ir,* s un5ndu-i /, oate s, revin, /5nd va vrea 2i /, lo/uin9a lor s,ra/, va &i totdeauna rimitoare /u el. 1re/5nd la eta;ul de ;os* Edmond se o ri 4n &a9a altei u2i 2i 4ntre', da-/, /roitorul Caderousse lo/uie2te 4n/, a/olo. Dar ortarul 4i r,s unse /, omul des re /are omenea &,/use tre'uri roaste 2i /, 9inea a/um un 8an mi/ e 2oseaua Delle-+arde-Deau/aire. Dant=s /o'or4* 4ntre', de adresa ro rietarului /asei din All<es de Meil8an* se duse la el* se d,du dre t lordul Xilmore Ia/estea erau numele 2i titlul de e a2a ortul s,uJ 2i /um ,r, /,su9a entru suma de dou,#e/i 2i /in/i de mii de &ran/i. Ea nu valora ni/i /in/is re#e/e mii. Dar Dant=s ar &i l,tit-o 2i /u o ;um,tate de milion da/, i-ar &i /erut. "n /8iar #iua a/eea tinerii de la eta;ul /in/i &ur, 4n2tiin9a9i de notarul /are &,/use /ontra/tul /, noul ro rietar le las, li'ertatea s,-2i alea0, ori/e a artament din /as,* &,r, s, le s oreas/, /8iria* /u /ondi9ia s,-i /ede#e /ele dou, /amere o/u ate de ei. Ciudata 4nt5m lare st5rni /omentarii tim de este o t #ile rintre lo/uitorii din All<es de Meil8an 2i d,du lo/ la o sumedenie de resu uneri dintre /are ni/i una nu era exa/t,. Dar /eea /e /u deose'ire #, ,/i toate min9ile 2i tul'ur, toate s iritele* a &ost /,* 4n seara a/eea* omul /are &usese v,#ut intr5nd 4n /asa din All<es de Meil8an se lim', rin mi/ul sat Catalani 2i intr, 4ntr-o /,su9, de es/ari* unde r,mase mai mult de un /eas* interes5ndu-se de /5teva ersoane /are muriser, sau dis ,ruser, de mai 'ine de /in/is re#e/e sau 2ais re#e/e ani. A doua #i* oamenii la /are intrase rimir, 4n dar o 'ar/, /atalan, a'solut nou,* 4n#estrat, /u dou, n,voade 2i /u o nad,. Die9ii oameni ar &i vrut s,-i mul9umeas/, 0enerosului is/oditor7 dar* le/5nd de la ei* l-au v,#ut d5nd /5teva ordine unui marinar* ur/5nd e /al 2i ie2ind din Marsilia rin oarta Aix.

Ca itolul XXV!

)anul de la Pont du *ard

Cei /are* /a mine* au str,',tut e ;os sudul .ran9ei* au utut s, remar/e* 4ntre Delle0arde 2i Deau/aire* /am la ;um,tatea drumului dintre sat 2i ora2* dar mai a ro iat de Deau/aire de/5t de Delle0arde* un 8an mi/ unde s 5n#ur, e o ta'l, /e s/5r95ie la /ea mai u2oar, adiere de v5nt* o 0rotes/, 4n&,9i2are a odului +ard. Lu5nd /a dire/9ie /ursul

1E(

Alexandre Dumas
R8onului* mi/ul 8an este situat e artea st5n0, a drumului* /u s atele s re &luviu7 el e 4m re;muit de o 0r,din,: adi/,* &a9a o us, /elei /are o&er, /,l,torilor oarta d, s re o 4m re;muire* unde se /a9,r, /59iva m,slini /8ir/i9i 2i /59iva smo/8ini s,l'ati/i /u &run#i2ul ar0intat de ra&7 rintre ei /res/* /a le0ume* ardei 2i /ea ,7 4n s&5r2it* la unul din /ol9uri* /a o santinel, uitat,* un in mare* rotat* 42i 4nal9, melan/oli/ tul ina &lexi'il,* 4n tim /e v5r&ul lui* des&,/ut /a un evantai* trosne2te su' un soare de trei#e/i de 0rade. 1o9i a/e2ti ar'ori mari sau mi/i se 4n/ovoaie 4n dire/9ia unde 'ate mistralul* unul din /ele trei &la0ele ale 3roven9ei7 /elelalte dou, erau* re/um se 2tie sau nu se 2tie* r5ul Duran/e 2i 3arlamentul. !/i-/olo* e 4ntinderea 4n/on;ur,toare /e seam,n, /u un mare la/ de ul'ere* ve0etea#, /5teva tul ine de 0r5u* e /are 8orti/ultorii 9inutului le /ultiv,* desi0ur* din /urio#itate 2i /are serves/ de r,;in, /5te unui 0reier /e urm,re2te /u /5nte/u-i as/u9it* monoton* e /,l,torii r,t,/i9i rin 1e'aida a/easta. De vreo 2a te sau o t ani* mi/ul 8an era 9inut de un ',r'at 2i o &emeie /are aveau /a servitor o &at, /u numele 1rinette 2i un ar0at /u numele 3a/aud7 du'la /oo era9ie* /are &,/ea* de altminteri* /u risosin9, &a9, ne-voilor servi/iului* de /5nd un /anal s, at de la Deau/aire la Ai0ues-Mortes 4nlo/uise /,r,u2ia /u va oare 2i dili0en9a /u tr,sura. Ca entru a s ori ,rerile de r,u ale ne&eri/itului 8an0iu* /analul tre/ea* 4ntre R8Tnul /are 4l alimentea#, 2i drumul /are 4l sea/,* la vreo sut, de a2i de 8anul e /are l-am des/ris e s/urt. Fan0iul utea s, &ie un om 4ntre atru#e/i 2i atru#e/i 2i /in/i de ani* 4nalt* us/at 2i nervos* un adev,rat ti meridional /u o/8i 4n&unda9i 2i s/li itori* /u nas /oroiat 2i /u din9i al'i /a ai unui animal /arnivor. 3,rul* /are* 4n /iuda atin0erilor v5rstei* ,rea /, nu se 8ot,r,2te s, al'eas/,* era* /a 2i 'ar'a rotun;it, /e urta* des* /re9 2i a'ia res,rat /u /5teva &ire al'e. 1enul 'ron#at din &ire* se 'ron#ase 2i mai mult din /au#a de rinderii nenoro/itului de a sta de diminea9, 5n, seara 4n ra0ul u2ii /a s, vad, de nu-i vine* e ;os sau /u tr,sura* vreun mu2teriu: a2te tare a roa e totdeauna de#am,0it,* 4n r,stim ul /,reia el nu o unea ardoarei mistuitoare a soarelui alt, a ,rare entru &a9, de/5t o 'asma ro2ie* 4nnodat, e /a * a2a /um oart, s aniolii /u /at5ri. ?mul a/esta era ve/8ea noastr, /uno2tin9,* +as ard Caderousse. Nevast,-sa* dim otriv,* /are se numise /a &at, Madeleine Radelle* era o &emeie alid,* sla',* 'oln,vi/ioas,7 n,s/ut, 4n ve/in,tatea 9inutului Arles* ea v,#use N m,/ar /, ,stra tr,s,turile rimitive ale tradi9ionalei &rumuse9i a /om atrio9ilor s,i N /um /8i ul i se ruinea#, 4n/et-4n/et 4n a//esul a roa e /ontinuu al &ri0urilor as/unse* a2a de o'i2nuite 4n r5ndurile o ula9iei din rea;ma ia#urilor de la Ai0ues-Mortes 2i a ',l9ilor de la Camar0ue. St,tea de/i a roa e totdeauna e lo/* d5rd5ind 4n &undul /amerei de la 4nt5iul eta;* &ie lun0it, 4ntr-un ;il9* &ie re#emat, de at* 4n tim /e ',r'atul ei ,#ea la u2, /a o santinel,7 2edere e /are o relun0ea /u at5t mai mult, l,/ere* /u /5t* ori de /5te ori se a&la /u ;um,tatea-i a/r,* a/easta 4l urm,rea /u ve2ni/ele ei t5n0uiri 4m otriva soartei* t5n0uiri la /are ',r'atul nu r,s undea de o'i/ei de/5t /u a/este /uvinte &ilo#o&i/e: 1a/i* Car/onta. A2a vrea Dumne#eu. 3ore/la se datora &a tului /, Madeleine Radelle era n,s/ut, 4n satul Car/onta* situat 4ntre Salon 2i Lam'es/. !ar otrivit unui o'i/ei de rin artea lo/ului* du , /are oamenii sunt numi9i /u un ronume 4n lo/ s, &ie numi9i /u numele lor* so9ul 4nlo/uise /u denumirea a/easta numele de Madeleine* rea 'l5nd 2i rea mu#i/al entru lim'a;ul lui as ru. S, nu /rede9i totu2i* 4n /iuda retinsei resemn,ri &a9, de 8ot,r5rile 3roviden9ei* /, 8an0iul nostru nu-2i d,dea seama de starea de mi#erie 4n /are 4l /u&undase ,/,tosul /anal de la Deau/aire 2i /, 4l l,sau netul'urat t5n0uirile ne4n/etate ale &emeii sale. Ca to9i meridionalii* el era un om so'ru* &,r, nevoi rea mari* dar* vanitos 4n /e rive2te lu/rurile exterioare7 de a/eea* e tim ul ros erit,9ii sale* nu l,sa s, trea/, ni/i o ser'are* ni/i o ro/esiune* &,r, s, se arate* dim reun, /u Car/onta* N el 4n /ostumul itores/ al ',r'a9ilor de la Sud* /are 9ine totodat, de /atalan 2i de andalu#* ea /u ve2m5ntul 4n/5nt,tor al &emeilor din Arles* /are are 4m rumutat +re/iei 2i Ara'iei7 dar* u9in /5te u9in* lan9uri de

1EK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


/eas* /oliere* /ordoane /u nenum,rate /ulori* /orsa;e 'rodate* veste de /ati&ea* /iora i /u /ol9uri ele0an9i* 08ete ',l9ate* anto&i /u /atar,mi de ar0int* dis ,ruser, N ast&el /, nemai ut5ndu-se ar,ta la 4n,l9imea s lendorii de alt,dat,* +as ard Caderousse renun9ase* entru el 2i entru nevast,* la toate alaiurile mondene* ale /,ror #0omote voioase le au#ea /u /iud, 5n, 4n 8anul lui s,ra/* 8an e /are /ontinua s,-l 9in, mai mult /a ad, ost de/5t /a a&a/ere. Caderousse st,tuse* /a de o'i/ei* o arte din diminea9, 4n &a9a u2ii* lim'5ndu-2i rivirea melan/oli/, de la un ete/ ;u uit de verdea9,* unde /iu0uleau /5teva 0,ini* la am'ele extremit,9i ale drumului ustiu* /are se a&unda 4ntr-o arte la sud 2i 4n alta la nord* /5nd* deodat,* 0lasul 4n,/rit al nevestei 4l sili s,-2i ,r,seas/, ostul7 intr, morm,ind 2i ur/, sus* l,s5nd totu2i u2a dat, 4n l,turi /a entru a-i o&ti e /,l,tori s, nu-l uite 4n tre/e-re. "n momentul /5nd Caderousse intr,* 2oseaua amintit, de noi 2i e /are o ar/ur0eau rivirile lui* era tot a2a de 0oal, 2i de sin0urati/, re/um era ustiul la sud. Se 4ntindea al', 2i in&init,* 4ntre dou, 2iruri de /o a/i sl,',no0i 2i 4n9ele0eai er&e/t /, ni/i un /,l,tor* li'er s,-2i alea0, alt, or, din #i* nu s-ar 8a#arda 4n a/east, n, rasni/, Sa8ar,. 1otu2i* 4n /iuda tuturor ro'a'ilit,9ilor* da/, r,m5nea la ostu-i* Caderousse ar &i utut s, vad, ivindu-se dins re Delle0arde* un /,l,re9 2i un /al* /are veneau /u mersul a/ela /instit 2i rietenos /e indi/, le0,turile /ele mai 'une dintre /al 2i /,l,re97 /alul era un arm,sar /u mersul lin7 /,l,re9ul era un reot 4m'r,/at 4n ne0ru* /u o ,l,rie 4n trei /ol9uri* 4n /iuda /,ldurii mistuitoare a soarelui a&lat atun/i la n,mie#i7 nu mer0eau am5ndoi de/5t 4ntr-un tra &oarte moderat. C5nd a;unse 4n dre tul u2ii* 0ru ul se o ri: /u 0reu 9i-ai &i dat seama da/, animalul a o rit omul* sau da/, omul a o rit animalul7 4n ori/e /a#* 4ns,* /,l,re9ul /o'or4 2i* tr,05nd /alul de /, ,stru* 4l le0, de 4nv5rtitoarea unui o'lon d,r, ,nat* /e nu se mai 9inea de/5t 4ntr-o 'alama7 a oi* 4naint5nd s re u2,* 2ter05ndu-2i /u o 'atist, ro2ie de 'um'a/ &runtea la/ de sudoare* reotul ',tu de trei ori 4n ra0 /u /a ,tul 08intuit al 'astonului /e 9inea 4n m5n,. Un dul,u ne0ru se s/ul, 4ndat, 2i &,/u /59iva a2i* l,tr5nd 2i ar,t5ndu-2i /ol9ii al'i* as/u9i9i7 4ndoit, demonstra9ie ostil, /e dovedea nede rinderea lui /u lumea. Un as 0reoi /l,tin, &,r, 4nt5r#iere 'ara de lemn /e se 4n,l9a de-a lun0ul eretelui 2i e /are o /o'ora* 4n/ovoindu-se de-a-nd,ratelea st, 5nul 'ietei lo/uin9e la u2a /,reia se a&la reotul. A/um* a/um@ 0l,suia Caderousse &oarte uimit. Nu vrei s, ta/i* Mar0ottin> Nu v, &ie &ri/,* domnule* latr, 4ns, nu mu2/,. Dori9i vin* nu-i a2a> N /,/i e o /,ldur, a&urisit,... A8* ierta9i-m,* se 4ntreru se Caderousse v,#5nd /u /e &el de /,l,tor avea a &a/e7 ierta9i-m,* nu 2tiam /u /ine am onoarea7 /e dori9i* /e vre9i* domnule a'ate> Sunt la ordinele dumneavoastr,. 3reotul 4l rivi dou, sau trei se/unde /u o luare aminte /iudat,7 ,ru /8iar /, 4n/ear/, s, atra0, asu r,-i aten9ia 8an0iului7 a oi* v,#5nd /, tr,s,turile a/estuia nu ex rimau alt sentiment de/5t mirarea /, nu rime2te un r,s uns* so/oti /, e tim ul s, un, /a ,t uimirii 2i s use /u un a//ent italian* &oarte ronun9at: Nu e2ti dumneata domnul Caderousse> Da* domnule* 0l,sui 8an0iul mai mirat oate de 4ntre'are de/5t &usese de t,/ere* /u sunt7 +as ard Caderousse* la ordinele dumneavoastr,. +as ard Caderousse... Da* mi se are /, a/esta e ronumele 2i numele7 lo/uiai /5ndva 4n All<es de Meil8an* nu-i a2a> la al atrulea> Adev,rat. Bi te 4ndeletni/eai a/olo /u ro&esiunea de /roitor> Da* dar tre'urile au mers rost7 e a2a de /ald 4n ,/,toasa a/eea de Marsilie* 4n/5t /red /, 4n /ele din urm, oamenii n-au s, se mai 4m'ra/e delo/. Dar* 4n le0,tur, /u /,ldura: nu vre9i s, v, r,/ori9i* domnule a'ate>

1%A

Alexandre Dumas
Da da7 d,-mi o sti/l, din vinul /el mai 'un 2i vom relua /onversa9ia* da/, vrei* de a/olo de unde o l,s,m. Cum v, &a/e l,/ere* domnule a'ate* s use Caderousse. Bi* entru a nu ierde o/a#ia de a lasa una din ultimele sti/le /u vin de Ca8ors /are 4i r,m5neau* Caderousse se 0r,'i s, ridi/e un /8e en0 t,iat /8iar 4n odeaua /amerei de la arter* /e servea totodat, de sal, 2i de 'u/,t,rie. C5nd* du , /in/i minute* rea ,ru* 4l 0,si e a'ate e un s/,unel* /u /otul re#emat de o mas, lun0,* 4n tim /e Mar0ottin* /are ,rea a &i 4n/8eiat a/e /u el* 4n9ele05nd /,* 4m otriva o'i/eiului* /iudatul /,l,tor va lua /eva* 4ntindea s re 2oldul lui 05tul us/at 2i o/8ii lan0uro2i. E2ti sin0ur> 4l 4ntre', a'atele e 8an0iu* 4n tim /e a/esta unea dinaintea lui sti/la 2i un a8ar. ?* da* sin0ur sau a roa e* domnule a'ate7 /,/i nevasta nu m, oate a;uta la nimi/* deoare/e 'iata Car/onta este mereu 'olnav,. A* e2ti 4nsurat> s use reotul /u anume interes* arun/5nd 4n ;uru-i o rivire* /e ,rea /, re9uie2te la sla'a lui valoare mo'ilierul mena;ului s,ra/. +,si9i /, nu-s 'o0at* nu-i a2a* domnule a'ate> s use Caderousse o&t5nd7 ei* /e vre9i> nu e de a;uns /, /ineva s, &ie om /umse/ade entru a-i mer0e 'ine. A'atele &ix, asu ra lui o rivire str, un0,toare. Da* om /umse/ade7 ot s, m, laud /u asta* domnule* s use 8an0iul 4n&runt5nd rivirea a'atelui /u o m5n, e ie t 2i /l,tin5nd din /a 7 iar 4n e o/a noastr, nu toat, lumea oate s, s un, asta. Cu at5t mai 'ine da/, meritul /u /are te lau#i este adev,rat* 0l,sui a'atele7 /,/i am /redin9a &erm, /,* mai /ur5nd sau mai t5r#iu* omul de trea', e r,s l,tit 2i omul r,u ede sit. Meseria dumneavoastr, este de a s une ast&el* domnule a'ate7 asta e meseria dumneavoastr,* relu, Caderousse /u o ex resie amar,. La urma urmei* omul e li'er s, nu /read, vor'ele dumneavoastr,. .a/i r,u /, vor'e2ti ast&el* domnule* s use a'atele* /,/i oate 49i voi da eu 4nsumi* /ur5nd* o dovad, a a&irma9iilor mele. Ce vre9i s, s une9i> 4ntre', Caderousse /u uimire. Vreau s, s un /,* 4n rimul r5nd* tre'uie s, m, asi0uri da/, dumneata e2ti /el e /are 4l /aut eu. Ce dove#i vre9i s, v, dau> Ai /unos/ut 4n 1(1% sau 1(1) un marinar /u numele de Dant=s> Dant=s> Da* desi0ur /, l-am /unos/ut e 'ietul Edmond. Era /8iar unul dintre /ei mai 'uni rieteni ai mei* ex/lam, Caderousse* a /,rui &i0ur, &u n, ,dit, de o ro2ea9, ur urie* 4n tim /e o/8ii lim e#i 2i si0uri ai a'atelui ,reau /, se dilatau entru a-l 4nv,lui 4n 4ntre0ime de /el intero0at. Da* mi se are /, 4l /8ema Edmond. C, 4l /8ema Edmond* mititelul> E tot a2a de si0ur /um este si0ur /, e mine m, /8eam, +as ard Caderousse. Bi /e a devenit* domnule* 'ietul Edmond> /ontinu, 8an0iul7 l-a9i /unos/ut /umva> mai tr,ie2te> e li'er> e &eri/it> A murit ri#onier* mai de#n,d,;duit 2i mai ;alni/ de/5t o/na2ii /are 42i t5r,s/ 08iuleaua la o/na din 1oulon. ? aloare mortal, urm,* e &i0ura lui Caderousse* ro2e9ei /are usese la 4n/e ut st, 5nire e ea. "ntoarse /a ul 2i a'atele 4l v,#u 2ter05ndu-2i o la/rim, /u un /ol9 al 'asmalei ro2ii de e /a . Dietul ',iat@ murmur, Caderousse. !at, 4n/, o dovad, des re /e v, s uneam* domnule a'ate* /, Dumne#eu nu e 'unde/5t /u oamenii r,i. A8* /ontinu, Caderousse /u lim'a;ul /olorat al oamenilor de la sud* lumea mer0e din r,u 4n mai r,u7 de ar /,dea o dat, din /er* dou, #ile de-a r5ndul* ul'ere 2i un /eas &o/* entru /a totul s, se is r,veas/,. Se are /, 4l iu'e2ti din toat, inima e ',iatul a/esta* domnule* 0l,sui a'atele.

1%1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Da* mi-era &oarte dra0* s use Caderousse* /u toate /, 4mi re ro2e# /, o /li , i-am i#muit noro/ul. De atun/i 4ns,* v, ;ur e /uv5ntul meu* /, i-am de l5ns mult soarta nenoro/it,. Se &,/u o t,/ere de o /li , 4n r,stim ul /,reia rivirea &ix, a a'atelui nu 4n/et, s, /er/ete#e &i#ionomia mo'il, a 8an0iului. L-a9i /unos/ut 2i dumneavoastr, e 'ietul ',iat> /ontinu, Caderousse. Am &ost /8emat la atul lui de moarte /a s,-i dau ultimele a;utoare ale reli0iei* r,s unse a'atele. Bi de /e a murit> 4ntre', Caderousse /u vo/e 05tuit,. De /e se oate muri 4n 4n/8isoare* /5nd ai trei#e/i de ani* da/, nu din /au#a 4n/8isorii> Caderousse 42i 2terse sudoarea /are 4i /ur0ea e &runte. Ceea /e e /iudat 4n toate astea* urm, a'atele* e /, e atul de moarte* ;ur5nd e /ru/i&ixul al /,rui i/ior 4l s,ruta* Dant=s m-a 4n/redin9at /, nu /uno2tea adev,rata /au#, a /a tivit,9ii sale. E adev,rat* e adev,rat* murmur, Caderousse7 nu utea s-o 2tie7 nu* domnule a'ate* 'ietul /o il nu min9ea. 3e a/eea m-a ru0at s, lim e#es/ nenoro/irea e /are el n-a utut-o lim e#i ni/iodat, 2i s,-i rea'ilite# memoria* da/, /a a &ost 5n0,rit, /umva. Bi* devenind tot mai &ix,* rivirea a'atelui devora ex resia a roa e sum'r, /are se ivi e /8i ul lui Caderousse. Un en0le# 'o0at* /ontinu, a'atele* tovar,2ul lui de nenoro/ire 2i /are a ie2it din 4n/8isoare la a doua Restaura9ie* oseda un diamant de o mare valoare. 3,r,sind 4n/8isoarea* el a vrut s, lase lui Dant=s /are* 4n tim ul unei 'oli e /are o su&erise l-a 4n0ri;it /a un &rate* o m,rturie a re/uno2tin9ei sale d,ruindu-i diamantul. "n lo/ s, se serveas/, de el entru a-2i /oru e temni/erii* /are* de altminteri* uteau s,-l ia 2i e urm, s,-l tr,de#e* Dant=s ,str, diamantul entru /a#ul /5nd va ie2i din 4n/8isoare7 /,/i* da/, ie2ea din 4n/8isoare* existen9a lui era asi0urat, rin sim la v5n#are a diamantului. A2adar* era un diamant de mare valoare> 4ntre', Caderousse /u o/8i a rin2i. 1otul e relativ* /ontinu, a'atele7 de o mare valoare entru Edmond* /,/i diamantul era re9uit la /in/i#e/i de mii de &ran/i. Cin/i#e/i de mii de &ran/i> s use Caderousse* 4n /a#ul a/esta era /5t o nu/,. Nu to/mai* 0l,sui a'atele7 dar 49i vei da seama sin0ur* /,/i 4l am la mine. Caderousse /,ut, ar/, su' ve2mintele a'atelui /omoara des re /are vor'ea. A'atele s/oase din 'u#unar o /utiu9, nea0r, de iele* o des/8ise 2i &,/u s, str,lu/eas/, su' o/8ii ului9i ai lui Caderousse s/5nteietoarea minune montat, e un inel admira'il. Bi asta valorea#, /in/i#e/i de mii de &ran/i> .,r, montur,* /are 2i /a re9uie2te /eva* s use a'atele. "n/8ise /utia 2i ',0, 4n 'u#unar diamantul /are /ontinua s, str,lu/eas/, 4n ad5n/ul /u0etului lui Caderousse. Dar /um de ave9i dumneavoastr, diamantul* domnule a'ate> 4ntre', Caderousse. Edmond v-a &,/ut mo2tenitorul lui> Nu* /i exe/utorul lui testamentar. -Aveam trei rieteni 'uni 2i o lo0odni/,* mi-a s us el: sunt si0ur /, to9i atru m, re0ret, amarni/7 unul din a/e2ti 'uni rieteni se numea Caderousse.Caderousse se 4n&ior,. -Cel,lalt* /ontinu, a'atele &,r, s, ar, /, o'serv, emo9ia lui Caderousse* /el,lalt se numea Dan0lars7 al treilea* N a ad,u0at el N de2i rivalul meu* m, iu'ea de asemeni.Un #5m'et dia'oli/ lumin, tr,s,turile lui Caderousse* /are &,/u o mi2/are entru a-l 4ntreru e e a'ate. Stai* s use a'atele* las,-m, s, s&5r2es/ 2i* da/, ai vreo o'serva9ie de &,/ut* ai s-o &a/i 4ndat,.

1%$

Alexandre Dumas
-Cel,lalt* de2i rivalul meu* m, iu'ea 2i el 2i se numea .ernand: /5t rive2te e lo0odni/a mea* numele ei era... Nu-mi mai adu/ aminte numele lo0odni/ei- s use a'atele. Mer/<d=s* 0l,sui Caderousse. Da* da* a2a /* Mer/<d=s* relu, a'atele /u un o&tat 4n,'u2it. Ei* 2i> 4ntre', Caderousse. D,-mi o /an, /u a ,* s use a'atele. Caderousse se 0r,'i s,-l satis&a/,. A'atele um lu a8arul 2i ',u /5teva 4n08i9ituri. Unde eram> 4ntre', el un5nd a8arul e mas,. Lo0odni/a se numea Mer/<d=s. Da* a2a e. -V, ve9i du/e la Marsilia...- tot Dant=s vor'e2te* 4n9ele0i> Cum s, nu. -Ve9i vinde diamantul* ve9i &a/e /in/i ,r9i 2i le ve9i 4m ,r9i 4ntre a/e2ti 'uni rieteni* sin0urele &iin9e /are m-au iu'it e ,m5nt. Cum /in/i ,r9i> 0l,sui Caderousse. Nu mi-a9i numit de/5t atru ersoane. 3entru /,* du , /5te mi s-a s us* a /in/ea a murit... A /in/ea era ,rintele lui Dant=s. ?* da* s use Caderousse mi2/at de sim9,mintele /are se /io/neau 4ntr-4nsul. ?* da* 'ietul om a murit. Am a&lat de 4nt5m larea a/easta* la Marsilia* r,s unse a'atele* trudindu-se s, ar, indi&erent* dar moartea s-a 4nt5m lat de-a2a de mult, vreme* 4n/5t n-am utut /ule0e ni/i un am,nunt. Btii /eva des re s&5r2itul ',tr5nului> Ei* /ine ar utea s, 2tie mai 'ine de/5t mine> s use Caderousse. Lo/uiam u2, 4n u2a /u ',tr5nul. Vai* da* du , a'ia un an de la dis ari9ia &iului s,u* 'i/iul ',tr5n a 4n/8is o/8ii. Dar din /e /au#, a murit> Medi/ii i-au numit 'oala... o 0astroenterit, mi se are7 /ei /are 4l /uno2teau au s us /, a murit de durere... iar eu /are a roa e l-am v,#ut murind* s un /, a murit... Caderousse se o ri. De /e a murit> relu, /u 4n/ordare reotul. A murit de &oame. De &oame> ex/lam, a'atele s,rind de e s/aun. Ni/i /ele mai de r5nd animale nu mor de &oame. C5inii /are 8oin,res/ e str,#i 0,ses/ o m5n, miloas, /are le arun/, o 'u/at, de 5ine7 2i un om* un /re2tin a murit de &oame* rintre al9i oameni* /are 42i s un /re2tini /a 2i el> Cu ne utin9,@ ?* e /u ne utin9,. Am s us /e am s us* 0l,sui Caderousse. Bi r,u ai &,/ut* 0l,sui o vo/e e s/ar,7 entru /e te ameste/i> D,r'a9ii se 4ntoarser, 2i v,#ur,* rintre 2i /ile 'alustradei* /a ul 'oln,vi/ios al Car/ontei7 ea se t5r5se 5n, a/olo 2i as/ulta /onversa9ia st5nd e ultima trea t,* /u /a ul s ri;init e 0enun/8i. 3entru /e te ameste/i tu* &emeie> s use Caderousse. Domnul /ere in&orma9ii 2i 'una /re2tere m, o'li0, s, i le dau. Da* dar ruden9a te o'li0, s, i le re&u#i. De unde 2tii /u /e s/o te une s, vor'e2ti* n,t,r,ule> Cu un s/o &oarte 'un* doamn,* 49i 0arante#* s use a'atele. So9ul dumitale nu are de /e se teme* numai s, r,s und, /u sin/eritate. Nu are de /e se teme> ?amenii 4n/e rin &,0,duieli &rumoase* e urm, se mul9umes/ s, s un, /, nu avem de /e ne teme7 e urm, /i lea/, &,r, s, res e/te nimi/ din /e au s us 2i* 4ntr-o 'un, diminea9,* nenoro/irea /ade este s,ra/* &,r, s, 2tie de unde 4i vine. .ii lini2tit,* 'un, &emeie* nenoro/irea nu vi se va tra0e de la mine* v, asi0ur. Car/onta mai morm,i /5teva /uvinte /are nu utur, &i au#ite* 42i l,s, din nou e 0enun/8i /a ul* o /li , ridi/at 2i /ontinu, s, d5rd5ie rad, &ri0urilor* l,s5nd li'ertate so9ului s, /ontinue /onversa9ia* dar 4n a2a &el 4n/5t ea s, nu iard, ni/i un /uv5nt.

1%E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"n vremea asta a'atele ',use /5teva 4n08i9ituri de a , 2i se lini2tise. A2adar* relu, el* 'ietul ',tr5n era at5t de ,r,sit de toat, lumea* 4n/5t a murit de o ast&el de moarte> ?* domnule* urm, Caderousse* ni/i /atalana Mer/<d=s* ni/i domnul Morrel nu l-au ,r,sit7 dar 'ietul ',tr5n /, ,tase o anti atie ro&und, entru .ernand* a/ela e /are Dant=s vi l-a us 4n r5ndul rietenilor s,i* /ontinu, Caderousse /u un #5m'et ironi/. Bi nu era> s use a'atele. +as ard* +as ard* murmur, &emeia din /a ul s/,rii* ia seama la /e s ui. Caderousse &,/u o mi2/are de enervare 2i* &,r, s, a/orde vreun r,s uns /elei /are 4l 4ntreru ea: 3o9i s, &ii rietenul omului a /,rui &emeie o r, e2ti> r,s unse el a'atelui. Dant=s /are era o inim, de aur 4i numea rieteni e to9i oamenii ,2tia... Dietul Edmond@ La dre t vor'ind* e mai 'ine /, n-a 2tiut nimi/7 i-ar &i &ost rea 0reu s,-i ierte 4n /easul mor9ii... Bi* ori/e s-ar s une* /ontinu, Caderousse* 4n lim'a;ul s,u* /are nu era li sit de o oe#ie as r,* mi-este mai &ri/, de 'lestemul mor9ilor de/5t de ura viilor. N,t,r,ule@ s use Car/onta. Btii* va s, #i/,* urm, a'atele* /e a &,/ut .ernand 4n /ontra lui Dant=s> Da 'ine /, nu@ Atun/i vor'e2te. +as ard* &, /e vrei* e2ti st, 5n* s use &emeia7 dar da/, m-ai /rede* nu ai s une nimi/. De data asta /red /, ai dre tate* &emeie* 0l,sui Caderousse. 3rin urmare nu vrei s, s ui nimi/> urm, a'atele. La /e 'un> s use Caderousse. Da/, ',iatul ar tr,i 2i ar veni la mine s,-2i /unoas/, o dat, entru totdeauna rietenii 2i du2manii* nu #i/ 'a* dar el e 4n ,m5nt* du , /5te 4mi s une9i* a2a /, nu mai oate s, nutreas/, ur,* nu mai oate s, se r,#'une. S, stin0em totul. Vrei 4n /a#ul a/esta* s use a'atele* s, d,ruies/ oamenilor e /are 4i ar,9i /a rieteni netre'ni/i 2i re&,/u9i* o re/om ens, destinat, &idelit,9ii> Adev,rat* ave9i dre tate* s use Caderousse. De altminteri* /e ar 4nsemna entru ei* a/um* mo2tenirea 'ietului Edmond> ? i/,tur, de a , 4n mare. Unde mai ui /, oamenii a/e2tia ot s, te striveas/, /u o mi2/are* s use &emeia. Cum adi/,> Au devenit 'o0a9i 2i uterni/i> A* nu /unoa2te9i ovestea lor> Nu* oveste2te-mi-o. Caderousse ,ru /, st, un moment e 05nduri. Ei* nu7 ar &i o oveste rea lun0,* s use el. E2ti li'er s, ta/i* rietene* 0l,sui a'atele* /u a//entul /elei mai ro&unde indi&eren9e 2i 49i res e/t s/ru ulele7 de altminteri* &a ta dumitale e &a ta unui om /u adev,rat 'un: rin urmare s, nu mai vor'im. Ce misiune aveam eu> ? sim l, &ormalitate. Am s, v5nd rin urmare diamantul. Bi s/oase diamantul din 'u#unar* des/8ise /utia 2i 4l ar,t, o/8ilor ului9i ai lui Caderousse. !a vino* &emeie* s, ve#i@ s use a/esta /u vo/e r,0u2it,. Un diamant> 0l,sui Car/onta s/ul5ndu-se 2i /o'or5nd /u a2i destul de si0uri s/ara7 /e e /u diamantul> Nu au#i* &emeie> s use Caderousse7 un diamant e /are ',iatul ni l-a d,ruit: mai 4nt5i ,rintelui s,u* /elor trei rieteni* .ernand* Dan0lars 2i eu 2i lo0odni/ei lui* Mer/<d=s. Diamantul valorea#, /in/i#e/i de mii de &ran/i. Vai* /e &rumoas, 'i;uterie@ s use ea. "n /a#ul ,sta* s use Caderousse* a /in/ea arte din sum, ne a ar9ine nou,>

1%%

Alexandre Dumas
Da* domnule* r,s unse a'atele* lus artea ,rintelui lui Dant=s* e /are m, /red 4ndre t,9it s-o re arti#e# tuturor. De /e tuturor> 4ntre', Car/onta. 3entru /, era9i /ei atru rieteni ai lui Edmond. Cei /are tr,dea#, nu sunt rieteni* murmur, 4n,'u2it* la r5ndul ei* &emeia. Da* da* r,s unse Caderousse* asta #i/eam 2i eu7 e a roa e o ro&anare* a roa e un sa/rile0iu s, se r,s l,teas/, tr,darea 2i* oate /rima. Dumneata ai vrut* relu, a'atele /u lini2te* ',05nd diamantul la lo/ 4n 'u#unarul sutanei7 d,-mi a/um adresa rietenilor lui Edmond /a s, ot 4nde lini ultima lui dorin9,. Sudoarea /ur0ea 4n stro i 0rei de e &runtea lui Caderousse7 4l v,#u e a'ate s/ul5ndu-se* 4ndre t5ndu-se s re u2, /a entru a #v5rli o rivire /alului 2i 4na oindu-se. Caderousse 2i &emeia se riveau /u o ex resie /e nu oate &i des/ris,. Diamantul ne-ar reveni nou, 4n 4ntre0ime* s use Caderousse. Cre#i> r,s unse &emeia. Un om al 'iseri/ii nu oate s, ne 4n2ele. ., /um vrei* 0l,sui &emeia7 eu nu m, ameste/. Bi se ur/a din nou e s/ar,* d5rd5ind7 din9ii 4i /l,n9,neau 4n /iuda /,ldurii ar#,toare. 3e ultima trea t, ea se o ri o /li ,. +5nde2te-te 'ine* +as ard* s use el. Sunt 8ot,r5t* de/lar, Caderousse. Car/onta intr, 4n /amera ei* o&t5nd7 se au#i odeaua trosnind su' a2ii ei* 5n, /5nd a;unse la ;il9ul unde /,#u 0reoaie. Ce ai 8ot,r5t> 4ntre', a'atele. S, v, s un totul* r,s unse el. Cred /, e lu/rul /el mai 'un e /are 4l ai de &,/ut* 0l,sui reotul7 nu entru /, 9in s, 2tiu lu/rurile e /are ai vrea s, mi le as/un#i7 dar* da/, o9i s,-mi a;u9i s, 4m art mo2tenirea du , dorin9a testatorului ar &i mai 'ine. N,d,;duies/ 2i eu* r,s unse Caderousse /u o'ra;ii 4nv, ,ia9i de ro2ea9a n,de;dii 2i a l,/omiei. 1e as/ult* s use a'atele. Sta9i* relu, Caderousse* s-ar utea s, ne 4ntreru , /ineva 4n momentul /el mai interesant 2i ar &i ne l,/ut7 de altminteri* nu e nevoie s, 2tie /ineva /, a9i venit ai/i. Se duse la u2a 8anului 2i o 4n/8ise un5nd de-a /urme#i2ul ei* entru mai mult, revedere* dru0ul de noa te. "ntre tim a'atele 42i alese lo/ul* /a s, as/ulte 4n voie7 se a2e#ase 4ntr-un un08er* entru a r,m5ne 4n um'r,* 4n tim /e lumina va /,dea din lin e &i0ura interlo/utorului. Cu /a ul a le/at* /u m5inile 4m reunate sau* mai 'ine #is* /ris ate* se re0,tea s, as/ulte /u toat, luarea aminte. Caderousse a ro ie un s/aun 2i se a2e#, 4n &a9a lui. Mine seama /, eu nu te 4m in0 la nimi/* rosti 0lasul tremur5nd al Car/ontei* /a 2i /um ea ar &i utut s, vad, rin odea s/ena /e se re0,tea. Dine* 'ine* s, nu mai vor'im* s use Caderousse7 iau asu ra mea totul. Bi 4n/e u.

Ca itolul XXV!!

Istorisirea

Mai 4nt5i* domnule* s use Caderousse* v, ro0 s,-mi &,0,dui9i un lu/ru. Care> 4ntre', a'atele.

1%)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ca ni/iodat,* da/, v, &olosi9i de am,nuntele e /are vi le dau* s, nu se a&le /, ele vin de la mine* /,/i* /ei des re /are v, vor'es/ sunt 'o0a9i 2i uterni/i 2i* da/, m -ar atin0e numai /u v5r&ul de0etului* m-ar #dro'i /a e un a8ar. .ii lini2tit* rietene* s use a'atele. Eu sunt reot 2i s ovedaniile mor 4n ie tul meu7 aminte2te-9i /, noi n-avem alt s/o de/5t s, 4nde linim /u vredni/ie ultima dorin9, a rietenului nostru. Vor'e2te de/i* &,r, ,rtinire 2i &,r, ur,7 s une adev,rul* numai adev,rul7 eu nu /unos/ 2i* ro'a'il* n-am s, /unos/ ni/iodat, ersoanele des re /are 4mi vei vor'i7 de altminteri sunt italian* nu &ran/e#7 a ar9in lui Dumne#eu 2i nu oamenilor 2i voi reintra 4n m,n,stirea mea din /are n-am ie2it de/5t entru a 4nde lini ultima dorin9, a unui muri'und. Cate0ori/a &,0,duial, ,ru /, i-a dat lui Caderousse oare/are si0uran9,. "n /a#ul a/esta* s use Caderousse* vreau* 'a N mai mult de/5t at5t N sunt dator s, l,mures/ asu ra unor rietenii e /are 'ietul Edmond le /redea sin/ere 2i devotate. Bi 4n/e em /u ,rintele lui* te ro0* s use a'atele. Edmond mi-a vor'it mult de ',tr5nul a/esta entru /are avea o dra0oste ad5n/,. 3ovestea e trist,* domnule* s use Caderousse* /l,tin5nd din /a 7 /unoa2te9i* de 'un, seam,* 4n/e uturile. Da* r,s unse a'atele7 Edmond mi-a ovestit 4nt5m l,rile 4n momentul* /5nd a &ost arestat 4ntr-o /5r/iumioar, de l5n0, Marsilia. La -R<serve-. ?* da* ar/, v,d s/ena de a/olo. Nu era /8iar la os ,9ul lui de lo0odn,> Da 2i os ,9ul /are 4n/e use /u voio2ie a avut un s&5r2it trist: un /omisar de oli9ie* 4nso9it de atru solda9i a intrat 2i Dant=s a &ost arestat. A/i se o re2te /eea. /e 2tiu 2i eu* domnule* 0l,sui reotul7 Dant=s nu 2tia alt/eva de/5t /eea /e era 4n str5ns, le0,tur, /u el* /, n-a mai v,#ut e ni/i una dintre /ele /in/i &iin9e des re /are 9i-am omenit 2i ni/i n-a mai au#it de ele. Uite. Du , arestarea lui Dant=s* domnul Morrel a aler0at s, se in&orme#e: in&orma9iile au &ost triste. D,tr5nul s-a 4ntors sin0ur a/as,* 2i-a s/os 8aina de nunt, l5n05nd* s-a lim'at toat, #iua rin /amer,* iar seara nu s-a /ul/at delo/* /,/i eu lo/uiam dedesu'tul lui 2i l-am au#it toat, noa tea um'l5nd7 tre'uie s, s un /, n-am dormit ni/i eu* /,/i durerea 'ietului ,rinte m, m58nea mult 2i &ie/are as al lui 4mi m,/ina inima* /a 2i /um ar &i /,l/at e ie tul meu. A doua #i Mer/<d=s a venit la Marsilia s, im lore rote/9ia domnului Ville&ort: n-a /, ,tat nimi/7 dar tot atun/i ea s-a dus la ',tr5n. C5nd l-a v,#ut a2a de osomor5t 2i de a',tut* /,/i el etre/use noa tea &,r, s, se /ul/e 2i nu m5n/ase nimi/ din a;un* a vrut s,-l ia /u d5nsa* dar ',tr5nul nu a rimit. -Nu* s use el* nu voi ,r,si /asa* /,/i 'ietul meu /o il m, iu'e2te 4n rimul r5nd e mine 2i* da/, iese din 4n/8isoare* la mine va aler0a mai 4nt5i. Ce ar s une el da/, eu n -a2 &i ai/i s,-l a2te t>As/ultam toate astea de la &ereastr,* /,/i a2 &i vrut /, Mer/<d=s s,-l 4ndu le/e e ',tr5n s-o urme#e: a2ii /are r,sunau 4n &ie/are #i e /a ul meu* nu-mi l,sau o /li , de odi8n,. Dar dumneata nu ur/ai la ',tr5n s,-l m5n05i> 4ntre', reotul. ?* domnule* r,s unse Caderousse* nu-i o9i /onsola de/5t e /ei /are vor s, &ie /onsola9i 2i el nu voia: de altminteri* nu 2tiu de /e* dar mi se ,rea /, 4i este sil, s, m, vad,. Cu toate a/estea* 4ntr-o noa te* /5nd l-am au#it sus in5nd* nu m-am mai utut st, 5ni 2i am ur/at7 dar* a;un05nd la u2,* el nu mai sus ina* se ru0a. N-a2 utea s, v, re et* domnule* /uvintele elo/vente 2i im lor,rile ;alni/e rostite de el7 erau mai mult de/5t ietate* erau mai mult de/5t durere7 de a/eea eu* /are nu sunt 'i0ot 2i nu-i su&,r e ie#ui9i* mi-am s us atun/i: Este un noro/ /, sunt sin0ur 2i /, 'unul Dumne#eu nu mi-a dat /o ii* /,/i* da/, a2 &i ,rinte 2i a2 sim9i o durere /a a 'ietului ',tr5n* ne ut5nd s, 0,ses/ 4n memorie sau inim, tot /e el s unea lui Dumne#eu* m-a2 arun/a de-a dre tul 4n mare* /a s, nu m, mai /8inuies/.

1%C

Alexandre Dumas
Dietul ,rinte@ murmur, reotul. Din #i 4n #i el tr,ia mai sin0ur 2i mai i#olat7 deseori domnul Morrel 2i Mer/<d=s veneau s,-l vad,7 4ns, u2a lui era 4n/uiat,7 2i* de2i eram si0ur /, se a&la a/as,* nu r,s undea. "ntr-o #i* /5nd 4m otriva o'i/eiului a rimit-o e Mer/<d=s 2i /5nd 'iata /o il,* dis erat, /a 4ns,2i* 4n/er/a s,-l 4nt,reas/,: -Crede-m,* &ii/a mea* 4i s use el* e mort7 2i* 4n lo/ s,-l a2te t,m noi* ne a2tea t, el7 sunt &eri/it* eu /are sunt /el mai ',tr5n 2i /are de/i am s,-l v,d /el dint5i.?ri/5t de. 'ine ne-ar &a/e* vede9i dumneavoastr,* 4n/et,m /ur5nd s, vedem lumea /are ne 4ntristea#,7 ',tr5nul Dant=s r,mase 4n /ele din urm, /u totul sin0ur7 nu mai vedeam ur/5nd din /5nd 4n /5nd la el de/5t oameni ne/unos/u9i* /are /o'orau /u /5te un a/8et7 am 4n9eles atun/i /e era /u a/8etele astea: vindea u9in /5te u9in /e avea* /a s, tr,ias/,. "n s&5r2it* ',tr5nul a;unse la anan08ie7 datora trei trimestre7 &u amenin9at /u darea a&ar,7 el /eru un r,0a# de o t #ile 2i i se a/ordar,. Cunos/ am,nuntul deoare/e ro rietarul* ie2ind de la el* a intrat la mine. "n rimele trei #ile l-am au#it um'l5nd /a de o'i/ei: dar* 4n a atra* nu mai au#ii nimi/. M, 4n/umetai s, ur/: u2a era 4n/8is,7 4ns,* rin 'roas/a u2ii 4l #,rii a2a de 0al'en 2i de &r5nt 4n/5t* d5ndu-mi seama /, e 'olnav* l-am 4n2tiin9at e domnul Morrel 2i am aler0at la Mer/<d=s. S-au 0r,'it s, vin,. Domnul Morrel a adus un medi/7 medi/ul a /onstatat o 0astroenterit, 2i a ordonat diet,. Eram de &a9,* domnule 2i n-am s, uit ni/iodat, #5m'etul ',tr5nului au#ind re9eta. Din momentul a/ela 2i-a des/8is u2a: avea o s/u#, /a s, nu mai m,n5n/e7 medi/ul ordonase diet,. A'atele s/oase un 0eam,t. 3ovestea v, interesea#,* nu-i a2a* domnule> s use Caderousse. Da* r,s unse a'atele7 e 4nduio2,toare. Mer/<d=s reveni7 4l 0,si a2a de s/8im'at* 4n/5t* /a 2i rima dat,* vru s,-l trans orte la ea. A/easta era 2i ,rerea domnului Morrel* /are voia s,-l ridi/e /u sila7 dar ',tr5nul stri0, at5ta 4n/5t lor li se &,/u &ri/,. Mer/<d=s r,mase la /, ,t5iul atului. Domnul Morrel se de ,rt,* &,/5nd semn /atalanei /, las, o un0, e /,min. Dar* 4narmat /u re9eta medi/ului* ',tr5nul nu voi s, ia nimi/. "n s&5r2it* du , dou, #ile de de#n,de;de 2i nem5n/are* ',tr5nul 42i d,du su&letul* 'lestem5ndu-i e /ei /are 4i ri/inuiser, nenoro/irea 2i s un5ndu-i lui Mer/<d=s: -Da/, 4l mai ve#i e Edmond al meu s une-i /, mor 'ine/uv5nt5ndu-l.A'atele se ridi/,* &,/u dou, o/oluri rin /amer, du/5nd o m5n, 4n&iorat, la 05tle;ul us/at. Bi /re#i /, a murit... De &oame... domnule* de &oame@ s use Caderousse. E tot a2a de a-dev,rat /e s un /um e adev,rat /, noi doi ne 0,sim ai/i. Cu o m5n, /onvulsiv,* a'atele a u/, a8arul /u a ,* e ;um,tate 4n/, lin* 4l 0oli dintr-o 4n08i9itur, 2i se a2e#, din nou* /u o/8ii 4nro2i9i 2i /u o'ra;ii ali#i. M,rturise2te /, e o mare nenoro/ire@ s use el /u vo/e r,0u2it,. Cu at5t mai mare* domnule* /u /5t Dumne#eu nu are ni/i un a-meste/ 2i /u /5t numai oamenii sunt de vin,. S, tre/em la oamenii a/e2tia* 0l,sui a'atele7 dar 05nde2te-te* /ontinu, el /u ton a roa e amenin9,tor* /, te-ai o'li0at s,-mi s ui totul: /are sunt oamenii /e l-au &,/ut e &iu s, moar, de dis erare 2i e ,rinte de &oame> Doi oameni /are 4l i#muiau* domnule* unul din dra0oste* altul din am'i9ie: .ernand 2i Dan0lars. Bi /um s-a mani&estat invidia lor> L-au denun9at e Edmond /a a0ent 'ona artist. Dar /are dintre am5ndoi l-a denun9at> Care dintre am5ndoi a &ost vinovatul adev,rat> Am5ndoi* domnule7 unul a s/ris s/risoarea* altul a us-o la o2t,.

1%H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Bi unde a &ost s/ris, s/risoarea> C8iar la -R<serve-* 4n a;unul nun9ii. Dine* 'ine* murmur, a'atele. ?8* .aria* .aria* /5t de mult /uno2teai tu oamenii 2i lu/rurile@ Ce-a9i s us* domnule> 4ntre', Caderousse. Nimi/* relu, reotul7 /ontinu,. Dan0lars a s/ris denun9ul /u m5na st5n0,* entru /a s/risul s, nu &ie re/unos/ut 2i .ernand l-a ex ediat. Dar* ex/lam, a'atele deodat,* erai 2i dumneata a/olo@ Eu> 0l,sui Caderousse uimit7 /ine v-a s us> A'atele v,#u /, mersese rea de arte. Nimeni* s use el* dar da/, e2ti a2a de 'ine in&ormat asu ra tuturor am,nuntelor* era nevoie s, &ii 2i dumneata de &a9,. E dre t* 0l,sui Caderousse /u vo/e 4n,'u2it,* eram 2i eu. Bi nu te-ai 4m otrivit ti/,lo2iei> s use a'atele. "n /a#ul a/esta e2ti /om li/ele lor. Domnule* s use Caderousse* mi-au dat s, 'eau 5n, /5nd a roa e 4mi ierdusem mintea. Nu mai vedeam de/5t /a rintr-o /ea9,7 s usei tot /e oate s, s un, un om 4n starea asta7 ei mi-au r,s uns* 4ns,* /, au vrut s, &a/, o 0lum, 2i /, 0luma nu va avea urm,ri. A doua #i* domnule* a doua #i ai v,#ut 'ine /, avea7 /u toate a/estea n-ai s us nimi/7 erai* totu2i* de &a9, /5nd a &ost arestat. Da* domnule* eram 2i am vrut s, vor'es/* am vrut s, s un totul* dar Dan0lars m-a 9inut. -Bi da/, e vinovat /umva* mi-a s us el* da/, 4ntr-adev,r a o osit e insula El'a* da/, 4ntr-adev,r este 4ns,r/inat /u o s/risoare entru /omitetul 'ona artist din 3aris* da/, s/risoarea se 0,se2te la el N /ei /are l-au s ri;init au s, &ie so/oti9i /om li/ii lui-. M,rturises/ /, mi-a &ost &ri/, de oliti/,* a2a /um ea se &,/ea e atun/i7 am t,/ut7 re/unos/* a &ost o la2itate* dar nu o /rim,. "n9ele0* ai 4n/8is o/8ii* at5ta tot. Da* domnule* r,s unse Caderousse 2i asta e /,in9a mea #i 2i noa te. V, ;ur /, 4i /er deseori iertare lui Dumne#eu* /u at5t mai mult /u /5t &a ta a/easta* sin0ura e /are am s, mi-o re ro2e# 4n toat, via9a mea* este desi0ur ri/ina ne/a#urilor mele. !s ,2es/ o /li , de e0oism7 de a/eea 4i s un totdeauna Car/ontei /5nd se l5n0e: -1a/i* nevast,* a2a vrea Dum-ne#eu-. Bi Caderousse /o'or4 /a ul* /u toate semnele unei adev,rate /,in9e. Dine* domnule* s use a'atele* ai vor'it /u sin/eritate7 /5nd /ineva se 4nvinuie2te ast&el* merit, iertarea. Din ne&eri/ire* s use Caderousse* Edmond a murit 2i nu m-a iertat. Nu 2tia* s use a'atele. Dar oate /, a/um 2tie* de/lar, Caderousse* se #i/e /, mor9ii 2tiu totul. ? /li , de t,/ere: a'atele se s/ulase 2i se lim'a 4n05ndurat7 se 4na oie la lo/ul s,u 2i se a2e#,. Mi-ai omenit 4n dou,-trei r5nduri de un anume domn Morrel* s use el. Cine era omul a/esta> Era armatorul -.araonului-* atronul lui Dant=s. Bi /e rol a ;u/at omul a/esta 4n trista a&a/ere> 4ntre', a'atele. Rolul unui om /instit* /ura;os 2i 4ntristat* domnule. De dou,#e/i de ori el a intervenit entru Edmond7 /5nd 4m ,ratul s-a 4na oiat* el a s/ris* s-a ru0at* a amenin9at 4ntr-at5t 4n/5t* su' a doua Restaura9ie* a &ost erse/utat &oarte mult /a 'ona artist. "n #e/e r5nduri* re/um v-am s us* venise la ',tr5nul Dant=s s,-l ia /u el* iar 4n a;unul* sau /u dou, #ile 4nainte de moartea lui* v-am mai s us* l,sase e /,min o un0, /u /are s-au l,tit datoriile ',tr5nului 2i s-a &,/u &a9, 4nmorm5nt,rii* a2a /, 'ietul ',tr5n a utut /el u9in s, moar,*

1%(

Alexandre Dumas
re/um tr,ise* &,r, s, ri/inuias/, ne/a# /uiva. 3un0a o am eu 4n/,* o un0, mare de re9ea ro2ie. Bi* 4ntre', a'atele* mai tr,ie2te domnul Morrel> Da* s use Caderousse. "n /a#ul a/esta* /ontinu, a'atele* desi0ur /, el e un om 'ine/uv5ntat de Dumne#eu* 'o0at... &eri/it... Caderousse #5m'i amar. Da* &eri/it /a mine* s use el. Domnul Morrel este /umva nenoro/it> ex/lam, a'atele. Su&er, mi#eria 2i* mai mult de/5t at5t* de#onoarea. Cum a2a> Da* relu, Caderousse* /um v, s un* du , dou,#e/i 2i /in/i de ani de mun/,* du , /e a do'5ndit /el mai onora'il lo/ 4n /omer9ul Marsiliei* domnul Morrel este ruinat /om let. A ierdut /in/i vase 4n doi ani* a dat trei &alimente n, rasni/e 2i nu mai are s eran9a de/5t 4n -.araonul- e /are 4l /omanda 'ietul Dant=s 2i /are urmea#, s, se 4na oie#e din !ndii /u o 4n/,r/,tur, de /5rm5# 2i de indi0o. Da/, se 4nea/, 2i vasul a/esta* este ierdut. Bi* s use a'atele* are nevast,* /o ii* nenoro/itul> Da* are o nevast,* /are se oart, /a o s&5nt,* are o &at,* /e urma s, se m,rite /u un ',r'at e /are-l iu'ea* dar e /are &amilia nu-l mai las, s, se 4nsoare /u o &at, ruinat,7 are* 4n s&5r2it* un &iu lo/otenent 4n armat,7 4n9ele0e9i 4ns, 'ine /, toate a/estea 4i s ores/ durerea 'ietului om* 4n lo/ s-o u2ure#e. Da/, ar &i sin0ur* 2i-ar #'ura /reierii 2i ar s/, a. E 0roa#ni/@ murmur, reotul. !at, /um r,s l,te2te Dumne#eu virtutea* s use Caderousse. Uite* /u /are nu am &,/ut ni/iodat, o &a t, rea* a&ar, de a/eea e /are v-am ovestit-o* sunt 4n mi#erie. Du , /e o s,-mi v,d nevasta murind de &ri0uri* &,r, s, ot &a/e /eva entru ea* am s, mor de &oame* /um a murit ',tr5nul Dant=s* 4n tim /e .ernand 2i Dan0lars se s/ald, 4n aur. Dar /um> 3entru /, lor totul le-a mers din lin* 4n tim /e oamenilor /umse/ade le mer0e r,u. Ce a devenit Dan0lars* /el mai vinovat N nu-i a2a> N insti0atorul> Ce a devenit> A ,r,sit Marsilia. A intrat* e 'a#a re/omanda9iei domnului Morrel /are nu-i /uno2tea /rima* &un/9ionar la un 'an/8er s aniol7 4n e o/a r,#'oiului S aniei* el a intrat /u o arte 4n &urniturile armatei &ran/e#e 2i a &,/ut avere7 atun/i* /u rimii 'ani* a ;u/at* 2i-a 4ntreit 2i 2i-a 4m ,trit /a italurile 2i* r,m5n5nd v,duv du , &ii/a 'an/8erului s,u* s-a 4nsurat e urm, /u o v,duv,* doamna de Nar0onne* &ii/a domnului Servieux* 2am'elanul a/tualului re0e* /are se 'u/ur, de /ea mai mare tre/ere. Devenind milionar* a &ost &,/ut 'aron* ast&el /, el e a/um 'aronul Dan0lars* are un alat 4n strada Mont-Dlan/* #e/e /ai 4n 0ra;duri* 2ase la/8ei 4n anti/amer, 2i nu mai 2tiu /5te milioane 4n /asa de &ier. A8a@ &,/u a'atele /u a//ent /iudat7 2i este &eri/it> .eri/it> /ine ar utea s, s un,> nenoro/irea sau &eri/irea sunt taina #idurilor7 #idurile au ure/8i* dar n-au lim',7 da/, o9i &i &eri/it /u o avere mare* atun/i Dan0lars e &eri/it. Bi .ernand> Cu .ernand s-a 4nt5m lat alt/eva. Dar /um de a utut &a/e avere un 'iet es/ar /atalan* &,r, mi;loa/e* &,r, edu/a9ie> M,rturises/ /, nu 4n9ele0. Se 4nt5m l, 2i asta e lume7 de 'un, seam, /,* 4n via9a lui* e o tain, e /are nu o /unoa2te nimeni. Dar* 4n s&5r2it* e /e tre te vi#i'ile a ur/at el la averea asta sau la o#i9ia 4nalt, e /are o o/u ,> La am5ndou,* domnule* la am5ndou,7 are 2i avere 2i situa9ie. Dumneata 4mi s ui o oveste. S-ar ,rea /, e oveste* dar as/ulta9i 2i ve9i ri/e e. Cu /5teva #ile 4nainte de 4ntoar/erea 4m ,ratului* .ernand &usese am5nat de la re/rutare. Dour'onii 4l l,sar, 4n a/e la Catalani* dar Na oleon reveni* o 4n/or orare extraordinar, &u de/retat, 2i .ernand &u

1%K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


nevoit s, le/e. 3le/ai 2i eu7 dar* entru /, eram mai ',tr5n de/5t .ernand 2i entru /, m, 4n/ur/asem /u 'iata mea &emeie* am &ost trimis numai e /oast,. .ernand a &ost 4nre0imentat 4n tru ele a/tive* a a;uns la &rontier, /u re0imentul 2i a luat arte la ',t,lia lui Li0nV. "n noa tea /e urm, ',t,liei* el era de lanton la u2a 0eneralului /are avea le0,turi se/rete /u du2manul. "n noa tea a/eea 0eneralul urma s, se 4nt5lneas/, /u en0le#ii. "i ro use lui .ernand s,-l 4nso9eas/,7 .ernand rimi* ,r,si ostul 2i 4l urm, e 0eneral. .a ta /are l-ar &i t5r5t e .ernand 4n &a9a unui /onsiliu de r,#'oi* da/, Na oleon r,m5nea e tron* 4i servi de re/omanda9ie e l5n0, Dour'oni. Reveni 4n .ran9a /u e oletul de su'lo/otenent7 2i* deoare/e rote/9ia 0eneralului* /are se 'u/ura de 4nalt, tre/ere* nu l-a ,r,sit* el era /, itan 4n 1($E* /u rile;ul r,#'oiului din S ania* adi/, 4n momentul /5nd Dan0lars 4n/e ea rimele a&a/eri. .ernand era s aniol* a2a /, a &ost trimis la Madrid s,-2i dea seama de s iritul /om atrio9ilor s,i7 4l 4nt5lni e Dan0lars* intr, /u el 4n vor',* &,0,dui 0eneralului un s ri;in rintre re0ali2tii din /a ital, 2i din rovin/ii* rimi &,0,duieli* lu, la r5ndul s,u an0a;amente* 42i /,l,u#i re0imentul e drumurile /unos/ute numai de el* rin str5mtori ,#ite de re0ali2ti 2i* 4n s&5r2it* aduse 4n a/east, s/urt, /am anie at5t de mari servi-/ii 4n/5t* du , luarea 1ro/aderului* &u numit /olonel 2i /, ,t, /ru/ea de o&i9er al Le0iunii de ?noare* /u titlul de /onte. Destin@ destin@ murmur, a'atele. Da* dar as/ulta9i: n-am is r,vit. Du , terminarea r,#'oiului din S ania* /ariera lui .ernand era rime;duit, de a/ea 4ndelun0at, /are &,0,duia s, domneas/, 4n Euro a. Numai +re/ia se r,#vr,tise 4m otriva 1ur/iei 2i 4n/e use r,#'oiul entru inde enden9,7 to9i o/8ii erau 4ndre ta9i s re Atena: era la mod, /a 0re/ii s, &ie de l5n2i 2i s ri;ini9i. .,r, s,-i o/roteas/, &,9i2* du , /um 2ti9i* 0uvernul &ran/e# tolera mi0ra9iile ar9iale. .ernand /eru 2i /, ,t, ermisiune de a se du/e s, serveas/, 4n +re/ia* r,m5n5nd totu2i 4ns/ris 4n /ontroalele armatei. Du , /5tva tim se a&l, /, /ontele de Mor/er& N a/esta era numele lui N intrase 4n servi/iul lui Ali-3a2a* /u 0radul de 0eneral ins e/tor. Ali-3a2a &u u/is* re/um 2ti9i7 dar* 4nainte de a muri* el r,s l,ti servi/iile lui .ernand l,s5ndu-i o sum, 4nsemnat,* /u /are .ernand se 4na oie 4n .ran9a* unde 4i &u /on&irmat 0radul de lo/otenent-0eneral. A2a /, ast,#i>... 4ntre', a'atele. A2a /, ast,#i* urm, Caderousse* el osed, un alat minunat la 3aris 4n strada Felder nr. $H. A'atele des/8ise 0ura* st,tu un moment /a un om /e e#it,* dar &,/5nd o s&or9are: Bi Mer/<d=s> 0l,sui el7 mi s-a s us /, ea a dis ,rut. Da* a dis ,rut* s use Caderousse* a2a /um dis are soarele /a s, r,sar, a doua #i mai str,lu/itor. A &,/ut 2i ea situa9ie> 4ntre', a'atele /u un #5m'et ironi/. Mer/<d=s e 4n momentul a/esta una dintre /ele mai mari doamne din 3aris* s use Caderousse. Continu,* 0l,sui a'atele. Mi se are /, as/ult istorisirea unui vis. Dar am v,#ut eu 4nsumi lu/ruri a2a de extraordinare* 4n/5t /ele e /are mi le s ui m, mir, mai u9in. Mer/<d=s a &ost la 4n/e ut de#n,d,;duit, de lovitura /are i-l r, ea e Edmond. V-am vor'it de st,ruin9ele ei entru ,rintele lui Dant=s. "n toiul de#n,de;dii a lovit -o o nou, durere: le/area lui .ernand* a /,rui /rim, /a n-o /uno2tea 2i e /are 4l rivea /a e &ratele ei. .ernand le/,* Mer/<d=s r,mase sin0ur,. Se s/urser, entru ea trei luni de la/rimi: ni/i o veste de la Edmond* ni/i o veste de la .ernand7 nimi/ 4n &a9a o/8ilor* de/5t un ',tr5n /are se stin0ea de dis erare. "ntr-o sear,* du , /e st,tuse toat, #iua* /um avea o'i/eiul* la r,s 5ntia /elor dou, drumuri /are mer0 de la Marsilia la Catalani* se 4na oie a/as, mai a',tut, de/5t 5n,

1)A

Alexandre Dumas
atun/i: ni/i iu'itul* ni/i rietenul nu veneau e unul sau e altul din drumuri 2i nu avea ve2ti ni/i de la unul* ni/i de la /el,lalt. ! se ,ru deodat, /, aude un as /unos/ut: se 4ntoarse /u nelini2te* oarta se des/8ise 2i 4l v,#u e .ernand 4n uni&orma de su'lo/otenent. El nu 4nsemna o arte din /eea /e ea l5n0ea* /i o arte din via9a ei tre/ut,. Mer/<d=s a u/, m5inile lui .ernand /u o ornire e /are a/esta o lu, dre t dra0oste 2i /are nu era de/5t 'u/uria de a nu mai &i sin0ur, e lume 2i de a revedea* 4n s&5r2it* un rieten du , lun0ile ore ale triste9ii sin0urati/e. Bi a oi* se /uvine s, s un: .ernand nu &usese ni/iodat, du2m,nit7 el nu era iu'it* at5ta tot7 altul o/u a 4ntrea0a inim, a &etei 2i a/est altul era a'sent... dis ,rut... oate mort. La 05ndul a/esta* Mer/<d=s i#'u/nea 4n l5ns 2i 42i &r5n0ea m5inile de durere7 dar 05ndul e /are 4l res in0ea alt, dat,* /5nd 4i era stre/urat de alt/ineva* 4i revenea a/um sin0ur 4n minte7 de alt&el* la r5ndul s,u* ',tr5nul Dant=s "i s unea 4ntruna: -Edmond al nostru a murit /,/i* da/, n-ar &i mort* s-ar 4na oia-. D,tr5nul muri* re/um v-am s us: oate /,* da/, tr,ia* Mer/<d=s n-ar &i devenit ni/iodat, nevasta altuia7 /,/i el ar &i mustrat-o entru ne/redin9a ei. .ernand 42i d,du seama. C5nd a&l, de moartea ',tr5nului* reveni. De data a/easta era lo/otenent. La rima /,l,torie nu-i s usese &etei ni/i un /uv5nt de dra0oste7 la a doua 4i reaminti /, o iu'ea. Mer/<d=s 4i /eru 4n/, 2ase luni /a s,-l a2te te 2i s,-l l5n0, e Edmond. La dre t vor'ind* s use a'atele /u un #5m'et amar* asta &,/ea o ts re#e/e luni 4n total. Ce ar utea s, /ear, mai mult iu'itul /el mai adorat> Murmur, a oi /uvintele oetului en0le#: 'railtE# thE name is Foman11@ 3este 2ase luni* relu, Caderousse* nunta avu lo/ la 'iseri/a A//oules. Diseri/a unde ea urma s, se m,rite /u Edmond* murmur, reotul* numai lo0odni/ul era s/8im'at* at5ta tot. Mer/<d=s se /,s,tori de/i* /ontinu, Caderousse* dar* /u toate /, 4n o/8ii tuturora ea ,ru lini2tit,* i-a li sit u9in s, le2ine /5nd a tre/ut e dinaintea -R<servei-* unde* /u un an 2i ;um,tate 4nainte* &usese o&i/iat, lo0odna ei /u /el e /are ar &i v,#ut /,-l iu'ea 4n/, da/, ar &i 4ndr,#nit s, riveas/, 4n taini9a inimii. .ernand* mai &eri/it* dar nu mai lini2tit* /,/i eu l-am v,#ut 4n e o/a a/eea 2i se temea 4ntruna de 4ntoar/erea lui Edmond* .ernand* a2adar* avu 0ri;, s,-2i ia 4ndat, nevasta 2i s, se exile#e7 erau 4n a/ela2i tim rea multe eri/ole 2i amintiri la Catalani. La o t #ile du , nunt,* le/ar,. Bi ai mai v,#ut-o e Mer/<d=s> 4ntre', reotul. Da* 4n momentul r,#'oiului din S ania* la 3er i0nan* unde .ernand o l,sase* ea &,/ea atun/i edu/a9ia &iului ei. A'atele tres,ri. A &iului ei> s use el. Da* r,s unse Caderousse* a mi/ului Al'ert. Dar /a s,-2i instruias/, &iul* /ontinu, a'atele* a rimit 2i ea o edu/a9ie. Mi se are /, l-am au#it e Edmond s un5nd /, /a era &ii/a unui sim lu es/ar* &rumoas, dar in/ult,. ?* s use Caderousse* el 42i /uno2tea a2a de u9in lo0odni/a@ Domnule* Mer/<d=s ar &i utut s, devin, re0in,* 4n /a#ul /5nd /oroana ar &i tre'uit s, se un, numai e /a etele /ele mai &rumoase 2i mai inteli0ente. Averea ei s orea 2i /a s orea dim reun, /u averea. "nv,9a desenul* 4nv,9a mu#i/a* 4nv,9a toate. De altminteri /red* 4ntre noi &ie #is* /, ea nu &,/ea toate a/estea de/5t entru a se distra* entru a uita 2i /, nu-2i ',0a at5tea lu/ruri 4n /a * de/5t /a s, /om'at, /e avea 4n inim,. Dar a/um se /uvine s, s unem totul* /ontinu, Caderousse7 averea 2i onorurile au m5n05iat-o* desi0ur. E 'o0at,* e /ontes, 2i /u toate a/estea... Caderousse se o ri. Cu toate a/estea* /e> 4ntre', a'atele. Cu toate a/estea sunt si0ur /, nu e &eri/it,* s use Caderousse. Bi /e te &a/e s, /re#i>
11

Nestatorni/ie* numele t,u este &emeie@

1)1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


S, vede9i: /5nd m-am sim9it rea nenoro/it* am /u0etat /, ve/8ii mei rieteni au s, m, a;ute. M-am dus la Dan0lars* dar ni/i nu m-a rimit. Am &ost la .ernand* /are mi-a trimis o sut, de &ran/i rin valetul s,u. "n /a#ul a/esta nu i-ai v,#ut ni/i e unul* ni/i e altul> Nu* dar doamna de Mor/er& m-a v,#ut. Cum> C5nd am ie2it* o un0, a /,#ut la i/ioarele mele* /on9inea $) de ludovi/i7 am ridi/at re ede /a ul 2i am v,#ut-o e Mer/<d=s* /are tr,0ea erdeaua. Bi domnul de Ville&ort> 4ntre', a'atele. ?* el nu &usese rietenul meu* e el nu-l /uno2team* nu aveam /e-i /ere. Dar nu 2tii /e a devenit el 2i artea e /are a avut-o 4n nenoro/irea lui Edmond> Nu* 2tiu numai /,* la /5tva tim du , /e l-a arestat* el s-a 4nsurat /u domni2oara de Saint-M<ran 2i a ,r,sit Marsilia /ur5nd. .,r, 4ndoial, /, noro/ul 4i va &i #5m'it /a 2i /elorlal9i* &,r, 4ndoial, /, e 'o0at /a Dan0lars 2i stimat /a .ernand7 vede9i* eu sin0ur am r,mas s,ra/* am,r5t 2i uitat de Dumne#eu. 1e 4n2eli* rietene* s use a'atele: Dumne#eu oate s, ar, uneori /a uit, /5nd dre tatea lui se odi8ne2te* dar vine totdeauna un moment /5nd 42i adu/e aminte 2i dovada N uite-o. A'atele s/oase diamantul din 'u#unar 2i d5ndu-l lui Caderousse: Uite* rietene* 4i s use el* ia diamantul a/esta* /,/i e al dumitale. Cum numai al meu> ex/lam, Caderousse. ?* domnule* nu v, 'ate9i ;o/ de mine> Diamantul urma s, &ie 4m ,r9it 4ntre rietenii s,i. Edmond nu avea de/5t un sin0ur rieten* ast&el /, 4m ,r9irea devine de risos. !a diamantul 2i vinde-l* 49i re et* valorea#, /in/i#e/i de mii de &ran/i 2i n,d,;duies/ /, suma va utea s, te s/oat, din mi#erie. Domnule* s use Caderousse* 4ntin#5nd /u s&ial, o m5n, 2i 2ter05nd /u /ealalt, sudoarea /are-i 'ro'onea &runtea7 domnule* nu &a/e9i o 0lum, din &eri/irea sau din de#n,de;dea unui om@ Eu 2tiu /e e &eri/irea 2i /e e de#n,de;dea 2i nu m-a2 ;u/a ni/iodat, /u sentimentele. !a-l de/i* dar 4n s/8im'... Caderousse /are atin0ea diamantul* 42i trase m5na. A'atele #5m'i. "n s/8im'* /ontinu, el* d,-mi un0a de m,tase ro2ie e /are domnul Morrel o l,sase e /,minul ',tr5nului Dant=s 2i /are N mi-ai s us N e 4n/, 4n osesia dumitale. Din /e 4n /e mai uimit* Caderousse se 4ndre t, s re un dula mare de ste;ar* 4l des/8ise 2i d,du a'atelui o un0, lun0, de m,tase ro2ie 4nve/8it,* 4n ;urul /,reia lune/au dou, veri0i de metal oleite /5ndva. A'atele o lu, 2i* 4n lo/ul ei* d,du lui Caderousse diamantul. ?* domnule* sunte9i un om al lui Dumne#eu@ ex/lam, Caderousse7 /,/i nimeni nu 2tia /, Edmond v-a dat diamantul 2i a9i &i utut s,-l ,stra9i. -Dine* 42i s use 4n/et a'atele* tu ai &i &,/ut-o* are-se...A'atele se s/ul,* 42i lu, ,l,ria 2i m,nu2ile. Nu-i a2a* s use el* /, tot /e mi-ai s us este adev,rat 2i /, ot s, dau toat, /re#area /uvintelor dumitale> 3rivi9i* domnule a'ate* s use Caderousse7 4n un08erul eretelui e un Crist de lemn s&5nt7 e s/rin e evan08elia nevestei mele7 des/8ide9i /artea 2i v, voi ;ura e ea /u m5na 4ntins, s re Crist* v, voi ;ura e m5ntuirea su&letului meu* e /uv5ntul meu de /re2tin /, v-am s us toate lu/rurile a2a /um s-au etre/ut ele 2i /um 4n0erul oamenilor le va s une la ure/8ea lui Dumne#eu 4n #iua ;ude/,9ii din urm,. Dine* s use a'atele* /onvins de a//entul /u /are Caderousse rostea adev,rul* 'ine7 49i dores/ /a 'anii s,-9i &ie de &olos. Adio* eu m, du/ de arte de oamenii /are 42i &a/ at5ta r,u unii altora.

1)$

Alexandre Dumas
Bi* des/otorosindu-se /u trud, de entu#iastele orniri ale lui Caderousse* a'atele ridi/, sin0ur dru0ul de la u2,* ie2i* ur/, e /al* 4l salut, 4n/, o dat, e 8an0iu* /are se ierdea 4n /uvinte #0omotoase de des ,r9ire 2i le/, urm5nd dire/9ia e /are venise. C5nd Caderousse 4ntoarse /a ul* o v,#u dina oia lui e Car/onta* mai alid, 2i mai tremur,toare de/5t ori/5nd. Este adev,rat /e-am au#it> 4ntre', ea. Cum> /, ne-a dat diamantul numai nou,> s use Caderousse a roa e ne'un de 'u/urie. Da. Nimi/* mai adev,rat* /,/i uite-l. .emeia 4l rivi o /li ,7 a oi* /u 0las 4n,'u2it: Bi da/, o &i &als> 0l,sui ea. Caderousse se 4n0,l'eni 2i se /l,tin,. .als> murmur, el* &als> de /e mi-ar &i dat un diamant &als> Ca s, a&le se/retul t,u &,r, s,-l l,teas/,* n,t,r,ule. Caderousse r,mase o /li , ame9it su' ovara resu unerii. ?* s use el du , o /li ,* lu5ndu-2i ,l,ria e /are o use este 'asmaua ro2ie 4nnodat, 4n ;urul /a ului7 vom vedea 4n /ur5nd. Bi /um> La Deau/aire este t5r07 sunt a/olo 'i;utieri din 3aris7 m, du/ s, li-l ar,t. 1u ,#e2te /asa* nevast,* este dou, /easuri m, 4na oie#. Bi Caderousse se n, usti din /as,* ornind 4n 0oan, e drumul o us /elui e /are a u/ase ne/unos/utul. -Cin/i#e/i de mii de &ran/i@ murmur, Car/onta /5nd r,mase sin0ur,. Sunt 'ani... dar nu sunt o avere.-

Ca itolul XXV!!!

+egistrele ,nc-isorilor

"n #iua urm,toare a/eleia /5nd* e drumul Delle0arde-Deau/aire* se etre/use s/ena e /are am des/ris-o* un ',r'at 4ntre trei#e/i* trei#e/i 2i doi de ani* 4m'r,/at /u un &ra/ al'astru* /u antaloni de nanGin 2i /u vest, al',* av5nd totodat, 2i a//entul 'ritani/* se re#ent, rimarului de Marsilia. Domnule* 4i s use el* sunt rimul &un/9ionar al /asei 18omson 2i .ren/8 din Roma. Suntem de #e/e ani 4n rela9ii /u /asa Morrel 2i &iul din Marsilia. Avem a roa e o sut, de mii de &ran/i an0a;a9i 4n a/este rela9ii 2i suntem oare/um nelini2ti9i* deoare/e se s une /, &irma e amenin9at, /u ruina: soses/* rin urmare* dire/t de la Roma entru a v, /ere in&orma9ii asu ra /asei. Domnule* r,s unse rimarul* 2tiu 4ntr-adev,r* /, de atru sau /in/i ani* nenoro/irea ar/ a-l urm,ri e domnul Morrel7 a ierdut* r5nd e r5nd* atru sau /in/i va oare* a dat trei sau atru &alimente7 dar* de2i eu 4nsumi sunt /reditorul s,u /u #e/e mii de &ran/i* nu v, ot da ni/i o l,murire asu ra situa9iei sale. "ntre'a9i-m, /a rimar /e 05ndes/ des re domnul Morrel 2i v, voi r,s unde /, e un om /ore/t 5n, la ri0iditate 2i /,* 5n, 4n re#ent* a &,/ut &a9, tuturor an0a;amentelor sale* /u er&e/t, exa/titate. !at, /e v, ot s une* domnule: da/, vre9i s, a&la9i mai mult* adresa9i-v, domnului de Doville* ins e/torul 4n/8isorilor* /are st, 4n strada de Noailles* num,rul 1)7 mi se are /, el are dou, sute de mii de &ran/i lasa9i 4n /asa Morrel 2i* da/, el are 4ntr-adev,r motive s, se team,* 4ntru/5t suma lui e mai 4nsemnat, de/5t a mea* 4l ve9i 0,si ro'a'il 4n rivin9a a/easta mai 'ine in&ormat de/5t mine.

1)E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


En0le#ul aru /, a re/ia#, su rema deli/ate9e a rimarului* salut,* ie2i 2i se 4ndre t, /u asul /ara/teristi/ &iilor Marei Dritanii s re strada indi/at,. Domnul de Doville se a&la 4n /a'inetul s,u. C5nd 4l #,ri* en0le#ul s/8i9, o mi2/are de sur ri#,* /are ,ru s, arate /, nu entru rima oar, se a&l, 4n &a9a /elui e /are 4l vi#ita. Domnul de Doville era a2a de de#n,d,;duit* 4n/5t se vedea /, toate &a/ult,9ile min9ii sale* /u&undate 4n 05ndul /are-l mun/ea 4n a/el moment* nu 4n0,duia ni/i memoriei* ni/i ima0ina9iei r,0a#ul de a r,t,/i 4n tre/ut. Cu /almul na9iunii sale* en0le#ul 4i use a roa e 4n a/eia2i termeni 4ntre'area e /are o usese rimarului Marsiliei. ?* domnule* ex/lam, domnul de Doville* din nenoro/ire temerile dumneavoastr, sunt /um nu se oate mai 4ntemeiate 2i ave9i 4n &a9a dumneavoastr, un om dis erat. Aveam dou, sute de mii de &ran/i lasa9i 4n /asa Morrel* a/e2ti dou, sute de mii de &ran/i erau #estrea &ii/ei mele* e /are n,d,;duiam s, o m,rit este /in/is re#e/e #ile7 a/e2ti dou, sute de mii de &ran/i erau ram'ursa'ili: o sut, de mii la 1) ale lunii /urente* o sut, de mii la 1) ale lunii viitoarei. "l 4n2tiin9asem e domnul Morrel asu ra dorin9ei mele 2i anume /a ram'ursarea s, se &a/, exa/t 2i el a venit ai/i* domnule* a/um a'ia o ;um,tate de /eas* s un5ndu-mi /,* da/, vasul s,u -.araonul- nu sose2te 5n, la 1) se va 0,si 4n im osi'ilitate s, exe/ute lata. Dar* 0l,sui en0le#ul* a/easta seam,n, &oarte mult /u o t,r,0,nare... S une9i* domnule* /, a/easta seam,n, /u un &aliment@ ex/lam, domnul de Doville dis erat. En0le#ul ,ru /, re&le/tea#, o /li ,* a oi s use: Va s, #i/,* domnule* /rean9a v, ins ir, temeri> ? so/otes/ ierdut,. Uite* v-o /um ,r eu. Dumneavoastr,> Da* eu. Dar /u o redu/ere enorm,* &,r, 4ndoial,... Nu* entru dou, sute de mii de &ran/i7 /asa noastr,* ad,u0, en0le#ul r5#5nd* nu &a/e ast&el de a&a/eri. Bi l,ti9i... 3e2in. En0le#ul s/oase din 'u#unar un tean/ de 'an/note* /are uteau s, /onstituie 4n/, o dat, e at5t suma de a /,rei soart, domnul de Doville se temea. Un &ul0er de 'u/urie tre/u e &i0ura domnului de Doville. Cu toate a/estea* el &,/u o s&or9are s, se st, 5neas/, 2i s use: Domnule* v, 4n2tiin9e# /,* du , toate ro'a'ilit,9ile* nu ve9i avea ni/i 2ase la sut, din suma a/easta. Nu m, rive2te* r,s unse en0le#ul* e trea'a /asei 18omson 2i .ren/8* 4n numele /,reia lu/re#. 3oate /, ea are interes s, 0r,'eas/, ruina unei /ase rivale. Ceea /e 2tiu 4ns,* domnule* e /, sunt 0ata s, v, num,r suma 4n s/8im'ul trans&erului e /are mi-l ve9i &a/e7 v, voi /ere numai un dre t de /urta;. Dine4n9eles* domnule* ex/lam, domnul de Doville. Comisionul este de o'i/ei unu 2i ;um,tate* vre9i doi> Vre9i trei> Vre9i /in/i> "n s&5r2it* vre9i mai mult> Vor'i9i. Domnule* relu, en0le#ul r5#5nd* eu sunt /a 2i /asa mea: nu &a/ a&a/eri de a/east, natur,7 nu: dre tul meu de /urta; este /u totul altul. Vor'i9i* domnule* v, as/ult. Dumneavoastr, sunte9i ins e/torul 4n/8isorilor> De mai 'ine de 1% ani. Mine9i re0istrele de intrare 2i ie2ire> .,r, 4ndoial,. Re0istrelor a/estea le sunt al,turate desi0ur* notele /u rivire la de9inu9i>

1)%

Alexandre Dumas
.ie/are de9inut are dosarul s,u. Domnule* eu am &ost instruit la Roma de un nenoro/it de a'ate /are a dis ,rut deodat,. Am a&lat a oi /, &usese de9inut la /astelul !& 2i a2 vrea s, am oare/ari am,nunte asu ra mor9ii sale. Cum 4l /8ema> A'atele .aria. ?* mi-l reamintes/ er&e/t@ ex/lam, domnul de Doville* era ne'un. A2a se s unea. A* era /u si0uran9,@ Se oate7 2i /um se mani&esta ne'unia lui> 3retindea /, 2tie de o /omoar, imens, 2i o&erea sume ne'une2ti 0uvernului da/, l-ar une 4n li'ertate. Dietul de el7 2i a murit> Da* domnule* a/um /in/i sau 2ase luni* 4n &e'ruarie. Ave9i o memorie ex/elent,* domnule* da/, v, aminti9i a2a de 'ine datele. "mi adu/ aminte de a/easta entru /, moartea nenoro/itului a &ost 4nso9it, de o 4m re;urare /iudat,. Se oate /unoa2te a/ea 4m re;urare> 4ntre', en0le#ul /u o ex resie de /urio#itate e /are un o'servator ro&und s-ar &i mirat 0,sind-o e /8i ul s,u &le0mati/. ?* da* domnule. Car/era a'atelui se 0,sea la o de ,rtare de atru#e/i 2i /in/i N /in/i#e/i de i/ioare de a/eea a unui &ost a0ent 'ona artist* a unuia /are /ontri'uise 4n m,sura /ea mai mare la 4ntoar/erea u#ur atorului 4n 1(1)* om &oarte 8ot,r5t 2i &oarte rime;dios. Serios> 0l,sui en0le#ul. Da* r,s unse domnul de Doville7 am avut rile;ul s,-l v,d e omul a/esta 4n 1(1C sau 1(1H 2i n-am /o'or5t 4n /ar/era sa de/5t /u un i/8et de solda9i: omul mi-a rodus o ro&und, im resie 2i nu-i voi uita &i0ura ni/iodat,. En0le#ul #5m'i im er/e ti'il. Bi s unea9i* domnule* relu, el* /, am'ele /ar/ere... Erau des ,r9ite rintr-o distan9, de /in/i#e/i de i/ioare7 se are /, a/est Edmond Dant=s... 3e omul rime;dios 4l /8ema... Edmond Dant=s. Da* domnule7 se are /, a/est Edmond Dant=s 42i ro/urase sau 42i &a'ri/ase unelte* /,/i s-a 0,sit un /oridor rin /are ri#onierii /omuni/au. Coridorul &usese &,/ut* desi0ur* 4n s/o de evadare> Exa/t* din ne&eri/ire 4ns,* entru ri#onier* a'atele .aria a &ost lovit de un ata/ de /atale sie 2i a murit. "n9ele0. .a tul a us /a ,t roie/telor de evadare. 3entru mort* da* r,s unse domnul de Doville* dar nu entru /el viu7 dim otriv,* Dant=s a v,#ut 4ntr-asta un mi;lo/ de a-2i 0r,'i &u0a7 el 42i 4n/8i uia* &,r, 4ndoial,* /, ri#onierii mor9i 4n /astelul !& erau 4nmorm5nta9i 4ntr-un /imitir o'i2nuit7 la trans ortat e de&un/t 4n /amera sa* i-a luat lo/ul 4n sa/ul unde &usese /usut 2i a a2te tat momentul 4nmorm5nt,rii. E un mi;lo/ temerar* /are indi/, oare/are /ura;* relu, en0le#ul. ?* v-am s us* domnule* /, omul era &oarte rime;dios7 din &eri/ire a des/otorosit el 4nsu2i 0uvernul de temerile e /are a/esta le avea 4n rivin9a lui. Cum> Cum> Nu 4n9ele0e9i> Nu. Castelul !& nu are /imitir* mor9ii sunt arun/a9i ur 2i sim lu 4n mare* du , /e li se lea0, de i/ioare o 08iulea. Bi> s use en0le#ul* /a 2i /um ar &i 4n9eles anevoie. Bi i s-a le0at o 08iulea de i/ioare* e urm, a &ost a#v5rlit 4n mare.

1))

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Adev,rat> ex/lam, en0le#ul. Da* domnule* /ontinu, ins e/torul. V, 4n/8i ui9i mirarea &u0arului /5nd s-a sim9it arun/at de e 4n,l9imea st5n/ilor* a2 &i vrut s,-i v,d /8i ul 4n momentul a/ela. Ar &i &ost 0reu. N-are a &a/e* s use domnul de Doville* e /are si0uran9a re/, ,t,rii /elor dou, sute de mii de &ran/i ai s,i 4l 4nveselea7 n-are a &a/e* mi-l 4n/8i ui. Bi i#'u/ni 4n r5s. Bi eu* s use en0le#ul. Bi 4n/e u s, r5d, la r5ndu-i* dar a2a /um r5d en0le#ii* adi/, rintre din9i. Va s, #i/,* urm, en0le#ul re/, ,t5ndu-2i /el dint5i st, 5nirea de sine* va s, #i/, &u0arul s-a 4ne/at> De-a 'inelea. "n /8i ul a/esta* 0uvernatorul /astelului a s/, at totodat, 2i de &urios 2i de ne'un> Exa/t. Dar* desi0ur /, evenimentul a &ost /onsemnat 4n vreun a/t> 4ntre', en0le#ul. Da* da* a/tul mortuar. "n9ele0e9i /, rudele lui Dant=s* da/, are rude* uteau s, ai', interesul de a se 4n/redin9a /, el e mort sau viu. A2a /, a/um ei ot s, &ie lini2ti9i da/, 4l mo2tenes/. A murit entru totdeauna. ?* da. Bi li se va eli'era /erti&i/atul /5nd vor vrea. .oarte 'ine* s use en0le#ul. Dar s, revenim la re0istre. Adev,rat. C8estia a/easta ne-a de ,rtat de ele. !erta9i-m,. S, v, iert> 3entru /e> 3entru 4nt5m larea ovestit,> C5tu2i de u9in7 ea mi s-a ,rut /urioas,. Bi e* 4ntr-adev,r. A2adar dori9i* domnule* s, vede9i tot /e-i 4n le0,tur, /u 'ietul dumneavoastr, a'ate* /are era 4ntr-adev,r 4ntru/8i area 'l5nde9ii> Mi-ar &a/e l,/ere. 1re/e9i 4n /a'inetul meu 2i v, voi ar,ta. 1re/ur, am5ndoi 4n /a'inetul domnului de Doville. 1otul era ai/i 4ntr-adev,r 4n ordine er&e/t,: &ie/are re0istru la num,rul s,u* &ie/are dosar 4n /om artimentul s,u. !ns e/torul 4l o&ti e en0le# 4n ;il9 2i-i use dinainte re0istrul 2i dosarul /u rivire la /astelul !&* d5ndu-i r,0a#ul s, le &run#,reas/, 4n tim /e el* a2e#at 4ntr-un /ol9* 42i /itea #iarul. En0le#ul 0,si lesne dosarul /u rivire la a'atele .aria. Se are 4ns, /, istoria ovestit, de domnul de Doville 4l interesase mult* deoare/e* du , /e a luat /uno2tin9, de rimele iese* a /ontinuat s, &run#,reas/,* 5n, /5nd a a;uns la do/umentele lui Edmond Dant=s. +,si ai/i &ie/are lu/ru la lo/ul s,u: denun9ul* intero0atoriul* eti9ia lui Morrel* a ostila domnului de Ville&ort. "ndoi 4n/eti2or denun9ul* 4l ',0, 4n 'u#unar* /iti intero0atoriul 2i v,#u /, numele lui Noirtier nu era tre/ut* ar/urse /ererea /u data de 1A a rilie 1(1)* rin /are* s&,tuit de su'stitut* Morrel exa0era* /u inten9ii admira'ile N deoare/e Na oleon domnea atun/i* N servi/iile e /are Dant=s le &,/use /au#ei im eriale 2i e /are /erti&i/atul lui Ville&ort le 4nt,rea. "n9elese totul. Cererea /,tre Na oleon* ,strat, de Ville&ort* devenise* su' a doua Restaura9ie o arm, /um lit, 4n m5inile ro/urorului. Nu se mai mir, de/i r,s&oind re0istrul de nota us, 4n a/olad, 4n dre tul numelui s,u. !$D0G,D D6,TH* 5onapartist "nver unat@ a luat parte activ la "ntoarcerea din insula $lba. 6 se ine "n cel mai mare secret i sub cea mai strict supraveghere.! Su' r5ndurile a/estea era s/ris de o alt, m5n,: !?)ut nota de mai sus# nimic de /cut!.

1)C

Alexandre Dumas
Com ar5nd s/risul a/oladei /u a/el al /erti&i/atului lasat su' /ererea lui Morrel* /, ,t, /ertitudinea /, nota a/oladei avea a/ela2i s/ris /a 2i /erti&i/atul* /, era s/ris, de m5na lui Ville&ort. C5t rive2te nota urm,toare* en0le#ul 4n9elese /, /a &usese /onsemnat,* de 'un, seam,* de vreun ins e/tor e /are in&orma9ia amintit, de noi 4l usese 4n im osi'ilitate s, dea /urs interesului ar,tat. 3re/um am s us* din dis/re9ie 2i /a s, nu-l st5n;eneas/, e elevul a'atelui .aria 4n /er/etare* ins e/torul se de ,rtase /itind Drapelul 6lb. Nu-l v,#u de/i e en0le# 4ndoind 2i ',05nd 4n 'u#unar denun9ul s/ris de Dan0lars su' um'rarul de la -R<serve- urt5nd data o2tei din Marsilia* $H &e'ruarie* orele 2ase seara. Se /uvine s, s unem 4ns, /,* /8iar da/, l-ar &i v,#ut* el d,dea rea u9in, im ortan9, 85rtiei 2i rea mult, im ortan9, /elor dou, sute de mii de &ran/i entru a se 4m otrivi &a tei en0le#ului* ori/5t de in/ore/t, ar &i &ost ea. Mul9umes/* s use en0le#ul* 4n/8i#5nd re0istrul /u #0omot. Am /e 4mi tre'uie. A/um e r5ndul meu s,-mi 9in &,0,duiala: &a/e9i-mi un sim lu trans&er al /rean9ei dumneavoastr,* re/unoa2te9i rin el /, a9i rimit 'anii 2i v, voi num,ra suma. Ced, lo/ul la 'irou domnului de Doville* /are se a2e#, &,r, mo&turi 2i se 0r,'i s, &a/, trans&erul /erut* 4n tim /e en0le#ul num,ra 'iletele de 'an/, e mar0inea 'iroului.

Ca itolul XX!X

Casa Morrel

Cel /e ar &i ,r,sit Marsilia /u /59iva ani 4nainte* /unos/5nd interiorul /asei Morrel 2i s-ar &i 4na oiat 4n e o/a la /are am a;uns noi* ar &i 0,sit ai/i o mare s/8im'are. "n lo/ul atmos&erei de via9,* de 'un,stare 2i de &eri/ire /are se des rinde* entru a s une ast&el* dintr-o /as, e /ale de ros eritate7 4n lo/ul &e9elor voioase* /are se ar,tau dina oia erdelelor de la &erestre* ale &un/9ionarilor 0r,'i9i /e str,'at /oridoarele /-o an, e du , ure/8e7 4n lo/ul /ur9ii line de 'aloturi* r,sun5nd de stri0,tele 2i r5setele &a/torilor* ar &i 0,sit de la rima vedere /eva trist 2i mort. "n /oridorul ustiu 2i 4n /urtea 0oal,* dintre numero2ii &un/9ionari /are o ulau alt,dat, 'irourile* r,m,seser, numai doi: unul* un t5n,r de $E sau $% de ani* anume Emmanuel RaVmond* /are era 4ndr,0ostit de &ii/a domnului Morrel 2i ast&el r,m,sese 4n servi/iul /asei* de2i ,rin9ii s,i se trudiser, s,-l s/oat,7 altul* un /asier ',tr5n* /8ior* /u numele de Co/l=s* ore/l, dat, de tinerii /e o ulau /5ndva stu ul mare 2i #0omotos* ast,#i a roa e nelo/uit 2i /are 4i 4nlo/uise adev,ratul nume 4ntr -o a2a m,sur, 4n/5t* ro'a'il* n-ar mai &i 4ntors /a ul da/, a/um l-ar &i /8emat /ineva e numele s/ris 4n a/te. Co/l=s r,m,sese 4n servi/iul domnului Morrel* iar 4n situa9ia 'unului om se rodusese o /iudat, s/8im'are. .usese 4n,l9at totodat, la 0radul de /asier 2i /o'or5t la ran0 de servitor. Cu toate a/estea* el r,m,sese a/ela2i Co/l=s* 'un* r,'d,tor* devotat* dar in&lexi'il &a9, de aritmeti/,* sin0urul un/t 4n /are 9inuse ie t lumii 4ntre0i* /8iar domnului Morrel* ne/unos/5nd de/5t ta'la lui 3ita0ora* e /are o 2tia /a e de0ete* ori/um ai &i 4ntors-o 2i 4n ori/e 0re2eal, ai &i 4n/er/at s,-l 'a0i. "n mi;lo/ul triste9ii 0enerale /e n, ,dise /asa Morrel* Co/l=s r,m,sese de altminteri sin0urul netul'urat. S, nu ne 4n2el,m 4ns, 4n rivin9a a/easta7 /almul lui nu se datora li sei de a&e/9iune /i* dim otriv,* unei /onvin0eri ne#drun/inate. Asemeni 2oare/ilor /are* se s une* ,r,ses/ r5nd e r5nd. un vas /ondamnat dinainte de soart, s, iar, 4n mare* ast&el 4n momentul /5nd ridi/, an/ora nu mai r,m5ne ni/i unul e 'ord N tot a2a* du , /um am s us* mul9imea de slu;'a2i /are tr,iau de e urma /asei armatorului ,r,siser,* r5nd e r5nd 'irourile 2i ma0a#iile7 Co/l=s 4i v,#use e to9i /um se 4nde ,rtea#,* &,r, s, se 05ndeas/, m,/ar a -2i da

1)H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


seama de /au#a le/,rii lor7 totul* re/um am s us* se redu/ea entru Co/l=s la o /8estiune de /i&re 2i* de dou,#e/i de ani de /5nd se a&la 4n servi/iul /asei Morrel* el v,#use 4ntotdeauna /, l,9ile se o reau la 'irourile des/8ise 4n /8i a2a de re0ulat 4n/5t nu admitea /, re0ularitatea a/easta se oate o ri 2i /, l,9ile se ot sus enda* a2a /um un morar* /e osed, o moar, alimentat, /u a a unui r5u 'o0at* nu admite /, r5ul oate s, nu mai /ur0,. "ntr-adev,r* 5n, atun/i nimi/ nu 2tir'ise /onvin0erea lui Co/l=s. 3l,9ile de la s&5r2itul de lun, se e&e/tuaser, /u o un/tualitate ri0uroas,. Co/l=s des/o erise o 0re2eal, de HA de /entime* s,v5r2it, de domnul Morrel 4n dauna sa* iar 4n a/eea2i #i adusese /ele 2a te#e/i de /entime ex/edent domnului Morrel /are* /u un #5m'et melan/oli/* le luase 2i le tr5ntise 4ntr-un sertar a roa e 0ol* s un5nd: Dine* Co/l=s* dumneata e2ti erla /asierilor. Bi Co/l=s se retr,sese* nes us de mul9umit7 /,/i un elo0iu al domnului Morrel* erla oamenilor /umse/ade din Marsilia* 4l m,0ulea e Co/l=s mai mult de/5t o 0rati&i/a9ie de /in/i#e/i de taleri. Dar* de la 4n/8eierea a/easta de lun,* 4nde linit, 4n /8i a2a de vi/torios* domnul Morrel tr,ise /easuri /rude7 entru a &a/e &a9, situa9iei* 42i adunase toate mi;loa/ele 2i* tem5ndu-se s, nu se r,s 5ndeas/, #vonul di&i/ult,9ilor sale /5nd va &i v,#ut /, re/ur0e la m,suri extreme* 4ntre rinsese o /,l,torie la '5l/iul din Deau/aire* entru a vinde /5teva 'i;uterii ale nevestei 2i /o ilei sale* re/um 2i o arte din ar0int,rie. +ra9ie a/estui sa/ri&i/iu* lu/rurile se des&,2uraser, 2i de data a/easta s re /instea /asei Morrel7 dar /asa r,m,sese /om let 0oal,. Creditul* 4n&ri/o2at de #vonul /are /ir/ula* se retr,sese /u e0oismul s,u o'i2nuit7 iar entru a &a/e &a9, /elor 1AA de mii de &ran/i /e tre'uiau ram'ursa9i la 1) ale lunii re#ente domnului de Doville* re/um 2i /elorlal9i o sut, de mii de &ran/i /are aveau s/aden9a la 1) ale lunii viitoare* domnul Morrel nu mai n,d,;duia de/5t 4n re4ntoar/erea -.araonului-* a /,rui le/are 4i &usese anun9at, de un vas /e ridi/ase an/ora o dat, /u el 2i /are a;unsese la destina9ie. Dar vasul a/esta* venind* /a 2i -.araon-* din Cal/utta* sosise de /in/is re#e/e #ile* e /5nd* /u rivire la -.araon-* nu avea ni/i o veste. "n a/east, stare a lu/rurilor* se 4n&,9i2, domnului Morrel* a doua #i du , /e 4n/8eiase /u domnul de Doville im ortanta a&a/ere e /are am des/ris-o* trimisul /asei 18omson 2i .ren/8 din Roma. "l rimi Emmanuel. 15n,rul* e /are &ie/are &i0ur, nou, 4l 4ns ,im5nta* /,/i o &i0ur, nou, anun9a un nou /reditor /are* 4n nelini2tea sa* venea s,-l /er/ete#e e 2e&ul /asei* t5n,rul vru s,-i /ru9e atronului ne l,/erea a/estei vi#ite: 4l is/odi e noul venit7 dar noul venit de/lar, /, nu avea /e-i s une domnului Emmanuel 2i /, vroia s, vor'eas/, domnului Morrel 4n ersoan,. Emmanuel 4l /8em,* o&t5nd* e Co/l=s. Co/l=s veni 2i t5n,rul 4i orun/i s,-l /ondu/, e str,in la domnul Morrel. Co/l=s o lu, 4nainte* urmat de str,in. 3e s/ar, 4nt5lnir, o &at, &rumoas,* 4ntre 1C-1H ani* /are 4l rivi e str,in /u nelini2te. Co/l=s nu o'serv, ex resia de e /8i ul ei /are* totu2i* ,ru /, n-a s/, at str,inului. Domnul Morrel este 4n /a'inetul domniei sale* nu-i a2a* domni2oar, 6ulie> 4ntre', /asierul. Da* /el u9in a2a /red* 0l,sui &ata e#it5nd7 ve#i mai 4nt5i* Co/l=s* da/, tata este 4n 'irou 2i anun9,-l e domnul. Ar &i inutil s, m, anun9e* domni2oar,* r,s unse en0le#ul. Domnul Morrel nu 4mi /unoa2te numele. ?mul n-are de/5t s, s un, /, eu sunt &un/9ionarul domnilor 18omson 2i .ren/8 din Roma* /u /are /asa ,rintelui dumneavoastr, este 4n le0,turi. .ata ,li 2i /ontinu, s, /o'oare* 4n tim /e Co/l=s /u str,inul /ontinuau s, ur/e. Ea intr, 4n 'iroul lui Emmanuel* iar Co/l=s* /u a;utorul unei /8ei e /are o avea la el 2i /are 4i anun9a atronului intr,rile s e/iale* des/8ise o u2, t,iat, 4n un08iul s alierului de la eta;ul al !!-lea* 4l introduse e str,in 4ntr-o anti/amer,* mai des/8ise o u2, e /are o 4n/8ise

1)(

Alexandre Dumas
du , el* 2i* du , /e 4l l,s, un minut sin0ur e trimisul /asei 18omson 2i .ren/8* rea ,ru* &,/5ndu-i semn /, oate s, intre. En0le#ul intr,* 4l 0,si e domnul Morrel la o mas,* studiind /oloanele 4ns ,im5nt,toare ale re0istrelor 4n /are era tre/ut asivul. V,#5ndu-l e str,in* domnul Morrel 4n/8ise re0istrul* se ridi/, 2i o&eri un s/aun7 a oi* du , /e v,#u /, str,inul a luat lo/* se a2e#, 2i el. 3atrus re#e/e ani 4l s/8im'aser, mult e vredni/ul ne0ustor* /are* la v5rsta de trei#e/i 2i 2ase de ani la 4n/e utul a/estei ovestiri* era a/um 4n ra0ul v5rstei de /in/i#e/i7 ,rul 4i al'ise* &runtea i se 'r,#dase de 0ri;i7 4n s&5r2it* rivirea sa* alt,dat, a2a de &erm, 2i 8ot,r5t,* devenise va0,* ne8o-t,r5t,* ,r5nd /, se teme s, nu &ie silit, a se o ri asu ra unei idei sau a-su ra unui om. En0le#ul se uit, la el /u un sentiment de /urio#itate 2i interes. Domnule* s use Morrel* a /,rui st5n;enire ,rea s orit, de examinarea str,inului* a9i dorit s,-mi vor'i9i> Da* domnule. Bti9i din artea /ui vin* nu-i a2a> Din artea /asei 18omson 2i .ren/8* a2a /el u9in mi-a s us /asierul. V-a s us adev,rul* domnule. Casa 18omson 2i .ren/8 avea 4n /ursul a/estei luni 2i al lunii viitoare* trei sau atru sute de mii de &ran/i de l,tit 4n .ran9a 2i* /unos/5nd ri0uroasa dumneavoastr, exa/titudine* a str5ns toate 85rtiile e /are le-a utut 0,si* urt5nd semn,tura a/easta 2i m-a 4ns,r/inat /a* e m,sur, /e 85rtiile a;un0 la s/aden9,* s, le 4n/ase# 2i s, dau 4ntre'uin9are &ondurilor. Morrel s/oase un o&tat ad5n/ 2i 42i tre/u m5na este &runtea a/o erit, de sudoare. A2adar* domnule* 4ntre', Morrel* ave9i oli9e is/,lite de mine> Da* domnule* entru o sum, destul de 4nsemnat,. 3entru /e sum,> 4ntre', Morrel /u o vo/e e /are /,uta s-o &a/, lini2tit,. 3o&ti9i* mai 4nt5i N s use en0le#ul* s/o95nd un tean/ din 'u#unar N o&ti9i un trans&er de dou, sute de mii de &ran/i &,/ut /asei noastre de domnul Doville* ins e/torul 4n/8isorilor. Re/unoa2te9i /, datora9i suma a/easta domnului de Doville> Da* domnule* un lasament e /are l-a &,/ut la mine a/um a roa e /in/i ani* /u atru ;um,tate la sut,. Bi e /are tre'uie s,-l ram'ursa9i... 6um,tate la /in/is re#e/e ale lunii a/esteia* ;um,tate la /in/is re#e/e ale lunii viitoare. Exa/t. 3o&ti9i a oi E$.)AA &ran/i: oli9e semnate de dumneavoastr, 2i tre/ute la ordinul nostru* de /,tre ter9e ersoane. Le re/unos/* s use Morrel* a /,rui &i0ur, era 4m'u;orat, de ru2ine la 05ndul /,* entru 4nt5ia oar, 4n via9a sa* nu va utea* ro'a'il* s,-2i onore#e semn,tura7 asta e totul> Nu* domnule* mai am entru s&5r2itul lunii viitoare valorile a/estea e /are ni le-au tre/ut /asa 3as/al 2i /asa Xild 2i 1urner din Marsilia* /am )).AAA de &ran/i: 4n total $(H.)AA &ran/i. Nu se oate des/rie su&erin9a e /are ne&eri/itul Morrel o 4n/er/a 4n tim ul a/estei enumer,ri. $(H*)AA &ran/i@ re et, el ma2inal. Da* domnule* r,s unse en0le#ul. Nu v, voi as/unde 4ns,* /ontinu, el du , un moment de t,/ere* /,* re/unos/5ndu-se totu2i /ore/titudinea dumneavoastr, ire ro2a'il, 5n, 4n re#ent* /ir/ul, 4n Marsilia #vonul /, nu sunte9i 4n stare a &a/e &a9, 4ndatoririlor. Morrel se 4n0,l'eni 0roa#ni/ 4n &a9a a/estei ie2iri a roa e 'rutale. Domnule* s use el* 5n, 4n re#ent N 2i sunt mai 'ine de dou,#e/i 2i atru de ani de /5nd am rimit /asa din m5inile ,rintelui meu* /are 2i el o administrase trei#e/i 2i /in/i de ani N 5n, 4n re#ent* ni/i o 85rtie semnat, Morrel 2i &iul nu a &ost re#entat, la /as, &,r, a &i l,tit,. Da* 2tiu* r,s unse en0le#ul* dar vor'i9i-mi sin/er* /a 4ntre oameni de onoare. Domnule* ve9i l,ti oli9ele a/estea /u a/eea2i exa/titate>

1)K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Morrel tres,ri 2i-l rivi /u mai mult, si0uran9, de/5t 5n, atun/i e /el /are 4i vor'ea ast&el. "ntre',rilor use /u sin/eritatea a/easta* s use el* tre'uie s, li se dea un r,s uns sin/er. Da* domnule* voi l,ti da/,* re/um n,d,;duies/* vasul meu sose2te /u 'ine* /,/i sosirea lui 4mi va reda /reditul e /are a//identele re etate* a /,ror vi/tim, am &ost* mi l-au r, it7 da/, 4ns,* din nenoro/ire* -.araonul-* ultima resurs, e /are /onte#* nu vine... La/rimile ur/ar, 4n o/8ii 'ietului armator. Ei* 'ine* 4ntre', interlo/utorul s,u* da/, a/east, ultim, resurs, nu vine> Atun/i* /ontinu, Morrel* mi-e 0reu s, s un... dar* de rin#5ndu-m, /u nenoro/irea* tre'uie s, m, de rind 2i /u ru2inea... atun/i /red /, voi &i nevoit s, sus end l,9ile. Nu ave9i rieteni /are s, v, oat, a;uta 4n 4m re;urarea de &a9,> Morrel #5m'i /u triste9e. "n a&a/eri* domnule* s use el* 2ti9i 'ine /, nu exist, rieteni* /, nu exist, de/5t arteneri. "ntr-adev,r* murmur, en0le#ul. A2adar* nu mai ave9i de/5t o s eran9,> Una sin0ur,. Ultima> Ultima. 3rin urmare* da/, s eran9a a/easta se s ul'er,... Sunt ierdut* domnule* ierdut /u totul. C5nd veneam la dumneavoastr,* intra 4n ort un vas. Btiu* domnule. Un t5n,r /are a r,mas devotat 08inionului meu* 42i etre/e o arte din tim e o teras, deasu ra /asei* 4n s eran9a /, 4mi va anun9a /el dint5i o veste 'un,. Am a&lat de la el des re sosirea navei. Bi nu e a dumneavoastr,> Nu* e o nav, din Dordeaux* -+ironda-7 vine 2i ea din !ndii* dar nu e a mea. 3oate /, a avut /uno2tin9, des re -.araon- 2i va adu/e vreo 2tire. S, v, s un* domnule: m, tem a roa e tot at5ta de a a&la ve2ti /u rivire la vasul meu* /a 2i de a r,m5ne 4n nesi0uran9,. Nesi0uran9a e 4ns, o n,de;de. Domnul Morrel ad,u0, a oi /u 0las 4n,'u2it: "nt5r#ierea nu este &ireas/,7 -.araonul- a le/at din Cal/utta la ) &e'ruarie: ar tre'ui s, &ie ai/i de mai 'ine de o lun,. Ce-i asta> 4ntre', en0le#ul /iulind ure/8ea. Ce oate s, &ie #0omotul a/esta> Doamne* /e o mai &i> ex/lam, Morrel 4n0,l'enindu-se. "ntr-adev,r* e s/ar, se is/ase o 0,l,0ie mare* se au#eau tro ,ituri* se au#i /8iar un stri0,t de durere. Morrel se ridi/, s, des/8id, u2a* dar &or9ele 4l ,r,sir, 2i re/,#u 4n ;il9. Am'ii ',r'a9i r,maser, unul 4n &a9a /eluilalt* Morrel tremur5nd din toate m,dularele* str,inul rivindu-l /u o ex resie de ad5n/, mil,. Q0omotul 4n/etase* dar Morrel ,rea /, a2tea t, /eva7 #0omotul avea o /au#, 2i tre'uia s, ai', o urmare. Str,inului i se ,ru /, ur/, /ineva ti til s/ara 2i /, a2ii* /are erau ai mai multor ersoane* se o res/ e s alier. ? /8eie &u v5r5t, 4n 'roas/a rimei u2i 2i u2a s/5r95i 4n 9595ni. Numai dou, ersoane au /8eile a/estei u2i* murmur, Morrel7 Co/l=s 2i 6ulie. A doua u2, se des/8ise 4n a/eea2i /li , 2i &ata a ,ru* alid,* /u o'ra;ii s/,lda9i 4n la/rimi. Morrel se ridi/, tremur5nd 2i se s ri;ini de 'ra9ul ;il9ului* /,/i n-ar &i utut s, r,m5n, 4n i/ioare. +lasul vroia s, 4ntre'e* dar el nu mai avea 0las. 1at,* s use &ata 4m reun5ndu-2i m5inile* iart-o e /o ila ta /, e adu/,toarea unei ve2ti rele. Morrel se 4n0,l'eni 0roa#ni/7 6ulie se arun/, 4n 'ra9ele lui. 1at,* tat,* 0l,sui ea* /ura;@

1CA

Alexandre Dumas
A2adar -.araonul- a ierit> 4ntre', Morrel /u vo/e su0rumat,. .ata nu r,s unse* dar &,/u un semn a&irmativ din /a * s ri;init, la ie tul ,rintelui ei. Bi e/8i a;ul> 4ntre', Morrel. E salvat* s use &ata* salvat de vasul din Dordeaux* /are a intrat 4n ort. Morrel ridi/, m5inile la /er* /u o ex resie de resemnare 2i de re/uno2-tin9, su'lim,. Doamne* 49i mul9umes/@ s use Morrel* /el u9in nu m, love2ti de/5t e mine. ?ri/5t de &le0mati/ era en0le#ul* o la/rim, 4i ume#i leoa a. !ntra9i* s use Morrel* intra9i* /,/i 4mi 4n/8i ui /, sunte9i to9i la u2,. "ntr-adev,r* a'ia rostise a/este /uvinte 2i doamna Morrel intr, l5n05nd7 Emmanuel o urma7 4n &und* 4n anti/amer,* se vedeau 2a te sau o t marinari /u &i0uri as re* e ;um,tate 0oi. La vederea oamenilor* en0le#ul tres,ri7 &,/u un as /a entru a mer0e s re ei* dar se st, 5ni 2i se retrase 4n un08erul /el mai 4ntune/os 2i mai 4nde ,rtat al /a'inetului. Doamna Morrel se a2e#, 4n ;il9* lu5nd o m5n, a so9ului ei 4ntr-ale sale* 4n tim /e 6ulie r,mase re#emat, de ie tul ,rintelui. Emmanuel se o rise la ;um,tatea /amerei* ,r5nd /, serve2te de le0,tur, 4ntre 0ru ul &amiliei Morrel 2i marinarii /are st,teau la u2,. Cum s-a 4nt5m lat> 4ntre', Morrel. A ro ie-te 3enelon* s use t5n,rul 2i oveste2te 4nt5m larea. Un matelot ',tr5n* 'ron#at de soarele e/uatorului* 4naint, 4nv5rtind 4n m5ini resturile unei ,l,rii. Dun, #iua* domnule Morrel* 0l,sui el* /a 2i /um ar &i ,r,sit Marsilia 4n a;un 2i ar &i sosit din Aix sau 1oulon. Dun, #iua* rietene* s use armatorul* ne ut5ndu-se 4m iedi/a de a #5m'i rintre la/rimi7 dar unde-i /, itanul> Cit rive2te e /, itan* domnule Morrel* a r,mas 'olnav la 3alma7 dar* /u voia lui Dumne#eu* n-o s, &ie nimi/ 2i o s,-l vede9i venind este /5teva #ile* tot a2a de tea&,r /a dumneavoastr, 2i /a mine. Dine... a/um vor'e2te* 3enelon* s use domnul Morrel. 3enelon 42i tre/u 'u/ata de tutun* e /are o mor&olea 4n 0ur,* dintr-o arte 4n alta* use m5na la 0ur,* se 4ntoarse* #v5rli 4n anti/amer, un s/ui at ne0ri/ios* 4ntinse i/iorul 2i* ',l,',nindu-se de e un i/ior e altul* 4n/e u: Domnule Morrel* s use el* ne a&lam /am 4ntre /a ul Dlan/ 2i /a ul DoVader* mer05nd /u 'ri#, #drav,n, s re sud-sud-vest* du , /e ne trudisem tim de o t #ile de /alm* /5nd /, itanul +aumard se a ro ie de mine N tre'uie s, v, s un* eram la /5rm, N 2i 4mi #i/e: -1at, 3enelon* /e 05nde2ti de norii ,2tia /are se ridi/, la ori#ont>1o/mai m, uitam 2i eu la ei 4n momentul a/ela. -Ce s, 05ndes/* domnule /, itan> M, 05ndes/ /, ur/, ar/, mai iute de/5t au dre tul 2i /, sunt mai ne0ri de/5t se /uvine unor nori /are n-ar avea 05nduri rele.-Asta e 2i ,rerea mea* #i/e /, itanul 2i m, du/ s,-mi iau toate m,surile. Avem rea multe 5n#e entru v5ntul /are se va st5rni /ur5nd. Fei* str5n0e9i 5n#ele@Era 2i tim ul7 ordinul nu se exe/utase 4n/, 2i v5ntul era e urma noastr,. -Dun* #i/e /, itanul* avem 4n/, rea multe 5n#e* str5n0e9i 5n#a /ea mare@3este /in/i minute* 5n#a /ea mare era 4n&,2urat,. -Ei* tat, 3enelon* 4mi #i/e /, itanul* /e ai de tot mo9,i din /a >-"n lo/ul dumneavoastr, eu n-a2 r,m5ne e a/eea2i dire/9ie.-Cred /, ai dre tate* ',tr5ne* #ise el* o s, avem o r,'u&nire stra2ni/, de v5nt.-?* domnule /, itan* 4i r,s und eu* ne a2tea t, o &urtun, n, rasni/,.V5ntul se vedea venind a2a /um ve#i venind ul'erea la Montredon* noro/ /, avea de-a &a/e /u un om /are 4l /uno2tea. -S, se &a/, dou, o/8iuri la /atar0e@ stri0, /, itanul. At5ta nu era de-a;uns entru lo/urile a/elea* s use en0le#ul. +lasul 8ot,r5t* sonor 2i nea2te tat* &,/u e to9i /ei de &a9, s, tresar,. 3enelon duse m5na la o/8i 2i-l rivi e /el /are /ontra#i/ea /u at5ta utere manevra /, itanului.

1C1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Am &,/ut mai mult de/5t at5t* domnule* 0l,sui ',tr5nul marinar /u oare/are res e/t* /,/i am str5ns 'ri0antina 2i am /,utat s-o lu,m 4naintea &urtunii. Vasul era rea ve/8i /a s, su orte manevra* s use en0le#ul. "nto/mai. Asta ne-a 2i ierdut. Du , dou,s re#e/e /easuri de #05l95ire* a ,truns a a. -3enelon* 4mi #i/e /, itanul* /red /, ne s/u&und,m* ',tr5ne7 d,-mi mie /5rma 2i /o'oar, 4n /al,."i dau /5rma* /o'or7 a a era de trei i/ioare. Ur/* stri05nd: -La om e@ la om e@- Da* dar era rea t5r#iu. Lumea se a u/, de trea',7 /red 4ns, /,* /u /5t s/oteam* /u at5ta intra mai mult. Ei* da/, e vor'a s, ne s/u&und,m N am #is du , atru /easuri de mun/,* s, ne s/u&und,m: omul nu moare de/5t o dat,. -\sta e exem lul e /are 4l dai tu* ',tr5ne 3enelon> #ise /, itanul7 ei 'ine* a2tea t,.Se duse 2i lu, o ere/8e de istoale din /a'ina sa. -Celui dint5i /are ,r,se2te om a* s use el* 4i #'or /reierii@ .oarte 'ine@ s use en0le#ul. Nimi/ nu d, mai mult /ura; de/5t /8i'#uin9,* /ontinu, marinarul* mai /u seam, /, 4ntre tim vremea se luminase 2i v5ntul 4n/etase* nu e 4ns, mai u9in adev,rat /, a a ur/a mereu7 nu mult* dar ur/a. Dou, de0ete e /eas* vede9i dumneavoastr,* nu 4nseamn, mare lu/ru7 dar* 4n dou,s re#e/e /easuri* ele &a/ dou,#e/i 2i atru de de0ete 2i dou,#e/i 2i atru de de0ete &a/ dou, i/ioare. Dou, i/ioare 2i /u trei e /are le aveam dinainte* &a/ /in/i. !ar /5nd un vas are /in/i i/ioare de a , 4n 'urt,* 4nseamn, /, e 'olnav de dro i/,. -Faide* #ise /, itanul* a;un0e7 domnul Morrel n-o s, ai', nimi/ de s us7 am &,/ut /e am utut /a s, salv,m vasul7 s, /,ut,m /um s, salv,m oamenii. La 2alu ,* /o ii 2i /5t mai re ede...As/ulta9i* domnule Morrel* /ontinu, 3enelon* nou, ne era tare dra0 -.araonul-* dar ori/5t de mult 42i iu'e2te marinarul vasul* el 42i iu'e2te 2i mai mult ielea. De a/eea* n-am a2te tat s, ni se s un, de dou, ori7 4ntre tim vasul se t5n0uia 2i ,rea /, ne s une: -3le/a9i* 8aide* le/a9i-. Bi 'ietul -.araon- nu min9ea7 4l sim9eam /um se s/u&und, su' i/ioarele noas-tre. C5t ai /li i* 2alu a se a&la 4n mare 2i noi to9i o t 4n,untru. C, itanul a /o'or5t /el din urm,* adi/, nu* nu a /o'or5t* /,/i nu vroia s, ,r,seas/, vasul* a2a /, l-am luat eu 4n 'ra9e 2i l-am arun/at /amara#ilor* du , /are am s,rit 2i eu. Era 2i tim ul. "n momentul /5nd am s,rit* untea a lesnit /u un #0omot de ex lo#ie. Du , #e/e minute el s-a s/u&undat /u artea dinainte* a oi /u artea de dina oi* e urm, a 4n/e ut s, se 4nv5rteas/, 4n ;uru-i /a un /5ine /are vrea s,-2i rind, /oada. Bi e urm,* 'un, seara* s-a s&5r2it. -.araonul- murise. Noi am r,mas trei #ile &,r, s, 'em 2i &,r, s, m5n/,m7 a2a /, vor'eam s, tra0em la sor9i* /a s, 2tim /ine o s,-i 8r,neas/, e /eilal9i* /5nd #,rir,m -+ironda-7 i-am &,/ut semnale* ne-a v,#ut* s-a 4ndre tat s re noi* ne-a trimis 2alu a* ne-a salvat. A2a s-au etre/ut lu/rurile* domnule Morrel* e /uv5ntul meu de /inste 2i de marinar. Nu-i a2a* &ra9ilor> Un murmur 0eneral de a ro'are ar,t, /, ovestitorul o'9inuse toate su&ra0iile rin adev,rul &ondului 2i rin itores/ul detaliilor. Dine* rieteni* s use domnul Morrel* sunte9i oameni de trea', 2i 2tiam dinainte /,* 4n nenoro/irea /are m, lovea* nu exist, alt vinovat de/5t destinul meu. E voin9a lui Dumne#eu 2i nu vina oamenilor. S, sl,vim voin9a lui Dumne#eu. C5t vi se /uvine> E8* s, nu mai vor'im de asta* domnule Morrel. Dim otriv,* s, vor'im* s use armatorul /u un #5m'et trist. Atun/i ni se /uvine e trei luni* 0l,sui 3enelon. Co/l=s* l,te2te /5te dou, sute de &ran/i &ie/,ruia. "n alte 4m re;ur,ri* rieteni* /ontinu, Morrel* a2 &i ad,u0at: d, &ie/,ruia 2i /5te dou, sute de &ran/i 0rati&i/a9ie* dar tim urile sunt 0rele* rieteni* iar u9inii 'ani /are 4mi r,m5n nu-mi mai a ar9in. S/u#a9i-m, 2i s, nu m, iu'i9i mai u9in entru asta.

1C$

Alexandre Dumas
3enelon &,/u o min, de 4nduio2are* se 4ntoarse s re tovar,2ii s,i* s/8im', /5teva /uvinte /u ei 2i reveni. "n rivin9a asta* domnule Morrel* s use el tre/5ndu-2i 08emoto/ul de tutun 4n /ealalt, arte a 0urii 2i #v5rlind 4n anti/amer, un al doilea s/ui at /are se duse s, 9in, tov,r,2ie rimului* N 4n rivin9a asta... "n /e rivin9,> A 'anilor... Ei* /e e> Domnule Morrel* tovar,2ii #i/ /, deo/amdat, le a;un0 /5te /in/i#e/i de &ran/i 2i /, entru rest au s, a2te te. V, mul9umes/* rieteni* v, mul9umes/@ ex/lam, domnul Morrel ad5n/ mi2/at7 sunte9i su&lete 0eneroase7 dar lua9i 'anii* lua9i-i 2i* da/, 0,si9i un servi/iu 'un* an0a;a9i-v,. Sunte9i li'eri. Ultima arte a &ra#ei roduse un e&e/t uluitor asu ra vredni/ilor marinari. Se rivir, unii e al9ii* 4n&ri/o2a9i. 3enelon* a /,rui res ira9ie se t,iase* &u /5t e-a/i s, 4n08it, 08emoto/ul de tutun* noro/ /, dusese din tim m5na la 05tle;. Cum* domnule Morrel* s use el /u vo/e su0rumat,* ne /on/edia9i> Sunte9i* va s, #i/,* nemul9umit de noi> Nu* /o ii* 0l,sui armatorul* nu* nu sunt nemul9umit de voi* dim otriv,7 nu v, /on/edie#* dar /e vre9i> Nu mai am ni/i un vas* nu mai am nevoie de marinari. Cum nu mai ave9i ni/i un vas> s use 3enelon. ? s, /onstrui9i altele* a2te t,m. Slav, domnului* 2tim /e 4nseamn, nevoia. Nu mai am 'ani s, /onstruies/ vase* 3enelon* s use armatorul /u un #5m'et trist7 nu ot de/i s, rimes/ o&erta voastr,* ori/5t de 'inevoitoare ar &i. Atun/i* da/, nu ave9i 'ani* nu tre'uie s, ne l,ti9i7 vom &a/e /um a &,/ut 'ietul -.araon-* vom tra0e e dra/u de /oad,. Destul* destul* rieteni@ s use Morrel su0rumat de emo9ie. 3le/a9i* v, ro0. Ne vom re0,si 4n vremuri mai 'une. Emmanuel* ad,u0, armatorul* 4nso9e2te-i 2i s, ai 0ri;, /a dorin9ele mele s, &ie 4nde linite. Cel u9in o s, ne revedem* domnule Morrel> 4ntre', 3enelon. Da* rieteni* n,d,;duies/* /el u9in* du/e9i-v,. Bi &,/u un semn lui Co/l=s* /are orni 4nainte. Marinarii 4l urmar, e /asier 2i Emmanuel 4i urm, e marinari. A/um* s use armatorul so9iei 2i &ii/ei sale* l,sa9i-m, sin0ur o /li ,7 am de vor'it /u domnul. Bi ar,t, din o/8i e mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8* /are r,m,sese 4n i/ioare* nemi2/at 4n un08erul s,u* /5t tim durase s/ena la /are nu luase arte de/5t rin /ele /5teva /uvinte e /are le-am relatat. .emeile 42i 4n,l9ar, o/8ii asu ra str,inului e /are 4l uitaser, /om let 2i se retraser,7 dar* retr,05ndu-se* &ata #v5rli s re om o rivire su'lim, de im lorare* /,reia el 4i r,s unse rintr-un #5m'et e /are un o'servator re/e s-ar &i mirat v,#5ndu-l /, 4n/ol9e2te e &i0ura a/eea de 08ea9,. D,r'a9ii r,maser, sin0uri. Domnule* s use Morrel* re/,#5nd 4n ;il9* a9i v,#ut totul* a9i au#it totul* a2a /, nu mai am /e s, v, /omuni/. Am v,#ut* domnule* s use en0le#ul* /, vi s-a 4nt5m lat o nou, nenoro/ire* nemeritat, /a 2i /ealalt, 2i lu/rul m-a 4nt,rit 4n dorin9a de a v, &i e la/. ?* domnule@ s use Morrel. Uite* /ontinu, str,inul. Eu sunt unul dintre rin/i alii dumneavoastr, /reditori* nu-i a2a> Sunte9i /el u9in a/ela /are osed, valorile /u /ea mai s/urt, s/aden9,. Dori9i un termen entru a-mi l,ti> Un termen ar utea s,-mi salve#e onoarea 2i* /a atare* via9a. C5t /ere9i> Morrel 2ov,i.

1CE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dou, luni* s use el. Dine* s use str,inul* v, a/ord trei. Crede9i 4ns, /, &irma 18omson 2i .ren/8... .i9i lini2tit* domnule* iau asu ra mea totul. Suntem a#i 4n /in/i iunie. Da. Ei 'ine* s/8im'a9i-mi toate /rean9ele* entru /in/i se tem'rie7 iar 4n #iua de /in/i se tem'rie* la 11 diminea9a I endula ar,ta 4n momentul a/ela exa/t orele 11J m, voi re#enta la dumneavoastr,. V, voi a2te ta* domnule* s use Morrel 2i ve9i &i l,tit7 altminteri voi &i mort. Ultimele /uvinte &ur, ronun9ate at5t de 4n/et* 4n/5t str,inul nu utu s, le aud,. Crean9ele &ur, s/8im'ate* /ele ve/8i &ur, ru te* iar 'ietul armator v,#u /, are m,/ar trei luni 4naintea sa entru a-2i 4n/orda s&or9,rile. En0le#ul rimi mul9umirile lui /u /almul /ara/teristi/ na9iunii sale 2i se des ,r9i de Morrel /are 4l /onduse* 'ine/uv5nt5ndu-l* 5n, la u2,. 3e s/ara o 4nt5lni e 6ulie. .ata se re&,/ea /, /o'oar,* dar 4n realitate 4l a2te ta. ?* domnule@ s use ea 4m reun5ndu-2i m5inile. Domni2oar,* 0l,sui str,inul* ve9i rimi 4ntr-o #i o s/risoare semnat,... Sim'ad Marinarul... v, ro0 s, v, /on&orma9i 4nto/mai /elor /u rinse 4n s/risoare* ori/5t de /iudate vi se vor ,rea. Da* domnule* r,s unse 6ulie. "mi &,0,dui9i> V, ;ur. Dine. Adio* domni2oar,@ R,m5ne9i totdeauna o &at, 'un, 2i s&5nt, /um sunte9i 2i n,d,;duies/ /, Dumne#eu v, va. r,s l,ti* d5ndu-vi-l e Emmanuel /a so9. 6ulie s/oase un mi/ stri0,t* deveni ro2ie /a o /irea2, 2i se 9inu de ram , s, nu /ad,. Str,inul 42i /ontinu, drumul &,/5ndu-i un semn de des ,r9ire. "n /urte 4l 4nt5lni e 3enelon* /are 9inea 4n &ie/are m5n, /5te un &i2i/ de o sut, de &ran/i 2i ,rea /, nu se 8ot,r,2te s,-l ia. Vino 4n/oa/e* rietene* 4i s use el7 am s,-9i vor'es/.

Ca itolul XXX

. septembrie

1ermenul a/ordat de mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8* 4n momentul /5nd Morrel se a2te ta mai u9in* i se ,ru 'ietului armator una din a/ele /otituri /are anun9, omului /, soarta s-a s,turat* 4n s&5r2it* s, se mai 9in, de /a ul lui. 3ovesti 4n #iua a/eea* &ii/ei* so9iei sale 2i lui Emmanuel /e i s-a 4nt5m lat 2i un dram de s eran9,* da/, nu de lini2te* reintr, 4n &amilie. Din ,/ate* 4ns,* Morrel n-avea a &a/e numai /u /asa 18omson 2i .ren/8* /are se ar,tase &a9, de el a2a de 'inevoitoare. 3re/um s usese* 4n /omer9 ai arteneri* nu rieteni. C5nd se 05ndea ro&und* nu 4n9ele0ea ni/i atitudinea 0eneroas, a domnilor 18omson 2i .ren/8 &a9, de el7 nu 2i-o ex li/a de/5t rin re&lexia inteli0ent e0oist, e /are /asa va &i &,/ut-o: e mai 'ine s, s ri;inim un om /are ne datorea#, a roa e trei sute de mii &ran/i 2i s, avem a/e2ti trei sute de mii de &ran/i este trei luni* de/5t s,-i 0r,'im ruina 2i s, ne ale0em /u 2ase sau o t la sut, din /a ital. Din nenoro/ire* N &ie ur,* &ie or'ire * nu to9i artenerii lui Morrel /u0etar, la &el* 'a /59iva /u0etar, dim otriv,. 3oli9ele su's/rise de Morrel &ur, de/i re#entate la /as, /u o s/ru uloas, ri0oare dar* 0ra9ie termenului a/ordat de en0le#* Co/l=s l,ti 4n termen. Co/l=s /ontinu, de/i s, r,m5n, 4n lini2tea sa &atidi/,. Numai domnul Morrel v,#u /u 0roa#, /,* da/, ar &i avut s, ram'urse#e la 1) ale lunii /ei /in/i#e/i de mii de &ran/i ai lui de Doville 2i

1C%

Alexandre Dumas
la trei#e/i /ele E$ )AA &ran/i 4n oli9e entru /are* /a 2i entru /rean9a ins e/torului 4n/8isorii* avea un termen* ar &i &ost 4n/, din luna a/eea un om ierdut. 3,rerea 4ntre0ului /omer9 din Marsilia era /,* su' loviturile re etate /are 4l /o le2eau* Morrel nu utea s, re#iste. Uimirea &u de/i mare /5nd se v,#u /, 4ndatoririle de la s&5r2itul lunii erau exe/utate /a de o'i/ei. 1otu2i 4n/rederea nu reintr, 4n s irite* ast&el /, se am5n, entru s&5r2itul lunii viitoare de unerea 'ilan9ului ne&eri/itului armator. "ntrea0a lun, tre/u 4n s&or9,ri nemai omenite din artea lui Morrel entru a-2i reuni resursele. Alt,dat, 85rtia lui era luat, /u 4n/redere 2i /8iar /erut,. Morrel 4n/er/, s, ne0o/ie#e 85rtii e nou,#e/i de #ile 2i 0,si toate ',n/ile 4n/8ise. Din &eri/ire* Morrel avea /5teva 4n/as,ri e /are utea s, le 4n/ase#e. "n/as,rile se o erar,: Morrel se 0,si de/i din nou 4n m,sur, s, &a/, &a9, an0a;amentelor la s&5r2itul lui iulie. De alt&el mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8 nu mai &usese v,#ut la Marsilia. A doua sau a treia #i du , vi#ita la domnul Morrel* a/esta dis ,ruse7 iar entru /, la Marsilia nu avusese le0,turi de/5t /u rimarul* /u ins e/torul 4n/8isorilor 2i /u domnul Morrel* tre/erea nu l,sase de/5t a-mintirea di&erit, e /are /ele trei ersoane o ,straser, des re el. Se are /, matelo9ii -.araonului- 42i 0,siser, an0a;ament* /,/i 2i ei dis ,ruser,. C, itanul +aumard* 4ns,n,to2it de indis o#i9ia /are 4l re9inuse la 3alma* reveni. Nu avea /ura; s, se re#inte domnului Morrel. A/esta a&l, 4ns, /, a sosit 2i se duse s,-l vad,. Vredni/ul armator 2tia dinainte* din ovestirea lui 3enelon* de urtarea /ura;oas, a /, itanului /u rile;ul nenoro/irii 2i 4n/er/a el s,-l /onsole#e. "i adu/ea solda e /are /, itanul +aumard n-ar &i /ute#at s-o 4n/ase#e. 3e /5nd /o'ora s/ara* domnul Morrel 4l 4nt5lni e 3enelon* /are ur/a. 3enelon d,duse* are-se* o 'un, 4ntre'uin9are 'anilor* /,/i era 4m'r,/at 4n 8aine noi. Q,rindu-l e armator* vredni/ul timonier ,ru &oarte 4n/ur/at7 se trase 4n un08erul /el mai 4nde ,rtat al s alierului* 42i tre/u 'uma2/a de tutun de la st5n0a la drea ta 2i de la drea ta la st5n0a* rosto0olind o/8ii mari* 4n&ri/o2a9i 2i nu r,s unse de/5t rintr-o str5n0ere s&ioas,* m5inii e /are domnul Morrel i-o 4ntinse /u rietenia de totdeauna. Domnul Morrel atri'ui 4n/ur/,tura lui 3enelon ele0an9ei a/estuia7 era v,dit /, 'ietul om nu se sim9ea la lar0ul s,u 4ntr-un ast&el de lux7 se an0a;ase de/i* &,r, 4ndoial,* e 'ordul altui vas* iar ru2inea lui se datora* da/, s-ar utea s une ast&el* &a tului /, nu urtase mai mult, vreme doliul du , -.araon-. 3oate /8iar /, venea s,-i adu/, la /uno2tin9, /, itanului +aumard noro/ul s,u 2i s,-i transmit, o&erte din artea noului st, 5n. -Die9ii oameni* s use Morrel de ,rt5ndu-se* numai de v-ar iu'i st, 5nul /um v, iu'eam eu 2i de a9i &i mai &eri/i9i de/5t mine...Luna au0ust se s/urse 4n 4n/er/,ri mereu re etate de Morrel entru ridi/area ve/8iului s,u /redit sau entru des/8iderea unuia nou. La $A au0ust se a&l, 4n Marsilia /, o/u ase un lo/ 4n dili0en9, 2i se s use atun/i /, 'ilan9ul va &i de us la s&5r2itul lunii /urente 2i /, Morrel le/ase dinainte entru a nu asista la a/tul /rud* d5nd* &,r, 4ndoial,* dele0a9ie &un/9ionarului s,u Emmanuel 2i /asierului Co/l=s. Dar* 4n /iuda tuturor revederilor* la E1 au0ust* /asa se des/8ise /a de o'i/ei. Co/l=s a ,ru /alm* dinaintea 0rila;ului* examin, /u a/eea2i aten9ie 85rtia /e i se re#ent, 2i* de la rima 5n, la ultima* l,ti oli9ele /u a/eea2i exa/titate. Venir, /8iar dou, ram'urs,ri* e /are domnul Morrel le rev,#use 2i e /are Co/l=s le l,ti /u a/eea2i un/tualitate /a 2i oli9ele armatorului. Lumea nu mai 4n9ele0ea nimi/ 2i /u tena/itatea ro&e9ilor de ve2ti rele* am5na &alimentul entru s&5r2itul lui se tem'rie. La 4nt5i* Morrel sosi: era a2te tat /u mult, 4n/ordare de 4ntrea0a &amilie7 din /,l,toria la 3aris urma s, r,sar, ultima /ale de m5ntuire. Morrel se 05ndise la Dan0lars* ast,#i milionar 2i alt,dat, 4ndatoratul s,u* deoare/e* e temeiul re/omanda9iei lui Morrel* intr, Dan0lars 4n servi/iul 'an/8erului s aniol la /are 4n/e use s, str5n0, averea sa imens,. Se s unea /, Dan0lars oseda 4ntre 2ase 2i o t milioane 2i un /redit nelimitat. .,r, s, s/oat, un taler din 'u#unar* Dan0lars utea s,-l salve#e e Morrel7 nu avea de/5t s, 0arante#e un 4m rumut 2i Morrel era salvat. Morrel se 05ndise de mult, vreme la Dan0lars7 dar exist, re ulsii

1C)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


instin/tive e /are nu le utem 4n&r5na* ast&el /, Morrel 4nt5r#iase /5t mai mult s, re/ur0, la a/est mi;lo/ su rem. Avusese dre tate* /,/i s-a 4na oiat #dro'it de umilin9a unui re&u#. De a/eea* la 4na oiere* Morrel nu a s/os ni/i o t5n0uire* nu a &ormulat ni/i o /5rtire7 2i-a 4m'r,9i2at* l5n05nd* nevasta 2i &ii/a* a 4ntins o m5n, rietenoas, lui Emmanuel* s-a 4n/8is 4n /a'inetul de la al doilea 2i l-a /8emat e Co/l=s. De data a/esta* 4i s user, &emeile lui Emmanuel* suntem ierdu9i. A oi* 4ntr-o s/urt, /ons&,tuire 9inut, 4ntre ele* 8ot,r5ser, /a 6ulie s,-i s/rie &ratelui s,u a&lat 4n 0arni#oan, la Nimes s, vin, numaide/5t. Dietele &emei sim9eau instin/tiv /, aveau nevoie de toate &or9ele lor entru a &a/e &a9, loviturii /e le amenin9a. De altminteri* de2i 4n v5rst, de a'ia $$ de ani* Maximilien Morrel avea o mare in&luen9, asu ra ,rintelui s,u. Era un t5n,r ener0i/ 2i dre t. "n momentul /5nd &usese vor'a s, 4m'r,9i2e#e o /arier,* ,rintele n-a vrut s,-i im un, dinainte un viitor* ast&el /, a /onsultat 4n/lin,rile t5n,rului Maximilien. A/esta de/larase atun/i /, vrea s, urme#e /ariera militar,7 &,/use 4n /onse/in9, studii ex/elente* intrase rin /on/urs la 2/oala olite8ni/, 2i ie2ise su'lo/otenent 4n re0imen-tul )E de in&anterie. De9inea de un an 0radul a/estea 2i avea &,0,duiala /, va &i avansat lo/otenent la rima o/a#ie. La re0iment* Maximilien Morrel era /itat /a ,str,tor ri0id* nu numai al tuturor o'li0a9iilor im use soldatului* dar 2i al tuturor 4ndatoririlor ro use omului 2i nu i se s unea de/5t Stoi/ul. Se 4n9ele0e /, mul9i dintre /ei /are 4i s uneau ast&el* 4i re etau ore/la deoare/e o au#iser,* &,r, s, 2tie /e 4nseamn,. 3e a/est t5n,r 4l /8emau 4n a;utor mama 2i sora s, le sus9in, 4n 4m re;urarea 0rav, 4n /are 42i d,deau seama /, aveau s, se 0,seas/,. Nu se 4n2elaser, asu ra 0ravita9ii 4m re;ur,rii* /,/i* du , o /li , de la intrarea domnului Morrel 4n /a'inetul s,u /u Co/l=s* 6ulie 4l v,#u e a/esta ie2ind* alid* tremur5nd* /u /8i ul tul'urat. Vru s,-l /er/ete#e 4n momentul /5nd tre/ea e l5n0, ea7 dar 'ietul om* /ontinu5nd s, /o'oare s/ara /u o 0ra', neo'i2nuit,* se m,r0ini s, stri0e ridi/5nd 'ra9ele la /er: ?* domni2oar,* domni2oar,* /e 0roa#ni/, nenoro/ire@ /ine 2i-ar &i 4n/8i uit a2a /eva> "n /li a urm,toare* 6ulie 4l v,#u ur/5nd iar,2i* /u dou,-trei re0istre 0roase* /u un orto&oliu 2i /u o un0, /u 'ani. Morrel /onsult, re0istrele* des/8ise orto&oliul* num,r, 'anii. 1oate mi;loa/ele sale erau 4ntre 2ase 2i o t mii de &ran/i* iar intr,rile* 5n, la ) ale lunii* 4ntre atru 2i /in/i mii7 /eea /e &,/ea un a/tiv de ais re#e/e mii de &ran/i* &a9, de o oli9, de $(H )AA &ran/i. Ni/i m,/ar nu se utea /on/e e s, l,teas/, m,/ar un a/onto. 1otu2i* /5nd /o'or4 la mas,* Morrel ,rea de a;uns de /alm. Calmul lui le 4n&ri/o2, e &emei mai mult de/5t /ea mai ro&und, triste9e. Du , mas, Morrel avea o'i/eiul s, ias,7 se du/ea s,-2i ia /a&eaua la /er/ul 38o/eenilor 2i s, /iteas/, *ema/orul. "n #iua a/eea nu ie2i* /i ur/, din nou 4n 'iroul s,u. Co/l=s ,rea 'uim,/it /u totul. St,tuse o arte din #i 4n /urte* e o iatr,* /u /a ul 0ol su' un soare de trei#e/i de 0rade. Emmanuel 4n/er/, s, le lini2teas/, e &emei* dar nu era delo/ /onvin0,tor. 15n,rul /uno2tea rea 4ndea roa e a&a/erile /asei /a s, nu-2i dea seama /, o mare /atastro&, a as, asu ra &amiliei Morrel. Veni noa tea: &emeile ve08ear,* n,d,;duind /, Morrel* /o'or5nd din /a'inetul s,u* va intra la ele7 dar 4l au#ir, tre/5nd rin dre tul u2ilor lor* /,l/5nd u2or* tem5ndu-se desi0ur* s, nu-l /8eme. 1raser, /u ure/8ea7 el intr, 4n /amera sa 2i 4n/uie u2a e din,untru. Doamna Morrel o trimise e &at, la /ul/are* a oi* la o ;um,tate de or, du , le/area 6uliei* se s/ul,* 42i s/oase anto&ii 2i se &uri2, 4n /oridor* s, riveas/, rin 0aura /8eii /e &,/ea so9ul ei.

1CC

Alexandre Dumas
Q,ri 4n /oridor o um'r, /e se retr,0ea: era 6ulie* /are* nelini2tit, 2i ea* o luase 4naintea mamei. .ata veni la doamna Morrel. S/rie* 0l,sui ea. .emeile se 4n9eleser, &,r, s,-2i vor'eas/,. Doamna Morrel se le/, 4n dre tul 'roa2tei. "ntr-adev,r* Morrel s/ria7 dar /eea /e &ata nu remar/ase* remar/, doamna Morrel: so9ul /i s/ria e 85rtie tim'rat,. "i veni ideea 0ro#av, /, el 42i &,/ea testamentul* se 4n&ior, 2i totu2i avu uterea s, nu s un, nimi/. A doua #i domnul Morrel ,rea /5t se oate de /alm7 st,tu 4n 'iroul s,u /a de o'i/ei* /o'or4 la mas, /a de o'i/ei* dar du , mas, 42i /8em, &ii/a l5n0, el. ? str5nse 4n 'ra9e 2i o 9inu mult, vreme* la ie tul lui. Seara* 6ulie 4i s use mamei sale /,* de2i tat,l ,ruse /alm* ea o'servase /, inima 4i ',tea n,valni/. Celelalte dou, #ile se s/urser, a roa e 4n a/ela2i &el. "n seara #ilei de % se tem'rie* Morrel 4i /eru din nou &ii/ei sale /8eia de la /a'inet. 6ulie tres,ri* entru /, /ererea a/easta i se ,ru sinistr,. De /e 4i /erea tat,l /8eia ,strat, 4ntotdeauna de ea* 4n/, de e /5nd era /o il, 2i e /are el nu i-o /erea de/5t atun/i /5nd voia s-o ede seas/,. Ea 4l rivi. 1at,* /u /e 9i-am 0re2it de vrei s,-mi iei /8eia 4na oi> N-ai 0re2it /u nimi/* /o ila mea* 4i r,s unse ne&eri/itul* /,ruia 4ntre'area at5t de sim l, 4i um luse o/8ii de la/rimi. N-ai 0re2it /u nimi/* dar am eu nevoie de ea. 6ulie se re&,/u /,-i /aut, /8eia. Cred /-am l,sat-o 4n odaia mea* s use ea. Bi le/,. Dar 4n lo/ s, se du/, 4n odaia ei* /o'ori 2i d,du &u0a s,-l /onsulte e Emmanuel. Nu-i da /8eia tat,lui t,u* s use a/esta* iar m5ine diminea9,* da/, e /u utin9,* nu te de ,rta de el. Ea 4n/er/, s,-l des/oas, e Emmanuel* dar a/esta nu 2tia alt/eva* sau nu voia s, s un,. "n noa tea de % s re ) se tem'rie* doamna Morrel r,mase tot tim ul /u ure/8ea li it, de erete. 35n, la trei diminea9a 4l au#i e so9ul ei um'l5nd nelini2tit rin /amer,. A'ia la /easurile trei el se tr5nti e at. .emeile etre/ur, noa tea 4m reun,. Din seara de a;un* ele 4l a2te tau e Maximilien. La /easurile o t* domnul Morrel intr, 4n /amera lor. Era /alm* dar &r,m5ntarea din tim ul no 9ii se /itea e /8i ul alid* r,v,2it. .emeile nu 4ndr,#nir, s,-l 4ntre'e da/, a dormit 'ine. Morrel &u mai 'un de/5t ori/5nd /u so9ia sa 2i mai dr,0,stos /u &ii/a sa* e /are nu se utea s,tura rivind-o 2i 4m'r,9i25nd-o. 6ulie 42i reaminti de re/omandarea lui Emmanuel 2i vru s,-2i urme#e ,rintele /5nd ie2i7 dar a/esta o res inse /u 'l5nde9e: R,m5i l5n0, mama ta* 4i s use el. 6ulie vru s, insiste. A2a vreau eu@ s use Morrel. 3entru 4nt5ia oar, Morrel s unea &ii/ei sale: -A2a vreau eu@-* dar s use a/este /uvinte /u un a//ent ,truns de o 'l5nde9e at5t de ,rinteas/,* 4n/5t 6ulie nu /ute#, s, mai &a/, un as. R,mase e lo/ 4n i/ioare* mut, 2i nemi2/at,. "n /li a urm,toare u2a se redes/8ise* sim9i dou, 'ra9e /are o 4n/on;urau 2i o 0ur, /are se li ea de &runtea ei. "n,l9, o/8ii 2i s/oase o ex/lama9ie de 'u/urie. Maximilien* &r,9ioare@ ex/lam, ea. Au#ind stri0,tul* doamna Morrel aler0, 2i se arun/, 4n 'ra9ele &iului ei.

1CH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Mam,* s use t5n,rul* uit5ndu-se r5nd e r5nd la doamna Morrel 2i la &ii/a ei* /e e> Ce s-a 4nt5m lat> S/risoarea voastr, m-a 4ns ,im5ntat 2i am venit 4n 0oan,. 6ulie* s use doamna Morrel &,/5nd semn t5n,rului* du-te 2i s une tat,lui t,u /, a sosit Maximilien. .ata d,du 'u#na din a artament dar* e rima trea t, a s/,rii 0,si un om /u o s/risoare 4n m5n,. Nu sunte9i dumneavoastr, domni2oara 6ulie Morrel> 0l,sui omul /u un &oarte ronun9at a//ent italian. Da* domnule* r,s unse 6ulie /u 0las ierit7 dar /e dore2ti> Nu te /unos/. Citi9i s/risoarea a/easta* s use omul 4ntin#5ndu-i o 85rtie. 6ulie 2ov,ia. E vor'a de salvarea ,rintelui dumneavoastr,* s use mesa0erul. .ata 4i smulse 85rtia din m5n,. A oi o des/8ise re ede 2i /iti: !Ducei+v numaidec1t "n 6lles de 0eilhane# intrai "n casa cu nr. ;:# cerei portresei cheia camerei de la a! ?+lea# intrai "n camera aceea# luai de pe colul cminului o pung din reea de mtase ro ie i dai punga aceasta printelui dumneavoastr. $ necesar s+o aib "nainte de ceasurile ;;. 6i /gduit c m vei asculta orbe te# v reamintesc /gaduiala. *7056D 06C7,6CIJ! .ata s/oase un stri0,t de 'u/urie* ridi/, o/8ii* /,ut, e omul /are 4i d,duse 'iletul s re a-i une o 4ntre'are* dar omul dis ,ruse. "2i arun/, 4n/, o dat, o/8ii asu ra 85rtiei* s-o /iteas/, din nou 2i o'serv, /, avea un ost s/ri tum. Citi: !$ necesar s "ndeplinii misiunea aceasta "n persoan i singur@ dac venii "nsoit# sau dac altcineva s+ar pre)enta# portarul va rspunde c nu tie despre ce este vorba!. 3ost-s/ri tumul &u o uterni/, domolire a 'u/uriei &etei. Nu avea oare motive s, se team,* nu i se 4ntindea o /urs,> !no/en9a nu-i 4n0,duia s, 2tie /am /e eri/ole utea s, 4nt5m ine o &at, la v5rsta ei* dar nu e nevoie s, /uno2ti eri/olul entru a te teme de el. De remar/at /, to/mai rime;diile ne/unos/ute ins ir, /ele mai mari s aime. 6ulie 2ov,ia. Se 8ot,r4 s, /ear, un s&at. Dar* dintr-un sim9,m5nt /urios* nu re/urse ni/i la mama* ni/i la &ratele ei* /i la Emmanuel. Co'ori* 4i ovesti /e i s-a 4nt5m lat 4n #iua /5nd mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8 venise la ,rintele ei7 4i istorisi s/ena de e s/ar,* 4i re et, &,0,duiala e /are o &,/use 2i 4i ar,t, s/risoarea. 1re'uie s, te du/i* domni2oar,* s use Emmanuel. S, m, du/> murmur, 6ulie. Da* te voi 4nso9i eu. Dar n-ai v,#ut /, tre'uie s, &iu sin0ur,> s use 6ulie. Vei &i sin0ur,* r,s unse t5n,rul* dar te voi a2te ta la /ol9ul str,#ii Mu#eului* iar da/, 4nt5r#ii 4n a2a &el 4n/5t s, m, 4n0ri;ore#* te voi /,uta 2i 49i 0arante# /, va &i vai 2i amar de /ei des re /are vei avea motive s, te temi. A2adar* Emmanuel* 0l,sui &ata 2ov,ind* ,rerea dumitale este s, r,s und invita9iei> Da* nu 9i-a s us mesa0erul /, e vor'a de salvarea ,rintelui dumitale> Dar /e eri/ol 4l 5nde2te* Emmanuel> 4ntre', &ata. Emmanuel 2ov,i o /li ,* dar dorin9a de a o 8ot,r4 e &at, &,r, 4nt5r#iere 4l 'irui.

1C(

Alexandre Dumas
As/ult,* 4i s use el* ast,#i e ) se tem'rie* nu-i a2a> Da. A#i* la 11* tat,l dumitale are a roa e trei sute de mii de &ran/i de l,tit. Da* 2tiu. Ei 'ine* s use Emmanuel* 4n /as, nu sunt ni/i /in/is re#e/e mii. "n /a#ul a/esta /e se va 4nt5m la> Da/, ast,#i* 5n, la 11* tat,l dumitale n-a 0,sit e /ineva /are s,-i vin, 4n a;utor* va &i o'li0at la amia#, s, se de/lare 4n stare de &aliment. ?8* vino* vino@ ex/lam, &ata tr,05ndu-l e t5n,r du , ea. "ntre tim * doamna Morrel s usese &iului ei totul. 15n,rul 2tia 'ine /,* 4n urma re etatelor nenoro/iri 4nt5m late ,rintelui s,u* se &,/user, mari s/8im',ri 4n /8eltuielile /asei* dar nu 2tia /, lu/rurile au a;uns at5t de de arte. R,mase #dro'it. A oi* deodat,* d,du 'u#na a&ar,* ur/, re ede s/ara* /,/i 4l /redea e ,rintele s,u 4n /a'inet* dar ',tu #adarni/. "n momentul /5nd se a&la la u2a /a'inetului* au#i u2a a artamentului des/8i#5ndu-se7 4ntoarse /a ul 2i 42i v,#u ,rintele. "n lo/ s, ur/e dre t la /a'inetul s,u* domnul Morrel intrase 4n /amer,* iar a/um ie2ea. Domnul Morrel s/oase un stri0,t de uimire #,rindu-l e Maximilien7 nu 2tia de sosirea t5n,rului. R,mase nemi2/at* str5n05nd /u 'ra9ul st5n0 un o'ie/t e /are 4l 9inea as/uns su' redin0ot,. Maximilien /o'or4 re ede s/ara 2i se arun/, de 05tul ,rintelui7 dar* deodat, se trase 4na oi* l,s5ndu-2i numai m5na drea t, e ie tul tat,lui s,u. 1at,* s use el devenind alid /a moartea* de /e 9ii su' redin0ot, dou, istoale> M, temeam s, nu &iu v,#ut 2i v,d /, n-am s/, at* s use Morrel. 1at,@ 1at,@ entru numele lui Dumne#eu* ex/lam, t5n,rul* /e &a/i /u armele> Maximilien* r,s unse Morrel rivindu-2i 9int, &iul* tu e2ti ',r'at* un ',r'at /u sim9ul onoarei* vino* 49i voi s une. Bi Morrel ur/, /u a2i si0uri s re /a'inet* 4n tim /e Maximilien 4l urm, /l,tin5ndu-se. Morrel des/8ise u2a 2i o 4n/8ise du , &iul s,u* a oi str,',tu anti/amera* se a ro ie de 'irou* use istoalele e /ol9ul mesei 2i arat, /u v5r&ul de0etului un re0istru des/8is. "n re0istru era /onsemnat, situa9ia exa/t,. Morrel avea de l,tit* este o ;um,tate de ora* $(H.)AA &ran/i. 3oseda 4n total 1).$)H &ran/i. Cite2te* s use Morrel. 15n,rul /iti 2i r,mase un moment #dro'it. Morrel nu s unea un /uv5nt: /e ar &i utut s, s un, mai mult de/5t sentin9a ne4ndu le/at, a /i&relor> Bi ai &,/ut totul* tat,* /a s, re5nt5m ini nenoro/irea> 4ntre', t5n,rul du , o /li ,. Da* r,s unse Morrel. Nu /ontai e ni/i o intrare> 3e ni/i una. Ai e ui#at toate resursele> 1oate. Bi este o ;um,tate de /eas* 4ntre', Maximillien* /u 0las osomor5t* numele nostru este de#onorat> S5n0ele s al, de#onoarea* s use Morrel. Ai dre tate* tat, 2i te 4n9ele0. A oi* 4ntin#5nd m5na s re istoale: Unul e entru dumneata 2i unul entru mine* s use el* 49i mul9umes/. Morrel 4i o ri m5na. Dar e mama 2i e sora ta /ine le va 8r,ni> Un &ior tre/u rin /or ul t5n,rului.

1CK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


1at,* s use el* 05nde2te-te: 4mi /eri s, tr,ies/> Da* 49i /er* relu, Morrel* /,/i e2ti dator* Maximilien* tu e2ti /alm 2i uterni/... nu e2ti un om o'i2nuit* nu-9i /omand nimi/* nu-9i orun/es/ nimi/* 49i s un numai: examinea#, situa9ia /a 2i /um ai &i un str,in 2i ;ude/, sin0ur. 15n,rul /8i'#ui un moment* a oi o ex resie de resemnare su'lim, tre/u rin o/8ii s,i7 42i s/oase a oi* /u o mi2/are 4n/eat, 2i trist, e oletul 2i /ontra e oletul* 4nsemnele 0radului s,u. Dine* s use el 4ntin#5nd m5na lui Morrel* mori 4n a/e tat,* eu voi tr,i@ Morrel &,/u o mi2/are 0ata s, se arun/e la i/ioarele &iului s,u. Maximilien 4l atrase la ie t 2i am'ele inimi ',tur, o /li , una l5n0, alta. Btii /, nu e din vina mea> s use Morrel. Maximilien #5m'i. Btiu* tat,* /, e2ti omul /el mai /instit e /are l-am /unos/ut. Dine: 4ntoar/e-te a/um la mama 2i la sora la. 1at,* 0l,sui t5n,rul 4ndoindu-2i 0enun/8ii* 'ine/uv5ntea#,-m,. Morrel lu, 4n m5ini /a ul &iului s,u* 4l a ro ie 2i-l s,rut, de mai multe ori: ?* da* da* s use el* te 'ine/uv5nte# 4n numele meu 2i 4n numele a trei 0enera9ii de oameni &,r, /usur* as/ult, /e s un ei rin 0lasul meu: 3roviden9a oate s, re/l,deas/, edi&i/iul e /are nenoro/irea l-a nimi/it. V,#5nd /, am murit de o ast&el de moarte* se vor 4nduio2a de tine /8iar /ei mai ne4ndu le/a9i7 9ie 49i vor d,rui oate r,0a#ul e /are mi l-ar &i re&u#at mie7 /aut, atun/i /a termenul ru2inos de -&aliment- s, nu &ie rostit7 a2ea#,-te la lu/ru* mun/e2te* lu t, /u ardoare 2i /ura;* tinere: tr,i9i* tu* mama 2i sora ta* din stri/tul ne/esar* entru /,* #i /u #i* 'unurile /elor &a9, de /are sunt dator* s, s oreas/, 2i s, &ru/ti&i/e 4n m5na ta. +5nde2te-te /, va &i o #i &rumoas,* o #i mare* solemn,* a/eea a rea'ilit,rii* #iua /5nd vei s une 4n 'iroul a/esta: -3,rintele meu a murit entru /, nu utea s, &a/, /e &a/ eu ast,#i7 dar a murit lini2tit 2i /alm* entru /, murind* 2tia /, eu o voi &a/e. 1at,* tat,* ex/lam, t5n,rul* da/, totu2i ai utea s, tr,ie2ti> Da/, tr,ies/* totul se s/8im',7 da/, tr,ies/* interesul se s/8im', 4n 4ndoial,* mila 4n 4nver2unare7 da/, tr,ies/* nu mai sunt de/5t un om /are nu 2i-a res e/tat /uv5ntul* /are 2i-a /,l/at an0a;amentele* e s/urt* nu mai sunt de/5t un &alit. Da/, mor* dim otriv,* 05nde2te-te* Maximilien* /adavrul meu nu mai este de/5t a/ela al unui om /umse/ade* nenoro/it. 1r,ind* /ei mai 'uni rieteni 4mi vor o/oli /asa. Da/, mor* Marsilia 4ntrea0, m, urmea#, l5n05nd 5n, la ultimul l,/a27 tr,ind* 9ie 9i-e ru2ine de numele meu7 da/, mor* ridi/i /a ul 2i s ui: -Eu sunt &iul /elui /are s-a sinu/is* deoare/e* entru 4nt5ia oar,* a &ost silit s, nu-2i 9in, /uv5ntul-. 15n,rul s/oase un 0eam,t* dar ,ru resemnat. 3entru a doua oar, /onvin0erea reintra* nu 4n inima* /i 4n /on2tiin9a sa. !ar a/um* s use Morrel* las,-m, sin0ur 2i /aut, de 4nde ,rtea#, &emeile. Nu vrei s-o mai ve#i e sora mea> 4ntre', Maximilien. ? ultim, 2i 4n,'u2it, s eran9, t,inuia t5n,rul 4n le0,tur, /u 4ntrevederea a/easta* de a/eea o ro unea. Domnul Morrel /l,tin, din /a . Am v,#ut-o a#i diminea9,* s use el 2i mi-am luat r,mas 'un de la ea. N-ai vreo re/omandare s e/ial, s,-mi &a/i* tat,> 4ntre', Maximilien* /u vo/e alterat,. Da da* &iul meu* o re/omandare sa/r,. S une* tat,. Casa 18omson 2i .ren/8 este sin0ura /are* din e0oism oate* N dar n-am dre tul s, /ites/ 4n inima oamenilor* N s-a 4nduio2at de mine. Mandatarul ei* /el /are este #e/e minute se va 4n&,9i2a s, 4n/ase#e suma unei trate de $(H.)AA &ran/i* nu mi-a a/ordat* /i mi-a o&erit trei luni. Casa a/easta s, &ie ram'ursat, /ea dint5i* &iul meu* omul a/esta s,-9i &ie s&5nt. Da* tat,* s use Maximilien.

1HA

Alexandre Dumas
Bi a/um* 4n/, o dat, adio* 0l,sui Morrel7 du-te* du-te* am nevoie s, &iu sin0ur* vei 0,si testamentul meu 4n 'iroul din /amera de /ul/are. 15n,rul r,mase 4n i/ioare* 4n/remenit* neav5nd de/5t uterea de voin9,* dar nu 2i de 4n&, tuire. As/ult,* Maximilien* s use ,rintele s,u* 4n/8i uie2te-9i /, eu sunt soldat /a 2i tine* /, am rimit ordinul s, /u/eres/ o redut, 2i /, 2tii /, voi &i u/is* /u/erind-o7 n-ai s,-mi s ui /e 4mi s uneai adineauri: -Du-te* tat,* /,/i tu de#onore#i r,m5n5nd 2i e mai 'un, moartea de/5t ru2inea-. Da* da* s use t5n,rul* da. Bi str5n05ndu-l /onvulsiv e Morrel 4n 'ra9e: Du-te* tat,* 0l,sui el. Bi d,du 'u#na din /a'inet. Du , /e &iul s,u ie2i* Morrel r,mase o /li , 4n i/ioare* /u o/8ii a9inti9i asu ra u2ii7 a oi 4ntinse m5na* 0,si 2nurul unei sonerii 2i sun,. 3este o /li , a ,ru Co/l=s. Nu mai era omul de alt,dat,7 ultimele trei #ile de 4n/er/,ri 4l #dro'iser,. +5ndul a/esta: Casa Morrel va 4n/eta l,9ile* 4l 4n/ovoia s re ,m5nt mai mult de/5t l-ar &i /o le2it al9i dou,#e/i de ani. Dunul meu Co/l=s* s use Morrel /u un a//ent a /,rui ex resie n-ar utea &i redat,* r,m5i 4n anti/amer,. C5nd domnul a/ela* /are a mai venit a/um trei luni N 4l 2tii* mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8 va veni* s,-l anun9i. Co/l=s nu r,s unse7 &,/u un semn din /a * se a2e#, 4n anti/amer, 2i a2te t,. Morrel re/,#u e s/aun7 o/8ii i se 4ndre tar, s re endul,: 4i mai r,m5neau 2a te minute* at5ta tot: a/ul mer0ea /u o iu9eal, de ne/re#ut* i se ,rea /, 4l vede mer05nd. Ceea /e se etre/u atun/i* 4n momentul a/ela su rem* 4n mintea omului /are* t5n,r 4n/,* din /au#a unui ra9ionament oate &als* dar /el u9in 4n a aren9, ;ust* urma s, se des art, de tot /e iu'ea e lume 2i s, ,r,seas/, via9a* /are avea entru el toate 'u/uriile &amiliei* e /u ne utin9, de des/ris. Ar &i tre'uit s,-i ve#i* /a s,-9i &a/i o idee* &runtea a/o erit, de sudoare 2i totu2i resemnat,* o/8ii lini de la/rimi 2i totu2i 4n,l9a9i la /er. A/ul mer0ea 4ntruna* istoalele a2te tau 4n/,r/ate7 4ntinse m5na* lu, unul 2i murmur, numele &ii/ei sale. L,s, a oi arma mortal, ;os* lu, /ondeiul 2i s/rise /5teva /uvinte. ! se ,rea /, nu s usese 4ndea;uns adio* /o ilei adorate. Se 4ntoarse a oi s re endul,7 nu mai so/otea /u minutul* /i /u se/unda. Relu, arma* 4ntredes/8ise 0ura 2i-2i &ix, o/8ii asu ra a/ului7 a oi tres,ri la #0omotul e /are 4l &,/ea sin0ur* tr,05nd /o/o2ul. "n momentul a/ela o sudoare mai re/e 4i tre/u e &runte* o nelini2te mai u/i0,toare 4i 4n/le2t, inima. Au#i u2a s/,rii s/5r95ind 4n 9595ni7 a oi se des/8ise u2a /a'inetului s,u. 3endula st,tea 0ata s, sune orele 11. Morrel nu 4ntoarse /a ul* a2te ta /uvintele lui Co/l=s: -Mandatarul /asei 18omson 2i .ren/8-. Bi a ro ie arma de 0ur,... Deodat, au#i un stri0,t: 0lasul &ii/ei sale. Se 4ntoarse 2i o #,ri e 6ulie7 istolul 4i s/, , din m5ini. 1at,@ ex/lam, &ata /u r,su&larea 05tuit, 2i a roa e moart, de 'u/urie* e2ti salvat@ Bi se arun/, 4n 'ra9ele lui* 4n,l95nd 4n m5n, o un0, de re9ea ro2ie. Salvat* /o ila mea> 0l,sui Morrel. Ce vrei s, s ui> Da* salvat* uite* uite@ s use &ata. Morrel lu, un0a 2i tres,ri* /,/i o amintire va0, 4i reaminti /, o'ie/tul i-a a ar9inut /5ndva. "ntr-o des ,r9itur, era oli9a de $(H.)AA &ran/i. 3oli9a era a/8itat,.

1H1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"n /ealalt, era un diamant de m,rimea unei alune /u a/este trei /uvinte s/rise ete/ de er0ament: !Kestrea 4uliei!. Morrel 42i tre/u m5na este &runte* /redea /, visea#,. "n momentul a/ela endula sun, orele 11. 1im'rul vi'r, entru el /a 2i /um &ie/are lovitur, a /io/anului de o9el vi'ra 4n inima lui. Co ila mea* ex li/,-mi* s use el. Unde ai 0,sit un0a> "ntr-o /as, din All<es de Meil8an nr.1)* e /ol9ul /,minului unei od,i9e de la eta;ul al V-lea. "n /a#ul a/esta* ex/lam, Morrel* un0a nu e a ta. 6ulie 4ntinse ,rintelui s,u s/risoarea e /are o rimise de diminea9,. Bi ai &ost sin0ur, 4n /asa a/eea> s use Morrel du , /e o /iti. 1at,* Emmanuel m, 4nso9ea. 1re'uia s, m, a2te te la /ol9ul str,#ii Mu#eului7 dar* lu/ru /iudat* la 4ntoar/ere el nu mai era a/olo. Domnule Morrel@ ex/lam, o vo/e e s/ar,. Domnule Morrel@ E 0lasul lui* s use 6ulie. "n momentul a/ela Emmanuel intr, /u &i0ura tul'urat, de 'u/urie 2i de emo9ie. -.araonul-@ stri0, el. -.araonul-@ Ei* /e-i /u -.araonul-* ai 4nne'unit* Emmanuel> 2tii 'ine /, e ierdut. -.araonul-@ domnule* este semnalat -.araonul-. -.araonul- intr, 4n ort. Morrel re/,#u e s/aun &,r, uteri* mintea lui re&u#a s, un, 4n ordine 4n2iruirea de evenimente nemai omenite* extraordinare. !ntr, 4ns, 2i &iul s,u. 1at,* ex/lam, Maximilien* /e tot s uneai /, -.araonul- este ierdut> A &ost semnalat 2i intr, 4n ort. Dra0ii mei* s use Morrel* da/, este a2a ar tre'ui s, /red 4ntr-o minune a lui Dumne#eu. E /u ne utin9,* /u ne utin9,. Dar un lu/ru real 2i nu mai u9in extraordinar* era un0a e /are o 9inea 4n m5n,* era oli9a a/8itat,* era diamantul s lendid. ?* domnule* s use 2i Co/l=s* /e 4nseamn, asta> -.araonul-@ Faidem* /o ii* s use Morrel ridi/5ndu-se* 8ai s, vedem 2i* 4ndur,-se Domnul de noi* da/, 2tirea nu e adev,rat,. Co'or5r,. La ;um,tatea s/,rii a2te ta doamna Morrel: 'iata &emeie nu /ute#ase s, ur/e. "ntr-o /li , a;unser, la Canne'i=re. "n ort* lume imens,. 1o9i se d,dur, 4n l,turi 4n &a9a lui Morrel. -.araonul-@ -.araonul-@ s uneau toate vo/ile. "ntr-adev,r* N lu/ru minunat* extraordinar * 4n &a9a turnului Saint- 6ean* un vas urt5nd e u a /uvintele a/estea s/rise /u litere al'e: -.araonul- IMorrel 2i .iul din MarsiliaJ* asem,n,tor 4ntru totul /eluilalt -.araon- 2i 4n/,r/at /a 2i /el,lalt /u /5rm5# 2i indi0o* arun/a an/ora 2i-2i str5n0ea 5n#ele7 e unte /, itanul +aumard d,dea ordine* iar 3enelon &,/ea semne domnului Morrel. Nu mai 4n/, ea 4ndoial,: sim9urile m,rturiseau* iar #e/e mii de ersoane veneau 4n a;utorul m,rturiei. "n momentul /5nd Morrel 2i &iul se 4m'r,9i2au 4n a lau#ele 4ntre0ului ora2* martor al minunii* un ',r'at al /,rui /8i era e ;um,tate a/o erit de o 'ar', nea0r, 2i /are* as/uns dina oia 08eretei unei santinele* /ontem la s/ena /u 4nduio2are* murmur, /uvintele a/estea: -.ii &eri/it* su&let no'il7 &ii 'ine/uv5ntat entru tot 'inele e /are l-ai &,/ut 2i-l vei mai &a/e7 iar re/uno2tin9a mea s, r,m5n, 4n um'r, /a 2i 'ine&a/erea ta.e un

1H$

Alexandre Dumas
Bi* /u un #5m'et 4n /are 'u/uria 2i &eri/irea se o0lindeau* el ,r,si ad, ostul unde st,tea as/uns 2i* &,r, /a vreo &, tur, s,-l o'serve* N 4ntr-at5t de mult era reo/u at &ie/are de evenimentul #ilei * /o'or4 e una din mi/ile s/,ri /e serves/ de de'ar/ader* stri05nd de trei ori: 6a/o o@ 6a/o o@ 6a/o o@ Atun/i o 2alu , veni s re el* 4l rimi 2i-l /onduse la un Va/8t 'o0at* e untea /,ruia s,ri /u s rinteneala unui marinar7 rivi de ai/i* 4n/, o dat,* e Morrel* /are l5n05nd de 'u/urie* 4m ,r9ea str5n0eri de m5ini rietene2ti mul9imii 2i mul9umea /u o va0, rivire 'ine&,/,torului ne/unos/ut* e /are 4l /,uta ar/, 4n /er. -Bi a/um* s use ne/unos/utul* adio 'un,tate* omenie* re/uno2tin9,... Adio tuturor sentimentelor /are 4n&lores/ inima... M-am su'stituit 3roviden9ei entru a r,s l,ti e /ei 'uni... Dumne#eul r,#'un,tor s,-mi dea lo/ul s,u* /a s,-i ede ses/ e /ei r,i@.,/u un semnal 2i* /a 2i /um n-ar &i a2te tat de/5t a/est semnal /a s, le/e* Va/8tul orni 4n lar0.

Ca itolul XXX!

Italia Simbad marinarul

3e la 4n/e utul anului 1(E( se a&lau la .loren9a doi tineri /are a ar9ineau /elei mai ele0ante so/iet,9i din 3aris* unul vi/ontele Al'ert de Mor/er&* altul 'aronul .ran# dLE inaV. Se 4n9eleseser, /, vor etre/e /arnavalul din anul a/ela la Roma* unde .ran#* /are de a roa e atru ani tr,ia 4n !talia* va servi lui Al'ert de /i/erone. Dar* entru /, nu este u9in lu/ru s, etre/i /arnavalul la Roma* 4n s e/ial /5nd nu 9ii s, te /ul/i 4n ia9a 3o orului sau 4n Cam o-Va//ino* s/riser, lui 3astrini* ro rietarul 8otelului Londra* din ia9a S aniei* ru05ndu-l s, le re9in, un a artament /on&orta'il. 3astrini r,s unse /, nu mai avea la dis o#i9ia lor de/5t dou, /amere 2i un /a'inet* situate al secondo piano 2i /, le o&er, entru suma ne4nsemnat, de un ludovi/ e #i. 1inerii a//e tar,* a oi voind s, se &oloseas/, de tim ul /are 4i r,m5nea* Al'ert le/, la Nea ole. .ran# r,mase la .loren9a. Du , /e se 'u/ur, /5tva tim de via9a ora2ului &amiliei Medi/i* du , /e se lim', 4ndelun0 rin Edenul a/ela denumit Casinele* du , /e &usese rimit de am&itrionii admira'ili /are &a/ onorurile .loren9ei* 4i veni 0ustul N /,/i v,#use Corsi/a* lea0,nul lui Dona arte N s, se du/, e !nsula El'a* marele o as al lui Na oleon. Des rinse de/i* 4ntr-o sear,* o barchetta din veri0a de &ier /are o e/etluia de /8eiul ortului Livorno* se 4n&,2ur, 4n manta 2i s use marinarilor doar a/este /uvinte: -La insula El'a-. Dar/a ,r,si ortul a2a /um as,rea de mare 42i ,r,se2te /ui'ul* iar a doua #i 4l de'ar/, e .ran# la 3orto .erra;o. .ran# str,',tu insula im erial,* du , /e /,l/ase toate urmele l,sate de a2ii uria2ului 2i se 4m'ar/, la Mar/iana. La dou, /easuri du , /e ,r,sise 9,rmul* el reveni e us/at* /o'or5nd la 3ianosa unde 4l a2te tau N i se s unea N stoluri in&inite de ot5rni/8i ro2ii. V5n,toarea &u roast,. .ran# u/ise /u mult, trud, /5teva ot5rni/8i sl,',noa0e 2i* /a ori/e v5n,tor /are s-a ostenit de0ea'a* reveni 4n 'ar/a sa* indis us. A* da/, Ex/elen9a voastr, ar vrea* 4i s use st, 5nul ',r/ii* ar &a/e o v5n,toare &rumoas,@ Unde> Vede9i insula a/eea> /ontinu, st, 5nul 4ntin#5nd de0etul s re sud 2i ar,t5nd o &orm, /oni/, /e ie2ea din marea i/tat, /u /el mai &rumos indi0o. Ei* /e e /u insula a/easta> 4ntre', .ran#.

1HE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


E insula Monte-Cristo* r,s unse livorne#ul. Dar n-am ermisiunea s, v5ne# 4n insula a/easta. Ex/elen9a voastr, n-are nevoie* insula e ustie. La nai'a* 0l,sui t5n,rul* o insul, ustie 4n mi;lo/ul Mediteranei> Curios lu/ru@ Bi natural* Ex/elen9,. !nsula este un 'an/ de st5n/i iar e toat, 4ntinderea ei nu se 0,se2te oate un o0on de ,m5nt ara'il. Bi a /ui este insula> A 1os/anei. Ce v5nat am s, 0,ses/ a/olo> Mii de /a re s,l'ati/e. Care tr,ies/ lin05nd ietrele* s use .ran# /u un #5m'et ne4n/re#,tor. Nu* /i ,s/5nd 'uruienile* mir9ii* masti/ii /are /res/ rintre ietre. Bi unde am s, m, /ul/> "n 0rote sau la 'ord* 4n&,2urat 4n manta. De altminteri* da/, Ex/elen9a voastr, voie2te* vom utea s, le/,m 4ndat, du , v5n,toare7 2ti9i /, noi utem s, v5slim tot a2a de 'ine noa tea /a 2i #iua 2i /,* 4n li sa 5n#ei* avem lo e9ile. Deoare/e 4i r,m5nea 4n/, destul tim lui .ran# s,-2i 0,seas/, tovar,2ul 2i entru /, nu mai avea motive s, du/, 0ri;a lo/uin9ei la Roma* a//e t, ro unerea de a se des ,0u'i de rima v5n,toare. La r,s unsul lui a&irmativ* matelo9ii s/8im'ar, 4ntre ei /5teva /uvinte e 2o tite. Ei* /e s-a 4nt5m lat nou> 4ntre', el. E vreun o'sta/ol> Nu* de/lar, st, 5nul7 dar suntem datori s, 4n2tiin9,m e Ex/elen9a voastr, /, insula e 4n /ontuma/ie. Ce 4nseamn, asta> C,* 4ntru/5t Monte-Cristo este nelo/uit, 2i serve2te uneori de o as /ontra'andi2tilor 2i ira9ilor /are vin din Corsi/a* din Sardinia sau din A&ri/a* vom &i sili9i N da/, vreun semn tr,dea#, 2ederea noastr, 4n insul, N s, &a/em o /arantin, de 2ase #ile /5nd ne vom 4ntoar/e la Livorno. Dra/e* /8estia asta s/8im', ro'lema@ Base #ile@ Exa/t /5t i-a tre'uit lui Dumne#eu s, #,misleas/, lumea. Este /am mult* /o ii. Dar /ine va s une /, Ex/elen9a sa a &ost la Monte-Cristo> ?* eu nu@ ex/lam, .ran#. Ni/i noi* s user, matelo9ii. "n /a#ul a/esta* 8aidem la Monte-Cristo. St, 5nul d,du /omen#ile7 4ndre tar, 'ar/a s re insul, 2i 4n/e ur, s, luteas/, 4n dire/9ia ei. .ran# a2te t, des,v5r2irea o era9iei* iar /5nd ornir, e noul drum* /5nd 5n#a &u um&lat, de 'ri#,* iar /ei atru marinari 42i o/u ar, lo/urile* N trei 4n &a9,* unul la /5rm, * re4nnod, /onversa9ia. Dra0ul meu +aetano* 4i s use el st, 5nului* mi-ai s us mi se are /, insula Monte-Cristo servea de re&u0iu ira9ilor* /eea /e /red /, &ormea#, un alt&el de v5nat de/5t /a rele. Da* Ex/elen9, 2i v-am s us adev,rul. Btiam de existen9a /ontra'andi2tilor* dar 4mi 4n/8i uiam /,* du , /u/erirea Al0erului 2i nimi/irea Re0en9ei* ira9ii nu mai exist, de/5t 4n romanele lui Coo er 2i ale /, itanului MarrVat. Ex/elen9a voastr, se 4n2eal,: /u ira9ii este /a 2i /u 'andi9ii /are sunt 4ntruna extermina9i de a a Leon al X!!-lea 2i /are totu2i 4i o res/ #ilni/ e /,l,tori 5n, la or9ile Romei. N-a9i au#it /,* a'ia a/um 2ase luni* 4ns,r/inatul de a&a/eri al .ran9ei e l5n0, S&5ntul S/aun a &ost ;e&uit la /in/i sute de a2i de Velletri> Da da.

1H%

Alexandre Dumas
Ei 'ine* da/, Ex/elen9a voastr, ar lo/ui /a noi la Livorno* ar au#i din /5nd 4n /5nd /, un vas mi/* 4n/,r/at /u m,r&uri* sau un Va/8t en0le#es/ dr,0u9* /are era a2te tat la Dastia* la 3orto .erra;o sau la Civila-Ve//8ia nu a sosit* /, nu se 2tie /e a devenit 2i /,* &,r, 4ndoial,* se va &i s&,r5mat de vreo st5n/,. St5n/a e /are a 4nt5lnit-o e o 'ar/, ;oas, 2i str5mt,* /ondus, de 2ase sau o t oameni* /are l-au sur rins 4n str5mtoarea vreunei insuli9e s,l'ati/e 2i nelo/uite* a2a /um 'andi9ii o res/ 2i ;e&uies/ o dili0en9, la un /ol9 de ,dure. Dar* relu, .ran#* /are st,tea mereu lun0it 4n 'ar/,* de /e ersoanele /,rora li se 4nt5m l, ast&el de a//idente nu re/lam,* nu atra0 asu ra ira9ilor r,#'unarea st, 5nirii &ran/e#e* sardine sau tos/ane> De /e> 4ntre', +aetano /u un #5m'et. Da* de /e> 3entru /,* mai 4nt5i* se trans ort, de e vas sau de e Va/8t 4n 'ar/,* tot /e este 'un de luat7 a oi sunt le0ate m5inile 2i i/ioarele e/8i a;ului* se rinde de 05tul &ie/,rui om o 08iulea* se &a/e o 0aur, de m,rimea unui 'utoi 4n /8ila vasului /a turat* se ur/, e unte* &erestrui/ile sunt 4n/8ise 2i a oi se tre/e 4n 'ar/,. Du , #e/e minute vasul 4n/e e s, se l5n0, 2i s, 0eam,* a oi s, se s/u&unde. La 4n/e ut se las, e o arte* a- oi e alta* e urm, se ridi/,* du , a/eea se a&und, din nou* din /e 4n /e mai mult. Deodat, r,sun, un #0omot /a o detun,tur, de tun: aerul nimi/e2te untea. Atun/i vasul se a0it, /a un 4ne/at /e se #'ate* 4n0reuindu-se la &ie/are mi2/are. "n /ur5nd a a* 4n,'u2it, 4n /avit,9i* #v5/ne2te /a ni2te trom'e li/8ide e /are le-ar #v5rli rin n,rile sale un /a2alot 0i0anti/. "n s&5r2it s/oate un ultim 8or/,it* se 4nv5rte2te entru /ea din urm, oar, 4n ;uru-i 2i se s/u&und, s/o'ind 4n a'is o 5lnie imens,* /are se 4nv5rte2te o /li ,* se a/o er, u9in /5te u9in 2i dis are a oi /om let7 du , /in/i minute* numai o/8iul lui Dumne#eu ar mai utea s, /aute* 4n ad5n/ul m,rii /alme* vasul dis ,rut. "n9ele0e9i a/um* ad,u0, atronul #5m'ind* /um se &a/e /, vasul nu revine 4n ort 2i de /e e/8i a;ul nu mai re/lam,> Da/, +aetano ovestea /ele de mai sus 4nainte de a ro une ex edi9ia* de 'un, seam, /, .ran# ar &i ;ude/at de dou, ori 4nainte de a se 4n/umeta la drum7 dar 2i orniser, 2i i se ,ru /, ar &i o la2itate s, dea 4na oi. El era unul dintre oamenii /are nu alear0, du , o/a#ii eri/uloase* dar /are N da/, o/a#ia vine 4n 4nt5m inarea lor* N r,m5n /u s5n0e re/e* nealterat* entru a o /om'ate: era unul dintre oamenii /u voin9, /alm,* /are nu rives/ o rime;die 4n via9, de/5t /a e un adversar 4n duel* /are 4i /al/ulea#, mi2/,rile* 4i studia#, &or9a* /are nu se 0r,'es/* dar /are ni/i nu #,'oves/ entru a l,sa im resia la2it,9ii* /are 4n9ele05nd dintr-o rivire toate avanta;ele lor* u/id dintr-o sin0ur, lovitur,. E8* relu, el* am str,',tut Si/ilia 2i Cala'ria* am navi0at dou, luni 4n Ar8i ela0 2i n-am v,#ut ni/iodat, um'ra unui 'andit sau a unui irat. De a/eea ni/i n-am s us a/estea Ex/elen9ei sale /a s-o 4ndemn s, renun9e la roie/t* 0l,sui +aetano7 m-a 4ntre'at 2i am r,s uns. Da* dra0, +aetano* iar /onversa9ia /u dumneata este /5t se oate de interesant,7 de a/eea* entru /, vreau s,-mi relun0es/ l,/erea* 8aidem la Monte-Cristo. "ntre tim se a ro iau re ede de /a ,tul voia;ului. Su&la un v5nt #drav,n* ast&el /, 'ar/a &,/ea 2ase-2a te mile e or,. 3e m,sur, /e se a ro iau* insula ie2ea ar/, tot mai mare din s5nul m,rii7 iar 4n atmos&era lim ede a ultimelor ra#e ale #ilei* se distin0ea* asemenea 08iulelelor dintr-un arsenal* mormanul de st5n/i 4n0r,m,dite unele este altele* iar rintre ele se vedeau 4n/ol9ind 'uruienile ro2ii 2i verdele /o a/ilor. De2i matelo9ii ,reau e de lin lini2ti9i* era v,dit /, aten9ia lor st,tea trea#, 2i /, rivirea lor /er/eta o0linda vast, e /are lune/au 2i al /,rei ori#ont 4l o ulau numai /5teva ',r/i de es/ari /u 5n#e al'e* le0,n5ndu-se /a ni2te es/,ru2i deasu ra valurilor. Nu mai aveau 5n, la Monte-Cristo de/5t vreo /in/is re#e/e mile* /5nd soarele 4n/e u s, as&in9eas/, dina oia Corsi/ei* ai /,rei mun9i se iveau la drea ta* desen5ndu-2i e /er dantel,ria sum'r,7 a/est morman de ietre* asem,n,tor uria2ului Adamastor* se 4n,l9a amenin9,tor 4n &a9a ',r/ii* /,reia 4i t,inuia soarele7 u9in /5te u9in um'ra ur/a din mare* alun05nd ar/, ultima r,s&r5n0ere a #ilei /e se stin0ea* 4n s&5r2it* ra#a luminoas, &u 0onit,

1H)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


5n, la is/ul /onului* unde se o ri un moment /a o trom', 4nv, ,iat, de vul/an7 4n /ele din urm, um'ra n, ,di tre tat /reasta* a2a /um n, ,dise 'a#a 2i insula nu se mai ar,t, de/5t /a un munte /enu2iu /e se 4ntune/a mereu. 3este o ;um,tate de /eas era noa te de lin,. Din &eri/ire marinarii se a&lau 4n lo/urile lor o'i2nuite* e /are le /uno2teau 5n, la /ea mai ne4nsemnat, st5n/, a ar8i ela0ului tos/an* /,/i 4n mi;lo/ul 4ntuneri/ului ro&und /are 4nv,luia 'ar/a* .ran# n-ar &i r,mas /u totul lini2tit. Corsi/a dis ,ruse 4n 4ntre0ime* insula Monte-Cristo devenise invi#i'il,* dar matelo9ii ,reau /, sunt 4n#estra9i* /a lVnxul* /u darul de a vedea 4n 'e#n,* iar /5rma/iul /are st,tea la /5rm, nu tr,da ni/i /ea mai mi/, e#itare. 1re/use a roa e un /eas de la a usul soarelui* /5nd lui .ran# i se ,ru /, #,re2te la un s&ert de mil,* e st5n/,* o &orm, mo8or5t,7 era 4ns, a2a de 0reu s, se distin0, /eva* 4n/5t* tem5ndu-se s, nu st5rneas/, 8a#ul matelo9ilor s,i* /on&und5nd /59iva nori lutitori /u us/atul* t,/u. Dar deodat, o lumin, mare a ,ru e 9,rm7 ,m5ntul utea s, semene /u un nor* dar &o/ul nu era un meteor. Ce-i /u lumina a/eea> 4ntre', el. Sst@ s use atronul* este un &o/. Dar s uneai /, insula e nelo/uit,. S uneam /, nu are o o ula9ie sta'il,* 4ns, am s us /, ea e un lo/ de o as entru /ontra'andi2ti. Bi entru ira9i@ Bi entru ira9i* s use +aetano re et5nd /uvintele lui .ran#* de a/eea am dat ordin s, tre/em din/olo de insul, /,/i* re/um vede9i* &o/ul e la s atele nostru. Dar /red /, &o/ul e mai de0ra', un motiv de lini2te de/5t de 4n0ri;orare* /ontinu, .ran#. ?amenii /are s-ar teme s, &ie v,#u9i n-ar a rinde &o/ul a/esta. ?* asta nu 4nseamn, nimi/@ 0l,sui +aetano* da/, a9i utea s, v, da9i seama* 4n 'e#n,* de o#i9ia insulei* a9i vedea /,* a2e#at a2a /um este* &o/ul nu oate &i #,rit ni/i de e /oast,* ni/i de la 3ianosa* /i numai din lar0ul m,rii. A2adar* te temi /, &o/ul ne oate anun9a /eva r,u> Va tre'ui s, ne 4n/redin9,m de asta* relu, +aetano /u o/8ii a9inti9i 4ntruna asu ra stelei ,m5nte2ti. Bi /um s, ne asi0ur,m> Ve9i vedea. +aetano se s&,tui /u tovar,2ii s,i* iar du , /in/i minute de dis/u9ii exe/utar, 4n t,/ere o manevr, /u a;utorul /,reia* /5t ai /li i* /otir,7 revenir, atun/i e drumul e /are 4l &,/user,* iar la /5teva se/unde du , s/8im'area de dire/9ie &o/ul dis ,ru* as/uns de o mi2/are de teren. C5rma/iul im rim, atun/i o dire/9ie nou, mi/ului vas* /are se a ro ia v,dit de insul, 2i 4n /ur5nd nu se a&la la o de ,rtare mai mare de /in/i#e/i de a2i. +aetano /o'or4 5n#a* iar 'ar/a r,mase e lo/. Se &,/use totul 4n /ea mai mare lini2te 2i* de altminteri* din momentul s/8im',rii drumului* ni/i un /uv5nt nu &usese rostit e 'ord. +aetano* /are ro usese ex edi9ia* 42i asumase toat, r,s underea. Cei atru matelo9i nu-l ierdeau din o/8i* re0,tindu-2i v5slele 2i st5nd 0ata s, se slu;eas/, de lo e9i* lu/ru /are* 0ra9ie 4ntuneri/ului* nu era 0reu. .ran# 42i /er/et, armele /u s5n0ele re/e e /are i-l /unoa2tem7 avea dou, u2ti /u /5te dou, 9evi 2i o /ara'in,7 le 4n/,r/a* examin, tr,0a/iurile 2i a2te t,. "n vremea asta* st, 5nul le ,dase mantaua /u 0lu0, 2i /,ma2,* 42i rinsese antalonii 4n ;urul 2alelor 2i* deoare/e era des/ul9* nu avusese nevoie s, se des/otoroseas/, ni/i de 4n/,l9,minte* ni/i de /iora i. "m'r,/at* sau mai 'ine #is* de#'r,/at /um era* duse un de0et la 'u#e* &,/5nd semn s, se ,stre#e /ea mai de lin, t,/ere 2i* d5ndu-2i drumul 4n mare* 4not, s re 9,rm /u at5ta ',0are de seam,* 4n/5t era /u ne utin9, s, se aud, /el mai mi/

1HC

Alexandre Dumas
#0omot. Doar du , 'ra#da &os&ores/ent, e /are o luau mi2/,rile lui* utea s, i se o'serve urma. "n /ur5nd dis ,ru 2i 'ra#da: +aetano a;unsese* desi0ur* e us/at. Lumea de e mi/ul vas r,mase ne/lintit, vreme de o ;um,tate de or,* du , /are a/eea2i 'ra#d, luminoas, &u v,#ut, rea ,r5nd l5n0, 9,rm 2i a ro iindu-se. "n /li a urm,toare +aetano a ,ru l5n0, 'ar/,. Ei* /e e> 4ntre'ar, 4n a/ela2i tim .ran# 2i /ei atru matelo9i. Ce s, &ie> s use el* sunt /ontra'andi2ti s anioli* at5t numai /, au /u ei doi 'andi9i /orsi/ani. Bi /e &a/ 'andi9ii /orsi/ani /u /ontra'andi2tii s anioli> Ei* Doamne* oamenii tre'uie s, se a;ute unii e al9ii* Ex/elen9,* de/lar, +aetano /u ton de ro&und, /aritate /re2tin,. Deseori 'andi9ii se simt /am 4n/ol9i9i e ,m5nt* de ;andarmi sau de /ara'inieri 2i atun/i 0,ses/ o 'ar/,* iar 4n 'ar/, ',ie9i /umse/ade /a noi. Vin s, /ear, os italitate 4n /asa noastr, lutitoare. Cum o s, re&u#,m a;utor unui nenoro/it /are e urm,rit> "i rimim 2i* entru mai mult, si0uran9,* ornim 4n lar0. Nu ne /ost, nimi/ 2i salv,m via9a sau /el u9in li'ertatea unuia dintre semenii no2tri* /are* la o/a#ie* re/unoa2te servi/iul /e i-am &,/ut* indi/5ndu-ne un lo/ 'un unde am utea s, de'ar/,m m,r&urile noastre* &,r, a &i deran;a9i de /urio2i. A8a* s use .ran#* e2ti 2i dumneata un &el de /ontra'andist* dra0, +aetano> Ei* /e vre9i* Ex/elen9,> s use el /u un #5m'et /e nu se oate des/rie* &a/e omul de toate* tre'uie s, tr,im. Atun/i /uno2ti oamenii /are o/u , Monte-Cristo la /easul a/esta. ?are/um. Noi marinarii suntem /a &ran/masonii: ne re/unoa2tem du , anumite semne. Bi /re#i /, n-am avea motive s, ne temem* de'ar/5nd> C5tu2i de u9in7 /ontra'andi2tii nu sunt 8o9i. Dar /ei doi 'andi9i /orsi/ani... relu, .ran#* /al/ul5nd dinainte toate ris/urile. Ei* Doamne* s use +aetano* nu sunt ei de vin, /, sunt 'andi9i7 de vin, e autoritatea. Cum a2a> .,r, 4ndoial,7 sunt urm,ri9i /, au ;u uit o iele nu alt/eva* /a 2i /um n-ar &i 4n &irea Corsi/ei s, se r,#'une. Ce 4n9ele0i rin a &i ;u uit o iele> au asasinat un om> 4ntre', .ran# /ontinu5ndu -2i /er/et,rile. "n9ele0 /, au u/is un du2man* relu, st, 5nul* /eea /e e /u totul alt/eva. Faidem atun/i s, /erem 0,#duire /ontra'andi2tilor 2i 'andi9ilor* s use t5n,rul. Cre#i /, ne-o a/ord,> .,r, ni/i o 4ndoial,. C59i sunt> 3atru* Ex/elen9, 2i /u /ei doi 'andi9i* 2ase. Exa/t /59i suntem noi. Ne a&l,m de/i* 4n /a#ul /5nd domnii a/e2tia s-ar ar,ta /u toane* la e0alitate 2i de/i 4n m,sur, s,-i 4n&r5n,m. A2adar* 4n/, o dat,* 8aidem la Monte-Cristo. Da* Ex/elen9,* dar ne ve9i 4n0,dui s, mai lu,m /5teva re/au9iuni> Cum s, nu* dra0ul meu. .ii 4n9ele t /a Nestor 2i rudent /a UlVsse. Mai mult de/5t 49i ermit* te ro0 /8iar. Atun/i* t,/ere* 0l,sui +aetano. 1oat, lumea t,/u. 3entru un om /are* /a .ran#* rivea ori/e lu/ru rin adev,rata lui rism,* situa9ia N &,r, a &i rime;dioas, N nu era li sit, de o anume 0ravitate. Se 0,sea 4n 4ntuneri/ul /el mai ro&und* i#olat 4n mi;lo/ul m,rii* /u marinari /are nu-l /uno2teau 2i /are nu aveau ni/i un motiv s,-i &ie devota9i7 /are 2tiau /, avea la el /5teva mii de &ran/i 2i /are* 4n #e/e r5nduri* da/, nu /u invidie* /el u9in din /urio#itate* 4i examinaser, armele* /are erau &oarte &rumoase. 3e de alt, arte urma s, des/ind,* &,r, alt, es/ort, de/5t oamenii a/e2tia* e o

1HH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


insul, /u un nume &oarte reli0ios* dar /are nu ,rea s, &,0,duias/, lui .ran# alt, os italitate de/5t a/eea o&erit, de /alvar lui !isus* 0ra9ie /ontra'andi2tilor 2i 'andi9ilor. A oi istoria vaselor s/u&undate* e /are o /re#use exa0erat, 4n tim ul #ilei* i se ,rea mai verosimil, noa tea. De a/eea* lasat /um era 4ntre 4ndoitul eri/ol* oate ima0inar* nu-i sl,'ea e oameni din o/8i 2i nu l,sa u2/a din m5n,. "ntre tim marinarii 4n,l9aser, din nou 5n#ele 2i reluaser, 'ra#da e /are o mai ad5n/iser, la du/ere 2i la venire. "n 4ntuneri/ .ran#* o'i2nuit 4ntru/5tva a/um /u 'e#na* distin0ea uria2ul de 0ranit e /are 'ar/a 4l o/olea* a oi* tre/5nd din nou de /ol9ul unei st5n/i* #,ri &o/ul /are str,lu/ea mai uterni/ de/5t 5n, atun/i* iar 4n ;urul &o/ului o'serv, /in/i sau 2ase ersoane. R,&r5n0erea lui se 4ntindea la o sut, de a2i 4n mare. +aetano o/oli lumina* men9in5nd totu2i 'ar/a 4n artea neluminat,. A oi* /5nd ea &u exa/t 4n &a9a &o/ului* o 4ndre t, s re el 2i intr, /u 'ravur, 4n /er/ul luminos* inton5nd un /5nte/ de es/ari al /,rui re&ren 4l re etau 4n /or tovar,2ii s,i. La rimul /uv5nt al /5nte/ului oamenii din ;urul &o/ului se ridi/aser, 2i se a ro iaser, de de'ar/ader* /u o/8ii &ixa9i asu ra ',r/ii a /,rei &or9, 2i ale /,rei inten9ii se str,duiau v,dit s, le a re/ie#e. "n /ur5nd ei ,rur, /, au examinat-o 4ndea;uns 2i se a2e#ar, din nou* /u ex/e 9ia unuia sin0ur /are r,mase 4n i/ioare* e 9,rm* 4n ;urul &o/ului unde se &ri0ea o /, ri-oar, 4ntrea0,. C5nd 'ar/a a;unse la vreo dou,#e/i de a2i de us/at* omul de e 9,rm &,/u ma2inal /u /ara'ina 0estul unei santinele /e a2tea t, o atrul, 2i stri0, 4n diale/t sard: Cine e> Stai@ .ran# 42i 4n/,r/, atun/i /u r,/eal, armele. +aetano s/8im', /u omul /5teva /uvinte* din /are /,l,torul nu 4n9elese nimi/* dar /are* de 'un, seam,* 4l riveau. Ex/elen9a sa* 4ntre', st, 5nul* vrea s,-2i s un, numele* sau s, r,m5n, ne/unos/ut> De 'un, seam, /, numele meu le e /u totul ne/unos/ut7 s une-le numai* de/lar, .ran#* /, sunt un &ran/e# /are /,l,tore2te de l,/ere. Du , /e +aetano transmise r,s unsul a/esta* santinela d,du un ordin unuia dintre oamenii de la &o/* /are se ridi/, 4ndat, 2i dis ,ru rintre st5n/i. Se &,/u t,/ere. .ie/are ,rea reo/u at de tre'urile sale: .ran# de de'ar/are* matelo9ii de 5n#e* /ontra'andi2tii de /, rioar,. Dar* 4n ne ,sarea a/easta a arent,* se o'servau unii e al9ii. ?mul /are se de ,rtase* rea ,ru deodat, dins re artea o us, a/eleia e unde dis ,ruse. .,/u un semn din /a santinelei* /are se 4ntoarse s re ei 2i se m,r0ini s, rosteas/, doar a/este /uvinte: *Laccommodi. !talienes/ul sLaccommodi este intradu/ti'il7 el vrea s, s un, totodat,: veni9i* intra9i* &i9i 'ine veni9i* &a/e9i /a la dumneavoastr, a/as,* sunte9i st, 5ni. Seam,n, /u &ra#a a/eea a lui Moli=re /are 4l uimea a2a de mult e 'ur08e#ul 0entilom rin /antitatea de lu/ruri /e /on9inea. Matelo9ii nu a2te tar, s, li se s un, de dou, ori7 din atru lo e9i 'ar/a a;unse la us/at. +aetano s,ri e 9,rm* s/8im', alte /5teva /uvinte 4n 2oa t, /u santinela. 1ovar,2ii s,i /o'or5r, unul du , altul7 veni* 4n s&5r2it 2i r5ndul lui .ran#. El avea una din u2ti de-a /urme#i2ul ie tului* +aetano avea /ealalt, u2/,* un matelot 4i 9inea /ara'ina. Costumul s,u era totodat, de artist 2i de dandV* /eea /e nu ins ir, 0a#delor ni/i o ',nuial, 2i de/i ni/i o nelini2te. 3ri onir, 'ar/a de 9,rm* &,/ur, /59iva a2i 4n /,utarea unui 'ivua/ /omod7 dar* &,r, 4ndoial,* un/tul s re /are se 4ndre tau nu /onvenea /ontra'andistului /are 4nde linea servi/iul de a#ni/* deoare/e 4i stri0, lui +aetano: Nu* nu e a/olo* v, ro0. +aetano 4n0,im, o s/u#, 2i* &,r, s, mai st,ruias/,* 4naint, s re artea o us,* 4n tim /e doi matelo9i a rinseser, ni2te tor9e la &o/* entru a lumina drumul.

1H(

Alexandre Dumas
.,/ur, vreo trei#e/i de a2i 2i se o rir, e-o mi/, es lanad, 4n/on;urat, de st5n/i 4n /are &useser, s/o'ite ni2te s/aune asem,n,toare oare/um unor mi/i 08erete* unde santinela ar utea s, stea a2e#at,. De ;ur 4m re;ur /re2teau* 4n vine de ,m5nt ve0etal* /59iva ste;ari iti/i 2i tu&i2uri dese de mir9i. .ran# a le/, o tor9, 2i 42i d,du seama* du , un morman de /e-nu2,* /, nu des/o erise /el dint5i /on&ortul lo/alit,9ii a/esteia 2i /,* desi0ur* /a era una dintre o asurile o'i2nuite ale vi#itatorilor noma#i de e insula Monte-Cristo. "n/ordarea sa 4n/etase7 du , /e a us i/iorul e us/at* du , /e a v,#ut atitudinea* da/, nu rieteneas/, /el u9in indi&erent,* a am&itrionilor* reo/u ,rile sale dis ,ruser,* iar 4n /onta/tul /u aroma /, rioarei* /are se &ri0ea 4n 'ivua/ul de al,turi* reo/u ,rile se s/8im'aser, 4n o&t, de m5n/are. "i aduse la /uno2tin9, a/easta lui +aetano* /are 4i r,s unse /, nimi/ nu oate &i mai sim lu de/5t o /in, atun/i /5nd ai* /um aveau ei 4n 'ar/,* 5ine* vin* 2ase ot5rni/8i 2i un &o/ 'un entru a le &ri0e. De altminteri* ad,u0, el* da/, Ex/elenta voastr, 0,se2te /, aroma /, rioarei este a2a de is ititoare* ot s, m, du/ 2i s, o&er ve/inilor no2tri dou, din ,s,rile e /are le avem entru o &elie din atru edul lor. Du-te* +aetano* du-te* 0l,sui .ran#7 dumneata e2ti 4ntr-adev,r n,s/ut /u 0eniul ne0o/ierii. "ntre tim * matelo9ii smulser, m,nun/8iuri de 'uruieni 2i &,/ur, le0,turi* /,rora le d,dur, &o/* /eea /e roduse un ;ar destul de res e/ta'il. .ran# a2te ta de/i /u ner,'dare* adulme/5nd 4ntruna aroma /, rioarei* 4ntoar/erea st, 5nului* /5nd a/esta rea ,ru 2i veni la el /u un aer &oarte nelini2tit. Ei* /e e> /e s-a 4nt5m lat> 4ntre', el. Au res ins ro unerea noastr,> Dim otriv,* de/lar, +aetano* /ondu/,torul /,ruia i s-a s us /, sunte9i un t5n,r &ran/e# v, invit, s, lua9i masa /u el. Ei* dar /ondu/,torul a/esta e un om &oarte /ivili#at* s use .ran# 2i nu v,d de /e a2 re&u#a* /u at5t mai mult /u /5t adu/ artea mea de /in,. ?* nu-i vor'a de asta7 el are de m5n/are mai mult de/5t este nevoie* dar une o /ondi9ie /iudat, venirii dumneavoastr, la el. La el> 4ntre', t5n,rul* 2i-a /onstruit /umva o /as,* ai/i> Nu* dar are un /,min &oarte /on&orta'il du , /5t se s une. "l /uno2ti e /ondu/,torul a/esta> Am au#it vor'indu-se de el. De 'ine sau de r,u> Bi 4ntr-un &el 2i 4ntr-altul. Dra/e@ Bi /are este /ondi9ia> S, v, l,sa9i le0at la o/8i 2i s, nu s/oate9i le0,tura de/5t /5nd v, va invita el. .ran# s/rut, /5t mai mult rivirea lui +aetano* /a s, a&le /e anume as/undea ro unerea lui. Ei* da* 0l,sui a/esta* r,s un#5nd 05ndirii lui .ran#* 2tiu 'ine* lu/rul merit, s, &ie /8i'#uit. Dumneata /e ai &i &,/ut 4n lo/ul meu> 4ntre', t5n,rul. Eu /are nu am nimi/ de ierdut* a2 mer0e. Ai a//e ta> Da* /el u9in din /urio#itate. Este* va s, #i/,* /eva /urios de v,#ut la /ondu/,torul a/esta> As/ulta9i* 0l,sui +aetano /o'or5nd vo/ea* nu 2tiu da/, /eea /e se s une este adev,rat... Se o ri* uit5ndu-se da/, nu /umva vreun str,in 4l as/ult,. Bi /e se s une> C, a/est /ondu/,tor tr,ie2te 4ntr-o su'teran, e l5n0, /are alatul 3itti este rea u9in lu/ru. Ce vis@ murmur, .ran#* a2e#5ndu-se la lo/.

1HK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


?* nu e un vis* /ontinu, atronul* e o realitate. Cama* /5rma/iul de e -Saint-.erdinand-* a intrat 4ntr-o #i a/olo 2i a ie2it 4nm,rmurit* s un5nd /, ast&el de /omori nu exist, de/5t 4n 'asme. Ei* dar 2tii /,* s un5ndu-mi a/estea* m-ai &a/e s, /o'or 2i 4n e2tera lui Ali-Da'a> 0l,sui .ran#. Ex/elen9,* v-am s us /e am au#it 2i eu. Atun/i m, s&,tuie2ti s, a//e t> ?* nu s un asta. Ex/elen9a voastr, &a/e /um va /rede. N-a2 vrea s,-i dau un s&at 4ntr-o 4m re;urare /a a/easta. .ran# medit, /5teva /li e* 4n9elese /, omul a/ela a2a de 'o0at nu utea s,-i voias/, r,ul* lui /are avea numai /5teva mii de &ran/i7 2i deoare/e nu 4ntre#,rea* 4n toat, /8estiunea* de/5t o /in, admira'il,* a//e t,. +aetano orni /u r,s unsul lui. 1otu2i* am s us* .ran# era rev,#,tor* de a/eea voi s, ai', /5t mai multe am,nunte asu ra /iudatului 2i misteriosului am&itrion. Se 4ntoarse de/i s re matelotul /are* 4n tim ul dialo0ului* ;umulise ot5rni/8ile* /u 0ravitatea unui om m5ndru de 4ndeletni/irile sale 2i-l 4ntre', /u /e utuser, s, vin, ai/i oamenii a/eia* deoare/e nu se vedeau a/olo ni/i ',r/i* ni/i /or,'ii. Eu nu sunt 4n0ri;orat des re artea a/easta 2i /unos/ vasul /u /are ei /,l,tores/* de/lar, matelotul. Este un vas &rumos> Dores/ unul la &el Ex/elen9ei voastre* /a s, &a/, o/olul lumii. Cam /e /a a/itate are> Cam o sut, de 'utoaie. De altminteri* e un vas /urios* un Va/8t /um s un en0le#ii* dar /on&e/9ionat 4n a2a /8i 4n/5t s, 4n&runte marea e ori/e vreme. Bi unde a &ost /onstruit> Nu 2tiu. Cred /u toate astea /, este 0enove#. Bi /um 4ndr,#ne2te un 2e& de /ontra'andi2ti s,-2i /onstruias/, un Va/8t entru /omer9ul s,u 4n ortul +enovei> /ontinu, .ran#. Eu n-am s us /, ro rietarul Va/8tului e un /ontra'andist* de/lar, matelotul. Nu* dar mi se are /, a s us +aetano. +aetano v,#use e/8i a;ul de de arte* dar 4n/, nu vor'ise /u ni-meni. Dar da/, omul a/esta nu e un 2e& de /ontra'andi2ti* /e este> Un no'il 'o0at /are /,l,tore2te de l,/ere. -Faida* de* 05ndi .ran#* ersona;ul e /u at5t mai misterios /u /5t versiunile se 'at /a 4n /a . Bi /um 4l /8eam,> C5nd 4l 4ntrea', /ineva* el r,s unde /, se nume2te Sim'ad Marinarul. M, 4ndoies/ 4ns, /, a/esta este numele lui adev,rat. Sim'ad Marinarul> Da. Bi unde lo/uie2te no'ilul a/esta> 3e mare. Din /e 9ar, este> Nu 2tiu. L-ai v,#ut> Uneori. Ce &el de om e> Ex/elen9a voastr, 42i va da sin0ur, seama. Bi unde o s, m, rimeas/,> .,r, 4ndoial, /, 4n alatul a/ela su'teran des re /are v-a vor'it +aetano. Bi n-a9i avut ni/iodat, /urio#itatea* /5nd a9i o osit ai/i 2i a9i 0,sit insula ustie* s, 4n/er/a9i a ,trunde 4n alatul &erme/at>

1(A

Alexandre Dumas
?* 'a da* Ex/elen9,* de/lar, matelotul7 'a de mai multe ori /8iar7 totdeauna 4ns, /er/et,rile noastre au &ost #adarni/e. Am s/oto/it e2tera de ;ur 4m re;ur 2i n -am 0,sit /ea mai mi/, tre/ere. Se s une de alt&el /, u2a nu se des/8ide /u o /8eie* /i /u un /uv5nt ma0i/. Fot,r5t lu/ru* murmur, .ran#* am intrat 4ntr-o oveste din G mie i una de nopi. Ex/elen9a sa v, a2tea t,* s use dina oia lui o vo/e e /are o re/unos/u: vo/ea santinelei. Noul venit era 4ntov,r,2it de doi oameni din e/8i a;ul Va/8tului. "n lo/ul ori/,rui r,s uns* .ran# 42i s/oase 'atista 2i o re#ent, /elui /are 4i vor'ise. .,r, a rosti un /uv5nt* i se le0ar, o/8ii /u o 0ri;, /e tr,da temerea /a el s, nu s,v5r2eas/, vreo indis/re9ie7 du , a/eea &u us s, ;ure /, nu va 4n/er/a 4n ni/i un /8i s,-2i s/oat, le0,tura. 6ur,. Atun/i /ei doi oameni 4l luar, de /5te un 'ra9 2i el merse /,l,u#it de ei* /u santinela 4nainte. Sim9i* du , vreo trei#e/i de a2i* du , aroma tot mai is ititoare a /, rioarei* /, tre/ea din nou e dinaintea 'ivua/ului: &u silit a oi s,-2i /ontinue drumul 4n/, vreo /in/i#e/i de a2i* 4naint5nd* desi0ur* 4n dire/9ia unde +aetano nu &usese l,sat s, ,trund,: interdi/9ie /are se ex li/a a/um. Cur5nd du , s/8im'area de atmos&er, 4n9elese /, intra 4ntr-o su'teran,7 du , /5teva /li e de mers au#i un trosnet 2i i se ,ru /, atmos&era se s/8im', iar,2i devenind /,ldu9,* 4nmiresmat,7 sim9i* 4n s&5r2it* /, i/ioarele sale /,l/au e un /ovor 0ros 2i moale7 /,l,u#ele 4l ,r,sir,. Urm, o /li , de t,/ere 2i un 0las s use 4ntr-o &ran9u#eas/, /ore/t,* de2i /u un a//ent str,in: .i9i 'inevenit la mine* domnule7 ute9i s, v, s/oate9i 'atista. .ire2te /, .ran# nu a2te t, s, i se re ete de dou, ori invita9ia7 s/oase 'atista 2i se omeni 4n &a9a unui ',r'at 4ntre E(-%A de ani* urt5nd un ve2m5nt tunisian* adi/, un &es ro2u /u un /iu/ure lun0* al'astru* de m,tase* o vest, nea0r, de ostav 'rodat, 4n aur* antaloni sta/o;ii lar0i 2i um&la9i* 08etre de a/eea2i /uloare* 'rodate /u aur /a 2i vesta 2i a u/i 0al'eni7 un /a2mir s lendid 4i str5n0ea mi;lo/ul* iar un 8an0er as/u9it 2i 4n/ovoiat tre/ea rin /in0,toare. De2i de o aloare a roa e livid,* ',r'atul avea o &i0ur, deose'it de &rumoas,7 o/8ii lui erau vii 2i str, un0,tori7 nasul dre t 2i a roa e la nivel /u &runtea indi/a ti ul 0re/ 4n toat, uritatea lui* iar din9ii al'i /a erlele ie2eau admira'il su' musta9a nea0r, /are 4i 4n/adra. Doar aloarea lui era /iudat,7 ,rea un om 4n/8is de mult, vreme 4ntr-un morm5nt 2i /are nu utuse re/, ,ta /arna9ia /elor vii. .,r, s, &ie 4nalt de statur,* era 'ine &,/ut 2i* asemenea oamenilor de la sud* avea m5inile 2i i/ioarele mi/i. Ceea /e 4ns, 4l uimi e .ran# /are /ara/teri#ase istorisirea lui +aetano* un vis* &u som tuo#itatea mo'ilierului. 1oat, /amera era ta etat, /u sto&e tur/e2ti de /uloare /,r,mi#ie* /u &lori de aur. "ntr-o &irid, se a&la un &el de divan av5nd deasu ra un tro&eu de arme ara'e /u te/i de ar0int 2i /u m5nere /are s/5nteiau de nestemate7 din la&on at5rna o lam , de /ristal* vene9ian* de o &orm, 2i o /uloare &erme/,toare* iar i/ioarele se odi8neau e un /ovor tur/es/ 4n /are se a&undau 5n, la 0le#n,7 erdele at5rnau la u2a rin /are .ran# intrase 2i la o alt, u2, /e l,sa tre/erea 4ntr-o a doua /amer,* /are ,rea s lendid iluminat,. Am&itrionul 4l l,s, un moment e .ran# 4n voia uimirii sale 2i* de altminteri* 4l examina 2i el* nesl,'indu-l din o/8i. Domnule* 4i s use* 4n s&5r2it* v, /er de o mie de ori iertare entru re/au9iile /e vi s-au retins s re a &i adus la mine7 dar* deoare/e 4n marea arte a tim ului* insula e ustie* da/, se/retul lo/uin9ei mele ar &i /unos/ut* a2 0,si desi0ur* la 4na oiere* /ui'ul a/esta 4ntr -o stare destul de roast,* lu/ru /are mi-ar dis l,/ea enorm* nu entru a0u'a 4n sine* /i entru /, n-a2 mai utea s, m, des art /5nd vreau de restul ,m5ntului. Voi /,uta a/um s,

1(1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


v, &a/ s, uita9i mi/a ne l,/ere* o&erindu-v, /eea /e desi0ur nu n,d,;duia9i /, ve9i 0,si ai/i* adi/, o /in, a//e ta'il, 2i un at 'un. A* nu* s/um ul meu am&itrion* r,s unse .ran#* nu e nevoie s, v, s/u#a9i. Am v,#ut totdeauna /, oamenilor /are ,trundeau 4n alate &erme/ate li se le0au o/8ii: 05ndi9i-v, la Raoul din Hughenoii. Nu am de /e m, l5n0e* /,/i /eea /e dumneavoastr, 4mi ar,ta9i* aminte2te minunile din G mie i una de nopi. V, voi s une /a Lu/ullus: Da/, a2 &i 2tiut /, voi avea onoarea vi#itei dumneavoastr,* m-a2 &i re0,tit. "n s&5r2it 4ns,* a2a /um este ustni/ia mea* v-o un la dis o#i9ie 2i a2a /um este /ina mea* v-o o&er. Ali* ne serve2ti> A roa e 4n a/eea2i /li , erdeaua se d,du 4n l,turi 2i un ne0ru nu'ian* 4ntune/at /a a'anosul* 4m'r,/at /u o sim l, 'lu#, al',* &,/u semn st, 5nului /, utea s, trea/, 4n sala de m5n/are. A/um* s use ne/unos/utul lui .ran#* nu 2tiu da/, sunte9i de ,rerea mea* dar 0,ses/ /, nimi/ nu e mai st5n;enitor de/5t de a r,m5ne dou, sau trei /easuri 4ntre atru o/8i &,r, a 2ti /u /e nume sau /e titlu s, ne vor'im. Remar/a9i /, res e/t rea mult le0ile os italit,9ii entru a v, 4ntre'a 4n rivin9a numelui sau titlului dumneavoastr,7 v, ro0 numai s,-mi ar,ta9i o denumire oare/are /u a;utorul /,reia s, v, ot adresa /uv5ntul. "ntru/5t m, rive2te* entru a v, u2ura* v, voi in&orma /, mie mi se s une 4ndeo'2te Sim'ad Marinarul. !ar eu* de/lar, .ran#* v, voi s une /,* 4ntru/5t nu-mi li se2te* entru a &i 4n situa9ia lui Aladin* de/5t &aimoasa lam , minunat,* nu v,d ni/i o iedi/, 4n a m, numi entru moment Aladin. Denumirile nu ne vor s/oate din ?rientul unde* sunt is itit s, /red* am &ost trans ortat rin uterea unui 0eniu 'un. No'ile Aladin* 0l,sui atun/i /iudatul am&itrion* a9i au#it* nu-i a2a* /, suntem servi9i. V, ro0 s, 'inevoi9i a intra 4n sala de m5n/are7 reaumilul dumneavoastr, servitor o ia 4nainte s, v, arate drumul. Bi* d5nd 4n l,turi erdeaua* Sim'ad tre/u 4naintea lui .ran#. .ran# tre/ea dintr-o 4n/5ntare 4ntr-alta7 masa era s lendid servit,. Du , /e se 4n/redin9, 4n rivin9a a/estui un/t im ortant*42i lim', o/8ii 4n ;ur. Sala de m5n/are nu era mai u9in s lendid, de/5t 'udoarul e /are 4l ,r,sise7 era toat, din marmur,* /u 'asorelie&uri anti/e de /ea mai mare valoare* iar la am'ele extremit,9i ale s,lii relun0i* dou, minunate statui 9ineau e /a ete /o2uri de &ru/te. Co2urile /on9ineau dou, iramide de &ru/te admira'ile7 anana2i de Si/ilia* rodii din Mala0a* orto/ale din insulele Daleare* iersi/i din .ran9a 2i smo/8ine din 1unis. Cina se /om unea dintr-un &a#an &ri t* 4n/on;urat de mierle din Corsi/a* de o 2un/, de mistre9* de o ul , de /, rioar, re arat, t,t,re2te* de un /al/an s lendid 2i o lan0ust, 0i0anti/,. !ntervalele dintre ta/5murile mari erau um lute de ta/5muri mi/i /u rin#5nd 0ust,rile. 1a/5murile erau de ar0int* &ar&uriile de or9elan ;a one#. .ran# se &re/, la o/8i s, se 4n/redin9e#e /, nu visea#,. Numai Ali avea voie s, serveas/, 2i se a/8it, &oarte 'ine. Musa&irul 4i aduse laude &a9, de 0a#d,. Da* 0l,sui a/esta* &,/5nd onorurile /inei /u /ea mai mare si0uran9,7 da* e un 'iet om /are mi-e &oarte devotat 2i /are se a/8it, /5t oate mai 'ine de datoria sa. "2i adu/e aminte /, i-am salvat via9a 2i* deoare/e 9inea are-se la /a ul s,u* mi-a ,strat oare/are re/uno2tin9, /, l-am salvat. Ali se a ro ie de st, 5n* 4i lu, m5na 2i i-o s,rut,. No'ile Sim'ad* 0l,sui .ran#* a2 &i rea indis/ret 4ntre'5ndu-v, 4n /e 4m re;ur,ri a9i s,v5r2it &a ta a/easta &rumoas,> ?* e /5t se oate de sim l,@ r,s unse am&itrionul. Se are /, 4m ieli9atul d,duse t5r/oale e l5n0, seraiul 'eiului din 1unis mai mult de/5t 4i era 4n0,duit unui &l,/,u de /uloarea lui7 ast&el /, 'eiul l-a /ondamnat s, i se taie lim'a* m5na 2i /a ul: lim'a 4n rima #i* m5na 4n a doua 2i /a ul 4n a treia. Dorisem dintotdeauna s, am 4n servi/iul meu un mut*

1($

Alexandre Dumas
a2-te tai s, i se taie lim'a 2i 4i ro usei e urm, 'eiului s, mi-l dea 4n s/8im'ul unei admira'ile u2ti /u dou, 9evi* /are 4n a;un mi se ,ruse /, a st5rnit dorin9ele "n,l9imii sale. El 2ov,i o /li ,* /,/i 9inea &oarte mult s, termine /u nenoro/itul. Dar ad,u0ai u2tii un /u9it de v5n,toare en0le#es/* /u /are 2tir'isem iata0anul "n,l9imii sale* ast&el /, 'eiul se 8ot,r4 s,-i /ru9e m5na 2i /a ul* dar /u /ondi9ia s, nu mai /al/e ni/iodat, rin 1unis. Re/omanda9ia era de risos. C5nd ne/redin/iosul #,re2te de de arte /oasta A&ri/ii* el se as/unde 4n &undul Va/8tului 2i nu-l mai o9i s/oate de a/olo de/5t /5nd Va/8tul iese din ra#a /elei de a treia ,r9i a lumii. .ran# r,mase un moment t,/ut 2i 4n05ndurat* ne2tiind /e s, /read, des re voio2ia /rud, /u /are am&itrionul 4i istorisise 4nt5m larea. Bi* asemenea onora'ilului marinar al /,rui nume l-a9i luat* s use el s/8im'5nd /onversa9ia* dumneavoastr, v, etre/e9i via9a /,l,torind> Da* e o dorin9, e /are o aveam 4ntr-un tim /5nd nu 05ndeam delo/ /, am s-o ot 4nde lini* s use ne/unos/utul #5m'ind. Am mai &ormulat /5teva dorin9e* /are* n,d,;duies/* se vor 4nde lini toate e r5nd. De2i Sim'ad rostise /uvintele a/estea /u /el mai mare s5n0e re/e* o/8ii s,i #v5rliser, o rivire de /iudat, &ero/itate. A9i su&erit mult* domnule L> 4l 4ntre', .ran#. Sim'ad tres,ri 2l-l rivi 9int,. Du , /e vede9i /, am su&erit> 4ntre', el. Du , toate* de/lar, .ran#7 du , 0lasul* rivirea* aloarea 2i du , 4ns,2i via9a e /are o du/e9i. Eu tr,ies/ via9a /ea mai &eri/it, e /are mi-o ot 4n/8i ui* o adev,rat, via9, de a2,7 sunt re0ele /rea9iunii: m, simt 'ine 4ntr-un lo/* r,m5n7 m, li/tises/* le/7 sunt li'er /a as,rea* am ari i /a ea7 oamenii /are m, 4n/on;oar, mi se su un la un semn. M, amu# din /5nd 4n /5nd ',t5ndu-mi ;o/ de ;usti9ia omeneas/,* r, indu-i un 'andit e /are ea 4l /aut,* un /riminal e /are 4l urm,re2te. A oi eu am ;usti9ia mea* ;osni/, 2i 4nalt,* &,r, am5nare 2i &,r, a el* /are /ondamn, sau /are a'solv, 2i /,reia nimeni nu i se oate 4m otrivi. ?* da/, a9i &i 0ustat via9a mea* n-a9i mai vrea alta 2i nu v-a9i mai 4na oia ni/iodat, 4n lume* a&ar, doar de /a#ul /5nd ar tre'ui s, reali#a9i /ine 2tie /e roie/t mare@ De exem lu* o r,#'unare@ s use .ran#. Ne/unos/utul &ix, asu ra t5n,rului una din a/ele riviri /are se ad5n/es/ 4n str,&undul inimii 2i min9ii. De /e o r,#'unare> 4ntre', el. 3entru /,* relu, .ran#* 4mi &a/e9i im resia unui om /are* erse/utat de so/ietate* are de li/8idat /u ea o so/oteal, /um lit,. Ei 'ine* v, 4n2ela9i* 0l,sui Sim'ad r5#5nd* N r5sul lui /iudat /are 4i ar,ta din9ii al'i* as/u9i9i7 a2a /um m, vede9i* /u sunt un &el de &ilantro 2i oate /,* 4ntr-o #i* voi veni la 3aris s, &a/ /on/uren9, domnului A ert 2i omului /u Mi/a Mantie Al'astr,. Bi ve9i &a/e /,l,toria a/easta entru 4nt5ia oar,> ?* da. Vi se are /am /urios* nu-i a2a> V, asi0ur 4ns, /, nu sunt eu de vin, da/, am 4nt5r#iat at5ta* 4ntr-o #i sau 4ntr-alta lu/rul se va 4nt5m la. Bi /rede9i /, ve9i &a/e /,l,toria /ur5nd> Nu 2tiu 4n/,* de inde de anumite 4m re;ur,ri su use unor /om'ina9ii nesi0ure. A2 vrea s, &iu a/olo /5nd ve9i veni7 voi /,uta s, v, r,s l,tes/* e /5t 4mi va sta 4n utin9,* os italitatea e /are mi-o d,rui9i a2a de lar0 la Monte-Cristo. A2 a//e ta o&erta dumneavoastr, /u mult, l,/ere* de/lar, am&itrionul7 din ,/ate 4ns,* da/, vin* voi veni oate in/o0nito. "ntre tim * os ,9ul 4nainta 2i ,rea servit doar entru .ran#7 /,/i ne/unos/utul a'ia se atinsese de una sau dou, din 'u/atele s lendidului &estin /e-i o&erise 2i /,ruia musa&irul nea2te tat 4i a/orda o /inste &oarte mare. "n s&5r2it* Ali aduse desertul sau* mai 'ine #is* lu, /o2urile din m5inile statuilor 2i le use e mas,.

1(E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A2e#, 4ntre am'ele /o2uri o /u , mi/, de ar0int* a/o erit, /u un /a a/ din a/ela2i metal. Res e/tul /u /are Ali adusese /u a a959, /urio#itatea lui .ran#. S,lt, /a a/ul 2i v,#u o ast, ver#uie* /are sem,na /u o dul/ea9, divin,* dar /are 4i era a'solut ne/unos/ut,. 3use la lo/ /a a/ul* tot a2a de ne2tiutor asu ra /on9inutului /u ei /a 2i 4nainte de a-l &i ridi/at* 2i* 4ndre t5ndu-2i o/8ii asu ra am&itrionului* 4l v,#u #5m'ind. Nu-i a2a /, nu ute9i s, 08i/i9i* 4i s use a/esta* /e &el de aliment /on9ine mi/ul vas 2i /, el va intri0,> M,rturises/. Ei 'ine* dul/ea9a a/easta ver#uie nu e ni/i mai mult ni/i mai u9in de/5t am'ro#ia e /are F<'= o servea la masa lui 6u iter. Desi0ur 4ns,* 0l,sui .ran#* /,* tre/5nd rin m5na oamenilor* am'ro#ia 2i-a ierdut numele /eres/ lu5nd unul omenes/. Cum se nume2te 4n lim'a; de r5nd in0redientul a/esta entru /are* de altminteri* nu simt o atra/9ie deose'it,> 1o/mai &a tul a/esta tr,dea#, ori0inea noastr, material,* ex/lam, Sim'ad7 de multe ori noi tre/em ast&el e l5n0, &eri/ire* &,r, s-o vedem* &,r, s-o rivim* sau* da/, am v,#ut-o 2i rivit-o* &,r, s-o re/unoa2tem. Dumneavoastr, sunte9i un om o#itiv 2i aurul e #eul dumneavoastr,* 0usta9i de ai/i* iar minele din 3eru* +u#arat 2i +olonda vi se vor des/8ide. Sunte9i un om /u ima0ina9ie* sunte9i oet7 0usta9i de ai/i 2i 'arierele osi'ilului au s, dis ar,* vi se vor des/8ide /5m iile in&initului* v, ve9i lim'a /u inima 2i /u s iritul des/,tu2ate* 4n domeniul &,r, de mar0ini al reveriei. Sunte9i am'i9ios* aler0a9i du , m,re9iile ,m5ntului7 0usta9i de ai/i 2i 4ntr-un /eas ve9i &i re0e* nu re0ele unui mi/ re0at* t,inuit 4n vreun /ol9 al Euro ei* /a .ran9a* S ania sau An0lia* /i re0ele lumii* re0ele universului* re0ele /rea9iunii. 1ronul dumneavoastr, va &i 4n,l9at e muntele unde Satan l-a dus e !isus7 2i* &,r, a avea nevoie s,-i adu/e9i oma0ii* &,r, s, &i9i silit a-i s,ruta 08eara* ve9i &i suveranul st, 5n e toate re0atele ,m5ntului. S une9i* nu e is ititor /eea /e v, o&er 2i nu e un lu/ru &oarte u2or> 3rivi9i@ S un5nd a/easta* des/o eri la r5ndu-i /u a de ar0int* /are /on9inea su'stan9a at5t de l,udat,* lu, o lin0uri9, din dul/ea9a ma0i/,* o duse la 0ur, 2i o savur, e 4ndelete /u o/8ii 4n/8i2i e ;um,tate 2i /u /a ul e s ate. .ran# 4i l,s, r,0a#ul s, 0uste minunea re&erat, a oi* /5nd v,#u /, 2i-a mai revenit: "n de&initiv* 4ntre', el* /e este lu/rul a/esta a2a de re9ios> A9i au#it des re D,tr5nul de e Munte* /el /are a vrut s,-l asasine#e e .ili -Au0ust> .,r, 4ndoial,. Ei 'ine* 2ti9i /, el domnea este o vale 'o0at,* /are domina muntele de unde 42i luase numele itores/. "n valea a/easta erau 0r,dini minunate* lantate de Fassen-'en-Sa'a8* iar 4n 0r,dinile a/estea se a&lau avilioane i#olate. El 42i o&tea ale2ii 4n avilioane 2i le d,dea s, m,n5n/e N s une Mar/o-3olo N o anume 'uruian, /are 4i trans orta 4n rai* rintre lante ve2ni/ 4n&lorite* rintre &ru/te 4ntotdeauna /oa te 2i &emei totdeauna vir0ine. Dar /eea /e tinerii ar8i&eri/i9i luau dre t realitate* era vis7 4ns, un vis a2a de l,/ut* de 4m',t,tor 2i volu tuos* 4n/5t se vindeau /u tru 2i su&let /elui /e li-l d,ruise 2i* su un5ndu-se ordinelor lui /a unor ordine ale lui Dumne#eu* se du/eau s, loveas/, la /a ,tul lumii vi/tima ar,tat,* murind 4n /8inuri &,r, s, se l5n0,* /u sin0ura idee /, moartea e /are o 4ndurau nu era de/5t o tre/ere s re via9a de 4n/5nt,ri e /are o 0ustaser,* 0ra9ie 'uruienii s&inte servit, 4n &a9a dumneavoastr,. "n /a#ul a/esta* ex/lam, .ran#* e vor'a de 8a2i2. Da* /unos/ 8a2i2ul* /el u9in du , nume. A9i 08i/it* no'ile Aladin* e 8a2i2* /el mai 'un 2i mai /urat 8a2i2 /are se &a/e la Alexandria* 8a2i2ul lui A'u0or* omul uni/* omul /,ruia ar tre'ui s, i se 4nal9e un alat /u ins/ri 9ia: ,egustorului de /ericire* N lumea recunosctoare.

1(%

Alexandre Dumas
Bti9i /, simt nevoia s,-mi dau seama sin0ur de adev,rul sau de exa0erarea laudelor dumneavoastr,> 0l,sui .ran#. Da9i-v, seama sin0ur* dar s, nu v, o ri9i la rima ex erien9,7 /, 4n ori/e lu/ru* sim9urile tre'uies/ o'i2nuite /u o im resie nou,* 'l5nd, sau violent,* trist, sau voioas,. Natura d, o lu t, 4m otriva su'stan9ei divine* natura /are nu e &,/ut, entru 'u/urie 2i /are se a0a9, de durere. Se im une /a natura 4n&r5nt, s, su/om'e 4n lu t, /u realitatea* s, urme#e visul7 2i atun/i visul st, 5ne2te* atun/i visul devine via9, 2i via9a vis7 dar /e deose'ire 4n trans&i0urarea a/easta@ Com ar5nd durerile existen9ei reale /u des&,t,rile existen9ei &i/tive* nu ve9i mai voi s, tr,i9i ni/iodat,* /i s, visa9i mereu. C5nd ve9i ,r,si lumea a/easta entru lumea altora* vi se va ,rea /, tre/e9i de la o rim,var, na olitan, la o iarn, la on,* vi se va ,rea /, ,r,si9i aradisul entru ,m5nt 2i /erul entru iad. Musa&irule* 0ust, 8a2i2ul@ Dre t ori/e r,s uns* .ran# lu, o lin0uri9, din asta minunat,* e m,sura a/eleia luat, de am&itrion 2i o duse la 0ur,. Dra/e* ex/lam, el* du , /e 4n08i9i dul/ea9a divin,* nu 2tiu 4n/, da/, re#ultatul va &i a2a de l,/ut re/um s une9i* dar lu/rul nu mi se are savuros a2a /um a&irma9i. 3entru /, /erul 0urii dumneavoastr, nu e 4n/, de rins /u su'limul su'stan9ei e /are o 0ust,. S une9i-mi: v-au l,/ut din /a ul lo/ului stridiile* /eaiul* 'erea en0le#eas/,* tru&ele* lu/ruri e /are le-a9i adorat a oi> "i 4n9ele0e9i oare e romanii /are re arau &a#anii /u utre#i/iuni 2i e /8ine#ii /are m,n5n/, /ui'uri de r5ndunele> ?* nu@ Ei 'ine* la &el e /u 8a2i2ul7 m5n/a9i-l numai o t #ile 2i ni/i o 8ran, din lume nu vi se va mai ,rea /, atin0e &ine9ea 0ustului a/esta e /are 4l so/oti9i ast,#i oate &ad 2i 0re9os. S, tre/em* de altminteri* 4n /amera de al,turi* adi/, 4n /amera dumneavoastr,* iar Ali ne va servi /a&eaua 2i ne va da i e. Se ridi/ar, am5ndoi 2i* 4n tim /e a/ela /are 42i d,duse numele de Sim'ad 2i e /are l-am numit 2i noi ast&el din /5nd 4n /5nd entru a utea s,-i d,m* /a 2i musa&irului s,u* o denumire oare/are* transmitea /5teva orun/i servitorului* .ran# intr, 4n /amera de al,turi. A/easta avea o mo'il, mai sim l,* de2i nu mai u9in 'o0at,. Era de o &orm, rotund, 2i un mare divan o 4n/on;ura. Dar divanul* ere9ii* la&onul 2i ar/8etele erau a/o erite /u 'l,nuri minunate* netede 2i moi* asemeni /elor mai moi /ovoare7 'l,nuri de ti0ri din Den0al /u dun0i atr,0,toare7 'l,nuri de antere de la Ca * /u ete #0lo'ii /a a/ela /are i se arat, lui Dante* 4n s&5r2it* 'l,nuri de urs din Si'eria* de vul i din Norve0ia* iar toate a/este 'l,nuri erau #v5rlite din 'el2u0 unele este altele* 4n/5t se ,rea /, mer0i e /el mai des 0a#on 2i /, te odi8ne2ti e atul /el mai m,t,sos. Se /ul/ar, am5ndoi e divan7 /iu'u/uri* /u tu'uri de iasomie 2i /u imamele de /8i8lim'ar* se a&lau la 4ndem5na lor* re0,tite 4n a2a &el 4n/5t s, n-ai nevoie s, &ume#i de dou, ori dintr-unul sin0ur. Luar, &ie/are /5te unul. Ali le a rinse 2i ie2i du , /a&ea. Urm, un moment de t,/ere* 4n r,stim ul /,ruia Sim'ad se l,s, 4n voia 05ndurilor* /are ,reau /,-l reo/u , ne4n/etat* /8iar 4n toiul /onversa9iei* iar .ran# /ed, reveriei mute 4n /are /a#i a roa e totdeauna /5nd &ume#i un tutun ex/elent /e are /, du/e* o dal, /u &umul toate 0ri;ile min9ii* 4na oindu-i 4n s/8im' &um,torului toate visurile su&letului. Ali aduse /a&eaua. Cum o vre9i> 4ntre', ne/unos/utul7 &ran9u#e2te sau tur/e2te* tare sau u2oar,* 4ndul/it, sau nu> R,m5ne la ale0erea dumneavoastr,: se oate re ara 4n toate &elurile. Am s-o 'eau tur/e2te* r,s unse .ran#. Bi &a/e9i &oarte 'ine* ex/lam, am&itrionul7 a/easta dovede2te /, ave9i 4n/lin,ri entru via9a oriental,. ?8* vede9i dumneavoastr,* orientalii sunt sin0urii oameni /are 2tiu s, tr,ias/,. Eu* ad,u0, el* /u unul din a/ele #5m'ete /iudate /are nu 4i s/, au t5n,rului* du , /e 4mi voi termina tre'urile la 3aris* m, voi du/e s, mor 4n ?rient. !ar da/, atun/i vre9i s, m, 0,si9i* va tre'ui s, m, /,uta9i la Cairo* la Da0dad sau la !s a8an. Va &i lu/rul /el mai u2or* 0l,sui .ran#* /,/i am im resia /,-mi /res/ ari i de vultur* iar /u a/este ari i a2 &a/e o/olul lumii 4n $% de ore.

1()

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A8a* 8a2i2ul 42i rodu/e e&e/tul7 ei 'ine* des&a/e9i-v, ari ile 2i #'ura9i 4n re0iunile su ra-omene2ti* nu v, teme9i de nimi/* se ve08ea#, asu ra dumneavoastr,* iar da/,* asemenea a/elora ale lui !/ar* ari ile dumneavoastr, se vor to i 4n soare* noi vom &i ai/i s, v, rimim. "i s use atun/i /5teva /uvinte ara'e lui Ali* /are &,/u un 0est de su unere 2i se retrase* dar &,r, s, se 4nde ,rte#e. "n .ran# se rodu/ea o trans&ormare 'i#ar,. 1oat, o'oseala &i#i/, a #ilei* toate 4n/ord,rile min9ii rile;uite de 4nt5m l,rile din tim ul serii* dis ,reau /a 4n rimul moment de odi8n,* /5nd tr,ie2ti 4n/, 4ndea;uns entru a sim9i somnul venind. ! se ,rea /, tru ul s,u /a ,t, o u2urin9, imaterial,* /, s iritul i se lim e#e2te 4n mod extraordinar* /, sim9urile 42i du'lea#, &a/ult,9ile7 ori#ontul se l,r0ea 4ntruna* dar nu ori#ontul sum'ru e /are lutea o s aim, nel,murit, 2i e /are 4l v,#use 4nainte de a adormi* /i un ori#ont al'astru* str,ve#iu* imens* /u tot a#urul m,rii* /u toate r,s&r5n0erile soarelui* /u toate miresmele v5ntului7 a oi* rintre /5nte/ele matelo9ilor s,i a2a de lim e#i 2i de /lare* 4n/5t ai &i al/,tuit din ele o armonie divin,* da/, uteai s, le note#i* ar,t5ndu-se insula Monte-Cristo* nu /a o st5n/, amenin9,toare e valuri* /i /a o oa#, ierdut, 4n ustiu7 e urm,* e m,sur, /e 'ar/a se a ro ia* /5nte/ele deveneau mai numeroase* /,/i o armonie vr,;it, 2i misterioas, ur/a de e insul, s re Dumne#eu* /a 2i /5nd o #5n, /a LoreleV* sau un vr,;itor /a Am 8ion* ar &i vrut s, atra0, un su&let sau s, /onstruias/, un ora2. "n s&5r2it* 'ar/a atinse 9,rmul* dar &,r, s&or9are* &,r, #0uduitur,* a2a /um 'u#ele atin0 'u#ele 2i el intr, 4n e2ter,* &,r, /a e2tera &erme/,toare s, 4n/ete#e. Co'or4 sau* mai 'ine #is* i se ,ru /, /o'oar, /5teva tre te* res ir5nd un aer roas ,t* 4m',ls,mat* /a a/ela /are* desi0ur* domnea 4n ;urul e2terei Cir/eei* l,smuit din miresme /are dis un su&letul la visare* din /,lduri /are ard sim9urile 2i rev,#u tot /e v,#use 4naintea somnului* de la Sim'ad am&itrionul &antasti/* 5n, la Ali servitorul mut7 a oi totul ,ru /, se 2ter0e 2i se /on&und, su' o/8ii s,i /a ultimele um're ale unei lanterne ma0i/e e /are o stin0i 2i se re0,si 4n /amera /u statui luminat, numai de una din a/ele l,m i anti/e 2i alide /e ve08ea#, 4n toiul no 9ii asu ra somnului sau volu t,9ii. Erau a/elea2i statui 'o0ate 4n &orm,* 4n lux 2i 4n oe#ie* o/8ii ma0neti/i* /u #5m'ete las/ive* /u lete admira'ile. Erau 38rVneea* Cleo atra* Mesalina* marile /urte#ane7 a oi* rintre um'rele im udi/e* se stre/ur, /a o ra#, /urat,* /a un 4n0er /re2tin 4n mi;lo/ul ?lVm ului* una din a/ele &i0uri /aste* una din a/ele um're /alme* una din a/ele vi#iuni 'l5nde /e ,rea /, 42i voalea#, &runtea vir0inal, su' im urit,9ile de marmur,. ! se ,ru atun/i /, /ele trei statui 42i 4m reunaser, iu'irile entru un sin0ur ',r'at 2i /, ',r'atul era el* /, se a ro iau de atul unde el visa un al doilea somn* /u i/ioarele ierdute 4n tuni/ele lor lun0i* al'e* /u s5nul 0ol* /u ,rul des&,2ur5ndu-se /a o und,* /u una din a/ele atitudini 4n &a9a /,rora #eii su/om'au* dar /,rora s&in9ii le re#istau* /u una din a/ele riviri in&lexi'il, 2i ar#,toare /a rivirea 2ar elui a9intit, asu ra ,s,rii 2i /, el se l,sa 4n voia rivirilor dureroase /u o 4n/le2tare volu tuoas,* /u un s,rut. .ran# avu im resia /, 4n/8idea o/8ii 2i /,* rin ultima rivire #v5rlit, 4n ;urul s,u* 4ntrevedea statuia udi/, /e se voala 4n 4ntre0ime7 a oi* du , /e o/8ii i se 4n/8iser, entru lu/rurile reale* sim9urile i se des/8iser, entru im resiile im osi'ile. Urm, atun/i o volu tate &,r, r,0a#* o iu'ire &,r, odi8n,* /a a/eea e /are ro&etul o &,0,duia ale2ilor s,i. 1oate 0urile de iatr, devenir, vii* toate ie turile devenir, /alde* ast&el /,* entru .ran#* /are 4ndura entru 4nt5ia oar, st, 5nirea 8a2i2ului* iu'irea a/easta era a roa e o durere* volu tatea a roa e o tortur,* /5nd sim9ea e 0ura sa 4nsetat,* 'u#ele statuilor moi 2i re/i /a inelele unei 2o 5rle* dar /u /5t 'ra9ele sale 4n/er/au s, res in0, dra0ostea ne/unos/ut,* /u at5t 'u#ele su&ereau vra;a visului misterios* ast&el /, du , o lu t, entru /are 2i-ar &i dat su&letul* se de/lar, 4nvins 2i /,#u 05&5ind* ars de o'oseal,* istovit de volu tate* su' s,rut,rile amantelor de marmur, 2i su' 4n/5nt,rile visului &,r, de ere/8e.

1(C

Alexandre Dumas

Ca itolul XXX!!

Trezire

C5nd .ran# 42i reveni* o'ie/tele exterioare ,reau o a doua arte a visului7 i se ,ru /, se a&l, 4ntr-un morm5nt unde ,trundea anevoie* /a o rivire miloas,* o ra#, de soare. "ntinse m5na 2i sim9i iatra7 se a2e#, 4n /a ul oaselor: era /ul/at* 4n 'urnusul s,u* e un at de ier'uri us/ate* &oarte moale 2i &oarte 4nmiresmat. Dis ,ruse ori/e n,lu/ire 2i* /a 2i /um statuile n-ar &i &ost de/5t um're ie2ite din morminte 4n tim ul visului* ieriser, o dat, /u tre#irea. .,/u /59iva a2i s re un/tul de unde venea lumina7 a0ita9iei visului 4i urma /almul realit,9ii. Se v,#u 4ntr-o e2ter,. "naint, s re des/8i#,tur, 2i* rin u2a &ixat,* #,ri un /er al'astru 2i o mare a#urie. Aerul 2i a a s/5nteiau 4n ra#ele soarelui de diminea9,7 matelo9ii st,teau e 9,rm* vor'ind 2i r5#5nd* la #e/e a2i de mare* 'ar/a se le0,na /u 0ra9ie 4n an/ora ei. Savur, /5teva /li e 'ri#a r,/oroas, /are 4i tre/ea este &runte* as/ult5nd #0omotul sla' al vasului /are se mi2/a 2i l,sa e st5n/i o dantel, de s um, al', /a ar0intul7 se l,s, &,r, s, medite#e* &,r, s, /u0ete* 4n voia &arme/ului divin /are este 4n ordinea &irii* mai /u seam, /5nd te tre#e2ti dintr-un vis &antasti/7 a oi* u9in /5te u9in* via9a de a&ar,* a2a de /alm,* de ur,* de m,rea9,* 4i reaminti /iud,9enia somnului 2i amintirile 4n/e ur, s,-i revin, 4n memorie. "2i aminti de sosirea e insul,* de re#entarea 4n &a9a unui 2e& de /ontra'andi2ti* de un alat su'teran lin de s lendori* de un os ,9 ex/elent 2i de o lin0uri9, de 8a2i2. Dar* 4n &a9a realit,9ii din toiul #ilei* i se ,rea /, tre/use /el u9in un an de la 4nt5m l,rile a/elea* 4ntr-at5t de viu era visul 4n 05ndul sau 2i 4ntr-at5t de mare era lo/ul /e-l o/u a 4n mintea sa. De a/eea* din /5nd 4n /5nd* ima0ina9ia a2e#a 4n mi;lo/ul matelo9ilor sau unea s, str,'at, o st5n/, ori s, se le0ene 4n 'ar/, una din um'rele /are 4i 4nstelaser, noa -tea /u s,rut,rile lor. Avea de altminteri /a ul er&e/t li'er 2i tru ul er&e/t odi8nit: ni/i o toro eal, 4n /reier* /i* dim otriv,* o 'un, dis o#i9ie 0eneral,* o o&t, de a se 'u/ura de aer 2i de soare* mai mare /a ori/5nd. Se a ro ie de/i /u voio2ie* de matelo9i. De 4ndat, /e-l v,#ur,* a/e2tia se ridi/ar,* iar st, 5nul se a ro ie de el. No'ilul Sim'ad* 4i s use a/esta* ne-a 4ns,r/inat s, adu/em Ex/elen9ei voastre salut,rile sale 2i ne-a s us s, v, /omuni/,m ,rerea sa de r,u /, nu 2i-a utut lua r,mas 'un7 n,d,;duie2te 4ns, /,-l ve9i s/u#a* a&l5nd /, o /8estiune &oarte ur0ent, 4l /8eam, la Mala0a. Va s, #i/,* dra0ul meu +aetano* s use .ran#* totul e de/i realitate7 exist, un om /are m-a rimit e insul,* /are mi-a o&erit o os italitate re0al, 2i /are a le/at 4n tim /e eu dormeam> "nto/mai* 4n/5t rivi9i mi/ul s,u Va/8t /are se de ,rtea#,* iar da/, ve9i vrea s, lua9i luneta 2i s, rivi9i* ve9i re/unoa2te ro'a'il 0a#da dumneavoastr, 4n mi;lo/ul e/8i a;ului s,u. S un5nd a/estea* +aetano 4ntinse 'ra9ul 4n dire/9ia unui mi/ Va/8t /are se 4ndre ta s re sudul Corsi/ii. .ran# s/oase luneta* o otrivi 2i o 4ndre t, s re lo/ul indi/at. +aetano nu se 4n2ela. La u a vasului* misteriosul str,in st,tea 4n i/ioare* 4ntors s re d5nsul 2i 9in5nd* /a 2i el* o lunet, 4n m5n,7 era 4m'r,/at 4n ve2m5ntul /u /are se ar,tase 4n a;un musa&irului s,u 2i-2i &lutura 'atista 4n semn de adio. .ran# 4i 4na oie salutul* s/o95nd la r5ndul s,u 'atista 2i &lutur5nd-o la &el. Du , o se/und,* un nor u2or de &um se ridi/, la u a vasului* se des rinse 0ra9ios 2i se 4n,l9,* 4n/et* s re /er7 e urm,* o detun,tur, sla', a;unse 5n, la .ran#.

1(H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Au#i9i* s use +aetano. V, s une adio. 15n,rul 42i lu, /ara'ina 2i o des/,r/, 4n aer* dar &,r, s eran9, /, #0omotul va utea s, str,'at, distan9a /are des ,r9ea Va/8tul de /oast,. Ce ordon, Ex/elen9a voastr,> 4ntre', +aetano. Mai 4nt5i* s,-mi a rin#i o tor9,. A* da* 4n9ele0* de/lar, st, 5nul7 /a s, /,uta9i intrarea a artamentului vr,;it. Cu mult, l,/ere* Ex/elen9,* da/, lu/rul v, amu#,7 va voi da tor9a /erut,. M-a mun/it 2i e mine 05ndul a/esta 2i mi-am 4n0,duit s, /aut 4n trei sau atru r5nduri. Dar a tre'uit s, renun9. +iovanni* ad,u0, el* a rinde o tor9, 2i d,-o Ex/elen9ei sale. +iovanni se su use. .ran# lu, tor9a 2i intr, 4n su'teran,* urmat de +aetano. Re/unos/u lo/ul unde se tre#ise e atul de ier'uri 4n/, r,v,2ite dar* ori/5t 42i lim', tor9a e 4ntrea0a su ra&a9, exterioar, a e2terii* nu v,#u nimi/ alt/eva de/5t* N du , ni2te urme de &um N /, al9ii 4naintea lui &,/user, #adarni/ a/elea2i /er/et,ri. Nu l,s, totu2i ni/i un ete/ din #idul de 0ranit* de ne ,truns* /a 2i viitorul* &,r, s,-l examine#e7 nu v,#u o #05rietur, 4n /are s, nu v5re lama /u9itului de v5n,toare7 nu remar/, un un/t relie&at e /are s, nu a ese* 4n s eran9a /, va /eda7 dar totul &u de0ea'a* ast&el /, ierdu* &,r, vreun re#ultat* dou, /easuri /u /er/etarea a/easta. "n /ele din urm,* renun9,7 +aetano trium&a. C5nd .ran# se 4na oie e la;,* Va/8tul se mai vedea doar /a un un/t al' la ori#ont7 se servi de lunet,* dar ni/i rin ea nu se mai utea distin0e /eva. +aetano 4i reaminti /, venise entru v5n,toarea de /a re* /eea /e el uitase /om let. Lu, u2/a 2i 4n/e u s, /utreiere insula /u aerul omului /are 4nde line2te o datorie* mai de0ra', de/5t simte o l,/ere* iar du , un s&ert de or, u/ise o /a r, 2i dou, /, rioare. Dar /a rele* de2i s,l'ati/e 2i s rintene /a ni2te /, rioare* sem,nau rea mult /u /a rele noastre domesti/e* ast&el /, .ran# nu le rivea /a e un v5nat. De alt&el* era din a;un /u adev,rat eroul unei ove2ti din G mie i una de nopi 2i se sim9ea atras* &,r, s, vrea* s re e2ter,. Atun/i* /u toat, #,d,rni/ia rimei /er/et,ri* o lu, de la /a * du , /e 4i s use lui +aetano s, &ri0, o /, rioar,. A doua vi#it, dur, destul* /,/i* la 4na oiere* /, rioara era &ri t, 2i masa re0,tit,. .ran# se a2e#, 4n lo/ul unde* 4n a;un* oamenii veniser, s,-l invite la /ina misteriosului am&itrion 2i #,ri 4n/, o dat,* /a e un es/,ru2 le0,nat e /reasta unui val* mi/ul Va/8t /e /ontinua s, 4nainte#e s re Corsi/a. Dar* 4i s use lui +aetano* m-ai anun9at /, no'ilul Sim'ad se 4ndrea t, s re Mala0a* 4n tim /e mie mi se are /, mer0e dire/t s re 3orto-Ve//8io. Nu v, mai adu/e9i aminte* de/lar, atronul* /, v-am s us /, rintre oamenii e/8i a;ului s,u se 0,ses/ deo/amdat, doi 'andi9i /orsi/ani> Adev,rat. Bi se du/e s,-i lase e /oast,> 4ntre', .ran#. "nto/mai. ?* el este un om* ex/lam, +aetano* /are nu se teme ni/i de Dumne#eu* ni/i de diavol* du , /5t se s une 2i /are s-ar a'ate /u /in/i#e/i de le08e din drum /a s, a;ute un nenoro/it. Dar a/est &el de 'ine ar utea s,-l un, 4n /on&li/t /u autorit,9ile 9,rii unde exer/it, a/est 0en de &ilantro ie* s use .ran#. Ei 2i /e-i as, lui de autorit,9i> 4ntre', +aetano r5#5nd. "2i 'ate ;o/ de ele. N-au de/5t s, 4n/er/e s,-l urm,reas/,. Mai 4nt5i* Va/8tul s,u nu e o nav,* /i o as,re 2i ar lua -o /u trei noduri din dou,s re#e/e 4naintea unei &re0ate7 2i a oi* n-are de/5t s, se re&u0ie#e 2i el e /oast,. Nu va 0,si oare* retutindeni* rieteni> Mai lim ede de/5t ori/e era &a tul /, no'ilul Sim'ad* am&itrionul lui .ran#* avea onoarea s, se 0,seas/, 4n le0,turi /u /ontra'andi2tii 2i 'andi9ii de e toate /oastele Mediteranei* /eea /e arat, /, o/u , o o#i9ie destul de /iudat,.

1((

Alexandre Dumas
3e .ran# nu-l mai re9inea nimi/ la Monte-Cristo. 3ierduse ori/e s eran9, de a des/o eri se/retul e2terii* ast&el /, se 0r,'i s, de;une#e* orun/ind oamenilor s, ai', 'ar/a re0,tit, entru momentul /5nd va termina. 3este o ;um,tate de or, se a&la la 'ord. Mai arun/, o rivire asu ra Va/8tului: a/esta st,tea 0ata s, dis ar, 4n 0ol&ul 3orto-Ve//8io. D,du semnalul le/,rii. "n momentul /5nd 'ar/a se unea 4n mi2/are* Va/8tul dis ,rea. ? dat, /u el* se 2ter0ea ultima realitate a no 9ii re/edente7 de a/eea* os ,9ul* Sim'ad* 8a2i2ul 2i statuile 4n/e eau s, se to eas/, entru .ran# 4n a/ela2i vis. Dar/a merse toat, #iua 2i toat, noa tea7 iar a doua #i* /5nd soarele r,s,ri* dis ,ruse 2i insula Monte-Cristo. De 4ndat, /e .ran# use i/iorul e ,m5nt* uit,* /el u9in momentan* 4nt5m l,rile etre/ute 2i 42i termin, 4ndatoririle de l,/ere 2i de olite9e la .loren9a* nemaiav5nd alt, reo/u are* de/5t s,-2i 4nt5lneas/, tovar,2ul /are 4l a2te ta la Roma. 3le/, de/i* iar s5m',t, seara a;unse /u dili0en9a 4n 3ia9a V,mii. A artamentul* re/um v-am s us* era re9inut dinainte* ast&el /, nu mai avea de/5t s, se du/, la 8otelul lui 3astrini7 lu/rul nu to/mai u2or* /,/i mul9imea um lea str,#ile* iar Roma se a&la 4n rada 8,rm,laiei 4n,'u2ite 2i &e'rile din rea;ma marilor evenimente. Bi la Roma sunt atru mari evenimente e an: Carnavalul* S, t,m5na S&5nt,* S&5ntul ;ur,m5nt 2i S&5ntul 3etru. 1ot restul anului* ora2ul re/ade 4n a atia lui osa/,* stare intermediar, 4ntre via9, 2i moarte* /are 4l &a/e s, semene /u un o as 4ntre lumea a/easta 2i /ealalt,. 3o as su'lim* 8alt, lin, de oe#ie 2i /ara/ter* unde .ran# mai o osise 4n /in/i sau 2ase r5nduri 2i e /are* de &ie/are dat,* o 0,sise mai minunat, 2i mai &antasti/,. Str,',tu 4n /ele din urm, 0loata /are era din /e 4n /e mai numeroas, 2i mai a0itat, 2i a;unse la 8otel. De /um 4ntre',* i se r,s unse /u o'r,#ni/ia s e/i&i/, vi#itiilor de tr,suri re9inute 2i 8an0iilor /u /amere o/u ate /, nu mai exista ni/i un lo/ entru el la 8otelul Londra. "i trimise atun/i lui 3astrini /artea de vi#it, 2i omeni de Al'ert de Mor/er&. Mi;lo/ul reu2i* /,/i 3astrini 4nsu2i veni re ede* s/u#5ndu-se /, a l,sat e Ex/elen9a sa s, a2te te* /ert5ndu-2i servitorii* lu5nd s&e2ni/ul din m5na /i/eronelui /are usese st, 5nire e /,l,tor 2i se re0,tea s,-l du/, la Al'ert* /5nd a/esta 4i ie2i 4n 4nt5m inare. A artamentul re9inut se /om unea din dou, /,m,ru9e 2i un /a'inet. Camerele d,deau s re strad,* 4m re;urare e /are 3astrini o s/oase 4n eviden9, /a &iind o /alitate ne re9uit,. Restul eta;ului era 4n/8iriat unui ersona; &oarte 'o0at* des re /are se /redea /, e si/ilian sau malte#7 8otelierul nu utu s, s un, exa/t /,reia din /ele dou, na9iuni 4i a ar9inea /,l,torul. .oarte 'ine* ;u 5ne 3astrini* #ise .ran#* dar ne-ar tre'ui numaide/5t o /in, entru seara a/easta 2i o /alea2/, entru m5ine 2i entru #ilele urm,toare. C5t rive2te /ina* r,s unse 8an0iul* ve9i &i servi9i 4ndat,7 dar 4n /e rive2te /alea2/a... Ei* /um 4n /e rive2te /alea2/a@> ex/lam, Al'ert. 6u 5ne 3astrini* s, nu 0lumim. Ne tre'uie o /alea2/,. Domnule* 4i s use 8an0iul* vom &a/e tot /e ne va st, 4n utin9, s, /, ,t,m una. Mai mult* nu v, ot s une. Bi /5nd avem r,s unsul> 4ntre', .ran#. M5ine diminea9,* r,s unse 8an0iul. La nai'a* s use Al'ert. ? s-o l,tim mai s/um * at5ta tot. 1ari&ul se /unoa2te: la DraGe sau la Aar n* dou,#e/i 2i /in/i de &ran/i 4n #ilele o'i2nuite 2i trei#e/i sau trei#e/i 2i /in/i de &ran/i dumini/ile 2i s,r',torile7 une /in/i &ran/i e #i /omisionul* 4n total atru#e/i de &ran/i 2i s, nu mai vor'im. Mi-e tare team, /,* o&erind /8iar 4ndoit* domnii a/eia n-au s, ne oat, ro/ura. S, se un, atun/i /aii la tr,sura mea. E /am 8odoro0it, de /,l,torie* dar n-are a &a/e.

1(K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Nu se vor 0,si /ai. Al'ert se uit, la .ran# /a un om /,ruia i se d, un r,s uns de ne4n9eles. Ai au#it* .ran#> N-au /ai* s use. Dar nu se ot /, ,ta ni/i /ai de dili0en9,> Sunt 4n/8iria9i to9i de;a de /in/is re#e/e #ile* ast&el /, n-au mai r,mas de/5t /aii a'solut ne/esari entru servi/iu. Ce s ui de asta> 4ntre', .ran#. S un /,* atun/i /5nd un lu/ru tre/e din/olo de 4n9ele0erea mea* nu #,'oves/ asu ra lui /i tre/ la altul. 6u 5ne 3astrini* e 0ata masa> Da* Ex/elen9,. Ei* 'ine* mai 4nt5i s, /in,m. Dar /alea2/a 2i /aii> 4ntre', .ran#. .ii e a/e* dra0, rietene* vor veni sin0uri: totul e /8estie de re9. Bi* su' a/ea admira'il, &iloso&ie /are nu /rede nimi/ /u ne utin9, /5t, vreme 42i simte un0a doldora sau orto&elul 'ine /, tu2it* Mor/er& m5n/,* se /ul/,* adormi &,r, 0ri;, 2i vis, /, aler0, 4n /arnaval 4ntr-o /alea2/, /u 2ase /ai.

Ca itolul XXX!!!

/andii romani

A doua #i* .ran# se tre#i /el dint5i 2i de /um se tre#i* sun,. Qorn,itul /lo o9elului nu se stinsese 4n/, 2i 3astrini 4nsu2i 42i &,/u a ari9ia. Ei* 'ine* aveam dre tate ieri* Ex/elen9,* /5nd nu voiam s, v, &,0,duies/ nimi/* 0l,sui 8otelierul trium&,tor* &,r, s, a2te te m,/ar 4ntre'area lui .ran#. V-a9i 05ndit rea t5r#iu* ast&el /, nu mai exist, ni/i o /alea2/, la Roma* entru ultimele trei #ile* se 4n9ele0e. Adi/, entru /ele /5nd ea 4mi este a'solut ne/esar,* #ise .ran#. Ce* nu exist, /alea2/,> 4ntre', Al'ert intr5nd. Exa/t* dra0, rietene* r,s unse .ran# 2i ai 08i/it din /a ul lo/ului. Admira'il ora2 Roma asta etern,@ Ex/elen9,* relu, 3astrini /are dorea s, men9in, /a itala lumii /re2tine la o anumit, demnitate 4n o/8ii /,l,torilor s,i* nu mai e ni/i o /alea2/, 4n/e 5nd de dumini/, diminea9, 5n, mar9i seara* dar e urm, ve9i 0,si 2i /in/i#e/i da/, vre9i. 1ot e /eva 2i asta* s use Al'ert. Ast,#i e ;oi* /ine 2tie /e se oate 4nt5m la 5n, dumini/,. Au s, soseas/, #e/e* dou,s re#e/e mii de /,l,tori /are vor s ori di&i/ult,9ile* r,s unse .ran#. Dra0ul meu* 0l,sui Mor/er&* s, ne 'u/ur,m de re#ent 2i s, nu 4ntune/,m viitorul. Cel u9in o s, utem avea o &ereastr,> 4ntre', .ran#. S re /e> Ei* la nai'a* s re strada rin/i al,@ A* da* o &ereastr,@ ex/lam, 3astrini. Cu ne utin9,* a'solut /u ne utin9,. Mai era una la eta;ul al /in/ilea al alatului Doria 2i a &ost 4n/8iriat, unui rin9 rus entru dou,#e/i de 9e/8ini e #i. 1inerii se riveau /u un aer 'uim,/it. Dra0ul meu* 4i s use .ran# lui Al'ert* 2tii /e ar &i mai 'ine de &,/ut> S, etre/em /arnavalul la Vene9ia. A/olo* /el u9in* da/, nu 0,sim o tr,sur,* vom 0,si 0ondole.

1KA

Alexandre Dumas
A* nu* ex/lam, Al'ert. Am 8ot,r5t s, v,d /arnavalul la Roma* 2i-l voi vedea /8iar da/, ar &i s, stau e i/ioroan0e. Dravo* asta e o idee admira'il,* mai /u seam, entru a stin0e lam ioanele@ ex/lam, .ran#. Ne vom de08i#a 4n oli2ineli vam iri sau 4n lo/uitori din Landes 2i vom avea un su//es ne'un. Ex/elen9ele voastre dores/ totu2i o tr,sur, 5n, dumini/,> La dra/u@ Nu /umva 49i 4n/8i ui /, o s, /utreier,m str,#ile Romei e ;os* /a ni2te ort,rei> s use Al'ert. M, 0r,'es/ s, exe/ut ordinele Ex/elen9elor voastre* 0l,sui 3astrini7 v, 4n2tiin9e# numai /, tr,sura are s, /oste 2ase ia2tri e #i. !ar eu* dra0, domnule 3astrini* s use .ran#* eu* /are nu sunt /a ve/inul nostru milionarul* te 4n2tiin9e# la r5ndu-mi /,* 4ntru/5t vin la Roma entru a atra oar,* /unos/ re9ul /ale2tilor 4n #ilele o'i2nuite* dumini/ile 2i s,r',torile. "9i vom da dois re#e/e ia2tri entru ast,#i* m5ine 2i oim5ine 2i o s,-9i r,m5n, totu2i un /52ti0 &rumu2el. Cu toate a/estea* Ex/elen9,... s use 3astrini* 4n/er/5nd s, se 4m otriveas/,. Bter0e-o* s/um , 0a#d,* 2ter0e-o* 4i 2uier, .ran#7 altminteri m, voi to/mi eu 4nsumi /u a//ettatorele dumitale /are e 2i al meu7 un rieten ve/8i /are m-a ;umulit de mul9i 'ani 5n, a/um 2i /are* 4n s eran9a /, m, va mai ;umuli* are s, se mul9umeas/, /u un re9 mai mi/ de/5t a/ela e /are 9i-l o&er. 3rin urmare* vei ierde di&eren9a 2i numai din vina dumitale. Nu v, osteni9i* Ex/elen9,* s use 3astrini /u #5m'etul ne0ustorului italian /are se de/lara 4nvins7 m, voi sili 2i n,d,;duies/ /, ve9i &i mul9umit. Dravo* a2a mai 4n9ele0 2i eu@ C5nd dori9i tr,sura> 3este un /eas. 3este un /eas va &i la u2,. "ntr-adev,r* este un /eas* tr,sura 4i a2te ta e tineri. ? tr,sur, modest,* /are* 4n vederea solemnit,9ii* &usese ridi/at, la ran0ul de /alea2/,* dar* 4n /iuda 4n&,9i2,rii ei medio/re* tinerii &ur, 'u/uro2i /, au un atare ve8i/ul entru trei #ile. Ex/elen9,* stri0, /i/eronele v,#5ndu-l e .ran# /, 42i s/oate nasul rin &ereastr,* s, a ro ii* /u eul de alat> ?ri/5t de o'i2nuit era .ran# /u l,ud,ro2enia italian,* se sim9i 4ndemnat s, riveas/, 4n ;ur7 dar /uvintele i se adresau /8iar lui. .ran# era -Ex/elen9a-* -/u eul- era tr,sura* - alatulera 8otelul Londra. "ntre0ul 0eniu &an&aron al na9iei se 0,sea 4ntr-o sin0ur, &ra#,. .ran# 2i Al'ert /o'or5r,. Cu eul se a ro ie de alat. Ex/elen9ele lor 42i lun0ir, i/ioarele e 'an/8ete* /i/eronele s,ri e s/aunul de dina oi. Unde dores/ Ex/elen9ele lor s, le /ondu/> Mai 4nt5i la S&5ntul 3etru 2i e urm, la Colosseum* s use Al'ert /a un adev,rat ari#ian. Dar nu 2tia un lu/ru: /, ai nevoie de o #i /a s, ve#i S&5ntul 3etru 2i de o lun,* /a s,-l studie#i. Qiua tre/u de/i ne&,/5nd alt/eva de/5t s, riveas/,. Deodat,* rietenii ',0ar, de seam, /, as&in9ea. .ran# s/oase /easul: erau orele atru 2i ;um,tate. 3ornir, 4ndat, e drumul s re 8otel. La u2,* .ran# orun/i vi#itiului s, &ie 0ata entru orele o t. Voia s,-i arate lui Al'ert Colosseumul su' /lar de lun,* a2a /um 4i ar,tase S&5ntul 3etru 4n lin, #i. C5nd 4i ar,9i unui rieten un ora2 e /are l-a mai v,#ut* ui a/eea2i /o/8et,rie /a 2i /5nd i-ai ar,ta o &emeie 4l /,rei amant ai &ost. 3rin urmare* .ran# 4i s/8i9, vi#itiului itinerariul7 urma s, ias, rin oarta del 3o olo* s, mear0, de-a lun0ul #idului exterior 2i s, reintre rin oarta San-+iovanni. Ast&el* Colosseumul le a ,rea &,r, ni/i o re0,tire 2i &,r, /a .orumul* Ca itoliul. Ar/ul lui Se timiu Sever* 1em lul lui Antoniu 2i .austin 2i Via Sa/ra vor servi de tre te use 4n drum entru a-l mi/2ora.

1K1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se a2e#ar, la mas,. 3astrini le &,0,duise oas e9ilor s,i un &estin ex/elent* dar le d,du o /in, oare/are7 nimi/ de #is. La s&5r2itul /inei intr, 2i el. .ran# /re#u la 4n/e ut /, venise entru a rimi /om limente 2i se re0,tea s, i le adrese#e* /5nd a/esta 4l 4ntreru se de la rimele /uvinte: Ex/elen9,* 0l,sui el* a ro'area dumneavoastr, m, 'u/ur,7 dar nu entru asta am venit... Ai venit s, ne s ui /umva /, ai 0,sit o tr,sur,> 4ntre', Al'ert a rin#5ndu-2i 9i0ara. C5tu2i de u9in* 'a /8iar a9i &a/e 'ine* Ex/elen9,* s, nu v, mai 05ndi9i la tr,sur, 2i s, v, resemna9i. La Roma* lu/rurile sunt sau nu sunt /u utin9,. C5nd vi s-a s us /, nu sunt /u utin9,* s-a terminat. La 3aris e mult mai /omod: /5nd un lu/ru nu se oate* 4l l,te2ti 4ndoit 2i ai 4ndat, /eea /e /eri. A2a 4i aud s un5nd e to9i &ran/e#ii* #ise 3astrini /am 4n9e at* de a/eea nu 4n9ele0 de /e mai lea/, 4n /,l,torie. Numai ne'unii 2i ro2tii /a noi /,l,tores/* s use Al'ert* #v5rlind &le0mati/ &umul 4n tavan 2i r,sturn5ndu-se le0,nat e i/ioarele de dina oi ale ;il9ului. ?amenii /umin9i nu-2i ,r,ses/ alatul din strada Felder* 'ulevardul +and 2i Ca&< de 3aris. Se 4n9ele0e /, Al'ert lo/uia 4n strada sus-numit,* /,-2i &,/ea 4n &ie/are #i romenada e 'ulevard 2i /, lua masa #ilni/ la sin0ura /a&enea unde se /inea#,* /5nd totu2i te a&li 4n termeni 'uni /u /8elnerii. 3astrini r,mase o /li , t,/ut7 era v,dit /,-2i re0,tea r,s unsul /are* &,r, 4ndoial,* nu i se ,rea to/mai lim ede. Dar* 4n s&5r2it* venise2i /u un s/o anumit* i se adres, .ran# 4ntreru 5nd re&lexiile 0eo0ra&i/e ale 8otelierului. Vrei s, ne ex ui o'ie/tul vi#itei dumitale> A* da. !at,* a9i /omandat /alea2/a entru orele o t> Exa/t. Ave9i inten9ia s, vi#ita9i il Colosseo> Adi/, Colosseumul> E totuna. .ie. A9i s us vi#itiului s, ias, rin oarta del 3o olo* s, &a/, o/olul #idurilor 2i s, reintre rin oarta San-+iovanni> A/estea sunt ro riile mele /uvinte. !tinerariul este /u ne utin9,. Cu ne utin9,> Sau /el u9in &oarte eri/ulos. 3eri/ulos> Bi de /e> Din /au#a &aimosului Lui0i Vam a. Mai 4ntii* s/um ul meu am&itrion* /ine e &aimosul Lui0i Vam a> 4ntre', Al'ert. El oate &i &aimos la Roma* dar te 4n2tiin9e# /, e ne/unos/ut la 3aris. Cum* nu-l /unoa2te9i> N-am a/east, onorare. N-a9i au#it ni/iodat, rostindu-se numele lui> Ni/iodat,. Ei 'ine* el e un 'andit e l5n0, /are Deseraris 2i +as arone sunt /o ii nevinova9i. Aten9ie* Al'ert* stri0, .ran#* avem* 4n s&5r2it* de-a &a/e /u un 'andit. 1e revin* s/um ul meu am&itrion* /, nu voi /rede un /uv5nt din /e ne vei s une. Bi a/um* vor'e2te /5t vei vrea* te as/ult. -A &ost odat,...- Ei* 8aide@ 3astrini se 4ntoarse s re .ran#* /are i se ,rea mai /u ;ude/at,. Se /uvine s, re/unoa2tem /, 'ietul om 0,#duise mul9i &ran/e#i 4n via9a sa* dar ni/iodat, nu 4n9elesese o anume latur, a s iritului lor.

1K$

Alexandre Dumas
Ex/elen9,* s use el /u mult, 0ravitate* adres5ndu-se* re/um am s us lui .ran#7 da/, vede9i 4n mine un min/inos* este de risos s, v, s un /e voiam7 ot totu2i s, adau0 /, era 4n interesul Ex/elen9elor voastre. Dra0, domnule 3astrini* i se adres, .ran#* Al'ert nu-9i s une /, e2ti un min/inos* 49i s une doar /, nu te va /rede* at5ta tot. Eu 4ns, 49i voi da /re#are* &ii e a/e. Vor'e2te de/i. Cu toate a/estea* Ex/elen9,* 4n9ele0e9i 'ine /, da/, se une la 4ndoial, sin/eritatea mea... Dra0ul meu* relu, .ran#* dumneata e2ti mai sus/e ti'il de/5t Casandra /are* totu2i* era ro&et, 2i e /are nu o as/ulta nimeni7 4n tim /e dumneata e2ti si0ur e /el u9in ;um,tate din auditoriul e /are 4l ai. Faide* ia lo/ 2i s une-ne /e este /u domnul Vam a. V-am s us* Ex/elen9,* /, e un 'andit a2a /um n-am v,#ut 4n/, de la &aimosul Mastrilla. Ei* /e le0,tur, ar/ 'anditul /u ordinul e /are l-am dat vi#itiului s, ias, rin oarta del 3o olo 2i s, se 4ntoar/, rin oarta San-+iovanni> Este* /, a9i utea s, ie2i9i rintr-una* dar m, 4ndoies/ /, v, ve9i 4ntoar/e rin /ealalt,* r,s unse 3astrini. De /e> 4ntre', .ran#. 3entru /,* o dat, /u venirea no 9ii* nu mai e2ti 4n si0uran9, la /in/i#e/i de a2i de or9i. 3e onoarea dumitale> ex/lam, Al'ert. Domnule vi/onte* s use 3astrini ;i0nit 4n/, 5n, 4n ad5n/ul inimii de 4ndoiala lui Al'ert* /ele /e vi le s un nu sunt entru dumneavoastr,* /i entru tovar,2ul dumneavoastr,* /are /unoa2te Roma 2i /are 2tie /, nu se 0lume2te /u lu/rurile astea. Dra0ul meu* s use Al'ert adres5ndu-se lui .ran#* se anun9, entru noi o aventur, admira'il,: vom um le tr,sura /u istoale* /u trom'oane 2i /u u2ti /u dou, 9evi. Da/, Lui0i Vam a vine s, ne areste#e* 4l arest,m. "l adu/em la Roma* 4l d,ruim S&in9iei sale* /are ne va 4ntre'a /um anume ar utea r,s l,ti un servi/iu a2a de mare. Atun/i* noi 4i /erem ur 2i sim lu un /u eu 2i doi /ai din 0ra;durile sale 2i vedem /arnavalul 4n tr,sur,. Nu mai s un /,* ro'a'il* o orul roman* re/unos/,tor* ne va 4n/orona e Ca itoliu 2i ne va ro/lama* /a e Curtius 2i e Foratius Co/les* salvatorii atriei. "n tim /e Al'ert vor'ea* 3astrini &,/ea o mutr, e /are #adarni/ am 4n/er/a s-o des/riem. "n rimul r5nd* 4l 4ntre', .ran# e Al'ert* de unde o s, iei istoalele* trom'oanele 2i u2tile /u dou, 9evi /u /are vrei s, 08i&tuie2ti tr,sura> Cu si0uran9, /, nu din arsenalul meu* s use el* /,/i* la 1errasina* mi s-a luat 5n, 2i /u9itul umnal7 dar 9ie> Mie mi s-a &,/ut la &el la AUua-3endenta. S/um ul meu am&itrion* 0l,sui Al'ert a rin#5ndu-2i a doua 9i0ar, de la restul /elei dint5i* 2tii /, e &oarte /omod, entru 8o9i m,sura a/easta 2i /, 4mi &a/e im resia /, a &ost luat, e ;um,tate 4n 4n9ele0ere /u ei> .,r, 4ndoial,* 3astrini 0,si 0luma ris/ant,* /,/i nu r,s unse de/5t e ;um,tate* adres5ndu-se numai lui .ran# /a sin0urei &iin9e 4n9ele te /u /are se utea 4n9ele0e. Ex/elen9a sa 2tie /, nu e o'i/eiul s, ne a ,ram atun/i /5nd sunte9i ata/a9i de 'andi9i. Cum> ex/lam, Al'ert al /,rui /ura; se revolt, la ideea de a se l,sa ;e&uit &,r, a /r5/ni* /um nu e o'i/eiul> Nu* /,/i ori/e a ,rare ar &i #adarni/,. Ce vre9i s, &a/em 4m otriva unei du#ini de 'andi9i* /are ies dintr-un 2an9* dintr-o /o/ioa', sau din-tr-un a edu/t 2i /are ne iau la o/8i to9i deodat,> Ei* la dra/u* vreau s, m, las u/is@ ex/lam, Al'ert. Fan0iul se 4ntoarse s re .ran# /u un aer /are voia s, s un,: Fot,r5t lu/ru* Ex/elen9,* tovar,2ul dumneavoastr, e ne'un.

1KE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Dra0ul meu Al'ert* relu, .ran#* r,s unsul t,u e su'lim 2i valorea#, /5t a/el s moar al ',tr5nului Corneille: at5t numai /,* atun/i 4n/, Fora9iu r,s undea ast&el* era vor'a de salvarea Romei* iar lu/rul merita osteneala. Remar/, 4ns, /,* 4ntru/5t ne rive2te* e vor'a numai de satis&a/erea unui /a ri/iu 2i /, ar &i ridi/ol s, ne ris/,m via9a entru un /a ri/iu. -er 5acco! ex/lam, 3astrini. Dravo* asta 4nseamn, a vor'i /u ;ude/at,. Al'ert 42i turn, un a8ar de lacrima cristi e /are 4l sor'i /u 4n08i9ituri mi/i* morm,ind /uvinte ne4n9elese. Ei* ;u 5ne 3astrini* relu, .ran#* a/um /5nd tovar,2ul meu s-a li-ni2tit 2i /5nd dumneata ai utut s, re9uie2ti dis o#i9iile mele a/i&i/e* s une-mi /e e /u seniorul Lui0i Vam a> Este ,stor sau no'il> E t5n,r sau ',tr5n> E m,runt sau 4nalt> Qu0r,ve2te-mi-l entru /,* da/, 4l 4nt5lnim /umva 4n lume /a e S'o0ar sau e Lara* s,-l utem /el u9in re/unoa2te. Nu v, ute9i adresa alt/uiva mai 'ine de/5t mie* Ex/elen9,* entru a /, ,ta am,nunte exa/te* /,/i l-am /unos/ut e Lui0i Vam a de /o il7 iar 4ntr-o #i* /5nd eu 4nsumi /,#usem 4n m5na lui mer05nd de la .erealtino la Alatri* 2i-a amintit* s re noro/ul meu* de /uno2tin9a noastr, ve/8e7 m-a l,sat s, le/* nu &,r, a m, di;mui dar* numai du , /e mi-a d,ruit un /eas &oarte &rumos 2i mi-a ovestit via9a lui. S, vedem /easul* s use Al'ert. 3astrini s/oase din 'u#unar un minunat Dre0uet urt5nd numele autorului s,u* e/etea 3arisului 2i o /oroan, de /onte. 3o&tim* 0l,sui el. Dra/e@ ex/lam, Al'ert* te &eli/it* am 2i eu unul a roa e asem,n,tor... I42i s/oase /easul din 'u#unarul vesteiJ 2i m-a /ostat trei mii de &ran/i. S, as/ult,m ovestea* s use .ran# la r5ndu-i* tr,05nd un ;il9 2i &,/5ndu-i semn lui 3astrini s, se a2e#e. Ex/elen9ele lor ermit> 4ntre', am&itrionul. Ei* la nai'a* s use Al'ert* nu e2ti redi/ator* dra0ul meu* /a s, vor'e2ti 4n i/ioare. Fan0iul se a2e#,* du , /e adres, &ie/,ruia /5te un salut res e/tuos* /are avea /a s/o s, arate /, e 0ata s, dea asu ra lui Lui0i Vam a toate in&orma9iile /e le doreau. !a stai* 0l,sui .ran# o rindu-l e 3astrini 4n momentul /5nd a/esta des/8idea 0ura7 s ui /, l-ai /unos/ut e Lui0i Vam a de /o il> Este* va s, #i/,* t5n,r> De 'un, seam, /, e t5n,r* a'ia avea dou,#e/i 2i doi de ani. ?8o* e un &l,/,u /are o s, a;un0, de arte* &i9i si0ur. Ce s ui* Al'ert* de asta> E &rumos /a la dou,#e/i 2i doi de ani s,-2i &a/, /ineva o re uta9ie* s use .ran#. Da* desi0ur la v5rsta asta ni/i Alexandru* Ce#ar 2i Na oleon* /are au st5rnit oare/are v5lv, 4n lume* nu erau a2a de 4nainta9i. Va s, #i/,* relu, .ran# adres5ndu-se 0a#dei* eroul a /,rui oveste o vom au#i* nu are de/5t dou,#e/i 2i doi de ani> A'ia* a2a /um am avut onoarea s, v, s un. Este 4nalt sau s/und> De statur, mi;lo/ie. Cam /a Ex/elen9a sa* s use am&itrionul* ar,t5ndu-l e Al'ert. Mul9umes/ de /om ara9ie* 0l,sui a/esta* 4n/lin5ndu-se. Continu,* ;u 5ne 3astrini* relu, .ran# #5m'ind de sus/e ti'ilitatea rietenului s,u. C,rei /lase din so/ietate 4i a ar9ine> Era un sim lu /io',na2 la &erm, /ontelui de San-.eli/e* situat, 4ntre 3alestrina 2i la/ul +a'ri. Se n,s/use la 3am inara 2i intrase la v5rsta de /in/i ani 4n servi/iul /ontelui. 3,rintele s,u* de asemenea ,stor la Ana0ni* avea o mi/, turm, a sa 2i tr,ia din l5na oilor 2i din ne0o9ul /u la tele e /are venea s,-l v5nd, la Roma. De /o il 4n/,* mi/ul Vam a avea un /ara/ter /iudat. "ntr-o #i* la v5rsta de 2a te ani* veni la reotul din 3alestrina* ru05ndu-l s,-l 4nve9e /ititul. Era lu/ru anevoios* /,/i t5n,rul /io'an nu utea s,-2i ,r,seas/, turma.

1K%

Alexandre Dumas
Dunul reot venea 4ns, 4n &ie/are #i s, 9in, slu;'a 4ntr-un t5r0u2or s,r,/,/ios /are nu era 4n stare s, l,teas/, un reot 2i /are* neav5nd ni/i m,/ar un nume* era /unos/ut su' a/ela de dellLDor0o. El 4i ro use lui Lui0i s,-i ias, 4n /ale la ora 4ntoar/erii 2i s,-l 4nve9e ast&el le/9ia* 4n2tiin95ndu-l /, le/9ia va &i s/urt, 2i /,* rin urmare* va tre'ui s, ro&ite de ea. Co ilul rimi /u 'u/urie. "n &ie/are #i Lui0i 42i du/ea turma s, as/, e drumul dintre 3alestrina 2i Dor0o. "n &ie/are #i* la nou, diminea9a* reotul tre/ea* se a2e#a e mar0inea unui 2an9 2i /io',na2ul as/ulta le/9ia din /artea de ru0,/iuni a reotului. Du , trei luni 2tia s, /iteas/,. Nu era de a;uns7 tre'uia a/um s, 4nve9e s, s/rie. 3reotul trimise* rintr-un ro&esor din Roma* trei al&a'ete: unul /u litere mari* unul /u litere otrivite 2i unul /u litere su'9iri 2i 4i ar,ta /,* urm,rind al&a'etul e o la/,* utea* /u a;utorul unui /ui* s, 4nve9e s, s/rie. "n a/eea2i s/ar,* du , /e turma se 4ntor/ea la &erm,* mi/ul Vam a aler0a la l,/,tu2ul din 3alestrina* lu, un iron* 4l /,li* 4l /io/,ni* 4l rotun;i 2i &,/u din el un &el de stil anti/. Adun, a doua #i o rovi#ie de l,/i 2i se a u/, de lu/ru. Du , trei luni* 2tia s, s/rie. Uimit de inteli0en9a lui ro&und, 2i mi2/at de a titudinea e /are o avea* reotul 4i d,du mai multe /aiete* un a/8et /u ene 2i un 'ri/ea0. ? nou, 4nv,9,tur, /are 4ns, nu 4nsemna nimi/ e l5n0, /ea dint5i. 3este o t #ile* m5nuia ana a2a /um m5nuia 2i stiletul. 3reotul istorisi 4nt5m larea /ontelui de San-.eli/e* /are se 9inu s,-l vad, e /io',na2* 4l use s, /iteas/, 2i s, s/rie 4n &a9a lui. A oi 4i orun/i intendentului s,-l a2e#e la mas, /u servitorii 2i 4i d,du doi ia2tri e lun,. Cu 'anii a/e2tia* Lui0i /um ,ra /,r9i 2i /reioane. Dovedise la toate o'ie/tele u2urin9a de imita9ie e /are o avea 2i asemenea lui +iotto* /o il* desena e l,/i* oile sale* ar'orii* /asele. A oi* /u v5r&ul 'ri/ea0ului* 4n/e u s, /reste#e lemnul 2i s,-i dea tot &elul de &orme. 1ot a2a 4n/e use 3inelli* s/ul torul o ular. ? &at, de 2ase sau 2a te ani* adi/, /eva mai mi/, de/5t Vam a* ,#ea 2i ea oile 4ntr-o &erm, 4nve/inat, /u 3alestrina7 era or&an,* se n,s/use la Valmontone 2i o /8ema 1ere#a. Co iii se 4nt5lneau* se a2e#au al,turi* 42i l,sau turmele s, se ameste/e 2i s, as/, 4m reun,* vor'eau* r5deau 2i /5ntau7 a oi* seara* ale0eau oile /ontelui de San-.eli/e din /5rdul oilor 'aronului de Cervetri 2i se des ,r9eau* 4na oindu-se &ie/are la &erma lui* /u &,0,duiala de a se 4nt5lni din nou a doua #i diminea9a. A doua #i se 9ineau de /uv5nt 2i /re2teau ast&el unul l5n0, altul. Vam a 4m lini dois re#e/e ani 2i mi/a 1ere#a uns re#e/e. "ntr-un tim * instin/tele lor naturale se de#voltau. "n a&ar, de 4n/linarea entru art, e /are Lui0i o 4m insese /5t utuse mai de arte 4n sin0ur,tatea sa* el avea 0luma trist,* a//ese de 4n&l,/,rare* se m5nia din nimi/ 2i era ironi/ totdeauna. Ni/i un ',iat din 3am inara* 3alestrina sau Valmontone nu utuse* nu numai s, exer/ite vreo in&luen9, asu ra lui* dar m,/ar s,-i devin, tovar,2. 1em eramentul s,u voluntar* 4n/linat totdeauna s, retind, &,r, /a vreodat, s, &a/, vreo /on/esie* 4nde ,rt, de el ori/e ornire rieteneas/,* ori/e demonstra9ie de sim atie. Sin0ur, 1ere#a /omanda /u un /uv5nt* /u o rivire* /u un 0est /ara/terului a/esta 4ntre0* /are se 4n/ovoia su' m5na unei &emei 2i /are* su' m5na ori/,rui ',r'at s-ar &i 4n/ordat 0ata s, lesneas/,. 1ere#a era* dim otriv,* vioaie* s rinten, 2i voioas,* dar &oarte /o/8et,. Cei doi ia2tri e /are intendentul /ontelui de San-.eli/e 4i d,dea lui Lui0i* re9ul mi/ilor lu/r,ri s/ul tate e /are le vindea ne0ustorilor din Roma* erau /8eltui9i entru /er/ei de erle* entru /oliere de sti/l,* entru a0ra&e de aur. Ast&el* 0ra9ie d,rni/iei t5n,rului s,u rieten* 1ere#a era /ea mai &rumoas, 2i mai ele0ant, 9,ran/, din 4m re;urimile Romei. Co iii /ontinuar, s, /reas/,* etre/5ndu-2i #ilele 4m reun, 2i l,s5ndu-se 4n voia instin/telor &irii lor rimitive. De a/eea* 4n /onversa9iile* 4n dorin9ele* 4n visurile lor* Vam a se

1K)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


vedea totdeauna /, itan de va or* 0eneral de armat, sau 0uvernatorul unei rovin/ii. 1ere#a se vedea 'o0at,* 4m'r,/at, 4n /ele mai &rumoase ro/8ii 2i urmat, de servitori 4n livrea. A oi* du , /e 42i etre/user, toat, #iua 'rod5ndu-2i viitorul /u asemenea ara'es/uri ne'une 2i s/5nteietoare* se des ,r9eau* du/5ndu-2i &ie/are oile 4n staul 2i re/,#5nd din 4n,l9imea visurilor* 4n netre'ni/ia situa9iei lor adev,rate. "ntr-o #i* t5n,rul ,stor s use intendentului /ontelui /, a v,#ut un lu ie2ind din mun9ii Sa'iniei 2i d5nd t5r/oale turmei sale. !ntendentul 4i d,du o u2/,7 asta urm,rea Vam a. "nt5m l,tor* u2/a era o admira'il, arm, de Dres/ia* #v5rlind 0lon9ul /a o /ara'in, en0le#eas/,7 4ns,* 4ntr-o #i* /ontele r, un5nd o vul e r,nit,* 4i s&,r5mase atul 2i a#v5rlise u2/a la ma0a#ie. 3entru un s/ul tor /a Vam a* &a tul nu 4nsemna o 0reutate. Examin, atul ori0inal* /al/ul, /e tre'uia s/8im'at 2i &,/u un alt at* 4m odo'it /u ornamente a2a de minunate 4n/5t* da/, ar &i vrut s, v5nd, la ora2 numai lemnul* ar &i /52ti0at* desi0ur* /in/is re#e/e sau dou,#e/i de ia2tri. Dar nu-i tre/ea rin minte a2a /eva. ? u2/, &usese mult, vreme visul t5n,rului. "n toate 9,rile unde inde enden9a ia lo/ul li'ert,9ii* rima nevoie e /are ori/e inim, tare* ori/e /ara/ter uterni/ o 4n/ear/, e a/eea a unei arme /are asi0ur, totdeauna ata/ul 2i a ,rarea 2i /are* &,/5ndu-l e a/ela /e o oart, /um lit* 4l &a/e* deseori 2i temut. Din momentul a/ela* Vam a d,rui toate /li ele li'ere exer/i9iului /u u2/a. Cum ,r, ul'ere 2i 0loan9e 2i totul deveni entru el o 9int,7 trun/8iul m,slinului trist* i erni/it 2i /enu2iu* /are /re2tea e /oastele mun9ilor Sa'inei* vul ea /are ie2ea din '5rlo0ul ei* seara entru a 4n/e e v5n,toarea no/turn, 2i vulturul /are lutea 4n v,#du8. Deveni 4n /ur5nd a2a de 4ndem5nati/* 4n/5t 1ere#a 42i 4n&r5n0ea &ri/a /e o 4n/er/ase la 4n/e ut au#ind detun,tura 2i se 4nveseli v,#5nd e t5n,rul ei tovar,2 /um 4n&i0e 0lon9ul u2tii a/olo unde voia* /u tot at5ta re/i#ie* /a 2i /um l-ar &i 4n&i t /u m5na. "ntr-o sear,* un lu ie2i 4ntr-adev,r* dintr-o ,dure de 'ra#i 4n a ro ierea /,reia tinerii aveau o'i/eiul s, stea7 lu ul nu &,/use ni/i #e/e a2i e /5m 2i era mort. M5ndru de is rava sa* Vam a 4l 4n/,r/, e umeri 2i-l aduse la &erm,. 1oate a/este am,nunte 4i d,deau lui Lui0i o anume re uta9ie 4n 4m re;urimile &ermei: oriunde se 0,se2te* omul su erior 42i /reea#, o droaie de admiratori. Se vor'ea rin artea lo/ului des re t5n,rul ,stor /a des re /el mai 4ndem5nati/* mai uterni/ 2i mai 'rav contadino /are tr,ia e o ra#, de #e/e le08e7 2i* /u toate /,* la r5ndul ei* 1ere#a era so/otit, 4ntr-un /er/ mai 4ntins dre t una dintre /ele mai &rumoase &ete ale Sa'iniei* nimeni nu se 4n/umeta s,-i s un, un /uv5nt de dra0oste* /,/i se 2tia /, Vam a o iu'e2te. Bi* /u toate a/estea* tinerii nu-2i s useser, ni/iodat, /, se iu'es/. Cres/user, al,turi /a doi ar'ori /are 42i ameste/, r,d,/inile su' ,m5nt* /u /ren0ile 4n aer* /u mireasma la /er7 dorin9a lor de a se vedea era 4ns, a/eea2i. Dorin9a devenise o nevoie 2i ei 4n9ele0eau mai de0ra', moartea* de/5t des ,r9irea entru o #i. 1ere#a avea 2ais re#e/e ani 2i Vam a 2a tes re#e/e. 3e vremea a/eea 4n/e u s, se vor'eas/, mult des re o 'and, de t5l8ari /are se or0ani#au 4n mun9ii Le ini. 15l8,ria n-a &ost ni/iodat, st5r it, serios 4n ve/in,tatea Romei. Uneori li ses/ /, etenii* dar* /5nd un /ondu/,tor a are* rareori 4i li se2te o 'and,. Cele'rul Cu/umetto* 4n/ol9it 4n A'ru##i* alun0at din re0atul Nea olului unde 4n&runtase un adev,rat r,#'oi* str,',tuse +a-ri0liano* /a 2i Man&red 2i se re&u0iase 4ntre Sonnino 2i !u erno e malurile Amasinei. El se 4ndeletni/ea /u reor0ani#area unei 'ande 2i mer0ea e urmele lui De/esaris 2i +as arone e /are n,d,;duia /a* 4n /ur5nd* s,-i 4ntrea/,. Numero2i tineri din 3alestrina* .ras/ati 2i 3am inara dis ,rur,. Lumea &u la 4n/e ut nelini2tit, de soarta lor* dar se a&l, /ur5nd /, intraser, 4n 'anda lui Cu/umetto. Du a /5tva tim * Cu/umetto deveni o'ie/tul aten9iei 0enerale. Se s uneau des re a/est 2e& de 'andi9i 4nt5m l,ri de o 4ndr,#neal, extraordinar, 2i de o 'rutalitate revolt,toare.

1KC

Alexandre Dumas
"ntr-o #i* el r, i o &at,* e &ii/a in0inerului 8otarni/ din .rosinone. Le0ile 'andi9ilor sunt /ate0ori/e7 o &at, a ar9ine mai 4nt5i /elui /e o r, e2te* a oi /eilal9i o tra0 la sor9i* ast&el /, nenoro/ita serve2te entru l,/erile 4ntre0ii 'ande* 5n, /5nd t5l8arii o ,r,ses/ sau 5n, /5nd ea moare. C5nd ,rin9ii sunt 4ndea;uns de 'o0a9i s-o r,s/um ere* se trimite un mesa0er /are tratea#, r,s/um ,rarea. Ca ul ri#onierului r,s unde entru si0uran9a emisarului. Da/, r,s/um ,rarea e re&u#at,* ri#oniera e os5ndit, &,r, a el. .ata avea un iu'it 4n 'anda lui Cu/umetto* 4l /8ema Carlini. Re/unos/5ndu-l e t5n,r* ea 4ntinse 'ra9ele s re el 2i se /re#u salvat,. Dar 'ietul Carlini* v,#5nd-o* 42i sim9i inima #dro'it,* /,/i 2tia /e soart, o a2tea t,. 1otu2i* entru /, era &avoritul lui Cu/umetto* entru /, 4m ,rt,2ise /u el tim de trei ani rime;diile* entru /, 4i salvase via9a /o'or5nd /u un &o/ de istol un /ara'inier /e ridi/ase sa'ia deasu ra /a ului a/estuia* n,d,;duia /,* el* Cu/umetto* va avea oare/are mil,. "l lu, de/i e 2e& la o arte* 4n tim /e &ata* re#emat, de trun/8iul unui in &alni/ /e se 4n,l9a 4n mi;lo/ul unei oiene din ,dure* 42i a/o erise &a9a /u 'asmaua itoreas/, a 9,r,n/ilor romane* &erind-o de rivirile des&r5nate ale 'andi9ilor. "i istorisi totul* dra0ostea lui entru ri#onier,* ;ur,mintele lor de /redin9, 2i /um* 4n &ie/are noa te* de /5nd se a&lau rin artea lo/ului* 42i d,deau 4nt5lnire 4ntr-o ruin,. "n seara a/eea* Cu/umetto l-a trimis e Carlini 4ntr-un sat 4nve/inat* ast&el /, n-a utut s, vin, la 4nt5lnire* dar Cu/umetto se a&la 4nt5m l,tor a/olo* s unea el 2i atun/i a r, it -o e &at,. Carlini 42i im lor, 2e&ul s, &a/, o ex/e 9ie de 8at5rul lui 2i s-o ierte e Rita* s un5ndu-i /, tat,l ei era 'o0at 2i va l,ti o r,s/um ,rare 'un,. Cu/umetto ,ru /, se las, /onvins de ru0,min9ile rietenului s,u 2i 4l use s, 0,seas/, un ,stor e /are s,-l oat, trimite la .rosinone* la tat,l Ritei. Atun/i* Carlini se a ro ie voios de &at,* 4i s use /, e salvat, 2i o 4ndemn, s, s/rie ,rin9ilor ei o s/risoare rin /are s,-i anun9e /e s-a 4nt5m lat 2i s, le /omuni/e /, r,s/um ,rarea ei a &ost &ixat, la trei sute de ia2tri. Li se a/orda un termen de dou,s re#e/e /easuri* adi/, 5n, a doua #i* la nou, diminea9a. Du , /e s/risoarea a &ost &,/ut,* Carlini o lu, numaide/5t 2i aler0, 4n /,utarea unui mesa0er. +,si un t5n,r ,stor /are 42i 4n/8idea turma. Mesa0erii &ire2ti ai 'andi9ilor sunt /io'anii* /are tr,ies/ 4ntre ora2 2i munte* 4ntre via9a s,l'ati/, 2i via9a /ivili#at,. 15n,rul /io'an orni numaide/5t* &,0,duind /, 5n, 4ntr-un /eas va &i la .rosinone. Carlini se 4na oie lin de 'u/urie la iu'ita !ui s,-i anun9e vestea /ea 'un,. +,si 'anda 4n oian,* unde se os ,ta /u voio2ie din rovi#iile e /are 'andi9ii le luau de la 9,rani su' &orm, de tri'ut. C,ut, #adarni/ rintre /omesenii veseli e Cu/umetto 2i e Rita. "ntre', unde sunt7 'andi9ii r,s unser, /u un 8o8ot de r5s. ? sudoare re/e se relinse e &runtea lui Carlini 2i sim9i o 4n/r5n/enare a nelini2tii. Re et, 4ntre'area. Un /omesean um lu un a8ar /u vin de ?rvietto 2i i-l 4ntinse s un5nd: "n s,n,tatea vitea#ului Cu/umetto 2i a &rumoasei Rita. "n momentul a/ela* lui Carlini i se ,ru /, aude un stri0,t de &emie. +8i/i totul. Lu, a8arul* 4l arun/, 4n &a9a /elui /are i-l 4ntindea 2i se n, usti 4n dire/9ia stri0,tului. La o sut, de a2i de a/olo* 4n s atele unui tu&i2* o 0,si e Rita le2inat, 4n 'ra9ele lui Cu/umetto. C5nd 4l #,ri e Carlini* Cu/umetto se ridi/, 9in5nd /5te un istol 4n &ie/are m5n,. Dandi9ii se rivir, o /li ,: unul /u #5m'etul des&r5ului e 'u#e* altul* /u aloarea mor9ii e &runte. S-ar &i /re#ut /,* 4ntre /ei doi se va 4nt5m la /eva 0roa#ni/. 3u9in /5te u9in 4ns,* tr,s,turile lui Carlini se destinser,. M5na e /are o dusese la unul din istoalele de la 'r5u /,#u moale de-a lun0ul tru ului. Rita st,tea /ul/at, 4ntre ei. Luna lumina s/ena.

1KH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ei* ai 4nde linit misiunea e /are 9i-ai luat-o> 4l 4ntre', Cu/umetto. Da* /, itane* r,s unse Carlini 2i m5ine 4nainte de nou, ,rintele Ritei va &i ai/i /u 'anii. Dravo. 35n, atun/i o s, etre/em o noa te vesel,. .ata este 4n/5nt,toare 2i ai 4ntr-adev,r 0usturi 'une* me2tere Carlini. De a/eea* entru /, nu sunt e0oist* ne vom 4na oia la tovar,2ii no2tri 2i vom tra0e la sor9i /ui s, a ar9in, a/um. A2adar* e2ti 8ot,r5t s-o la2i 4n voia le0ii /omune> 4ntre', Carlini. De /e a2 &a/e o ex/e 9ie entru ea> Cre#usem /, du , ru0a mea... Bi /e e2ti tu mai mult de/5t /eilal9i> Adev,rat. .ii 4ns, e a/e* relu, Cu/umetto r5#5nd* mai /ur5nd sau mai t5r#iu 49i va veni 2i 9ie r5ndul. Din9ii lui Carlini se 4n/le2tar, s, se s&,r5me. Faide* vii> 4l /8em, Cu/umetto* &,/5nd un as s re tovar,2i. 1e urme#... Cu/umetto se de ,rt, &,r, s,-l iard, e Carlini din o/8i* /,/i se temea* desi0ur* s, nu-l loveas/, e la s ate. Dar nimi/ din 'andit nu tr,da o inten9ie du2m,noas,. El st,tea 4n i/ioare* /u 'ra9ele e ie t* l5n0, Rita* /are era tot le2inat,. Cu/umetto se 05ndi o /li , /, t5n,rul o va lua 4n 'ra9e 2i va &u0i /u ea. 3rea u9in 4i ,sa 4ns, a/um: avusese de la Rita /eea /e a vrut* iar /5t rive2te 'anii* trei sute de ia2tri 4m ,r9i9i 'andei 4nsemnau o sum, a2a de mi/, 4n/5t nu se rea sin/8isea. "2i /ontinu, de/i drumul s re oian,* dar s re marea lui mirare* Carlini sosi a roa e o dat, /u el. S, tra0em* s, tra0em la sor9i@ stri0ar, 'andi9ii #,rindu-l e 2e&. Bi o/8ii tuturor s/5nteiar, de 'e9ie 2i de o&te* 4n tim /e &la/,ra ;arului #v5rlea asu ra lor o lumin, ro2iati/,* &,/5ndu-i s, semene /u demonii. Cererea lor era drea t,7 de a/eea 2e&ul &,/u din /a un semn* anun95nd /, este de a/ord. 3user, toate numele 4ntr-o ,l,rie N numele lui Carlini 4m reun, /u ale /elorlal9i N iar /el mai t5n,r din 'and, s/oase din urna im rovi#at, un 'ile9el. Dile9elul /on9inea numele lui Diavola//io* a/ela /are 4n/8inase 4n s,n,tatea 2e&ului 2i /,ruia Carlini 4i r,s unsese arun/5ndu-i a8arul 4n o'ra#. 3rintr-o ran, lat,* des/8is, de la t5m l, la 0ur,* s5n0ele 4i /ur0ea 4n valuri. V,#5ndu-se &avori#at de noro/* Diavola//io s/oase un 8o8ot de r5s. C, itane* s use el* Carlini nu a vrut adineauri s, 'ea 4n s,n,tatea ta. 3ro une-i s, 'ea 4ntr-a mea* va avea oate mai mult res e/t entru tine de/5t entru mine. .ie/are se a2te ta la o ex lo#ie din artea lui Carlini7 dar* s re marea mirare a tuturor* el lu, un a8ar 4ntr-o m5n,* o sti/l, 4n /ealalt,* a oi um l5nd a8arul: "n s,n,tatea ta* Diavola//io@ s use el /u vo/e a'solut lini2tit, 2i d,du e 05t /on9inutul* &,r, /a m5na s,-i tremure. 3e urm,* a2e#5ndu-se l5n0, &o/: 3artea mea de m5n/are* s use* /ursa e /are am &,/ut-o mi-a st5rnit o&ta@ 1r,ias/, Carlini@ stri0ar, t5l8arii. Dravo* iat, /e 4nseamn, s, rive2ti lu/rurile /a un tovar,2 'un. Bi to9i re&,/ur, /er/ul 4n ;urul &o/ului 4n tim /e Diavola//io se 4nde ,rta. Carlini m5n/a 2i 'ea /a 2i /um nimi/ nu se 4nt5m lase. Dandi9ii 4l riveau /u mirare* ne4n9ele05nd nimi/ din ne ,sarea lui* /5nd au#ir, dina oia lor r,sun5nd e ,m5nt un as 0reoi. "ntoarser, /a ul 2i-l #,rir, e Diavola//io 9in5nd-o e &at, 4n 'ra9e. Ca ul ei era r,sturnat* iar ,rul lun0 4i at5rna 5n, la ,m5nt. 3e m,sur, /e intrau 4n ra#a de lumin, roie/tat, de &o/* se #,rea aloarea &etei 2i aloarea 'anditului. A ari9ia avea /eva /iudat 2i solemn* 4n/5t se ridi/ar, to9i* a&ar, de Carlini* /are r,mase ;os /ontinu5nd s, 'ea 2i s, m,n5n/e* /a 2i /um 4n ;urul s,u nu s-ar &i 4nt5m lat nimi/.

1K(

Alexandre Dumas
Diavola//io /ontinua s, 4nainte#e* 4n t,/erea /ea mai ro&und, 2i o de use e Rita la i/ioarele /, itanului. Atun/i* toat, lumea utu s, vad, /au#a alorii &etei 2i a alorii 'anditului: Rita avea un /u9it 4n&i t 5n, 4n r,sele su' s5nul st5n0. 1oate rivirile se 4ndre tar, asu ra lui Carlini: tea/a era 0oal, la 'r5ul lui. A8a* s use 2e&ul* ri/e a/um de /e Carlini a r,mas 4n urm,. ?ri/e &ire s,l'ati/, oate s, 4n9elea0, o &a t, mare7 de2i oate ni/i unul dintre 'andi9i n-ar &i &,/ut /e &,/use Carlini* to9i 4n9eleser, /e &,/use el. Ei* s use Carlini ridi/5ndu-se la r5ndu-i 2i a ro iindu-se de /adavru /u m5na e istol* mai e /ineva /are 4mi r5vne2te &emeia> Nu* s use 2e&ul* este a ta@ Atun/i* Carlini o lu, 4n 'ra9e 2i o s/oase din /er/ul de lumin, e /are 4l roie/ta &la/,ra &o/ului. Cu/umetto or5ndui /a de o'i/ei santinelele* iar 'andi9ii se /ul/ar,* 4n&,2ura9i 4n mantale* 4n ;urul ;arului. La mie#ul no 9ii* santinela d,du alarma 2i 4ntr-o /li , 2e&ul 2i tovar,2ii s,i s,rir, 4n i/ioare. 1at,l Ritei venea /8iar el s, adu/, r,s/um ,rarea. Uite* 4i s use el lui Cu/umetto* 4ntin#5nd o un0, /u 'ani* uite trei sute de istoli. D,-mi /o ila@ Dar &,r, s, un, m5na e 'ani* 2e&ul 4i &,/u semn s,-l urme#e. D,tr5nul se su use. Se de ,rtar, am5ndoi su' /o a/i* rintre /ren0ile str,',tute de ra#ele lunii. "n s&5r2it* Cu/umelto se o ri 4ntin#5nd 'ra9ul 2i ar,t5nd ',tr5nului dou, &, turi 08emuite la tul ina unui /o a/: Cere-o e &ii/a ta lui Carlini* s use7 49i va da so/oteal, el. Bi se 4na oie la tovar,2ii s,i. D,tr5nul r,mase nemi2/at* /u o/8ii &i/2i. Sim9ea /, deasu ra /a ului s,u lute2te o nenoro/ire ne/unos/ut,* imens,* nemai omenit,. .,/u* 4n s&ir2it* /59iva a2i s re 0ru ul in&orm. Au#ind #0omotul e /are 'atr5nul 4l &,/ea 4naint5nd s re el* Carlini 4n,l9, /a ul* iar &ormele am'elor &, turi 4n/e ur, s, se arate mai l,murite o/8ilor ',tr5nului. ? &emeie st,tea /ul/at, e ,m5nt* /u /a ul e 0enun/8ii unui ',r'at a le/at deasu ra ei. Ridi/5ndu-se* ',r'atul a des/o erit /8i ul &emeii e /are o 9inea str5ns* la ie t. D,tr5nul 42i re/unos/u &ii/a* iar Carlini 4l re/unos/u e ',tr5n. 1e a2te tam* 4i s use 'anditul tat,lui Ritei. Mi2elule* stri0, ',tr5nul* /e ai &,/ut> Bi rivea /u 0roa#, la Rita* alid,* nemi2/at,* 4ns5n0erat,* /u un /u9it 4n ie t. ? ra#, de lun, /,dea asu ra ei lumin5nd-o /u o li/,rire al'urie. Cu/umetto a violat-o e &ii/a ta* s use 'anditul* iar entru /, eu o iu'eam* am u/is-o7 /,/i* du , el* ea urma s, serveas/, de ;u/,rie 4ntre0ii 'ande. D,tr5nul nu rosti un /uv5nt* deveni doar alid /a un s e/tru. A/um* 0l,sui Carlini* da/, am 0re2it* r,#'un-o. Smulse /u9itul din ie tul &etei 2i* ridi/5ndu-se* 4l o&eri /u o m5n, ',tr5nului* 4n tim /e /u /ealalt, 42i des&,/ea ve2m5ntul 2i 4n&,9i2a ie tul 0ol. Ai &,/ut 'ine* 4i s use ',tr5nul /u 0las 4n,'u2it. "m'r,9i2ea#,-m,* &iul meu. Carlini se arun/, l5n05nd 4n 'ra9ele ,rintelui iu'itei. Erau rimele la/rimi e /are le v,rsa omul a/esta s5n0eros. A/um* 4i s use ',tr5nul lui Carlini* a;ut,-m, s,-mi 4n0ro /o ila. Carlini /,ut, dou, unelte* iar tat,l 2i iu'itul 4n/e ur, s, s/o'eas/, ,m5nlul la tul ina unul ste;ar ale /,rui /ren0i stu&oase vor a/o eri morm5ntul &etei. Du , /e morm5ntul &u s, at* ',tr5nul o 4m'r,9i2, /el dint5i* e urm, o 4m'r,9i2, t5n,rul* lu5nd-o unul de i/ioare* altul de s ate* o /o'or5r, 4n 0roa ,.

1KK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"n0enun/8ear, de o arte 2i de alta 2i s user, ru0,/iunile entru mor9i. 3e urm, #v5rlir, ,m5ntul este /adavru* 5n, /5nd 0roa a se a/o eri. "9i mul9umes/* &iul meu* s use ',tr5nul. A/um las,-m, sin0ur. Dar... murmur, a/esta. Las,-m,* 49i orun/es/. Carlini se su use. Se duse la tovar,2ii s,i* se 4n&,2ur, 4n manta 2i ,ru 4n /ur5nd /, doarme tot a2a de ro&und /a 2i /eilal9i. Fot,r5ser, 4n a;un s, s/8im'e ta',ra. Cu un /eas 4nainte de #iu,* Cu/umetto 42i tre#i oamenii 2i d,du ordine de le/are. Dar Carlini nu vru s, ,r,seas/, ,durea* &,r, a 2ti /e a devenit ,rintele Ritei. Se 4ndre t, s re lo/ul unde 4l l,sase. "l 0,si e ',tr5n s 5n#urat de una din /ren0ile ste;arului /are adum'rea morm5ntul &ii/ei sale. .,/u atun/i deasu ra /adavrului unuia 2i deasu ra morm5ntului /eleilalte* ;ur,m5ntul /,-i va r,#'una. Nu utu 4ns, s,-2i 9in, ;ur,m5ntul* /,/i este dou, #ile* 4ntr-o 4nt5lnire /u /ara'inierii romani &u u/is. "ns, 'andi9ii se mirar, /, st5nd /u &a9a s re inami/* el rimise un 0lon9 4ntre umeri. Uimirea 4n/et, /5nd un 'andit atrase tovar,2ilor s,i aten9ia /, Cu/umetto se 0,sea la #e/e a2i 4n urma lui Carlini /5nd a/esta /,#use. "n diminea9a le/,rii din ,durea de la .rosinone* el 4l urm,rise e Carlini 4n 4ntuneri/* 4i au#ise ;ur,m5ntul 2i* rev,#,tor* i-o luase 4nainte. Se mai ovesteau 4n le0,tur, /u teri'ilul 2e& de 'and, alte #e/e 4nt5m l,ri nu mai u9in /urioase de/5t a/easta. Ast&el* de la .ondi 5n, la 3erusa* toat, lumea tremura la au#ul numelui de Cu/umetto. "nt5m l,rile a/estea &useser, de multe ori su'ie/t de /onversa9ii 4ntre Lui0i 2i 1ere#a. .ata tremura /um lit au#ind ovestirile7 Vam a o lini2tea 4ns, /u un #5m'et* i#'indu-2i arma /are slo'o#ea a2a de 'ine 0lon9ul7 a oi* da/, ea nu se lini2tea* 4i ar,t, la o sut, de a2i un /or' /,9,rat e o /rean0, us/at,* 4l lua la o/8i* des/,r/a u2/a 2i as,rea /,dea i#'it,* la i/iorul /o a-/ului. Vremea se s/ur0ea. "ntre tim * tinerii 8ot,r5ser, /, se vor /,s,tori /5nd au s, 4m lineas/, Vam a dou,#e/i de ani 2i 1ere#a nou,s re#e/e. Erau am5ndoi or&ani 2i nu tre'uiau s, /ear, ermisiunea de/5t st, 5nului lor. ? /eruser, 2i o /, ,taser,. "ntr-o #i* e /5nd vor'eau des re roie/tul lor* au#ir, dou, sau trei &o/uri de u2/,7 a oi* deodat,* un om ie2i din ,durea l5n0, /are tinerii 42i 9ineau de o'i/ei turmele la ,s/ut 2i aler0, s re ei. C5nd a;unse 4n a ro ierea lor* le s use: Sunt urm,rit* ute9i s, m, as/unde9i> 1inerii 42i d,dur, seama /,lu0,rul era un 'andit7 dar 4ntre 9,ranul 2i 'anditul roman exist, o sim ati/ 4nn,s/ut,* datorit, /,reia rimul e totdeauna 0ata s, vin, 4n a;utorul /elui de al doilea. .,r, s, s un, un /uv5nt* Vam a aler0, la iatra /are astu a intrarea e2terii lor. D5nd la o arte iatra* &,/u semn &u0arului s, se re&u0ie#e 4n ad, ostul ne/unos/ut* use iatra la lo/ 2i se a2e#, din nou l5n0, 1ere#a. Numaide/5t* atru /ara'inieri /,l,ri a ,rur, la mar0inea ,durii7 trei ,reau 4n /,utarea &u0arului* al atrulea t5ra de 05t un 'andit ri#onier. Cei trei /ara'inieri s/oto/ir, lo/ul dintr-o o/8ire* 4i #,rir, e tineri* aler0ar, la ei 4n 0alo 2i-i /er/etar,. Ei nu v,#user, nimi/. 3,/at* s use 'ri0adierul* /,/i /el e /are-l /,ut,m este 2e&ul. Cu/umetto> nu se utur, o ri s, ex/lame 4ntr-un 0las Lui0i 2i 1ere#a. Da* r,s unse 'ri0adierul. Bi deoare/e e /a ul lui e us un re9 de o mie de taleri romani* vi s-ar &i /uvenit vou, /in/i sute da/, ne d,dea9i a;utor s,-l rindem.

$AA

Alexandre Dumas
1inerii s/8im'ar, o rivire. Dri0adierul n,d,;dui o /li ,. Cin/i sute de taleri romani 4nseamn, trei mii de &ran/i 2i trei mii de &ran/i sunt o avere entru doi 'ie9i or&ani /are vor s, se /,s,toreas/,. Da* ,/at* s use Vam a* 4ns, nu l-am v,#ut. Cara'inierii r,s/olir, 9inutul 4n &el 2i /8i * dar de0ea'a. A oi r5nd e r5nd* dis ,rur,. Vam a se duse atun/i s, tra0, 'olovanul 2i Cu/umetto ie2i. El 4i v,#use rin /r, ,turile or9ii de 0ranit e tineri st5nd de vor', /u /ara'inierii* ',nuise su'ie/tul /onversa9iei lor* /itise e /8i ul lui Lui0i 2i al 1ere#ei 8ot,r5rea de a nu-l reda 2i s/oase din 'u#unar o un0, lin, de aur* o&erindu-le-o. Dar Vam a 4n,l9, /a ul /u m5ndrie* o/8ii 1ere#ei s/5nteiar,* 4ns,* 05ndindu-se la 'i;uteriile s/um e 2i la ve2mintele &rumoase e /are ar utea s, le /um ere /u un0a lin, de aur. Cu/umetto era un diavol &oarte is/usit. El luase &orma unui 'andit* 4n lo/ s-o ia e a/eea a unui 2ar e. "i sur rinse rivirea* re/unos/u 4n 1ere#a o vredni/, &ii/, a Evei 2i reintr, 4n ,dure* 4ntor/5nd de mai multe ori /a ul* su' retextul /, 42i salut, li'eratorii. 1re/ur, mai multe #ile &,r, s,-l mai vad, e Cu/umetto* &,r, s, mai aud, de el.

Ca itolul XXX!V

0ampa

Se a ro ia tim ul /arnavalului* /ontinu, 3astrini. Contele de San- .eli/e anun9, un mare 'al mas/at* unde /ea mai ele0ant, lume a Romei &u invitat,. 1ere#a 9inea &oarte mult s, vad, 'alul. Lui0i /eru rote/torului s,u intendentul* 4n0,duin9a* entru /a 2i entru el* de a asista* as/un2i rintre servitorii /asei. "n0,duin9a le &u a/ordat,. Dalul era dat de /onte mai mult entru a &a/e l,/ere &ii/ei sale* Carmela* e /are o adora. Carmela avea exa/t v5rsta 2i statura 1ere#ei* iar 1ere#a era /el u9in tot a2a de &rumoas, /a 2i Carmela. "n seara 'alului* 1ere#a 42i use /ea mai &rumoas, toalet,* /ele mai s/um e a0ra&e* m,r0elele /ele mai str,lu/itoare. 3urta /ostumul &emeilor din .ras/ati. Lui0i urta 4m'r,/,mintea de s,r',toare* at5t de itoreas/, a 9,ranului roman. Se ameste/ar, am5ndoi* a2a /um li se 4n0,duise* rintre servitori 2i 9,rani. 3etre/erea era minunat,. Nu numai /, vila era luminat, str,lu/itor* dar mii de lanterne /olorate at5rnau rin ar'orii 0r,dinii. De a/eea* 4n /ur5nd invita9ii se rev,rsar, e terase* e alei. La &ie/are r,s 5ntie erau o or/8estr,* 'u&ete 2i r,/oritoare7 lumea se o rea* /adriluri se &ormau 2i se dansa a/olo unde 4i l,/ea &ie/,ruia s, danse#e. Carmela era 4m'r,/at, /a o &emeie din Sonnino. Doneta 4i era 'rodat, numai /u erle* a0ra&ele din ,r erau din aur 2i diamante* /ordonul de m,tase tur/eas/,* /u &lori mari* 'rodate* surtu/ul 2i &usta de /a2mir* 2or9ul de muselin, indian,* nasturii /orsetului din ietre s/um e. Alte dou, tovar,2e ale sale erau 4m'r,/ate* una /a o &emeie din Nettuno* /ealalt,* /a o &emeie din Ri/eia. 3atru tineri a ar9in5nd /elor mai 'o0ate 2i mai no'ile &amilii din Roma le 4nso9eau* /u a/ea li'ertate italian, /are nu-2i 0,se2te ere/8ea 4n ni/i o alt, 9ar, din lume: erau* la r5ndul lor* 4m'r,/a9i /a 9,rani din Al'ano* Valletri* Civita-Castellana 2i Sora. Se 4n9ele0e /, ve2mintele a/estor 9,rani /a 2i ve2mintele 9,r,n/ilor s/5nteiau de aur 2i ietre s/um e.

$A1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Carmelei 4i veni ideea de a &a/e un /adril* dar li sea o &emeie. 3rivi 4n ;ur* 4ns, ni/i una dintre invitate nu avea un /ostum la &el /u al ei 2i /u al tovar,2elor sale. Contele de San-.eli/e i-o ar,t,* rintre 9,r,n/i* e 1ere#a* /are se s ri;inea de 'ra9ul lui Lui0i. "mi dai voie* tat,> 4ntre', Carmela. Ni/i vor',* r,s unse /ontele. Nu ne a&l,m 4n /arnaval> Carmela se le/, s re t5n,rul /are o 4nso9ea vor'ind 2i 4i s use /5teva /uvinte* ar,t5ndu-i-o e &at, /u de0etul. 15n,rul urm,ri /u o/8ii m5na &rumoas, /are 4i servea de /,l,u#,* &,/u un 0est de su unere 2i veni la 1ere#a s-o invite la /adrilul /ondus de &ii/a /ontelui. 1ere#a 42i sim9i &i0ura 4nv, ,iat, de o &la/,r,. "l /er/et, /u rivirea e Lui0i: nu exista utin9, de re&u#. Lui0i l,s, 4n/eti2or 'ra9ul 1ere#ei 2i 1ere#a* 4nde ,rt5ndu-se /u ele0antul /avaler* intr, tremur5nd 4n /adrilul aristo/rati/. Desi0ur /,* 4n o/8ii unui artist* ve2m5ntul exa/t 2i so'ru al 1ere#ei ar &i avut /u totul alt /ara/ter de/5t a/ela al Carmelei 2i al tovar,2ilor ei* dar 1ere#a era o &at, &rivol, 2i /o/8et,. Droderiile muselinei* &lorile /ordonului* str,lu/irea /a2mirului o uluiau* r,s&r5n0erea sa&irelor 2i a diamantelor 4i lua mintea. La r5ndu-i* Lui0i sim9ea n,s/5nd 4n el un sim9,m5nt ne/unos/ut: o durere 4n,'u2it, 4i mu2/a ar/, inima* iar de a/olo aler0a 4n&iorat, rin vine 2i unea st, 5nire e tot /or ul. Urm,ri din o/8i /ele mai ne4nsemnate mi2/,ri ale 1ere#ei 2i ale /avalerului* /5nd m5inile li se atin0eau* sim9ea ar/, ame9eli* arterele 4i #v5/neau /u violen9,* iar 4n ure/8i ,rea /, 4i r,sun, ',taia unui /lo ot. C5nd 42i vor'eau* /u toate /, 1ere#a as/ul-ta s&ioas,* /u o/8ii /o'or59i* alavrele /avalerului ei* N dar entru /, Lui0i /itea 4n o/8ii 4n&l,/,ra9i ai t5n,rului /, alavrele a/estea erau /om limente* i se ,rea /, ,m5ntul se 4nv5rte2te /u el 2i /, toate vo/ile iadului 4i su&l, idei de /rim, 2i de asasinat. Atun/i* tem5ndu-se s, nu se lase dus de ne'unia sa* se a0,9, /u o m5n, de 'olta l5n0, /are st,tea* iar /u /ealalt, str5n0ea /onvulsiv umnalul /u r,sele s/ul tate* e /are 4l 9inea la 'r5u 2i e /are* &,r, s,-2i dea seama* 4l s/otea din /5nd 4n /5nd din tea/,. Lui0i era 0elos7 sim9ea /,* dus, de &irea ei /o/8et, 2i tru&a2,* 1ere#a utea s,-i s/a e. Bi totu2i* t5n,ra 9,ran/,* s&ioas, 2i a roa e s eriat, la 4n/e ut * 42i venise /ur5nd 4n &ire. Am s us /, 1ere#a era &rumoas,. Nu am s us totul7 1ere#a era 0ra9ioas,* 0ra9ia a/eea s,l'ati/,* mult mai uterni/, de/5t 0ra9ia noastr, s/8imonosit, 2i a&e/tat,. Avu a roa e onorurile /adrilului: dar da/, ea a i#muit-o e &ii/a /ontelui San-.eli/e* n-am 4ndr,#ni s, s unem /,* la r5ndu-i* Carmela nu era 0eloas, de ea. De a/eea &rumosul /avaler o readuse /u multe /om limente la lo/ul de unde a luat -o 2i unde Lui0i o a2te ta. "n dou, sau trei r5nduri* 4n tim ul /ontradansului* &ata 4i #v5rlise o rivire 2i* de &ie/are dat,* 4l v,#use alid* /u tr,s,turile /ris ate. Da* 4ntr-un r5nd* lama /u9itului e ;um,tate tras din tea/, 4i luase o/8ii /a un &ul0er sinistru. De a/eea* a roa e tremur5nd* ea relu, 'ra9ul iu'itului. Cadrilul avusese /el mai mare su//es 2i era v,dit /, se vor'ea de re etarea lui7 se 4m otrivea numai Carmela. Dar /ontele de San-.eli/e 42i ru0, /u at5ta 0in0,2ie &ii/a 4n/5t* 4n /ele din urm,* ea /onsim9i. "ndat,* un /avaler 4naint, s-o invite e 1ere#a* &,r, de /are /ontradansul nu utea s, ai', lo/* dar &ata dis ,ruse. "ntr-adev,r* Lui0i nu se sim9ise 4n stare s, 4ndure 4n/, o 4n/er/are 2i* e ;um,tate /u 'inele* e ;um,tate /u &or9a* o tr,sese e 1ere#a 4ntr-un alt un/t al 0r,dinii. 1ere#a /edase &,r, s, vrea. Ea v,#use 4ns, din &i0ura tul'urat, a t5n,rului 2i 4n9elese din t,/erea lui 4ntret,iat, de tres,riri nervoase /, /eva /iudat se etre/ea 4ntr-4nsul. Nu era s/utit, ni/i ea de o &r,m5ntare l,untri/, 2i* &,r, s, &i &,/ut totu2i /eva r,u* ri/e ea /, Lui0i avea dre tul s-o do;eneas/,. 3entru /e> Nu 2tia. Sim9ea* /u toate a/estea* /, mustr,rile ar &i &ost meritate. 1otu2i* s re marea uimire a 1ere#ei* Lui0i r,mase mut 2i ni/i un /uv5nt nu-i 4ntredes/8ise 'u#ele /5t 9inu serata. Numai du , /e &ri0ul no 9ii i#0oni musa&irii din 0r,dini

$A$

Alexandre Dumas
2i du , /e u2ile vilei se 4n/8iser,* oas e9ii urm5nd s, etrea/, 4n,untru* el o duse e 1ere#a a/as,7 a oi* /5nd ea se re0,tea s, intre* o 4ntre',: 1ere#a* la /e te 05ndeai /5nd dansai 4n &a9a tinerei /ontese de San- .eli/e> M, 05ndeam* r,s unse &ata /u toat, sin/eritatea su&letului ei* /, a2 da ;um,tate din via9, s, am o 4m'r,/,minte /a a/eea urtat, de ea. Bi /e 49i s unea /avalerul> C, n-ar at5rna de/5t de mine s-o am 2i /, n-a2 avea de s us de/5t un /uv5nt entru a/easta. Avea dre tate* r,s unse Lui0i. ? dore2ti 4ntr-adev,r* /u 4n&l,/,rarea de /are s ui> Da. Ei 'ine* o s-o ai. .ata 4n,l9, /a ul /u uimire* dar &i0ura lui era a2a de osomor5t, 2i de 0ro#av,* 4n/5t /uv5ntul 4i 4n08e9, e 'u#e. De altminteri* s un5nd a/estea* Lui0i se de ,rtase. 1ere#a 4l urm,ri din o/8i* 4n noa te* /5t utu s,-l #,reas/,* a oi* du , /e dis ,ru* intr, la ea* o&t5nd. "n noa tea a/eea* se 4nt5m l, un mare eveniment* &,r, 4ndoial,* din im ruden9a vreunui servitor /are uitase s, stin0, luminile. .o/ul se a rinse la vila San-.eli/e /8iar 4n de endin9ele a artamentului &rumoasei Carmela. 1re#it, 4n toiul no 9ii de lumina &l,/,rilor* ea s,rise din at* se 4n&,2urase 4n /a ot 2i 4n/er/ase s, &u0, e u2,* dar /oridorul rin /are tre'uia s, trea/, era rad, in/endiului. Atun/i reintrase 4n /amer, r,/nind du , a;utor* /5nd* deodat,* &ereastra a&lat, la dou,#e/i de i/ioare de ,m5nt se des/8isese. Un t5n,r 9,ran d,duse 'u#na 4n a artament* o luase 4n 'ra9e 2i* /u o utere 2i o a0ilitate su raomeneas/,* o trans ortase e iar'a elu#ei* unde a le2inat. C5nd 2i-a venit 4n &ire* tat,l ei se a&la l5n0, ea. ? 4n/on;urau to9i servitorii* d5ndu-i a;utoare. Arsese o ari , 4ntrea0, a vilei dar n-avea im ortan9,* de vreme /e Carmela era s,n,toas, 2i tea&,r,. Salvatorul ei &u /,utat retudindeni* dar el nu se mai ar,t,. 1oat, lumea &u 4ntre'at,* 4ns, nimeni nu 4l v,#use. Carmela &usese a2a de tul'urat,* 4n/5t nu-l re/unos/use. De altminteri* deoare/e /ontele era &a'ulos de 'o0at* a0u'a ri/inuit, de &l,/,ri 4nsemna rea u9in entru el* ex/e t5nd eri/olul rin /are tre/use Carmela 2i /are* rin &elul mira/ulos al salv,rii ei* i se ,ruse mai de0ra', o nou, &avoare a 3roviden9ei* de/5t o nenoro/ire adev,rat,. A doua #i* la /easul o'i2nuit* tinerii se re0,sir, 4n mar0inea ,durii. Lui0i venise /el dint5i. ? 4nt5m in, e &at, /u mult, voio2ie* ,r5nd /, a uitat /u totul s/ena din a;un. 1ere#a era v,dit 4n05ndurat,* dar* v,#5ndu-l e Lui0i 'ine dis us* ar,t, la r5ndu-i ne ,sarea #0lo'ie /are era /ara/teristi/, &elului ei de a &i /5nd nimi/ n-o tul'ura. Lui0i o lu, de 'ra9 2i o /onduse 5n, la intrarea e2terii. Ai/i se o ri. "n9ele05nd /, era vor'a de /eva neo'i2nuit* &ata 4l rivi 9int,. 1ere#a* s use Lui0i* mi-ai s us asear, /, ai da totul /a s, ai o 4m'r,/,minte la &el /u /ea a &ii/ei /ontelui. Da* r,s unse 1ere#a uimit,* dar eram ne'un,* /5nd am rostit a/easta. Bi eu 9i-am r,s uns: 'ine* o vei avea. Da* s use &ata* a /,rei uimire /re2tea la &ie/are /uv5nt al lui Lui0i* dar de 'un, seam, /, ai r,s uns ast&el* /a s,-mi &a/i l,/ere. Nu 9i-am &,0,duit ni/iodat, nimi/ e /are s, nu 9i-l &i dat* 1ere#a* s use Lui0i /u tru&ie. !ntr, 4n e2ter, 2i 4m'ra/,-te. D,du iatra la o arte 2i]i ar,t, 1ere#ei e2tera luminat, de dou, lum5n,ri /are ardeau de o arte 2i de alta a unei o0lin#i minunate7 e masa 0rosolan,* /io lit, de Lui0i* se 0,seau /olierul de erle 2i a0ra&ele de diamante7 e un s/aun* al,turi* era restul 4m'r,/,mintei. 1ere#a s/oase un stri0,t de 'u/urie 2i* &,r, s, se interese#e de unde venea 4m'r,/,mintea* &,r, s, mai #,'oveas/, mul9umindu-i lui Lui0i* d,du 'u#na 4n e2tera trans&ormat, 4n /a'inet de toalet,. "n urma ei Lui0i 4m inse iatra la lo/* /,/i #,rise e /reasta unui mi/ d5m'* din /au#a /,ruia N din lo/ul unde se 0,sea el N 3alestrina nu utea s, se vad,* un /,l,tor /,lare. A/esta se o rise o /li ,* ar/, nesi0ur de drum* ro&il5ndu-se e a#urul /erului /u a/ea re/i#ie de /ontur /ara/teristi/, de ,rt,rilor din 9inuturile meridionale.

$AE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Q,rindu-l e Lui0i* /,l,torul 42i 4ndemn, /alul 4n 0alo s re el. Lui0i nu se 4n2elase7 /,l,torul /are mer0ea de la 3alestrina la 1ivoli era nel,murit asu ra drumului. 15n,rul i-l ar,t,* dar* entru /, la un s&ert de mil, mai 4n/olo drumul se des ,r9ea 4n trei ote/i 2i entru /,* a;uns la a/este trei ote/i /,l,torul utea s, se r,t,/eas/, din nou* 4l ru0, e Lui0i s,-i serveas/, de /,l,u#,. Lui0i 42i s/oase mantaua 2i o a2e#, e ,m5nt* 42i arun/, e umeri /ara'ina 2i* u2urat de ve2m5ntul 0reoi* o lu, 4naintea /,l,torului /u asul re ede al munteanului e /are asul unui /al a'ia oate s,-l urme#e. "n #e/e minute* Lui0i 2i /,l,torul &ur, la r,s 5ntia indi/at, de t5n,rul ,stor. C5nd a;unser, ai/i* el 4ntinse /u un 0est m,re9* /a de 4m ,rat* m5na s re /,rarea e /are /,l,torul tre'uia s-o urme#e. A/esta e drumul dumneavoastr,* Ex/elen9,* s use el. A/um n-o s, v, mai r,t,/i9i. 3rime2te-9i r,s lata* #ise /,l,torul* d,ruindu-i t5n,rului ,stor /5teva monede. Mul9umes/* s use Lui0i tr,05ndu-2i m5na* eu &a/ un servi/iu* nu-l v5nd. Dar* da/, re&u#i o lat,* rime2ti /el u9in un /adou> 4ntre', /,l,torul /are ,rea de altminteri o'i2nuit /u di&eren9a 4ntre slu0,rni/ia omului de la ora2 2i m5ndria 9,ranului. A* da* asta e alt/eva. Atun/i* s use /,l,torul* ia a/e2ti doi 9e/8ini vene9ieni 2i d,-i lo0odni/ei tale /a s,-2i &a/, din ei o ere/8e de /er/ei. !ar dumneavoastr, lua9i umnalul a/esta* s use t5n,rul ,stor7 nu ve9i 0,si altul /u r,sele mai 'ine s/ul tate* de la Al'ano 5n, la Civita- Castellana. 3rimes/* r,s unse /,l,torul7 dar 4n /a#ul a/esta eu sunt 4ndatoratul t,u* /,/i umnalul re9uie2te mai mult de doi 9e/8ini. 3entru un ne0ustor* oate* dar entru mine /are l-am s/ul tat sin0ur* el re9uie2te a'ia un iastru. Cum te /8eam,> 4ntre', /,l,torul. Lui0i Vam a* r,s unse ,storul /u aerul /u /are ar &i r,s uns Alexandru* re0ele Ma/edoniei. Dar e dumneavoastr,> Eu* s use /,l,torul* m, numes/ Sim'ad marinarul. .ran# dLE inaV s/oase un stri0,t de uimire. Sim'ad marinarul> 4ntre', el. Da* relu, ovestitorul* a/esta e numele e /are /,l,torul i l-a s us lui Vam a. Ei* dar /e ai 4m otriva a/estui nume> 4ntreru se Al'ert. E un om &oarte &rumos* iar aventurile a/estui domn m-au amu#at* tre'uie s, m,rturises/* &oarte mult 4n tinere9ea mea. .ran# nu st,rui. Numele de Sim'ad marinarul tre#ise 4ntr-4nsul* a2a /um a9i 4n9eles* o lume 4ntrea0, de amintiri* a2a /um tre#ise 4n a;un numele /ontelui de Monte-Cristo. Continu,* s use el 0a#dei. Vam a ',0, /u dis re9 /ei doi 9e/8ini 4n 'u#unar 2i se 4na oie a0ale e drumul e /are venise. A;un05nd la dou, sau trei sute de a2i de e2ter,* i se ,ru /, aude un stri0,t. Se o ri as/ult5nd. Du , o /li ,* 42i au#i numele ronun9at* l,murit. Stri0,tul venea dins re e2ter,. Se n, usti /a o /, rioar, arm5ndu-2i u2/a din &u0, 2i a;unse 4n mai u9in de un minut e /oama d5m'ului din &a9a a/eluia unde 4l #,rise e /,l,tor. Ai/i* stri0,tul -A;utor@- a;unse la el mai l,murit. "2i arun/, o/8ii asu ra s a9iului e /are-l domina7 un ',r'at o r, ea e 1ere#a* asemenea /entaurului Nessus. ?mul /are se 4ndre ta s re ,dure era la trei s&erturi de drum* 4ntre e2ter, 2i ,dure. Vam a m,sura intervalul7 omul avea /el u9in dou, sute de a2i 4naintea lui* ast&el /, nu exista /8i s,-l a;un0, mai 4nainte /a a/esta intre 4n ,dure. 15n,rul ,stor se o ri /a 2i /um i/ioarele sale ar &i rins r,d,/ini. "2i s ri;ini atul u2tii de um,r* 4n,l9, 4n/eti2or 9eava 4n dire/9ia r, itorului* 4l o/8i o /li , 2i trase. R, itorul se o ri

$A%

Alexandre Dumas
s/urt: 0enun/8ii i se 4n/ovoiar, 2i /,#u* t5r5nd-o 4n /,dere 2i e 1ere#a. Dar 1ere#a se ridi/, 4ndat,. .u0arul r,mase /ul/at* #',t5ndu-se 4n #v5r/olirile a0oniei. Vam a se n, usti 4ndat, s re 1ere#a* /,/i* la #e/e a2i de muri'und* i/ioarele ei se &r5nser, 2i /,#u 4n 0enun/8i. 15n,rul se temea /a nu /umva 0lon9ul /are 4l r, usese e inami/ s-o &i r,nit 2i e lo0odni/,. Din &eri/ire nu avea nimi/* sin0ur, 0roa#a arali#ase uterile 1ere#ei. Du , /e Lui0i se 4n/redin9, /, ea era tea&,r, se 4ndre t, s re r,nit. A/esta 42i d,duse su&letul /u umnii 4n/le2ta9i* /u 0ura /ontra/tat, de durere* /u ,rul #'5rlit su' sudoarea a0oniei. ?/8ii lui r,m,seser, des/8i2i 2i amenin9,tori. Vam a se a ro ie de /adavru 2i 4l re/unos/u e Cu/umetto. Din #iua /5nd 'anditul &usese salvat de /ei doi tineri el se 4ndr,0ostise de 1ere#a 2i ;urase /, &ata va &i a lui. Din #iua a/eea o s ionase 2i* ro&it5nd de momentul /5nd iu'itul /i a l,sat-o sin0ur, entru a ar,ta /,l,torului drumul* o r, ise 2i o /redea a lui* dar 0lon9ul lui. Vam a* /,l,u#it de o/8irea si0ur, a t5n,rului ,stor* 4i str, unsese inima. Vam a 4l rivi o /li , &,r, /a emo9ia /ea mai mi/, s, se tr,de#e e /8i ul lui* 4n tim /e 1ere#a* tremur5nd 4n/,* nu 4ndr,#nea s, se a ro ie de 'anditul mort de/5t /u a2i m,run9i 2i arun/, 2ov,ind o rivire asu ra /adavrului* este um,rul iu'itului ei. Du , o /li , Vam a se 4ntoarse s re &at,: A8a* s use* te-ai 4m'r,/at* a/um e r5ndul meu s, m, 0,tes/. 1ere#a era 4m'r,/at, din /re2tet 5n, 4n t,l i /u 4m'r,/,mintea &ii/ei /ontelui de San-.eli/e. Vam a lu, /or ul lui Cu/umetto 4n 'ra9e* 4l duse 4n 3e2ter,* 4n tim /e 1ere#a r,m5nea a/um a&ar,. Da/, un al doilea /,l,tor ar &i tre/ut atun/i* el ar &i v,#ut /eva /iudat: o ,stori9, ,#indu-2i oile /u o ro/8ie de /a2mir* /u /er/ei 2i /olier de erle* /u a0ra&e de diamante 2i /u nasturi de sa&ire* smaralde 2i ru'ine. .,r, 4ndoial,* s-ar &i /re#ut din nou 4n e o/a lui .lorian 2i ar &i a&irmat* 4na oindu-se la 3aris* /, a 4nt5lnit ,stori9a Al ilor la oalele mun9ilor Sa'ini. Du , un s&ert de /eas* Vam a ie2i din e2ter,. Costumul lui nu era mai u9in ele0ant* 4n 0enul s,u* de/5t al 1ere#ei. Avea o 8ain, de /ati&ea ur urie* /u nasturi de aur /i#elat* o vest, de m,tase a/o erit, /u 'roderii* o e2ar&, roman, 4nnodat, 4n ;urul 05tului* o /artu2ier, de aur 2i m,tase ro2ie-verde* antaloni a#urii de /ati&ea* rin2i su' 0enun/8i /u a&tale de diamante* 08ete din iele de /, rioar, 4m estri9ate /u mii de ara'es/uri 2i o ,l,rie de /are &5l&5iau a0,9ate an0li/i multi/olore. Dou, /easuri 4i at5rnau la 'r5u 2i un umnal era 4n&i t 4n /artu2ier,. 1ere#a s/oase un stri0,t de admira9ie. Cu 4m'r,/,mintea a/easta* Vam a sem,na unei i/turi de Leo old Ro'ert sau S/8net#. "m'r,/ase /ostumul /om let al lui Cu/umetto. 15n,rul o'serv, e&e/tul e /are 4l rodu/ea asu ra lo0odni/ei sale 2i un #5m'et de m5ndrie 4i 4n&lori e 'u#e. A/um* 4i s use el 1ere#ei* e2ti 0ata s, 4m ,r9i soarta /u mine* ori/are ar &i a/easta> ?* da@ stri0, &ata /u entu#iasm. S, m, urme#i oriunde am s, mer0> 35n, la /a ,tul lumii. Atun/i* ia-m, de 'ra9 2i s, le/,m* /,/i n-avem tim de ierdut. .ata 42i tre/u 'ra9ul e su' al iu'itului* &,r, m,/ar s,-l 4ntre'e unde o du/e* /,/i* 4n momentul a/ela* el i se ,rea &rumos* m5ndru 2i uterni/ /a un #eu. !ntrar, 4n ,dure. Se 4n9ele0e /, toate ote/ile muntelui erau /unos/ute de Vam a7 merse de/i rin ,dure &,r, s, 2ov,ias/, o /li ,* de2i nu era ni/i un drum /roit* dar re/unos/5nd /alea /e tre'uia urmat, du , ar'ori 2i tu&i2uri. Merser, ast&el vreun /eas 2i ;um,tate. A;unser, 4n lo/ul /el mai um'ros al ,durii. Un 5r5u /u al'ia se/at, du/ea 4ntr-o /8eie de munte* ad5n/,. Vam a o luase e drumul a/esta /iudat /are* str5ns 4ntre dou, maluri 2i 4ntune/at de um'ra deas, a inilor* ,rea* /u ex/e 9ia ov5rni2ului mai 'l5nd* ote/a !n&ernului des re /are vor'e2te Vir0iliu.

$A)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


1ere#a* /u rins, iar,2i de temeri* v,#5nd 4n&,9i2area lo/ului a/ela s,l'ati/ 2i ustiu* se str5n0ea l5n0, /,l,u#a ei &,r, s, s un, un /uv5nt. Dar* entru /, 4l vedea /al/5nd mereu /u a2i e0ali* iar e &i0ura lui se r,s&r5n0ea o lini2te ro&und,* avea uterea s,-2i as/und, emo9ia. Deodat,* la #e/e a2i de ei* un om ,ru /, se desli e2te de l5n0, un /o a/ dina oia /,ruia st,tea as/uns 2i 4l lu, e Vam a la o/8i. Ni/i un as mai mult@ stri0, el* altminteri e2ti mort. Faida* de* s use Vam a* ridi/5nd m5na /u un 0est de dis re9 4n tim /e 1ere#a* nemait,inuindu-2i 0roa#a* se str5n0ea 4ntr-4nsul N de /5nd se s&52ie lu ii 4ntre ei> Cine e2ti tu> 4ntre', santinela. Eu sunt Lui0i Vam a* /io'anul de la &erma San-.eli/e. Ce vrei> Vreau s, vor'es/ /u tovar,2ii t,i* /are se a&l, 4n oiana Ro//a Dian/a. Atun/i urmea#,-m,* s use santinela* sau* mai 'ine #is* de vreme /e /uno2ti lo/ul* mer0i 4nainte. Vam a #5m'i /u dis re9 v,#5nd m,sura de re/au9ie a 'anditului. ? lu, 4nainte* /u 1ere#a 2i 42i /ontinu, drumul /u a/ela2i as a ,sat* lini2tit* /are-l adusese 5n, ai/i. Du , /in/i minute* 'anditul le &,/u semn s, se o reas/,. 1inerii as/ultar,. Danditul imit, de trei ori stri0,tul /or'ului. Un /ron/,nit r,s unse 4ntreitului a el. Dun* 0l,sui 'anditul. 3o9i s,-9i /ontinui drumul. Lui0i 2i 1ere#a ornir, mai de arte. Dar* e m,sur, /e 4naintau* 1ere#a se str5n0ea tremur5nd l5n0, iu'itul ei* /,/i rintre /o a/i se vedeau a ,r5nd arme 2i s/5nteind 9evi de u2/,. 3oiana Ro//a Dian/a se a&la e v5r&ul unui munte mi/* /are* desi0ur* alt,dat,* &usese un vul/an N vul/an stins mai 4nainte /a Remus 2i Romulus s, &i ,r,sit Al'a entru a veni s, /onstruias/, Roma. 1ere#a 2i Lui0i atinser, is/ul 2i se omenir, &a9, 4n &a9, /u vreo dou,#e/i de 'andi9i. Uite un t5n,r /are te /aut, 2i /are dore2te s,-9i vor'eas/,* ra ort, santinela. Bi /e vrea s, ne s un,> 4ntre', a/ela /are* 4n li sa /ondu/,torului* 9inea lo/ de /, itan. Vreau s, s un /, m, li/tises/ /u meseria de ,stor* s use Vam a. A8a* 4n9ele0* morm,i a08iotantul* ai venit s, te rimim 4n r5ndurile noastre> S, &ie 'ine venit@ stri0ar, mai mul9i 'andi9i din .errusino* 3am inara 2i Ana0ni* /are-l re/unos/user, e Lui0i Vam a. Da* dar vin s, v, /er alt/eva de/5t s, &iu tovar,2ul vostru. Bi /e vii s, ne /eri> 4ntre'ar, 'andi9ii /u uimire. S, &iu /, itanul vostru* s use t5n,rul. Dandi9ii i#'u/nir, 4n r5s. Bi /e ai &,/ut /a s, n,#uie2ti la /instea asta> 4ntre', a08iotantul. L-am u/is e /ondu/,torul vostru* Cu/umetto* ale /,rui straie sunt e mine* s use Lui0i 2i am dat &o/ vilei San-.eli/e* /a s, d,ruies/ o ro/8ie de nunt, lo0odni/ei mele. 3este un /eas* Lui0i Vam a era ales /, itan 4n lo/ul lui Cu/umetto. Ei* dra0, Al'ert* s use .ran#* 4ntor/5ndu-se s re rietenul s,u* /e 05nde2ti a/um des re /et,9eanul Lui0i Vam a> S un /, e un mit 2i /, n-a existat ni/iodat,* r,s unse Al'ert. Ce e a/eea mit> 4ntre', 3astrini. Ar tre'ui rea mult /a s,-9i ex li/* dra0ul meu am&itrion* r,s unse .ran#. Bi #i/i /, maestrul Vam a 42i exer/it, 4n momentul a/esta ro&esiunea rin 4m re;urimile Romei> Cu o /ute#an9, de /are* 5n, la el* ni/i un alt 'andit nu a dat dovad,. Va s, #i/,* oli9ia a 4n/er/at #adarni/ s,-l rind,> Ce vre9i> el este 4n9eles deodat, /u ,storii de e /5m ie* /u es/arii 1i'rului 2i /u /ontra'andi2tii de e /oast,. E /,utat rin mun9i* el e e &luviu7 e urm,rit e &luviu* a;un0e

$AC

Alexandre Dumas
4n lar0ul m,rii. A oi* deodat,* /5nd 4l /re#i re&u0iat 4n insula del +i0lio* del +uanouti sau Monte-Cristo* 4l ve#i rea ,r5nd la Al'ano* la 1ivoli sau la Ri//ia. Bi /um ro/edea#, /u /,l,torii> ?* &oarte sim lu@ Du , distan9a la /are se 0,ses/ de ora2* el le 4n0,duie o t /easuri* dou,s re#e/e /easuri sau o #i* /a s, l,teas/, r,s/um ,rarea* a oi* du , tre/erea a/estui tim * le mai a/ord, un /eas de 0ra9ie. Da/, 4n al 2ai#e/ilea minut a a/estui /eas n-are 'anii* #'oar, /reierii ri#onierului /u un &o/ de istol* sau 4i 4n&i0e umnalul 4n inim, 2i 0ata. Ei* Al'ert* 4l 4ntre', .ran# e tovar,2ul s,u* mai e2ti dis us, s, mer0i la Colosseum rin 'ulevardele exterioare> A'solut* s use Al'ert* da/, drumul e mai itores/. "n momentul a/ela* sunar, orele dou,* u2a se des/8ise 2i a ,ru vi#itiul. Ex/elen9,* #ise el* tr,sura v, a2tea t,. Faide la Colosseum* s use .ran#. 3rin oarta del 3o olo* Ex/elen9,* sau e str,#i> La dra/u* e str,#i@ ex/lam, .ran#. Dra0ul meu* #ise Al'ert ridi/5ndu-se la r5ndu-i 2i a rin#5ndu-2i a treia 9i0ar,* nu #,u* te /redeam mai /ura;os. 1inerii /o'or5r, s/ara 2i se ur/ar, 4n tr,sur,.

Ca itolul XXXV

&rtarea

.ran# 0,sise o /ale de mi;lo/ entru /a Al'ert s, a;un0, la Colosseum &,r, a tre/e e dinaintea vreunei ruine anti/e 2i de/i &,r, /a mersul la as s, r, eas/, un de0et m,/ar din 0i0anti/ile ro or9ii ale /olosului. Vor lua-o e via Sistinia* vor s/urta un un08i dre t: e dinaintea S&intei Maria- Mare 2i vor a;un0e rin via Ur'ana 2i San-3ietro 4n Vin/oli 5na la via del Colosseo. !tinerariul a/esta o&erea de altminteri alt avanta;: a/ela de a nu-l a'ate /u nimi/ e .ran# de la im resia /e i-o rodusese istoria ovestit, de 3astrini 2i 4n /are se 0,sea ameste/at am&itrionul misterios de la Monte- Cristo. De a/eea* se re#emase 4n un08erul s,u 2i re/,#use 4n /er/et,rile &,r, s&5r2it al /,ror o'ie/t era el 4nsu2i 2i /,rora nu le utuse 0,si un r,s uns mul9umitor. De alt&el* 4n/, un lu/ru i-l reamintise e rietenul s,u Sim'ad marinarul: le0,turile misterioase dintre t5l8ari 2i matelo9i. S usele lui 3astrini /u rivire la re&u0iul e /are 4l 0,sea Vam a 4n ',r/ile es/arilor 2i /ontra'andi2tilor* 4i reaminteau lui .ran# de /ei doi 'andi9i /orsi/ani 0,si9i /in5nd /u e/8i a;ul mi/ului Va/8t /are se a',tuse din drum 2i a/ostase la 3orto-Ve//8io /u sin0urul s/o de a-i /o'or4 e us/at. Numele e /are 2i-l d,dea am&itrionul de la Monte-Cristo* rostit de am&itrionul de la 8otelul Londra* 4i dovedea /, /el dint5i ;u/a a/ela2i rol &ilantro i/ e /oastele de la 3iom'ino* Civiia-Ve//8ia* ?stia* +aete /a 2i e a/elea ale Corsi/ii* 1os/anei 2i S aniei7 2i* deoare/e* du , /5te 42i utea aminti .ran#* am&itrionul 4i omenise de 1unis 2i 3alermo* 4nsemna /, el 4m'r,9i2a un /er/ de rela9ii destul de 4ntins. Dar* ori/5t de uterni/e ar &i &ost toate a/este 05nduri asu ra min9ii t5n,rului* ele se risi ir, 4n /li a /5nd v,#u 4n,l95ndu-se 4n &a9a sa ima0inea sum'r, 2i 0i0anti/, a Colosseumului* rin des/8i#,turile /,ruia luna roie/ta ra#ele lun0i 2i alide /e /ad 4n o/8ii &antomelor. 1r,sura se o ri la /59iva a2i de Mesa Sudans. Vi#itiul des/8ise ortiera. 1inerii s,rir, din tr,sur, 2i se omenir, 4n &a9a unui /i/erone r,s,rit ar/, din ,m5nt. .iind/, 4i urmase 2i a/ela de la 8otel* a/um aveau dou, /,l,u#e. E /u ne utin9, de altminteri s, evi9i la Roma a/est lux al /,l,u#elor: 4n a&ar, de /i/eronele 0eneral /are se a0a9, de tine 4n momentul /5nd /al/i ra0ul 8otelului 2i /are nu te mai ,r,se2te de/5t 4n #iua /5nd ie2i din ora2* se 0,se2te un /i/erone s e/ial ata2at &ie/,rui monument 2i a roa e* a2 s une* &ie/,rei ,rti/ele de monument. V, 4n/8i ui9i* de/i* /, nu uteau s, li seas/,

$AH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


/i/eroni la Colosseum* adi/, la monumentul des re /are Martial s unea: -Mem 8is oate s, 4n/ete#e a mai l,uda mira/olele 'ar'are ale iramidelor sale* s, nu mai /5nte minunile Da'Vlonului* totul va /eda 4n &a9a mun/ii imense a am&iteatrului Ce#arilor 2i toate vo/ile &aimei sunt da-toare s, se uneas/, entru a l,uda monumentul a/esta-. .ran# 2i Al'ert nu 4n/er/ar, s, se sustra0, tiraniei 08idului. De altminteri* a/easta ar &i /u at5t mai 0reu* /u /5t numai /,l,u#ele au dre tul s, ar/ur0, monumentul /u tor9e. Nu se 4m otrivir, rin urmare delo/ 2i se redar, le0a9i /ondu/,torilor lor. .ran# /uno2tea romenada* deoare/e* o mai ',tuse de #e/e ori. Dar* deoare/e tovar,2ul s,u* mai novi/e* unea entru rima oar, i/iorul 4n monumentul lui .lavius Ves asian* tre'uie s, m,rturises/* s re lauda sa* /,* 4n /iuda ,l,vr,0elii i0norante a /,l,u#elor* era &oarte im resionat. Nu o9i avea ni/i o idee* des re m,re9ia unei atare ruine ale /,rei ro or9ii sunt du'late de misterioasa str,lu/ire a lunii meridionale /u ra#e /e ar un as&in9it de o//ident* da/, nu ai v,#ut-o. De a/eea* du , /e &,/u o sut, de a2i su' orti/urile interioare* ,r,sindu-l e Al'ert 4n seama /,l,u#elor /are nu voiau s, renun9e la dre tul ex/lusiv de a-i ar,ta 4n toate am,nuntele 0roa a /u lei* lo;a 0ladiatorilor* odiumul Ce#arilor* 4n05nduratul .ran# ur/, e o s/ar, ;um,tate ruinat, 2i* l,s5ndu-i s,-2i /ontinue drumul simetri/* el se a2e#, la um'ra unei /oloane 4n &a9a unei s/o'ituri /e-i 4n0,duia s, 4m'r,9i2e#e 0i0antul de 0ranit 4n toat, s lendida lui 4ntindere. .ran# se a&la a/olo /am de un s&ert de or,. "nso9it de /ei doi urt,tori de tor9e* ie2ise dintr-un vomitoriu a&lat 4n /ealalt, extremitate a Colosseumului7 /a ni2te um're /are urm,res/ un li/,rit de &o/* ei /o'orau din trea t, 4n trea t, s re lo/urile re#ervate vestalelor* /5nd i se ,ru /, aude rosto0olindu-se 4n ad5n/urile monumentului o iatr, des rins, din s/ara situat, 4n &a9a /elei e /are ur/ase el /a s, a;un0, ai/i. .,r, 4ndoial,* nu e un lu/ru neo'i2nuit o iatr, /are se des rinde su' i/iorul tim ului 2i se rosto0ole2te 4n a'is. De data a/easta 4ns,* i se ,rea /, iatra /edase su' i/ioarele unui om 2i /, un #0omot de a2i a;un0ea 5n, la el* /u toate /, &, tura nev,#ut, &,/ea totul /a s,-l 4n,'u2e. "ntr-adev,r* du , o /li ,* se ar,t, un om ie2ind tre tat din um'r,* e m,sur, /e ur/a s/ara al /,rei ori&i/iu situat 4n &a9a lui .ran# era luminat de lun,* dar ale /,rei tre te* e m,sur, /e /o'orai* se a&undau 4n 'e#n,. 3utea s, &ie un /,l,tor /a 2i el* re&er5nd o medita9ie solitar, &le/,relii 'anale a /,l,u#elor 2i 4n /onse/in9,* a ari9ia sa nu avea nimi/ sur rin#,tor. Dar* du , 2ov,iala /u /are ur/a ultimele tre te* du , &elul /um* a;uns e lat&orm,* se o ri 2i ,ru /, as/ult,* era v,dit /, venise a/olo /u un s/o anumit 2i /, a2te ta e /ineva. Cu o mi2/are instin/tiv,* .ran# se as/unse /5t utu mai mult 4n s atele /oloanei. La #e/e a2i de lo/ul unde se 0,seau am5ndoi* 'olta era des&undat, 2i o des/8i#,tur, rotund,* /a a/eea a unui u9* ermitea s, se #,reas/, /erul 4nstelat. "n ;urul des/8i#,turii rin /are* oate de sute de ani* r,#'eau ra#ele lunii* /re2teau tu&i2uri ale /,ror &orme* ver#i 2i l, 5nde* se des rindeau e a#urul mat al &irmamentului* 4n tim /e liane 4nalte 2i tul ini uterni/e de ieder, s 5n#urau de e terasa su erioar,* le0,n5ndu-se su' 'olt, /a ni2te &r5n08ii lutitoare. 3ersona;ul* a /,rui misterioas, sosire atr,sese aten9ia lui .ran#* st,tea 4ntr-o semi- enum'r, /are nu-i 4n0,duia s,-i distin0, tr,s,turile* dar /are nu era totu2i destul de 4ntune/at, /a s,-l 4m iedi/e s,-i examine#e 4m'r,/,mintea. Era 4n&,2urat 4ntr-o manta lar0,* /a&enie* /u o ul an, /are* #v5rlit, este um,rul st5n0* 4i as/undea artea de ;os a &e9ei* 4n tim /e ,l,ria /u 'oruri late 4i a/o erea artea su erioar,. Numai extremitatea ve2mintelor era luminat, de lumina ie#i2, /e tre/ea rin des/8i#,tur,* ermi95nd s, se distin0, un antalon ne0ru* /are a/o erea* /o/8et* o /i#m, de la/. ?mul a ar9inea* evident* da/, nu aristo/ra9iei* /el u9in 4naltei so/iet,9i. St,tea a/olo de /5teva minute 2i 4n/e u s, dea semne v,dite de ner,'dare* /5nd un #0omot u2or se au#i e terasa su erioar,. "n /li a a/eea* o um'r, ,ru /, a/o er, lumina. Un om se ar,t, 4n des/8i#,tur,* 42i /u&und, rivirea str, un0,toare 4n 4ntuneri/ 2i #,ri omul /u manta. Se

$A(

Alexandre Dumas
a0,9, 4ndat, de lianele /are s 5n#urau 2i de iederele lutitoare* alune/, e ele 2i* a;un05nd la trei sau atru i/ioare de sol* s,ri s rinten ;os. A/esta urta /ostumul unui 1ransteverin. S/u#a9i-m,* Ex/elen9,* s use el 4n diale/t roman* /, v-am &,/ut s, a2te ta9i. Am 4nt5r#iat doar /5teva minute. A/um au sunat orele #e/e la Saint-6ean de Latran. Eu am venit mai 4nainte* nu dumneata e2ti 4n 4nt5r#iere* r,s unse str,inul* &,r, /eremonie* /u /el mai /urat a//ent tos/an. De altminteri* /8iar da/, m, l,sai s, a2te t* mi-a2 &i 4n/8i uit /, te re9ine un motiv inde endent de voin9a dumitale. Bi a9i &i avut dre tate* Ex/elen9,7 vin de la /astelul San-An0elo 2i am tre/ut rin toate 0reut,9ile /a s, vor'es/ /u De o. Cine e De o> Un slu;'a2 al 4n/8isorii* /,ruia i-am &,/ut un mi/ venit /a s, a&lu /e se etre/e 4n /astelul S&in9iei sale. A8a* v,d /, e2ti rev,#,tor* dra0ul meu. Ce vre9i* Ex/elen9,> Nu se 2tie ni/iodat, /e se oate 4nt5m la7 oate /, 4ntr-o #i am s, &iu 2i eu rins 4n las,* /a 'ietul 3e ino 2i o s, am nevoie de un 2oare/e /a s, road, /5teva lase ale 4n/8isorii. 3e s/urt* /e ai a&lat> Vor &i dou, exe/u9ii mar9i* la orele dou,* a2a /um e o'i/eiul la Roma* /u rile;ul des/8iderii s,r',torilor mari. Un /ondamnat va &i ma))olato* un nenoro/it /are a u/is un reot /e-l /res/use 2i /are nu merit, ni/i un interes. Cel,lalt va &i decapitato 2i a/esta e 'ietul 3e ino. Ce vrei* dra0ul meu* voi ins ira9i o 0roa#, a2a de mare* nu numai st, 5nirii onti&i/ale* dar 2i re0atelor ve/ine* 4n/5t e nea ,rat, nevoie s, se dea un exem lu. Dar 3e ino ni/i nu &a/e arte din 'anda mea* e un 'iet /io'an /are n-a &,/ut alt, /rim, de/5t /, ne-a ro/urat alimente. Ceea /e &a/e /a el s, &ie so/otit /om li/ele vostru. 3re/um* ve#i* sunt lini de aten9ii /u el* /,/i* 4n lo/ s,-l r, un, a2a /um vei &i dumneata da/, au s, te rind,* se vor mul9umi s,-l 08ilotine#e. De altminteri* se va adu/e o varia9ie 4n l,/erile o orului 2i va &i un s e/ta/ol entru toate 0usturile. A&ar, de a/ela e /are i-l re0,tes/ eu 2i la /are nu se a2tea t,* de/lar, 1ransteverinul. Dra0, rietene* d,-mi voie s,-9i s un /, 4mi ari e un/tul de a &a/e o rostie* relu, omul /u mantaua. Sunt 8ot,r5t la ori/e /a s, 4m iedi/ exe/u9ia nenoro/itului /are se a&l, la str5mtoare entru vina de a m, &i servit7 la nai'a* m-a2 so/oti un la2 da/, nu a2 &a/e /eva entru 'ietul ',iat. Bi /e ai s, &a/i> Am s, un dou,#e/i de oameni 4n ;urul e2a&odului* iar 4n momentul /5nd 4l vor adu/e* la semnalul dat de mine* ne vom n, usti /u umnalele asu ra es/ortei 2i-l vom r, i. Mi se are &oarte ris/ant 2i /red /, lanul meu e mai 'un de/5t al dumitale. Bi /are e lanul dumneavoastr,* Ex/elen9,> A2 da #e/e mii de ia2tri /uiva e /are 4l 2tiu 2i /are va o'9ine am5narea exe/u9iei lui 3e ino entru la anul* a oi* 4n tim ul anului* a2 da 4n/, o mie de ia2tri /uiva e /are de asemenea 4l /unos/ 2i i-a2 4nlesni evadarea din 4n/8isoare. Sunte9i si0ur de reu2it,> -ardieu! s use 4n &ran9u#e2te omul /u mantaua. V, ro0> 4ntre', 1ransteverinul. S un* dra0ul meu* /, a2 &a/e mai mult /u sin0ur /u aurul meu* de/5t dumneata 2i to9i oamenii dumitale* /u umnalele* istoalele* /ara'inele 2i trom'oanele lor. Las,-m, e mine s, lu/re#. Minunat* dar* da/, nu i#'uti9i* noi vom &i ori/5nd 0ata. .i9i ori/5nd 0ata* da/, v, &a/e l,/ere* dar te asi0ur /, eu 4l voi salva.

$AK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


D,0a9i de seam, /, e 8ot,r5t entru oim5ine* mar9i* nu mai ave9i de/5t #iua de m5ine. Da* dar #iua se /om une din dou,#e/i 2i atru de ore* &ie/are or, se /om une din 2ai#e/i de minute* &ie/are minut din 2ai#e/i de se/unde7 4n (C.%AA de se/unde se ot &a/e multe lu/ruri. Cum s, a&l,m* Ex/elen9,* da/, a9i i#'utit> .oarte sim lu. Am 4n/8iriat ultimele trei &erestre ale /a&enelei Ros oli. Da/, am o'9inut am5narea* /ele dou, &erestre din /ol9 vor &i a/o erite /u damas/ 0al'en* iar a/eea din mi;lo/ va avea damas/ al' /u o /ru/e ro2ie. Minunat@ Bi rin /ine ve9i /omuni/a am5narea> 1rimite-mi e unul din oamenii dumitale de08i#at 4n /,lu0,r s, i-o dau. +ra9ie /ostumului s,u va a;un0e 5n, la i/iorul e2a&odului 2i va reda do/umentul 2e&ului /on&reriei /are* la r5ndu-i* 4l va reda /,l,ului. 35n, atun/i* /omuni/a9i vestea a/easta lui 3e ino* s, nu moar, /umva de &ri/, sau s,-2i iard, mintea* /,/i ar 4nsemna /, am &,/ut o /8eltuial, inutil,. Ex/elen9,* #ise 9,ranul* eu v, sunt devotat /u tru 2i su&let* iar dumneavoastr, sunte9i 4n/redin9at de a/easta* nu-i a2a> N,d,;duies/ /el u9in. Ei* 'ine* da/, 4l salva9i e 3e ino* v, voi urta 4n viitor mai mult de/5t devotament* v, voi urta su unere. !a seama la /e s ui* dra0ul meu. 3oate /, 4ntr-o #i am s,-9i reamintes/* deoare/e s-ar utea s, am 2i eu nevoie de tine vreodat,. Ex/elen9,* m, ve9i 0,si atun/i* 4n /eas de nevoie* a2a /um v-am 0,sit eu a/um. C8iar de v-a9i a&la la /a ,tul /el,lalt al lumii* nu tre'uie de/5t s,-mi s/rie9i: -., asta- 2i eu o voi &a/e... Ssst@ s use ne/unos/utul. Aud #0omot. Sunt ni2te /,l,tori /are vi#itea#, Colosseumul /u &,/lii. Nu tre'uie s, ne 0,seas/, 4m reun,. Co oii de /,l,u#e ar utea s, te re/unoas/, 2i ori/5t de onora'il, ar &i rietenia dumitale* dra0ul meu* da/, s-ar a&la /, suntem le0a9i unul de /el,lalt* mi-e team, /, le0,tura a/easta ar 2tir'i /eva din /reditul meu. A2adar* da/, ave9i am5narea> .ereastra de la mi;lo/ 4m'r,/at, 4n damas/ /u o /ru/e ro2ie. Da/, n-o ave9i>... 1rei /ulori 0al'ene. Bi atun/i> Atun/i* dra0ul meu* m5nuie2te umnalul 4n voie* 49i 4n0,dui 2i voi &i a/olo /a s, te v,d la lu/ru. Cu 'ine* Ex/elen9,. Eu /onte# e dumneavoastr, 2i dumneavoastr, /onta9i e mine. Du , a/este /uvinte* 1ransteverinul dis ,ru e s/ar,* 4n tim /e ne/unos/utul* a/o erindu-2i 2i mai mult &i0ura /u mantaua* tre/u la doi a2i de .ran# 2i /o'or4 4n aren, e tre tele exterioare. "n /li a urm,toare .ran# 42i au#i numele r,sun5nd su' 'ol9i. "l /8ema Al'ert. A2te t, 5n, /5nd /ei doi se 4nde ,rtar,* nevr5nd s, le arate /, au avut un martor /are* da/, nu le-a v,#ut /8i ul* totu2i n-a ierdut un /uv5nt din /onvor'irea lor. 3este #e/e minute* .ran# 0onea s re 8otelul S ania as/ult5nd /u o neaten9ie ne oliti/oas, di#erta9ia savant, e /are Al'ert o &,/ea* du , 3liniu 2i Cal urnius* asu ra re9elelor /u 9e i de &ier /are 4m iedi/au animalele s,l'ati/e s, se n, usteas/, asu ra s e/tatorilor. "l l,s, s, vor'eas/, &,r, s,-l /ontra#i/,. Era 0r,'it s, r,m5n, sin0ur* entru a medita 4n tain, ia s/ena etre/ut, 4n &a9a sa. Dintre /ei doi oameni* unul 4i era* /u si0uran9,* ne/unos/ut. "l vedea 2i 4l au#ea entru 4nt5ia oar,* dar nu tot a2a era /u /el,lalt. Cu toate /, nu-i #,rise /8i ul /u&undat mereu 4n um'r, sau as/uns de manta* in&lexiunile 0lasului 4l i#'i-

$1A

Alexandre Dumas
ser, rea mult /5nd le-a au#it rima oar,* /a ele s, mai oat, r,suna vreodat, 4n a ro ierea sa &,r, s, le re/unoas/,. Cu deose'ire 4n intona9iile ironi/e era /eva strident 2i metali/ /are 4l &,/use s, tresar, 4n ruinele Colosseumului* /, 2i 4n e2tera de la Monte-Cristo. De a/eea* avea &erma /onvin0ere /, omul a/esta nu e altul de/5t Sim'ad marinarul. "n ori/e alt, 4m re;urare* /urio#itatea ins irat, de a/est om ar &i &ost a2a de mare* 4n/5t i s-ar &i ar,tat 4n &a9,. De data a/easta 4ns,* /onversa9ia e /are o au#ise era rea intim, /a s, nu-l re9in, teama /8i'#uit, /, a ari9ia sa nu i-ar &i &ost l,/ut,. "l l,sase de/i s, se de ,rte#e* re/um a9i v,#ut* dar &,0,duindu-2i* /, da/, 4l va mai 4nt5lni* s, nu iard, al doilea rile; a2a /um 4l ierduse e rimul. .ran# era rea &r,m5ntat de 05nduri /a s, doarm, 'ine. "2i etre/u noa tea evo/5nd toate 4m re;ur,rile /are se le0au de omul din e2ter, 2i de ne/unos/utul de la Colosseum 2i /are tindeau s, &a/, din am'ele ersona;e un sin0ur individ. Cu /5t se 05ndea mai mult* /u at5t ,rerea sa se 4nt,rea. Adormi s re #iu,* ast&el /, nu se tre#i de/5t &oarte t5r#iu. Ca adev,rat ari#ian* Al'ert 42i luase m,surile de re/au9ie entru seara. 1rimisese du , o lo;, la teatrul Ar0entina. .ran# avea de s/ris /5teva s/risori 4n .ran9a* ast&el /, l,s, entru toat, #iua tr,sura lui Al'ert. La orele /in/i* Al'ert se 4na oie. 3redase s/risorile de re/omanda9ie* avea invita9ii entru &ie/are sear, 2i v,#use Roma. ? #i 4i &usese dea;uns entru toate a/estea. Da* avusese tim s, se in&orme#e 2i asu ra iesei /are se ;u/a 2i asu ra a/torilor. 3iesa era intitulat, -arisina7 a/torii se numeau: Coselli* Moriani 2i S e/ia. 1inerii no2tri nu erau* re/um vede9i* to/mai ne&eri/i9i: vor asista la re re#enta9ia uneia dintre /ele mai 'une o ere a autorului Juciei di Jammermoor* /5ntat, de trei dintre /ei mai renumi9i arti2ti ai !taliei. Al'ert nu se utuse o'i2nui /u teatrele ultramoderne* /u or/8estra din/olo de /are nu se tre/e 2i /are n-au ni/i 'al/oane* ni/i lo;i des/o erite7 4i era 0reu unui om /are 42i avea stalul s,u la Dou&&es 2i lo/ul s,u 4n lo;a ? erei. Ceea /e nu-l 4m iedi/a e Al'ert s, se 0,teas/, 4n /ulori ',t,toare* ori de /5te ori mer0ea la ? er, /u .ran#. 1oalete #adarni/e* /,/i* tre'uie s, m,rturisim s re ru2inea unuia dintre /ei mai vredni/i re re#entan9i ai aristo/ra9iei noastre* de atru luni de #ile de /5nd /utreiera !talia 4n lun0 2i 4n lat* Al'ert nu avusese ni/i o aventur,. "n/er/a uneori s, 0lumeas/, e tema a/easta* 4n &ond 4ns,* era* el* Al'ert de Mor/er&* unul dintre tinerii /ei mai /,uta9i* era 0ro#av de nemul9umit de insu//esul s,u. Lu/ru era /u at5t mai eni'il /u /5t* otrivit de rinderii modeste a s/um ilor no2tri /om atrio9i* Al'ert le/ase din 3aris /u /onvin0erea /, va avea 4n !talia /ele mai mari su//ese 2i /, va veni s, &a/, deli/iile 'ulevardului +and /u istorisirea aventurilor sale. Din ,/ate* nu se 4nt5m lase nimi/: &erme/,toarele /ontese 0enove#e* &lorentine 2i na olitane* r,m,seser, &idele nu so9ilor* /i aman9ilor lor* iar Al'ert /, ,tase /ruda /onvin0ere /, italien/ele au asu ra &ran9u#oai/elor /el u9in avanta;ul /, sunt &idele in&idelit,9ii lor. Nu vreau s, s un /,* 4n !talia* nu sunt* /a retutindeni* ex/e 9ii. Bi /u toate a/estea* Al'ert era nu numai un /avaler de er&e/t, ele0an9,* /i 2i un om /u mult s irit* 4n lus* era vi/onte7 vi/onte de no'le9e nou,* este dre t* dar ast,#i /5nd nu se mai arat, dove#ile* /e im ort, /, ea datea#, din 1EKK sau din 1(1)> 3e deasu ra* avea un venit de /in/i#e/i de mii de lire. Era mai mult de/5t tre'uie* re/um vede9i* s re a &i la mod, la 3aris. Se sim9ea de/i 4ntru/5tva umilit /, 4n/, nu a &ost remar/at serios de nimeni 4n ni/i unul din ora2ele e unde tre/use. N,d,;duia 4ns, s,-2i s/oat, a0u'a la Roma* /arnavalul &iind* 4n toate 9,rile /are /ele'rea#, a/easta onora'il, institu9ie* o e o/, de li'ertate unde /ele mai severe &, turi se las, 4ndemnate s re o &a t, de ne'unie. Bi* deoare/e /arnavalul se des/8idea a doua #i* era &oarte im ortant /a Al'ert s,-2i lanse#e ros e/tul 4nainte de des/8idere. A2adar* 4n/8iriase 4n a/est s/o una din lo;ile /ele mai ar,toase din teatru 2i se 0,tise 4n mod ire ro2a'il. Lo;a se 0,sea la rimul ran0* /el /are 4nlo/uie2te la noi 0aleria. De altminteri 2i rimele trei eta;e sunt tot a2a de aristo/rati/e unele /a 2i altele 2i de a/eea li se s une ran0uri no'ile. Lo;a 4n /are utea s, 4n/a , &,r, a &i 4n08esuite* dou,s re#e/e

$11

Contele de Monte-Cristo vol. 1


ersoane* 4i /ostase e /ei doi rieteni /eva mai u9in de/5t o lo;, de atru ersoane la Am'i0u. Al'ert mai nutrea o s eran9,: da/, i#'utea s, o/u e un lo/ 4n inima unei &rumoase romane* va utea* 4n mod &ires/* s, /u/ereas/, 2i un posto 4n tr,sur, 2i de/i s, vad, /arnavalul dintr-un ve8i/ul aristo/rati/ sau dintr-un 'al/on rin/iar. 1oate a/este /onsidera9ii 4l &,/eau mai s/, ,r,tor de s irit /a ori/5nd. St,tea /u s atele la a/tori* a le/5ndu-se e ;um,tate din lo;, 2i /er/et5nd toate &emeile dr,0u9e /u un lornion &oarte lun0. Bi totu2i* ni/i o &emeie &rumoas, nu r,s l,tea /u o sin0ur, rivire* m,/ar din /urio#itate* manevrele lui Al'ert. "ntr-adev,r* &ie/are vor'ea des re tre'urile sale* des re amorurile 2i l,/erile sale* des re /arnavalul /are se des/8idea a doua #i du , S, t,m5na S&5nt,* &,r, s, ia seama un sin0ur moment la a/tori sau la ies,* /u ex/e 9ia momentelor indi/ate* /5nd &ie/are se 4ntor/ea s, aud, un &ra0ment din re/itativul lui Coselli* s, a laude vreo not, str,lu/it, a lui Moriani sau s, stri0e -Dravo-* S e/iei. A oi /onversa9iile arti/ulare re4n/e eau. S re s&5r2itul rimului a/t* u2a unei lo;i /are r,m,sese 0oal, 5n, atun/i se des/8ise 2i .ran# v,#u intr5nd o ersoan, /,reia avusese onoarea s,-i &ie re#entat la 3aris 2i e /are o /redea 4n/, 4n .ran9a. Al'ert v,#u mi2/area e /are o &,/u rietenul s,u la a ari9ia &, turii 2i 4ntor/5ndu-se s re el* 4l 4ntre',: ? /uno2ti e &emeia a/easta> Da* /um 9i se are> .erme/,toare* dra0ul meu 2i 'lond,. ?8* adora'il ,r@ E &ran9u#oai/,> E vene9ian,. Bi /um o /8eam,> Contesa +. ?* o /unos/ du , nume@ ex/lam, Al'ert* se s une /, e tot a2a de s iritual, e /5t e de &rumoas,. Dra/e* /5nd m, 05ndes/ /, a2 &i utut s,-i &iu re#entat la ultimul 'al al doamnei de Ville&ort 2i /, am ne0li;at. Sunt un mare n,t,r,u. Vrei s, re ar eu 0re2eala a/easta> 4ntre', .ran#. Cum* o /uno2ti a2a de a roa e 4n/5t o9i s, m, /ondu/i 4n lo;a ei> Am avut onoarea s,-i vor'es/ de trei sau atru ori* dar s, 2tii /, este destul entru a nu /omite o ne olite9e. "n momentul a/ela* /ontesa 4l #,ri e .ran# 2i 4i &,/u /u m5na un semn 0ra9ios* la /are el r,s unse rintr-o res e/tuoas, 4n/linare din /a . A* dar mi se are /, e2ti 4n rela9ii intime /u ea* s use Al'ert. Uite* nu ai dre tate 2i asta ne va &a/e e noi* &ran/e#ii* s, s,v5r2im 4ntotdeauna rostii nenum,rate. "n S ania 2i mai /u seam, 4n !talia* nu. tre'uie s, ;ude/i ni/iodat, intimitatea oamenilor du , li'ertatea ra orturilor. Am &ost 4n termeni de sim atie /u /ontesa* at5ta tot. Sim atie de inim,> 4ntre', Al'ert r5#5nd. Nu* de s irit* r,s unse .ran# /u serio#itate. Bi /u /e o/a#ie> Cu o/a#ia unei romenade la Colosseum* asemenei a/eleia e /are am &,/ut-o noi. Su' /lar de lun,> Da. Sin0uri> A roa e. Bi a9i vor'it... Des re mor9i. "ntr-adev,r* un su'ie/t &oarte re/reativ* ex/lam, Al'ert. Ei* 'ine* eu 49i &,0,duies/ /,* da/, am noro/ul s, &iu /avalerul &rumoasei /ontese la o ast&el de romenad,* nu-i voi... vor'i de/5t des re vii. Bi oate /, o s, &a/i r,u.

$1$

Alexandre Dumas
35n, una alta* m, re#in9i* /um mi-ai &,0,duit> De 4ndat, /e se las, /ortina. Ce a&urisit de lun0 e a/tul ,sta rim@ As/ult, &inalul* este &oarte &rumos 2i Coselli 4l /5nt, admira'il. Da* dar /e turnur,@ S e/ia e /um nu se oate mai dramati/,. "n9ele0i /,* atun/i /5nd ai au#it-o e Sonta0a 2i e Mali'rana... Nu 9i se are /, metoda lui Morlani e ex/elent,> Nu-mi la/ 'runii /are /5nt, 'lond. A8* dra0ul meu* s use .ran# 4ntor/5ndu-se* 4n tim /e Al'ert /ontinua s, arun/e o/8eade* e2ti rea reten9ios. "n s&5r2it* /ortina /,#u s re marea satis&a/9ie a vi/ontelui de Mor/er&* /are 42i lu, ,l,ria* 42i otrivi re ede ,rul* /ravata 2i man2etele 2i-i atrase aten9ia lui .ran# /,-l a2tea t,. Deoare/e la r5ndul ei /ontesa* e /are .ran# o 4ntre', din o/8i* 4i ar,t, rintr-un semn /, e 'ine venit* .ran# nu mai #,'ovi entru a satis&a/e 0ra'a lui Al'ert* ast&el /,* 4nso9it de tovar,2ul s,u /are ro&ita de drum s,-2i re/ti&i/e /utele 0ulerului 2i reverele 8ainei* &,/u o/olul 8emi/i/lului 2i ',tu la lo;a num,rul %* unde se a&la /ontesa. !mediat* t5n,rul /are st,tea l5n0, ea* 4n &a9a lo;ei* se ridi/, /ed5nd* du , o'i/eiul italian* lo/ul s,u noului venit /are* la r5ndu-i* e dator s,-l /ede#e atun/i /5nd o alt, vi#it, se re#int,. .ran# 4l re#ent, e Al'ert /ontesei /a e unul dintre /ei mai distin2i tineri ai no2tri rin o#i9ia sa so/ial, 2i rin inteli0en9a sa* /eea /e de altminteri era adev,rat* /,/i la 3aris 2i 4n mediul 4n /are tr,ia* Al'ert era un /avaler &,r, /usur. Ad,u0, am,nuntul /,* de#n,d,;duit de a nu &i 2tiut s, ro&ite de 2ederea /ontesei la 3aris entru a i se re#enta* l-a 4ns,r/inat e el s, re are 0re2eala a/easta* misiune de /are se a/8ita ru05nd-o e /ontes,* e l5n0, /are ar &i avut nevoie el 4nsu2i de o rote/9ie* s,-i s/u#e indis/re9ia. Contesa r,s unse adres5ndu-i lui Al'ert un salut &erme/,tor 2i 4ntin#5ndu-i m5na lui .ran#. !nvitat de ea* Al'ert o/u , lo/ul 0ol din &a9,* iar .ran# se a2e#, 4n r5ndul al doilea* 4n s atele /ontesei. Al'ert 0,sise un admira'il su'ie/t de /onversa9ie: 3arisul. "i vor'ea /ontesei des re /uno2tin;ele lor /omune. .ran# 4n9elese /, rietenul s,u se a&la e /alea /ea 'un,. "l l,sa 4n voie 2i /er5ndu-i 0i0anti/a lorniet,* se a u/, la r5ndu-i s, ex lore#e sala. Sin0ur, 4n &a9a unei lo;i* lasat, la al treilea ran0 vi#avi de ei* st,tea o &emeie s lendid,* 4m'r,/at, /u un /ostum 0re/es/ e /are 4l urta /u at5ta 0ra9ie 4n/5t se vedea /, este /ostumul ei natural. "n s atele ei* 4n um'r,* se s/8i9a /onturul unui ',r'at al /,rui /8i nu utea &i v,#ut. .ran# 4ntreru se /onversa9ia lui Al'ert 2i a /ontesei* 4ntre'5nd-o e a/easta da/, o /unoa2te e &rumoasa al'ane#, /are merita s, atra0, aten9ia nu numai a ',r'a9ilor* dar 2i a &emeilor. Nu* s use ea. 1ot /e 2tiu e /, se 0,se2te la Roma de la 4n/e utul se#onului* /,/i la des/8iderea teatrului* am v,#ut-o a/olo unde este 2i a/um* iar de o lun, de #ile nu a li sit de la ni/i o re re#enta9ie* uneori &iind 4nso9it, de ',r'atul /are e /u ea 4n momentul a/esta* iar alteori urmat, numai de un servitor ne0ru. Cum vi se are* /ontes,> Extrem de &rumoas,. Desi0ur /, Medora sem,na /u &emeia a/easta. .ran# 2i /ontesa s/8im'ar, un #5m'et. Ea 4n/e u s, vor'eas/, iar,2i /u Al'ert* iar .ran# s,-2i riveas/, al'ane#a. Cortina se ridi/, asu ra 'aletului. Era unul din a/ele 'une 'alete italiene* use 4n s/en, de &aimosul Fenri* /are 42i &,/use* /u titlul de /ore0ra& 4n !talia* o re uta9ie /olosal,* ierdut, a oi de nenoro/it 4n teatrul nauti/* unul din a/ele 'alete unde toat, lumea* de la rimul

$1E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


5n, la ultimul* ia arte a2a de a/tiv la a/9iune* 4n/5t o sut, /in/i#e/i de ersoane &a/ 4n a/ela2i moment a/ela2i 0est 2i ridi/, simultan a/ela2i 'ra9 sau a/ela2i i/ior. Daletul se intitula -oli ca. .ran# era rea reo/u at de &rumoasa-i 0re/oai/, entru a se o/u a de 'alet* ori/5t de interesant ar &i &ost a/esta. Ea urm,rea /u o l,/ere v,dit, s e/ta/olul* l,/ere /are /ontrasta enorm /u ne ,sarea ro&und, a 4nso9itorului ei. C5t tim dur, /a odo era /ore0ra&i/,* a/esta nu &,/u o mi2/are* ,r5nd s, 0uste l,/erile /ere2ti ale unui somn /alm 2i &eri/it* 4n /iuda #0omotului in&ernal e /are 4l &,/eau trom etele 2i 9im'alele din or/8estr,. "n s&5r2it* 'aletul se 4n/8eie 2i /ortina /,#u 4n a lau#ele &reneti/e ale unui arter vr,;it. +ra9ie o'i/eiului de a t,ia o era rintr-un 'alet* antra/tele sunt &oarte s/urte 4n !talia* /5nt,re9ii av5nd tim ul s, se odi8neas/, 2i s,-2i s/8im'e /ostumul 4n tim /e dansatorii 42i exe/ut, iruetele. Al doilea a/t 4n/e u. La rimele atin0eri ale ar/u2ului* .ran# 4l v,#u e somnoros ridi/5ndu-se 4n/et 2i a ro iindu-se de 0re/oai/,* a/easta se 4ntoarse s re el* 4i adres, /5teva /uvinte 2i se s ri;ini din nou e 'alustrada lo;ii. .i0ura interlo/utorului ei era tot 4n um'r,* ast&el /, .ran# nu utea s,-i distin0, ni/i o tr,s,tur,. Cortina se ridi/,* aten9ia lui .ran# &u 4n mod natural atras, de a/tori* ast&el /, o/8ii s,i ,r,sir, o /li , lo;a &rumoasei 0re/oai/e 4ndre t5ndu-se s re s/en,. A/tul 4n/e e* du , /um 2ti9i* /u duetul visului. 3arisina* /ul/at,* tr,dea#, 4n &a9a lui A##o se/retul dra0ostei sale entru U0o* so9ul 4n2elat tre/e rin toate &uriile 0elo#iei 5n, /5nd* /onvins /, &emeia e in&idel,* o tre#e2te anun95ndu-i a ro iata sa r,#'unare. Duetul este unul din /ele mai &rumoase* mai ex resive 2i mai teri'ile din /5te au ie2it din /ondeiul &e/und al lui Doni#etti. .ran# 4l au#ea entru a treia oar, 2i* de2i nu era un meloman asionat* duetul roduse asu ra lui un e&e/t ro&und. Se re0,tea de/i s,-2i al,ture a lau#ele a lau#elor s,lii /5nd* m5inile sale* 0ata s, se 4m reune* r,maser, 4nde ,rtate* iar stri0,tul de -Dravo- /are 4i s/, a din 0ur, se stinse e 'u#e. D,r'atul din lo;, se ridi/ase* iar /a ul s,u* 0,sindu-se 4n lumin,* .ran# 4l re/unos/u e misteriosul lo/uitor de la Monte-Cristo* e a/ela a /,rui statur, 2i al /,rui 0las i se ,ruse /, le-a re/unos/ut 4n a;un* 4n ruinele Colosseumlui. Nu mai 4n/, ea 4ndoial,* /iudatul /,l,tor lo/uia la Roma. Desi0ur /, ex resia &i0urii lui .ran# era 4n armonie /u tul'urarea e /are a ari9ia o rodu/ea 4n s iritul s,u* deoare/e /ontesa 4l rivi* i#'u/ni 4n r5s 2i 4l 4ntre', /e are. Doamn, /ontes,* r,s unse .ran#* v-am 4ntre'at da/, o /unoa2te9i e &emeia al'ane#,* v, voi 4ntre'a a/um da/, 4l /unoa2te9i e so9ul ei> Nu mai mult de/5t e ea* r,s unse /ontesa. Nu l-a9i remar/at ni/iodat,> !at, o 4ntre'are s e/i&i/ &ran9u#eas/,. Bti9i 'ine /, entru noi* italien/ele* nu exist, 4n lume alt ',r'at de/5t a/ela e /are 4l iu'im. E dre t* #ise .ran#. "n ori/e /a#* ad,u0, ea* un5ndu-2i la o/8i 'ino/lul lui Al'ert 2i 4ndre t5ndu-l s re lo;,* e desi0ur vreun roas ,t ex8umat* vreun mort ie2it din 0roa , /u ermisiunea 0ro arului* /,/i mi se are 0roa#ni/ de alid. 1otdeauna e a2a* r,s unse .ran#. A* 4l /unoa2te9i* 4ntre', /ontesa. Atun/i v, voi 4ntre'a eu /ine este. Am im resia /, l-am mai v,#ut 2i mi se are /, 4l re/unos/. "n9ele0 4ntr-adev,r* s use /a &,/5nd o mi2/are /u umerii s,i &rumo2i* /a 2i /um un &ior i-ar &i tre/ut rin vine* 4n9ele0 /,* atun/i /5nd ai v,#ut o dat, un ast&el de om* nu-l mai ui9i. A2adar* e&e/tul 4n/er/at de .ran# nu era o im resie s e/ial,* /,/i 2i alt, ersoan, sim9ea la &el. Ce /rede9i des re omul a/esta> o 4ntre', .ran# e /ontes,* du , /e /a 4l mai rivi o dat, /u 'ino/lul.

$1%

Alexandre Dumas
C, mi se are a &i lordul Rut8Sen 4n /arne 2i oase. "ntr-adev,r* evo/area lui DVron 4l i#'i e .ran#. Da/, un om 4l utea &a/e s, /read, 4n existen9a vam irilor* a oi a/esta era. 1re'uie s, a&lu /ine este* #ise .ran# s/ul5ndu-se. ?* nu* ex/lam, /ontesa. Nu* nu m, l,sa* /onte# e dumneata entru a m, /ondu/e a/as, 2i te re9in. Serios* v, e &ri/,> 4i s use .ran# le/5ndu-se la ure/8ea ei. As/ult,* 4i s use ea* DVron mi-a ;urat /, el /rede 4n vam iri* mi-a s us /, a v,#ut unul* mi-a des/ris /8i ul lor. Ei 'ine* este 4ntrutotul asem,n,tor: ,r ne0ru* o/8i mari 4n /are s/5nteia#, o &la/,r, /iudat,* aloare mortal,. Mai o'serv, /, nu este /u o &emeie /a toate &emeile* e /u o str,in,... o 0re/oai/,* o s/8ismati/,... &,r, 4ndoial, o ma0i/ian, /a 2i el. 1e ro0* nu le/a. Urm,re2te-l m5ine* da/, vrei* dar 49i de/lar /, ast,#i te re9in. .ran# st,rui. As/ult,* s use ea ridi/5ndu-se* eu le/* nu ot s, r,m5n 5n, la s&5r2itul s e/ta/olului. Am invita9i. Ai s, &ii a2a de u9in 0alant 4n/5t s,-mi re&u#i tov,r,2ia dumitale> Nu exista alt r,s uns de/5t s,-2i ia ,l,ria* s, des/8id, u2a 2i s, o&ere 'ra9ul /ontesei* /eea /e 2i &,/u. Contesa era 4ntr-adev,r nes us de tul'urat, 2i ni/i .ran# nu utea s, s/a e de o anume s aim, su ersti9ioas,* /u at5t mai natural, /u /5t /eea /e la /ontes, era rodusul unei sen#a9ii instin/tive* la el era re#ultatul unei amintiri. Sim9i /, ea tremura /5nd se ur/, 4n tr,sur,. ? /onduse 5n, a/as,. A/olo nu era nimeni 2i nu era /5tu2i de u9in a2te tat,. ? do;eni. "ntr-adev,r* 4i s use ea* nu m, simt 'ine 2i am nevoie s, &iu sin0ur,. Vederea omului a/ela m-a tul'urat. .ran# 4n/er/, s, r5d,. Nu r5de* 4i s use ea. Ni/i dumitale nu-9i vine s, r5#i. .,0,duie2te-mi un lu/ru. Care> .,0,duie2te-mi-l. 1ot /e ve9i vrea* /u ex/e 9ia de a nu renun9a la des/o erirea omului a/ela. Am motive e /are nu vi le ot s une s, a&lu /ine este* de unde vine 2i 4n/otro se du/e. De unde vine* nu 2tiu* dar unde se du/e* ot s,-9i s un7 /u si0uran9, /, 4n in&ern. S, revenim la &,0,duiala e /are o /erea9i de la mine* /ontes,* #ise .ran#. A* da* s, te 4na oie#i dire/t la 8otel 2i s, nu /au9i s,-l ve#i e omul a/esta 4n seara asta. Exist, anumite a&init,9i 4ntre ersoanele de /are te des ar9i 2i ersoanele e /are le 4nt5lne2ti. Nu servi de intermediar 4ntre omul a/ela 2i mine. M5ine* alear0, du , el da/, vrei* dar s, nu mi-l re#in9i ni/iodat,* da/, nu dore2ti s, mor de s aim,. Cu a/estea #ise* 'un, seara* /aut, de dormi* eu 2tiu 'ine /ine dintre noi nu va dormi. Cu a/este /uvinte* /ontesa 4l ,r,si e .ran#* l,s5ndu-l 4n dilema de a nu 2ti da/, ea s-a amu#at e so/oteala lui sau da/, a sim9it 4ntr-adev,r teama e /are o ex rimase. C5nd se 4na oie la 8otel* .ran# 4l 0,si e Al'ert 4n 8alat* 4n antaloni de /as,* tol,nit volu tuos 4ntr-un &otoliu 2i &r,m5nt5ndu-2i 9i0ara. A tu e2ti> s use el. 3e /uv5ntul meu* nu te a2te tam de/5t m5ine. Dra0, Al'ert* r,s unse .ran#* sunt 'u/uros /, am rile;ul de a-9i s une o dat, entru totdeauna /, ai /ea mai 0re2it, idee des re &emeile italiene. Cred totu2i /, insu//esele tale amoroase ar &i tre'uit s, te vinde/e. Ei* /e vrei> nu o9i 4n9ele0e nimi/ /u a&urisitele de &emei. "9i dau m5na* 9i-o str5n0* 49i vor'es/ 4n 2oa t,* se las, /onduse a/as,7 /u un s&ert din manierele a/estea o ari#ian, 2i-ar ierde re uta9ia. Ei* 'ine* to/mai /, nu au nimi/ de as/uns* entru /, tr,ies/ 4n lumina soarelui* &a/ a2a de u9ine mo&turi 4n &rumoasa 9ar, unde r,sun, si* /um s une Dante. De altminteri* ai v,#ut /um s-a s eriat /ontesa>

$1)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


De /e s-a s eriat> De domnul a/ela /umse/ade /are st,tea 4n &a9a noastr, /u &rumoasa 0re/oai/,> Eu 4ns, am vrut s, m, l,mures/ asu ra lor 2i /5nd au ie2it le -am 4n/ru/i2at drumul 4n /oridor. Nu 2tiu de unde dra/u ai luat tu toate ideile a/elea des re alt, lume. E un t5n,r &oarte &rumos* &oarte ele0ant* &,/5nd im resia /, se 4m'ra/, 4n .ran9a* la Dlin sau la Fumann7 /am alid* este dre t* dar 2tii /, aloarea e un semn de distin/9ie. .ran# #5m'i. Al'ert avea 2i el reten9ia /, e alid. De a/eea* 4i s use .ran#* sunt /onvins /, ideile /ontesei /u rivire la omul a/esta nu au ni/i un temei. A vor'it l5n0, tine 2i ai au#it vreun /uv5nt> A vor'it* dar 4n romai/,. Am re/unos/ut idiomul du , /5teva /uvinte 0re/e2ti o/ite. 1re'uie s,-9i s un* dra0ul meu* /, la /ole0iu eram &oarte tare 4n 0rea/,. Va s, #i/,* vor'ea romai/a> 3ro'a'il. Nu mai 4n/a e 4ndoial,* murmur, .ran#* e el. Ce s ui> Nimi/. Ce &,/eai ai/i> "9i re#ervam o sur ri#,. Care> Btii /, nu se oate ro/ura ni/i o /alea2/,> La nai'a* am &,/ut #adarni/ tot /e era omene2te /u utin9, s, se &a/,. Ei 'ine* eu am avut o idee minunat,. .ran# 4l rivi e Al'ert /u aerul /, nu are rea mare 4n/redere 4n ima0ina9ia lui. Dra0ulmeu* s use Al'ert* m, onore#i /u o rivire /are ar merita s,-9i /er re ara9ie. Sunt 0ata s, 9i-o a/ord* s/um e rietene* da/, ideea este in0enioas, du , /um s ui. As/ult,. As/ult. Nu se oate ro/ura ni/i o tr,sur,* nu-i a2a> Nu. Ni/i /ai> Ni/i. Dar se oate ro/ura o /,ru9,> 3oate. ? ere/8e de 'oi> 3ro'a'il. Ei* 'ine* dra0ul meu* s-a &,/ut. 3un s, se de/ore#e /,ru9a* ne 4m'r,/,m 4n se/er,tori na olitani 2i 4ntru/8i ,m 4n mod natural ta'loul ma0ni&i/ al lui Leo old Ro'ert. Da/,* entru mai mult, asem,nare* /ontesa vrea s, ado te /ostumul unei &emei din 3ou##ole sau din Sorrento* travestirea va &i luat, dre t ori0inalul 'emeii cu copilul. Dra/e* ex/lam, .ran#* de data asta ave9i dre tate* domnule Al'ert* /,/i ideea dumneavoastr, e 4ntr-adev,r &eri/it,... Bi /5t se oate de na9ional,* dra0ul meu. E8ei* domnilor romani* /rede9i /, o s, aler0,m e ;os* e str,#ile voastre* /a ni2te la))aroni 2i a/easta entru /, nu ave9i /,le2ti 2i /ai> Ei* 'ine* vom n,s/o/i. Bi ai mai 4m ,rt,2it /uiva ima0ina9ia asta trium&,toare> Am&itrionului nostru. L-am /8emat /5nd am venit 2i i-am ex rimat dorin9ele mele. M-a asi0urat /, nu exist, /eva mai u2or. Eu voiam s, oleies/ /oarnele 'oilor* va tre'ui de/i s, renun9,m. Bi unde este el> Cine> Am&itrionul nostru. "n /,utare. M5ine ar &i &ost rea t5r#iu. A2adar ne va adu/e r,s unsul /8iar 4n seara a/easta> "l a2te t.

$1C

Alexandre Dumas
U2a se des/8ise 4n momentul a/ela 2i ;u 5nul 3astrini 42i v5r4 /a ul. -ermesseM 4ntre', el. Dine4n9eles /, e ermis@ ex/lam, .ran#. Ei* ai 0,sit entru noi o /,ru9, 2i 'oii> 4ntre', Al'ert. Am 0,sit mai mult de/5t at5t* r,s unse el /u aerul er&e/t mul9umit de sine. S/um ul meu am&itrion* ia seama* 0l,sui Al'ert7 mai mult* este du2manul 'inelui. Ex/elen9ele voastre s, ai', 4n/redere 4n mine* s use 3astrini /u ton si0ur de el. Ei* /e este> 4l 4ntre', .ran#. Bti9i /, N s use 8an0iul N /ontele de Monte-Cristo lo/uie2te e a/ela2i /oridor /u dumneavoastr,> "mi 4n/8i ui* s use Al'ert* deoare/e 0ra9ie lui suntem 0,#dui9i /a doi studen9i din strada Saint-Ni/olas-du-C8ardonnet. Ei* 'ine* el /unoa2te 4n/ur/,tura 4n /are v, a&la9i 2i v, o&er, dou, lo/uri 4n tr,sura sa 2i dou, lo/uri la &erestrele sale din alatul Ros oli. Al'ert 2i .ran# se rivir,. Dar* 4ntre', Al'ert* se /uvine s, a//e t,m o&erta str,inului* un om e /are nu-l /unoa2tem> Ce &el de om e /ontele de Monte-Cristo> 4l 4ntre', .ran# e 8otelier. Un mare no'il si/ilian sau malte#* dar no'il /a un Dor08ese 2i 'o0at /a o min, de aur. Cred /, da/, omul a/esta e a2a de 'ine/res/ut /um 4l des/rie am&itrionul nostru* 4i s use .ran# lui Al'ert* ar &i tre'uit s, ne trimit, invita9ia 4ntr-alt mod* &ie s/riindu-ne* &ie... "n a/el moment se au#i o ',taie 4n u2,. !ntr,* s use .ran#. Un servitor* 4m'r,/at 4ntr-o livrea de o ele0an9, des,v5r2it, se ar,t, 4n ra0ul /amerei. Din artea /ontelui de Monte-Cristo entru domnul .ran# dLE inaV 2i entru domnul vi/onte Al'ert de Mor/er&* s use el. Bi re#ent, 8otelierului dou, /,r9i de vi#it, e /are a/esta le 4nm5n, tinerilor. Domnul Conte de Monte-Cristo* /ontinu, servitorul* /ere domnilor ermisiunea de a se re#enta /a ve/in m5ine diminea9, la dumnealor. Va avea onoarea s, se in&orme#e e l5n0, domni la /e or, vor &i vi#i'ili. Ei nu* s use Al'ert lui .ran#* nu se oate o'ie/ta nimi/. S une /ontelui* r,s unse .ran#* /, noi vom avea onoarea s,-l vi#it,m. Servitorul se retrase. !at, /e se /8eam, a &a/e un asalt de ele0an9,* #ise Al'ert. Fot,r5t lu/ru* aveai dre tate* ;u 5ne 3astrini* /ontele dumitale de Monte-Cristo e un om ire ro2a'il. A2adar* 4i a//e ta9i o&erta> 4ntre', am&itrionul. ?* da* r,s unse Al'ert. Cu toate a/estea* 49i m,rturises/* re0ret /,ru9a noastr, 2i e se/er,tori* iar da/, nu ar &i &ereastra alatului Ros oli /are s, /om ense#e /eea /e ierdem* /red /, a2 reveni la rima mea idee. Ce s ui* .ran#> S un /, 2i e mine m, 8ot,r,s/ tot &erestrele alatului Ros oli* r,s unse .ran#. "ntr-adev,r* o&erta /elor dou, lo/uri la o &ereastr, a alatului Ros oli 4i reamintise lui .ran# /onversa9ia e /are o au#ise 4n ruinele Colosseumului* 4ntre ne/unos/ut 2i 1ransteverin* /onversa9ie 4n /are omul /u manta 42i luase an0a;amentul de a o'9ine 0ra9ierea /ondamnatului. !ar da/, omul /u manta era* du , /um toate 4l 4ndemnau e .ran# s, /read,* a/ela a /,rui a ari9ie 4n sala Ar0entina 4l intri0ase a2a de mult* 4l va re/unoa2te &,r, 4ndoial, 2i atun/i nimi/ nu-l va 4m iedi/a s,-2i satis&a/, e de lin /urio#itatea. .ran# etre/u o arte din noa te vis5nd la /ele dou, a ari9ii 2i dorind s, se &a/, #iu,. A doua #i se va l,muri totul* iar de data a/easta* da/, nu /umva am&itrionul s,u de la Monte-Cristo oseda inelul lui +V0es 2i 0ra9ie a/estui inel &a/ultatea de a se &a/e invi#i'il* era v,dit /, nu-i va mai s/, a. De a/eea* se tre#i 4nainte de /easurile o t. Neav5nd a/elea2i motive /a .ran# s, &ie matinal* Al'ert dormea 4n/, dus. .ran# 4l /8em, e 8otelier* /are se re#ent, /u slu0,rni/ia-i o'i2nuit,.

$1H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


6u 5ne 3astrini* 4l 4ntre', el* nu are lo/ ast,#i o exe/u9ie> Da* Ex/elen9,* dar da/, m, 4ntre'a9i entru a avea o &ereastr,* v-a9i 05ndit rea t5r#iu. Nu* relu, .ran#* de altminteri* da/, a2 9ine s, v,d nea ,rat s e/ta/olul* /red /, a2 0,si lo/ e 3in/io. ?* 4mi 4n/8i uiam /, Ex/elen9a voastr, nu vrea s, se /om romit, /u toat, 0loata. 3ro'a'il /, n-am s, m, du/* #ise .ran#. A2 dori 4ns, /5teva am,nunte. Anume> A2 vrea s, 2tiu num,rul /ondamna9ilor* numele lor 2i &elul su li/iului lor. De minune* Ex/elen9,. 1o/mai mi s-au adus tavolettele. Ce-s alea tavolette> Tavolettele sunt ni2te t,'li9e de lemn /are 4n a;unul exe/u9iilor se s 5n#ur, la toate /ol9urile str,#ii 2i e /are se li es/ numele /ondamna9ilor* /au#a /ondamn,rii 2i &elul /a#nelor. S/o ul 4n2tiin9,rii este de a-i o&ti e /redin/io2i s, se roa0e lui Dumne#eu /a vinova9ii s, se /,ias/, sin/er. Bi 9i se adu/ tavolettele entru /a dumneata s, adau0i ru0,/iunile dumitale la a/elea ale /redin/io2ilor> 4ntre', .ran#* /u aer 4ndoielni/. Nu* Ex/elen9,. M-am 4n9eles /u li itorul 2i el mi le adu/e* a2a /um 4mi adu/e a&i2ele s e/ta/olelor* entru /,* da/, unii dintre /,l,torii mei dores/ s, asiste la exe/u9ie* s, 2tie. Ei* dar asta e o aten9ie nes us de deli/at,@ ex/lam, .ran#. ?* ot s, m, laud /, &a/ tot /e-mi st, 4n utin9, entru a-i satis&a/e e no'ilii str,ini /are m, onorea#, /u 4n/rederea lor* 0l,sui 3astrini #5m'ind. "mi dau seama 2i voi re eta a/easta ori/ui* &ii si0ur. 35n, una alta* a2 dori s, /ites/ una din tavolette. E &oarte lesne* s use am&itrionul des/8i#5nd u2a* am dat ordin s, se un, una e /oridor. !e2i* des rinse tavoletta 2i o re#int, lui .ran#. !at,* /uv5nt /u /uv5nt* t,lm,/irea a&i2ului: !*e aduce la cuno tin tuturor c mari 99 /ebruarie# prima )i a Carnavalului# vor /i# prin hotr1rea tribunalului# e3ecutai "n piaa del -opolo numiii 6ndrea Condolo# vinovat de asasinat asupra /oarte respectabilei i veneratei persoane a lui don Ce)ar Terlini# canonicul bisericii *aint+4ean+ de+Jatran) i numitul -epino# )is Cocca -riori# "nvinuit de complicitate cu nesu/eritul bandit Juigi ?ampa i cu oamenii din banda sa. -rimul# va /i ma))oloto. 7ar al doilea# decapitato. *u/letele caritabile sunt rugate s cear lui Dumne)eu o cin sincer pentru nenorociii condamnai.! Era exa/t /e au#ise .ran# alalt,ieri* 4n ruinele Colosseumului 2i nimi/ nu &usese s/8im'at 4n ro0ram: numele /ondamna9ilor* /au#a su li/iului lor 2i &elul exe/u9iei erau exa/t a/elea2i. Ast&el* du , toate ro'a'ilit,9ile* 1ransteverinul nu era altul de/5t 'anditul Lui0i Vam a* iar omul /u manta* Sim'ad marinarul /are* la Roma /a 2i la 3orto-Ve//8io 2i la 1unis* /ontinua ex edi9iile sale &ilantro i/e. Vremea tre/ea* erau orele nou,* iar .ran# se re0,tea s,-l s/oale e Al'ert /5nd* s re marea sa mirare* 4l v,#u ie2ind 4m'r,/at 0ata din /amer,. Carnavalul 4i 8uruise 4n /a 2i -l tre#ise mai devreme de/5t s era rietenul s,u. A/um* /5nd suntem 0ata am5ndoi* /re#i* dra0ul meu domn 3astrini* /, utem s, ne re#ent,m /ontelui de Monte-Cristo> 4l 4ntre', .ran# e 8otelier. ?* da* desi0ur* r,s unse a/esta* /ontele de Monte-Cristo e &oarte matinal 2i sunt si0ur /, este s/ulat de mai 'ine de dou, /easuri. Cre#i /, nu &a/em vreo 0a&, re#ent5ndu-ne la el a/um> Ni/i una.

$1(

Alexandre Dumas
"n /a#ul a/esta* Al'ert* da/, e2ti 0ata... "n 4ntre0ime 0ata* s use Al'ert. Faide s, mul9umim ve/inului nostru entru ama'ilitatea sa. Faide. .ran# 2i Al'ert nu aveau de str,',tut de/5t /oridorul. Fan0iul le-o lu, 4nainte 2i sun, entru ei. Un servitor des/8ise. 7 signori /rancesi* s use 8an0iul. Servitorul se 4n/lin, 2i le &,/u semn s, intre. Str,',tur, dou, 4n/, eri mo'ilate /u un lux e /are nu /redeau /,-l ot 0,si 4n 8otelul ;u 5nului 3astrini 2i* 4n s&5r2it* a;unser, 4ntr-un salon de o ele0an9, des,v5r2it,. Un /ovor tur/es/ era 4ntins e ar/8et* iar mo'ilele /ele mai /on&orta'ile 42i o&ereau ernele dolo&ane 2i s ,tarele r,sturnate. 1a'louri minunate* exe/utate de mae2tri 2i tro&ee de arme s lendide at5rnau e ere9i* iar erdele lar0i de ta iserie &5l&5iau 4n &a9a u2ilor. Ex/elen9ele lor sunt ru0ate s, ia lo/* 0l,sui servitorul* m, du/ s,-l anun9 e domnul /onte. Bi dis ,ru rintr-una din u2i. "n momentul /5nd u2a se des/8ise* sunetul unei gu)la a;unse 5n, la /ei doi rieteni* dar se stinse 4ndat,: u2a 4n/8is, imediat nu 4n0,duise* entru a s une ast&el* s, ,trund, 4n salon de/5t o &r5ntur, de armonie. .ran# 2i Al'ert s/8im'ar, o rivire 2i 42i 4ndre tar, o/8ii asu ra mo'ilelor* ta'lourilor 2i armelor. 1oate a/estea li se ,rur, la a doua vedere mai minunate /8iar de/5t la rima. Ei* /e s ui> 42i 4ntre', .ran# rietenul. 3e le0ea mea* dra0ul meu* s un /,* desi0ur* ve/inul nostru e vreun a0ent de s/8im' /are a ;u/at la baisse asu ra &ondurilor s aniole sau vreun rin9 /are voia;ea#, in/o0nito. Sst@ &,/u .ran#* vom a&la numaide/5t. Uite-l. "ntr-adev,r* s/5r95itul unei u2i a;unse 5n, la musa&iri 2i* a roa e 4ndat,* rin ta iseria ridi/at,* intr, ro rietarul tuturor 'o0,9iilor din,untru. Al'ert 4naint, 4n 4nt5m inarea lui* dar .ran# r,mase ironit e lo/. Cel /are intrase nu era altul de/5t omul /u manta de la Colosseum* ne/unos/utul din lo;,* am&itrionul misterios de la Monte-Cristo.

Ca itolul XXXV!

Mazzolata

Domnilor* v, ro0 s, rimi9i toate s/u#ele mele* s use /ontele de Monte-Cristo intr5nd* /, m-am l,sat anun9at* dar m, temeam s, nu &iu indis/ret re#ent5ndu-m, eu mai devreme la dumneavoastr,. Mi-a9i /omuni/at de altminteri /, ve9i veni 2i am stat la dis o#i9ia dumneavoastr,. Noi* .ran# 2i /u mine* suntem o'li0a9i s, v, ex rim,m mii de mul9umiri* domnule /onte* s use Al'ert. Ne s/oate9i* 4ntr-adev,r* dintr-o mare 4n/ur/,tur, 2i eram e /ale s, n,s/o/im /ele mai &antasti/e ve8i/ule* 4n momentul /5nd ne-a arvenit 0ra9ioasa dumneavoastr, invita9ie. ?8* e vina n,t,r,ului de 3astrini /, v-am l,sat a2a de mult, vreme 4n 4n/ur/,tur,* #ise /ontele* &,/5nd semn tinerilor s, ia lo/ e divan. Nu-mi s usese ni/i un /uv5nt mie /are* sin0ur 2i i#olat /um sunt ai/i* nu /,utam de/5t un rile; entru a &a/e /uno2tin9, /u ve/inii mei. Din momentul /5nd am a&lat /, ot s, v, &iu de &olos /u /eva* a9i v,#ut /u /5t, 0ra', am rins o/a#ia entru a v, re#enta /om limentele mele. 1inerii se 4n/linar,. .ran# nu 0,sise 4n/, un /uv5nt de s us* nu luase 4n/, ni/i o 8ot,r5re 2i* deoare/e nimi/ nu ar,ta la /onte dorin9a de a-l re/unoa2te sau dorin9a de a &i re/unos/ut* nu 2tia da/, tre'uie s, &a/, vreo alu#ie la tre/ut* sau s, lase viitorului r,0a#ul

$1K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


de a-i adu/e noi dove#i. De altminteri* 4n/redin9at &iind /, el se 0,sea 4n a;un 4n lo;,* nu utea s, r,s und, la &el de o#itiv /, tot el se a&la alalt,ieri la Colosseum. Fot,r4 de/i s, lase lu/rurile 4n voia lor* &,r, a da /ontelui /eva de 4n9eles. Avea de altminteri o su erioritate asu ra lui: 4i /uno2tea se/retul* 4n tim /e* dim otriv,* /ontele nu utea s, ai', ni/i o in&luen9, asu ra lui .ran#* /are nu avea nimi/ de as/uns. Se 8ot,r4 totu2i s, 4ndre te /onversa9ia asu ra unui un/t /are* 5n, una alta* utea s, l,mureas/, anume ',nuieli. Domnule /onte* 4i s use el* ne-a9i o&erit lo/uri 4n tr,sur, 2i la &erestrele dumneavoastr, din alatul Ros oli* a9i utea s, ne s une9i a/um /um o s, ne ro/ur,m un lo/ 4n ia9a del 3o olo> A* da* e dre t* s use /ontele /u aer distrat 2i rivindu-l e Mor/er& /u aten9ie 4n/ordat,* e 4n ia9a del 3o olo vreo exe/u9ie> Da* r,s unse .ran#* v,#5nd /, el venea sin0ur a/olo unde voia s,-l adu/,. Sta9i* sta9i* mi se are /, i-am s us ieri administratorului meu s, se o/u e de a/easta* oate o s, v, &a/ 2i a/est mi/ servi/iu. "ntinse m5na s re un /ordon de sonerie* e /are 4l trase de trei ori. V-a9i reo/u at vreodat,* 4i s use el lui .ran#* de 4ntre'uin9area tim ului 2i de mi;lo/ul de a sim li&i/a a/est du-te-vino al servitorilor> Eu am studiat /8estiunea. C5nd sun o dat,* e entru valetul meu* de dou, ori e entru servitorul 8otelului* de trei ori* entru administratorul meu. "n modul a/esta* nu ierd ni/i un minut 2i ni/i un /uv5nt. !at,-l e omul nostru. Cei doi v,#ur, intr5nd un individ 4ntre %) 2i )A de ani* /are i se ,ru lui .ran# /, seam,n, /a dou, i/,turi de a , /u /ontra'andistul /are-l introdusese 4n e2ter,* dar /are nu ar,ta /5tu2i de u9in /,-l re/unoa2te. "2i d,du seama /, a2a era /uv5ntul de ordine. Domnule Dertu//io* 4ntre', /ontele* te-ai interesat* du , /um 9i-am orun/it ieri* s,-mi ro/uri o &ereastr, s re ia9a del 3o olo> Da* Ex/elen9,* r,s unse administratorul* dar era rea t5r#iu. Cum* s use /ontele 4n/runt5nd s r5n/enele* nu 9i-am s us /, vreau s, am una> Bi Ex/elen9a voastr, are* o are e a/eea /are era 4n/8iriat, rin9ului Lo'anie&&. Am &ost 4ns, o'li0at s-o l,tes/ /u o sut,... Dine* 'ine* domnule Dertu//io* s/ute2te-i e domni de toate a/este am,nunte de 0os od,rie. Ai &ereastra* e tot /e tre'uie. D, vi#itiului adresa /asei 2i r,m5i e s/ar, entru a ne /ondu/e. At5t@ Du-te@ !ntendentul salut, 2i &,/u un as s re a se retra0e. A* relu, /ontele* &,-mi l,/erea 2i 4ntrea',-l e 3astrini da/, a rimit tavoletta 2i da/, vrea s,-mi trimit, ro0ramul exe/u9iei. Nu mai e nevoie* interveni .ran#* s/o95nd /arnetul din 'u#unar. Am avut tavolettele su' o/8i 2i le-am /o iat. Dine* 4n /a#ul a/esta* domnule Dertu//io* o9i s, te retra0i* nu mai am nevoie de dumneata. S, ni se anun9e numai /5nd e servit de;unul. Domnii 4mi &a/ onoarea de a de;una /u mine> /ontinu, el* 4ntor/5ndu-se s re /ei doi rieteni. Domnule /onte* ar 4nsemna s, a'u#,m* s use Al'ert. Nu* dim otriv,* 4mi &a/e9i mult, l,/ere. "mi ve9i 4na oia servi/iile 4ntr-o #i* la 3aris* unul sau altul sau* oate* am5ndoi. Domnule Dertu//io* 4n0ri;e2te s, se un, trei ta/5muri. Lu, /arnetul din m5na lui .ran#. S uneam de/i* /ontinu, el /u tonul /u /are ar &i /itit -etittes 6//iches* /, -vor &i exe/uta9i ast,#i* $$ &e'ruarie* numi9ii Andrea Rondolo* vinovat de asasinat asu ra &oarte res e/ta'ilei 2i veneratei ersoane a lui don Ce#ar 1erlini* /anoni/ul 'iseri/ii Saint-6ean-de-Latran 2i numitul 3e ino* #is Ro//a 3riori* 4nvinuit de /om li/itate /u nesu&eritul 'andit Lu-i0i Vam a 2i /u oamenii din 'anda sa... Fm@ 3rimul va &i ma##olato* al doilea decapitato-. Da* 4ntr-adev,r* relu, /ontele* a2a urmau s, se etrea/, lu/rurile la 4n/e ut* mi se are 4ns, /, de ieri a survenit o s/8im'are 4n ordinea 2i mersul /eremoniei. Fm@ &,/u .ran#.

$$A

Alexandre Dumas
Da. !eri* la /ardinalul Ros i0liosi* unde am etre/ut seara* se vor'ea de /eva 4n sensul unei am5n,ri a/ordate unuia dintre /ondamna9i. Lui Andrea Rondolo> 4ntre', .ran#. Nu... de/lar, /u ne0li;en9, /ontele* /eluilalt... Iarun/, o rivire asu ra /arnetului* /a entru a-2i reaminti numeleJ lui 3e ino #is 2i Ro//a 3riori. A/easta v, rivea#, de o 08ilotinare* dar v, r,m5ne ma))olato* /are e un su li/iu &oarte /urios* /5nd 4l ve#i rima 2i /8iar a doua oar,* 4n tim /e rimul* e /are* desi0ur* /, 4l /uno2ti* e rea sim lu* rea otova: nimi/ nea2te tat 4ntr-4nsul. 0andaia nu se 4n2al,* nu tremur,* nu love2te 0re2it* nu se re et, de trei#e/i de ori /a soldatul /are t,ia /a ul /ontelui de C8arlais 2i /,ruia* de alt&el* oate /, 4nsu2i Ri/8elieu i-l re/omandase e os5ndit. ?* s, nu-mi vor'i9i de euro eni 4n /e rive2te su li/iile* adau0, /ontele /u dis re9. Ei nu se ri/e 2i sunt la v5rsta /o il,riei sau* mai 'ine #is* la v5rsta ',tr5ne9ii 4n materie de /ru#ime. S-ar ,rea* domnule /onte* r,s unse .ran#* /, a9i &,/ut un studiu /om arat al su li/iilor la di&erite o oare. Sunt u9ine a/elea e /are s, nu le &i v,#ut* #ise /ontele /u r,/eal,. Bi a9i 0,sit l,/ere asist5nd la s e/ta/olele a/estea ori'ile> 3rimul meu sim9,m5nt a &ost re ulsia* al doilea indi&eren9a* al treilea /urio#itatea. Curio#itatea> Cuv5ntul e 0ro#av* 2ti9i> De /e> Nu exist, 4n via9, de/5t o reo/u are 0rav, /a moartea. Ei* 'ine* nu e /urios s, studie#i 4n /5te &eluri su&letul oate s, ias, din /or 2i /um anume* du , /ara/tere* tem eramente 2i /8iar du , moravurile 9,rii* indivi#ii su ort, tre/erea su rem, de la &iin9, la neant> "n /e m, rive2te* v, 0arante# un lu/ru: /,* /u /5t ai v,#ut mai mult e al9ii murind* /u at5t 9i se are mai u2or s, mori. Ast&el* du , ,rerea mea* moartea este oate un su li/iu* dar nu o is ,2ire. Nu v, 4n9ele0 to/mai 'ine* #ise .ran#* l,muri9i-m,* /,/i nu v, ot s une* /5t de mult 4mi a959, /urio#itatea vor'ele dumneavoastr,. As/ulta9i* #ise /ontele. IBi e /8i ul s,u se ar,t, m5nia* a2a /um /8i ul altuia se /olorea#, /u s5n0e.J Da/, un om a r, us rin torturi nemai omenite* rin /8inuri nes&5r2ite* e tat,l* mama* iu'ita dumneavoastr,* 4n s&ir2it* e una din a/ele &iin9e /are* /5nd sunt smulse din inim,* las, un 0ol etern 2i o ran, totdeauna s5n0er5nd,* /rede9i /, re ara9ia e /a-re v-o a/ord, so/ietatea e 4ndestul,toare* deoare/e &ierul 08ilotinei a tre/ut 4ntre 'a#a o//i italului 2i mu2/8ii tra e#i ai u/i0a2ului 2i entru /, el* /are v-a &,/ut s, tr,i9i ani de su&erin9e morale* a tre/ut rin /5teva /li e de dureri &i#i/e> Da* 2tiu* #ise .ran#* ;usti9ia omeneas/, e insu&i/ient, din un/tul de vedere al /onsol,rii. Ea oate s, verse s5n0ele 4n s/8im'ul s5n0elui* at5ta tot. 1re'uie s, i se /ear, /e oate* iar nu alt/eva. Bi 4n/, eu v, su un ai/i un /a# material* relu, /ontele* a/ela /5nd so/ietatea* ata/at, rin moartea unui individ 4n &undamentul e /are ea se rea#em,* r,#'un, moartea rin moarte* dar nu exist, milioane de dureri /are ot s, s&52ie su&letul omului &,r, /a so/ietatea s, se o/u e /5tu2i de u9in de el* &,r, s,-i o&ere mi;lo/ul ne4ndestul,tor al r,#'un,rii des re /are vor'eam adineauri> Nu exist, /rime entru /are 9ea a tur/ilor* ulu/ul ersanilor* nervii r,su/i9i ai ir/8ie#ilor ar &i su li/ii rea 'l5nde 2i e /are* totu2i* so/ietatea indi&erent, le las, ne ede site>... R,s unde9i* nu exist, ast&el de /rime> Da* relu, .ran#* iar duelul e tolerat entru a le ede si. ?8* duelul@ ex/lam, /ontele* nu #,u* 0lumea9, manier, de a a;un0e la 9int, /5nd 9inta este r,#'unarea. Un om 9i-a r, it iu'ita* un om 9i-a sedus nevasta* un om 9i-a de#onorat &ii/a7 dintr-o via9, 4ntrea0, /are avea dre tul s, a2te te de la Dumne#eu artea de &eri/ire &,0,duit, de el ori/,rei &, turi omene2ti* /5nd a /reat-o* &a/e o existen9, de durere* de mi#erie sau de in&amie 2i te /re#i r,#'unat entru /, a/estui om /are 9i-a stre/urat 4n minte delirul 2i 4n inim, de#n,de;dea* i-ai dat o lovitur, de sa'ie 4n ie t sau i-ai trimis un 0lon9 4n /a > Faida* de@ Unde mai ui /,* de multe ori* el iese trium&,tor din lu t,* rea'ilitat 4n o/8ii lumii 2i oare/um iertat de Dumne#eu. Nu* /ontinu, /ontele* da/, ar &i s, m, r,#'un vreodat,* nu 4n &elul a/esta m-a2 r,#'una.

$$1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A2adar* dumneavoastr, de#a ro'a9i duelul> A2adar* nu v-a9i 'ate 4n duel> 4ntre', la r5ndu-i Al'ert* uimit /, aude o teorie a2a de /iudat,. ?* 'a da@ s use /ontele. S, ne 4n9ele0em. M-a2 'ate 4n duel entru un mo&t* entru o insult,* entru o de#min9ire* entru o alm, 2i a/esta /u at5t mai mult, ne ,sare* /u /5t* 0ra9ie is/usin9ei e /are am do'5ndit-o 4n toate exer/i9iile /or orale 2i de rinderii /u rime;dia* a2 &i a roa e si0ur /,-mi u/id adversarul. ?* da* m-a2 'ate 4n duel entru toate a/estea* dar entru o durere lent,* ro&und,* in&init,* etern,* a2 l,ti* da/, ar &i osi'il* /u o durere la &el a/eluia /e mi-a ri/inuit-o: o/8i entru o/8i* dinte entru dinte* /um s un orientalii N mae2trii no2tri 4n toate* ale2ii Crea9iunii* /are au 2tiut s,-2i &a/, o via9, din visuri 2i un aradis din realit,9i. Dar* 4i s use .ran# /ontelui* /u teoria a/easta* /are v, &a/e ;ude/,tor 2i /,l,u 4n ro ria dumneavoastr, /au#,* e 0reu s, ,stra9i o m,sur, din /are s, s/, a9i 4ntruna uterii le0ii. Ura e oar',* &uria e n,u/,* iar /el /are 42i toarn, r,#'unarea ris/, s, 'ea o ',utur, amar,. Da* da/, e s,ra/ 2i ne4ndem5nate/* nu da/, e milionar 2i iste9. De altminteri* amu#amentul entru el e ultimul su li/iu des re /are omeneam adineauri* /el e /are &ilantro i/a revolu9ie &ran/e#, l-a su'stituit s&52ierii 2i ro9ii. Ei* 'ine* /e e su li/iul da/, s-a r,#'unat> La dre t vor'ind* 4mi are a roa e r,u /,* du , toate ro'a'ilit,9ile* mi#era'ilul 3e ino nu e decapitato* /um s un ei* a9i vedea /5t durea#, o era9ia 2i da/, 4ntr-adev,r merit, s, se vor'eas/, de ea. Dar* e /instea mea* domnilor* avem un /iudat su'ie/t de /onversa9ie entru o #i de /arnaval. Cum de am a;uns ai/i> A* 4mi reamintes/: mi-a9i /erut un lo/ la &ereastra mea. Dine* o s,-l ave9i. Mai 4nt5i* s, ne a2e#,m 4ns, la mas,* deoare/e* uite* ni se veste2te /, suntem servi9i. "ntr-adev,r* un servitor des/8ise una din /ele atru u2i ale salonului 2i rosti /uvintele ma0i/e: 6l suo commodo@ 1inerii se ridi/ar, 2i tre/ur, 4n su&ra0erie. "n tim ul de;unului /are era ex/elent 2i servit /u o distin/9ie in&init,* .ran# /,ut, rivirea lui Al'ert s re a /iti 4n im resia e /are nu se 4ndoia /, o roduseser, /uvintele am&itrionului lor. Dar* &ie /, datorit, ne ,s,rii sale de totdeauna el nu le a/ordase mult, luare-aminte* &ie /, /on/esia e /are /ontele de Monte-Cristo i-a &,/ut-o 4n rivin9a duelului l-a 4m ,/at /u a/esta* &ie* 4n s&5r2it* /, ante/edentele e /are le-am ovestit* /unos/ute numai de .ran#* s oriser, 4ntr-4nsul e&e/tul teoriilor /ontelui* o'erv, /, tovar,2ul s,u era /5t de /5t reo/u at7 dim otriv,* el se 4n&ru ta din 'un,t,9ile r5n#ului /a unul /omandat de atru sau /in/i luni la 'u/,t,ria italieneas/,* adi/, la una dintre /ele mai roaste 'u/,t,rii din lume. Contele a'ia se atin0ea de &ie/are &el. 3,rea /,* a2e#5ndu-se la mas, /u invita9ii s,i* 4nde linea o sim l, datorie de olite9e 2i /, a2te ta le/area lor entru a i se servi nis/ai lu/ruri /iudate sau s e/iale. .,r, voie* .ran# 42i reaminti s aima e /are /ontele o ins irase /ontesei +. 2i /onvin0erea ei /, omul ar,tat 4n lo;a din &a9a ei* /ontele adi/,* era un vam ir. La s&5r2itul de;unului* .ran# 42i s/oase /easul. Ei* /e &a/e9i> 4i 4ntre', /ontele. Ne ve9i s/u#a* domnule /onte* r,s unse .ran#* dar mai avem o mul9ime de lu/ruri de &,/ut. Anume> N-avem /ostume 2i ast,#i travestiul e de ri0oare. S, nu v, reo/u a9i de asta. Avem* du , /5te 4mi are* 4n ia9a del 3o olo* o /amer, arti/ular,7 voi orun/i s, &ie aduse /ostumele e /are ve9i vrea s, mi le indi/a9i 2i ne vom mas/a 4ndat,. Du , exe/u9ie> ex/lam, .ran#. Ni/i vor',. Du ,* 4n tim ul ei sau 4nainte de ea* /um ve9i vrea. "n &a9a e2a&odului>

$$$

Alexandre Dumas
E2a&odul &a/e arte din s,r',toare. Domnule /onte* am re&le/tat* #ise .ran#* v, mul9umes/ entru a-ma'ilitatea dumneavoastr,* dar m, voi m,r0ini s, a//e t un lo/ 4n tr,sura dumneavoastr,* un lo/ la &ereastra alatului Ros oli 2i v, voi l,sa li'ertatea s, dis une9i de lo/ul meu la &ereastra din ia9a del 3o olo. V, revin /, ierde9i un lu/ru &oarte /urios* r,s unse /ontele. Mi-l ve9i ovesti dumneavoastr,* relu, .ran# 2i sunt /onvins /,* au#ita din 0ura dumneavoastr,* istorisirea m, va im resiona a roa e tot at5t /5t 2i vederea s/enei. De altminteri* 4n mai multe r5nduri mi-am ro us s, asist la o exe/u9ie* dar ni/iodat, n-am utut s, m, 8ot,r,s/7 tu /e #i/i* Al'ert> Eu* r,s unse vi/ontele* am rivit exe/utarea lui Castain0* /red 4ns, /, eram /am /8er/8elit 4n #iua a/eea. Era 4n #iua /5nd am terminat /ole0iul 2i etre/usem noa tea la nu 2tiu /e /a'aret. Nu e un motiv /a* da/, n-a9i &,/ut /eva la 3aris* s, nu &a/e9i 4n str,in,tate: omul /,l,tore2te entru a se instrui 2i s/8im', lo/ul entru a vedea. +5ndi9i-v, /e &i0ur, ve9i &a/e /5nd ve9i &i 4ntre'at: /um se &a/ exe/u9iile la Roma> 2i /5nd ve9i r,s unde: nu 2tiu. Bi a oi* se s une /, os5nditul e un ti/,los /are a u/is /u v,traiul un 'un /anoni/ /e-l /res/use /a e &iul s,u. Ce Dumne#eu* /5nd u/i#i un om al 'iseri/ii* iei o arm, mai otrivit, de/5t un v,trai* mai /u seam, /5nd a/est om al 'iseri/ii este* oate* ,rintele nostru. Da/, a9i /,l,tori 4n S ania* v-a9i du/e s, vede9i lu tele de tauri> Ei 'ine* 4n/8i ui9i-v, /, vom vedea o lu t,* aminti9i-v, de ve/8ii romani din /ir/* de v5n,torile unde se u/ideau trei sute de lei 2i o sut, de oameni. Aminti9i-v, de /ei o t#e/i de mii de s e/tatori /are ',teau din alme* de matroanele 4n9ele te /e-2i du/eau a/olo &etele de m,ritat 2i de 4n/5nt,toarele vestale /are &,/eau /u de0etul un &erme/,tor semn /e 4nsemna: 8aide* las, lenevia* d,-l 0ata e omul a/esta /are e e trei s&erturi mort. Mer0i* Al'ert> 4ntre', .ran#. ?* da* dra0ul meu@ Bov,iam /a 2i tine* dar elo/ven9a /ontelui m, /onvin0e. Faide* da/, vrei* #ise .ran#* dar* du/5ndu-m, 4n ia9a del 3o olo* dores/ s, tre/ rin strada rin/i al,* se oate domnule /onte> 3e ;os* da. "n tr,sur,* nu. Atun/i am s, mer0 e ;os. Este a'solut ne/esar s, tre/e9i rin strada rin/i al,> Da* am /eva de v,#ut a/olo. Ei 'ine* vom tre/e rin strada rin/i al,* trimitem tr,sura s, ne a2te te 4n ia9a del 3o olo* rin strada del Da'uino* nu-mi are r,u de altminteri ni/i mie /, tre/ rin strada rin/i al,* deoare/e am s, v,d da/, ordinele e /are le-am dat au &ost exe/utate. Ex/elen9,* s use servitorul des/8i#5nd u2a* un om 4m'r,/at /,lu0,re2te 9ine s, v, vor'eas/,. A* da* 0l,sui /ontele* 2tiu /ine e. Domnilor* v, ro0 s, tre/e9i iar,2i 4n salon* ve9i 0,si e masa din mi;lo/ 9i0,ri ex/elente de Favana* vin 2i eu 4ntr-o /li ,. 1inerii se ridi/ar, 2i ie2ir, rintr-o u2,* 4n tim /e /ontele* du , /e se s/u#, iar* ie2ea rin /ealalt,. Al'ert* /are era un mare amator 2i /are* de /5nd se a&la 4n !talia* nu so/otea /a un sa/ri&i/iu m,runt &a tul /, e rivat de 9i0,rile de la Ca&< de 3aris* se a ro ie de mas, 2i s/oase un stri0,t de 'u/urie #,rind 8avane adev,rate. Ei* /e 05nde2ti des re /ontele de Monte-Cristo> 4l 4ntre', .ran#. Ce 05ndes/> s use Al'ert uimit /, tovar,2ul s,u 4i une o ast&el de 4ntre'are. +5ndes/ /, e un ',r'at &erme/,tor* /are 42i 4nde line2te de minune 4ndatoririle de 0a#d,* /are a v,#ut mult* a studiat mult* a meditat mult* /are a ar9ine /a Drutus 2/olii stoi/e 2i /are* ad,u0, el s/o95nd /u volu tate un &um /e ur/a 4n s iral, s re tavan* N mai resus de ori/e osed, 9i0,ri ex/elente. A/easta era ,rerea lui Al'ert /u rivire la /onte* dar deoare/e .ran# 2tia /, Al'ert are reten9ia de a nu-2i &orma o ,rere asu ra oamenilor 2i lu/rurilor de/5t du , re&lexii mature* nu 4n/er/, s, 2i-o s/8im'e e a sa.

$$E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ai remar/at 4ns, /eva /iudat> 0l,sui el. Anume> Aten9ia /u /are te rivea. 3e mine> Da* e tine. Al'ert medit,. A* ni/i o mirare* s use el s/o95nd un o&tat. Li ses/ de a roa e un an din 3aris 2i desi0ur /, straiele mele sunt de e alt, lume. Contele m, va &i /re#ut un rovin/ial. L,mure2te-l tu* dra0, rietene 2i s une-i* ro0u-te* la /el dint5i rile; /, se 4n2eal,. .ran# #5m'i7 4n /li a urm,toare /ontele reintr,. !at,-m,* domnilor* s use el* stau la dis o#i9ia dumneavoastr,* ordinele sunt date. 1r,sura se du/e sin0ur, s re ia9a del 3o olo* iar noi o vom lua* da/, vre9i* rin strada rin/i al,. Lua9i /5teva din 9i0,rile astea* domnule de Mor/er&. ?* /u mult, l,/ere* s use Al'ert* /,/i 9i0,rile dumneavoastr, italiene2ti sunt 2i mai rele de/5t ale re0iei. C5nd ve9i veni la 3aris v, voi 4na oia totul. Nu 4n/a e re&u#. N,d,;duies/ s, viu 4ntr-o #i 2i* deoare/e 4mi ermite9i* voi 'ate la u2a dumneavoastr,. Faide9i* domnilor* 8aide9i* n-avem tim de ierdut. S, le/,m* e dou,s re#e/e 2i ;um,tate. Co'or5r, tustrei. Vi#itiul rimi ultimele ordine din artea st, 5nului s,u 2i o lu, e via del Da'uino* 4n tim /e ietonii ur/au rin ia9a S aniei 2i rin via .rattina* /are ie2ea de-a dre tul 4ntre alatul .iano 2i alatul Ros oli. 3rivirile lui .ran# se a9intir, asu ra &erestrelor ultimului alat. Nu uitase semnalul /onvenit 4n Colosseum 4ntre omul /u manta 2i transteverinul. Care sunt &erestrele dumneavoastr,> 4l 4ntre', el e /onte* /u ton /5t se oate de natural. Ultimele trei* r,s unse a/esta /u o ne0li;en9, /are nu avea nimi/ re&,/ut* /,/i nu utea s, 08i/eas/, 4n /e s/o era us, 4ntre'area. ?/8ii lui .ran# se 4ndre tar, re ede asu ra /elor trei &erestre. .erestrele laterale erau a/o erite /u damas/ 0al'en* iar /ea din mi;lo/ /u damas/ al'* av5nd o /ru/e ro2ie. ?mul /u manta se 9inuse de /uv5nt &a9, de 1ransteverin 2i nu mai 4n/, ea 4ndoial,* omul /u manta era /8iar /ontele. Cele trei &erestre erau 4n/, 0oale. De altminteri* retutindeni se &,/eau re0,tiri. Se a2e#au s/aune* se 4n,l9au tri'une* se de/orau &erestre. M,2tile nu uteau s, a ar,* tr,surile nu uteau s, /ir/ule de/5t 4n sunetele /lo otului. Sim9eai 4ns, m,2tile 4n s atele tuturor &erestrelor* tr,surile 4n s atele tuturor or9ilor. .ran#* Al'ert 2i /ontele /o'orau e strada rin/i al,. 3e m,sur, /e se a ro iau de 3ia9a 3o orului* mul9imea devenea mai deas,* iar deasu ra /a telor mul9imii se vedeau ridi/5ndu-se dou, lu/ruri: o'elis/ul /u /ru/e* /are indi/, /entrul ie9ii* iar 4n &a9a o'elis/ului* exa/t 4n un/tul 4ntret,ierii vi#uale a str,#ilor del Da'uino* del Corso 2i di Ri etta* /ele dou, '5rne rin/i ale ale e2a&odului 4ntre /are s/li ea /u9itul rotun;it al mandaiei. "n /oltul str,#ii* 4l 0,sir, e administratorul /ontelui* /are 42i a2te ta st, 5nul. .ereastra* 4n/8iriat, /u un re9 desi0ur exor'itant* e /are /ontele nu voise s,-l 4m ,rt,2eas/, invita9ilor s,i* se 0,sea la al doilea eta; al marelui alat situat 4ntre strada del Da'uino 2i 3in/io. Era* /um am s us* un &el de /a'inet de toalet, r,s un#5nd 4ntr -o /amer, de /ul/are. "n/8i#5nd u2a /amerei de /ul/are* o/u an9ii /a'inetului erau nestin08eri9i. 3e s/aune &useser, a2e#ate /ostume de aia9, din atlas al' 2i al'astru* /5t se oate de ele0ante. Deoare/e a9i l,sat 4n seama mea ale0erea /ostumelor* le s use /ontele /elor doi rieteni* vi le-am re0,tit e a/estea. Mai 4nt5i* entru /, sunt la mod, a/um 2i a oi* entru /, sunt mai /omode* &iind/, nu se vede e ele udra.

$$%

Alexandre Dumas
.ran# au#i nedeslu2it /uvintele /ontelui 2i nu re9ui oate la ;usta ei valoare a/east, nou, ama'ilitate* /,/i toat, aten9ia lui era atras, de s e/ta/olul e /are-l o&erea ia9a del 3o olo 2i de instrumentul /um lit /are /onstituia 4n momentul de &a9, rin/i ala ei odoa',. .ran# vedea entru rima dat, o 08ilotin,. S unem 08ilotin,* /,/i mandaia italienilor este /onstruit, a roa e du , a/ela2i model /a 2i instrumentul &ran/e# u/i0,tor. Cu9itul* de &orma unei se/eri* /are retea#, /u artea /onvex,* /ade mai de a roa e* at5ta tot. Doi oameni a2e#a9i e s/5ndura /u 'as/ul,* unde e /ul/at /ondamnatul* de;unau 4n a2te tare 2i m5n/au* du , /5te utu s, vad, .ran#* 5ine /u /5rna9i. Unul ridi/, se5ndura odelei* de su' /are s/oase o sti/l, /u vin* trase o du2/, 2i tre/u sti/la tovar,2ului s,u. Cei doi oameni erau a;utoarele /,l,ului. Numai la vederea a/estei riveli2ti* .ran# 42i sim9i &runtea a/o erit, de sudoare. Condamna9ii* adu2i din a;un* seara* din Car/eri Nuova 4n 'iseri/u9a Santa-Maria-del 3o olo* etre/user, noa tea ve08ea9i &ie/are de /5te doi reo9i* 4ntr-o /a el, 4n/ins,* 4n/8is, /u un 0rila; rin &a9a /,ruia se lim'au santinele s/8im'ate din or, 4n or,. Un du'lu 2ir de /ara'inieri a2e#a9i de &ie/are arte a u2ii 'iseri/ii se 4ntindea 5n, la e2a&odul 4n ;urul /,ruia &,/ea /er/* l,s5nd li'er un drum /am de #e/e i/ioare l,9ime* 2i* 4n ;urul 08ilotinei* un s a9iu de o sut, de a2i 4n /ir/um&erin9,. Restul ie9ii era 4n9esat de ',r'a9i 2i &emei. Multe &emei 42i 9ineau /o iii e umeri. De ,2ind 0loata /u 4n,l9imea lor* /o iii erau admira'il lasa9i. D5m'ul 3in/io ,rea un am&iteatru vast /u tre tele a/o erite de s e/tatori. Dal/oanele /elor dou, 'iseri/i /are &ormea#, un08iul str,#ilor del Da'uino 2i di Ri etta erau line de /urio2i rivile0ia9i. 1re tele eristilelor ,reau un val mi2/,tor 2i estri9* e /are un &lux ne4n/etat 4l 4m in0ea s re ortio: &ie/are as eritate a #idului /are utea s, o&ere lo/ unui om 42i avea statuia sa 4nsu&le9it,. Contele avea de/i dre tate7 /eea /e este mai /urios 4n via9, e s e/ta/olul mor9ii. Bi totu2i* 4n lo/ul lini2tii e /are ,rea /, o im une solemnitatea s e/ta/olului* o 8,rm,laie 0ro#av, ur/a din r5ndurile 0loatei* 8,rm,laie al/,tuit, din r5sete* 8uiduieli 2i stri0,te voioase. Era v,dit* de asemenea* a2a /um s usese /ontele* /, exe/u9ia nu 4nsemna alt/eva entru o or de/5t 4n/e utul /arnavalului. Deodat,* #0omotul 4n/et, /a rin &arme/7 u2a 'iseri/ii se des/8isese. "2i &,/u a ari9ia o /on&rerie de /,lu0,ri* 4nve2m5nta9i 4n sa/ /enu2iu* 0,urit numai 4n dre tul o/8ilor* /u /5te o lum5nare a rins, 4n m5n,. "n &runte mer0ea /, etenia /on&reriei. "n urma /,lu0,rilor ,2ea un ',r'at 4nalt. D,r'atul era 0ol* a/o erit numai /u un antalon s/urt din 5n#,* 4n artea st5n0, avea a0,9at un /u9it mare* as/uns 4n tea/,. 3e um,rul dre t urta un 'u#du0an 0reu* de &ier. Era /,l,ul. Era 4n/,l9at /u sandale rinse de i/ior /u s&ori. Du , /,l,u mer0eau* 4n ordinea 4n /are urmau s, &ie exe/uta9i* 3e ino 2i Andrea. .ie/are era 4nso9it de doi reo9i. Ni/i unul* ni/i /el,lalt nu aveau o/8ii le0a9i. 3e ino mer0ea /u as destul de si0ur. .,r, 4ndoial,* &usese in&ormat de /ele /e se useser, la /ale. Andrea era s ri;init de &ie/are 'ra9 de /5te un reot. Am5ndoi s,rutau* din tim 4n tim * /ru/i&ixul e /are li-l 4ntindea du8ovni/ul. V,#5nd s e/ta/olul* .ran# sim9i /, i se taie i/ioarele. Se uit, la Al'ert. A/esta era alid /a 2i /,ma2a sa 2i* /u o mi2/are ma2inal, #v5rli de arte 9i0ara* de2i nu o &umase de/5t ;um,tate. Sin0ur /ontele ,rea netul'urat. Da ,ru /, o 4m'u;orare u2oar, voia s, str, un0, aloarea livid, a o'ra;ilor s,i. N,rile 4i &rem,tau /a unui animal s,l'ati/ /are adulme/, s5n0ele* iar 'u#ele* u2or 4ntredes/8ise* ar,tau din9ii al'i* mi/i 2i as/u9i9i* /a de 2a/al. Cu toate a/estea* /8i ul s,u avea o ex resie de 'l5nde9e sur5#,toare* e /are .ran# n-o mai v,#use la el. "n s e/ial o/8ii s,i ne0ri erau admira'ili rin ex resia lor /ati&elat, 2i 'un,. "ntre tim * /ondamna9ii se a ro iau de e2a&od 2i* e m,sur, /e 4naintau* li se uteau distin0e tr,s,turile /8i ului. 3e ino era un &l,/,u &rumos* 4ntre $% 2i $C de ani* /u tenul ars

$$)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


de soare* /u rivirea li'er, 2i s,l'ati/,. Minea /a ul sus 2i ,rea /, adulme/, v5ntul /a s, vad, din/otro vine li'eratorul. Andrea era 0ros 2i s/urt. .i0ura sa de o /ru#ime 'estial, nu tr,da v5rsta. 3utea s, ai', /am EA de ani. L,sase 'ar'a s,-i /reas/, 4n 4n/8isoare. Ca ul 4i /,dea e un um,r* i/ioarele i se t,iau* 4ntrea0a sa &, tur, se su unea ar/, unei mi2/,ri 4n /are voin9a nu mai ;u/a ni/i un rol. M-a9i anun9at ar/,* 4i s use .ran# /ontelui* /, n-o s, &ie de/5t o exe/u9ie. V-am s us adev,rul* r,s unse a/esta /u r,/eal,. 1otu2i* v,d doi /ondamna9i. Da* dar e unul 4l a2tea t, moartea* iar /el,lalt mai are de tr,it ani mul9i. Cred 4ns, /,* da/, e s, vin, 0ra9ierea* nu mai este tim de ierdut. De a/eea* uite-o /, vine. 3rivi9i@ s use /ontele. "ntr-adev,r* 4n momentul /5nd 3e ino a;un0ea la i/iorul mandaiei* un /,lu0,r /are ,rea s, &ie 4n 4nt5r#iere str,',tu 2irul &,r, /a solda9ii s,-l 4m iedi/e 2i* 4naint5nd s re /, etenia /on&reriei* 4i 4nm5n, o 85rtie 4m ,turit, 4n atru. 3rivirea a0er, a lui 3e ino nu ierduse ni/i un detaliu. C, etenia /on&reriei des&,/u 85rtia* o /iti 2i ridi/, m5na. Domnul &ie 'ine/uv5ntat 2i S&in9ia s, &ie l,udat,@ s use el /u 0las tare 2i r,s i/at. Se a/ord, 0ra9ia vie9ii entru un /ondamnat. !ertare@ stri0, o orul 4ntr-un 0las. ?* iertare@ La au#ul /uv5ntului -iertare-* Andrea #v5/ni* 42i 4n,l9, /a ul. !ertare entru /ine> ex/lam, el. 3e ino r,mase nemi2/at* t,/ut* /u res ira9ia 05&5itoare. Este 0ra9iat de edea sa /u moartea 3e ino #is Ro//a 3riori* s use /, etenia /on&reriei. Bi 4ntinse 85rtia /, itanului de /ara'inieri /are* du , /e o /ili* i-o 4na oie. !ertare entru 3e ino> stri0, Andrea tre#it din starea de toro eal, 4n /are ,ruse /u&undat. De /e mil, entru el 2i entru mine nu> 1re'uia s, murim 4m reun,. Mi se &,0,duise /, el o s, moar, 4naintea mea7 nu e dre t s, mor sin0ur. Nu vreau s, mor sin0ur* nu vreau. Bi se smulse din m5inile reo9ilor* /8ir/indu-se* url5nd* 0em5nd 2i &,/5nd s&or9,ri smintite entru a ru e &r5n08iile /are 4l le0au. C,l,ul le &,/u semn a;utoarelor* /are s,rir, de e e2a&od 2i 4l 4n2&,/ar, e /ondamnat. Ce e> 4l 4ntre', .ran# e Conte* /,/i* vor'indu-se 4n diale/t roman* nu rea 4n9elesese 'ine. Ce s, &ie> s use /ontele. Nu 4n9ele0e9i> Creatura omeneas/, /e va muri este &urioas, /, semenul s,u nu moare o dat, /u ea 2i* da/, ar l,sa-o li'er,* l-ar s&52ia /u un08iile 2i /u din9ii 4n lo/ s,-i 4n0,duie s, se 'u/ure de via9a de /are ea va &i li sit,. ?8* ?ameni@ ?ameni@ S e/ie de /ro/odili* /um s une Rarl Moor* ex/lam, /ontele* 4ntin#5nd umnii s re 0loat,. C5t de 'ine v, re/unos/ 2i /5t de mult sunte9i 4ntotdeauna vredni/i de voi@ Andrea 2i a;utoarele /,lu0,rului se rosto0oleau 4n ra&. Condamnatul stri0a mereu: -1re'uie s, moar,@ Vreau s, moar,@ Nu e dre t s, &iu u/is sin0ur-. 3rivi9i* rivi9i* /ontinu, /ontele* a u/5ndu-i e tineri de m5n,. 3rivi9i* /,/i* e /uv5ntul meu* e /urios. Uite un om /are se resemnase /u soarta sa* /are mer0ea la e2a&od* /are urma s, moar,* /a un la2* este dre t* dar* 4n s&5r2it* &,r, 4m otrivire 2i &,r, s, /5rteas/,. Bti9i /e 4i d,dea oare/are &or9,> Bti9i /e-l m5n05ia> Bti9i /e-l &,/ea s,-2i su orte /8inul> .a tul /, un altul 4m ,rt,2ea #'u/iumul s,u. C, un altul avea s, moar, /a 2i el. C, un altul avea s, moar, 4naintea lui. Du/e9i dou, oi la m,/el,rie* doi 'oi la a'ator 2i &a/e9i unul dintre animale s, 4n9elea0, /, tovar,2ul s,u nu va muri: oaia va 'e8,i de 'u/urie* 'oul va mu0i de l,/ere* dar omul e /are Dumne#eu l-a &,/ut du , /8i ul s,u* omul /,ruia Dumne#eu i-a im us /a rim,* uni/,* su rem, le0e dra0ostea de a roa ele s,u* omul /,ruia Dumne#eu i-a dat 0las entru a-2i ex rima /u0etarea* /e va stri0a a&l5nd /, tovar,2ul s,u e salvat> Un 'lestem. ?noare omului* /a odo era naturii* re0ele /rea9iunii@ Bi /ontele

$$C

Alexandre Dumas
i#'u/ni 4n r5s* dar un r5s /um lit* /are ar,ta /,* desi0ur* el su&erise 0ro#av entru a a;un0e s, r5d, ast&el. "ntre tim * lu ta /ontinua 2i s e/ta/olul era 0roa#ni/. Cele dou, slu0i 4l du/eau e Andrea la e2a&od. 1ot o orul era /ontra lui 2i dou,#e/i de mii de 0lasuri stri0au /a unul sin0ur: -La moarte@ La moarte@.ran# se trase 4na oi* dar /ontele 4i a u/, 'ra9ul 2i-l 9inu 4n dre tul &erestrei. Ce &a/i@> 4i s use. Mil,> Nu #,u@ E 'ine lasat,@ Da/, a9i au#i l,tr5nd un /5ine tur'at* a9i lua u2/a* v-a9i n, usti 4n strad,* a9i u/ide &,r, mil, 'ietul animal /are* la urma urmei* n-ar avea alt, vin, de/5t /, a &ost mu2/at de alt /5ine 2i /, 4na oia#, /eea /e i s -a dat7 2i iat, /, v, e mil, de un om e /are nu l-a mu2/at alt om* /are totu2i 2i-a u/is 'ine&,/,torul 2i /are* a/um* nemai ut5nd s, u/id,* &iind/, are m5inile le0ate* vrea din r,s- uteri s,-l vad, murind e tovar,2ul s,u de /a tivitate* e /amaradul s,u de nenoro/ire. Nu* nu* rivi9i@ 3rivi9i@ "ndemnul devenise a roa e inutil. .ran# era ar/, &as/inat de ori'ilul s e/ta/ol. Cele dou, a;utoare 4l ur/aser, e /ondamnat e e2a&od 2i a/olo* 4n /iuda s&or9,rilor* mu2/,turilor 2i stri0,telor sale* 4l siliser, s, 4n0enun/8e#e. "n vremea asta* /,l,ul se a2e#ase al,turi* /u 'u#du0anul re0,tit. La un semn* a;utoarele se 4nde ,rtar,. Condamnatul vru s, se ridi/e* dar* mai 4nainte de a avea tim ul* 'u#du0anul 4l lovi este t5m la st5n0,. Se au#i un #0omot 4n,'u2it* surd7 os5nditul /,#u /a o vit, /u &a9a la ,m5nt* a oi* /u o #v5r/olire* se 4ntoarse e s ate. Atun/i* /,l,ul arun/, 'u#du0anul* s/oase /u9itul de la 'r5u 2i dintr-o sin0ur, lovitur, 4i t,ie 'ere0ata. A oi* ur/5ndu-se e 5nte/* 4n/e u s,-l loveas/, /u i/ioarele. La &ie/are a ,sare* un val de s5n0e 952nea din 05tul /ondamnatului. .ran# nu mai utu s, ra'de. Se trase 4na oi 2i /,#u a roa e le2inat 4ntr-un ;il9. Al'ert r,mase 4n i/ioare* /u o/8ii 4n/8i2i* dar a0,95ndu-se de erdelele &erestrei. Contele st,tea dre t 2i trium&,tor* /a un 4n0er al ,/atului.

Ca itolul XXXV!!

Carna%alul la +oma

C5nd .ran# 42i reveni 4n &ire* 4l 0,si e Al'ert '5nd un a8ar /u a , 2i tr,d5nd rin aloarea sa /, avea mare nevoie s, 'ea 2i e /onte* /are 42i unea /ostumul de aia9,. Arun/, ma2inal o/8ii s re ia9,. Dis ,ruse totul: e2a&od* /,l,i* vi/time7 nu mai r,m,sese de/5t o orul* #0omotos* reo/u at* voios. Clo otul de e Citolio* /e nu 'ate de/5t entru moartea a ei 2i entru des/8iderea /arnavalului* tr,0ea de #or. Ei* /e s-a 4nt5m lat> 4l 4ntre', el e /onte. Nimi/* a'solut nimi/* du , /um vede9i* s use a/esta. S, ne 4m'r,/,m 4ns, re ede* /,/i a 4n/e ut /arnavalul. A2a-i* r,s unse .ran#. Din toat, 0ro#,via s/enei* mai st,ruie doar um'ra unui vis. "ntr-adev,r* n-a9i avut alt/eva de/5t un vis* un /o2mar. Da* eu* dar /ondamnatul> 1ot un vis 2i el. At5t numai* /, el a r,mas adormit* 4n tim /e dumneavoastr, v-a9i de2te tat7 2i /ine ar utea s une /ine este mai noro/os> Dar 3e ino* 4ntre', .ran#* /e s-a 4nt5m lat /u el> 3e ino e un &l,/,u li sit de /el mai m,runt amor ro riu 2i /are* s re deose'ire de oamenii /are sunt &urio2i /5nd nu li se d, aten9ie* a &ost 4n/5ntat v,#5nd /, interesul tuturor se 4ndrea t, s re tovar,2ul s,u. "n /onse/in9,* a ro&itat de o/a#ie entru a se &uri2a rin mul9ime 2i a dis are &,r, m,/ar s, mul9umeas/, 'unilor reo9i /are 4l 4nso9iser,. Fot,r5t lu/ru* omul e un animal &oarte in0rat 2i &oarte e0oist... Dar* 4m'r,/a9i-v,. Uite* domnul de Mor/er& v, d, exem lu. Al'ert 42i tr,0ea ma2inal antalonii de /ati&ea este antalonii s,i ne0ri 2i este 4n/,l9,mintea de la/. Ei* Al'ert* 4l 4ntre', .ran#* e2ti dis us entru ne'unii> Faide* r,s unde-mi sin/er.

$$H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Nu* s use a/esta* dar m, 'u/ur a/um de /ele /e am v,#ut 2i 4n9ele0 /e s unea domnul /onte: /,* du , /e ai asistat o dat, la un ast&el de s e/ta/ol* numai el 49i mai oate da emo9ii. Unde mai une9i /, numai 4n momentul a/ela se ot &a/e studii asu ra /ara/terelor* ad,u0, /ontele. 3e rima trea t, a e2a&odului* moartea smul0e mas/a e /are omul a urtat-o 4ntrea0a via9, 2i adev,ratul /8i se arat,. 1re'uie s, re/unoa2tem /, a/ela al lui Andrea nu era l,/ut la vedere... Fidos t5l8ar... S, ne 4m'r,/,m* domnilor@ Ar &i &ost ridi/ol din artea lui .ran# s, &a/, mo&turi 2i s, nu urme#e exem lul tovar,2ilor s,i. "m'r,/, de/i 2i el /ostumul 2i-2i use mas/a. A/easta nu era mai alid, de/5t &i0ura sa. Du , /e terminar, /u toaleta* /o'or5r,. 1r,sura a2te ta la u2,* lin, de /on&eti 2i de &lori. !ntrar, 4n r5nd. Cu 0reu s-ar utea ima0ina o deose'ire mai des,v5r2it, 4ntre s e/ta/olul de a/um 2i /el de mai 4nainte. "n lo/ul riveli2tii de moarte* sum'r, 2i t,/ut,* ia9a del 3o olo re#enta 4n&,9i2area unei or0ii neutre* #0omotoase. M,2ti nenum,rate a ,reau* n,v,lind de retutindeni* 952nind rin u2i* /o'or5nd rin &erestre. 1r,surile r,s,reau la toate /ol9uri de strad,* 4n/,r/ate /u ierro9i* arle/8ini* dominouri* mar/8i#i* transteverini 0rote2ti* /avaleri* 9,rani. 1o9i stri0au* 0esti/ulau* #v5rleau ou, line /u &,in,* /on&eti* &lori7 ata/au /u vor'a 2i /u roie/tile rieteni 2i str,ini* /unos/u9i 2i ne/unos/u9i* &,r, /a /ineva s, ai', dre tul de a se su ,ra* &,r, s, &a/, alt/eva de/5t s, r5d,. .ran# 2i Al'ert erau asemenea oamenilor /are* entru a &i smul2i dintr-o m58nire violent,* sunt du2i la o etre/ere 2i /are* e m,sur, /e 'eau 2i se 4m'at,* simt o erdea tr,05ndu-se 4ntre tre/ut 2i re#ent. Vedeau mereu sau* mai 'ine #is* /ontinuau s, simt, urmele /elor v,#ute. Dar* u9in /5te u9in* 'e9ia 0eneral, 4i /u/eri. Avur, sen#a9ia /, ra9iunea 2ov,ielni/, 4i ,r,se2te. "n/er/au o nevoie /iudat, de a se 4m ,rt,2i din 0,l,0ia a/eea* din mi2/are* din ame9eal,. Un umn de /on&eti 4l i#'i e Mor/er& dintr-o tr,sur, al,turat,* a/o erindu-l de ul'ere* e el 2i e tovar,2ii s,i. Con&etiile 4i 4n9e ar, 05tul 2i toat, or9iunea /8i ului nea ,rat, de mas/,* de ar/, ar &i &ost i#'it /u o sut, de a/e. Ele 4i 4m inser, 4n ',t,lia 0eneral,* 4n /are erau an0a;ate toate m,2tile. Se ridi/, la r5ndul s,u 4n tr,sur,* v5r4 m5inile 4n sa/i 2i* /u toat, &or9a 2i 4ndem5narea de /are era /a a'il trimise* la r5ndul s,u* ve/inilor* ou, 2i 'om'oane. Din momentul a/ela* lu ta era an0a;at,. Amintirea lu/rurilor v,#ut, de ei /u o ;um,tate de /eas 4nainte se 2terse /om let din mintea /elor doi tineri* /,/i s e/ta/olul estri9* mi2/,tor* ne/u0etat* din &a9a o/8ilor lor /onstituia o diversiune. Contele de Monte-Cristo nu &usese* re/um am s us* im resionat ni/i o /li ,. "n/8i ui9i-v, strada rin/i al, mare 2i &rumoas,* str,;uit, de la un /a la altul de alate /u /5te atru sau /in/i eta;e* av5nd 'al/oanele 0arnisite /u ta iserii 2i &erestrele dra ate. "n/8i ui9i-v,* la 'al/oanele 2i &erestrele a/estea* trei sute de mii de s e/tatori romani* italieni* str,ini* veni9i din /ele atru ,r9i ale lumii. 1oate aristo/ra9iile reunite* aristo/ra9ie de na2tere* de 'ani* de 0eniu. .emei 4n/5nl,toare /are* atrase de s e/ta/ol* se 4n/ovoaie este 'al/oane* se a lea/, 4n a&ara &erestrelor* arun/, asu ra tr,surilor /e tre/ o 0rindin, de /on&eti. Atmos&era* 4m'5/sit, de 'om'oane /are /ad 2i de &lori /are ur/,. A oi* e ava;ul str,#ilor* o mul9ime voioas,* ne'un,* /u /ostume tr,snite: ver#e 0i0anti/e /are se lim',* /a ete de 'ivoli /are mu0es/ e tru uri omene2ti* /5ini /are mer0 ar/, e i/ioarele de dind,r,t7 o mas/, se 4nal9, 4n mul9ime* iar 4n a/east, is itire a S&5ntului Anton visat, de Callot* o Astarte arat, o &i0ur, &erme/,toare. Vrei s-o urm,re2ti 2i e2ti des ,r9it de demoni asem,n,tori a/elora /are 9i se arat, 4n vis. "n/8i ui9i-v, toate a/estea 2i ve9i avea o sla', idee des re /arnavalul de la Roma. La al doilea tur* /ontele o ri tr,sura 2i le /eru tovar,2ilor s,i ermisiunea de a se des ,r9i* l,s5ndu-le tr,sura la dis o#i9ie. .ran# ridi/, o/8ii: se 0,seau 4n &a9a alatului Ros oli* iar la &ereastra din mi;lo/* /ea dra at, /u damas/ al'* av5nd e el o /ru/e ro2ie*

$$(

Alexandre Dumas
st,tea un domino al'astru* su' /are ima0ina9ia lui .ran# 2i-o 4n/8i uia &,r, trud, e &rumoasa 0re/oai/, de la teatrul Ar0entina. Domnilor* s use /ontele s,rind ;os* /5nd v, ve9i li/tisi de a &i a/tori 2i ve9i vrea s, redeveni9i s e/tatori* 2ti9i /, ave9i lo/ la &erestrele mele. 35n, atun/i* dis une9i de vi#itiu* de tr,sur, 2i de servitorii mei. Am uitat s, s unem /, vi#itiul /ontelui era 4m'r,/at 4ntr-o 'lan, de urs ne0ru* exa/t /a /eea a lui ?drV din Irsul i pa a 2i /, /ei doi la/8ei /are st,teau 4n i/ioare* dind,r,tul /ale2tii* aveau /ostume de maimu9e ver#i* otrivite e statura lor 2i m,2ti /u resorturi* /u /are se str5m'au la tre/,tori. .ran# mul9umi /ontelui entru 4ndatoritoarea sa o&ert,. Al'ert /o/8eta /u o tr,sur, lin, de 9,r,n/i romane* o rit,* /a 2i /ea a /ontelui* de unul din o asurile o'i2nuite /5nd se mer0e 4n 2ir. Din ne&eri/ire entru el* 2irul 42i relu, mi2/area 2i* 4n tim /e /o'ora s re 3ia9a 3o orului* tr,sura /are 4i atr,sese aten9ia ur/a s re alatul Vene9iei. ?* dra0ul meu* 4i s use el lui .ran#* n-ai v,#ut>... Ce> 4ntre', .ran#. Uite* /alea2/a a/eea* /are se du/e* 4n/,r/at, /u 9,r,n/i romane. Nu. Ei 'ine* am si0uran9a /, &emeile a/elea sunt 4n/5nt,toare. Ce ,/at /, e2ti mas/at* dra0ul meu Al'ert* s use .ran#. Era momentul s,-9i s/o9i a0u'a entru de#am,0irile tale amoroase. Da* r,s unse ei e ;um,tate r5#5nd* e ;um,tate serios. N,d,;duies/ /, n-o s, se termine /arnavalul &,r, s,-mi o&ere o des ,0u'ire. "n /iuda s eran9ei lui Al'ert* #iua tre/u &,r, alt, aventur, de/5t 4nt5lnirea re etat, de dou, sau trei ori a /ale2tii /u 9,r,n/i romane. La una din a/este 4nt5lniri* din 4nt5m lare sau 4ntr-adins* mas/a lui Al'ert se des rinse. El lu, atun/i restul &lorilor 2i le arun/, 4n /alea2/,. .,r, 4ndoial,* una din &erme/,toarele &emei* e /are Al'ert le 08i/ea su' /ostumul /o/8et de 9,ran/,* &u mi2/at, de 0alanteria lui /,/i* la r5ndu-i* /5nd se 4nt5lnir, din nou* 4i arun/, un 'u/8et de violete. Al'ert se n, usti asu ra 'u/8etului. Deoare/e .ran# n-avea un motiv s, /read, /, 4i e adresat lui* 4l l,s, e Al'ert s, un, m5na e el. Al'ert 4l 4n&i se vi/torios la 'utonier, 2i tr,sura 42i /ontinu, drumul trium&,tor. Ei* a/esta e un 4n/e ut de aventur,* 4i s use .ran#. R5#i /5t o&te2ti* r,s unse Al'ert* 4ns, eu /red /, este. De a/eea* nu m, mai des art de 'u/8et. Dine4n9eles* #ise .ran# r5#5nd* e un semn de re/unoa2tere. De altminteri* 0luma lu, /ur5nd un /ara/ter de realitate* /,/i* du2i mereu de /urent* .ran# 2i Al'ert se 4n/ru/i2ar, din nou /u tr,sura contadinelor* &emeia /are 4i #v5rlise lui Al'ert 'u/8etul ',tu din alme v,#5ndu-l la 'utoniera lui. Dravo* dra0ul meu* 'ravo@ 4i s use .ran#. Lu/rurile se anun9, de minune. Vrei s, te las> "9i este mai l,/ut s, &ii sin0ur> Nu* se 4m otrivi el* s, nu 'rus/,m nimi/. Nu vreau s, m, las antrenat /a un rost la rima demonstra9ie* la o 4nt5lnire su' orolo0iu* /um s unem noi des re 'alul de la ? er,. Da/, &rumoasa 9,ran/, simte o&ta s, mear0, mai de arte* o vom re0,si m5ine sau* mai 'ine #is* ne va re0,si ea. "mi va da atun/i un semn de via9, 2i voi vedea /e am de &,/ut. "ntr-adev,r* dra0, Al'ert* s use .ran#* e2ti 4n9ele t /a Nestor 2i rudent /a Ulise. !ar da/, Cir/e a ta i#'ute2te s, te res/8im'e 4n vreo &iar,* de 'un, seam, /, ea va &i tare 4ndem5nati/, sau uterni/,. Al'ert avea dre tate. .rumoasa ne/unos/ut, se 8ot,r5se desi0ur s, nu 4m in0, mai de arte lu/rurile 4n #iua a/eea. C,/i* de2i tinerii &,/ur, 4n/, dou,-trei tururi* nu mai v,#ur, /alea2/a e /are o /,utar, din o/8i: dis ,ruse* &,r, 4ndoial,* e una din str,#ile al,turate.

$$K

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Revenir, atun/i la alatul Ros oli* dar /ontele dis ,ruse 2i el /u dominoul al'astru. .erestrele ta etate /u damas/ 0al'en /ontinuau s, &ie o/u ate de ersoane e /are* &,r, 4ndoial,* le invitase el. "n momentul a/ela* /lo otul* /are sunase des/8iderea /arnavalului* ',tu retra0erea. Birul de e Corso se ru se 4ndat, 2i /5t ai /li i* tr,surile dis ,rur, e str,#ile laterale. .ran# 2i Al'ert se a&lau 4n momentul a/ela 4n dre tul vilei delle Maratte. Vi#itiul a u/, e ea 4n t,/ere 2i* a;un05nd de-a lun0ul alatului 3oli* 4n ia9a S aniei* se o ri 4n &a9a 8otelului. 3astrini 42i 4nt5m in, oas e9ii 4n ra0ul u2ii. 3rima 0ri;, a lui .ran# &u s, se in&orme#e asu ra /ontelui 2i s,-2i ex rime re0retul /, nu l-a 0,sit la tim * dar 3astrini 4l lini2ti s un5ndu-i /, a/esta a /omandat 4n/, o tr,sur, 2i /, tr,sura a/easta venise s,-l ia la /easurile atru de la alatul Ros oli. Era 4ns,r/inat din artea lui* s, le o&ere /elor doi rieteni /8eia lo;ei sale la teatrul Ar0entina. .ran# 4l 4ntre', e Al'ert /e are de 05nd s, &a/,* dar Al'ert 9inea s, un, 4n a li/are ni2te roie/te mari 4nainte de a se 05ndi s, mear0, la teatru. "n /onse/in9,* 4n lo/ s, r,s und,* 4l 4ntre', e 3astrini da/, oate s,-i ro/ure un /roitor. Un /roitor> 4ntre', 8an0iul. 3entru /e> Ca s, ne &a/, 5n, m5ine ni2te straie de 9,rani romani* /5t mai ele0ante /u utin9,* s use Al'ert. 3astrini /l,tin, din /a . S, v, &a/, 5n, m5ine dou, /ostume> ex/lam, el. S, m, ierte Ex/elen9ele voastre* dar asta e o reten9ie &ran9u#eas/,. Dou, /ostume@ C5nd* de ast,#i 5n, 4n o t #ile* nu ve9i 0,si /u si0uran9, un /roitor /are s, vrea s, /oas, 2ase nasturi la o vest,* /8iar de i -a9i l,ti &ie/are 'u/at, /u un taler@ 1re'uie s, renun9 atun/i la 8ainele e /are le dores/> Nu* entru /, vom avea 8ainele a/estea de 0ata. L,sa9i-m, s, m, o/u eu 2i m5ine ve9i 0,si la de2te tare o /ole/9ie de ,l,rii* veste 2i antaloni de /are ve9i &i mul9umi9i. Dra0ul meu* s use .ran# lui Al'ert* s, ne 4n/redem 4n am&itrionul nostru. El ne-a mai dovedit /, este ri/e ut. S, /in,m de/i 4n lini2te 2i du , mas, s, mer0em s, vedem 7taliana la 6lger. Dine* s, mer0em la 7taliana la 6lger7 s use Al'ert. +5nde2te-te 4ns,* ;u 5ne 3astrini* /, eu 2i domnul N /ontinu, el ar,t5nd-l e .ran# N 9inem nea ,rat s, avem m5ine ve2mintele e /are le-am /erut. Fan0iul 42i asi0ur, 4n/, o dat, oas e9ii s, n-ai', ni/i o 0ri;,* /, vor &i servi9i du , la/. .ran# 2i Al'ert ur/ar, a oi entru a le ,da /ostumele de aia9e. De#'r,/5ndu-l e al s,u Al'ert str5nse /u 0ri;, 'u/8etul de violete: era semnul de re/unoa2tere entru a doua #i. 3rietenii se a2e#ar, la mas,* dar* 4n tim /e m5n/au* Al'ert nu se utu 4m iedi/a s, nu remar/e deose'irea 4ntre meritele res e/ta'ile ale 'u/,tarului lui 3astrini 2i /ele ale 'u/,tarului /ontelui de Monte-Cristo. Adev,rul 4l sili e .ran# s, m,rturiseas/,* 4m otriva re#ervelor e /are ,rea s, le ai', &a9, de /onte* /, aralela nu era 4n avanta;ul 'u/,tarului lui 3astrini. La desert* servitorul se in&orm, des re ora entru /are tinerii doreau tr,sura. Al'ert 2i .ran# se rivir,* tem5ndu-se s, nu &ie indis/re9i. Servitorul 4i 4n9elese. Ex/elen9a sa* /ontele de Monte-Cristo* le s use el* a dat ordine /ate0ori/e /a tr,sura s, r,m5n, toat, #iua la dis o#i9ia 4n,l9imilor voastre* /are ot de/i s, dis un, de ea &,r, teama de a &i indis/re9i. 1inerii se 8ot,r5r, s, ro&ite 5n, la /a ,t de ama'ilitatea /ontelui 2i orun/ir, s, se 4n8ame /aii* 4n tim /e ei 42i vor s/8im'a toaleta de #i /u una de sear,. Merser, a oi la teatrul Ar0entina 2i se instalar, 4n lo;a /ontelui. "n tim ul rimului a/t* /ontesa +. intr, 4n lo;a ei. "2i 4ndre t, imediat rivirea 4n dire/9ia unde 4l v,#use e /onte 4n a;un* ast&el /,-i #,ri e .ran# 2i e Al'ert 4n lo;a /elui des re /are 4i ex rimase lui .ran#* /u dou,#e/i 2i atru de ore 4nainte* o o inie a2a de /iudat,.

$EA

Alexandre Dumas
Lornieta ei era 4ndre tat, asu ra lui /u at5ta st,ruin9,* 4n/5t .ran# 42i d,du seama /, ar &i o /ru#ime s, mai #,'oveas/, 4n a-i satis&a/e /urio#itatea. De a/eea* u#5nd de rivile0iul a/ordat s e/tatorilor teatrelor italiene2ti* /are &a/ din s,lile de s e/ta/ol* saloane de re/e 9ie* rietenii 42i ,r,sir, lo;a* du/5ndu-se s,-i re#inte /ontesei oma0iile lor. Cum intrar, 4n lo;a ei* ea 4i &,/u semn lui .ran# s, se a2e#e e lo/ul de onoare. Al'ert lu, lo/ 4n s atele lor. S-ar ,rea* s use ea* a'ia d5ndu-i lui .ran# r,0a#ul s, se a2e#e* /, n-a9i avut /eva mai ur0ent de &,/ut de/5t de a le0a /uno2tin9, /u noul lord Rut8Sen* /,/i v,d /, a9i devenit /ei mai 'uni rieteni. .,r, s, &im a2a de avansa9i* re/um sunte9i* 4ntr-o intimitate re/i ro/,* nu ot t,0,dui* doamn, /ontes,* r,s unse .ran#* /, am a'u#at toat, #iua de ama'ilitatea sa. Cum toat, #iua> 3e /uv5ntul meu* /8iar a2a. A#i diminea9, am a//e tat de;unul s,u* 4n tim ul /arnavalului am aler0at e Corso 4n tr,sura sa* 4n s&5r2it* ast, sear, venim la s e/ta/ol 4n lo;a sa. A2adar* 4l /unoa2te9i> Da 2i nu. Cum adi/,> E o oveste lun0,. 3e /are mi-o ve9i istorisi> V-ar 4n&i/o2a rea mult. Un motiv 4n lus. A2te ta9i /el u9in /a istoria s, ai', un de#nod,m5nt. .ie* re&er istoriile /om lete. 35n, una alta* /um v-a9i 4nt5lnit> Cine v-a re#entat lui> Nimeni* dim otriv,* el ni s-a re#entat. C5nd> Asear,* /5nd m-am des ,r9it de dumneavoastr,. 3rin /e mi;lo/ire> ?* Doamne* rin mi;lo/irea &oarte 0roa#ni/, a 8an0iului nostru. St, de/i la 8otelul S aniei /a 2i dumneavoastr,> Nu numai 4n a/ela2i 8otel* dar 2i e a/ela2i /oridor. Cum 4l /8eam,> /,/i* &,r, 4ndoial,* 4i 2ti9i numele. Contele de Monte-Cristo. Ce nume e a/esta> Nu e un nume de ras,. Nu* e numele unei insule e /are a /um ,rat-o. Bi e /onte> Conte tos/an. "n s&5r2it* trea/, 2i asta* 4m reun, /u /elelalte* ad,u0, /ontesa* /are a ar9inea uneia dintre /ele mai ve/8i &amilii din 4m re;urimile Vene9iei. Bi /e &el de om este el> "ntre'a9i-l e vi/ontele de Mor/er&. Au#i9i* domnule* sunt trimis, la dumneavoastr,* s use /ontesa. Am &i reten9io2i da/, nu l-am 0,si 4n/5nt,tor* doamn,* r,s unse Al'ert. Un rieten de #e/e ani n-ar &i &,/ut entru noi mai mult de/5t a &,/ut el 2i a/easta /u o 0ra9ie* o deli/ate9e 2i o olite9e /are indi/,* 4ntr-adev,r* un om de lume. Faida* de* s use /ontesa r5#5nd* ve9i vedea /, vam irul meu este ur 2i sim lu vreun nou 4m'o0,9it* /are vrea s, i se ierte milioanele 2i /are a ado tat rivirea lui Lara entru a nu &i /on&undat /u domnul de Rots/8ild. Dar e ea a9i v,#ut-o> Care ea> 4ntre', .ran# #5m'ind. .rumoasa 0re/oai/, de ieri. Nu. Ni se are /, am au#it sunetul gu)lei sale* dar ea a r,mas /u totul invi#i'il,. Dra0, .ran#* 0l,sui Al'ert* /5nd s ui invi#i'il, 4nseamn, /, vrei s, &a/i e misteriosul. Cine era oare dominoul al'astru de la &ereastra /u damas/ al'> Bi unde se 0,sea &ereastra /u damas/ al'> 4ntre', /ontesa.

$E1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


La alatul Ros oli. Contele avea trei &erestre la alatul Ros oli> Da. A9i tre/ut /umva e strada rin/i al,> .,r, 4ndoial,. Ei 'ine* a9i remar/at dou, &erestre ta etate /u damas/ 0al'en 2i o &ereastr, /u damas/ al' av5nd o /ru/e ro2ie> A/este trei &erestre erau ale /ontelui. A8a* dar omul a/esta e un na'a'@ Btii /5t /ost, trei &erestre /a a/elea* entru o t #ile de /arnaval 2i 4n/, la alatul Ros oli* adi/, 4n o#i9ia /ea mai &rumoas,> Dou, sau trei sute de taleri romani. S une9i dou,* trei mii. A8* dra/e@ !nsula a/eea 4i rodu/e oare a/est venit &rumos> !nsula> Ea nu-i rodu/e un 0olo0an. Atun/i de /e a /um ,rat-o> Din &ante#ie. Este* va s, #i/,* un ori0inal> .a t e /, mi s-a ,rut destul de ex/entri/* s use Al'ert. Da/, ar lo/ui la 3aris* da/, ar &re/venta s e/ta/olele noastre* 9i-a2 s une* dra0ul meu* sau /, e un 0lume9 de rost 0ust /are o#ea#, sau /, e un nenoro/it e /are literatura l-a ierdut. A avut 4ntr-adev,r ast,#i de diminea9, dou,* trei ie2iri vredni/e de Didier sau de AntonV. "n momentul a/ela intr, un musa&ir 2i* otrivit o'i/eiului* .ran# /ed, lo/ul s,u noului venit. "m re;urarea a/easta avu /a re#ultat s/8im'area su'ie/tului /onversa9iei. 3este un /eas* /ei doi rieteni se 4na oiau la 8otel. 3astrini se o/u ase de travestiurile lor entru a doua #i 2i le &,0,dui /, au s, &ie mul9umi9i de ini9iativa lui inteli0ent,. "ntr-adev,r* a doua #i* la orele nou,* el intr, 4n /amera lui .ran#* /u un /roitor 4n/,r/at /u o t sau #e/e /ostume de 9,rani romani. 3rietenii aleser, dou, /ostume asem,n,toare* /are se otriveau taliei lor 2i 4i s user, 8otelierului s, le /oas, vreo dou,#e/i de metri de an0li/i la &ie/are ,l,rie 2i s, le ro/ure dou, din a/ele 4n/5nt,toare e2ar&e de m,tase* /u dun0i 4ntret,iate 2i /olorate viu* /u /are* 4n #ilele de s,r',toare oamenii din o or 42i 4n/in0 de o'i/ei mi;lo/ul. Al'ert era ner,'d,tor s, vad, /um 4i va veni noua 4m'r,/,minte: o vest, 2i un antalon de /ati&ea al'astr,* /iora i 'roda9i* anto&i /u /atarame 2i o 8ain, de m,tase. Al'ert nu utea* de altminteri* de/5t s, /52ti0e /u /ostumul a/esta itores/. !ar /5nd /entura 4i str5nse talia ele0ant,* /5nd ,l,ria u2or 4n/linat, e o arte l,s, e um,rul s,u valuri de an-0li/i* .ran# m,rturisi /, 4m'r,/,mintea o/u , de multe ori un lo/ im ortant 4n su erioritatea &i#i/, e /are o atri'uim anumitor o oare. 1ur/ii* a2a de itore2ti alt,dat,* 4n 8alatele lor lun0i* 4n /ulori vii* nu sunt oare 8ido2i a/um /u redin0otele al'astre* 4n/8eiate 2i /u &esurile 0re/e2ti /are le dau a aren9a unor sti/le de vin /u e/e9i ro2ii> .ran# 4l /om liment, e Al'ert /are* 4n i/ioare* 4n &a9a o0lin#ii* 42i #5m'ea /u un aer de satis&a/9ie li sit de ori/e e/8ivo/. "n momentul a/ela intr, /ontele de Monte-Cristo. Domnilor* li se adres, el* deoare/e* ori/5t de l,/ut ar &i un tovar,2 de etre/ere* li'ertatea este 2i mai l,/ut,* am venit s, v, s un /,* entru ast,#i 2i entru #ilele urm,toare* las la dis o#i9ia dumneavoastr, tr,sura de /are v-a9i servit ieri. Fotelierul nostru v-a s us* desi0ur* /, mai am alte trei sau atru tr,suri 4n ensiune la el. 3rin urmare* nu v, a'9ine9i: &olosi9i-v, 4n toat, voia de ea* &ie entru l,/ere* &ie entru a&a/eri. "nt5lnirea noastr,* da/, avem s, ne s unem /eva* e la alatul Ros oli. 1inerii 4n/er/ar, s, o'ie/te#e /eva* dar nu aveau* la dre t /uv5nt* ni/i un motiv serios s, re&u#e o o&ert, /are* de altminteri* le era l,/ut,. A//e tar, de/i. Contele de Monte-Cristo r,mase /am un s&ert de /eas /u ei* vor'ind des re toate lu/rurile /u o u2urin9, extrem,. 3re/um a9i utut s, remar/a9i* el era 4n /urent /u literatura tuturor 9,rilor. ? o/8ire arun/at, asu ra ere9ilor salonului s,u le dovedise* lui .ran# 2i lui

$E$

Alexandre Dumas
Al'ert* /, era amator de ta'louri. C5teva /uvinte li site de reten9ie* arun/ate 4n trea/,t* le dovedi /, 2tiin9ele nu-i erau str,ine. 3,rea /, s-a o/u at mai ales /u /8imia. 3rietenii nu aveau reten9ia s, 4na oie#e /ontelui de;unul o&erit de el. Ar &i &ost o 0lum, rea roast, s,-i o&ere* 4n s/8im'ul ex/elentului s,u r5n#* masa medio/r, a lui 3astrini. "i s useser, a/easta* e 2leau 2i el le rimi s/u#ele* a re/iind deli/ate9ea lor. Al'ert era 4n/5ntat de manierele /ontelui* e /are numai 2tiin9a lui 4l 4m iedi/a s,-l re/unoas/, dre t un autenti/ 0entilom. Li'ertatea de a dis une 4n 4ntre0ime de tr,sur, 4l /o le2ea de 'u/urie 4n mod deose'it. Avea vederile sale asu ra 0ra9ioaselor 9,r,n/i 2i* deoare/e ele i se ar,taser, 4n a;un 4ntr-o tr,sur, extrem de ele0ant,* nu-i ,rea r,u s, /ontinuie a se 4n&,9i2a 4n a/east, rivin9, e i/ior de e0alitate. La ora unu 2i ;um,tate tinerii /o'or5r,. Vi#itiul 2i la/8eii avuseser, ideea de a-2i 4m'r,/a livrelele este 'l,nurile de animale* /eea /e le d,dea un aer 2i mai 0rotes/ de/5t 4n a;un* ast&el /, .ran# 2i Al'ert le adresar, laude. Al'ert 42i rinsese* sentimental* 'u/8etul de violete ve2te;ite la 'utonier,. 3ornir, la rimul sunet al /lo otului 2i se re e#ir, 4n strada rin/i al, rin via Vittoria. La al doilea tur* un 'u/8et de violete roas ete orni dintr-o /alea2/, 4n/,r/at, /u &emei aia9e 2i /are /,#u 4n /alea2/a /ontelui* 4i ar,t, lui Al'ert /,* asemenea lui 2i rietenului s,u* 9,r,n/ile din a;un s/8im'aser, /ostumul 2i /,* din 4nt5m lare sau dintr-un sentiment identi/ a/eluia al s,u* 4n tim /e el ado tase /u 0alanterie /ostumul lor* ele 4l 4m'r,/aser, e al s,u. Al'ert use 'u/8etul roas ,t 4n lo/ul /eluilalt* dar ,str, 'u/8etul ve2te;it 4n m5n, iar* /5nd se 4nru/i2, din nou /u /alea2/a* 4l duse* 4ndr,0ostit* la 'u#e. +estul ,ru /, st5rne2te 'u/uria nu numai /elei /are 4l arun/ase* dar 2i veselelor ei tovar,2e. Qiua &u la &el de 4nsu&le9it, /a 2i 4n a;un. Da* e ro'a'il /, un o'servator ro&an ar &i /onstatat o s orire a #0omotului 2i a voio2iei. "l #,rir, o /li , e /onte la &ereastra lui* dar /5nd tr,sura tre/u din nou* el dis ,ruse. Se 4n9ele0e /, s/8im'ul de /o/8et,rii 4ntre Al'ert 2i aia9a /u 'u/8etele de violete dur, toat, #iua. Seara* 4na oindu-se* .ran# 0,si o s/risoare de la am'asad,. ! se adu/ea la /uno2tin9, /, va avea onoarea s, &ie rimit a doua #i de S&in9ia sa. ?ri de /5te ori venise la Roma* el soli/itase 2i o'9inuse a/eea2i &avoare7 2i* at5t din reli0io#itate* /5t 2i din re/uno2tin9,* nu voia s, un, i/iorul 4n /a itala lumii /re2tine &,r, a de une res e/tuosul s,u oma0iu la i/ioarele unuia din urma2ii S&5ntului 3etru /are a dat exem lul rar al tuturor virtu9ilor. Nu se 05ndea* de/i* 4n #iua a/eea* la /arnaval. C,/i* 4n /iuda 'un,t,9ii /u /are 42i 4n/on;oar, m,re9ia* totdeauna te re0,te2ti s, te 4n/lini /u un res e/t lin de emo9ie o&und, 4n &a9a no'ilului 2i s&5ntului ',tr5n /are se nume2te +ri0ore al XV!-lea. C5nd ie2i de la Vati/an* .ran# se 4na oie dire/t la 8otel* /8iar evit5nd s, trea/, e strada rin/i al,. Du/ea /u sine o /omoar, de 05nduri ioase* entru /are /onta/tul 'u/uriilor ne'une ale /arnavalului ar &i 4nsemnat o ro&anare. La /easurile /in/i 2i #e/e minute* Al'ert se 4na oie. Era 4n /ulmea 'u/uriei. 3aia9a 42i reluase /ostumul de 9,ran/, 2i* 4n/ru/i25ndu-se /u /alea2/a lui Al'ert* 42i ridi/ase mas/a. Era 4n/5nt,toare. .ran# 4i ex rim, lui Al'ert /om limentele sale sin/ere. El le rimi* /a unul /,ruia i se /uvine. Re/unos/use* s unea el* du , anumite semne de ele0an9, inimita'il,* /, &rumoasa ne/unos/ut, a ar9inea* desi0ur* /elei mai 4nalte aristo/ra9ii. Era 8ot,r5t s,-i s/rie a doua #i. 3rimind dest,inuirea a/easta* .ran# ',0, de seam, /, Al'ert voia ar/, s,-i /ear, /eva 2i totu2i e#ita. El st,rui* de/lar5ndu-i dinainte /, e 0ata s, &a/, 4n &olosul lui toate sa/ri&i/iile /are 4i vor sta 4n utin9,. Al'ert se l,s, ru0at exa/t tim ul e /are 4l retindea o olite9e rieteneas/,. "n /ele din urm,* el 4i m,rturisi /, i-ar &a/e un servi/iu l,s5ndu-l a doua #i sin0ur 4n /alea2/,. Al'ert unea 4n seama neaten9iei rietenului s,u 'un,tatea extrem, e /are o avusese &rumoasa 9,ran/, s/o95ndu-2i mas/a.

$EE

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se 4n9ele0e /, .ran# nu era at5t de e0oist 4n/5t s,-l o reas/, e Al'ert la ;um,tatea unei aventuri /e &,0,duia* totodat,* s, &ie l,/ut, entru /urio#itatea lui 2i m,0ulitoare entru amorul ro riu. Cuno2tea 4ndea;uns er&e/ta indis/re9ie a vredni/ului s,u rieten entru a &i si0ur /, a/esta 4l va 9ine la /urent /u /ele mai m,runte detalii ale noro/ului s,u7 2i deoare/e 4n /ei doi sau trei ani de /5nd str,',tea !talia 4n lun0 2i 4n lat* nu avusese 2ansa ni/i m,/ar s, s/8i9e#e o ast&el de aventur,7 .ran# era dorni/ s, a&le /um de/ur0 lu/rurile. "i &,0,dui de/i lui Al'ert /, se va m,r0ini s, riveas/, a doua #i s e/ta/olul de la &erestrele alatului Ros oli. "ntr-adev,r* a doua #i* 4l v,#u e Al'ert tre/5nd 4n sus 2i 4n ;os. Avea un 'u/8et enorm e /are* &,r, 4ndoial,* 4l 4ns,r/inase s, &ie urt,torul e istolei sale amoroase. 3ro'a'ilitatea se s/8im', 4n /ertitudine /5nd .ran# rev,#u a/ela2i 'u/8et* remar/a'il rintr-un /er/ de /amelii al'e* 4n m5na unei 4n/5nt,toare aia9e* 4m'r,/ate 4n atlas ro#. De a/eea* seara* n-a mai &ost 'u/urie* a &ost delir. Al'ert nu se 4ndoia /, &rumoasa ne/unos/ut, 4i va r,s unde e a/eea2i /ale. .ran# i-o lu, 4nainte* s un5ndu-i /, 8,rm,laia 4l o'osea 2i /, era 8ot,r5t s, 4ntre'uin9e#e #iua urm,toare rev,#5ndu-2i ;urnalul 2i lu5nd note. Al'ert nu se 4n2elase de altminteri 4n revederi. A doua #i seara* .ran# 4l v,#u d5nd n,val, 4n /amer, 2i a0it5nd ma2inal un ete/ de 85rtie e /are 4l 9inea de un /ol9. Ei* m-am 4n2elat> s use el. A r,s uns> ex/lam, .ran#. Cite2te. Cuv5ntul &u rostit /u o intona9ie /are nu se oate re rodu/e. .ran# lu, 'iletul 2i /iti: !0ari seara# la apte# coboar "n trsura dumitale "n /aa vilei dei -onte/ici i urmea)+o pe ranca roman care "i va lua lum1narea. C1nd vei a.unge pe prima treapt a bisericii *an+Biacomo ai gri.# pentru ca ea s te poat recunoa te# s "nno)i o panglic ro) pe umrul costumului dumitale de paia. -1n atunci# nu m vei mai vedea. *tatornicie i discrete. ! Bi* /e #i/i de asta* s/um e rietene> 4i s use el lui .ran#* du , /e a/esta termin, le/tura. Qi/ /, lu/rul ia /ara/terul unei aventuri &oarte l,/ute* r,s unse .ran#. La &el /red 2i eu* s use Al'ert 2i mi-e tare team, /-o s, mer0i sin0ur la 'alul du/elui de Dra//iano. .ran# 2i Al'ert rimiser, 4n diminea9a a/eea /5te o invita9ie din artea /ele'rului 'an/8er roman. !a seama* dra0, Al'ert* s use .ran#* va &i la du/e toat, aristo/ra9ia* iar da/, &rumoasa ta ne/unos/ut, &a/e /u adev,rat arte din aristo/ra9ie nu va utea s, li seas/, de a/olo. C, va &i sau nu a/olo* eu 4mi men9in ,rerea asu ra ei* /ontinu, Al'ert. Ai /itit 'iletul> Da. Cuno2ti edu/a9ia s,r,/,/ioas, e /are o rimes/ 4n !talia &emeile din 'ur08e#ie> Da* r,s unse .ran#. Ei 'ine* re/ite2te 'iletul* examinea#, s/risul 2i /aut,-mi o 0re2eal, de lim', sau de orto0ra&ie. "ntr-adev,r* s/risul era 4n/5nt,tor 2i orto0ra&ia ire ro2a'il,. E2ti redestinat* 4i s us .ran# lui Al'ert* 4na oindu-i 'iletul entru a doua oar,. R5#i /5t vei vrea* 0lume2te /5t o&te2ti* 4i stri0, Al'ert* eu sunt 4ndr,0ostit. ?* m, 4n&ri/o2e#i@ ex/lam, .ran#7 2i v,d nu numai /, am s, mer0 sin0ur la 'alul du/elui de Dra//iano* dar 2i /,* oate* am s, m, 4ntor/ sin0ur la .loren9a.

$E%

Alexandre Dumas
.a t e /,* da/, ne/unos/uta mea e la &el de sim ati/, e /5t e de &rumoas,* 49i de/lar /, m, sta'iles/ la Roma 2i* de altminteri* am avut totdeauna o 4n/lina9ie ronun9at, entru ar8eolo0ie. Faida* de* 4n/, o 4nt5lnire sau dou, /a a/easta 2i sunt si0ur /, le voi vedea mem'ru al A/ademiei de !ns/ri 9ii 2i Arte .rumoase. .,r, 4ndoial,* Al'ert se re0,tea s, dis/ute /u serio#itate dre turile sale la &otoliul a/ademi/* dar &ur, anun9a9i /, sunt servi9i* iar la Al'ert* dra0ostea nu era /5tu2i de u9in otrivni/, a etitului. Se 0r,'i de/i* /a 2i rietenul s,u* s, se a2e#e la mas,* r,m5n5nd s, reia dis/u9ia du , a/eea. Du , mas,* &u anun9at /ontele de Monte-Cristo. De dou, #ile tinerii nu-l #,riser,. ? a&a/ere* s use 3astrini* l-a /8emat la Civita-Ve//8ia. 3le/ase 4n a;uns* seara 2i se 4na oiase a'ia de o ;um,tate de /eas. Contele &u 4n/5nt,tor. .ie /, se o'serva* &ie /, rile;ul nu tre#ea 4ntr-4nsul &i'rele r,ut,/ioase e /are anumite 4m re;ur,ri le &,/user, s, r,sune 4n dou, sau trei r5nduri 4n /uvintele-i amare* el &u a roa e /a toat, lumea. ?mul a/esta era entru .ran# o adev,rat, eni0m,. Contele nu se utea 4ndoi /, t5n,rul /,l,tor nu l-a re/unos/ut 2i* totu2i* ni/i m,/ar un /uv5nt nu ,rea s, tr,de#e /,-2i amintea s,-l mai &i v,#ut 4n alt, arte. La r5ndu-i* ori/5t ar &i vrut .ran# s, &a/, alu#ie la rima lor 4ntrevedere* temerea de a-i deveni anti ati/ unui om /are 4i /o le2ise* e el 2i e rietenul s,u* /u aten9ii* 4l re9inea7 /ontinu, de/i s, se ,stre#e 4n a/eea2i re#erv, /a 2i el. Contele a&lase /, /ei doi rieteni au vrut s, ia o lo;, la teatrul Ar0entina 2i /, li s-a r,s uns /, toate sunt 4n/8iriate. Le adu/ea* 4n /onse/in9,* /8eia lo;ei sale. Cel u9in a/esta era motivul a arent al vi#itei. .ran# 2i Al'ert s/8i9ar, o 4m otrivire* invo/5nd temerea de a nu-l rivea e el* dar /ontele le r,s unse /, mer05nd 4n seara a/eea la teatrul 3alli* lo;a sa la teatrul Ar0entina va &i ierdut, da/, ei nu ro&it, de ea. Asi0urarea 4i determin, e rieteni s, a//e te. .ran# se o'i2nuise u9in /5te u9in /u aloarea /ontelui* /are 4l i#'ise a2a de uterni/ /5nd l-a 4nt5lnit rima oar,. Nu se utea 4m iedi/a de a re/unoa2te &rumuse9ea /a ului lui sever* a /,rui aloare era sin0urul /usur sau oate rin/i ala /alitate. Adev,rat erou al lui DVron* .ran# nu utea nu numai s,-l vad,* dar m,/ar s, se 05ndeas/, la el* &,r, a-2i ima0ina &i0ura a/eea sum'r, e umerii lui Man&red sau su' ,l,ria lui Lara. Avea a/ea /ut, a &run9ii /are indi/, re#en9a ne4n/etat, a unui 05nd amar7 avea a/ei o/8i ar#,tori /are /ites/ 4n str,&undul su&letelor7 avea 'u#a semea9, 2i 'at;o/oritoare* /are d, /uvintelor un /ara/ter arti/ular* 0ra9ie /,ruia ele se 0ravea#, ad5n/ 4n memoria /elor /e le as/ult,. Contele nu mai era t5n,r. Avea %A de ani /el u9in 2i 4n9ele0ea de minune /, el e &,/ut s, domine asu ra tinerilor e /are 4i va 4nt5lni. "n realitate* rintr-o ultim, asem,nare /u eroii &antasti/i ai oetului en0le#* /ontele ,rea 4n#estrat /u darul &as/ina9iei. Al'ert nu mai is r,vea /u noro/ul e /are el 2i .ran# 4l avuseser, 4nt5lnind un ast&el de om. .ran# era mai u9in entu#iasmat 2i totu2i sim9ea in&luen9a e /are ori/e om su erior o exer/it, asu ra /elor din rea;ma sa. Se 05ndea la roie/tul e /are /ontele 4l mani&estase 4n dou, sau trei r5nduri* de a veni la 3aris 2i nu se 4ndoia /, datorit, /ara/terului s,u ex/entri/* &i0urii sale /ara/teristi/e 2i averii /olosale /e-o avea* /ontele va rodu/e /el mai mare e&e/t. Bi totu2i* nu dorea s, &ie la 3aris /5nd el va veni. Seara tre/u a2a /um tre/ de o'i/ei serile la teatru* 4n !talia* nu as/ult5ndu-i e /5nt,re9i* /i &,/5nd vi#ite 2i vor'ind. Contesa +. voia s, readu/, /onversa9ia asu ra /ontelui* dar .ran# o anun9, /, are /eva mult mai interesant s,-i /omuni/e 2i* 4n /iuda rotestelor de &als, modestie ale lui Al'ert* 4i istorisi marele eveniment /are de trei #ile &orma o'ie/tul reo/u ,rilor lor. Deoare/e aventurile a/estea nu sunt rare 4n !talia* /el u9in da/, e s,-i /redem e /,l,tori* /ontesa nu se ar,t, delo/ s/e ti/, 2i-l &eli/it, e Al'ert entru 4n/e utul unei aventuri /are &,0,duia s, se termine 4n mod a2a de satis&,/,tor.

$E)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Se des ,r9ir,* &,0,duindu-2i /, se vor 4nt5lni la 'alul du/elui de Dra//iano* unde Roma 4ntrea0, era invitat,. "n s&5r2it* veni #iua de mar9i* ultima 2i /ea mai #0omotoas, dintre #ilele /arnavalului. Mar9i* teatrele se des/8id la #e/e diminea9a* /,/i* du , orele o t seara* se intr, 4n ost. Mar9i* to9i /ei /are din li s, de tim * de 'ani sau de entu#iasm n-au luat 4n/, arte la ser',rile re/edente se 4nv,lm,2es/ 4n 'a/anal,* se las, antrena9i de or0ie 2i adu/ artea lor de #0o-mot 2i de mi2/are la a0ita9ia 2i la #0omotul 0eneral. De la orele dou, 5n, la /in/i* .ran# 2i Al'ert urmar, alaiul* s/8im'5nd /on&eti /u tr,surile din sensul o us 2i /u ietonii /are /ir/ulau rintre i/ioarele /ailor* rintre ro9ile /u eurilor* &,r, s, se &i 4nt5m lat 4n 4nv,lm,2eala 0roa#ni/,* un sin0ur a//ident* o sin0ur, /eart,* o sin0ur, 4n/,ierare. !talienii sunt oameni ideali 4n rivin9a a/easta. S,r',torile sunt entru ei s,r',tori adev,rate. Autorul a/estei ovestiri* /are a lo/uit 4n !talia /in/i sau 2ase ani* nu-2i aminte2te s, &i v,#ut vreodat, o solemnitate tul'urat, de unul din a/este evenimente /are serves/ totdeauna de /orolar solemnit,9ilor noastre. Al'ert trium&a 4n /ostumul s,u de aia9,. Avea e um,r un nod din an0li/, ro#* ale /,rei /a ete /,deau 5n, la 0le#ne. Ca s, nu rodu/, ni/i o /on&u#ie 4ntre el 2i .ran#* a/esta 42i ,strase /ostumul de 9,ran roman. Cu /5t #iua 4nainta* /u at5t 8,rm,laia devenea mai mare. Nu exista* e toate /aldar5murile* 4n toate tr,surile* la toate &erestrele* o 0ur, /are s, ta/,* un 'ra9 /are s, r,m5n, lene2. Cu adev,rat o vi;elie omeneas/,* al/,tuit, 4ntr-un tunet de stri0,te 2i dintr-o 0rindin, de 'om'oane* de 'u/8ete* de ou,* de orto/ale* de &lori. La /easurile trei* #0omotul unor o/nitori /are r,sunar, 4n a/ela2i tim 4n 3ia9a 3o orului 2i la alatul Vene9iei str, un05nd /u 0reu tumultul* anun9, /, 4n/e aler0,rile. Aler0,rile sunt unul din e isoadele /ara/teristi/e ultimelor #ile de /arnaval. La #0omotul arti&i/iilor* tr,surile ru ser, e dat, r5ndul* re&u0iindu-se &ie/are 4n strada lateral, /ea mai a ro iat, de lo/ul unde se a&lau. 1oate a/este mi2/,ri se &a/ de altminteri /u o 4ndem5nare de ne4n/8i uit 2i /u o iu9eal, &,r, ere/8e* &,r, /a oli9ia s, se reo/u e /5tu2i de u9in s, &ixe#e &ie/,ruia lo/ul sau s,-i arate drumul. 3ietonii se li ir, l5n0, alat* a oi se au#i un #0omot mare de /ai 2i #orn,it de s,'ii. ? e/8i , de /ara'inieri aler0a 4n 0alo e toat, l,r0imea str,#ii rin/i ale* /ur,9ind-o entru a &a/e lo/ barberilor. C5nd /ara'inierii a;unser, la alatul Vene9ia* r,sunetul altor o/nitori anun9, /, strada este li'er,. A roa e imediat* 4ntr-o 8,rm,laie imens,* universal,* nemai omenit,* tre/ur,* /a ni2te um're* 2a te sau o t /ai a959a9i de stri0,tele a trei sute de mii de ersoane 2i de /rava2ele /are 4i 4m'oldeau din s ate. A oi* tunul de la /astelul San-An0elo trase trei salve* /eea /e 4nsemna /, num,rul trei /52ti0ase. !mediat* &,r, alt semnal* tr,surile se user, din nou 4n mi2/are n,v,lind s re Corso* rev,rs5ndu-se rin toate str,#ile* /a ni2te torente 4n&r5nate o /li , 2i /are se arun/, toate deodat, 4n al'ia &luviului alimentat de ele* iar valul imens 42i relu, mai #orit de/5t ori/5nd /ursul 4ntre dou, 9,rmuri de 0ranit. Dar un nou element de #0omot 2i de mi2/are se ameste/ase 4n mul9ime: intraser, 4n s/en, ne0ustorii de moccoli. 0occoli sau moccoletti sunt lum5n,ri a /,ror 0rosime varia#, 2i /are de2tea t, rintre a/torii marii s/ene /e 4n/8eie /arnavalul roman dou, reo/u ,ri o use: a/eea de a-2i ,stra moccoletto a rins, 2i a/eea de a stin0e moccoletto altora. Cu moccoletto este /a 2i /u via9a: omul n-a 0,sit 4n/, un mi;lo/ de a o transmite 2i de9ine a/est mi;lo/ de la Dumne#eu. Dar el a des/o erit o mie de mi;loa/e de a o r, i. E dre t /,* entru a/east, su rem, o era9ie* diavolul i-a venit 4ntru/5tva 4n a;utor. 0occoletto se a rinde a ro iind-o de alt, lumin,. Cine va des/rie 4ns, nenum,ratele mi;loa/e n,s/o/ite entru a stin0e mo//oleto* &oalele 0i0anti/e* stin0,toarele monstruoase* evantaiele su raomene2ti>

$EC

Alexandre Dumas
.ie/are se 0r,'i* de/i* s, /um ere moccoletti. .ran# 2i Al'ert &,/ur, la &el. Noa tea se a ro ia re ede 2i o dat, /u stri0,tul de 0occoli@ re etat de 0lasurile stridente ale nenum,ra9ilor ne0ustori* dou, sau trei stele 4n/e ur, s, s/li eas/, deasu ra mul9imii. A &ost /a un semnal. Du , #e/e minute* /in/i#e/i de mii de lumini s/5nteiar, /o'or5nd de la alatul Vene9ia 4n 3ia9a 3o orului 2i ur/5nd din 3ia9a 3o orului la alatul Vene9ia. 3,rea s,r',toarea &o/urelelor. Nu o9i avea o idee des re a/east, ima0ine da/, nu ai v,#ut-o. "n/8i ui9i-v, toate stelele des rin#5ndu-se de e /er 2i 4nv,lm,2indu-se e ,m5nt 4ntr-un dans smintit. 1otul* 4nso9it de stri0,te e /are ni/i o ure/8e omeneas/, nu le-a au#it 4n/, e restul 0lo'ului. "n momentul a/esta nu mai exist, ni/i o deose'ire so/ial,. Famalul se ata2ea#, rin9ului* rin9ul transteverinului* transteverinul 'ur08e#ului* &ie/are su&l5nd* stin05nd* rea rin#5nd. Da/, ',tr5nul Eol ar a ,rea 4n momentul a/esta* el ar &i ro/lamat re0ele lum5n,rilor* iar AUuilon mo2tenitor re#umtiv al /oroanei. +oana ne'un,* 4nv, ,iat, dur, vreo dou, /easuri7 strada rin/i al, era luminat, /a 4n toiul #ilei* ast&el /, tr,s,turile s e/tatorilor se distin0eau 5n, la eta;ul al treilea 2i al atrulea. Din /in/i 4n /in/i minute* Al'ert 42i s/otea /easul. "n s&5r2it* /easul ar,t, orele 2a te. Cei doi rieteni se 0,seau /8iar 4n dre tul vilei dei 3onte&i/i. Al'ert s,ri din /alea2/, /u moccoletto 4n m5n,. Dou, sau trei m,2ti vrur, s, se a ro ie de el* s, i-o stin0, sau s, i-o smul0,* dar* 'oxer is/usit* Al'ert 4i rosto0oli e r5nd la #e/e a2i de el 2i 42i /ontinu, drumul s re 'iseri/a San-+ia/omo. 1re tele erau ti/site de /urio2i 2i de m,2ti /are lu tau s,-2i smul0, unii altora tor9a din m5n,. .ran# 4l urm,ri e Al'ert din o/8i 2i 4l v,#u un5nd i/iorul e rima trea t,* a oi* a roa e numaide/5t* o mas/, urt5nd /ostumul 'ine/unos/ut al 9,r,n/ii /u 'u/8et* 4ntinse 'ra9ul 2i* &,r, /a el s, o un, vreo re#isten9,* ea 4i smulse moccoletto. .ran# se a&la rea de arte /a s, aud, /uvintele s/8im'ate de ei. .,r, 4ndoial, 4ns, /, ele nu aveau nimi/ du2m,nos* /,/i 4i v,#u* e Al'ert 2i e 9,ran/,* de ,rt5ndu-se la 'ra9. C5tva tim 4i urm,ri rin mul9ime dar* e via Ma/ello* 4i ierdu din vedere. Deodat,* r,sun, sunetul /lo otului /are da semnalul 4n/8iderii /arnavalului. Bi 4n /li a a/eea* toate lum5n,rile se stinser, /a rin &arme/. 3ar/, o sin0ur, 2i imens, r,'u&nire de v5nt nimi/ise totul. .ran# se omeni 4n 4ntuneri/u^ /el mai ro&und. "n a/ela2i tim * toate stri0,tele 4n/etar, /a 2i /um su&lul uterni/ /e luase luminile lua* totodat,* #0omotul. Nu se mai au#i de/5t 8uruitul /u eurilor /are adu/eau m,2tile e la /asele lor. Nu se mai v,#ur, de/5t luminile stin08ere /are s/li eau 4n s atele &erestrelor. Carnavalul se s&5r2ise.

Ca itolul XXXV!!!

Catacombele de la San'Sebastian

3oate /, .ran# nu 4n/er/ase ni/iodat, 5n, atun/i o im resie a2a de t,ioas,* o tre/ere a2a de ra id, de la voio2ie la triste9e* /a 4n momentul a/esta. 3,rea /,* su' adierea ma0i/, a unui demon al no 9ii* Roma se s/8im'ase 4ntr-un imens morm5nt. 3rintr-o 4nt5m lare /are s orea intensitatea 'e#nelor* luna* 4n de/re2tere atun/i* nu avea s, se ridi/e de/5t e la uns re#e/e seara. Str,#ile traversate de t5n,r erau de/i* /u&undate 4n 4ntuneri/ul /el mai ad5n/. Altminteri drumul era s/urt. Du , #e/e minute* tr,sura sa sau* mai 'ine #is* a /ontelui se o ri 4n &a9a 8otelului Londra.

$EH

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Masa a2te ta. Dar* deoare/e Al'ert 4n2tiin9ase /, nu /rede s, se 4na oie#e /ur5nd* .ran# se a2e#, la mas, &,r, el. 3astrini* o'i2nuit s,-i vad, m5n/5nd 4m reun,* se in&orm, de /au#ele a'sen9ei lui7 dar .ran# se m,r0ini s, r,s und, /, Al'ert rimise alalt,ieri o invita9ie la /are se dusese. Stin0erea su'it, a moccolettelor* 4ntuneri/ul /are 4nlo/uise lumina* lini2tea /are urmase #0omotului l,saser, 4n mintea lui .ran# o anume triste9e* nu li sit, de 4n0ri;orare. Cin, &oarte t,/ut* 4n /iuda ama'ilit,9ilor am&itrionului s,u* /are intr, de dou, sau trei ori s,-l 4ntre'e da/, nu are nevoie de /eva. .ran# era 8ot,r5t s,-l a2te te e Al'ert /5t de t5r#iu. Ceru de/i tr,sura entru orele uns re#e/e ru05ndu-l e 3astrini s,-i dea de veste imediat* /8iar da/, Al'ert revine la 8otel doar entru /5teva /li e. La /easurile uns re#e/e* Al'ert nu se 4na oiase. .ran# se 4m'r,/, 2i le/,* anun95ndu-l e 8otelier /, va etre/e noa tea la du/ele de Dra//iano. Casa du/elui de Dra//iano e una dintre /ele mai &erme/,toare din Roma. So9ia lui* una dintre ultimele mo2tenitoare ale &amiliei Colona* 4nde line2te onorurile 4n mod des,v5r2it. De a/eea* ser',rile e /are le d, el au o &aim, euro ean,. .ran# 2i Al'ert veniser, la Roma /u s/risori de re/omanda9ie entru el* a2a se &a/e /, rima 4ntre'are adresat, lui .ran# a &ost /u rivire la tovar,2ul de /,l,torie. .ran# r,s unse /, l-a ,r,sit 4n momentul /5nd se stin0eau lum5n,rile 2i l-a ierdut din vedere e via Ma/ello. "n /a#ul a/esta* nu s-a 4na oiat> 4ntre', du/ele. L-am a2te tat 5n, a/um* r,s unse .ran#. Bi 2ti9i unde se du/ea> Nu rea7 /u toate a/estea* /red /, era vor'a de o 4nt5lnire. Dra/e* s use du/ele* roast, #i sau* mai 'ine #is* roast, noa te entru a 4nt5r#ia. Nu-i a2a* doamn, /ontes,> Ultimele /uvinte se adresau /ontesei +.* /are to/mai sosise 2i se lim'a la 'ra9ul domnului 1orlonia* &ratele du/elui. Dim otriv,* 0,ses/ /, e o noa te 4n/5nt,toare* r,s unse /ontesa* iar /ei /e sunt ai/i n-au s, se l5n0, de/5t de un lu/ru: /, va tre/e rea iute. De a/eea* relu, du/ele #5m'ind* eu nu vor'es/ de ersoanele /are sunt ai/i. Ele nu 4nt5m in, alte rime;dii de/5t ',r'a9ii s, se 4ndr,0osteas/, de dumneavoastr,* iar &emeile s, se 4m'oln,veas/, de 0elo#ie /, v, v,d a2a de &rumoas,. M, re&er la /ei /are 8oin,res/ e str,#ile Romei. Ei* Doamne* /ine 8oin,re2te e str,#ile Romei la ora a/easta* da/, nu entru a mer0e la 'al> 4ntre', /ontesa. 3rietenul nostru* Al'ert de Mor/er&* doamn, /ontes,* e /are l-am l,sat 4n urm,rirea ne/unos/utei sale e la orele 2a te seara* #ise .ran# 2i e /are de atun/i nu l-am mai v,#ut. Cum 2i nu 2ti9i unde este> C5tu2i de u9in. Bi are arme la el> Este /ostumat /a aia9,. Dumneavoastr, /are /unoa2te9i Roma mai 'ine de/5t el* n-ar &i tre'uit s,-l l,sa9i* 4i s use du/ele lui .ran#. Ca s,-l o res/ ar &i &ost tot una /u a 4n/er/a s, o res/ num,rul trei /are a /52ti0at ast,#i remiul /ursei* r,s unse .ran#7 2i a oi* /e vre9i s, i se 4nt5m le> Cine 2tie> Noa tea e &oarte 4ntune/oas,* iar 1i'rul e rea a roa e de via Ma/ello. .ran# sim9i un &ior tre/5ndu-i rin vine la au#ul s uselor du/elui 2i al /ontesei. De a/eea* am dat de 2tire la 8otel /, am onoarea s, etre/ noa tea la dumneavoastr,* domnule du/e* s use .ran# 2i urmea#, s, mi se anun9e ai/i 4na oierea lui. Uite* 0l,sui du/ele* mi se are /, to/mai v, /aut, un servitor al meu. Du/ele nu se 4n2ela. Q,rindu-l e .ran#* servitorul se a ro ie de el.

$E(

Alexandre Dumas
Ex/elen9,* s use a/esta* st, 5nul 8otelului Londra v, 4n2tiin9ea#, /, un om v, a2tea t, la el /u o s/risoare din artea vi/ontelui de Mor/er&. Cu o s/risoare din artea vi/ontelui> ex/lam, .ran#. Da. Bi /ine este omul> Nu 2tiu. De /e n-a venit s, mi-o adu/, ai/i> Mesa0erul nu i-a dat ni/i o ex li/a9ie. Bi unde-i mesa0erul> A le/at de 4ndat, /e m-a v,#ut intr5nd 4n sala de 'al entru a v, da de veste. ?* Doamne* du/e9i-v, re ede* s use /ontesa. Dietul t5n,r* oate i s-a 4nt5m lat un a//ident. Aler0* stri0, .ran#. V, vom revedea /a s, ne da9i nout,9i> 4ntre', /ontesa. Da* da/, nu este nimi/ 0rav. Altminteri* nu 0arante# ni/i de mine. "n ori/e /a#* ruden9,@ #ise /ontesa. ?* &i9i e a/e@ .ran# 42i lu, ,l,ria 2i orni 4n 0oan,. D,duse drumul tr,surii* orun/indu-i s, se 4na oie#e la /easurile dou,. Din &eri/ire 4ns,* alatul Dra//iano /are r,s unde* dintr-o arte 4n strada rin/i al,* din /ealalt, 4n ia9a S&in9ilor A ostoli* e a'ia la #e/e minute de ,rtare de 8otelul Londra. A ro iindu-se de 8otel* .ran# v,#u un om 4n mi;lo/ul str,#ii. Nu se 4ndoi o /li , /, a/esta era mesa0erul lui Al'ert. ?mul era 4n&,2urat 4ntr-o manta lar0,. Merse s re el7 dar* s re marea mirare a lui .ran#* omul des/8ise vor'a. Ce o&ti9i* Ex/elen9,> 4ntre'a el &,/5nd un as 4na oi* /a omul /e dore2te s, r,m5n, 4n 0ard,. Nu dumneata mi-ai adus o s/risoare de la vi/ontele de Mor/er&> 4ntre', .ran#. Ex/elen9a voastr, lo/uie2te la 8otelul lui 3astrini> Da. Bi e tovar,2ul de /,l,torie al vi/ontelui> Da* Cum se nume2te Ex/elen9a voastr,> Daron .ran# dLE inaV. "n /a#ul a/esta s/risoarea e adresat, Ex/elen9ei voastre. E vreun r,s uns> 4ntre', .ran# lu5ndu-i s/risoarea din m5n,. Da* /el u9in a2a n,d,;duie2te rietenul dumneavoastr,. Atun/i ur/, la mine s, 9i-l dau. 3re&er s,-l a2te t ai/i* s use mesa0erul r5#5nd. De /e> Ex/elen9a voastr, va 4n9ele0e du , /e va /iti s/risoarea. 3rin urmare te re0,ses/ ai/i> .,r, 4ndoial,. .ran# intr,. 3e s/ar, se 4nt5lni /u 3astrini. Ei* a9i v,#ut> 4l 4ntre', a/esta. Ce s, v,d> r,s unse .ran#. L-a9i v,#ut e omul /are dorea s, v, vor'eas/, din artea rietenului dumneavoastr,> 4l 4ntre', el e .ran#. Da* l-am v,#ut 2i mi-a dat s/risoarea a/easta. A rinde* te ro0* la mine. Fan0iul d,du ordin unui servitor s, mear0, 4naintea lui .ran# /u o lum5nare. 15n,rul o'servase la 3astrini un aer reo/u at 2i aerul a/esta 4i s orise dorin9a de a /iti s/risoarea lui Al'ert. Se a ro ie de lum5nare de 4ndat, /e ea &u a rins, 2i de&,/u 85rtia. S/risoarea era s/ris, de m5na lui Al'ert 2i semnat, de el. .ran# o re/iti de dou, ori* 4ntr-at5t de uluitor era /on9inutul ei. !at,-l:

$EK

Contele de Monte-Cristo vol. 1


!Drag prietene# de "ndat ce vei primi pre)enta# /ii bun i ia din porto/elul meu# pe care "l vei gsi "n sertarul ptrat la biroului# scrisoarea de credit@ adaug+o i pe a ta dac nu este de+a.uns. 6learg la Torlenia# ia imediat de la el patru mii de pia tri i "nm1nea) +i aductorului. $ste absolut nevoie ca suma s+mi /ie adresat /r "nt1r)iere. ,u struiesc mai mult# bi)uindu+m pe tine a a cum i tu ai putea s te bi)ui pe mine. -.*. 7 5elieve noF to italian banditti;9. -rietenul tu# 6J5$CT D$ 0GCC$C'.! Dedesu'tul a/estor r5nduri erau s/rise de o m5n, str,in, a/este /5teva /uvinte 4n italiene2te: !*e alle sei della mattina le 2uattro mila piastre non sono nelle mie mani# alle sette il conte 6lberto avra cessato di vivere. ! JI7B7 ?60-6 A doua semn,tur, 4i ex li/, totul lui .ran#* /are a/um 4n9elese re&u#ul mesa0erului de a ur/a. Strada i se ,rea mai si0ur, de/5t /amera lui .ran#: Al'ert /,#use 4n m5inile &aimosului /, itan de 'andi9i* 4n existen9a /,ruia re&u#ase at5ta tim s, /read,. Nu era vreme de ierdut. Aler0, la 'irou* 4l des/8ise* 0,si 4n sertarul indi/at orto&elul 2i s/risoarea de /redit: ea re re#enta 4n total 2ase mii de ia2tri* dar din /ele 2ase mii de ia2tri* Al'ert /8eltuise trei mii. .ran# nu avea ni/i o s/risoare de /redit. Deoare/e lo/uia la .loren9a 2i venise la Roma numai entru a etre/e 2a te-o t #ile* luase o sut, de ludovi/i* iar din a/e2ti o sut, de ludovi/i* mai avea /el mult /in/i#e/i. Era nevoie de/i de 4n/, 2a te-o t sute de ia2tri entru /a am5ndoi* .ran# 2i Al'ert* s, oat, str5n0e suma /erut,. E dre t /, .ran# utea s, se 'i#uie 4ntr-un ast&el de /a# e 'un,voin9a domnilor 1orlonia. Se re0,tea de/i s, se 4ntoar/, la alatul Dra//iano &,r, a ierde o /li ,* /5nd deodat, o idee luminoas, 4i tre/u rin minte. Se 05ndi la /ontele de Monte- Cristo. .ran# se re0,tea s,-l /8eme e 3astrini* /5nd 4l v,#u e a/esta ivindu-se 4n u2,. Dra0, domnule 3astrini* 4i s use re ede* /re#i /, domnul /onte e a/as,> Da* Ex/elen9,* s-a 4na oiat. A avut tim s, se /ul/e> M, 4ndoies/. Sun, atun/i* te ro0* la u2a lui 2i /ere-i 4n numele meu ermisiunea de a m, re#enta la el. 3astrini se 0r,'i s, urme#e instru/9iunile. 3este /in/i minute era 4na oi. Contele 4l a2tea t, e Ex/elen9a voastr,* s use el. .ran# str,',tu /oridorul 2i un servitor 4l introduse la /onte. A/esta se a&la 4ntr-un /a'inet mi/* e /are .ran# nu-l v,#use 4n/, 2i /are era 4n/on;urat de divane. Contele 4i ie2i 4n /ale. Ei* /e v5nt v, adu/e la ora a/easta> 4l 4ntre', el. Nu /umva veni9i s, m, invita9i la mas,> Ar &i tare ama'il din artea dumneavoastr,. Vin s, v, vor'es/ 4ntr-o /8estiune 0rav,. ? /8estiune> 4ntre', /ontele rivindu-l e .ran# /u rivirea lui ro&und,* /ara/teristi/,. Des re /e /8estiune> Suntem sin0uri> Contele se duse la u2, 2i reveni. 3er&e/t sin0uri* s use el. .ran# 4i 4ntinse s/risoarea lui Al'ert.
1$

A/um /red /, exist, 'andi9i italieni.

$%A

Alexandre Dumas
Citi9i-o* 4i s use el. Contele /iti s/risoarea. Fm@ &,/u el. A9i luat /uno2tin9, de ost-s/ri tum> Da* s use el* v,d: !*e alle sei della mattina le 2uattro mila piastre non sono nelle mie mani# alle sette il conte 6lberto avra cessato di vivere;N. ! LU!+! VAM3A Ce s une9i des re asta> 4ntre', .ran#. Ave9i suma /are vi s-a /erut> Da* minus o t sute de ia2tri. Contele se duse la 'irou* 4l des/8ise* 2i* tr,05nd un sertar lin /u aur* #ise: N,d,;duies/ /, nu-mi ve9i &a/e in;uria de a v, adresa altuia de/5t mie> Dim otriv,* vede9i /, am venit dire/t la dumneavoastr,* s re .ran#. Bi v, mul9umes/. 3o&tim. Bi &,/u semn lui .ran# s, s/oat, din sertar. E ne/esar s, trimit suma a/easta lui Lui0i Vam a> 4ntre', t5n,rul* rivindu-l la r5ndul s,u 9int, e /onte. Ei* Doamne* s use el* ;ude/a9i 2i dumneavoastr,: ost-s/ri tumul e re/is. Cred /, da/, v-a9i da osteneala s, /,uta9i* a9i 0,si un mi;lo/ /are ar sim li&i/a mult t5r0ul* s use .ran#. Anume> 4ntre', /ontele uimit. De exem lu* da/, am mer0e s,-l 0,sim 4m reun, e Lui0i Vam a* sunt si0ur /, nu ne-ar re&u#a li'ertatea lui Al'ert. Mie> Bi /e in&luen9, /rede9i /, am eu asu ra 'anditului> Nu i-a9i &,/ut oare unul din a/ele servi/ii /are nu se uit,> Anume> N-a9i salvat dumneavoastr, via9a lui 3e ino> A8a* /ine v-a s us asta> Ce v, interesea#,> Btiu. Contele r,mase o /li , t,/ut /u s r5n/enele 4n/runtate. Da/, m-a2 du/e s,-l 0,ses/ e Vam a* m-a9i 4nso9i> Da/, tov,r,2ia mea nu v-ar &i rea ne l,/ut,... Ei* 'ine* &ie. 1im ul e &rumos* o lim'are 4n /5m ia Romei nu oate s, ne &a/, de/5t 'ine. 1re'uie s, lu,m arme> Ce s, &a/em /u ele> Dani> De risos. Unde e omul /are a adus 'iletul> "n strad,. A2tea t, r,s unsul> Da. 1re'uie s, 2tim unde mer0em. M, du/ s,-l /8em. !nutil* n-a vrut s, ur/e. La dumneavoastr, oate* dar la mine nu va &a/e mo&turi. Contele se duse la &ereastra /a'inetului /e d,dea s re strad, 2i &luier, 4ntr-un anumit mod. ?mul /u manta se des rinse de l5n0, #id 2i 4naint, 5n, 4n mi;lo/ul str,#ii. *alite@ stri0, /ontele /u tonul /u /are ar &i dat ordin unui servitor. Mesa0erul se su use &,r, 4nt5r#iere* &,r, 2ov,ial,* /u 0ra', /8iar* 2i* ur/5nd /ele atru tre te ale eronului* intr, 4n 8otel. 3este /in/i minute era la u2a /a'inetului.
Da/, la orele 2ase diminea9a /ei atru mii de ia2tri nu sunt 4n m5inile mele* la /easurile 2a te vi/ontele Al'ert va 4n/eta s, existe.
1E

$%1

Contele de Monte-Cristo vol. 1


A* tu e2ti* 3e ino> s use /ontele. Dar* 4n lo/ s, r,s und,* 3e ino se arun/, 4n 0enun/8i* a u/, m5na /ontelui 2i o s,rut, de mai multe ori. A8a* 4i s use /ontele* 4n/, n-ai uitat /, 9i-am salvat via9a. Ciudat* /,/i au tre/ut de atun/i o t #ile. Nu* Ex/elen9, 2i n-am s, uit ni/iodat,* r,s unse 3e ino /u un a//ent de ro&und, re/uno2tin9,. Ni/iodat, este rea mult. "n s&5r2it* 4ns, este destul 2i a2a* /, 49i 4n/8i ui. S/oal,-te 2i r,s unde-mi. 3e ino 4i arun/, lui .ran# o rivire nelini2tit,. ?* o9i s, vor'e2ti 4n &a9a Ex/elen9ei sale@ s use el. Este un rieten al meu. 3ermite9i-mi s, v, dau a/est titlu* s use 4n &ran/e#, /ontele* 4ntor/5ndu-se s re .ran#. E nevoie* entru a m,ri 4n/rederea omului. 3o9i s, vor'e2ti 4n &a9a mea* #ise .ran#* sunt un rieten al /ontelui. Atun/i e 'ine* s use 3e ino* 4ntor/5ndu-se la r5ndu-i s re /onte. Ex/elen9a voastr, s, m, 4ntre'e 2i voi r,s unde. Cum a /,#ut vi/ontele Al'ert 4n m5inile lui Lui0i> Ex/elen9,* /alea2/a &ran/e#ului s-a 4n/ru/i2at de mai multe ori /u a/eea 4n /are se 0,sea 1ere#a. Amanta /, itanului> Da. .ran/e#ul i-a &,/ut o/8i dul/i* 1ere#a s-a distrat r,s un#5ndu-i* &ran/e#ul i-a arun/at 'u/8ete7 i-a arun/at 2i ea7 toate a/estea* 'ine4n9eles* /u 4nvoirea /, itanului /are se 0,sea 4n a/eea2i /alea2/,. Cum* ex/lam, .ran#* Lui0i Vam a se 0,sea 4n /alea2/a 9,r,n/ilor romane> El era /el /are /ondu/ea* de08i#at /a vi#itiu* r,s unse 3e ino. 3e urm,> 4ntre', /ontele. 3e urm,* &ran/e#ul s-a demas/at. 1ere#a* tot /u 4nvoirea /, itanului* a &,/ut la &el. .ran/e#ul a /erut o 4nt5lnire* 1ere#a i-a a/ordat 4nt5lnirea /erut,* numai /,* 4n lo/ul 1ere#ei* e tre tele 'iseri/ii San-+ia/omo a &ost De o. Cum* 4l 4ntreru se iar,2i .ran#* 9,ran/a a/eea /are i-a smuls lum5narea>... Era un &l,/,u de /in/is re#e/e ani* r,s unse 3e ino7 dar nu e ni/i o ru2ine entru rietenul dumneavoastr, /, a &ost rins7 De o a 4n8,9at 2i e al9ii. Bi De o l-a s/os dintre #iduri> 4ntre', /ontele. "nto/mai. ? /alea2/, a2te ta la /a ,tul viei Ma/ello. De o s-a ur/at 4n,untru* invit5ndu-l e &ran/e# s,-l urme#e. A/esta nu s-a l,sat ru0at de dou, ori. !-a o&erit /u 0alanterie m5na drea t, lui De o 2i s-a a2e#at l5n0, el. De o l-a anun9at atun/i /,-l /ondu/e la o vil, situat, la o le08e de Roma. .ran/e#ul i-a dat asi0ur,ri lui De o /, e 0ata s,-l urme#e 5n, la /a ,tul lumii. Vi#itiul a ur/at e strada di Ri etta* a a;uns la oarta San-3aulo* iar la dou, sute de a2i* 4n /5m ie* &iind/, &ran/e#ul devenea rea /ute#,tor* De o i-a us o ere/8e de istoale 4n 05t7 vi#itiul a o rit numaide/5t /aii* s-a r,su/it e s/aun 2i a &,/ut la &el. "n a/ela2i tim * atru dintr-ai no2tri* /are erau as/un2i e malurile Almului* s-au n, ustit asu ra tr,surii. .ran/e#ul avea /8e& s, se a ere* 'a /8iar* du , /5te am au#it* l-a /am 05tuit e De o* 4ns, nu utea &a/e nimi/ 4m otriva a /in/i oameni 4narma9i. A tre'uit s, se redea. L-au /o'or5t din tr,sur,* au mers de-a lun0ul malurilor r5ule9ului 2i l-au /ondus la 1ere#a 2i la Lui0i* /are 4l a2te tau 4n /ata/om'ele de la San-Se'astian. Ei* dar mi se are /, istoria a/easta este interesant,* s use /ontele 4ntor/5ndu-se s re .ran#. Ce s une9i dumneavoastr,* /, sunte9i /unos/,tor> S un /, a2 0,si-o &oarte nostim,* r,s unse .ran#* da/, s-ar &i 4nt5m lat altuia de/5t 'ietului Al'ert. .a t este* s use /ontele* /, da/, nu m, 0,sea9i* noro/ul l-ar &i /ostat /am s/um e rietenul dumneavoastr,. .i9i 4ns, e a/e* va s/, a doar /u s aima.

$%$

Alexandre Dumas
Bi este nevoie s,-l /,ut,m> 4ntre', .ran#. Da 'ine /, nu. Cu at5t mai mult* /u /5t el se 0,se2te 4ntr-un lo/ &oarte itores/. Cunoa2te9i /ata/om'ele de la San-Se'astian> Nu* n-am /o'or5t ni/iodat, a/olo* dar 4mi &,0,duiam s, /o'or 4ntr-o #i. Uite* ave9i rile;ul 2i ar &i 0reu s, 0,si9i altul mai 'un. Ave9i tr,sura> Nu. Nu e nimi/7 mi se 9ine de o'i/ei una 4n8,mat, #i 2i noa te. "n8,mat, 0ata> Da* sunt o &iin9, &oarte /a ri/ioas,. 1re'uie s, v, s un /,* uneori* s/ul5ndu-m, du ,-mas, la mi;lo/ul no 9ii* 4mi vine o&ta s, ornes/ undeva 2i le/. Contele sun, o dat, 2i /ameristul intr,. S une s, se s/oat, tr,sura din 2o ron* s use el 2i ia istoalele din 'u#unare. Nu e nevoie s,-l s/oli e vi#itiu* va /ondu/e Ali. 3este o /li , se au#i 8uruitul tr,surii /are se o rea 4n dre tul or9ii. Contele s/oase /easul. Dou,s re#e/e 2i ;um,tate* s use el. Am &i utut le/a de ai/i la /in/i diminea9a 2i 4n/, s, a;un0em la tim 7 dar oate /, 4nt5r#ierea l-ar &i &,/ut e tovar,2ul dumneavoastr, s, etrea/, o noa te rea* a2a /, e mai 'ine s, mer0em re ede 2i s,-l s/oatem din m5inile tr,d,torilor. Mai sunte9i 8ot,r5t s, m, 4nso9i9i> Mai mult de/5t ori/5nd@ Atun/i veni9i. .ran# 2i /ontele ie2ir,* urma9i de 3e ino. La oart, 0,sir, tr,sura. Ali st,tea e /a r,. .ran# 4l re/unos/u e s/lavul mut din e2tera de la Monte-Cristo. .ran# 2i /ontele ur/ar, 4n tr,sura /are era un /u eu. 3e ino se a2e#, l5n0, Ali 2i ornir, 4n 0alo . Ali rimise ordine dinainte* /,/i o lu, e strada rin/i al,* str,',tu Cam o-Va//ino* ur/, e strada San- +re0orio 2i a;unse la oarta San-Se'astian. A/i* ortarul vru s, le &a/, oare/are di&i/ult,9i* dar /ontele de Monte-Cristo 4i re#ent, o autori#a9ie a 0uvernatorului Romei de a intra 4n ora2 2i de a ie2i la ori/e or, din #i 2i noa te. Dara &u de/i ridi/at,* ortarul rimi un ludovi/ entru osteneal, 2i tre/ur,. Drumul* e /are 4l urma tr,sura era ve/8ea /ale A iana str,;uit, de morminte. Din lo/ 4n lo/* 4n lumina lunii /are 4n/e ea s, se 4nal9e* lui .ran# i se ,rea /, vede o santinel, des rin#5ndu-se dintr-o ruin,. Dar* 4ndat,* la un semn s/8im'at 4ntre 3e ino 2i santinel,* ea reintra 4n um'r, 2i dis ,rea. Cu u9in 4nainte de /ir/ul Cara/alla* tr,sura se o ri. 3e ino des/8ise ortiera* iar /ontele 2i .ran# /o'or5r,. 3este #e/e minute* 4i s use /ontele tovar,2ului s,u* vom a;un0e. "l lu, a oi e 3e ino de-o arte* 4i d,du un ordin 4n 2oa t, 2i 3e ino orni du , /e se rev,#u /u o tor9, e /are o s/oase din /u&,rul /u eului. Se s/urser, 4n/, /in/i minute* 4n r,stim ul /,rora .ran# 4l v,#u e /io'an a&und5ndu-se e o ote/, mi/,* rintre denivel,rile de teren /are &ormea#, solul /onvulsionat al 2esului Romei 2i dis ,r5nd 4n ier'urile 4nalte* ro2iati/e* /are ar /oama #'urlit, a unui leu 0i0anti/. A/um* s use /ontele* s,-l urm,m. .ran# 2i /ontele ornir,* la r5ndul lor e a/eea2i /,rare* /are du , o sut, de a2i* 4i duse e o ant, 4n/linat,* din &undul unei v5l/ele. "n /ur5nd* #,rir, doi oameni vor'ind 4n um'r,. 1re'uie s, mer0em mai de arte sau s, a2te t,m> 4ntre', .ran# e /onte. S, mer0em. Desi0ur /, 3e ino a 4n2tiin9at santinela des re sosirea noastr,. "ntr-adev,r* unul dintre /ei doi oameni era 3e ino* iar /el,lalt era un 'andit* us a/olo de a#,. .ran# 2i /ontele se a ro iar,. Danditul salut,. Ex/elen9,* s use 3e ino adres5ndu-se /ontelui* da/, vre9i s, m, urma9i* 0ura /ata/om'elor e la doi a2i de ai/i. Dine* s use /ontele* ia-o 4nainte.

$%E

Contele de Monte-Cristo vol. 1


"ntr-adev,r* du , un 5l/ de tu&i2uri 2i 4n mi;lo/ul /5torva st5n/i* a ,ru o des/8i#,tur, rin /are un om /u 0reu utea tre/e. 3e ino se stre/ur, /el dint5i. Dar* de 4ndat, /e &,/u /59iva a2i* tre/erea su'teran, se l,r0i. Atun/i se o ri* 42i a rinse tor9a 2i se 4ntoarse s, vad, da/, este urmat. 1erenul se a&unda rintr-o ant, lin, 2i tre tat se l,r0ea. .ran# 2i /ontele erau 4ns, nevoi9i s, mear0, a le/a9i 2i /u 0reu ar &i utut s, mear0, al,turi. Mai &,/ur, vreo /in/i#e/i de a2i ast&el* e urm, 4i o ri stri0,tul: Cine eM *tai! V,#ur, atun/i s/li ind 4n 4ntuneri/* e 9eava unei /ara'ine* r,s&r5n0erea ro riei lor tor9e. -rieten@ s use 3e ino. "naint, sin0ur 2i 2o ti /5teva /uvinte /elei de a doua santinele /are* /a 2i rima* salut, &,/5nd semn vi#itatorilor no/turni /, ot s,-2i /ontinue drumul. "n s atele santinelei* era o s/ar, de vreo dou,#e/i de tre te. .ran# 2i /ontele /o'or5r, 2i se omenir, la o r,s 5ntie ma/a'r,. Cin/i drumuri se des ,r9eau* asemenea ra#elor unei stele* iar #idurile* s/o'ite de ni2te &iride su ra use* av5nd &orma unor si/rie* ar,tau /, intraser,* 4n s&5r2it* 4n /ata/om'e. "ntr-o 0rot, a /,rei 4ntindere nu utea &i distins, se vedeau #iua /5teva r,s&r5n0eri de lumin,. Contele use m5na e um,rul lui .ran#. Vre9i s, vede9i o ta',r, de 'andi9i 4n re aus> 4l 4ntre', el. Desi0ur* r,s unse .ran#. Dine* veni9i /u mine... 3e ino* stin0e tor9a. 3e ino as/ult,* ast&el /, .ran# 2i /ontele se omenir, 4n 4ntuneri/ul /el mai ro&und. Dar* la vreo /in/i#e/i de a2i 4naintea lor* /ontinuau s, danse#e de-a lun0ul #idurilor /5teva li/,riri ro2iati/e* devenite 2i mai vi#i'ile /5nd 3e ino 42i stinsese &a/la. "naintar, 4n t,/ere* /ontele /,l,u#indu-l e .ran# /a 2i /um ar &i &ost 4n#estrat /u darul 'i#ar de a vedea 4n 'e#n,. De alt&el 2i .ran# distin0ea mai u2or drumul* e m,sur, /e se a ro iau de re&lexele /are 4i /,l,u#eau. 1rei ar/ade* dintre /are /ea de la mi;lo/ servea de oart,* le l,sa tre/erea li'er,. Ar/adele se des/8ideau 4ntr-o arte* s re /oridorul unde erau /ontele 2i .ran#* iar 4n alta* s re o 4n/, ere mare* ,trat,* 4n/on;urat, de &iride la &el /u a/elea des re /are am mai vor'it. "n mi;lo/ul 4n/, erii se 4n,l9au atru ietre /e serviser, alt,dat, de altar* a2a /um indi/a /ru/ea 4n&i t, 4n/, deasu ra lor. ? sin0ur, lam , a2e#at, e un /a ,t de /oloan, lumina /u o lumin, alid,* 2ov,ielni/,* /iudat, s/ena /are se o&erea o/8ilor /elor doi vi#itatori as/un2i 4n um'r,. Un ',r'at st,tea ;os* s ri;init /u /otul de /oloan, 2i /itea /u s atele s re ar/adele rin a /,ror des/8i#,tur, 4l riveau noii sosi9i. Era Lui0i Vam a* /ondu/,torul 'andei. De ;ur 4m re;urul lui* 0ru a9i du , toane* /ul/a9i 4n mantale sau re#ema9i de un &el de 'an/, de iatr,* /are 4n/on;ura /olum'arul* se odi8neau vreo dou,#e/i de t5l8ari. .ie/are avea /ara'ina la 4ndem5n,. "n &und* t,/ut,* a'ia vi#i'il, 2i asem,n,toare unei armuri* o santinel, se lim'a 4n lun0 2i 4n lat 4n dre tul unei des/8i#,turi /are nu se #,rea* entru /, a/olo 'e#na ,rea 2i mai 0roas,. C5nd /ontele so/oti /, .ran# 2i-a des&,tat 4ndea;uns rivirile urm,rind itores/ul ta'lou* use de0etul la 0ur, re/omand5ndu-i t,/ere 2i* ur/5nd /ele trei tre te /are du/eau din /oridor 4n /olum'ar* intr, 4n 4n/, ere rin ar/ada de la mi;lo/ 2i 4naint, s re Vam a* /are era a2a de ad5n/ /u&undat 4n le/tur, 4n/5t nu au#i #0omotul a2ilor. Cine e> stri0, santinela atent, 2i /are v,#u* la li/,rirea l,m ii* o um'r, m,rindu-se dina oia /, itanului. Au#ind stri0,tul* Vam a s,ri 4n sus* s/o95nd 4n a/ela2i tim un istol de la 'r5u.

$%%

Alexandre Dumas
C5t ai /li i* to9i 'andi9ii &ur, 4n i/ioare 2i dou,#e/i de 9evi de /ara'in, se 4ndre tar, asu ra /ontelui. Dra0ul meu Vam a* s use a/esta lini2tit* /u 0las /5t se oate de /alm 2i &,r, /a un sin0ur mu2/8i s,-i tresar, e &i0ur,* mi se are /, se &a/ rea multe &ormalit,9i entru rimirea unui rieten. Armele ;os@ stri0, /, itanul &,/5nd un semn orun/itor /u o m5n,* 4n tim /e /u /ealalt, 42i s/otea res e/tuos ,l,ria. A oi* 4ntor/5ndu-se s re misteriosul ersona; /are domina toat, s/ena: !erta9i-m,* domnule /onte* 4i s use* dar m, a2te tam a2a de u9in la onoarea vi#itei dumneavoastr, 4n/5t nu v-am re/unos/ut. Se are /, ai memoria s/urt, 4n toate rivin9ele* Vam a* vor'i /ontele 2i /, nu ui9i numai &i0ura oamenilor* dar 2i an0a;amentele 4n/8eiate /u ei. Bi /e an0a;amente am uitat* domnule /onte* 4ntre', 'anditul /u tonul /elui /are* da/, a s,v5r2it o 0re2eal,* nu vrea de/5t s-o re are. Nu ne-am 4n9eles* s use /ontele* /, nu numai ersoana mea* dar 2i a rietenilor mei 49i vor &i sa/re> Bi /u /e m-am a',tut de la /onven9ie* Ex/elen9,> Ai r, it 4n ast, sear, 2i l-ai trans ortat ai/i e vi/ontele Al'ert de Mor/er&. Ei* 'ine* /ontinu, /ontele /u a//ent /are 4l 4n&ior, e .ran#* t5n,rul a/esta &a/e arte dintre rietenii mei. 15n,rul st, 4n a/ela2i 8otel /u mine* t5n,rul s-a lim'at e Corso tim de o t #ile 4n /alea2/a mea 2i totu2i* 49i re et* l-ai r, it* l-ai trans ortat ai/i 2i* ad,u0, /ontele s/o95nd s/risoarea din 'u#unar* ai /erut re9 de r,s/um ,rare /a 2i /um ar &i rimul venit. Voi de /e nu m-a9i 4n2tiin9at /um stau lu/rurile> s use /, itanul* 4ntor/5ndu-se s re oamenii /are se traser, to9i dinaintea rivirii sale. De /e m-a9i silit s,-mi /al/ /uv5ntul &a9, de un om /a domnul /onte* /are 9ine 4n m5n, via9a noastr,* a tuturora> 3e s5n0ele lui Fristos* da/, mi-a2 4n/8i ui /, unul dintre voi a 2tiut /, t5n,rul era rietenul Ex/elen9ei sale* i-a2 #'ura /reierii /u m5na mea. Ei* 9i-am s us /, la mi;lo/ e o eroare> #ise /ontele* 4ntor/5ndu-se s re .ran#. Nu sunte9i sin0ur> 4ntre', Vam a nelini2tit. Sunt /u ersoana /,reia 4i era adresat, s/risoarea a/easta 2i /,reia am vrut s,-i dovedes/ /, Lui0i Vam a e un om de /uv5nt. Veni9i* Ex/elen9,* 4i s use el lui .ran#* Lui0i Vam a v, va s une sin0ur /, e &oarte m58nit de 0re2eala e /are a s,v5r2it-o. .ran# se a ro ie. C, itanul &,/u /59iva a2i s re ei. .i9i 'ine venit rintre noi* Ex/elen9,* 4i s use el. A9i au#it /e v-a s us /ontele 2i /e i-am r,s uns eu: voi ad,u0a /, n-a2 vrea /a* entru /ele atru mii de ia2tri la /are &ixasem r,s/um ,rarea rietenului dumneavoastr,* s, se &i 4nt5m lat a/est &a t. Dar unde e ri#onierul* 4ntre', .ran#* rivind de ;ur-4m re;ur /u nelini2te. Nu-l v,d. N,d,;duies/ /, nu i s-a 4nt5m lat nimi/> #ise /ontele 4n/runt5nd s r5n/enele. 3ri#onierul e a/olo* s use Vam a* ar,t5nd /u m5na &und,tura 4n dre tul /,reia se lim'a 'anditul de santinel,. "i voi da de veste eu 4nsumi /, e li'er. C, itanul 4naint, s re lo/ul ar,tat de el /a servind de 4n/8isoare lui Al'ert* iar .ran# 2i /ontele 4l urmar,. Ce &a/e ri#onierul> 4ntre', Vam a e santinel,. C, itane* nu 2tiu* r,s unse a/esta. De mai 'ine de un /eas nu l-am mai au#it mi2/5ndu-se. Veni9i* Ex/elen9,* s use Vam a. Contele 2i .ran# ur/ar, 2a te sau o t tre te* av5nd 4naintea lor e /, itan* /are trase un #,vor 2i 4m inse o u2,. Atun/i* la li/,rirea unei l,m i asem,n,toare a/eleia /are lumina /olum'arul* utur, s,-l vad, e Al'ert 4n&,2urat 4ntr-o manta e /are i-o 4m rumutase un 'andit* /ul/at 4ntr-un un08er 2i dormind dus. Faida* de* nu e to/mai r,u entru un om /are urma s, &ie 4m u2/at la 2a te diminea9a* s use /ontele /u #5m'etul /e-i era /ara/teristi/. Vam a 4l rivea e Al'ert dormind* /u oare/are admira9ie. Se vedea /, dovada a/easta de /ura; nu-l l,sa re/e.

$%)

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Ave9i dre tate* domnule /onte* s use el* omul a/esta e* de 'un, seam,* rietenul dumneavoastr,. A oi* a ro iindu-se de Al'ert 2i atin05ndu-l e um,r* s use: Ex/elen9,* v, ro0 s, v, s/ula9i. Al'ert 4ntinse 'ra9ele* 42i &re/, leoa ele 2i des/8ise o/8ii. A8a* s use el* dumneata e2ti* /, itane> La nai'a* ar &i tre'uit s, m, la2i s, dorm. Visam un vis 4n/5nt,tor* visam /, dansam 0alo ul la 1orlonia /u /ontesa +. "2i s/oase /easul e /are 4l ,strase /a s,-2i dea seama de tim ul s/urs. Unu 2i ;um,tate noa tea* s use. De /e dra/u m, s/oli la ora ast,. Ca s, v, s un /, sunte9i li'er* Ex/elen9,@ Dra0ul meu* relu, Al'ert /u des,v5r2it, li'ertate de s irit* 9ine minte e viitor maxima a/easta a lui Na oleon /el Mare: -Nu m, tre#i9i de/5t entru ve2tile rele-. Da/, m, l,sai s, dorm* terminam 0alo ul 2i 9i-a2 &i &ost re/unos/,tor toat, via9a...Mi s-a l,tit va s, #i/, r,s/um ,rarea mea> Nu* Ex/elen9,. Atun/i /um sunt li'er> Cineva /,ruia nu ot a-i re&u#a nimi/ a venit s, v, re/lame. 35n, ai/i> 35n, ai/i. Dra/e* a/est /ineva este &oarte ama'il. Al'ert rivi 4n ;uru-i 2i-l #,ri e .ran#. Cum* tu* dra0, .ran#* 4m in0i devotamentul 5n, ai/i> 4i s use el. Nu eu* r,s unse .ran#* /i ve/inul nostru* domnul /onte de Monte-Cristo. ?* la nai'a* domnule /onte* s use Al'ert /u voio2ie* otrivindu-2i /ravata 2i man2etele. Sunte9i un om /u adev,rat re9ios 2i n,d,;duies/ /, m, ve9i rimi /a e ve2ni/ul dumneavoastr, 4ndatorat* mai 4nt5i entru /8estia /u tr,sura* a oi entru a/easta. Bi 4ntinse m5na /ontelui /are se 4n&ior, 4n momentul /5nd s, i-o dea e a sa* dar /are* totu2i* i-o d,du. Danditul rivea s/ena /u aer 'uim,/it. Era de 'un, seam,* de rins s,-2i vad, ri#onierii tremur5nd 4n &a9a lui 2i iat, /, avea unul a /,rui dis o#i9ie ironi/, nu su&erise ni/i o 2tir'ire. .ran# era 4n/5ntat /, Al'ert sus9inuse* /8iar &a9, de un 'andit* onoarea na9ional,. Dra0, Al'ert* 4i s use* da/, te 0r,'e2ti* vom mai avea tim s, 4n/8eiem noa tea la 1orlonia. "9i vei relua 0alo ul de unde l-ai 4ntreru t* ast&el /, nu-i vei ,stra i/, lui senior Lui0i* /are s-a urtat 4n 4m re;urarea a/easta /a un om 0alant. Adev,rat* s use el* ai dre tate 2i vom utea s, &im a/olo la /easurile dou,. Senior Lui0i* /ontinu, Al'ert* mai e vreo &ormalitate de 4nde linit entru a m, des ,r9i de Ex/elen9a voastr,> Ni/i una* domnule* r,s unse 'anditul 2i sunte9i li'er /a aerul. "n /a#ul a/esta* via9a e l,/ut, 2i vesel,. Veni9i* domnilor* veni9i. Urmat de .ran# 2i de /onte* Al'ert /o'or4 s/ara 2i str,',tu sala mare* ,trat,. Dandi9ii st,teau 4n i/ioare /u ,l,riile 4n m5n,. 3e ino* s use /, itanul* d,-mi tor9a@ Dar /e vrei s, &a/i> 4ntre', /ontele. V, /ondu/* s use /, itanul. E /ea mai mi/, onoare e /are o ot 4na oia Ex/elen9ei voastre. Bi* lu5nd tor9a a rins, din m5inile ,storului* merse 4naintea oas e9ilor s,i* nu /a un valet /are 4nde line2te o o er, de servilism* /i /a un re0e /are 42i re/ede am'asadorii. C5nd a;unse la oart,* se 4n/lin,. Bi a/um* domnule /onte* s use el* v, re et s/u#ele mele 2i n,d,;duies/ /, nu ve9i ,stra ni/i o /iud, entru /ele 4nt5m late. Nu* dra0, Vam a* s use /ontele. De altminteri* dumneata 49i r,s/um eri 0re2elile 4ntr-un mod a2a de 0alant* 4n/5t sunt a roa e is itit s,-9i mul9umes/ entru /ele &,/ute.

$%C

Alexandre Dumas
Domnilor* relu, /, itanul 4ntor/5ndu-se s re tineri* oate /, invita9ia nu vi se va ,rea to/mai atr,0,toare. Dar* da/, v, va veni o&ta s,-mi mai &a/e9i o vi#it,* ve9i &i 'ine veni9i oriunde m, voi a&la. .ran# 2i Al'ert salutar,. Contele ie2i rimul* a oi Al'ert. .ran# r,mase ultimul. Ex/elen9a voastr, vrea s, m, 4ntre'e /eva> s use Vam a #5m'ind. Da* m,rturises/* r,s unse .ran#. A2 &i /urios s, 2tiu /e /iteai /u at5ta aten9ie /5nd am sosit noi. Comentariile lui Ce)ar* s use 'anditul. E /artea mea de redile/9ie. Fai* nu vii> 4ntre', Al'ert. Da da* iat,-m,* r,s unse .ran#. Bi ie2i la r5ndu-i* din 05rli/i. .,/ur, /59iva a2i e /5m ie. A* ardon* s use Al'ert 4na oindu-se. "mi dai voie* /, itane> Bi 42i a rinse 9i0ara de la tor9a lui Vam a. A/um* domnule /onte* 0l,sui el* /ea mai mare 0ra', /u utin9,. Dores/ 0ro#av s, 4n/8ei noa tea la du/ele de Dra//iano. Re0,sir, tr,sura unde o l,saser,. Contele 4i s use lui Ali un sin0ur /uv5nt ara' 2i /aii ornir, 4n 0oan,. Erau &ix orele dou, la /easul lui Al'ert* /5nd /ei doi rieteni intrar, 4n sala de dans. "ntoar/erea lor st5rni sen#a9ie. Dar* deoare/e intrau 4m reun,* toate 4n0ri;or,rile /u rivire la Al'ert 4n/etar, e dat,. Doamn,* s use vi/ontele de Mor/er& a ro iindu-se de /ontes,* a9i avut ieri 'un,tatea s,-mi &,0,dui9i un 0alo . Vin /am t5r#iu 2i re/lam 0ra9ioasa &,0,duin9,* dar rietenul meu* a /,rui sin/eritate o /unoa2te9i* v, va de/lara /, nu sunt eu de vin,. Bi* deoare/e mu#i/a to/mai d,dea semnalul valsului* Al'ert 42i tre/u 'ra9ul e du , talia /ontesei 2i dis ,ru /u ea 4n v5rte;ul dansatorilor. "n vremea asta* .ran# se 05ndea la 4n&iorarea /iudat, /are str,',tuse tru ul /ontelui de Monte-Cristo 4n momentul /5nd a &ost oare/um nevoit s,-i dea m5na lui Al'ert.

S&5r2itul volumului !
1 1 1

Continuarea aventurilor o ve9i a&la 4n volumul urm,tor:

Contele de Monte-Cristo vol. $


___

? &ormatare unitar, &,/ut, de DlanGCd. 3entru a &i eviden9iat, de alte &ormat,ri* &ie/are volum va urta e l5n0, numele &i2ierului 2i men9iunea: `v. DlanGCd^. "n a/eea2i &ormatare unitar, ve9i mai utea /iti: Alexandre Dumas - Cavalerul Re0inei `v. DlanGCd^ Alexandre Dumas - Cei 3atru#e/i 2i Cin/i vol.1 `v. DlanGCd^ Alexandre Dumas - Cei 3atru#e/i 2i Cin/i vol.$ `v. DlanGCd^

$%H

Contele de Monte-Cristo vol. 1


Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre "n re0,tire: Alexandre Dumas a Cele dou, Diane `v. DlanGCd^ Dumas - Cei trei mu2/8etari `v. DlanGCd^ Dumas - Contele de Monte-Cristo vol.1 `v. DlanGCd^ Dumas - Contele de Monte-Cristo vol.$ `v. DlanGCd^ Dumas - Contele de Monte-Cristo vol.E `v. DlanGCd^ Dumas - Du , dou,#e/i de ani `v. DlanGCd^ Dumas - .amilia deLMedi/i `v. DlanGCd^ Dumas - Laleaua nea0r, `v. DlanGCd^ Dumas - Mar/8i#a de Drinvilliers `v. DlanGCd^ Dumas - Mas/a de &ier `v. DlanGCd^ Dumas - M5n, de mort `v. DlanGCd^ Dumas - ?trava 2i umnalul &amiliei Dor0ia `v. DlanGCd^ Dumas - Ro'in Food `v. DlanGCd^ Dumas - Vi/ontele de Dra0elonne vol.1 `v. DlanGCd^ Dumas - Vi/ontele de Dra0elonne vol.$ `v. DlanGCd^ Dumas - Vi/ontele de Dra0elonne vol.E `v. DlanGCd^ Dumas - Vi/ontele de Dra0elonne vol.% `v. DlanGCd^ Dumas-&iul - Dama /u /amelii `v. DlanGCd^

Aten9ie: 3entru a v, de lasa mai u2or rin e-'ooG* lasa9i /ursorul mouse-ului 4n Cu rins e-'ooG e un anumit /a itol* a oi a ,sa9i tasta /trl a oi /li/G-st5n0a.

Cu rins e-'ooG Contele de Monte-Cristo vol. 1:


Cuprins e'boo2 Contele de Monte'Cristo %ol3 45333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333"!6

$%(

S-ar putea să vă placă și