Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 1: Contabilitatea constructiilor si cheltuielile in constructive 1. Continutul si clasificarea contractelor de constructive; 2. Contabilitatea CD si CIP; 3.

Contabilitatea consumurilor generale de antrepri a !. Contabilitatea altor consumuri recuperabile;

"3" Consumurile generale aferente contractelor de antrepri a sunt consumurile ce tin de conducere diri#are organi are si deservirea contractului in ansamblu pe intreprindere si sectoare ale productiei de ba a si care nu pot fi incluse direct in consumurile aferente contractelor de antrepri a concret. Cuprind 3 grupe: I. Consumuri generale si administrative: a$ Consumuri pentru retribuirea muncii care curind %salariul de ba a & salariul suplimentar& recompense& prime& sporuri& adaosuri$ personalului economic si de conducere a intreprinderii' precum si C() si C(*; b$ Consumurile pentru intretinerea laboratoarelor de productie c$ Consumuri de repre entanta si de deplasare d$ + ura si consumurile ,*-)D referitor la reparatia acestora cu destinatie administrative gospodareasca e$ + ura consumurile pentru intretinerea si e.ploatarea cladirilor' constructiilor special' transportului auto propriu si arendat utili ate de catre personalul administrative economic f$ Consumurile pentru procurarea rechi itelor de birou' registrelor contabile' publcatiilor periodice necesare in scopuri de productie si gestiune g$ (lte consumuri administrative gospodaresti.
2

II.

Consumurile privind deservirea lucrarilor din constructie: a$ Consumuri privind pregatirea cadrelor b$ Consumuri pentru protectia muncii c$ Consumuri pentru incal irea muncitorilor iarna d$ Consumuri pentru crearea conditiilor sanitaro"igienice' etc.

III.

(lte consumuri generale de antrepri a: a$ (morti area activelor nemateriale cu destinatie generala de antrepri a b$ Consumuri pentru proiectarea si asistenta tehnica care nu se refera nemi#locit la un anumit contract. c$ (lte consumuri generale aferente contractului de antrepri a.

Toate aceste consumuri se tin in contul /1! 0consumuri generale contractuale1 Dt /1! Ct 231' 233' 233' /12' 113' 12!4 "!" (cestea include: 1. Consumurile privind transportarea lucratorilor spre si de la serviciu pe rutele care nu sunt deservite de transportul de pasageri de u public 2. Cnsumurile aferente lucrarilor cu character mobil si de deplasare 3. Consumurile privind organi area actiunilor special privind asigurarea conditiilor normale de munca !. (lte consumuri recuperate de beneficiar5 in conformitate cu actele legislative in vigoare precum si clau ele contractual.

(ceste consumuri se tin la contul /1! separat sau impreunacu consumurile generale de antrepri a: Dt /1! Ct 231' 233' 233' /12' 113' 12!4 "2" Cheltuielile de antrepri a repre inta suma consumurilor aferente contractului in ansamblu sau pe stadia diferite ale acestuia predate de antreprenor si receptionate de beneficiar. (cestea se determina la sfirsitul fiecarei perioade de gestiune si se scad din venituri pentru a afla re ultatul financia. 6a e.ecutarea contractelor de rind cu cheltuielile aferente contractului apar si cheltuieli care nu tin de activitatea de constructive precum si consumuri nerecuperabile de beneficiar5. 7le nu se reparti ea a pe contracte dar se constata drept cheltuieli ale perioadei. 7le cuprind: " Cheltuieli generale si administrative recuperarea carora nu este preva uta in contract " Cheltuieli pentru lucrari de cercetari stiintifice si de proiectare recupararea carora nu este stabilita in contract " + ura mi#loacelor fi.e care stationea a " Impo ite sit a.e conform legislatiei in vigoare " Cheltuieli de #udecata " (men i' penalitati' despagubiri " Cheltuieli pentru reorgani area si lichidarea intreprinderilor precum si cheltuielile pentru intretinerea comisiei de lichidare desemnate daca in aceste scopuri nu sunt preva ute alte surse de finantare " (lte cheltuieli. (cetse cheltuieli se tin cu a#utorul conturilor 811' 812' 813' 81!. "9"
4

Pentru constructia unui obiect apare necesitatea de creat' inaltat unele obiecte temporare cu caracter necapital% maga ii de p:strare a materialelor' ghereta pa nicului de ;antier' gardul <n #urul ;antierului' od:i pentru du;' etc.$. Toate cheltuielile aferente edificiilor temporare sunt contabili ate la contul /12 Cheltuieli la crearea edificiilor temprare. In calitate de articole de cheltuieli pot fi : *aterialele' salariile' C()' C(*' serviciile de transport' cheltuielile la intretinerea obiectelor respective: Dt /12 Ct 211' 231' 233' 221' /124 Cind lucrarile de constructive au fost e.ecutate ele se pun in functiune. )e intocmeste un process verbal de punere in functiune si se intocmeste formula contabile: Dt 213.3 Ct /12 6unar dup ace a fost calculate -P= se calculea a u ura acestor obiecte. + ura se determina in functie de durata de constructive a obiectului de pe santier. 7..:)e da valoarea initiala a edificiilor temporare />>> lei' -P=" 2>> lei' au fost inregistrate material de constructie in suma de 9>> lei. Termenul de constructive 39 luni. -u ?-i @ -P=? />>>" 2>>? 82>> + ? -u A39? 82>>A39? 2>/'33 " Dt /12 2>/'33 2>/'33

Ct 12! " Dt 211 9>>

Ct 213

2>>

Ct 912 1>> "8"


5

Intre beneficiar si antreprenor se incheie un contract care este numarotat contabilitatea se tine pe comen i cind se scrie o comanda se mentionea a : denumirea obiectului' beneficiarul' valoarea de devi ' etc. In ba a la acesta se intocmeste calculatia planificata. In calculatia planificata se indica : volumul de lucru spre e.ecutare consumul de materiale' consumul pentru salarii' C()' C()' CIP' etc. (ceste calculi se ane.ea a la comanda si se pre inta producatorului de lucrari. In ba a acestora se deschid conturile analitice in /11 unde se determina valuarea de devi . -aloarea de devi nu este egala cu costul de devi . 7videnta analitica a consumurilor se tine pe fiecare obiect sau contract separat . Pentru fiecare cont analitic se poate deschide o fisa de evident sau borderou. )e da : Consumuri directe @ />>.>>> lei; Consumuri indirect @ 2>>.>>> lei; Cheltuieli generale 12>.>>> lei.Intreprinderea beneficia a de un profit de 1> B. )a se calcule e costul de devi si valoarea de devi : Costul? />>.>>> &2>>.>>>&12>.>>>? 112>.>>> lei -alarea de devi ? 112>.>>>& 112>>>? 1.292.>>> "/" In constructive lafel ca si in alte ramuri e.ista productie in curs de e.ecutie. Determinarea acestui indicator este necesara pentru a calcula costul efectiv precum si valoare de devi a lucrarilor predate beneficiarului. Productia in curs de e.ecutie repre inta lucrarile de constructie monta# care la data anumita nu sunt finisate si nu pot fi predate beneficiarului Pentru a determina volumul lucrarilor pentru monta# care repre inta P7 se infaptuieste inventarierea care este perfectata printr"un process verbal. -olumul este evaluat la costul efectiv. 7..: -olumul lucrarilor de contructie la sfirsitul lunii @ 92> m cubi' procentul de finisare 8> B' pretul de devi unitar al unui m cub 32> lei:
6

92>C8> B? !22 m cubi !22C32> lei? 12322> lei 7..: