Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 5 : Contabilitatea decontarilor 1. Contabilitatea decontarii cu personalul privind retribuirea muncii; 2.

Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale de stat; 3. Contabilitatea decontarilor privind asigurarea obligatorie de asistenta medicala; 4. Contabilitatea decontarilor cu debitorii si creditorii; 5. Contabilitatea decontarilor cu titularii de avans. -1Salarizarea in institutiile publice este reglementata de : Codul muncii; legea salarizarii nr 847 din 14.02.2002; legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005; hotarirea guvernului RM nr.381 din 13.04.2006 cu privire la implementarea si la conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare in baza retelei tarifare unice , etc. Salariul se calculeaza la finele lunii in baza urmatoarelor documente: 1. Salariul de functie lunar stability in schema de incadrare pentru anul respectiv; 2. Procese verbale ale sedintei comisiei pentru stabilirea vechimii in munca; 3. Ordinal conducatorului institutiei privind acordarea premiilor; 4. Tabelul de evident a timpului lucrat; 5. Si altele. Cheltuielile aferente retribuirii muncii sunt atribuite la articolul 111. Pentru evident decontarilor cu personalul este destinat contul de pasiv 180 decontari cu personalul privind retribuirea muncii Ct calcularea salariului Dt toate retinerile si plata salariului. Soldul creditor si reflecta datoria institutiei fata de muncitori Limita pentru impozitul pe venit 26700 annual (7 % si 18 %). Conturi de evident a retinerilor din salariu: 159 decontari privind asigurarea obligatorie de asistenta medicala 173 182 183 -

184 185 187 188 Tranzactiile: 1. S-a calculate salariu pentru luna ianuarie 2013: Dt 200 Ct 180

2. Retinerile din salariul -2Conform legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 contributiile de asigurari sociale de stat achitate de patron constituie 23 % din Fondul de remunerare a muncii, iar contributiile individuale de asigurari sociale achitate de salariati 6 % din Fondul de remunerare a muncii. Responsabilitatea pentru gestionarea bugetului asigurarilor sociale de stat o poarta casa nationala de asigurari sociale CNAS, cheltuielile aferente contributiilor asigurarilor sociale de stat achitate de patron sunt atribuite la articolul de cheltuieli 112. Pentru evidenta decontarilor cu bugetul asigurarilor sociale de stat este destinat contul de pasiv 198 In creditul acestui cont se reflecta calcularea contributiilor, iar in debit calcularea indemnizatiilor si achitarea cu bugetul asigurarilor sociale de stat. Sold creditor si reflecta datoria institutiei publice fata de bugetul asigurarilor sociale de stat. Tranzactiile: 1. S-a calculat contributia de asigurari sociale de stat Dt 200 Ct 198 - 50000 lei

2. S-a calculat indemnizatia de maternitate Dt 198 Ct 180 - 5000 lei

3. S-a deschis finantarea Dt 090 Ct 230 - 45000 Ct 090 - 45000

Concomitent : Dt 198

Pentru evidenta contributiilor individuale sociale este prevazut contul de pasiv 188 Ct retinerea din salariul 6 % Dt - transferarea sumei la bugetul asigurarilor sociale de stat. Soldul creditor si reflecta datoriile institutiei publice fata de bugetul de stat. Tranzactii:

1. Retinerea contributiilor: Dt 180 Ct 188 - 9000 lei

2. Deschderea finantarii: Dt 090 Dt 188 Ct 230 - 9000 lei Ct 090 - 9000 lei -3Tranzactiile 3,5 %: 1. Calculul primei de asigurare obligatorie de asistenta medicala: Dt 200 CCt 199 - 5000 lei

2. Deschiderea finantarii: Dt 090 Ct 230 - 5000 lei

3. Transferarea: Dt 199 Ct 090 - 5000 lei - 5000 lei

Tranzactii 159 1. Dt 180 Ct 159 2.Dt 090 3.Dt 159

Ct 230 - 5000 lei Ct 090 - 5000 lei -4-

Tranzactiile 178: 1. Procurarea MF: Dt 01, Ct 178 Concomitent: Dt 200 2. Procurarea OMVSD: Dt 170 Ct 178 Dt 200 Ct 260 3. Materiale Dt 60 Ct 178 Ct 250

4. Deschiderea finantarii: Dt 090 cT 230 Ct 090

Concomitent: Dt 178

-5160- activ titularii de avans Dt- avansul acordat titularului de avans Ct justificarea cheltuielilor de catre titularul de avanssi avansul neutilizat care este rambursat in casa. Tranzactii: 1. Avansul platit din casa titularului de avans 2000 lei: Dt 160 2. Dt 200 Ct 120 - 2000 lei

Ct 160 - 1500 lei Ct 160 - 500 lei Ct 160 - 500 lei

3. Achitarea din casa Dt 120 4. Retineri din salariul: Dt 180