Sunteți pe pagina 1din 60

CUPRINS :

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERAL A STRUCTURII I ORGANIZRII ACTIVITTII NTREPRINDERII I CONTABILITII. 1. CARACTERISTICA GENERAL A NTREPRINDERII.....................................................2 2. ORGANIZAREA EVIDENEI CONTABILE LA NTREPRINDERE...............................4 3. AUTOMATIZAREA SISTEMULUI DE INFORMAIE.......................................................5 CAPITOLUL II. CONINUTUL TEMELOR LA CONTABILITATE. 2.1 CONTABILITATEA ACTIVELOR NEMATERIALE I ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG................................................................................................................................7 2.2 CONTABILITATEA MATERIALELOR...........................................................................1 2.3 DOCUMENTAREA! CALCULUL I CONTABILITATEA SALARIULUI I A REINILOR DIN SALARIU.......................................................................................................................12 2.4 CONTABILITATEA PRODUCIEI N CURS DE E"ECUIE A PRODUSELOR FABRICATE I A MRFURILOR################1$ 2.5 CONTABILITATEA CREANELOR#####################23 2.$ CONTABILITATEA MI%LOACELOR BNETI################.2$ 2.7 CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU################..2& 2.& CONTABILITATEA DATORIILOR........................................................................................31 2.' CONTABILITATEA CONSUMURILOR I CALCULAIA COSTULUI DE PRODUCIE ..................................................................33 2.1 CONTABILITATEA CONSUMURILOR! C(ELTUIELILOR I VENITURILOR.........3$ 2.11 STRUCTURA I MODUL DE NTOCMIRE A RAPOARTELOR FINANCIARE##..3&

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERAL A STRUCTURII


I ORGANIZRII ACTIVITTII NTREPRINDERII I A CONTABILITII. 1. CARACTERISTICA GENERAL A NTREPRINDERII S.R.L. Balan-Plus a fost nregistrat de Ca era !nregistr"rii de Stat de #e lng" $inisterul %usti&iei al Re#u'li(ii $oldo)a su' nu "rul de nregistrare *+,+*,,-2 din 2, noie 'rie *../0 n #re1ent I23O 4i (od fis(al *++,,+++/5-2. Statutul este a#ro'at #rin 6ot"rrea Adun"rii 7enerale a (o #aniei8 #ro(es )er'al nr.*0 din 2, noie 'rie *../. 2enu irea (o #let" a !ntre#rinderii - So(ietatea (u r"s#undere li itat" Ca#ital Interautotrans. !ntre#rinderea este o #ersoan" 9uridi("0 are o 'ilan&" #ro#rie0 (ont de de(ontare 4i alte (onturi0 #oate n(6eia din nu ele s"u (ontra(te0 do'ndi dre#turile #ersonale ne#atri oniale 4i #urta r"s#undere (u tot #atri oniul s"u. Re4edin&a0 sediul 9uridi( 4i #o4tal ale !ntre#rinderii8 Re#u'li(a $oldo)a0 or.Ialo)eni0 str.Ale:andru (el Bun. Are des(6is (ont de de(ontare la BCA ;<:i 'an= SA. !ntre#rinderea dis#une de 4ta #il" 4i de (elelalte re(6i1ite ne(esare #entru desf"4urarea a(ti)it"&ii sale. !n a(ti)itatea sa ntre#rinderea se (ondu(e de legisla&ia Re#u'li(ii $oldo)a0 de Statut 4i de Contra(tul de (onstituire a !ntre#rinderii. <ste n dre#t de a-4i #ro o)a inde#endent a(ti)itatea e(ono i(" din nu ele s"u n li itele
/

225*+*+/*

sta'ilite de legisla&ie. !n a(est s(o# !ntre#rinderea are dre#tul de a-4i desf"4ura ur "toarele a(ti)it"&i e(ono i(e. Co er(iali1area (u a anuntul. S.R.L. Balan Plus (onfor are un Ca#ital Statutar n Contra(tului de Constituire 4i Statutului So(iet"&ii "ri e de 25 lei. !n #re1ent "ri e de 5-++ lei di)i1at n 2*, a(&iuni ordinare

no inati)e0 )aloarea no inal" a unei a(&iuni fiind n re1ultat ntre#rinderea este o so(ietate (u (a#ital #ri)at. A(&ionarii So(iet"&ii snt8
3r. de ord 3u ele #ersoanei nregistrate 2o(u entul de identitate0 adresa #o4tal"

a(&iunile So(iet"&ii a#ar&in la 2 #ersoane fi1i(e0 statul nede&innd ni(i o a(&iune0 (a

3u "rul de a(&iuni tul

Pro(en-

* 2

* #ersoan" fi1i(" 2 #ersoan" fi1i(" Total

>:::::::::::: >::::::::::::

*+**2 2*,

-?0*5*0?5 *++

!ntre#rinderea efe(tuea1" e)iden&a re1ultatelor a(ti)it"&ii sale0 du(e e)iden&a (onta'il" 4i statisti(" n ordinea deter inat" de legisla&ia Re#u'li(ii $oldo)a. Stru(tura de (ondu(ere a S.R.L. Balan Plus este re#re1entat" #rin organele de (ondu(ere a ntre#rinderii 4i anu e8 2ire(tor Condu(atori-efi Conta'ilitate !n #re1ent S.R.L. Balan Plus (u (o #onen&a de *+ #ersoane anga9ate. Cole(ti)ul #ri e4te salariul lunar n de#enden&" de )olu ul de Pentru (ointeresarea siste ul de #lat" a aterial" (t ai un(" nde#linit. are a lu(r"torilor0 la ntre#rindere a(&ionea1" un(ii. un("0 unde0 de ase enea
-

un(ii @ABACDEFD AG AHBIJI JKLMI KIGAJEFNAO0 (are #re)ede un(ii0 referitor la #rote(&ia

(ondi&iile de re unerare a

Cu fie(are lu(r"tor este n(6eiat (ontra(t indi)idual de

sunt sti#ulate (ondi&iile de

un(" 4i re unerarea ei. "suri #ri)ind #rote(&ia un(ii. un(ii

!n fie(are an se sta'ile4te #lanul de #entru to&i g6ete.

Periodi(0 n (ursul anului0 se #ro(ur" e(6i#a ent de #rote(&ie indi)idual" a

un(itorii. B"r'a&ii0 n ti #ul re(e0 #ri es( 6aine 4i (i1 e0 n ti #ul (ald P

La ntre#rindere sunt sta'ilite 4i a(&ionea1" un 4ir de instru(&ii #entru #rote(&ia un(ii. Toate a(este instru(&ii le #ute )edea 4i la lo(ul de un(". Periodi( to&i un(itorii tre( instru(ta9ul #entru #rote(&ia fun(&ionare din #un(t de )edere al #rote(&iei lu(r"torii sunt un(ii. !ntre#rinderea are Autori1a&ie de un(ii 3 ++-2+*. ai ari #e re#u'li("0 dar0 totu4i0

Salariul0 la ntre#rindere0 nu este unul din (ele

ul&u i&i (" este sta'il0 ofi(ial0 4i #l"tit la ti #. $"ri ea salariului un(a de#us". Qie(are o#era&ie de un(" sunt re unera&i n un(" are

de#inde de )olu ul de #rodu(&ie 4i (alitatea ei. $un(itorii (are lu(rea1" la lo(uri de un("0 #ri es( salariu n de#enden&" de #re&ul ei. Cei (are organi1ea1" lu(rul la lo(urile de de#enden&" de (alifi(area lor 4i ti #ul lu(rat. 2. ORGANIZAREA EVIDENEI CONTABILE LA NTREPRINDERE Conta'ilitatea la S.R.L. Balan Plus se &ine (onfor 8 Legii (onta'ilit"&ii nr.-2,->III din - a#rilie *..5R Standartelor 3a&ionale de Conta'ilitate0 a#ro'ate #rin ordinul $inisterului

Qinan&elor al Re#u'li(ii $oldo)a nr. *S- din 25 de(e 'rie *..SR Planului de (onturi (onta'ile al a(ti)it"&ii e(ono i(o-finan(iare a ntre#rinderilor0 a#ro'at #rin ordinul $inisterului Qinan&elor al R.$oldo)a nr.*S- din 25 de(e 'rie *..SR Altor a(te legislati)e 4i nor ati)e0 &in"ndu-se (ont de (o #let"rile ulterioare.

Res#onsa'ilitatea #entru organi1area 4i &inerea (onta'ilit"&ii o #oart" dire(torul !ntre#rinderii0 (are (rea1" (ondi&iile ne(esare #entru organi1area (ore(t" a (onta'ilit"&ii0 nto( irea do(u entelor 4i refle(tarea infor a&iei ne(esare #entru &inerea e)iden&ei 4i (o #letarea ra#oartelor finan(iare. Conta'ilul-4ef0 #oart" r"s#undere #entru refle(tarea n (onturile (onta'ile a tuturor o#era&iilor e(ono i(e efe(tuate0 #re1entarea infor a&iei
5

o#erati)e 4i nto( irea ra#oartelor finan(iare n ter enele sta'ilite0 #oart" r"s#undere #entru res#e(tarea #rin(i#iilor etodologi(e de organi1are a (onta'ilit"&ii. Conta'ilitatea #atri oniului0 datoriilor 4i o#era&iunilor e(ono i(e se &in n 'a1a etaloanelor naturale 4i n e:#resie '"neas(" #rin refle(tarea (o #let"0 (ontinu"0 do(u entar" 4i interde#endent" a a(estora. Toat" do(u enta&ia #entru reali1area o#era&iunilor e(ono i(e se nto( e4te #e for ulare nt"rite ti#ografi(0 se se nea1" de (onta'ilul 4ef. La !ntre#rindere toate ra#oartele finan(iare se nto( es( du#" #ri)ind flu:ul Cir(ula&ia do(u entelor0 de la 2e#arta entul Statisti(ii. Referitor la stru(tura (onta'ilit"&ii 4i #atri oniale de la S.R.L. Balan Plus odul de organi1are a e)iden&ei ele entelor en&iona (" n (adrul (onta'ilit"&ii sunt #ute etoda (al(ul"rii0 n a(ela4i ti # ra#ortul etoda de (as". i9loa(elor '"ne4ti se (al(ulea1" du#"

odul 4i #eriodi(itatea #erfe(t"rii are lo( lunar. Toate

do(u entele n(e#nd de la (ele #ri are 4i ter innd (u (ele (entrali1atoare se #ro(ur"

doi (onta'ili P (onta'ilul-4ef0 (onta'ilul-ad9un(t i (onta'ilul. !n (o #eten&a (onta'ilului ad9un(t intr" e)iden&a salariului 4i (al(ulul re(o #ensei datorate de (lien&i #entru ser)i(iile a(ordate.

3. AUTOMATIZAREA SISTEMULUI DE INFORMAIE Referitor la dis#oni'ilitatea S.R.L. Balan Plus (u are la dis#o1i&ie 2 (al(ulatoarele sunt i9loa(e te6ni(e #entru -, (a#a(itatea lor #relu(rarea infor a&iei de e)iden&" se #ot aten&iona ur "toarele nuan&e8 (onta'ilitatea ar(a Sa tron 55' Pentiu este sufi(ient" #entru utili1area lor n (onta'ilitate. !n )ederea gestion"rii infor a&iei e(ono i(e 4i #relu(r"rii ei este utili1at" #rogra a ;*C-(onta'ilitate0 )ersiunea S.S Tfurni1or A((ount-U 'alV0 (e #er ite (o #uteri1area 4i auto ati1area a#roa#e n totalitate a (onta'ilit"&ii0 (e ofer" #osi'ilitatea efe(tu"rii lu(rului (onta'il auto ati1at0 fa(ilitnd 4i "rind efi(ien&a #relu(r"rii 4i e:a(tit"&ii datelor. Lu(rul (onta'il auto ati1at n 'a1a #rogra ei ;*C-(onta'ilitate0 de(urge n felul ur "tor8 n (onta'ilitate se #ri es( do(u entele #ri are0 se )erifi(" (ore(titudinea lor 4i n 'a1a lor se nregistrea1" for ulele (onta'ile n (al(ulator. 2atele 4i for ulele
,

(onta'ile ntroduse n (al(ulator n 'a1a o#era&iunilor e(ono i(e0 #re1int" a4inogra e de e)iden&" sinteti(" si analiti(" du#" %urnal-order la diferite (onturi. !n 'a1a a4inogra ei de for a 'ilan&ei soldurilor de )erifi(are se nto( e4te

'ilan&ul (onta'il 4i (elelalte for e ale ra#oartelor finan(iare. O#era&iile sunt gru#ate du#" ti#ul lor0 de e:e #lu8 de(onturi de a)ansR o#era&iuni de (as"R 'an("R i9loa(e fi:eR ateriale 4.a. 4i se nregistrea1" auto at la nregistrare. Infor a&ia din do(u entele #ri are0 fiind ntrodus" n 'a1a a(estei #rogra e #oate fi siste ati1at" n diferite do(u ente de ie4ire (a8 'alan&a de )erifi(areR registrul soldului 4i rota&iei (ontuluiR registrul for ulelor (onta'ileR (artea (ontului P nregistrarea (ronologi(" a o#era&iunilor la de'itul 4i (reditul (ontuluiR anali1a (ontuluiR nregistrarea generali1atoare a (ores#onden&ei (ontului (u (elelalte (onturi ntr-o #erioad" de ti #R (artea su'(ontului P nregistrarea (ronologi(" a o#era&iunilor 4i refle(tarea for ulelor (onta'ile #ri)ind e:isten&a 4i e)iden&a analiti("a so(iet"&ii date. Pe lng" a(este do(u ente de ie4ire #rogra a ;*C-(onta'ilitate ofer" #osi'ilitatea (re"rii auto ati1ate a d"rilor de sea " (u ra#ortul #ri)ind flu:ul i9loa(elor '"ne4tiR ar fi8 i(4orarea su'(onturilor (e (ara(teri1ea1"

ra#ortul #ri)ind re1ultatele finan(iare0


S

ra#ortul statisti( 5C ;(onsu urile 4i (6eltuelile ntre#rinderii 4.a.

CAPITOLUL II. CONINUTUL TEMELOR LA CONTABILITATE.


2.* CONTABILITATEA ACTIVELOR NEMATERIALE I ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG. Confor for " Standartului 3a&ional de Conta'ilitate 3r. */ ;Conta'ilitatea a(ti)elor ai ult de un an n a(ti)itatea ne ateriale0 a(ti)ele ne ateriale re#re1int" a(ti)e nere(u#era'ile (are nu 'ra(" aterial"0 (ontrolate de ntre#rindere 4i utili1ate de #rodu(&ie 0 (o er(ial" 4i alte a(ti)it"&i0 #re(u Confor 4i n s(o#uri ad inistrati)e sau

destinate #red"rii n folosin&" #ersoanelor 9uridi(e 4i fi1i(e. Regula entului (u #ri)ire la #oliti(a de (onta'ilitate a SRL WCa#ital InterautotransW #e anul 2++,0 a(ti)ele ne ateriale se refle(t" n (onta'ilitatea finan(iar" la )aloarea de intrare0 (are (u#rinde )aloarea de #ro(urare a a(ti)elor ne ateriale. A orti1area a(ti)elor ne ateriale se (al(ulea1" #rin (onfor itate (u durata de utili1are. <)iden&a analiti(" a a(ti)elor ne ateriale0 n (onta'ilitatea SRL W Balan Plus W0 se &ine #e fie(are ti# n #arte de a(ti) ne aterial. Pentru a)iden&a sinteti(" este destinet (ontul *** ; A(ti)e ne ateriale . !n de'itul (ontului *** se refle(t" )aloarea de intrare a a(ti)elor ne ateriale #ro(urate de la ter&i0 n (redit )aloarea de 'ilan& a a(ti)elor ne ateriale ie4ite 4i (asarea a orti1"rii (al(ulate la ie4irea a(estora. Soldul de'itor re#re1int" )aloarea a(ti)elor ne ateriale la finele #erioadei de gestiune. !n gru#a a(ti)elor ne ateriale la SRL WCa#ital InterautotransW intr" doar li(enta0 (are la * ianuarie a)ea )aloarea de intrare de *?++ lei si u1ura a(u ulata #ina in #re1ent
?

etoda liniar" n

(onstituie 2-+ lei0 u1ura lunara fiind de /+ lei0 )aloarea de 'ilant (onstituie *5/+ lei. La (asarea a orti1"rii se nto( e4te for ula Dt 713.2 Ct 113.5 /+ lei Tane:a *V. A orti1area a(ti)elor ne ateriale (al(ulat" #rin unifor etoda liniar" #e #ar(ursul #erioadei de gestiune 0 #re)ede (a )aloarea u1ura'il" a o'ie(tului s" fie re#arti1at" #e #ar(ursul duratei de fun(&ionare util". !n (onta'ilitatea SRL WCa#ital InterautotransW durata de fun(&ionarea a li(en&ei este 5 ani. Pentru e)iden&a sinteti(" a a orti1"rii este folosit (ontul **/ ;A orti1area a(ti)elor ne ateriale. !n (reditul a(estui (ont se refle(t" (al(ularea a orti1"rii a(ti)elor ne ateriale #e #ar(ursul duratei de fun(&ionare util" a a(estora0 iar n de'it(asarea a orti1"rii a(u ulate aferente a(ti)elor ne ateriale ie4ite. Soldul a(estui (ont este (reditor 4i re#re1int" su a a orti1"rii a(u ulate #ri)ind a(ti)ele ne ateriale la finele #erioadei de gestiune. La SRL W Balan Plus W su a a orti1"rii a(u ulate #e * tri estru din 2++S (onstituie .+ lei Tane:a 2V. Confor Standartului 3a&ional de Conta'ilitate 3 *, ;Conta'ilitatea a(ti)elor ateriale #e ter en lung sunt a(ti)ele (are 'ra(" ai are de un an0 se utili1ea1a n ateriale0 al ("ror #re& unitar ateriale #e ter en lung0 a(ti)ele

for " fi1i(" natural"0 au o durat" de fun(&ionare

a(ti)itatea ntre#rinderii sau se afl" n #ro(esul (re"rii 4i nu sunt destinate )n1"rii. $i9oa(ele fi:e aflate la 'alan&a (o #aniei sunt a(ti)e so(iet"&ii ai ult de un an. de#"4e4te #lafonul sta'ilit de legisla&ie T/5++ leiV0 #lanifi(ate n utili1area a(ti)it"&ii $i9loa(ele fi:e utili1ate de SRL W Balan Plus W in(lud a#arat de (asa0fa: Panasoni(0auto o'il $er(edes Ben10#rinter Canon0et(. Confor Politi(ii de (onta'ilitate0 SRL WCa#ital InterautotransW0 n (a1ul intr"rii0 i9loa(ele fi:e sunt refle(tate n (onta'ilitate la )aloarea de intrare0 (are este egal" (u )aloarea de (u #"rare 4i (6eltuielile #ri)ind #ro(urarea a(estora T(6eltuieli de trans#ort0 (6eltuieli de ontare0 instalare et(.V i9loa(elor fi:e0 se efe(tuea1" du#" edota re(o andat" de <)aluarea ulterioar" a

(ondi&iile standartului 3 *,0 du#" (onstatarea ini&ial"0 a(ti)ul este (onta'ili1at la )aloarea de intrare a a(estuia0 di inuat" (u u1ura a(u ulat". U1ura i9loa(elor fi:e se (al(ulea1" #rin edota liniar"0 lunde-se (a 'a1" durata
.

de fun(&ionare util" a a(estora. Pentru e)iden&a a(6i1i&ionat un i9loa(elor fi:e la (o #anie se folose4te (ontul de a(ti) *2/ ;$i9loa(e fi:e. !n de(ursul anului de gestiune SRL WCa#ital InterautotransW a i9lo( fi: TTent 2V si s-a deter inat durata de fun(tioanare utila de 5 i9lo(ului fi: Dt 123.1 Ct 521 5*-5 lei. Ct 521 *+? lei. In a(easta #erioada a ani. Astfel la a(6i1itionare s-au into( it ur atoarele for ule (onta'ile8 *V#ro(urarea 2Vrefle(tarea TXA aferenta #ro(urarii Dt 53 li(6idare a

a)ut o ie4ire To siste " de signali1areV #e dat" de *+ ianuarie0 n 'a1a a(tului de i9loa(elor fi:e 4i s-au into( it for ulele (onta'ile8 arf" Dt 217.1 Ct 123.7 *,5 lei. *V (asarea u1urii a(u ulate8 Dt 12 .3 Ct 123.7 /*/*0S2 lei 2V (onsiderarea siste ei de signali1are (a ntre#rindere0 la 2urata de fun(&ionare util" este deter inat" n od inde#endent de ("tre i9loa(elor fi:e aflate n

o entul #unerii a(estea n fun(&iune. S#re e:e #lu #entru a#aratul

de (asa a fost sta'ilit" durata de *+ ani. U1ura (al(ulat" a <)iden&a analiti(" a u1urii

fun(&iune se in(lude n (6eltuielile generale 4i ad inistrati)e. i9loa(elor fi:e se &ine #e fie(are o'ie(t0 iar #entru i9loa(elor fi:e. e)iden&a sinteti(" este destinat (ontul *2- ;U1ura

Cal(ulul u1urii se efe(tuia1" lunar0 iar e)iden&a (al(ulului u1urii se &ine n (artela (ontului *2- Tane:a /V0 astfel n ianuarie 2++S au a)ut lo( ur "toarele for ule (onta'ile8 Cal(ulul u1urii la fa:ul Panasoni( Dt 713.1 Ct 12 .3 T*./2.5Y*+ aniY*2 luniZV *,.*+ lei Tane:a /V. !n s(o#uri fis(ale u1ura se (al(ulea1" la finele anului de gestiune 4i se refle(t" n ;2e(lara&ia (u #ri)ire la i #o1itul #e )enit. Ins" SRL W Balan Plus W din insufi(ien&" de i9loa(e de trans#ort a#elea1" 4i la i9loa(e de trans#ort arenda (a ioanelor0 i(ro'uselor0 re or(elor0 se ire or(elor0 (are se nregistrea1" n (ontul e:tra'ilan&ier !21. SRLWCa#ital InterautotransW arendea1" att de la #ersoane fi1i(e (t 4i de la #ersoane 9uridi(e. S#re e:e #lu0 #e +/ a#rilie 2++S SRLWCa#ital InterautotransW0 nu it lo(atar0 a n(6eiat un (ontra(t de lo(a&iune (u #ersoana fi1i(a 2ontu Oleg. O'ie(tul a(estui (ontra(t fiind i9lo(ul de trans#ort (u
*+

ar(a R<3AULT PR<$IU$0 anul fa'ri(arii 2++20 (u se ire or(" Tane:a -V. A(este (ontra(te se n(6eie #e o #erioad" neli itat"0 (are #oate dura #n" la n(6eiat anterior. 2e regul"0 n a(est (ontra(t se #reten&ii orale0 o entul (nd se n(6eie un (ontra(t de re1iliere" n (are se indi(" nu "rul (ontra(tului de lo(a&iune en&ionea1" (" a 'ele #"r&i n-au ateriale 4i finan(iare re(i#ro(e Tane:a 5V.

2.2 CONTABILITATEA MATERIALELOR Conta'ilitatea "rfuri 4i unit"&i. Iar aterialele in(lud n sine8 - aterii #ri e P 'unurile (are #arti(i#" dire(t la fa'ri(area #roduselor 4i se reg"ses( n #rodusul finit integral sau #ar&ial0 fie n starea lor real"0 fie transfor at"R - ateriale (onsu a'ile P a(ele (ategorii de 'unuri de natura a(ti)elor (urente T ateriale au:iliare0 (o 'usti'il0 a 'ala9e0 #iese de s(6i '0 se in&e0 fura9e0 alte #rodu(&ie0 f"r" a se reg"si0 de regul"0 n (on&inutul #ro(urarea aterialelor se ateriale de (onstru(&ii0 ateriale (onsu a'ileV (are #arti(i#" dire(t la #ro(esul de aterialal#roduselor fa'ri(ate. aterialelor 4i a o'ie(telor de i(" )alore 4i s(urt" durat" TO$XS2V este regle entat" de Standartul 3a&ional de Conta'ilitate 3 2 ;Sto(urile de ateriale. Potri)it a(estui standart O$XS2 sunt a(ti)ele (are8 ai are de(t li ita sta'ilit" de legisla&ie T/5++ leiV0 ai are de un an0 indiferent de )aloarea unei au o )aloare unitar" nu

indiferent de durata de e:#loatareR au o durat" de ser)i(iu nu

2e regul"0 a#ro)i1ionarea se fa(e dire(t de la )n1"tor sau n 'a1" de (ontra(t. La ai eli'erea1" delega&ia (e d" dre#tul ori("rui lu(r"tor al ateriale. 2elega&iile se #ri es( de la <ditura so(iet"&ii la #ro(urarea 'unurilor

Statisti(" Tn 'a1a do(u entelor8 Certifi(atul de nregistrare0 Codul Qis(al0 s(risoare0 (erereV0 este un do(u ent de stri(t" e)iden&" 4i se nregistrea1" n registrul de e)iden&" a delega&iilor. Registrul tre'uie s" fie sigilat0 (u 4ta #il" 4i is("litura dire(torului 4i a (onta'ilului P 4ef. 2elega&iile sunt eli'erate de ("tre (onta'ilul P 4ef (u #er isiunea anagerului0 (u se n"turile a(estora 4i 4ta #ila. 2a(" ter enul de )ala'ilitate a e:#irat0 se ntor( n
**

(onta'ilitate #entru a fi anulate 4i #"strate. A'solut toate #ro(urarile de la intre#rindere se inregistrea1a in Registrul #ro(urarilor0 (are se into( este lunar si in(lude data fa(turii0 nu arul ei0 data #ri irii fa(turii0 denu irea furni1orului0 des(rierea su((inta a li)rarii0 su a totala0 su a fara TXA0 total TXA. Astfel in luna de(e 'rie 2++, su a totala a #ro(urarilor (onstituia *+,2.2S./- lei0 dar total TXA *--25../? lei Tane:a //V. La SRL W Balan Plus W n (o #onen&a uleiul si o se estru (onstituie -2?*,+.5. lei Tane:a ,V. Pentru e)iden&a sinteti(" a (redtit P )aloarea Intr"rile de La a(6i1i&ia *. 2. /. aterialelor este destinat (ontul de a(ti) 2** aterialelor #ro(urate0 n ;$ateriale. !n de'itul a(estui (ont este )aloarea de intrare a aterialelor se in(lude 'en1ina0 otorina0 are di)ersitate de #iese de s(6i '0 in total aterilele la sfirsitul #ri ului

aterialelor ie4ite din gestiune. Soldul de'itor re#re1int" )aloarea ateriale se nregistrea1" n 'a1a fa(turilor de e:#edi&ie sau n 'a1a aterialelor se nregistrea1" ur "toarele for ule (onta'ile8

aterialelor e:istente la ntre#rindere la finele #erioadei de gestiune. fa(turilor fis(ale Te:e #larul 2-/0 iar e:e #larul * r" ne la furni1orV. n (a1ul a(6i1i&iei de la furni1or Dt 221 Ct 521.1 n (a1ul n (are a(6i1i&ionea1" un lu(r"tor (u #lata ulterioar" Dt 221 Ct 532.1 n (a1ul n (are se a(6i1i&ionea1" (u #lata #reala'il Dt 221 Ct 22!. La ie4irea aterialelor se nregistrea1" for ula8 Dt 713 Ct 221 ar(a !n (a1ul n (are la (6eltuieli se tre(e (o 'usti'ilul se nto( e4te ;Qoaie de #ar(urs0 a(esta este un do(u ent de stri(t" e)iden&"0 n el se indi("8 autoturis ului0 nu ele 4oferului0 (antitate de (o 'usti'il #redat"0 indi(ele s#ido etrului la #le(are 4i la ntoar(ere0 ruta0 (onsu ul nor ati) 4i efe(ti). Tane:a SV. 2.3 DOCUMENTAREA" CALCULUL" I CONTABILITATEA SALARIULUI I A REINILOR DIN SALARIU 2re#turile de #ersonal0 re#re1int" dre#turile '"ne4ti 4i-n natur" (u)enite salaria&ilor #entru Confor un(a efe(ti) #restat". Salaria&ii re#re1int" nu "rul de lu(r"tori ai ntre#rinderii la o dat" anu it". legisla&iei n )igoare0 ntre#rinderea sta'ile4te de sinest"t"tor stateleTane:a ?V
*2

4i nu "rul de lu(r"tori. 2u#" do eniul de a(ti)itate salaria&ii SRL WCa#ital InterautotransW #oart" denu irea de #ersonal neindustrial. !n de#enden&" de fun(&iile lu(r"torilor a)e 8 lu(r"tori de (ondu(ere0 s#e(iali4ti 4i slu9'a4i. <)iden&a #ersonalului se &ine n ;fi4a #ersonal"Tane:a .V0 ai(i se #"strea1" do(u entele de anga9are 4i (on(ediere a lu(r"torilor. La anga9are lu(r"torii de#un ;(ererea de anga9are n (are se indi(" fun(&ia a(estuia. !n 'a1a (ererii0 se nto( e4te de ("tre anager ;Ordinul de nu ire n fun(&ie 4i de anga9are n ( #ul un(ii . La fel se n(6eie (ontra(t de r"s#undere un(" ntre SRL W Balan Plus W 4i lu(r"tor anga9at Tane:a *+V. !n un("0 anga9atul ai

(a1ul anga9"rii #ersoanelor (u fun(&ie de r"s#undere se n(6eie 4i (ontra(tul de aterial" Tane:a **V.. Odat" (u de#unerea (ererii de de#une (ererea (u #ri)ire la a(ordarea s(utirilor #e )enit re&inut din salariu0 se #"strea1" n fi4a #ersonal" #re(u 4i (o#ia 'uletinului de identitate Tane:a *2V. !n afar" de a(easta0 n (onta'ilitate fie("rui lu(r"tor i se des(6ide ;Qi4a #ersonal" de e)iden&" a )eniturilor 4i i #o1itului #e )enit re&inut din ele Tane:a .V. <)iden&a ti #ului de un(" #restat se &ine #rin inter ediul ;Ta'elului de #onta9 0 n (are se arat" ti #ul de lu(ru #restat #entru fie(are lu(r"tor n fie(are 1i Tane:a */V. La sfr4itul lunii n 'a1a ta'elului de #onta9 4i a statelor anga9a&ilor0 nto( it de anager0 se (al(ulea1" salariul #entru fie(are lu(r"tor0 inde ni1a&iile n ti #ul edi(al 4i salariul #e ti #ul (on(ediului. A(este (al(ule se ns(riu n (on(ediului

Borderoul de (al(ul. S#re e:e #lu0 n (onta'ilitate la SRL WCa#ital InterautotransW a(est 'orderou se nto( e4te se#arat #entru lu(r"torii ne#rodu(ti)i 4i se#arat #entru 4oferi Tane:a *-V Pentru a(ordarea (on(ediului0 lu(r"torul nde#line4te o (erere0 n 'a1a ("reia se nto( e4te ;#er isul de a(ordare a (on(ediului. SRL W Balan Plus W folose4te for a de salari1are a fie(are lu(r"tor n #arte. Salariu Z tarifYor" [nu "rul de ore lu(rate !n (a1ul #l"&ilor #entru foile de 'oal"0 se ia su a salariului #e ulti ele dou" luni
*/

un(ii (e in(lude (al(ulul

salariului #e unitate de ti # Tn regieV. <)iden&a analiti(" a retri'u&iilor se &ine #e

#n" la 'oln")ire 4i se #arte la nu "rul de 1ile lu(r"toare din a(este doua luni0 o'&innduse salariul ediu #e o 1i. A#oi se (al(ulea1" nu "rul de 1ile lu(r"toare li#site ediu #e o 1i. de 'olna) 0 e:(lu1nd 1ilele de odi6n" 4i se n ul&e4te (u salariul de #ersonal #ri)ind retri'uire #ersonal #ri)ind retri'uirea de *-5/*2 lei. La (al(ularea salariului SRL W Balan Plus W nto( e4te ur "toarele for ule (onta'ile8 T(a e:e #lu se ia salariul lui Brega OlegV 1) Confor re&ineri8 - Re&ineri fis(ale8 i #o1itul #e )enit0 - Re&ineri so(iale8 *\ (oti1a&ii sindi(ale0 - Re&ineri #entru asigurarea edi(al" 205\0 Cal(ulul salariului 8 Dt 713.3 Ct 531.1 2?++ lei. legisla&iei n )igoare #e anul 2++S din salariu se efe(tuea1" ur "toarele

<)iden&a sinteti(" a retri'u&iilor se organi1ea1" n (ontul de #asi) 5/* ;2atorii fa&" un(ii Tane:a *5V. !n (redit P re unera&iile (al(ulate0 n un(ii la finele #erioadei de gestiune. La finele #erioadei un(ii n "ri e de'it P su ele a(6itate 4i re&inute. Soldul (reditor re#re1int" datoriile so(iet"&ii fa&" de de gestiune (o #ania a)ea datorii fa&" de #ersonal #ri)ind retri'uirea

- Re&ineri #entru fondul de #ensii de - \. Cotele la i #o1itul #e )enit P (otele i #o1itului sunt sta'ilite de Codul Qis(al 4i de#ind de "ri ea salariului i #o1a'il8 ai ult de *S5+ leiYlun"R "ri e de 5-++ lei anual T-5+ S\ - #n" la */5+leiR *+\ - */5+ P *S5+leiR 2+\fie(are lu(r"tor are dre#tul la s(utire #e i #o1it n lei lunarV 4i *++++ anual #entru lu(r"torii (are8 - s-a 'oln")it 4i a suferit de 'oala a(tini(" (a ur are a a((identului de la Cerno'l0 sau este in)alid n ur a a(estui a((identR - este #"rinte sau so& Tso&ieV al #arti(i#antului de(edat sau dat dis#"rut n a(&iunile de lu#t" #entru a#"rarea R$ sau este in)alid de #e ur a a(estor e)eni ente R - este in)alid de r"1'oi0 din (o#il"rie0 in)alid de gradul I 4i II sau )i(ti " a re#resiunilor #oliti(e. Toate s(utirile sunt indi(ate n (ererea lu(r"torului #ri)ind a(ordarea s(utirilor la
*-

i #o1itul #e )enit re&inut din salariu. Toate ntre#rinderele0 #re(u 4i toti salaria&ii au o'liga&iunea de a a(6ita diferite asigur"ri so(iale. <)iden&a sinteti(" #ri)ind asigur"rile se &ine n (ontul de #asi) 5// ;datorii #ri)ind asigur"rile. !n (redit P datoriile (al(ulate0 n de'it P su ele a(6itate 4i )irate. Soldul (reditor re#re1int" datoriile so(iet"&ii #ri)ind #ri ele de asigurare la finele #erioadei de gestiune. <)iden&a analiti(" #ri)ind asigur"rile se &ine #e ti#uri de asigur"ri 4i anu e8 5//.* P ;2atorii fa&" de fondul so(ial P 25 \R 5//., P ;-\ fondul de #ensiiR 5//./ P ;205\ asigurarea 2) 3) edi(al". (al(ulul re&inerii fondului de #ensii Dt 531.1 Ct 533.# P -\ [ total (al(ulul re&inerii 205\ de asigur"ri edi(ale din (ontul salariatului

(al(ulat. In e:e #lul nostru 2?++[-\ Z**2 lei

Dt 531.1 Ct 533.3 P 205\ [ total (al(ulate. In e:e #lul nostru 2?++[205\ZS+ lei Tane:a *-V. 4) (al(ulul i #o1itului #e )enit re&inut din salariuTTsalariu (al(ulat P s(utirea edi(al" - -\ fondul de #ensiiV[ (otele i #o1ituluiV Dt 531.1 Ct 53 .7 2*?0* lei In e:e #lul nostru salariul i #o1a'il este (al(ulat n felul ur "tor 2?++ P -5+ P **2 P S+Z2*,?. 2u#" (u se )ede a(est salariu0 deoare(e este ai are de *S5+ lei0 se )a i #o1ita (u (ele / (ote. Si anu e n felul ur "tor */5+[S\Z.-05 lei $*S5+-*/5+V[*+\Z-+ lei T2*,?-*S5+V[2+\Z?/0, lei. 2e(i i #o1itul #e )enit re&inut din salariul lui Brega Oleg n luna ianuarie a anului 2++S este de 2*?0* leiZ.-05 ] -+ ] ?/0,. 5V (al(ulul (ontri'u&iei de asigur"ri so(iale T25 \V Dt 713 Ct 533.1 P 25\[ total (al(ulat T2?++[25\ZS++ leiV ,V (al(ulul re&inerii 205\ de asigur"ri edi(ale din (ontul ntre#rinderii Dt 713 Ct 533.3 P 205\ [ total (al(ulate. 2?++[205\ZS+ lei Tane:a *-V. 7% a(6itarea datoriilor #ri)ind asigur"rile
*5

P 205\ asigurarea

Dt 533.1 Ct 2 2 S++ lei Dt 533.3 Ct 2 2 S+ lei Dt 533.# Ct 2 2 **2 lei ?V #lata salariului Dt 531.1 Ct 2 1. 2/..0. A(east" su " se (al(ulea1" (a diferen&a dintre salariu tarifar 4i re&inerile totale 8 2?++-**2-S+-2*?0* Asigurarea edi(al" se a(6it" la #lat" salariului0 fondul de #ensii 4i (ontri'u&ii la aterial nu se i #o1itea1" (u 25\ 4i asigur"rii so(iale P la (al(ulul salariului. A9utorul i #o1itea1" Tane:a *,V. Pn" la /+ a lunii ur "toare du#" a(6itarea salariului se nto( e4te 4i se #re1int" la Ins#e(toratul Qis(al darea de sea " #ri)ind su a )enitului a(6itat 4i i #o1itul #e )enit re&inut din a(esta 00IRX +, Tane:a *SV. !n (adrul ntre#rinderii lu(r"torii ai au dre#tul la (on(ediu 0 (al(ulnd (on(ediu n

-\0 #re iile se i #o1itea1". !n de(lara&ia Xen +- Tro1"V se resta'iles( a(este su e 4i se

'a1a ulti elor trei luni lu(rate 4i la (on(ediu de 'oal". !n (a1ul a(ord"rii (on(ediului su a nde ni1a&iei se )a (al(ula n felul ur "tor8 se afl" salariu ediu #entru o 1i #rin #ar&irea su ei salariului #e #erioada de de(ontare ediu #entru o 1i se ai adaug" Tulti ele / luni lu(r"toareV la nu "rul de 1ile (alendaristi(e din a(east" #erioad"0 e:(e#tnd 1ilele de s"r'"toare nelu(r"toare. La salariu *Y/ din su a #ri elor (al(ulate n a(ea4i #erioad" #"r&it" la 2.0- 1ile (alendaristi(e. Su a nde ni1a&iei )a fi egal" (u su a o'&inut" anterior n ul&it" la nu "rul de 1ile a (on(ediului. Restul (al(ulelor 4i for ulelor sunt indenti(e (a 4i la #lata salariului. Con(ediile de 'oal" sunt a(6itate din (ontul (al(ulul 4i refle(tare (on(ediilor de 'oal" i9loa(elor asigur"rilor so(iale0 (are se for ea1" la ntre#rindere 4i se in(lud la (6eltuieli generale 4i ad inistrati)e. La ai este o nuan&"8 la su a a(estor #l"&i nu se edi(al". Qor ula (onta'il" (al(ulea1" -\ - fondul de #ensii 4i ni(i 205\ - asigurarea

(e refle(t" (al(ulul (on(ediilor de 'oal" este Dt 533.1 Ct 531.1

2. . CONTABILITATEA PRODUCIEI N CURS DE E&ECUIE" A PRODUSELOR FABRICATE I A MRFURILOR.


*,

2eoare(e SRL W Balan Plus W este o (o #anie de trans#ort international i nu fa'ri(a ni i(0 nu )o anali1a #ra(ti( a(est (o #arti ent0 doar teoreti(.

1.P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-2 Produ(&ie n (urs de e:e(u&ie re#re1int" #rodusele (are se g"ses( n fa1e inter ediare de #relu(rare sau e:e(utare0 nefiind n(" ni(i#roduse finite0 ni(i se ifa'ri(ate0 #re(u 4i #roduse ne(o #letate n intregi e. Conta'ilitatea #rodu(&iei n (urs de e:e(u&ie se reali1ea1" (u a9utorul (ontului 2*5 00Produ(&ia n (urs de e:e(u&ie;. Se de'itea1" (u su a #roduselor 4i ser)i(iilor n (urs de e:e(u&ie la finele #erioadei de gestiune 4i se (reditea1" (u de(ontarea )alorii de 'ilan& a #rodu(&iei n (urs de e:e(u&ie la n(e#utul #erioadei de gestiune. !n (adrul (ontului 2*5 00Produ(&ia n (urs de e:e(u&ie #ot fi des(6ise ur "toarele su'(onturi8 2*50* 00Produse n (urs de e:e(u&ie 4ii 2*502 00Ser)i(ii n (urs de e:e(u&ie. <ste deoare(e8 #rodu(&ia Tser)i(iileV n (urs de e:e(u&ie se sta'ilile4te la sfr4itul #erioadei0 en&ionat (" #rodu(&ia n (urs de e:e(u&ie nu tre'uie 4i ni(i nu #oate s" fa("

o'ie(tul nregistr"rii (urente0 #er anente0 #e #ar(ursul #erioadei n (adrul (onta'ilit"&ii0

de regul"0 #rin in)entariereR (ostul efe(ti) al #roduselor 4i ser)i(iilor n (urs de e:e(u&ie se deter in" du#" n(6eierea #erioadei de fa'ri(a&ie sau e:e(u&ie. A(este (ara(teristi(i de gestionare a #roduselor 4i ser)i(ilor n (urs de e:e(u&ie organi1ea1" (onta'ilitatea astfel8 *. La sfr4itul #erioadei de gestiune0 n 'a1a lu(r"torilor de in)entariere0

se sta'ile4te (ostul efe(ti) T)aloare de 'ilan&V al #rodu(&iei Tser)i(iilorV n (urs de e:e(u&ie (are se nregistrea1" n e)iden&a finan(iar" #rin for ula (onta'il"8 Dt 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25 Ct 611 4P'()*+,-. )2 7.895 sau Ct 612 4A+t-:-t9,- .*3-;-.'25.

*S

2.

La n(e#utul #erioadei ur "toare se s(oate din e)iden&a finan(iar" 215 i4(are0 transfor are 4i finali1are0 ai sunt rele)ate

4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25#rodu(&ia Tser)i(iileV n (urs de e:e(u&ie0 nregistrat" la sfr4itul #erioadei0 ntru(t a(easta este n (ontinu" iar infor a&iile nregistrate la un o ent dat de 'a1" in)entarierii nu

#entru inter)alul i ediat ur "tor0 (reditnd (ontul 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25" su'(onturile res#e(ti)e #rin de'itul (ontului 611 4P'()*+,-. )2 7.895 sau 612 4A+t-:-t9,- .*3-;-.'25. Confor (a1uri8 *. Pentru #lusurile de #rodu(&ie n (urs de e:e(u&ie (onstatate (u o(a1ia in)entarierii8 Dt 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25 Ct #12 4A;t2 :20-t*'- (>2'.,-(0.;25. 2. Pentru li#suri de #rodu(&ie n (urs de e:e(u&ie (onstatate (u o(a1ia in)entariereii8 Dt 71 4 A;t2 +?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25 Ct 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25 /. Pentru )aloarea de 'ilan& a #rodu(&iei n (urs de e:e(u&ie )ndute8 Dt 71 4 A;t2 +?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25 Ct 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25 -. Pentru #rodu(&ia n (urs de e:e(u&ie distrus" n ur a e)eni entelor e:(e#&ionale8 Dt 723 4P-2')2'- 23+2>,-(0.;25 Ct 215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25 La sfr4itul #erioadei de gestiune du#" #erfe(tarea Crii mari datele din registrele folosite se tre( n Bilanul contabil #e rndul 22+ 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25.
*?

N('<2;(' <2t()(;(=-+2 )2 *t-;-8.'2 . +(0t*'-;(' +(0t.7-;2 " (ontul ai de'itea1" sau se (reditea1" n ur "toarele

215 4P'()*+,-. /0 +*'1 )2 232+*,-25" se

2.P'()*12 @.7'-+.t2 Produsele (u#rind se ifa'ri(atele 0 #rodusele finite 4i #rodusele re1iduale . o#era&iunile e(ono i(e s#e(ifi(e i&("rii 4i gestiunii #roduselor sunt8

O'&inera #roduselor 4i se ifa'ri(atelor din se(&iile de #rodu(&ie 4i #redarea

lor la de#o1itR <fe(tuarea (ontrolului (alit"&ii 4i identifi(area #roduselor re'utate sau Prestrarea ser)i(iilor 4i e:e(utarea lu(r"rilor #entru alte ntre#rinderiR Xn1area #roduselor ("tre (lien&iR <li'erarea #roduselor 4i se ifa'ri(atelor #entru (onsu internR ne(ores#un1"toare #roduselor su' as#e(t (alitati)R

Xerifi(area integrit"&ii sto(urilor de #roduse finite 4i se ifa'ri(atelor. i4(area

O#era&iunile s#e(ifi(ate se nregistrea1" n 'onul de #redare0 'onul de (onsu 0 'onul de trans#ort sau n alte do(u ente #ri are interne (are 9ustifi(" #roduselor ntre se(&ii0 aga1ii 4i de#o1ite. !n (a1ul (onstat"rii re'utului se nto( e4te

a(tul de re'ut n (are se (ose nea1" #rodusele sau se ifa'ri(atele re'utate definiti) sau (onstatate (a #roduse re1iduale. <li'erarea #roduselor 4i se ifa'ri(atelor din de#o1ite #entru )n1are se (onse nea1" n fa(tura fis(al" sau fa(tura de e:#edi&ie. La eli'erarea #roduselor 4i se ifa'ri(atelor #entru u1 intern sau #relu(rarea ulterioar" se nto( e4te 'on de (onsu . Conta'ilitatea #roduselor finite0 se ifa'ri(atelor 4i #roduselor re1iduale destinate )n1"rii se &ine (u a9utorul (ontului 21# 4P'()*125. !n de'it se nregistrea1" (ostul efe(ti) al #roduselor finite0 se ifa'ri(atelor0 #roduselor re1iduale intrate n gestiune0 o'&inute din #rodu(&ia #ro#rie #rin (reditul (onturilor Ct 611 4P'()*+,-. )2 7.895 sau 612 4A+t-:-t9,- .*3-;-.'25. Se (reditea1" (u )aloarea de 'ilan& a #roduselor finite ie4ite din gestiune #rin )n1are0 n (ores#undere (u Dt 711 4C(1t*; :/089'--50 (u #rodusele returnate #entru re edierea re'uturilor0 n (ores#undere (u Dt 611 4P'()*+,-. )2 7.895 4i Dt 612 4A+t-:-t9,- .*3-;-.'25" (u li#surile la i)entar0 n (ores#undere (u Dt 71 4 A;t2
*.

+?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25A (u (ele distruse n ur a (ala it"&ilor naturale #rin Dt 723 4P-2')2'- 23+2>,-(0.;25. Soldul de'itor re#re1int" )aloarea de 'ilan& a #roduselor finite0 se ifa'ri(atelor0 #roduselor re1iduale aflate n sto( la sfr4itul #erioadei de gestiune. !n #ra(ti(a (onta'il" #ot fi ntlnite 4i alte nregistr"ri (onta'ile aferente e:isten&ei 4i i4("rii #roduselor. Potri)it S.N.C. 4St(+*'-;2 )2 <9'@*'- B- <.t2'-.;250 #rodusele ai ai i(" dintre (ost 4i )aloarea reali1a'il" odifi("rilor odifi("rilor n are (a X.R.3.0 diferen&a se finite se e)aluea1" n 'ilan& la )aloarea (ea (onta'ilitate. Astfel0 da(" (ostul efe(ti) este nregistrea1" #rin ur "toarea for ul"8 Dt 71 4 A;t2 +?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25 Ct 21# 4P'()*125. !n (a1ul n (are n ur a e)alu"rii ulterioare a #roduselor aflate n sto( are lo( de#"4irea )alorii re1iduale nete sta'ilite n 'a1a e)alu"rii anterioare a #roduselor0 #entru su a (e de#"4e4te a(east" )aloare0 dar n li itele (ostului efe(ti)0 se nto( e4te for ula8 Dt 21# 4P'()*125 Ct #12 4A;t2 :20-t*'- (>2'.,-(0.;25. <ste de en&ionate (" n #ra(ti(a (onta'il" se ntlnes( 4i alte o#era&iuni s#e(ifi(e i4("rii #roduselor.

net"TXR3V. Qolosirea X.R.3. fa(e ne(esar" refle(tarea

aferente e:isten&ei 4i

Astfel #lusurile de #roduse (onstatate (u o(a1ia in)entarierii se refle(t" #rin nregistrarea ur "toare8 Dt 21# CP'()*125 Ct #12 CA;t2 :20-t*'- (>2'.,-(0.;25. Produsele returnate de ("tre (u #"r"tori 4i (lien&i se nregistrea1" la #re&ul de )alorifi(are #osi'il"8 Dt 21# CP'()*125
2+

Ct 622 CR2t*'0.'2. B- '2)*+2'. >'2,*'-;(' ;. <9'@*'-;2 :/0)*t25. Produsele re1iduale se )alorifi(" n (ondi&iile a((e#tate de utili1atorii interesa&i0 fie interni sau e:terni. Conta'ilitatea #roduselor re1iduale se organi1ea1" (u a9utorul (ontului 2*, Produse0 su'(ontul 2*,0/ Produse se(undare (are se de'itea1" (u )aloarea #roduselor re1iduale de#o1itate n )ederea )alorifi("rii 4i se (reditea1" (u #roduselor re1iduale ie4ite din de#o1it s#re a fi )alorifi(ate. Soldul este de'itor 4i re#re1int" )aloarea sto(urilor #roduselor re1iduale la #re&ul de )alorifi(are Tefe(ti)V. O#era&iunile aferente i4("rii 4i e:isten&ei #roduselor re1iduale se refle(t" n

(onta'ilitate (a 4i n (a1ul #roduselor finite. <)iden&a analiti(" a #roduselor finite0 se ifa'ri(atelor 4i #roduselor re1iduale se organi1ea1" (u a9utorul fi4elor sau (artelelor 4i se #oate de1)olta #e ti#uri de #roduse0 se ifa'ri(ate 4i #roduse re1iduale. La sfr4itul #erioadei de gestiune TluniiV infor a&iile #ri)ind #rodusele se generali1ea1" n registrul #entru (ontul 2*, Produse0 iar du#" #erfe(tarea C"r&ii infor a&iile #ri)ind sto(urile de #roduse se refle(t" n Bilan&ul (onta'il #e rndul 2/+ 00Produse. 2. C(0t.7-;-t.t2. <9'@*'-;(' $"rfurile (u#rind 'unurile a(6i1i&ionate n )ederea re)n1"rii n a(eea4i stare. Organi1area (onta'ilit"&ii "rfurilor este influen&at" de ai ult fa(tori. Un #ri fa(tor l re#re1int" for a (ir(ula&iei8 (u ridi(ata sau (u a "nuntul. !n (a1ul (ir(ula&iei "rfurilor (u ridi(ata0 )n1area se efe(tuea1" n 'a1" de do(u ente0 n(asarea ur nd a se reali1a0 de regul"0 ulterior0 #rin )ira ent. 2e ai(i re1ult" ne(esitatea utili1"rii (onturilor de (rean&e0 din o entul li)r"rii "rfurilor #n" la o entul a(6it"rii lor. !n (a1ul (ir(ula&iei (u a "nuntul0 )n1area se efe(tuea1" (u #lat" i ediat"0 n nu erar. Contul 217 CM9'@*'-5 se utili1ea1" #entru e)iden&a e:isten&ei 4i intrare a "rfurilor8 i4("rii ari

"rfurilor. <ste un (ont (u fun(&ie (onta'il" de a(ti) 4i se de'itea1" (u )aloarea de

2*

A(6i1i&ionate (u #lat" de la furni1ori0 n (ores#onden&" (u (reditul

(onturilor 521 CD.t('-- >2 t2'<20 1+*'t >'-:-0) @.+t*'-;2 +(<2'+-.;25" 522 CD.t('->2 t2'<20 1+*'t @.,9 )2 >9',-;2 ;2=.t250 la #re&ul de a(6i1i&ie f"r" TXA. Se nto( e4te A(t de a(6i1i&ieTAne:a nr. *5V. Cu (6eltuielile aferente #ro(ur"rii aterialelor #rin (reditul (onturilor

521 CD.t('-- >2 t2'<20 1+*'t >'-:-0) @.+t*'- +(<2'+-.;25" 522 CD.t('-- >2 t2'<20 1+*'t @.,9 )2 >9',-;2 ;2=.t25" 612 CA+t-:-t9,- .*3-;-.'25" 53! CA;t2 ).t('-- >2 t2'<20 1+*'t5" 531 CD.t('-- @.,9 )2 >2'1(0.; >'-:-0) '2t'-7*-'2. <*0+--5" 533 CD.t('->'-:-0) .1-=*'9'-;25 2t+A Cu adaosul (o er(ial aferent "rfurilor intrate0 (u#rins n #re&ul de

)n1are0 da(" e)iden&a

"rfurilor intrate se &ine la #re&ul de )n1are #rin (reditul "rfurilor returnate la #re&uri de utili1are #osi'il" n

(ontului 621 CA).(1 +(<2'+-.;5 Cu )aloarea

(ores#onden&" (u (reditul (ontului 622 CR2t*'0.'2. B- '2)*+2'2. >'2,*'-;(' ;. <9'@*'-;2 :/0)*t25. Creditul a(estui (ont rerfle(t" )aloarea de 'ilan& a #rin di)erse ("i8 Prin )n1are0 n (ores#onden&" (u (ontul 711 CC(1t*; :/089'-;('5A Ca li#suri (onstatate (u o(a1ia in)entarierii 4i #erisa'ilit"&i0 #rin de'itul (ontului 71 CA;t2 +?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25A Su a adaosului (o er(ial aferent "rfurilor )ndute0 n (a1ul (nd e)iden&a se "rfurilor ie4ite din gestiune

&ine la #re&ul de )n1are (u a nuntul0 #rin de'itul (ontului 621 CA).(1 +(<2'+-.;5A Pierderi din (ala it"&i0 #rin de'itul (ontului 723 CP-2')2'- 23+2>,-(0.;25A 2iferen&a dintre (ostul efe(ti) 4i )aloarea reali1a'il" net"0 n (ores#onden&" (u de'itul (ontului 71 CA;t2 +?2;t*-2;- (>2'.,-(0.;25.

2.5 CONTABILITATEA CREANELOR Crean&ele (onstituie o #arte a a(ti)elor (are tre'uie a(6itate ntre#rinderii de ("tre alte #ersoane fi1i(e 4i 9uridi(e la s(aden&a sta'ilit" #rin (ondi&iile (ontra(tului sau altor
22

a(te nor ati)e. SRL W Balan Plus W de&ine du#" (on&inutul e(ono i( ur "toarele feluri de (rean&e8 1. Creantele privind facturile comerciale re#re1inta datoria altor #ersoane fi1i(e sau 9uridi(e0 (arora SRL WCa#ital InterautotransW le-a a(ordat ser)i(ii de trans#ort si (are ur ea1a de a fi a(6itate ti # de o luna. Clientii0 de o'i(ei0 inde#lines( o (erere(o anda in 'a1a (areia se e:e(uta (o anda de trans#ortare a infor atii des#re (araus0 'enefi(iar0 ruta0 arfii. <a (u#rinde ar(a (a ionului0 ti#ul in(ar(aturii0 tona90

)olu 0 lo(ul0 data si ora in(ar(arii0 dastinatia0 )a a de tre(ere0 data li ita de #re1entare0 (onditiile s#e(iale0 datele des#re auto o'il0 nu arul de in atri(ulare0 nu ele soferului Tane:a *SAV. Toate li)rarile de ser)i(ii de trans#ort0 deoare(e SRL WCa#ital InterautotransW este #latitoare de TXA0 se do(u entea1a in fa(tura fis(ala Tane:a *SAV. In ea se indi(a datele des#re furni1or si (u #arator0 ar(a (a ionului0 ruta0 su a totala si0 deoare(e la ser)i(iile de trans#ort international nu se a#li(a TXA0 in ru'ri(a (ota TXA se )a ins(rie +\0 iar in ru'ri(a su a totala TXA se )a ins(rie +.++. Se fa( totalurile si 9os in stinga se #une sta #ila furni1orului0 iar in stinga a (u #aratorului. 2ata into( irii fa(turii este data #restarii definiti)e a ser)i(iului0 in (a1ul nostru #este - 1ile de la into( irea (ererii-(o anda. 2a(a lu(rarile efe(tuate si #ri ite (ores#und (onditiilor (ontra(tuale si (u #aratorul nu are re(la atii la (alitatea inde#linirii lu(rarilor0 a(est fa#t se do(u entea1a in A(tul de trans itere-#ri ire a lu(rarilor inde#linite Tane:a *SAV. A'solut toate )in1arile se ins(riu in Registrul )in1arilor0 (are se into( este lunar si in(lude data fa(turii0 nu arul ei0 data #ri irii fa(turii0 denu irea (u #aratorului0 des(rierea su((inta a li)rarii0 su a totala0 su a fara TXA0 total TXA. Astfel in luna de(e 'rie 2++, su a totala a li)rarilor (onstituia *.2-*/5..* lei0 dar total TXA 5,,,,.,, lei Tane:a /-V. In 'a1a Registrului )in1arilor si Registrului (u #ararilor lunar se into( este 2e(laratia #ri)ind TXA0 in (are se ins(rie )aloarea totala a li)rarilor (it si (u #ararilor fara TXA si su a TXA. In ane:a la 2e(laratia (u #ri)ire laTXA se ins(riu toate #ro(urarile0 (odul fis(al al furni1orului0 data eli'erarii si seria si nu arul fa(turii0 )aloarea totala din fa(tura a li)rarii fara TXA si su a totala a TXA aferenta li)rarii Tane:a /5V. 2. Avansuri pe termen scurt acordat a#are la a(ordarea a)ansurilor #entru
2/

#ro(urarea a(ti)elor. La a(ordare a)ansurilor n (ontul li)r"rii a(ti)elor T#rest"rii ser)i(iilorV. 2t 22- 00A)ansuri #e ter en s(urt a(ordate Ct 2-* 00Casa Ct 2-2 00Cont de de(ontare Ct 2-/ 00Cont )alutar. Soldul final al (ontului 22- la /* de(e 'rie *22-, lei Tane:a *?V. 3. Creane privind decontrile cu bugetul re#re1int" (rean&ele 'ugetului fa&" de ntre#rindere0 a#ar (a ur are a i #o1itelor sta'ilite )"rsate la 'uget n a)ans0 a su elor #l"tite n #lus la 'uget. Pentru generali1area infor a&iei #ri)ind e:isten&a0 nregistrarea 4i a(6itarea (rean&elor #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul 0 (u)enite ntre#rinderii din 'uget0 (onfor legisla&iei n )igoare0 este destinat (ontul de a(ti) 225 ;Crean&e #e ter en s(urt #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul Tane:a *?V. !n de'it P a)ansurile )"rsate la 'uget #ri)ind i #o1itele sta'ilite de legisla&ie #re(u 4i su ele #l"tite n #lus la 'uget0 n (redit P 4i #l"&ile n #lus su ele tre(ute n (ont #entru stingerea datoriilor aferente de(ont"rilor (u 'ugetul0 reali1ate n #erioada de gestiune (urent" sau ulterioar"0 #re(u re(u#erate din 'uget. Soldul de'itor re#re1int" datoriile 'ugetului fa&" de ntre#rindere la finele anului de gestiune. Astfel n (onta'ilitate la SRL WCa#ital InterautotransW la /* de(e 'rie 2++, soldul (ontului 225 este de ?.22+ lei. Pentru e)iden&a analiti(" sunt destinate ur "toarele su'(onturi8 225.* P (rean&e #e ter en s(urt a i #o1itului #e )enitR 225.2 P (rean&e #e ter en s(urt a altor i #o1ite 4i ta:e . 225./ P (rean&e #e ter en s(urt a ta:ei #e )aloare ad"ugat". !n #ri ul tri estru la SRL WCa#ital InterautotransW au a)ut lo( ur "toarele o#era&iuni e(ono i(e #e a(est (ont Tre(o #ensarea a)ansurilor #l"tite la finele #erioadei de gestiuneV8 *. 2. 4. #entru fondul so(ial Dt 533"1 Ct 225"2 P -520.? lei. #entru i #o1ite 4i ta:e Dt 713"! Ct 225"2- /+ lei. Creante pe termen scurt fata de personal se a(orda lu(ratorilor (u un
2-

anu it s(o#8 #ro(urarea

aterialelor0 #ieselor de s(6i '0 (o 'usti'ilului0 a(6itarea

ta:elor de (a1are0 de de#lasare0 diurna0 et(. La a(ordarea a)ansului se into( este for ula (onta'ila Dt 227 Ct 2 1 la su a a)ansului a(ordat. La utili1area a)ansului Dt 211 #entru #ro(urarea aterialelor0 (o 'usti'ilului Dt 713 #entru (6eltuielile de (a1are0 de#lasare0 diurna. Ct 227 la su a (6eltuilelor efe(tuate. In (a1ul (ind su a a)ansului de#aseste su a (6eltuilelor0 a(esta se restituie ne i9lo(it. La restituirea a)ansului in (asierie se into( este for ula Dt 2 1 Ct 227. La restituirea a)ansului din (ontul salariului se into( este for ula Dt 531 Ct 227 la su a de#asita. Titularul de a)ans este o'ligat (a in de(urs de 5 1ile de la a(ordarea a)ansului sau de la sosirea din de#lasare sa dea e:#li(atie #entru (e a folosit a)ansul. A(easta dare de sea a se ins(rie intr-un do(u ent nu it de(ont de a)ans0 in (are se indi(a nu ele0 #renu ele titularului de a)ans0 nu arul de(ontului si data into( irii0 destinatia a)ansului de(ontului de a)ans0 su a #ri ita0 total (6eltuit0 ane:a (are re#re1inta totalitatea do(u entelor 9ustifi(ati)e0 (are (onfir a utili1area a)ansului Tane:a *?AV. In (onta'ilitate la SRL W Balan Plus W se foloseste des 2area de sea a #ri)ind (6eltuielile din de#lasari Tane:a *?BV. In ea se indi(a data #le(arii in de#lasare0 ruta0 soferul0 auto)e6i(ulul0 (ine a (o andat ruta0 #un(tul de #ornire si data0 #un(tele de sosire si data0 tona9ul in(ar(aturii0 datele #re1entate de s#ido etru0 distanta #ar(ursa0 si #e )erso toate (6eltuielile din de#lasare. 2.# CONTABILITATEA MIDLOACELOR BNETI Pentru #"strarea nu erarului0 #re(u 4i efe(tuarea de(ont"rilor n nu erar la SRL W Balan Plus W este destinat" (asieria. Conta'ilitatea dis#oni'ilit"&ilor '"ne4ti din (asieria (o #aniei este organi1at" n (onfor itate (u ;Regulile #ri)ind &inerea o#era&iunilor de (as" n e(ono ia na&ional" a R$0 a#ro'ate #rin ^ot"rrea 7u)ernului R$ nr. S,- din 25 noi 'rie *..2. O#era&iunile de (as" sunt &inute de (onta'il P #ersoan" (u r"s#undere #entru #"strarea 4i folosirea aterial" i9loa(elor '"ne4ti. 3u erarul n (asierie este #ri it din
25

(ontul de de(ontare de ("tre (onta'il0 n 'a1a unui (e( '"nes(. La intrarea de nu erar se #erfe(tea1" ;2is#o1i&ia de n(asare (u (6itan&"0 nde#linite identi(. _ta #ila se #une n a4a od (a ` din ea s" ni ereas(" #e dis#o1i&ia de n(asare0 (are r" ne n do(u entele de (as" 4i ` #e (6itan&"0 (are se ane:ea1" la e:trasul 'an(ar res#e(ti) Tane:a *.V. <li'erarea nu erarului din (as" este legat" de a(6itarea salaria&ilor0 n 'a1a ;Listei de #lat"0 a a9utorului aterial 4i altor #l"&i salaria&ilor0 a a)ansurilor s#re de(ontare titularilor de a)ans0 (t 4i de efe(tuarea altor (6eltuieli #entru ne(esit"&ilor generale ale (o #aniei. 2o(u entul de 'a1" (are se nto( e4te la eli'erarea 'anilor din (as" este ;2is#o1i&ia de #lat" Tane:a *.V. La sfr4itul 1ilei de un("0 de regul"0 datele do(u entelor de n(asare 4i de #lat" anual. A(est sunt ns(rise de ("tre (onta'il n ;Registrul de (as"0 (are este #erfe(tat registru0 iar la doilea Tdeta4atV ser)e4te (a ra#ort n (onta'ilitate. <)iden&a o#era&iunilor #ri)ind e:isten&a 4i (asierie se &ine n (ontul de a(ti) 2-* ;Casa 4i (ontului 2-*. La SRL W Balan Plus W n luna e(ono i(e8 *. 2. #lata salariului Dt 531.1 Ct 2 1.1 /.?SS05S lei n(asarea i9loa(elor '"ne4ti din (ontul de de(ontare Dt 2 1"1 Ct 2 2"1 artie au a)ut lo( ur "toarele o#era&iuni i4(area i9loa(elor '"ne4ti din i4(area lor se #oate )edea n (artela

registru se (o #letea1" n 2 e:e #lare #rin foaie de indigo. Pri ul e:e #lar r" ne n

-++++ lei Tane:a *.V. La /* de(e 'rie 2++, soldul final al (ontului era + lei. Confor regula entului n )igoare0 se efe(tuea1" ino#inant in)entarierea (asierie de ("tre o (o isie s#e(ial"0 n a ("rei (o #onen&" intr"0 (el #u&in0 trei #ersoane0 in(lusi) (onta'ilul P 4ef. Re1ultatele in)entarierii se refle(t" n ;Pro(es )er'al de in)entariere a i9loa(elor '"ne4ti. i9loa(elor '"ne4ti li'er0 efe(tuarea #l"&ilor 4i n(as"rilor0 Pentru #"strarea

ntre#rinderea dis(6ide (onturi de de(ontare la 'an(i0 #rin (are se efe(tuea1" o#era&iunile de de(ontare. Pentru a des(6ide un (ont la 'an(" ntre#rinderea tre'uie s"
2,

nde#lineas(" 4i s" #re1inte8 Cerere de des(6idere a (ontuluiR Certifi(atul nregistr"rii de statR A(tul de (onstituire a ntre#rinderiiR Certifi(at de atri'uire a (odului fis(alR <:tras din registrul de stat (u #ri)ire la anagerR

Pre(esul )er'al de la adunarea de (onstituireR 2e(i1ia #ri)ind nregistrarea ntre#rinderiiR Ordin (u #ri)ire la anga9area (onta'ilului P 4ef R S#e(i entele (u se n"tuuri. SRL W Balan Plus W de&ine i9loa(e '"ne4ti ntr-un (ont de de(ontare 2-2.* ;Cont de de(ontare la $o'ias'an(a0 fil. 3r.. C6i4in"u 4i ntr-un (ont (urent n )alut" str"in" la BCA $o'ias'an(a sediu (entral. Atun(i (nd 'an(a eli'erea1" 'ani n (asierie se #erfe(tea1" un (e( 'an(ar0 iar (nd 'an(a o#erea1" (u de(ont"rile #ri)ind de(ontarea (u diferi&i furni1ori 4i a#ro)i1ion"ri din nu ele SRL WCa#ital InterautotransW se #erfe(tea1" ;2is#o1i&ia de #lat" T'an(ar"V. !n 1iua (nd a a)ut lo( o#era&iunea la 'an("0 ntre#rinderea ia e:trasul din (ont #entru al ane:a la do(u entele din (onta'ilitatea (o #aniei. <l tre'uie s" fie nso&it de do(u entele n 'a1a ("rora a fost nto( ite nregistr"rile. Soldul final din (ontul de de(ontare tre'uie s" fie egale (u soldul final din ulti ul e:tras din (ont. SRL Wae#elinW la 2- a#rilie 2++S a e is un ordin de #lat" su' nr. */S (u s(o#ul de a stinge datoria sa fa&" de SRL WCa#ital InterautotransW. !n ordinul de #lat" se ns(riu su' for " de (o #arti ente8 su a de 'ani0 #l"titorul (u (ont 'an(ar0 fis(al 4i tre1or"rial0 'an(a #l"titoare0 n (a1ul nostru este BC <:i 'an= SA0 (u (odul 'an(ii <>$$$222-220 a#oi se ns(rie 'enefi(iarul0 dease enea (u (odul 'an(ar0 fis(al0 tre1or"rial0 a#oi 'an(a 'enefi(iar" (u (odul s"u $OBB$222S-.. !n ur "torul (o #arti ent se indi(" destina&ia #l"&ii0 n (a1ul nostru #lata #entru ser)i(iile de trans#ort0 dease enea se indi(" ti#ul transferului nor al sau urgent0 data #ri irii0 data e:e(ut"rii0 se n"turile e itentului0 se n"turile 'an(ii. La ordinul de #lat" se ane:ea1"
2S

fa(tura n (are se des(rie n for " detaliat" ser)i(iul #restat. !n (a1ul nostru0 n antet se ns(riu datele 4i re(6i1itele 'an(are ale furni1orului0 a#oi se ns(rie nu "rul (ontra(tului- (o and"0 data e:#edierii0 $er(ure Ciu( TROV P C6i4in"u T$2V odul de e:#ediere0 date des#re #l"titor0 ruta ar(a (a ionului este STAb /*+YILAB 2?,0

su a de S++ dolari SUA ++ (en&i la (ursul B3$ n 1iua transferului Tane:a 2+V. Tot la a(ea4i dat"0 SRL WCa#ital InterautotransW a e is un ordin de #lat" nr. S+/ #entru a stinge datoria n su " de *2-50?/ lei fa&" de Qorti e: SRL. 2estina&ia #l"&ii fiind arenda (a ionului C^2?/-0 (odul tran1a(&iei ++*0 data #ri irii 2-.+-.2++S la ora */8528*. Tane:a 2+V. !n 'a1a ane:ei nu "rul 2*0 e:trasul din +-.+5.2++S0 #ute tran1a(&ii0 (odul )alutei0 (ursul0 a#oi ur "ri situa&ia (onturilor (urente n )alut" str"in". Ai(i sus n #artea drea#t" se ns(rie data ulti ei ai 9is su' for " de ta'el se ns(riu rula9ele8 de'itorY (reditor0 totalul0 soldul final0 et(. La a(est e:tras s-a ane:at ordinul de eli'erare a nu erarului nr.*. S-a eli'erat nu erar #rin Brega Oleg n 'a1a de#las"rii n Rusia. Se ns(rie o'ligatoriu nu "rul do(u entelor (onfir ati)e. Qor ula (onta'il" nto( it" la 'an(" 2T 222-?+,?-+*-SS CT *++*,++?-+* ,+++ c 2.S CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU Ca#italul #ro#riu P datoriilor. La deter inarea (a#italului #ro#riu din "ri ea lui se s(ade8 (a#italul ne)"rsat0 (a#italul retras0 #ierderea nea(o#erit"0 #rofitul utili1at al anului de gestiune. Ca#italul #ro#riu la SRL WCa#ital InterautotransW (u#rinde8 *. Capitalul statutar P "ri ea a#orturilor fondatorilor ntre#rinderii la nfiin&area a(esteia. $"ri ea (a#italului statutar la SRL W Balan Plus W este de 5-++ lei. <)iden&a sinteti(" se &ine n (ontul de #asi) /** ;Ca#ital statutar. !n (redit P )aloarea a#orturilor de#use de ("tre fondatori la nfiin&area ntre#rinderii0 a9or"rile0 (re4terile et( R n de'it P redu(erea (a#italului statutar. <)iden&a (a#italului statutar #oate fi ur "rit" n (artela (ontului /**0 dar n anul 2++, #e a(est (ont nu a fost nregistrat" ni(i o i4(are. La for area (a#italului statutar s-au nregistrat for ulele8
2?

"ri ea r" as" n a(ti)ele ntre#rinderii du#" s("derea

Dt 2 2 Ct 311 4i 2.

Dt 123 Ct 2 2 "sur" de #re(au&ie re1ona'il" #entru nl"turarea deregl"rilor

Rezerve P o

n desf"4urarea nor al" a a(ti)it"&ii finan(iare de #rodu(&ie. !n ansa 'lu0 re1ar)ele ntre#rindeii din (o #onen&a (a#italului #ro#riu se di)i1ea1" n8 ) Re1er)e sta'ilite de legisla&ie P "ri ea a(estei re1er)e este sta'ilit" de ini este de *+\ din (a#italul so(ial. legisla&ia n )igoare 4i diferen&ia1" n de#enden&" de ti#ul ntre#rinderii. Pentru so(iet"&ile (u r"s#undere li itat" (uantu ul legisla&ie ) so(iet"&ii0 o ent ) Re1er)ele #re)"1ute de statut "ri ea ei #oate fi "ri ea a(estei re1er)e se sta'ile4te de en&ionat" n statutul adunarea general" a aso(ia&ilor la for area ntre#rinderii 4i Pentru e)iden&a sinteti(" este destinat (ontul de #asi) /2* ; Re1er)e sta'ilite de

odifi(at" doar de adunarea general" a aso(ia&ilor. La

"ri ea a(estei re1er)e este de /+225 lei. Pentru e)iden&a sinteti(" este Alte re1er)e P "ri ea a(estei re1er)e #oate fi sta'ilit" de adunarea

destinat (ontul de #asi) /22 ; Re1er)ele #re)"1ute de statut . general" a aso(ia&ilor sau de (onsiliu dire(tor al (o #aniei. Pentru e)iden&a sinteti(" este destinat (ontul de #asi) /2/ ; Alte re1er)e. <)iden&a a(estor re1er)e #oate fi ur "rit" n (artela (onturilor res#e(ti)e /2*0 /22 4i /2/0 dar n anul 2++, soldul a(estor (onturi este + lei. /. aV Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) P (on&ine ur "toarele Core(tarea re1ultatelor anulor #re(eden&i P re#re1int" infor a&ia (o #onente8 generali1atoare #ri)ind re1ultatele (ore(t"rilor efe(tuate n #erioada de gestiune (urent". Pentru e)iden&a lui este destinat (ontul //* ;Core(tarea re1ultatelor #erioadelor #re(edente. Re(al(ul"rii se fa( de diferit #ro(ent #rin for ul" Dt 331 Ct 135. 'V Profit T#ierdereaV net P re#re1int" re1ultatul finan(iar al #erioadei de gestiune0 du#" i #o1itare. Pentru e)iden&" este destinat (ontul de #asi) /// ; Profit net T#ierdereaV a #erioadei de gestiune ;. !n (redit P (re4terea #rofitului0 n de'it P (re4terea #ierderilor. Soldul de'itor re#re1int" #ierderi 0 iar (retitor P #rofit. *. Su a #rofitului T#ierderiiV anului de gestiune #e fie(are tri estru se
2.

(al(ulea1" (a diferen&a dintre )eniturile 4i (6eltuieli di inuat" (u (6eltuielile #ri)ind i #o1itul #e )enit 4i se nregistrea1" n rndul *5+ al for ei 2 Tane:a *?V f"r" nto( irea for ulelor (onta'ile. La finele fie("rui tri estru su a dat" se tre(e n 'ilan&ul (onta'il rndul 5.+ (u a(ea4i denu ire. 2. La sfr4itul anului #rofitul T#ierdereaV se deter in" (a diferen&a dintre rula9ul de'itor 4i (reditor al (ontului /5* ;Re1ultatul finan(iar total0 (artele (ontului /5*. La finele anului n a(est (ont se tre( )eniturile 4i (6eltuielile ntre#rinderii0 (al(ulte n (onturile (lasei S 4i ,. 2u#" nregistrarea a(estor o#era&ii (onturile de )enituri 4i (6eltuieli se n(6id. Tre(erea n (ont a (6eltuielilor a(u ulate n #ri ul tri estru 2++S Dt 351 Ct 711 P /?++*/0-/ lei Dt 351 Ct 713 P ****-,+0+5 lei Dt 351 Ct 71 P 2/5+/50. lei Dt 351 Ct 722 P */52?0+. lei Tre(erea n (ont a )eniturilor a(u ulate n #ri ul tri estru anul 2++S Dt #11 Ct 351 P *S,-+2.0+, lei Dt #12 Ct 351E*.5S202, lei Dt #21 Ct 351E */..5+0+ lei Dt #22 Ct 351 F S?-20* lei. Rd P R( T/5*V Z*.*/550.5 lei 2e(i n #ri ul tri estru 2++S la SRL W Balan Plus W R(> Rd 4i s-a nregistrat for ula (onta'il"8 Dt 351 Ct 333 P *.*/550.5 lei. 2in #rofitul 'rut al #erioadei se s(ad datoriile #ri)ind i #o1itul #e )enit0astfel se (al(ulea1" #rofitul net *.*/550.5-T*.*/550.5[*5\VZ*,2,52055 4i se nto( e4te for ula (onta'il" Dt 333 Ct 731 2?S+/0/. lei. Profitul net a #erioadei de gestiune se tre(e la #rofitul nere#arti1at al anilor #re(eden&i #rin for ula Dt 333 Ct 332 *,2,52055 lei. !n felul a(esta soldul r" ne 1ero 4i este #reg"tit #entru o nou" #erioad"0 #entru refle(tarea re1ultatelor.

/+

2.6 CONTABILITATEA DATORIILOR 2atoriile re#re1int" su ele str"ine de finan&are0 #use la dis#o1i&ia ntre#rinderii de o institu&ie finan(iar"0 de furni1ori0 de #ersonal 4i al&i (reditori. 2u#" (on&inutul e(ono i( SRL W Balan Plus W de&ine datorii finan(iare0 (o er(iale 4i (al(ulateR n fun(&ie deter enul de a(6itare de&ine datorii #e ter en lung T(u ter enul de s(aden&" ai are de un anV 4i datorii #e ter en s(urt T(u ter enul de s(aden&" ai i( de un anV. Clasa a - a #lanului de (onturi (u#rinde datoriile #e ter en lung0 n a(est (o #arti ent SRL W Balan Plus W a a)ut doar un singur ti# de datorie n (ursul anului de gestiune 2++5 4i anu e (redite 'an(are #e ter en lung0 #entru e)iden&a ("ruia este destinat (ontul de #asi) -** (u a(eea4i denu ire0dar a(est (redit a fost restituit0 astfel n(t n 2++, la a(est (ont soldul a fost + lei. <)iden&a analiti(" se #oate ur "ri n (artela (ontului -**. !n de(ursul #ri ului tri estrului 2++S n-au fost o#era&iuni (are au generat i4("ri n a(est (ont. Clasa a 5 a #lanului de (onturi (u#rinde datoriile #e ter en s(urt0 n a(est (o #arti ent SRL WCa#ital InterautotransW are datorii (o er(iale 4i datorii (al(ulate. Pentru generali1area infor a&iei #ri)ind e:isten&a 4i i4(area datoriilor (u #ersonalul este destinat (ontul de #asi) 5/* ;2atorii fa&" de #ersonal #ri)ind retri'uirea un(ii 4i 5// ;2atorii #ri)ind asigur"rile0 iar n (a1ul datoriilor fa&" de #ersonal #ri)ind alte o#era&iuni P (ontul 5/2 ;2atorii fa&" de #ersonal #ri)ind alte o#era&iuni . La SRL WCa#ital InterautotransW (ontul 5/* la n(e#utul #ri ului se estru din 2++S a)ea soldul (reditor de *-5/**05/ lei. Pe #ar(ursul se estrului a(est (ont s-a (reditat la su a total" de *2*2?+0++ lei 4i s-a de'itat la su a de*2*2?+0 astfel la sfr4itul tri estrului a(est (ont are soldul (reditor n su " de *--+-20-* lei. <)iden&a a(estor datorii se organi1ea1" n registrul soldului 4i rota&iei (ontului 5/* 4i n (artela (ontului 5/*. Contul 5//0 are des(6is n (onta'ilitate 2 su'(onturi8 5//.* ;2atorii fa&" de fondul so(ial 4i 5//./ ;Asigurarea edi(al". Pe #ar(ursul lunii artie a)e ur "toarele nregistr"ri (onta'ile Tane:a 22V8 *. Cal(ulul CAS la fondul de salariu Dt 713.! Ct 533.3 P -55S/ lei
/*

2. A(6itarea datorii #ri)ind CAS Dt 533.3 Ct 2 2.1 P -55S/ lei /. Re&inerea din salariu 205\ -asigurarea -. A(6itarea datorii #ri)ind asigurarea edi(al" Dt 531 Ct 533.3 P *S52?2 lei edi(al" Dt 533.3 Ct 2 2 P *S52?2 lei.

Infor a&ia generali1atoare #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul se &ine #e (ontul de #asi) 5/- ;2atorii #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul. Contul 5/-0 are des(6is n (onta'ilitate ur "toarele su'(onturi8 5/-.* ; 2atorii #ri)ind i #o1itul #e )enit al #ersoanelor 9uridi(e0 5/-.** ; 2atorii #ri)ind i #o1itul #e )enit al #ersoanelor 9uridi(e0 5/-.S ; 2atorii #ri)ind i #o1itul #e )enit al #ersoanelor fi1i(e0 5/-.? ;2atorii #ri)ind alte i #o1ite 4i ta:e. Pe #ar(ursul lunii de(e 'rie a)e nregistr"ri (onta'ile8 *. 2. /. Refle(tarea datoriei #ri)ind i #o1itul #e )enit Dt 731 Ct 53 .1 P A(6itarea datoriei #ri)ind i #o1itul #e )enit din (ontul (rean&ei (u a(eea4i Refle(tarea i #o1itului de 5\ #entru 2?S+/0/. lei lei destina&ie Dt 53 .1 Ct 225.1 P 2?S+/0/. lei - ser)i(ii (are sunt a(6itate Dt 53!.! Ct 53 .11 - "rfurile #ro(urate de la #ersoane fi1i(e Dt 521 Ct 53 .11 - ser)i(ii de arend" #restate de lu(r"torii Dt 532.2 Ct 53 .11 - #enalitate #entru ne#lat" la ti # Dt 71 .3 Ct 53 .11 -. S2*0/, lei 5. ,. P 2*?0* lei S. Tane:a 2/V ?. .. *+. Cal(ulul ta:ei #entru a ena9area teritoriului Dt 713.! Ct 53 .6 P ,S+ lei Cal(ulul san(&iunilor e(ono i(e Dt 71 .3 Ct 53 Cal(ulul ta:ei #entru eli'erarea autori1a&iilor #entru trans#orturi rutiere
/2

ur "toarele

A(6itarea i #o1itului de 5\ din (ontul (rean&ei Dt 53 .11 Ct 225.2 P Re&inerea i #o1itului din salariu Dt 531.1 Ct 53 .7 P2*?0* lei lei A(6itarea i #o1itului din salariu din (ontul de de(ontare Dt 53 .7 Ct 2 2 Cal(ulul i #o1itului #e a#" Dt 713.! Ct 53 .6 P *++ leiZ2++
/

[+05lei

Z,S lu(r"tori[*+ lei Tane:a 2-V

interna&ionale Dt 713.! Ct 53 .6 ?*S..0./ lei Tane:a 25V. Infor a&ia generali1atoare #ri)ind arenda0 asigur"ri dire(te et( se &ine n (ontul 5/. ;Alte datorii #e ter en s(urt. Pe #ar(ursul lunii nregistr"ri (onta'ile8 *. 2.!. Cal(ularea datoriei #entru arend" 2t S*-02 Ct 5/.0/ P *S+/05, lei CONTABILITATEA CONSUMURILOR I CALCULAIA A(6itarea datoriei 2t 5/../ Ct 2-2 P */?0/. lei COSTULUI DE PRODUCIE 2eoare(e SRL W Balan Plus W este o (o #anie de trans#ort international i nu fa'ri(a ni i(0 nu )o anali1a #ra(ti( a(est (o #arti ent0 doar teoreti(. artie a)e ur "toarele

!n (onfor itate (u S3C / Co #onen&a (onsu urilor 4i (6eltuilelor ntre#rinderii #ute da defini&ie (lar" #ri)ind8

C(01*<*'-;2 sunt resursele (onsu ate #entru #entru fa'ri(area #roduselor 4i #restarea ser)i(iilor n s(o#ul o'&inerii unui )enit. C?2;t*-2;-;2 re#re1int" toate (6eltuielile 4i #ierderile #erioadei (are se s(ad din )enit la (al(ularea #rofitului #erioadei de gestiune. Consu urile #ot fi8 Consu uri dire(te P (onsu uri identifi(ate #e un' anu it ti# de #rodus sau alt o'ie(t de (6eltuieli ner i9lo(it. - (onsu uri dire(te de ateriale T aterie #ri "0 arti(ole a((esorii0 #iese de (o #letare #entru #rodu(&ia fa'ri(at"0 (o 'usti'il utili1at n s(o# te6nologi(0 et(.V - (onsu uri dire(te #ri)ind retri'uirea (ontri'u&ii la asigur"ri so(iale #e un(ii Tsalariu0 #re ii0 (on(edii0 un(a efe(ti) #restat"V

Consu uri indire(te de #rodu(&ieTCIPV P (onsu uri (are nu #ot fi identifi(ate dire(t #e un #rodus sau o'ie(t (on(ret de (6eltuieli. La sfr4itul #erioadei de gestiune CIP (ole(tat se re#arti1ea1" n (ostul de #rodu(&ieTAne:a nr.*,V. Pentru re#arti1are este ne(esar de a alege o 'a1" de re#arti1areTsalariu de 'a1"0(a#a(itatea de #rodu(&ie0 )aloarea oreYo ateriilor #ri e0 nr. de #restate0 total (onsu uri dire(teV. A#oi se (al(ulea1" (oefi(ientul de re#arti1are

du#" for ula8 = Z total CIP Y total 'a1a de re#arti1are. S3C #re)ede di)i1area CIP n )aria'ile 4i (onstante. Xaloarea CIPX se in(lude integral n (ostul de #rodu(&ie
//

indiferent de ni)elul utili1"rii de #rodu(&ie. CIPC se in(lude n (ost n de#enden&" de (a#a(itatea nor ati)". 2a(" (a#a(itate efe(ti)" este ai are sau egal" (u (ea ai i(" nor ati)" atun(i CIPC se in(lude integral n (ostul de #rodu(&ie0 dar da(" este

(a (a#a(itatea nor ati)" atun(i se in(lude #ar&ial n (ostul de #rodu(&ie n 'a1a gradului de utili1areT7UV0 (are se deter in" n felul ur "tor8 7U ZTdP.<QYCP. 3.V [ *++\. Confor S3C / (ostul de #rodu(&ie se for ea1" din trei gru#e de (onsu 8 -

(onsu uri dire(te de

ateriale T aterie #ri "0 arti(ole a((esorii0 #iese de (o #letare

#entru #rodu(&ia fa'ri(at"0 (o 'usti'il utili1at n s(o# te6nologi(0 et(.V - (onsu uri dire(te #ri)ind retri'uirea (ontri'u&ii la asigur"ri so(iale #e i9loa(elor fi:e0 #re(u un(ii Tsalariu0 #re ii0 (on(edii0

un(a efe(ti) #restat"V. un(itorilor au:iliari din (adrul

- (onsu uri indire(te de #rodu(&ie T(onsu ul #entru ntre&inerea 4i re#ara&ia 4i u1ura lor0 salariul su'di)i1iunii de #rodu(&ie0 (onsu ul de o'ie(te de in)entar #entru ne(esit"&i generale ale se(&iei #rodu("toare0 #lata #entru Confor #re)ederilor i9loa(ele fi:e n(6iriateV etodologi(e #entru deter inarea (ostului e:ist" 2 a(te

nor ati)e #entru deter inarea (ostului de #rodu(&ie8 S3C 2 4i S3C /. <:ist" ur "toarele eta#e8 *. 2o(u entarea 4i nregistrarea (onsu urilor n (onturile de (onsu ri dire(te 4i indire(te. 2. Re#arti1area (onsu urilor a(ti)it"&ii au:iliare asu#ra a(ti)it"&ii de 'a1" /. <)aluarea de4eurilor 4i s("derea lor din )aloarea (onsu urilor de ateriale. -. Re#arti1area (onsu ului indire(t de #rodu(&ie #e o'ie(te de (al(ula&ie. 5. Cal(ulul (ostului re'utului 4i s("derea lui din (onsu urile (al(ulate. ,. 2eter inarea #rodu(&iei n (urs de e:e(u&ie la sfr4itul #erioadei de gestiune 4i s("derea ei din totalul (onsu urilor. S. Cal(ula&ia (ostului efe(ti) #e o'ie(te de (al(ula&ie 4i unit"&i de (al(ula&ie. Co #ararea (u (ostul #lanifi(at 4i sta'ilirea a'aterilor. <:ist" ai ulte etode de (al(ula&ie a (ostuluiTAne:a nr.*SV8 M2t(). >2 +(<208- se a#li(" la ntre#rinderea (u #rodu(&ie indi)idual" 4i la (ele (u #rodu(&ie n serie uni(". Cara(teristi( #entru a(este ntre#rinderi este fa#tul (" #rodusele finite se o'&in ntr-un singur e:e #lar sau nu "r i( de e:e #lare.
/-

Co en1ile (lien&ilor #e

"sur" (e snt #ri ite se nregistrea1" n registrul (o en1ilor.

A(estora li se atri'uie un nu "r sau (od (are se )a nregistra ulterior #e toate do(u entele #ri are de (onsu uri (are se refer" la (o and" res#e(ti)". Ulterior0 se(&ia #lanifi(areY #rodu(&ie nto( e4te un do(u ent s#e(ial nu it (o anda (are #oate fi des(6is #entru o unitate #rodus sau ai ulte. !n el se nregistrea1"8 data 4i nu "rul (o en1ii0 e:e(utoare0 ter enul de e:e(utare a (o en1ii0 et(. Con(o itent (u lansarea (o en1ii n (onta'ilitatea se nto( e4te fi4a de e)iden&" analiti(" a (onsu urilor. M2t(). >2 @.82 se a#li(" la ntre#rinderile (u #rodu(&ie n #relu(rare a ateriilor #ri e 4i as" 4i n serie are0

(ara(teri1ate #rintr-un #ro(es te6nologi( si #lu0 desf"4urat n (te)a fa1e su((esi)e de aterialelor n ur a ("rora re1ulta #rodusul finit. as" 4i la

Xarianta (u se ifa'ri(ate se a#li(" la ntre#rinderile (u #rodu(&ie n (are du#" fie(are fa1" de fa'ri(a&ie P se ifa'ri(ate (are snt de#o1itate. Xarianta f"r" se ifa'ri(ate P (onfor

a(estei )ariante nu se (al(ulea1"

(ostul du#" fie(are fa1" de fa'ri(a&ie0 (i nu ai #entru #rodusul finit (are ur ea1" du#" ulti a fa1". A(east" se 'a1ea1" #e (onsiderentul (" din toate fa1ele anterioare #entru ulti a fa1" nu se o'&in se ifa'ri(ate0 (i #rodu(&ie n (urs de e:e(u&ie (are tre(e de la o fa1" la alta f"r" a fi de#o1itate sau (6iar da(" se de#o1itea1"0 atun(i #entru #erioade s(ute de ti # 0 (eea (e nu (ere (al(ulul (ostului. C(1t*; *0-t.' se (al(ulea1" du#" (e a (al(ularea lui folosi ur "toarea for ul"8 (al(ulat (ostul total de #rodu(&ie. Pentru

CU Z CT Y XPQ0 unde CU este (ostul unitar0 CT este (ostul total0 XPQ este )aloarea #rodu(&iei fa'ri(ate 2.1G CONTABILITATEA CONSUMURILOR" CHELTUIELILOR I VENITURILOR C6eltuielile re#re1int" di inu"rile de a)anta9e e(ono i(e (are a#ar n re1ultatul desf"4ur"rii a(ti)it"&ii e(ono i(o P finan(iare a ntre#rinderii. !n fun(&ie de dire(&iile efe(tu"rii SRL WCa#ital InterautotransW are (6eltuieli ale
/5

a(ti)it"&ii o#era&ionale 4i (6eltuieli #ri)ind i #o1itul #e )enit. Pentru (onta'ili1area lor sunt destinate (onturile S*/0 S*-0 S/*. Conturile sunt de a(ti)0 n de'it se refle(t" su ele (6eltuite (u total (u ulati) de la n(e#utul anului0 n (redit P tre(erea (6eltielilor a(u ulate la finele anului de gestiune la re1ultatul finan(iar. Contul S*/ ;C6eltuieli generale 4i ad inistrati)e se utili1ea1" #entru (onta'ili1area (6eltuielilor aferente deser)irii so(iet"&ii 4i gestiunii ntre#rinderii n ansa 'lu. Contul S*/0 n (adrul a(estei (o #anii0 are des(6is n (onta'ilitate ur "toarele su'(onturi8 S*/0* ;C6eltuieli (u #ri)ire la u1ura 4i re#ara&ia i9loa(elor fi:e0 S*/02; C6eltuieli (u #ri)ire la a orti1area a(ti)elor ne ateriale0S*/0/ ;C6eltuieli generale 4i ad inistrati)e 0 S*/0- ;I #o1ite 4i ta:e (u e:(e#&ia (6eltuieli #ri)ind i #o1itul #e )enit 0 S*/0. ;Alte (6eltuieli generale 4i ad inistrati)e . <)iden&a analiti(" a a(estor (6eltuieli #oate fi ur "rit" n (artelile (onturilor res#e(ti)e. Pe #ar(ursul lunii de(e 'rie au a)ut lo( ur "toarele o#era&iuni (onta'ile8 *. 2. /. -. Cal(ularea u1urii i9loa(elor fi:e Dt 713"1 Ct 12 "3 P ,+0.* lei Ser)i(ii 'an(are Dt 713.! Ct 2 2 P S5+ lei Ser)i(ii de audit Dt 713"! Ct 53!.3 P 2?+++ Cal(ularea fondului so(ial Dt 713"3 Ct 533"1 P S2? lei.

Contul S*- ;Alte (6eltuieli o#era&ionale este destinat generali1"rii infor a&iei #ri)ind (6eltuielile aferente a en1ilor0 #enalit"&ilor0 datoriilor du'ioase 4.a. <)iden&a lor #oate fi ur "rit" n (artela (ontului S*-. Pe #ar(ursul lunii *. 2. artie au a)ut lo( ur "toarele o#era&iuni (onta'ile8 Cal(ulul arendei (a ionului Dt 71 "2 Ct 53!"3 P *S+S0*, lei Cal(ulul arendei safeului Dt 71 "2 Ct 53!"3 P ,2+ lei.

C6eltuielile #ri)ind i #o1itul #e )enit se (al(ulea1" n 2e(lara&ia (u #ri)ire la i #o1itul #e )enit Tane:a *,V. Pentru e)iden&a a(estor (6eltuieli este destinat (ontul de a(ti) S/*. Xenitul re#re1int" aflu:ul glo'al de a)anta9e e(ono i(e o'&inute n (onturile ei0 re1ultat n #ro(esul a(ti)it"&ii ordinare a ntre#rinderii su' for " de #ro#riet"&ilor ntre#rinderii.
/,

a9orare a a(ti)elor

(are (ondu( la (re4terea (a#italului #ro#riu (u e:(e#&ia s#orurilor #e sea a a#orturilor

Xeniturile se #art n )enituri din a(ti)itatea o#era&ional" 4i neo#era&ional". <)iden&a lor se &ine n (onturile (lasei a , ;Xenituri0 fiind (onturi de #asi). !n (redit su ele )eniturilor (onstatate0 n de'it P ra#ortarea )eniturilor a(u ulate la (ontul /5*. La SRL WCa#ital InterautotransW )eniturile sunt refle(tate n (onturile ,**0,*20 ,2*0 ,22. Contul ,** ;Xenitul din a(ti)itatea de 'a1" este destinat generali1"rii infor a&iei #ri)ind totalitatea )eniturilor de la #restarea ser)i(iilor de trans#ort 4.a. <)iden&a lor #oate fi ur "rit" n (artela (ontului ,**. Pe #ar(ursul #ri ului tri estru din 2++S au a)ut lo( ur "toarele o#era&iuni (onta'ile8 *. 2. Cal(ulul )enitului de la #restarea ser)i(iilor de trans#ort Dt 221 Ct #11 Stornarea a(estei for ule (onta'ile n (a1ul a(ord"rii ra'atului trans#ort P *?+*2*?0.2. Dt 221 Ct #11 /S*?.0?, Contul ,*2 ;Alte )enituri o#era&ionale este destinat generali1"rii infor a&iei #ri)ind )eniturile o'&inute din ie4irea a(ti)elor (urente0 arendei (urente0 #re(u 4i su' for " de a en1i0 #enalit"&i et(. Pe #ar(ursul #ri ului tri estru au fost alte )enituri o#era&ionale n su " de *.5S202, lei0 astfel la sfr4itul anului soldul (reditor al a(estui (ont a r" as de *.5S202, lei. Contul ,2* ;Xenituri din a(ti)itatea de in)esti&ii (on&ine infor a&ie #ri)ind )eniturile o'&inute din ie4irea a(ti)elor #e ter en lung0 su' for " de do'n1i et(. Pe #ar(ursul #erioadei de gestiune au fost )enituri de */..5+ lei. Contul ,22 Xenituri din a(ti)itatea finan(iar" (on&ine infor a&ii #ri)ind )eniturile a(u ulate #e #ar(ursul #erioadei re1ultate din diferen&e #o1iti)e de (urs )alutar. Pe #ar(ursul #erioadei de gestiune au fost )enituri de S?-20* lei. 2.11 STRUCTURA I MODUL DE NTOCMIRE A RAPOARTELOR FINANCIARE !nto( irea ra#oartelor finan(iare este eta#a de finali1are a #ro(esului (onta'il. Ra#oartele finan(iare re#re1int" un sisite de indi(atori (are (ara(teri1ea1" a(ti)itatea e(ono i(o P finan(iar" a ntre#rinderilor desf"4urat" n de(ursul #erioadei.
/S

Ra#oartele finan(iare se nto( es( (onfor

for ularilor P ti# a#ro'ate de

$inisterul Qinan&elor0 se #re1int" n ter enele #re)"1ute de legisla&ia R.$. Ttri estriale P #n" la data de 2+ lunii (e ur ea1" du#" n(6iderea tri estruluiR anuale P de la 25.+* #n" la 2?.+2 a aunlui ur "torV 4i (u#rinde8 - Q* Bilan&ul (onta'il - Q2 Ra#ortul #ri)ind re1ultatele finan(iare - Q/ Ra#ortul #ri)ind flu:ul (a#italului #ro#riu - Q- 3ote e:#li(ati)e 4i ane:ele res#e(ti)e. Ra#oartele finan(iare se nto( es( 4i se a#ro'" n odul sta'ilit de a(tele legislati)e. Toate for ularele se se nea1" de (ondu("tor 4i (onta'ilul P 4ef al ntre#rinderii. Res#onsa'ilitatea #entru )eridi(itatea infor a&iei o #oart" gestionarul ntre#rinderii. Ra#oartele finan(iare #ot fi date #u'li(it"&ii0 #entru utili1atorii (ointeresa&i T'urse0 in)estitori0 (u #"r"tori0 furni1ori et(V Ane:e (u#rind infor a&ie *. ai a #l" de1)"luind diferite #"r&i din ra#oarte. Pentru nto( irea unor ra#oarte )eridi(e se nde#lines( ur "toarele #ro(eduri8 Anali1a o#era&iunilor e(ono i(e 4i refle(tarea a(estora n registrele datelor din do(u entele #ri are. !n (onta'ile. !n a(est s(o# se )erifi(" (ore(titudinea refle(t"rii n 'ilan&ul (onta'il a tuturor o#era&iunilor e(ono i(e 4i (ores#onden&a (onfor ale (onta'ilit"&ii sinteti(e 4i analiti(e. 2. Co #letarea ("r&ii ari Tse efe(tuia1" n odul anali1atV 4i nto( irea 'alan&ei de )erifi(are. La a(east" eta#" datele registrelor (onta'ile se tre( n (artea are0 n (are se (al(ulea1" rula9ele 4i soldul fie("rui (ont. 2u#" ter ninarea soldurilor0 a(estea se (o #ar" (u datele (onta'ilit"&ii analiti(e 4i se nto( e4te 'alan&a de )erifi(are. /. In)entarierea total" a #atri oniului 4i a datoriilor. !n (onfor itate (u i9loa(elor #re)ederile Legii (onta'ilit"&ii0 in)entarierea integral" se efe(tuia1" o dat" #e an n s(o#ul )erifi("rii 4i (onfir "rii datelor (onta'ile (u e:isten&a efe(ti)" a ntre#rinderii.
/?

(ontinuare su ele din (onturile (ores#ondente se refle(t" n registrele (ores#un1"toare

-.

!n(6iderea (onturilor la finele #erioadei de gestiune. !n(6iderea (onturilor

este un #ro(es (e se refle(t" la nto( irea ra#orteler anuale 4i (are in(lude #reg"tirea (onturilor #entru nregistrarea o#era&iilor #erioadei de gestiune ur "toare. 5. !nto( irea ra#oartelor finan(iare. o ent dat. Bilan&ul se Bilan&ul (onta'il Tane:a *?V este un ra#ort finan(iar n (are se refle(t" #atri oniul 4i situa&ia e(ono i(o P finan(iar" a ntre#rinderii la un <le entele #rin(i#ale ale 'ilan&ului sunt8 - A(ti)e #e ter en lung 4i s(urt T(a#itolul I 4i IIV - Ca#ital #ro#riu T(a#itolul IIIV - 2atorii #e ter en lung 4i s(urt T(a#itolul IX 4i XV Ra#ortul #ri)ind re1ultatele finan(iare (onfor S3C 5 Pre1entarea ra#oartelor finan(iare (u#rinde *5 #osturi (e refle(t" )eniturile0 (6eltuielile 4i #rofiturile T#ierderileV reali1ate n (ursul #erioadei de gestiune. La SRL WCa#ital InterautotransW n 2++S s-a o'&inut #rofit net n su " de 2,**.S lei. Ra#ortul #ri)ind flu:ul (a#italului #ro#riu (onst" din - (a#itole (are (u#rind datele odifi("rilor #"r&ilor (o #onente ale (a#italului #ro#riu su' as#e(tul gru#"rii #re)"1ute de (a#itolul III al 'ilan&ului (onta'il. Ra#ortul dat se nto( e4te n 'a1a rula9elor 4i soldurilor din (onturile (lasei a /-ia a #lanului de (onturi. !n a(est ra#ort se nregistrea1" odifi(area (a#italului #ro#riu fa&" de n(e#utul ei #rin n(asarea sau odifi(area total" a (onsu area lui. A(est ra#ort se n(6eie (u Total (are refle(t" (a#italului #ro#riu. Ra#ortul #ri)ind flu:ul i9loa(elor '"ne4ti are / (a#itole #rin(i#ale a9oritatea (a1urilor (ores#un1"toare flu:urilor de a(ti)itate a ntre#rinderii8 - o#era&ional"0 #entru (are este (reat" ntre#rinderea 4i (are n in(lude )enitul de 'a1" 4i (onstituie T*.S.,?V lei - de in)esti&ii0 (are (u#rinde )n1area de a(ti)e #e ter en lung 4i do'n1ile 4i (onstituie /5?+++ lei - finan(iar"0 enit" s" asigure #ri ele 2 feluri de a(ti)it"&i (u i9loa(e ne(esare 4i (are n (adrul SRL W Balan Plus W este T5++?5V.
/.

nto( e4te la anu ite ter ene (are (oin(id (u sfr4itul #erioadei de gestiune.

Qlu:ul net (onstituie *+..-S lei0 iar soldul este de -.+5,/ lei Tane:a *?V.

i9loa(elor '"ne4ti la sfr4itul #erioadei

La a(est" (o #anie (a 4i la restul ntre#rinderilor se nto( es( n afar" de ra#oartele finan(iare 4i ra#oarte (u (ara(ter statisti(. 5PC C6eltuieli 4i (onsu uri (are detali1ea1" (onsu urile 4i (lasifi(" (6eltuielile du#" stru(tur" Tane:a 2,V. !n a(est ra#ort statisti( se ns(rie u1ura a(ti)elor #e ter en lung0 (onsu uri 4i (6eltuieli #ri)ind retri'uirea asigur"ri edi(ale 4i so(iale0 (onsu uri 4i (6eltuieli un(ii0 (ontri'u&ii la ateriele0 alte (onsu uri 4i

(6eltuieli o#era&ionale0 )olu ul #rodu(&iei fa'ri(ate0 )enitul din )n1"ri0 din (are e:#ort0 (ostul )n1"rilor0 genuri se(undare de a(ti)it"&i et(. *P$ Prote(&ia #rote(&ia un(ii n el se indi(" nu "rul de lu(r"tori 4i (6eltuielile #entru un(ii.

un(ii Tane:a 2SV. A(est ra#ort statisti( se #arte n ur "toarele (a#itole8 un(".

CAP.*. <fe(ti)ul de salaria&i 4i re unerarea CAP.2. C6eltuieli #entru for&a de

CAP./.-A. <fe(ti)ul salaria&ilor la sfr4itul anului CAP./.-B. 7estiunea te6nologiilor infor a&ionale. CAP./.-C. Alte de (ategorii de #ersoane o(u#ate. CAP.-. Infor a&ii. An(6eta stru(tural" anual" a ntre#rinderii Tane:a 2?V n el se indi(" da(" n anul res#e(ti) fir a a a)ut a(ti)itate0 n (are luni a a(ti)at0 (nd a reluat a(ti)itatea0 (nd s-a odifi(at. A#oi su' for " de (a#itole se indi(" date generale8 *. 2. /. -. 5. ,. S. ?. Ca#italul statutar. Credite 4i #ru uturi #ri ite n (ursul anului. <fe(ti)ul de lu(r"tori. A(ti)itatea o#era&ional". Re#arti1area )enitului din )n1"ri #e ti#uri de (lien&i Xolu ul #rodu(&iei fa'ri(ate0 lu(r"rilor0 ser)i(iilor0 (onsu uri 4i (6eltuieli Re#arti1area )enitului din )n1"ri #e nu "rul ediu de salaria&i

#e toate a(ti)it"&ile In)esti&ii n (a#ital fi: reali1ate n anul de gestiune


-+

Ane:a 2, 4i 2S se #re1int" la 2e#arta entul de Statisti(" lunar #n" la data 250 anual #n" la /* artie. Pe lng" toate a(este ra#oarte SRL W Balan Plus W nto( e4te ur "toarele ra#oarte (u (ara(ter statisti(0 (are sunt s#e(ifi(e genului de a(ti)itate #e (are l #ra(ti(" 4i anu e8 Trans#ortul auto 4i lungi ea dru urilor auto de e:#loatare ad inistrati)" n el se ns(rie nu "rul total de auto)e6i(ole0 dintre (are #ro#rii 4i n(6iriate0 a(i)itatea 4i utili1area auto)e6i(olelor de trans#ortul arfurilor0 arf" sau destina&ie s#e(ial"Tane:a 2.V. i9loa(e de trans#ort auto. Ai(i se indi(" )enituri din arfuri0 Xolu ul de trans#ort (u

arfurilor0 dintre (are international0 interur'an0 su'ur'an0 #ar(ursul arfuri e:#ortate0 in tran1it0 i #ortate0 trans#orturi #e gru#e de

(6eltuieli #entru #ro(urarea (o 'usti'ilului si lu'rifiantilor Tane:a /+V. <i-S 00<:#ort de ser)i(ii. In el se ins(rie ti#urile de ser)i(ii0 (odul ser)i(iilor0 tara (are 'enefi(ia1a de ser)i(ii0 )aloarea e:#ortului Tane:a /*V. <i-? I #ort. In el se indi(a ti#ul ser)i(iilor0 (odul ser)i(iilor0 tara (are #restea1a ser)i(ii0 )aloarea i #ortului Tane:a /2V. La Ins#e(toratul Qis(al SRL WCa#ital InterautotransW #re1int" ur "toarele d"rii de sea "8 - ta:a #entru a ena9area teritoriului Tane:a 2-V. -#ri)ind su a )enitului a(6itat 4i i #o1itului #e )enit re&inut din a(estaTane:a *SV. -#ri)ind (al(ularea #ri elor de asigurarea o'ligatorie Tane:a 22V. La Co isia 3a&ional" de Asigur"ri So(iale se #re1int" #n" la data de *? a lunii ur "toare du#" tri estrul de gestiune 2area de sea " #ri)ind (al(ularea0 utili1area 4i transferarea (ontri'u&iilor de asigur"rii so(iale de stat.

ANALIZA ACTIVITATI I E C O N O M I C O EF I N A N C I A R E
-*

1. 1.1

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE Analiza structurii profitului perioadei de gestiune pina la impozitare

Re1ultatul finan(iar al a(ti)itatii intre#rinderii se (ara(teri1ea1a #rin su a #rofitului T#ierderilorV si a ni)elului renta'ilitatii o'tinute. Profitul re#re1inta de#asirea )eniturilor (istigate de intre#rindere asu#ra (onsu urilor si (6eltuielilor su#ortate de a(easta in a(ti)itatea de intre#rin1ator. Cantitati) #rofitul se deter ina in felul ur ator8 Profitul T#ierdereaV Z Xenituri P Consu uri si (eltuieli Cu (it este ai are )aloarea )eniturilor (u atit )a fi ai ridi(ata )aloarea #rofitului0 si ari ii in)ers0 (resterea )alorii (onsu urilor siYsau a (6eltuielilor du(e la di inuarea la i #o1itare0 (are #oate fi e:#ri ata #rin relatia8 PPIZ RAO ]Y- RAI ]Y- RAQ ]Y- R< unde8 PPI P #rofitul T#ierdereaV #ina la i #o1itare0 RAO P re1ultatul din a(ti)itatea o#erationala0 RAI P re1ultatul din a(ti)itatea de in)estitii0 RAQ P re1ultatul din a(ti)itatea finan(iara0 R< - re1ultatul e:(e#tional. A#re(ierea dina i(ii si stru(turii #rofitului #erioadei de gestiune #ina la i #o1itare
Indi(atori 1. 2. 3. . 5. RAO RAI RAF RE PPI Anul #re(edent Su a 0 lei Pondere0\ 2+/S--S .?.?? T2/,,+V -*.2 T.5*.V -+.-, 5,*22.S 2+,+/.2 *++.++ Anul de gestiune Su a 0lei Pondere0\ 2,.2-? ?S.,2 22*SS.2 T/++SV -+.. *??S5 ,.* /+S2.+ *++.++ A'aterea a'solut" Su a 0lei Pondere0\ -*S,?*.. -**.2, ]-5?/]?.],5*2 -+.--/S2-. ]/.-*S5/*+2 :

#rofitului. Anali1a in(e#e (u a#re(ierea in dina i(a a stru(turii #rofitului T#ierderiiV #ina

C(0+;*8-2I 2in datele #re1entate in ta'elul de ai sus re1ulta (a SRL B)*)+ P*,- a o'tinut un re1ultat finan(iar #o1iti) atit in anul de gestiune (it si in anul #re(edent. In anul de gestiune ari ea #rofitului #ina la i #o1itare a (onstituit /+S2.+ lei0 (eea (e #re1inta o di inuare (u *S5/*+2 lei fata de ari ea #erioadei #re(edente. $i(sorarea #rofitului #ina la i #o1itare a fost deter inata de di inuarea ari ii #rofitului o'tinut din a(ti)itatea o#erationala si de di inuarea re1ultatului e:(e#tional0 (are au (ondus la redu(erea ari ii #rofitului (onta'il (u *S,?*.. lei si res#e(ti) /S2-. lei.
-2

Asu#ra ri ii #rofitului #ina la i #o1itare a influientat #o1iti) redu(erea #ierderilor din a(ti)itatea in)estitionala si (ea finan(iara0 (are au (ontri'uit la a9orarea #rofitului (onta'il (u -5?/- lei si res#e(ti) ,5*2 lei. < de entionat (a #onderea (ea ai are in #rofitul #ina la i #o1itare o detine #rofitul din a(ti)itatea o#erationala0 (eea (e este a#re(iat #o1iti)0 deoare(e refle(ta desfasuraea nor ala a a(ti)itatii intre#rinderii. 1. Analiza factoriala a profitului din activitatea operational Anali1a fa(toriala a #rofitului din a(ti)itatea o#erational" #resu#une sta'ilirea si (al(ulul influientei fa(torilor" (are au (ontri'uit la odifi(area in dina i(a a #artilor (o #onente ale #rofitului din a(ti)itatea o#erational". A0.;-8. @.+t('-.;. . >'(@-t*;*- )-0 .+t-:-t.t2. (>2'.t-(0.;9.
I0)-+.t('*. Profitul 'rut 2. Alte )enituri o#era&ionale /. C6eltuielele (o er(iale -. C6eltuiele generale 4i ad inistrati)e 5. Alte (6eltuieli o#erationale ,. Profit T#ierdereV din a(ti)itatea o#erationalaTr d*]rd2-rd/rd--rd5V A0*; >'2+2)20t ,5*?5-. 25+++ 2.S//,* *5/2S-* 2+/S--S A0*; )2 =21t-*02 SS*.?SS 2,-25 5?**S+S *,,5/2,.2-? A7.t2'2. .71(;*t9 ]*2+*/2? ]*-25 ]2?/?/-, ]*/2,+, -*S,?*.. R28*;t.t*; -0@;*20,2]*2+*/2? ]*-25 -2?/?/-, -*/2,+, >

C(0+;*8-2I !n 'a1a datelor din ta'el #ute afir a (a #rofitul din a(ti)itatea o#era&ional" o'&inut de SRL B)*)+ P*,- n anul de gestiune s-a redus fa&" de #re(edent (u *S,?*.. lei. A(easta di inuare a fost influen&at" de (re4terea (6eltuielelor generale 4i ad inistrati)e 4i (re4terea altor (6eltuieli o#era&ionale0 (are au dus la di inuarea indi(atorului anali1at (u 2?/?-, lei 4i res#e(ti) (u */2,+, lei. Totodat"0 (re4terea n dina i(" a #rofitului 'rut (t 4i a altor )enituri o#era&ionale au (ondi&ionat a9orarea #rofitului din a(ti)iatea o#era&ional" (u *2+*/2? 4i res#e(ti) *-25 lei. !n (a1ul unei gestionari ai efi(iente a (6eltuielelor generale 4i ad inistrati)e 4i a altor (6eltuieli o#era&ionale ntre#rinderea )a #utea #e )iitor s" a9ore1e #rofitul din a(ti)itaea o#era&ional" (u 2.S+.52 T2?/?-,]*/2,+,V. 1.3 Analiza factoriala a profitului brut
-/

Co #onenta (ea ai i #ortanta a #rofitului din a(ti)itatea o#erationala re#re1inta #rofitul 'rut0 de a(eea in anali1a for arii #rofitului 0 studiului #rofitului 'rut i se a(orda oatentie deose'ita. D.t2 -0-t-.;2 >20t'* .0.;-8. @.+t('-.;. . >'(@-t*;*- 7'*t
I0)-+.t('1. V20-t*'- )-0 :-08.'2. C(1t*; :-08.'-;(' 3. P'(@-t*; 7'*t $')1 F ')2% A0*; >'2+2)20t 2*+..*-S *-5?+5.? ,5*?5-. R2+.;+*;.t *?/-.S2*+/.+5,* S.5.*,/ A0*; )2 =21t-*02 *S2*5-,S .-.55.+ SS*.?SS

C.;+*;*; -0@;*-20t2- @.+t('-;(' .1*>'. <()-@-+.'-- >'(@-t*;*- 7'*t -0 )-0.<-+.


F.+t('1. eXPQ 2. eStr. si sorti PX 3. eCost unitar 4. ePret la PQ M2t(). )2 +.;+*; e\XXP[P''a1aY*++ P're(-P''a1a-ePB)) - TCXP(ur-CXPre(V XXP(ur-XXPre( C.;+*;*; -0@;*-20t2@.+t('-;(' -2?.S-[,5*?5-.Y*++ S.5.*,/-,5*?5-.-T-*?SV -T.-.55.+-*+/.+5,*V *S2*5-,S-*?/-.S2R28*;t.t*; -0@;*-20t2-*?S/-/+..? ]//*-+--.. ]?.-.S* -**/-25? ]*2+*/2?

e\XXP Z CXre(YC)'a1a [*++-*++ Z -2?.SC(0+;*8-28 In 'a1a datelor din ta'el #ute dedu(e (a #rofitul 'rut a inregistrat o (restere fata de #re(edent (u *2+*/2? lei. A(easta odifi(area fost influientata #o1iti) de a9orarea stru(turii si di)ersifi(area ser)i(iilor de trans#ort #restate0 (area dus la a9orarae indi(atorului re1ultati) (u //*-+--.. lei. 2i inuarea (ostului de #rodu(tie a deter inat (resterea #rofitului 'rut (u ?.-.S* lei. Totodata a(easta odifi(are a fost influientata negati) de redu(erea )eniturilor din )in1ari si redu(erea #retului la ser)i(iile #restate0 (are au dus la di inuarea #rofitului 'rut (u *?S/-/+..? lei si res#e(ti) (u **/-25S lei. Re1er)a de (restere #e )iitor (onstituie /++S,?S..? lei. 1.4 Analiza rezultatelor din activitatea de investitii si financiara Xo a#re(ia ari ea 4i stru(tura #rofitului T #ierderilor V din a(ti)itatea neo#era&ionala ale SRL B)*)+ P*,- n (o #ara&ie (u reali1arile anului #re(edent. !n 'a1a datelor din Ra#ortul #ri)ind re1ultatele finan(iare )o (onstrui ta'elul analiti(. A>'2+-2'2. -0 )-0.<-+. . <.'-<-- B- 1t'*+t*'-- >'(@-t*;*- $>-2')2'-;('% )-0 .+t-:-t.t2. 02(>2'.,-(0.;9

--

I0)-+.t('-

*. Profit din a(ti)itatea de in)esti&ii 2. Profit din a(ti)iatea finan(iar" /. Re1ultatul e:(e#&ional -. Total #rofit T#ierdereV din a(ti)itatea neo#era&ional " Trd*]Yrd2]Y-rd/V

A0*; >'2+2)20t Su a 0 Pondere0 lei \ T2/,,+V -*+/0*2 T.5*.V --*0-?

A0*; )2 =21t-*02 Su a 0lei Pondere0 \ 22*S5?02? T/++SV -S0.+

A7.t2'2. .71(;*t9 Su a 0lei Pondere0 \ ]-5?/]*,*0],5*2 ]//05?

5,*222.-5

2--0, *++0++

*??S5 /?+-2

-.0,* *++0++

-/S2-. ]*5+.S >

-*.-0..

C(0+;*8-2. 2in ta'elul dat re1ult" (" SRL B)*)+ P*,- a o'&inut un re1ultat finan(iar #o1iti) din a(ti)itatea neo#era&ionala att n anul de gestiune (t 4i n anul #re(edent0 n ari e de /?+-2 4i res#e(ti) 22.-5 lei. !n anul #re(edent #rofitul din a(ti)itatea neo#era&ional" a fost o'&inut #e sea a re1ultatului e:(e#&ional0 (are a (onstituit 5,*2- lei0 iar in anul de gestiune 4i #e sea a #rofitului n a(ti)itatea de in)esti&ie. 2e en&ionat (" #onderea (ea ai are n su a total" a re1ultatului din a(ti)itatea neo#era&ional"0 n anul de gestiune re)ine #rofitului din a(ti)itatea de in)esti&ie0iar n anul #re(edent i re)ine re1ultatului e:(e#&ional.

-5

Pentru a o'&ine o a9orare a #rofitului din a(ti)itatea neo#era&ional" e ne(esar s" se e:a ine1e din (e (au1" s-a o'&inut #ierderea n a(ti)itatea finan(iar" att n anul (urent (t 4i n anul #re(edent. 2. ANALIZA RENTABILITATII

2.* Analiza rentabilitatii din vinzari Renta'ilitatea re#re1int" un indi(ator al efi(ien&ei0(are e:#ri " (a#a(itatea ntre#rinderii de a (4tiga #rofit. Renta'ilitatea se deter in" (a ra#ort din efe(tele e(ono i(e 4i finan(iare o'&inute de ntre#rindere 4i eforturile de#use #entru o'&inerea a(estora. Qor ula de 'a1a a (al(ului renta'ilit"&ii este8 R<3TABILITAT<A Z <fe(t e(ono i( 4i finan(iarY<fort [ *++ !n #ra(ti(a e(ono i("0 renta'ilitatea #oate (a#"ta diferite for e0 du#" (u se s(6i '" #"r&ile (o #onenteale for ulei de 'a1". !n (alitate de efe(t se utili1ea1" #rofitul0di)identele et(0iar n (alitate de efort P (ostul )n1"rilor0a(ti)ele totale0(a#italul #ro#riu0(a#italul #er anent0et(. R)) Z P3YXX [ *++ Renta'ilitatea )eniturilor din )n1"ri0 (al(ulat" n 'a1a #rofitului net0 re#re1int" indi(atorul final n siste ul indi(atorilor renta'ilit"&ii )eniturilor din )n1"ri 4i arat" (t #rofit net a generat ntre#rinderea la un leu )enituri din )n1"ri. !n #ra(ti(a analiti("0 n (ele ai dese (a1uri0 se anali1ea1" renta'ilitatea )eniturilor din )n1"ri (al(ulat" n 'a1a #rofitului0 deoare(e ni)elul a(estui indi(ator refle(t" (t de efe(ti) ntre#rinderea gestionea1" )n1"rile0 (osturile 4i #re&urile de )n1are a #roduselor0 "rfurilor 4i ser)i(iilor #restate0 #entru (" s(o#ul ori("rei ntre#rinderi l (onstituie a9orarea )olu ului )n1"rilor n )ederea o'&inerii unui #rofit (t ai are. Anali1a n(e#e (u a#re(ierea general" a dina i(ii ni)elului renta'ilit"&ii )enitului din )n1"ri. !n (alitate de surse de infor a&ii se utili1ea1"8 Ra#ortul #ri)ind re1ultatele finan(iareR Planul de afa(eri al ntre#rinderii. A>'2+-2'2. )-0.<-+-- '20t.7-;-t9,-- :20-t*'-;(' )-0 :/089'I0)-+.t('A0*; >'2+2)20t 1. V20-t*; )-0 :/089'2*+..*-S 2. P'(@-t*; 7'*t ,5*?5-. 3. P'(@-t$>-2')2'2% )-0 2+/S-.+t-:-t.t2. (>2'.t-(0.;. . P'(@-t*; >/09 ;. -<>(8-t.'2 2+,+/.2 5. P'(@-t 02t *,?.522 R20t.7-;-t.t2. :20-t*'-;(' )-0 :/089'-"+.;+*;.t9 /0 7.8. /+0?. P'(@-t*; 7'*t .0,5 P'(@-t$>-2')2'2% )-0 .+t-:-t.t2. (>2'.t-(0.;. .0S, P'(@-t*; >/09 ;. -<>(8-t.'2 ?0+* P'(@-t 02t A0*; )2 =21t-*02 *S2*5-,S SS*.?SS 2,.2-? /+S2.+ 2,**.S --0?*05, *0S? *05* A7.t2'2. .71(;*t9 -/??/,?+ ]*2+*/2? -*S,?*.. -*S5/*+2 -*-2?/25 ]*/0.5 -?0+. -S0.? -,0-.
-,

C(0+;*8-2. 2in (al(ulele efe(tuate n ta'el #ute (onstata (" la SRL B)*)+ P*,- renta'ilitatea )eniturilor din )n1"ri0(al(ulat" n 'a1a #rofitului 'rut" s-a a9orat (u */0.5\ n anul (urent. A(est" odifi(are a fost influien&at" #o1iti) de (re4terea #rofitului 'rut0 (are n anul de gestiune este de SS*.?SS lei0 adi(" (u *2+*/2? lei ai ult de(t n anul #re(edent. Astfel0 ni)elul renta'ilit"&ii )eniturilor din )n1"ri0(al(ulat" n 'a1a #rofitului 'rut0 n anul #re(edent a (onstituit /+0?.\0 adi(" la fie(are leu )enituri din )n1"ri s-a o'&inut /+0?. 'ani #rofit 'rut0 dar n anul de gestiune --0?-\. Renta'ilitatea )eniturilor din )n1"ri0(al(ulat" att n 'a1a #rofitului din a(ti)itatea o#era&ional" (t 4i din #rofitul #n" la i #o1itare0 (t 4i din #rofitul net n #erioada dat" (unos( o di inuare (u ?0+. #un(te #ro(entuale04i res#e(ti) S0.?\R ,0-.\. . Analiza rentabilitatii activelor

!n #ro(esul desf"4ur"rii a(ti)it"&ii e(ono i(o-finan(iare0ntre#rinderea utili1ea1" 4i (onsu " resurse e(o i(e0 nu ite a(ti)e. 2e efi(ien&a utili1"rii a(estora de#inde (a#a(itatea ntre#rinderii de a su#ra)e&ui su' as#e(t finan(iar0 de a atrage i9loa(e '"ne4ti de la (u #"r"tori 4i a a(6ita0n ter enele sta'ilite0datoriile a(esteia. Renta'ilitatea a(ti)elor Trenta'ilitatea e(ono i("V refle(t" ni)elul #rofitului o'&inut de la fie(are leu al i9loa(elor in)estite n (ir(uitul ntre#rinderii0indiferent de sursa de finan&are a a(estora. D.t2 -0-,-.;2 >20t'* .0.;-8. '20t.7-;-t9,-- .+t-:2;('
I0)-+.t('*. Xenitul din )n1"ri 2. Profitul #n" la i #o1itare /. Xaloarea edie a a(ti)elor -. Renta'ilitatea )eniturilor din )n1"riTrd2Yrd*[*++V 5. 3u "rul de rota&ii a a(ti)elorTrd*Yrd/V ,. Renta'ilitatea a(ti)elor Trd2Yrd/[*++V A0*; >'2+2)20t 2*+..*-S 2+,+/.2 ,?/5/S* .0S, /0+? /+0*A0*; )2 =21t-*02 *S2*5-,S /+S2.+ ?+/+-+* *0S? 20*/0?2 A7.t2'2. -/??/,?+ -*S5/*+2 ]**.5+/+ -S0.? -+0.2,0/2

C.;+*;*; -0@;*-20,2- @.+t('-;(' ;. )2:-2'2. 0-:2;*;*- '20t.7-;-t9,-- .+t-:2;('


N'. N'. I0)-+.t('+.;+ S*71. R20t.:.:. N'. )2 '(t.,--1. G .0S, /0+? 2. 1 3. 2 *0S? *0S? /0+? 20*R20t.7-;-t.t2. .+t-:2;(' /+0+, 50-? /0?2 C.;+*;*; -0@;*-20,2@.+t('-;(' 50-?-/+0+, /0?2-50-? R28*;t.t*; $JKE% -02-05? -*0,, D20*<-'2. @.+t('*;*od R).). od nr.rot
-S

C(0+;*8-2. 2in (al(ulele efe(tuate ai sus se o'ser)" o di inuare a ni)elului a(ti)elor n anul de gestiune fa&" de anul #re(edent (u 2,02- #un(te #ro(entuale. A(east" redu(ere a fost influien&at" de a 'ii fa(tori. 2i inuarea renta'ilit"&ii din )n1"ri (u S0.?\ a dus la di inuarea renta'ilit"&ii a(ti)elor (u 2-05? #un(te #ro(entuale. !n anul de gestiune se o'ser)" o n(etinire a rota&iilor a(ti)elor (u +0.- ori0 (eea (e a (ondi&ionat redu(erea renta'ilit"&ii a(ti)elor (u *0,,\. Cau1ele (are au dus la di inuarea renta'ilit"&ii a(ti)elor sunt8(re4terea duratei de #restare a ser)i(iilor 4i (re4terea duratei de n(asare a (rean&ei #e ter en s(urt. < de en&ionat fa#tul (" ni)elul renta'ilit"&ii a(ti)elor este foarte redus n a 'ele #erioade0 (eea (e nu )a #er ite SRL B)*)+ P*,- s"-4i (reas(" a(ti)ele sale ntr-o #erioad" de ti # (t ai s(urt". .3 Analiza rentabilitatii capitalului permanent

Renta'ilitatea (a#italului #er anent refle(t" (a#a(itatea ntre#rinderii de a utili1a (a#italul #ro#riu 4i sursele atrase #e ter en lung n )ederea o'&inerii #rofitului 'rut 0 adi(" (ara(teri1ea1" "ri ea #rofitului net o'&inut la fie(are leu (a#ital #er anent. Anali1a renta'ilit"&ii (a#italului #er anent este i #ortant" #entru di ensionarea eforturilor #entru o'&inerea unui #rofit net0 n ra#ort (u re1ultatele (on(uren&ei s#e(ifi(e do eniului unde a(ti)ea1" fir a. Renta'ilitatea (a#italului #er anent e:#ri " legatura (are e:ist" ntre re1ultatul finan(iar net 4i (a#italul #er anent0 adi(" se deter in" n 'a1a ra#ortului8 R(#er Z P3 Y CP Ca#italul #er anent re#re1int" su a (a#italului #ro#riu 4i a datoriilor #e ter en lung. D.t2 -0-,-.;2 >20t'* .0.;-8. @.+t('-.;9 . '20t.7-;-t9,-- +.>-t.;*;*- >2'<.020t
I0)-+.t('. P'(@-t*; >/09 ;. -<>(8-t.'2 5. P'(@-t 02t #. V.;(.'2. <2)-2 . +.>-t.;*;*- >2'<.020t 7. V.;(.'2. <2)-2 . .+t-:2;(' 6. R20t.7-;-t.t2. .+t-:2;('$')1K')5L1GG% !. C('.>('t*; )-0t'2 :.;(.'2. .+t-:2;(' B- +.>-t.;*; >2'<.020t$')5K') % 1G. R.t. +('2;.,-2- )-0t'2 PN BPPI$')2K')1% 11. R20t.7-;-t.t2. +.>-t.;*;*>2'<.020t$')2K') L1GG% S-<7(; PPI PN C PER A R. PF R+ R+ >2' A0*; >'2+2)20t 2+,+/.2 *,?.522 /**+-+,?/5/S* /+0*20*. +0?2 5-0/* A0*; )2 =21t-*02 /+S2.+ 2,**.S 2./-?/2 ?+/+-+* /0?2 20S/ +0?5 ?0?. A7.t2'2. .71(;*t9 -*S5/*+2 -*-2?/25 -*S55S2 ]**.5+/+ -2,0/2 ]+05]+0+/ --50-*

C.;+*;*; -0@;*-20,2- @.+t('-.;2 .1*>'. R+ >2' >'-0 <2t(). 1*71t-t*,-2- /0 ;.0,


-?

N'. +.;+ 1. 2. 3. .

N'. S*7 1 G. 1. 2. 3.

F.+t('- -0t2')2>20)20,R. PF R+ /+0*/0?2 /0?2 /0?2 20*. 20*. 20S/ 20S/ +0?2 +0?2 +0?2 +0?5

I0)-+.t(' *; .0.;-8.t 5-0*2 ,0?5 ?055 ?0?,

C.;+*;*; -0@;*-20,2@.+t('-;(' ,+?5-5-0*2 ?055-,0?5 ?0?,-?055

R28*;t.t* ;$JKE% --S02S ]*0S ]+0/* --50-*

D20*< -'2. @.+t('* ;*od Ra od PQ od R(

C(0+;*8-2. 2in (al(ulele efe(tuate ai sus se o'ser)" (" la SRL B)*)+ P*,- renta'ilitatea (a#italului #er anent n anul #re(edent (onstituie 5-0/*\ 0 adi(" la un leu i9loa(e #er anente de finan&are s-a (4tigat 5-0/2 lei #rofit net0dar n anul de gestiune s-a o'&inut doar ?0?. lei0 astfel nregistrnd o redu(ere fa&" de #re(edent (u -50-* #un(te #ro(entuale. $i(4orarea renta'ilit"&ii (a#italului #er anent a fost influien&at" de s("derea renta'ilit"&ii a(ti)elor0 (are a dus la di inuarea indi(atorului anali1at (u -S02S \. Asu#ra indi(atorului anali1at au influien&at #o1iti) #rg6ia finan(iar" 4i di inuarea #resiunii fis(ale0 (are au dus la a9orarea renta'ilit"&ii (a#italului #er anent (u *0S 4i res#e(ti) (u +0/* \. Analiza rentabilitatii capitalului propriu !n #ro(esul desf"4ur"rii a(ti)it"&ii e(ono i(e0 ntre#rinderea (onsu " resurse finan(iare 4i e ne(esar de a )erifi(a da(" a(este resurse snt utili1ate ntr-un od sufi(ient de efi(ient #entru a o'&ine re1ultat finan(iar0 (are )a asigura finan&area in)esti&iilor ne(esare 4i ra 'ursarea datoriilor ntre#rinderii. !n a(est s(o#0 e ne(esar de a efe(tua anali1a (a#italului #ro#riu. Renta'ilitatea (a#italului #ro#riu refle(t" (a#a(itatea ntre#rinderii de a utili1a (a#italul #ro#riu #entru o'&inere #rofitului0 #rin ea n4elege (a#a(itatea ntre#rinderii de a-4i 'og"&i #ro#rietarii. Prin #ris a a(estui indi(ator #osesorii de (a#ital a#re(ia1" efi(ien&a in)esti&iilor lor0 adi(" a#re(iea1" "ri ea #rofitului o'&inut #entru fie(are leu in)estit n (a#italul #ro#riu. Renta'ilitatea (a#italului #ro#riu e:#ri " legatura (are e:ist" ntre re1ultatul finan(iar 4i (a#italul #ro#riu8 RC#r Z PPI Y CP [ *++ D.t2 -0-,-.;2 >20t'* .0.;-8. @.+t('-.;9 . '20t.7-;-t9,-- +.>-t.;*;*- >'(>'-*
I0)-+.t('1. P'(@-t*; >/09 ;. -<>(8-t.'2 2. P'(@-t 02t 3. V.;(.'2. <2)-2 . +.>-t.;*;*S-<7(; PPI PN C PR A0*; >'2+2)20t 2+,+/.2 *,?.522 2,S/,/5 A0*; )2 =21t-*02 /+S2.+ 2,**.S 2./-?/2 A7.t2'2. .71(;*t9 -*S5/*+2 -*-2?/25 ]2,**.S
-.

.4

>'(>'-* . V.;(.'2. <2)-2 . .+t-:2;(' 5. R20t.7-;-t.t2. .+t-:2;('$')1K')5L1GG% #. C('.>('t*; )-0t'2 :.;(.'2. .+t-:2;(' B- +.>-t.;*; >'(>'-*$')5K') % 7. R.t. +('2;.,-2- )-0t'2 PN BPPI$')2K')1% 6. R20t.7-;-t.t2. +.>-t.;*;*>2'<.020t$')2K') L1GG%

A R. PF R+ R+ >2'

,?/5/S* /+0*205, +0?2 ,/0*.

?+/+-+* /0?2 20S+0?5 ?0?.

]**.5+/+ -2,0/2 ]+0*. ]+0+/ -5-02.

C.;+*;*; -0@;*-20,2- @.+t('-.;2 .1*>'. R + >2' >'-0 <2t(). 1*71t-t*,-2- /0 ;.0,


N'. +.;+ 1. 2. 3. . N'. S*7 1 G. 1. 2. 3. F.+t('- -0t2')2>20)20,R. PF R+ /+0*/0?2 /0?2 /0?2 205, 20S20S20S+0?2 +0?2 +0?2 +0?5 I0)-+.t('*; .0.;-8.t ,/02, S0.? ?05? ?0?. C.;+*;*; -0@;*-20,2@.+t('-;(' S0.?-,/02, ?05?-S0.? ?0?.-?05? R28*;t D20*< .t*;$JKE -'2. % @.+t('* ;*-5502? od Ra ]+0, od PQ ]+0/2 od R( -5-0/,

C(0+;*8-2. 2in (al(ulele efe(tuate re1ult" (" la SRL B)*)+ P*,- renta'ilitatea (a#italului #ro#riu s-a redus (u 5-0/, #un(te #ro(entuale fa&" de #re(edent. A(east" di inuare s-a #rodus din (au1a i(4or"rii renta'ilit"&ii a(ti)elor (u 2,0/2 \0 (are au dus la di inuarea indi(atorului anali1at (u 5502?\. < de en&ionat (" #o1iti) au influien&at #rg6ia finan(iar" 4i di inuarea #resiunii fis(ale0 (are au dus la a9orarea renta'ilit"&ii (a#italului #ro#riu (u +0, 4i res#e(ti) +0/2 #un(te #ro(entuale. 3. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE 3.1 Analiza structurii activelor intreprinderii !sau patrimoniul intreprinderii la valoarea reala si neta" Pentru desfasurarea a(ti)itatii e(ono i(o-finan(iare0 intre#rinderea isi for ea1a #atri oniul0 (are re#re1inta totalitatea resurselor e(ono i(e (ontrolate de intre#rindere. In )ederea a#re(ierii situatiei #atri oniale se studia1a ari ea si e)olutia resurselor e(ono i(e0 refle(tate in a(ti)ul Bilantului (onta'il. In (adrul anali1ei stru(turale a #atri oniului se e:a inea1a (orelatiile e:istente intre intre diferite ele ente #etri oniale refle(tate in a(ti)ul 'ilantului. A0.;-8. 1t'*+t*'-- >.t'-<(0-*;*- /0t'2>'-0)2'-G'*>. .+t-:2;(' 1. A+t-:2 02<.t2'-.;2 L. /0+2>*t*; .0*;*L. 1@/'B-t*; .0*;*D2:-2'2. S*<.";2P(0)2'2. S*<.";2P(0)2'2. +(t2- JKE *,?+ +0+25 *5,+ +0+*. -+0++,
5+

2. M-M;(.+2 @-32 3. C'2.0,2 >2 t2'<20 ;*0= . A;t2 .+t-:2 >2 t2'<20 ;*0= 5. M.t2'-.;2 #. C'2.0,2 .@2'20t2 @.+t*'-;(' 7. M-M;(.+2 7902Bt6. A;t2 .+t-:2 +*'20t2 T(t.; .+t-:2

.,52,5 SS22S /*5,,+ -,?S*2* /?/,2/ -+-S.5 ,?/5/S*

*-0*2 *0*/ -0, ,?05S 50,* 50.2 *++0++

2?2*.. SS22S *+,/// 5S2/+,+S5-S, -.+5,/ -2-S/. ?+/+-+*

/052 +0., *0/2 S0*/ S50,5 ,0* 502. *++0++

-*+0, -+0*S ]205/ ]S0+? ]+0-. -+0,/ >

C(0+;*8-2. Infor a&ia din ta'el atest" fa#tul (" n stru(tura #atri oniului SRL Ca#ital Interautotrans #rea)alea1" (rean&ele #e ter en s(urt. Totodat"0 se o'ser)" a9orarea a(estei gru#e de a(ti). 2a(" la n(e#utul anului (rean&ele #e ter en s(urt au (onstituit ,?0/5S #un(te #ro(entuale0 atun(i la sfr4itul anului S50,5\0 adi(" (u S0+?\ ai ult. Totodat"0 se o'ser)" di inuarea a'solut" a i9loa(elor fi:e0 (are n anul #re(edent au (onstituit *-0*2\0 dar n anul (urent /0520 adi(" (u *+0, #un(te #ro(entuale ai #u&in. Considera'il a (res(ut (ota aterialelor0 (are n anul (urent (onstituie S0*/\0 (eea (e este (u 205/ #un(te #ro(entuale ai #u&in de(t n #re(edent. Restul odifi("rilor sur)enite n stru(tura #atri oniului SRL B)*)+ P*,- n-au fost att de nse nate. 3. Analiza structurii surselor de constituire a activelor sau patrimoniul intreprinderii Qor area #atri oniului ne(esar #entru desfasurarea a(ti)itatii e(ono i(ofina(iare a intre#rinderii se fa(e #a sea a diferitelor surse de finantare. Anali1a surselor de finantare a a(ti)elor intre#rinderii #orneste de la a#re(ierea generala a stru(turii #asi)elor. In a(est s(o# se (al(ulea1a si se inter#retea1a un sir de indi(atori0 (are in literatura de s#e(ialitate se nu es( (oefi(ienti ai stru(turii (a#italului0 inde#endentei finan(iare0 de a(o#erire0 de sol)a'ilitate0 de indatorare sau (oiefi(ienti ai (a#a(itatii de #lata. A0.;-8. +(2@-+-20,-;(' 1t'*+t*'-- 1*'12;(' )2 @-0.0,.'2 . .+t-:2;('
D20*<-'2. +(2@-+-20,-;(' 1. C(2@-+-20t*; )2 .*t(0(<-2 2. C(2@. )2 .t'.=2'2 . 1*'12;(' )2 @-0.0,.'2 3. C(2@. +('2;.,-2)-0t'2 1*'12;2 .t'.12 B- >'(>'-L. /0+2>*t*; .0*;*2,S/,/5Y,?/5/S*Z+0/. *-0/.Z+0,* L. 1@/'B-t*; .0*;*2./-?/2Y?+/+-+*Z+0/, *-+0/,Z+0,-

T/S2-.,S]-/,S,.VY2,S/,/5Z *055

T5+.55,.]+VY2./-?/2Z*0S/

5*

. R.t. 1(;:.7-;-t9,-=202'.;2 5. R.t. 1(;:.7-;-t9,-- )2 .+(>2'-'2. +.>-t.;*;*>'(>'-*

,?/5/S*YT/S2-.,S]-/,S,.VZ *0,,?/5/S*Y2,S/,/5Z2055

?+/+-+*Y5+.55,.Z*05S ?+/+-+*Y2./-?/2Z20S/

C(0+;*8-2. 2atele din ta'elul de ai sus atest" ni)elul destul de nalt al de#enden&ei finan(iare a SRL B)*)+ P*,- de sursele #ru utate. A(east" (on(lu1ie re1ult" din fa#tul (" n stru(tura #asi)elor #re)alea1" sursele atrase de finan&are. Astfel la n(e#utul anului de gestiune sursele atrase au (onstituit ,*\ din sursele de for are a #atri oniului. 2eoare(e (oefi(ientul de autono ie al ntre#rinderii nu atinge ni)elul de siguran&"0 (ondu(erii i )a fi greu s" o'&in" (reditele ne(esare sau (reditorii )or a(orda (redite (u (ondi&ii ult ai dureTga90garan&ia ter&ilorV. A(eea4i (on(lu1ie se des#rinde 4i din anali1a restul indi(atorilor #re1enta&i n ta'elul de ai sus. 3.3 Analiza fondului de rulment !calcularea surselor disponibile ale mi#loacelor circulante proprii si analiza lor"

Una din (onditiile funda entale ale a(ti)itatii reusite ale intre#rinderii o (onstituie atingerea si entinerea e(6ili'rului finan(iar dintre #atri oniu si surse de finantare a a(ti)elor. Asigurarea e(6ili'rului finan(iar are o ulti e de as#e(te0 dintre (are (el ai i #ortant #resu#une (on(ordanta dintre a(ti)ele (urente si sursele de a(o#erire a lor. Pot fi for ulate 2 )ariante de deter inare a fondului de rul ent net8 Qondul de rul ent netZA(ti)e (urente-2atorii #e ter en s(urt sau Qondul de rul ent netZCa#ital #er anent-A(ti)e #e ter en lung C.;+*;*; @(0)*;*- )2 '*;<20t N'. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2. 2.5 I0)-+.t('P'-<. :.'-.0t9 )2 +.;+*; A+t-:2 +*'20t2 D.t('-- >2 t2'<20 1+*'t F(0)*;*- )2 '*;<20t 02t$')1.1E ')1.2% A )(*. :.'-.0t9 )2 +.;+*; C.>-t.;*; >'(>'-* D.t('-- >2 t2'<20 ;*0= C.>-t.; >2'<.020t$')2.1J')2.2% A+t-:2 >2 t2'<20 ;*0= F(0)*;*- )2 '*;<20t 02t$')2.3E ')2. % L. /0+2>*t*; .0*;*- )2 =21t-*02 5S.**. /S2-.,S 2+,,2/2 2,S/,/5 -/,S,. /**+-+*+--*S2 2+,,2/2 L. 1@/'B-t*; .0*;*)2 =21t-*02 S5,/+?2 5+.55,. 2-,S5*/ 2./-?/2 2./-?/2 -,S/*. 2-,S5*/

52

C(0+;*8-2. 2in (al(ulele efe(tuate n ta'elul de ai sus #ute (on(lu1iona (" la sfr4itul anului de gestiune0 (t 4i la n(e#ut SRL B)*)+ P*,- dis#une de un fond de rul ent net #o1iti). Totodat" se (onstat" tendin&a de a9orare a indi(atorului anali1at n de(ursul anului de gestiune "ri ea fondului de rul ent s-a a9orat (u -+*2?leiT2-,S5*/-2+,,2/2V. 2eoare(e ntre#rinderea reu4e4te s" a9ore1e "ri ea real" a fondului de rul ent net0 a(est fa#t ne de onstrea1" (" ntre#rinderea desf"4oar" a(ti)itatea e(ono i(" efi(ient. 3.3 Analiza creantelor si datoriilor pe termen scurt

In #ro(esul a(ti)itatii e(ono i(o-finan(iare a ori(arei intre#rinderi a#are ne(esitatea efe(tuarii de(ontarilor (u (u #aratorii0 furni1orii0 'ugetul0 #ersonalul et(. 2eoare(e o entul a(6itarii nu (oin(ide (u o entul a#aritiei a(estora intre#rinderea generea1a atit (reante0 (are re#re1inta i9loa(e e:trase0 (it si datorii0 (are re#re1inta i9loa(e atrase. E:.;*.'2. =202'.;9 . )-0.<-+-- +'2.0,2;(' I0)-+.t('L. -0+2>*t*; .0*;*SS22S L. 1@/'B-t*; .0*;*SS22S ,+S5-S, ,*52S+/ A7.t2'2. R-t<*; )2 +'2Bt2'2"N -

1. C'2.0,2 >2 t2'<20 ;*0= 2. C'2.0,2 >2 -,?S*2* t2'<20 1+*'t 3. T(t.; -S,-/-? +'2.0,2

]*/??/55 *2.0,2 ]*/??/55 *2.0*-

C(0+;*8-2. Potri)it infor a&iilor din Bilan&ul (onta'il 4i (al(ulelor #re1entate ai sus n #erioada anali1at" (rean&ele ntre#rinderii SRL B)*)+ P*,- erau (onstituite att (t din (rean&e #e ter en s(urt (t 4i din (rean&e #e ter en lung. Xaloarea a'solut" a (rean&elor #e ter en s(urt n #erioada de gestiune s-au a9orat (u */??/55 lei sau (u 2.0,2\T*2.0,2-*++0++V. Totodat" (rean&ele n-au suferit s(6i '"ri0 au r" as la a(eea4i )aloare. !n a(ela4i ti # )enitul din )n1"ri n anul de gestiune s-a redus (u *?0-\ (o #arati) (u anul #re(edent T*S2*5-,SY2*+..*-S[*++-*++V. Prin ur are rit ul (re4terii (rean&elor este (u ult ai nalt de(t rit ul redu(erii )enitului din )n1"ri0 (eea (e nu (ores#unde logi(ii e(o i(e. A0.;-8. >(0)2'-- +'2.0,2;(' /0 .+t-:2;2 /0t'2>'-0)2'-I0)-+.t('1. C'2.0,2 >2 t2'<20 1+*'t L. /0+2>*t*; .0*;*-,?S*2* L. 1@/'B-t*; .0*;*,+S5-S, A7.t2'2. "JKE ]*/??55
5/

2. A+t-:2 t(t.;2 3. P(0)2'2. +'2.0,2;(' /0 .+t-:2$')1K')2L1GG% . A+t-:2 +*'20t2 5. P(0)2'2. +'2.0,2;(' /0 .+t-:2 +*'20t2$')1K') L1GG%

,?/5/S* ,?05S 5S.**.. ?+0./

?+/+-+* S50,5 S5,/+?2 ?+0//

]**.5+/+ ]S0+? ]*SS*??/ -+0,

C(0+;*8-2. 2u#" (u re1ult" din (al(ulele efe(tuate ai sus0 n (ursul anului de gestiune #onderea (rean&elor n a(ti)e s-a a9orat (onsidera'il0 4i anu e (u S0+?0 ns" #onderea (rean&elor n a(ti)e (urente s-a i(4orat nense nat0 deoare(e a(ti)ele (urente au (res(ut ntr-o "sur" ai are de(t (rean&ele. St'*+t*'. +'2.0,2;(' >2 t->*'T->*; +'2.0,21. C'2.0,2 +(<2'+-.;2 2. A:.01*'.+(').t2 3. C'2.0,2 >'-:-0) )2+. C* 7*=2t*; . C'2.0,2 >'2;-<-0.t2 5. C'2.0,2 +* >2'1(0.;*; #. C'2.0,2 >'-:-0) :20-t*'-;2 +.;+*;.t2 T(t.; +'2.0,2 L. /0+2>*t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2. *55/52? //0*2-2,* *.2/.,S **?5/,5 +052 -*0+5 2502. L. 1@/'B-t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2. 2.S,?+, -?0.. *22-, ?.22+ 2.5.S5S-5+ /++++ +02 *0-, -?0S2 +0*2 +0-. A7.t2'2. JKE S*<.";2P(0)2'2. ]*-2/2S? ]*50?5 -*2+*5 ]?.22+ ]*+/5S?S -**SS.*5 ]/++++ -+0/2 ]*0-, ]S0,S -250*, ]+0-.

-,?S*2*

*++0++

,+S5-S,

*++0++

*/??/55

>

C(0+;*8-2. !n stru(tura (rean&elor #e ti#urile a(estora au inter)enit anu ite s(6i '"ri8 au (res(ut esen&ial (rean&ele (o er(iale P (u *-25/2S? lei sau *50?5\ 4i #onderea lor dela //0*-\ la -?0..\R (rean&ele #reli inate P (u *+/5S?S lei sau (u S0,S\. Au a#"rut noi ti#uri de (rean&e8 (rean&ele #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul P n )aloare de ?.22+ lei 4i al("tuies( *0-,\ din total (rean&eR (rean&ele #ri)ind )eniturile (al(ulate P n )aloare de /++++ lei 4i #onderea +0-. \ din total (rean&e. !n a(ela4 ti # s-au di inuat8 (rean&ele (u #ersonalul (u **SS.*5 lei sau 250*,\R a)ansurile a(ordate P (u *2+*5 lei sau +0/2\. E:.;*.'2. =202'.;9 . ).t('--;;('
Ti#uri de datorii *. 2atorii #e ter en La n(e#utul anului -/,S,. La sfr4itul anului A'aterea T]Y-V --/,S,. Rit i(itatea 5-

lung 2. 2atorii #e ter en s(urt /. in(lusi) (o er(iale -. Total datorii

/S2-.,S S/22** -*-*,*S/,

5+.55,. *+,.2.* 5+.55,.

]*/S+,+2 ]//S+?+ ].//?//

*/,0S. *-,0+*220--

C(0+;*8-2. !n #erioada de gestiune la ntre#rinderea dat" s-a nregistrat o a9orare (onsideral" a datoriilor #e ter en s(urt (u /,0S.\0 dintre (are (ele (o er(iale0 (are s-au a9orat (u -,0+-\. Pe de o #arte datoriile #e ter en lung s-au redus la 1ero. !n general0 total datorii au (unos(ut o a9orare de 220-- #un(te #ro(entuale. !n )ederea unei e)alu"ri o'ie(ti)e a a(estei dina i(i 0 )o anali1a #onderea datoriilor n sursele de finan&are. A0.;-8. >(0)2'-- ).t('--;(' >2 t2'<20 1+*'t /0 >.1-:2;2 /0t'2>'-0)2'-I0)-+.t('L. /0+2>*t*; L. 1@/'B-t*; .0*;*.0*;*1. D.t('-- >2 t2'<20 1+*'t -/,S,. 2. D.t('-- >2 t2'<20 ;*0= /S2-.,S 5+.55,. 3. T(t.; <-M;(.+2 .t'.12 -*,*S/, 5+.5,. $')1J')2% . T(t.; >.1-:2 ,?/5/S* ?+/+-+* 5. P(0)2'2. ).t('--;(' >2 5-0-. ,/0-5 t2'<20 1+*'t /0 >.1-:2$')2K') L1GG% #. P(0)2'2. ).t('--;(' >2 ?.05 *++0++ t2'<20 1+*'t /0 <-M;(.+2 .t'.12 $')2K')3L1GG%

A7.t2'2. JKE --/,S,. ]*/S+,+2 ].//?// ]**.5+/+ ]?0., *+05

C(0+;*8-2. 2u#" (u re1ult" din (al(ulele din ta'elul de ai sus #onderea datoriilor #e ter en s(urt n su a total" a surselor de finan&are ale SRL B)*)+ P*,- s-a a9orat de la 5-0-. #n" la ,/0-5 #un(te #ro(entuale. 2in #un(t de )edere a (a#a(it"&ii de #lat" (urente 4i li(6idit"&ii0 a(east" dina i(" este nefa)ora'il" #entru ntre#rindere0 deoare(e (onfir " (" ea n-a dis#us de i9loa(e '"ne4ti sufi(iente #entru efe(tuarea #l"&ilor (urente 4i a a#elat la 'an(" #entru o'&inerea unui (redit #e ter en s(urt. 2u#" (u se 4tie (reditele se a(ord" (ontra #lat"0 folosirea lor du(e la i(4orarea #rofitului n "ri ea do'n1ii #l"tite0 #re(u 4i di inuea1" (a#a(itatea de #lat" a ntre#rinderii. St'*+t*'. ).t('--;(' >2 t2'<20 1+*'t >2 t->*'T->*; ).t('-2L. /0+2>*t*; .0*;*S*<.";2P(0)2E '2. L. 1@/'B-t*; .0*;*S*<.";2- P(0)2 E'2. A7.t2'2. JKE S*<.";2- P(0)2E'2.

55

1. D.t('-- +(<2'+-.;2 >2 t2'<20 1+*'t 1.1. D.t('-- >2 t2'<20 1. P'-:-0) @.+t*'-;2 +(<2'+-.;2 A:.01*'- >2 t2'<20 1. >'-<-t2

S/5/+2 S/22**

*.0S/ *.0,,

*+,.2.* *+,.2.*

2+0.? 2+0.?

]///.?. ]//S+?+

]*025 ]*0/2

1.2.

/+.* 2.?.,,5 ?5.-/

+0+?2 ?+02, 20/

-+2,2S? *-5/*2

S.0+2 20?5

-/+.* ]*+/,,* / ]5./,.

-+0+?2 -*02]+055

2. D.t('-- >2 t2'<20 1+*'t +.;+*;.t2 2.1. D.t('-- @.,9 )2 >2'1(0.; >'-:-0) '2t'-7*-'2. <*0+-D.t('-- @.,9 )2 >2'1(0.; >'-:-0) .;t2 (>2'.,-D.t('-- >'-:-0) .1-=*'9'-;2 D.t('-- >'-:-0) )2+(0t9'-;2 +* 7*=2t*; A;t2 ).t('-- >2 t2'<20 1+*'t

2.2.

.52+5.

25055

2/S.?.?

-,0S

]*-2S?/ . ]*5/5 -2,+-?2

]2*0*5

2.3. 2. .

*S/S+2 2.,?S5

+0-, S0.,

*?.+5 /,/./

+0/S +0S*

-+0+. -S025

2.5.

*,/S-*? /S2-.,S

-/0.5 *++0++

*--5SS+ 5+.55,.

2?0/*++0++

-*.*,-? 2S-*2+-

-*50,* :

T(t.; ).t('-- >2 t2'<20 1+*'t

C(0+;*8-2. Potri)it datelor din ta'el stru(tura datoriilor #e ter en s(urt la finele anului (o #arati) (u n(e#utul #erioadei a suferit unele s(6i '"ri. !n #ri ul rnd0 #onderea datoriilor #ri)ind fa(turile (o er(iale s-a a9orat (u *0/2 #un(te #ro(entuale0 deoare(e )aloarea a(estor datorii s-a a9orat (u //S+?+ lei. Totodat" au dis#"rut din Bilan&ul (onta'il a)ansurile #e ter en s(urt #ri ite n su " de /+.* lei. Considera'il sa redus #onderea altor datorii #e ter en s(urt 4i a datoriilor #ri)ind de(ont"rile (u 'ugetul n totalul datoriilor #e ter en s(urt0 4i anu e (u *50,*\ 4i res#e(ti) (u S025 \0 deoare(e ns"4i )aloarea a(estor datorii s-a redus (u *.*,-? lei 4i res#e(ti) 2,+-?2 lei. 3ense nat s-a redus #onderea datoriilor #ri)ind asigur"rile. !n a(ela4i ti # s-a a9orat (onsidera'il #onderea datoriilor fa&" de #ersonal #ri)ind alte o#era&iuni (u 2*0*5 #un(te #ro(entuale0 deoare(e )aloarea a(estor datorii a (res(ut (u *-2S?/. lei. !n #ro(esul anali1ei a#rofundate tre'uie de (larifi(at da(" ntre#rinderea ntr-ade)"r a a(6itat o #arte a datoriei fa&" de 'uget #e sea a i9loa(elor n(asate sau a(este datorii au fost (asate (a datorii istori(e. 3.$ Analiza capitalului intreprinderii

2at fiind fa#tul (a sursa initiala de finantare a #atri oniului intre#rinderii o (onstituie (a#italul #ro#riu0 in (ontinuarea )o efe(tua anali1a a(estuia. Ca#italul
5,

#ro#riu re#re1inta ari ea ra asa in a(ti)ele intre#rinderii du#a s(aderea datoriilor. Ca o'ie(t al anali1ei0 (a#italul #ro#riu se studia1a din ai ulte #un(te da )edere #rin efe(tuarea ur atoarelor eta#e. A0.;-8. <9'-<-- B- 2:(;*,-2- +.>-t.;*;*- >'(>'-* I0)-+.t('1. C.>-t.;*; >'(>'-* 2. T(t.; ).t('-3. T(t.; >.1-: L. @-02;2 .0*;*-" ;2>'2+2)20t '.>('t.t 2,S/,/5 2./-?/2 -*,*S/, ,?/5/S* 5+.55,. ?+/+-+* R-t<*; +'2Bt2'--"N *+.0SS *220-**S0-?

C(0+;*8-2. Infor a&iile (on&inute n ta'el de onstrea1" (" SRL B)*)+ P*,- dis#une de o "ri e #o1iti)" a (a#italului #ro#riu (are la sfr4itul anului (onstituie 2./-?/2 lei. Totodat" n dina i(" se o'ser)" tendin&a #o1iti)" de a9orare a surselor #ro#rii de finan&are a #atri oniului8 n (ursul anului de gestiune a(esta s-a a9orat (u .0SS\. !ns" rit ul (re4terii total datorii T220--\V de#"4e4te rit ul (re4terii (a#italului #ro#riu0 (eea (e re#re1int" un as#e(t negati) al ntre#rinderii. A0.;-8. 1t'*+t*'-- +.>-t.;*;*- >'(>'-* I0)-+.t('L. /0+2>*t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2. 5-++ +02 2,,?2/5 ..0?+ *++0++ L. 1@/'B-t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2. 5-++ +0*? 2.2.-/2 ..0?2 2./-?/2 *++0++

1. C.>-t.; 1t.t*t.' 2. P'(@-t 02'2>.'t-8.t )-0 .0-- >'2+2)20,3. T(t.; +.>-t.; >'(>'-* 2,S/,/5

C(0+;*8-2. 2atele ta'elului de ai sus atest" atest" fa#tul (" n (o #onen&a (a#italului #ro#riu al SRL B)*)+ P*,- ele entul (el ai )aloros este #rofitul nere#arti1at din anii #re(eden&i. Cota a(estui (o #onent se afl" n (re4tere 4i (onstituie ..0?2 #un(te #ro(entuale din total surse #ro#rii de fina&are la sfr4itul anului de gestiune. A(est (o #onent de&ine a9oritatea n stru(tura (a#italului #ro#riu0 (a#italului statutar re)enindu-i o #ondere nense nat" 4i se afl" n des(re4tere0 (onstituind la sfr4itul anului doar +0*? \. 3.% Analiza lic&iditatii Bilantului contabil

Anali1a li(6iditatii Bilantului (onta'il o(u#a un lo( (entral in a#re(ierea situatiei finan(iare a fir ei. I #ortanta deose'ita a li(6iditatii de(urge din natura e(ono i(a a a(estui indi(e. In (adrul e(6ili'rului finan(iar (a#a(itatea de #lata 0 li(6iditatea0 sol)a'ilitatea (ara(teri1ea1a una din (ele ai i #ortante (onditii de e:istenta a intre#rinderii #e #iata P #osi'ilitatea de a-si onora o'ligatiile de #lata la ter enele s(adente.
5S

D.t2 -0-,-.;2 >20t'* .0.;-8. ;-+?-)-t9,-- B-;.0,*;*- +(0t.7-; I0)-+.t('1. C'2.0,2 >2 t2'<20 1+*'t 2. M-M;(.+2 7902Bt3. A;t2 .+t-:2 . D.t('-- >2 t2'<20 1+*'t 5. A+t-:2 +*'20t2 A0*; >'2+2)20t -,?S*2* /?/,2/ -+-S.5 /S2-.,S 5S.**.. A0*; )2 =21t-*02 ,+S5-S, -.+5,/ -2-S/. 5+.55,. S5,/+?2

I0)-+.t('1. R.t. ;-+?-)-t9,-.71(;*t2$+.>.+-t.t2. )2 >;.t9%OG"2EG"25% 2. R.t. ;-+?-)-t9,--0t2'<2)-.'2$1(;:.7-;-t9,--% OG"7EG"65% 3. R.t. ;-+?-)-t9,-- t(t.;2$)2 .+(>2'-'2 . B-;.0,*;*+(0t.7-;%O2"GE2"5%

L. /0+2>*t*; .0*;*/?/,2/Y/S2-.,S Z+0* T5S.**..+VY/S2-.,SZ*055 5S.**..Y/S2-., SZ*055

L. @-02;2 .0*;*- A7.t2' M2t(). )2 +.;+*; 2.$JKE% -.+5,/Y5+.55,. -+0+* $i9loa(e Z+0+. '"ne4tiY2atorii #e ter en s(urt TS5,/+?/-+0+S TA(ti)e P +VY5+.55,.Z*0sto(uri V Y2atorii ? #e ter en s(urt S5,/+?2Y5+.55, -+0+S A(ti)e (urenteY .Z*0-? 2atorii #e ter en s(urt

A0.;-8. ;-+?-)-t9,-- B-;.0,*;*- +(0t.7-; >'-0 <2t(). 23>'219 C(0+;*8-2. 2in ta'el re1ult" (a la (o #ania SRL B)*)+ P*,- to&i indi(atorii (e refle(t" gradul de li(6iditate a Bilan&ului (onta'il au tendin&a negati)" de redu(ere. Astfel rata li(6idit"&ii a'solute s-a redus de la +0* la +0+. #un(te #ro(entuale. !ns"4i fa#tul (" di ensiunea a(estui indi(ator la finele anului de gestiune este (u ult ai i(" de(t grani&a teoreti("0 (eea (e ne de onstrea1" (" (o #ania nu dis#une de i9loa(e '"ne4ti #entru a a(6ita la ti # datoriile sale (urente0 (are #ot #ar)eni n ti #ul (el ai a#ro#iat T5-*5-/+ 1ileV. 2a(" e:a in" rata li(6idit"&ii inter ediare0 a#oi di ensiunea a(estui indi(ator este de ase enea (u ult ai i(" de(t grani&a teoreti("0 (eea (e ne do)ed4te (" ntre#rinderea anali1at" #oate ntlni difi(ult"&i la a(6itarea datoriilor e:igi'ile. Ct #ri)e4te rata li(6idit"&ii totale0 a#oi 4i ai(i #e #ar(ursul anului se o'ser)" o tendin&" negati)" de redu(ere de la *055 la +0+S #un(te #ro(entuale. Redu(erea a(estui indi(ator ne de onstrea1" (a ntre#rinderea dat" nu dis#une de a(ti)e (urente n (antit"&i ne(esare #entru a fa(e fa&" datoriilor #e #e ter en s(urt. Lund n (onsidera&ie (ele e:#use ai sus #ute (on(lu1iona (" #entru a 'un"t"&i situa&ia n do eniul li(6idit"&ii Bilan&ului (onta'il SRL B)*)+ P*,-
5?

tre'uie s" ela'ore1e un set de "suri (on(rete #ri)ind s#orirea rota&iei a(ti)elor (urente0 #erfe(&ionarea stru(turii a(estora0 (t 4i a((elerarea #ro(esului de a(6itare a datoriilor #e ter en s(urt ntr-o #erioad" re1ona'il"T#n" la / luniV. 3.' Analiza flu(ului mi#loacelor banesti 2esfasurarea a(ti)itatii e(ono i(e a intre#rinderii generea1a #er anent is(area i9loa(elor 'anesti. In Ra#oartele finan(iare #entru refle(tarea a(estei is(ari se a#li(a notiunea de flu:ul i9loa(elor 'anesti. A#re(ierea infor atiilor o'tinute se efe(tuia1a #ornind de la ur atoarele (onsiderente8 2esfasurarea reusita a a(ti)itatii o#erationale tre'uie sa genere1e flu:ul net #o1iti). $entinerea si de1)oltarea #otentialului e(ono i( al intre#rinderii (onditionea1a flu:ul net negati) din a(ti)itatea de in)estitii. Qlu:urile #o1iti)e din a(ti)itatea o#erationala si (ea finan(iara tre'uie sa (o #ense1e flu:ul negati) din a(ti)itatea de in)estitii. Anali1a stru(turala ofera utili1atorilor Ra#oartelor finan(iare info atii detaliate (u #ri)ire la #ro)enienta in(asarilor si utili1area i9loa(elor 'anesti in(asate. Anali1a stru(turala #er ite a#re(ierea (ontri'utiei fie(arei ele ent (o #onent al #latilor si in(asarilor la for area flu:ului net al i9loa(elor 'anesti.
A0.;-8. /<7-0.t9 . 1t'*+t*'-- @;*3*;*- <-M;(.+2;(' 7902BtF;*3*; <-M;(.+2;(' 7902Bt0+.19'1. 0+.19'- )-0 :/089'2. A;t2 /0+.19'- .;2 <-M;(.+2;(' 7902Bt3. 0+.19'- 7902Bt- )-0 -2B-'2. .+t-:2;(' >2 t2'<20 ;*0= . A;t2 /0+.19'- .;2 <-M;(.+2;(' 7902BtT(t.; /0+.19'F;*3 02t 02=.t-: P;.,1. P;9,- 7902Bt- @*'0-8('-;(' B.0t'2>'20('-; 2. P;9,- 7902Bt- 1.;.'-.;2"CAS 3. P;.t. )(7/08-;(' . P;.t. -<>(8-t*;*- >2 :20-t 5. A;t2 >;9,- .;2 <-M;(.+2;(' 7902Bt#. P;9,- 7902Bt- >20t'* +'2)-t2 B/<>'*<*t T(t.; >;9,F;*3 02t >(8-t-: L. /0+2>*t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2. *+**-,5? /2-S.+ -++525-?+ *+?-5-52 5-/+?SS *+/+-S?. -555-?+ /S?.-+ ?.5S2+ ?S.*/ 5/-?S *,2S,/2. ,2.**... 2.-, +.+/ ,,.,/ //./S ,/./ 2S..? 2.// 5.5 +.5+.// *++.++ L. 1@/'B-t*; .0*;*S*<.";2P(0)2'2 . *-5,2,/2 **-SS2 /5?+++ **?// *5+-S2/S ./+??./ -S,,/-+ //-/,?.5.. SS*+, ,*.*? *-./S2.+ *+..-S .,0S? +0S, 20/? +0+S *++0++ ,*0?, /*0,S +022 -05? +05* +0-* ..02, +0S/
5.

C(0+;*8-2. 2in datele ta'elului se o'ser)a (a (o #ania SRL B)*)+ P*,- in (ursul anului #re(edent a o'tinut din )in1area ser)i(iilor i9loa(e 'anesti0 (are au al(atuit ,2.*-\ din total in(asari. Pe #ar(ursul a(estei #erioade intre#rinderea a in(asat ,,.,/\ din su a totala a #latilor0 de a(eea la intre#rindere s-a generat flu: net negati). 2ire(tiile generale de iesire a i9loa(elor 'anesti le-a (onstituit #latile furni1orilor Tin a(est s(o# fir a a indre#tat ,/./\ din total #latiV0 #lati 'anesti salariale T2S..?\V0 #lata do'in1ii T2.//V0 #lata i #o1itului #e )enit T5.5\V0 alte #lati ale i9loa(elor 'anesti T+.5-V0 #lati 'anesti #entru (redite si i #ru uturi T+.//\V. 2a(a in #erioada #re(edenta SRL B)*)+ P*,- a generat flu: net negati)0 (are a (onstituit //./S\ de la su a totala a #latilor0 atun(i in anul de ra#ortare situatia este in)ersa. Su a totala a in(asarilor0 (are #e .,.S?\ e (onstituita din in(asarile din )in1ari0 +.S,\ - alte in(asari de i9loa(e 'anesti0 2./?\ - in(asari 'anesti din iesirea a(ti)elor ateriale #e ter en lung0 a a(o#erit #e de#lin su a totala a #latilor. In (onse(inta situatia flu:ului net la intre#rindere s-a a eliorat0 (eea (e re#re1inta o fa#ta i 'u(uratoare.

,+