Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1 : Organizarea evidentei contabile in institutiile publlice. 1. Organizarea obiectul si sarcinile evidentei contabile in institutiile publice. 2.

Reglementarea normative a contabilitatii institutiilor publice. 3. Bugetul public national, component si structura. 4. Tehnica inregistrarii operatiunilor economice in evident contabila.

nstitutiile publice sunt entitatile prin intermediul carora se e!ectueaza redistribuirea venitului national care se realizeaza prin intermediul pubetului public national sub !orma sumelor cheltuite pentru satis!acerea nevoilor statului. "on!orm art.1#4 din codul civil, institutia publica se constituie in baza unui act emis de autoritatea publica si este !inantata integral sau partial din bugetul statului. nstitutiile publuce din punct de vedere al importantei activitatii pe care o des!asoara se impart in : a$ Institutii publice de subordonare de stat% parlamentul, presedentia, guvernul, ministerele, institutiile superioare de invatamint, armata nationala, procuratura generala, etc. b$ Institutii publice de subordonare locala & organele locale ale administratiei de stat 'consiliile raionale , municipal, orasenesti, satesti, primariile, directiile !inanciare raionale municipal, directiile de invatamint , scolile, gradinitile, etc.$ Obiectul contabilitatii institutiilor publice il constituie patrimoniul public a!lat in administrarea acestora '!inantarea de buget, cheltuielile bugetare, mi(loacele material si banesti, drepturile si obligatiile institutiilor publice$. Operatiunile !inanciar economice in institutiile publice sunt contabilizate prin sistemul propriu de evident contabila reglementat de nstructiunea cu privire la eviidenta contabila in institutiile publuce nr. #) din *.1+.1**,. -." nu se raspindesc asupra institutiilor publice. /videnta contabila in institutiile publuce are urmatoarele sarcini: % nregistrarea la zi a !inantarii bugetare, veniturilor realizate si cheltuielilor e!!ectuate.

% "ontabilizarea corecta a circulatiei mi(loacelor material si banesti. % /vident decontarilor cu di!eriti debitori si creditori % 0sigurarea integritatii patrimoniului a!lat in administrare % ntocmirea si prezentarea la termini stabiliti a rapoartelor !inanciare
2

%2% Organizarea si !unctionarea contabilitatii in institutiile publice se realizeaza in cn!ormitate cu actele legislative si normative in care se asigura o reglementare unitara a acestuia pe intreg teritoriul tarii. 1. 1egea contabilitatii 2. 1egea privind sistemul bugetar si procesul bugetar #42 din 24.+).1**, 3. "odul civil 4. "odul muncii ). "odul !iscal ,. 1egea bugetului de stat 2. "lasi!icarea gubetara nr. *1 din 2+.1+. 2++# #. Regulamentul privint invetarierea *. nstructiunea cu privire la evident contabila3 n !iecare zi sunt scrisori, instructiuni, recomandari emise de stat %3%. Bugetul public national reprezinta documentul program prin care se prevede annual marimea si structura veniturilor si cheltuielilor din cadrul economiei publice. "on!orm art. 121 din constitutia R4 bugetul public national cuprinde: a$ Bugetul de stat b$ Bugetul asigurarilor sociale de stat c$ Bugetele raioanelor , oraselor si satelor. 5rin intermediul bugetului public national se e!ectueaza distribuirea si redistribuirea venitului national. Distribuirea venitului national se e!ectueaza prin incasarea impozitelor, ta6elor, contributiilor de asigurari sociale, primelor de asigurari medicale. Redistribuirea venitului national se realizeaza sub !orma cheltuielilor e!!ectuate din bugetul public national pentru satist!acerea nevoilor social cultural, intretinerea aparatului de stat. apararea tarii, invatamint, etc. %4% "ontabilitatea prevede inregistrarea tuturor operatiunilor economice in baza documentelor primare . 5entru evident analitica e utilizeaza di!erite !ise si register 'e6. 7isa de invetar a 47, registru de casa, registru conturilor curente, etc.$
3