Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Transilvania din Braov

Faculatatea de tiine Economice

MODALITI DE ACORDARE CREDITE


BANCARE PENTRU A ENI ECONOMICI

ntocmit: Bordos Gabor Buhalu Ctlin CIG, ZI, an II, 8681

BRAO

! "#11 !

Cu!"in#
Cuprins.................................................................................................................................................3 Credite pentru ageni economici...........................................................................................................5 Oferta de credite ..............................................................................................................................5 Creditul !tart U" i !tart U" plus ...............................................................................................5 Credit pentru activitate curent# i investiii$ p%n# la &''.''' (uro .............................................) Creditul gata garantat de catre *ondul +ational de ,arantare a Creditelor pentru -../uri ......0 Credit cu do1%nd# ' .....................................................................................................................0 2nregistrarea unui credit 3n conta1ilitetea entit#ii economice..............................................................4 Conclu5ii...............................................................................................................................................4

$cu"t i#to"ic
-storia 1#ncii a 3nceput 3n Clu6/+apoca$ 3n &778$ din iniiativa unor oameni de afaceri din Clu6. -deea a fost aceea de a crea o 1anc# local#$ un 1rand de Clu6. !piritul antreprenorial al fondatorilor s#i a determinat consolidarea po5iiei B#ncii Transilvania$ 3ntr/o prima etap#$ 3n Clu6 i$ ulterior$ la nivel regional. Banca i/a orientat la 3nceput activitatea spre sectorul -.. i$ datorit# cererii pieei$ 3n scurt timp aceasta a 3nceput s# se dedice i domeniului retail. 2n anul &770 Banca Transilvania a devenit prima instituie 1ancar# din 9omania$ care a fost cotat# la Bursa de :alori Bucureti. BT este cea mai mare instituie 1ancar# cu capital ma6oritar rom%nesc$ iar Banca (uropean# pentru 9econstrucie i ;e5voltare$ care deine &5< din capitalul social$ este acionar semnificativ. ;in anul 2''2$ Banca $ransil%ania are un management modern$ cu un =no>/?o> internaional$ care a imprimat 1#ncii un stil diferit$ caracteri5at prin desc?idere i fle@i1ilitate. Un alt moment important pentru 1anc# a fost anul 2''3$ c%nd s/a sc?im1at identitatea de corporaie$ conform noii sale misiuni. 9e/1randing/ul a 3nsemnat modificarea logo/ului 1#ncii$ precum i implementarea unui concept nou$ standard$ privind unit#ile sale. BT este a5i una dintre cele mai importante instituii financiar A 1ancare din 9om%nia i una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de :alori Bucureti. O prioritate a activit#ii sale este perfecionarea continu# a serviciilor i a anga6ailor$ aa 3nc%t calitatea s# fie cea care face diferena. B$ este un 6uc#tor activ pe pia#$ devenind$ datorit# acceler#rii implement#rii strategiei de cretere$ o 1anc# recunoscut# la nivel naional. ,rupul *inanciar BB+CB T9B+!-C:B+-B ofer# pieei servicii integrate A 1an=ing$ administarea investiiilor$ finantarea consumatorilor$ leasing$ tran5actii mo1iliare$ factoring$ pensii private / prin intermediul companiilor sale BT Bsset .anagement !.B.-. !.B.$ BT ;irect$ BT Ceasing$ BT .edical Ceasing$ BT !ecurities$ BT *inop Ceasing -*+ !B si Compania de *actoring. -n toate actiunile sale$ Banca Transilvania are suportul Bancii (uropene pentru 9econstructie si ;e5voltare DB(9;E$ care este actionarul sau semnificativ$ precum si a altor actionari puternici$ cum sunt Ban= of CFprus si -*C / divi5ie a B#ncii .ondiale. Banca Transilvania este structurata pe patru linii de afaceri retail$ -..$ corporate si ;ivi5ia pentru .edici. Bstfel$ 1anca si/a format ec?ipe speciali5ate si un portofoliu comple@ de produse si servicii$ pentru a sustine de5voltarea acestor trei directii. Banca Transilvania are apro@imativ &$5 milioane de clienti activi. Banca este pre5enta in toate centrele economice importante din 9omania$ detinand peste 5'' sucursale si agentii. Banca Transilvania 1eneficia5a de un sistem informatic performant$ centrali5at$

care ofera clientilor$ ca principal avanta6$ posi1ilitatea accesarii contului curent din oricare unitate din tara. Banca Transilvania are i apte su1/1rand/uri BT CafGH$ BT ,olf CupI$ Bcademia BTH$ BT Tennis CU"$ Crosul BT$ Clu6ul Bre !ufletH si Clu1ul -ntreprin5atorului 9omanI. ;intre acestea$ proiectul care s/a 1ucurat de cel mai mare succes este BT CafGI$ prima cafenea 1ancara din 9omania. Banca deine trei astfel de locatii$ aflete 3n Bucureti i Clu6/+apoca. (c?ipa Bancii Transilvania este formata din peste 5.''' de anga6ati care impartasesc cultura organi5ationala i valorile BT$ eforturile lor fiind canali5ate 3n 6urul aceluiai o1iectiv calitatea muncii lor$ pentru mulumirea clientilor. Banca Transilvania a demonstrat c#$ prin spri6inul acionarilor i prin planurile am1iioase de5voltate$ a devenit o 1anc# puternic#$ desc?is#$ fle@i1il# i modern#.

C"edite !ent"u a%eni economici


Banca Transilvania propune soluiile de finanare$ menite s# vin# 3n 3ntampinarea firmelor care doresc acces rapid i simplificat la suport financiar$ r#spun5%nd$ totodat#$ nevoilor de capital de lucru$ acoperirii v%rfurilor de pl#i pe termen scurt$ demar#rii unei noi afaceri i programelor investiionale pe care firma le are 3n vedere.

O&'rta d' cr'dit':


C9(;-T "(+T9U *-9.( +OU 2+*--+JBT( Creditul !tart U" i !tart U" plus

C9(;-T CU B+BC-KB !-."C-*-CBTL "entru activitate curent# i investiii$ p%n# la &''.''' (uro

C9(;-T( 9B"-;( Creditul gata garantat ;o1%nd# '

C9(;-T 9B"-; "(+T9U -+:(!T-J--nvestiii f#r# garanii suplimentare

Cr'ditul (tart )* +i (tart )* ,lus: Bcest credit este accesi1il firmelor nou 3nfiinate sau care funcionea5# de cel mult ) luni. *irma tre1uie s# acopere doar 25< din valoarea investiiei i poate 3mprumuta p%n# la 35.''' 9O+ iar 3n varianta !tart/Up "lus p%n# la 45.''' 9O+. 5

"entru a contracta acest credit sunt nevoie de urm#toarele documente planul de afaceri dupa modelul agreat de 1ancaM cerere de credit certificat constatator c%t mai recent dar cu o vec?ime de ma@im 3' 5ile Dse poate o1ine i prin Banca TransilvaniaEM declaratia privind relaiile de grup apro1area legal#Nconstitutiv# privind contractarea creditului i persoanele 3mputernicite s# anga6e5e societateaM acord de consultare a Biroului de CreditM actele 6uridice de 3nfiinare i certificat de3inmatriculare DCU- O ane@eEM Cr'dit ,'ntru acti%itat' cur'nt +i in%'sti-ii, ,.n la 1##/### 0uro:

*'rioada acordar' activitate de 5i cu 5i Cinie de credit &2 luni activitate de 5i cu 5i Credit capital de lucru 28 luni pl#i furni5ori Credit pentru constituire de stocuri iNsau plata furni5orilor 28 luni ac?i5iie teren$ utila6e$ maini Credit pentru investiii &2' luni Bani ,'ntru: Cr'dit cu anali1a sim,li&icata "entru un credit cu o valoare p%n# la 2.''' (U9 firma are nevoie doar de un girant persoana fi5ic# iar pentru sume ce dep#esc aceast# valoare are nevoie de garanii cum ar fi maini$ utila6e$ ec?ipamente sau imo1ile. "entru a contracta acest credit sunt nevoie de urm#toarele documente ultimul 1ilant conta1il Dsemestrial sau anualE$ vi5at de organismele a1ilitate$ insotit de 1alanta aferentaM ultimele doua 1alante de verificare inc?eiate de societateM cerere de creditM certificat constatator cat mai recent dar cu o vec?ime de ma@im 3' 5ile Dse poate o1tine si prin Banca TransilvaniaEM declaratia privind relatiile de grup M apro1area legala N constitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa anga6e5e societateaM acord de consultare a Biroului de CreditM actele 6uridice de infiintare si certificat de inmatriculare DCU- O ane@eE M )

Cr'ditul 2ata 2arantat d' catr' 3ondul 4ational d' Garantar' a Cr'dit'lor ,'ntru I556uri:

Creditul asigur# accesul la finanare 1ancar# c?iar dac# firma nu dispune de garanii mo1iliare sau imo1iliare. *ondul +aional de ,arantare a Creditelor pentru -../uri acopera 4'< din garaniile facilit#ii$ iar Banca Transilvania pune la dispo5iie capitalul necesar i acoper# restul de 2'<. :aloarea ma@im# a finan#rii este de 25'.''' de lei sau ec?ivalent 3n euro$ iar termenul de acordare este de & an. Condiiile pentru accesarea creditului sunt / firma tre1uie sa funcione5e de minim 28 luni i s# 3nregistre5e profit din e@ploatareM / cifra de afaceri este 3n cretere sau$ 3n ca5ul 3n care evoluia acesteia este una negativ#$ sc#derea cifrei de afaceri nu tre1uie sa fie mai mare de 25<$ conform ultimului 1ilan conta1ilM / firma nu a avut restane la alte credite contractate i nu este 3n interdictie de a emite cecuri 1ancareM / nu au e@istat sc?im1#ri 3n structura asociailorNacionarilor ma6oritari sau a administratorului societ#ii 3n ultimele &2 luniM / nu sunt 3nregistrate datorii 1ugetare restante. (ste posi1il# acordarea de credite pentru ac?itarea datoriilor 1ugetare$ cu condiia stingerii integrale a acestora din creditul acordat iNsau din fondurile proprii ale societ#ii 3mprumutate. / compania este sta1il# financiar. Cr'dit cu dob.nd #: / firma tre1uie s# funcione5e de minim 28 luni$ s# 3nregistre5e profit din e@ploatare iar cifra de afaceri s# fie 3n cretere conform ultimului 1ilan conta1ilM / firma nu tre1uie s# ai1# restane la alte credite contractate i nu a avut mai mult de 3 incidente ma6ore 3n C-" 3n ultimele ) luniM / nu 3nregistrea5# 3ntar5ieri mai mari de &5 5ile calendaristice 3n ultimele &2 luni la plata creditelor contractateM / nu au e@istat sc?im1#ri 3n structura asociailorNacionarilor ma6oritari sau a administratorului societ#ii 3n ultimele &2 luniM / nu inregistrea5# popriri active pe contM / nu inregistrea5# datorii 1ugetare restanteM / compania este sta1ila financiar. "entru a contracta acest credit sunt nevoie de urm#toarele documente 0

ultimul 1ilant conta1il Dsemestrial sau anualE$ vi5at de organismele a1ilitate$ insotit de 1alanta aferentaM ultima 1alanta de verificare inc?eiata de societate$ dar nu mai vec?e de 2 luniM cerere de creditM certificat constatator cat mai recent dar cu o vec?ime de ma@im 3' 5ile Dse poate o1tine si prin Banca TransilvaniaEM declaratia privind relatiile de grup 7 apro1area legalaNconstitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa anga6e5e societatea7 acord de consultare a Biroului de Credit7 acord de consultare C9B7 actele 6uridice de infiintare si certificat de inmatriculare DCU- O ane@eEM

&n"e%i#t"a"ea unui c"edit 'n conta(ilitetea entit)ii economice


O societate comerciala contractea5a un credit 1ancar de &''.''' l'i, ,' 1# ani, cu o dob.nd d' 189/ nr'2istraril' contabil' %or &i: &. 2nregistrarea 3m,rumutului 5&2& P &)2& &''.''' 2. nr'2istrar'a dob.n1ii :n ,rima lun suma de inregistrat P D&''.''' lei Q &5 <E N &2 luni P &.25' lei Nlun# ))) P &)42 &)42 P 5&2& 8. 9am1ursarea creditului &)2& P 5&2& &''.''' &.25' &.25' 3. "lata do1%n5ii 3n ,rima lun

Conclu*ii
2n momentul de fa# Banca Transilvania acord# 5 tipuri de credite pentru ageni economici. ,ama de produse 1ancare nu acoper# necesit#ile pieei de credit &''< la ageni economici$ doarece Banca Transilvania este speciali5at pe domeniul cerdit#rii persoanelor fi5ice$ i pe domeniul pieei de capital.