Sunteți pe pagina 1din 9

Mate 2000 Consolidare

Clasa a VII-a, semestrul I TESTE DE AUTOEVALUARE SOLUII


Test de autoevaluare p. 24
I. 1. 0,6. 2 2. . 3 3. n {1, 2, 3, 6}. 4. [2,302] = 3. 5. {2,310} = 0,31. 6. |1,72| = 1,72. II. 1. C. 2. A. 3. B. 4. C.

III. 1. x = 2. 2. 430. 3. 10.


7 7 . 4. x , 5 5

Test de autoevaluare p. 48
10 . 41 26 . 5 1 . 216 1 . 5 2. 2008.

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. 1. C.

2. B.

3. A.

4. D.

Matematic. Clasa a VII-a

III. 1. x =

1 . 2 2. 24,5. 3. 1007.

3 4. 4

2014

Test de autoevaluare p. 55
I. 1. 2x + 1 = 0. 2. soluie. 1 3. . 8 5 7 4. . , 2 2 3 5. . 2 6. x = 40.

{ }

II. 1. B. III. 1. 2. 3. 4.

2. D.

3. B.

4. B; C.

5. 1. 28. x {11, 17}.

Test de autoevaluare p. 72
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
16, 25, 36, 49, 64, 81. x {12, 12}. fals. adevrat. 9. a = 8, b = 1.

II. 1. C.

2. D.

3. A.

4. B.

III. 1. N = 195. 2. u(N) = 2, deci N nu este ptrat perfect. 3. 11 dm. 4. N = 10072, de unde

N = 1007.
Matematic. Clasa a VII-a

Test de autoevaluare p. 79
38 . 9 4,8. 0,2. 1. a = 1, b = 6. 35 . 36

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. 1. A. III. 1. 2. 3. 4.

2. B.

3. C.

4. D.

2. x = 1, y = 3, respectiv x = 3, y = 1. 44. N = 24.

Test de autoevaluare p. 98
I. 1. x 0, 2 2 . 2. 3. 4. 5. a = 3, b = 2. 0. 2. 0.

6. 5 5 . II. 1. A. III. 1. 2. 3. 4. 2. B. 3. C. 4. D.

10 125 cm2. x = 144. 0. Notnd cu x, y, z lungimile laturilor triunghiului isoscel ABC, avem situaiile:

x=y= 3 2,z=

2 sau x = y = 2 2 , z = 3 2 .

Matematic. Clasa a VII-a

Test de autoevaluare p. 117


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2. 0. 0. 3. 1. x = 1, y = 7 sau x = 7, y = 1.

II. 1. A. III. 1. 2. 3. 4.

2. B.

3. C.

4. D.

1,90 m. x = 2, y = 4. 2. 240.

Test de autoevaluare p. 125


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
360. paralelogram. 24. 110. congruente. 8 cm.

II. 1. C.

2. A.

3. A.

4. B.

III. 1. n AOB, MN linie mijlocie, MN || AB. Analog, QP || CD. Cum AB || CD, ABCD paralelogram, avem MN || QP. Analog, QM || PN. 2. n ABC, MP linie mijlocie, MQ || AC (1). Analog n ADC, PN linie mijlocie, PN || AC (2). Din (1) i (2) rezult PN || MQ. Analog, PM || NQ, de unde MQNP paralelogram. 3. a) ABCB' paralelogram, de unde AB' || BC (1). Analog, AC'BC paralelogram, adic AC' || BC (2). Din (1) i (2) rezult c punctele C', A, B' sunt coliniare. b) Din a) rezult AC' = BC = AB', de unde B'C' = 2BC. 4. NAO MOC (L.U.L.). Avem 'MCO 'NAO (alterne interne) de unde rezult c AN || MC.

Matematic. Clasa a VII-a

Test de autoevaluare p. 129


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1.
dreptunghi. congruente. dreptunghi. congruente. 24 cm. 84 cm. A. 2. B. 3. C.

4. D.

III. 1. Fie O BC astfel nct BO OC. Cum AO este median relativ n ABC, avem AD = BC (D simetricul lui A), de unde ABCD dreptunghi. 2. NMPA dreptunghi. Cum BNM este dreptunghic isoscel, avem BN MN, iar MP AN. Imediat MP + MN = AN + NB = AB = constant. 3. AOD echilateral, 'AOD = 60. Cum DP OA, DP este i median, de unde AP = OP. Imediat AC = 4AP. 4. ADE BCE (L.U.L.): AD BC, m('ADE) = m('BCE) = 150, DE = EC. De aici rezult AE BE.

Test de autoevaluare p. 133


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
romb. romb. bisectoare. diagonalelor. 6 cm. 70.

II. 1. A.

2. B.

3. C.

4. D.
AC , 2

III. 1. MD i DN linii mijlocii n ABD, respectiv ADC. Cum MD || AC i MD =


iar DN || AB i DN =

AB , avem AMDN paralelogram. Din AB AC (ipotez), 2 avem MD DN, de unde AMDN romb. 2. AMQ CNP (L.U.L.). De aici 'PNC 'AQM i cum CN || AQ, urmeaz c QM || PN (1). Analog, QDP MBN, de unde MN || QP (2). Din (1) i (2) rezult c MNPQ este paralelogram. 3. Fie M, N, P, Q mijloacele laturilor AB, BC, CD, DA. Cum MN este linie mijlocie n ABC, MN || AC, iar PQ este linie mijlocie n ADC, PQ || AC, avem MN || PQ.

Matematic. Clasa a VII-a

AC BD . Analog, MQ || PN i MQ = . Avem MNPQ paralelogram 2 2 i cum AC = BD, rezult c MNPQ este romb. 4. Fie {O} = AC BD. Cum OD este mediatoare, ADC este isoscel. Analog, pentru OB mediatoare, ABC este isoscel. n plus, ADC ABC conduce la ABCD romb.

n plus, MN =

Test de autoevaluare p. 137


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ptrat. ptrat. C. 5 cm. ptrat. 10 cm.

II. 1. A.

2. B.

3. C.

4. D.

III. 1. Cum ABE CBE (L.U.L.), avem AE EC, deci AEC este isoscel. Avem m('CAE) = m('ECA) = 6730', iar m('AEC) = 45. 2. Se folosete faptul c un dreptunghi cu o diagonal bisectoare a unghiului din care pleac este ptrat. 3. n QAB, m('QBA) = 115, iar n CMB, m('CMB) = 75. Imediat m('MEB) = = 90. Analog, m('CFN) = m('DGP) = m('QHA) = 90. Urmeaz c EFGH este dreptunghi. Imediat EF EQ, de unde EFGH ptrat. 4. Fie M mijlocul lui AB, N mijlocul lui BC, P mijlocul lui CD, Q mijlocul lui AD; MN, QP, MQ, NP linii mijlocii. Imediat MN || AC || QP i QM || BD || PN, de unde MNPQ este paralelogram. Cum BD AC, MNPQ devine dreptunghi i cum MN QP NP QM, rezult c MNPQ este ptrat.

Test de autoevaluare p. 144


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
baze. dreptunghic. isoscel. isoscel. linie mijlocie. ax de simetrie.

II. 1. A.

2. B.

3. C.

4. D.

Matematic. Clasa a VII-a

III. 1. MN linie mijlocie, de unde MN || BC, adic MNCB trapez. 2. MN, NP, PQ, QM linii mijlocii. Cum MQ || PN || BD, iar QP || MN || AC, de unde BD AC MNPQ paralelogram. Cum MQ = = = MN, rezult c MNPQ este romb. 2 2 3. Din DNC ANM (U.L.U.) gsim DN NM, ceea ce arat c N este mijlocul segmentului MD. 4. Din interior, PA = PB = PC = PD. Imediat, patrulaterele ADTM i BCSM sunt paralelograme. Cum P se afl pe mediatoarele segmentelor AB i CD, avem AM MB i DN NC, adic AD BC.

Test de autoevaluare p. 150


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
225 cm2. 240 cm2. 625 cm2. 100 cm2. 75 cm2. 150 cm2.

II. 1. D.

2. D.

3. D.

4. D.

III. 1. AG =

2 BN AG 18 18 AM implic AG = 18, de unde AAGB = = = 162. 3 2 2 125 84 2. AABCD = = 125 42 = 5250 cm2. 2 x y x+ y 3. Din = = = 10, unde x, y reprezint cele dou dimensiuni ale dreptun2 2 2+ y ghiului, gsim c AABCD = 1400 cm2.

4. Notnd n MBC isoscel m( BMC) = m( BCM) = x, rezult m( MBC) = 180


2x, de unde m( DAM) = 2x. Cum ADM isoscel cu AD = AM, obinem m( ADM) = m( AMD) = 90 x i de aici m( DMC) = 90. Notnd apoi cu
h nlimea paralelogramului corespunztoare laturii CD avem AABCD = h CD =

= 2 ADMC = MC MD.

Matematic. Clasa a VII-a

Test de autoevaluare p. 162


I. 1. 2 (puncte). 2. 4 cm. 3. 18 cm. 2 4. . 3 8 5. cm. 3 6. centrul de greutate. II. 1. A. 2. A. 3. A. 4. A.
CO DO CD CO 2 = = . Imediat = , de unde OA OB AB OA 5

III. 1. DOC ~ AOB (DC || AB). Atunci

CO 2 = , adic CO = 12 cm. Imediat OA = 30 cm. AC 7

2. Fie {O} = AC BD; AOD ~ OBE (BE || AD). Obinem


AOF ~ BOC (AF || BC), de unde OC OB = (2). OA OF

AO DO = (1). OE OB

OC OD = , de unde EF || CD. OE OF DQ CD 1 3. CDQ ~ CAB (DQ || AB). Obinem = = (1). AB BC 2 DP BD 1 DBP ~ BAC (PD || AC), de unde = = (2). AC BC 2 DQ DP AB DQ Din (1) i (2) rezult = , adic = . AB AC AC DP BE AD CE AF 4. Cum AB || ED, aplicnd teorema lui Thales obinem = i = , de EF DF DE DF BE CE unde + = 1. EF DE

Din (1) i (2) rezult

Matematic. Clasa a VII-a

Test de autoevaluare p. 172


I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 cm i 8 cm. 12 cm. ptrat. 15 cm. 99 cm. 90.

II. 1. B.

2. B.

3. B.

4. B.
MD 1 AD BC = , de unde MD = , MC = ; MA 3 2 2

III. 1. Din MDC ~ MAB gsim PMDC = 21 cm.

DE DG = . BD DA DG 1 DF Obinem DE = 3 cm. Din DGF ~ DAC (AF || AC) obinem = = , de DA 3 DC unde DF = 3 cm, iar EF = 6 cm. MC b a MB 3. Din MBQ ~ MCD i MAB ~ MPC gsim c AB = i AB = . MB MC Imediat AB = ab . AG 2 GM 1 AG 4. Din = i = gsim = 2. Imediat GM = 2, de unde AG = 6. AM 3 AM 3 GM Urmeaz c PAMC = 6 + 6 + 5 = 17 cm.

2. Fie {D} = AG BC. Avem DEG ~ DBA (EG || AB), de unde

Test de autoevaluare p. 187


I. 1. 2. 3. 4. 5.
30 cm. 15 cm. 8 3 cm. 5 6 cm. 34 cm. 5 6. cm. 3

II. 1. C.

2. C.

3. C.

4. C.

III. 1. 180 cm. 2. 18 cm, 32 cm, 50 cm. 3. A = 24 cm2, P = 24 cm. 4. 24 3 cm.


Matematic. Clasa a VII-a

S-ar putea să vă placă și