Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT __________________ MARIANA DURLETEANU, Ministrul finanelor L..

__________________200

Regulamentul
Dire iei !e"#oltarea sistemului tre"orerial $i meto!ologia e#i!enei onta%ile &n sistemul %ugetar
'. Prezentul Regulament stabilete atribuiile, sarcinile, obligaiunile i responsabilitile e baz ale !ireciei ez"oltarea sistemului trezorerial i meto ologia e"i enei contabile #n sistemul bugetar. (. !irecia ez"oltarea sistemului trezorerial i meto ologia e"i enei contabile #n sistemul bugetar $#n continuare !irecia% este o sub i"iziune structural a &rezoreriei e 'tat. ). (n acti"itatea sa !irecia se con uce e )onstituia Republicii *ol o"a, legile i +otr#rile Parlamentului, ecretele Pree intelui Republicii *ol o"a, or onanele, +otr#rile i &rezoreriei ispoziiile ,u"ernului, acor urile internaionale la care Republica *ol o"a este parte, Regulamentul *inisterului -inanelor, e 'tat, +otr#rile )olegiului *inisterului -inanelor, or inele i e pre"e erile in icaiile ministrului .inanelor, programele, planurile e msuri i aciuni ale *inisterului -inanelor al Republicii *ol o"a, precum i prezentului Regulament. *. (ntru realizarea obiecti"elor sale e acti"itate stabilite #n con.ormitate cu legislaia #n "igoare i prezentul regulament, !irecia are urmtoarele atribuii e baz/ 0% elaboreaz i promo"eaz spre aprobare acte normati"e i legislati"e pri"in e"i ena contabil #n sistemul bugetar #n scopul ez"oltrii sistemului trezorerial1 2% e2ercit acti"iti meto ologice a.erente organizrii i inerii e"i enei contabile, a #ntocmirii rapoartelor .inanciare e ctre trezoreriile teritoriale,

autoritile publice i instituiile subor onate, ireciile .inane, alte instituii publice1 3% elaboreaz proiecte e regulamente, instruciuni, in icaii meto ice, scrisori instructi"e, circulare pri"in e"i ena contabil #n sistemul bugetar1 4% particip la elaborarea i a"izarea proiectelor contabil #n sistemul bugetar1 5% e.ectueaz analiza legislaiei #n "igoare pri"in sistemul trezorerial, inerea e"i enei contabile, #ntocmirea rapoartelor .inanciare #n sistemul bugetar i prezent propuneri cu pri"ire la per.ecionarea acestora1 6+ asigur e2aminarea la timp a propunerilor, emersurilor i petiiilor autoritilor a ministraiei publice centrale i locale, instituiilor i cetenilor #n partea ce ine e competena sa i #nainteaz propuneri e soluionare a problemelor abor ate1 7% elaboreaz .ormularele rapoartelor pri"in sistemul bugetar1 8% particip la aciunile e pregtire i reciclare a specialitilor #n ce pri"ete sistemul trezorerial i e"i ena contabil #n sistemul bugetar1 9% asigur prezentarea in.ormaiei re.eritor la Programele e stat i: sau strategiile naionale e care se con uce #n acti"itatea sa i rapoartele pri"in e2ecutarea acestora1 00% #ntocmete ;n.ormaia ce ine e e.ectuarea operaiunilor prelucrate e trezoreriile teritoriale, anual1 00% particip la organizarea i es.urarea seminarelor cu participarea contabililor<e.i ai ministerelor i altor autoriti ale a ministraiei publice centrale i locale pri"in c+estiunile ce in e corectitu inea, "eri icitatea i legalitatea e"i enei contabile a instituiilor publice .inanate e2ecutarea bugetelor unitilor a ministrati" teritoriale1 02% #n eplinete orice alte atribuii stabilite prin acte normati"e pentru omeniul su e acti"itate. in buget i e"i ena contabil #n e legi, +otr#ri ale ,u"ernului i alte acte normati"e ce in e sistemul trezorerial i e e"i ena

,. (ntru #n eplinirea atribuiilor sale, !irecia este autorizat/ 0% s elaboreze mo ul e inere a e"i enei contabile i e #ntocmire a rapoartelor pri"in e2ecutarea bugetului e stat, bugetelor unitilor a ministrati"<teritoriale i a e"izului e c+eltuieli #n instituiile publice1 2% s acor e asisten meto ologic ministerelor i altor autoriti ale a ministraiei publice centrale i locale #n acti"itatea e organizare a e"i enei contabile1 3% s acor e consultaii e2ecutorilor e buget, trezoreriilor teritoriale, ireciilor .inane, #n omeniul e"i enei contabile a e2ecutrii bugetului e stat i bugetelor unitilor a ministrati"<teritoriale, e2ecutrii e"izelor e c+eltuieli ale instituiilor publice, #ntocmirii bilanului contabil i a rapoartelor1 4% s elaboreze i s prezinte spre aprobare #n or inea stabilit a .ormularelor tipizate bugetului c+eltuieli1 5% s elaboreze i s prezinte spre aprobare propuneri pri"in mo i.icarea i completarea ;nstruciunilor pri"in e"i ena contabil #n sistemul bugetar1 6% s a"izeze materialele cu caracter meto ologic i e2plicati", precum i s acor e asisten meto ologic organelor centrale e specialitate ale a ministraiei publice i autoritilor a ministraiei publice locale, ireciilor .inanciare i instituiilor publice #n organizarea e"i enei contabile1 7% s #nainteze propuneri pri"in mo i.icarea, completarea i a optarea legislaiei #n omeniul sistemului trezorerial i e"i enei contabile #n sistemul bugetar #n con.ormitate cu actele legislati"e i normati"e #n "igoare1 8% s elaboreze i s prezinte spre aprobare propuneri pri"in mo i.icarea i completarea )lasi.icaiei bugetare1 9% s organizeze cons.tuiri meto ologice cu pri"ire la mo ul e #ntocmire a rapoartelor pri"in e2ecutarea bugetului e stat, bugetelor unitilor = a ministrati" = teritoriale i a e"izelor e c+eltuieli, precum i e"i ena contabil1 e e"i en contabil, rapoartelor pri"in e2ecutarea e"izelor e e stat, bugetelor unitilor<a ministrati" teritoriale,

00% s organizeze i s es.oare seminare cu participarea contabililor e.i ai autoritilor a ministraiei publice centrale i locale pri"in c+estiunile ce in e corectitu inea i "eri icitatea atelor e"i enei contabile #n sistemul bugetar i a #ntocmirii rapoartelor, precum i unele c+estiuni ce in e acti"itatea trezoreriilor teritoriale1 00% s solicite i s primeasc e la alte sub i"iziuni ale ministerului concluzii i a"ize cu pri"ire la proiecte e acte normati"e, circulare, scrisori i alte ocumente ce in e gestionarea .inanelor publice i e"i ena contabil #n sistemul bugetar1 02% s organizeze i s participe la i"erse acti"iti, e ine, cons.tuiri, seminare con"ocate #n ca rul *inisterului -inanelor #n limitele atribuiilor autorizate. 03% s asigure prezentarea in.ormaiei, ce ine e competena &rezoreriei e 'tat, pentru #ntocmirea programelor e acti"itate anuale a *inisterului -inanelor i a ,u"ernului Republicii *ol o"a1 04% s e.ectueze generalizarea planurilor trimestriale e msuri i aciuni a acti"itii &rezoreriei e 'tat pentru a .i prezentate spre aprobare !irectorului &rezoreriei e 'tat1 05% s #n eplineasc orice alte atribuii stabilite prin acte normati"e pentru omeniul su e acti"itate. -. 'tructura i statele e personal a !ireciei se stabilesc con.orm 'c+emei e #nca rare a &rezoreriei e 'tat a *inisterului -inanelor. /. >cti"itatea !ireciei este organizat i iri?at #n con.ormitate cu obiecti"ele i atribuiile autorizate i cu regulamentul acti"itii *inisterului -inanelor. 0. >cti"itatea !ireciei este supra"eg+eat e ctre @ice irector < e.ul !ireciei ez"oltarea sistemului trezorerial i meto ologia e"i enei contabile #n sistemul bugetar, numit i eliberat #n: in .uncie prin or inul ministrului .inanelor, care poart rspun ere pentru acti"itatea es.urat. 1. -iecare anga?at al !ireciei poart rspun ere personal pentru mo ul e e2ercitare a atribuiilor e ser"iciu.

'2. (n absena e.ului !ireciei, atribuiile e ser"iciu ale acestuia sunt #n eplinite e ctre e.ul=a ?unct al !ireciei sau e ctre persoana autorizat cu acest rept. Coordonat de / !irector al &rezoreriei e 'tat >ngela @oronin 'emntura_______________ !ata ___ _____________200