Sunteți pe pagina 1din 48

Codul etapei: SO1 EO2 (EOO2)

Clarul codului: PROIECTAREA SCHEMEI DE ORIENTARE SI


FIXARE OPTIME (SOF - O)
Aceasta etapa contine sase faze a caror parcurgere duce la obtinerea n final
a schemei de orientare si fixare optime.
Codul fazei: SO1 EO2 FO1 (FOO5)
Clarul codului: PROIECTAREA SCHEMELOR DE ORIENTARE
TEHNIC POSIBILE (SO - TP)
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO1 (AO2O)
Clarul codului: RIDICAREA SCHITEI OPERATIEI

I. Obiectivul
Obtinerea schitei operatiei pentru care se proiecteaza dispozitivul pornind de
la desenul piesei si documentatia tehnologica.

II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat desenul piesei
2 Preluat documentatia tehnologica
3 Date: regimuri de lucru, forte aschietoare
4 Stabilit pozitia de prelucrare
5 101 ntocmit schita piesei
6 ngrosat suprafata ce se prelucreaza
7 Trecut cote de gabarit
8 Trecut cote privitoare la dimensiunile suprafetei ce se genereaza
9 Trecut cote de pozitie relativa ale suprafetelor ce se genereaza
10 Trecut cote de pozitie relativa fata de restul suprafetelor
11 Trecut semnele de prelucrare
12 Trecut conditii de pozitie, forma etc.
13 Reprezentat schematic sculele
14 Simbolizat miscarile piesei
15 Simbolizat miscrile sculelor
16 Simbolizat fortele si momentele (greutate, cinematice etc.)
17 Numeroteaza suprafetele piesei
18 Treci la 101. Verificare
STOP


III. Aplicatie
Vezi schita fig. x1
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO2 (AO21)
Clarul codului: EVIDENTIEREA CONDITIILOR TEHNICE PRESCRISE
PIESEI ( SEMIFABRICATULUI) LA OPERATIA
CONSIDERATAI. Obiectivul
Obtinerea tuturor conditiilor tehnice prescrise piesei si necesar a fi
respectate n cadrul operatiei respective.


II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat schita operatiei, desenul piesei, desenul de ansamblu caiet de
sarcini etc.
2 101 Determinarea cotelor si tolerantelor ce definesc marimea suprafetelor de
prelucrat
3 Determinarea cotelor si tolerantelor ce determina pozitia reciproca ntre
uprafetele ce se executa n aceasta operatie
4 102 Determinarea cotelor de pozitie relativa
5 Determinarea conditiilor de pozitie relativa
6 Determinarea conditiilor subntelese
7 Completare tabel ncepnd cu 101
8 Verificare ncepnd cu 102
9 Completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie
p1) Din activitatea anterioara sunt preluate schita operatiei si desenul piesei, iar de la
proiectantul de tehnologie, desenul de ansamblu, caietul de sarcini, instructiunile de
functionare etc.
p2) Analiznd informatiile puse la dispozitie, se determina cotele si tolerantele care
definesc marimea suprafetelor care se genereaza n cadrul operatiei.
Nr. cond. Descrierea conditiei De unde rezulta
C1 Respectarea cotei 90 Subainteleasa
C2
Respectarea conditiei de simetrie fata de IFYOZ
Desen
C3
Respectarea conditiei de simetrie fata de IFxOZ
Desen
C4 Repetarea cotei 4xC8 Desen
C5 Repetarea cotei 500,1 Desen
C6 Repetarea cotei 720,1 Desen
p3) Se determina cotele si tolerantele care determina pozitia reciproca a suprafetelor
care se genereaza n cadrul aceleasi operatii.Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO3 (AO22)
Clarul codului : SELECTAREA CONDITIILOR, OBTINEREA
CONDITIILOR DETERMINANTE

I. Obiectivul
Obtinerea conditiilor determinante.

II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Se acorda lui i valoarea 1
2 103 Conditia CI este de tip D
i
sau PR
3 Treci la 101 sau 102
4 101 Scrie pe i sub D
i

5 102 Scrie pe i sub PR
6 Acordam lui i valoarea i + 1
7 Verifica daca i < n + 1 sau i = n + 1
Treci la 103 sau 104
9 104 Acorda lui i valoarea 1
10 Verifica C
i
este sau nu de tip PR
11 Treci la 105 sau 106
12 105 Compara daca C
i
este PRC sau PRO
13 Treci la 107 sau 108
14 107 Scrie pe i sub PRC
15 108 Scrie pe i sub PRO
16 106 Acordam lui i valoarea i + 1
17 Verifica daca i < n - k +1 sau i = n - k + 1
18 Treci la 105 sau 110
19 110 Acorda lui i valoarea 1
20 115 Verifica daca C
i
este sau nu de tip PRO
21 Treci la 111 sau 112
22 111 Compara daca C
i
este sau nu de tip CD
23 Treci la 113 sau 114
24 113 Scrie pe i sub CD
25 114 Scrie pe i sub CI
26 112 Acordam lui i valoarea i + 1
27 Verifica daca i - k - j + 1 > i - k - j +1
28 Treci la 115 sau 116
29 116 Acorda lui i valoarea 1
30 121 Verifica daca C
i
este sau nu de tip CD
31 Treci la 117 sau 118
32 117 Compara daca C
i
mai apare sau nu n conditiile CD
33 Treci la 119 sau 120
34 119 Lasa pe C
i
sub CD si scrie CD echivalent sub CE
35 120 Lasa pe C
i
sau CD
36 118 Acordam lui i valoarea i + 1
37 Compara n - k - j - 1 - m + 1 = n - k - j - 1 - m + 1
38 Treci la 121 sau 122
39 122 Rezolva cu proiectantul situatia conditiilor C
i

40 Completeaza formularul SEFA la rubrica corespunzatoare
STOP
III. Aplicatie

Conditia
Conditii
dimensionale
Di
Conditii de pozitie reciproca (P.R.)
Poz. relativa
prin constructie
PRC
Poz. relativa prin orientare PRO
D E
I
I
C1 x
C2 x
C3 x
C4 x
C5 x
C6 x

Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO4 (AO23)
Clarul codului: GEOMETRIZAREA CONDITIILOR DETERMINANTE
OBTINEREA EXTREMELOR CONDITIILOR
I. Obiectivul
Evidentierea bazelor (elementelor geometrice de raportare) semifabricatului
operatiei.
II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat conditiile determinate
2 ntocmit shema simplificata pentru scrierea conditiilor
3 Determinat numarul suprafetelor care concura la realizarea conditiilor
4 nscris geometric aceste suprafete n schema
5 nscris simplificat conditiile n schema n dreptul suprafetelor pe care le
leaga
6 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
p1) Se preiau conditiile determinante.
P2) Geometrizarea conditiilor determinante
Conditia Geometrizarea conditiilor determinante
Extrem Cond. de legatura Extrem
C
1

AGi
90
0
( 30 )
IR1
C
2

AGi IFyoz IFyoz
C
3

AGi IFxoz IFxoz
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO5 (AO24)
Clarul codului: SELECTAREA EXTREMELOR OBTINEREA
EXTREMELOR DEPENDENTE
I. Obiectivul
Obtinerea extremelor dependente.
II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Cod Instructiune
START
1 Preluat schema cu extreme
2 Completat conditiile determinante n tabel
3 Atriibuit lui i valoarea 1
4 101 Verifica daca conditia C
i
apare n schema
5 Treci la 102 sau 103
6 102 Verifica care din cele 2 extreme ale conditiei este dependent si care este director
7 Scrie extrem director
8 Scrie extrem dependent
9 103 Atriibuit lui i valoarea i + 1
10 Verifica daca i + 1 este mai mic sau egal cu numarul ultimei conditii plus 1
11 Treci la 104 sau 101
12 104 Completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie
Extrem director Conditia Extrem dependent
AGi
C1: 90
0

IR1
AGi C2:IFyoz IFyoz
AGi C3:IFxoz IFxoz
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO6 (AO25)
Clarul codului: EXPLICITAREA EXTREMELOR DEPENDENTE
IMPLICITE
I. Obiectivul
Explicitarea extremelor dependente implicite.
II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat tabel cu extreme dependente
2 Numerotat extremele dependente (ED) n ordine cu i = 1
3 Acordam lui i valoarea 1
4 103 Verificat daca ED este explicit sau implicit
5 Treci la 101 sau 102
6 101 Scrie forma explicita
7 Acordam lui i valoarea i + 1
8 Verifica daca n+1 > i = n+1
9 Treci la 103 sau 104
10 102 Expliciteaza extremul
11 Treci la 101
12 104 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
Conditia Extrem dependent implicit Extrem dependent explicit
C
1

IR1 IR1
C
2

IFyoz (AR9)U(Pk)
C
3
IFxoz (AR9)U(Pk)
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO7 (AO26)
Clarul codului: ORDONAREA EXTREMELOR DEPENDENTE
I. Obiectivul
Ordonarea extremelor dependente.
II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat extreme dependente explicite
2 Verifica daca exista sau nu elemente dependente explicite care se repeta
3 Treci la 101 sau 102
4 101 Stabileste grupe cu elementele care se repeta n ordinea marimii grupelor
5 Atribuie numere de ordine grupelor n ordinea marimii
6 Verifica daca sunt si elemente care nu se repeta
7 Treci la 102 sau 103
8 102 Stabileste la elementele care nu se repeta cte grade de libertate va putea
prelua n viitorul dispozitiv
9 Ordoneaza extremele n ordinea descrescatoare numarului de grade de
libertate. Atribuie numere de ordine
10 103 Scrie n tabel n ordine numarul de ordine si elementul
11 Completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie

Ordinea
Extrem
dependent
Criteriul de ordonare
C1 C2
Frecventa de aparitie Nr. gradelor de
libertate
I
IR1
1 3
II
AR9
2 2
III
Pk
1 1
Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO8 (AO27)
Clarul codului: SIMBOLIZAREA INFORMATIONALA A MATERIALIZARII
EXTREMELOR DEPENDENTE ORDONATE
I. Obiectivul
Simbolizarea informationala a materializarii extremelor dependente explicite
si ordonate.
II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Cod Instructiune
START
1 Preluat extreme dependente explicite si ordonate n numar de i = 1...n
2 Preluat tabel pentru trecerea simbolurilor
3 Acordam lui i valoarea 1
4 101 Determinat tipul extremului si codificat extremul
5 Simbolizat informational materializarea extremului
6 Completat tabelul
7 Numerotat simbolurile
8 Acordam lui i valoarea i + 1
9 Verifica dac n+1 > i = n+1
10 Treci la 101 sau 102
11 102 Verifica numarul gradelor de libertate preluate de simbolurile acordate fiecarui
extrem
12 Scrie simbolurile pe schita operatiei
13 Scrie numerele de ordine ale extremelor pe schita operatiei
14 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
Extrem Elemente - variante de orientare
IR1

/1/


AR9
/3/ /4/ /5/

Pk
/8/ /9//10/ /11/ /12/

/2/
/6/ /7/


Codul activitatii: SO1 EO2 FO1 AO9 (AO28)
Clarul codului: COMBINAREA SIMBOLURILOR

I. Obiectivul
Combinarea simbolurilor informationale si obtinerea schemelor de orientare
tehnic posibile (n
op
) (SO - TP).

II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat tabelul cu extremele dependente explicite si cu simbolurile
informationale
2 Preluat schita operatiei cu simbolurile nscrise
3 Preluat model tabel pentru actiunea de combinare a simbolurilor
4 Completat tabel cu extreme si numere de ordinine ale simbolurilor
5 Stabilit numarul de combinatii matematic posibil ( n )
6 Acordam lui i valoarea 1
7 103 Execuat combinatia corespunzatoare lui i
8 Verificat daca numarul si felul gradelor de libertate preluate este corect
9 Treci la 101 sau 102
10 102 Anuleaza combinatia
11 105 Acordam lui i valoarea i + 1
12 Verifica daca n+1 > i = n+1
13 Treci la 103 sau 104
14 101 nscrie combinatia
15 Treci la 105
16 104 Numeroteaza n ordine combinatiile corecte
17 Completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie
Regula de baza n combinarea logic tehnica a simbolurilor este aceea ca n
una si aceeasi schema de orientare nu poate fi simbolizat dect o singura data
fiecare extrem dependent.
In consecinta rezulta n
SO - TP
= 2x3x7= 42 scheme

NR.
SOTP
EI EII EIII Structura
SOTP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 X X x [1]+[3]+[6]
2 X X x [1]+[3]+[7]
3 X X x [1]+[3]+[8]
4 X X x [1]+[3]+[9]
5 X X x [1]+[3]+[10]
6 X X x [1]+[3]+[11]
7 X x x [1]+[3]+[12]
8 X X X [1]+[4]+[6]
9 X X x [1]+[4]+[7]
10 X X X [1]+[4]+[8]
11 X X X [1]+[4]+[9]
12 X X X [1]+[4]+[10]
13 X X X [1]+[4]+[11]
14 X x X [1]+[4]+[12]
15 X X X [1]+[5]+[6]
16 X X X [1]+[5]+[7]
17 X X X [1]+[5]+[8]
18 X X X [1]+[5]+[9]
19 X X X [1]+[5]+[10]
20 X X X [1]+[5]+[11]
21 x X X [1]+[5]+[12]
22 X X X [2]+[3]+[6]
23 X X X [2]+[3]+[7]
24 X X X [2]+[3]+[8]
25 X X X [2]+[3]+[9]
26 X X X [2]+[3]+[10]
27 X X X [2]+[3]+[11]
28 X X X [2]+[3]+[12]
29 X X X [2]+[4]+[6]
30 X X X [2]+[4]+[7]
31 X X X [2]+[4]+[8]
32 X X X [2]+[4]+[9]
33 X X X [2]+[4]+[10]
34 X X X [2]+[4]+[11]
35 X X X [2]+[4]+[12]
36 X X X [2]+[5]+[6]
37 X X X [2]+[5]+[7]
38 X X X [2]+[5]+[8]
39 X X X [2]+[5]+[9]
40 X X X [2]+[5]+[10]
41 X X X [2]+[5]+[11]
42 x x x [2]+[5]+[12]

Codul fazei: SO1 E02 FO2 (FOO6)
Clarul codului: SELECTAREA TEHNICA A SO - TP. OBTINEREA
SCHEMELOR DE ORIENTARE TEHNIC ACCEPTABILE
(SO - TA)
Faza FO2 grupeaza un numar de patru activitati care se refera la o prima
selectare a variantelor de scheme de orientare tehnic acceptabile.
Codul activitatii: SO1 EO2 FO2 AO1 (AO29)
Clarul codului: PRECIZAREA CRITERIULUI TEHNIC DE SELECTARE
I. Obiectivul
Stabilirea unei forme operante (cantitative) a criteriului tehnic de selectare a
schemelor de orientare tehnic posibile.
II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Cod Instructiune
START
1 Stabileste numarul variantelor de scheme de orientare pe care se
aplicacriteriul tehnic
2 Constata ca fiecare din variantele asupra carora se aplica criteriul tehnic este un
posibil dispozitiv
3 Stabileste structura calitativa a criteriului tehnic
4 Estimeaza calitativ ponderea erorilor de orientare
5 Constata ca selectarea tehnica reprezinta un nod decizional menit a determina
schemele de orientare acceptabile
6 Stabileste calitativ pragul selectarii tehnice
7 Stabileste calitativ marimea ce se compara cu pragul selectarii tehnice
8 Stabileste calitativ modelul nodului decizional
9 Stabileste calitativ modelul nodului decizional, n conditii de siguranta
10 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
p4) Toate etapele ulterioare proiectarii SO introduc erori diferite de zero si in
consecinta se poate trage concluzia ca eroarea de orientare introdusa prin SO
trebuie sa aiba valoare minima pentru ca n final, adaugndu-se si celelalte erori sa
nu se depaseasca eroarea admisibila.
p6) Se stabileste unul din elementele criteriului tehnic de selectare, c
a
o
(eroarea de
orientare admisibila) - eroarea a carei depasire compromite prelucrarea n
dispozitivul proiectat si deci rebutarea pieselor.
p7) Se stabileste cel de-al doilea element al criteriului tehnic, c
c
o
(eroarea de
orientare caracteristica) legata de o anumita conditie determinanta si specifica unei
anumite SO - TP.
p8) Se observa ca exista o multime de SO - TP, care trebuie sa satisfaca un set de
conditii determinante, fiecare SO -TP introduce o eroare de orientare caracteristica
schemei si, din acest motiv, trebuie sa se compare toate c
c
o
cu c
a
o
.
c
c
o
< c
a
o
/ criteriul de selectare tehnica
Codul activitatii: SO1 EO2 FO2 AO2 (AO3O)
Clarul codului: DETERMINAREA ERORILOR DE ORIENTARE
ADMISIBILE
I. Obiectivul
Calculul erorilor de orientare admisibile corespunzatoare conditiilor
determinante.


II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Defineste elementele de aplicatie a criteriului tehnic de selectie
2 Calculeaza sau estimeaza precizia medie economica
3 Calculeaza eroarea de orientare admisibila
4 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
p1) Eroarea de prelucrare totala (c
T
) rezulta n urma unui proces de generare a
suprafetei unei piese orientate si fixate prin intermediul unui dispozitiv si este data de
relatia:
c
T
= f (c
c
o
, c
r
o
, c
s
, c
p
, c
c
, ......) , unde:
c
c
o
= eroarea de orientare caracteristica; c
r
o
= eroarea de orientare data de
tolerantele de executie ale elementelor organologice; c
s
= eroarea de prindere a
piesei n dispozitiv; c
p
= eroarea de prelucrare; c
c
= eroarea de masurare a piesei.
Presupunem ca distributia erorilor este simetrica si ca eroarea rezultanta
urmeaza n mod aproximativ legea normala: c
S
= ((h
c
o
c
c
o
)
2
+ (h
r
c
c
r
o
)
2
+ (h
s
c
s
)
2
+ (h
p

c
p
)
2
+ (h
c
c
c
)
2
+ .....)
1/2

unde: h
c
o
, h
r
c
, h
s
, h
p
, h
c
sunt coeficientii ce caracterizeaza curba de distributie a
erorilor corespunzatoare.
c
a
o
= ( T
2
- (c
r2
o
+ c
2
s
+ c
2
p
+ c
2
c
+ ....))
1/2

Influenta erorilor c
r
o
, c
s
, c
p
, c
c
poate fi reprezentata global: e = precizia
medie economica c
a
o
= T - e
Cond.
det.
Felul erorii Tol. prescris c
a
o
= 0,35T
C
D1
unghiulara 60 21
C
D2
liniara 0,4 mm 0,14 mm
C
D3
liniara 0,4 mm 0,14 mm


Codul activitatii : SO1 EO2 FO2 AO3 (AO31)
Clarul codului : DETERMINAREA ERORILOR DE ORIENTARE
CARACTERISTICE
I. Obiectivul
Determinarea erorilor de orientare caracteristice.

II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Cod Instructiune
START
1 107 Identifica baza de cotare si baza de orientare
2 Compara baza de cotare cu baza de orientare
3 Treci la 101 sau la 102
4 101 Retine ca erorile de orientare caracteristice sunt nule pentru acea baza de orientare
5 Treci la 103 sau la 102
6 102 Retine ca erorile de orientare caracteristice sunt nule pentru acea baza de orientare
7 Stabileste numarul si natura lanturilor de dimensiuni ce trebuie rezolvate pentru a
determina erorile de orientare caracteristice
8 Identifica elementul fix al dimensiunii pentru care se face calculul de erori
9 Stabilette cota de reglare
10 Formeaza lantul de dimensiuni
11 Compara directia dimensiunii pentru care se face calculul cu directia lantului de
dimensiuni
12 Treci la 104 sau la 105
13 104 Proiecteaza lantul de dimensiuni pe directia dimensiunii pentru care se face calculul
de erori
14 105 Expliciteaza lantul de dimensiuni
15 Calculeaza eroarea de orientare caracteristica
16 103 Completeaza formularul SEFA
17 Treci la 106 sau la 107
STOP
III. Aplicatie
Elementele de calcul utilizate sunt:
Jmax1 jocul maxim dintre boltul cilindric /3/ si suprafata de orientare
Jmax2 jocul maxim dintre boltul frezat /6/ si suprafata de oreintare
Jmax3 jocul maxim dintre inelul frezat /9/ si suprafata de orientare
Jmax = TPSF+TEO+jf
TPSF toleranta suprafetei de orientare
TEO toleranta elementului de orientare -> iT6
Jf jocul functional dintre elementele de orientare si suprafata de orientare ->iT6

Jmax1 TPSF = 0,025 mm
TEO = jf = 0,016mm => Jmax1 = 0,057mm

Jmax2 TPSF = 0,039 mm
TEO = jf = 0,016mm => Jmax1 = 0,071mm

Jmax3 TPSF = 0,025 mm
TEO = jf = 0,016mm => Jmax1 = 0,057mm
CDI: 90
0

c
c
o
(SOTP 121) -> [1]
Fig. 1
= COAR = 0 = 0.


c
c
o
(SOTP 2242) -> [2]
Fig.2
= OAR = 0
= = T// = 15 (toleranta tehnoliogica)CD2: YOZ
(SOTP 17; 2228) [3]
Fig. 3


= =2 OA=2x =jmax=0,025 mm


(SOTP 814; 2935) -> [4]
Fig. 4


= =0; COAR=> = = =0


(SOTP 1521;3642) [5]
Fig. 5
= =0; COAR=> = = =0


CD3: XOZ

(SOTP 1;22) [3] + [6]
Fig. 6


O2 Jmax 1/2

Jmax 2/2 A A1 M
A2 /2


62 25 N

(SOTP 2;23) [3] + [7]


Fig. 7
A2=O2 A1 M Jmax 1/2
62 O1 /2
25

(SOTP 3;24) [3] + [8]

Fig. 8A2=O2 A1 M Jmax 1/2
62 O1 /2
25


(SOTP 4;25) [3] + [9]

Fig. 9


O2 Jmax 1/2

Jmax 3/2 A A1 M
A2 /2


62 25 N

Jmax1=Jmax3= 0,057 mm
(SOTP 5;26) [3] + [10]

Fig.10A2=O2 A1 M Jmax 1/2
62 O1 /2
25


(SOTP 6;27) [3] + [11]

Fig.11A2=O2 A1 M Jmax 1/2
62 O1 /2
25


(SOTP 7;28) [3] + [12]

Fig.12A2=O2 A1 M Jmax 1/2
62 O1 /2
25


(SOTP 8;29) [4] + [6]

Fig. 13

N


c
0/2

A2 A1=O1
M
Jmax2/2O2
25
62
(SOTP 9;30) [4] + [7]

Fig. 14
A2=O2 A1=O1 = 0

(SOTP 10;31) [4] + [8]

Fig. 15
A2=O2 A1=O1 = 0


(SOTP 11;32) [4] + [9]

Fig. 16

N


c
0/2

A2 A1=O1
M
Jmax3/2O2
25
62
(SOTP 12;33) [4] + [10]

Fig. 17


A2=O2 A1=O1 = 0

(SOTP 13;34) [4] + [11]

Fig. 18A2=O2 A1=O1 = 0
(SOTP 14;35) [4] + [12]

Fig.19


A2=O2 A1=O1 = 0
(SOTP 15;36) [5] + [6]

Fig. 20N


c
0/2

A2 A1=O1
M
Jmax2/2O2
25
62

(SOTP 16;37) [5] + [7]


Fig. 21A2=O2 A1=O1 = 0
(SOTP 17;38) [5] + [8]

Fig. 22
A2=O2 A1=O1 = 0


(SOTP 18;39) [5] + [9]

Fig. 23
N


c
0/2

A2 A1=O1
M
Jmax3/2O2
25
62

(SOTP 19;40) [5] + [10]

Fig. 24
A2=O2 A1=O1 = 0
(SOTP 10;41) [5] + [11]

Fig. 25

A2=O2 A1=O1 = 0

(SOTP 11;42) [5] + [12]

Fig. 26A2=O2 A1=O1 = 0Codul activitatii : SO1 EO2 FO2 AO4 (AO32)
Clarul codului: SELECTAREA SCHEMELOR DE ORIENTARE
TEHNIC ACCEPTABILE (SO - TA)

I. Obiectivul
Evidentierea din totalitatea schemelor de orientare tehnic posibile a acelora
la care toate conditiile satisfac relatia c
c
o
< c
a
o
.


II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Compara erorilor de orientare admisibile (c
o
a
) cu erorile de orientare
caracteristice (c
o
c
) si marcheza cazurile cnd c
o
a
> c
o
c

2 Depisteaza schemele de orientare tehnic acceptabile ( SO - TA ), si
completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie
Nr.
SOTP
CD1: 90
0
CD2: YOZ CD3: XOZ SOTA
1
2
1


2
1


0


DA
0
,
1
4

m
m

0
,
1
4
m
m

0,025DA
0
,
1
4

m
m

0,107DA
[1]+[3]+[6]
2 0 0,025 0,079 [1]+[3]+[7]
3 0 0,025 0,079 [1]+[3]+[8]
4 0 0,025 0,103 [1]+[3]+[9]
5 0 0,025 0,079 [1]+[3]+[10]
6 0 0,025 0,079 [1]+[3]+[11]
7 0 0,025 0,079 [1]+[3]+[12]
8 0 0 0,028 [1]+[4]+[6]
9 0 0 0 [1]+[4]+[7]
10 0 0 0 [1]+[4]+[8]
11 0 0 0,023 [1]+[4]+[9]
12 0 0 0 [1]+[4]+[10]
13 0 0 0 [1]+[4]+[11]
14 0 0 0 [1]+[4]+[12]
15 0 0 0,028 [1]+[5]+[6]
16 0 0 0 [1]+[5]+[7]
17 0 0 0 [1]+[5]+[8]
18 0 0 0,023 [1]+[5]+[9]
19 0 0 0 [1]+[5]+[10]
20 0 0 0 [1]+[5]+[11]
21 0 0 0 [1]+[5]+[12]
22 15 0,025 0,107 [2]+[3]+[6]
23 15 0,025 0,079 [2]+[3]+[7]
24 15 0,025 0,079 [2]+[3]+[8]
25 15 0,025 0,103 [2]+[3]+[9]
26 15 0,025 0,079 [2]+[3]+[10]
27 15 0,025 0,079 [2]+[3]+[11]
28 15 0,025 0,079 [2]+[3]+[12]
29 15 0 0,028 [2]+[4]+[6]
30 15 0 0 [2]+[4]+[7]
31 15 0 0 [2]+[4]+[8]
32 15 0 0,023 [2]+[4]+[9]
33 15
DA
0
DA
0
DA
[2]+[4]+[10]
34 15 0 0 [2]+[4]+[11]
35 15 0 0 [2]+[4]+[12]
36 15 0 0,028 [2]+[5]+[6]
37 15 0 0 [2]+[5]+[7]
38 15 0 0 [2]+[5]+[8]
39 15 0 0,023 [2]+[5]+[9]
40 15 0 0 [2]+[5]+[10]
41 15 0 0 [2]+[5]+[11]
42 15 0 0 [2]+[5]+[12]
Codul fazei: SO1 EO2 FO3 (FO07)
Clarul codului: SELECTAREA ECONOMICA A SCHEMELOR DE
ORIENTARE TEHNIC-ACCEPTATBILE SO-TA. OBTINEREA SCHEMEI DE
ORIENTARE OPTIME SO-O
Codul activitatii: SO1 EO2 FO3 AO1 (AO33)
Clarul codului: PRECIZAREA CRITERIILOR ECONOMICE DE
SELECTARE A SCHEMELOR DE ORIENTARE TEHNIC-ACCEPTABILE SO-TA
I. Obiectivul
Obtinerea marimii, directiei, punctului si succesiunii de aplicare a fortelor de
reglare.
II. Aplicatie
Criteriu general Aspecte economice inglobate
C1 Cost, simplitate, rigiditate, instalare
C2 Grad de adaptabilitate, posibilitati de asamblare
C3 Necesitatea intretinerii, comoditatea, productivitatea, uzare, reparare

Criteriul C1 C2 C3
Coeficienti de importanta K1=0,4 K2=0,3 K3=0,3

Codul activitatii: SO1 EO2 FO3 AO3 (AO35)
Clarul codului: DEPARTAREA SCHEMEI DE ORIENTARE OPTIME (SO-O)
Aplicatie
KIxCI
Simbol
K1xC1 K2xC2 K3xC3


(1) 0,4*9=3,6 0,3*7=2,1 0,3*5=1,5 7,2
(2) 0,4*10=4 0,3*10=3 0,3*10=3 10
(3)
0,4*10=4 0,3*10=3 0,3*10=3 10
(4)
0,4*6=2,4 0,3*8=2,4 0,3*10=3 7,8
(5)
0,4*2=0,8 0,3*7=2,1 0,3*5=1,5 4,4
(6)
0,4*10=4 0,3*10=3 0,3*10=3 10
(7)
0,4*5=2 0,3*8=2,4 0,3*10=3 7,4
(8)
0,4*2=0,8 0,3*7=2,1 0,3*5=1,5 4,4
(9)
0,4*9=3,6 0,3*7=2,1 0,3*0=1,5 6,2
(10)
0,4*4=1,6 0,3*7=2,1 0,3*4=1,2 4,9
(11)
0,4*5=2,0 0,3*7=2,1 0,3*4=1,2 5,3
(12)
0,4*1=0,4 0,3*6=1,8 0,3*5=1,5 3,7
Nr.
SOTA
Structura SO-TA


SO-O
1 [1]+[3]+[6] [7,2]+[10]+[10]=[27,2]
2 [1]+[3]+[7] [7,2]+[10]+[7,4]=[24,6]
3 [1]+[3]+[8] [7,2]+[10]+[4,4]=[21,6]
4 [1]+[3]+[9] [7,2]+[10]+[6,2]=[23,4]
5 [1]+[3]+[10] [7,2]+[10]+[4,9]=[22,1]
6 [1]+[3]+[11] [7,2]+[10]+[5,3]=[22,5]
7 [1]+[3]+[12] [7,2]+[10]+[3,7]=[20,9]
8 [1]+[4]+[6] [7,2]+[7,8]+[10]=[25,4]
9 [1]+[4]+[7] [7,2]+[7,8]+[7,4]=[22,4]
10 [1]+[4]+[8] [7,2]+[7,8]+[4,4]=[19,4]
11 [1]+[4]+[9] [7,2]+[7,8]+[6,2]=[21,2]
12 [1]+[4]+[10] [7,2]+[7,8]+[4,9]=[19,9]
13 [1]+[4]+[11] [7,2]+[7,8]+[5,3]=[20,3]
14 [1]+[4]+[12] [7,2]+[7,8]+[3,7]=[18,7]
15 [1]+[5]+[6] [7,2]+[4,4]+[10]=[21,6]
16 [1]+[5]+[7] [7,2]+[4,4]+[7,4]=[19]
17 [1]+[5]+[8] [7,2]+[4,4]+[4,4]=[16]
18 [1]+[5]+[9] [7,2]+[4,4]+[6,2]=[17,8]
19 [1]+[5]+[10] [7,2]+[4,4]+[4,9]=[16,5]
20 [1]+[5]+[11] [7,2]+[4,4]+[5,3]=[16,9]
21 [1]+[5]+[12] [7,2]+[4,4]+[3,7]=[15,3]
22 [2]+[3]+[6] [10]+[10]+[10]=[30] X
23 [2]+[3]+[7] [10]+[10]+[7,4]=[27,4]
24 [2]+[3]+[8] [10]+[10]+[4,4]=[24,4]
25 [2]+[3]+[9] [10]+[10]+[6,2]=[26,2]
26 [2]+[3]+[10] [10]+[10]+[4,9]=[24,9]
27 [2]+[3]+[11] [10]+[10]+[5,3]=[25,3]
28 [2]+[3]+[12] [10]+[10]+[3,7]=[23,7]
29 [2]+[4]+[6] [10]+[7,8]+[10]=[27,8]
30 [2]+[4]+[7] [10]+[7,8]+[7,4]=[25,2]
31 [2]+[4]+[8] [10]+[7,8]+[4,4]=[22,2]
32 [2]+[4]+[9] [10]+[7,8]+[6,2]=[24]
33 [2]+[4]+[10] [10]+[7,8]+[4,9]=[22,7]
34 [2]+[4]+[11] [10]+[7,8]+[5,3]=[22,8]
35 [2]+[4]+[12] [10]+[7,8]+[3,7]=[21,5]
36 [2]+[5]+[6] [10]+[4,4]+[10]=[24,4]
37 [2]+[5]+[7] [10]+[4,4]+[7,4]=[21,8]
38 [2]+[5]+[8] [10]+[4,4]+[4,4]=[18,8]
39 [2]+[5]+[9] [10]+[4,4]+[6,2]=[20,6]
40 [2]+[5]+[10] [10]+[4,4]+[4,9]=[19,3]
41 [2]+[5]+[11] [10]+[4,4]+[5,3]=[19,7]
42 [2]+[5]+[12] [10]+[4,4]+[3,7]=[18,1]


Astfel, SO-O: (2)+ (3)+ (6)


Codul activitatii: SO1 EO2 FO4 AO2 (AO37)
Clarul codului: DETERMINAREA FORTELOR DE REGLARE
I. Obiectivul
Obtinerea marimii, directiei, punctului si succesiunii de aplicare a fortelor de
reglare.
II. Operatorul metodologic
Nr. pas Cod Instructiune
START
1 Preluat schita operatiei
2 Calculul reactiunilor pe elementele de orientare
3 Verifica daca reactiunile sunt pozitive sau negative
4 Daca sunt > 0 treci la 101, daca sunt < 0 treci la 102
5 102 Determina fortele de reglare
6 Determina suprafetele pe care e posibil sa fie aplicate fortele de reglare
7 Verifica care din fortele de reglare devin reazeme suplimentare
8 Aplica simbolic pe schita fortele de reglare si reazemele suplimentare
9 101 Completeaza formularul SEFA
STOP
III. Aplicatie
Semifabricatul operatiei trebuie sa ramna in echilibru sub actiunea a doua
categorii de forte si anume: forta de greutate si fortele de reactiune.
R2= ?

R2-G=0 =>R2=G=2daN=> R2>0 => nu este necesara forta de reglare pentru reazemul
(2). Greutatea G a PSF joaca rolul de forta de reglare pentru
(2) deci: FR2=0

R3= ? nu este necesara F
R3
deoarece (3) este cuprins in PSF
R6=? nu este necesara F
R6
deoarece (3) este cuprins in PSF

Fig. A


Codul activitatii: SO1 EO2 FO4 AO3 (AO38)
Clarul codului: DETERMINAREA FORTELOR DE STRANGERE
I. Obiectivul
Obtinerea marimii, directiei si a punctului de aplicatie a fortelor de strngere.
II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Co
d
Instructiune
START
1 Preluat schita operatiei de la operatia anterioara
2 Determina fortele si momentele care apar n regim tranzitoriu, de pornire si de
frnare
3 Determina fortele si momentele care apar n regim stabil
4 Determina fortele de strngere pentru regim stabil
5 Compara cu fortele de strngere necesare pentru regim tranzitoriu
6 Daca corespund treci la 102, daca nu la 101
7 101 Modifica fortele de strngere ca sa asigure fixarea piesei si n regim tranzitoriu
8 102 Completeaza formularul SEFA
STOP

III. Aplicatie
Calculul fortelor de strngere trebuie sa puna in evidenta elementele definitorii
ale acestor vectori pentru ipotezele: I inaintarea in timpul aschierii si II retragerea
sculei dupa aschiere.
Schita de calcul este prezentata in fig. B

Fig.B


Ipoteza 1 : F
c
as
poate rasturna PSF
Se pune conditia : Fsxa>F
c
as
xb F
s1
=KxF
c
as
x , K>1 (K=2)
a=25 mm ; b=15 mm =>F
s1
=2x128x =154 daN

Ipoteza 2 : M
C
as
poate roti PSF
Se pune conditia :

Dar :c=87 mm, d=36 mm, e=107 mm

F
s
= max(F
s1
,F
s2
) =>F
s
= 154 daN


Codul activitatii: SO1 EO2 FO5 AO2 (AO42)
Clarul codului: DETERMINAREA ARIILOR MINIME DE CONTACT
I. Obiectivul
Obtinerea schemelor de fixare tehnic acceptabile din punctul de vedere al
contactului ntre semifabricat si elementele de orientare si fixare.
II. Operatorul metodologic
Nr.
pas
Co
d
Instructiune
START
1 Preia schita si formularul SEFA
2 Stabilirea criteriului presiunii de contact
3 Stabilirea presiunii admisibile de contact pentru materialul piesei
4 Atribuie lui i = 1...K
5 Atribuie lui i = 1
6 105 Calculeaza suprafetele necesare de contact ntre elementele de strngere si
semifabricat
7 Compara suprafetele disponibile cu suprafetele minim necesare. Daca sunt mai
mari treci la 101, daca sunt mai mici treci la 102
8 101 Anuleaza schema
9 102 Completeaza formularul SEFA
10 Atribuie lui i valoarea i + 1
11 Compara pe K < i s K, treci la 104 sau 105
104 STOP
III. Aplicatie
Verificarea marimii suprafetelor de orientare se face cu relatia :
A
nec 0
<A
disp 0
; unde
A
nec 0
= aria necesara minima pentru orientare ; A
nec 0
= ;
pac = presinuea admisibila de contact a materialului piesei ; pac=a0 daN/mm
2

R2 = reactiunea reazemului ; R2=Fs=154 daN
=>A
nec 0
= =15,4 mm
2

A
disp 0
=aria disponibila pentru orientare

A
disp 0
= mm
2

=> A
nec 0
<< A
disp 0


Verificareamarimii suprafetei de fixare se face cu relatia :
A
nec s
<A
disp s
; unde :

A
nec s
= ari necesara minima pentru fixare ; A
nec s
=
=>A
nec s
= mm
2
A
disp s
= aria disponibila pentru fixare
A
disp s
= mm
2
=>A
nec s
<<A
disp s

S-ar putea să vă placă și