Sunteți pe pagina 1din 30

Porturi La Marea Neagra

rile riverane Mrii Negre sunt: - Romnia, Ukraina, Rusia, Georgia,Turcia, Bulgaria. Marea Neagr are suprafa a !e "#$."%% km&, a!ncimea me!ie #&'# m, a!ncimea ma(im &&") m, volumul apelor )$'.*** km$, lungimea !e #&** km +Burgas,Batumi-, l imea &%* km +.ntre /eninsula 0rimeea 1i litoralul Turciei- 1i salinitatea !e &*,&& 2, fiin! o mare salmastra. Marea Neagr este o mare !e tip continental, legtura cu 3ceanul /lanetar, fiin! reali4at prin strmtoarea Bosfor 1i, mai !eparte prin Marea Marmara 1i strmtoarea 5ar!anele, cu Marea 6gee 1i Marea Me!iteran. /rin strmtoarea 7erci se face comunicarea cu Marea 84ov. Marea Neagr este o mare intercontinental, situate .ntre 6uropa 1i 8sia. Relieful Mrii Negre. 5e la linia tarmului pana la a!ancimea !e #%*,&** m co9oara o campie su9marina aproape ori4ontala, platforma continental, care se !e4volt .n partea !e nor!,vest un!e marginea platformei se gaseste la #)*,&** km n larg: n partea !e su!, i4o9ata !e #%* m se afla !oar la )* km !e tarm. 5e la marginea platformei co9oara 9rusc abruptul (taluzul) continental , care se !esfasoara pana la a!ancimea !e #.)**,#.%** m, !e la care incepe campia abisala. 8ceasta atinge in partea central, su!ica a Marii Negre 2.246 m. Salinitatea. ;n timp ce .n 3ceanul /lanetar cantitatea !e sruri este !e $$<$) g=l, .n Marea Neagr aceasta a>unge numai .n con!i ii e(cep ionale la &# g=l. ?alinitatea nu este prea mare la suprafa , !eoarece .n Marea Neagr se vars o serie !e fluvii, care a!uc ap !ulce: 5unrea, Nistru, Nipru, 5on 1.a. Marea Neagr se !eose9e1te !e celelalte mri !eoarece pre4int o stratifica ie specific a apelor. /e vertical sunt !ou straturi !e ap, cu salinitate net !iferen iat. 5e la suprafa 1i pn la a!ncimea !e cca. &** m este un strat !e ap mai !ulce, cu o salinitate me!ie !e #',#% g=l, care a>unge la aceast cot treptat la &# g =l,cu o(igen !i4olvat 1i cu forme !e via . ;n a!ncime, este un strat srat, !e &&,&&,)% g=l, cu !ensitatea mai mare, cu @i!rogen sulfurat, lipsit !e via . Temperatura la suprafa a Mrii Negre varia4 .n raport cu cea a aerului, !up anotimpuri. Aara urc pn la &*,&"* 0 , 1i c@iar mai mult, iar iarna co9oar pn la * * 0 sau su9 ** 0. ;n iernile

foarte geroase, apele !e la rm .ng@ea . ;n a!ncime temperatura se men ine la a o me!ie !e %,B * 0, .n tot timpul anului. Temperatura me!ie anuala n sectorul romanesc este !e C#&,)* 0, !epasin! cu &* 0 temperatura me!ie a aerului. Aara racirea 9rusca a apei pana la o temperatura !e ',#) * 0 are loc atunci can! vanturile sufla !inspre su!, iar incal4irea are loc can! sufla cele !inspre nor!, in racirea apei fiin! implicat si curentul profun! !e larg, cu !irectie perpen!iculara pe tarm. Darna temperaturile sca! !estul !e mult, !atorita vanturilor !e nor!,est, care provoaca valuri mari. n ceeace priveste tur9i!itatea, transparen ta si culoarea Marii Negre, acestea se caracteri4ea4a printr,o mare variatie, in functie !e !e9itul aluviunilor fluviilor, !e curentii marini, !e valuri, !e a!ancime, !e !e4voltarea planctonului. Eumina ptrun!e pn la a!ncimea !e cca. &** m, intensitatea ei sc4n! progresiv. ?u9 aceast limit este .ntuneric !eplin. /orturile,Ukrainei:,5nepro9ugkF,NicolaFev: ,Belgoro!,5nestrovskF, Dlic@evsk, 3!esa, ,Galta, T@eo!osia. /orturile Rusiei Tuapse, NovorossiFsk si ?oci: /orturile Georgiei:Batumi,

,?uk@umi,/oti. /orturile Turciei +!e la est spre vest-: Hopa, Tra94on, Giresun, ?amsun, ?inop,Iongul!ak 6regli: /orturile Bulgariei: Burgas si Aama:

Odessa

,latitu!inea:"JK&*LN,longitu!inea:$*K"JL6: ,GMTMC$: ,cel mai mare port comercial al Ukrainei: ,este situat pe coasta !e NN a Mrii Negre in partea !e ?N a Golfului 3!essa. ,ancora>ul in ra!a portului este prev4ut in !oua 4one nea!apostite: ,!ispune !e $% !ane !e operare a !iverselor mrfuri, inclusiv ale terminalului petrolier: ,aici operea4a mineraliere,spargatoare !e g@eata,ga4iere,containiere,pasagere,nave pt lic@i!e: ,a!ncimi ale 9a4inelor portuare %,#& m. ,portul este !esc@is pentru naviga ie .n toate lunile anului, ,.n iernile grele este necesar asisten a sprgtoarelor !e g@ea .ncepn! !in a !oua >umtate a lunii !ecem9rie 1i pn .n luna fe9ruarie. 0re1terea nivelului apei sau sc!erii acestuia !atorit vntului se .nregistrea4 numai la vnturi puternice si se situea4 in limitele !e la *,J la # m. Aaria ii ale nivelului apei se pot o9serva si ca urmare a efectului !e Osei1eO. ,pilota>ul in portul 3!essa este o9ligatoriu, ,intrarea in port este inter4isa navelor care nu in!eplinesc cerin ele 0onven iei Marpol '$='%, precum si tancurilor petroliere, navelor !e transport ga4e si pro!use c@imice cu o vec@ime mai mare !e #) ani. ,!imensiunile ma(ime ale navelor care pot opera in port sunt:E38 , &'* m, l ime , "* m,

pesca> , #$m. ,remorca>ul este o9ligatoriu pentru nave cu E38P#** m. ,li9era practica se acor!a la acostare sau, uneori, la ancorare. ,pentru operare sunt folosite macarale !e pana la "* tf, precum si incarcatoare si macarale plutitoare !e pn la #** tf. ,informa iile pentru traficul portuar si semnalele !e furtuna se transmit !e ctre O3!essa /ort 0ontrolO pe canalele #" si #J AHQ. /entru operare in /ortul 3!essa si solicitarea serviciilor !e pilota> navele tre9uie sa transmit un notice +o .n1tiin are- la 3!essa Ra!io cu #& 4ile, BJ ore, &" ore si J ore inainte !e intrarea in port. ,navele pot solicita orice reparatie la corp, punte si ma1ini. Nicolayev ,latitu!inea:"JK)%LN:longitu!inea:$#K)BL6: ,GMT:C$: ,aici operea4a mineraliere,ro,ro,uri: ,port maritim comercial situat la gura !e vrsare a rului Bug si in apropierea gurii !e vrsare a fluviului Nipru. ,!esc@is pentru naviga ie in tot timpul anului, !ar in timpul iernii, atunci cn! se anun a g@e uri, intrarea=ie1irea !in port este permisa .n convoi su9 escorta sprgtoarelor !e g@eata. G@e urile apar in a !oua >umtate a lunii !ecem9rie si pot fi pre4ente pana in ultima >umtate a lunii martie.

,o nava este consi!erata sosita la intrarea in ra!a interiora a portului. ,Timpul !e stalii +EaFtime- va incepe in conformitate cu u4ul portului +0o!e of 0ustoms of NicolaFev 0ommercial ?ea /ort-, ,pilota>ul in port si pe senal este o9ligatoriu pentru toate navele. ,avi4rile !espre sosire si cererea !e pilota> vor fi fcute cu "% ore, &" ore si J ore inainte. ,este necesar sa se transmit lungimea ma(ima a navei si pesca>ul. ,pentru ancora> sunt sta9ilite !oua 4one in interiorul ra!ei a!postite. ,naviga ie pe senal este a!misa numai pe timp !e 4i si tre9uie avut in ve!ere c a!ncimea sa este !e #*," m, iar l imea !e l33m. ,este permis accesul navelor avn! pesca>ul !e apa !ulce !e ma(imum B,% m si lungimea !e &#) m. ,este o9ligatoriu remorca>ul pe senal pentru nave cu lungimea mai mare !e #%' m, iar manevrele !e acostare, plecare !e la c@eu se efectuea4 numai cu asistenta !e remorca>. ,portul !ispune !e #& !ane !e operare cu a!ncimi la !ane !e pana la B,) m. ,operarea mrfurilor se poate face cu macarale !e pana la "* tf sau cu macarale plutitoare !e pana la #** tf. Dn port se operea4 mrfuri generale si in vrac. 0apacitatea !e !epo4itare este !e J&*** t iar portul are !oua !ocuri uscate si se pot e(ecuta reparatii. Portul Sevastopol -latitudinea:4437N; longitu!inea:$$K$&L6:

-GMT:C$. , situat pe coasta !e ?N a /eninsulei 0rimeea si cuprin!e portul comercial, portul !e pescuit, 9a4a navala militar si porturi mici. ,aici operea4a mineraliere,nave pt marfuri generale. ,naviga ia in port este !esc@isa tot timpul anului. ,pilota>ul este o9ligatoriu. ,pilotul se im9arca la 9or!ul navei comerciale cu & Mm inainte !e intrare. ,ancora>ul navelor se poate face in afara !rumurilor !e naviga ie !e la # Mm la "Mm !e coasta. , intrarea in port este planificata cu &" @ inainte. /e timpul nop ii apropierea !e port a navelor cu lungime mai mare !e #&* m poate fi efectuata cu permisiunea 0pitniei portului. Naviga ia pe senal se face cu o vite4a !e ma(imum ) N!, iar in acvatoriul portului cu ma(imum B N!. 5imensiunile ma(ime ale navelor sunt: ,la c@eul !e mrfuri: pesca>ul %,Jm: lungimea: #%)m: ,la c@eul !e pasageri: pesca>ul B,# m, lungimea &** m: ,la c@eul tancurilor petroliere: pesca>ul B, Dm: lungimea #%) m: ,c@eul pentru operarea mrfurilor este !otat cu cranice !e ) tf. ,repara ii sunt posi9ile pt nave !e pana la "* *** t!R. , are un !oc uscat pentru nave cu E38 !e ma(imum &%* m. Ukraina mai are $ porturi maritimo,fluviale pe 5unare: , , ilia si !"mail , pe 9ra ul 0@ilia si Reni pe sectorul maritim al 5unrii, in apropierea vrsrii rului /rut. Dn portul 7ilia pot opera nave cu pesca>ul ma(im !e ' m, in portul D4mail cu pesca>ul !e '

m, cu e(cep ia 0analului /rorva un!e pot intra nave cu un pesca> !e ",",% m, iar in /ortul Reni pot intra nave !e pana la ',) m pesca>. 5intre porturile fluvial ,maritime !unrene ale Ukrainei, cel mai mare este Reni, care cuprin!e patru 4one !e operare a mrfurilor: ,prima 4ona are #* !ane un!e se operea4 o gama !iversa !e mrfuri !e import=e(port. Una !in aceste !ane este speciali4ata pe trans9or!ul !e cereale. ,cea !e,a !oua 4ona cuprin!e #) !ane un!e sunt operate evi, otel, ec@ipamente in!ustriale, containere, masa lemnoasa si tran4it !e mrfuri. -latitudinea:4#26N; longitu!inea:&%K#%L6: ,GMTMC$. ,aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere,spargatoare !e g@eata. ,6T8 cu BJ ore inainte !e sosire si confirmarea cu #&ore. ,portul !ispune !e locuri un!e se pot face reparatii.

Porturile Rusiei

Novorossiysk

,este situat in partea !e N6 a Marii Negre in Golful NovorossiFsk. ,!ispune !e terminale petroliere,minereuri, !ane pentru operarea cerealelor, a mrfurilor in vrac uscate si mrfuri generale. , latitudinea:4443N; longitu!inea:$'K"'L6:

,GMT:C$. ,aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere si nave pt pro!use lic@i!e. ,.n portul petrolier situat in partea !e est a portului pot fi operate nave cu un pesca> cuprins intre ",), #B m, inregistran! un trafic anual !e circa "* milioane t titei. ,c@eurile portului !e mrfuri uscate +5RG 08RG3 H8RB3UR- sunt !otate cu cranice !e "* tf, precum si cu macarale plutitoare !e #** tf. /ot fi operate containere !e &* si "* picioare si au acces nave avn! un pesca> !e ma(imum ##,) m. Mrfurile frecvent operate la aceste !ane sunt car9uni, minereuri, metale, 4a@r, cereale, ciment, fructe, vegetale. ,pilota>ul este o9ligatoriu. ,6T8 se transmite cu BJ ore inaintea sosirii in port si va cuprin!e: numele navei, TRB, pesca>ul, tipul motorului navei. ,mi1crile navelor in port se fac numai cu pilot la 9or!. ,pentru a1teptarea in ra!a ancora>ul este recoman!at a se face in $ 4one sta9ilite ,manevrele !e acostare sau !e plecare !e la c@eu pe vint cu for a !e peste ' Bf nu se efectuea4 nici in portul petrolier si nici in cel !e mrfuri uscate, in!eose9i can! vintul sufla !in ? sau N6. ,1antierul naval al portului asigura orice tip !e repara ii pentru nave !e pana la #)* *** t!R. ,nu !ispune !e 9ar>e. ,!ispune !e un spital,stomatologie,oftalmologie si alte facilitati:in ca4 !e acci!ent !ispune !e urgenta me!icala la orice ora. Tuapse

,este situat in partea !e N6 a Marii Negre, in apropierea !e vrsarea rului Tuapse in mare. , latitudinea:44$6N; longitu!inea:$BK*"L6: ,GMT:C$. ,aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere si nave pt pro!use lic@i!e. ,are $ !ane pentru mrfuri uscate, un!e pot opera nave avn! pesca>ul !e #& m si E38 !e pana la &&* m si J !ane in portul petrolier pentru tancuri petroliere si nave,cisterna cu pesca>e !e ma(imum #& m si E38 !e &$) m. 5anele !e mrfuri uscate !ispun !e macarale !e #*,$& tf. ,ancora>ul in ra!a este posi9il intrucat a!ncimile sunt cuprinse intre #$,&& ancorare se sta9ile1te !e ctre 0pitnia portului. ,avi4area sosirii navei in port se transmite cu BJ, '&, "% si &" ore inainte, prin agentul navei. ,6T8 va inclu!e si cantitatea !e 9alast !e la 9or!, timpul solicitat pentru !e9alastare, cantitatea si natura incarcaturii, cargo,planul, E38 si pesca>ul, numrul !e pasageri si starea !e sntate a ec@ipa>ului. ,pilota>ul este o9ligatoriu in port, nava lun! pilot la 9or! in raionul !e ancora>. ,orice poluare in port este o9iectivul unor msuri !rastice. ,programul !e lucru in port este !e la ora %.** la ora #'.**,e(clu4an! 4ilele !e sar9atoare. m, insa po4i ia !e

Porturile Georgiei: Batumi ,este situat in Golful Batumi, pe coasta !e est a Marii Negre. , latitudinea:433%N; longitu!inea:"#K$%L6: ,GMT:C". ,aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere , nave pt pro!use lic@i!e,ro,ro,uri,nave !e pasageri. ,mrfuri care se operea4 in portul Batumi sunt: petrol si pro!use petroliere, mrfuri in vrac +cr9une, cereale, minereuri-, mrfuri generale +in sprecial ma1ini si ec@ipament mecanic-. ,!anele portului permit acostarea navelor cu pesca>e !e pana la #$ m si lungimi ma(ime ale navelor !e pana la &#* m. ,ra!a interioara a portului are a!ncimi cuprinse intre B,&* m cu fun! nisipos si nmolos. ,ra!a interioara are a!ncimi !e &),##,) m, fiin! insa e(pusa vinturilor !e Nor!. ,orice nava ancorata in ra!a interioara tre9uie sa,si ia mrfurile necesare pentru a preveni !eraparea ancorei. ,se recoman!a ca pe vreme rea ancora>ul sa se fac in ra!a e(terioara la o !istanta !e ',% ca9luri NN6 !e latura !e est a 0apului Batumi, in 4ona cu a!ncimi !e B, #"," m. ,.n ca4 !e vreme rea, in!eose9i toamna sau iarna, navele fara marfa tre9uie sa intre in port pentru 9alastare

astfel incat pesca>ul sa nu fie mai mic !e #,),#,% m. ,pilota>ul in portul Batumi este o9ligatoriu si este !isponi9il tot timpul. ,6T8 se transmite cu ' 4ile, '&,"%,&" ore inainte !e sosirea navei. ,se fac reparatii minore. ,in port se lucrea4a &" !e ore,in & sc@im9uri:orele *%.**,&*.** si &*.**,*%.** inclu4an! Reeken!,urile si sar9atorile.

/ortul Poti, un!e a!ncimea ma(ima este !e #&,) m, sunt operate mrfuri generale, mrfuri in vrac +minereuri, cr9uni-, pro!use petroliere, metale, fructe, vegetale. Traficul anual este !e circa ) milioane t,'*.*** Teu #.J** nave. , latitudinea:42$%N; longitu!inea:"#K$BL6: ,GMTMC". ,aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere , nave pt pro!use lic@i!e,containiere,nave !e pasageri. ,pilota>ul este o9ligatoriu. ,se fac reparatii minore. ,E38 !e &)* m si pesca>e !e $& m. ,ma( !raft ##,) m. ,6T8 cu '&,"%,&",#& ore inainte !e sosirea in port si se face prin agent.

/ortul Suk umi, un!e a!ncimea apei este !e ma(im ',% m, se inregistrea4a un trafic !e pasageri si mai pu in !e marfiiri +!oar nave mici cu mrfuri generale-. , latitudinea:43$%N; longitu!inea:"#K*"L6: ,GMTMC". aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere nave, !e pasageri. ,6T8 cu BJ ore inainte cu confirmare la #& ore . ,navele petroliere,confirma 6T8 cu '& ore inainte si confirmare la #& ore. ,pilota>ul este o9ligatoriu.

Porturile Turciei Samsun! ,este situat pe coasta !e su! a Marii Negre. , latitudinea:4&&'N; longitu!inea:$JK&#L6: ,GMTMC&. , aici operea4a nave pt marfuri generale,mineraliere nave, !e pasageri,ro,ro,uri. ,marimile ma(ime:lungime &*J m,latime #*,B m. ,!ispune !e #' !ane, !in care !anele # si & pentru vrac uscat,!anele $ si #* pentru mrfuri generale, !ana #$ , terminalul QerrF,Boat, la celelalte !ane putn! fi operate si alte categorii !e mrfuri. ,!anele !e operare sunt !otate cu #' macarale !e $,$) tf, cu % cranice mo9ile !e ),&' tf,

incarcatoare, transportoare si cargolifturi, trailere !e "* si &* tf. ,pot opera nave cu pesca>e !e pana la #* m si cu lungimi variin! in func ie !e lungimea !anelor +!ane !e #%*, $**, $&) si "** m in lungime-. ,e(ista in port facilita i !e operare a containerelor care pot fi manipulate !e mi>loace !e incarcare !e $) tf. ,pilota>ul este o9ligatoriu pentru toate navele. ,6T8 cu &" ore inainte !e sosire pt navele care transporta e(plo4ivi si marfuri periculoase,iar celelalte cu "% ore .

Tra"#on! ,este situat in partea !e ?6 a Marii Negre. , latitudinea:4&$$N; longitu!inea:$BK"JL6: ,GMTMC&. ,.n port sunt operate nave R3,R3, portcontainere, mineraliere, cargouri si tancuri petroliere. ,pesca>ul ma(im al navelor a!mise in port este !e B,) m. ,!anele principale !e operare sunt: !ana # si & pentru navele cele mai lungi +marfiiri generale-, !ana $ pentru portcontainere, !ana " pentru minereuri,!ana ) pentru nave R3,R3, iar !anele # si & ale 9a4inului situat la est !e ora1 pentru tancuri petroliere. ,este un port important si mo!ern pt tran4itul spre Dran si DraS.

,portul este tran4itat !e apro(imativ J)* nave anual. ,marimile ma(ime:lungime &** m,latime #*,) m. ,pilota>ul este o9ligatoriu pentru toate navele strine. ,ancora>ul este permis spre larg !e !igul !e protec ie. 6T8 se transmite cu &" ore inaintea sosirii navei prin agentul navei iar pentru navele care transporta e(plo4ivi cu '& ore inainte !e sosire.

Burgas este situat in Golful Burgas, aflat in partea !e vest a Marii Negre la apro(imativ la #*) Mm NNN !e Dstan9ul. , latitudinea:422%N; longitu!inea:&'K&BL6: ,GMTMC&. ofer con!i ii 9une !e a!apostire, ancora> si operare, fiin! prote>at !e natura reliefului si

construc iile @i!rote@nice impotriva vntului si a valurilor. (uprinde: )*rtul de +,t, un!e se operea4 nave !e pana la &).*** t!R si care are a!ncimi !e &B , $J ft. E38:&"" m,latimea ma(ima ## m. )*rtul de mrfuri u,-ate, un!e pot opera nave !e pana la "" *** t!R. 8!ncimile in 9a4in sunt !e $J ft. E38:&&) m,latimea ma(ima ## m.

- )*rtul de .e,t, cu a!ncimi !e $J ft, un!e pot opera nave !e pana la "**** t!R.

- )*rtul petr*lier, cu a!ncimi !e &",") fr, un!e pot opera tancuri petroliere !e pana la #** *** t!R. ,mi>loace !e incarcare !e $ , $& tf si cu macarale plutitoare !e #** tf. E38:&J* m,latimea ma(ima #&,J) m. ,pilota>ul este o9ligatoriu in ra!a interioara pentru

nave !e peste #** TRB. ,.n ra!a e(terioara pilota>ul nu este o9ligatoriu, !ar navele vor transmite 6T8 cu #& ore inaintea a>ungerii in ra!a. /entru intrarea in port, !in po4i ia in a1teptare in ra!a, se va transmite 6T8 cu " ore inaintea intrrii. ,ancora>ul este permis in ra!a e(terioara. Ea primirea acceptului !e intrare in port, nava se va !eplasa in punctul !e coor!onate "&T$BU N si &'T)JU 6 pentru formalit ile !e vmuire si im9arcarea pilotului. $arna! ,este amplasat in Golful Aarna, situat in partea !e vest a Marii Negre.

, latitudinea:43&&N; longitu!inea:&'K)'L6: ,GMTMC&. ,.n port sunt operate nave R3,R3,nave !e pasageri,mineraliere. ,se tran4itea4a apro(imativ J.J** t !e marfa. ,asigura con!itii 9une !e a!apostire in ra!a si in interiorul portului. ,se operea4 mrfuri generale, minereuri, masa lemnoasa,ingrasaminte c@imice si alte mrfuri in vrac uscat, containere si petrol +inclusiv pro!use petroliere,continere. ,pilota>ul este o9ligatoriu in ra!a interioara si in port !ar nu si in ra!a e(terioara. ,ancora>ul se face in !oua raioane, in func ie !e se4on. .ara: ,raionul !e ancora> este situat la su! !e 0apul Galata, !ar nu mai aproape !e J ca9luri fata !e tarm. !arna: , raionul !e ancora> este situat la & Mm est !e farul Aarna, si la Nor! !e 4ona !e separa ie,la nu mai pu in !e # Mm !e tarm. ,6T8 cu &" ore si #& ore inaintea intrrii, cuprin4n!: numele navei,nationalitatea, in!icativul !e apel, TRB, lungime, pesca>,!ata si ora. 5e portul Aarna mai apar in : ,/ort Aarna Nest, situat la #" Mm !e /ortul Aarna, cu #' !ane pentru vrac@iere, $ !ane pentru portcontainere si ) !ane pentru cargouri, un!e pot opera nave cu un pesca> ma(im !e $$ft.

8ccesul spre aceste !ane se face urmn! cursul a !oua senale naviga9ile, cu o vite4a !e ma(im J N!. ,0omple(ul QerrF,Boat, situat la #$ Mm !e /ortul Aarna, c@iar inainte !e /ortul Aarna Nest, cu !oua !ane speciali4ate in operarea vagoanelor !e cale ferata, un!e au acces nave cu un pesca> !e ma(imum &J ft. ,/ortul TopollF +Eesport- situat spre nor! !e /ortul Aarna, la %Mm, speciali4at pe material lemnos, avn! $ !ane un!e pot acosta nave cu pesca>ul !e &J ft, &# ft, #) ft : ,/ortul Balcik, situat la #% Mm Nor! !e /ortul Aarna, o !ana cu a!ncimea !e &" ft, un!e pot opera nave vrac@iere. ,/ortul centralei termoelectrice Aarna, situat in partea !e Aest a Eacului Aarna, la %,) Mm !e /ortul Aarna, avn! !oua !ane speciali4ate in operarea cr9unelui, cu acces al navelor !e $& ft pesca> ma(im.

%opa! ,este cel mai estic port turcesc la Marea Neagra, la #%) km est !e Tra94on. , latitudinea:4&24N; longitu!inea:"#K&JL6: ,GMTMC&. ,este tran4itat anual !e apro(imativ B* nave. ,ofer con!i ii !e operare pentru minereuri, mrfuri generale,nave Ro,R3.

,marimile ma(ime:latime #* m, "$,"%* !Rt. ,!ispune !e o !ana !e pasageri si una pentru nave !e pescuit. ,a!ncimile apei la !anele !e operare sunt cuprinse intre B si #* m. ,!anele sunt !otate cu macarale !e &)tf, #* tf si ) tf. ,6T8 este transmis cu &" ore inainte !e sosire si mesa>ul cuprin!e numele navei,pavilionul,ultimul port efectuat si cargoplanul navei. ,pilota>ul este o9ligatoriu si se solicita prin 6T8.

S-ar putea să vă placă și