Sunteți pe pagina 1din 2

Horatii Carmen IX e I Libro Carminum - Oda a IX-a din Cartea I de Ode a lui Horaţiu

Original Traducere
[Ad Taliarchum] [Lui Taliarh]

Vides ut alta stet nive candidum Vezi cum se-nalță-n naltul omăt sclipind
Soracte nec iam sustineant onus Soracte fără vlagă pădurile
silvae laborantes geluque se pleacă sub poveri și gerul
flumina constiterint acuto? aspru a încremenit pâraie ?

Dissolve frigus ligna super foco 5 Topește frigu-n vatră punând din nou
large reponens atque benignius butuci belșug și scoate din amfora
deprome quadrimum Sabina, sabină vin de patru ierne
o Thaliarche, merum diota. O, Taliarh, mai cu dărnicie.

Permitte divis cetera, qui simul Tot restun-n seama zeilor lasă-l; când
strauere ventos aequore fervido 10 ei vânturi care-n fierberea mărilor
deproeliantis, nec cupressi se luptă au potolit, nici vechii
nec veteres agitantur orni. frasini se clatin și nici ciprești

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et Ce fi-va mâine-feri să întrebi: o zi


quem fors dierum cumque dabit, lucro oricum, de-ți mai dă Soarta, câștigului
adpone nec dulcis amores s-o treci și, june, nu fugi de
sperne, puer, neque tu choreas, 15 dulcile dragoste, nici de hore

donec virenti canities abest cât încă verde, încă departe ești
morosa. Nunc et Campus et areae de căruntețea morocănoasă. - Acum
lenesque sub noctem susurri e timp de câmp, de piețe, șoapte
composita repetantur hora, line spre noapte la ceasu-n care

nunc et latentis proditor intumo 20 v-ați înțeles; acuma și râsul drag


gratus puellae risus ab angulo pe fata - ascunsă-n tainicul colț trădând
pignusque dereptum lacertis și de pe braț podoaba smulsă
aut digito male pertinaci. ori de pe degete rău păzite.

Vă propun un exerciţiu de imersiune în poezia lui Horaţiu care să se facă sinestezic.


1.Mai întâi puteţi asculta recitarea cu pronunţie antică a lui Carlo Rolle aici:
https://www.youtube.com/watch?
v=OgJWStcfa8Q&fbclid=IwAR37fKcqPYqyVpsJDeATtmUAbgFMGiQueZO76VevKGGu-
AvaWZuVAiuMezM
2.Apoi puteţi asculta oda cântată de corul Tyrtarion de la Academia Vivarium Novum:
https://youtu.be/EwaQQc0PQSY
3. Muntele Soracte, azi Soratte, un masiv izolat, se află la nord de Roma, în ţinutul faliscilor.
Are o înălţime de circa 700 de metri. Pe el se afla un templu al lui Apollo. Îl puteţi vedea aici:

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Soratte#/media/File:Monte_Soratte_visto_da_Civita_Cas
tellana.JPG

1
Experienţe de lectură:
1. Traducerea textului îi aparţine lui Traian Costa şi a fost făcută în metru original, şi
anume în strofă alcaică, alcătuită din doi hendecasilabi, un nonasilab şi un decasilab.

Aflaţi mai multe despre inventatorul acestei strofe!


2. Strofa I aminteşte de un poet român. Care? Puteţi cita nişte versuri?
3. Strofa a II-a poate fi asociată cu altă odă a lui Horatius pe care am studiat-o
împreună. Care? Vă mai amintiţi învăţătura pe care ne-o dă poetul în ultimul vers al acelei
strofe?
4. Quadrimum înseamnă „de patru ani”. Traducerea ne arată o asociere cu aceeaşi odă
a lui Horatius, pe care am studiat-o.
5. Taliarchus vine de la taliarchos din greacă veche şi înseamnă „regele banchetului”.
La banchetele greceşti se alegea un „rege al banchetului” care stabilea cum se va bea vinul şi
care va fi tema discutată. Banchetul (symposion) era o distracţie intelectuală. Un exemplu
năucitor de frumos este Banchetul, dialog de Platon.
6. În strofa III, orni (frasinii) şi cupressi (chiparoşii) sunt arbori care rezistă bine
furtunilor, se spune în exgeza critică. Dar nu trebuie să uităm că chiparoşii sunt arborii morţii,
că, în zona mediteraneeană sunt plantaţi în cimitire. Dacă au dreptate criticii, ce figură de stil
utilizează Horatius aici?
7.În strofa IV, quem ... cumque - „(pe) oricare” - este o tmeză.
8. În strofa V, Campus este Campus Martius - Câmpul lui Marte, locul unde se făceau
exerciţii fizice şi militare, unde se aduna legiunea şi unde se ţineau adunările centuriate. Dar
în Roma republicii târzii au început să se construiască diverse edificii şi în această zonă.
Agrippa a ridicat acolo celebrul Pantheon, a amenajat grădini şi terme. Era, deci, în timpul
scrierii odelor, un loc de plimbare.
9. Încercaţi să stabiliţi care sunt ideile epicureice care apar în text. Hedonismul
textului se poate încadra într-un epicureism ortodox?
10. Cum tratează iubirea Horatius?
11. Care este tema textului şi care sunt motivele cele mai importante?. Pornind de la
acest poem, realizaţi un eseu cu tema: „Se poate combate frica de viitor prin desfătări?”.