Sunteți pe pagina 1din 243

Arhimandritul Nectarie Antonopoulos Stareul Mnstirii Sagmata

Sfntul LUCA al CRIMEII (1877 - 1961

Minunile !ontemporane

!arte tiprit cu "inecu#$ntarea %rea S&in'itului %rinte (oan Sele)an *piscopul !o#asnei +i ,arghitei

-ucure+ti. /01/

%agina 1

S1 N2 2(31M 4* S5(N6(( N7( M2!*N(!( M18328(S(378( A( 9N!,(S78(:78


!7M2N(S3* 87M;N*

%o<ered "= ABBYY FineReader 11

4o<nload %45> http://archive.org/details/SfantulLucaAlCrimeii-MinunileContemporane_32 4o<nload 743. 7&&ice> http>??archi#e@org?details?S&:ucaAl!rimeii-Minuni!ontemporaneapache7pen7&&ice4oc

3raducere din neogreac de preot doctor !iprian-(oan Staicu 8edactor> *lena Marinescu !operta> Mona Aelcio# 7riginal BreeC language edition &irst pu"lished on Ma= /011 under the title D8apid to help - 3he miracles o& St@ :ouCas toda=E (D3ahis eis #oitheian 3a tha#mata tou Ag@ :ouCa simeraE "= D%@ F=riaCides - ACritas %u"lications S@A@E. /9 3agmatarchou %lessa Str@. 176 7G Fallithea. Athens. Breece. 3el> HI0 /10 J/GJJ00. HI0 /10 J/G/010. 5aK> HI0 /10 9G0G9J0. <<<@aCritas@net@gr@

%agina /

Cuprins
%rolog @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6 1@ 7 m$n s&$nt opereaL @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1/ /@ Midul transparent @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1I I@ S&$ntul :uca opereaL @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1J G@ 7pera'ie nes$ngeroas @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@17 J@ 7 m$n ne#Lut a inter#enit @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@18 6@ Mrturie din !ipru @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@19 7@ S&$ntul a &ost chirurg. nu plastician @@@@@@@@@@@@@@@@@@@/0 8@ Nu mai eKista nimic @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/I 9 :a Spitalul -una Aestire @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/G 10@ 7pera'ia a &ost anulat @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/J 11@ !opilul nostru s-a nscut de dou ori @@@@@@@@@@@@@@@/6 1/@ Bra"nic a)uttor @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I0 1I@ 3oate au mers &oarte "ine @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I/ 1G@ Aedere per&ect @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@II 1J@ Aindecarea urechii @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IG 16@ M-a a)utat imediat @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I6 17@ Ne-a prote)at @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I7 18@ Minunate sunt lucrurile 3aleN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I9 19@ %entru mine atunci a Onceput #ia'a @@@@@@@@@@@@@@@@@@@G1 /0@ 4umneLeu-7m - On#'tur - minune @@@@@@@@@@@@@@JI /1@ Mam. aLi-noapte a #enit preotul acela "tr$nN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@JG //@ Simt o dragoste nemrginit &a' de persoana lui @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@JJ /I@ Aedeam ca OnainteN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@J9 /G@ 2n doctor cu haine al"e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6/ /J@ S&$ntul a &ost acolo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@67 /6@ Minunea prin intermediul pedagogiei @@@@@@@@@@@@@@69 /7@ M-a #iLitat On aceeaPi sear @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@70 /8@ :iniPtea a re#enit On casa noastr @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@71 /9@ 3e #oi &ace "ine @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7I I0@ Sunt +i doctor @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7J I1@ S&$ntul te #indec @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@77 I/@ S&$ntul :uca a dat aceast solu'ie @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@79 II@ * prima dat c$nd am &cut o opera'ie aPa de uPoar @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@81 IG@ :-am gsit pe s&$ntul meu ocrotitor @@@@@@@@@@@@@@@@@8/ IJ@ MoaPtele cele pline de har ale s&in'ilor @@@@@@@@@@@@8G I6@ *u locuiesc aici@ 9mi place mult aici@@@ @@@@@@@@@@@@@86 I7@ 4octorul care m-a #iLitat a &ost S&$ntul :uca @ @88 I8@ S&$ntul :uca a &ost aici @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@89 I9@ 4e ce nu am &urat@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@91 G0@ %ericolul a &ost Onlturat @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9I G1@ Aindecarea unui ochi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9G G/@ *ram un om demoraliLat su&lete+te @@@@@@@@@@@@@@@@@@9J GI@ Am #enit s te opereL @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@97 GG@ MoaPtele s&in'ilor @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@99 GJ@ S&intele moaPte @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@100 G6@ 4in moment ce ai &ost la S&$ntul :uca. la mine de ce ai mai #enitQ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@101 G7@ (storic al celei de-a doua sarcini @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@10G G8@ 7pera'ie du"l @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@106 G9@ Minuni - #indecri @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@109 J0@ 4in Bermania la !hicago @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@111 J1@ S&inte :uca. a)ut-m s 9l iu"esc pe 4umneLeu aPa cum 9l iu"ePti tuN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@11I J/@ :a !rucea 8oPie @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@118 JI@ 9n Sec'ia de 3erapie (ntensi# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1// JG@ !$nd toate se terminaser@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1/I JJ@ Aprinde o lum$nare pentru tatl tu @@@@@@@@@@@@@@@1/J J6@ :ini+te+te-te. nu te temeN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1I1 J7@ Acesta este preotul care m-a 'inut de m$n @@@@1I/ J8@ 8esponsa"ilitatea rugciunii @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1IG J9@ 4ispari'ia como'iei cere"rale @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1I7 60@ Aindecarea unui copil de opt ani @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1I9 61@ S&$ntul :uca On Bhianitsa @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1G1 6/@ 7pera'ia #a reuPi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1G/ 6I@ Nu eKista nimic @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1GI 6G@ Ne a)ut s renun'm la patimile noastre @@@@@@@1GG

%agina I

6J@ 4o"$ndirea unui copil @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1GJ 66@ Nu a prsit-o @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1G6 67@ 2n printe maaareN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1G7 68@ A sal#at "iserica @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1G9 69@ !a +i cum nu ar &i su&erit niciodat @@@@@@@@@@@@@@@@1J0 70@ (mportan'a Pi premisele minunii @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1J/ 71@ Sunt pctos@@@ 4umneLeu nu m aude @@@@@@@@@@1J8 7/@ S&$ntul te-a "inecu#$ntat @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@160 7I@ Nu este ne#oie s &ii operat @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@161 7G@ Sarcina #a &i dus p$n la termen @@@@@@@@@@@@@@@@@@16I 7J@ AstLi triesc o #ia' normal @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@167 76@ Mi-a luat "oala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@170 77@ Am descoperit o comoar @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@17I

78@ M$na mea opera singur @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@17G 79@ ,ristos m-a a)utat s nu m doarN @@@@@@@@@@@@@@@@176 80@ !eea ce ai. O'i #oi lua @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@177 81@ Rtiin' si minune @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@178 8/@ !rearea din nou a degetelor @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@180 8I@ Nu a &ost ne#oie de opera'ie @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@187 8G@ Nu le #enea s cread ce #edeau @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@188 8J@ !u m$inile lui printePti @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@190 86@ Surnal al durerii pro&unde Pi al nde)dii la 7nassis @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@191 87@ 8acla S&$ntului :uca @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/01 88@ Mireasma lui ,ristos @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/06 89@ :a 4niepopetro#sC @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/10

9n loc de *pilog @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/1/ !ine ne #a lua nou nde)deaQ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/1/ Maica 4omnului din Sec'ia de 3erapie (ntensi#> o eKperien' deose"it @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/1I

Acatistul S&$ntului :uca al !rimeii. 5ctorul de minuni @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/17 82B1!(2N* %*N382 -7:NAA @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@//9

%7M* R( (MAB(N( @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/I1

%agina G

Prolog

(ar celor ce #or crede. le #or urma aceste semne (Marcu 16. 17 @

5iul Pi !u#$ntul lui 4umneLeu. din iu"ire nemrginit DS-a golit pe Sine. a plecat cerurile Pi a co"or$tE pe pm$ntul nostru. Ti-a asumat trupul uman pentru a m$ntui pe omul cel rtcit@ !a unui "un %stor Pi ca unui 4omn milosti#. precum se accentueaL On mod repetat On S&intele *#anghelii. ( s-a &cut mil de om. a luat asupra :ui toat durerea omeneasc Pi pcatul omului@ :-a On#'at pe om. l-a #indecat. a Omplinit toate ne#oile lui materiale. a murit pentru om Pi nu oricum. ci cu o moarte ruPinoas@ 4up 9n#ierea :ui. S-a artat ucenicilor Si de mai multe ori Pi. potri#it *#anghelistului Marcu. la ultima :ui artare le-a dat porunca> DMerge'i On toat lumea Pi propo#dui'i *#anghelia la toat &pturaN !el ce #a crede Pi se #a "oteLa se #a m$ntuiU iar cel ce nu #a crede se #a os$ndi@ (ar celor ce #or crede. le #or urma aceste semne> On numele Meu. demoni #or iLgoni. On lim"i noi #or gri. Perpi #or lua On m$n Pi chiar ce#a dttor de moarte de #or "ea nu-i #a #tma. peste cei "olna#i OPi #or pune m$inile Pi se #or &ace sntoPiE (Marcu 16. 1J-18 @ Apostolii au Onceput lucrarea de e#angheliLare. On#'$nd Pi &c$nd minuni> D%lec$nd. au propo#duit pretutindeni. Pi 4omnul lucra cu ei Pi Ontrea cu#$ntul prin semnele care urmauE (Marcu 16. /0 @

D!u#intele lor se "aLau pe lucrri ale credin'ei. pe minuni. pe #indecri. pe OmprtPirea iu"irii. a puterii dumneLeiePti Pi a harului@ Minunile apostolilor. dar Pi cele ale tuturor s&in'ilor au un element comun> sunt roade ale unei stri luntrice. ale preLen'ei

%agina J

S&$ntului 4uh On cei credincioPi@ Minunile nu erau #r)i. ci artri ale preLen'ei lui 4umneLeu On ei@ Aia'a On 4uhul S&$nt. care urmeaL Ontotdeauna dup cur'irea omului de patimi. e Onso'it de semne ale 4uhului S&$nt. care Oi cluLesc pe cei care accept &acerea de "ine a lui ,ristosE (preot pro&esor Bheorghe Metallinos @

(ar prin m$inile apostolilor se &ceau semne Pi minuni multe On popor (5aptele Apostolilor J. 1/ @ S&in'ii Apostoli nu &ac minuni cu propriile lor puteri@ 9n inima lor Ompr'ePte ,ristos. de aceea ei &ac minuni@ Ti. desigur. ei nu &ac minuni de dragul senLa'ionalului. nici ca o demonstra'ie de putere. nici pentru sla#a Pi a&irmarea lor personal. aPa cum &ac to'i #r)itorii. scamatorii. rtci'ii@ *i urmresc numai sla#a lui 4umneLeu Pi m$ntuirea oamenilor@ * uimitor p$n unde a)ungea puterea apostolilor@ APa cum scrie *#anghelistul :uca. primii crePtini Oi aduceau pe "olna#ii lor On pie'e. Oi aPeLau pe paturi Pi pe trgi. ca #enind %etru. mcar um"ra lui s um"reasc pe #reunul dintre ei (5aptele Apostolilor J. 1J @ *ra de a)uns numai um"ra lui %etru ca s se #indece "olna#ii@ Ti. uimit. S&$ntul (oan Bur de Aur spunea> Daceasta nu se Ont$mpla cu ,ristosE@ Apoi *#anghelistul :uca men'ioneaL> Ti 4umneLeu &cea. prin m$inile lui %a#el. minuni nemaiOnt$lnite@ 9nc$t Pi peste cei ce erau "olna#i se puneau Ptergare sau Por'uri purtate de %a#el. Pi "olile se deprtau de ei. iar duhurile cele rele iePeau din ei (5aptele Apostolilor 19. 11-1/ @ Adic 4umneLeu a &cut prin m$inile lui %a#el minuni neo"iPnuite@

9n aceste e#enimente. se ade#erePte cu#$ntul lui ,ristos> D!el ce crede On Mine #a &ace Pi el lucrrile pe care le &ac *u Pi mai mari dec$t acestea #a &ace ((oan 1G. 1/ @ Aceast promisiune a lui ,ristos nu putea s &ie #ala"il numai pentru epoca apostolic@ ,ristos a promis c #a &i pe #eci cu noi@ Nu a trecut pe l$ng %m$nt ca o comet@ A #enit Pi a rmas@ (at. *u sunt cu #oi On toate Lilele p$n la s&$rPitul #eacului@

%agina 6

Niciodat ,ristos nu a Oncetat s &ac minuni On -iseric Pi s On&ptuiasc Dminuni prin s&in'ii :ui care (-au "ineplcut din &iecare neamE. cum accentueaL S&$ntul Aasile cel Mare On 8ugciunea Ana&oralei liturgice@ SinaKarele pstreaL o mul'ime de minuni pe care le-a s#$rPit 4umneLeu prin s&in'ii :ui@ Nici On preLent 4umneLeu. !el puternic On mil Pi "un On putere. nu a Oncetat s-Ti arate iu"irea@ 7ric$t am acuLa epoca noastr de apostaLie Pi de Ondeprtare de ade#ratul 4umneLeu. semnele lui 4umneLeu sunt &oarte clare@ Aceast epoc pustie a &cut cunoscu'i lumii o mul'ime de noi s&in'i@ DA On&lorit pustiul ca un crinE@ Se ade#erePte Onc o dat cu#$ntul Apostolului %a#el> D2nde s-a Onmul'it pcatul. a prisosit harulE (8omani J. /0 @ 4ac s&in'ii. con&orm o"ser#a'iei S&$ntului (ustin %opo#ici. Dsunt ,ristos prelungit On #eacuriE. atunci nu o deloc straniu c ei miluiesc. &ac minuni. Oi #indec pe oameni. continu$nd lucrarea lui (isus ,ristos@ S&$ntul :uca e Pi el o #erig a unui lung lan' care pornePte din epoca apostolilor@ (-a iu"it pe ,ristos Pi pe oameni@ A slu)it chipul lui 4umneLeu. adic pe om Pi mai ales pe cel su&erind. cu o iu"ire Pi cu o a"nega'ie eKtraordinare@ !onsidera c #indecarea "olna#ilor este cea mai Onalt lucrare. este imitarea lui ,ristos@ 9ntr-o predic de-a sa. S&$ntul :uca se deL#luie pe sine@ Se #d clar moti#ele care l-au &cut s urmeLe Ptiin'a medical> nu pentru "ani. nici pentru sla# sau pentru alte scopuri egoiste. ci ca s slu)easc. s aline. s #indece pe omul su&erind@

DA-a'i g$ndit #reodat c 4omnul ,ristos i-a trimis pe ucenicii :ui nu numai s propo#duiasc. ci Pi s ii #indece pe cei "olna#iQ 4ac 4omnul considera #indecarea "olna#ilor o lucrare at$t de important On-V@ il s o pun pe acelaPi plan cu propo#duirea *#angheliei. aceasta Onseamn c ea este una dintre cele mai importante lucrri omenePti@
%agina 7

4omnul nu a Lis> s predica'i *#anghelia Pi s Oi On#'a'i pe oameni cum s OPi construiasc #ia'a lor social@ Nicieri nu spune a+a ce#a@ 9ns d apostolilor porunca de a-i #indeca pe "olna#i@ 4e ce Lice ast&elQ %entru c Pi 4omnul nostru (isus ,ristos Oi #indeca pe oameni. alunga demoni Pi m#i@i mor'i Pi a dat ucenicilor :ui porunca s Oi #indece pe cei "olna#i@ -olile sunt cea mai mare su&erin' Pi pro"lem a umanit'ii@ *Kist "oli multe Pi On&ricoPtoare. care Ol chinuie pe om. Oi distrug #ia'a Pi Ol duc la deLnde)de@ 4ar 4umneLeu este "un Pi iu"itor de oameni Pi cere Pi de la noi s &im milosti#i Pi s &acem &apte ale iu"irii@ (ar primul dintre actele de milostenie e #indecarea "olna#ilor. pentru c ast&el ne artm comptimirea Pi iu"irea &a' de aproapele nostru cel nec)it. care su&er@ 5ericit este doctorul care se ocup cu meseria lui. miPcat de dragoste &a' de "olna#iU care a de#enit doctor nu ca s triasc "ine Pi &rumos. ci pentru c a #rut s-l a)ute pe aproapele suN *ste &ericit. pentru c &ace una din cele dou lucrri ale ucenicilor lui ,ristosE@

9ntr-ade#r. &ericit a &ost S&$ntul :uca@ !a Pi 4omnul ,ristos. aPa Pi S&$ntul :uca Pi-a petrecut #ia'a pm$nteasc &c$nd "ine celor "olna#i@ 4e aceea a primit harisma &acerii de minuni de la 4umneLeu@ Minunile lui sunt nenumrate Pi de necreLut pentru logica omeneasc@ 9n toti acePti ani de c$nd #iLitm !rimeea. dar si la noi la mnstire (Sagmata am auLit de &oarte multe artri minunate Pi inter#en'ii ale S&$ntului :uca@ 4in pcate. nu Ontotdeauna este uPoar Onregistrarea lor@ 2nii dintre cei crora S&$ntul :uca lea &cut "ine au #rut s lase mrturie despre aceasta@ !ei mai mul'i Ons. nu@ Sperm ca Ontr-o #iitoare edi'ie a acestei cr'i s a#em mai multe mrturii. spre sla#a lui 4umneLeu@ 9nregistrrile inter#en'iilor minunate ale S&$ntului :uca. Ompreun cu numele Pi adresele celor a)uta'i de el. se pstreaL On arhi#a s&intei noastre mnstiri@ 4in moti#e
%agina 8

lesne de On'eles nu sunt men'ionate datele complete ale persoanelor respecti#e. ci numai ini'ialele numelor acestora@ Am &cut &oarte pu'ine corecturi (ortogra&ice. sintactice etc@ ale Onregistrrilor ini'iale. &r s denaturm con'inutul lor. nici simplitatea Pi harul pe care Ol inspir scrisul unor oameni o"iPnui'i@ S&$ntul :uca. dup o #ia' martiric. a plecat la 4omnul pe 11 iunie 1961@ 9ns nu ne-a prsit@ !$t a trit. a alergat cu orice mi)loc disponi"il. pe )os. cu calul. cu sania. cu maPina. cu trenul. cu a#ionul. ca s-i a)ute pe oameni@ Acum nu Ol mai Ompiedic nici distan'ele. nici grani'ele@ Alearg pretutindeni unde este chemat. aPa cum o #a constata cititorul acestei cr'i@ !ele spuse de &ericitul printe %aisie Aghioritul despre !u#iosul Arsenie W!apadocianul - n@tr@X sunt #ala"ile Pi pentru S&$ntul :uca. dar Pi pentru to'i s&in'ii care se a&l On &a'a lui 4umneLeu@

DA#$nd eu On #edere e&orturile mai presus de &ire ale !u#iosului %rinte Arsenie Pi toat dragostea pe care o a#ea pentru lume. pe care o a)uta omenePte Pi dumneLeiePte (prin minuni . am considerat ca o datorie s scriu c$te#a dintre cele mai cunoscute minuni ale lui. spre sla#a lui 4umneLeu Pi din e#la#ie &a' de !u#iosul %rinte. ca s mai micPoreL mcar pu'in nerecunoPtin'a mea &a' de el@@@ B$ndul Omi spune c cea mai mare acti#itate a S&$ntului %rinte acum Oncepe. dup adormirea lui@ !u#iosul Arsenie &ace minuni mereu@ %$n astLi @iu losi #indeca'i mul'i de di&erite "oli de ctre S&$ntul %rinte. la care ei au apelat cu credin' Pi cu e#la#ie@ Nu #or"esc de aceste minuni dec$t dac OnPiPi cei #indeca'i le #or mrturisi. din recunoPtin' &a' de s&$ntul. spre sla#a lui 4umneLeu@ ,arul lui 4umneLeu nu e un reLer#or din care se termin apa Pi apoi seac. ci este un iL#or inepuiLa"il@ *ste normal. cred. ca el s a)ute acum mai mult dec$t a)uta c$nd tria pe pm$nt. pentru c acum se a&l aproape de 3atl !eresc Pi. ca &iu al :ui. cu cura)ul pe care
%agina 9

Ol do"$ndise dinainte. poate s primeasc har Om"elPugat Pi s #in imediat la oamenii su&erinLi. ca s-i a)ute. d$ndu-le #indecarea dorit@ Marea lui asceL dinainte (din timpul #ie'ii pm$ntePti pentru dragostea lui ,ristos. Ompreun cu marea lui iu"ire Pi smerenie l-au condus la aceast Omplinire duho#niceasc. s L"oare acum On chip Ongeresc Pi s se "ucure c a)ut mai mul'i oameni "olna#i +i c se sl#e+te ast&el +i mai mult numele lui 4umneLeu@ Acum S&$ntul nu mai &uge Pi nu mai g$&$ie ca s soseasc la timp la cei "olna#i. ca s le citeasc rugciunea potri#it Pi s Oi #indece. ci L"oar uPor. ca un Onger. dintr-o parte a lumii On alta Pi poate s a)ung la to'i credincioPii care Ol in#oc cu e#la#ie On rugciuniE@

Arhimandritul Nectarie 11 martie /011 %omenirea !u#iosului AleKie. omul lui 4umneLeu. %rLnuirea strmutrii s&intelor moaPte ale S&$ntului :uca (1996

%agina 10

1. O mn sfnt opereaz

M numesc 5@ M@ +i a+ #rea +i eu. ca at$'ia al'i credincioPi. s men'ioneL minunea pe care S&$ntul :uca a &cut-o pentru so'ul meu. On #$rst de I8 de ani@ 4e Pase ani pe so'ul meu Ol chinuia un a"ces perianal. care Oi crease o &istul@ Nu credea c se #a mai &ace "ine@ 4e Pase ori a &ost operat &r nici un reLultat@ A Paptea oar a &ost operat la Spitalul 2ni#ersitar (raclio din !reta. de ctre un doctor credincios@ 4up multe #iLite pe care i le-am &cut. am constatat c era Ontr-ade#r omul lui 4umneLeu@ Ne-a mrturisit temerea sa c dup opera'ie s-ar putea s &ie ne#oie de alt inter#en'ie dar. pentru c On decurs de o lun i se &cuser so'ului meu dou opera'ii cu anesteLie general. tre"uia s aPteptm@ Am intrat On panic. tem$ndu-ne s nu se Ont$mple ce#a mai ru@ 9ntr-o diminea' m-am dus la Y@. Ontr-un sat #ecin@ 4iscutam cu o doamn pro"lema noastr Pi Oi mrturiseam c Oncepusem s deLnd)duiesc@ Mi-a #or"it atunci cu mult dragoste. a#$nd mare credin' On S&$ntul episcop :uca. Pi mi-a spus c a#ea cartea lui@ S-a o&erit s mi-o dea s o citesc si m-a s&tuit s Ol chem pe s&$nt din su&let s co"oare Pi cu s&$nta lui m$n s Ol opereLe pe so'ul meu@ !u mult credin' Pi emo'ie am luat cartea Pi am citit-o@ !$nd am a)uns la capitolul dedicat minunilor sale Pi am #Lut c mul'i credincioPi mergeau la morm$ntul lui. se Onchinau Pi se #indecau. mi-a prut ru c nu pot Pi eu s &ac la &el@ Mi-am amintit cu#intele doamnei care Omi Omprumutase cartea@ !u mult credin'. din su&let. l-am chemat pe s&$nt s co"oare Pi cu m$na lui &ctoare de minuni s Ol #indece pe so'ul meu@ Ti el a auLit rugciunea mea@ !$nd am mers a doua Li s Ol #iLitm pe doctorul nostru. cci mergeam sptm$nal la el. cu mult "ucurie am primit #ePtile "une> so'ul meu

%agina 11

nu mai a#ea ne#oie s se supun unei noi inter#en'ii chirurgicaleN Atunci i-am spus doctorului numele s&$ntului pe care Ol chemasem On rugciune cu o sear On urm. precum Pi inten'ia de a-i &ace cadou cartea despre #ia'a S&$ntului :uca. On semn de recunoPtin'@ Am &ost uimit s aud c o cunoaPte Pi c a citit-o de)a@ 4a. am On'eles clar c era o minune a s&$ntului Pi nu o coinciden'@ S&$ntul aude &iecare rugciune. este de a)uns ca ea s &ie &cut cu credin'@ A auLit Pi rugciunea mea Pi l-a #indecat pe so'ul meu. ca Pi pe at$'ia al'i oameni@ M Onchin S&$ntului :uca Pi Oi mul'umescN

5@Z@. (raclio (On insula !reta

2. Zidul transparent

7 &at t$nr s-a dus s se opereLe la spitalul din Sim&eropol@ Starea ei era &oarte gra#. iar opera'ia era grea Pi riscant@ 4octori'a care urma s o opereLe a chemat-o pe mama pacientei Pi i-a spus> - 7pera'ia e &oarte grea Pi riscant@ Nu pot s # garanteL nimic@ Nu Ptiu dac &iica dumnea#oastr #a scpa cu #ia'@ Nu eKista Ons alt op'iune@ 3$nra a &ost dus On sala de opera'ii@ %e tot parcursul inter#en'iei chirurgicale mama ei a stat On curtea spitalului Pi s-a rugat cu lacrimi On ochi S&$ntului :uca Pi S&$ntului %antelimon s Oi a)ute &iica@ :a un moment dat. On &a'a ochilor acelei mamei s-a Ont$mplat ce#a uimitor> peretele spitalului a de#enit transparent
%agina 1/

ca un geam@ Se #edea sala de opera'ii@ %e masa de opera'ie era &iica ei Pi. On )urul ei. doctori'a Ompreun cu echipa ei@ :$ng doctori' sttea asistenta care Oi ddea instrumentele chirurgicale@ Ti ce era mai minunat> l$ng doctori' i-a #Lut Pi pe cei doi s&in'i doctori la care ea se rugase@ 9n st$nga sttea On picioare S&$ntul %antelimon. cu o lum$nare mare aprins@ 9n dreapta sttea S&$ntul :uca. iar el lua din c$nd On c$nd instrumentele chirurgicale de la asistent +i i le ddea doctori'eiN Mama &etei era din ce On ce mai uimit@ Sim'ea c rugciunea ei &usese ascultat@ !$nd s-a terminat opera'ia. doctori'a a iePit "ucuroas. a chemat-o pe mama &etei Pi i-a spus> - A mers &oarte "ine. incredi"il de "ineN Atunci mama i-a po#estit minunea pe care o trise@ 4octori'a a rmas mut de uimire@ Ti-a &cut cruce Pi a mrturisit> Acum On'elegN !$t timp am operat Pi #oiam la un moment dat #reun

instrument chirurgical. nu apucam s i-l cer asistentei c Ol Pi a#eam On m$ini@

%r@ B@ 4@. Sim&eropol. !rimeea

%agina 1I

3. fntul !u"a opereaz

%rintele B@ descrie o inter#en'ie chirurgical a S&$ntului :uca mai presus de logica noastr o"iPnuit@ %rintele B@ cunoaPte lim"a rus +i Oi slu)ePte pe emigran'ii ruPi mai ales prin 3aina Spo#edaniei@ *l po#estePte> 4in cauLa unei hernii de disc Ontre a patra Pi a cincea #erte"r cer#ical Pi

Ontre prima Pi a doua toracic. mi s-a declanPat o paraliLie a eKtremit'ii superioare st$ngi cu atro&iere de muPchi la "ra' Pi cu o sl"iciune muscular a deltoidului@ Neurologii Pi neurochirurgii care m-au eKaminat Omi recomandau o inter#en'ie chirurgical@ 9ns unul dintre doctori. pentru c eu su&r de dia"et Laharat. mi-a recomandat s e#it opera'ia Pi s o Onlocuiesc cu &iLioterapie. gimnastic Pi Onot On mare@ Acestea se Ont$mplau On luna mai /00/@ Am continuat tratamentul p$n On toamn. Ons &r #reun reLultat@ Nu m-am mai dus la doctor. ci m-am destinuit On rugciune S&$ntului :uca. cu credin' Pi cu nde)de. cunosc$ndu-i s&in'enia@ Am citit On &iecare Li %araclisul lui On lim"a rus. ca s comunicm c$t mai "ine Pi mai e&icient@ S&$ntul mi-a rspuns On data de 8 decem"rie /00/. On Lorii Lilei de duminic spre luni (9 decem"rie . de sr"toarea S&intei Ana@ 9n timp ce dormeam. l-am #Lut pe s&$ntul Om"rcat On #ePminte arhierePti@ %este #ePminte purta un Por' de doctor Pi o scu&ie medical de chirurgie@ 9n m$na st$ng 'inea o penset Pi ti&on steriliLat. iar On m$na dreapt un "isturiu@ Mi-a spus> DM-au trimis de Sus@ Ttiu c$t ne iu"ePti pe noi. ruPii. Pi c$t greutate duho#niceasc por'i aici. On Atena. de aceea Pi eu. pentru c te iu"esc. am #enit s te opereL@ 9ntoarce-te cu spateleNE@ M-am Ontors +i On c$te#a &rac'iuni de secund a a#ut loc opera'ia@ Apoi mi-a spus> D9ntoarce-te. ePti sntos. m$ine o s po'i s O'i ridici m$na. iar peste trei Lile te #oi #iLitaE@

%agina 1G

4up c$te#a minute m-am treLit@ *ra G@I0 diminea'a@ M-am dus la oglind Pi mi-am ridicat m$na@ Am &cut toate miPcrileU nu a#eam nici o pro"lem@ 4ispruse Pi atro&ia muscular@ Brosimea "ra'ului era la &el ca a celuilalt@ :a &el de minunat este Pi &aptul c pe &lanela mea eKista o mic pat de s$nge On locul unde su&ereamN (-am sl#it pe 4umneLeu Pi pe S&$ntul :uca. pe care-l a#eam ca aprtor al &amiliei mele@ 4octorul pe care l-am #iLitat a rmas uimit@ M-a Ontre"at cu nedumerire ce s-a Ont$mplat@ (-am dat cartea cu "iogra&ia S&$ntului :uca Pi i-am recomandat s o citeasc. pentru a On'elege ce s-a Ont$mplat@ Am aPteptat s #in Liua de miercuri. c$nd s&$ntul Omi spusese c m #a #iLita@ M a&lam On acea Li On "iseric. c$nd a #enit 4@ B@ si mi-a adus o icoan cu o prticic din moaPtele S&$ntului :uca@ 4e atunci o pstrm aici. ca s &ie s&$ntul mereu Ontre noi@

%r@ B@ S@. Atena

%agina 1J

#. Opera$ie nesngeroas

M numesc 4@ 8@ Pi am /7 de ani@ 9ntotdeauna am creLut On minuni. dar nu mam aPteptat s am parte chiar eu de aPa ce#a@ 9n urm cu trei luni am &ost la doctor pentru o consulta'ie. &iindc m durea tare a"domenul On partea dreapt. unde Omi Pi apruse o um&ltur@ 4up c$te#a analiLe. am descoperit c a#eam un chist de J.J cm On o#ar Pi multe alte chisturi mai mici@ M-am Ontristat Pi m-am speriat &oarte tare@ (-am dat tele&on printelui (@. duho#nicul meu. Pi i-am spus despre aceast pro"lem@ M-a s&tuit s merg la Mnstirea Sagmata. s m Onchin moaPtelor S&$ntului :uca. deoarece acesta e &ctor de minuni Pi pe mul'i oameni i-a #indecat@ M-am entuLiasmat. sper$nd c eKist o speran' s m &ac "ine &r s &ie ne#oie de opera'ie@ 9ntr-ade#r. am &ost la mnstire Pi am cerut s m Onchin moaPtelor S&$ntului :uca@ !$nd am intrat On paraclisul lui. am Onceput s pl$ng Pi s Ol rog pe S&$ntul :uca s m #indece@ (ePind apoi din paraclis. am sim'it On a"domen. On locul unde era chistul. o presiune ca a unui pumn Pi On continuare am sim'it ce#a care trgea chistul a&ar@ *ram sigur c s&$ntul m #indecase Pi am Onceput s pl$ng de emo'ie@ 9n aceeaPi clip au Oncetat durerile@ *ram aPa de sigur c S&$ntul :uca m-a &cut "ine. Onc$t dup o sptm$n i-am adus o lum$nare mare. ca s Oi mul'umesc@ S$m"t. 16 octom"rie /00G. am mers s &ac analiLe@ Nu mai eKista nici urm de chisturi@ M cur'asem de toate@ S&$ntul :uca m &cuse "ine@ Am Onceput din nou s pl$ng Pi s Oi mul'umesc S&$ntului :uca pentru c a &cut aceast minune@

4@ 8@. Atena

%agina 16

%. O mn ne&zut a inter&enit

Sunt doctor de medicin general la un spital din pro#incie@ A scriu. Ondemnat de dragostea pentru S&$ntul :uca. datorit unei minuni la care am &ost martor cu c$te#a luni On urm Pi pe care simt ne#oia s #-o &ac cunoscut@ *ram de gard pe la Onceputul lunii iunie a anului trecut. c$nd au a)uns la spital dou persoane. mam Pi &iu. de religie musulman. care se intoKicaser din grePeal cu un insecticid eKtrem de toKic@ 3imp de aproape 1/ ore m-am luptat. cu toate puterile pe care mi le-a dat 4omnul. s-i a)ut. Ons starea lor. mai ales a mamei. se Onrut'ea tot mai mult@ %e la ora J diminea'a. a doua Li. mama intrase On com Pi se apropia de moarte@ 9n acele momente m-am rugat On g$nd> S&inte :uca. tu. care ePti doctor al su&letelor Pi al trupurilor. Ontinde-'i m$na

Pi sal#eaL-i pe oamenii acePtia. chiar dac ei sunt musulmani Pi Onc nu au recunoscut credin'a noastrN M-am Ontristat c nu a#eam la mine moaPtele S&$ntului :uca@ 4in acel moment. parc o m$n ne#Lut a inter#enit. cu siguran' cea a S&$ntului :uca. pentru a-mi arta cum dragostea lui 4umneLeu Oi cuprinde pe to'i oamenii@ Mama a artat semne clare de ameliorare. ast&el Onc$t am putut s o trimitem la sec'ia de terapie intensi# din 3esalonic. de unde a &ost eKternat. iePind pe picioarele ei. dup /0 de Lile. iar &iul OPi re#enise complet dup c$te#a ore Pi plecase sntos acas dup numai dou Lile@ 8udelor celor doi le-am spus c nu i-am sal#at eu@ Altcine#a i-a sal#at Pi lui Oi datoreaL recunoPtin'a@ 4e atunci. legtura pe care sim'eam c o am cu S&$ntul :uca cel minunat a
%agina 17

crescut. mai ales dup ce i-am citit #ia'a Pi minunile@ Ast&el. S&$ntul :uca a de#enit model de #ia' pentru mine@ 5ie ca On rugciunile lui s OPi aminteasc Pi de noi. cei pctoPi Pi ne#redniciN

Y@ A. doctor. [anthi

'. (rturie din )ipru

%rintele S@ S@ scrie> 4in octom"rie p$n On decem"rie /00/. am a#ut dureri groaLnice din cauLa unei pietre la rinichi@ Am mers On mod repetat la spital. am &cut toate analiLele medicale. am luat medicamentele necesare. dar piatra nu se elimina@ Nu puteam nici s 'in slu)"ele@ 4up NaPterea 4omnului. pe data de /8 decem"rie. a#ea loc un simpoLion teologic Pi. On ciuda snt'ii mele precare. am decis s m duc On :e#cosia cu so'ia mea. pentru c tematica simpoLionului era &oarte interesant@ 2nul dintre re&eratele simpoLionului era dedicat S&$ntului :uca. Arhiepiscopul Sim&eropolului din !rimeea@ Aduseser Pi o racl cu moaPte ale S&$ntului :uca Pi la s&$rPit to'i participan'ii s-au Onchinat pe r$nd@ 9n timp ce stteam la r$nd. m rugam On tain S&$ntului :uca pentru pro"lema pe care o a#eam cu rinichii Pi Ol rugam s m a)ute@ !$nd m-am apropiat si am srutat s&intele moaPte. am sim'it o mireasm puternic@ (-am Ontre"at pe so'ia mea Pi pe al'i doi-trei participan'i la simpoLion dac au sim'it mireasma. Ons ei au rspuns negati#@
%agina 18

Seara. c$nd ne-am Ontors acas. m-am dus la toalet Pi. &r nici o durere. am eliminat piatra@ *ra de mrimea unui "o" de linte@ (-am mul'umit &ier"inte S&$ntului :uca pentru inter#en'ia sa rapid@

%reot S@ S@. :e#cosia. !ipru

*. fntul a fost "+irurg, nu plasti"ian

%ro&esorul A@ M@ po#estePte> -inecu#$ntat e 4umneLeu. !el minunat Ontru s&in'ii :uiN !ele pe care urmeaL s le eKpun le-am 'inut ascunse On inima mea timp de patru luni@ Ti. crede'i-m. nu aP OndrLni s #i le &ac cunoscute. dac nu m s&tuiau Pi m Ondemnau at$t respecta"ilul meu printe duho#nicesc. c$t Pi prietenii mei crora am &ost o"ligat s le po#estesc Ont$mplrile minunate care au a#ut loc On cele dou Lile On care cinstitele moaPte ale S&$ntului :uca au &ost On -iserica Adormirii Maicii 4omnului. lcaP unde eu sunt Pi epitrop@ 4e Arhiepiscopul :uca auLisem On 197G. c$nd eram student On Atena. din cartea lui N@ Stru#e. !retinismul n Uniunea Sovietic . tradus de actualul Arhiepiscop al Atenei. %rea&ericitul (eronim@ 9n ea erau cuprinse Pi acti#itatea s&$ntului. Pi cu#$ntul de la Ontronarea sa ca episcop. Pi o Ontre"are &inal. cu caracter retoric@ 9n carte se men'ioneaL c spre s&$rPitul #ie'ii lui pm$ntePti. Arhiepiscopul :uca se a&la On &runtea unei miPcri numite de so#ietici Micarea Pcii Pi se punea Ontre"area dac nu cum#a greut'ile #ie'ii alteraser.
%agina 19

On general. &elul de a &i al S&$ntului :uca@ !$nd a &ost anun'at sosirea s&intelor moaPte On "iserica noastr. am citit din nou paragra&ul respecti# Pi. g$ndind ru. mi-am spus mie. dar Pi altora> - Acum au gsit un nou iL#or de s&in'i@@@ 9n cur$nd o s ni-l aduc Pi pe 'ar@@@ 4e-a lungul Ontregii mele #ie'i. m-am strduit Pi m strdui s Omi pstreL credin'a Pi s triesc con&orm cu ea@ 9ntotdeauna am creLut On minuni@ 5aptul c 4omnul este Onc Ongduitor Pi Omi druiePte sntate. mie Pi &amiliei mele. aPtept$nd pocin'a mea. aceasta e pentru mine cea mai mare minune@ Acum m #oi strdui s transpun pe h$rtie. cu simplitatea inimii. cu sinceritate Pi cu naturale'e. care s-ar putea sa par copilreasc. nepotri#it #$rstei Pi educa'iei mele. e#enimentele minunate care au a#ut loc@ !er Ongduin'a dumnea#oastr pentru orice grePeal de eKprimare sau de alt gen care pro"a"il Omi #a scpa@ !u toate Ondoielile Pi re'inerile pe care le-am men'ionat Onainte. Ompins de o #oce interioar. eu. cel suspicios Pi care nega s&in'enia Arhiepiscopului :uca. am cutat Pi am aran)at singur locul unde tre"uia s &ie aPeLate cinstitele moaPte@ :e-am primit cum se cu#ine. m-am Onchinat lor Pi imediat. On "iseric &iind. am compus un tropar care a Pi &ost c$ntat apoi la %araclisul S&$ntului :uca@ Nu-mi #enea s plec din "iseric@@@ Ti acum simt dragostea dulce Pi de nedescris. cldura plcut de care m umplusem@@@ Soi. /8 noiem"rie /00/. am rmas l$ng moaPte p$n c$nd au &ost luate@ :a ultima srutare pe care le-am dat-o. On mod spontan am &cut un gest pe care Ol consideram speci&ic &emeilor nai#e> mi-am lipit nasul de racl@ 4in &e"ruarie /00/ Omi apruse On #$r&ul nasului o mic ran. care nu se Onchidea Pi care se trans&ormase Ontr-un nodul de mrimea unui "o" de linte@ 2n prieten de-al meu. medic anesteList. m-a trimis la analiLe la spital@ Medicul dermatolog propunea

%agina /0

Onlturarea chirurgical a nodulului. eKamen histologic Pi apoi inter#en'ie chirugical plastic pentru remodelarea nasului@ 3re"uia s merg On Atena@ A accentuat. desigur. c On nici un alt mod nu poate &i Onlturat acest nodul inestetic@ A&l$ndu-m l$ng moaPtele S&$ntului :uca. nu am cerut nimic. nu m-am rugat pentru nimic Pi@@@ nu am aPteptat nimic@ Ti totuPi@@@ imediat nodului a Onceput s se micPoreLe@@@ Aedeam aceasta Pi totuPi nu OndrLneam s cred sau s m g$ndesc c se poate Ont$mpla aPa ce#a@ !am dup 1J Lile am mers la spital. s Ol #iLiteL pe prietenul meu. pe anesteListul N@%@ !$nd m-a #Lut. a Onceput s eKamineLe nodulul@ M-a certat c m-am dus On Atena Pi am &cut opera'ia &r s Oi spun. cci ar &i putut s m trimit Pi la un chirurg plastician. ca s dispar semnul inter#en'iei chirurgicale@@@ Am &ost o"ligat deci s Oi spun@@@ 3re"uia@@@ D4esigurE. am adugat eu la s&$rPit. DS&$ntul :uca a &ost chirurg. nu plasticianNE@ %e moment m-am speriat de &amiliaritatea pe care am sim'it-o &a' de S&$ntul :uca@ Apoi. cu Po#ial. i-am destinuit toate acestea printelui *@ S@. care m-a s&tuit s nu eLit. ci s #i le comunic@ - *ste s&$ntul tu ocrotitor. mi-a spus@ S Ol cinstePtiN !$nd mi-am dat seama ce mi se Ont$mplase. m-am umplut de team@@@ Ti #reau s m eKplic> #oin'a cea tainic a 4omnului a hotr$t. nu pedepsindu-m. ci &c$ndu-mi un "ine. s Omi OndeprteLe Ondoielile pe care le a#eam On legtur cu s&in'enia ro"ului Su. Arhiepiscopul :uca al !rimeii@

Z@. insula Siros

%agina /1

-. .u mai e/ista nimi"

%entru c 4umneLeu este minunat Ontru s&in'ii :ui. permite'i-mi s mrturisesc o minune a marelui doctor Pi mrturisitor. a S&$ntului :uca 8usul. de care am a#ut parte@ (arna trecut mi-a aprut pe coarda #ocal dreapt un semn roPu@ 4octorii. dup analiLe. mi-au spus c #a tre"ui s &ie Onlturat Pi c pro"a"il #a crea pro"leme Pi asupra #ocii. din pricina locului On care se a&la@ Ttiam de S&$ntul :uca. de #ia'a lui. de minunile lui Pi Ol iu"eam mult@ Am #enit la Mnstirea Sagmata Pi l-am rugat pe s&$nt s m &ac "ine@ 4up c$te#a Lile m-am dus la doctorul meu Pi acesta a constatat c nu mai eKista nimic pe coarda #ocal@ Nu mai era ne#oie deci de opera'ie@ 9i mul'umesc s&$ntului pentru minunea aceasta pe care a &cut-o pentru mineN Mrturisesc aceast minune ca s se sl#easc numele 4umneLeului 3reimic prin intermediul acestui mare s&$nt contemporan. S&$ntul :uca. doctorul rus Pi mrturisitorul@

%r@ N@ S@. Farditsa

%agina //

0 !a pitalul Buna 1estire

So'ul meu. S@. de G6 de ani. a &ost internat la Spitalul -una Aestire On august /007. cu o in&ec'ie a sistemului respirator Pi cu temperatur ridicat@ Su&erea +i de dia"et Laharat. +i de o in&ec'ie acut a aparatului urinar care nu a &ost diagnosticat ini'ial. pentru c &cuse un tratament de Lece Lile cu anti"iotice@ 3ermin$ndu-se e&ectul anti"ioticelor. s-a instalat din nou &e"ra mare (G0\-G1\ Pi ast&el am &ost o"liga'i s Ol transportm la spital@ 5e"ra era &oarte mare Pi nu scdea dec$t &oarte pu'in cu a)utorul antipireticelor Pi al anti"ioticelor@ (-am pus timp de mai multe Lile pungi cu ghea' la picioare. la su"suori. la cap etc@ 4octorii Oi ddeau di&erite anti"iotice. care Ons nu a#eau nici un e&ect@ 5e"ra scdea pentru pu'in timp. apoi din nou urca la G0\-G1\ !@ 4in pricina o"eLit'ii lui Pi a &aptului c nu a#ea #ene #iLi"ile. nu i se putea lua s$nge. cu toate s-a Oncercat Lile Ontregi. p$n c$nd el OnsuPi a spus> - Nu mai suport. lsa'i-m Pi &ie ce-o &iN 3oate acestea. Pi mai ales &e"ra. l-au epuiLat trupePte Pi su&letePte@ :-am solicitat atunci pe un c$ntre' "isericesc. prieten al &iului nostru. care a adus cu el moaPte ale s&in'ilor. printre care Pi ale S&$ntului :uca@ Ni le-a lsat p$n On Liua On care so'ul meu a iePit din spital@ 9n &iecare Li ne Onchinam lor Pi &ceam %araclisul S&$ntului :uca@ 4in momentul On care au sosit s&intele moaPte. starea snt'ii so'ului meu a Onceput s se schim"e@ A #enit asistenta ca s Oi ia s$nge Pi imediat i-a gsit #ena@ Ti aceasta s-a Ont$mplat apoi de mai multe ori. &r pro"leme@ !el mai important e c anti"ioticele au Onceput s OPi &ac e&ectul Pi &e"ra a scLut@ NoteL &aptul c timp de 18 Lile &e"ra a &ost de cel pu'in G0\@ AnaliLele au artat +i in&ec'ia urinar@ Sntatea lui s-a ameliorat &oarte repede Pi Pi-a re#enit deplin@

%agina /I

9i mul'umim &ier"inte S&$ntului :uca Pi tuturor s&in'ilor care ne-au a)utatN

Y@. Ano :iosia

12. Opera$ia a fost anulat

Aceasta s-a Ont$mplat On august /007. Ontr-o Li de duminic. la Mnstirea S&$ntul Bheorghe din ,alCida@ 4up terminarea S&intei :iturghii. doamna 4@ 8@. o &emeie &oarte e#la#ioas din Lona noastr. s-a apropiat de preotul paroh Pi i-a #or"it despre o pro"lem a ei@ Su&erea de dureri groaLnice la m$na dreapt@ Nu putea nici mcar s o miPte@ *ra programat pentru opera'ie@ %rintele A@ i-a citit rugciunea pentru cel "olna# din %araclisul S&$ntului :uca Pi a "inecu#$ntat-o On semnul crucii cu o "ucat din moaPtele s&$ntului. care se pstreaL On mnstirea noastr (Sagmata @ *a a mul'umit Pi a plecat cu rudele ei@ !$nd a a)uns acas nu mai sim'ea nici o durere@ M$na era pe deplin sntoas@ 7pera'ia a &ost anulat Pi &emeia se "ucur de o sntate &oarte "un. spre sla#a S&intei 3reimi Pi a S&$ntului :uca. doctorul cel &r de argin'i@

Monahul (@. ,alCida

%agina /G

11. )opilul nostru s3a ns"ut de dou ori

Suntem o &amilie din Brecia@ 9n sptmana a //-a a primei sarcini a so'iei mele s-a constatat. la ecogra&ie. c pruncul nostru su&erea de un de&ect congenital al inimii. din pricina cruia #entriculul drept al inimii se deL#olta On mod necorespunLtor@ 3re"uie s men'ioneL c sarcina se realiLase pe cale natural (nu On #itro Pi c nici unul dintre mem"rii &amiliilor noastre nu a#usese #reodat pro"leme de natur cardiac@ 8eLultatele testelor prenatale nu erau &oarte "une@ !on&orm ecogra&ului. &tul preLenta urmtoarele pro"leme> 1 Ongustarea pronun'at a #al#ei tricuspide. cu #entricul drept hipoplaLicU / o atreLie posi"il a arcului aortic@

!u toate acestea. dup naPterea pruncului nostru. s-a constatat o Ongustare considera"il a arcului aortic. Ons nu atreLie@ Aceasta nu schim"a deloc situa'ia din punct de #edere chirurgical. ci era doar o mic minune. care ne ddea cura). lipsa atreLiei arcului aortic simpli&ic$nd oarecum lucrurile. prin eKcluderea posi"ilit'ii eKisten'ei unor sindroame precum 4iBeorge@ Aproape to'i doctorii din Brecia la care am &ost ne propuneau Ontreruperea sarcinii. pentru c &tul a#ea Panse mici de supra#ie'uire. iar. dac ar &i reuPit s supra#ie'uiasc pentru c$'i#a ani. #ia'a lui ar &i &ost o Bolgota Pi pentru el. Pi pentru noi. pentru c pruncul ar &i a#ut ne#oie de aten'ie special. adic ar &i tre"uit s &ie conectat tot timpul la un aparat ca s respire. ar &i tre"uit s ia medicamente On &iecare Li etc@ 9n plus. am &ost in&orma'i c deL#oltarea pruncului #a &i anormal. #a su&eri. #a &i un copil cu ne#oi speciale. pro"lematic Pi c #a a)unge ne&ericit. Ontre"$ndu-Pi prin'ii de ce i-au dat

%agina /J

#ia'@ 9ns to'i cei care ne-au spus aPa ce#a au grePit@ Ti #oi eKplica aceasta On cele ce urmeaL@ Am &cut o cercetare de I-G luni pe internet. am studiat &oarte multe articole +i materiale Ptiin'i&ice@ Am #iLitat multe <e"site-uri. am luat legtura cu multe spitale Pi am #or"it cu mul'i doctori@ Noi credem &oarte mult On 4umneLeu. suntem crePtini ortodocPi Pi l-am "oteLat pe pruncul nostru cu numele :uca. dup S&$ntul :uca din 2craina (doctor Pi cleric. pe care Ol sr"torim On Liua naPterii pruncului nostru> 11 iunie @ Ne-am g$ndit de la Onceput c nu eKist alt op'iune dec$t s pstrm acest copil. pentru c el - ca oricare alt copil - este un dar de la 4umneLeu Pi nici unul dintre noi nu putem alege sau hotrO care tre"uie s &ie s&$r+itul unei sarcini +i care tre"uie s &ie soarta unui prunc (dac ar tre"ui ca el s triasc sau nu @ Numai 4umneLeu poate s hotrasc aPa ce#a@ Noi to'i tre"uie s aPteptm hotr$rea &inal a lui 4umneLeu@ Am Oncercat s descoperim cea mai "un solu'ie pentru #iitorul pruncului nostru@ 3re"uia s gsim cele mai "une solu'ii. cele mai "une reLol#ri medicale. cele mai "une ci de inter#en'ie chirurgical Pi ne-am strduit &oarte tare pentru aceasta@ Am studiat enorm. pentru a On'elege "ine pro"lema. am cercetat. ne-am pregtit dinainte pentru ea. pentru a o putea suporta@ Am Oncheiat cercetarea cu doctorii din S2A. din Marea -ritanie +i din Bermania Pi am a)uns la concluLia c pruncul nostru ar &i a#ut ne#oie de trei inter#en'ii chirurgicale> opera'ia Nor<ood Pi crearea unui shunt. apoi. On a doua etap. opera'ia Blenn (sau )umtate-5ontan sau coneKiune pulmonar par'ial ca#o - %!%! Pi apoi. On a treia etap. coneKiunea total pulmonar ca#o 5ontan (numit Pi 3!%! @ :imitele temporale ale acestor opera'ii sunt> On primele 10 Lile dup naPtere (prima opera'ie . On primele I-6 luni de #ia' a pruncului (a doua opera'ie Pi la #$rsta de 1J-/G luni (a treia @ 5iecare prunc este unic Pi toate aceste date sunt determinate de situatia &iLic unic a &iecruia. de comportamentul lui propriu Pi de deL#oltarea lui. inter#alele
%agina /6

temporale de mai sus &iind doar perioade de timp "aLate pe date statistice@ 4e eKemplu. pruncul nostru s-a nscut prin ceLarian. cu toate c doctorii s-au strduit s se nasc pe cale natural Pi cu toate c pro"lema lui era cunoscut de acePtia@ !eLariana a &ost necesar deoarece &tul era &oarte mare. a#$nd J9 cm lungime Pi G@IJ0 g greutate. iar diametrul capului era de G9 cm@ Acest ultim aspect (dimensiunea mare a capului a &ost cel care a determinat opera'ia ceLarian Pi nu pro"lema unui sindrom hipoplaLic al pr'ii drepte sau st$ngi a inimii@ Ast&el. micul :uca a intrat On #ia'a noastr On data de 11 iunie /007@ (mediat dup naPtere a primit medicamentul %rostaglandin. pentru a i se msura gradul de cianoL Pi pentru a i se Om"unt'i &unc'iile cardiorespiratorii p$n la s#$rPirea primei opera'ii@ :uca a &ost operat prima dat eKact la nou Lile dup naPtere@ !u toat c a &ost o eKperien' &oarte grea pentru noi. ca prin'i. :uca a artat de atunci c$t de lupttor esteN :a o lun dup naPterea lui ne-am Ontors acas@ Nu Omi amintesc ca :uca s &i a#ut ne#oie de #reo aten'ie special On a&ar de timpul Pi e&ortul o"iPnuit pe care Ol necesit Ongri)irea unui prunc@ Alimenta'ia lui era &oarte "un (mai suge de la s$n chiar Pi acum. c$nd este de aproape 7 luni. &r s ai" ne#oie de lapte On plus @ A doua opera'ie a a#ut loc c$nd a#ea trei luni Pi Lece Lile@ 9nc o dat ne-a artat tuturor. doctorilor Pi prin'ilor lui. c$t de mult #rea :uca al nostru s triasc@ Acum. c$nd au trecut trei luni de la a doua lui opera'ie. este un "iat &oarte &ericit@ M$m"ePte oricui &r Oncetare. cre+te normal +i e &oarte mul'umit@ 9n acest moment este un "ie'el &oarte sntos@ 4octorii greci nu pot s cread c este ade#rat ceea ce #d. at$t din punct de #edere clinic. c$t Pi ecogra&ic@ Sunt concludente cu#intele unui doctor grec spuse despre :uca> Ddoar 4umneLeu ar putea s &ac o trea" aPa de "un On Oncercarea de reparare a unor pro"leme at$t de gra#e ale inimii micului :ucaE@ 4e asemenea. este de&initorie eKpresia unui doctor german. care a spus c
%agina /7

:uca al nostru. dac o s continue aPa. #a &i cap de a&iP al succesului &r precedent al spitalului care a &cut aceste opera'ii di&icile. precum al speran'ei tuturor prin'ilor care urmeaL s dea naPtere unor copii cu asemenea pro"leme gra#e de inim@ Aedem Lilnic &ericirea de pe &a'a lui Pi sperm Pi ne rugm ca lucrurile s mearg la &el de "ine c$nd #a #eni #remea celei de-a treia opera'ii (c$nd #a &i On #$rst de 18 luni @ %entru noi este o minune s Ol #edem pe :uca Ontr-o stare aPa de "un Pi Ontotdeauna ne g$ndim c este un dar de la 4umneLeu@@@ S mai spun o dat &aptul c este un "iat &oarte sntos. &oarte &ericit. &r s primeasc medicamente. &r nici un a)utor On respira'ie. &r cianoLare. mn$nc &oarte "ine. are aproape 7 luni. 70 cm lungime. 7.7 Cg greutate. iar capul lui are diametru de GG.J cm@ Se pare c este un prunc &oarte dePtept Pi un copil &rumos@ !redem sincer c pruncul nostru s-a nscut de dou ori@ 4umneLeu ne-a dat un dar special@ 9n &iecare Li On'elegem c e o minune a tri alturi de un copil "inecu#$ntat@ 4atorit "unt'ii :ui trim cu pruncul nostru Pi suntem &oarte optimiPti pentru #iitorul lui. credem c este Pi #a &i un copil normal. cu o #ia' normal. datorit a)utorului lui 4umneLeu. nenumratelor rugciuni ale Lecilor Pi sutelor de prieteni laici. monahi. stare'i. prin'i athoni'i. duho#nici. datorit inter#en'iilor chirurgicale. tehnologiei. internetului. doctorilor. progresului medical. datorit g$ndirii noastre optimiste Pi centrelor chirurgicale speciale de recuperare a "olna#ilor de inim. care eKist On toat lumea@

Z@. 3esalonic

%agina /8

12. 4ra5ni" a6uttor

9n urm cu 1J ani mi-a aprut la un deget o ecLem su" &orma unor negi@ AcePtia se mreau continuu. Pi dermatologul mi-a recomandat cauteriLare. care a a)uns p$n la os. pentru c ecLema respecti# a#ea rdcin ad$nc@ 4up doi-trei ani mi-au aprut semne asemntoare la am"ele m$ini. care se Onmul'eau &oarte rapid Pi artau ur$t. deran)$ndu-m On perioadele On care m$inile mele se iritau din di#erse moti#e@ M-am hotr$t s &ac re&rigera'ie (pul#eriLarea de aLot lichid la temperatur &oarte scLut. su" 0\ @ 8eLultatul a &ost catastro&al> pielea s-a in&lamat. au aprut mici #eLicule Pi su" ele s-a acumulat puroi@ 4up c$te#a Lile "Picile s-au spart. dar m$ncrimea nu a disprut@ 9n plus. au rmas Pi semnele de la arsura rece@@@ 4e atunci - din anul 1999 - mi-am ignorat "oala. dePi ecLema se agra#a continuu Pi m deran)a@ M$inile mele a)unseser Ontr-o stare )alnic. artau OngroLitor. iar On timpul iernii situa'ia se Onrut'ea. Onc$t a)unsesem s simt repulsie &a' de ele@@@ 4esigur. nici nu #oiam s aud de #reun a)utor medicalN *Kistau Pi c$'i#a oameni care se o&ereau s Omi citeasc niPte DrugciuniE. spun$nd c ast&el m #oi #indeca@ 4esigur. aceste DrugciuniE nu erau cele ale -isericii. ci erau de alt pro#enien'@@@ Singura mea m$ng$iere era S&$ntul Maslu. untdelemnul s&in'it cu care preotul Ol unge pe cel "olna#@@@ 9ns la insisten'a rudelor Pi a colegilor m-am hotr$t s merg la Spitalul Andreas Singros@ 7 nou deLamgire. cci solu'ia doctorilor era opera'ia sau re&rigera'ia@@@ 9n &inal au a)uns la o a"ordare mai "l$nd> o crem. care Ons a#ea e&ecte secundare> deco)irea pielii. durere. iar reLultate erau Ondoielnice@@@ Aceast crem nu am &olosit-o niciodat@ !u ani On urm cunoscusem. prin intermediul unei cr'i. pe noul s&$nt al
%agina /9

-isericii 8use. S&$ntul :uca doctorul. episcopul Sim&eropolului Pi al !rimeii@ M impresionaser credin'a lui neclintit. iu"irea lui &a' de cei "olna#i. )ert&a pentru aproapele. Oncercrile Pi chinurile pe care le su&erise pentru credin'a On ,ristos. mrturisirea Pi #ie'uirea lui@ Aproape disperat. Ontr-o sear am luat o iconi' a S&$ntului :uca. pe care o am On camera mea. mi-am Onsemnat On chipul crucii m$inile cu ea Pi am Lis> DS&inte :uca. dac #rei. a)ut-m. nu mai Ptiu ce s &acNE@ 4up c$te#a Lile. treLindu-m de diminea'. am descoperit c )umtate din ecLema de pe piele dispruseN SurpriLa mea a a)uns la culme On Liua urmtoare. cci m$inile mele se #indecaser Ontru totulN Nu numai de pro"lema aceasta m-am tmduit. ci Pi de cicatricile mai #echi ale re&rigera'ieiN Nu pot s descriu sentimentele de "ucurie Pi de recunoPtin' pentru s&$ntul lui ,ristos. care a auLit rugciunea mea Pi m-a #indecat@ 4rept mul'umire. am hotr$t s #iLiteL Mnstirea Sagmata din Aiotia. unde sunt pstrate moaPtele S&$ntului :uca@ Sta"ilisem s merg acolo On data de /I octom"rie /008. Ontr-o Li de )oi@ 9n seara Lilei de miercuri. // octom"rie /008. m Ontorceam acas cu duho#nicul meu. printele Z@. de la -iserica S&intei Ma#ra din (lioupoli. unde acesta spo#edise@ *ram pregtit s Oi spun de pelerina)ul din Liua urmtoare Pi s iau "inecu#$ntare de la el ca s merg. c$nd Ol aud c Omi spune> S trecem pe la -iserica S&$ntului 4imitrie din AmpeloCipon. pentru c e

pri#eghere Pi au adus moaPtele S&$ntului :uca din Aiotia. s ne OnchinmN S&$ntul a continuat s &ie alturi de mine@ Am &ost la -iserica S&$ntului 4imitrie Pi ne-am Onchinat S&$ntului :uca. doctorul Pi "ine&ctorul meu@ 4e atunci. de c$te ori i-am cerut ce#a. el s-a gr"it s-mi #in On a)utor@ S@. Atena
%agina I0

13. 7oate au mers foarte 5ine

9n august /006 am o"ser#at c Omi curge s$nge din anus Pi am &ost consultat de medicul meu. care m-a trimis la spital. s &ac o colonoscopie@ M-am internat On spital pe /G ianuarie /007 Pi. dup analiL. doctorul specialist m-a anun'at c eKista o tumoare malign On intestin@ 4octorii specialiPti mi-au spus c tre"uie s &ac o radiogra&ie Pi apoi chimioterapie Pi. desigur. s &iu supus unei opera'ii. ca s &ie Ondeprtat tumoarea@ %rimul lucru pe care l-am &cut a &ost rugciunea &ier"inte ctre 4omnul +i ctre s&in'ii :ui@ 8udele mele din Brecia au apelat imediat la S&$ntul :uca doctorul. Arhiepiscopul Sim&eropolului Pi al !rimeii. au &cut paraclise Pi mi-au trimis ulei din candela S&$ntului :uca de la Mnstirea Sagmata. unde sunt pstrate o parte din s&intele lui moaPte@ (mediat dup primirea uleiului Pi a s&intei lui slu)"e. m-am uns. rug$ndu-m S&$ntului :uca s m iL"#easc de aceast "oal cumplit. cu rugciunile Pi cu harul lui@ %$n On 6 iunie. c$nd a a#ut loc opera'ia. au &ost Onl'ate multe rugciuni Pi cereri. at$t de ctre noi. cei de aici. din America. c$t Pi de ctre &ratele meu din Brecia. iar eu m-am sim'it tot timpul &oarte "ine@ %e 6 iunie /007 a a#ut loc opera'ia@ 3oate au mers &oarte "ine Pi nu dup multe Lile chirurgul m-a anun'at cu mult "ucurie c opera'ia a decurs &oarte "ine. tumoarea &usese Ondeprtat total Pi c doar pentru scurt timp #oi a#ea anus contra naturii. apoi totul #a re#eni la normal@ 9ntr-ade#r. re&acerea intestinului a &ost &cut de acelaPi chirurg pe 19 septem"rie. cu succes deplin@ !u mult recuno+tin' +i mul'umire m Onchin +i eu. pctosul Pi ne#rednicul. S&$ntului (erarh :uca &ctorul de minuni. ca cel ce am &ost miluit de el. Pi sl#esc atot"unul nume al lui 4umneLeu. !el care i-a dat puterea s #indece pe cei "olna#i@ %@. S2A@
%agina I1

1#. 1edere perfe"t

Mul'umesc cu cldur !u#iosului :uca doctorul. care a &cut o minune Pi On &amilia mea@ 2nul dintre cei doi &ii ai mei. pe nume %a#el. On #$rst de 8 ani. a#ea pro"leme cu ochii@ A#ea hipermetropie care. dup cum ne-a spus doctorul. urma s scad pe msur ce copilul crePtea@ 9ns c$nd &iul meu era On clasa a 9-a am &ost din nou cu el la o&talmolog. care. dup ce l-a consultat timp de o or. mi-a spus c. On #reme ce copilul tre"uia s ai" o #edere de 100]. el a#ea numai 70]@ 7chii lui nu a#eau. din punct de #edere medical. nici o pro"lem@ Nu se Ptie de ce hipermetropia nu se atenuase@ *u Pi so'ul meu l-am dus pe copil Pi la alt doctor. care ne-a spus aceleaPi lucruri. consider$nd c &iul nostru se pre&ace@ 4octorul ne-a spus c tre"uie s i se &ac un control medical amnun'it Pi analiLe complete la Spitalul de %ediatrie. ca s #edem ce se Ont$mpl> %a#el se pre&ace sau are Ontr-ade#r o pro"lem cu #edereaQ (ar. dac nu #ede "ine. care este cauLaQ 4up toate aceste #iLite medicale eu m-am speriat tare@ M-am strduit s nu Ol sperii Pi pe copil@ So'ul meu era mai liniPtit@ Seara. dup ce to'i au adormit. am luat icoana Maicii 4omnului Pi am pl$ns mult. m-am rugat pentru sntatea ochilor &iului meu@ Am luat Ons Pi icoana S&$ntului :uca. despre care mi-am amintit c este doctor de ochi. Pi mam rugat din tot su&letul@ Am citit Pi %araclisul lui Pi l-am rugat s &ac o minune cu copilul meuU pl$ngeam Pi m rugam@ A doua Li diminea' am mers la Spitalul de %ediatrie Pi i-au &ost &cute toate analiLele necesare@ Am luat reLultatele Pi am aPteptat l$ng ca"inetul doctorului s ne spun eKact ce se Ont$mpl@ *u m rugam On tain Pi m Ongl"enisem de team - dup cum mi-a spus apoi &iul meu@ Am intrat On ca"inet Pi. de Ondat ce a #Lut analiLele.

%agina I/

pro&esorul s-a Ontors Pi mi-a spus> !opilul dumnea#oastr are o #edere per&ect@ Arunca'i ochelarii de

hipermetropieN 3otul este On regul. nu are nici o pro"lemN Am lcrimat de "ucurie Pi am plecat@ Acum &iul meu citePte Pi #ede per&ect. 'in$nd cartea la distan'a normal pentru citit@ Am aruncat Pi ochelarii@ 9i mul'umesc din tot su&letul S&$ntului :uca. pe care l-am chemat On a)utor Pi cruia m-am rugat. iar el l-a &cut "ine pe &iul meu@

S@ N@. Atena

1%. 1inde"area ure"+ii

M numesc (@ %@ Pi locuiesc On (radia. On insula !reta@ %rin aceast scrisoare #reau s Omi eKprim On chip smerit recunoPtin'a &a' de S&$ntul :uca pentru minunea pe care a &cut-o cu mine. pctosul@ 9n august /00I. On timp ce sudam. a srit o pilitur de &ier &ier"inte Pi mi-a intrat On urechea st$ng@ 4up c$te#a Lile am sim'it o durere de cap OngroLitoare@ Seara. durerea a de#enit &oarte puternic On Lona urechii@ A doua Li On Lori. a Onceput s-mi curg puroi Pi s$nge. Onso'ite de o durere OngroLitoare@ 3re"uia s m duc la "iseric. pentru c sunt c$ntre' la o "iseric parohial@ 5iindc nu suportam durerea. am plecat Onainte s se termine 4umneLeiasca :iturghie Pi m-am dus la spital@ 4octorii care m-au consultat au spus c am timpanul spart@ !onsulta'iile s-au repetat Lile de-a r$ndul. pentru c din ureche curgea lichid Pi tre"uia s &ie cur'at. pentru
%agina II

ca doctorii s OPi dea seama de gra#itatea pro"lemei@ :a a treia consulta'ie pro&esorul ^@ %@ mi-a spus c eKist On ureche un sarcom. o &orma'iune tumoral Pi c #or continua in#estiga'iile@ Aspectul clinic al urechii era &oarte ur$t@ %e /9 august m-am dus s Ol #d pe printele ,@. care a#ea prticele din moaPtele S&$ntului :uca@ 9n timp ce discutam. s&intele moaPte rsp$ndeau mult mireasm@ M-am Ontors Pi i-am spus printelui ,@> - 5ace'i ce#a. cci o s lePinN (9n toat aceast perioad a#eam stri de lePin@ M-a Ontre"at de ce am aceste stri Pi i-am spus de su&erin'a mea legat de ureche@ (mediat printele ,@ a &cut o rugciune Pi m-a "inecu#$ntat cu moaPtele S&$ntului :uca@ 4in acea clip m-am sim'it mai "ine@ Au Oncetat durerile@ :uni m-am dus la doctor Pi. cum m-a #Lut. mi-a spus> - ,aide'i. domnule Y@. m-am tot g$ndit la caLul dumnea#oastrN S-a uitat la urechea "olna# Pi mi-a spus> - ,ai s-o #edem acum Pi pe cea "olna#N (-am spus> - 4octore. asta este cea "olna#N - Nu. mi-a rspuns. asta e cea sntoas@ :-am lsat s se uite Pi la urechea dreapt. apoi cu nedumerire mi-a spus> - Nu se poate. am$ndou urechile sunt per&ect sntoaseN S-a uitat Onc o dat la am"ele urechi Pi nu putea s cread ceea ce #edea@ S&$ntul :uca a &cut minunea aceasta@ 9i mul'umesc din ad$ncul su&letului meu pctos@ (@ Y@. (raclio. insula !reta

%agina IG

1'. (3a a6utat imediat

AP #rea s relateL preLen'a minunat a S&$ntului :uca On c$te#a pro"leme de sntate care m-au chinuit On anul /009@ 9n urm cu 1/ ani. dup ce a#usesem mari dureri. la recomandarea mai multor medici care m consultaser Pi On urma unei analiLe endoscopice a stomacului Pi a pr'ii superioare a a"domenului. &usesem operat de colecist@ :a Onceputul lui &e"ruarie /009. pe c$nd eram la ser#iciu. am sim'it dureri groaLnice On Lona #eLicii "iliare cu re#er"era'ii p$n la coloana #erte"ral@ Mi-am amintit de durerile a#ute cu 1/ ani On urm. dar am eKclus e#entualitatea de a &i ce#a similar. deoarece nu mai a#eam colecist@ Areo Lece Lile am a#ut aceleaPi simptome Pi. On plus. orice m$ncam Omi ddea senLa'ia c ar &i otra# sau ce#a stricat@ M-am dus On cele din urm la spital Pi mi s-au &cut analiLe "iochimice Pi ecogra&ie. care au artat in&lamarea canalului coledoc. care a)unsese la 0.7 cm Pi preLen'a unor pietricele On interiorul lui@ 4up recomandarea doctorilor (radiologi. chirurgi . a#eam ne#oie. Onainte de opera'ie. de o laparoscopie. care Ons nu se &cea la spitalul nostru de pro#incie. ci On Atena@ %$n c$nd s-a programat mutarea mea la un spital din Atena au trecut c$te#a Lile@ M-am g$ndit la S&$ntul :uca Pi mi-am Lis c #oi apela mai Ont$i la el. Pi dup aceea la medici@ !$nd #iLitasem Mnstirea Sagmata. Omi procurasem sticlu'e cu ulei de la candela s&$ntului@ :uam ulei la inter#ale regulate de timp. cum ia cine#a anti"iotice la ore &iKe@ !iteam %araclisul lui Pi Ol rugam pe S&$ntul :uca s scap de opera'ie. dar Pi de o"turarea canalului coledoc. ceea ce. aPa cum Omi spuseser doctorii. ar &i &ost periculos@
%agina IJ

:uni diminea' tre"uia s merg la Atena@ Ainerea dinaintea plecrii. dup 4umneLeiasca :iturghie. m-am OmprtPit cu %reacuratele 3aine Pi dup terminarea ser#iciului m-am dus la un centru pri#at de diagnosticare@ 4up ce l-am rugat &ier"inte pe doctor s Omi &ac o ecogra&ie urgent. am rmas uimit de reLultat@ Mi-era ruPine de doctor. pentru c Oi spusesem c analiLa era urgent Pi Ol re'inusem mult peste program@ !$nd i-am eKplicat situa'ia. s-a mirat. pentru c nu #edea la ecogra& nimic neliniPtitor@ :'imea canalului coledoc era de 0.GI cm@ S&$ntul :uca m a)utase imediat@

*@ F@. ,alCida

1*. .e3a prote6at

9n anul 1996. so'ul meu s-a Om"oln#it de laringit care. din cauL c nu a tratat-o cum tre"uie. s-a agra#at Pi a &ost ne#oie de un Ondelungat tratament medicamentos ca s se #indece@ 4e atunci a rmas cu o sensi"ilitate la corLile #ocale Pi la laringe@ 2n simplu guturai sau o rceal se trans&orma aproape Ontotdeauna. On caLul lui. On laringit@ 9n data de 1I mai /00/. so'ul meu s-a intoKicat. a #omitat de multe ori. iar acidul gastric i-a iritat laringele@ A urmat o #iroL Pi iarPi s-a a)uns la laringit. Ons una &oarte gra#@ 4octorul i-a dat un tratament medicamentos puternic Pi i-a recomandat o sptm$n de tcere@ Starea a rmas aceeaPi Pi tcerea i-a &ost recomandat pentru Onc 1J Lile@ 9ncepuse s apar leucoplaLia pe corLile #ocale W&orm de laringit cronic. On care
%agina I6

corLile #ocale sunt acoperite cu plci al"icioase side&ii. cu posi"ilitate de maligniLareX. iar imaginea clinic a laringelui era &oarte ur$t@ %e 10 iunie doctorul ne-a spus c$t de gra# este situa'ia Pi c era posi"il s &ie ne#oie de opera'ie. de analiLe suplimentare. de "iopsie etc@ %e 11 iunie am Onceput s caut s&in'i care a#eau legtur cu #ocea. cu cu#$ntul. precum S&$ntul 8oman Melodul. S&$ntul (oan Bur de Aur. S&$ntul (oan -oteLtorul +i S&$ntul Anastasie %ersul. care a &ost decapitat. Pi desigur s&in'i dintre doctori> S&$ntul %antelimon. S&in'ii 4octori &r de argin'i. *#anghelistul :uca Pi al'i s&in'i cunoscu'i Pi iu"i'i@ Mi-am adus aminte c. On urm cu doi ani. A@ (so'ul meu citise prima edi'ie (su"linieL aceasta a cr'ii despre #ia'a S&$ntului :uca. doctorul Pi arhiepiscopul. Ons cartea respecti# o druise unui prieten On iarna ilintre anii /001-/00/. c$nd se duseser s se Onchine la moaPtele S&$ntului :uca doctorul. On Mitropolia :a#reoticii@ Am cumprat alt carte. a patra edi'ie. care e Om"og'it Pi care se re&er Pi la minunile S&$ntului :uca@ !u emo'ie Pi nde)de am alergat la "i"liotec s Ol #d pe S&$ntul :uca doctorul On &otogra&ia (de pe coperta cr'ii Pi s Oi #or"esc despre so'ul meu. A@ 4e Ondat ce am deschis cartea. am citit> D%omenirea S&$ntului :uca se s#$rPePte On data de 11 iunieE@ !utremurtorNM-am g$ndit c nu poate &i doar o coinciden' Pi am Onceput s citesc #ia'a S&$ntului :uca Pi s Ol rog pentru sntatea so'ului meu@ :a pagina G08 a cr'ii am citit despre o minune a s&$ntului &cut unui preot care a#ea eKact aceeaPi pro"lem de sntate ca Pi so'ul meu@ Atunci mi-am dat seama Pi am creLut c S&$ntul :uca este s&$ntul care Ol #a a)uta Pi pe so'ul meu@ Am cerut de la Mnstirea Sagmata slu)"a s&$ntului@ :-am rugat mult (am &i putut Pi mai multN . iar On septem"rie l-am #iLitat pe doctor. care ne-a spus c so'ul a scpat de pericol. c corLile #ocale erau On stare mai "un. cu toate c laringele nu era pe deplin #indecatU Ons doctorul nu mai era neliniPtit aPa cum &usese On iunie@
%agina I7

4e c$te ori l-am chemat pe S&$ntul :uca cu mult credin'. at$t A@. c$t Pi eu. Pi copilul nostru. el ne-a ocrotit. ne-a a)utat@ !u emo'ie alergm s ne Onchinm la moaPtele lui Pi ne strduim s Ol &acem cunoscut tuturor celor pe care Oi Ptim@

,@ A@. Atena

1-. (inunate sunt lu"rurile 7ale8

9n /0 aprilie /007 am &cut c$te#a analiLe la Spitalul %apagheorghiou@ M-am dus dup reLultate pe 1 mai@ 4octori'a a constatat c ce#a nu era On regul> a#eam talasemie@ Mi-a spus c #a tre"ui s consult un specialist hematolog Pi mi-a lsat impresia c este #or"a de ce#a &oarte gra#@ 4octori'a m pri#ea. m Ontre"a. prea &oarte neliniPtit - m-am Onspim$ntat Pi eu@ 9n &inal am hotr$t s repet analiLele peste 10 Lile. Pi s #edem la ce specialist urma s merg@ Numr Lilele> data respecti# pica On 9 iunie@ M-am g$ndit c o s a#em slu)" de pri#eghere la "iserica noastr. On cinstea s&in'ilor noPtri. precum Pi a S&$ntului :uca doctorul@ 9nc de seara m-am uns cu ulei de la candela S&$ntului :uca. m-am rugat. apoi am c$ntat troparul s&$ntului. i-am Oncredin'at pro"lema mea Pi am adormit liniPtit@ A doua Li diminea'a am "ut agheasm de la Mnstirea %anaghia 4o#ra@ Am &cut analiLele On data de 9 iunie diminea'a@ Seara era pri#eghere@ Am srutat cu emo'ie moaPtele s&in'ilor si ale S&$ntului :uca doctorulN 4up dou Lile m-am dus dup reLultate. On tot acest timp am
%agina I8

&ost &oarte liniPtit@ !redeam c 9l a#eam l$ng mine pe ,ristos 9nsuPi. eu. ne#rednica@ Am intrat On ca"inet plin de optimism@ 4octorul m-a #Lut. m-a pri#it Pi mi-a spus> !e s-a Ont$mplatQ !um este posi"ilQ (a reLultatele analiLelor mai #echi Pi

rupe-le. nu ai nimic@ 3oate sunt normale@ *u am Onceput s pl$ng@ M-a Ontre"at> - Acum de ce pl$ngiQ :uiN Minunate sunt lucrurile 3ale. 4oamneN 4e atunci c$nt mereu troparul s&$ntului c$nd trec pe l$ng un spital. g$ndindu-m c poate eKist #reun su&let care are ne#oie de a)utorul lui@ Amin@ 4au sla# lui 4umneLeu. am spus eu. cu mult credin' On *l Pi On s&in'ii

Z@ F@. 3esalonic

%agina I9

10. Pentru mine atun"i a 9n"eput &ia$a

9n urm cu aproKimati# patru sptm$ni am #iLitat. Ompreun cu &ratele meu Pi cu doi prieteni. Mnstirea Sagmata@ Ne-a'i &cut cinstea s ne primi'i pentru pu'in timp On trapeLa mnstirii Pi acolo am a#ut ocaLia s # po#estim pe scurt. ca s nu # o"osim. c$te#a Ont$mplri care au &ost marcate de preLen'a iu"itului nostru S&$nt :uca. doctorul@ 9n aceast scrisoare # #oi po#esti toate aceste Ont$mplri. c$t mai amnun'it Pi mai sincer. chiar dac m simt cu totul ne#rednic de a)utorul &oarte pre'ios pe care 4umneLeu Pi %reas&$nta Maic mi l-au trimis On cel mai di&icil moment al #ie'ii mele (m numesc B@. am /I de ani Pi studieL medicina @ Aia'a mea. p$n On iunie anul trecut. s-a scurs On mod &iresc Pi &rumos. &r pro"leme deose"ite@ Nu Omi lipsea nimic@ 4umneLeu Omi o&erise cu prisosin' toate cele pe care le-aP &i dorit pentru a &i &ericit (sntate mie Pi tuturor celor dragi mie. iu"ire Ontre noi. un prieten minunat. prieteni. eram la &acultatea pe care o doream. m distram c$nd #oiam @ %recum On'elege'i. &ericirea mea depindea On mod eKclusi# de "unstarea personal@ Mare grePealN :egtura mea cu 4umneLeu era &ormal. aproape ineKistent@ 4esigur. spuneam. cred On *l. dar niciodat nu reuPisem s m apropii de *l. s 9l On'eleg. mcar s m Ontre" ce #rea *l de la noi sau c$t e de aproape de noi@@@ 4umneLeu era pentru mine ce#a impersonal. consideram c eKist. Ons@@@ at$t@ M Ondoiam c poate s inter#in On #ie'ile noastre Pi s ne a)ute@

' iunie 222*@ Atunci au Onceput toate. pentru al'ii rele. dar pentru mine a"ia atunci a Onceput A(A_A. de #reme ce de atunci am Onceput s 9l cunosc. Oncet-Oncet. pe 4umneLeuN *ram On sesiune@ Mile Ontregi citisem. PeL$nd la "irou. Pi mintea mi se
%agina G0

Ongreunase. organismul meu a#ea ne#oie de o On#iorare temporar@ M-am g$ndit Ompreun cu prietenul meu s mergem dup-mas s alergm@ !erul &usese Onnorat toat Liua Pi speram s nu plou p$n seara. pentru c #oiam s alergm On aer li"er@ Am plecat cu maPina ctre locul respecti#@ 4in pcate. pe drum ne-a prins o ploaie toren'ial. care se Onte'ea odat cu trecerea timpului. Pi &elul On care arta cerul (nori. c$t #edeai cu ochii nu ne ddea speran'e c se #a opri. cel pu'in nu On urmtoarele ore@ Ne-am Ontors@ Merg$nd ctre cas Ons s-a Ont$mplat ce#a uimitor> ploaia toren'ial s-a oprit at$t de "rusc. Onc$t ne-am Ontre"at cum de s-a Ont$mplat asta@ Norii s-au Ondeprtat Pi un soare strlucitor Pi-a &cut apari'ia@ 3oate acestea au &ost &oarte ciudate (ca Pi cum cine#a #oia s merg s alerg @ Ne-am dus deci Pi am alergat@ 4up ce m-am Ontors acas. m-am aPeLat din nou la "irou Pi am continuat studiul@ !$nd Ons m ridicam s merg prin cas. sim'eam o mic indispoLi'ie &iLic la piciorul drept. mai eKact On partea de sus a coapsei@ *ra un &el de cramp. dar nu puternic. de-a"ia o sim'eam@ :a Onceput nu i-am dat importan'. dar c$nd am #Lut c durerea a continuat p$n s$m"t. 9 iunie. m-am hotr$t ca luni s merg la spital s m #ad un ortoped@ 4uminic. starea de incomodare scLuse. m-am g$ndit deci s nu mai &ac e&ortul s m duc la spital@ 3otuPi m-am dusN Nu Ptiu de ce@ !ine#a m condusese acolo pe 11 iunie /007@ Am &cut o radiogra&ie. On care aprea o &orma'iune cam de 8 cm (din &ericire era micN . su" &orm de par. cu capete neregulate. On locul unde m durea@ 4octorii nu mi-au ascuns neliniPtea lor@ Sptm$na care a urmat a &ost dedicat analiLelor@ 9n &iecare Li &ceam c$te una sau mai multe@ %sihicul meu era la pm$nt. toate On )urul meu se dr$maser. #edeam negru On &a'a ochilor. din moment ce Ptiam c acea &orma'iune celular a#ea J0] Panse s &ie malign@ M plim"am dintr-un loc On altul pentru analiLele necesare@ M sim'eam ori"il Pi pentru neliniPtea pe care o triau. din cauLa mea. oamenii pe care Oi iu"eam@

%agina G1

Aineri. 1J iunie. mi s-a &cut o "iopsie la picior. On timpul creia au &ost luate c$te#a pro"e din tumoare. pentru a &i analiLate histologic Pi a se pune diagnosticul@ 4up aproape dou-trei sptm$ni m-au chemat la spital. unde m-am dus Ompreun cu mama. Pi am primit #estea neplcut c este #or"a de un osteosarcom. adic cancer@ %artea "un era c acest cancer era localiLat numai On acel punct al trupului Pi DOm"r'iPaE osul doar pe din a&ar. nu n#lise On mdu#a osului@ (Ah. 4umneLeul meu. dac nu m duceam On Liua aceea "inecu#$ntat s alerg. s Omi o"osesc piciorul Pi tumoarea s irite 'esuturile din )ur. Onc$t s simt starea aceea de incomodare. c$nd aP &i sesiLat "oalaQ Ti c$t de mare Pi de periculoas ar &i &ost atunci tumoareaQ Ar &i putut &i tratatQ !u siguran' un s&$nt m-a ocrotit. dar careQ 7rtopedul m-a in&ormat c ar &i necesar o inter#en'ie chirugical la coaps. On timpul creia s-ar Ondeprta "ucata de os unde se a&la tumoarea Pi s-ar Onlocui cu un transplant arti&icial. care s-ar &i integrat On corpul meu@ 9nainte de opera'ie Ons s-a considerat c este a"solut necesar s se &ac niPte Pedin'e de chimioterapie. ast&el Onc$t cu a)utorul citostaticelor s se micPoreLe tumoarea. s &ie omor$t. dup cum mi-au spus. iar opera'ia s &ie mai pu'in periculoas@ B$ndul la chimioterapie m-a dr$mat psihic@ 4in Liua anun'rii reLultatului "iopsiei. timp de mai "ine de o sptm$n. starea mea su&leteasc a de#enit din ce On ce mai rea. a)unsesem s pl$ng tot timpul@ Aia'a mea nu era On pericol. Ptiam asta@ 9ns perspecti#a e&ectelor secundare ale chimioterapiei (cderea prului. grea'. #rsturi P@a@ Pi &aptul c nu Ptiam clar ce anume m aPtepta Pi c$t #a dura totul. m a&ectau@ 9mi pierdusem L$m"etul Pi nu suportam m$hnirea pe care o pricinuisem tuturor celor din )urul meu (cu toate c nu Omi artau deloc asta@@@ @ 9n aceste Lile de disperare. am mers cu prin'ii Pi cu sora mea la S&$ntul (oan 8usul. On insula *#ia@ M-am dus a#$nd On mine sentimentul c nimeni nu poate s m a)ute@ Mi-e ruPine acum de aceastaN Am #iLitat. de asemenea. Pi Mnstirea !u#iosului 4a#id. a&lat On apropiere de cea a S&$ntului (oan@ !u

%agina G/

lacrimi i-am rugat pe s&in'i s ne a)ute pe to'i On aceast lupt care ne aPtepta@ 4in acea Li eu am Onceput s m liniPtesc. pl$ngeam din ce On ce mai rar@ 4umneLeu. prin intermediul s&in'ilor :ui. m a)utase s &ac primul pas> s Omi accept situa'ia Pi s Omi adun puterile pentru Pedin'ele de chimioterapie@ Am Onceput s simt c 4umneLeu nu mi-a dat aceast "oal On mod Ont$mpltor. ci a a#ut moti#e &oarte serioase s o &ac@ !iteam #ie'i de s&in'i Pi prin intermediul lor am Onceput s #d tot ceea ce mi se Ont$mpla ca pe un dar de la *l. ca o Pans s m apropii de *l@ %rima &orm de chimioterapie a Onceput la mi)locul lui iulie@ M-am dus la spital cu &ric. nePtiind ce m aPteapt@ Am rmas cinci Lile On spital@ Acolo mi-au administrat intra#enos medicamente &oarte tari@ :a o Li-dou dup ce m-am dus acas. miau aprut pe &a' Pi pe scalpul capului coPuri mari. ca niPte #eLici@ *rau aPa de mari. Onc$t pream de&ormat@ 4ermatologul care m-a consultat a diagnosticat c erau e&ecte ad#erse ale medicamentelor Pi c se #or retrage cam On Lece Lile@ Mi s-a prut eKtraordinar de lung aceast perioad@ 4in nou mi-am pierdut nde)dea@ Acas a#eam agheasm de la S&$ntul (oan 8usul@ :-am rugat s m a)ute s dispar coPurile c$t mai repede posi"il@ Am pus agheasm pe cap Pi pe &a'@ !eea ce s-a Ont$mplat a &ost uimitor pentru mine@ 4up c$te#a ore au Onceput s se retrag Pi On Liua urmtoare nu mai eKistau deloc@ 4umneLeu m a)utaseN *ram &ericitN 4up /0 de Lile am Onceput s Omi pierd prul@ *ste un e#eniment &oarte dureros. mai ales pentru o &emeie. si mai ales la #$rsta mea@ !u toate acestea. 4umneLeu a &ost Pi atunci l$ng mine@ Mi-a dat puterea s &ac &a' pro"lemei cu umor Pi s o #d ca pe o pro#ocare. ca pe o eKperien' de #ia'. Pi nu ca un moti# de panic (de #reme ce era ce#a de scurt durat @ Sim'eam din ce On ce mai mult c "oala mea era un dar de mare pre'. tre"uia doar s am ochi ca s-l pot #edea@ M sim'eam norocoas c 9l cunoscusem pe 4umneLeu +i c realiLam On &iecare Li iu"irea :ui at$t de mare pentru noi. oamenii. o iu"ire despre care nu Omi
%agina GI

imaginasem niciodat c poate eKista@ Sim'eam. de asemenea. c #ia'a este &rumoas c$nd On ea eKist harul lui 4umneLeu. desigur. c$nd Oi Ongduim harului s intre On #ia'a noastr. Pi c este nedrept &a' de *l s ne pl$ngem continuu pentru lucruri &r sens@ Mai mult. m sim'eam norocoas chiar Pi pentru c respiram@@@ Au urmat Onc trei Pedin'e de chimioterapie (c$te una pe lun . cu alte medicamente dec$t prima dat@ Am stat trei Lile On spital. iar On urmtoarele Lece Lile am a#ut gre'uri groaLnice Pi #rsturi@ Mai ales On primele trei-patru Lile. #rsturile erau &oarte dese. stteam cu ochii OnchiPi Pi culcat pe pat. cea mai mic miPcare. a mea sau a altcui#a On )urul meu. cel mai mic sunet sau miros Omi pro#ocau #om@ *ram ca Pi moart. nu m$ncam a"solut nimic Pi pierdeam c$te G-J Cg de &iecare dat c$nd &ceam chimioterapie (la &iecare Onceput @ !u toate acestea. Ontr-un mod ciudat. On interiorul meu m "ucuram mult de asta. pentru c Ptiam c dup aceea #a #eni On#ierea (On Lilele care urmau. Oncet-Oncet Oncepeam din nou s mn$nc. strile de grea' Pi #rsturile erau din ce On ce mai rare Pi luam din nou On greutate. deci m re#igoramU era un sentiment minunat @ Niciodat nu o s OnceteL a-( mul'umi lui 4umneLeu. !are mi-a druit oameni aPa de "uni On )urul meu (prin'i. trei &ra'i. "unici Pi un prieten minunat . cci &r ei On#ierea mea cu greu s-ar &i petrecut@ 9n septem"rie am a#ut de dat multe eKamene. Ons nu am apucat s On#' prea "ine On aceste condi'ii@ Ti din nou 4umneLeu m-a a)utat Pi am luat patru eKamene din cinci@ :a cinci Lile dup ce am iePit din spital. dup al patrulea tratament. am contactat o #iroL cu tuse Pi &e"r@ Am a#ut &e"r timp de o sptm$n. iar On ultimele patru Lile &e"ra era de I8\ Pi nu scdea cu nici un antipiretic@ %aralel. mi-au aprut rni On ca#itatea "ucal Pi eram incapa"il s mn$nc sau s spun #reun cu#$nt@ 5iecare tentati# de mestecare sau de Onghi'ire era un mic martiriu@ M durea OngroLitor@ :a s&$rPitul sptm$nii m sim'eam at$t de neputincioas Pi de epuiLat. Onc$t de Ondat ce #oiam s
%agina GG

m ridic On picioare #edeam negru On &a'a ochilor Pi a#eam stri de lePin (sl"isem &oarte mult @ 9n toate aceste Lile nu am #rut s m duc la spital (m temeam c m #a #edea. din Ont$mplare. Ontr-o ast&el de stare. #reun coleg de &acultate. Pi nu #roiam cu nici un chip s de#in un o"iect de compasiune sau de "$r& @ 4e Ondat ce mi-am dat seama de gra#itatea strii mele. am acceptat Pi am mers cu prin'ii Pi cu prietenul meu (care nu a plecat nici o clip de l$ng noi. a a#ut mult cura) On &a'a "olii mele. dePi este &oarte t$nrU acum m iu"ePte Pi mai mult@ 9i mul'umesc lui 4umneLeu pentru astaN @ 4e Ondat ce m-a #Lut doctorul Pi m-a consultat. m-a certat (a#ea dreptate s o &ac pentru nes"uin'a mea. c nu am #enit mai de#reme la spital@ 7rganismul. dup patru cicluri de chimioterapie. era eKtenuat Pi nu putea de unul singur s &ac &a' micro"ilor Pi #irusurilor@ AnaliLele de s$nge au artat reLultate teri&iante (9000 trom"ocite. c$nd On mod natural sunt peste 1J0000. celulele al"e de asemenea pu'ine. iar analiLele "iochimice groaLnice @ Ast&el c am rmas On spital pentru cinci Lile@ 4octorul mi-a spus c Omi riscasem #ia'aN 9n timpul Pederii mele acolo. mi s-au &cut continuu analiLe de s$nge. am luat multe medicamente Pi mi-au &cut splturi stomacale cu ap Pi sare. dup care am Onceput din nou s mn$nc Pi s Omi re#in@ 9n a patra Li de spitaliLare m-au trimis s mi se &ac o radiogra&ie &acial (a sinusurilor . ca s &ie siguri c nu am #reo sinuLit (cci guturaiul Pi tusea nu Oncetaser total. dePi &e"ra dispruse @ 2n "rancardier m-a dus cu un crucior la radiologie@ 4eschiL$nd uPa ca s intrm On sala On care se &ceau radiogra&iile. la I-G m am #Lut un domn On #$rst. &oarte sla". care se pare c tocmai &cuse radiogra&ia Pi OPi punea haina ca s plece@ -rancardierul. dup ce m-a condus spre aparat. m-a Ontors pentru o secund cu spatele la domnul cel sla" Pi apoi m-a Ontors imediat Onspre partea opus. ast&el Onc$t s Ol #d din nou@ 9n locul "tr$nului Ons era acum un preot@@@ A#ea "ar" al". re#erend neagr. era un pic plinu'. Pi pot s spun c preLen'a lui era impuntoare@ %urta plrie pe cap@ S-a Ontors Pi a plecat@ Su"linieL &aptul c nu mai eKista nici un alt om acolo@ 9n acel

%agina GJ

moment nu am dat importan' Ont$mplrii. din moment ce cu nai#itate m g$ndeam c &usese o iluLie a ochilor mei care su&er de miopie Pi c la Onceput l-am Oncurcat pe preot cu domnul On #$rst (cu haine de culoare ca&eniu deschis - pantaloni Pi )achet -. sla". Pi care nu a#ea nici o legtur cu preotul pe care l-am #Lut On continuare @ * posi"il aPa ce#aQ Am miopie. dar grePeli aPa de teri"ile nu &ac Pi mai ales atunci c$nd e #or"a de o distan' aPa de micN 4oar trsturile eKacte ale &e'ei nu reuPisem s i le disting@ 9n aceeaPi sear eram mult mai "ine Pi analiLele mele erau &oarte "une@ A #enit tatl meu s m #ad Pi s Omi aduc m$ncare de acas. pentru c la spital c$teodat m$ncarea nu prea era digera"il. din cauLa lipsei srii@ 9n spital. tot timpul am &ost cu mama (c$t a mai su&erit. srmana@@@N @ 3ata ne-a spus c On urm cu pu'in timp se Ontorsese de la un %araclis care s-a &cut On "iserica cea mare a oraPului nostru pentru un s&$nt din 8usia. din ale crui moaPte se adusese o prticic@ Atunci l-am cunoscut eu pe S&$ntul :uca doctorul@ *l Omi &usese On toate aceste luni marele meu aliat Pi doctor. care m a)uta discret. &r ca eu s Ptiu@ 3ata mi-a dat o "roPur care pe copert Ol On&'iPa pe S&$ntul :uca@ 4e Ondat ce l-am #Lut. m-am cutremurat@@@ *ra eKact ca preotul pe care l-am #Lut diminea'a la radiologie@ *l eraN Am Onceput s citesc pe nersu&late "iogra&ia lui succint@ !$nd am a)uns la ultima pagin. am rmas PocatN Scria c S&$ntul :uca a plecat din aceast #ia' pe 11 iunie 1961@ %e 11 iunie deci -iserica sr"torePte pomenirea lui@ *l era aPadar s&$ntul care m-a Ompins On acea Li de 11 iunie s m duc s-mi &ac analiLe@ *l a &ost cel care a iLgonit "rusc ploaia Pi a adus soarele. ca s m duc s alerg Pi s ias la supra&a' tumoarea@ Nu Ptiu dac aP &i descoperit-o p$n astLi. cancerul &iind o "oal #iclean@ Nu d simptome din timp Pi de o"icei Ol descoperi c$nd este prea t$rLiu@ 9n Liua urmtoare am primit "ilet de iePire din spital Pi m-am dus acas@ M sim'eam mai "ine@ %e la mi)locul lui noiem"rie s-a sta"ilit s mi se &ac la picior un 8MN. analiL care ar &i artat dac tumoarea Pi-a schim"at mrimea sau alctuirea. dup patru
%agina G6

cicluri de chimioterapie@ Speram s se &i schim"at. ca s se &ac mai uPor opera'ia. dar acest lucru era greu s se Ont$mple. pentru c era #or"a de os. aPa cum ne-au spus@ AnaliLa. din pcate. nu a artat nici o schim"are@ 7ncologul a hotr$t atunci s Oncetm Pedin'ele de chimioterapie Pi opera'ia s ai" loc imediat@ 2rma s m anun'e la ce dat #a &i programat@ Am aPteptat cu ner"dare s &ie sta"ilit data opera'iei@ 9ntre timp mama a a#ut Ontr-o noapte urmtorul #is> sttea On sala de aPteptare. l$ng sala de opera'ie. pe un hol pustiu de spital@ *ra Ongri)orat@ 4intr-o dat #ede c #ine spre ea. L$m"ind "l$nd. un preot cu "ar" al" Pi cu #ePminte gal"ene@ :-a recunoscut cu certitudine pe S&$ntul Nectarie (On #remea aceea citea #ia'a S&$ntului Nectarie @ 9n spate Pi la o distan' mic de primul se distingea un alt preot. care #enea spre ea. Oi L$m"ea "l$nd Pi cu optimism. a#ea "ar" al" Pi purta #ePminte al"astre@ Mama nu era Ons sigur cine era acesta@ Mama s-a treLit optimist Pi &oarte liniPtit@ 4up c$te#a Lile am mers Ompreun la o "iseric@ !u uimire Pi cu emo'ie am Lrit. printre icoanele pictate pe pere'i. s&intele chipuri ale S&$ntului Nectarie (cu #ePminte gal"ene-aurii . iar eKact l$ng el chipul S&$ntului :uca doctorul (Om"rcat On #ePminte al"astre @ M sim'eam at$t de recunosctoare &a' de 4umneLeu !are mi-a artat c #a &i alturi de mine On sala de opera'ie prin intermediul s&in'ilor :ui iu"i'i@@@N 7pera'ia a &ost sta"ilit pentru data de I sau G ianuarie (pe I ianuarie se sr"torePte pomenirea S&$ntului *&rem @ 9n perioada de aPteptare pentru opera'ie (toat luna decem"rie . S&$ntul *&rem mi-a &cut cinstea s OPi &ac sim'it continuu. On di&erite moduri. preLen'a (aPa. de eKemplu. a &ost dumneLeiasca lui mireasm. pe care am a#ut cinstea de a o sim'i Pi care #a rm$ne pentru mine de neuitat @ %e / ianuarie diminea'a m-am treLit s merg la spital@ *ram aPa de #eselN !iudat de "ucuroas. dac ne g$ndim c m duceam pentru opera'ie. nu pentru distrac'ie@ Ti totuPi aPa m sim'eam@ *ram sigur de reLultat Pi sim'eam c nu am dreptul s m Ongri)oreL. cu at$'ia doctori pe care 4umneLeu mi i-a trimisN 3o'i ai mei au #enit Pi se

%agina G7

strduiau s Omi dea cura)@ *u Ons le ascultam Oncura)rile ca pe niPte a"surdit'i@ M miram c to'i erau aPa de neliniPti'i. chiar Pi doctorii@ Sunt datoare s spun c era #or"a de o opera'ie mare (urma s dureLe Ontre patru Pi Lece ore. dup cum Omi spuseser @ 4e asemenea. urma s pierd mult s$nge (de o"icei aPa se Ont$mpl la ast&el de opera'ii Pi era ne#oie de aproape opt &lacoane de s$nge pentru completare@ %entru toate acestea pro"a"il c era Ondrept'it Ongri)orarea tuturor@ Am intrat On sala de opera'ii pe G ianuarie diminea'a. la ora 7>I0@ %e la 8>1J mi-au &cut anesteLia@ !$nd am Onceput s m treLesc Pi am Ontre"at c$t e ceasul. m aPteptam s aud c e 8 seara sau cam aPa ce#a@@@ !$nd am auLit c era 1I Pi ce#a. am &ost surprins. Ons eram Onc pu'in ame'it de la anesteLie Pi nu am realiLat care era situa'ia@ !a s Omi re#in m puseser Ontr-o camer cu mult lumin. eKact cum era Pi On sala de opera'ie@ 4up pu'in timp a #enit "rancardierul Pi m-a luat pentru a m duce On camera mea@ Am cptat dintr-odat o asemenea #ioiciune Pi m sim'eam aPa de "ine. ca Pi cum nu &cusem nici o opera'ie@ %e drumul spre camer am &ost urmat de prin'i Pi de prietenul meu@ *rau entuLiasma'iN 7pera'ia a durat dou ore Pi un s&ertN Nesperat de pu'in@@@ 4up cum le spusese doctorul. uimit Pi "ucuros. toate au mers ceas. transplantul sa potri#it la milimetru. ca Pi cum ar &i &ost o parte a trupului Pi a &ost pentru prima dat c$nd a &cut o opera'ie aPa de curat. &r hemoragieN !antitatea de s$nge pe care am pierdut-o a &ost. On mod straniu. minimN 4e asemenea. doctorul a spus c piciorul meu era at$t de solid. Onc$t puteau chiar Pi s m at$rne de el &r s p'easc nimicN APadar. m-au dus On camer Pi m-au lsat pentru pu'in timp singur@ Acolo era. pentru prima dat de la opera'ie. un loc cu mai pu'in lumin@ Mi-am Onchis ochii pentru c$te#a secunde Pi atunci au Onceput &oarte repede s-mi treac prin &a'. pe &ond negru. mai multe chipuri a&late On )urul meu Pi deasupra capului meu. Om"rcate On halate Pi cu "onete de chirurgie@ *ra ca Pi cum le-am #Lut mai de#reme pentru mult timp On lumin Pi apoi. On Ontuneric. OnchiL$nd ochii. mi-au aprut On &a' &igurile lor (lucrul acesta se

%agina G8

Ont$mpl c$teodat @ Ti atunci m-am concentrat asupra a dou &iguri care erau mai aproape de mine. una On dreapta mea Pi alta On st$nga mea@ 9n dreapta. trsturile persoanei pe care o #edeam erau. On linii generale. cele ale doctorului. ale acestui om minunat care m-a operat@ Apoi m-am uitat On st$nga Pi am #Lut dou o"iecte rotunde. care semnau cu rama de la niPte ochelari de #edere@ Atunci a Onceput s se &ormeLe chipul unui om@ A#ea "ar" al". halat chirurgical Pi nu purta nimic pe capU Oi #edeam prul al" care Oi Oncon)ura partea plePu# a capului Pi se re#rsa On spate adunat. aPa cum e prul preo'ilor@ 9l #edeam dintr-o parte. purta ochelari rotunLi Pi s-a apropiat de mine. a#$nd On m$n un o"iect de culoare Onchis@ S-a aplecat deasupra patului. uit$ndu-se prin acel o"iect la mine@ 7"iectul semna cu un microscop@@@ !el care se uita la mine era S&$ntul :ucaN A#ea aceeaPi eKpresie a &e'ei Pi aceeaPi On&'iPare ca Ontr-o &otogra&ie de-a lui pe care am #Lut-o mai t$rLiu pe internet@ Acest mare doctor m operase@ 4e aceea toate s-au Ont$mplat aPa repede Pi "ine@ %iciorul nu m-a durut dup opera'ie nici o clip@ 9mi ddeau medicamente On &iecare Li. calmante dintre cele mai puternice. dar nu le luam. pentru c nu era ne#oieN *ram. Ontr-ade#r. aPa de #esel Pi de &ericit. c pro"a"il pentru prima dat On #ia'a mea sim'eam at$ta &ericire@ !unoscusem iu"irea lui 4umneLeu On mod direct Pi aceasta m &cea s m simt ca Pi cum m a&lam On 8ai (ast&el se simte pro"a"il cine#a acoloN @ Nu m mai temeam de nimic@ Am iePit din spital la o sptm$n Pi )umtate dup opera'ie. On #reme ce doctorii socoteau c tre"uie s stau chiar Pi trei sptm$ni@ !on#alescen'a a &ost &oarte rapid Pi &r dureri (trupePti Pi su&letePti @ 4up o lun m-am ridicat din pat. unde a tre"uit s stau ca s se sudeLe muPchii (Ons a#eam impresia c trecuse numai o Li Pi am Onceput imediat s pPesc (desigur. cu c$r)e . &r s ame'esc. aPa cum ar &i tre"uit din cauLa Pederii la pat at$t de Ondelungate@ 9n acea perioad am Onceput s citesc Pi cartea dumnea#oastr minunat (a printelui Nectarie Antonopoulos . "iogra&ia pe larg a S&$ntului :uca@ 4e acolo am a&lat c toate opera'iile lui au &ost reuPite Pi c pacien'ii pierdeau. On timpul acestora. &oarte pu'in s$nge (ca Pi On caLul meu @ !u mare emo'ie am
%agina G9

citit c &iica s&$ntului a a#ut la un deget aceeaPi pro"lem pe care am a#ut-o Pi eu la coaps (osteosarcom - cancer la os Pi c s&$ntul OnsuPi a operat-o cu s$nge rece@ Am citit de asemenea c opera "olna#i toat Liua. iar noaptea. On loc s se odihneasc. studia la microscop toate &ragmentele pe care le Ondeprtase la &iecare opera'ie a lui@ Acum Ptiam c tumoarea mea &usese analiLat mai Ont$i de el Pi c el a descoperit primul On ce msur tumoarea murise. dac murise@ 4e acest lucru depindea dac. Pi c$te Pedin'e de chimioterapie era ne#oie s &ac dup opera'ie@ 9ns. aPa cum am men'ionat Onainte. la 8MN nu eKista a"solut nici o schim"are On &orma +i alctuirea general a tumorii@ !u toate acestea. c$nd doctorul a Ondeprtat-o. a constatat c prea a &i mult micPorat On compara'ie cu c$t &usese OnainteN 3oate acestea erau aspecte poLiti#e. Ons tre"uia s aPteptm reLultatele analiLei histologice@ -ine&acerile S&$ntului :uca nu s-au oprit Ons aici@ !$nd m-am ridicat din pat Pi am Onceput s pPesc Oncet-Oncet cu c$r)ele. sim'eam c genunchiul meu nu era deloc sta"il (ca Pi cum s-ar &i des&cut legturile articula'iei @ Aceasta s-a Ont$mplat din cauLa unor eKerci'ii pe care le &cusem cu piciorul. ca s pun muPchii On miPcare. pe timpul On care tratamentul pre#Luse repaus total la pat. eKerci'ii care o"osiser mult genunchiul@ Nea#$nd sta"ilitate. m temeam s pPesc pe picior. neput$nd s pun mult greutate pe el@ Aceast nesiguran' a genunchiului nu a durat Ons dec$t c$te#a Lile@ 9ntr-o Li m-am g$ndit din nou la "unul meu doctor@ Sim'eam c numai el poate s amelioreLe situa'ia@ Am luat ulei din candela lui. mi-am uns On semnul crucii genunchiul Pi l-am rugat pe s&$nt s m a)ute Onc o dat@ Ti a &cut-o@@@ -unul meu s&$nt m-a a)utat nu On Liua urmtoare. nici On aceeaPi Li. ci On aceeaPi clipN 4up ce l-am rugat Pi am Oncercat s pPesc (ca Ontotdeauna. On c$r)e . am sim'it On s&$rPit c piciorul meu calc mai sigur pe pm$nt. c articula'ia genunchiului nu mai este insta"il@ *ra de necreLutN 4in Liua aceea nu am mai sim'it nimic anormal la genunchi@ *ste &oarte reListent@ 9n alt Li. plim"$ndu-m cu c$r)ele. m-am Ompiedicat Pi m-am lo#it &oarte tare

%agina J0

de o mo"il la degetul mic al piciorului sntos@ M durea aPa de tare. c am creLut c mi s-a rupt@ 4up ce am pus ulei de la S&$ntul :uca pe degetul lo#it. durerea a trecut aproape imediat. iar in&lama'ia aPteptat nu a mai aprut delocN (eri am a&lat c partea malign a tumorii murise 100]. un procenta) incredi"ilN !u toate acestea doctorul se hotr$se dac tre"uie s mai &ac sau nu Pedin'e de chimioterapie@ 4ar. orice s-ar Ont$mpla. Ptiu c #a &i #oia lui 4umneLeu Pi c *l Pi %reas&$nta Nsctoare de 4umneLeu Oi #or trimite din nou pe s&in'i l$ng mine Pi m #or spri)ini din nou On aceast Bolgota a chimioterapiilor@ 9i rog pe s&in'i s se aplece Ontotdeauna peste to'i oamenii Ondurera'i. pentru c sunt mul'i@ -ine ar &i ca 4umneLeu s m On#redniceasc Pi On cur$nd s &iu On patria s&in'ilor noPtri Pi s m Onchin :ui acolo@ 4oresc mult aceastaN

%@S@> 9n momentul On care am terminat scrisoarea. camera mea s-a umplut de o mireasm incredi"ilN Mirosea a cear curat Pi a &lori. a "iseric cu grdin@ *ra aPa de rcoroas Pi On timp ce o miroseam am sim'it c mireasma trecea prin tot trupul meu@ A 'inut timp de dou respira'ii ad$nci@ Mi s-a prut c #enea de la o icoan pe h$rtie a S&$ntului :uca. pe care o am l$ng mine@ *ra mireasm dumneLeiasc de la s&$ntul@ 9i mul'umesc din toat inima c se a&l l$ng noi Pi ne a)utN

B@. student la medicin. :arisa

%agina J1

22. :umnezeu3Om 3 9n&$tur 3 minune

Minunea #indecrii slu)itorului sutaPului a a#ut loc imediat dup co"or$rea 4omnului de pe Muntele 5ericirilor@ Aceasta are mare importan'. pentru c ne arat rela'ia care eKist Ontre On#'tur Pi minune. precum Pi Ontre acestea dou Pi %ersoana lui ,ristos@ ,ristos #or"ea ca 4umneLeu-7m. ca Cel care are putere (Matei 7. /9 Pi &cea minuni ca 4umneLeu-7m> Tatl Meu pn acum lucreaz i Eu lucrez ((oan J. 17 @ 2neori. dup cum #edem On S&intele *#anghelii. premerge On#'tura Pi urmeaL minunea. drept con&irmare a On#'turiiU alteori premerge minunea Pi urmeaL On#'tura. care &ace o analiL a sensului ei cel mai ad$nc@ APadar nu putem s despr'im %ersoana lui ,ristos de On#ttur si de minunile :ui@ APa cum a&irm teologii. cu#$ntul lui ,ristos nu este un cu#$nt &r sens. o #or" On #$nt. ci este energie dumneLeiasc. iar &apta lui ,ristos nu este o lucrare &ilantropic. care are loc din compasiune pentru oameni. ci con&irmarea mesianit'ii Sale@ 4e eKemplu. scotea demoni ca s On'elegem c *l este cel care Oi alung pe demoni din su&let Pi ne druiePte li"ertatea #ePnic (con&orm S&$ntului Brigorie %alama @ AstLi eKist mul'i care despart aceste trei elemente (%ersoana lui ,ristos. On#'tura Pi minunile :ui Pi scindeaL aceast unitate minunat@ Al'ii spun c ei cred On ,ristos ca 4umneLeu-7m. Ons neag minunile. pe care le consider po#ePti ale oamenilor Pi nu cerceteaL. nici nu Omplinesc On #ia'a lor cu#$ntul :ui@ Al'ii citesc On &iecare Li *#anghelia. dar nu cred On dumneLeirea lui (isus ,ristos. nici On posi"ilitatea eKisten'ei minunilor@ Al'ii cred On minuni. urmresc s #ad minuni On #ia'a lor. poate c alearg la toate locurile de pelerina) din interes. Ons nu au o credin' &erm On 4umneLeirea lui ,ristos. nici nu triesc e#anghelic@ 3oate aceste situa'ii nu &ormeaL o spiritualitate ortodoK@
%agina J/

Mitropolitul (erothei al Na&paCtosului

21. (am, azi3noapte a &enit preotul a"ela 5trn8

9n anul /00G am #enit cu &iicele mele On pelerina) la Mnstirea Sagmata. iar stare'ul ne-a dat ca "inecu#$ntare o iconi' a S&$ntului :uca cu o "uc'ic din sicriul s&$ntului@ Suntem din 3esalonic@ 5ina noastr de "oteL. !ristina. On #$rst de I ani. a a#ut o pro"lem@ :a &alca de )os. On partea st$ng. a#ea o mic um&ltur de culoare neagr@ %rin'ii ei au dus-o la pediatru. care le-a recomandat s &ac o ecogra&ie ca s #ad ce e acea um&ltur@ *cogra&ia a artat c este un nodul Pi doctorul a spus c tre"uie Ondeprtat@ 9n &amilia lor s-a produs panic@ Au Onceput s o duc la di&eri'i doctori@ 9ntorc$ndu-m din pelerina). le-am dat acea iconi'@ Mama &eti'ei a pus-o seara pe perna copilului@ 4iminea'a. c$nd s-a treLit. copilul i-a spus mamei sale> Mam. aLi-noapte a #enit acel preot "tr$n@ Nu mi-a &cut nici un ru. nici

nu mi-a &ost &ric@ M-a pri#it. a L$m"it Pi a plecatN %$n atunci merseser la 1G doctori +i to'i le-au recomandat opera'ie. ca s &ie scos nodului@ 9n &inal s-au g$ndit s mearg Pi la un chirurg de la Spitalul militar G/G din 3esalonic (astLi. On noul spital a &ost construit o "iseric a S&$ntului :uca. s&in'it On martie /008 de ctre 9naltpreas&in'itul Mitropolit Aarna#a de Neapoleos Pi Sta#roupoleos @

%agina JI

4octorul a cerut s se &ac o nou ecogra&ie@ %este o sptm$n au &cut-o Pi. o. minuneN. noua ecogra&ie arta c tumoarea &usese Ondeprtat. Pi Onc cu "isturiul@ 9nuntru eKista o cicatrice &r tumoare. On #reme ce la eKterior nu a#ea nici o tietur sau cicatrice@ 4e atunci copilul nu mai are nici o pro"lem@

M@ A@. 3hesalonic

22. imt o dragoste nemrginit fa$ de persoana lui

!u mult emo'ie Pi respect &a' de S&$ntul :uca aP #rea s # relateL urmtorul e#eniment. care s-a produs On #ia'a mea On urm cu doi ani@ M numesc M@S@ Pi locuiesc On Mitilini (!apitala insulei :es#os @ Am II de ani@ M-am Om"oln#it. in&ect$ndu-mi-se unghia degetului mare de la piciorul drept@ :a Onceput nu i-am dat importan'. consider$nd normale anumite Ompunsturi Pi neplceri pe care le a#eam@ :a urma urmei. era doar o unghie@ 4up o lung perioad de timp. aproKimati# un an. indispoLi'ia &iLic la picior a de#enit mai intens Pi atunci am Onceput s m tem@ 9ntr-o diminea'. c$nd m-am treLit. am constatat c degetul era um&lat@ 4up dou Lile a Onceput s se On#ine'easc@ %rima dat m-am dus la un ortoped. care mi-a dat niPte medicamente. care nu numai c nu mi-au &cut mai "ine. ci situa'ia a Onceput s se agra#eLe@ Atunci mi s-a recomandat s m duc la un dermatolog@ !$nd am mers la doctor. piciorul meu era Ontr-o situa'ie deplora"il. pentru c On rstimpul de c$nd am &ost la ortoped Pi p$n am a)uns la dermatolog. am &ost plecat
%agina JG

Ontr-o cltorie. pe care nu am #rut s o am$n@ 4e Ondat ce m-a #Lut. doctorul s-a Ontre"at cum de am lsat ca piciorul s a)ung Ontr-o ast&el de stare@ Nu mi-a spus nimic. ca s nu m sperie. Ons s-a neliniPtit mult@ *ra un &legmon #echi de la un micro" reListent. care cu siguran' c a pro#ocat distrugerea rdcinii unghiei. cu posi"ile urmri gra#e asupra crePterii ei@ *ra posi"il chiar s mi se taie degetul. dac nu am &i stp$nit aceast situa'ie@ Atunci a Onceput a#entura. cu #iLite dese la doctor Pi nenumrate anti"iotice luate pe cale oral sau in)ecta"il. precum Pi deLin&ectri cu su"stan'e antiseptice@ Nu se schim"a Ons nimicN :unile treceau Pi@@@ nimic@ 9ncepusem tratamentul On martie. a)unsesem On iulie. piciorul c$nd se agra#a. c$nd stagna. dar niciodat nu era mai "ine@ %este dou luni tre"uia s ai" loc nunta mea Pi eu eram cu moralul la pm$nt@ 4in c$te mi-a spus doctorul. aceast stagnare se datora &aptului c micro"ul respecti# era reListent la anti"ioticele pe care le &olosisem Pi c ar &i &ost ne#oie On continuare de alte analiLe@ %entru c luam de at$tea luni anti"iotice. m temeam pentru stomacul meu. iar c$t pri#ePte rdcina unghiei nu a#eam mari speran'e@ %$n Ontr-o Li. c$nd am descoperit c &legmonul apruse Pi la unghia degetului mare al piciorului st$ng@ Atunci. pentru prima dat. m-am Ontre"at de ce mi s-a Ont$mplat tocmai mie. de ce acum Pi dac nu m #oi &ace "ine@ Ti aceasta. pentru c Pi eu. Pi doctorul ne strduiam de at$tea luni &r nici un reLultat@ Moralul meu se Onrut'ea. medicamentele au Onceput s m o"oseasc Pi c$nd m uitam la picioare m speriam@ 4ac nu erau pregtirile de nunt. poate c &ceam depresie@ %$n Ontr-o duminic. On care am mers cu prin'ii Pi cu logodnicul meu la o mnstire pe care 'inem s o #iLitm de mul'i ani@ *ste #or"a de Mnstirea %ithariou a S&in'ilor Arhangheli din *&es. On insula :es#os@ Acolo triesc doi ieromonahi. printele 3h@ Pi printele %@ !$nd am plecat spre mnstire m sim'eam ru. eram m$hnit Pi neatent@ Acolo era On #iLit Pi un doctor. care mi-a spus c starea picioarelor mele este
%agina JJ

gra# Pi c ar putea s Omi pro#oace Pi alte pro"leme@ *ra ora pr$nLului@ !ei doi ieromonahi ne-au in#itat s lum masa Ompreun cu ei@ %rintele 3h@ m-a Ontre"at ce am. Pi eu i-am eKplicat@ Atunci mi-a #or"it pentru prima dat despre S&$ntul :uca doctorul@ *u nu Ol cunoPteam pe s&$ntul. credeam c Omi #or"ePte de *#anghelistul :uca@ Mi-a po#estit multe despre S&$ntul :uca> c a &ost un doctor din 8usia Pi apoi a a)uns arhiepiscop@ Ti mi-a adus o sticlu' cu untdelemn Pi o mnuP. primite de el din 8usia@ %rintele 3h@ mi-a spus c dac Ol rog cu credin'. s&$ntul m #a a)uta@ Ti eKact asta am &cutN 9n acel moment m$neam On trapeL@ Mi-am uns de trei ori On semnul crucii picioarele cu ulei. rug$n-du-m S&$ntului :uca@ Am continuat s mn$nc Pi. dup c$te#a secunde. logodnicul meu Omi PoptePte s merg Ontr-o alt camer. s m uit la picior. pentru c panto&ul meu se umpluse cu lichid@ M-am uitat Pi am #Lut c piciorul. eKact mai )os de unghie. a#ea un ori&iciu. din care iePea un lichid gal"en@ Nu Ptiam ce s &ac. sim'eam ce#a ciudat. ce#a &rumos. dar Pi team@ 2ltima dat c$nd doctorul #Luse piciorul. cu c$te#a Lile Onainte s merg la mnstire. mi-a spus c dac m-ar &i operat. adic dac ar &i deschis &legmonul. ar &i iePit un lichid Pi mi s-ar &i alinat durerea. dar el s-a temut s inter#in. pentru c piciorul era prea um&lat@ !$nd ne-am Ontors acas de la Mnstirea %ithari-ou. picioarele mele erau On mod e#ident mai "ine@ Mai ales piciorul st$ng. de unde iePise lichidul. se deLum&lase destul de mult@ !$t despre piciorul drept. care se Om"oln#ise primul. prea c nu mai este aPa de um&lat (ori&iciul apruse la degetul mare al piciorului st$ng. care Oncepuse s se um&le On urm cu aproape dou sptm$ni @ A doua Li m-am dus la doctor@ M-a Ontre"at cu nedumerire cum s-a Ont$mplat asta Pi mi-a spus c nu era normal s se Ont$mple &r s m doar@ 4e Ondat ce a iePit lichidul. nu m-a mai durut degetul@ !$t despre cellalt deget. On Liua c$nd am mers la doctor. s-a gsit Pi anti"ioticul "un pe care Ol cutam de at$tea luni@
%agina J6

AstLi unghiile mele sunt &oarte sntoase. iar din presupusa rdcin distrus unghia crePte On mod normal@ 3oat aceast Ont$mplare eu o consider o minune a S&$ntului :uca Pi cred c m-a a)utat s m &ac "ine@ Am citit cartea dumnea#oastr. precum Pi alte cr'i despre S&$ntul :uca Pi. c$nd am a&lat c a scris o carte despre in&ec'ii. atunci am On'eles chiar mai multe@ 4e cur$nd am #enit Pi On primitoarea dumnea#oastr mnstire. ca s Omi Omplinesc promisiunea. aceea de a m Onchina la s&intele moaPte ale S&$ntului :uca@ *ram m$hnit c nu puteam s Ol #iLiteL On 8usia W4e &apt On 2craina. On oraPul Sim&eropolX. p$n c$nd am #Lut scris la s&$rPitul cr'ii s&in'iei #oastre c se a&l moaPte ale S&$ntului :uca doctorul Pi la mnstirea dumnea#oastr. unde nu mai #enisem niciodat@ Am primit o mare "inecu#$ntare c$nd am #enit@ !u siguran' o s o mai #iLitm Pi alt dat@ Am Ontotdeauna iconi'a S&$ntului :uca On portmoneul meu. cinstesc On mod special sr"toarea lui. pe 11 iunie. Pi simt o iu"ire Pi un respect nemrginite &a' de persoana lui@ 9i mul'umesc c m-a &cut s On'eleg Pi eu. ne#rednica. c 4umneLeu nu ne prsePte niciodat Pi prin intermediul s&in'ilor :ui demni de admira'ie este Ontotdeauna l$ng noi@

M@ S@. Mitilini

%agina J7

23. 1edeam "a 9nainte8

!art`a Arhiepiscopul Luca a a)uns On m$inile mele On mai /00/. primit On dar de la sora mea. eu &iind chirurg o"stetrician-ginecolog@ *ste de necreLut c$t de mult s-a schim"at #ia'a mea dup citirea acestei cr'i@ 4in decem"rie 1999 am constatat o pro"lem gra# de sntate a ochilor mei. mai Ont$i a ochiului drept (desprinderea retinei Pi mai t$rLiu a celui st$ng@ Am &ost supus unei opera'ii laser. care Ons nu numai c nu a reuPit s m #indece. dar dup un an am &ost diagnosticat cu desprinderea retinei la am"ii ochi@ 4octori'a care m trata era &oarte sceptic. pentru c a#ea de-a &ace cu un caL greu. cu #indecare Ondoielnic Pi cu or"ire iminent@ Mi-a &cut o nou programare. ca s urmreasc starea snt'ii mele Pi s hotrasc dac ar mai &i ne#oie de o nou opera'ie@ 2rmtoarea consulta'ie nu a a#ut Ons loc din cauL c doctori'a mea s-a Om"oln#it Pi ast&el am a)uns On august /00/. c$nd m-am hotr$t s citesc cartea@ 9mi amintesc c era noapte atunci c$nd am Onceput s citesc Pi. pentru c era &oarte "ine scris. am Onaintat rapid@ A)ung$nd la pagina GJ. am Onceput s #d &oarte clar (la aceast pagin este descris #indecarea unui or" de ctre S&$ntul :uca OnsuPi. On urma unei inter#en'ii chirurgicale @ Aedeam ca Onainte s-Pi piard ochii mei #ederea@ 9ntr-o or terminasem 96 de pagini Pi nu mi se prea deloc o"ositoare citirea cr'ii@ 9n seara urmtoare. continu$nd studiul. s-a repetat acelaPi &enomen@ Am On'eles c se Ont$mpla ce#a@ M-am gr"it s termin cartea Pi mi-am spus c acest s&$nt m #a #indeca Pi pe mine@ !e "ine ar &i &ost s m duc Pi eu s m Onchin moaPtelor luiN 4ar On 8usia. aPa de departe. cum s a)ungQ 8spunsul mi s-a dat On ultimele pagini ale cr'ii@ MoaPte ale S&$ntului :uca se gseau On Mnstirea Sagmata din 3hi#a@ Ast&el. dup dou Lile. m a&lam de)a acolo. unde am a#ut marea "ucurie Pi "inecu#$ntare s srut s&intele moaPte ale S&$ntului Martir Pi
%agina J8

Mrturisitor@ Am sim'it o mare emo'ie@ Mi s-a prut un moment unic@ Am plecat uPurat Pi "ucuroas@ Au trecut c$te#a luni Pi. c$nd a a#ut loc Ont$lnirea cu doctori'a mea pentru consulta'ie. nu putea s-Pi cread ochilor@ Sntatea mea se resta"ilise complet. &r s eKiste #reo urm a "olii sau #reun semn de la opera'ia anterioar (cu laser @ %e 17 noiem"rie /00/ s-a con&irmat inter#en'ia #indectoare a S&$ntului :uca asupra ochilor mei@ 9i mul'umesc mult Pi m rog s m On#rednicesc a m Onchina si la racla lui On !rimeea@

Septem"rie. /00/@ 2rmream sarcina doamnei *@ F#@ care a#ea gemeni@ 9n sptm$na a IG-a a sarcinii (luna a opta mi-a dat tele&on. Lic$ndu-mi c p$ntecele ei se Ontrise ca piatra@ Mam gr"it s o #d. acas la ea unde. dup ce am consultat-o. am constatat c e pe cale s nasc@ (-am administrat intramuscular W4eKamethasoneX un agent de maturiLare a plm$nilor. pentru a pregti plm$nii gemenilor. din moment ce urmau s se nasc prematur@ Acest medicament are e&ect dup /G de ore. dar am pre&erat s i-l dau. mai ales c nu Ptia nimeni c$nd #a #eni ceasul naPterii@ 9n timp ce 'ineam On m$n o prticic din inima S&$ntului :uca. am Onsemnat cu ea. On chipul crucii. p$ntecele gra#idei Pi apoi. nea#$nd unde s o pun. am "gat-o On cutia rmas goal a medicamentului pe care i-l ddusem@ *ra G>I0 dup-amiaLa c$nd au a#ut loc toate acestea@ Am plecat la ca"inetul meu@ 9nc nu era ora J c$nd m-a sunat Onspim$ntat. spun$ndu-mi c Oncepuse s ai" hemoragie@ (-am cerut s #in la maternitate. On timp ce Pi eu m gr"eam s a)ung acolo@ *ra #or"a de desprinderea placentei. una din cele mai gra#e trei complica'ii On timpul sarcinii. c$nd sunt amenin'ate at$t #ie'ile pruncilor. c$t Pi cea a mamei@ A &ost pregtit repede sala de opera'ie pentru o ceLarian de urgen'@ S$nge la sec'ia de donri de s$nge nu eKista. pentru c opera'ia nu &usese programat. nu eKista Ons nici timp de pierdut.
%agina J9

pentru c hemoragia crePtea. iar &emeia se L#$rcolea de durere@ !ealalt mare piedic era c tocmai m$ncase cu trei ore On urm@ Nu se putea aPtepta Ons prea mult. din moment ce aceast tehnic are ne#oie de /0 p$n la G0 de minute pentru a ac'iona@ 9n timp ce Pi eu eram marcat psihic. Ol rugam pe S&$ntul *piscop :uca s #in s m a)ute Pi s operm Ompreun@ 4intr-odat am prins un asemenea cura). Onc$t m sim'eam eKtraordinar de puternic@ Am &cut inciLia Pi. deschiL$nd p$ntecele mamei. am gsit mult s$nge@ :a ora 6>0I s-a nscut primul copil. care Onghi'ise mult s$nge. Onc$t "urta lui se um&laseU la ora 6>0G s-a nscut al doilea copil@ Am$ndoi au pl$ns imediatU hemoragia era de)a su" control@ !eLariana s-a Oncheiat cu succes. starea &emeii a &ost sta"il de-a lungul Ontregii opera'ii Pi s-a treLit &oarte "ine@ 3oate au mers &oarte "ine. gra'ie inter#en'iei S&$ntului :uca@ 9i mul'umesc Onc o dat. nu numai pentru c a sal#at #ia'a &emeii Pi a celor doi prunci ai ei. dar Pi pentru c m-a asistat ca un a)utor de mare pre' Pi cola"orator On sala de opera'ie@ 9n aceeaPi sear. la ora 1/. gemenii au &ost deconecta'i de la aparatul de respirat Pi au respirat &r nici o sus'inere tehnic@ 4octorii neonatologi. c$nd au a&lat de ora la care i se dduse 4eKamethasone. s-au mirat de reLultat. mai ales c trecuse numai o or Pi )umtate din cele /G de ore necesare@ S&$ntul :uca a &cut Pi aici o minune@ 9n Lilele urmtoare pruncii au &ost hrni'i normal. ca Pi pruncii nscu'i la termen. On ceea ce pri#ePte distan'a dintre mese@ Starea general "un a &emeii nu s-a schim"at dup ceLariana de urgen'. ea OnsPi Pi micu'ii s-au "ucurat de o sntate deplin@ Au iePit din maternitate &r nici o pro"lem@

Z@ Y@. ginecolog-chirurg. Atena

%agina 60

2#. ;n do"tor "u +aine al5e

Sunt Z@ %@ din !ipru@ Am #or"it la tele&on. de la :ondra@ 4up cum poate # aminti'i. am un singur copil. pe nume A@. On #$rst de /8 de ani. student On Anglia@ 9n octom"rie /00J. la o #iLit a mea On Anglia. am o"ser#at c atunci c$nd conducea maPina. &iul meu a#ea pro"leme cu #ederea@ :-am Ontre"at dac era ade#rat Pi el mi-a con&irmat c #edea neclar cu un ochi Pi. dac lumina era puternic. Oi era greu s-Pi concentreLe pri#irea Ontr-un punct@ %entru c el. ca student. lucra &oarte multe ore la calculator. am presupus c OPi o"osise prea tare ochii. Ons am mers la un o&talmolog. care ne-a spus c. Ontr-ade#r. eKista o pro"lem@ Al doilea o&talmolog la care am mers ne-a dat niPte picturi Pi ne-a spus c. dac nu se reLol#a. tre"uia s &acem un 8MN Pi s consultm un neurolog@ Nu e ne#oie s # spun m$hnirea Pi neliniPtea care ne-au cuprins@ 9n a&ar de doctori. ne-am rugat Pi la s&in'ii noPtri doctori. la S&$ntul *&rem. la S&in'ii 8a&ail. Nicolae Pi (rini. la S&$ntul Spiridon. la S&$nta %arasche#i. la S&$ntul 5ilimon. la S&$ntul %antelimon. Maicii 4omnului Pi tuturor s&in'ilor@ Am &cut On "iseric G0 de S&inte :iturghii. paraclise. iar diminea'a Pi seara Ol ungeam On semnul crucii pe &iul nostru cu ulei Pi cu agheasm. rug$ndu-ne pentru #indecarea Pi sntatea lui@ 5iind cu el On Anglia. am Onceput s cutm un specialist potri#it pentru situa'ia lui@ !u a)utorul lui 4umneLeu. al Maicii 4omnului Pi al s&in'ilor noPtri am gsit un o&talmolog-neurolog specialist@ Breu. aproape imposi"il. s ne primeasc@ !onsulta'iile lui erau programate p$n la s&$rPitul lui ianuarie /006@ 8ugciunile noastre au &ost auLite Pi am reuPit s o"'inem o consulta'ie pentru Liua de mar'i. 1I decem"rie /00J@ 9mi prea ru
%agina 61

c nu putea s ne primeasc luni. 1/ decem"rie /00J. Li On care este sr"torit S&$ntul Spiridon. dar doctorul consulta numai mar'ea. pentru c On celelalte Lile pred la 2ni#ersitate@ 3otuPi parc S&$ntul Spiridon ne-a auLit> am primit un tele&on de la secretara doctorului. care ne-a spus c a inter#enit ce#a nepre#Lut Pi doctorul a anulat toate consulta'iile programate. Ons pe noi. On mod eKcep'ional. ne #a primi la ora 8 diminea'a. On data de 1/ decem"rie /00J@ Nu # pute'i Onchipui c$t de mare era "ucuria noastr Pi c$t de mult ni s-a Ontrit credin'a. &iind siguri c Oi #om a#ea alturi de noi pe s&in'ii noPtri@ Men'ioneL c mam rugat tuturor s&in'ilor pe care Oi Ptiam@ * de prisos s # spun c niciodat On #ia'a mea nu m-am rugat aPa de multe ore. cu at$ta smerenie Pi cu at$tea lacrimi@ 9n timpul rugciunilor sim'eam o mireasm dumneLeiasc. semn c s&in'ii noPtri m-au auLit@ %e c$nd m g$ndeam dac am uitat #reun s&$nt. mi-a #enit On minte S&$ntul :uca@ Mi-am eKplicat de ce Ol uitasem> pentru c eu numai pe *#anghelistul :uca Ol Ptiam@ 9ns am continuat s m rog S&$ntului :uca. &r s Ptiu cine este Pi &r s &ie unul dintre s&in'ii la care o"iPnuiam s m rog@ %e 1/ decem"rie /00J ne-am dus deci la doctorul specialist care. dup ce l-a consultat pe &iul nostru. ne-a recomandat s &acem un 8MN@ Aceasta a a#ut loc pe 1G decem"rie /00J@ A@ Pi cu mine am #enit apoi On !ipru. ca s sr"torim Ompreun cu so'ul meu Pi cu mama mea NaPterea 4omnului. dePi nu Ptiam reLultatul 8MN-ului@ 5iul meu i-a cerut doctorului s ne trimit prin e-mail prerea lui@ 9n rspunsul doctorului. trimis pe /0 decem"rie /00J. eKista un termen medical de care nu mai auLisem Pi se men'iona c reLultatele 8MN le #a discuta la Ontoarcerea lui A@ la :ondra@ !ut$nd pe internet s #edem ce Onseamn termenul medical respecti#. spre marea noastr surpriL Pi m$hnire. am a&lat c era #or"a de scleroLa On plci. o "oal incura"il@

%agina 6/

Niciodat On #ia'a noastr nu am simtit at$ta durere. s Ptim c unicul nostru copil. t$nr de /8 de ani. poate s rm$n paraliLat Pi s nu putem &ace nimic On legtur cu asta@ Am &cut mult rugciune. pocin'. lacrimi. dar On acelaPi timp am a#ut credin'a c 4umneLeu. ,ristos. Maica 4omnului Pi to'i s&in'ii #or &ace o minune pentru copilul nostru@ %e / ianuarie eram to'i trei. A@. so'ul meu Pi cu mine. On Brecia. ca s ne Omplinim promisiunile Pi rugciunile@ Am mers la S&$ntul *&rem On Nea MaCri. On Mitilini la S&in'ii Mucenici 8a&ail. Nicolae Pi (rini Pi On FerCira. la S&$ntul Spiridon@ :a Ontoarcerea noastr On !ipru. mama mea ne-a Ontre"at Ontr-o diminea' cum se numea doctorul lui A@. pentru c On somn ea #Luse un doctor Om"rcat On haine al"e. care i-a spus c este doctorul lui A@ Pi c se numea :uCano# (un nume rusesc @ :-am Ontre"at pe un preot de-al nostru iu"it s ne spun cine a &ost S&$ntul :uca Pi i-am spus Pi #isul mamei mele@ Ne-a spus c S&$ntul :uca a &ost arhiepiscopul !rimeii. c Ontr-ade#r a &ost un doctor rus. c apare Om"rcat On haine al"e Pi c este &ctor de minuni@ Atunci eu mi-am amintit c Omi adusese cine#a. On urm cu doi-trei ani. o carte despre un anume S&$nt :uca. doctor rus. Pi. cu toate c Oncepusem s o citesc. nu o terminasem. pentru c #or"ea despre re#olu'ia rus Pi a#ea termeni medicali pe care nu Oi On'elegeam@ %lec$nd spre Anglia Ompreun cu A@. am spus c o s iau cartea cu mine +i o so citesc On liniPte@ 9ns. Onainte s mergem la a doua consulta'ie la doctorul lui A@. care era programat pe 1G &e"ruarie /006. am hotr$t to'i trei s ne spo#edim@ !ut$nd un duho#nic &oarte "un. ne-a &ost recomandat de printele A@. din satul FelaCi. On :emesou@ A#eam numrul lui de tele&on Pi am Oncercat. timp de mai multe

%agina 6I

Lile. s sta"ilesc o Ont$lnire cu el@ 4in pcate. la tele&on nu rspundea nimeni@ Atunci am tele&onat la Mitropolia de :emesou. ca s a&lu ce se Ont$mpl cu printele A@ Mi-au spus c printele este internat la o clinic. s &ac o opera'ie la ochi@ :-am rugat pe secretar s Omi recomande alt "un duho#nic Pi mi-a recomandat pe printele Y@. preot Pi duho#nic la -iserica S&$ntului Beorghe 5rangus@ Ne-am dus acolo@ *ste un duho#nic deose"it@ Ne-a spo#edit Pi ne-a spus c este o mare Oncercare. dar care #a trece cur$nd cu a)utorul lui 4umneLeu@ 3re"uie doar s continum s a#em credin'@ 9nainte s plecm. ne-a mai spus> 9l #oi Onsemna On chipul crucii pe A@ Pi cu o prticic din moaPtele

S&$ntului :uca. Arhiepiscopul !rimeii. unica prticic ce eKist On !ipru@ Nu # pute'i Onchipui "ucuria noastr Pi emo'ia pe care am sim'it-o. de #reme ce S&$ntul :uca ne condusese paPii spre printele %@ Pi spre singura prticic din moaPtele lui care eKist On !ipru@ Ne-a Onsemnat On cruce cu moaPtele +i ne-a dat +i dou "uc'ele de #at trecute peste moaPte> cu una s Ol Onsemnm On cruce pe A@. iar pe cealalt s o ai" su" perna lui. lucru care se Ont$mpl p$n aLi@ :a :ondra am Onceput Pi am terminat cu mult smerenie cartea despre S&$ntul :uca@ Am pl$ns &oarte mult a&l$nd chinurile. greut'ile prin care a trecut Pi m-am minunat de credin'a lui &erm@ *ram con#ins c S&$ntul :uca. Ompreun cu to'i s&in'ii. #or &ace o minune pentru copilul nostru@ %rinte. #-am dat tele&on Pi #-am rugat s &ace'i un %araclis pentru A@. ctre S&$ntul :uca@ A-am tele&onat pe 1I &e"ruarie /006. cu o Li Onainte s mergem la doctor@ Mi-a'i dat at$ta putere Pi nde)de c$nd mi-a'i spus c S&$ntul :uca a mai #indecat Pi al'i doi copii care a#eau aceeaPi "oalN Mi-a'i cerut s # dau tele&on Pi s # spun reLultatele de la doctor@ 9n a)unul consulta'iei. On rugciunile mele i-am rugat pe s&in'ii noPtri s ne dea

%agina 6G

un semn c #om a#ea reLultate "une pentru copilul nostru@ %e c$nd dormeam. la ora I@GJ diminea'a. a sunat tele&onul de trei ori Pi. p$n s m scol s rspund. s-a oprit@ Singurul lucru pe care l-am &cut a &ost s #d ce or era@ 4iminea'a i-am spus lui A@ s se uite la sistemul de recunoaPtere a apelului. ca s #edem cine ne-a tele&onat. dar nu se Onregistrase apelul@ Ttiam c era semnul pe care l-am cerut de la s&in'ii noPtri@ A-am dat tele&on pe 1J &e"ruarie /006 Pi #-am spus cu mare "ucurie c S&$ntul :uca Pi ceilal'i s&in'i au &cut minunea. pentru c doctorul ne-a spus c este un &legmon al ner#ului optic Pi deci nu eKist scleroL On plci@ Ne-a mai spus Pi c pro"lema o #a reLol#a OnsuPi organismul lui A@ 2rmtoarea consulta'ie a &ost programat peste Pase luni@ A@. cu a)utorul lui 4umneLeu. al Maicii 4omnului. al s&in'ilor noPtri. este "ine Pi sunt sigur c la urmtoarea consulta'ie totul #a &i "ine@ A-am o"osit. dar. aPa cum #-am promis. am scris spre sla#a S&$ntului :uca Pi a tuturor s&in'ilor noPtri Pi pentru Ontrirea credin'ei altor crePtini. pe care. cu harul lor. s&in'ii Oi #or #indeca@ A mul'umesc c sunte'i l$ng noi On momentele di&icile@ 4umneLeu s # poarte de gri)N

Z@ Y@. :arnaCa. !ipru

%agina 6J

2%. fntul a fost a"olo

%lin de recunoPtin' # scriu aceast scrisoare. pentru a o pu"lica On cartea cu minunile S&$ntului :uca doctorul. +i #reau ca to'i s a&le c au &ost auLite Pi rugciunile mele@ :ocuim On insula 8hodos@ %e // octom"rie /006 (era duminic . pe la 6-7 diminea'a. &iica mea M@ a a#ut un accident. circul$nd cu maPina ei On oraPul 8hodos@ Nu Ptim cum s-a Ont$mplat. iar ea nu OPi amintePte nimic despre cum s-a petrecut accidentul. dar a iePit de pe carosa"il Pi s-a lo#it de un copac@ %edalele maPinii i-au sec'ionat &oarte ur$t am"ele picioare@ S-a lo#it ru la cap Pi la &a' Pi a a#ut leLiuni multiple la maKilar@ Au transportat-o la spitalul din 8hodos Pi au dus-o imediat On sala de opera'ie. pentru a-i opri hemoragia@ 4octorii spuneau c nu prea are Panse s triasc@ *u nu Ptiam nimic. pentru c eram la "iseric Pi nu m gseau la tele&on@ %e la ora 9 diminea'a a #enit maPina poli'iei Pi m-a dus la spital@ 9ntre timp. tatl ei Pi comandantul ei (pentru c &iica mea este poli'ist au anun'at *FAA Pi cu un a#ion militar am trans&erat-o la ora 1I>GJ la Spitalul Militar nr@ G01@ 5iica mea a &ost &oarte norocoas c au trimis-o la acest spital care are doctori eKcep'ionali@ 4e Ondat ce am a)uns. a &ost operat (timp de opt ore @ *u am stat l$ng Sec'ia de 3erapie (ntensi#. pentru c a &ost On com indus timp de nou Lile. p$n c$nd doctorii s-au hotr$t ce s &ac cu &a'a ei@ 3re"uie s # spun c. Onainte cu dou Lile de accident. #Lusem la postul de tele#iLiune al -isericii -bcYYd - c #a &i adus pentru Onchinare On 8hodos o prticic din inima S&$ntului :uca Pi. pentru c #oiam mult s m duc s m Onchin. primul lucru care mi-a #enit On minte a &ost s consider aceasta ca un semn Pi s m rog S&$ntului :uca. pe care p$n atunci nu Ol cunoscusem@

%agina 66

APadar. am rugat-o pe o cunoPtin' de-a mea s Omi aduc Pi mie o carte despre #ia'a s&$ntului Pi icoana lui@ !u cartea On "ra'e. l$ng Sec'ia de 3erapie (ntensi#. m rugam S&$ntului :uca@ 9i ascultam pe doctori care Omi ddeau cele mai rele #ePti. c &iica mea cu greu #a putea merge. c Oi #a paraliLa talpa piciorului st$ng. c se temeau de apari'ia unei in&ec'ii Pi multe altele@ *u Ons credeam Onuntrul meu c S&$ntul :uca #a deLmin'i ast&el de #ePti@ 4up 10 Lile &iica mea a &ost operat Pi la &a'> un succes deplin Pi la aceast opera'ie grea@ 9n Liua urmtoare au scos-o de la reanimare Pi au dus-o On camera JG1@ 9ntr-o sear. On timp de M@ dormea. eu 'ineam cartea On "ra'e Pi pl$ngeam@ 9l rugam pe S&$ntul :uca Pi pe Maica 4omnului s Omi arate un semn c picioarele ei se #or #indeca@ !u toate c picioarele ei erau On atele de ghips de J-6 Cg &iecare. a Onceput s Pi le miPte On dreapta Pi On st$nga. s miPte Pi degetele de la picioare. ca Pi cum niPte m$ini le atingeau. On #reme ce &iica mea dormea su" in&luen'a medicamentelor@ !eea ce am trit atunci nu o s uit niciodat@ *ra e#ident c S&$ntul :uca era acolo. pentru c miPcrile pe care le &ceau picioarele ei erau cele pe care le &ac doctorii c$nd consult un pacient@ 4e una singur. M@ nu putea s &ac aceste miPcri@ Acum M@ este "ine@ 4up dou luni petrecute On spital. am #enit acas@ M@ a purtat niPte atele speciale p$n la genunchi. ca s poat s stea On picioare. Pi se spri)inea On c$r)e@ 4up o lun ne-am dus din nou la Atena. la spital@ 4octorul i-a scos atelele. spun$nd c este o minune@ 4up Onc o lun a a"andonat Pi c$r)ele@ A mai trecut Onc o lun. timp On care a mers cu a)utorul unui "aston@ Acum. dup 10 luni. ea merge normal@ 9i mul'umesc S&$ntului :uca doctorul. care a #enit On #ia'a mea pe neaPteptate Pi nu #a pleca din inima mea niciodat@ 9i #oi &i recunosctoare +i #oi sl#i Ontotdeauna numele lui 4umneLeu Pi harul :ui@

^@ A@. 8hodos
%agina 67

2'. (inunea prin intermediul pedagogiei

(isus ,ristos. de &iecare dat c$nd 9Pi arta puterea Sa asupra r$nduielii &iLice a lucrurilor. adic de &iecare dat c$nd &cea o minune. a#ea gri) s asocieLe aceast minune cu o On#'tur care. tocmai pentru c era legat de o impresie puternic pro#ocat On acelaPi timp asupra #ie'ii su&letePti a oamenilor. rm$nea de neuitat On memoria martorilor oculari ai e#enimentului minunatU dar tocmai de aceea Pi &ascineaL de-a lungul secolelor Pi o&er puterea de reconstituire cea mai mare a e#enimentelor Pi &ace apel (a psihicul oamenilor din toate epocile@ Minunea este. Onainte de toate. un mi)loc pedagogic din mii de moti#e. dar Pi pentru c. On &iecare situa'ie. su"liniaL. &ace mai concret. mai clar On#'tura dumneLeiasc@

Monahia *#odia. (coana Maicii 4omnului (L#orul 3mduirii (4espre semne Pi minuni

%agina 68

2*. (3a &izitat 9n a"eea<i sear

9i mul'umesc lui 4umneLeu c m-a On#rednicit Pi pe mine. pctoasa roa"a :ui. *@. s #in s m Onchin S&$ntului :uca doctorul din 8usia. la Mnstirea Sagmata@ Areau s # po#estesc minunea pe care a &cut-o S&$ntul :uca cu mine. pctoasa@ M-am Om"oln#it gra#. a#$nd drept simptom principal o tuse puternic. Pi mam dus la doctor. pentru c tusea era persistent Pi nu se mai oprea@ 4octorul mi-a recomandat la Onceput s &ac o radiogra&ie simpl. On care s-a constatat c a#eam doar o "ronPit@ 3usea Ons nu se oprea nici dup in)ec'iile pe care mi le-a recomandat doctorul@ Atunci mi-a spus s &ac o tomogra&ie toracic. prin care s-a constatat preLen'a unor noduli in&lama'i On plm$ni Pi in&lamarea lo"ului st$ng al unuia@ Am apelat la duho#nicul meu Pi i-am spus pro"lema mea@ *l mi-a recomandat s m Onchin icoanei S&$ntului :uca. care se a&l On -iserica S&$ntului Brigorie din cartierul BardiCios. din (oraPul 3riCala@ %$n On acel moment nu Ptiam nimic despre #ia'a S&$ntului :uca. nici despre minunile lui@ 4up ce m-am Onchinat lui. s&$ntul m-a #iLitat On aceeaPi sear. pro#oc$ndu-mi amor'irea Ontregului trup@ 9n Liua urmtoare. On care tre"uia s mai &ac o tomogra&ie. spre uimirea doctorului Pi spre sla#a S&$ntului :uca Pi a 4umneLeului 3reimic. s-a constatat c nu mai eKista nici cea mai mic urm de noduli@ :e mul'umesc lui 4umneLeu Pi S&$ntului :uca. pentru c m-au #indecat@

*@ B@. 3riCala

%agina 69

2-. !ini<tea a re&enit 9n "asa noastr

%` S&$ntul :uca doctorul l-am cunoscut eu Pi so'ul meu citind cartea cu "iogra&ia lui. recomandat de duho#nicul nostru. B@ F@. preot slu)itor al %araclisului Spitalului *riCos 4inan@ A &ost #oia lui 4umneLeu s-l cunoaPtem pe Arhiepiscopul :uca On perioada spitaliLrii so'ului meu. FiriaCos. la Spitalul *#anghelismos (-una Aestire . On sec'ia de transplant de mdu# osoas@ FiriaCos s-a Om"oln#it On anul /000 de leucemie@ 9n anul /006. pe c$nd eram gra#id cu primul nostru copil. "oala a recidi#at Pi a &ost ne#oie s i se &ac transplant de mdu#@ 4in pcate. la Onceput. transplantul nu a a#ut reLultatele aPteptate Pi doctorii ne-au cerut s Ol repetm dup trei luni@ 9n toat aceast perioad. so'ul meu a &ost 'inut On #ia' cu trans&uLii de s$nge@ 9ntre timp am nscut Pi pediatrul a o"ser#at c &eti'a noastr. unicul nostru copil. ne"oteLat Onc. are microce&alie [anomalie caracteriLat prin craniu cu dimensiuni in&erioare datelor antropometrice corespunLtoare #$rstei. datorit sinostoLei premature a suturilor craniene]@ A consultat-o Pi neurologul de copii. care ne-a cerut s apro"m imediat o opera'ie pentru lrgirea &ontanelelor@ Ne-a in&ormat c. odat cu crePterea pruncului. ence&alul #a &i apsat de craniu. a#$nd drept consecin'e pro"leme mentale Pi de miPcare ale copilului@ 9n'elege'i c starea noastr su&leteasc era cel pu'in tragic@ Ne rugam continuu 4omnului (isus ,ristos@ 4uho#nicul nostru a #enit la noi acas Pi a s#$rPit un S&$nt Maslu@ A adus cu el Pi o mnuP. "inecu#$ntat (prin atingere de moaPtele S&$ntului :uca@ *mo'ia noastr a &ost &oarte mare@ (-am rugat pe 4omnul. pe %reas&$nta Nsctoare de 4umneLeu. pe

%agina 70

S&$ntul (oan -oteLtorul Pi pe S&$ntul :uca s ne miluiasc@ %e cpPorul micu'ei noastre &eti'e preotul a pus mnuPa. apoi a pus-o Pi pe capul so'ului meu@ 4uminica urmtoare urma s o "oteLm pe &iica noastr cu numele Maria(oana@ 3o'i eram pregti'i pentru opera'ia de )oi@ 9ns Multmilosti#ul 4omn nu ne prsise@ Mar'i am consultat Pi un alt neurolog de copii. care a considerat c opera'ia nu era necesar@ Am mers Pi la al'i doctori care. dup ce s-au s&tuit Ontre ei. au hotr$t s nu &ie operat &eti'a Pi ne-au asigurat de deL#oltarea ei neurologic normal@ %rima minune a#usese loc@ 9n aceeaPi perioad. so'ul meu a &cut analiLe de s$nge. care au artat c transplantul Oncepea s dea roade@ 9ndicii sanguini urcaser@ Al doilea transplant a &ost deci anulat@ A doua minune. numai la o sptm$n dup S&$ntul Maslu Pi dup "inecu#$ntarea S&$ntului :ucaN 4e atunci au trecut patru luni@ Micu'a Maria-(oana cre+te normal +i sntatea so'ului meu s-a ameliorat@ :iniPtea a re#enit On casa noastr@ :e mul'umesc 4omnului (isus ,ristos. %reas&intei Nsctoare de 4umneLeu Pi S&$ntului :uca pentru #indecarea copilului Pi a so'ului meu@ Sper c S&$ntul :uca #a mi)loci Ontotdeauna Onaintea 4omnului Pi #a #indeca su&letele Pi trupurile pctoPilor ro"i ai 4omnului@

4@ 4@. Atena

%agina 71

20. 7e &oi fa"e 5ine

!$nd &iul nostru. (@. era de J ani. a &ost internat la Spitalul de copii S&$nta So&ia. dup un mic traumatism la m$na dreapt. care s-a complicat cu o in&ec'ie sta&ilococic eKtins@ A#ea mici erup'ii pe tot corpul Pi nu putea s mearg@ AnaliLele au con&irmat eKisten'a sta&ilococului@ 4oi pro&esori uni#ersitari au &ost de acord ca diminea'a. la ora 9. s ai" loc opera'ia pentru osteomielit Pi s &ie cur'at m$na@ 9n paralel i-a &ost administrat anti"iotic pentru com"aterea sta&ilococului@ A a#ut loc opera'ia - pentru noi una simpl. pentru cei care cunosc medicin Ons este una grea@ *ra duminica %ogor$rii S&$ntului 4uh. 19 iunie /00J@ Miua a trecut cu Ongri)orare. cci doctorul ne-a in&ormat c era #or"a de septicemie - ne-a dat denumirea medical. ca s nu ne sperie@ *rup'iile s-au eKtins peste tot corpul. ca la #rsatul de #$nt@ 4octorii nu Ptiau ce s mai &ac@ 9i ddeau un anti"iotic dup altul. se hrnea doar cu per&uLiile@ A doua Li. /0 iunie. era sr"toarea %ogor$rii S&$ntului 4uh [a doua Li de 8usalii este numit la noi. la rom$ni. sr"toarea S&intei 3reimi. dar On tradi'ia ortodoK ea se numePte a S&$ntului 4uh]@ :a pr$nL a #enit sora mea Ompreun cu o prieten a ei Pi au pus pe perna micu'ului o icoan a S&$ntului :uca doctorul (p$n On acel moment era un s&$nt necunoscut nou Pi o icoan a Maicii 4omnului de la (erusalim. Ompreun cu cartea despre #ia'a S&$ntului :uca@ !opilul era On aceeaPi stare. &r po&t de m$ncare. cu toate anti"ioticele luate@ :a ora 1I>/0 copilul m-a Ontre"at> - Mam. de ce se miPc patulQ Nu #reau s m dau )osN Apoi a lePinat iar@ 7chiPorii lui erau OntredeschiPiU li se #edea doar al"ul
%agina 7/

ochilor@ :a ora 1I>I0 copilul se ridic din pat. se Ontoarse spre mine Pi Omi spuse> - Mam. mi-e &oameN 9n aceeaPi Li. la ora 17. On timpul #iLitei doctorului de gard. s-a constatat o ameliorare considera"il a "olii@ Am rmas On spital G0 de Lile. timp On care au aprut di&erite complica'ii (insu&icien' renal acut Pi pneumonie Pi neOncetat am citit di&erite cr'i religioase. precum cartea despre #ia'a S&$ntului :uca@ AL$nd icoana S&$ntului :uca. micu'ul (@ s-a Ontors spre noi Pi ne-a spus> *u pe s&$ntul acesta l-am #Lut On somn Pi mi-a spus> D7 s te &ac "ine Pi tu

o s de#ii un copil "unNE@ Sl#ind pe 4umneLeu Pi mul'umind S&$ntului :uca. am plecat din spital cu micu'ul (@ 9nsntoPit. cu toat gra#itatea strii lui dinainte@

S@. *dipsos

%agina 7I

32. unt i do"tor

AP #rea Pi eu s scriu c$te#a cu#inte despre o minune. despre a)utorul S&$ntului :uca dat &iului meu +i &amiliei mele@ %e c$nd &iul meu a#ea doi ani. a#$nd puternice dureri a"dominale. l-am dus la spital. dar nu i-au gsit nimic@ :a ora 1 noaptea. duc$ndu-l din nou la spital. am gsit cu totul Ont$mpltor un doctor. parc trimis de 4umneLeu. care i-a &cut o serie de analiLe +i am descoperit c "iatul a#ea o mal&orma'ie congenital. un rinichi aPeLat On Lona intestinului Pi aproape de organele genitale@ %$n s hotrasc doctorii ce este de &cut. # Onchipui'i cum am trit@ 3re"uia s &ie operat@ 4octorii nu OPi asumau rspunderea. pentru c "iatul era mic@ 9n &inal. cu a)utorul "unului doctor care #enise acas la noi Pi care era un om cu &ric de 4umneLeu. am gsit pe cel mai "un chirurg urolog din Brecia. dup cum a reLultat din prerile doctorilor@ !$nd am &cut tomogra&ia. doctorul ne-a spus c Ompreun cu rinichiul respecti# tre"uia eKtirpat Pi o "ucat mic din intestinul copilului. pentru c rinichiul crescuse Pi se sudase acolo@ 9n Lilele acelea o cunoPtin' de-a mea mi-a dat s citesc #ia'a S&$ntului :uca@ !itind +i #L$nd ce a &cut Pi prin ce a trecut. l-am rugat cu credin' Pi i-am cerut> D4e #reme ce ePti doctor. #indec-l pe copilul meuN Nu te-am cunoscut. s&inte al meu. de at$ta #reme. Ons tu po'i s-l #indeciNE@ 9n seara urmtoare am #isat c am trecut pe la o "iseric Ompreun cu so'ul Pi cu &iul meu@ *ra Onchis Pi #oiam s plecm@ 9ns On acel moment a aprut un paraclisier Pi ne-a spus> - *u o s # deschid "iserica. nu pleca'iN
%agina 7G

Am intrat Onuntru Pi era Ontuneric@ (-am sugerat so'ului meu s ne Onchinm Pi s plecm@ 9ns On acea clip iese prin uPile OmprtePti un printe. care 'inea On m$ini. Ontins oriLontal. un epitrahil de culoare argintie. care strlucea. a#$nd pe el nestemate strlucitoare@ :-a pus pe capul copilului. Pi-a pus m$inile lui deasupra. On semnul crucii. Pi l-a "inecu#$ntat@ Atunci l-am Ontre"at> - %rinte. sunte'i preot la aceast "isericQ *l mi-a rspuns> - Nu sunt numai preot. sunt Pi doctorN !$nd m-am treLit. "ucuria mea era de nedescris@ *ram sigur c &usese S&$ntul :uca. pe care Ol chemasem On rugciune@ !opilul meu era pe m$ini "une. On m$inile lui@ *l l-a operat@ 4up ce a a#ut loc opera'ia. ne-a chemat doctorul Pi ne-a spus> 2na ne aPteptam Pi alta am gsit@ 8inichiul copilului nu numai c nu era

lipit de intestin. dar era chiar la distan'@ 4octorul ne-a spus c peste patru luni tre"uie s &acem din nou o tomogra&ie@ Am &cut-o@ 4up aceea. Ontr-o diminea'. pe c$nd eram On starea dintre somn Pi #eghe. am auLit o #oce care mi-a spus aPa> - S duci tomogra&iile copilului la Mnstirea SagmataN 9ntr-ade#r. am mers to'i acolo. am luat tomogra&iile cu noi Pi ne-am Onchinat moaPtelor S&$ntului :uca@ !opilul meu se simte &oarte "ine. sla# lui 4umneLeu Pi S&$ntului :ucaN :-am s&tuit ca Ontotdeauna s Ol ai" drept ocrotitor Pi a)utor pe S&$ntul :uca. cel care l-a #indecat@ 9l iu"esc pe S&$ntul :uca. am e#la#ie la el. Oi mul'umesc Pi m rog s dea

%agina 7J

sntate lumii@

5@ e@. (lion

31. fntul te &inde"

Areau Pi eu. prin aceast scrisoare. s Oi mul'umesc S&$ntului :uca. doctorul arhiepiscop. pentru minunea pe care a &cut-o Pi cu mine. ne#rednica. printre at$tea alte minuni pe care le-a &cut@ 9n ultimii Pase ani. am &cut 16 opera'ii@ Su&eream de mielopatie ("oal la ni#elul mdu#ei spinrii @ A#eam dureri mari Pi nu mai puteam s merg@ Mi-am purtat crucea cu mult r"dare. Ptiind c aceast "oal este modul On care 4umneLeu m cerceteaL. cu scopul de a &i iertat pentru multele pcate pe care le-am &cut@ 9n urm cu cinci sptm$ni. la aceste dureri s-au adugat Pi altele. s&$Pietoare. #ia'a &iindu-mi pus On pericol@ M-am treLit Ontr-o diminea' c mi se um&lase toat &a'a@ A#eam o supura'ie la ni#elul maKilarului superior. care cuprindea Ontreg o"raLul drept Pi a)ungea p$n la ochi@ 9mi su&lam nasul Pi chiar Pi pe acolo curgea puroi@ Am mers la Spitalul ,ipocrate Pi doctorul mi-a spus c tre"uie eliminat mai Ont$i puroiul@ APa s-a Pi Ont$mplat@ Mi-au inciLat gingiile. mi-au pus drene. Pi puroiul Ompreun cu s$ngele mi se scurgeau On gur@ A#eam dureri mari. nu mai puteam s suport@ Situa'ia se Onrut'ea@ %uroiul nu iePea tot@

%agina 76

%$n Ontr-o diminea'. On / aprilie /008. c$nd so'ul meu. la Ondemnul unui om care e &oarte aproape de 4umneLeu. mi-a spus> Aom merge la Mnstirea Sagmata. unde se a&l moaPtele S&$ntului :uca

doctorul@ Acolo te #ei &ace "ine@ 9ntr-ade#r. am plecat cu mult credin' spre mnstire@ !$nd am a)uns. monahul care era acolo m-a aPeLat cu &a'a peste racla cu moaPtele S&$ntului :uca Pi timp de aproape /J de minute a &cut rugciune ctre S&$ntul :uca. l-a rugat s m &ac "ine Pi a c$ntat troparul lui@ M-a Onsemnat apoi On chipul crucii cu ulei de la s&$ntul@ (-am mul'umit Pi am plecat@ 3imp de dou ore am a#ut mari dureri. ca Pi cum a#ea loc o opera'ie On gura mea@ So'ul meu Omi spunea> - Nu te neliniPti. acum s&$ntul te #indecN 9ntr-ade#r. pe la ora 17>00 &a'a mi se deLum&lase total@ %uroiul nu mai curgea@ 4urerile au Oncetat. ca Pi cum nu aP &i a#ut nimic@ A cLut Pi drena pe care mi-o pusese doctorul ca s colecteLe puroiul@ A doua Li a cLut Pi cealalt sutur@ Am mers la doctor a doua Li Pi mi-a spus c nu mai am nimic@ M #indecasem@ Mare e harul s&$ntului. Oi sunt recunosctoare din ad$ncul inimiiN

Y@ A@. Atena

%agina 77

32. fntul !u"a a dat a"east solu$ie

M numesc %@S@ Pi locuiesc On AleKandroupoli@ Simt ne#oia s # scriu minunea pe care mi-a &cut-o S&$ntul :uca. Arhiepiscopul !rimeii@ Anul trecut. cu totul pe neaPteptate. am su&erit o hemoragie cere"ral gra#@ 4octorii nu Omi ddeau mari Panse de #ia'. pentru c era o hemoragie de gradul al G-lea@ So'ia mea Pi cei doi &ii. dup cum mi-au spus mai t$rLiu. nu Pi-au pierdut nde)dea@ Ti-au pus speran'ele On ,ristos Pi au apelat la s&in'ii noPtri Pi mai ales la S&$ntul :uca al !rimeii. chirurgul neOntrecut On timpul #ie'ii Pi s&$ntul &ctor de minuni dup aceea@ A doua Li au &cut %araclisul S&$ntului :uca. au luat de la -iserica S&intei FiriaCi din AleKandroupoli. unde oste cinstit +i S&$ntul :uca. crticica cu %araclisul +i ulei din candela lui Pi au plecat de acolo cu nde)de neclintit@ 4up o prim opera'ie. am &ost dus la 8eanimare On com@ So'ia Pi copiii mei. care #eneau On &iecare Li la mine. m ungeau On semnul crucii cu untdelemn de la S&$ntul :uca Pi rosteau troparul lui tot timpul@ Milele treceau &r o ameliorare #iLi"il. dar Pi &r semne de agra#are sau de moarte iminent@ !a s nu m lungesc cu #or"a. c$nd am iePit de la 8eanimare Pi am &ost dus On salon. s-a considerat necesar de ctre neurochirurgul meu s-mi pun o D#al#E On creier@ !omunicarea mea Ons cu cei din )ur nu era cea dorit@ Nu recunoPteam aproape pe nimeni dintre rudele mele apropiate. nici locul unde m a&lam@ So'ia Pi copiii mei continuau s cread On S&$ntul nostru :uca. &ctorul de minuni@ Nu au Oncetat s Ol roage s mi)loceasc la 4umneLeu pentru deplina mea #indecare@ 9n aceast perioad eu nu recunoPteam aproape pe nimeni. dup cum mi-au spus ei mai apoi. Ons &ceam de trei ori semnul crucii. la inter#ale regulate@ !$nd m

%agina 78

Ontre"a so'ia mea de ce Omi &ac cruce. Oi rspundeam c Ol #edeam pe S&$ntul :uca. aPa cum e On icoana lui. Pi c se a&la tot timpul Ompreun cu S&$ntul Nectarie pe o pa)iPte. pe o coast de munte din Fa#ala@ 5iul meu a transmis acest lucru Pi doctorului nostru. iar minunea s-a petrecut@ S-a decis s ai" loc o nou opera'ie pentru Onlocuirea primei D#al#eE Pi dup aceasta eu am Onceput s-mi recunosc rudele@ Aceast solu'ie a &ost dat de S&$ntul :uca pentru pro"lema mea@ 9n preLent comunic per&ect. m simt &oarte "ine Pi # scriu minunea aceasta spre sla#a lui 4umneLeu Pi a S&$ntului :uca al !rimeii. &ctorul de minuni@ 3oat #ia'a Oi #oi mul'umi din ad$ncul su&letului@

%@ S@. AleKandroupoli

%agina 79

33. = prima dat "nd am f"ut o opera$ie a<a de u<oar

M numesc ,@Y@. am G6 de ani Pi locuiesc On nordul Breciei@ 9n anul /00G am &ost operat de tumoare pe creier@ 4up trei ani Pi )umtate tumoarea a reaprut@ Am &ost consultat de mul'i doctori. dar nici unul nu a acceptat s m opereLe@ *ram nu numai &oarte Ongri)orat. ci chiar disperat@ 9n &inal s-a gsit un doctor care a hotr$t s OndrLneasc s &ac aceast opera'ie di&icil@ 8udele mele Omi spuneau s m duc s m Onchin S&$ntului :uca. &ost doctor. care m-ar putea a)uta. aPa cum a a)utat Pi pe al'ii@ M-am hotr$t Pi m-am dus s m Onchin Pi s m rog On oraPul B@. unde eKista o "iseric a S&$ntului :uca@ Acolo am cunoscut un preot smerit. adic pe printele F@ *l mi-a dat putere Pi cura) Pi a &cut %araclisul S&$ntului :uca pentru mine@ M-am spo#edit. m-am OmprtPit Pi m-am dus s &iu operat@ 9ntr-o noapte. l-am #isat pe S&$ntul *&rem. care mi-a spus s nu Omi &ac gri)i. c totul #a &i "ine@ %e 1I martie /007. am &ost operat@ !u toate c eram anesteLiat. Oi #edeam pe doctorii care m operau Pi Ompreun cu ei i-am #Lut Pi pe S&$ntul :uca Pi pe S&$ntul *&rem@ S&$ntul :uca m opera purt$nd niPte ochelari mici rotunLi +i 'inea On m$n un "isturiu #echi. iar S&$ntul *&rem m 'inea de m$n. spun$ndu-mi s nu m tem. Pi On acelaPi timp cu m$na lui st$ng arunca niPte raLe strlucitoare spre capul meu@ !$nd s-a terminat opera'ia Pi m-au dus la Sec'ia de 3erapie (ntensi#. a aprut din nou Onaintea mea S&$ntul :uca Pi mi-a spus> - Am &ost Pi eu acolo. On sala de opera'ieN (-am rspuns> - Ttiu astaN
%agina 80

(ePind din sala de opera'ie. l-am auLit pe chirurgul care m-a operat spun$nd> - * prima dat c$nd am &cut o opera'ie aPa de uPoar@ Areau s su"linieL c nu Ptiam nimic despre cei doi s&in'i (:uca Pi *&rem @ 4e atunci ei au de#enit Ongerii mei pLitori@

Y@ ,@. Fa#ala

3#. !3am gsit pe sfntul meu o"rotitor

4ou luni de internare On spital au &ost Ondea)uns pentru a-mi reconsidera #ia'a plin de stres@ 4ou luni marcate de o durere omeneasc aPa cum nu mai trisem #reodat On cei /I de ani ai mei de #ia'@ Aedeam simptomele> On#ine'iri ale pielii. mici pete purpurii. hematoame interne la picioare@ Mi s-a spus diagnosticul> trom"ocitopenie (numr scLut de trom"ocite On s$nge de tip peri&eric@ Am #rut s #d de unde pro#enea@ 4octorii mi-au eKplicat c trom"ocitele mele scLuser la minim Pi eram On pericol de moarte On orice clip@ !hiar Pi cea mai mic ran. din cauLa lipsei trom"ocitelor. nu ar &i putut s se Onchid. s$ngele neput$ndu-se coagula@ *ram cu to'ii Ongri)ora'i. chiar Pi doctorii@ Am &ost supus unor analiLe. pe "aLa crora. sla# lui 4umneLeu. am eKclus On prim &aL posi"ilitatea eKisten'ei cancerului@
%agina 81

9n atmos&era apstoare din sec'ia de hematologie a spitalului. tre"uia s rm$n calm. s m lupt s nu &iu in&luen'at de cele ce se petreceau On )urul meu Pi s nu pun semn de egalitate Ontre situa'ia mea Pi cea a oamenilor de l$ng mine. care a#eau leucemie sau alte &orme de cancer@ Am aPteptat cu mult ner"dare s OPi &ac e&ectul medicamentele pe care mi le administrau doctorii Lilnic. medicamente &oarte puternice. pe care am a)uns s le iau On doL maKim. pentru c nu se o"ser#a nici un reLultat@ Atunci nu credeam. din moti#e lesne de On'eles. c$t de gra# era situa'ia Pi c$t de mult era On pericol #ia'a mea On &iecare Li@ 4octorii. neliniPti'i. dup o lun Pi )umtate de Oncercri de tratament neOncununate de succes. Ptiau c On orice moment ar &i putut a#ea loc o hemoragie intern@ :ucrul de care se temeau Ons ei cel mai mult si ceea ce Oi men'inea Ontr-o stare de alarm permanent era pericolul unei como'ii cere"rale@ NeliniPtea doctorilor nu a mai putut &i ascuns la un moment dat@ 9l rugam pe 4umneLeu s m a)ute. s &ac s OnceteLe aceast tatonare@ Numai *l putea s m spri)ine@ M sim'eam cu totul nesigur. pierdut. #L$ndu-i pe doctori cum se pregtesc pentru o opera'ie de scoatere a splinei. de a crei e&icacitate nu erau Ons deloc siguri@ 9n aceast situa'ie grea. printele meu duho#nic. trimis de 4umneLeu. mi-a #or"it despre S&$ntul :uca. de &aptul c internarea mea On spital a a#ut loc pe 11 iunie /00G. On Liua de pomenire a s&$ntului@ 3ocmai Omi gsisem s&$ntul ocrotitor@ Mi-a adus icoana lui Pi o prticic din s&intele lui moaPte@ :-am rugat &ier"inte pe s&$nt. eu Pi Ontreaga mea &amilie. s ne a)ute@ NeliniPti'i. ne pregteam pentru opera'ia recomandat. care era de o e&icien' Ondoielnic@ 4umneLeu. cu rugciunile S&$ntului :uca. l-a luminat pe doctorul care m Ongri)ea ca. Onainte s ai" loc opera'ia. s Oncerce un medicament &oarte scump. despre care Ons Ptia c la ni#el mondial #indecase numai trei "olna#i americani. On #$rst de 77. 7G Pi 71 de ani. care a#useser o "oal similar@ Minunea s-a petrecutN 4ePi Pansele ca acel medicament s mreasc numrul
%agina 8/

de trom"ocite erau &oarte mici. aproape ineKistente. medicamentul a a#ut e&ect@ Mai corect spus. s&$ntul meu ocrotitor a &cut aceast minune@ 9n c$te#a Lile. trom"ocitele s-au Onmul'it On mod satis&ctor Pi eu am iePit din spital pe 6 august@ 8epede mi-am re#enit la normal. e#it$nd opera'ia Pi Oncredin'$ndu-m de c$t de mari sunt puterea Pi iu"irea lui 4umneLeu pentru noi. oamenii@

F@ B@. 3esalonic

3%. (oa<tele "ele pline de +ar ale sfin$ilor

4ac cine#a #a merge On Muntele Athos sau la #reo mnstire #eche "iLantin. #a #edea c "iserica central (CatoliConul a mnstirii este de o"icei #opsit On culoarea roPie@ Ti. dac Oi #a Ontre"a pe monahi de ce. Oi #or spune c aceast culoare roPie sim"oliLeaL s$ngele lui ,ristos Pi al martirilor@ * o mrturie c -iserica noastr nu s-a eKtins cu a)utorul armelor. al #iolen'ei. al puterii. ci cu s$ngele lui ,ristos Pi al martirilor@ 4e aceea mormintele primilor martiri sunt On acelaPi timp Pi cele mai #echi altare@ %e mormintele martirilor s#$rPeau primii crePtini 4umneLeiasca *uharistie@ Mai t$rLiu. acolo s-au construit "iserici@ Ti. p$n astLi. slu)"a de s&in'ire a unei "iserici se &ace prin aPeLarea de moaPte de martiri su" S&$nta Mas@ Ast&el. credin'a noastr ortodoK se a&l On legtur str$ns cu moaPtele s&in'ilor@
%agina 8I

2na dintre cele mai mari comori pe care le a#em ca popor ortodoK o repreLint moaPtele s&in'ilor@ Nu eKist eparhie. oraP. insul. sat Pi "iseric sau mnstire care s nu ai" moaPte de s&in'i@ 4ac cine#a #iLiteaL mnstirile din S&$ntul Munte sau din alt parte. #a constata c cea mai mare ama"ilitate de care #a a#ea parte #a &i aceea c monahii Oi #or o&eri spre Onchinare s&inte moaPte@ %reLen'a harului lui 4umneLeu On s&intele moaPte se #dePte On multe &eluri> uneori. prin aceea c ele sunt nestriccioase. alteori prin mireasm. alteori prin &acerea de minuni. Pi acestea le simt cei care au credin' +i sim'uri duho#nicePti curate@ S&$ntul Brigorie %alama scrie c trupurile s&in'ilor. prin slPluirea On ele a harului necreat. de#in mdulare ale 3rupului lui ,ristos Pi "iserici ale %reas&$ntului 4uh@ 4up mutarea s&in'ilor la cele #ePnice. On po&ida despr'irii su&letului de trup. harul lui 4umneLeu nu s-a despr'it de ei. ci a rmas On trupurile lor Pi ast&el au On ele do#ada e#ident a harului lui 4umneLeu locuind On ele@ S&$ntul (oan Bur de Aur spune c demonii. care sunt ade#ra'i t$lhari. c$nd #d trupurile martirilor. imediat &ug de acolo@ Nu numai s&intele moaPte ale s&in'ilor. ci +i Om"rcmintea sau o"iectele lor personale sunt s&in'ite@ APa cum am #Lut. la Onceput. harul lui 4umneLeu. prin um"ra S&$ntului Apostol %etru. precum Pi prin Ptergarele apostolilor. &cea minuni@ Mai t$rLiu. 4umneLeu a s#$rPit minuni prin Om"rcmintea s&in'ilor. prin pm$nt de la morm$ntul lor. prin o"iectele lor personale@ Se s&in'ePte tot locul unde se a&l s&intele moaPte ale s&in'ilor@ S&$ntul Aasile cel Mare accentueaL &aptul c moaPtele s&in'ilor sfin esc locul! "ar i pe cei ce locuiesc acolo@ S&$ntul (oan Bur de Aur spune c Pi pra&ul care este pe s&intele moaPte este s&in'it Pi &ace minuni. iar alt s&$nt ne spune c Pi aerul care e deasupra s&intelor moaPte este s&in'it@ Aceste s&inte moaPte sunt mai #aloroase dec$t toate comorile din lume@ 5oarte &rumos o"ser# S&$ntul (oan Bur de Aur c> D!eea ce nu se poate spune despre "og'ie Pi aur. aceea Ons se poate a&irma
%agina 8G

despre moaPtele martirilor@ Aurul nu a putut niciodat s #indece de #reo "oal. nici s scape de moarte. Ons oasele martirilor pe am$ndou acestea le-au &cutE@ APadar. oriunde sunt pstrate sfinte moa<te, e/ist <i o 5ine"u&ntare spe"ial a lui :umnezeu@ !redinciosul. apropiindu-se de moaPtele s&in'ilor. simte gustul 8aiului@ Se interioriLeaL Pi e Ondemnat s-l cunoasc mai "ine pe s&$nt. s cerceteLe #ia'a lui. s ia eKemplu de la el Pi s Ol ai" ca model al #ie'ii lui@

3'. =u lo"uies" ai"i. >mi pla"e mult ai"i...

4up naPterea celui de-al doilea copil al nostru. On anul /00I. mi-au aprut niPte leLiuni On uter. care l-au Ongri)orat pe medicul meu@ A &ost ne#oie atunci de o mic opera'ie. ca s &ie #indecate@ :a opera'ie mi s-a luat pro" pentru "iopsie. al crei reLultat urma s #in dup c$te#a Lile@ %rin'ii noPtri Pi noi ne temeam &oarte tare@ :a noi acas a#eam o prticic din inima S&$ntului :uca@ 9n Liua c$nd a a#ut loc opera'ia. a #enit la noi soacra mea. care nu +tia c noi a#eam aceast "inecu#$ntare a S&$ntului :uca@ Ne-a spus atunci c a a#ut un #is ciudat. pe care nu putea s Ol eKplice@ Aisase c #enise la noi acas Pi c a #Lut iePind din camera noastr un doctor Onalt. "lond. care prea a &i de origine strin@ Soacra mea i-a spus s se aPeLe Pi l-a Ontre"at ner"dtoare> - 4octore. ce se Ont$mpl cu F@Q !e areQ

%agina 8J

*l a rspuns> - Nu are nimic@ 7 s se &ac "ine@ :-a Ontre"at din nou> - 4octore. cum a'i intrat OnuntruQ !ine #-a deschis uPaQ (ar el a rspuns> - *u locuiesc aici@ 9mi place mult aici@ Ne rugaserm. eu Pi so'ul meu. &oarte mult S&$ntului :uca +i am &ost cutremurat c$nd am auLit toate acestea@ (-am spus soacrei mele despre s&$nt Pi despre marea "inecu#$ntare pe care o a#em On casa noastr@ %e atunci citeam Pi cartea despre #ia'a S&$ntului :uca@ !$nd am terminat-o. a #enit Pi reLultatul"iopsiei. care era negati#@ 9i mul'umesc S&$ntului :uca pentru inter#en'ia sa minunat@

F@ :@. Atena

%agina 86

3*. :o"torul "are m3a &izitat a fost fntul !u"a

9n urm cu Pase ani am &ost &oarte gra# "olna# Pi eram pe punctul de a muri@ Nu m primeau la spitale. pentru c se considera c nu mai am nici o Pans@ 9n Liua aceea. rudele mele au hotr$t s mai Oncerce o dat la Spitalul Sotiria. spun$ndu-mi> - ,ai s mai &acem o ultim OncercareN 7 s Oi rugm s te primeasc@ 9n &inal m-au primit@ Am su&erit un stop cardiac Pi. pe c$nd stteam eu aPa. ca moart. cu ochii OnchiPi. a aprut On &a'a mea un doctor Onalt. cu haine al"e. care m-a pri#it intens mai mult #reme@ Apoi am deschis ochii Pi am continuat s Ol #d pe doctorul care m pri#ea@ !eea ce m-a impresionat &oarte mult erau ochii lui@ *rau ad$nci Pi pri#irea lui m-a ptruns p$n On su&let@ Am sim'it c m-a a)utat@ 9ntr-ade#r. dup aceasta mi-am re#enit@ M-am #indecat de "oala pe care o a#eam@ *u #oiam Ons s Ol gsesc pe doctor@ 8udele mele Omi spuneau> - 7are este doctorul cutareQ %oate e altul. cunoscutQ - NuN am rspuns@ A #enit pentru prima dat aici@ A trecut ce#a #reme@ M-am Ontors acas@ 9ntr-o Li a #enit la noi un preot Pi mia adus cartea cu #ia'a S&$ntului :uca@ :a Onceput nu am &ost atent la icoana lui@ Apoi Ons. c$nd am pri#it-o mai "ine. am On'eles c doctorul care m-a #iLitat la spital a &ost S&$ntul :uca@ 4a. S&$ntul :uca. cel care este Pi doctorN 9n'elege'i. pro"a"il. "ucuria Pi surprinderea mea@@@ !hiar Pi acum. dup ce au trecut trei ani (Ont$mplarea respecti# a a#ut loc pe /J noiem"rie /00/ . m cutremur c$nd Omi amintesc de ochii s&$ntului@ %ri#irea lui era s&$nt Pi ad$nc@ S&$ntul #a &i Ontotdeauna On inima mea@ 4@ Z@. Atena

%agina 87

3-. fntul !u"a a fost ai"i

%e 18 septem"rie /00J. &iului nostru. f@. i-au &ost Ldro"ite picioarele de o maPin pe care o conducea un strin@ Noi. prin'ii lui. eram pleca'i On interes de ser#iciu On 3anagra@ 9n&orma'i despre accident. am rmas Poca'i Pi imediat :-am chemat pe 4umneLeu s inter#in. s Ol a)ute pe &iul nostru@ 2n elicopter al ser#iciului medical de urgen' (*FAA a decolat urgent de la Atena spre :e#adia Pi l-a transportat pe copil la Spitalul de pediatrie@ 9ntre timp pierduse mult s$nge@ %rimele e#aluri ale echipei chirurgicale conduceau spre amputarea am"elor picioare@ *u Pi so'ia mea ne rugam. in#oc$nd harul 4umneLeului 3reimic. pentru a se do#edi grePit solu'ia pe care o anun'aser doctorii@ %u'in mai t$rLiu a #enit On sala de opera'ii directorul clinicii de ortopedie. B@Y@. pe care noi nu Ol cunoPteam Pi care a preluat de unul singur caLul copilului nostru@ 9n acel moment. 4umneLeu Ti-a &cut sim'it intens preLen'a Pi nu a permis amputarea am"elor picioare ale &iului nostru@ 4octorul ne-a in&ormat c i-a sal#at piciorul st$ng. dar piciorul drept a &ost amputat de la gleLn@ Noi. Ongri)ora'i. l-am Ontre"at> - 4octore. nu eKist pericol de cangren Pi de septicemieQ 8spunsul lui ne-a determinat s ne Ondreptm rugciunile spre 4umneLeu@ Acest doctor s-a luptat On sala de opera'ie cu ceilal'i doctori. care insistau s &ie amputate am"ele picioare ale copilului. dup cum am &ost in&orma'i mai t$rLiu@ Areme de o lun Ontreag. c$t a rmas &iul nostru On Sec'ia de 3erapie (ntensi# a Spitalului de copii Aglaia FiriaCou. au a#ut loc mai multe consilii medicale Pi destui doctori s-au Ondoit de hotr$rea doctorului B@%@ de a pstra piciorul. pentru c eKista pericolul de cangren@ 9n tot acest timp copilul a a#ut &e"r mare@

%agina 88

Au urmat opera'iile chirurgicale plastice la Spitalul de copii S&$nta So&ia@ Medicii de la sec'ia de reanimare. cardiologii. anesteLiPtii ne-au in&ormat c piciorul copilului nostru a &ost sal#at. dar c nu #a a#ea nici o &unc'ionalitate@ Aa a#ea un picior pe care Ol #a t$rO dup el@ %e /6 noiem"rie /00J. &iul nostru ne-a #or"it pentru prima dat despre prietenul lui. despre :uca. cel care l-a treLit dup opera'ie Pi i-a spus> - !onstantine. treLePte-te Pi du-te la mama taN !onstantin mai spunea> - S&$ntul :uca a &ost aiciN Aceasta se Ont$mpla dup &iecare opera'ie. dar noi consideram c eKist un doctor sau un asistent cu numele :uca@ (-am Ontre"at pe doctori Pi ne-au spus c On sala de opera'ii nu eKist nimeni cu numele de :uca@ :a urmtoarea opera'ie. c$nd din nou !onstantin ne-a spus c l-a #Lut pe S&$ntul :uca. noi l-am Ontre"at pe medicul-Pe& al sec'iei de chirurgie plastic. domnul N@Y@. despre aceasta. iar el a scos din "uLunarul cmPii lui medicale o iconi' a S&$ntului :uca doctorul@ Ne-a spus c la acesta se re&er !onstantin Pi ne-a con&irmat c S&$ntul :uca apare On multe situa'ii di&icile. cum este Pi cea a lui !onstantin@ %e acel s&$nt noi nu-l cunoPteam. iar doctorul ne-a recomandat cartea cu "iogra&ia lui@ !itind #ia'a lui. la o anumit pagin. !onstantin a #Lut &otogra&ia s&$ntului Pi a strigat tare> - Mam. acesta este prietenul meuN %reLen'a &ctoare de minuni a S&$ntului :uca a continuat@ 9n diminea'a 4uminicii 7rtodoKiei. piciorul copilului nostru a de#enit &unc'ional@ A Onceput s-Pi miPte chiar Pi degetele@ !$nd l-au #Lut doctorii. singurul lucru pe care l-au spus a &ost> - !onstantin este s&$nt@ S&$ntul :uca s-a artat &iului nostru de multe ori On sala de opera'ii (On timpul
%agina 89

celor aproape I0 de opera'ii. uPoare sau grele. pe care le-a &cut @ %e /7 martie i s-a artat Om"rcat cu hainele sale de doctor Pi cu #ePmintele arhierePti Pi i-a spus> - !onstantine. roag-te. iar eu o s te &ac "ineN :a Onceput. psihologii care l-au consultat pe copilul nostru au Oncercat s Ol Om"r"teLe@ (-au spus printre altele> - 3e #ei &ace "ine. Ons nu #ei putea s mergi. de eKemplu. cu "icicleta@ 9ns acum copilul chiar Pi &uge. se )oac Pi cu "icicleta. iar OnsntoPirea lui este minunat@ Su&erin'a. Ongri)orarea. chinul trupesc Pi su&letesc pe care le-am trit sunt nimic On &a'a preLen'ei minunate a lui ,ristos. prin intermediul S&$ntului :uca. cel care Ontotdeauna a)ut On ast&el de momente di&icile@@@

Z@ e@. :e#adia

30. :e "e nu am furat...

4omnul c@Z@. care e originar din 3hi#a Pi lucreaL On Atena. ne-a po#estit o Ont$mplare mai degra" haLlie pe care a trit-o Pi care are legtur cu S&$ntul :uca@ !u mult timp On urm cumprasem o maPin nou Pi o parcasem On &a'a

casei@ Merg$nd Ontr-o diminea' s Omi iau maPina. am #Lut c &usese spart@ ,o'ii au
%agina 90

deschis uPa. iar On maPin toate erau de-a #alma@ M-am g$ndit imediat c ho'ul a &urat radiocaseto&onul Pi orice altce#a a putut@ M-am consolat Ons cu g$ndul c nu a &urat maPina cu totul@ Am intrat On maPin +i am Onceput s caut@ Am constatat uimit c ho'ul Ontorsese pe dos ca"ina maPinii. Ons nu &urase a"solut nimic@ Am rmas nedumerit@ !e s-a Ont$mplat de a plecat ho'ul &r s ia nimicQ *Kista Ons Pi o eKplica'ie@ %e par"riL pusesem o icoan plasti&iat a S&$ntului :uca@ Misterul a &ost deLlegat dup c$te#a Lile@ 4in nou Ontr-o diminea'. merg$nd la maPina mea. am #Lut o h$rtiu' prins de Ptergtoarele de par"riL@ 7 lsase ho'ul OnsuPi@ Scria Ontr-o lim" greac neclar> DSunt ucrainean@ S&$ntul de pe geam e "un@ Nu am &urat maPina. pentru c miar &i &cut ruE@ Ast&el. datorit S&$ntului :uca. &urtul a &ost e#itat@@@

Z@. 3hi#a

%agina 91

#2. Peri"olul a fost 9nlturat

5iul nostru s-a Om"oln#it de ileus (ocluLie intestinal prin rsucire . On timp ce se a&la On 3oCio. la studii. Pi s-a dus de unul singur la spital. a#$nd dureri puternice de a"domen@ *ra disperat. iar doctorii de acolo se pregteau s-l opereLe. dac ocluLia nu se reLol#a de la sine@ *l era singur-singurel Pi numai o doctori' ortodoK de origine spaniol s-a dus s #or"easc cu doctorii. mediul de acolo &iind cu totul di&erit de cel din Brecia@ Noi. aici. nu puteam s &acem nimic altce#a dec$t s ne rugm@ 4up cum Pti'i. Ol iu"im pe S&$ntul :uca Onc de c$nd. &iind student. On anii 19J0. auLisem de el. pe c$nd Onc tria@ Am &ost Pi On Sim&eropol pentru el. a+a cum +ti'i@ !$nd am &ost in&ormat din cartea dumnea#oastr c este s&$nt al -isericii noastre. i-am &cut prima icoan din Brecia. pe care o am l$ng cea a s&$ntului meu ocrotitor. *#anghelistul :uca@ 8ugciunea pentru &iul meu s-a Ondreptat spre s&$ntul meu coleg (:uca . s reLol#e caLul acesta de ocluLie. din moment ce S&$ntul :uca a &ost chirurg@ 3imp de treipatru Lile l-am rugat &oarte mult. mai mult dec$t to'i. s O+i &ac@@@ trea"a@ 7cluLia s-a reLol#at@ fgpilul este "ine Pi noi am #enit la Mnstirea Sagmata pentru a-i mul'umi s&$ntului@ %e scurt. acestea s-au Ont$mplat@ Sla# lui 4umneLeu Pi S&$ntului doctor :uca cel din !rimeea. care este aPa de aproape de noi. Pi aici. Pi On at$t de Ondeprtatul 3oCioN (storia Ons nu s-a Oncheiat aici@ Nu a trecut mult timp Pi ocluLia a re#enit@ %$n On &e"ruarie /00/. &iul meu a &ost internat On spital de 11 ori@ M-am pl$ns S&$ntului :uca +i On &iecare Li am c$ntat cu r"dare %araclisul lui. pentru c On'elegeam c 4umneLeu a Ongduit aceast Oncercare pentru ca s se #indece copilul mai "ine@ %araclisul. la c$ntarea a 8-a. spune aPa> DS&inte. #indec su&letul meu cel chinuit Pi durerile Pi chinurile trupului meuE@

%agina 9/

Anul acesta se hotr$se s i se &ac &iului meu o laparotomie. ca s se a&le cauLa ocluLiei. eKist$nd Ons pericolul agra#rii ei On continuare. aPa cum ne-au anun'at cei mai mul'i doctori@ 9ns s&$ntul chirurg nu putea s m prseasc@ S&intele lui moaPte au rmas mai multe Lile On paraclisul spitalului Pi s-au &cut 4umneLeiasca :iturghie Pi %araclisul S&$ntului :uca On timp ce a#ea loc opera'ia &iului meu@ 4octorul *@F@ i-a cerut S&$ntului :uca s Oi Ondrume m$na spre a operaN 9ntr-ade#r. m$inile lui au gsit &oarte uPor pro"lema@ *ra uPor #iLi"il. Ons intestinul era rsucit@ 9n scurt timp pericolul a &ost Onlturat@ S&$ntul chirurg mi-a auLit rugciunea@ Aoia s Ol a)ute cu ade#rat pe copil@ Ti a &cut-o@ Acum #oi c$nta. drept mul'umire. Acatistul lui@

B@Y@. Atena pro&esor doctor

#1. 1inde"area unui o"+i

Nepo'elul meu. c$nd s-a nscut. a#ea o pro"lem la ochiPorul drept@ Su&erea mult@ :crima continuu. cu toate c Oi puneam picturi@ 4octorul ne-a spus c lcrimarea poate dura timp de Pase luni Pi apoi o s mai #edem ce &acem@ Atunci am tele&onat printelui A@ din S&$ntul Munte Athos Pi i-am #or"it despre pro"lema noastr@ %rintele A@ a #enit dup c$te#a Lile pe la noi Pi a adus Pi o prticic din moaPtele S&$ntului :uca@ 3o'i am sim'it un &ior datorit preLen'ei s&$ntului@ :-am rugat pe printele s "inecu#$nteLe cu s&intele moaPte ochiPorul micu'ului@ Ti. Ontr-ade#r. s&$ntul ne-a auLit@ 4in acel moment ochiul copilului a Oncetat s mai lcrimeLe@ !u a)utorul S&$ntului :uca. acum copilul nu

%agina 9I

mai are nici o pro"lemN *@e@. 3esalonic

#2. =ram un om demoralizat sufletete

%rima dat c$nd am auLit de S&$ntul :uca a &ost dintr-o crticic pe care a tiprit-o *ditura Stupul 7rtodoK@ Am &ost impresionat de #ia'a lui@ 3orturile lui din partea regimului comunist mi-au rnit su&letul@ 9n anul 198J. am a#ut o micoL la su"suori@ 5olosind deodorantul peste ali&ia analgeLic. am &cut alergie. care a persistat p$n On anul /00I c$nd. &olosind ap cald Pi clor pentru a spla prin cas. "oala a recidi#at Pi am a)uns On situa'ia de a nu mai suporta On Lona respecti# nici un spun@ Mona mirosea OngroLitor@ *ram demoraliLat cu totul@ 4e Ondat ce a)ungeam diminea'a la "irou. intram la toalet s pun un pic de ap pe ran. ca s pot s stau l$ng colegii mei@ Am mers la doctori Pi mi-au dat niPte ali&ii. dar degea"a@ 2ltima consulta'ie a &ost la Spitalul de "oli dermatologice din 3esalonic. unde un doctor mi-a spus> spun@ 4in &ericire. a &ost suportat de pielea mea@ M rugam On &iecare Li lui 4umneLeu s se gseasc o solu'ie pentru a Onltura mirosul ur$t@ Am uitat s # spun c a m ocupa atunci cu gtitul era pentru mine ce#a
%agina 9G

*u nu pot s O'i dau nimic altce#a pentru a &ace &a' mirosului ur$t dec$t un

eKtraordinar de greu@ !a s strecor macaroanele #ara tre"uia neaprat s port o hain de iarn. pentru c Pi a"urii m deran)au@ 9n iunie /00J. #isul meu de a #iLita Mnstirea Sagmata a de#enit realitate@ *ra s$m"t diminea'a@ :-am rugat pe S&$ntul :uca s Onlture Oncetul cu Oncetul mirosul ur$t Pi s Omi lase numai sensi"ilitatea &a' de a"uri@ 2n printe ne-a condus On %araclisul S&$ntului :uca@ %l$ng$nd. m-am atins de tot ce era acolo. creL$nd c #oi lua ast&el "inecu#$ntare@ :a ora 11 am plecat de la mnstire. Ontorc$ndu-ne On Fa#ala@ %e la ora 1G am a#ut primul indiciu c ce#a s-a Ont$mplat@ M splasem diminea' la ora 6 Pi. cu toate c transpirasem peste Li. nu miroseam@ Nu i-am spus nimic so'ului meu@ *ram tcut Pi mintea mea era concentrat la ceea ce era posi"il s se &i Ont$mplat> la minune@ Am a)uns dup-amiaL On Fa#ala Pi p$n seara t$rLiu nu am #rut s intru On "aie@ Aoiam s m con#ing c s&$ntul m-a ascultat@ Nu eKista nici un miros ur$t@ Aceasta este eKperien'a minunat pe care am a#ut-o din partea S&$ntului :uca@

4@ S@. Fa#ala

%agina 9J

#3. Am &enit s te operez

9n data de 1J ianuarie /006. dup-amiaL. a Onceput s m doar &oarte tare urechea dreapt@ 2n cunoscut de-al meu. care are mare e#la#ie la S&$ntul :uca. Omi dduse cartea cu #ia'a s&$ntului@ %rimul lucru la care m-am g$ndit a &ost s Ol rog pe S&$ntul :uca s m a)ute pentru c. On su&letul meu. Ol consideram un mare s&$nt@ (mediat mi-am pus o "ucat de #at On ureche. iar peste ureche am aPeLat o iconi' a s&$ntului. miam uns urechea cu ulei din candela lui Pi mi-am legat capul cu un "atic@ Am cerut s&atul unei cumetre de-a mea preoteas. doamna A@. dac tre"uie s m duc la #reun spital@ 9n &inal nu m-am dus@ !u toate c nu credeam c #oi dormi din cauLa durerilor puternice. m-am Ontins pe pat Pi am adormit@ Seara mi-a aprut On #is S&$ntul :uca. Om"rcat On #e+mintele lui arhierePti. 'in$nd On m$n un instrument medical care semna cu un ac lung de sering@ Alturi de el sttea On picioare un &rate duho#nicesc de-al meu. c@Y@. cel care Omi &cuse cadou cartea cu #ia'a S&$ntului :uca@ S&$ntul mi-a spus> - Sunt S&$ntul :uca Pi am #enit s te opereL@ Nu te teme. nu o s te doarN Apoi s-a Ontors ctre A@%@ Pi i-a spus> - ,ai s #eLi cum o s &ac opera'ia@ A introdus seringa On urechea mea@ Am sim'it cum Omi strpunge urechea. dar nu m-a durut@ 4iminea'a. c$nd m-am treLit. nu m mai durea. dar #ata era plin de puroi@ 4up aceea am &ost On #iLit la un doctor 78:. domnul A@B@. care m-a consultat@ A descoperit c timpanul era per&orat Pi m-a diagnosticat cu otit mi)locie acut@ Apoi m-a Ontre"at>
%agina 96

- 4oamn. cine #-a operatQ !hirurgul care a &cut opera'ia este un maestruN (-am rspuns> 4octore. pentru c #d c a#e'i o icoan On "iroul dumnea#oastr.

Onseamn c sunte'i credincios@ 4e aceea. # #oi po#esti ce mi s-a Ont$mplat@ (-am eKplicat ce mi s-a Ont$mplat On noaptea precedent. i-am #or"it despre S&$ntul :uca Pi i-am druit o carte cu #ia'a lui Pi o iconi'@ 4octorul m-a creLut@ Mi-a dat anti"iotice Pi mi-a spus c este o Ont$mplare &ericit c a iePit puroiul. pentru c puteam s Omi pierd auLul@ 4up o sptm$n. doctorul m-a consultat din nou Pi mi-a spus c nu mai a#eam nici o pro"lem@

S@ Y@. Atena

%agina 97

##. (oa<tele sfin$ilor

!institele moaPte ale s&in'ilor martiri erau considerate de ctre comunit'ile crePtine ca &iind mai de #aloare dec$t pietrele pre'ioase. erau aPeLate On s&intele "iserici Pi erau pLite ca niPte comori unice@ :a ani#ersarea unui martir. crePtinii &ceau mare sr"toare. pentru a-l cinsti@ 9n cadrul acestei sr"tori. citeau despre iL"$nLile martirilor Pi erau rostite cu#inte de laud de ctre predicatorii comunit'ilor crePtine@ Adesea. deasupra mormintelor martirilor erau construite "iserici numite martirii. crora li se ddea numele mucenicului pe care Ol cinsteau@ :a ani#ersarea praLnicului martirului. to'i credincioPii #eneau la "iseric. spre a &i ludat 4umneLeu Pi a &i cinstit de ctre ei martirul care &usese sl#it de 4umneLeu (con&orm spuselor S&$ntului (oan Bur de Aur. Pre"ic la sr#toarea Sfntului $ulian @ S&$ntul Aasile cel Mare su"liniaL c> DMoaPtele s&in'ilor sunt #rednice de cinste Pi oricine se apropie de moaPtele unui s&$nt primePte o anumit putere de s&in'ire de la harul care se gsePte On trupul s&$ntului. pentru c este cinstit Onaintea 4omnului moartea cu#ioPilor :uiE@ 4e asemenea. S&$ntul (oan Bur de Aur spune> D4umneLeu i-a Ompr'it cu noi pe martiri> su&letele lor le-a luat *l. iar trupurile lor ni le-a dat nou. aPa Onc$t s a#em s&intele lor moaPte ca pe o continu aducere aminte a #irtu'iiE@

S&$ntul Nectarie. Mitropolitul %entapolisului. Stu"ii "espre sfin ii lui %umnezeu

%agina 98

#%. fintele moa<te

S&intele moaPte sunt cea mai mare do#ad a #ie'ii celei noi pe care a adus-o On lume ,ristos@ 4e aceea tre"uie s ne Onchinm lor cu e#la#ieU s le srutm rug$ndu-neU s cerem a)utorul s&in'ilor noPtriU s luptm contra rului On #ia'a noastr duho#niceasc. pentru c harul necreat al lui 4umneLeu lucreaL Pi prin intermediul moaPtelor s&in'ilor. propor'ional cu starea noastr duho#niceascU s purtm de gri) ca. prin toate mi)loacele pe care ni le o&er -iserica noastr. s de#enim Pi noi s&in'i. adic s &acem trupul nostru s &ie s&inte moaPte. cu harul lui 4umneLeu@

(erothei. Mitropolitul de Na&paCtos Pi S&@ Alasie

%agina 99

#'. :in moment "e ai fost la fntul !u"a, la mine de "e ai mai &enit?

Scriu aceast scrisoare Pi o depun la Mnstirea Sagmata din Aiotia. ca mrturie a minunii pe care a &cut-o cu mine S&$ntul :uca 8usul. Arhiepiscopul Sim&eropolului@ %o#estirea mea e urmtoarea> On noiem"rie /006. ochiul meu drept a Onceput s lcrimeLe continuu. m durea Pi iePea puroi din el@ Am &ost consultat de un chirurg o&talmolog &oarte "un. pro&esor uni#ersitar On *galeo. iar diagnosticul dat de el a &ost c. dintr-un moti# patologic. din cauLa unui micro". canalul lacrimal se "locase@ 4octorul mi-a eKplicat c aceast a&ec'iune la #$rsta mea este &oarte rar Pi a Oncercat la Onceput s m #indece cu un anti"iotic puternic Pi cu picturi o&talmologice (#$rsta mea este de GJ de ani @ 4e #reme ce pro"lema persista. mi-a &cut o deschidere a canalului lacrimal cu un ac special@ Mi-a spus c nu risc s m opereLe. pentru c opera'ia aceasta este grea Pi eKist I0-G0] Panse ca On #iitor pro"lema s reapar@ 4esigur. am &ost Pocat s constat c o ast&el de pro"lem. On Lilele noastre. Oi depPePte Pi pe oamenii de Ptiin' &oarte "uni (pentru c am consultat Pi un al doilea doctor. care mi-a spus acelaPi lucru . On timp ce opera'iile pe cord Pi altele au de#enit o rutin@@@ Situa'ia mea s-a ameliorat dup trei sptm$ni Pi m-am liniPtit@ 9n decem"rie /007. Onainte de sr"toarea NaPterii 4omnului. pro"lema a aprut din nou. mai puternic@ Am &ost din nou la doctor. care a prut nedumerit. spun$nd c nu se aPtepta s #ad aceeaPi pro"lem mai de#reme de cel pu'in J-7 ani. a#$nd On #edere deschiderea de canal +i tratamentul care mi se &cuser@ A Oncercat s deschid din nou canalul lacrimal cu un instrument special. din
%agina 100

ochi co"or$nd spre nas. dar de data aceasta nu a a#ut succes. pentru c. din cauLa &legmonului. canalul se Onchisese cu totul@ A#eam dureri mari On timpul procedurii de deschidere a canalului@ Am luat anti"iotic. dar On seara de Anul Nou durerile. lacrimile care curgeau Pi puroiul a)unseser la apogeu@ %l$ngeam@ *ram disperat. nu puteam s triesc aPa toat #ia'a@ 8iscam s &iu operat din nou@ Sunt om cu picioarele pe pm$nt. sunt pctos. cu grePeli Pi patimi@ 9ns On inima mea. Onc de mic copil. 9l am ca 4omn Pi 4umneLeu pe (isus ,ristos. Oi am pe Maica 4omnului Pi pe s&in'ii noPtri@ Nu am Oncetat s cer. On rugciunea mea. mila :ui@ 9n acele Lile (dup Anul Nou din /008 mi-a &ost dat spre citire #ia'a S&$ntului :uca 8usul@ 4e Ondat ce am luat cartea On m$n. ca +i cum a+ &i &ost Onsetat s Ol cunosc. am citit-o. am &ost impresionat Pi am citit %araclisul S&$ntului :uca@ :-am citit cu tot su&letul Pi l-am rugat pe s&$ntul cu credin' s m #indece. am creLut On el. din moment ce. pe l$ng altele. S&$ntul :uca era mare descoperitor al tratamentului in&ec'iilor piogene (care determin producerea puroiului @ A doua Li. ochiul meu continua s &ie Ontr-o stare )alnic Pi &oarte o"osit dar. On timp ce citeam %araclisul S&$ntului :uca. am sim'it o m$ncrime On col'ul ochiului Pi l-am Onchis@ Ti atunci. o. ,ristoase al meu. o. S&inte al meu. am sim'it c Onghit puroi@ 7chiul sa deLum&lat imediat. lacrimile s-au oprit. la &el Pi durerile. totulN Minune - mare minuneN Am pl$ns de "ucurie Pi am mul'umit S&$ntului :uca Pi 4omnului ,ristos pentru inter#en'ie@ M-am dus imediat la doctor Pi. &r s Oi spun nimic. m-a consultat la aparate@ Aerdictul a &ost> acest ochi (cel #indecat era mai sntos dec$t st$ngul@ 4e necreLutN #edere medicalN
%agina 101

*ste eKclusN a spus doctorul@ APa ce#a nu se Ont$mpl@ Nu am putut s

deschid canalul lacrimal cu acul Pi acum s-a deschis singurQ Nu se eKplic din punct de

Atunci i-am eKplicat Ont$mplarea cu s&$ntul Pi i-am spus c dac #rea s m cread. e "ine@ 4ac nu. nu@ 8spunsul lui a &ost> #indecatN 4up cinci luni. sunt per&ect sntos@ Sl#it s &ie numele lui 4umneLeu Pi al S&$ntului :ucaN 4ragi prieteni. s&$ntul acesta este un ade#rat &ctor de minuni Pi alearg repede la omul care Ol cheam din su&let@ *ste imposi"il s uit #reodat aceasta Pi mereu #oi citi %araclisul lui Pi Oi #oi mul'umi@ 4e asemenea. On multe pro"leme ale mele Pi ale &amiliei mele ne-a a)utat c$nd l-am chemat. &ie c au &ost pro"leme mari sau mici@ 9ns pentru mine toate inter#en'iile lui sunt minunateN 4in moment ce te-ai dus la S&$ntul :uca. de ce ai mai #enit la mineQ 3e-ai

B@ N@. ,aidari

%agina 10/

#*. @stori" al "elei de3a doua sar"ini

!a Pi la prima sarcina. Pi la cea de-a doua. medicul i-a recomandat so'iei ca din a 11-a p$n On a 1G-a sptm$n de sarcin s &ac testul de translucen' nucal WanaliL care msoar grosimea pliului su"cutanat dintre piele Pi 'esuturile moi care acoper coloana #erte"ral a &tului la ni#elul regiunii cer#icale posterioareX. o analiL prin care se pot #edea e#entualele dis&unc'ionalit'i ale &tului. crora. odat cunoscute. li se pot &ace &a' On mare msur imediat dup naPterea lui@ Aceast analiL poate o&eri Pi alte in&orma'ii despre &t. care au legtur cu posi"ile dis&unc'ionalit'i ra'ionale sau de&ormri care s Ol Onso'easc pe copil Ontreaga lui #ia'@ 4esigur. toate aceste in&orma'ii rm$n necon&irmate p$n se naPte copilul@ 4e aceea. ele sunt Onso'ite de anumite reLer#e. mai mici sau mai mari. On &unc'ie de msurtorile din timpul analiLei@ APadar. pe 9 octom"rie /006 ne a&lam la Maternitatea AleKandra. On sec'ia de control prenatal. unde se &ac aceste analiLe@ *ram On sala de aPteptare Pi aPteptam reLultatele@ So'ia mi-a spus c On timpul analiLei a #Lut pe &e'ele doctorilor o anumit Ongri)orare Pi c OPi concentrau aten'ia asupra unei anumite msurtori@ 9ntr-ade#r. d$nduni-se reLultatele. am &ost chema'i Ontr-un loc special s ni se spun c eKist o anumit pro"lem On legtur cu sarcina@ 8eLultatele analiLei ecogra&ice erau acestea> translucen' nucal crescut (G./ mm care. On coro"orare cu analiLa de s$nge corespunLtoare care a#usese loc pe 1/ octom"rie /006. inducea posi"ilitatea de 3risomia /1 (anomalii anatomice. "oal de inim P@a@ 1>I09 Pi 3risomia 1IH18 (anomalii cromoLomiale. sindromul 47hN 1>G7@

%agina 10I

%entru specialiPti aceste reLultate erau &oarte gra#e Pi ne-au spus s ne g$ndim la o Ontrerupere de sarcin@ 4e asemenea. ginecologul care o a#ea su" o"ser#a'ie. c$nd iam spus c nu se pune pro"lema s &ac a#ort. ne-a eKplicat c ne asumm un mare risc Pi c Pansele copilului ca s se nasc sntos oscilau Ontre I0 Pi G0]@ Ne-au mai spus c. dac #om &ace amniocenteL Wmetod modern de detectare. On timpul sarcinii. a anomaliilor Pi a "olilor genetice ale copiluluiX. #om Pti sigur dac pruncul #a a#ea sau nu sindromul 47hN. eKist$nd Ons 10] pericol de a#ort spontan On urma acestei analiLe@ Am decis c nu o #om &ace Pi c nu ne intereseaL s a&lm de acum dac &tul are #reo pro"lem sau nu@ Ast&el. a doua sarcin a so'iei a do"$ndit un caracter special. care a#ea drept element principal c$t de mult credem sau nu On %ronia Pi On planul lui 4umneLeu@ 4iscut$nd aceast pro"lem cu un preot. acesta ne-a trimis la un alt doctor. al crui nume era :uca@ AiLit$nd locul unde se a&l S&$ntul :uca (la Mnstirea Sagmata . ne-am hotr$t s Oi cerem a)utorul Pi s Ol lsm pe el s preia des&Purarea pe mai departe a sarcinii@ :a s&atul prin'ilor din mnstire. so'ia mea "inecu#$nta On &iecare sear cu ulei de la candela s&$ntului partea corpului unde era gLduit copilul Pi a#ea Ontotdeauna cu ea. p$n a nscut. o "ucat de material care a &ost atins de moaPtele s&$ntului@ Sarcina se apropia de termen@ 9n timpul #iLitei noastre la doctor. el ne-a spus c ecogra&iile artau normal. dar se putea Ont$mpla oric$nd ce#a nepre#Lut@ 4esigur. la aceste ecogra&ii nu se pot #edea nici &unc'iile ra'ionale Pi cere"rale. nici unele posi"ile mal&orma'ii ale &tului@ Milele au trecut Pi so'ia a nscut o &eti' per&ect sntoas@ %oate c acest lucru nu preLint acum un interes deose"it. nici nu are la "aL #reo inter#en'ie a S&$ntului :uca@ !unosc$nd Ons c On #ia'a noastr nici un e#eniment nu este Ont$mpltor Pi c toate se s#$rPesc su" %ronia lui 4umneLeu. &aptul c pruncul nostru s-a nscut pe 1G aprilie (Liua de naPtere a S&$ntului :uca . dup ce so'ia mea de)a intrase On luna a 10-a a sarcinii.
%agina 10G

constituie pentru noi o do#ad a aprrii. a gri)ii Pi a inter#en'iei s&$ntului@

%rintele ,@ B@. ,alCida

#-. Opera$ie du5l

9n numrul II al re#istei D*#riClidonaE. la pagina 8. am citit cu surprindere men'ionarea #indecrii unui ochi prin inter#en'ia minunat a S&$ntului :uca. doctorul Pi cercettorul academic din !rimeea@ Mi-a amintit aceasta de un lucru care s-a Ont$mplat Pi On caLul umilei mele persoane Pi pe care m-am &erit s Ol spun altora p$n acum. cu at$t mai mult On mod pu"lic@ 9ns rugmintea dumnea#oastr din re#ist. de a Onregistra orice Ont$mplare similar. care a &ost trit de noi. cu scopul de a-i Ontri duho#nicePte pe to'i &ra'ii On ,ristos care au e#la#ie la acest s&$nt contemporan. m o"lig s &ac aceast smerit trecere On re#ist. ca mul'umire plin de e#la#ie &a' de S&$ntul :uca Pi spre sla#a 4omnului nostru (isus ,ristos@ 3imp de Lece ani am &ost chinuit On chip inimagina"il de o a&ec'iune a ochiului st$ng. din cauLa apari'iei succesi#e a unor ulcioare pe pleoapa superioar Pi pe cea in&erioar@ Au urmat dou inter#en'ii chirurgicale la Spitalul de o&talmologie din Atena. &cute de cei mai "uni doctori de acolo. Pi a treia opera'ie radical. On iunie 1997. la Spitalul general de stat din Atena. &cut de ctre con&eren'iarul uni#ersitar 4@ Y@. specialist On ast&el de caLuri@ 8eLultatul a &ost urmtorul> ulciorul s-a #indecat. dar am
%agina 10J

rmas cu o patogeneL permanent Pi cu sensi"ilitate Onso'it de o OnroPire intens Pi de lcrimarea ochiului@ 4e atunci am &ost la 1/ o&talmologi specialiPti Pi directori generali ai unor clinici de o&talmologie. precum Pi la medici de la spitalele (poCratio. de la cel general de stat. de la Sismanogleio etc@ !hiar Pi la :ondra am a)uns. cu ocaLia unui simpoLion 'inut acolo. cu a#iLul de specialitate din partea tuturor medicilor care m consultaser. c a&ec'iunea este permanent din cauLa unei inter#en'ii chirurgicale grePite Pi c nu eKista tratament pentru ea@ %entru alinare &oloseam doar cunoscutele picturi pentru ochi@ 9ns. pentru c "tr$ne'ea nu #ine singur. o alt "oal. de data aceasta la intestinul gros. m-a condus la numeroase consulta'ii Pi la opera'ii la !linica uni#ersitar a Spitalului *#ghenidio. trec$nd prin su&erin'e Pi dureri@ Atunci mi-am amintit de cartea &ostului meu coleg de Pcoal Pi prieten. printele Nectarie Antonopoulos. stare'ul Mnstirii Sagmata. despre S&$ntul :uca doctorul. carte pe care o citisem de cur$nd@ (-am tele&onat printelui Pi l-am rugat s &ac o rugciunea pentru mine ctre S&$ntul :uca. pentru ultima mea a&ec'iune@ *l. plin de respect Pi de dragoste. mi-a #iLitat &amilia cu s&intele moaPte ale S&$ntului :uca Pi a &cut %araclisul s&$ntului chiar On &a'a mea@ 4up plecarea printelui. &iind impresionat de cele Ont$mplate. m-am retras Pi. On tain. &r s m #ad ceilal'i. m-am uns cu ulei din candela s&$ntului Pi m-am Onsemnat cu crucea s&$ntului. aPa cum Omi spusese printele Nectarie. peste p$ntece Pi la ochi. rug$ndu-l pe S&$ntul :uca s caute spre smerenia mea@ :a urmtoarea mea #iLit la clinic. intestinul era curat. iar "iopsia polipilor eKtraPi a &ost negati#@ Am dat sla# lui 4umneLeu Pi am sim'it ne#oia s Ol #iLiteL pe s&$nt la Mnstirea Sagmata Pi s Oi mul'umesc. lucru pe care l-am On&ptuit la Onceputul lunii octom"rie. anul trecut@ %reocupat de pro"lema intestinului. care m neliniPtea Pi m stp$nea On totalitate. dup cum se poate On'elege. uitasem cu totul de "oala ochiuluiU aPadar. Ontr-o Li. un prieten de-al meu. uit$ndu-se la mine cu aten'ie. m-a Ontre"at cum s-a Ont$mplat de mi s-a #indecat ochiul@ Am &ost uimit Pi am rspuns On mod spontan c nu

%agina 106

Ptiu ce s-a Ont$mplat@ 9ns Onuntrul meu ce#a Omi spunea despre legtura dintre #iLita S&$ntului :uca On casa noastr Pi #indecarea ochiului. eKact aPa cum se men'ioneaL On ultimul numr al re#istei dumnea#oastr@ 3re"uie s mrturisesc c. dePi sunt mem"ru acti# al -isericii. nu sunt deloc nai# On legtur cu ast&el de su"iecte de #indecri minunate@ Mai mult dec$t at$t. nu m consider #rednic pentru o ast&el de legtur cu harul lui 4umneLeu@ 3oate le #d cu ochi critic +i. ca teolog. m strduiesc s le interpreteL din punct de #edere teologic Pi duho#nicesc@ (at Ons c uneori e#enimentele ne surprind Pi ne anuleaL ra'ionalismul. conduc$ndu-ne la o On'elegere Pi o trire real a credin'ei noastre. de data aceasta Ontr-o alt direc'ie. cea a harului lucrtor al lui 4umneLeu nu numai ctre lumea duho#niceasc Pi spre su&letul nostru. ci Pi ctre "oala trupului nostru@ !u mult dragoste Pi cu sentimente de prietenie. un smerit credincios Pi pro&esor uni#ersitar onori&ic@

B@ Y@. Atena

%agina 107

#0. (inuni 3 &inde"ri

Multe su&lete Ondurerate. mul'i su&erinLi cu "oli incura"ile #in la s&intele locuri de pelerina) cu nde)dea #indecrii Pi acolo aud On tain cu#intele> DS-'i &ie 'ie dup credin'a taNE@ Minunile care se petrec On &iecare Li sunt nenumrate@ SinaKarele S&intei noastre -iserici sunt pline de ast&el de #indecri minunate@ Ti s nu &ie considerate acestea eKagerri sau po#ePtiN 9n istoria -isericii s-au petrecut mult mai multe minuni dec$t cele cunoscute On mod pu"lic@ 7 do#ad c ele s-au Ont$mplat cu ade#rat e realitatea de astLi@ Sunt &oarte numeroase minunile care se petrec astLi@ 4ac 'ara noastr are 100 de spitale. -iserica lui ,ristos are 1000@ 9n acestea se #indec nu numai "oli ale trupului. ci Pi ale su&letului@ ,ristos este acelaPi ieri. astLi Pi On #eci@ 4e aceea Pi harul :ui se o&er On chip "ogat Pi cu drnicie tuturor ortodocPilor e#la#ioPi din toate #remurile@ %e calea #ie'ii lui. autorul acestor r$nduri a #Lut multe minuni@ A #Lut. nu a auLit@ 4ar Pi #oi to'i. cei care a#e'i r"dare Pi citi'i acest teKt. a'i #Lut multe minuni@ %oate c nu # #in On minte On aceast clip@ %oate c sunt ascunse su" gri)ile acestei #ie'i@ %oate c e o grePit lips de credin'@@@ poate@@@ poate@ Sunt sigur c acum #-a'i amintit@@@ 4ar. desigur@@@ Atunci c$nd am &ost "olna#@@@ atunci c$nd copilul meu@@@ 3o'i a'i #Lut minuni@ * su&icient s a#em antene sensi"ile@ ,arul lui 4umneLeu nu este seism. nu este &oc. nu este #$nt din nord@ *ste adiere &in Pi este necesar o delicate'e a inimii ca s Ol sim'i@ Se naPte On mod logic Ontre"area> tre"uie neaprat ca cine#a s mearg la mnstire sau la #reun loc de pelerina) pentru a se petrece o minuneQ Nu. desigur@ Minunea se Ont$mpl On tot locul stp$nirii 4omnului@ *Kist Ons Pi anumite locuri de re#rsare a harului@ 4omnul Pi 4umneLeul nostru putea s Ol #indece deplin pe or"ul din naPtere@ 9ns *l l-a trimis s se spele la scldtoarea Siloam@ Ti. spl$ndu-se. a #Lut@ 4in
%agina 108

aceast Ont$mplare Pi din multe altele se #dePte &aptul c eKist niPte locuri s&inte unde harul lui 4umneLeu se mani&est mai a"undent@ 4e asemenea. e important Pi trecerea pe care o au s&in'ii Onaintea 4omnului@ S&intele lor moaPte sunt iL#or de s&in'ire Pi de #indecare@ !hiar Pi pra&ul de pe s&intele moaPte &ace minuni@ !hiar Pi morm$ntul lor gol@ !e i-a spus S&$ntul 3eodor 3iron. c$nd s-a artat On #is unei #du#e care cu lacrimi a udat de )ur-Ompre)ur "iserica luiQ S&$ntului Sa#a@ 9n locurile de pelerina) eKist s&inte icoane. care sunt s&in'ite de-a lungul #eacurilor Pi do#edite ca &iind &ctoare de minuni@ *Kist prin'i #enera"ili. ale cror rugciuni sunt ascultate Pi. ca urmare a lor. #ine #indecarea@ *Kist rugciunile comune ale tuturor. care de#in maPinrii de asediu pentru a cuceri Pi a re#rsa mila dumneLeiasc@ Am Ont$rLiat s Ol aduc pe copilul tu [copilul #du#ei era scla# Ontr-o

oPtire strin Pi nu credea On 4umneLeu !el ade#rat ] pentru c eram la Onmorm$ntarea

Arhimandritul 4ositei. Mnstirea 3atarnis din *#ritania. On Bhidul pelerinului ortodoK@

%agina 109

%2. :in 4ermania la )+i"ago

M numesc B@4@ *ra On 17 ianuarie /007. pe atunci locuiam On Bermania@ A#eam un magaLin On oraPul 4etmolt@ %rietenul meu. 3h@ B@. se a&la On !hicago Pi se pregtea s #in On Brecia@ 9n a)unul plecrii lui. a sim'it dureri puternice On Lona a"domenului@ A &ost transportat la spital Pi doctorii i-au &cut o in)ec'ie cu mor&in. ca s se liniPteasc. pentru c durerea era OngroLitoare. Pi apoi i-au &cut analiLele@ So'ia lui mi-a dat tele&on Pi mi-a spus c 3h@ se a&l la spital Pi su&er@ Mi-a cerut s m rog pentru el@ 9n Liua aceea. au #enit la mine. la magaLin. niPte prieteni de-ai mei din Brecia si mi-au adus %araclisul S&$ntului :uca +i icoana lui@ *u nu Ol cunoPteam pe s&$nt@ %rietenii mei mi-au #or"it despre el@ 9n timp ce #or"eam. a tele&onat so'ia lui 3h@ *u. a"solut spontan. &r s m g$ndesc prea mult. i-am spus> 8usia@ Nu Ptiu cum mi-a #enit s spun asta. dar eKact aPa s-a Ont$mplat@ So'ia lui a creLut aPa de mult ceea ce i-am spus. Onc$t s-a dus la spital Pi l-a Ontre"at pe so'ul ei> - !e &aci. 3h@Q - M doare &oarte tare@ %rietenul tu. 4@. din Bermania. mi-a spus c O'i #a trimite un nou s&$nt din Spune-i lui 3h@ s stea liniPtit@ 7 s Oi trimit On seara asta un nou s&$nt din

8usia@ 7are a a)unsQ - 3e rog. las-m cu durerile meleN Nu a trecut nimeni pe aici@ 9ntre timp. eu mi-am cerut scuLe de la prietenii mei Pi am urcat On apartamentul nostru. care este deasupra magaLinului@ Acolo am citit pentru prima dat %araclisul S&$ntului :uca Pi l-am rugat s mearg On America Pi s Ol a)ute pe 3h@
%agina 110

A doua Li diminea' 3h@ mi-a tele&onat si mi-a spus> - !e legtur ai tu cu s&in'ii din 8usiaQ Nu am On'eles ce #rea s spun@ 3h@ a continuat> 5rate. ieri s-a petrecut o mare minune@ M-a #iLitat OnsuPi S&$ntul :uca@

%urta halatul al" de doctor@ A #enit l$ng mine Pi eu credeam c este unul dintre doctorii spitalului@ :-am Ontre"at> - 4octore. ce dorePtiQ alin durerile@ M-a atins pe a"domen Pi imediat au Oncetat durerile@ %$n atunci eram Ondoit de durere@ S&$ntul a plecat. iar eu m-am ridicat. le-am spus doctorilor c sunt "ine Pi c plec@ 4octorii mi-au spus> - !e &aci. ePti ne"unQ *u am insistat Pi ei m-au pus s semneL c plec din spital pe propria rspundere@ 3h@ a luat "ilet de eKternare Pi a doua Li a plecat On Brecia@ A)ung$nd On Atena. s-a dus la Mnstirea Sagmata Pi i-a mul'umit S&$ntului :uca@ Sunt S&$ntul :uca. doctorul din 8usia. Pi m-a trimis 4@ din Bermania s O'i

B@4@. Falam"aCa

%agina 111

%1. finte !u"a, a6ut3m s >l iu5es" pe :umnezeu a<a "um >l iu5e<ti tu8

Numele meu este Maria F@ %rin aceast scrisoare aP #rea s eKprim recunoPtin'a Pi mul'umirile mele ctre S&$ntul :uca. pentru minunea care s-a petrecut On umila mea #ia'@ 9n anul /008 a &ost ne#oie s &ac o opera'ie speci&ic &emeiasc la Spitalul MetaKa din oraPul %ireus@ 3re"uia s iau o anumit hotr$re pe propria rspundere cu pri#ire la opera'ie@ 9ntotdeauna m-am rugat lui 4umneLeu Pi s&in'ilor pentru &iecare pro"lem a mea. Ons niciodat nu m-am lsat cu totul la mila :ui Pi eram chinuit de pu'ina mea credin'@ 9n urm cu trei ani. am citit cartea cu #ia'a S&$ntului :uca Pi am &ost impresionat de )ert&a lui ca doctor Pi de chinurile prin care a trecut On #ia'@ 9n perioada dinainte de opera'ie m-am rugat mult lui 4umneLeu Pi S&$ntului :uca. in#oc$nd calitatea sa de chirurg. pentru hotr$rea pe care tre"uia s o iau@ A &ost singura dat On #ia'a mea c$nd mi-am Oncredin'at cu totul pro"lema mea S&$ntului :uca@ 9n a)unul opera'iei. spuneam> DS&inte al meu. Ptiu c tu Ol #ei lumina Pi Ol #ei cluLi pe doctor@ Aei &i On sala de opera'iiE@ Sim'eam pentru prima dat aceast credin' Pi siguran'@ 9n acelaPi timp. unchiul meu. printele 4@. care este stare'. a &cut %araclisul S&$ntului :uca@ %e 11 noiem"rie /008. diminea'a. m-au dus la opera'ie@ !$nd m-am Ontins pe masa de opera'ie a#eam palpita'ii@ A #enit anesteLista. Ompreun cu trei asistente. pentru anesteLie@ 4in cei a&la'i On sala de opera'ii o cunoPteam doar pe anesteList. care Omi luase istoricul medical cu o sear Onainte@ %entru c eram stresat. mi-a spus s m liniPtesc. asigur$ndu-m c totul #a &i "ine@ 9n acel moment a intrat On sal un doctor Om"rcat On haine chirurgicale@ %ri#irea lui era at$t de insistent Pi de intens. Onc$t mi-a sgetat inima Pi nu o #oi uita niciodat@ M-am mirat pentru un moment de c$t m comptimePte acest
%agina 11/

doctor. cci m pri#ea aPa de insistent@ Atunci am auLit-o pe anesteList c Ol Ontrea"> - 4umnea#oastr cine sunte'iQ Nu # cunosc@ 4octorul cel necunoscut nu Pi-a spus numele. ci doar a rspuns> - Am #enit pentru opera'ia acestei &ete@ M-a impresionat c$t de &amiliar s-a re&erit la mine@ 4up pu'in timp anesteLista a Ontre"at din nou> - A rog. cine sunte'iQ 4octorul a repetat rspunsul> - Am #enit pentru opera'ia acestei &ete@ Atunci doctori'a s-a Ontors spre mine Pi m-a Ontre"at> 9l cunoaPte'iQ *ste #reo rud de-a dumnea#oastr doctor. pe care l-a'i

chemat s #in pentru a urmri opera'iaQ - Nu - am spus - nu Ol cunoscN M-a Ontre"at dac este rud cu mine pentru c doctorul mi se adresa &oarte &amilial Pi acest lucru a nedumerit-o@ AnesteLista a Ontre"at din nou. a treia oar> sunte'i aiciQ 8spunsul a &ost acelaPi> - Am #enit pentru opera'ia acestei &ete@ 5r alt eKplica'ie. a spus ce#a On Poapt. ce nu am auLit eKact. Pi a plecat@ *u Ons m-am liniPtit Ontru totul Pi palpita'iile au Oncetat@ (*ste Ptiut c S&$ntul :uca Oi s&tuia pe doctori s Ol a)ute pe "olna# s se liniPteasc@ 9ntre altele. scrie On cartea despre #ia'a sa>
%agina 11I

Aceast opera'ie este pre#Lut pentru doctorul A@ 4umnea#oastr de ce

D7mul se teme Pi este disperat. inima lui tremur de emo'ie@@@ 4e aceea. tre"uie nu numai s Oi calma'i inima cu cam&or sau cu digulen. ci tre"uie Pi s Ol scpa'i pe "olna# de stres Pi de greutatea su&leteasc@@@E 9n acea clip nu am On'eles c era S&$ntul :uca@ 4octori'a Pi asistentele au interpretat preLen'a lui spun$nd> 7 &i &cut #reo grePealQ 3re"uia s mearg la #reo alt opera'ieQ 7are nu

Ptia la ce sal de opera'ie tre"uia s meargQ 9n &inal a continuat procedura de anesteLie. s-a &cut opera'ia Pi totul a mers "ine@ :a s&$rPit. doctorul i-a spus so'ului meu c a &cut mii de opera'ii. Ons pentru prima dat a operat aPa de uPor Pi de calm. de parc m$inile lui lucrau singure@ Ti. cu toate c inten'iona s scoat tot uterul. nu a &ost ne#oie de aPa ce#a@ !$nd m-am treLit Ons. am On'eles c m #iLitase S&$ntul :uca@ *ram sigur de asta@ Am cerut s Omi trimit cartea cu #ia'a lui la spital@ Am deschis-o Pi. cu team. cu un sentiment pe care nu pot s Ol descriu. i-am recunoscut &a'a On &otogra&ia de pe c$nd era doctor-director al Spitalului din %eresla#l MalesCi. On 1910@ 9i mul'umesc &ier"inte Pi din toat inima S&$ntului :uca@ A)utorul pe care mi la acordat mie a &ost mult mai mare dec$t sntatea mea trupeasc@ A scos din inima mea spinul pu'inei credin'e pe care Ol a#eam de at$'ia ani@ Am On'eles c minunea se s#$rPePte asupra omului numai c$nd acesta OPi Oncredin'eaL cu totul su&letul lui 4umneLeu@@@

4up c$te#a Lile. am urcat cu so'ul meu la Mnstirea Sagmata. ca s Oi mul'umim S&$ntului :uca@ *ram &oarte emo'iona'i@ *u pl$ngeam &r oprire@ Nu puteam s #or"esc. mai ales atunci c$nd m-am a&lat On &a'a moaPtelor S&$ntului :uca@ Atunci s-a Ont$mplat ce#a neaPteptat@ So'ul meu a#ea un ceas scump@ (-l &cuse

%agina 11G

cadou naPul nostru la nunt. On urm cu 19 ani@ %e atunci ceasul #alora /@000 de dolari@ So'ul meu 'inea mult la el@ 4e dou ori p$n atunci s-a Ont$mplat s plecm de acas Pi s ne Ontoarcem din drum ca s Ol lum. cci Ol uitase@ So'ul meu nu putea s se despart de el@ :a mnstire. el s-a g$ndit s Oi lase un dar S&$ntului :uca drept recunoPtin'@ A hotr$t s lase "ani@ A auLit Ons o #oce On sinea lui> - S laPi ceasul tuN Nu i-a dat importan'@ %lec$nd. s-a g$ndit din nou ce s lase@ 4ar aceeaPi #oce i-a spus> - S laPi ceasul tuN 4in nou nu a luat-o On seam. pentru c nu #oia s se despart de ceasul lui@ 9n -isericu'a S&$ntului :uca s-a Ontre"at din nou ce s &ac@ S-a hotr$t s lase niPte "ani pentru mnstire@ 9ns a auLit din nou #ocea> - Areau s Omi laPi ceasul tuN A sim'it o str$ngere de inim. dar Pi-a scos ceasul de la m$n Pi l-a lsat la moaPtele s&$ntului@ Ti totuPi. spunea el. de Ondat ce l-a lsat. a sim'it o eli"erare@ Ast&el. S&$ntul :uca l-a a)utat s se eli"ereLe de ce#a ce iu"ea On mod eKagerat@ S&$ntul :uca a &cut Pi o a doua minune. la numai c$te#a Lile@ Nu Omi re#enisem Onc dup opera'ie Pi. la Onceputul lunii decem"rie /008. &iul meu. Spiros. On #$rst de 10 ani. la un moment dat m$nca nuci@ 7 "ucat mare i-a intrat On laringe Pi a co"or$t On plm$n@ *ra Ontr-o Li de s$m"t. la ora //>I0@ :-am dus repede pe copil la spital@ 4octorii au spus c ar tre"ui c$t mai repede s &ie dus la Spitalul de pediatrie din %atras. pentru c aici nu a#eau aparatele potri#ite pentru acest caL@ Am #or"it la !pitnia portului Pi cu o Palup rapid am plecat spre %atras@ 9n timpul cltoriei noastre. a aprut o pro"lem@ 7 &unie s-a prins de o elice Pi am &ost ne#oi'i s ne Ontoarcem@ 4in nou ne-am rugat de autorit'i Pi prin intermediul
%agina 11J

ministerului. au trimis o "arc de sal#are@ 9ns aceasta a Ont$rLiat mult. pentru c era departe. iar pe mare era &urtun@ Ne-am urcat On "arc Pi am plecat@ %e drum eu su&eream. a#eam dureri din cauLa opera'iei@ *ra Pi &rig@@@ Pi toate acestea se com"inau cu stresul Pi cu neliniPtea pentru copilul nostru@ M-am rugat mult S&$ntului :uca Pi i-am spus> DS&inte :uca. aPa cum ai &cut acea minune cu mine. &-o. te rog. Pi cu copilul meuN Ai mil de agonia Pi de multa su&erin' prin care am trecutNE@ 4e o"oseal. ochii mi s-au Onchis Pi am adormit@ :-am #Lut On #is pe S&$ntul :uca. iar el mi-a spus> Aceast su&erin'. de care Lici tu. ar &i &ost pentru mine. pe l$ng chinurile

prin care am trecut. ca cea mai &ericit Li din #ia'a meaN M-am treLit uimit@ Atunci m-am g$ndit prin c$te su&erin'e a trecut S&$ntul :uca On Ontreaga lui #ia'. On Onchisori +i On eKil. +i c Ontr-ade#r su&erin'a mea era nimic On &a'a su&erin'elor lui. era ca Liua cea mai &ericit din #ia'a lui@@@ 9n &inal am a)uns la %atras la ora J>I0 diminea'a@ :a spital. doctorii au #Lut radiogra&ia Pi s-au hotr$t s purcead la scoaterea corpului strin din plm$n@ %entru c opera'ia era grea Pi riscant. ei ne-au cerut s ne dm acordul On scris@ M sim'eam &oarte ru. ca Pi cum aP semna moartea copilului meu@ 7pera'ia a Onceput. Ons On plm$n nu eKista nimic strin@ 4octorii au Ontre"at> - !opilul dumnea#oastr a tuPit pe #aporQ - 4a. am rspuns@ Atunci pro"a"il c respecti#ul corp strin ("ucata de nuc a iePit din

plm$n On timpul cltoriei@ !opilul a rmas pentru pu'in timp On spital. lu$nd anti"iotice. Pi a iePit apoi &r #reo pro"lem@ Sunt sigur c din nou S&$ntul :uca a &cut o minune@ 9i mul'umesc Pi m rog. Lic$ndu-i> DS&inte :uca. a)ut-m s 9l iu"esc pe 4umneLeu aPa cum 9l iu"ePti
%agina 116

tuNE@ Z@ F@. insula MaCinthos

%2. !a )ru"ea Ro<ie

3o'i ne amintim de OngroLitoarea 4ecem"riad din anul /008. c$nd oamenii sau rsculat On Atena Pi nu numai. dup moartea tragic a lui AleKie@ 7rganiLa'iile teroriste au gsit ocaLia s lo#easc@ 2na dintre #ictimele lor a &ost Pi poli'istul 4@M@ Starea lui era &oarte gra#@ 3imp de mai multe Lile a &ost la limita dintre #ia' Pi moarte@ 9n orele acelea critice S&$ntul :uca Ons a inter#enit@ Aom lsa s ne po#esteasc aceast Ont$mplare minunat printele (@5@ din 3hi#a. cunoscut al rnitului 4@Z@>

9n data de 8 ianuarie am &ost anun'at de atacul asupra poli'istului 4@M@ de la Ministerul !ulturii. s#$rPit de ctre o organiLa'ie anarhist necunoscut@ 4in Ont$mplare el era constean cu mine@ Am a&lat c este internat la Spitalul !rucea 8oPie Pi c starea lui este &r speran'@ Am hotr$t s Ol #iLiteL Pi am #Lut c On &a'a sec'iei de 8eanimare era panic> prin'ii lui 4@ erau dispera'iU el se s&$rPea Oncetul cu Oncetul. doctorii erau pesimiPti@ Am #or"it cu chirurgul de gard Pi cu personalul clinicii. Ons to'i la unison mi-au rspuns> Tansele ca el s triasc sunt minime. chiar nule. printe@ Numai
%agina 117

dumnea#oastr Pi 4umneLeu pute'i s inter#eni'i. adic numai o minune poate s Ol readuc la #ia' pe 4@ 8nile pe care i le-au pro#ocat gloan'ele armei cu care a &ost OmpuPcat sunt mari. au &ost atinse organele #itale@ (-am rugat s m lase s Ol #d@ 9n &a'a patului lui 4@ am &cut rugciuni pentru sntatea Pi pentru re#enirea lui@ *ram acolo eu. un diacon care m Onso'ea. asistenta lui 4@ Pi doctorul de gard care l-a operat@ 4@ era conectat la aparate@ Am scos din ras crucea mea. care are On ea o "uc'ic din s&intele moaPte ale S&$ntului :uca doctorul. Arhiepiscopul !rimeii@ Am aPeLat-o pe pieptul lui Pi am Ongenuncheat s m rog ca S&$ntul :uca s Ol a)ute On acest moment greu prin care trece. cci S&$ntul :uca este medic al trupurilor@ Am terminat Pi am #Lut c medicul de gard era uluit. ca Pi cum se Ont$mpla ce#a@ M-a Ontre"at cu #oce tremur$nd> - %rinte. # rog. spune'i-mi> ce a'i &cutQ !e a'i pus pe pieptul lui 4@Q (-am rspuns Pi atunci mi-a artat monitorul cardiogramei. care de la IJ de pulsa'ii pe minut urcase la 8J Pi acum numrul era constant@ 3oate acestea se Ont$mplau On timp ce m rugam@ 4@ Pi-a re#enit un pic. eKact ceea ce #oiam s #ad doctorii. ca s poat s treac la urmtoarea opera'ie@ 9n dupamiaLa aceleiaPi Lile a &ost operat cu succes@ !hirurgul mi-a mrturisit c auLise de colegul lui. S&$ntul :uca. dar nu credea@ M-a rugat s Ol las s se Onchine s&intelor moaPte. dup cele pe care le #Luse Pi le trise@ Seara t$rLiu am &ost in&ormat de prin'ii lui 4@ c opera'ia a decurs "ine Pi c doctorii sunt optimiPti. iar 4@ a depPit pericolul@ 4up toate acestea am tele&onat stare'ului S&intei Mnstiri Sagmata Pi l-am rugat s Omi dea racla cu moaPtele s&$ntului ca s merg din nou la Sec'ia de 8eanimare Pi s &ac acolo un %araclis pentru #indecarea c$t mai gra"nic a lui 4@ Stare'ul mi-a rspuns
%agina 118

poLiti# Pi mi-a adus moaPtele duminic. 11 ianuarie /009. dup 4umneLeiasca :iturghie. pe care am s#$rPit-o Pi pentru OnsntoPirea lui 4@ Am luat s&intele moaPte Pi le-am dus la spital@ %rimirea &cut de prin'ii. de personalul medical Pi de medicul care Ol supra#eghea pe 4@ a &ost nemai#Lut@ 3o'i l-au Ont$mpinat cu &ric de 4umneLeu. cu e#la#ie Pi cu lacrimi pe S&$ntul :uca@ *ra pentru prima dat c$nd prin'ii lui 4@ intrau Pi Ol #edeau pe copilul lor On Sec'ia de 8eanimare. iar doctorii au Ongenuncheat On &a'a patului lui 4@. On timp ce racla a &ost pus pe pieptul lui@ Am &cut %araclisul@ Atunci au constatat doctorii primele lui reac'ii (4@ Pi-a miPcat picioarele @ 7amenii din spital. auLind c S&$ntul :uca se a&l printre ei. au #enit repede s se Onchine Pi s se roage pentru "olna#ii lor@ 9n &ine. 4@ dup o sptm$n a iePit din Sec'ia de 8eanimare Pi la s&$rPitul lui ianuarie a iePit din spital &r nici o pro"lem de sntate@ 4@ s-a Ontors On oraPul natal Onainte s se duc din nou la ser#iciu@ !$nd l-am #Lut pe 4@. On aprilie. mi-a mrturisit c. tot timpul c$t a rmas On Sec'ia de 8eanimare. a #Lut o cruce luminoas care sttea nemiPcat pe pieptul lui@

%rintele (@ 5@. 3hi#a

%e /0 ianuarie doctorii #or"eau de o minune@ %ri#itor la aceasta este Pi articolul din Liarul DFathimerinisE (/0 ianuarie /009 >

DStarea snt'ii sergentului de poli'ie de /1 de ani. care este internat din data de J ianuarie la Spitalul Forghialenio--enaCio **S. dup atacul cu arm de &oc a crui
%agina 119

#ictim a &ost On *Karhia. preLint o Om"unt'ire constant@ (eri t$nrul sergent a iePit din Sec'ia de 3erapie (ntensi#. On care a stat timp de dou sptm$ni. iar acum este Ongri)it Ontr-un salon o"iPnuit din spitalE@ APa cum men'ioneaL anun'ul pe care l-a emis conducerea spitalului Forghialenio--enaCio **S. Dsntatea lui 4@ M@ se resta"ilePte On mod constant Pi astLi a &ost mutat din Sec'ia de 3erapie (ntensi# Ontr-un salon o"iPnuit@ 9n a&ara tratamentului medical pe care Ol primePte pentru #indecarea rnilor lui. t$nrul de /1 de ani este supus Pi la Pedin'e de &iLioterapie. pentru a preOnt$mpina anumite complica'ii ce ar putea aprea din pricina Pederii Ondelungate la pat@ Sergentul de poli'ie comunic "ine cu cei din )ur Pi a &ost in&ormat despre tot ceea ce i s-a Ont$mplat dup atacul armat@ 4octorii sunt optimiPti On legtur cu starea snt'ii lui. #or"ind de o mic minune. dat &iind gra#itatea rnilor@ 8eamintim c 4@ Z@. On Lorii Lilei de luni. J ianuarie. a &ost OmpuPcat cu dou gloan'e@ %rimul glon' a str"tut Lona a"domenului. rnind intestinul. &icatul. stomacul. dar Pi un plm$n. iar al doilea glon' i-a strpuns coapsa@ 2n punct-cheie pentru a"ordarea cu succes a rnilor a &ost Pi &aptul c a &ost transportat On c$te#a minute dup atac la spital cu o maPin de poli'ie Pi a &ost supus imediat unei inter#en'ii chirurgicale@ Situa'ia postoperatorie a snt'ii lui a preLentat o complica'ie timp de cinci Lile dup internarea On Sec'ia de 8eanimare. caL On care a aprut o hemoragie la aparatul digesti#. dar care a &ost reLol#at cu succes pe cale chirurgical@ !omplica'ia respecti# nu a in&luen'at gra# procesul de OnsntoPire a rnitului. ci doar a Ont$rLiat cu c$te#a Lile iePirea lui din Sec'ia de 8eanimare@

%agina 1/0

%3. >n e"$ia de 7erapie @ntensi&

:a s&$rPitul lunii iunie /009 t$nra *@ F@ din :eros. On #$rst de /G de ani. a &ost operat pentru schim"area unei #al#e a inimii. la Spitalul (@ 9nainte de opera'ie doctorul a in&ormat c "olna#a #a rm$ne Ontre /G Pi G8 de ore On Sec'ia de 3erapie (ntensi#@ 4in pcate Ons. dup opera'ie &ata nu a putut s &ie deconectat de la aparate. pentru c nu se treLise aplici dup /7 de ore. dup cum a po#estit &ratele ei@ !$nd &ratele tinerei Pi-a mani&estat neliniPtea unei persoane cunoscute. aceea le-a trimis prin'ilor &etei cartea cu #ia'a S&$ntului :uca. ulei de la mnstirea s&$ntului din Sim&eropol Pi %araclisul S&$ntului :uca. ca acePtia s se roage pentru &at@ :a una-dou Lile dup aceasta &ata a deschis ochii. a Onceput s comunice cu cei din )ur Pi to'i :-au sl#it pe 4umneLeu@ 9ns asistentele de la Sec'ia de 3erapie (ntensi# au descris urmtoarea Ont$mplare minunat (de notat &aptul c "olna#a era Ontr-o camer special a Sec'iei de 3erapie (ntensi#. care a#ea geam Pi perdele @ !u pu'in Onainte s se treLeasc "olna#a. asistentele au #Lut un doctor strin ciudat care a intrat On camera ei@ %urta o cmaP al" &oarte lung. p$n la mi)locul gam"ei. &cut dintr-un material gros. dintr-o epoc trecut@ Asistentele s-au mirat Pi s-au Ontre"at cine era acest doctor necunoscut Pi de ce purta o ast&el de cmaP #eche@ 4octorul necunoscut. &r s #or"easc cu nimeni. a intrat On camer. a Onchis uPa Pi a tras perdelele@ Nimeni nu a #Lut ce a &cut. dar. c$nd cine#a a deschis uPa. doctorul a disprut@ 4up aceasta Pi dup ce rmseser mai Ont$i mute de uimire. asistentele au intrat On camer si au #Lut-o On &a'a lor pe "olna# treaL. &iind deplin conPtient de ceea ce se petrece On )urul su@ Z@ A@. :eros

%agina 1/1

%#. )nd toate se terminaser...

M numesc *@,@. am I7 de ani. sunt din Mor&os si acum locuiesc On :emesos (On insula !ipru @ Meseria mea este de ste<ardes Pi pro&esoar de lim"a italian@ 4uminic diminea'. On data de /8 iunie /008. m-am treLit de#reme Pi m-am sim'it cam sl"it@ A#eam pu'in temperatur Pi m-am hotr$t s m duc la policlinic. s mi se &ac o in)ec'ie. ca s Omi treac repede &e"ra. pentru c programasem pentru a doua Li o cltorie Ompreun cu mama mea la S&$nta Marina din Andros@ :uni. /9 iunie. nu m sim'eam mai "ine Pi m-am hotr$t s m duc din nou la policlinic. &iindc mai rmsese pu'in p$n la plecare@ :a policlinic. doctorul care m-a consultat era medicul mamei mele@ Mi-a &cut niPte analiLe. dar nu gsea nimic On a&ar de pu'in &e"r Pi o stare de o"oseal pe care o resim'eam@ 3otuPi. din moti#e pre#enti#e. a hotr$t s m 'in On spital. cu tot re&uLul meu@ 4esigur. i-am spus> aceeaQ 8spunsul lui a &ost negati#. cu toate c nu prea s am ce#a gra#@ A doua Li. mar'i. I0 iunie. m-a #iLitat soacra mea si mi-a dat o iconi' de h$rtie a S&$ntului :uca@ Nu Ptiam cine este acest s&$nt. dar am pus icoana su" pern@ Miercuri. 1 iulie. starea mea s-a agra#at@ Mi-au &cut o ecogra&ie. care a artat c a#eam o in&ec'ie On Lona a"domenului@ 9n timpul analiLei am #Lut clar c m urmreau patru ochi@ Am Oncercat s #d mai "ine. s desluPesc #reo &a'. dar nu puteam@ 4up analiL m-au mutat On sec'ia de 3erapie (ntensi#@ M-am suprat pentru c pierdusem iconi'a S&$ntului :uca@ Nepoata mea mi-a adus alta. dar s-a gsit Pi prima. pe spatele meu@ Nu se poate s m duc On cltoria programat Pi s m interneL dup

%agina 1//

:e 'ineam pe am$ndou str$ns On m$ini@ 9n Lorii Lilei de )oi. / iulie /008. in&ec'ia a Onaintat p$n la plm$ni@ Ast&el c s$m"t. neput$nd doctorii s descopere de unde pro#enea in&ec'ia. dar nici s Oi &ac &a'. On po&ida anti"ioticelor puternice care mi-au &ost date - m On'epaser peste tot -. au hotr$t s m opereLe@ Septicemia Onainta Ons Pi mi s-a spus c p$n seara #oi muri@ *u Ons. cu toat su&erin'a. sim'eam c m #oi &ace "ine@ !u iconi'ele On m$n am intrat On sala de opera'ii Pi i le-am dat anesteListului. s ai" gri) de ele On timpul opera'iei@ Mi-au scos #eLica "iliar. care de &apt era sntoas. Pi am intrat On com timp de trei Lile@ Starea mea era &oarte gra# Pi to'i aPteptau s mor@ 4octorii nu le ddeau speran'e rudelor mele. pentru c septicemia era gra# Pi nu mai puteam respira. Ons minunea s-a petrecut atunci c$nd toate preau c s-au terminat@ 9n a treia Li de c$nd eram On com a #enit printele Y@. a#$nd cu el o "uc'ic din inima S&$ntului :u-ca@ M-a "inecu#$ntat cu inima s&$ntului. iar eu. dup cum mi-au spus. On acel moment am deschis Pi am Onchis ochii@ 4in acel moment organismul meu a Onceput s rspund la tratament Pi septicemia a Onceput d intr-odat s se retrag@ 9n &inal m-am #indecat cu toiul@ %entru doctori acest &apt era ineKplica"il@ !ei care erau credincioPi au acceptat c &usese #or"a de o minune@ !eilal'i au Oncercat s dea o eKplica'ie Ptiin'i&ic. clar nu au putut s ai" un rspuns con#ingtor@ !$t timp am rmas On spital. mi-au adus Pi am citit cartea cu #ia'a S&$ntului :uca doctorul (Pi doctor al meu On aceast situa'ie Pi am sim'it c el i-a a#ut ca a)utoare pe S&in'ii 4octori &r de argin'i !osma Pi 4amian@ Atunci am simtit si am On'eles de ce m urmreau la ecogra& pe 1 iulie@ *ra Liua sr"toririi lor Pi ei au &ost m$na dreapt a S&$ntului :uca On sala de opera'ii@ AeriPoara mea era On acea Li On Aeria. la Mnstirea 4o#ra@ Au &cut %araclisul S&$ntului :uca Pi stare'ul (Stare'ul Mnstirii %anaghia 4o#ra din Aeria este arhimandritul %antelimon a asigurat-o c S&$ntul :uca Ompreun cu cei doi
%agina 1/I

S&in'i doctori &r de argin'i. !osma Pi 4amian. #or &i Ompreun cu mine@

*@ ,@. :emesos (!ipru

%%. Aprinde o lumnare pentru tatl tu

9n urm cu aproKimati# un an. o prieten "un. din 3hi#a. ne-a recomandat s mergem la Mnstirea Sagmata. unde sunt pstrate moaPtele S&$ntului :uca. Ompreun cu un prieten comun. care a#ea o pro"lem gra#@ Am plecat cu prietenul meu din Atena. Ompreun cu so'iile noastre. s #iLitm mnstirea unde. aPa cum ne spusese prietena noastr. S&$ntul :uca - On calitate de doctor - &cuse &oarte multe minuni@ 4up ce ne-am Onchinat On "iseric. am a&lat aproape toate minunile S&$ntului :uca Pi am #Lut instrumentele cu care opera. am hotr$t s co"or$m On 3hi#a. unde am luat masa Pi apoi am plecat spre Atena. mul'umindu-i prietenei noastre ,@ pentru a)utorul ei. at$t pentru deplasarea prietenului nostru. NiCos. c$t Pi pentru &aptul c ne-a Onso'it@ :a Ontoarcere. &r s-mi eKterioriLeL g$ndurile. nu eram con#ins - cu toate c sunt un om religios - c S&$ntul :uca eKista ca s&$nt si c &cuse at$tea minuni@ !redeam c este un truc al oamenilor din 3hi#a. ca s atrag lumea spre Lona lor@ !u toate acestea. tot ceea ce luasem de la mnstire. adic mnuPi. mir. cr'i Pi
%agina 1/G

altele. am Ompr'it rudelor mele. po#estindu-le despre mnstirea respecti#@ !umprasem Pi o carte cu copert al"astr Pi cu chipul S&$ntului :uca. pe care o pstrasem Pi din c$nd On c$nd o deschideam. eKamin$ndu-i cu atentie mai mult &otogra&iile dec$t citind-o@ Mi-a atras aten'ia &aptul c respecti#ul s&$nt a#usese o anumit pro"lem la ochi@ 4up o perioad de c$te#a luni. tatl meu a Onceput s ai" pro"leme cu sntatea Pi din pcate nici unul dintre doctorii pe care i-am consultat. nici doctorii pe care Oi a#eam On &amilie nu au putut s ne lmureasc eKact ce anume i se Ont$mpl@ Sntatea tatlui meu a mers din ru On mai ru. iar pro"lema lui respiratorie s-a Onruttit. cci toti doctorii se concentraser asupra unui diagnostic grePit@ 3atl meu a)unsese s nu se mai poat Ontinde On pat Pi timp de aproKimati# dou luni a dormit &oarte pu'in. doar c$t putea s doarm pe scaun@ 9Pi pierduse culoarea din o"ra)i. "una dispoLi'ie. #ocea Oi sl"ise Pi pierduse Pi &oarte mult On greutate@ %e scurt. nu mai amintea cu nimic de omul dinamic pe care Ol cunoPteam. care a#ea umor Pi ne tachina. la care. chiar Pi la acea #$rst (7/ de ani . c$nd noi nu puteam s &acem &a' unui lucru. mergeam s ne s&tuiasc Pi s ne reLol#e pro"lema@ 4impotri#. acum #or"ea &oarte pu'in Pi aproape tot timpul se pl$ngea c nu se simte "ine@ :a Onceputul lunii martie /009 programasem internarea tatlui meu la un spital din Atena. pentru o angioplastie coronarian W%rocedur inter#en'ional de lrgire a unei artere coronare (#as de s$nge care transport s$nge spre muPchiul inimii "locate sau OngustateX@ 4in acel moment sntatea tatlui meu s-a Onrut'it at$t de mult. Onc$t uneori. dePi era treaL. nu ne #edeaU nu comunica On nici un &el cu cei din )urul su@ Nu Ptiam ce s &acem> cum s reac'ionm Pi cui s ne adresm@ 5iind acolo. On Sec'ia de 3erapie (ntensi# a respecti#ului spital. Ol #edeam pe tatl meu c se stingea Oncetul cu Oncetul@ *ra conectat la aparate. Oncon)urat de ca"luri@ 4octorii nu ne-au lmurit ce i se Ont$mpla Pi o"ser#am c ne ascund &oarte multe date Pi c
%agina 1/J

pro"a"il erau siguri c tatl meu nu #a supra#ie'ui@ NePtiind ce altce#a s &ac. Lile Ontregi m-am rugat ca totul s &ie "ine Pi ca tatl meu s supra#ie'uiasc acestei Oncercri. pentru c sim'eam o mare durere de &iecare dat c$nd Ol #edeam On starea aceea@ *ra data de 10 mai. Ontr-o Li de s$m"t. c$nd starea lui de#enise critic@ 5iind Ontr-o toalet a spitalului. dup ce am Oncuiat uPa. am Ongenuncheat Pi cu disperare Pi apsare su&leteasc m-am rugat. spun$ndu-i S&$ntului :uca> DS&inte al meu :uca. dac esti doctor si eKiPti. & ce#a. c alt&el Ol #om pierde pe tataNE@ 9n aceeaPi Li. pe la ora 19@I0. m-au chemat de urgen' la 8eanimare. Lic$nd c tatl meu m cheam@ !$nd m-am dus. l-am #Lut &oarte neliniPtit Pi mi-a spus. ca Pi cum ar &i a#ut halucina'ii Pi cu o #oce sl"it. c #or s Ol omoare. c Oncearc s Ol lege. cer$ndu-mi s Ol iau din spital@ !a s Ol liniPtesc. i-am spus s aPtepte pu'in p$n c$nd pleac asisten'ii Pi dup aceea Ol #oi lua acas@ Atunci a Onceput s se liniPteasc@ (-am L$m"it Pi l-am m$ng$iat pe cap p$n a adormit@ Apoi m-am dus On &a'a patului lui. am stat drept On picioare Pi l-am pri#it L$m"ind. pentru c Ol #edeam aPa liniPtit. dar atunci am o"ser#at c ochii lui erau pe )umtate OnchiPi Pi c pupilele ochilor lui se dilatau On eKterior Pi apoi re#eneau la loc@ Aceasta s-a Ont$mplat de trei sau patru ori@ 9n minte mi-a aprut icoana S&$ntului :uca cu care mi se prea c seamn mult@ 9n acel moment o asistent a intrat s Oi administreLe un medicament si m-a in&ormat c tre"uie s plec. pentru c orele de #iLit se terminaser@ Nu m-a lsat s stau. chiar dac am rugat-o s mai rm$n pu'in. c poate tatl meu se #a treLi Pi m #a cuta. Ons mi-a spus c pot s aPtept a&ar Pi c dac se Ont$mpl ce#a m #a anun'a@ AiLitele se terminau la ora /0@00 Pi de)a trecuse timpul c$nd ne-am dat seama c spitalul se Onchisese Pi c rmseserm numai noi patru> eu. mama. sora mea Pi so'ia mea. dar nu #oiam s plecm. Ptiind c tata este acolo. Onuntru. Ontr-o stare aPa de gra#@
%agina 1/6

9n )urul orei 1 noaptea am &ost o"liga'i s plecm de ctre paLnic. pentru c acesta stinsese toate luminile Pi noi speriam asistentele spitalului de &iecare dat c$nd intrau sau iePeau din saloane si ne #edeau@ A)ung$nd acas. eram optimiPti@ Tedeam On su&ragerie. ca Ontotdeauna dup ce Ol #iLitam pe tata. Pi discutam detaliile Lilei respecti#e@ 9n Lorii Lilei de duminic. pe la ora J@I0. nu mai a#eam somn. aPa c m-am treLit@ *ram optimist Pi parc Ptiam ce tre"uie &cut pentru "inele tatlui meu@ 9n "uctrie le-am gsit. treLite de)a. pe mama Pi pe sora mea Pi am discutat cu ele despre lucrul la care m g$ndeam@ Au &ost de acord cu mine@ 4in acea duminic. 17 mai. a Onceput numrtoarea in#ers pentru ameliorarea snt'ii tatlui meu@ :-am mutat la un spital particular. unde i s-au &cut toate analiLele. &r ca #reuna s arate cea mai mic pro"lem. deci doctorii grePiser sus'in$nd c ar a#ea> ane#rism aortic. como'ie cere"ral. "oal a arterei carotide. miastenie (a&ec'iune autoimun. caracteriLat prin sl"iciune de di&erite grade a muPchilor scheletici P@a@. Onc$t On &inal Oncetaser s mai tot dea diagnostice@ 2n doctor ne-a chemat On ca"inetul lui Pi ne-a spus> %entru c p$n On acest moment toate prognosticurile noastre. &cute pe

"aLa eKperien'ei. au &ost deLmin'ite. am hotr$t s nu mai men'ionm nimic de acum. p$n nu #om a#ea analiLele &inale@ Nici mcar analiLele cele mai compleKe. care au &ost &cute prin intermediul (nstitutului %asteur. nu au artat Ons nimic@ Atunci niPte doctori ne-au s&tuit s Ol mutm la un spital de stat. pentru c starea lui #a &i aceeaPi luni Ontregi Pi #om &i a&ecta'i din punct de #edere &inanciar p$n #or a&la ei ce se Ont$mpl@ 9nc o dat prerea doctorilor a &ost deLmin'it@ 3atl meu a iePit din Sec'ia de 3erapie (ntensi# dup mai "ine de o sptm$n Pi l-am dus acas@ -ucuria noastr a &ost de nedescris Pi. pri#indu-l. nu puteam crede c este "ine. c este aproape de noi Pi c suntem din nou Ompreun@

%agina 1/7

!$nd. dup aproKimati# o sptm$n. am &ost la spital ca s Oi iau actele. directorul sec'iei pentru pro"leme respiratorii. dup ce a &ost uluit s m #ad #esel Pi cu inima Ompcat (adic eKact in#ers de cum &usese o"iPnuit s m #ad c$t timp tata a &ost internat acolo . m-a Ontre"at ce &ace tatl meu@ (-am spus c e &oarte "ine Pi c este acas Pi se OnLdr#enePte@ Atunci. pri#indu-m On ochi Pi pun$ndu-mi m$na pe umr. mi-a spus> cine creLiQ (-am rspuns c On 4umneLeu@ *l a continuat> o eKplic@ 4iscut$nd cu &amilia. din nou aduna'i cu to'ii. le-am po#estit ce s-a Ont$mplat On Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi cum de a doua Li dup aceasta toate datele s-au schim"at@ Atunci am Onceput Pi eu s le leg On mintea mea@ Am On'eles c On acea s$m"t. pe 16 mai. S&$ntul :uca a &ost Ompreun cu tatl meu Pi cu mine On Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi m-a cluLit spre ce anume #oi &ace@ 7ptimismul pe care l-am sim'it Pi lmurirea pro"lemei noastre. precum Pi ochii tatlui meu. care On acea sear a#eau pri#irea S&$ntului :uca Ondreptat spre mine. toate au &ost o do#ad c s&$ntul l-a #indecat pe tatl meu@ 4up c$te#a Lile. mai eKact Ontr-o diminea' de iunie. m-am treLit cu o "un dispoLi'ie pe care nu am mai simtit-o niciodat On #iata mea@ M-am dus la lucru Pi sim'eam un optimism eKtraordinar. un calm deose"it Onuntrul meu. ca Pi cum nu aP &i a#ut nici o pro"lem. ca Pi cum toate mergeau "ine On #ia'a mea. ca Pi cum toate erau &rumoase Pi la locul lor@ Sim'eam c nu sunt dator nimnui. c nu deran)eL Pi nu m deran)eaL nimeni Pi On general eram plin de sentimente pe care nu Omi amintesc s le mai &i trit@ A#eam o eu&orie de nest#ilit@ 4up-amiaL. nu Ptiu cum. m-am g$ndit s merg pe
%agina 1/8

-iete. On cei II de ani de eKperien' pe care Oi am. am Ont$lnit 1/ sau 1I

caLuri ca ale tatlui tu si nu a scpat nici unul@ !reLi oare On 4umneLeu. On Allah. sau On

4ac tu creLi. du-te Pi aprinde o lum$nare pentru tatl tu. &iindc nu

datorit nou s-a &cut sntos@ *u oricum nu cred On nimic. dar aceast re#enire nu pot s

acas pe la mama Pi s rup pagina din calendar ca s citesc poeLioara acelei Lile minunate@ !alendarul arta data de 11 iunie /009@ Atunci am On'eles cui se datora toat &rumuse'ea acelei Lile Pi c am s#$rPit Onc un pcat &r s #reau@ (u"itul meu S&$nt :uca. care &cuse aPa multe pentru noi. era sr"torit On Liua aceea. iar eu nu mi-am adus aminte de el nici mcar o clip. nici nu m interesasem dinainte s a&lu c$nd era Liua lui de pomenire. ca s Ol cinstesc@ Am promis c atunci c$nd se #a Om"unt'i Pi mai mult sntatea tatlui meu Ol #om #iLita pe S&$ntul :uca la Mnstirea Sagmata@ APa s-a Pi Ont$mplat@ 4up ce am postit o sptm$n Ontreag. Ontr-o duminic din octom"rie tata. mama. sora mea cu so'ul ei Pi cu "ie'elul lor de 6 luni Pi eu cu so'ia mea am urcat la Mnstirea Sagmata Pi. dup ce am participat la S&$nta :iturghie. ne-am OmprtPit. aPa cum Oi promisesem S&$ntului :uca@ !hiar Pi acum. uneori c$nd po#estesc aceast istorie. m simt #ino#at c nu am creLut de la Onceput On S&$ntul :uca Pi c m-am Ondoit de el@ 4e &iecare dat c$nd m g$ndesc la Liua aceea c$nd eram la Sec'ia de 3erapie (ntensi#. simt Ontotdeauna aceeaPi st$n)enire@

B@ A@. Atena

%agina 1/9

%'. !initete3te, nu te teme8

:a s&$rPitul anului /010 am &ost diagnosticat cu cancer Pi am &ost programat la opera'ie@ %e data de 10 decem"rie /010. On "iserica cu hramul Schim"rii la 5a' a M$ntuitorului din Airona au &ost eKpuse spre Onchinare s&intele moaPte ale S&$ntului :uca doctorul. Arhiepiscopul Sim&eropolului Pi !rimeii@ M-am dus Pi eu s m Onchin Pi s m rog S&$ntului :uca s m a)ute@ 4up c$te#a Lile. mai eKact On /0 decem"rie /010. am &ost supus unei opera'ii (de eKtirpare a ganglionilor lim&atici din colul uterin la Spitalul *#ghenidio@ 9n timpul inter#en'iei chirurgicale. &iind su" anesteLie general. am #Lut un "r"at Onalt la trup. cu "ar" lung. purt$nd o hain de doctor Pi ochelari. care sttea On picioare On partea st$ng a mesei. &oarte serios. Pi mi-a spus> - :ini+te+te-te. nu te temeN 9n continuare i-a urmrit pe doctorii care erau On partea dreapt a mesei chirurgicale Pi operau@ Am recunoscut chipul lui ca &iind al S&$ntului :uca@ 8e#enirea mea dup anesteLie a &ost &oarte "un. iar opera'ia a reuPit pe deplin. dup cum mi-au con&irmat doctorii@

S@ 4@. Atena

%agina 1I0

%*. A"esta este preotul "are m3a $inut de mn

AP #rea s depun mrturie despre o minune a S&$ntului :uca &cut On &amilia mea@ 9n urm cu trei ani copilul meu a adormit On 4omnul@ !ea care m-a consolat a &ost mama mea@ *a era o persoan &oarte credincioasN 8udele Pi prietenii Oncercau s m m$ng$ie On #reun &el. Ons mama era singura care Omi spunea> *Pti m$hnit c &iul tu e l$ng ,ristosQ 4impotri#. tre"uie s ai liniPte On

su&let Pi s 9l sl#ePti pe 4umneLeu pentru asta@ Aceste cu#inte Omi atenuau durereaN *rau ca un "alsam pentru su&letul meuN :a G0 de Lile dup moartea &iului meu s-a Om"oln#it Pi mama@ Ar &i &ost ne#oie s &ac o opera'ie &oarte di&icil@ 4octorul ne-a eKplicat c aceast opera'ie este riscant la #$rsta mamei (ea a#ea 8/ de ani . c #a &i ne#oie s rm$n mult timp dup opera'ie On sec'ia de 3erapie (ntensi#. a#$nd Panse minime de supra#ie'uire@ !u o Li Onainte de opera'ie. preotul nostru paroh ne-a #or"it de S&$ntul :uca al Sim&eropolului. chirurgul. Pi ne-a druit Pi o iconi' a lui@ 9n Liua urmtoare mama a intrat On opera'ie la ora 9 diminea'a Pi a iePit la //@1J seara@ Aproape 1I ore@ 9n tot acest timp eu Pi sora mea am stat On curtea spitalului. am 'inut On m$n icoana S&$ntului :uca Pi ne-am rugat@ :-am rugat s Oi mai dea Lile mamei@ DMcar un an. S&inte. 2N AN. ca s ne punem pe picioare. a#em at$ta ne#oie de eaNE@ :a opera'ie a &ost preLent Pi un doctor. rud de-a noastr. care ne in&orma despre mersul opera'iei@ :a pr$nL ne-a anun'at c nu mai pot continua. c o #or Onchide si o #or lsa asa@ Noi Ons ne rugam> D3e rugm. S&inte :uca. cluLePte m$inile doctorilorNE@ 9ntr-ade#r. cur$nd ne-a anun'at c #or continua opera'ia Pi 4oamne a)utN Seara au dus-o
%agina 1I1

direct On Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi ne-au lsat s o #edem timp de Lece minute@ *ra On regul@ Mama ne-a spus c On timpul opera'iei n &ost un cleric Om"rcat On haine arhierePti l$ng ea. a 'inut-o de m$n Pi i-a spus> Nu te teme. totul o s &ie "ineN *u locuiesc sus. pe un munte arid. pe o

st$nc (Pi i-a artat-o @ !$nd o s te &aci "ine. s #ii s m #eLi@ Noi. cu toat panica. durerea Pi ne"unia noastr. nu On'elegeam nimic din toate acestea@ A doua Li. spre surprinderea tuturor. mama s-a ridicat On PeLut pe pat@@@ A cerut o re#ist s citeasc@@@ 3oat echipa era uimitN Mama ne spunea c nu o durea deloc. c aPa somn "un nu a a#ut niciodat On #ia'a ei. ca Pi cum ar &i plutit pe noriN 9n sptm$na urmtoare a iePit din Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi se plim"a pe hol@ !$nd o #edea. doctorul spunea> - APa de "ine se simte. de parc i-am &cut o opera'ie simpl la &iereN 3impul a trecut Pi ne-am g$ndit s mergem la Mnstirea Sagmata. pentru prima dat. pentru a ne Onchina S&$ntului :uca@ Am luat-o Pi pe mama cu noi. din nou &r s conPtientiLm minunea care se petrecuse@ %e c$nd ne apropiam de munte. mama Oncepu s pl$ng Pi s spun> opera'iiN Am OnlemnitN Am Onceput s On'elegem ce se Ont$mplase. pentru c nu Oi spusesem mamei noastre nimic despre S&$ntul :uca@ Nu Ptiu de ce. dar uitasem s Oi spunem@ !$nd am a)uns la mnstire Pi l-a #Lut pe s&$nt. a cLut On genunchi Pi. pl$ng$nd. a strigat> - Acesta esteN Acesta este preotul care m-a 'inut de m$nN Atunci i-am eKplicat c pe toat durata opera'iei noi ne-am rugat s&$ntului s
%agina 1I/

Acest munte este cel pe care mi l-a artat preotul care a &ost On sala de

cluLeasc m$inile doctorilor@ Mama (pe care o cheam :ucia a mai trit de atunci eKact un an Pi a adormit On 4omnul din alt cauL@ 9ncet-Oncet ne-am adunat. ne-am ridicat pe picioarele noastre Pi mergem OnainteN 5ie ca S&$ntul :uca s se roage pentru su&letele noastreN

5@e@. Atena

%-. Responsa5ilitatea rug"iunii

Mul'i oameni. chiar dac nu se roag On mod deose"it. recunosc puterea Pi #aloarea rugciunii Pi On momente &oarte grele ale #ie'ii lor recurg la a)utorul -isericii Pi al mnstirii Pi Oi roag pe preo'i Pi pe monahi s se roage pentru ei@ Acesta nu este un lucru ru. Ons poate arta c ei OnPiPi nu #or s-Pi asume responsa"ilitatea@ Sau poate c nu #or s OPi asume e&ortul rugciunii (pentru c rugciunea necesit un e&ort @ 4ac Ons ne doare ce#a. cei mai On msur s ne rugm suntem noi OnPine@ Atunci rugciunea noastr do"$ndePte un a#$nt deose"it Pi poate &i auLit de 4umneLeu@ Aceast rugciune tre"uie s ai" un corespondent On #ia'a noastr. s se Om"ine cu o lupt duho#niceasc mai intens@ 2n tat l-a #iLitat pe printele %aisie@ !u mult durere i-a spus> - %rinte. roag-te. & ce#a@ !opilul meu este &oarte "olna#@ -tr$nul i-a rspuns>
%agina 1II

- *u o s &ac ce#a. dar tu ce #ei &aceQ !e#a #a tre"ui s &aci@ - !e s &ac. printeQ Spune'i-mi. Pi orice Omi #e'i spune #oi &ace@ - S duci o lupt@ 4e eKemplu. renun' la o patim de-a ta@ 5umeLiQ - 4a. printe@ - Atunci. pentru sntatea &iului tu. renun' la 'igri@ 7mul a scos imediat pachetul de 'igri Pi l-a lsat acolo. spun$nd> - %entru sntatea &iului meu. din acest moment #oi renun'a la 'igriN Ti. Ontr-ade#r. copilul s-a #indecat@

Altdat s-a petrecut o Ont$mplare similar. cu &inal di&erit@ 2n tat l-a rugat pe "tr$nul pentru &iul lui "olna#@ -tr$nul i-a rspuns cu aceleaPi cu#inte> - *u o s &ac ce#a. dar tu ce #ei &aceQ 7rice Omi spui. printeN %entru sntatea &iului meu Pi dac Omi spui s sar

de la eta)ul al Paselea al cldirii unde locuiesc. o #oi &ace@ -ine. a rspuns "tr$nul. nu tre"uie s sari de la eta)ul al Paselea@ 8enun'

la o patim@ 4ac &umeLi. renun' la &umat@ 3atl nu a &ost de acord@ - %rinte. sar de la eta)ul al Paselea. dar la 'igar nu pot renun'aN Ti. din pcate. copilul lui nu s-a #indecat@ 3atl nu a #rut s contri"uie la strdania Pi la rugciunea "tr$nului@

%agina 1IG

Scrie On %ateric aPa> DA Lis A#a Moise> dac nu se unePte &apta cu rugciunea. este dePart@ Ti l-a Ontre"at cine#a Lic$nd> ce Onseamn unirea &aptei cu rugciuneaQ Ti a Lis "tr$nul> c$nd omul #a prsi #oia lui. atunci Ol #a primi 4umneLeu Pi #a asculta rugciunea lui@ Nu tre"uie s ne mai rugm s ne scape 4umneLeu de ce#a@ 4oar c$nd omul OPi prsePte #oia proprie. atunci de#ine prietenul lui 4umneLeu Pi Acesta Oi ascult rugciuneaE@

2n crePtin l-a rugat pe printele *pi&anie 3heodoropoulos> - %rinte. ruga'i-# pentru mineN %rintele *pi&anie i-a rspuns &oarte On'elept> - !opilul meu. dac eu m rog Pi tu dormi. nimic nu se #a realiLa@

Arhimandritul Nectarie

%agina 1IJ

%0. :ispari$ia "omo$iei "ere5rale

4oamna Z@ F@. On #$rst de 80 de ani. nutrea o mare dragoste pentru s&in'ii -isericii noastre Pi On mod special Ol respecta. Ol cinstea Pi Ol iu"ea pe S&$ntul :uca doctorul. Arhiepiscopul Sim&eropolului Pi !rimeii@ !itea adesea despre #ia'a Pi minunile lui Pi Ontotdeauna asculta la postul de 8adio al -isericii %araclisul S&$ntului :uca@ %e I noiem"rie /007 a su&erit. pe c$nd era On cas Pi se pregtea s mearg la slu)". la -iserica S&intei Aar#ara din parohie. o como'ie cere"ral &oarte gra#. pe care a con&irmat-o mai Ont$i de toate doctori'a de &amilie. care a &ost chemat. apoi Pi doctorul de la am"ulan'@ (-a paraliLat m$na dreapt. Pi-a pierdut sim'urile. s-a On#ine'it la corp Pi a cLut Ontr-o com pro&und@ A &ost transportat cu am"ulan'a la cel mai apropiat Spital 2ni#ersitar. unde prima Pi a doua tomogra&ie care i s-au &cut au con&irmat eKisten'a unui accident #ascular cere"ral ischemic Wnumit Pi AA!. cauLat de un cheag ce a "locat un #as sang#inX@ 4octorii pro&esori uni#ersitari au recomandat &amiliei doamnei M@ s-Pi pstreLe stp$nirea de sine. pentru c. aPa cum spuneau ei. pro"a"il c i s-a apropiat ceasul mor'ii@ Au trecut trei ore Pi "olna#a era tot On com. iar starea ei se agra#a din ce On ce mai mult@ %reotul (un nepot al ei Pi copiii ei au aPeLat atunci pe trupul ei icoana S&$ntului :uca. Arhiepiscopul !rimeii. doctorul &ctor de minuni Pi s&$ntul ei ocrotitor. au citit l$ng ea Acatistul S&$ntului :uca Pi au c$ntat %araclisul lui@ 4in acel moment Pi On continuare au a#ut loc niPte e#enimente minunate>
%agina 1I6

4intr-odat. dup o strduin' insistent a mem"rilor &amiliei ei. care erau militari. s-a gsit un pat la Spitalul Militar din Atena. lucru &oarte greu de o"'inut. aproape imposi"il@ 4octorii de la Sec'ia de 3erapie (ntensi# erau Pi ei decep'iona'i de starea &oarte gra# On care se a&la pacienta@ !u toate acestea. icoana S&$ntului :uca a &ost mutat Pi ea la Sec'ia de 3erapie (ntensi# a Spitalului Militar. aPeLat &iind pe pieptul doamnei M@ Situa'ia era aceeaPi> gra#@ A doua Li. On "iroul directorului spitalului. &iind preLen'i to'i doctorii Pi personalul Sec'iei de 3erapie (ntensi#. au &ost chemate. de ctre cei responsa"ili cu caLul. rudele "olna#ei pentru a auLi ce#a cu ade#rat de necreLut Pi neaPteptatN 4octorii care o Ongri)eau. On &runte cu directorul Sec'iei de 3erapie (ntensi#. le-au spus rudelor doamnei M@ c On caLul ei s-a petrecut o inter#en'ie dumneLeiascN Noua tomogra&ie detaliat a creierului ei nu preLenta a"solut nimicN !reierul era curatN !oncluLia. aPa cum este ea scris On constatrile medicale. este> Daccident #ascular cere"ral. &r elemente ischemice sau hemoragieE@ 9nlcrima'i. doctorii Pi asistentele sl#eau pe 4umneLeu Pi doreau s Ptie cine e s&$ntul a crui icoan o a#ea &emeia pe piept@@@ Au oprit procedura care era destinat tratamentului accidentului #ascular cere"ral ischemic &oarte gra# Pi "olna#a. dup ce Pi-a re#enit din starea de com. a &ost mutat &oarte repede Ontr-un salon o"iPnuit. a#$nd din nou toate sim'urile &unc'ionale. Pi a Onceput s &ac analiLele necesare@ 2nii Liceau c ar tre"ui s aPteptm Pi 8MN-ul creierului. care este mai amnuntit si mai eKact@ A &ost &cut 8MN si acesta a artat c nu e nici o pro"lem@ 4oamna M@ Pi-a

%agina 1I7

re#enit cu harul lui 4umneLeu. s-a Ontors la ea acas Pi Ompreun cu ai casei Pi cu rudele ei sl#esc numele lui 4umneLeu Pi Oi mul'umesc noului Pi marelui s&$nt contemporan al -isericii noastre. !u#iosul :uca 8usul. Arhiepiscopul Sim&eropolului Pi !rimeii. noul doctor Pi mrturisitor. pentru minunea cea mare pe care a &cut-o pentru ei@ A &ost o Ont$mplare ade#rat. care a Ontrit duho#nicePte pe mul'i oameni preo'i. doctori. asistente. studen'i la medicin. mici Pi mari - Pi care On &inal i-a Ondreptat spre rugciune Pi spre sl#irea numelui lui 4umneLeu cel S&$nt@

%rintele c@ Y@. :arisa

'2. 1inde"area unui "opil de opt ani

5iul nostru. :@. On #$rst de 8 ani. On august /00/. a Onceput dintr-odat s PchiopteLe@ 4up ce i-au &ost &cute toate analiLele Pi un control clinic de ctre specialiPti ortopeLi. s-a constatat c are osteocondrit Win&lama'ie a oaselor Pi a cartila)elor respecti#eX la Poldul st$ng Pi de&ormarea capului &emural@ 3o'i cei trei chirurgi au recomandat o inter#en'ie chirurgical imediat. care era &oarte dureroas. Pi-apoi. On a&ar de opera'ia On sine Pi de punerea unei ti)e piciorul urma s rm$n cel pu'in Pase sptm$ni nemiPcat. &iind pus On ghips@ 4octorul specialist a apreciat c tre"uie s Ol re'in imediat pe copil On spital. ca. dup ce i se #a &ace un 8MN. s Pi intre On opera'ie@
%agina 1I8

Noi am &ost surprinPi Pi. pe rspunderea noastr. l-am luat pe copil acas Pi lam 'inut On repaos total@ A doua Li niPte rude ne-au adus acas icoana Pi cartea cu #ia'a S&$ntului :uca. despre care niciodat nu mai auLiserm. precum Pi pm$nt de la morm$ntul lui din Sim&eropol@ AuLind despre minunile s&$ntului. ne-am pus toat nde)dea On el@ Ast&el. tatl lui a luat ini'iati#a Pi Pi-a asumat rspunderea transportrii pe umeri a lui :@ la Mnstirea Sagmata - On po&ida indica'iilor doctorilor. care Oi interLiceau orice miPcare -. ca s se Onchine la moaPtele S&$ntului :uca@ !opilului i-a &ost dat ca "inecu#$ntare de la mnstire o prticic din inima s&$ntului@ :@ a considerat aceasta ca o mare cinste Pi Pi-a eKprimat dorin'a s rm$n la mnstire o noapte@ 9ntre timp. noi am &cut On &iecare Li %araclisul S&$ntului :uca Pi am citit 8ugciunea pentru "olna#. a&lat la s&$rPitul %araclisului@ 4up alte cinci Lile am &ost la doctor pentru ultimele analiLe dinaintea opera'iei. Pi cu uimire am auLit c nu e ne#oie de opera'ie. nici mcar de 8MN. pentru c &iul nostru preLenta o ameliorare neaPteptat@ Ne-a recomandat o procedur de mentenan' Pi mersul cu c$r)ele timp de o lun. dup care urma s ai" loc un nou consult@ Merit s &ie men'ionat aici &aptul c. pe drum spre cas. :@ l-a Ontre"at pe tatl su. cu care dormea On aceeaPi camer On &iecare sear> - 3at. cine e printele cu "ar" al" care ne-a #iLitat ieri-noapteQ AL$nd nedumerirea noastr. el Ol Ontre"a continuu pe tatl su. care apoi l-a Ontre"at Pi el> - !are printe. &iul meuQ - 4ar. tat. tu nu l-ai #LutQ !opilul a eKplicat c On a)un #enise On camera lui un preot@ 9n )urul capului lui luminau stelu'e mici. care alctuiau o cunun@ :a Onceput a #enit la captul patului. iar apoi a #enit l$ng el Pi a Oncercat s Ol liniPteasc@ !opilul a sim'it c Oi e &rig Pi c era

%agina 1I9

curent@ Atunci printele a su&lat spre piciorul lui Pi l-a "inecu#$ntat cu prticica din inima lui - darul de la mnstire -. care se a&la pe noptiera copilului@ A plecat Pi din nou s-a &cut &rig@ !u lacrimi On ochi :-am sl#it pe 4umneLeu Pi i-am mul'umit S&$ntului :uca pentru inter#en'ia sa minunat asupra copilului nostru@

,@ F@. Atena

'1. fntul !u"a 9n 4+ianitsa

Bhianitsa a &ost unul dintre primele oraPe din Brecia unde s-a construit o "iseric a S&$ntului :uca@ :ocuitorii oraPului Ol cinstesc On mod deose"it pe noul s&$nt@ 4e aceea ei au parte adesea de preLen'a lui "ine&ctoare@ 9naltpreas&in'itul Mitropolit (oil al *desei. %elei Pi Almopiei a alctuit o slu)" complet (c$ntri pentru Aecernia Mare cu :itie. 2trenie Pi un %araclis a S&$ntului :uca. apro"at de Sinodul Breciei@ %e 11 iunie /00G Onaltpreas&in'itul a s#$rPit s&in'irea %araclisului S&$ntului :uca. a&lat On interiorul -isericii S&in'ilor Apostoli %etru Pi %a#el din Bhianitsa@ %rintele ^@ ,@. paroh al acestei "iserici. scrie urmtoarele> D9n Liua s&in'irii paraclisului. Ompreun cu "inecu#$ntarea speci&ic acestei s&in'iri. au &ost Ompr'ite credincioPilor iconi'e plasti&iate ale S&$ntului :uca. precum Pi
%agina 1G0

"iogra&ia lui complet@ S&$ntul :uca nu a Ont$rLiat s-Pi &ac sim'it preLen'a. precum se #ede Pi din Ont$mplrile minunate care au urmatE@

'2. Opera$ia &a reu<i

-iserica noastr Oi cinstePte pe cori&eii apostolilor. S&in'ii %etru Pi %a#el. care sunt sr"tori'i On data de /9 iunie@ 9n a)unul hramului. la pr$nL. adic la pu'ine Lile dup s&in'irea %araclisului S&$ntului :uca Pi On timp ce a#eau loc ultimele pregtiri pentru hramul nostru. s-a apropiat de mine o doamn Pi m-a rugat. #dit emo'ionat. s Oi dau c$te#a cr'i cu "iogra&ia S&$ntului :uca@ Apoi ea mi-a deL#luit urmtoarea Ont$mplare minunat> mama ei. gra# "olna#. a&lat pe patul de su&erin'. a citit cu mare greutate #ia'a S&$ntului :uca. pe care Ol iu"ePte Pi Ol in#oc cu mult e#la#ie@ 4urerile ei au Oncetat "rusc. On mod ineKplica"il din punct de #edere medical@ 4up patru Lile a &ost supus unei opera'ii &oarte grele@ (-au &cut anesteLie general@ 9naintea opera'iei. On timp ce era anesteLiat. On mod paradoKal "olna#a a Onceput s #or"easc Pi s se adreseLe doctori'ei care urma s o opereLe. spun$ndu-i> - Nu # &ace'i gri)i. opera'ia #a reuPi. S&$ntul :uca doctorul este preLent On sala de opera'ie Pi # a)ut@ 3oate cele de mai sus le-a po#estit doctori'a respecti# &iicei "olna#ei. dup opera'ie. dorind s a&le cine este acest S&$nt :uca doctorul@ !r'ile cu #ia'a S&$ntului
%agina 1G1

:uca. pe care mi le-a cerut. aPa cum se poate On'elege. le #oia pentru doctori' Pi pentru restul echipei care a participat la opera'ie@

'3. .u e/ista nimi"

7 t$nr cstorit. &c$nd niPte analiLe medicale On Oncercarea ei de a a#ea un copil. a a&lat c are cancer Pi c ar tre"ui s se duc urgent la Spitalul 3heagenio din 3esalonic. pentru a Oncepe Pedin'ele de chimioterapie Pi toate cele necesare@ 3$nra. cu mult credin'. a apelat la S&$ntul :uca doctorul@ 9naltpreas&in'itul (oil. Mitropolitul de *dessa. %ela Pi Almopia. ne druise c$te#a prticele din s&intele moaPte ale S&$ntului :uca cu c$te#a Lile Ona-inte de s&in'irea paraclisului nostru. cu scopul de a &ace o racl de argint Pi a le aPeLa On ea@ %reotul paroh al "isericii noastre a "inecu#$ntat-o pe aceast &at cu s&intele moaPte. a uns-o cu ulei de la morm$ntul s&$ntului. s-au rugat Ompreun. au c$ntat %araclisul S&$ntului :uca Pi i-a citit o rugciune pentru sntate@ 9n Liua s&in'irii paraclisului. mama &etei. care pe atunci nu Ptia nimic despre Oncercarea prin care trecea &iica ei. l-a #Lut On #is pe S&$ntul :uca ast&el> el se a&la On "iserica noastr Pi iePea dintr-o racl. "inecu#$nt$nd lumea care sttea On )urul "isericii@ :a Onceput nu a dat importan' #isului@ 4up c$te#a Lile. &iica ei. Onainte de a Oncepe tratamentele la Spitalul 3heagenio. a &cut un 8MN. ca s #ad clar p$n unde a Onaintat cancerul@ 9ns de data aceasta analiLele nu artau nimic Pi doctorii. uimi'i. au scris On raportul medical c nu mai eKista nimic din ce artaser analiLele precedente@ 4up
%agina 1G/

reLultatele "une ale analiLelor medicale. t$nra a anun'at-o pe mama ei. care doar atunci a putut s interpreteLe #isul pe care l-a a#ut On Liua s&in'irii paraclisului nostru. la prLnuirea S&$ntului :uca@ Am On'eles &oarte "ine c s&$ntul a &cut o minune@

'#. .e a6ut s renun$m la patimile noastre

S&$ntul :uca doctorul ne a)ut. de asemenea. s renun'm la patimile Pi la sl"iciunile noastre@ 7 enoriaP a noastr. care de mul'i ani era chinuit de patima &umatului. pro"a"il din cauLa pro"lemelor din #ia'a ei. nu reuPea s renun'e la &umat. cu toate c Oncercase de multe ori On trecut@ %e 11 iunie /00G. Li de pomenire a S&$ntului :uca Pi Li a s&in'irii paraclisului pe care noi l-am a&ierosit S&$ntului :uca. doamna aceea s-a rugat &ier"inte Pi l-a implorat pe S&$ntul :uca s o a)ute Pi s o sus'in On lupta ei@ S&$ntul a &cut o minune@ 4up trei luni doamna a adus o dona'ie On "ani la "iseric. pentru S&$ntul :uca@ *ra darul ei de mul'umire pentru s&$nt. Pi repreLentau "anii pe care i-ar &i cheltuit pentru patima &umatului On aceast perioad de trei luniU aceasta &usese On'elegerea pe care ea o &cuse cu S&$ntul :uca@

%agina 1GI

'%. :o5ndirea unui "opil

7 doamn din parohia noastr. care era cstorit de mul'i ani. Ons nu a#ea copii. a Oncercat cu a)utorul Ptiin'ei s do"$ndeasc un copil@ Aceast Oncercare a Onceput On Liua de prLnuire a S&$ntului :uca Pi de s&in'ire a paraclisului nostru@ A &cut %araclisul S&$ntului :uca Pi i s-a citit rugciunea pentru "olna#i adresat s&$ntului@ *a OnsPi credea c s&$ntul nu o #a prsi@ %e 18 &e"ruarie /00J s&intele moaPte ale S&$ntului :uca doctorul au &ost primite On mod o&icial On oraPul Bhi-anitsa Pi au rmas On -iserica S&in'ilor Apostoli %etru Pi %a#el timp de trei Lile. spre s&in'irea credincioPilor@ %articiparea clerului Pi a credincioPilor a &ost mare Pi cu ade#rat emo'ionant@ *Kact On acele Lile doamna de care am #or"it mai sus a nscut un "ie'el per&ect sntos@ A &ost oare aceasta doar o coinciden'Q

%agina 1GG

''. .u a prsit3o

2n caL asemntor cu cel dinainte este Pi urmtorul> 7 doamn care nu a#ea copii. dup mul'i ani de cstorie Pi dup multe Oncercri. cu a)utorul Ptiin'ei. a rmas On &inal Onsrcinat@ 9ns. de la Onceputul sarcinii. au eKistat multe pro"leme Pi #iitorul prea incert@ 9ngri)orare. agonie Pi rugciune@ 9n &iecare Li &amilia ei &cea %araclisul Maicii 4omnului sau pe cel al S&$ntului :uca doctorul@ Au chemat un preot din parohia S&in'ilor Apostoli %etru Pi %a#el din Bhianitsa. care a "inecu#$ntat-o cu moaPtele S&$ntului :uca. a uns-o cu ulei de la morm$ntul s&$ntului. s-a rugat Pi i-a citit rugciunea ctre S&$ntul :uca@ A s&tuit-o s ai" Oncredere total On 4umneLeu Pi i-a spus c S&$ntul :uca nu #a Ongdui s se petreac ce#a ru@ Acest cu#$nt a &ost m$ng$ierea ei On clipele grele Pi cel care o umplea de credin' Pi de nde)de@ S-a On#rednicit s nasc gemeni@ !rede cu trie c S&$ntul :uca nu a prsit-o@

%rintele ^@ ,@. Bhianitsa

%agina 1GJ

'*. ;n printe maaare8

2ltimul dintre cei patru copii ai noPtri. *le&terie. a preLentat. Onc din primele luni ale #ie'ii lui. alergie la laptele de #ac Pi la o mul'ime de alte alimente. acest &apt pro#oc$ndu-ne triste'e. cci crePterea lui era lent@ Mar'i. 10 iunie /008. On a)unul sr"torii S&$ntului :uca. ne-am dus cu *le&terie (pe atunci On #$rst de un an Pi cu al treilea copil al nostru. Maria (pe atunci de trei ani la -iserica S&in'ilor Apostoli %etru Pi %a#el din Bhianitsa. unde eKist %araclisul S&$ntului :uca. precum Pi o prticic din s&intele lui moaPte@ 9n timpul Aecerniei de hram Pi On timp ce ne Onchinam la s&intele moaPte (care &useser mutate On "iserica principal . mi-a #enit g$ndul s Ol rog pe S&$ntul :uca pentru #indecarea lui *le&terie de alergie. &c$nd. desigur. promisiunea s aduc la icoana lui cea mare din paraclis o iconi' de argint (cu &igura unui prunc pe ea Pi un lan' de argint (ca s &ie at$rnat iconi'a de argint de icoan @ (ntr$nd On paraclis Pi Onchin$ndu-se la icoan. Maria a spus cu #oce tare. uit$ndu-se spre altarul paraclisului> - 3at. uite un printe maaareN A Oncercat de mai multe ori s intre On altar. Ons eu am 'inut-o pe loc - eu. nai#ulN -. pentru c era &eti'@ Am Ontre"at-o deci (de Ondat ce mi-am dat seama ce se Ont$mplase . art$ndu-i mai multe icoane din paraclis. s Omi spun dac Ol recunoaPte pe printele pe care Ol #Luse@ Art$nd spre icoana S&$ntului :uca. a rspuns a&irmati#. cu o siguran' a"solut@ 9n timp ce noi ne Ontorceam acas. Maria sruta continuu icoana S&$ntului :uca dintr-o crticic cu %araclisul lui. pe care apoi Pi-a pus-o su" pern. ca s doarm cu
%agina 1G6

ea@ :a Ontre"rile noastre dac printele respecti# i-a #or"it. Maria a spus> Mi-a &cut aPa Pi aPa (&c$nd On acest sens cu m$nu'a ei semn c a

"inecu#$ntat-o s&$ntul . Pi-a pus o plrie mare (ne-a artat mitra arhiereasc Pi a plecat repede-repede (Onspre "iserica principal. unde se a&lau s&intele lui moaPte puse spre Onchinare @ 4up sr"toarea din 11 iunie /008. ameliorarea snt'ii lui *le&terie a &ost spectaculoas@ 9n timp ce doctorii consider c o a&ec'iune de acest tip Oncepe s &ie depPit dup #$rsta de doi ani Pi )umtate (iar de multe ori nu este depPit deloc . On urmtoarele luni *le&terie a Onceput Oncet-Oncet s "ea lapte. s mn$nce alimente pe care nu le putea m$nca Onainte. Pi acum. c$nd are un an Pi )umtate. alimenta'ia lui este normal. &r restricii@

S@ Z@. Bhianitsa

%agina 1G7

'-. A sal&at 5iseri"a

9n aceeaPi -iseric a S&in'ilor Apostoli %etru Pi %a#el din Bhianitsa. On 4uminica 7rtodoKiei din anul /008. s-a petrecut Pi urmtoarea Ont$mplare> %araclisul S&$ntului :uca se a&l On partea de sud a "isericii Pi comunic cu aceasta printr-o uP@ 9n timpul 4umneLeiePtii :iturghii. un enoriaP s-a Onchinat la s&intele moaPte ale S&$ntului :uca. moaPte care se a&l On paraclis. a &cut o Onchinciune Pi s-a uitat prin perdea On altarul paraclisului@ 2imit. a #Lut atunci. On &a'a S&intei Mese. un arhiereu Om"rcat On #ePminte. aplecat. cu m$inile ridicate pu'in. On poLi'ie de rugciune@ :-a impresionat &aptul c arhiereul nu se uita On &a'. ci cum#a Ontr-o parte. Ontors ctre "iserica principal@ *noriaPul nu i-a #Lut trsturile &e'ei. dar s-a Ontre"at> D!e caut aici arhiereul acestaQE. On timp ce ceilal'i clerici liturghiseau On "iserica principal@ A aPteptat p$n la s&$rPitul S&intei :iturghii. ca s ias arhiereul din altar. Ons. spre surpinderea lui. nu a iePit nimeni@ Nu eKista alt uP. iar arhiereul necunoscut dispruse@ 9n aceeaPi Li. la pr$nL. din moti#e necunoscute p$n astLi. On "iseric s-a produs un incendiu On partea de #est Pi aproape un s&ert din "iseric a &ost cuprins de &lcri@ Au ars> iconostase. pangare. strni. analoguri. scaune. lum$nri. resturi de lum$nri etc@ 9n acelaPi loc eKista Pi un suport cu picior pentru icoana S&$ntului :uca. suport care de asemenea a ars@ 9n mod uimitor. On cenuP a &ost gsit neatins icoana S&$ntului :uca@ *noriaPul e#la#ios la care ne-am re&erit era destul de circumspect Pi nu #oia s spun ceea ce #Luse de diminea'@ 9ns. dup cele Ont$mplate. s-a s&tuit cu duho#nicul lui@ Acesta i-a spus c arhiereul pe care l-a #Lut diminea' era S&$ntul :uca. care a sal#at "iseri ca de la distrugere total@

%agina 1G8

4up c$te#a Lile. la o mnstire din apropiere. Mnstirea S&$ntului Bheorghe din Anidros. la 1J Cilometri nord de Bhianitsa. un cleric citea eKorcisme pentru o demoniLat@ Alturi. maicile din mnstire se rugau On tcere pentru a)utorul dumneLeiesc al acelui su&let chinuit@ :a un moment dat demonul a Onceput s strige> 7pri'i-#N 7pri'i-#N M arde'i. m arde'iN 7pri'i-#N 4ar@@@ Pi eu # ard@ *u

am ars acea "iseric a lui %etru Pi a lui %a#el. acolo. On Bhianitsa@ Ti. dac nu era acel@@@ :uca. o ardeam On OntregimeN

%r@ A@ ,@. Bhianitsa

'0. )a i "um nu ar fi suferit ni"iodat

5iul nostru. 4@. On #$rst de 17 ani. de trei ani. se lupta cu o ecLem pe talpa piciorului@ :a Onceput nu ne-am dat seama de gra#itatea pro"lemei. p$n c$nd ni s-a pl$ns c Ol doare Pi c Oi e greu s calce pe picior@ :a recomandrile doctorului dermatolog. am Onceput niPte proceduri terapeutice corespunLtoare. unele &iind nedureroase (ali&ii Pi altele destul de dureroase (crioterapii - Metode terapeutice care utiliLeaL temperaturi &oarte scLute. su" Lero grade @ 8eLultatele au &ost par'ial satis&ctoare. cci ecLema continua s eKiste@ !u timpul ea s-a agra#at (On po&ida tratamentului pe care Ol &cea Pi din pcate ecLema s-a eKtins Pi On alte Lone ale corpului. nu numai ale tlpii respecti#e. ci Pi la cellalt picior@
%agina 1G9

4octorii se mirau c se Ont$mpl acest lucru. de #reme ce &useser prescrise medicamentele corespunLtoare Ompotri#a "olii@ 4octorul specialist. uimit. ne-a asigurat c nu mai Ont$lnise niciodat un asemenea caL On toat cariera lui Pi a a)uns chiar s ne recomande c. din moment ce alt solu'ie nu eKist. ar &i "ine s@@@ desc$ntm piciorul@ 4ar noi. din acea clip. am in#ocat a)utorul Pi mi)locirea S&$ntului :uca doctorul. cunosc$nd semnele minunate pe care le s#$rPePte 4umneLeu prin acest ro" al :ui@ Ne-am dus cu copilul la -iserica S&in'ilor %etru Pi %a#el. unde preotul Pi duho#nicul nostru i-a citit rugciunea pentru cel "olna# Pi l-a "inecu#$ntat cu ulei din candela s&$ntului. care arde On paraclisul lui. unde se a&l Pi o prticic din s&intele lui moaPte@ Am citit %araclisul S&$ntului :uca Pi am continuat s Ol Onsemnm pe copil. On chipul crucii. cu ulei la tlpile am"elor picioare@ 9n acelaPi timp am cerut. printr-o scrisoare pe care am trimis-o la Mnstirea Fonstamonitou din S&$ntul Munte Athos (pe care o #iLiteL Ompreun cu 4@ 9n &iecare #ar. de c$nd el a#ea 9 ani . s se roage pentru el un anume printe din mnstire. pe care &iul meu Ol iu"ePte On mod deose"it Pi suntem siguri c Pi acesta Ol pomenePte On rugciunile sale@ Am scris On amnunt care este pro"lema copilului Pi despre in#ocarea a)utorului S&$ntului :uca doctorul. cruia i-am Oncredin'at toate speran'ele noastre@ 8ugciunile printelui Pi ale noastre au &ost auLite de S&$ntul :uca Pi On aproKimati# o sptm$n ecLema copilului nu numai c s-a #indecat. dar a disprut Pi orice urm a ei. On primul r$nd m$ncrimea. ca Pi cum nu ar &i eKistat niciodat@ 9i suntem recunosctori pentru aceasta Pi Oi cerem s&$ntului s se roage lui 4umneLeu pentru noi Pi pentru to'i cei care s-au rugat lui pentru &iul nostru@

S@. Bhianitsa

%agina 1J0

*2. @mportan$a <i premisele minunii

Aceste Ont$mplri ne o&er ocaLia s a"ordm o tem cu &oarte multe aspecte> minunea Pi importan'a ei@ 9n Pederea Sa pm$nteasc. (isus ,ristos a &cut minuni. a #indecat pe oamenii "olna#i. a On#iat mor'i@ Minunile :ui erau semne indirecte ale preLen'ei :ui Pi e#iden'iau minunea cea mai mare> Ontruparea :ui@ Minunile 4omnului nu au a#ut un caracter magic. ci un e#ident caracter soteriologic. a#$nd ca o"iecti# m$ntuirea omului@ S&$ntul (oan Bur de Aur atrgea aten'ia &oarte &rumos> DMinunile a#eau loc pentru a conduce pe oameni spre -iseric. dar Pi pentru a Ontri credin'a celor care erau de)a mem"ri ai eiE@ 4umneLeu-7mul Ti-a petrecut timpul pe pm$nt &c$nd "ine Pi #indec$nd@ Tia Ompropriat durerea Ontregului neam omenesc@ *#angheliPtii men'ioneaL des cu#$ntul ijklmnopqjrs (( s-a &cut mil > DTi iePind. a #Lut mul'ime mare Pi ( S-a &cut mil de ei Pi i-a #indecat pe "olna#ii lorE (Matei 1G. 1G @ Nu re&uLa a &ace minunea. On a&ar de caLurile de inim Ompietrit. de necredin'. de pro#ocare sau de lips de pocin'@ 4e eKemplu. On patria :ui nu a putut s &ac nici o minune. dec$t c. pun$ndu-Ti m$inile pe pu'ini "olna#i. i-a #indecat@ Ti Se mira de necredin'a lor (Marcu 6. J-6 @Ti c$nd crturarii Pi &ariseii 9l pro#ocau. *l re&uLa. pentru c moti#ele lor nu erau sincere> Atunci l-au rspuns unii dintre crturari Pi &arisei. Lic$nd> On#'torule. #oim s #edem de la 3ine semn@ (ar *l. rspunL$nd. le-a Lis> Neam #iclean Pi des&r$nat cere semn. dar semn nu i se #a da. dec$t semnul lui lona %rorocul (Matei 1/. I8-I9 @ !ondi'ia necesar pentru a se petrece minunea e credin'a omului On persoana 4omnului (isus ,ristos@ *l OnsuPi a su"liniat Ontotdeauna acest lucru Onaintea oamenilor> credin'a ta te-a m$ntuit@ Ti c$nd Oi solicitau inter#en'ia minunat Ontre"a> crede'i c pot s
%agina 1J1

&ac aceastaQ Ti. desigur. cunosc$nd ,ristos neputin'a Pi imper&ec'iunea omeneasc. accepta chiar Pi cea mai mic. neputincioas. rudimentar credin'. precum se #ede din Ont$mplarea impresionant a #indecrii copilului Ondrcit@ Ne&ericitul tat al copilului Ol implor pe ,ristos s Ol #indece pe &iul lui cel su&erind@ ,ristos Oi rspunde> dac po'i s creLi. toate sunt posi"ile celui ce crede@ !ontinuarea este cutremurtoare@ 3atl strig cu lacrimi@ Strigtul lui ne repreLint pe noi. care a#em o credin' sla"@ Ti Ondat strig$nd tatl copilului cu lacrimi a Lis> cred. 4oamne. a)ut necredin'ei meleN (Marcu 9. /G @ A doua premis. la &el de important. pentru a se petrece minunea este dispoLi'ia spre pocin'. spre schim"area #ie'ii@ Aindecarea trupului tre"uie s &ie Onso'it de #indecarea su&letului@ Aceasta se #ede clar On caLul #indecrii paraliticului de la scldtoarea AiteLda@ APa cum scrie SinaKarul. "oala paraliticului a#ea drept cauL pcatul lui@ 4omnul Ol #indec. dar Ol Pi a#ertiLeaL> (at. te-ai &cut sntos. s nu mai grePePti. ca s nu 'i se Ont$mple ce#a Pi mai ru ((oan J.1G @ Ti On caLul multor altor "olna#i mai Ont$i #indeca "oala su&letului (OndrLnePte. &iule. iertate O'i sunt 'ie pcatele Pi apoi "oala trupului (ridic-te. ia-'i patul tu Pi du-te la casa ta (Matei 9. 7 @ *ste imposi"il s #in ,ristos On trupul nostru &r a #eni Pi On inima noastr@ Nu se poate s #indece trupul nostru &r a #indeca Pi su&letul nostru@ !u alte cu#inte. dac minunea nu e un moti# ca omul s se schim"e. ea nu are sens@ 4e aceea. de multe ori 4umneLeu tace@ 4ac are loc #reo inter#en'ie minunat. iar omul se Ontoarce la #ia'a lui pctoas dinainte. departe de harul lui 4umneLeu. "oala poate s re#in@ %entru aceast recidi# nu e responsa"il 4umneLeu. ci omul OnsuPi@ %ro"a"il c ast&el se eKplic Pi de ce e#enimentele Pi #indecrile minunate erau temporare@ %rintele So&ronie. Ontr-o scrisoare ctre 4@ -al&our. atinge aceast pro"lem cu ocaLia unei Ont$mplri pe care a trit-o o &amilie de cunoscu'i ai celor doi@

%agina 1J/

D7ld 8ector=. /9 ianuarie 196/ WtX 3e On'eleg pe deplin. c$nd Omi scrii despre A@ Am rspuns la telegrama lui despre moartea so'iei lui. Z@. din !airo. ca Pi la scrisoarea ta@@@ _ie O'i pot #or"i deschis Pi clar@ 9n ultima #reme i-am scris cu mai pu'in dispoLi'ie. pentru c aPteptam de la el Pi de la M@ mai multe@ Ttii deci c ei i se spusese de ctre doctori c #a muri@ 9n spitalul de "olna#i de cancer din :ondra Oi opriser tratamentul cu radia'ii. pentru c se #edea c acesta nu a#ea nici un rost@ _esuturile nu reuPeau s opreasc eroLiunile din cauLa cancerului din mruntaiele ei Pi din alte locuri@ Mi-a cerut s m rog Ompreun cu el pentru #indecarea ei@ A cerut o minune de la 4umneLeu@ !u "ucurie On su&let. dar cu durere mare On inim am Onceput s m rog pentru ea Pi pentru el@ 9ntr-una din Lilele lunii &e"ruarie. On urm cu doi ani. am mers s o OmprtPesc@ Am stat l$ng patul ei mai mult de dou ore@ Ne-am rugat. am #or"it. apoi am OmprtPit-o@@@ M-am Ontors la mnstire Pi a doua Li am primit o scrisoare de la A@ cum c doctorii au con-sultat-o pe M@ Pi au hotr$t s continue tratamentul cu radia'ii@ Starea ei. at$t cea duho#niceasc. c$t Pi cea trupeasc. se Om"unt'ise sim'itor@ Atunci i-am scris lui A@ c prima cur" a a#ut loc@ S cread c OnsntoPirea este posi"il. dar s nu uite c tre"uie am"ii s OPi schim"e #ia'a Ontru totul. pentru c minunea nu are loc ca s rm$n la &el cum erau Onainte@ 9n scurt timp. dup aproKimati# dou sptm$ni. m a&lam din nou la :ondra. ca s o OmprtPesc pentru a doua oar@ 4in nou ne-am rugat intens Pi toate celelalte@ 4ar cea care era distrus cu c$te#a Lile On urm se ridic din pat. merge cu auto"uLul la aeroport Pi pleac On *l#e'ia. unde i-ai Ont$lnit tu@ 3riesc la munte. &ac plim"ri. ea mn$nc de toate. #esel Pi plin de #ia'@ 4up pu'in #reme au mers la %aris. s #iLiteLe tot ce se poate> muLee. teatre Pi multe altele@@@ Sosesc la :ondra. pentru a

%agina 1JI

se preLenta Onaintea doctorilor@ 4octorii nu au gsit nici o urm de metastaL sau de recidi#@ Merg On Brecia. On *gipt@@@. dar nu eKist nimic On ei On a&ar de cutarea #echii &ericiri Pi dorin'a de #ia'. precum se Ont$mpla Pi On anii dinainte de Om"oln#ire@ A@ nu i-a spus c a a#ut cancer. c s-a #indecat prin minune@ (-a men'inut con#ingerea c primii doctori s-au OnPelat. c nu a a#ut nimic On&ricoPtor@@@ 8eLultatul a &ost c s-a petrecut minunea &r nici o trans&ormare &iin'ial a #ie'ii lor duho#nicePti@ Nu Ptiu. a pstrat oare statuia lui -udha pe care o a#ea alturi de ea la spital Pi pe care mi-a artat-o cu satis&ac'ie nedisimulat ca pe ce#a minunatQ On acea clip nu am #rut cu nimic s o tul"ur@ Am spus doar c eu Onsumi Ol iu"esc numai pe ,ristos Pi nu am #rut s pri#esc spre -udha@ Nici ea. nici A@ nu m-au On'eles@@@ Nu #reau s merg mai departe On analiLarea #ie'ii lui A@ Pi a M@ 9ntotdeauna am considerat c M@ este OnLestrat cu o mul'ime de harisme duho#nicePti Pi mereu Omi pro#oca o durere pro&und &aptul c nu On'elegea chemarea lui 4umneLeu@ %re&era o anume &orm de uni#ersalitate. care astLi c$Ptig teren On g$ndirea multora@ M@ se a&la su" in&luen'a lui@ 4esigur. eu aPteptam de la ea s On'eleag &aptul c uni#ersalitatea lui ,ristos este unica Pi autentica uni#ersalitate Pi a cuta cine#a oriunde ce#a mai uni#ersal este de On'eles doar pentru cei care nu au trit harul -oteLului@@@ %entru mine a &ost o consecin' normal Onrut'irea din nou a snt'ii ei@ Ti acum Omi era nespus de greu s-: rog din nou pe 4umneLeu. pentru c prima mea speran' a &ost deLmin'it> ei nu s-au schim"at. nu s-au Onnoit@ APadar. rugciunea pentru "olna#i. pentru #indecarea lor cu putere de sus. s#$rPirea minunii este posi"il doar cu anga)amentul pocin'ei. adic al schim"rii din rdcin a #ie'ii lor. ast&el Onc$t sla#a lui 4umneLeu s-Pi gseasc loc On ei Pi Ontreaga lor #ia' ulterioar s se continue mai mult la ni#elul sla#ei dumneLeiePti@ !a Pi tine. Pi eu i-am scris lui A@ c. oric$t de ad$nc ar &i durerea lui. ceea ce i s-a dat s triasc cu M@ e dator s primeasc drept o nou chemare. ca o lupt nou. mai mare Pi mai #ictorioas@ 4in rspunsul lui #d cum cu#intele mele nu au a#ut rsunet On

%agina 1JG

su&letul su@ 9ntreaga lui scrisoare este un doliu su&letesc. ca s nu spun trupesc@ AP #rea. ca Pi tine. s Ol #d c re#ine la ade#rata lui Onl'ime. cu ade#rat cumin'it On urma eKperien'ei a#ute@@@ 9n #reme ce el #or"ePte despre sinucidere. eKprim$ndu-Pi ast&el dispoLi'ia de a-Pi gr"i iePirea din aceast lume Pi numai cu#intele so'iei lui - s nu &aci niciodat aPa ce#aN - Ol 'in pe loc@ 4esigur c Oi #oi scrie din nou. dar nu mai am On su&let aceeaPi inspira'ie pe care am a#ut-o cu pu'in timp On urm@ Nu eKist #reun indiciu c #rea s se redreseLe@ 9ntr-un mod aproape &emeiesc OPi cultiv durerea@ 7are ar &i de &olos s-i #or"easc cine#a despre aceasta "rutal. &r ocoliPuri. hotr$tQ Nu sunt sigur@ 4e aceea. On parte. tac@@@E WA=co#a' b`guvwggxay. *ditura Mnstirii 9naintemergtorului din *sseK. Anglia. pag@ IGGX@

*Kist Ontotdeauna o Ontre"are> de ce nu se &ac minuni pentru to'iQ !$'i "olna#i sau c$te rude ale unor "olna#i nu 9l roag cu credin' pe 4umneLeu Pi pe s&in'i. dar nu #d s se petreac #reo minuneN 7are de ceQ :a aceast Ontre"are )ust nu eKist un rspuns general@ Sudec'ile lui 4umneLeu sunt necunoscute@ !ine oare Ptie g$ndul 4omnuluiQ Ontrea" S&$ntul Apostol %a#el@ *Kplica'ia deplin o Ptie numai *l OnsuPi@ Nu este deloc uPor s interpretm )udec'ile lui 4umneLeu. #oin'a :ui. tcerea :ui@ Nu putem s a&irmm c un om este mai credincios. iar altul mai pu'in. nici c 4umneLeu Ol iu"ePte pe acesta mai mult Pi pe altul mai pu'in@ APa cum spune %rorocul (saia. )udec'ile lui 4umneLeu se deose"esc de )udec'ile oamenilor. pe c$t este de departe cerul de pm$nt@ 9n &inal ar tre"ui s notm Pi urmtorul lucru> de multe ori 4umneLeu tace din dragoste@ *l permite Oncercri dure pentru un anumit om. pentru c #ede &oarte departe@ 4atorit atotcunoaPterii :ui Ptie &oarte "ine c o Oncercare. o "oal. o durere pot s se do#edeasc "ine&ctoare pentru m$ntuirea omului@ S&$ntul Apostol %a#el. care OnsuPi a

%agina 1JJ

#indecat "olna#i Pi a &cut minuni. su&erea de o "oal cumplit. de un ghimpe On trup@ !u toate c de trei ori :-a rugat pe 4omnul ca s-l #indece. 4omnul a re&uLat@ 8spunsul :ui a &ost> O'i este de a)uns harul Meu. cci puterea Mea se des#$rPePte On sl"iciune (/ !orinteni 1/. 9 @ Adic O'i e de a)uns darul Meu. pentru c puterea Mea se #ede On plintatea ei prin aceast neputin' a ta@ Mul'i s&in'i care su&ereau de anumite "oli sau de alte Oncercri. cu toate c puteau s #indece On chip minunat pe al'ii. nu cereau de la 4umneLeu s-i #indece Pi pe ei OnPiPi. ci s le dea r"dare@ S&in'ii noPtri contemporani. printele So&ronie Pi printele %aisie. au a)uns p$n acolo. Onc$t s cear cancerN Ti On durere se "ucurau Pi-: sl#eau pe 4umneLeu@ 5oarte "ine Licea printele %aisie> DAt$tea c$te am On#'at On "oal nu am On#'at On ani Ontregi de asceLE@ Asta nu Onseamn c nu-( #om cere lui 4umneLeu s inter#in@ Alt&el am contesta porunca :ui> cere'i Pi #i se #a da. "ate'i Pi #i se #a deschide@@@ (Matei 7. 7 Pi neam Ondoi de darul Pi de harul pe care :-a dat s&in'ilor Si> cel ce crede On Mine #a &ace Pi el lucrrile pe care le &ac *u Pi mai mari dec$t acestea #a &ace ((oan 1G.1/ @ 8spunderea noastr const On rugciunea proprie Pi On dispoLi'ia spre pocin'@ S Oi permitem. cu alte cu#inte. s intre On inima Pi On #ia'a noastr@ %entru c &r consim'm$ntul nostru li"er nu poate s intre@ 9ntotdeauna st Onaintea noastr cu discre'ie Pi cu respect@ -ate la uPa inimii noastre. dar nu o &or'eaL@ *ste datoria noastr s Oi deschidem@ S Oi o&erim cererile noastre nu ca niPte copii ru crescu'i Pi Oncp'$na'i. ci smeri'i Pi simpli@ !erem. dar nu impunem. gata &iind Ontotdeauna s acceptm #oia :ui> Dnu cum #reau eu. ci cum #rei 3u W@@@X &ac-se #oia 3aNE (Matei /6. I9. G/ @ 9n aceast direc'ie ne Ondrum S&$ntul :uca Pi prin minunile pe care le pu"licm On acest #olum@

%agina 1J6

*1. unt p"tos... :umnezeu nu m aude

*Kist oameni care solicit rugciunea altora. dar ei OnPiPi nu se roag. pentru c se consider pctoPi@ Spun. de eKemplu. preo'ilor Pi monahilor> D8uga'i-# pentru noi. printe. dumnea#oastr. care sunte'i aproape de 4umneLeu Pi # aude@ Noi suntem pctoPi Pi 4umneLeu nu ne audeNE@ *ste ispita din dreapta@ *ste o Ondrept'ire plin de prut smerenie. pentru a scpa de rspunderea proprie de a se ruga. adic de a duce lupta proprie@ 2n ieromonah aghiorit scrie> DNici o rugciune nu este On Ladar@ S&in'ii Ongeri. Ongdui'i-mi s o spun meta&oric. su&er de lips de lucru. pentru c nu se roag credincioPii care au ne#oie@ 4e aceea. imediat ce iese o mic rugciune din inima. din mintea sau de pe "uLele &iecrui credincios. Ongerii o iau Pi cu emo'ie. adug$nd Pi mi)locirea lor proprie. o duc Onaintea On&ricoPtorului tron al S&intei 3reimi@ %entru oamenii care se roag continuu. Ptiu din eKperien' c rugciunile le aduc tot ce este mai "un. mai puternic Pi mai de pre'@ Am On #edere multe situa'ii. On care chiar Pi "oli gra#e sau #indecat ori s-au ameliorat. cei rtci'i au re#enit pe drumul spre 4umneLeu. &amilii sau Ompcat etc@ 8ugciunea este On sine singurul dar &iin'ial. cert Pi util pentru to'i. este o arm nemaipomenit Pi in #inci"il@ S&in'ii %rin'i. a#$nd aceast eKperien'. insist s de#enim oameni de pre&erin' rugtori Pi mai pu'in ra'ionali. oameni s&in'i'i. nu ra'ionaliPtiE@

9n sinaKarele s&in'ilor Ont$lnim Pi e#enimentul impresionant de mai )os. care anuleaL )usti&icarea Pi argumentarea noastr srccioas@

D7 mam are un copil mic. care este pe moarte (primii doi copii de)a Oi
%agina 1J7

muriser @ Alearg peste tot dup a)utor@ %e oricine Ont$lnePte. Oi cere &ier"inte s se roage pentru copilul ei@ APadar. On timp ce ea alearg. cu inima s&$rtecat de durere. Ont$lnePte o &emeie plin de multe pcate. care OPi risipise #ia'a On multe &apte de necinste@ 4e Ondat ce o #Lu. mama Oi arunc copilul care era On agonie On "ra'ele ei. pentru c durerea cea ad$nc o scotea din min'i@ !Lu la picioarele ei Pi o implor s se roage lui 4umneLeu ca s Ol miluiasc pe micu'@ %ctoasa aceea s-a tul"urat Pi nu Ptia ce s &ac@ %e de o parte #edea pruncul aproape mort Pi pe mama lui c se t$ra la picioarele ei. ne#r$nd s se ridiceU pe de alt parte #edea Pi Pinele ei plin de multe pcate Pi lipsit de orice OndrLneal spre 4umneLeu@ 5or'at Ons de mama copilului. s-a Ontors spre rsrit Pi dup ce Pi-a lo#it cu putere pieptul cu m$inile. a Onceput s spun cu lacrimi> 4oamne. nu sunt #rednic s Omi ridic ochii Pi s m uit la Onl'imea

cerului. nici s chem numele 3u cel sl#it cu "uLele mele cele pctoaseU sunt ne#rednic. prin ceea ce am &cut. at$t cerului. c$t Pi pm$ntului. pentru c e`-am m$niat pe 3ine. "unule Stp$n. Ons imit$nd pe des&r$nata care a #enit la 3ine Pi Pi-a mrturisit pcatele. #in Pi eu Onaintea 3a Pi 3e rog s 3e ui'i cu iu"ire de oameni Pi cu dragoste spre noi@ %ctoasa cea de demult a #enit la 3ine Pi Pi-a mrturisit cu lacrimi pcateleU eu. &iind Oncrcat de mul'ime de pcate. nu OndrLnesc s O'i cer iertare pentru ele. Ons m$nat &iind de mama acestui copil. m rog _ie. 4ttorule de #ia' Pi M$ntuitorul tuturor s Oi dai #ia' acestui prunc@ !ci dac eu. cea necurat Pi lipsit de mil. cu mil Ol #d Pi sunt Ondurerat. cu c$t mai mult 3u. !el care iL#orPti mil. Ol #ei milui pe acesta Pi Ol #ei a)utaN Atunci s-a pogor$t din cer o lumin or"itoare peste acea des&r$nat. peste pruncul muri"und Pi peste mama lui Ondurerat@ 9n acea clip pruncul a re#enit la #ia' Pi mama lui. eli"erat de durere. a mul'umit lui 4umneLeu@ (ar acea &emeie pctoas. uimit Pi &r cu#inte. a cLut cu &a'a la pm$nt. #rs$nd din ochi r$uri de lacrimi@@@E@

Arhimandritul Nectarie
%agina 1J8

*2. fntul te3a 5ine"u&ntat

Am a&lat despre S&$ntul :uca dintr-o carte pe care mi-a dat-o o prieten@ 4e atunci l-am iu"it mult pe s&$ntul@ 9ntr-o Li au #enit asupra noastr necaLurile@ :a Onceputul lunii august &iul meu a a#ut un accident cu motocicleta Pi s-a lo#it &oarte ru la cap Pi la picior@ !u a)utorul lui 4umneLeu a scpat@ :a cap i-au &cut mai multe custuri Pi Oncet-Oncet a Onceput s se OnsntoPeasc@ 9ns piciorul i s-a in&ectat@ Ne-am dus la Atena. i-au cur'at piciorul Pi i-au dat anti"iotice@ *l a continuat s munceasc. dar noi eram &oarte neliniPti'i@ %iciorul lui nu era Ontr-o stare "un@ 9ntr-o Li am auLit la postul de radio al -isericii #or"indu-se despre minunile S&$ntului :uca@ !$nd s-a terminat emisiunea. i-am spus &iului meu> Aoi lua cartea S&$ntului :uca si #oi "inecu#$nta On chipul crucii cu ea

piciorul tu@ Aei #edea c te #a a)uta@ *Kista si o icoan On carte. On care S&$ntul :uca "inecu#$nta. 'in$nd On m$n o cruce@ (-am spus din nou &iului meu> - 9nchin-te s&$ntului care te "inecu#$nteaL cu m$na lui Pi roag-te luiN S-a Onchinat si de atunci Osi amintea &oarte "ine m$na s&$ntului care l-a "inecu#$ntat@ A doua Li am luat din nou cartea ca s scriu din ea troparul s&$ntului@ Aoiam s Ol On#'. ca s Ol c$nt@ !$nd am luat cartea On m$n. am cutat icoana pe care o #Lusem On a)un@ Am gsit icoana. dar nu era aPa cum o #Lusem data trecut@ (-am artat-o &iului meu Pi el mi-a spus>
%agina 1J9

- 4ar unde este m$na lui Pi crucea cu care "inecu#$ntaQ - Nu Ptiu. copilul meu. ce s-a Ont$mplat@ 2n singur lucru Omi Onchipui> c ieri s&$ntul te-a "inecu#$ntat Pi acesta este un semn pe care ni l-a artat ca s te Oncredin'eLe c piciorul tu se #a #indeca@ 9ntr-ade#r. piciorul lui s-a #indecat Pi On &iecare an. de sr"toarea S&$ntului :uca. pe 11 iunie. &acem o 4umneLeiasc :iturghie [On Brecia eKist o"iceiul ca oamenii s cear s se s#$rPeasc. On Liua On care #or. o S&$nt :iturghie. iar pentru aceasta o&er toate cele necesare]. ca s ne artm recunostinta@ Niciodat nu #oi Onceta s Oi mul'umesc Pi s Ol iu"esc@ Sper s a)ute Ontreaga lume@

*@ Z@. insula (os

*3. .u este ne&oie s fii operat

Am a#ut un copil (o &at . Z@. care acum se a&l On ceruri. dup un accident rutier ne&ericit@ *ra a"sol#ent cu nota maKim a 5acult'ii de -iologie Pi a plecat din aceast lume Onainte s OPi Omplineasc #isele@ %ro&esorii ei o pri#eau cu m$ndrie. prietenii ei o iu"eau Pi noi ne "ucuram. pentru c 4umneLeu ne dduse un copil deose"it@ Se pare Ons c 4umneLeu a a#ut alte planuri pentru M@ -inecu#$ntat s &ie numele :ui. pentru c On marea Oncercare prin care trecem nu ne las singuriN %reLen'a :ui este #ie. la &el Pi
%agina 160

m$ng$ierea pe care ne-o d@ Areau s # po#estesc o Ont$mplare emo'ionant care s-a petrecut On &amilia mea de cur$nd@ Mama. 4@. a a#ut o pro"lem la ochi@ :a Onceput. o&talmologul. creL$nd c e cataract. a operat-o@ %ierderea #ederii Pi simptomele suprtoare nu scdeau@ A consultat-o Onc o dat Pi i-a spus c eKist o pro"lem gra#@ Ar &i tre"uit s &ie operat din nou@ (-a dat tratament pentru dou sptm$ni Pi #ineri. 18 ianuarie. s-a dus s o consulte Pi s sta"ileasc Liua opera'iei@ !u uimire doctorul a constatat c simptomele scLuser Pi i-a spus> s &ii operatN *u # transmit Ont$mplarea simplu. aPa cum a a#ut loc@ Nu cunosc termeni medicali. nici ce pro"lem anume a a#ut la ochi@ !eea ce Ptiu este c opera'ia care ar &i urmat nu era simpl@ 4in momentul On care doctorul ne-a in&ormat despre pro"lem. am dat un pomelnic cu numele ei la "iseric Pi printele Z@ ^@ o pomenea &r Oncetare@ Ne-am rugat Pi S&$ntului :uca. pe care Ol cinstim Pi Ol iu"im On mod deose"it@ Mama particip On &iecare duminic. la -iserica -unei Aestiri din oraPul %ireu. la %araclisul S&$ntului :uca@ *u. On acea dup-amiaL On care mama s-a dus pentru ultima analiL (18 ianuarie /008 . pe c$nd doctorul o consulta. merg$nd la morm$ntul &iicei mele. a#eam cu mine Pi icoana S&$ntului :uca. spuneam troparul lui Pi m rugam lui@ A)ung$nd la morm$nt. cu lacrimi On ochi am rugat-o Pi pe &iica mea s Ol gseasc pe S&$ntul :uca Pi s Ol roage Pi ea pentru "unica ei. care o iu"ea at$t de mult (mama se chinuia multU mai ales dup moartea lui M@ Pi-a pierdut puterile Pi nu #oiam s p'easc ce#a @ %rintre rugmin'ile mele i-am promis S&$ntului :uca. spun$ndu-i> DA)ut. S&inte al meu :uca. s scape de opera'ie Pi O'i promit s o&er o sum de "ani pentru copiii or&ani din !rimeeaNE@ S&$ntul ne-a auLit. mama mea s-a #indec$t Pi eu mi-am Omplinit &gduin'a. mul'umindu-i S&$ntului :uca@
%agina 161

Nu pot s cred. se Ont$mpl ce#a de necreLutN %entru moment nu e ne#oie

N@. %ireu

*#. ar"ina &a fi dus pn la termen

M numesc *@N@ *ram On #$rst de IG de ani Pi a#eam o &eti' de 6 ani Pi )umtate. c$nd 4umneLeu ne-a druit Pi un al doilea OngeraP. care acum rspunde la numele de :uca@ Sarcina nu a &ost uPoar@ A#$nd un a#ort la acti# cu doi ani Onainte Pi hemoragie On primele luni ale noii sarcini. am &ost o"ligat s rm$n 'intuit la pat. cu tratament &armaceutic Pi Ontr-o stare su&leteasc destul de rea@ 5iind ne#oit s rm$n acas On acea perioad. am citit destule cr'i@ 2na dintre acestea a &ost +i cartea cu #ia'a S&$ntului :uca. doctorul Pi Arhiepiscopul Sim&eropolului@ Nu am reuPit s o termin. pentru c m-am emo'ionat mult de )ert&a lui neOntrerupt Pi l-am comptimit tare mult pentru persecu'iile pe care le-a su&erit@ 9ntr-o sear. c$te#a sptm$ni mai t$rLiu. am a#ut un #is cruia Ons la Onceput nu i-am dat nici o importan'@ 9n acest #is se &cea c stteam Ontr-un apartament mic. la 'ar. pe care Ol are tatl meu. On a&ara oraPului On care trim. c$nd s-a auLit o lo#itur On uP Pi a aprut un "r"at "lond. cu ochelari Pi "ar". care s-a recomandat ca &iind doctorul@ Mai eKact a spus> termen@ M-am Ontre"at atunci. On #isul meu. de ce a #enit acest doctor. din moment ce a#eam un alt ginecolog. de ce nu era "runet (oare aPteptam un alt s&$nt. pe care Ol in#oc
%agina 16/

Sunt doctorul@ ,emoragia nu are importan'. sarcina #a &i dus p$n la

din c$nd On c$ndQ Pi de ce "luLa lui era deschis On &a'. On &orm de A@ Acest #is nu l-am discutat cu nimeni On acea perioad@ 4up aproape dou luni Pi Ontr-un moment ne"nuit. mi-am dat seama dintrodat c "r"atul pe care Ol #Lusem On #is semna cu S&$ntul :uca On tinere'e. aPa cum este On&'iPat la pagina J0 a cr'ii. iar "luLa cu &orm neo"iPnuit pe care el o purta On #is era pro"a"il cea pe care o poart doctorii On sala de opera'ii@ :a un moment dat. dup c$te#a Lile. i-am po#estit so'ului meu at$t #isul. c$t +i constatarea mea. ca s +tie@ Nu mam preocupat mai mult de acest #is. dar l-am spus Pi duho#nicului nostru. care ne-a spus c nu e eKclus s &ie &ost Ontr-ade#r o #iLit a S&$ntului :uca. pentru c l-am comptimit. citind despre su&erin'ele lui@ !u toate acestea. Oncep$nd din acea Li. unde#a On ad$ncul min'ii mele. c$t +i a so'ului meu a eKistat. Ons nu eKterioriLat. g$ndul c. dac s-ar naPte copilul Pi ar &i "iat. i-am da numele s&$ntului. deoarece din cauLa greut'ilor sarcinii sim'eam mult m$ng$iere prin aceast Ont$mplare. mai ales datorit cu#intelor> Dsarcina #a &i dus p$n la termenE@ :a un moment dat. o &amilie de prieteni de-ai noPtri. dup ce au &cut o cltorie. ne-au adus. Ompreun cu alte lucruri. o icoan a S&$ntului :uca de la Mitropolia Fastoria. cu troparul lui pe #erso@ !elelalte luni ale sarcinii au trecut cu destule greut'i. ca Pi primele@ 4atorit #isului pe care Ol a#usesem. so'ul meu a pus icoana S&$ntului :uca pe noptiera noastr Pi On &iecare sear. dar Pi On di&erite momente grele din timpul sarcinii. citeam troparul lui@ !$nd a sosit ceasul. naPterea s-a Oncheiat cu succes. prin ceLarian@ 9n timpul ceLarienei so'ul meu s-a rugat la S&$ntul :uca pentru s&$rPitul ei normal@ 9n legtur cu numele pe care s-l dm copilului Pi pentru c totul a &ost On regul On legtur cu naPterea. sim'eam c ar &i o cinste pentru el s poarte numele S&$ntului :uca. pe care l-am sim'it at$t de mult c m-a spri)init Pi m-a a)utat s se nasc un copil sntos@ %e de alt parte Ons. m g$ndeam Pi c poate a &ost un #is Ont$mpltor. &r nici o importan'@ 9n aceast situa'ie i-am &i Ontristat pe prin'ii noPtri. crora nu le
%agina 16I

spusesem nimic Pi am &i a)uns On situa'ia de a le preLenta o Ont$mplare pe care poate ar &i considerat-o doar o simpl scuL ca s nu punem copilului numele lor@ B$nduri asemntoare a#ea Pi so'ul meu. g$nduri care s-au intensi&icat din momentul On care s-a nscut copilul Pi p$n aproape de Liua punerii numelui (Liua a opta dup naPterea copilului @ [9n Brecia eKist un o"icei Ompm$ntenit. acela de a se da copiilor numele "unicilor. Ontr-o ordine strict> primul copil. dac e "iat. primePte numele "unicului din partea tatlui. iar dac e &at. primePte numele "unicii din partea tatluiU al doilea #a primi numele "unicului neonorat la prima naPtere. tot din partea tatluiU de la al treilea copil Oncolo se trece la numele prin'ilor so'ieiU adesea. dac nu se respect aceast tradi'ie. dac nu sunt numi'i nepo'ii dup numele lor. "unicii a)ung p$n la a-Pi despr'i odraslele. de &urie c le-a &ost clcat On picioare m$ndria]@ 4ilema de mai sus a Oncetat de&initi# s ne mai preocupe c$nd. a doua Li de la Ontoarcerea noastr de la maternitate. s-a petrecut urmtoarea Ont$mplare> pe c$nd terminam s-i dau masa de sear cu "i"eronul. micu'ul s-a Onecat@ Am &cut tot ceea ce Ptiam de la primul nostru copil On ast&el de situa'ii. Ons &r succes@ Micu'ul nu putea s respire@ :-am strigat pe so'ul meu. care era On cealalt camer. s m a)ute@ 4ar el s-a speriat Pi nu a putut s &ac nimic@ Au urmat momente de panic (nimeni nu Ptie eKact c$te secunde sau minute au &ost . c$nd to'i ne pierduserm stp$nirea de sine. cci Ont$mplarea ne gsise cu totul nepregti'i@ Alergam ne"unePte On dreapta Pi On st$nga prin cas. cuprinPi de panic@ *u 'ipam. so'ul meu a &ost aPa de suprins. Onc$t nu mai putea. din cauLa panicii. s gseasc nici numrul de tele&on al pediatrului nostru. cu toate c era scris On mai multe locuri@ %rin'ii mei. care de asemenea erau acolo. nu puteau s &ac nimic@ 3impul trecea Pi Oncepusem s cdem On deLnde)de@ Atunci mi-am amintit de S&$ntul :uca Pi l-am rugat (On g$nd s m lumineLe ce s &ac@ 9n aceeaPi clip Pi independent de ceea ce &ceam eu. so'ul meu. sim'ind c nu poate s &ac altce#a. a &cut singurul lucru la care On acel

%agina 16G

moment a putut s se g$ndeasc> a smuls copilul din "ra'ele mele Pi l-a "oteLat On aer cu numele de :uca@ (mediat dup aceasta. ca Pi cum mintea mea s-a luminat. l-am luat din nou pe copil. care Oncepuse s se On#ine'easc din cauLa lipsei de oKigen. Pi cu degetul iam apsat lim"a care se lipise de cerul gurii. &or'$ndu-l ast&el s tuPeasc Pi. prin urmare. s respire@ Modul On care 4umneLeu a permis s se petreac aceast Ont$mplare a &ost de aPa natur. Onc$t nici unul dintre noi nu a putut s reac'ioneLe oportun Pi corect On acel moment@ Apoi. On aceeaPi sear. a #enit pediatrul la noi acas. l-a consultat pe micu' Pi ne-a liniPtit. spun$ndu-ne c totul era On regul. Ons moralul nostru era la pm$nt@ A doua Li i-am spus so'ului meu. care #oia s rm$n acas. cu noi. s mearg la ser#iciu ca s uite cele Ont$mplate Pi #ia'a noastr s intre c$t mai repede posi"il On ritmul ei normal@ !u toate c On &inal s-a dus la lucru. era &oarte marcat Pi Oncrcat su&letePte negati# din cauLa celor Ont$mplate@ Mai Ont$i i-a tele&onat duho#nicului nostru. cu care sim'eam ne#oia s #or"im Pi s Ol Ontre"m dac era #ala"il "oteLul On aer@ Apoi i-a tele&onat Pi unui monah din S&$ntul Munte Athos. cu care &usese On legtur Pi pe toat durata sarcinii mele. po#estindu-i acestuia tot incidentul@ Monahul i-a rspuns c Pi el a auLit de cur$nd de S&$ntul :uca. ale crui minuni a)ungeau la urechile lui din ce On ce mai des@ So'ul meu se g$ndea s mearg c$t mai cur$nd posi"il la Mnstirea Sagmata. ca s se Onchine moaPtelor S&$ntului :uca. Ons acest lucru nu era posi"il pentru c a#eam ne#oie de el acas@ 9n aceeaPi dup-amiaL. monahul i-a tele&onat so'ului meu Pi i-a spus c a doua Li urma s mearg On Atena din moti#e personale Pi. dac ar &i reuPit s se Ont$lneasc. i-ar &i dat o "inecu#$ntare de la S&$ntul :uca. pe care o a#eau la mnstirea lui. un dar al unor oameni e#la#io+i care #iLitaser -iserica S&$ntului :uca din Sim&eropol@ 9ntr-ade#r. s-au Ont$lnit dup dou Lile Pi. On timpul scurt pe care l-au a#ut la dispoLi'ie. au discutat despre cele Ont$mplate@ Monahul i-a dat so'ului meu "inecu#$ntarea
%agina 16J

pe care o adusese de la mnstire Pi pe care. aPa cum i-a spus. o luase cu el On ultimul moment. plec$nd din mnstire. On urma tele&onului care Oi &usese dat de so'ul meu@ Ast&el "inecu#$ntarea s&$ntului a a)uns p$n la noi acas pentru micul :uca@ 4ac pri#im incidentul On ansam"lu. #edem c. dePi nu-l cunoPteam deloc pe S&$ntul :uca la Onceputul sarcinii (Ont$mpltor am primit cartea cu #ia'a lui. care ni s-a prut interesant . apoi nu numai c am sim'it spri)inul lui. ci chiar am sim'it inter#en'ia sa minunat atunci c$nd l-am chemat. iar "inecu#$ntarea lui a a)uns de departe la noi On clipa On care cutam un mod de a-l gsi Pi de a-i mul'umi@

F@ *@. ,alCida

*%. Astzi tries" o &ia$ normal

:a Onceputul lunii octom"rie /008. "rusc Pi pe neaPteptate au Onceput s Omi amor'easc eKtremit'ile corpului (m$ini-picioare @ A$rsta mea t$nr (a#eam atunci /J de ani . starea mea &iLic relati# "un (&ceam atletism On mod regulat Pi at$t istoricul meu medical. c$t Pi cel al &amiliei mele nu Ondrept'eau o ast&el de stare@ Aceste simptome de#eneau din ce On ce mai acute@ 4e asemenea. ele se eKtindeau Pi la restul corpului. nemaiput$ndu-mi purta de gri). de#reme ce a#eam di&icultti On a &ace orice &el de miPcare@ %uterile m prseau progresi# Pi aceste amor'eli
%agina 166

continue &ceau s-mi dispar sim'ul tactil Ontr-at$t. Onc$t nici nu mai puteam sim'i dac sunt Om"rcat sau nu@ 5amilia mea a &ost &oarte a&ectat. cum e Pi normal de alt&el. Pi de aceea am Onceput o serie de analiLe medicale amnun'ite. cut$nd cauLa "olii mele@ 4up ce am &ost supus la multe analiLe. numai un 8MN a artat care este cauLa rului@ :a ni#elul #erte"relor cer#icale. On mdu#a spinrii apruse o um&ltur de mrimea unei alune Pi ea pro#oca deteriorarea sistemului ner#os central@ !onsecin'a a &ost &aptul c. la aproKimati# Lece Lile din clipa On care au aprut primele simptome. m a&lam On Spitalul zghia. unde am &ost internat timp de cinci Lile@ 3ratamentul pe care l-am urmat acolo. On chip minunat. a &ost primirea de doLe eKcesi# de mari de cortiLon@ Mic On chip minunat. pentru c prima miPcare pe care neurochirurgii o &ac atunci c$nd Ont$lnesc ast&el de caLuri este s Ol supun pe "olna# unei inter#en'ii chirurgicale de urgen'. pentru c se apreciaL c este #or"a de o tumoare@ 4up cinci Lile de tratament. am primit "ilet de iePire din spital. &r Ons s scap de pericolul opera'iei. Pi cu o e#olu'ie incert a snt'ii mele@ 4esigur. tratamentul nu s-a oprit acolo. ci a &ost continuat destul timp acas@@@ 9n acea perioad di&icil a #ie'ii mele Pi a &amiliei. care ptimea Ompreun cu mine. ne-au Ontrit &oarte mult rugciunile. dragostea Pi preLen'a prietenilor. rudelor. prin'ilor duho#nicePti Pi a cunoscu'ilor. crora le datoreL o recunoPtin' deose"it +i mul'umiri@ Atunci. duho#nicul meu. condus de dragostea &oarte mare Pi de gri)a printeasc pe care o nutrea Pi o nutrePte pentru turma sa Pi. prin eKtindere. pentru persoana mea. mi-a propus s #iLitm Mnstirea Sagmata. a Schim"rii la 5a' a M$ntuitorului. cu scopul de a ne Onchina s&intelor moaPte ale S&$ntului :uca doctorul. Arhiepiscopul Sim&eropolului Pi !rimeii Pi de a ne ruga s&$ntului s m a)ute. cum s-a Pi Ont$mplat mai apoi@ Momentele pe care le-am trit acolo au &ost cu ade#rat emo'ionante@ 9mi amintesc c ne-am Onchinat la racla On care e pstrat o prticic din inima neputreLit
%agina 167

a s&$ntului Pi ne-am plecat genunchii On &a'a s&intelor moaPte On timpul %araclisului S&$ntului :uca@ Apoi am plecat spre casele noastre. liniPti'i Pi m$ng$ia'i On chip tainic@ AstLi triesc o #ia' normal. cu simptome minime. de ne"gat On seam &a' de cele a#ute. lucru minunat Pi paradoKal. pentru c On mod normal tre"uia s rm$n cu sechele puternice de la o "oal aPa de gra# care. On alte Ompre)urri. se Oncheie prin paraliLie permanentN 9l sl#esc pe 4umneLeu. le mul'umesc tuturor s&in'ilor care au contri"uit la #indecarea mea Pi mai ales S&$ntului :uca doctorului. care a auLit glasul rugciunii noastre Pi m-a miluit@ 9n &ine. Omi doresc ca 4umneLeu s rsplteasc dup ne#oia &iecruia pe to'i acei oameni care au &ost alturi de mine On acele clipe grele@ 5ie ca S&$ntul :uca s se roage pentru noi to'iN AminN

(@ N@. Atena

%agina 168

*'. (i3a luat 5oala

%o#estirea mea Oncepe On august /00G@ Am Onceput s am pro"leme cu picioarele Pi s nu mai pot merge@ Am &ost cu so'ul meu la #reo patru-cinci doctori. am &cut analiLe. 8MN. tomogra&ie computeriLat. electromiogra&ie (metod de Onregistrare optic sau gra&ic a poten'ialelor de ac'iuni musculare . iar reLultatul a &ost c a#eam sindromul de solicitare median a ti"iei@ A#eam niPte dureri groaLnice@ Ner#ii. muPchii. #enele. tendoanele &useser prinse Ontre cartila)ul articular Pi ti"ie. &r s eKiste #reo s$ngerare@ 4up diagnosticare m-am dus la duho#nicul meu Pi mi-a dat o sticlu' cu untdelemn de la candela S&$ntului :ucaU m ungeam cu el On &iecare Li Pi "eam agheasm@ Am Onceput tratamentul cu in)ec'ii intramusculare@ 9n luna decem"rie. am #enit la Mnstirea Sagmata Pi ne-am Onchinat S&$ntului :uca@ %l$ngeam Pi m rugam ca 4umneLeu s Omi dea putere s reList p$n la capt@ 4urerile au continuat Pi doctorul mi-a spus s m opereL. asigur$ndu-m c m #oi &ace "ine@ M-am dus la printele meu duho#nic. m-am spo#edit Pi mi-a dat o cruce care a#ea On ea o prticic din inima S&$ntului :uca@ Mi-a spus> - !opila mea. acesta este un dar de la printele tu duho#nicescN A#eam On mine o siguran' c totul #a &i "ine@ 9nainte s intru On sala de opera'ie crucea a rsp$ndit mireasm Pi atunci am sim'it c ,ristos. S&$ntul :uca Pi printele meu duho#nic sunt alturi de mine@ S-a &cut opera'ia. Ons situa'ia era &oarte rea@ 4octorul i-a spus so'ului meu> 9mi pare &oarte ru pentru so'ia dumnea#oastr@ 2rmtorul pas este

paraliLia@ Am operat-o Pi nu a a#ut deloc hemoragie@ 3re"uie s #edem dac nu cum#a are
%agina 169

o "oal a s$ngelui sau o &orm gra# de poliartrit reumatoid ("oal in&lamatorie care a&ecteaL articula'iile m$inilor Pi ale picioarelor @ Nu puteam s Omi miPc picioarele de la genunchi On )os@ *ram On legtur permanent cu duho#nicul meu Pi el m Oncura)a> 4umneLeu peste toate Pi mult rugciune ctre S&$ntul :uca. ctre Maica

4omnului Pi ctre 4omnul ,ristosN %e I0 ianuarie. Ontr-o Li de duminic. so'ul meu Pi cu cei cinci copii ai noPtri au plecat la "iseric@ *u ascultam S&$nta :iturghie la postul de radio al Mitropoliei din %ireu@ *ra momentul OmprtPirii Pi eu am spus> D,ristoase al meu. nu pot s #in s m OmprtPesc. Ons #oi "ea niPte agheasm mareE@ M-am uns cu ulei de la S&$ntul :uca pe picioare Pi. de Ondat ce am "ut agheasm. crucea a Onceput s iL#orasc mir. am sim'it c trece ca un curent prin picioarele mele Pi ele au Onceput s se miPte@ S&$ntul :ucaN 9mi rmsese numai o durere puternic. la clc$i@ Miercuri. pe / &e"ruarie. de sr"toarea 9nt$mpinrii 4omnului. Li On care S&$ntul :uca a de#enit preot. din nou am rmas singur acas Pi ascultam 4umneLeiasca :iturghie@ %l$ngeam@ Am "ut agheasm mare. m-am uns cu ulei de la S&$ntul :uca pe picioare. din nou crucea a iL#or$t mir +i S&$ntul :uca mi-a luat durerea (un ner# &usese prins. On timpul opera'iei. de o sutur. de aceea m durea. dar S&$ntul :uca mi-a eli"erat ner#ul @ A #enit Pi con&irmarea doctorului@ Mi-a #Lut piciorul Pi mi-a spus> - Nu Ptiu din ce cauL suturile au &ost aruncate a&ar@ 4up toate acestea. Ontr-o sear l-am #Lut On #is pe S&$ntul :uca@ Am #isat c mergeam printr-un loc necunoscut Pi #oiam s m Onchin Maicii 4omnului@ :a un moment dat am #Lut niPte pelerini On &a'a mea@ (-am urmat@ Am a)uns la o uP@ Ne-a deschis un
%agina 170

Minunea Oncepe. mi-a spus printele meu duho#nic@ 5 mult rugciune la

"r"at@ Atunci l-am #Lut On &a'a mea pe S&$ntul :uca> trecuse la 4omnulN ,ristoase al meu. S&$ntul :ucaN :umea a Onceput s i se Onchine (locul acesta a#ea dou trepte Pi lumea trecea Pi Oi sruta picioarele S&$ntului :uca @ A #enit Pi r$ndul meu Pi dintr-odat am #Lut c i se miPc m$na@ Am prins-o. am m$ng$iat-o Pi am srutat-o@ 9n acel moment S&$ntul :uca s-a ridicat Pi mi-a spus> - !eea ce Omi cere mama ta. nu #oi &aceN Atunci m-am g$ndit> DNu cere nimic ru. cere s m &ac "ineE Pi i-am rspuns> S&inte al meu. eu te chem pe tine Pi pe 4omnul meu Li Pi noapte Pi Ptiu c

m #oi &ace "ine@ Mi-a spus aceasta Pi printele meu duho#nic. cred astaN Atunci Pi-a cltinat capul a&irmati#. mi-a prins capul On m$ini Pi m-a srutat pe cap@ Am sim'it cum Omi ia durerea@ !$nd m-a #Lut duho#nicul meu c merg. a strigat> - MinuneN MinuneN Sla# _ie. 4umneLeuleN !u rugciunile printelui meu duho#nic m OnsntoPesc Pi spun din su&let un mare mul umesc ctre 4omnul. ctre Maica 4omnului Pi ctre S&$ntul :uca. pe care Oi iu"esc aPa mult@ Sla# _ie. !elui ce ne-ai artat luminaN Sla# Ontru cei de Sus lui 4umneLeu Pi pe pm$nt pace. Ontre oameni "un#oireN A mrturisesc c toate aceste lucruri minunate mi s-au Ont$mplat mie. ne#rednicei@ 4e multe ori mi-am pierdut credin'a On 4umneLeu Pi m-am temut@ 9i mul'umesc din nou printelui meu duho#nic. care m-a spri)init Pi m sus'ine cu rugciunile lui. Pi 9i aduc lui 4umneLeu sla#@ M@ B@. Atena
%agina 171

**. Am des"operit o "omoar

9n urm cu trei ani Pi )umtate m-am Om"oln#it gra# de sclerodermie (denumire generic pentru o serie de dermatroLe caracteriLate prin OngroParea Pi Ondurarea pielii @ %icioarele mele de#eniser imense din cauLa edemului. nu puteam s mai port panto&i@ Am &cut in)ec'ii cu cortiLon. cu toate e&ectele secundare@ 3ot atunci. din #oia lui 4umneLeu. mi-a aprut Pi o alt pro"lem la piept@ Nu am a#ut cura) s m duc la doctor@ A#eam Pi alte pro"leme. precum Pi multe Oncercri cu rudele mele@ Nu m-am dus la doctor. nu din desconsiderare. ci pentru c nu am a#ut timp Pi ceream de la Maica 4omnului smi dea mai mult timp@ :a un moment dat am intrat On li"rria mitropoliei noastre ca s cumpr niPte icoane@ %e un ra&t am #Lut cartea DArhiepiscopul :ucaE@ M-am uitat atent la su"titlul ei> Un pstor sfnt i un "octor chirur&@ Am cumprat-o +i nu m mai sturam s o citesc@ M "ucuram ca Pi cum aP &i descoperit o mare comoar@ M Onsemnam On chipul crucii continuu cu cartea Pi ceream de la S&$ntul :uca s m a)ute On pro"lema mea de sntate@ M rugam &ier"inte s&$ntului. p$n c$nd. la un moment dat. nu +tiu c$nd +i cum. am sim'it c m-am #indecat@ So'ul meu m Ontre"a cum m mai simt. iar eu Oi spuneam c S&$ntul :uca m-a &cut "ine@ *l este acum ocrotitorul nostru@ *ste doctorul Pi a)uttorul nostru@ 4up pu'in #reme am gsit slu)"a s&$ntului Pi am #or"it cu un pictor. un su&let "inecu#$ntat. s ne picteLe icoana S&$ntului :uca. ca o mul'umire pentru "inele &cut de el@ So'ul meu Omi tot propunea s mergem unde#a. Ontr-o cltorie. iar eu Oi spuneam s mergem On !rimeea. s ne Onchinm s&$ntului@ Apoi g$ndeam c e prea departe@ 9ns s&$ntul a #enit On oraPul nostru Pi mare este "ucuria noastr@@@
%agina 17/

Y@ A@. Aeria

*-. (na mea opera singur

*ra On data de I0 iulie /00I. Li On care urma s &iu operat la prostat. al crei #olum se mrise din cauLa unui &legmon@ Acesta a &ost diagnosticul pe care mi l-au comunicat doctorii@ 9n realitate. diagnosticul era altul. dar ei Omi ascundeau ade#rul@ Mult timp dup opera'ie am a&lat de la so'ia mea c de &apt am a#ut cancer la prostat@ 7pera'ia urma s ai" loc la Spitalul MetaKa. Ontr-o Li de luni@ 4uminic seara. Onainte de culcare. am luat o carte de rugciuni ca s citesc %araclisul Maicii 4omnului@ Aoiam s citesc ce#a Pi ctre marele nostru s&$nt Pi chirurg :uca@ 5usesem &ascinat de #ia'a lui. pe care o citisem On mod repetat@ Nea#$nd slu)"a lui. am &cut o rugciune proprie. cu cu#inte simple> DS&inte :uca al meu. Ptiu c ePti departe Pi c-'i este greu s #ii la mine@ 9ns eu O'i cer s #ii. nu ca s scap de opera'ie. ci ca s &ii preLent On sala de opera'ie. ca s 'ii Pi s cluLePti m$na doctorului@ Ti c$nd #ii. treci Pi prin *#ia Pi ia-l Pi pe printele (aco# 3saliCis@@@ 3e rog. #ino. printe (aco#e. cci dincolo de s&in'enia ta. c$nd ai &ost operat. Pi i-ai chemat pe s&in'ii ti s #in degra" s te a)uteE@ !u aceast rugciune. am intrat luni On sala de opera'ie. la ora 8 diminea'a. Pi am iePit la ora 11>I0@ 4up ce m-am treLit. a #enit On salon medicul-Pe& B@ Pi mi-a spus> 7pera'ia a &ost grea. dar ast&el de opera'ii s tot &ac Ontr-o Li Pi nu #oi

o"osi@ M$na mea opera singur@ A &ost at$t de uPor@@@ (mediat am On'eles cine inter#enise@ 9ns nu #oiam s spun nimic. pentru c nu
%agina 17I

primisem nici un mesa) din partea s&in'ilor@ A doua Li diminea' a #enit Pi pro&esorul uni#ersitar doctor 3@ Pi. On timp ce eu eram intu"at. m-a consultat Pi a spus celorlal'i doctori> - S-i &ie scoase tu"urile. On a&ar de cel pentru in)ec'ii Pi cateterul@ Apoi s-a Ontors spre mine Pi mi-a spus> - Tti'i. opera'ia a &ost grea. dar totul a mers &oarte "ine@ 4up cele auLite de la doctori. m-am rugat din nou s&in'ilor s Omi arate un semn Pi s m scape de Ondoieli@ 4up Lece Lile. din nou Ontr-o Li de luni. la #iLita de diminea' a doctorilor. i-am Ontre"at c$nd #oi putea pleca acas@ 3o'i mi-au rspuns> dup Liua de miercuri@ Mar'i. dis-de-diminea'. am #Lut On #is c s-a deschis uPa salonului Pi a intrat un doctor necunoscut. Om"rcat cu o "luL al" de medic Pi Onso'it de un asistent@ *u mam ridicat Pi stteam pe pat. On PeLut@ 4octorul mi-a Ontins m$inile Pi mi-a cerut s i le Ontind Pi eu pe ale mele. ca s m ridice@ *u nu am On'eles ce-mi cere. dar asistentul lui mia eKplicat> - 9'i spune s te ridici On picioare@ *ste rus Pi nu Ptie grecePteN (-am Ontins m$inile. m-a ridicat On picioare Pi i-a spus asistentului su> - AstLi poate s pleceN Mi-a dat drumul la m$ini Pi eu m-am Ontors. ca s m aPeL@ M-am aPeLat. Pi c$nd m-am Ontors din nou s Ol #d. am #Lut doi clerici@ 2nul era episcop@ S-a Ontors Pi i-a spus celuilalt. al crui chip l-am recunoscut ca &iind al printelui (aco"> - Noi am terminat@ S mergemN :-a luat de m$n Pi au iePit din camer@ Am &ugit s Oi a)ung. Ons i-am pierdut@ M-am treLit emo'ionat@ :a ora 1/. a #enit pro&esorul Pi mi-a spus>

%agina 17G

4omnule. #eni'i s # lua'i "iletul de eKternare@ Nu e ne#oie s mai

rm$ne'i internat Onc o Li@ 9ntr-ade#r. peste o or am plecat@ AstLi sunt &oarte sntos datorit a)utorului s&$ntului nostruN

(@ :@. %erama

*0. Aristos m3a a6utat s nu m doar8

Nepoata mea. On #$rst de cinci ani. a#ea dureri lom"are &oarte puternice Pi am dus-o la Spitalul de %ediatrie %entelis@ (-au &cut o ecogra&ie Pi au #Lut c a#ea piatr la rinichi@ (-au dat medicamente. Ons piatra nu se elimina@ 4octorii ne-au recomandat s &acem opera'ia@ Am consultat mai mul'i doctori Pi ne-au s&tuit la &el@ 4up c$te#a Lile. mama ei Pi &iica mea au discutat pro"lema aceasta cu o prieten a ei. care i-a dat o iconi' a S&$ntului :uca. spun$ndu-i c era doctor Pi mare &ctor de minuni@ 5iica mea a luat iconi'a. a #enit acas Pi s-a rugat aPa> - S&inte al meu. eu nu te cunosc@ 4ac ePti doctor. #indec-l pe copilul meuN Seara a pus iconi'a su" perna &eti'ei@ 4iminea'a copilul s-a treLit Pi a #enit #esel la mine@ *liminase piatra@ *ra c$t un "o" mare de linte@ - -unic. mi-a spus. uit-teN ,ristos m-a a)utat s nu m mai doarN S&$ntul :uca a rspuns imediat rugciunii noastre@ :@ F@. Marousi
%agina 17J

-2. )eea "e ai, 9$i &oi lua

!u mult e#la#ie am #enit astLi la mnstirea s&in'iilor #oastre. ca s m Onchin moaPtelor celui nou Ontre s&in'i :uca. Arhiepiscopul !rimeii Pi s 9l sl#esc pe 4umneLeul-3reimic. !are rm$ne On #eci minunat Ontru s&in'ii :ui@ 9mpreun cu mine a #enit Pi mama mea. *@. creia. acum Papte luni. i-a aprut o tumoare On spatele glandelor suprarenale. mai eKact. dup cum a artat tomogra&ia. un 'esut de G.7 cm. cu marCeri cancerigeni ridica'i@ Ne-am pus toate speran'ele noastre On 4umneLeul-3reimic Pi On S&$ntul :uca@ !$nd mama a &cut a doua Pedin' de chimioterapie. i-am dus o iconi' mic a S&$ntului :uca Pi i-am spus s se roage@ 9n aceeaPi sear. a #Lut o m$n (On timp ce era Ontre somn Pi starea de #eghe Pi a auLit o #oce care i-a spus> - *u am s O'i iau ceea ce aiN S-a treLit imediat Pi a #enit s-mi spun ce s-a Ont$mplat@ 4e atunci sntatea ei s-a Om"unt'it. a Onceput s mn$nce Pi starea ei su&leteasc a Onceput s &ie mai "un@ 4up /0 de Lile a &cut tomogra&ie computeriLat. care a artat o micPorare cu J0] a tumorii. iar dup o lun. c$nd a &cut din nou analiLe generale. marCerii cancerigeni se micPoraser sim'itorN %entru noi. aceasta a &ost Onc o minune a 4omnului. prin intermediul S&$ntului doctor &r de argin'i :uca. Pi de aceea am #enit astLi s ne Onchinm lui@

%rintele N@ Z@. :arisa


%agina 176

-1. tiin$ si minune

4octorul OPi simte neputin'a On &a'a mre'iei #ie'ii si a mor'ii. a ad$ncului de mistere ale trupului omenesc. simte propria sa neputin' Pi #rea s cear a)utor de la cine#a@ 9n aceast situa'ie el #a recurge la cine#a cu care are o legtur personal Pi. desigur. o rela'ie de iu"ire@ Aceast legtur este cea cu 4umneLeu Pi la ea au apelat mul'i oameni On momentele lor grele@ Acest re&ugiu #a &i eKprimat ca o rugciune ctre 4umneLeu. prin care recunoaPtem propria nedes#$rPire Pi posi"ilit'ile limitate pe care le a#em. dar Pi recunoaPtem puterea :ui de a in&luen'a s&$rPitul lucrurilor@ 9nter#en'ia lui 4umneLeu On e#olu'ia unei situa'ii. c$nd noi o cerem cu credin'. este minunea@ Minunea nu este neaprat o anulare a legilor naturale. ce#a iL"itor pe care nu po'i dec$t s Ol accep'i@ 4umneLeu 9nsuPi a creat legile &iLice Pi le respect@ 9nter#en'ia :ui este de o"icei discret. "l$nd@ 4umneLeu nu #rea s impresioneLe. nici s o"lige pe cine#a s 9l accepte@ *l #rea. pur Pi simplu. s consoleLe Pi s Ol Ontreasc pe cel care dorePte s #ad dincolo de lucruri@ 9nter#en'ia minunat a lui 4umneLeu este de o"icei de aPa natur. Onc$t Oi d Pansa - celui care #rea s o re&uLe - s &ac aceasta (adic supersti'io+ii . atri"uind o Ont$mplare. cum e o #indecare. &ie norocului. &ie unei situa'ii &oarte rare. &ie unei #indecri ineKplica"ile. automate@ 3o'i cei care Ons Ptiu Pi #or. ace+tia pot s deose"easc clar preLen'a lui 4umneLeu de un neaPteptat &inal per&ect al unei opera'ii grele. sau de Ont$rLierea e#olu'iei unei "oli. sau de #indecarea unei "oli gra#e Pi incura"ile. sau de repararea Pi rea"ilitarea unei stricciuni care prea cu totul de nereLol#at@ 4esigur. iu"irea lui 4umneLeu se poate eKprima Pi Ontr-un mod iL"itor. Pi depPind Pi anul$nd legile naturii@ Ast&el. am #Lut dispari'ii de tumori sau reOnceperea &unc'ionrii unor organe distruse. ceea ce din punct de
%agina 177

#edere medical era considerat a &i imposi"il@ 4umneLeu Ons pre&er de o"icei calea discret a reLol#rii lucrurilor@ !u c$t lucrurile sunt mai neclare. cu at$t e mai intens in#ocarea lui 4umneLeu Pi mai e#ident preLen'a :ui On reLol#area lor@ 4umneLeu #rea s inter#in On aPa &el. Onc$t cel ce are urechi s aud. Pi cei care #d s #ad. dar s nu On'eleag@ !el dint$i dar pe care Ol respect 4umneLeu la om este li"ertatea lui@ %utem s spunem c li"ertatea este elementul care Ol deose"ePte pe om de animale@ *Kact aceast li"ertate este cea pe care 4umneLeu a respectat-o atunci c$nd i-a dat omului posi"ilitatea alegerii dintre "ine Pi ru@ %ro"a"il c pre'ul acestei li"ert'ii este Pi cderea omului. Ons 4umneLeu a considerat c li"ertatea este esen'ial Pi at$t de proprie eKisten'ei omului Pi m$ntuirii lui &inale. Onc$t nu a #rut s Ol lipseasc de ea. ca s Ol prote)eLe@ 4e aceea Pi ,ristos a re&uLat ispita de a &ace p$ini din pietre Pi a hrni lumea@ 4e aceea Pi minunile pe care le-a &cut. le-a s#$rPit numai c$nd era ne#oie Pi. de o"icei. le cerea celor #indeca'i s nu spun nimic despre aceasta@ APa Pi acum. On #ia'a noastr. 4umneLeu inter#ine Ontr-un mod On care cei ce #or Pi au ochii deschiPi - s #ad inter#en'ia :ui. iar cei care nu #or - s ai" posi"ilitatea s o re&uLe@ Aia'a Pi m$ntuirea omului tre"uie s &ie rod al iu"irii lui 4umneLeu. dar Pi al propriei lui li"ert'i. cci alt&el ele nu au sens@ Noi. doctorii. care su&erim On &iecare Li On lupta noastr cu "oala Pi cu moartea. am #Lut On mod repetat acest har al lui 4umneLeu care apare On #ia'a Pi On &aptele noastre Pi pro"a"il c adesea l-am ignorat sau l-am re&uLat@ Msura. pe care tre"uie s o a#em On #ia'a noastr. ne-o dau s&in'ii lui 4umneLeu@ S&$ntul :uca (AoiCo-(asene'Ci a On&runtat "oala ca doctor. &olosind Ompotri#a ei toate posi"ilit'ile pe care i le o&ereau Ptiin'a Pi tehnologia@ Ti nu numai at$t. el studia On continuare Ptiin'a Pi o&erea multe medicinei timpului su. ast&el Onc$t Pi astLi. la spitalul din 3aPCent. unde a lucrat S&$ntul :uca. Onc e &olosit cartea lui despre in&ec'ii@ !oncomitent Ons. munca lui era a&ierosit milei lui 4umneLeu@ 9ntotdeauna a#ea icoana %reacuratei Nsctoare de 4umneLeu On sala de

%agina 178

opera'ii@ Ast&el. el s-a On#rednicit s &ie un mare om de Ptiin'. un mare chirurg Pi un mare #indector@ (ar acum. c$nd 4umneLeu l-a numrat cu s&in'ii. mi)locePte pentru #enirea harului lui 4umneLeu On #ia'a noastr. c$nd noi Oi cerem aceasta. iar uneori chiar Pi &r ca noi s o cerem@ !u ast&el de modele. cum este S&$ntul :uca. oricine poate s On'eleag &aptul c minunea e preLent On #ia'a noastr Pi c ea poate s coeKiste On chip minunat cu +tiin'a@

B@ %apagheorghiou. %ro&esor uni#ersitar de chirurgie. director al !linicii nr@ 1 de !hirurgie a Spitalului -una Aestire

-2. )rearea din nou a degetelor

Am #enit On concediul prin'ilor On 3heodosia Pi locuiam On apartamentul "unicii. care se a&l la eta)ul al treilea al unui "loc de cinci eta)e@ *ra On data de G iunie. la pr$nL@ Acas se a&lau "unica. prin'ii mei. mtuPa Pi &ratele meu@ Aproape to'i dormeau@ 3atl meu era pe "alcon Pi repara ce#a@ 2Pa de la "alcon era deschis +i se &cea curent@ 2+a de la intrare era deschis Pi se tot Onchidea Pi deschidea de la curent@ *ra o uP grea. ecranat. cu 1/ OnchiLtori. iar pe margini a#ea Ontritur de &ier@

%agina 179

*u nu dorm niciodat la pr$nL@ (-am spus "unicii mele> - M duc s m )ocN - 4u-teN mi-a spus Pi am plecat@ Am iePit Pi am Ompins puternic uPa. ca s se Onchid@ 9ns. din cauLa curentului. s-a tr$ntit@ 9n locul On care iese Oncuietoarea mi-am prins dou degete@ 9n acel moment nu am sim'it nimic. a &ost totul &oarte "rusc@ Am #rut s co"or scrile. dar m-am Ontors s #d dac uPa s-a Onchis "ine Pi pri#irea mi-a cLut pe perete@ *ra plin de s$nge@ M-am mirat@ Atunci m-am uitat la m$na mea st$ng Pi am #Lut c lipseau dou &alange apropiate Pi din m$n Omi curgea s$nge@ Am &ost Pocat Pi a"ia atunci am sim'it o durere puternic@ Am sunat repede la uP@ Mama mea a Ont$rLiat pu'in s deschid. cci dormea@ *u pl$ngeam@ Mama a deschis uPa Pi. &r s m pri#easc. a Onaintat pe holul Ongust. spun$nd> - NaLar sta nici nu a apucat s ias Pi de)a pl$nge@ A spus asta pentru c eu ori r$d. ori pl$ngN Mama a intrat On su&ragerie Pi s-a Ontins pe pat. ca s se culce@ *u am continuat s pl$ng. m-am apropiat de ea Pi i-am artat m$na@ 4e Ondat ce a #Lut-o. a 'ipat Onspim$ntat@ A #enit Pi "unica mea. care este asistent medical@ A#ea acas di#erse medicamente@ Mi-a Ongri)it pu'in rnile Pi a pus "etadin@ A dat imediat tele&on la spital Pi a anun'at Sec'ia 1 de 2rgen'e@ Aceia i-au spus> - %une'i peste rni o pung cu carne Onghe'atN *u Pedeam )os. On salon Pi strigam> - !um o s mai c$nt la pianQ !$nd am On'eles c rana era gra#. am strigat pl$ng$nd> - Maica 4omnului. a)ut-mN

%agina 180

!u toate c spitalul era departe. am"ulan'a a #enit &oarte repede. On dou-trei minute@ !e se Ont$mplaseQ 7 #ecin OPi rupsese m$na Pi anun'ase am"ulan'a@ Ast&el. c$nd sal#area se apropia. au &ost anun'a'i paramedicii s m ia Pi pe mine@ 9n am"ulan' a #enit cu mine numai mama@ !$nd am intrat On maPin am Ontre"at-o Ongri)orat pe asistent> - !$nd o s m &ac "ineQ Asistenta mi-a rspuns> 4ac te sperie &aptul c #eLi osul. nu te teme. o s Ol On&Purm cu pielea

care a rmas Pi Oncet-Oncet rana se #a Onchide@ Am a)uns la spital. am intrat On sec'ia de urgen'e Pi un doctor a recomandat s &acem o radiogra&ie@ Mama Ol Ontre"a cu ner"dare pe doctor> - !e #e'i &aceQ 4ac este posi"il. lua'i degetele mele Pi &ace'i transplant@ 4octorul a rspuns> mai #edem@ 4egetele au &ost amputate din articula'ie Pi oasele iePeau a&ar. On special la al treilea deget. care era distrus@ %ielea era tras Onapoi@ Am intrat On sala de opera'ii Pi m-am Ontins pe pat@ Au legat degetele ca s se opreasc s$ngerarea Pi mi-au &cut o anesteLie local@ *ram curios Pi m uitam s #d ce &ace doctorul@ A luat pielea Pi a tras-o ca s acopere oasele. apoi a cusut rana@ 4in c$te Omi amintesc. opera'ia a durat aproKimati# /0 de minute@ Apoi doctorul a pus ali&ie. pansament Pi ghips pe m$n. pentru c oasele erau rupte@ Am iePit Pi m-am dus la mama@ 4octorul a #or"it cu ea@ 9mi amintesc c mama propunea s nu rm$n On spital. ci s m aduc la spital On &iecare Li@ 4octorul a &ost de acord>
%agina 181

Asta este eKclus@ !ele dou &alange le-a pierdut de&initi#@ %entru moment

#a tre"ui s Ol cos@ Mai t$rLiu #om &ace opera'ie plastic. ca s nu se #ad aPa ur$t. Pi apoi

- -ine. dar s nu OPi miPte m$na. s nu scrie sau s deseneLe cu ea@ Ne-am Ontors acas pe )os@ !$t a durat anesteLia. nu m-a durut@ !$nd am a)uns Ontr-un parc. a Onceput s m doar Pi am Onceput s pl$ng@ Am a)uns acas@ -unica m comptimea Pi Omi spunea> _i-aP da degetele mele. dar sunt Om"tr$nite Pi ur$te@ 3u ai degete

&rumoase. cum s 'i le dau pe ale meleQ M-am aPeLat s m culc. Ons m durea tare@ :a &el Pi c$nd mergeam pentru schim"area "anda)elor@ 9mi puneau un lichid anume. ca s se Onmoaie pansamentul@ Asta se Ont$mpla On &iecare Li@ 9mi schim"au Pi ghipsul@ !$nd Omi scoteau pansamentul. m durea tare ru@ 9l rugam pe doctor s lase lichidul mai mult. ca s se Onmoaie pansamentul mai "ine@ 4octorul Omi spunea Ons> - Nu am timpN _ie O'i tre"uie ce#a. mie Omi tre"uie altce#aN 9mi scotea pansamentul Oncet-Oncet. Ons. oric$t gri) a#ea. pe mine m durea@ :a dou Lile dup accident. ne-am dus la -iserica Maicii 4omnului din FaLan. unde &usesem "oteLat@ Acolo ne-am Ont$lnit cu o doamn On #$rst. Nina@ Mama i-a #or"it despre traumatismul meu Pi ea s-a tul"urat@ Mi-a spus> -ietul meu NaLar. hai acas la mine +i O'i #oi da ulei de la S&$ntul :uca@

4ar mai "ine s merge'i On Sim&eropol. acolo unde se a&l moaPtele lui@ 7 rud de-a mea s-a #indecat acolo de cancer@ Aoiam s a&lu mai multe despre S&$ntul :uca. pentru c p$n atunci nu Ptiam nimic despre el@ M-am dus On -iserica S&intei *caterina din 3heodosia +i am intrat la pangar@ 7 cunoPteam pe doamna NataPa. care mi-a #or"it despre S&$ntul :uca@ %rintre altele. ea mi-a spus c &iica ei este doctor Pi c &usese coleg cu doctorul care m-a operat@ Mama Pi &iica ei c$nt On corul -isericii Maicii 4omnului din FaLan din 3heodosia. unde primisem eu "oteLul. iar preotul care m-a "oteLat. printele A@. &usese hirotonit de S&$ntul
%agina 18/

:uca@ 4up c$t#a timp. nu Omi amintesc eKact c$t. ne-am urcat to'i On dou maPini Pi am pornit spre oraPul Sim&eropol@ Am a)uns acolo la -iserica S&intei 3reimi Pi ne-am Onchinat moaPtelor S&$ntului :uca@ Am luat ulei. mnuPi Pi icoane plasti&iate ale s&$ntului Pi apoi ne-am dus la morm$ntul lui@ Am luat ca "inecu#$ntare pm$nt de la morm$ntul S&$ntului :uca Pi ne-am Ontors acas@

(:a un an dup #indecare. l-am #iLitat din nou pe S&$ntul :uca On Sim&eropol. a&lat On noua sa racl de argint. Pi am #Lut o plcu' mic pe care scria c racla este dar din Brecia@ %rin'ii mei au comentat acest lucru atunci> D9nchipuiePte-'i c$t de mult Ol iu"esc grecii pe S&$ntul :uca. dac i-au adus o racl de argint. iar noi nici mcar nu Ol cunoPteamNE

4e atunci m-am uns Lilnic cu ulei pe m$n Pi m atingeam de mnuPa. de pm$ntul de la morm$nt Pi de icoana s&$ntului@ Noaptea legam icoana Pi mnuPa peste pansament Pi Ol rugam pe s&$ntul> D3e rog. S&inte :uca. nu Ptiu ce s &aci. gsePte tu o cale ca s &ie totul "ine. ca s continui s c$nt la pian@ 3u ePti doctor Pi Ptii ce tre"uie &cutNE@ !$nd ne-am dus la spital pentru schim"area "anda)elor. doctorul s-a mirat Pi ia spus mamei mele> Nu On'eleg cum de ies unghii. din moment ce nu eKist rdcini@ Asta nu se

poate Ont$mpla@ !e a'i &cutQ 9ncepuser s ias unghiile Pi s creasc &alangele@ :a o alt consulta'ie doctorul a &cut din nou o radiogra&ie. ca s o compare cu cea precedent@ 4e &iecare dat c$nd mergeam pentru schim"area "anda)elor se uita cu uimire Pi se Ontre"a ce se Ont$mpl@ :a Onceput mama nu i-a spus nimic. apoi Ons i-a mrturisit>

%agina 18I

- Ne-am dus Pi ne-am rugat S&$ntului :uca@ 4octorul nu a spus nimic. cu toate c prea uluit@ Mama a continuat s #or"easc. iar doctorul a replicat> 4a. Ol cunosc@ !a student. i-am citit cr'ile Pi din ele ddeam eKamene@ A

&ost un doctor deose"it Pi a &cut mari descoperiri@ :a ultima noastr Ont$lnire. m-a a#ertiLat s am gri) s nu m lo#esc la m$n etc@ %lec$nd la Se#eromorsC. nu ne-am mai dus la spital@ 9n Se#eromorsC au a&lat mul'i de cele Ont$mplate Pi #eneau s Omi #ad degetele@ 9ns. pentru c degetele erau Onc de&ormate. eu credeam c #eneau pentru ele Pi nu pentru minune@ 9mi era ruPine@ Au trecut doi ani Pi m g$ndeam s &ac o opera'ie plastic. ca s nu m mai deran)eLe@ 9ntr-o sear m-am dus On camera mea ca s m culc Pi atunci am #Lut pe perete o &a' "l$nd. ca a unui monah. care mi-a spus> 4ac #ei &ace opera'ie plastic. nu se #a #edea minunea Pi nimeni nu #a

crede c ea s-a Ont$mplat@ *ra ca Pi cum mi-ar &i spus s le art oamenilor degetele mele@ %entru c. repet. mie Omi era ruPine. On timp ce mama po#estea peste tot cele Ont$mplate@ 4up aceasta. m-a s&tuit Pi duho#nicul s nu ascund minunea> - *a s-a petrecut nu pentru tine. ci pentru oameniN 4e atunci nu mai am nici o pro"lem s art degetele create din nou de S&$ntul :uca@ Am #iLitat-o pe pro&esoara de pian Pi mama i-a po#estit cele Ont$mplate@ %ro&esoara a propus s Omi dea o partitur unde era mai mult de lucru pentru m$na dreapt@ Am c$ntat pu'in. dar acas c$ntam la pian Pi cu m$na st$ng@ 9ntr-o lun c$ntam normal@ 4e sr"toarea NaPterii 4omnului mi-au propus> - Arei s participi la concursQ
%agina 18G

*u am rspuns> - 4a. #oi Oncerca@ Am Onceput s m pregtesc intens@ 9n luna aprilie au #enit mul'i copii. din tot raionul MurmansC@ Au #enit cei mai "uni din toate oraPele (alegerea lor a a#ut loc dup concursul local @ Notarea era p$n la 100 de puncte> 100 se ddea pentru marele premiu - On a&ara concursului. 90 de puncte locul (. 80 de puncte locul al ((-lea@ *u am luat 80 de puncte. &r ca nimeni altul s mai ia 80 de puncte sau mai mult. adic am luat premiul (N A doua minune a &ost suple'ea &alangelor@ Nu au nici o pro"lem de mo"ilitate sau de suple'e@ %ot s spun c pot c$nta mai "ine cu m$na st$ng dec$t cu dreapta@ 9n primul an. nu am conPtientiLat ce s-a Ont$mplat de &apt@ *ram mic Pi am creLut c aPa se Ont$mpl Pi On alte situatii similare@ Mai t$rLiu am On'eles c ceea ce s-a Ont$mplat a &ost o minune Pi c aPa ce#a nu poate s se Ont$mple Ontr-un mod natural@ 9n anul /00J. am &ost On #iLit la doctor@ M-a pri#it ciudat. Omi prindea degetele. credea c au numai carne. nu Pi os@ Am rmas la el mai mult timp@ :a s&$rPit a spus> creLut@ Mama i-a dat cartea cu #ia'a S&$ntului :uca. dar nu Ptiu ce s-a Ont$mplat@ *l declara c este ateu@ 8ecunoPtea #indecarea. Ons considera c este mai degra" o minune a naturii@ 9mi amintesc opera'ia On amnunt@ A mers "ine. eram mul'umit. dar nu

puteam crede c #or crePte din nou degete@ 4ac nu &ceam eu opera'ia asta. nu aP &i

N@ S@. Mosco#a
%agina 18J

-3. .u a fost ne&oie de opera$ie

!itisem cartea cu #ia'a S&$ntului :uca Pi &usesem &oarte impresionat@ 9l consideram un mare s&$nt@ %e la mi)locul lui ianuarie /000 am a#ut o dis&onie. (alterare a #ocii din cauLa unor leLiuni ale corLilor #ocale. a ner#ilor laringieni sau a unor centri ner#oPi superiori . dup o #iroL. ce#a o"iPnuit pentru organismul meu "oln#icios On perioada iernii@ *u nu i-am dat importan'> #or"eam. liturghiseam Pi predicam cu greutate. Ons aceasta a agra#at situa'ia. care a e#oluat On laringit Pi a a)uns On &inal la leucoplaLie. etap pre-cancerigen@ 4ou luni m-am chinuit Pi. On po&ida consulta'iilor pe care le-am &cut la Pase 78:-iPti. inclusi# la pro&esorul uni#ersitar ,@. om de Ptiin' renumit. situa'ia se agra#a@ Sa hotr$t s mi se &ac opera'ie. care urma s ai" loc la spitalul din oraPul nostru. de ctre pro&esorul ,@ 7pera'ia s-a am$nat din cauLa unei aspirine pe care o luasem cu o Li Onainte (con&orm spuselor pro&esorului ,@. aspirina are e&ecte asupra organismului timp de c$te#a Lile Pi sunt e#itate opera'iile On aceast perioad. pentru c poate pro#oca hemoragii @ A &ost programat deci opera'ia peste 1J Lile. &r s iau Ontre timp medicamente. dar Pi &r a #or"i. sau cu at$t mai mult. a c$nta@ M speriasem c Omi pierd #ocea. ceea ce ar &i Onsemnat Ondeprtarea mea permanent de la Ondatoririle preo'ePti@ M-am retras acas la prin'i. m-am Onchis On camera mea Pi am Onceput s Ol rog pe S&$ntul :uca doctorul s m #indece@ 3imp de 1J Lile - pentru c nu a#eam icoana lui - am pus cartea cu #ia'a lui pe o msu' Pi aprindeam o lum$nare l$ng ea de diminea'. c$nd m treLeam. p$n seara. la ora culcrii. Pi cu cartea Omi "inecu#$ntam g$tul On semnul crucii@

%agina 186

9n Liua programat pentru opera'ie (1G martie m-am dus la spital@ 4octorul a &ost uimit. constat$nd c m #indecasem complet@ Nu a &ost ne#oie de opera'ie. m-am Ontors la Ondatoririle mele Pi am slu)it On data de 19 martie. On 4uminica 7rtodoKiei. cu "ucurie Pi &r pro"leme@ Am &cut Pi un turneu On mai multe parohii. slu)ind Pi predic$nd@ M-am On#rednicit s #in. imediat dup %aPti. la Mnstirea Sagmata. ca s m Onchin cinstitelor moaPte ale S&$ntului :uca Pi s Oi mul'umesc@@@

%rintele ,@ %. insula !reta

-#. .u le &enea s "read "e &edeau

M numesc A@B@ Pi so'ia mea se numePte 5@ A#em doi copii. A@ (&eti' . care are cinci ani Pi )umtate. Pi M@ ("iat . care are doi ani Pi )umtate@ :ocuim On insula !reta@ 9nt$mplarea pe care o s #-o descriu se re&er la &iul nostru. M@ :a Onceputul lunii mai a anului /000. m$ng$indu-l pe cap pe Z@. am sim'it c are o mic in&lama'ie. de mrimea unei nuci. su" urechea dreapt@ Mi dup Li masa aceasta in&orm crePtea Pi am &ost o"liga'i s mergem la doctori'a noastr pediatru care. la r$ndul ei. ne-a trimis pentru alte analiLe la spitalul %*@%A@B@N@(@. mai eKact la sec'ia de hematologie Pi oncologie pentru copii@ Am rmas On spital 16 Lile. &c$ndu-i copilului continuu analiLe
%agina 187

(computeriLate. magnetice etc@ . pentru c nici doctorii nu mai Ont$lniser un ast&el de caL Pi nu puteau s OPi dea seama despre natura acestei tumori (dac e malign sau "enign @ 2nii doctori. prin comportamentul lor Pi prin &raLe spuse pe )umtate. ne-au dat de On'eles c este #or"a de o tumoare canceroas@ (mediat ne-a cuprins deLnde)dea. panica Pi. pe scurt. ni s-a scurtat #ia'a cu c$'i#a ani@ !u toate acestea. nu am Oncetat nici o clip s ne rugm !elui Atotputernic@ Merit s men'ioneL c &iul nostru. cu toate c este aPa de mic. iu"ePte &oarte mult "iserica si icoanele@ Spre a)utorul nostru. l-am cunoscut pe printele ,@ care. a&l$nd de pro"lema noastr. s-a o&erit s ne #iLiteLe@ A #enit. aPadar. On a)unul Lilei On care urma s ai" loc "iopsia Pi a adus cu el moaPtele S&$ntului :uca. pe care le luase din 3hi#a@ !opilul nu mai putea Onghi'i aproape nimic@ -ea doar pu'in lapte Pi respira cu a)utorul unui aparat@ 4up ce s-a rugat pentru copil. printele ,@ l-a "inecu#$ntat On semnul crucii On locul "olna# cu moaPtele S&$ntului :uca@ (mediat dup aceasta. ne-a asigurat c a doua Li copilul #a &i aproape "ine. indi&erent dac se #a &ace "iopsia sau nu@ Ne-a recomandat s ne rugm S&$ntului :uca Pi s credem On dragostea lui@ APa am Pi &cut@ !opilul s-a sim'it &oarte "ine On acea noapte. la spital. &r di&icult'i de respira'ie sau alte pro"leme@ Apoi. dup pu'in timp. a cerut s mn$nceN %$n a doua Li. tumoarea se micPorase On mare msur Pi g$tul copilului se eli"erase aproape total@ 4octorilor. #L$nd e#olu'ia surprinLtoare a copilului (desigur. spre "ine . nu le #enea s cread ce #edeau Pi nu Ptiau cui se datoreaL aceast #indecare@ Noi Ons Ptiam@ S&$ntul :uca &cuse o minune@ %entru c &usese programat "iopsia. On po&ida ameliorrii neaPteptate. doctorii #oiau s o &ac (toate analiLele. tomogra&ia computeriLat. cea magnetic artau clar c eKist o tumoare @ 4up c$te#a Lile au #enit reLultatele Pi. din &ericire. erau toate "une@ Am iePit din spital. ne-am Ontors acas Pi copilul nostru nu mai are a"solut nici o pro"lem@
%agina 188

2nul dintre doctori. a&l$nd despre S&$ntul :uca Pi despre minunea e#ident. a spus> - Acum ar tre"ui s ne rupem diplomeleN Aceast minune am po#estit-o multor oameni Pi #om continua s o spunem mereu. mul'umindu-i On acelaPi timp S&$ntului :uca pentru mrinimia su&leteasc pe care ne-a artat-o nou Pi copilului nostru@ 9i mul'umim din inimN -inecu#$ntat s &ie numele luiN

B@ A. insula !reta

-%. )u minile lui printe<ti

4e la o mnstire de maici. am primit scrisoarea de mai )os> N@ 5@. On #$rst de 1G ani. s-a Om"oln#it de cancer la ganglionii lim&atici. a &ost supus Pedin'elor de chimioterapie. cu consecin'ele lor clasice Pi se a&la On timpul con#alescen'ei@ 9ns o nou tumoare a artat c "oala re#ine cu o intensitate mai mare@ 4octorii care Ol tratau au con#ocat un consiliu medical Ontr-o Li de #ineri. au studiat analiLele Pi au hotr$t Onceperea imediat. de luni. a unei noi serii de chimioterapie@ %rin'ii copilului OPi eKprimau disperarea lor On rugciune. cer$nd de la o"Ptea noastr monahal s le &im alturi Ontr-o rugciune &ier"inte pentru #indecarea scumpului lor copil@ 7"Ptea noastr. care are e#la#ie la S&$ntul :uca. s-a rugat pentru mi)locirea lui.
%agina 189

trimi'$nd prin'ilor o mic "inecu#$ntare. icoana s&$ntului Pi pm$nt de la morm$ntul lui din !rimeea@ :uni diminea'a au #enit reLultatele. care erau cu totul neaPteptate@ Nu aprea nici un semn de "oal. tumoarea scLuse +i doctorii care Ol tratau au descoperit uimi'i date cu totul noi. care i-au o"ligat s OPi schim"e prerea ini'ial Pi s semneLe "iletul de iePire din spital pentru N@ 5@ cel sntos@ S&$ntul :uca. preLent On #ia'a noastr. a preluat caLul cu m$inile lui printePti. comptimind Pi #indec$nd pe cel "olna#@

Mnstirea Adormirii Maicii 4omnului din M@

-'. Burnal al durerii profunde <i al nde6dii la Onassis

!$nd totul pare c e pierdut Pi #$ltoarea e#enimentelor este at$t de rapid Pi de puternic. Onc$t &ace ca lupta s &ie inegal. atunci numai inter#en'ia minunat a harului lui 4umneLeu. o minune poate s rstoarne totul@ Aceasta s-a Ont$mplat cu &iul nostru On #$rst de nou ani@ !$nd a &cut pu'in &e"r. nimic nu pre#estea ceea ce #a urma@ 9n &oarte scurt timp. sntatea lui s-a agra#at@ 7pera'ii. aparate de sus'inere a &unc'iilor #itale. analiLe neOntrerupte. mul'i doctori Pi asistente. to'i implica'i Ontr-o lupt care prea c #a &i pierdut@ !a s Ptim ce se Ont$mpl Pi s putem s rspundem doctorilor. eu am Onceput din primele Lile s 'in un )urnal@

%agina 190

8 iunie /006> (4atorit sr"torii %ogor$rii S&$ntului 4uh. praLnicul S&$ntului :uca a &ost mutat On aceast Li@ 5iul nostru. 3h@. are &e"r mic. dar aceasta crePte p$n seara@

9 iunie /006> !onsulta'ie la pediatru> i-a dat anti"iotice (3h@ nu le-a suportat. a #omitat @ 10 iunie /006> A Onceput din nou s ia anti"iotice@ 9l dor pu'in gam"ele@ 11 iunie /006> %ogor$rea S&$ntului 4uh@ Adormirea Ontru 4omnul a S&$ntului :uca@ :-am internat pe 3h@ la Spitalul de %ediatrie %endelis@ 4iagnosticul> Onceput de pneumonie@ 7 s rm$nem interna'i On spital@ 3h@ Se pl$nge c Ol dor pu'in gam"ele@ %e la orele /I-/G durerea de la gam"e de#ine mai puternic@ 9l doare Pi cea&a@

1/ iunie /006> %neumologul prognoLeaL c sistemul muscular este atacat de un #irus. care #a ataca Pi inima@ 4up c$te#a minute iL"ucnePte o criL de aritmie (palpita'ii cardiace. ritmul cardiac de#ine total anarhic Pi neregulat @ Alarm pentru medici@ 9n c$te#a minute copilul a &ost intu"at Pi a intrat On com@ Ne-au in&ormat c dac nu se oprePte atacul #irusului. #ia'a lui e On pericol@ :a Spitalul %endelis nu eKist aparate necesare pentru sus'inerea acti#it'ii inimii@ Se ia legtura cu Spitalul 7nassis@

1I iunie /006> (%omenirea Lilei Onmorm$ntrii S&$ntului :uca@ 3ransportarea lui 3h@ la Spitalul 7nassis. la Sec'ia de 3erapie (ntensi#@ 3h@ e intu"at@ (-au pus un "alonaP la o arter de la coapsa dreapt. ca s a)ute contrac'iile inimii@ Situa'ia continu s se agra#eLe (&rac'iunile de e)ec'ie #entricular erau de 1J] Wdac aceast #aloare este
%agina 191

scLut. se poate a)unge la insu&icien' cardiacX. On timp ce normal pentru #$rsta lui este JJ] @

1G iunie /006> -alonaPul a pro#ocat trom"oL la picior@ Am semnat c suntem de acord s &ie operat@ %iciorul a &ost cur'at cu succes@ %icioarele lui sunt &oarte reci din cauLa proastei circula'ii a s$ngelui Pi a insu&icientei cardiace@ 4octorii se tem de deteriorri ale mem"relor Pi ale organelor@

1J iunie /006> Ne-au chemat On ca"inetul chirurgului Pi ne-au cerut s semnm pentru punerea unui aparat de sus'inere a acti#it'ii cardiace prin circula'ie eKtracorporal a s$ngelui@ Acest aparat oKigeneaL s$ngele Pi crePte pulsul inimii@ %unerea lui s-a &cut cu succes@ Aparatul poate s rm$n timp de Papte-opt Lile@ 4ac nu eKist o Om"unt'ire a situa'iei. atunci trecem la urmtoarea etap. punerea unei inimi arti&iciale eK-tracorporale. iar urmtoarea etap este transplantul de inim@ 4in pricina saturrii #entriculului st$ng s-a produs insu&icien'a mitral@ Suntem pierdu'i On #$rte)ul e#enimentelor. cu toate acestea sus'inerea oamenilor e &r precedent@ %rintele A@ a #enit la Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi i-a citit o rugciune lui 3h@ :-a "inecu#$ntat +i cu s&intele moaPte ale S&intei Marina@

16 iunie /006> 4iminea'. so'ia mea a insistat ca. Onainte de a merge la Spitalul 7nassis. s mergem la -iserica (L#orul 3mduirii din %eania. s ne Onchinm (aceast parohie a druit racla On care sunt pstrate moaPtele S&$ntului :uca din Sim&eropol @ %entru c era departe. am re&uLat. spun$nd c putem merge la %araclisul Spitalului 7nassis. ca s &im aproape de copil@ *a a insistat Pi On &inal ne-am dus On %eania@ !um se intr On "iseric. se #d dou iconostase mici> unul al (L#orului 3mduirii Pi al
%agina 19/

doilea al S&$ntului :uca@ *ste primul nostru contact cu s&$ntul@ SpecialiLarea lui On "oli in&ec'ioase ne-a dat speran'@ %reotul lipsea. ast&el Onc$t nu ne-am putut Onchina moaPtelor. care sunt pstrate On S&$ntul Altar@ Am luat ulei. cartea cu #ia'a S&$ntului :uca Pi %araclisul lui@ A)ung$nd la Spitalul 7nassis. doi colegi de-ai mei ne aPteptau Pi ne-au Ontre"at dac am auLit de S&$ntul :uca doctorul@ Noi le-am artat cartea pe care tocmai o cumprasem@ 2n coleg rs&oiePte cartea. uit$ndu-se la &otogra&ii Pi se oprePte la &otogra&ia de la Onmorm$ntarea s&$ntului (din 1I iunie @ (mediat datele de 11 Pi 1I iunie s-au identi&icat cu cele ale sosirii copilului nostru la Spitalul de %ediatrie %endelis (prima dat Pi. respecti#. la 7nassis (a doua @ -ucuria mea pentru semnele trimise de s&$nt a a#ut drept urmare &aptul c imediat m-am dus la %araclisul S&$ntului AleKandru de la 7nassis Pi. On timp ce citeam %araclisul S&$ntului :uca. m-a Ontrerupt un apel pe tele&on> o cunoPtin' de-a mea mi-a spus c are s ne dea ulei pe care i l-au trimis de la morm$ntul s&$ntului din !rimeea@

17 iunie /006> !opilul continu s &ie Ontr-o stare critic@ 5ratele meu s-a dus la -iserica S&intei (rina din *olou@ 9n "iroul printelui 3h@ a #Lut un pliant despre s&in'irea %araclisului S&$ntului :uca. din Liua respecti#. la -iserica -unei Aestiri din %ireu@ S&$ntul :uca. necunoscut Onainte de noi. acum ne tot iese Onainte@ !a Pi cum ne-ar spune c &iul nostru 3h@ nu e singur@ Ne-am dus Pi ne-am Onchinat@ 4up slu)". am cerut preo'ilor s #in cu moaPtele S&$ntului :uca la Spitalul 7nassis@ 9n acel moment acest lucru nu era uPor de &cut@ 3ratamentul anticoagulant. care se &cea pentru pre#enirea trom"oLelor. a cror apari'ie era &acilitat de &olosirea aparatului *!M7. a a#ut drept e&ecte ad#erse hemoragia On locul de conectare a aparatului +i crearea unui hematom@ Mult lume aduce "inecu#$ntri pentru 3h@ Pi se roag pentru micu'@

%agina 19I

18 iunie /006> 4in cartea cu #ia'a S&$ntului :uca am a&lat c Mnstirea Sagmata are "inecu#$ntarea unei prticele din moaPtele S&$ntului :uca@ :-am rugat pe &ratele meu s se duc s cear monahilor s trimit pe cine#a cu aceast prticic. pentru a-l "inecu#$nta pe 3h@ APa s-a Pi Ont$mplat@ 4up-mas. pe la ora 19>I0. au adus la spital racla cu prticica din moaPtele S&$ntului :uca@ %rintele 3h@. &iind On Sec'ia de 3erapie (ntensi#. a citit %araclisul s&$ntului Pi l-a "inecu#$ntat pe 3h@ cu moaPtele S&$ntului :uca@ %rintele 3h@ ne-a s&tuit s lum s&intele moaPte acas la noi Pi s le aPeLm On camera micu'ului@ Am plecat seara la ora /I>00@ %e drum. maPina s-a umplut de patru ori de mireasm@ Am sim'it-o am$ndoi@ A#eam certitudinea c 3h@ Se a&la On m$inile s&$ntului@ Am pus moaPtele On camera lui 3h@ 5ata noastr de 1/ ani se dusese s se culce. dar c$nd am intrat. ne-a Ontre"at ce anume miroase a+a de &rumos +i s-a dus direct On locul On care erau moaPtele@

19 iunie /006> %rimele semne mici de ameliorare a strii inimii@ 3oKinele scad. totuPi hemoragia crePte@ Se caut s$nge de grupa { negati#. care este rar@ :a tele#iLor se &ace un apel ctre donatorii #oluntari@

/0 iunie /006> Situa'ia este sta"il@ 4octorii "nuiesc c atacul #irusului s-a Oncheiat@ Situa'ia rm$ne critic Pi copilul e tot timpul On com@ ,emoragia nu se reduce@ 4octorii sunt neliniPti'i@

// iunie /006> 7 mic ameliorare a situa'iei inimii@ 8spunsul lumii. prin trimiterea de s$nge din partea cunoscu'ilor. a necunoscu'ilor. a mem"rilor unor asocia'ii sau &unda'ii. e &r precedent. con&orm datelor din arhi#ele Spitalului Niceea. care este "anca de s$nge pentru Spitalul 7nassis@ Au &ost adunate mai mult de I00 de unit'i de

%agina 19G

s$nge@

// iunie /006> Speran'ele c #om c$Ptiga lupta cu "oala sunt pierdute> chirurgul cardiolog B@S@ ne-a spus c astLi #or proceda la instalarea aparatului inimii arti&iciale Pi la deconectarea aparatului *!M7. din cauLa hemoragiei necontrolate@ 9nima arti&icial poate s rm$n destul timp. p$n OPi #a re#eni inima copilului sau p$n #a &i gsit un donator pentru transplant@ *cogra&ia este mai "un. totuPi ne cer s semnm ca 3h@ s &ie operat. cci doctorii se tem de aceast schim"are din cauLa situa'iei delicate On care se a&l@ :a ora 8 diminea'a a Onceput opera'ia@ A&ar ne adunasem #reo /0 de persoane. rude Pi prieteni@ %rintele 3h@ era tot timpul l$ng noi@ 7pera'ia urma s dureLe dou-trei ore@ AnesteListul ne-a spus c urma s Onceap opera'ia Pi c peste /0 de minute ne #or in&orma despre des&Purarea ei@ 9ns timpul trecea Pi el nu mai #enea@ Ne-am Ongri)orat@ 4up o or Pi )umtate a iePit un doctor Pi ne-a spus> !opilul a &ost deconectat de la aparatul *!M7. Ons nu a &ost instalat

inima arti&icial. pentru c inima copilului a Onceput s &unc'ioneLe singur. &r nici un aparat@ Aor aPtepta o or s #ad dac situa'ia este sta"il@ Ne curg lacrimi de "ucurie Pi de sl#ire a lui 4umneLeu pentru minune. a#em sentimente de nedescris@ Te&ul echipei de chirurgi ne-a chemat ca s ne in&ormeLe@ 9n &a'a uPii deschise stteau to'i cei /0 care aPteptau ca s aud de la surs ce se Ont$mpl@ 4octorul ne-a spus c. Ontr-un mod minunat. inima a Onceput s &unc'ioneLe@ 4octorul treslta de "ucurie. &a'a Oi strlucea@ Ne-a spus Pi despre o a doua minune> Aparatul *!M7 a &ost deconectat Pi hemoragia s-a oprit@ Minunea s-a petrecut pe loc. adic dup ce a a#ut loc inciLia pieptului Pi. Onainte s &ie conectat inima arti&icial. inima copilului a Onceput s &unc'ioneLe@ 3oracele #a rm$ne deschis timp de dou-trei Lile@ :-au acoperit cu o mem"ran special@
%agina 19J

4up aceea am mai a&lat ce#a> c$nd se pregteau de opera'ie. asistenta-Pe& a Ontre"at insistent> - !ine a pus &lori On sala de opera'iiQ Nu Pti'i c e interLisQ 9ns nu eKistau &lori@ Mireasma era de la preLen'a S&$ntului :uca@ 3ot cei din Spitalul 7nassis au trecut s a&le Pi s #ad ce s-a Ont$mplat@ 3o'i #or"esc despre o minune@

/I iunie /006> !opilul rm$ne sta"il din punct de #edere cardiologic@ %lm$nii OPi re#in@ 7 mul'ime de oameni. cunoscu'i Pi necunoscu'i. s-au rugat pentru sntatea lui 3h@ %rintele 3h@ ne-a spus c aceasta este -iserica real@ Ti. Ontr-ade#r. neau dat putere Pi cura)@ Mul'i din personalul medical al Spitalului 7nassis #or s a&le mai multe despre S&$ntul :uca@

/G iunie /006> A &ost redus tratamentul medicamentos@ Au Oncetat s Oi mai dea adrenalin@ !u toate acestea. inima rm$ne sta"il. cu o mic ameliorare@ /J iunie /006> 4octorii ne-au spus c. On &unc'ie de des&Purarea situa'iei. #or ac'iona@ Nu eKist precedent@ 3otuPi pe &e'ele lor se citePte optimismul@ 3h@ a de#enit punct de re&erin' la Spitalul 7nassis@

/6 iunie /006> 4octorii Oi micPoreaL ni#elul de com Pi Ol las s reac'ioneLe pu'in &r s se treLeasc@ /7 iunie /006> A Oncetat coma@ 3h@ a deschis ochiPorii. ne-a #Lut Pi a adormit la loc@ Spitalul 7nassis a emis o declara'ie de pres@ %resa #rea s #or"easc cu noi@ %rima comunicare cu 3h@ a a#ut loc la ora 1I>00@ 3h@ A lcrimat@ Ti-a pierdut masa muscular@

%agina 196

!$ntrePte acum numai 17 Cg@

/8 iunie /006> 8m$nem l$ng el@ %rimePte din ce On ce mai mult hran printr-un tu" care Oi este introdus On nas@ /9 iunie /006> !u toate c este intu"at (e legat la nou aparate . Oi salut cu m$nu'a pe doctorii care trec pe l$ng camera lui de la Sec'ia de 3erapie (ntensi#@ I0 iunie /006> 9n &iecare Li trimitem mostre pentru analiLe@ A &ost scos tu"ul endotraheal Pi 3h@ s-a liniPtit@ Au &ost reduse medicamentele la minim@ 1 iulie /006> !aLul lui 3h@ a de#enit su"iect la SimpoLionul (nterna'ional de !ardiologie@ I iulie /006> Miua de naPtere a lui 3h@ (-au scos toate tu"urile din cap@ A m$ncat pentru prima dat m$ncare pe gur. trei Om"ucturi@ G iulie /006> A Onceput Pedin'ele de &iLioterapie@ Are in&leKi"ilitate la picioare. la cea& Pi la m$ini@ J iulie /006> 5rac'ia de e)ec'ie #entricular a crescut On ultimele patru Lile de la 1J] Pi a a)uns la J0]@ 9nsu&icienta mitral s-a resta"ilit si doctorii #or"esc de o #indecare deplin@ 6 iulie /006> 3h@ 9ncepe s deseneLe@ 7 iulie /006> 4iminea' l-am gsit PeL$nd On &otoliu@ 4octorii ne spun c mul'i colegi din Spitalul 7nassis Oi Ontrea" de 3h@ 4octorii ne spun c nimeni nu credea c 3h@ #a On#inge "oala@

%agina 197

9 iulie /006> 3h@ +i-a pierdut Ontreaga mas muscular@ Nu poate s stea On picioare@ Ner#ul peronian (este una dintre rami&ica'iile eKtreme ale ner#ului sciatic nu &unc'ioneaL@ 3emperatura i-a crescut la I8.J\@

10 iulie /006> (ePire din Sec'ia de 3erapie (ntensi# Pi trans&er Ontr-un salon o"iPnuit@ !ardiologul ne-a cerut s Oi po#estim despre S&$ntul :uca@ 11 iulie /006> 5e"ra continu s persiste Pi Oi neliniPtePte pe doctori@ 1/ iulie /006> Am adus s&intele moaPte ale s&$ntului :uca la 7nassis@ %rintele M@ a citit %araclisul s&$ntului@ 1I iulie /006> Neurologul> D3oate sunt trectoareE@ Seara 3h@ nu mai are &e"r@ 1G iulie /006> 8MN la Spitalul AttiCi@ 3otul e On ordine@ A trecut un donator de s$nge din FilCis (7raP din nordul Breciei ca s Ol cunoasc pe 3h@ /7 iulie /006> (-au scos per&uLiile@ Mi de Li. starea lui se amelioreaL Pi particip. PeL$nd. la acti#it'i@ (-au &ost scoase c$te#a &ire@ /0 iulie /006> Breutate> 19.7 Cg@ 4octorii ne spun c spitalul nu mai are ce s Oi o&ere mai mult@ // iulie /006> A #enit printele B@ Pi l-a OmprtPit pe 3h@ 4eseneaL continuu Pi are multe comenLi@ 4up-amiaL am plecat s Onapoiem moaPtele s&$ntului la Mnstirea Sagmata@

/6 iulie /006> (*T(8*A din spital@ Sr"toarea S&intei %arasche#i@ Au &ost


%agina 198

scoase Pi ultimele &ire@ Am urcat la eta)ul al Paptelea. unde i-au pregtit lui 3h@ o petrecere@ Sunt mul'i doctori. asistente. directorul Spitalului 7nassis@ 9i o&er lui 3h@ daruri Pi urri de "ine@ 4irectorul #or"ePte din nou de o minune@

/7 iulie /006> Ne-au tele&onat de la Spitalul 7nassis Pi ne-au cerut permisiunea ca directorul clinicii de !hirurgie s #or"easc la postul de tele#iLiune Atena despre caLul lui 3h@

I1 iulie /006> Ne-am dus la Spitalul de %ediatrie %endelis. acolo unde a Onceput totul@ 4irectorul sec'iei de 7rtopedie l-a consultat pentru pareLa ner#ului peronian@ A #enit s Ol #ad pneumologul. primul care l-a diagnosticat pe 3h@ A ascultat cu aten'ie toat istoria lui 3h@ Pi apoi ne-a spus emo'ionat> - A mul'umesc mult c m-a'i chemat s Ol #d pe 3h@ Pi c ne-a'i spus toate acestea@ Mi-a'i dat cura) pentru mul'i ani de acum Onainte@ A trecut pe acolo Pi domnul (@ ,@ - doctor ortoped. care are Ontotdeauna cu el icoana S&$ntului :uca@ Ne-am Onchinat On -iserica S&in'ilor 8a&ail. Nicolae Pi (rini de la spital Pi am plecat@

1I august /006> -iserica S&intei (rina@ 3h@ merge singur@ ALi s-a OmprtPit@ 4octorii ne-au cerut ca pentru Pase luni 3h@ s nu )oace &ot"al@ AstLi toate restric'iile de la to'i doctorii au &ost ridicate@ Ne-au dat o ade#erin' spre a putea participa la orice acti#itate dorePte el@ %oate s participe la toate pro"ele Socurilor 7limpice@ !ardiologul ne-a spus c orice doctor l-ar consulta. dac nu #a #edea suturile de la tierea pieptului. ne #a spune c este un copil 100] normal@ S&$ntul :uca a s#$rPit minunea p$n la capt@ !hiar Pi acum mult lume ne spune c aceast Oncercare a noastr i-a &cut
%agina 199

s-Pi reconsidere multe lucruri din #ia'a lor@ (ar 3h@. cu a)utorul s&$ntului. a primit &oarte "ine aceast Oncercare. cu liniPte su&leteasc Pi cu maturitate@@@ %e 11 iunie /006. 3h@ intra On spital. &r ca s eKiste. din punct de #edere omenesc. #reo speran'@ A trecut eKact un an@ %e 11 iunie /007 3h@ se a&la On Sim&eropol Pi urmrea procesiunea s&intelor moaPte ale ocrotitorului su. S&$ntul :uca@ :a s&$rPitul procesiunii. Mitropolitul :aLr l-a adus On &a'a uPilor OmprtePti Pi a po#estit On &a'a a mii de credincioPi aceast minune Lguduitoare a S&$ntului :uca@ 9ntr-ade#r. minunat este 4umneLeu Ontru s&in'ii :uiN

F@ S@. Atena

-*. Ra"la fntului !u"a

S&$ntul :uca a sensi"iliLat multe su&lete din 'ara noastr@ Mul'i O+i declar. On di&erite moduri. dragostea lor &a' de el@ Ti s&$ntul se "ucur Pi rspunde acestei iu"iri@ !u pu'in #reme On urm. i s-a artat unui credincios rus care locuiePte On Atena Pi i-a spus> - Ai #Lut c$t de mult m iu"esc greciiQ Nu pu'ini sunt credincioPii care #or s trimit ce#a la mnstirea lui din !rimeea. unde se a&l moaPtele sale@ 9ns cel mai important dar este racla lui de argint. darul preo'ilor Pi credincioPilor -isericii (L#orul 3mduirii din %eania@ 4e construirea Pi transportarea raclei sunt legate destule &apte minunate pe care le #om istorisi@
%agina /00

9n iunie /000. s-a organiLat. Ompreun cu un grup de tineri de la !entrul de 3ineret din 3hi#a. un pelerina) On !rimeea. cu ocaLia sr"toririi S&$ntului :uca@ %rintre pelerini se a&la Pi printele Z@. paroh al -isericii (L#orul 3mduirii din %eania@ 4up 4umneLeiasca :iturghie din data de 11 iunie /000. a urmat procesiunea s&intelor moaPte ale S&$ntului :uca@ %rintele M@ a ridicat. Ompreun cu ceilal'i preo'i. racla s&$ntului@ :a s&$rPit ne-a po#estit cutremurat c a sim'it cum S&$ntul :uca se miPca On racl. ca Pi cum ar &i &ost #iu@ 4oar acest e#eniment minunat l-a condus la hotr$rea de a Onlocui racla de lemn de p$n atunci cu una din argint@ A discutat ideea lui cu ceilal'i preo'i slu)itori ai "isericii Pi cu enoriaPii Pi dup c$te#a luni au cutat mePterul potri#it s o &ac@ *ra On luna martie a anului /001@ 4iscu'iile despre mePterul care s &ac racla s-au Oncheiat@ Au cLut de acord asupra modelului Pi a pre'ului@ Aaloarea ei a)ungea la /J de milioane de drahme@ Singurul lucru cu care nu au &ost de acord a &ost termenul de predare@ %reo'ii #oiau ca racla s &ie gata On timpul #erii sau cel mult p$n la s&$rPitul ei. ca s &ie o&erit s&$ntului cu ocaLia comemorrii a G0 de ani de la adormirea lui On 4omnul@ MePterul. domnul N@ A@. a#ea o"iec'ii> :ucrarea este ampl. e ne#oie de timp Pi On paralel am +i comenLile

clien'ilor mei@ Nu pot s Oi las pe ace+tia@ Ti totuPi racla a &ost gata On trei luni. cu pu'in Onainte de sr"toarea s&$ntului@ MePterul a mrturisit atunci> * ciudat@ 3imp de trei luni nu a aprut nici un client cu #reo comand@

%rimul a #enit de Ondat ce am terminat raclaN S-a hotr$t atunci ca racla s &ie transportat On -iserica (L#orul 3mduirii din %eania Pi s rm$n acolo p$n la Onceputul lunii octom"rie. c$nd urma s &ie transportat On Sim&eropol@ 3o'i enoriaPii se "ucurau Pi o pri#eau cu m$ndrie@ Se pare c Pi s&$ntul se "ucura de dragostea credincioPilor. dac lum On

%agina /01

considerare c$te#a e#enimente minunate@ 9n timpul #erii. S&$ntul :uca s-a artat unor oameni din Atena@ *i nu Ol cunoPteau. nici nu auLiser despre el@ 9l descriau ca &iind Onalt. maiestuos. &oarte politicos Pi cu o #oce gra#@ *l spunea> Sunt S&$ntul :uca doctorul +i #reau s #ii On %eania. la -iserica (L#orul

3mduirii. s #eLi ce mi-au pregtit acei oameniN Aceste artri erau legate Pi de alte e#enimente minunate. care #or &i descoperite atunci c$nd S&$ntul :uca #a #rea@ !ltoria On !rimeea a a#ut loc On Liua de 6 octom"rie@ Ti. cu toate c totul era pregtit. cursa a &ost c$t pe ce s &ie anulat@ 9n a)unul plecrii. seara. mass-media a transmis o #este dureroas> &lota na#al ucrainean a do"or$t un a#ion de pasageri On Marea Neagr@ 3o'i pasagerii Pi echipa)ul. cam 100 de oameni. au murit@ 7 Ongri)orare pro&und ne stp$nea pe to'i@ 2nii pre&erau s &ie anulat cursa@ 4iscu'iile au durat p$n noaptea t$rLiu@ %e la mieLul nop'ii s-a hotr$t s ai" loc cltoria. On po&ida reLer#elor Ondrept'ite@ Ast&el. pe 6 octom"rie. a#ionul a decolat cu 111 pelerini Pi racla a &ost transportat On Sim&eropol@ 7 Onso'eau mai mul'i clerici Pi laici din %eania. din Atena. din 3hi#a etc@ Ompreun cu ei au #enit Pi primarul din %eania. Pi corul psaltic al primriei %eania. care a Pi concertat On Sim&eropol Pi On Se#astopol@ 9n data de 7 octom"rie s-a s#$rPit 4umneLeiasca :iturghie arhiereasc On -iserica S&intei 3reimi din Sim&eropol de ctre 9naltpreas&in'itul :aLr. Mitropolitul de Sim&eropol@ -iserica s-a umplut p$n la re&uL de o mul'ime de credincioPi. care au primit cu emo'ie darul &ra'ilor din Brecia@ :a 4umneLeiasca :iturghie Pi la masa ce a urmat. au &ost preLen'i mem"ri ai conducerii locale. primarul Sim&eropolului. repreLentan'i ai lumii medicale etc@ :a s&$rPitul 4umneLeiePtii :iturghii. 9naltpreas&in'itul Mitropolit :aLr a

%agina /0/

mul'umit cu cu#inte calde pentru druirea raclei Pi a Oncheiat ast&el> - AP #rea. de asemenea. s mul'umesc argintarului care a &cut aceast oper de art@ AP #rea s #in aici. On &a'N 4in mul'ime s-a apropiat domnul N@A@ %rea destul de Po#itor Pi uimit@ Mitropolitul la prins dup umeri cu o m$n. iar cu cealalt a artat spre m$inile lui. spun$nd> 5ra'ii mei. iat-l pe argintarul mePterN Aceste m$ini sunt de aur@ Au

construit aceast oper de art ca s se odihneasc On ea moaPtele s&$ntului nostru@ S-i mul'umim c$nt$nd Mno&a&hia LietaN MePterul a rmas mut de uimire@ *mo'ia lui era maKim@ Nu datorit cinstei ce i se &cea. ci datorit unei alte Ont$mplri pe care Pi-a amintit-o@ 4up masa o&icial ne-a po#estit>

D9n urm cu mai mul'i ani l-am #iLitat pe #rednicul de pomenire printe (aco# 3saliCis@ Mi-a spus atunci cam aceleaPi cu#inte ca cele spuse aLi de mitropolit. ca Pi cum ar &i pre#Lut Ont$mplarea de aLi@ %rintele (aco# mi-a spus> !opilul meu. aceste m$ini ale tale sunt de aur@ *le #or construi multe

lucruri &rumoase@ !$nd #oi muri. s Omi &aci candela. iar odat o s te arate aPa (eKact cum a &cut Mitropolitul :aLr On &a'a multor oameni@ 9ntr-ade#r. c$nd a &cut mitropolitul astLi aceast miPcare. On mod spontan mi-au #enit On minte cu#intele printelui (aco#@ 9mi amintesc Pi &aptul c. dup adormirea On 4omnul a printelui (aco#. a #enit la mine o &emeie Pi a comandat o candel de argint@ 4up ce am pregtit-o Pi a #enit s o ia. am Ontre"at-o> - %entru cine este aceast candelQ - %entru morm$ntul printelui (aco#N mi-a rspuns eaE@
%agina /0I

:uni. 8 octom"rie. to'i pelerinii ne-am dus On Se#astopol@ Acolo a a#ut loc Pi On&r'irea o&icial a oraPelor Se#astopol Pi %eania. semnat de cei doi primari@ 9n -iserica S&$ntului Aladimir Pi On cea a S&$ntului Acoperm$nt al Maicii 4omnului ne-au aPteptat sute de credincioPi@ 9n a doua "iseric am trit Onc o minune a S&$ntului :uca@ !u pu'ine Lile On urm. On timpul procesiunii !institei !ruci. o icoan a S&$ntului :uca ce a#ea o prticic din moaPtele lui a Onceput s iL#orasc mir@ 9n toate Lilele care au urmat. iL#or$rea mirului nu a Oncetat deloc@ !el mai cutremurtor e#eniment Ons l-am trit On dup-amiaLa ultimei Lile a pelerina)ului nostru. Onainte s plecm la aeroport. am trecut pe la -iserica S&intei 3reimi s c$ntm %araclisul S&$ntului :uca@ A &ost o atmos&er duho#niceasc@ 9mpreun cu noi erau Pi mul'i credincioPi din Sim&eropol@ !$nd s-a terminat %araclisul. am trecut. unul c$te unul. s srutm moaPtele s&$ntului +i s ne lum rmas "un de la iu"itul nostru s&$nt@ :a s&$r+it. s-au Onchinat +i clericii noPtri@ :a un moment dat. pe c$nd se Onchina preotul la a crui ini'iati# s-a &cut racla. o rusoaic. diri)oarea corului "isericii. a Onceput s strige Pi s pl$ng@ S-a apropiat de ea un preot care #or"ea rusePte Pi a Ontre"at-o ce s-a Ont$mplat@ 8spunsul ei ne-a lsat mu'i de uimire> !e s # spunQ 9n momentul On care se Onchina acest preot. l-am #Lut pe

S&$ntul :uca iePind din racl. "inecu#$nt$nd capul preotului. aPa cum era acesta aplecat deasupra raclei. apoi s&$ntul ne-a "inecu#$ntat pe to'i Pi a intrat Onapoi On raclN !u ade#rat minunat este 4umneLeu Ontru s&in'ii :uiN !ltoria de Ontoarcere a a#ut loc Ontr-o atmos&er de "ucurie@ Nimeni nu OPi mai amintea e#enimentul dureros de pe J octom"rie@ 2itaserm temerile Pi eLitrile acelor Lile@ 4up c$te#a Lile l-am #iLitat pe #rednicul de pomenire printe Nicolae Sagos. un om cu ade#rat Onc$nttor@ %e atunci era la pat. do"or$t de "oal@ Se pregtea pentru marea cltorie@ *l Ol iu"ea mult pe S&$ntul :uca care. aPa cum a mrturisit printele. l-a #iLitat
%agina /0G

de dou ori Pi a #or"it cu el@ !$nd m-a #Lut. printele a L$m"it Pi mi-a spus cu t$lc> - 4e ce te-ai temut s mergi On cltorie Pi ai a#ut eLitriQ Am Oncercat s m )usti&ic> 4ar nu a'i auLit ce se Ont$mplaseQ Ti-au pierdut #ia'a 100 de oameni@

A#eam pe umeri responsa"ilitatea at$tor oameni@ 4ac se Ont$mpla din nou aPa ce#aQ %rintele a L$m"it> - 4ar nu l-a'i #LutQ - %e cineQ am Ontre"at descumpnit@ - S&$ntul :uca a intrat cu #oi On a#ion> #-a dus Pi #-a adus@ Nu l-a'i #LutQ Nu i-am rspuns@ !red c s&in'ii lui 4umneLeu se miPc pe alt &rec#en'@@@

--. (ireasma lui Aristos

Adesea. pelerinii e#la#ioPi simt c din s&intele moaPte se rsp$nde+te o mireasm anume Pi eKtrem de delicat Pi percepti"il tuturor@ Alteori nu numai c simt. dar Pi #d c din s&intele moaPte iL#orPte mir par&umat@ 4e aceea. acePti s&in'i se numesc iL#or$tori de mir. precum S&$ntul 4imitrie@ Acest &apt este o do#ad c s&$ntul respecti# a "ineplcut lui 4umneLeu Pi Acesta Ol cinstePte. Oi ascult rugciunea Pi mi)locirea lui pentru oameni@

%agina /0J

%elerinii care sosesc pe neaPteptate On Sim&eropol (Pi nu numai s se Onchine s&intelor moaPte ale S&$ntului :uca triesc acest sentiment minunat@ S&intele lui moaPte au Onceput s iL#orasc mireasm din momentul strmutrii lor. la 17 martie 1996@ 4up cum ne-a po#estit Mitropolitul :aLr. On noaptea de 17 martie a pornit. cu preo'ii lui. dup mult rugciune. s deschid morm$ntul S&$ntului :uca@ *ra o noapte rece. Onghe'at. Pi #$ntul "tea puternic@ Au spat morm$ntul Pi au gsit s&intele moaPte@ 7 mireasm dulce s-a rsp$ndit peste tot@ !$nd mitropolitul a co"or$t On morm$nt Pi a luat moaPtele On m$ini. #$ntul s-a oprit dintr-odat@ S-a aPternut peste tot o liniPte ad$nc@ 3o'i 'ineau On m$ini lum$nri aprinse. &iind Ongenunchea'i. Pi pri#eau emo'iona'i@ %reo'ii au gsit Ontregi Pi urmtoarele organe> ochii. creierul. inima Pi plm$nii S&$ntului :uca@ %reo'ii au c$ntat Sfinte %umnezeule Pi au transportat s&intele moaPte On "iserica cimitirului. Onchinat pomenirii 3uturor S&in'ilor@ %arohul acestei "iserici. printele Aatsla#. ne-a spus> S&intele moaPte au rmas trei Lile On "iserica noastr. Ontr-o racl special@

!$nd am deschis uPa. On diminea'a primei Lile. toat "iserica era plin de mireasm@@@ %e /0 martie 1996. moaPtele S&$ntului :uca au &ost mutate On -iserica S&intei 3reimi@ A &ost un mare e#eniment pentru oraPul Sim&eropol Pi au &ost preLen'i G0@000 de oameni@ Ast&el. dup IJ de ani. S&$ntul :uca s-a Ontors On "iserica On care a slu)it Pi a predicat timp de 1J ani@ %reLen'a moaPtelor lui. mireasma pe care ele o iL#orsc Pi minunile lui sunt cea mai "un predic@ %reotul paroh al "isericii. printele 4imitrie SisCin. ne po#estePte>

DSlu)ind timp de Pase ani On -iserica S&intei 3reimi. am sim'it On &iecare Li mireasma s&intelor moaPte ale S&$ntului :uca@ Mireasma se rsp$ndea On toat "iserica@ Nu eram singurul care o sim'ea@ 9ns a#eam On mine Ondoieli> oare nu cum#a stropePte cine#a moaPtele s&$ntului cu mirQ Nu am a#ut niciodat #reo Ondoial despre s&in'enia
%agina /06

S&$ntului :uca. Ons a#eam Ondoieli On legtur cu mireasma@ M Ontre"am dac nu cum#a atunci c$nd schim" #ePmintele s&$ntului le stropesc cu mir@@@ (at Ons c am &ost preLent la schim"area #ePmintelor s&$ntului@ Nu s-a Ont$mplat nimic din ce credeam eu@ 9ns+i stare'a mnstirii mi-a con&irmat acest lucru@ Am o"ser#at c On to'i acePti Pase ani niciodat mireasma nu a disprut. iar la marile sr"tori de#enea mai puternic@ 9n anul /006. am dus On Brecia o racl mic cu prticele din moaPtele S&$ntului :uca@ Au #enit mii de pelerini@ Am o"ser#at c sticlu'a On care erau puse s&intele moaPte s-a deplasat de la locul ei@ Ti dintr-odat mi-am dat seama c On "iseric a Onceput s se rsp$ndeasc "inecunoscuta (de mine mireasm@ (L#orul acesteia erau s&intele moaPte@ %reo'ii Pi pelerinii sim'eau puternic acest har al lui 4umneLeu Pi erau pro&und emo'iona'i@ !u to'ii :-au sl#it pe 4umneLeu@ 9ndoielile mele au disprut@@@E@

Acest &apt s-a repetat de multe ori la mnstirea noastr (Sagmata . dar Pi On c$te#a "iserici Pi s&inte mnstiri pe care le-am #iLitat. duc$nd moaPtele s&$ntului@ Au &ost situa'ii. ca cea din martie /010. c$nd s&intele moaPte au iL#or$t mir pentru mai mult timp la Spitalul 2ni#ersitar (raclio din insula !reta@ S Omi permit cititorii acestei cr'i s po#estesc Pi o eKperien' personal pe care am trit-o On anul /00/. la Sim&eropol@ 9n acel an. la cererea 9naltpreas&in'itului Mitropolit :aLr. a &ost dus !insita !ruce de la mnstirea noastr. On Sim&eropol@ *ra pentru prima dat c$nd aceast relic# important se a&la departe de mnstire. de 900 de ani Oncoace@ %entru !rimeea era un e#eniment &oarte important@ 3imp de Lece Lile. mii de oameni au sosit. din toat !rimeea. la -iserica S&intei 3reimi. ca s se Onchine@ 9nchinarea s-a Om"inat +i cu sr"toarea S&$ntului :uca din 11 iunie@ 8m$n$nd Ompreun cu to#arPii de drum la hotel. am a#ut ocaLia On &iecare Li s srutm s&intele moaPte ale S&$ntului :uca@ Am constatat c On toate aceste Lece Lile nu am sim'it deloc mireasma
%agina /07

s&$ntului@ A sosit +i ultima Li@ 9nainte s lum !instita !ruce ca s plecm. am s#$rPit %araclisul s&$ntului On &a'a raclei lui@ 9n timp ce c$ntam. a #enit stare'a Pi a deschis gemule'ul raclei ca s ne Onchinm@ 9n acel moment un #al de mireasm s-a rsp$ndit din racl. ca Pi cum ar &i eKistat un #entilator care OmprPtia peste tot mireasma s&$ntului@ Ma)oritatea credincioPilor a Ongenuncheat Pi a Onceput s se roage cu lacrimi@ Am terminat %araclisul. ne-am Onchinat s&$ntului Pi am luat din centrul "isericii !instita !ruce@ Mireasma nu prea s se opreasc@ Ne-a urmat@ Am iePit a&ar. neam urcat On maPin Pi am pornit la drum@ :umea saluta !instita !ruce@ Mireasma s&$ntului era inepuiLa"il@ !a Pi cum mul'umea Pi saluta !instita !ruce@ !ei care eram On maPin am dat urmtoarea eKplica'ie> S&$ntul :uca. at$ta timp c$t s-a a&lat acolo !rucea pe care a &ost pus (isus ,ristos. a #rut s se Onchine Pi s se smereasc@ 9n ultima Li Ons Pi-a artat "ucuria Pi mul'umirea lui prin aceast re#rsare de mireasm@ !a Pi cum ar &i salutat !instita !ruce. care pleca de pe pm$ntul !rimeii@

%agina /08

-0. !a :niepopetro&sC

(#an F@ po#estePte o Ont$mplare care a a#ut loc On anul /000. On oraPul lui natal. 4niepopetro#sC din 2craina> :a Spitalul general de stat al oraPului nostru. care se numePte MetsniCo#. eKista mai demult o "iseric a S&in'ilor 4octori &r de argin'i. pe care puterea so#ietic a distrus-o@ 4up schim"area regimului politic. credincioPii au cerut un spa'iu unde s poat s se roage Pi s &ie slu)it S&$nta :iturghie@ %entru c nu era uPor. din cauLa situa'iei economice grele. s &ie construit din nou "iserica. s-a gsit On &inal o alt solu'ie@ 4irec'ia spitalului a concesionat credincioPilor o sal la eta)ul al doilea al imensei cldiri. la sec'ia de chirurgie@ Au aran)at sala cum se cu#ine@ *a a de#enit o "iseric &rumoas Pi a Onceput s &unc'ioneLe din anul 199J@ Slu)itor era un preot care era On acelaPi timp Pi doctor@ *l #oia ca On "iseric. On a&ara icoanei S&in'ilor 4octori &r de argin'i !osma Pi 4amian. s eKiste Pi o icoan a S&$ntului :uca. doctor contemporan@ NiPte pictori locali au pictat o icoan &rumoas a S&$ntului :uca Pi au aPeLat-o On "iseric@ 9n anul 1999. un grup de pelerini. Ompreun cu preotul spitalului. au cltorit On Sim&eropol. ca s se Onchine s&$ntului Pi de acolo au adus o prticic din s&intele lui moaPte. pe care au aPeLat-o On cutie. la icoan@ 4up un an. On prim#ara anului /000. Ontr-o Li de peste sptm$n. &r s &ie sr"toare. c$'i#a "olna#i de la eta)ul al optulea Pi rudele lor au sim'it o mireasm Pi au auLit c$ntri de psalmi@ !u toate c era ora pr$nLului. au creLut c On "iseric se #a &ace slu)" Pi c mireasma pro#ine de la tm$ie@ Au co"or$t de la eta)ul al optulea la eta)ul al doilea Pi au intrat On "iseric@ 2Pile erau Onchise@ Mireasma Ons era puternic Pi dinuntru se auLeau psalmodieri@ Au "tut On uP@ 9nuntru se a&la numai paraclisierul. care dormea Ontr-un col'@ S-a treLit +i s-a dus la u+@ A deschis-o +i i-a Ontre"at>
%agina /09

- !e dori'iQ - Am #enit pentru slu)"@ !e slu)"Q BrePi'i@ AstLi este o Li o"iPnuit din timpul sptm$nii. deci nu

se &ace slu)"@ 4e alt&el. e pr$nLul. la ora asta nu se &ace slu)"@ Nu se poate@ Noi am co"or$t de la eta)ul al optulea. pentru c miroase a

tm$ie Pi am auLit psalmodieri@ %araclisierul i-a pri#it ciudat Pi le-a spus> - !e tot spune'i acoloQ Nu se &ace slu)"@ 4ac nu crede'i. intra'i s #ede'i@ Au intrat Onuntru Pi mireasma a de#enit Pi mai puternic@ Aenea ca un #al@ Au Oncercat s identi&ice originea ei@ 9naint$nd spre iconostas. au On'eles@ Mireasma pro#enea de la icoana Pi de la moaPtele S&$ntului :uca. a&late On partea dreapt. l$ng iconostas@ Sau Onchinat cu emo'ie Pi :-au sl#it pe 4umneLeu pentru aceast "inecu#$ntare@

(@ F@. 4niepopetro#sC

%agina /10

>n lo" de =pilog

)ine ne &a lua nou nde6dea?

9n urm cu mai multe decenii. aPa-numitele puteri progresiste ale locului s-au apucat s distrug orice a#ea legtur cu -iserica. cu credin'a. cu rdcinile noastre@ D4e ce aceast m$nie meta&iLicQE. se Ontrea" un cugettor contemporan Pi Ontre"area aceasta o repet p$n aLi orice om On'elept@ %rin procedee democratice (N . On numele progresului Pi al democra'iei. ora de religie tre"uia s dispar din Pcoal. icoanele s &ie date )os din slile de clas. din tri"unale. din o&iciile pu"lice. chiar Pi de pe pere'ii spitalelor@ *ra o situa'ie pe care a On&runtat-o. desigur mult mai intens. Pi S&$ntul :uca atunci c$nd i-au luat cu &or'a icoana Maicii 4omnului din sala de opera'ii@ S-a luptat cu stp$nirea lumeasc. pe atunci atotputernic@ Nu putea Ons s &ac alt&el@ 4e la aceast icoan primea cura) Pi putere Pi &cea &a' chiar Pi celor mai di&icile situa'ii On sala de opera'ii@ S&$ntul nu Po#ia s le spun pacien'ilor lui> - S 9i mul'umi'i lui 4umneLeuN *l #-a #indecat prin m$inile mele@ 4ac un doctor recunoscut +i #estit sim'ea at$ta ne#oie s ai" l$ng el icoana Maicii 4omnului. cu at$t mai mult are ne#oie de ea un "olna# care ptimePte pe patul de su&erin' Pi caut s se aga'e de ce#a@ !are ideologie. care &iloLo&ie. care politic poate s dea putere Pi speran' omului su&erindQ Au at$ta certitudine progresiPtii c prin Ondeprtarea icoanelor din spitale #or o&eri tot ce e mai "un celor "olna#iQ !el mai "un rspuns ni l-a dat o scrisoare care a a)uns On m$inile noastre On anul /008. cu rugmintea de a &i pu"licat On re#ista D*#roClidonaE@ *Kpeditorul ei era
%agina /11

iu"itul nostru prieten - acum adormit On 4omnul - *#anghelos FrustalaCis. )udector la !urtea Suprem. om cu o credin' pro&und On 4umneLeu. care On pro"lemele de sntate a#ute nu a Oncetat s cread. s nd)duiasc. dar Pi s se Oncredin'eLe iu"irii lui 4umneLeu@

(ai"a :omnului din e"$ia de 7erapie @ntensi&D o e/perien$ deose5it

9n luna aprilie a anului trecut. am &ost supus unei inter#en'ii chirurgicale &oarte di&icile@ A &ost ne#oie s rm$n pentru pu'in timp On Sec'ia de 3erapie (ntensi# a spitalului@ Nu Ptiu c$'i au eKperien'a Ongri)irii medicale Ontr-o ast&el de sec'ieN *Pti su" supra#eghere medical continu. te a&li Ontr-un loc interLis altora. cu eKcep'ia personalului medical Pi auKiliar@ %entru &oarte scurt timp. de dou ori pe Li. sunt permise anumite #iLite@ 9n aceste condi'ii. cel care este tratat aici. aPa cum e normal. este stp$nit de un sentiment acut de iLolare@ 4e multe ori Ol npdePte sentimentul a"andonrii@ Sunt greu de eKprimat On cu#inte. aceste sentimente@ 9n orele nes&$rPite de singurtate. multe g$nduri umplu mintea "olna#ului Pi Ol preocup anumite Ontre"ri@ 5oarte greu mi-a &ost s-mi readuc On minte acest moment. g$ndurile Pi Ontre"rile care mi-au trecut prin cap On toat aceast perioad@ 2n singur lucru este clar> sentimentul puternic de singurtate Omi cuprinsese mintea Pi Omi chinuia su&letul@
%agina /1/

Am Oncercat s pstreL legtura cu #ia'a. readuc$ndu-mi On minte momente &rumoase din anii preceden'i@ Aceast strdanie a a#ut e&ect la Onceput. Ons dup pu'in timp m cuprindea din nou sentimentul singurt'ii Pi al prsirii@ 9ntins pe pat. pri#ind aproape tot timpul ta#anul camerei. am Onceput s Omi rotesc pri#irea de )ur-Ompre)ur@ Ti dintr-odat am descoperit. pe peretele de #iLa#i. On col'ul din st$nga. o icoan a Maicii 4omnului. care Ol 'inea On "ra'e pe (isus ,ristos@ 2n om "un o pusese acolo@ 4in acea clip. Maica 4omnului nostru a de#enit compania mea@ Aceast icoan simpl. care nu a#ea o #aloare artistic deose"it. era o uP care m-a condus aproape de Maica 4omnului@ Atunci am On'eles mai "ine ce #or s spun cu#intele Dcinstirea icoanei trece la prototipul eiE. aPa cum Lic S&in'ii %rin'i ai -isericii noastre@ Sentimentele. g$ndurile. agoniile mele au de#enit o"iect de destinuire ctre Maica 4omnului@ %rea c ea m aude@ 4esigur. nu Omi #or"ea. sim'eam Ons c Omi On'elege agonia@ Ast&el. o atmos&er de liniPte Pi de pace s-a aPeLat Oncet-Oncet peste su&letul meu L"uciumat@ 7rele nes&$rPite ale Pederii mele On Sec'ia de 3erapie (ntensi# au Oncetat s mai &ie un coPmar@ A#eam sentimentul c cine#a. care m iu"ea mult. se a&la l$ng mine@ Sim'eam m$ng$ierea cald a m$inii unui prieten pe &runtea mea uscat Pi arL$nd de la &e"r@ Acum. departe &iind de Oncercarea prin care am trecut atunci. Omi reamintesc cu emo'ie acele momente ale comunicrii mele cu Maica 4omnului@ Aceast comunicare m &ace s rememoreL cu emo'ie Pi alte clipe asemntoare> atunci c$nd m-am Onchinat la icoana Cuvine'se cu a"evrat din -iserica %rotaton din Muntele Athos sau la icoana Maicii 4omnului de la Mnstirea Soumela din Muntele Aermion. la Cea plin "e har din 3inos. la icoana Maicii 4omnului din Marea

%agina /1I

%ePter din Fala#rita. la icoana ei FiCou din !ipru. de icoana (erusalimitissa de la (erusalim. la icoana Maica 4omnului A)uttoarea din ,ios@ Aceste amintiri. dar mai ales eKperien'a mea cu icoana din Sec'ia de 3erapie (ntensi#. m-au legat str$ns de icoana Maicii 4omnului@ Ast&el pot s On'eleg mai "ine de ce a+a de mul'i oameni. On momentele di&icile ale #ie'ii lor. se roag On &a'a icoanei Maicii 4omnului@ 9l On'eleg acum pe FoloCotronis (protagonist al 8e#olu'iei grecePti de la 18/1 (1770-18GI care. c$nd to#arPii lui l-au prsit. a apelat la Maica 4omnului Pi s-a rugat On cea mai apropiat "iseric@ 3rind toate acestea. sincer Pi cu toat dragostea mea. nu pot s On'eleg cum de sus'in unii. de alt&el )uriPti remarca"ili. c tre"uie s Onlturm icoanele din locurile pu"lice. pe moti# c ele insult li"ertatea religioas a unor concet'eni ai noPtri. care sunt atei sau de alte credin'e@ !red c nici unul dintre noi nu pune la Ondoial li"ertatea religioas a cui#a@ 9mi e imposi"il s Omi Onchipui c poate s eKiste om ra'ional care s #rea s impun altora prerile lui religioase@ :i"ertatea religioas este un drept &undamental respectat Ontr-o societate democratic@ !redin'a sau necredin'a &iecruia dintre noi nu OnceteaL a &i o chestiune strict personal@ Ar &i Ons de neconceput s a)ungem On cealalt eKtrem Pi ast&el s su"minm. printr-o lege. li"ertatea religioas a celorlal'i cet'eni@ *u nu pricep cum poate. prin ea OnsPi. eKisten'a unor creLuri religioase s pre)udicieLe li"ertatea religioas a celor care au un creL di&erit sau nu cred On nimic@ Nu cred c inten'ioneaL cine#a s Oi o"lige pe al'ii s respecte aceste sim"oluri. nici s de#in adep'i ai unei anumite religii@ 4e alt&el. legile constitu'ionale sau interna'ionale care decreteaL li"ertatea religioas nu pot. aPa cum spunea Aristo#oulos Manesis. s &ie interpretate On lipsa unei realit'i sociale@ 4oar dac unii. &r s ne Ontre"e. #or s ne Do"lige s considerm #rednice de discutat numai cele care sunt egale cu legile europeneE. precum satiriLa acest
%agina /1G

lucru 3sarouhis Pi Ol men'ioneaL zannaras@ *Kperien'a mea din Sec'ia de 3erapie (ntensi# m-a legat str$ns de icoana Maicii 4omnului@ !a simplu cet'ean am dreptul - cred - s am Pi s pun pe pere'i (at$t pe cei de acas. c$t Pi pe cei pu"lici icoanele -isericii mele@ Ti. prin intermediul lor. mintea mea s &ie Onl'at la persoanele s&inte care sunt On&'iPate On ele@ 5r s m stp$neasc nici un &anatism. nu #oi permite s mi se su"mineLe acest drept@ (-aP ruga pe to'i cei care g$ndesc di&erit. ale cror idei le respect Ontru totul. s pri#easc lucrurile Pi din acest punct de #edere@ :e doresc sincer Pi din tot su&letul s nu ai" niciodat propria lor eKperien' Ontr-o Sec'ie de 3erapie (ntensi#@

1 ianuarie /008 *#anghelos FroustalaCis Sr"toarea 3ierii Ompre)ur a 4omnului Pi praLnicul S&$ntului Aasile cel Mare

%agina /1J

A"atistul fntului !u"a al )rimeii, F"torul de minuni


E11 iunieF

Troparul Sf. Ierarh Luca. glasul al (((-lea>

DNou s&$nt al M$ng$ietorului te-a artat pe tine. :uca. harul. On #remuri de necaLuri Pi prigoan. c "olile ca un doctor le-ai tmduit Pi su&letele ca un pstor le-ai cluLit@ %rinte cinstite. pild a clugrilor Pi a mirenilor. roag-te s se m$ntuiasc su&letele noastreE@

Condac 1

Aeni'i. iu"itorilor de s&in'i. cu cldur s ludm pe pstorul cel de 4umneLeu luminat al Sim&eropolei Pi doctorul prea-ales> c On 8usia #ie'uind ca un Onger. numele cel dumneLeiesc al lui ,ristos a mrturisit. pentru care strigm> -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Icos 1

9nger te-ai artat. %rinte. On #remurile din urm. Ontre oamenii nec)i'i> c #ia' OndumneLeit duc$nd pe pm$nt. (erarhe :uca. dreptar te-ai &cut cu ade#rat clerului Pi mirenilor. pentru care strigm 'ie unele ca acestea>

-ucur-te. cel cu care se laud toat 8usiaU -ucur-te. #as al cucernicieiU


%agina /16

-ucur-te. dreptar al pstoririi oamenilorU -ucur-te. c pe ,ristos "r"tePte :-ai mrturisitU -ucur-te. c #indeci neputin'ele muritorilorU -ucur-te. c legiuita csnicie ai iu"itU -ucur-te. c odraslele 'i le-ai luminatU -ucur-te. laud s&in'it a credincioPilorU -ucur-te. podoa" a cinsti'ilor episcopiU -ucur-te. carte a cerePtilor o"iceiuriU -ucur-te. comoar de #indecriU -ucur-te. iL#or de "inecu#$ntriU -ucur-te. :uca. #rednicule de minunareN

Condac 2

MoaPtele s&in'ilor din Fie# #L$nd. des&trile lumePti ai ur$t. Pi ctre stadia credin'ei Ondrept$ndu-te. S&inte :uca. nea"tut. cu "ucurie strigai. prealudate. c$ntarea Ongereasc> AliluiaN

Icos 2

Am$ndou cunoaPterile a#$nd. pe cea lumeasc Pi pe cea dumneLeiasc. Ontunericul celor &r de 4umneLeu ai risipit. Pi cu mePtePugul doctorilor Ondeletnicindute. S&inte :uca. cu a)utorul harului On nenumrate r$nduri ai #indecat neputin'ele muritorilor. drept care strigm 'ie unele ca acestea>

-ucur-te. scularea celor ce ptimescU

%agina /17

-ucur-te. Om"r"tarea celor ce se t$nguiescU -ucur-te. Oncetarea durerilor ane#oie de #indecatU -ucur-te. ridicarea oamenilor "olna#iU -ucur-te. Ontrirea neclintit a celor cu &ric de 4umneLeuU -ucur-te. turn necltinat al "inecredincioPilor crePtiniU -ucur-te. al doctorilor cluLitorU -ucur-te. cel ce OnaripeLi inimile celor nedrept'i'iU -ucur-te. cel ce rostePti cu#intele On'elepciuniiU -ucur-te. cel ce OnchiLi gurile celor &r de 4umneLeuU -ucur-te. ludtor al Maicii 4omnuluiU -ucur-te. cela ce do"ori pe #r)maPii eiU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac

Sla#a celor trectoare Pi nestatornice ur$nd. ai Ondrgit nectarul On'elepciunii Pi - ca o al"in iu"itoare de osteneal - ai cules. S&inte %rinte :uca. mierea cunoPtin'ei dumneLeiePti. preacinstite. lui ,ristos. 4omnului tu. c$nt$nd> AliluiaN

Icos

4umneLeiasc r$#n c$Ptig$nd On sine-'i. cele mai "une ai #oit s cunoPti> c pe ,ristos Ondrgind din toat inima. S&inte :uca. de 4umneLeu cinstite. har de sus ai primit. care insu&l pe to'i s strige 'ie> -ucur-te. prietenul ade#ruluiU -ucur-te. s&ePnicul cu#iin'ei dumneLeiePtiU

%agina /18

-ucur-te. dreptarul cel Ontocmai al Ptiin'ei tmduiriiU -ucur-te. urmtor al doctorilor &r de argin'iU -ucur-te. #i' cu mult road a #iei lui ,ristosU -ucur-te. carte cu multe &oi a On'elepciuniiU -ucur-te. c strlucePti ca o nou steaU -ucur-te. c #as al harului ePtiU -ucur-te. Ondrepttor preacinstit al celor cstori'iU -ucur-te. #as al uPurrii celor "olna#iU -ucur-te. Ontritor al celor pe nedrept On#inui'iU -ucur-te. cdere a potri#nicilor lui 4umneLeuU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac !

!u dumneLeiasc r$#n haina preo'iei ai Om"rcat ca un Onger. S&inte :uca. Pi On mi)locul unui neam stricat ai lucrat. de 4umneLeu On'elep'ite. poruncile 4omnului tu. Ondemn$nd pe cei dimpreun cu tine s c$nte pururea c$ntarea> AliluiaN

Icos !

AuLit-ai glasul 4omnului poruncind s ne ducem crucea cu "ucurie> pentru aceasta toate necaLurile. temni'ele Pi chinurile ai r"dat. S&inte :uca. Ontrind turma ta. care c$nt 'ie cu #eselie>

-ucur-te. urmaP al ApostolilorU -ucur-te. slu)itor al su&erinLilorU

%agina /19

-ucur-te. chirurg al "olilor trupuluiU -ucur-te. tmduitor al "olilor duhuluiU -ucur-te. diminea' prealuminat a #ie'ii slo"odeU -ucur-te. certare neOnduplecat a nedumneLeirii cumpliteU -ucur-te. c &r team necaLurile ai OnduratU -ucur-te. c te-ai deprtat cu "un OndrLnire de rutateU -ucur-te. podoa" a poporului 8usieiU -ucur-te. cel ce "a'i pe amarii demoniU -ucur-te. cel ce "agi cutremur On &ctorii de releU -ucur-te. spaima multor nelegiui'iU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac "

Nesu&erind s &ie scoas icoana Nsctoarei de 4umneLeu. ocar ai primit de la cei &r de 4umneLeu> c ai #rut s ai. S&inte :uca. a)uttoare On mePtePugul tu. puterea ei cea curat Pi lui ,ristos ai c$ntat. On'elepte. lauda> AliluiaN

Icos "

(erarh al 4omnului te-ai artat. cu dumneLeiasc chemare. ca s paPti cetele credincioPilor. Pi la tunderea On monahism numele s&$ntului :uca On chip minunat ai luat. pentru care. #eselindu-ne. strigm 'ie din inim>

-ucur-te. #eselia episcopilorU -ucur-te. cinstea monahilorU

%agina //0

-ucur-te. pild pentru cei &eciorelniciU -ucur-te. Ontrire a celor cstori'iU -ucur-te. c ai Om"rcat haina s&$ntU -ucur-te. c Ompotri#irile casnicilor ti nu le-ai luat On seamU -ucur-te. cela ce ai s#$rPit Sert&a On&ricoPtoareU -ucur-te. cela ce ai dorit 9mpr'ia !erurilorU -ucur-te. dreptar prea-ales al pstorilorU -ucur-te. turn Onalt al credincioPilor din 3aPCentU -ucur-te. &ulger care lo#ePti ne"unia necredincioPilorU -ucur-te. "ucuria ortodoc+ilorU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac #

!a un leu de puternic. uneltirile necredincioPilor des#$rPit le-ai surpat. %rea&ericite. Pi On trupul tu. ca un ro" al lui 4umneLeu. ai purtat rnile lui ,ristos Pi ai plinit lipsurile necaLurilor :ui. strig$nd> AliluiaN

Icos #

Nea"tut te-ai luptat s pLe+ti -iserica nestricat de #tmarea &ra'ilor mincinoPi> c tu. ca un episcop al lui ,ristos. schismele clericilor ai Onlturat@ %entru aceasta. ortodocPii te cinstesc. S&inte. strig$nd>

-ucur-te. lim" a ade#ruluiU -ucur-te. stricare a necredin'eiU

%agina //1

-ucur-te. a clericilor &r de r$nduial mustrareU -ucur-te. Ondrepttor al s&in'itei preo'imiU -ucur-te. c Onlturi &r cru'are necur'ia eresurilorU -ucur-te. c gra"nic ai dat On #ileag schisma cea ur$t de 4umneLeuU -ucur-te. gur a acri#iei dogmelorU (acri#ie | corectitudine -ucura-te. "utura prea-dulce a iconomieiU -ucur-te. c prin tine a &ost "irui'i demoniiU -ucur-te. c de tine s-au #eselit OngeriiU -ucur-te. lumintor al Ontregii -isericiU -ucur-te. iL"#itor al 8usiei din rtcireU -ucur-te. :uca. #rednicule de minunareN

Condac $

Singur rm$n$nd On surghiunuri. S&inte. Onl'ai lui ,ristos c$ntare. Pi sm$n'a #ie'ii. %rinte. ca un On'elept plugar aruncai On su&lete. iar secer$nd "elPug de spice. strigai> AliluiaN

Icos $

!a pe un nou (erarh Pi doctor dumneLeiesc. #istierie a harului lui ,ristos. mrturisitor al dogmelor Pi pstor al !rimeii prealudat. te cinstim cu to'ii. S&inte :uca. strig$nd Ontru #eselie>

-ucur-te. cluLitor al 3aPCentuluiU -ucur-te. hrnitor al celor &lm$nLiU

%agina ///

-ucur-te. c prin tine a primit s&in'ire Si"eriaU -ucur-te. c prin tine "r"a'ii OnchiPi au primit iL"#ireU -ucur-te. prin multe locuri ale 8usiei ai pri"egitU -ucur-te. c On lan'uri. ca un ru&ctor. multe ai ptimitU -ucur-te. c de tine s-au spim$ntat cugettorii de rele trimiPi On tainU -ucur-te. dumneLeiasc liniPte a celor os$ndi'i Ompreun cu tineU -ucur-te. c prin tine Pi-au cptat #ederea cei or"iU -ucur-te. c prin tine au &ost pLi'i prunciiU -ucur-te. lauda preo'ilor cinsti'iU -ucur-te. cutremur al celor nelegiui'iU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac %

!a un strin Ontre strini ai &ost socotit. %rinte. #ia' strin petrec$nd> cci ca un #enetic mut$ndu-te dintr-o cetate a 8usiei On alta. 5ericite. numele cel mare al lui ,ristos l-ai propo#duit cu trie. strig$nd> AliluiaN

Icos %

Socotit-ai s&$nta credin' a lui ,ristos. %rinte. "og'ie mai presus de toate "og'iile. Pi ca pe un mrgritar ai artat-o credincioPilor. S&inte@ %entru aceasta. cu dragoste c$ntm 'ie c$ntare de mul'umire>

-ucur-te. Arhiereu &r de argin'iU -ucur-te. Ompreun-cet'ean al cetelor de susU

%agina //I

-ucur-te. to#arP "un On surghiunul amarU -ucur-te. priceput doctor al "olilor de ochiU -ucur-te. c ai alungat pe ispititorii cei ne#Lu'iU -ucur-te. #indecarea or"ilorU -ucur-te. c necredincioPii nu te puteau su&eriU -ucur-te. Ondrepttorul preotului MartinU -ucur-te. c ai adus la credin' 'inuturile din miaLnoapteU -ucur-te. laud a r"drii Ontru credin'U -ucur-te. c$ntare de "ucurie Ontru necaLuriU -ucur-te. nimicitorul ereticilorU -ucur-te. :uca. #rednicule de minunareN

Condac &

3oat cetatea 3uruhansCului s-a sculat pentru tine. de 4umneLeu purttorule. Pi te-a cerut> c. a&l$nd de mul'imea &aptelor "une Pi a #indecrilor s#$rPite de tine. sl#eau pe 4omnul. !el ce te-a prosl#it pe tine. strig$nd> AliluiaN

Icos &

!u#inte ale cunoPtin'ei de 4umneLeu. On#'turi ale "unei credin'e Pi dogme ortodoKe #rsa gura ta. %rinte. Pi curgerea nePtiin'ei. S&inte :uca. ai oprit-o. lumin$nd pe cei dimpreun cu tine. care strig unele ca acestea>

-ucur-te. lumintorul celor On#'a'iU -ucur-te. nimicitorul #r)maPilor Ontuneca'iU

%agina //G

-ucur-te. #eselia celor a)uta'i de tineU -ucur-te. m$ng$ierea slu)itorilor lui ,ristosU -ucur-te. pom cu roade multe Pi &rumoaseU -ucur-te. &loare prea-"ine Onmiresmat a s&in'ilor lui 4umneLeuU -ucur-te. c peste puterile #r)maPe clcat-ai cu OndrLnealU -ucur-te. c pe cugettorii de rele On #ileag i-ai dat &r teamU -ucur-te. semn de "iruin' al On#'turii dumneLeiePtiU -ucur-te. c prin tine a&l odihn cei su&erinLiU -ucur-te. c On surghiun cu "ucurie te-ai ne#oitU -ucur-te. c ai Ompodo"it locaPurile s&inteU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac 1'

!ugetare sntoas a#$nd. cu "ucurie ai su&erit t$nguirile trupului. S&inte (erarhe> c On &ocul multor ispite ca aurul te-ai luminat. :uca sl#ite. Pi cu ade#rat pild te-ai &cut nou. celor care strigm> AliluiaN

Icos 1'

9ngrdit &iind cu lucrrile lui ,ristos cele s&inte. ne"unia necredincioPilor cea de multe &eluri ai surpat-o. :uca sl#ite. Pi pe culmile harului ai suit. minunate lucruri s#$rPind pentru poporul ce c$nt 'ie>

-ucur-te. c ai &ost legat pentru 4omnulU -ucur-te. propo#duitorule al m$ntuiriiU

%agina //J

-ucur-te. c ai Om"rcat haina celor Ontemni'a'iU -ucur-te. c On cumplitele Onchisori ai slPluitU -ucur-te. c ai risipit uneltirile L"irilorU (L"ir | oameni duri ai conducerii -ucur-te. c ai nimicit cursele dracilorU -ucur-te. c pe necredincioPi i-ai Ontors spre cele mai "uneU -ucur-te. c ai Onsu&le'it pe cei os$ndi'i Ompreun cu tineU -ucur-te. al rasei &ier"inte aprtorU (ras | haina lung +i neagr a monahilor -ucur-te. al multor minuni mi)locitorU -ucur-te. iu"itor al rugciunii ctre ,ristosU -ucur-te. al semnelor rele nimicitorU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac 11

!tre cele de sus Onlt$ndu-'i ochii. mintea Pi inima. S&inte (erarhe. iar dimpreun cu ele Pi m$inile. mila lui ,ristos cutai On rtcirile din surghiun. 5ericite. strig$nd> AliluiaN

Icos 11

5oc - ce a luminat cu raLele sale cetatea Sim&eropole Pi toate 'inuturile din )ur - te-ai artat la "tr$ne'e. S&inte :uca. Pi ai s&in'it poporul de 4umneLeu iu"itor. cela ce a rmas nestrmutat On credin' Pi aduce 'ie laude ca acestea>

-ucur-te. dreptar al purttorilor de rasU -ucur-te. c ai &ost de un o"icei cu ApostoliiU

%agina //6

-ucur-te. prtaP al tainelor lui ,ristosU -ucur-te. c ai certat pe clericii nesupuPiU -ucur-te. pild Onsu&le'it a cinului s&in'itU -ucur-te. icoan prea-aleas a episcopilor "inecinstitoriU -ucur-te. c de sraci ca un iu"itor de oameni 'i-ai amintitU -ucur-te. c pe credincioPi i-ai On#'at cele plcute lui 4umneLeuU -ucur-te. c ePti #rednic de "une laudeU -ucur-te. c mi)locePti noi semneU -ucur-te. pild de arhipstor "unU -ucur-te. pstor al poporului iu"itor de ,ristosU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac 12

,ar de sus a#$nd. la "tr$ne'e ai &ost luat de pe pm$nt la cele de sus Pi alergarea "ine ai s#$rPit. cu cetele puterilor On'elegtoare &iind. sl#ite :uca. socotit Pi dimpreun cu acestea c$nt$nd> AliluiaN

Icos 12

:aud c$nt$nd 'ie. cu credin' ne Onchinm moaPtelor tale. de 4umneLeu purttorule. c precum un iL#or de har tmduiePti "olile celor ce cinstim #ie'uirea ta. pentru care strigm 'ie unele ca acestea>

-ucur-te. "r"at purttor de semneU -ucur-te. #indector al rnilor aductoare de moarteU -ucur-te. lance ne&r$nt a doctorilorU
%agina //7

-ucur-te. lcaP prea&rumos al episcopilorU -ucur-te. slaP neprihnit al dragostei lui ,ristosU -ucur-te. nume preadulce casnicilor lui 4umneLeuU -ucur-te. c ai primit cununa ce nu se o&ilePteU -ucur-te. c ai gonit ta"erele drcePtiU -ucur-te. alungare a toat rutateaU -ucur-te. dulce c$ntare a toat 8usiaU -ucur-te. m$ng$ietor al s&intelor mnstiriU -ucur-te. cel ce ne OntrePti Pi pe noi. srmaniiU -ucur-te. S&inte :uca. #rednicule de minunareN

Condac 1

7. prealudate %rinte. culme a episcopilor Pi rugtor pentru toat lumea. nu Onceta a mi)loci pe l$ng (isus ,ristos 4umneLeu ca s ne druiasc iertare de pcate. Onc$t s strigm &ier"inte> AliluiaN (de I ori se cite+te condacul 1I

R;4G)@;.= P=.7R; BO!.A1

S&inte (erarhe mrturisitor. On#'torule al ade#rului Pi doctore &r de argin'i. S&inte :uca. 'ie plecm genunchii su&letului Pi ai trupului Pi cL$nd la cinstitele Pi tmduitoarele tale moaPte pe tine te rugm precum &iii pe tatl lor> auLi-ne pe noi. pctoPii. cinstite printe. Pi du rugciunea noastr la Milosti#ul Pi (u"itorul de oameni 4umneLeu. ca unul care stai Onaintea :ui dimpreun cu s&in'ii to'i@ !redem c ne iu"ePti
%agina //8

cu aceeaPi dragoste cu care ai iu"it pe &ra'ii ti c$nd #ie'uiai On aceast lume@ MePtePugul doctorilor stp$nind. On multe r$nduri - cu a)utorul harului su&erin'ele celor "olna#i ai #indecat. iar dup cinstita ta adormire. Stp$nul tuturor a artat moaPtele tale iL#or de tmduire> c &elurite neputin'e se #indec Pi putere se druiePte celor ce cu e#la#ie le srut Pi cer dumneLeiasca ta mi)locire@ %entru aceasta. ne rugm cu cldur 'ie. care ai primit harul tmduirilor> pe &ratele nostru (numele celui "olna# cel "olna# Pi cumplit On#i&orat de su&erin' cerceteaL-l Pi #indec-l de neputin'a ce-l stp$nePte@ !u totul cinstite Pi preas&inte %rinte :uca. nde)dea celor "olna#i. care Lac On patul durerii. nu uita de &ratele nostru (numele Pi druiePte-i #indecare. iar nou tuturor cele spre "ucurie. ca Pi noi dimpreun cu tine s sl#im pe 3atl Pi pe 5iul Pi pe S&$ntul 4uh. o 4umneLeire Pi o 9mpr'ie. acum Pi pururea Pi On #ecii #ecilor@ Amin@

%agina //9

POZ= (@ @(A4@.@

7raseul e/ilului (a se lua On calcul c eKist situa'ii On care S&$ntul :uca a &cut drumuri Onapoi. de eKemplu de la * la 5. apoi de la 5 la *. trasee care nu au putut &i redate gra&ic pe hart din cauLa suprapunerilor@ 4e asemenea. unele loca'ii nu au putut &i repreLentate datorit dispari'iei lor> sate mici +i comune #echi @

,arta poate &i accesat la urmtorul linC (de+i pute'i Ont$mpina pro"leme dac &olosi'i (nternet *Kplorer ori #a tre"ui sa o accesa'i de mai multe ori p$n se Oncarc total > http>??goo@gl?&6,So

%agina /I0

!o"a$iile e/ilului

:oca'iile eKilului pot &i #iLualiLate acces$nd urmtorul linC (cu acelea+i peripe'ii ca +i primul de sus > http>??goo@gl?:cG/n

%agina /I1

Soia lui - Ana Aasile#na@

%agina /I/

%agina /II

%agina /IG

9n eKil@

:a Onchisoare@

%agina /IJ

%agina /I6

%agina /I7

%agina /I8

%agina /I9

%agina /G0

%agina /G1

%agina /G/

!asa On care a locuit@ 9n preLent. trans&ormat On "iseric@

Alte in&orma'ii pute'i gsi aici +ttpDHHsfantullu"a.5logspot."omH

%agina /GI