Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Modelul ISLM Dinamic


- NOTE DE CURS-Prof. univ. dr. Mois Altr

2002 by Mois Altar. All rights reserved. Short sections of text, not exceeding
two paragraphs may be quoted without permission provided that full credit, including
the notice, is given to the source.

Copyright 2002, Mois Altar. Toate drepturile asupra acestei lucrri aparin
autorului. Scurte fragmente de text, care nu depesc dou paragrafe pot fi citate fr
permisiunea autorului dar cu menionarea sursei.
Bucureti, decembrie 2002
Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

2/12

1. MODELUL

Vom presupune c funciile IS si LM sunt de tip Cobb-Douglas:

IS:
gr C
e Y A Y

=

(1)
LM:
) (
2 1
e
r l l
e Y
P
M
+
= (2)

Notaiile sunt urmtoarele:
Y mrimea PIB-ului;
M oferta nominala de moneda;
P indicele preturilor;
r rata reala a dobnzii;

e
mrimea anticipata a inflaiei;
A, c, g, l
1
, l
2
parametri.

Logaritmnd ecuaiile (1) si (2) se obine:

gr cy a y + =
(3)
( )
e
r l y l m + =
2 1

(4)

Au fost folosite urmtoarele notaii:

y = lnY; m = ln
P
M
; a = lnA
(5)

Coordonatele punctului de echilibru sunt:

( )

=
|
|
.
|

\
|
+ +
+
=
e
e
l m y l
l
r
g m
l
g
a
l
l
g
c
y

2 1
2
2
1
2
*
1
*
1
1
*
(6)

Vom nota cu k multiplicatorul:
1
2
1
1
l
l
g
c
k
+
=
(7)


Cu aceasta notaie, prima relaie din (6) devine:

Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

3/12
|
|
.
|

\
|
+ + =
e
g m
l
g
a k y
2
*
(8)

Relaia (8) evideniaz faptul ca mrimea PIB-ului (in logaritm) depinde de oferta de
moneda (m), de anticiparea inflaionista (
e
), precum si de coeficientul a care reflecta
politica fiscala si nivelul exportului net.
Vom presupune ca oferta de moneda pe care o face Banca Centrala este guvernata de o
regula de politica monetara de tip Friedman.

e M M
t t
=
+1
; = constant

(9)

respectiv:
=
|
|
.
|

\
|
+
t
t
M
M
1
ln
(10)

Vom presupune ca oferta agregata (AS) este modelata de urmtoarea funcie de tip
Phillips-Lucas:
( )
e
t t t
y y

+ =
1
(11)

unde y reprezint mrimea naturala a PIB-ului (in logaritm), iar
t
mrimea inflaiei.
Coeficientul este dat.
Din (11) rezulta:

( ) y y
t
e
t t
+ =
(12)

In ceea ce privete inflaia
t
,

avem relaia de definiie:

t
e P P
t t

=
+1

(13)

respectiv:
t
t
t
P
P
1
ln
+
=
(14)

Privitor la mecanismul de anticipare a inflaiei de ctre agenii economici, vom
presupune ca acesta este de tip adaptiv (Friedman-Cagan):
( )
e
t t
e
t
e
t
+ =
+1
; 1 0
(15)

Parametrul de invatare este dat.
Utiliznd relaia (12), relaia (15) devine:

Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

4/12
( ) y y
t
e
t
e
t
+ =
+

1

(16)

Utiliznd relaia (8):

|
|
.
|

\
|
+ + = =
e
t t t t
g m
l
g
a k y y
2
*
(8)

ecuaia de dinamica (16) pentru inflaia anticipata devine:

,
2
1 (

|
|
.
|

\
|
+ + + =
+
y g m
l
g
a k
e
t t
e
t
e
t


respectiv:
( ) ( ) y ka kg m
l
g
k
e
t t
e
t
+ + + =
+
1
2
1

(17)

Vom nota:
;
2
l
g
k = ( ) h y ka =
(18)

In acest caz, relaia de dinamica (17) devine:

( ) h l m
e
t t
e
t
+ + + =
+ 2 1
1
(19)

In ceea ce privete oferta de moneda, avem:

t
t
t
t
t
t
t
t
t t
P
P
M
M
P
M
P
M
m m
1 1
1
1
1
ln ln ln ln
+ +
+
+
+
= =


Utiliznd regula de politica monetara (10), precum si relaia de definiie a inflaiei
(14), rezulta:
t t t
m m =
+1

sau
+ =
+ t t t
m m
1
(20)

Utiliznd relaiile (12) si (8) rezult:

+
(

|
|
.
|

\
|
+ + =
+
y g m
l
g
a k m m
e
t t
e
t t t
2
1

sau
( ) ( ) y ka kg m
l
g
k m
e
t t t
+ +
|
|
.
|

\
|
=
+
1 1
2
1


Utiliznd notaiile (18) obinem:

Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

5/12
( ) ( ) h l m m
e
t t t
+ + =
+

2 1
1 1
(21)

Dinamica sistemului (modelul IS-LM dinamic), in varianta propusa pe baza ipotezelor
adoptate este data de relaiile (21) si (19):

( ) ( )
( )

+ + + =
+ + =
+
+
h l m
h l m m
e
t t
e
t
e
t t t


2 1
2 1
1
1 1

(22)2. ANALIZA DINAMICII

In vederea analizei dinamicii (22), vor fi calculate traiectoriile staionare:

ta cons
ta cons m m m
e e
t
e
t
t t
tan
tan
1
1
= = =
= = =
+
+


N t
N t(23)

precum si punctul de echilibru (steady state) ( , m
e
).
Utiliznd relaia (23), din (22) se obine:

( ) h
l
m
e
+
+
=

1 1
2
( ) m m m
t t
= =
+1

h l m
e

1
2
= ( )
e e
t
e
t
= =
+1

(24)

Punctul de echilibru (steady state) rezultat ca soluie a sistemului format din ecuaiile (23) si
(24) este:

=
=
h l m
e

2

(25)

Tinand seama de relaiile (18) rezulta:

|
.
|

\
|
=
=


g a y
k g
l
m
e
1

2

(26)Utiliznd relaiile (26), din (8) rezulta nivelul de echilibru pentru PIB:

Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

6/12
y y = * (27)

Relaia (27) evidentiaza faptul ca la echilibru valoarea PIB va coincide cu valoarea sa
de echilibru.
De asemenea, prima relaie din (26) arata ca la echilibru inflaia anticipata va fi egala
cu ritmul de cretere a ofertei de moneda.
Pentru a verifica stabilitatea sistemului dinamic IS-LM, vom trece la soluionarea
sistemului de ecuaii (22). Acesta este un sistem de ecuaii cu diferente finite liniar si
neomogene.
Tinand seama de expresiile (25), se verifica prin calcul ca sistemul (22) se mai poate
scrie astfel:

( )( ) ( )( )
( ) ( )( )

1
1 1
2 1
2 1
+ + =
+ =
+
+
t t
e
t
t t t
l m m
l m m m m
(22)

Vom nota:
t
e e
t
t t
z
u m m
=
=


(28)

Variabilele u
t
, respectiv z
t,
reprezint abaterile variabilelor respective fata de valorile
de echilibru.
Cu notaiile (28), sistemul (22) se scrie:
( ) ( )
( )

+ + =
+ =
+
+
t t t
t t t
z l u z
z l u u
2 1
2 1
1
1 1(29)

Sistemul de ecuaii cu diferente (29) are avantajul ca este omogen.
Pentru scrierea matriciala a sistemului (29) vom nota:
;
|
|
.
|

\
|
=
t
t
t
z
u
X
( )
|
|
.
|

\
|
+
+
=
2
2
1
1 1
l
l
M(30)

Cu aceste notaii, sistemul (29) se scrie:

t t
MX X =
+1
(31)

Din (31) se obine succesiv:

0 1
MX X = ;
0
2
1 2
X M MX X = = ; . . . ;
0
X M X
n
n
=

Deci soluia generala a ecuaiei (31) este:

Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

7/12
0
X M X
t
t
=
(32)


Pentru a scrie mai convenabil soluia (30), vom reprezenta matricea M sub forma
Jordan:
1
= K K M

unde este matrice diagonala:


|
|
.
|

\
|
=
2
1
0
02 1
, fiind valorile proprii ale matricii M, iar K este matricea ce are pe coloane
vectorii proprii ale matricii M.

Ecuatia caracteritica matricii M este:

det ( ) 0
2
= I M

repectiv:

( )
0
1
1 1
2
2
=
+
+
l
l
dezvoltand determinantul se obtine:

( ) 0 ) 1 )( 1 ( ) 1 ( 1 1
2 2 2
2
= + + + + + l l l

repectiv:

0 1 ) 2 (
2 2
2
= + + + + l l

Inlocuind solutiile
1
si
2
ale ecuatiei (36) si tinand seama de (33), solutia
(32) a sistemului (31) devine:

| |
0
1
X K K X
t
t

=

se verifica usor ca:

| |
1 1
= K K K K
t
t


De fapt, relatia de mai sus reprezinta unul dintre avantajele descompunerii
JORDAN al unei matrici:

(33)(34)(35)


(36)

(37)


Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

8/12
Tinand seama ca:
(

=
(

=
t
t
t
t

2

1
2
1
0
0
0
0solutia (37) devine:

0
1

2

1
0
0
X K K X
t
t
t

(


In sfarsit, vom nota:

t e
t
t
m

=
|
|
.
|

\
|


Tinand seama de (28) si prima relatie din (30), rezulta:

t t
X + =
0

)


Evident ca solutia de echilibru este:

|
|
.
|

\
|
=
e
m

)
)
)

Tinand seama de (38), soluia (40) se poate scrie:

0
1

2

1
0
0
X K K
m m
t
t
e e
t
t
(

+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|


)
)


sau

|
|
.
|

\
|
(

+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

e t
t
t
e e
t
t
m
K K
m m
0
0 1


1
0
0


)
)


Sistemul dinamic IS-LM va fi stabil daca si numai daca este indeplinita conditia:

1
1
< si 1
2
<

In acest caz vom avea:

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
e e
t
t
m m

)
)


Ramane de verificat daca solutiile ecuatiei de gradul doi (36) verifica conditia
( 43).
Discriminantul ecuatiei (36) este:
(38)(39)
(40)(41)(42)
(43)Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

9/12

( ) ( ) | | 2 4
2 2
+ = l l

daca
4
1
> , discriminantul va fi negativ si deci
2 1
, vor fi complex-
conjugate.

In acest caz avem:

2 2 1
1 l + + = =

1
1
< daca
2
1
1
l +
<

In concluzie, rezulta ca si abilitatea modelului IS-LM dinamic depinde in mod
hotarator de parametrul de invatare care caracterizeaza modul in care agentii
economici anticipeaza inflatia ( relatia 15).
In cazul in care este indeplinita conditia :

2
1
1
4
1
l +
< < ,

respectiv:

2 2
1
1
4
1
l l
g
k
+
< <

sistemul IS-LM dinamic este stabil.

Relatia (44) se mai scrie:

2
1
2
2
1
1
1
4
1
l
l
l
g
c
l
g
+
< <
+


Trebuie subliniat faptul ca relatiile(44) reprezinta conditii suficiente de
stabilitate, dar nu si necesare.
3. ANALIZA TRAIECTORILOR IN PLANUL FAZELOR
(44)

(44)(44)
Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

10/12
Pentru a putea surprinde grafic dinamica sistemului, vom reprezenta in planul
fazelor ( m
e
, ) traiectorile stationare ( 23) si (24)

Traiectoria stationara pentru o serie reala de moneda este:


1
m m m
t t
= =
+
N t , respectiv
( ) h l m
e
t
+ |
.
|

\
|
+ =

1 1
2


Graficul dreptei (23) este reprezentat in figura 1

Dreapta
t t
m m =
+1
din figura 1 mparte planul in doua semiplane. Pentru punctele
de coordonate m
e
, din unul dintre semiplane vom avea
t t
m m >
+1
, iar pentru
punctele din celalalt semiplan vom avea
t t
m m <
+1
.
Pentru a identifica sensul miscarii in fiecare dintre cele doua semiplane, prima
ecuaie din (22) va fi scrisa astfel:

( )
(


+
+ =
+
h
l
m m m
e
t t t t

1 1
2
1

din relatia de mai sus se observa ca in cazul in care avem:

( ) h
l
m
e
t
+
+
>

1 1
2
,
atunci:

0
1
<
+ t t
m m .(23)) (
1
h

=
e
)

FIGURA 1
e

) (
1
1
2
h
l

+

m
t t
m m =
+1
Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

11/12
h

m
)

m
e
t
e
t
=
+1
m
IV
e

e

)
m
)

t t
m m =
+1

e
t
e
t
=
+1
Rezulta ca sensul miscarii in cele doua semiplane este dat de sagetile din figura 1.
In mod asemanator, vom considera dreapta : ,
1
respectiv
e
t
e
t
=
+


m= h l
e

1
2


In figura 2 se prezinta graficul traiectoriei stationare (24), precum si sensul
miscarii in cele doua semiplane determinate
Sensul miscarii prezentat in figura 2 rezulta cu claritate din a doua ecuatie (22),
pe care o vom scrie astfel:

|
.
|

\
|
+ + =
+
h l m
e
t t
e
t
e
t


1
2 1


Reprezentand ambele traiectorii stationare in acelasi sistem de axe de coordonate,
spatiul fazelor va fi impartit in patru cadrane.
Sensul miscarii n fiecare dintre cele patru cadrane este prezentat in figura 3.


(24)
e

h
l
2
1

FIGURA 2
III
I
II
FIGURA 3
Prof. univ. dr. Mois Altr - Modelul ISLM Dinamic - note de curs -

12/12