Sunteți pe pagina 1din 667

ORDIN nr. 1.

917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia EMI EN ! MINISTER ! "IN#N$E!%R P &!I'E "#$%I&' (N! M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ))*+ din ,- decembrie ,../ 00000000000 12 "orma actualizat a acestui act normativ p3n la data de 4 5ebruarie ,.)6 este realizat de ctre 7epartamentul 8uridic din cadrul S('( 9'entrul Teritorial de 'alcul Electronic9 S(#( Piatra0Neam prin includerea tuturor modi5icrilor i completrilor aduse de ctre: %R7IN ! nr( //+ din ; aprilie ,..+< %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+< %R7IN ! nr( )()*; din )+ aprilie ,..*< %R7IN ! nr( /,- din )martie ,..-< %R7IN ! nr( ,()+- din ,+ iunie ,..-< %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.))< %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.))< %R7IN ! nr( ,6 din - ianuarie ,.),< %R7IN ! nr( 6;- din / aprilie ,.),< %R7IN ! nr( ;) din ,, ianuarie ,.)4< %R7IN ! nr( 6)/ din ) aprilie ,.)4< %R7IN ! nr( ,(.., din ), decembrie ,.)4< %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)41112( 112 # se vedea i urmtoarele %rdine emise de Ministerul "inanelor Publice: 0 %rdinul nr( 6. din ), ianuarie ,..; pentru aprobarea Normelor metodologice privind =nc>iderea conturilor contabile, =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,..+, publicat =n Monitorul %5icial nr( +/ din ,+ ianuarie ,..;< 0 %rdinul nr( ))+ din )/ ianuarie ,..* pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,..;, publicat =n Monitorul %5icial nr( 6+ din ,) ianuarie ,..*< 0 %rdinul nr( 4(;+- din ,4 decembrie ,..* pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,..*, publicat =n Monitorul %5icial nr( )+ din - ianuarie ,..-< 0 %rdinul nr( )()6+ din ), aprilie ,..* pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri 5inanciare lunare =n anul ,..*, publicat =n Monitorul %5icial nr( 4)/ din ,, aprilie ,..*< 0 %rdinul nr( +,- din 4 aprilie ,..- pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri 5inanciare lunare =n anul ,..-, publicat =n Monitorul %5icial nr( ,6, din ). aprilie ,..-< 0 %rdinul nr( ;- din )* ianuarie ,.). pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,..-, publicat =n Monitorul %5icial nr( +4 din ,* ianuarie ,.).< 0 %rdinul nr( -*. din ,) aprilie ,.). pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri 5inanciare lunare =n anul ,.)., publicat =n Monitorul %5icial nr( ,*, din ,- aprilie ,.).< 0 %rdinul nr( /- din )) ianuarie ,.)) pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,.)., publicat =n Monitorul %5icial nr( 6+ din )- ianuarie ,.))< 0 %rdinul nr( )(*+/ din * aprilie ,.)) pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri 5inanciare lunare =n anul ,.)), publicat =n Monitorul %5icial nr( ,;) din )* aprilie ,.))< 0 %rdinul nr( ,6 din - ianuarie ,.), pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,.)), publicat =n Monitorul %5icial nr( 4; din ); ianuarie ,.),< 0 %rdinul nr( 6;- din / aprilie ,.), pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri 5inanciare lunare =n anul ,.),, publicat =n Monitorul %5icial nr( ,/6 din ); aprilie ,.),< 0 %rdinul nr( ;) din ,, ianuarie ,.)4 pentru aprobarea Normelor metodologice privind =ntocmirea i depunerea situaiilor 5inanciare ale instituiilor publice la 4) decembrie ,.),, publicat =n Monitorul %5icial nr( +4 din ,- ianuarie ,.)4< 0 %rdinul nr( ,(.,. din ); decembrie ,.)4 pentru aprobarea Normelor metodologice privind =nc>eierea e?erciiului bugetar al anului ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *.+ din )- decembrie ,.)4( 1112 'on5orm alin( @)2 al art( IA din %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, prevederile prezentului ordin intr =n vigoare la data de ) ianuarie ,.)6, cu e?cepia pct( *(6 i )+ din ane? care intr =n vigoare la data de ) 5ebruarie ,.)6( Bn temeiul prevederilor art( )) alin( @/2 din Cotr3rea Duvernului nr( ,.*E,../ privind organizarea i 5uncionarea Ministerului "inanelor Publice i a #geniei Naionale de #dministrare "iscal, cu modi5icrile i completrile ulterioare, =n baza prevederilor art( 6 din !egea contabilitii nr( *,E)--), republicata, ministrul 5inanelor publice emite urmtorul ordin: #RT( ) Se aprob Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, prevzute =n ane?a12 care 5ace parte integrant din prezentul ordin( #RT( , 7irecia general a contabilitii publice i a sistemului de decontri =n sectorul public va lua msuri pentru ducerea la =ndeplinire a prevederilor prezentului ordin( #RT( 4 Prezentul ordin va 5i publicat =n Monitorul %5icial al Rom3niei, Partea I( Ministrul 5inanelor publice, Sebastian Teodor D>eorg>e Aldescu &ucureti, ), decembrie ,../( Nr( )(-);( #NEF# Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia ' PRINS 1T1 '#PIT%! ! I: 7ISP%GI$II DENER#!E )()( )(,( )(4( )(6( %biectul contabilitii publice %rganizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice Moneda i cursul de =nregistrare 7ocumente 8usti5icative i registre de contabilitate )(6()( 7ocumente 8usti5icative 0 prevederi generale )(6(,( "orma de =nregistrare =n contabilitate )(6(4( Registrele de contabilitate )(6(6( &alana de veri5icare )(6(/( #r>ivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor )(6(+( Sistemul in5ormatic )(/( E?erciiul 5inanciar @bugetar2 '#PIT%! ! II: #PR%&#RE#, 7EP NERE# HI '%MP%NEN$# SIT #$II!%R "IN#N'I#RE ,()( Prevederi generale ,(,( 'omponena situaiilor 5inanciare ,(4( &ilanul ,(4()( Prevederi generale ,(4(,( Structura bilanului 0 #ne?a nr( )4 ,(6( 'ontul de rezultat patrimonial @Situaia veniturilor, 5inanrilor

i c>eltuielilor2 ,(6()( Prevederi generale ,(6(,( Structura 'ontului de rezultat patrimonial 0 #ne?a nr( )6 ,(/( Situaia 5lu?urilor de trezorerie 0 #ne?a nr( )/ ,(+( Situaia modi5icrilor =n structura activelorEcapitalurilor ,(;( #ne?ele la situaiile 5inanciare ,(;()( Principii i politici contabile ,(;()()( Principii contabile ,(;()(,( Politici contabile ,(;(,( Note e?plicative ,(;(,()( Prevederi generale ,(;(,(,( 'omparabilitatea in5ormaiilor ,(;(,(4( 'orectarea erorilor contabile ,(;(,(6( 'oninutul i structura notelor e?plicative ,(*( Reguli generale de evaluare ,(-( 'ontul de e?ecuie bugetar 0 #ne?ele nr( )+ i nr( ); ,(-()( Prevederi generale ,(-(,( Bntocmirea 'ontului de e?ecuie bugetar ,().( #lte prevederi '#PIT%! ! III: PREAE7ERI RE"ERIT%#RE !# E!EMENTE!E 7E &I!#N$ #( #'TIAE )( #ctive 5i?e )()( #ctive 5i?e necorporale )()()( 7e5iniie )()(,( 'oninut )()(,()( '>eltuieli de dezvoltare )()(,(,( 'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare )()(,(4( Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive )()(,(6( #lte active 5i?e necorporale )()(,(/( #vansuri i active 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie )()(4( Momentul =nregistrrii )()(6( Evaluarea )()(6()( Evaluarea iniial )()(6(,( '>eltuieli ulterioare )()(6(4( Evaluarea la data bilanului )()(/( #mortizarea )()(+( #8ustri pentru depreciere )()(;( Reevaluarea )(,( #ctive 5i?e corporale )(,()( 7e5iniie )(,(,( 'oninut )(,(,()( Terenuri )(,(,(,( 'onstrucii )(,(,(4( Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale si plantaii )(,(,(6( Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale )(,(,(/( #vansuri i active 5i?e corporale =n curs de e?ecuie )(,(,(+( #lte active ale statului @zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa2 )(,(4( Momentul =nregistrrii )(,(6( Evaluarea )(,(6()( Evaluarea iniial )(,(6(,( '>eltuieli ulterioare )(,(6(4( Evaluarea la data bilanului )(,(/( #mortizarea )(,(+( #8ustri pentru depreciere )(,(;( Reevaluarea )(,(*( #lte prevederi )(,(*()( Prevederi re5eritoare la valori5icare i scoatere din 5unciune )(,(*(,( Prevederi re5eritoare la leasing )(,(*(4( Prevederi re5eritoare la active 5i?e primite prin donaii i sponsorizri )(4( #ctive 5inanciare )(4()( 7e5iniie )(4(,( 'oninut )(4(,()( Titluri de participare )(4(,(,( #lte titluri imobilizate )(4(,(4( 'reane imobilizate )(4(4( Momentul =nregistrrii )(4(6( Evaluarea )(4(6()( Evaluarea iniial )(4(6(,( Evaluarea la data bilanului )(4(/( #8ustri pentru pierderea de valoare ,( #ctive curente @circulante2 ,()( Stocuri ,()()( 7e5iniie ,()(,( 'oninut ,()(,()( Materii prime ,()(,(,( Materiale consumabile ,()(,(4( Materiale de natura obiectelor de inventar ,()(,(6( Materiale rezerva de stat i de mobilizare ,()(,(/( #mbala8e rezerva de stat i de mobilizare ,()(,(+( #lte stocuri ,()(,(;( Produse: Semi5abricate, produse 5inite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri ,()(,(;()( Semi5abricate ,()(,(;(,( Produse 5inite ,()(,(;(4( Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri ,()(,(*( Producia =n curs de e?ecuie ,()(,(-( &unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau unitilor administrativ0teritoriale

,()(,().( Stocuri a5late la teri ,()(,())( #nimale i pasri ,()(,(),( Mr5uri ,()(,()4( #mbala8e ,()(4( Momentul =nregistrrii ,()(6( Evaluarea ,()(6()( Evaluarea iniial ,()(6(,( Evaluarea la ieirea din gestiune ,()(6(4( Evaluarea la data bilanului ,()(/( #8ustri pentru depreciere ,()(+( #lte prevederi re5eritoare la stocuri ,()(+()( Inventarierea produciei neterminate ,()(+(,( Metode de evidenta a stocurilor ,()(+(4( Scderea din gestiune a stocurilor ,(,( Investiii pe termen scurt ,(,()( 'oninut ,(,(,( Evaluarea ,(,(,()( Evaluarea iniial ,(,(,(,( Evaluarea la bilan ,(,(4( #8ustri pentru pierderea de valoare ,(4( 'asa, conturi la trezoreria statului i bnci ,(4()( Prevederi generale ,(4(,( 'oninut ,(4(,()( 7isponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului i bnci ,(4(,(,( 7isponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale ,(4(,(4( 'asa i alte valori ,(4(,(6( #creditive ,(4(,(/( 7isponibil din 5onduri cu destinaie speciala ,(4(,(+( 7isponibil al instituiilor publice 5inanate integral sau parial din venituri proprii ,(4(,(;( 7isponibil ai 5ondurilor speciale ,(4(,(*( Airamente interne ,(4(,(-( #lte prevederi05onduri e?terne nerambursabile 4( Teri 4()( 'oninut 4()()( "urnizori i conturi asimilate 4()(,( 'lieni i conturi asimilate 4()(4( Personal i conturi asimilate 4()(6( #sigurri sociale, protecia social i conturi asimilate 4()(/( &ugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate 4()(+( 7econtri cu 'omunitatea European @PC#RE, ISP#, S#P#R7, etc(2 4()(;( 7ebitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor 4()(*( 'onturi de regularizare i asimilate 4()(-( 7econtri 4(,( Momentul =nregistrrii 4(4( Evaluarea 4(4()( Evaluarea iniial 4(4(,( Evaluarea la momentul decontrii 4(4(4( Evaluarea la data bilanului 4(6( #8ustri pentru depreciere &( 7#T%RII )( 7atorii pe termen scurt @curente2 ,( 7atorii pe termen lung @necurente2 ,()( Prevederi generale ,(,( 7atoria public guvernamental 0 7e5iniie ,(,()( 'ontractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale ,(,(,( Instrumentele datoriei publice guvernamentale ,(4( 7atoria public local 0 7e5iniie ,(4()( 'ontractarea i garantarea datoriei publice locale ,(4(,( Instrumentele datoriei publice locale 4( Provizioane 4()( 7e5iniie 4(,( 'ategorii de provizioane 4(4( 'ondiii pentru recunoaterea provizioanelor 4(6( 'ontabilitatea provizioanelor '( '#PIT#! RI )( "onduri ,( Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat ,()( Rezultatul patrimonial ,(,( Rezultatul reportat 4( Rezerve din reevaluare 6( "onduri cu destinaie speciala '#PIT%! ! IA: PREAE7ERI RE"ERIT%#RE !# E!EMENTE!E 7IN '%NT ! 7E REG !T#T P#TRIM%NI#! )( '>eltuieli )()( 7e5iniie )(,( Momentul recunoaterii c>eltuielilor )(4( 'oninutul grupelor de c>eltuieli )(4()( '>eltuieli privind stocurile )(4(,( '>eltuieli cu lucrrile i serviciile e?ecutate de teri )(4(4( '>eltuieli cu alte servicii e?ecutate de teri )(4(6( '>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate )(4(/( '>eltuieli cu personalul )(4(+( #lte c>eltuieli operaionale )(4(;( '>eltuieli 5inanciare )(4(*( #lte c>eltuieli 5inanate din buget )(4(-( '>eltuieli de capital, amortizri, provizioane i a8ustri )(4().( '>eltuieli e?traordinare )(6( Structura conturilor de c>eltuieli )(/( #lte prevederi 0 #ne?a nr( ),

,( Aenituri i "inanri ,()( 7e5iniie ,(,( Momentul recunoaterii veniturilor ,(4( 'oninutul grupelor de venituri ,(4()( Aenituri din activiti economice ,(4(,( Aenituri din alte activiti operaionale ,(4(4( Aenituri din producia de active 5i?e ,(4(6( Aenituri 5iscale ,(4(/( Aenituri din contribuii de asigurri ,(4(+( Aenituri ne5iscale ,(4(;( Aenituri 5inanciare ,(4(*( "inanri, subvenii, trans5eruri, alocaii bugetare cu destinaie speciala, 5onduri cu destinaie speciala ,(4(-( Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare ,(4().( Aenituri e?traordinare ,(6( Structura conturilor de venituri ,(/( #lte prevederi '#PIT%! ! A: 7ISP%GI$II "IN#!E '#PIT%! ! AI: P!#N ! 7E '%NT RI DENER#! PENTR INSTIT $II!E P &!I'E '#PIT%! ! AII: INSTR '$I NI!E 7E TI!IG#RE # '%NT RI!%R '%NT#&I!E '#PIT%! ! AIII: M%N%DR#"IE PRIAIN7 BNREDISTR#RE# BN '%NT#&I!IT#TE # PRIN'IP#!E!%R %PER#$I NI '#PIT%! ! IF: TR#NSP NERE# S%!7 RI!%R '%NT RI!%R 7IN &#!#N$# 7E AERI"I'#RE !# 4) 7E'EM&RIE ,.)4 BN N% ! P!#N 7E '%NT RI DENER#! PENTR INSTIT $II!E P &!I'E '#PIT%! ! F: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DET ! I 7E ST#T )( Instruciunile de utilizare a conturilor contabile ,( Monogra5ia privind =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor speci5ice 4( Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasi5icaia veniturilor bugetului de stat 0 #ne?a nr( ) '#PIT%! ! FI: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DETE!%R !%'#!E )( Instruciunile de utilizare a conturilor contabile ,( Monogra5ia privind =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor speci5ice 4( Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasi5icaia veniturilor bugetelor locale 0 #ne?a nr( , '#PIT%! ! FII: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DET ! I #SID RIRI!%R S%'I#!E 7E ST#T )( Instruciunile de utilizare a conturilor contabile ,( Monogra5ia privind =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor speci5ice 4( Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasi5icaia veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat 0 #ne?a nr( 4 '#PIT%! ! FIII: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DET ! I #SID RIRI!%R 7E H%M#J )( Instruciunile de utilizare a conturilor contabile ,( Monogra5ia privind =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor speci5ice 4( Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasi5icaia veniturilor bugetului asigurrilor de oma8 0 #ne?a nr( 6 '#PIT%! ! FIA: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DET ! I "%N7 ! I N#$I%N#! NI' 7E #SID RIRI S%'I#!E 7E SINIT#TE )( Instruciunile de utilizare a conturilor contabile ,( Monogra5ia privind =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor speci5ice 4( Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasi5icaia veniturilor bugetului asigurrilor sociale de sntate 0 #ne?a nr( / '#PIT%! ! FA: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DET ! I "%N7 ! I PENTR ME7I '#PIT%! ! FAI: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E & DETE!%R INSTIT $II!%R P &!I'E "IN#N$#TE INTEDR#! S# P#R$I#! 7IN AENIT RI PR%PRII, #'TIAITI$I "IN#N$#TE INTEDR#! 7IN AENIT RI PR%PRII '#PIT%! ! FAII: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E "%N7 RI!%R EFTERNE NER#M& RS#&I!E 0 INSTR MENTE STR 'T R#!E, "%N7 RI PENTR #DRI' !T RI HI #!TE "%N7 RI '#PIT%! ! FAIII: '%NT#&I!IT#TE# %PER#$I NI!%R SPE'I"I'E TREG%RERIEI 'ENTR#!E '#PIT%! ! FIF: '%NT#&I!IT#TE# N%R %PER#$I NI SPE'I"I'E NITI$I!%R TERIT%RI#!E #!E TREG%RERIEI ST#T ! I '#PIT%! ! FF: #NEFE 0 #ne?a nr( ) 0 Eliminat< T#&E! 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E AENIT RI HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 AENIT RI @#ne?a nr( 6 din %rdinul nr( ,(.,)E,.)42 0 #ne?a nr( , 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( 4 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( 6 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( / 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( * 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( ). 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( )) 0 Eliminat< 0 #ne?a nr( ), 0 Eliminat< T#&E! 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E 'CE!T IE!I HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 'CE!T IE!I, '!#SI"I'#$I# E'%N%MI'I @#ne?a nr( / din %rdinul nr( ,(.,)E,.)42 0 #ne?a nr( )4 0 &ilanul 0 #ne?a nr( )6 0 'ontul de rezultat patrimonial 0 #ne?a nr( )/ 0 Situaia 5lu?urilor de trezorerie 0 #ne?a nr( )+ 0 'ontul de e?ecuie al veniturilor 0 #ne?a nr( ); 0 'ontul de e?ecuie al c>eltuielilor 0 #ne?a nr( )* 0 Situaia veniturilor i c>eltuielilor instituiilor publice 5inanate

de la bugetul de stat 0 #ne?a nr( )- 0 Situaia veniturilor i c>eltuielilor instituiilor publice 5inanate de la bugetul local 1ST1 '#P( I 7ISP%GI$II DENER#!E )()( %biectul contabilitii publice Instituiile publice au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea 5inanciar i dup caz, contabilitatea de gestiune( 'ontabilitatea, ca activitate specializat =n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i controlul activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din activitatea instituiilor publice, trebuie s asigure =nregistrarea cronologic i sistematica, prelucrarea, publicarea i pstrarea in5ormaiilor cu privire la poziia 5inanciar, per5ormana 5inanciar i 5lu?urile de trezorerie, at3t pentru cerinele interne ale acestora, c3t i pentru utilizatori e?terni: Duvernul, Parlamentul, creditorii, clienii, dar i ali utilizatori @organismele 5inanciare internaionale2( 'ontabilitatea instituiilor publice asigur in5ormaii ordonatorilor de credite cu privire la e?ecuia bugetelor de venituri i c>eltuieli, rezultatul e?ecuiei bugetare, patrimoniul a5lat =n administrare, rezultatul patrimonial @economic2, costul programelor aprobate prin buget, dar i in5ormaii necesare pentru =ntocmirea contului general anual de e?ecuie a bugetului de stat, a contului anual de e?ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat i 5ondurilor speciale( Bn sensul prevederilor !egii 5inanelor publice nr( /..E,..,, instituii publice reprezint denumirea generic ce include Parlamentul, #dministraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indi5erent de modul de 5inanare a acestora( Bn sensul prevederilor %rdonanei de urgen a Duvernului privind 5inanele publice locale nr( 6/E,..4, aprobat cu modi5icri i completri, instituii publice reprezint denumirea generic ce include comunele, oraele, municipiile, sectoarele municipiului &ucureti, 8udeele, municipiul &ucureti, instituiile i serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate 8uridica, indi5erent de modul de 5inanare a activitii acestora( Potrivit reglementrilor e?istente =n domeniul 5inanelor publice i a contabilitii, contabilitatea public cuprinde: a2 contabilitatea veniturilor i c>eltuielilor bugetare, care s re5lecte =ncasarea veniturilor i plata c>eltuielilor a5erente e?erciiului bugetar< b2 contabilitatea trezoreriei statului<12 12 Eliminat( 00000000000 Te?tul 91 'ontabilitatea trezoreriei statului nu 5ace obiectul prezentelor norme(9 a 5ost eliminat de pct( ) din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( c2 contabilitatea general bazata pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care s re5lecte evoluia situaiei 5inanciare i patrimoniale, precum i e?cedentul sau de5icitul patrimonial< d2 contabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate(112 112 Eliminat( 00000000000 Te?tul 911 'ontabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate, va 5i dezvoltat din punct de vedere metodologic dup implementarea componentei c2(9 a 5ost eliminat de pct( ) din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( Bn aplicarea prevederilor pct( a2 i c2, planul de conturi va cuprinde: 0 conturi bugetare 0 pentru re5lectarea =ncasrii veniturilor i plaii c>eltuielilor i determinarea rezultatului e?ecuiei bugetare @e?cedent sau de5icit bugetar2( 'ontabilitatea veniturilor i c>eltuielilor bugetare, se realizeaz cu a8utorul unor conturi speciale, desc>ise pe structura clasi5icaiei bugetare =n vigoare( #ceste conturi asigur =nregistrarea veniturilor =ncasate i a c>eltuielilor pltite, potrivit bugetului aprobat i 5urnizeaz in5ormaiile necesare =ntocmirii contului de e?ecuie bugetar i stabilirii rezultatului e?ecuiei bugetare( 0 conturi generale 0 pentru re5lectarea activelor i pasivelor instituiei, a c>eltuielilor i veniturilor a5erente e?erciiului, indi5erent dac veniturile au 5ost =ncasate iar c>eltuielile pltite, pentru determinarea rezultatului patrimonial @e?cedent sau de5icit patrimonial2< 'onturile contabile vor 5i con5orme cu prezentele norme, corecte i complete i vor prezenta situaia real i e?act a patrimoniului i a modului de implementare a bugetului( Instituiile publice, au obligaia s conduc contabilitatea =n partida dubla cu a8utorul conturilor prevzute =n planul de conturi general( Planul de conturi general cuprinde urmtoarele clase de conturi: 0 clasa ) 9'onturi de capitaluri9< 0 clasa , 9'onturi de active 5i?e9< 0 clasa 4 9'onturi de stocuri i producie =n curs de e?ecuie9< 0 clasa 6 9'onturi de teri9< 0 clasa / 9'onturi la trezoreria statului i bnci comerciale9< 0 clasa + 9'onturi de c>eltuieli9< 0 clasa ; 9'onturi de venituri i 5inanri9( Bn cadrul claselor e?ist mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I i II( 'onturile sintetice pot 5i dezvoltate =n conturi analitice =n 5uncie de speci5icul activitii i de necesitile proprii de in5ormare( 'u a8utorul acestor conturi, instituiile publice =nregistreaz operaiunile economico05inanciare pe baza principiilor contabilitii de drepturi i obligaii @de anga8amente2, respectiv =n momentul crerii, trans5ormrii sau dispariieiEanulrii unei valori economice, a unei creane sau unei obligaii( 'orespondenele stabilite =n cadrul 5unciunii 5iecrui cont prin prezentele norme nu sunt limitative( Ele pot 5i dezvoltate =n cadrul 5iecrei instituii, cu respectarea coninutului economic al operaiunii respective, a cerinelor contabilitii bazata pe principiul drepturilor i obligaiilor i a prevederilor legale =n vigoare( Bn acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaz s elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor =n analitice precum i monogra5ii conin3nd operaiuni speci5ice domeniului de activitate respectiv( 'onturile din planul de conturi nu reprezint temei legal pentru =nregistrarea unor operaiuni =n contabilitate( )(,( %rganizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice Rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii la instituiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestionarii unitii respective( Instituiile publice organizeaz i conduc contabilitatea de regula, =n compartimente distincte, conduse de ctre directorul economic, contabilul se5 sau alta persoana =mputernicit s =ndeplineasc aceasta 5uncie( #ceste persoane trebuie s aib studii economice superioare i rspund =mpreun cu personalul din subordine de organizarea i conducerea contabilitii, =n condiiile legii( He5ul compartimentului 5inanciar0contabil este persoana care ocupa 5uncia de conducere a compartimentului 5inanciar0contabil i care rspunde i de activitatea de =ncasare a veniturilor i de plat a c>eltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care =ndeplinete aceste atribuii =n cadrul unei instituii publice care nu are =n structura sa un compartiment 5inanciar0contabil sau persoana care =ndeplinete aceste atribuii pe baza de contract, =n condiiile legii( Instituiile publice la care contabilitatea nu este organizata =n compartimente distincte sau care nu au personal =ncadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot =nc>eia contracte de prestri de servicii, pentru conducerea contabilitii i =ntocmirea situaiilor 5inanciare trimestriale i anuale, cu societi comerciale de e?pertiz contabil sau cu persoane 5izice autorizate, con5orm legii( Bnc>eierea contractelor se 5ace cu respectarea reglementrilor privind ac>iziiile publice de bunuri i servicii( Plata serviciilor respective se 5ace din 5onduri publice cu aceasta destinaie( Persoanele care rspund de organizarea i conducerea contabilitii trebuie s asigure, potrivit legii, condiiile necesare pentru organizarea i conducerea corecta i la zi a contabilitii, organizarea i e5ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv, precum i valori5icarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de =ntocmire a situaiilor 5inanciare, depunerea la termen a acestora la organele =n drept, pstrarea documentelor 8usti5icative, a registrelor i situaiilor 5inanciare, organizarea contabilitii de gestiune adaptate la speci5icul instituiei publice(

)(4( Moneda i cursul de =nregistrare12 'ontabilitatea operaiunilor economico05inanciare se ine =n limba rom3n i =n moneda naional( 'ontabilitatea operaiunilor e5ectuate =n valut se ine at3t =n moneda naional, c3t i =n valut, potrivit reglementrilor elaborate =n acest sens( %peraiunile privind =ncasrile i plile =n valut se =nregistreaz =n contabilitate la cursul zilei, comunicat de &anca Naional a Rom3niei( !a data =ntocmirii situaiilor 5inanciare, elementele monetare e?primate =n valut @disponibiliti i alte elemente asimilate, creane i datorii2 se reevalueaz la cursul comunicat de &anca Naional a Rom3niei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare( Bnregistrarea =n contabilitatea instituiilor publice a operaiunilor privind contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene se e5ectueaz =n E R% i =n lei, la cursul IN"%0euro( 'ursul IN"%0euro reprezint rata de sc>imb =ntre euro i moneda naional i este comunicat de &anca 'entrala European( 'ursul IN"%0euro utilizat la =nregistrarea =n contabilitate a operaiunilor din luna curenta @n2 este cel din penultima zi lucrtoare a lunii precedente @n0)2( #cest curs va 5i utilizat de ctre toate instituiile publice care e5ectueaz operaiuni 5inanate din 5onduri comunitare PC#RE, ISP#, etc(, respectiv: #genii iEsau #utoriti de Implementare, instituiile publice 0 bene5iciari 5inali 0 ai 5ondurilor respective sub diverse 5orme: disponibiliti, bunuri, servicii( Elementele monetare e?primate =n euro: disponibiliti i depozite bancare, creane i datorii, se reevalueaz cel puin, la =ntocmirea situaiilor 5inanciare, la cursul IN"%0euro comunicat =n penultima zi lucrtoare a lunii =n care se =ntocmesc situaiile 5inanciare( 00000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm alin( @,2 al pct( ,(/, 'ap( II din ane?a la %R7IN ! nr( ;) din ,, ianuarie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( +4 din ,ianuarie ,.)4, pentru =nregistrarea =n contabilitatea instituiilor publice a operaiunilor privind contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene, precum i evaluarea elementelor monetare e?primate =n euro se aplic prevederile pct( )(4 9Moneda i cursul de =nregistrare9 al cap( I 97ispoziii generale9 din Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../, cu modi5icrile i completrile ulterioare, cu e?cepia 5ondurilor pentru care e?ist reglementri speci5ice( )(6( 7ocumente 8usti5icative i registre de contabilitate )(6()( 7ocumente 8usti5icative 0 prevederi generale 7einerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte drepturi i obligaii, precum i e5ectuarea de operaiuni economice, 5r s 5ie =nregistrate =n contabilitate, constituie contravenii la !egea contabilitii, dac nu sunt sv3rite =n ast5el de condiii =nc3t, potrivit legii, s 5ie considerate in5raciuni( Instituiile publice consemneaz operaiunile economico05inanciare =n momentul e5ecturii lor =n documente 8usti5icative pe baza crora se 5ac =nregistrri =n 8urnale, 5ise i alte documente contabile dup caz( 7ocumentele care stau la baza =nregistrrilor =n contabilitate pot dob3ndi calitatea de document 8usti5icativ numai =n condiiile =n care 5urnizeaz toate in5ormaiile prevzute de normele legale =n vigoare( 7ocumentele 8usti5icative care stau la baza =nregistrrilor =n contabilitate anga8eaz rspunderea persoanelor care le0au =ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le0au =nregistrat =n contabilitate, dup caz( 7ocumentele 8usti5icative trebuie s cuprind, urmtoarele elemente principale: 0 denumirea documentului< 0 denumirea si, dup caz, sediul unitii care =ntocmete documentul< 0 numrul documentului i data =ntocmirii acestuia< 0 menionarea prilor care participa la e5ectuarea operaiunii economico05inanciare @c3nd este cazul2< 0 coninutul operaiunii economico05inanciare si, atunci c3nd este necesar, temeiul legal al e5ecturii acesteia< 0 datele cantitative i valorice a5erente operaiunii economico05inanciare e5ectuate< 0 numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor care rspund de e5ectuarea operaiunii economico05inanciare, ale persoanelor cu atribuii de control 5inanciar preventiv i ale persoanelor =n drept s aprobe operaiunile respective, dup caz< 0 alte elemente menite s asigure consemnarea completa a operaiunilor e5ectuate( Bnregistrrile =n contabilitate se e5ectueaz cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de =ntocmire sau de intrare a acestora =n unitate i sistematic, =n conturi sintetice i analitice, =n con5ormitate cu regulile stabilite pentru 5orma de =nregistrare =n contabilitate 9maestru0a>9( Bnregistrrile =n contabilitate se pot 5ace manual sau utiliz3nd sistemele in5ormatice de prelucrare automat a datelor( Registrele de contabilitate i 5ormularele comune pe economie, care nu au regim special de =nseriere i numerotare, privind activitatea 5inanciar i contabil, pot 5i adaptate =n 5uncie de speci5icul i necesitile instituiilor publice, cu condiia respectrii coninutului minimal de in5ormaii i a normelor de =ntocmire i utilizare a acestora( #cestea pot 5i pretiprite sau editate cu a8utorul sistemelor in5ormatice de prelucrare automat a datelor( Numrul de e?emplare al 5ormularelor care nu au regim special de =nseriere i numerotare poate 5i di5erit de cel prevzut =n reglementrile legale, =n condiiile =n care procedurile proprii privind organizarea i conducerea contabilitii impun acest lucru( )(6(,( "orma de =nregistrare =n contabilitate "ormele de =nregistrare =n contabilitate reprezint sistemul de registre, 5ormulare i documente contabile corelate =ntre ele, care servesc la =nregistrarea cronologic i sistematica =n contabilitate a operaiunilor economico05inanciare e5ectuate pe parcursul e?erciiului bugetar( !a instituiile publice, 5orma de =nregistrare =n contabilitate a operaiunilor economico05inanciare este 9maestru0a>9( Bn cadrul 5ormei de =nregistrare 9maestru0a>9, principalele registre i 5ormulare care se utilizeaz sunt: Registrul08urnal, Registrul0 inventar, 'artea0mare i &alana de veri5icare( !a instituiile publice se poate 5olosi 5orma de =nregistrare =n contabilitate 9maestru0a> simpli5icat9( Bn acest caz, contabilitatea sintetic se ine pe 9"ise de cont pentru operaii diverse9, desc>ise pentru 5iecare cont sintetic =n 'artea0mare @a>2, iar contabilitatea analitic se ine pe 5iele menionate la 5orma de =nregistrare 9maestru0a>9( evidena analitic a creditelor bugetare, plailor de casa i a c>eltuielilor e5ective se ine cu a8utorul 9"isei pentru operaii bugetare9( )(6(4( Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul08urnal, Registrul0inventar i 'artea mare( #cestea se utilizeaz =n stricta concordan cu destinaia acestora i se prezint =n mod ordonat i ast5el completate =nc3t s permit, =n orice moment, identi5icarea i controlul operaiunilor contabile e5ectuate( Registrele de contabilitate se pot prezenta sub 5orma de registru, 5oi volante sau listri in5ormatice, dup caz( Registrul08urnal este un document contabil obligatoriu de =nregistrare cronologic i sistematica a modi5icrii elementelor de activ i de pasiv ale instituiei( Registrul08urnal se =ntocmete de 5iecare instituie public =ntr0un singur e?emplar, dup ce a 5ost numerotat, nuruit, para5at i =nregistrat =n evidena instituiei( Numerotarea 5ilelor registrelor se va 5ace =n ordine cresctoare, iar volumele se vor numerota =n ordinea completrii lor( Se =ntocmete zilnic sau lunar, dup caz, prin =nregistrarea cronologic, 5r tersturi i spatii libere, a documentelor =n care se re5lect micarea elementelor de activ i de pasiv ale unitii( %peraiunile de aceeai natura, realizate =n acelai loc de activitate, pot 5i recapitulate =ntr0un document centralizator, denumit 8urnal0au?iliar, care sta la baza =nregistrrii =n Registrul08urnal( Instituiile publice pot utiliza 8urnale au?iliare pentru operaiunile de casa i banca, decontrile cu 5urnizorii, situaia =ncasrii0 ac>itrii 5acturilor, etc( #cestea pot =nregistra =n Registrul08urnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste 8urnale( Bn condiiile conducerii contabilitii cu a8utorul sistemelor in5ormatice de prelucrare automat a datelor, 5iecare operaiune economico05inanciar se va =nregistra prin articole contabile, =n mod cronologic, dup data de =ntocmire sau de intrare a documentelor =n unitate( Bn aceasta situaie, Registrul08urnal se editeaz lunar, iar paginile vor 5i numerotate pe msura editrii lor( Bn cazul =n care o instituie public are uniti subordonate 5r personalitate 8uridica care conduc contabilitatea p3n la balana de veri5icare, Registrul08urnal se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia =nregistrrii acestuia =n evidena unitii( Registrul0inventar este un document contabil obligatoriu =n care se =nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv grupate =n 5uncie de natura lor, inventariate potrivit legii( Registrul0inventar se =ntocmete de 5iecare instituie public =ntr0un singur e?emplar, dup ce a 5ost numerotat, nuruit, para5at i =nregistrat =n evidena instituiei(

Registrul0inventar se =ntocmete la =n5iinarea instituiei, cel puin o dat pe an pe parcursul 5uncionarii instituiei, cu ocazia 5uziunii, divizrii sau =ncetrii activitii, precum i =n alte situaii prevzute de lege pe baza de inventar 5aptic( Bn acest registru se =nscriu, =ntr0o 5orma recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, su5icient de detaliate pentru a putea 8usti5ica coninutul 5iecrui post al bilanului( Registrul0inventar se completeaz pe baza inventarierii 5aptice a 5iecrui cont de activ i de pasiv( Elementele de activ i de pasiv =nscrise =n Registrul0inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care 8usti5ica coninutul acestora( Bn cazul =n care inventarierea are loc pe parcursul anului, =n Registrul0inventar se =nregistreaz soldurile e?istente la data inventarierii, la care se adaug rula8ele intrrilor i se scad rula8ele ieirilor de la data inventarierii p3n la data =nc>eierii e?erciiului( Bn cazul =n care o instituie public are uniti subordonate 5r personalitate 8uridica care conduc contabilitatea p3n la balana de veri5icare, registrul0inventar se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia =nregistrrii acestuia =n evidena unitii( Registrul 9'artea mare9 este un registru contabil obligatoriu =n care se =nregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea conturilor, e?istenta i micarea elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat( Registrul 'artea mare @a>2 se =ntocmete =ntr0un e?emplar, lunar, separat pentru debitul i separat pentru creditul 5iecrui cont sintetic, pe msura =nregistrrii operaiunilor( 'artea mare sta la baza =ntocmirii balanei de veri5icare( Registrul 'artea mare poate 5i =nlocuit cu "isa de cont pentru operaiuni diverse( Editarea 'rii mari se va e5ectua numai la cererea organelor de control sau =n 5uncie de necesitile proprii( )(6(6( &alana de veri5icare &alana de veri5icare este documentul contabil utilizat pentru veri5icarea e?actitii =nregistrrilor contabile i controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia se =ntocmesc situaiile 5inanciare( &alana de veri5icare se =ntocmete pe baza datelor preluate din 'artea mare @a>2, respectiv din 5iele desc>ise distinct pentru 5iecare cont sintetic( Pentru veri5icarea =nregistrrilor =n contabilitatea analitic se =ntocmesc balane de veri5icare analitice( !a instituiile publice, balanele de veri5icare sintetice se =ntocmesc lunar iar balanele de veri5icare analitice, cel mai t3rziu la s53ritul perioadei pentru care se =ntocmesc situaiile 5inanciare( &alana de veri5icare cuprinde pentru toate conturile instituiei urmtoarele elemente: simbolul i denumirea conturilor, =n ordinea =nscris =n planul de conturi, soldurile iniiale sau totalul sumelor debitoare i creditoare ale lunii precedente dup caz, rula8ele curente debitoare i creditoare, totalul sumelor debitoare i creditoare, soldurile 5inale debitoare i creditoare( Bn balana de veri5icare pentru luna ianuarie rubrica 9solduri iniiale9 se completeaz cu soldurile 5inale debitoare i creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent( )(6(/( #r>ivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor Instituiile publice au obligaia pstrrii =n ar>iva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum i a documentelor 8usti5icative care stau la baza =nregistrrilor =n contabilitate( Rspunderea pentru ar>ivarea documentelor 5inanciar0contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestionarii unitii bene5iciare( Registrele de contabilitate i documentele 8usti5icative i contabile se pot ar>iva, =n baza unor contracte de prestri servicii, cu titlu oneros, de ctre alte persoane 8uridice rom3ne, care dispun de condiii corespunztoare( Termenul de pstrare a registrelor i documentelor 8usti5icative i contabile este de ). ani cu =ncepere de la data =nc>eierii e?erciiului 5inanciar =n cursul cruia au 5ost =ntocmite, cu e?cepia statelor de salarii care se pstreaz timp de /. de ani( Situaiile 5inanciare anuale se pstreaz timp de /. de ani( Bn caz de =ncetare a activitii, instituiile publice predau documentele la ar>ivele statului sau ar>ivele militare, dup caz( #r>ivarea registrelor de contabilitate, a documentelor 8usti5icative i contabile se 5ace =n con5ormitate cu prevederile legale =n vigoare( Pentru a putea 5i =nregistrate =n contabilitate, operaiunile economico05inanciare trebuie s 5ie =nscrise =n documente originale, =ntocmite sau reconstituite, potrivit legii( %rice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente 8usti5icative sau contabile are obligaia s =ntiineze =n scris, =n termen de ,6 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligaia gestionarii unitii respective( Bn cazul =n care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie in5raciune, se =ntiineaz imediat organele de urmrire penala( Reconstituirea documentelor se 5ace pe baza unui 9dosar de reconstituire9( 7ocumentele reconstituite vor purta =n mod obligatoriu i vizibil meniunea 9RE'%NSTIT IT9, cu speci5icarea numrului i datei dispoziiei pe baza creia s0a 5cut reconstituirea( 7ocumentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legala pentru e5ectuarea =nregistrrilor =n contabilitate( )(6(+( Sistemul in5ormatic Sistemul in5ormatic de prelucrare automat a datelor la nivelul 5iecrei instituii trebuie s asigure prelucrarea datelor =nregistrate =n contabilitate =n con5ormitate cu normele contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi te>nice( !a elaborarea i adaptarea programelor in5ormatice trebuie avute =n vedere criteriile minimale pentru programele in5ormatice utilizate =n activitatea 5inanciar i contabil, potrivit reglementrilor legale =n vigoare( nitile de in5ormatica sau persoanele care e5ectueaz lucrri cu a8utorul sistemului in5ormatic de prelucrare automat a datelor poarta rspunderea prelucrrii cu e?actitate a in5ormaiilor din documente, iar bene5iciarii rspund pentru e?actitatea i realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare( Responsabilitile ce revin personalului instituiei cu privire la utilizarea sistemului in5ormatic de prelucrare automat a datelor se stabilesc prin regulamente interne( 7in punct de vedere al bazei de date trebuie s e?iste posibilitatea reconstituirii =n orice moment a coninutului registrelor, 8urnalelor i altor documente 5inanciar0contabile( )(/( E?erciiul 5inanciar E?erciiul 5inanciar reprezint perioada pentru care trebuie =ntocmite situaiile 5inanciare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic( 7urata e?erciiului 5inanciar este de ), luni( E?erciiul 5inanciar =ncepe la ) ianuarie i se =nc>eie la 4) decembrie, cu e?cepia primului an de activitate, c3nd acesta =ncepe la data =n5iinrii instituiei publice, potrivit legii( '#P( II #PR%&#RE#, 7EP NERE# HI '%MP%NEN$# SIT #$II!%R "IN#N'I#RE ,()( Prevederi generale Pentru instituiile publice, documentul o5icial de prezentare a situaiei patrimoniului a5lat =n administrarea statului i a unitilor administrativ0teritoriale i a e?ecuiei bugetului de venituri i c>eltuieli, =l reprezint situaiile 5inanciare( #cestea se =ntocmesc con5orm normelor elaborate de Ministerul "inanelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului 5inanelor publice( Situaiile 5inanciare se =ntocmesc =n moneda naional, respectiv =n lei, 5r subdiviziunile leului( Pentru necesitile proprii de in5ormare i la solicitarea unor organisme internaionale, se pot =ntocmi situaii 5inanciare i =ntr0o alta moneda( Bntocmirea situaiilor 5inanciare anuale trebuie s 5ie precedat obligatoriu de inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv i a celorlalte bunuri i valori a5late =n gestiune, potrivit normelor emise =n acest scop de Ministerul "inanelor Publice( Situaiile 5inanciare trebuie s o5ere o imagine 5idel a activelor, datoriilor, poziiei 5inanciare @active neteEpatrimoniu netEcapital propriu2, precum i a per5ormantei 5inanciare i a rezultatului patrimonial( Situaiile 5inanciare se semneaz de conductorul instituiei i de conductorul compartimentului 5inanciar0contabil sau de alta persoana =mputernicit s =ndeplineasc aceasta 5uncie( Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile de trezorerie a statului la care au desc>ise conturile, situaia 5lu?urilor de trezorerie pentru obinerea vizei privind e?actitatea plailor de casa, a soldurilor conturilor de disponibiliti, dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiei publice cu cele din contabilitatea unitilor de trezorerie a statului( Situaiile 5lu?urilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidena trezoreriilor statului se vor restitui instituiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunztoare(

Este interzis instituiilor publice s centralizeze situaiile 5inanciare ale instituiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului( Instituiile publice ai cror conductori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau teriari, depun un e?emplar din situaiile 5inanciare trimestriale i anuale la organul ierar>ic superior, la termenele stabilite de acesta( Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice, instituii autonome i unitile administrativ0teritoriale, ai cror conductori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul "inanelor Publice sau direciile generale ale 5inanelor publice 8udeene i a municipiului &ucureti, dup caz, un e?emplar din situaiile 5inanciare trimestriale i anuale, potrivit normelor i la termenele stabilite de acesta( nitile 5r personalitate 8uridica, subordonate instituiei publice, organizeaz i conduc contabilitatea operaiunilor economico0 5inanciare p3n la nivel de balana de veri5icare, 5r a =ntocmi situaii 5inanciare( #ctivitatea des5urata =n strintate de unitile 5r personalitate 8uridica, subordonate instituiilor publice din Rom3nia, se include =n situaiile 5inanciare ale persoanei 8uridice rom3ne i se raporteaz pe teritoriul Rom3niei( ,(,( 'omponena Situaiilor "inanciare Situaiile 5inanciare trimestriale i anuale cuprind: a2 bilanul< b2 contul de rezultat patrimonial< c2 situaia 5lu?urilor de trezorerie< d2 situaia modi5icrilor =n structura activelorEcapitalurilor< e2 ane?e la situaiile 5inanciare, care includ: politici contabile i note 52 contul de e?ecuie bugetar( ,(4( &ilanul

e?plicative<

,(4()( Prevederi generale &ilanul este documentul contabil de sinteza prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale instituiei publice la s53ritul perioadei de raportare, precum i =n alte situaii prevzute de lege( Pentru 5iecare element de bilan trebuie prezentat valoarea a5erent elementului respectiv pentru e?erciiul 5inanciar precedent( 7ac valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta compatibilitii trebuie prezentat =n notele e?plicative( n element de bilan pentru care nu e?ist valoare nu trebuie prezentat, cu e?cepia cazului =n care e?ist un element corespondent pentru e?erciiul 5inanciar precedent( Bn bilan, elementele de natura activelor sunt prezentate =n 5uncie de gradul cresctor al lic>iditii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate =n 5uncie de gradul cresctor al e?igibilitii( n activ reprezint o resursa controlat de ctre instituia public ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genereze bene5icii economice viitoare pentru instituie i al crui cost poate 5i evaluat =n mod credibil( % datorie reprezint o obligaie actuala a instituiei publice ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care incorporeaz bene5icii economice( #ctivele i datoriile curente se prezint =n bilan distinct de activele i datoriile necurente( 'apitalul propriu reprezint interesul rezidual al statului sau unitilor administrativ0teritoriale, =n calitate de proprietari ai activelor unei instituii publice dup deducerea tuturor datoriilor( 'apitalurile proprii se mai numesc i active nete sau patrimoniu net i se determin ca di5erena =ntre active i datorii( Bn 5uncie de necesitile de in5ormare, Ministerul "inanelor Publice poate solicita prezentarea =n bilan a unor in5ormaii suplimentare 5a de cele care trebuie prezentate =n concordan cu prezentele reglementri( Modelul 5ormularului 9&ilan9 este prezentat =n ane?a nr( )4 la prezentele norme( "ormatul bilanului nu poate 5i modi5icat de la un e?erciiu 5inanciar la altul( ,(4(,( Structura &ilanului #( #'TIAE #ctive necurente #ctive 5i?e necorporale Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatur birotic i alte active corporale Terenuri i cldiri #lte active ne5inanciare #ctive 5inanciare 'reane @peste un an2 Total active necurente #ctive curente Stocuri 'reane @sub un an2 Investiii pe termen scurt 'onturi la trezorerie i bnci '>eltuieli =n avans Total active curente Total active &( 7#T%RII 7atorii necurente 7atorii @peste un an2 Bmprumuturi pe termen lung Provizioane Total datorii necurente 7atorii curente 7atorii @sub un an2 Bmprumuturi pe termen scurt Bmprumuturi pe termen lung ce trebuie pltite =n e?erciiul curent Aenituri =n avans Provizioane Total datorii curente Total datorii #ctive neteE'apitaluri proprii K Total active 0 Total datorii '( 'apitaluri proprii Rezerve i 5onduri Rezultatul patrimonial Rezultatul reportat ,(6( 'ontul de rezultat patrimonial ,(6()( Prevederi generale 'ontul de rezultat patrimonial prezint situaia veniturilor, 5inanrilor i c>eltuielilor din cursul e?erciiului curent( Aeniturile i 5inanrile sunt prezentate pe 5eluri de venituri dup natura sau sursa lor, indi5erent dac au 5ost =ncasate sau nu( '>eltuielile sunt prezentate pe 5eluri de c>eltuieli, dup natura sau destinaia lor, indi5erent dac au 5ost pltite sau nu(

Bn contul de rezultat patrimonial @economic2 sunt prezentate i veniturile calculate @e?( venituri din reluarea provizioanelor i a8ustrilor de valoare2 care nu implic o =ncasare a acestora precum i c>eltuielile calculate @e?( c>eltuieli cu amortizrile, provizioanele i a8ustrile de valoare2 care nu implic o plat a acestora( Pentru 5iecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentat valoarea a5erent elementului corespondent pentru e?erciiul 5inanciar precedent( dac valorile prevzute anterior nu sunt comparabile, absenta compatibilitii trebuie prezentat =n notele e?plicative( n element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu e?ist valoare nu trebuie prezentat, cu e?cepia cazului =n care e?ist un element corespondent pentru e?erciiul 5inanciar precedent( Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care e?prim per5ormana 5inanciar a instituiei publice, respectiv e?cedent sau de5icit patrimonial( #cest rezultat se determin pe 5iecare sursa de 5inanare =n parte, precum i pe total, ca di5erena =ntre veniturile realizate i c>eltuielile e5ectuate =n e?erciiul 5inanciar curent( Bn 5uncie de necesitile de in5ormare, Ministerul "inanelor Publice poate solicita prezentarea unor in5ormaii suplimentare 5a de cele care trebuie prezentate =n concordan cu prezentele reglementri( Modelul 5ormularului 9'ontul de rezultat patrimonial9 este prezentat =n ane?a nr()6 la prezentele norme( "ormatul 'ontului de rezultat patrimonial nu poate 5i modi5icat de la un e?erciiu 5inanciar la altul( ,(6(,( Structura 'ontului de rezultat patrimonial Aenituri operaionale 0 venituri din impozite i ta?e, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor 0 venituri din activiti economice 0 5inanri, subvenii, trans5eruri, alocaii bugetare cu destinaie speciala 0 alte venituri operaionale Total venituri operaionale '>eltuieli operaionale 0 c>eltuieli cu salariile i contribuiile a5erente 0 subvenii, trans5eruri 0 c>eltuieli privind stocurile, lucrrile i serviciile e?ecutate de teri 0 c>eltuieli de capital, amortizri i provizioane 0 alte c>eltuieli operaionale Total c>eltuieli operaionale E?cedent @de5icit2 din activitatea operaional Aenituri 5inanciare '>eltuieli 5inanciare E?cedent @de5icit2 din activitatea 5inanciar E?cedent @de5icit2 din activitatea curenta @e?cedentEde5icit din activitatea operaional LE0e?cedentEde5icit din activitatea 5inanciar2 Aenituri e?traordinare '>eltuieli e?traordinare E?cedentEde5icit din activitatea e?traordinara Rezultatul patrimonial @e?cedentEde5icit din activitatea curenta LE0e?cedentEde5icit din activitatea e?traordinara2 ,(/( Situaia 5lu?urilor de trezorerie Situaia "lu?urilor de trezorerie prezint e?istenta i micrile de numerar divizate in: "lu?uri de trezorerie din activitatea operaional, care prezint micrile de numerar rezultate din activitatea curenta: 0 Bncasri 0 Plai "lu?uri de trezorerie din activitatea de investiii, care prezint micrile de numerar rezultate din ac>iziiile ori v3nzrile de active 5i?e: 0 Bncasri 0 Plai "lu?uri de trezorerie din activitatea de 5inanare, care prezint micrile de numerar rezultate din =mprumuturi primite i rambursate, ori alte surse 5inanciare: 0 Bncasri 0 Plai "ormularul se completeaz de ctre 5iecare instituie, cu in5ormaiile privind =ncasri i plai e5ectuate, preluate din rula8ele 5iecrui cont de la trezorerie sau bnci( Modelul 5ormularului 9Situaia 5lu?urilor de trezorerie9 este prezentat =n ane?a nr( )/ la prezentele norme( ,(+( Situaia modi5icrilor =n structura activelorEcapitalurilor Situaia modi5icrilor =n structura activelorEcapitalurilor trebuie s o5ere in5ormaii re5eritoare la structura capitalurilor proprii, in5luentele rezultate din sc>imbarea politicilor contabile, in5luentele rezultate =n urma reevalurii activelor, calculului i =nregistrrii amortizrii sau din corectarea erorilor contabile( Situaia prezint =n detaliu creterile i diminurile din timpul anului al 5iecrui element al conturilor de capital( ,(;( #ne?ele la situaiile 5inanciare #ne?ele sunt parte integrant a situaiilor 5inanciare( Ele conin: politici contabile i note e?plicative( Notele e?plicative 5urnizeaz in5ormaii suplimentare care nu sunt =ncorporate =n situaiile 5inanciare( ,(;()( Principii i politici contabile ,(;()()( Principii contabile Elementele prezentate =n situaiile 5inanciare se evalueaz =n con5ormitate cu principiile contabile generale, con5orm contabilitii de anga8amente( 0 Principiul continuitii activitii 0 Presupune ca instituia public =i continua =n mod normal 5uncionarea, 5r a intra =n stare de des5iinare sau reducere semni5icativa a activitii( dac ordonatorii de credite au luat cunotina de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a0si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate =n notele e?plicative( 0 Principiul permanentei metodelor 0 Metodele de evaluare trebuie aplicate =n mod consecvent de la un e?erciiu 5inanciar la altul( 0 Principiul prudenei 0 Evaluarea trebuie 5cut pe o baza prudenta i =n special: 0 trebuie s se in cont de toate anga8amentele aprute =n cursul e?erciiului 5inanciar curent sau al unui e?erciiu precedent, c>iar dac acestea devin evidente numai =ntre data bilanului i data depunerii acestuia< 0 trebuie s se in cont de toate deprecierile( 0 Principiul contabilitii pe baza de anga8amente 0 E5ectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c3nd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msura ce numerarul sau ec>ivalentul sau este =ncasat sau pltit i sunt =nregistrate =n evidentele contabile i raportate =n situaiile 5inanciare ale perioadelor de raportare( Situaiile 5inanciare =ntocmite =n baza acestui principiu o5er in5ormaii nu numai despre tranzaciile i evenimentele trecute care au determinat =ncasri i plai dar i despre resursele viitoare, respectiv obligaiile de plat viitoare(

#cest principiu se bazeaz pe independenta e?erciiului potrivit cruia toate veniturile i toate c>eltuielile se raporteaz la e?erciiul la care se re5er, 5r a se ine seama de data =ncasrii veniturilor, respectiv data plaii c>eltuielilor( 0 Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii 0 'omponentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat( 0 Principiul intangibilitii 0 &ilanul de desc>idere pentru 5iecare e?erciiu 5inanciar trebuie s corespund cu bilanul de =nc>idere al e?erciiului 5inanciar precedent( 0 Principiul necompensrii 0 %rice compensare =ntre elementele de activ i de datorii sau =ntre elementele de venituri i c>eltuieli este interzis, cu e?cepia compensrilor =ntre active i datorii permise de reglementrile legale, numai dup =nregistrarea =n contabilitate a veniturilor i c>eltuielilor la valoarea integrala( 0 Principiul compatibilitii in5ormaiilor 0 Elementele prezentate trebuie s dea posibilitatea comparrii =n timp a in5ormaiilor( 0 Principiul materialitii @pragului de semni5icaie2 0 %rice element care are o valoare semni5icativa trebuie prezentat distinct =n cadrul situaiilor 5inanciare iar elementele cu valori nesemni5icative dar care au aceeai natura sau au 5uncii similare trebuie =nsumate i prezentate =ntr0o poziie global( n element patrimonial este considerat semni5icativ dac omiterea s ar in5luena =n mod vdit decizia utilizatorilor situaiilor 5inanciare( 0 Principiul prevalentei economicului asupra 8uridicului @realitii asupra aparenei2 0 In5ormaiile contabile prezentate =n situaiile 5inanciare trebuie s 5ie credibile, s respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai 5orma lor 8uridica( #baterile de la principiile generale prezentate mai sus pot 5i e5ectuate =n cazuri e?cepionale( #st5el de abateri trebuie prezentate =n notele e?plicative, precum i motivele care le0au determinat, =mpreun cu o evaluare a e5ectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziiei 5inanciare i a rezultatului patrimonial( ,(;()(,( Politici contabile #plicarea prezentelor reglementri contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de ctre conducerea 5iecrei instituii publice pentru toate operaiunile derulate, pornind de la =ntocmirea documentelor 8usti5icative p3n la =ntocmirea situaiilor 5inanciare trimestriale i anuale( #ceste proceduri trebuie elaborate de ctre specialiti =n domeniul economic i te>nic, cunosctori ai speci5icului activitii des5urate i ai strategiei adoptate de instituie( !a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitii de anga8amente( Politicile contabile trebuie elaborate ast5el =nc3t s se asigure 5urnizarea, prin situaiile 5inanciare, a unor in5ormaii care trebuie s 5ie: a2 relevante pentru nevoile utilizatorilor =n luarea deciziilor economice< si b2 credibile =n sensul ca: 0 reprezint 5idel rezultatul patrimonial i poziia 5inanciar a instituiei publice< 0 sunt neutre< 0 sunt prudente< 0 sunt complete sub toate aspectele semni5icative( Modi5icrile politicii contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege sau au ca rezultat in5ormaii mai relevante sau mai credibile re5eritoare la operaiunile instituiei publice( #cest lucru trebuie menionat =n notele e?plicative( ,(;(,( Note e?plicative ,(;(,()( Prevederi generale Notele e?plicative la situaiile 5inanciare conin in5ormaii re5eritoare la metodele de evaluare a activelor, precum i orice in5ormaii suplimentare care sunt relevante pentru necesitile utilizatorilor =n ceea ce privete poziia 5inanciar i rezultatele obinute( Notele e?plicative se prezint sistematic( Pentru 5iecare element semni5icativ din bilan trebuie s e?iste in5ormaii =n notele e?plicative( ,(;(,(,( 'omparabilitatea in5ormaiilor Pentru elementele prezentate =n notele e?plicative, se va prezenta de regula suma corespunztoare anului curent i celui precedent( rmtoarele in5ormaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de c3te ori este necesar, pentru buna lor =nelegere: a2 numele persoanei 8uridice care 5ace raportarea< b2 5aptul ca situaiile 5inanciare sunt proprii acesteia< c2 data la care s0au =nc>eiat sau perioada la care se re5er situaiile 5inanciare< d2 moneda =n care sunt =ntocmite situaiile 5inanciare< e2 e?primarea ci5relor incluse =n raportare @lei2( ,(;(,(4( 'orectarea erorilor contabile12 Eventualele erori constatate =n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor 5inanciare, vor 5i corectate =n anul =n care acestea se constata( Erorile contabile pot s apar ca urmare a unor greeli matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i 5raudelor( 'orectarea unor asemenea erori a5erente e?erciiilor precedente se e5ectueaz pe seama rezultatului reportat( Bn notele la situaiile 5inanciare trebuie prezentate in5ormaii suplimentare cu privire la erorile constatate( 00000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm lit( a2 a pct( / din ane?a la %R7IN ! nr( )()6+ din ), aprilie ,..*, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 4)/ din ,, aprilie ,..*, la pct( ,(;(,(4 9'orectarea erorilor contabile9 de la cap( II 9#probarea, depunerea i componena situaiilor 5inanciare9 din Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../, cu modi5icrile i completrile ulterioare, s0a precizat c 9eventualele erori constatate =n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor 5inanciare, vor 5i corectate =n anul =n care acestea se constat9( #v3nd =n vedere prevederea mai sus menionat, corectarea erorilor contabile a5erente e?erciiilor precedente, aprute =n urma unor greeli matematice, a greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a tranzaciilor i altor evenimente, se e5ectueaz =n conturile corespunztoare de active, datorii i capitaluri, iar cele re5eritoare la venituri i c>eltuieli se e5ectueaz =n contul )); 9Rezultatul reportat9( ,(;(,(6( 'oninutul i structura notelor e?plicative 'oninutul i structura notelor e?plicative se vor dezvolta prin precizri pentru =ntocmirea situaiilor 5inanciare( ,(*( Reguli generale de evaluare Pentru evaluarea elementelor din bilan, se stabilesc urmtoarele reguli: a2 Evaluarea la data intrrii =n instituia publica !a data intrrii =n patrimoniu bunurile se evalueaz i se =nregistreaz =n contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabil @costul istoric2, care se stabilete ast5el: 0 la cost de ac>iziie 0 pentru bunurile procurate cu titlu oneros< 0 la cost de producie 0 pentru bunurile produse =n instituie< 0 la valoarea 8ust 0 pentru bunurile obinute cu titlu gratuit( 'ostul de ac>iziie al bunurilor cuprinde: preul de cumprare, ta?ele de import i alte ta?e @cu e?cepia acelora pe care instituia public le poate recupera de la autoritile 5iscale2, c>eltuielile de transport, manipulare i alte c>eltuieli care pot 5i atribuibile direct ac>iziiei bunurilor respective( Reducerile comerciale acordate de 5urnizor nu 5ac parte din costul de ac>iziie( 'ostul de producie al unui bun cuprinde: costul de ac>iziie al materiilor prime i materialelor consumabile i c>eltuielile de producie direct atribuibile bunului( 'ostul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor 5i?e cuprind c>eltuielile directe a5erente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat =n scopuri te>nologice, manopera directa i alte c>eltuieli directe de producie, precum i cota c>eltuielilor indirecte de producie alocat =n mod raional ca 5iind legat de 5abricaia acestora( rmtoarele elemente reprezint e?emple de costuri care nu trebuie incluse =n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept c>eltuieli ale perioadei =n care au survenit: 0 pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie =nregistrate peste limite normal admise<

0 c>eltuielile de depozitare, cu e?cepia cazurilor =n care aceste costuri sunt necesare =n procesul de producie, anterior trecerii =ntr0o nou 5aza de 5abricaie< 0 regiile @c>eltuielile2 generale de administraie care nu participa la aducerea stocurilor =n 5orma i locul 5inal< 0 costurile de des5acere( Prin activ cu ciclu lung de 5abricaie se =nelege un activ care solicita =n mod necesar o perioada substanial de timp pentru a 5i gata =n vederea utilizrii sau pentru v3nzare( Aaloarea 8ust a unui bun reprezint suma pentru care un activ ar putea 5i sc>imbat de buna voie =ntre doua pri a5late =n cunotina de cauza, =n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv( Pentru bunurile care au valoare de pia, valoarea 8ust este identic cu valoarea de pia( b2 Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ i pasiv cu ocazia inventarierii se 5ace la valoarea actuala a 5iecrui element, denumita valoare de inventar, stabilit =n 5uncie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei, con5orm normelor emise =n acest scop de Ministerul "inanelor Publice( c2 Evaluarea la =nc>eierea e?erciiului 5inanciar !a =nc>eierea e?erciiului 5inanciar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se evalueaz i se re5lect =n situaiile 5inanciare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii( Bn acest scop, valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar( Bn acest caz, se vor avea =n vedere printre altele: 0 pentru elementele de activ, di5erenele constatate =n minus =ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se =nregistreaz =n contabilitate pe seama unei a8ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci c3nd deprecierea este temporara, aceste elemente menin3ndu0se, la valoarea lor de intrare( Prin valoare contabil net se =nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i a8ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate( 0 pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, di5erenele constatate =n plus =ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare se =nregistreaz =n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii( !a 5iecare data a bilanului: 0 elementele monetare e?primate =n valut @disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii =n valut2 trebuie evaluate i raportate utiliz3nd cursul de sc>imb comunicat de &anca Naional a Rom3niei, valabil la data =nc>eierii e?erciiului 5inanciar( 7i5erenele de curs valutar, 5avorabile sau ne5avorabile, =ntre cursul de la data =nregistrrii creanelor sau datoriilor =n valut sau cursul la care au 5ost raportate =n situaiile 5inanciare anterioare i cursul de sc>imb de la data =nc>eierii e?erciiului 5inanciar, se =nregistreaz la venituri sau la c>eltuieli 5inanciare, dup caz< 0 pentru creanele i datoriile, e?primate =n lei, a cror decontare se 5ace =n 5uncie de cursul unei valute, eventualele di5erene 5avorabile sau ne5avorabile, care rezult din evaluarea acestora se =nregistreaz la venituri sau c>eltuieli 5inanciare( 0 elementele nemonetare ac>iziionate cu plata =n valut i =nregistrate la costul istoric @active 5i?e, stocuri2 trebuie raportate utiliz3nd cursul de sc>imb de la data e5ecturii tranzaciei< 0 elementele nemonetare ac>iziionate cu plata =n valut @active 5i?e, stocuri2 i =nregistrate la valoarea 8ust trebuie raportate utiliz3nd cursul de sc>imb e?istent la data determinrii valorilor respective( Prin elemente monetare se =nelege disponibilitile bneti, i activeleEdatoriile de primitEde pltit =n sume 5i?e sau determinabile( d2 Evaluarea la data ieirii din unitate !a data ieirii din instituie sau la darea =n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare( ,(-( 'ontul de e?ecuie bugetar ,(-()( Prevederi generale 'ontul de e?ecuie bugetar va cuprinde toate operaiunile 5inanciare din timpul e?erciiului 5inanciar cu privire la veniturile =ncasate i plile e5ectuate, =n structura =n care a 5ost aprobat bugetul, i trebuie s conin: a2 in5ormaii privind veniturile: 0 prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare de5initive 0 drepturi constatate 0 =ncasri realizate 0 drepturi constatate de =ncasat b2 in5ormaii privind c>eltuielile: 0 credite bugetare iniiale, credite bugetare de5initive 0 anga8amente bugetare 0 anga8amente legale 0 plai e5ectuate 0 anga8amente legale de pltit 0 c>eltuieli e5ective @costuri, consumuri de resurse2( c2 in5ormaii privind rezultatul e?ecuiei bugetare @=ncasri realizate minus plai e5ectuate2( 1 'oninutul i structura 'ontului de e?ecuie se vor dezvolta prin precizri pentru =ntocmirea situaiilor 5inanciare( ,(-(,( Bntocmirea 'ontului de e?ecuie bugetar 'ontul de e?ecuie bugetar se =ntocmete pe baza datelor preluate din rula8ele debitoare i creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie s corespund cu cele din conturile desc>ise =n trezorerie sau la bnci, dup caz( Modelul 5ormularului 9'ont de e?ecuie9 pentru veniturile bugetului instituiei publice este prevzut =n ane?a nr( )+ la prezentele norme( Modelul 5ormularului 9'ont de e?ecuie9 pentru c>eltuielile bugetului instituiei publice este prevzut =n ane?a nr( ); la prezentele norme( Bn 5uncie de modi5icrile intervenite =n structura clasi5icaiei bugetare, Ministerul "inanelor Publice va actualiza aceste 5ormulare( ,().( #lte prevederi 'omasarea prin absorbirea unei instituii publice de ctre o alta instituie public are ca e5ect dizolvarea 5r lic>idare a instituiei care =i =nceteaz e?istenta i transmiterea patrimoniului sau ctre instituia public absorbant, =n starea =n care se gsete la data comasrii( %peraiile care trebuie e5ectuate, =n situaia comasrii prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt: 1 Inventarierea patrimoniului =n con5ormitate cu prevederile !egii contabilitii nr( *,E)--) republicata i cu Normele privind inventarierea elementelor de activ i de pasiv( 1 Bntocmirea situaiilor 5inanciare de =ncetare a activitii, pe 5ormulare i con5orm metodologiei elaborate de Ministerul "inanelor Publice pentru instituii publice( Bn cazul comasrii prin absorbire, instituia public absorbant dob3ndete toate bunurile, drepturile i obligaiile instituiei publice care =i =nceteaz activitatea i care este absorbit( Predarea0primirea activelor i pasivelor instituiei absorbite, ctre instituia absorbant are loc dup publicarea actului de reorganizare i aprobarea de ctre ordonatorul principal de credite a inventarului, situaiilor 5inanciare i contractelor =n curs de e?ecuie la data comasrii( '#P( III PREAE7ERI RE"ERIT%#RE !# E!EMENTE!E 7E &I!#N$ #( #'TIAE )( #ctive 5i?e #ctivele 5i?e 0 sunt active deinute de ctre instituiile publice =n scopul utilizrii lor pe termen lung( #ctivele 5i?e includ activele 5i?e corporale, activele 5i?e necorporale i activele 5inanciare( )()( #ctive 5i?e necorporale

)()()( 7e5iniie #ctivele 5i?e necorporale 0 sunt active 5r substana 5izica, care se utilizeaz pe o perioada mai mare de un an( 'ontabilitatea sintetic a activelor 5i?e necorporale se ine pe categorii iar contabilitatea analitic pe 5eluri de active 5i?e necorporale( )()(,( 'oninut #ctivele 5i?e necorporale cuprind: 0 c>eltuieli de dezvoltare< 0 concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, cu e?cepia celor create intern de instituie< 0 =nregistrri ale reprezentaiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative e5ectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi< 0 alte active 5i?e necorporale< 0 avansuri i active 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie( )()(,()( '>eltuieli de dezvoltare 0 sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotine, =n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau =mbuntite substanial, =naintea stabilirii produciei de serie sau utilizrii @contul ,.42( E?emple de activiti de dezvoltare sunt: 0 proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau 5olosirea intermediar a prototipurilor i modelelor< 0 proiectarea uneltelor i matrielor care implic te>nologie noua< 0 proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este 5ezabil din punct de vedere economic pentru producia pe scara larga< 0 proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau =mbuntite( )()(,(,( 'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare ac>iziionate sau dob3ndite pe alte cai, se =nregistreaz =n conturile de active 5i?e necorporale, la costul de ac>iziie sau de producie, dup caz( @contul ,./2( )()(,(4( Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive, respectiv reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative e5ectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi @contul ,.+2( )()(,(6( #lte active 5i?e necorporale 0 includ programele in5ormatice create de instituie sau ac>iziionate de la teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte active 5i?e necorporale @contul ,.*2( )()(,(/( #vansuri i active 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie 0 cuprind avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e necorporale @contul ,462 i activele 5i?e necorporale neterminate p3n la s53ritul perioadei, evaluate la costul de producie sau costul de ac>iziie, dup caz @contul ,442( )()(4( Momentul =nregistrrii #ctivele 5i?e necorporale se =nregistreaz =n momentul trans5erului dreptului de proprietate dac sunt ac>iziionate cu titlu oneros sau =n momentul =ntocmirii documentelor dac sunt construite sau produse de instituie, respectiv primite cu titlu gratuit( )()(6( Evaluarea )()(6()( Evaluarea iniial #ctivele 5i?e necorporale trebuie s 5ie evaluate la: 0 costul de ac>iziie, pentru cele procurate cu titlu oneros< 0 costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie< 0 valoarea 8ust pentru cele primite gratuit @e?( donaii, sponsorizri2( Aaloarea 8ust se determin pe baza raportului =ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri e5ectuate, de regula, de evaluatori autorizai( n element necorporal raportat drept c>eltuiala =ntr0o perioada nu poate 5i recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal( )()(6(,( '>eltuieli ulterioare '>eltuielile ulterioare e5ectuate cu un activ 5i? necorporal dup ac>iziionarea, 5inalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop meninerea parametrilor 5uncionali stabilii iniial, se =nregistreaz =n conturile de c>eltuieli atunci c3nd sunt e5ectuate( '>eltuielile ulterioare vor ma8ora costul activului 5i? necorporal atunci c3nd au ca e5ect =mbuntirea per5ormanelor 5a de parametrii 5uncionali stabilii iniial( )()(6(4( Evaluarea la data bilanului n activ 5i? necorporal trebuie prezentat =n bilan la valoarea de intrare mai puin a8ustrile cumulate de valoare( #8ustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanului, indi5erent dac acea reducere este sau nu de5initiva( #8ustrile de valoare pot 5i a8ustri permanente, denumite i amortizri, iEsau a8ustri provizorii denumite =n continuare a8ustri pentru depreciere, =n 5uncie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor 5i?e necorporale( )()(/( #mortizarea Aaloarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului 5i? necorporal ce trebuie =nregistrata =n mod sistematic pe parcursul duratei de via utile( Instituiile publice amortizeaz activele 5i?e necorporale utiliz3nd metoda amortizrii liniare( #mortizarea se =nregistreaz lunar, =ncep3nd cu luna urmtoare drii =n 5olosin sau punerii =n 5unciune a activului, dup caz( #mortizarea anuala se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor 5i?e necorporale( 'ota de amortizare se determin ca raport =ntre ).. i durata normal de utilizare prevzuta de lege( '>eltuielile de dezvoltare se amortizeaz =ntr0o perioada de cel mult / ani, cu aprobarea ordonatorului de credite @contul ,*.2< 'oncesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare, ac>iziionate sau dob3ndite pe alte cai se amortizeaz pe durata prevzuta pentru utilizarea lor de ctre instituiile publice care le dein @contul ,*.2< Bnregistrrile de reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative e5ectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaz( Programele in5ormatice create de instituiile publice, ac>iziionate sau dob3ndite pe alte cai se amortizeaz =n 5uncie de durata probabil de utilizare, care nu poate depi o perioada de / ani, cu aprobarea ordonatorului de credite @contul ,*.2( Bn cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor 5i?e necorporale scoase din 5unciune, valoarea rmas neamortizat se include =n c>eltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din 5unciune( )()(+( #8ustri pentru depreciere Instituiile publice pot =nregistra a8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e necorporale la s53ritul e?erciiului 5inanciar, pe seama c>eltuielilor @contul ,-.2( Bn situaia =n care a8ustarea devine total sau parial 5r obiect, =ntruc3t motivele care au dus la re5lectarea acesteia au =ncetat s mai e?iste =ntr0o anumit msura, atunci acea a8ustare trebuie diminuat sau anulat printr0o reluare corespunztoare la venituri( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( 7eprecierea unui activ 5i? necorporal poate apare =n situaiile: 0 =ncetrii sau apropierii =ncetrii cererii sau nevoii de servicii 5urnizate de activ< 0 bunul va 5i inutilizabil sau trebuie cedat< 0 e?ist o decizie de oprire a construciei unui activ =nainte de terminare sau punere =n 5unciune< 0 per5ormana s =n 5urnizarea serviciilor este in5erioar celei preconizate< 0 modi5icri de te>nologie sau legislaie =n domeniu( )()(;( Reevaluarea

Reevaluarea se e5ectueaz =n baza unor reglementri legale sau de ctre evaluatori autorizai( Rezultatele reevalurii se =nregistreaz =n contabilitate potrivit pct( '(4( din prezentele norme @contul )./2( )(,( #ctive 5i?e corporale )(,()( 7e5iniie Sunt considerate active 5i?e corporale obiectul sau comple?ul de obiecte ce se utilizeaz ca atare i care =ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: au valoare de intrare mai mare dec3t limita stabilit prin >otr3re a Duvernului i o durata normal de utilizare mai mare de un an( 'ontabilitatea sintetic a activelor 5i?e corporale se ine pe categorii, iar contabilitatea analitic pe 5iecare obiect de evidenta, prin care se =nelege obiectul singular sau comple?ul de obiecte cu toate dispozitivele i accesoriile acestuia, destinat s =ndeplineasc =n mod independent, =n totalitate, o 5uncie distinct( )(,(,( 'oninut #ctivele 5i?e corporale cuprind: 0 terenuri i amena8ri la terenuri< 0 construcii< 0 instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii< 0 mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale< 0 avansuri i active 5i?e corporale =n curs de e?ecuie( )(,(,()( Terenuri 'ontabilitatea terenurilor se ine separat pentru: terenuri @contul ,)))2 i amena8ri la terenuri @contul ,)),2( Bn contabilitatea analitic, terenurile pot 5i evideniate pe urmtoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri 5r construcii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construcii i altele( #mena8rile la terenuri cuprind lucrri cum ar 5i: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrrile de acces, =mpre8muirile i altele asemenea( Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizrii, dar amena8rile la terenuri se amortizeaz pe o durata de ). ani( )(,(,(,( 'onstrucii 'onstruciile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit 'atalogului privind clasi5icarea i duratele normale de 5uncionare a mi8loacelor 5i?e aprobat prin >otr3re a Duvernului @contul ,),2( )(,(,(4( Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii Instalaiile te>nice, mi8loacele de transport, animalele i plantaiile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit 'atalogului privind clasi5icarea i duratele normale de 5uncionare a mi8loacelor 5i?e aprobat prin >otr3re a Duvernului @contul ,)42( )(,(,(6( Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale Mobilierul, aparatura birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit 'atalogului privind clasi5icarea i duratele normale de 5uncionare a mi8loacelor 5i?e aprobat prin >otr3re a Duvernului @contul ,)62( )(,(,(/( #vansuri i active 5i?e corporale =n curs de e?ecuie Bn cadrul acestora se =nregistreaz avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale @contul ,4,2 precum i activele 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, care reprezint lucrrile de investiii neterminate p3n la s53ritul perioadei, e5ectuate =n regie proprie sau =n antrepriza( #cestea se evalueaz la costul de producie sau costul de ac>iziie, dup caz @contul ,4)2( #ctivele 5i?e corporale =n curs se trec =n categoria activelor 5i?e la 5inalizare dup recepia, darea =n 5olosin sau punerea =n 5unciune a acestora, dup caz( )(,(,(+( #lte active ale statului @zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa2 Resursele minerale situate pe teritoriul tarii, =n subsolul tarii i al platoului continental =n zona economica a Rom3niei din Marea Neagra, delimitate con5orm principiilor dreptului internaional i reglementrilor din conveniile internaionale la care Rom3nia este parte, 5ac obiectul e?clusiv al proprietii publice i aparin statului rom3n( Potrivit legislaiei =n vigoare, =n categoria resurselor minerale se includ: crbunii, minereurile 5eroase, ne5eroase, de aluminiu i roci alumi5ere, de metale nobile, radioactive, substanele utile nemetali5ere, rocile utile, pietrele preioase i semipreioase, gazele necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale @gazoase i plate2, apele minerale terapeutice, etc( Gcmintele reprezint rezerve descoperite de minerale, at3t de supra5aa c3t i subterane, care sunt e?ploatabile economic, in3nd seama de nivelul relativ al preturilor( Gcmintele cuprind rezervele de crbune, de petrol i gaze naturale, rezervele de minereuri metali5ere i minereuri nemetali5ere @contul ,)/2( Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele i vegetalele de producie unica sau permanenta asupra crora se e?ercita dreptul de proprietate, dar a cror cretere naturala iEsau regenerare nu este plasat sub controlul direct i responsabilitatea unitilor instituionale i nu este gestionat de acestea( 7e e?emplu, pdurile virgine i resursele piscicole nee?ploatate, care 5ac parte din teritoriul naional( #ici trebuie incluse doar resursele care sunt de8a e?ploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a 5i e?ploatate =ntr0un viitor apropiat @contul ,)/2( Rezervele de apa sunt =ntinderi de apa i alte rezerve subterane =n msura =n care prin e?ercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de pia @cont ,)/2( )(,(4( Momentul =nregistrrii #ctivele 5i?e corporale se =nregistreaz la momentul trans5erului dreptului de proprietate pentru cele ac>iziionate cu titlu oneros sau la data =ntocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituie, respectiv primite cu titlu gratuit( )(,(6( Evaluarea )(,(6()( Evaluarea iniial #ctivele 5i?e trebuie s 5ie evaluate la: 0 costul de ac>iziie, pentru cele procurate cu titlu oneros< 0 costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie< 0 valoarea 8ust pentru cele dob3ndite gratuit( @e?( donaii, sponsorizri2( Aaloarea 8ust se determin pe baza raportului =ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri e5ectuate de regula de evaluatori autorizai( )(,(6(,( '>eltuieli ulterioare '>eltuielile ulterioare e5ectuate cu un activ 5i? corporal dup ac>iziionarea, 5inalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop meninerea parametrilor 5uncionali stabilii iniial, se =nregistreaz =n conturile de c>eltuieli atunci c3nd sunt e5ectuate @reparaii curente2( '>eltuielile ulterioare vor ma8ora costul activului 5i? corporal atunci c3nd au ca e5ect =mbuntirea per5ormanelor 5a de parametrii 5uncionali stabilii iniial @modernizri2 sau mrirea duratei de via utile @reparaii capitale2 i conduc la obinerea de bene5icii economice viitoare( %binerea de bene5icii economice viitoare se poate realiza 5ie direct prin creterea veniturilor, creterea potenialului de servicii 5urnizate, 5ie indirect prin reducerea c>eltuielilor de =ntreinere i 5uncionare( Bn cazul cldirilor, investiiile e5ectuate trebuie s asigure protecia valorilor umane i materiale i =mbuntirea gradului de con5ort i ambient sau reabilitarea i modernizarea termica a acestora( !a e?pirarea contractului de =nc>iriere valoarea investiiilor e5ectuate la activele 5i?e luate cu acest titlu, se scad din contabilitatea instituiei publice care le0a e5ectuat i se =nregistreaz =n contabilitatea instituiei care le are =n patrimoniu sau a agentului economic, pentru a ma8ora corespunztor valoarea de intrare a activelor 5i?e respective, potrivit contractelor =nc>eiate( )(,(6(4( Evaluarea la data bilanului n activ 5i? corporal trebuie prezentat =n bilan la valoarea de intrare mai puin a8ustrile cumulate de valoare(

#8ustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanului, indi5erent dac acea reducere este sau nu de5initiva( #8ustrile de valoare pot 5i a8ustri permanente, denumite i amortizri, iEsau a8ustri provizorii, denumite =n continuare a8ustri pentru depreciere =n 5uncie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor 5i?e corporale( )(,(/( #mortizarea Aaloarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului 5i? corporal ce trebuie =nregistrata =n mod sistematic pe parcursul duratei de via utile( Instituiile publice amortizeaz activele 5i?e corporale utiliz3nd metoda amortizrii liniare @contul ,*)2( #mortizarea se =nregistreaz lunar, =ncep3nd cu luna urmtoare recepiei sau punerii =n 5unciune, dup caz, a activului( #mortizarea anuala se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor 5i?e corporale( 'ota de amortizare se determin ca raport =ntre ).. i durata normal de utilizare prevzuta =n 'atalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin >otr3re a Duvernului( #mortizarea activelor 5i?e corporale date cu c>irie, =n concesiune sau =n 5olosin gratuit, se calculeaz de ctre instituiile publice care le au =n patrimoniu( #mortizarea investiiilor e5ectuate la activele 5i?e corporale =nc>iriate de instituiile publice se =nregistreaz de instituiile publice care au e5ectuat investiiile, pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare rmas, dup caz( !a =ncetarea contractului, valoarea investiiilor nediminuat cu amortizarea calculat se cedeaz instituiei publice care le are =n patrimoniu sau agentului economic, dup caz, pentru a ma8ora corespunztor valoarea de intrare a activelor 5i?e corporale( Bn procesul0verbal de predare0preluare a investiiei se va meniona i valoarea amortizrii investiiei, pentru ca instituia public care le are =n patrimoniu sau agentul economic s poat =nregistra amortizarea corespunztoare noii valori de intrare( #ctivele 5i?e corporale a5late =n patrimoniul instituiilor publice se amortizeaz pe o durata normal de 5uncionare cuprins =n cadrul unei pla8e de ani @durata minim i ma?im2, e?ist3nd posibilitatea alegerii numrului de ani de amortizare =n cadrul acestor durate( #st5el stabilit, durata normal de 5uncionare a activului 5i? rm3ne nesc>imbat p3n la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia( Bn cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor 5i?e corporale scoase din 5unciune, valoarea rmas neamortizat se include =n c>eltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din 5unciune( )(,(+( #8ustri pentru depreciere Instituiile publice pot =nregistra a8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e corporale la s53ritul e?erciiului 5inanciar, pe seama c>eltuielilor @contul ,-)2( Bn situaia =n care a8ustarea devine total sau parial 5r obiect, =ntruc3t motivele care au dus la re5lectarea acesteia au =ncetat s mai e?iste =ntr0o anumit msura, atunci acea a8ustare trebuie diminuat sau anulat printr0o reluare corespunztoare la venituri( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( 7eprecierea unui activ 5i? corporal poate apare =n situaiile: 0 deteriorrii 5izice a activului< 0 =ncetrii sau apropierii =ncetrii cererii sau nevoii de servicii 5urnizate de activ< 0 bunul va 5i inutilizabil sau trebuie cedat< 0 e?ist o decizie de oprire a construciei unui activ =nainte de terminare sau punere =n 5unciune< 0 per5ormana sa =n 5urnizarea serviciilor este in5erioar celei preconizate< 0 modi5icri de te>nologie sau legislaie =n domeniu( )(,(;( Reevaluarea Reevaluarea activelor 5i?e corporale se 5ace la valoarea 8usta( Aaloarea 8ust se determin pe baza unor evaluri e5ectuate, de regula, de pro5esioniti cali5icai, membrii ai unui organism pro5esional =n domeniu( Bn cazul =n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ 5i? corporal este determinata pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va 5i atribuit activului, =n locul costului de ac>iziieEcostului de producie sau al oricrei alte valori atribuite =nainte acelui activ( Bn ast5el de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului av3nd =n vedere valoarea acestuia, determinata =n urma reevalurii( Reevalurile trebuie 5cute cu su5icient regularitate, ast5el =nc3t valoarea contabil s nu di5ere substanial de cea care ar 5i determinata 5olosind valoarea 8ust la data bilanului( 7i5erena dintre valoarea rezultat =n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare @contul )./2( Reevaluarea se e5ectueaz pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul "inanelor Publice sau de ctre evaluatori autorizai( Rezultatele reevalurii se =nregistreaz =n contabilitate potrivit pct( '(4 din prezentele norme @contul )./2( )(,(*( #lte prevederi )(,(*()( Prevederi re5eritoare la valori5icare i scoatere din 5unciune Potrivit prevederilor legale =n vigoare, pot 5i transmise 5r plata, orice 5el de bunuri a5late =n stare de 5uncionare, indi5erent de durata de 5olosin, dac acestea nu mai sunt necesare instituiei publice care le are =n administrare, dar care pot 5i 5olosite =n continuare de alta instituie public sau dac, potrivit reglementrilor =n vigoare, instituia nu mai are dreptul s utilizeze bunul respectiv( Instituia public care disponibilizeaz bunuri va in5orma =n scris alte instituii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate( Transmiterea, 5r plata, de la o instituie public la o alta instituie publica, se va 5ace pe baza de proces0verbal de predare0 preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituiei publice care a solicitat s =i 5ie transmis bunul respectiv, precum i de ordonatorul de credite care =l are =n administrare( Instituiile publice pot valori5ica bunurile i prin sc>imbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, av3nd cel puin aceeai parametri( Bn acest caz, bunurile valori5icate prin sc>imb pot reprezenta, dup caz, plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se ac>iziioneaz con5orm prevederilor legislaiei privind ac>iziiile publice( Scoaterea din 5unciune a activelor 5i?e corporale, necorporale i =n curs se 5ace cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz( !a instituiile publice la care conductorii =ndeplinesc atribuiile ordonatorilor teriari de credite, scoaterea din 5unciune a activelor 5i?e corporale, necorporale i =n curs se va 5ace cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz, =n 5uncie de subordonare( )(,(*(,( Prevederi re5eritoare la leasing !easing0ul este operaiunea =n care o parte, denumita locatorE5inanator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de 5olosin asupra unui bun, al crui proprietar este, celeilalte pri, denumita locatarEutilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plai periodice, denumita rata de leasing, iar la s53ritul perioadei de leasing locatorulE5inanatorul se oblig s pstreze dreptul de opiune al utilizatorului de a cumpra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a =nceta raporturile contractuale( %peraiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum i bunuri mobile de 5olosin =ndelungata, a5late =n circuitul civil, cu e?cepia =nregistrrilor pe banda audio i video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor i a altor drepturi de autor( Aaloarea de intrare reprezint valoarea la care a 5ost ac>iziionat bunul de la 5inanator, respectiv costul de ac>iziie( Aaloarea rezidual reprezint valoarea la care, la e?pirarea contractului de leasing, se 5ace trans5erul dreptului de proprietate asupra bunului ctre utilizator( 7ob3nda de leasing reprezint rata medie a dob3nzii bancare pe piaa rom3neasc( Rata de leasing reprezint: 0 =n cazul leasing0ului 5inanciar, cota0parte din valoarea de intrare a bunului i a dob3nzii de leasing< 0 =n cazul leasing0ului operaional, cota de amortizare calculat =n con5ormitate cu actele normative =n vigoare i un bene5iciu stabilit de prile contractante( Instituiile publice care ac>iziioneaz active 5i?e =n leasing 5inanciar au obligaia =nregistrrii acestora =n contabilitate, deoarece prin contractul de leasing 5inanciar riscurile i bene5iciile a5erente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul =nc>eierii contractului @contul )+;2( &unurile ac>iziionate =n leasing 5inanciar se supun amortizrii, =n condiiile legii( )(,(*(4( Prevederi re5eritoare la activele 5i?e primite prin donaii i sponsorizri

#ctivele 5i?e corporale i necorporale primite ca donaii, sponsorizri sau cu titlu gratuit se =nregistreaz =n contabilitate la valoarea 8usta( Aaloarea 8ust se determin pe baza raportului =ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri e5ectuate, de regula, de evaluatori autorizai( )(4( #ctive 5inanciare )(4()( 7e5iniie n activ 5inanciar este orice activ care reprezint: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entiti, un drept contractual( )(4(,( 'oninut #ctivele 5inanciare cuprind: 0 titluri de participare< 0 alte titluri imobilizate< 0 creane imobilizate( )(4(,()( Titluri de participare Titlurile de participare reprezint drepturile sub 5orma de aciuni deinute de stat sau unitile administrativ0teritoriale potrivit legii, =n capitalul unor societi comerciale sau organisme internaionale, a cror deinere pe o perioada =ndelungata aduce venituri sub 5orma de dividende @contul ,+.2( )(4(,(,( #lte titluri imobilizate #lte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaiunile deinute de stat, a cror deinere pe o perioada =ndelungata aduce venituri sub 5orma de dob3nzi @contul ,+/2( )(4(,(4( 'reane imobilizate 'reanele imobilizate reprezint drepturile instituiilor publice pentru =mprumuturi acordate pe termen lung i alte creane pe termen lung, potrivit legii( 'ontabilitatea creanelor imobilizate se ine pe urmtoarele categorii: =mprumuturi acordate pe termen lung i alte creane imobilizate( Bn conturile de =mprumuturi pe termen lung se =nregistreaz sumele acordate terilor =n baza unor contracte de =mprumut pentru care se percep dob3nzi, potrivit legii @cont ,+;2( Bn categoria altor creane imobilizate intra: garaniile, depozitele, depuse de instituia public la teri @cont ,+;2( )(4(4( Momentul =nregistrrii #ctivele 5inanciare de natura titlurilor de participare i a altor titluri imobilizate se =nregistreaz la momentul dob3ndirii acestora, =n condiiile prevzute de lege( Bmprumuturile acordate pe termen lung se =nregistreaz =n momentul constatrii dreptului de crean respectiv( )(4(6( Evaluarea )(4(6()( Evaluarea iniial #ctivele 5inanciare se evalueaz la costul de ac>iziie sau valoarea determinata prin contractul de dob3ndire a acestora( )(4(6(,( Evaluarea la data bilanului #ctivele 5inanciare trebuie prezentate =n bilan la valoarea de intrare mai puin a8ustrile cumulate pentru pierderea de valoare( )(4(/( #8ustri pentru pierderea de valoare Instituiile publice pot =nregistra a8ustri pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare la s53ritul e?erciiului 5inanciar, pe seama c>eltuielilor @contul ,-+2( Bn situaia =n care a8ustarea devine total sau parial 5r obiect, =ntruc3t motivele care au dus la re5lectarea acesteia au =ncetat s mai e?iste =ntr0o anumit msura, atunci acea a8ustare trebuie diminuat sau anulat printr0o reluare corespunztoare la venituri( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( ,( #ctive curente @circulante2 Recunoaterea activelor curente @circulante2 n activ se clasi5ica ca activ circulant @curent2 atunci c3nd: 0 este ac>iziionat sau produs pentru consum propriu sau =n scopul comercializrii i se ateapt s 5ie realizat =n termen de ), luni de la data bilanului< 0 este reprezentat de creane a5erente ciclului de e?ploatare< 0 este reprezentat de trezorerie sau ec>ivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restricionat( 'iclul de e?ploatare reprezint perioada de timp dintre ac>iziionarea materiilor prime care intra =ntr0un proces de trans5ormare i 5inalizarea acestora =n trezorerie sau sub 5orma unui ec>ivalent de trezorerie( Ec>ivalenele de trezorerie reprezint investiiile pe termen scurt, e?trem de lic>ide, care sunt uor convertibile =n numerar i sunt supuse unui risc nesemni5icativ de sc>imbare a valorii( #ctivele circulante @curente2 cuprind: 0 stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a 5ost =ntocmit 5actura< 0 creane< 0 investiii pe termen scurt< 0 casa i conturi la bnci( ,()( Stocuri ,()()( 7e5iniie Stocurile sunt active circulante: a2 deinute pentru a 5i v3ndute pe parcursul des5urrii normale a activitii< b2 =n curs de producie =n vederea v3nzrii =n procesul des5urrii normale a activitii: sau c2 sub 5orma de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz s 5ie 5olosite =n des5urarea activitii curente a instituiei, =n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii( ,()(,( 'oninut Bn cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele i psrile, mr5urile, ambala8ele, producia =n curs de e?ecuie i bunurile a5late =n custodie, pentru prelucrare sau =n consignaie la teri( Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice i de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia naional( ,()(,()( Materii prime Materiile prime participa direct la 5abricarea produselor i se regsesc =n produsul 5init integral sau parial, 5ie =n starea lor iniial, 5ie trans5ormat @contul 4.)2( ,()(,(,( Materiale consumabile Materialele consumabile @materiale au?iliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de sc>imb, semine i materiale de plantat, 5ura8e, medicamente i materiale sanitare i alte materiale consumabile2 care participa sau a8uta la procesul de 5abricaie 5r a se regsi, de regula, =n produsul 5init sau asigur des5urarea activitii curente a instituiei @contul 4.,2( ,()(,(4( Materiale de natura obiectelor de inventar Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mica dec3t limita prevzuta de lege pentru a 5i considerate active 5i?e corporale, indi5erent de durata lor de 5olosin, sau cu o durata mai mica de un an, indi5erent de valoarea lor,

precum i bunurile asimilate acestora @ec>ipamentul de protecie, ec>ipamentul de lucru, =mbrcmintea speciala, mecanismele, scule, dispozitive, veri5icatoare, aparatele de msura i control, etc(2 @contul 4.42( 7ocumentele a5late =n 5ondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au 5ost clasate =n categoria bunurilor culturale care 5ac parte din patrimoniul cultural naional mobil, nu sunt active 5i?e i sunt evideniate, gestionate i inventariate =n condiiile legii( #ceste bunuri 5ac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, a5late =n 5olosin @contul 4.42( Eliminarea documentelor din colecii se aplica numai bunurilor culturale comune, uzate 5izic sau moral, dup o perioada de minimum + luni de la ac>iziie( Pentru organizarea contabilitii analitice a crilor care au 5ost trecute =n categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global0valoric, cu aprobarea ordonatorului de credite( evidena materialelor de natura obiectelor de inventar se ine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar =n magazie @contul 4.4)2 i materiale de natura obiectelor de inventar =n 5olosin @contul 4.4,2( Bnregistrarea pe c>eltuieli a consumului acestora se realizeaz la momentul scoaterii din 5olosin( ,()(,(6( Materiale rezerva de stat i de mobilizare Rezerva de stat 0 'uprinde bunuri din proprietatea public a statului care se constituie =n scopul de a interveni operativ pentru protecia populaiei, a economiei i pentru aprarea tarii, =n situaii e?cepionale determinate de calamiti naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, 5enomene sociale sau economice, con8uncturi e?terne sau =n caz de rzboi @cont 4.6)2( Rezerva de mobilizare 0 'uprinde bunuri din proprietatea public a statului i anume: 0 =n industrie: materii prime, materiale, semi5abricate, subansambluri i elemente de completare, utila8e strict specializate, scule, dispozitive, veri5icatoare< 0 =n comunicaii i transporturi: materiale destinate restabilirii i meninerii =n stare de 5uncionare a capacitilor de transport i telecomunicaii necesare asigurrii nevoilor 5orelor sistemului naional de aprare< 0 =n sntate: materiale sanitar05armaceutice consumabile, materii prime i materiale necesare 5abricrii produselor 5armaceutice, aparatur, instrumentar medical< 0 =n comer: produse alimentare i industriale necesare asigurrii cererilor unitilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare @cont 4.6,2( ,()(,(/( #mbala8e rezerva de stat i de mobilizare #mbala8ele rezerva de stat i de mobilizare 0 cuprind ambala8ele a5erente bunurilor ce se constituie =n rezerva de stat i de mobilizare, menionate la pct( ,()(,(6(@contul 4./2( ,()(,(+( #lte stocuri Bn categoria altor stocuri intra: muniiile i 5urniturile pentru aprare naional, ordine public i sigurana naional, precum i alte stocuri speci5ice altor instituii publice @contul 4.-2( ,()(,(;( Produse: semi5abricate, produse 5inite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri ,()(,(;()( Semi5abricate Semi5abricatele reprezint produsele care nu au parcurs =n =ntregime 5azele procesului te>nologic i care au nevoie de prelucrri ulterioare =n cadrul unitii sau se livreaz terilor @contul 46)2( ,()(,(;(,( Produse 5inite Produsele 5inite sunt produsele are au parcurs =n =ntregime 5azele procesului te>nologic i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare =n cadrul unitii, put3nd 5i depozitate =n vederea livrrii sau e?pediate direct clienilor @contul 46/2( ,()(,(;(4( Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri @contul 46+2 Rebut de5initiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme te>nice, caiete de sarcini sau contracte i nu poate 5i utilizat dec3t, eventual, ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri( Prin rebut parial se =nelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme te>nice, caiete de sarcini sau contracte i care, supus unor operaii de remediere, e5iciente sub aspect economic, devine un produs corespunztor sau poate 5i valori5icat ca produs declasat( Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme te>nice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate 5i valori5icat, potrivit normelor legale, la pre redus( ,()(,(*( Producia =n curs de e?ecuie Producia =n curs de e?ecuie reprezint producia care nu a trecut prin toate 5azele prevzute =n procesul te>nologic, precum i produsele nesupuse probelor i recepiei te>nice sau necompletate =n =ntregime @contul 44)2( Bn cadrul produciei =n curs de e?ecuie se cuprind, de asemenea, lucrrile i serviciile, precum i studiile =n curs de e?ecuie @contul 44,2( ,()(,(-( &unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului sau a unitilor administrativ0teritoriale &unurile con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului, precum i bunurile de acest 5el a5late =n custodie sau =n consignaie la teri sunt evideniate de ctre direciile generale ale 5inanelor publice 8udeene, respectiv a municipiului &ucureti, sau alte instituii ale statului potrivit prevederilor legale =n vigoare @contul 46;2( &unurile con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitilor administrativ0teritoriale se evideniaz =n contabilitatea acestora @contul 46-2( ,()(,().( Stocuri a5late la teri Stocurile a5late la teri sunt bunuri a5late =n custodie, pentru prelucrare sau consignaie la teri, care se =nregistreaz distinct =n contabilitate pe categorii de stocuri @conturile 4/), 4/6, 4/+, 4/;, 4/*, 4/-2( ,()(,())( #nimale i pasri Bn aceasta categorie se includ animalele nscute vii i cele tinere de orice 5el @taurine, porcine, ovine0caprine, cabaline, etc(2 crescute pentru producie @l3n, lapte, blana, etc2, reproducie, munca, reprezentaie @spectacole2, e?punere @in parcuri i grdini zoologice2, precum i animalele i pasrile la =ngrat pentru a 5i valori5icate @contul 4+)2( ,()(,(),( Mr5uri Mr5urile reprezint bunurile pe care entitatea le cumpra =n vederea rev3nzrii sau produsele realizate =n instituii predate spre v3nzare magazinelor proprii @contul 4;)2( ,()(,()4( #mbala8e #mbala8ele includ materialele re5olosibile, ac>iziionate sau realizate =n instituie, 5olosite pentru ambalarea produselor destinate v3nzrii i care =n mod temporar pot 5i pstrate de teri, cu obligaia restituirii =n condiiile prevzute =n contracte @contul 4*)2( ,()(4( Momentul =nregistrrii &unurile de natura stocurilor sunt considerate ca 5iind ac>iziionate de ctre instituii din momentul =n care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci c3nd 5urnizarea acestor bunuri este terminat( 'osturile bunurilor de natura stocurilor se recunosc =n momentul consumului acestora( E?cepie 5ac materialele de natura obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate =n momentul scoaterii din 5olosin( 7einerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i e5ectuarea de operaiuni economice, 5r s 5ie =nregistrate =n contabilitate, sunt interzise( Bn aplicarea acestor prevederi este necesar s se asigure: a2 recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate =n instituie i =nregistrarea acestora la locurile de depozitare( &unurile materiale primite pentru prelucrare, =n custodie sau =n consignaie se recepioneaz i =nregistreaz distinct ca intrri =n gestiune( Aaloarea acestor bunuri se =nregistreaz =n conturi =n a5ara bilanului< b2 =n situaia unor decala8e =ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a 5i =n mod cert =n proprietatea unitii, se procedeaz ast5el: 0 bunurile sosite 5r 5actura se =nregistreaz ca intrri =n gestiune at3t la locul de depozitare c3t i =n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor =nsoitoare<

0 bunurile sosite i nerecepionate se =nregistreaz distinct ca intrri =n gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor =nsoitoare( Nu se =nregistreaz =n contabilitate datorita lipsei recepiei acestora( c2 =n cazul unor decala8e =ntre v3nzarea i livrarea bunurilor, acestea se =nregistreaz ca ieiri din instituie, nemai5iind considerate proprietatea acesteia, ast5el: 0 bunurile 5acturate i nelivrate se =nregistreaz distinct =n gestiune, iar =n contabilitate =n conturi =n a5ara bilanului< 0 bunurile livrate, dar ne5acturate, se =nregistreaz ca ieiri din gestiune at3t la locurile de depozitare c3t i =n contabilitate, pe baza documentelor care con5irma ieirea din gestiune potrivit legii< d2 bunurile aprovizionate sau v3ndute cu clauze privind dreptul de proprietate se =nregistreaz la intrri si, respectiv la ieiri, at3t =n gestiune, c3t i =n contabilitate, potrivit contractelor =nc>eiate( ,()(6( Evaluarea ,()(6()( Evaluarea iniial Stocurile se =nregistreaz =n contabilitate la costul de ac>iziie, costul de producie sau valoarea 8usta, dup caz( 'ostul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile a5erente ac>iziiei i prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile =n 5orma i =n locul =n care se gsesc( 'ostul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor 5i?e cuprind c>eltuielile directe a5erente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat =n scopuri te>nologice, manopera directa i alte c>eltuieli directe de producie, precum i cota c>eltuielilor indirecte de producie alocat =n mod raional ca 5iind legat de 5abricaia acestora( 'ostul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte c>eltuieli legate de personalul direct anga8at =n 5urnizarea serviciilor, inclusiv personalul =nsrcinat cu supraveg>erea, precum i regiile corespunztoare( Bn 5uncie de speci5icul activitii, pentru determinarea costului pot 5i 5olosite, de asemenea, metoda costului standard, =n activitatea de producie sau metoda preului cu amnuntul, =n comerul cu amnuntul( 'ostul standard ia =n considerare nivelurile normale ale materialelor i consumabilelor, manoperei, e5icientei i capacitii de producie( #ceste niveluri trebuie revizuite periodic i a8ustate, dac este necesar, =n 5uncie de condiiile e?istente la un moment dat( 7i5erenele de pre 5a de costul de ac>iziie sau de producie trebuie evideniate distinct =n contabilitate, 5iind recunoscute =n costul activului( Repartizarea di5erenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se e5ectueaz cu a8utorul unui coe5icient care se calculeaz ast5el: 1T1 Soldul iniial al L 7i5erenele de pre a5erente di5erenelor de pre intrrilor =n cursul perioadei la pre de =nregistrare, cumulat de la =nceputul e?erciiului 5inanciar p3n la 5inele perioadei de re5erina 'oe5icient K 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ? ).. de Soldul iniial al L Aaloarea intrrilor =n cursul repartizare stocurilor la pre de perioadei la pre de =nregistrare, =nregistrare cumulat de la =nceputul e?erci0 iului 5inanciar p3n la 5inele perioadei de re5erina 1ST1 1 !a calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al contului de mr5uri i valoarea intrrilor de mr5uri nu vor include TA# nee?igibil( #cest coe5icient se =nmulete cu valoarea bunurilor ieite din gestiune la pre de =nregistrare, iar suma rezultat se =nregistreaz =n conturile corespunztoare =n care au 5ost =nregistrate bunurile ieite( 'oe5icienii de repartizare a di5erenelor de pre pot 5i calculai la nivelul conturilor sintetice de gradul I i II, prevzute =n planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri( !a s53ritul perioadei, soldurile conturilor de di5erene se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre de =nregistrare, ast5el =nc3t aceste conturi s re5lecte valoarea stocurilor la costul de ac>iziie sau costul de producie, dup caz( 7i5erenele de pre se =nregistreaz proporional at3t asupra valorii bunurilor ieite, c3t i asupra bunurilor ramase =n stoc( Metoda preului cu amnuntul este 5olosit =n unitile de des5acere cu amnuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase i cu micare rapida, care au mar8e similare i pentru care nu este indicat s se 5oloseasc alta metoda( Bn aceasta situaie, costul bunurilor v3ndute se calculeaz prin deducerea valorii mar8ei brute din preul de v3nzare al stocurilor( %rice modi5icare a preului de v3nzare presupune recalcularea mar8ei brute( ,()(6(,( Evaluarea la ieirea din gestiune !a ieirea din gestiune, stocurile se evalueaz i se =nregistreaz =n contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a2 metoda primul intrat0primul ieit @"I"%2< b2 metoda costului mediu ponderat @'MP2< c2 metoda ultimul intrat0primul0ieit @!I"%2< a2 Metoda 9primul intrat 0 primul ieit9 @"I"%2 0 potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de ac>iziie sau de producie al primei intrri @lot2( Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de ac>iziie sau de producie al lotului urmtor, =n ordine cronologic( b2 Metoda costului mediu ponderat @'MP2 0 presupune calcularea costului 5iecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare a5late =n stoc la =nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate =n timpul perioadei( Media poate 5i calculat periodic sau dup 5iecare recepie( c2 Metoda 9ultimul intrat0primul ieit9 @!I"%2 0 potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de ac>iziie sau de producie al ultimei intrri @lot2( Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de ac>iziie sau de producie al lotului anterior, =n ordine cronologic( Metoda aleas trebuie aplicata cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un e?erciiu la altul( dac, =n situaii e?cepionale, ordonatorii de credite decid s sc>imbe metoda pentru un anumit element de stocuri, =n notele e?plicative trebuie s se prezinte urmtoarele in5ormaii: 0 motivul sc>imbrii metodei< si 0 e5ectele sale asupra rezultatului( % instituie trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura i utilizare similare( Pentru stocurile cu natura sau utilizare di5erit, 5olosirea unor metode di5erite de calcul a costului poate 5i 8usti5icat( ,()(6(4( Evaluarea la data bilanului #ctivele de natura stocurilor nu trebuie re5lectate =n bilan la o valoare mai mare dec3t valoarea care se poate obine prin utilizarea sau v3nzarea lor( Bn acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz p3n la valoarea realizabil net, prin re5lectarea unei a8ustri pentru depreciere( Prin valoare realizabil net se =nelege preul de v3nzare estimat ce ar putea 5i obinut pe parcursul des5urrii normale a activitii, minus costurile estimate pentru 5inalizarea bunului, atunci c3nd este cazul, i costurile estimate necesare v3nzrii( ,()(/( #8ustri pentru depreciere Instituiile publice pot =nregistra a8ustri pentru deprecierea stocurilor la s53ritul e?erciiului 5inanciar, pe seama c>eltuielilor @conturile 4-), 4-,, 4-4, 4-6, 4-/, 4-+, 4-;, 4-*2( Bn situaia =n care a8ustarea devine total sau parial 5r obiect, =ntruc3t motivele care au dus la re5lectarea acesteia au =ncetat s mai e?iste =ntr0o oarecare msura, atunci acea a8ustare trebuie diminuat sau anulat printr0o reluare corespunztoare la venituri( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( ,()(+( #lte prevederi re5eritoare la stocuri ,()(+()( Inventarierea produciei neterminate

Producia =n curs de e?ecuie se determin prin inventarierea produciei neterminate la s53ritul perioadei, prin metode te>nice de constatare a gradului de 5inalizare sau a stadiului de e5ectuare a operaiilor te>nologice i evaluarea acesteia la costul de producie( ,()(+(,( Metode de evidenta a stocurilor 'ontabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin 5olosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent( Bn condiiile 5olosirii inventarului permanent, =n contabilitate se =nregistreaz toate operaiunile de intrare i ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea =n orice moment a stocurilor, at3t cantitativ c3t i valoric( Inventarul intermitent consta =n stabilirea ieirilor i =nregistrarea lor =n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la s53ritul perioadei( Bn acest caz, ieirile se determin ca di5erena =ntre valoarea stocului iniial plus valoarea intrrilor i valoarea stocului 5inal, determinat pe baza inventarierii( 'ontabilitatea analitic a bunurilor se ine pe baza uneia din urmtoarele metode: operativ0contabil, cantitativ0valoric, global0 valoric( Metoda operativ0contabil se poate aplica pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semi5abricatelor, produselor 5inite, produselor reziduale, mr5urilor i ambala8elor( #ceasta metod consta =n inerea, =n cadrul 5iecrei gestiuni, a evidenei cantitative a bunurilor, pe 5eluri, cu a8utorul 5ielor de magazie iar =n contabilitate, =n inerea evidenei valorice pe conturi de materiale, des5urate valoric pe gestiuni, iar =n cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dup caz( 'ontrolul e?actitii =nregistrrilor din evidena gestiunilor i din contabilitate se asigur prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din 5iele de magazie =n registrul stocurilor( Metoda cantitativ0valoric se poate 5olosi pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semi5abricatelor, produselor 5inite, produselor reziduale, mr5urilor, animalelor i ambala8elor( #ceasta metod consta =n inerea evidenei cantitative pe 5eluri de stocuri =n cadrul 5iecrei gestiuni, iar =n contabilitate inerea evidenei cantitativ0valorice( Aeri5icarea e?actitii =nregistrrilor din evidena de la locurile de depozitare i din contabilitate se e5ectueaz prin puncta8ul periodic dintre cantitile operate =n 5iele de magazie i cele din 5iele de cont analitic din contabilitate( Metoda global0valoric se poate utiliza pentru contabilitatea analitic a mr5urilor i ambala8elor din unitile de des5acere cu amnuntul, rec>izitelor de birou, imprimatelor, materialelor 5olosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, precum i altor categorii de bunuri( Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mr5urilor i ambala8elor se ine global0valoric, at3t la gestiune, c3t i =n contabilitate, iar controlul concordanei =nregistrrilor din evidena gestiunii i din contabilitate se e5ectueaz numai valoric la perioade stabilite de unitate( ,()(+(4( Scderea din gestiune a stocurilor Potrivit prevederilor reglementrilor legale =n vigoare, scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei unei persoane se 5ace =n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierar>ic superior( Pentru instituiile publice, limitele ma?ime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul principal de credite( Bn acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor 5i supuse spre avizare Ministerului "inanelor Publice( 7eclasarea i casarea unor bunuri materiale, se aproba de ctre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dup caz( ,(,( Investiii pe termen scurt ,(,()( 'oninut Investiiile pe termen scurt la instituiile publice se prezint sub 5orma obligaiunilor emise i rscumprate( Bn scopul asigurrii surselor de 5inanare, unitile administrativ0teritoriale pot emite =n condiiile legii, obligaiuni cu dob3nda sau cu discount pe care le rscumpra la termen @conturile /./ i /.-2( ,(,(,( Evaluarea ,(,(,()( Evaluarea iniial !a intrarea =n patrimoniu, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de ac>iziie, sau la valoarea stabilit potrivit contractelor( ,(,(,(,( Evaluarea la bilan !a bilan, investiiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puin a8ustrile cumulate pentru pierderea de valoare( ,(,(4( #8ustri pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investiiilor pe termen scurt, la s53ritul e?erciiului 5inanciar, cu ocazia inventarierii, instituiile publice pot re5lecta a8ustri pentru pierderea de valoare( !a s53ritul 5iecrui e?erciiu 5inanciar, a8ustrile pentru pierderea de valoare a investiiilor pe termen scurt se diminueaz sau anuleaz, dup caz, prin reluarea la venituri @contul /-/2( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( !a ieirea din instituie a investiiilor pe termen scurt, eventualele a8ustri pentru pierderea de valoare se anuleaz( ,(4( 'asa, conturi la trezoreria statului i bnci ,(4()( Prevederi generale 'ontabilitatea trezoreriei asigur evidena e?istentei i micrii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilitilor e?istente =n conturi la trezoreria statului, &anca Naional a Rom3niei, bncile comerciale i =n casierie( Bn scopul =ntririi rolului 5inanelor publice i al asigurrii unei discipline bugetare 5erme, instituiile publice indi5erent de sistemul de 5inanare i de subordonare, inclusiv activitile de pe l3ng unele instituii publice, 5inanate integral din venituri proprii, e5ectueaz operaiunile de =ncasri i plai prin unitile teritoriale ale trezoreriei statului =n raza crora =i au sediul i unde au desc>ise conturile de venituri, c>eltuieli i disponibiliti, =n condiii de sigurana( Este interzis instituiilor publice de a e5ectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale, cu e?cepia situaiilor prevzute de lege( Bn vederea e5ecturii c>eltuielilor prevzute =n buget, instituiile publice au obligaia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile desc>ise, bugetul de venituri i c>eltuieliEbugetul de c>eltuieli, aprobat =n condiiile legii( 'reditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele 5ondurilor speciale, bugetele locale, pot 5i 5olosite de instituiile publice 5inanate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai dup desc>iderea i repartizarea creditelor bugetare( 'reditele bugetare aprobate =n bugetul instituiilor publice 5inanate integral sau parial din venituri proprii pot 5i 5olosite =n limita disponibilitilor e?istente =n cont( 'ontabilitatea instituiilor publice asigur =nregistrarea plailor de casa i a c>eltuielilor e5ective, pe subdiviziunile clasi5icaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat( ,(4(,( 'oninut Drupa 'asa, conturi la trezoreria statului i bnci, include: conturi la trezoreria statului i bnci, disponibil al bugetelor, casa i alte valori, acreditive, disponibil din 5onduri cu destinaie speciala, disponibil al instituiei publice 5inanate din venituri proprii, disponibil din veniturile 5ondurilor speciale, viramente interne( ,(4(,()( 7isponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului i bnci #ceasta grupa cuprinde: disponibilul din =mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului @contul /).2, valorile de =ncasat sub 5orma cecurilor @contul /))2, disponibilul =n lei i valut al instituiilor publice pstrat la bncile comerciale @contul /),2, disponibilitile =n lei i valut provenind din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat @contul /)42 i garantate de stat @contul /)62, disponibilul din 5onduri e?terne nerambursabile @contul /)/2, disponibilul din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale @contul /)+2 i garantate de acestea @contul /);2, dob3nzile de pltit @contul /)*)2, dob3nzile de =ncasat @contul /)*,2, =mprumuturi pe termen scurt primite @contul /)-2(

7ob3nzile de =ncasat a5erente disponibilitilor a5late =n conturi la bnci se =nregistreaz =n contabilitate distinct, 5a de cele de pltit, a5erente =mprumuturilor primite pe termen scurt( 7ob3nzile de pltit i cele de =ncasat, =n cursul e?erciiului 5inanciar, se =nregistreaz la c>eltuieli 5inanciare sau venituri 5inanciare, dup caz( Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baza de documente prezentate instituiei i neaprute =nc =n e?trasele de cont, se =nregistreaz =ntr0un cont distinct @contul /),/2( 7epozitele bancare constituite =n condiiile legii, se evideniaz distinct =n cadrul conturilor sintetice de disponibiliti( 'ontabilitatea disponibilitilor a5late =n conturi la bnci comerciale i a micrii acestora, ca urmare a =ncasrilor i plailor e5ectuate =n valuta, se ine distinct =n lei i =n valuta( %peraiunile privind =ncasrile i plile =n valut se =nregistreaz =n contabilitate la cursul zilei, comunicat de &anca Naional a Rom3niei( %peraiunile de v3nzare0cumprare de valut se =nregistreaz =n contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se e5ectueaz sc>imbul valutar, 5r ca acestea s genereze di5erene de curs valutar( !a 5inele perioadei, di5erenele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitilor =n valut i a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt =n valuta, la cursul de sc>imb comunicat de &anca Naional a Rom3niei, valabil pentru aceasta data, se =nregistreaz =n conturile de venituri sau c>eltuieli din di5erene de curs valutar, dup caz( 'onturile curente la bnci comerciale se dezvolta =n analitic pe 5iecare banca( ,(4(,(,( 7isponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale 'onturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale nu au un corespondent ca atare =n contabilitatea trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor =ncasate i a c>eltuielilor e5ectuate din aceste bugete ast5el: 0 disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului @contul /,.2, corespunztor conturilor de trezorerie: ,. 9Aenituri ale bugetului de stat9 i ,4 9'>eltuielile bugetului de stat9< 0 disponibilul bugetului local la trezoreria statului @contul /,)2, corespunztor conturilor de trezorerie: ,) 9Aeniturile bugetelor locale9 i ,6 9'>eltuielile bugetelor locale9< 0 disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat @contul /,/2, corespunztor conturilor de trezorerie: ,, 9Aeniturile bugetului asigurrilor sociale de stat9 i ,/ 9'>eltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat9< #ceasta grupa mai include: disponibilul din 5ondul de rulment al bugetului local @contul /,,2, disponibilul din cote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale @contul /,42, disponibilul din venituri =ncasate pentru bugetul capitalei @contul /,62, disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat pentru constituirea 5ondului de rezerva @contul /,+2, disponibilul din 5ondul de rezerva al asigurrilor sociale de sntate @contul /,;2, disponibilul din sume =ncasate =n cursul procedurii de e?ecutare silit @contul /,*2, disponibilul din sume colectate pentru bugete @contul /,-2( 'ompartimentele de creane bugetare din cadrul direciilor generale ale 5inanelor publice 8udeene i a municipiului &ucureti, precum i 7irecia general de administrare a marilor contribuabili vor avea =n vedere urmtoarele: 0 e?istenta neconcordanei dintre soldul contului /,. 97isponibil al bugetului de stat9 i contul ,. 9Aeniturile bugetului de stat9 din contabilitatea trezoreriei statului urmare: 0 ne=nregistrrii =n contabilitatea bugetului de stat a operaiunilor privind drepturile constatate i veniturile =ncasate privind capitolul );(.) 9Ta?e vamale i alte ta?e pe tranzaciile internaionale9 i alte capitole de venituri a cror evidenta i raportare se realizeaz de ctre #utoritatea Naional a Amilor din cadrul Ministerului "inanelor Publice< 0 ne=nregistrrii =n contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direciilor generale ale 5inanelor publice 8udeene i a municipiului &ucureti, a sumelor =ncasate din impozitul pe venit 0 transmise electronic 0 7ireciei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili trans5erai la 4.(.+(,../< 0 =nregistrrii =n contabilitatea bugetului de stat de la 7irecia general de administrare a marilor contribuabili a sumelor =ncasate din impozitul pe venit 0 transmise electronic de direciile generale ale 5inanelor publice 8udeene i a municipiului &ucureti pentru marii contribuabili trans5erai la 4.(.+(,../( 0 posibilitatea ca soldul contului /,. 97isponibil al bugetului de stat9 s prezinte sold creditor urmare operaiunilor de diminuare a veniturilor =ncasate, potrivit legii @cote de5alcate din impozitul pe venit, sume de5alcate din TA#2< 0 conturile ;4), 9'ote i sume de5alcate din impozitul pe venit9 i ;4/, 9Sume de5alcate din TA#9 se debiteaz pentru sumele i cotele de5alcate din impozitul pe venit, respectiv sume de5alcate din TA# prin creditul contului /,. 97isponibil al bugetului de stat9, 5apt ce determin ca aceste conturi s prezinte sold debitor, prin e?cepie de la regula general de 5uncionare a conturilor de venituri9( %peraiunea de =nc>idere a conturilor respective se va e5ectua cu sume negative, @in rosu2 ast5el: 1T1 M K ),)(.- 9Rezultat patrimonial 0 buget de stat9 ;4), 9'ote i sume de5alcate din impozitul pe venit9 ;4/, 9Sume de5alcate din TA#9 1ST1 00000000000000 ltimul paragra5 de la litera #, pct( , #ctive curente @circulante2, pct( ,(4(,(,( 7isponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale a 5ost introdus de pct( ) al 'apitolului I din ane?a la %R7IN ! nr( //+ din ; aprilie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 64- din ,, mai ,..+( ,(4(,(4( 'asa i alte valori 'ontabilitatea disponibilitilor a5late =n casieria instituiilor publice, precum i a micrii acestora ca urmare a operaiunilor de =ncasri i plai e5ectuate =n numerar, se ine distinct =n lei i =n valut @contul /4)2( Bnregistrarea =n contabilitate a operaiilor =n lei sau =n valut se e5ectueaz cu respectarea reglementrilor emise de &anca Naional a Rom3niei i Ministerul "inanelor Publice, precum i a altor reglementri =n domeniu( %peraiunile privind =ncasrile i plile =n valut se =nregistreaz =n contabilitate la cursul zilei, comunicat de &anca Naional a Rom3niei( !a 5inele perioadei, disponibilitile =n valut i alte valori de trezorerie @acreditive, depozite pe termen scurt =n valuta2 se evalueaz la cursul de sc>imb =n vigoare la acea data, iar di5erenele de curs rezultate se =nregistreaz =n contabilitate ca venituri sau c>eltuieli din di5erene de curs valutar, dup caz( Instituiile publice pot ridica din contul de 5inanare sau din conturile de disponibil, dup caz, desc>ise la trezoreria statului, sume pentru e5ectuarea de plai =n numerar, reprezent3nd drepturi de personal, precum i pentru alte c>eltuieli care nu se 8usti5ica a 5i e5ectuate prin virament( Instituiile publice au obligaia s =i organizeze activitatea de casierie, ast5el =nc3t =ncasrile i plile =n numerar s 5ie e5ectuate =n condiii de sigurana, cu respectarea dispoziiilor legale =n vigoare i =n limita pla5onului de casa stabilit de ctre trezoreria statului pentru 5iecare instituie publica( Bncasrile e5ectuate de ctre instituiile publice prin casieria proprie se depun =n conturile bugetare respective desc>ise la trezoreria statului i reprezint venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor 5ondurilor speciale( Aeniturile =ncasate =n numerar care sunt lsate potrivit legii la dispoziia instituiilor ca venituri proprii, se depun =n conturile de disponibiliti ale acestora( Instituiile publice conduc contabilitatea 9altor valori9 care includ: timbrele 5iscale i potale, biletele de tratament i odi>na, tic>etele i biletele de cltorie, bonurile valorice pentru carburani auto, biletele cu valoare nominala, tic>etele de masa, alte valori, etc( @contul /4,2( ,(4(,(6( #creditive Bn vederea ac>itrii unor obligaii 5a de 5urnizori, se poate solicita instituiilor publice desc>iderea de acreditive la bnci, =n lei sau =n valuta, =n 5avoarea acestora @contul /6)2( Sumele =n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, =n vederea e5ecturii unor plai =n numele instituiei, se =nregistreaz =n contabilitate distinct @contul /6,2( ,(4(,(/( 7isponibil din 5onduri cu destinaie speciala 7isponibilitile din 5ondurile cu destinaie special constituite =n condiiile legii, se =nregistreaz =n contabilitate distinct @contul //.2(

#locaiile bugetare cu destinaie special acordate instituiilor publice se =nregistreaz =n contabilitate distinct @contul //)2( Sumele de mandat i sumele =n depozit pe care instituiile publice le pot pstra la 5inele anului =ntr0un cont de disponibil distinct desc>is la trezoreria statului se =nregistreaz =n contabilitate distinct @contul //,2( #ceasta grupa mai include i disponibilitile unor 5onduri gestionate de unitile administrativ0teritoriale =n a5ara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din ta?e speciale @contul //4122, disponibilul din amortizarea activelor 5i?e deinute de serviciile publice de interes local @contul //6122, disponibilul 5ondului de risc @contul ///2, disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuine @contul //+122( Bn categoria disponibilitilor cu destinaie special intra i disponibilul din valori5icarea unor bunuri intrate =n proprietatea privata a statului @contul //;2 precum i disponibilul din co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile @contul //*2( 000000000000000 'ontul //4 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul //6 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul //+ a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( ,(4(,(+( 7isponibil al instituiilor publice 5inanate integral sau parial din venituri proprii Aeniturile proprii ale instituiilor publice, precum i subveniile primite de la buget =n completarea acestora, se =ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz potrivit dispoziiilor legale @conturile /+., /+)2( E?cedentele rezultate din e?ecuia bugetelor instituiilor publice 5inanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget, se regularizeaz la s53ritul anului cu bugetul din care au 5ost acordate subveniile, =n limita sumelor primite de la acesta( E?cedentele anuale rezultate din e?ecuia bugetelor instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii, se reporteaz =n anul urmtor( ,(4(,(;( 7isponibil al 5ondurilor speciale "ondurile speciale constituite potrivit legii sunt: "ondul naional unic de asigurri sociale de sntate i bugetul asigurrilor pentru oma8( 'onturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare =n contabilitatea trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor =ncasate i a c>eltuielilor e5ectuate din aceste bugete ast5el: 0 disponibilul "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate: @contul /;)2, corespunztor conturilor de trezorerie: ,+ 9Aeniturile bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate9 i ,; 9'>eltuielile bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate9< 0 disponibilul bugetului asigurrilor pentru oma8 @contul /;62, corespunztor conturilor de trezorerie: ,* 9Aeniturile bugetului asigurrilor pentru oma89 i ,- 9'>eltuielile bugetului asigurrilor pentru oma89( ,(4(,(*( Airamente interne Bn contul de viramente interne se =nregistreaz trans5erurile de disponibiliti bneti =ntre conturile de la trezoreria statului i bnci comerciale, precum i =ntre conturile de la trezorerie sau bnci, dup caz i din casieria instituiei( ,(4(,(-( #lte prevederi 0 "onduri e?terne nerambursabile 'ontribuia 5inanciar a 'omunitii Europene reprezint sume care se trans5er Duvernului Rom3niei de ctre 'omisia 'omunitilor Europene, cu titlu de asisten 5inanciar nerambursabil acordat Rom3niei de ctre 'omunitatea European( "ondurile e?terne nerambursabile sunt acumulate =n conturi distincte i se utilizeaz numai =n limita disponibilitilor e?istente =n aceste conturi i =n scopul =n care au 5ost acordate( Ministerul "inanelor Publice asigur gestionarea contribuiei 5inanciare a 'omunitii Europene prin conturi desc>ise la &anca Naional a Rom3niei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, con5orm prevederilor memorandumurilor de =nelegere, memorandumurilor de 5inanare i ale #cordului multianual de 5inanare S#P#R7( 7isponibilitile din contribuia 5inanciar a 'omunitii Europene i sumele recuperate i datorate 'omunitii Europene, a5late =n conturile desc>ise la &anca Naional a Rom3niei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, sunt purttoare de dob3nda< dob3nda se boni5ic i se utilizeaz con5orm prevederilor memorandumurilor de =nelegere, memorandumurilor de 5inanare, ale #cordului multianual de 5inanare S#P#R7 i ale altor documente =nc>eiate sau convenite =ntre 'omisia European i Duvernul Rom3niei, precum si, dup caz, con5orm instruciunilor emise de donator( 'ontribuia public naional destinat co5inanrii =n bani a contribuiei 5inanciare a 'omunitii Europene se aloca, se utilizeaz i se deruleaz con5orm cadrului te>nic, 8uridic i administrativ prevzut pentru 5ondurile nerambursabile( Sumele necesare 5inanrii proiectelorEprogramelor =n cazul indisponibilitii temporare a contribuiei 5inanciare a 'omunitii Europene se trans5er structurilor de implementare, urm3nd s se regularizeze cu 5ondurile primite de la 'omisia European, =n limita sumelor eligibile trans5erate( Sumele pltite necuvenit din contribuia public naional, reprezent3nd co5inanarea =n bani a contribuiei 5inanciare a 'omunitii Europene, =n scopul ac>itrii debitelor ctre 'omunitatea European, ca urmare a eventualelor nereguli sau negli8ene stabilite =n baza prevederilor memorandumului de 5inanare i a #cordului multianual de 5inanare S#P#R7, se recupereaz con5orm legii i se 5ac venit la bugetul din care au 5ost acordate( %rice =nscris pe baza cruia se aloca 5onduri provenind din contribuia 5inanciar a 'omunitii Europene i din contribuia public naional se investete cu titlu e?ecutoriu( 7isponibilitile din contribuia public naional destinate co5inanrii =n bani a contribuiei 5inanciare a 'omunitii Europene, ramase la 5inele e?erciiului bugetar =n conturile structurilor de implementare, se reporteaz =n anul urmtor pentru a 5i 5olosite cu aceiai destinaie( 4( Teri 4()( 'oninut 'ontabilitatea terilor asigur evidena datoriilor i creanelor instituiei =n relaiile acesteia cu 5urnizorii, clienii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, 'omunitatea European @decontrile pentru 5ondurile PC#RE, ISP#, S#P#R7, etc2, cu debitorii i creditorii diveri, debitori i creditori ai bugetelor, decontrile =ntre instituii publice, precum i evidena operaiilor ce necesita clari5icri ulterioare i alte decontri( 4()()( "urnizori i conturi asimilate Bn contabilitatea 5urnizorilor se =nregistreaz operaiunile privind ac>iziiile de bunuri, lucrri e?ecutate i servicii prestate @conturile 6.) i 6.62( #vansurile acordate 5urnizorilor se =nregistreaz =n contabilitate =ntr0un cont distinct @conturile ,4,, ,46, 6.-2( %peraiunile privind ac>iziiile de bunuri, lucrri e?ecutate i servicii prestate, precum i ac>iziiile de active 5i?e pe baza e5ectelor comerciale, se =nregistreaz =n conturile corespunztoare de e5ecte de pltit @conturile 6.4 i 6./2( E5ectele comerciale scontate nea8unse la scadenta se =nregistreaz =ntr0un cont =n a5ara bilanului i se menioneaz =n notele e?plicative( E5ectele comerciale trebuie s =ndeplineasc condiiile de 5orma i 5ond prevzute de legislaia =n vigoare, 5r de care validitatea lor poate 5i contestat sau anulat( &unurile cumprate, lucrrile e?ecutate i serviciile prestate pentru care nu s0au primit 5acturi, se evideniaz distinct =n contabilitate @contul 6.*2( 7atoriile =n valut se =nregistreaz =n contabilitate at3t =n lei, la cursul de sc>imb de la data e5ecturii operaiunilor, comunicat de &anca Naional a Rom3niei, c3t i =n valuta( %peraiunile =n valut trebuie =nregistrate =n momentul recunoaterii iniiale =n moneda de raportare @leu2, aplic3ndu0se sumei =n valut cursul de sc>imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data e5ecturii tranzaciei( 'ontabilitatea 5urnizorilor se ine pe 5iecare persoana 5izica sau 8uridica( Bn contabilitatea analitic 5urnizorii se grupeaz ast5el: interni i e?terni, iar =n cadrul acestora pe termene de plata( 4()(,( 'lieni i conturi asimilate Bn contabilitatea clienilor se =nregistreaz operaiunile privind livrrile de mr5uri i produse, lucrrile e?ecutate i serviciile prestate @contul 6))2( 'reanele incerte se =nregistreaz distinct =n contabilitate @contul 6))*2(

%peraiunile privind v3nzrile de bunuri, e?ecutrile de lucrri i prestrile de servicii, e5ectuate pe baza e5ectelor comerciale, se =nregistreaz =n conturile corespunztoare de e5ecte de primit @contul 6)42( E5ectele comerciale scontate nea8unse la scadenta se =nregistreaz =ntr0un cont =n a5ara bilanului i se menioneaz =n notele e?plicative( E5ectele comerciale trebuie s =ndeplineasc condiiile de 5orma i 5ond prevzute de legislaia =n vigoare, 5r de care validitatea lor poate 5i contestat sau anulat( &unurile v3ndute, lucrrile e?ecutate i serviciile prestate pentru care nu s0au =ntocmit 5acturi, se evideniaz distinct =n contabilitate @contul 6)*2( #vansurile primite de la clieni se =nregistreaz =n contabilitate =ntr0un cont distinct @contul 6)-2( 'reanele =n valut se =nregistreaz =n contabilitate at3t =n lei, la cursul de sc>imb de la data e5ecturii operaiunilor, comunicat de &anca Naional a Rom3niei, c3t i =n valuta( %peraiunile =n valut trebuie =nregistrate =n momentul recunoaterii iniiale =n moneda de raportare @leu2, aplic3ndu0se sumei =n valut cursul de sc>imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data e5ecturii tranzaciei( 'ontabilitatea clienilor se ine pe categorii, precum i pe 5iecare persoana 5izica sau 8uridica( Bn contabilitatea analitic clienii se grupeaz ast5el: clieni interni i e?terni, iar =n cadrul acestora pe termene de =ncasare( 4()(4( Personal i conturi asimilate 'ontabilitatea decontrilor cu personalul evideniaz drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaiile pentru concediile de odi>na, precum i cele pentru incapacitate temporar de munca, pltite din 5ondul de salarii i alte drepturi =n bani iEsau =n natura datorate de instituia public personalului pentru munca prestata @contul 6,)2( 'ontabilitatea decontrilor cu pensionarii 0 evideniaz drepturile de pensie i alte drepturi prevzute de lege, cuvenite pensionarilor con5orm legii @contul 6,,2( #8utoarele i indemnizaiile datorate 0 evideniaz a8utoarele de boal pentru incapacitate temporar de munca, =ngri8irea copilului, a8utoare de deces i alte a8utoare acordate @contul 6,42( 'ontabilitatea decontrilor cu omerii 0 evideniaz indemnizaiile de oma8 datorate omerilor, potrivit legii @cont 6,62( Bn contabilitate se =nregistreaz distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementrilor =n vigoare, nu se suport din 5ondul de salarii @contul 6,42( #vansurile acordate personalului 0 evideniaz indemnizaiile pentru concedii de odi>na acordate ca avans @contul 6,/2( 7repturile de personal neridicate =n termenul legal se =nregistreaz =ntr0un cont distinct, desc>is pe 5iecare persoana @contul 6,+2( Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata =n rate, c>irii sau pentru alte obligaii ale salariailor, datorate terilor @popriri, pensii alimentare i altele2, se e5ectueaz numai =n baza unor titluri e?ecutorii sau ca urmare a unor relaii contractuale @contul 6,;2( Sumele datorate i neac>itate personalului @concediile de odi>na i alte drepturi de personal2 a5erente e?erciiului =n curs, se =nregistreaz ca alte datorii =n legtura cu personalul @contul 6,*)2( 7ebitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uni5orme i ec>ipamente de lucru, precum i debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalitile stabilite =n baza unor >otr3ri ale instanelor 8udectoreti, i alte creane 5a de personalul unitii se =nregistreaz ca alte creane =n legtura cu personalul @contul 6,*,2( 4()(6( #sigurri sociale, protecia social i conturi asimilate 'ontabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale evideniaz contribuiile anga8atorilor 0 instituii publice 0 pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate, accidente de munc i boli pro5esionale, asigurri pentru oma8 @conturi 64)), 64)4, 64)/, 64;)2 precum i contribuiile asigurailor @salariai2 pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate i asigurri pentru oma8 @conturile 64),, 64)6, 64;,2( #lte datorii sociale 0 reprezint sume datorate altor categorii de persoane, cum ar 5i: drepturi pentru donatorii de s3nge, alocaii i alte a8utoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru 5amiliile cu mai muli copii, a8utoare sociale, indemnizaii pentru persoanele cu >andicap, i altele @contul 64*2( 4()(/( &ugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate Bn cadrul decontrilor cu bugetul statului, bugetele locale i alte bugete se cuprind: ta?a pe valoarea adugata, impozitul pe venituri de natura salarial, impozitul pe cldiri, ta?a asupra mi8loacelor de transport i alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate( Ta?a pe valoarea adugat datorat bugetului de stat se stabilete ca di5erena =ntre valoarea ta?ei e?igibile a5erente bunurilor livrate sau serviciilor prestate @ta?a pe valoarea adugat colectat 0 contul 66,;2 i a ta?ei deductibile pentru cumprrile de bunuri i servicii @ta?a pe valoarea adugat deductibil 0 contul 66,+2( Bn situaia =n care e?ist decala8e =ntre 5aptul generator de ta?a pe valoarea adugat i e?igibilitatea acesteia, totalul ta?ei pe valoarea adugat se =nregistreaz =ntr0un cont distinct, denumit ta?a pe valoarea adugat nee?igibil @contul 66,*2 care, pe msura ce devine e?igibil potrivit legii, se trece la ta?a pe valoarea adugat colectat, respectiv la ta?a pe valoarea adugat deductibil, dup caz( Bn contul de ta?a pe valoarea adugat nee?igibil se =nregistreaz i ta?a pe valoarea adugat deductibil sau colectat, pentru livrri de bunuri i prestri de servicii pentru care nu au sosit sau nu s0au =ntocmit 5acturile @contul 66,*2( 7i5erena =n plus sau =n minus, =ntre ta?a pe valoarea adugat colectat i ta?a pe valoarea adugat deductibil se =nregistreaz =n conturi distincte ca ta?a pe valoarea adugat de plat @contul 66,42, respectiv ta?a pe valoarea adugat de recuperat @contul 66,62 i se regularizeaz =n condiiile legii( Impozitul pe venituri din salarii i din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii @contul 6662( #cesta trebuie recunoscut ca o datorie =n limita sumei nepltite( dac suma pltit depete suma datorat, surplusul trebuie recunoscut drept crean( #lte impozite, ta?e i vrsminte cuprind sumele datorate bugetului de stat @ta?e vamale, accize2 sau bugetelor locale @impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri2 sau alte impozite i ta?e datorate, potrivit legii( #cestea se =nregistreaz =n contabilitatea analitic pe 5eluri de impozite, ta?e i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale @contul 66+2( #lte datorii i creane cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dup prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi i penaliti, vrsminte e5ectuate =n plus la buget i altele, precum i sumele datorate bugetului de ctre instituiile 5inanate de la buget reprezent3nd venituri realizate =n condiiile legii @conturile 66*) i 66*,2( 4()(+( 7econtri cu 'omunitatea European @PC#RE, ISP#, S#P#R7, etc(2 Sumele primite din contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene @PC#RE, ISP#, publice implicate =n derularea acestor 5onduri @"ondul Naional i #geniile de Implementare2 ca i 6/)), 6/4), 6/6), 6//), 6/+, 6/;, 6/*2 i datorii 0 sume de plat @conturile 6/.,, 6/),, 6/,, 6/4,, #ceste sume sunt recunoscute ca venituri i c>eltuieli numai =n contabilitatea instituiilor 5inali ai 5ondurilor respective( S#P#R72 se =nregistreaz la instituiile creane 0 sume de primit @conturile 6/.), 6/6,, 6//,2( publice care au calitatea de bene5iciari

4()(;( 7ebitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor Sumele datorate instituiilor publice de ctre tere persoane 5izice sau 8uridice, altele dec3t personalul propriu i clienii, se =nregistreaz ca i debitori diveri @contul 6+)2( Sumele datorate de instituiile publice unor tere persoane 5izice sau 8uridice, altele dec3t personalul propriu i 5urnizorii, se =nregistreaz ca i creditori diveri @contul 6+,2( Evidena creanelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru oma8 i al "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, se realizeaz pe baza declaraiilor 5iscale sau deciziilor emise de organul 5iscal( Evidena analitic se ine pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasi5icaiei bugetare, @conturile 6+4, 6+6, 6+/, 6++2( 'reditori ai bugetelor mai sus menionate 0 sunt persoane 5izice i 8uridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creane ale aceluiai buget sau cu alte creane ale altor bugete, la cererea acestora sau din o5iciu, se evideniaz pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasi5icaiei bugetare @contul 6+;2( Bn aceasta grupa se cuprind i conturi =n care se evideniaz =mprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurrilor pentru oma8, potrivit legii @contul 6+*2 precum i dob3nzile a5erente acestora @contul 6+-2( 4()(*( 'onturi de regularizare i asimilate 'onturile de regularizare se utilizeaz c3nd operaiunile =i e?tind e5ectele pe mai muli ani iar veniturile i c>eltuielile trebuie s 5ie atribuite e?erciiului =n care au 5ost realizate sau e5ectuate, dup caz( 'onturile de regularizare i asimilate cuprind: c>eltuieli =n avans, venituri =n avans i decontri din operaii =n curs de clari5icare(

Sumele pltite =n e?erciiul 5inanciar curent, dar care privesc e?erciiile 5inanciare urmtoare, se =nregistreaz distinct =n contabilitate, la c>eltuieli =n avans @c>irii, asigurri, abonamente, publicaii, alte c>eltuieli e5ectuate =n avans 0 contul 6;)2( Sumele =ncasate =n e?erciiul 5inanciar curent, dar care privesc e?erciiile 5inanciare urmtoare, se =nregistreaz distinct =n contabilitate, la venituri =n avans @venituri din c>irii, abonamente la publicaii, abonamente la instituiile de spectacole, alte venituri realizate =n avans 0 contul 6;,2( %peraiunile care nu pot 5i =nregistrate direct =n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clari5icri ulterioare, se =nregistreaz, provizoriu, =ntr0un cont distinct( Sumele =nregistrate =n acest cont trebuie clari5icate de ctre instituie =n termenul cel mai scurt @contul 6;42( 4()(-( 7econtri 7econtrile =ntre instituiile publice cuprind operaiunile de decontare intervenite =n cursul e?erciiului =ntre instituia superioar i instituiile subordonate sau =ntre instituiile subordonate aceleiai instituii superioare, dup caz, reprezent3nd valoarea activelor 5i?e i a materialelor transmise i primite =n vederea e?ecutrii unor aciuni =n cadrul instituiei, precum i sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine pentru e5ectuarea c>eltuielilor din alocaii bugetare, din 5onduri speciale, 5onduri cu destinaie speciala, =mprumuturi e?terne rambursabile i nerambursabile( 'ontabilitatea decontrilor =ntre instituiile publice, cuprinde operaiile care se =nregistreaz reciproc i =n aceeai perioada de gestiune, at3t =n contabilitatea unitii debitoare, c3t i a celei creditoare aparin3nd aceluiai ordonator principal de credite @conturile 6*),6*,2( !a consolidare soldurile acestor conturi se elimina( 4(,( Momentul =nregistrrii Potrivit principiilor contabilitii de anga8amente, e5ectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c3nd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msura ce numerarul sau ec>ivalentul sau este =ncasat sau pltit( Bnregistrarea =n contabilitate a creanelor i datoriilor se e5ectueaz =n momentul constatrii drepturilor i obligaiilor( 4(4( Evaluarea 4(4()( Evaluarea iniial 'reanele i datoriile instituiilor publice se =nregistreaz =n contabilitate la valoarea nominal( %peraiunile =n valut trebuie =nregistrate =n momentul recunoaterii iniiale =n moneda de raportare, aplic3ndu0se sumei =n valut cursul de sc>imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data e5ecturii tranzaciei( 'reanele i datoriile =n valut se =nregistreaz =n contabilitate at3t =n lei, la cursul de sc>imb de la data e5ecturii operaiunilor comunicat de &anca Naional a Rom3niei, c3t i =n valuta( 4(4(,( Evaluarea la momentul decontrii 7i5erenele de curs valutar ce apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor =n valut la cursuri di5erite 5a de cele la care au 5ost =nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau 5a de cele la care au 5ost raportate =n situaiile 5inanciare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau c>eltuieli =n perioada =n care apar( #tunci c3nd creana sau datoria =n valut este decontat =n decursul aceluiai e?erciiu 5inanciar =n care a survenit, =ntreaga di5erena de curs valutar este recunoscut =n acel e?erciiu( #tunci c3nd creana sau datoria =n valut este decontat =ntr0un e?erciiu 5inanciar ulterior, di5erena de curs valutar recunoscut =n 5iecare e?erciiu 5inanciar, ce intervine p3n =n e?erciiul decontrii, se determin in3nd seama de modi5icarea cursurilor de sc>imb survenit =n cursul 5iecrui asemenea e?erciiu 5inanciar( 4(4(4( Evaluarea la data bilanului !a data =ntocmirii situaiilor 5inanciare, creanele i datoriile =n valut se evalueaz la cursul publicat de &anca Naional a Rom3niei, valabil pentru data =ntocmirii situaiilor 5inanciare, respectiv pentru ultima zi a e?erciiului 5inanciar( 'reanele i datoriile a5erente 5ondurilor nerambursabile primite de la 'omunitatea European se evalueaz la cursul publicat de &anca 'entrala European, valabil pentru ultima zi a lunii =n care se =ntocmesc situaiile 5inanciare( !a data bilanului, evaluarea creanelor i a datoriilor se 5ace la valoarea lor probabil de =ncasare sau de plata( 7i5erenele constatate =n minus =ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a creanelor se =nregistreaz =n contabilitate pe seama a8ustrilor pentru depreciere( 4(6( #8ustri pentru depreciere Instituiile publice pot =nregistra a8ustri pentru deprecierea creanelor la s53ritul e?erciiului 5inanciar, pe seama c>eltuielilor @conturile 6-),6-+,6-;2( Bn situaia =n care a8ustarea devine total sau parial 5r obiect, =ntruc3t motivele care au dus la re5lectarea acesteia au =ncetat s mai e?iste =ntr0o oarecare msura, atunci acea a8ustare trebuie diminuat sau anulat printr0o reluare corespunztoare la venituri( Bn situaia =n care se constata o depreciere suplimentar 5a de cea care a 5ost re5lectat, a8ustarea trebuie ma8orat( &( 7#T%RII )( 7atorii pe termen scurt @curente2 % datorie trebuie clasi5icat ca datorie pe termen scurt, denumita i datorie curenta, atunci c3nd: a2 se ateapt s 5ie decontat =n cursul normal al ciclului de e?ploatare al entitii< sau b2 este e?igibil =n termen de ), luni de la data bilanului( Toate celelalte datorii trebuie clasi5icate ca datorii pe termen lung( ,( 7atorii pe termen lung @necurente2 ,()( Prevederi generale % instituie public trebuie s menin clasi5icarea datoriilor pe termen lung purttoare de dob3nda =n aceasta categorie, c>iar i atunci c3nd acestea sunt e?igibile =n ), luni de la data bilanului, dac: a2 Termenul iniial a 5ost pentru o perioada mai mare de ), luni< si b2 E?ist un acord de re5inanare sau de reealonare a plailor, care este =nc>eiat =nainte de data bilanului( Bmprumuturile i datoriile din aceasta clasa reprezint sume ce trebuie pltite =ntr0o perioada mai mare de un an, con5orm acordului de =mprumut( 'ontabilitatea =mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii: =mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale, =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale, =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat, alte =mprumuturi i datorii asimilate, dob3nzile a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate, prime privind rambursarea obligaiunilor( 7atoria public reprezint datoria public guvernamental la care se adaug datoria public locala( ,(,( 7atoria public guvernamental 0 7e5iniie 7atoria public guvernamental cuprinde totalitatea obligaiilor 5inanciare interne i e?terne ale statului, la un moment dat, provenind din =mprumuturile contractate direct sau garantate de Duvern, prin Ministerul "inanelor Publice, =n numele Rom3niei, de pe pieele 5inanciare( 7atoria public guvernamental interna este partea din datoria public guvernamental care reprezint totalitatea obligaiilor 5inanciare ale statului, provenind din =mprumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane 5izice sau 8uridice rezidente =n Rom3nia, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru 5inanarea temporar a de5icitelor bugetare @conturile )+6 i )+/2( 7atoria public guvernamental e?tern este partea din datoria public guvernamental reprezent3nd totalitatea obligaiilor 5inanciare ale statului, provenind din =mprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane 5izice sau 8uridice nerezidente =n Rom3nia @conturile )+6 i )+/2( ,(,()( 'ontractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale Duvernul este autorizat s contracteze =n mod direct =mprumuturi de la instituiile 5inanciare internaionale sau de la ali creditori, numai prin Ministerul "inanelor Publice i s le sub=mprumute unor bene5iciari 5inali =n scopul prevzut de lege @contul )+62( Sub=mprumutarea =mprumuturilor contractate de Duvern, prin Ministerul "inanelor Publice, =n numele statului, bene5iciarilor 5inali se 5ace pe baza unor acorduri de =mprumut subsidiar =nc>eiate =ntre Ministerul "inanelor Publice i acetia sau, dup caz, pe baza unor acorduri de =mprumut subsidiar i garanie, =nc>eiate =ntre Ministerul "inanelor Publice, pe de o parte, autoritile administraiei publice

locale coordonatoare ale activitii bene5iciarilor 5inali si, dup caz, garante ale sumelor sub=mprumutate acestora i bene5iciarii 5inali ai =mprumutului, pe de alta parte( Duvernul este autorizat s garanteze =mprumuturi interne i e?terne numai prin Ministerul "inanelor Publice, contractate =n scopuri prevzute de lege @contul )+/2( Daraniile de stat pot 5i acordate numai pentru =mprumuturi a cror rambursare se prevede a se 5ace e?clusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, =n cazul autoritilor administraiei publice locale( Pentru acoperirea riscurilor 5inanciare care decurg din garantarea de ctre stat a =mprumuturilor contractate de persoanele 8uridice de la instituiile creditoare, precum i din =mprumuturile contractate direct de stat i sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali, se constituie 5ondul de risc( ,(,(,( Instrumentele datoriei publice guvernamentale Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, 5r a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaa interna sau e?terna, =mprumuturi de stat de la bnci, de la alte instituii de credit, persoane 8uridice rom3ne sau strine, =mprumuturi de stat de la guverne i agenii guvernamentale strine, instituii 5inanciare internaionale, sau de la alte organizaii internaionale, =mprumuturi temporare din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului, garanii de stat( Bn prezentele norme sunt reglementate numai =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat, alte =mprumuturi i datorii asimilate, dob3nzile a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate( ,(4( 7atoria public local 0 7e5iniie 7atoria public local reprezint totalitatea obligaiilor 5inanciare interne i e?terne ale autoritilor administraiei publice locale, la un moment dat, provenind din =mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieele 5inanciare( 7atoria public local interna este partea din datoria public local care reprezint totalitatea obligaiilor 5inanciare ale autoritilor administraiei publice locale, provenite din =mprumuturi contractate direct @contul )+,2 sau garantate de acestea, de la persoane 5izice sau 8uridice rezidente =n Rom3nia @contul )+42( 7atoria public local e?tern este partea din datoria public local reprezent3nd totalitatea obligaiilor 5inanciare ale autoritilor administraiei publice locale, provenind din =mprumuturi contractate direct @contul )+,2 sau garantate de acestea de la persoane 5izice sau 8uridice nerezidente =n Rom3nia @contul )+42( ,(4()( 'ontractarea i garantarea datoriei publice locale Bmprumuturile contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale 5ac parte din datoria public a Rom3niei, dar nu reprezint obligaii ale Duvernului, iar plata serviciului datoriei publice a5erent acestor =mprumuturi se va e5ectua e?clusiv din bugetele locale i prin =mprumuturi pentru re5inanarea datoriei publice locale( #utoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta =mprumuturi interne iEsau e?terne pe termen scurt, mediu i lung, =n scopurile prevzute de lege, numai cu avizul 'omisiei de #utorizare a Bmprumuturilor !ocale( #utoritilor administraiei publice locale li se interzice accesul la =mprumuturi sau s garanteze orice 5el de =mprumut, dac totalul datoriilor anuale reprezent3nd ratele scadente la =mprumuturile contractate iEsau garantate, dob3nzile i comisioanele a5erente acestora, inclusiv ale =mprumutului care urmeaz s 5ie contractat iEsau garantat =n anul respectiv, depete limita prevzuta de lege din totalul veniturilor proprii 5ormate din: impozite, ta?e, contribuii, alte vrsminte, alte venituri i cote de5alcate din impozitul pe venit, cu e?cepia cazurilor aprobate prin legi speciale( #ceste condiii se aplica i pentru datoriile anuale care decurg din =mprumuturile contractate iEsau garantate de stat pentru autoritile administraiei publice locale( Aaloarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice locale va 5i =nscris =n registrul de evidena a datoriei publice locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile 5inanciare( Aaloarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice locale se =nscrie =n registrul garaniilor locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile 5inanciare( Pentru acoperirea riscurilor 5inanciare care decurg din garantarea de ctre unitile administrativ0teritoriale a =mprumuturilor contractate de persoanele 8uridice de la instituiile creditoare, precum i din =mprumuturile contractate direct de unitile administrativ0 teritoriale i sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali, se constituie 5ondul de risc( ,(4(,( Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, =mprumuturi de la societile bancare sau de la alte instituii de credit( Emiterea i lansarea titlurilor de valoare se pot 5ace direct de ctre autoritile administraiei publice locale sau prin intermediul unor agenii ori al altor instituii specializate @contul )+)2( 'onsiliile locale, 8udeene i 'onsiliul Deneral al Municipiului &ucureti, dup caz, pot aproba contractarea de =mprumuturi interne sau e?terne, pe termen scurt @contul /)-+2, mediu i lung @contul )+,2 sau garantarea acestora @contul )+42 pentru realizarea de investiii publice de interes local, precum i pentru re5inanarea datoriei publice locale( 4( Provizioane 4()( 7e5iniie Provizionul este o datorie cu e?igibilitate sau valoare incert( Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la data bilanului( 4(,( 'ategorii de provizioane Instituiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: 0 litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte< 0 c>eltuielile legate de activitatea de service =n perioada de garanie i alte c>eltuieli privind garania acordat clienilor< 0 alte provizioane< 0 cu diminurile din valoarea garaniilor ca urmare a constituirii ca provizion la 5inele e?erciiului a sumelor a5erente ratelor de capital scadente =n anul urmtor, estimate a 5i pltite de garant( 000000000000 ltima liniu de la pct( 4(,( din 'ap( III a 5ost introdus de pct( , din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 4(4( 'ondiii pentru recunoaterea provizioanelor n provizion va 5i recunoscut numai =n momentul =n care: 0 o instituie are o obligaie curenta generat de un eveniment anterior< 0 este probabil ca o ieire de resurse s 5ie necesar pentru a onora obligaia respectiva< si 0 poate 5i realizata o estimare credibil a valorii obligaiei( dac aceste condiii nu sunt =ndeplinite, nu va 5i recunoscut un provizion( 4(6( 'ontabilitatea provizioanelor 'ontabilitatea provizioanelor se ine pe 5eluri, =n 5uncie de natura, scopul sau obiectul pentru care au 5ost constituite @contul )/)2( Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor Aaloarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai buna estimare la data bilanului a costurilor necesare stingerii obligaiei curente( Provizioanele trebuie revizuite la data 5iecrui bilan anual i a8ustate pentru a re5lecta cea mai buna estimare curenta( Bn cazul =n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este probabil o ieire de resurse sau ieirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri( Provizionul va 5i utilizat numai pentru scopul pentru care a 5ost iniial recunoscut( '( '#PIT#! RI 'apitalurile unei instituii publice cuprind: 5ondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare( )( "onduri "ondurile unei instituii publice includ: 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului, 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului, 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, 5ondul activelor 5i?e necorporale, 5onduri =n a5ara bugetelor locale, etc(

"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ0teritoriale 0 dispoziii generale 0 Statul i unitile administrativ0teritoriale e?ercita posesia, 5olosina i dispoziia asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public, =n limitele i =n condiiile legii( 7omeniul public este alctuit din bunurile prevzute =n 'onstituie, e?empli5icate =n ane?a la !egea nr( ,)4E)--* privind proprietatea public i regimul 8uridic al acesteia i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt dob3ndite de stat sau de unitile administrativ0teritoriale prin modalitile prevzute de lege( 7omeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute =n 'onstituie, e?empli5icate =n ane?a la !egea nr( ,)4E)--* privind proprietatea public i regimul 8uridic al acesteia precum i din alte bunuri de uz sau de interes public naional, declarate ca atare prin lege @contul ).)2( 7omeniul public al 8udeelor este alctuit din bunurile e?empli5icate =n ane?a la !egea nr( ,)4E)--* privind proprietatea public i regimul 8uridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public 8udeean, declarate ca atare prin >otr3re a consiliului 8udeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional @contul ).42( 7omeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute, e?empli5icate =n ane?a la !egea nr( ,)4E)--* privind proprietatea public i regimul 8uridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin >otr3re a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional ori 8udeean @contul ).42( &unurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup cum urmeaz: a2 nu pot 5i =nstrinate< ele pot 5i date numai =n administrare, concesionare sau =nc>iriere, =n condiiile legii< b2 nu pot 5i supuse e?ecutrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale< c2 nu pot 5i dob3ndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin e5ectul posesiei de buna credina asupra bunurilor mobile( &unurile din domeniul public pot 5i date, dup caz =n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice( 7omeniul privat al statului sau al unitilor administrativ0teritoriale este alctuit din bunuri a5late =n proprietatea lor i care nu 5ac parte din domeniul public( &unurile din domeniul privat al statului i unitilor administrativ0teritoriale sunt supuse regimului 8uridic de drept comun, dac legea nu dispune alt5el( Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se =ntocmete anual, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i de autoritile publice centrale care au =n administrare asemenea bunuri dup depunerea situaiei 5inanciare anuale( 'entralizarea inventarului menionat se realizeaz de ctre Ministerul "inanelor Publice i se supune anual spre aprobare Duvernului( Trecerea bunurilor dintr0un domeniu =n altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ0teritoriale =n domeniul public al acestora, se 5ace dup caz prin >otr3re a Duvernului, a consiliului 8udeean, respectiv a 'onsiliului Deneral al Municipiului &ucureti ori a consiliului local( Trecerea =n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ0teritoriala este acionar, se poate 5ace numai cu plat i cu acordul adunrii generale a acionarilor societii comerciale respective( Bn lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot 5i trecute =n domeniul public numai prin procedura e?proprierii pentru cauza de utilitate public i dup o 8ust i prealabila despgubire( Trecerea unui bun din domeniul public al statului =n domeniul public al unei uniti administrativ0teritoriale se 5ace la cererea consiliului 8udeean, respectiv a 'onsiliului Deneral al Municipiului &ucureti sau a consiliului local, dup caz, prin >otr3re a Duvernului( Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ0teritoriale =n domeniul public al statului se 5ace, la cererea Duvernului, prin >otr3re a consiliului 8udeean, respectiv a 'onsiliului Deneral al Municipiului &ucureti sau a consiliului local( 7reptul de proprietate public =nceteaz, dac bunul a pierit ori a 5ost trecut =n domeniul privat( Trecerea din domeniul public =n domeniul privat se 5ace, dup caz, prin >otr3re a Duvernului, a consiliului 8udeean, respectiv a 'onsiliului Deneral al Municipiului &ucureti sau a consiliului local, dac prin 'onstituie sau prin lege nu se dispune alt5el( ,( Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat ,()( Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial se stabilete la s53ritul perioadei @lunar, sau cel mult la =ntocmirea situaiilor 5inanciare2 prin =nc>iderea conturilor de venituri i 5inanri i a conturilor de c>eltuieli @contul ),)2( !a =nceputul e?erciiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la s53ritul anului se trans5er asupra rezultatului reportat( ,(,( Rezultatul reportat Rezultatul reportat e?prim rezultatul patrimonial al e?erciiilor 5inanciare anterioare @contul ));2( 4( Rezerve din reevaluare #ctivele 5i?e pot 5i supuse reevalurii care se e5ectueaz potrivit reglementrilor legale, caz =n care sunt prezentate =n bilan la valoarea reevaluat i nu la costul lor istoric( Reevaluarea acestora se 5ace, cu e?cepiile prevzute de reglementrile legale, la valoarea 8usta( Aaloarea 8ust se determin pe baza unor evaluri e5ectuate de evaluatori autorizai sau de comisii te>nice constituite, =n condiiile legii( Bn cazul =n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ 5i? este determinata pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va 5i atribuit activului, =n locul costului de ac>iziie sau costului de producie, dup caz( Bn ast5el de cazuri, regulile privind amortizarea se aplica activului av3nd =n vedere valoarea acestuia, determinata =n urma reevalurii( Reevalurile trebuie 5cute cu su5icient regularitate, ast5el =nc3t valoarea contabil s nu di5ere substanial de cea care ar 5i determinata 5olosind valoarea 8ust la data bilanului( dac rezultatul reevalurii este o cretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ast5el: 0 ca o cretere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dac nu a e?istat o descretere anterioar, recunoscut ca o c>eltuiala a5erent acelui activ @contul )./2< 0 ca un venit care s compenseze c>eltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ( dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ast5el: 0 ca o scdere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minim dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii< eventuala di5erena rmas neacoperit din rezervele din reevaluare e?istente se =nregistreaz ca o c>eltuiala< @contul )./2( 0 ca o c>eltuiala cu =ntreaga valoare a descreterii, dac =n rezerva din reevaluare nu este =nregistrata o suma a5erent acelui activ( Sumele reprezent3nd di5erenele din reevaluare a5erente valorii neamortizate la 4) decembrie ,..4 determinate =n urma aciunii de reevaluare, evideniate =n analitice distincte =n cadrul conturilor: ;., 9"inanarea bugetar din anii precedeni i alte surse9, /,* 9Aenituri din anii precedeni i alte surse9 i 44; 9"onduri cu destinaie speciala9, care potrivit prevederilor %rdinului ministrului 5inanelor publice nr( )-);E,../ au 5ost transpuse =n contul )./ 9Rezerve din reevaluare9, vor 5i analizate, ast5el =nc3t di5erenele din reevaluare a5erente activelor 5i?e amortizate integral, scoase din 5unciune, trans5erate cu titlu gratuit, v3ndute, etc, s 5ie trecute asupra contului )); 9Rezultatul reportat90 contul sintetic de gradul II: ));()/ 9Rezultatul reportat reprezent3nd surplusul realizat din reevaluare9( Bn mod similar, se va proceda i cu di5erenele din rotun8iri =nregistrate urmare aplicrii !egii nr( 46*E,..6 privind denominarea monedei naionale i di5erenelor rezultate =n urma e5ecturii operaiunii de conversie potrivit %rdonanei de urgen a Duvernului nr( /-E,../ privind unele masuri de natura 5iscal i 5inanciar pentru punerea =n aplicare a !egii nr( 46*E,..6 privind denominarea monedei naionale( Soldul contului )./ 9Rezerve din reevaluare9 trebuie s e?prime valoarea di5erenelor din reevaluare a5erente activelor 5i?e e?istente =n instituie( 0000000000000 ltimul paragra5 de la punctul 4 al literei ' '#PIT#! RI a 5ost introdus de pct( , al 'apitolului I din ane?a la %R7IN ! nr( //+ din ; aprilie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 64- din ,, mai ,..+( 6( "onduri cu destinaie speciala 000000000000000 'ontul )4) a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( "ondul de rezerva al bugetului asigurrilor sociale de stat 0 Se constituie anual dintr0o cota de p3n la 4M din veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat @contul )4,2(

"ondul de rezerva se utilizeaz pentru acoperirea prestaiilor de asigurri sociale =n situaii temeinic motivate sau a altor c>eltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat( "ondul de rezerva se reporteaz =n anul urmtor i se completeaz potrivit legii( Eventualul de5icit curent al bugetului asigurrilor sociale de stat se acoper din disponibilitile bugetului asigurrilor sociale de stat din anii precedeni si, =n continuare, din 5ondul de rezerva( "ondul de rezerva pentru sntate 0 Se constituie =n baza prevederilor legale =n cota de )M din sumele constituite la nivelul 'asei Naionale de #sigurri de Sntate( &ugetul 5ondului se aproba ca ane?a la legea bugetului de stat( tilizarea 5ondului se stabilete prin legi bugetare anuale( "ondul de rezerva rmas neutilizat la 5inele anului se reporteaz =n anul urmtor cu aceeai destinaie @contul )442( 000000000000000 'ontul )46 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( "ondul de risc 0 Se constituie distinct pentru garanii locale la =mprumuturi interne si, respectiv, pentru garanii la =mprumuturi e?terne, pentru acoperirea riscurilor 5inanciare care decurg din garantarea de ctre autoritile administraiei publice locale a =mprumuturilor contractate de agenii economici i serviciile publice de subordonare locala( "ondul de risc se constituie din: sumele =ncasate sub 5orma de comisioane de la bene5iciarii =mprumuturilor garantate, dob3nzile acordate de unitile trezoreriei statului la disponibilitile 5ondului, dob3nzi i penaliti de =nt3rziere pentru neplata =n termen de ctre bene5iciarii =mprumuturilor i =n completare de la bugetul local @contul )4/2( Sume a5erente depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine 0 Se pstreaz =ntr0un cont distinct, desc>is pe seama unitilor administrativ0teritoriale, la unitile trezoreriei statului @contul )4+212( 000000000000000 'ontul )4+ a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( Ta?e speciale 0 Pentru 5uncionarea unor servicii publice locale, create =n interesul persoanelor 5izice i 8uridice, consiliile locale, 8udeene i 'onsiliul Deneral al Municipiului &ucureti, dup caz, aproba ta?e speciale @contul )4;122( 000000000000000 'ontul )4; a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'uantumul ta?elor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integral pentru acoperirea c>eltuielilor e5ectuate pentru =n5iinarea serviciilor publice locale, precum i pentru 5inanarea c>eltuielilor de =ntreinere i 5uncionare ale acestor servicii( Ta?ele speciale se =ncaseaz =ntr0un cont distinct, desc>is =n a5ara bugetului local, 5iind utilizate =n scopurile pentru care au 5ost =n5iinate( "ondul de dezvoltare a spitalului 0 Spitalele sunt autorizate s constituie "ondul de dezvoltare care s 5ie utilizat pentru procurarea de ec>ipamente i aparatura medical i de laborator, necesar des5urrii activitii spitalului( #cest 5ond se constituie din: cota parte din amortizarea calculat lunar i cuprins =n bugetul de venituri i c>eltuieli, sume rezultate din valori5icarea bunurilor disponibile, precum i din cele casate cu respectarea dispoziiilor legale =n vigoare, sponsorizri cu destinaia 9dezvoltare9, o cota de ,.M din e?cedentul bugetului de venituri i c>eltuieli =nregistrat la 5inele e?erciiului bugetar( '#P( IA PREAE7ERI RE"ERIT%#RE !# E!EMENTE!E 7IN '%NT ! 7E REG !T#T P#TRIM%NI#! PREAE7ERI DENER#!E Aeniturile i c>eltuielile care apar alt5el dec3t =n cursul activitilor curente ale instituiei publice trebuie prezentate la venituri e?traordinare i c>eltuieli e?traordinare( #cestea rezult din des5urarea unor tranzacii sau evenimente ce sunt clar di5erite de activitile curente ale instituiei i care, prin urmare, nu se ateapt s se repete =ntr0un mod 5recvent sau regulat( Prin activiti curente se =neleg activitile des5urate de o instituie publica, pentru realizarea obiectului sau de activitate, stabilit con5orm regulamentelor de organizare i 5uncionare( Pentru a stabili dac un eveniment sau o tranzacie se delimiteaz clar de activitile curente ale entitii, se are =n vedere, mai degrab, natura elementului sau tranzaciei a5erente activitii des5urate =n mod curent de instituie, dec3t 5recventa cu care se ateapt ca aceste evenimente s aib loc( )( '>eltuieli )()( 7e5iniie Potrivit contabilitii de anga8amente, c>eltuielile re5lect costul bunurilor i serviciilor utilizate =n vederea realizrii serviciilor publice sau veniturilor, dup caz, precum i subvenii, trans5eruri, asisten social acordate, a5erente unei perioade de timp( )(,( Momentul recunoaterii c>eltuielilor '>eltuielile de personal: salarii =n bani i =n natura, prime, al )40lea salariu, contribuiile a5erente acestora, se recunosc =n perioada =n care munca a 5ost prestata( 7repturile cuvenite i neac>itate a5erente e?erciiului bugetar, sunt incluse de asemenea =n costurile de personal ale e?erciiului( '>eltuielile cu stocurile se recunosc atunci c3nd acestea au 5ost consumate, cu e?cepia materialelor de natura obiectelor de inventar care se =nregistreaz la scoaterea din 5olosin a acestora( 'osturile cu bunurile includ consumul stocurilor ac>iziionate i pltite =n e?erciiile bugetare anterioare i consumate =n e?erciiul bugetar curent( 'onsumul propriu trebuie s 5ie =nregistrat =n momentul c3nd are loc producia destinat pentru acest scop( '>eltuielile cu serviciile se recunosc =n perioada c3nd serviciile au 5ost prestate i lucrrile e?ecutate, indi5erent de momentul c3nd a 5ost e5ectuat plata acestora( '>eltuielile cu dob3nzile se recunosc drept costuri =n perioada c3nd sunt datorate con5orm contractului de =mprumut i nu atunci c3nd sunt pltite( 7ob3nzile datorate i calculate =n baza dreptului constatat a5erente perioadei de raportare reprezint dob3nda a5erent perioadei de raportare care se calculeaz prin aplicarea ratei de dob3nd la soldul zilnic a datoriei =n 5iecare zi din perioada de raportare( 000000000000 Subpct( )(,( de la pct( ), 'ap( IA a 5ost completat con5orm pct( 4 din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4 , publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( '>eltuielile de capital se recunosc lunar, sub 5orma amortizrii care se =nregistreaz =n mod sistematic, pe parcursul duratei de via utile a activului 5i?( Aaloarea rmas neamortizat a activelor 5i?e scoase din 5unciune =nainte de e?pirarea duratei normale de 5uncionare a acestora, se recunoate drept cost al perioadei c3nd acest eveniment a avut loc( '>eltuielile e5ectuate cu activele 5i?e =n curs nu reprezint un cost al perioadei( 'ostul acestora va 5i recunoscut dup 5inalizarea i punerea =n 5unciune a activelor 5i?e i calculul amortizrii( Trans5erurile =ntre uniti ale administraiei publice, curente i de capital, se recunosc ca i costuri la bene5iciarii 5inali ai 5ondurilor( #lte trans5eruri, interne i =n strintate, se recunosc ca i costuri la instituia care trans5er 5ondurile( )(4( 'oninutul grupelor de c>eltuieli 'ontabilitatea c>eltuielilor se ine pe grupe de c>eltuieli, dup natura i destinaia lor( Principalele grupe de c>eltuieli sunt: c>eltuieli privind stocurile, c>eltuieli cu lucrrile i serviciile e?ecutate de teri, c>eltuieli cu alte servicii e?ecutate de teri, c>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate, c>eltuieli cu personalul, alte c>eltuieli operaionale, c>eltuieli 5inanciare, alte c>eltuieli 5inanate din buget, c>eltuieli de capital, amortizri i provizioane, c>eltuieli e?traordinare( )(4()( '>eltuieli privind stocurile '>eltuielile privind stocurile includ urmtoarele:

0 materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale i pasri, mr5uri, ambala8e, alte stocuri, @conturile +.), +.,, +.4, +.6, +./, +.+, +.;, +.*, +.-2< )(4(,( '>eltuieli cu lucrrile i serviciile e?ecutate de teri '>eltuielile cu lucrrile i serviciile e?ecutate de teri includ: 0 energie i apa @contul +).2< 0 =ntreinere i reparaii @contul +))2< 0 c>irii @contul +),2< 0 prime de asigurare @contul +)42( 0 deplasri, detari, trans5erri @contul +)62( )(4(4( '>eltuieli cu alte servicii e?ecutate de teri '>eltuielile cu alte servicii e?ecutate de teri includ: 0 comisioane i onorarii @contul +,,2< 0 protocol,reclama i publicitate @contul +,42< 0 transportul de bunuri i personal @contul +,62< 0 servicii potale i ta?e de telecomunicaii @contul +,+2< 0 servicii bancare i asimilate @contul +,;2< 0 alte servicii e?ecutate de teri @contul +,*2< 0 alte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale @contul +,-2( )(4(6( '>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate #ceasta grupa include c>eltuielile cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate ce trebuie pltite de ctre instituiile publice, con5orm legii @contul +4/2( )(4(/( '>eltuieli cu personalul '>eltuielile cu personalul includ: 0 salariile personalului @contul +6)2< 0 drepturi salariale =n natura @contul +6,2< 0 asigurri sociale: contribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale, asigurri de oma8, asigurri sociale de sntate, accidente de munc i boli pro5esionale, alte c>eltuieli privind asigurrile i protecia social @contul +6/2< 0 indemnizaii de delegare, detaare @contul +6+2( )(4(+( #lte c>eltuieli operaionale #lte c>eltuieli operaionale includ: 0 pierderi din creane i debitori diveri @contul +/62< 0 alte c>eltuieli operaionale @contul +/*2( )(4(;( '>eltuieli 5inanciare '>eltuielile 5inanciare includ: 0 pierderi din creane imobilizate @contul ++42< 0 c>eltuieli privind investiiile 5inanciare cedate @contul ++62< 0 di5erene de curs valutar @contul ++/2< 0 dob3nzi @contul +++2< 0 sume de trans5erat bugetului de stat reprezent3nd c3tiguri din sc>imb valutar =n cadrul programelor PC#RE, S#P#R7, ISP# @contul ++;2< 0 dob3nzi de trans5erat 'omunitii Europene sau de alocat =n cadrul programelor: PC#RE, S#P#R7, ISP# @contul ++*2< 0 alte pierderi0c>eltuieli neeligibile: PC#RE, S#P#R7, ISP# @contul ++-2( )(4(*( #lte c>eltuieli 5inanate din buget #lte c>eltuieli 5inanate din buget includ: 0 subvenii @contul +;.2< 0 trans5eruri curente =ntre uniti ale administraiei publice @contul +;)2< 0 trans5eruri de capital =ntre uniti ale administraiei publice @contul +;,2< 0 trans5eruri interne @contul +;42< 0 trans5eruri =n strintate @contul +;62< 0 asigurri sociale @contul +;+2< 0 a8utoare sociale @contul +;;2< 0 alte c>eltuieli @contul +;-2( )(4(-( '>eltuieli de capital, amortizri, provizioane i a8ustri '>eltuielile de capital includ: 0 c>eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru depreciere @contul +*)2< 0 c>eltuieli cu active 5i?e neamortizabile @contul +*,2< 0 c>eltuieli 5inanciare privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru pierderea de valoare @contul +*+2< 0 c>eltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare @contul +*-2( )(4().( '>eltuieli e?traordinare '>eltuielile e?traordinare includ: 0 pierderi din calamiti @contul +-.2< 0 c>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e @contul +-)2( )(6( Structura conturilor de c>eltuieli Bn cadrul instituiilor publice, contabilitatea c>eltuielilor se ine =n conturi distincte, dup natura i destinaie( 'onturile de c>eltuieli se dezvolta =n analitic pe structura clasi5icaiei bugetare( Structura contului contabil va 5i urmtoarea: )( simbolul contului din planul de conturi< ,( capitolul< 4( sursa de 5inanare a c>eltuielii, respectiv: 0 bugetul de stat< 0 bugetele locale< 0 bugetul asigurrilor sociale de stat< 0 bugetul asigurrilor pentru oma8< 0 bugetul "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate< 0 bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile< 0 bugetul instituiilor publice i activitilor 5inanate integral sau parial din venituri proprii< 0 c>eltuieli evideniate =n a5ara bugetelor locale( 6( subcapitolul< /( titlul< +( articolul< ;( alineatul< 000000000000 'i5ra * de la pct( )(6 Structura conturilor de c>eltuieli, pct( ) '>eltuieli, 'ap( IA a 5ost eliminat de pct( ) al 'apitolului IA din ane?a la %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+( )(/( #lte prevederi 'onturile de c>eltuieli se =nc>id la s53ritul perioadei @lunar sau cel mai t3rziu la =ntocmirea situaiilor 5inanciare2 =n vederea stabilirii rezultatului patrimonial( Bn situaia =n care apar operaiuni ce trebuie =nregistrate =n creditul conturilor de c>eltuieli, acestea pot 5i =nregistrate i =n debitul conturilor, =n rou(

Re5lectarea unitara a c>eltuielilor e5ectuate de instituiile publice pe articolele i alineatele prevzute =n 'lasi5icaia economica, se asigur cu a8utorul 9Bndrumarului9 elaborat de ctre ordonatorii principali de credite( 000000000000 Paragra5ul al treilea de la pct( )(/ #lte prevederi, pct( ) '>eltuieli, 'ap( IA a 5ost modi5icat de pct( , al 'apitolului IA din #ne?a la %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+, prin eliminarea sintagmei 9cu avizul Ministerului "inanelor Publice(9 Tabelul de concordan =ntre conturile de c>eltuieli i codurile a5erente din clasi5icaia economica este prezentat =n #ne?a nr( ), la prezentele norme( ,( Aenituri i "inanri ,()( 7e5iniie Potrivit contabilitii de anga8amente, veniturile reprezint impozite, ta?e, contribuii i alte sume de =ncasat potrivit legii, precum i preul bunurilor v3ndute i serviciilor prestate, dup caz, a5erente unei perioade de timp( ,(,( Momentul recunoaterii veniturilor Aeniturile se =nregistreaz =n contabilitatea instituiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de crean @declaraia 5iscal sau decizia emis de organul 5iscal2, avize de e?pediie, 5acturi, alte documente legal =ntocmite sau =n momentul =ncasrii e5ective a acestora, =n situaia =n care nu e?ist documente anterioare =ncasrii pentru =nregistrarea creanei( Bn contabilitate, veniturile din activiti economice se =nregistreaz =n momentul predrii bunurilor ctre cumprtori, al livrrii lor pe baza 5acturii sau =n alte condiii prevzute =n contract, al 5acturrii lucrrilor e?ecutate i serviciilor prestate, moment care atesta trans5erul de proprietate ctre clieni( Aeniturile proprii ale instituiilor publice provin din c>irii, organizarea de mani5estri culturale i sportive, concursuri artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii, proiecte, valori5icri de produse din activiti proprii sau ane?e, prestri de servicii i altele asemenea( Aeniturile din di5erene de curs valutar trebuie recunoscute =n perioada =n care apar cu ocazia decontrii sau a raportrii =n situaiile 5inanciare a elementelor monetare, creanelor i datoriilor, la cursuri di5erite 5a de cele la care au 5ost =nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau 5a de cele care au 5ost raportate =n situaiile 5inanciare anterioare( Aeniturile din dob3nzi se =nregistreaz pe msura generrii veniturilor respective( ,(4( 'oninutul grupelor de venituri 'ontabilitatea veniturilor se ine pe grupe de venituri, dup natura i sursa lor( Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activiti economice, alte venituri operaionale, venituri din producia de active 5i?e, venituri 5iscale, venituri din contribuii de asigurri, venituri ne5iscale, venituri 5inanciare, 5inanri, subvenii, trans5eruri, alocaii bugetare cu destinaie speciala, 5onduri cu destinaie speciala, venituri din provizioane, venituri e?traordinare( ,(4()( Aenituri din activiti economice Aeniturile din activiti economice, includ: 0 @contul ;.)2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.,2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.42 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.62 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;./2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.+2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.+ 9Aenituri din c>irii9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.;2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 @contul ;.*2 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.* 9Aenituri din activiti diverse9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 variaia stocurilor @contul ;.-2( 0000000000000 12 'on5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, conturile ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9, ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9, ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9, ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9, ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9, ;.+ 9Aenituri din c>irii9, ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9, ;.* 9Aenituri din activiti diverse9, ;)- 9#lte venituri operaionale9, ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 care au 5ost eliminate, au 5ost =nlocuite cu urmtoarele conturi: ;4/ 9Impozite i ta?e pe bunuri i servicii9, ;4- 9#lte impozite i ta?e 5iscale9, ;/. 9Aenituri din proprietate9 i ;/) 9Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii9, dup caz, potrivit 9T#&E! ! I 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E AENIT RI HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 AENIT RI9, prevzut =n ane?a nr( 6 la prezentele norme metodologice( 1T1 1"ont ;1 NOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RSimbol R R R'apitol R R Rcont R 7EN MIRE '%NT R RSubcapi0R '!#SI"I'#$I# & DET#RI R R R R R tol R R R R R RParagra5R R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R RAENIT RI R

SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R I( R RAENIT RI ' RENTE R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RDr( ;4 RAENIT RI "IS'#!E R # R RAENIT RI "IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/....RImpozite i ta?e pe bunuri i servicii R #6 R RIMP%GITE HI T#FE PE & N RI HI SERAI'II R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.)..RTa?a pe valoarea adugat R R ). RTa?a pe valoarea adugat R R R R R ).(.) R Ta?a pe valoarea adugat =ncasat12 R R R R R).(.)(.)R TA# =ncasat pentru operaiuni interne12 R R R R R).(.)(.,R TA# =ncasat pentru importurile de bunuri12 R R R R R).(.)(.4R TA# pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile R R R R R R nestabilite =n cadrul comunitii, pentru persoane neimpozabile R R R R R R stabilite =n Rom3nia R R R R R).(.)(.6R TA# pltit de persoane impozabile nestabilite =n Rom3nia i care pot R R R R R R 5i scutite de obligaia =nregistrrii =n scopuri de TA#, c3nd R R R R R R e5ectueaz =n Rom3nia una sau mai multe operaiuni pentru care este R R R R R R obligat la plata ta?ei 12 R R R R R).(.)(./R T(A(#( de plat pentru trans5erul unor active, rezultat ca urmare a R R R R R R a8ustrilor R R R R R ).(., R T(A(# restituit @se scade2 12 R R R R R).(.,(.)R Restituiri pentru societi cu sediul =n (E(12 R R R R R).(.,(.,R Restituiri pentru ri tere care au tranzacii cu Rom3nia 12 R R R R R).(.,(.4R #lte restituiri 12 R R R R R).(.,(.6R Restituiri ctre persoane impozabile ne=nregistrate =n scopuri de TA# R R R R R R =n Rom3nia R R R R R ).(.4 R Ma8orri de =nt3rziere a5erente TA# 12 R R R R R ).(.6 R TA# a5erent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile R R R R R R nestabilite =n comunitate, dar =nregistrate =n scopuri de TA# =n R R R R R R Rom3nia, ctre persoane neimpozabile stabilite =n alte state membre R R R R R R @se scade2 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.,..RSume de5alcate din TA# R R )) RSume de5alcate din TA# @se scad2 R R R R R ))(.) R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru 5inanarea R R R R R R c>eltuielilor descentralizate la nivelul 8udeelor @se scad2 R R R R R ))(., R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru 5inanarea R R R R R R c>eltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, R R R R R R municipiilor, sectoarelor i Municipiului &ucureti @se scad2 R R R R R ))(./ R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru drumuri @se scad2 R R R R R ))(.+ R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru ec>ilibrarea R R R R R R bugetelor locale @se scad2 R R R R R ))(.; R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru dezvoltarea R R R R R R in5rastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural @se scad2 R R R R R ))(.* R Restituiri din sume de5alcate din TA# acordate =n anul precedent R R R R R R @cu semnul 9L92 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.4..R#lte impozite i ta?e generale pe bunuri R R R R R Ri servicii R R ), R#lte impozite i ta?e generale pe bunuri i servicii R R R R R ),(.) R Impozit pe ieiul din producia intern i gazele naturale R R R R R ),(., R Ta?a de dezvoltare cuprins =n tari5ul energiei electrice i termice R R R R R R 0 Restane anii anteriori 0 R R R R R ),(.4 R 'ote aplicate asupra veniturilor realizate =n domeniul aviaiei civile R R R R R ),(.6 R Ta?a de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import R R R R R ),(./ R Ta?e de autorizare pentru comercializarea alcoolului, buturilor R R R R R R alcoolice, produselor din tutun i a ca5elei R R R R R ),(.+ R 'ote din ta?e de colarizare R R R R R ),(.; R Ta?e >oteliere R R R R R ),(.* R Aenituri din cota pe ci5ra de a5aceri =n domeniul comunicaiilor R R R R R R electronice R R R R R ),(.- R Aenituri din contribuia datorat pentru medicamente 5inanate din R R R R R R "ondul Naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul R R R R R R Ministerului Sntii R R R R R ),()) R Impozitul pe veniturile suplimentare obinute ca urmare a R R R R R R dereglementrii preurilor din sectorul gazelor naturale R R R R R ),(), R Impozitul pe veniturile din e?ploatarea resurselor naturale R R R R R ),()4 R Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice i al gazului R R R R R R natural R R R R R ),(/. R #lte impozite i ta?e generale pe ci5ra de a5aceri, v3nzri i valoare R R R R R R adugat R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.6..R#ccize R R )6 R#''IGE12 R R R R R )6(.) R #ccize =ncasate din v3nzarea produselor energetice12 R R R R R)6(.)(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de benzin cu plumb 12 R R R R R)6(.)(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de benzin 5r plumb 12 R R R R R)6(.)(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de motorin 12 R R R R R)6(.)(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de pcur 12 R R R R R)6(.)(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de gaz petrolier lic>e5iat 12 R R R R R)6(.)(.+R #ccize =ncasate din v3nzarea de gaz natural 12 R R R R R)6(.)(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de crbune i cocs 12 R R R R R)6(.)(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de petrol lampant @Verosen2 12 R R R R R)6(.)(.-R #ccize din v3nzarea uleiurilor minerale datorate p3n la data de R R R R R R 4) decembrie ,..+12 R R R R R)6(.)().R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse energetice accizabile R R R R R )6(., R #ccize =ncasate din v3nzarea de alcool etilic, produse intermediare, R R R R R R vinuri spumoase, buturi 5ermentate spumoase i bere 12 R R R R R)6(.,(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de alcool etilic 12 R R R R R)6(.,(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de produse intermediare 12 R R R R R)6(.,(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de vinuri spumoase 12 R R R R R)6(.,(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate spumoase, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri 12 R R R R R)6(.,(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de bere 12 R R R R R)6(.,(.+R #ccize din v3nzarea de alcool, distilate i buturi alcoolice, datorateR R R R R R p3n la data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R)6(.,(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate linitite, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri12 R R R R R)6(.,(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de vinuri linitite 12 R R R R R)6(.,(.-R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate linitite, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri datorate p3n la 4) ianuarie ,.)) 12 R R R R R )6(.4 R #ccize =ncasate din v3nzarea produselor din tutun 12 R

R R R R)6(.4(.)R #ccize =ncasate din v3nzare de igarete R R R R R)6(.4(.,R #ccize =ncasate din v3nzare de igri i igri de 5oi R R R R R)6(.4(.4R #ccize =ncasate din v3nzare de tutun de 5umat 5in tiat, destinat R R R R R R rulrii de igarete R R R R R)6(.4(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea altor tutunuri de 5umat R R R R R)6(.4(./R #ccize =ncasate din v3nzarea din tutun datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6(.6 R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea 12 R R R R R)6(.6(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea verde R R R R R)6(.6(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea pr8it, inclusiv ca5ea cu R R R R R R =nlocuitori R R R R R)6(.6(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea solubil R R R R R)6(.6(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6(./ R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse 12 R R R R R)6(./(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de bereEbaza de bere din amestecul cu R R R R R R buturi nealcoolice R R R R R)6(./(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate, altele dec3t bere R R R R R R i vinuri R R R R R)6(./(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de bi8uterii din aur iEsau din platin R R R R R)6(./(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de con5ecii din blnuri naturale R R R R R)6(./(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de ia>turi i alte nave i ambarcaiuni cuR R R R R R sau 5r motor pentru agrement R R R R R)6(./(.+R #ccize =ncasate din v3nzarea de autoturisme i autoturisme de teren R R R R R)6(./(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de arme de v3ntoare i arme de uz R R R R R R personal R R R R R)6(./(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de cartue cu glon i alte tipuri de R R R R R R muniie pentru armele de v3ntoare i arme de uz personal R R R R R)6(./(.-R #ccize =ncasate din v3nzarea de motoare cu capacitate de peste ).. 'P, R R R R R R destinate ia>turilor i altor nave i ambarcaiuni pentru agrement R R R R R)6(./().R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse datorate p3n la data de R R R R R R 4. septembrie ,.)4 R R R R R )6(.+ R #ccize =ncasate din v3nzarea energiei electrice din producia intern12R R R R R )6(.; R #ccize =ncasate din v3nzarea autoturismelor din producia intern, R R R R R R datorate p3n la data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R )6(.- R #ccize =ncasate pentru autoturismele din producia intern cu contracteR R R R R R de leasing iniiate =nainte de ) ianuarie ,..;12 R R R R R )6()) R #ccize =ncasate =n vam din importul produselor energetice12 R R R R R)6())(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de benzin cu plumb 12 R R R R R)6())(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de benzin 5r plumb 12 R R R R R)6())(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de motorin 12 R R R R R)6())(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de pcur 12 R R R R R)6())(./R #ccize =ncasate =n vam din importul de gaz petrolier lic>e5iat 12 R R R R R)6())(.+R #ccize =ncasate =n vam din importul de gaz natural 12 R R R R R)6())(.;R #ccize =ncasate =n vam din importul de crbune i cocs 12 R R R R R)6())(.*R #ccize =ncasate =n vam din importul de petrol lampant @Verosen2 12 R R R R R)6())(.-R #ccize =n vam din importul uleiurilor minerale, datorate p3n la data R R R R R R de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R)6())().R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse energetice R R R R R R accizabile R R R R R )6(), R #ccize =ncasate =n vam din importul de alcool etilic, produse R R R R R R intermediare, vinuri spumoase, buturi 5ermentate spumoase i bere12 R R R R R )6()4 R #ccize =ncasate =n vam din importul de produse din tutun 12 R R R R R)6()4(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de igarete R R R R R)6()4(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de igri i igri de 5oi R R R R R)6()4(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de tutun de 5umat 5in tiat, R R R R R R destinat rulrii de igarete R R R R R)6()4(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul altor tutunuri de 5umat R R R R R)6()4(./R #ccize =ncasate =n vam din importul produselor din tutun datorate p3nR R R R R R la data de 4)(.)(,.)) R R R R R )6()6 R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea 12 R R R R R)6()6(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea verde R R R R R)6()6(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea pr8it, inclusiv ca5ea R R R R R R cu =nlocuitori R R R R R)6()6(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea solubil R R R R R)6()6(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6()/ R #ccize =ncasate =n vam din importul energiei electrice R R R R R )6()+ R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse 12 R R R R R)6()+(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de bereEbaza de bere din amesteculR R R R R R cu buturi nealcoolice R R R R R)6()+(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de buturi 5ermentate, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri R R R R R)6()+(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de bi8uterii din aur iEsau din R R R R R R platin R R R R R)6()+(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de con5ecii din blnuri naturale R R R R R)6()+(./R #ccize =ncasate =n vam din importul de ia>turi i alte nave i R R R R R R ambarcaiuni cu sau 5r motor pentru agrement R R R R R)6()+(.+R #ccize =ncasate =n vam din importul de autoturisme i autoturisme de R R R R R R teren R R R R R)6()+(.;R #ccize =ncasate =n vam din importul de arme de v3ntoare i arme de uzR R R R R R personal R R R R R)6()+(.*R #ccize =ncasate =n vam din importul de cartue cu glon i alte tipuriR R R R R R de muniie pentru armele de v3ntoare i arme de uz personal R R R R R)6()+(.-R #ccize =ncasate =n vam din importul de motoare cu capacitate de peste R R R R R R ).. 'P, destinate ia>turilor i altor nave i ambarcaiuni pentru R R R R R R agrement R R R R R)6()+().R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse datorate p3n la R R R R R R data de 4. septembrie ,.)4 R R R R R )6(); R #ccize =ncasate =n vam din importul autoturismelor datorate p3n la R R R R R R data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R )6()- R #ccize =ncasate =n vam pentru autoturismele cu contracte de leasing R R R R R R iniiate =nainte de ) ianuarie ,..;12 R R R R R )6(4. R #ccize =ncasate la eliberarea banderolelor 5iscale pentru buturile R R R R R R alcoolice 12 R R R R R )6(6- R #ccize de restituitEde compensat din v3nzarea de motorin =n R R R R R R agricultur 12 R R R R R )6(/. R #ccize de restituitE de compensat 12 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R;4/./..RTa?e pe servicii speci5ice R R )/ RTa?e pe servicii speci5ice R R R R R )/(.) R Impozit pe spectacole R R R R R )/(., R Aenituri cu destinaie special din cota unic asupra carburanilor R R R R R R auto livrai la intern de productori precum i pentru carburanii autoR R R R R R consumai de acetia i asupra carburanilor auto importai @restane R R R R R R anii anteriori2 R R R R R )/(/. R #lte ta?e pe servicii speci5ice R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.+..RTa?e pe utilizarea bunurilor, autorizareaR R )+ RTa?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe R R Rutilizrii bunurilor sau pe des5urarea R R Rdes5urarea de activiti R R Rde activiti R R )+(.) R Ta?e pentru 8ocurile de noroc R R R R R)+(.)(.)R Ta?e pentru organizarea i e?ploatarea 8ocurilor de noroc R R R R R)+(.)(.,R Ta?e pentru 8ocurile de noroc pltite =n contul unic R R R R R)+(.)(.4R Regularizri periodice ale ta?ei anuale de autorizare a 8ocurilor de R R R R R R noroc R R R R R)+(.)(.6R Sume =ncasate de organizatorii de 8ocuri de noroc din ta?a de acces R R R R R)+(.)(./R Ta?e pentru organizarea i e?ploatarea 8ocurilor de noroc, datorate R R R R R R p3n la 4)(.4(,.)) 12 R R R R R)+(.)(.+R Sume =ncasate de organizatorii de 8ocuri de noroc din ta?a de acces, R R R R R R datorate p3n la 4)(.4(,.))12 R R R R R )+(., R Impozit pe mi8loacele de transport R R R R R)+(.,(.)R Impozit pe mi8loacele de transport deinute de persoane 5izice 12 R R R R R)+(.,(.,R Impozit pe mi8loacele de transport deinute de persoane 8uridice 12 R R R R R )+(.4 R Ta?e i tari5e pentru eliberarea de licene i autorizaii de R R R R R R 5uncionare R R R R R )+(.6 R Ta?e pe activitatea de prospeciune, e?plorare i e?ploatare a R R R R R R resurselor minerale R R R R R )+(./ R Ta?a asupra unor activiti duntoare sntii i din publicitatea R R R R R R lor R R R R R )+(.+ R Ta?a de timbru social asupra 8ocurilor de noroc R R R R R )+(.; R Ta?e pentru prestaiile e5ectuate i pentru eliberarea autorizaiilor R R R R R R de transport =n tra5ic internaional R R R R R )+(.* R Ta?e speciale pentru autoturisme i autove>icule la prima =nmatriculareR R R R R R =n Rom3nia R R R R R )+(.- R Ta?a pentru emisiile poluante provenite de la autove>icule R R R R R )+(). R Ta?e de poluare pentru autove>icule, de compensatErestituit R R R R R )+()) R Ta?e de licen datorate pentru eliberarea 5recvenelor M#pN R R R R R )+(/. R #lte ta?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sauR R R R R R pe des5urare de activiti R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4-....R#lte impozite i ta?e 5iscale R #+ R R#!TE IMP%GITE HI T#FE "IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4-....R#lte impozite i ta?e 5iscale R R )* R#lte impozite i ta?e 5iscale R R R R R )*(.) R Ma8orri de =nt3rziere a5erente ta?elor vamale, ta?elor agricole i R R R R R R ta?elor anti0dumping 12 R R R R R )*(., R Ta?e vamale din sumele datorate p3n la data de 4)(),(,..+ 12 R R R R R )*(.4 R Aenituri cu destinaie special din comisionul pentru servicii vamale R R R R R )*(.6 R #lte ta?e pe tranzacii i comer internaional R R R R R )*(./ R Ma8orri de =nt3rziere a5erente contribuiilor din sectorul za>rului12R R R R R )*(.+ R 'ontribuii la 5ondul temporar pentru restructurarea industriei R R R R R R za>rului =n 'omunitatea European R R R R R )*(/. R #lte impozite i ta?e R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RDr( ;/ RAENIT RI NE"IS'#!E R ' R RAENIT RI NE"IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/.....RAenituri din proprietate R ') R RAENIT RI 7IN PR%PRIET#TE R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/.....RAenituri din proprietate R R 4. RAenituri din proprietate R R R R R 4.(.) R Arsminte din pro5itul net al regiilor autonome R R R R R 4.(., R Bncasri din cota reinut, con5orm 'odului penal R R R R R 4.(.4 R Restituiri de 5onduri din 5inanarea bugetar a anilor precedeni R R R R R 4.(.6 R Arsminte din veniturile nete ale &ncii Naionale a Rom3niei R R R R R 4.(./ R Aenituri din concesiuni i =nc>irieri12 R R R R R4.(./(.)R Redevene miniere R R R R R4.(./(.,R Redevene petroliere R R R R R4.(./(.4R Aenituri din concesiuni, =nc>irieri i redevene =ncasate =n perioada R R R R R R ) ianuarie 0 4. aprilie ,..* R R R R R4.(./(.6R Aenituri =ncasate din contractul de concesiune a unui serviciu public R R R R R R de interes naional R R R R R4.(./(./R Redevene din e?ploatarea terenurilor cu destinaie agricol R R R R R4.(./(4.R #lte venituri din concesiuni i =nc>irieri de ctre instituiile R R R R R R publice R R R R R 4.(.+ R Aenituri din cota0parte trans5erat din tari5ele de utilizare a R R R R R R spectrului R R R R R 4.(.; R #lte venituri pentru asigurrile de accidente de munc i boli R R R R R R pro5esionale R R R R R 4.(.* R Aenituri din dividende R R R R R4.(.*(.)R Aenituri din dividende vrsate de "ondul Proprietatea R R R R R4.(.*(.,R Aenituri din dividende de la ali pltitori R R R R R4.(.*(.4R 7ividende de virat de ctre societile i companiile naionale i R R R R R R societile cu capital ma8oritar de stat R R R R R4.(.*(.6R 7ividende virate de ctre autoritile publice centrale R R R R R 4.(.- R Aenituri din utilizarea punilor comunale R R R R R 4.(). R Arsminte din sursele proprii i alte surse ale operatorilor R R R R R R economici R R R R R 4.()) R Aenituri din v3nzarea certi5icatelor de emisii de gaze cu e5ect de R R R R R R ser R R R R R 4.(), R Restituiri de capital din tranzacii cu derivate 5inanciare R R R R R 4.()4 R Sume din v3nzarea certi5icatelor de emisii de gaze cu e5ect de ser R R R R R R alocate proiectelor de investiii R R R R R 4.(/. R #lte venituri din proprietate R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;++....RAenituri din dob3nzi R R 4) RAenituri din dob3nzi R R R R R 4)(.) R Aenituri din dob3nzi a5erente trezoreriei statului de la alte bugete R R R R R 4)(., R Aenituri din dob3nzi a5erente trezoreriei statului de la alte sectoare R R R R R 4)(.4 R #lte venituri din dob3nzi R R R R R 4)(.6 R Aenituri din dob3nzi la 5ondul de garantare pentru plata creanelor R R R R R R salariale R R R R R 4)(./ R Aenituri din dob3nzi ale bugetului asigurrilor sociale de stat R

R R R R 4)(.+ R Aenituri din dob3nzi ale sistemului de asigurri de accidente de munc R R R R R R i boli pro5esionale R R R R R 4)(.; R 7ob3nzi din tranzacii cu derivate 5inanciare R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/)....RAenituri din v3nzri de bunuri i R R R R R Rservicii R ', R RAWNGIRI 7E & N RI HI SERAI'II R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).)..RAenituri din prestri de servicii i alteR R R R R Ractiviti R R 44 RAenituri din prestri de servicii i alte activiti R R R R R 44(.) R Ta?e de metrologie R R R R R 44(., R Ta?e consulare R R R R R 44(.4 R Aenituri din ta?e pentru prestaii vamale R R R R R 44(.6 R Ta?e i tari5e pentru analize i servicii e5ectuate de laboratoare R R R R R 44(./ R Ta?e i alte venituri =n =nvm3nt R R R R R 44(.+ R Aenituri din e?pertiza te>nic 8udiciar i e?tra8udiciar R R R R R 44(.; R Aenituri realizate cu ocazia participrii la aciuni sub egida R R R R R R organizaiilor internaionale R R R R R 44(.* R Aenituri din prestri de servicii R R R R R 44(.- R Ta?e i alte venituri din protecia mediului R R R R R 44(). R 'ontribuia prinilor sau susintorilor legali pentru =ntreinerea R R R R R R copiilor =n cree R R R R R 44()) R 'ontribuia pentru bilete de tratament i odi>n R R R R R 44(), R 'ontribuia persoanelor bene5iciare ale cantinelor de a8utor social R R R R R 44()4 R 'ontribuia de =ntreinere a persoanelor asistate R R R R R 44()6 R 'ontribuia elevilor i studenilor pentru internate, cmine i cantineR R R R R 44()/ R 'ontribuia pentru tabere i turism colar R R R R R 44()+ R Aenituri din valori5icarea produselor obinute din activitatea proprie R R R R R R sau ane?a R R R R R 44(); R Aenituri din organizarea de cursuri de cali5icare i conversie R R R R R R pro5esional, specializare i per5ecionare R R R R R 44()- R Aenituri din serbri i spectacole colare, mani5estri culturale, R R R R R R artistice i sportive R R R R R 44(,. R Aenituri din cercetare R R R R R 44(,) R Aenituri din contractele =nc>eiate cu casele de asigurri sociale de R R R R R R sntate R R R R R 44(,4 R Aenituri din timbrul 8udiciar R R R R R 44(,6 R Ta?e din activiti cadastrale i agricultur R R R R R 44(,/ R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor 8udiciare avansate de stat R R R R R 44(,+ R Aenituri din despgubiri R R R R R 44(,; R 'ontribuia lunar a prinilor pentru =ntreinerea copiilor =n R R R R R R unitile de protecie social R R R R R 44(,* R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor de 8udecat, imputaii i R R R R R R despgubiri R R R R R 44(,- R Tari5e =ncasate pentru emiterea unei soluii 5iscale individuale R R R R R R anticipate i pentru emiterea sau modi5icarea unui acord de pre =n R R R R R R avans R R R R R 44(4. R Aenituri din contractele =nc>eiate cu direciile de sntate public R R R R R R din sume alocate de la bugetul de stat R R R R R 44(4) R Aenituri din contractele =nc>eiate cu direciile de sntate public R R R R R R din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii R R R R R 44(4, R Aenituri din contractele =nc>eiate cu instituiile de medicin legal R R R R R 44(/. R #lte venituri din prestri de servicii i alte activiti R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).,..RAenituri din ta?e administrative, R R R R R Reliberri permise R R 46 RAenituri din ta?e administrative, eliberri permise R R R R R 46(.) R Aenituri din ta?e pentru eliberri de permise i certi5icate R R R R R 46(., R Ta?e e?tra8udiciare de timbru la bugetul de stat 0 restane anii R R R R R R anteriori 0 R R R R R 46(/. R #lte venituri din ta?e administrative, eliberri permise R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).4..R#menzi, penaliti i con5iscri R R 4/ R#menzi, penaliti i con5iscri R R R R R 4/(.) R Aenituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor R R R R R R legale R R R R R 4/(., R Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu =nt3rziere a declaraieiR R R R R R de impozite i ta?e R R R R R 4/(.4 R Bncasri din valori5icarea bunurilor con5iscate, abandonate i alte R R R R R R sume constatate odat cu con5iscarea potrivit legii R R R R R 4/(.6 R Ma8orri de =nt3rziere pentru venituri nevrsate la termen R R R R R 4/(./ R #menzi 8udiciare R R R R R 4/(.+ R Bncasri rezultate din valori5icarea bunurilor con5iscate ca urmare a R R R R R R sv3ririi in5raciunilor la regimul drogurilor i precursorilor R R R R R 4/(.; R Penaliti datorate =n cazul ealonrilor la plat R R R R R 4/(/. R #lte amenzi, penaliti i con5iscri R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).6..R7iverse venituri R R 4+ R7iverse venituri R R R R R 4+(.) R Aenituri din aplicarea prescripiei e?tinctive R R R R R 4+(.4 R Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite R R R R R 4+(.6 R Aenituri din producerea riscurilor asigurate R R R R R 4+(./ R Arsminte din veniturile iEsau disponibilitile instituiilor R R R R R R publice R R R R R 4+(.+ R Ta?e speciale @din ,.))2 R R R R R 4+(.; R Arsminte din amortizarea mi8loacelor 5i?e @din ,.))2 R R R R R 4+()) R Aenituri din a8utoare de stat recuperate R R R R R 4+(), R #lte venituri la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale R R R R R 4+()4 R Ta?e pentru stocurile e?cedentare R R R R R 4+()6 R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor e5ectuate =n cursul procesului R R R R R R de e?ecutare silit R R R R R 4+()+ R Sume reprezent3nd a8utorul comunitar pentru 5urnizarea laptelui, R R R R R R produselor lactate i a 5ructelor =n instituiile colare R R R R R 4+(); R Aenituri din sume virate eronat =n conturile de disponibiliti ale R R R R R R instituiilor publice reorganizate R R R R R 4+()* R Sume provenind din e?ecutarea silit a debitelor reprezent3nd R R R R R R contravaloarea lucrrilor de regenerare nee?ecutate de proprietarii de R R R R R R pduri R R R R R 4+()- R Aenituri din recuperarea creanelor 5iscale R R R R R 4+(,. R Arsminte din reducerea drepturilor salariale con5orm !egii R R R R R R nr( ))*E,.). R R R R R 4+(,) R Sume restituite a5erente veniturilor =ncasate din activitatea R R R R R R des5urat de autoritile i instituiile publice reorganizate R

R R R R 4+(,, R Aenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului R R R R R R seismic R R R R R 4+(,4 R Ta?a pentru reabilitare termic R R R R R 4+(/. R #lte venituri R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/)./..RTrans5eruri voluntare, altele dec3t R R R R R Rsubveniile @donaii, sponsorizri2 R R 4; RTrans5eruri voluntare, altele dec3t subveniile R R R R R 4;(.) R 7onaii i sponsorizri R R R R R 4;(., R 7onaii pentru diminuarea e5ectelor crizei economice R R R R R 4;(.4 R Arsminte din seciunea de 5uncionare pentru 5inanarea seciunii de R R R R R R dezvoltare a bugetului local R R R R R 4;(.6 R Arsminte din seciunea de 5uncionare R R R R R 4;(./ R Sume primite din "ondul de Solidaritate al niunii Europene R R R R R 4;(/. R #lte trans5eruri voluntare R XOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOYOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ 1ST1 ,(4(,( Aenituri din alte activiti operaionale Aeniturile din alte activiti operaionale includ: 0 Aenituri din creane reactivate i debitori diveri @contul ;)62< 0 @contul ;)-2 Eliminat12< 000000000000 'ontul ;)- 9#lte venituri operaionale9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0000000000000 12 'on5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, conturile ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9, ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9, ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9, ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9, ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9, ;.+ 9Aenituri din c>irii9, ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9, ;.* 9Aenituri din activiti diverse9, ;)- 9#lte venituri operaionale9, ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 care au 5ost eliminate, au 5ost =nlocuite cu urmtoarele conturi: ;4/ 9Impozite i ta?e pe bunuri i servicii9, ;4- 9#lte impozite i ta?e 5iscale9, ;/. 9Aenituri din proprietate9 i ;/) 9Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii9, dup caz, potrivit 9T#&E! ! I 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E AENIT RI HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 AENIT RI9, prevzut =n ane?a nr( 6 la prezentele norme metodologice( # se vedea tabelul de la pct( ,(4()( ,(4(4( Aenituri din producia de active Aeniturile din producia de active 5i?e 0 venituri din producia de active 5i?e 0 venituri din producia de active 5i?e 5i?e includ: necorporale @contul ;,)2< corporale @contul ;,,2(

,(4(6( Aenituri 5iscale #ceasta grupa include veniturile 5iscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatrii, =nregistrate pe baza declaraiilor 5iscale i a deciziilor emise de organul 5iscal( Se dezvolta =n analitic pe structura clasi5icaiei bugetare( Drupa 9Aenituri 5iscale9 include: 0 Impozit pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 8uridice @contul ;4.2< 0 Impozit pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 5izice @contul ;4)2< 0 #lte impozite pe venit, pro5it i c3tiguri din capital @contul ;4,2< 0 Impozit pe salarii @contul ;442< 0 Impozite i ta?e pe proprietate @contul ;462< 0 Impozite i ta?e pe bunuri i servicii @contul ;4/2< 0 Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene @contul ;4+212< 0000000000000 'ontul ;4+ 9Impozit pe comerul e?terior i tranzaciile internaionale9, de la grupa ;4 AENIT RI "IS'#!E, clasa ; '%NT RI 7E AENIT RI HI "IN#N$IRI, 'ap( AI a 5ost modi5icat de pct( 6 al 'ap( II din ane?a la %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+( #ceasta modi5icare se aplic =ncep3nd cu data de ) ianuarie ,..;( 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4(, 'ap( IA din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)) ca urmare a modi5icrilor i completrilor intervenite =n 'lasi5icaia indicatorilor privind 5inanele publice, =n Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../ pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modi5icrile i completrile ulterioare, se e5ectueaz urmtoarele modi5icri: 0 contul sintetic ;4+ =i pstreaz denumirea: 9Impozit pe comerul e?terior i tranzacii internaionale9, iar contul sintetic de gradul II ;4+) 9Ta?e vamale i alte ta?e pe tranzacii internaionale9 =i sc>imb denumirea ast5el: 9Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene9< 'ontul sintetic ;4+ i0a modi5icat denumirea prin %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+, cu data de ) ianuarie ,..;( 0 #lte impozite i ta?e 5iscale @contul ;4-2( ,(4(/( Aenituri din contribuii de asigurri #ceasta grupa conine veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurrilor pentru oma8, veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate recunoscute la momentul constatrii, =nregistrate pe baza declaraiilor 5iscale i a deciziilor emise de organul 5iscal( Se dezvolta =n analitic pe structura clasi5icaiei bugetare( Drupa 9Aenituri din contribuii de asigurri9 include: 0 Aenituri din contribuiile anga8atorilor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de oma8, contribuiile pentru asigurri sociale de sntate, contribuiile pentru accidente de munc i boli pro5esionale i alte contribuii pentru asigurri sociale @contul ;6/2< 0 Aenituri din contribuiile asigurailor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de oma8, contribuiile pentru asigurri sociale de sntate i alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale @contul ;6+2( ,(4(+( Aenituri ne5iscale #ceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat, altele dec3t cele menionate la grupele: 9Aenituri 5iscale9 i 9Aenituri din contribuii de asigurri9( 7e regula, aceste venituri sunt recunoscute la momentul =ncasrii, nee?ist3nd obligaia de a =ntocmi declaraii con5orm legii( Se dezvolta =n analitic pe structura clasi5icaiei bugetare( Drupa 9Aenituri ne5iscale9 include: 0 Aenituri din proprietate @contul ;/.2< 0 Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii @contul ;/)2< ,(4(;( Aenituri 5inanciare Drupa 9Aenituri 5inanciare9 include: 0 Aenituri din creane imobilizate @contul ;+42< 0 Aenituri din investiii 5inanciare cedate @contul ;+62< 0 Aenituri din di5erene de curs valutar @contul ;+/2< 0 Aenituri din dob3nzi @contul ;++2< 0 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# @contul ;+;2< 0 #lte venituri 5inanciare @contul ;+*2< 0 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi @c>eltuieli neeligibile2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# @contul ;+-2( ,(4(*( "inanri, subvenii, trans5eruri, alocaii bugetare cu destinaie speciala, 5onduri cu destinaie speciala

Potrivit prevederilor legislaiei =n vigoare privind 5inanele publice, 5inanarea instituiilor publice i serviciilor publice se asigur ast5el: 0 integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele 5ondurilor speciale, dup caz< 0 din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele 5ondurilor speciale, dup caz< 0 integral din venituri proprii( Potrivit prevederilor !egii contabilitii, contabilitatea instituiilor publice asigur =nregistrarea plailor de casa i a c>eltuielilor e5ective, pe subdiviziunile clasi5icaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat( Plile e5ectuate din contul de 5inanare bugetar de ctre instituiile 5inanate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrri e?ecutate i servicii prestate, reprezint pli de casa( Bn aceasta categorie se includ i plile e5ectuate prin casierie, =n con5ormitate cu reglementrile legale =n vigoare( Instituiile publice pot avea i alte surse de 5inanare, respectiv: 5onduri e?terne nerambursabile, subvenii, alocaii bugetare cu destinaie speciala, etc, dup caz( #ceasta grupa include: 0 "inanarea de la buget @contul ;;.2< 0 "inanarea =n baza unor acte normative speciale @contul ;;)2< 0 Aenituri din subvenii @contul ;;,2< 0 Aenituri din alocaii bugetare cu destinaie special @contul ;;42< 0 "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile @contul ;;62< 0 "onduri cu destinaie special @contul ;;+2< 0 Aenituri din co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile @contul ;;*212( 0 Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit @contul ;;-212( 0000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'on5orm alin( @)2 al pct( 6(6( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), instituiile publice 5inanate integral din venituri proprii, din venituri proprii i subvenii i cele 5inanate integral din bugetul local care au calitatea de bene5iciari, pentru evidenierea subveniilor primite de la bugetul de stat =n vederea susinerii derulrii proiectelor 5inanate din "EN postaderare i 5onduri de la buget, vor utiliza contul ;;* 9Aenituri din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile9 =n locul contului ;;,) 9Subvenii de la bugetul statului9( ,(4(-( Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare Aeniturile din reluarea provizioanelor i a8ustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evideniaz distinct =n 5uncie de natura acestora( 7iminuarea sau anularea provizioanelor i a8ustrilor constituite se e5ectueaz prin =nregistrarea la venituri =n cazul =n care nu se mai 8usti5ica meninerea acestora( Drupa 9Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare9 include: 0 Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere privind activitatea operaional @contul ;*)2< 0 Aenituri 5inanciare din a8ustri pentru pierderea de valoare @contul ;*+2( ,(4().( Aeniturile e?traordinare Drupa 9Aenituri e?traordinare9 include: 0 @contul ;-.2 Eliminat12< 000000000000 'ontul ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0000000000000 12 'on5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, conturile ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9, ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9, ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9, ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9, ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9, ;.+ 9Aenituri din c>irii9, ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9, ;.* 9Aenituri din activiti diverse9, ;)- 9#lte venituri operaionale9, ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 care au 5ost eliminate, au 5ost =nlocuite cu urmtoarele conturi: ;4/ 9Impozite i ta?e pe bunuri i servicii9, ;4- 9#lte impozite i ta?e 5iscale9, ;/. 9Aenituri din proprietate9 i ;/) 9Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii9, dup caz, potrivit 9T#&E! ! I 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E AENIT RI HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 AENIT RI9, prevzut =n ane?a nr( 6 la prezentele norme metodologice( # se vedea tabelul de la pct( ,(4()( 0 Aenituri din valori5icarea unor bunuri @contul ;-)2( ,(6( Structura conturilor de venituri Bn cadrul instituiilor publice, contabilitatea veniturilor se ine =n conturi distincte, dup natura i sursa( 'onturile de venituri se dezvolta =n analitic pe structura clasi5icaiei bugetare( Structura contului contabil va 5i urmtoarea: )( simbolul contului din planul de conturi< ,( bugetul cruia ii aparine venitul: 0 bugetul de stat< 0 bugetele locale< 0 bugetul asigurrilor sociale de stat< 0 bugetul asigurrilor pentru oma8< 0 bugetul "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate< 0 bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile< 0 bugetul instituiilor publice i activitilor 5inanate integral sau parial din venituri proprii< 0 venituri evideniate =n a5ara bugetelor locale( 4( capitolul< 6( subcapitolul< /( paragra5ul( ,(/( #lte prevederi 'onturile de venituri se =nc>id la s53ritul perioadei @lunar sau cel mai t3rziu la =ntocmirea situaiilor 5inanciare2 =n vederea stabilirii rezultatului patrimonial( Bn situaia =n care apar operaiuni ce trebuie =nregistrate =n debitul conturilor de venituri, acestea pot 5i =nregistrate i =n creditul conturilor de venituri, =n rou( Instituiile publice mai pot 5olosi pentru des5urarea activitii lor, bunuri materiale i 5onduri bneti primite de la persoane 8uridice i 5izice sub 5orma de donaii i sponsorizri( "ondurile bneti acordate de persoanele 8uridice i 5izice, primite ca donaii i sponsorizri de instituiile publice 5inanate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se 5inaneaz acestea( 'u aceste sume se ma8oreaz creditele bugetare ale bugetului instituiei publice bene5iciare i care urmeaz s se utilizeze potrivit legii( 'u 5ondurile primite de ctre instituiile publice 5inanate integral din venituri proprii i cele 5inanate din venituri proprii i subvenii de la buget, se ma8oreaz bugetele de venituri i c>eltuieli ale acestora( Tabelele de concordan =ntre conturile de venituri i codurile din clasi5icaia bugetar, sunt prezentate =n #ne?ele nr( ), ,, 4, 6, /, *, )., )) la prezentele norme metodologice( 'ontabilitatea anga8amentelor i a elementelor e?trabilaniere 7repturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot 5i integrate =n activele i pasivele unitii se =nregistreaz =n contabilitate =n conturi =n a5ara bilanului, denumite i conturi de ordine i evidena( Bn aceasta categorie se cuprind anga8amente @garanii2 acordate sau primite =n relaiile cu terii, active 5i?e luate cu c>irie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, =n pstrare sau custodie, debitori scoi din activ, urmrii =n continuare, c>irii i alte datorii asimilate, e5ecte scontate nea8unse la scadenta, precum i alte valori(

'#P( A 7ISP%GI$II "IN#!E Prevederile prezentelor norme se aplica =ncep3nd cu data de ) ianuarie ,..+ de ctre toate instituiile publice, indi5erent de subordonare i de sursa de 5inanare( !a data intrrii =n vigoare a prezentelor norme, se abroga: )( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( /-+E)-;. pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unitilor bugetare< ,( %rdinul ministrului 5inanelor nr( +.E)-;4 pentru aprobarea Normelor privind =ntocmirea i e?ecutarea bugetului, a planurilor de venituri i c>eltuieli din mi8loace e?trabugetare i din alte 5onduri, organizarea evidenei te>nic0operative i contabile la comune< 4( %rdinul ministrului 5inanelor nr( 4,6E)-*6 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i servicii 5inanciare i Instruciunile de aplicare a acestuia, cu modi5icrile i completrile ulterioare< 6( %rdinul ministrului 5inanelor nr( ,;-E)-*; pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i servicii 5inanciare i Instruciunile de aplicare a acestuia< /( %rdinul ministrului 5inanelor nr( 6+.E,... pentru aprobarea Precizrilor privind re5lectarea =n contabilitatea consiliilor locale i instituiilor publice de interes local a unor operaiuni< +( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( ;.+E,..6 pentru aprobarea Normelor metodologice privind =nregistrarea =n contabilitatea unitilor administrativ0teritoriale a unor operaiuni ce decurg din aplicarea %rdonanei de urgen a Duvernului nr( 6/E,..4 privind 5inanele publice locale, aprobat cu modi5icri i completri prin !egea nr( ).*E,..6< ;( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( /,.E,..4 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii veniturilor bugetare, cu modi5icrile i completrile ulterioare< *( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( +/.E,..6 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de re5lectare =n contabilitatea instituiilor publice a unor operaiuni ce decurg din aplicarea prevederilor %rdonanei Duvernului nr( *+E,..4 privind unele reglementri =n domeniul 5inanciar, aprobat i modi5icata prin !egea nr( +.-E,..4< -( %rdinul ministrului 5inanelor nr( ))/4E,..6 pentru aprobarea Normelor metodologice privind =nregistrarea =n contabilitatea Ministerului "inanelor Publice a titlurilor de participare deinute de Rom3nia la &anca European pentru Reconstrucie i 7ezvoltare i &anca pentru 'omer i 7ezvoltare a Marii Negre< ).( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( );/;E,..6 privind =nregistrarea aciunilor deinute de statul rom3n =n calitate de acionar unic, reprezentat de Ministerul "inanelor Publice la 'ompania Naional 9!oteria Romana9 S(#(, 'ompania Naional 9Imprimeria Naional9 S(#(, precum i a altor titluri imobilizate deinute de stat prin Ministerul "inanelor Publice< ))( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( *;.E,..4 privind aprobarea Precizrilor privind re5lectarea =n contabilitate a operaiunilor privind sumele primite i utilizate din contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene i co5inanarea de la bugetul de stat privind programul Sapard< ),( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( ;;)E,..6 pentru aprobarea Precizrilor privind =nregistrarea =n contabilitate a sumelor primite i utilizate din contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene prin ISP#, a co5inanrii de la buget i a =mprumuturilor primite de la instituii 5inanciare internaionale pentru masurile din domeniul mediului, transporturilor i asistentei te>nice< )4( %rdinul ministrului 5inanelor Publice nr( -,/E,../ pentru aprobarea Precizrilor privind =nregistrarea =n contabilitate a sumelor primite i utilizate din contribuia 5inanciar nerambursabil a 'omunitii Europene =n cadrul programelor P>are i a co5inanrii de la bugetul de stat a5erent acestora( )6( %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )6+)E,..6 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia( )/( %rice alte dispoziii contrare prezentelor norme( '#P( AI 1T1 1"ont *1 P!#N ! 7E '%NT RI DENER#! PENTR ' ! # S # ) ). ).. ).. ).. ).) ).) ).) )., )., )., ).4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. D R P # INSTIT $II!E P &!I'E

'%NT SINTETI' gr( I, gr( II i gr( III

7EN MIRE '%NT N%

).4 .. ).4 .. .. ).6 ).6 .. ).6 .. .. )./ )./ )./ )./ )./ )./ .) .) .. ., ., .. .4

)./ .4 .. )./ .6 )./ .6 .. )./ ./ )./ ./ .. ).+

'%NT RI 7E '#PIT#! RI '#PIT#!, REGERAE, "%N7 RI "ondul activelor 5i?e necorporale "ondul activelor 5i?e necorporale "ondul activelor 5i?e necorporale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ 0 teritoriale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ 0 teritoriale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ 0 teritoriale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ 0 teritoriale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ 0 teritoriale "ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ 0 teritoriale Rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluarea terenurilor i amena8rilor la terenuri Rezerve din reevaluarea terenurilor i amena8rilor la terenuri Rezerve din reevaluarea construciilor Rezerve din reevaluarea construciilor Rezerve din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor Rezerve din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 7i5erene din reevaluare i di5erene de curs a5erente dob3nzilor =ncasate @S#P#R72

).+ .. ).+ .. .. )) )); )); .. )); .. .. ),) ),) .. ),) .. .. )4, )4, )4, )44 )44 )44 )4)4)4.. .. .. .. .. .. .) .) ..

),

)4

)/

)/) )/) .) )/) .) .) )/) .) ., )/) .) .4 )/) .) .6 )/) .) .* )/) ., )/) ., .) )/) ., ., )/) ., .4 )/) ., .6 )/) ., .*

)+

)+) )+) .) )+) .) .. )+) ., )+) ., .. )+, )+, .) )+, .) .. )+, ., )+, ., .. )+4 )+4 .) )+4 .) .. )+4 ., )+4 ., .. )+6 )+6 .) )+6 .) .. )+6 ., )+6 ., .. )+/ )+/ .) )+/ .) .. )+/ ., )+/ ., .. )++

7i5erene din reevaluare i di5erene de curs a5erente dob3nzilor =ncasate @S#P#R72 7i5erene din reevaluare i di5erene de curs a5erente dob3nzilor =ncasate @S#P#R72 REG !T#T ! REP%RT#T Rezultatul reportat Rezultatul reportat Rezultatul reportat REG !T#T ! P#TRIM%NI#! Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial "%N7 RI ' 7ESTIN#$IE SPE'I#!I "ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat "ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat "ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat "ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ "ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ "ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ #lte 5onduri "ond de dezvoltare a spitalului "ond de dezvoltare a spitalului PR%AIGI%#NE Provizioane Provizioane sub ) an Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte sub ) an Provizioane pentru garanii acordate clienilor sub ) an Provizioane pentru litigii din drepturi salariale c3tigate =n instan sub ) an Provizioane pentru garanii ce vor 5i e?ecutate a5erente =mprumuturilor garantate sub ) an #lte provizioane sub ) an Provizioane peste ) an Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte peste ) an Provizioane pentru garanii acordate clienilor peste ) an Provizioane pentru litigii din drepturi salariale c3tigate =n instan peste ) an Provizioane pentru garanii ce vor 5i e?ecutate a5erente =mprumuturilor garantate peste ) an #lte provizioane peste ) an BMPR M T RI HI 7#T%RII #SIMI!#TE 0 pe termen mediu i lung 0 Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare =n e?erciiul curent Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare =n e?erciiul curent Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare

)++ .) )++ .) .) )++ .) ., )++ .) .4 )++ .) .6

)++ ., )++ ., .) )++ ., ., )++ ., .4 )++ ., .6

)+; )+; .) )+; .) .) )+; .) ., )+; .) .4 )+; .) .* )+; .) .)+; ., )+; ., .) )+; ., ., )+; ., .4 )+; ., .* )+; ., .)+* )+* .) )+* .) .. )+* ., )+* ., .. )+* .4 )+* .4 .. )+* .6 )+* )+* )+* )+* )+* .6 .. ./ ./ .. .; .; .)

)+* .; ., )+* .; .4 )+* .; .* )+* .; .)+)+- .) )+- .) .. )+- ., )+- ., .. , ,. ,.4

Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor pentru oma8 din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor pentru oma8 din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate #lte =mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare =n e?erciiul curent #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din "ondul special de dezvoltare la dispoziia Duvernului @cu termen de rambursare =n e?erciiul curent2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din contul curent general al trezoreriei statului @cu termen de rambursare =n e?erciiul curent2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din venituri din privatizare @cu termen de rambursare =n e?erciiul curent2 Bmprumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi @cu termen de rambursare =n e?erciiul curent2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate @cu termen de rambursare =n e?erciiul curent2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din "ondul special de dezvoltare la dispoziia Duvernului @cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din contul curent general al trezoreriei statului @cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din venituri din privatizare @cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare2 Bmprumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi @cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare2 #lte =mprumuturi i datorii asimilate @cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare2 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din "ondul special de dezvoltare la dispoziia Duvernului 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din contul curent general al trezoreriei statului 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate 0 primite din venituri din privatizare 7ob3nzi a5erente creditelor pe termen lung provenite din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate 0 altele Prime privind rambursarea obligaiunilor Prime privind rambursarea obligaiunilor @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Prime privind rambursarea obligaiunilor @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent2 Prime privind rambursarea obligaiunilor @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 Prime privind rambursarea obligaiunilor @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare2 '%NT RI 7E #'TIAE "IFE #'TIAE "IFE NE'%RP%R#!E '>eltuieli de dezvoltare

,)

,.4 ,.4 ,./ ,./ ,./ ,.+ ,.+ ,.+ ,.* ,.* ,.* ,.* ,.* ,)) ,)) ,)) ,)) ,)) ,), ,), ,), ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)4 ,)6

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 .. .. .. ..

,)6 .. ,)6 .. .. ,)/ ,)/ .. ,)/ .. .. ,4 ,4) ,4) ,4) ,4, ,4, ,4, ,44 ,44 ,44 ,46 ,46 ,46 ,+. ,+. ,+. ,+. ,+. ,+. ,+. ,+/ ,+/ ,+/ ,+; ,+; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .4 .4 .. .. .. .. .)

,+

,+; .) .) ,+; .) ., ,+; .) .4 ,+; .) .6 ,+; .) ./ ,+; .) .* ,+; ., ,+; ., .) ,+; ., ., ,+; ., .4 ,+; ., .6 ,+; ., ./ ,+; ., .* ,+; .+ ,+; .+ .)

'>eltuieli de dezvoltare '>eltuieli de dezvoltare 'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare 'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare 'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive #lte active 5i?e necorporale Programe in5ormatice Programe in5ormatice #lte active 5i?e necorporale #lte active 5i?e necorporale #'TIAE "IFE '%RP%R#!E Terenuri i amena8ri la terenuri Terenuri Terenuri #mena8ri la terenuri #mena8ri la terenuri 'onstrucii 'onstrucii 'onstrucii Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii Ec>ipamente te>nologice @maini, utila8e i instalaii de lucru2 Ec>ipamente te>nologice @maini, utila8e i instalaii de lucru2 #parate i instalaii de msurare, control i reglare #parate i instalaii de msurare, control i reglare Mi8loace de transport Mi8loace de transport #nimale i plantaii #nimale i plantaii Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale #lte active ale statului #lte active ale statului #lte active ale statului #'TIAE "IFE BN ' RS HI #A#NS RI PENTR #'TIAE "IFE #ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie #ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie #ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie #vansuri acordate pentru active 5i?e corporale #vansuri acordate pentru active 5i?e corporale #vansuri acordate pentru active 5i?e corporale #ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie #ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie #ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie #vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale #vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale #vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale #'TIAE "IN#N'I#RE @peste ) an2 Titluri de participare Titluri de participare cotate Titluri de participare cotate Titluri de participare necotate Titluri de participare necotate #lte participaii #lte participaii #lte titluri imobilizate #lte titluri imobilizate #lte titluri imobilizate 'reane imobilizate 'reane imobilizate @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din "ondul special de dezvoltare a5lat la dispoziia Duvernului @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din buget @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 Bmprumuturi acordate pe termen lung @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 0 altele #lte creane imobilizate @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiului curent2 'reane imobilizate @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din "ondul special de dezvoltare a5lat la dispoziia Duvernului @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 Bmprumuturi pe termen lung acordate din buget @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 Bmprumuturi acordate pe termen lung @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 0 altele #lte creane imobilizate @pentru sumele ce urmeaz a 5i =ncasate =n cursul e?erciiilor viitoare2 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung din "ondul de

,+; .+ ., ,+; .+ .4 ,+; ,+; ,+; ,+,+,+,+,+.+ .6 .+ ./ .+ ..) .) .. ., ., ..

,*

,*. ,*. .4 ,*. .4 .. ,*. ./ ,*. ./ .. ,*. ,*. ,*) ,*) ,*) ,*) ,*) ,*) .* .* .. .) .) .. ., ., .. .4

,*) .4 .. ,*) .6 ,*) .6 .. ,,-. ,-. .6 ,-. .6 .. ,-. ./ ,-. ./ .. ,-. ,-. ,-) ,-) ,-) ,-) ,-) ,-) .* .* .. .) .) .. ., ., .. .4

,-) .4 .. ,-) .6 ,-) .6 .. ,-4 ,-4 ,-4 ,-4 ,-4 ,-+ ,-+ ,-+ ,-+ ,-+ ,-+ ,-+ 4.) 4.) 4.) 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4.4 4.4

.) .) .. ., ., .. .) .) .) .) ., ., .) ., .4 ..

4 4.

.. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .+ .+ .; .; .* .* ...) .. .. .. .. .. .. .. .. ..

dezvoltare la dispoziia Duvernului 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung din buget 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen lung 0 altele 7ob3nzi a5erente altor creane imobilizate Arsminte de e5ectuat pentru active 5inanciare Arsminte de e5ectuat pentru active 5inanciare 0 curente Arsminte de e5ectuat pentru active 5inanciare 0 curente Arsminte de e5ectuat pentru active 5inanciare 0 necurente Arsminte de e5ectuat pentru active 5inanciare 0 necurente #M%RTIGIRI PRIAIN7 #'TIAE!E "IFE #mortizri privind activele 5i?e necorporale #mortizarea c>eltuielilor de dezvoltare #mortizarea c>eltuielilor de dezvoltare #mortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare #mortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare #mortizarea altor active 5i?e necorporale #mortizarea altor active 5i?e necorporale #mortizri privind activele 5i?e corporale #mortizarea amena8rilor la terenuri #mortizarea amena8rilor la terenuri #mortizarea construciilor #mortizarea construciilor #mortizarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor #mortizarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor #mortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale #mortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale #J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# S# PIER7ERE# 7E A#!%#RE # #'TIAE!%R "IFE #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e necorporale #8ustri pentru deprecierea c>eltuielilor de dezvoltare #8ustri pentru deprecierea c>eltuielilor de dezvoltare #8ustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare #8ustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare #8ustri pentru deprecierea altor active 5i?e necorporale #8ustri pentru deprecierea altor active 5i?e necorporale #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e corporale #8ustri pentru deprecierea terenurilor i amena8rilor la terenuri #8ustri pentru deprecierea terenurilor i amena8rilor la terenuri #8ustri pentru deprecierea construciilor #8ustri pentru deprecierea construciilor #8ustri pentru deprecierea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor #8ustri pentru deprecierea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor #8ustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentului de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale #8ustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentului de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie #8ustri pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare #8ustri pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare #8ustri pentru pierderea de valoare a aciunilor cotate #8ustri pentru pierderea de valoare a aciunilor necotate #8ustri pentru pierderea de valoare a altor participaii #8ustri pentru pierderea de valoare a altor active 5inanciare #8ustri pentru pierderea de valoare a altor active 5inanciare '%NT RI 7E ST%' RI HI PR%7 '$IE BN ' RS 7E EFE' $IE ST%' RI 7E M#TERII HI M#TERI#!E Materii prime Materii prime Materii prime Materiale consumabile Materiale au?iliare Materiale au?iliare 'ombustibili 'ombustibili Materiale pentru ambalat Materiale pentru ambalat Piese de sc>imb Piese de sc>imb Semine i materiale de plantat Semine i materiale de plantat "ura8e "ura8e Cran Cran #lte materiale consumabile #lte materiale consumabile Medicamente i materiale sanitare Medicamente i materiale sanitare Materiale de natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor de inventar =n magazie

44

4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4./ 4./ 4./ 4./ 4./ 4.; 4.; 4.; 4.4.4.44) 44) 44) 44, 44, 44,

.) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

46

46) 46) 46) 46/ 46/ 46/ 46+ 46+ 46+ 46;

46; .. 46; .. .. 46* 46* .. 46* .. .. 4646- .. 46- .. .. 4/ 4/) 4/) 4/) 4/) 4/) 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/+ 4/+ 4/+ 4/; 4/; 4/; 4/* 4/* 4/* 4/4/4/4+ .) .) .. ., ., .. .) .) .. ./ ./ .. .+ .+ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4+) 4+) .. 4+) .. .. 4;) 4;) 4;) 4;* 4;* 4;* .. .. .. .. .. ..

4;

4*

4-

4*) 4*) .. 4*) .. .. 4-) 4-) 4-) 4-, 4-, 4-, 4-, .. .. .. .) .) .. .,

Materiale de natura obiectelor de inventar =n magazie Materiale de natura obiectelor de inventar =n 5olosin Materiale de natura obiectelor de inventar =n 5olosin Materiale rezerv de stat i de mobilizare Materiale rezerv de stat Materiale rezerv de stat Materiale rezerv de mobilizare Materiale rezerv de mobilizare #mbala8e rezerv de stat i de mobilizare #mbala8e rezerv de stat #mbala8e rezerv de stat #mbala8e rezerv de mobilizare #mbala8e rezerv de mobilizare Materiale date =n prelucrare =n instituie Materiale date =n prelucrare =n instituie Materiale date =n prelucrare =n instituie #lte stocuri #lte stocuri #lte stocuri PR%7 '$I# BN ' RS 7E EFE' $IE Produse =n curs de e?ecuie Produse =n curs de e?ecuie Produse =n curs de e?ecuie !ucrri i servicii =n curs de e?ecuie !ucrri i servicii =n curs de e?ecuie !ucrri i servicii =n curs de e?ecuie PR%7 SE Semi5abricate Semi5abricate Semi5abricate Produse 5inite Produse 5inite Produse 5inite Produse reziduale Produse reziduale Produse reziduale &unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privat a statului &unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privat a statului &unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privat a statului 7i5erene de pre la produse 7i5erene de pre la produse 7i5erene de pre la produse &unuri con5iscate sau intrate potrivit legii, =n proprietatea privat a unitilor administrativ 0 teritoriale &unuri con5iscate sau intrate potrivit legii, =n proprietatea privat a unitilor administrativ 0 teritoriale &unuri con5iscate sau intrate potrivit legii, =n proprietatea privat a unitilor administrativ 0 teritoriale ST%' RI #"!#TE !# TER$I Materii i materiale a5late la teri Materii i materiale a5late la teri Materii i materiale a5late la teri Materiale de natura obiectelor de inventar a5late la teri Materiale de natura obiectelor de inventar a5late la teri Produse a5late la teri Semi5abricate a5late la teri Semi5abricate a5late la teri Produse 5inite a5late la teri Produse 5inite a5late la teri Produse reziduale a5late la teri Produse reziduale a5late la teri #nimale a5late la teri #nimale a5late la teri #nimale a5late la teri Mr5uri a5late la teri Mr5uri a5late la teri Mr5uri a5late la teri #mbala8e a5late la teri #mbala8e a5late la teri #mbala8e a5late la teri &unuri =n custodie sau =n consignaie la teri &unuri =n custodie sau =n consignaie la teri &unuri =n custodie sau =n consignaie la teri #NIM#!E #nimale i psri #nimale i psri #nimale i psri MIR" RI Mr5uri Mr5uri Mr5uri 7i5erene de pre la mr5uri @adaos comercial2 7i5erene de pre la mr5uri @adaos comercial2 7i5erene de pre la mr5uri @adaos comercial2 #M&#!#JE #mbala8e #mbala8e #mbala8e #J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# ST%' RI!%R HI PR%7 '$IEI BN ' RS 7E EFE' $IE #8ustri pentru deprecierea materiilor prime #8ustri pentru deprecierea materiilor prime #8ustri pentru deprecierea materiilor prime #8ustri pentru deprecierea materialelor #8ustri pentru deprecierea materialelor consumabile #8ustri pentru deprecierea materialelor consumabile #8ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

6 6.

4-, 4-4 4-4 4-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-/ 4-+ 4-+ 4-+ 4-; 4-; 4-; 4-* 4-* 4-* 6.) 6.) 6.) 6.) 6.) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6./ 6./ 6./ 6./ 6./ 6.* 6.* 6.* 6.6.-

., .. .. .. .. .) .) .. ./ ./ .. .+ .+ .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 .+ .+ .; .; .* .* .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .)

6)

6.- .) .) 6.- .) ., 6)) 6)) 6)) 6)) 6)) 6)) 6)) 6)4 6)4 6)4 6)4 6)4 6)* 6)* 6)* 6)6)6).) .) .) ., ., .,

.) .* .) .*

.) .) .. ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .. .. ..

6,

6,) 6,) 6,) 6,, 6,, 6,, 6,, 6,, 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 6,6

#8ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar #8ustri pentru deprecierea produciei =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea produciei =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea produciei =n curs de e?ecuie #8ustri pentru deprecierea produselor #8ustri pentru deprecierea semi5abricatelor #8ustri pentru deprecierea semi5abricatelor #8ustri pentru deprecierea produselor 5inite #8ustri pentru deprecierea produselor 5inite #8ustri pentru deprecierea produselor reziduale #8ustri pentru deprecierea produselor reziduale #8ustri pentru deprecierea stocurilor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea materiilor i materialelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea materiilor i materialelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea semi5abricatelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea semi5abricatelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea produselor 5inite a5late la teri #8ustri pentru deprecierea produselor 5inite a5late la teri #8ustri pentru deprecierea produselor reziduale a5late la teri #8ustri pentru deprecierea produselor reziduale a5late la teri #8ustri pentru deprecierea animalelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea animalelor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea mr5urilor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea mr5urilor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea ambala8elor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea ambala8elor a5late la teri #8ustri pentru deprecierea animalelor #8ustri pentru deprecierea animalelor #8ustri pentru deprecierea animalelor #8ustri pentru deprecierea mr5urilor #8ustri pentru deprecierea mr5urilor #8ustri pentru deprecierea mr5urilor #8ustri pentru deprecierea ambala8elor #8ustri pentru deprecierea ambala8elor #8ustri pentru deprecierea ambala8elor '%NT RI 7E TER$I " RNIG%RI HI '%NT RI #SIMI!#TE "urnizori "urnizori sub ) an "urnizori sub ) an "urnizori peste ) an "urnizori peste ) an E5ecte de pltit E5ecte de pltit sub ) an E5ecte de pltit sub ) an E5ecte de pltit peste ) an E5ecte de pltit peste ) an "urnizori de active 5i?e "urnizori de active 5i?e sub ) an "urnizori de active 5i?e sub ) an "urnizori de active 5i?e peste ) an "urnizori de active 5i?e peste ) an E5ecte de pltit pentru active 5i?e E5ecte de pltit pentru active 5i?e sub ) an E5ecte de pltit pentru active 5i?e sub ) an E5ecte de pltit pentru active 5i?e peste ) an E5ecte de pltit pentru active 5i?e peste ) an "urnizori 0 5acturi nesosite "urnizori 0 5acturi nesosite "urnizori 0 5acturi nesosite "urnizori 0 debitori "urnizori 0 debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor i pentru prestri de servicii i e?ecutri de lucrri "urnizori 0 debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor "urnizori 0 debitori pentru prestri de servicii i e?ecutri de lucrri '!IEN$I HI '%NT RI #SIMI!#TE 'lieni 'lieni cu termen sub ) an 'lieni cu termen sub ) an 'lieni inceri sau =n litigiu sub ) an 'lieni cu termen peste ) an 'lieni cu termen peste ) an 'lieni inceri sau =n litigiu peste ) an E5ecte de primit de la clieni E5ecte de primit de la clieni sub ) an E5ecte de primit de la clieni sub ) an E5ecte de primit de la clieni peste ) an E5ecte de primit de la clieni peste ) an 'lieni 0 5acturi de =ntocmit 'lieni 0 5acturi de =ntocmit 'lieni 0 5acturi de =ntocmit 'lieni 0 creditori 'lieni 0 creditori 'lieni 0 creditori PERS%N#! HI '%NT RI #SIMI!#TE Personal 0 salarii datorate Personal 0 salarii datorate Personal 0 salarii datorate Pensionari 0 pensii datorate Pensionari civili 0 pensii datorate Pensionari civili 0 pensii datorate Pensionari militari 0 pensii datorate Pensionari militari 0 pensii datorate Personal 0 a8utoare i indemnizaii datorate Personal 0 a8utoare i indemnizaii datorate Personal 0 a8utoare i indemnizaii datorate Homeri 0 indemnizaii datorate Homeri 0 indemnizaii datorate Homeri 0 indemnizaii datorate

64

6,/ 6,/ 6,/ 6,+ 6,+ 6,+ 6,; 6,; 6,; 6,; 6,; 6,; 6,; 6,* 6,* 6,* 6,* 6,* 6,* 6,* 6,6,6,64) 64) 64) 64) 64) 64) 64) 64) 64) 64)

.. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .4 .4 .. .) .) .) ., ., ., .) ., .) .,

.. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./

.. .. .. ..

64) ./ .. 64) 64) 64; 64; 64; 64; 64; 64; .; .; .. .) .) .. ., ., .. .4

64; .4 .. 64* 64* .. 64* .. .. 66. 66. .. 66. .. .. 66) 66) 66) 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 666 666 666 66+ 66+ 66+ 66* 66* 66* 66* 66* 6/ 6/. 6/. 6/. 6/. 6/. 6/. .) .) .. ., ., .. .4 .. .. .. .4 .4 .6 .6 .+ .+ .; .; .* .* .. .. .. .. ..

66

.. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., ..

6/. .4 .. 6/. .6

#vansuri acordate personalului #vansuri acordate personalului #vansuri acordate personalului 7repturi de personal neridicate 7repturi de personal neridicate 7repturi de personal neridicate Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor Reineri din salarii datorate terilor Reineri din salarii datorate terilor Reineri din pensii datorate terilor Reineri din pensii datorate terilor Reineri din alte drepturi datorate terilor Reineri din alte drepturi datorate terilor #lte datorii i creane =n legtur cu personalul #lte datorii i creane =n legtur cu personalul sub ) an #lte datorii =n legtur cu personalul sub ) an #lte creane =n legtur cu personalul sub ) an #lte datorii i creane =n legtur cu personalul peste ) an #lte datorii =n legtur cu personalul peste ) an #lte creane =n legtur cu personalul peste ) an &ursieri i doctoranzi &ursieri i doctoranzi &ursieri i doctoranzi #SID RIRI S%'I#!E, PR%TE'$I# S%'I#!I HI '%NT RI #SIMI!#TE #sigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale 'ontribuiile anga8atorilor pentru concedii i indemnizaii 'ontribuiile anga8atorilor pentru concedii i indemnizaii #sigurri pentru oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale 'ontribuiile anga8atorilor la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale #lte datorii sociale #lte datorii sociale #lte datorii sociale & DET ! ST#T ! I, & DET ! !%'#!, & DET ! #SID RIRI!%R S%'I#!E 7E ST#T HI '%NT RI #SIMI!#TE 'ote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale 'ote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale 'ote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale Sume =ncasate pentru bugetul capitalei Sume =ncasate pentru bugetul capitalei Sume =ncasate pentru bugetul capitalei Ta?a pe valoarea adugat Ta?a pe valoarea adugat de plat Ta?a pe valoarea adugat de plat Ta?a pe valoarea adugat de recuperat Ta?a pe valoarea adugat de recuperat Ta?a pe valoarea adugat deductibil Ta?a pe valoarea adugat deductibil Ta?a pe valoarea adugat colectat Ta?a pe valoarea adugat colectat Ta?a pe valoarea adugat nee?igibil Ta?a pe valoarea adugat nee?igibil Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi #lte impozite, ta?e i vrsminte asimilate #lte impozite, ta?e i vrsminte asimilate #lte impozite, ta?e i vrsminte asimilate #lte datorii i creane cu bugetul #lte datorii 5a de buget #lte datorii 5a de buget #lte creane privind bugetul #lte creane privind bugetul 7E'%NTIRI ' '%MISI# E R%PE#NI PRIAIN7 "%N7 RI!E NER#M& RS#&I!E @PC#RE, S#P#R7, ISP#, INSTR MENTE STR 'T R#!E, "%N7 RI PENTR #DRI' !T RI, "%N7 RI 7E !# & DET HI #!TE "%N7 RI2 Sume de primit i de restituit 'omisiei EuropeneEaltor donatori 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de primit de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de restituit 'omisiei Europene 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de restituit 'omisiei Europene 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume declarate i solicitate 'omisiei EuropeneEaltor donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume declarate i solicitate 'omisiei EuropeneEaltor donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de restituitEdatorate 'omisiei EuropeneEaltor donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE

6/. .6 .. 6/. ./ 6/. ./ .) 6/. ./ ., 6/. ./ .4 6/. ./ .6 6/. ./ ./

6/. .+ 6/. .+ .. 6/. .; 6/. .; .. 6/) 6/) 6/) 6/) 6/) 6/) .) .) .. ., ., .. .4

6/) .4 .. 6/) .6 6/) .6 .) 6/) .6 ., 6/) .6 .6/) ./ 6/) ./ .. 6/) .+ 6/) .+ .) 6/) .+ ., 6/) .+ .4 6/) .+ ./ 6/) .+ .+ 6/) .+ .6/, 6/, .) 6/, .) .. 6/, ., 6/, ., .. 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .4

6/6 .4 .) 6/6 .4 .,

Sume de restituitEdatorate 'omisiei EuropeneEaltor donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 buget de stat 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 bugetul asigurrilor sociale de stat 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 bugetele 5ondurilor speciale 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 buget local 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori reprezent3nd venituri ale bugetului general consolidat 0 instituii publice 5inanate din venituri propriiEvenituri proprii i subvenii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume avansate de 'omisia EuropeanEali donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume avansate de 'omisia EuropeanEali donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori datorate altor bene5iciari0%ND0uri, societi comerciale, etc( 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la 'omisia EuropeanEali donatori datorate altor bene5iciari 0%ND0uri, societi comerciale, etc( 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit i de restituit #utoritilor de 'erti5icareEMinisterul #griculturii0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icareEMinisterul #griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icareEMinisterul #griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icareEMinisterului #griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icare 0 decerti5icare de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icare 0 deduceri procentuale de5initive 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #lte sume de restituit #utoritilor de 'erti5icareEMinisterului #griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #genia de Pli pentru 7ezvoltare Rural i Pescuit 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #genia de Pli pentru 7ezvoltare Rural i Pescuit 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate de #utoritile de 'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate de #utoritile de 'erti5icare 0 pre5inanare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate de #utoritile de 'erti5icare pentru pli intermediare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate de #utoritile de 'erti5icare din vrsminte din privatizare =n cazul indisponibilitilor temporare de 5onduri e?terne nerambursabile postaderare Sume de 8usti5icat #utoritii de 'erti5icare 0 decerti5icare de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de 8usti5icat #utoritii de 'erti5icare 0 deducere procentual de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #lte sume avansate de #utoritile de 'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate #geniilor de ImplementareE#utoritilor de ManagementE #geniilor de Pli 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate #geniilor de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume datorate #geniilor de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume datorate #utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate #utoritilor de ManagementE #geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit i de restituit #utoritilor de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de primit de la #utoritile de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de primit de la #utoritile de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de restituit #utoritilor de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de restituit #utoritilor de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 7econtri cu bene5iciarii debitoriEcreditori 0 PC#RE, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la bene5iciari 0 PC#RE0 Sume de primit de la bene5iciari 0 PC#RE0 Sume de restituit bene5iciarilor 0 PC#RE0 Sume de restituit bene5iciarilor 0 PC#RE0 Sume de recuperat de la bene5iciari 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la bene5iciari 0 instituii publice 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la bene5iciari 0 %ND 0uri, societi comerciale, etc( "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET

6/6 .6 6/6 .6 .) 6/6 .6 ., 6/6 ./ 6/6 ./ .) 6/6 ./ ., 6/6 ./ .4 6/6 ./ .6 6/6 .+ 6/6 .+ .) 6/6 .+ ., 6/6 .+ .4 6//

6// .) 6// .) .. 6// ., 6// ., .. 6// .4 6// .4 .) 6// .4 ., 6// .4 .4 6// .6 6// .6 .) 6// .6 ., 6// .6 .4 6// .6 .6 6// ./ 6// ./ .) 6// ./ ., 6// ./ .4 6/+ 6/+ .) 6/+ .) .. 6/+ .4 6/+ .4 .4 6/+ .4 .6/+ .6 6/+ .6 .. 6/; 6/; .) 6/; .) .. 6/; ., 6/; ., .)

Sume datorate bene5iciarilor 0 %ND0uri, societi comerciale, etc( 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate bene5iciarilor0%ND0uri, societi comerciale, etc( 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume datorate bene5iciarilor 0 %ND0uri, societi comerciale, etc( 0 "%N7 RI 7E !# & DET #vansuri acordate bene5iciarilor 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #vansuri acordate bene5iciarilor din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la buget 0 instituii publice 5inanate din bugetul local #vansuri acordate bene5iciarilor din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la buget 0 instituii publice 5inanate din venituri propriiEvenituri proprii i subvenii #vansuri acordate bene5iciarilor din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la buget 0 %ND0uri, societi comerciale, etc( #vansuri acordate bene5iciarilor din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la buget 0 instituii publice 5inanate integral din buget Sume datorate bene5iciarilor 0 instituii publice "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate bene5iciarilor 0 instituii 5inanate din bugetul local "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate bene5iciarilor 0 instituii 5inanate din venituri propriiEvenituri proprii i subvenii 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate bene5iciarilor 0 instituii 5inanate din buget de stat, asigurri sociale de stat i 5onduri speciale 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit i de restituit bugetului @pre5inanare, co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia EuropeanEali donatori 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET2 Sume de primit de la buget @co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de primit de la buget @co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de restituit bugetului @co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de restituit bugetului @co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia European 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de primit de la buget @pre5inanare, co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia EuropeanEali donatori2 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la buget 0 pre5inanare Sume de primit de la buget 0 co5inanare Sume de primit de la buget 0 indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia EuropeanEali donatori Sume de restituit bugetului @pre5inanare, co5inanare, indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia EuropeanEali donatori, top0up2 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit bugetului 0 pre5inanare Sume de restituit bugetului 0 co5inanare Sume de restituit bugetului 0 indisponibiliti temporare de 5onduri de la 'omisia EuropeanEali donatori Sume de restituit bugetului 0 top0up Sume de restituit bugetului din sume primite de la 'omisia EuropeanEali donatori =n contul plilor e5ectuate 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la 'omisia EuropeanEali donatori =n contul plilor e5ectuate 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de restituit bugetului asigurrilor sociale de stat din sume primite de la 'omisia EuropeanEali donatori =n contul plilor e5ectuate 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de restituit bugetelor 5ondurilor speciale din sume primite de la 'omisia EuropeanEali donatori =n contul plilor e5ectuate 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit i de restituit bugetului de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la bugetul de stat pentru c>eltuieli neeligibile 0PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de primit de la bugetul de stat pentru c>eltuieli neeligibile 0PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 corecii 5inanciare de5initive 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #lte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit bugetului de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit bugetului de stat pentru alte c>eltuieli dec3t cele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate i de recuperat de la #geniile de ImplementareE#utoritile de ManagementE #geniile de Pli 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la #geniile de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de recuperat de la #geniile de Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume avansate #utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate #utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 pre5inanare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI

6/; ., ., 6/; ., .4 6/; ., ./ 6/; ., .+ 6/; ., .6/; .4 6/; .4 .) 6/; .4 ., 6/; .4 .6/*

6/* .) 6/* .) .. 6/* .4 6/* .4 .) 6/* .4 ., 6/* .6 6/* .6 .) 6/* .6 ., 6/* ./ 6/* ./ .) 6/* ./ ., 6/6/- .. 6/- .. .. 6+) 6+) 6+) 6+) 6+) 6+) 6+) 6+) 6+) 6+, 6+, 6+, 6+, 6+, 6+, 6+, 6+, 6+4 6+4 6+4 6+6 6+6 6+6 6+/ 6+/ 6+/ 6+/ 6+/ 6++ .) .) .) .) .) ., ., ., .) .) .) .) ., ., .,

6+

.) ., .4 ..) ..) .4 ..) .-

.. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., ..

6++ .6 6++ .6 .) 6++ .6 ., 6++ ./ 6++ ./ ..

7E !# & DET Sume avansate #utoritilor de ManagementE #geniilor de Pli pentru pli intermediare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume avansate #utoritilor de ManagementE #geniilor de Pli din vrsminte din privatizare =n cazul indisponibilitilor temporare de 5onduri e?terne nerambursabile postaderare Sume de 8usti5icat de #utoritile de Management 0 decerti5icare de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de 8usti5icat de #utoritile de Management 0 deduceri procentuale de5initive 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #lte sume de 8usti5icat #utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Hi "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la #utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la #utoritile de Management 0 decerti5icare de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de recuperat de la #utoritile de Management 0 deduceri procentuale de5initive 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #lte sume de recuperat de la #utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primitEde restituit #geniilorE#utoritilor de ImplementareE#utoritilor de 'erti5icareE#utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #geniileE#utoritile de Implementare 0 PC#RE, ISP#, S#P#R7 @la bene5iciarii 5inali2 Sume de primit de la #geniileE#utoritile de Implementare 0 PC#RE, ISP#, S#P#R7 @la bene5iciarii 5inali2 Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de primit de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icareE#utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icareE#utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE Sume de restituit #utoritilor de 'erti5icareE#utoritilor de ManagementE#geniilor de Pli 0 "%N7 RI 7E !# & DET #vansuri primite de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET #vansuri primite de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE #vansuri primite de la #utoritile de 'erti5icareE#utoritile de ManagementE#geniile de Pli 0 "%N7 RI 7E !# & DET Sume datorate bugetului niunii Europene Sume datorate bugetului niunii Europene Sume datorate bugetului niunii Europene 7E&IT%RI HI 'RE7IT%RI 7IAERHI, 7E&IT%RI HI 'RE7IT%RI #I & DETE!%R 7ebitori 7ebitori sub ) an 7ebitori sub ) an 0 creane comerciale 7ebitori sub ) an 0 creane buget general consolidat 7ebitori sub ) an 0 creane din operaiuni cu "EN 7ebitori sub ) an 0 alte creane 7ebitori peste ) an 7ebitori peste ) an 0 creane comerciale 7ebitori peste ) an 0 alte creane necurente 'reditori 'reditori sub ) an 'reditori sub ) an 0 datorii comerciale 'reditori sub ) an 0 datorii din operaiuni cu "EN 'reditori sub ) an 0 alte datorii curente 'reditori peste ) an 'reditori peste ) an 0 datorii comerciale 'reditori peste ) an 0 alte datorii necurente 'reane ale bugetului de stat 'reane ale bugetului de stat 'reane ale bugetului de stat 'reane ale bugetului local 'reane ale bugetului local 'reane ale bugetului local 'reane ale bugetului asigurrilor sociale de stat 'reane ale sistemului de asigurare de munc i boli pro5esionale 'reane ale sistemului de asigurare de munc i boli pro5esionale 'reane ale bugetului asigurrilor sociale de stat 'reane ale bugetului asigurrilor sociale de stat 'reane ale bugetelor 5ondurilor speciale i ale bugetului trezoreriei statului 'reane ale bugetului asigurrilor pentru oma8 'reane ale bugetului asigurrilor pentru oma8 @"ondul de garantare pentru plata creanelor salariale2 'reane ale bugetului asigurrilor pentru oma8 'reane ale bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 'reane ale bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale

6++ 6++ 6+; 6+; 6+; 6+; 6+; 6+; 6+; 6+; 6+; 6+;

..- .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ .. .. .. ..

6+; ./ .. 6+; 6+; 6+* 6+* 6+* 6+* 6+* ..- .. .) .) .) .) ., .) .4

6+* .) .6 6+* .) ./ 6+* .) .+ 6+* .) .; 6+* .) .* 6+* .) .6+6+- .) 6+- .) .4 6+- .) ./ 6+- .) .+ 6+- .) .* 6; 6+- .) .6;) 6;) 6;) 6;, 6;, 6;, 6;4 6;4 6;4 .. .. .. .. .. .. .) .) .4

6;4 .) .6;6 6;6 .. 6;6 .. .. 6;+ 6;+ .. 6;+ .. .. 6* 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*) 6*, 6*, 6*, 6*4 6*4 6*4 6*.) .) .) .) ., ., .4 .4 ...) ., .4 .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

6*- .. 6*- .. .. 66-) 6-) .) 6-) .) ..

de sntate 'reane ale bugetului trezoreriei statului 'reane ale bugetului trezoreriei statului 'reditori ai bugetelor 'reditori ai bugetului de stat 'reditori ai bugetului de stat 'reditori ai bugetului local 'reditori ai bugetului local 'reditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat 'reditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat 'reditori ai bugetului asigurrilor pentru oma8 'reditori ai bugetului asigurrilor pentru oma8 'reditori ai bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 'reditori ai bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 'reditori ai bugetului trezoreriei statului 'reditori ai bugetului trezoreriei statului Bmprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii Bmprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii Bmprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat Bmprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local Plasamente 5inanciare pe termen scurt e5ectuate din contul curent general al trezoreriei statului Bmprumuturi acordate din bugetul asigurrilor pentru oma8 Bmprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Bmprumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare Sume acordate din e?cedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru 5inanarea c>eltuielilor seciunii de dezvoltare Bmprumuturi pe termen scurt acordate din "ondul special de dezvoltare a5lat la dispoziia Duvernului #lte =mprumuturi acordate pe termen scurt 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt 0plasamente 5inanciare e5ectuate din contul curent general al trezoreriei statului 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent general al trezoreriei statului 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din privatizare 7ob3nzi a5erente =mprumuturilor acordate pe termen scurt din "ondul special de dezvoltare a5lat la dispoziia Duvernului 7ob3nzi a5erente altor =mprumuturi acordate pe termen scurt '%NT RI 7E RED !#RIG#RE HI #SIMI!#TE '>eltuieli =nregistrate =n avans '>eltuieli =nregistrate =n avans '>eltuieli =nregistrate =n avans Aenituri =nregistrate =n avans Aenituri =nregistrate =n avans Aenituri =nregistrate =n avans 7econtri din operaii =n curs de clari5icare 7econtri din operaii =n curs de clari5icare 7econtri din operaii =n curs de clari5icare 0 datoriiEcreane din operaiuni cu "EN 7econtri din operaii =n curs de clari5icare 0 alte datoriiEcreane curente Sume =n curs de certi5icareEdeclarare 'omisiei EuropeneEali donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume =n curs de certi5icareEdeclarare 'omisiei EuropeneEali donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume =n curs de certi5icareEdeclarare 'omisiei EuropeneEali donatori 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume =n curs de declarare #utoritilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume =n curs de declarare #utoritilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET Sume =n curs de declarare #utoritilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET 7E'%NTIRI 7econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate 7econtri privind operaiuni 5inanciare 7econtri privind operaiuni 5inanciare 0 activitatea operaional 7econtri privind operaiuni 5inanciare 0 activitatea de investiii 7econtri privind operaiuni 5inanciare 0 activitatea de 5inanare 7econtri privind activele 5i?e 7econtri privind activele 5i?e 7econtri privind stocurile 7econtri privind stocurile #lte decontri #lte decontri 7econtri =ntre instituii subordonate 7econtri =ntre instituii subordonate 7econtri =ntre instituii subordonate 7econtri din operaii =n participaie 7econtri din operaii =n participaie 7econtri din operaii =n participaie 7econtri privind =nc>eierea e?ecuiei bugetului de stat din anul curent 7econtri privind =nc>eierea e?ecuiei bugetului de stat din anul curent 7econtri privind =nc>eierea e?ecuiei bugetului de stat din anul curent #J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# 'RE#N$E!%R #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 clieni #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 clieni sub ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 clieni sub ) an

6-) 6-) 6-+ 6-+ 6-+ 6-+ 6-+ 6-; 6-; 6-; / /. /./ /./ /./ /./././) /).

., ., .. .) .) .. ., ., .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

/). .. /). .. .. /)) /)) /)) /)) /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /), /)4 /)4 .) .) .) .) ., .) .) .) .6 .6 ./ ./ ./ .+ .+ .; .; .* .* ...). ). .) .) ., ., .) ., .. .. .. .) ., ..

/)4 .) .) /)4 .) ., /)4 ., /)4 ., ., /)6 /)6 .) /)6 .) .) /)6 .) ., /)6 ., /)6 ., ., /)/ /)/ .) /)/ .) .) /)/ .) ., /)/ ., /)/ ., ., /)/ .4 /)/ .4 .) /)/ .4 ., /)+ /)+ .) /)+ .) .) /)+ .) ., /)+ ., /)+ ., ., /); /); .) /); .) .) /); .) .,

#8ustri pentru deprecierea creanelor 0 clieni peste ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 clieni peste ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 debitori #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 debitori sub ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 debitori sub ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 debitori peste ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor 0 debitori peste ) an #8ustri pentru deprecierea creanelor bugetare #8ustri pentru deprecierea creanelor bugetare #8ustri pentru deprecierea creanelor bugetare '%NT RI !# TREG%RERII HI INSTIT $II 7E 'RE7IT INAESTI$II PE TERMEN S' RT %bligaiuni emise i rscumprate %bligaiuni emise i rscumprate %bligaiuni emise i rscumprate Arsminte de e5ectuat pentru investiiile pe termen scurt Arsminte de e5ectuat pentru investiiile pe termen scurt Arsminte de e5ectuat pentru investiiile pe termen scurt '%NT RI !# TREG%RERII HI INSTIT $II 7E 'RE7IT 7isponibil din =mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului 7isponibil din =mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului 7isponibil din =mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului Aalori de =ncasat Aalori de =ncasat Aalori de =ncasat 'ecuri de =ncasat la instituii de credit 'onturi la trezorerii i instituii de credit 'onturi la trezorerii i instituii de credit =n lei 'onturi la trezorerii =n lei 'onturi la instituii de credit =n lei 'onturi =n valut 'onturi la instituii de credit =n valut Sume =n curs de decontare Sume =n curs de decontare la trezorerii Sume =n curs de decontare la instituii de credit 7isponibil =n lei al trezoreriei centrale 7isponibil =n lei al trezoreriei centrale 7isponibil =n valut al trezoreriei centrale 7isponibil =n valut al trezoreriei centrale 'onturi de clearing, barter i cooperare economic 'onturi de clearing, barter i cooperare economic 7isponibil al operatorilor economici la trezorerie 7isponibil al operatorilor economici la trezorerie 7epozite ale operatorilor economici la trezorerie 7isponibil a5erent certi5icatelor de trezorerie ale populaiei 7isponibil a5erent certi5icatelor de trezorerie ale populaiei 7isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat la trezorerie 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat la instituii de credit 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat la instituii de credit 7isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat la trezorerie 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat la instituii de credit 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat la instituii de credit 7isponibil din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei din 5onduri e?terne nerambursabile la trezorerie 7isponibil =n lei din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7isponibil =n valut din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n valut din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7epozite bancare 7epozite bancare la trezorerie 7epozite bancare la instituii de credit 7isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale la trezorerie 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale la instituii de credit 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale la instituii de credit 7isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale la trezorerie 7isponibil =n lei din =mprumuturi interne i e?terne garantate de

/); ., /); ., ., /)* /)* /)* /)* /)* /)* .+ .+ .+ .+ .+

.) .4 .6 ./

/)* .+ .+ /)* .+ .* /)* /)* /)* /)* /)* .+ ..; .; .) .; ., .*

/)* .* .. /)/)- .) /)- .) .) /)- .) ., /)- .) .4 /)- .) .6 /)- .) ./ /)- .) .+ /)- .) .; /)- .) .* /)- .) ./)- .) ). /)- .) *. /)- .) -. /, /,. /,. /,. /,. /,. /,) /,) /,) /,) /,) /,) /,) /,4 .) .) .. ., ., .. .) .) .. ., ., .. .4 .4 ..

/,4 .. /,4 .. .. /,6 /,6 /,6 /,6 /,6 /,6 /,6 /,/ /,/ /,/ .) .) .. ., ., .. .4 .4 .. .) .) .)

/,/ .) ., /,/ ., /,/ ., .) /,/ ., ., /,/ .4 /,/ .4 .) /,/ .4 ., /,/ /,/ /,+ /,+ /,+ /,; /,; /,; /,* /,* /,* /,.6 .6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

autoritile administraiei publice locale la instituii de credit 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale 7isponibil =n valut din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale la instituii de credit 7ob3nzi 7ob3nzi de pltit 7ob3nzi de pltit 0 a5erente disponibilului 7ob3nzi de pltit 0 a5erente depozitelor 7ob3nzi de pltit 0 a5erente titlurilor de natura datoriei 7ob3nzi de pltit 0 a5erente =mprumuturilor primite din contul curent general al trezoreriei statului 7ob3nzi de pltit 0 a5erente =mprumuturilor primite din venituri din privatizare 7ob3nzi de pltit 0 a5erente =mprumuturilor primite din "ondul special de dezvoltare la dispoziia Duvernului 7ob3nzi de pltit 0 a5erente altor =mprumuturi 7ob3nzi de =ncasat 7ob3nzi de =ncasat 0 conturi la trezorerie 7ob3nzi de =ncasat 0 conturi la instituii de credit 7ob3nzi de pltit a5erente creditelor pe termen scurt provenite din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi 7ob3nzi de pltit a5erente creditelor pe termen scurt provenite din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi Bmprumuturi pe termen scurt Bmprumuturi pe termen scurt Bmprumuturi pe termen scurt primite din venituri din "ondul special de dezvoltare la dispoziia Duvernului Bmprumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare 7epozite atrase Bmprumuturi primite din bugetul de stat pentru =n5iinarea unor instituii sau a unor activiti 5inanate integral din venituri proprii Bmprumuturi primite din bugetul local pentru =n5iinarea unor instituii i servicii publice sau activiti 5inanate integral din venituri proprii Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale Sume primite din e?cedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa i pentru 5inanarea c>eltuielilor seciunii de dezvoltare Bmprumuturi primite din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului Titluri de stat 'redite pe termen scurt primite, rezultate din reclasi5icarea creditelor comerciale =n =mprumuturi Bmprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden #lte =mprumuturi pe termen scurt 7ISP%NI&I! #! & DETE!%R 7isponibil al bugetului de stat 7isponibil al bugetului de stat 7isponibil al bugetului de stat Rezultatul e?ecuiei bugetului de stat din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetului de stat din anul curent 7isponibil al bugetului local 7isponibil al bugetului local 7isponibil al bugetului local Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7isponibil din cote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale 7isponibil din cote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale 7isponibil din cote de5alcate din impozitul pe venit pentru ec>ilibrarea bugetelor locale 7isponibil al bugetului trezoreriei statului 7isponibil al bugetului trezoreriei statului 7isponibil al bugetului trezoreriei statului Rezultatul e?ecuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetului trezoreriei statului din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetului trezoreriei statului din anii precedeni 7isponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli pro5esionale 7isponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli pro5esionale Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent al bugetului asigurrilor sociale de stat Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 0 a sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli pro5esionale Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 0 al bugetului asigurrilor sociale de stat 7epozite din e?cedentul bugetului asigurrilor sociale de stat 7epozite din e?cedentul bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil din 5ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil din 5ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil din 5ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat 7isponibil din 5ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ 7isponibil din 5ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ 7isponibil din 5ondul de rezerv constituit con5orm !egii nr( -/E,..+ 7isponibil din sume =ncasate =n cursul procedurii de e?ecutare silit 7isponibil din sume =ncasate =n cursul procedurii de e?ecutare silit 7isponibil din sume =ncasate =n cursul procedurii de e?ecutare silit 7isponibil din sumele colectate pentru unele bugete

/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/4 /4) /4) /4) /4) /4) /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4, /6) /6) /6) /6) /6) /6, /6, /6, /6, /6, // //. //. //. //. //) //) //) //, //, //, /// /// /// /// /// /// //;

.) .) .) ., ., ., .4 .4 .4 .6 .6 ...-

.) ., .) ., .) ., .. .) .,

.) .) .) .6 .6 ., .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .+ .+ .* .* .. .. .. .. .. .. ..

/6

.) .) ., ., ., ., .) .) .. ., ., .. .) .) .) .) ., .. .. .. .. .. .. .) .) .) .) ., ., ., .,

//; .) //; .) .) //; ., //; ., ., //* //* .) //* .) .) //* .) ., //* ., //* ., .) //* .4 //* .4 ., //-

7isponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 7isponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie 7isponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituii de credit 7isponibil din sumele colectate pentru bugetul local 7isponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie 7isponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituii de credit 7isponibil din sume colectate pentru alte bugete 7isponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie 7isponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituii de credit 7isponibil din venituri =ncasate pentru bugetul capitalei 7isponibil din venituri =ncasate pentru bugetul capitalei 7isponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 7isponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie 7isponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituii de credit '#S# HI #!TE A#!%RI 'asa 'asa =n lei 'asa =n lei 'asa =n valut 'asa =n valut #lte valori Timbre 5iscale i potale Timbre 5iscale i potale &ilete de tratament i odi>n &ilete de tratament i odi>n Tic>ete i bilete de cltorie Tic>ete i bilete de cltorie &onuri valorice pentru carburani auto &onuri valorice pentru carburani auto &ilete cu valoare nominal &ilete cu valoare nominal Tic>ete de mas Tic>ete de mas #lte valori #lte valori #'RE7ITIAE #creditive #creditive =n lei #creditive =n lei la instituii de credit #creditive =n valut #creditive =n valut la instituii de credit #vansuri de trezorerie #vansuri de trezorerie =n lei #vansuri de trezorerie =n lei #vansuri de trezorerie =n valut #vansuri de trezorerie =n valut 7ISP%NI&I! 7IN "%N7 RI ' 7ESTIN#$IE SPE'I#!I 7isponibil din 5onduri cu destinaie special 7isponibil din 5onduri cu destinaie special 7isponibil din 5onduri cu destinaie special la trezorerie 7isponibil din 5onduri cu destinaie special la instituii de credit 7isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special 7isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special 7isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special 7isponibil pentru sume de mandat i sume =n depozit 7isponibil pentru sume de mandat i sume =n depozit 7isponibil pentru sume de mandat i sume =n depozit 7isponibil al 5ondului de risc 7isponibil al 5ondului de risc =n lei 7isponibil al 5ondului de risc =n lei la trezorerie 7isponibil al 5ondului de risc =n lei la instituii de credit 7isponibil al 5ondului de risc =n valut 7isponibil al 5ondului de risc =n valut la instituii de credit 7isponibil din valori5icarea bunurilor intrate =n proprietatea privat a statului 7isponibil =n lei din valori5icarea bunurilor intrate =n proprietatea privat a statului 7isponibil =n lei din valori5icarea bunurilor intrate =n proprietatea privat a statului la trezorerie 7isponibil =n valut din valori5icarea bunurilor intrate =n proprietatea privat a statului 7isponibil =n valut din valori5icarea bunurilor intrate =n proprietatea privat a statului la instituii de credit 7isponibil din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei din contribuia naional reprezent3nd co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei din contribuia naional reprezent3nd co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la Trezorerie 7isponibil =n lei din contribuia naional reprezent3nd co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7isponibil =n lei din contribuia naional reprezent3nd alte c>eltuieli dec3t cele eligibile de la buget a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei din contribuia naional reprezent3nd alte c>eltuieli dec3t cele eligibile de la buget a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la trezorerie 7isponibil =n valut din contribuia naional reprezent3nd co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n valut din contribuia naional reprezent3nd co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7isponibil de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile

//- .) //- .) .) //- .) ., //- ., //- ., ., /+ /+. /+. .) /+. .) .) /+. .) ., /+. /+. /+. /+. /+. /+. ., ., .. .4 .4 .. .6 .6 .)

/+. .6 ., /+) /+) .) /+) .) .. /+) /+) /+) /+) /+, /+, /+, /+, /+, /+, /+, /;) /;) .) /;) .) .. /;) /;) /;) /;) /;) ., ., .. .4 .4 .. .6 ., ., .. .4 .4 .. .) .) .. ., ., .. .4 .4 ..

/;

/;) .6 .. /;6 /;6 /;6 /;6 /;6 /;6 .) .) .) .) ., ., ., .)

/;6 ., ., /;6 .4 /;6 .4 .) /;6 .4 ., /;6 /;6 /;/ /;/ /;/ /;/ /;/ /;/ /;/ /;/ /;/ /*) /*) /*) /*) /*) /*) //-/ .6 .6 .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 .) .) .) .) .) .. .. .. ..

/*

.) ., .4 .6

7isponibil =n lei de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n lei de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la Trezorerie 7isponibil =n lei de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7isponibil =n valut de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile 7isponibil =n valut de la buget reprezent3nd pre5inanri i 5onduri =n cazul indisponibilitilor temporare a5erente programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile la instituii de credit 7ISP%NI&I! #! INSTIT $II!%R P &!I'E HI #'TIAITI$I!%R "IN#N$#TE INTEDR#! S# P#R$I#! 7IN AENIT RI PR%PRII 7isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii 7isponibil curent al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii 7isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii 0 7isponibil curent la trezorerie 7isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii 0 7isponibil curent la instituii de credit Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7epozite ale instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii 7epozite ale instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii la trezorerie 7epozite ale instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii la instituii de credit 7isponibil al instituiilor publice 5inanate din venituri proprii i subvenii 7isponibil al instituiilor publice 5inanate din venituri proprii i subvenii 7isponibil al instituiilor publice 5inanate din venituri proprii i subvenii Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7isponibil al activitilor 5inanate din venituri proprii 7isponibil al activitilor 5inanate din venituri proprii 7isponibil al activitilor 5inanate din venituri proprii Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7ISP%NI&I! 7IN AENIT RI!E "%N7 RI!%R SPE'I#!E 7isponibil din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 7isponibil din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 7isponibil din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7epozite din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 7epozite din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 7isponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru oma8 7isponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru oma8 7isponibil al "ondului de garantare pentru plata creanelor salariale 7isponibil al bugetului asigurrilor pentru oma8 Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent al "ondului de garantare pentru plata creanelor salariale Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent al bugetului asigurrilor pentru oma8 Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni al "ondului de garantare pentru plata creanelor salariale Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni al bugetului asigurrilor pentru oma8 7epozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru oma8 7epozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru oma8 7isponibil din veniturile "ondului pentru mediu 7isponibil din veniturile "ondului pentru mediu 7isponibil din veniturile "ondului pentru mediu Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni Rezultatul e?ecuiei bugetare din anii precedeni 7epozite din veniturile "ondului pentru mediu 7epozite din veniturile "ondului pentru mediu AIR#MENTE INTERNE Airamente interne Airamente interne Airamente interne 0 activitatea operaional Airamente interne 0 activitatea de investiii Airamente interne 0 activitatea de 5inanare Airamente interne 0 alte activiti #J STIRI PENTR PIER7ERE# 7E A#!%#RE # '%NT RI!%R 7E TREG%RERIE #8ustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate

/-/ .. /-/ .. .. + +. +.) +.) +.) +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +., +.4 +.4 +.4 +.+ +.+ +.+ +.; +.; +.; +.* +.* +.* +.+.+.+). +). +). +)) +)) +)) +), +), +), +)4 +)4 +)4 +)6 +)6 +)6 +,, +,, +,, +,4 +,4 +,4 +,6 +,6 +,6 +,6 +,6 +,+ +,+ +,+ +,; +,; +,; +,* +,* +,* +,+,+,+,+,.. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .+ .+ .; .; .* .* .... .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., ..

+)

+,

+4

+6

+4/ +4/ .. +4/ .. .. +6) +6) +6) +6, +6, +6, +6/ +6/ +6/ .. .. .. .. .. .. .) .) ..

#8ustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate #8ustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate '%NT RI 7E 'CE!T IE!I 'CE!T IE!I PRIAIN7 ST%' RI!E '>eltuieli cu materiile prime '>eltuieli cu materiile prime '>eltuieli cu materiile prime '>eltuieli cu materialele consumabile '>eltuieli cu materialele au?iliare '>eltuieli cu materialele au?iliare '>eltuieli privind combustibilul '>eltuieli privind combustibilul '>eltuieli privind materialele pentru ambalat '>eltuieli privind materialele pentru ambalat '>eltuieli privind piesele de sc>imb '>eltuieli privind piesele de sc>imb '>eltuieli privind seminele i materialele de plantat '>eltuieli privind seminele i materialele de plantat '>eltuieli privind 5ura8ele '>eltuieli privind 5ura8ele '>eltuieli privind >rana '>eltuieli privind >rana '>eltuieli privind alte materiale consumabile '>eltuieli privind alte materiale consumabile '>eltuieli privind medicamentele i materialele sanitare '>eltuieli privind medicamentele i materialele sanitare '>eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar '>eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar '>eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar '>eltuieli privind animalele i psrile '>eltuieli privind animalele i psrile '>eltuieli privind animalele i psrile '>eltuieli privind mr5urile '>eltuieli privind mr5urile '>eltuieli privind mr5urile '>eltuieli privind ambala8ele '>eltuieli privind ambala8ele '>eltuieli privind ambala8ele '>eltuieli cu alte stocuri '>eltuieli cu alte stocuri '>eltuieli cu alte stocuri 'CE!T IE!I ' ! 'RIRI!E HI SERAI'II!E EFE' T#TE 7E TER$I '>eltuieli privind energia i apa '>eltuieli privind energia i apa '>eltuieli privind energia i apa '>eltuieli cu =ntreinerea i reparaiile '>eltuieli cu =ntreinerea i reparaiile '>eltuieli cu =ntreinerea i reparaiile '>eltuieli cu c>iriile '>eltuieli cu c>iriile '>eltuieli cu c>iriile '>eltuieli cu primele de asigurare '>eltuieli cu primele de asigurare '>eltuieli cu primele de asigurare '>eltuieli cu deplasri, detari, trans5erri '>eltuieli cu deplasri, detari, trans5erri '>eltuieli cu deplasri, detari, trans5erri 'CE!T IE!I ' #!TE SERAI'II EFE' T#TE 7E TER$I '>eltuieli privind comisioanele i onorariile '>eltuieli privind comisioanele i onorariile '>eltuieli privind comisioanele i onorariile '>eltuieli de protocol, reclam i publicitate '>eltuieli de protocol, reclam i publicitate '>eltuieli de protocol, reclam i publicitate '>eltuieli cu transportul de bunuri i personal '>eltuieli cu transportul de bunuri '>eltuieli cu transportul de bunuri '>eltuieli cu transportul de personal '>eltuieli cu transportul de personal '>eltuieli potale i ta?e de telecomunicaii '>eltuieli potale i ta?e de telecomunicaii '>eltuieli potale i ta?e de telecomunicaii '>eltuieli cu serviciile bancare i asimilate '>eltuieli cu serviciile bancare i asimilate '>eltuieli cu serviciile bancare i asimilate #lte c>eltuieli cu serviciile e?ecutate de teri #lte c>eltuieli cu serviciile e?ecutate de teri #lte c>eltuieli cu serviciile e?ecutate de teri #lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale #lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale 0 c>eltuieli curente #lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale 0 c>eltuieli curente #lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale 0 reparaii capitale #lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale 0 reparaii capitale 'CE!T IE!I ' #!TE IMP%GITE, T#FE HI AIRSIMINTE #SIMI!#TE '>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate '>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate '>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate 'CE!T IE!I ' PERS%N#! ! '>eltuieli cu salariile personalului '>eltuieli cu salariile personalului '>eltuieli cu salariile personalului '>eltuieli salariale =n natur '>eltuieli salariale =n natur '>eltuieli salariale =n natur '>eltuieli privind asigurrile sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale

+6/ +6/ +6/ +6/ +6/ +6/ +6/ +6/ +6/

., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .+

.. .. .. ..

+6/ .+ .. +6/ .* +6/ .* .. +6+ +6+ +6+ +6; +6; +6; +/6 +/6 +/6 +/* +/* +/* ++ ++4 ++4 ++4 ++6 ++6 ++6 ++/ ++/ ++/ +++ +++ +++ ++; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+/

++; .. ++; .. .. ++* ++* .. ++* .. .. ++++- .. ++- .. .. +;. +;. +;. +;) +;) +;) +;, +;, +;, +;4 +;4 +;4 +;6 +;6 +;6 +;/ +;/ +;/ +;+ +;+ +;+ +;; +;; +;; +;* .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+;

+;* .. +;* .. .. +;+;- .. +;- .. .. +*) +*) .) +*) .) ..

+*

'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale 'ontribuiile anga8atorilor pentru concedii i indemnizaii 'ontribuiile anga8atorilor pentru concedii i indemnizaii 'ontribuiile anga8atorilor la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale 'ontribuiile anga8atorilor la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale #lte c>eltuieli privind asigurrile i protecia social #lte c>eltuieli privind asigurrile i protecia social '>eltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale '>eltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale '>eltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale '>eltuieli din 5ondul destinat stimulrii personalului '>eltuieli din 5ondul destinat stimulrii personalului '>eltuieli din 5ondul destinat stimulrii personalului #!TE 'CE!T IE!I %PER#$I%N#!E Pierderi din creane i debitori diveri Pierderi din creane i debitori diveri Pierderi din creane i debitori diveri #lte c>eltuieli operaionale #lte c>eltuieli operaionale #lte c>eltuieli operaionale 'CE!T IE!I "IN#N'I#RE Pierderi din creane imobilizate Pierderi din creane imobilizate Pierderi din creane imobilizate '>eltuieli din investiii 5inanciare cedate '>eltuieli din investiii 5inanciare cedate '>eltuieli din investiii 5inanciare cedate '>eltuieli din di5erene de curs valutar '>eltuieli din di5erene de curs valutar '>eltuieli din di5erene de curs valutar '>eltuieli privind dob3nzile '>eltuieli privind dob3nzile '>eltuieli privind dob3nzile Sume de trans5erat bugetului de stat reprezent3nd c3tiguri din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de trans5erat bugetului de stat reprezent3nd c3tiguri din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# Sume de trans5erat bugetului de stat reprezent3nd c3tiguri din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 7ob3nzi de trans5erat 'omisiei EuropeneEaltor donatori sau de alocat programului 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE 7ob3nzi de trans5erat 'omisiei EuropeneEaltor donatori sau de alocat programului 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE 7ob3nzi de trans5erat 'omisiei EuropeneEaltor donatori sau de alocat programului 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE #lte pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #lte pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #lte pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #!TE 'CE!T IE!I "IN#N$#TE 7IN & DET Subvenii Subvenii Subvenii Trans5eruri curente =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri curente =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri curente =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri de capital =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri de capital =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri de capital =ntre uniti ale administraiei publice Trans5eruri interne Trans5eruri interne Trans5eruri interne Trans5eruri =n strintate Trans5eruri =n strintate Trans5eruri =n strintate 'ontribuia Rom3niei la bugetul niunii Europene 'ontribuia Rom3niei la bugetul niunii Europene 'ontribuia Rom3niei la bugetul niunii Europene #sigurri sociale #sigurri sociale #sigurri sociale #8utoare sociale #8utoare sociale #8utoare sociale Trans5eruri pentru proiecte 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la bugetul de stat Trans5eruri pentru proiecte 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la bugetul de stat Trans5eruri pentru proiecte 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i 5onduri de la bugetul de stat #lte c>eltuieli #lte c>eltuieli #lte c>eltuieli 'CE!T IE!I ' #M%RTIGIRI!E, PR%AIGI%#NE!E HI #J STIRI!E PENTR 7EPRE'IERE S# PIER7ERI!E 7E A#!%#RE '>eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru depreciere '>eltuieli operaionale privind amortizarea activelor 5i?e '>eltuieli operaionale privind amortizarea activelor 5i?e

+*) ., +*) ., .. +*) .4 +*) .4 .. +*) .6 +*) .6 .) +*) .6 ., +*, +*, +*, +*, +*, +*, +*+ .) .) .) .) .., ., ..

+*+ .4 +*+ .4 .. +*+ .6 +*+ .6 .. +*+ .* +*+ .* .. +*+*+*+*+*+-. +-. +-. +-) +-) +-) ; ;. ;.;.- .. ;.- .. .. ;)6 ;)6 ;)6 ;)* ;)* ;)* ;, ;,) ;,) ;,) ;,, ;,, ;,, ;4. ;4. .) ;4. .) .. ;4. ., ;4. ., .. ;4) ;4) ;4) ;4) ;4) ;4, ;4, ;4, ;44 ;44 ;44 ;46 ;46 ;46 ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ ;4/ .) .) .. ., ., .. .) .) .. .. .. .. .. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .+ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .. .. ..

+-

;)

;4

'>eltuieli operaionale privind provizioanele '>eltuieli operaionale privind provizioanele '>eltuieli operaionale privind a8ustrile pentru deprecierea activelor 5i?e '>eltuieli operaionale privind a8ustrile pentru deprecierea activelor 5i?e '>eltuieli operaionale privind a8ustrile pentru deprecierea activelor circulante '>eltuieli operaionale privind a8ustrile pentru deprecierea activelor circulante 0 stocuri '>eltuieli operaionale privind a8ustrile pentru deprecierea activelor circulante 0 creane '>eltuieli cu activele 5i?e neamortizabile '>eltuieli cu activele 5i?e corporale neamortizabile '>eltuieli cu activele 5i?e corporale neamortizabile 0 active militare '>eltuieli cu activele 5i?e corporale neamortizabile 0altele '>eltuieli cu activele 5i?e necorporale neamortizabile '>eltuieli cu activele 5i?e necorporale neamortizabile '>eltuieli 5inanciare privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru pierderea de valoare '>eltuieli 5inanciare privind a8ustrile pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare '>eltuieli 5inanciare privind a8ustrile pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare '>eltuieli 5inanciare privind a8ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante '>eltuieli 5inanciare privind a8ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante '>eltuieli 5inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor '>eltuieli 5inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor '>eltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare '>eltuieli privind rezerva de stat '>eltuieli privind rezerva de stat '>eltuieli privind rezerva de mobilizare '>eltuieli privind rezerva de mobilizare 'CE!T IE!I EFTR#%R7IN#RE '>eltuieli cu pierderi din calamiti '>eltuieli cu pierderi din calamiti '>eltuieli cu pierderi din calamiti '>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e '>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e '>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e '%NT RI 7E AENIT RI HI "IN#N$IRI AENIT RI 7IN #'TIAITI$I E'%N%MI'E Aariaia stocurilor Aariaia stocurilor Aariaia stocurilor #!TE AENIT RI %PER#$I%N#!E Aenituri din creane reactivate i debitori diveri Aenituri din creane reactivate i debitori diveri Aenituri din creane reactivate i debitori diveri #lte venituri ale trezoreriei statului #lte venituri ale trezoreriei statului #lte venituri ale trezoreriei statului AENIT RI 7IN PR%7 '$I# 7E #'TIAE "IFE Aenituri din producia de active 5i?e necorporale Aenituri din producia de active 5i?e necorporale Aenituri din producia de active 5i?e necorporale Aenituri din producia de active 5i?e corporale Aenituri din producia de active 5i?e corporale Aenituri din producia de active 5i?e corporale AENIT RI "IS'#!E Impozit pe venit, pro5it i c3stiguri din capital de la persoane 8uridice Impozit pe pro5it Impozit pe pro5it #lte impozite pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 8uridice #lte impozite pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 8uridice Impozit pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 5izice Impozit pe venit Impozit pe venit 'ote i sume de5alcate din impozitul pe venit 'ote i sume de5alcate din impozitul pe venit #lte impozite pe venit, pro5it i c3stiguri din capital #lte impozite pe venit, pro5it i c3stiguri din capital #lte impozite pe venit, pro5it i c3stiguri din capital Impozit pe salarii Impozit pe salarii Impozit pe salarii Impozite i ta?e pe proprietate Impozite i ta?e pe proprietate Impozite i ta?e pe proprietate Impozite i ta?e pe bunuri i servicii Ta?a pe valoarea adugat Ta?a pe valoarea adugat Sume de5alcate din TA# Sume de5alcate din TA# #lte impozite i ta?e generale pe bunuri i servicii #lte impozite i ta?e generale pe bunuri i servicii #ccize #ccize Ta?e pe servicii speci5ice Ta?e pe servicii speci5ice Ta?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des5urarea de activiti

;4/ .+ .. ;4+ ;4+ ;4+ ;4;4;4;6 ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6/ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;6+ ;/. ;/. ;/. ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;/) ;+ ;+4 ;+4 ;+4 ;+6 ;+6 ;+6 ;+/ ;+/ ;+/ ;++ ;++ ;++ ;+; .) .) .. .. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ ...) .) ., ., .4 .4 ..-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

;/

.. .. .. .) .) ., ., .4 .4 .6 .6 ./ ./ .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

;+; .. ;+; .. .. ;+* ;+* .. ;+* .. .. ;+;+- .. ;+- .. .. ;; ;;. ;;. ;;. ;;) ;;) ;;) ;;, ;;, ;;, ;;, ;;, ;;4 ;;4 ;;4 ;;6 ;;6 ;;6 ;;6 ;;6 ;;/ ;;/ ;;/ ;;+ .. .. .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .. .. .. .) .) .. ., ., .. .. .. ..

Ta?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des5urarea de activiti Impozit pe comerul e?terior i tranzacii internaionale Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene #lte impozite i ta?e 5iscale #lte impozite i ta?e 5iscale #lte impozite i ta?e 5iscale AENIT RI 7IN '%NTRI& $II 7E #SID RIRI 'ontribuiile anga8atorilor 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale 'ontribuiile anga8atorilor pentru accidente de munc i boli pro5esionale Arsminte de la persoane 8uridice, pentru persoane cu >andicap ne=ncadrate Arsminte de la persoane 8uridice, pentru persoane cu >andicap ne=ncadrate #lte contribuii pentru asigurri sociale datorate de anga8atori #lte contribuii pentru asigurri sociale datorate de anga8atori 'ontribuiile asigurailor 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri de oma8 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate 'ontribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate #lte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale #lte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale AENIT RI NE"IS'#!E Aenituri din proprietate Aenituri din proprietate Aenituri din proprietate Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii Aenituri din prestri de servicii i alte activiti Aenituri din prestri de servicii i alte activiti Aenituri din ta?e administrative, eliberri permise Aenituri din ta?e administrative, eliberri permise #menzi, penaliti i con5iscri #menzi, penaliti i con5iscri 7iverse venituri 7iverse venituri Trans5eruri voluntare, altele dec3t subveniile @donaii, sponsorizri2 Trans5eruri voluntare, altele dec3t subveniile @donaii, sponsorizri2 AENIT RI "IN#N'I#RE Aenituri din creane imobilizate Aenituri din creane imobilizate Aenituri din creane imobilizate Aenituri din investiii 5inanciare cedate Aenituri din investiii 5inanciare cedate Aenituri din investiii 5inanciare cedate Aenituri din di5erene de curs valutar Aenituri din di5erene de curs valutar Aenituri din di5erene de curs valutar Aenituri din dob3nzi Aenituri din dob3nzi Aenituri din dob3nzi Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #lte venituri 5inanciare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #lte venituri 5inanciare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 #lte venituri 5inanciare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi @c>eltuieli neeligibile 0 costuri bancare 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 "IN#N$IRI, S &AEN$II, TR#NS"ER RI, #!%'#$II & DET#RE ' 7ESTIN#$IE SPE'I#!I, "%N7 RI ' 7ESTIN#$IE SPE'I#!I "inanarea de la buget "inanarea de la buget "inanarea de la buget "inanarea =n baza unor acte normative speciale "inanarea =n baza unor acte normative speciale "inanarea =n baza unor acte normative speciale Aenituri din subvenii Subvenii de la bugetul de stat Subvenii de la bugetul de stat Subvenii de la alte bugete Subvenii de la alte bugete Aenituri din alocaii bugetare cu destinaie special Aenituri din alocaii bugetare cu destinaie special Aenituri din alocaii bugetare cu destinaie special "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile preaderare "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile preaderare =n bani "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile preaderare =n bani "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile preaderare =n natur "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile preaderare =n natur "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare "inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare "onduri cu destinaie special

;;+ ;;+ ;;; ;;; ;;; ;;*

.. .. .. .. .. ..

;;* .. ;;* .. .. ;;;;- .. ;;- .. .. ;* ;*) ;*) ;*) ;*) ;*) ;*) ;*) ;*) ;*+ ;*+ ;*+ ;*+ ;*+ ;., ., .4 .4 .6 .6 .6 .. .. .) .,

.4 .4 .. .6 .6 ..

;-) ;-) .. ;-) .. .. *.4 *.4 *.4 *.4 *.4 *.4 *.4 *.4 *.4 *.6 *.6 *.6 *.6 *.6 *.6 *.6 *.6 *.6 *./ *./ *./ *./ *./ *./ *./ .. ). ,. 4. 6. /. +. *. -. .. ). ,. 4. 6. +. ;. *. -. .. ). ,. 4. 6. /. +. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

* *.

*./ ;. .. *./ *. .. *./ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.+ *.; *.; *.; *.; *.; -. .. ). ,. 4. 6. /. +. ;. *. -. .. ). ,. 4. 6. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

*.; /. .. *.; ;. .. *.; *. .. *.; -. .. **.* ,. .. *-) .. .. *-, .. .. 1ST1 0000000000000

"onduri cu destinaie special "onduri cu destinaie special Aeniturile 5ondului de risc Aeniturile 5ondului de risc Aeniturile 5ondului de risc Aenituri din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile Aenituri din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile Aenituri din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile Aenituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit Aenituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit Aenituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit AENIT RI 7IN PR%AIGI%#NE HI #J STIRI PENTR 7EPRE'IERE S# PIER7ERI!E 7E A#!%#RE Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere privind activitatea operaional Aenituri din provizioane Aenituri din provizioane Aenituri din a8ustri privind deprecierea activelor 5i?e Aenituri din a8ustri privind deprecierea activelor 5i?e Aenituri din a8ustri pentru deprecierea activelor circulante Aenituri din a8ustri pentru deprecierea activelor circulante 0 stocuri Aenituri din a8ustri pentru deprecierea activelor circulante 0 creane Aenituri 5inanciare din a8ustri pentru pierdere de valoare Aenituri din a8ustri pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare Aenituri din a8ustri pentru pierderea de valoare a activelor 5inanciare Aenituri din a8ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante Aenituri din a8ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante AENIT RI EFTR#%R7IN#RE Aenituri din valori5icarea unor bunuri ale statului Aenituri din valori5icarea unor bunuri ale statului Aenituri din valori5icarea unor bunuri ale statului '%NT RI SPE'I#!E '%NT RI BN #"#R# &I!#N$ ! I #ctive 5i?e i obiecte de inventar primite =n 5olosin #ctive 5i?e corporale luate cu c>irie Aalori materiale primite spre prelucrare sau reparare Aalori materiale primite =n pstrare sau custodie 7ebitori scoi din activ, urmrii =n continuare Sume solicitate la restituire '>irii i alte datorii asimilate #mbala8e de restituit #lte valori =n a5ara bilanului Pagube produse din cauze de 5or ma8or i 5ortuite Publicaii primite gratuit =n vederea sc>imbului internaional #bonamente la publicaii care se urmresc p3n la primire Imprimate de valoare cu decontare ulterioar 7ocumente respinse la viza de control 5inanciar preventiv Ipoteci imobiliare Aalori materiale supuse sec>estrului Daranie bancar pentru o5erta depus Daranie bancar pentru bun e?ecuie 7isponibil din garania constituit pentru bun e?ecuie Daranii constituite de concesionar Daranii depuse pentru sume contestate Daranii depuse pentru =nlesniri acordate Bnlesniri la plata creanelor bugetare 'auiuni depuse pentru contestaie la e?ecutarea silit Daranii legale constituite =n cadrul procedurii de suspendare a e?ecutrii silite prin decontare bancar Daranie bancar pentru avansul acordat @ISP#2 'reane 5iscale pentru care s0a declarat starea de insolvabilitate a debitorului Daranii acordate de autoritile administraiei publice locale 'redite bugetare aprobate 'redite desc>ise de repartizat 'redite desc>ise pentru c>eltuieli proprii "onduri de primit de la bugetul de stat "onduri de primit de la 'omunitatea European 0 S#P#R7 0 "onduri de primit de la 'omunitatea European 0 PC#RE 0 #nga8amente bugetare #nga8amente legale #nga8amente legale 0 S#P#R7 0 #nga8amente de plat Daranii de returnare a avansului acordat 'redite de anga8ament aprobate 'redite de anga8ament anga8ate Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat 7ob3nzi i alte costuri a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art( , din !egea privind 5inanele publice locale nr( ,;4E,..+, cu modi5icrile i completrile ulterioare Sume solicitate la rambursare a5erente 5ondurilor e?terne nerambursabile postaderare =n curs de virare la buget 7eclaraia de c>eltuieli transmis autoritilor de certi5icare a5erente proiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile postaderare i buget de stat Sume a5late =n curs de certi5icareEdeclarare la 'omisia European a5erente "ondului European de pescuit 7atorii contingente &ilan de desc>idere &ilan de =nc>idere

'ap( AI: 9P!#N ! 7E '%NT RI DENER#! PENTR INSTIT $II!E P &!I'E9 a 5ost =nlocuit cu P!#N ! 7E '%NT RI DENER#! PENTR INSTIT $II!E P &!I'E din ane?a ) la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, con5orm pct( 6 din ane?a la acelai act normativ( '#P( AII12 INSTR '$I NI!E 7E TI!IG#RE # '%NT RI!%R 000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( / din %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, =n =ntreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )-);E,../ cu modi5icrile i completrile ulterioare, se =nlocuiesc simbolurile i denumirile conturilor, c3t i detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II i gradul III, potrivit 9P!#N ! I 7E '%NT RI DENER#! PENTR INSTIT $II!E P &!I'E9 prevzut =n ane?a nr( )( # se vedea, =n acest sens, 'ap( AI de mai sus( 'on5orm pct( + din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, =n =ntreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )-);E,../ cu modi5icrile i completrile ulterioare, se completeaz contabilitatea analitic a conturilor cu urmtoarele in5ormaii: cod sector, surs de 5inanare i clasi5icaie venituri @capitol, subcapitol, paragra52, clasi5icaie 5uncional c>eltuieli @capitol, subcapitol, paragra52 i clasi5icaie economic c>eltuieli @titlu, articol, alineat2, potrivit 97ezvoltrii conturilor sintetice =n conturi analitice =n scop de raportare a &alanei de veri5icare la Ministerul "inanelor Publice9, prevzut =n ane?a nr( ,( Reproducem, =n acest sens #ne?a nr( , din %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4: #NEF# , 7ezvoltarea conturilor sintetice =n conturi analitice =n scop de raportare a &alanei de veri5icare la Ministerul "inanelor Publice 1T1 1"ont ;1 NOOOOOPOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOPOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R'!#S#RDR P#R'%NT SINTETI'R 7EN MIRE '%NT N% RTip R 'od RSurs de R 'lasi5icaie R R R Rgr( I, gr( IIR RcontRsectorR5inanareR5uncional venituri 'lasi5icaie R R R Ri gr( III R R R R R i c>eltuieli economic R R R R R R R R R @capitol, c>eltuieli @titlu,R R R R R R R R R subcapitol, articol, alineat2 R R R R R R R R R paragra52 R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R) R R R'%NT RI 7E '#PIT#! RI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R). R R'#PIT#!, REGERAE, "%N7 RI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).. R"ondul activelor 5i?e necorporaleRP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).. .. R"ondul activelor 5i?e necorporaleRP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).. .. .. R"ondul activelor 5i?e necorporaleRP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).) R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul public al statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).) .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul public al statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).) .. .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R'od RSurs de R R R R R Rdomeniul public al statului R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)., R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul privat al statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)., .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul privat al statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)., .. .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R'od RSurs de R R R R R Rdomeniul privat al statului R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).4 R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul public al unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).4 .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul public al unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).4 .. .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R'od RSurs de R R R R R Rdomeniul public al unitilor R RsectorR5inanareR R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).6 R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul privat al unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).6 .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R R R R R R R Rdomeniul privat al unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).6 .. .. R"ondul bunurilor care alctuiesc RP R'od RSurs de R R R R R Rdomeniul privat al unitilor R RsectorR5inanareR R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ RRezerve din reevaluare RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .) RRezerve din reevaluarea RP R R R R R R R Rterenurilor i amena8rilor la R R R R R R R R Rterenuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .) .. RRezerve din reevaluarea RP R'od RSurs de R R

R R R Rterenurilor i amena8rilor la R RsectorR5inanareR R R R R Rterenuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ ., RRezerve din reevaluarea RP R R R R R R R Rconstruciilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ ., .. RRezerve din reevaluarea RP R'od RSurs de R R R R R Rconstruciilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .4 RRezerve din reevaluarea RP R R R R R R R Rinstalaiilor te>nice, R R R R R R R R Rmi8loacelor de transport, R R R R R R R R Ranimalelor i plantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .4 .. RRezerve din reevaluarea RP R'od RSurs de R R R R R Rinstalaiilor te>nice, R RsectorR5inanareR R R R R Rmi8loacelor de transport, R R R R R R R R Ranimalelor i plantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .6 RRezerve din reevaluarea RP R R R R R R R Rmobilierului, aparaturii R R R R R R R R Rbirotice, ec>ipamentelor de R R R R R R R R Rprotecie a valorilor umane i R R R R R R R R Rmateriale i a altor active 5i?e R R R R R R R R Rcorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ .6 .. RRezerve din reevaluarea RP R'od RSurs de R R R R R Rmobilierului, aparaturii R RsectorR5inanareR R R R R Rbirotice, ec>ipamentelor de R R R R R R R R Rprotecie a valorilor umane i R R R R R R R R Rmateriale i a altor active 5i?e R R R R R R R R Rcorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ ./ RRezerve din reevaluarea altor RP R R R R R R R Ractive ale statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)./ ./ .. RRezerve din reevaluarea altor RP R'od RSurs de R R R R R Ractive ale statului R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).+ R7i5erene din reevaluare i R& R R R R R R R Rdi5erene de curs a5erente R R R R R R R R Rdob3nzilor =ncasate @S#P#R72 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).+ .. R7i5erene din reevaluare i R& R R R R R R R Rdi5erene de curs a5erente R R R R R R R R Rdob3nzilor =ncasate @S#P#R72 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R).+ .. .. R7i5erene din reevaluare i R& R'od RSurs de R R R R R Rdi5erene de curs a5erente R RsectorR5inanareR R R R R Rdob3nzilor =ncasate @S#P#R72 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R)) R RREG !T#T ! REP%RT#T R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)); RRezultatul reportat R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)); .. RRezultatul reportat R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)); .. .. RRezultatul reportat R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R), R RREG !T#T ! P#TRIM%NI#! R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R),) RRezultatul patrimonial R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R),) .. RRezultatul patrimonial R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R),) .. .. RRezultatul patrimonial R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R)4 R R"%N7 RI ' 7ESTIN#$IE SPE'I#!I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4, R"ondul de rezerv al bugetului RP R R R R R R R Rasigurrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4, .. R"ondul de rezerv al bugetului RP R R R R R R R Rasigurrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4, .. .. R"ondul de rezerv al bugetului RP R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)44 R"ondul de rezerv constituit RP R R R R R R R Rcon5orm !egii nr( -/E,..+ R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)44 .. R"ondul de rezerv constituit RP R R R R R R R Rcon5orm !egii nr( -/E,..+ R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)44 .. .. R"ondul de rezerv constituit RP R'od RSurs de R R R R R Rcon5orm !egii nr( -/E,..+ R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4R#lte 5onduri RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4- .) R"ond de dezvoltare a spitalului RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)4- .) .. R"ond de dezvoltare a spitalului RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R)/ R RPR%AIGI%#NE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) RProvizioane RP R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) RProvizioane sub ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) .) RProvizioane pentru litigii, RP R'od RSurs de R R R R R Ramenzi, penaliti, despgubiri, R RsectorR5inanareR R R R R Rdaune i alte datorii incerte R R R R R R R R Rsub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) ., RProvizioane pentru garanii RP R'od RSurs de R R R R R Racordate clienilor sub ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) .4 RProvizioane pentru litigii din RP R'od RSurs de R R R R R Rdrepturi salariale c3tigate =n R RsectorR5inanareR R R R R Rinstan sub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) .6 RProvizioane pentru garanii ce RP R'od RSurs de R R R R R Rvor 5i e?ecutate a5erente R RsectorR5inanareR R R R R R=mprumuturilor garantate sub ) anR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) .) .* R#lte provizioane sub ) an RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., RProvizioane peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., .) RProvizioane pentru litigii, RP R'od RSurs de R R R R R Ramenzi, penaliti, despgubiri, R RsectorR5inanareR R R R R Rdaune i alte datorii incerte R R R R R R R R Rpeste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., ., RProvizioane pentru garanii RP R'od RSurs de R R R R R Racordate clienilor peste ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., .4 RProvizioane pentru litigii din RP R'od RSurs de R R R R R Rdrepturi salariale c3tigate =n R RsectorR5inanareR R R R R Rinstan peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., .6 RProvizioane pentru garanii ce RP R'od RSurs de R R R R R Rvor 5i e?ecutate a5erente R RsectorR5inanareR R R R R R=mprumuturilor garantate peste ) R R R R R R R R Ran R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)/) ., .* R#lte provizioane peste ) an RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R)+ R RBMPR M T RI HI 7#T%RII #SIMI!#TE R R R R R R R R R0 pe termen mediu i lung 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+) RBmprumuturi din emisiunea de RP R R R R R R R Robligaiuni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+) .) RBmprumuturi din emisiunea de RP R R R R R R R Robligaiuni cu termen de R R R R R R R R Rrscumprare =n e?erciiul curentR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+) .) .. RBmprumuturi din emisiunea de RP R'od RSurs de R R R R R Robligaiuni cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrscumprare =n e?erciiul curentR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+) ., RBmprumuturi din emisiunea de RP R R R R R R R Robligaiuni cu termen de R R R R R R R R Rrscumprare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+) ., .. RBmprumuturi din emisiunea de RP R'od RSurs de R R R R R Robligaiuni cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrscumprare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+, RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+, .) RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+, .) .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rcontractate de autoritile R RsectorR5inanareR R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+, ., RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiile viitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+, ., .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rcontractate de autoritile R RsectorR5inanareR R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiile viitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+4 RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+4 .) RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+4 .) .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rgarantate de autoritile R RsectorR5inanareR R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+4 ., RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiile viitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+4 ., .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rgarantate de autoritile R RsectorR5inanareR R R R R Radministraiei publice locale cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiile viitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+6 RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+6 .) RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de stat cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+6 .) .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rcontractate de stat cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+6 ., RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rcontractate de stat cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+6 ., .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rcontractate de stat cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+/ RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+/ .) RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de stat cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+/ .) .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rgarantate de stat cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+/ ., RBmprumuturi interne i e?terne RP R R R R R R R Rgarantate de stat cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+/ ., .. RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rgarantate de stat cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ RSume primite pentru acoperirea R R R R R R R R Rde5icitelor bugetare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ .) RSume primite pentru acoperirea RP R R R R R R R Rde5icitelor bugetare @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ .) .) RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor sociale de stat din R R R R R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ .) ., RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului de stat dinR RsectorR5inanareR R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ .) .4 RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor pentru oma8 din R R R R R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ .) .6 RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R

R R R Rde5icitului bugetului "ondului R RsectorR5inanareR R R R R Rnaional unic de asigurri R R R R R R R R Rsociale de sntate din contul R R R R R R R R Rcurent general al trezoreriei R R R R R R R R Rstatului @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ ., RSume primite pentru acoperirea RP R R R R R R R Rde5icitelor bugetare @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ ., .) RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor sociale de stat din R R R R R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ ., ., RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului de stat dinR RsectorR5inanareR R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ ., .4 RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor pentru oma8 din R R R R R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i pltite =nR R R R R R R R Rcursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)++ ., .6 RSume primite pentru acoperirea RP R'od RSurs de R R R R R Rde5icitului bugetului "ondului R RsectorR5inanareR R R R R Rnaional unic de asigurri R R R R R R R R Rsociale de sntate din contul R R R R R R R R Rcurent general al trezoreriei R R R R R R R R Rstatului @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; R#lte =mprumuturi i datorii RP R R R R R R R Rasimilate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) R#lte =mprumuturi i datorii RP R R R R R R R Rasimilate cu termen de rambursareR R R R R R R R R=n e?erciiul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) .) R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate 0 primite din "ondul R RsectorR5inanareR R R R R Rspecial de dezvoltare la R R R R R R R R Rdispoziia Duvernului @cu termen R R R R R R R R Rde rambursare =n e?erciiul R R R R R R R R Rcurent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) ., R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate 0 primite din contul R RsectorR5inanareR R R R R Rcurent general al trezoreriei R R R R R R R R Rstatului @cu termen de rambursareR R R R R R R R R=n e?erciiul curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) .4 R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate 0 primite din venituri R RsectorR5inanareR R R R R Rdin privatizare @cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) .* RBmprumuturi pe termen lung RP R'od RSurs de R R R R R Rprimite rezultate din R RsectorR5inanareR R R R R Rreclasi5icarea creditelor R R R R R R R R Rcomerciale =n =mprumuturi @cu R R R R R R R R Rtermen de rambursare =n R R R R R R R R Re?erciiul curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; .) .R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate @cu termen de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare =n e?erciiul curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., R#lte =mprumuturi i datorii RP R R R R R R R Rasimilate cu termen de rambursareR R R R R R R R R=n e?erciiile viitoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., .) R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate 0 primite din "ondul R RsectorR5inanareR R R R R Rspecial de dezvoltare la R R R R R R R R Rdispoziia Duvernului @cu termen R R R R R R R R Rde rambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., ., R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate 0 primite din contul R RsectorR5inanareR R R R R Rcurent general al trezoreriei R R R R R R R R Rstatului @cu termen de rambursareR R R R R R R R R=n e?erciiile viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., .4 R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R

R R R Rasimilate 0 primite din venituri R RsectorR5inanareR R R R R Rdin privatizare @cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., .* RBmprumuturi pe termen lung RP R'od RSurs de R R R R R Rprimite rezultate din reclasi5i0 R RsectorR5inanareR R R R R Rcarea creditelor comerciale =n R R R R R R R R R=mprumuturi @cu termen de R R R R R R R R Rrambursare =n e?erciiile R R R R R R R R Rviitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+; ., .R#lte =mprumuturi i datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate @cu termen de rambur0 R RsectorR5inanareR R R R R Rsare =n e?erciiile viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Ri datoriilor asimilate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .) R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Rdin emisiuni de obligaiuni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .) .. R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R'od RSurs de R R R R R Rdin emisiuni de obligaiuni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* ., R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* ., .. R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R'od RSurs de R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .4 R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .4 .. R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R'od RSurs de R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .6 R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .6 .. R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R'od RSurs de R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* ./ R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R R R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R R R R R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* ./ .. R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor RP R'od RSurs de R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; R7ob3nzi a5erente altor RP R R R R R R R R=mprumuturi i datorii asimilate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; .) R7ob3nzi a5erente altor RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturi i datorii asimilate R RsectorR5inanareR R R R R R0 primite din "ondul special de R R R R R R R R Rdezvoltare la dispoziia R R R R R R R R RDuvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; ., R7ob3nzi a5erente altor RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturi i datorii asimilate R RsectorR5inanareR R R R R R0 primite din contul curent R R R R R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; .4 R7ob3nzi a5erente altor RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturi i datorii asimilate R RsectorR5inanareR R R R R R0 primite din venituri din R R R R R R R R Rprivatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; .* R7ob3nzi a5erente creditelor pe RP R'od RSurs de R R R R R Rtermen lung provenite din R RsectorR5inanareR R R R R Rreclasi5icarea creditelor R R R R R R R R Rcomerciale =n =mprumuturi R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+* .; .R7ob3nzi a5erente altor RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturi i datorii asimilate R RsectorR5inanareR R R R R R0 altele R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+RPrime privind rambursarea R# R R R R R R R Robligaiunilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+- .) RPrime privind rambursarea R# R R R R R R R Robligaiunilor @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+- .) .. RPrime privind rambursarea R# R'od RSurs de R R R R R Robligaiunilor @pentru sumele ce R RsectorR5inanareR R

R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+- ., RPrime privind rambursarea R# R R R R R R R Robligaiunilor @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R)+- ., .. RPrime privind rambursarea R# R'od RSurs de R R R R R Robligaiunilor @pentru sumele ce R RsectorR5inanareR R R R R Rurmeaz a 5i pltite =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R, R R R'%NT RI 7E #'TIAE "IFE R R R R R R R,. R R#'TIAE "IFE NE'%RP%R#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.4 R'>eltuieli de dezvoltare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.4 .. R'>eltuieli de dezvoltare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.4 .. .. R'>eltuieli de dezvoltare R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,./ R'oncesiuni, brevete, licene, R# R R R R R R R Rmrci comerciale, drepturi i R R R R R R R R Ractive similare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,./ .. R'oncesiuni, brevete, licene, R# R R R R R R R Rmrci comerciale, drepturi i R R R R R R R R Ractive similare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,./ .. .. R'oncesiuni, brevete, licene, R# R'od RSurs de R R R R R Rmrci comerciale, drepturi i R RsectorR5inanareR R R R R Ractive similare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.+ RBnregistrri ale evenimentelor R# R R R R R R R Rcultural0sportive R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.+ .. RBnregistrri ale evenimentelor R# R R R R R R R Rcultural0sportive R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.+ .. .. RBnregistrri ale evenimentelor R# R'od RSurs de R R R R R Rcultural0sportive R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.* R#lte active 5i?e necorporale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.* .) RPrograme in5ormatice R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.* .) .. RPrograme in5ormatice R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.* ., R#lte active 5i?e necorporale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,.* ., .. R#lte active 5i?e necorporale R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R,) R R#'TIAE "IFE '%RP%R#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)) RTerenuri i amena8ri la terenuriR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)) .) RTerenuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)) .) .. RTerenuri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)) ., R#mena8ri la terenuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)) ., .. R#mena8ri la terenuri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,), R'onstrucii R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,), .. R'onstrucii R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,), .. .. R'onstrucii R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 RInstalaii te>nice, mi8loace de R# R R R R R R R Rtransport, animale i plantaii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 .) REc>ipamente te>nologice @maini, R# R R R R R R R Rutila8e i instalaii de lucru2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 .) .. REc>ipamente te>nologice @maini, R# R'od RSurs de R R R R R Rutila8e i instalaii de lucru2 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 ., R#parate i instalaii de R# R R R R R R R Rmsurare, control i reglare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 ., .. R#parate i instalaii de R# R'od RSurs de R R R R R Rmsurare, control i reglare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 .4 RMi8loace de transport R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 .4 .. RMi8loace de transport R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)4 .6 R#nimale i plantaii R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R,)4 .6 .. R#nimale i plantaii R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)6 RMobilier, aparatur birotic, R# R R R R R R R Rec>ipamente de protecie a R R R R R R R R Rvalorilor umane i materiale i R R R R R R R R Ralte active 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)6 .. RMobilier, aparatur birotic, R# R R R R R R R Rec>ipamente de protecie a R R R R R R R R Rvalorilor umane i materiale i R R R R R R R R Ralte active 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)6 .. .. RMobilier, aparatur birotic, R# R'od RSurs de R R R R R Rec>ipamente de protecie a R RsectorR5inanareR R R R R Rvalorilor umane i materiale i R R R R R R R R Ralte active 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)/ R#lte active ale statului R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)/ .. R#lte active ale statului R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,)/ .. .. R#lte active ale statului R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R,4 R R#'TIAE "IFE BN ' RS HI #A#NS RI R R R R R R R R RPENTR #'TIAE "IFE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4) R#ctive 5i?e corporale =n curs de R# R R R R R R R Re?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4) .. R#ctive 5i?e corporale =n curs de R# R R R R R R R Re?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4) .. .. R#ctive 5i?e corporale =n curs de R# R'od RSurs de R R R R R Re?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4, R#vansuri acordate pentru active R# R R R R R R R R5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4, .. R#vansuri acordate pentru active R# R R R R R R R R5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,4, .. .. R#vansuri acordate pentru active R# R'od RSurs de R R R R R R5i?e corporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,44 R#ctive 5i?e necorporale =n curs R# R R R R R R R Rde e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,44 .. R#ctive 5i?e necorporale =n curs R# R R R R R R R Rde e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,44 .. .. R#ctive 5i?e necorporale =n curs R# R'od RSurs de R R R R R Rde e?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,46 R#vansuri acordate pentru active R# R R R R R R R R5i?e necorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,46 .. R#vansuri acordate pentru active R# R R R R R R R R5i?e necorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,46 .. .. R#vansuri acordate pentru active R# R'od RSurs de R R R R R R5i?e necorporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R,+ R R#'TIAE "IN#N'I#RE @peste ) an2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. RTitluri de participare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. .) RTitluri de participare cotate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. .) .. RTitluri de participare cotate R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. ., RTitluri de participare necotate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. ., .. RTitluri de participare necotate R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. .4 R#lte participaii R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+. .4 .. R#lte participaii R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+/ R#lte titluri imobilizate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+/ .. R#lte titluri imobilizate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+/ .. .. R#lte titluri imobilizate R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; R'reane imobilizate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) R'reane imobilizate @pentru R# R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R R R R R R R R R=n cursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) .) RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din "ondul special de R RsectorR5inanareR R R R R Rdezvoltare a5lat la dispoziia R R R R R

R R R RDuvernului @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) ., RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din disponibilitile R RsectorR5inanareR R R R R Rcontului curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R R R R R R R R R=n cursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) .4 RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din venituri din R RsectorR5inanareR R R R R Rprivatizare @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) .6 RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din buget @pentru sumeleR RsectorR5inanareR R R R R Rce urmeaz a 5i =ncasate =n R R R R R R R R Rcursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) ./ RBmprumuturi acordate pe termen R# R'od RSurs de R R R R R Rlung @pentru sumele ce urmeaz a R RsectorR5inanareR R R R R R5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiului curent2 0 altele R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .) .* R#lte creane imobilizate @pentru R# R'od RSurs de R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R RsectorR5inanareR R R R R R=n cursul e?erciiului curent2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., R'reane imobilizate @pentru R# R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R R R R R R R R R=n cursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., .) RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din "ondul special de R RsectorR5inanareR R R R R Rdezvoltare a5lat la dispoziia R R R R R R R R RDuvernului @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., ., RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din disponibilitile R RsectorR5inanareR R R R R Rcontului curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului @pentru R R R R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R R R R R R R R R=n cursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., .4 RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din venituri din R RsectorR5inanareR R R R R Rprivatizare @pentru sumele ce R R R R R R R R Rurmeaz a 5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., .6 RBmprumuturi pe termen lung R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din buget @pentru R RsectorR5inanareR R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R R R R R R R R R=n cursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., ./ RBmprumuturi acordate pe termen R# R'od RSurs de R R R R R Rlung @pentru sumele ce urmeaz a R RsectorR5inanareR R R R R R5i =ncasate =n cursul R R R R R R R R Re?erciiilor viitoare2 0 altele R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; ., .* R#lte creane imobilizate @pentru R# R'od RSurs de R R R R R Rsumele ce urmeaz a 5i =ncasate R RsectorR5inanareR R R R R R=n cursul e?erciiilor viitoare2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R R R R R R R Racordate pe termen lung R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ .) R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen lung din R RsectorR5inanareR R R R R R"ondul de dezvoltare la R R R R R R R R Rdispoziia Duvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ ., R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen lung din R RsectorR5inanareR R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ .4 R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen lung din R RsectorR5inanareR R R R R Rvenituri din privatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ .6 R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen lung din bugetR RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ ./ R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen lung 0 altele R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+; .+ .R7ob3nzi a5erente altor creane R# R'od RSurs de R R R R R Rimobilizate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+RArsminte de e5ectuat pentru RP R R R R R R R Ractive 5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+- .) RArsminte de e5ectuat pentru RP R R R R

R R R Ractive 5inanciare 0 curente R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+- .) .. RArsminte de e5ectuat pentru RP R'od RSurs de R R R R R Ractive 5inanciare 0 curente R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+- ., RArsminte de e5ectuat pentru RP R R R R R R R Ractive 5inanciare 0 necurente R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,+- ., .. RArsminte de e5ectuat pentru RP R'od RSurs de R R R R R Ractive 5inanciare 0 necurente R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R,* R R#M%RTIGIRI PRIAIN7 #'TIAE!E "IFE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. R#mortizri privind activele 5i?e RP R R R R R R R Rnecorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. .4 R#mortizarea c>eltuielilor de RP R R R R R R R Rdezvoltare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. .4 .. R#mortizarea c>eltuielilor de RP R'od RSurs de R R R R R Rdezvoltare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. ./ R#mortizarea concesiunilor, RP R R R R R R R Rbrevetelor, licenelor, mrcilor R R R R R R R R Rcomerciale, drepturilor i R R R R R R R R Ractivelor similare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. ./ .. R#mortizarea concesiunilor, RP R'od RSurs de R R R R R Rbrevetelor, licenelor, mrcilor R RsectorR5inanareR R R R R Rcomerciale, drepturilor i R R R R R R R R Ractivelor similare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. .* R#mortizarea altor active 5i?e RP R R R R R R R Rnecorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*. .* .. R#mortizarea altor active 5i?e RP R'od RSurs de R R R R R Rnecorporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) R#mortizri privind activele 5i?e RP R R R R R R R Rcorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .) R#mortizarea amena8rilor la RP R R R R R R R Rterenuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .) .. R#mortizarea amena8rilor la RP R'od RSurs de R R R R R Rterenuri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) ., R#mortizarea construciilor RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) ., .. R#mortizarea construciilor RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .4 R#mortizarea instalaiilor RP R R R R R R R Rte>nice, mi8loacelor de R R R R R R R R Rtransport, animalelor i R R R R R R R R Rplantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .4 .. R#mortizarea instalaiilor RP R'od RSurs de R R R R R Rte>nice, mi8loacelor de R RsectorR5inanareR R R R R Rtransport, animalelor i R R R R R R R R Rplantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .6 R#mortizarea mobilierului, RP R R R R R R R Raparaturii birotice, ec>ipamen0 R R R R R R R R Rtelor de protecie a valorilor R R R R R R R R Rumane i materiale i a altor R R R R R R R R Ractive 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,*) .6 .. R#mortizarea mobilierului, RP R'od RSurs de R R R R R Raparaturii birotice, ec>ipamen0 R RsectorR5inanareR R R R R Rtelor de protecie a valorilor R R R R R R R R Rumane i materiale i a altor R R R R R R R R Ractive 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R,R R#J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# S# R R R R R R R R RPIER7ERE# 7E A#!%#RE # #'TIAE!%R R R R R R R R R R"IFE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ractivelor 5i?e necorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. .6 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rc>eltuielilor de dezvoltare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. .6 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rc>eltuielilor de dezvoltare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. ./ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rconcesiunilor, brevetelor, R R R R R R R R Rlicenelor, mrcilor comerciale, R R R R R R R R Rdrepturilor i activelor similareR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. ./ .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rconcesiunilor, brevetelor, R RsectorR5inanareR R R R R Rlicenelor, mrcilor comerciale, R R R R R R R R Rdrepturilor i activelor similareR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. .* R#8ustri pentru deprecierea altorRP R R R R R R R Ractive 5i?e necorporale R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-. .* .. R#8ustri pentru deprecierea altorRP R'od RSurs de R R R R R Ractive 5i?e necorporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ractivelor 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rterenurilor i amena8rilor la R R R R R R R R Rterenuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rterenurilor i amena8rilor la R RsectorR5inanareR R R R R Rterenuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rconstruciilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rconstruciilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .4 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rinstalaiilor te>nice, mi8loace0 R R R R R R R R Rlor de transport, animalelor i R R R R R R R R Rplantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .4 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rinstalaiilor te>nice, mi8loace0 R RsectorR5inanareR R R R R Rlor de transport, animalelor i R R R R R R R R Rplantaiilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .6 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmobilierului, aparaturii biroti0 R R R R R R R R Rce, ec>ipamentului de protecie aR R R R R R R R Rvalorilor umane i materiale i aR R R R R R R R Raltor active 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-) .6 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmobilierului, aparaturii biroti0 R RsectorR5inanareR R R R R Rce, ec>ipamentului de protecie aR R R R R R R R Rvalorilor umane i materiale i aR R R R R R R R Raltor active 5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-4 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ractivelor 5i?e =n curs de R R R R R R R R Re?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-4 .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ractivelor 5i?e necorporale =n R R R R R R R R Rcurs de e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-4 .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Ractivelor 5i?e necorporale =n R RsectorR5inanareR R R R R Rcurs de e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-4 ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ractivelor 5i?e corporale =n curs R R R R R R R R Rde e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-4 ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Ractivelor 5i?e corporale =n curs R RsectorR5inanareR R R R R Rde e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ R#8ustri pentru pierderea de RP R R R R R R R Rvaloare a activelor 5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ .) R#8ustri pentru pierderea de RP R R R R R R R Rvaloare a activelor 5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ .) .) R#8ustri pentru pierderea de RP R'od RSurs de R R R R R Rvaloare a aciunilor cotate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ .) ., R#8ustri pentru pierderea de RP R'od RSurs de R R R R R Rvaloare a aciunilor necotate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ .) .4 R#8ustri pentru pierderea de RP R'od RSurs de R R R R R Rvaloare a altor participaii R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ ., R#8ustri pentru pierderea de RP R R R R R R R Rvaloare a altor active 5inanciareR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R,-+ ., .. R#8ustri pentru pierderea de RP R'od RSurs de R R R R R Rvaloare a altor active 5inanciareR RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R4 R R R'%NT RI 7E ST%' RI HI PR%7 '$IE R R R R R R R R RBN ' RS 7E EFE' $IE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4. R RST%' RI 7E M#TERII HI M#TERI#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.) RMaterii prime R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.) .. RMaterii prime R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.) .. .. RMaterii prime R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., RMateriale consumabile R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .) RMateriale au?iliare R# R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .) .. RMateriale au?iliare R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., ., R'ombustibili R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., ., .. R'ombustibili R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .4 RMateriale pentru ambalat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .4 .. RMateriale pentru ambalat R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .6 RPiese de sc>imb R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .6 .. RPiese de sc>imb R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., ./ RSemine i materiale de plantat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., ./ .. RSemine i materiale de plantat R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .+ R"ura8e R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .+ .. R"ura8e R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .; RCran R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .; .. RCran R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .* R#lte materiale consumabile R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .* .. R#lte materiale consumabile R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .RMedicamente i materiale sanitareR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4., .- .. RMedicamente i materiale sanitareR# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.4 RMateriale de natura obiectelor deR# R R R R R R R Rinventar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.4 .) RMateriale de natura obiectelor deR# R R R R R R R Rinventar =n magazie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.4 .) .. RMateriale de natura obiectelor deR# R'od RSurs de R R R R R Rinventar =n magazie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.4 ., RMateriale de natura obiectelor deR# R R R R R R R Rinventar =n 5olosin R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.4 ., .. RMateriale de natura obiectelor deR# R'od RSurs de R R R R R Rinventar =n 5olosin R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.6 RMateriale rezerv de stat i de R# R R R R R R R Rmobilizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.6 .) RMateriale rezerv de stat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.6 .) .. RMateriale rezerv de stat R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.6 ., RMateriale rezerv de mobilizare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.6 ., .. RMateriale rezerv de mobilizare R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4./ R#mbala8e rezerv de stat i de R# R R R R R R R Rmobilizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4./ .) R#mbala8e rezerv de stat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4./ .) .. R#mbala8e rezerv de stat R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4./ ., R#mbala8e rezerv de mobilizare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4./ ., .. R#mbala8e rezerv de mobilizare R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.; RMateriale date =n prelucrare =n R# R R R R R R R Rinstituie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.; .. RMateriale date =n prelucrare =n R# R R R R R R R Rinstituie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.; .. .. RMateriale date =n prelucrare =n R# R'od RSurs de R R R R R Rinstituie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.R#lte stocuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.- .. R#lte stocuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4.- .. .. R#lte stocuri R# R'od RSurs de R R

R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R44 R RPR%7 '$I# BN ' RS 7E EFE' $IE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44) RProduse =n curs de e?ecuie R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44) .. RProduse =n curs de e?ecuie R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44) .. .. RProduse =n curs de e?ecuie R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44, R!ucrri i servicii =n curs de R# R R R R R R R Re?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44, .. R!ucrri i servicii =n curs de R# R R R R R R R Re?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R44, .. .. R!ucrri i servicii =n curs de R# R'od RSurs de R R R R R Re?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R46 R RPR%7 SE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46) RSemi5abricate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46) .. RSemi5abricate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46) .. .. RSemi5abricate R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46/ RProduse 5inite R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46/ .. RProduse 5inite R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46/ .. .. RProduse 5inite R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46+ RProduse reziduale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46+ .. RProduse reziduale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46+ .. .. RProduse reziduale R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46; R&unuri con5iscate sau intrate, R# R R R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R R R R R R R R Rprivat a statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46; .. R&unuri con5iscate sau intrate, R# R R R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R R R R R R R R Rprivat a statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46; .. .. R&unuri con5iscate sau intrate, R# R'od RSurs de R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R RsectorR5inanareR R R R R Rprivat a statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46* R7i5erene de pre la produse R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46* .. R7i5erene de pre la produse R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46* .. .. R7i5erene de pre la produse R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46R&unuri con5iscate sau intrate R# R R R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R R R R R R R R Rprivat a unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46- .. R&unuri con5iscate sau intrate R# R R R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R R R R R R R R Rprivat a unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R46- .. .. R&unuri con5iscate sau intrate R# R'od RSurs de R R R R R Rpotrivit legii, =n proprietatea R RsectorR5inanareR R R R R Rprivat a unitilor R R R R R R R R Radministrativ 0 teritoriale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4/ R RST%' RI #"!#TE !# TER$I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/) RMaterii i materiale a5late la R# R R R R R R R Rteri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/) .) RMaterii i materiale a5late la R# R R R R R R R Rteri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/) .) .. RMaterii i materiale a5late la R# R'od RSurs de R R R R R Rteri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/) ., RMateriale de natura obiectelor deR# R R R R R R R Rinventar a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/) ., .. RMateriale de natura obiectelor deR# R'od RSurs de R R R R R Rinventar a5late la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 RProduse a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 .) RSemi5abricate a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 .) .. RSemi5abricate a5late la teri R# R'od RSurs de R R

R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 ./ RProduse 5inite a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 ./ .. RProduse 5inite a5late la teri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 .+ RProduse reziduale a5late la teriR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/6 .+ .. RProduse reziduale a5late la teriR# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/+ R#nimale a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/+ .. R#nimale a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/+ .. .. R#nimale a5late la teri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/; RMr5uri a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/; .. RMr5uri a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/; .. .. RMr5uri a5late la teri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/* R#mbala8e a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/* .. R#mbala8e a5late la teri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/* .. .. R#mbala8e a5late la teri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/R&unuri =n custodie sau =n R# R R R R R R R Rconsignaie la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/- .. R&unuri =n custodie sau =n R# R R R R R R R Rconsignaie la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4/- .. .. R&unuri =n custodie sau =n R# R'od RSurs de R R R R R Rconsignaie la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4+ R R#NIM#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4+) R#nimale i psri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4+) .. R#nimale i psri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4+) .. .. R#nimale i psri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4; R RMIR" RI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;) RMr5uri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;) .. RMr5uri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;) .. .. RMr5uri R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;* R7i5erene de pre la mr5uri RP R R R R R R R R@adaos comercial2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;* .. R7i5erene de pre la mr5uri RP R R R R R R R R@adaos comercial2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4;* .. .. R7i5erene de pre la mr5uri RP R'od RSurs de R R R R R R@adaos comercial2 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4* R R#M&#!#JE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4*) R#mbala8e R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4*) .. R#mbala8e R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4*) .. .. R#mbala8e R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R4R R#J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# R R R R R R R R RST%' RI!%R HI PR%7 '$IEI BN ' RS R R R R R R R R R7E EFE' $IE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmateriilor prime R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmateriilor prime R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-) .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmateriilor prime R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-, R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmaterialelor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-, .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmaterialelor consumabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-, .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmaterialelor consumabile R RsectorR5inanareR R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-, ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmaterialelor de natura obiectelorR R R R R R R R Rde inventar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-, ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmaterialelor de natura obiectelorR RsectorR5inanareR R R R R Rde inventar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-4 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduciei =n curs de e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-4 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduciei =n curs de e?ecuie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-4 .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rproduciei =n curs de e?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduselor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rsemi5abricatelor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rsemi5abricatelor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 ./ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduselor 5inite R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 ./ .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rproduselor 5inite R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 .+ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduselor reziduale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-6 .+ .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rproduselor reziduale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rstocurilor a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmateriilor i materialelor a5lateR R R R R R R R Rla teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmateriilor i materialelor a5lateR RsectorR5inanareR R R R R Rla teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rsemi5abricatelor a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rsemi5abricatelor a5late la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .4 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduselor 5inite a5late la teriR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .4 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rproduselor 5inite a5late la teriR RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .6 R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rproduselor reziduale a5late la R R R R R R R R Rteri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .6 .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rproduselor reziduale a5late la R RsectorR5inanareR R R R R Rteri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .+ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ranimalelor a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .+ .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Ranimalelor a5late la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .; R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmr5urilor a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .; .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmr5urilor a5late la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .* R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rambala8elor a5late la teri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-/ .* .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rambala8elor a5late la teri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-+ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ranimalelor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-+ .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Ranimalelor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-+ .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Ranimalelor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-; R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmr5urilor R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-; .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rmr5urilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-; .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rmr5urilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-* R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rambala8elor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-* .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rambala8elor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R4-* .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rambala8elor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R6 R R R'%NT RI 7E TER$I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6. R R" RNIG%RI HI '%NT RI #SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.) R"urnizori RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.) .) R"urnizori sub ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.) .) .. R"urnizori sub ) an RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.) ., R"urnizori peste ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.) ., .. R"urnizori peste ) an RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.4 RE5ecte de pltit RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.4 .) RE5ecte de pltit sub ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.4 .) .. RE5ecte de pltit sub ) an RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.4 ., RE5ecte de pltit peste ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.4 ., .. RE5ecte de pltit peste ) an RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.6 R"urnizori de active 5i?e RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.6 .) R"urnizori de active 5i?e sub ) anRP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.6 .) .. R"urnizori de active 5i?e sub ) anRP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.6 ., R"urnizori de active 5i?e peste R R R R R R R R R) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.6 ., .. R"urnizori de active 5i?e peste RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R) an R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6./ RE5ecte de pltit pentru active RP R R R R R R R R5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6./ .) RE5ecte de pltit pentru active RP R R R R R R R R5i?e sub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6./ .) .. RE5ecte de pltit pentru active RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R5i?e sub ) an R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6./ ., RE5ecte de pltit pentru active RP R R R R R R R R5i?e peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6./ ., .. RE5ecte de pltit pentru active RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R5i?e peste ) an R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.* R"urnizori 0 5acturi nesosite RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.* .. R"urnizori 0 5acturi nesosite RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.* .. .. R"urnizori 0 5acturi nesosite RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.R"urnizori 0 debitori R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.- .) R"urnizori 0 debitori pentru R# R R R R R R R Rcumprri de bunuri de natura R R R R R R R R Rstocurilor i pentru prestri de R R R R R R R R Rservicii i e?ecutri de lucrri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.- .) .) R"urnizori 0 debitori pentru R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rcumprri de bunuri de natura R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR R R R Rstocurilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6.- .) ., R"urnizori 0 debitori pentru R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rprestri de servicii i e?ecutriR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieliR R R R Rde lucrri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6) R R'!IEN$I HI '%NT RI #SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) R'lieni R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) .) R'lieni cu termen sub ) an R# R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) .) .) R'lieni cu termen sub ) an R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) .) .* R'lieni inceri sau =n litigiu R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rsub ) an R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) ., R'lieni cu termen peste ) an R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) ., .) R'lieni cu termen peste ) an R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)) ., .* R'lieni inceri sau =n litigiu R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpeste ) an R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)4 RE5ecte de primit de la clieni R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)4 .) RE5ecte de primit de la clieni R# R R R R R R R Rsub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)4 .) .. RE5ecte de primit de la clieni R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rsub ) an R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)4 ., RE5ecte de primit de la clieni R# R R R R R R R Rpeste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)4 ., .. RE5ecte de primit de la clieni R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpeste ) an R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)* R'lieni 0 5acturi de =ntocmit R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)* .. R'lieni 0 5acturi de =ntocmit R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)* .. .. R'lieni 0 5acturi de =ntocmit R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)R'lieni 0 creditori RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)- .. R'lieni 0 creditori RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6)- .. .. R'lieni 0 creditori RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6, R RPERS%N#! HI '%NT RI #SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,) RPersonal 0 salarii datorate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,) .. RPersonal 0 salarii datorate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,) .. .. RPersonal 0 salarii datorate RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,, RPensionari 0 pensii datorate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,, .) RPensionari civili 0 pensii RP R R R R R R R Rdatorate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,, .) .. RPensionari civili 0 pensii RP R'od RSurs de R R R R R Rdatorate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,, ., RPensionari militari 0 pensii RP R R R R R R R Rdatorate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,, ., .. RPensionari militari 0 pensii RP R'od RSurs de R R R R R Rdatorate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,4 RPersonal 0 a8utoare i RP R R R R R R R Rindemnizaii datorate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,4 .. RPersonal 0 a8utoare i RP R R R R R R R Rindemnizaii datorate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,4 .. .. RPersonal 0 a8utoare i RP R'od RSurs de R R R R R Rindemnizaii datorate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,6 RHomeri 0 indemnizaii datorate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,6 .. RHomeri 0 indemnizaii datorate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,6 .. .. RHomeri 0 indemnizaii datorate RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,/ R#vansuri acordate personalului R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,/ .. R#vansuri acordate personalului R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,/ .. .. R#vansuri acordate personalului R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,+ R7repturi de personal neridicate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,+ .. R7repturi de personal neridicate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,+ .. .. R7repturi de personal neridicate RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; RReineri din salarii i din alte RP R R R R R R R Rdrepturi datorate terilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R6,; .) RReineri din salarii datorate RP R R R R R R R Rterilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; .) .. RReineri din salarii datorate RP R'od RSurs de R R R R R Rterilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; ., RReineri din pensii datorate RP R R R R R R R Rterilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; ., .. RReineri din pensii datorate RP R'od RSurs de R R R R R Rterilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; .4 RReineri din alte drepturi RP R R R R R R R Rdatorate terilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,; .4 .. RReineri din alte drepturi RP R'od RSurs de R R R R R Rdatorate terilor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* R#lte datorii i creane =n R& R R R R R R R Rlegtur cu personalul R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* .) R#lte datorii i creane =n R& R R R R R R R Rlegtur cu personalul sub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* .) .) R#lte datorii =n legtur cu RP R'od RSurs de R R R R R Rpersonalul sub ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* .) ., R#lte creane =n legtur cu R# R'od RSurs de R R R R R Rpersonalul sub ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* ., R#lte datorii i creane =n R& R R R R R R R Rlegtur cu personalul peste ) anR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* ., .) R#lte datorii =n legtur cu RP R'od RSurs de R R R R R Rpersonalul peste ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,* ., ., R#lte creane =n legtur cu R# R'od RSurs de R R R R R Rpersonalul peste ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,R&ursieri i doctoranzi RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,- .. R&ursieri i doctoranzi RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6,- .. .. R&ursieri i doctoranzi RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R64 R R#SID RIRI S%'I#!E, PR%TE'$I# R R R R R R R R RS%'I#!I HI '%NT RI #SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) R#sigurri sociale RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .) R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri sociale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .) .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R R R R R Rpentru asigurri sociale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) ., R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri sociale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) ., .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R R R R R Rasigurri sociale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .4 R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri sociale de R R R R R R R R Rsntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .4 .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R R R R R Rpentru asigurri sociale de R RsectorR5inanareR R R R R Rsntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .6 R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri sociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .6 .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R R R R R Rasigurri sociale de sntate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) ./ R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru accidente de munc i boliR R R R R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) ./ .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R R R R R Rpentru accidente de munc i boliR RsectorR5inanareR R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .; R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru concedii i indemnizaii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64) .; .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R R R R R Rpentru concedii i indemnizaii R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; R#sigurri pentru oma8 RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; .) R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri de oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; .) .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R R R R R Rpentru asigurri de oma8 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R64; ., R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri de oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; ., .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R R R R R Rasigurri de oma8 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; .4 R'ontribuiile anga8atorilor la RP R R R R R R R R5ondul de garantare pentru plata R R R R R R R R Rcreanelor salariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64; .4 .. R'ontribuiile anga8atorilor la RP R'od RSurs de R R R R R R5ondul de garantare pentru plata R RsectorR5inanareR R R R R Rcreanelor salariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64* R#lte datorii sociale RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64* .. R#lte datorii sociale RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R64* .. .. R#lte datorii sociale RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R66 R R& DET ! ST#T ! I, & DET ! !%'#!, R R R R R R R R R& DET ! #SID RIRI!%R S%'I#!E 7E R R R R R R R R RST#T HI '%NT RI #SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66. R'ote de5alcate din impozitul pe RP R R R R R R R Rvenit pentru ec>ilibrarea R R R R R R R R Rbugetelor locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66. .. R'ote de5alcate din impozitul pe RP R R R R R R R Rvenit pentru ec>ilibrarea R R R R R R R R Rbugetelor locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66. .. .. R'ote de5alcate din impozitul pe RP R'od RSurs de R R R R R Rvenit pentru ec>ilibrarea R RsectorR5inanareR R R R R Rbugetelor locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66) RSume =ncasate pentru bugetul RP R R R R R R R Rcapitalei R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66) .. RSume =ncasate pentru bugetul RP R R R R R R R Rcapitalei R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66) .. .. RSume =ncasate pentru bugetul RP R'od RSurs de R R R R R Rcapitalei R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, RTa?a pe valoarea adugat RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .4 RTa?a pe valoarea adugat de RP R R R R R R R Rplat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .4 .. RTa?a pe valoarea adugat de RP R'od RSurs de R R R R R Rplat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .6 RTa?a pe valoarea adugat de R# R R R R R R R Rrecuperat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .6 .. RTa?a pe valoarea adugat de R# R'od RSurs de R R R R R Rrecuperat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .+ RTa?a pe valoarea adugat R# R R R R R R R Rdeductibil R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .+ .. RTa?a pe valoarea adugat R# R'od RSurs de R R R R R Rdeductibil R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .; RTa?a pe valoarea adugat RP R R R R R R R Rcolectat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .; .. RTa?a pe valoarea adugat RP R'od RSurs de R R R R R Rcolectat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .* RTa?a pe valoarea adugat R& R R R R R R R Rnee?igibil R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66, .* .. RTa?a pe valoarea adugat R& R'od RSurs de R R R R R Rnee?igibil R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R666 RImpozit pe venitul din salarii iRP R R R R R R R Rdin alte drepturi R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R666 .. RImpozit pe venitul din salarii iRP R R R R R R R Rdin alte drepturi R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R666 .. .. RImpozit pe venitul din salarii iRP R'od RSurs de R R R R R Rdin alte drepturi R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66+ R#lte impozite, ta?e i vrsminteRP R R R R R R R Rasimilate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66+ .. R#lte impozite, ta?e i vrsminteRP R R R R R R R Rasimilate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66+ .. .. R#lte impozite, ta?e i vrsminteRP R'od RSurs de R R R R R Rasimilate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66* R#lte datorii i creane cu R& R R R R R R R Rbugetul R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R66* .) R#lte datorii 5a de buget RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66* .) .. R#lte datorii 5a de buget RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66* ., R#lte creane privind bugetul R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R66* ., .. R#lte creane privind bugetul R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6/ R R7E'%NTIRI ' '%MISI# E R%PE#NI R R R R R R R R RPRIAIN7 "%N7 RI!E NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R@PC#RE, S#P#R7, ISP#, INSTR MENTER R R R R R R R RSTR 'T R#!E, "%N7 RI PENTR R R R R R R R R R#DRI' !T RI, "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R R R RHI #!TE "%N7 RI2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. RSume de primit i de restituit R& R R R R R R R R R'omisiei EuropeneE altor donatoriR R R R R R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .) RSume de primit de la 'omisia R# R R R R R R R R REuropean 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .) .. RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropean 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ., RSume de restituit 'omisiei RP R R R R R R R R REuropene 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ., .. RSume de restituit 'omisiei RP R'od RSurs de R R R R R R REuropene 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .4 RSume declarate i solicitate R# R R R R R R R R R'omisiei EuropeneE altor donatoriR R R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .4 .. RSume declarate i solicitate R# R'od RSurs de R R R R R R R'omisiei EuropeneE altor donatoriR RsectorR5inanareR R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .6 RSume de restituitEdatorate 'omi0 RP R R R R R R R R Rsiei EuropeneE altor donatori 0 R R R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .6 .. RSume de restituitEdatorate 'omi0 RP R'od RSurs de R R R R R R Rsiei EuropeneE altor donatori R RsectorR5inanareR R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ RSume de primit de la 'omisia R# R R R R R R R R REuropeanEali donatori reprezen0R R R R R R R R R Rt3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ .) RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori reprezen0R RsectorR5inanareR R R R R R Rt3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 buget de R R R R R R R R R Rstat 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ ., RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori reprezen0R RsectorR5inanareR R R R R R Rt3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 bugetul R R R R R R R R R Rasigurrilor sociale de stat 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ .4 RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori repre0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rzent3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 bugetele R R R R R R R R R R5ondurilor speciale 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ .6 RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori reprezen0R RsectorR5inanareR R R R R R Rt3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 buget local R R R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. ./ ./ RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori reprezen0R RsectorR5inanareR R R R R R Rt3nd venituri ale bugetului R R R R R R R R R Rgeneral consolidat 0 instituii R R R R R R R R R Rpublice 5inanate din venituri R R R R R R R R R RpropriiEvenituri proprii i R R R R R R

R R R Rsubvenii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .+ RSume avansate de 'omisia Euro0 RP R R R R R R R R RpeanEali donatori 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .+ .. RSume avansate de 'omisia Euro0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 5uncio0 R R R R R RpeanEali donatori 0 "%N7 RI R RsectorR5inanareRnal venituri R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .; RSume de primit de la 'omisia R# R R R R R R R R REuropeanEali donatori datorate R R R R R R R R R Raltor bene5iciari0%ND0uri, socie0R R R R R R R R R Rti comerciale, etc( 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/. .; .. RSume de primit de la 'omisia R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeanEali donatori datorate R RsectorR5inanareR R R R R R Raltor bene5iciari 0%ND0uri, R R R R R R R R R Rsocieti comerciale,etc( 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) RSume de primit i de restituit R& R R R R R R R R R#utoritilor de 'erti5icareE R R R R R R R R R RMinisterul #griculturii 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .) RSume de primit de la #utoritileR# R R R R R R R R Rde 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .) .. RSume de primit de la #utoritileR# R'od RSurs de R R R R R R Rde 'erti5icare 0 PC#RE, S#P#R7, R RsectorR5inanareR R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) ., RSume de restituit #utoritilor RP R R R R R R R Rde 'erti5icare R R R R R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) ., .. RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R Rde 'erti5icare R RsectorR5inanareR R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .4 RSume de primit de la #utoritileR# R R R R R R R Rde 'erti5icareEMinisterul #gri0 R R R R R R R R Rculturii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .4 .. RSume de primit de la #utoritileR# R'od RSurs de R R R R R Rde 'erti5icareE Ministerul #gri0 R RsectorR5inanareR R R R R Rculturii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .6 RSume de restituit #utoritilor RP R R R R R R R Rde 'erti5icareEMinisterului R R R R R R R R R#griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .6 .) RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R Rde 'erti5icare 0 decerti5icare R RsectorR5inanareR R R R R Rde5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .6 ., RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R Rde 'erti5icare 0 deduceri procen0R RsectorR5inanareR R R R R Rtuale de5initive 0 "%N7 RI R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .6 .R#lte sume de restituit #utorit0 RP R'od RSurs de R R R R R R Rilor de 'erti5icareEMinisteruluiR RsectorR5inanareR R R R R R R#griculturii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) ./ RSume de primit de la #genia de R# R R R R R R R R RPli pentru 7ezvoltare Rural iR R R R R R R R R RPescuit 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) ./ .. RSume de primit de la #genia de R# R'od RSurs de R R R R R R RPli pentru 7ezvoltare Rural iR RsectorR5inanareR R R R R R RPescuit 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ RSume avansate de #utoritile de RP R R R R R

R R R R'erti5icare 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ .) RSume avansate de #utoritile de RP R'od RSurs de R R R R R R R'erti5icare 0 pre5inanare 0 R RsectorR5inanareR R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ ., RSume avansate de #utoritile de RP R'od RSurs de R R R R R R R'erti5icare pentru pli inter0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rmediare 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ .4 RSume avansate de #utoritile de RP R'od RSurs de R R R R R R R'erti5icare din vrsminte din R RsectorR5inanareR R R R R R Rprivatizare =n cazul indisponi0 R R R R R R R R R Rbilitilor temporare de 5onduri R R R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R R R R R Rpostaderare R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ ./ RSume de 8usti5icat #utoritii deRP R'od RSurs de R R R R R R R'erti5icare 0 decerti5icare R RsectorR5inanareR R R R R R Rde5initiv 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ .+ RSume de 8usti5icat #utoritii deRP R'od RSurs de R R R R R R R'erti5icare 0 deducere procen0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rtual de5initiv 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/) .+ .R#lte sume avansate de #utorit0 RP R'od RSurs de R R R R R R Rile de 'erti5icare 0 "%N7 RI R RsectorR5inanareR R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/, RSume datorate #geniilor de RP R R R R R R R R RImplementareE#utoritilor de R R R R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/, .) RSume datorate #geniilor de RP R R R R R R R R RImplementare 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/, .) .. RSume datorate #geniilor de RP R'od RSurs de R R R R R R RImplementare R RsectorR5inanareR R R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/, ., RSume datorate #utoritilor de RP R R R R R R R R RManagementE #geniilor de Pli 0R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/, ., .. RSume datorate #utoritilor de RP R'od RSurs de R R R R R R RManagementE #geniilor de Pli 0R RsectorR5inanareR R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/4 RSume de primit i de restituit R& R R R R R R R R R#utoritilor de Implementare 0 R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/4 .) RSume de primit de la #utoritileR# R R R R R R R R Rde Implementare R R R R R R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/4 .) .. RSume de primit de la #utoritileR# R'od RSurs de R R R R R Rde Implementare R RsectorR5inanareR R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/4 ., RSume de restituit #utoritilor RP R R R R R R R Rde Implementare R R R R R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/4 ., .. RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R Rde Implementare R RsectorR5inanareR R R R R R0 PC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 R7econtri cu bene5iciarii debi0 R& R R R R R R R RtoriEcreditori R R R R R R R R R0 PC#RE, "%N7 RI EFTERNE NER#M0 R R R R R R R R R& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI R R R R R R R R R7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .) RSume de primit de la bene5iciari R# R R R R R R R R0 PC#RE 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .) .. RSume de primit de la bene5iciari R# R'od RSurs de R R R R R R0 PC#RE 0 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R6/6 ., RSume de restituit bene5iciarilor RP R R R R R R R R0 PC#RE 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ., .. RSume de restituit bene5iciarilor RP R'od RSurs de R R R R R R0 PC#RE 0 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .4 RSume de recuperat de la bene5i0 R# R R R R R R R Rciari 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& R0R R R R R R R R RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E R R R R R R R R R!# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .4 .) RSume de recuperat de la bene5i0 R# R'od RSurs de R R R R R Rciari 0 instituii publice 0 R RsectorR5inanareR R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R& DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .4 ., RSume de recuperat de la bene5i0 R# R'od RSurs de R R R R R Rciari 0 %ND 0uri, societi R RsectorR5inanareR R R R R Rcomerciale, etc( "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .6 RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R R R R R R R R%ND0uri, societi comerciale, R R R R R R R R Retc(, 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& R0R R R R R R R R RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E R R R R R R R R R!# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .6 .) RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R'od RSurs de R R R R R R%ND0uri, societi comerciale, R RsectorR5inanareR R R R R Retc( 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& R0 R R R R R R R R RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .6 ., RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R'od RSurs de R R R R R R%ND0uri, societi comerciale, R RsectorR5inanareR R R R R Retc( 0 "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ./ R#vansuri acordate bene5iciarilor R# R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R& DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ./ .) R#vansuri acordate bene5iciarilor R# R'od RSurs de R R R R R Rdin 5onduri e?terne nerambur0 R RsectorR5inanareR R R R R Rsabile postaderare i 5onduri de R R R R R R R R Rla buget 0 instituii publice R R R R R R R R R5inanate din bugetul local R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ./ ., R#vansuri acordate bene5iciarilor R# R'od RSurs de R R R R R Rdin 5onduri e?terne nerambur0 R RsectorR5inanareR R R R R Rsabile postaderare i 5onduri de R R R R R R R R Rla buget 0 instituii publice R R R R R R R R R5inanate din venituri propriiE R R R R R R R R Rvenituri proprii i subvenii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ./ .4 R#vansuri acordate bene5iciarilor R# R'od RSurs de R R R R R Rdin 5onduri e?terne nerambur0 R RsectorR5inanareR R R R R Rsabile postaderare i 5onduri de R R R R R R R R Rla buget 0 %ND0uri, societi R R R R R R R R Rcomerciale, etc( R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 ./ .6 R#vansuri acordate bene5iciarilor R# R'od RSurs de R R R R R Rdin 5onduri e?terne nerambur0 R RsectorR5inanareR R R R R Rsabile postaderare i 5onduri de R R R R R R R R Rla buget 0 instituii publice R R R R R R R R R5inanate integral din buget R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .+ RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R R R R R R R Rinstituii publice "%N7 RI R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .+ .) RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rinstituii 5inanate din bugetul R RsectorR5inanareR R R R R Rlocal "%N7 RI EFTERNE NER#M& R0 R R R R R R R R RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E R R R R R R R R R!# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .+ ., RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rinstituii 5inanate din venituriR RsectorR5inanareR R R R R RpropriiEvenituri proprii i R R R R R R R R Rsubvenii 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/6 .+ .4 RSume datorate bene5iciarilor 0 RP R'od RSurs de R R R R R R Rinstituii 5inanate din buget deR RsectorR5inanareR R R R R R Rstat, asigurri sociale de stat R R R R R R R R R Ri 5onduri speciale 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// RSume de primit i de restituit R& R R R R R R R R Rbugetului @pre5inanare, co5inan0R R R R R R R R R Rare, indisponibiliti temporareR R R R R R R R R Rde 5onduri de la 'omisia Euro0 R R R R R R R R R RpeanEali donatori 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE R R R R R R

R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .) RSume de primit de la buget @co5i0R# R R R R R R R R Rnanare, indisponibiliti tem0 R R R R R R R R R Rporare de 5onduri de la 'omisia R R R R R R R R R REuropean 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .) .. RSume de primit de la buget @co5i0R# R'od RSurs de R R R R R R Rnanare, indisponibiliti tempo0R RsectorR5inanareR R R R R R Rrare de 5onduri de la 'omisia R R R R R R R R R REuropean 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ., RSume de restituit bugetului @co0 RP R R R R R R R R R5inanare, indisponibiliti R R R R R R R R R Rtemporare de 5onduri de la R R R R R R R R R R'omisia European 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ., .. RSume de restituit bugetului @co0 RP R'od RSurs de R R R R R R5inanare, indisponibiliti R RsectorR5inanareR R R R R Rtemporare de 5onduri de la R R R R R R R R R'omisia European 0 PC#RE, R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .4 RSume de primit de la buget @pre0 R# R R R R R R R R5inanare, co5inanare, indispo0 R R R R R R R R Rnibiliti temporare de 5onduri R R R R R R R R Rde la 'omisia EuropeanEali R R R R R R R R Rdonatori2 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .4 .) RSume de primit de la buget 0 R# R'od RSurs de R R R R R Rpre5inanare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .4 ., RSume de primit de la buget 0 R# R'od RSurs de R R R R R Rco5inanare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .4 .4 RSume de primit de la buget 0 R# R'od RSurs de R R R R R Rindisponibiliti temporare de R RsectorR5inanareR R R R R R5onduri de la 'omisia EuropeanE R R R R R R R R Rali donatori R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .6 RSume de restituit bugetului RP R R R R R R R R@pre5inanare, co5inanare, R R R R R R R R Rindisponibiliti temporare de R R R R R R R R R5onduri de la 'omisia EuropeanE R R R R R R R R Rali donatori, top0up2 0 "%N7 RI R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .6 .) RSume de restituit bugetului 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rpre5inanare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .6 ., RSume de restituit bugetului 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rco5inanare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .6 .4 RSume de restituit bugetului 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rindisponibiliti temporare de R RsectorR5inanareR R R R R R5onduri de la 'omisia EuropeanE R R R R R R R R Rali donatori R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// .6 .6 RSume de restituit bugetului 0 RP R'od RSurs de R R R R R Rtop0up R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ./ RSume de restituit bugetului din R# R R R R R R R Rsume primite de la 'omisia Euro0 R R R R R R R R RpeanEali donatori =n contul R R R R R R R R Rplilor e5ectuate 0 "%N7 RI R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ./ .) RSume de restituit bugetului de R# R'od RSurs de R R R R R Rstat din sume primite de la R RsectorR5inanareR R R R R R'omisia EuropeanEali donatori R R R R R R R R R=n contul plilor e5ectuate 0 R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ./ ., RSume de restituit bugetului R# R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor sociale de stat din R RsectorR5inanareR R R R R Rsume primite de la 'omisia Euro0 R R R R R R R R RpeanEali donatori =n contul R R R R R R R R Rplilor e5ectuate 0 "%N7 RI R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6// ./ .4 RSume de restituit bugetelor 5on0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rdurilor speciale din sume primiteR RsectorR5inanareR R R R R R Rde la 'omisia EuropeanEali R R R R R R R R R Rdonatori =n contul plilor R R R R R R R R R Re5ectuate 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ RSume de primit i de restituit R& R R R R R R R R Rbugetului de stat pentru alte R R R R R R R R R Rc>eltuieli dec3t cele eligibile 0R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI R R R R R R

R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .) RSume de primit de la bugetul de R# R R R R R R R R Rstat pentru c>eltuieli neeligi0 R R R R R R R R R Rbile 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .) .. RSume de primit de la bugetul de R# R'od RSurs de R R R R R R Rstat pentru c>eltuieli neeligi0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rbile 0 PC#RE, S#P#R7, ISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .4 RSume de primit de la bugetul de R# R R R R R R R R Rstat pentru alte c>eltuieli dec3tR R R R R R R R R Rcele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .4 .4 RSume de primit de la bugetul de R# R'od RSurs de R R R R R R Rstat pentru alte c>eltuieli dec3tR RsectorR5inanareR R R R R R Rcele eligibile 0 corecii 5inan0 R R R R R R R R R Rciare de5initive 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .4 .R#lte sume de primit de la bugetulR# R'od RSurs de R R R R R R Rde stat pentru alte c>eltuieli R RsectorR5inanareR R R R R R Rdec3t cele eligibile 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .6 RSume de restituit bugetului de RP R R R R R R R R Rstat pentru alte c>eltuieli dec3tR R R R R R R R R Rcele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/+ .6 .. RSume de restituit bugetului de RP R'od RSurs de R R R R R R Rstat pentru alte c>eltuieli dec3tR RsectorR5inanareR R R R R R Rcele eligibile 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; RSume avansate i de recuperat de R# R R R R R R R R Rla #geniile de ImplementareE R R R R R R R R R R#utoritile de ManagementE#gen0 R R R R R R R R R Riile de Pli 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP#, "%N7 RI EFTERNE NER#M& R0 R R R R R R R R R RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E R R R R R R R R R R!# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .) RSume de recuperat de la #geniileR# R R R R R R R R Rde Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .) .. RSume de recuperat de la #geniileR# R'od RSurs de R R R R R R Rde Implementare 0 PC#RE, S#P#R7, R RsectorR5inanareR R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., RSume avansate #utoritilor de R# R R R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., .) RSume avansate #utoritilor de R# R'od RSurs de R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rpre5inanare 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., ., RSume avansate #utoritilor de R# R'od RSurs de R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli R RsectorR5inanareR R R R R R Rpentru pli intermediare 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., .4 RSume avansate #utoritilor de R# R'od RSurs de R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli R RsectorR5inanareR R R R R R Rdin vrsminte din privatizare R R R R R R R R R R=n cazul indisponibilitilor R R R R R R R R R Rtemporare de 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile postaderare R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., ./ RSume de 8usti5icat de #utorit0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rile de Management 0 decerti5i0 R RsectorR5inanareR R R R R R Rcare de5initiv 0 "%N7 RI EFTERNER R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., .+ RSume de 8usti5icat de #utorit0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rile de Management 0 deduceri R RsectorR5inanareR R R R R R Rprocentuale de5initive 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; ., .R#lte sume de 8usti5icat #utori0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rtilor de ManagementE#geniilor R RsectorR5inanareR R R R R R Rde Pli 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R

R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .4 RSume de recuperat de la #utori0 R# R R R R R R R R Rtile de ManagementE#geniile deR R R R R R R R R RPli 0 "%N7 RI EFTERNE NER#M0 R R R R R R R R R R& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI "%N7 RI R R R R R R R R R R7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .4 .) RSume de recuperat de la #utori0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rtile de Management 0 decerti0 R RsectorR5inanareR R R R R R R5icare de5initiv 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .4 ., RSume de recuperat de la #utori0 R# R'od RSurs de R R R R R R Rtile de Management 0 deduceri R RsectorR5inanareR R R R R R Rprocentuale de5initive 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/; .4 .R#lte sume de recuperat de la R# R'od RSurs de R R R R R R R#utoritile de ManagementE R RsectorR5inanareR R R R R R R#geniile de Pli 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* RSume de primitEde restituit R& R R R R R R R R R#geniilorE#utoritilor de R R R R R R R R R RImplementare E#utoritilor de R R R R R R R R R R'erti5icareE #utoritilor de R R R R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP#, "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .) RSume de primit de la #geniileE R# R R R R R R R R R#utoritile de Implementare 0 R R R R R R R R R RPC#RE, ISP#, S#P#R7 @la bene5i0 R R R R R R R R R Rciarii 5inali2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .) .. RSume de primit de la #geniileE R# R'od RSurs de R R R R R R R#utoritile de Implementare 0 R RsectorR5inanareR R R R R R RPC#RE, ISP#, S#P#R7 @la bene5i0 R R R R R R R R R Rciarii 5inali2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .4 RSume de primit de la #utoritileR# R R R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritile de R R R R R R R R R RManagementE#geniile de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .4 .) RSume de primit de la #utoritileR# R'od RSurs de R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritile de R RsectorR5inanareR R R R R R RManagementE#geniile de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .4 ., RSume de primit de la #utoritileR# R'od RSurs de R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritile de R RsectorR5inanareR R R R R R RManagementE#geniile de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .6 RSume de restituit #utoritilor RP R R R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritilor de R R R R R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .6 .) RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritilor de R RsectorR5inanareR R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* .6 ., RSume de restituit #utoritilor RP R'od RSurs de R R R R R R Rde 'erti5icareE#utoritilor de R RsectorR5inanareR R R R R R RManagementE#geniilor de Pli 0 R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* ./ R#vansuri primite de la #utorit0 RP R R R R R R R R Rile de 'erti5icareE#utoritile R R R R R R R R R Rde ManagementE#geniile de Pli R R R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* ./ .) R#vansuri primite de la #utorit0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rile de 'erti5icareE#utoritile R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R R R Rde ManagementE#geniile de Pli R R R R R R R R R0 "%N7 RI EFTERNE NER#M& RS#&I!E R R R R R R R R RP%ST#7ER#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/* ./ ., R#vansuri primite de la #utorit0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rile de 'erti5icareE#utoritile R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R R R Rde ManagementE#geniile de Pli R R R R R R R R R0 "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/RSume datorate bugetului niunii RP R R R R R R R REuropene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/- .. RSume datorate bugetului niunii RP R R R R R R R REuropene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6/- .. .. RSume datorate bugetului niunii RP R'od RSurs de R R R R R REuropene R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6+ R R7E&IT%RI HI 'RE7IT%RI 7IAERHI, R R R R R R R R R7E&IT%RI HI 'RE7IT%RI #I R R R R R R R R R& DETE!%R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) R7ebitori R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) .) R7ebitori sub ) an R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) .) .) R7ebitori sub ) an 0 creane R# R'od RSurs de R R R R R Rcomerciale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) .) ., R7ebitori sub ) an 0 creane bugetR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rgeneral consolidat R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) .) .4 R7ebitori sub ) an 0 creane din R# R'od RSurs de R R R R R Roperaiuni cu "EN R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) .) .R7ebitori sub ) an 0 alte creane R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) ., R7ebitori peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) ., .) R7ebitori peste ) an 0 creane R# R'od RSurs de R R R R R Rcomerciale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+) ., .R7ebitori peste ) an 0 alte R# R'od RSurs de R R R R R Rcreane necurente R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, R'reditori RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, .) R'reditori sub ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, .) .) R'reditori sub ) an 0 datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rcomerciale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, .) .4 R'reditori sub ) an 0 datorii din RP R'od RSurs de R R R R R Roperaiuni cu "EN R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, .) .R'reditori sub ) an 0 alte datoriiRP R'od RSurs de R R R R R Rcurente R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, ., R'reditori peste ) an RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, ., .) R'reditori peste ) an 0 datorii RP R'od RSurs de R R R R R Rcomerciale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+, ., .R'reditori peste ) an 0 alte RP R'od RSurs de R R R R R Rdatorii necurente R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+4 R'reane ale bugetului de stat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+4 .. R'reane ale bugetului de stat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+4 .. .. R'reane ale bugetului de stat R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+6 R'reane ale bugetului local R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+6 .. R'reane ale bugetului local R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+6 .. .. R'reane ale bugetului local R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+/ R'reane ale bugetului asigur0 R# R R R R R R R Rrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+/ .) R'reane ale sistemului de asi0 R# R R R R R R R Rgurare de munc i boli R R R R R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+/ .) .. R'reane ale sistemului de asi0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rgurare de munc i boli R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+/ ., R'reane ale bugetului asigur0 R# R R R R R R R R Rrilor sociale de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+/ ., .. R'reane ale bugetului asigur0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R Rrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ R'reane ale bugetelor 5ondurilor R# R R R R R R R R Rspeciale i ale bugetului R R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ .6 R'reane ale bugetului asigur0 R# R R R R R R R R Rrilor pentru oma8 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ .6 .) R'reane ale bugetului asigur0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R Rrilor pentru oma8 @"ondul de R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R

R R R Rgarantare pentru plata creanelorR R R R R R R R R Rsalariale2 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ .6 ., R'reane ale bugetului asigur0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R Rrilor pentru oma8 R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ ./ R'reane ale bugetului "ondului R# R R R R R R R R Rnaional unic de asigurri R R R R R R R R R Rsociale de sntate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ ./ .. R'reane ale bugetului "ondului R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R Rnaional unic de asigurri R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R R R R Rsociale de sntate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ .R'reane ale bugetului trezorerieiR# R R R R R R R R Rstatului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6++ .- .. R'reane ale bugetului trezorerieiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R Rstatului R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; R'reditori ai bugetelor RP R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .) R'reditori ai bugetului de stat RP R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .) .. R'reditori ai bugetului de stat RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; ., R'reditori ai bugetului local RP R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; ., .. R'reditori ai bugetului local RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .4 R'reditori ai bugetului asigur0 RP R R R R R R R Rrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .4 .. R'reditori ai bugetului asigur0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .6 R'reditori ai bugetului asigur0 RP R R R R R R R Rrilor pentru oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .6 .. R'reditori ai bugetului asigur0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rrilor pentru oma8 R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; ./ R'reditori ai bugetului "ondului RP R R R R R R R Rnaional unic de asigurri R R R R R R R R Rsociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; ./ .. R'reditori ai bugetului "ondului RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rnaional unic de asigurri R RsectorR5inanareR5uncional venituri R R R R Rsociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .R'reditori ai bugetului trezore0 RP R R R R R R R Rriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+; .- .. R'reditori ai bugetului trezore0 RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rriei statului R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* RBmprumuturi pe termen scurt R# R R R R R R R Racordate potrivit legii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) RBmprumuturi pe termen scurt R# R R R R R R R Racordate potrivit legii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .) RBmprumuturi acordate potrivit R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rlegii din bugetul de stat R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) ., RBmprumuturi acordate potrivit R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rlegii din bugetul local R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .4 RPlasamente 5inanciare pe termen R# R'od RSurs de R R R R R Rscurt e5ectuate din contul curentR RsectorR5inanareR R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .6 RBmprumuturi acordate din bugetul R# R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) ./ RBmprumuturi pe termen scurt R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din contul curent R RsectorR5inanareR R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .+ RBmprumuturi pe termen scurt R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din venituri din R RsectorR5inanareR R R R R Rprivatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .; RSume acordate din e?cedentul R# R'od RSurs de R R R R R Ranului precedent pentru acope0 R RsectorR5inanareR R R R R Rrirea golurilor temporare de casR R R R R R R R Ri pentru 5inanarea c>eltuie0 R R R R R R R R Rlilor seciunii de dezvoltare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .* RBmprumuturi pe termen scurt R# R'od RSurs de R R R R R Racordate din "ondul special de R RsectorR5inanareR R R R R Rdezvoltare a5lat la dispoziia R R R R R R R R RDuvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+* .) .R#lte =mprumuturi acordate pe R# R'od RSurs de R R R R R Rtermen scurt R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R6+R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R R R R R R R Racordate pe termen scurt R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R R R R R R R Racordate pe termen scurt R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) .4 R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen scurt 0 plasa0R RsectorR5inanareR R R R R Rmente 5inanciare e5ectuate din R R R R R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) ./ R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen scurt din R RsectorR5inanareR R R R R Rcontul curent general al R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) .+ R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen scurt din R RsectorR5inanareR R R R R Rvenituri din privatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) .* R7ob3nzi a5erente =mprumuturilor R# R'od RSurs de R R R R R Racordate pe termen scurt din R RsectorR5inanareR R R R R R"ondul special de dezvoltare R R R R R R R R Ra5lat la dispoziia Duvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6+- .) .R7ob3nzi a5erente altor =mprumu0 R# R'od RSurs de R R R R R Rturi acordate pe termen scurt R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6; R R'%NT RI 7E RED !#RIG#RE HI R R R R R R R R R#SIMI!#TE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;) R'>eltuieli =nregistrate =n avans R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;) .. R'>eltuieli =nregistrate =n avans R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;) .. .. R'>eltuieli =nregistrate =n avans R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;, RAenituri =nregistrate =n avans RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;, .. RAenituri =nregistrate =n avans RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;, .. .. RAenituri =nregistrate =n avans RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;4 R7econtri din operaii =n curs deR& R R R R R R R Rclari5icare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;4 .) R7econtri din operaii =n curs deR& R R R R R R R Rclari5icare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;4 .) .4 R7econtri din operaii =n curs deR& R'od RSurs de R R R R R Rclari5icare 0 datoriiEcreane dinR RsectorR5inanareR R R R R Roperaiuni cu "EN R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;4 .) .R7econtri din operaii =n curs deR& R'od RSurs de R R R R R Rclari5icare 0 alte datoriiE R RsectorR5inanareR R R R R Rcreane curente R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;6 RSume =n curs de certi5icareE R# R R R R R R R Rdeclarare 'omisiei EuropeneEali R R R R R R R R Rdonatori 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;6 .. RSume =n curs de certi5icareE R# R R R R R R R R Rdeclarare 'omisiei EuropeneEali R R R R R R R R R Rdonatori 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;6 .. .. RSume =n curs de certi5icareE R# R'od RSurs de R R R R R R Rdeclarare 'omisiei EuropeneEali R RsectorR5inanareR R R R R R Rdonatori 0 "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE HI R R R R R R R R R R"%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;+ RSume =n curs de declarare #utori0R# R R R R R R R R Rtilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;+ .. RSume =n curs de declarare #utori0R# R R R R R R R R Rtilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI R R R R R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6;+ .. .. RSume =n curs de declarare #utori0R# R'od RSurs de R R R R R R Rtilor de 'erti5icare 0 "%N7 RI R RsectorR5inanareR R R R R R REFTERNE NER#M& RS#&I!E P%ST0 R R R R R R R R R R#7ER#RE HI "%N7 RI 7E !# & DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6* R R7E'%NTIRI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) R7econtri =ntre instituia R& R R R R R R R Rsuperioar i instituiile R R R R R R R R Rsubordonate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R6*) .) R7econtri privind operaiuni R& R R R R R R R R5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .) .) R7econtri privind operaiuni R& R'od RSurs de R R R R R R5inanciare 0 activitatea R RsectorR5inanareR R R R R Roperaional R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .) ., R7econtri privind operaiuni R& R'od RSurs de R R R R R R5inanciare 0 activitatea de R RsectorR5inanareR R R R R Rinvestiii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .) .4 R7econtri privind operaiuni R& R'od RSurs de R R R R R R5inanciare 0 activitatea de R RsectorR5inanareR R R R R R5inanare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) ., R7econtri privind activele 5i?e R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) ., .. R7econtri privind activele 5i?e R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .4 R7econtri privind stocurile R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .4 .. R7econtri privind stocurile R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .R#lte decontri R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*) .- .. R#lte decontri R& R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*, R7econtri =ntre instituii R& R R R R R R R Rsubordonate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*, .. R7econtri =ntre instituii R& R R R R R R R Rsubordonate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*, .. .. R7econtri =ntre instituii R& R'od RSurs de R R R R R Rsubordonate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*4 R7econtri din operaii =n R& R R R R R R R Rparticipaie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*4 .. R7econtri din operaii =n R& R R R R R R R Rparticipaie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*4 .. .. R7econtri din operaii =n R& R'od RSurs de R R R R R Rparticipaie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*R7econtri privind =nc>eierea R& R R R R R R R Re?ecuiei bugetului de stat din R R R R R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*- .. R7econtri privind =nc>eierea R& R R R R R R R Re?ecuiei bugetului de stat din R R R R R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6*- .. .. R7econtri privind =nc>eierea R& R'od RSurs de R R R R R Re?ecuiei bugetului de stat din R RsectorR5inanareR R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R6R R#J STIRI PENTR 7EPRE'IERE# R R R R R R R R R'RE#N$E!%R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 clieni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-) .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 clieni sub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-) .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rcreanelor 0 clieni sub ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-) ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 clieni peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-) ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rcreanelor 0 clieni peste ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-+ R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 debitori R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-+ .) R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 debitori sub ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-+ .) .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rcreanelor 0 debitori sub ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-+ ., R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor 0 debitori peste ) an R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-+ ., .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rcreanelor 0 debitori peste ) an R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-; R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor bugetare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R6-; .. R#8ustri pentru deprecierea RP R R R R R R R Rcreanelor bugetare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R6-; .. .. R#8ustri pentru deprecierea RP R'od RSurs de R R R R R Rcreanelor bugetare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R/ R R R'%NT RI !# TREG%RERII HI R R R R R R R R RINSTIT $II 7E 'RE7IT R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/. R RINAESTI$II PE TERMEN S' RT R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/./ R%bligaiuni emise i rscumprateR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/./ .. R%bligaiuni emise i rscumprateR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/./ .. .. R%bligaiuni emise i rscumprateR# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/.RArsminte de e5ectuat pentru RP R R R R R R R Rinvestiiile pe termen scurt R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/.- .. RArsminte de e5ectuat pentru RP R R R R R R R Rinvestiiile pe termen scurt R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/.- .. .. RArsminte de e5ectuat pentru RP R'od RSurs de R R R R R Rinvestiiile pe termen scurt R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/) R R'%NT RI !# TREG%RERII HI R R R R R R R R RINSTIT $II 7E 'RE7IT R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/). R7isponibil din =mprumuturi din R# R R R R R R R Rdisponibilitile contului curentR R R R R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/). .. R7isponibil din =mprumuturi din R# R R R R R R R Rdisponibilitile contului curentR R R R R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/). .. .. R7isponibil din =mprumuturi din R# R'od RSurs de R R R R R Rdisponibilitile contului curentR RsectorR5inanareR R R R R Rgeneral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)) RAalori de =ncasat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)) .) RAalori de =ncasat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)) .) .) RAalori de =ncasat R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)) .) ., R'ecuri de =ncasat la instituii R# R'od RSurs de R R R R R Rde credit R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), R'onturi la trezorerii i R& R R R R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .) R'onturi la trezorerii i R& R R R R R R R Rinstituii de credit =n lei R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .) .) R'onturi la trezorerii =n lei R& R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .) ., R'onturi la instituii de credit R& R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R=n lei R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .6 R'onturi =n valut R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .6 ., R'onturi la instituii de credit R& R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R=n valut R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), ./ RSume =n curs de decontare R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), ./ .) RSume =n curs de decontare la R& R'od RSurs de R R R R R Rtrezorerii R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), ./ ., RSume =n curs de decontare la R& R'od RSurs de R R R R R Rinstituii de credit R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .+ R7isponibil =n lei al trezoreriei R& R R R R R R R Rcentrale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .+ .. R7isponibil =n lei al trezoreriei R& R'od RSurs de R R R R R Rcentrale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .; R7isponibil =n valut al R& R R R R R R R Rtrezoreriei centrale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .; .. R7isponibil =n valut al R& R'od RSurs de R R R R R Rtrezoreriei centrale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .* R'onturi de clearing, barter i R& R R R R R R R R Rcooperare economic R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .* .. R'onturi de clearing, barter i R& R'od RSurs de R R R R R R Rcooperare economic R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .R7isponibil al operatorilor R# R R R R R R R R Reconomici la trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .- .) R7isponibil al operatorilor R# R'od RSurs de R R R R R R Reconomici la trezorerie R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), .- ., R7epozite ale operatorilor R# R'od RSurs de R R R

R R R Reconomici la trezorerie R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), ). R7isponibil a5erent certi5icatelorR# R R R R R R R R Rde trezorerie ale populaiei R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/), ). .. R7isponibil a5erent certi5icatelorR# R'od RSurs de R R R R R R Rde trezorerie ale populaiei R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 R7isponibil din =mprumuturi R# R R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R R Rstat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R R Rstat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 .) .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic c>eltuieli R R R R Rstat la trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 .) ., R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic c>eltuieli R R R R Rstat la instituii de credit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R R R R R R R R Rmuturi interne i e?terne R R R R R R R R R Rcontractate de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)4 ., ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rmuturi interne i e?terne R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic c>eltuieli R R R R Rcontractate de stat la instituiiR R R R R R R R R Rde credit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 R7isponibil din =mprumuturi inter0R# R R R R R R R Rne i e?terne garantate de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R R R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R R R R R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 .) .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rstat la trezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 .) ., R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rstat la instituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 ., R7isponibil =n valut din =mprumu0R# R R R R R R R Rturi interne i e?terne garantateR R R R R R R R Rde stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)6 ., ., R7isponibil =n valut din =mprumu0R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rturi interne i e?terne garantateR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rde stat la instituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ R7isponibil din 5onduri e?terne R# R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .) R7isponibil =n lei din 5onduri R# R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .) .) R7isponibil =n lei din 5onduri R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 'lasi5icaie R R R R Re?terne nerambursabile la R RsectorR5inanareRi clasi5icaie economic c>eltuieli R R R R Rtrezorerie R R R R5uncional c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .) ., R7isponibil =n lei din 5onduri R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Re?terne nerambursabile la R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ ., R7isponibil =n valut din 5onduri R# R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ ., ., R7isponibil =n valut din 5onduri R# R'od RSurs de R R R R R Re?terne nerambursabile la R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .4 R7epozite bancare R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .4 .) R7epozite bancare la trezorerie R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)/ .4 ., R7epozite bancare la instituii R# R'od RSurs de R R R R R Rde credit R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ R7isponibil din =mprumuturi R# R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R R R R R R R Rinterne i e?terne contractate deR R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ .) .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale la trezorerie R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ .) ., R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne contractate deR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale la instituii de R R R R R R R R Rcredit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R R R R R R R Rmuturi interne i e?terne con0 R R R R R R R R Rtractate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)+ ., ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rmuturi interne i e?terne R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rcontractate de autoritile R R R R R R R R Radministraiei publice locale la R R R R R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); R7isponibil din =mprumuturi inter0R# R R R R R R R Rne i e?terne garantate de R R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R R R R R R R Rinterne i e?terne garantate de R R R R R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); .) .) R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale la trezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); .) ., R7isponibil =n lei din =mprumuturiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinterne i e?terne garantate de R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rautoritile administraiei R R R R R R R R Rpublice locale la instituii de R R R R R R R R Rcredit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R R R R R R R Rmuturi interne i e?terne garan0 R R R R R R R R Rtate de autoritile administra0 R R R R R R R R Riei publice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/); ., ., R7isponibil =n valut din =mpru0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rmuturi interne i e?terne garan0 R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic c>eltuieli R R R R Rtate de autoritile administra0 R R R R R R R R Riei publice locale la instituiiR R R R R R R R Rde credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* R7ob3nzi RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ R7ob3nzi de pltit RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .) R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R Rdisponibilului R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .4 R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R Rdepozitelor R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .6 R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R Rtitlurilor de natura datoriei R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ ./ R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturilor primite din contulR RsectorR5inanareR R R R R Rcurent general al trezoreriei R R R R R R R R Rstatului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .+ R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturilor primite din R RsectorR5inanareR R R R R Rvenituri din privatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .* R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturilor primite din "ondulR RsectorR5inanareR R R R R Rspecial de dezvoltare la R R R R R R R R Rdispoziia Duvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .+ .R7ob3nzi de pltit 0 a5erente RP R'od RSurs de R R R R R Raltor =mprumuturi R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .; R7ob3nzi de =ncasat R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .; .) R7ob3nzi de =ncasat 0 conturi la R# R'od RSurs de R R R R R Rtrezorerie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .; ., R7ob3nzi de =ncasat 0 conturi la R# R'od RSurs de R R R R R Rinstituii de credit R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .* R7ob3nzi de pltit a5erente cre0 RP R R R R R R R Rditelor pe termen scurt proveniteR R R R R R R R Rdin reclasi5icarea creditelor R R R R R R R R Rcomerciale =n =mprumuturi R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)* .* .. R7ob3nzi de pltit a5erente cre0 RP R'od RSurs de R R R R R Rditelor pe termen scurt proveniteR RsectorR5inanareR R R R R Rdin reclasi5icarea creditelor R R R R R R R R Rcomerciale =n =mprumuturi R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)RBmprumuturi pe termen scurt RP R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) RBmprumuturi pe termen scurt RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .) RBmprumuturi pe termen scurt RP R'od RSurs de R R R R R Rprimite din venituri din "ondul R RsectorR5inanareR R R R R Rspecial de dezvoltare la R R R R R R R R Rdispoziia Duvernului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) ., RBmprumuturi pe termen scurt RP R'od RSurs de R R R R R Rprimite din venituri din R RsectorR5inanareR R R R R Rprivatizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .4 R7epozite atrase RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .6 RBmprumuturi primite din bugetul RP R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R Rde stat pentru =n5iinarea unor R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii sau a unor activiti R R R R R R R R R5inanate integral din venituri R R R R R R R R Rproprii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) ./ RBmprumuturi primite din bugetul RP R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R Rlocal pentru =n5iinarea unor R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii i servicii publice R R R R R R R R Rsau activiti 5inanate integralR R R R R R R R Rdin venituri proprii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .+ RBmprumuturi interne i e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rcontractate de autoritile R RsectorR5inanareR R R R R Radministraiei publice locale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .; RSume primite din e?cedentul anu0 RP R'od RSurs de R R R R R Rlui precedent pentru acoperirea R RsectorR5inanareR R R R R Rgolurilor temporare de casa i R R R R R R R R Rpentru 5inanarea c>eltuielilor R R R R R R R R Rseciunii de dezvoltare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .* RBmprumuturi primite din disponi0 RP R'od RSurs de R R R R R Rbilitile contului curent gene0 R RsectorR5inanareR R R R R Rral al trezoreriei statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) .RTitluri de stat RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) ). R'redite pe termen scurt primite, RP R'od RSurs de R R R R R Rrezultate din reclasi5icarea cre0R RsectorR5inanareR R R R R Rditelor comerciale =n =mprumuturiR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) *. RBmprumuturi pe termen scurt RP R'od RSurs de R R R R R Rnerambursate la scaden R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/)- .) -. R#lte =mprumuturi pe termen scurt RP R'od RSurs de R R R R R R R R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/, R R7ISP%NI&I! #! & DETE!%R R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,. R7isponibil al bugetului de stat R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,. .) R7isponibil al bugetului de stat R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,. .) .. R7isponibil al bugetului de stat R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R R R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,. ., RRezultatul e?ecuiei bugetului deR& R R R R R R R R Rstat din anul curent R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,. ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetului deR& R'od RSurs de R R R R R R Rstat din anul curent R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) R7isponibil al bugetului local R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) .) R7isponibil al bugetului local R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) .) .. R7isponibil al bugetului local R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R R R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R R Ranul curent R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R R Ranii precedeni R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,) .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,4 R7isponibil din cote de5alcate dinR# R R R R R R R R Rimpozitul pe venit pentru R R R R R R R R R Rec>ilibrarea bugetelor locale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,4 .. R7isponibil din cote de5alcate dinR# R R R R R R R R Rimpozitul pe venit pentru R R R R R R R R R Rec>ilibrarea bugetelor locale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,4 .. .. R7isponibil din cote de5alcate dinR# R'od RSurs de R R R R R R Rimpozitul pe venit pentru R RsectorR5inanareR R R R R R Rec>ilibrarea bugetelor locale R R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 R7isponibil al bugetului R# R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 .) R7isponibil al bugetului R# R R R R R R R R Rtrezoreriei statului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 .) .. R7isponibil al bugetului R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R Rtrezoreriei statului R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 ., RRezultatul e?ecuiei bugetului R& R R R R R R R R Rtrezoreriei statului din anul R R R R R R R R R Rcurent R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetului R& R'od RSurs de R R R R R R Rtrezoreriei statului din anul R RsectorR5inanareR R R R R R Rcurent R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 .4 RRezultatul e?ecuiei bugetului R# R R R R R R R R Rtrezoreriei statului din anii R R R R R R R R R Rprecedeni R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,6 .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetului R# R'od RSurs de R R R R R R Rtrezoreriei statului din anii R RsectorR5inanareR R R R R R Rprecedeni R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ R7isponibil al bugetului asigur0 R# R R R R R R R R Rrilor sociale de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .) R7isponibil al bugetului asigur0 R# R R R R R R R R Rrilor sociale de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .) .) R7isponibil al sistemului de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R Rasigurare pentru accidente de R RsectorR5inanareR R R R R R Rmunc i boli pro5esionale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .) ., R7isponibil al bugetului asigur0 R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R Rrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R R R R R R R R Ranul curent R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ ., .) RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R'od RSurs de R R R R R R Ranul curent a sistemului de R RsectorR5inanareR R R R R R Rasigurare pentru accidente de R R R R R R R R R Rmunc i boli pro5esionale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ ., ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R'od RSurs de R R R R R Ranul curent al bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R Ranii precedeni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .4 .) RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni0 a sistemului de R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurare pentru accidente de R R R R R R R R Rmunc i boli pro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .4 ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni 0 al bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor sociale de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .6 R7epozite din e?cedentul bugetuluiR# R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,/ .6 .. R7epozite din e?cedentul bugetuluiR# R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor sociale de stat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,+ R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R R R R R R R Ral bugetului asigurrilor socialeR R R R R R R R Rde stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,+ .. R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R R R R R R R Ral bugetului asigurrilor socialeR R R R R R R R Rde stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,+ .. .. R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R'od RSurs de R R R R R Ral bugetului asigurrilor socialeR RsectorR5inanareR R R R R Rde stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,; R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R R R R R R R Rconstituit con5orm !egii nr( R R R R R R R R R-/E,..+ R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,; .. R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R R R R R R R Rconstituit con5orm !egii nr( R R R R R R R R R-/E,..+ R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,; .. .. R7isponibil din 5ondul de rezerv R# R'od RSurs de R R R R R Rconstituit con5orm !egii nr( R RsectorR5inanareR R R R R R-/E,..+ R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,* R7isponibil din sume =ncasate =n R# R R R R R R R Rcursul procedurii de e?ecutare R R R R R R R R Rsilit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,* .. R7isponibil din sume =ncasate =n R# R R R R R R R Rcursul procedurii de e?ecutare R R R R R

R R R Rsilit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,* .. .. R7isponibil din sume =ncasate =n R# R'od RSurs de R R R R R Rcursul procedurii de e?ecutare R RsectorR5inanareR R R R R Rsilit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,R7isponibil din sumele colectate R# R R R R R R R Rpentru unele bugete R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .) R7isponibil din sumele colectate R# R R R R R R R Rpentru bugetul de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .) .) R7isponibil din sumele colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru bugetul de stat la R RsectorR5inanareR R R R R Rtrezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .) ., R7isponibil din sumele colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru bugetul de stat la R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- ., R7isponibil din sumele colectate R# R R R R R R R Rpentru bugetul local R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- ., .) R7isponibil din sumele colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru bugetul local la R RsectorR5inanareR R R R R Rtrezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- ., ., R7isponibil din sumele colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru bugetul local la R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .4 R7isponibil din sume colectate R# R R R R R R R Rpentru alte bugete R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .4 .) R7isponibil din sume colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru alte bugete la trezorerie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .4 ., R7isponibil din sume colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru alte bugete la instituii R RsectorR5inanareR R R R R Rde credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .6 R7isponibil din venituri =ncasate R# R R R R R R R Rpentru bugetul capitalei R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .6 .. R7isponibil din venituri =ncasate R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru bugetul capitalei R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .R7isponibil din sume colectate R# R R R R R R R Rprin intermediul cardurilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .- .) R7isponibil din sume colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rprin intermediul cardurilor la R RsectorR5inanareR R R R R Rtrezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/,- .- ., R7isponibil din sume colectate R# R'od RSurs de R R R R R Rprin intermediul cardurilor la R RsectorR5inanareR R R R R Rinstituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/4 R R'#S# HI #!TE A#!%RI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4) R'asa R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4) .) R'asa =n lei R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4) .) .) R'asa =n lei R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRi clasi5icaie economic c>eltuieli R R R R R R R R R5uncional c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4) .6 R'asa =n valut R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4) .6 ., R'asa =n valut R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRi clasi5icaie economic c>eltuieli R R R R R R R R R5uncional c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, R#lte valori R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .) RTimbre 5iscale i potale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .) .. RTimbre 5iscale i potale R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, ., R&ilete de tratament i odi>n R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, ., .. R&ilete de tratament i odi>n R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .4 RTic>ete i bilete de cltorie R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .4 .. RTic>ete i bilete de cltorie R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .6 R&onuri valorice pentru carburaniR# R R R R R R R Rauto R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .6 .. R&onuri valorice pentru carburaniR# R'od RSurs de R R R R R Rauto R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, ./ R&ilete cu valoare nominal R# R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, ./ .. R&ilete cu valoare nominal R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .+ RTic>ete de mas R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .+ .. RTic>ete de mas R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .* R#lte valori R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/4, .* .. R#lte valori R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/6 R R#'RE7ITIAE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6) R#creditive R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6) .) R#creditive =n lei R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6) .) ., R#creditive =n lei la instituii R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rde credit R RsectorR5inanareR5uncional economic R R R R R R R R Rc>eltuieli c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6) ., R#creditive =n valut R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6) ., ., R#creditive =n valut la R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rinstituii de credit R RsectorR5inanareR5uncional economic R R R R R R R R Rc>eltuieli c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6, R#vansuri de trezorerie R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6, .) R#vansuri de trezorerie =n lei R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6, .) .. R#vansuri de trezorerie =n lei R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional economic R R R R R R R R Rc>eltuieli c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6, ., R#vansuri de trezorerie =n valut R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/6, ., .. R#vansuri de trezorerie =n valut R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional economic R R R R R R R R Rc>eltuieli c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R// R R7ISP%NI&I! 7IN "%N7 RI ' R R R R R R R R R R7ESTIN#$IE SPE'I#!I R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//. R7isponibil din 5onduri cu R# R R R R R R R R Rdestinaie special R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//. .) R7isponibil din 5onduri cu R# R R R R R R R R Rdestinaie special R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//. .) .) R7isponibil din 5onduri cu R# R'od RSurs de R R R R R R Rdestinaie special la trezorerieR RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//. .) ., R7isponibil din 5onduri cu R# R'od RSurs de R R R R R R Rdestinaie special la instituiiR RsectorR5inanareR R R R R R Rde credit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//) R7isponibil din alocaii bugetare R# R R R R R R R R Rcu destinaie special R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//) .. R7isponibil din alocaii bugetare R# R R R R R R R R Rcu destinaie special R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//) .. .. R7isponibil din alocaii bugetare R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R'lasi5icaie R R R R Rcu destinaie special R RsectorR5inanareRi clasi5icaie Reconomic R R R R R R R R R5uncional c>eltuieliRc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//, R7isponibil pentru sume de mandat R# R R R R R R R R Ri sume =n depozit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//, .. R7isponibil pentru sume de mandat R# R R R R R R R R Ri sume =n depozit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//, .. .. R7isponibil pentru sume de mandat R# R'od RSurs de R R R R R R Ri sume =n depozit R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// R7isponibil al 5ondului de risc R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// .) R7isponibil al 5ondului de risc =nR# R R R R R R R R Rlei R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// .) .) R7isponibil al 5ondului de risc =nR# R'od RSurs de R R R R R R Rlei la trezorerie R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// .) ., R7isponibil al 5ondului de risc =nR# R'od RSurs de R R R R R R Rlei la instituii de credit R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// ., R7isponibil al 5ondului de risc =nR# R R R R R R R R Rvalut R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/// ., ., R7isponibil al 5ondului de risc =nR# R'od RSurs de R R R R R R Rvalut la instituii de credit R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//; R7isponibil din valori5icarea R# R R R R R R R R Rbunurilor intrate =n proprietateaR R R R R R R R R Rprivat a statului R R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//; .) R7isponibil =n lei din R# R R R R R R R R Rvalori5icarea bunurilor intrate R R R R R R R R R R=n proprietatea privat a R R R R R R R R R Rstatului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//; .) .) R7isponibil =n lei din R# R'od RSurs de R R R R R R Rvalori5icarea bunurilor intrate R RsectorR5inanareR R R R R R R=n proprietatea privat a R R R R R R R R R Rstatului la trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//; ., R7isponibil =n valut din R# R R R R R R R R Rvalori5icarea bunurilor intrate R R R R R R R R R R=n proprietatea privat a R R R R R R R R R Rstatului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//; ., ., R7isponibil =n valut din R# R'od RSurs de R R R R R R Rvalori5icarea bunurilor intrate R RsectorR5inanareR R R R R R R=n proprietatea privat a R R R R R R R R R Rstatului la instituii de credit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* R7isponibil din contribuia R# R R R R R R R R Rnaional a5erent R R R R R R R R R RprogramelorEproiectelor 5inanateR R R R R R R R R Rdin 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* .) R7isponibil =n lei din contribuiaR# R R R R R R R R Rnaional reprezent3nd R R R R R R R R R Rco5inanarea de la buget a5erentR R R R R R R R R RprogramelorEproiectelor 5inanateR R R R R R R R R Rdin 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* .) .) R7isponibil =n lei din contribuiaR# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R'lasi5icaie R R R R Rnaional reprezent3nd R RsectorR5inanareRi clasi5icaie Reconomic R R R R Rco5inanarea de la buget a5erentR R R R5uncional c>eltuieliRc>eltuieli R R R R RprogramelorEproiectelor 5inanateR R R R R R R R R Rdin 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile la Trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* .) ., R7isponibil =n lei din contribuiaR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rnaional reprezent3nd R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rco5inanarea de la buget a5erentR R R R Rc>eltuieli R R R R RprogramelorEproiectelor 5inanateR R R R R R R R R Rdin 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile la instituii de R R R R R R R R R Rcredit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* ., R7isponibil =n lei din contribuiaR# R R R R R R R R Rnaional reprezent3nd alte R R R R R R R R R Rc>eltuieli dec3t cele eligibile R R R R R R R R R Rde la buget a5erente programelorER R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* ., .) R7isponibil =n lei din contribuiaR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rnaional reprezent3nd alte R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rc>eltuieli dec3t cele eligibile R R R R Rc>eltuieli R R R R Rde la buget a5erente programelorER R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R R Re?terne nerambursabile la R R R R R R R R R Rtrezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* .4 R7isponibil =n valut din R# R R R R R R R R Rcontribuia naional R R R R R R R R R Rreprezent3nd co5inanarea de la R R R R R R R R R Rbuget a5erent programelorE R R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//* .4 ., R7isponibil =n valut din R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rcontribuia naional R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rreprezent3nd co5inanarea de la R R R R Rc>eltuieli R R R R Rbuget a5erent programelorE R R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R R Re?terne nerambursabile la R R R R R R R R R Rinstituii de credit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//R7isponibil de la buget R# R R R R R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R R R R R R R R R R5onduri =n cazul R R R R R R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//- .) R7isponibil =n lei de la buget R# R R R R R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R R R R R R R R R R5onduri =n cazul R R R R R R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//- .) .) R7isponibil =n lei de la buget R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R5onduri =n cazul R R R R Rc>eltuieli R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R

R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile la Trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//- .) ., R7isponibil =n lei de la buget R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R5onduri =n cazul R R R R Rc>eltuieli R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile la instituii de R R R R R R R R R Rcredit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//- ., R7isponibil =n valut de la buget R# R R R R R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R R R R R R R R R R5onduri =n cazul R R R R R R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R//- ., ., R7isponibil =n valut de la buget R# R'od RSurs de R R R R R R Rreprezent3nd pre5inanri i R RsectorR5inanareR R R R R R R5onduri =n cazul R R R R R R R R R Rindisponibilitilor temporare R R R R R R R R R Ra5erente programelorEproiectelor R R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile la instituii de R R R R R R R R R Rcredit R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/+ R R7ISP%NI&I! #! INSTIT $II!%R R R R R R R R R R RP &!I'E HI #'TIAITI$I!%R R R R R R R R R R R"IN#N$#TE INTEDR#! S# P#R$I#! R R R R R R R R R R7IN AENIT RI PR%PRII R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. R7isponibil al instituiilor R# R R R R R R R R Rpublice 5inanate integral din R R R R R R R R R Rvenituri proprii R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .) R7isponibil curent al R# R R R R R R R R Rinstituiilor publice 5inanate R R R R R R R R R Rintegral din venituri proprii R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .) .) R7isponibil al instituiilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R0 R R R R Rpublice 5inanate integral din R RsectorR5inanareR R R R R R Rvenituri proprii 0 7isponibil R R R R R R R R R Rcurent la trezorerie R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .) ., R7isponibil al instituiilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 'lasi5icaie R R R R Rpublice 5inanate integral din R RsectorR5inanareRi clasi5icaie 5uncional R R R R Rvenituri proprii 0 7isponibil R R R R5uncional c>eltuieli c>eltuieli R R R R Rcurent la instituii de credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .6 R7epozite ale instituiilor R# R R R R R R R Rpublice 5inanate integral din R R R R R R R R Rvenituri proprii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .6 .) R7epozite ale instituiilor R# R'od RSurs de R R R R R Rpublice 5inanate integral din R RsectorR5inanareR R R R R Rvenituri proprii la trezorerie R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+. .6 ., R7epozite ale instituiilor R# R'od RSurs de R R R R R Rpublice 5inanate integral din R RsectorR5inanareR R R R R Rvenituri proprii la instituii R R R R R R R R Rde credit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) R7isponibil al instituiilor R# R R R R R R R Rpublice 5inanate din venituri R R R R R R R R Rproprii i subvenii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) .) R7isponibil al instituiilor R# R R R R R R R Rpublice 5inanate din venituri R R R R R R R R Rproprii i subvenii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) .) .. R7isponibil al instituiilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 0 R R R R Rpublice 5inanate din venituri R RsectorR5inanareR R R R R Rproprii i subvenii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+) .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R/+) .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, R7isponibil al activitilor R# R R R R R R R R5inanate din venituri proprii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, .) R7isponibil al activitilor R# R R R R R R R R5inanate din venituri proprii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, .) .. R7isponibil al activitilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri 0 R R R R R5inanate din venituri proprii R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/+, .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R0 0 R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R R R/; R R7ISP%NI&I! 7IN AENIT RI!E R R R R R R R R R"%N7 RI!%R SPE'I#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R R"ondului naional unic de R R R R R R R R Rasigurri sociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .) R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R R"ondului naional unic de R R R R R R R R Rasigurri sociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .) .. R7isponibil din veniturile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R"ondului naional unic de R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurri sociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R R R R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R Ranii precedeni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .6 R7epozite din veniturile "ondului R# R R R R R R R Rnaional unic de asigurri R R R R R R R R Rsociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;) .6 .. R7epozite din veniturile "ondului R# R'od RSurs de R R R R R Rnaional unic de asigurri R RsectorR5inanareR R R R R Rsociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R Rbugetului asigurrilor pentru R R R R R R R R Roma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .) R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R Rbugetului asigurrilor pentru R R R R R R R R Roma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .) .) R7isponibil al "ondului de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R Rgarantare pentru plata creanelorR RsectorR5inanareR R R R R Rsalariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .) ., R7isponibil al bugetului R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R R R R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 ., .) RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R'od RSurs de R R R R R Ranul curent al "ondului de R RsectorR5inanareR R R R R Rgarantare pentru plata creanelorR R R R R R R R Rsalariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 ., ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R'od RSurs de R R R R R Ranul curent al bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R Ranii precedeni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .4 .) RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni al "ondului de R RsectorR5inanareR R R R R Rgarantare pentru plata creanelorR R R R R R R R Rsalariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .4 ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni al bugetului R RsectorR5inanareR R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .6 R7epozite din veniturile bugetuluiR# R R R R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;6 .6 .. R7epozite din veniturile bugetuluiR# R'od RSurs de R R R R R Rasigurrilor pentru oma8 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R R"ondului pentru mediu R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .) R7isponibil din veniturile R# R R R R R R R R"ondului pentru mediu R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .) .. R7isponibil din veniturile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie venituri R R R R R"ondului pentru mediu R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ ., RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R R R R R R R Ranul curent R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ ., .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR& R'od RSurs de R R R R R Ranul curent R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .4 RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R R R R R R R Ranii precedeni R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .4 .. RRezultatul e?ecuiei bugetare dinR# R'od RSurs de R R R R R Ranii precedeni R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .6 R7epozite din veniturile "ondului R# R R R R R R R Rpentru mediu R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/;/ .6 .. R7epozite din veniturile "ondului R# R'od RSurs de R R R R R Rpentru mediu R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/* R RAIR#MENTE INTERNE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) RAiramente interne R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) .) RAiramente interne R& R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) .) .) RAiramente interne 0 activitatea R& R'od RSurs de R R R R R R Roperaional R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) .) ., RAiramente interne 0 activitatea R& R'od RSurs de R R R R R R Rde investiii R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) .) .4 RAiramente interne 0 activitatea R& R'od RSurs de R R R R R R Rde 5inanare R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/*) .) .6 RAiramente interne 0 alte R& R'od RSurs de R R R R R R Ractiviti R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R/R R#J STIRI PENTR PIER7ERE# 7E R R R R R R R R R RA#!%#RE # '%NT RI!%R 7E R R R R R R R R R RTREG%RERIE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/-/ R#8ustri pentru pierderea de RP R R R R R R R R Rvaloare a obligaiunilor emise iR R R R R R R R R Rrscumprate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/-/ .. R#8ustri pentru pierderea de RP R R R R R R R R Rvaloare a obligaiunilor emise iR R R R R R R R R Rrscumprate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R/-/ .. .. R#8ustri pentru pierderea de RP R'od RSurs de R R R R R R Rvaloare a obligaiunilor emise iR RsectorR5inanareR R R R R R Rrscumprate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R+ R R R'%NT RI 7E 'CE!T IE!I R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+. R R'CE!T IE!I PRIAIN7 ST%' RI!E R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.) R'>eltuieli cu materiile prime R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.) .. R'>eltuieli cu materiile prime R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.) .. .. R'>eltuieli cu materiile prime R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., R'>eltuieli cu materialele R# R R R R R R R R Rconsumabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .) R'>eltuieli cu materialele R# R R R R R R R R Rau?iliare R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .) .. R'>eltuieli cu materialele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rau?iliare R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., ., R'>eltuieli privind combustibilul R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., ., .. R'>eltuieli privind combustibilul R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .4 R'>eltuieli privind materialele R# R R R R R R R R Rpentru ambalat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .4 .. R'>eltuieli privind materialele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rpentru ambalat R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .6 R'>eltuieli privind piesele de R# R R R R R R R R Rsc>imb R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .6 .. R'>eltuieli privind piesele de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rsc>imb R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., ./ R'>eltuieli privind seminele i R# R R R R R R R R Rmaterialele de plantat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., ./ .. R'>eltuieli privind seminele i R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rmaterialele de plantat R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .+ R'>eltuieli privind 5ura8ele R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .+ .. R'>eltuieli privind 5ura8ele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .; R'>eltuieli privind >rana R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .; .. R'>eltuieli privind >rana R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .* R'>eltuieli privind alte materialeR# R R R R R R R R Rconsumabile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .* .. R'>eltuieli privind alte materialeR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rconsumabile R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .R'>eltuieli privind medicamentele R# R R R R R R R R Ri materialele sanitare R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+., .- .. R'>eltuieli privind medicamentele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Ri materialele sanitare R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.4 R'>eltuieli privind materialele deR# R R R R R R R R Rnatura obiectelor de inventar R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.4 .. R'>eltuieli privind materialele deR# R R R R R R R R Rnatura obiectelor de inventar R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.4 .. .. R'>eltuieli privind materialele deR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rnatura obiectelor de inventar R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.+ R'>eltuieli privind animalele i R# R R R R R R R R Rpsrile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.+ .. R'>eltuieli privind animalele i R# R R R R R R R R Rpsrile R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.+ .. .. R'>eltuieli privind animalele i R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rpsrile R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.; R'>eltuieli privind mr5urile R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.; .. R'>eltuieli privind mr5urile R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.; .. .. R'>eltuieli privind mr5urile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.* R'>eltuieli privind ambala8ele R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.* .. R'>eltuieli privind ambala8ele R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.* .. .. R'>eltuieli privind ambala8ele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.R'>eltuieli cu alte stocuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.- .. R'>eltuieli cu alte stocuri R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+.- .. .. R'>eltuieli cu alte stocuri R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+) R R'CE!T IE!I ' ! 'RIRI!E HI R R R R R R R R RSERAI'II!E EFE' T#TE 7E TER$I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+). R'>eltuieli privind energia i apaR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+). .. R'>eltuieli privind energia i apaR# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+). .. .. R'>eltuieli privind energia i apaR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)) R'>eltuieli cu =ntreinerea i R# R R R R R R R Rreparaiile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R+)) .. R'>eltuieli cu =ntreinerea i R# R R R R R R R Rreparaiile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)) .. .. R'>eltuieli cu =ntreinerea i R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rreparaiile R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+), R'>eltuieli cu c>iriile R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+), .. R'>eltuieli cu c>iriile R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+), .. .. R'>eltuieli cu c>iriile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)4 R'>eltuieli cu primele de R# R R R R R R R Rasigurare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)4 .. R'>eltuieli cu primele de R# R R R R R R R Rasigurare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)4 .. .. R'>eltuieli cu primele de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rasigurare R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)6 R'>eltuieli cu deplasri, R# R R R R R R R Rdetari, trans5erri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)6 .. R'>eltuieli cu deplasri, R# R R R R R R R Rdetari, trans5erri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+)6 .. .. R'>eltuieli cu deplasri, R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rdetari, trans5erri R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+, R R'CE!T IE!I ' #!TE SERAI'II R R R R R R R R REFE' T#TE 7E TER$I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,, R'>eltuieli privind comisioanele R# R R R R R R R Ri onorariile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,, .. R'>eltuieli privind comisioanele R# R R R R R R R Ri onorariile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,, .. .. R'>eltuieli privind comisioanele R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Ri onorariile R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,4 R'>eltuieli de protocol, reclam R# R R R R R R R Ri publicitate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,4 .. R'>eltuieli de protocol, reclam R# R R R R R R R Ri publicitate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,4 .. .. R'>eltuieli de protocol, reclam R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Ri publicitate R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,6 R'>eltuieli cu transportul de R# R R R R R R R Rbunuri i personal R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,6 .) R'>eltuieli cu transportul de R# R R R R R R R Rbunuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,6 .) .. R'>eltuieli cu transportul de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rbunuri R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,6 ., R'>eltuieli cu transportul de R# R R R R R R R Rpersonal R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,6 ., .. R'>eltuieli cu transportul de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rpersonal R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,+ R'>eltuieli potale i ta?e de R# R R R R R R R R Rtelecomunicaii R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,+ .. R'>eltuieli potale i ta?e de R# R R R R R R R R Rtelecomunicaii R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,+ .. .. R'>eltuieli potale i ta?e de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rtelecomunicaii R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,; R'>eltuieli cu serviciile bancare R# R R R R R R R R Ri asimilate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,; .. R'>eltuieli cu serviciile bancare R# R R R R R R R R Ri asimilate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,; .. .. R'>eltuieli cu serviciile bancare R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Ri asimilate R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,* R#lte c>eltuieli cu serviciile R# R R R R R R R R Re?ecutate de teri R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,* .. R#lte c>eltuieli cu serviciile R# R R R R R

R R R Re?ecutate de teri R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,* .. .. R#lte c>eltuieli cu serviciile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Re?ecutate de teri R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,R#lte c>eltuieli autorizate prin R# R R R R R R R R Rdispoziii legale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,- .) R#lte c>eltuieli autorizate prin R# R R R R R R R R Rdispoziii legale 0 c>eltuieli R R R R R R R R R Rcurente R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,- .) .. R#lte c>eltuieli autorizate prin R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rdispoziii legale 0 c>eltuieli R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rcurente R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,- ., R#lte c>eltuieli autorizate prin R# R R R R R R R R Rdispoziii legale 0 reparaii R R R R R R R R R Rcapitale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+,- ., .. R#lte c>eltuieli autorizate prin R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rdispoziii legale 0 reparaii R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rcapitale R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+4 R R'CE!T IE!I ' #!TE IMP%GITE, T#FER R R R R R R R R RHI AIRSIMINTE #SIMI!#TE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+4/ R'>eltuieli cu alte impozite, ta?eR# R R R R R R R R Ri vrsminte asimilate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+4/ .. R'>eltuieli cu alte impozite, ta?eR# R R R R R R R R Ri vrsminte asimilate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+4/ .. .. R'>eltuieli cu alte impozite, ta?eR# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Ri vrsminte asimilate R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+6 R R'CE!T IE!I ' PERS%N#! ! R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6) R'>eltuieli cu salariile R# R R R R R R R R Rpersonalului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6) .. R'>eltuieli cu salariile R# R R R R R R R R Rpersonalului R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6) .. .. R'>eltuieli cu salariile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rpersonalului R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6, R'>eltuieli salariale =n natur R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6, .. R'>eltuieli salariale =n natur R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6, .. .. R'>eltuieli salariale =n natur R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ R'>eltuieli privind asigurrile R# R R R R R R R R Rsociale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .) R'ontribuiile anga8atorilor R# R R R R R R R R Rpentru asigurri sociale R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .) .. R'ontribuiile anga8atorilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri sociale R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ ., R'ontribuiile anga8atorilor R# R R R R R R R R Rpentru asigurri de oma8 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R R R R R R R+6/ ., .. R'ontribuiile anga8atorilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri de oma8 R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .4 R'ontribuiile anga8atorilor R# R R R R R R R Rpentru asigurri sociale de R R R R R R R R Rsntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .4 .. R'ontribuiile anga8atorilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri sociale de R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rsntate R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .6 R'ontribuiile anga8atorilor R# R R R R R R R Rpentru accidente de munc i boliR R R R R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .6 .. R'ontribuiile anga8atorilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rpentru accidente de munc i boliR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rpro5esionale R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ ./ R'ontribuiile anga8atorilor R# R R R R R R R Rpentru concedii i indemnizaii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ ./ .. R'ontribuiile anga8atorilor R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rpentru concedii i indemnizaii R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R+6/ .+ R'ontribuiile anga8atorilor la R R R R R R R R R5ondul de garantare pentru plata R R R R R R R R Rcreanelor salariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .+ .. R'ontribuiile anga8atorilor la R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R5ondul de garantare pentru plata R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rcreanelor salariale R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .* R#lte c>eltuieli privind R# R R R R R R R Rasigurrile i protecia social R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6/ .* .. R#lte c>eltuieli privind R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rasigurrile i protecia social R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6+ R'>eltuieli cu indemnizaiile de R# R R R R R R R Rdelegare, detaare i alte R R R R R R R R Rdrepturi salariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6+ .. R'>eltuieli cu indemnizaiile de R# R R R R R R R Rdelegare, detaare i alte R R R R R R R R Rdrepturi salariale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6+ .. .. R'>eltuieli cu indemnizaiile de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rdelegare, detaare i alte R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rdrepturi salariale R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6; R'>eltuieli din 5ondul destinat R# R R R R R R R Rstimulrii personalului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6; .. R'>eltuieli din 5ondul destinat R# R R R R R R R Rstimulrii personalului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+6; .. .. R'>eltuieli din 5ondul destinat R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rstimulrii personalului R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+/ R R#!TE 'CE!T IE!I %PER#$I%N#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/6 RPierderi din creane i debitori R# R R R R R R R Rdiveri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/6 .. RPierderi din creane i debitori R# R R R R R R R Rdiveri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/6 .. .. RPierderi din creane i debitori R# R'od RSurs de R R R R R Rdiveri R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/* R#lte c>eltuieli operaionale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/* .. R#lte c>eltuieli operaionale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+/* .. .. R#lte c>eltuieli operaionale R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R++ R R'CE!T IE!I "IN#N'I#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++4 RPierderi din creane imobilizate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++4 .. RPierderi din creane imobilizate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++4 .. .. RPierderi din creane imobilizate R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++6 R'>eltuieli din investiii R# R R R R R R R R R5inanciare cedate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++6 .. R'>eltuieli din investiii R# R R R R R R R R R5inanciare cedate R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++6 .. .. R'>eltuieli din investiii R# R'od RSurs de R R R R R R R5inanciare cedate R RsectorR5inanareR R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++/ R'>eltuieli din di5erene de curs R# R R R R R R R R Rvalutar R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++/ .. R'>eltuieli din di5erene de curs R# R R R R R R R R Rvalutar R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++/ .. .. R'>eltuieli din di5erene de curs R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R Rvalutar R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+++ R'>eltuieli privind dob3nzile R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+++ .. R'>eltuieli privind dob3nzile R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+++ .. .. R'>eltuieli privind dob3nzile R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++; RSume de trans5erat bugetului de R# R R R R R R R R Rstat reprezent3nd c3tiguri din R R R R R R R R R Rsc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++; .. RSume de trans5erat bugetului de R# R R R R R R R R Rstat reprezent3nd c3tiguri din R R R R R R R R R Rsc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R

R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++; .. .. RSume de trans5erat bugetului de R# R'od RSurs de R R R R R R Rstat reprezent3nd c3tiguri din R RsectorR5inanareR R R R R R Rsc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, R R R R R R R R R RISP# R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++* R7ob3nzi de trans5erat 'omisiei R# R R R R R R R R REuropeneEaltor donatori sau de R R R R R R R R R Ralocat programului 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++* .. R7ob3nzi de trans5erat 'omisiei R# R R R R R R R R REuropeneEaltor donatori sau de R R R R R R R R R Ralocat programului 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++* .. .. R7ob3nzi de trans5erat 'omisiei R# R'od RSurs de R R R R R R REuropeneEaltor donatori sau de R RsectorR5inanareR R R R R R Ralocat programului 0 PC#RE, R R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#, "%N7 RI EFTERNE R R R R R R R R R RNER#M& RS#&I!E P%ST#7ER#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++R#lte pierderi @c>eltuieli R# R R R R R R R R Rneeligibile 0 costuri bancare2 0 R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++- .. R#lte pierderi @c>eltuieli R# R R R R R R R R Rneeligibile 0 costuri bancare2 0 R R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R++- .. .. R#lte pierderi @c>eltuieli R# R'od RSurs de R R R R R R Rneeligibile 0 costuri bancare2 0 R RsectorR5inanareR R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+; R R#!TE 'CE!T IE!I "IN#N$#TE 7IN R R R R R R R R R R& DET R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;. RSubvenii R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;. .. RSubvenii R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;. .. .. RSubvenii R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;) RTrans5eruri curente =ntre unitiR# R R R R R R R Rale administraiei publice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;) .. RTrans5eruri curente =ntre unitiR# R R R R R R R Rale administraiei publice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;) .. .. RTrans5eruri curente =ntre unitiR# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rale administraiei publice R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;, RTrans5eruri de capital =ntre R# R R R R R R R Runiti ale administraiei R R R R R R R R Rpublice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;, .. RTrans5eruri de capital =ntre R# R R R R R R R Runiti ale administraiei R R R R R R R R Rpublice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;, .. .. RTrans5eruri de capital =ntre R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Runiti ale administraiei R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rpublice R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;4 RTrans5eruri interne R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;4 .. RTrans5eruri interne R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;4 .. .. RTrans5eruri interne R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;6 RTrans5eruri =n strintate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;6 .. RTrans5eruri =n strintate R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;6 .. .. RTrans5eruri =n strintate R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;/ R'ontribuia Rom3niei la bugetul R# R R R R R R R R niunii Europene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;/ .. R'ontribuia Rom3niei la bugetul R# R R R R R R R R niunii Europene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;/ .. .. R'ontribuia Rom3niei la bugetul R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R niunii Europene R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;+ R#sigurri sociale R# R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;+ .. R#sigurri sociale R# R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;+ .. .. R#sigurri sociale R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;; R#8utoare sociale R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;; .. R#8utoare sociale R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;; .. .. R#8utoare sociale R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;* RTrans5eruri pentru proiecte R# R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile postaderare i R R R R R R R R R R5onduri de la bugetul de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;* .. RTrans5eruri pentru proiecte R# R R R R R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R R R R R R R R R Rnerambursabile postaderare i R R R R R R R R R R5onduri de la bugetul de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;* .. .. RTrans5eruri pentru proiecte R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R5inanate din 5onduri e?terne R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R Rnerambursabile postaderare i R R R R Rc>eltuieli R R R R R5onduri de la bugetul de stat R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;R#lte c>eltuieli R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;- .. R#lte c>eltuieli R# R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+;- .. .. R#lte c>eltuieli R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieliReconomic R R R R R R R R R Rc>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+* R R'CE!T IE!I ' #M%RTIGIRI!E, R R R R R R R R R RPR%AIGI%#NE!E HI #J STIRI!E R R R R R R R R R RPENTR 7EPRE'IERE S# PIER7ERI!E R R R R R R R R R R7E A#!%#RE R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) R'>eltuieli operaionale privind R# R R R R R R R Ramortizrile, provizioanele i R R R R R R R R Ra8ustrile pentru depreciere R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .) R'>eltuieli operaionale privind R# R R R R R R R Ramortizarea activelor 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .) .. R'>eltuieli operaionale privind R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Ramortizarea activelor 5i?e R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) ., R'>eltuieli operaionale privind R R R R R R R R Rprovizioanele R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) ., .. R'>eltuieli operaionale privind R# R'od RSurs de R R R R R Rprovizioanele R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .4 R'>eltuieli operaionale privind R# R R R R R R R Ra8ustrile pentru deprecierea R R R R R R R R Ractivelor 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .4 .. R'>eltuieli operaionale privind R# R'od RSurs de R R R R R Ra8ustrile pentru deprecierea R RsectorR5inanareR R R R R Ractivelor 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .6 R'>eltuieli operaionale privind R# R R R R R R R Ra8ustrile pentru deprecierea R R R R R R R R Ractivelor circulante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .6 .) R'>eltuieli operaionale privind R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Ra8ustrile pentru deprecierea R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Ractivelor circulante 0 stocuri R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*) .6 ., R'>eltuieli operaionale privind R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Ra8ustrile pentru deprecierea R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Ractivelor circulante 0 creane R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, R'>eltuieli cu activele 5i?e R# R R R R R R R Rneamortizabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, .) R'>eltuieli cu activele 5i?e R# R R R R R R R Rcorporale neamortizabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, .) .) R'>eltuieli cu activele 5i?e R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rcorporale neamortizabile 0 activeR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R Rmilitare R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, .) .R'>eltuieli cu activele 5i?e R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rcorporale neamortizabile 0 alteleR RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, ., R'>eltuieli cu activele 5i?e R R R R R R R R Rnecorporale neamortizabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*, ., .. R'>eltuieli cu activele 5i?e R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rnecorporale neamortizabile R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R+*+ R'>eltuieli 5inanciare privind R R R R R R R R Ramortizrile, provizioanele i R R R R R R R R Ra8ustrile pentru pierderea de R R R R R R R R Rvaloare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .4 R'>eltuieli 5inanciare privind R R R R R R R R Ra8ustrile pentru pierderea de R R R R R R R R Rvaloare a activelor 5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .4 .. R'>eltuieli 5inanciare privind R# R'od RSurs de R R R R R Ra8ustrile pentru pierderea de R RsectorR5inanareR R R R R Rvaloare a activelor 5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .6 R'>eltuieli 5inanciare privind R# R R R R R R R Ra8ustrile pentru pierderea de R R R R R R R R Rvaloare a activelor circulante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .6 .. R'>eltuieli 5inanciare privind R# R'od RSurs de R R R R R Ra8ustrile pentru pierderea de R RsectorR5inanareR R R R R Rvaloare a activelor circulante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .* R'>eltuieli 5inanciare privind R# R R R R R R R Ramortizarea primelor de R R R R R R R R Rrambursare a obligaiunilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*+ .* .. R'>eltuieli 5inanciare privind R# R'od RSurs de R R R R R Ramortizarea primelor de R RsectorR5inanareR R R R R Rrambursare a obligaiunilor R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*R'>eltuieli privind rezerva de R# R R R R R R R Rstat i de mobilizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*- .) R'>eltuieli privind rezerva de R# R R R R R R R Rstat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*- .) .. R'>eltuieli privind rezerva de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rstat R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*- ., R'>eltuieli privind rezerva de R# R R R R R R R Rmobilizare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+*- ., .. R'>eltuieli privind rezerva de R# R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rmobilizare R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R+R R'CE!T IE!I EFTR#%R7IN#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-. R'>eltuieli cu pierderi din R# R R R R R R R Rcalamiti R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-. .. R'>eltuieli cu pierderi din R# R R R R R R R Rcalamiti R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-. .. .. R'>eltuieli cu pierderi din R# R'od RSurs de R R R R R Rcalamiti R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-) R'>eltuieli e?traordinare din R# R R R R R R R Roperaiuni cu active 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-) .. R'>eltuieli e?traordinare din R# R R R R R R R Roperaiuni cu active 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R+-) .. .. R'>eltuieli e?traordinare din R# R'od RSurs de R R R R R Roperaiuni cu active 5i?e R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R; R R R'%NT RI 7E AENIT RI HI "IN#N$IRI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;. R RAENIT RI 7IN #'TIAITI$I E'%N%MI'ER R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;.RAariaia stocurilor R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;.- .. RAariaia stocurilor R& R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;.- .. .. RAariaia stocurilor R# R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;) R R#!TE AENIT RI %PER#$I%N#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)6 RAenituri din creane reactivate RP R R R R R R R Ri debitori diveri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)6 .. RAenituri din creane reactivate RP R R R R R R R Ri debitori diveri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)6 .. .. RAenituri din creane reactivate R# R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Ri debitori diveri R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)* R#lte venituri ale trezoreriei RP R R R R R R R Rstatului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)* .. R#lte venituri ale trezoreriei RP R R R R R R R Rstatului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;)* .. .. R#lte venituri ale trezoreriei RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rstatului R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;, R RAENIT RI 7IN PR%7 '$I# 7E #'TIAE R R R R R R R R R"IFE R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,) RAenituri din producia de active RP R R R R R R R R5i?e necorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,) .. RAenituri din producia de active RP R R R R R R R R5i?e necorporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,) .. .. RAenituri din producia de active RP R'od RSurs de R R R R R R5i?e necorporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,, RAenituri din producia de active RP R R R R R R R R5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,, .. RAenituri din producia de active RP R R R R R R R R5i?e corporale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;,, .. .. RAenituri din producia de active RP R'od RSurs de R R R R R R5i?e corporale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;4 R RAENIT RI "IS'#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4. RImpozit pe venit, pro5it i RP R R R R R R R Rc3stiguri din capital de la R R R R R R R R Rpersoane 8uridice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4. .) RImpozit pe pro5it RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4. .) .. RImpozit pe pro5it RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4. ., R#lte impozite pe venit, pro5it iRP R R R R R R R Rc3tiguri din capital de la R R R R R R R R Rpersoane 8uridice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4. ., .. R#lte impozite pe venit, pro5it iRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rc3tiguri din capital de la R RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rpersoane 8uridice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4) RImpozit pe venit, pro5it i RP R R R R R R R Rc3tiguri din capital de la R R R R R R R R Rpersoane 5izice R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4) .) RImpozit pe venit RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4) .) .. RImpozit pe venit RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4) ., R'ote i sume de5alcate din RP R R R R R R R Rimpozitul pe venit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4) ., .. R'ote i sume de5alcate din RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rimpozitul pe venit R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4, R#lte impozite pe venit, pro5it iRP R R R R R R R Rc3stiguri din capital R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4, .) R#lte impozite pe venit, pro5it iRP R R R R R R R Rc3stiguri din capital R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4, .) .. R#lte impozite pe venit, pro5it iRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rc3stiguri din capital R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;44 RImpozit pe salarii RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;44 .. RImpozit pe salarii RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;44 .. .. RImpozit pe salarii RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;46 RImpozite i ta?e pe proprietate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;46 .. RImpozite i ta?e pe proprietate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;46 .. .. RImpozite i ta?e pe proprietate RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ RImpozite i ta?e pe bunuri i RP R R R R R R R Rservicii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .) RTa?a pe valoarea adugat RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .) .. RTa?a pe valoarea adugat RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ ., RSume de5alcate din TA# RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ ., .. RSume de5alcate din TA# RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .4 R#lte impozite i ta?e generale peRP R R R R R R R Rbunuri i servicii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .4 .. R#lte impozite i ta?e generale peRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rbunuri i servicii R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .6 R#ccize RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .6 .. R#ccize RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ ./ RTa?e pe servicii speci5ice RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ ./ .. RTa?e pe servicii speci5ice RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .+ RTa?e pe utilizarea bunurilor, RP R R R R R R R Rautorizarea utilizrii bunurilor R R R R R R R R Rsau pe des5urarea de activitiR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4/ .+ .. RTa?e pe utilizarea bunurilor, RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rautorizarea utilizrii bunurilor R RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rsau pe des5urarea de activitiR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4+ RImpozit pe comerul e?terior i RP R R R R R R R Rtranzacii internaionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4+ .) RAenituri =ncadrate =n resursele RP R R R R R R R Rproprii ale bugetului niunii R R R R R R R R REuropene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4+ .) .. RAenituri =ncadrate =n resursele RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rproprii ale bugetului niunii R RsectorR5inanareRvenituri R R R R REuropene R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4R#lte impozite i ta?e 5iscale RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4- .. R#lte impozite i ta?e 5iscale RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;4- .. .. R#lte impozite i ta?e 5iscale RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;6 R RAENIT RI 7IN '%NTRI& $II 7E R R R R R R R R R#SID RIRI R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .) R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri sociale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .) .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri sociale R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ ., R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri de oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ ., .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri de oma8 R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .4 R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru asigurri sociale de R R R R R R R R Rsntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .4 .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpentru asigurri sociale de R RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rsntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .6 R'ontribuiile anga8atorilor RP R R R R R R R Rpentru accidente de munc i boliR R R R R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .6 .. R'ontribuiile anga8atorilor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpentru accidente de munc i boliR RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rpro5esionale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ ./ RArsminte de la persoane RP R R R R R R R R8uridice, pentru persoane cu R R R R R R R R R>andicap ne=ncadrate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ ./ .. RArsminte de la persoane RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R8uridice, pentru persoane cu R RsectorR5inanareRvenituri R R R R R>andicap ne=ncadrate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .R#lte contribuii pentru asigurriRP R R R R R R R Rsociale datorate de anga8atori R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6/ .- .. R#lte contribuii pentru asigurriRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rsociale datorate de anga8atori R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ R'ontribuiile asigurailor RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ .) R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri sociale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ .) .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rasigurri sociale R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ ., R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri de oma8 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ ., .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rasigurri de oma8 R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ .4 R'ontribuiile asigurailor pentruRP R R R R R R R Rasigurri sociale de sntate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ .4 .. R'ontribuiile asigurailor pentruRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rasigurri sociale de sntate R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R;6+ .R#lte contribuii ale altor RP R R R R R R R Rpersoane pentru asigurri socialeR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;6+ .- .. R#lte contribuii ale altor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rpersoane pentru asigurri socialeR RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;/ R RAENIT RI NE"IS'#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/. RAenituri din proprietate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/. .. RAenituri din proprietate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/. .. .. RAenituri din proprietate RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) RAenituri din v3nzri de bunuri iRP R R R R R R R Rservicii R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .) RAenituri din prestri de serviciiRP R R R R R R R Ri alte activiti R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .) .. RAenituri din prestri de serviciiRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Ri alte activiti R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) ., RAenituri din ta?e administrative,RP R R R R R R R Reliberri permise R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) ., .. RAenituri din ta?e administrative,RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Reliberri permise R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .4 R#menzi, penaliti i con5iscri RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .4 .. R#menzi, penaliti i con5iscri RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .6 R7iverse venituri RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) .6 .. R7iverse venituri RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) ./ RTrans5eruri voluntare, altele RP R R R R R R R Rdec3t subveniile @donaii, R R R R R R R R Rsponsorizri2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;/) ./ .. RTrans5eruri voluntare, altele RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rdec3t subveniile @donaii, R RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rsponsorizri2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;+ R RAENIT RI "IN#N'I#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+4 RAenituri din creane imobilizate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+4 .. RAenituri din creane imobilizate RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+4 .. .. RAenituri din creane imobilizate RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+6 RAenituri din investiii RP R R R R R R R R5inanciare cedate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+6 .. RAenituri din investiii RP R R R R R R R R5inanciare cedate R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+6 .. .. RAenituri din investiii RP R'od RSurs de R R R R R R5inanciare cedate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+/ RAenituri din di5erene de curs RP R R R R R R R Rvalutar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+/ .. RAenituri din di5erene de curs RP R R R R R R R Rvalutar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+/ .. .. RAenituri din di5erene de curs RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rvalutar R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;++ RAenituri din dob3nzi RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;++ .. RAenituri din dob3nzi RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;++ .. .. RAenituri din dob3nzi RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+; RSume de primit de la bugetul de RP R R R R R R R Rstat pentru acoperirea R R R R R R R R Rpierderilor din sc>imb valutar 0 R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+; .. RSume de primit de la bugetul de RP R R R R R R R Rstat pentru acoperirea R R R R R R R R Rpierderilor din sc>imb valutar 0 R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+; .. .. RSume de primit de la bugetul de RP R'od RSurs de R R R R R Rstat pentru acoperirea R RsectorR5inanareR R R R R Rpierderilor din sc>imb valutar 0 R R R R R R R R RPC#RE, S#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+* R#lte venituri 5inanciare 0 PC#RE,RP R R R R R R R RS#P#R7, ISP# 0 R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+* .. R#lte venituri 5inanciare 0 PC#RE,RP R R R R R R R RS#P#R7, ISP# 0 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+* .. .. R#lte venituri 5inanciare 0 PC#RE,RP R'od RSurs de R R R R R RS#P#R7, ISP# 0 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+RSume de primit de la bugetul de RP R R R R R R R Rstat pentru acoperirea altor R R R R R R R R Rpierderi @c>eltuieli neeligibile R R R R R R R R R0 costuri bancare 0 PC#RE, R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+- .. RSume de primit de la bugetul de RP R R R R R R R Rstat pentru acoperirea altor R R R R R R R R Rpierderi @c>eltuieli neeligibile R R R R R R R R R0 costuri bancare 0 PC#RE, R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;+- .. .. RSume de primit de la bugetul de RP R'od RSurs de R R R R R Rstat pentru acoperirea altor R RsectorR5inanareR R R R R Rpierderi @c>eltuieli neeligibile R R R R R R R R R0 costuri bancare 0 PC#RE, R R R R R R R R RS#P#R7, ISP#2 R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;; R R"IN#N$IRI, S &AEN$II, TR#NS"ER RIR R R R R R R R R#!%'#$II & DET#RE ' 7ESTIN#$IE R R R R R R R R RSPE'I#!I, "%N7 RI ' 7ESTIN#$IE R R R R R R R R RSPE'I#!I R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;. R"inanarea de la buget RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;. .. R"inanarea de la buget RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;. .. .. R"inanarea de la buget RP R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;) R"inanarea =n baza unor acte RP R R R R R R R Rnormative speciale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;) .. R"inanarea =n baza unor acte RP R R R R R R R Rnormative speciale R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;) .. .. R"inanarea =n baza unor acte RP R'od RSurs de R R R R R Rnormative speciale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;, RAenituri din subvenii RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;, .) RSubvenii de la bugetul de stat RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;, .) .. RSubvenii de la bugetul de stat RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;, ., RSubvenii de la alte bugete RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;, ., .. RSubvenii de la alte bugete RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;4 RAenituri din alocaii bugetare cuRP R R R R R R R Rdestinaie special R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;4 .. RAenituri din alocaii bugetare cuRP R R R R R R R Rdestinaie special R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;4 .. .. RAenituri din alocaii bugetare cuRP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rdestinaie special R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;6 R"inanarea din 5onduri e?terne RP R R R R R R R Rnerambursabile preaderare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;6 .) R"inanarea din 5onduri e?terne RP R R R R R R R Rnerambursabile preaderare =n baniR R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;6 .) .. R"inanarea din 5onduri e?terne RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rnerambursabile preaderare =n baniR RsectorR5inanareRvenituri R R R R R R R R R5inanare R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;6 ., R"inanarea din 5onduri e?terne RP R R R R R R R Rnerambursabile preaderare =n R R R R R R R R Rnatur R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;6 ., .. R"inanarea din 5onduri e?terne RP R'od RSurs de R R R R R Rnerambursabile preaderare =n R RsectorR5inanareR R R R R Rnatur R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;/ R"inanarea din 5onduri e?terne RP R R R R R R R Rnerambursabile postaderare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;/ .. R"inanarea din 5onduri e?terne RP R R R R R R R Rnerambursabile postaderare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;/ .. .. R"inanarea din 5onduri e?terne RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rnerambursabile postaderare R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;+ R"onduri cu destinaie special RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;+ .. R"onduri cu destinaie special RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R;;+ .. .. R"onduri cu destinaie special RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;; RAeniturile 5ondului de risc RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;; .. RAeniturile 5ondului de risc RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;; .. .. RAeniturile 5ondului de risc RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;* RAenituri din contribuia RP R R R R R R R Rnaional a5erent programelorE R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;* .. RAenituri din contribuia RP R R R R R R R Rnaional a5erent programelorE R R R R R R R R Rproiectelor 5inanate din R R R R R R R R R5onduri e?terne nerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;* .. .. RAenituri din contribuia RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rnaional a5erent programelorE R RsectorR5inanareRvenituri R R R R Rproiectelor 5inanate din 5onduriR R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;RAenituri, bunuri i servicii RP R R R R R R R Rprimite cu titlu gratuit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;- .. RAenituri, bunuri i servicii RP R R R R R R R Rprimite cu titlu gratuit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;;- .. .. RAenituri, bunuri i servicii RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rprimite cu titlu gratuit R RsectorR5inanareRvenituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;* R RAENIT RI 7IN PR%AIGI%#NE HI R R R R R R R R R#J STIRI PENTR 7EPRE'IERE S# R R R R R R R R RPIER7ERI!E 7E A#!%#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) RAenituri din provizioane i RP R R R R R R R Ra8ustri pentru depreciere R R R R R R R R Rprivind activitatea operaional R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) ., RAenituri din provizioane RP R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) ., .. RAenituri din provizioane RP R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) .4 RAenituri din a8ustri privind RP R R R R R R R Rdeprecierea activelor 5i?e R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) .4 .. RAenituri din a8ustri privind RP R'od RSurs de R R R R R Rdeprecierea activelor 5i?e R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) .6 RAenituri din a8ustri pentru RP R R R R R R R Rdeprecierea activelor circulante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) .6 .) RAenituri din a8ustri pentru RP R'od RSurs de R R R R R Rdeprecierea activelor circulante R RsectorR5inanareR R R R R R0 stocuri R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*) .6 ., RAenituri din a8ustri pentru RP R'od RSurs de R R R R R Rdeprecierea activelor circulante R RsectorR5inanareR R R R R R0 creane R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*+ RAenituri 5inanciare din a8ustri RP R R R R R R R Rpentru pierdere de valoare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*+ .4 RAenituri din a8ustri pentru RP R R R R R R R Rpierderea de valoare a activelor R R R R R R R R R5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*+ .4 .. RAenituri din a8ustri pentru RP R'od RSurs de R R R R R Rpierderea de valoare a activelor R RsectorR5inanareR R R R R R5inanciare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*+ .6 RAenituri din a8ustri pentru RP R R R R R R R Rpierderea de valoare a activelor R R R R R R R R Rcirculante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;*+ .6 .. RAenituri din a8ustri pentru RP R'od RSurs de R R R R R Rpierderea de valoare a activelor R RsectorR5inanareR R R R R Rcirculante R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R;R RAENIT RI EFTR#%R7IN#RE R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;-) RAenituri din valori5icarea unor RP R R R R R R R Rbunuri ale statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;-) .. RAenituri din valori5icarea unor RP R R R R R R R Rbunuri ale statului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R;-) .. .. RAenituri din valori5icarea unor RP R'od RSurs de R'lasi5icaie R R R R Rbunuri ale statului R RsectorR5inanareR5uncional venituri R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R* R R R'%NT RI SPE'I#!E R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R*. R R'%NT RI BN #"#R# &I!#N$ ! I R R R R R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 .. .. R#ctive 5i?e i obiecte de R R R R R R R R Rinventar primite =n 5olosin R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 ). .. R#ctive 5i?e corporale luate cu R R'od RSurs de R R R R R Rc>irie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 ,. .. RAalori materiale primite spre R R'od RSurs de R R R R R Rprelucrare sau reparare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 4. .. RAalori materiale primite =n R R'od RSurs de R R R R R Rpstrare sau custodie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 6. .. R7ebitori scoi din activ, R R'od RSurs de R R R R R Rurmrii =n continuare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 /. .. RSume solicitate la restituire R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 +. .. R'>irii i alte datorii asimilate R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 *. .. R#mbala8e de restituit R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.4 -. .. R#lte valori =n a5ara bilanului R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 .. .. RPagube produse din cauze de 5orR R'od RSurs de R R R R R Rma8or i 5ortuite R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 ). .. RPublicaii primite gratuit =n R R'od RSurs de R R R R R Rvederea sc>imbului internaional R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 ,. .. R#bonamente la publicaii care se R R'od RSurs de R R R R R Rurmresc p3n la primire R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 4. .. RImprimate de valoare cu decontareR R'od RSurs de R R R R R Rulterioar R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 6. .. R7ocumente respinse la viza de R R'od RSurs de R R R R R Rcontrol 5inanciar preventiv R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 +. .. RIpoteci imobiliare R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 ;. .. RAalori materiale supuse R R'od RSurs de R R R R R Rsec>estrului R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 *. .. RDaranie bancar pentru o5erta R R'od RSurs de R R R R R Rdepus R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.6 -. .. RDaranie bancar pentru bun R R'od RSurs de R R R R R Re?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ .. .. R7isponibil din garania R R'od RSurs de R R R R R Rconstituit pentru bun e?ecuie R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ ). .. RDaranii constituite de R R'od RSurs de R R R R R Rconcesionar R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ ,. .. RDaranii depuse pentru sume R R'od RSurs de R R R R R Rcontestate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ 4. .. RDaranii depuse pentru =nlesniri R R'od RSurs de R R R R R Racordate R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ 6. .. RBnlesniri la plata creanelor R R'od RSurs de R R R R R Rbugetare R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ /. .. R'auiuni depuse pentru R R'od RSurs de R R R R R Rcontestaie la e?ecutarea silit R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ +. .. RDaranii legale constituite =n R R'od RSurs de R R R R R Rcadrul procedurii de suspendare aR RsectorR5inanareR R R R R Re?ecutrii silite prin decontare R R R R R R R R Rbancar R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ ;. .. RDaranie bancar pentru avansul R R'od RSurs de R R R R R Racordat @ISP#2 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ *. .. R'reane 5iscale pentru care s0a R R'od RSurs de R R R R R Rdeclarat starea de R RsectorR5inanareR R R R R Rinsolvabilitate a debitorului R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*./ -. .. RDaranii acordate de autoritileR R'od RSurs de R R R R R Radministraiei publice locale R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ .. .. R'redite bugetare aprobate R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ ). .. R'redite desc>ise de repartizat R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ ,. .. R'redite desc>ise pentru R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R Rc>eltuieli proprii R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R

SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ 4. .. R"onduri de primit de la bugetul R R'od RSurs de R R R R R Rde stat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ 6. .. R"onduri de primit de la R R'od RSurs de R R R R R R'omunitatea European 0 S#P#R7 0 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ /. .. R"onduri de primit de la R R'od RSurs de R R R R R R'omunitatea European 0 PC#RE 0 R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ +. .. R#nga8amente bugetare R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ ;. .. R#nga8amente legale R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ *. .. R#nga8amente legale 0 S#P#R7 0 R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.+ -. .. R#nga8amente de plat R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; .. .. RDaranii de returnare a avansuluiR R'od RSurs de R R R R R Racordat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; ). .. R'redite de anga8ament aprobate R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; ,. .. R'redite de anga8ament anga8ate R R'od RSurs de R'lasi5icaie 'lasi5icaie R R R R R R RsectorR5inanareR5uncional c>eltuieli economic R R R R R R R R R c>eltuieli R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; 4. .. RBmprumuturi interne i e?terne R R'od RSurs de R R R R R Rgarantate de stat R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; 6. .. R7ob3nzi i alte costuri a5erente R R'od RSurs de R R R R R R=mprumuturilor interne i e?terneR RsectorR5inanareR R R R R Rgarantate de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; /. .. RRezultatul bugetului local R R'od RSurs de R R R R R Rstabilit potrivit art( , din R RsectorR5inanareR R R R R R!egea privind 5inanele publice R R R R R R R R Rlocale nr( ,;4E,..+, cu R R R R R R R R Rmodi5icrile i completrile R R R R R R R R Rulterioare R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; ;. .. RSume solicitate la rambursare R R'od RSurs de R R R R R Ra5erente 5ondurilor e?terne R RsectorR5inanareR R R R R Rnerambursabile postaderare =n R R R R R R R R Rcurs de virare la buget R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; *. .. R7eclaraia de c>eltuieli R R'od RSurs de R R R R R Rtransmis autoritilor de R RsectorR5inanareR R R R R Rcerti5icare a5erente proiectelor R R R R R R R R R5inanate din 5onduri R R R R R R R R Re?terne nerambursabile R R R R R R R R Rpostaderare i buget de stat R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.; -. .. RSume a5late =n curs de R R'od RSurs de R R R R R Rcerti5icareEdeclarare la 'omisia R RsectorR5inanareR R R R R REuropean a5erente "ondului R R R R R R R R REuropean de pescuit R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*.* ,. .. R7atorii contingente R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R*R R R R R R R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*-) .. .. R&ilan de desc>idere R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R SOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R*-, .. .. R&ilan de =nc>idere R R'od RSurs de R R R R R R R RsectorR5inanareR R XOOOOOYOOOOOYOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOYOOOOOOYOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ 1ST1 '!#S# ) 9'%NT RI 7E '#PIT#! RI9 7in clasa ) 9'onturi de capitaluri9 5ac parte urmtoarele grupe: ). 9'apital, rezerve, 5onduri9, )) 9Rezultatul reportat9, ), 9Rezultatul patrimonial9, )4 9"onduri cu destinaie speciala9 )/ 9Provizioane9 i )+ 9Bmprumuturi i datorii asimilate9( Drupa ). 9'apital, rezerve, 5onduri9 Drupa ). 9'apital, rezerve, 5onduri9 cuprinde urmtoarele conturi: ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9, ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9, )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului 9, ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9, ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9, )./ 9Rezerve din reevaluare9, ).+ 97i5erene din reevaluare i di5erene de curs a5erente dob3nzilor =ncasate @S#P#R729( 'ontul ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena 5ondului activelor 5i?e necorporale care nu se supun amortizrii, potrivit legii( 'ontul ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz activele 5i?e necorporale intrate =n patrimoniu, iar =n debit, activele 5i?e necorporale ieite din patrimoniu( Soldul creditor al contului reprezint 5ondul activelor 5i?e necorporale, la un moment dat(

'ontul ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 se crediteaz prin debitul contului: ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 0 cu valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive intrate =n patrimoniu potrivit legii( 'ontul ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 se debiteaz prin creditul contului: ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 0 cu valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive ieite din patrimoniu potrivit legii( 'ontul ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i care nu se supun amortizrii, potrivit legii( 'ontul ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz bunurile intrate =n domeniul public al statului, potrivit legii, iar =n debit, bunurile ieite din domeniul public al statului, potrivit legii( Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al statului, la un moment dat( 'ontul ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al statului, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)/ 9#lte active ale statului9 0 cu valoarea altor active ale statului =nregistrate =n evidena, care nu se supun amortizrii potrivit legii( 'ontul ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)/ 9#lte active ale statului9 0 cu valoarea altor active ale statului sczute din evidena( 'ontul )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului potrivit legii, care nu se supun amortizrii( 'ontul )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz bunurile intrate =n domeniul privat al statului, potrivit legii, iar =n debit, bunurile ieite din domeniul privat al statului, potrivit legii( Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al statului, la un moment dat( 'ontul )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( 46; 9&unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului( 'ontul )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii< ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu potrivit legii( 46; 9&unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii =n proprietatea privata statului, sczute din evidena( 4/- 9&unuri =n custodie sau =n consignaie la teri9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a statului, valori5icate =n regim de consignaie( 'ontul ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale i care nu se supun amortizrii, potrivit legii( 'ontul ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz bunurile intrate =n domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, potrivit legii, iar =n debit, bunurile ieite din domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, potrivit legii( Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, la un moment dat( 'ontul ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii(

'ontul ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii( 'ontul ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale i care nu se supun amortizrii, potrivit legii( 'ontul ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz bunurile intrate =n domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, potrivit legii, iar =n debit, bunurile ieite din domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, potrivit legii( Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, la un moment dat( 'ontul ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, intrate =n patrimoniu potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( 46- 9&unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitii administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitilor administrativ0teritoriale( 'ontul ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( 46- 9&unuri con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitilor administrativ0teritoriale, sczute din evidena( 4/- 9&unuri =n custodie sau =n consignaie la teri9 0 cu valoarea bunurilor con5iscate sau intrate, potrivit legii, =n proprietatea privata a unitilor administrativ0teritoriale valori5icate potrivit legii, sczute din evidena( 'ontul )./ 9Rezerve din reevaluare9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena rezervelor din reevaluarea activelor 5i?e corporale( 'ontul )./ 9Rezerve din reevaluare9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz creterea de valoarea rezultat din reevaluarea activelor 5i?e corporale, iar =n debit, descreterea de valoare rezultat din reevaluarea activelor 5i?e corporale( Soldul creditor al contului reprezint valoarea rezervelor din reevaluarea activelor 5i?e e?istente =n instituie( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )./) 9Rezerve din reevaluarea terenurilor i amena8rilor la terenuri9< )./, 9Rezerve din reevaluarea construciilor9< )./4 9Rezerve din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor9< )./6 9Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale9( ).// Rezerve din reevaluarea altor active ale statului( 'ontul )./ 9Rezerve din reevaluare9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri( ,), 9'onstrucii9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale( 'ontul )./ 9Rezerve din reevaluare9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri( ,), 9'onstrucii9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale( Drupa )) 9Rezultatul reportat9 Drupa )) 9Rezultatul reportat9 cuprinde contul )); 9Rezultatul reportat9( 'ontul )); 9Rezultatul reportat912

'u a8utorul acestui cont se ine evidena rezultatului reportat, care se preia la =nceputul e?erciiului din contul de rezultat patrimonial al e?erciiului anterior( 'ontul )); 9Rezultatul reportat9 este un cont bi5uncional( Bn debitul contului se =nregistreaz de5icitul patrimonial realizat =n e?erciiile bugetare precedente, iar =n credit, e?cedentul patrimonial realizat =n e?erciiile bugetare precedente( Soldul poate 5i debitor i e?prim de5icitul patrimonial al e?erciiilor bugetare precedente sau creditor i e?prim e?cedentul patrimonial al e?erciiilor bugetare precedente( 'ontabilitatea analitic se ine pe surse de 5inanare @bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru oma8, 5onduri e?terne nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii2 i rezultatul reportat reprezent3nd surplusul din reevaluare( 0000000000000 #l treilea paragra5 de la contul )); 9Rezultatul reportat9, clasa ) '%NT RI 7E '#PIT#! RI a 5ost completat de pct( ) al 'ap( III din %R7IN ! nr( //+ din ; aprilie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 64- din ,, mai ,..+( 'ontul )); 9Rezultatul reportat9 se crediteaz prin debitul contului: ),) 9Rezultatul patrimonial9 0 cu e?cedentul patrimonial realizat =n e?erciiul curent trans5erat asupra rezultatului reportat la =nceputul e?erciiului urmtor( )44 9"ondul de rezerva constituit con5orm %rdonanei de urgen a Duvernului nr( )/.E,..,9 0 cu sumele trans5erate =n contul de rezultat al bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, reprezent3nd utilizarea 5ondului de rezerva, con5orm prevederilor legale( 'ontul )); 9Rezultatul reportat9 se debiteaz prin creditul conturilor: ),) 9Rezultatul patrimonial9 0 cu de5icitul patrimonial =nregistrat =n e?erciiul curent, trans5erat asupra rezultatului reportat la =nceputul e?erciiului urmtor( 4.4 9Materiale de natura obiectelor de inventar9 0 cu preul de =nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar a5late =n magazie sau 5olosin la 4) decembrie ,../, la scoaterea din 5olosin( 6+4 9'reane ale bugetului de stat9 0 cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezent3nd creane ale bugetului de stat, dac veniturile provin din anii precedeni( 6+6 9'reane ale bugetului local9 0 cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezent3nd creane ale bugetului local, dac veniturile provin din anii precedeni( 6+6+ Sume datorate bene5iciarilor 0 instituii publice INSTR MENTE STR 'T R#!E, "%N7 RI PENTR #DRI' !T RI, "%N7 RI 7E !# & DET HI #!TE "%N7 RI 000000000000000 'ontul 6+6+ i0a modi5icat denumirea con5orm alin( @,2 al pct( 6(6(, 'ap( IA din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.))( 6+/ 9'reane ale bugetului asigurrilor sociale de stat9 0 cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezent3nd creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat, dac veniturile provin din anii precedeni( 6++6 9'reane ale bugetului asigurrilor pentru oma89 0 cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezent3nd creane ale bugetului asigurrilor pentru oma8, dac veniturile provin din anii precedeni( 6++/ 9'reane ale bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate9 0 cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezent3nd creane ale bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, dac veniturile provin din anii precedeni( 00000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm lit( a2 a pct( / din ane?a la %R7IN ! nr( )()6+ din ), aprilie ,..*, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 4)/ din ,, aprilie ,..*, la pct( ,(;(,(4 9'orectarea erorilor contabile9 de la cap( II 9#probarea, depunerea i componena situaiilor 5inanciare9 din Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../, cu modi5icrile i completrile ulterioare, s0a precizat c 9eventualele erori constatate =n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor 5inanciare, vor 5i corectate =n anul =n care acestea se constat9( #v3nd =n vedere prevederea mai sus menionat, corectarea erorilor contabile a5erente e?erciiilor precedente, aprute =n urma unor greeli matematice, a greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a tranzaciilor i altor evenimente, se e5ectueaz =n conturile corespunztoare de active, datorii i capitaluri, iar cele re5eritoare la venituri i c>eltuieli se e5ectueaz =n contul )); 9Rezultatul reportat9( Drupa ), 9Rezultatul patrimonial9 Drupa ), 9Rezultatul patrimonial9 cuprinde contul ),) 9Rezultatul patrimonial9( 'ontul ),) 9Rezultatul patrimonial9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena rezultatului patrimonial( 'ontul ),) 9Rezultatul patrimonial9 este un cont bi5uncional( Bn debitul contului se =nregistreaz c>eltuielile e5ectuate de instituie dup natura sau destinaia lor, iar =n credit, veniturile realizate de instituie, dup natura i sursa lor( Soldul debitor e?prim de5icitul patrimonial, iar soldul creditor e?prim e?cedentul patrimonial( 'ontabilitatea analitic se ine pe surse de 5inanare @bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru oma8, 5onduri e?terne nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii2( 'ontul ),) 9Rezultatului patrimonial9 se debiteaz prin creditul conturilor: )); 9Rezultatul reportat9 0 cu e?cedentul patrimonial realizat =n e?erciiul curent, trans5erat asupra rezultatului reportat la =nceputul e?erciiului urmtor( )4) Eliminat 00000000000000 'ontul )4) a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 0 la s53ritul anului, cu sumele repartizate potrivit legii din e?cedentul anual curent al bugetului local, pentru constituirea 5ondului de rulment( /,. 97isponibil al bugetului de stat9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat( /,)) 97isponibil al bugetului local9 0 la s53ritul perioadei, cu e?cedentul patrimonial =nregistrat de instituiile publice 5inanate din bugetul local< 0 la s53ritul perioadei, cu de5icitul patrimonial =nregistrat de instituiile publice 5inanate din bugetul local @in rou2( +.) 9'>eltuieli cu materiile prime9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +., 9'>eltuieli cu materialele consumabile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +.4 9'>eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +.+ 9'>eltuieli privind animalele i psrile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +.; 9'>eltuieli privind mr5urile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +.* 9'>eltuieli privind ambala8ele9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +.- 9'>eltuieli cu alte stocuri9

0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +). 9'>eltuieli privind energia i apa9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +)) 9'>eltuieli cu =ntreinerea i reparaiile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +), 9'>eltuieli cu c>iriile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +)4 9'>eltuieli cu primele de asigurare9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +)6 9'>eltuieli cu deplasri, detari, trans5erri9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,, 9'>eltuieli privind comisioanele i onorariile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,4 9'>eltuieli de protocol, reclama i publicitate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,6 9'>eltuieli cu transportul de bunuri i personal9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,+ 9'>eltuieli potale i ta?e de telecomunicaii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,; 9'>eltuielile cu serviciile bancare i asimilate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,* 9#lte c>eltuieli cu serviciile e?ecutate de teri9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +,- 9#lte c>eltuieli autorizate prin dispoziii legale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +4/ 9'>eltuieli cu alte impozite, ta?e i vrsminte asimilate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +6) 9'>eltuieli cu salariile personalului9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +6, 9'>eltuieli salariale =n natura9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +6/ 9'>eltuieli privind asigurrile sociale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +6+ 9'>eltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +6; 9'>eltuieli din 5ondul destinat stimulrii personalului9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +/6 9Pierderi din creane i debitori diveri9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++4 9Pierderi din creane imobilizate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++6 9'>eltuieli din investiii 5inanciare cedate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++/ 9'>eltuieli din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +++ 9'>eltuieli privind dob3nzile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++;1 9Sume de trans5erat bugetului de stat reprezent3nd c3tiguri din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++*1 97ob3nzi de trans5erat 'omunitii Europene sau de alocat programului9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ++-1 9#lte pierderi @c>eltuieli neeligibile0costuri bancare2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;. 9Subvenii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;) 9Trans5eruri curente =ntre uniti ale administraiei publice9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;, Trans5eruri de capital =ntre uniti ale administraiei publice9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;4 9Trans5eruri interne9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;6 9Trans5erurile =n strintate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;+ 9#sigurri sociale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;;9 #8utoare sociale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +;- 9#lte c>eltuieli9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +*) 9'>eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru depreciere9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +*, 9'>eltuieli cu activele 5i?e neamortizabile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +*+ 9'>eltuieli 5inanciare privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru pierderea de valoare9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +*- 9'>eltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial, +-) '>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;.- 9Aariaia stocurilor9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul debitor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( 'ontul ),) 9Rezultatul patrimonial9 se crediteaz prin debitul conturilor: )); 9Rezultatul reportat9 0 cu de5icitul patrimonial =nregistrat =n e?erciiul curent, trans5erat asupra rezultatului reportat la =nceputul e?erciiului urmtor( ;.) Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;., Eliminat12( 000000000000 'ontul ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;.4 Eliminat12( 000000000000

'ontul ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0 ;.6 Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;./ Eliminat12( 000000000000 'ontul ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;.+ Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.+ 9Aenituri din c>irii9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;.; Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;.* Eliminat12( 000000000000 'ontul ;.* 9Aenituri din activiti diverse9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;.- 9Aariaia stocurilor9 0 la s53ritul perioadei, ;)6 9Aenituri din creane 0 la s53ritul perioadei, ;)- Eliminat12( 000000000000 'ontul ;)- 9#lte venituri M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( reactivate i debitori diveri9 cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( operaionale9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n ,6 decembrie ,.)4(

;,) 9Aenituri din producia de active 5i?e necorporale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;,, 9Aenituri din producia de active 5i?e corporale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4. 9Impozit pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 8uridice9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4) 9Impozit pe venit, pro5it i c3tiguri din capital de la persoane 5izice9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4, 9#lte impozite pe venit, pro5it i c3tiguri din capital9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;44 9Impozit pe salarii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;46 9Impozite i ta?e pe proprietate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4/ 9Impozite i ta?e pe bunuri i servicii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4+ 9Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene9 0000000000000 'ontul ;4+ 9Impozit pe comerul e?terior i tranzaciile internaionale9, de la grupa ;4 AENIT RI "IS'#!E, clasa ; '%NT RI 7E AENIT RI HI "IN#N$IRI, 'ap( AI a 5ost modi5icat de pct( 6 al 'ap( II din ane?a la %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+( #ceasta modi5icare se aplic =ncep3nd cu data de ) ianuarie ,..;( 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4(, 'ap( IA din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)) ca urmare a modi5icrilor i completrilor intervenite =n 'lasi5icaia indicatorilor privind 5inanele publice, =n Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../ pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modi5icrile i completrile ulterioare, se e5ectueaz urmtoarele modi5icri: 0 contul sintetic ;4+ =i pstreaz denumirea: 9Impozit pe comerul e?terior i tranzacii internaionale9, iar contul sintetic de gradul II ;4+) 9Ta?e vamale i alte ta?e pe tranzacii internaionale9 =i sc>imb denumirea ast5el: 9Aenituri =ncadrate =n resursele proprii ale bugetului niunii Europene9< 'ontul sintetic ;4+ i0a modi5icat denumirea prin %R7IN ! nr( )(+6- din + octombrie ,..+, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( -,. din )4 noiembrie ,..+, cu data de ) ianuarie ,..;( 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;4- 9#lte impozite i ta?e 5iscale9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;6/ 9'ontribuiile anga8atorilor9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;6+ 9'ontribuiile asigurailor9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;/. 9Aenituri din proprietate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;/) 9Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+4 9Aenituri din creane imobilizate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+6 9Aenituri din investiii 5inanciare cedate9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+/ 9Aenituri din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;++ 9Aenituri din dob3nzi9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+;1 9Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din sc>imb valutar 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+*1 9#lte venituri 5inanciare9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;+-1 9Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi @c>eltuieli neeligibile0costuri bancare2 0 PC#RE, S#P#R7, ISP#9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;. 9"inanarea de la buget9 Eliminat( ;;) 9"inanarea =n baza unor acte normative speciale9

0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;, 9Aenituri din subvenii9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;4 9Aenituri din alocaii bugetare cu destinaie speciala9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;+ 9"onduri cu destinaie speciala9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;* 9Aenituri din co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile912 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;*) 9Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere privind activitatea operaional9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;*+ 9Aenituri 5inanciare din a8ustri pentru pierdere de valoare9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( ;-. Eliminat12( 000000000000 'ontul ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 a 5ost eliminat con5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( ;-) 9Aenituri din valori5icarea unor bunuri ale statului9 0 la s53ritul perioadei, cu soldul creditor al contului =n vederea =nc>iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial( 0000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'on5orm alin( @)2 al pct( 6(6( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), instituiile publice 5inanate integral din venituri proprii, din venituri proprii i subvenii i cele 5inanate integral din bugetul local care au calitatea de bene5iciari, pentru evidenierea subveniilor primite de la bugetul de stat =n vederea susinerii derulrii proiectelor 5inanate din "EN postaderare i 5onduri de la buget, vor utiliza contul ;;* 9Aenituri din contribuia naional a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile9 =n locul contului ;;,) 9Subvenii de la bugetul statului9( 000000000000 'reditarea contului ),) 9Rezultatul patrimonial9 din 'ap( AII a 5ost modi5icat con5orm subpct( *()(, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 0000000000000 12 'on5orm pct( ; din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4, conturile ;.) 9Aenituri din v3nzarea produselor 5inite9, ;., 9Aenituri din v3nzarea semi5abricatelor9, ;.4 9Aenituri din v3nzarea produselor reziduale9, ;.6 9Aenituri din lucrri e?ecutate i servicii prestate9, ;./ 9Aenituri din studii i cercetri9, ;.+ 9Aenituri din c>irii9, ;.; 9Aenituri din v3nzarea mr5urilor9, ;.* 9Aenituri din activiti diverse9, ;)- 9#lte venituri operaionale9, ;-. 9Aenituri din despgubiri din asigurri9 care au 5ost eliminate, au 5ost =nlocuite cu urmtoarele conturi: ;4/ 9Impozite i ta?e pe bunuri i servicii9, ;4- 9#lte impozite i ta?e 5iscale9, ;/. 9Aenituri din proprietate9 i ;/) 9Aenituri din v3nzri de bunuri i servicii9, dup caz, potrivit 9T#&E! ! I 7E '%RESP%N7EN$I BNTRE '%NT RI!E '%NT#&I!E 7E AENIT RI HI '%7 RI!E & DET#RE 7IN '!#SI"I'#$I# IN7I'#T%RI!%R PRIAIN7 "IN#N$E!E P &!I'E 0 AENIT RI9, prevzut =n ane?a nr( 6 la prezentele norme metodologice( 1T1 1"ont ;1 NOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RSimbol R R R'apitol R R Rcont R 7EN MIRE '%NT R RSubcapi0R '!#SI"I'#$I# & DET#RI R R R R R tol R R R R R RParagra5R R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R RAENIT RI R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R I( R RAENIT RI ' RENTE R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RDr( ;4 RAENIT RI "IS'#!E R # R RAENIT RI "IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/....RImpozite i ta?e pe bunuri i servicii R #6 R RIMP%GITE HI T#FE PE & N RI HI SERAI'II R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.)..RTa?a pe valoarea adugat R R ). RTa?a pe valoarea adugat R R R R R ).(.) R Ta?a pe valoarea adugat =ncasat12 R R R R R).(.)(.)R TA# =ncasat pentru operaiuni interne12 R R R R R).(.)(.,R TA# =ncasat pentru importurile de bunuri12 R R R R R).(.)(.4R TA# pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile R R R R R R nestabilite =n cadrul comunitii, pentru persoane neimpozabile R R R R R R stabilite =n Rom3nia R R R R R).(.)(.6R TA# pltit de persoane impozabile nestabilite =n Rom3nia i care pot R R R R R R 5i scutite de obligaia =nregistrrii =n scopuri de TA#, c3nd R R R R R R e5ectueaz =n Rom3nia una sau mai multe operaiuni pentru care este R R R R R R obligat la plata ta?ei 12 R R R R R).(.)(./R T(A(#( de plat pentru trans5erul unor active, rezultat ca urmare a R R R R R R a8ustrilor R R R R R ).(., R T(A(# restituit @se scade2 12 R R R R R).(.,(.)R Restituiri pentru societi cu sediul =n (E(12 R R R R R).(.,(.,R Restituiri pentru ri tere care au tranzacii cu Rom3nia 12 R R R R R).(.,(.4R #lte restituiri 12 R R R R R).(.,(.6R Restituiri ctre persoane impozabile ne=nregistrate =n scopuri de TA# R R R R R R =n Rom3nia R R R R R ).(.4 R Ma8orri de =nt3rziere a5erente TA# 12 R R R R R ).(.6 R TA# a5erent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile R R R R R R nestabilite =n comunitate, dar =nregistrate =n scopuri de TA# =n R R R R R R Rom3nia, ctre persoane neimpozabile stabilite =n alte state membre R R R R R R @se scade2 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.,..RSume de5alcate din TA# R R )) RSume de5alcate din TA# @se scad2 R R R R R ))(.) R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru 5inanarea R R R R R R c>eltuielilor descentralizate la nivelul 8udeelor @se scad2 R R R R R ))(., R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru 5inanarea R R R R R R c>eltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, R R R R R R municipiilor, sectoarelor i Municipiului &ucureti @se scad2 R R R R R ))(./ R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru drumuri @se scad2 R R R R R ))(.+ R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru ec>ilibrarea R R R R R R bugetelor locale @se scad2 R R R R R ))(.; R Sume de5alcate din ta?a pe valoarea adugat pentru dezvoltarea R R R R R R in5rastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural @se scad2 R

R R R R ))(.* R Restituiri din sume de5alcate din TA# acordate =n anul precedent R R R R R R @cu semnul 9L92 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.4..R#lte impozite i ta?e generale pe bunuri R R R R R Ri servicii R R ), R#lte impozite i ta?e generale pe bunuri i servicii R R R R R ),(.) R Impozit pe ieiul din producia intern i gazele naturale R R R R R ),(., R Ta?a de dezvoltare cuprins =n tari5ul energiei electrice i termice R R R R R R 0 Restane anii anteriori 0 R R R R R ),(.4 R 'ote aplicate asupra veniturilor realizate =n domeniul aviaiei civile R R R R R ),(.6 R Ta?a de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import R R R R R ),(./ R Ta?e de autorizare pentru comercializarea alcoolului, buturilor R R R R R R alcoolice, produselor din tutun i a ca5elei R R R R R ),(.+ R 'ote din ta?e de colarizare R R R R R ),(.; R Ta?e >oteliere R R R R R ),(.* R Aenituri din cota pe ci5ra de a5aceri =n domeniul comunicaiilor R R R R R R electronice R R R R R ),(.- R Aenituri din contribuia datorat pentru medicamente 5inanate din R R R R R R "ondul Naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul R R R R R R Ministerului Sntii R R R R R ),()) R Impozitul pe veniturile suplimentare obinute ca urmare a R R R R R R dereglementrii preurilor din sectorul gazelor naturale R R R R R ),(), R Impozitul pe veniturile din e?ploatarea resurselor naturale R R R R R ),()4 R Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice i al gazului R R R R R R natural R R R R R ),(/. R #lte impozite i ta?e generale pe ci5ra de a5aceri, v3nzri i valoare R R R R R R adugat R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.6..R#ccize R R )6 R#''IGE12 R R R R R )6(.) R #ccize =ncasate din v3nzarea produselor energetice12 R R R R R)6(.)(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de benzin cu plumb 12 R R R R R)6(.)(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de benzin 5r plumb 12 R R R R R)6(.)(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de motorin 12 R R R R R)6(.)(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de pcur 12 R R R R R)6(.)(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de gaz petrolier lic>e5iat 12 R R R R R)6(.)(.+R #ccize =ncasate din v3nzarea de gaz natural 12 R R R R R)6(.)(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de crbune i cocs 12 R R R R R)6(.)(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de petrol lampant @Verosen2 12 R R R R R)6(.)(.-R #ccize din v3nzarea uleiurilor minerale datorate p3n la data de R R R R R R 4) decembrie ,..+12 R R R R R)6(.)().R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse energetice accizabile R R R R R )6(., R #ccize =ncasate din v3nzarea de alcool etilic, produse intermediare, R R R R R R vinuri spumoase, buturi 5ermentate spumoase i bere 12 R R R R R)6(.,(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de alcool etilic 12 R R R R R)6(.,(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de produse intermediare 12 R R R R R)6(.,(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de vinuri spumoase 12 R R R R R)6(.,(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate spumoase, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri 12 R R R R R)6(.,(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de bere 12 R R R R R)6(.,(.+R #ccize din v3nzarea de alcool, distilate i buturi alcoolice, datorateR R R R R R p3n la data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R)6(.,(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate linitite, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri12 R R R R R)6(.,(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de vinuri linitite 12 R R R R R)6(.,(.-R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate linitite, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri datorate p3n la 4) ianuarie ,.)) 12 R R R R R )6(.4 R #ccize =ncasate din v3nzarea produselor din tutun 12 R R R R R)6(.4(.)R #ccize =ncasate din v3nzare de igarete R R R R R)6(.4(.,R #ccize =ncasate din v3nzare de igri i igri de 5oi R R R R R)6(.4(.4R #ccize =ncasate din v3nzare de tutun de 5umat 5in tiat, destinat R R R R R R rulrii de igarete R R R R R)6(.4(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea altor tutunuri de 5umat R R R R R)6(.4(./R #ccize =ncasate din v3nzarea din tutun datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6(.6 R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea 12 R R R R R)6(.6(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea verde R R R R R)6(.6(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea pr8it, inclusiv ca5ea cu R R R R R R =nlocuitori R R R R R)6(.6(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea solubil R R R R R)6(.6(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de ca5ea datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6(./ R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse 12 R R R R R)6(./(.)R #ccize =ncasate din v3nzarea de bereEbaza de bere din amestecul cu R R R R R R buturi nealcoolice R R R R R)6(./(.,R #ccize =ncasate din v3nzarea de buturi 5ermentate, altele dec3t bere R R R R R R i vinuri R R R R R)6(./(.4R #ccize =ncasate din v3nzarea de bi8uterii din aur iEsau din platin R R R R R)6(./(.6R #ccize =ncasate din v3nzarea de con5ecii din blnuri naturale R R R R R)6(./(./R #ccize =ncasate din v3nzarea de ia>turi i alte nave i ambarcaiuni cuR R R R R R sau 5r motor pentru agrement R R R R R)6(./(.+R #ccize =ncasate din v3nzarea de autoturisme i autoturisme de teren R R R R R)6(./(.;R #ccize =ncasate din v3nzarea de arme de v3ntoare i arme de uz R R R R R R personal R R R R R)6(./(.*R #ccize =ncasate din v3nzarea de cartue cu glon i alte tipuri de R R R R R R muniie pentru armele de v3ntoare i arme de uz personal R R R R R)6(./(.-R #ccize =ncasate din v3nzarea de motoare cu capacitate de peste ).. 'P, R R R R R R destinate ia>turilor i altor nave i ambarcaiuni pentru agrement R R R R R)6(./().R #ccize =ncasate din v3nzarea altor produse datorate p3n la data de R R R R R R 4. septembrie ,.)4 R R R R R )6(.+ R #ccize =ncasate din v3nzarea energiei electrice din producia intern12R R R R R )6(.; R #ccize =ncasate din v3nzarea autoturismelor din producia intern, R R R R R R datorate p3n la data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R )6(.- R #ccize =ncasate pentru autoturismele din producia intern cu contracteR R R R R R de leasing iniiate =nainte de ) ianuarie ,..;12 R R R R R )6()) R #ccize =ncasate =n vam din importul produselor energetice12 R R R R R)6())(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de benzin cu plumb 12 R R R R R)6())(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de benzin 5r plumb 12 R R R R R)6())(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de motorin 12 R R R R R)6())(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de pcur 12 R R R R R)6())(./R #ccize =ncasate =n vam din importul de gaz petrolier lic>e5iat 12 R

R R R R)6())(.+R #ccize =ncasate =n vam din importul de gaz natural 12 R R R R R)6())(.;R #ccize =ncasate =n vam din importul de crbune i cocs 12 R R R R R)6())(.*R #ccize =ncasate =n vam din importul de petrol lampant @Verosen2 12 R R R R R)6())(.-R #ccize =n vam din importul uleiurilor minerale, datorate p3n la data R R R R R R de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R)6())().R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse energetice R R R R R R accizabile R R R R R )6(), R #ccize =ncasate =n vam din importul de alcool etilic, produse R R R R R R intermediare, vinuri spumoase, buturi 5ermentate spumoase i bere12 R R R R R )6()4 R #ccize =ncasate =n vam din importul de produse din tutun 12 R R R R R)6()4(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de igarete R R R R R)6()4(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de igri i igri de 5oi R R R R R)6()4(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de tutun de 5umat 5in tiat, R R R R R R destinat rulrii de igarete R R R R R)6()4(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul altor tutunuri de 5umat R R R R R)6()4(./R #ccize =ncasate =n vam din importul produselor din tutun datorate p3nR R R R R R la data de 4)(.)(,.)) R R R R R )6()6 R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea 12 R R R R R)6()6(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea verde R R R R R)6()6(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea pr8it, inclusiv ca5ea R R R R R R cu =nlocuitori R R R R R)6()6(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea solubil R R R R R)6()6(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de ca5ea datorate p3n la data de R R R R R R 4)(.)(,.)) R R R R R )6()/ R #ccize =ncasate =n vam din importul energiei electrice R R R R R )6()+ R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse 12 R R R R R)6()+(.)R #ccize =ncasate =n vam din importul de bereEbaza de bere din amesteculR R R R R R cu buturi nealcoolice R R R R R)6()+(.,R #ccize =ncasate =n vam din importul de buturi 5ermentate, altele R R R R R R dec3t bere i vinuri R R R R R)6()+(.4R #ccize =ncasate =n vam din importul de bi8uterii din aur iEsau din R R R R R R platin R R R R R)6()+(.6R #ccize =ncasate =n vam din importul de con5ecii din blnuri naturale R R R R R)6()+(./R #ccize =ncasate =n vam din importul de ia>turi i alte nave i R R R R R R ambarcaiuni cu sau 5r motor pentru agrement R R R R R)6()+(.+R #ccize =ncasate =n vam din importul de autoturisme i autoturisme de R R R R R R teren R R R R R)6()+(.;R #ccize =ncasate =n vam din importul de arme de v3ntoare i arme de uzR R R R R R personal R R R R R)6()+(.*R #ccize =ncasate =n vam din importul de cartue cu glon i alte tipuriR R R R R R de muniie pentru armele de v3ntoare i arme de uz personal R R R R R)6()+(.-R #ccize =ncasate =n vam din importul de motoare cu capacitate de peste R R R R R R ).. 'P, destinate ia>turilor i altor nave i ambarcaiuni pentru R R R R R R agrement R R R R R)6()+().R #ccize =ncasate =n vam din importul altor produse datorate p3n la R R R R R R data de 4. septembrie ,.)4 R R R R R )6(); R #ccize =ncasate =n vam din importul autoturismelor datorate p3n la R R R R R R data de 4) decembrie ,..+ 12 R R R R R )6()- R #ccize =ncasate =n vam pentru autoturismele cu contracte de leasing R R R R R R iniiate =nainte de ) ianuarie ,..;12 R R R R R )6(4. R #ccize =ncasate la eliberarea banderolelor 5iscale pentru buturile R R R R R R alcoolice 12 R R R R R )6(6- R #ccize de restituitEde compensat din v3nzarea de motorin =n R R R R R R agricultur 12 R R R R R )6(/. R #ccize de restituitE de compensat 12 R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/./..RTa?e pe servicii speci5ice R R )/ RTa?e pe servicii speci5ice R R R R R )/(.) R Impozit pe spectacole R R R R R )/(., R Aenituri cu destinaie special din cota unic asupra carburanilor R R R R R R auto livrai la intern de productori precum i pentru carburanii autoR R R R R R consumai de acetia i asupra carburanilor auto importai @restane R R R R R R anii anteriori2 R R R R R )/(/. R #lte ta?e pe servicii speci5ice R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4/.+..RTa?e pe utilizarea bunurilor, autorizareaR R )+ RTa?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe R R Rutilizrii bunurilor sau pe des5urarea R R Rdes5urarea de activiti R R Rde activiti R R )+(.) R Ta?e pentru 8ocurile de noroc R R R R R)+(.)(.)R Ta?e pentru organizarea i e?ploatarea 8ocurilor de noroc R R R R R)+(.)(.,R Ta?e pentru 8ocurile de noroc pltite =n contul unic R R R R R)+(.)(.4R Regularizri periodice ale ta?ei anuale de autorizare a 8ocurilor de R R R R R R noroc R R R R R)+(.)(.6R Sume =ncasate de organizatorii de 8ocuri de noroc din ta?a de acces R R R R R)+(.)(./R Ta?e pentru organizarea i e?ploatarea 8ocurilor de noroc, datorate R R R R R R p3n la 4)(.4(,.)) 12 R R R R R)+(.)(.+R Sume =ncasate de organizatorii de 8ocuri de noroc din ta?a de acces, R R R R R R datorate p3n la 4)(.4(,.))12 R R R R R )+(., R Impozit pe mi8loacele de transport R R R R R)+(.,(.)R Impozit pe mi8loacele de transport deinute de persoane 5izice 12 R R R R R)+(.,(.,R Impozit pe mi8loacele de transport deinute de persoane 8uridice 12 R R R R R )+(.4 R Ta?e i tari5e pentru eliberarea de licene i autorizaii de R R R R R R 5uncionare R R R R R )+(.6 R Ta?e pe activitatea de prospeciune, e?plorare i e?ploatare a R R R R R R resurselor minerale R R R R R )+(./ R Ta?a asupra unor activiti duntoare sntii i din publicitatea R R R R R R lor R R R R R )+(.+ R Ta?a de timbru social asupra 8ocurilor de noroc R R R R R )+(.; R Ta?e pentru prestaiile e5ectuate i pentru eliberarea autorizaiilor R R R R R R de transport =n tra5ic internaional R R R R R )+(.* R Ta?e speciale pentru autoturisme i autove>icule la prima =nmatriculareR R R R R R =n Rom3nia R R R R R )+(.- R Ta?a pentru emisiile poluante provenite de la autove>icule R R R R R )+(). R Ta?e de poluare pentru autove>icule, de compensatErestituit R R R R R )+()) R Ta?e de licen datorate pentru eliberarea 5recvenelor M#pN R R R R R )+(/. R #lte ta?e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sauR R R R R R pe des5urare de activiti R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4-....R#lte impozite i ta?e 5iscale R #+ R R#!TE IMP%GITE HI T#FE "IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;4-....R#lte impozite i ta?e 5iscale R R )* R#lte impozite i ta?e 5iscale R

R R R R )*(.) R Ma8orri de =nt3rziere a5erente ta?elor vamale, ta?elor agricole i R R R R R R ta?elor anti0dumping 12 R R R R R )*(., R Ta?e vamale din sumele datorate p3n la data de 4)(),(,..+ 12 R R R R R )*(.4 R Aenituri cu destinaie special din comisionul pentru servicii vamale R R R R R )*(.6 R #lte ta?e pe tranzacii i comer internaional R R R R R )*(./ R Ma8orri de =nt3rziere a5erente contribuiilor din sectorul za>rului12R R R R R )*(.+ R 'ontribuii la 5ondul temporar pentru restructurarea industriei R R R R R R za>rului =n 'omunitatea European R R R R R )*(/. R #lte impozite i ta?e R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RDr( ;/ RAENIT RI NE"IS'#!E R ' R RAENIT RI NE"IS'#!E R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/.....RAenituri din proprietate R ') R RAENIT RI 7IN PR%PRIET#TE R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/.....RAenituri din proprietate R R 4. RAenituri din proprietate R R R R R 4.(.) R Arsminte din pro5itul net al regiilor autonome R R R R R 4.(., R Bncasri din cota reinut, con5orm 'odului penal R R R R R 4.(.4 R Restituiri de 5onduri din 5inanarea bugetar a anilor precedeni R R R R R 4.(.6 R Arsminte din veniturile nete ale &ncii Naionale a Rom3niei R R R R R 4.(./ R Aenituri din concesiuni i =nc>irieri12 R R R R R4.(./(.)R Redevene miniere R R R R R4.(./(.,R Redevene petroliere R R R R R4.(./(.4R Aenituri din concesiuni, =nc>irieri i redevene =ncasate =n perioada R R R R R R ) ianuarie 0 4. aprilie ,..* R R R R R4.(./(.6R Aenituri =ncasate din contractul de concesiune a unui serviciu public R R R R R R de interes naional R R R R R4.(./(./R Redevene din e?ploatarea terenurilor cu destinaie agricol R R R R R4.(./(4.R #lte venituri din concesiuni i =nc>irieri de ctre instituiile R R R R R R publice R R R R R 4.(.+ R Aenituri din cota0parte trans5erat din tari5ele de utilizare a R R R R R R spectrului R R R R R 4.(.; R #lte venituri pentru asigurrile de accidente de munc i boli R R R R R R pro5esionale R R R R R 4.(.* R Aenituri din dividende R R R R R4.(.*(.)R Aenituri din dividende vrsate de "ondul Proprietatea R R R R R4.(.*(.,R Aenituri din dividende de la ali pltitori R R R R R4.(.*(.4R 7ividende de virat de ctre societile i companiile naionale i R R R R R R societile cu capital ma8oritar de stat R R R R R4.(.*(.6R 7ividende virate de ctre autoritile publice centrale R R R R R 4.(.- R Aenituri din utilizarea punilor comunale R R R R R 4.(). R Arsminte din sursele proprii i alte surse ale operatorilor R R R R R R economici R R R R R 4.()) R Aenituri din v3nzarea certi5icatelor de emisii de gaze cu e5ect de R R R R R R ser R R R R R 4.(), R Restituiri de capital din tranzacii cu derivate 5inanciare R R R R R 4.()4 R Sume din v3nzarea certi5icatelor de emisii de gaze cu e5ect de ser R R R R R R alocate proiectelor de investiii R R R R R 4.(/. R #lte venituri din proprietate R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;++....RAenituri din dob3nzi R R 4) RAenituri din dob3nzi R R R R R 4)(.) R Aenituri din dob3nzi a5erente trezoreriei statului de la alte bugete R R R R R 4)(., R Aenituri din dob3nzi a5erente trezoreriei statului de la alte sectoare R R R R R 4)(.4 R #lte venituri din dob3nzi R R R R R 4)(.6 R Aenituri din dob3nzi la 5ondul de garantare pentru plata creanelor R R R R R R salariale R R R R R 4)(./ R Aenituri din dob3nzi ale bugetului asigurrilor sociale de stat R R R R R 4)(.+ R Aenituri din dob3nzi ale sistemului de asigurri de accidente de munc R R R R R R i boli pro5esionale R R R R R 4)(.; R 7ob3nzi din tranzacii cu derivate 5inanciare R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/)....RAenituri din v3nzri de bunuri i R R R R R Rservicii R ', R RAWNGIRI 7E & N RI HI SERAI'II R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).)..RAenituri din prestri de servicii i alteR R R R R Ractiviti R R 44 RAenituri din prestri de servicii i alte activiti R R R R R 44(.) R Ta?e de metrologie R R R R R 44(., R Ta?e consulare R R R R R 44(.4 R Aenituri din ta?e pentru prestaii vamale R R R R R 44(.6 R Ta?e i tari5e pentru analize i servicii e5ectuate de laboratoare R R R R R 44(./ R Ta?e i alte venituri =n =nvm3nt R R R R R 44(.+ R Aenituri din e?pertiza te>nic 8udiciar i e?tra8udiciar R R R R R 44(.; R Aenituri realizate cu ocazia participrii la aciuni sub egida R R R R R R organizaiilor internaionale R R R R R 44(.* R Aenituri din prestri de servicii R R R R R 44(.- R Ta?e i alte venituri din protecia mediului R R R R R 44(). R 'ontribuia prinilor sau susintorilor legali pentru =ntreinerea R R R R R R copiilor =n cree R R R R R 44()) R 'ontribuia pentru bilete de tratament i odi>n R R R R R 44(), R 'ontribuia persoanelor bene5iciare ale cantinelor de a8utor social R R R R R 44()4 R 'ontribuia de =ntreinere a persoanelor asistate R R R R R 44()6 R 'ontribuia elevilor i studenilor pentru internate, cmine i cantineR R R R R 44()/ R 'ontribuia pentru tabere i turism colar R R R R R 44()+ R Aenituri din valori5icarea produselor obinute din activitatea proprie R R R R R R sau ane?a R R R R R 44(); R Aenituri din organizarea de cursuri de cali5icare i conversie R R R R R R pro5esional, specializare i per5ecionare R R R R R 44()- R Aenituri din serbri i spectacole colare, mani5estri culturale, R R R R R R artistice i sportive R R R R R 44(,. R Aenituri din cercetare R R R R R 44(,) R Aenituri din contractele =nc>eiate cu casele de asigurri sociale de R R R R R R sntate R R R R R 44(,4 R Aenituri din timbrul 8udiciar R R R R R 44(,6 R Ta?e din activiti cadastrale i agricultur R R R R R 44(,/ R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor 8udiciare avansate de stat R R R R R 44(,+ R Aenituri din despgubiri R R R R R 44(,; R 'ontribuia lunar a prinilor pentru =ntreinerea copiilor =n R R R R R R unitile de protecie social R R R R R 44(,* R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor de 8udecat, imputaii i R R R R R R despgubiri R

R R R R 44(,- R Tari5e =ncasate pentru emiterea unei soluii 5iscale individuale R R R R R R anticipate i pentru emiterea sau modi5icarea unui acord de pre =n R R R R R R avans R R R R R 44(4. R Aenituri din contractele =nc>eiate cu direciile de sntate public R R R R R R din sume alocate de la bugetul de stat R R R R R 44(4) R Aenituri din contractele =nc>eiate cu direciile de sntate public R R R R R R din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii R R R R R 44(4, R Aenituri din contractele =nc>eiate cu instituiile de medicin legal R R R R R 44(/. R #lte venituri din prestri de servicii i alte activiti R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).,..RAenituri din ta?e administrative, R R R R R Reliberri permise R R 46 RAenituri din ta?e administrative, eliberri permise R R R R R 46(.) R Aenituri din ta?e pentru eliberri de permise i certi5icate R R R R R 46(., R Ta?e e?tra8udiciare de timbru la bugetul de stat 0 restane anii R R R R R R anteriori 0 R R R R R 46(/. R #lte venituri din ta?e administrative, eliberri permise R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).4..R#menzi, penaliti i con5iscri R R 4/ R#menzi, penaliti i con5iscri R R R R R 4/(.) R Aenituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor R R R R R R legale R R R R R 4/(., R Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu =nt3rziere a declaraieiR R R R R R de impozite i ta?e R R R R R 4/(.4 R Bncasri din valori5icarea bunurilor con5iscate, abandonate i alte R R R R R R sume constatate odat cu con5iscarea potrivit legii R R R R R 4/(.6 R Ma8orri de =nt3rziere pentru venituri nevrsate la termen R R R R R 4/(./ R #menzi 8udiciare R R R R R 4/(.+ R Bncasri rezultate din valori5icarea bunurilor con5iscate ca urmare a R R R R R R sv3ririi in5raciunilor la regimul drogurilor i precursorilor R R R R R 4/(.; R Penaliti datorate =n cazul ealonrilor la plat R R R R R 4/(/. R #lte amenzi, penaliti i con5iscri R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/).6..R7iverse venituri R R 4+ R7iverse venituri R R R R R 4+(.) R Aenituri din aplicarea prescripiei e?tinctive R R R R R 4+(.4 R Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite R R R R R 4+(.6 R Aenituri din producerea riscurilor asigurate R R R R R 4+(./ R Arsminte din veniturile iEsau disponibilitile instituiilor R R R R R R publice R R R R R 4+(.+ R Ta?e speciale @din ,.))2 R R R R R 4+(.; R Arsminte din amortizarea mi8loacelor 5i?e @din ,.))2 R R R R R 4+()) R Aenituri din a8utoare de stat recuperate R R R R R 4+(), R #lte venituri la 5ondul de garantare pentru plata creanelor salariale R R R R R 4+()4 R Ta?e pentru stocurile e?cedentare R R R R R 4+()6 R Aenituri din recuperarea c>eltuielilor e5ectuate =n cursul procesului R R R R R R de e?ecutare silit R R R R R 4+()+ R Sume reprezent3nd a8utorul comunitar pentru 5urnizarea laptelui, R R R R R R produselor lactate i a 5ructelor =n instituiile colare R R R R R 4+(); R Aenituri din sume virate eronat =n conturile de disponibiliti ale R R R R R R instituiilor publice reorganizate R R R R R 4+()* R Sume provenind din e?ecutarea silit a debitelor reprezent3nd R R R R R R contravaloarea lucrrilor de regenerare nee?ecutate de proprietarii de R R R R R R pduri R R R R R 4+()- R Aenituri din recuperarea creanelor 5iscale R R R R R 4+(,. R Arsminte din reducerea drepturilor salariale con5orm !egii R R R R R R nr( ))*E,.). R R R R R 4+(,) R Sume restituite a5erente veniturilor =ncasate din activitatea R R R R R R des5urat de autoritile i instituiile publice reorganizate R R R R R 4+(,, R Aenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului R R R R R R seismic R R R R R 4+(,4 R Ta?a pentru reabilitare termic R R R R R 4+(/. R #lte venituri R SOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R;/)./..RTrans5eruri voluntare, altele dec3t R R R R R Rsubveniile @donaii, sponsorizri2 R R 4; RTrans5eruri voluntare, altele dec3t subveniile R R R R R 4;(.) R 7onaii i sponsorizri R R R R R 4;(., R 7onaii pentru diminuarea e5ectelor crizei economice R R R R R 4;(.4 R Arsminte din seciunea de 5uncionare pentru 5inanarea seciunii de R R R R R R dezvoltare a bugetului local R R R R R 4;(.6 R Arsminte din seciunea de 5uncionare R R R R R 4;(./ R Sume primite din "ondul de Solidaritate al niunii Europene R R R R R 4;(/. R #lte trans5eruri voluntare R XOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOYOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ 1ST1 Drupa )4 9"onduri cu destinaie speciala9 Drupa )4 9"onduri cu destinaie speciala9 cuprinde conturile : )4, 9"ondul de rezerva al bugetului asigurrilor sociale de stat9, )44 9"ondul de rezerva constituit con5orm %rdonanei de urgen a Duvernului nr( )/.E,..,9, )4/ 9"ondul de risc9, )4- 9#lte 5onduri9( 00000000000000 'ontul )4) a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul )46 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul )4+ a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul )4; a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( 'ontul )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 'u a8utorul acestui cont, spitalele in evidena sumelor reprezent3nd 5ondul de dezvoltare, constituit potrivit legii( 'ontul )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz sumele =ncasate reprezent3nd 5ondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii, iar =n debit, la s53ritul anului, c>eltuielile de amortizare a5erente activelor 5i?e ac>iziionate din 5ondul de dezvoltare a spitalului( Soldul creditor al contului reprezint 5ondul de dezvoltare a spitalului constituit, la un moment dat( 'ontul )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 se crediteaz prin debitul contului: /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu sumele =ncasate reprezent3nd 5ondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii 000000000000 'reditarea contului )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 din 'ap( AII a 5ost modi5icat con5orm subpct( *(,(, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4(

'ontul )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 se debiteaz prin creditul contului: )); 9Rezultatul reportat9 0 la s53ritul perioadei, cu c>eltuielile de amortizare a5erente activelor 5i?e ac>iziionate din 5ondul de dezvoltare a spitalului( 000000000000 7ebitarea contului )4-) 9"ondul de dezvoltare a spitalului9 din 'ap( AII a 5ost modi5icat con5orm subpct( *(,(, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( Drupa )/ 9Provizioane9 Drupa )/ 9Provizioane cuprinde contul )/) 9Provizioane9( 'ontul )/) 9Provizioane9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena provizioanelor pentru litigii, garanii acordate clienilor, precum i alte provizioane( 'ontul )/) 9Provizioane9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz provizioanele constituite sau ma8orate, iar =n debit, provizioanele diminuate sau anulate( Soldul creditor al contului reprezint provizioanele constituite( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )/)) 9Provizioane pentru litigii9< )/), 9Provizioane pentru garanii acordate clienilor9< )/)* 9#lte provizioane9( 'ontul )/) 9Provizioane9 se crediteaz prin debitul contului: +*) 9'>eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a8ustrile pentru depreciere9: 0 cu sumele reprezent3nd constituirea sau ma8orarea provizioanelor i a8ustrilor pentru depreciere( 'ontul )/) 9Provizioane9 se debiteaz prin creditul contului: ;*) 9Aenituri din provizioane i a8ustri pentru depreciere privind activitatea operaional9 0 cu sumele reprezent3nd diminuarea sau anularea provizioanelor i a8ustrilor pentru depreciere( Drupa )+ 9Bmprumuturi i datorii asimilate9 Drupa )+ 9Bmprumuturi i datorii asimilate9 cuprinde conturile : )+) 9Bmprumuturi din emisiunea de obligaiuni9, )+, 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale9, )+4 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale9, )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9, )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9, )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare912 )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9, )+* 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate9 i )+- 9Prime privind rambursarea obligaiunilor9( 000000000000 Drupa )+ din 'ap( AII a 5ost completat cu contul )++ con5orm subpct( *(4()(, *(4, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 'ontul )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 'u a8utorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de =mprumut =nc>eiate cu organisme sau instituii de credit i sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali( Evidenierea operaiunilor =n acest cont se 5ace =n lei i valuta, dup caz, la cursul de sc>imb valutar de la data operaiunii( 'ontul )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz tragerile din =mprumuturile interne i e?terne contractate de stat, iar =n debit, =mprumuturile interne i e?terne contractate de stat rambursate potrivit scadenelor din acordurile de =mprumut( Soldul creditor al contului reprezint =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, nerambursate( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )+6) 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent9 )+6, 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare9 'ontabilitatea analitic a contului se ine pe =mprumuturi interne i e?terne, pe termen mediu i lung pe 5iecare contract de =mprumut =n parte( 'ontul )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 0 cu avansurile =n lei i =n valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali( ,46 9#vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale9 0 cu avansurile =n lei i =n valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e necorporale din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali( 6.) 9"urnizori9 0 cu plile =n lei i valut dispuse sub 5orma de trageri din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat ac>itate 5urnizorilor( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu plile =n lei i valut dispuse sub 5orma de trageri din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat ac>itate 5urnizorilor de active 5i?e( 6.- 9"urnizori0debitori9 0 cu avansurile ac>itate 5urnizorilor =n contul unor livrri de bunuri, e?ecutri de lucrri sau prestri de servicii( /)4 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 0 cu sumele intrate =n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezent3nd valoarea tragerilor din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat( ++/ 9'>eltuieli din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar ne5avorabile rezultate din reevaluarea =mprumuturilor interne i e?terne =n valut contractate de stat< 'ontul )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 se debiteaz prin creditul conturilor: /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat( ;+/ 9Aenituri din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar 5avorabile rezultate din reevaluarea =mprumuturilor interne i e?terne =n valut contractate de stat( 0 cu di5erenele de curs valutar 5avorabile, la momentul rambursrii =mprumutului( ;;. 9"inanarea de la buget9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat( 'ontul )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 'u a8utorul acestui cont ministerele, alte autoriti publice centrale i unitile administrative0teritoriale in evidena =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de =mprumut =nc>eiate cu organisme sau instituii de credit( Evidenierea operaiunilor =n acest cont se 5ace =n lei i valuta, dup caz, la cursul de sc>imb valutar de la data operaiunii( 'ontul )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz tragerile din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat, iar =n debit, =mprumuturile interne i e?terne garantate de stat rambursate potrivit scadenelor din acordurile de =mprumut( Soldul creditor al contului reprezint =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat, nerambursate( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )+/) 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiul curent9< )+/, 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare9

'ontabilitatea analitic a contului se ine pe =mprumuturi interne i e?terne, pe termen mediu i lung, pe 5iecare contract de =mprumut =n parte( 'ontul )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 0 cu avansurile =n lei i =n valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat( ,46 9#vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale9 0 cu avansurile =n lei i =n valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e necorporale din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat( 6.) 9"urnizori9 0 cu plile =n lei i valut dispuse sub 5orma de trageri din =mprumuturile interne i e?terne garantate de stat, ac>itate 5urnizorilor( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu plile =n lei i valut dispuse sub 5orma de trageri din =mprumuturile interne i e?terne garantate de stat, ac>itate 5urnizorilor de active 5i?e( 6.- 9"urnizori0debitori9 0 cu avansurile ac>itate 5urnizorilor =n contul unor livrri de bunuri, e?ecutri de lucrri sau prestri de servicii( /)6 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 0 cu sumele intrate =n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezent3nd valoarea tragerilor din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat( ++/ 9'>eltuieli din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar ne5avorabile rezultate din reevaluarea =mprumuturilor interne i e?terne =n valut garantate de stat( 'ontul )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 se debiteaz prin creditul conturilor: /)+ 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu sumele reprezent3nd re5inanarea =mprumuturilor interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale i garantate de stat( /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat( /,), 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele reprezent3nd rambursarea =mprumuturilor restante( /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat( ;+/ 9Aenituri din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar 5avorabile rezultate din reevaluarea =mprumuturilor interne i e?terne =n valut garantate de stat( 0 cu di5erenele de curs 5avorabile, la momentul rambursrii =mprumutului( ;;. 9"inanarea de la buget9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat( 'ontul )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare9 'u a8utorul acestui cont Trezoreria central, 'asa Naional de Pensii Publice, #genia Naional pentru %cuparea "orei de Munc i 'asa Naional de Sntate in evidena sumelor utilizate din disponibilitile a5late =n contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor de oma8 i "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, potrivit legii( 'ontul )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare9 se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III: )++.) 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent29< )++.).) 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent29< )++.)., 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent29< )++.).4 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor pentru oma8 din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent29< )++.).6 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiului curent29< )++., 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare29< )++.,.) 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare29< )++.,., 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare29< )++.,.4 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor pentru oma8 din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare29< )++.,.6 9Sume primite pentru acoperirea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general al trezoreriei statului @pentru sumele ce urmeaz a 5i pltite =n cursul e?erciiilor viitoare29( 'ontul )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz la s53ritul anului, sumele utilizate din disponibilitile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea de5icitelor bugetare potrivit legii, iar =n debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea de5icitelor bugetare( 'ontul )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare9 se crediteaz prin debitul conturilor: /,.., 9Rezultatul e?ecuiei bugetului de stat din anul curent9 0 cu sumele utilizate din disponibilitile a5late =n contul general al trezoreriei statului pentru 5inanarea de5icitului bugetului de stat, potrivit legii( /,/., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele utilizate din disponibilitile a5late =n contul general al trezoreriei statului pentru 5inanarea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat, potrivit legii( /;)., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele utilizate din disponibilitile a5late =n contul general al trezoreriei statului pentru 5inanarea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, potrivit legii( /;6., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele utilizate din disponibilitile a5late =n contul general al trezoreriei statului pentru 5inanarea de5icitului bugetului asigurrilor pentru oma8, potrivit legii( 'ontul )++ 9Sume primite pentru acoperirea de5icitelor bugetare9 se debiteaz prin creditul conturilor: /,.., 9Rezultatul e?ecuiei bugetului de stat din anul curent9 0 cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea de5icitului bugetului de stat, =n situaia =n care rezultatul e?ecuiei bugetare este e?cedent( /,/., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor sociale de stat, =n situaia =n care rezultatul e?ecuiei bugetare este e?cedent( /;)., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea de5icitului bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, =n situaia =n care rezultatul e?ecuiei bugetare este e?cedent( /;6., 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea de5icitului bugetului asigurrilor de oma8, =n situaia =n care rezultatul e?ecuiei bugetare este e?cedent( 000000000000 'ontul )++ din 'ap( AII a 5ost introdus con5orm subpct( *(4()(, *(4, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( 'ontul )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9

'u a8utorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena altor =mprumuturi i datorii asimilate pe termen mediu i lung( 'ontul )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz sumele =ncasate ca alte =mprumuturi i datorii asimilate, iar =n debit, sumele rambursate( Soldul creditor al contului reprezint alte =mprumuturi i datorii asimilate nerestituite( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )+;) 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare =n e?erciiul curent9< )+;, 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare =n e?erciiile viitoare9 'ontabilitatea analitic se ine pe 5eluri de =mprumuturi i datorii asimilate( 'ontul )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale, din contul de =mprumut( ,46 9#vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e necorporale, din contul de =mprumut( /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 cu sumele =ncasate reprezent3nd alte =mprumuturi i datorii asimilate( /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu sumele =ncasate reprezent3nd alte =mprumuturi i datorii asimilate( ++/ 9'>eltuieli din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar ne5avorabile rezultate din reevaluarea altor =mprumuturi i datorii asimilate =n valuta( 'ontul )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 se debiteaz prin creditul conturilor: 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu obligaia de plat a ratelor de leasing 5inanciar pe baza 5acturilor emise de locator( /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 cu sumele rambursate reprezent3nd alte =mprumuturi i datorii asimilate( /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu sumele rambursate reprezent3nd alte =mprumuturi i datorii asimilate( ;+/ 9Aenituri din di5erene de curs valutar9 0 cu di5erenele de curs valutar 5avorabile la momentul rambursrii altor =mprumuturi i datorii asimilate( 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar 5avorabile rezultate din reevaluarea altor =mprumuturi i datorii asimilate( ;;. 9"inanarea de la buget9 0 cu valoarea ratelor scadente, ac>itate pentru rambursarea altor =mprumuturi i datorii asimilate( 'ontul )+* 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena dob3nzilor datorate, a5erente =mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni, =mprumuturilor interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale, =mprumuturilor interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale, =mprumuturilor interne i e?terne contractate de de stat, =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat, altor =mprumuturi i datorii asimilate( 'ontul )+* 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate9 este un cont de pasiv( Bn creditul contului se =nregistreaz valoarea dob3nzilor datorate, iar =n debit, suma dob3nzilor pltite( Soldul creditor reprezint dob3nzile datorate i nepltite( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: )+*) 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni9< )+*, 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale9< )+*4 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale9< )+*6 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne contractate de stat9< )+*/ 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor interne i e?terne garantate de stat9< )+*; 97ob3nzi a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate9( 'ontabilitatea analitic se ine pe 5eluri de =mprumuturi( 'ontul )+* 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate9 se crediteaz prin debitul conturilor: 6;) 9'>eltuieli =n avans9 Eliminat( ++/ 9'>eltuieli din di5erene de curs valutar9 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar ne5avorabile rezultate din reevaluarea dob3nzilor a5erente =mprumuturilor =n valuta( +++ 9'>eltuieli privind dob3nzile9 0 cu dob3nda datorat i calculat =n baza dreptului constatat @accrual2 a5erent perioadei de raportare( 'ontul )+* 97ob3nzi a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate9 se debiteaz prin creditul conturilor: /)+ 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite, a5erente =mprumuturilor primite( /); 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite, a5erente =mprumuturilor primite( /,), 9Rezultatul e?ecuiei bugetare din anul curent9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite, a5erente =mprumuturilor primite( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0cu valoarea dob3nzilor datorate i 5acturate potrivit prevederilor contractuale, =n cazul leasingului 5inanciar( /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite a5erente altor =mprumuturi i datorii asimilate( /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite a5erente =mprumuturilor primite( ;+/ 9Aenituri din di5erene de curs valutar9 0 cu di5erenele de curs valutar 5avorabile la momentul plaii dob3nzilor( 0 la s53ritul perioadei, cu di5erenele de curs valutar 5avorabile rezultate din reevaluarea datoriilor =n valut reprezent3nd dob3nzi( ;;. 9"inanarea de la buget9 0 cu valoarea dob3nzilor pltite a5erente =mprumuturilor i datoriilor asimilate( 000000000000 'reditarea contului )+* din 'ap( AII a 5ost modi5icat con5orm subpct( *(4(,(, *(4, pct( * din ane?a la %R7IN ! nr( ,(.,) din ); decembrie ,.)4, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( *4) din ,6 decembrie ,.)4( '!#S# , 9'%NT RI 7E #'TIAE "IFE9 7in clasa , 9'onturi de active 5i?e9 5ac parte urmtoarele grupe de conturi: ,. 9#ctive 5i?e necorporale9, ,) 9#ctive 5i?e corporale9, ,4 9#ctive 5i?e =n curs i avansuri pentru active 5i?e9, ,+ 9#ctive 5inanciare9, ,* 9#mortizri privind activele 5i?e9 i ,- 9#8ustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor 5i?e9( Drupa ,. 9#ctive 5i?e necorporale9

Drupa ,. 9#ctive 5i?e necorporale9 cuprinde urmtoarele conturi: ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9, ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9, ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 i ,.* 9#lte active 5i?e necorporale9( 'ontul ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c>eltuielilor de dezvoltare =nregistrate ca active 5i?e necorporale( 'ontul ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare e5ectuate pe cont propriu sau ac>iziionate de la teri, iar =n credit se =nregistreaz c>eltuielile de dezvoltare cedate, sczute din evidena( Soldul debitor al contului reprezint valoarea c>eltuielilor de dezvoltare e?istente( 'ontabilitatea analitic se ine pe categorii de lucrri sau obiective( 'ontul ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,44 9#ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare =n curs de e?ecuie, recepionate( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare ac>iziionate de la teri( ;,) 9Aenituri din producia de active 5i?e necorporale9 0 cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare e5ectuate pe cont propriu( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit( 'ontul ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9 0 cu valoarea c>eltuielilor de dezvoltare a5erente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare( ,*. 9#mortizri privind activele 5i?e necorporale9 0 cu valoarea amortizrii c>eltuielilor de dezvoltare sczute din evidena( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a c>eltuielilor de dezvoltare trans5erate cu titlu gratuit( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a c>eltuielilor de dezvoltare v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'ontul ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare ac>iziionate sau dob3ndite pe alte cai( 'ontul ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare ac>iziionate, realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar =n credit valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare cedate, constatate lipsa la inventar, sczute din evidena( Soldul debitor al contului e?prim valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare e?istente( 'ontabilitatea analitic se ine pe categorii de concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare( 'ontul ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,.4 9'>eltuieli de dezvoltare9 0 cu valoarea c>eltuielilor de dezvoltare a5erente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare( ,44 9#ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare ac>iziionate de la 5urnizorii de active 5i?e( ;,) 9Aenituri din producia de active 5i?e necorporale9 0 cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare realizate pe cont propriu( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare primite cu titlu gratuit( 'ontul ,./ 9'oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,*. 9#mortizri privind activele 5i?e necorporale9 0 cu valoarea amortizrii a5erent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare sczute din evidena( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a5erent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i altor active similare trans5erate cu titlu gratuit( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a5erent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'ontul ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena evenimentelor cultural0sportive, cum sunt: reprezentaiile teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrrile muzicale, evenimentele sportive, lucrrile literare, artistice sau recreative, =nregistrri e5ectuate pe pelicule, pe benzi magnetice sau alte suporturi, a5late =n patrimoniul instituiei potrivit legii, i care nu se supun amortizrii( 'ontul ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 este un cont de activ( Bn debitul contului se evideniaz valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive intrate =n patrimoniul instituiei, potrivit legii, iar =n credit valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive ieite din patrimoniu( Soldul debitor al contului reprezint valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive e?istente la un moment dat( 'ontul ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 se debiteaz prin creditul contului: ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 0 cu valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive intrate =n patrimoniu potrivit legii( 'ontul ,.+ 9Bnregistrri ale evenimentelor cultural0sportive9 se crediteaz prin debitul contului: ).. 9"ondul activelor 5i?e necorporale9 0 cu valoarea =nregistrrilor evenimentelor cultural0sportive ieite din patrimoniu potrivit legii( 'ontul ,.* 9#lte active 5i?e necorporale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena programelor in5ormatice create de instituie sau ac>iziionate de la teri, precum i a altor active 5i?e necorporale( 'ontul ,.* 9#lte active 5i?e necorporale9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea altor active 5i?e necorporale ac>iziionate, realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar =n credit valoarea altor active 5i?e necorporale cedate, constatate lipsa la inventar, sczute din evidena(

Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active 5i?e necorporale e?istente( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: ,.*) Programe in5ormatice< ,.*, #lte active 5i?e necorporale( 'ontabilitatea analitic se ine pe 5eluri de active 5i?e necorporale( 'ontul ,.* 9#lte active 5i?e necorporale9 se debiteaz prin creditul conturilor: ,44 9#ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea altor active 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie, recepionate( 6.6 9"urnizori de active 5i?e 9 0 cu valoarea altor active 5i?e necorporale ac>iziionate( ;,) 9Aenituri din producia de active 5i?e necorporale9 0 cu valoarea altor active 5i?e necorporale realizate pe cont propriu( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu valoarea altor active 5i?e necorporale intrate =n patrimoniul instituiei publice, pltite din 5onduri e?terne nerambursabile de ctre #geniileE#utoritile de Implementare( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea altor active 5i?e necorporale primite cu titlu gratuit( 'ontul ,.* 9#lte active 5i?e necorporale9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,*. 9#mortizri privind activele 5i?e necorporale9 0 cu valoarea amortizrii altor active 5i?e necorporale sczute din evidena( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a altor active 5i?e necorporale trans5erate cu titlu gratuit( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a altor active 5i?e necorporale v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( Drupa ,) 9#ctive 5i?e corporale9 Drupa ,) 9#ctive 5i?e corporale9 cuprinde urmtoarele conturi: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9, ,), 9'onstrucii9, ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9, ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 i ,)/ 9#lte active ale statului9( 'ontul ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena terenurilor @agricole i silvice, 5r construcii etc(2 i a amena8rilor la terenuri @racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, =mpre8muirile, lucrrile de acces etc(2 care alctuiesc domeniul public i privat al statului sau unitilor administrativ0teritoriale, a5late =n administrarea instituiei, date cu c>irie sau =n 5olosin gratuit( 'ontul ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea terenurilor i amena8rilor la terenuri ac>iziionate, primite cu titlu gratuit, valoarea la cost de producie a amena8rilor la terenuri realizate pe cont propriu, care alctuiesc domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ0teritoriale, iar =n credit valoarea terenurilor i amena8rilor la terenuri, scoase din evidena din domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ0 teritoriale( Soldul debitor al contului reprezint valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri e?istente =n domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ0teritoriale( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: ,))) Terenuri< ,)), #mena8ri la terenuri( 'ontabilitatea analitic se ine pe categorii de terenuri, respectiv pe 5eluri de amena8ri la terenuri, separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat( 'ontul ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 se debiteaz prin creditul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniu public al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri( ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea amena8rilor la terenuri =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii investiiilor e5ectuate de c>iriai la amena8rile la terenuri luate cu c>irie i restituite proprietarului( 6.6 9"urnizori de active 5i?e 9 0 cu valoarea terenurilor i amena8rilor la terenuri ac>iziionate( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amena8rilor la terenuri primite de instituia superioar de la instituiile subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amena8rilor la terenuri primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care primete2( 0 cu valoarea la cost de producie a amena8rilor la terenuri realizate pe cont propriu( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu valoarea amena8rilor la terenuri intrate =n patrimoniul instituiei publice pltite din 5onduri e?terne nerambursabile de ctre #geniileE#utoritile de Implementare( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea terenurilor i amena8rilor la terenuri primite cu titlu gratuit( 'ontul ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 se crediteaz prin debitul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9

0 cu valoarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu potrivit legii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amena8rilor la terenuri( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii amena8rilor la terenuri sczute din evidena( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea neamortizat a amena8rilor la terenuri trans5erate instituiilor subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau instituiei superioare @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amena8rilor la terenuri trans5erate =ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care trans5era2( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a amena8rilor la terenuri trans5erate cu titlu gratuit< 0 cu valoarea de intrare a terenurilor trans5erate cu titlu gratuit( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 cu valoarea terenurilor i valoarea neamortizat a amena8rilor la terenuri distruse de calamiti( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a amena8rilor la terenuri v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'ontul ,), 9'onstrucii9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena construciilor din domeniul public i privat al statului sau unitilor administrativ0 teritoriale a5late =n administrarea instituiei, date cu c>irie sau =n 5olosin gratuit( 'ontul ,), 9'onstrucii9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea construciilor ac>iziionate, realizate din producie proprie, primite cu titlu gratuit, iar =n credit valoarea construciilor cedate sau scoase din evidena( Soldul debitor al contului reprezint valoarea construciilor e?istente( 'ontabilitatea analitic se ine pe 5iecare construcie din domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ0teritoriale, potrivit reglementrilor =n vigoare( 'ontul ,), 9'onstrucii9 se debiteaz prin creditul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor( )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 0 cu valoarea construciilor ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea construciilor =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii investiiilor e5ectuate de c>iriai la construciile luate cu c>irie i restituite proprietarului( 6.6 9"urnizori de active 5i?e9 0 cu valoarea construciilor ac>iziionate( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care primete2( ;,, 9Aenituri din producia de active 5i?e corporale9 0 cu valoarea construciilor realizate din producie proprie( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea construciilor primite cu titlu gratuit( 'ontul ,), 9'onstrucii9 se crediteaz prin debitul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii construciilor v3ndute sczute din evidena( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea neamortizat a construciilor trans5erate instituiilor subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau instituiei superioare @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a construciilor trans5erate =ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care trans5era2( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a construciilor trans5erate cu titlu gratuit( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 cu valoarea neamortizat a construciilor distruse de calamiti( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a construciilor v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9(

'ontul ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor( 'ontul ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor ac>iziionate, realizate din producie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar =n credit valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din evidena( Soldul debitor al contului reprezint valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, e?istente( 'ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: ,)4) 9Ec>ipamente te>nologice @maini, utila8e i instalaii de lucru29< ,)4, 9#parate i instalaii de msurare, control i reglare9< ,)44 9Mi8loace de transport9< ,)46 9#nimale i plantaii9 'ontabilitatea analitic se ine pe 5iecare obiect de evidena din domeniul public sau privat al statului i unitilor administrativ0 teritoriale, potrivit reglementrilor =n vigoare( 'ontul ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 se debiteaz prin creditul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor( )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun amortizrii( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii investiiilor e5ectuate de c>iriai la instalaiile te>nice, mi8loacele de transport, animale i plantaii luate cu c>irie i restituite proprietarului( 6.6 9"urnizori de active 5i?e 9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor ac>iziionate( 66+ 9#lte impozite, ta?e i vrsminte asimilate9 0 cu valoarea ta?elor vamale a5erente instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor ac>iziionate din import( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care primete2( ;,, 9Aenituri din producia de active 5i?e corporale9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor realizate din producie proprie( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor intrate =n patrimoniul instituiei publice pltite din 5onduri e?terne nerambursabile de ctre #geniileE#utoritile de Implementare( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite cu titlu gratuit( 'ontul ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 se crediteaz prin debitul conturilor: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).4 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din evidena( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor trans5erate instituiilor subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau instituiei superioare @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor trans5erate =ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care trans5era2( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor trans5erate cu titlu gratuit( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 cu valoarea neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor distruse de calamiti( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'ontul ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena mobilierului, i a altor active 5i?e corporale( 'ontul ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea i materiale i a altor active 5i?e corporale ac>iziionate, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 este un mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane realizate din producie proprie, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la

inventar, iar =n credit valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale cedate, constatate minus la inventar, sczute din evidena( Soldul debitor al contului reprezint valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale e?istente( 'ontabilitatea analitic se ine pe 5iecare obiect de evidena din domeniul public sau privat al statului i unitilor administrativ0 teritoriale, potrivit reglementrilor =n vigoare( 'ontul ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 se debiteaz prin creditul conturilor: )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale intrate =n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale( )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale ac>iziionate =n regim de leasing 5inanciar, con5orm prevederilor contractuale( ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii investiiilor e5ectuate de c>iriai asupra mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale luate cu c>irie i restituite proprietarului( 6.6 9"urnizori de active 5i?e 9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale ac>iziionate( 66+ 9#lte impozite, ta?e i vrsminte asimilate9 0 cu valoarea ta?elor vamale a5erente mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale ac>iziionate din import( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale primite de instituia superioar de la instituiile subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care primete2( ;,, 9Aenituri din producia de active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale realizate din producie proprie( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale intrate =n patrimoniul instituiei publice, pltite din 5onduri e?terne nerambursabile de ctre #geniileE#utoritile de Implementare( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale primite cu titlu gratuit( 'ontul ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 se crediteaz prin debitul conturilor: )., 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii( ).6 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ0teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii( )./ 9Rezerve din reevaluare9 0 cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale( ,*) 9#mortizri privind activele 5i?e corporale9 0 cu valoarea amortizrii mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale sczute din evidena( 6*) 97econtri =ntre instituia superioar i instituiile subordonate9 0 cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale trans5erate instituiilor subordonate @in contabilitatea instituiei superioare2 sau instituiei superioare @in contabilitatea instituiei subordonate2( 6*, 97econtri =ntre instituii subordonate9 0 cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale trans5erate =ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite @in contabilitatea instituiei care trans5era2( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale trans5erate cu titlu gratuit( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 5i?e corporale distruse de calamiti( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active 5i?e corporale v3ndute sau scoase din 5unciune( 000000000000000 12 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 'ontul ,)/ 9#lte active ale statului9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena altor active ale statului @zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa2 care 5ac parte din teritoriul naional( 'ontul ,)/ 9#lte active ale statului9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea altor active ale statului luate =n evidena, iar =n creditul contului valoarea acelorai active sczute din evidena( Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active ale statului e?istente =n evidena( 'ontul ,)/ 9#lte active ale statului9 se debiteaz prin creditul contului: ).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea altor active ale statului =nregistrate =n evidena, care nu se supun amortizrii, potrivit legii( 'ontul ,)/ 9#lte active ale statului9 se crediteaz prin debitul contului:

).) 9"ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului9 0 cu valoarea altor active ale statului sczute din evidena( Drupa ,4 9#ctive 5i?e =n curs i avansuri pentru active 5i?e9 Drupa ,4 9#ctive 5i?e =n curs i avansuri pentru active 5i?e9 cuprinde urmtoarele conturi: ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9, ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9, ,44 9#ctive 5i?e necorporale =n curs de e?ecuie9, ,46 9#vansuri acordate pentru active 5i?e necorporale9( 'ontul ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, reprezent3nd c>eltuieli pentru obiective de investiii care nu au 5ost terminate i recepionate p3n la s53ritul perioadei( 'ontul ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz c>eltuielile a5erente investiiilor neterminate la s53ritul perioadei, iar =n credit investiiile terminate, recepionate puse =n 5unciune i =nregistrate ca active 5i?e corporale( Soldul debitor al contului reprezint valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, nerecepionate @investiii neterminate2( 'ontabilitatea analitic se ine pe obiective de investiii, grupate pe surse de 5inanare( 'ontul ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 se debiteaz prin creditul conturilor: 6.6 9"urnizori de active 5i?e 9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie ac>iziionate( /,,) Eliminat 00000000000000 'ontul /,,) a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( ;,, 9Aenituri din producia de active 5i?e corporale9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, realizate pe cont propriu( ;;6 9"inanarea din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie intrate =n patrimoniul instituiei publice, pltite din 5onduri e?terne nerambursabile de ctre #geniileE#utoritile de Implementare( ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit912 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie primite gratuit de ctre instituia publica( 'ontul ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs de e?ecuie9 se crediteaz prin debitul conturilor: ,)) 9Terenuri i amena8ri la terenuri9 0 cu valoarea amena8rilor la terenuri =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( ,), 9'onstrucii9 0 cu valoarea construciilor =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( ,)4 9Instalaii te>nice, mi8loace de transport, animale i plantaii9 0 cu valoarea instalaiilor te>nice, mi8loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun amortizrii( ,)6 9Mobilier, aparatur birotic, ec>ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active 5i?e corporale9 0 cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec>ipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active 5i?e corporale =n curs de e?ecuie, recepionate, care se supun amortizrii( +/* 9#lte c>eltuieli operaionale9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie trans5erate cu titlu gratuit( +*, 9'>eltuieli cu activele 5i?e neamortizabile9 0 la recepia 5inala112 a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor 5i?e care nu se supun amortizrii, potrivit legii( +-. 9'>eltuieli cu pierderi din calamiti9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie distruse de calamiti( +-) 9'>eltuieli e?traordinare din operaiuni cu active 5i?e9 0 cu valoarea activelor 5i?e corporale =n curs de e?ecuie v3ndute sau scoase din 5olosin( 000000000000000 N%T# '(T('(E( S(#( Piatra0Neam: 12 'on5orm pct( 6(4( din %R7IN ! nr( )(*+/ din * aprilie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,;) din )* aprilie ,.)), veniturile =ncasate la bugetul de stat la codul 66(.) 97onaii din strintate9 i la bugetul 5ondurilor e?terne nerambursabile la codul 66(.* 97onaii din strintate9 se evideniaz cu a8utorul contului ;;- 9Aenituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit9( 112 'on5orm pct( 6(*(, 'ap( IA din ane?a la %R7IN ! nr( 6;- din / aprilie ,.),, publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( ,/6 din ); aprilie ,.),, activele 5i?e corporale =n curs se trec =n categoria activelor 5i?e la 5inalizare dup recepia, darea =n 5olosin sau punerea =n 5unciune a acestora, dup caz( Prin urmare, la 5unciunea contului ,4) 9#ctive 5i?e corporale =n curs9, prevzut =n Planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin %rdinul ministrului 5inanelor publice nr( )(-);E,../, cu modi5icrile i completrile ulterioare, la sintagma 9recepia 5inal9 se elimin cuv3ntul 95inal9( 'ontul ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 'u a8utorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale( 'ontul ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 este un cont de activ( Bn debitul contului se =nregistreaz valoarea avansurilor acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale, iar =n credit avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale, decontate( Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale, nedecontate( 'ontabilitatea analitic se ine pe 5iecare 5urnizor de active 5i?e corporale( 'ontul ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 se debiteaz prin creditul conturilor: )+, 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale 9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale( )+4 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale( )+6 9Bmprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat, sub=mprumutate bene5iciarilor 5inali( )+/ 9Bmprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat( )+; 9#lte =mprumuturi i datorii asimilate9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale, din contul de =mprumut( /), 9'onturi la trezorerii i instituii de credit9 0 avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale( /)4 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din =mprumuturi interne i e?terne contractate de stat( /)6 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din =mprumuturi interne i e?terne garantate de stat( /)/ 97isponibil din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din 5onduri e?terne nerambursabile( /)+ 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din =mprumuturi interne i e?terne contractate de autoritile administraiei publice locale( /); 97isponibil din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale9 0 cu avansurile =n lei i valut acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din =mprumuturi interne i e?terne garantate de autoritile administraiei publice locale( /)- 9Bmprumuturi pe termen scurt9

0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din =mprumuturi pe termen scurt primite( /,,) Eliminat 00000000000000 'ontul /,,) a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( //. 97isponibil din 5onduri cu destinaie speciala9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din 5onduri cu destinaie speciala( //) 97isponibil din alocaii bugetare cu destinaie speciala9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din alocaii bugetare cu destinaie speciala( //4 Eliminat 00000000000000 'ontul //4 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( //6 Eliminat 00000000000000 'ontul //6 a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( //+ Eliminat 00000000000000 'ontul //+ a 5ost eliminat con5orm alin( @,2 al pct( +(,, 'ap( AI din ane?a la %R7IN ! nr( /- din )) ianuarie ,.)), publicat =n M%NIT%R ! %"I'I#! nr( 6+ din )- ianuarie ,.))( //* 97isponibil din co5inanarea de la buget a5erent programelorEproiectelor 5inanate din 5onduri e?terne nerambursabile9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor pentru active 5i?e corporale din disponibilul din co5inanarea de la buget( /+. 97isponibil al instituiilor publice 5inanate integral din venituri proprii9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din venituri proprii( /+) 97isponibil al instituiilor publice 5inanate din venituri proprii i subvenii9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din disponibilul din venituri proprii i subvenii( /+, 97isponibil al activitilor 5inanate din venituri proprii9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor de active 5i?e corporale din venituri proprii( ;;. 9"inanarea de la buget9 0 cu avansurile acordate 5urnizorilor pentru active 5i?e corporale din 5inanarea bugetar( 'ontul ,4, 9#vansuri acordate pentru active 5i?e corporale9 se crediteaz prin debit