Sunteți pe pagina 1din 34

Olimpiada 2010 / clasa a XII-a

Subiectul I. Citii cu atenie textul de mai jos : De pe Valea Moldovei, statul s-a extins n vremea lui Bogdan, nglo !nd treptat alte "ormaiuni, alte #$ri% sau #Vala&ii%, cum a "ost Vala&ia de nord cu 'uceava, ($d$ui )i 'iret. *cest din urm$ ora) s-a consolidat prin "uncia de nou$ capital$ a $rii.+..., -e m$sura consolid$rii statului, a sporit gradul de siguran$ al locuitorilor, a crescut tendina populaiei de a co or spre locurile din .ona de )es +...,. 'pre s"!r)itul secolului al /0V-lea, n urma a sor irii )i a $rilor de jos1 statul rom!nesc de la est de Carpai atinsese n ntinderea sa $rmul M$rii 2egre )i Cetatea *l $.1 +Istoria Romnilor, vol III, ($spundei urm$toarelor cerine: 3. -reci.ai, pe a.a textului, modalitatea extinderii Moldovei, n vremea lui Bogdan. 4. Menionai, pe a.a textului, o consecin$ a consolid$rii Moldovei. 5. Menionai o m$sur$ economic$ adoptat$ de unul dintre urma)ii lui Bogdan pentru consolidarea Moldovei. 6. -re.entai o aciune militar$ n care a "ost implicat voievodul Bogdan. 7. -re.entai o aciune politico-militar$ n care a "ost implicat un alt voievod din 8ransilvania. 9. -re.entai dou$ instituii politice din statul medieval Moldova. 30 de puncte Subiectul al II-lea (50 puncte) -re.entai, n trei - patru pagini, o sinte.$ despre democraie )i totalitarism n (om!nia )i n :uropa secolului //, av!nd n vedere: - menionarea a dou$ caracteristici ale democraiei; - pre.entarea unei ideologii totalitare din secolul //; - menionarea a dou$ practici politice totalitare )i preci.area statelor n care au "ost aplicate; - pre.entarea unei deose iri dintre democraie )i totalitarism )i "olosirea ca argument a dou$ in"ormaii re"eritoare la Constituiile din (om!nia; - "ormularea unui punct de vedere re"eritor la evoluia democraiei n secolul al //-lea )i susinerea acestui punct de vedere prin dou$ argumente istorice. Subiectul II (50 de puncte) -re.entai, n trei - patru pagini, statutul rom!nilor din 8ransilvania n secolele al /000-lea < al /V000-lea, av!nd n vedere: -pre.entarea unui "apt istoric care a dus la ntemeierea 8ransilvaniei )i a unei urm$ri a acestuia asupra statutului rom!nilor; -menionarea unui "apt istoric care a dus la sc&im area statutului politico-juridic al 8ransilvaniei la jum$tatea secolului al /V0-lea; -preci.area unui "apt istoric care a dus la sc&im area statutului politico-juridic al 8ransilvaniei la s"!r)itul secolului al /V00-lea, precum )i pre.entarea statutului rom!nilor n cadrul noii organi.$ri interne; -pre.entarea a dou$ aciuni ale luptei de emancipare a rom!nilor din 8ransilvania, n secolul al /V000-lea, precum )i a c!te unei urm$ri a "iec$reia dintre ele. Not! 'e punctea.$ )i utili.area limba ului isto!ic adec"at, st!uctu!a!ea pre.ent$rii, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect, respectarea succesiunii c!onolo&ice/ lo&ice a "aptelor istorice )i 'ncad!a!ea eseului n limita de spaiu preci.at$.

II( Subiectul al II )lea ( *0 de puncte ) 'u iectul al 00 <lea + 7= puncte , 0n"ormaia istoric$ < 7= puncte distri uite ast"el: - 5 puncte pentru menionarea unui "apt istoric care a contri uit la procesul de etnogene.$ rom!neasc$; - 9 puncte pentru pre.entarea oric$rui "apt istoric care a contri uit la procesul de etnogene.$ rom!neasc$; - 7 puncte pentru preci.area oric$rui motiv a neg$rii continuit$ii daco < romane; - 5 puncte pentru menionarea oric$rei personalit$i din secolul al /V000-lea care )i-a exprimat opinia despre romanitatea rom!nilor; - 5 puncte pentru preci.area atitudinii acestei personalit$i "a$ de romanitatea rom!nilor; - c!te 5 puncte pentru menionarea oric$ror argumente ale teoriei imigraioniste; + 6/5>34p , - c!te 5 puncte pentru menionarea oric$ror argumente care com at teoria imigraionist$; + 6/5>34p , - c!te 4 puncte pentru menionarea oric$ror istorici rom!ni care au com $tut teoria imigraionist$; + 4/5>9p , 'tructurarea compo.iiei < 3= puncte distri uite ast"el: - 4 puncte pentru introducere < cuprins < conclu.ii; 3 puncte pentru introducere < cuprins sau cuprins < conclu.ii; = puncte pentru lipsa structurii; - 4 puncte pentru pre.entarea "aptelor istorice n ordine cronologic$ ? logic$; = puncte pentru nerespectarea cronologiei; 6 puncte pentru evidenierea relaiei cau.$ < e"ect ast"el nc!t compo.iia s$ pro e.e nelegerea procesului sitorci; 3 punct pentru pre.ena parial$ a relaiei cau.$ < e"ect; = puncte pentru lipsa relaiei cau.$ < e"ect;

- 3punct pentru utili.area lim ajului istoric adecvat; o puncte pentru lipsa lim ajului istoric; - 3 punct pentru respectarea limitei de spaiu; = puncte pentru nerespectarea limitei de spaiu;

SUBIECTUL AL II-LEA: Informaia istoric 40 de puncte distri uite astfe!: -" puncte pentru menionarea oricrui fapt istoric care a dus la ntemeierea Transilvaniei; -4 puncte pentru prezentarea faptului istoric menionat; -# puncte pentru menionarea oricrei urmri a faptului istoric asupra statutului romnilor; -" puncte pentru prezentarea urmrii menionate; -" puncte pentru menionarea oricrui fapt istoric care a dus la schimbarea statutului politico-juridic al Transilvaniei la jumtatea secolului al XVI-lea; -# puncte pentru precizarea oricrui fapt istoric care a dus la schimbarea statutului politico-juridic al Transilvaniei la sfr itul secolului al XVII-lea; -" puncte pentru menionarea statutului romnilor n cadrul noii or!anizri interne; -4 puncte pentru prezentarea statutului romnilor n cadrul noii or!anizri interne; -C$te % punct pentru fiecare menionare a oricror dou aciuni ale luptei de emancipare a romnilor din Transilvania" n secolul al XVIII-lea; #$p%&'&p( -C$te " puncte pentru prezentarea fiecreia dintre cele dou aciuni menionate; #)p%&'*p( -C$te % punct pentru fiecare menionare a oricror dou urmri ale aciunilor luptei de emancipare a romnilor din Transilvania" n secolul al XVIII-lea" menionate; #$p%&'&p( -C$te " puncte pentru prezentarea fiecreia dintre cele dou urmri menionate+ #)p%&'*p( &rdonarea 'i e(primarea idei!or menionate %0 puncte distri uite astfe!: # puncte pentru structurarea te(tu!ui #introducere - cuprins - concluzii(; $ punct pentru introducere,cuprins; cuprins,concluzii; - puncte pentru te%t nestructurat; " puncte pentru evidenierea relaiei cauz-efect" astfel nct compoziia s probeze nele!erea procesului istoric; $ punct pentru prezena parial a relaiei cauz-efect; - puncte pentru lipsa relaiei cauz-efect; # puncte pentru respectarea succesiunii crono!o)ice* !o)ice a faptelor istorice; $ punct pentru respectarea parial a succesiunii cronolo!ice, lo!ice a faptelor istorice; - puncte pentru nerespectarea succesiunii cronolo!ice, lo!ice a faptelor istorice; # puncte pentru uti!i+area !im a,u!ui istoric; $ punct pentru utilizarea parial a limbajului istoric;

- puncte pentru lipsa limbajului istoric; % punct pentru respectarea !imitei de spaiu; - puncte pentru nerespectarea limitei de spaiu+ Tota! -0 puncte Se acord %0 puncte din oficiu/

Tota! test .0 de puncte/ Tota! %00 puncte

+O+,- +.S+

/0 de puncSe aco!d 10 puncte din o%iciu

Ministerul :ducaiei )i Cercet$rii

Direcia @eneral$ pentru Anv$$m!nt -reuniversitar 'erviciul 2aional de :valuare )i :xaminare O-I01I,2, 2. IS+O3I. .tapa ude#ean/0unicipiul 4ucu!e5ti 6lasa a XII-a ) 200*

+oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e

I( Citii cu atenie textul de mai jos: BDomiianC a ntreprins expediii +..., mpotriva dacilor, prima dup$ ce a "ost n"r!nt consularul Dppius 'a inusE, iar a doua, dup$ n"r!ngerea lui Cornelius Fuscus comandantul g$r.ii pretoriene c$ruia i ncredinase comanda suprem$ a r$. oiului, o in!nd un trium" dup$ un )ir de lupte cu re.ultat sc&im $tor.1 +'uetoniu, Vieile celor doisprezece Cezari, E Dppius 'a inus < general roman, guvernator al provinciei Moesia ($spundei urm$toarelor cerine: 3. 'electai, din text,o in"ormaie comun$ re"eritoare la con"runt$rile dacilor cu Dppius 'a inus )i cu Cornelius Fuscus. 4. Formulai un punct de vedere re"eritor la ideea de trium" o inut n anul GH d.Ir. de c$tre Domiian n urma con"lictelor sale cu dacii )i susinei acest punct de vedere prin dou$ argumente istorice. 5. -re.entai o asem$nare )i o deose ire dintre civili.aia geto-dacilor )i cea a daco-romanilor. 6. -re.entai o deose ire dintre r$. oaiele daco-romane de la nceputul secolului al 00-lea d. Ir. 20 de puncte II( Citii cu atenie textul de mai jos: C$petenia militar$ Botoman$C Me.id, primi porunc$ Bn 3664C s$ n$v$leasc$ cu o oaste mare n provincia 8ransilvaniei, trec!nd prin Jara (om!neasc$+..., )i pr$d$ )i p!rjoli, r$sp!ndind pretutindeni tul urare )i groa.$. 0ancu

Bde IunedoaraC, cu oastea BsaC porni pe urma turcilor ce se retr$geau dup$ ce pustiiser$ provincia )i nu pierdea nici o oca.ie de a se n$pusti asupra lor n orice moment )i n orice loc.+..., Dar cau.a pentru care luptau era departe de a "i aceea)i pentru am ele p$ri, c$ci unii se $teau pentru patrie, copii, altare )i c$min, pe c!nd ceilali pentru prad$ )i c!)tig +...,. Me.id )i d$du seama c$ se destram$ "rontul susinut de ai s$i, c$ci o parte din armat$ se preda iar alta o luase la "ug$. Me.id )i "iul lui, care-)i puseser$ ultima speran$ n "ug$, "ur$ oprii n cale )i uci)i; c$.ur$ )i cei ce erau cu ei, mulime "$r$ num$r.1 +*ntonius Bon"ini, Cronica maghiar, ($spundei urm$toarelor cerine: 3. 'electai, din text, dou$ in"ormaii care demonstrea.$ relaia cau.$-e"ect. 4. Formulai un punct de vedere re"eritor la importana particip$rii 8ransilvaniei la lupta antiotoman$, n secolul al /V-lea )i susinei acest punct de vedere prin dou$ argumente istorice. 5. -re.entai o aciune politico-militar$ la care a participat 8ransilvania n secolul al /V0-lea. 6. -re.entai dou$ in"ormaii o"erite de c$l$torii str$ini, re"eritoare la civili.aia medieval$ rom!neasc$. 20 de puncte III( (eali.ai o sinte.$, n aproximativ patru-cinci pagini, re"eritoare la cri.a oriental$ )i rom!nii n secolul al /V000-lea - al /0/-lea, av!nd n vedere: - pre.entarea a dou$ consecine politice, economice sau militare, una po.itiv$ )i alta negativ$, ale cri.ei orientale asupra -rincipatelor (om!ne n secolul al /V000-lea; - pre.entarea unei consecine ideologice a cri.ei orientale asupra -rincipatelor (om!ne n secolele al /V000-lea al /0/-lea; - "ormularea unui punct de vedere despre o consecin$ a 8ratatului de pace de la -aris +3G79, pentru istoria rom!nilor )i susinerea acestui punct de vedere prin dou$ argumente istorice; - "ormularea unui punct de vedere despre o consecin$ a 8ratatului de la Berlin +3GKG, asupra istoriei rom!nilor )i susinerea acestui punct de vedere prin dou$ argumente istorice.

:tapa naional$ - 6lasa a XII-a 4==K +oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e( I( Citii cu atenie textele de mai jos:

,. (idicarea la lupt$ a $rilor rom!ne la s"!r)itul secolului al /V0-lea repre.enta un mare pericol pentru 0mperiul otoman, mai ales n condiiile n care el se a"la n r$. oi cu Ia s urgii. -ericolul se pro"ila n dou$ direcii, la "el de importante: ameninarea "lancului drept al "rontului otoman, care se g$sea descoperit n "aa atacurilor lansate din direcia $rilor rom!ne )i periclitarea aprovi.ion$rii cu alimente )i alte produse a capitalei otomane, a Constantinopolului, precum )i a comerului polono-otoman. *ceste amenin$ri grave i-au o ligat pe turci s$ treac$ r$. oiul din Lngaria pe un plan secundar )i s$-)i ndrepte "orele principale mpotriva J$rii (om!ne)ti.1

+0. C$.an, Marile puteri )i spaiul rom!nesc n secolele /V-/V0,


4. Cri.a 0mperiului otoman, n ultima treime a secolului al /V0-lea, se mani"est$ )i n .ona $rilor rom!ne, contri uind la agravarea dominaiei otomane, cu aspectele ei politice )i economice. 'tarea precar$ a 0mperiului a determinat o accentuare a exploat$rii resurselor economice n Jara (om!neasc$ )i Moldova, exprimat$ n sporirea o ligaiilor tradiionale, &araciul )i pe)c&e)urile, din care cel dint!i cap$t$ semni"icaii economice. *st"el, pl$ile c$tre -oart$ au atins, dup$ 37G=, niveluri pe care nu le avuseser$ ntr-o perioad$ anterioar$. Cronica $rii este "oarte clar$, relat!nd motivaia atitudinii antiotmane: #Mi se str!nsese toi oierii mari )i mici, din toat$ ara )i se s"$tuir$ cum vor "ace s$ i. $veasc$ Dumne.eu ara din m!inile p$g!nilor%.+M. B$r ulescu, D. Deletant, N. Iitc&ins, '. -apacostea, Istoria Romniei,

($spundei urm$toarelor cerine: 3. -reci.ai o asem$nare ntre in"ormaiile re"eritoare la relaiile dintre 8$rile (om!ne )i 0mperiul otoman la s"!r)itul secolului al /V0-lea, cuprinse n textul * )i n textul B. 4. 'electai, din textul B, in"ormaia re"eritoare la concepia politic$ a privilegiailor privind statutul politicojuridic al O$rii1 )i "ormulai un punct de vedere re"eritor la rolul acesteia n aciunea politic$ a rom!nilor din secolul al /V-lea, pe care s$-l susinei cu un argument istoric. 5. -reci.ai o in"luen$ exercitat$ de Constantinopol asupra spaiului rom!nesc p!n$ n secolul al /V-lea. 6. -re.entai statutul politico-juridic extern al 8ransilvaniei la s"!r)itul primei jum$t$i a secolului al /V0-lea )i selectai, din textul *, in"ormaia care repre.int$ contextul impunerii acestui statut. 7. -re.entai c!te o aciune diplomatic$ )i militar$ comun$ celor trei $ri rom!ne la s"!r)itul secolului al /V0-lea.

9. Formulai un punct de vedere re"eritor la rolul contextului extern n aciunea politic$ a rom!nilor din secolul al /0V-lea, pe care s$-l susinei cu dou$ argumente istorice 30 puncte
II( (eali.ai un eseu, n aproximativ patru-cinci pagini, re"eritor la cri.a oriental$ )i implicaiile sale asupra spaiului rom!nesc, av!nd n vedere 7 - menionarea unui eveniment al cri.ei orientale )i pre.entarea unei consecine directe )i a unei consecine indirecte ale acestui eveniment asupra spaiului rom!nesc intracarpatic din secolul al /V00lea - al /V000-lea; - preci.area unei asem$n$ri )i a unei deose iri dintre consecinele teritoriale provocate de cri.a oriental$ asupra J$rii (om!ne)ti, respectiv, a Moldovei, n secolul al /V000-lea; - pre.entarea unei consecine directe )i a unei consecine indirecte ale 8ratatului de pace de la Bucure)ti +3G34, )i preci.area unui eveniment din cadrul cri.ei orientale care a determinat semnarea acestuia; - menionarea a c!te dou$ asem$n$ri )i deose iri dintre prevederile re"eritoare la rom!ni, nscrise n 8ratatul de pace de la *drianopol +3G4H,, respectiv, de la -aris +3G79,; - "ormularea unui punct de vedere re"eritor la perspectivele politice o"erite statului rom!n de redesc&iderea cri.ei orientale, n anul 3GK7, )i susinerea acestui punct de vedere prin patru argumente istorice. Not! 'e punctea.$ )i st!uctu!a compo$i#iei +introducere, cuprins, conclu.ii,, pre.entarea 'n o!dine c!onolo&ic/lo&ic a "aptelor istorice, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect8 utili.area limba ului isto!ic( *0 de puncte

Ministerul :ducaiei, Cercet$rii )i 8ineretului Direcia Management Anv$$m!nt -reuniversitar O-I01I,2, 2. IS+O3I. :tapa judeean$ ? Municipiul Bucure)ti Clasa a /00-a 44 Martie 4==G +oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e(

Subiectul I (90 de puncte) Citii cu atenie textele de mai jos: ,(,,-rincipatele Vala&iei )i Moldovei au "ost totdeauna li ere su proprii lor principi +P,. 2evoia i-a silit, n cele din urm$, pe p$rinii nostri, s$ se supun$, n condiii "oarte avantajoase, pe care ns$ tiranii nt!i ncepur$ cur!nd s$ le restr!ng$, strig!nd cu tot c&ipul o)tirea $rii )i prin impunerea unei nenum$rate mulimi de noi d$ri. An pre.ent, noua alian$ )i interesul comun al Curilor Vienei )i -eters urgului ne dau cele mai mari asigur$ri )i ne "ac s$ credem c$ a sosit momentul sc&im $rii situaiei patriei noastre, prin rec!)tigarea li ert$ii.1 +Memoriul delegaiei Moldovei )i J$rii (om!ne)ti la Congresului de la Foc)ani, 3KK4, 4( O2aiunea rom!n$ +P, se roag$ )i cere urm$toarele: 3. Ca denumirile odioase )i pline de ocar$: tolerai, admi)i, nesocotii ntre 't$ri +P, acum s$ "ie cu totul ndep$rtate, revocate )i des"iinate n c&ip pu lic. +P, )i naiunea rom!n$ s$ "ie repus$ n "olosina tuturor drepturilor civile )i regnicolare. +P, 6. +P, s$ se procede.e n c&ip just la punerea n sluj $, n num$r proporional, a persoanelor din aceast$ naiune.1 +'upplex Qi ellus Valac&orum, 3KH3, 6( O*rt. 3. -oporul Moldovei, din vec&ime )i p!n$ ast$.i, a avut )i are dreptul la autonomie cu Domnul s$u )i cu legile sale, su su.eranitatea puternicei mp$r$ii c$reia este nc&inat, cere s$ ai $, )i "olosina acestui drept. *rt. 5. Qi ertatea a solut$ pentru "iecare de a u.a dup$ unul s$u plac de averea sa. 2umai prin lege se pot impune ndatoriri. +..., *rt. 3G. 8oi moldovenii sunt egali naintea legii. *rt.3H. -oporul cere nt$rirea vec&ei instituii a '"atului o )tesc. -uterea legiuitoare se exercit$ de Domn mpreun$ cu '"atul D )tesc. -uterile administrativ$ )i executiv$ se exercit$ de Domn singur.1 +Constituia c$rvunarilor, 3G44, 2( +..., -e scurt, poporul rom!n, recapitul!nd, decret$: 3. 0ndependena sa administrativ$ )i legislativ$ pe temeiul tratatelor lui Mircea )i Vlad V, )i neamestec al niciunei puteri din a"ar$ n cele din ntru ale sale. 4. :galitatea drepturilor politice.

+...,6. *dunare general$ compus$ de repre.entani ai tuturor st$rilor soiet$ii. 7. Domn responsa il, ales pe cinci ani, )i c$utat n toate st$rile soiet$ii. +..., 35. :mancipaia cl$ca)ilor, ce se "ac proprietari prin desp$gu ire.1 +-roclamaia de la 0sla., H iunie 3G6G, ($spundei urm$toarelor cerine: 3.Menionai, pe a.a textelor *, C )i D c!te o cerin$ re"eritoare la statutul politico-juridic al -rincipatelor (om!ne. / puncte 4.Formulai un punct de vedere despre caracterul modern al proiectelor politice, n privina drepturilor )i li ert$ilor cet$ene)ti, "olosind ca argument c!te o in"ormaie istoric$ selectat$ din textele C )i D. 10 puncte 5.Formulai un punct de vedere despre situaia rom!nilor din 8ransilvania, "olosind ca argument o in"ormaie selectat$, din textul B. * puncte 6.-reci.ai, un "apt istoric prin care sunt ndeplinite cerinele exprimate n textul B. 3 puncte 7.Menionai alte dou$ o iective ale proiectelor politice din secolele al /V000-lea < al /0/-lea, n a"ara celor menionate n text. * puncte 9.Formulati un punct de vedere despre importana proiectelor politice n constituirea statului rom!n )i argumentai "olosind o alt$ in"ormaie n a"ara celor menionate n textele de mai sus. * puncte +otal 90 puncte Subiectul al II-lea (50 puncte) -re.entai, n trei - patru pagini, o sinte.$ despre democraie )i totalitarism n (om!nia )i n :uropa secolului //, av!nd n vedere: - menionarea a dou$ caracteristici ale democraiei; - pre.entarea unei ideologii totalitare din secolul //; - menionarea a dou$ practici politice totalitare )i preci.area statelor n care au "ost aplicate; - pre.entarea unei deose iri dintre democraie )i totalitarism )i "olosirea ca argument a dou$ in"ormaii re"eritoare la Constituiile din (om!nia; - "ormularea unui punct de vedere re"eritor la evoluia democraiei n secolul al //-lea )i susinerea acestui punct de vedere prin dou$ argumente istorice. Not! 'e punctea.$ )i utili.area limba ului isto!ic adec"at, st!uctu!a!ea pre.ent$rii, evidenierea !ela#iei cau$e%ect, respectarea succesiunii c!onolo&ice/ lo&ice a "aptelor istorice )i 'ncad!a!ea eseului n limita de spaiu preci.at$.

&LI01IA2A 2E IST&3IE

Etapa naiona! - C!asa a 4II-a-2005

+oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e

I( Citii cu atenie textele de mai jos: ,. 0n anul 9HG6 +36K9,, luna iulie 49, vineri, a venit nsu)i arul turcesc numit Me&met eg, cu toate puterile sale )i cu Basara $E voievod cu toat$ oastea sa, asupra lui Mte"an voievod )i a "$cut r$. oi cu ei la -!r!ul *l )i au iruit atunci lestemaii de turci )i cu muntenii vicleni. Mi au c$.ut acolo vitejii cei uni )i muli oieri mari )i o)tenii cei tineri )i oastea un$ )i vitea.$ s-au topit atunci. Mi a "ost atunci mare ntristare n ara Moldovei )i n toate $rile )i domniile din jur )i la cre)tinii drept credincio)i, c!nd au au.it c$ au c$.ut vitejii cei uni )i ravi. +Letopiseul anonim, EQaiot$ Basara < domnitor al J$rii (om!ne)ti, succesorul lui (adu cel Frumos Letopiseul anonim < cronic$ moldoveneasc$ n lim a slavon$ 4. 1Din partea An$limii Voastre ilustre ne-au sosit nou$, s$rmanilor slujitori, vor e ilustre cu )tirea: #Maria 'a mp$ratul s-a &ot$r!t s$ mearg$ la r$. oi s"!nt asupra lestematului de Nara-BogdanE+P,%. *m au.it c$ ai avut iruin$ )i glorie asupra lestematului de moldovean. C!nd a sosit, la au.ul nostru, )tirea c$ l-ai n"r!nt, potrivit versetului: #victoria vine de la *lla& %, +..., atunci n inima noastr$ s-a n$scut "oarte mare ucurie )i mulumire.1 +Scrisoarea lui Eminek rza ctre sultanul ehmet al II!lea, 36K9, ENara-Bogdan < nume dat Moldovei de otomani :mineR M!r.a - dreg$tor al &anului Crimeii 3. 4. 5. 6. 7. *( ($spundei urm$toarelor cerine: 'electai, din "iecare text, c!te un "ragment care s$ conin$ aceia)i in"ormaie istoric$ din cadrul evenimentului pre.entat. -re.entai un motiv pentru care autorul textului * utili.ea.$ expresia muntenii vicleni1. -reci.ai statutul politico-juridic al Moldovei n momentul prelu$rii conducerii acesteia de c$tre Mte"an cel Mare )i pre.entai o alt$ cau.$ militar$ a evenimentului atestat de am ele i.voare istorice. -re.entai un motiv pentru care aprecierile autorului textului * sunt di"erite de aprecierile autorului textului B. Menionai dou$ momente ale relaiilor dintre Moldova lui Mte"an cel Mare )i 0mperiul Dtoman, dup$ lupta de la ($. oieni. -re.entai alte dou$ campanii conduse de c$tre sultani la nordul Dun$rii, n secolele al /0V-lea < al /V-lea +numele c!te unui sultan, respectiv, al "iec$rui domnitor cu care se con"runt$, anul )i un re.ultat al "iec$rei con"runt$ri,. 30 de puncte

II. (eali.ai, n aproximativ cinci-)ase pagini, o sinte.$ re"eritoare la -rincipatele (om!ne n secolele al /V000-lea < al /0/-lea, av!nd in vedere:

pre.entarea regimului politic instaurat n -rincipate, la nceputul secolului al /V000-a +o cau.$, c!te o caracteristic$ dintre care una av!nd in"luene po.itive, iar cealalt$ negative, doi repre.entani,; numirea )i datarea a )ase "orme de mani"estare a contextului internaional est-european )i pre.entarea a patru consecine +teritoriale, politico-juridice, economice, ale acestora asupra spaiului rom!nesc, n secolul al /V000lea )i prima jum$tate a secolului al /0/-lea; pre.entarea contextului intern care determin$ modi"icarea regimul politic al -rincipatelor, n prima jum$tate a secolului al /0/-lea +o cau.$, dou$ documente programatice )i o personalitate,; pre.entarea cadrului internaional n care marile puteri a ordea.$ pro lema -rincipatelor (om!ne )i a modi"ic$rilor intervenite n statutul politico-juridic al acestora n a doua jum$tate a secolului al /0/-lea. *0p

4,3.0 2. 6O3.6+,3. :I NO+,3.

6-,S, , XII-,
N; S. ,6O32< 1;N6+,= IN+.30.2I,3 0. 3. c>te 1 punct pentru selectarea, din %ieca!e te?t, a oric$rui "ragment care s$ conin$ aceia)i in"ormaie istoric$ din cadrul evenimentului pre.entat. +3p x 4 > 2 p, 4. 1 punct pentru menionarea oric$rui motiv pentru care autorul te?tului , utili.ea.$ expresia muntenii vicleni1, 3 puncte pentru pre.entarea motivului menionat; 1 punct pentru utili.area limba ului isto!ic adecvat. 5. 2 puncte pentru preci.area statutului politico-juridic al Moldovei n momentul prelu$rii conducerii acesteia de c$tre Mte"an cel Mare. 1 punct pentru menionarea oric$rei alte cau.e militare a evenimentului atestat de ambele i$"oa!e isto!ice; 3 puncte pentru pre.entarea cau.ei menionate; 1 punct pentru utili.area limba ului isto!ic adecvat. 6. 1 punct pentru menionarea oric$rui motiv pentru care aprecierile autorului te?tului , sunt di"erite de aprecierile autorului te?tului 4; 3 puncte pentru pre.entarea motivului menionat; 1 punct pentru utili.area limba ului isto!ic adecvat. 7. c>te 1 punct pentru menionarea oric$ror dou$ momente ale relaiilor dintre Moldova )i 0mperiul Dtoman, dup$ lupta de la ($. oieni. +3p x 4 > 2 p, 9. c>te 1 punct pentru numirea oric$ror doi sultani care au organi.at campanii la nordul Dun$rii, n secolele al /0V-lea-al /V-lea; +3p x 4 > 2 p, c>te 1 punct pentru numirea "iec$rui domnitor care s-a con"runtat cu sultanii menionai; +3p x 4 > 2 p, c>te 1 punct pentru preci.area anului "iec$rei con"runt$ri; +3p x 4 > 2 p, c>te 1 punct pentru menionarea c!te unui re.ultat al "iec$rei con"runt$ri; +3p x 4 > 2 p, 1 punct pentru utili.area limba ului isto!ic adecvat. +otal 30 de puncte 00. In%o!ma#ia isto!ic ) 50 puncte dist!ibuite ast%el: 1 punct pentru numirea regimului politic instaurat n -rincipate, la nceputul secolului al /V000-lea; 2 puncte pentru menionarea oric$rei cau.e a instaur$rii regimului numit; 1 punct pentru menionarea oric$rei caracteristici, cu in"luene po.itive, a regimului politic; 1 punct pentru menionarea oric$rei caracteristici, cu in"luene negative, a regimului politic; c>te 1 punct pentru numirea oric$ror doi repre.entani ai regimului politic numit; +3px4>2p, 1 punct pentru numirea contextului internaional est-european din secolul al /V000-lea )i prima jum$tate a secolului al /0/-lea; c>te 1 punct pentru numirea oric$ror )ase "orme de mani"estare a contextului internaional; +3px9>*p,

c>te 1 punct pentru datarea corect$ a "iec$rei "orme de mani"estare numite; +3px9>*p, c>te 1 punct pentru menionarea oric$ror patru consecine ale "ormelor de mani"estare numite, asupra spaiului rom!nesc; +3px6>9p, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei consecine menionate; +5px6>12p, 1 punct pentru menionarea oric$rei cau.e a contextului intern care determin$ modi"icarea regimului politic al -rincipatelor, n prima jum$tate a secolului al /0/-lea; c>te 2 puncte pentru numirea oric$ror dou$ documente programatice; +4px4>9p, 1 punct pentru numirea unei personalit$i implicate n aceste evenimente; 2 puncte pentru numirea regimului politc modi"icat; 1 punct pentru menionarea cadrului internaional n care marile puteri a ordea.$ pro lema -rincipatelor (om!ne; 2 puncte pentru pre.entarea cadrului internaional menionat; 1 punct pentru menionarea modi"ic$rilor intervenite n statutul politico-juridic al -rincipatelor (om!ne n a doua jum$tate a secolului al /0/-lea; 2 puncte pentru pre.entarea modi"ic$rilor menionate. St!uctu!a!ea compo$i#iei - 10 puncte dist!ibuite ast%el7 2 puncte pentru introducere-cuprins-conclu.ii; 3 punct pentru introducere-cuprins? cuprins < conclu.ii; = puncte pentru lipsa structurii? pre.ena cuprinsului; 2 puncte pentru pre.entarea "aptelor istorice n ordine cronologic$?logic$; = puncte pentru nerespectarea cronologiei?des"$)ur$rii logice a "aptelor istorice; 9 puncte pentru evidenierea relaiei cau.$-e"ect ast"el nc!t compo.iia s$ pro e.e nelegerea procesului istoric; 3 punct pentru pre.ena parial$ a relaiei cau.$-e"ect; = puncte pentru lipsa relaiei cau.$-e"ect; 1 punct pentru utili.area lim ajului istoric adecvat; = puncte pentru lipsa lim ajului istoric; 1 punct pentru respectarea limitei de spaiu; = puncte pentru nerespectarea limitei de spaiu. +otal *0 de puncte
+otal test /0 de puncte Se aco!d 10 puncte din o%iciu

+oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e( I. Citii cu atenie textele de mai jos: ,. Documentele ni-l pre.int$ pe Basara drept primul suveran al unui stat rom!nesc li er )i independent pe malul st!ng al Dun$rii. +P, 8ot el "ace dovada "orei militare a noului stat, .dro ind n muni, n 355= armata lui Carol (o ert de *njou, regele Lngariei.1 +@&eorg&e Br$tianu, "radiia istoric despre #ntemeierea statelor romne$ti ,

4. Mircea a avut mare r$. oi cu Baia.id sultanul. F$cutu-s-a acel r$. oi pe apa 0alomiei. Biruitau Mircea pre turci )i "$r$ de num$r au pierit, trec!nd Baia.id Dun$rea. Mi alte multe r$. oaie a avut cu turcii. F$cut-a )i '"!nta m$n$stire Co.ia )i '"!nta m$n$stire Cotmeana.1 +Letopiseul cantacuzinesc,
6.

Mi&ai a"lase c$ domnul cancelar al -oloniei, San TamoUsRi, domnitorul moldovean 0eremia Movil$ )i cardinalul *ndrei BVt&orU al 8ransilvaniei s-au neles ntre ei s$ alie.e -olonia, Moldova, Jara (om!neasc$ )i 8ransilvania. +..., *poi cancelarul, 0eremia )i cardinalul doreau s$ in$ aceste state de o parte de lupta antiotoman$. Dimpotriv$, Mi&ai +..., vroia s$ le narme.e )i s$ ntoarc$ "orele lor mpotriva turcilor; )i dac$ mp$ratul (udol" al 00-lea i-ar "i dat ajutor n aceast$ iarn$, c!nd e anotimpul un )i potrivit pentru a-i lovi pe turci, deoarece atunci sunt "$r$ putere, Mi&ai era sigur c$ l-ar "i nvins pe sultan.W +raport al reprezentantului papal, alaspina de San Severo, 37HH, ($spundei urm$toarelor cerine: 3. 8ranscriei, din oricare dintre textele date, dou$ "ragmente care s$ conin$ relaia istoric$ de cau.$e"ect. 4. Menionai dou$ asem$n$ri existente ntre in"ormaiile istorice re"eritoare la Vala&ia, pre.entate n textele *, B )i C. 5. 2umii instituia medieval$ repre.entat$ de Mircea cel B$tr!n )i de Mi&ai Vitea.ul )i preci.ai o atri uie politico-militar$ a acesteia, utili.!nd c!te o in"ormaie din textul B )i din textul C. 6. -re.entati relaia dintre instituia politic$ central$ din statele medievale rom!ne)ti )i Biseric$, utili.!nd un "ragment din textele de mai sus. 7. -re.entai c!te o aciune diplomatic$ a Vala&iei n timpul lui Mircea cel B$tr!n, respectiv, Mi&ai Vitea.ul. 9. -reci.ai, pe a.a textului *, statutul politico-juridic o inut de Vala&ia, dup$ 355= )i pre.entai o aciune militar$ din secolul al /V-lea prin care s-a ncercat reo inerea acestui statut, pentru unul dintre statele medievale rom!ne)ti. 30 de puncte II. (eali.ai o sinte.$ de 6-7 pagini re"eritoare la politica extern$ rom!neasc$, n perioada 3GKK-3H39, av!nd n vedere: - pre.entarea contextului est-european n care s-a declan)at r$. oiul ruso-otoman, n anul 3GKK; - pre.entarea a trei aciuni de politic$ extern$ rom!neasc$, des"$)urate n anul 3GKK )i a dou$ prevederi re"eritoare la (om!nia, nscrise ntr-un document internaional din 3GKG, - menionarea unei aciuni de politic$ extern$ n care s-a implicat conduc$torul (om!niei n "avoarea rom!nilor a"lai su dominaie str$in$; - menionarea unei aciuni diplomatice des"$)urate la s"!r)itul secolului al /0/-lea prin care se reorientea.$ politica extern$ a (om!niei )i a unui eveniment internaional militar la care particip$ rom!nii, p!n$ n 3H36; - pre.entarea a dou$ aciuni de politic$ extern$ ale (om!niei, din perioada 3H36-3H39.

NO+,: 'e punctea.$ )i st!uctu!a!ea compo$i#iei +introducere-cuprins-conclu.ii,, pre.entarea n o!dine c!onolo&ic/lo&ic a "aptelor istorice, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect, utili.area limba ului isto!ic. *0 de puncte(

4,3.0 2. 6O3.6+,3. :I NO+,3. 6-,S, , @III-, Nu se aco!d puncta inte!media!( I( 3. 6>te 2 puncte pentru t!ansc!ie!ea din o!ica!e te?t dat a dou$ "ragmente care conin relaia istoric$ de cau.$-e"ect. +4p x 4 > 9 puncte, 4 4. 6>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ asem$n$ri ntre in"ormaiile istorice din te?tele ,8 4 5i 6. +4 p x 4 > 9 puncte, 5 5. 1 punct pentru numirea instituiei repre.entate de Mircea cel B$tr!n )i de Mi&ai Vitea.ul. 1 punct pentru preci.area oric$rei atri uii politico-militare ale instituiei numite. Cte 2 puncte pentru ilustrarea atri%uiei precizate cu cte un &ragment din textele B i C. '( p ) ( * 4 puncte+ 6. 1 punct pentru preci.area relaiei dintre Domnie )i Biseric$. 2 puncte pentru pre.entarea relaiei preci.ate. 1 punct pentru utili.area unui "ragment din textele date, n cadrul pre.ent$rii reali.ate. 7. 6>te 2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni diplomatice a Vala&iei, n timpul lui Mircea cel B$tr!n, respectiv, Mi&ai Vitea.ul. +4 p x 4 > 9 puncte, 6>te 2 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni diplomatice menionate. +4 p x 4 > 9 puncte, 9. 1 punct pentru preci.area, pe ba$a te?tului ,, a statutului politico-juridic o inut dup$ 355= de Vala&ia.

1 punct pentru menionarea oric$rei aciuni militare din secolul al /V-lea prin care s-a ncercat reo inerea acestui statut, pentru unul dintre statele medievale rom!ne)ti. 2 puncte pentru pre.entarea aciunii menionate. II

+otal

30 puncte

In%o!ma#ia isto!ic ) 50 de puncte dist!ibuite ast%el7 2 puncte pentru menionarea contextului est-european n care s-a declan)at r$. oiul ruso-otoman; 3 puncte pentru pre.entarea contextului menionat; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror trei aciuni de politic$ extern$ din anul 3GKK; +4 p x 5 > * puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni menionate; +5 p x 5 > / puncte, 2 puncte pentru numirea oric$rui document internaional din 3GKG; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ prevederi ale documentului numit; +4 p x 4 > 9 puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei prevederi menionate; +5 p x 4 > * puncte, 2 puncte pentru numirea conduc$torului (om!niei; 2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni de politic$ extern$ n care este implicat conduc$torul numit n "avoarea rom!nilor a"lai su dominaie str$in$; 2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni diplomatice des"$)urate la s"!r)itul secolului al /0/-lea, prin care se reorientea.$ politica extern$ a (om!niei; 2 puncte pentru menionarea oric$rui eveniment internaional militar la care particip$ rom!nii p$n! n 3H36; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ aciuni de politic$ extern$ a (om!niei, din perioada 3H363H39; +4 p x 4 > 9 puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni menionate. +5 p x 4 > * puncte, St!uctu!a compo$i#iei ) 10 puncte dist!ibuite ast%el7 2 puncte pentru introducere-cuprins-conclu.ii; 1 punct pentru introducere-cuprins ? cuprins-conclu.ii; 0 puncte pentru lipsa structurii ? pre.ena cuprinsului; 2 puncte pentru pre.entarea evenimentelor ? proceselor istorice n ordine cronologic$ ? logic$;

0 puncte pentru nerespectarea cronologiei ? des"$)ur$rii logice a proceselor istorice; 9 puncte pentru evidenierea relaiei cau.$-e"ect ast"el nc!t compo.iia s$ pro e.e nelegerea procesului istoric; 1 punct pentru pre.ena parial$ a relaiei cau.$-e"ect; 0 puncte pentru lipsa relaiei cau.$-e"ect; 1 punct pentru utili.area lim ajului istoric adecvat; 0 puncte pentru lipsa lim ajului istoric; 1 punct pentru respectarea limitei de spaiu; 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaiu; +otal *0 de puncte +O+,- +.S+ /0 de puncte Se aco!d 10 puncte din o%iciu(

Ministerul :ducaiei )i Cercet$rii

Direcia @eneral$ pentru Anv$$m!nt -reuniversitar 'erviciul 2aional de :valuare )i :xaminare

O-I01I,2, 2. IS+O3I. .tapa ude#ean/ municipiul 4ucu!e5ti +oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e( 0. Citii cu atenie textul de mai jos : De pe Valea Moldovei, statul s-a extins n vremea lui Bogdan, nglo !nd treptat alte "ormaiuni, alte #$ri% sau #Vala&ii%, cum a "ost Vala&ia de nord cu 'uceava, ($d$ui )i 'iret. *cest din urm$ ora) s-a consolidat prin "uncia de nou$ capital$ a $rii.+..., -e m$sura consolid$rii statului, a sporit gradul de siguran$ al locuitorilor, a crescut tendina populaiei de a co or spre locurile din .ona de )es +...,. 'pre s"!r)itul secolului al /0V-lea, n urma a sor irii )i a $rilor de jos1 statul rom!nesc de la est de Carpai atinsese n ntinderea sa $rmul M$rii 2egre )i Cetatea *l $.1 +Istoria Romnilor, vol III, ($spundei urm$toarelor cerine: K. -reci.ai, pe a.a textului, modalitatea extinderii Moldovei, n vremea lui Bogdan. G. Menionai, pe a.a textului, o consecin$ a consolid$rii Moldovei. H. Menionai o m$sur$ economic$ adoptat$ de unul dintre urma)ii lui Bogdan pentru consolidarea Moldovei. 3=. -re.entai o aciune militar$ n care a "ost implicat voievodul Bogdan. 33. -re.entai o aciune politico-militar$ n care a "ost implicat un alt voievod din 8ransilvania. 34. -re.entai dou$ instituii politice din statul medieval Moldova. 30 de puncte 00. (eali.ai o sinte.$ de 6-7 pagini re"eritoare la lupta antiotoman$ susinut$ de Jara (om!neasc$ n perioada secolelor al /0V-lea - al /V0-lea, av!nd n vedere: - preci.area a dou$ cau.e ale particip$rii rom!nilor la luptele antiotomane, n secolele al /0V-lea < al /V0-lea; - menionarea a dou$ aciuni diplomatice cu caracter antiotoman reali.ate n secolele al /0V-lea - al /V0-lea; - pre.entarea a trei lupte antiotomane la care particip$ trei domnitori ai J$rii (om!ne)ti, din secolele al /0V-lea - al /V0-lea +c!te un domnitor, numele c!te unei $t$lii, anul, o urmare a "iec$reia,; - pre.entarea unei consecine a politicii antiotomane susinute de c$tre domnitorii J$rii (om!ne)ti, n secolele al /0V-lea - /V0-lea. 2ot$X 'e punctea.$ )i st!uctu!a!ea compo$i#iei + introducere - cuprins - conclu.ii,, pre.entarea n o!dine c!onolo&ic/lo&ic a "aptelor istorice, evidenierea relaiei cau$ - e%ect, utili.area limba ului isto!ic. *0 de puncte

+oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e(

I. Citii cu atenie textele de mai jos: ,. Documentele ni-l pre.int$ pe Basara drept primul suveran al unui stat rom!nesc li er )i independent pe malul st!ng al Dun$rii. +P, 8ot el "ace dovada "orei militare a noului stat, .dro ind n muni, n 355= armata lui Carol (o ert de *njou, regele Lngariei.1 +@&eorg&e Br$tianu, "radiia istoric despre #ntemeierea statelor romne$ti , 4. Mircea a avut mare r$. oi cu Baia.id sultanul. F$cutu-s-a acel r$. oi pe apa 0alomiei. Biruitau Mircea pre turci )i "$r$ de num$r au pierit, trec!nd Baia.id Dun$rea. Mi alte multe r$. oaie a avut cu turcii. F$cut-a )i '"!nta m$n$stire Co.ia )i '"!nta m$n$stire Cotmeana.1 +Letopiseul cantacuzinesc,
6.

Mi&ai a"lase c$ domnul cancelar al -oloniei, San TamoUsRi, domnitorul moldovean 0eremia Movil$ )i cardinalul *ndrei BVt&orU al 8ransilvaniei s-au neles ntre ei s$ alie.e -olonia, Moldova, Jara (om!neasc$ )i 8ransilvania. +..., *poi cancelarul, 0eremia )i cardinalul doreau s$ in$ aceste state de o parte de lupta antiotoman$. Dimpotriv$, Mi&ai +..., vroia s$ le narme.e )i s$ ntoarc$ "orele lor mpotriva turcilor; )i dac$ mp$ratul (udol" al 00-lea i-ar "i dat ajutor n aceast$ iarn$, c!nd e anotimpul un )i potrivit pentru a-i lovi pe turci, deoarece atunci sunt "$r$ putere, Mi&ai era sigur c$ l-ar "i nvins pe sultan.W +raport al reprezentantului papal, alaspina de San Severo, 37HH, ($spundei urm$toarelor cerine: K. 8ranscriei, din oricare dintre textele date, dou$ "ragmente care s$ conin$ relaia istoric$ de cau.$e"ect. G. Menionai dou$ asem$n$ri existente ntre in"ormaiile istorice re"eritoare la Vala&ia, pre.entate n textele *, B )i C. H. 2umii instituia medieval$ repre.entat$ de Mircea cel B$tr!n )i de Mi&ai Vitea.ul )i preci.ai o atri uie politico-militar$ a acesteia, utili.!nd c!te o in"ormaie din textul B )i din textul C. 3=. -re.entati relaia dintre instituia politic$ central$ din statele medievale rom!ne)ti )i Biseric$, utili.!nd un "ragment din textele de mai sus. 33. -re.entai c!te o aciune diplomatic$ a Vala&iei n timpul lui Mircea cel B$tr!n, respectiv, Mi&ai Vitea.ul. 34. -reci.ai, pe a.a textului *, statutul politico-juridic o inut de Vala&ia, dup$ 355= )i pre.entai o aciune militar$ din secolul al /V-lea prin care s-a ncercat reo inerea acestui statut, pentru unul dintre statele medievale rom!ne)ti. 30 de puncte II. (eali.ai o sinte.$ de 6-7 pagini re"eritoare la politica extern$ rom!neasc$, n perioada 3GKK-3H39, av!nd n vedere: - pre.entarea contextului est-european n care s-a declan)at r$. oiul ruso-otoman, n anul 3GKK; - pre.entarea a trei aciuni de politic$ extern$ rom!neasc$, des"$)urate n anul 3GKK )i a dou$ prevederi re"eritoare la (om!nia, nscrise ntr-un document internaional din 3GKG, - menionarea unei aciuni de politic$ extern$ n care s-a implicat conduc$torul (om!niei n "avoarea rom!nilor a"lai su dominaie str$in$; - menionarea unei aciuni diplomatice des"$)urate la s"!r)itul secolului al /0/-lea prin care se reorientea.$ politica extern$ a (om!niei )i a unui eveniment internaional militar la care particip$ rom!nii, p!n$ n 3H36; - pre.entarea a dou$ aciuni de politic$ extern$ ale (om!niei, din perioada 3H36-3H39. NO+,: 'e punctea.$ )i st!uctu!a!ea compo$i#iei +introducere-cuprins-conclu.ii,, pre.entarea n o!dine c!onolo&ic/lo&ic a "aptelor istorice, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect, utili.area limba ului isto!ic. *0 de puncte(

4,3.0 2. 6O3.6+,3. :I NO+,3. Nu se aco!d puncta inte!media!( II( 3. 6>te 2 puncte pentru t!ansc!ie!ea din o!ica!e te?t dat a dou$ "ragmente care conin relaia istoric$ de cau.$-e"ect. +4p x 4 > 9 puncte, 6 4. 6>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ asem$n$ri ntre in"ormaiile istorice din te?tele ,8 4 5i 6. +4 p x 4 > 9 puncte, 7 5. 1 punct pentru numirea instituiei repre.entate de Mircea cel B$tr!n )i de Mi&ai Vitea.ul. 1 punct pentru preci.area oric$rei atri uii politico-militare ale instituiei numite.
Cte 2 puncte pentru ilustrarea atri%uiei precizate cu cte un &ragment din textele B i C. '( p ) ( * 4 puncte+

6.

1 punct pentru preci.area relaiei dintre Domnie )i Biseric$. 2 puncte pentru pre.entarea relaiei preci.ate. 1 punct pentru utili.area unui "ragment din textele date, n cadrul pre.ent$rii reali.ate. 7. 6>te 2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni diplomatice a Vala&iei, n timpul lui Mircea cel B$tr!n, respectiv, Mi&ai Vitea.ul. +4 p x 4 > 9 puncte, 6>te 2 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni diplomatice menionate. +4 p x 4 > 9 puncte,
9. 1 punct pentru preci.area, pe ba$a te?tului ,, a statutului politico-juridic o inut dup$ 355= de Vala&ia.

1 punct pentru menionarea oric$rei aciuni militare din secolul al /V-lea prin care s-a ncercat reo inerea acestui statut, pentru unul dintre statele medievale rom!ne)ti. 2 puncte pentru pre.entarea aciunii menionate. +otal 30 puncte

II

In%o!ma#ia isto!ic ) 50 de puncte dist!ibuite ast%el7 2 puncte pentru menionarea contextului est-european n care s-a declan)at r$. oiul rusootoman; 3 puncte pentru pre.entarea contextului menionat; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror trei aciuni de politic$ extern$ din anul 3GKK; +4 p x 5 > * puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni menionate; +5 p x 5 > / puncte, 2 puncte pentru numirea oric$rui document internaional din 3GKG; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ prevederi ale documentului numit; +4 p x 4 > 9 puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei prevederi menionate; +5 p x 4 > * puncte, 2 puncte pentru numirea conduc$torului (om!niei;

2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni de politic$ extern$ n care este implicat conduc$torul numit n "avoarea rom!nilor a"lai su dominaie str$in$; 2 puncte pentru menionarea oric$rei aciuni diplomatice des"$)urate la s"!r)itul secolului al /0/-lea, prin care se reorientea.$ politica extern$ a (om!niei; 2 puncte pentru menionarea oric$rui eveniment internaional militar la care particip$ rom!nii p$n! n 3H36; c>te 2 puncte pentru menionarea oric$ror dou$ aciuni de politic$ extern$ a (om!niei, din perioada 3H36-3H39; +4 p x 4 > 9 puncte, c>te 3 puncte pentru pre.entarea "iec$rei aciuni menionate. +5 p x 4 > * puncte, St!uctu!a compo$i#iei ) 10 puncte dist!ibuite ast%el7 2 puncte pentru introducere-cuprins-conclu.ii; 1 punct pentru introducere-cuprins ? cuprins-conclu.ii; 0 puncte pentru lipsa structurii ? pre.ena cuprinsului; 2 puncte pentru pre.entarea evenimentelor ? proceselor istorice n ordine cronologic$ ? logic$; 0 puncte pentru nerespectarea cronologiei ? des"$)ur$rii logice a proceselor istorice; 9 puncte pentru evidenierea relaiei cau.$-e"ect ast"el nc!t compo.iia s$ pro e.e nelegerea procesului istoric; 1 punct pentru pre.ena parial$ a relaiei cau.$-e"ect; 0 puncte pentru lipsa relaiei cau.$-e"ect; 1 punct pentru utili.area lim ajului istoric adecvat; 0 puncte pentru lipsa lim ajului istoric; 1 punct pentru respectarea limitei de spaiu; 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaiu; +otal *0 de puncte

O-I01I,2, 2. IS+O3I.

.tapa ude#ean/0unicipiul 4ucu!e5ti 6lasa a XII-a ) 2005 +oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e

I( Citii cu atenie textul de mai jos: -rin multe )i serioase dove.i B'igismund Bat&orUC r$sturn$ toate ndoielile care p$reau s$ justi"ice o nt!r.iere mai ndelungat$ din partea lui Mi&ai. 0 s-a adus aminte c$ n "iecare lun$ are a se teme de inva.iile prin ar$ "ie ale turcilor, "ie ale t$tarilor, c&iar )i atunci c!nd nu vin ca du)mani, iar dac$ vor s$ r$m!n$ n pace din partea lor )i nesup$rai, tre uie s$ la ra de ta erele din ar$, dup$ unul lor plac, at!t peste iarn$ c!t )i peste var$, s$-i ntrein$ cu multe provi.ii, s$-i ndestule.e cu mari sume de ani. Ai mai ar$t$ c$ de la un timp ncoace nici unul dintre predecesorii s$i n-a avut parte de o domnie lini)tit$ )i dura il$, ci "ie prin calomniile pi.ma)ilor "ie prin darurile pretendenilor au "ost adu)i naintea sultanului )i sco)i din scaun sau uci)i +..., Domnul BMi&aiC ncepu s$ cugete ce ar "i de "$cut pentru nt$rirea demnit$ii )i autorit$ii sale, consider!nd c$ nu e onora il a l$sa supu)ii ncredinai ap$r$rii sale prad$ at!tor ne"ericiri, el adun$ pe cei mai mari )i mai de "runte ai $rii ca s$ in$ s"at asupra "elului n care va putea s$ scape ara de at!tea rele ce su"er$ )i de altele mai mari, care o amenin$ la tot ceasul. *cea adunare se nc&eie, cu nvoirea tuturor, c$ e mai ine s$ se uneasc$ cu principii cre)tini dec!t s$ poarte mai departe, jugul cel nesu"erit al tiranului turc.1 +Balt&a.ar Yalter, Scurta $i adevrata descriere a &aptelor svr$ite de Io ihai, voievodul ,rii Romne$ti , ($spundei urm$toarelor cerine:

3. -reci.ai un "apt istoric prin care Mi&ai Vitea.ul a ndeplinit deci.ia adoptat$ de adunare. 4. 2umii statutul politico-juridic al J$rii (om!ne)ti )i ilustrai limitarea acestuia cu dou$ "ragmente din text. 5. 2umii un document care reglementea.$ relaiile dintre 0mperiul Dtoman )i $rile rom!ne, n :vul mediu )i preci.ai dou$ prevederi ale acestuia. 6. *rgumentai autoritatea exercitat$ de Mi&ai Vitea.ul printr-o prerogativ$ a instituiei politice centrale a J$rii (om!ne)ti. 7. -re.entai un alt atac al t$tarilor, n $rile rom!ne, n a"ara celui menionat n text 30 puncte
II( (eali.ai o sinte.$, n aproximativ patru-cinci pagini, re"eritoare la moderni.area societ$ii rom!ne)ti, n a doua jum$tate a secolului al /0/-lea, av!nd n vedere: - preci.area cadrului organi.atoric n care se ntrunesc rom!nii la 3G7K )i menionarea unei solicit$ri, "ormulate cu acest prilej, privind moderni.area societ$ii rom!ne)ti; - menionarea a dou$ prevederi din Convenia de la -aris prin care urma s$ se moderni.e.e societatea rom!neasc$; - pre.entarea a dou$ caracteristici ale contextului politic din 3G96, care permite continuarea re"ormelor; - pre.entarea a dou$ legi, adoptate n timpul domniei lui *l.0.Cu.a +c!te un domeniu, numele, dou$ prevederi )i anul adopt$rii "iec$rei legi,; - pre.entarea a dou$ principii moderne nscrise n legea "undamental$ adoptat$ n 3G99. Not! 'e punctea.$ )i st!uctu!a compo$i#iei +introducere, cuprins, conclu.ii,, pre.entarea 'n o!dine c!onolo&ic/lo&ic a "aptelor istorice, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect8 utili.area limba ului isto!ic( *0 puncte

O-I01I,2, 2. IS+O3I. :tapa judeean$ ? Municipiul Bucure)ti Clasa a /00-a 44 Martie 4==G +oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu( +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e(

Subiectul I (90 de puncte) Citii cu atenie textele de mai jos: ,(,,-rincipatele Vala&iei )i Moldovei au "ost totdeauna li ere su proprii lor principi +P,. 2evoia i-a silit, n cele din urm$, pe p$rinii nostri, s$ se supun$, n condiii "oarte avantajoase, pe care ns$ tiranii nt!i ncepur$ cur!nd s$ le restr!ng$, strig!nd cu tot c&ipul o)tirea $rii )i prin impunerea unei nenum$rate mulimi de noi d$ri. An pre.ent, noua alian$ )i interesul comun al Curilor Vienei )i -eters urgului ne dau cele mai mari asigur$ri )i ne "ac s$ credem c$ a sosit momentul sc&im $rii situaiei patriei noastre, prin rec!)tigarea li ert$ii.1 +Memoriul delegaiei Moldovei )i J$rii (om!ne)ti la Congresului de la Foc)ani, 3KK4, 4( O2aiunea rom!n$ +P, se roag$ )i cere urm$toarele: 3. Ca denumirile odioase )i pline de ocar$: tolerai, admi)i, nesocotii ntre 't$ri +P, acum s$ "ie cu totul ndep$rtate, revocate )i des"iinate n c&ip pu lic. +P, )i naiunea rom!n$ s$ "ie repus$ n "olosina tuturor drepturilor civile )i regnicolare. +P, 6. +P, s$ se procede.e n c&ip just la punerea n sluj $, n num$r proporional, a persoanelor din aceast$ naiune.1 +'upplex Qi ellus Valac&orum, 3KH3, 6( O*rt. 3. -oporul Moldovei, din vec&ime )i p!n$ ast$.i, a avut )i are dreptul la autonomie cu Domnul s$u )i cu legile sale, su su.eranitatea puternicei mp$r$ii c$reia este nc&inat, cere s$ ai $, )i "olosina acestui drept. *rt. 5. Qi ertatea a solut$ pentru "iecare de a u.a dup$ unul s$u plac de averea sa. 2umai prin lege se pot impune ndatoriri. +..., *rt. 3G. 8oi moldovenii sunt egali naintea legii. *rt.3H. -oporul cere nt$rirea vec&ei instituii a '"atului o )tesc. -uterea legiuitoare se exercit$ de Domn mpreun$ cu '"atul D )tesc. -uterile administrativ$ )i executiv$ se exercit$ de Domn singur.1 +Constituia c$rvunarilor, 3G44, 2( +..., -e scurt, poporul rom!n, recapitul!nd, decret$: 3. 0ndependena sa administrativ$ )i legislativ$ pe temeiul tratatelor lui Mircea )i Vlad V, )i neamestec al niciunei puteri din a"ar$ n cele din ntru ale sale. 4. :galitatea drepturilor politice. +...,6. *dunare general$ compus$ de repre.entani ai tuturor st$rilor soiet$ii. 7. Domn responsa il, ales pe cinci ani, )i c$utat n toate st$rile soiet$ii. +..., 35. :mancipaia cl$ca)ilor, ce se "ac proprietari prin desp$gu ire.1 +-roclamaia de la 0sla., H iunie 3G6G, ($spundei urm$toarelor cerine: 3.Menionai, pe a.a textelor *, C )i D c!te o cerin$ re"eritoare la statutul politico-juridic al -rincipatelor (om!ne. / puncte 4.Formulai un punct de vedere despre caracterul modern al proiectelor politice, n privina drepturilor )i li ert$ilor cet$ene)ti, "olosind ca argument c!te o in"ormaie istoric$ selectat$ din textele C )i D. 10 puncte 5.Formulai un punct de vedere despre situaia rom!nilor din 8ransilvania, "olosind ca argument o in"ormaie selectat$, din textul B. * puncte 6.-reci.ai, un "apt istoric prin care sunt ndeplinite cerinele exprimate n textul B. 3 puncte 7.Menionai alte dou$ o iective ale proiectelor politice din secolele al /V000-lea < al /0/-lea, n a"ara celor menionate n text. * puncte

9.Formulati un punct de vedere despre importana proiectelor politice n constituirea statului rom!n )i argumentai "olosind o alt$ in"ormaie n a"ara celor menionate n textele de mai sus. * puncte +otal 90 puncte Subiectul al II-lea (50 puncte) -re.entai, n trei - patru pagini, o sinte.$ despre democraie )i totalitarism n (om!nia )i n :uropa secolului //, av!nd n vedere: - menionarea a dou$ caracteristici ale democraiei; - pre.entarea unei ideologii totalitare din secolul //; - menionarea a dou$ practici politice totalitare )i preci.area statelor n care au "ost aplicate; - pre.entarea unei deose iri dintre democraie )i totalitarism )i "olosirea ca argument a dou$ in"ormaii re"eritoare la Constituiile din (om!nia; - "ormularea unui punct de vedere re"eritor la evoluia democraiei n secolul al //-lea )i susinerea acestui punct de vedere prin dou$ argumente istorice. Not! 'e punctea.$ )i utili.area limba ului isto!ic adec"at, st!uctu!a!ea pre.ent$rii, evidenierea !ela#iei cau$e%ect, respectarea succesiunii c!onolo&ice/ lo&ice a "aptelor istorice )i 'ncad!a!ea eseului n limita de spaiu preci.at$.

Etapa naiona! - C!asa a 4II-a-2005


+oate subiectele sunt obli&ato!ii( Se aco!d 10 puncte din o%iciu +impul e%ecti" de luc!u este de t!ei o!e

I( Citii cu atenie textele de mai jos: ,. 0n anul 9HG6 +36K9,, luna iulie 49, vineri, a venit nsu)i arul turcesc numit Me&met eg, cu toate puterile sale )i cu Basara $E voievod cu toat$ oastea sa, asupra lui Mte"an voievod )i a "$cut r$. oi cu ei la -!r!ul *l )i au iruit atunci lestemaii de turci )i cu muntenii vicleni. Mi au c$.ut acolo vitejii cei uni )i muli oieri mari )i o)tenii cei tineri )i oastea un$ )i vitea.$ s-au topit atunci. Mi a "ost atunci mare ntristare n ara Moldovei )i n toate $rile )i domniile din jur )i la cre)tinii drept credincio)i, c!nd au au.it c$ au c$.ut vitejii cei uni )i ravi. +Letopiseul anonim, EQaiot$ Basara < domnitor al J$rii (om!ne)ti, succesorul lui (adu cel Frumos Letopiseul anonim < cronic$ moldoveneasc$ n lim a slavon$ 4. 1Din partea An$limii Voastre ilustre ne-au sosit nou$, s$rmanilor slujitori, vor e ilustre cu )tirea: #Maria 'a mp$ratul s-a &ot$r!t s$ mearg$ la r$. oi s"!nt asupra lestematului de Nara-BogdanE+P,%. *m au.it c$ ai avut iruin$ )i glorie asupra lestematului de moldovean. C!nd a sosit, la au.ul nostru, )tirea c$ l-ai n"r!nt, potrivit versetului: #victoria vine de la *lla& %, +..., atunci n inima noastr$ s-a n$scut "oarte mare ucurie )i mulumire.1 +Scrisoarea lui Eminek rza ctre sultanul ehmet al II!lea, 36K9, ENara-Bogdan < nume dat Moldovei de otomani :mineR M!r.a - dreg$tor al &anului Crimeii ($spundei urm$toarelor cerine: 'electai, din "iecare text, c!te un "ragment care s$ conin$ aceia)i in"ormaie istoric$ din cadrul evenimentului pre.entat. G. -re.entai un motiv pentru care autorul textului * utili.ea.$ expresia muntenii vicleni1. H. -reci.ai statutul politico-juridic al Moldovei n momentul prelu$rii conducerii acesteia de c$tre Mte"an cel Mare )i pre.entai o alt$ cau.$ militar$ a evenimentului atestat de am ele i.voare istorice. 3=. -re.entai un motiv pentru care aprecierile autorului textului * sunt di"erite de aprecierile autorului textului B. 33. Menionai dou$ momente ale relaiilor dintre Moldova lui Mte"an cel Mare )i 0mperiul Dtoman, dup$ lupta de la ($. oieni. 12( -re.entai alte dou$ campanii conduse de c$tre sultani la nordul Dun$rii, n secolele al /0V-lea < al /V-lea +numele c!te unui sultan, respectiv, al "iec$rui domnitor cu care se con"runt$, anul )i un re.ultat al "iec$rei con"runt$ri,. 30 de puncte K.

Subiectul II (*0 de puncte) -re.entai, n trei - patru pagini, statutul rom!nilor din 8ransilvania n secolele al /000-lea < al /V000-lea, av!nd n vedere: -pre.entarea unui "apt istoric care a dus la ntemeierea 8ransilvaniei )i a unei urm$ri a acestuia asupra statutului rom!nilor; -menionarea unui "apt istoric care a dus la sc&im area statutului politico-juridic al 8ransilvaniei la jum$tatea secolului al /V0-lea; -preci.area unui "apt istoric care a dus la sc&im area statutului politico-juridic al 8ransilvaniei la s"!r)itul secolului al /V00-lea, precum )i pre.entarea statutului rom!nilor n cadrul noii organi.$ri interne; -pre.entarea a dou$ aciuni ale luptei de emancipare a rom!nilor din 8ransilvania, n secolul al /V000-lea, precum )i a c!te unei urm$ri a "iec$reia dintre ele. Not! 'e punctea.$ )i utili.area limba ului isto!ic adec"at, st!uctu!a!ea pre.ent$rii, evidenierea !ela#iei cau$-e%ect, respectarea succesiunii c!onolo&ice/ lo&ice a "aptelor istorice )i 'ncad!a!ea eseului n limita de spaiu preci.at$.

S-ar putea să vă placă și